You are on page 1of 50

Hardcopy Studiegids

2007/2008

Civiele Techniek

BSc-opleiding

Disclaimer
Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen komt nadere informatie pas na het ter perse gaan van de gids ter beschikking. Daarom publiceert de faculteit de gegevens in dit handboek onder voorbehoud. Wijzigingen, aanvullingen en uitgebreide vakbeschrijvingen vind je op Blackboard: http://blackboard.tudelft.nl en/of in de digitale studiegids http://studiegids.tudelft.nl.

C I V I E LE T ECHNIEK

Inhoud
2 4 6 7 9 9 10 11 12 12 12 13 13 15 16 16 18 18 19 19 20 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 > Disclaimer > Persoonlijke gegevens > Voorwoord Faculteit > Academische jaarkalender en dagindeling > Proel van de universiteit > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Onderwijs en studentenzaken Centrale studentenadministratie TU Delft (CSA) Shared service centrum Servicepunt Studentenstatuut Blackboard - De digitale leeromgeving Ideenlijn O&S Bibliotheek van de TU Delft Student and career support Faciliteiten voor gehandicapte studenten Ontspanning Ombudsman voor studenten De Delftse studentenvakbond VSSD De Studentenraad Huisvesting Medische zorg MOTIV Studium Generale Belangrijke links Onderwijs- en examenregeling (OER) Toelichting rooster Opgeven voor tentamens Tentamenrooster Studiematerialen bestellen Voorlichting Masteropleidingen Het mentorsysteem Studieadviseur

> Minors

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

25 25 26 26 27 28 29 31 32 35 35 35 36 37 38 38 40 42 42 44

> > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Afspraak met de studieadviseur en inloopspreekuur Studeren in het buitenland Calamiteiten en tentamens Kwaliteitszorg Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling propedeuse 2007 2008 Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 2e jaar 2007-2008 Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 3e jaar 2007-2008 Overzicht verplichte vakken BSc-programma Keuzevakken Bachelor programma Mechanica, Materialen en Constructies Building Engineering (Gebouwen) Waterbouwkunde Watermanagement Transport & Planning Specialisatie Bouwprocessen (Master Building Engineering) Geo-Engineering Afstudeerprolering Duurzame Ontwikkeling Technische universitaire Lerarenopleiding (TULO) Plattegrond TU Campus

> Mastervarianten

C I V I E LE T ECHNIEK

Persoonlijke gegevens
naam adres postcode/plaats geboortedatum telefoon priv telefoon werk email TU studienummer postbanknr. paspoortnr. rijbewijsnr. sonr. huisarts gebruik medicijnen verboden geneesmiddelen bloedgroep rh-factor donor: ja/nee bankrekeningnr. geldig tot geldig tot mobiel fax werk

IN BIJZONDERE GEVALLEN A.U.B WAARSCHUWEN naam adres postcode/plaats telefoon priv mobiel

In geval van verlies verzoekt de eigenaar/eigenares van deze gids de vinder om direct contact met hem/haar op te nemen, waarvoor bij voorbaat dank.

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Voorwoord Faculteit
Ook dit jaar is veel zorg besteed aan de samenstelling van deze studiegids. Uit reacties van studenten is gebleken dat het pocketformaat zeer op prijs wordt gesteld. Consequentie van dit formaat is wel dat informatie verkort is opgenomen. Kijk voor gedetailleerde informatie over vakken en andere zaken op de websites die in deze studiegids vermeld staan. Kun je de aanvullende informatie niet vinden, mail dan naar servicepuntcitg@tudelft.nl. Zij zorgen dat je mail bij de juiste persoon terecht komt. Drs. Ellen Touw Hoofd Dienst Onderwijs & Studentenzaken CiTG

C I V I E LE T ECHNIEK

Academische jaarkalender en dagindeling


Ieder jaar is verdeeld in twee semesters. Ieder semester heeft twee perioden. Iedere periode bestaat uit zeven weken onderwijs (onderwijsperiode), gevolgd door tentamenperiodes van verschillende lengte. Er is een extra tentamenperiode in augustus, voornamelijk voor herkansingen. Er zijn vakanties rond Kerstmis, Pasen, in mei en in de zomer. Zie jaarindeling. De meeste onderwijs- en tentamenactiviteiten zijn ondergebracht in een rooster. Bijvoorbeeld een college kan een rooster 2/2/0/0 hebben, wat betekent dat er twee college-uren zijn voor het vak in de eerste en tweede onderwijsperiode en geen college-uren in de derde en vierde periode. In totaal betekent dit 28 uren college. Alle roosters zijn te vinden op BlackBoard, de digitale leeromgeving voor studenten, docenten en medewerkers.

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

8
41 6 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 42 7 43 8 45 10 46 11 47 12 48 13 50 15 51 16 52 17 2 19 3 20 4 21 44 9 nov 29 30 31 1 2 49 14 dec 3 4 5 6 7 1 18 jan 31 1 2 3 4 5 22 feb 28 29 30 31 1

JAARKALENDER ONDERWIJS 20007/2008

Semester 1

Kalenderweek Onderwijsweek

37 2

38 3

39 4

ma di wo do vr

36 1 sept 3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

40 5 okt 1 2 3 4 5

Semester 2
11 6 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 12 7 13 8 15 10 16 11 17 12 19 14 20 15 21 16 22 17 24 19 25 20 26 21 23 24 25 26 27

Kalenderweek Onderwijsweek

7 2

8 3

9 4

ma di wo do vr

6 1 feb 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

10 5 mrt 3 4 5 6 7

14 9 apr 31 1 2 3 4

18 13 mei 28 29 30 1 2

23 18 jun 2 3 4 5 6

27 22 jul 30 1 2 3 4

Vakantieweek
33 6 Vrij Voorbereiding en tentamens Tentamens Hertentamens 34 7 35 8 Onderwijs
Kerstperiode: 24 dec. 2006 t/m 4 jan. 2007 Goede vrijdag: 21 maart Pasen: 23 en 24 maart

Kalenderweek Vakantieweek

29 2

30 3

32 5

Lesuren TU Delft Uur Tijd 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Meivakantie: Hemelvaart: Pinksteren: Zomervakantie: Hertentamens: 28 april t/m 5 mei 1 mei 11 en 12 mei 7 juli t/m 29 augustus 18 t/m 29 augustus

08.45 09.30 09.45 10.30 10.45 11.30 11.45 12.30 lunch tijd 13.45 14.30 14.45 15.30 15.45 16.30 16.45 17.30

ma di wo do vr

28 1 jul 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

31 4 aug 28 29 30 31 1

C I V I E LE T ECHNIEK

Voor meer roosterinformatie zie http://campus.citg.tudelft.nl Voor vakbeschrijvingen zie: http://www.studiegids.tudelft.nl

Profiel van de universiteit


De Technische Universiteit Delft stamt uit 1842 en is de oudste en grootste technische universiteit in Nederland. De acht faculteiten verzorgen zon veertig ingenieursopleidingen, waarvan een aantal uniek is in Nederland. De TU Delft werkt nauw samen met nationale en internationale universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven. Door deze banden kunnen studenten waardevolle en relevante kennis en ervaring opdoen voor een geslaagde carriere. Aan het onderzoek en onderwijs van de Technische Universiteit Delft ligt een gezonde nieuwsgierigheid ten grondslag en de behoefte om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Adres: Technische Universiteit Delft (TU Delft) Bezoekadres Mekelweg 5 2628 CC Delft Postadres Postbus 5 2600 AA Delft Tel.: (voor doorverbindingen) +31 (0)15 27 89111 Fax: +31 (0)15 27 86522 Email (voor vragen): voorlichting@tudelft.nl Website: http://www.tudelft.nl ONDERWIJS- EN STUDENTENZAKEN De dienst Onderwijs- en Studentenzaken (O&S) verzorgt de ondersteuning van het onderwijs: administratie, begeleiding van studenten, begeleiding buitenlandse studenten, sport, cultuur en projecten in het buitenland. Adres: Jaffalaan 9A (Bezoekersingang is aan de Mekelweg) 2628 BX Delft Tel.: +31 (0)15 27 84670 Fax: +31 (0)15 27 87233 Email: os@tudelft.nl Website: www.os.tudelft.nl
STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

