You are on page 1of 17

Uvod u devizno trgovanje

Najvee svjetsko trite za Vaim stolom

Admiral Markets
Uvod u devizno trgovanje Najvee svjetsko trite za Vaim stolom

Sadraj
Poglavlje 1 Devizno trgovanje (Forex) Osnove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Poglavlje 2 Zato trgovati stranim valutama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Poglavlje 3 Kako funkcioniraju cijene u deviznom trgovanju . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Poglavlje 4 Kako funkcionira trgovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Poglavlje 5 Va plan trgovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Poglavlje 6 Prije no to ponete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Poglavlje 7 Korisne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Odredbe Admiral Markets je vodei pruatelj usluga online trgovanja na Forexu, ali i rastui pruatelj usluga trgovanja plemenitim metalima, CFD-ovima, dionicama i fosilnim gorivima. Naa velika posveenost najnovijim softverskim rjeenjima i osiguranju kvalitete potie nas na pruanje najboljih uvjeta za trgovanje naim klijentima uz punu transparentnost. Prije poetka koritenja proizvoda i usluga Admirala molimo pogledajte Uvjete i pravila trgovanja (Terms and Conditions). Bilo koja informacija u ovom dokumentu ne smatra se nancijskim savjetom. Dokument je sastavljen u svrhu pomoi trgovcima pri donoenju samostalnih procjena i odluka i podloan je promjenama u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Admiral Markets nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili tetu ukljuujui, bez ogranienja, bilo kakav gubitak prota koji moe iskrsnuti direktno ili indirektno iz koritenja ili oslanjanja na navedene informacije. Devizno trgovanje nosi veliki rizik i nije pogodno za sve investitore. Visoka poluga moe poveati prot no isto tako moe donijeti i veliki gubitak. Prije poetka trgovanja, molimo Vas paljivo razmotrite rizike i potencijalne trokove te potraite dodatni savjet ukoliko je potrebno. Pri online trgovanju mogu nastati kvarovi i smetnje na hardwaru ili softwaru, smetnje u komunikacijskim sustavima kao i u internet vezama. Admiral Markets koristi brojne sigurnosne sustave i procedure kako bi minimizirali navedene rizike te umanjili trajanje i utjecaj eventualnih smetnji i potekoa te nee biti odgovoran za bilo kakvu tetu ili gubitak nastao na temelju smetnji ili kanjenja.

Poglavlje 1
Devizno trgovanje (Forex) Osnove
to je Forex?
Forex ili FX je uobiajena kratica za devizno trgovanje. Ako ste ikada putovali u inozemstvo, vjerojatno ste u mjenjanici na aerodromu morali promijeniti novac iz vae valute u valutu zemlje u koju putujete. Kada ste to uinili, sudjelovali ste na Forex tritu mijenjajui jednu valutu za drugu. U uvjetima Forex trgovanja, pretpostavljajui da ste graanin EU koji posjeuje Ameriku, prodali ste euro i kupili ameriki dolar. Prije povratka kui, prilikom ponovnog mijenjanja amerikih dolara u mjenjanici primjetili ste da se devizni teaj promijenio. Upravo te promjene u deviznim teajevima omoguuju Vam zaradu na tritu deviznog trgovanja. Devizno trgovanje je svjetsko najvee i najaktivnije trite. To je mjesto gdje bankari i dileri razmjenjuju velike svote stranih valuta, najee kako bi olakali trgovinu i ulaganja izmeu zemalja. Trite je otvoreno danonono, osim vikendima, a njegov volumen se procjenjuje na otprilike 5 000 milijardi dolara dnevno. Usporeujui to s mizernih 150 milijuna dolara dnevnog volumena na bekoj burzi ili relativno malih 22 milijarde dolara dnevnog volumena na njujorkoj burzi, Forex trite se smatra ogromnim. Masivnih 5 000 milijardi dolara pokriva cjelokupno globalno devizno trgovanje, ali mali trgovci (poput Admiralovih klijenata) trguju na spot tritu, a to je otprilike oko 30% ili 1 500 milijardi dolara dnevno. banaka, i ponekih manjih banaka, sudionici ovog trita trguju direktno meusobno ili elektroniki putem elektronskog brokerskog servisa (Electronic Brokering Services - EBS) ili Thomson Reuters Spot Matching system-a. Te dvije kompanije su ljudi protivnici u borbi za udio na tritu. Sve banke koje su sudionici ovog trita mogu vidjeti cijene koje meusobno nude no to ne znai da bilo tko moe trgovati na Forexu s tim cijenama. Cijene e uvelike ovisiti o utvrivanju kreditnog odnosa izmeu strana u transakciji. Nekoliko najveih banaka na meubankarskom tritu su UBS, Barclays Capital, Deutsche Bank i Citigroup. Poneke vlade kao i njihove centralne banke, kao to su npr. Europska centralna banka, Britanska centralna banka i amerika centralna banka (Federal Reserve) takoer su redovito ukljuene u trgovanje na meubankarskom tritu. Sljedei na ljestvici su manje vlade, hedge fondovi, velike korporacije, retail market-makeri i retail ECN. S obzirom na to da ove institucije ne moraju uvijek zatvarati kreditne linije sa sudionicima meubankarskog trita, oni moraju svoje transakcije uiniti preko komercijalnih banaka. To znai da su cijene za njih malo vee i skuplje nego one za sudionike na meubankarskom tritu. Tvrtke sudjeluju na Forex tritu sa ciljem zamjene valuta. Npr. Apple mora prilikom kupovine dijelova iz Japana za svoje proizvode, svoje amerike dolare promijeniti u japanski jen. S obzirom da je volumen kojim oni trguju mnogo manji od onog na meubankarskom tritu ovakvi trini igrai obino posluju s komercijalnim bankama za svoje transakcije. Isto kao i kompanije, manje nacionalne vlade takoer sudjeluju na Forex tritu za svoje operacije, internacionalna trgovinska plaanja i rukovanja sa svojim deviznim rezervama.

