Peace accord signed between Ukrainian president and opposition leaders

English translation:
Agreement on the Settlement of Crisis in Ukraine
Concerned with the tragic loss of life in Ukraine, seeking an immediate end of bloodshed and determined to
pave the way for a political resolution of the crisis,
We, the signing parties, have agreed upon the following:
1. Within 48 hours of the signing of this agreement, a special law will be adopted, signed and promulgated,
which will restore the Constitution of 2004 including amendments passed until now. Signatories declare their
intention to create a coalition and form a national unity government within 10 days thereafter.
2. Constitutional reform, balancing the powers of the President, the government and parliament, will start
immediately and be completed in September 2014.
3. Presidential elections will be held as soon as the new Constitution is adopted but no later than December
2014. New electoral laws will be passed and a new Central Election Commission will be formed on the basis
of proportionality and in accordance with the OSCE & Venice commission rules.
4. Investigation into recent acts of violence will be conducted under joint monitoring from the authorities, the
opposition and the Council of Europe.
5. The authorities will not impose a state of emergency. The authorities and the opposition will refrain from the
rd
use of violence. The Parliament will adopt the 3 amnesty, covering the same range of illegal actions as the
th
17 February 2014 law.
Both parties will undertake serious efforts for the normalisation of life in the cities and villages by withdrawing
from administrative and public buildings and unblocking streets, city parks and squares.
Illegal weapons should be handed over to the Ministry of Interior bodies within 24 hours of the special law,
referred to in point 1 hereof, coming into force. After the aforementioned period, all cases of illegal carrying
and storage of weapons will fall under the law of Ukraine. The forces of authorities and of the opposition will
step back from confrontational posture. The Government will use law enforcement forces exclusively for the
physical protection of public buildings.
6. The Foreign Ministers of France, Germany, Poland and the Special Representative of the President of the
Russian Federation call for an immediate end to all violence and confrontation.
Kyiv, 21 February 2014
Signatories:
President of Ukraine:
For the Opposition:
Vitaliy Klichko, UDAR
Oleh Tyahnibok, Svoboda
Arsenij Yatseniuk, Batkivshchyna

Viktor Yanukovych
Witnessed by:
For the EU:
Poland
Radoslaw Sikorski
Foreign Minister
Germany
Frank-Walter Steinmeier
Foreign Minister
France
Laurent Fabius
Foreign Minister
For the Russian Federation
Vladimir Lukin
Special Envoy

Original text:
Угода про врегулювання кризи в Україні
Стурбовані трагічними випадками втрати життів в Україні,
Прагнучи негайно припинити кровопролиття,
Рішуче налаштовані прокласти шлях до політичного врегул
ювання кризи,
Ми, сторони, що нижче підписалися, домовилися про таке:
1. Протягом 48 годин після підписання цієї угоди буде прийня
то, підписано і оприлюднено спеціальний закон, який віднов
ить дію Конституції України 2004 року зі змінами, внесеними до
цього часу. Підписанти заявляють про намір створити коа

ліцію та сформувати уряд національної єдності протягом 10 д
нів після цього.
2. Конституційна реформа, що врівноважуватиме повноваже
ння Президента, уряду та парламенту, буде розпочата нег
айно і завершена у вересні 2014 року.
3. Президентські вибори будуть проведені одразу після при
йняття нової Конституції України, але не пізніше грудня 2014 р
оку. Буде прийнято нове виборче законодавство, а також
сформовано новий склад Центральної виборчої комісії на пр
опорційній основі відповідно до правил ОБСЄ і Венеціанської
комісії.
4. Розслідування нещодавніх актів насильства буде провед
ено під спільним моніторингом влади, опозиції та Ради Європ
и.
5. Влада не запроваджуватиме надзвичайний стан. Влада й
опозиція утримаються від застосування силових заходів.
Верховна Рада України прийме третій закон про звільненн
я від відповідальності, який поширюватиметься на ті ж прав
опорушення, що й закон від 17 лютого 2014 року.
Обидві сторони докладатимуть серйозні зусилля для норм
алізації життя в містах і селах шляхом звільнення адміністра
тивних та громадських будівель й розблокування вулиць,
скверів і площ.
Незаконна зброя має бути здана в органи Міністерства вну
трішніх справ України протягом 24 годин з моменту набранн
я чинності вищезгаданим спеціальним законом (п.1 цієї Угоди
).
Після зазначеного періоду всі випадки незаконного носінн
я та зберігання зброї підпадатимуть під чинне законодавс
тво України. Сили опозиції та влади відійдуть від позицій про
тистояння. Влада використовуватиме сили правопорядку
винятково для фізичного захисту будинків органів влади.
6. Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі та С
пеціальний представник Президента Російської Федерації з
акликають до негайного припинення всіх видів насильств
а та протистояння.
м. Київ, 21 лютого 2014 року
Від влади: Президент України Віктор Янукович

Від опозиції: лідер партії УДАР Віталій Кличко, лідер ВО «Батькі
вщина» Арсеній Яценюк, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок
Засвідчили:
Від Європейського Союзу: Федеральний міністр закордонни
х справ Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер
Штайнмаєр, Міністр закордонних справ Республіки Польща Р
адослав Сікорський та керівник департаменту континент
альної Європи Міністерства закордонних справ Французьк
ої Республіки Ерік Фурн’є.