CENTRALE STUDENTENADMINISTRATIE TU DELFT (CSA) Je kunt je wenden tot de CSa voor zaken als: - het aanmelden en inschrijven voor een opleiding aan de TU Delft, - het inleveren van het inschrijvingsformulier, - het betalen van college- of examengeld via een betaalautomaat (pinnen), - het regelen van een tweede inschrijving binnen de TU Delft, of van een inschrijving in de loop van het studiejaar, - het staken van de studie of het omzwaaien naar een andere TU-opleiding, - het aanvragen van nancile ondersteuning krachtens de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS); - het verkrijgen van voorlopige verklaringen van inschrijving, indien je nog geen CampusCard en/of Bewijs van Inschrijving bezit, t.b.v tentamens en dergelijke, - het aanvragen van ofcile verklaringen in Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans ten behoeve van andere instanties, met betrekking tot: - vooraanmelding (bijvoorbeeld i.v.m. het zoeken van een woning), - betaald collegegeld en wijze van inschrijving (i.v.m. inschrijving aan een andere instelling), - inschrijvingen in voorgaande studiejaren, - het slagen voor een P-, K-, B-, M- of doctoraal examen, - het gestaakt hebben van de studie (i.v.m. het aanvragen van een uitkering), - het waarmerken van kopien van diplomas en cijferlijsten (t.b.v. inschrijvingen, sollicitaties en dergelijke), - het ondertekenen en stempelen van formulieren van de Informatie Beheer Groep, Sociale Verzekeringsbank, ziektekostenverzekeraars, enzovoort, - het aanvragen van een duplicaat-Bewijs van inschrijving of van een vervangende CampusCard, - het aanvragen van restitutie en het beindigen van de inschrijving wegens afstuderen, ziekte, bijzondere familieomstandigheden, studiestaken (eerstejaars propedeuten), of niet-aansluitend onderwijs, - het doorgeven van adreswijzigingen (worden tevens doorgegeven aan de onderwijsadministraties van de faculteiten), - subsidies voor studiereizen naar het buitenland (aanvragen via International Ofce), - wijzigingsformulieren voor de Informatie Beheer Groep.

10

C I V I E LE T ECHNIEK

Bij de CSa-balie kun je ook terecht voor het afhalen van je CampusCard, voor het aanvragen van een duplicaat, voor het aanbrengen van wijzigingen, en voor informatie over het laten maken van de vereiste (digitale) pasfoto. De balie van de CSa is gevestigd in het gebouw van Onderwijs & Studentenzaken (O&S), Jaffalaan 9a. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur adres: Jaffalaan 9A (Bezoekersingang is aan de Mekelweg) 2628 BX Delft Postadres: CSa TU Delft Postbus 5 2600 AA Delft Tel.: +31 (0)15 27 84249 Fax: +31 (0)15) 27 86457 Email: csa@tudelft.nl www.csa.tudelft.nl SHARED SERVICE CENTRUM Het SSC verzorgt onder andere de administratie van het onderwijs en de administratie van de studievoortgang van studenten. Contact info: Accountgroep 1: EWI TNW Accountgroep 2: Bouwkunde IO TBM Accountgroep 3: CiTG L&R 3mE 015-2789826 OSA.EWI@tudelft.nl OSA.TNW@tudelft.nl 015-2789825 OSA.BK@tudelft.nl OSA.IO@tudelft.nl OSA.TBM@tudelft.nl 015-2789827 OSA.CiTG@tudelft.nl OSA.LR@tudelft.nl OSA.3mE@tudelft.nl

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

11

SERVICEPUNT Je kunt bij het Servicepunt terecht voor o.a. de volgende zaken: Verstrekken van studiegidsen Verstrekken van cijferlijsten Inleveren van cijferbriefjes Verklaringen voor studenten (bv. m.b.t. behaalde onderwijsonderdelen, cijfers of studiepunten i.v.m. omzwaaien naar een andere opleiding of i.v.m. tempobeurs/prestatiebeurs) Examenaanvragen Beantwoorden van vragen van studenten, zoals vragen over TAS. De servicepunten zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten (en medewerkers) voor alle vragen op het gebied van onderwijs- en studentenzaken, ICT- en facilitaire dienstverlening. Een Servicepunt is te vinden in iedere faculteit. Meer informatie zoals openingstijden kun je vinden op de website http:// servicepunt.tudelft.nl STUDENTENSTATUUT In het Studentenstatuut staan alle rechten en plichten van de student aan de TU Delft en andersom beschreven. Hierin is informatie te vinden over onder andere garantiemaanden, inschrijving en rechtsbescherming. Het studentenstatuut is o.a. te vinden op de website van de TU Delft onder: www.studentenstatuut.tudelft.nl Vragen over het studentenstatuut kun je voorleggen aan een van de studentendecanen van Student and Career Support: Tel.: +31 (0)15 27 88004 Email: studentandcareersupport@tudelft.nl BLACKBOARD - DE DIGITALE LEEROMGEVING Blackboard is de digitale leeromgeving van TU Delft. Alle studenten van de TU Delft die ingeschreven staan in het studenteninschrijfsysteem ISIS, alle docenten, overige medewerkers die geregistreerd zijn in Peoplesoft en alumni hebben toegang tot Blackboard en kunnen gebruik maken van de digitale leeromgeving. Bijna alle communicatie tussen studenten, docenten en werknemers gaat via Blackboard. Na een inlogprocedure vind je relevante informatie over het studeren en werken aan de TU Delft.

12

C I V I E LE T ECHNIEK

Website: blackboard.tudelft.nl Ondersteuning: www.blackboard-support.tudelft.nl Of per telefoon 015 27 89194 IDEENLIJN O&S Studenten en medewerkers kunnen vanaf heden suggesties en opmerkingen ter verbetering van de door O&S geleverde diensten melden via de website: www.ideeenlijnOS.tudelft.nl Uiteraard kunnen via deze weg ook klachten gemeld worden. BIBLIOTHEEK VAN DE TU DELFT jouw digitaal loket!

Alle relevante technisch-wetenschappelijke informatie De Bibliotheek TU Delft is de grootste technisch-wetenschappelijke bibliotheek van Nederland. Uit binnen- en buitenland selecteert, beheert, verwerkt en levert de Bibliotheek relevante informatie voor jouw studie. Veel van de informatie is digitaal. Stop searching, start nding! Tijdens je studie komt het Virtuele Kenniscentrum (VKC) van jouw opleiding je goed van pas. Het VKC is het ideale vertrekpunt voor informatie op jouw vakgebied, want het biedt je virtually all knowledge in your eld. Maak kennis met jouw VKC op http://vkc.library.tudelft.nl . Ht digitale loket Op www.library.tudelft.nl vind je niet alleen vakspecieke informatie, maar ook bijvoorbeeld praktische informatie over de Bibliotheek, de online catalogus, databases, naslagwerken, internet-bronnen, instructies en kaarten. Bovendien

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

13

vind je er artikelen, proefschriften, rapporten, afstudeer-scripties, dictaten, verslagen, octrooien en andere publicaties van de TU Delft op http://repository. tudelft.nl. Zoek je specieke informatie, heb je een vraag, verzoek, klacht of opmerking over de dienstverlening van de Bibliotheek? Ga dan naar http://AskYourLibrary. tudelft.nl, het digitale loket van de Bibliotheek. Voor kaarten ga je naar http://kaartenkamer.library.tudelft.nl . Direct een helder antwoord Via Ask Your Library kun je met de Klantenservice van de Bibliotheek communiceren waar, wanneer en hoe het jou op dat moment uitkomt. Op veel van je vragen krijg je van de Bibliotheek direct een helder antwoord. Tijdens kantooruren kun je chatten met een Bibliotheekmedewerker, die zelfs met je kan co-browsen. De medewerker helpt je dan om specieke bronnen te vinden door informatie met een cursor aan te wijzen. Antwoord op je vragen vind je ook in de Frequently Asked Questions, maar je kunt ons uiteraard ook bellen (015 27 85678), mailen (library@tudelft.nl) of in n van onze vestigingen bezoeken. Vestigingen en actuele openingstijden vind je op http://www.library.tudelft.nl. Gemakkelijk Als je een computer gebruikt die op het campusnetwerk van de TU Delft is aangesloten, kun je digitaal van vrijwel alle Bibliotheekdiensten gebruik maken. In de Centrale Vestiging op het Prometheusplein 1, achter de Aula, kun je overdag, s avonds en in het weekend terecht voor het snuffelen in boeken, studeren met of zonder computer, vergaderen en kopiren. Tijdens de tentamenperiodes zijn de openingstijden van de Bibliotheek nog ruimer. In de Centrale Vestiging vind je ook het Trsor, de schatkamer met unieke, kwetsbare en kostbare stukken. Het Trsor is op afspraak te bezichtigen (http://tresor.library.tudelft.nl). De Kaartenkamer is gevestigd in de faculteitsbibliotheek van Bouwkunde. Sommige faculteiten hebben hun eigen bibliotheek, maar iedereen kan terecht in de Centrale Vestiging!

