You are on page 1of 5

IZ LITERATURE I PRAKSE

Pregled mesa i organa nakon klanja prema propisima EU

PREGLED MESA I ORGANA NAKON KLANJA PREMA PROPISIMA EU


U osiguranju zdravstvene ispravnosti mesa i mesnih proizvoda od mjesta primarne proizvodnje do stavljanja u promet nuan je cjelovit pristup, a primarna odgovornost postavljena je pred subjekte u poslovanju hranom u svim fazama proizvodnje. Slubene kontrole svih namirnica ivotinjskog podrijetla obuhvaaju sve imbenike koji su znaajni za zatitu javnog zdravlja, ali i zdravlja i dobrobiti ivotinja. U proizvodnji mesa zadaa slubenih kontrola jest utvrditi pridravaju li se subjekti u poslovanju s hranom opih i specinih pravila higijene, postavljenih kriterija i zahtjeva, sve u cilju to potpunije zatite zdravlja i interesa potroaa. U tom pogledu slubene kontrole obuhvaaju provjeru stanja (audit) glede aktivnosti subjekata, te inspekciju ukljuujui i provjeru samokontrole proizvoaa. Zadaci veterinarske inspekcije u klaonicama su: provjera podataka o prehrambenom lancu (engl. Food Chain Information, FCI), pregled ivotinja prije klanja, nadzor nad provoenjem naela dobrobiti ivotinja, pregled mesa i organa nakon klanja, nadzor nad specinim rizinim materijalom i nusproizvodima klanja te laboratorijske analize. U pogledu pregleda mesa i organa nakon klanja postavljeni su minimalni zahtjevi pregleda prema vrstama i kategorijama ivotinja: a) telad do 6 tjedana starosti - inspekcija glave i vrata; zasijecanje i pregled lnn. retropharyngei; inspekcija usne upljine i drijela; palpacija jezika; uklanjanje tonzile - inspekcija plua, dunika i jednjaka; palpacija plua; zasijecanje i pregled lnn. bifurcationes, eparteriales i mediastinales). Dunik i glavni bronhi otvaraju se uzduno, a plua se prerezuju okomito na glavne osi; zasijecanje nije nuno ako se plua
1

Zdolec1, N.

odbacuju - inspekcija osrja i srca; zasijecanje srca uzduno radi otvaranja klijetki te rez kroz sranu pregradu - inspekcija oita - inspekcija jetre i limfnih vorova jetre i guterae; palpacija te zarezivanje jetre i lnn. portales u sluaju potrebe - inspekcija eluano-crijevnog trakta, mezenterija, lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales; palpacija i, u sluaju potrebe, zarezivanje limfnih vorova - inspekcija i, u sluaju potrebe, palpacija slezene - inspekcija bubrega; zarezivanje bubrega i bubrenih limfnih vorova u sluaju potrebe - inspekcija porebrice i potrbunice - inspekcija i palpacija pupane regije i zglobova; u sumnjivim sluajevima zarezivanje pupane regije i otvaranje zglobova; pregled sinovijalne tekuine b) goveda starija od 6 tjedana - inspekcija glave i vrata; zarezivanje i pregled lnn. mandibulares, retropharyngei, parotidei; pregled vanjskih vanih miia zarezivanjem 2 reza paralelno s mandibulom, te unutranjih vanih miia; oslobaanje jezika od okolnih struktura radi inspekcije i palpacije te inspekcije usne upljine i drijela; uklanjanje tonzila - inspekcija plua, dunika i jednjaka; palpacija plua; zasijecanje i pregled lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales. Dunik i glavni bronhi otvaraju se uzduno, a plua prerezuju na okomito na glavne osi; zasijecanje nije nuno ako se plua odbacuju - inspekcija osrja i srca; zasijecanje srca uzduno radi otvaranja klijetki te rez kroz sranu pregradu - inspekcija oita

Nevijo Zdolec, dr. vet. Med., Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Veterinarski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Heinzelova 55, E-mail:nzdolec@vef.hr

328

Vol. VIII (2006) studeni - prosinac br. 6

IZ LITERATURE I PRAKSE
Pregled mesa i organa nakon klanja prema propisima EU

- inspekcija i palpacija jetre i limfnih vorova jetre i guterae; zarezivanje visceralne povrine jetre te lobus caudatus radi pregleda unih kanala - inspekcija eluano-crijevnog trakta, mezenterija, lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales; palpacija i, u sluaju potrebe, zarezivanje limfnih vorova - inspekcija i, u sluaju potrebe, palpacija slezene - inspekcija bubrega; zarezivanje bubrega i bubrenih limfnih vorova u sluaju potrebe - inspekcija porebrice i potrbunice - inspekcija spolnih organa (osim penisa ako je ve odbaen) - inspekcija i, u sluaju potrebe, palpacija i zarezivanje vimena i lnn. suprammarii. U krava svaka polovica vimena otvara se dugim dubokim rezom ukoliko se sinus lactiferus i lnn. suprammarii moraju zarezati, osim kad se vime odbacuje c) ovce i koze - inspekcija glave nakon skidanja koe i, u sluaju sumnje, pregled vrata, usta, jezika i lnn. retropha-

ryngei et parotidei. Ne dovodei u pitanje pravila zatite zdravlja ivotinja, navedeni pregledi nisu nuni ako nadleno tijelo garantira da e se glava, jezik i mozgovi odbaciti - inspekcija plua, dunika i jednjaka; palpacija plua i limfnih vorova; u sluaju sumnje zarezivanje i pregled - inspekcija osrja i srca; u sluaju sumnje zarezivanje i pregled srca - inspekcija jetre i limfnih vorova jetre i guterae; palpacija jetre i lnn. portales; zarezivanje visceralne povrine jetre radi pregleda unih kanala - inspekcija eluano-crijevnog trakta, mezenterija, lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales - inspekcija i, u sluaju potrebe, palpacija slezene - inspekcija bubrega; zarezivanje bubrega i bubrenih limfnih vorova u sluaju potrebe - inspekcija porebrice i potrbunice - inspekcija spolnih organa (osim penisa ako je ve odbaen) - inspekcija vimena i lnn. suprammarii

IZ LITERATURE I PRAKSE
Pregled mesa i organa nakon klanja prema propisima EU

- inspekcija i palpacija pupane regije i zglobova mladih ivotinja; kod sumnje zarezivanje pupane regije i otvaranje zglobova; pregled sinovijalne tekuine d) kopitari - inspekcija glave i, nakon oslobaanja jezika, drijela; palpacija i, u sluaju potrebe, zarezivanje lnn. mandibulares, retropharyngei, parotidei; oslobaanje jezika od okolnih struktura radi inspekcije i palpacije te inspekcije usne upljine i drijela; uklanjanje tonzila - inspekcija plua, dunika i jednjaka; palpacija plua; palpacija i, u sluaju potrebe, zasijecanje i pregled lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales. Dunik i glavni bronhi otvaraju se uzduno, a plua prerezuju okomito na glavne osi; zasijecanje nije nuno ako se plua odbacuju - inspekcija osrja i srca; zasijecanje srca uzduno radi otvaranja klijetki te rez kroz sranu pregradu - inspekcija oita - inspekcija, palpacija i, u sluaju potrebe, zarezivanje jetre i lnn. portales - inspekcija eluano-crijevnog trakta, mezenterija, lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales; u sluaju potrebe zarezivanje limfnih vorova - inspekcija i, u sluaju potrebe, palpacija slezene - inspekcija i palpacija bubrega; zarezivanje bubrega i lnn. renales u sluaju potrebe - inspekcija porebrice i potrbunice - inspekcija spolnih organa pastuha (osim penisa ako je ve odbaen) i kobila - inspekcija vimena i limfnih vorova i, u sluaju potrebe, zarezivanje lnn. suprammarii - inspekcija i palpacija pupane regije i zglobova mladih ivotinja; kod sumnje zarezivanje pupane regije i otvaranje zglobova; pregled sinovijalne tekuine - sivi i bijeli konji pretrauju se na melanozu i melanome pregledom miija i lnn. subrhomboidei ispod lopatine hrskavice. Bubrezi se pregledavaju na poprenom prerezu. e) svinje - inspekcija glave i vrata; zarezivanje i pregled lnn. mandibulares; inspekcija usne upljine, drijela i jezika - inspekcija plua, dunika i jednjaka; palpacija plua i lnn. bifurcationes, eparteriales et mediasti-

