You are on page 1of 529

0

The HUNT for RED OCTOBER

Crveni oktobar Kapetan prve klase sovjetske mornarice, Marko Ramius, bio je odjeven za arktike uvjete, normalne za podmorniku bazu Sjeverne flote u Polarnom. Pokrivalo ga je pet slojeva vune i navoteno platno. Prljavi luki remorker gurao je pramac njegove podmornice prema sjeveru, niz kanal. Suhi dok u kojem je dva beskrajna mjeseca bio njegov Crveni oktobar, bio je sada vodom ispunjena cementna kutija, jedan od mnogih, posebno izgraenih da ouva od loih vremenskih uvjeta podmornice sa stratekim projektilima. Na njegovu rubu se okupila grupa mornara i radnika iz doka, promatrajui na ravnoduni ruski nain, bez mahanja i klicanja, kako im brod odlazi. - Stroj naprijed, lagano, Kamarov - zapovjedio je. Remorker se izmaknuo i Ramius je bacio pogled prema krmi da vidi kako se voda poinje burkati snagom dva bronana propelera. Zapovjednik remorkera je mahnuo. Ramius je uzvratio istom kretnjom. Remorker je obavio jednostavan zadatak, ali ga je izvrio brzo i dobro. Crveni oktobar, podmornica iz klase Typhoon, krenula je vlastitom snagom prema glavnom plovnom kanalu fjorda Kola. - Evo Purge, kapetane. - Gregorij Kamarov je pokazao na ledolomca koji e ih ispratiti na more. Ramius je kimnuo. U dva sata, koliko e im trebati da predu kanal, nee mu trebati nikakva pomorska vjetina, ve jednostavno izdrljivost. Puhao je hladni sjeverac, jedina vrsta sjeverca u ovom dijelu svijeta. Kasna jesen bila je iznenaujue blaga i snijeg jedva da je pao na tom podruju koje ga je inae mjerilo na metre; a onda je pred tjedan dana snana zimska oluja navalila na obalu Murmanska, lomei komade arktikog ledenog pokrivaa. Ledolomac nije bio samo

formalnost. Purga e odbaciti svaki led koji je preko noi mogao zalutali u kanal. Nije se moglo dopustiti da najnovija raketna podmornica sovjetske mornarice oteti lutajui komad smrznute vode. Voda u fjordu bila je kao nasjeckana od otroga vjetra. Poela je prtati preko Oktobrova zakrivljenog pramca i kotrljati se niz ravnu raketnu palubu koja se pruala ispred izdignutog, crnog mosta. Voda je bila prekrivena masnom kaljuom od bezbrojnih brodova, prljavtinom koja u tako niskim temperaturama nee ispariti, i koja je na stjenovitoj obali fjorda ostavila crni prsten, kao u kupelji nekog prljavog diva. Umjesna usporedba, pomisli Ramius. Sovjetski je div malo mario za prljavtinu koju je ostavljao na zemljinoj povrini, progundao je u sebi. Pomorsku vjetinu je nauio jo kao djeak na obalnim ribarskim brodicama, pa je znao to znai ivjeti u skladu s prirodom. - Poveaj brzinu na treinu - rekao je. Kamarov je ponovio kapetanovu zapovijest u telefon na mostu. Voda se jo vie uspjenila kad je Oktobar krenuo prema Purginoj krmi. Porunik Kamarov bio je brodski navigator, a donedavno je obavljao dunost lukog pilota za velike ratne brodove, smjetene s obje strane prostranog zaljeva. Dva su oficira netremice promatrala naoruanog ledolomca trista metara pred njima. Na stranjoj palubi Purge stajalo je nekoliko mornara i loptalo nogama od zime, a jedan je imao bijelu kecelju brodskog kuhara. Htjeli su biti svjedoci prve operativne vonje Crvenog oktobra, a osim toga, mornari e uiniti gotovo sve da razbiju monotoniju svojih poslova. Ramiusa bi inae smetala ta pratnja - kanal je ovdje bio irok i dubok - ali danas ne. S ledom nije bilo ale. - I tako, moj kapetane, eto nas opet na moru da sluimo i branimo rodinu! - Kapetan Ivan Jurjevi Putin je izvirio glavu kroz otvor - bez odobrenja, kao i obino - i s nezgrapnou jednog kontinentalca se uspentrao uz ljestve. Mali komandni prostor bio je ve pretrpan, s kapetanom navigatorom i utljivim osmatraem. Putin je bio brodski zampolit (politiki oficir). Sve to je inio bilo je u slubi rodne

domovine, pojma koji je za Rusa imao mistino znaenje i, u skladu s V. I. Lenjinom, bio komunistika zamjena za boanstvo. - Tako je, Ivane - odvratio je Ramius srdanije nego to je osjeao. Dva tjedna na moru. Dobro je ostaviti dok. Pomorac treba biti na moru, a ne vezan uz kopno, preplavljen birokratima i radnicima s prljavim izmama. A bit e nam i toplo. - Ti ovo zove zimom? - zapitao je Putin u nevjerici. Ramius je po stoti put samome sebi priznao da je Putin savren politiki oficir. Glas mu je uvijek bio preglasan, humor previe usiljen. Nikada nikome nije doputao da zaboravi tko je on. Kao savreni politiki oficir, Putin je bio ovjek koga se valjalo bojati. - Ve sam predugo po podmornicama, prijatelju moj. Priviknuo sam se na umjerene temperature i na stabilnu palubu pod nogama. - Putin nije zamijetio prikrivenu uvredu. Bio je upuen na podmornicu nakon to mu je prvu dunost na razarau prekinula kronina morska bolest a moda i zato to ga nije smetala ona zatvorena blizina u podmornici, neto to mnogo ljudi nije moglo podnijeti. - Ah, Marko Aleksandroviu, po ovakvom danu u Gorkom jo cvijee cvjeta. - A kakvo bi to moglo biti cvijee, drue politiki oficiru? - Ramius je dalekozorom pretraivao fjord. U podne se sunce jedva uzdiglo iznad jugoistonog obzora, bacajui naranasto svjetlo i crvenkaste sjenke du stjenovite obale. - Pa snjenice, naravno - odvratio je Putin, glasno se smijui. - Po ovakvom danu obrazi ena i djece postaju ruiasti, dah ti se vue za tobom poput oblaka, a votka posebno dobro prija. Ah, da mi je biti u Gorkom po ovakvom danu! Mora da je mrcina radila u Intouristu, ree Ramius u sebi, premda je Gorki grad zatvoren za strance. Bio je tamo dvaput. Pogodio ga je kao tipini sovjetski grad, pun tronih zgrada, prljavih ulica i loe odjevenih ljudi. Kao i u veini ruskih gradova, zima je i u Gorkom bila najbolje godinje doba.

Snijeg bi prekrio svu prljavtinu. Ramius, napola Litvanac, pamtio je iz djetinjstva ljepe mjesto, selo na obali, ija je hanzeatska prolost ostavila niz vrlo izglednih kua. Bilo je neuobiajeno da se netko drugi osim Velikorusa nalazi - a jo manje da komandira - sovjetskim brodom. Markov otac, Aleksandar Ramius, bio je heroj Partije, odani, vjerni komunist, koji je predano i dobro sluio Staljina. Kad su Sovjeti 1940. okupirali Litvu, stariji je Ramius pomogao u hvatanju svih politikih disidenata, trgovaca, sveenika i svih ostalih koji su mogli biti neugodni za novi poredak. Sve ih je zadesila sudba koju je ak i Moskva sada mogla tek pretpostavljati. Kada su ih godinu dana kasnije napali Nijemci, Aleksandar se junaki borio kao politiki komesar, a kasnije se istakao u bici za Lenjingrad. 1944. se vratio u svoj rodni kraj s otricom Jedanaeste gardijske armije i krvavo se osvetio svima koji su suraivali s Nijemcima, ili se u tako neto moglo posumnjati. Markov je otac bio pravi sovjetski heroj - i Marko se istinski stidio to je njegov sin. Majino zdravlje se pogoralo za vrijeme beskrajne opsade Lenjingrada. Umrla je nakon poroda, a njega je podigla oeva majka u Litvi, dok mu se otac epirio u Centralnom partijskom komitetu u Vilnusu, ekajui unapreenje iz Moskve. Ono je i dolo, pa je postao kandidat za lana Politbiroa kad je iznenada umro od sranog udara. Markova sramota ipak nije bila potpuna. Zahvaljujui oevom ugledu mogao je ostvariti vlastiti cilj: odluio se za osvetu Sovjetskom Savezu, moda dovoljnu da zadovolji tisue zemljaka koji su umrli i prije no to se on rodio. - Tamo gdje idemo, Ivane Jurjeviu, jo je hladnije. Putin je potapao svoga kapetana po leima. Je li ta naklonost iskrena ili lana, pitao se Marko. Vjerojatno iskrena. Ramius je bio poten ovjek i ve je uoio da taj zdepasti, buni glupan ipak ima neke ljudske osjeaje. - Kako ti to, drue kapetane, uvijek djeluje veselo kad naputa rodinu i odlazi na more?

Ramius se nasmijeio iza dalekozora. - Pomorac ima jednu zemlju, Ivane Jurjeviu, ali dvije ene. Nikada to nee shvatiti. Sad idem svojoj drugoj eni, hladnoj i bezdunoj, koja mi je zarobila srce. - Ramius zastade. Osmijeh mu iezne. - Mojoj jedinoj eni, sada. Putin je zautio, primijetio je Marko. Politiki je oficir bio tamo i plakao pravim suzama, dok se koveg od politirane borovine kotrljao prema odaji u krematoriju. Jer za Putina je smrt Natalije Bogdanove Ramius bio bolan sluaj, ali i in zaputanja Boga, ije je postojanje ionako uvijek nijekao. Za Ramiusa je to, meutim bio zloin, kojeg nije bio poinio Bog nego Drava. Nepotreban, monstruozan zloin, koji je zahtijevao i kaznu. - Led - rukom je pokazao osmatra. - Osloboeni led s desne strane kanala, ili neto to se odronilo s istone strane ledenjaka. Proi emo bez problema - rekao je Kamarov. - Kapetane! - Zvunik na mostu je imao metalni prizvuk. - Poruka iz taba flote. - Proitaj. Podruje za vjebu isto. U blizini nema neprijateljskih brodova. Nastavite po planu. Potpis, Korov, zapovjednik flote. - Primljeno - ree Ramius. Zvunik se iskljuio. - Znai, nema Amerikanaca? - Ne vjeruje zapovjedniku flote? - zapitao je Putin. - Nadam se da je u pravu - odvratio je Ramius, srdanije nego to je njegov politiki oficir i oekivao. - Ali sjea se informacija koje smo dobili. Putin se premjestio na drugu nogu. Moda je ipak osjeao hladnou. - One amerike podmornice iz klase 688, Ivane, Los Angeleske. Sjea se to je jedan od njihovih oficira rekao naem pijunu? Da se mogu priuljati kitu i postaviti na njega prislune aparate prije no to ih ovaj otkrije. Pitam se kako je KGB doao do te informacije? Zgodna sovjetska agentica, izvjebana u metodama dekadentnog Zapada,

mrava, onako kako imperijalisti vole da im ene izgledaju, plave kose... - Kapetan je zadovoljno zagunao. - Vjerojatno je ameriki oficir bio neki hvalisavi deko, koji se pokuao nekako pribliiti naoj agentici, zar ne? I sigurno slab na piu, kao veina mornara. Pa ipak. Amerike iz klase Los Angeles i britanske Trafalgarke, njih se moramo uvati. One su nam ozbiljna prijetnja. - Amerikanci su dobri tehniari, drue kapetane - ree Putin - ali nisu neki divovi. Njihova tehnologija nije ba tako strana. Naa je bolja. - zakljuio je. Ramius je zamiljeno kimnuo, mislei u sebi da bi zampoliti ipak trebali neto i znati o brodovima koje nadgledavaju, u skladu s partijskom doktrinom. - Ivane, nisu li ti seljaci oko Gorkog rekli da se najvie treba uvati vuka kojeg ne vidi? Ali, ne treba puno brinuti. Mislim da emo im s ovim brodom dati pravu lekciju. - Kao to rekoh Glavnoj politikoj upravi - Putin je opet pljesnuo Ramiusa po ramenu - Crveni oktobar je u najboljim rukama! I Ramius i Kamarov se nasmijeie. Kurvin sine! pomislio je kapetan, pred mojom posadom kae kako si ti morao procijeniti moje zapovjednike sposobnosti! ovjek koji ne bi mogao zapovijedati s gumenim amcem na mirnom moru! teta to nee poivjeti da pokua te rijei, drue politiki oficiru i provede ostatak svoga ivota u gulagu zbog tako krive procjene. Gotovo da bi te se isplatilo ostaviti na ivotu. Nekoliko minuta kasnije podigli su se lagani valovi, pa se podmornica poela ljuljati. Pokreti su bili jo naglaeniji gore visoko nad palubom, pa je Putin odmah smislio ispriku da side. I dalje je to bio mornar slabog eluca. Ramius ga je tiho promatrao, zajedno s Kamarovim koji se smijeio mislei isto. Njihov neizgovoreni prezir prema zampolitu bio je sasvim nesovjetski.

Slijedei je sat brzo proao. Valovi su postajali sve vei to su se pribliavali otvorenom moru i njihov se pratilac ledolomac poeo ljuljati na krestama. Ramius ga je promatrao sa zanimanjem. Nikada nije bio na ledolomcu, itavu je karijeru napravio na podmornicama. Bile su udobnije, ali i opasnije. Bio je, meutim, navikao na opasnost, i sve te godine iskustva sad e mu biti itekako od koristi. - Plutaa na vidiku, kapetane - pokazao je Kamarov. Plutaa s crvenim signalom ivahno je poskakivala na valovima. - Centrala, kolika je dubina? - zapitao je preko mosnog telefona. - Sto metara ispod kobilice, drue kapetane. - Poveaj brzinu na dvije treine, deset stupnjeva ulijevo. - Ramius je pogledao Kamarova. Signaliziraj Purgi promjenu naeg kursa, i da se nadamo da se nee okrenuti na istu stranu. Kamarov je uhvatio mali signalni reflektor uvren ispod pranice mosta. Crveni oktobar je poeo malo ubrzavati, 30.000 tona teka masa odupirala se snazi njegovih motora. Ubrzo je pramani val prerastao u tri metra visoki vodeni luk; umjetno stvoreni valovi s krestom kotrljali su se niz raketnu palubu i slamali se o prednji dio tornja. Purga je krenula udesno, putajui podmornicu da proe.Ramius baci pogled iza sebe na stjenovite obale fjorda Kola. Bile su izrezane u tom obliku pred mnogo tisua godina nemilosrdnim pritiskom nagomilanih ledenjaka. Koliko je puta u ovih dvadeset godina slube u Crvenoj zastavi Sjeverne flote gledao taj iroki, ravni u laz u obliku slova u? Ovo e mu biti zadnji put. U svakom sluaju, nee se vratiti. A kako e sve skupa ispasti? Ramius je morao priznati da ga ba nije ni briga. Moda su prie koje mu je priala baka bile istinite, o Bogu i nagradi za dobar ivot. Nadao se da je tako - bilo bi dobro da Natalija nije mrtva. U svakom sluaju, povratka nema. Ostavio je pismo u posljednjoj vrei pote prije isplovljavanja.

Nakon toga vie nije moglo biti povratka. - Kamarov, signaliziraj Purgi: Zaronili u... - pogledao je na sat 13,20 sati. Vjeba OKTOBARSKI MRAZ poinje po planu. Slobodni ste za druge dunosti. Vratit emo se kao to je planirano. Kamarov je poeo kuckati po tasteru reflektora da prenese poruku. Purga je smjesta odgovorila i Ramius je bez iije pomoi proitao bljeskave signale: = AKO VAS KITOVI NE POJEDU. SRETNO, CRVENI OKTOBAR = Ramius je opet podigao telefonsku slualicu i pritisnuo tipkalo radio kabine. Istu je poruku poslao tabu flote u Severomorsku. Onda je pozvao centralu. - Dubina ispod kobilice? - Sto i etrdeset metara, drue kapetane. - Pripremi za ronjenje. - Okrenuo se osmatrau i zapovjedio mu da side. Deko je krenuo prema poklopcu. Vjerojatno se rado vraao dolje u toplo, ali je jo jednom pomno pregledao oblano nebo i sve udaljenije stijene. Odlazak na more podmornicom bio je uvijek uzbudljiv i pomalo tuan. - Napusti most. Preuzmi kad side, Grigorij. - Kamarov je kimnuo i spustio poklopac, ostavljajui kapetana samog. Ramius je jo jednom paljivo pregledao cijeli obzor. Sunce je prema krmi jo jedva bilo vidljivo, nebo olovno, a more crno, osim bijelih kresti valova. Pitao se da li se oprata od svijeta. Ako je bilo tako, bio bi mu drai neki ljepi krajolik. Prije no to se spustio, provjerio je sjedite poklopca, a zatim ga zatvorio s lancem i uvjerio se da automatski mehanizam funkcionira kako treba. Zatim se spustio osam metara kroz unutranjost tornja do vrstog trupa, a onda jo dva metra do centrale.

Miman* (palubni oficir) je zatvorio drugi poklopac i sa snanim okretom okrenuo kota za zatvaranje do kraja. - Grigorij? - zapitao je Ramius. - Podmornica potpuno zatvorena - odrjeito se javi navigator, pokazujui na indikator ronjenja. Sva su svjetla na indikatorima za otvaranje poklopca bila zelena, sigurna. - Svi sistemi podeeni i provjereni za ronjenje. Kompenzacija izvrena. Spremni za ronjenje. Komandant je jo osobno obavio vizualnu inspekciju mehanikih, elektrinih i hidraulinih indikatora. Kimnuo je, i deurni miman je otkljuao upravljae odunika. - Zaroni! - zapovjedio je Ramius, doavi do periskopa da bi zamijenio Vasilija Borodina, svog starpoma, oficira smjene. Kamarov je povukao alarm za ronjenje i trup je odjeknuo glasnim zujanjem. - Naplavi glavne tankove! Izvuci hidroplane! Hidroplani deset stupnjeva na dublje! - zapovijedao je Kamarov i budnim oima provjeravao da svaki lan posade tono izvrava svoj zadatak. Ramius je paljivo sluao, ali nije gledao. Kamarov je bio najbolji mladi pomorac od svih koji su bili pod njegovom komandom, i ve je odavno zasluio kapetanovo povjerenje. Trup Crvenog oktobra se ispunio bukom istisnutog zraka kad su se odunici na vrhu balastnih tankova otvorili, a voda navrla u njih i poela tjerati potisnuti zrak. Bio je to prilino dugaak postupak, jer je podmornica imala mnogo takvih tankova, a svaki je bio paljivo podijeljen brojnim elijastim strukturama. Ramius je namjestio okular periskopa da gleda dolje i spazio kako se crna voda pretvara u pjenu. Crveni oktobar je bila najvea i najbolja jedinica kojom je Ramius zapovijedao, ali je ta podmornica imala jednu veliku manu.
* Miman, rus. (od engl. Mid ship man) najnii oficirski in (prim. prev.)

10

Imala je obilje konjskih snaga i novi pogonski sistem koji e, nadao se, podjednako zbuniti i amerike i sovjetske podmornice, ali je bila tako velika da je mijenjala dubinu poput kita - invalida. Sporo je izranjala, a jo sporije uranjala. - Provjeri dubinu. - Ramius se odmaknuo od instrumenta nakon prilino dugog ekanja. - Spusti periskop. - Vie od etrdeset metara - rekao je Kamarov. - Izravnaj na stotinu metara. - Ramius je sad promatrao posadu. Pri prvom ronjenju mogu zadrhtati i iskusni ljudi, a polovica su njegove posade bili seljaii, doli ravno s obuke. Trup je zapucketao i zakripao pod pritiskom vode; na taj se zvuk valjalo privii. Nekoliko mladih je problijedilo, ali su i dalje ostali ukoeni i uspravni. Kamarov je zapoeo postupak za izravnavanje na odreenoj dubini. Ramius je s ponosom, to bi ga mogao osjeati prema svom sinu, promatrao kako porunik precizno izdaje neophodna nareenja. Bio je prvi oficir kojeg je Ramius obuio. Momad u centrali samo je letjela po njegovim zapovijestima. Pet minuta kasnije, podmornica je usporila silazak na devedesetom metru, a nakon slijedeih deset metara dubine se potpuno prestala sputati. - Vrlo dobro, drue porunice. Dobro si vodio. Polako na treinu brzine. Neka posluitelji sonara oslukuju svim pasivnim sistemima. Ramius se okrenuo prema izlazu iz centrale i mahnuo Putinu neka poe za njim. I tako je sve poelo. Ramius i Putin su krenuli prema krmi, k oficirskoj blagovaonici. Kapetan je pridrao vrata politikom oficiru, a onda ih zatvorio i zakljuao za sobom. Oficirska blagovaonica na Crvenom oktobru bila je prilino prostrana za podmornicu, smjetena odmah ispred kuhinje, a iza oficirskih kabina. Zidovi su joj bili izolirani od svih zvukova, a vrata su se mogla zakljuati, jer su konstruktori znali da ima oficirskih razgovora koji nisu namijenjeni uima obinih mornara.

11

Prostorija je bila dovoljna da u njoj svi oficiri Oktobra jedu zajedno iako su najmanje trojica bila uvijek deurna. I sef s brodskim zapovijestima se nalazio ovdje a ne u kapetanovoj luksuznoj kabini, gdje je ovjek mogao iskoristiti samou i pokuati ih otvoriti za sebe. Sef je imao dva reda brojki. Ramius je imao jednu kombinaciju, Putin drugu. to gotovo da i nije bilo potrebno, jer je Putin bez sumnje ve znao njihovu misiju. Znao je za nju i Ramius, ali bez mnogih detalja. Putin je nasuo aj, dok je kapetan provjerio svoj sat na kronometru, montiranom na nepropusnoj pregradi. Za petnaest minuta e moi otvoriti sef. Putinova uslunost ga je inila nemirnim. - Jo dva tjedna zatvora - ree zampolit, mijeajui aj. - Amerikanci to rade dva mjeseca, Ivane. Naravno, njihove su podmornice mnogo udobnije. - Usprkos golemom trupu, smjetaj posade na Crvenom oktobru bi ganuo i tamniare u gulagu. Posada od petnaest oficira bila je smjetena u donekle pristojnim kabinama na krmi, a stotinu obinih mornara se rasporedilo po rupama, kutovima i policama po pramcu, dalje od raketnog prostora. Veliina Oktobra je varala. Unutranjost njenog dvostrukog trupa bila je pretrpana projektilima, torpedima, nuklearnim reaktorom i njegovom pomonom opremom, golemim pomonim diesel-motorom i cijelim brdom nikal-kadmij akumulatorskih baterija izvan vrstoga trupa, pa je tako bila deset puta vea od svojih amerikih ekvivalenata. Upravljanje brodom i njegovo odravanje bio je golem posao za tako malu posadu, iako je po sveobuhvatnoj upotrebi automatizacije to bio jedan od najmodernijih sovjetskih brodova. Moda ljudima i nisu trebali klasini leajevi. Ionako su ih mogli koristiti samo etiri do est sati dnevno. To e ii Ramiusu u prilog. Pola njegove posade bili su regruti na prvom operativnom krstarenju, a ak ni oni neto iskusniji nisu ba puno znali. Snaga njegovih mornara, za razliku od zapadnih posada, leala je mnogo vie u njegovih jedanaest mimana (palubnih oficira),

12

nego u glavnijim starinama (starijim podoficirima). Sve su to bili ljudi koji e - jer su tako bili uvjebani - uiniti tono ono to im oficiri budu rekli. A Ramius je odabrao oficire. - Htio bi krstariti dva mjeseca? - zapitao je Putin - To sam radio na konvencionalnim podmornicama. Podmornica mora biti na moru, Ivane. Naa misija je da unesemo strah u srca imperijalista. To ne moemo postii uglavnom vezani u naem hangaru u Polarnom, ali ne moemo ni na moru ostajati due, jer u periodima duim od dva tjedna posada prestaje biti djelotvorna. Za dva tjedna ova e se djeurlija pretvoriti u grupu robota. - Ramius je na to raunao. - I to moemo rijeiti kapitalistikim luksuzom? - zareao je Putin. - Pravi marksist je objektivan, drue politiki oficiru - prekorio ga je Ramius, uvajui za Putina taj zadnji argument. - Objektivno, ono to nam pomae u izvrenju nae misije je dobro, a ono to nas ometa je loe. Nedae bi trebale izbrusiti duh i okretnost, a ne ga jo vie otupiti. Ve i sam boravak na podmornici je dovoljno teak, zar ne? - Ne za tebe, Marko. - Putin se nacerio iznad aja. - Ja sam pomorac. Naa posada to nije, a veina ih nikada nee ni biti. To je gomila seljakih sinova i mladia koji eznu da budu tvorniki radnici. Moramo se prilagoditi vremenu, Ivane. Ti djeaci nisu onakvi kakvi smo mi bili. - To je istina - sloio se Putin. - Ti nikad nisi zadovoljan, drue kapetane. Pretpostavljam da nas ba ljudi poput tebe tjeraju na napredak. Obojica su vrlo dobro znala zato sovjetske atomske podmornice provode tako malo vremena - tek oko petnaest posto - na moru, a to nije imalo nikakve veze s komforom posade. Crveni oktobar je nosio dvadeset est raketa SS - N - 20, od kojih je svaka imala po osam 500kilotonskih mnogostruko neovisno usmjerenih projektila, dostatnih da razore dvjesta gradova. Kopneni bombarderi mogu letjeti tek nekoliko sati, a onda se moraju vratiti u svoje baze. Kopneni projektili rasporeeni du glavne sovjetske eljeznike mree Istok-Zapad nalazili

13

su se uvijek nadohvat ruke poluvojnikih formacija KGB-a, da neki zapovjednik raketnog postrojenja ne bi iznenada shvatio kakva mu mo lei u prstu. Ali raketne podmornice bile su potpuno izvan svake kontrole s kopna. Njihov glavni zadatak se i sastojao u tome da ieznu. Znajui tu injenicu, Marko se udio to ih njegova drava uope i ima. Posadi takvog broda se moralo vjerovati. I stoga su isplovljavali rjee nego njihovi zapadni suparnici, a kad bi se to i dogodilo, s njima je na brodu bio i politiki oficir koji je stajao odmah pored zapovjednika, kao drugi komandant uvijek spreman da provjeri svaku radnju. - Misli li da bi to mogao, krstariti dva mjeseca s tim seljakim momcima? - Pa, kao to zna, drai su mi poluuvjebani ljudi. Tako mogu nauiti manje toga krivog. A onda ih na pravi nain mogu poduiti da budu pomorci, na moj nain. Je li to moj kult linosti? Putin se nasmijao dok je palio cigaretu. - Ta se primjedba iznaala u prolosti, Marko. Ali ti si na najbolji uitelj i tvoja je pouzdanost dobro poznata. - To je bila istina. Ramius je poslao stotine oficira i pomoraca na druge podmornice, iji su zapovjednici bili sretni to su ih dobili. Bio je to jo jedan paradoks da ovjek moe stvoriti povjerenje unutar drutva koje jedva da shvaa taj pojam. Naravno, Ramius je bio odani lan Partije, sin partijskog heroja, kojeg su na sprovodu nosila tri lana Politbiroa. Putin je mahnuo prstom. - Ti si trebao zapovijedati jednom od naih viih vojnih kola, drue kapetane. Tvoji bi talenti tamo dravi bolje posluili. - Ja sam pomorac, Ivane Jurjeviu. Samo pomorac, a ne uitelj usprkos onome to govore o meni. Pametan ovjek zna svoja ogranienja. - A odvaan e stvoriti priliku. Svaki je oficir na brodu ve sluio pod Ramiusovom komandom, osim tri potporunika koji e se pokoriti njihovim zapovijestima spremno poput bilo kojeg balavog matrosa, i lijenika koji je bio beskoristan.

14

Kronometar je odzvonio etiri puta. Ramius je ustao i okrenuo svoju kombinaciju od tri broja. Putin je uinio isto i kapetan je podigao polugu da otvori kruna vrata na sefu. Unutra je bila smea omotnica i etiri knjige ifri i koordinate ciljeva projektila. Ramius je izvukao omotnicu, potom zatvorio vrata i okrenuo oba brojanika prije no to je ponovo sjeo. - I tako Ivane, to misli, to emo morati raditi? - zapitao je teatralno Ramius. - Vriti svoju dunost, drue kapetane - nasmijeio se Putin. - Da, zbilja. - Ramius je slomio votani peat na omotnici i izvukao operativnu zapovijest na etiri stranice. Brzo ju je proitao. Nije bila komplicirana.- Dakle, produit emo do kvadranta 54 -90 i sastati se s naom napadnom podmornicom V. K. Konovalov - to je nova komanda kapetana Tupoljeva. Zna Tupoljeva? Ne? Viktor e nas uvati od imperijalistikih uljeza, a mi emo izvoditi etverodnevnu vjebu da ga pratimo, a on da nas lovi - ako bude mogao. - Ramius se zakikotao. - Momci u komandi napadne podmornice jo uvijek nisu smislili kako da prate na novi pogonski sistem. A to nee znati ni Amerikanci. Ograniit emo nau operaciju na kvadrant 54 - 90 i strogo na okolne kvadrante. To bi Viktoru trebalo olakati zadatak. - Ali im nee dopustiti da nas nadu? - Naravno da neu - frknuo je Ramius. - Dopustiti? Viktor je neko bio moj uenik. Nita se ne daje neprijatelju, Ivane, ak ni obuka. Imperijalisti to sigurno ne rade. Nastojei da nas pronae, on e vjebati traenje njihovih stratekih podmornica. Mislim da e imati sasvim pristojnu ansu da nas locira. Vjeba je ograniena na devet etvorina, etrdeset tisua kvadratnih kilometara. Vidjet emo to je nauio pod naom komandom - oh, tako je, ti tada nisi bio sa mnom. To je bilo kad sam zapovijedao Suslovom. - Vidim li to neko razoaranje?

15

- Pa ne, zapravo i ne. etverodnevna obuka s Konovalovom bit e zanimljiva razonoda. - Mrcino, rekao je u sebi, ve su ti otprije bile poznate te naredbe - a i Viktora Tupoljeva poznaje, lazove. Vrijeme je. Putin je popuio cigaretu i popio aj do kraja prije nego to je ustao. I tako, opet mi je omogueno da promatram majstora-kapetana na djelu - kako zavarava jadnoga djeaka. - Krenuo je prema vratima. Mislim... Ramius je snano udario Putina u nogu i ovaj je izgubio ravnoteu ba u trenutku kad je krenuo od stola. Putin je pao natrake, a Ramius je skoio i epao svojim snanim ribarskim rukama glavu politikog oficira i njome estoko udario o metalni rub stola. Pogodio je pravo mjesto. U istom asu Ramius je pritisnuo Putinove grudi. Kretnja je bila nepotrebna - uz muno krckanje kostiju vrat Ivana Putina je puknuo, kima se prekinula kod drugog vratnog kraljeka, poput savrene frakture u vjeanju. Politiki oficir nije imao vremena reagirati. ivci ispod vrata bili su trenutno odsjeeni od organa i miia koje su kontrolirali. Putin je pokuao viknuti, neto rei, ali su mu se usta razjapila i zatvorila bez zvuka, osim to je izdahnuo puna plua zraka. Pokuao je progutati zrak kao riba na suhom, no to nije prolo. A onda je okrenuo oi prema Ramiusu - razrogaene od uasa - i u njima nije bilo bola, ni osjeaja, samo iznenaenje. Kapetan ga je njeno poloio na pod. Ramius je vidio kako je lice bljesnulo u spoznaji a onda se zamrailo. Posegnuo je da opipa Putinovo bilo. Prole su gotovo dvije minute prije no to je srce stalo. Kad je Ramius bio sasvim siguran da je njegov politiki oficir mrtav, uzeo je ajnik sa stola i izlio oko dvije alice aja na pod, pazei da pospe neto i na ovjekove cipele. Zatim je podigao tijelo na stol u blagovaonici i naglo otvorio vrata.

16

- Dr. Petrov smjesta u oficirsku blagovaonicu! Brodski je lijenik bio samo nekoliko koraka prema krmi. Petrov je dojurio za par sekundi, zajedno s Vasilijem Borodinom koji je pourio iz centrale. - Poskliznuo se na podu po kojem sam prosuo aj - prostenjao je Ramius, vrei masau srca na Putinovim grudima. - Pokuao sam ga uhvatiti, ali je udario glavom o stol. Petrov je pokazao kapetanu da se skloni, pomaknuo tijelo, skoio na stol i kleknuo, opkoraivi tijelo. Razderao je koulju, a onda provjerio Putinove oi. Obje su zjenice bile rairene i nepomine. Lijenik je poeo pregledavati Putinovu glavu, rukama je poeo pipati prema vratu. Tamo se zadrao, opipavajui. Polako je kimnuo glavom. - Drug Putin je mrtav. Vrat mu je slomljen. - Lijeniku su se ruke opustile, pa je zampolitu zatvorio oi. - Ne! - viknuo je Ramius. - Pred minutu je jo bio iv! - Komandant je zajecao. - Ja sam kriv. Pokuao sam ga uhvatiti, ali nisam uspio. Ja sam kriv! - Pao je u stolicu i rukama prekrio oi. - Ja sam kriv - zaplakao je, a glava mu je podrhtavala od oaja, dok se vidljivo borio da povrati prisebnost. Sve u svemu, bila je to sjajna predstava. Petrov je poloio ruku na kapetanovo rame. - To je bio nesretan sluaj, drue kapetane. Takve se stvari dogaaju, ak i iskusnim ljudima. Niste vi krivi. Zaista, drue. Ramius je u sebi prekleo, opet uspostavivi kontrolu. - Ne moete nita uiniti? Petrov je odmahnuo glavom. - ak ni na najboljoj klinici Sovjetskog Saveza ne bi se moglo nita uiniti. Kad vratna kraljenica pukne, vie nema pomoi. Smrt nastupa gotovo istoga asa, a skoro da je sasvim bezbolna - dodao je lijenik utjeno. Ramius se uspravio i duboko uzdahnuo, vrsta lica. - Drug Putin je bio dobar pomorac, odan lan

17

Partije i sjajan oficir. - Kutom oiju je zamijetio kako se Borodinu krive usta. - Drugovi, mi emo nastaviti s naim zadatkom! Doktore Petrov, odnijet ete tijelo naega druga u zamrziva. To je... strano, znam, ali on zasluuje i dobit e asni vojniki pogreb, sa svojim oaloenim sudrugovima, kao to i treba, kad se vratimo u luku. - Hoemo li ovo javiti tabu flote? - zapitao je Petrov. - Neemo. Zapovijedeno nam je da se strogo drimo radio--utnje. Ramius je pruio lijeniku popis operativnih zapovijedi iz depa. To nisu bile one iz sefa. - Strana trea, drue doktore. Petrovljeve se oi rairie, dok je itao operativno uputstvo. - Rado bih to prijavio ali nam je izriito zapovijedeno: kad jednom zaronimo, nikakvih poruka, ni zbog ega. Petrov mu je vratio papire. - teta, na bi se drug veselio ovom zadatku. Ali, nareenje je nareenje. - I mi emo ga izvriti. - Ni Putin ne bi drukije postupio - sloi se Petrov. - Borodine, pazite: skidam s vrata druga politikog oficira njegov kontrolni kljui, kao to propisi nalau - rekao je Ramius, trpajui u dep i klju i lani. - Da, vidio sam to i tako u unijeti u brodski dnevnik - rekao je ozbiljno oficir smjene. Petrov je dozvao svog bolniara. Obojica su odnijela les prema krmi, u lijeniki ured, gdje su ga zatvorili u mrtvaku vreu. Onda su ga bolniar i jo nekoliko mornara ponijeli dalje, kroz centralu, do raketnog odsjeka. Ulaz u hladnjau bio je na donjoj raketnoj palubi i ljudi su unijeli truplo kroz vrata. Kad su dva kuhara presloila hranu da za njega naprave mjesta, les je bio smjerno odloen u kut. Na krmi su lijenik i deurni oficir obavili neophodni popis imovine; jedan primjerak za brodsku medicinsku evidenciju, drugi za brodski dnevnik, a trei za kutiju koja se peatila i zakljuavala u lijenikom uredu.

18

Ramius je nakon toga preuzeo komandu u priguenoj centrali. Naredio je da podmornica zauzme kurs od dva-devet-nula stupnjeva zapad - sjeverozapad. Kvadrant 54-90 nalazio se na istoku.

Crveni oktobar U sovjetskoj mornarici je bio obiaj da komandant najavi operativne naloge svoga broda i potakne posadu da ih izvri u pravom sovjetskom duhu. Zapovijedi bi tada bile izvjeene da ih svi vide - i da se njima nadahnjuju - pred brodskom Lenjinovom kabinom. Na velikim povrinskim brodovima to je bila predavaonica, gdje su se drali satovi politike izobrazbe. Na Crvenom oktobru bila je to mala kabina s bibliotekom pored oficirske blagovaonice, gdje su ljudi mogli proitati partijske knjige i ostale ideoloke materijale. Ramius je objelodanio zapovijesti dan nakon isplovljavanja da bi ljudima pruio mogunost da se naviknu na brodsku rutinu. U isto vrijeme im je odrao i poletni govor. Ramius bi to uvijek dobro obavio. Imao je puno iskustva. U 0800 sati, kad je preuzela dopodnevna smjena, uao je u centralu i iz unutranjeg depa izvukao neke papire. - Drugovi! - poeo je govoriti u mikrofon. - Govori vam kapetan. Svi znate da je na dragi prijatelj i drug, Ivan Jurjevi Putin juer umro nesretnim sluajem. Zapovijedi nam ne doputaju da o tome obavijestimo tab flote. Drugovi, svoje emo napore i djelovanja posvetiti uspomeni na naeg druga, Ivana Jurjevia Putina - dobrog mornarskog sudruga, asnog lana Partije i hrabrog oficira. - Drugovi! Oficiri i mornari Crvenog oktobra!Dobili smo nalog od Vrhovne komande Crvene zastave Sjeverne flote, nalog dostojan ovoga broda i ove posade! - Drugovi! Zapovijedeno nam je da izvrimo zavrni test naeg novog, tihog propulzionog sistema.

19

Poi emo na zapad, pored Sjevernog rta ameriko-imperijalistike marionetske drave Norveke, a onda krenuti jugozapadno u Atlantski ocean. Proi emo sve imperijalistike mree sonara i neemo biti otkriveni! To e biti pravi test nae podmornice i njezinih mogunosti. I nai e se vlastiti brodovi ukljuiti u glavnu vjebu lociranja, ali i zbunjivanja arogantnih imperijalistikih brodova. Naa se misija, prije svega, sastoji u tome da nas nitko ne smije otkriti. Odrat emo Amerikancima lekciju o sovjetskoj tehnologiji, koju nee tako lako zaboraviti! Naloeno nam je da produimo jugozapadno, du amerike obale, te izazovemo i nadmudrimo njihove najbolje i najnovije napadne podmornice. Nastavit emo do kraja sve do nae socijalistike brae na Kubi i bit emo prvi brod koji e koristiti novu i supertajnu bazu za atomske podmornice koju ve dvije godine gradimo tono pred njihovim imperijalistikim nosevima, na junoj obali Kube. Flotni brod za opskrbu ve je na putu da nas tamo doeka. - Drugovi! Ako uspijemo stii do Kube a da nas imperijalisti ne otkriju - a hoemo! - oficiri i mornari Crvenog oktobra dobit e tjedan dana - tjedan dana - izlaza na obalu da posjete nae bratske socijalistike drugove na divnom otoku Kubi. Bio sam tamo, drugovi, i vidjet ete da je to ba onako kao to ste itali, raj toplih povjetaraca, palmi i dobrog, prijateljskog druenja. - Tu je Ramius mislio na ene. - Nakon toga emo se istim putem vratiti u Domovinu. No tada e imperijalisti, naravno, znati tko smo i to smo, zahvaljujui svojim sramnim pijunima i kukavikim izviakim avionima. Ali oni to i trebaju znati, jer emo i na putu kui izbjei njihovu detekciju. Tako emo imperijalistima dati do znanja da se ne mogu igrati s ljudima iz sovjetske mornarice i da moemo prii njihovoj obali kad god zaelimo, te da moraju respektirati Sovjetski Savez! - Drugovi! Uinit emo da prva plovidba Crvenog oktobra postane legendarna!

20

Ramius je podigao pogled sa svoga pripremljenog govora. Ljudi na dunosti u centrali su izmjenjivali osmijehe. Nije se ba esto dogaalo da se sovjetskom mornaru prui mogunost da posjeti drugu zemlju, a posjet atomske podmornice nekoj stranoj, makar i saveznikoj zemlji bio je gotovo bez presedana. ak to vie, za Ruse je Kuba egzotina poput Tahitija, obeana zemlja bijelih pjeanih plaa i zagasitih djevojaka. Ramius je to znao. itao je lanke u Crvenoj zvijezdi i drugim dravnim novinama o radostima sluenja na Kubi. Osim toga, bio je tamo. Ramius je presloio papire u ruci. Dao im je dobre vijesti. - Drugovi! Oficiri i mornari Crvenog oktobral - A sada one loe vijesti koje su svi ekali. - Ovaj zadatak nee biti lagan. Trebat emo uloiti maksimalne napore. Moramo odravati apsolutnu radio- utnju, a operativna rutina nam mora biti savrena! Nagradu e dobiti samo oni koji e je zaista zasluiti. Svaki oficir i svaki mornar, od vaeg komandanta pa do najzelenijeg matrosa, mora izvriti svoju socijalistiku dunost i to dobro! Ako budemo radili zajedno kao drugovi, to novi sovjetski ljudi i jesu, tada emo uspjeti. Vi mladi drugovi bez pomorskog iskustva: sluajte svoje oficire, mimane, svoje starine. Savladajte dobro svoje dunosti i tono ih izvravajte. Na ovom brodu nema malih poslova, malih odgovornosti. ivot svakog ovjeka ovisi o njegovom drugu. Izvravajte dunosti, obavljajte zadatke, i kad zavrimo ovo putovanje bit ete pravi sovjetski mornari! To je sve. - Ramius je maknuo palac s gumba za mikrofon i vratio ga natrag u leite. Govor nije bio lo - zakljuio je - velika mrkva i mala batina. U krmi je podoficir stajao mirno, drei vrui kruh i s uenjem promatrao zvunik na pregradi. To nisu bile njihove prvotne zapovijesti, zar ne? Je li dolo do izmjene planova? Miman mu je pokazao da se vrati na dunost, naceren i blaen zbog mogunosti da tjedan dana provede na Kubi. uo je puno pria o Kubi i kubanskim enama, pa je jedva ekao da se uvjeri jesu li istinite.

21

U centrali je Ramius mozgao. - Pitam se ima li naokolo amerikih podmornica? - Da, zbilja, drue kapetane - kimnuo je kapetan druge klase Borodin, koji je vodio smjenu. - Da upotrijebimo gusjenicu? - Upotrijebite je, drue.- Zaustavite strojeve! - naredio je Borodin. - Strojevi zaustavljeni! - Deurni podoficir kormilar je postavio mainski telegraf na poloaj STOJ. Trenutak kasnije nalog je bio potvren odgovaraem, a nekoliko sekundi nakon toga jednolino tutnjanje strojeva je zamrlo. Borodin je dohvatio telefon i pritisnuo tipkalo stroja. - Drue upravitelju stroja, pripremi gusjenicu za rad. To nije bio slubeni naziv novog pogonskog sistema. On, kao takav, nije ni imao ime, ve samo broj projekta. Nadimak gusje- nica dao mu je mladi strojar koji se bavio unapreenjem podmornica. Ni Ramius ni Borodin nisu znali zato, ali kao to se esto zna dogoditi s tim imenima, ovo je naprosto sjelo. - Spremni, drue Borodine - brzo je odvratio ef stroja. - Otvori poklopce na pramcu i krmi - zapovjedio je nakon toga Borodin. Deurni miman je na kontrolnoj ploi okrenuo etiri prekidaa. Pored svakog se ugasilo zeleno, a upalilo crveno kontrolno svjetlo. Poklopci irom otvoreni, drue. - Pusti gusjenicu. Brzinu polako poveavaj do trinaest vorova. - Polako poveavam do jedan-tri vora - potvrdio je strojar. U trupu, koji je na trenutak bio tih, sada se zauo novi zvuk. Zvuk stroja bio je manji i potpuno drukiji od prijanjega. Zvukovi iz reaktora, uglavnom od pumpi koje su tjerale vodu za hlaenje, bili su gotovo nezamjetljivi. Gusjenica za svoj rad nije koristila veliku snagu. Na mimanovoj stanici indikator brzinomjera bio se spustio na pet vorova, ali se sad opet poeo polako dizati. Naprijed, u raketnom prostoru, gdje su bili nagurani leaji za posadu, desetak je spavaa nakratko otvorilo oi, zamijetivi prekid

22

buke s krme i um elektrinih motora par koraka dalje, od kojih ih je dijelio vrsti trup. Ve prvoga dana na moru bili su dovoljno umorni da zanemare zvukove i iskoriste dragocjenu mogunost za spavanje. - Gusjenica radi normalno, drue kapetane - izvijestio je Borodin. - Odlino. Kormilo na dva-est-nula, kormilaru! - Dva-est-nula, drue. - Kormilar je okrenuo kota nalijevo. USS Bremerton Trideset milja sjeveroistono, podmornica Bremerton plovila je kursom dva-dva-pet i upravo se pojavljivala ispod ledenog pokrivaa. Ta napadna podmornica iz klase 688 upravo je bila na ELINTzadatku* u Karskom moru kad joj je nareeno da krene na zapad prema poluotoku Kola. Ruska strateka podmornica trebala je isploviti tek idui tjedan i Bremertonov kapetan se ljutio zbog tog najnovijeg obavjetajnog propusta. Bio bi na pravom mjestu da prati Crveni oktobar da je isplovio kad je bilo predvieno. Pa ak i sad, ameriki su posluitelji sonara pred par minuta uhvatili sovjetsku podmornicu, usprkos injenici da su putovali etrnaest vorova. - Sonar, zapovjedniku. Komandant Wilson je podigao slualicu. - Zapovjednik, sluam. - Kontakt izgubljen, gospodine. Vijci su joj stali pred par minuta i nisu se opet pokrenuli. Ima neke aktivnosti na istoku, ali strateka podmornica se ugasila. - Vrlo dobro. Vjerojatno se lagano prepustila struji. Pratit emo je u stopu. Ostani budan, efe. Komandant Wilson je razmiljao o tome krenuvi prema stolu s kartama. Dva oficira za praenje cilja iz slube upravljanja vatrom, koji su upravo isplanirali hajku na kontakt, pogledali su zapovjednika da vide to on o tome misli.
* ELINT, kratica za electronic intelligence, elektronsku pijunau (prim. prev.)

23

- Da se mene pita, spustio bih se skoro do dna i polako kruio ba ovdje. - Wilson je obiljeio grubi krug na karti, zaokruivi poziciju Crvenog oktobra. - Hajdemo joj se priuljati. Smanjit emo brzinu na pet vorova i vidjeti moemo li joj prii i opet je uhvatiti po zvuku iz reaktorskog postrojenja. - Wilson se okrenuo palubnom oficiru. Smanji brzinu na pet vorova.Razumijem, komandante. Severomorsk, SSSR U centralnoj potanskoj zgradi u Severomorsku, razvrstava pote je kiselo promatrao kako mu voza kamiona baca velike platnene vree na radni stol i izlazi na vrata. Kasnio je - dobro, ne moe se tako rei, ispravio se slubenik, budui da taj idiot nije doao na vrijeme ni jednom u pet godina. Bila je subota i njemu se nije radilo. Tek pred nekoliko godina uveden je u Sovjetskom Savezu etrdesetsatni radni tjedan. Na nesreu, ta promjena nije dohvatila i tako vitalnu javnu slubu kao to je isporuka pote. I tako, bio je tu, i dalje radio est dana u tjednu - a bez posebne nadoplate! To je sramota, pomislio je, a esto i rekao u svom stanu kad bi s kolegama s posla kartao uz votku i krastavce. Odvezao je uzicu i okrenuo vreu. Ispalo je nekoliko manjih vrea. Nije imalo smisla uriti. Bio je tek poetak mjeseca i jo uvijek ima tjedana da premjeste zadanu kvotu pisama i paketa iz jednog dijela zgrade u drugi. U Sovjetskom Savezu svaki je radnik u vladinoj slubi, pa je tako postojala i poslovica: Sve dok se efovi pretvaraju da nas plaaju, mi emo se pretvarati da radimo. Otvorio je malu potansku vreu i izvukao omotnicu slubenog izgleda naslovljenu Glavnoj politikoj upravi mornarice u Moskvi. Slubenik je zastao, opipavajui omotnicu. Vjerojatno je stiglo s jedne od podmornica stacioniranih u Polarnom, na drugoj strani fjorda. to li pie u pismu?, pitao se razvrstavao, igrajui misaonu igru kojom se zabavljaju svi potari svijeta. Je li to objava da je sve spremno za

24

konani napad na imperijalistiki Zapad? Popis lanova Partije koji nisu na vrijeme platili lanarinu, ili zahtjev za nabavku dodatnih koliina toaletnog papira? Nije se moglo rei. Podmorniari! Sve same primadone - ak i seljaki momci kojima jo gnojnica curi iz nogu paradiraju okolo kao da su lanovi partijske elite. Slubeniku su bile ezdeset dvije godine. U Velikom domovinskom ratu bio je tenkista i sluio u gardijskoj tenkovskoj jedinici pridodanoj Konjevljevom Prvom ukrajinskom frontu. To je, rekao je u sebi, bio muki posao, juriti u akciju na vrhu velikih borbenih tenkova, loviti njemake pjeadince skrivene po rupama. Ti su ljigavci dobili to su zasluili! A u to su se sada pretvorili sovjetski borci? ive po luksuznim brodovima s puno dobre hrane i toplih kreveta. Jedini topli krevet za koji je on znao bio je iznad ispune cijevi tenkovskog dieselmotora - i jo se je za njega morao boriti! To je ludost to je nastalo od svijeta. Sad se mornari ponaaju kao carske princeze i piu tone pisama tamo i ovamo i sve to zovu poslom. Ti razmaeni momci i ne znaju to su patnje. A kakve su im privilegije! Svaka rije koju stave na papir postaje prioritetna poiljka. Cmizdrava pisma curama, uglavnom, a on ovdje mora razvrstavati i subotom da bi to stiglo do njihovih druica - iako im odgovor ne moe stii za barem dva tjedna. To naprosto vie nije kao nekada. Razvrstava je nemarnom kretnjom bacio omotnicu prema vrei pote za Moskvu, na udaljenom kraju stola. Promaio je i ona je pala na betonski pod. Pismo e otii na vlak dan kasnije. Razvrstavaa to nije brinulo. Veeras e biti hokejaka utakmica, najvanija u dosadanjem prvenstvu: Centralna vojska protiv Krila. Kladio se za litru votke na Krila.

25

Morrow, Engleska Halseyjev najvei javni uspjeh bio je i njegova najvea greka. Postavi popularni heroj, legendarne agresivnosti, admiral je zaslijepio kasnije generacije svojim impresivnim intelektualnim mogunostima i pronicavim kockarskim instinktom za... Jack Ryan se namrtio na kompjutor. Zvualo je isuvie kao doktorska disertacija, a to je ve jednom obavio. Pomislio je da itav odlomak izbaci iz memorije, ali se onda predomislio. U uvodu mora slijediti tu nit razmiljanja. Makar bilo i loe, sluilo je kao vodi onomu to je elio rei. Zato se ba uvod ini najteim dijelom povijesne knjige? Ve je tri godine radio na Borbenom mornaru, autoriziranoj biografiji admirala flote Williama Halseyja. Gotovo sav materijal se nalazio na pola tuceta floppy-diskova koji su leali pored njegova Apple kompjutora. - Tata? - Rvanova ki je buljila u njega. - O, kako je danas moja mala Sally? - Dobro. Ryan ju je uhvatio i posjeo u krilo, paljivo odmaknuvi stolicu od tastature. Sally se ve okuala na mnogim igrama i obrazovnim programima, pa je povremeno mislila da se sad moe uhvatiti i Wordstara. Jednom je to rezultiralo gubitkom dvadeset tisua rijei elektronski zabiljeenog rukopisa. I batinama. Naslonila je glavu na oevo rame. - Ne izgleda mi dobro. to to brine moju malu curicu? - Da, zna tata, vidi, skoro je Boi i... nisam sigurna da Djed Mraz zna gdje smo. Nismo gdje i prole godine. - Oh, razumijem. I ti se boji da nee doi? -Aha. - Zato me to ranije nisi pitala? Naravno da e doi. Obeajem. - Obeaje? - Obeajem.

26

- U redu. - Poljubila je oca i izjurila iz sobe natrag gledati crtice na televiziji. Ryanu je bilo drago to ga je prekinula. Nije htio zaboraviti kupiti nekoliko stvari kad odleti u Washington. Izvukao je iz ladice u stolu disketu i ubacio je u rezervni disk-drive. Nakon to je oslobodio ekran, nanizao je boini popis, stvari koje je trebalo kupiti. Jednostavnom komandom kopija popisa bila je ispisana na prikljunom tampau. Ryan je otrgnuo papir i spremio ga u novanik. Nije mu se ba radilo u subotu ujutro. Odluio se poigrati s djecom. Napokon, gotovo itav idui tjedan bit e u Washingtonu. V. K. Konovalov Sovjetska podmornica V. K. Konovalov milila je iznad tvrdog pjeanog dna Barentsova mora brzinom od tri vora. Nalazila se u jugozapadnom kutu kvadranta 54 -90 i posljednjih deset sati je lutala gore-dolje linijom sjever-jug ekajui da Crveni oktobar stigne na poetak vjebe OKTOBARSKI MRAZ. Kapetan druge klase Viktor Aleksejevi Tupoljev polako je koraao oko postolja periskopa u centrali svoje male, brze napadne podmornice. ekao je da se pojavi njegov stari mentor i nadao se da e ga prevariti s par trikova. Sluio je pod Uiteljevom komandom dvije godine. Bile su to dobre godine i premda je svog biveg komandanta drao pomalo cinikom, osobito u pogledu Partije, bez oklijevanja je mogao potvrditi Ramiusovo znanje i vjetinu. A on, Tupoljev, sad ve treu godinu komandant, bio je jedan od Uiteljevih najblistavijih uenika. Njegov sadanji brod bila je potpuno nova Alfa, najbra podmornica ikad napravljena. Mjesec dana ranije, dok je Ramius opremao Crveni oktobar, Tupoljev i tri njegova oficira su odletjeli dolje da vide model podmornice koja je trebala biti ogledni trup za testiranje prototipa novog pogonskog sistema. Dugaka trideset dva metra, s diesel i elektrinim pogonom, bila je smjetena u Kaspijskom jezeru, daleko od oiju imperijalistikih pijuna, u pokrivenom doku, skrivena od

27

njihovih fotografskih satelita. Ramius je pomagao u razvoju gusjenice i Tupoljev je prepoznao trag majstora. Bit e ga jako teko otkriti. Meutim, ne i nemogue. Nakon to je tjedan dana pratio model sjevernim dijelom Kaspijskog jezera u barka- si na elektrini pogon, teglei najbolji pasivni sonar proizveden u njegovoj zemlji, zakljuio je da je naao manu. Ne veliku, ali dovoljnu da je iskoristi. Naravno, uspjeh se nije mogao garantirati. Nije se natjecao sa strojem nego i s kapetanom koji je njime zapovijedao. Tupoljev je odluno poznavao ovo podruje. Voda je bila gotovo savreno izotermalna; nije bilo termalnih slojeva ispod kojih bi se podmornica mogla sakriti. Bili su daleko od slatkovodnih rijeka na sjevernoj obali Rusije, pa nije trebalo brinuti o bazenima i stijenkama razliitog saliniteta koji bi ometali njihove pretrage sa sonarom. Konovalov je imao najbolje sonarne sisteme koje je Sovjetski Savez proizveo, blisku kopiju francuskoga DUUV - 23, ali poneto usavrenog, kako su izjavili tehniari u tvornici. Tupoljev je planirao oponaati ameriku taktiku polagane plovidbe, s brzinom tek dovoljnom da kormilo slua, savreno tih, ekajui da Crveni oktobar prede preko njegova kursa. Potom e izbliza slijediti svoj plijen i u brodski dnevnik unositi svaku promjenu kursa i brzine, pa e, kad za nekoliko tjedana usporede brodske dnevnike, Uitelj vidjeti da je njegov nekadanji uenik odigrao vlastitu pobjedniku igru. Ve je bilo vrijeme da to netko uini. - Ima neto novo na sonaru? - Tupoljev je postajao sve napetiji. Strpljivost mu nije bila jaa strana. - Nita novo, drue komandante. - Starpom je prstom lupnuo po kriiu na karti, ucrtanoj poziciji Rokosovskog, nuklearne podmornice iz klase Delta, koju su bili slijedili ve nekoliko sati u istom podruju. Prijatelj nam jo uvijek krstari u laganom krugu. Misli li da bi nas Rokosovski htio zbuniti? Je li to kapetan Ramius sredio s njim da bude tu kako bi nam iskomplicirao zadatak?

28

I Tupoljev je to ve bio pomislio. - Moda, ali mislim da nije. Tu je vjebu isplanirao Korov osobno. Naredbe su nam bile zapeaene, a isto tako i Markove. Dodue, admiral Korov je stari prijatelj naega Marka. - Tupoljev je zastao na trenutak i odmahnuo glavom. - Ne. Korov je astan ovjek. Mislim da Ramius stie ovamo najsporije to moe. Da nas uini nervoznima, da se ponemo preispitivati. On zna da emo ga loviti i u skladu s tim e podesiti svoje planove. Moda e pokuati ui u kvadrant iz nekog neoekivanog pravca - ili probati da nas u tako neto uvjeri. Nikad nisi sluio pod Ramiusom, drue porunice. On je lisac, pravi stari lisac sijede njuke. Mislim da emo nastaviti patrolirati kao i dosad, jo slijedea etiri sata. Ako ih do tada ne otkrijemo, prijei emo na krajnji jugoistoni kut kvadranta i probijati se do sredita. Da. Tupoljev nije ni oekivao da e ovo biti lako. Ni jedan komandant napadne podmornice nije dosad doveo Ramiusa u nepriliku. Odluio je biti prvi, a teina zadatka samo e potvrditi njegovu smjelost. Za godinu ili dvije, Tupoljev je planirao biti novi Majstor.