14

C I V I E LE T ECHNIEK

STUDENT AND CAREER SUPPORT Studentendecanen, Studentenpsychologen en het Informatiecentrum Alle diensten van de studentendecanen, de studentenpsychologen en het informatiecentrum worden aangeduid met de naam Student and Career Support. Bij Student and Career Support kun je terecht voor hulp bij zaken die goed studeren in de weg staan, zowel op individuele basis als in groepen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen: wettige zaken, studiebeurzen en nancile ondersteuning, psychosociale ondersteuning, studieloopbaanondersteuning en orintatie op de arbeidsmarkt. In het gebouw van Onderwijs en Studentenzaken (O&S) aan de Jaffalaan 9a (ingang Mekelweg) kun je dit label kiezen bij de balie voor afspraken met een studentendecaan of een studentenpsycholoog of voor vragen over het informatiecentrum. De studentenpsychologen hebben bovendien op dinsdag- en donderdagochtend een open spreekuur van 11.30 12.30 uur waar je zonder voorafgaande afspraak terecht kunt. Je kunt je op die tijdstippen gewoon bij de balie melden. Een aankondiging van je komst via telefoon of email wordt overigens wel op prijs gesteld. Student and Career Support biedt ook een groot aantal workshops en trainingen aan zoals Constructief Denken, Ontspannen, Mindmappen, Solliciteren, studeren met Dyslexie, en Persoonlijke Effectiviteit. Een compleet overzicht vind je op de website http://www.smartstudie.tudelft.nl. Via deze website of via de balie kun je je inschrijven. Voor sommige trainingen en workshops wordt een kleine bijdrage gevraagd. Op de begane grond bij de balie van O&S vind je ook het Informatiecentrum (geopend van 09.00 17.00 uur). Daar kun je terecht als je informatie wilt zoeken over je (studie)loopbaan. Er is documentatie beschikbaar over onder andere WO- en HBO-opleidingen, arbeidsmarkt, studie- en beroepskeuze, buitenlandse studies, uitwisselingsprogrammas, summer courses, beurzen en taalcursussen. Een groot deel van de dag is iemand aanwezig om je zo nodig wegwijs te maken. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

15

Adres: Jaffalaan 9A (Bezoekersingang is aan de Mekelweg). 2628 BX Delft Tel.: +31 (0)15 27 88004 Email: studentandcareersupport@tudelft.nl Website: www.studentandcareersupport.tudelft.nl FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTE STUDENTEN De universiteit zorgt er voor dat gekwaliceerde studenten met een handicap gelijkgerechtigd zijn wat betreft onderwijsmogelijkheden. Dit betekent dat we extra faciliteiten geven aan studenten met een handicap of een chronische ziekte. Ondersteuning kan gegeven worden in nancile vorm of door speciale onderwijsfaciliteiten. Neem in het geval dat je speciale behoeften hebt contact op met je studieadviseur. Omdat het enige tijd kan nemen om de faciliteiten te organiseren moet je dit doen op het vroegst mogelijke moment. ONTSPANNING Sport- en cultureel centrum Bij het Sport- en Cultuurcentrum kun je terecht voor bijna alle binnen- en buitensporten. De meeste velden en banen zijn verlicht zodat ze ook s avonds gebruikt kunnen worden. Het Sport- en Cultuurcentrum biedt ook allerlei culturele activiteiten: Cursussen, waaronder video, fotograe, schilderen, tekenen, plastiek, keramiek, instrumentenbouw, klassieke muziek, lichte en popmuziek, stemvorming, geluidsbewerking met de computer, moderne en orintaalse dans, capoeira, losoe en schrijven. Vocale en instrumentale muziekgroepen. Gebruik van muziekinstrumenten, waaronder pianos, drumstellen, saxofoons en gitaren. Contact Sportcentrum TU Delft Mekelweg 8 2628 CD Delft T: 015 278 2443 E: sportcentrum@tudelft.nl http://www.snc.tudelft.nl

16

C I V I E LE T ECHNIEK

Cultuurcentrum TU Delft Mekelweg 10 2628 CD Delft T: 015 278 3988 E: balie.mw10@tudelft.nl http://www.snc.tudelft.nl Instructie Bedrijfshulpverlening U kunt de BHV organisatie mobiliseren door via een vaste TU lijn 112 of via mobiele telefoon 015 - 2781226 te bellen. Bij Ongeval BEL 112 of 015-2781226 Geef informatie over de locatie Uw naam Aard van het ongeval Blijf bij het slachtoffer Wacht op hulp Volg instructies van BHV-ers Bij Brand BEL 112 of 015-2781226 Geef informatie over - de locatie - Aard van de brand - Omvang van de brand Volg instructies van BHV-ers Waarschuw in gevaar zijnde personen Breng personen in veiligheid Probeer te blussen bij kleine beginnende brand Ga naar de verzamelplaats Bedrijfshulpverlening (BHV) Elke faculteit en alle andere gebouwen van de TU Delft hebben een eigen BHV organisatie of vallen onder de verantwoording van de BHV organisatie van een

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

17

aanliggend pand. CiTG heeft een eigen BHV organisatie. De kamers van de BHV-ers herken je aan de groene bordjes met de tekst EHBO bij de deuren van de betreffende medewerkers. De EHBO post bevindt zich bij de portier van het hoofdgebouw CiTG. Waar: Bij het Servicepunt tel: 89802 of via email ServicepuntCITG@tudelft.nl en bij de medewerkers van Arbo & Milieu via email: arbo-citg@tudelft.nl kun je onveilige situaties melden of terecht met je vragen. Op diverse etages in het Complex van CiTG zijn 1 of meerdere BHVers beschikbaar. In alle zalen en bij de liften van de faculteit hangen instructies over hoe te handelen bij een ongeval of brand. BEL 112 of via mobiele telefoon 015-2781226. Wanneer: de BHV verleent eerste hulp bij ongevallen, bestrijdt beginnende brand en draagt zorg voor de ontruiming van het gebouw bij calamiteiten. Wie: De BHV organisatie wordt bemand door medewerkers. Je herkent ze bij een inzet aan de oranje BHV hesjes. OMBUDSMAN VOOR STUDENTEN Heb je als student klachten over de Technische Universiteit Delft, de faculteiten of medewerkers ervan? Probeer ze altijd eerst zelf op te lossen met hulp van de studieadviseur van je faculteit. Lukt dat niet, kom dan naar de ombudsman voor studenten. Hij kan je helpen om problemen op te lossen en doet voorstellen om te voorkomen dat anderen in soortgelijke situaties terechtkomen. De ombudsman van de TU Delft is drs. W.J.M. Knippenberg. Adres: Aula TU Delft Mekelweg 5 2628 CC Delft Tel.: +31 (0)15 27 84403 Email: ombudsman@tudelft.nl Neem eerst contact op per email. DE DELFTSE STUDENTENVAKBOND VSSD De VSSD is de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft. Zoals de naam al zegt houdt ze zich bezig met het behartigen van de belangen van de studenten in Delft. Al in 1887 is de basis gelegd voor de huidige VSSD (zie geschiedenis). De vereniging wordt voor en door studenten gerund.

18

C I V I E LE T ECHNIEK

Door de loop van de jaren heen heeft de VSSD een aantal diensten ontwikkeld die door personeel ondersteund worden zoals de uitgeverij en de boekenverkoop. De VSSD wordt feitelijk bestuurd door de Delftse Studenten Raad, de DSR. Deze raad van 13 wijze studenten vergadert eens in de zes weken over het beleid van de VSSD en de te varen koers. In de DSR hebben drie fracties zitting: ORAS, AAG en DQ. De DSR wordt voorgezeten door David Riphagen. DE STUDENTENRAAD Er hebben twee fracties zitting in de studentenraad van Delft: AAG en ORAS. Samen vormen zij het instrument voor de student om invloed uit te oefenen op het beleid van de TU. Zowel AAG als ORAS hebben vertegenwoordigers in de ledenraad van de VSSD. AAG Mekelweg 4 2628 CD Delft tel: 015-2783121 fractie@aag.tudelft.nl. Dit emailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken www.aag.tudelft.nl ORAS Mekelweg 4 2628 CD Delft 015-2783349 oras@tudelft.nl. Dit emailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken www.oras.tudelft.nl HUISVESTING De huisvestingsorganisatie DUWO kan bemiddelen voor huisvesting. Adres: Stichting DUWO