nales. Dunik i glavni bronhi otvaraju se uzduno, a plua prerezuju okomito na glavne osi; zasijecanje nije nuno ako se plua odbacuju - inspekcija osrja i srca; zasijecanje srca uzduno radi otvaranja klijetki te rez kroz sranu pregradu - inspekcija oita - inspekcija jetre i limfnih vorova jetre i guterae; palpacija jetre i lnn. portales - inspekcija eluano-crijevnog trakta, mezenterija, lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales; palpacija i, u sluaju potrebe, zarezivanje limfnih vorova - inspekcija i, u sluaju potrebe, palpacija slezene - inspekcija bubrega; zarezivanje, u sluaju potrebe, bubrega i bubrenih limfnih vorova - inspekcija porebrice i potrbunice - inspekcija spolnih organa (osim penisa ako je ve odbaen) - inspekcija vimena i limfnih vorova; zarezivanje limfnih vorova vimena kod krmaa - inspekcija i palpacija pupane regije i zglobova mladih ivotinja; kod sumnje zarezivanje pupane regije i otvaranje zglobova f) perad - inspekcija trupova i organa reprezentativnog uzorka peradi - detaljna inspekcija sluajnog uzorka iz jata peradi istog podrijetla, proglaenih higijenski neispravnima - daljnje dodatne pretrage u sluajevima sumnje da bi pregledano meso peradi moglo biti neispravno za prehranu ljudi g) divlja iz uzgajalita - inspekcija, palpacija i, u sluaju potrebe, zarezivanje sumnjivih promijenjenih dijelova - pregled nakon klanja koji se odnosi na goveda, male preivae, svinje i perad primjenjuje se na pripadajuu vrstu divljai - u sluaju klanja divljai na mjestu podrijetla, slubeni veterinar u klaonici provjerava prateu dokumentaciju h) slobodno ivua divlja - post mortem pregled obavlja se im je prije mogue nakon dospijea u objekt - inspekcija trupova, tjelesnih upljina i organa s ciljem otkrivanja promjena koje nisu u vezi s postupkom odstrjela; provjera je li smrt posljedica odstrjela ili neeg drugog; ukoliko se procjena

www.meso.hr

331

IZ LITERATURE I PRAKSE
Pregled mesa i organa nakon klanja prema propisima EU

ispravnosti mesa ne moe obaviti na osnovi samo inspekcije, poduzimaju se dodatne laboratorijske pretrage - ocjena organoleptikih odstupanja - palpacija organa - dodatne pretrage pri sumnji na ostatke bioloki tetnih tvari (biorezidua) - provjera imbenika koji bi meso mogli uiniti rizinim za zdravlje potroaa: - nezioloko vladanje ili poremeaj opeg stanja ivotinje, prema izvjeu lovaca - generalizirani tumori i apscesi - upala zglobova, testisa, patoloke promjene u jetri ili slezeni, upala crijeva ili pupka - prisutnost stranih tijela u tjelesnim upljinama, elucu ili crijevima, diskoloracije porebrice i potrbunice (kad su organi prisutni) - prisutnost parazita - nastanak veih koliina plina u eluano-crijevnom traktu s diskoloracijama unutranjih organa (kad su prisutni) - opsene promjene boje, konzistencije i mirisa miinog tkiva i organa - otvoreni prijelomi - mravost i/ili generalizirani ili lokalizirani

edemi - priraslice - druge vidljive promjene, poput putrefakcije - u sluaju potrebe, kimena modina i glava rasjecaju se uzduno - ako sitna divlja nije eviscerirana odmah nakon odstrjela post mortem pregled obavlja se na reprezentativnom uzorku divljai iz istog odstrjela - u sluaju sumnje, obavljaju se dodatna zarezivanja i rasijecanja dijelova trupova s ciljem postavljanja tone dijagnoze Usporeujui trenutno vaei propis u RH Pravilnik o nainu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda ivotinja prije klanja i proizvoda ivotinjskog podrijetla (NN 53/91) i navedene odredbe iz Uredbe (EZ) 854/2004 o slubenim kontrolama proizvoda ivotinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, zapaaju se samo mala odstupanja i razlike u tehnici i zahtjevima pregleda mesa i organa nakon klanja. Tako je, primjerice, naim propisom, za razliku od EU Uredbe, propisano obvezno zarezivanje portalnih limfnih vorova goveda te zarezivanje lnn. inguinales superciales svinja (uz lnn.mandibulares i lnn. mandibulares accesorii, te lnn.supramammarici).

za proizvodnju i trgovinu 43232 Berek, Berek 171, Hrvatska tel: 043/548-905; fax: 043/548-904 mob: 099/ 222-2-222 e-mail: domagoj@sedlic.hr

SEDLI d.o.o.

332

Vol. VIII (2006) studeni - prosinac br. 6