You are on page 1of 62

1

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

Inhoud
3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 16 17 17 18 19 19 19 20 21 21 22 23 23 25 25 27 35 44 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Persoonlijke gegevens Jaarindeling TU Delft studiejaar 2005/2006 Voorwoord Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijsadministratie Opgeven voor tentamens Opgeven voor Propedeuse en Bachelor examen Tentamenrooster Het mentorsysteem Centrale Studentenadministratie TU Delft (CSA) Uitschrijven voor een opleiding van de TU Delft Studieadviseur Afspraak met de studieadviseur en inloopspreekuur Studeren in het buitenland Studenten Gezondheidszorg (SGZ) Calamiteiten en Tentamens Kwaliteitszorg Studium Generale Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 2005 2006 Overzicht verplichte vakken Bachelorprogramma Keuzevakken Bachelorprogramma A-pakketten B-Keuze Mastervarianten Mechanica, Materialen en Constructies Bouwtechniek & Bouwproces Waterbouwkunde en Geotechniek Watermanagement Transport & Planning Bouwprocesinnovatie Bouwinformatica Afstudeerprolering Duurzame Ontwikkeling Technische Universitaire Lerarenopleiding (TULO) van TU Delft Uitleg van het rooster VAKOVERZICHTEN Propedeuse VAKOVERZICHTEN Tweede jaar VAKOVERZICHTEN Derde jaar
2 V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

Persoonlijke gegevens
naam adres postcode/plaats geboortedatum telefoon priv telefoon werk e-mail postbank nr. paspoort nr. rijbewijs nr. so nr. huisarts gebruik medicijnen verboden geneesmiddelen bloedgroep rh-factor donor: ja/nee bankrekening nr. geldig tot geldig tot telefoon mobiel fax werk

IN BIJZONDERE GEVALLEN A.U.B. WAARSCHUWEN naam adres postcode/plaats telefoon priv mobiel

In geval van verlies verzoekt de eigenaar/eigenares van deze agenda de vinder om direct contact met hem/haar op te nemen, waarvoor bij voorbaat dank. 3 B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

Jaarindeling TU Delft studiejaar 2005/2006


1e semester 5/9 5/9 24/10 31/10 7/11 26/12 9/1 16/1 2e semester 6/2 27/3 3/4 14/4 17/4 1/5 8/5 25/5 26/5 5/6 12/6 19/6 18/8 (vr) 31/8 (do) 15.00 uur 21/10 28/10 4/11 23/12 6/1/2006 13/1 3/2 Aula opening academisch jaar onderwijs roostervrij tentamens onderwijs Kerstvakantie roostervrij tentamens

24/3 31/3 7/4

5/5 9/6

16/6 7/7

onderwijs roostervrij tentamens Goede Vrijdag Pasen Meivakantie onderwijs Hemelvaartsdag vrije dag Pinksteren roostervrij tentamens hertentamens hertentamens

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

Voorwoord
Aan deze Papieren Patroon is veel zorg besteed. Door dit pocket-formaat zijn alle onderwerpen verkort opgenomen. Gedetailleerde informatie is op internet te vinden. Kijk voor de uitgebreide onderwijsinformatie en vakinformatie op www.citg.tudelft.nl/dos en/of op http://blackboard.tudelft.nl de roosters op www.citg.tudelft.nl/iris aanmelden schriftelijke tentamens www.tas.tudelft.nl Kun je de aanvullende informatie niet vinden, mail ons dan via DienstO&S@citg.tudelft.nl, wij zorgen dat je mail bij de juiste persoon terecht komt. In verband met de OOD-operatie (Organisatie Ondersteunende Diensten) binnen de TU-Delft is het niet zeker dat de opgegeven telefoon- en kamernummers het gehele jaar hetzelfde blijven. Zodra de operatie afgerond is, naar verwachting december 2005, zullen de eventuele wijzigingen worden gepubliceerd. Op onze website www.citg.tudelft.nl/dos zijn de meest recente gegevens te zien. Drs. Ellen Touw Hoofd Dienst Onderwijs en Studentenzaken CiTG

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

ONDER WIJS- EN EXAMENREGELING (OER) De opleiding gaat ervan uit dat het studentenstatuut, de Onderwijs- en examenregeling (OER) met de daarbij behorende Uitvoeringsregeling en de Regels en richtlijnen van de examencommissie bij iedere student bekend zijn. Hierin zijn onder meer te vinden: de formele regels voor het examenprogramma toelatingseisen die voor sommige onderdelen gelden zak- en slaagregelingen regels voor beroep inzake tentamens of examens Het statuut, de regelingen en de richtlijnen zijn te vinden op de website www.citg.tudelft.nl/dos en in te zien bij de balie van de onderwijsadministratie. Let op! (OER BSc Uitvoeringsregeling artikel 10) Men mag pas deelnemen aan derdejaars vakken als de propedeuse is behaald. Er zijn toelatingseisen voor de ontwerpprojecten 2 en 3, CT2061 en CT3061, en voor het Bachelor eindwerk, CT3000. ONDER WIJSADMINISTRATIE De Onderwijsadministratie houdt de studieresultaten bij van de studenten van de opleiding Civiele Techniek. De persoonlijke resultaten van alle tentamens en practica kan de student bekijken via Blackboard. De Onderwijsadministratie geeft telefonisch geen resultaten door. Bij de Onderwijsadministratie of via de website (www.citg.tudelft.nl/dos) kan je allerlei formulieren krijgen, onder andere de formulieren voor het aanvragen van de examens, wijziging studienanciering en adreswijziging. Buiten de openingstijden vind je deze formulieren in de bakjes bij de TAS-kiosk naast de Onderwijsadministratie (kamer 2.71). De ingevulde formulieren kun je inleveren in de desbetreende blauwe brievenbussen naast kamer 2.71. Voor verdere vragen kun je bij de balie van de Onderwijsadministratie (kamer 2.73) dagelijks terecht van 10.00 tot 12.00 uur en van 12.45 15.00 uur.
6 V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

OPGEVEN VOOR TENTAMENS Aanmelden voor de schriftelijke tentamens uit het tentamenrooster doe je door middel van het TentamenAanmeldSysteem (TAS). Je kunt je voor de tentamens aanmelden bij de TAS-kiosk op de 2e verdieping naast de Onderwijsadministratie, kamer 2.71. Aanmelden kan ook via de website www.TAS.tudelft.nl. Let op: de aanmelding voor de schriftelijke tentamens sluit 2 weken voor de tentamendatum. Daarna is inschrijven niet meer mogelijk!! Aanmelden voor tentamens voor andere opleidingen doe je op TAS bij de betreende opleiding, dit geldt dus ook voor de verplichte wiskundevakken. Terugtrekken voor een tentamen doe je ook via het TAS-systeem. Verdere regelingen staan vermeld in de Regels van de examencommissie. OPGEVEN VOOR PROPEDEUSE EN BACHELOR EXAMEN Uiterlijk 6 weken voor het tijdstip waarop de uitslagvergadering voor de propedeuse en/of het bachelor examen plaats vindt, moet je je voor het examen aanmelden bij de Onderwijsadministratie (kamer 2.73). De sluitingsdatum voor het aanmelden staat ook in het CT-nieuws. TENTAMENROOSTER Het tentamenrooster voor de schriftelijke tentamens staat op de website. In het CT-nieuws, dat iedere week verschijnt, worden mededelingen opgenomen die voor de studie van belang zijn. Mocht je een nummer van het CT-nieuws niet ontvangen hebben, dan is dat op het secretariaat van Dienst Onderwijs en Studentenzaken (kamer 2.65) in beperkte oplage te verkrijgen. Op de website www.citg.tudelft.nl/dos zijn de tentamenroosters (incl. wijzigingen) en het CT-nieuws ook te lezen. HE T MENTORSYSTEEM Alle eerstejaarsstudenten worden ingedeeld in een mentorgroep. Deze groep komt in de eerste helft van het cursusjaar regelmatig bijeen. Daarna ligt de frequentie wat lager. Studenten worden geacht hieraan deel te nemen. Doel van deze bijeenkomsten is o.a. om de student wegwijs te maken, steun te geven bij het opbouwen van een studieritme en hulp te bieden bij het ontwikkelen van een studeermethode en de aanpak van de studie.
7 B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

Bij de indeling van de mentorgroepen wordt de indeling aangehouden van de groepen bij het eerstejaarsproject CT1061. Sommige groepen ontstaan al in het Civiel Ontmoetingsweekend (COW) of tijdens de OWEE. Het feit dat studenten elkaar steeds op die manier treen en samenwerken, zorgt ervoor dat ze sneller gewend raken aan de gang van zaken bij Civiele Techniek. CENTRALE STUDENTENADMINISTRATIE TU DELFT (CSA) Je kunt bij de CSA onder andere terecht voor (informatie over): Aanmelden en inschrijven voor een opleiding aan de TU Delft Ocile verklaringen voor diverse instanties Waarmerken van kopien van diplomas en cijferlijsten Duplicaat collegekaarten Adreswijzigingen (kan ook bij de Onderwijsadministratie) Wijzigingsformulieren voor de Informatie Beheer Groep (ook te verkrijgen bij de Onderwijsadministratie) Voor vragen over studienanciering moet je je wenden tot een Steunpunt Studienanciering of het Student Facility Centre, al dan niet via je studieadviseur. De balie van de Centrale Studentenadministratie is gevestigd in het Bureau van de Universiteit, Julianalaan 134, kamer 0.004 en is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.45 uur. Telefoon (015) 27 84249. E-mail adres: Balie1CSA@Tudelft.nl. UITSCHRIJVEN VOOR EEN OPLEIDING VAN DE TU DELFT Er is maar n instantie waarbij men zich kan uitschrijven voor een opleiding van de TU Delft, en dat is de Centrale Studentenadministratie van de TU Delft. De CSa heeft standaardformulieren voor uitschrijven. De CSA is gevestigd in het hoofdgebouw aan de Julianalaan 132/134 en is iedere werkdag open van 8.30 tot 16.45 uur.

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

STUDIEADVISEUR Als je problemen krijgt tijdens je studie, kun je altijd terecht bij de studieadviseur. Vaak kan deze je helpen bij het verbeteren van je studieaanpak, of misschien adviseren een studie te kiezen die beter bij je past. Ook voor persoonlijke en bijzondere omstandigheden die je studie nadelig benvloeden, kun je bij de studieadviseur terecht. AFSPRAAK ME T DE STUDIEADVISEUR EN INLOOPSPREEKUUR Voor algemene informatie of voor een afspraak met n van de studieadviseurs kun je contact opnemen met de secretarieel medewerker van de studieadviseurs, kamer 2.65, telefoon (015) 27 87436. In zeer dringende gevallen word je direct met de studieadviseurs in contact gebracht. Voor korte, informatieve vragen kun je ook terecht op het inloopspreekuur. Tijdstip: maandag t/m vrijdag van 12.45 13.30 uur. Plaats: kamer 2.75 en 2.77. Je kunt de studieadviseurs ook mailen: K.Karsen@citg.tudelft.nl of P.Hegi@citg.tudelft.nl STUDEREN IN HE T BUITENLAND Een deel van je studie in het buitenland doen is goed mogelijk bij de opleiding Civiele Techniek. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden met andere universiteiten, die internationale uitwisseling vergemakkelijken. Kijk voor adressen in diverse landen op de site: www.tudelft.nl/buitenland. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marian Schalker, International Oce CiTG, kamer 2.59, tel.: (015) 27 84800. STUDENTEN GEZONDHEIDSZORG (SGZ) In de Studenten Gezondheidszorg (SGZ) zijn de studentenartsen ondergebracht. De SGZ is een zelfstandige organisatie, die preventieve geneeskundige zorg biedt aan studenten. De studentenartsen treden ook op als gewone huisartsen. De SGZ vind je in het SGZ-gezondheidscentrum aan de Surinamestraat 4, 2612 EA Delft, telefoon (015) 21 21507. In het gezondheidscentrum zit ook een fysiotherapeut en een reguliere huisartspraktijk. Openingstijden: van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