Crveni oktobar Na Crvenom oktobru nije postojao osjeaj za doba dana. Jer, sunce nije ni izlazilo ni zalazilo, a dani u tjednu nisu imali nikakvog posebnog znaenja. Za razliku od povrinskih brodova koji su mijenjali satove da bi ih uskladili s lokalnim vremenom, podmornice su se uglavnom drale uvijek jedne odreene vremenske zone. Za amerike podmornice to je bilo Zulu, ili srednje grinviko vrijeme. Crveni oktobar je koristio standardno moskovsko vrijeme, koje je po normalnom raunanju bilo sat vremena prije standardnog vremena da bi se utedilo na potronim sredstvima.

29

Ramius je uao u centralu usred prijepodneva. Kurs im je sad bio dva-pet-nula, brzina trinaest vorova i podmornica je plovila trideset metara iznad dna u zapadnom kutu Barentsova mora. Za nekoliko sati dno e se spustiti u ponornu ravnicu, koja e im omoguiti da rone jo dublje. Ramius je najprije prouio kartu, a onda i itav niz instrumenata koji su prekrivali obje strane pregrada u odjeljku. Napokon je neto zabiljeio u knjizi naredbi. - Porunice Ivanov! - otro se obratio mlaem oficiru smjene. - Da, drue komandante! - Ivanov je bio najzeleniji oficir na brodu, tek izaao iz Lenjinove komsomolske kole u Lenjingradu, blijed, mrav i revan. - Sazvat u sastanak starijih oficira u blagovaonici. Vi ete biti oficir smjene. To vam je prva plovidba, Ivanov. Kako vam se svia? - Bolje je nego to sam mislio, drue komandante. - Ivanov je pokazao vee oduevljenje nego to je mogao osjeati. - To je dobro, drue porunice. Obiavam mladim oficirima preputati to odgovornije zadatke. Dok mi stariji oficiri budemo drali tjedni politiki sastanak, wete zapovijedati ovim brodom! Sigurnost ovoga broda i cjelokupne posade je u vaim rukama! Nauili su vas sve to trebate znati, a moja se uputstva nalaze u knjizi naredbi. Ako otkrijemo drugu podmornicu ili povrinski brod, smjesta ete me obavijestiti i odmah zapoeti s vjebom izmicanja. Ima li kakvih pitanja? - Ne, drue komandante. - Ivanov se ukrutio u stavu mirno.- Dobro. Ramius se nasmijeio. - Pavle Iljiu, ovo ete zauvijek zapamtiti kao jedan od velikih trenutaka u vaem ivotu. Znam to, jer se jo uvijek sjeam svoje prve smjene. Ne zaboravite svoje zadatke i svoju odgovornost! Ponos se zacaklio u mladievim oima. teta zbog svega to e mu se dogoditi, pomislio je Ramius, i dalje uitelj. Na prvom pregledu Ivanov je djelovao kao da posjeduje sve odlike dobrog oficira.

30

Ramius se ustro zaputio prema krmi u brodsku ambulantu. - Dobro jutro, doktore. - Dobro jutro, drue kapetane. Vrijeme je za politiki sastanak? Petrov je itao uputstva za rukovanje novim rendgenskim aparatom. - Da, jeste, drue doktore, ali mislim da vi ne biste trebali biti na njemu. Ima neto drugo to bih htio da uinite. Dok e stariji oficiri biti na sastanku, imat u tri mlaca u smjeni u centrali i strojarskim prostorima. - Oh? - Petrovu su se rairile oi. Prolo je podosta godina otkako je posljednji put bio na podmornici. Ramius se nasmijeio. - Budite mirni, drue. Znate i sami da iz blagovaonice mogu za dvadeset sekundi doi u centralu, a isto toliko treba i drugu Melekinu da stigne do svog dragocjenog reaktora. Prije ili kasnije nai mladi oficiri moraju nauiti da budu samostalni. Vie volim da to bude prije. Htio bih da ih drite na oku. Znam da svi oni imaju dovoljno znanja da izvravaju svoje dunosti. Htio bih saznati imaju li i temperamenta. Ako ih Borodin ili ja budemo motrili, nee se ponaati normalno. Osim toga, to je medicinska prosudba, zar ne? - Ah, htjeli biste da promatram kako reagiraju u izvravanju svojih obaveza? - I to bez optereenja da ih promatra neki stariji oficir - potvrdio je Ramius. - Mladim se oficirima mora pustiti da odrastu - ali ne previe. Ako primijetite neto vano, odmah ete me izvijestiti. Tu ne bi trebalo biti problema. Na otvorenom smo moru, nema prometa, a reaktor radi samo s djeliem svoje pune snage. Prvi test za mlade oficire bi trebao biti lagan. Pronaite neki izgovor to hodate gore-dolje i drite djecu na oku. Pitajte ih to to rade. Petrov se nasmijao. - Ah, na taj nain i mene elite nauiti nekim stvarima, drue kapetane? Priali su mi o vama u Severomorsku. Dobro, bit e kao to elite. Ali, to e mi biti prvi proputeni politiki sastanak nakon nekoliko godina.

31

- Po onome to vam stoji u kartonu, Jevgenije Konstantinoviu, mogli biste Politbiro poduavati u partijskoj doktrini. - to nita ne govori o lijenikim sposobnostima, pomislio je u sebi Ramius. Kapetan je krenuo prema blagovaonici da se pridrui svojim oficirima koji su ga ekali. Posluitelj je ostavio nekoliko punih ajnika, te crni kruh i maslac da se usput prezalogaji. Ramius je pogledao rub stola. Kapi krvi su ve odavno bile izbrisane, ali on se tono mogao sjetiti kako je sve izgledalo. To je, razmiljao je, bila razlika izmeu njega i ovjeka kojeg je ubio. Ramius je imao savjest. Prije no to je sjeo, zakljuao je za sobom vrata. Njegovi su oficiri svi sjedili u stavu mirno, budui da prostorija nije bila dovoljno velika da stoje, kad bi se jednom sjedala rastvorila. Nedjelja je bila normalan dan za odravanje politike obuke na moru. Inae bi Putin predsjedavao, itajui neke Pravdine komentare, uz pratnju odabranih citata iz Lenjinovih djela i diskusije o poukama koje je valjalo izvui iz tih navoda. Sve je bilo vrlo nalik crkvenom obredu. Sa smru zampolita, ova je dunost zapala komandanta, ali je Ramius sumnjao da pravila predviaju takav dnevni red i za dananji sastanak. Svaki oficir u ovoj sobi bio je lan njegove zavjere. Ramius je iznio njihove planove - bilo je nekih manjih izmjena koje nije nikome ni spomenuo. A onda im je rekao i za pismo. - Znai, povratka nema - primijetio je Borodin. - Svi smo se sloili oko ove akcije. I sada je trebamo izvriti. - Na njegove su rijei reagirali ba onako kao to je i oekivao - trijezno. Bolje nisu ni mogli. Svi su bili samci; ni jedan nije ostavio ni enu ni djecu. Svi su bili dobri lanovi Partije, s lanarinom plaenom do kraja godine i partijskim knjiicama na prvom mjestu - "odmah pored srca". I svi su osjeali duboko nezadovoljstvo, a u ponekim sluajevima i mrnju prema sovjetskoj vladi. Planiranje je poelo ubrzo nakon smrti njegove Natalije. Bijes koji je gotovo nesvjesno potiskivao tokom itavog ivota, izbio je tako estoko i

32

strastveno da se jedva uspijevao suzdravati. Postigao je to samo zahvaljujui dugogodinjoj samokontroli, a dugogodinja pomorska obuka mu je omoguila da odabere i najbolju moguu osvetu. Ramius jo nije bio poao u kolu kad je od druge djece po prvi put uo prie o tome to je njegov otac Aleksandar poinio u Litvi 1940. i 1944. nakon sumnjivog osloboenja od Nijemaca. O njegovim roditeljima se samo aputalo. Jedna je djevojica Marku ispriala priu, koju je ovaj prepriao svom ocu Aleksandru, da bi s neshvaanjem i uasom ubrzo saznao da je otac djevojice nestao po brzom postupku. Zbog te nenamjerne greke, Marka su igosali kao dounika. Obiljeen tim imenom jer je poinio zloin - a drava to nipoto nije drala zloinom - iji dosezi mu nikada nisu prestali muiti savjest, vie nikada nije nita prenio. U godinama dok se formirao, kada je Ramius stariji vladao Centralnim komitetom partije Litve u Vilnusu, djeaka bez majke je podigla baka po ocu, to je bila uobiajena praksa u zemlji opustoenoj etverogodinjim nemilosrdnim ratom. Njen jedini sin rano je napustio kuu da bi se pridruio Lenjinovoj Crvenoj gardi, a dok njega nije bilo ona je ivjela po starom, odlazei na misu svakoga dana sve do 1940. i nikada ne zaboravljajui svoj vjerski odgoj. Ramius ju je pamtio kao enu sijede kose koja mu je priala divne prie prije spavanja. Religiozne prie. Za nju bi bilo previe opasno da vodi i Marka na vjerske obrede koji nisu bili nikada potpuno satrti, ali ga je uspjela krstiti kao rimokatolika, ubrzo nakon to ga je otac ostavio kod nje. Nikada to nije rekla Marku. Rizik je bio prevelik. Katolianstvo je u baltikim dravama bilo gueno na brutalan nain. To je bila religija, a kad je odrastao Marko je nauio da je marksizam-lenjinizam vrlo nepovjerljiv bog koji ne tolerira nikakve suparnike odanosti.

33

Baka Hilda mu je priala prie iz Biblije, od kojih je svaka imala pouku o dobru i zlu, vrlini i nagradi. Kao djetetu uglavnom su mu bile zabavne, ali nikada ih nije spomenuo ocu, jer je znao da Aleksandar to nije odobravao. Nakon to je stariji Ramius opet preuzeo kontrolu nad sinovljevim ivotom, to vjersko obrazovanje je izblijedilo u Markovom sjeanju, ni potpuno zapameno, ni sasvim zaboravljeno. Kao djeak, Ramius je vie osjeao nego shvaao da sovjetski komunizam zapostavlja osnovne ljudske potrebe. U pubertetu su njegove sumnje poele dobivati jasan oblik. Narodno dobro je bilo itekako hvalevrijedan cilj, ali zanemarujui ljudsku duu marksizam je ogolio osnove ljudskog dostojanstva i individualnih vrijednosti. Osim toga, odbacio je objektivna mjerila pravde i etike koja su, spoznao je, osnovna batina religije u civiliziranom drutvu. Od najranije zrelosti Marko je imao vlastita poimanja dobrog i loeg, poglede koje nije dijelio s Dravom. Prema njima je mjerio vlastita i tuda djela. Sve je to vrlo paljivo prikrivao. Sluilo mu je kao sidro za duu, a kao i svako sidro i ovo je bilo skriveno duboko ispod povrine. Premda se ve kao djeak borio s prvim sumnjama u svoju zemlju, nitko to nije mogao primijetiti. Poput sve sovjetske djece, Ramius je postao mali Oktobrist, potom i pionir. Paradirao je pored neizbjenih ratnih svetinja u nalatenim izmama i krvavocrvenoj marami i ozbiljno drao strau nad ostacima nekog nepoznatog vojnika, prigrlivi na grudi PPS automatigraku i izravnavi mu muicu tono prema vjeitoj vatri. Ozbiljnost u obavljanju te dunosti nije bila sluajna. Kao djeak, Marko je bio uvjeren da su junaci ije je grobove tako predano uvao, svoju sudbu prihvatili s onim nesebinim heroizmom kojeg je vidio u nebrojenim ratnim filmovima u lokalnom kinu. Borili su se protiv omraenih Nijemaca da bi zatitili ene, djecu i starce iza linija. I kao plemiki sin u staroj Rusiji, osobito je bio ponosan to je sin partijskog rukovodioca. Na stotine puta prije svoje

34

pete godine uo je da je Partija dua naroda; jedinstvo Partije, Naroda i Drave bilo je sveto trojstvo Sovjetskog Saveza, premda je jedan segment bio vaniji od ostalih. Njegov se otac lako uklapao u filmsku sliku partijskog aparatika. Strog ali poten, vrlo esto odsutan, taj oporo dobri ovjek bi Marku donosio svakakve poklone i brinuo se da sin partijskog sekretara uiva sve prednosti koje mu je mogao osigurati. Iako je izvana bio model sovjetskog djeteta, u sebi se pitao zato se ono to je nauio od oca i u koli sukobljava s ostalim lekcijama iz mladosti. Zato neki roditelji nisu dali svojoj djeci da se igraju s njim? Zato bi mu njegovi kolski drugovi u prolazu znali dobaciti runu i okrutnu, pogrdnu rije za dounika? Njegov otac i Partija su tvrdili da je dojavljivanje patriotski in, ali nakon to je to jednom uinio, svi su ga izbjegavali. Boljelo ga je to podrugivanje, ali se ni jednom nije poalio ocu, znajui da bi to bilo zlo. Neto je bilo jako krivo - ali to? Odluio je da sam mora pronai odgovore. Marko je svojevoljno postao individualist u razmiljanju, pa je tako, i ne znajui, poinio ozbiljan grijeh u komunistikom panteonu. Izvana uzoran sin lana Partije, paljivo je igrao igru, u skladu sa svim pravilima. Obavljao je dunosti u svim partijskim organizacijama i uvijek bi se prvi dobrovoljno javljao na najgore zadatke namijenjene djeci koja su teila lanstvu u Partiji, znajui da je to jedini put da se u Sovjetskom Savezu uspije ili makar udobno ivi. Postao je dobar sporta. Ne u momadskim sportovima - bavio se atletikom, gdje se mogao natjecati kao pojedinac i odmjeriti dostignua drugih. Kako su godine odmicale, nauio je da se tako ponaa u svemu, da promatra i procjenjuje postupke svojih sugraana i oficira s hladnim odmakom, a iza bezizraajnog lica skriva zakljuke. U osmoj godini, za vrijeme ljeta, ivot mu je krenuo sasvim novim tokom. Budui da se nitko nije htio igrati s malim "dounikom", lutao je ribarskim pristanitem u malom selu gdje je ivjela njegova baka. Svakog jutra je isplovljavala flotila starih drvenih amaca u alosnom

35

stanju, uvijek pod nadzorom patrolnih amaca kojima su upravljali ljudi iz MGB-a - kako se tada zvao KGB - graniari, da bi ponjeli skromnu etvu iz Finskog zaljeva. Njihov je ulov lokalnu prehranu nadopunjavao bjelanevinama, a ribarima osiguravao minimalnu zaradu. Jedan od kapetana na tim starim amcima bio je stari aa. Oficir u caristikoj mornarici, pobunio se s posadom krstarice Aurora, i pomogao upaliti iskru u lancu dogaaja koji su izmijenili sliku svijeta. Marko je to saznao tek mnogo godina kasnije da posada Aurore nije pristala uz Lenjina, pa ju je divljaki savladala Crvena garda. aa je zbog svoje uloge u toj kolektivnoj nepromiljenosti proveo dvadeset godina u radnom logoru, pa je bio osloboen tek kad je poeo Veliki domovinski rat. Rodini su zatrebali iskusni pomorci da kao piloti uvedu brodove u luke Murmanska i Arhangelska, u koje su Saveznici dovozili oruje, hranu i raznu robu za funkcioniranje moderne vojske. aa je u gulagu nauio lekciju: djelotvorno i dobro je obavljao svoje dunosti, ne traei nita zauzvrat. Zahvaljujui tome, nakon rata su mu dali neku vrstu slobode, pravo da pod neprekidnom paskom obavlja posao od kojeg su mu pucala leda. Kad ga je Marko upoznao, Sai je bilo preko ezdeset i bio je gotovo potpuno elav, sa starim, izmuenim miiima, okom mornara i talentom za pripovijedanje od kojeg je mladac samo irio oi. Bio je najnii oficir pod uvenim admiralom Makarovim u Port Arthuru 1906. Vjerojatno najbolji pomorac u ruskoj povijesti, Makarov je uivao takvu reputaciju rodoljuba i domiljatog pomorskog borca da je ak i komunistika vlada puno kasnije nazvala jednu raketnu krstaricu njegovim imenom. Isprva oprezan radi djeakove reputacije, aa je u njemu vidio neto to drugi nisu. Djeak bez prijatelja i mornar bez obitelji, postali su prijatelji. aa je sate i sate priao i prepriavao kako je bio na admiralskom brodu Petropavlovsku i sudjelovao u jednoj ruskoj pobjedi nad omrznutim Japancima - ali mu je bojni brod potonuo, a admiral poginuo od mine pri povratku u luku. Nakon toga je aa poveo svoje ljude kao pomorsku

36

pjeadiju, dobivi tri ordena za hrabrost u bici. To iskustvo - ozbiljno je prstom mahnuo djeaku - mu je otkrilo bezumnu pokvarenost caristikog reima i uvjerilo ga da se prikljui jednom od prvih mornarikih sovjeta, kad je takav in znaio sigurnu smrt u rukama Obrane, tajne carske policije. Ispriao je vlastitu verziju oktobarske revolucije iz uzbudljive perspektive oevica. No aa je vrlo paljivo izbjegao sva kasnija zbivanja. Dopustio je Marku da plovi s njim i nauio ga osnovama pomorstva, pa je to bilo presudno to se djeak jo prije desete godine odluio za sudbinu na moru. Tu je vladala sloboda koju nikada nije mogao imati na kopnu. Djeak koji je stasao u ovjeka, osjetio je romantiku tog poziva. Bilo je i opasnosti, ali tokom itavog ljeta, malim, jednostavnim lekcijama aa je nauio djeaka da priprema, znanje i disciplina mogu izai na kraj s bilo kojom vrstom opasnosti, da je ispravno suprotstavljanje opasnosti neto ega se ovjek ne treba bojati. Kasnijih godina e se Marko esto sjeati znaaja koje je to ljeto imalo za njega i pitati se kako je mogla zavriti Saina karijera da je drugi dogaaji nisu prekinuli. Na kraju tog dugog baltikog ljeta Marko je ocu ispriao o Sai, pa ga je ak i poveo da upozna starog morskog vuka. Stari Ramius je bio izuzetno impresioniran njime i svim onim to je uinio za njegova sina, pa je uredio da aa dobije zapovjednitvo nad novijim, veim brodom i pogurnuo ga na popisu za dobivanje stana. Marko je gotovo povjerovao da Partija moe initi dobra djela - i da je on sam uinio svoje prvo muevno dobroinstvo. Meutim, stari je aa umro slijedee zime i dobroinstvo vie nije imalo smisla. Mnogo godina kasnije, Marko je shvatio da uope nije znao prezime svog prijatelja. ak i nakon tolikih godina vjerne slube rodini, aa je bio graanin drugog reda. U trinaestoj je Marko otputovao u Lenjingrad i krenuo u Nahimovljevu kolu. I tu je donio odluku da e postati profesionalni pomorski oficir. Marko e slijediti zov pustolovina koji je stoljeima vabio mlade ljude na more. Nahimovljeva kola je bila posebna

37

trogodinja pripremna kola za mladie koji su se odluili za pomorski poziv. Sovjetska mornarica je u to vrijeme bila neto malo vea od obrambene obalne snage, ali je Marko svakako elio da postane njezin dio. Otac ga je nagovarao na ivot partijskog slubenika, obeavajui mu brzo napredovanje, udoban ivot i mnogo privilegija. No Marko je htio samo ono to moe dobiti vlastitim zaslugama, a ne da bude zapamen kao privjesak "osloboditelja" Litve. A ivot na moru je nudio romantiku i uzbuenje, pa se ak i sluenje Dravi moglo podnijeti. Mornarica je imala slabu tradiciju. Marko je osjetio da tu ima puno prostora za razvoj i vidio da su mnogi budui mornariki kadeti ba kao i on, politiki neangairani i nesvrstani koliko je to bilo mogue u tako pomno kontroliranom drutvu. Mladii su napredovali u prvim zajednikim iskustvima. to se vie bliila matura, njegova se klasa okuavala na raznim jedinicama ruske flote. Ramius se odmah zaljubio u podmornice. U to vrijeme one su bile malene, prljave, i smrdile iz otvorenih kaljua koje su posade koristile kao konvencionalne zahode. Istovremeno, podmornice su bile jedine ofanzivne mornarike jedinice, a Marko je od poetka htio biti na samoj otrici. Sluao je dovoljno predavanja iz pomorske povijesti da zna kako su podmornice gotovo dvaput unitile englesko pomorsko carstvo i uspjeno ukopile japansku ekonomiju. To mu se jako svialo; bilo mu je drago da su Amerikanci smrvili japansku mornaricu, koja je zamalo ubila njegova mentora. Maturirao je u Nahimovljevoj koli kao prvi u klasi i dobio pozlaeni sekstant za umjenost u teorijskoj navigaciji. Kao najbolji u klasi, Marko je mogao birati kolu koju eli. Odabrao je Viu mornariku kolu za podvodnu navigaciju s imenom Lenjinskog komsomola, WMUPP, i danas glavnu podmorniku kolu u Sovjetskom Savezu. Pet godina provedenih u WMUPP bile su najzahtjevnije godine njegova ivota, budui da je odluio ne samo da uspije, ve i da nadmai sve ostale. U svim predmetima, svake godine bio je najbolji u klasi.

38

Njegov esej o politikom znaenju sovjetske pomorske moi bio je proslijeen Sergeju Georgijeviu Gorkovu, tada glavnom zapovjedniku Baltike flote i jednom od najperspektivnijih ljudi sovjetske mornarice. Gorkov je dao da esej objavi Morskoi zbornik, vodei sovjetski pomorski asopis. To je bio obrazac napredne partijske misli, sa est razliitih Lenjinovih citata. U to vrijeme Markov je otac bio lan-kandidat Prezidija, kako se tada zvao Politbiro, i bio je vrlo ponosan na svoga sina. Stariji Ramius nije bio glup. Napokon je spoznao da je Crvena flota u snanom zamahu i da e njegov sin u njoj jednoga dana zauzimati vaan poloaj. Pod njegovfm utjecajem sin je naglo napredovao u karijeri. U tridesetoj Marko je dobio svoju prvu komandu i enu. Natalija Bogdanova bila je ki jo jednog lana Prezidija, koji je, obavljajui diplomatske zadatke, sa svojom obitelji obiao itav svijet. Natalija nije nikada bila zdrava djevojka. Nisu imali djece, sva tri pokuaja zavrila su spontanim pobaajem, od kojih ju je posljednji gotovo ubio. Bila je lijepa, tankoutna ena, profinjena u sovjetskim okvirima, koja je muevljev prolazni engleski izbrusila amerikim i engleskim knjigama - jasno, politiki ispravnima, uglavnom djelima zapadnjakih ljeviara, ali i mrvicama prave knjievnosti, ukljuujui Hemingwaya, Twaina i Uptona Sinclaira. Uz njegovu mornariku karijeru, Natalija mu je bila centar ivota. Njihov brak, prekidan dugim izbivanjima i radosnim povracima, uinio je ljubav jo dragocjenijom nego to je mogla biti. Kada je poela izgradnja prve klase sovjetskih nuklearnih podmornica, Marko se naao u brodogradilitu uei kako se konstruiraju i grade elini morski psi. Uskoro je postao poznat kao ovjek koga je teko zadovoljiti u svojstvu mlaeg inspektora kontrole kvalitete. Bio je svjestan da e njegov vlastiti ivot ovisiti o umjenosti tih esto pijanih zavarivaa i montera. Postao je strunjak u gradnji nuklearnih podmornica, proveo dvije godine kao starpom, a onda dobio svoju prvu nuklearnu podmornicu. To je bila napadna podmornica iz

39

klase Novembar, prvi grubi pokuaj Sovjeta da naprave napadaki brod kakvih-takvih borbenih kvaliteta i velikog akcionog radijusa, da bi ugrozili zapadno brodovlje i linije opskrbe. Samo mjesec dana kasnije njena je blizankinja doivjela ozbiljnu nezgodu na reaktoru blizu norveke obale, pa je Marko odmah morao stupiti na scenu. U skladu s nareenjima, uspjeno je spasio posadu, a onda potopio nesposobnu podmornicu, kako zapadne mornarice ne bi doznale njene tajne. Oba zadatka je izveo vjeto i znalaki, to je bio itekako znaajan podvig za mladog zapovjednika. Uvijek je osjeao da nakon dobro izvedene akcije nekako treba nagraditi svoje potinjene, a u to vrijeme je i zapovjednik flote bio istog miljenja. Marko se uskoro preselio na novu - Charlie I- klasu podmornica. Ljudi poput Ramiusa su stalno izazivali Amerikance i Britance. Marko nije gajio nikakve iluzije. Znao je da Amerikanci imaju dugo iskustvo u pomorskom ratovanju - njihov najvei borac, Jones, neko je sluio i u ruskoj mornarici, pod caricom Katarinom. Legendarna je bila lukavost njihovih podmornica, i Ramius se osjeao bijedno u usporedbi s posljednjim amerikim ratnim kadrom, ljudima koji su izdrali znojni strah podvodne bitke i potpuno porazili cijelu jednu suvremenu mornaricu. Smrtno ozbiljna igra skrivaa koju je igrao s njima nije bila nimalo laka, tim vie to su u razvoju podmornica bili mnogo godina ispred Sovjeta. Pa ipak, ak i tada je zabiljeio nekoliko pobjeda. Ramius je postepeno nauio igrati po amerikim pravilima, brino vjebajui svoje oficire i posadu. Ljudi su mu rijetko bili pripremljeni kako je on htio - to je i dalje najvei problem sov- jetske mornarice - no dok su drugi zapovjednici psovali svoje ljude zbog greaka, Marko je te greke ispravljao. Njegova prva podmornica iz klase Charlie bila je prozvana "Vilnius akademija". Bilo je u tom imenu malo i poruge zbog njegova polulitavskog podrijetla - iako ga je rodila Ruskinja u Lenjingradu, pa se kao takav i pisao u meunarodnom pasou - premda je to prije svega bilo priznanje

40

da mu oficiri dolaze poluobueni, a odlaze spremni za napredovanje i eventualnu komandu. Isto je vrijedilo i za regrutirane mornare. Ramius nije doputao kanjavanje i primitivno zastraivanje, inae uobiajeno u itavoj sovjetskoj vojsci. Drao je svojim zadatkom da od ovjeka napravi kompletnog pomorca, pa je postizao vei postotak unovaenih koji su ostajali u mornarici od bilo kojeg drugog komandanta podmornice. Svaki deveti miman u podmornicama Sjeverne flote bio je profesionalac iz Ramiusove kole. Njegovi kolege, zapovjednici podmornica s veseljem su primali na svoj brod njegove starine, od kojih su mnogi napredovali do oficirske kole. Nakon osamnaest mjeseci ozbiljnog posla i marljivog vjebanja, Marko i njegova Vilnius akademija bili su spremni za igru make i mia. Naletio je u Norvekom moru na ameriku podmornicu Triton i nemilosrdno je proganjao punih dvanaest sati. Kasnije je, s nemalim zadovoljstvom primijetio da je podmornica Triton ubrzo bila povuena, jer se, kako je bilo reeno, tako veliki brod pokazao nesposobnim da se nosi s najnovijim sovjetskim tipovima. Bezduno je ganjao britanske i norveke podmornice s diesel-motorima na koje bi povremeno naletio dok bi vozio u norkl reimu, i esto ih podvrgavao estokom bievanju sonarom. Jednom je ak uhvatio i ameriku strateku podmornicu i uspio odravati kontakt s njom gotovo dva sata, prije no to je kao duh iezla u crnim dubinama. Brzi rast sovjetske mornarice i potreba za kvalificiranim oficirima na poetku njegove karijere sprijeila je Ramiusa da ode na Frunze akademiju. To je bio normalni sin qua non napredovanja u svim rodovima sovjetske armije. Akademija Frunze u Moskvi, pored starog Novodjeviijeg manastira, dobila je ime po heroju Revolucije. Bila je to glavna kola za visoki komandni kadar i iako se Ramius nije u njoj kolovao, zahvaljujui rezultatima koje je pokazao kao operativni komandant, ponueno mu je mjesto instruktora. To je zavrijedio iskljuivo vlastitim zaslugama i njegov otac na visokom poloaju na to nije mogao utjecati. Ramiusu je to bilo vano.

41

Ravnatelj pomorskog odsjeka u Frunzeu rado je predstavljao Marka kao "naeg pokusnog pilota za podmornice". Njegova je nastava postala prvorazredna atrakcija ne samo za pomorske oficire u Akademiji, ve i za mnoge druge koji su dolazili sluati predavanja o pomorskoj povijesti i mornarikoj strategiji. Vikende je provodio u slubenoj oevoj aci u selu ukovo - l, piui prirunike za podmornike operacije i vjebanje posade, te potanje opise idealne napadne podmornice. Neke od njegovih ideja bile su dovoljno kontroverzne da uzrujaju njegovog nekadanjeg zatitnika Gorkova, u to vrijeme glavnog zapovjednika cijele sovjetske mornarice - no stari admiral nije ba sasvim nezadovoljan. Ramius je predlagao da bi oficiri u podmornikoj slubi trebali raditi u istoj klasi broda - jo bolje, na istom brodu - vie godina, da bi to bolje ovladali znanjima i srodili se s mogunostima svoga broda. Vjeti kapetani, predloio je, ne bi trebali biti siljeni da naputaju svoje komande zbog uredskih napredovanja. Tu je pohvalio praksu Crvene armije koja ostavlja svoje operativne komandante u slubi koliko god to oni ele, i namjerno usporedio svoje poglede na taj problem s praksom u imperijalistikim mornaricama. Isticao je potrebu produene obuke u floti, dueg roka sluenja za obine mornare, i zalagao se za bolje ivotne uvjete na podmornicama. Za neke ideje je bilo razumijevanja u visokim komandnim krugovima, a za neke ne, pa je Ramius znao da mu nije sueno da jednom ima vlastiti admiralski brod. Tada mu to nije bilo ni vano. Previe je volio svoje podmornice i ne bi ih napustio zbog komande nad eskadrom pa ak ni flotom. Nakon to je zavrio na Frunzeu, zaista je postao probni pilot na podmornicama. Marko Ramius, sada kapetan prve klase, provozao bi svaki prvi brod u klasi podmornica da "napie knjigu" o njenim prednostima i slabostima, da razvije operativne rutine i nain obuke. Bio je na prvoj Alfi, prvoj Delti i Typhoonu. Osim jedne udesne nezgode na Alfi, njegova je karijera bila neprekinuta pria o uspjeno izvrenim zadacima.

42

Usput je postao mentor mnogim mladim oficirima. esto se pitao to bi aa mislio da ga vidi kako pouava bezbroj revnih mladia zahtjevnom umijeu podmornikih operacija. Mnogi od njih su ve i sami postali zapovjednici; mnogi nisu uspjeli. Ramius je bio zapovjednik koji se jako brinuo za one koji su mu se dopali - ali isto tako i za one koji nisu. Postojao je jo jedan razlog zbog kojeg nije mogao postati admiral: nije elio promicati oficire iji su oevi bili moni poput njegovog, no ije sposobnosti nisu bile zadovoljavajue. Nikada nije imao miljenika kad bi dunost bila u pitanju i sinovi nekolicine visokih partijskih funkcionera dobili su nezadovoljavajue karakteristike usprkos aktivnom sudjelovanju na tjednim partijskim diskusijama. Veinom su postali zampoliti. Zahvaljujui takvom potenju uivao je veliko povjerenje u komandi flote. Kad bi iskrsnuo neki zbilja neugodni zadatak, prvo bi se spomenulo Ramiusovo ime. Isto tako usput, okupio je oko sebe mnogo mladih oficira koje su on i Natalija doslovce adoptirali. Bili su nadomjestak za obitelj koju Marko i njegova ena nisu imali. Ramius je otkrio da titi ljude koji su mu nalik, s dugo priguivanim sumnjama u rukovodstvo njihove zemlje. Lako bi progovarao kad bi jednom dobro upoznao ovjeka. Za sve one s politikim sumnjama, svjedocima nepravdi, imao je samo jedan savjet: "Ui u Partiju." Gotovo svi su, naravno, bili lanovi Komsomola, pa ih je Marko tjerao da poduzmu i slijedei korak. To je bila cijena karijere na moru, i vodena vlastitom udnjom za pustolovinama, veina je oficira i platila tu cijenu. Sam Ramius je postao lan Partije u osamnaestoj - u najranijoj moguoj dobi, radi oeva utjecaja. Njegove prigodne diskusije na tjednim partijskim sastancima bile su savrene recitacije partijske linije. Nije to tako teko, strpljivo je govorio svojim oficirima. Samo je trebalo ponavljati ono to bi Partija rekla - tek malo izmijeniti redoslijed rijei. To je bilo mnogo lake od navigacije - bilo je dovoljno samo pogledati politikog oficira i u to se uvjeriti! Ramius je postao

43

poznat kao kapetan iji su oficiri bili i strunjaci i obrasci politikog sklada. On je bio jedan od najboljih partijskih instruktora u mornarici. A onda mu je ena umrla. Ramius je u to vrijeme bio u luci, to nije bilo ba neobino za komandanta strateke podmornice. Imao je vlastitu dau u umama zapadno od Polarnog, vlastiti automobil iguli, slubeni automobil s vozaem, te brojne druge materijalne udobnosti koje su ile uz njegov in i podrijetlo. Bio je lan partijske elite; kad se Natalija poalila da ima abdominalne bolove, bila je greka to je otila na etvrti odjel klinike, rezerviran samo za privilegirane, jer u Rusiji postoji izreka: parketni pod, dobri doktori. enu je zadnji put vidio ivu kako lei na kolicima i smijei se dok je guraju prema operacionoj dvorani. Pozvani kirurg je stigao u bolnicu kasno, pijan, pa je morao neko vrijeme udisati isti kisik da bi se otrijeznio prije no to pone s jednostavnim postupkom saniranja zapaljenog slijepog crijeva. Oteeni je organ pukao upravo u trenutku kad je razmicao tkivo da doe do njega. Odmah je dolo do upale potrbunice, iskomplicirane probijenim crijevom, do ega je doveo kirurg u nespretnoj urbi da popravi tetu. Natalija je stavljena na antibiotsku terapiju, ali je vladala nestaica lijekova. Strani - najee francuski - medikamenti, koriteni u etvrtom odjelu klinike, bili su potroeni. Zamijenili su ih sovjetski antibiotici, "planski" lijekovi. Bila je uobiajena praksa u sovjetskoj industriji da radnici prebacuju normu proizvodei dobra koja nisu mogla zadovoljiti ak ni onu najminimalniju kontrolu kvalitete to je postojala. Tako i ta gomila lijekova nikad nije bila provjerena i ispitana. A boice su vjerojatno bile napunjene destiliranom vodom umjesto antibiotikom, saznao je Marko slijedeeg dana. Natalija je pala u duboku komu i umrla prije no to je itav niz greaka mogao ispraviti. Pogreb je bio primjereno tuan, gorko se sjeao Ramius. Doli su kolege oficiri iz njegove komande i preko stotinu drugih ljudi iz mornarice s kojima se tokom godina sprijateljio, zajedno s lanovima

44

Natalijine obitelji i predstavnicima lokalnog partijskog komiteta. Marko je bio na moru kad mu je umro otac, a gubitak ga i nije toliko pogodio, jer je znao dosege Aleksandrovih zloina. eninu smrt, meutim, doivio je kao pravu osobnu katastrofu. Ubrzo nakon to su se oenili, Natalija se alila da svaki mornar treba nekoga kome e se vraati, a svaka ena nekoga kog e ekati. To je bilo tako jednostavno i beskrajno sloeno, brak dvoje inteligentnih ljudi koji su u preko petnaest godina prihvatili meusobne slabosti i snage i postali jo blii. Marko Ramius je promatrao kako se lijes kotrlja u odaju za spaljivanje uz sumorne zvuke klasinog rekvijema i poelio da se moe pomoliti za Natalijinu duu, nadajui se da je baka Hilda bila u pravu, da ipak neto postoji iza elinih vrata i velikog og- nja. I tek tada je shvatio punu teinu onoga to se dogodilo: Drava mu je uzela ne samo enu, uzela mu je i mogunost da utai bol molitvom, uzela mu je nadu - makar i iluziju - da e je ikada vidjeti. Natalija je, dobra i njena, bila njegova jedina srea nakon onog davnog baltikog ljeta. Sada je ta srea otila zauvijek. Kako su tjedni i mjeseci prolazili, sve vie su ga muile uspomene na nju; odreena frizura, odreen nain hoda, odreeni smijeh to bi ga zauo na ulicama i prodavaonicama Murmanska - sve bi mu to vraalo u pamet Nataliju, a kad je razmiljao o tom gubitku, nije bio profesionalni pomorski oficir. ivot Natalije Bogdanove Ramius svojim je rukama upropastio kirurg koji je pio u slubi - zbog toga se u sovjetskoj mornarici ilo na vojni sud - ali Marko nije uspio osuditi lijenika. Kirurg je bio sin partijskog glavonje, i titili su ga pouzdani zatitnici. Odgovarajui lijek joj je mogao spasiti ivot, ali nije bilo dovoljno stranih lijekova, a u sovjetske se medikamente nije moglo pouzdati. Doktor nije mogao platiti, farmaceutski radnici nisu mogli platiti neprekidno ga je proganjala ta misao i pothranjivala bijes u njemu sve dok nije odluio da e onda platiti Drava.

45

Proteklo je mnogo tjedana dok se nije formirala konana odluka, a sve je ostalo onda bila posljedica poloaja, izvjebanosti i sretnog planiranja. Kad je nakon dvogodinjeg zastoja obnovljena gradnja Crvenog oktobra, Ramius je znao da e biti komandant te podmornice. Pomogao je u konstruiranju njenog revolucionarnog pogonskog sistema i nadgledavao model koji je nekoliko godina u apsolutnoj tajnosti vozio po Kaspijskom jezeru, zatraio je da ga se oslobodi komandnih dunosti kako bi se mogao usredotoiti na izgradnju i opremu Oktobra, a oficire je odabrao i izvjebao ve ranije, da bi to ranije strateku podmornicu doveo do pune operativnosti, zahtjev mu je odobrio zapovjednik Crvene zastave Sjeverne flote, sentimentalan ovjek koji je takoer plakao na Natalijinom sprovodu. Ramius je ve znao tko e biti njegovi oficiri. Svi polaznici "Vilniuske akademije", mnogi "sinovi" Marka i Natalije, bili su ljudi koji su svoj in i poloaj dugovali Ramiusu; ljudi koji su proklinjali nesposobnost svoje zemlje da gradi podmornice dorasle njihovoj vjetini; ljudi koji su pristupili Partiji kao to im je bilo reeno, a onda se jo vie razoarali u Domovini kad su spoznali da je cijena napredovanja duhovno prostituiranje, da bi se postao bolje plaeni papagaj u plavom kaputu, gdje je svaka partijska recitacija bila neophodna vjeba u samokontroli. Uglavnom su to bili ljudi kojima ni taj poniavajui korak nije donio nikakvih rezultata. U sovjetskoj mornarici postojale su tri linije napredovanja. ovjek je mogao postati zampolit i biti prezren od svojih kolega. Ili je mogao biti navigacijski oficir i napredovati do vlastite komande. A mogao je biti i skrenut u specijalnost u kojoj bi dobio in i plau - ali nikada komandu. Tako je zapovjednik stroja na sovjetskom brodu mogao imati vei in od komandanta, a ipak mu biti podreen. Ramius je pogledao svoje oficire oko stola. Veini nije bilo doputeno da napreduju, usprkos znanju i lanstvu u Partiji. Mala zastranjenja u mladosti - u jednom sluaju ak u osmoj godini - i dvojici od njih se vie nije vjerovalo. U sluaju raketnog oficira to je bilo zato to je bio idov;

46

iako su mu roditelji uvijek bili odani, vjerni komunisti, ni njima ni njihovom sinu se nije vjerovalo. Od drugog oficira, stariji brat je demonstrirao protiv invazije na ehoslovaku 1968. i osramotio cijelu obitelj. Melekin, upravitelj stroja i po inu izjednaen s Ramiusom, nikad nije mogao raunati na vlastitu komandu jednostavno zato to su njegovi pretpostavljeni htjeli da bude strojar. Borodin, koji je bio spreman za komandu, optuio je jednom zampolita za homoseksualnost; ovjek kojeg je prijavio bio je sin glavnog zampolita Sjeverne flote. Bilo je mnogo naina da se skrene s puta. - A to ako nas lociraju? - razmiljao je Kamarov. - Sumnjam da nas i Amerikanci mogu pronai dok radi gusjenica. Siguran sam da nas nae podmornice ne mogu. Drugovi, pomagao sam graditi ovaj brod - rekao je Ramius. - to e biti s nama? - procijedio je raketni oficir. - Prvo moramo izvriti zadatak koji je pred nama. Oficir koji gleda predaleko ispred sebe, spotaknut e se o vlastite izme. - Trait e nas - ree Borodin. - Naravno - nasmijeio se Ramius - ali nee znati gdje da trae, sve dok ne bude prekasno. Na je zadatak, drugovi, da izbjegnemo detekciju. A to emo i uiniti.

47

CIA, Glavni tab Ryan je iao niz hodnik na najgornjem katu u Langlevju, Virginija, glavnom tabu Centralne obavjetajne agencije. Ve je proao kroz tri odvojene sigurnosne provjere, a ni na jednom mjestu nisu zatraili da otvori zakljuanu torbu, sada prekrivenu naborima njegova svijetloutog kaputa s klipcima, to mu ga je poklonio jedan oficir Kraljevske mornarice. Imao je na sebi - za to je bila kriva njegova ena - skupo odijelo kupljeno na Saville Rowu. Bilo je engleskoga kroja, ni staromodno, a ni posljednji modni krik. Imao je mnogo slinih odijela uredno sloenih po bojama u ormaru, a nosio ih je s bijelim kouljama i prugastim kravatama. Od nakita je nosio samo vjenani prsten i prsten sveuilita, te ne ba skupi ali pouzdani digitalni sat na mnogo skupljem zlatnom remenu. Ryan nije bio ovjek koji mnogo polae na vanjski dojam. I zaista, posao mu se sastojao da takve stvari zanemaruje u potrazi za pravom istinom. Fiziki nije bio uoljiv, sto sedamdeset i pet visok a inae prosjena grada bila mu je oko struka malo zaputena zbog pomanjkanja vjebe, a rad udljiva engleskog vremena. Plave su mu oi bile varljivo bezizraajne; esto se gubio u mislima, zamiljena lica, dok bi se mozak gombao s podacima ili istraivakim materijalom za trenutnu knjigu. Ryanu je bilo stalo da ostavi dojam samo na ljude koje je znao; za ostale uope nije mario. Nije imao ambicija da bude slavan. ivot mu je, drao je, ionako ve bio dovoljno kompliciran - ak i mnogo vie no to bi mnogi mogli pretpostaviti. U to je spadala ena koju je volio i dvoje ljubljene djece, posao koji ga je intelektualno izazivao, i dovoljna financijska nezavisnost da bira vlastiti put. A put koji je Jack Ryan

48

odabrao bila je CIA. Slubeni moto Agencije je bio: Istina e te osloboditi. tos je, govorio bi sebi barem jednom dnevno, u pronalaenju te istine, i dok je sumnjao da e ikad dostii taj vrhunski stupanj milosti, mirno se ponosio istovremenim hvatanjem njenih malih djelia. Ured zamjenika direktora za pijunau zauzimao je cijeli ugao gornjeg kata, s kojeg se pruao pogled na drveem obraslu dolinu rijeke Potomac. Ryan je morao proi jo jednu sigurnosnu kontrolu. - Dobro jutro, dr. Ryan. - Zdravo, Nancy. - Ryan joj se nasmijeio. Nancy Cummings bila je ve dvadeset godina sekretarica, u slubi osam zamjenika direktora, i vjerojatno je imala bolji osjeaj za obavjetajni posao nego politiki izabranici u susjednom uredu. To je bilo isto kao i u svakom velikom poslu - efovi dolaze i odlaze, a dobre sekretarice traju zauvijek. - Kako je obitelj, doktore? Vesele se Boiu? - Bogme, itekako - jedino je Sally malo zabrinuta. Nije sigurna da Djed Mraz zna da smo se preselili, pa se boji da je nee pronai u Engleskoj. Ali hoe - povjerio se Ryan. - Tako je lijepo kad su mali. - Pritisla je skriveni gumb i krenula u zamjenikov ured. Viceadmiral James Greer zavalio se u svojoj sudakoj stolici s visokim naslonom i itao neki fascikl. Njegov golemi stol od mahagonija bio je prekriven urednim hrpama fascikala iji su rubovi bili oivieni crvenom trakom, s razliitim kodiranim nazivima na omotu. - ivio, Jack! - viknuo je s drugog kraja sobe. - Kava, moe? - Da, hvala, gospodine. James Greer je imao ezdeset i est godina i bio mornariki oficir koji je ve odavno ispunio sve uvjete za mirovinu, ali se odrao zahvaljujui nevjerojatnoj sposobnosti, ba kao neko Hyman Rickover*, iako je s Greerom bilo mnogo lake raditi.
* Hyman George Rickover, am. fiziar i admiral, "otac" prve amerike podmornice na nuklearni "Nautilus" (prim. prev.) pogon

49

Bio je tzv. "mustang", ovjek koji je u mornariku slubu doao kao obini regrut, probio se do Mornarike akademije, a onda etrdeset godina radio da bi zasluio zastavu s tri zvjezdice, isprva zapovijedajui podmornicama, a onda kao obavjetajni strunjak. Greer je bio zahtjevan ef, ali se brinuo za ljude koji su mu se sviali. Ryan je bio jedan od njih. Premda se to Nancy nije svialo, Greer je volio sam sebi pripremati kavu u posebnom aparatu koji se nalazio na ormariu iza njegova stola, a mogao ga je dohvatiti samo ako bi se okrenuo. Ryan je sam napunio pravu mornariku alicu bez drke. Bila je to tradicionalna mornarika kava, jaka, s malo soli. - Jesi li gladan, Jack? - Greer je iz ladice u stolu izvukao kutiju s finim pecivom. - Imam tu malo nekih gnjecavih biskvita s groicama. - Pa, moe, hvala, gospodine. Nisam ba puno jeo u avionu. - Ryan je uzeo jedan, zajedno s papirnatom salvetom. - I dalje ba ne voli letjeti? - Greer se zabavljao. Ryan je sjeo nasuprot svome efu. - ini mi se da sam se ve priviknuo. Drai mi je Concorde nego irokotrupni. S njime je nelagoda dvaput kraa. - Kako je obitelj? - Dobro su, hvala, gospodine. Sally je krenula u prvi razred i to joj se jako svia. A mali Jack baulja oko kue. Ovo je pecivo zbilja dobro. - Otvorili su novu pekarnicu nekoliko blokova odavde. Svako jutro prolazim pored nje. - Admiral se uspravio u fotelji. - Onda, to te je danas dovelo? - Fotografije nove sovjetske strateke podmornice Crveni oktobar ree istim glasom Ryan izmeu dva gutljaja kave. - Oh, a to nai britanski roaci ele zauzvrat? - sumnjiavo je zapitao Greer. - Hoe zaviriti u Barry Somersovu novu stvaricu za pootravanje. Ne sam aparat - zasad - samo krajnji produkt. Mislim da je to poteno, gospodine. - Ryan je znao da CIA nema fotografija nove podmornice.

50

Operativna uprava nije imala ovjeka u brodogradilitu u Severomorsku, niti pouzdanog obavjetajca u podmornikoj bazi Polarn. Jo gore, nizovi "brodskih hangara" izgraenih za zatitu podmornica po uzoru na njemake podmornike bunkere iz drugog svjetskog rata, potpuno su onemoguavali snimanje iz satelita. - Imamo deset snimaka iz blizine, po pet pramca i krme, a po jedan iz svih rakursa je nerazvijen,tako da ga Somers moe obraditi na svoj nain. Nismo se nita dogovorili, ali sam rekao Sir Basilu da ete razmisliti o tome. Admiral je zagunao. Sir Basil Charleston, ef britanske tajne obavjetajne slube, bio je majstor u pogaanju, povremenim ponudama da s bogatijim roacima podijeli izvore informacija, a onda bi mjesec dana kasnije zatraio neto zauzvrat. Obavjetajna igra esto je bila nalik nekoj primitivnoj trnici. - Da bi koristili novi sistem, Jack, potreban je i novi aparat za snimanje. - Znam. - Ryan je iz depa izvukao kameru. - To je malo preinaena Kodakova disk-kamera, gospodine. Sir Basil kae da je to pijunska kamera budunosti, mala a precizna. Rekao mi je da je ova bila skrivena u duhankesi. - Kako si znao da... da je potrebna drukija kamera? - Mislite, kako Somers koristi laser da... - Ryan! - prasnuo je Greer. - Koliko ti zapravo zna o tome? - Smirite se, gospodine. Sjeate se kad sam u veljai bio ovdje na razgovoru o onim novim SS - 20 smjetenim na kineskoj granici? I Somers je bio tu, pa ste me zamoliti da ga odvezem na aerodrom. Cijelim je putem brbljao o toj velikoj ideji na kojoj radi. Priao je o njoj sve do aerodroma Dallas. Iz svega to sam uo, malo sam uspio shvatiti da puta laserske zrake kroz objektive kamere da dobije matematiki model objektiva. Nakon toga, pretpostavljam, moe snimiti eksponirani negativ, rastaviti sliku na one originalne ulazne zrake svjetla, mislim, a onda upotrijebiti kompjutor da to propusti kroz kompjutorski oblikovane

51

teoretske lee da bi dobio savrenu sliku. Vjerojatno sam krivo shvatio. - Po Greerovu licu, Ryan je znao da nije. - Somers prokleto previe pria. - To sam mu rekao, gospodine. Ali kad se jednom zahuktao, kako da ga zaustavim? - A to Britanci znaju? - Pa, mogu samo pretpostavljati. Sir Basil me pitao o tome, ali mu rekoh da se obratio na krivog ovjeka - mislim, akademske sam titule stekao u ekonomiji i povijesti, a ne u rizici. Rekao sam mu da trebamo kameru, ali to je ve znao. Izvukao ju je iz svog stola i tresnuo preda me. Nisam im u vezi s tim nita otkrio, gospodine. - Pitam se pred koliko je jo ljudi to izlajao. Genijalci! Kreu se u svojim malim, ludim svjetovima. Somers je ponekad kao malo dijete. A i sam zna Prvo pravilo sigurnosti: vjerojatnost da tajna bude otkrivena, proporcionalna je broju ljudi koji je znaju na kvadrat. - To je bila Greerova omiljena izreka. Zazvonio je telefon. - Greer... u redu. - Spustio je slualicu. - Stie Charlie Davenport kako si i predloio, Jack. Trebao je biti tu pred pola sata. Valjda ga je snijeg zadrao. - Admiral je mahnuo rukom prema prozoru. Na tlu je bilo vie od pet centimetara snijega, a do noi se oekivalo da e pasti jo toliko. - Jedna pahuljica padne na ovaj grad i sve ode k vragu. Ryan se nasmijao. To je bilo neto to Greer, sjevernjak, oito nije mogao shvatiti. - I tako, Jack, kae da se isplati? - Gospodine, ve izvjesno vrijeme elimo te slike, zajedno sa svim onim kontradiktornim podacima koje smo dobili o podmornici. Vi i sudac to morate odluiti, no ja mislim da je cijena u redu. Ovi su snimci vrlo zanimljivi. - Morali bismo imati svog ovjeka u tom prokletom brodogradilitu razdraljivo je frknuo Greer.

52

Ryan nije znao kako su operativci to uprskali. Malo su ga zanimali operativni zadaci. Ryan je bio analitiar. Nije se brinuo o tome kako mu podaci dolaze na stol, a paljivo je izbjegavao da to sazna. - Pretpostavljam da ti Basil nije nita govorio o njihovom ovjeku. Ryan se nasmijeio i odmahnuo glavom. - Ne gospodine, a ja nisam ni pitao... - Greer je kimnuo u znak odobravanja. - 'Brojutro, James! Ryan se okrenuo prema kontraadmiralu Charlesu Davenportu, efu mornarike obavjetajne slube, i kapetanu u njegovoj pratnji. - Zdravo, Charlie. Poznaje Jacka Ryana, je l' tako? - Zdravo, Ryan. - Sreli smo se ve - odvrati Ryan. - Ovo je kapetan Casimir. Ryan se rukovao s obojicom. Upoznao je Davenporta pred nekoliko godina prigodom predavanja u Mornarikom ratnom koledu u Newportu, Rhode Island. Davenport ga je zagnjavio s mnotvom pitanja i odgovora. Bio je oito neugodan kao suradnik, bivi zrakoplovac koji je izgubio letaki status nakon jednog udesa, a govorkalo se da ga je to ispunilo mrnjom. Prema kome? To nitko nije znao. - Mora da je vrijeme u Engleskoj jednako loe kao i ovdje, Ryan. Davenport je odloio svoj mornariki kaput preko Ryanova. - Vidim da ste ukrali kaput Kraljevske mornarice. Ryan je jako volio svoj kaput s klipcima. - To je poklon, gospodine, i to vrlo topli poklon. - Budi dobar s njime, Charlie - umijeao se Greer. - Ima dar za tebe. Posluite se s kavom. Casimir je pohitao da natoi alicu svome efu, a onda mu sjeo s desne strane. Ryan ih je pustio da malo ekaju prije no to je otvorio torbu. Izvukao je etiri fascikla, jedan zadrao, a ostale podijelio. - Kau da dobro obavljate svoj posao, Ryan - ree Davenport. Jack ga je poznavao kao prevrtljiva ovjeka koji je as mogao biti prijazan, as

53

neugodan. Vjerojatno da svoje podreene izbaci iz ravnotee. - I ... Isuse Kriste! - Davenport je otvorio fascikl. - Gospodo, dobrotom britanske obavjetajne slube pred vama se nalazi Crveni oktobar - slubeno im se obratio Ryan. Fotografije su u fasciklu bile sloene u paru, po etiri od svakog snimka u formatu deset puta deset centimetara. Odostraga su bila poveanja dvadeset pet puta dvadeset pet. Fotografije su bile snimljene iz nekog niskog, kosog rakursa, vjerojatno s ruba suhog doka u kojem se brod nalazio u remontu poslije primopredajnih ispitivanja. Snimke su bile u paru, pramac i krma, pramac i krma. - Gospodo, kao to moete vidjeti, osvijetljenje ba nije bilo najbolje. Nita posebno. Prvi je par razvijen normalno da bi se utvrdili nivoi svjetlosti. Drugi je vie osvijetljen u normalnoj proceduri. Trei je par digitalno pojaan zbog kolora, a etvrti zbog kontrasta. Snimljeno je depnom kamerom s kolor filmom od 400 ASA. Imam i nerazvijene negative svake snimke da se s njima poigra Barry Somers. - Oh? - Davenport je nakratko podigao pogled. - To je zbilja jako dobrosusjedski od Britanaca. Koja je cijena? - Greer mu ree. - Plati. Isplati se. - To je i Jack rekao. - Pa jasno - nacerio se Davenport. - Zna da zapravo radi za njih. Ryan se nakostrijeio. Volio je Engleze, volio je raditi s njihovom obavjetajnom zajednicom, ali je ipak znao kojoj zemlji pripada. Jack je duboko uzdahnuo. Davenport je volio draiti ljude, i da je reagirao, Davenport bi postigao svoj cilj. - Zakljuujem da Sir John Ryan ima jo uvijek dobre veze s druge strane oceana? - rekao je Davenport, nastavljajui s ubodima. Ryan je dobio poasni viteki naslov. To mu je bila nagrada to je sprijeio teroristiki incident koji je izbio pored njega u St. James Parku u Londonu. Bio je obian turist, nevini Amerikanac u Evropi,

54

davno prije no to su mu ponudili da pristupi CIA-i. injenica da je i ne znajui sprijeio ubojstvo dvojice vrlo prominentnih ljudi, dobila je vie publiciteta nego to je on htio, ali mu i priskrbila mnotvo veza s razliitim uglavnom uglednim ljudima tadanje Engleske. Zbog tih je veza postao vaan za CIA -u, pa mu je bilo predloeno da sudjeluje u zajednikoj grupi za amerikoengleske odnose. I tako je uspostavio dobre radne odnose sa Sir Basilom Charlestonom. - Imamo tamo mnogo prijatelja, gospodine, a neki su od njih bili toliko ljubazni i dali nam ovo - hladno je odvratio Ryan. Davenport se smekao. - U redu, Jack, da ujemo to imamo na ovim sliicama. Za neiskusnog promatraa, fotografija je prikazivala standardnu strateku podmornicu. elini trup je bio zalupljen na jednom kraju, a zailjen na drugom. Radnici koji su stajali na dnu doka mogli su posluiti kao usporedba - podmornica je bila ogromna. Na krmi su bila dva bronana propelera - blizanca, sa svake strane ravnoga privjeska kojeg su Rusi zvali dabrovim repom, ili su tako bar govorili obavjetajni izvjetaji. Sa ta dva porivna vijka na krmi je sve bilo uobiajeno, osim jednoga detalja. - to e im ovi poklopci? - zapitao je Casimir. - Hmmm. Velika je to mrcina. - Davenport oito nije uo. - Desetak metara je dua nego to smo oekivali, rekao bih odoka. - Zapravo dvanaest. - Ryan nije volio Davenporta, ali je ovjek znao svoj posao. - To nam Somers moe kalibrirati. I za dva metra je ira od ostalih Typhoona. To je oito unaprijeena klasa Typhoon, ali... - U pravu ste, kapetane - upao je Davenport. - Kakvi su ovo poklopci? - Zbog njih sam i doao ovamo. - Ryan se pitao koliko e im trebati. On je poklopce spazio u prvih pet sekundi. - Ne znam, a ne znaju ni Britanci. Crveni oktobar je imao dva poklopca na pramcu i dva na krmi, svaki je imao oko dva metra u promjeru, i nije bio ba sasvim okrugao. Bili su

55

zatvoreni kad su fotografije snimljene i dobro su se vidjeli samo na etvrtom paru slika. - Ti si bio podmorniar, James - primijetio je Davenport. - Da, pred dvadeset godina, Charlie. - Ranih ezdesetih je iz aktivne pomorske slube preao u profesionalna njukala. Kapetan Casimir, zamijetio je Ryan, nosio je krila mornarikog pilota i bio dovoljno pametan da uti. Taj se nije zatravao. - Torpedne cijevi? Ne - ima ih etiri u unutranjosti broda. - Greer je posegao u svoju ladicu i izvukao povealo. Ryanu se to uinilo armantno anakronistinim u vremenu kompjutorsko izotrenih slika. - No da, torpedne cijevi sigurno nisu. Imaju uobiajene etiri cijevi na pramcu iza ovih otvora... mora da imaju oko metar i pol u promjeru. A moda su lansirne cijevi za novu krstareu raketu koju razvijaju? - To misli i Kraljevska mornarica. Imao sam priliku popriati o tome s njihovim obavjetajcima. Ali ja u to ne vjerujem. Zato na strateku platformu stavljati povrinsko brodsko oruje? Mi to ne radimo, a nae projektile razvijamo mnogo dalekosenije od njih. Vrata su simetrina s brodskim osovinama. I ne moe se tu s krme lansirati projektil, gospodine. Otvori su u visini porivnih vijaka. - Tegljeni sonar - ree Davenport. - Da, to bi moglo biti, ako tegle jednim propelerom. Ali zato dva? Davenport ga je zloesto pogledao. - Nek' se nade. - Dva poklopca naprijed, dva odostraga. Mogu prihvatiti lansirne cijevi za krstaree rakete. Mogu prihvatiti tegljeni sonar. Ali da su oba poklopca iste veliine? - Ryan je odmahnuo glavom. Prevelika je podudarnost. Mislim da je to neto novo. Zbog toga joj je proizvodnja bila tako dugo prekidana. Smislili su neto novo i proveli posljednje dvije godine preinaujui oblik Typhoona da to ugrade. Osim toga, pogledajte, dodali su jo est projektila, tako, da se nae. - To je vae miljenje - primijeti Davenport. - Zbog toga sam plaen. - Dobro, Jack, to misli, to je to? - zapitao je Greer.

