+ ~l PrlB¹F46l BrU+lP F6l ×P

+
Srï Mahasarasvatï Sahasranama Stotram
\4l+P
dhvanam
~lP¬-7+¬|¬6l774O49- H+l¹4¹l P|mTl-
srïmaccandanacarcitojjvaIavaµuh sukIambara maIIika-
PlOlOl|O6 T -6Ol 9|4OB-P ±l4OlHl ¬+l·
maIaIaIita kuntaIa µraviIasanmuktavaIïsobhana 1
B47l+|+¤l+9F6T¤¹l 6ãlHPlOl|T6l
sarvajñananidhanaµustakadhara rudraksamaIankita
4l¹74l 47+l¹4= 4B6 P ×Ol14Pl6l H¬l+
vagdevï vadanambuje vasatu me traiIokvamata subha 11
~l+l¹7 74l¬ -
srïnarada uvaca -
¬¬4-9¹PHl+ B4 OlTT+l4T·
bhagavanµaramesana sarvaIokaikanavaka 1
T¤ B¹F46l BlHlt9B¬l 9¹P|U+-+ -+
katham sarasvatï saksatµrasanna µaramesthinah 11 211
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 2 of 35
T¤ 7-4l Prl4l"4l- B6t9l9 BTO¬P·
katham devva mahavanvah satatµraµa sudurIabham 1
96-P 47 6t4 + Prl4l ¬lH¹9¬l + °+
etanme vada tatvena mahavogïsvaraµrabho 11 311
~lB+tTPl¹ 74l¬ -
srïsanatkumara uvaca -
Bl¤ 9 7 t44l ¤O+ ¬ Glã G P+ ¬PP ·
sadhu µrstam tvava brahman guhvadguhva manuttamam 1
¬4l+¬l|96 4¬l|77l+l Bt9Tl746+ v+
bhavanugoµitam vatnadidanïm satµrakasvate 11 411
9¹l |96lPr c!³4l =¬tF¤l4¹=ñPP·
µura µitamaham drstva jagatsthavarajangamam 1
|+|4Tl¹ |+¹l¬lB F6¬l¬6P¬6BP+ -+
nirvikaram nirabhasam stambhïbhütamacetasam 11 511
B!³4l ×Ol14P|GO 4l¬¬l4l¬¤l|4¤P·
srstva traiIokvamakhiIam vagabhavattathavidham 1
Vl|¤14l¬l46- F4F4 9¹PUl =¬ã6-+ °+
adhikvabhavatah svasva µaramesthï jagadguruh 11 611
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 3 of 35
|7-449l 4 6 6 + 69l T!T¹ P ¬PP ·
divvavarsavutam tena taµo duskara muttamam 1
66- T7l|¬tB=l6l 4lHl B4l¤Hl|¬6l+ ÷+
tatah kadacitsañjata vanï sarvarthasobhita 11 711
VrP|FP Prl|4Hl B4 4l¬lP¤lH¹l·
ahamasmi mahavidva sarvavacamadhïsvarï 1
PP +lVl BrU 6 797t4l¹4+ ¬PP + <+
mama namnam sahasram tu uµadeksvamvanuttamam 11 811
V++ BF66l |+t4 9¬l 64 ¬4l¹4rP·
anena samstuta nitvam µatnï tava bhavamvaham 1
t44l B7 =¬tB4 4lHl4± ¬|4!4|6+ °+
tvava srstam jagatsarvam vanïvuktam bhavisvati 11 911
²7 ¹rF4 9¹P PP +lPBrUTP·
idam rahasvam µaramam mama namasahasrakam 1
B4 9l9l¤HP+ PrlBl¹F4697P + °¤+
sarvaµaµaughasamanam mahasarasvataµradam 11 1011
PrlT|4t47 Ol T 4l¬lHt497l4TP ·
mahakavitvadam Ioke vagïsatvaµradavakam 1
t4 4l 9¹- 9Pl-4F6F64+l++ 6l 946+ °°+
tvam va µarah µumanvastustavenanena tosavet 11 1111
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 4 of 35
6F4lr |TT¹l BlHlT|4!4l|P + BH4-·
tasvaham kinkarï saksadbhavisvami na samsavah 1
²t4ª4l-67¤ 4lHl 67l¹-4 |96lPr-+ °-+
itvuktvantardadhe vanï tadarabhva µitamahah 11 1211
F6t4l F6l ×H |7-4 + 6t9|6t4P4l84l+ ·
stutva stotrena divvena tatµatitvamavaµtavan 1
4lHl4± =¬tB4 67l¹-4l¬4-P++ °°+
vanïvuktam jagatsarvam tadarabhvabhavanmune 11 1311
6¬r B94t4l|P HH 4¬+ +l¹7·
tatteham samµravaksvami srnu vatnena narada 1
Bl4¤l+P+l ¬t4l HH H&l P+lH¹-+ °v+
savadhanamana bhütva ksanam suddho munïsvarah 11 1411
×××
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 5 of 35
4l¹4lHl 4¹7l 4-Hl 4¹l¹l rl 4¹97l·
vagvanï varada vandva vararoha varaµrada 1
4 |¬4l¬lH¹l 4l6l 4¹l 4l¬lH4m¬l+ °+
vrttirvagïsvarï varta vara vagïsavaIIabha 11 111
|4HH¹l |4H4-Hl |4HH|94Tl|¹Hl·
visvesvarï visvavandva visvesaµrivakarinï 1
4l¹4l|7+l ¬ 4l¹74l 4|&7l 4 |&Tl|¹Hl+ -+
vagvadinï ca vagdevï vrddhida vrddhikarinï 11 211
4|&4&l |49Þl ¬ 4|74|797l|4+l·
vrddhirvrddha visaghnï ca vrstirvrstiµradavinï 1
|4Hl¹l\4l |4HPl6l |4H¤l×l |4+l4Tl+ °+
visvaradhva visvamata visvadhatrï vinavaka 11 311
|4HH|±|4HBl¹l |4Hl |4H|4¬l4¹l·
visvasaktirvisvasara visva visvavibhavarï 1
47l-64|7+l 4Hl |4¬l 47×4l|tPTl+ v+
vedantavedinï vedva vitta vedatravatmika 11 411
4 77l 47=++l |4Hl |4H|4¬l4¹l·
vedajña vedajananï visva visvavibhavarï 1