Bij de studentenartsen kun je terecht voor vaccinaties, keuringen en medische verklaringen. De artsen geven ook hulp en advies bij lichamelijke en geestelijke problemen die nadelig kunnen werken bij je studie. E-mail: info@sgz.nl CALAMITEITEN EN TENTAMENS Het kan gebeuren dat er onderweg iets misgaat wanneer je op weg bent naar een tentamen: les een stroomstoring of iets anders buiten je schuld, waardoor je veel te laat of helemaal niet op het tentamen kunt komen. Als je kunt opbellen, is het verstandig om direct contact op te nemen met de Dienst Onderwijs en Studentenzaken (tel. (015) 27 87436 of (015) 27 85445). Van daaruit wordt dan gezocht naar een oplossing. Houd er wel rekening mee dat dit natuurlijk alleen geldt wanneer er echt iets serieus aan de hand is en dat we ook niet in alle gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Studenten die door problemen onderweg te laat arriveren op het tentamen, moeten zich ook melden bij de surveillant. Die kan dan bekijken wat de verstandigste aanpak is. K WALITEITSZORG Om de kwaliteit van het onderwijs vast te kunnen stellen, is de mening van studenten belangrijk. Zo kunnen knelpunten worden opgespoord. Daarom worden per kwartaal vakevaluaties gehouden met de opleidingsdirecteur, een studieadviseur, een medewerker kwaliteitszorg, de commissaris onderwijs van PS en de jaarcommissies. De vakevaluaties zijn bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Er komen dus positieve en negatieve punten in voor. Ze worden op de website gepubliceerd: www.citg.tudelft/dos De samenvatting van de vakevaluatie komt tot stand op grond van: verslag vakevaluatie opgesteld door de jaarcommissies (EJC*, TJC*, DJC* en de HTS-cie*) reactie docent
10 V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

de rapportage van de Sensor enqute nablokbespreking met de opleidingsdirecteur, de studieadviseur, medewerker kwaliteitszorg en de jaarcommissies. De jaarcommissies spelen dus een belangrijke rol bij de evaluaties. Ze komen ook vaak met informatie die niet direct uit de enqutes naar voren komt. Als jij ook in een jaarcommissie wilt, kun je je aanmelden bij Praktische Studie (PS).
*EJC= Eerstejaarscommissie, TJC= Tweedejaarscommissie, DJC= Derdejaarscommissie, HTS-cie= HTScommissie

STUDIUM GENERALE Studium Generale biedt activiteiten ter aanvulling op- en als tegenwicht tegen het reguliere studieprogramma. Middels lezingen, symposia, tentoonstellingen, workshops en cursussen wordt door Studium Generale informatie geboden over een breed scala van politieke, maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele onderwerpen. De programmas van Studium Generale worden op verschillende locaties in de TU-wijk en in het centrum van Delft georganiseerd. Onze wekelijkse serie korte lezingen op de maandagavonden vinden plaats in Speakers aan de Burgwal. Dan wordt alles wat je als student wilt en moet weten besproken. Studium Generale zorgt zo voor de geestelijke bagage die je nodig hebt om te overleven tijdens je studie aan de TU. Je kunt toch niet altijd maar blijven praten over autos, sex en drugs? Deze lezingen helpen je om mee te kunnen in de maatschappij en niet met je mond vol tanden te staan als iemand ineens begint over Freud of Goethe, over de Islam of over Barok-muziek. Verder zijn er cursussen losoe, creatief denken en debatteren. Kortom genoeg activiteiten om jezelf verder te ontwikkelen, naast je studie. De activiteiten van Studium Generale worden bekend gemaakt in een programmablad. Voor abonnementen, meer informatie over- of suggesties voor nieuwe programmas kan je terecht bij het bureau van Studium Generale Jaalaan 5, 2628 BX Delft tel: (015) 27 85235. Je kunt je ook abonneren op de emailkrant van Studium Generale. Mail ons je emailadres en je bent geabonneerd. E-mail: StudiumGenerale@tbm.tudelft.nl internet: http://www.sg.tudelft.nl
11 B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling propedeuse 2005 2006


ECTS 3 WI1317CT Lineaire algebra CT1041 Constructiemechanica 2 5 CT1061 Integraal Ontwerpen in de Civiele Techniek 3 Ontwerpproject 1 CT1090 Modelvorming in de CT CT1112 Technisch Tekenen en constructies CT1210 Organisatie van het bouwen 14 Totaal 3 3 Semester 2.1 ECTS Semester 2.2 ECTS WI1317CT Lineaire algebra 3

Semester 1.1

ECTS

Semester 1.2

WI1316CT Analyse

WI1316CT Analyse

12 4 1 3 1 3 18 Totaal

CT1031 Constructiemechanica 1

CT1021 Dynamica

CT1052 Constructieleer 1A 2,5

CT1101 Inleidingtroductie CT

CT1061 Integraal Ontwerpen in de Civiele Techniek 3 Ontwerpproject 1

CT1052 Constructieleer 1B

0,5

CT1112 Technisch Tekenen en constructies

CT1112 Technisch Tekenen en constructies

CT1102 Inleiding Ruimtelijke ordening/bestuurs4 kunde/ recht CT1310 Hydrologie 1 4

CT1121 Duurzame ontwikkeling

CT1130 Geo-informatie voor Civiel Technici

Totaal

14

Totaal

14

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

= 60

Bachelorprogramma Civiele Techniek semesterindeling 2e jaar


ECTS CT2031 Constructiemechanica 3 4 Semester 2.1 ECTS Semester 2.2 CT2022 Dynamica van systemen ECTS 3

Semester 1.1

ECTS

Semester 1.2

WI2253CT Dierentiaalvergelijkingen voor CT

WI3097TU Numerieke me- 4 thoden voor dierentiaalvergelijkingen

CT2071 Ruimtelijke vervoersplanning 2 CT2051 Constructieleer 2A 4

CT2081 Inl. Computeronderst. modelleren/ program. voor Civiel IngenieursInformatica voor Civiele Techniek

CT2051 Constructieleer 2B

CT2090 Grondmechanica 3

CT2090 Grondmechanica 3

CT2081 Informatica voor Civiele TechniekCT2081 Inl. Computeronderst. modelleren/program. voor Civiel Ingenieurs

13 3 1 3 15 Totaal

CT2061 Integraal Ontwerpen in de CT; Oontwerp6 project 2

CT2100 Vloeistofmechanica

CT2100 Vloeistofmechanica

CT2320 Inleiding waterbouwkunde

CT2121 Experiment

CT2121 Experiment

CT2122 Duurzame Bouwmaterialen

CT2330 Funderingstechniek

3 13 Totaal 16

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

Totaal

15

Totaal

= 60

Bachelorsprogramma Civiele Techniek semesterindeling 3e jaar


ECTS * Semester 2.1 ECTS Semester 2.2 ECTS CT3000 Bachelor Eind9 werkCT3000 BSc Eindwerk

Semester 1.1

ECTS

Semester 1.2

CT3000 BachelorSc Eindwerk

CT3000 Bachelor Eind* werkCT3000 BSc Eindwerk

14 3 3 CT3061 Ontwerpproject 3: Systems Engineering 6 1 5 A-vak: 4 CT3121 Staalconstructies 2 A-vak: 4 CT3150 Betonconstructies 2 5 A-vak: CT3211 Constructies van gebouwen 1 5

CT3000 Bachelor Eindwerk CT3000 BSc Eindwerk

WI3102CT Kansrekening en statistiek

WI3103CT Risicoanalyse

CT3011 Inleiding Watermanagement

CT3051 Constructieleer 3B

CT3041 Geometrisch en Constructief Ontwerp van 5 Wegen en SpoorwegenWeg- en spoorwegontwerp

CT3053 De bouwcyclus

CT3051 Constructieleer 3A 3

CT3071 Ontwerpen van gebouwen

A-vak: CT3711 Oef. geometrisch 4 en constructief ontwerp van wegen en spoorwegen

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

A-vak: CT3109 Constructiemechanica 4

A-vak: CT3320 Grondwatermecha- 4 nica, -stroming en -transport A-vak: CT3221 Bouwfysica en& b Bouwtechniek 4 A-vak: CT3310 Stroming in waterlopen 5 A-vak: CT3420 Civiele Gezondheidstechniek 4 A-vak: CT3721 Ontwerp Stedelijke Infrastructuur 5 4 Keuzevakken B Totaal 4 keuzevakken B 5

A-vak: CT3410 Waterbeheersing

keuzevakken B

4 13

Totaal

15

15

* studenten die aan de voorwaarden voldoen, mogen elk semester beginnen met CT3000 BSc Eindwerk = 60 Let op! Conform het OER BSc Civiele Techniek, uitvoeringsregeling artikel 10 mogen studenten pas aan derdejaars oefeningen, practica en tentamens deelnemen als zij de Propedeuse behaald hebben. Studenten die vinden dat zij door deze regel onevenredig getroen worden, kunnen zich na overleg met de studieadviseur tot de Examencommissie wenden. Zij kunnen bij de Examencommissie een verzoek tot ontheng indienen.

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

OVERZICHT VERPLICHTE VAKKEN BSC-PROGRAMMA Vakcode Omschrijving CT1021 Dynamica CT1031 Constructiemechanica 1 CT1041 Constructiemechanica 2 CT1052 Constructieleer 1 CT1061 Ontwerpproject 1 CT1090 Modelvorming CT1101 Inleiding Civiele Techniek CT1102 Inleiding Ruimtelijke Ordening, Bestuurkunde en Recht CT1112 Technisch tekenen en Constructies CT1121 Duurzame Ontwikkeling CT1130 Geo-informatie CT1210 Organisatie van het bouwen CT1310 Hydrologie CT2022 Dynamica van systemen CT2031 Constructiemechanica 3 CT2051 Constructieleer 2 CT2061 Ontwerpproject 2 CT2071 Ruimtelijke vervoersplanning CT2081 Informatica voor Civiele Techniek CT2090 Grondmechanica CT2100 Vloeistofmechanica CT2121 Experiment CT2122 Duurzame Bouwmaterialen CT2320 Inleiding Waterbouwkunde CT2330 Funderingstechniek CT3000 Bachelor Eindwerk CT3011 Inleiding watermanagement CT3041 Weg- en spoorwegontwerp CT3051 Constructieleer 3 CT3053 De Bouwcyclus CT3061 Ontwerpproject 3 CT3071 Ontwerpen van Gebouwen WI1316CT Analyse WI1317CT Lineaire Algebra WI2253CT Dierentiaalvergelijkingen voor Civiele Techniek WI3097TU Numerieke methoden voor dierentiaalvergelijkingen WI3102CT Kansrekening en Statistiek WI3103CT Risicoanalyse

16

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

KEUZEVAKKEN BACHELOR PROGRAMMA Onderstaand vind je de lijst van keuzevakken van het Bachelor programma. Ter voorbereiding op de mastervariant moet de student een A-pakket kiezen van 9 ECTS. De overige 9 ECTS mag de student vullen met een eigen keuze uit de overige A-pakketvakken en de B-lijst. A-PAKKE T TEN Mechanica, Materialen en Constructies CT3109 Constructiemechanica 4 Construeren (keuze uit CT3121 Staalconstructies 2 of CT3150 Betonconstructies 2) Bouwtechniek en Bouwproces CT3211 Constructies van gebouwen 1 CT3221 Bouwfysica en bouwtechniek Waterbouwkunde en Geotechniek CT3310 Stroming in waterlopen CT3320 Grondwatermechanica, -stroming en transport Watermanagement CT3410 Waterbeheersing CT3420 Civiele gezondheidstechniek

5 ECTS 4 ECTS

5 ECTS 4 ECTS

5 ECTS 4 ECTS

5 ECTS 4 ECTS

Transport & Planning CT3711 Oefening geometrisch en constructief ontwerp van wegen en spoorwegen 4 ECTS CT3721 Ontwerp Stedelijk Infrastructuur 5 ECTS

17

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

B-KEUZE CT3110 CT3111 CT3121 CT3150 CT3212 CT3330 CT3340 CT3751 CT3910 CT3920 CT3930 CT3980 CT4010 CT4030 CT5560 TB9422 WM0211TU WM0212TU WM0213TU WM0401TU WM0720TU WM0729TU WM0771TU WM0801TU WM0908TU WM1101TU WM1102TU WM1103TU WM1104TU WM1106TU WM1108TU

Constructiemechanica 5: Elastostatica van slanke structuren Bouwweek Staalconstructies 2 Betonconstructies 2 Functie, gebouw en constructie Constructieve Waterbouw Rivierwaterbouwkunde Stadsontwikkeling, vervoersystemen en netwerken Systeem modelleren en simulatie Grasche gegevensverwerking/CAD Ruimtelijke Gegevensverwerking / GIS Voorbereiding en uitvoering werken in de bouw Economie Onderzoeksmethodologie Civiele Techniek in Ontwikkelingslanden Logistical management; a business perspective Bedrijfscommunicatie: professioneel presenteren Bedrijfscommunicatie: strategisch schrijven Wetenschapsjournalistiek Geschiedenis van de techniek Ondernemingsrecht Contractenrecht Recht voor duurzame ontwikkeling, milieu en bedrijf Inleiding veiligheidskunde Techniek en toekomst Upper-intermediate English Written English for technologists Frans voor gevorderden Frans voor vergevorderden Italiaans voor beginners Basiscursus Spaans

4 ECTS 2 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 3 ECTS 4 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 4 ECTS 4 ECTS