56

- Nemam pojma, gospodine. Nisam ininjer. Admiral Greer je nekoliko asaka promatrao svoje goste. Nasmijeio se i naslonio. - Gospodo, s ime raspolaemo? Mi u ovoj sobi imamo devedeset godina pomorskog iskustva, plus ovog mladog amatera. Pokazao je na Ryana. - Dobro, Jack, neto ima na umu. Zato si doao osobno? - Htio bih to nekome pokazati. - Kome? - Greer je sumnjiavo nakrivio glavu. - Skipu Tyleru. Zna li ga netko od vas? - Ja ga znam - kimnuo je Casimir. - Bio je godinu dana iza mene u Annapolisu. Nije li on neto stradao? - Aha - odvrati Ryan. - Izgubio je nogu u prometnoj nesrei pred etiri godine. Poao je preuzeti komandu nad Los Angelesom, pa je na njega naletio neki pijani voza. Sad predaje strojarstvo na Akademiji, a radi i kao savjetnik za Komandu morskih sistema tehnika analiza prema nacrtima brodova. Ima doktorat iz strojarstva s MIT-a* i zna razmiljati vrlo nekonvencionalno. - Je li sigurnosno provjeren? - zapitao je Greer. - Potpuno pouzdan, provjeren ve na nekim ranijim projektima. - Ima li kakvih primjedbi, Charlie? Davenport se namrtio. Tyler nije pripadao obavjetajnoj zajednici. Je li taj momak obavio procjenu vrijednosti novog Kirova? - Da, gospodine, to je on uradio - rekao je Casimir. - On i Saunders iz Morskih sistema. - To je bio dobro obavljen posao. to se mene tie, moe. - Kad bi ga htio vidjeti? - Greer je zapitao Ryana. - Danas, ako nemate nita protiv, gospodine. Ionako moram skoknuti do Annapolisa da uzmem neto iz kue i... pa... kupim neto na brzinu, za Boi. - Oh? Par lutkica? - zapitao je Davenport. Ryan se okrenuo i pogledao kontraadmirala ravno u oi.
* MIT, Massachusetts Institute of Technology, jedno od najuglednijih amerikih sveuilita, osobito za prirodne znanosti (prim. prev.)

57

- Da, gospodine, ba tako. Moja mala djevojica eli Barbie na skijanju i Jordacheovu opremu za bebe. Niste se nikad igrali Djeda Mraza, admirale? Davenport je vidio da Ryan vie nee uzmicati. On nije bio njegov potinjeni da ga moe zastraiti drskou. Ryan je uvijek mogao otii. Pokuao je s drukijim pristupom. - Tamo vam nisu rekli da je Oktobar isplovio prolog petka? - Oh? - Nisu mu rekli. Ryan je bio zateen. - Mislio sam da je planirano da isplovi tek ovoga petka. - Da, to smo i mi mislili. Zapovjednik joj je Marko Ramius. Jeste li uli za njega? - Samo nevane stvari. Britanci kau da je prilino dobar. - I jo vie od toga - pripomenuo je Greer. - To je najbolji podmorniar kojeg imaju, pravi borac. Imamo o njemu ve sasvim pristojan dosje, jo dok sam bio u DIA*. Tko sad pazi na njega? - Podmornica Bremerton. Bila je malo dalje na nekakvom ELINT zadatku kad je Ramius isplovio, pa smo joj dali taj posao. Komandant joj je Bud Wilson. Sjea mu se oca? Greer se glasno nasmijao. - Crvenog Wilsona? E, to je bio podmorniar s duhom! Mali mu je dobar? - Kau da jest. Ramius je najbolji ovjek kojeg Sovjeti imaju, a Wilson ima brod iz klase 688. Do kraja tjedna moi emo otvoriti novu knjigu o Crvenom oktobru. - Davenport je ustao. - Moramo natrag, James. - Casimir je pourio po kapute. - Mogu li ovo zadrati? - Mislim da moe, Charlie. Nemoj ih ba vjeati po zidu, ak i ako misli na njima igrati pikado. A i ti valjda eli krenuti, Jack? - Da, gospodine.

*DIA, Defense Intelligence Agency, amerika vojna obavjetajna sluba (prim. prev.)

58

Greer se maio telefona. - Nancy, dru Ryanu treba auto i voza za petnaest minuta. U redu. - Spustio je slualicu i priekao da Davenport ode. - Nema smisla da pogine na ovom snijegu. Osim toga, vjerojatno bi vozio krivom stranom ceste nakon cijele godine provedene u Engleskoj. Barbie na skijanju, Jack? - Vi imate samo djeake, zar ne, gospodine? Djevojice su drukije. Ryan se nacerio. - Nikada niste upoznali moju malu Sally. - Tatinu curicu? - Da. Boe pomozi onome tko je bude oenio. Mogu li Tyleru ostaviti te fotografije? - Nadam se da tu nisi pogrijeio, sinko. Da, neka ih zadri - ali samo ako ima neko sigurno mjesto gdje ih moe pohraniti. - Razumijem, gospodine. - Vratit e se vjerojatno kasno, kakvi su putovi. Odsjeo si u Marriottu? - Da, gospodine. Greer je razmislio. - Vjerojatno u raditi do kasno. Navrati ovamo prije no to ode spavati. Htio bih razgovarati s tobom o nekim stvarima. - Hou, gospodine. Hvala na autu. - Ryan je ustao. - Kupi neke lijepe bebe, sinko. Greer ga je promatrao kako odlazi. Volio je Ryana. Momak se nije bojao rei to misli. Djelomice i zato jer je bio bogat, i to se jo bogatije oenio. Ta je vrst neovisnosti imala i svojih prednosti. Ryana se nije moglo podmititi, kupiti, niti zastraiti. Uvijek se mogao vratiti na cjelodnevno pisanje povijesnih knjiga. Rvan je etiri godine zaraivao kao burzovni meetar, investirajui vlastiti novac u vrlo riskantne poslove i biljeei visoki profit - dok to nije sasvim napustio - jer, kako je rekao, ne eli silovati sreu. Greer to nije vjerovao. Bio je miljenja da se Jack zapravo dosaivao - to zaraivanje novca bilo mu je dosadno. Odmahnuo je glavom. Talent koji mu je omoguavao da odabere uspjene dionice, Ryan je sada koristio za CIA-

59

u. Brzo je postao jedan od Greerovih najblistavijih analitiara, a radi britanskih je veza bio dvostruko vredniji. Ryan je imao sposobnost da se probije kroz hrpu podataka i izae s tri ili etiri injenice koje su neto znaile. To je u CIA-i bila vrlo rijetka osobina. Agencija je i dalje troila previe novaca prikupljajui podatke, a ne sreujui ih. Analitiar nije imao nita od onog glamoura - iluzije koju je stvorio Hollywood - tajnog agenta u stranoj zemlji. Ali Jack je znao analizirati izvjetaje tih ljudi i podatke iz tehnikih izvora. Znao je donijeti odluku i nije se bojao da je iznese, voljeli to njegovi efovi ili ne. Ponekad je to starome admiralu ilo na ivce, ali je openito volio imati podreene koje je mogao potivati. CIA je ionako imala previe ljudi koji su jedino bili vjeti u uvlaenju u guzicu. Mornarika akademija SAD Gubitak lijeve noge iznad koljena Oliveru Wendellu Tyleru nije oduzeo zgodan, vragolast izgled niti elju za ivotom. To je i njegova ena mogla potvrditi. Nakon to je pred etiri godine napustio aktivnu mornariku slubu, rodilo im se jo troje djece, pored dvoje koje su imali ve otprije, a sad su ba radili na estom. Ryan ga je pronaao kako sjedi za katedrom u praznoj uionici, u Rickover Hallu, Akademijinoj zgradi za prirodne znanosti i strojarstvo. Ispravljao je zadae. - Kako je, Skip? - Ryan se nagnuo kroz dovratak. CIA voza ga je ekao u hodniku. - Zdravo, Jack! Mislio sam da si u Engleskoj. - Tyler je skoio na nogu - tako se on izraavao - i doskakutao da se rukuje s Ryanom. Umjetna noga mu je zavravala etvrtastim gumenim podlokom umjesto lanim stopalom. Savijala se u koljenu, ali ne ba mnogo. Tyler je pred esnaest godina bio napada u najboljoj football ekipi Akademije, pa mu je i sada ostali dio tijela bio vrst, snaan i napet,

60

poput aluminija i fiberglasa u njegovoj lijevoj nozi. Od stiska njegove ruke i gorila se mogao iskriviti. - to radi ovdje? - Morao sam doletjeti da obavim neki posao i usput kupim neke stvari. Kako je Jean i vaih. .. petoro. . .? - Petoro i dvije treine estog. - Opet? Jean bi te morala imobilizirati. - To i ona kae, ali ja bih se brzo oslobodio - nasmijao se Tyler. Valjda sad hou nadoknaditi sve one isposnike, atomske godine. Doi ovamo i donesi stolicu. Ryan je sjeo na rub stola i otvorio torbu. Pruio je Tyleru fascikl. - Htio bih da pogleda neke slike. - Dobro. - Tyler je otvorio fascikl. - ije. .. oho, ruska! Velika mrcina. Osnovna konfiguracija je od Typhoon klase. Ali ima i dosta modifikacija. Dvadeset est projektila umjesto dvadeset. - Kao da je dua. I trup je malo izdueniji. Neto je i ira? - Dva ili tri metra. - uo sam da radi za CIA-u. O tome se ne moe govoriti, je li tako? - Tako nekako. I ove slike nikada nisi vidio, Skip. Razumije? - Dobro. - Tylerove oi zatreptae. - A zato hoe da ne gledam te slike? Ryan je s kraja fascikla izvukao uveanja. - Zbog ovih poklopaca na pramcu i krmi. - O-ho! - Tyler ih je sloio, jedno pored drugog. - Prilino su veliki. Imaju oko dva metra, spareni su naprijed i nazad. ini se da su simetrini s uzdunom osi. Nisu cijevi za krstaree rakete, ha? - Ti bi stavio tako neto na strateku podmornicu? - Rujani su udno drutvo, Jack, i sve rade na svoj nain. To je ista rulja koja je sagradila klasu Kirov s nuklearnim reaktorom i parnim postrojenjem na naftu. Hmmm... dvojni propeleri. Poklopci na krmi ne mogu biti za tegljeni sonar. Zapleo bi se o porivne vijke.

61

- A to ako koriste samo jedan propeler? - To rade s povrinskim brodovima da utede gorivo, a ponekad i s napadnim podmornicama. Ali, bilo bi prilino nezgodno samo s jednim propelerom upravljati sa stratekom podmornicom koja ima dva propelera-blizanca. Typhoonisu navodno i inae imali problema s upravljanjem, a brodovi s tim problemima su obino osjetljivi na koritenje pogona. Na kraju pone tako evrdati da ti je problem odravati kurs. Primijetio si kako se poklopci pribliavaju na krmi? - Ne, nisam. Tyler ga je pogledao. - K vragu! Trebao sam odmah shvatiti u emu je tos! To je propulzioni sistem. - Propulzioni sistem? - Bavili smo se time - oh, to je bilo pred valjda dvadeset godina - kad sam ovdje iao u kolu. Ali nismo nita napravili. Sistem je previe nedjelotvoran. - Dobro, priaj mi o tome. - To zovu tunelskim pogonom. Zna kako tamo na Zapadu imaju puno hidrocentrala. Voda pada na lopatice koje okreu generatore. Ali ima i nekoliko novih tipova, modernijih. Smjeteni su na podzemnim vodama i voda okree turbinska kola koja okreu generatore umjesto modificiranog mlinskog kola. Turbinska kola su kao propeleri, samo to voda gura njih, a ne obrnuto. Ima jo nekih manjih tehnikih razlika, ali nita bitno. Je l' zasad sve jasno? - S ovim projektom to moe preokrenuti. Usisa vodu u pramcu, tvoji je impeleri izbace na krmi, a to pokree brod. - Tyler je zastao i namrtio se. - Koliko se sjeam potrebno je imati vie od jednog po tunelu. Oni su se time bavili jo ranih ezdesetih godina i stigli do faze modela, a onda odustali. Izmeu ostalog, otkrili su da jedan impeler ne radi tako dobro kao njih nekoliko. To je neka vrst protutlaka. Bilo je to novo naelo, iskrslo je neto nenadano. Na kraju su, mislim koristili etiri i to je trebalo izgledati kao neto poput kompresora smjetenog u mlazni motor.

62

- Zato smo odustali? - Ryan je brzo hvatao biljeke. - Uglavnom zbog efikasnosti. Bez obzira na snagu motora, kroz cijevi moe proi samo ograniena koliina vode. A pogonski sistem zauzima puno mjesta. To su, mislim, djelomice rijeili s novom vrstom elektrinog induktivnog motora, ali ak i tada u trupu ostaje mnogo nebitne mainerije. Podmornice nemaju toliko prostora za bacanje, ak ni ovo udovite. Maksimalna brzina bila je, ini se, ograniena na deset vorova i to naprosto nije bilo dosta, i pored toga to se eliminiraju svi kavitacioni zvukovi. - Kavitacioni? - Kad se propeler velikom brzinom okree u vodi, iza izlaznog brida krila razvija se podruje niskog tlaka. Dolazi do isparavanja vode. Stvaraju se gomile malih mjehuria. Ne mogu se dugo odrati pod tlakom vode i kada se urue, voda se opet obrui na krila. Tada se zbivaju tri stvari. Prvo, stvara se buka, a mi podmorniari mrzimo buku. Drugo, moe uzrokovati vibracije, a ni to ne volimo. Stari putniki linijski brodovi, na primjer, znali su vibrirati po desetak centimetara na krmi, i to sve zbog kavitacije i kliza. Potrebna je vraja snaga da brod od 50.000 tona pone vibrirati; a takva snaga slama. I tree, ponu pucati propeleri. Veliki porivni vijci obino traju samo po par godina. Zato su nekada krila propelera bila privrena svornjacima na glavinu, umjesto izljevena u jednom komadu. Vibracija je uglavnom problem povrinskih brodova, a propadanje propelera se pomalo rjeavalo sve boljom metalurkom tehnologijom. - Dakle, taj sistem tunelskog pogona izbjegava problem kavitacije. Kavitacija postoji i dalje, ali se njena buka uglavnom gubi u tunelima. To itekako ima smisla. Problem je u tome to ne moe ostvariti pristojnu brzinu ako tuneli nisu toliko iroki da su ve nepraktini. Dok je jedan tim radio na tome, drugi se bavio s unapreivanjem propelera. Dananji tipini podmorniki propeler je prilino velik, tako da se moe

63

okretati mnogo sporije za traenu brzinu. to je brzina okretaja manja, to e i kavitacija biti manja. Problem se smanjuje i dubinom. to dublje ide, vei tlak vode usporava stvaranje mjehuria. - Pa zato onda Sovjeti ne kopiraju nae nacrte propelera? - Vjerojatno ima nekoliko razloga. Propeler se konstruira za tono odreeni trup i njemu pripadajui stroj, pa kopiranje naega ne bi automatski posluilo njihovim potrebama. U tom je poslu jo uvijek jako vano iskustvo. Ima puno isprobavanja, greaka. To je mnogo tee nego, recimo, konstruirati zrano krilo, budui da se popreni presjek krila propelera radikalno mijenja od jedne toke do druge. Drugi razlog, mislim, lei u tome to njihova metalurka tehnologija zaostaje za naom - iz istog razloga su im mlazni i raketni motori manje djelotvorni. Nove konstrukcije se jako uzdaju u visokoizdrljive slitine. To je ve ua specijalnost, i poznate su mi samo ope injenice. - Dobro, kae da je to tihi propulzioni sistem i da mu je maksimalna brzina deset vorova? - Ryan je to htio raistiti. - Po gruboj procjeni. Morao bih napraviti kompjutorski model da dobijem toan podatak. Vjerojatno jo uvijek imamo te podatke u Taylor laboratoriju. - Tyler je mislio na konstruktorski biro Komande morskih sistema, na sjevernoj strani rijeke Severn. - Vjerojatno su i dalje pod ifrom, pa u morati biti jako lukav da ih izvuem. - Kako to? - Sve se to radilo pred dvadeset godina. Doli su samo do modela od etiri i pol metra - to je prilino malo za ovakve stvari. Sjea se da su se ve bili spotakli o onaj novi princip, onaj protutlak? Moda je toga bilo i vie. Pretpostavljam da su pokuali raditi neke kompjutorske modele, no ako i jesu, tehnika matematikih modela bila je u to vrijeme tek u povojima. Da bih to danas provjerio moram imati stare podatke i programe iz Taylora, sve ih iznova provjeriti, a onda napraviti novi program bazi- ran na ovoj konfiguraciji. - Lupnuo je po fotografijama. -

64

Kad se to jednom napravi, trebat e mi ulaz u veliki kompjutor koji e to obraditi. - A ti to moe napraviti? - Naravno. Trebat e mi tone dimenzije ove curice, ali takve sam stvari ve radio. Najtee je dobiti termin za kompjutor. Treba mi veliki stroj. - Vjerojatno bih ti mogao srediti pristup naemu. Tyler se nasmijao. - Ah, to vjerojatno ne bi bilo dovoljno, Jack. Ovo je specijalizirana stvar. Radi se o kompjutoru Cray-2, jednom od najveih. Da bi ovo obavio mora matematiki simulirati ponaanje milijuna malih estica vode, vode koja struji mimo - a u ovom sluaju i kroz cijeli trup. Neto slino radi i NASA sa Space Shuttleom. Sam posao je prilino jednostavan - gadna je samo koliina. Raunske su operacije jednostavne, ali ih treba obaviti na milijune u sekundi. To znai veliki Cray, a takvih tu ima samo nekoliko. NASA ima jednoga u Houstonu, mislim. Mornarica ih ima par u Norfolku za ASW* - njih moe zaboraviti. Avijacija, mislim, ima jednoga u Pentagonu, a svi ostali su u Californiji. - Ali ti to moe napraviti? - Jasno. - Dobro, baci se na posao, Skip, a ja u se pobrinuti da dobije termin u kompjuteru. Koliko ti treba? - Ovisi o kvaliteti materijala kod Taylora, moda tjedan dana. Moda manje. - Koliko trai za to? - Ma daj, Jack! - Tyler je odmahnuo rukom. - Skip, danas je ponedjeljak. Ako nam taj podatak isporui do petka, eka te dvadeset tisua dolara.

*ASW, antisubmarine warfare, protupodmorniki rat (prim. prev.)

65

Ti si ih zaradio, a nama treba podatak. Slae se? - Kupljeno. - Rukovali su se. - Mogu li zadrati slike? - Ostavit u ih ako ima neko sigurno mjesto gdje ih moe pohraniti. Nitko ih ne smije vidjeti, Skip. Nitko. - Ima jedan dobar sef u predsjednikovu uredu. - Dobro, ali on ih nee vidjeti. - Predsjednik je bio bivi podmorniar. - Nee mu se to dopasti - ree Tyler. - Ali u redu. - Ako se bude bunio, neka nazove admirala Greera. Tu je broj. Ryan mu je pruio karticu. - Ako me treba, tu me moe dobiti. Ako me nema, trai admirala. - Koliko je to zapravo vano? - Dovoljno vano. Ti si prvi momak koji je istrao s prihvatljivim objanjenjem ovih poklopaca. Zato sam i doao ovamo. Ako nam to moe modelirati, bit e nam itekako od koristi. Skip, jo jedanput: to je krajnje osjetljivo. Ako nekome da da to vidi, dobit u nogom u dupe. - Jasno mi je, Jack. No dobro, dobio sam rok, bolje mi je da pourim. Vidimo se. - Nakon rukovanja, Tyler je izvukao list papira i poeo ispisivati to sve mora uiniti. Ryan je s vozaem napustio zgradu. Sjetio se duana s igrakama pored puta za Annapolis, pa je krenuo po tu lutku za Sally. CIA, Glavni tab Ryan se u osam naveer vratio u CIA. Brzo se probio pored uvara do Greerova ureda. - Onda, jesi li nabavio Barbie na surfanju? - Green je podigao pogled. - Barbie na skijanju - ispravio ga je Ryan. - Da, gospodine. Ma dajte, zar se nikada niste igrali Djeda Mraza? - Prebrzo rastu, Jack. ak su ve i moji momci prerasli tu fazu. Okrenuo se da uzme kave. Ryan se zapitao kad taj ovjek spava. Imamo jo neto o Crvenom oktobru. Izgleda da Rusi imaju veliku ASW

66

vjebu u sjeveroistonom Barentsovom moru. Pola tuceta protupodmornikih aviona, nekoliko fregata i napadna podmornica iz klase Alfa, svi se kreu u krugovima. - Vjerojatno vjeba akvizicije cilja. Skip Tyler kae da su oni poklopci za novi pogonski sistem. - Tako? - Greer se zavalio. - Priaj mi o tome. Ryan je izvukao biljeke i saeo svoje obrazovanje u podmorniarskoj tehnologiji. - Skip kae da moe obaviti kompjutorsku simulaciju njegove efikasnosti - zakljuio je. Greerove se obrve podigoe. - Za koje vrijeme? - Do kraja tjedna, moda. Rekao sam mu ako bude gotov u petak da emo mu platiti. Zvui li vam dvadeset tisua razumno? - Hoe li to neto znaiti? - Ako dobije prethodne podatke koji mu trebaju, obavit e posao. Skip je genijalac, gospodine. Mislim, na MIT-u ne daju doktorate ba tako, a on je bio medu pet najboljih u svojoj generaciji na Akademiji. - I za to nam se isplati dati dvadeset tisua? - Greer je bio poznato tvrd u odnosu na novce. Ryan je znao kako e na to odgovoriti. - Gospodine, ako budemo ili normalnim putem, sklopit emo ugovor s jednim od onih bandita s Petlje - Ryan je mislio na neku "consulting" firmu to su se smjestile na prilazima Washingtona D. C. - oni e nam naplatiti pet ili deset puta vie, a bit emo sretni da dobijemo podatke do Uskrsa. Ovako ih moemo dobiti dok je brod jo na moru. Ako doe do nekih komplikacija, gospodine, ja u preuzeti odgovornost za raun. Pretpostavljao sam da brzo elite imati taj podatak, a na ovaj nain nam je gotovo pri ruci. - Ima pravo. - Nije bilo prvi put da je Ryan preicom preskoio normalnu proceduru. Svaki put bi ispalo prilino dobro. Greer je bio ovjek koga su interesirali rezultati. - Dakle, Sovjeti imaju novu

67

strateku podmornicu s neujnim pogonskim sistemom. I to sve to znai? - Nita dobro. Mi ovisimo o naoj sposobnosti da pratimo njihove arsenale s naim napadnim podmornicama. Dovraga, zato su pred nekoliko godina pristali na na prijedlog da ih drimo po petsto milja od naih obala i zato svoje strateke podmornice uglavnom dre u lukama. Ovo bi sada moglo malo promijeniti igru. Osim toga, nisam vidio od ega je napravljen trup Oktobra. - Od elika. Prevelik je za trup od titana, barem radi cijene. Zna koliko su morali potroiti na Atlase. - Previe za ono to su dobili. Potroi toliko novaca na superjaki trup, a onda u njega ugradi buni pogonski stroj. Glupo. - Moda. Meutim, ne bih imao nita protiv da mi je njihova brzina. U svakom sluaju, ako taj tihi pogonski sistem zbilja funkcionira, mogli bi se douljati sve do nae obale. - Takozvani hitac s niskom putanjom - rekao je Ryan. Bio je to jedan od najneugodnijih scenarija nuklearnog rata, po kojem bi projektil bio ispaljen iz mora sa samo stotinjak kilometara od cilja. Washington je oko stotinjak milja od Atlantika. Iako raketa u niskom, brzom letu gubi dosta od svoje preciznosti, ne- koliko bi ih moglo biti lansirano da za manje od pet minuta eksplodiraju nad Washingtonom, a to je prekratko vrijeme da Predsjednik reagira. Ako Sovjetima poe za rukom da tako hitro ubiju Predsjednika, posljedice u prekidu komandnog lanca dale bi im dovoljno vremena da ispale i kopnene projektile - ne bi bilo nikoga tko je ovlaten da zapovjedi protuudar. No Ryan je taj scenarij drao napuhnutom verzijom stratekih pseudoveliina. - Mislite li da je Oktobar sagraen s tom namjenom? - Siguran sam da im je to palo na pamet - primijetio je Greer. - Ba kao to bi i nama palo na pamet. No dobro, tamo nam je Bremerton, pa neka motri, a ako nam se ovaj podatak pokae korisnim, vidjet emo moemo li iznai neki odgovor. Kako se osjea?

68

- Na putu sam od pola est po londonskom vremenu. Ovo mi je bio dugi dan, gospodine. - Mogu misliti. Dobro, sutra ujutro emo pretresti ono o Afganistanu. Naspavaj se, sinko. - Razumijem, gospodine. - Ryan je dohvatio kaput. - Laku no. Imao je petnaest minuta vonje do Marriotta. Ryan je pogrijeio upalivi televizor na poetku Nonog footballa ponedjeljkom. Cincinnati je igrao protiv San Francisca, sukobila su se dva najbolja quarterbacka u ligi. Nedostajao mu je football u Engleskoj, pa je uspio ostati budan jo gotovo tri sata, prije no to je usnuo uz zapaljeni televizor. SOSUS* kontrola Ako se zanemari injenica da su svi bili u uniformi, posjetilac je prostoriju zabunom mogao zamijeniti za kontrolni centar NA-SA-e. Bilo je est irokih redova konzola, svaka s vlastitim TV- ekranom i tastaturom pisaeg stroja, opskrbljenom svijetleim plastinim tipkalima, brojanicima, utikaima za slualice, analognom i digitalnom kontrolom. Glavni oceanografski tehniar Deke Franklin je sjedio za konzolom broj petnaest. Prostorija je pripadala Atlantskoj SOSUS kontroli. Nalazila se u jednoj nedefiniranoj zgradi, nenadahnute vladine arhitekture, s betonskim zidovima bez prozora, velikim sistemom klima-- uredaja na ravnom krovu i plavim akronimskim nazivom na dobro odravanom, ali sada ve poutjelom travnjaku. Na svakom od tri ulaza neupadljivo su straarili naoruani marinci. U prizemlju se nalazio par superkompj utora Cray-2 koje je opsluivalo dvadeset pomonika, a iza zgrade trio satelitskih prijemnih stanica s dvosmjernom vezom.

*SOSUS, Sonar Surveillance System, sonarski osmatraki sistem (prim. prev.)

69

Ljudi za konzolama i kompjutorima bili su elektronski preko satelita povezani sa SOSUS sistemom. Po svim oceanima svijeta, a osobito du prolaza kojima su sovjetske podmornice morale proi da bi se domogle otvorenog mora, Sjedinjene Drave i druge zemlje NATO-pakta su rairile mreu visokoosjetljivih sonarnih prijemnika. Stotine SOSUS senzora su primale i odailjale nezamislivu gomilu podataka, a da bi se taj sistem mogao klasificirati i analizirati, morala je biti konstruirana sasvim nova obitelj kompjutora - superkompj utora. SOSUS je zadivljujue dobro sluio svojoj svrsi. Gotovo nita nije moglo proi preko reetke neprimjeeno. ak bi se uhvatile i ultratihe amerike i engleske napadne podmornice. Senzori koji su leali na dnu mora, povremeno bi se vadili i zamjenjivali novima; sada su ve mnogi imali vlastite signalne procesore i vrili grubi odabir podataka koje alju, tako da olakaju optereenje na centralnim kompjutorima i omogue bru i sigurniju klasifikaciju ciljeva. Konzola efa Franklina primala je podatke s niza senzora postavljenih pored obala Islanda. Bio je odgovoran za podruje iroko etrdesetak nautikih milja, a njegov se sektor preklapao s onim na istoku i na zapadu, tako da su, teoretski, tri operatora neprekidno kontrolirali svaki segment reetke. Ako bi uhvatio kontakt, prvo bi upozorio operatore do sebe, a onda tip kontakta prijavio u svoj kompjutorski terminal, koji bi taj podatak objavio na glavnoj kontrolnoj ploi u kontrolnoj sobi. Vii deurni oficir bi esto koristio svoje ovlatenje da dalje slijedi kontakt pomou iroke lepeze objekata od povrinskih brodova do protupodmornikih letjelica. Svjetski ratovi su nauili amerike i britanske oficire kako je neophodno da im morski pravci komunikacija (kratica SLOC) uvijek budu slobodni. Iako ova tiha, grobna djelatnost nikad nije bila prikazana javnosti, i iako nije imala nita od one napetosti vezane uz vojniki ivot, ovi ljudi

70

na dunosti obavljali su jedan od najvanijih zadataka za svoju zemlju. U ratu bi bez njih cijela nacija mogla propasti. Franklin se zavalio u svojoj pokretnoj stolici, zamiljeno puckajui u staru lulu od bijelog vrijesa. Cijela soba oko njega bila je potpuno mirna. A ak i da nije, njegove bi ga slualice od petsto dolara vrlo djelotvorno titile od vanjskog svijeta. Franklin je u svojoj dvadeset estoj godini bio ef, a dosad je sluio na razaraima i fregatama. Za njega su podmornice i podmorniari bili neprijatelji, bez obzira na zastavu pod kojom su plovili ili uniformu koju su nosili. Jedna se obrva podigla, a glava se nagnula na jednu stranu. Dimovi iz lule su postali nepravilni. Desna ruka mu je krenula prema kontrolnoj ploi i ukljuila signalne procesore, tako da je mogao dobiti zvuk bez kompjutorske interferencije. Ali, nije bilo dobro. Bilo je previe buke u pozadini. Ponovo je ukljuio filtere. A onda je pokuao malo mijenjati azimute kontrole. SOSUS senzori su bili zamiljeni da obavljaju pouzdana ispitivanja selektivnim koritenjem individualnih prijemnika, s kojima je mogao rukovati elektronski, tako da bi ga najprije usmjerio, a onda upotrijebio i susjedni par, pa triangulacijom odredio poloaj. Kontakt je bio vrlo slab, ali je ocijenio da je prilino blizu senzora. Franklin je zatraio odgovor od svog kompjutorskog terminala. USS Dallas je bio tamo. Imam te promrmljao je uz slabaan osmijeh. Zauo se jo jedan zvuk, niskofrekventno klopotanje koje je trajalo samo nekoliko sekundi prije no to je zamrlo. Ipak, nije ba bilo tako mirno. Kako to da ga nije uo prije no to je ukljuio azimut prijema? Odloio je lulu i poeo s podeavanjem na svojoj kontrolnoj ploi. - efe? - zauo se glas u slualicama. To je bio vii deurni oficir. - Da, komandante? - Moete li doi u kontrolu? Imam neto to bih volio da ujete. - Dolazim, gospodine. - Franklin se tiho dignuo. Komandant Quentin je bio bivi zapovjednik razaraa, a sada je ovdje radio kao usput,

71

nakon to je dobio najvaniju bitku - pobijedio rak. Gotovo pobijedio, ispravio se Franklin. Kemoterapija je unitila karcinom, ali isto tako i njegovu kosu i kou, koja se pretvorila u neku vrst prozirnog pergamenta. teta, pomislio je, Quentin je bio zbilja dobar ovjek. Kontrolna soba je bila uzdignuta oko pola metra iznad ostalih prostora, pa su tako ljudi u njoj mogli imati pregled nad cijelom gomilom deurnih operatora i nad glavnom taktikom ploom na udaljenom zidu. Prostorija je bila odvojena staklenim zidom, pa su mogli meusobno razgovarati a da ne ometaju operatore. Franklin je Quentina zatekao na komandnom poloaju, na kojem se mogao ukljuiti na bilo koju konzolu u donjoj prostoriji.- ivjeli, komandante. Franklin je uoio da je oficir povratio nekoliko kilograma. Bilo je i vrijeme. - to imate za mene, gospodine? - U mrei Barentsova mora. - Quentin mu je pruio slualice. Franklin je sluao nekoliko minuta, ali nije sjeo. Poput mnogih ljudi nikako se nije mogao osloboditi zatomljene sumnje da je rak prijelazan. - Bogme, tamo su zbilja jako marljivi. itam par Alfa, Charlie, Tango i nekoliko povrinskih brodova. O emu se radi, gospodine? - Tu je i Delta, ali je ba izronila i iskljuila motore. - Izronila, komandante? - Aha. Gadno su je bievali aktivnim sonarom. - Tako. Igra traenja, a podmornica se izgubila. - Moe biti. - Quentin je protrljao oi. ovjek je izgledao umoran. Previe se trudio, a vie ni upola nije bio izdrljiv kako bi trebao biti. No Alfe i dalje odjekuju, a sada su krenule na zapad, kao to ste uli. - Oh. - Franklin je na trenutak razmislio. - Znai, trae jo jedan brod. Moda Typhoon koji je trebao isploviti. - To sam i ja pomislio - ali on je krenuo na zapad, a podruje za vjebu je sjeverozapadno od fjorda. Izgubili smo ga slijedeeg dana na SOSUS-u. Bremerton je gore i njuka za njim.

72

- Lukavi kapetan - zakljuio je Franklin. - Zagasio je motore na povratku i pustio da ga struja nosi. - Da - sloio se Quentin. - Hou da se premjestite na praenje reetke kod North Capea i da ga pokuate pronai, efe. Re- aktor mu i dalje radi, pa mora proizvoditi neki um. Na tom sektoru sada imamo isuvie mlade operatore. Uzet u jednoga i privremeno ga premjestiti na vau plou. - U redu, komandante - kimnuo je Franklin. Taj dio ekipe je jo uvijek bio zelen, dosad su radili na povrinskim brodovima. Za SOSUS je trebalo vie profinjenosti. Quentin nije trebao rei da oekuje od Franklina da provjeri situaciju na svim ploama North Cape tima i da im moda prui nekoliko malih lekcija dok slua na njihovim kanalima. - Jeste li uhvatili Dallas? - Da, gospodine. Jako tiho, ali mislim da sam ga uhvatio kako prelazi moj sektor i ide sjeverozapadno za Naplatnu stanicu. Ako tamo dobijemo jednog Oriona*. moemo je potpuno zakljuati. Moemo li ih malo protresti? Quentin se nacerio. Ni on ba nije puno drao do podmornice. - Ne, OTMJENI DELFIN je zavren, efe. Zabiljeit emo to u dnevnik, pa neka komandant sazna kad se vrati kui. Ali posao je dobro obavljen. Znate kakva joj je reputacija. Navodno tu podmornicu uope ne bismo smjeli uti. - E, to bih volio doivjeti! - frknuo je Franklin. - Javite mi kad budete neto nali, Deke. - Razumijem, kapetane. A vi se malo priuvajte, vai?
*Kodni naziv za izviaki avion Lockheed P-3 (prim. prev.)

73

Moskva To nije bio ba najvei ured u Kremlju, ali je sluio svojoj svrsi. Admiral Jurij Ilji Padorin doao je na posao kao i obino u sedam sati, nakon vonje iz svog estorosobnog sj:ana na Kutuzovskom Prospektu. Veliki uredski prozori gledali su na zidine Kremlja; osim njih mogao je vidjeti i sada vrsto smrznutu rijeku Moskvu. Padorinu pogled i nije bio tako vaan, iako je svoje varke zaradio zapovijedajui rijenim topovnjaama pred etrdeset godina, dovozei Volgom zalihe za Staljingrad. Padorin je sada bio glavni politiki oficir sovjetske mornarice. Njegov su posao bili ljudi, a ne brodovi. Na ulazu je pristojno kimnuo svome tajniku, ovjeku etrdesetih godina. Ovaj je skoio na noge, krenuo za admiralom u unutranji ured i pomogao mu da skine kaput. Padorinova plava mornarika uniforma bljetala je od traka odlikovanja, a tu je bila i zlatna zvijezda, najpoeljnije odlikovanje u sovjetskoj vojsci, orden heroja Sovjetskog Saveza. Dobio ga je u ratu kao pjegavi dvadesetogodinjak, jurei goredolje po Volgi. To su bili dobri dani, rekao je u sebi, kad je izbjegavao bombe njemakih tuka i nasuminu artiljerijsku vatru s kojom su faisti pokuavali ometati njegovu eskadru... Poput veine ljudi, i on je zaboravio sve strahote borbi. Bio je utorak ujutro i Padorina je na stolu ekala gomila pote. Tajnik mu je donio ajnik i alicu - tradicionalnu rusku au smjetenu u metalni dra, u ovom sluaju od istog srebra. Padorin je dugo i teko radio da bi uivao u pogodnostima ovog ureda. Zavalio se u stolici i najprije proitao obavjetajne poruke, informacije koje su se svakoga jutra i svake veeri slale operativnim komandama sovjetske mornarice.

74

Politiki oficir je morao biti u toku, znati to imperijalisti spremaju, tako da svoje ljude moe izvijestiti o stalnim prijetnjama. Zatim je na red dola slubena pota iz Narodnog komesarijata mornarice i Ministarstva obrane. Imao je uvid u svu potu onog prvog, dok je pota iz drugog bila paljivo proputana da bi sovjetske vojne slube dobivale to je mogue manje informacija. Danas nije ba bilo mnogo druge pote. Uobiajeni sastanak ponedjeljkom popodne pokrit e veinu onoga to valja uiniti taj tjedan, a gotovo sve to se ticalo Padorina, ve je sada bilo rasporeeno po njegovu tabu. Ispio je drugu alicu aja i otvorio novu kutiju cigareta bez filtera, na koje je navikao i nije ih mogao ostaviti usprkos lakeg napada to ga je doivio pred tri godine. Provjerio je svoj stolni kalendar - dobro, nema sastanaka sve do devet. Gotovo na dnu gomile nalazila se slubena koverta od Sjeverne flote. ifrirani broj u gornjem lijevom kutu pokazivao je da dolazi s Crvenog oktobra. Nije li upravo neto proitao o njemu? Padorin je iznova pregledao operativne izvjetaje. Tako, Ramius se nije pojavio na podruju za vjebu? Slegnuo je ramenima. Strateke podmornice su i trebale biti neuhvatljive, i starog admirala nipoto ne bi iznenadilo da Ramius izvede par trikova. Sin Aleksandra Ramiusa bio je primadona s problematinom navikom da oito gradi vlastiti kult linosti: drao je ljude koje je sam uvjebao, a druge odbacivao. Padorin je ustanovio da su oni odbaeni postajali odlini zampoliti, a oito su imali i vie plovnog znanja nego to se trailo. U svakom sluaju, Ramius je bio komandant kojeg je trebalo nadzirati. Ponekad je Padorin sumnjiavo zakljuivao da je previe mornar, a premalo komunist. S druge strane, otac mu je bio uzor lana Partije i heroj Velikog domovinskog rata. Sigurno je bio pouzdan, makar i Litvanac. A sin? Godinama se ponaao kao savreni lan Partije. Bio je poznat po nadahnutim istupima na sastancima i povremenim briljantnim esejima. Ljudi u mornarikom odjelu GRU, sovjetske vojne

75

obavjetajne slube, su izvijestili da ga imperijalisti dre opasnim i vjetim neprijateljem. Dobro, mislio je Padorin, te mrcine se i trebaju bojati naih ljudi. Opet je obratio panju omotnici. Crveni oktobar, e, to je zbilja sjajno ime za sovjetski ratni brod! Ime ne samo po revoluciji koja je zauvijek izmijenila svjetsku povijest, ve i po Tvornici traktora "Crveni oktobar". Mnoge je zore Padorin gledao na zapad, prema Staljingradu da vidi stoji li tvornica jo uvijek, kao simbol sovjetskih branilaca koji su se odupirali Hitlerovim banditima. Na omotnici je stajala oznaka "Povjerljivo", pa je njegov tajnik nije otvorio poput druge rutinske pote. Admiral je uzeo no za pisma iz ladice u stolu. Bio je sentimentalan prema tom predmetu koji je nekada bio njegov slubeni bode. Kad mu je jedne vrue noi u kolovozu 1942. potonula pod njim njegova prva topovnjaa, doplivao je do obale gdje je na njega navalio jedan njemaki pjeak koji nije oekivao poseban otpor od napola utopljenog mornara. Padorin ga je iznenadio, sjurio mu no u prsa i slomio ga napola, uzimajui neprijatelju ivot. Kasnije je strojar opet izbrusio otricu. To vie nije bio normalan no, ali Padorin nije htio baciti takvu uspomenu. "Drue admirale", poinjalo je pismo - ali su slova pisae maine bila precrtana i zamijenjena rukom pisanim "Ujae Jurij". Ramius ga je od ale tako zvao pred mnogo godina, kad je Padorin bio politiki oficir Sjeverne flote. "Hvala ti na povjerenju i na mogunostima koje si mi pruio davi mi komandu nad tako velianstvenim brodom." Ramius je i trebao biti zahvalan, pomislio je Padorin. Pravio se ili ne, takva se komanda ne daje u ruke...to? Padorin je prestao itati i poeo iznova. Zaboravio je na cigaretu koja je tinjala u pepeljari, dok se pribliavao dnu prve stranice. To je ala. Ramius je bio poznat po svojim alama - ali ovu e platiti. Tu se bogme zajebao, sad je pretjerao. Okrenuo je stranicu. I ovo nije ala, ujae Jurij. U potpisu Marko.

76

Padorin je ustao i pogledao kroz prozor. Kremaljski zid je iz njegove vizure bio poput konice s niama s pepelom partijskih velikana. Moda nije dobro shvatio pismo. Poeo je itati iznova. Ruke su mu se poele tresti. Direktnom linijom bio je povezan s admiralom Gorkovim, bez tajnika i usputnih pomonika. - Drue admirale, ovdje Padorin. - Dobro jutro, Jurij - ugodno je odvratio Gorkov. - Smjesta vas moram vidjeti. Ovdje se neto dogodilo. - to se dogodilo? - zabrinuto je upitao Gorkov. - Moramo porazgovarati nasamo. Odmah dolazim do vas. Razgovor preko telefona nije dolazio u obzir; znao je da ga prislukuju. USS Dallas Posluitelj sonara druge klase Ronald Jones - primijetio je oficir njegova odjela - bio je u svom uobiajenom transu. Mladi, nesvreni student, zgrbio se za ploom s instrumentima, oputena tijela, zatvorenih oiju, lica ukoenog u uvijek istom izrazu kao kad bi sluao jednu od mnogih kazeta Bacha na svom skupom, malom kazetaru. Jones je bio tip koji je svoje trake kategorizirao po njihovim manama: nepravilan klavirski tempo, prtljava flauta, valoviti francuski rog. I morske je zvukove oslukivao s istim diskriminatorskim intenzitetom. U svim mornaricama svijeta podmorniare dre udnovatom sortom, a za operatore na sonaru i sami podmorniari misle da su udaci! Meutim, tolerirale su im se mnoge ekscentrinosti. Oficir smjene je volio priati priu o efu sonara s kojim je sluio dvije godine, ovjeku koji je patrolirao istim podrujima u stratekim podmornicama gotovo cijelu svoju karijeru. Toliko se sprijateljio s grbavim kitovima koji su se okupljali na tom podruju, da ih je ve poeo zvati po imenu. Kad je otiao u mirovinu, nastavio je raditi u

77

oceanografskom institutu, gdje su njegov talent primali vie sa strahom nego s veseljem. Prije tri godine Jones je bio zamoljen da napusti Kalifornijski Tehnoloki institut, Cal Tech, usred tree godine studija. Ba je bio izveo jednu od onih ingenioznih, obijesnih ala po kojima su studenti Cal Techa bili poznati, samo to ova nije uspjela. I sada je sluio u mornarici da bi zaradio za povratak. Nije skrivao namjeru da doktorira u kibernetici i obradi signala; nakon stjecanja doktorata zaposlit e se u Pomorskom istraivakom laboratoriju. Porunik Thompson je u to vjerovao. Kad je pred est mjeseci doao na Dallas, proitao je dosjee svih svojih ljudi. Jonesov kvocijent inteligencije bio je 158, daleko najvii na cijelom brodu. Imao je blago lice i tune smee oi kojima ene nisu mogle odoljeti. Na plai bi obavio vei posao od cijele ete marinaca. To poruniku ba nije bilo sasvim jasno. On je bio junak footballa u Annapolisu. Jones je bio mravi deko koji je sluao Bacha. Tu neto nije bilo u redu. USS Dallas, napadna podmornica iz klase 688, nalazila se etrdeset milja od islandske obale i pribliavala se svojoj patrolnoj postaji koja je nosila kodni naziv Naplatna stanica. Dolazila je s dva dana zakanjenja. Tjedan dana ranije sudjelovala je u ratnoj igri NATOpakta pod nazivom OTMJENI DELFIN, koja je bila odgoena na nekoliko dana, jer je najgore vrijeme na Sjevernom Atlantiku u posljednjih dvadeset godina omelo druge brodove da se okupe. U toj vjebi je Dallas zajedno s HMS* Swiftsure iskoristio loe vrijeme da prodre i pohara zamiljenu neprijateljsku formaciju. Bila je to jo jedna uspjena operacija za Dallas i njenog kapetana, komandanta Barta Mancusoa, najmlaeg zapovjednika podmornice u amerikoj mornarici. Misija se nastavila ljubaznim pozivom u Swiftsureovu kraljevsku mornariku bazu u kotskoj, pa su se ameriki mornari jo uvijek tresli od mamurluka nakon proslave...
* HMS, brod Njezina velianstva; uobiajena oznaka britanskih brodova (prim. prev.)

78

Sad su imali drukiji zadatak, novu stepenicu u razvoju atlantske podmornike igre. U toku tri tjedna, Dallas je trebao izvjetavati o prometu u i oko Crvene ceste broj jedan.Tokom posljednjih etrnaest mjeseci novije sovjetske podmornice koristile su udnu, djelotvornu taktiku da se rijee svojih amerikih i britanskih sjenki. Jugozapadno od Islanda ruski bi se brodovi stutili niz greben Reykjanes, podvodni lanac koji se poput prsta protezao prema dubokom atlantskom bazenu. Smjetene u razmacima od pola do pet milja, te podvodne planine s poput noa otrim liticama od krhkih, eruptivnih stijena, veliinom su premaivale Alpe. Vrhovi su im bili oko trista metara ispod olujne povrine Sjevernog Atlantika. Prije kasnih ezdesetih godina, podmornice su se jedva mogle pribliiti vrhovima, a nikako ispitati bezbrojne doline. Tokom sedamdesetih, sovjetski su istraivaki brodovi bili vieni kako patroliraju iznad grebena - u svako doba godine, po svakojakom vremenu, mjerili su i premjeravali cijelo podruje po tisuu puta. A onda, etrnaest mjeseci prije sadanje Dallasove patrole, USS Los Angeles je slijedio sovjetsku napadnu mornaricu iz klase Victor II. Victor je okruio islandsku obalu i duboko zaronio kad se pribliio grebenu. Los Angeles ga je slijedio. Victor je nastavio s osam vorova, sve dok nije proao prvi par morskih planina, neslubeno poznatih pod imenom Thorovi Blizanci. Podmornica je odjednom krenula punom brzinom i skrenula na jugozapad. Zapovjednik Los Angelesa je uloio oajniki napor da slijedi Victora, ali je odustao, gadno potresen. Iako je klasa 688 podmornica bila bra od starijih Victora, ruska podmornica jednostavno nije usporavala - punih petnaest sati, kako je kasnije utvreno. U poetku to i nije bilo tako opasno. Podmornice su imale visokopouzdane inercione navigacijske sisteme, kadre da iz sekunde u sekundu odrede njihov poloaj unutar nekoliko stotina metara. No Victor je kruio oko hridina kao da ih njihov kapetan vidi, poput mlanjaka koji juri kroz kanjon da izbjegne rakete zemlja-zrak. Los Angeles je nije mogao pratiti medu klisurama. Pri svakoj brzini iznad

79

dvadeset vorova njegov aktivni i pasivni sonar, ukljuujui i ultrazvuni dubinomjer, bili su potpuno beskorisni. Los Angeles je tako u navigacijskom smislu, ostao potpuno slijep. Bilo je to, izvijestio je kasnije kapetan, kao da vozi auto sa zamraenim prozorima, te volan okree prema karti i toperici. To je teoretski bilo mogue, ali je kapetan ubrzo shvatio da inercioni navigacijski sistem ima ugraeni faktor greke od nekoliko stotina metara; stvar je bila pogorana gravitacionim smetnjama koje su pogaale "lokalnu vertikalu", to je opet ometalo odreivanje inercijalne pozicije. A najgore od svega, karte su bile napravljene za povrinske brodove. Objekti na trideset metara dubine znali su biti ucrtani po nekoliko milja dalje - no to, sve donedavno, nikome nije bilo vano. Razmak izmeu planina ubrzo je postao manji od kumulativne navigacijske greke - prije ili kasnije njegova bi se podmornica zabila u planinu s preko trideset vorova. Kapetan je odustao. Victor je pobjegao. U poetku su se iznosile teorije da su Sovjeti nekako trasirali jednu odreenu rutu, koju njihove podmornice mogu slijediti velikom brzinom. Ruski su komandanti bili poznati po izvjesnim luakim ekshibicijama, a moda su se i pouzdavali u kombinaciju inercionih sistema, magnetikih i iro-kompasa ugodenih na specifinu rutu. Ta se teorija nije uspjela ni razraditi, a ve je za nekoliko tjedana postalo jasno da sovjetske podmornice jure razliitim putovima kroz greben. Amerike i britanske podmornice su se jedino mogle povremeno zaustavljati da im sonarom utvrde poloaj, pa onda pojuriti da ih uhvate. No sovjetske podmornice nisu nikada usporavale, pa bi 688 i Trafalgarke ubrzo poele zaostajati. Dallas]e bio na Naplatnoj stanici da bi kontrolirao mimohod ruskih podmornica, straario na ulazu u prolaz kojeg je amerika mornarica sada zvala Crvena cesta broj jedan, i oslukivao bilo koji vanjski dokaz nove naprave koja Rusima omoguuje da tako drsko jure meu stijenama. Sve dok ih Amerikanci ne uspiju kopirati, preostajale su im

80

tri prilino neasne mogunosti: mogli su i dalje nastaviti gubiti kontakt s Rusima; mogli su postaviti vrijedne napadne podmornice na poznate izlaze s "Ceste"; ili su mogli postaviti potpuno novu SOSUS liniju. Jonesov je trans potrajao desetak minuta - due nego obino. Najee bi odgonetnuo kontakt u mnogo kraem vremenu. Mornar se zavalio u naslonja i zapalio cigaretu. - Neto sam uhvatio, gospodine Thompson.- to? - Thompson se nagnuo iza pregrade. - Ne znam. - Jones je dohvatio rezervne slualice i pruio ih svome oficiru. - Posluajte, gospodine. I sam Thompson je trebao magistrirati elektrostrojarstvo, a bio je i strunjak u konstrukciji sonarnih sistema. Zatvorio je oi dok se koncentrirao na zvuk. Bio je to vrlo slabaan, niskofrekventni tropot ili zuj. Nije se mogao odluiti. Sluao je jo nekoliko minuta prije no to je odloio slualice, a onda odmahnuo glavom. - Uhvatio sam ga pred pola sata na bonom nizu - rekao je Jones. Odnosilo se to na podsistem BQQ-5 vienamjenskog podmornikog sonara. Njegov glavni dio bila je estmetarska kupola smjetena na pramcu. Kupola je sluila i za aktivne i za pasivne operacije. Novi dio sistema bio je niz pasivnih senzora koji su se protezali gotovo sedamdeset metara, du obje strane trupa. To je bila mehanika analogija senzornim organima na bokovima morskog psa. - Uhvatio sam ga, izgubio, uhvatio, izgubio, opet uhvatio - nastavio je Jones. - To nisu zvukovi propelera, niti kitova i riba. Vie kao da voda ide kroz pipu, osim onog smijenog tropota koji se pojavljuje i nestaje. U svakom sluaju, odrava kurs dva-pet-nula, tako da je izmeu nas i Islanda, pa ne moe biti jako daleko. - Daj da vidimo kako izgleda. Moda nam to neto kae. Jones je s kuke skinuo icu s dva utikaa. Jedan je utika gurnuo u kutiju na ploi sonara, a drugi u utinicu oblinjeg osciloskopa. Obojica su nekoliko minuta radila na kontrolama

81

sonara da izoliraju signal. Zavrili su s nepravilnim sinusnim valom kojeg su uspijevali odravati samo po nekoliko sekundi. - Nepravilno - rekao je Thompson. - Da, smijeno. Zvui pravilno, ali ne izgleda pravilno. Znate to mislim, gospodine Thompson? - Ne, ti ima bolje ui. - To je zato to sluam, bolju glazbu, gospodine. Taj rock e vam unititi ui. Thompson je znao da je to tono, ali akademac iz Annapolisa ne treba sluati takve stvari od obinog remca. Nikoga nije bilo briga za njegove omiljene kazete Janis Joplin. - Idemo dalje. - Da, gospodine. - Jones je izvukao utika iz osciloskopa i premjestio ga u plou s lijeve strane sonarnog pulta, pored kompjutorskog terminala. Za vrijeme posljednje temeljite reparacije, Dallas je dobio specijalnu igraku uz njen sonarni sistem BQQ-5. Zvan BC-10, bio je najjai kompjutor koji je ikada instaliran na nekoj podmornici. Iako nije bio vei od obinog uredskog stola, stajao je preko pet milijuna dolara i obavljao osamdeset milijuna operacija u sekundi. Koristio je tek razvijene ipove od ezdeset etiri bita, uz najnovija procesna dostignua. Njegova uzavrela memorija mogla je lako opsluivati kompjutorske potrebe cijele podmorniarske eskadre. Za pet godina svaka napadna podmornica u floti trebala je dobiti takav kompjutor. Svrha mu je bila, ba kao i daleko veem SOSUS sistemu, da obradi i analizira signale sa sonara; BC-10 je odbacivao ambijentalne umove i druge prirodno izazvane umove, a klasificirao i identificirao samo zvukove koje je proizveo ovjek. Poimence je mogao identificirati brodove po njihovoj individualnoj akustikoj karakteristici, ba kao to su se ljudi mogli identificirati po glasu ili otisku prstiju. Jednako vaan kao kompjutor bio je i programirani software. Prije etiri godine, jedan budui doktor geofizike koji je radio u geofizikom

82

laboratoriju Cal Techa, dovrio je program od esto tisua linija, smiljen da predvidi zemljotrese. Program se bavio problemom vanog signala naspram nevane buke. Svladavao je potekoe na koje su nailazili seizmolozi u luenju riasuminih zvukova koji bi pobuivali seizmografe, od pravih, neobinih signala koji su predskazivali seizmiki dogaaj. Ministarstvo obrane je program prvi put upotrijebilo u Zrakoplovnoj komandi za tehnike primjene, koja je pomou njega vrila sasvim zadovoljavajui nadzor nuklearnih proba po cijelom svijetu u skladu sa sporazumom o kontroli naoruanja. I Mornariki istraivaki laboratorij ga je preinaio za svoje potrebe. Iako neprikladan za seizmika predskazanja, odlino je posluio u analiziranju signala sonara. Program je u mornarici bio poznat kao Sistem obrade algoritamskih signala, skraeno SAPS. "SAPS SIGNAL INPUT", otkucao je Jones na video displej terminalu "SPREMAN", smjesta je reagirao BC-10. "KRENI". "RADI". I pored fantastine brzine kojom je BC-10 savladavao esto tisua linija svoga programa isprekidanih GOTO petljama, trebalo je proi neko vrijeme da stroj eliminira prirodne zvukove s njihovim kriterijem nasuminih profila, i da se doepa onog problematinog signala. Trebalo je dvadeset sekundi, za kompjutor cijela vjenost. Odgovor se pojavio na VDT-u. Jones je pritisnuo gumb da kopira tekst na prikljuenom printeru. - Hm. - Jones je otrgnuo list. "NEUOBIAJENI SIGNAL PROCIJENJEN KAO POMAKNUE MAGME". - To je SAPS-ov nain da ti kae uzmi dva aspirina i javi mi se na kraju smjene.