4¹ "4l 4l= P4l 4 &l |4|H7|94Tl|¹Hl+ -+
varenva vanmavï vrddha visistaµrivakarinï 11 511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 6 of 35
|4H6l47+l -4l8l -4l|9+l -4l9Tl|tPTl·
visvatovadana vvaµta vvaµinï vvaµakatmika 1
-4l=Þl -4l=¬9l¬l |4¹=l 47+l|4Tl+ °+
vvaIaghnï vvaIabhüsangï viraja vedanavika 11 611
4 747l-6B4Hl 4 7l-67l+-|9Hl·
vedavedantasamvedva vedantajñanarüµinï 1
|4¬l4¹l ¬ |44l-6l |4Hl|P×l |4|¤|94l+ ÷+
vibhavarï ca vikranta visvamitra vidhiµriva 11 711
4|¹Ul |49T 7l ¬ |4944 99|=6l·
varistha viµrakrsta ca viµravarvaµraµüjita 1
47-9l 47P4l 47P|6¾ 4m¬l+ <+
vedarüµa vedamavï vedamürtisca vaIIabha 11 811
¬l¹l ¬H46l ¬l-4l ¬-¤4+¬¹|94l·
gaurï gunavatï goµva gandharvanagaraµriva 1
¬HPl6l ¬rl-6F¤l ¬6-9l ¬6|94l+ °+
gunamata guhantastha gururüµa guruµriva 11 911
|¬|¹|4Hl ¬l+67l ¬l4T|94Tl|¹Hl·
girividva ganatusta gavakaµrivakarinï 1
¬l4×l |¬|¹Hl¹l\4l ¬l|¬¹lH|94T¹l+ °¤+
gavatrï girisaradhva gïrgirïsaµrivankarï 11 1011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 7 of 35
|¬|¹7l 7l+|4Hl ¬ |¬|¹-9l |¬¹lH¹l·
girijña jñanavidva ca girirüµa girïsvarï 1
¬lPl6l ¬HBF6t4l ¬H+l4¬Hl|-46l+ °°+
gïrmata ganasamstutva gananïvagunanvita 11 1111
¬7-9l ¬rl ¬l-4l ¬l-9l ¬l¬Hl|tPTl·
güdharüµa guha goµva gorüµa gaurgunatmika 1
¬4l ¬4|¹4Tl ¬Gl ¬4=l ¬r+l|H+l+ °-+
gurvï gurvambika guhva gevaja grhanasinï 11 1211
¬|rHl ¬r7l9Þl ¬4Þl ¬64tBOl·
grhinï grhadosaghnï gavaghnï guruvatsaIa 1
¬rl|tPTl ¬rl¹l\4l ¬ r4l¤l|4+l|H+l+ °°+
grhatmika grharadhva grhabadhavinasinï 11 1311
¬ñl |¬|¹B6l ¬¹4l ¬=4l+l ¬rF66l·
ganga girisuta gamva gajavana guhastuta 1
¬67lB+BB-4l ¬lP6l ¬HHl|O+l+ °v+
garudasanasamsevva gomatï gunasaIinï 11 1411
Hl¹7l HlH6l H4l HlT¹l HT¹l|tPTl·
sarada sasvatï saivï sankarï sankaratmika 1
~l- H4lHl H6Þl ¬ H¹¬-ã|+¬l++l+ °-+
srïh sarvanï sataghnï ca saraccandranibhanana 11 1511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 8 of 35
H|P Ul HP+Þl ¬ H6BlrU-|9Hl·
sarmistha samanaghnï ca satasahasrarüµinï 1
|H4l H¹¬|94l ~&l ~|6-9l ~ |6|94l+ °°+
siva sambhuµriva sraddha srutirüµa srutiµriva 11 1611
H |¬!P6l HP T¹l H |&7l H |&-|9Hl·
sucismatï sarmakarï suddhida suddhirüµinï 1
|H4l |H4T¹l H&l |H4l¹l\4l |H4l|tPTl+ °÷+
siva sivankarï suddha sivaradhva sivatmika 11 1711
~lP6l ~lP4l ~l-4l ~|6- ~4H¬l¬¹l·
srïmatï srïmavï sravva srutih sravanagocara 1
Hl|-6- Hl|-6T¹l Hl-6l Hl-6l¬l¹|94T¹l+ °<+
santih santikarï santa santacaraµrivankarï 11 1811
HlOO-4l HlO46l ~lPl6l H¬Tl|¹Hl·
sïIaIabhva sïIavatï srïmata subhakarinï 1
H¬4lHl H &|4Hl H &|¬¬99|=6l+ °°+
subhavanï suddhavidva suddhacittaµraµüjita 11 1911
~lT¹l ~ 69l9Þl H ¬lHl H |¬4m¬l·
srïkarï srutaµaµaghnï subhaksï sucivaIIabha 1
|H46¹Þl H4¹l ~4Hl4¬ Hl|-46l+ -¤+
sivetaraghnï sabarï sravanïvagunanvita 11 2011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 9 of 35
Hl¹l |H¹l99!9l¬l HP|+Ul HPl|tPTl·
sarï sirïsaµusµabha samanistha samatmika 1
HPl|-46l HPl¹l\4l |H|6T"ó99 |=6l+ -°+
samanvita samaradhva sitikanthaµraµüjita 11 2111
H|&- H |&T¹l ~Ul ~6l+-6l H¬l4rl·
suddhih suddhikarï srestha srutananta subhavaha 1
B¹F46l ¬ B4 7l B4 |B|&97l|4+l+ --+
sarasvatï ca sarvajña sarvasiddhiµradavinï 11 2211
B¹F46l ¬ Bl|4×l B \4l B4 |-B697l·
sarasvatï ca savitrï sandhva sarveµsitaµrada 1
B4l|6Þl B4P4l B4|4Hl97l|4+l+ -°+
sarvartighnï sarvamavï sarvavidvaµradavinï 11 2311
B4H¹l B49"4l B¬|F¤t4-6Tl|¹Hl·
sarvesvarï sarvaµunva sargasthitvantakarinï 1
B4l ¹l\4l B4 Pl6l B4 74|+9 |46l+ -v+
sarvaradhva sarvamata sarvadevanisevita 11 2411
B4H497l Bt4l B6l Bt4¬Hl~4l·
sarvaisvarvaµrada satva satï satvagunasrava 1
F4¹4P97lTl¹l B47l9|+9|7+l+ --+
svarakramaµadakara sarvadosanisüdinï 11 2511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 10 of 35