18

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

MASTER VARIANTEN Mechanica, Materialen en Constructies Mechanica, Materialen en Constructies vormen vanouds de grondslag en kern van het vakgebied van de civiel ingenieur. Samen met de materiaalkunde van beton, staal, hout en samengestelde materialen wordt de mechanica gebruikt bij het ontwerp en de uitvoering van vele uiteenlopende constructies die in de droge en de natte sector van de civiele techniek een toepassing vinden. Binnen de mastervariant Mechanica, Materialen en Constructies is specialisatie mogelijk in Constructiemechanica, Materiaalkunde, Betonconstructies, Staal- en Houtconstructies, Weg- en Railbouwkunde, en Constructieve Waterbouwkunde. Bij het afstuderen kan, afhankelijk van de belangstelling van de student, het accent liggen op het functioneel of op het constructieve ontwerp, of op de uitvoering van een constructie. Ook kan het afstudeerwerk bestaan uit theoretisch of experimenteel onderzoek. Het afstudeerwerk kan zowel breed als diepgaand van aard zijn en afgestudeerden vinden dan ook een werkkring op zeer uiteenlopende plaatsen en in zeer uiteenlopende functies (ontwerp, uitvoering, research, beheer en onderhoud) bij de overheid, ingenieursbureaus, de aannemerij of onderzoeksgroepen. Inlichtingen: Voor meer informatie over afstuderen bij Mechanica, Materialen en Constructies kun je terecht bij de cordinator, ir. L.J.M. Houben (Stevin II kamer 2.27, telefoon (015) 27 84917). Bouwtechniek & Bouwproces De afstudeervariant Bouwtechniek & Bouwproces is gericht op onderzoek, ontwerp en realisatie van gebouwen. Waar bij bouwkundige opleidingen de architectuur, de ruimtelijke en materile vormgeving van gebouwen voorop staat, gaat bij de afstudeervariant Bouwtechniek & Bouwproces binnen het kader van de civiele techniek de aandacht vooral uit naar de rationele en utilitaire aspecten van het bouwen. Begrippen als betrouwbaarheid, duurzaamheid, doelmatigheid, behaaglijkheid, maakbaarheid en haalbaarheid staan hierbij centraal.
19 B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

Op academisch niveau kunnen omgaan met deze begrippen vergt een gedegen kennis, inzicht en vaardigheid aangaande het functioneel analyseren en ontwerpen van gebouwen, de bouwfysica, draag- en afbouwconstructies, bouwmaterialen, installatietechniek, uitvoeringtechniek en bouworganisatie. Het studieprogramma van Bouwtechniek & Bouwproces bevat dan ook diverse verkennende en verdiepende vakken, oefeningen en projecten op genoemde terreinen. Daarnaast is ruimte ingebouwd voor vervolgvakken uit het programma van Mechanica, Materialen en Constructies, zo ook voor vakken van Bouwkunde. Samenwerking met bouwkundestudenten wordt gestimuleerd. Inlichtingen: Cordinator: Ir. A. te Boveldt, telefoon (015) 27 84982, kamer 1.57 Stevin II E-mail: A.teBoveldt@citg.tudelft.nl Studiegids: Handleiding Gebouwen, verkrijgbaar bij het secretariaat, kamer 1.51 Stevin II Dispuut Utiliteitsbouw (U-dispuut): kamer 1.02 Stevin II, telefoon (015) 27 83042 E-mail: udispuut@citg.tudelft.nl, Website: www.udispuut.tudelft.nl Waterbouwkunde en Geotechniek De Waterbouwkunde en de Geotechniek staan van oudsher bekend als ambachtelijke studies met een pragmatische aanpak van de problemen. Vooral de laatste decennia wordt de achterstand in theoretische kennis echter met rasse schreden ingehaald, wat ook tot uitdrukking komt in de sterkere nadruk op de theorie, zowel bij de vakken als bij de inhoud van het afstudeerwerk. De MSc-variant streeft ernaar om zowel het theoretische aspect als het ontwerptechnische aspect binnen de Waterbouwkunde en de Geotechniek te benadrukken. In de MSc-studie wordt de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit een groot aantal aandachtsgebieden waaronder: Waterbouwkunde (kustwaterbouwkunde, rivierwaterbouwkunde, havens en scheepvaartwegen, waterbouwkundige kunstwerken); Vloeistofmechanica (stromingen, windgolven, getijden, dichtheidsstromen, turbulentie, transport van cohesief sediment); Geotechniek (grondmechanica, grondwaterstroming, funderingstechniek).
20 V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

In plaats van het zwaartepunt van de studie bij n aandachtsgebied te leggen, kan in overleg met de docenten de aandacht ook op een combinatie (of een grensgebied) worden gericht. Ook bestaan er combinatiemogelijkheden met de MSc-varianten Watermanagement en met Mechanica, Materialen en Constructies Watermanagement Water is als onderdeel van het milieu onmisbaar voor de mens en de natuur. Op vele plaatsen in de wereld wordt water meer en meer een schaars goed, omdat bij een stijgende behoefte de beschikbare hoeveelheid beperkt is of de kwaliteit te wensen overlaat. Daarnaast heeft men op veel plaatsen te maken met een teveel aan water dat overlast en schade veroorzaakt als het niet adequaat wordt afgevoerd. De afstudeervariant Watermanagement verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de kwantiteit en kwaliteit van water. Het omvat drie specialisaties waarin kan worden afgestudeerd: Hydrologie, de beschrijving en kwanticering van watersystemen in de natuurlijke hydrologische kringloop en de invloed van ingrepen door de mens op die systemen.; Waterbeheer, het ontwerpen, bouwen en beheren van waterbeheersingsystemen en de bijbehorende beheersorganisaties, nu en in de toekomst; Gezondheidstechniek, het ontwerpen, bouwen en beheren van installaties en infrastructuur t.b.v. openbare watervoorziening, riolering en behandeling van afvalwater. Een bijzonder aspect van Watermanagement is de samenwerking met instanties en universiteiten in vele landen binnen en buiten Europa. Dit kan resulteren in stages en afstudeerprojecten in die landen. Transport & Planning De sectie Transport & Planning verzorgt naast algemene en inleidende vakken voor het werkveld Transport binnen het Bachelorprogramma van Civiele Techniek de vakken van de Mastervariant Transport & Planning. Hierbij gaat het om de modellering van de ruimtelijke ontwikkelingen, activiteiten en verplaatsingen in netwerken, de afwikkeling van het
21 B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

verkeer op wegvakken en kruispunten, de toepassing van informatie- en communicatietechnologie voor het verkeers- en vervoermanagement, het ontwerp en de beheersing van systemen van openbaar vervoer en de evaluatie van de eecten van het verkeer op de economie, de weggebruikers, de omgeving en het milieu. In de beschikbare ruimte voor vrije keuzevakken kan een accent aan de richting worden gegeven, bijvoorbeeld infrastructuurplanning of verkeerskunde. Ingenieurs Transport & Planning vinden werk bij de overheid (onder andere Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijks- en Provinciale Waterstaten, Provinciale Planologische Diensten, Gemeentelijke Verkeersdiensten, Openbare Werken), openbaarvervoerbedrijven, onderzoekinstituten en adviesbureaus . Bij deze werkgevers bekleden ze de functies van plannenmaker, ontwerper, onderzoeker, adviseur en, na een aantal jaren ervaring, van manager. Inlichtingen: Voor meer informatie over afstuderen bij Transport & Planning kun je terecht bij de cordinator, ir. P.B.L. Wiggenraad (kamer 4.05, p.wiggenraad@citg.tudelft.nl, telefoon (015) 27 84916). Bouwprocesinnovatie Binnen alle mastervarianten komen vragen betreende de inrichting van het ontwerpproces en het uitvoeringsproces aan de orde. De sectie Bouwprocessen geeft aan deze processen op twee manieren aandacht. Enerzijds vanuit haar verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk deel van de opleiding en anderzijds als de verzorger van een speciaal afstudeerpad in alle vijf afstudeerrichtingen. De sectie Bouwprocessen houdt zich bezig met de ontwerp- en uitvoeringsaspecten op alle terreinen van de civiele techniek: Het besturen van complexe ontwerpproblemen met nadruk op cordinatie. Het besturen van realisatieprocessen van civieltechnische werken met nadruk op integratie van ontwerp en uitvoering. Het ontwerpen van een bedrijfsorganisatie en bedrijfsproces waarin gebouwen en civieltechnische werken tot stand worden gebracht. De manier waarop partijen met elkaar omgaan in termen van samenwerken, uitbesteden, aanbesteden en contractvorming.
22 V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

Zowel ten aanzien van het ontwerpproces als het uitvoeringsproces besteedt de sectie aandacht aan de methodologie (leer der methoden) als de methodiek (gereedschapskist). Naast inzicht in de theoretische achtergrond wordt ook aandacht besteedt aan praktische vaardigheden. Bouwinformatica Studenten met belangstelling voor informaticatoepassingen kunnen kiezen voor afstuderen bij bouwinformatica. Dat kan binnen elke afstudeerrichting. Bij de afstudeervakken ligt dan een stevig accent bij toegepaste informatica. Afstudeerders doen hun onderzoek- of ontwikkelingsproject bij een bedrijf. Zo wordt bedrijfservaring opgedaan en vindt scholing plaats in informatietechnologie. Afstudeeronderwerpen met informaticatoepassingen: Geograsche informatiesystemen (GIS) modelintegratie, neuraal netwerk, expertsystemen/kennissystemen, beslissingsondersteunende systemen, productmodellen, computer aided design (CAD), parametrisch ontwerpen, enz. Voorbeelden van recent informatica-afstudeerwerk in de afstudeerrichtingen Bouwtechniek & Bouwproces en Mechanica, Materialen en Constructies: kennissysteem voor ontwerpen van bruggen, productmodellen voor gebouwen, expertsysteem voor de analyse van bouwschades. Voor afstuderen binnen alle CT-afstudeerrichtingen stelt de sectie een vakkenlijst samen waarmee de student zijn/haar afstudeerpad kan invullen. Gedeeltelijk zal de sectie dit onderwijs zelf aanbieden, gedeeltelijk kan het serviceonderwijs van buiten de opleiding zijn. Inlichtingen Bouwprocesinnovatie: Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder, kamer 3.38, telefoon (015) 27 84921 Ir. F.A.M. Soons, kamer 3.44, telefoon (015) 27 85267 Inlichtingen Bouwinformatica: Dr.ir. M.R. Beheshti, kamer 3,28, telefoon (015) 27 84893 Dr.ir. E. Dado, kamer 3.34, telefoon (015) 27 84330 Afstudeerprolering Duurzame Ontwikkeling Duurzame technologie wordt steeds belangrijker bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van civieltechnische objecten. Je kunt daarom vakken
23 B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

op het gebied van duurzaamheid in je afstudeerprogramma opnemen. Als je hieraan meer aandacht wilt besteden, kun je ook kiezen voor een afstudeervariant technologie in duurzame ontwikkeling. Je krijgt dan bij je ingenieursdiploma een appendix (certicaat). Studenten die hiervoor belangstelling hebben, kunnen binnen alle afstudeerrichtingen van de opleiding Civiele Techniek en binnen de interfacultaire Oshore Technologie kiezen voor deze afstudeervariant. Je examenprogramma voor het ingenieursexamen moet dan aan bepaalde eisen voldoen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr.ir. A.L.A. Fraaij (kamer 6.37, telefoon (015) 27 84974) of ir. M. Ertsen ( (015) 27 87423). De opleiding heeft twee referenten die kijken of de probleemstelling en de uitwerking daarvan voldoende gentegreerd is in je afstudeerwerk. Deze referenten zijn prof.dr.ir. K. van Breugel (kamer 6.30, telefoon (015) 27 84954) en prof.dr.ir. C. van den Akker (kamer 4.77, telefoon (015) 27 84974). De lijst van vakken op het gebied van duurzaamheid waaruit je in het kader van bovenstaande regeling een keuze kunt maken, vind je bij dr.ir. A. Fraaij assoc. prof. ( (015) 27 84974) De overige studiepunten besteed je aan onderdelen binnen je afstudeerrichting. Wanneer je overweegt om binnen je afstudeerrichting een accent te leggen op duurzaamheid (al dan niet in vorm van de hierboven beschreven variant), kun je voor verdere informatie contact opnemen met dr.ir. A.L.A. Fraaij (kamer 6.37, telefoon (015) 27 84974) of ir. M. Ertsen ( (015) 27 87423). Technische Universitaire Lerarenopleiding (TULO) van TU Delft Onder het motto: De ingenieur voor de klas leidt de TULO eerstegraads docenten wiskunde, natuurkunde en scheikunde op. Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je in alle klassen van het voortgezet onderwijs lesgeven. Eerstegraads docenten zijn uitstekend thuis in hun vakgebied (ze hebben een ingenieurs- of doctoraaldiploma) en beschikken tegelijkertijd over een solide basis aan vakdidactische en onderwijskundige kennis en vaardigheden.
24 V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