83

Thompson se nasmijao. I pored svih pohvala koje su pratile novi sistem, u floti ba nije bio jako omiljen. - Sjea se to je pisalo u novinama dok smo bili u Engleskoj? Neto o seizmikoj aktivnosti oko Islanda, kao da se taj otok vraa u burne ezdesete. Jones je zapalio drugu cigaretu. Poznavao je studenta koji je smislio taj pobaaj to ga ovdje zovu SAPS. Problem je bio u tome to je imao gadan obiaj da analizira krivi signal - a iz rezultata nisi mogao rei da je kriv. Osim toga, budui da je izvorno bio smiljen da trai seizmika dogaanja, Jones je vjerovao da razne anomalije nastoji interpretirati kao seizmike dogaaje. Nije mu se sviala ta ugraena predrasuda i osjeao je da je istraivaki laboratorij nije u potpunosti uklonio. Jedno je koristiti kompjutore kao pomagalo, a drugo je pustiti da umjesto tebe misle. Osim toga, stalno su otkrivali ifove morske zvukove koje nitko nikada ranije nije uo, a kamoli klasificirao. - Gospodine, kao prvo frekvencija je sasvim kriva - ni izdaleka nije tako niska. Kako bi bilo da probam slijediti taj signal s R-15? - Jones je mislio na tegljeni niz pasivnih senzora koje je Dallas polako vukao za sobom. U tom se trenutku pojavio komandant Mancuso s uobiajenom alicom kave u ruci. Ako je postojalo neto zastraujue kod kapetana, pomislio je Thompson, onda je to bio njegov talent da se pojavi kad se neto dogaalo. Je li prislukivao itav brod? - Samo sam prolazio - rekao je kao i obino. - to se zbiva ovog lijepog dana? - Kapetan se naslonio na pregradu. Bio je nizak, tek metar ezdeset, i cijeli je ivot vodio borbu s debljinom - a sada je gubio bitku zbog dobre hrane i pomanjkanja kretanja na podmornici. Crne su mu oi bile okruene borama od smijanja, koje bi se uvijek probudile kad bi se nadmudrivao s drugim brodom. - Je li dan? - zapitao se Thompson. Smjena duga est sati bila je sasvim prikladna za izvravanje obaveza, ali nakon nekoliko odraenih

84

smjena ovjek je trebao pritisnuti gumb na satu da vidi koji je datum, jer bi inae pogrijeio u brodskom dnevniku. - Komandante, Jones je uhvatio neki udan signal sa strane. Kompjutor kae da je pomaknue magme. - A Jones se s time ne slae - Mancuso to nije trebao izrei kao pitanje. - Ne, gospodine kapetane, ne slaem se. Ne znam to je, ali to sigurno nije. - Opet si u borbi protiv stroja? - Kapetane, SAPS uglavnom radi vrlo dobro, ali ponekad je obina pila. Kao prvo, frekvencija je sasvim niska. - Dobro, i to misli? - Ne znam, kapetane. To nisu zvukovi propelera, niti je bilo koji prirodni zvuk koji sam uo. Osim toga... - Iako je proveo tri godine na atomskim podmornicama, Jones bi se uvijek lecnuo kad bi tako neformalno raspravljao s komandantom. Posada Dallasa je bila kao jedna velika obitelj, nalik na one stare graniarske obitelji, jer su svi zaista puno radili. Kapetan je bio otac. Oficir smjene, svi bi se spremno sloili, bio je majka. Oficiri su starija, a unovaeni mornari mlada djeca. No vano je bilo da te kapetan saslua ako si imao neto za rei. Za Jonesa, to je bilo vrlo vano. Mancuso je zamiljeno kimnuo. - Dobro, ne putaj ga. Nema smisla da sva ta skupa oprema stoji neupotrijebljena. Jones se iscerio. Jednom je kapetanu vrlo precizno objasnio kako bi tu aparaturu mogao preinaiti u najbolju stereo-opremu na svijetu. Mancuso je primijetio da to i ne bi bila ba neka majstorija budui da je samo sonarski ureaj u toj prostoriji kotao preko dvadeset milijuna dolara. - Isuse! - mladi se tehniar uspravio na stolici. - Netko je upravo dao gas do daske! Jones je bio nadglednik sonara u toj smjeni. Druga dva tehniara uoila su novi signal i Jones je ukljuio svoje slualice u utinicu

85

tegljenog sonara, dok su se dva oficira odmakla. Uzeo je blok i zabiljeio vrijeme prije no to je poeo obavljati individualne kontrole. BQR-15 je bila najosjetljivija sonarska oprema na brodu, ali za ovaj kontakt nije bila potrebna takva osjetljivost. - Prokletstvo! - tiho je promrmljao Jones. - Charlie - ree mladi tehniar. Jones je odmahnuo glavom. - Victor. Sigurno klasa Victor. Ima okretaje za trideset vorova - velika navala kavitacione buke, kopa velike rupe u vodi i ne mari uje li to netko ili ne. Smjer nula-pet- nula. Kapetane, oko nas je dobra voda, a signal je zbilja slab. Nije blizu. - To je bila najblaa procjena to ju je Jones mogao dati. "Nije blizu" znailo je sve iznad deset milja. Vratio se svojim instrumentima. - Mislim da poznamo ovog momka. To je onaj sa zakrivljenim krilom propelera, zvui kao da je oko njega omotao lanac. - Stavi ga na zvunik - Mancuso ree Thompsonu. Nije htio uznemiravati operatore. Porunik je ve ubacivao signal u BC-10. Zvunik na pregradi nosio bi etveroznamenkastu cifru u svakom duanu stereo-opreme, zbog svoje jasnoe i dinamikog savrenstva; kao i sve drugo na podmornici 688, i to je bilo najbolje "to se moglo dobiti za novac". Dok je Jones radio na kontrolama zvuka, zauli su cvilei cvrkut propelerske kavitacije, tanki cvile u vezi sa zakrivljenim krilcem propelera i dublju tutnjavu reaktorskog postrojenja pri punom optereenju. Odmah zatim, Mancuso je zauo printer. - Klasa Victor, broj est - objavio je Thompson. - Tako je - kimnuo je Jones. V- 6, i dalje dri nula-pet-nula. Utaknuo je u slualice dodatak s mikrofonom. - Ovdje sonar, imamo kontakt. Klasa Victor, kurs nula-pet-nula. - Utaknuo je u slualice dodatak s mikrofonom. - Ovdje sonar, imamo kontakt. Klasa Victor, kurs nula-pet-nula, brzina cilja otprilike trideset vorova. Mancuso se nagnuo prema prolazu i obratio se poruniku Patu Mannionu, palubnom oficiru. - Pat, aktiviraj grupu za praenje cilja iz slube upravljanja vatrom.

86

- Razumijem, kapetane. - ekaj malo! - Jones je podigao ruku. - Imam jo jednoga! - Vrtio je neke kuglice. - Ovo je klasa Charlie. Bogami, i taj kopa rupe. Malo istonije, dri nula-sedam-tri, ima okretaja za oko dvadeset osam vorova. I tog momka znamo. Aha, Charlie II, broj jedanaest. - Jones je maknuo slualicu s jednog uha i pogledao Mancusoa. - Kapetane, je li to Rujani za danas imaju predviene trke podmornica? - Meni nisu nita rekli. Naravno, ovdje ne dobivamo najnovije sportske novosti. - Mancuso se nasmijeio, zamijeao kavu u ruci, prikrivajui prave misli. to se to, dovraga, zbiva? - Mislim da u krenuti naprijed i malo pogledati. Dobro ste obavili posao, momci! Krenuo je nekoliko koraka prema borbenoj centrali. Smjena se odjednom uurbala. Mannion je preuzeo komandu s mladim palubnim oficirom i sedam mornara. Posluilac upravljanja vatrom je unosio podatke iz analizatora kretanja cilja u kompjutor za upravljanje vatrom Mark 117. Drugi je oficir uao u centralu da preuzme dunost u vjebi traganja. Sve je to bio uobiajeni postupak. itava smjena se spremno bacila na posao, ali i smireno, nakon mnogih godina vjebe i iskustva. Dok su drugi rodovi vojske rutinski vjebali svoje sposobnosti protiv saveznika ili meusobno, natjeui se u taktikama Istonog bloka, u mornarici su napadne podmornice igrale protiv pravog protivnika - i to stalno. Podmorniari su zapravo operirali u pravim ratnim uvjetima.Dakle, imamo drutvo - primijetio je Mannion. - Nisu ba blizu - oglasio se porunik Charles Goodman. - Kurs im se nije izmijenio ni za dlaku. - Ovdje sonar. - To je bio Jonesov glas. Mancuso je preuzeo. - Sluam. to je, Jones? - Imamo jo jednoga, gospodine. Alfa 3, ide nula-pet-pet. Malo se gubi. Zvui kao zemljotres, ali slabi, gospodine. - Alfa 3? Na stari prijatelj Politovski. Nema dugo da smo ga presreli. Ima li jo neto?

87

- Mislim da ima, gospodine. Zvuk mu je treperio, a onda se ustalio, kao da se okrenuo. Mislim da sada ide prema nama - a to je malo nezgodno. Prema sjeverozapadu ima jo nekih zvukova. Previe su zbrkani da se zakljui ita suvislo. Radimo na tome. - Odlino, Jones. Nemojte posustati. - Naravno, kapetane. Mancuso je spustio slualicu i pogledao Manniona. - Da zna, Pat, ponekad se zapitam nije li Jones pomalo vjetac. Mannion je pogledao tragove na papiru koje je Goodman ucrtavao da bi pomogao kompjutorizirano ciljanje. - Da, vrlo je dobar. Problem je u tome to misli da mi radimo za njega. - Pa sada ba i radimo za njega - Jones je bio njihove oi i ui, a Mancuso je bio itekako sretan to ga ima. - Chuck? - Mancuso se obratio poruniku Goodmanu. - Kurs i dalje nepromijenjen na sva tri kontakta, gospodine. - To je vjerojatno znailo da sve tri podmornice idu prema Dallasu. To je takoer znailo da ne mogu otkriti podatke o udaljenosti, neophodne za rjeenje gaanja. Naravno, nitko nije htio pucati, no to je bio cilj vjebe. - Pat, daj da se malo premjestimo. Makni nas deset milja istono zapovjedio je Mancuso kao sluajno. Postojala su dva razloga za to. Prvo, mogla se uspostaviti osnovica po kojoj e izraunati vjerojatnu udaljenost cilja. Drugo, dublja voda e dati bolje akustike uvjete i otvoriti im udaljene konvergentne zone sonara. Komandant je prouavao kartu dok je navigator davao potrebna nareenja, procjenjujui taktiku situaciju. Bartolomeo Mancuso bio je sin brijaa koji je svake jeseni zatvarao svoju radnju u Ciceru, Illinois, da bi lovio jelene na gornjem poluotoku jezera Michigan. Bart je u tim lovovima pratio svoga oca, s dvanaest godina ubio prvog jelena, a nakon toga svake godine po jednoga, sve dok nije stupio u Mornariku akademiju. Nakon toga vie nije iao u lov.

88

Postavi oficir na nuklearnoj podmornici, nauio je mnogo zabavniju igru. Sada je lovio ljude. Dva sata kasnije na ELF* radiju u komunikacijskom odjelu, odjeknulo je alarmno zvono. Kao sve nuklearne podmornice i Dallas je teglio dugaku ianu antenu, namjetenu na ekstremno niskofrekventni odailja u sredinjem dijelu Sjedinjenih Drava. Kanal je imao zapanjujue uski pojas za prijenos podataka. Za razliku od TV-kanala koji je odailja tisue bitova podataka po okviru, trideset okvira u sekundi, ELF radio je podatke slao polako, otprilike po jedno slovo svakih trideset sekundi. Deurni radist je strpljivo ekao dok informacija nije bila snimljena na traci. Kad je poruka bila zavrena, velikom je brzinom prevrtio traku i transkribirao poruku, predavi je oficiru za komunikacije, koji je ekao s knjigom ifri. Signal zapravo i nije bio ifra, ve "trenutani blok" slova. Svakih est mjeseci je izlazila knjiga i dijelila se svim nuklearnim podmornicama; bila je ispunjena sluajno stvorenim premetanjem svakog slova kao signala. Svaka razbacana troslovna grupa u toj knjizi odgovarala je ve prije odabranoj rijei ili frazi u drugoj knjizi. Runo deifriranje poruke potrajalo je manje od tri minute i kad je bilo zavreno, poruka je odnesena komandantu u borbenoj centrali.

= OD COMSUBLANTA ZA PODMORNICE NA MORUBUDITE U PRIPRAVNOSTI OPERACIJA CRVENE FLOTE U VELIKIM RAZMJERIMA U TOKU RAZLOG NEPOZNAT KOMUNIKACIJA SSIX =

* ELF - Extremely Low Frequency, u nas ENF, ekstremno niska frekvencija, odnosno vrlo dugi valovi (prim. prev.)

89

COMSUBLANT - komandant podmornikih snaga u Atlantiku - bio je Mancusov veliki ef, viceadmiral Vincent Gallery. Stari je vjerojatno zamislio ispremijeati sve svoje jedinice, a to nije bilo malo. Slijedei budniki signal, AAA - naravno, ifriran - pozvat e ih da se dignu na dubinu periskopske antene i prime podrobnije obavijesti od SSIX-a, podmorniko-satelitske razmjene informacija, od geosinkronog komunikacijskog satelita koji je ekskluzivno sluio podmornicama. Taktika situacija je postajala jasnija, iako njene strateke implikacije nije mogao procijeniti. Pokret od deset milja prema istoku pruio im je adekvatnu informaciju o ona tri prvobitna kontakta, zajedno s jo jednom Alfom koja se pojavila nekoliko minuta kasnije. Prvi kontakt, Viktor 6, bio je sada u dometu torpeda. Mark 48 bio je podeen na njega, a nije bilo mogunosti da kapetan te podmornice bude svjestan Dallasove nazonosti. Victor 6 je bio jelen na istini samo to nije bila lovna sezona. Iako nije bio mnogo bri od Victora i Charlieja, a deset vorova sporiji od manjih Alfa, Dallas i podmornice iz njegove klase, mogle su se gotovo neujno kretati brzinom od dvadeset vorova. To je bio konstruktorski trijumf, proizvod rada cijelog desetljea. No kretanje bez otkrivanja imalo je smisla samo ako je lovac mogao istovremeno i pratiti svoj plijen. Sonari gube djelotvornost ako njihova nosea platforma poveava brzinu. Dallasov BQQ-5 je zadravao samo dvadeset posto djelotvornosti pri dvadeset vorova, to ba nije bilo ohrabrujue. Podmornice su pri velikoj brzini bile slijepe i nikome nisu mogle nakoditi. Zbog toga je operativni obrazac napadne podmornice bio vrlo slian pjeaku u borbi. Kod strelca se to zvalo "jurni i pokrivaj", a kod podmornice "daj gas i plutaj". Nakon otkrivanja cilja, podmornica bi pojurila na iskoristljiviju poziciju, stala da iznova utvrdi plijen, a onda opet pojurila sve dok ne bi postigla dobar vatreni poloaj. I rtva podmornice bi se kretala, i ako bi podmornica uspjela zauzeti poloaj ispred nje, trebala je samo leati i ekati na skok, poput velike lovne make.

90

Podmorniki je posao zahtijevao vie od obine vjetine. Bio je potreban instinkt i umjetniki "tih"; manijako samopouzdanje i agresivnost profesionalnog boksaa. Sve je to Mancuso imao. Proveo je petnaest godina uei zanat, motrei kao mladi oficir stariju generaciju komandanata, paljivo sluajui na es- tim okruglim stolovima diskusije koje su podmorniarstvo predstavljale kao vrlo humanu profesiju. Vrijeme na kopnu bi provodio vjebajui na raznim kompjutoriziranim simulatorima, pohaajui seminare, usporeujui ideje i biljeke s drugim kolegama. Na povrinskim brodovima i ASW avionima je nauio kako "neprijatelj" - povrinski mornari - igra svoju lovaku igru. Podmorniari su ivjeli po jednostavnom naelu: postoje dvije vrste brodova - podmornice i...ciljevi. to e Dallas loviti, pitao se Mancuso. Ruske podmornice? Dobro, ako je u tome stvar, i ako Rusi nastave ovako juriti, ne bi trebalo biti problema. On i Swiftsuresu upravo pobijedili tim NATO ASW strunjaka, ljudi ije su zemlje ovisile o njihovoj sposobnosti da morske putove dre otvorenima. Njegov brod i posada su itavu operaciju izveli kako se samo moglo poeljeti. Jones je bio medu deset najboljih posluitelja sonara u cijeloj floti. Bez obzira na igru, Mancuso je bio spreman. Kao prvoga dana lovne sezone, sve vanjske okolnosti vie nisu bile vane. On je postao oruje. CIA, Glavni tab Bilo je 4.45 ujutro i Ryan se borio sa snom na stranjem sjedalu CIAina slubenog Chewja koji ga je vozio iz Marriotta u Langlev. Ovdje je ve - koliko? - dvanaest sati? Dovoljno da vidi svog efa, posjeti Skipa, kupi poklone za Sally i provjeri kuu. Kua je izgledala sasvim u redu. Iznajmio ju je nekom instruktoru iz Mornarike akademije. Mogao je od nekog drugog izvui peterostruko veu najamninu, ali nije htio da mu kua bude poligon za neke divlje tulume. Oficir je bio biblijski ovisnik iz Kansasa, i kao takav vrlo prihvatljiv stanar.

91

Pet i pol sati sna u posljednjih...trideset? Tako neto; bio je preumoran da pogleda na sat. To nije bilo poteno, ali isto tako nije imalo smisla ponavljati ni sebi, a kamoli admiralu. Pet minuta kasnije bio je u Greerovu uredu. - ao mi je to sam te morao probuditi, Jack. - Oh, sve je u redu, gospodine - Ryan je odvratio jednako lano. - to se dogodilo? - Doi i uzmi malo kave. Danas e biti dugaak dan. Ryan je odloio ogrta na sofu i priao da napuni alicu mornarikom kavom. Nije htio ni kondenzirano mlijeko ni eer. Bolje da je popije istu i pusti kofeinu da prui sve od sebe. - Mogu li se ovdje negdje obrijati, gospodine? - Pribor je iza vrata, u kutu. - Greer mu je pruio list utog papira, istrgnutog iz teleksa. - Pogledaj ovo. STROGO POVJERLJIVO br.7879887967 SIGINT IZVJETAJ - PORUKA SLEDI U 083145Z KONTROLNE STANICE NSA (BRISANO)(BRISANO) (BRISANO) SNIMILE SU ELF EMISIJU CRVENE FLOTE TRAJANJE PORUKE 10 MIN ELF SIGNAL PROCIJENJEN KAO "PRIPREMNO" JAVLJANJE PODMORNICAMA CRVENE FLOTE NA MORU U 090000Z USLIJEDILO JE JAVLJANJE "SVIM BRODOVIMA" IZ TABA CRVENE FLOTE CENTRALNE KOMAND STANICE TULA I SATELITA TRI I PET VALNE DUINE KORITENE: HF, VHF, UHF XX TRAJANJE PORUKE 39 SEK DVA PONAVLJANJA ISTOG SADRAJA U 091000Z I 092000Z SIGNALOM SU POKRIVENA SLIJEDEA PODRUJA: PODRUJE SJEVERNE FLOTE, PODRUJE BALTIKE FLOTE I PODRUJE SREDOZEMNE ESKADRE PAZI! DALEKOISTONA FLOTA NIJE EMITIRALA NI PONAVLJALA TU PORUKU BROJNE POTVRDE PRIJEMA EMITIRANE OD PRIMALACA IZ GORE SPOMENUTIH PODRUJA ISPITIVANJE IZVORA I ANALIZA KRETANJA U TOKU ZASAD NIJE DOVRENO

92

POEVI DO 100000Z KONTROLNE STANICE NSA (BRISANO) (BRISANO) I (BRISANO) BILJEE POVEANI HF I VHF PROMET U BAZAMA CRVENE FLOTE U POLARNOM,SEVEROMORSKU, PECENGI, TALINU, KRONTATU I ISTONO SREDOZEMNOM PODRUJU DODATNI HF I VHF PROMET OD JEDINICA CRVENE FLOTE NA MORU POVEANJE SLIJEDI PROCJENA: U TOKU JE VEA NEPLANIRANA OPERACIJA CRVENE FLOTE JEDINICAMA FLOTE ZAPOVIJEENO DA JAVE SVOJ POLOAJ I SPREMNOST KRAJ IZVJETAJA NSA ALJE 102215Z KRAJ KRAJ KRAJ Ryan je pogledao na sat. - NSA* je brzo reagirala, a brzo su reagirali i nai deurni oficiri, budei sve odreda. - Ispraznio je alicu i krenuo da je opet napuni. - to je s analizom signala primalaca? - Tu je. - Greer mu je pruio drugi list iz teleksa. Ryan ju je pomno pregledao. - Gomila brodova. To mora da je gotovo sve to imaju na moru. Nema ih ba mnogo u lukama. - Oni u lukama mogu telefonom nazvati centralu flote u Moskvi. Meutim, ovdje i jeste svaki brod kojeg imaju na moru u Zapadnoj hemisferi. Do posljednjeg. Ima nekih ideja? - Pa da vidimo, imamo poveanu aktivnost u Barentsonovu moru. Nalik je ASW vjebi srednje veliine. Moda je proiruju. Dodue, to ne objanjava poveanu aktivnost na Baltiku i Sredozemlju. Imaju li moda prijavljene neke manevre? - Ne. Upravo su pred mjesec dana obavili GRIMIZNU OLUJU. Ryan je kimnuo. - Aha, najee im treba nekoliko mjeseci da obave procjene tolikih podataka. A i tko se sada igrao, u ovo doba godine. Navodno da je vrijeme grozno. Jesu li ikada imali neke vee manevre u prosincu?
* NSA, National Security Agency, vladina ustanova u sklopu Ministarstva obrane, zaduena za prislukivanje, pijunske satelite i dr. (prim prev.). ifre,

93

- Ne, velike nisu, no veina javljanja potjee s podmornica, sinko, a podmornicama se fuka za vremenske uvjete. - Bogme, uz jo neke druge preduvjete, ovo bi moglo biti dosta znaajno. Ne zna se to bi moglo biti u poruci, ha? - Ne, slue se kompjutoriziranim iframa, isto kao i mi. Ako ih njukala iz NSA i mogu deifrirati, meni to nisu rekli. - Teoretski se NSA nalazila pod naelnom kontrolom direktora CIA-e, ali je zapravo bila potpuno neovisna. - To ti je problem s analizom prometa, Jack. Pokuava nazrijeti namjere analizirajui tko je razgovarao s kim. - Da, gospodine, ali kada svi razgovaraju sa svima... - E, da. - Je li jo netko u pripravnosti? Vojska? Mrea protuavionske obrane? - Ne samo flota. Podmornice, brodovi i mornarika avijacija. Ryan se protegnuo. - To zvui poput vjebe, gospodine. Ipak, trebat e nam malo vie podataka o njihovim potezima. Jeste li razgovarali s admiralom Davenportom? - To je slijedei korak. Nisam imao vremena. Uspio sam se samo obrijati i ukljuiti aparat za kavu. - Greer je sjeo i namjestio telefonsku slualicu na zvunik na stolu prije no to je poeo okretati brojanik. - Kontraadmiral Davenport. - Glas je bio otresit. - Dobro jutro, Charlie. Ovdje James. Jesi li dobio od NSA-976? - Naravno da jesam, ali se nisam probudio zbog toga. Naa SOSUS mrea je pred nekoliko sati naprosto poludjela. - Oh? - Greer je pogledao telefon, onda Ryana. - Aha, gotovo svaka podmornica koju imaju na moru stisla je gas do daske, i to sve u isto vrijeme. - I to im je zapravo cilj, Charlie? - upao je Greer. - To jo uvijek pokuavamo saznati. ini se da puno brodova kree u Sjeverni Atlantik. Sve njihove jedinice iz Norvekog mora krenule su

94

na jugozapad. Tri iz zapadnog Sredozemlja su takoer krenule u tom pravcu, ali jo nemamo jasnu sliku. Treba nam jo par sati. - to imaju kod nae obale, gospodine? - zapitao je Ryan. - Probudili su vas, Ryan? Dobro. Dva stara Novembra. Jedan s odreenim preinakama obavlja ELINT zadatak. Drugi ui na dnu Zaljeva King i gadno se dosauje. Ima i jedan Yankee, tisuu milja juno od Islanda, i po prvotnom izvjetaju ide prema sjeveru. Ali to je vjerojatno krivo. Reciproni snimak, greka u transkripciji, tako neto. Provjeravamo. Mora da je greka jer se ranije kretala prema jugu. Ryan je digao pogled. - A to je s ostalim stratekim podmornicama? - Delte i Typhooni su im u Barentsovu moru i u Ohotskom moru, kao i obino. O njima nema vijesti. Oh, tamo naravno ima- mo napadne podmornice, ali Gallery ne eli prekidati radio-utnju, i ima pravo. Stoga zasad imamo samo izvjetaj o zalutalom Vankeeju. - to smo poduzeli, Charlie? - zapitao je Greer. - Gallery je svojim brodovima dao opu pripravnost. Spremni su uskoiti ako ih budemo trebali. NORAD* je isto malo pojaao pripravnost, tako su mi rekli. tabovi flota CINCLANT-a* i CINCPACa* su budni i motaju se u krugu, to se moglo i oekivati. Par dodatnih P-3 operiraju oko Islanda. I to je zasad sve. Najprije moramo otkriti to se zapravo zbiva. - Dobro, obavjetavajte me o svemu. - Jasno, ako neto ujemo, javit u, a vjerujem da... - Hoemo. - Greer je spustio slualicu. Uperio je prst u Ryana. - Jack, nemoj mi zaspati. - Nakon ove gromovae? - Ryan je mahnuo alicom. - Vidim da nisi zabrinut.
* NORAD, kratica od North American Air Defense Command, koordinatora zrane obrane USA i Kanade (prim. prev.) * CINCLANT, mornarika komanda za Atlantik (prim. prev.) * CINCPAC, mornarika komanda za Pacifik (prim. prev.)

95

- Gospodine, zasad nemam zato biti zabrinut. Sada je tamo jedan popodne, je li tako? Vjerojatno je neki admiral, moda stari Sergej glavom i bradom odluio malo prodrmati svoje deke. Valjda nije bio ba zadovoljan kako je ispala GRIMIZNA OLUJA, pa je moda odluio sresti par kanti, jasno, ukljuujui i nae. Dovraga, vojska i avijacija nisu ukljuene, a da imaju neto prljavo na umu, i drugi bi rodovi morali biti obavijeteni. Trebamo sve to drati na oku, ali zasad ne vidim razloga da se posebno znojimo. - Koliko si imao godina u vrijeme Pearl Harbora? - Otac mi je imao devetnaest godina, gospodine. Oenio se tek nakon rata, a ja nisam bio prvi mali Ryan. - Jack se nasmijeio. Greer je sve to znao. - No koliko se sjeam ni vi ba niste tada bili jako stari. - Bio sam obian mornar na starom Texasu. - Greer nikada nije bio u pravom ratu. Odmah nakon to je poelo, bio je primljen u Mornariku akademiju. Kad je konano diplomirao i zavrio podmorniku obuku, rat je gotovo zavrio. Na prvoj plovidbi je dospio do japanske obale, dan'nakon zavretka rata. - Ali zna to mislim. - Da, znam, gospodine, i zato imamo organizacije kao to su CIA, DIA, NSA i NRO, izmeu ostalih. Ako nas Rujani sve uspiju prei, moda bi se i mi trebali uhvatiti Marxa. - Sve te podmornice koje su krenule u Atlantik... - Osjeam se bolje nakon obavijesti da je Yankee krenuo na sjever. Imali su dovoljno vremena da to utvrde. Davenport u to vjerojatno ne eli vjerovati bez definitivne potvrde. Ako bi Ivan htio zaigrati neku gadnu igru, taj bi Vankee krenuo na jug. Projektili na tim starim brodovima ne mogu stii ba daleko. Daaakle...gledat emo i paziti. Na sreu, gospodine, pripremate odlinu kavu. - A to misli o jednom doruku? - I to bi moglo. Ako uspijemo srediti ono s Afganistanom, mogao bih uhvatiti avion ve sutr...veeras.

96

- Da, to je mogue. Moda e se tako nauiti spavati u avionu. Dvadeset minuta kasnije stigao je doruak. Obojica su voljeli obilan doruak i hrana je bila iznenaujue dobra. Kantina u CIA-i je imala nedefiniranu hranu kao i u svim vladinim slubama, pa se Ryan pitao nije li moda nona smjena, uz manje posla, uspijevala pripremati prave obroke dobre hrane. Ili je moda ovo bilo narueno izvana. Obojica su sjedila i jela sve dok Davenport nije nazvao u etvrt do sedam. - Sad je definitivno. Sve strateke kreu prema svojim bazama. Slijedimo bez problema dva Yankeeja, tri Delte i Typhoona. Memphis je javio kad je njegova Delta krenula kui s dvadeset vorova, nakon to je pet dana sjedila na postaji, a onda je Gallery zatraio potvrdu od Oueonfisha. Ista pria - ini se da su sve krenule u hangare. Osim toga, upravo smo dobili neke snimke od Velike ptice u prolazu iznad fjorda nakratko nije bio pokriven oblacima - i imamo cijelu gomilu povrinskih brodova s jakim infracrvenim oznakama, kao da ba ugrijavaju motore. - A to je s Crvenim oktobrom? - zapitao je Ryan. - Nita. Moda imamo lou informaciju i moda nije ni isplovio. Ne bi bilo prvi put. - Ne pretpostavljate da su ga izgubili? - glasno se pitao Ryan. I Davenport je mislio na to. - To bi objasnilo aktivnosti na sjeveru, ali to je s guvom na Baltiku i u Sredozemlju? - Pred dvije godine smo imali onu paniku s podmornicom Tullibee spomenuo je Ryan. - I tab se tako usro od straha da je objavio opu mobilizaciju na oba oceana. - Moda - priznao je Davenport. Nakon tog fijaska mora da je u Norfolku bilo krvi do koljena. USS Tullibee, jedinstvenu malu napadnu podmornicu dugo je pratio glas da je loe sree. U ovom sluaju to se rairilo na mnoge druge.

97

- U svakom sluaju, sad situacija izgleda manje opasna nego prije dva sata. Ne bi opozivali svoje strateke podmornice da planiraju neto protiv nas, je li tako? - rekao je Ryan. - Vidim da ti Ryan jo uvijek dri kristalnu kuglu, James. - Zbog toga ga i plaam, Charlie. - Pa ipak, to je udno - priklopio je Ryan. - Zato vraaju sve strateke podmornice? Jesu li to ve nekada uinili? to je s onima u Pacifiku? - O njima jo nita nismo uli - odvratio je Davenport. - Traio sam podatke od CINCPAC-a, ali mi jo nita nisu javili. to se tie onog drugog pitanja, odgovor je ne, nikad jo nisu opozvali odjednom sve strateke podmornice, ali su im povremeno znali jednom komandom promijeniti poloaje. To vjerojatno i sad rade. Rekao sam da idu prema bazi, a ne da su u njoj. No sve emo znati tek za par dana. - to ako se boje da su jednu izgubili? - odvaio se Ryan. - Nismo mi te sree - narugao se Davenport. - Nisu izgubili strateku podmornicu jo od onog Golfa to smo ga podigli kod Havaja, dok ste bili u srednjoj koli, Ryan. Ramius je isuvie dobar kapetan da bi mu se to dogodilo. I Titanicov kapetan Smith je isto tako bio dobar, pomislio je Ryan. - Hvala na informaciji, Charlie - Greer je spustio slualicu. - Izgleda da si bio u pravu, Jack. Nema razloga za paniku. Daj da sada vidimo te podatke o Afganistanu, a onda emo - da umirimo savjest - baciti pogled na te Charliejeve fotografije Sjeverne flote. Deset minuta kasnije stigao je kurir s paketom iz centralne dokumentacije. Greer je bio tip ovjeka koji sam voli prekopati sirovi matrijal. To je i Ryanu odgovaralo. Poznavao je nekoliko analitiara koji su svoje izvjetaje temeljili na ve odabranim podacima, pa su zbog toga znali gadno pogrijeiti. Informacije u paketu potjecale su iz razliitih izvora, no za Ryana su bile najznaajnije taktike radio-poruke koje su uhvatile prislune stanice na pakistanskoj granici i unutar samog Afganistana. Priroda i uestalost sovjetskih operacija nije ukazivala na

98

povlaenje, koje se moglo naslutiti iz nekoliko novijih lanaka objavljenih u Crvenoj zvijezda iz obavjetajnih izvora iz samog Sovjetskog Saveza. Proveli su tri sata provjeravajui podatke. - Mislim da Sir Basil previe panje poklanja politikoj pijunai, a premalo onome to nae prislune stanice uhvate na terenu. Naravno, ne bi bilo nita novo da Sovjeti ne izvijeste svoje zapovjednike o onome to se zbiva u Moskvi, ali svejedno nemam ba istu sliku - zakljuio je Ryan. Admiral ga je pogledao. - Plaam te za odgovore, Jack. - Gospodine, injenica je da se Moskva tu angairala grekom. To znamo i iz vojnih i iz politikih obavjetajnih izvora. Sadraj podataka je prilino jasan. Ali iz moje perspektive ne vidim da oni znaju to hoe. U ovakvom sluaju, za birokratski um je najlake da ne radi nita. Dakle, njihovim ratnim komandantima je reeno da nastave s akcijama, dok vii partijski efovi trae neko rjeenje i uvaju svoje dupe da ih ne okrive to su se uope i ili upetljavati u cijelu tu zbrku. - Dobro, dakle sada znamo da ne znamo. - Da, gospodine. Nije mi to drago, ali sve ostalo bi bila la.Admiral je uzdahnuo. Toga je bilo dosta u Langlevju, obavjetajaca koji su davali odgovore, a da nisu znali ak ni pitanja. Ryan je jo uvijek bio dovoljno nov u igri da otvoreno prizna kad neto ne zna. Greer se pitao hoe li se to s vremenom izmijeniti. Nadao se da nee. Nakon ruka kurir je donio omot iz Nacionalnog ureda za izvianje. U njemu su bile fotografije koje je neto ranije toga dana, u dva prolaza, snimio satelit KH-11. To e zasad biti zadnji takvi raspoloivi snimci zbog ogranienja u orbitalnoj mehanici i openito loeg vremena na poluotoku Kola. Prvi komplet jasnih snimaka nainjen je sat vremena nakon to je iz Moskve otposlan signal, i pokazivao je flotu na sidritima ili vezanu uz pristanita. U infracrvenom reimu mnogi su se brodovi jasno arili od unutranje topline, pokazujui da im kotlovi ili turbine rade.

99

Drugi komplet fotografija snimljen je tokom drugog orbitalnog prolaza u vrlo niskom kutu. Ryan je dobro promotrio poveanja. - Oho! Kirov, Moskva, Kijev, tri Karasa, pet Kresta, etiri Krivaka, osam Udaljoja i pet Sovremenih. - Obina vjeba pronalaenja i spaavanja, ha? - naroguio se Greer, mrko pogledavi Ryana. - A gledaj ovo ovdje. Svi brzi tankeri koje imaju su im se pridruili. To je veina udarne snage Sjeverne flote, a ako im trebaju tankeri, to znai da e neko vrijeme biti vani. - Davenport je mogao biti i precizniji. Ali njihove se strateke podmornice i dalje vraaju. Na fotografiji nema amfibijskih brodova, samo ratnih. I to samo novih, vrlo brzih, s golemim radijusom kretanja. .- I najboljim naoruanjem, - Da - priznao je Ryan. - I svi su navrat-nanos skupljeni za par sati. Gospodine, da su ovo unaprijed planirali, mi bismo ve doznali. To mora da je danas iskrslo. Zanimljivo. - Ve si pokupio englesku naviku preskromnog izraavanja, Jack. Greer je ustao i protegnuo se. - Hou da ostane ovdje jo jedan dan. - U redu, gospodine. - Ryan je pogledao na sat. - Mogu li telefonirati eni. Ne bih htio da uzalud doe na aerodrom. - Jasno, a kada to obavi, elim da porazgovara s jednim ovjekom iz DIA-e koji je neko radio za mene. Vidi koliko su oni skupili operativnih podataka o ovom sluaju. Ako se radi o vjebi, to emo brzo saznati, pa jo uvijek moe sutra otii kui sa svojom Barbie na surfanju. Barbie je bila na skijanju, ali je Ryan to preutio.

100

CIA, Glavni tab Ryan je u uredu direktora Centralne obavjetajne slube bio ve nekoliko puta da bi iznio saete izvjetaje ili povremene osobne poruke Sira Basila Charlestona njegovoj visosti, Direktoru. Ured je bio vei od Greerova, s boljim pogledom na dolinu Potomaca i oito ga je dekorirao neki profesionalac u stilu bliskom Direktorovu podrijetlu. Arthur Moore je bio bivi sudac Vrhovnog suda drave Texas i soba je odraavala njegovo juzogapadno nasljee. On i admiral Greer su sjedili na sofi pored prozora. Greer je mahnuo Ryanu da prie i pruio mu fascikl. Fascikl je bio od crvene plastike i imao zatvara s bravicom. Ivice su mu bile obrubljene bijelom trakom, a na jednostavnoj bijeloj naljepnici je pisalo POVERLJIVO i VRBA. Oznake nisu bile neuobiajene. Kompjutor u prizemlju centrale u Langleyu odabirao je nasumina imena na dodir gumba; tako je stranom agentu bilo onemogueno da izvede bilo kakav zakljuak iz imena operacije. Ryan je otvorio fascikl i najprije pogledao list sa sadrajem. Oito su postojale samo tri kopije dokumenta VRBA, i svaki je nosio inicijale svoga vlasnika. Ovaj je pripadao Direktoru. Po ozbiljnim pogledima Moorea i Greera, pretpostavio je da su oni dvojica iz - trojke oficira; trei je, zakljuio je, vjerojatno zamjenik direktora za operacije, jo jedan Teksaanin, Robert Ritter. Ryan je vratio list sa sadrajem. Izvjetaj je bio fotokopirani primjerak neega to je bilo otipkano na obinom pisaem stroju, a po koliini greaka bilo je oito da tekst nije pisala uobiajena tipkaica. Ako Nancy Cummings i ostalim elitnim tajnicama nije bilo doputeno da vide ovo... Ryan je podigao pogled.

101

- U redu je, Jack - ree Greer. - Upravo ti je odobreno da se pozabavi VRBOM. Ryan je sjeo i usprkos uzbuenju poeo itati dokument polako i paljivo. Agentovo ifrirano ime je bilo KARDINAL. Agenta na tako visokom poloaju CIA nikada nije imala, on je bio jedan od onih koji stvaraju legende. KARDINALA je pred vie od dvadeset godina zavrbovao Oleg Penkovski. Jo jedna legenda - dodue mrtva - Penkovski je u to vrijeme bio pukovnik GRU-a, sovjetske vojne obavjetajne slube, vee i aktivnije varijante amerike DIA-e. Poloaj mu je omoguavao pristup svakodnevnim informacijama o svim vidovima sovjetske vojske, od komandne strukture Crvene armije do operativnog stanja interkontinentalnih projektila. Informacije koje je krijumario preko Grevillea Wynnea, svoje britanske veze, bile su izuzetno vrijedne, pa su zapadne zemlje poele o njima - ak i suvie - ovisiti. Penkovski je otkriven za vrijeme Kubanske krize 1962. Iz njegovih podataka, skupljenih i isporuenih u velikoj urbi i pod stranim pritiskom, predsjednik Kennedy je spoznao da sovjetski strateki sistemi nisu spremni za rat. Te su informacije omoguile predsjedniku da stjera Hruova u kut, iz kojeg se nije bilo lako izvui. Kennedvjeva uvena mirnoa i smireni ivci, kao i u mnogim slinim povijesnim zgodama, bili su posljedica njegove mogunosti da vidi protivnike karte. A tu prednost je mogao zahvaliti hrabrom agentu kojeg nikada nije upoznao. Odgovor Penkovskog na zahtjev Washingtona s naznakom HITNO bio je nepromiljen. Ve je bio pod sumnjom i to ga je dotuklo. Izdaju je platio ivotom. Prvi je KARDINAL doznao da ga motre mnogo pomnije nego to je bilo normalno u drutvu gdje je svatko bio pod prismotrom. Upozorio je Penkovskog - ali prekasno. Kad je postalo jasno da pukovnika nee biti mogue izvui iz Sovjetskog Saveza, sam je prisilio KARDINALA da ga izda. Bila je to zavrna ironija tog hrabrog ovjeka - vlastitom je smru unaprijedio poloaj agenta kojeg je bio zavrbovao.

102

KARDINALOV je posao bio tajan, ba kao i njegovo ime. Stariji savjetnik i pouzdanik lana Politbiroa, KARDINAL je esto djelovao kao njegov predstavnik u sovjetskim vojnim krugovima. Na taj je nain bio blizak najviim politikim i vojnim obavjetajcima. Stoga su mu informacije bile neprocjenjivo znaajne i paradoksalno - vrlo sumnjive. Onih nekoliko iskusnih CIA-inih funkcionara koji su za njega znali, teko su mogli biti sigurni da ga "usput" nije preobratio neki od tisua KGB oficira iz kontrapijunae, ija je jedina dunost bila da nadziru sve i svakoga. Radi toga je KARDINALOV ifrirani materijal bio openito provjeravan izvjetajima drugih pijuna i izvora. No on je nadivio mnogo sitnijih riba. Ime KARDINAL bilo je poznato samo trojici najviih CIA--inih funkcionara. Svakog prvog u mjesecu bi se odabiralo novo ifrirano ime za njegove podatke, koje je bilo poznato samo najuem krugu CIA-inih rukovodilaca i analitiara. Ovoga mjeseca to je bila VRBA. Prije no to bi ih, s negodovanjem, otkrili autsajderima, KARDINALOVI bi podaci bili paljivo maskirani, poput mafijina prihoda, da bi mu se zameo svaki trag. Postojale su i brojne mjere sigurnosti koje su titile agenta i primjenjivale se samo za njega. Iz straha od mogueg razobliavanja njegova tajanstvenog identiteta, KARDINALOVI materijali su predavani runo, nikad preko radija ili telefona. KARDINAL je i sam bio vrlo paljiv ovjek - sudbina Penkovskog mu je bila dobra pouka. Informacije su preko mnogih posrednika dolazile do efa CIA-ine postaje u Moskvi. Agent je nadivio ve dvanaest efova; jedan od njih, umirovljeni pjeadijski oficir imao je brata isusovca. Svako jutro bi taj sveenik, predava filozofije i teologije na Fordham sveuilitu u New Yorku, odrao misu za sigurnost i duu ovjeka ije ime nee nikada saznati. Moda je i to bio jedan od razloga to je KARDINAL opstao tako dugo.

103

Ve su mu etiri puta nudili mogunost da ga izvuku iz Sovjetskog Saveza. Svaki put je odbio. Za neke je to bio dokaz da je "preobraen", a za druge jo jedna potvrda da je KARDINAL - kao i veina uspjenih agenata - voden nekim svojim razlozima koje samo on zna, i da je, prema tome, kao veina uspjenih agenata, malo lud. Dokument kojeg je Ryan drao u ruci bio je u posljednjih dvadeset sati u neprekidnom tranzitu. Prvih pet sati je trebalo filmu da doe do Amerike ambasade u Moskvi, gdje je smjesta proslijeen do efa stanice. Iskusni vojni zapovjednik i bivi reporter New York limesa, radio je pod krinkom ataea za tampu. Osobno je u vlastitoj tamnoj komori razvio film. Trideset minuta kasnije, povealom je ispitao pet razvijenih snimaka i uz naznaku HITNO poslao u Washington poruku da je KARDINALOV izvjetaj na putu. Zatim je prepisao tekst s filma na papir i usput ga preveo s ruskog. Tom mjerom sigurnosti je uklonjen agentov rukopis, a prijevodom i sve karakteristike njegova jezika. Nakon toga je paljivo spalio film, a izvjetaj smotao u metalni kontejner, nalik na tabakeru. Taj je imao mali pirotehniki naboj koji bi se aktivirao u sluaju da se kontejner nepravilno otvori ili naglo potrese; dva KARDINALOVA javljanja bila su izgubljena kad je kontejner sluajno pao. Zatim je ef postaje pohitao do diplomatskog kurira koji je ve imao rezervirano mjesto na Aeroflotovu letu za London u tri sata. Na aerodromu Heathrow kurir je morao potrati da uhvati Pan-Amov 747 za njujorki aerodrom Kennedy, gdje je presjeo na avion kompanije Eastern do meunarodnog aerodroma u Washingtonu. U osam ujutro diplomatska je torba bila u Ministarstvu vanjskih poslova. Tu je slubenik CIA-e izvadio kontejner, smjesta s njim pojurio u Langlev i predao ga Direktoru. Otvorio ga je instruktor iz CIA-ine tehnike slube. Direktor je na svom fotokopirnom aparatu umnoio tri kopije, a original spalio u svojoj pepeljari.

104

Kad je Jack zavrio s izvjetajem, vratio se na drugu stranicu i ponovo je proitao, lagano tresui glavom. Dokument VRBA bio je dosad najea potvrda njegove elje da ne sazna putove kojima su obavjetajni podaci dolazili do njega. Sklopio je fascikl i vratio ga admiralu Greeru. - Isuse, gospodine. - Jack, znam da ti to ne trebam rei - ali sve to si sada proitao, nitko, ni Predsjednik, ni Sir Basil, ni sam Bog, zaista nitko ne smije doznati bez odobrenja Direktora. Je li to jasno? - Greer nije izgubio svoj zapovjedni glas. - Da, gospodine. - Ryan je sagnuo glavu poput kolarca. Sudac Moore je izvukao cigaru iz unutranjeg depa i zapalio je, gledajui pored plamena ravno Ryanu u oi. Sudac je, svi su govorili, bio u svoje vrijeme pravi avo, kao vii oficir. Radio je s Hansom Tofteom za vrijeme Korejskog rata i bio sudionik jedne od CIA-inih legendarnih akcija ieznua norvekog broda natovarenog medicinskim osobljem i sanitetskim materijalom za Kineze. Taj je gubitak za nekoliko mjeseci odgodio kinesku ofanzivu i spasio tisue amerikih i saveznikih ivota. No bila je to krvava operacija. Svo kinesko osoblje i norveka posada jednostavno su nestali. Bio je to posao u jednostavnoj matematici rata, a moralna strana akcije je bila neto drugo. Radi toga, a moda i zbog neeg drugog, Moore je uskoro napustio vladinu slubu i poeo karijeru advokata u svom rodnom Texasu. U tome je postigao nevjerojatan uspjeh, pa je od bogatog advokata napredovao do uglednog suca apelacionog suda. Bio je pred tri godine pozvan u CIA-u zbog jedinstvenog spoja apsolutnog osobnog potenja i iskustva u mutnim operacijama. Sudac Moore je diplomu prava s Harvarda i visokoorganizirani um prikrivao iza fasade kauboja iz zapadnog Texasa, to nikada nije uspio, ali je s lakoom glumio. - Tako, doktore Ryan, to mislite o tome? - rekao je Moore u trenutku kad je uao zamjenik direktora za operacije. - Zdravo, Bob, doi ovamo. Upravo smo Ryanu pokazali dosje VRBA.

105

- Oh? - Ritter je privukao stolicu, gotovo gurnuvi Ryana u kut. - I to admiralov pametni deko misli o tome? - Gospodo, pretpostavljam da svi drite ovu informaciju pouzdanom oprezno je poeo Ryan i vidio kako mu kimaju. - Gospodine, da je ovu informaciju svojeruno donio sam arkandel Mihovil, teko bi u nju povjerovao - no budui da vi kaete da joj se moe vjerovati... - Htjeli su njegovo miljenje. No problem je bio da je njegov zakljuak bio isuvie nevjerojatan. Dobro, zakljuio je, dosad sam uvijek bio poznat po iskrenim odgovorima ... Ryan je duboko udahnuo i iznio svoju procjenu. - Vrlo dobro, doktore Ryan - mudro je kimnuo sudac Moore. - Prvo elim uti to bi to jo moglo biti, a onda hou da obranite vau analizu. - Gospodine, o najoitijoj mogunosti ne valja ba puno ni razmiljati. Osim toga, oni su sve to mogli obaviti od petka, a nisu rekao je Ryan, nastojei da zvui smireno i razumno. Ryan se istrenirao da bude objektivan. Razmotrio je etiri mogunosti koje su mu pale na pamet, paljivo ih rastavljajui na detalje. Ovo nije bio trenutak da osobne sklonosti utjeu na razmiljanje. Govorio je oko deset minuta. - Pretpostavljam, Sue, da postoji jo jedna mogunost - zakljuio je. - Ovo bi mogla biti dezinformacija s ciljem da uniti ovaj izvor. Tu mogunost ne mogu procijeniti. - I nama je to palo na pamet. No dobro, sad kad ste ve toliko upleteni, mogli biste nam dati i operativne prijedloge. - Gospodine, admiral vam moe rei kako e postupiti mornarica. - Da, to sam i mislio, mome - nasmijao se Moore. - A to vi mislite? - Gospodine Sue, trea varijanta u ovom sluaju nee biti jednostavna - ima isuvie mogunosti, previe eventualnih sluajnosti. Ali, rekao bih da moe. Trebali bi pokuati, ako se bude moglo, ako uspijemo srediti detalje. Najvei problem je raspoloivost naih vlastitih plovnih jedinica. Imamo li ih na okupu? Odgovorio je Greer. - Tu smo dosta tanki. Jedan nosa, Kennedy. Provjerio sam. Saratoga je u Norfolku s nekim kvarom na stroju. S

106

druge strane, HMS Invincible je bio ovdje u onoj NATO vjebi i isplovio je iz Norfolka u ponedjeljak naveer. Mislim da je admiral White zapovijedao malom borbenom grupom. - Lord White, gospodine? - zapitao je Ryan. - Earl od Westona? - Poznajete ga? - zapitao je Moore. - Da, gospodine. ene su nam prijateljice. Prolog sam rujna bio s njim u lovu na Ijetarke u kotskoj. Buan je poput svakog dobrog zapovjednika, a ujem da uiva dobar ugled. - Mislite da biste mogli posuditi njihove brodove, James? - zapitao je Moore. - Ako je tako, morat emo im sve ovo ispriati. No najprije moramo sve ispriati naima. Danas u jedan popodne je sastanak Savjeta za nacionalnu sigurnost. Ryan, vi ete prirediti izvjetaj i osobno iznijeti cijelu stvar. Ryan je trepnuo. - Nema ba mnogo vremena, gospodine. - James mi je rekao da dobro funkcionirate pod presijom. Dokaite to. - Pogledao je Greera. - Uzmi kopiju njegova izvjetaja i budi spreman da odleti u London. To je predsjednik odluio. Ako elimo njihove brodove, morat emo im rei i zato. Trebat e izvijestiti premijera, a to e biti tvoj posao. Bob, ti provjeri ovu informaciju. ini to god hoe, samo ne uplii VRBU. - U redu - odvratio je Ritter. Moore je pogledao na sat. - Sastat emo se ovdje u 3,30, ovisno o toku sastanka. Ryan, imate devedeset minuta. Tutanj! Kako li su me to ocijenili, pitao se Ryan. U CIA-i se govorkalo da e sudac Moore uskoro dobiti udobno mjesto ambasadora, moda u Londonu, kao prikladnu nagradu za ovjeka koji se dugo i uspjeno trudio da uspostavi bliske odnose s Britancima. Ako Sudac ode, u njegov e se ured vjerojatno useliti admiral Greer. Imao je mnogo godina nee ovako moi jo jako dugo - i prijatelja na Capitol Hillu. Ritter nije imao ni jedno ni drugo. Predugo se i previe otvoreno alio na kongresmene koji su mu provaljivali tajne operacije i ljude na

107

odgovornim dunostima. S takvim preraspodjelama na vrhu i iznenadnim pristupom novim i fantastinim informacijama...to e to znaiti za mene?, zapitao se Ryan. Nisu mogli traiti da bude novi zamjenik direktora za pijunau. Znao je da nema dovoljno iskustva koje takav posao zahtijeva - no, dodue, za pet ili est godina... podmornicama naprosto nije bila tako dobra da otkrije Crveni oktobar sve dok bude odravao svoj tihi hod. Ramius je u to bio siguran; sve ih je bio isprobao. Stii e tamo gdje je namjeravao, uiniti ono to je htio, i nitko, ni njegovi sunarodnjaci, a ni Amerikanci, nee tu nita moi uiniti. Zbog toga je neto ranije oslukivao prolazak jedne Alfe trideset milja istono i neprekidno se smijeio. Greben Reykjanes Ramius je provjerio plou s podacima. Crveni oktobar je kretao prema jugozapadu po stazi osam, najzapadnijoj istraenoj ruti onoga to su podmorniari Sjeverne flote zvali Gorkovljevom prugom. Brzina mu je bila trinaest vorova. Nikad nije ni pomislio da je po anglosaksonskom praznovjerju to nesretan broj. Drat e isti kurs i brzinu slijedeih dvadeset sati. Odmah iza njega, Kamarov je sjedio za gravitometarskom ploom podmornice, s velikom kartom iza sebe. Mladi porunik je palio jednu cigaretu za drugom i djelovao napeto dok je oitavao njihov poloaj na karti. Ramius ga nije uznemiravao. Kamarov je znao svoj posao, a Borodin e ga za dva sata zamijeniti. U kobilici Crvenog oktobra nalazila se visokoosjetljiva sprava zvana gradiometar, a sastojala se od dva velika olovna utega, odvojena razmakom od tono stotinu metara. Lasersko-kompjutorski sistem izmjerio je udaljenost izmeu utega precizno, sve do jednog angstrema. Promjene te udaljenosti ili boni pokreti utega pokazivali su promjene u lokalnom gravitacijskom polju.

108

Navigator je usporeivao te izuzetno precizne lokalne vrijednosti s podacima na karti. Paljivom upotrebom gravitometara u inercionom navigacijskom sistemu broda, mogao je odrediti poziciju broda unutar stotinu metara, to je bilo pola duine broda. Sistem otkrivanja masa je bio ugraen u sve podmornice koje su ga mogle smjestiti. Mladi zapovjednici napadnih podmornica, znao je Ramius, koristili su ga da velikom brzinom jure Prugom. To je bilo dobro za komandantov ego, ocijenio je Ramius, ali malo tee za navigatora. Nije osjeao potrebu za bilo kakvom lakoumnou. Moda je ono pismo bila greka... ne, sprijeilo ih je da se moda predomisle. Bijela kua CIA-in auto suca Moorea bio je Cadillac koji se pojavio s vozaem i ovjekom iz osiguranja koji je ispod ploe s instrumentima drao automat Uzi. Voza je s Avenije Pennsvlvania skrenuo na slubeni put. Vie parkiralite nego cesta, sluilo je za potrebe viih slubenika i novinara koji su radili u Bijeloj kui i zgradi Izvrnog ureda, tzv. "Stare drave", svijetlog primjera institucijske groteske. Voza je spretno skrenuo na prazno parkiralite za VlP-ovce, iskoio i otvorio vrata, nakon to je ovjek iz sigurnosti oima preletio cijelo podruje. Sudac je izaao prvi i odmah krenuo, pa mu se Ryan zatekao s lijeve strane, kaskajui par koraka iza njega. Bio mu je dovoljan samo trenutak da se sjeti da je to "instinktivno" ponaanje upravo tako nauio kod marinaca u Quanticou, kao pravilan nain kako mladi oficir treba pratiti svoje pretpostavljene. To ga je natjeralo da razmisli koliko je mladi. - Jeste li ve bili ovdje, Jack? - Ne, gospodine, nisam. Moorea je to zabavljalo. Marinac im je pridrao vrata. Unutra ih je provjerio agent tajne slube. Moore je kimnuo i produio.