BrUlHl BrUlF4l BrU97B46l·
sahasraksï sahasrasva sahasraµadasamvuta 1
BrUrF6l BlrU¬HlOT6|4¤rl+ -°+
sahasrahasta sahasragunaIankrtavigraha 11 2611
BrUHl9l Bã9l F4¤l F4lrl B¤lP4l·
sahasrasïrsa sadrüµa svadha svaha sudhamavï 1
97¤|-¤¬|7+l B-4l B4OlTT9|=6l+ -÷+
sadgranthibhedinï sevva sarvaIokaikaµüjita 11 2711
F6t4l F6|6P4l Bl\4l B|46|94Tl|¹Hl·
stutva stutimavï sadhva savitrµrivakarinï 1
BH4¬8|7+l Bl¹44Hl B¹4l B7lH¹l+ -<+
samsavacchedinï sankhvavedva sankhva sadïsvarï 11 2811
|B|&7l |B&B¹974l B4|B|&97l|4+l·
siddhida siddhasamµüjva sarvasiddhiµradavinï 1
B47l B4H|±¾ B4B¹9t97l|4+l+ -°+
sarvajña sarvasaktisca sarvasamµatµradavinï 11 2911
B4lH¬Þl BG7l BGl B|4tF4-|9Hl·
sarvasubhaghnï sukhada sukha samvitsvarüµinï 1
B4B¹¬l9Hl B4=¬tB¹Pl|r+l 6¤l+ °¤+
sarvasambhïsanï sarvajagatsammohinï tatha 11 3011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 11 of 35
B4 |94 T¹l B4 H ¬7l B4 Pñ=l·
sarvaµrivankarï sarvasubhada sarvamangaIa 1
B4P¬P4l B46l¤9"4TO97l+ °°+
sarvamantramavï sarvatïrthaµunvaµhaIaµrada 11 3111
B49"4P4l B4-4l|¤Þl B4TlP7l·
sarvaµunvamavï sarvavvadhighnï sarvakamada 1
B4|4Þr¹l B44|-76l B4Pñ=l+ °-+
sarvavighnaharï sarvavandita sarvamangaIa 11 3211
B4P¬T¹l B4OtPl- B4¬Hl|-46l·
sarvamantrakarï sarvaIaksmïh sarvagunanvita 1
B4l+-7P4l B47l+7l Bt4+l|4Tl+ °°+
sarvanandamavï sarvajñanada satvanavika 11 3311
B4 7l+P4l B4 ¹l747l B4 P |±7l·
sarvajñanamavï sarvarajvada sarvamuktida 1
B9¬l B47l B4l B4OlT4HT¹l+ °v+
suµrabha sarvada sarva sarvaIokavasankarï 11 3411
B¬¬l B -7¹l |B&l |B&l¹4l |B&Pl6 Tl·
subhaga sundarï siddha siddhamba siddhamatrka 1
|B&Pl6l |B&|4Hl |B&Hl |B&-|9Hl+ °-+
siddhamata siddhavidva siddhesï siddharüµinï 11 3511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 12 of 35
B-|9Hl BGP4l B4T|94Tl|¹Hl·
surüµinï sukhamavï sevakaµrivakarinï 1
F4l|P+l B47l B-4l F¤OBtPl9¹l|¹4Tl+ °°+
svaminï sarvada sevva sthüIasüksmaµarambika 11 3611
Bl¹-9l B¹l-9l Bt4¬6l BPl~4l·
sararüµa sarorüµa satvabhüta samasrava 1
|B6l|B6l B¹l =lHl B¹l =lB+4m¬l+ °÷+
sitasita sarojaksï sarojasanavaIIabha 11 3711
B¹l 6rl¬l B4l ñl B ¹-ãl|799|=6l·
saroruhabha sarvangï surendradiµraµüjita 1
Prl74l PrHl+l PrlBl¹F4697l+ °<+
mahadevï mahesanï mahasarasvataµrada 11 3811
PrlB¹F46l P±l P|±7l PO+l|H+l·
mahasarasvatï mukta muktida maIanasinï 1
PrH¹l Prl+-7l PrlP¬P4l Prl+ °°+
mahesvarï mahananda mahamantramavï mahï 11 3911
PrlOtPlP rl|4Hl Pl6l P-7¹4l|B+l·
mahaIaksmïrmahavidva mata mandaravasinï 1
P¬¬¹4l P¬Pl6l PrlP¬TO97l+ v¤+
mantragamva mantramata mahamantraµhaIaµrada 11 4011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 13 of 35
PrlP|±Prl|+t4l Prl|B|&97l|4+l·
mahamuktirmahanitva mahasiddhiµradavinï 1
Prl|B&l PrlPl6l Pr7lTl¹B 4 6l+ v°+
mahasiddha mahamata mahadakarasamvuta 11 4111
Prl PrH¹l P|6PlH7l P|H¬9Hl·
maha mahesvarï mürtirmoksada manibhüsana 1
P+Tl Pl|++l Pl-4l Pt4Þl P6-|9Hl+ v-+
menaka maninï manva mrtvughnï merurüµinï 11 4211
P|7¹lHl P7l4lBl PG-9l PGH¹l·
madiraksï madavasa makharüµa makhesvarï 1
PrlPlrl PrlPl4l Pl6Hl P|ÞB|F¤6l+ v°+
mahamoha mahamava matrnam mürdhnisamsthita 11 4311
Prl9"4l P 7l4lBl PrlB¹9t97l|4+l·
mahaµunva mudavasa mahasamµatµradavinï 1
P|H9¹T|+O4l P¤-9l PrltT³l+ vv+
maniµüraikaniIava madhurüµa mahotkata 11 4411
PrlBtPl PrlHl-6l PrlHl|-697l|4+l·
mahasüksma mahasanta mahasantiµradavinï 1
P|+F66l Pl rr¬l Pl¤4l Pl¤4|94l+ v-+
munistuta mohahantrï madhavï madhavaµriva 11 4511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 14 of 35
Pl Prl74BF6t4l P|r9l¬H9|=6l·
ma mahadevasamstutva mahisïganaµüjita 1
P7l¬7l ¬ Plr-ãl Pr-ã977l|4+l+ v°+
mrstannada ca mahendrï mahendraµadadavinï 11 4611