Het leraarsberoep is bij uitstek geschikt voor wie kennis wil overdragen. De school en de leerlingen doen een beroep op je sociale vaardigheden en op je vakkennis. HE T OPLEIDINGSPROGRAMMA De opleiding kent vier aandachtsgebieden: Vakdidactiek Schoolpracticum Onderwijskunde Onderzoek en vrije ruimte Meer informatie op http://www.tulo.tudelft.nl of bij de cordinator van de TULO, Martin Jacobs (tel (015) 27 85594; e-mail m.a.f.m.jacobs@tnw.tudelft.nl) Uitleg van het rooster Het rooster bestaat uit 2 semesters, onderverdeeld in twee kwartalen van elk 10 weken. Aan het eind van ieder kwartaal is een tentamenperiode waarin in principe de vakken worden afgerond die in dat kwartaal gegeven zijn. De roosters staan op de site van Civiele Techniek: www.citg.tudelft.nl/iris Voor de tentamens moet je je aanmelden via het TentamenAanmeldSysteem (TAS). De tentamenroosters zijn te vinden op: www.citg.tudelft.nl/dos. Er zijn een aantal programmaonderdelen, die niet voor alle studenten tegelijk geroosterd kunnen worden. Studenten worden dan in groepen onderverdeeld. In de OWEE-week of uiterlijk op de eerste dag van het studiejaar teken je in voor een ontwerpproject, samen met 8 andere studenten. Als je niet hebt ingetekend voor het ontwerpproject, moet je aan het begin van het collegejaar zo snel mogelijk contact opnemen met mevr. O. van Paassen, kamer 3.40 (telefoon (015) 27 86636) of met de student-assistenten van het ontwerpproject, kamer 3.50 (telefoon (015) 27 86336). Iedere groep heeft een eigen code (a, b, c, d). Aan deze code kun je zien in welke groep je zit voor Tekenen, de mentorgroepen, de oefenmiddagen van Constructieleer en andere practica. Ook je indeling voor Wiskunde ligt hiermee vast.
25 B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

VAKOVERZICHTEN Propedeuse
CT1021 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Dynamica BSc- en HBO-programma, semester 1.2 Dr.ir. W.S.J. Uijttewaal student-assistenten secretariaat van de sectie Vloeistofmechanica, Mevrouw O. Kievits kamer: 2.91 tel: (015) 27 81953 Colleges, oefening Eindcijfer wordt bepaald voor 2/3 uit het tentamencijfer en voor 1/3 uit het deeltentamen waarbij op beide onderdelen ten minste een 4,5 gescoord moet zijn. (NB: Voor omzwaaiers geldt het tentamen-cijfer als resultaat voor instellingsvak dynamica 3 ECTS). Door deelname aan twee facultatieve oefentoetsen kan het deeltentamencijfer met 1 punt worden opgehoogd, mits voor elk van deze twee toetsen minimaal 45% van het maximaal te behalen puntenaantal gescoord wordt. Kinematica van een deeltje: kromlijnige beweging, relatieve beweging, tangentile en normale versnelling Dynamica van deeltje: massa, impuls, kracht, energie, arbeid, impulsmoment, krachtmoment Dynamica van stelsels van deeltjes: beweging van massamiddelpunt, behoudswetten Eulerse balansen: massabalans, hydrostatica, impulsbalans, energiebalans Kinematica en dynamica van starre lichamen: vlakke beweging, zuiver rollen, massamiddelpunt, rotatie, translatie, traagheidsmoment ECTS: 4

Samenvatting

26

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT1031 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling

Constructiemechanica 1 BSc-programma, semester 1.1 Ir. C. Hartsuijker / Ir. J.W. Welleman Ir. J.W. Welleman kamer: 6.15 tel: (015) 27 84856

ECTS: 4

secretariaat van de sectie ConstructieMechanica, Mevrouw G.T.M. Bol-de Kok kamer: 5.33 tel: (015) 27 83332 Colstructie, Computer Onderst. Zelfstudie Als het cijfer van het direct op het blok aansluitende tentamen 5 of hoger is, wordt dit bij een gunstig toetsresultaat verhoogd door het cijfer van de toets hierin voor 30% mee te laten tellen. Het eindcijfer wordt dan: 0,7 x tentamencijfer + 0,1 x (cijfer toets 1 + cijfer toets 2 + cijfer toets 3). Evenwichtsbetrekkingen; krachten en momenten in statisch bepaalde staafconstructies; virtuele arbeid.

Samenvatting

CT1041 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Constructiemechanica 2 BSc-programma, semester 2.1 Ir. C. Hartsuijker / Prof.dr.ir. L.J. Sluys Prof.dr.ir. L.J. Sluys kamer: 6.25 tel: (015) 27 82728

ECTS: 5

secretariaat van de sectie ConstructieMechanica, Mevrouw G.T.M. Bol-de Kok kamer: 5.33 tel: (015) 27 83332 Colstructie, Computer Onderst. Zelfstudie Tentamencijfer = eindcijfer Normaal- en schuifspanningsverdeling in homogene staven met symmetrische doorsnede; vervorming van staven; verplaatsingen in statisch bepaalde staafconstructies ten gevolge van extensie en buiging; elementaire wringing. Inleiding statisch onbepaalde constructies.

27

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT1052 Semester Docent(en) Contact

Constructieleer 1 BSc-programma, semester 2.2 Ir. Th.L.J. van Rij

ECTS: 3

Secretariaat van de sectie GCC, onderdelen Algemene Constructieleer en Betonconstructies (onderzoeksgroep), Mevrouw J.M. van der Schaaf kamer: 1.51 - ST-II tel: (015) 27 83990 Colleges, practicum Cijfer tentamen 100% (Her)kennen en benoemen van de gangbare constructie-elementen en constructiematerialen in bouwwerken. Het met civiele ogen leren kijken naar constructies. Basisprincipes van het construeren, bouwsystemen, schematiseren van belastingen, constructies, constructie-elementen, constructiematerialen, analyse van de krachtsafdracht en berekeningen van constructies. Veiligheidslosoe en grenstoestanden.

Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

CT1061 Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen Beoordeling

Ontwerpproject 1 BSc-programma, semester 1.2 en 2.1 Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder / Ir. F.A.M. Soons

ECTS: 6

secretariaat van de sectie Bouwprocessen, Mevrouw S. Hagman kamer: 3.42 tel: (015) 27 84774 Colleges, instructie, practicum Het eindcijfer wordt vastgesteld als het gewogen gemiddelde van de deelcijfers A, B en C. Berekening eindcijfer: D = 0,2 A + 0,6 B + 0,2 C In artikel 10 van de Regels en richtlijnen examencommissie (Ex artikel 7.12 lid 4 WHW) van de Bacheloropleiding Civiele Techniek (vastgesteld in de vergadering van de examencommissie op 14 juni 2004) staan regels vermeld m.b.t. verzuim en inzet. In dit vak wordt de elementaire ontwerpcyclus toegepast op een concreet civieltechnisch probleem. Het analyseren van de opgave, het zoeken van oplossingen, kennis van ontwerptools, begrippenkader en visualiseren zijn de hoofdthemas. Zelfwerkzaamheid en teamgeest krijgen aandacht door projectgroepen van 8 studenten te laten samenwerken aan een voorontwerp waar de werkvelden Aarde, Water, Gebouwen en Transport en Planning deel van uitmaken.

Samenvatting

28

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT1090 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Samenvatting

Modelvorming BSc- en HBO-programma, semester 2.1 Drs. R. Booij Drs. R. Booij kamer: 0.10 tel: (015) 27 84582 Colleges, werkcollege

ECTS: 3

Opstellen van kwantitatieve modellen voor eenvoudige civieltechnische problemen; controleren van dimensies, maken van verantwoorde verwaarlozingen, bepalen van globaal gedrag van systemen. Voorbeelden uit diverse deelgebieden van de Civiele Techniek.

CT1101 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen

Inleiding Civiele Techniek BSc-programma, semester 1.1 Prof.ir. F.M. Sanders / gastdocenten

ECTS: 3

secretariaat van de sectie Transport & Planning, Mevrouw Y. de Haan kamer: 4.29 tel: (015) 27 84915 Colleges: voordrachten door (gast)docenten rond de inhoud van het dictaat Excursie Werkboek: studenten stellen in de onderwijsperiode een werkboek samen, m.b.v. dictaat, cd-rom, internet, interviews etc. 50% werkboek en 50% schriftelijk tentamen. Het werkboek mag niet lager beoordeeld zijn dan een 5.0 Werkboek (in te leveren op de maandag van de witte week. Wanneer het werkboek niet op tijd is ingeleverd, wordt het tentamen niet beoordeeld) Omschrijving van de werkzaamheden van de civiel ingenieur Overzicht van de verschillende vakgebieden binnen de civiele techniek Toelichting op de functionele eisen, de vormgeving en de uitvoering van civieltechnische werken zoals polders, wegen, spoorwegen, vaarwegen, riolering, bouwrijp maken en waterbouwkundige constructies (bruggen, tunnels, sluizen, etc.)

Beoordeling

Samenvatting

29

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT1102 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling

Inleiding Ruimtelijke Ordening, Bestuurskunde en Recht BSc-programma, semester 2.2 Mr.dr. W. Wijting / Ir. P. van Eck / Prof.ir. F.M. Sanders Ir. P. van Eck kamer: 4.25 tel: (015) 27 84813

ECTS: 4

secretariaat van de sectie Transport & Planning, Mevrouw Y. de Haan kamer: 4.29 tel: (015) 27 84915 Colleges, oefening Eindcijfer berekening is regulier Bij voldoende resultaat voor een oefening wordt een testimonium verstrekt; 4 of 5 testimonia geven recht op een ophoging van 0,5 van het ruwe tentamencijfer, terwijl die ophoging bij 2 of 3 testimonia 0,2 bedraagt; dit alles onder de voorwaarde dat het ruwe tentamencijfer ten minste 5,0 bedraagt (alleen geldig voor het tentamen direct aansluitend op het onderwijs, niet bij de herkansing(en)). Wettelijk, bestuurlijk en planologisch kader en de besluitvormingsprocessen rond (inpassing, voorbereiding en uitvoering van) civieltechnische infrastructuursystemen en -projecten

Samenvatting

CT1112 Semester Docent(en) Spreekuur Contact

Technisch Tekenen en Constructies BSc-programma, semester 1.1, 1.2 en 2.1 Ir. Th.L.J. van Rij

ECTS: 3

Student assistenten ACL tel: 81472 / Ir. Th.L.J. van Rij kamer: 1.55 - ST-II tel: (015) 27 81614 Secretariaat van de sectie GCC, onderdelen Algemene Constructieleer en Betonconstructies (onderzoeksgroep), Mevrouw J.M. van der Schaaf kamer: 1.51 - ST-II tel: (015) 27 83990 Practicum, colleges Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de beoordeling van de geleverde tekenprestaties/opdrachten op de practicummiddagen. Het eindcijfer van het vak technisch tekenen wordt slechts eenmalig aan het eind van het studiejaar doorgegeven aan de onderwijsadministratie. Het visualiseren/weergeven van civiel technische objecten d.m.v. technische tekeningen volgens de gangbare tekennormen en tekentechnieken. Het leren lezen van technische tekeningen. Het ontwikkelen van inzicht in het gebruik en doel van technische tekeningen in de vakken Constructieleer 1, 2, 3 en de (ontwerp)projecten. V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

Onderwijsvormen Beoordeling

Samenvatting

30

CT1121 Semester Docent(en) Contact

Duurzame Ontwikkeling BSc-programma, semester 1.1

ECTS: 3

Dr.ir. A.L.A. Fraaij / Dr.Png. H.D. van Bohemen / Dr. H. Pietersen Secretariaat van de sectie Civieltechnische Materiaalkunde en Duurzaam Bouwen, Mevrouw M. van der Veen kamer: 6.35 tel: (015) 27 87440 Oefening, case study. In n college komt iemand uit de praktijk een praktijkgeval behandelen. Tentamencijfer + ophoging via cases bonus beoordeling via cases Dit college behandelt duurzame ontwikkeling in de bouw en civieltechnische werken. Behandeld worden: duurzaamheid via de begrippen durability en sustainability, degradatie van diverse bouwmaterialen, het meten van het milieu, energie, water, milieuvriendelijk bouwen, de nationale pakketten duurzaam bouwen.

Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

CT1130 Semester Docent(en) Onderwijsvormen Samenvatting

Geo-informatie BSc-programma, semester 1.2 Dr.ir. M.J.P.M. Lemmens / gastdocenten Colleges, practicum

ECTS: 3

In het college wordt een overzicht gegeven van het geo-informatieproces. De te behandelen stof omvat: geo-informatie-inwinningstechnieken (hoogte-, richting- en afstandsmeting, GPS en fotogrammetrie/remote sensing, laser-altimetrie en hydrograe), opslagstructuren en GIS-analyse technieken. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan Digitale Hoogtemodellen. Ook worden de belangrijkste in Nederland verkrijgbare landsdekkende basisbestanden behandeld: GBKN, Top10Vecor en AHN.

31

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT1210 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling

Organisatie van het bouwen BSc-programma, semester 2.1 Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder

ECTS: 3

secretariaat van de sectie Bouwprocessen, Mevrouw O. van Paassen kamer: 3.40 tel: (015) 27 86636 Colleges Voor het totale tentamen krijgt men n cijfer. Dit eindcijfer wordt bepaald door elk van de subdelen apart te becijferen. Elk subdeel krijgt een gewicht afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en het aantal van de geformuleerde vragen. Kennisdeel: overzicht van de inrichting van het bouwproces; de partners in het bouwproces; het bouwproces in historisch perspectief; projectorganisatie en fasering; bedrijfsorganisatie van bouwbedrijven algemeen; de context van het bouwen: initiatiefase; de haalbaarheidsfase; de ontwerpfase; de voorbereidingsen uitvoeringsfase; het bestek; de aanbesteding; voorbeelden uit de praktijk; bijzondere contract- en aanbestedingsvormen; kwaliteitsmanagement in de bouw; bouwen in het buitenland. Vaardighedendeel: bedrijfsorganisatie van bouwbedrijven; zeven soorten planningen in de bouw; kosten en kostprijsbepaling in de bouw. Inzichtdeel: de organisatie van een uitvoerend bouwbedrijf; de bedrijfstak Bouw in Nederland.

Samenvatting

32

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT1310 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Hydrologie BSc- en HBO programma, semester 2.2 Ir. W.M. Luxemburg / Prof.dr.ir. H.H.G. Savenije Prof.dr.ir. H.H.G. Savenije kamer: 4.77 tel: (015) 27 81433

ECTS: 4

secretaresse van de sectie Waterhuishouding, Mevrouw J.M. de Jong kamer: 4.79 tel: (015) 27 85080 Colleges, oefening Optelling van gescoorde percentages per tentamenonderdeel en deling door 100 Maatschappelijke relevantie van water en relatie met de civiele techniek Kringloop van het water: begrippen, componenten en processen Neerslag en verdamping: processen en typen, verdeling in ruimte en tijd Afvoeren: oppervlakte afvoeren, inltratie (verliezen), onverzadigde zone, grondwater (verzadigde zone), interacties Reservoirs: oppervlaktewater en grondwater (functies, vorm, ontwerpcriteria) Samenhang waterkwaliteit en kwantiteit Analyse BSc-programma, semester 1.1 en 1.2 Dr.ir. H.X. Lin Dr.ir. H.X. Lin kamer EWI: HB05.040 tel: (015) 27 87229 Colstructie 40% deeltentamen 1 + 60% deeltentamen 2, of herkansing over de gehele stof. Complexe getallen, dierentiren, integreren, eerste en tweede orde dierentiaalvergelijkingen, functies van meerdere variabelen en partile afgeleiden, meervoudig integreren, cordinatensystemen. ECTS: 6

WI1316CT Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

WI1317CT Semester Docent(en) Onderwijsvormen Samenvatting

Lineaire Algebra BSc-programma, semester 2.1 en 2.2 Dr. J. Vermeer Colstructie

ECTS: 6

Kwartaal 3: stelsels Ax = b oplossen en lineaire structuur van Rn Kwartaal 4: eigenwaarden, eigenvectoren, spektraalstelling 33 B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

VAKOVERZICHTEN Tweede jaar


CT2022 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling Dynamica van systemen BSc- en HBO-programma, semester 2.2 Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder secretariaat van de sectie ConstructieMechanica, Mevrouw G.T.M. Bol-de Kok kamer: 5.33 tel: (015) 27 83332 Colleges, werkcollege Het eindcijfer is de som van het cijfer voor het schriftelijk tentamen en de bonus die wordt ontvangen voor het resultaat van de toetsen. Met de drie toetsen kan een bonus worden behaald. Afhankelijk van de resultaten wordt een half of een heel punt toegevoegd aan het resultaat van het schriftelijk tentamen. Dynamisch gedrag van mechanische en hydraulische systemen met maximaal twee graden van vrijheid. Ongedempte en gedempte, resp. zonder en met weerstand. Eigenbeweging en gedwongen beweging. Eerste-orde en tweede-orde systemen. ECTS: 3

Samenvatting

CT2031 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Constructiemechanica 3 BSc- en HBO-programma, semester 2.1 Ir. J.W. Welleman / Ir. C. Hartsuijker

ECTS: 4

Ir. J.W. Welleman kamer: 6.15 tel: 84856 / student-assistenten secretariaat van de sectie ConstructieMechanica, Mevrouw G.T.M. Bol-de Kok kamer: 5.33 tel: (015) 27 83332 Computer Onderst. Zelfstudie, oefening, colstructie. Tentamencijfer is eindcijfer Algemene rekenmethoden voor statisch onbepaalde staafconstructies, zowel op basis van de krachtenmethode als de verplaatsingenmethode. Inleiding stabiliteit van het evenwicht.

34

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT2051 Semester Docent(en)

Constructieleer 2 BSc-programma, semester 2.1 en 2.2

ECTS: 7

Prof.ir. F.S.K. Bijlaard / Dr.ir. A.L.A. Fraaij / Ir. A.M. Gresnigt / Dr.ir. J.W.G. van de Kuilen / Prof.ir. L.A.G. Wagemans / Prof.dr.ir. J.C. Walraven / Ir. J.W. Welleman Ir. P.C.J.M. de Theije kamer: 3.06.1 tel: (015) 27 84616 Secretariaat van de sectie GCC, onderdelen Algemene Constructieleer en Betonconstructies (onderzoeksgroep), Mevrouw J.M. van der Schaaf kamer: 1.51 - ST-II tel: (015) 27 83990 Colleges, practicum 40% Deeltentamen Constructieleer 2A 40% Deeltentamen Constructieleer 2B 20% Ontwerpopdracht Voor alle onderdelen dient minimaal een 5,0 te zijn behaald Dit vak geeft een inleiding in het ontwerpen en toetsen van elementaire constructie-elementen in de materialen staal, beton en hout. De volgende aspecten komen aan de orde: (I) Vormgeven, dimensioneren en detailleren. Het ontwerpen van constructieelementen en hun verbindingen. De volgende constructie-elementen komen aan de orde: liggers, trekstaven, kolommen, vakwerkliggers, bogen, hang- en tuiconstructies, portalen, spanten. (II) Constructieve veiligheid. Het toetsen van de constructieve veiligheid van bovengenoemde constructie-elementen en hun verbindingen.

Spreekuur Contact

Onderwijsvormen Beoordeling

Samenvatting

35

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT2061 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling

Ontwerpproject 2 BSc-programma, semester 2.2 Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder / Ir. F.A.M. Soons

ECTS: 6

secretariaat van de sectie Bouwprocessen, Mevrouw S. Hagman kamer: 3.42 tel: (015) 27 84774 Colleges, instructie Deelcijfer A voor de theorie. Deelcijfer B voor het ontwerp. Deelcijfer C voor de visualisatie. Eindcijfer ( = 0,2A + 0,6 B + 0,2 C) In artikel 10 van de regels en richtlijnen examencommissie (Ex artikel 7.12 lid 4 WHW) van de Bacheloropleiding Civiele Techniek (vastgesteld in de vergadering van de examencommissie op 14 juni 2004) staan regels vermeld m.b.t. het eindresultaat, verzuim en inzet. Als voorbereiding voor dit vak doorloopt de student in het eerste studiejaar het vak Inleiding integraal ontwerpen en verkrijgt hiermede besef van het ontwerpproces. In het vak Ontwerpproject 2 ligt de nadruk op het ontwerpen op meerdere schaalniveaus en het werken van grof naar jn. Na aoop van het vak kan de student als lid van een team werken aan een ontwerp met een integrale benadering van de vijf ontwerpaspecten (omgeving, functionaliteit, onderhoud, techniek en uitvoering), waarbij naar de gehele bouwcyclus van het bouwwerk wordt gekeken. Hij kan zowel de waarde als kosten van het ontwerp bepalen met begrip van de tijdwaarde van het geld.

Samenvatting

CT2071 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Ruimtelijke vervoersplanning BSc-programma, semester 1.1 Prof.ir. F.M. Sanders

ECTS: 4

secretariaat van de sectie Transport & Planning, Mevrouw Y. de Haan kamer: 4.29 tel: (015) 27 84915 Hoorcolleges Werkcolleges: klassikaal uitwerken van oefeningen/vraagstukken Cijfer schriftelijk tentamen Historische ontwikkeling van verstedelijking, infrastructuur en verkeer/vervoer. Opbouw en werking van vervoerssystemen. Ruimtelijke planning, grondgebruik en de allocatie van functies en bestemmingen. Analyse en ontwerp van infrastructurele netwerken. Management van infrastructuur en vervoerssystemen.

36

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT2081 Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Informatica voor Civiele Techniek BSc-programma, semester 1.2 en 2.1 Dr.ir. E. Dado Dr.ir. E. Dado kamer: 3.34 tel: (015) 27 84330 Colleges, oefening, practicum Gelijk aan het tentamencijfer.

ECTS: 4

Inleiding tot het gebruik van computers in de verschillende CT domeinen. Computersystemen, computermodellen en toepassingen. Inleiding modelleer- en programmeermethoden voor de ontwikkeling van civieltechnische programmatuur. Aandacht wordt gegeven aan systematische aanpak en objectgeorinteerde modelleermethoden/programmeertalen. Praktijkgerichte oefeningen.

CT2090 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling

Grondmechanica BSc-programma, semester 1.1 en 1.2 Ir. J.P. Oostveen / Dr.ir. S. van Baars student-assistenten Colleges, practicum, instructie 7 computertoetsen, cijfer: T Schriftelijk tentamen, cijfer: X Berekening eindcijfer = (T+2*X)/3

ECTS: 6

Samenvatting

Alle basisaspecten in de grondmechanica komen aan bod: Grondclassicatie, grondspanningen, grondwaterstroming, stijfheid en zettingen, sterkte en laboratoriumproeven, analytische oplossingen, (dam)wanden, strook- en paalfunderingen, taludstabiliteit.

37

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT2100 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling

Vloeistofmechanica BSc- en HBO-programma, semester 1.1 en 1.2 Prof.dr.ir. G.S. Stelling Ir. R.J. Labeur kamer: 2.84 tel: (015) 27 85069

ECTS: 6

secretariaat van de sectie Vloeistofmechanica, Mevrouw O. Kievits kamer: 2.91 tel: (015) 27 81953 Colleges, practicum Eindcijfer wordt bepaald voor 2/3 uit tentamencijfer en voor 1/3 uit COO-toetsen onder de volgende voorwaarden: tentamen aansluitend aan de onderwijsperiode tentamencijfer ten minste een 4,5 toetscijfer hoger dan het tentamencijfer. In alle andere gevallen is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Bonus beoordeling via de COO-toetsen Vloeistofeigenschappen; gelijkvormigheid; dimensieloze kentallen Hydrostatica Kinematica; snelheidsveld; volumestroom; meevoering; lokale en convectieve afgeleide; versnelling; volumebalans Vergelijkingen van Euler langs de normaal, binormaal en stroomlijn (Bernoulli); toepassingen Energieoverdracht in vloeistofstroming; energiebalans voor een stroombuis; toepassingen op snel veranderende stromen in gesloten en in open leidingen (proelveranderingen in pijpleidingen; hevels; pompen en turbines; overlaten en schuiven) Impulsoverdracht in vloeistofstroming; impulsbalans voor een stroombuis; toepassing op snel veranderende stromen in gesloten leidingen (zie voorgaand punt) Stroming rond starre lichamen; invloed viscositeit; grenslaagvorming en loslating; zog; stromingsweerstand; valsnelheid Stroming in pijpleidingen; lokale verliezen; wandverliezen in laminaire en turbulente stroom; relatie tussen debiet en verval Stroming in open waterlopen; kritische stroming; overlaten met gestuwde afvoer en met vrije afvoer; watersprong; weerstandformules voor eenparige stroming; geleidelijk varirende stroming met bijbehorende stuwkrommen.

Samenvatting

38

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT2121 Semester Docent(en) Spreekuur Contact

Experiment

ECTS: 2

BSc-programma, semester 1.1 en 1.2 Het Experiment start in september en loopt door t/m december Dr.ir. A.L.A. Fraaij Dr.ir. A.L.A. Fraaij kamer: 6.37 tel: (015) 27 84974 Secretariaat van de sectie Civieltechnische Materiaalkunde en Duurzaam Bouwen, Mevrouw M. van der Veen kamer: 6.35 tel: (015) 27 87440 Voorbereidend college (3 uur) Ingangstoets Experimenten in het laboratorium Gemiddelde becijfering invulbladen bij elk experiment; het experiment van de sectie ConstructieMechanica telt voor 1/4 deel mee in het eindcijfer In het experiment zal de student: kennis maken met diverse meetinstrumenten. In het laboratorium wordt geoefend met deze meetinstrumenten en wordt er ingegaan op foutenvoortplanting in de diverse stadia van meten en op spreiding in meetresultaten leren hoe een betonmengsel te berekenen en hoe beton te maken, verwerken en beproeven (destructief en niet-destructief ) de opgedane kennis toepassen op een mechanicaprobleem, op diverse balken van de verschillende bouwmaterialen waarbij het belasting-doorbuiging-gedrag wordt onderzocht en op 2 bitumensoorten (dit laatste in het wegenbouwlab).