Tko trguje na Forexu?


Trite se u osnovi sastoji od etiri razliite grupe. Na samom vrhu ljestvice Forex trita nalazi se meubankarsko trite. Sastavljeni od najveih svjetskih

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

Na dnu Forexove ljestvice su mali (retail) klijenti. Nekada je bilo vrlo teko za male trgovce ukljuiti se na Forex trite, ali zahvaljujui pojavi Interneta, elektronskih trgovinskih platformi i maloprodajnim brokerima, kao to je Admiral Markets, barijere za ulazak na Forex trite su uklonjene.

Sydney sesija, Tokyo sesija, London sesija i New York sesija. Najbolje vrijeme za trgovanje na Forex tritu najee je kada se trguje velikim koliinama novca. U to vrijeme trgovci mogu iskoristiti sve prednosti likvidnosti Forex trita. S obzirom na to da Forex trite trguje 24 sata na dan, najvea likvidnost je onda kada nekoliko zemalja trguje u isto vrijeme. U svakoj vremenskoj zoni diljem svijeta, Forex trite je otvoreno od 8,00 do 16,00 sati. Dakle, kako bi se iskoristila prednost velikog trgovinskog volumena vrijedno je odrediti kada se sati na Forex tritu u razliitim zemljama preklapaju. Kada su teajevi najaktivniji tada trgovci imaju najbolje anse za ostvarivanje prota. Sporo kretanje na tritu trita nudi male izglede za ostvarivanje prota pa ih Forex trgovci izbjegavaju.

Kada moe trgovati na Forex-u?


Radno vrijeme na Forex tritu protee se od ponedjeljka ujutro u Sydneyu u Australiji do petka popodne u New Yorku. Tijekom tog perioda trite je otvoreno danonono. Meutim, ono nije 24/7 trite jer se zatvara tijekom vikenda, tonije bi bilo 24/5. Forex trite se moe podijeliti na etiri glavne trgovinske sesije;

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

Poglavlje 2
Zato trgovati stranim valutama?
Likvidnost
Iz razloga to je trgovanje na deviznom tritu globalno i ukljuuje sve najvee svjetske banke moete biti sigurni da ete uvijek imati s kim trgovati za razliku od trita dionicama gdje moete doi u situaciju da elite kupiti odreenu dionicu no istu nitko ne eli prodati (ili obrnuto). Ova mogunost trgovanja u bilo koje vrijeme se naziva likvidnost. Visoka likvidnost znai da uvijek postoji netko s kim se moe trgovati te da postoji mali rizik da jedan trgovac ili entitet ima mogunost promjene cijene kao to se moe dogoditi na drugim tritima, primjerice, na tritu dionica. na. Uzmete valutu s kojom ste upoznati (npr. ameriki dolar) i usporedite njegovu vrijednost naspram druge valute. Postoji samo nekoliko glavnih valuta s kojima se trguju na Forex tritu. Morate nauiti to utjee na kretanje valutnih parova te, jednako vano, kako koristiti tehniku analizu kako bi poboljali svoje anse za uspjeh.

Trgujte od kue, iz kaa ili na godinjem odmoru


Jedna od stvari koja ini devizno trgovanje vrlo popularnim je to to je trite otvoreno 24 sata na dan. To znai da moete trgovati poslije posla, rano ujutro, tijekom ruka ili ak preko noi kada god to Vama odgovara. Nadalje, moete trgovati direktno s Vaeg stola ili sjedei u Vaem najdraem kau s laptopom i beinim internetom. Poneki traderi su uinili i korak dalje trgujui sa svojih mobilnih telefona. Pruatelji usluga na deviznom tritu omoguuju Vam manje ili vie direktan pristup tritima. To znai da moete

Razumljivo je
Krivulja uenja na tritu dionica je strma i koliina potrebnih analiza zna biti zastraujua. Morate znati razumjeti dividende, omjere cijene i zarade te kako procijeniti kvalitetu korporativnog menadmenta prije odluivanja kako i kamo usmjeriti dionice. Za usporedbu, devizna razmjena je relativno jednostav-

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

napraviti Vau analizu, donijeti odluku o trgovanju, postaviti Stop Loss nalog kako biste se zatitili od velikih gubitaka i izvriti trgovanje bez potrebe za iim drugim osim raunalom i brzom internet vezom.

Niski transakcijski trokovi


Na Forex tritu, trgujui direktno ili putem derivata trokovi trgovanja valutama odreeni su spreadom odnosno razlikom izmeu kupovne i prodajne cijene odreenih teajnih parova. Spread moe varirati s vremena na vrijeme ovisno o trinim uvjetima, a razlikuje se ovisno o valutnom paru i pruatelju usluge koji se koristi. U veini trgovanja troak svake pojedine trgovine nije od vitalne vanosti za njihov uspjeh. Iznimke su pojedine intraday strategije iji je cilj ostvariti manji prot. Kod trgovine veliine 10 000 dolara, za to trebate poetnu maru od 100 dolara, spread e iznositi otprilike jedan pip ili prosjeno 1 dolar. Spread moe varirati od niskog kao 0,5 pipova za visoke koliine glavnih valuta do pet ili vie pipova za manje valute. Ako drite poziciju due od 24 sata moete dobiti mali iznos na raun zbog razlike u kamatnim stopa izmeu dvije valute. U drugom sluaju, moete platiti manji iznos kamate u vaoj poziciji. Iznos kamate se dodaje ili uzima sa vae rauna ovisno o tome kakva je vaa pozicija do sljedeeg dana, a napravljen je na nain da moete zadrati otvorenu poziciju bez stvarnog preuzimanja valuta.

vie od vaeg poetnog uloga. Na deviznom tritu omjer poluge je najmanje 1:50 no najee je to 1:500. Na primjer, u namjeri da kupite 10 000 amerikih dolara morate uplatiti samo 20 dolara kako biste zapoeli trgovinu zato to ste efektivno posudili ostatak u iznosu od 9 980 dolara. Kako bismo vam pokazali mogui prot pri koritenju ove razine poluge pretpostavimo da kupite australski dolar i da vrijednost australskog dolara naraste s $US1,000 na $US 1,002. Valuta se moe mijenjati u ovome iznosu pa i vie u roku od nekoliko sati kada se trita ubrzano kreu. To predstavlja promjenu od 0,2 posto ali s obzirom na to da imate polugu od 1:500 va prot u navedenom primjeru biti e 500*0,2 ili 100% vaeg poetnog uloga. S ovim iznosom poluge ak i mali potezi u vrijednostima valuta mogu rezultirati poprilino velikim dobitcima i gubitcima. Morali biste nauiti osnovna pravila i rizike menadmenta kako biste sigurno trgovali na tritu i kako biste znali postaviti Stop Loss kao i Stop i Limit naloge (nalozi za otvaranje/zatvaranje pozicije kada cijena dosegne postavljenu razinu). Takoer morati ete uzeti malo vremena za nauiti o planovima trgovanja, rizicima za dobiti i gubitka, money menadmentu, veliini izlaznih pozicija, fundamentalnu i tehniku analizu prije nego to ponete.

Poluga
Devizno trite nudi mogunost zarade visokim pozicijama na tritu uz niske prethodne trokove/ulaganja odnosno poetni ulog. To se naziva poluga ili leverage. Maksimalni iznos poluge na tritu dionica najee je 1:4 to znai da va ugovor vrijedi 4 puta

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

Poglavlje 3
Kako funkcioniraju cijene na deviznom tritu
Valutni parovi
Svaka valuta ima univerzalni troslovni kod (ISO kod) koji koriste svi sudionici na deviznom tritu. Kod za euro je EUR, a za ameriki dolar je USD. Valute uvijek kotiraju u parovima kao primjerice EUR/USD, GBP/USD ili USD/JPY. Razlog zbog kojeg su valute prikazane u parovima je taj to u svakoj transakciji na deviznom tritu istodobno kupujete jednu valutu i prodajete drugu. Prva navedena valuta s lijeve strane slasha (/) poznata kao bazna valuta dok se druga s desne strane naziva kvotna valuta. Prilikom kupnje, teaj vam govori koliko morate platiti u jedinicama kvotne valute da biste kupili jednu jedinicu bazne valute. Prilikom prodaje, teaj vam govori koliko jedinica kvotne valute dobivate za prodaju jedne jedinice bazne valute. Bazna valuta je baza za prodaju i kupnju. Ako kupujete EUR/ USD to jednostavno znai da kupujete baznu valutu, euro, te da istodobno prodajete kvotnu valutu, ameriki dolar. Par ete kupiti ako vjerujete da e bazna valuta dobiti na vrijednosti u odnosu na kvotnu valutu. Prodat ete par ako mislite da e bazna valuta izgubiti vrijednost u odnosu na kvotnu valutu. Kada vidite kvotu kako slijedi: EUR/USD 01.3120 znate da je bazna valuta euro (1) i da je njena vrijednost odreena amerikim dolarima (US dollars). Veina valuta (primjerice japanski jen, vicarski frank i kanadski dolar) kotirani su s amerikim dolarom kao baznom valutom to je cijena amerike valute u odnosu na vrijednost druge valute no postoje i etiri znaajne iznimke: britanska funta (GPB), Euro (EUR), australski dolar (AUD) i novozelandski dolar (NZD). Oni su kotirani obrnuto. Iako je kupnja britanske funte isto to i prodaja amerikog dolara, ako razmiljate u smislu kako se pomie bazna valuta kada postavljate trgovanje manja je vjerojatnost da ete se zbuniti.

