Talismanul

„Această rugăciune a fost găsită în anul 1585, sub mormântul Mântuitorului. Acela care va citi această rugăciune sau o va asculta, sau o va purta asupra sa, acela nu are să moară subit, nu va fi învins în luptă şi nici nu va cădea în mâinile duşmanilor. El nu va fi niciodată învins. Când o femeie se află în durerile naşterii, de se va citi sau va citi această rugăciune, va avea naştere uşoară. De se va atinge cu el partea dreaptă a copilului, acel copil va fi ferit de toate bolile şi accidentele şi va fi cu noroc. Acela care va purta asupra sa această rugăciune, va crede şi va face numai fapte bune, va fi ferit de tioate felurile de boli, inclusiv de epilepsie.Când veţi vedea pe cineva în prada acestei boli se spune că este de ajuns a atinge partea dreaptă a bolnavului cu această rugăciune ca să se vindece cu desăvârşire. Acela care va scrie această rugăciune, fie pentru el, fie pentru alţii, îl voi binecuvânta, zice Domnul Dumnezeu, iar acela care va rămâne nepăsător, bătându-şi joc şi dispreţuind-o, va fi pedepsit. Când această rugăciune va fi dusă într-o casă, acea casă va fi ferită de orice fel de primejdii, acea casă nu va fi inundată, nici distrusă de duşmani. Acela care va citi în fiecare zi această rugăciune va fi prevenit printr-un semn divin cu trei zile înainte de ceasul morţii sale. Această rugăciune trebuie citită în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Eu, Domnul Dumnezeu Atotputernic, trimit pe pământ această rugăciune de rezistenţă în faţa duşmanilor. Puterea sa este mare, atât pentru cel care o poartă cât şi cei care o aud citită, fiind valabilă timp de douăzeci de zile, timp în care nu ţi se poate întâmpla nimic rău. Cel care o citeşte este ferit de incendii. De înec şi de vrăjitorii. Când o femeie naşte, i se pune rugăciunea pe cap, spunând de trei ori Rugăciunea Sfintei Treimi şi Tatăl Nostru şi ea va naşte uşor. Acela care va purta această rugăciune şi va crede în cele înscrise într-însa va învinge asupra duşmanilor săi. Se începe cu Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos,se va pune înaintea ta sau sub pernă când dormiş ziua a se purta în partea dreaptă, zicând: Crucea lui Iisus să mă apere împotriva răutăţilorşi duşmanului. 1

Ţine-mă, Iisuse Hristoase, şi mă apără cu puterea Ta. Fereşte-mă de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, care doresc nimicirea mea. Acest lucru te va ajuta, deoarece acest talisman a fost scris de Iisus Hristos şi de Sfânta Fecioară Maria şi puterea lui este mare. Acela care va auzi despre această rugăciune, să o ceară, ori să o scrie, cu gând curat şi litere de aur în mintea şi sufletul său. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu Sfânta Treime, poruncesc ca puterea acestui Talisman să o aibă numai acela care respectă zilele de lucru şi sărbătorile. Câştigul nostru să nu-l câştigăm în zilele de sărbătoare. De aceea s-au dat şase zile de lucru, ca, cea de-a şaptea, Duminica, să rămână zi de repaus, reculegere şi rugăciune; să se ţine cu curăţrnie şi fapte bune. Să se mai ştie că Dumnezeu s-a născut din Sfânta Fecioară Maria într-o noapte sfântă. Cei care nu respectă cele zece porunci vor fi blestemaţi şi pedepsiţi cu boli şi foamete, cu război şi multe altele. Pentru cei mai puţin răi voi face să existe întotdeauna un îndrumător, un stăpân unul peste celălalt şi necredinţa va fi pedepsită cu tunete şi fulgere. Poruncesc ca întotdeauna să se meargă la biserică, tineri, femei, bătrâni şi copii, în toate duminicile şi sărbătorile. Să-şi recunoască greşelile, înainte de spovedanie să se ducă pregătiţi, pentru a nu se uita vreun păcat. Să nu se înjure niciodată, pe drept sau pe nedrept. Să nu vă fie ruşine de sărăcie, nici de semenii voştri. Cel care are păcate mari sau câte stele pe cer, va fi iertat de ele dacă va purta TALISMANUL asupra sa, citindu-l măcar o dată pe săptămână. Acela care-l va da şi altora să-l copieze, îl va citi sau îl va da de scris, sau îl va dărui, acelui om bine-i va merge, iar care nu crede în el va fi blestemat în vecii vecilor. Afară de această poruncă, să credeţi şi să ţineţi acest TALISMAN al lui Iisus Hristos care s-a născut din Fecioara Maria. Faceţi acest lucru în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Eu, Iisus Hristos, port rănile Mele cu putere de rezistenţă în faţa durerii şi deşertăciunilor lumii prin ajutorul acestui TALISMAN! Cine are acest TALISMAN, acela să stea liniştit aşa cum am sta şi Eu, Iisus Hristos, în reculegere. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. 2