Onderwijsvormen

Beoordeling

Samenvatting

39

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT2122 Semester Docent(en) Spreekuur Contact

Duurzame Bouwmaterialen BSc-programma, semester 1.2 Dr.ir. A.L.A. Fraaij Dr.ir. A.L.A. Fraaij kamer: 6.37 tel: 84974

ECTS: 3

Secretariaat van de sectie Civieltechnische Materiaalkunde en Duurzaam Bouwen, Mevrouw M. van der Veen kamer: 6.35 tel: (015) 27 87440 Colleges, case study. Na uitleg in collegevorm over de theorie wordt de student uitgenodigd om aan de hand van cases de theorie te koppelen aan praktijkproblemen. Dit operationaliseringsproces moet leiden tot een beter inzicht in de materie. Cijfer is gewogen combinatie van tentamenantwoorden en cases. Cases zijn verplicht. Behandeld worden de chemische, fysische en mechanische eigenschappen, gedrag en bruikbaarheid van materialen. Tevens wordt verder ingegaan op het begrip duurzame bouwmaterialen uitgaande van de opgedane kennis in het vak CT1121.

Onderwijsvormen

Beoordeling Samenvatting

40

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT2320 Semester Docent(en) Contact

Inleiding waterbouwkunde BSc-programma, semester 2.2

ECTS: 4

Prof.drs.ir. J.K. Vrijling / Prof.dr.ir. M.J.F. Stive / Ir. ing. K.G. Bezuyen secretariaat van de sectie Waterbouwkunde (incl. Oshore Engineering, onderdeel Waterbouwkunde, Mevrouw A. Ramdjan kamer: 3.71 tel: (015) 27 83345 Colleges, oefening Per deelopdracht wordt op het tentamen aangegeven welke tijd (ti) er beschikbaar is voor de deelopdracht, waarbij de som van de tijden van alle deelopdrachten gelijk is aan de tentamenduur; het eindcijfer wordt bepaald door de individuele cijfers van de deelopdrachten te vermenigvuldigen met ti/tentamenduur en vervolgens te sommeren. Tentamencijfer is eindcijfer. Het resultaat van de COZ-opgaven heeft geen invloed op het tentamencijfer. Inleiding over plaats en doel van de waterbouwkunde. Het ontwerp en de beoordeling van waterbouwkundige werken. Toepassing van vloeistofmechanica, hydrologie en grondmechanica. Transport van water via open en gesloten systemen; functioneel ontwerp van kustwerken t.b.v. regulering afvoer en waterstand. Stabiliteit van bodem- en oeververdedigingen. Transport over water en werken t.b.v. de scheepvaart. Bescherming tegen water langs zee en rivier, ontwerp van dijken. Funderingstechniek BSc-programma, semester 2.1 Prof.ir. A.F. van Tol Ing. H.J. Everts kamer: 0.10 tel: (015) 27 85478 secretariaat van de sectie Geo-engineering, Mevrouw L. Coelet kamer: 0.13 tel: (015) 27 81880 Colleges In de hoorcolleges worden de technieken behandeld, die zijn gericht op het realiseren van funderingen, grondkerende constructies, bemalingen en grondverbeteringen. Het college omvat daartoe onderwerpen, zoals de voor het ontwerpen van funderingen vigerende geotechnische normen (inhoud en achtergronden), het interpreteren van het benodigde grondonderzoek, het dimensioneren van funderingen en verschillende funderingstechnieken en randvoorwaarden voor een goede uitvoering. Daarnaast worden kostenaspecten beschouwd. ECTS: 3

Onderwijsvormen Beoordeling

Samenvatting

CT2330 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Samenvatting

41

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

WI2253CT Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen

Dierentiaalvergelijkingen voor CT BSc-programma, semester 1.1 M. Keijzer, Ph.D. / Dr. K. Dekker

ECTS: 4

M. Keijzer, Ph.D. kamer EWI: HB05.310 tel: (015) 27 85803 Colstructie in 2 groepen van 100 studenten en een verplicht computerpracticum van een middag. Tijdens de computerpracticumsessie gebruikt de student de rekencapaciteit en de grasche mogelijkheden van een computer om inzicht te krijgen in de oplossingen van ingewikkeldere (stelsels) dierentiaalvergelijkingen. Het tentamencijfer, daarnaast moet het practicum voltooid worden. Inleiding reeksen, Taylorreeksen, Fourierreeksen. Stelsels (bijna-) lineaire eerste orde dierentiaalvergelijkingen, fase-vlakanalyse. Enkele partile dierentiaalvergelijkingen, scheiding van variabelen.

Beoordeling Samenvatting

WI2253CT/P Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Practicum Dierentiaalvergelijkingen BSc-programma, onderwijsperiode 1.1 Dr. P. Wilders Dr. P. Wilders kamer: ITS tel: (015) 27 87291 Practicum Het practicum moet voltooid worden

ECTS: 0

Wi2253CT/P is het practicum bij wi2253CT. Verschillende onderwerpen uit wi2253CT worden gellustreerd.

WI3097TU Semester Docent(en) Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Numerieke methoden voor dierentiaalvergelijkingen

ECTS: 4

BSc-programma, semester 1.2 Dr.ir. C. Vuik Colleges, oefening, practicum Eindcijfer is (tentamen 3 ECTS, practicum 1 ECTS) Dit is een introductie in de numerieke analyse. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: introductie numerieke wiskunde, interpolatie, numeriek dierentiren, numerieke methoden voor beginwaardeproblemen, numerieke methoden voor randwaardeproblemen, numerieke integratie, niet-lineaire stelsels vergelijkingen.

42

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

VAKOVERZICHTEN Derde jaar


CT3000 Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen Beoordeling Bachelor Eindwerk BSc-programma, semester 1.1, 1.2, 2.1 en 2.2 Opleidingsdirecteur CT / docenten uit alle secties Ylva de Haan kamer: 4.29 tel: (015) 27 84915 Practicum Werkhouding 0,1; behaalde technische diepgang 0,3; bereikt resultaat 0,3; schriftelijke presentatie 0,2; mondelinge presentatie en zelfevaluatie 0,1. Het BSc programma wordt afgerond met een eindwerk. Studenten kiezen een onderwerp uit in een bepaalde MSc-variant en met de tot dan toe opgedane kennis wordt het probleem onderzocht en uitgewerkt in een rapport. Het resultaat wordt mondeling gepresenteerd. ECTS: 9

Samenvatting

CT3011 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Inleiding watermanagement BSc- en HBO-programma, semester 1.1 Prof.ir. J.C. van Dijk / Prof.dr.ir. N.C. van de Giesen

ECTS: 4

Ir. K.J. Breur kamer: 4.72 tel: (015) 27 84909 / Ir. J.Q.J.C. Verberk kamer: 4.61 tel: (015) 27 81585 secretariaat van de sectie Gezondheidstechniek, Mevrouw M. Hubert kamer: 4.55 tel: (015) 27 83347 Colleges Per onderdeel behaald/max. x 10 = cijfer Inleiding ontwatering, afwatering, regionale wateraanvoer, ontwerpen aan- en afvoersystemen, gezondheidstechniek, drinkwatervoorziening, riolering, afvalwaterzuivering, integraal waterbeheer.

43

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT3041 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Weg- en spoorwegontwerp BSc-programma, semester 1.1 Prof.dr.-ing. I.A. Hansen / Prof.dr.ir. A.A.A. Molenaar / Prof.dr.ir. C. Esveld

ECTS: 5

Ir. P.B.L. Wiggenraad kamer: 4.05 tel: (015) 27 84916 / Ir. L.J.M. Houben kamer: CT-II tel: (015) 27 84917 secretariaat van de sectie Transport & Planning, Mevrouw Y. de Haan kamer: 4.29 tel: 015-2784915 Colleges, Computer Onderst. Zelfstudie Tentamencijfer is eindcijfer Weg- en spoorwegcategorien. Capaciteit en benuttingsgraad. Ontwerp van horizontaal en verticaal alignement en dwarsproelen. Oplossingen voor knooppunten en aansluitingen. Wegoppervlakeigenschappen. Basisprincipes wiel/railtechniek. Classicatie van grond en aardebaanconstructies. Materiaalgedrag. Dimensionering van verhardingen. Boven- en onderbouwconstructies. Onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw. Uitvoeringsaspecten.

44

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT3051 Semester Docent(en) Spreekuur Contact

Constructieleer 3 BSc-programma, semester 1.1 en 1.2

ECTS: 6

Prof.ir. F.S.K. Bijlaard / Prof.dr.ir. J.C. Walraven / Ing. A. van der Marel / Dr.ir. J.W.G. van de Kuilen / Dr. A. Romeijn Ir. P.C.J.M. de Theije kamer: 3.06.1 tel: (015) 27 84616 Secretariaat van de sectie GCC, onderdelen Algemene Constructieleer en Betonconstructies (onderzoeksgroep), Mevrouw J.M. van der Schaaf kamer: 1.51 - ST-II tel: (015) 27 83990 Colleges, practicum 20% Tentamen Constructieleer 3A 40% Tentamen Constructieleer 3B 40% Practicum Voor alle onderdelen moet minimaal een 5.0 zijn behaald. Het vak is een voortzetting van Constructieleer 2 (CT2051). Het daar geleerde ontwerpen en toetsen van de elementaire, lineaire constructie-elementen wordt nu uitgebreid naar ruimtelijke draagconstructies voor eenvoudige bouwwerken. Deze ruimtelijke constructies worden opgebouwd uit die lineaire elementen. Extra aandacht voor: portalen, plaats- en vormvastheid, relatie met de fundering.

Onderwijsvormen Beoordeling

Samenvatting

CT3053 Semester Docent(en) Spreekuur Contact

De Bouwcyclus BSc-programma, semester 1.2 Dr.ir. A.L.A. Fraaij Dr.ir. A.L.A. Fraaij kamer: 6.37 tel: 84974

ECTS: 1

Secretariaat van de sectie Civieltechnische Materiaalkunde en Duurzaam Bouwen, Mevrouw M. van der Veen kamer: 6.35 tel: (015) 27 87440 Colleges, oefening. Via oefeningen wordt het theoretisch kader operationeel gemaakt. Tentamenresultaat + bonus beoordeling via cases/oefeningen Dit vak behandelt de gehele keten (van de wieg tot het graf). Aan de orde komen: hergebruik, gebruik van industrile reststoffen, bouwstoenbesluit, uitvoeringsregelingen, monstername, partijkeuring, certicatie.

Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

45

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT3061 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling

Ontwerpproject 3 BSc-programma, onderwijsperiode 2.1 Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder / K.B. Braat MSc K.B. Braat MSc, kamer: 3.49 tel: (015) 27 85267

ECTS: 6

secretariaat van de sectie Bouwprocessen, Mevrouw S. Hagman kamer: 3.42 tel: (015) 27 84774 Colleges, instructie Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de theorie (A), het eindrapport(B1), de visualisaties (C) en de presentatie (B2). In artikel 10 van de regels en richtlijnen examencommissie (Ex artikel 7.12 lid 4 WHW) van de Bacheloropleiding Civiele Techniek (vastgesteld in de vergadering van de examencommissie op 14 juni 2004) staan regels vermeld m.b.t. het eindresultaat, verzuim en inzet. Met Systems Engineering is het mogelijk om projecten centraal aan te sturen, de kwaliteit van de oplossingen te waarborgen, verschillende ontwerpende partijen te laten samenwerken, het project in tijd te beheersen en op verschillende schaalniveaus de bouwopgave van grof naar jn uit te werken. In dit vak wordt door studenten in groepsverband systeemelementen gedimensioneerd, geverieerd, gevalideerd en samengesteld tot een werkend systeem.

Samenvatting

46

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT3071 Semester Docent(en) Spreekuur Contact

Ontwerpen van Gebouwen BSc-en HBO programma, semester 1.2

ECTS: 5

Ir. H.R. de Boer / Prof.ir. J.J.M. Cauberg / Ir. A.C. van der Linden / Ir. P.M.C. Scheers / Prof.dipl.-ing. J.N.J.A. Vambersky Ir. A.C. van der Linden kamer: Fac. TA, kamer 5.09 tel: 06 - 22 419606 / Ir. A. te Boveldt kamer: 5.17 - CT-II tel: (015) 27 84982 secretariaat sectie GCC, onderdelen Gebouwen en Staal- en Houtconstructies, Mevrouw J.H. Meijer kamer: 1.51 - ST-II tel: (015) 27 83174 Colleges, oefening Bouwfysica: 2.5 ECTS Bouwtechnisch ontwerpen: 1.25 ECTS Bouwkundig ontwerpen: 1.25 ECTS Verkenning gebouwensector met positionering onderwijs binnen de opleiding Civiele Techniek. Inleiding in de bouwfysica van gebouwen en de gebouwde omgeving. Bouwkundig ontwerpen. Constructies ontwerpen. Afbouwtechnisch ontwerpen

Onderwijsvormen Beoordeling

Samenvatting

CT3109 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Constructiemechanica 4 BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 1.2 Ir. J.W. Welleman Ir. J.W. Welleman kamer: 6.15 tel: (015) 27 84856 student assistent Colstructie Tentamencijfer is eindcijfer

ECTS: 5

Niet-symmetrische en/of inhomogene doorsneden, inleiding bezwijkanalyse en vloeicriteria.