Glavne i sporedne valute te robne valute


Izraz glavne valute odnosi se na sedam najlikvidnijih (valute s kojima se najvie trguje) valuta na tritu. To su: ameriki dolar (USD), britanska funta (GBP), euro (EUR), japanski jen (JPY), vicarski franak (CHF), kanadski dolar (CAD) i australski dolar (AUD). Sporedne valute su sve ostale koje se ne smatraju glavnima. Robne valute su one ije se zemlje porijekla oslanjaju uglavnom na izvoz resursa. Vodei se IMF studijama 58 zemalja bi se moglo svrstati u ovu skupinu, ali najaktivnije su australski dolar, kanadski dolar i novozelandski dolar. Izraz glavni valutni par esto se specino odnosi na bilo koji par koji ukljuuje ameriki dolar dok se par koji ne ukljuuje ameriki dolar naziva krini valutni par. Glavni valutni parovi predstavljaju sedam najlikvidnijih parova: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/ USD, AUD/USD, NZD/USD i USD/CAD.

Kupnja/Prodaja, Ponuda/ Potranja


Prvo morate odluiti da li elite kupiti ili prodati. Ako elite kupiti, (to zapravo znai kupiti baznu valutu i prodati kvotnu valutu) elite da ojaa vrijednost bazne valute kako biste ju onda prodali po vioj cijeni. Rjenikom trgovaca ovo se naziva going long ili zauzimanje long positiona. Samo zapamtite: long=buy. Ako elite prodati (to zapravo znai prodati baznu valutu i kupiti kvotnu valutu), elite da vrijednost

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

bazne valute oslabi kako biste je nakon toga mogli kupiti po nioj cijeni. To se naziva going short ili zauzimanje short positiona. Samo zapamtite: short=sell. Cijena ponude je cijena po kojoj je va broker voljan kupiti baznu valutu u zamjenu za kvotnu valutu. To znai da je ponuda najbolja cijena po kojoj ete vi (trgovac) prodati na tritu. Cijena potranje je ona po kojoj e va broker prodati baznu valutu u zamjenu za kvotnu valutu. To znai da je cijena potranje najbolja cijena po kojoj ete kupovati na tritu. Drugi naziv za potranju jest ponuena cijena. U deviznom trgovanju, razlika izmeu cijene ponude i potranje poznata je kao spread. Drugi izrazi za tu cjenovnu razliku su bid-ask spread ili buy-sell spread.

Lot, mini lot i mikro lot


Na spot Forex tritu uobiajena veliina trgovanja jednaka je $US 100.000 (gdje je bazna valuta ameriki dolar). Ova tipina mjerna jedinica je poznata kao standardni lot ili standardni ugovor. Za australske dolare bazna valuta je australski dolar i veliina deala je $100.00 vrijednosti od kvotne valute. Kod ovakvog ugovora potreban je poetni ulog od $1.000 i vrijednost poteza od jednog pipa je $10 naspram te valute. Mnogi Forex pruatelji usluga nude manje ugovore ili lotove. Admiral Markets nudi mini lotove gdje je traen poetni ulog od 100 dolara i gdje je vrijednost jednog pipa 1 dolar naspram vrijednosti valute. Admiral takoer nudi i mikro lotove na standardnim raunima za ekvivalent od samo 1000 dolara zahtijevajui poetni ulog od 10 dolara. To omoguava trgovcima s malim raunima da uu u trgovinu bez prekoraenja svog postavljenog maksimalnog limita gubitka, ovisno o veliini pozicije. Veliina pipa u ovom potezu jednaka je 10 amerikih centi naspram vrijednosti te valute.

Pipovi & Pipeti


Mjerna jedinica za izraavanje promjene u vrijednosti dvije valute naziva se pip. Ako se EUR/USD pomakne s 1.2241 na 1.2242 tih 0.0001 USD uveanja vrijednosti predstavlja jedan pip. Pip je obino zadnje decimalno mjesto u kvoti. Veina parova izlazi s etiri decimalna mjesta no postoje iznimke poput parova s japanskim jenom koji izlaze s dva decimalna mjesta. Pretpostavimo da vrijednost australskog dolara raste s US101.05 centa na US11.06 centa. Na Forex tritu ovo je izraeno kao pomak s $US 1.0105 na $US 1.0106. To je najmanji pomak koji jedna valuta moe uiniti u odnosu na drugu i poznat je kao jedan pip. Postoje i pro rauni koji kotiraju valutne parove izvan standardnih 4 i 2 decimale u 5 i 3 decimale. Oni kotiraju fraktalne pipove zvane pipetts. Npr. ako se GBP/USD pomakne s 1.51542 na 1.51543 taj pomak na vie od 0.0001 USD predstavlja 1 pipete.