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

19

Kanaalweg 4 2628 EB Delft Postbus 54 2600 AB Delft Tel.: +31 (0)15 21 92200 Email: info@duwo.nl Website: www.duwo.nl Een gebruikelijk systeem in Delftse studenthuizen is instemming. Dit betekent dat je op sollicitatie moet bij de bewoners van het huis. Huisvesting vinden in Delft is moeilijk zeker als je goedkope huisvesting zoekt, dus begin zo vroeg mogelijk te zoeken! MEDISCHE ZORG De Stichting Studentengezondheidszorg (SGZ), biedt gezondheidszorg voor studenten, zowel medische als psychotherapeutisch zorg. Omdat SGZ voornamelijk preventieve hulp biedt, adviseren we je je eigen huisarts te nemen, die bij je op bezoek kan komen in geval van ziekte. Dit kan een van de huisartsen van de SGZ zijn. Adres: Stichting Studentengezondheidszorg Surinamestraat 4 2612 EE Delft Huisartsen: Tel.: +31 (0)15 21 35358, email: studentenartsen@sgz.nl Vaccinaties: Tel.: +31 (0)15 21 21507, email: vaccinatie@sgz.nl Psychologen: Tel.: +31 (0)15 21 33426, email: psychologie@sgz.nl. Website: www.sgz.nl MOTIV MoTiv werkt aan de Technische Universiteit Delft vanuit de kerken. Zij legt zich toe op de ontwikkeling van motivatie, inspiratie en passie van mensen die voor een beroep in de technologie kiezen. In de programmas van MoTiv verkennen zij hun kracht en betrokkenheid. MoTiv wil zo persoonlijke competenties en maatschappelijk commitment versterken en bijdragen aan het techniek- en

20

C I V I E LE T ECHNIEK

cultuurdebat in de samenleving. Bij MoTiv werken pastores waarmee je een afspraak kunt maken voor individueel pastoraat coaching. Voor wie bezinning zoekt is er elke zondag om 11:15 uur een Oecumenische kerkdienst op Noordeinde 4. Adres: Voorstraat 60 2611 JS Delft Tel.: +31 (0)15 21 23421 Email: info@motiv.tudelft.nl Website: www.motiv.tudelft.nl STUDIUM GENERALE Bij Studium Generale hoor je wat over de oudste en jongste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur en maatschappij en word je de mogelijkheid geboden je horizon te verbreden en kennis te nemen van andere disciplines dan het eigen studieterrein. Twee maal per jaar geeft Studium Generale een programmablad uit waarin alle activiteiten worden aangekondigd. Dit wordt verspreid over alle TU gebouwen, maar is ook los verkrijgbaar. Als je niets wilt missen, is het handig om je op te geven voor onze nieuwsbrief. Je krijgt dan elke week een mailtje met daarin het programma voor de komende week. Zo ben je altijd op de hoogte! Je kunt je hiervoor opgeven via studiumgenerale@tbm.tudelft.nl. Op onze website www.sg.tudelft.nl vind je ons actuele programma. Contactgegevens: Studium Generale Faculteit TBM, kamer a.0.260 Jaffalaan 5, 2628 BX Delft Telefoon: 015-2785235 Email: studiumgenerale@tbm.tudelft.nl Website: www.sg.tudelft.nl Openingstijden secretariaat: Maandag t/m donderdag van 09.00 17.00 uur

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

21

MINORS
Voor studenten die in 2007 met de BSc Civiele Techniek starten is het studieprogramma ingericht volgens de major/minor-structuur. Studenten die voor 2007 begonnen zijn volgen dus het oude programma znder minor. Een minor is een samenhangend geheel van vakken ter grootte van 30 EC. Bij vrijwel alle opleidingen kan dit onderwijs in het eerste semester van het derde bachelorjaar gevolgd worden. Bij enkele opleidingen is het minorprogramma verspreid over meerdere semesters geroosterd. Gedetailleerde informatie over alle minors is te vinden op de website van de TU Delft: http://minors.tudelft.nl. Daar staan lijsten met alle beschikbare TUD minors, en met minors die voor de eigen opleiding worden aangeboden. De informatie over individuele vakken is te vinden in de digitale studiegids www. studiegids.tudelft.nl. Belangrijke links http://Minors.tudelft.nl http://Keuzevakken.tudelft.nl http://studiegids.tudelft.nl http://blackboard.tudelft.nl http://campus.citg.tudelft.nl De digitale versie van deze studiegids is ook te vinden op campuswebsite van de faculteit. http://campus.citg.tudelft.nl Onderwijs- en examenregeling (OER) De opleiding gaat ervan uit dat het Studentenstatuut, de Onderwijs- en examenregeling (OER) met de daarbij behorende Uitvoeringsregeling en de Regels en richtlijnen van de examencommissie bij iedere student bekend zijn. Hierin zijn onder meer te vinden: de formele regels voor het examenprogramma toelatingseisen die voor sommige onderdelen gelden zak- en slaagregelingen regels voor beroep inzake tentamens of examens Het Statuut, de OER en de Regels examencommissie zijn te vinden op de website www.citg.tudelft.nl.

22

C I V I E LE T ECHNIEK

Let op! (OER BSc Uitvoeringsregeling artikel 10) Er zijn toelatingseisen voor Integraal ontwerpen in de Civiele Techniek, ontwerpproject 2, CT2061, en Systems Engineering, ontwerpproject 3, CT3061, en voor het Bacheloreindwerk, CT3000. (OER BSc Uitvoeringsregeling artikel 15) Het vak CT2081 komt te vervallen, hetgeen een overgangsregeling noodzakelijk maakt voor die studenten die voor 1 september 2006 aan de bacheloropleiding civiele techniek zijn begonnen en dit vak nog niet hebben afgerond. NB: Wanneer onverhoopt de informatie in deze studiegids afwijkt van hetgeen in het OER is vastgelegd, gaat het bepaalde in de OER (inclusief de Uitvoeringsregeling) voor. Toelichting rooster Het rooster bestaat uit 2 semesters, onderverdeeld in twee periodes van elk 10 weken. Aan het eind van iedere periode is een tentamenperiode waarin in principe de vakken worden afgerond die in die periode gegeven zijn. Voor de tentamens moet je je aanmelden via het TentamenAanmeldSysteem (TAS). De tentamenroosters zijn te vinden op: www.tas.tudelft.nl Voor het ontwerpproject 1, CT1061, worden de projectgroepen, bestaande uit 10 personen, gevormd in de OWEE-week. Aan het einde van deze week kunt u zelf de groep opsplitsen in twee groepen van 5 personen. Het secretariaat Ontwerpprojecten vult deze groepen aan met nog 5 personen die zich begin september aanmelden. De groepen worden voorzien van een groepscode die tevens wordt gebruikt voor andere vakken (CT1112 Technisch tekenen en constructies, Wiskunde, CT1031 Construcieleer en andere practica). Alle inschrijvingen dienen uiterlijk maandag 3 september 2007 bekend te zijn bij het secretariaat Ontwerpprojecten (kamer 3.42). Opgeven voor tentamens Aanmelden voor de schriftelijke tentamens uit het tentamenrooster doe je door middel van het TentamenAanmeldSysteem (TAS) (www.tas.tudelft.nl). Let op: de aanmelding voor de schriftelijke tentamens sluit 2 weken voor de

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

23

tentamendatum. Daarna is inschrijven niet meer mogelijk! Aanmelden voor tentamens voor andere opleidingen doe je op TAS bij de betreffende opleiding, dit geldt dus ook voor de verplichte wiskundevakken. Terugtrekken voor een tentamen doe je ook via het TAS-systeem. Verdere regelingen staan vermeld in de Regels van de examencommissie. Tentamenrooster Het tentamenrooster voor de schriftelijke tentamens staat op de website www.tas.tudelft.nl. In het CT-nieuws, dat iedere week verschijnt, worden mededelingen opgenomen die voor de studie van belang zijn. Studiematerialen bestellen De TU Delft heeft ervoor gekozen om readers en dictaten via het internet bestelbaar te maken. Dit heeft als direct voordeel dat je overal ter wereld op elk moment je studiematerialen kunt bestellen en dat deze na betaling thuis worden afgeleverd. Indien gewenst is de mogelijkheid tot afhalen op de campus wel aanwezig. Je vindt de bestelsite voor de readers binnen het blackboard van de TU Delft (http://blackboard.tudelft.nl). Je NetID en password ontvang je automatisch na inschrijving bij de TU Delft. Voorlichting masteropleidingen Op 22 november 2007 is de mastervoorlichtingsdag waarop informatie wordt gegeven over alle masteropleidingen van de TU Delft. Voor deze bijeenkomst ontvang je een persoonlijke uitnodiging. Uiteraard kun je je ook via de website van de TU Delft orinteren op je toekomstige masteropleiding. Het mentorsysteem Alle studenten worden ingedeeld in een mentorgroep. Deze groep komt in de eerste helft van het cursusjaar regelmatig bijeen. Daarna ligt de frequentie wat lager. Studenten worden geacht hieraan deel te nemen. Doel van deze bijeenkomsten is o.a. om de student wegwijs te maken, steun te geven bij het opbouwen van een studieritme en hulp te bieden bij het ontwikkelen van een studeermethode en de aanpak van de studie. De indeling van de mentorgroepen wordt samengesteld op de eerste

24

C I V I E LE T ECHNIEK

collegedag. Het feit dat studenten elkaar steeds op die manier treffen en samenwerken, zorgt ervoor dat ze sneller gewend raken aan de gang van zaken bij Civiele Techniek. Studieadviseur Je kunt altijd terecht bij een studieadviseur. Vaak kan deze je helpen bij het verbeteren van je studieaanpak, of je discipline! Ook kan hij je adviseren bij studie- en loopbaankeuzes . Ook voor persoonlijke zorgen en andere bijzondere omstandigheden of ze je studie nadelig benvloeden of niet, kun je altijd bij een studieadviseur terecht. Afspraak met de studieadviseur en inloopspreekuur Voor algemene informatie of voor een afspraak met n van de studieadviseurs kun je contact opnemen met de secretaresse van de studieadviseurs, kamer 2.81, telefoon +31 (0)15 27 85742. In dringende gevallen word je direct met de studieadviseurs in contact gebracht. Voor korte, informatieve vragen kun je ook terecht op het inloopspreekuur. Tijdstip: maandag t/m vrijdag van 12.45 13.30 uur. Plaats: kamer 2.79 en 2.77.1 Je kunt de studieadviseurs ook mailen: K.Karsen@tudelft.nl of P.deSmidt@tudelft.nl Studeren in het buitenland Een deel van je studie in het buitenland doen is goed mogelijk bij de opleiding Civiele Techniek. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden met andere universiteiten, die internationale uitwisseling vergemakkelijken. Kijk voor adressen in diverse landen op de site: www.tudelft.nl/buitenland. Voor meer informatie en de handleiding Studeren in het buitenland Civiele Techniek kun je contact opnemen met het International Ofce CiTG, Maaike Kraeger-Holland, kamer 2.73, telefoon: +31 (0)15 27 81174.

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

25

Calamiteiten en tentamens Het kan gebeuren dat er onderweg iets misgaat wanneer je op weg bent naar een tentamen: les, een stroomstoring of iets anders buiten je schuld, waardoor je veel te laat of helemaal niet op het tentamen kunt komen. Als je kunt opbellen, is het verstandig om direct contact op te nemen met n van de studieadviseurs (Karel Karsen, telefoon +31 (0)15 27 83337 of Pascal de Smidt, telefoon +31 (0)15 27 81068). Van daaruit wordt dan gezocht naar een oplossing. Houd er wel rekening mee dat dit natuurlijk alleen geldt wanneer er echt iets serieus aan de hand is en dat we ook niet alle gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Studenten die door problemen onderweg te laat arriveren op het tentamen, moeten zich ook melden bij de surveillant. Die kan dan bekijken wat de verstandigste aanpak is. Kwaliteitszorg Om de kwaliteit van het onderwijs vast te kunnen stellen, is de mening van studenten belangrijk. Zo kunnen knelpunten worden opgespoord. Daarom worden per periode vakevaluaties gehouden met de opleidingsdirecteur, de adviseur kwaliteitszorg, de commissaris onderwijs van PS en de jaarcommissies. De vakevaluaties zijn bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Er komen dus positieve en negatieve punten in voor. De evaluaties kunnen leiden tot verbeteracties. Samenvattingen van vakevaluaties worden op Blackboard gepubliceerd. De samenvatting van de vakevaluatie komt tot stand op grond van: - verslag vakevaluatie opgesteld door de jaarcommissies (EJC*, TJC*, DJC* en de HTS-cie*) - reactie docent op de vakevaluatie - de rapportage van de Sensor enqute - nablokbespreking met de opleidingsdirecteur, de medewerker kwaliteitszorg en de jaarcommissies. Hierbij worden soms ook docenten uitgenodigd. De jaarcommissies spelen dus een belangrijke rol bij de evaluaties. Ze komen ook vaak met informatie die niet direct uit de enqutes naar voren komt. Als jij ook in een jaarcommissie wilt, kun je je aanmelden bij Praktische Studie (PS).
* EJC= Eerstejaarscommissie, TJC= Tweedejaarscommissie, DJC= Derdejaarscommissie, HTS-cie= HTScommissie

26

C I V I E LE T ECHNIEK

Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling propedeuse 2007 2008


Periode 2 WI1316CT Analyse CT1021 Dynamica CT1130 Geo-informatie voor Civiel Technici 3 CT1090 Modelvorming in de CT 3 1 CT1112 Technisch Tekenen en constructies 1 CT1061 Integraal 3 14 Totaal Ontwerpen in de Civiele Techniek Ontwerpproject 1 3 18 Totaal 14 CT1061 Integraal Ontwerpen in de Civiele Techniek Ontwerpproject 1 Totaal CT1112 Technisch Tekenen en constructies 3 CT1210 Organisatie van het bouwen 4 CT1041 Constructiemechanica 2 5 3 WI1317CT Lineaire algebra 3 WI1317CT Lineaire algebra CT1052 Constructieleer 1A CT1052 Constructieleer 1B CT1200 Informatica CT1310 Hydrologie ECTS Periode 3 ECTS Periode 4 ECTS 3 2,5 0,5 4 4

Periode 1

ECTS

WI1316CT Analyse

CT1121 Duurzame ontwikkeling

CT1031 Constructiemechanica 1

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

CT1101 Inleiding CT

CT1112 Technisch Tekenen en constructies

Totaal

14

= 60

27

28
Periode 2 WI3097TU Numerieke methoden voor differentiaal-vergelijkingen 4 CT2031 Constructiemechanica 3 4 CT2051 Constructieleer 2A 4 4 3 CT2071 Ruimtelijke vervoersplanning CT2330 Funderingstechniek CT2121 Experiment CT2122 Duurzame Bouwmaterialen 3 3 CT2100 Vloeistofmechanica CT2090 Grondmechanica 3 1 CT2022 Dynamica van systemen CT2051 Constructieleer 2B ECTS Periode 3 ECTS Periode 4 ECTS 3 3 CT2320 Inleiding waterbouwkunde 4 CT2061 Integraal Ontwerpen in de CT; ontwerpproject 2 6 Totaal 14 Totaal 15 Totaal 16

Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 2e jaar 2007/2008

Periode 1

ECTS

WI2253CT Differentiaalvergelijkingen voor CT

CT2121 Experiment

CT2100 Vloeistofmechanica

CT2090 Grondmechanica

CT2720 Inleiding ruimtelijke ordening, bestuurskunde en recht

Totaal

15

C I V I E LE T ECHNIEK

= 60

Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 3e jaar 2007/2008


Periode 2 CT3000 BSc Eindwerk WI3103CT Risicoanalyse 3 * CT3000 BSc Eindwerk * CT3000 BSc Eindwerk ECTS Periode 3 ECTS Periode 4 ECTS 9

Periode 1

ECTS

CT3000 BSc Eindwerk

WI3102CT Kansrekening en statistiek CT3051 Constructieleer 3B 3 CT3061 Systems Engineering 6

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8
CT3053 De bouwcyclus 1 CT3071 Ontwerpen van gebouwen 5 A-vak Building Engineering: CT3211 Building Structures 1 5 A-vak Building Engineering: CT3221 Building Physics and Building Engineering A-vak Transport & Planning: CT3711 Exercise Geometrical and Structural 4 Design of Roads and Railways A-vak Structural Engineering: CT3121 Steel Structures 2 4 4 A-vak Structural Eng.: CT3109 Structural Mechanics 4 5 A-vak Structural Engineering: CT3150 Concrete Structures 2 4

CT3051 Constructieleer 3A

CT3041 Geometrisch en Constructief Ontwerp van Wegen en Spoorwegen

CT3011 Inleiding Watermanagement

29

30
A-vak Water Management: CT3410 Water Control 5 5 A-vak Hydraulic Engineering: CT3320 Groundwater Mechanics, Flow and Transport 4 4 A-vak Water Management: CT3420 Sanitary Engineering A-vak Hydraulic Engineering: CT3310 Open Channel Flow A-vak Geo-Engineering: CT3320 Groundwater Mechanics, Flow and Transport 4 5 A-vak Geo-Engineering: CT3300 Use of Underground Space A-vak Geo-Engineering: TA3750 Geology for Engineers 3 A-vak Transport & Planning: CT3721 Design Local Infrastructure 3 keuzevakken B 4 keuzevakken B 4 Keuzevakken B Totaal 4 13

Totaal

15

* Studenten die aan de voorwaarde voldoen mogen elk semester beginnen met CT3000 BSc Eindwerk

C I V I E LE T ECHNIEK

= 60

Overzicht verplichte vakken BSc-programma Vakcode CT1021 CT1031 CT1041 CT1052 CT1061 CT1090 CT1101 CT1112 CT1121 CT1130 CT1200 CT1210 CT1310 CT2022 CT2031 CT2051 CT2061 CT2071 CT2090 CT2100 CT2121 CT2122 CT2320 CT2330 CT2720 CT3000 CT3011 CT3041 CT3051 CT3053 CT3061 CT3071 Omschrijving Dynamica Constructiemechanica 1 Constructiemechanica 2 Constructieleer 1 Inleiding ontwerpen in de Civiele Techniek, ontwerpproject 1 Modelvorming in de Civiele Techniek Inleiding Civiele Techniek Technisch tekenen en Constructies Duurzame Ontwikkeling Geo-informatie Informatica Organisatie van het bouwen Hydrologie Dynamica van systemen Constructiemechanica 3 Constructieleer 2 Integraal ontwerpen in de Civiele Techniek, ontwerpproject 2 Ruimtelijke vervoersplanning Grondmechanica Vloeistofmechanica Experiment Duurzame Bouwmaterialen Inleiding Waterbouwkunde Funderingstechniek Inleiding ruimtelijke ordening, bestuurskunde en recht Bachelor Eindwerk Inleiding Watermanagement Geometrisch en Constructief Ontwerp van Wegen en Spoorwegen Constructieleer 3 De Bouwcyclus Systems Engineering, ontwerpproject 3 Ontwerpen van Gebouwen

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

31

WI1316CT WI1317CT WI2253CT WI3097TU WI3097TUp WI3102CT WI3103CT

Analyse Lineaire Algebra Differentiaalvergelijkingen voor Civiele Techniek Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen Numerical Mathematics Practical Work Kansrekening en Statistiek Risicoanalyse

Keuzevakken Bachelor programma Onderstaand vind je de lijst van keuzevakken van het Bachelor programma. De A- en B-pakketvakken (voor zover deze vakken door CiTG worden verzorgd) worden in het Engels aangeboden. Ter voorbereiding op de mastervariant moet de student een A-pakket kiezen van 9 ECTS (ter voorbereiding op de mastervariant Geo-Engineering 10 ECTS). De overige 9 (MSc Geo-Engineering: 8) ECTS mag de student vullen met een eigen keuze uit de overige A-pakketvakken en de B-lijst. A-PAKKETTEN Mechanica, Materialen en Constructies CT3109 CT3150 CT3121 Structural Mechanics 4 keuze uit: Concrete Structures 2 Steel Structures 2 4 ECTS 5 ECTS

Gebouwen CT3211 CT3221 Building Structures 1 Building Physics and Building Engineering 5 ECTS 4 ECTS

Waterbouwkunde CT3310 CT3320 Open Channel Flow Groundwater Mechanics, Flow and Transport 5 ECTS 4 ECTS

32

C I V I E LE T ECHNIEK

Watermanagement CT3410 CT3420 Water Control Sanitary Engineering 5 ECTS 4 ECTS

Transport & Planning CT3711 CT3721 Exercise geometrical and structural Design of Roads and Railways Design Local Infrastructure 4 ECTS 5 ECTS

Geo-Engineering CT3300 CT3320 TA3750 B-KEUZE CT3110 CT3111 CT3121 CT3150 CT3212 CT3330 CT3340 CT3350 CT3360 CT3751 CT3920 CT3980 CT4010 CT4030 CT5560 SPM9422 Analysis of Slender Structures Construction Week Steel Structures 2 Concrete Structures 2 Functionality, building and construction Hydraulic Structures 1 River Engineering Soil structures and retaining structures Subsurface management Urban development, transport systems and networks Civil eng. geographic information systems/CAD Preparation and execution of works in construction Economics Methodology for scientic Research Civil Engineering in Developing Countries Logistical management; a business perspective 4 ECTS 2 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 3 ECTS 4 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS Use of underground Space Groundwater Mechanics, Flow and Transport Geology for Engineers 3 ECTS 4 ECTS 3 ECTS

WM0211TU Bedrijfscommunicatie: professioneel presenteren WM0212TU Bedrijfscommunicatie: strategisch schrijven WM0213TU Wetenschapsjournalistiek WM0401TU Geschiedenis van de techniek

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

33

WM0720TU Ondernemingsrecht WM0729TU Contractenrecht WM0771TU Recht voor duurzame ontwikkeling, milieu en bedrijf WM0801TU Inleiding veiligheidskunde WM0908TU Techniek en toekomst WM1101TU Upper-intermediate English WM1102TU Written English for technologists WM1103TU Frans voor gevorderden WM1104TU Frans voor vergevorderden WM1106TU Italiaans voor beginners WM1108TU Basiscursus Spaans

3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 4 ECTS 4 ECTS

34

C I V I E LE T ECHNIEK

Mastervarianten
Mechanica, Materialen en Constructies Mechanica, Materialen en Constructies vormen vanouds de grondslag en kern van het vakgebied van de civiel ingenieur. Samen met de materiaalkunde van beton, staal, hout en samengestelde materialen wordt de mechanica gebruikt bij het ontwerp en de uitvoering van vele uiteenlopende constructies die in de droge en de natte sector van de civiele techniek een toepassing vinden. Binnen de mastervariant Mechanica, Materialen en Constructies is specialisatie mogelijk in Structural Design, Constructiemechanica, Materiaalkunde, Betonconstructies, Staal- en Houtconstructies, Weg- en Railbouwkunde en Constructieve Waterbouwkunde. Bij het afstuderen kan, afhankelijk van de belangstelling van de student, het accent liggen op het functioneel of op het constructieve ontwerp, of op de uitvoering van een constructie. Ook kan het afstudeerwerk bestaan uit theoretisch of experimenteel onderzoek. Het afstudeerwerk kan zowel breed als diepgaand van aard zijn en afgestudeerden vinden dan ook een werkkring op zeer uiteenlopende plaatsen en in zeer uiteenlopende functies (ontwerp, uitvoering, research, beheer en onderhoud) bij de overheid, ingenieursbureaus, de aannemerij of onderzoeksgroepen. Inlichtingen: Voor meer informatie over afstuderen bij Mechanica, Materialen en Constructies kun je terecht bij de cordinator, ir. L.J.M. Houben Stevin II kamer 2.27, telefoon +31 (0)15 27 84917. Building Engineering (Gebouwen) De afstudeervariant Building Engineering (Gebouwen) is gericht op onderzoek, ontwerp en realisatie van gebouwen. Binnen het kader van de Civiele Techniek spitst de aandacht zich toe op de rationele en utilitaire aspecten van het bouwen. Begrippen als betrouwbaarheid, duurzaamheid, doelmatigheid, behaaglijkheid, maakbaarheid en haalbaarheid staan centraal. Op academisch niveau kunnen omgaan met deze begrippen vergt een gedegen kennis, inzicht en kunde aangaande het functioneel analyseren en ontwerpen van gebouwen, de bouwfysica, draag- en afbouwconstructies, bouwmaterialen, installatietechniek, uitvoeringtechniek en bouworganisatie.

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

35

Het studieprogramma van de variant Building Engineering bevat dan ook een grote verscheidenheid aan verkennende en verdiepende vakken, oefeningen en projecten op genoemde terreinen. Contact en samenwerking met Bouwkunde door studenten en docenten wordt gestimuleerd. Met ingang van september 2006 zijn de volgende specialisaties ingevoerd: - Building Physics (Bouwfysica) - Building Technology (Bouwtechnologie) - Structural Design (Constructief ontwerpen) - Design & Construction Processes (Bouwprocessen) Deze onderverdeling in vier specialisaties geeft het spectrum van de aandachtsgebieden binnen de variant Building Engineering in essentie weer. Zij leidt tot een meer gerichte keuze van het eigen afstudeerproel en de voorbereiding op de toekomst in het verlengde daarvan. Inlichtingen: Cordinator: Ir. A. te Boveldt Kamer 1.57 Stevin II, telefoon: +31 (0)15 27 84982 Email: a.teboveldt@tudelft.nl Studiegids: Handleiding Building Engineering verkrijgbaar bij het secretariaat, kamer 1.51 Stevin II Dispuut Utiliteitsbouw (U-dispuut): Kamer 1.02 Stevin II, telefoon +31 (0)15 27 83042 Email: udispuut@tudelft.nl Website: www.udispuut.tudelft.nl Waterbouwkunde De Waterbouwkunde staat van oudsher bekend als een ambachtelijke studie met een pragmatische aanpak van de problemen. Vooral de laatste decennia wordt de achterstand in theoretische kennis echter met rasse schreden ingehaald, wat ook tot uitdrukking komt in de sterkere nadruk op de theorie, zowel bij de vakken als bij de inhoud van de projecten en het afstudeerwerk.

36

C I V I E LE T ECHNIEK

De MSc-variant streeft ernaar om zowel het theoretische aspect als het ontwerptechnische aspect binnen de Waterbouwkunde te benadrukken. In de MSc-studie wordt de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit een groot aantal aandachtsgebieden waaronder: - Waterbouwkunde (kustwaterbouwkunde, baggertechniek, rivierwaterbouwkunde, havens en scheepvaartwegen); - Vloeistofmechanica (stromingen, windgolven, getijden, dichtheidsstromen, turbulentie, transport van cohesief sediment); - Waterbouwkundige kunstwerken (sluizen, stuwen, kademuren, stormvloedkeringen, tunnels, dijken). In plaats van het zwaartepunt van de studie bij n aandachtsgebied te leggen, kan in overleg met de docenten de aandacht ook op een combinatie (of een grensgebied) worden gericht. Ook bestaan er combinatiemogelijkheden met de MSc-varianten Geo-Engineering, Watermanagement en Mechanica, Materialen en Constructies Inlichtingen: Dr.ir. P.J. Visser, MSc-cordinator MSc-variant Waterbouwkunde, kamer 3.96, telefoon +31 (0)15 27 88005. Een Studiegids Waterbouwkunde (Study Guide Hydraulic Engineering) is beschikbaar op Blackboard (Master Hydraulic Engineering) en bij de MSc-cordinator. Watermanagement Water is van groot belang voor mens en natuur, maar het kan ook een bedreiging vormen. Rivieren, bijvoorbeeld, voorzien in drinkwater en irrigatiewater, maar kunnen ook verwoestende overstromingen veroorzaken. Watermanagement houdt zich bezig met het begrijpen van waterstromen oppervlaktewater en grondwater zoals die van nature voorkomen en met het beheren van deze stromen ten behoeve van de maatschappij. Watermanagers richten zich op relevante praktische zaken als voorspellen van overstromingen en droogtes, drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterbehandeling, waterkwaliteitsbeheer in rivieren en meren en operationeel waterbeheer in landelijke en stedelijke gebieden.

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

37

Watermanagement speelt een dominante rol in: - Milieu (kwantiteit en kwaliteit van oppervlakte- en grondwater); - Ontwikkeling van landelijke en stedelijke gebieden (irrigatie en drainage); - Ontwerp van infrastructuur voor drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterbehandeling, met speciale aandacht voor de bescherming van zowel de volksgezondheid als milieu. Watermanagement omvat drie MSc-specialisaties: - Gezondheidstechniek, het ontwerpen, bouwen en beheren van installaties en infrastructuur t.b.v. openbare watervoorziening, riolering en behandeling van afvalwater; - Hydrologie, de beschrijving en kwanticering van watersystemen in de natuurlijke hydrologische kringloop en de invloed van ingrepen door de mens op die systemen; - Waterbeheer, het ontwerpen, bouwen en beheren van waterbeheersingsystemen en de bijbehorende beheersorganisaties, nu en in de toekomst. Modellering laboratoriumwerk, veldwerk en experimenten met proenstallaties zijn bij alle drie de specialisaties van belang. Als gevolg hiervan nemen masterstudenten vaak actief deel aan de onderzoeksprojecten van de afdeling. Verdere informatie: Dr. ir. J. de Koning cordinator MSc-variant Watermanagement, kamer 4.61, telefoon +31 (0)15 27 85274, email j.dekoning@tudelft.nl Dispuut Watermanagement kamer 4.74, telefoon +31 (0)15 27 84284 Secretariaten Gezondheidstechniek kamer 4.55, telefoon +31 (0)15 27 83347 Hydrologie en Waterbeheer: kamer 4.75, telefoon +31 (0)15 27 85080 of 27 81646

38

C I V I E LE T ECHNIEK

Transport & Planning De afdeling Transport & Planning verzorgt algemene en inleidende vakken voor het werkveld Transport binnen het Bachelorprogramma van Civiele Techniek en is verantwoordelijk voor de Mastervariant Transport & Planning. Hierbij gaat het om onderwerpen als de modellering van ruimtelijke ontwikkelingen, activiteiten en verplaatsingen in netwerken, de afwikkeling van het verkeer op wegvakken en kruispunten, de toepassing van informatie- en communicatietechnologie voor verkeers- en vervoermanagement, het ontwerp en de beheersing van openbaarvervoersystemen en de evaluatie van de effecten van verkeer en infrastructuur op economie, weggebruikers, omgeving en milieu. In de beschikbare ruimte voor vrije keuzevakken kan een eigen accent aan de MSc-variant worden gegeven, bijvoorbeeld gericht op infrastructuurplanning of verkeerskunde. Afgestudeerden van de variant Transport & Planning vinden werk bij overheden (onder andere Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijks- en Provinciale Waterstaten, Provinciale Planologische Diensten, Gemeentelijke Verkeersdiensten, Openbare Werken), openbaarvervoerbedrijven, onderzoekinstituten en adviesbureaus . Bij deze werkgevers bekleden ze de functies van planner, ontwerper, onderzoeker, adviseur en, na een aantal jaren ervaring, van manager. Inlichtingen: Voor meer informatie over Transport & Planning kun je terecht op de website van de afdeling www.transport.citg.tudelft.nl en bij de cordinator ir. P.B.L. Wiggenraad (kamer 4.05, p.b.l.wiggenraad@tudelft.nl, telefoon +31 (0)15 27 84916). Specialisatie Bouwprocessen (Master Building Engineering) De specialisatie Bouwprocessen richt zich op het cordineren van complexe ontwerpproblemen, het inrichten en integreren van de procesfasen van bouwwerken (van initiatief, ontwerp, uitvoering, exploitatie tot sloop), met daarnaast de bedrijfsorganisatorische aspecten van het uitvoerende bouwbedrijf. Afstudeeronderwerpen liggen voornamelijk in het verlengde van het bij de sectie Bouwprocessen ontwikkelde Living Building Concept. Hierbij staat centraal dat de bouwprocessen zodanig worden ingericht dat de waarde-prijs

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

39

verhouding voor de opdrachtgever c.q. toekomstige gebruiker maximaal is en dat veranderend inzicht gedurende de gehele procescyclus kan worden meegenomen. Themas zijn: - Nieuwe contractvormen en aanbestedingswijzen; - Risico- en waardemanagement van bouwprojecten; - De integratie van toeleveringsketens; - De manier waarop partijen met elkaar omgaan in termen van samenwerken, uitbesteden, aanbesteden en contractvorming; - Het inrichten en in stand houden van een dynamische bouwprocescyclus en de (integrale) afstemming tussen de verschillende processen; - De toepassing van geavanceerde ICT-hulpmiddelen om al het bovenstaande helpen te realiseren. Te denken valt hierbij aan toepassingen zoals Internet, kunstmatige intelligentie, integrale databases, mens-machine interfaces, 3D/4D/nD-ontwerpsystemen, parametrische ontwerpsystemen, expert systemen etc. Afstuderen vindt bij voorkeur plaats in het bedrijfsleven. Inlichtingen: www.bouwprocessen.citg.tudelft.nl Prof. dr. ir. H.A.J. de Ridder (sectieleider) Secretariaat Kamer 3.40 Telefoon 015-2786636 Ir. F.A.M. Soons (afstudeercordinator) Kamer 3.44 Telefoon 015-2785267 Geo-Engineering Geo-Engineering bestaat uit vijf leerstoelen, te weten Grondmechanica, Grondwatermechanica, Funderingstechniek (voorheen de sectie Geotechniek), Ondergronds Bouwen en Ingenieursgeologie. Terwijl Geotechniek en Ondergronds Bouwen deel uitmaken van de BSc Civiele Techniek (CT) en MSc Civil Engineering (CE), behoort Ingenieursgeologie tot de opleiding BSc Technische Aardwetenschappen (TA) en MSc Applied Earth Science (AES).