47

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT3110 Semester Docent(en) Spreekuur

Elastostatica van slanke structuren BSc- en MSc-programma, semester 2.2 Ir. J.M.J. Spijkers

ECTS: 4

Ir. J.M.J. Spijkers kamer: 5.25 tel: (015) 27 84781 / secretariaat van de sectie ConstructieMechanica, Mevrouw G.T.M. Bol-de Kok kamer: 5.33 tel: (015) 27 83332 College, verplichte oefening. Aanmelden voor de oefening via een formulier dat uitgereikt wordt tijdens het eerste college Alle onderdelen worden op dezelfde wijze beoordeeld (toetsen op inzicht); de oefening wordt behalve op inhoud ook op verslaglegging beoordeeld. Modelleren van karakteristieke slanke structuren voor gebouwen, bruggen, wegen en spoorwegen, oshore en constructieve waterbouw; systemen met extensie, buiging, wringing, afschuiving, kabelwerking en verende ondersteuning; combinaties van deze vormen van draagwerking in hoge gebouwen, hangdaken, wegen en spoorwegen, hangbruggen, kraanbanen en bogen; algehele behandeling op basis van dierentiaalvergelijkingen in een verplaatsingsmethode-aanpak.

Onderwijsvormen Beoordeling

Samenvatting

CT3111 Semester Docent(en) Contact

Bouwweek Prof.ir. L.A.G. Wagemans

ECTS: 2

Dit onderdeel vindt meestal plaats in de eerste week van juli / Secretariaat van de sectie GCC, onderdelen Algemene Constructieleer en Betonconstructies (onderzoeksgroep), Mevrouw J.M. van der Schaaf kamer: 1.51 - ST-II tel: (015) 27 83990 Practicum Het eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van de presentatie op de evaluatiedag. Tijdens de bouwweek bezoeken de studenten een tweetal bouwwerken waar ze actief meewerken.

Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

48

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT3121 Semester Docent(en) Spreekuur Contact

Staalconstructies 2 BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 2.1

ECTS: 4

Prof.ir. F.S.K. Bijlaard / Ir. A.M. Gresnigt / Prof.dr.ir. J. Wardenier Ir. ing. R. Abspoel kamer: 4.28 tel: (015) 27 85358 secretariaat sectie GCC, onderdelen Gebouwen en Staal- en Houtconstructies, Mevrouw J.H. Meijer kamer: 1.51 - ST-II tel: (015) 27 83174 Colleges tentamencijfer is eindcijfer Plastische berekening van liggers en raamwerken (bezwijkmechanismen) Stabiliteit (knik, torsieknik, kippen van liggers en krachtsinleidingen) Verbindingen (exibele en gedeeltelijk sterke verbindingen, verbindingen met voorspanbouten) Buisconstructies (eigenschappen en toepassingen van buisproelen, ontwerp en berekening van buisverbindingen) Inleiding vermoeiing van staalconstructies Inleiding brandveiligheid staalconstructies Betonconstructies 2 BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 2.1 Ing. A. van der Marel / Prof.dr.ir. J.C. Walraven / C.B.M. Blom Ing. A. van der Marel kamer: 5.05 tel: (015) 27 81354 Colleges, oefening, practicum Tentamencijfer is eindcijfer Het dimensioneren van statisch bepaald voorgespannen constructies onder buiging en afschuiving. Behandeling van verschillende voorspantechnieken en detaillering. Oefening voorgespannen betonnen ligger. Dimensioneren van de voorspanning en controle tijdsafhankelijke spanningsverliezen en bezwijkveiligheid. Ontwerpen en dimensioneren van gebouwen. Met name de draagwerking van: ongeschoorde raamwerken, geschoorde raamwerken en constructies volgens het gevelbuisprincipe. Ontwerpen en dimensioneren van geboorde tunnels. Uitvoering en detaillering. Berekening en tekening van een eenvoudige draagconstructie in gewapend beton. Controle van de resultaten m.b.v. het programma EuroCadCrete. ECTS: 4

Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

CT3150 Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

49

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT3211 Semester Docent(en)

Constructies van gebouwen 1 BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 2.1

ECTS: 5

Prof.dipl.-ing. J.N.J.A. Vambersky / Prof.dr.ir. J.C. Walraven / Ir. A.W. Toma / Dr.ir. J.W.G. van de Kuilen / Ir. ing. R. Abspoel / Ir. J.G.M. Raadschelders Ir. A. te Boveldt kamer: 5.17 - CT-II tel: 84982 secretariaat sectie GCC, onderdelen Gebouwen en Staal- en Houtconstructies, Mevrouw J.H. Meijer kamer: 1.51 - ST-II tel: (015) 27 83174 Colleges Volgt uit de beoordeling van het schriftelijke tentamen. 1. Hallen: overzicht constructieve mogelijkheden. Constructiesystemen in staal, beton en hout. Stijfheid en stabiliteit, elementen en verbindingen. Hemelwaterafvoer. 2. Woningbouw: overzicht constructieve mogelijkheden. Woningbouwsystemen, uitvoeringstechnieken.

Spreekuur Contact

Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

CT3212 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Functie, gebouw en constructie BSc-programma, semester 2.2 Ir. A. te Boveldt / Ir. H.R. de Boer Ir. A. te Boveldt kamer: 5.17 - CT-II tel: (015) 27 84982 Werkcollege

ECTS: 4

Gewogen gemiddelde van het gemeenschappelijke werk en de individuele bijdrage Bouwtechnische en bouwfysische themas in relatie tot de functie, vorm en constructie van gebouwen en gebouwdelen. Selectie, weergave, behandeling en interpretatie van de in de literatuur en door observatie verzamelde informatie met betrekking tot het gekozen onderwerp. Keuze van een bijzondere gebouwfunctie (zoals sport, theater, industrile productie e.d.) met van daaruit toespitsing van de aandacht op punten als: binnenklimaat, brandveiligheid, hygine, akoestiek, ontwerp uitwendige scheidingsconstructies, draagconstructiesystemen enz. Wisselwerking met de overige ontwerpfactoren.

50

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT3221 Semester Docent(en) Spreekuur Contact

Bouwfysica en Bouwtechniek BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 2.1

ECTS: 4

Ir. H.R. de Boer / Dr.ir. W.H. van der Spoel / Prof.ir. J.J.M. Cauberg / Ir. A.C. van der Linden Ir. A.C. van der Linden kamer: Fac. TA, kamer 5.09 tel: 06 22419606 / Ir. H.R. de Boer kamer: 4.25 tel: (015) 27 85482 secretariaat sectie GCC, onderdelen Gebouwen en Staal- en Houtconstructies, Mevrouw J.H. Meijer kamer: 1.51 - ST-II tel: (015) 27 83174 Colleges, oefening, werkcollege Evenredig naar aantal ECTS per onderdeel Deel bouwfysica: de betekenis van thermische kwaliteit, vochttechnisch gedrag, geluidisolatie, geluidadsorptie, ventilatie en licht voor uit- en inwendige scheidingsconstructies. Ontwerpoefeningen. Deel bouwtechniek: materiaalkeuze, productie en uitvoering van diverse gevelconstructies. Kozijnconstructies in diverse materialen en hun aansluitingen. Vliesgevels. Ontwerpopdracht over twee gevels en bijbehorende aansluitingen voor een utilitair gebouw met gemengde functies.

Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

51

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT3310 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling

Stroming in waterlopen BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 2.1 Ir. R.J. Labeur

ECTS: 5

secretariaat van de sectie Vloeistofmechanica, Mevrouw O. Kievits kamer: 2.91 tel: (015) 27 81953 Colleges, oefening Toetsen van het tentamenwerk aan vooraf opgestelde modelantwoorden; tentamencijfer vastgesteld op grond van vooraf vastgestelde criteria en gewichten. Tentamencijfer=eindcijfer. Basisvergelijkingen voor tijdsafhankelijke stroming in open waterlopen en gesloten leidingen (1-D lange-golfvergelijkingen); classicatie en analyse van lange-golfverschijnselen; hydrostatische drukverdeling, verhouding traagheid-weerstand; elementaire golfvergelijking: oplossing en eigenschappen; translatiegolven: (partile) terugkaatsing en vervorming, schokgolven; karakteristiekenmethode, begin- en randvoorwaarden, sub- en superkritische stroming, drukgolven in gesloten leidingen (waterslag); systemen met discrete berging, traagheid en weerstand: kombergingsbenadering, sluitgat-benadering; harmonische golven: invloed weerstand op golfvoortplanting, oscillaties in een bekken (seiches), getijvoortplanting in een estuarium; hoogwatergolven op een rivier: hysterese, quasi-eenparige benadering, diusiemodel; stroming bij kunstwerken: stroomfunctie, rotatie en snelheidspotentiaal, oplossing d.m.v. vierkantennet; transportprocessen in waterlopen: advectie, moleculaire en turbulente diusie, dispersie, concentratieverloop bij continue en momentane lozingen.

Samenvatting

CT3320 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Grondwatermechanica, -stroming en -transport BSc- en HBO-programma, semester 1.2 Prof.dr.ir. F.B.J. Barends / Dr.ir. G.J.M. Unk

ECTS: 4

secretariaat van de sectie Geo-engineering, Mevrouw L. Coelet kamer: 0.13 tel: (015) 27 81880 Computer Onderst. Zelfstudie, colleges, oefening Gemiddelde van de afzonderlijke 4 computertoetsonderdelen (ieder minimaal 3.5 vereist) Basistechnieken bij de evaluatie van grondwaterstroming en de krachtswerking ervan in dammen, dijken en golfbrekers; inleiding in transportprocessen van stoen door grondwater bij waterwinning en grondwaterbeheer. V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

52

CT3330 Semester

Constructieve Waterbouw

ECTS: 4

BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 2.1 Het vak is zowel een 3e jaarskeuzevak als 4de jaar verplicht vak voor waterbouwers die dit vak niet als 3e jaarsvak hebben gedaan. Prof.drs.ir. J.K. Vrijling / Ir. W.F. Molenaar Ir. W.F. Molenaar kamer: 3.75 tel: (015) 27 89447 secretariaat van de sectie Hydraulic Engineering, Mevrouw C.L. van Woggelum kamer: 3.71 tel: (015) 27 83348 Colleges, Computer Onderst. Zelfstudie College met dias en COZ-toetsen. Eindcijfer = 0,1 * afgerond gemiddelde (alle computertoetsen) + 0,9 * tentamencijfer Functioneel en constructief ontwerp van waterbouwkundige kunstwerken zoals: Brugpijlers, kunstmatige eilanden, golfbrekers, grondkerende constructies, kademuren & steigers, bouwputten en bouwkuipen, stormvloedkeringen, dammen, sluizen & stuwen, geboorde en gezonken tunnels, etc. Ontwerpaspecten: Functionele analyses, multidisciplinair ontwerpen, economische- en kosten overwegingen, project en levensfasen Hoe om te gaan met belastingen en materiaalsterkte: Grenstoestanden en bijbehorende belasting en materiaal factoren, ontwerpbelastingen en belastingcombinaties, LRF-design en Working Stress-design. Constructieve aspecten: Constructie in den droge of in den natte, in-situ of prefab bouw, bouwputten en kuipen met of zonder bemaling Sluizen

Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

53

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT3340 Semester Docent(en) Contact

Rivierwaterbouwkunde BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 2.2

ECTS: 4

Prof.dr.ir. H.J. de Vriend / Ir. H. Havinga / Dr.ir. Z.B. Wang / Dr.ir. P.J. Visser secretariaat van de sectie Waterbouwkunde (incl. Oshore Engineering) onderdeel Waterbouwkunde, Mevrouw C.L. van Woggelum kamer: 3.71 tel: (015) 27 83348 Colleges, colstructie Fenomenologie van rivieren (hydrologie, waterloopkunde, sedimentologie, ecologie), riviermetingen, gebruik van rivieren, waterafvoer, sedimenttransport, morfologische processen, ingrepen (kunstwerken, kribben, bochtafsnijdingen, baggeren, etc.), eecten ingrepen (stuwkrommen, morfologische eecten, ecologische eecten), ontwerp van ingrepen.

Onderwijsvormen Samenvatting

CT3410 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Waterbeheersing BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 1.2 Dr. R.R.P. van Nooyen / Ir. M.W. Ertsen / Ir. K.J. Breur Ir. M.W. Ertsen kamer: 4.71 tel: (015) 27 87423 Oefening, werkcollege Tentamencijfer is eindcijfer

ECTS: 5

In deze cursus staat het hydraulisch ontwerpen en functioneren van watersystemen bestaande uit open kanalen en kunstwerken centraal. Toepassingen uit verschillende contexten (irrigatie, drainage, stedelijk) van het waterbeheer worden behandeld.