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

Poglavlje 4
Kako funkcioira trgovanje na Forexu
Spot forex i CFDs
Veina trgovina u deviznom trgovanju u Europi odvija se na spot tritu putem instrumenata zvanih nancijske izvedenice (Currency contracts for dierence - CFDs) no postoje i drugi naini trgovanja. Meu njima su i instrumenti koji kotiraju na burzama kao primjerice valutni futures-i. Spot trgovanja zahtijevaju poetni uloga za poetak trgovine i daljni garantni polog na dnevnoj bazi ako se trite kree protiv Vas (pada kada Vi kupujete npr.) To znai da Vam je potrebno vie od poetnog uloga kako biste mogli trgovati ako se trite rapidno okrene protiv Vas. dajui euro po cijeni 1.3052 amerikih dolara. Vaa zarada je razlika u dvije vrijednosti amerikog dolara ili prot od 972 amerika dolara kako je nie prikazano.

Tri vrste analize trita


to uzrokuje pomak valute? Kako bismo saznali kada e valuta poput australskog dolara aprecirati naspram druge valute, trgovci se oslanjanju na tri vrste analiza koje se nadopunjuju kako bi im pomogle pri donoenju dobre odluke o trgovini. Tehnika analiza je studija kretanja cijena na grakonu. Fundamentalna analiza prouava kretanje ekonomije zemalja. Analiza trinog sentimenta odreuje da li je trite bikovsko ili medvjee po trenutnim fundamentalnim ishodima futures-a. Pogledajmo malo detaljnije.

Primjer Forex trgovanja


Slijedi primjer protabilnog trgovanja na Forex tritu. Pretpostavimo da mislite da e euro rasti u odnosu na ameriki dolar jer su australske kamatne stope poele ponovno rasti. U to vrijeme, na tritu, euro kootira EUR/USD 1.2078-1.2080 i otvorili ste trgovinu kako biste kupili 100.000 USD po 1.2078. Nekoliko dana kasnije, euro je narastao i nova kvota je EUR/USD 1.3050-1.3052. Zatvarate poziciju pro-

Fundamentalna analiza
Fundamentalna analiza je nain prouavanja trita analizirajui ekonomske, socijalne i politike sile koje utjeu na ponudu i potranju imovine. Ideja ovog tipa analize je ako je trenutna ili budua perspektiva zemlje dobra, njena valuta e jaati. Ako raste

1 Prosinca
Kupujete EUR 100,000 po USD$1.2080 Plaate poetni ulog Provizija USD $120,800 (vrijednost) EUR 1000.00 0 USD $130,052 (value) + EUR 1000.00 0 USD $972.00

5 Prosinca
Prodajete EUR 100,000 po $US1.3052 Poetni ulog vraen Provizija Profit

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

potranja za uslugama i dobrima zemlje ili ako raste broj ljudi koji e investirati u zemlji oni moraju kupiti valutu prije nego kupuju dobra ili investiraju i onda e vrijednost valute rasti. Investicije u Australiji su, na primjer, atraktivnije kada je ekonomija jaka, kada se oekuje rast cijena dionica na burzi, kada tvrtke isplauju dobre dividende i kada rastu kamatne stope. Kada se ovakve stvari dogaaju australski dolar jaa u odnosu na druge valute. Australski dolar udio u bogatstvu cijele nacije. Neki od pokazatelja zdrave ekonomije su: Kamatne stope - dolar ima tendenciju rasta kada kamatne stope rastu Globalni rast i potranja za resursima - Australija proizvodi robu, ukljuujui metale, ugljen i poljoprivredne proizvode, kao to su penica i vuna. Kada je potranja za tim proizvodima u porastu, to ojaava valutu Gospodarski ciklus pokazatelj je statistike domainstava, maloprodaje, statistike prodaje automobila i razine zaposlenosti Proraunski i trgovinski deficiti i vikovi - vikovi pokazuju snaan rast i rast australskog dolara, deciti suprotno Inflacija - inflacija smanjuje razinu isplativosti investicije, a rast inflacije ima tendenciju smanjiti dugoronu vrijednost valute. Pokazatelji inflacije ukljuuju indeks potroakih cijena i statistiku ponude novca