P|6P |697l P¤l Pt4OlT|+4l|B+l·
matirmatiµrada medha martvaIokanivasinï 1
P¹4l Prl|+4lBl ¬ Prl¬l¹4=+l|~6l+ v÷+
mukhva mahanivasa ca mahabhagvajanasrita 11 4711
P|r=l P|rPl Pt4rl¹l P¤l97l|4+l·
mahiIa mahima mrtvuharï medhaµradavinï 1
P\4l Prl4¬46l PrlPlHTO97l+ v<+
medhva mahavegavatï mahamoksaµhaIaµrada 11 4811
Prl9¬l¬l Pr6l Prl74|94T¹l·
mahaµrabhabha mahatï mahadevaµrivankarï 1
Prl9l 9l Pr|&¾ P ±lrl¹|4¬ 9Hl+ v°+
mahaµosa maharddhisca muktaharavibhüsana 11 4911
Pl|H14¬9Hl P¬l P¹4¬-ãl¤HG¹l·
manikvabhüsana mantra mukhvacandrardhasekhara 1
P+l -9l P+-H |&- P+-H |&97l|4+l+ -¤+
manorüµa manahsuddhih manahsuddhiµradavinï 11 5011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 15 of 35
PrlTl6"4B¹9Hl P+l+P+4|-76l·
mahakarunvasamµürna manonamanavandita 1
Prl9l6T=lOÞl P|±7l P ±¬9Hl+ -°+
mahaµatakajaIaghnï muktida muktabhüsana 11 5111
P+l-P+l PrlF¤ Ol Prl46 TO97l·
manonmanï mahasthüIa mahakratuµhaIaµrada 1
Prl9"4TO9l-4l Pl4l|×9¹+l|H+l+ --+
mahaµunvaµhaIaµraµva mavatriµuranasinï 11 5211
Prl+Bl PrlP¤l PrlPl7l PrH¹l·
mahanasa mahamedha mahamoda mahesvarï 1
PlOl¤¹l Prl9l4l Prl6l¤TO97l+ -°+
maIadharï mahoµava mahatïrthaµhaIaµrada 11 5311
PrlPñ=B¹9 Hl Prl7l|¹D+l|H+l·
mahamangaIasamµürna mahadaridrvanasinï 1
PrlPGl PrlP¤l PrlTl=l Prl|94l+ -v+
mahamakha mahamegha mahakaIï mahaµriva 11 5411
Prl¬ 9l Prl7rl Prl¹l7l P 7lO4l·
mahabhüsa mahadeha maharajñï mudaIava 1
¬|¹7l ¬l¹47l ¬l¹4l ¬l¹47l ¬l¬7l|4+l+ --+
bhürida bhagvada bhogva bhogvada bhogadavinï 11 5511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 16 of 35
¬4l+l ¬|67l ¬|6- ¬ |P¬|PB+l|4Tl·
bhavanï bhütida bhütih bhümirbhümisunavika 1
¬6¤l×l ¬4r¹l ¬±Bl¹F4697l+ -°+
bhütadhatrï bhavaharï bhaktasarasvataµrada 11 5611
¬|±¬|±97l ¬Tl ¬|±¬|±97l|4+l·
bhuktirbhuktiµrada bhekï bhaktirbhaktiµradavinï 1
¬±Bl4747l ¬±F4¬7l ¬±¹l747l+ -÷+
bhaktasavujvada bhaktasvargada bhaktarajvada 11 5711
¬l¬l¹¤l ¬4l¹l\4l ¬l¹4lB=+9|=6l·
bhagïrathï bhavaradhva bhagvasajjanaµüjita 1
¬4F6t4l ¬l+P6l ¬4Bl¬¹6l¹Hl+ -<+
bhavastutva bhanumatï bhavasagarataranï 11 5811
¬|6¬9l ¬ ¬6Hl TlOOl¬+9|=6l·
bhütirbhüsa ca bhütesï µhaIaIocanaµüjita 1
¬6l ¬-4l ¬|4!4l ¬ ¬4|4Hl ¬4l|tPTl+ -°+
bhüta bhavva bhavisva ca bhavavidva bhavatmika 11 5911
4l¤l9rl|¹Hl 4-¤-9l ¬4+9|=6l·
badhaµaharinï bandhurüµa bhuvanaµüjita 1
¬4Þl ¬|±O-4l ¬ ¬±¹HH6t9¹l+ °¤+
bhavaghnï bhaktiIabhva ca bhaktaraksanatatµara 11 6011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 17 of 35
¬±l|6HP+l ¬l¹4l ¬l¬7l+T6l HPl·
bhaktartisamanï bhagva bhogadanakrtodvama 1
¬=ñ¬9Hl ¬lPl ¬lPlHl ¬lP-|9Hl+ °°+
bhujangabhüsana bhïma bhïmaksï bhïmarüµinï 11 6111
¬l|4+l Hl6-9l ¬ ¬l¹6l ¬4+l|4Tl·
bhavinï bhratrrüµa ca bharatï bhavanavika 1
¬l9l ¬l9l46l ¬l!Pl ¬¹4l ¬¹4|94l+ °-+
bhasa bhasavatï bhïsma bhairavï bhairavaµriva 11 6211
¬|6¬l|B6B4lñl ¬|67l ¬|6+l|4Tl·
bhütirbhasitasarvangï bhütida bhütinavika 1
¬lF46l ¬¬PlOl ¬ |¬Hl7l+T6lHPl+ °°+
bhasvatï bhagamaIa ca bhiksadanakrtodvama 11 6311
|¬H -9l ¬|±T¹l ¬±OtPl97l|4+l·
bhiksurüµa bhaktikarï bhaktaIaksmïµradavinï 1
Hl|-6Þl Hl|-6-9l ¬ ¬|67l ¬|6Tl|¹Hl+ °v+
bhrantighna bhrantirüµa ca bhütida bhütikarinï 11 6411
|¬HHl4l |¬HPl6l ¬l¹44²|7¬l¬¹l·
bhiksanïva bhiksumata bhagvavaddrstigocara 1
¬l¬46l ¬l¬-9l ¬l¬PlHTO97l+ °-+
bhogavatï bhogarüµa bhogamoksaµhaIaµrada 11 6511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 18 of 35
¬l ¬~l-6l ¬l¹446l ¬±l¤l ¤|4+l|H+l·
bhogasranta bhagvavatï bhaktaghaughavinasinï 1
¤lOl ¤OF4-9l ¬ 4r6l ¤O4m¬l+ °°+
brahmï brahmasvarüµa ca brhatï brahmavaIIabha 11 6611
¤O7l ¤OPl6l ¬ ¤OlHl ¤O7l|4+l·
brahmada brahmamata ca brahmanï brahmadavinï 1
¤OHl ¤OBF6t4l ¤O4Hl 4¤|94l+ °÷+
brahmesï brahmasamstutva brahmavedva budhaµriva 11 6711