109

- Hoemo li biti u Predsjednikovoj radnoj sobi, gospodine? - Ne. Dolje, u takozvanoj sobi za situacije. Udobnija je i bolje opremljena za ove stvari. Dijapozitivi koje trebate su ve dolje, spremni. Jeste li nervozni? - Da, gospodine, bogme jesam. Moore se nacerio. - Samo mirno, mladiu. Predsjednik vas je ve ranije htio upoznati. Dopao mu se onaj va izvjetaj o terorizmu od pred nekoliko godina, a pokazao sam mu jo neke radove, onaj o operacijama ruske strateke podmornice i jedan nedavni o poslovanju njihove vojne industrije. Sve u svemu, mislim da ete vidjeti da je sasvim normalan tip. Ali, budite spremni na mnoga pitanja. ut e svaku vau rije, a kad bude htio, pogodit e vas s pravim pitanjem. Moore se okrenuo i poeo silaziti niza stube. Ryan ga je slijedio, a onda su doli do vrata koja su vodila u hodnik. Sudac je skrenuo lijevo, proao kroz jedna vrata na kojima je stajao jo jedan agent tajne slube. - Dobar dan. Sue. Predsjednik e brzo doi. - Hvala. Ovo je dr. Ryan. Ja jamim za njega. - U redu. - Agent im je mahnuo da uu. Prostorija ni izdaleka nije bila tako posebna kao to je Ryan oekivao. Soba za situacije vjerojatno nije bila nita vea od Ovalnog ureda iznad njih. Prilino skupa drvena lamperija prekrivala je betonske zidove. Ovaj dio Bijele kue je sagraen za vrijeme potpune rekonstrukcije, obavljene u Trumanovo vrijeme. Ryanova govornica se nalazila s lijeve strane. Stajala je ispred i malo udesno od romboidnog stola, a iza nje je visilo platno za projekcije. Na govornici je stajala obavijest da je dijaprojektor nasred stola ve napunjen i izotren, a nakon toga je slijedio popis sloenih dijapozitiva. Veina pozvanih je ve bila tu, svi udrueni efovi tabova i ministar obrane. Ministar vanjskih poslova, Ryan se sjetio, i dalje se vozikao izmeu Atene i Ankare, pokuavajui srediti najnoviju ciparsku situaciju. Taj vjeni trn u junom krilu NATO-a se pred nekoliko

110

tjedana upalio kad je grki student autom pregazio tursko dijete, da bi ga odmah potom ubila razjarena gomila. Do kraja istog dana bilo je ve pedeset ranjenih i tobonje zemlje saveznice su se jo jednom epale za grlo. Sada su dva amerika nosaa aviona krstarila Egejskim morem, dok je ministar vanjskih poslova pokuavao smiriti obje strane. alosno je bilo to su stradala dva mlada ivota, mislio je Ryan, ali to ipak nije bio razlog za mobiliziranje vojske dviju zemalja. Za stolom je bio i general Thomas Hilton, predsjedavajui zdruenih efova tabova i Jeffrey Pelt, Predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost, umiljeni ovjek kojeg je Ryan upoznao pred nekoliko godina u Centru za strateke i meunarodne studije Georgeto\vn sveuilita. Pelt je listao neke papire i cedulje. Visoki oficiri su meusobno prijateljski avrljali, kad je komandant marinaca podigao pogled i spazio Ryana. Ustao je i priao mu. - Ti si Jack Ryan? - zapitao je general David Maxwell. - Da, gospodine. - Maxwell je bio nizak ovjek, nabijen energijom, ija kratko oiana kosa kao da je iskrila nekim agresivnim elektricitetom. Pogledao je Ryana prije no to su se rukovali. - Drago mi je da sam te upoznao, sinko. Svidjelo mi se ono to si uinio u Londonu. Osvjetlao si nam obraz. - Mislio je na teroristiki incident u kojem je Ryan zamalo poginuo. - To je bila dobra, brza akcija, porunice. - Hvala vam, gospodine. Imao sam sree. - Dobar oficir i treba imati sree. ujem da ima za nas neke zanimljive novosti. - Da, gospodine. Mislim da vas neu zagnjaviti. - Jesi li nervozan? - General je uhvatio odgovor i malko se nasmijeio. - Opusti se, sinko. Svatko u ovom prokletom podrumu oblai hlae ba kao i ti. - Lagano je lupnuo Ryana po trbuhu i vratio se na svoje mjesto. Tamo je neto doapnuo admiralu Danielu Fosteru,

111

efu pomorskih operacija. Ovaj je nakratko pogledao Ryana, a onda se vratio svome poslu. Minutu kasnije stigao je i Predsjednik. Svi su ustali dok je uzimao stolicu desno od Ryana. Neto je na brzinu iznio Peltu, a onda pogledao Direktora. - Gospodo, ako moemo poeti sa sastankom, mislim da sudac Moore ima nekih novosti za nas. - Hvala, gospodine Predsjednie. Gospodo, danas imamo vrlo interesantan razvoj one sovjetske pomorske operacije koja je zapoela juer. Zamolio sam dr. Ryana da vas o tome izvijesti. Predsjednik se okrenuo Ryanu. Mladi je ovjek na sebi osjetio procjenjivaki pogled. - Izvolite. Ryan je gutnuo malo ledene vode iz ae skrivene u govornici. Imao je beinu kontrolu nad dijaprojektorom i nekoliko razliitih pokazivaa. Odvojeno, snano svjetlo, osvjetljavalo je njegove biljeke. Stranice su bile pune greaka i narkanih ispravaka. Nije bilo vremena da sredi rukopis. - Hvala, gospodine Predsjednie. Gospodo, zovem se Jack Ryan, a tema ovog izvjetaja je najnovija sovjetska pomorska aktivnost u Sjevernom Atlantiku. Prije no to doem do toga, neophodan je krai uvod. Vjerujem da ete me moi podnijeti par minuta i molim da me slobodno prekidate s pitanjima. Ryan je stisnuo komandu dijaprojektora. Svjetla iznad ekrana su se automatski ugasila. - Ove smo fotografije dobili zahvaljujui Britancima - rekao je Ryan. Sad je ve osvojio panju svih prisutnih. - Brod kojeg vidite je strateka podmornica sovjetske flote Crveni oktobar, koju je snimio britanski agent u doku podmornike baze u Polarnom, blizu Murmanska, u sjevernoj Rusiji. Kao to moete vidjeti, to je vrlo velika plovna jedinica, dugaka oko dvjesta metara, iroka trideset, s procijenjenom podvodnom istisninom

112

od 32.000 tona. Te brojke se grubo mogu usporediti s dimenzijama bojnog broda iz prvog svjetskog rata. Ryan je podigao pokaziva. - Osim to je itekako vei od naih Trident podmornica klase Ohio, Crveni oktobar se razlikuje i u mnogim tehnikim stvarima. Nosi dvadeset est projektila, a na dvadeset etiri. Brodovi iz ranije klase, iz kojih se razvio, imali su ih samo dvadeset. Oktobar nosi nove balistike projektile SS-N-20 s kodnim imenom Seahawk. To je projektil s vrstim gorivom i dometom od oko est tisua nautikih milja, a nosi osam mnogostruko neovisno usmjerenih projektila, ija je pojedinana razorna snaga procijenjena na pet stotina kilotona. To su isti projektili koji se nalaze i u SS-18, no ovdje ih je manje u jednom punjenju. - Kao to moete vidjeti, lansirne cijevi su smjetene ispred mosta umjesto na krmi, kao kod naih podmornica. Prednji hidroplani su uvueni u proreze u trupu, a nai se nalaze na mostu. Ima dva propelera; nae imaju jedan. I konano, trup joj je spljoten. Umjesto da je cilindrian kao u nas, vidljivo je spljoten gore i dolje. Ryan je prikazao slijedei dijapozitiv. Na njemu su bila dva sastavljena snimka, s pramca i krme. - Ove smo snimke dobili nerazvijene. Obradili su ih u NRO-u. Molim vas da obratite panju na ove poklopce ovdje na pramcu i tu na krmi. Britanci su time bili malo zbunjeni i zato mi je bilo doputeno da ih donesem ovamo poetkom tjedna. Ni u CIA-i nismo bili kadri odgonetnuti njihovu namjenu, pa je bilo odlueno da zatraimo miljenje vanjskog savjetnika. - Tko je to odluio? - bijesno je reagirao ministar obrane. - Dovraga, ja ih jo nisam ni vidio! - Dobili smo ih tek u ponedjeljak, Bert - smireno je odvratio sudac Moore. - A ove dvije na ekranu su stare tek etiri sata. Ryan je predloio jednog vanjskog strunjaka i James Greer se sloio. Ja sam odobrio.

113

- Zove se Oliver W. Tyler. Dr. Tyler je bivi mornariki oficir koji je sada izvanredni profesor strojarstva na Mornarikoj akademiji i plaeni savjetnik u Komandi morskih sistema. On je strunjak u analizi sovjetske pomorske tehnologije. Skip - dr. Tyler - je zakljuio da su ti poklopci ulazni i izlazni otvori novog, tihog propulzionog sistema. Trenutno izrauje kompjutorski model tog sistema i nadamo se da emo tu informaciju imati do kraja tjedna. Sam sistem je vrlo interesantan. - Ryan je ukratko objasnio Tylerovu analizu. - U redu, dr. Ryan - Predsjednik se nagnuo naprijed. - Upravo ste nas izvijestili da su Sovjeti izradili strateku podmornicu koju nai nee tako lako locirati. Mislim da to nije neka novost. Nastavite. - Kapetan Crvenog oktobra se zove Marko Ramius. To je litavsko ime, iako vjerujemo da mu u internom pasou pie da je dravljanstvom Velikorus. Sin je visokog partijskog funkcionara i najbolji komandant podmornice kojeg imaju. U posljednjih deset godina preuzimao je svaki prvi brod iz pojedine klase sovjetskih podmornica. Crveni oktobar je isplovio prolog petka. Ne znamo tono kakva je imao nareenja, no obino njihove strateke podmornice - to jest one s novijim, dalekometnijim projektilima - ograniuju svoje aktivnosti na Barentsovo more i okolna podruja, u kojima ih od naih napadnih podmornica mogu tititi njihove ASW letjelice, vlastiti povrinski brodovi i napadne podmornice. U nedjelju, oko podneva po lokalnom vremenu, zamijetili smo pojaanu tragaku aktivnost u Barentsovu moru. Drali smo to ogranienom ASW vjebom, i sve do utorka je tretirali kao isprobavanje novog pogonskog sistema Crvenog oktobra. - Kao to svi znate, juer rano je dolo do enormnog poveanja sovjetskih pomorskih aktivnosti. Gotovo svi brodovi otvorenog mora Sjeverne flote su sada na moru, a prate ih svi raspoloivi brzi flotni opskrbni brodovi. Dodatne pomone plovne jedinice su krenule i iz baza Baltike flote i iz zapadnog

114

Sredozemlja. Jo vie uznemiruje injenica da gotovo sve nuklearne podmornice iz sastava Sjeverne flote - a to su im najvee - izgleda kreu prema Sjevernom Atlantiku. Tu su i tri iz Sredozemlja, jer te podmornice spadaju u Sjevernu flotu, a ne u Crnomorsku. Sada mislimo da znamo i razlog. - Ryan je prikazao novi dijapozitiv. Taj je pokazivao Sjeverni Atlantik, od Floride od Sjevernog pola, sa sovjetskim brodovima oznaenim crvenom bojom. - Onoga dana kad je Crveni oktobar isplovio, komandant Ramius je oito poslao pismo admiralu Juriju Iljiu Padorinu. Padorin je ef Glavne politike uprave njihove mornarice. Ne znamo to je stajalo u pismu, ali ovdje se vide rezultati. Ovo se poelo dogaati samo etiri sata nakon to je pismo bilo otvoreno. Pedeset osam nuklearnih podmornica i dvadeset osam velikih povrinskih ratnih brodova krenulo je prema nama. To je nevjerojatna reakcija za samo etiri sata. No jutros smo doznali i to im je zadatak. - Gospodo, tim je brodovima zapovijedeno da lociraju Crveni oktobar i, ako bude potrebno, da ga potope. - Ryan je zastao radi dojma. - Kao to vidite, sovjetska povrinska sila je ovdje, oko pola puta izmeu evropskog kontinenta i Islanda. A njihove podmornice su sve krenule jugozapadno, prema amerikoj obali. Skreem vam panju da na pacifikoj strani nema nikakvih neobinih aktivnosti - osim to imamo informaciju da su strateke podmornice sovjetske flote iz oba oceana pozvane da se vrate u luke. - Stoga, dok jo ne znamo tono to je kapetan Ramius napisao, moemo izvui neke zakljuke iz navedenih aktivnosti. ini se da misle da je on krenuo u naem pravcu. Obzirom na moguu brzinu kretanja koja moe varirati izmeu deset i trideset vorova, mogao bi se nalaziti bilo gdje, i tu ispod Islanda, ili ve ovdje, pred naom obalom. U svakom sluaju, primijetit ete da je uspjeno izbjegao detekciju u ove etiri SOSUS barijere...

115

- ekajte malo. Kaete da su brodovima zapovjedili da potope vlastitu podmornicu? - Tako je, gospodine Predsjednie. Predsjednik je pogledao Direktora. - To je pouzdana informacija, Sue? - Da, gospodine Predsjednie, drimo da je vjerodostojna, - U redu, dr. Ryan, da ujemo. to taj momak Ramius smjera? - Gospodine Predsjednie, naa procjena ovog obavjetajnog podatka jest da Crveni oktobar namjerava prebjei u Sjedinjene Drave. Prostorija je na trenutak bila vrlo tiha. Ryan je mogao uti zvuk ventilatora u dijaprojektoru, dok je Savjet za nacionalnu sigurnost probavljao taj podatak. vrsto se uhvatio rukama za govornicu da mu se ne tresu pod otrim pogledima desetorice ljudi koji su sjedili pred njim. - To je vrlo zanimljiv zakljuak, doktore. - Predsjednik se nasmijeio. - Obrazloite ga. - Gospodine Predsjednie, ni jedan drugi zakljuak se ne uklapa u iznesene podatke. Naravno, kljuna je stvar opoziv njihovih stratekih podmornica. To nikada prije nisu uinili. Dodajte tome podatak da su izdali zapovijedi za potapanje svoje najnovije i najmonije strateke podmornice, i da jure u tom pravcu, ne moete zakljuiti drugo nego da misle da je napustila stado i kree prema nama. - Vrlo dobro. Moe li biti jo neto? - Gospodine, mogao im je napisati da e ispaliti svoje rakete. Na nas, na njih, na Kineze, ili na bilo koga drugog. - Ali vi tako ne mislite? - Ne, gospodine Predsjednie. SS-N-20 imaju domet od est tisua milja. To znai da je, otkako je napustio dok, mogao pogoditi bilo koji cilj u Sjevernoj hemisferi. Imao je za to est dana, ali nije nita ispalio. Osim toga, da je prijetio s ispaljivanjem svojih ptiica, morao bi se suoiti s mogunou da Sovjeti pozovu i nas da ga lociramo i potopimo. Napokon, ako bi nai kontrolni sistemi registrirali ispaljivanje rakete s

116

nuklearnim punjenjem u bilo kojem pravcu, stvari bi vrlo brzo mogle postati vrlo napete. - Znate da moe ispaliti svoje ptiice u oba pravca i zapoeti trei svjetski rat - primijetio je ministar obrane. - Da, gospodine ministre. U tom bi se sluaju radilo o totalnom luaku, zapravo o vie njih. Na naim stratekim podmornicama je pet oficira koji se svi moraju sloiti i zajedniki djelovati da bi ispalili svoje projektile. Kod Sovjeta je taj broj isti. Iz politikih razloga njihov je sigurnosni postupak s nuklearnim bojevim glavama jo sloeniji nego na. Dakle, petorica ili vie ljudi - i da ba svi ele unititi svijet? - Ryan je odmahnuo glavom. - To se ini najmanje vjerojatnim, gospodine, a ponavljam, u tom bi nas sluaju Sovjeti sigurno obavijestili i zatraili nau pomo. - Zaista mislite da bi nas obavijestili? - zapitao je dr. Pelt. Po tonu se moglo zakljuiti to misli. - Gospodine, to je vie psiholoko nego tehniko pitanje, a ja se uglavnom bavim tehnikom pijunaom. Neki od ljudi u ovoj sobi su sreli svoje sovjetske suparnike i mogli bi na to pitanje bolje odgovoriti nego ja. Meutim, na vae bih pitanje ipak odgovorio potvrdno. To bi od njih bilo jedino razumno, i premda Sovjete ne drim potpuno racionalnima po naim standardima, oni to ipak jesu, ali po svojoj mjeri. No kockanje s ovako visokim ulozima ni oni ne bi prihvatili. - A tko bi? - primijetio je Predsjednik. - I to bi jo moglo biti? - Nekoliko stvari, gospodine. Mogla bi jednostavno biti velika pomorska vjeba s ciljem da isprobaju svoje mogunosti zatvaranja naih pomorskih komunikacijskih linija i nae mogunosti odgovora, oboje u kratkom roku. Tu smo mogunost odbacili iz nekoliko razloga. Prolo je premalo vremena od njihove jesenje pomorske vjebe, GRIMIZNE OLUJE, a koriste samo nuklearne podmornice; ini se da podmornice na konvencionalni pogon nisu ukljuene. Oito da je brzina osnovna znaajka cijele operacije. A iz praktinih razloga, tako velike vjebe nisu izvodili u ovo doba godine.

117

- A zato? - zapitao je Predsjednik. Admiral Foster je odgovorio umjesto Ryana. - Gospodine Predsjednie, u ovo doba godine vrijeme je gore izuzetno loe, ak ni mi ne zakazujemo vjebe pod tim uvjetima. - Ako me pamenje ne vara, upravo smo obavili jednu NATO vjebu, admirale - javio se Pelt. - Da, gospodine, juno od Bermuda, gdje je vrijeme mnogo povoljnije. S izuzetkom protupodmornike vjebe pored Britanskog otoja, itav OTMJENI DELFIN se odrao s nae strane bare. - U redu, vratimo se na ono to bi jo ta njihova flota mogla smjerati - zapovjedio je Predsjednik. - Dakle, gospodine, to naravno moda ne treba biti vjeba. Moglo bi biti ono pravo. Mogao bi biti poetak konvencionalnog rata protiv NATO-a, i njihov bi prvi korak bio prekid linija pomorskih komunikacija. Ako je tako, postigli su kompletno strateko iznenaenje, a sad tu prednost odbacuju, ponaajui se ta- ko oito da ih ne moemo ne zamijetiti i silovito reagirati. Osim toga, nema nikakve sline aktivnosti u bilo kojem drugom rodu vojske. Vojska i avijacija - osim mornarikih letjelica za kontrolu mora - i njihova Pacifika flota, angairani su u posve rutinskim operacijama - I napokon, ovo bi mogao biti pokuaj da nas se provocira ili angaira, da nam se skrene panja dok se istovremeno pripremaju za neko drugo iznenaenje. Ako je tako, onda je izvedeno na vrlo udan nain. Ako se nekoga eli isprovocirati, onda se to ne radi ovako. Atlantik je, gospodine Predsjednie, jo uvijek na ocean. Kao to moete vidjeti na ovoj karti, imamo baze na Islandu, Azorima i du cijele nae obale. S obje strane oceana imamo saveznike i ako nam se prohtije, nad cijelim Atlantikom moemo uspostaviti apsolutnu zranu superiornost. Njihova mornarica je brojano jaa, u nekim kritinim podrujima jaa od nae, ali ne mogu uspostaviti takvu mo kao mi, barem jo ne - a sigurno ne pred samom naom obalom. - Ryan je gutnuo malo vode.

118

- Dakle, gospodo, imamo jednu sovjetsku strateku podmornicu na moru, u asu kad su sve ostale, na oba oceana, opozvane. Imamo njihovu flotu na puini s nareenjem da potopi tu podmornicu i oito je da je gone u naem pravcu. Kao to rekoh, to je jedini zakljuak koji se uklapa u raspoloive podatke. - Koliko je ljudi, u toj podmornici, doktore? - zapitao je Predsjednik. - Pretpostavljamo oko 110, gospodine. - Tako dakle, 110 ljudi odjednom odlui da istovremeno prebjegne u Sjedinjene Drave. To i nije tako loa ideja - ironino je primijetio Predsjednik - ali je teko izvediva. Ryan je i na to bio spreman. - Neto slino se ve dogodilo, gospodine. 8. studenog 1975. Storoevoj, sovjetska raketna fregata iz klase Krivak pokuala je pobjei iz Rige u Latviji na vedski otok Gotland. Njen politiki oficir Valerij Sabljin poveo je pobunu mornara. Zakljuali su oficire u kabine i isplovili punom snagom. I zamalo uspjeli. Zrane i pomorske jedinice su ih napale i prisilile da stanu ni pedeset milja od vedskih teritorijalnih voda. Dva sata ih je dijelilo od uspjeha. Sabljin i dvadeset estorica drugih su izvedeni pred vojni sud i strijeljani. U novije vrijeme imali smo izvjetaje o pobunjenikim epizodama na nekoliko sovjetskih brodova - posebno na podmornicama. 1980. je napadna podmornica klase Echo izronila kod Japana. Kapetan je tvrdio da je imao poar na brodu, no na fotografijama koje su snimili mornariki izviaki avioni - nai i japanski - nije se vidio dim niti neki otpaci uniteni vatrom, odbaeni s podmornice. Ipak, posada na palubi je djelovala kao da je u oku, to je potvrivalo pretpostavku da je na brodu izbila pobuna. Pred nekoliko godina imali smo slinih, manje detaljnih izvjetaja. Iako priznajem da je ovo ekstremni primjer, na zakljuak ipak nije bez presedana. Admiral Foster je zavukao ruku u dep i izvukao cigaru s plastinim piskom. Oi su mu svjetlucale iza ibice. - Da znate, ovo mi se ini prilino vjerojatnim.

119

- Onda nam objasnite i zato, admirale - rekao je Predsjednik - jer ja u to jo uvijek ne vjerujem. - Gospodine Predsjednie, veinu pobuna vode oficiri, a ne mornari. Razlog je vrlo jednostavan: mornari ne znaju upravljati brodom. Osim toga, oficiri imaju smjelosti i dovoljno obrazovanja da znaju kako je pobuna ostvariva. Oba ova faktora mogu biti jo istinitija u sovjetskoj mornarici. to ako to rade samo oficiri? - A ostala posada im se pridruuje? - zapitao je Pelt. - Znajui to e se dogoditi s njima i njihovim obiteljima? Foster je otpuhnuo nekoliko dimova. - Jeste li bili na moru, dre Pelt? Niste? Zamislimo da krstarite oko svijeta na, recimo, Oueen Elizabeth 2. Jednog lijepog dana naete se usred Pacifika - ali kako da zapravo tono znate gdje ste? To ne moete znati. Znate ono to vam kau oficiri. Oh, da, ako znate malo astronomije, mogli bi biti u stanju odrediti geografsku irinu unutar nekoliko stotina milja. S dobrim satom i neto znanja iz sferne trigonometrije mogli bi pretpostaviti ak i duinu unutar nekoliko stotina milja. Jasno? I to na brodu s kojeg sve moete dobro vidjeti. - No, ti su momci u podmornici. Tu se nita ne vidi. I to ako to rade oficiri - moda ne svi? Kako e posada znati to se zbiva? - Foster je odmahnuo glavom. - Nee nita znati. Naprosto ne mogu. To ne mogu ak ni nai, iako su obueni mnogo bolje od njihovih. Upamtite da su gotovo svi njihovi mornari unovaeni. Na nuklearnoj podmornici ste potpuno odsjeeni od svijeta. Nema radija osim ELF i VLF poruka - a one su sve ifrirane; sve poruke moraju proi kroz ruke oficira za komunikacije. Dakle, on mora biti uvuen. Isto tako i glavni navigator. Oni koriste inercione navigacijske sisteme, ba kao i mi. Domogli smo se jednog kad smo digli onog Golfa kod Havaja. I u njihovoj su aparaturi podaci ifrirani. Deurni ita brojeve s aparature, a navigator utvruje poziciju iz knjige. U Crvenoj armiji, na kopnu, karte predstavljaju povjerljivi dokument.

120

Ista stvar je i u njihovoj mornarici. Unovaeni mornari nemaju prilike ni vidjeti karte, a nisu ni zainteresirani da saznaju gdje se nalaze. To osobito vrijedi za strateke podmornice, zar ne? - Povrh svega, ti su momci mornarska radna snaga, teglea marva. Kad ste na moru imate razna zaduenja, pa ih i obavljate. Na ovakvom brodu to znai sluba od etrnaest do osamnaest sati dnevno. Svi ti momci su regruti s vrlo skuenom obukom. Naueni su da obave jednu ili dvije vrste poslova - i da striktno izvravaju nareenja. Sovjeti obuavaju svoje vojnike da mehaniki obavljaju zadatke, uz to je mogue manje razmiljanja. Za to na glavnim remontnim poslovima i moete vidjeti oficire kako rukuju alatom. Njihovi ljudi nemaju ni vremena ni interesa da upitaju svoje oficire to se zbiva. Obavi svoj posao i eka da drugi obave svoj. U tome se i sastoji disciplina na moru. - Foster je otresao pepeo s cigare. - Da, gospodine, mogue je skupiti oficire, moda ne sve, i to izvesti. Skupiti deset ili dvanaest disidenata je mnogo lake nego svih stotinu. - Lake, ali ne ba jako lako, Dan - primijetio je general Hilton. Zaboga, na brodu imaju najmanje jednog politikog oficira, plus krtice iz raznih obavjetajnih slubi. Zbilja misli da bi se lanovi Partije sloili s tim? - Zato ne? uo si Ryana - onu pobunu na fregati je vodio politiki oficir. - Da, a odonda su pretresli cijelu strukturu - odvratio je Hilton. - Stalno nam prebjegavaju KGB-ovci koji su bili dobri lanovi Partije - ree Foster. Bilo je oito da mu se svia ideja o ruskoj podmornici prebjegu. Predsjednik je sve to sasluao, a onda se okrenuo Ryanu. - Dr. Ryan, uspjeli ste me uvjeriti da je va scenarij teoretski mogu. I to sad CIA misli da bismo trebali poduzeti? - Gospodine Predsjednie, ja sam obavjetajni analitiar, a ne... - Znam ja vrlo dobro to ste vi, dr. Ryan. itao sam dosta vaih radova. Vidim da ste ovjek od ideja.

121

Htio bih ih uti. Ryan nije ni pogledao suca Moorea. - Trebamo ih prihvatiti, gospodine. - Samo tako? - Ne, gospodine Predsjednie, ne samo tako. Ramius bi za dan-dva mogao izroniti kod Virginia Capes i zatraiti politiki azil. Moramo biti spremni na tu mogunost, gospodine, i mislim da bi ih trebali doekati rairenih ruku. - Ryan je vidio da svi efovi kimaju. Konano je netko bio na njegovoj strani. - Tu se izlaete prilinom riziku - primijetio je Predsjednik. - Gospodine, traili ste moje miljenje. To vjerojatno nee biti tako lako. Izgleda da sve one Alfe i Victori jure prema naoj obali, gotovo sigurno s namjerom da stvore svojevrsni bedem - djelotvornu blokadu nae atlantske obale. - Blokada - ree Predsjednik - zbilja runa rije. - Sue - javi se general Hilton. - Pretpostavljam da vam je ve pala na pamet mogunost da bi ovo mogla biti dezinformacija s ciljem da raznese izvor iz kojeg potjee, bez obzira koliko on bio visok. Sudac Moore se sneno nasmijeio. - Jeste, generale. Ako je namjetaljka, onda je sjajno izvedena. Dr Ryanu je preporueno da svoj izvjetaj pripremi s pretpostavkom da su podaci pravi. Ako nisu, ja preuzimam odgovornost. - Hvala Sue, od sveg srca, rekao je u sebi Ryan, razmiljajui kako VRBA mora da je isti zlatni rudnik. No Sudac je nastavio: - U svakom sluaju, gospodo, morat emo odgovoriti na ovu sovjetsku aktivnost, bila nam analiza ispravna ili ne. - Jeste li dobili neke potvrde za to. Sue? - zapitao je Predsjednik. - Da, gospodine, radimo na tome. - Dobro. - Predsjednik je sjedio uspravno i Ryan je primijetio da mu je glas postao krui. - Sudac je u pravu. Moramo reagirati, bez obzira to zaista smjeraju. Gospodo, sovjetska mornarica plovi prema naoj obali. to emo poduzeti u vezi s tim?

122

Prvi je odgovorio admiral Foster. - Gospodine Predsjednie, naa flota ovoga trenutka isplovljava. Sve raspoloivo je ve va- ni, ili e biti do sutra naveer. Pozvali smo nae nosae iz Junog Atlantika, a prerazmjestili smo i nuklearne podmornice da se suprotstave ovoj prijetnji. Jutros smo patrolnim avionom P-3C Orion, uz pomo jbritanskih Nimroda koji operiraju iz kotske, poeli prekrivati podruje nad njihovom povrinskom flotom. A vi, generale? - Foster se okrenuo prema Hiltonu. - U ovom trenutku iznad njih krui E-3A AWACS zajedno s Danovim Orionima, a prate ih lovci F-15 Eagle s Islanda. U petak u ovo doba imat emo eskadrilu B-52 iz zrane baze Loring u Maineu. Bit e naoruani Harpoon raketama zrak-brod, i na smjenu e kruiti oko Sovjeta. Nikakvih agresija, razumijete. - Hilton se nasmijeio. - Samo da znaju da smo zainteresirani. Ako se nastave kretati ovim putem, premjestit emo neke taktike zrane jedinice na Istonu obalu i, ako se slaete, moemo ispotiha aktivirati neke jedinice Nacionalne garde i rezervne odrede. - A kako ete to uraditi ispotiha? - zapitao je Pelt. - Dr. Pelt, imamo brojne jedinice Garde odreene za trening, logore Crvena zastava u Nellisu, Nevada, poevi od ove nedjelje, kao' rutinski dijelovi obuke. Otii e u Maine, umjesto u Nevadu. Te su baze prilino velike i pripadaju SAC-u. - Hilton je mislio na Strateku avio-komandu. - Dobro su osigurane. - Koliko nosaa imamo pri ruci? - Zasad samo jedan, gospodine, Kennedy. Saratoga je proli tjedan izvadila glavnu turbinu i trebat e mjesec dana da se zamijeni. Nimitz i America su ba sada u Junom Atlantiku. To je peh. Moemo li pozvati nosaa iz istonog Sredozemlja? - Ne. - Predsjednik je odmahnuo glavom. - Ta stvar sa Ciprom je jo uvijek previe osjetljiva. Je li to potrebno? Ako se neto. .. neplanirano

123

dogodi, moemo li izai na kraj s njihovom povrinskom silom i s ovim to imamo pri ruci? - Da, gospodine! - smjesta odvrati general Hilton. - Dr. Ryan je dobro rekao da je Atlantik na ocean. Samo avijacija e moi ponuditi preko petsto aviona za tu operaciju, a tu je jo trista ili etiristo mornarikih aviona. Ako doe do bilo kakve pucnjave, ta sovjetska flota e imati uzbudljiv i kratak ivot. - To emo, naravno, pokuati izbjei - mirno je rekao Predsjednik. Prvi novinski izvjetaji su se pojavili jutros. Ba pred ruak nas je nazvao Bud Wilkins iz Timesa. Ako ameriki narod prerano sazna o emu se radi... Jeff? - Gospodine Predsjednie, pretpostavimo na trenutak da je analiza dra Ryana tona. Ne vidim to bismo mogli uiniti - rekao je Pelt. - to? - izletjelo je Rvanu. - Oh, oprostite molim, gospodine. - Ne moemo doslovno ukrasti rusku strateku podmornicu. - A zato ne? - uskoio je Foster. - K vragu, ionako imamo dovoljno njihovih tenkova i aviona. Ostali su se efovi sloili. - Avion s posadom od jednog ili dvojice ljudi je jedno, admirale, a atomska podmornica s dvadeset est projektila i preko stotinu ljudi neto sasvim drugo. Naravno, oficirima emo pruiti azil. - Kaete, dakle, da kad ta stvar doplovi u Norfolk - ubacio se Hilton mi emo je naprosto vratiti natrag! Isuse, ovjee, pa ona nosi dvjesta bojevih glava! Ne mislite li da bi te proklete stvari jednoga dana mogli upotrijebiti protiv nas? Jeste li sigurni da ih elite vratiti? - To je plovna jedinica vrijedna milijardu dolara, generale - bojaljivo je odvratio Pelt. Ryan je zapazio Predsjednikov osmijeh. Prialo se da voli ivahne diskusije. - Sue, kakve su pravne zavrzlame? - Radi se o zakonu admiraliteta, gospodine Predsjednie. - Moore je na trenutak djelovao nemiran.

124

- Nikad nisam imao admiralitetske prakse i trebao bi se vratiti do studija prava. Admiralitet je ius gentium - isti zakonski kodeks se teoretski odnosi na sve zemlje. Legislatura amerikog i britanskog admiraliteta rutinski navodi meusobne odluke. No to se tie prava koja se tiu pobunjene posade - to ne znam. - Sue, ovdje se ne radi o pobuni ili gusarstvu - primijetio je Foster. Pravi izraz je, vjerujem, baraterija*. Pobuna je kad se posada suprotstavi zakonitoj vladi. Vei krivi postupci oficira nazivaju se baraterijom. U svakom sluaju, ne mislim da nam se valja nadmudrivati o zakonskim kvakama kad se radi o situaciji s nuklearnim naoruanjem. - Mislim da bi trebalo, admirale - razmiljao je Predsjednik. - Kao to je Jeff rekao, to je zbilja skupocjena plovna jedinica, zakonski njihovo vlasnitvo, i oni e znati da smo je zadrali. Mislim da smo se sloili da vjerojatno nije upletena sva posada. Ako je tako, oni koji nisu sudjelovali u pobuni - barateriji, ako hoete - htjeti e se nakon svega vratiti kui. I mi emo ih morati pustiti, je li tako? - Morati? - General Maxwell je rkao na komadiu papira. - Morati? - Generale - vrsto je rekao Predsjednik - mi neemo, ponavljam neemo sudjelovati u zatoenju ili ubijanju ljudi ija je jedina elja da se vrate svojim kuama i obiteljima. U svakom sluaju, kako bi mogli sakriti tako veliki brod? - Moda bi i mogli - nezainteresirano se javio Foster - ali kao to ste rekli, posada komplicira itavu stvar. No valjda emo imati prilike da pregledamo brod?

* Baraterija, namjerna teta koju poini kapetan broda ili mornari da bi napakostili brodovlasniku ili osigurateljima broda (prim. prev.)

125

- Oh, mislite da provedemo karantensku inspekciju, provjerimo plovnu sposobnost, moda i da se uvjerimo da ne krijumare drogu? Predsjednik se smjekao. - Da, mislim da bi se to moglo urediti. Ali, malo smo prenaglili. Treba obaviti mnogo stvari da doe do toga. to je s naim saveznicima? - Ovdje je jedan engleski nosa. Moe li ga iskoristiti, Dan? - zapitao je general Hilton. - Ako bi nam ga posudili. Upravo smo zavrili onu ASW vjebu juno od Bermuda i Britanci su se iskazali. Mogli bi iskoristiti Invinciblea, etiri eskortna broda i tri napadne podmornice. Cijelu smo tu grupu ve pozvali da se vrati punom parom radi ovoga. - Znaju li oni za ovaj razvoj dogaaja, Sue? - zapitao je Predsjednik. - Ne, osim ako ga sami nisu razvili. Informacija je stara tek nekoliko sati. - Moore nije otkrio da je i Sir Basil imao svoje uho u Kremlju. Ni Ryan to nije pouzdano znao, samo je bio nauo neke nepovezane natruhe. - S vaim doputenjem, zamolio bih admirala Greera da bude spreman odletjeti u Englesku i izvijestiti premijera. - Zato jednostavno ne bismo poslali... Sudac Moore je odmahnuo glavom. - Gospodine Predsjednie, ta informacija... recimo da se je moe prenijeti samo osobno- - Oko stola su se podigle obrve. - Kada kree? - Veeras, ako elite. Noas iz Andrewsa polijee nekoliko VIP letova. Kongresmenskih letova. - To je bila uobiajena sezona zavretka sjednica. Boi u Evropi, instruktivna putovanja. - Generale, imamo li neto bre? - Predsjednik je zapitao Hiltona. - Mogli bismo zbrzati VC-140. Lockheed Jet Star je gotovo brz kao i 135 i moemo ga dignuti za pola sata. - Uinite to.

126

- Da, gospodine, odmah u ih nazvati. - Hilton je ustao i krenuo prema telefonu u uglu. - Sue, recite Greeru neka pakira stvari. Dat u mu zatvoreno pismo koje e ga ekati u avionu, da ga preda premijeru. Admirale, trebate li Invincible? - Da, gospodine. - Pribavit u vam ga. Dalje, to emo rei naim pomorcima? - Ako nam Oktobar jednostavno uplovi, nita nee trebati, ali ako budemo morali s njim komunicirati... - Oprostite, Sue - ree Ryan - vrlo vjerojatno emo biti prisiljeni. Njihove e napadne podmornice stii ovamo prije Oktobra. Ako se to dogodi, morat emo ga upozoriti da bi spasili oficire koji nam ele prijei. One su dobile zadatak da ga lociraju i potope. - Mi ga nismo locirali. Kako mislite da bi ga oni mogli? - zapitao je Foster prilino zlovoljno. - Sagradili su ga, admirale. Stoga bi mogli o toj podmornici znati neke stvari koje bi im omoguile da je lociraju lake nego mi. - To ima smisla - rekao je Predsjednik. - Znai, netko mora hitno obii komandante flota i izvijestiti ih. Ne moemo to poslati radijem, zar ne Sue? - Gospodine Predsjednie, ovaj je izvor isuvie dragocjen da bi ga bilo kako kompromitirali. Samo to mogu rei, gospodine. - Vrlo dobro, netko e odletjeti. Nakon toga, moramo o cijeloj stvari porazgovarati sa Sovjetima. Za sada mogu rei da operiraju u domaim vodama. Kada e prijei Island? - Sutra naveer, osim ako ne promijene kurs. - Dobro, imamo cijeli dan da oni ovo obustave ili da potvrdimo izvjetaj. Sue, elim da se netko uhvati ove bajke u slijedea dvadeset etiri sata. Ako se ne okrenu natrag do sutra u pono, pozvat u u petak ujutro u svoj ured ambasadora Arbatova. - Okrenuo se efovima. Gospodo, do sutra poslije podne elim vidjeti planove za nepredviene sluajeve. Sastat emo se ovdje sutra u dva. I jo neto: da nita ne

127

procurf. Ova informacija bez mog osobnog odobrenja ne smije izai iz ove osobe. Ako se tampa uhvati prie, imat emo ih sve na grbai. U redu, generale? - Gospodine Predsjednie, da bi ostvarili te planove - rekao je Hilton, nakon to je opet sjeo - moramo ih proraditi s naim zapovjednicima i nekim operativcima. Sasvim sigurno emo trebati admirala Blackburna. - Blackburn je bio CINCLANT, glavni komandant Atlantika. - Pustite me da malo razmislim o tome. Javit u vam se za sat vremena. Koliko ljudi u CIA-i zna za ovo? - etvorica, gospodine. Ritter, Greer, Ryan i ja, gospodine. Nitko drugi. - Neka tako i ostane. - Predsjednika su muili propusti u mjerama sigurnosti u posljednjih nekoliko mjeseci. - Da, gospodine Predsjednie. - Sastanak je zavren. Predsjednik je ustao. Moore je obiao oko stola i sprijeio ga da smjesta ode. I dr. Pelt je ostao, dok su ostali poeli izlaziti iz prostorije. Ryan je zastao kod vrata. - Dobro je bilo. - General Maxwell ga je zgrabio za ruku. Priekao je dok su se ostali udaljili nekoliko metara, a onda nastavio. - Mislim da si lud, sinko, ali si sasvim sigurno Danu Fosteru dobro potpalio pete. Mali se general zakikotao. - A ako epamo podmornicu, moda bi nekako mogli nagovoriti Predsjednika da posada ispari. To je Sudac ve jednom uinio, zna. - Od pomisli na to Ryan se najeio, dok je promatrao Maxwella kako se epiri niz hodnik. - Jack, doi na trenutak - zauo se Mooreov glas. - Vi ste povjesniar, je li tako? - zapitao je Predsjednik, gledajui svoje biljeke. Ryan nije ni primijetio da dri pero. - Da, gospodine Predsjednie. To sam diplomirao. - Imate dobar smisao za dramatiku, Jack. Bili bi izuzetan odvjetnik. - Predsjednik je nekada bio ugledni, vrsti dravni tuilac. Na poetku

128

karijere je preivio neuspjeli mafijaki atentat i to mu nimalo nije izmijenilo politike ambicije. - Vrlo dobro izlaganje. - Hvala, gospodine Predsjednie - Ryan je bljesnuo. - Sudac mi ree da poznajete komandanta te britanske eskadre. Kao da ga je netko vreom pijeska pogodio u glavu. - Da, gospodine. To je admiral White. Lovio sam s njime, a ene su nam dobre prijateljice. Bliske su kraljevskoj obitelji. - Dobro. Netko mora odletjeti da izvijesti naeg komandanta flote, a onda da ode i porazgovara s Britancima, ako dobijemo taj nosa, to mislimo da hoemo. Sudac je rekao da bismo morali pustiti admirala Davenporta da ide s vama. Dakle, veeras ete odletjeti na Kennedy, a potom na Invincible. - Gospodine Predsjednie, ja... - Ma dajte, dr. Ryan - Pelt se tanano nasmijeio. - Vi ste izuzetno dobro opremljeni za to. Ve imate pristup obavjetajnoj slubi, poznajete britanskog komandanta i strunjak ste za mornariku pijunau. Odgovarate. Recite mi, koliko bi se jako mornarica eljela domoi tog Crvenog oktobra? - Naravno da su zainteresirani za njega, gospodine. ele dobiti priliku da ga pogledaju i jo vie da se provozaju, rastave i onda opet provozaju. To bi bio najvei obavjetajni uspjeh svih vremena. - To je istina. Ali moda su u tome malo previe revni. - Ne znam to mislite, gospodine - rekao je Ryan, iako je itekako dobro razumio. Pelt je bio Predsjednikov miljenik. Nije bio miljenik Pentagona. - Mogli bi neto poduzeti to mi ba ne bismo htjeli da poduzmu. - Dr. Pelt, ako mislite rei da bi oficir u uniformi... - Nije to rekao. Barem ne tako. Htio je rei da bi meni bilo od koristi da tamo imam nekoga tko bi mi mogao dati jedno neovisno, civilno miljenje. - Gospodine, vi me ne poznajete.

129

- itao sam mnogo vaih izvjetaja. - Glavni se ef smijeio. Govorilo se za njega da moe bljesnuti armom kao reflektorom. Ryan je bio zaslijepljen, znao je to, i nije mogao nita uiniti. - Svia mi se to to ste napravili. Imate dobar osjeaj za stvari, za injenice. Dobre procjene. No ja sam ovdje takoer zbog dobrih procjena, i mislim da biste mogli obaviti to to elim. Pitanje je samo elite li to ili ne? - A zapravo to tono, gospodine? - Kad doete tamo, ostanite nekoliko dana i javljajte se izravno meni. Nikakvim posrednim kanalima, nego ravno meni. Dobit ete pomo koja e vam biti potrebna. Ja u se za to pobrinuti. Ryan nije rekao nita. Upravo je postao pijun, operativac, predsjednikim ukazom. Jo gore, pijunirat e svoju vlastitu stranu. - Ne svia vam se pomisao da otkucavate ljude, zar ne? No zapravo i neete. Kao to rekoh, htio bih dobiti neovisno, civilno miljenje. Inae bismo radije poslali iskusnog, strunog operativca, ali elimo minimalizirati broj upletenih ljudi. Kad bi poslali Rittera ili Greera, bilo bi isuvie upadno, no vi ste, s te strane relativno. . . - Nitko i nita? - zapitao je Jack. - to se njih tie, da - odvratio je sudac Moore. - Sovjeti imaju tvoj dosje. Vidio sam dijelove. Misle da si besposliar iz viih klasa, Jack. I jesam besposliar, pomisli Ryan, ne osvrnuvi se na taj otvoreni ubod. U ovom drutvu to zaista i jesam. - Slaem se, gospodine Presjednie. Molim, oprostite na oklijevanju. Nikad prije nisam bio operativac. - Razumijem. - Predsjednik je bio velikoduan u pobjedi. - Jo neto. Koliko se ja razumijem u podmornike stvari, Ramius je mogao jednostavno otprhnuti, bez rijei. Zato im se javljao? emu pismo? Po mom miljenju, ono je izazvalo suprotan uinak. Sad je na Ryanu bio red da uzvrati osmijeh. - Jeste li nekad upoznali komandanta podmornice, gospodine? Niste? A astronauta? - Naravno, upoznao sam gomilu pilota shuttlea.

130

- Sve su to iste mustre, gospodine Predsjednie. to se tie ostavljanja pisma, radi se o dvije stvari. Prvo, vjerojatno je zbog neega ljut, a to emo tono saznati tek kad ga vidimo. Drugo, uvjeren je da to moe izvesti, bez obzira to e ga pokuati zaustaviti - i eli da im to bude jasno. Gospodine Predsjednie, ljudi kojima je posao upravljanje podmornicom su agresivni, samouvjereni i vrlo, vrlo lukavi. Nita im nije drae nego da netko drugi primjerice komandant povrinskog broda, ispadne idiot. - Osvojili ste jo jedan bod, Jack. Astronauti koje sam upoznao su uglavnom na zemaljskim stvarima bili skueni, ali kad se radilo o letenju, tu su se ponaali kao bogovi. Imat u to na umu. Jeff, hajdemo na posao. Jack, obavjetavajte me o svemu. Ponovo se rukovao s Ryanom. Kad je izaao u pratnji svog savjetnika, Ryan se okrenuo prema sucu Mooreu. - Sue, to ste mu to, dovraga, rekli o meni? - Samo istinu, Jack. - Zapravo, Sudac je htio da tu operaciju vodi jedan od glavnih CIA-inih strunjaka. Ryan nije bio dio njegova plana, no poznato je da su predsjednici pokvarili mnoge paljivo izraene planove. Sudac je to primio filozofski. - Bit e ti ovo velik skok, ako dobro obavi posao. K vragu, moglo bi ti se ak i dopasti. Ryan je bio siguran da to nee biti tako, a pokazalo se da je imao itekako pravo. CIA, Glavni tab Nije progovorio ni rije, cijelim putem do Langleyja. Direktorov auto je uao u garau u prizemlju, gdje su izali i stupili u privatno dizalo koje ih je ravno odvezlo do Mooreova ureda. Vrata dizala bila su preruena kao zidna obloga, to je bilo, Ryan je pomislio, prikladno ali i melodramatino. Direktor se zaputio prema svom stolu i podigao telefon.

131

- Bob, treba mi ovdje, odmah. - Pogledao je Ryana kako stoji nasred sobe. - Veseli se, Jack? - Naravno, Sue - odgovorio je Ryan bez oduevljenja. - Jasno mi je to osjea prema tom pijuniranju, ali cijela se stvar moe razviti u vrlo osjetljivu igru. Trebalo bi ti biti itekako drago to ti se toliko vjeruje. Ryan je uhvatio poruku izmeu redaka, upravo kad je uao Ritter. - to je, Sue? - Poinjemo s operacijom. Ryan e odletjeti s Charliejem Davenportom na Kennedy da izvijesti zapovjednika flote o ovom poslu s Oktobrom. To je predsjednik odredio. - Mogao sam i misliti. Greer je otiao za Andre\vs ba kad ste doli. Znai Ryan leti, ha? - Da. Jack, pravilo je slijedee: moe izvijestiti zapovjednika flote i Davenporta i to je sve. Isto vrijedi i za Britance, samo komandant. Ako Bob potvrdi VRBU, podaci se mogu iznijeti, ali samo koliko je neophodno. Jasno? - Da, gospodine. Pretpostavljam da je netko rekao Predsjedniku da je teko neto postii ako nitko ne zna to se zapravo zbiva. Osobito momci koji obavljaju glavni posao. - Znam to misli, Jack. Moramo Predsjednika natjerati da promijeni to miljenje, no sve do tada, zapamti - on je ef. Bob, morat emo neto nabaviti da ga opremimo. - Uniformu mornarikog oficira? Neka bude kapetan korvete, s tri irita i uobiajenim trakama odlikovanja. - Ritter je odmjerio Ryana. Duina, recimo, etrdeset dva. Mislim da ga moemo opremiti za sat vremena. Ima li ova operacija neko ime? - To sad dolazi na red. - Moore je opet podigao telefon i otkucao pet brojeva. - Trebam dvije rijei... A -ha, hvala. - Neto je zapisao. - U redu, gospodo, ovo emo zvati Operacija MANDOLINA. Ti e, Ryan, imati kodno ime Tri mudraca. Ne bi trebalo biti teko za pamenje, s obzirom na doba godine.

132

Proradit emo niz ifriranih rijei za ovu akciju dok se bude opremao. Bob, ti ga odvedi dolje. Pozvat u Davenporta, da on dogovori let. Ryan je slijedio Rittera do dizala. Sve ovo ide prebrzo, svi su tako jako pametni, mislio je. Operacija MANDOLINA se zahuktala, a jo ne znaju ni to e uiniti, a jo manje kako. A osobito ga je pogodila neprikladnost njegova kodna imena. Nije on bio niiji mudrac. Bolje bi mu pristajalao ime Razapeti.

Sjeverni Atlantik Kad je Samuel Johnson usporedio plovidbu brodom s "boravkom u zatvoru uz mogunost utapljanja", barem se mogao utjeiti putovanjem do broda u sigurnoj koiji, pomislio je Ryan. Sad i on ide na more, no prije nego to stigne do broda, Ryanu je prijetila mogunost da od njega ostane crvena mrlja u avionskoj nesrei. Jack je sjedio zgrbljen na neudobnom sjeditu, pored vrata u Grumman Greyhoundu, bez ikakve naklonosti nazvanom u floti naprosto COD*, leteim kamionom za dostavu. Sjedala, okrenuta prema repu, bila su smjetena isuvie blizu i nisko, pa su mu koljena strala do brade. Kabina je bila prilagoena vie teretu nego ljudima. U sanducima u stranjem dijelu bilo je tri tone dijelova strojeva, opreme i elektronike, nema sumnje zato da se u sluaju udesa udar u vrijednu opremu malo ublai s etiri tijela u odjeljenju za prijevoz ljudi. Kabina nije imala grijanje.
* COD, kratica za Carrier onboard delivery, "dostava" za nosa aviona (prim. prev.)

133

Nije bilo prozora. Tanka aluminijska stijenka odvajala ga je od vjetra koji je uz dvjesta vorova urlao istovremeno s dva turbo motora. I najgore od svega, letjeli su kroz oluju na dvije tisue metara visine, poskakujui gore-dolje kao na ludom toboganu. Dobro je jedino to nema osvjetljenja, mislio je Ryan - barem nitko ne vidi kako mi je zeleno lice. Odmah iza njega bila su dva pilota koji su glasno razgovarali da bi nadjaali buku motora. Klipani se zabavljaju! Buka se poneto utiala, ili se tako bar inilo. Bilo je teko rei. Dobio je titnike za ui od pjenaste gume, zajedno sa utim, negorivim prslukom za spaavanje i uputstvom to mu je initi u sluaju nesree. Objanjenje je bilo dovoljno povrno, pa nije bio potreban ba neki naroiti um da procijeni kolike su im mogunosti da preive udes po ovakvoj noi. Ryan je mrzio letjeti. Bio je marinski potporunik i aktivna sluba mu je zavrila nakon samo tri mjeseca, kad se njegov etni helikopter sruio na Kreti, za vrijeme NATO vjebe. Ozlijedio je kimu i ostao gotovo invalid, te od tada letenje drao neim to treba izbjegavati. COD je, inilo mu se, poskakivao vie dolje nego gore. Vjerojatno je to znailo da se pribliavaju Kennedyju. O nekoj drugoj mogunosti nije elio razmiljati. Prolo je tek dvadeset minuta otkako su poletjeli iz Oceanske mornarike zrane baze u Virginia Beachu. Njemu se inilo kao cijela vjenost, pa se u sebi zakleo da vie nikada nee strahovati u civilnom avionu. Nos letjelice se spustio za oko dvadeset stupnjeva i inilo se da ide ravno prema neemu. Sputali su se, to je bila najopasnije faza u operacijama s nosaem aviona. Sjetio se studije napravljene za vrijeme Vijetnamskog rata, za ije su potrebe pilote s nosaa opskrbili malim elektrokardiografima, vezanim za stres-monitore, pa je mnoge iznenadio podatak da piloti ni izdaleka nisu doivljavali takav stres kad bi bili pogoeni, kao kad bi se sputali na nosa, osobito nou.

134

Boe, ba misli na same lijepe stvari, promrmljao je Ryan u sebi. Zatvorio je oi. Ovako ili onako, sve e biti gotovo za par sekundi. Paluba je bila klizava od kie, dizala se i sputala, poput crne rupe omeene signalnim svjetlima. Sputanje na nosa bio je zapravo kontrolirani pad. Masivni konici za ateriranje i ublaivai udarca bili su potrebni da oslabe onaj kostolomni udar. Avion je nakratko zarulao i odmah ga je trznula zaustavna sajla. Spustili su se. Bili su sigurni. Vjerojatno. Trenutak kasnije, COD se opet poeo kretati. Ryan je zauo neke udne zvuke dok je avion rulao, a onda je shvatio da potjeu od sklapanja krila. Nije ni pomislio na tu opasnost, da leti u avionu ija se krila mogu preklopiti. Letjelica se napokon zaustavila i stranji se poklopac otvorio. Ryan je otkopao sigurnosni pojas i naglo ustao, udarivi glavom u niski strop. Nije ekao Davenporta. S platnenom vreom zakvaenom o prsa, zaputio se prema stranjem dijelu aviona. Pogledao je oko sebe, a mornar u utoj odjei mu je pokazao prema nadgrau Kennedyja. Kia je obilno padala, i vie je osjetio nego vidio da se nosa ljulja na petmetarskim valovima. Potrao je prema otvorenom, osvijetljenom otvoru, dvadesetak metara dalje. Morao je priekati da mu se Davenport pridrui. Admiral nije trao. Hodao je tono odmjerenim korakom od tri etvrt metra, dostojanstven kao to ovjek s tim inom i treba biti, i Ryan je pomislio da je vjerojatno ljutit to ovaj polutajni posjet iskljuuje uobiajenu ceremoniju pozdrava zvidaljkom i rubnog postrojavanja. Na otvoru je stajao marinac, kaplar, bljetav u plavim hlaama s prugom, kaki koulji s kravatom i snijenobijelim opasaem za pitolj. Salutirao je zaelivi im dobrodolicu. - Kaplaru, elim vidjeti admirala Paintera. - Admiral je u svojim prostorijama, gospodine. elite li pratnju? - Ne, sine, neko sam zapovijedao ovim brodom. Doite, Jack. - Ryan je morao ponijeti obje torbe.

135

- Zaista ste nekad tako ivjeli, gospodine? - zapitao je Ryan. - Mislite na ovo nono ateriranje na nosa? Naravno, spustio sam se barem stotinu puta. U emu je stvar? - Davenport je bio kao iznenaen Ryanovim uenjem. Jack je bio siguran da samo glumi. Unutranjost Kennedyja bila je vrlo nalik interijeru USS Guama, jurinog nosaa helikoptera, na kojem je Ryan sluio za vrijeme svoje kratke vojne karijere. Bio je to uobiajeni brodski labirint elinih pregrada i cijevi, obojenih u istu tamnosivu boju. Cijevi su imale neke obojene trake i otisnute kratice koje su vjerojatno neto znaile ljudima koji su upravljali brodom. Za Ryana su to mogli biti i obini neolitski peinski crtei. Davenport ga je poveo kroz hodnik, zatim okrenuo niz eline i tako strme "stepenice" da je zamalo izgubio ravnoteu, proao jo jedan hodnik, pa opet skrenuo. Tu je Ryan ve bio potpuno izgubljen. Doli su do vrata ispred kojih je stajao marinac. Narednik je savreno salutirao i otvorio im vrata. Ryan je uao za Davenportom - i zastao - opinjen. Admiralske prostorije na USS Kennedyjubi\e su kao prenesene iz najotmjenijih aristokratskih vila. Nadesno se preko itavog zida protezala freska koja je svojom veliinom dominirala cijelim salonom. Desetak ulja na platnu, medu njima i portret brodskog imenjaka, predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja, visilo je na ostalim zidovima, inae obloenim skupocjenim drvetom. Pod je bio pokriven debelim, grimiznim vunenim sagom, a pokustvo je bilo sasvim civilno, u francuskom stilu - od jasena i brokata. ovjeku je bilo teko i zamisliti da se nalazi na brodu, osim to je na stropu - "nadglavlju" - bila uobiajena zbirka sivoobojenih cijevi. Nikako se nisu uklapale u opi izgled prostorije. - Hej, Charlie! - kontraadmiral Joshua Painter se pojavio iz druge sobe, briui ruke runikom. - Kako ste doputovali? - Malo skakutavo - priznao je Davenport, rukujui se. - Ovo je Jack Ryan.

136

Ryan nije nikada sreo Paintera, ali ga je znao po uvenju. Pilot Phantoma u Vijetnamskom ratu, napisao je knjigu o zranom ratovanju nad riinim poljima. Knjiga je bila istinita i vjerodostojna, a ne napisana da se svidi prijateljima. Bio je malen, energian ovjek, sa ezdesetak kilograma, darovit taktiar i ovjek puritanskog morala. - Jedan od tvojih, Charles? - Ne, admirale, ja radim za Jamesa Greera. Nisam mornariki oficir. Molim vas da me ispriate. Ne volim biti neto drugo nego to jesam. Uniforma je bila CIA-ina ideja. - Na ovo su se namrtili. - Oh? U redu, pretpostavljam da ete mi rei to Ivani smjeraju. Nadam se da to barem netko zna. Prvi put ste na nosau? Kako vam se svidio let? - Kao dobar nain da ratne zarobljenike prisilite da vam kau sve Ryan je primijetio neusiljeno. Oba admirala su se od srca nasmijala toj primjedbi, a Painter je pozvao da im donesu neto za jelo. Nekoliko minuta kasnije otvorila su se dvostruka vrata i ula su dva posluitelja - "menana specijalca" - jedan s pladnjem punim hrane, a drugi s dvije posude s kavom. Posluili su svu trojicu kako je i dolikovalo njihovim inovima. Hrana, servirana na posrebrenim pladnjevima, bila je jednostavna ali i ukusna, a Ryan posljednjih dvanaest sati nije nita ni okusio. Natrpao je na tanjur salate od kupusa i krumpira, te odabrao dva komada usoljene konzervirane govedine. - Hvala. To je sve za sada - rekao je Painter. Oba su posluitelja stala mirno prije odlaska. - Dobro, hajdemo na posao. Ryan je uspio progutati tek polovicu hrane. - Admirale, ova je informacija stara tek dvadeset sati. - Izvukao je iz torbe fascikl s izvjetajem i pruio im ga. Njegovo je izvijee potrajalo dvadesetak minuta, za koje je vrijeme uspio pojesti jo dva komada govedine i dobar dio salate, te proliti neto kave po rukom ispisanim biljekama. Oba admirala su bila savrena publika, ni jednom ga nisu prekinuli, samo to su mu uputili nekoliko pogleda punih nevjerice.

137

- Boe svemogui - oglasio se Painter kad je Ryan napokon bio gotov. Davenport je samo buljio s pokerakim licem, razmiljajui o mogunosti ispitivanja unutranjosti sovjetske strateke podmornice. Jack je pomislio kako bi bio opasan kartaki protivnik. Painter je nastavio. - Vi zaista vjerujete u sve to? - Da, gospodine, vjerujem. - Ryan je nasuo jo jednu alicu kave. Vie bi volio pivo uz onu usoljenu govedinu. Meso je bilo vrlo dobro, a tako neto je teko nalazio u Londonu. Painter se zavalio i pogledao Davenporta. - Charlie, reci Greeru da ovom momku odri nekoliko lekcija, na primjer da kao birokrat ne gura svoj nos tamo gdje mu nije mjesto. Ne misli li ti da je sve ovo malo pretjerano? - Josh, ovaj ovdje Ryan je momak koji je prolog lipnja izvijestio o stilu patroliranja sovjetskih stratekih podmornica. - Oh? To je bio dobar rad. Samo je potvrdio ono to tvrdim ve dvije ili tri godine. - Painter je ustao i otiao u kut salona da pogleda olujno more. - Onda, to bismo sada trebali poduzeti? - Operacija jo nije razraena u detalje. Oekujem da ete biti upueni da locirate Crveni oktobar i da pokuate uspostaviti vezu s njegovim komandantom. Nakon toga? Morat emo smisliti nain da ga smjestimo na neko sigurno mjesto. Znate, Predsjednik misli da neemo biti u mogunosti da ga zadrimo jednom kad ga dobijemo. - to? - Painter se okrenuo i prasnuo desetinku sekunde prije Davenporta. Ryan je nekoliko minuta objanjavao problem. - Dragi boe na nebesima! To je nemogu zadatak! Uspjeno doemo do podmornice i onda kaete da je moramo vratiti! - Admirale, moja uputstva - dao mi ih je Predsjednik - glase da doemo do podmornice. I to zajednikim snagama, jer uz vas su Zdrueni efovi i CIA. Meutim, ako posada bude htjela kui, morat emo ih pustiti, a onda e Sovjeti znati da smo sigurno zaposjeli brod. Praktino gledajui, ne vidim nikakvih drugih mogunosti. Podmornica

138

vrijedi cijelu hrpu novaca i njihovo je vlasnitvo. A kako bismo sakrili podmornicu od 30.000 tona? - Podmornica se sakrije tako da se potopi - bijesno je odvratio Painter. - Obavezni su to uiniti, da znate! "Njihovo vlasnitvo" ! Ne govorimo o nekom prokletom putnikom brodu. To udovite je napravljeno da ubija ljude - nae ljude! - Admirale, slaem se s vama - tiho je rekao Ryan. - Gospodine, rekli ste da smo vam dali nemogu zadatak. Zato? - Ryan, pronai plovei arsenal koji ne eli biti pronaen nije ba najlaka stvar na svijetu. Vjebali smo s naima. Gotovo svaki put smo falili, a upravo ste rekli da je ovaj brod ve proao neopaeno pored svih sjeveroistonih SOSUS-ovih linija. Atlantik je prilino veliki ocean, a zvuni trag strateke podmornice vrlo malen. - Da, gospodine. - Ryan je u sebi zakljuio da je moda bio isuvie optimistian u procjeni njihova uspjeha. - U kakvoj ste formi, Josh? - zapitao je Davenport.- Zapravo u vrlo dobroj. Vjeba koja je upravo okonana, OTMJENI DELFIN, je dobro prola. To jest na dio - Painter se ispravio. - Jer je Dallas na drugoj strani napravio pravi dar--mar. Moje ASW posade su funkcionirale vrlo dobro. Na kakvu pomo moemo raunati? - Kad sam napustio Pentagon, CNO je provjeravao raspoloivost aparata P-3 na Pacifiku, tako da ete ih vjerojatno vidjeti u pojaanom broju. Sve to se moe kretati, ide na more. Vi ste jedini nosa, pa ete stoga preuzeti taktiku komandu, je li tako? Hajde, hajde, Josh, ti si na najbolji ASW operativac. Painter je natoio jo jednu alicu kave. - Dobro, imamo jednu nosaku palubu. America i Nimitz su jo uvijek dobar tjedan dana daleko. Ryan, rekoste da ete odletjeti do Invinciblea, zar ne? Dobit emo i njega, je li tako? - Predsjednik radi na tome. Trebao bi vam? - Jasno. Admiral White ima dobar nos za ASW, a njegovi su. momci zbilja imali sree u DELFINU.

139

Potopili su dvije nae napadne podmornice i Vince Gallery se zbog toga gotovo upisao od muke. Srea je velika stvar u toj igri. Tako emo imati dvije palube umjesto jedne. Moda bismo mogli dobiti jo nekoliko S-3? - Painter je mislio na Lockheed Vikinge, protupodmornike avione koji su mogli djelovati s nosaa. - Zato? - zapitao je Davenport. - Mogu prebaciti svoje F-18 na kopno i tako dobiti mjesta za jo dvadeset Vikinga. Ne volim slabiti udarnu snagu, ali emo trebati jae ASW miije. A to znai vie S-3 aviona. Jack, znajte da ako grijeite, ta ruska povrinska sila nee biti ba maji kaalj. Znate li koliko projektila brod-brod nose sa sobom? - Ne, gospodine. - Ryan je bio siguran da ih ima i previe. - Mi smo na nosau, to nas ini prioritetnim ciljem. Ako ponu pucati po nama, osjetit emo se jako usamljenima, a onda e postati vrlo uzbudljivo. - Zazvonio je telefon. - Ovdje Painter. .. Da. Hvala. No dobro, Invincible se upravo okrenuo. Daju nam ga, zajedno s jo dvije konzerve. Ostali dio eskadre i tri napadne podmornice, produili su kui. - Namrtio se. - Ne moe im se to zamjeriti. Znai da emo im morati jo neto dati za pratnju, ali nam se ipak isplati. Treba mi ta letna paluba. - Moemo li Jacka prebaciti helikopterom? - Ryan se pitao zna li Davenport kakva je uputstva dobio od predsjednika. Admiral je izgledao zainteresiran da ga otpremi s Kennedyja. Painter je odmahnuo glavom. - Predaleko je za helikopter. Moda bi mogli poslati jednog Harriera. - Harrier je lovac, gospodine - primijetio je Ryan. - Imaju eksperimentalnu, dvosjednu verziju, ba za ASW patroliranje. Navodno odluno djeluje izvan dometa njihovih helikoptera. Tako su i maznuli jednu od naih napadnih podmornica, uhvativi je na spavanju. - Painter je dokrajio zadnje kapi kave.

140

- Dobro, gospodo, hajdemo sii u ASW kontrolu i pokuati smisliti kako emo se ponaati u tom cirkusu. CINCLANT e htjeti uti to namjeravam. Mislim da to treba ve sada odluiti. Pozvat emo i Invincible i rei im da poalju pticu da vas prebace, Ryan. Ryan je krenuo iza dva admirala iz salona. Proveo je dva sata promatrajui kako Painter mie brodove po oceanu kao velemajstor figure po ahovskoj ploi. USS Dallas Bart Mancuso je bio na dunosti u borbenoj centrali vie od dvadeset sati. Samo nekoliko sati sna dijelilo je tu dugu smjenu od prethodne. Jeo je sendvie i pio kavu, a kuhari su mu za promienu uspjeli podmetnuti i dva tanjura juhe. - Kapetane? - Okrenuo se. Bio je to Roger Thompson, ohcir sa sonara. - Da to je? - Mancuso se odvojio od taktike ploe od koje se nije odvajao ve nekoliko dana. Thompson je stajao u dnu pregratka. Pored njega je bio Jones s podlokom i neim to je izgledalo kao magnetofon. - Gospodine, Jonesy ima neto to mislim da biste trebali uti. Mancuso nije htio da ga smetaju - produene smjene uvijek su iscrpljivale njegovo strpljenje. No Jones je djelovao revno i uzbueno. Dobro, doite do stola s kartama. Dallasov stol za karte bio je nova igraka spojena s BC-10 i emitirana na televizijskom ekranu od mgjra i pol. Displej se je micao u skladu s Dallasovim kretanjem. Na taj nain im nisu trebale papirnate karte, iako su ih svejedno drali. Karte se ne mogu razbiti. - Hvala, komandante - rekao je Jones, poniznije nego inae. - Znam da imate posla, ali mislim da sam neto uhvatio. Onaj nepravilni kontakt to sam ga imao neki dan, stalno me muio, ali sam ga morao pustiti kad su navalile sve one druge ruske podmornice; ipak, uspio sam

141

mu se triput vratiti samo da se uvjerim je li jo uvijek tu. etvrti put ga vie nije bilo, iezao je. Htio bih vam pokazati to sam napravio. Moete li, gospodine, na ovoj stvarici vratiti na prijanji poloaj? Stol za karte bio je preko BC-10 spojen s brodskim inercionim navigacijskim sistemom, SINS-om. Mancuso je sam poeo baratati aparaturom. To se nije moglo uiniti bez angairanja kompjutora. Uskoro se traka Dallasova kursa pojavila kao vitiasta crvena linija, s tokastim znakovima koji su oznaavali intervale od po petnaestak minuta. - Sjajno! - komentirao je Jones. - Nisam to jo nikad vidio. Ovo je super. Dakle, evo - Jones je izvukao pregrt olovaka iz stranjeg depa. - Ovako, prvi sam kontakt uhvatio u 0915 i smjer je bio dva-est-devet. - Spustio je olovku, gumicu stavio na Dallasov poloaj i okrenuo je tono na zapad, prema cilju. - Onda je u 0930 smjer bio dva-est-nula. U 0948 je bio dva-pet-nula. Tu je neka greka, kapetane. Signal je bio jak da se za njega moglo uhvatiti, i greaka ne bi smjelo biti. No, i tada smo imali svu onu drugu aktivnost, pa sam morao njih ganjati, a kad sam se vratio ovome bilo je oko 10:00 i smjer je bio dva-etiri-dva. - Jones je poloio drugu olovku malo istonije, dok se Dallas udaljavao od islandske obale. - U 10:15 bilo je dva-tri-etiri, a u 10:30 dva-dvasedam. Ova zadnja dva su bila slabana, gospodine. Signal je bio zbilja tanak i nisam ga mogao nagaziti. - Jones je podigao pogled. Djelovao je nervozno. - Dobro, zasad je sve u redu. Opusti se, Jonesy. Zapali ako hoe. - Hvala, kapetane. - Jones je izvukao cigaretu i zapalio je plinskim upaljaem. Nikad nije bio tako blizak s komandantom. Znao je da je Mancuso tolerantan, smiren zapovjednik - ako mu se ima to za rei. Bio je ovjek koji nije volio uzaludno tratiti vrijeme, a pogotovo to nije htio sada. - Dakle, gospodine, uspjeli smo utvrditi da ne moe biti daleko od nas, je li tako? Mislim, mora biti negdje izmeu nas i

142

Islanda. Recimo da je na pola puta. Dakle, kurs bi mu bio ovakav. Jones je poredao jo nekoliko olovaka. - Stani malo, Jonesy. Odakle ti taj kurs? - Ah, da. - Jones je zgrabio onaj podloak s mnogo listova papira. Juer ujutro, ili naveer, togod da je bilo, kad mi je prestala smjena, a ovo me i dalje muilo, pa sam na dosadanji kurs uzeo kao osnov za mala raunanja njegova kretanja. Znam kako se to radi, kapetane. itao sam prirunik. Lako je, ba kao to smo znali u Cal Techu ucrtavati kretanje zvijezda. Na prvoj godini sam proao kurs astronomije. Mancuso je zastenjao. Prvi put je uo da je to nekome lako, ali pogledavi Jonesove brojke i dijagrame, inilo se da je dobro izraunao. - Nastavi. Jones je izvukao iz depa sofisticirani Hewlett - Packard kalkulator i neto to je nalikovalo karti iz National Geographica, slobodno proirenoj i iscrtkanoj olovkom. Hoete li provjeriti moje proraune, gospodine? - Hoemo, no zasad ti vjerujem. Kakva je to karta? - Komandante, znam da je protiv pravila i tako, ali ja to vo- dim vlastitu evidenciju smjerova koje klipani koriste. Ovo ostaje na brodu, gospodine, asna rije. Ja jesam moda malo pomaknut, ali sve ovo ukazuje na kurs dvadva-nula i brzinu od deset vorova. A to ga vodi ravno na ulaz Ceste broj jedan. Je li tako? - Nastavi. - Mancuso je to ve bio shvatio. Jonesy je zaista neto nanjuio. - E, dakle, nakon toga nisam mogao zaspati, pa sam odskakutao do sonara i prikljuio traku na kontakt. Trebao sam je nekoliko puta protutnjati kroz kompjutor da profiltriram svo smee - morske zvukove, druge podmornice, znate ve - a onda sam je presnimio na deset puta bre od normalne brzine. - Stavio je kazetofon na stol za karte. Posluajte ovo, komandante.

143

Kazeta je pucketala, ali se svakih nekoliko sekundi ulo neto kao trum. Nakon dvije minute sluanja bilo je jasno da se zvuk javlja u pravilnim intervalima od pet sekundi. U meuvremenu im je priao i porunik Mannion, pogledao preko Thompsonova ramena i sluao, zamiljeno kimajui. - Kapetane, to je sigurno zvuk ljudskog podrijetla. Isuvie je pravilan za bilo to drugo. Pri normalrioj brzini ba nema puno smisla, ali kad sam ga ubrzao, onda je dripac dolijao. - U redu, Jones, reci nam sve do kraja - javio se Mancuso. - Komandante, to to ste upravo uli je akustika karakteristika ruske podmornice. Kretala se prema Cesti broj jedan i odabrala stazu najbliu islandskoj obali. Na to, kapetane, moete uloiti dobru lovu. - Roger, to ti misli? - Uvjerio me je, kapetane - odvratio je Thompson. Mancuso je jo jednom bacio pogled na ucrtani kurs, pokuavajui smisliti neku drugu mogunost. Nije je bilo. - I mene, Roger. Jonesy, danas si se pokazao kao prvorazredni posluitelj sonara. Do kraja slijedee smjene elim vidjeti sreene sve proraune, zajedno s lijepim pismom-preporukom, s mjestom za moj potpis. Ron - potapao je efa sonara po ramenu - ovo je zbilja bilo sjajno. Obavili ste pravi posao! - Hvala, kapetane! - Jones se nasmijeio od uha do uha. - Pat, molim te pozovi porunika Butlera da doe u borbenu centralu. Mannion je otiao do telefona i pozvao efa stroja. - Ima li kakvih predodbi to bi to moglo biti, Jonesy? - Mancuso se okrenuo. Posluitelj sonara je odmahnuo glavom. - To nisu zvukovi propelera. Nikad nisam uo nita slino. - Premotao je traku i opet je pustio. Dvije minute kasnije se u borbenoj centrali stvorio porunik Earl Butler. - Zvali ste me, komandante?

144

- Posluaj ovo, Earl - Mancuso je premotao traku i pustio je po trei put. Butler je diplomirao na Sveuilitu Texas i bio je strunjak za podmornike pogonske sisteme. - to bi to trebalo biti? - Jonesy kae da je ruska podmornica. Mislim da je u pravu. - Recite mi neto o ovoj traci - Butler se obratio Jonesu. - Gospodine, ubrzana je deset puta i pet puta sam je oprao u BC-10. Pri normalnoj brzini ne lii ni na to. - S neuobiajenom skromnou, Jones nije naglasio da je njemu ipak liilo na neto. - Neki harmonik? Mislim, da je propeler trebao bi biti trideset metara poprijeko i mi bismo uli samo po jedno krilo. Regularni interval sugerira da se radi o nekoj vrsti harmonika. - Butlerovo lice se namrtilo. - Ali kakvog harmonika? - to god da je, ilo je ravno ovamo. - Mancuso je kucnuo olovkom Thorove Blizance. - To znai da je Rus - sluio se Butler. - Znai koriste neto novo. Opet. - Gospodin Butler je u pravu - ree Jones. - Ovo zaista zvui kao tropot harmonika. I jo je neto udno, ovaj, ima tu jo jedan pratei um u pozadini, kao da voda prolazi kroz neke cijevi. Ne znam, ovdje se to ne uje. Kao da ga je kompjutor profiltrirao. To se i na poetku jedva ulo - a ionako nije moje podruje. - Da, u redu, Za danas si dosta uinio. Kako se osjea? - Malo sam umoran, komandante. Radim ve neko vrijeme na ovome. - Ako mu se opet pribliimo, misli li da bi ga mogli slijediti? - Mancuso je znao odgovor. - Kladim se, kapetane! Sad kad znamo to treba sluati, kladim se da e frajer popuiti! Mancuso se nasmijeio i pogledao stol za karte. - Dobro, ako je iao prema Blizancima, zatim krenuo stazom s, recimo, dvadeset osam ili trideset vorova, a onda zauzeo osnovni kurs uz brzi- nu od deset ili

145

tako... na taj bi nain sada bio otprilike ovdje. Dosta je odmakao. E, sad, ako pojurimo maksimalnom brzinom. . . za etrdeset osam sati bili bi ovdje, ravno ispred njega. Pat? - Da, tako nekako, gospodine - sloio se porunik Manmon. - Zakljuili ste da je niz stazu jurio punom parom, a onda usporio - to ima smisla. U tom prokletom labirintu ionako mu nije potrebna tiha vonja. Tako dobiva poklonjenih etiristo ili petsto milja, pa zato onda ne bi malo iskljuio motor. Ja bih upravo tako postupio. - Znai, to emo probati uraditi. Radiom emo zatraiti doputenje da napustimo Naplatnu Stanicu i krenemo za ovim tipom. Jonesy, budui da emo juriti maksimalnom brzinom, vi posluitelji sonara ete jedno vrijeme biti bez posla. Ubaci ovu traku s kontaktom na simulator i potrudi se da svi operatori dobro upamte zvuk tog tipa, ali se malo i odmori. To vrijedi za sve vas. Hou da budete sto posto spremni kad doe vrijeme da ga opet uhvatimo. Istuiraj se. Carski se odmori - to si i zasluio. Jer, kad epamo tog tipa, bit e to dug i naporan lov. - Nema problema, kapetane. Uhvatit emo vam ga. Moete se kladiti. Hoete li zadrati moju traku, gospodine? - Aha. - Mancuso je izvadio kazetu i pogledao je, iznenaen. - Zbog ovoga si rtvovao Bacha? - Nije ba bio dobar, gospodine. Imam ovu stvar u mnogo boljoj izvedbi Christophera Hogwooda. Mancuso je stavio kazetu u dep. - Voljno, Jonesy. Dobro si obavio posao. - Bilo mi je zadovoljstvo, kapetane. - Jones se okrenuo i napustio borbenu centralu. - Roger, pobrini se da se tvoji ljudi dobro odmore u slijedea dva dana. Kad krenemo za ovim momkom, nee im biti lako. - Razumijem, komandante. - Pat, dovedi nas na periskopsku dubinu. Smjesta emo nazvati Norfolk. Earl, od tebe traim da razmisli to bi onaj zvuk mogao znaiti.

146

- U redu, kapetane. Dok je Mancuso skicirao poruku, porunik Mannion je doveo Dallas na periskopsko-antensku dubinu s kutom hidroplana na plie. Trebalo im je pet minuta da se sa sto osamdeset metara dubine dignu do ispod same olujne povrine. Na podmornicu su djelovali valovi i premda slabi po standardima povrinskih brodova, posada bi osjetila ljuljanje. Mannion je podigao periskop i ESM antenu, koja se koristila za irokopojasni prijemnik koji je mogao otkriti mogue emisije radara. Nieg nije bilo na vidiku - vidljivost je bila oko pet milja - a ESM instrumenti nisu pokazivali nita osim nekih aviona koji su bili predaleko da bi bili vani. Potom je Mannion podigao jo dva jarbola. Jedan je bio poput trske, prijemna UHF antena. Drugi je bio novi, laserski odailja. Taj se okretao i zaustavio na valnom signalu nosaa atlantskog SSIX-a, komunikacijskog satelita kojeg su koristile iskljuivo podmornice. Pomou lasera mogle su poslati zgusnutu poruku ne otkrivajui svoj poloaj. - Sve je spremno, gospodine - raportirao je deurni radist. - Emitiraj. Radist je pritisnuo tipkalo. Signal, koji je bio poslan u djeliu sekunde, prihvatile su fotoelije, a onda ga je preko UHF odailjaa uhvatila parabolna, tanjurasta antena u Glavnom tabu komunikacija Atlantske flote. U Norfolku je drugi radist oitao prijem i pritisnuo gumb koji je otposlao isti signal satelitu i vratio ga Dallasu. Bio je to jednostavan nain identifikacije. Dallasov operator je usporedio prijemni signal s onim to ga je bio upravo poslao. - Dobra kopija. Mancuso je Mannionu naredio da spusti sve osim ESM* i UHF antene. U Norfolku je prvi red poruke otkrio stranicu i red trenutne ifre, koja je bila zabiljeena na kompjutorskoj traci u odjelu komunikacijskog kompleksa s najstroim sigurnosnim reimom. Jedan

147

je oficir otipkao traene brojke u svoj kompjutorski terminal, a trenutak kasnije stroj je izbacio isti tekst. Oficir ga je pregledao, a zatim odnio u drugi dio prostorije, gdje je za teleksom sjedio podoficir. Oficir mu je pruio poruku. Podoficir je otkucao ifru primaoca i otposlao vijest posebnim, zemnim kablom u COMSUBLANT operacije, pola milja daleko. Kabel od optikih vlakana, bio je smjeten u elinoj cijevi ispod asfaltirane ceste. Iz sigurnosnih razloga bio je provjeravan tri puta tjedno. ak ni tajne karakteristike nuklearnog naoruanja nisu bile tako pomno uvane kao te svakodnevne taktike komunikacije. COMSUBLANT Operacije Zvono se oglasilo u operativnoj sobi kad se poruka pojavila na "vruem" printeru. Nosila je predmetak Z, to je znailo da ima status HITNO, apsolutni prioritet. STROGO POVJERLJIVO ALJE: USS DALLAS PRIMA: COMSUBLANT 1. PRIJAVLJEN NENORMALAN KONTAKT NA SONARU OKO 0900Z 7DEC I IZGUBLJEN NAKON PORASTA PODMORNIKE AKTIVNOSTI CRVENE FLOTE KONTAKT NAKNADNO PROCIJENJEN KAO SSN/SSBN* CRVENE FLOTE U PROLAZU PORED ISLANDSKE OBALE PREMA CESTI JEDAN. KURS JUGOZAPAD BRZINA DESET DUBINA NEPOZNATA.

2. KOD KONTAKTA UTVRENE NEOBINE PONAVLJAM NEOBINE AKUSTIKE KARAKTERISTIKE KARAKTERISTIKA PREPOZNATLJIVOSTI SE RAZLIKUJE OD BILO KOJE POZNATE PODMORNICE CRVENE FLOTE.

148

3. TRAI SE DOPUTENJE ZA ODLAZAK S NAPLATNE STANICE RADI PRAENJA I ISPITIVANJA. VJERUJE SE DA OVA PODMORNICA KORISTI NOVI POGONSKI SISTEM S NEOBINIM ZVUNIM KARAKTERISTIKAMA. VJERUJE SE DA POSTOJI DOBRA MOGUNOST LOCIRANJA I IDENTIFICIRANJA. Mladi potporunik je odnio poruku do ureda viceadmirala Vincenta Galleryja. COMSUBLANT je bio na dunosti otkako je poelo kretanje sovjetskih podmornica. Bio je loe volje. - Prioritet HITNO s Dallasa, gospodine. - Hm. - Gallery je dohvatio uti papir i proitao ga dvaput. - to mislite, to ovo znai? - Ne mogu rei, gospodine. Izgleda da je neto uo, zatim smiljao to bi to moglo biti, a sada bi htio da jo jednom proba. Izgleda misli da je na tragu neeg neobinog. - Dobro, to da mu kaem? Sluaj, gospodine. Moda e jednoga dana i sam biti admiral, pa onda donosi odluke. - To ba nije jako vjerojatno, pomislio je Gallery. - Gospodine, Dallas je u idealnoj poziciji da neprimjetno prati njihovu povrinsku flotu kad doe do Islanda. Treba nam ba tamo gdje jest. - Pravi odgovor iz prirunika - Gallery se nasmijeio mladiu, spreman da ga sree do koljena. - S druge strane, komandant Dallasa je vrlo sposoban ovjek koji nam ne bi dosaivao da ne misli da zbilja ima neto.

* ESM, electronic support measures, mjere elektronske podrke, (pasivna) antena kojom podmornica neopaeno utvruje elektronsku aktivnost protivnika (prim. prev.) * SSN, am. kratica za nukl. podmornicu; SSBN, kratica za balistiku, strateku nuklearnu podmornicu (prim. prev.)

149

Nije iao u detalje vjerojatno zato to je prekomplicirano za taktiku HITNO poruku, i zato to misli da emo njegov sud uzeti kao dovoljno ozbiljnu procjenu. "Novi pogonski sistem s neobinim zvunim karakteristikama." To je moda izmiljotina, ali on je tamo, na poloaju, i eli odgovor. Daj mu odobrenje. - Razumijem, gospodine - odvratio je porunik, pitajui se nije li ovaj stari, mravi klipan donosio odluke bacajui novi kad bi mu okrenuo lea. USS Dallas STROGO POVJERLJIVO ALJE: COMSUBLANT PRIMA: USS DALLAS 1. ZAHTJEV ODOBREN. 2 PODRUJA BRAVO ECHO GOLF VEZA B DODIJELJENA ZA NEOGRANIENE OPERACIJE. JAVITE SE AKO BUDE POTREBNO. - Ti boga! - nasmijao se Mancuso. To je bilo lijepo od Galleryja. Kad mu postavi neko pitanje, onda bogme dobije i odgovor, da ili ne, prije no to uspije uvui antenu. No naravno, pomislio je, ako ispadne da je Jonesy pogrijeio i da love obinu tlapnju, morat e pruiti odreena objanjenja. Gallery je sredio ve dosta podmornikih kapetana i utnuo ih nogama u dupe. Sada i njemu prijeti ta mogunost, znao je Mancuso. Od prve godine na Annapolisu elio je jedino da dobije zapovjednitvo nad napadnom podmornicom. Sada je to imao, i znao je da e mu ostatak karijere tei nizbrdo. U drugim dijelovima mornarice prva komanda je bila samo to - prva komanda. Mogao si se penjati na ljestvici i na kraju zapovijedati itavom flotom, ako si imao sree i bio

150

na pravom mjestu. No to nije bio sluaj s podmorniarima. Bez obzira, iskazao se na -Dallasu ili ne, svejedno e ga uskoro izgubiti. Ovo mu je bila jedinstvena prilika. A nakon toga, to? Najbolje emu se mogao nadati bilo je zapovjednitvo nad stratekom podmornicom. Ve je prije sluio na njoj i bio je siguran da je komandirati takvim brodom, ak i najnovijim Ohiom, jednako uzbudljivo kao i promatrati svjeu boju kako se sui. itav im se posao sastojao u tome da ostanu skriveni. Mancuso je htio biti lovac, to je bio uzbudljiv dio posla. A nakon zapovjednitva nad stratekom podmornicom? Mogao je dobiti "veliku povrinsku jedinicu", moda neki zgodni tanker, kao da s trkaeg konja skoi na neku umiruu ragu. Ili moe dobiti komandu nad eskadrom i sjediti na nekom pomonom brodu, prebirui papire. U tom bi poloaju u najboljem sluaju odlazio na more jedanput mjeseno i glavna bi mu dunost bila da ide na ivce komandantima podmornica koji bi htjeli da ih pusti na miru. A mogao bi dobiti i inovniki posao u Pentagonu kojeg li veselja! Mancuso je razumio zato su neki astronauti skrenuli kad su se vratili s Mjeseca. I on se mnoge godine pripremao za ovu komandu, a slijedee godine e izgubiti brod. Morat e Dallas predati nekom drugom. Ali sada je njegov. - Pat, uvuci sve jarbole i spusti nas na etiristo metara. - Razumijem, gospodine. Uvuci jarbole! - zapovjedio je Mannion. Podoficir je povukao hidrauline manipulatore. ESM i UHF jarboli sputeni, gospodine! - raportirao je deurni elektriar. - Vrlo dobro. Zaroni na etiristo metara! - etiristo metara, razumijem! - odvratio je oficir za ronjenje. Zakreni hidroplane za petnaest stupnjeva na dublje. - Petnaest stupnjeva na dublje, razumijem! - Pokreni je, Pat. - Razumijem, komandante. Punom snagom naprijed. - Punom snagom, razumijem! - Kormilar je poao okrenuti mainski telegraf.

151

Mancuso je promatrao svoju posadu u akciji. Poslove su obavljali mehanikom preciznou. Ali nisu bili strojevi. Bili su ljudi. Njegovi ljudi. U reaktorskom prostoru na krmi, porunik Butler je svojim strojarima prenio nareenje i dao im neophodne naloge. Crpke za hlaenje reaktora su poele bre raditi. Poveana koliina vrue potisnute vode ula je u izmjenjiva, gdje se njena toplina, u vanjskom krugu, pretvorila u paru. Kad se tako ohlaena vratila u reaktor, bila je hladnija pa stoga i gua. Budui da je bila gua, dovela je u reaktorsku pe vie neutrona, poveavajui estinu fisijske reakcije i dajui tako vie energije. Jo dalje na krmi, zasiena para iz "vanjskog" ili neradioaktivnog sistema izmjene topline pojavila se u nizu kontrolnih ventila i poela pritiskati lopatice visokotlane turbine. Dallasov golemi bronani propeler bre se poeo okretati, tjerajui podmornicu naprijed i dolje. Strojari su mirno obavljali svoje dunosti. Buka u strojarskom prostoru se primjetno pojaavala dok su sistemi poeli davati sve vie energije, a tehniari su sve budnim okom pratili na mjernim instrumentima. Sve je to bila precizna i tono utvrena rutina. Nije bilo nepotrebnih razgovora, prekida. U usporedbi s reaktorskim prostorom u podmornici, operaciona dvorana u bolnici je bila prava razuzdana jazbina. Naprijed je Mannion promatrao indikator dubine koji je pokazivao dvjesta metara. Oficir za ronjenje e priekati dok ne dou na trista metara prije no to pone izravnavati, sve dok podmornicu ne dovede na dubinu koja mu je nareena. Komandant Mancuso je htio Dallas dovesti ispod termoklime, granice mijenjanja temperatura. Voda se nalazi u izotermalnim slojevima jednake sloenosti. Relativno plitka granina linija gdje se toplija povrinska mijea s hladnijom dubinskom vodom, predstavlja polupropusni sloj koji odbija zvune valove. Oni valovi koji bi se uspjeli probiti do termoklime, tamo bi uglavnom i

152

ostali, zarobljeni. I tako, premda je Dallas sada jurio ispod termoklime s preko trideset vorova i dizao najveu moguu buku, jo uvijek ga je bilo vrlo teko otkriti povrinskim sonarom. Podmornica je, dodue, u tom reimu bila gotovo slijepa, no tu dolje nije imala ni na to naletjeti. Mancuso je podigao mikrofon komandnog razglasa. - Govori kapetan. Upravo smo pojurili punom snagom i to e potrajati slijedeih etrdeset osam sati. Krenuli smo prema mjestu gdje se nadamo locirati rusku podmornicu koja je pred dva dana prola pored nas. Rujan oito koristi neki novi i tihi propulzioni sistem koji jo nitko prije nije upotrijebio. Pokuat emo ga prestii, a onda se zakvaiti za njega kad opet proe pored nas. Ovaj put znamo to trebamo sluati, pa emo ga moi proitati. Dakle, elim da se svi na ovom brodu dobro odmore. Kad tamo doemo, eka nas dug i naporan lov. elim da svi prue sve od sebe. Sigurno im nee biti dosadno. - Iskljuuje mikrofon. - Koji je film veeras? Oficir za ronjenje je promatrao kako se pokazatelj na dubinomjeru zaustavlja, a tek onda je odgovorio. Bio je zaduen i za Dallasovu kablovsku televiziju koja se sastojala od tri videore- kordera u blagovaonici koji su bili spojeni s televizorima u oficirskoj blagovaonici i raznim prostorima za posadu. - Kapetane, moete birati. Povratak Jedija ili dvije kazete footballskih utakmica: Oklahoma-Nebraska ili Miami-Dallas. Obje su utakmice odigrane dok smo bili na vjebi, gospodine. Doe vam kao da ih sad gledate uivo. - Nasmijao se. - S EPP-om i svim tim. Kuhari su ve priredili kokice. - Dobro. Hou da se svi smire i opuste. - Dobro jutro, kapetane. - Wally Chambers, oficir smjene, uao je u borbenu centralu. - to ima? - Doi u blagovaonicu, Wally. Htio bih da neto poslua. - Mancuso je izvukao kazetu iz depa koulje i poveo Chambersa prema krmi.

153

V. K. Konovalov Dvjesta milja sjeveroistono od Dallasa, u Norvekom moru, Konovalov je brzinom od etrdeset i jednog vora jurio prema jugozapadu. Kapetan Tupoljev je sam sjedio u oficirskoj blagovaonici iznova itajui poruku koju je dobio prije dva dana. Osjeaji su mu se mijenjali od bijesa do bola. Uitelj da uini tako neto! Ostao je bez rijei. Ali to se moglo uiniti? Tupoljev je dobio jasna uputstva, tim vie kako je naglasio njegov zampolit - to je bio nekadanji uenik izdajnika Ramiusa. I on se, sam, mogao nai u vrlo nezgodnom poloaju. Ako svinja uspije. Tako dakle. Marko ih je sve prevario, a ne samo Konovalova. Tupoljev se kao. budala vukao Barentsovim morem, dok je Marko otiao na sasvim drugu stranu. I debelo se smijao, u to je Tupoljev bio siguran. Takvo izdajstvo, takav avolji potez protiv Rodine. Upravo nezamislivo - a opet i prilino zamislivo. Sve te povlastice koje je Marko uivao. etverosobni stan, daa, vlastiti automobil. Tupoljev jo nije imao osobni automobil. Uspio se probiti do ove komande, a sada je i to bilo ugroeno - ovim! Bit e sretan ako uspije zadrati to je stekao. Morat u ubiti prijatelja, pomislio je. Prijatelja? Da, priznao je u sebi. Marko je bio dobar prijatelj i sjajan uitelj. to je polo ukrivo? Natalija Bogdanova. Da, mora da je to. Kako se mogla dogoditi takva sramota? Koliko je puta veerao s njim, koliko se puta Natalija znala smijati sa svojim lijepim, snanim, velikim sinovima? Odmahnuo je glavom. Tako krasnu enu je ubio neki prokleti, nesposobni kirurg. Nita se tu vie nije moglo uiniti, bio je sin lana Centralnog komiteta. Sramota je da se mogu dogoditi takve stvari, nakon to ve tri

154

generacije grade socijalizam. Ipak, nita nije moglo opravdati takvu ludost. Tupoljev se nagnuo nad kartom koju je ponio sa sobom. Za pet dana bit e na svojoj postaji, ukoliko mu se stroj ne rasprsne i ako Marko previe ne uri - a sigurno ne uri. Marko je bio lisac a ne bik. Druge e Alfe tamo stii prije njega, Tupoljev je to znao, ali to nije bilo vano. Ovo e morati obaviti sam. Prestii e Marka i priekati ga. Marko e se pokuati prouljati, no Konovalov e biti na mjestu. I to e biti kraj Crvenog oktobra.

Sjeverni Atlantik Britanski Sea Harrier FRS.4 pojavio se pet minuta ranije. Kratko je lebdio iznad Kennedyjeva lijevog boka, dok pilot nije obuhvatio sletalite, brzinu vjetra i morske uvjete. Podesivi brzinu na ujednaenih trideset vorova, da bi kompenzirao kretanje nosaa, lagano je svog lovca usmjerio nadesno a onda se paljivo spustio nasred broda, neto malo ispred Kennedyjeve strukture nadgrada. Istog je asa palubna posada pojurila prema avionu, trojica su nosili teke metalne klinaste podloge, a etvrti ljestve to ih je naslonio na kokpit, iji se poklopac ve bio otvorio. Druga etvorica su poela navlaiti cijev za gorivo prema avionu, eljni da demonstriraju brzinu kojom amerika mornarica servisira avione. Pilot je bio odjeven u naranasti kombinezon sa utim prslukom za spaavanje. Smjestio je ljem na naslon prednjeg sjedala i spustio se niz ljestve. Kratkim se pogledom uvjerio da mu je lovac u dobrim rukama, prije no to je krenuo prema nadgradu. Kod otvora je sreo Ryana. - Vi ste Ryan? Ja sam Tony Parker. Gde je zahod? - Jack mu je pokazao i pilot je odjurio, ostavivi

155

Ryana u letakom odijelu, s vreom i vrlo glupim osjeajem. U drugoj ruci mu se njihao bijeli pilotski ljem; promatrao je kako posada opsluuje Harriera. Pitao se znaju li uope to rade. Parker se vratio za tri minute. - Kapetane korvete - rekao je - jednu stvar nikada ne ugrauju u lovce, a to je prokleti toalet. Napune vas kavom i ajem i poalju na put, a nema mogunosti da ovo obavite negdje usput. - Poznat mi je taj osjeaj. Morate li obaviti jo neto? - Ne, gospodine. Va je admiral porazgovarao sa mnom preko radija dok sam dolazio. Izgleda da su vai momci ve napunili moju ptiicu. Moemo li krenuti? - A to u s ovim? - Ryan je podigao vreu, oekujui da e je morati drati u krilu. Papiri za izvjetaj nalazili su se u unutranjem depu letakog odijela. - Stavit emo je u spremite, naravno. Doite, gospodine. Parker se ivahno zaputio prema lovcu. Poelo je slabano svitati. Gusti sloj oblaka nalazio se na oko sedamsto metara. Nije padalo, ali je izgledalo kao da bi moglo. More, jo uvijek uzburkano s dvometarskim valovima, bilo je sivo, proarano s bijelim krestama. Ryan je osjeao kako se Kennedv ljulja, iznenaen kako se tako neto ogromno moe uope pomaknuti. Kad su se pribliili Harrieru, Parker je uzeo torbu, a drugom se rukom maio za uvuenu ruicu s donje strane lovca. Okrenuo ju je i izvukao, otkrivi pritijenjen prostor veliine malog hladnjaka. Tu je Parker ugurao torbu i zalupio poklopac, dobro provjerivi da je sve hermetiki zatvoreno. lan palubne posade u utom odijelu obratio se pilotu. Na krmi je jedan helikopter poeo zagrijavati motore, a lovac Tomcat je rulao prema sredinjem katapultu. Iznad svega je puhao vjetar brzinom od trideset vorova. Nosa aviona je bio prilino buno mjesto. Parker je mahnuo Ryanu da se popne ljestvama. Jack je ljestve volio ba kao i letenje, pa je umalo pao na svoje sjedalo. Grevito se batrgao da se smjesti kako treba, dok ga je lan palubne posade vezao u

156

takozvani etverovez. ovjek je Ryanu namjestio ljem i pokazao mu utinicu za interkom. Moda je amerika posada ipak neto znala o Harrierima. Pored utinice se nalazio i prekida. Ryan ga je odmaknuo. - ujete li me, Parker? - Da, kapetane korvete. Je li sve u redu? - Valjda. - Parker je okrenuo glavu da provjeri uvodnike zraka na motorima. - Palim motore. Poklopci kokpita su jo uvijek bili dignuti. Tri palubna posluitelja su stajala u blizini s velikim protupoarnim aparatima s ugljinim dioksidom, valjda zbog mogue eksplozije motora. Desetak drugih je stajalo sa strane promatrajui taj udni avion, kad su Pegasus motori urliui oivjeli. Tada su se poklopci spustili.- Spremni, kapetane korvete? - Kako god vi kaete. Harrier nije bio veliki lovaki avion, ali je sigurno bio najglasniji. Ryan je osjetio kako mu se buka motora iri cijelim tijelom, dok je Parker podeavao koliinu gasa. Avion se zaljuljao, zaronio nosom, a onda se podrhtavajui vinuo u zrak. Ryan je spazio ljude na nadgradu i mahnuo im. Harrier se malko nagnuo ustranu, odmaknuo od palube i polako poeo dobivati na visini. - Nije bilo ba loe - rekao je Parker. Namjestio je kontrolu gasa i avion je odjednom pojurio naprijed. Ryan nije imao neki osobiti osjeaj ubrzanja, ali je vidio da Kennedy naglo nestaje iza njih. Za nekoliko sekundi ve su preletjeli i pratee brodove. - Hajde da se popnemo na vrh ovih oblaka - ree Parker. Povukao je ruicu prema sebi i poletio prema oblacima. Zaas su bili medu njima i Ryanov se vidokrug ubrzo s pet milja suzio na pet metara. Jack se ogledao po svom kokpitu koji je imao kontrolnu plou i instrumente. Brzinomjer je pokazivao sto pedeset vorova u porastu,

157

visinomjer sto pedeset metara. Ovo je oito bio Harrier za obuku, no ploa s instrumentima je bila izmijenjena da na njoj budu i pokazatelji senzora privrenih na tijelo pilota. Pretpostavio je da bi ekran poput televizijskoga trebao biti tzv. FLIR, prednje usmjereni infracrveni toplinski senzor. Kazaljka brzinomjera se ve popela na trista vorova, a indikator penjanja je pokazivao kut od dvadeset napadnih stupnjeva. inilo se da je vie. - Jo malo pa emo stii do vrha - rekao je Parker. - Sada! Visinomjer je pokazivao devetsto metara kad je Ryana zaslijepilo jako sunevo svjetlo. U letenju ga je uvijek iznenadila injenica da bi, bez obzira na vrijeme na tlu, dosegavi odreenu visinu uvijek mogao pronai sunce. Svjetlo je bilo jakp, ali je boja neba bila primjetno tamnija nego ona njenoplava "gledana s tla. Let je postao ugodan kao u putnikom avionu kad su izbjegli donje turbulencije. Ryan je sa titnikom na ljemu zatamnio oi. - Je li ovako bolje, gospodine? - Dobro je, porunice. Bolje nego to sam oekivao. - Kako to mislite, gospodine? - Parker je bio znatieljan. - ini mi se da je bolje nego u putnikom avionu. Vie se vidi. To pomae. - ao mi je to nemamo dodatnog goriva, jer bih vam pokazao par akrobacija. Harrier moe napraviti gotovo sve to moete zamisliti. - To je lijepo. estitam. - A va admiral - razgovorne je nastavio Parker - je rekao da ba ne uivate u letenju. Ryan se rukama epao za drae kad je Harrier naglo napravio tri otra kruga prije no to je nastavio s normalnim letom. Iznenadio ga je vlastiti smijeh. - Ah, to je taj britanski smisao za humor. - Nareenje vaeg admirala, gospodine - poluispriavajui se rekao je Parker. - Ne bismo htjeli da pomislite kako je Harrier neki stari autobus.

158

Koji admiral, pitao se Ryan, Davenport ili Painter? Vjerojatno obojica. Vrhovi oblaka liili su na valovito polje pamuka. Nikada to prije nije cijenio, gledajui kroz ovalni prozori putnikog aviona. Na stranjem sjedalu se osjeao gotovo kao da je vani. - Mogu li vas neto upitati, gospodine? - Naravno. - U emu je tos? - Molim? - Mislim, gospodine, na to to su okrenuli moj brod natrag. A onda mi zapovjedili da prebacim jednog VlP-a s Kennedyja na Invincible. - Oh, da. Ne mogu vam nita rei, Parker. Nosim neke poruke vaem efu. Ja sam obian potar - lagao je Ryan.- Oprostite, kapetane korvete, ali znate, ena mi treba roditi prvo dijete, ubrzo nakon Boia. Nadam se da u do tada biti kod kue, gospodine. - A gdje ivite? - U Chathamu, gospodine, to je... - Znam. I ja trenutno ivim u Engleskoj. Stanujemo u Marlowu, uzvodno od Londona. Moje drugo dijete je tu zaeto. - Roeno? - Ne, zaeto. ena mi kae da je to zbog tih udnih hotelskih kreveta. Ali vi imate dobre anse, Parker. Prva djeca ionako uvijek malo zakasne. - Rekoste da ivite u Marlowu? - Tako je, poetkom ove godine smo tamo sagradili kuu. - Jack Ryan... John Ryan? Vi ste onaj tip koji je. ..? - Tono. Ne trebate to nikome rei, porunice. - Razumijem, gospodine. Nisam znao da ste pomorski oficir. - Ni to ne trebate nikome rei. - Da, gospodine. Oprostite za onu alu od malo prije. - Sve je u redu. I admirali imaju svoje male zabave. Ako sam dobro shvatio, upravo ste zavrili neke vjebe s naim momcima.

159

- Bogme jesmo, kapetane korvete. Potopio sam jednu od vaih podmornica, Tullibee. To jest, moj sistemski operator i ja. Uhvatili smo je s naim FLIR-om po noi blizu povrine i bacili svuda oko nje galamce. Znate, nismo nikome priali o toj novoj opremi. Sve je doputeno. uo sam da je njen zapovjednik puknuo od bijesa. Nadao sam se da u ga sresti u Norfolku, ali je stigao tek kad smo isplovljavali. - Jeste li se dobro zabavili u Norfolku? - Oh, da, komandante. Bilo nam je doputeno da odemo u lov u Zaljevu Chesapeake, na Istoni sprud, mislim da to tako zovete. - Je li? I ja sam tamo znao loviti. I kako je bilo? - Nije bilo loe. Za pola sata sam skinuo tri guske. Imali smo ogranienje, tri guske - glupo. - Otili ste tamo i za pola sata napucali tri guske, ovako kasno u sezoni? - A to ete, pucanjem i inae zaraujem za svoj skromni ivot, komandante - priklopio je Parker. - Iao sam prolog rujna s vaim admiralom u lov na Ijetarke. Morao sam upotrijebiti dvocijevku. Da sam se pojavio sa svojom uobiajenom pukom - koristim Remingtonku automatik - drali bi me nekom vrstom terorista. Ipak, ubio sam petnaest ptica. Uinilo mi se to strano razvuenim sti]pm lova, jedan mi momak puni puku, dok cijela eta haj kaca vodi igru. Ali i mi smo gotovo unitili cijelu ptiju populaciju. Koliko je jo do Invinciblea? etrdeset minuta. Ryan je pogledao indikator goriva. Rezervoari su bili ve gotovo poluprazni. Da je u autu ve bi razmiljao o benzinskoj stanici. Svo to gorivo otilo je za pola sata. No Parker se na to nije obazirao. Sputanje na HMS Invincible je bilo drukije nego ateriranje s CODom na Kennedy. Let je postao malo treskav kad se Parker spustio kroz oblake, a Ryanu se uinilo da su na glavnom rubu onog istog nevremena koje ih je zahvatilo prole noi. Poklopac kokpita je bio preplavljen kiom; mogao je uti udarce tisua krupnih kapi o okvir - a

160

moda je bila i tua. Promotrivi instrumente, uoio je da se Parker izravnao na trista metara, dok su jo uvijek bili u oblacima, a onda se poeo polako sputati sve do izvjesne vidljivosti na trideset metara visine. Invincible je bio upola manji od Kennedyja. Promatrao ga je kako ivahno poskakuje na petmetarskim valovima. Parker je upotrijebio istu tehniku kao i prije. Zakratko je lebdio uz nosaev lijevi bok, onda se nagnuo udesno i spustio lovca desetak metara na ucrtani krug. Tvrdo je udario, ali se Ryan na to bio pripremio. Poklopac se smjesta otvorio. - Moete ovdje izai - rekao je Parker. - Ja moram odrulati do dizala. Ljestve su bile na mjestu. Otkopao se i izaao. Neki posluitelj je ve uzimao njegovu torbu. Ryan je krenuo za njim do mjesta gdje ga je ekao neki potporunik. - Dobro doli na brod, gospodine. - Mladiu nije moglo biti vie od dvadeset, pomislio je Ryan. - Dopustite da vam pomognem skinuti letaki kombinezon. Potporunik je stajao dok je Ryan skidao ljem, odvezivao i otkopavao prsluk i odijelo. Iz torbe je izvadio kapu. U meuvremenu, nekoliko je puta udario u pregradu. Izgledalo je kao da se Invincible okree od mora u krmu. Pramani vjetar i more u krmu? To je bilo neto najgore to se moglo dogoditi na Sjevernom Atlantiku po zimi. Mladi oficir je preuzeo torbu, a Ryan je zadrao materijale za izvjetaj. - Vodite, potporunie - rukom mu je pokazao Ryan i mladi je pojurio naprijed, grabei sve po tri stepenice, ostavivi iza sebe uspuhanog Ryana koji je sada poinjao osjeati kako mu nedostaje kondicija. Od kombinacije ljuljanja broda i poremeaja unutranjeg uha od letenja, osjeao je vrtoglavicu, pa je esto udario u usputne predmete. Pitao se kako profesionalni piloti izlaze s tim na kraj. - Ovdje je admiralski most, gospodine. - Potporunik mu je otvorio vrata.

161

- ivjeli, Jack! - zagrmio je iznutra glas viceadmirala Johna Whitea, osmog earla od Westona. Bio je visok, dobro graen pedesetogodinjak rumena tena, osim bijelog oiljka na vratu. Jack ga je upoznao tek poetkom prole godine, no nakon toga njegova ena Cathy i grofica Antonia postale su bliske prijateljice, lanice istog glazbenog amaterskog drutva. Cathy Ryan je svirala klasini glasovir. Toni White, atraktivna etrdesetogodinjakinja, posjedovala je violinu Guarnieri del Jesu. Njezin mu je bio ovjek ije se plemstvo tretiralo tek kao naknadna pomisao. Karijeru u Kraljevskoj mornarici imao je zahvaliti iskljuivo vlastitim zaslugama. Jack mu je priao da se rukuju. - Dobar dan, admirale. - Kako ste letjeli? - Pa, svakako. Nikad jo nisam bio u lovcu, a jo manje u tom kriancu s kolibrijem - nasmijeio se Ryan. Prostorije su bile dobro zagrijane i Ryan se dobro osjeao. - Vrlo dobro. Idemo na krmu, u moju kabinu. - White je otpustio potporunika, koji je Ryanu pruio torbu prije no to se povukao. Admiral ga je uskim hodnikom poveo na krmu do male kabine. Prostor je bio iznenaujue jednostavan, s obzirom na englesku sklonost komforu i injenicu da je White bio earl. Tu su bila dva zastrta odunika, stol i nekoliko stolica. Jedini ljudski detalj bila je kolor fotografija njegove ene. itava lijeva strana bila je pokrivena velikom kartom Sjevernog Atlantika. - Izgledate umorno, Jack. - White mu je pokazao tapeciranu stolicu. - I jesam umoran. Na putu sam od.. .bogme, od juer u est ujutro. Nemam pojma o vremenskim zonama, mislim da mi je sat jo uvijek na evropskom vremenu. - Imam poruku za vas. - White je izvukao komad papira iz depa i pruio ga Ryanu.

162

= GREER RAYANU VRBA PROVJERENA BASIL ALJE PUNO POZDRAVA KRAJ = - Netko je provjerio VRBU. Tko? Moda Sir Basil, moda Ritter. Ryan se tu ne bi htio kladiti. Jack je strpao papiri u dep. - To su dobre vijesti, gospodine. - to e vam uniforma? - Nije bila moja ideja, admirale. Znate za koga radim, zar ne? Mislili su da u ovako biti manje upadljiv. - U svakom sluaju, dobro vam stoji. - Admiral je podigao slualicu i naruio neke osvjeavajue stvari. - Kako obitelj, Jack? - Dobro su, hvala, gospodine. Dan prije no to sam krenuo, Cathy i Toni su svirale kod Nigela Forda. Nisam mogao doi. Znate, ako tako nastave, morat emo im snimiti plou. Nema ba puno violinista boljih od vae ene. Stigao je posluitelj s punim pladnjem sendvia. Jack nikad nije uspio shvatiti zato Britanci tako vole stavljati krastavce na kruh.Onda, u emu je stvar? - Admirale, poruka koju ste mi upravo predali, doputa da ove informacije prenesem vama i samo jo trojici najviih oficira. Radi se o vrlo povjerljivoj stvari, gospodine. Odmah moete odabrati prikladne ljude. - Toliko povjerljivoj da sam morao okrenuti svoju malu flotu. - White je razmislio prije no to se maio telefona i pozvao trojicu svojih oficira u kabinu. - Odabrao sam kapetana Carstairsa, zapovjednika Invinciblea, zatim efa flotnih operacija kapetana Huntera i mog flotnog obavjetajnog oficira, komandanta Barclava. - Nema ovjeka iz taba? - Odletio je kui zbog smrtnog sluaja. Hoete li neto u kavu? White je iz stola izvukao neto to je liilo na bocu konjaka. - Hvala, admirale. - Bio mu je zahvalan na konjaku. Kavi je trebala mala pomo. Gledao je kako admiral velikoduno sipa, moda i da ga

163

navede na to otvoreniji razgovor. White je ipak due bio engleski mornar nego Ryanov prijatelj. Tri oficira su stigla zajedno, a dvojica su nosila sklopive metalne stolice. - Admirale - poeo je Ryan - moda biste mogli ovu bocu ostaviti vani. Kad ujete cijelu priu, moda e nam svima dobro doi po jedno pie. - Pruio im je dva preostala fascikla i poeo govoriti bez zabiljeki. Izvjetaj je potrajao petnaestak minuta. - Gospodo - zakljuio je - moram zahtijevati da ova informacija ostane strogo povjerljiva. Za sada nitko izvan ove sobe ne smije za nju znati. - teta - ree Carstairs. - To bi bila sjajna morska pria. - A na zadatak? - White je drao fotografije. Nasuo je Ryanu jo konjaka, naas pogledao bocu, a onda je opet spremio u stol. - Hvala, admirale. Trenutno nam je zadatak da lociramo Crveni oktobar. Nakon toga, nisam siguran. Mislim da e i samo lociranje biti dovoljno teko. - Primjedba je na mjestu, komandante Ryan - rekao je Hunter. - Dobra je vijest da je admiral Painter zatraio da vam CIN-CLANT dodijeli nadzor nad nekoliko amerikih brodova, vjerojatno tri fregate iz klase 1052 i nekoliko fregata tipa Perry. Sve one nose jedan ili dva helikoptera. - Onda, Geoffrey? - upitao je White. - Da krenemo - sloio se Hunter. - Stii e za dan-dva. Admiral Painter me zamolio da vam prenesem izraze povjerenja u vau grupu i njen komandni kadar. - Cijela cjelcata jebena ruska strateka podmornica... - vie je za sebe promrmljao Barclay. Ryan se nasmijao. - to ako podmornica ide prema Engleskoj ? Hoe li onda to biti britanska operacija? - zapitao je jetko Barclay. - Pretpostavljam da hoe, ali kako ja gledam kartu, da je Ramius htio u Englesku, ve bi bio tamo.

164

Vidio sam kopiju predsjednikova pisma vaem premijeru. Kraljevska e mornarica zauzvrat dobiti pristup svim naim podacima u ovoj operaciji. Na istoj smo strani, gospodo. Pitanje je samo, hoemo li moi obaviti taj posao?. - Hunter? - zapitao je admiral. - Ako su ovi obavjetajni podaci toni... rekao bih da imamo dobre anse, moda ak pedeset posto. S jedne strane tu je strateka podmornica koja pokuava izbjei detekciju. S druge, imamo mnogo ASW opreme da je otkrijemo, a ona se sigurno kree prema samo nekoliko tono odreenih destilacija. To su, naravno, Newport, zatim Groton, King's Bay, Port Everglades, Charleston. Civilna luka, kao to je New York, mislim da jedva dolazi u obzir. No problem je to je Ivan poslao za njom, prema vaoj obali sve svoje Alfe, pa e one tu dojuriti prije Oktobra. Moda imaju na umu ba neku odreenu luku. To emo znati za koji dan. Dakle, rekao bih da su i njihove anse podjednake. Bit e u mogunosti operirati dovoljno daleko od vae obale, tako da vam vlada nee imati zakonskog opravdanja da im se suprotstavi, to god budu radili. Dapae, mislim da su Sovjeti u prednosti. Imaju bolje predodbe o mogunostima te podmornice i jednostavniji zadatak. To im itekako nadoknauje manje osjetljive senzore. - Zato Ramius ne ide bre? - zapitao je Ryan. - To je jedna stvar koju ne razumijem. Kad je jednom proao SOSUS mreu kod Islanda, otvoren mu je put u duboki bazen - zato, dakle, nije stisnuo gas do daske i pojurio prema naoj obali? - Ima za to barem dva razloga - odvratio je Barclay. - Koliko ste operativnih obavjetajnih podataka vidjeli? - Ja se bavim pojedinanim zadacima. To znai da skaem s jedne stvari na drugu. Znam podosta o njihovim stratekim podmornicama, a mnogo manje o napadnim. - Ryan nije trebao objanjavati da radi za CIA-u.

165

- No dobro, i sami znate kako su Sovjeti organizirani po odjeljenjima. Ramius vjerojatno ne zna gdje se nalaze njihove napadne podmornice, barem ne sve. Tako, ako bude jurio, poveat e mogunosti da naleti na usamljenog Victora i da bude potopljen a da nikad i ne sazna to ga je zgodilo. Drugo, to ako Sovjeti zatrae pomo od Amerikanaca i kau im, recimo, da je podmornicu preuzela neka luda, pobunjenika grupa maoistikih revolucionara - i vaa mornarica otkrije strateku podmornicu koja juri Sjevernim Atlantikom prema amerikoj obali. to bi va predsjednik uinio? - Da - kimnuo je Ryan. - Digli bi cijelo more u zrak. - Eto vidite. Ramius je strunjak za kradomine poteze i sigurno e se drati onoga u emu je najbolji - zakljuio je Barclay. - Na sreu, ili nesreu, u tome je pravi umjetnik. - Koliko e nam jo vremena trebati da dobijemo podatke o radu tog tihog pogonskog sistema? - htio je znati Carstairs. - Jo nekoliko dana, nadam se. - Gdje nas treba admiral Painter? - zapitao je White. - U planu koji je podastro Norfolku, vi drite desno krilo. Hoe da Kennedy ostane blizu obale i da se pozabavi prijetnjom njihove povrinske sile. Vae bi jedinice bile isturenije. Vidite, Painter misli da postoji mogunost da Ramius krene ravno prema jugu iz G-I-U.K.* otvora prema atlantskom bazenu i da onda malo prieka. Velike su anse da ga tako prikrivenog ne otkriju, a ako Sovjeti i poalju cijelu flotu za njim, imat e dovoljno vremena i zaliha da tamo ui due no to oni mogu drati svoju silu uz nau obalu - i iz tehnikih i politikih razloga. U skladu s tim, admiral eli da vaa udarna eskadra bude prijetnja njihovom boku. To treba potvrditi glavni zapovjednik Atlantske flote, a ima i mnogo detalja koje treba razraditi. Na primjer, Painter je zatraio nekoliko osmatrakih E-3 za vau podrku.

* G-I-U.K. pravac Grenland-Island-Velika Britanija (prim. prev.)

166

- Mjesec dana usred Sjevernog Atlantika, po zimi? - strahovao je Carstairs. U ratu za Falklande bio je na Invincibleu prvi oficir i dobro je zapamtio burni Juni Atlantik tokom tih nekoliko beskrajnih tjedana. - Budimo sretni zbog onih E-3 - nasmijeio se admiral. - Hunter, elim vidjeti planove za koritenje svih brodova koje e nam Jenkiji dati, i kako moemo pokriti to vee podruje. Barclay, od vas oekujem procjenu mogueg ponaanja naeg prijatelja Ramiusa. Pretpostavite da se radi o lukavoj mrcini koju smo ve upoznali i zavoljeli. - Razumijem, gospodine. - Barclay je ustao sa ostalima. - Jack, koliko ete ostati s nama? - Ne znam, admirale. Valjda dok me ne pozovu na Kennedy. to se mene tie, cijela ova operacija je raena prebrzo. Nitko zapravo ne zna to bi trebalo raditi. - No dobro, prepustite to sad malo nama. Izgledate prilino iznureno. Odspavajte malo. - To je istina, admirale. - Ryan je poeo osjeati konjak. - Tu u ovoj kabini imate visei leaj. Dat u da vam ga pripreme, pa zasad moete spavati u njemu. Ako neto stigne, probudit emo vas. - Hvala, ba ste ljubazni, gospodine. - Admiral White je dobar momak, pomislio je Ryan, a ena mu je zbilja neto posebno. Za deset minuta Ryan je bio u krevetu i spavao. Crveni oktobar Svakog drugog dana starpom je skupio radijacijske privjeske. To je bio dio poluslubene inspekcije. Nakon to je provjerio da se cipele svakog lana posade blistaju, da je svaki krevet namjeten kako treba, a svaki ormari sloen po propisima, oficir smjene bi pobrao dvodnevne privjeske, a mornarima podijelio nove, najee uz neki jezgroviti savjet da se ponaaju kao to

167

se Novom Sovjetskom ovjeku i pristoji. Borodin je od te procedure napravio pravu nauku. Danas je, kao i uvijek, obilazak od jednog pregratka do drugog potrajao puna dva sata. Kad je bio gotov, torba na lijevom boku bila je puna starih privjesaka, a ona o desnom - prazna. Odnio je privjeske u brodsku ambulantu. - Drue Petrov, imam poklon za vas. - Borodin je odloio konu torbu na doktorov stol. - Dobro. - Lijenik se nasmijeio oficiru smjene. - Uza sve te mlade, zdrave ljude nemam nikakvog posla, ve samo itam ove asopise. Borodin je ostavio Petrova da obavi svoj zadatak. Doktor je najprije posloio privjeske. Svaki je bio oznaen troznamenkastim brojem. Prva brojka je oznaavala seriju, tako da bi svaka utvrena radijacija imala vremensko odreenje. Druga brojka je ukazivala na radno mjesto, a trea mjesto gdje je mornar spavao. S ovim je sistemom bilo mnogo lake raditi nego sa starim, koji je za svakog ovjeka imao odreeni broj. Proces razvijanja je bio krajnje jednostavan. Petrov ga je mogao obaviti bez razmiljanja. Prvo je iskljuio obino bijelo svjetlo i zamijenio ga crvenim. Zatim je zakljuao vrata svog ureda. Potom je s draa na pregradi skinuo reetku za razvijanje, rairio plastine nosae i premjestio trake filma na reetku. Petrov je zatim odnio reetku u priruni laboratorij i naslonio je o nosae. Napunio je tri velike, etverokutne posude kemikalijama. Iako je bio sposoban lijenik, ve je zaboravio mnoga znanja iz anorganske kemije, pa se vie nije tono sjeao naziva tih kemikalija za razvijanje. Posudu broj jedan je napunio tekuinom iz boce broj jedan. Bazen broj dva kemikalijom iz boce broj dva, a jedino je znao da je u posudi broj tri voda. Petrovu se nije urilo. Podnevni obrok e tek za dva sata, a s poslom se dosaivao. Posljednja dva dana je itao strune tekstove o tropskim bolestima. Doktor se veselio posjetu Kubi, ba kao i svi na brodu. Ako bude sree, posada bi mogla navui neke opskurne boletine, pa bi bar jednom imao zanimljiv posao.

168

Petrov je namjestio laboratorijsku topericu na sedamdeset pet sekundi, a zatim uronio reetku s filmovima u prvu posudu i pritisnuo dugme toperice. Promatrao ju je pod crvenim svjetlom, pitajui se rade li Kubanci jo uvijek rum. Bio je tamo pred nekoliko godina i zavolio okus tog egzotinog pia. Kao svaki dobri sovjetski graanin ipak je najvie volio votku, ali je povremeno poelio i neto drugo. Mjera se oglasio, pa je podigao reetku, paljivo je stresavi nad posudom. Nema smisla da kemikalijom - je li to srebrni nitrat? - oteti uniformu. Premjestio je reetku u drugu posudu i opet namjestio topericu. teta to im je nareenje bilo tako tajno - mogao je ponijeti tropsku uniformu. Znojit e se kao svinja na kubanskoj klimi. Naravno, ti divljaci i ne pomiljaju na pranje. Moda su ipak neto nauili u zadnjih petnaest godina. Ba da i to vidi. Mjera je opet zazvrjao i Petrov je po drugi put dignuo reetku, otresao je i odloio u posudu s vodom. Gotov je jo jedan do- sadni zadatak. Zato neki mornar ne padne niz ljestve i ne slomi neku kost? Htio je taj istononjemaki rendgen-aparat upotrijebiti na nekom ivom pacijentu. Nije vjerovao Nijemcima, bili marksisti ili ne, ali se moralo priznati da rade dobru medicinsku opremu, ukljuujui i njegov rendgenski aparat, opremu za sterilizaciju i veinu lijekova. Vrijeme je. Petrov je podigao reetku i zadrao je ispred osvijetljene ploe za oitavanje rendgenskih snimaka. - Nievo! - odahnuo je Petrov. Morao je razmisliti. Privjesak mu je bio zamagljen. Nosio je broj 3-4-8: trea serija, okvir pedeset etiri (ambulanta, odjel kuhinje), krmeni (oficirski) smjetaj. Iako su imali samo dva centimetra u promjeru, privjesci su bili badareni. Deset okomito oznaenih stupaca su pokazivali razinu ozraenja. Petrov je spazio da je njegov zamagljen sve do etvrtog stupca. Privjesci posade strojarnice su bili zamagljeni do petog stupca, a torpedisti, koji su cijelo vrijeme boravili naprijed, su pokazivali kontaminiranost od s^mo jednog stupnja.

169

- Doavola! - Znao je napamet razine osjetljivosti. Pa ipak, uzeo je i prirunik, da provjeri. Nasreu, stupnjevi su bili logaritmiki. Njegovo je ozraenje iznosilo dvanaest rada. Strojari od petnaest do dvadeset rada. Dvanaest do dvadeset pet rada za dva dana jo uvijek nije opasno po ivot. Pa ipak... Petrov se smjesta vratio u ambulantu, najprije paljivo spremivi filmove u laboratoriju. Podigao je telefonsku slualicu. - Kapetan Ramius? Ovdje Petrov. Moete li doi na krmu, u ambulantu, molim? - Dolazim, drue doktore. Ramius nije urio. Znao je zato ga lijenik zove. Dan prije no to su isplovili, dok je Petrov na obali nabavljao zalihu lijekova, Borodin je kontaminirao privjeske na rendgenskom aparatu. - Da, Petrov? - Ramius je za sobom zatvorio vrata. - Drue kapetane, probija nam radijacija. - Glupost. To bi nai instrumenti odmah zabiljeili. Petrov je donio filmove iz laboratorija i pruio ih kapetanu. - Pogledajte. Ramius ih je podigao prema svjetlu, ispitujui trake filma od vrha do dna. Namrtio se. - Tko zna za ovo? - Samo vi i ja, drue kapetane. - Ne smijete to rei nikome - ponavljam, nikome. - Ramius je zastao. - Postoji li mogunost da su filmovi bili... da s njima neto nije u redu, da ste pogrijeili u razvijanju? Petrov je ustro odmahnuo glavom. - Ne, drue kapetane. Pristup do njih imamo samo vi, drug Borodin i ja. Kao to znate, tri dana prije isplovljenja sam testirao po jedan privjesak iz svake serije. - Petrov, ba kao i drugi, nije htio priznati da je jednostavno uzeo uzorke s vrha kutije u kojoj su bili pohranjeni. Nije provjeravao svaku seriju. - Maksimalna izloenost ovdje je... da vidimo... od deset do dvadeset. - Ramius je ublaio brojke. - iji su to brojevi?

170

- Od Bulganjina i Surzpoja. Torpedirci naprijed su svi ispod rada. - Vrlo dobro. To to ste sada otkrili je mogui manji, Petrov, ponavljam, manji propust u reaktorskom prostoru. Vjerojatno neko malo proputanje plina. To se ve i ranije dogaalo i nitko nije stradao. Pronai emo pukotinu i srediti je. Sauvat emo tu malu tajnu. Nema razloga da ni zbog ega diemo paniku. Petrov je kimnuo u znak slaganja, znajui da je mnogo ljudi poginulo u nesrei podmornice Voroilov 1970. a jo vie na ledolomcu Lenjin. Meutim, od obje nesree je ve prolo dosta vremena, a bio je siguran da e ovo Ramius uspjeti srediti. Zar nee?

Pentagon Prsten E je bio krajnji i najvei od Pentagonovih prstenova i budui da su njegovi vanjski prozori nudili neto drugo od neosunanih dvorita, u njemu su bili uredi veine starijih oficira. Jedan od njih je bio i ured efa operacija Udruenog generaltaba, J-3. Nije bio u uredu. Nalazio se u suterenskoj prostoriji, popularno zvanoj Cisterna, jer su joj u metalne zidove bili ugraeni elektronski zagluivai da bi osujetili mogue prislukivae. Bio je tu ve dvadeset etiri sata, iako se to po njemu ne bi reklo. Zelene hlae su jo uvijek imale rub, kaki koulja je i dalje bila kruta od glaanja, ovratnik ukrobljen, a kravata uredno privrena zlatnom marinskom iglom. Generalmajor Edwin Harris nije bio ni diplomat ni normalni oficir, ve je igrao mirotvorca. Bio je to udan poloaj za jednog marinca. - Prokletstvo! - odjeknuo je glas admirala Blackburna, CINCLANTa. Prisutan je bio i njegov operativni oficir, kontraadmiral Pete Stanford. - Bogamu, zar se tako vode operacije! itav udrueni generaltab je bio tu i nitko se nije suprotstavio.

171

- Sluaj, Blackie, rekoh ti ve odakle stiu nareenja. - General Hilton, predsjedavajui Udruenog generaltaba, djelovao je umorno.Jasno mi je, generale, ali to je uglavnom podmornika operacija, je li tako? Ja bih trebao Vincea Galleryja, a vi, s vae strane Sama Dodgea. Dan i ja smo zadueni za lovake avione, Pete je ASW strunjak. Treba nam podmorniar. - Gospodo - mirno se javio Harris - ovaj plan kojeg moramo prihvatiti na Predsjednikovu elju, bavi se zasad samo sa sovjetskom prijetnjom. Pustimo naas tu priu o prebjegloj stratekoj podmornici, vai? - Slaem se - kimnuo je Stanford. - Imamo dosta briga i s ovim ovdje. Panja osmorice visokih oficira se usmjerila na stol s kartama. Pedeset osam sovjetskih podmornica i dvadeset osam povrinskih brodova, zajedno s brojnim tankerima i brodovima za opskrbu, nesumnjivo se pribliavalo amerikoj obali. Da bi se suprotstavila tome, amerika je mornarica imala na raspolaganju jedan nosa aviona. Invincible se u to nije ubrajao. Prijetnja je bila ozbiljna. Sovjetski su brodovi nosili preko trista krstareih projektila brodbrod. Iako su prije svega bili zamiljeni kao oruje protiv brodova, pretpostavljalo se da barem treina ima nuklearne glave i da, prema tome, bez ikakvih problema moe razoriti gradove na Istonoj obali. S poloaja ispred New Jerseya, te su rakete dosezale od Norfolka do Bostona. - Josh Painter predlae da drimo Kennedyja blie obali - ree admiral Blackburn. - eli sa svog nosaa voditi tu ASW operaciju, premjetajui lake napadake eskadrile na obalu i zamjenjujui ih s aparatima S-3. eli da mu Invincible vani na puini uva bok. - Ne svia mi se sve to - ree general Harris. I Pete Stanford je tako mislio, pa su se ve ranije dogovorili da e J-3 iznijeti protuplan. Gospodo, ako emo imati na raspolaganju samo jednu palubu, onda to, bogami, mora biti pravi nosa, a ne neka priruna ASW platforma. - Sluamo te, Eddie - ree Hilton.

172

- Premjestimo Kennedy ovdje. - Pomaknuo je maketu zapadno od Azora. - Neka Josh zadri svoje napadake eskadrile. Premjestit emo Invinciblea blie obali neka obavi taj ASW posao. Za to su Britanci opremljeni, zar ne? Navodno da su u tome dobri. Kennedy je ofanzivno oruje i zadatak mu je da Rusima bude prijetnja. A ako ga ovako postavimo, onda e to i biti. Odavde moe dosei do njihove povrinske flote, a nije u dosegu njihovih projektila brod - brod - ak to vie ubacio se Stanford, pokazujui neke brodove na karti - bit e prijetnja i ovim njihovim pomonim brodovima. Ako izgube ove tankere, nee se vratiti kui. Da bi otklonili tu prijetnju, morat e se pregrupirati. Za poetak e premjestiti Kijev, da bi osigurali kakvu-takvu zranu obranu od Kennedyja. A iz obalnih baza moemo upotrijebiti rezervne S-3. Mogu patrolirati istim podrujem. - Povukao je zamiljenu liniju na oko petsto milja od obale. - Dodue, na taj nain Invincible ostaje prilino gol - primijetio je admiral Foster. - Josh je zatraio da E-3 pokriju Britance - Blackburn je pogledao generala Clairea Barnesa, efa generaltaba zrakoplovstva. - Ako trebate pomo, dobit ete je - odvrati Barnes. - Sutra u zoru emo poslati E-3 da operira iznad Invinciblea, a ako ga pribliite obali moemo organizirati non-stop deurstvo. Ubacit u i eskadrilu F-16, ako elite. - A to trai zauzvrat, Max? - zapitao je Foster. Nitko ga nije zvao Claire. - Pa, kako se meni ini, letake posade na Saratogi sjede prekrtenih ruku. Dakle, ja u do subote imati na raspolaganju petsto taktikih lovaca od Dovera do Loringa. Moji se momci ne razumiju ba jako u te brodske stvari. Morat e brzo uiti. Hou da poaljete vae deke da rade s mojima, a hou i vae Tomcate. Svia mi se lovako-projektilska kombinacija.

173

Neka jedna eskadra operira s Islanda, a druga iz Nove Engleske, pa da prati Medvjede* koje e Ivan poeti slati ovamo. U tome u uivati. Ako hoete, poslat emo par tankera u Lajes da one ptiice s Kennedyja mogu neometano letjeti. - Blackie? - zapitao je Foster.- Vai - kimnuo je Blackburn. - Jedino me brine to Invincible ba i nema puno ASW kapaciteta. - Pa emo ih pojaati - ree Stanford. - Admirale, to kaete da uzmete Tarawu iz Little Creeka, poveemo je s New Jersey grupom s desetak ASW helikoptera i sedam-osam Harriera? - To mi se svia - smjesta je odvratio Harris. - Onda imamo dva baby-nosaa sa znaajnom udarnom snagom tono pred njihovom grupom, Kennedy im se poput tigra ulja s istoka, a nekoliko stotina taktikih lovaca sa zapada. Moraju ui u kutiju koju smo im pripremili. A na taj nain poveavamo i ASW patrolne mogunosti. - Moe li Kennedy obaviti svoj zadatak sam? - zapitao je Hilton. - Bez problema - odvratio je Blackburn. - Moemo se obraunati sa svima, ali oni blie obali ipak e biti tvoji, Max. - Koliko ste zapravo vas dvojica sve ovo planirali? - zapitao je operativne oficire general Maxwell, zapovjednik marinaca. Svi su se poeli smijuljiti.

* Medvjed, "BEAR", am. kodno ime za sovjetski strateki bombarder Tupoljev TU-95 (prim. prev.)

174

Crveni oktobar ef stroja Melehin je ispraznio reaktorsko odjeljenje prije no to je poelo provjeravanje pukotine. Tu su bili i Ramius i Petrov, zajedno s deurnim oficirima stroja i s jednim od mladih porunika, Svjadovim. Tri su oficira nosila Geigerove brojae. Reaktorski prostor je bio velik. Trebao je i biti da bi se smjestio masivni, bavasti, elini kotao. Bio je topao na dodir, usprkos tome to nije bio u pogonu. U svakom kutu sobe nalazili su se automatski detektori radijacije, omeeni crvenim krigom. Mnogi su visili i na pramanim i krmenim pregradama. Od svih odjeljenja na podmornici, ovo je bilo najie. Pod i zidovi su bili od bijelo obojenog elika bez i jedne mrlje. Razlog je bio jasan: trebalo je odmah primijetiti i najmanji izljev reaktorskog hladila, ako bi detektori i otkazali. Svjadov se popeo aluminijskim Ijestvama smjetenim sa strane reaktorskog kotla, da svojim brojaem obavi odvojene probe svakog zavarenog spoja na cijevi. Zvunik kutije koju je drao u ruci bio je odvijen do maksimuma tako da su ga svi u odjeljenju mogli uti, a Svjadov je u uima jo imao i slualicu radi jo bolje ujnosti. Mladi je imao tek dvadeset jednu godinu i bio vrlo nervozan. Samo bi se budala osjeala sasvim sigurnom u potrazi za otvorom kroz koji probija radijacija. U sovjetskoj mornarici krui vic: Kako e prepoznati mornara Sjeverne flote? Svijetli u mraku. Moglo se tome dobro nasmijati na kopnu, ali sada ba nije bilo tako smijeno. Znao je da on ispituje jer je najmlai, najneiskusniji i stoga ga je najlake rtvovati. S naporom je obuzdavao podrhtavanje koljena, dok se naprezao da dohvati sve cijevi oko reaktora. Broja ba nije bio sasvim tih i Svjadovljev eludac bi se skvrio na svaki "klik" kojeg bi izazvao prolaz sluajne estice kroz cijev s ionizirajuim plinom. Svakih nekoliko sekundi oko bi mu skrenulo na

175

brojanik koji je mjerio intenzitet. Bio je cijelo vrijeme unutar sigurnosne granice, jedva da se i micao. Reaktorski kotao je bio nainjen od etiri sloja, a svaki se sloj sastojao od nekoliko centimetara vrstog, nerdajueg elika. Tri unutranja prostora bila su ispunjena mjeavinom barija i vode, zatim je bila olovna pregrada, onda polietilen - sve je to trebalo sprijeiti bijeg neutrona i gama estica. Kombinacija elika, barija, olova i plastike uspjeno je obuzdavala opasne reaktivne elemente, putajui da pobjegne tek nekoliko stupnjeva topline, a mjera je, na njegovo veliko olakanje, pokazivao da je razina radijacije manja nego na plai u Soiju. Najvee oitovanje je zabiljeeno pored arulje. Porunik se nasmijeio. - Stanje je posvuda normalno, drugovi - izvijestio je Svjadov. - Kreni ispoetka - zapovjedio je Melehin. - Provjeri sve jo jedanput. Dvadeset minuta kasnije, Svjadov je, sad ve oznojen od toplog zraka koji se zadravao u gornjem dijelu prostorije, ponovio prvobitni iskaz. Paljivo se spustio, osjeajui umor u rukama i nogama. - Zapali cigaretu - rekao mu je Ramius. - Dobro si to obavio, Svjadove. - Hvala, drue kapetane. Gore je toplo od svjetala i cijevi za hlaenje. - Porunik je dodao broja Melehinu. Nia kazaljka je pokazivala kumulativni iznos, daleko unutar sigurnosnog podruja. - Vjerojatno se radi o nekim kontaminiranim privjescima - hladno je prokomentirao ef stroja. - Nije prvi put. Neki aljivdija u tvornici ili lukom opskrbnom centru - s time bi se mogli pozabaviti nai prijatelji iz GRU. Saboteri! Zbog takve ale netko bi mogao zavrijedi ti i metak! - Moda. - Ramius se nasmijuljio. - Sjeate li se incidenta na Lenjinu?- Mislio je na ledolomca na nuklearni pogon, koji je dvije godine proveo vezan u doku, jer se nije mogao koristiti zbog kvara na reaktoru. - Brodski kuhar je imao neke gadno zagorjele tave, a ludi strojar mu je predloio da ih oisti ivom parom. I onda se taj idiot fino zaputio do parnog generatora, i otvorio inspekcijski ventil sa svim tim posuem ispod njega.

176

Melehin je prevrnuo oima. - Sjeam se! Bio sam tada strojarski oficir u tabu. Kapetan je traio da mu kuhar bude Kazah... - Volio je konjetinu s kaom - ree Ramius. - ... i ta budala nije imala pojma o brodu. Ubio je sebe i jo trojicu, kontaminirao cijelo jebeno odjeljenje za slijedeih dvadeset mjeseci. Kapetan se tek prole godine izvukao iz logora. - Dodue, kladim se da su se tave dobro oistile - primijetio je Ramius. - Da, zbilja, Marko Aleksandroviu - sigurne su od upotrebe barem jo slijedeih pedeset godina - od srca se nasmijao Melehin. Strano je bilo tako neto govoriti pred mladim oficirom, mislio je Petrov. To s pukotinom reaktora nije bilo smijeno, uope nije bilo smijeno. Ali Melehin je bio poznat po svom crnom humoru, a doktor je mogao zamisliti da dvadeset godina rada na reaktorima njemu i kapetanu doputaju da se tako flegmatino odnose prema moguim opasnostima. Ta je pria imala i jasnu poruku: ne daj da se reaktoru priblii netko tko tu ne spada. - Vrlo dobro - ree Melehin. - Sad emo provjeriti cijevi u generatorskom prostoru. Hajde Svjadov, i dalje trebamo tvoje mlade noge. U slijedeem odjeljenju, dalje na krmi, nalazili su se izmjenjiva topline, parni generator, turboalternatori i pomona oprema. Glavne turbine su bile smjetene u drugoj prostoriji i sada su bile izvan pogona dok je radila gusjenica, tjerana na elektrini pogon. U svakom sluaju, para u tom postrojenju je trebala biti ista. Jedina radioaktivnost je bila unutar petlje. Hladilo reaktora, koje je bilo kratkotrajno, ali opasno radioaktivno, nikada se nije isparavalo. Nalazilo se u vanjskom krugu, gdje je vrila nekontaminirana voda. Dvije vrste voda su se sretale, ali se nikada nisu mijeale unutar toplinskog izmjenjivaa koji je bio mjesto s najvie vjerojatnosti za putanje hladila radi mnogih armatura i ventila.

177

Sloeniji sistem cijevi je otegnuo provjeru na punih pedeset minuta. Te cijevi nisu bile tako dobro izolirane kao one naprijed. Svjadov se dvaput gotovo opekao, a lice mu se kupalo u znoju kad je zavrio s prvom provjerom. - Svi pokazatelji uredni, drugovi. - Dobro - rekao je Melehin. - Sii i malo se odmori, a onda kreni ponovo. Svjadov se umalo zahvalio svome efu na razumijevanju, ali se obuzdao. Kao mladi, gorljivi oficir i lan Komsomola, nije htio pokazati da ga ijedan zadatak moe iscrpiti. Paljivo se spustio, a Melehin mu je pruio drugu cigaretu. ef stroja bio je rano posjedjeli perfekcionist koji se s panjom odnosio prema svojim ljudima. - Hvala vam, drue - oglasio se Svjadov. Petrov mu je dodao sklopivu stolicu. - Sjedi, drue porunice, odmori noge. Porunik je odmah sjeo i pruio noge. Oficiri iz WMUPP su mu rekli da moe biti sretan to je na ovom zadatku. Ramius i Melehin su bili najbolji uitelji u floti, ljudi ija je posada cijenila i njihovu ljubaznost i strunost. - Zbilja su trebali izolirati te cijevi - rekao je Ramius. Melehin je kimnuo. - Onda bi ih bilo teko provjeravati. - Pruio je broja kapetanu. - Sve je potpuno u redu. - Kapetan je oitao kumulativni dio. - Vie si ozraen kad kopa po vrtu. - Istina - sloio se Melehin. - Rudari u ugljenokopima se vie ozrae od nas, zahvaljujui oslobaanju radona u rudnicima. Loi su privjesci, eto to je. Zato ne izvadite kompletnu koliinu i ne provjerite? - Mogao bih, drue - odvratio je Petrov. - Ali bi onda na tako dugakom putovanju bili po nekoliko dana bez privjesaka. To je u suprotnosti s propisima, bojim se.

178

- Imate pravo. U svakom sluaju, privjesci su samo usporedna kontrola naih instrumenata - Ramius je rukom pokazao crveno okruene detektore po cijelom odjeljenju. - Zaista elite jo jednu provjeru svih cijevi? - zapitao je Melehin. - Mislim da bi trebalo - odvratio je Ramius. Svjadov je progutao psovku, buljei u pod. - Nema pretjerivanja kad je sigurnost u pitanju - citirao je Petrov slubenu doktrinu. - Zao mi je, porunice. - Doktoru uope nije bilo ao. Bio je zaista zabrinut, i sada se osjeao mnogo bolje. Sat kasnije bila je zavrena i druga kontrola. Petrov je dao Svjadovu tablete soli i aj, da se rehidrira. Stariji su oficiri otili, a Melehin je zapovjedio da se reaktor opet ukljui. Unovaeni mornari su se vratili na svoje dunosne postaje, meusobno se pogledavajui. Njihovi oficiri su upravo provjerili "vrua" odjeljenja s instrumentima za mjerenje radijacije. Lijenik je djelovao blijed i nita nije htio rei. Nekoliko se posluilaca stroja prstom uhvatilo za privjesak za radijaciju i bacilo pogled na sat da vidi koliko im je jo preostalo do kraja smjene.

HMS Invincible Ryan se probudio u mraku. Zavjese su bile navuene na dva mala okna u kabini. Stresao je glavom nekoliko puta da je razbistri i poeo utvrivati to se to oko njega zbiva. Invincible se ljuljao, ali manje nego prije. Ustao je i pogledao kroz okno, spazivi prema krmi posljednju zraku sunca pod uskovitlanim oblacima. Pogledao je na sat i nakon traljave raunice zakljuio da je est popodne po lokalnom vremenu. Dakle, spavao je oko est sati. Ipak, osjeao se prilino dobro. Malo ga je

179

boljela glava od konjaka - tek toliko, za teoriju da ovjek od dobrih pia nije mamuran - i miii su mu bili ukoeni. Napravio je nekoliko upora i skokova da se razmrda. Tu je bila i mala kupaonica - pazi glavu, upozorio se - uz kabinu. Pljusnuo je vodu u lice i isprao usta, ne elei da se pogleda u ogledalo. Meutim, zakljuio je da mora. Patvorina ili ne, ipak je nosio uniformu svoje zemlje, pa je morao liiti na neto. Za nekoliko minuta se poeljao i doveo uniformu u red. CIA se krojaki iskazala s obzirom na tako kratki rok. Napokon ureen, zaputio se na admiralski most. - Osjeate se bolje, Jack? - Admiral White mu je rukom pokazao na posluavnik pun alica. Bio je to samo aj, ali tako se zapoinjalo. - Hvala, admirale. Tih nekoliko sati me zbilja okrijepilo. Mislim da sam spreman za veeru. - Za doruak - ispravi ga White uz smijeh. - to - oh, oprostite, admirale!? - Ryan je opet stresao glavom. Jo uvijek je bio malo grogi. - Ovo je izlazak sunca, kapetane korvete. Dolo je do promjene, opet idemo na zapad. Kennedy punom parom juri prema istoku, a mi emo se usidriti pored obale. - Tko je to naredio, gospodine? - CINCLANT. ini mi se da se Joshui to nimalo ne svia. Zasad ostajete s nama, i s obzirom na sve uinilo mi se najpametnijim da vas pustim spavati. Oito vam je bilo potrebno. Mora da sam spavao osamnaest sati, pomislio je Ryan. Nije udo da sam sav ukoen. - Ali sad izgledate mnogo bolje - primijetio je admiral White iz svoje kone, pokretne stolice. Ustao je, uhvatio Ryana pod ruku i poveo ga prema krmi. - Hajdemo na doruak. ekao sam vas. Kapetan Hunter e vas izvijestiti o izmjenama. Vrijeme e nekoliko dana biti ljepe, rekli su mi. I kod prateih brodova je dolo do izmjena. Djelovat emo u suradnji s vaom New Jersey grupom.

180

Nae protupodmornike operacije poinju sasvim ozbiljno ve za dvanaest sati. Dobro je da ste se dovoljno naspavali, mladiu. To e vam itekako dobro doi. Ryan je preao rukom preko lica. - Mogu li se obrijati gospodine? - Kod nas su brade jo uvijek doputene. Obavite to poslije doruka. Admiralske prostorije na HMS Invincibleu nisu ba bile po Kennedyjevim standardima, ali nisu puno ni zaostajale. White je imao zasebnu blagovaonicu. Konobar u bijeloj livreji ih je struno posluivao, postavivi i za Huntera, koji se ubrzo pojavio. im su poeli razgovarati, kelner se povukao. - Za dva sata emo se sastati s dvije vae Knoxfregate. Ve su nam na radaru. U slijedeih trideset est sati e nam se pridruiti jo dvije 1052 i dva Perryja, s tankerom. Vraali su se kui iz Sredozemlja. Uz nau pratnju to je ukupno devet ratnih brodova. To je, mislim, sasvim vrijedna kolekcija. Djelovat emo petsto milja od obale, s grupom New Jersey - Tarawa dvjesta milja zapadno od nas. - Tarawa? Pa to e nam cijeli puk marinaca? - zapitao je Ryan. - Nije to tako loa ideja - kratko je uzvratio Hunter. - No smijeno je - budui da je Kennedy odjurio na Azore - da smo mi ostali uvati ameriku obalu. - Hunter se nacerio. - To Kraljevska mornarica ini vjerojatno prvi put - naravno, otkako nam ta obala vie ne pripada. - I s ime emo se sukobiti? - Prve Alfe e stii do vae obale ve veeras, etiri su ispred ostalih. Sino su sovjetske povrinske snage prole pored Islanda. Podijeljene su na tri grupe. Jedna se oformila oko njihova nosaa Kijeva, s dvije krstarice i etiri razaraa; drugu, vjerojatno admiralsku, vodi Kirov, uz tri krstarice i est razaraa, a trea je centrirana oko Moskve, s jo tri krstarice i sedam razaraa. Mislim da Sovjeti grupe Kijev i Moskvu ele privui kopnu, a Kirov da ih uva s mora - no zbog Kennedyjeva premjetanja e se morati predomisliti. Bez obzira na to, sve te snage nose goleme koliine projektila brod-brod, pa smo, teoretski, vrlo eksponirani. Stoga e nam vaa avijacija kao pomo uputiti jedan

181

izviaki aparat E-3, koji bi ve za sat vremena trebao biti ovdje radi vjebe s naim Harrierima, a kada se pomaknemo jo zapadnije, dobit emo dodatnu zranu podrku s kopnenih aerodroma. Sve u svemu, naa je situacija daleko od idealne, no Ivanova je jo slabija. A to se tie otkrivanja Crvenog oktobra? - Hunter je slegnuo ramenima. Potragu emo prilagoditi prestrojavanju niskih snaga. Trenutno obavljamo niz praenja. Vodea Alfa je osamdeset milja sjeverozapadno od nas, juri s preko etrdeset vorova, pa je moramo slijediti s helikopterom. I to bi zasada, ugrubo, bilo uglavnom sve - zakljuio je komandant flotnih operacija. - Hoete li nam se pridruiti dolje? - Admirale? - Ryan je elio vidjeti Invincibleov borbenoobavjetajni centar. - Naravno. Pola sata kasnije, Ryan je bio u zamraenoj, tihoj prostoriji iji su zidovi bili prekriveni nevjerojatnim koliinama elektronskih instrumenata i staklenim, osvijetljenim ploama, poput golemih ekrana. Atlantski ocean bio je pun ruskih podmornica.

Bijela kua Sovjetski ambasador je uao u Ovalni ured minutu ranije, u 10.59. Bio je nizak, podebeo ovjek, iroka slavenskog lica i oiju na kojima bi mu pozavidio svaki profesionalni kockar. Nisu otkrivale nita. Diplomat od karijere, sluio je na brojnim mjestima irom zapadnoga svijeta s tridesetogodinjim partijskim stazom u Ministarstvu vanjskih poslova. - Dobro jutro, gospodine Predsjednie, gospodine Pelt. - Aleksej Arbatov uljudno je kimnuo obojici. Odmah je primijetio da je Predsjednik ostao sjediti za svojim stolom. Pri dosadanjim posjetama, uvijek bi obiao stol da se rukuju, a onda sjeo pored njega.

182

- Posluite se s kavom, gospodine ambasadore - ponudio je Pelt. Arbatov je dobro poznavao predsjednikovog specijalnog savjetnika za poslove nacionalne sigurnosti. Jeffrev Pelt je bio intelektualac iz Centra za strateke i meunarodne studije Sveuilita Georgetown neprijatelj, ali dobro odgojeni, kulturnij neprijatelj. Arbatov je volio finou u formalnom ponaanju. Danas je Pelt stajao pored svoga efa i nije se namjeravao pribliavati ruskom medvjedu. Arbatov se nije posluio kavom. - Gospodine ambasadore - poeo je Pelt - zamijetili smo uznemirujui porast sovjetske pomorske aktivnosti u Sjevernom Atlantiku. - Oh? - Arbatov je u iznenaenju podigao obrve, to, meutim, nikoga nije moglo zavarati, a on je to i znao. - Nemam pojma o tome. Kao to znate, nikad nisam bio mornar. - A da prestanemo s tim sranjem, gospodine ambasadore? - upleo se Predsjednik. Arbatov nije dopustit da ga iznenadi ta vulgarnost. Ameriki Predsjednik je naas djelovao vrlo ruski, i kao sovjetskim rukovodiocima i njemu je oito bio potreban profesionalac poput Pelta koji e malo zagladiti stvar. - Trenutno gotovo stotinjak vaih brodova operira u Sjevernom Atlantiku ili plovi u naem pravcu. Predsjednik Narmonov i moj prethodnik pred nekoliko godina su se dogovorili da do takve operacije nee doi bez prethodnog upozorenja. Svrha tog dogovora je, kao to znate, da sprijei neke poteze koji bi mogli ozbiljno isprovocirati jednu ili drugu stranu. Dogovor je bio na snazi - sve do sada. - Moji vojni savjetnici kau mi da ovo sada zaista djeluje kao jedna ozbiljna vojna vjeba, ali da bi se moglo raditi i o poetku ratnog sukoba. Kako da znamo razliku? Vai brodovi sada prolaze istono od Islanda i uskoro e se nai u podruju gdje mogu zaprijetiti naim trgovakim putovima s Evropom. Ta situacija je u najmanju ruku nesigurna, a moe se ocijeniti i kao ozbiljna i niim zajamena provokacija. Doseg ove akcije jo nismo objavili u javnosti. Meutim, to emo morati, a onda e ameriki narod

183

od mene zahtijevati da neto poduzmem. - Predsjednik je zastao, oekujui neki odgovor, ali je dobio samo kimanje. Pelt je nastavio umjesto njega. - Gospodine ambasadore, izgleda da je vaa zemlja spremna razvrgnuti sporazum koji je godinama bio obrazac suradnje Istoka i Zapada. Kako moete od nas oekivati da to ne prihvatimo kao provokaciju? - Gospodine Predsjednie, doktore Pelt, zbilja o svemu tome nemam pojma. - Arbatov je lagao s najveom moguom iskrenou. - Odmah u se povezati s Moskvom da utvrdim injenice. Ima li kakva poruka koju bi trebao poslati? - Da. Kao to ete vi i vai pretpostavljeni u Moskvi shvatiti - rekao je Predsjednik - poslat emo svoje brodove i avione u izvianje. To razum nalae. Ne elimo se petljati u bilo kakve legitimne operacije u koje vae snage mogu biti ukljuene. Nije nam namjera da sa svoje strane provociramo, no u skladu sa zajednikim sporazumom, imamo pravo znati to se dogaa, gospodine ambasadore. Sve dok to ne znamo, nismo naim ljudima u stanju dati prave zapovijesti. Od vae vlade bi bilo vrlo mudro da shvati da toliko vaih brodova, vaih i naih aviona na malom podruju predstavlja ve jednu pristojno opasnu situaciju. Mogu se dogoditi razne nesree. Neka akcija jedne ili druge strane, koja bi se u drugim okolnostima mogla initi bezazlenom, sada bi moda mogla biti protumaena sasvim drukije. Na taj nain su zapoinjali ratovi, gospodine ambasadore. - Predsjednik se zavalio, pustivi da ta misao ostane jo trenutak u zraku. Kad je nastavio, progovorio je mnogo blae. - Naravno, nije mi bliska ta mogunost, no zar nije neodgovorno poduzimati ovakve akcije? - Gospodine Predsjednie, dobro ste to rekli, kao i obino, ali kao to znate po moru svi slobodno plove i... - Gospodine ambasadore - prekinuo ga je Pelt - razmislite o jednostavnoj usporedbi. Va prvi susjed poinje patrolirati svojim dvoritem s napunjenom samaricom, dok se vaa djeca igraju u svome

184

dvoritu. U ovoj zemlji bi takav in bio u pravom smislu zakonit. Pa ipak, ne bi li time bio manje zabrinjavaju? - Naravno da bi, doktore Pelt, ali situacija koju ste opisali je drukija... Sad ga je prekinuo Predsjednik. - Zaista jeste. Situacija o kojoj govorimo je mnogo opasnija. Radi se o krenju sporazuma, a to je, po meni, ono to najvie uznemirava. Nadao sam se da ulazimo u novo razdoblje sovjetsko-amerikih odnosa. Sredili smo trgovake razlike. Upravo smo zakljuili novi ugovor o pe- nici. U tome ste odigrali glavnu ulogu. Napredovali smo, gospodine ambasadore - i je li ovo kraj? - Predsjednik je naglaeno odmahnuo glavom. - Nadam se da nije, ali to ovisi o vama. Odnosi izmeu naih zemalja mogu poivati samo na povjerenju. - Gospodine ambasadore, vjerujem da vas nisam prestraio. Kao to znate, obiaj mi je da govorim otvoreno. Osobno, ne volim zamumuljeno diplomatsko pretvaranje. U ovakvim trenucima moramo komunicirati brzo i jasno. Pred nama je opasna situacija i valja nam djelovati zajedniki, hitro, da je rijeimo. Moji vojni zapovjednici su vrlo zabrinuti i moram znati - jo danas - to to vae pomorske snage namjeravaju. Oekujem odgovor do sedam naveer. Ukoliko ga ne bude, zahtijevat u ga od Moskve preko direktne linije. Arbatov je ustao. - Gospodine Predsjednie, odmah u poslati vau poruku. Meutim, imajte ipak na umu vremensku razliku izmeu Moskve i Washingtona... - Znam da je ba poeo vikend i da je Sovjetski Savez radniki raj, ali oekujem da e netko iz rukovodstva vae zemlje ipak biti na poslu. U svakom sluaju, vie mi niste potrebni. Dovidenja! Pelt je izveo Arbatova, a zatim se vratio i sjeo. - Moda sam bio malo pregrub prema njemu - ree Predsjednik. - Da, gospodine. - Pelt je drao da je bio itekako pregrub. Malo je mario za Ruse, ali je takoer drao do formalnih diplomatskih finesa. No, mislim da moemo rei da ste uspjeli u slanju poruke.

185

- On sve zna. - Zna. Ali ne zna da mi znamo. - Mi mislimo - Predsjednik je napravio grimasu. - Kakva je to luda, prokleta igra! A kad samo pomislim kako sam nekad imao miran i dobar posao trpajui mafijae u zatvore... Mislite li da e zagristi u ponueni mamac? - Legitimne operacije? Jeste li vidjeli kako su mu se na to trznule ruke? Drat e se toga kao sabljarka lignje. - Pelt je priao i napunio dopola alicu s kavom. Uivao je u zlatom obrubljenom porculanu. Pitam se kako e oni to nazvati? Legitimne operacije...vjerojatno spasilaka misija. Ako to nazovu flotnom vjebom, priznat e povredu potpisanog protokola. Spasilaka operacija opravdava razinu aktivnosti, brzinu kojom je zapoeta i pomanjkanje publiciteta. Njihove novine o takvim stvarima nikad ne piu. Pretpostavljam da e prijaviti spaavanje, kao nestala je podmornica, a moda e se ak odvaiti da spomenu i strateku podmornicu. - Ne, nee ii tako daleko. Postoji i sporazum da se strateke podmornice moraju drati petsto milja od obale. Arbatov je sad ve dobio uputstva to da nam kae, ali e se igrati s vremenom koliko bude mogao. Dodue, postoji izvjesna mogunost da ni on nita ne zna. Znamo kako su u stanju izolirati informacije. Mislite li da ga pretjerano drimo mutivodom? - Ne mislim, gospodine. To je naelo diplomacije - primijetio je Pelt da ovjek mora znati i neto od istine, da bi mogao lagati uvjerljivo. Predsjednik se nasmijeio. - No dobro, imaju dovoljno vremena da odigraju tu igru. Nadam se da ih moja zakanjela reakcija nee razoarati. - Ne, gospodine. Aleks je vjerojatno donekle i oekivao da ete ga izbaciti van. - To mi je ve nekoliko puta palo na pamet. Njegov diplomatski arm me je uvijek iritirao. Ima neto kod tih Rusa - tako me podsjeaju na

186

one mafijake glaveine koje sam nekad optuivao. Isti onaj namaz kulture i lijepog ponaanja i isto pomanjkanje morala. - Predsjednik je odmahnuo glavom. Sad je opet govorio kao jastreb. - Budi u blizini, Jeff. Za nekoliko minuta dolazi mi George Farmer, ali hou da bude tu kad nam se prijatelj vrati. Pelt se zaputio natrag u svoj ured, razmiljajui o Predsjednikovoj primjedbi. Morao je u sebi priznati da je tona. Za obrazovanog Rusa najgora je uvreda kad mu netko kae nekulturni], da je nekulturan - pa ipak, isti ljudi koji plau u pozlaenim loama Moskovske dravne opere na kraju izvedbe Borisa Godunova, mogu se smjesta, ne trepnuvi okom, preobraziti i zapovjediti da se na stotine tisua ljudi strijelja ili strpa u zatvor. udan narod, kojeg je njegova politika filozofija uinila jo udnijim. No Predsjednik je u mnogim stvarima bio krut i Pelt je htio da to ublai. Jedno je bio govor pred Amerikom legijom, a neto sasvim drugo razgovor s ambasadorom strane velesile.

CIA, Glavni tab - KARDINAL je u nevolji, Sue - Ritter je sjeo. - Ne iznenauje me. - Moore je skinuo naoale i protrljao oi. Ryan nije vidio biljeku efa moskovske stanice na ovitku, u kojoj je stajalo da je KARDINAL zaobiao pola kurirskog lanca izmeu Kremlja i Amerike ambasade. Agent je pod stare dane postao isuvie smion. - to je zapravo ef stanice tono rekao? - KARDINAL je navodno u bolnici s upalom plua. Moda je to tono, ali... - Ostario je i tamo je zima, ali tko jo vjeruje u koincidencije? - Moore se zagledao u stol. - to misli, to bi mu mogli uiniti ako ga otkriju? - Mirno e umrijeti. Ovisi tko e ga otkriti. Ako to bude KGB, moda bi mogli probati neto i napraviti od toga, osobito sada otkako im je na prijatelj Andropov odnio sa sobom dosta prestia.

187

Ali mislim da nee. Znajui mu sponzora, to bi podiglo previe praine. Isto bi bilo i da ga otkrije GRU. Ne, pekli bi ga nekoliko tjedana, a onda bi ga tiho uklonili. Javni proces bi izazvao previe suprotnih efekata. Sudac Moore se namrtio. Djelovali su poput lijenika koji raspravljaju o neizljeivo bolesnom pacijentu. Nije znao ni kako KARDINAL izgleda. Negdje u dosjeu je postojala fotografija, ali on je nikad nije vidio. Tako mu je bilo lake. Kao sudac apelacionog suda, nikad nije morao pogledati tuenoga u oi; samo bi se nepristrano drao zakona. Na isti nain je nastojao rukovoditi CIA-om. Moore je znao da bi se to moglo tumaiti i kao kukaviluk i biti sasvim razliito od onoga to ljudi oekuju od jednog Direktora - no ak i pijuni stare, a starce proganja savjest i neke sumnje koje mladie rijetko mue. Bilo je vrijeme da napusti "Kompaniju". Skoro tri godine, bilo je dosta. Obavio je ono to se od njega oekivalo. - Reci efu stanice nek ne aka. Neka ne vodi nikakve istrage koje bi mogle dovesti do KARDINALA. Ako je zbilja bolestan, onda e nam se javiti. Ako nije, to emo brzo saznati. - U redu. Ritter je uspio potvrditi KARDINALOV izvjetaj. Jedan je agent javio da je flota isplovila s dodatnim politikim oficirima, a drugi da povrinskim snagama zapovijeda jedan akademski mornar i stari Gorkovljev prijatelj koji je doletio u Severomorsk i popeo se na Kirov samo nekoliko minuta prije no to je flota isplovila. Brodograditelj koji je navodno projektirao Crveni oktobar izgleda da je otiao s njim. Britanski agent je javio da su detonatori za razno naoruanje povrinskih brodova bili navrat-nanos utovareni iz obalnih arsenala. Napokon, stigao je i nepotvreni izvjetaj da admiral Korov, zapovjednik Sjeverne flote nije na svom komandnom mjestu; boravite mu nije bilo poznato. Sve te informacije bile su dovoljne da potvrde izvjetaj VRBA, a neprekidno su pristizale nove.

188

Mornarika akademija SAD - Skip? - Oh, kako ste, admirale? Hoete li mi se pridruiti? - Tyler je rukom pokazao na praznu stolicu s druge strane stola. - Imam za vas poruku iz Pentagona. - Upravitelj Mornarike akademije, bivi podmorniki oficir, je sjeo. - Veeras imate sastanak u 19.30 sati. Samo to su rekli. - Odlino! - Tyler je upravo dovravao ruak. Od ponedjeljka je gotovo bez prestanka radio na programu simulacije. Sastanak je znaio da e veeras imati pristup zrakoplovnom kompjutoru Cray-2. Program mu je ve bio spreman. - to se to zapravo zbiva? - ao mi je, gospodine, ne mogu rei. Znate kako je. Bijela kua Sovjetski ambasador se vratio u etiri popodne. Da bi izbjegao novinare, primljen je u Ministarstvu financija s druge strane ceste, a onda je doveden spojnim tunelom za kojega je malo ljudi znalo da postoji. Predsjednik se nadao da ga je to zbunilo. Pelt se pourio da bude prisutan kad Arbatov stigne. - Gospodine Predsjednie - poeo je s izvjetajem Arbatov, u stavu mirno. Predsjednik nije znao ima li uope nekog vojnikog iskustva. Naloeno mi je da vam prenesem aljenje svoje vlade to nije bilo vremena da vas se obavijesti o ovome. Jedna od naih nuklearnih podmornica je nestala i pretpostavlja se da je izgubljena. Poduzeli smo hitnu operaciju spaavanja. Predsjednik je ozbiljno kimnuo i pokazao ambasadoru da sjedne. Pelt je sjeo pored njega.

189

- To je malo nezgodna stvar, gospodine Predsjednie. Vidite, u naoj mornarici, kao i u vaoj, dunost na nuklearnoj podmornici je najvaniji poloaj, pa se shodno tome daje odabranima - najobrazovanijima i najprovjerenijima. U ovom sluaju, nekoliko lanova posade - to jest, oficira - su sinovi visokih partijskih rukovodilaca. Jedan je ak i sin lana Centralnog komiteta - naravno, ne mogu rei o kome se radi. Veliki napor sovjetske mornarice da pronae svoje sinove je razumljiv, iako, priznajem, pomalo i nediscipliniran. - Arbatov je divno hinio zbunjenost, govorei kao da otkriva veliku obiteljsku tajnu. - I stoga se ovo razvilo u ono to biste vi rekli "sveobuhvatnu" operaciju. Kao to vam je, bez sumnje, poznato, sve je poduzeto gotovo doslovno preko noi. - Tako dakle - s razumijevanjem se oglasio Predsjednik. - Sad se osjeam ipak malo bolje. Jeff, mislim da je ve dovoljno kasno. Kako bi bilo da nam svima natoi po pie? Moe li bourbon? - Da, hvala, gospodine. Pelt je krenuo prema kabinetu od ruina drveta pored zida. U kienom antiknom ormaru nalazio se bar, opskrbljen s ledom u malom vedru koje bi donijeli svako poslijepodne. Predsjednik je esto volio popiti jedno ili dva pia prije veere, to je Arbatova podsjealo na njegove zemljake. Dr. Pelt je esto imao priliku da obavlja dunost predsjednikog barmena. Vratio se s tri ae u ruci. - Da budem iskren, i mi smo pretpostavljali da se radi o akciji spaavanja - ree Pelt. - Ne znam kako dobivamo nae mladie na takav posao. Predsjednik je gucnuo malo iz ae. Arbatov je brzo istrusio svoju au. Na lokalnim koktelima esto je znao rei da vie voli ameriki bourbon od domae votke. Moda je to bilo tono. - Mislim da smo mi izgubili dva nuklearna broda. A vi, koliko - tri, etiri? - Ne znam, gospodine Predsjednie. Mislim da vi to znate bolje nego ja. - Predsjednik je primijetio da je tog dana prvi put rekao istinu. - Ali

190

se naravno mogu sloiti s vama da je takva dunost i opasna i zahtjevna. - Koliko je ljudi u podmornici? - zapitao je Predsjednik. - Nemam pojma. Stotinu, moda malo manje, ili malo vie. Nikad nisam bio na podmornici. - I to sve vjerojatno djeca, kao i u naim posadama. Zbilja je alosno za obje nae zemlje da uzajamna sumnjiavost sili tolike nae najbolje mladie na takve opasnosti zbog kojih se neki i ne vraaju. Ali - kako bi moglo biti drukije? - Predsjednik je zastao, okrenuo se i pogledao kroz prozor. Snijeg se topio na Junoj tratini. Bilo je vrijeme za slijedeu reenicu. - Moda ima pomoi - Predsjednik je govorio zamiljeno. - Da, moda bi mogli ovu tragediju iskoristiti kao mogunost da barem malo smanjimo te sumnje. Moda bi iz svega ovoga mogli poluiti i neto dobro i tako pokazati da smo zaista poboljali meusobne odnose. Pelt se okrenuo, puckajui lulu. U mnogim godinama njihova prijateljstva nikad nije uspio shvatiti kako se Predsjednik nauio tako prenemagati. Pelt ga je upoznao na Sveuilitu Washington, gdje je studirao politike znanosti, a predsjednik pravo. Tamo je ve bio voditelj dramske sekcije. Kazalini amaterizam mu je sigurno pomogao u karijeri. Prialo se da je barem jedan mafijaki don bio strpan na robiju zahvaljujui njegovoj pukoj retorici. Predsjednik je sada djelovao vrlo srdano. - Gospodine ambasadore, nudim vam pomo i sredstva Sjedinjenih Drava u potrazi za vaim nestalim zemljacima. - To je jako ljubazno od vas, gospodine predsjednie, ali... Predsjednik je podigao ruku. - Nema tu nikakvih "ali"! Ako ne moemo suraivati u ovome, kako se moemo nadati suradnji u ozbiljnijim stvarima? Ako me pamenje dobro slui, prole godine, kad se jedan od naih mornarikih patrolnih zrakoplova sruio kod Aleuta, neki va ribarski brod - radilo se o pijunskom koaru - je pokupio posadu, spasio im ivot. Tu ste nas zaduili dugom asti, a nitko nije mogao rei da su

191

Sjedinjene Drave ispale nezahvalne. - Zastao je zbog dojma. Vjerojatno su svi mrtvi, znate. Mislim da je nesreu podmornice jednako nemogue preivjeti kao i pad aviona. Ali, barem e obitelji biti obavijetene. Jeff, zar nemamo neku specijaliziranu opremu za spaavanje podmornica? - Od tolikog novca to ga dobiva mornarica? Bogme, neto bi, moralo i biti. Nazvat u Fostera. - Dobro - odvratio je Predsjednik. - Aleks, previe je za oekivati da e se naa uzajamna nepovjerenja stiati na jednoj ovako malenoj stvari. Nae povijesti nam proturjee. Ali, poni- mo s malim koracima. Ako se moemo rukovati u svemiru, ili za konferencijskim stolom u Beu, moda moemo i ovdje. Dat u svojim komandantima neophodne zapovijesti im ovo zavrimo. - Hvala, gospodine Predsjednie. - Arbatov je prikrivao nemir. - I molim vas da prenesete moje pozdrave predsjedniku Narmonovu i suut obiteljima vaih nestalih ljudi. Cijenim to ste se potrudili da nas o svemu obavijestite. - Da, gospodine Predsjednie - Arbatov je ustao. Nakon rukovanja je izaao. to to Amerikanci zapravo smjeraju? Upozorio je Moskvu: okrste li to spasilakom akcijom, oni e ponuditi pomo. Sad im je ba ta glupa boina sezona, a Amerikanci su ovisnici o sretnim zavrecima. Glupo je to sve to nisu proglasili neim drugim k vragu i protokol! No istovremeno, morao se diviti amerikom Predsjedniku. udan ovjek, vrlo otvoren, a ipak itekako lukav. Najee vrlo srdaan, ali uvijek spreman da iskoristi prednost. Sjetio se bakinih pria kako su Cigani zamjenjivali djecu. Ameriki Predsjednik je djelovao veoma ruski. - Tako - rekao je Predsjednik kad su se zatvorila vrata. - Sada ih moemo dobro drati na oku, a oni se ne smiju aliti. Oni lau i mi to znamo - no oni ne znaju da mi znamo. I mi laemo, a oni sigurno

192

sumnjaju, ali ne znaju zato laemo. Ti boga! A ja mu jutros rekoh da je neznanje opasno! Jeff, razmiljao sam o svemu. Ne svia mi se injenica da toliko njihova brodovlja operira uz nau obalu. Ryan je bio u pravu, Atlantik je na ocean. Hou da ih zrakoplovstvo i mornarica pokrije kao s nekim pokrivaem! To je na ocean i bogme elim da im to bude i jasno. Predsjednik je ispio pie do kraja. - to se tie podmornice, neka je nai ljudi dobro pregledaju, i tko god od posade eli prebjei, pobrinut emo se za njega. Bez galame, naravno. - Naravno. No to se praktinih stvari tie, zadravanje oficira jednako je problematino kao i zadravanje podmornice. - Ali mornarica e je svejedno htjeti zadrati. - Ne vidim naina kako se to moe izvesti bez eliminiranja posade, a to ne moemo uiniti. - Slaem se. - Predsjednik je pozvao svog sekretara. - Dajte mi generala Hiltona. Pentagon Kompjutorski centar zrakoplovnih snaga nalazio se u suterenu Pentagona. Temperatura u prostoriji je bila dobrano ispod dvadeset stupnjeva. To je bilo dovoljno da Tylera pone boljeti noga na mjestu spoja s metalnom protezom. Na to se bio navikao. Tyler je sjedio za kontrolnom konzolom. Upravo je pokusno odvrtio svoj program, nazvan MURINA po grabeljivoj jegulji s oceanskih grebena. Skip Tyler se ponosio svojim programatorskim sposobnostima. Izvukao je stari, pretpotopni program iz arhiva Tyler laboratorija, prilagodio ga uobiajenom kompjutorskom jeziku Ministarstva obrane, zvanom ADA - po Adi Lovelace, kerki lorda Byrona - i onda ga preinaio. Veini ljudi trebalo bi za to cijeli mjesec. On je sve obavio za etiri dana, radei gotovo bez prestanka, ne samo radi primamljive sume, nego i zato to je to bio pravi profesionalni izazov. Zavrio je

193

posao intimno zadovoljan to jo uvijek moe postii nemogui rok s nekoliko sati rezerve. Bilo je osam naveer. MURINA je upravo bez zaustavljanja protutnjala kroz test jedne varijable. Bio je spreman. Nikada ranije nije vidio Cray-2, osim na fotografijama i bilo mu je drago to ima priliku da ga koristi. Sastojao se od pet jedinica sirove elektrine snage, svaka je oblikom bila nepravilno peterokutna, visoka oko metar osamdeset, a iroka dva i pol metra. Najvea jedinica je bio main- frame; ostale etiri bile su banke podataka, spojene u zvjezdastoj konfiguraciji. Tyler je otkucao komandu da uita svoje varijable. Za svaku od glavnih dimenzija Crvenog oktobra - duinu, irinu, visinu ubacio je deset odvojenih numerikih vrijednosti. Potom est ne jako razliitih vrijednosti za njegov oblik trupa, koeficijente punoe i finoe. Bilo je pet kompleta dimenzija tunela. Sve se to popelo do preko trideset tisua moguih permutacija. Zatim je ubacio osamnaest varijabli snage da bi pokrio kapacitet moguih strojnih sistema. Cray-2 je progutao sve te informacije i svaki broj stavio na tono odreeno mjesto. Mogao je krenuti. - U redu - javio je ovjeku koji je upravljao cijelim sistemom, nekom zrakoplovnom naredniku. - Idemo. - Narednik je otipkao "XQT" u terminal. Cray-2 je poeo raditi. Tyler je priao narednikovoj konzoli. - Ubacili ste zbilja opsean program, gospodine. - Narednik je poloio novanicu od deset dolara na vrh konzole. - Kladim se da e ga moja mala smotati za deset minuta. - Ni sluajno. - Tyler je poloio svoju novanicu pored narednikove. Petnaest minuta, najmanje. - Razlika se dijeli? - Moe. Gdje je ovdje zahod? - Kroz vrata, gospodine, skrenite desno, niz hodnik, pa lije- vo.