Tehnika analiza
Tehnika analiza je okvir unutar kojeg trgovci prouavaju kretanje cijena. Teorija kae da gledajui povijest kretanja cijene, osoba moe odrediti trenutne uvjete trgovanja i potencijalno kretanje cijena. Trite je poput vage s postavljenim novim informacijama o fundamentima koje dobro dou, njiui se u jednom smjeru pa u drugom, smirujui se s vremena na vrijeme na jednoj toki dok se ne omogue nove informacije. Dok se sve to dogaa cijene pokazuju uzorke koji imaju namjeru ponavljanja. Identiciranje odnosno prepoznavanje tih uzoraka prouavajui grakone u prolosti ponaanja cijena naziva se tehnikom analizom. Glavni dokaz za koritenje tehnike analize je taj to se, teoretski, sve trenutne trine informacije reflektiraju na cijene. Ako cijena reflektira informaciju koja postoji onda je cjenovna akcija sve to bi netko trebao za ui u trgovinu. Tehnika analiza omoguuje osnove temeljem koji veina trgovaca donosi svoje odluke. Kao to se fundamentalni faktori uvijek oituju kroz formiranje cijena mnogi trgovci donose svoje odluke samo temeljem tehnike analize. Grakoni omoguuju da analizirate trine uzorke i trendove te omoguuje vizualni pregled cijena i razina volumena kako biste mogli odrediti sljedei mogui potez valute. Trite moe sve i esto pobija i logiku i grake prognoze. Pored uzoraka i indikatora trgovci koriste i prognoze kretanja trita kako slijedi: Trend linije - linije spajanja viih i viih dna izraenih razina cijena (trend rasta) ili nih i niih vrhova razina cijena (trend opadanja). Probijajui ove lini-

10

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

je cijene mogu ukazati na moguu promjenu u smjeru kretanja cijene Prosjek pomaka ublauje kretanja u prolosti i ukazuje na mogui novi trend ako se cijena kree kroz prosjek Obrnuti uzorci - poput glave-i-ramena, vrhova i dna, trostrukih vrhova i zaobljenih vrhova Podrka i otpor - cijena ukazuje da je trite imalo potekoa u kretanju kroz prolost Pokazatelji relativne snage - pokazuju moe li se trite smatrati overbought ili oversold Fibonacci razine - razina koje ukazuju da je nastavljeni potez u trenutnom smjeru je probijen MACD ili Moving Average Convergences / Divergerence koriste kako bi se uoili rani trendove i obratni trendovi Cyclicity pokazatelji - trita prolaze kroz cikluse bikovskih i medvjeih faza s razdobljima u kojima imaju tendenciju vraanja u prosjek. Cyclicity pokazatelji pomau otkriti takve cikluse.

Analiza sentimenta
Misli i miljenja svakog trgovca, koja su izraena kroz bilo koju poziciju koju zauzmu, pomau oformiti ukupni sentiment trita. Postoji jedna stvar koja je konstantna u trinom ponaanju, a to je da trgovci esto burno reagiraju, gurajui cijene na vie razine od njihove stvarne vrijednosti i onda dosegnu suprotan smjer gurajui ih na razine ispod stvarne vrijednosti. Sentiment analiza sakuplja upravo ovakve reakcije. Iako se indikatori trinog sentimenta, kao primjerice pomicanje prosjeka i valutnog prosjeka stvarnog dometa (ATR), smatraju alatima tehnike analize, tehnika analize se fokusira na kretanje cijena u prolosti. Analiza sentimenta pokuava shvatiti to vodi odluku trgovca sada i u blioj budunosti. Volumen trgovanja je indikator koji moe pomoi odrediti koji smjerom tee jaina novca s kojim se trguje i to moe pomoi otkrivanju to trite vjeruje da e se dogoditi, to predstavlja trini sentiment. Razlika je u onome to grakon pokazuje da e trite uiniti na temelju ponaanja iz prolosti i onoga to se stvarno dogodi u jedinstvenim trinim situacijama.

11

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

Poglavlje 5
Kreiranje plana trgovanja
Razvijanje plana trgovanja
Trgovanje na deviznom tritu moe biti riskantno pogotovo ako niste trgovali nikada prije. Veina ljudi koja izgubi novac trgujui na tritu s polugom (kao to je Forex trite) novac izgubi jer do tada nisu stekli osnovna znanja, nemaju trgovaku discipline i nisu sastavili plan trgovanja. Nikada ne slijedite slijepo tue savjete o trgovanju. Samo zato to netko trguje uspjeno sa svojom metodom ne znai da e isto funkcionirati kod vas. Svi imamo razliite poglede na trite, misaone procese, razine tolerancije rizika i trino iskustvo. Imajte svoj osobni plan trgovanja i aurirajte ga kako uite na tritu. Potrebno je neko vrijeme i istraivanje kako biste pronali strategiju koja funkcionira te pripremili plan trgovanja kako biste pokrili svaki bitni aspekt za ouvanje sigurnog kapitala i maksimizirali svoje anse za uspjeh. Va plan trgovanja mora sadrati neke osnovne elemente: Va cilj u trgovini - to bi mogao biti zacrtani povrat ili oekivani dobitak u dobitnoj trgovini. Na primjer, mnogi trgovci na Forexu odrede tjedni broj pipova za cilj. Koritenje strategija koje su u prolosti dokazale da funkcioniraju. Kako ete odluiti kada ete ui u trgovinu (kupnju ili prodaju) - to e doi iz vaeg razumijevanja dokazanih strategija trgovanja i pravilne uporabe tehnike analize. Koritenje Stop Lossa je neophodno za upravljanje rizicima i zahtijevaju dobro prouavanje kako biste ih mogli koristiti na odgovarajui nain za svoju poziciju i visinu rizika. Kako ete odluiti kada ete izai iz trgovine - to je takoer rezultat vaeg razumijevanja strategija trgovanja kao i pravilnog koritenja tehnike analize i grakona uzoraka. Denicija vaeg sustava upravljanja rizicima pravila upravljanja rizicima kreirana su na nain da ouvaju va rizini kapital limitirajui iznos koji stavljate pod rizik prilikom trgovanja.

Osnove money manadmenta


Osnove money menadmenta je neophodan za uspjeh vaeg dealinga u deviznom trgovanju. Fundamentalan je. Razlog zato mnogi trgovci ne uspiju na poetku je taj to ignoriraju jednostavnu disci-

12

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

pline koja e, ako se slijedi, sauvati svakog trgovca od drastinih gubitaka koji esto znae kraj njihovih trgovakih nastojanja. Slijedi nekoliko savjeta kojih se pridravaju uspjeni trgovci: Nemojte riskirati vie od 1 posto svog kapitala na bilo kojoj trgovini. Ovo pravilo e vas, uz pravilno pozicioniranje, sauvati od riskiranja prevelikog kapitala odjednom te od pokazivanja disproporcionalnog velikog gubitka na bilo kojoj trgovini. Saznajte vie o stop-loss-u i kako ga koristiti. Stoploss nalog (poznat kao stop) je nalog za izlaz iz pozicije na odreenoj cijeni kako bi se limitirao gubitak i zatitio eventualni prot stvoren na pozicijama koj su jo uvijek otvorene. Odredite razinu cijena vaeg stop-loss-a vodei se odreenim valutni parom kojim trgujete i njegovim ponaanjem u prolosti, kako ukazuju indiaktori na gra-

fovima, umjesto da jednostavno stavite ouvanje gubitka na odreenom iznosu u dolarima. Obratite posebnu pozornost na podrku i otpor, trend linije i nedavnu volatilnost prilikom postavljanja stopova. Morate znati kako izraunati svoj omjer rizika i nagrade ili omjer koliko ete vjerojatno dobiti u odnosu na to koliki je rizik. Nagrada ili mogui dobitak temelji se na ciljanoj cijeni za valutu to predstavlja razinu oekivanog teaja baziranog na tehnikoj analizi. Rizik je ukupni iznos rizika, temeljem postavljanja stop-loss-a, a koji se takoer izraunava prema grakim signalima i uzorcima. Za razliku od dionica, gdje je minimalni omjer rizika i nagrade 3:1 - mogui dobitak od $3 za svaki $1 rizika, minimalno prihvatljiv omjer na Forex tritu je 01:01.

13

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

 Odredite svoju poziciju na temelju toga koliko ete izgubiti ako se stop se aktivira na spomenutoj razini, i na pravilu jedan posto. Trebali biste znati koliki je mogui najvei gubitak u trgovini. Shvatite da bez obzira koliko dobro poznajete pravila, moe nastupiti emocija i pobiti svo racionalno znanje. Oklijevanje kod neizvjesnosti prije ulaska u trgovinu te sklonost zadravanja na gubitnoj poziciji u nadi da e se preokrenuti u vau korist i dokazati da ste bili u pravu najee su pogreke trgovaca.

Psihologija trgovanja
Psihologija trgovanja se oslanja na to koliko dobro trgovac upravlja s trgovakim kapitalom i rizikom kroz trgovanje polugama. Jedini uspjeni trgovci su oni koji se striktno dre pravila upravljanja novcem koji sigurno funkcioniraju. Psihologija trgovanja ispituje zato postoji konflikt, ako postoji, izmeu onoga to mislimo i razumijemo o tritu i onoga to zapravo inimo. Razlog zato trgovci, pogotovo poetnici, ne slijede pravila jest taj to ne razumiju svoj odnos prema novcu i zbog pohlepe. Trgovanje polugom na Forexu izazvat e vas da bolje upoznate sebe te da nauite to zapravo mislite o novcu i pohlepi. Takoer e vas izazvati da prihvatite odgovornost za svoje rezultate jer nee biti nikoga drugoga za okriviti. Ne postoji zamjena za iskustvo u uenju o vlastitim sposobnostima da se sauvate od overtrading-a, oklijevanja i pretjeranog riskiranja, od prilagoavanja stop-loss-a bez zvunog razloga ili od zadravanja gubitnike pozicije koja je prola level maksimalnog gubitka. Ali svjesnost o tim mogunostima i njihovim razlozima u vaim mislima, a svatko je drugiji u pogledu toga, moe uiniti to iskustvo vrijednijim. Dobro mjesto za poetak je knjiga Marka Douglasa Trading in the zone pisana za trgovce openito, a koja je direktno primjenjiva na trgovanje na Forexu.

