You are on page 1of 3

Aktualności: Zapraszamy do udziału

:

"ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT!" - ogólnopolska kampania edukacyjna dla klimatu www.stopzmianomklimatu.pl

XV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Parki Narodowe"
Konkurs organizowany jest przez Kampinoski Park Narodowy oraz Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej z okazji Dnia Ziemi i Europejskich Dni Parków. Jego celem jest popularyzacja i ochrona polskich parków narodowych, chroniących z mocy prawa najpiękniejsze fragmenty naszej przyrody wraz z pamiątkami hist orii i kultury. Konkurs organizowany jest pod patronatem Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Konkurs ten jest jednym z ważniejszych konkursów związanych z fotografią przyrodniczą w kraju, co potwierdza ilośd oraz poziom nadsyłanych prac. W konkursie obok profesjonalistów biorą udział przede wszystkim amatorzy. Autorzy prac wykonują zdjęcia w 2 kategoriach: "Przyroda" i "Człowiek". Więcej: http://www.stopzmianomklimatu.pl/index.php?m=kt&pm=pn http://www.stopzmianomklimatu.pl/pdf/regulamin_parki.pdf

Zapraszamy do udziału w organizacji Międzynarodowy Dzieo Ziemi w ZSEM II edycja Planujemy koocem kwietnia ( 22 lub 28 kwietnia) 2014 rozpoczęcie akcji: - prezentacje multimedialne, reportaże - warsztaty ekologiczne - konkursy: plakat, folder, hasło i motto przewodnie Dnia Ziemi

Dzieo Ziemi to największe ekologiczne święto świata. Tematem przewodnim jest hasło kampanii edukacyjnej "Zmieniaj nawyki - nie klimat!". Celem działao prowadzonych jest nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym, wywołanie publicznej dyskusji na temat zmian klimatu, a także uświadomienie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje konsumenckie wśród stałych odbiorców . Zapraszamy do udziału w konkursach i wszystkich propozycjach. http://www.earthday.org/ DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2005 - 2014 Ogólnopolska kampania edukacyjna dla klimatu "Zmieniaj nawyki - Nie klimat!"

Post-turysta, czyli kolejna polska inicjatywa promująca turystykę odpowiedzialną

http://post-turysta.pl/ http://turystykaodpowiedzialnie.pl/2013/10/post-turysta-czyli-kolejna-polska-inicjatywapromujaca-turystyke-odpowiedzialna/ Teoretycznie, post-turystę od zwykłego turysty odróżnia świadomośd globalnych współzależności, przyczyn i konsekwencji turystycznych zachowao oraz samoświadomośd podlegania procesom psychologicznym, komercyjnym i ideologicznym. Tylko, co to wszystko oznacza w praktyce? Czekamy an Twoje opinie i komentarze !!!!!

„Spotkanie z podrózniekiem” grupa Trask