Cine va purta această binecuvântare, TALISMANUL, asupra sa, din partea duşmanilor rău nu va suferi, căci sufletul încărcat de nenorociri şi catastrofe nu se va înspăimânta de nimic, nici în faţa glonţului unui criminal sau dement. Va învinge în faţa unui furt imediat sau dinainte complotat, ori alte răutăţi, încă dinainte va fi ferit de orice împrejurare rea. În cazul unui atac direct cu orice arme, ele nu vor acţiona, nu vor putea să nimicească pe nimeni dintre cei care poartă acest talisman asupra lor, sau cel care l-a auzit citindu-se fiind ferit de tot răul timp de douazeci de zile, conform poruncii Domnului nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, toate armele vazute şi nevăzute vor sta nemişcate, prin botezul lui Iisus Hristos care s-a botezat în apa Iordanului. În al treilea rând, toate armele vizibile şi invizibile vor sta nemişcateprin nevinovăţiile Sfintei Fecioare Maria. În al patrulea rând, vor sta nemişcate toate armele vizibile şi invizibile din porunca Sfântului Duh. Amin. În al cincilea rând, vor sta nemişcate toate armele vizibile şi invizibile prin firea Domnului nostru Iisus Hristos care m-a creat şi pe mine. În al şaselea rând, vor sta nemişcate armele vizibile şi invizibile în numele tuturor sfinţilor şi în mărirea Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu, pe toţi care vor purta acest TALISMAN îi va binecuvânta în vecii vecilor. Amin. Cel care poartă acest TALISMAN va fi scutit de rele şi de vrăjitorii, nici în judecată nu va fi neîndreptăţit, de asemenea nici doborât de nici un fel de armă. Jur prin adevărul acestor spuse de Sfântul Fiu Iisus! Aşadar, iubiţi creştini, luaţi acest TALISMAN să fie pentru mine călăuza vieţii şi reuşita împotriva tuturor duşmanilor. Să fie de folos acelora pentru care am scris şi să le ajute Dumnezeu în toată viaţa lor. Amin. Luare aminte Biserica a aprobat purtarea unor obiecte sfinte, cum sunt: cruci, iconiţe, chipul mielului, lemn din crucea Domnului, scrieri sfinte, în credinţa că aceste obiecte sfinţite în biserici să fie de ajutor creştinilor. 3

Primii creştini purtau medalioane cu crucea şi cu monograma lui Iisus Hristos, simbolizând scăparea lor sub scutul crucii; mai purtau cărţile evangheliei, după cum mărturisesc toţi sfinţii Părinţi. Creştinii poartă şi azi, în sân ori pun la capul bolnavului, cărţi de cuprins religios, precum sunt: „Visul Maicii Domnului”, „Brâul Maicii Domnului”, „Epistolia Maicii Domnului”, „ Epistolia Domnului”, ş.a. Crezul sau simbolul credinţei Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl, Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al Pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut; Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om; Şi s-a răstignit pentru noi în zilelelui Pontiu Pilat şi a pătimit şi s-a îngropat; Şi a înviat a treia zi, după Scripturi; Şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Într-una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, Aştept învierea morţilor, Şi viaţa veacului ce va să fie. AMIN.” ========= Cele 10 porunci: 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 4 „Talismanul”, „Calea Crucii”, „Cele 12 vineri mari de peste an”, „Dezlegare de farmece şi vrăji”, „Dezlegare de blesteme”

2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert. 4. Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte. 5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie şi ţie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful