Warunki korzystania z usług jabster.

pl
1. Definicje 1.1. Właściciel - Właściciel serwisu jabster.pl - Aster Kraków sp.z.o.o 1.2. Użytkownik - osoba lub firma korzystająca z usług serwisu jabster.pl. Korzystanie z usług obejmuje: założenie konta w jabster.pl, Google Apps lub innych systemach informatycznych utrzymywanych przez Właściciela.

2. Prawa autorskie 2.1. Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych. Rozpowszechnianie, kopiowanie materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody Właściciela. 2.2. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli. 2.3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

3. Wyłączenie odpowiedzialności 3.1 Właściciel serwisu stale dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość. Jednakże nikomu nie udziela się żadnej rękojmi ani gwarancji. Właściciel nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z serwisu i usług jabster.pl. Właściciel serwisu nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących usług jabster.pl. 3.2. Właściciel nie gwarantuje, że serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości serwisu lub zablokowania dostępu do niego w każdej chwili.

4. Ochrona prywatności

4.1. Właściciel w pełni respektuje poszanowanie prywatności. Użytkownik korzystający z serwisu pozostaje cały czas anonimowy, do chwili, kiedy zdecyduje się ujawnić swoje dane. 4.2. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, a dostęp do nich ma wyłącznie Właściciel serwisu lub upoważnione przez niego osoby, które zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy handlowej. 4.3. Dane kont takie jak - nazwa użytkownika oraz hasło mogą być przekazywane partnerom w celu realizacji umów wynikających ze świadczenia usług na rzecz Użytkowników serwisu jabster.pl (np. Google Apps). 4.4. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje dane samodzielnie lub poprosić o ich usunięcie lub zmodyfikowanie.

5. Korzystanie z usług jabster.pl 5.1. Korzystanie z usług jabster.pl jest bezpłatne. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia usług dodatkowych za które może pobierać opłaty zgodnie z cennikiem 5.2. Zabrania się używania serwisu do działań komercyjnych lub reklamowych bez porozumienia z Właścicielem, w szczególności do: 5.2.1. świadczenia usług innym podmiotom za pomocą usług jabster.pl, w szczególności jeśli pobierana jest za nie opłata 5.2.2. wykorzystywania usług jabster.pl do działań marketingowo - reklamowych, jak: wysyłanie wiadomości reklamowych (spam) 5.2.3. zabrania się wysyłania wiadomości do wielu użytkowników na raz. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania powiadomień do użytkowników w uzasadnionych sytuacjach (informacje techniczne i organizacyjne) 5.3. użytkownicy korzystający z usług jabster.pl nie posiadający kont w serwisie (np. korzystający z serwera proxy) zobowiązani są do przestrzegania postanowień "Warunków korzystania z serwisu jabste.pl"

6. Zamknięcie serwisu 6.1. Właściciel może podjąć decyzję o zamknięciu części lub całości serwisu, informując o tym użytkowników z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. 6.2. W uzasadnionych przypadkach (katastrofy etc.) Właściciel może podjąć decyzję o natychmiastowym zaprzestaniu świadczenia usług. 6.3. Użytkownik korzystający z usług jabster.pl nie może ubiegać się o odszkodowania związane z punktem 6 niniejszych "Warunków korzystania z serwisu jabster.pl"

jabster.pl © 2008