4lO-THG¹l 4lOl 4|O9=lT¹|94l·
baIendusekhara baIa baIiµüjakaraµriva 1
4O7l |4-T-9l ¬ 4lOB4BP9¬l+ °<+
baIada bindurüµa ca baIasürvasamaµrabha 11 6811
¤O-9l ¤OP4l ¤ÞP"7OP\4¬l·
brahmarüµa brahmamavï bradhnamandaIamadhvaga 1
¤OlHl 4|&7l 4|&4|&-9l 4¤H¹l+ °°+
brahmanï buddhida buddhirbuddhirüµa budhesvarï 11 6911
4-¤H4T¹l 4l¤+lH+l 4-¤-|9Hl·
bandhaksavakarï badhanasanï bandhurüµinï 1
|4-ãlO4l |4-T¬9l |4-T+l7BP|-46l+ ÷¤+
bindvaIava bindubhüsa bindunadasamanvita 11 7011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 19 of 35
4l=-9l 4l=Pl6l ¤O"4l ¤OTl|¹Hl·
bïjarüµa bïjamata brahmanva brahmakarinï 1
4c-9l 4O46l ¤O=l ¤O¬l|¹Hl+ ÷°+
bahurüµa baIavatï brahmaja brahmacarinï 11 7111
¤OF6 t4l ¤O|4Hl ¤Ol"7l|¤94m¬l·
brahmastutva brahmavidva brahmandadhiµavaIIabha 1
¤OH|4!H-9l ¬ ¤O|4!"4lHB|F¤6l+ ÷-+
brahmesavisnurüµa ca brahmavisnvïsasamsthita 11 7211
4 |&-9l 4¤ Hl+l 4-¤l 4-¤|4Pl ¬+l·
buddhirüµa budhesanï bandhï bandhavimocanï 1
VHPlOlH¹lTl¹lH¹lH¹TO97l+ ÷°+
aksamaIaksarakaraksaraksaraµhaIaµrada 11 7311
V+-6l+-7BG7l+-6¬-ã|+¬l++l·
anantanandasukhadanantacandranibhanana 1
V+-6P|rPl¤l¹l+-6¬¹¬l¹B|¹P6l+ ÷v+
anantamahimaghoranantagambhïrasammita 11 7411
Vc7lc77l+-6lc7¬l¹4TO97l·
adrstadrstadanantadrstabhagvaµhaIaµrada 1
V6-¤t4-44l+l¤l+TBãHB46l+ ÷-+
arundhatvavvavïnathanekasadgunasamvuta 11 7511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 20 of 35
V+T¬9Hlc74l+TOG|+9|46l·
anekabhüsanadrsvanekaIekhanisevita 1
V+-6l+-6BG7l¤l¹l¤l¹F4-|9Hl+ ÷°+
anantanantasukhadaghoraghorasvarüµinï 11 7611
VH 97 46l-9lP6-9lP6H¹l·
asesadevatarüµamrtarüµamrtesvarï 1
V+4Hl+TrF6l+TPl|H14¬9Hl+ ÷÷+
anavadvanekahastanekamanikvabhüsana 11 7711
V+T|4ÞBr×l G+Tl¬¹Hl|-46l·
anekavighnasamhartrï hvanekabharananvita 1
V|4Hl7l+Br×l G|4Hl=lO+l|H+l+ ÷<+
avidvajñanasamhartrï hvavidvajaIanasinï 11 7811
V|¬-9l+4Hlñl G9614¬|697l·
abhirüµanavadvangï hvaµratarkvagatiµrada 1
VT=Tl-|9Hl ¬ G+¤r9¹l4Hl+ ÷°+
akaIankarüµinï ca hvanugrahaµaravana 11 7911
V¹4¹F¤l¹4¹P4l¹4¹PlOl¹4 =HHl·
ambarasthambaramavambaramaIambujeksana 1
V|¹4Tl±T¹l±F¤l H Pt4 H H6l|-46l+ <¤+
ambikabjakarabjasthamsumatvamsusatanvita 11 8011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 21 of 35
V¹4=l+4¹lG"7l¹4=lB+Prl|94l·
ambujanavarakhandambujasanamahaµriva 1
V=¹lP¹B B -4l=¹B |469H ¬l+ <°+
ajaramarasamsevvajarasevitaµadvuga 11 8111
V6 Ol¤97l¤ 14lt4 7l¹lt4¬4l|-46l·
atuIarthaµradarthaikvatvudaratvabhavanvita 1
V+l¤4tBOl+-6|94l+-6|-B697l+ <-+
anathavatsaIanantaµrivananteµsitaµrada 11 8211
V¹4 =lt4¹4 -9l¹4=l6l T4Prl|94l·
ambujaksvamburüµambujatodbhavamahaµriva 1
VG"7lt4P¹F6t4lP¹+l4T9|=6l+ <°+
akhandatvamarastutvamaranavakaµüjita 11 8311
V=4lt4=BTlHl7l++l|H-4¬l77l·
ajevatvajasankasajñananasinvabhïstada 1
V±l¤++l ¬lNHl GOtPl+l|H+l 6¤l+ <v+
aktaghanena castresï hvaIaksmïnasinï tatha 11 8411
V+-6Bl¹l+-6~l¹+-6|4|¤9 |=6l·
anantasaranantasrïranantavidhiµüjita 1
V¬l7lPt4B¹974l GF6l74|44|=6l+ <-+
abhïstamartvasamµüjva hvastodavavivarjita 11 8511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 22 of 35
Vl|F6TF4l-6|+O4lN-9lN46l 6¤l·
astikasvantaniIavastrarüµastravatï tatha 1
VFGOt4FGOã9lFGO|ãHl97l|4+l+ <°+
askhaIatvaskhaIadrüµaskhaIadvidvaµradavinï 11 8611
VFGO|tB|&7l+-7l¹4=l6lP¹+l|4Tl·
askhaIatsiddhidanandambujatamaranavika 1
VP4lH 99l9°-4H4Bl¹F4697l+ <÷+
amevasesaµaµaghnvaksavasarasvataµrada 11 8711
=4l =4-6l =47l =-PTP|44|=6l·
java javantï javada janmakarmavivarjita 1
=¬|t94l =¬-Pl6l =¬7lH¹4m¬l+ <<+
jagatµriva jaganmata jagadïsvaravaIIabha 11 8811
=l|6=4l |=6l|P×l =-4l =9+Tl|¹Hl·
jatirjava jitamitra jaµva jaµanakarinï 1
=l4+l =l4|+O4l =l4l¹4l =l4¤l|¹Hl+ <°+
jïvanï jïvaniIava jïvakhva jïvadharinï 11 8911
=lñ4l 74l =946l =l|6-9l =497l·
jahnavï jva jaµavatï jatirüµa javaµrada 1
=+l7+|94T¹l =l9+l4l =¬|tF¤6l+ °¤+
janardanaµrivakarï josanïva jagatsthita 11 9011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 23 of 35
=¬774Ul =¬-Pl4l =l4+×lHTl|¹Hl·
jagajjvestha jaganmava jïvanatranakarinï 1
=l4l6O|6Tl =l4=-Pl =-P|+4rHl+ °°+
jïvatuIatika jïvajanmï janmanibarhanï 11 9111
=l7«|4\4B+T¹l =¬Hl|+=4l|tPTl·
jadvavidhvamsanakarï jagadvonirjavatmika 1
=¬7l+-7=++l =¹4¾ =O=HHl+ °-+
jagadanandajananï jambüsca jaIajeksana 11 9211
=4-6l =ñ9¬Þl =|+67l+|4¤rl·
javantï jangaµügaghnï janitajñanavigraha 1
=³l =³l46l =-4l =9T6|94T¹l+ °°+
jata jatavatï jaµva jaµakartrµrivankarï 11 9311
=9Tt9l9B r×l =9TtTO7l|4+l·
jaµakrtµaµasamhartrï jaµakrtµhaIadavinï 1
=9l9!9BP9¹4l =9lTBP¤l|¹Hl+ °v+
jaµaµusµasamaµrakhva jaµakusumadharinï 11 9411
=++l =-P¹|r6l 74l|64t4|¬7l|4+l·
jananï janmarahita jvotirvrtvabhidavinï 1
=³l=³+¬-ãl¤l =¬tB|7T¹l 6¤l+ °-+
jatajütanacandrardha jagatsrstikarï tatha 11 9511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 24 of 35
=¬t×lHT¹l =l7«\4BT×l =4H¹l·
jagattranakarï jadvadhvamsakartrï javesvarï 1
=¬äl=l =4l4lBl =-P¬=-P+l|H+l+ °°+
jagadbïja javavasa janmabhürjanmanasinï 11 9611
=-Pl-t4¹|r6l = ×l =¬Hl |+= 9l|tPTl·
janmantvarahita jaitrï jagadvonirjaµatmika 1
=4OHHB¹9Hl =47l+T6l HPl+ °÷+
javaIaksanasamµürna javadanakrtodvama 11 9711
=¹¬¹lHl|7BF6t4l =¹¬l|¹TO7l|4+l·
jambharadvadisamstutva jambhariµhaIadavinï 1
=¬t×4|r6l 74Ul =¬t×44HT¹l+ °<+
jagattravahita jvestha jagattravavasankarï 11 9811
=¬t×4l¹4l =¬6l 74lOl 74l|O6Ol¬+l·
jagattravamba jagatï jvaIa jvaIitaIocana 1
74l|O+l 74O+l¬lBl 74O-6l 74O+l|tPTl+ °°+
jvaIinï jvaIanabhasa jvaIantï jvaIanatmika 11 9911
|=6l¹l|6B¹F6 t4l |=64l ¤l |=6|-ã4l·
jitaratisurastutva jitakrodha jitendriva 1
=¹lP¹HH-4l ¬ =|+×l =-P+l|H+l+ °¤¤+
jaramaranasünva ca janitrï janmanasinï 11 10011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 25 of 35
=O=l¬l =OP4l =O=lB+4m¬l·
jaIajabha jaIamavï jaIajasanavaIIabha 1
=O=F¤l =9l¹l\4l =+Pñ=Tl|¹Hl+ °¤°+
jaIajastha jaµaradhva janamangaIakarinï 11 10111
Tl|P+l TlP-9l ¬ Tl¹4l TlP97l|4+l·
kaminï kamarüµa ca kamva kamaµradavinï 1
TPl=l TlP7l T×l 46TP TO97l+ °¤-+
kamauIï kamada kartrï kratukarmaµhaIaµrada 11 10211
T6ÞÞl |44l-9l Tl4Tl¹H-|9Hl·
krtaghnaghnï krivarüµa karvakaranarüµinï 1
TVlHl T6Hl-9l T 4OlP¹B |46l+ °¤°+
kañjaksï karunarüµa kevaIamarasevita 11 10311
T~4lHTl|¹Hl Tl-6l Tl|-67l Tl|-6-|9Hl·
kaIvanakarinï kanta kantida kantirüµinï 1
TPOl TPOl4lBl TPOlt9OPl|O+l+ °¤v+
kamaIa kamaIavasa kamaIotµaIamaIinï 11 10411
TPã6l ¬ T~4lHl Tl|-6- TlPH4m¬l·
kumudvatï ca kaIvanï kantih kamesavaIIabha 1
TlPH¹l TP|O+l TlP7l TlP4|-¤+l+ °¤-+
kamesvarï kamaIinï kamada kamabandhinï 11 10511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 26 of 35
TlP¤+- Tl¾+lHl Tl¾+l¬l T=l|+|¤-·
kamadhenuh kañcanaksï kañcanabha kaIanidhih 1
|44l Tl|6T¹l Tl|6- 46~Ul T6H¹l+ °¤°+
kriva kïrtikarï kïrtih kratusrestha krtesvarï 11 10611
46B4|44lF6t4l 46T|t94Tl|¹Hl·
kratusarvakrivastutva kratukrtµrivakarinï 1
+H+lHT¹l T×l TP7l TP4|-¤+l+ °¤÷+
kIesanasakarï kartrï karmada karmabandhinï 11 10711
TP4-¤r¹l T7l +PÞl TVOl¬+l·
karmabandhaharï krsta kIamaghnï kañjaIocana 1
T-79 =++l Tl-6l T6Hl T6Hl46l+ °¤<+
kandarµajananï kanta karuna karunavatï 11 10811
+l Tl|¹Hl T9lTl¹l T 9l|B-¤- T9l46l·
kIïnkarinï krµakara krµasindhuh krµavatï 1
T6Hlãl Tl|6T¹l T~P9Þl |44lT¹l+ °¤°+
karunardra kïrtikarï kaImasaghnï krivakarï 11 10911
|44lH|±- TlP-9l TPOlt9O¬|-¤+l·
krivasaktih kamarüµa kamaIotµaIagandhinï 1
T=l T=l46l TPl T³F¤l TVB|F¤6l+ °°¤+
kaIa kaIavatï kürmï kütastha kañjasamsthita 11 11011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 27 of 35
Tl|=Tl T~P9Þl ¬ TP+l4=³l|-46l·
kaIika kaImasaghnï ca kamanïvajatanvita 1
T¹9Tl T¹l¬l797l 46TO97l+ °°°+
karaµadma karabhïstaµrada kratuµhaIaµrada 11 11111
Tl |HTl Tl H7l Tl-4l T×l Tl H H¹l T Hl·
kausikï kosada kavva kartrï kosesvarï krsa 1
TP4l+l T~9O6l TlOT³|4+l|H+l+ °°-+
kürmavana kaIµaIata kaIakütavinasinï 11 11211
T~9lHl+46l T~94+F¤l T~9Tl|¹Hl·
kaIµodvanavatï kaIµavanastha kaIµakarinï 1
T7¹4TBPl¬lBl T7¹4TBP|94l+ °°°+
kadambakusumabhasa kadambakusumaµriva 11 11311
T7¹4lHl+P\4F¤l Tl|67l Tl|6¬9Hl·
kadambodvanamadhvastha kïrtida kïrtibhüsana 1
TOPl6l T Ol4lBl T Ol¬l¹|94 T¹l+ °°v+
kuIamata kuIavasa kuIacaraµrivankarï 11 11411
TOl+l¤l TlPT=l T=l+l¤l T= H¹l·
kuIanatha kamakaIa kaIanatha kaIesvarï 1
T-7P-7l¹9!9l¬l T97|F¤6¬|-ãTl+ °°-+
kundamandaraµusµabha kaµardasthitacandrika 11 11511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 28 of 35
T|4t47l Tl-4Pl6l T|4Pl6l T=l97l·
kavitvada kavvamata kavimata kaIaµrada 1
66Hl 66Hl6l6l 6l¹l|¤9BPl++l+ °°°+
tarunï tarunïtata taradhiµasamanana 11 11611
6|8F6|897l 614l 69+l 6l|9+l 6¤l·
trµtistrµtiµrada tarkva taµanï taµinï tatha 1
69Hl 6l¤-9l ¬ |×7Hl |×7HH¹l+ °°÷+
tarµanï tïrtharüµa ca tridasa tridasesvarï 11 11711
|×|74Hl |×=++l |×Pl6l -4¹4TH¹l·
tridivesï trijananï trimata trvambakesvarï 1
|×9¹l |×9¹Hl+l -4¹4Tl |×9¹l|¹4Tl+ °°<+
triµura triµuresanï trvambaka triµurambika 11 11811
|×9¹~lN4l-9l ×4l4Hl ×4lH¹l·
triµurasrïstravïrüµa travïvedva travïsvarï 1
×¹4-64|7+l 6lBl 6l9|×64rl|¹Hl+ °°°+
travvantavedinï tamra taµatritavaharinï 11 11911
6PlOBcHl ×l6l 66Hl|7t4B|¬¬l·
tamaIasadrsï trata tarunaditvasannibha 1
×Ol14-4l|9+l 68l 6|8T¬t4-|9Hl+ °-¤+
traiIokvavvaµinï trµta trµtikrttatvarüµinï 11 12011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 29 of 35
64l ×Ol14BF6t4l |׬Hl |׬HH¹l·
turva traiIokvasamstutva triguna trigunesvarï 1
|×9¹Þl |×Pl6l ¬ -4¹4Tl |׬Hl|-46l+ °-°+
triµuraghnï trimata ca trvambaka trigunanvita 11 12111
6!Hl¬8 7T¹l 6 8l 6ltHl 6ltHF4-|9Hl·
trsnacchedakarï trµta tïksna tïksnasvarüµinï 1
6Ol 6Ol|7¹|r6l 6¬7¤OF4-|9Hl+ °--+
tuIa tuIadirahita tattadbrahmasvarüµinï 11 12211
×lHT×l |×9l9Þl |×97l |×7Hl|-46l·
tranakartrï triµaµaghnï triµada tridasanvita 1
6°4l |×H|±|N97l 64l ×Ol14B-7¹l+ °-°+
tathva trisaktistriµada turva traiIokvasundarï 11 12311
6=FT¹l |×Pt4lHl 6=l-9l |פlP6l·
tejaskarï trimürtvadva tejorüµa tridhamata 1
|׬4T×l |׬¬l 64l6l6TO97l+ °-v+
tricakrakartrï tribhaga turvatïtaµhaIaµrada 11 12411
6=|F4+l 6l9rl¹l 6l9l9-O4+l|H+l·
tejasvinï taµaharï taµoµaµIavanasinï 1
6=l¬¬l 69-Bl¹l |×9¹l|¹|94T¹l+ °--+
tejogarbha taµahsara triµurariµrivankarï 11 12511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 30 of 35
6-4l 6l9BB67l 69+lñ=¬l|6+6 ·
tanvï taµasasantusta taµanangajabhïtinut 1
|×Ol¬+l |×Pl¬l ¬ 66l4l |×7HF66l+ °-°+
triIocana trimarga ca trtïva tridasastuta 11 12611
|×B-7¹l |×9¤¬l 6¹l4977l|4+l·
trisundarï triµathaga turïvaµadadavinï 1
H¬l H¬l46l Hl-6l Hl|-67l H ¬7l|4+l+ °-÷+
subha subhavatï santa santida subhadavinï 11 12711
Hl6=l H|O+l Hl6l ~lP6l ¬ H¬l|-46l·
sïtaIa süIinï sïta srïmatï ca subhanvita 1
4l¬|B|&97l 4l¹4l 47+9|¹9|¹6l+ °-<+
vogasiddhiµrada vogva vajñenaµariµürita 11 12811
474l 47P4l 4Hl 4|HHl 4|H4m¬l·
vajva vajñamavï vaksï vaksinï vaksivaIIabha 1
47|94l 47974l 4767l 4PF66l+ °-°+
vajñaµriva vajñaµüjva vajñatusta vamastuta 11 12911
4l|P+l49¬l 4l¹4l 4=+l4l 4HFT¹l·
vaminïvaµrabha vamva vajanïva vasaskarï 1
47T×l 47-9l 4Hl7l 47BF66l+ °°¤+
vajñakartrï vajñarüµa vasoda vajñasamstuta 11 13011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 31 of 35
47Hl 47TO7l 4l¬4l|+4=F66l·
vajñesï vajñaµhaIada vogavonirvajustuta 1