54

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT3420 Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Civiele gezondheidstechniek BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 2.1 Prof.ir. J.C. van Dijk / Prof.ir. J.H.J.M. van der Graaf / Prof.ir. F.H.L.R. Clemens

ECTS: 4

secretariaat van de sectie Gezondheidstechniek, Mevrouw M. Hubert kamer: 4.55 tel: (015) 27 83347 Colleges. Hoorcollege en oefenopgaven via Blackboard. Leerstof wordt toegepast o.a. bij de BSc afstudeeropdracht. (per onderdeel behaald)/max. x 10 = eindcijfer Het vak behandelt de ontwerpaspecten van gezondheidstechnische werken voor: drinkwaterbereiding riolering afvalwaterzuivering

CT3711 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Oef. geometrisch en constructief ontwerp van wegen en spoorwegen BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 1.2 Ir. L.J.M. Houben / Ir. P.B.L. Wiggenraad Ir. P.B.L. Wiggenraad kamer: 5.47 tel: (015) 27 84916

ECTS: 4

Secretariaat van de sectie Transport & Planning, Mevrouw B. Kerkhof kamer: 4.05 tel: (015) 27 89129 Instructie, oefening Eindcijfer wordt voor 50% bepaald door de beoordeling van verslag en tekeningen en voor 50% door een mondeling tentamen. Verkeerstechnische dimensionering van autosnelweg, spoorlijn, stadsstraten met tramsporen, bepaling knooppunts-, aansluitings- en kruispuntvorm en locatie station/halte, ontwerp en Autocad-tekening van dwarsproelen, verticale alignementen, horizontale alignementen met bogen en overgangsbogen en knooppunt en stations/haltevoorziening. Bepaling zettingen, hoogteligging, stabiliteit talud, verkeersbelasting, materiaaleigenschappen, constructiedikte, aanlegkosten wegconstructie, uitvoerings- en onderhoudsplan. Dimensionering spoorconstructie op basis van buigtrekspanning, doorbuiging, contactspanning en aanlegkosten.

55

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT3721 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Ontwerp stedelijke infrastructuur BSc-, MSc- en HBO-programma, semester 2.1 Prof.ir. F.M. Sanders Prof.ir. F.M. Sanders kamer: 4.27 tel: (015) 27 84915

ECTS: 5

secretariaat van de sectie Transport & Planning, Mevrouw Y. de Haan kamer: 4.29 tel: (015) 27 84915 Colleges, opdracht 50% opdracht; 50% mondeling tentamen In het vak dient de theoretische kennis van verkeer, ruimtelijke inrichting, grondmechanica, verkeersbouwkunde, stedelijk waterbeheer, afvalwateropvang en -afvoer, alsmede het ontwerpen en dimensioneren van infrastructurele kunstwerken te worden toegepast en onderling te worden afgestemd. De student maakt een integraal plan voor het bouw- en woonrijp maken van een stedelijke uitbreiding of een grootschalige stedelijke reconstructie. Het accent ligt vooral op kennistoepassing en integratie.

CT3751 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Stadsontwikkeling, vervoersystemen en netwerken BSc- en MSc-programma, semester 2.2 Ir. P.B.L. Wiggenraad / Dr.ir. R. van Nes / Ir. P.M. Schrijnen Ir. P.B.L. Wiggenraad kamer: 4.05 tel: (015) 27 84916

ECTS: 4

secretariaat van de sectie Transport & Planning, Mevrouw Y. de Haan kamer: 4.29 tel: (015) 27 84915 Colleges, oefening, excursie Cijfer schriftelijk tentamen Stad als systeem. Vervoersystemen. Relaties tussen stedelijke functies, tussen vervoervraag, vervoerdiensten en verkeerssysteem en tussen gebiedskarakteristieken en vervoer en verkeer. Vervoer- en verkeersnetwerken. Hirarchie en schaalniveaus. Netwerkontwerp. Operationalisering van plannen. Casestudies toegespitst op deelonderwerpen zoals vervoerknopen, uitbreidingen en inrichting.

56

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT3910 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Systeemmodelleren en simulatie BSc-programma, semester 2.1 Dr.ir. E. Dado / Dr.ir. E.A.B. Koenders Dr.ir. E. Dado kamer: 3.34 tel: (015) 27 84330

ECTS: 4

secretariaat van de sectie Bouwprocessen, Mevrouw O. van Paassen kamer: 3.40 tel: (015) 27 86636 Colleges, oefening, practicum Cijfer CT3910 = (cijfer mondeling tentamen + cijfer mondelinge presentatie + cijfer zelfstandige oefening)/3 Centraal in het vak staan de algemene principes van de systeemtheorie, (wiskundige) modelvorming en simulatie. Het doel van dit vak is niet het klaarstomen van civiele studenten tot modelleringspecialist op terrein X of Y, maar het aangeven van een denkkader, een basis van waaruit het specialisme van modelleren en simuleren te leren is en de juiste vragen te stellen zijn aan specialisten. Behandeld wordt dan ook de theorie en praktijk van systeemontwikkeling, modelvorming en simulatie en de rol daarin van de civiel ingenieur. Hierbij worden verschillende voorbeelden van civieltechnische toepassingsterreinen van systemen, modellen en simulatietechnieken, zowel discreet als continu, zowel lineair als niet-lineair, behandeld. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan concepten uit de Operational Research (OR) zoals deze worden onderwezen in de diverse wiskundevakken en de mathematische hulpmiddelen (o.a. Matlab) die hierbij ondersteuning kunnen bieden. De toepassing en het in de praktijk brengen van het geleerde zal plaatsvinden door middel van een verplichte grote oefening en een aantal geleide practica.

57

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT3920 Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Grasche gegevensverwerking/CAD BSc-programma, semester 1.2. Dr.ir. E. Dado / Dr.ir. M.R. Beheshti Dr.ir. M.R. Beheshti kamer: 3.28 tel: (015) 27 84893 Practicum, colleges, oefening, scriptie 0,5 x oef + 0,5 x scriptie (ieder > = 5.0)

ECTS: 4

Dit vak is een introductie tot de grasche gegevensverwerking met toepassingen in de civiele techniek. Dit college behandelt o.a. grasche representatie van wetenschappelijke gegevens (graek, charts, e.d.), geometrie en topologie, inleiding grasche gegevensopslag, gentegreerd gebruik van CAD in ontwerp- en constructieproces, product data interchange, product modelling, product data technologie en parametrisch ontwerpen.

CT3930 Semester Docent(en) Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Ruimtelijke Gegevensverwerking / GIS BSc-programma, semester 2.1 Dr.ir. M.R. Beheshti Colleges, oefening, werkcollege, practicum Cijfers mondeling tentamen + presentatie + rapport/3; elk onderdeel moet > 5.0 zijn

ECTS: 4

Dit vak is een introductie tot de ruimtelijke gegevensverwerking met toepassingen in de civiele techniek. Dit college behandelt o.a. geometrie en topologie, geograsche gegevens en gegevensopslag (opslag van vector en rasterstructuren), raster en vector manipulaties en interpolaties, gegevensniveaus, geograsche informatiesystemen, modelvorming en integratie van GIS en wiskundige modellen. Voorbeelden en praktijkgerichte toepassingen en oefeningen maken integraal deel uit van het vak.

58

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT3980 Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Voorbereiding en uitvoering van werken in de bouw(nijverheid) BSc- en MSc-programma, semester 2.2 Ir. ing. J.P. Noppen / Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder Ir. ing. J.P. Noppen kamer: 3.45 tel: (015) 27 86824 Oefening, colleges

ECTS: 4

De resultaten van 4 oefeningen plus 2 x cijfer voor het schriftelijk tentamen, gedeeld door 6. Resultaat kennistoetsen ter afronding. Voorbereiden en uitvoeren van werken in de bouwnijverheid. Theoretische structuur van bouwproces met een verwijzing naar standaardiseren van de communicatie. Ontwerpen van een uitvoeringsmethode aan de hand van de elementaire ontwerpcyclus. Verwerven van een opdracht, werkvoorbereiding, bouwplaatsorganisatie, -inrichting en logistiek. Grondverzet, in situ bouw, prefabricage en assemblage. Bewaking/beheersing van de uitvoering met behulp van het TGKIO. Oplevering en nacalculatie. Maken van een viertal aan de bouwpraktijk ontleende oefeningen. Stof wordt alleen in het Nederlands aangeboden vanwege het specieke karakter van het vak: de Nederlandse bouwwereld en -cultuur.

CT4010 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Economie BSc- en MSc-programma, semester 1.1 Dr.ir. R.J. Verhaeghe / Prof.dr. A.H. Kleinknecht Dr.ir. R.J. Verhaeghe kamer: 4.20 tel: (015) 27 83401

ECTS: 4

secretariaat van de sectie Transport & Planning, Mevrouw Y. de Haan kamer: 4.29 tel: (015) 27 84915 Colleges Tentamencijfer is eindcijfer Inleiding macro-economie, micro-economie, bedrijfseconomie en haalbaarheidstudies. Overzicht van openbare nancin, nanciering infrastructuur, innovatie-economie en milieu-economie. Inleiding regionale en vervoereconomie, economische modellen en natural resource management. Praktijktoepassingen.

59

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

CT5313 Semester Docent(en) Spreekuur Contact Onderwijsvormen Samenvatting

Waterbouwkundige kunstwerken BSc- en MSc-programma, semester 1.2 Prof.drs.ir. J.K. Vrijling / Ir. J.G. de Gijt / Ir. W.F. Molenaar

ECTS: 3

Ir. W.F. Molenaar kamer: 3.75 tel: (015) 27 89447 / Ir. J.G. de Gijt kamer: 3.73 tel: (015) 27 83345 Secretariaat van de sectie Waterbouwkunde, Mevrouw C.L. van Woggelum kamer: 3.71 tel: (015) 27 83348 College met 2 ontwerpoefeningen. Ontwerpen van een exploratie eiland in de ijszee. Functionele eisen; ijs-belastingen; waterbelastingen; conceptueel ontwerp Kunstwerken t.b.v. het laden en lossen van schepen. Functionele analyse; oplossingsprincipes genereren; onderzoek van technische haalbaarheid; uitwerking van enkele veel voorkomende constructies als kademuren en steigers; constructies om scheepsenergie op te vangen zoals meerstoelen; functionele analyse schematisering van het afmeerprobleem; bepaling van kinetische energie; omzetting van kinetische energie in krachtswerking op meerstoelen; Kunstwerken om water gecontroleerd door te laten. Uitwateringssluizen, stuwen en gemalen; functionele analyse; onderzoek van de technische haalbaarheid van kunstwerken, al naar gelang de prioriteit van de functie; uitwerking tot ruimtelijk ontwerp met aandacht voor uitvoering, stabiliteit en specieke waterbouwkundige problemen als de interactie tussen constructie en water, zoals trillingen door stromend water; Case studie over een bepaalde constructie.

60

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S

CT5560 Semester Docent(en) Spreekuur Onderwijsvormen Beoordeling

Civiele Techniek in ontwikkelingslanden BSc- en MSc-programma, semester 1.1 Ir. M.W. Ertsen Ir. M.W. Ertsen kamer: 4.71 tel: (015) 27 87423 Discussie, colleges, oefening

ECTS: 4

Er is geen schriftelijk of mondeling examen. Beoordeling is gebaseerd op actieve participatie in discussies en oefeningen. De oefeningen worden becijferd; het gemiddelde cijfer is het eindcijfer. Dit vak wordt in het Engels gegeven. Gebaseerd op het werken aan oefeningen over project beslissing en planning wordt de specieke werkomgeving in het buitenland in het algemeen en in ontwikkelingslanden in het bijzonder toegelicht. Aspecten van sociaal-culturele, project planning en nanciering, rollen van (raadgevende) ingenieurs en aannemers, lokale materialen, technieken en kennis en milieu-aspecten komen aan de orde.

Samenvatting

WI3102CT Semester Docent(en) Onderwijsvormen Samenvatting

Kansrekening en Statistiek BSc- en HBO-programma, semester 1.1 Dr. H.P. Lopuha Colleges, practicum

ECTS: 3

Basisbegrippen en modellen van de kansrekening, centrale limietstelling en wet van de grote aantallen, data analyse, statistische modelvorming, schattingstheorie en betrouwbaarheidsintervallen.

61

B S c - S T U D I E G I D S 2005/2006

WI3103CT Semester Docent(en) Contact Onderwijsvormen Beoordeling Samenvatting

Risicoanalyse BSc- en HBO-programma, semester 1.2 Dr. H.P. Lopuha

ECTS: 3

Dr.ir. B.C.P. Kraan kamer: ET HB 06.040 tel: (015) 27 87251 Colleges, practicum Eindcijfer is tentamencijfer en een goedkeuring voor het practicum Optimaliseringsproblemen: algemeen optimaliseringsprobleem, identicatie van typen problemen, complexiteit en randvoorwaarden, lineaire en kwadratische problemen, nietlineaire optimalisering met nevenvoorwaarden; Inleiding besliskunde: modelvorming, nuts- en verliesfunctie, beslissingscriteria; Inleiding risicoanalyse: betrouwbaarheid en beschikbaarheid, levensduurverdelingen, foutenbomen, betrouwbaarheid van systemen met afhankelijke componenten

62

V O O R M E E R I N F O R M AT I E : W W W. C I T G .T U D E L F T. N L / D O S