40

C I V I E LE T ECHNIEK

Hierdoor staat de MSc-variant Geo-Engineering in principe open voor alle MSc studenten bij Civiele Techniek of Technische Aardwetenschappen. Hoewel de natuurlijke opdeling naar herkomst van de leerstoelen en de type MSc daarbij vanzelfsprekend een grote rol speelt, worden mogelijke kruisbestuivingen niet priori afgewezen. In september 2006 is de MSc-variant Geo-Engineering van start gegaan. Daarmee is het afstuderen in de specialisatie Geo-Engineering geen onderdeel meer van de Mastervariant Waterbouwkunde binnen de MSc Civiele Techniek. De studenten die al bezig waren met de specialisatie Geo-Engineering binnen de MSc-variant Waterbouwkunde kunnen dit op de oude basis voortzetten of kunnen, als zij dit willen, binnen de nieuwe MSc-variant hun studie voortzetten. Veelal zal de keuze daartoe bepaald worden door het reeds behaalde vakkenpakket. Om de overgang naar de nieuw ontwikkelde mastervariant Geo-Engineering, waarin de bestaande specialisaties zijn opgegaan zo soepel mogelijk te laten verlopen is de volgende regeling getroffen: - Voor het afstuderen bij Geo-Engineering binnen de MSc-variant Waterbouwkunde geldt nog steeds dat dr.ir. P.J. Visser de afstudeercordinator is. Ir. J.P. Oostveen treedt daarbij namens de Sectie Geotechniek op als toegevoegd cordinator. - De specialisatie Ondergronds Bouwen valt onder de Mastervariant Transport & Planning, waarbij ir. G. Arends namens de sectie Geo-Engineering verantwoordelijk is voor de cordinatie. - De specialisatie Ingenieursgeologie valt onder de Master Applied Earth Science met dr.ir. D. Ngan Tillard die voor de cordinatie zorg draagt. Voor alle studenten die vanaf september 2006 met de MSc variant GeoEngineering zijn begonnen geldt: - Voor het afstuderen bij de MSc variant Geo-Engineering binnen de MSc CE is ir. J.P. Oostveen (kamer 00480, Laboratorium voor Geo-Engineering, telefoon +31 (0)15 27 85423) de afstudeercordinator. - Voor het afstuderen bij de MSc variant Geo Engineering vanuit de MSc AES is dr.ir. D.J.M. Ngan-Tillard (kamer 00520, Laboratorium voor Geo-Engineering, telefoon +31 (0)15 27 83325) de afstudeercordinator.

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

41

Afstudeerprolering Duurzame Ontwikkeling Duurzame technologie wordt steeds belangrijker bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van civieltechnische objecten. Je kunt daarom vakken op het gebied van duurzaamheid in je afstudeerprogramma opnemen. Als je hieraan meer aandacht wilt besteden, kun je ook kiezen voor een afstudeervariant technologie in duurzame ontwikkeling. Je krijgt dan bij je ingenieursdiploma een appendix (certicaat). Studenten die hiervoor belangstelling hebben, kunnen binnen alle afstudeerrichtingen van de opleiding Civiele Techniek en binnen de interfacultaire Offshore Engineering kiezen voor deze afstudeervariant. Je examenprogramma voor het ingenieursexamen moet dan aan bepaalde eisen voldoen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr.ir. A.L.A. Fraaij (telefoon +31 (0)15 27 84974) of dr.ir. M. Ertsen (+31 (0)15 27 87423). De opleiding heeft twee referenten die kijken of de probleemstelling en de uitwerking daarvan voldoende gentegreerd is in je afstudeerwerk. Deze referenten zijn prof.dr.ir. K. van Breugel (telefoon +31 (0)15 27 84954) en dr.ir. M. Ertsen (telefoon +31 (0)15 27 87423). De lijst van vakken op het gebied van duurzaamheid waaruit je in het kader van bovenstaande regeling een keuze kunt maken, vind je bij dr.ir. A. Fraaij assoc. prof. (+31 (0)15 27 84974). De overige studiepunten besteed je aan onderdelen binnen je afstudeerrichting. Wanneer je overweegt om binnen je afstudeerrichting een accent te leggen op duurzaamheid (al dan niet in vorm van de hierboven beschreven variant), kun je voor verdere informatie contact opnemen met dr.ir. A.L.A. Fraaij (kamer 6.37, telefoon +31 (0)15 27 84974) of dr.ir. M. Ertsen +31 (0)15 27 87423). Technische Universitaire Lerarenopleiding (TULO) van TU Delft Onder het motto: De ingenieur voor de klas leidt de TULO eerstegraads docenten wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica op. Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je in alle klassen van het voortgezet onderwijs lesgeven. Eerstegraads docenten zijn uitstekend thuis in hun vakgebied en beschikken tegelijkertijd over een solide basis aan vakdidactische en

42

C I V I E LE T ECHNIEK

onderwijskundige kennis en vaardigheden. Het leraarsberoep is bij uitstek geschikt voor wie kennis wil overdragen. De school en de leerlingen doen een beroep op je sociale vaardigheden en op je vakkennis. De TULO bestaat uit vier MSc opleidingen, voor de schoolvakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Je bent toelaatbaar tot n van deze MSc programmas als je k toelaatbaar bent tot een disciplinaire master (dus: MSc Applied Mathematics, Applied Physics, (Bio)Chemical Engineering, Computer Engineering of Computer Science). In veel gevallen is het dus nodig extra vakken of een schakelprogramma te volgen. De TULO verzorgt ook een TU-brede minor Educatie die je voorbereidt op de lerarenopleiding. HET OPLEIDINGSPROGRAMMA In het MSC programma zitten 60 studiepunten in het schoolvak (op masterniveau) en zijn 60 punten gewijd aan pedagogische en didactische onderwerpen, die verdeeld zijn over vier aandachtsgebieden: - Vakdidactiek - Schoolpracticum - Onderwijskunde - Onderzoek en vrije ruimte Meer informatie op http://www.tulo.tudelft.nl of bij de cordinator van de TULO, Martin Jacobs (telefoon +31 (0)15 27 85594; email m.a.f.m.jacobs@tudelft.nl)

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

43

Plattegrond TU Campus

44

C I V I E LE T ECHNIEK

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

45

A 3 5 6 8 9 10 12 15 17 20 21 22 23 24 28 30 31 32 33 34

Ezelsveldlaan 61 Mijnbouwstraat 120 Julianalaan 67 Poortlandplein 6 Julianalaan 132-134 Zuidplantsoen 2 Zuidplantsoen 6 Julianalaan 136 Prins Bernhardlaan 6 iWEB Mekelweg 5 Prometheusplein 1 Lorentzweg 1 Stevinweg 1 Berlageweg 1 Van Mourik Broekmanweg 6 Jaffalaan 9 Jaffalaan 5 Landbergstraat 15 Landbergstraat 19 Mekelweg 2

34a Cornelis Drebbelweg 9 35 Cornelis Drebbelweg 5 36 Mekelweg 4 + 6 37 38 43 44 45 46 50 Mekelweg 8 Mekelweg 10 Leeghwaterstraat 36 Rotterdamseweg 145 Leeghwaterstraat 42 Leeghwaterstraat 44 Mekelweg 15

Techniek Museum Delft Gebouw Technische Aardwetenschappen / Centre for Technical Geoscience Kluyverlaboratorium voor Biotechnologie Botanische tuin Voormalig hoofdgebouw MultiMedia Services (MMS) Tempel Delft ChemTech Kramerslab. Fysische Technologie Virtual reality-paviljoen Aula Bibliotheek TU Delft / Marketing & Communicatie Faculteit Technische Natuurwetenschappen, gebouw Technische Natuurkunde Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen / Universiteitsdienst Faculteit Bouwkunde TNO Bouw Onderzoeksinstituut OTB / Onderwijs & Studentzaken Faculteit Techniek, Bestuur en Management Faculteit Industrieel Ontwerpen / SSC ICT Composietenlab. Hogeschool INHOLLAND Faculteit 3mE (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen) / CICAT / NIMR College van Bestuur / Raad van Toezicht EWI Practicumgebouw 35 Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) / DIMES / IRCTR Sportcentrum Cultureel Centrum Warmte Krachtcentrale Verzamelgebouw kleine bedrijven Windtunnelgebouw & VSSD Lab. Apparatenbouw voor de Procesindustrie (API) Reactor Instituut Delft (RID, voorheen IRI) / Radiation Radionuclides & Reactors (RRR) Logistieke & Milieu Services Vliegtuighal Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek / Hechtingsinstituut SIMONA Research Simulator Lab. Hoge Snelheden SUPAIR / TRAIL / Facilitair Management & Vastgoed (FMVG)

60 61 62 63 64 65

Anthony Fokkerweg 5 Kluyverweg 3 Kluyverweg 1 Anthony Fokkerweg 1 Kluyverweg 2 Kluyverweg 4 + 6

46

C I V I E LE T ECHNIEK

Notities

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

47

Notities

48

C I V I E LE T ECHNIEK

Notities

STUDI E G I D S B S c 2 0 0 7 / 2 0 0 8

49

Notities

50

C I V I E LE T ECHNIEK