4|PB-4l 4Pl¹l\4l 4|P974l 4PlH¹l+ °°°+
vamisevva vamaradhva vamiµüjva vamïsvarï 11 13111
4l |¬+l 4l ¬-9l ¬ 4l ¬T6 |94 T¹l·
voginï vogarüµa ca vogakartrµrivankarï 1
4l ¬4 ±l 4l ¬P4l 4l ¬4l ¬lH¹l|¹4Tl+ °°-+
vogavukta vogamavï vogavogïsvarambika 11 13211
4l¬7l+P4l 4l|+4PlH7lñ4l¬6l·
vogajñanamavï vonirvamadvastangavogata 1
4|¬6l¤l ¤B rl¹l 4POl T|+4l|¹Hl+ °°°+
vantritaghaughasamhara vamaIokanivarinï 11 13311
4|7-47lHB F6 t4l 4PlH7lñ4l ¬4 T·
vastivvastïsasamstutva vamadvastangavogavuk 1
4l ¬lH¹l 4l ¬Pl6l 4l ¬|B&l ¬ 4l ¬7l+ °°v+
vogïsvarï vogamata vogasiddha ca vogada 11 13411
4l¬l-7l 4l¬P4l 4l¬-9l 44l4Bl·
vogarüdha vogamavï vogarüµa vavïvasï 1
4¬-9l ¬ 4¬F¤l 4¬9 74l ¬ 4|¬6l+ °°-+
vantrarüµa ca vantrastha vantraµüjva ca vantrita 11 13511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 32 of 35
4¬T×l 4¬P4l 4¬¤P|44|=6l·
vugakartrï vugamavï vugadharmavivarjita 1
4P+l 4|P+l 4l¹4l 4P+l=OP\4¬l+ °°°+
vamuna vaminï vamva vamunajaIamadhvaga 11 13611
4l6l4l69HP+l 4l6+l+l|¬T-6+l·
vatavataµrasamanï vatananannikrntanï 1
4l ¬l4lBl 4l |¬4-Hl 4¬¬8-7F4-|9Hl+ °°÷+
vogavasa vogivandva vattacchabdasvarüµinï 11 13711
4l¬HPP4l 4¬l 4l47H¹Pl6Tl·
vogaksemamavï vantra vavadaksaramatrka 1
4l4t97P4l 4l4¬8-7-9l 4¤H¹l+ °°<+
vavatµadamavï vavacchabdarüµa vathesvarï 11 13811
4¬7l4l 4H4-Hl 4|ãHl 4|6BF66l·
vattadïva vaksavandva vadvidva vatisamstuta 1
4l4|ãHlP4l 4l4|ãHl4 -7B 4|-76l+ °°°+
vavadvidvamavï vavadvidvabrndasuvandita 11 13911
4l|¬8t9T|+O4l 4l|¬44|94T¹l·
vogihrtµadmaniIava vogivarvaµrivankarï 1
4l|¬4-Hl 4l|¬Pl6l 4l¬lHTO7l|4+l+ °v¤+
vogivandva vogimata vogïsaµhaIadavinï 11 14011
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 33 of 35
4H4-Hl 4H974l 4H¹l=B9|=6l·
vaksavandva vaksaµüjva vaksarajasuµüjita 1
47-9l 476 7l 4l4= TF4-|9Hl+ °v°+
vajñarüµa vajñatusta vavajükasvarüµinï 11 14111
4¬l¹l\4l 4¬P\4l 4¬T6|94T¹l·
vantraradhva vantramadhva vantrakartrµrivankarï 1
4¬l-7l 4¬9 74l 4l |¬\4l+9¹l4Hl+ °v-+
vantrarüdha vantraµüjva vogidhvanaµaravana 11 14211
4=+l4l 4PF6 t4l 4l ¬4 ±l 4HFT¹l·
vajanïva vamastutva vogavukta vasaskarï 1
4l ¬4&l 4|6F6 t4l 4l ¬7l 4l ¬+l4Tl+ °v°+
vogabaddha vatistutva vogajña voganavakï 11 14311
4l |¬7l+97l 4Hl 4P4l¤l|4+l|H+l·
vogijñanaµrada vaksï vamabadhavinasinï 1
4l |¬Tl¹497l×l ¬ 4l |¬PlH97l|4+l+ °vv+
vogikamvaµradatrï ca vogimoksaµradavinï 11 14411
×××
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 34 of 35
²|6 +lVl B¹F4t4l- BrU BP7l|¹6P·
iti namnam sarasvatvah sahasram samudïritam 1
P¬ltPT Prl¬l -4 PrlBl¹F4697P + °+
mantratmakam mahagoµvam mahasarasvataµradam 11 111
4- 9ó¬8H4lTª4l |×TlO Bl¤T- 9Pl+·
vah µathecchrnuvadbhaktva trikaIam sadhakah µuman 1
B4|4Hl|+|¤- BlHl6 B 94 ¬4|6 ¤4P+ -+
sarvavidvanidhih saksat sa eva bhavati dhruvam 11 211
O¬6 B97- B4l- 9 ×9l×l|7B46l-·
Iabhate samµadah sarvah µutraµautradisamvutah 1
PTl|9 B4|4HlB ¬6PG ²4l9¹-+ °+
mükoµi sarvavidvasu caturmukha ivaµarah 11 311
¬t4l 9lUl|6 Bl|¬\4 V-6 ¤l6P+lH¹·
bhütva µraµnoti sannidhvam ante dhaturmunïsvara 1
B4P¬P4 B4|4HlPl+TO97P+ v+
sarvamantramavam sarvavidvamanaµhaIaµradam 11 411
PrlT|4t47 9Bl Prl|B|&97l4TP·
mahakavitvadam µumsam mahasiddhiµradavakam 1
TFP|¬¬ 97l6-4 9lH- T"ó¬6 ¹|9+ -+
kasmaicinna µradatavvam µranaih kanthagatairaµi 11 511
”S².BI­TBSBTWBU²4BIBTSBO­NB4UPUSBNPage 35 of 35
Prl¹rF4 B66 4lHl+lPBrUTP·
maharahasvam satatam vanïnamasahasrakam 1
B|B&PFP7l7l+l F6l× 6 BP7l|¹6P+ °+
susiddhamasmadadïnam stotram te samudïritam 11 611
+ ²|6 ~lFTl-79 ¹lHl-6¬ 6
11 iti srïskandaµuranantargata
B+tT Pl¹ B |r6l4l +l¹7 B+tT Pl¹ B 4l7
sanatkumara samhitavam narada sanatkumara samvade
B¹F46lBrU+lPF6l ×P B¹9 HP+
sarasvatïsahasranamastotram samµürnam 11