Podaci i software
Kako biste znali hoe li vai ulazni i izlazni nalozi u planu trgovanja funkcionirati morate ih iskuati na stvarni trgovakim podacima. Najbolji nain za to jest software dizajniran u tu svrhu, a koji koristi prole podatke sa stvarnog trita za devizno trgovanje. Admiral Markets u mogunosti je pomoi vam s probnim (demo) raunima koji ukljuuju mnoge alate koji e vam zatrebati. Tek kada ste sigurni da e va sistem raditi pruajui vam vei prot u dobitnim trgovinama umjesto veih gubitaka u gubitnikim trgovinama, kroz neko vrijeme, tada biste trebali poeti trgovati sa stvarni novcem.

14

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

Poglavlje 6
Poetak
Izaberite Forex brokera
Odabir Forex brokera nije jednostavan kao to zvui. Jedan od najboljih naina je preporuka od drugih trgovaca, ali ono to biste trebali traiti kod brokera jest: Da je ugledan i da nudi sigurno koritenje klijentovih sredstava, u izriitoj segregaciji od vlastitih, kao i zatitu sigurnosti tih sredstava, ukljuujui nerealizirane prote i gotovinu na depozit u sluaju vlastitog neuspjeha. Provjerite da li va broker posjeduje licencu Da nudi ne samo najbolji spread izmeu cijena bida i aska nego i dosljedan spread koji nije znaajno uvean za vrijeme trine volatilnosti zapamtite ovo je cijena trgovanja Da se ne dogaaju velike razlike u cijeni (requote) osim u specinim uvjetima, ali vam omoguava trgovanje po ili vrlo blizu cijenama koje kotiraju na ekranu Dozvoljava vam da poloite fondove i da glatko i brzo povuete zaradu Ima odgovornu, fully featured i laku za koritenje platformu Nudi kompetentne i lako dostupne raune te tehniku podrku pogotovo nakon to je raun otvoren moete trgovati putem Interneta koristei software na daljinsko upravljanje. Internet platforme vam pruaju fleksibilnost trgovanja s bilo kojeg raunala. Software koji skinete mora biti na raunalu koje namjeravate koristiti to znai da ete ga morati ponovno skidati i instalirati ukoliko promijenite raunalo. No Internet paltforme nisu nuno bolje. Ono to je mnogo vanije su pogodnosti koje nude u pogledu grakih alata, trgovakih pogodnosti-lakih za koritenje, itkosti ekrana i brzine izvrenja. Prije poetka trgovanja, uzmite si vremena za nauiti kako software funkcionira trgovanjem moguim manjim trgovinama na probnim (demo) raunima koji ne ukljuuju stvarni novac. Ovo e vam pomoi da sprijeite ponavljanje trgovakih pogreaka zbog neupoznatosti s nainom rada software-a.

Nauite trgovaku platformu


Trgovaka platforma dolazi u dvije osnovne varijante. Moete ili skinuti software na vae raunalo ili

15

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

Demo i Live Rauni


Koritenje probnih ili demo rauna jedan je od najboljih naina da se pripremite za trgovanje sa stvarnim novcem. No postoje razlike na koje morate obratiti panju kada prelazite sa demo na live raun: Izvori odgoenih vs. podataka uivo: neki probni rauni koriste odgoene informacije o cijenama u svojim demo trgovakim sistemima to moe utjecati na timing trgovine i na utjecaj fundamentalnih objava novosti Nain na koje se naredbe izvravaju: demo platforme mogu izvravati poneke naloge razliito nego to se izvravaju na live raunima osobito stopove i limite. Vano je razumjeti kako se izvrenja mogu razlikovati. Dostupni featuresi: demo sistemi esto nude samo bazne features-e, a potpuni pristup svim featuresima dobit ete tek kada otvorite live raun. Primjeri ukljuuju dostupne grake alate i indikatore i morate biti sigurni da ete razumjeti ono te e ukljuivati live rauni Emocije: iz razloga to ne trgujete s pravi novcem na demo raunu, emocije nisu vaan faktor. Budite sigurni da ste razvili dobar trgovaki plan kako ne biste dozvolili da vas savladaju emocije.

16

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba

Poglavlje 7
Daljnje informacije

Bez nunih informacija u planu trgovanja i strategije Forex trgovanje je vie kocka nego siguran izvor prihoda. Koristite ove izvore kako bi vam pomogli da nauite vie.

Izvori tehnike analize


www.incrediblecharts.com www.esignal.com www.investopedia.com http://bih.admiralmarkets.com/analytics/ http://bih.admiralmarkets.com/analytics/tehnika_analiza http://bih.admiralmarkets.com/analytics/fundementalna_analiza

Knjige o deviznom trgovaju


Currency Trading for Dummies Marka Galanta i Briana Dolana. Market Wizards Jacka D. Schwagera. Essentials of Foreign Exchange Trading Jamesa Chena. Technical Analysis of the Currency Market: Classic Techniques for Proting from Market Swings and Trader Sentiment Borisa Schlossberga.

Planovi trgovanja
Art of Trading Christophera Tatea. Better trading Daryla Guppya (Australia).

Psihologija trgovanja
Trading in the Zone Marka Douglasa (USA).

17

http://bih.admiralmarkets.com/ tel 00385.1.4573.620 e-mail: info@admiralmarkets.ba