194

Tyler je krenuo prema vratima. Smetalo ga je to ne moe hodati skladno, ali nakon etiri godine se ve navikao. Bio je iv - to je bilo vano. Nesrea se dogodila jedne hladne, jasne noi u Grotonu, Connecticut, samo jedan blok dalje od glavnog ulaza u brodogradilite. U petak, u tri ujutro poao je kui nakon to je dvadeset sati proveo preuzimajui svoju novu komandu, spremnu za isplovljenje. I jedan brodograevni radnik je isto tako imao dugaak dan, ispivi poprilinu koliinu u svojoj omiljenoj krmi, kako je policija naknadno ustanovi! Uao je u auto, upalio ga i pojurio u crveno svjetlo, zabivi se u bok Tvlerova Pontiaca s osamdeset kilometara na sat. Za njega je nesrea bila fatalna. Skip je bio sretniji. Bilo je to raskre i on je imao zeleno svjetlo; kad je vidio prednji kraj Forda ni pola metra od svojih lijevih vrata, ve je bilo prekasno. Nije se sjeao da je proao kroz prozor zalagaonice, i cijeli idui tjedan, dok je visio izmeu ivota i smrti u bolnici Yale-New Haven, nije imao pojma to se zbiva. Sjeanje mu je proradilo tek kad je osam dana kasnije podigao glavu i spazio svoju enu Joan kako ga dri za ruku. Brak mu je sve do tada bio prilino problematian, to je bio est sluaj kod oficira na nuklearnim podmornicama. Kad ju je ugledao, nije ba bila idealna - oi zakrvavljene, kosa raupana - ali nikad dotad nije bila tako divna. Nikad nije bio svjestan koliko mu je znaila. Mnogo vie od polovice noge. - Skip? Skip Tyler? Bivi se podmorniar oprezno okrenuo i spazio nekog mornarikog oficira kako tri prema njemu. - Johnnie Coleman! Kako si? Sad je to bio kapetan Coleman, primijetio je Tyler. Dvaput su bili zajedno ukrcani, godinu dana na Tecumsehu i jo godinu na Sharku. Coleman, strunjak za oruje je ve zapovijedao s dvije nuklearne podmornice. - Kako je obitelj, Skip?

195

- Jean je dobro. Sad imamo petero djece, a esto je na putu. - Ti boga! - Veselo su se rukovali. - Uvijek si bio marljiv! ujem da predaje u Annapolisu. - Aha, malo strojarstva, usput. - A to ovdje radi? - Imam jedan program na kompjutoru od zrakoplovstva. Provjeravam novu konfiguraciju broda za Komandu morskih sistema. Pria je bila dovoljno uvjerljiva. - A gdje si ti sada? - Ured OP-02. Ja sam ef taba admirala Dodgea. - Zbilja? - Tyler je bio ugodno iznenaen. Viceadmiral Sam Dodge je bio trenutni OP-02. Ured zamjenika efa pomorskih operacija za podmorniki rat, administrativno je kontrolirao sve aspekte podmornikih operacija. - Ima li puno posla? - Moe misliti! Sad je stvar ve zbilja dola do grla.- Kako to misli? - Tyler nije bio uo vijesti ni proitao novine od ponedjeljka. - ali se? - Radim na ovom programu od ponedjeljka, po dvadeset sati dnevno, pa nisam imao prilike nita uti. - Tyler se namrtio. uo je juer neto na Akademiji, ali nije obraao panju. Bio je tip ovjeka koji se sav moe koncentrirati na jedan problem. Coleman je pogledao lijevo i desno po hodniku. Bio je petak, naveer, i bili su potpuno sami. - Mislim da ti mogu rei. Nai ruski prijatelji imaju u toku neku golemu vjebu. Cijela Sjeverna flota im je na moru, ili gotovo cijela. Podmornice su im posvuda. - I to rade? - Nismo sigurni. Izgleda da bi mogla biti operacija traenja i spaavanja velikih razmjera. No pitanje je ega? Upravo im sada etiri Alfe jure maksimalnom brzinom prema naoj obali, s jatom Charlieja i Victora, koji brzaju iza njih. Ispoetka smo se zabrinuli da misle blokirati nae trgovake putove, ali su pored njih samo projurili. Sad

196

definitivno kreu prema naoj obali, i togod smjerali, dobivamo tone informacija. - A to su pokrenuli? - zapitao je Tyler. - Pedeset osam nuklearnih podmornica i tridesetak povrinskih brodova. - Isuse! Mora da je CINCLANT poludio! - Moe misliti, Skip. Flota je na moru, cjelokupna. Sad prerasporeduju svaku nau raspoloivu nuklearku. Svi P-3 Lockheedi ikad napravljeni sad su nad Atlantikom ili kreu u tom pravcu Coleman je zastao. - Ti jo uvijek ima pristup tajnim podacima, je li tako? - Jasno, zbog posla to sam ga radio za drutvo iz Crystal Cityja. Obavio sam neki proraun za Kirova. - To i zvui kao pravi posao za tebe. Uvijek si bio dobar u strojarstvu. Zna da stari jo uvijek pria o onom poslu to si mu ga obavio na Tecumsehu. Moda bi te mogao dovesti da vidi to se dogaa. Pa da, pitat u ga. Prvu vonju nakon zavretka kole za nuklearce u Idahou, Tyler je obavio pod Dodgeovom komandom. Pritom je izvrio jedan kakljiv popravak neke pomone reaktorske opreme dva tjedna prije predvienog roka, uz mali kreativni napor i snalaljivost pri nabavci rezervnih dijelova. Tu se istakao, pa mu se Dodge i javno, pismeno zahvalio. - Kladim se da bi te stari volio vidjeti. Kad e ovdje biti gotov? - Moda za pola sata. - Zna gdje e nas nai? - Jesu li premjestili OP-02? - Na starom je mjestu. Nazovi me kad bude gotov. Moj kuni je 78730. U redu? Moram se vratiti. - Vai. - Tyler je gledao kako mu stari prijatelj odlazi niz hodnik, a onda je produio u muki zahod, pitajui se to to Rusi smjeraju. U svakom sluaju, stvar je bila dovoljno vana da admiral s tri zvjezdice i

197

njegov kapetan s etiri pruge rade u petak naveer, u sezoni boinih odmora. - Jedanaest minuta, 53.18 sekundi, gospodine - izvijestio je narednik, strpavi u dep obje novanice. Kompjutor je izbacio oko dvjesta stranica podataka. Na prvom arku se nalazila gruba zvonasta krivulja brzinskih rjeenja, a ispod toga krivulja predvianja buke. Pojedina rjeenja su bila individualno ispisana na preostalim listovima. Krivulje su bile predvidljivo zbrkane. Krivulja brzine je pokazivala najvei broj rjeenja u podruju izmeu deset i dvanaest vorova, a zahvaala je ukupno podruje od sedam do osamnaest vorova. Krivulja buke bila je iznenaujue niska. - Narednie, strana vam je ta vaa maina! - Bogme i jeste, gospodine. I pouzdana! itav mjesec nije bilo ni jedne elektronske greke. - Mogu li telefonirati? - Naravno, samo izvolite. - Hvala, narednice. - Tyler je dohvatio najblii telefon. - Oh, i prekinite program. - Vai. - Ukucao je neka uputstva. - MURINA je.. .gotova. Nadam se da imate kopiju, gospodine. Tyler je kimnuo i okrenuo brojanik.- OP-02A, kapetan Coleman. - Johnnie, ovdje Skip. - Sjajno! uj, stari te eli vidjeti. Doi smjesta! Tyler je strpao otisnuti program u svoju torbu i zakljuao je. Jo jednom se zahvalio naredniku prije no to je odepesao kroz vrata, bacivi posljednji pogled na Cray-2. Morat e jo koji put doi ovamo. Nije mogao pronai dizalo u pogonu, pa se morao pomuiti hodnikom koji se blago uspinjao. Pet minuta kasnije stajao je pred marincem koji je uvao ulaz. - Vi ste komandant Tyler, gospodine? - zapitao je straar. Moete li mi pokazati neki dokument za identifikaciju?

198

Tyler je kaplaru pokazao propusnicu za Pentagon, pitajui se koliko ima bivih podmornikih oficira s jednom nogom. - Hvala, komandante. Nastavite, molim, niz hodnik. Znate tu prostoriju, gospodine? - Naravno. Hvala, kaplaru. Viceadmiral Dodge je sjedio za stolom u kutu, itajui poruke s raznih papiria. Dodge je bio malen, borben ovjek koji je ostavio snaan dojam komandirajui s tri broda, a zatim proguravi dugoroni razvojni program napadnih podmornica klase Los Angeles. Sad je bio "Veliki Delfin", najstariji admiral koji se borio u svim bitkama s Kongresom. - Skip Tyler! Dobro izgleda, mome! - Dodge je samo usput pogledom oeao Tylerovu nogu, dok mu je prilazio da se rukuju. ujem da radi sjajne stvari na Akademiji. A Johnnie mi kae da ima ve i hrpu djece. - Broj est stie koncem veljae - ponosno ree Tyler. - est? Nisi valjda neki katolik, mormon, ili tako neto? A zaboravio si na ona ptija legla? Tyler je nakrivo pogledao svog biveg efa. Nikad nije shvatio tu predrasudu stvorenu u nuklearnoj mornarici. Potjecala je od Rickovera, koji je smislio pogrdni izraz ptija legla za oinstvo vie od jednog djeteta. to je, dovraga, loe u tome da ima vie djece? - Admirale, budui da vie nisam nuklearac, moram neto raditi noima i vikendima. - Tyler je raskalaeno podigao obrve. - ujem da Rujani vode neke igre? Dodge se odmah uozbiljio. - Da, zaista. Pedeset osam napadnih podmornica - svi nuklearni brodovi Sjeverne flote - idu u ovom pravcu, zajedno s velikom povrinskom grupom, a okupila im se i veina uslunih brodova. - I to rade? - Moda bi mi to ti mogao rei. Doi da vidi nau kapelicu.

199

- Dodge je poveo Tylera u prostoriju s novom aparaturom, projekcionim ekranom koji je prikazivao Sjeverni Atlantik od rakove obratnice do vjenog polarnog leda. Na ekranu je bilo na stotine brodova. Trgovaki su bili bijeli, sa zastavom radi identifikacije; sovjetski su brodovi bili crveni, a oblikom je bio prikazan tip broda; ameriki i savezniki brodovi bili su plavi. Ocean je vrvio brodovima. - Isuse! - Eto tako ti je to, mome - mrko se sloio Dodge. - Johnnie mi ree da si obavio procjenu novog Kirova, kojeg su upravo poslali na Pacifik - i to ti nije bilo loe. - Ove dvije Alfe idu prema Norfolku? - Izgleda. I pritom dobro loe neutrone. - Dodge je pokazao rukom. Ova je krenula prema Long Island tjesnacu kao da eli blokirati ulaz u New London, ova je, mislim, pola prema Bostonu. Ovi Victori puno ne zaostaju. Ve su okruili veinu britanskih luka. Do ponedjeljka e imati po dvije ili vie podmornica ispred svake nae vee luke. - Ne svia mi se kako sve to izgleda, gospodine. - Niti meni. Kao to vidi, i mi smo gotovo sto posto na moru. Ali zanimljivo - to to rade naprosto mi nije jasno. Ja - U taj as je uao kapetan Coleman. - Vidim da ste doekali izgubljenog sina, gospodine - rekao je Coleman.- Budi dobar prema njemu, Johnny. Sjeam ga se dok je jo bio sjajan podmorniar. I tako, u poetku je izgledalo kao da misle blokirati nae trgovake putove, ali su proli pored njih. to ako s ovim Alfama pokuaju blokirati nau obalu? - A to je sa zapadnom obalom? - Nita, apsolutno nita, samo rutinska aktivnost. - To nema nikakvog smisla - primijetio je Tyler. - Ne moe se ignorirati pola flote. No naravno, ako kree u rat, nee to opet oglasiti tako da svaki brod nagari do maksimuma. - Rusi su udna rulja, Skip - primijetio je Coleman.

200

- Admirale, ako ponemo pucati po njima... - Loe e se provesti - ree Dodge. - Sa svom tom galamom koju diu, dobro smo ih locirali. I oni to sigurno znaju. Samo zbog toga vjerujem da ne namjeravaju nita loe. Dovoljno su lukavi da ne budu tako prozirni - osim ako ne ele da mi u to povjerujemo. - Jesu li neto rekli? - zapitao je Tyler. - Njihov ambasador je izjavio da su izgubili podmornicu i budui da su na njoj bili klinci nekih velikih glavonja, da poduzimaju sveobuhvatnu akciju spaavanja. To im je vano. Tyler je spustio svoju torbu i pribliio se ekranu. - Vidljiv im je obrazac akcije traenja i spaavanja, ali emu onda blokada naih luka? - Zastao je, brzo razmiljajui i oima pretraujui vrh ekrana. Gospodine, ovdje ne vidim ni jednu strateku podmornicu. - One su u luci - sve do jedne, na oba oceana. Posljednja Delta se usidrila pred nekoliko sati. I to je dosta udno - rekao je Dodge, opet pogledavi ekran. - Sve do jedne, gospodine? - upitao je Tyler to je ravnodunije mogao. Upravo mu je neto palo na pamet. Ekran je pokazivao podmornicu Bremerton u Barentsovu moru, ali ne i njezin predvieni plijen. Priekao je odgovor nekoliko sekundi. Budui da ga nije dobio, okrenuo se i spazio da ga dva oficira pomno promatraju. - Zato pita, sinko? - tiho je rekao Dodge. Kod Sama Dodgea, uljudnost je mogla biti crveni znak za opasnot. Tyler je razmislio nekoliko sekundi. Dao je Ryanu rije. Da li bi mogao odgovoriti a da je ne pregazi, i opet sazna to eli? Da, odluio je. Skip Tyler je bio snaan istraivaki duh, i kad bi jednom uhvatio zanimljiv trag, nije ga isputao. - Admirale, imaju li na moru strateku podmornicu, najnoviju? Dodge je stajao vrlo uspravno. Pa ak i tako morao je malo podii pogled prema mlaem ovjeku. Kad je progovorio, glas mu je bio leden. - A otkuda vam tono ta informacija, komandante?

201

Tyler je odmah odmahnuo glavom. - Admirale, ao mi je, ali ne mogu rei. Strogo povjerljivo, gospodine. Ali mislim da biste to trebali saznati, pa u se potruditi da vas obavijeste. Dodge je odmah pokuao s drugom taktikom. - Ti si nekada radio za mene, Skip. - Admiral je bio nesretan. Prekrio je pravila da bi svome bivem potinjenom neto pokazao, jer ga je znao i alio to nije dobio komandu koju je toliko zasluio. Tyler je u tehnikom smislu bio civil, premda je i dalje nosio mornarskoplavu odjeu. Ali najgore je bilo to je i on znao neto. Dodge mu je rekao sve to zna, a Tyler mu nije htio uzvratiti istom mjerom. - Gospodine, dao sam rije - ispriao se Skip. - Pokuat u vam otkriti to znam. Obeajem, gospodine. Mogu li telefonirati? - Iz vanjskog ureda - hladno je odvratio Dodge. Bilo je barem etiri telefona nadohvat ruke. Tyler je otiao i sjeo za sekretariin stol. Iz depa je izvukao notes i okrenuo broj to mu ga je Ryan ostavio. Javio se enski glas. - Mogu li govoriti s doktorom Ryanom, molim? - Dr. Ryan trenutno nije ovdje. - Onda...dajte mi generala Greera, molim. - Samo as. - James Greer? - Dodge je bio iza njega. - Za njega radi? - Ovdje Greer. Jeste li vi Skip Tyler?- Da, gospodine. - Imate li za mene traenu informaciju? - Da, gospodine, imam. - Gdje ste? - U Pentagonu, gospodine. - U redu, odmah se dovezite ovamo. Znate li gdje je to? Straari na glavnom ulazu e vas ekati. Put pod noge, sinko - Greer je spustio slualicu. - Radi za CIA-u? - zapitao je Dodge. - Gospodine... ne mogu rei. Oprostite, gospodine. Moram isporuiti jednu informaciju.

202

- Moju? - zapanjio se admiral. - Ne, gospodine. Ve sam je imao kad sam doao ovamo. To je istina, admirale. I nastojat u da je i vi saznate. - Nazovi me - odvratio je Dodge. - Bit emo ovdje cijelu no. CIA, Glavni tab Vonja po Aveniji Georga Washingtona bila je laka nego to je oekivao. Stara, oronula brza cesta bila je pretrpana boinim kupcima, ali se promet ipak kretao. Domogao se desnog izlaza i smjesta se naao pred straarskom kuicom pred glavnim automobilskim ulazom u CIAu. Rampa je bila sputena. - Zovete se Tyler, Oliver W.? - zapitao je straar. - Osobnu kartu, molim. - Tyler mu je pruio pentagonsku propusnicu. - U redu, komandante. Odvezite se do glavnog ulaza. Tamo e vas netko ekati. Vozio je jo oko dvije minute mimo uglavnom praznih parkiralita prekrivenih ledenom korom u koju se pretvorio jueranji mokri snijeg. Doekao ga je naoruani straar i pokuao mu pomoi da izae iz auta. Tyler nije volio da mu pomau. Odbio ga je pokretom ruke. Drugi ovjek ga je ekao pod natkrivenim glavnim ulazom. Smjesta su uli u dizalo. Zatekao je generala Greera kako sjedi ispred kamina u svom uredu, kao da je zaspao. Skip nije mogao znati da se Direktorov zamjenik za obavjetajnu djelatnost prije nekoliko sati vratio iz Engleske. Admiral mu je priao i dao znak svom oficiru iz osiguranja da se povue. - Vi ste sigurno Skip Tyler. Doite ovamo i sjednite. - Lijepu ste vatru naloili, gospodine. - A to mi nije pametno. Kad gledam vatru, uvijek mi se pone spavati. Dodue, sad bi mi dobro dolo malo sna. Onda, to imate za mene? - Mogu li pitati gdje je Jack?

203

- Moete pitati. Otiao je. - Oh. - Tyler je otkljuao svoju torbu i izvukao kompjutorske listine. Gospodine, proveo sam ispitivanje modela ponaanja ove ruske podmornice. Mogu li znati njeno ime? Greer se nacerio. - No dobro, toliko ste zasluili. Zove se Crveni oktobar. Morat ete me ispriati, mome. Imao sam nekoliko vrlo napornih dana, a kad sam umoran zaboravljam na fino ponaanje. Jack mi ree da ste pravi genijalac. To pie i u vaem dosjeu. Dakle, recite mi. to moemo oekivati? - Pa, ovako admirale, ovdje imamo irok izbor podataka, i... - Kratku verziju, kapetane korvete. Ja se ne igram s kompjutorima. Imam ljude koji to za mene rade. - Izmeu sedam i osamnaest vorova, no gotovo sigurno to je od deset do dvanaest. S tom brzinom emitira razinu buke kao kad Yankee vozi est vorova, ali u to valja ukljuiti i buku reaktorskog postrojenja. Meutim, svojstva e biti razliita od onih na koja smo navikli. Ovi modeli viestrukih propulzora ne izazivaju normalnu propulzionu buku. Kao da pobuuju nepravilni harmoniki tropot. Je li vam Jack govorio o tome? To je rezultat protutlanog vala u tunelima. On tjera vodu na protjecanje i izaziva to grgljanje. Oito, nema drugog. Nai su momci proveli dvije godine prouavajui neto slino. Oni su sada smislili novi princip hidrodinamike. Voda se ponaa gotovo kao i zrak u mlaznom motoru pri praznom hodu ili maloj brzini samo to se voda ne komprimira kao zrak. Tako e nai momci moi neto otkriti, ali to e biti drukije. Morat e se naviknuti na potpuno novu akustiku karakteristiku. Dodajte tome manji intenzitet signala i dobit ete brod kojeg je tee detektirati od bilo ega ime sad raspolau. - Dakle, o tome je ovdje rije - ree Greer listajui kompjutorske papire. - Da, gospodine. Neka i vai ljudi to dobro pogledaju. Model - to jest program - bi se mogao malko poboljati. Nisam imao mnogo vremena.

204

Jack je rekao da vam to treba hitno. Mogu li postaviti jedno pitanje, gospodine? - Moete probati - Greer se naslonio, trljajui oi. - Je li, ovaj, Crveni oktobar na moru? Na moru je, zar ne? Pokuavaju ga locirati? - Tyler je pokuao zvuati sasvim nevino. - Aha, tako nekako. Nismo mogli dokuiti to bi mogli predstavljati oni otvori. Ryan je rekao da bi vi to mogli znati i mislim da je u pravu. Zasluili ste svoj novac, kapetane korvete. Ovaj bi nam podatak mogao omoguiti da je pronaemo. - Admirale, mislim da Crveni oktobar neto smjera, moda ak pokuava prebjei u Sjedinjene Drave. Greer je podigao glavu. - Otkud vam to? - Rujani upravo imaju velike flotne operacije. Imaju podmornice po itavom Atlantiku i ini se da namjeravaju blokirati nae luke. Ispriali su priu o spaavanju izgubljenog broda. No dobro, Jack se u ponedjeljak pojavio sa slikama nove strateke podmornice - a danas ujem da su sve njihove strateke podmornice pozvane u luke. - Tyler se nasmijeio. - To se sve vrlo udno poklopilo, gospodine. Greer se okrenuo i zabuljio u vatru. Upravo se prikljuio DIA-i, kad su vojska i zrakoplovstvo izveli smjeli napad na zarobljeniki logor Son Tay, dvadeset milja zapadno od Hanoja. Napad je propao jer su Sjevernovijetnamci nekoliko tjedana ranije premjestili sve zarobljene pilote, a to se na zranim fotografijama nije moglo vidjeti. No sve ostalo je bilo izvedeno savreno. Nakon to se stotinjak milja uvukla u neprijateljski teritorij, napadaka grupa se pojavila pred iznenaenim straarima i mnoge zatekla s doslovno sputenim hlaama. Zelene beretke su izvele savren prepad i evakuaciju. Usput su pobili nekoliko stotina neprijateljskih vojnika, a sami su imali jednog ranjenika sa slomljenim glenjem. Meutim, najimpresivnija je u cijeloj akciji bila tajnost. Operacija KINGPIN se uvjebavala mjesecima, no unato tome prirodu i cilj akcije nisu naslutili ni prijatelji ni neprijatelji - sve do

205

dana kad je bila izvedena. Tog je dana mladi zrakoplovni obavjetajni kapetan uao u generalov ured i zapitao je li duboko uvlaenje u sjevernovijetnamski teritorij smiljeno da bi se oslobodili ratni zarobljenici iz logora Son Tay. Zapanjeni komandant je nadugako poeo ispitivati mladog kapetana i napokon saznao da je bistri mladi oficir samo povezao razbacane komadie i sloio jasno sliku onoga to se sprema. No od takvih stvari oficirima za sigurnost izbijaju irevi. - Crveni oktobar namjerava prebjei, zar ne? - Tyler je bio uporan. Da je admiral bio bolje naspavan, lako bi ga izblefirao. Ovako, njegov je odgovor bio greka. - Je li vam to Ryan rekao? - Gospodine, s Jackom nisam razgovarao od ponedjeljka. To je istina, gospodine. - Otkud vam onda ova druga informacija? - prasnuo je Greer. - Admirale, i ja sam nosio plavo odijelo. Veina mojih prijatelja ga i dalje nosi. ujem razne stvari. - Tyler je vrdao. - Cijela mi se slika sklopila pred jedan sat. Rujani nikada nisu opozvali sve svoje strateke podmornice odjednom. To znam jer sam ih lovio. Greer je uzdahnuo. - Jack misli isto to i vi. Sad je vani s flotom. Kapetane korvete, ako to nekom kaete objesit u vas za drugu nogu ovdje iznad kamina. Jeste li razumjeli? - Razumijem, gospodine. I to emo uraditi s tom podmornicom? Tyler se u sebi nasmijeio, pomislivi kako bi kao stariji savjetnik u Komandi morskih sistema itekako elio dobiti priliku da zaviri u pravu rusku podmornicu. - Vratit emo je. Naravno, nakon to ulovimo mogunost da je pregledamo. Ali, svata se moe dogoditi i sprijeiti nas u tome. Skipu je trebalo neko vrijeme da pojmi ono to je upravo uo. Vratiti je? A zato, zaboga? - A to vi mislite, komandante, kakav je to scenarij? Mislite li da e cijela posada podmornice odjednom odluiti prijei k nama? - Greer je

206

odmahnuo glavom. - Radi se samo o oficirima i to ne svima, koji pokuavaju doi do nas bez znanja posade. - Oh. - Tyler je razmislio o tome. - To vjerojatno ima smisla, ali zato da je vratimo? Ovo nije Japan. Kad bi netko ovdje spustio MiG 25, ne bismo ga vratili. - Ali to nije isto kao i zadravanje jednog lovakog aviona. Brod vrijedi milijardu dolara, i jo vie ako se pribroje projektili i bojeve glave. A zakonski, rekao je Predsjednik, to je njihovo vlasnitvo. Prema tome, ako saznaju da je podmornica kod nas, trait e da je vratimo i morat emo je vratiti. No dobro, a kako e znati da je kod nas? Oni lanovi posade koji nee htjeti prebjei, trait e da se vrate kui. Tko god bude traio, vratit emo ga. - Znate gospodine, svi koji se budu htjeli vratiti bit e u govnima do grla - oprostite na izrazu, gospodine. - Oh, bit e u govnima do uiju. - Tyler nije znao da je Greer bio mustang i znao prostaiti kao pravi mornari. - Neki e htjeti ostati, ali veina nee. Imaju obitelji. E, sada ete me pitati ne bi li se moglo urediti da posada nekako iezne. - Da, ta mi je misao pala na pamet - ree Tyler. - Pala je i nama. Ali to neemo uiniti. Pobiti stotinu ljudi? ak i kad bismo htjeli, u dananje vrijeme se to vie ne moe sakriti. K vragu, mislim da to ne bi mogli ak ni Sovjeti. Osim toga, tako neto se naprosto ne radi u mirnodopsko vrijeme. To je jedna od razlika izmeu nas i njih. - I tako znai, da nema posade, zadrali bismo je... - Da, kad bi je mogli sakriti. A da su svinji krila onda bi mogla letjeti. - Ima mnogo mjesta gdje bi je mogli sakriti, admirale. Pada mi na pamet njih nekoliko ovdje u Chesapeaku, a kad bi je dobili oko Horna, mogli bi iskoristiti na tisue malih atola koji svi pripadaju nama.

207

- Ali posada bi znala, i kad bi ih poslali kui, rekli bi svojim efovima - Greer je strpljivo objanjavao. - I Moskva bi traila da je vratimo. Oh, naravno imali bismo tjedan-dva vremena da obavimo, hm, recimo sigurnosnu ili karantensku inspekciju, da se uvjerimo da ne krijumare kokain u zemlju. - Admiral se nasmijao. - Bilo bi bolje da je zadrimo, provozamo i onda rastavimo na dijelove... - tiho je rekao Tyler, buljei u naranastobijele plamene jezike to su palucali iz hrastovih klada. Kako da je zadrimo, pitao se? Jedna ideja mu se poela javljati u glavi. - Admirale, to ako bismo izvukli posadu tako da ona ne zna imamo li brod ili ne? - Vae puno ime je Oliver Wendel Tyler? E, pa sinko, kad bi se zvali Harry Houdini, moda bih... - Greer se zagledao u Tylera. - to vam je palo na pamet? Dok je Tyler objanjavao, Greer je pomno sluao. - Da bi to izveli, gospodine, odmah moramo ukljuiti mornaricu. Da budem podrobniji, treba nam suradnja admirala Dodgea, i ako sam barem priblino tono izraunao brzinu tog broda, morat emo biti brzi. Greer je ustao i proetao nekoliko puta oko kaua da pojaa cirkulaciju. - Zanimljivo. Meutim, to je vremenski gotovo nemogue izvesti. - Nisam rekao da e biti lako, gospodine, nego samo da bi se moglo, gospodine. - Nazovite kui, Tyler. Recite eni da neete doi. Ako ja veeras neu spavati, neete ni vi. Iza moga stola ima kave. Prvo moram nazvati Suca, a onda emo porazgovarati sa Samom Dodgeom.

208

USS Pogy - Pogy, ovdje Crni Galeb 4. Potroili smo gorivo. Vraamo se u tagalj - izvjetavao je Orionov taktiki koordinator, proteui se nakon deset sati provedenih za kontrolnom konzolom. - Hoete li da vam neto donesemo? Gotovo. - Aha, poalji par gajbi piva - odvratio je komandant Wood. Bila je to uobiajena ala izmeu aviona P-3C i podmornikih posada. - Hvala za podatke. Iskoristit emo ih. Gotovo. Iznad njih je Lockheed Orion dao gas i skrenuo prema jugozapadu. Njegova e posada za veeru popiti jedno ili dva dodatna piva i rei da je to za prijatelje s podmornice. - Gospodine Dyson, spustite brod na sedamdeset metara. S treinom brzine. Palubni oficir je izdao potrebne zapovijedi, dok se komandant Wood primakao karti. Podmornica Pogy* se nalazila trista milja sjeveroistono od Norfolka i ekala je dolazak dvije sovjetske Alfa podmornice koje je nekoliko smjena protupodmornikih patrolnih aviona pratilo jo od Islanda. Pogy je dobila ime po znaajnoj flotnoj podmornici iz drugog svjetskog rata, koja je opet dobila ime po nimalo znaajnoj vrsti ribe. Bila je na moru ve osamnaest sati, svjee porinuta s produenog remonta u brodogradilitu Newport News. Gotovo sve na brodu bilo je ili iz sanduka proizvoaa, ili je pak bilo prepravljeno vjetim rukama brodograditelja s rijeke James. No to nije znailo da je sve funkcioniralo kako treba. Mnoge stvari su zakazale ovako ili onako nakon prepravka prolog tjedna, to je po miljenju komandanta Woodsa bilo vie alosno nego neuobiajeno. Na podmornici Pogy je i posada bila nova.
* Pogy morska riba, Brevoortia tyrannus, nalik na haringu, uobiajena na istonoj obali Amerike (prim. prev.)

209

Wood je dobio prvu komandu nakon godine dana uredskog posla u Washingtonu, a previe je mornara bilo sasvim zeleno, tek to su izali iz podmornike kole u New Londonu, pa su se tek privikavali na vonju podmornicom. Ljudima nauenima na plavo nebo i svjei zrak trebalo je vremena da se naviknu na reim unutar cilindra promjera petnaest metara. ak su se i iskusni ljudi tek podeavali na novi brod i oficire. Pogy je postigao najveu brzinu od trideset tri vora nakon remonta. To je bilo prilino brzo, ali sporije od A/f/koje je oslukivao. Poput svih amerikih podmornica, njena dugaka presvlaka bila je nezamjetljiva. Alfe nikako nisu mogle znati da je ovdje i da su joj laka meta, tim vie to su patrolirajui Orioni hranili Pogys detaljnim podacima o udaljenosti, to bi se inae trebalo izraunavati iz podataka s pasivnog sonara. Zamjenik komandanta, Tom Revnolds, deurni oficir i koordinator upravljanja gaanjem, stajao je mirno nad taktikom ploom. - Trideset est milja do blie i etrdeset do udaljenije. - Na ploi su bile oznaene kao Pogy Mamac l i 2. Sve ih je zabavljala upotreba tog termina. - Brzina etrdeset dva? - zapitao je Wood. - Da, kapetane. - Revnolds je vodio radio korespondenciju sve dok se Crni Galeb nije odluio vratiti u bazu. - Voze te brodove koliko god mogu. Ravno na nas. Obadva su nam na nianu. to mislite, to su naumili? - CINCLANT kae da je njihov ambasador izvijestio da se radi o akciji spaavanja izgubljenog broda. - Po glasu mu se dalo naslutiti to o tome misli. Revnolds je slegnuo ramenima. - No dobro, moda misle da su izgubili brod kod Point Comforta, jer ako zbilja brzo ne uspore, tamo e i zavriti. Jo nikad nisam uo da su Alfe operirale tako blizu nae obale. A vi, gospodine? - Ne. - Wood se namrgodio. Za Alfe je bilo karakteristino da su bile brze i glasne. ini se da ih je sovjetska taktika doktrina uglavnom

210

spominjala u defanzivnim ulogama: kao "presretake podmornice" mogle su tititi vlastite strateke podmornice, a radi velike brzine mogle su napasti amerike podmornice, a zatim izbjei protunapad. Wood tu doktrinu ba nije drao mudrom, ali to nije bila njegova briga. - Moda hoe blokirati Norfolk - napomenuo je Revnolds. - Moda imate pravo - ree Wood. - No, u svakom sluaju mi emo ostati pritajeni ovdje i pustiti ih da protutnje pored nas. Morat e usporiti kad dou do ruba kontinentalnog spruda, a onda emo se mi tiho i lijepo priuljati za njima. - Tako je - odvratio je Revnolds. Ako e morati pucati, obojica su razmiljali, ustanovit e koliko su vrste te Alfe. Puno se govorilo o vrstoi titana od kojeg im je bio napravljen trup, i moe li on zaista izdrati udar od nekoliko stotina funti razornog eksploziva u direktnom kontaktu. Novi oblik udarne glave za torpedo Mark 48 bio je konstruiran upravo u tu svrhu, a i zbog jednako vrstog Typhoonova trupa. Oba oficira su potisnuli te misli. Njihov se zadatak sastojao u traganju i praenju. E. S. Politovskij Pogvjev mamac 2 bio je u sovjetskoj mornarici poznat pod imenom E. S. Politovskij. Ta napadna podmornica iz klase Alfa dobila je ime po glavnom strojarskom oficiru ruske flote koja je obila itav svijet da bi se suoila sa sudbinom u prolazu Tsushima. Jevgenij Sigismondovi Politovskij struno je i odano vrio svoju dunost u carskoj mornarici, jednako kao i svaki oficir u povijesti, no u svom dnevniku koji je kasnije pronaen u Lenjingradu taj briljantni oficir se vrlo estoko okomio na korupciju i razne nepravde u caristikom reimu, suprotstavljajui ih vlastitom nesebinom patriotizmu, to ga je iskazivao sve do svoje smrti. Tako su od njega stvorili prototip pravog sovjetskog pomorca na koga se valjalo ugledati, a Drava je po njemu nazvala najvee tehniko

211

dostignue. Na nesreu, Politovskij je proao jednako loe kao da se suoio s Togovim topovima. Akustiku karakteristiku Politovskog Amerikanci su oznaavali kao Alfa 3. To nije bilo tono: ta je podmornica bila prva od svih Alfa. Mala, vretenasta napadna podmornica dostigla je brzinu od etrdeset tri vora ve tri sata nakon poetne probne vonje izvan brodogradilita. No sve je to trenutak kasnije prekinula nevjerojatna nezgoda: na njenom se putu nekako zatekao pedesettonski grenlandski kit i Politovskij je nesretnu ivotinju silovito odbacio na bok. U sudaru je, meutim, bilo smrskano deset kvadratnih metara pramane oplate, unitena je kupola sonara, postrance udarena torpedna cijev i umalo bio naplavljen torpedni prostor. U to se nije raunala teta od udarca na gotovo svim unutranjim sistemima, od elektronske opreme do kuharske pei, pa se prialo da bi podmornica sigurno bila izgubljena da njome nije zapovijedao slavni uitelj iz Vilniusa. Dvometarski komad kitova rebra bio je sada stalni dio inventara u oficirskom klubu u Severomorsku, kao dramatini dokaz snage sovjetskih podmornica; no zapravo trebala je godina dana da se teta popravi, pa kad je Politovskij ponovo zaplovio u slubi su ve bile dvije druge Alfe. Dva dana nakon primopredajne vonje, dogodila joj se jo jedna ozbiljna nezgoda: totalni slom visokotlane turbine. Trebalo je est mjeseci da se to popravi. Od tada su se zbila jo tri manja incidenta, i podmornica je zauvijek dobila epitet zlosretnog broda. ef stroja Vladimir Peukocev bio je odani lan Partije i uvjereni ateist, ali je isto tako bio i mornar, te stoga itekako praznovjeran. U stara vremena njegov bi brod bio blagoslovljen pri porinuu i poslije prije svakog isplovljenja. Bila je to impresivna ceremonija, s bradatim sveenikom, oblacima tamjana i uznositim himnama. Sad se plovilo bez toga, a on se znao zatei kako prieljkuje ono drugo. Bila mu je potrebna srea. Peukocev je imao problema sa svojim reaktorom. Reaktorsko postrojenje kod Alfe je bilo malo. Moralo je stati u relativno mali trup. Takoer, bilo je vrlo snano za svoju veliinu, a ovo

212

je sada ve preko etiri dana radilo sa stopostotnim kapacitetom. Jurili su prema amerikoj obali brzinom od 42,3 vora, najbre to je doputalo postrojenje staro ve osam godina. Politovskij je ve bio predvien za popriline prepravke: slijedeih mjeseci trebalo je ugraditi novi sonar, nove kompjutore i novu garnituru kontrolnih ureaja na reaktoru. Peukocev je drao neodgovornim - ak i bezobzirnim - tjerati podmornicu tako jako, ak i kad bi sve Funkcioniralo kako treba. Ni jedno postrojenje na Alfama nije bilo u takvom bjesomunom pogonu, ak ni kad su bile nove. A u ovoj su se stvari poele raspadati. Primarna visokotlana rashladna pumpa reaktora je opasno poela vibrirati. To je posebno brinulo efa stroja. Postojala je rezerva, no sekundarna pumpa je bila manje snage i njenom bi se upotrebom brzina smanjila za osam vorova. Postrojenje na Alfi nije postizalo jau snagu radi sistema za hlaenje s natrijem - kao to su Amerikanci mislili - ve radom pod veim pritiskom od bilo kojeg reaktorskog sistema, te koritenjem revolucionarnog sistema izmjene topline koji se mogao pohvaliti s opom termalnom iskoristljivou sistema od etrdeset jedan posto, dakle mnogo vie nego kod bilo koje druge podmornice. No posljedica toga je bila da su pri punom naponu reaktora sve kazaljke dole do crvenih oznaka - a one u ovom sluaju nisu bile samo simboline. Oznaavale su istinsku opasnost. Ta je injenica, uz vibrirajuu pumpu, ozbiljno zabrinjavala Peukoceva; sat ranije zamolio je kapetana da smanje brzinu tokom nekoliko sati kako bi njegova vjeta ekipa strojara izvrila popravke. Napokon, moda se radilo samo o loem leaju, a imali su rezervu. Pumpa je bila tako i konstruirana da se lako moe popraviti. Kapetan se kolebao i ve je htio pristati, ali je intervenirao politiki oficir i naglasio da su im nareenja hitna i jasna: treba to je mogue prije biti na postaji; sve ostalo bilo bi "politiki nezdravo". I na tome se svrilo. Peukocev se gorko prisjetio kapetanova pogleda. Kakva je korist od komandanta kad svaku njegovu zapovijest treba odobriti neka politika ulizica? Peukocev je bio odan Partiji jo od pionirskog uzrasta - ali

213

dovraga! to e nam onda specijalisti i inenjeri? Zar Partija zaista misli da se fiziki zakoni mogu izmijeniti hirom nekog aparatika za velikim stolom i daom u moskovskom predgrau. Inenjer je u sebi progutao psovku. Stajao je sam za glavnom kontrolnom ploom. Nalazila se u strojarnici, iza prostora u kojem je bio reaktor, izmjenjiva topline, parni generator, a ovaj posljednji se smjestio tono u teitu podmornice. Reaktor je bio natlaen na pritisak od dvadeset kilograma po kvadratnom centimetru, odnosno oko dvije tisue osamsto funti po kvadratnom inu. Samo dio tog pritiska je dolazio iz pumpe. Vii pritisak je izazvao vie vrelite rashladnog sredstva. U ovom sluaju, voda je bila zagrijana na preko 900 C, temperaturu dovoljnu da proizvodi paru koja se skupljala pri vrhu reaktorskog suda; uzavrela para tlaila je vodu ispod sebe, spreavajui oslobaanje dodatne pare. Para i voda su se meusobno regulirale u osjetljivoj ravnotei. Voda je bila opasno radioaktivna - posljedica fisione reakcije koja se zbivala u gorivu, ipkama urana. Upravljake ipke su sluile za reguliranje reakcije. I tu je kontrola bila osjetljiva. ipke su u najboljem sluaju mogle apsorbirati manje od jedan posto strujanja neutrona, no to je bilo dovoljno da se reakcija omogui ili pak sprijei. Peukocev je sve te podatke mogao odrecitirati u snu. Mogao je napamet nacrtati sasvim pouzdani shematski dijagram itavog postrojenja i smjesta shvatiti znaenje i najmanje promjene na instrumentima. Stajao je potpuno mirno pored kontrolne ploe, oima pratei bezbroj kazaljki i brojanika, s jednom rukom na SCRAMsklopki*, a drugom na regulatorima hlaenja za sluaj opasnosti. Mogao je uti vibracije. To mora da se neki lo leaj jo vie pokvario nejednakim radom. Ako se stanje leita osovine pogora, pumpa e zapeti i morat e je zaustaviti. *SCRAM, kratica za tzv. sistem brzog upravljanja (prim. prev.)

214

To e biti ve tea situacija, ali ne ba i osobito opasna. U tom sluaju bi popravak pumpe - ukoliko bi je mogli popraviti - potrajao nekoliko dana umjesto nekoliko sati, i odnio dragocjeno vrijeme i rezervne dijelove. A to je ve bilo dovoljno loe. Da stvar bude gora Peukocev to nije znao - vibracije su poele stvarati tlane valove u rashladnom sredstvu. Da bi se novokonstruirani izmjenjiva topline to bolje iskoristio, postrojenje na Alfi je brzo moralo provesti vodu kroz mnogobrojne zavoje i prigunice. To je zahtijevalo visokotlanu pumpu koja je bila kadra pruiti tlak od tisuu petsto funti u ukupnom tlanom sistemu gotovo deset puta vie od sigurnosnih normi u zapadnim reaktorima. S tako snanom pumpom, cijeli je strojarski kompleks - i inae buan pri velikim brzinama - bio poput uzavrele tvornice, a vibracije pumpe su ometale normalan rad mjernih instrumenata. Zbog toga su kazaljke na mjeraima treperile, zakljuio je Peukocev. I jeste i nije imao pravo. Manometri su zapravo treperili zbog nadtlanih valova od trideset funti koji su pulsirali kroz sistem. ef stroja to nije uoio. Bio je isuvie dugo na dunosti. U reaktorskoj posudi su se ti tlani valovi poeli pribliavati frekvenciji pri kojoj su komadi opreme poeli podrhtavati. Otprilike na pola puta niz nutarnju povrinu suda bila je titanska armatura, dio rezervnog rashladnog sistema. U sluaju gubitka rashladnog sredstva i nakon uspjenog aktiviranja SCRAM-a, ventili unutar i izvan posude bi se otvorili, ohladivi reaktor ili mjeavinom vode i barija, ili, u najgorem sluaju, morskom vodom kojom se sud mogao proplahnuti - uz cijenu oteenja cjelokupnog reaktora. To je jednom bilo uinjeno, i usprkos velikoj cijeni, poduzetnost mlaeg strojara je sprijeila gubitak napadne podmornice klase Victor u katastrofalnom rastapanju. Danas je unutranji ventil bio zatvoren, zajedno s odgovarajuom armaturom na prolazu kroz trup. Ventili su bili izraeni od titana, jer su trebali pouzdano funkcionirati i nakon produenog izlaganja visokoj temperaturi, a i zato to je titan bio vrlo otporan na koroziju - voda

215

visoke temperature izazivala je ubitanu koroziju. No nije se sasvim uzelo u obzir da je taj metal bio izloen i intenzivnoj nuklearnoj radijaciji, a ova posebna slitina titana ba nije bila sasvim stabilna pod poveanim neutronskim bombardiranjem. Tijekom godina kovina je postala krhka. Maleni valovi hidraulinog pritiska udarali su o zatvara ventila. Kako se frekvencija vibracije pumpe promijenila, poela se pribliavati frekvenciji pri kojoj je zatvara vibrirao. Zbog toga je graninik poeo sve jae i jae udarati o prsten kojim je bio privren. Kovina je na rubovima poela pucati. Miman u prednjem kraju odjeljka je to prvi uo, niski zuj koji se probijao kroz pregradu. Isprva je pomislio da se radi o povratnom umu iz razglasa i predugo je ekao da to ustanovi. Zatvara je puknuo i ispao iz otvora ventila. Nije bio ba velik, samo deset centimetara u promjeru i pet milimetara debeo. Ta vrst armature zove se leptirasti ventil i zatvara izgleda ba kao leptir, koji lebdi i vrti se u vodenoj struji. Da je bio nainjen od nerdajueg elika, bio bi dovoljno teak da padne na dno suda. No bio je napravljen od titana, koji je bio i jai i mnogo laki od elika. Struja rashladnog sredstva ga je podigla prema ispunoj cijevi. Vanjska tekua voda je ponijela zatvara u cijev unutarnjeg promjera od petnaest centimetara. Cijev je bila od nerdajueg elika; komadi od po dva metra bili su zavareni radi lakih zamjena na teko dostupnim mjestima. Zatvara je jurio cijevima prema izmjenjivau topline. Tu je cijev skretala pod nagibom od etrdeset pet stupnjeva i zatvara se u zavoju na mjestu zaglavio. To je upola smanjilo prolaznost u cijevi i prije no to je nagomilani pritisak potisnuo zatvara, dogodilo se mnogo toga. Tekua voda imala je svoj vlastiti moment sile. Jednom zaustavljena, stvorila je u cijevi protutlani val. Ukupni pritisak je istoga asa skoio na tri tisue petsto funti. Zbog toga se cijev svinula nekoliko milimetara. Poveani tlak, bono pomaknue vara i kumulativni efekt viegodinje erozije elika zbog visokih temperatura,

216

izazvalo je oteenje na spoju. Otvorila se rupica veliine vrka olovke. Voda koja je trcnula smjesta se pretvorila u paru, izazvavi alarm u reaktorskom odjelu i susjednim prostorijama. Ubrzo je popustio i ostatak zavarka, i mali se propust pretvorio u rupu iz koje je reaktorsko rashladne sredstvo prsnulo kao iz gejzira. Mlaz pare unitio je oblinje elektrine vodove za kontrolu reaktora. Upravo je zapoeo katastrofalni gubitak rashladnog sredstva. Reaktor je tokom tri sekunde bio potpuno bez tlaka. Mnogi galoni rashladnog sredstva eksplodirali su u paru, traei oduka po okolnim prostorima. Tucet alarma istodobno se oglasio na glavnoj kontrolnoj ploi i Vladimir Peukocev se u sekundi suoio sa svojom najveom nonom morom. Strojar je automatski, uvjebanom reakcijom pritisnuo prstom SCRAM-sklopku, no para u reaktorskoj posudi je onesposobila sistem kontrole ipaka, i vie nije bilo vremena da se rijei taj problem. Peukocevu je u trenu bilo jasno da je s njegovim brodom svreno. Zatim je otvorio kontrole hlaenja u nudi, pustivi morsku vodu u reaktorsku posudu. To je automatski iskljuilo alarmne ureaje po itavom trupu. Naprijed u centrali kapetan je smjesta shvatio pravu prirodu uzbune. Politovskij je plovio na dubini od sto pedeset metara. Treba ga smjesta dignuti na povrinu; izviknuo je naredbe da se ispiri sav balast i do kraja okrenu hidroplani. Poremeaj u reaktoru bio je reguliran fizikalnim zakonima. Bez reaktorskog rashladnog sredstva koje bi apsorbiralo vruinu uranovih sipki, nuklearna reakcija je zapravo stala - nije bilo vode da smanji odljev neutrona. No to nije bilo nikakvo rjeenje, budui da je preostala vrelina raspada bila dovoljna da rastali sve u pdjeljenju. Hladna voda koja je ula u reaktor je smanjila temperaturu, ali je usporila isuvie neutrona, zadravajui ih u jezgri reaktora. To je pobudilo nekontroliranu reakciju koja je proizvela jo vie topline, vie no to bi bilo koja koliina rashladnog sredstva mogla savladati. Ono to je

217

poelo kao nesrea gubitka rashladnog sredstva, sad se pretvorilo u neto mnogo gore: u nesreu hladne vode. Sad je bilo samo pitanje za koliko e se minuta rastaliti cijela jezgra i hoe li Politovskij M tom vremenu stii do povrine. Peukocev je stajao na svom mjestu u strojarnici i radio to je mogao. ivot mu je izgubljen, to je sada ve bilo izvjesno. Morat e svome kapetanu dati to vie vremena, da bi doveo brod na povrinu. To je i vjebao za ovakve sluajeve, pa je izviknuo komande s tim ciljem. Ali, samo je pogorao situaciju. Njegov deurni elektriar je krenuo du elektrine upravljake ploe, prebacujui s glavnog na rezervni elektrini energetski sistem, budui da e preostala para u turboalternatorima splasnuti za par sekundi. Na trenutak je elektrina energija podmornice potpuno ovisila o pomonim akumulatorima. U centrali su elektriki upravljana zakrilca na izlaznom bridu hidroplana, ostala bez elektrine energije pa su se automatski prebacila natrag na elektrohidrauliko upravljanje. To je dalo energiju malim zakrilcima, ali i hidroplanima. Upravljaki sklopovi odmah su se postavili na kut od petnaest stupnjeva na plie - a podmornica je i dalje jurila brzinom od trideset devet vorova. Komprimirani zrak je iz svih tankova istisnuo vodu, pa je podmornica sad bila vrlo lagana i penjala se poput uzdiueg zrakoplova. U sekundi je zapanjena posada u centrali osjetila da se njihov brod die pod kutom od etrdeset pet stupnjeva koji se jo poveava. Trenutak kasnije svatko se urno pokuao uhvatiti ukotac s novonastalim problemom odravanja ravnotee. Ubrzo se Alfa penjala gotovo okomito, brzinom qd pedeset pet kilometara na sat. Svi neuvreni ljudi i predmeti na brodu pali su prema krmi. U strojarskoj centrali na krmi jedan je lan posade tresnuo o glavnu elektrinu razvodnu plou i svojim tijelom izazvao kratki spoj, pa je na itavom brodu nestalo struje. Kuhar, koji je bio zaduen i za evidentiranje opreme za spaavanje u prednjem torpednom prostoru, s

218

mukom se probio do izlaznog rova, borei se da doe do hidrokombinezona. Premda samo s jednogodinjim iskustvom, brzo je shvatio znaenje svih onih zahuktalih alarmnih signala i besprimjernih akcija na brodu. Snano je zatvorio poklopac i poeo podeavati opremu za spaavanje, kao to je bio nauio u podmorniarskoj koli. Politovskij je izjurio na povrinu Atlantika poput podivljalog kita, propevi se s tri etvrtine duine trupa u zrak, prije no to je tresnuo u valove. USS Pogy - Ovdje sonar. - Da, sonar, ovdje kapetan. - Kapetane, doite ovo uti. Neto je poludilo kod Mamca 1. - izvijestio je Pogyjev ef sonara. Wood je za sekundu bio u sonarskoj sobi i nataknuo slualice ukljuene u magnetofon s dvominutnim snimkom. Zapovjednik Wood je zauo neko huanje. Buka stroja je zamrla. Nekoliko sekundi kasnije odjeknula je eksplozija komprimiranog zraka uz buni stakato pucanja trupa, dok je podmornica poela naglo mijenjati dubinu. - to se to dogaa? - hitro je zapitao Wood. E. S. Politovskij U reaktoru Politovskog, nekontrolirana fisiona reakcija doslovno je satrla i pristiglu morsku vodu i ipke uranijeva goriva. Njihove krhotine su se staloile na stranjoj stijenci reaktorske posude. Za minutu je nastala metar iroka lokva radioaktivne ljake, dovoljna da stvori vlastitu kritinu masu. Reakcija se nastavila nesmanjenim tempom, ovaj put direktno napadajui vrsti, nerdajui elik posude. Ni jedan materijal kojeg je

219

ovjek stvorio nije se mogao dugo opirati direktnoj temperaturi od pet tisua stupnjeva. Stijenka posude je popustila u roku od deset sekundi. Uranijeva masa se oslobodila i udarila o stranji pregradak. Peukocev je znao da je mrtav. Vidio je kako boja na pregratku ispred njega crni i posljednje to je uoio bila je mrana masa obrubljena plaviastim sjajem. Trenutak kasnije strojarevo tijelo je isparilo, a masa ljake je udarila u slijedei pregradak prema krmi. Podmornica se naprijed gotovo izravnala na vodi. Visoko komprimirani zrak iz balastnih tankova je isticao iz plavnika na dnu i tankovi su se napunili vodom, smanjivi tako kut nagiba broda i potopivi ga. U prednjem dijelu podmornice ljudi su vritali. Kapetan je pokuavao ustati, ne osvrui se na slomljenu nogu, nastojei da uspostavi kontrolu, organizira svoje ljude da napuste podmornicu prije no to bude prekasno, no bilo je sueno da loa srea Jevgenija Sigismondovia Politovskog prati sve do kraja. Spasio se samo jedan ovjek. Kuhar je otvorio poklopac otvora za spaavanje i izaao. U skladu s onim to je nauio na obuci, poeo je zatvarati poklopac da bi ga i ljudi iza njega mogli upotrijebiti, ali ga je val otplahnuo s trupa kad je podmornica kliznula prema natrag. U strojarnici je promijenjeni nagib izbacio rastaljenu jezgru na platformu. Vrela masa je najprije navalila na elinu palubu i pregorila je, a onda i trup od titana. Pet sekundi kasnije more je ulo u strojarnicu. Najvei odjel na Politovskom poeo se naglo puniti vodom. To je unitilo i ono malo mogunosti da se brod odri na povrini, i brod se opet nagnuo pod opasnim kutom. Alfa je krenula na svoje posljednje ronjenje. Krma se spustila ba kad je kapetan u centrali poeo ponovo izdavati komande. Glavom je udario o konzolu s instrumentima. I ono malo nada to ih je posada gajila, umrlo je s njim. Politovskij je poeo tonuti natrake, propeleri su se okretali u krivom pravcu dok je klizio prema morskom dnu.

220

USS Pogy - Kapetane, bio sam ezdeset osme na Chopperu - rekao je Pogyjev ef sonara, mislei na stravinu nesreu te diesel-podmornice. - Da, tako je to zvualo - rekao je kapetan. Sad je sluao na direktnom sonarskom izlazu. Nije bilo nikakve greke. uli su ponovno punjenje balastnih tankova; to je jedino moglo znaiti da se unutranjost podmornice poela puniti vodom. Da su bili blie, uli bi krikove ljudi u tom osuenom trupu. Wood je bio sretan to nisu. Neprekidni prodor vode bio je dovoljno straan. Ljudi su umirali. Rusi, njegovi neprijatelji, no ljudi poput njega, i tu se ama ba nita nije moglo uiniti. Vidio je da Mamac l juri dalje, nesvjestan onoga to se dogodilo njegovu bratu u potjeri. E. S. Politovskij Politovskom je trebalo devet minuta da padne na oceansko dno, na dubinu od oko sedamsto metara. Grubo je udario o tvrdo pjeano dno, na rubu kontinentalnog spruda. Njegovim graditeljima je moglo posluiti na ast da su unutranje nepropusne pregrade izdrale. Sva odjeljenja od reaktorskog prostora prema krmi bila su naplavljena i pola posade je u njima poginulo, no prednji odjeli bili su suhi. Ipak, i to je prije bilo prokletstvo nego blagodat. S neiskoristljivim krmenim rezervoarima zraka i samo s pomonim akumulatorskim pogonom koji je trebao napajati sloeni sistem kontrole ivotnih uvjeta na podmornici, etrdesetorica preivjelih imala je vrlo ogranienu opskrbu zrakom za disanje. Bili su poteeni brze smrti u nemilosrdnom Sjevernom Atlantiku, da bi se suoili s polaganim umiranjem od pomanjkanja kisika.

221

Pentagon Starija podoficirka je pridrala Tyleru vrata. Uao je i zatekao generala Harrisa kako sam stoji nad velikim stolom s kartama, promatrajui raspored malih modela brodova. - Vi mora da ste Skip Tyler - Harris je podigao pogled. - Da, gospodine. - Tyler je kruto stajao u stavu mirno koliko mu je proteza doputala, a Harris mu je hitro priao i pruio ruku. - Greer mi ree da ste bili dobar igra. - Da, generale, igrao sam desnog hvataa za Annapolis. To su bile dobre godine. - Tyler se nasmijeio, svinuvi prste. Harris je izgledao kao eljezna pe. - Dobro, ako si bio dobar sporta, moe me zvati Ed - Harris ga je lagano akom udario u prsa. - Nosio si broj sedamdeset osam i sudjelovao u Sveamerikom prvenstvu, je l' tako? - Drugi napad, gospodine. Drago mi je uti da se netko jo toga sjea. - Bio sam tada nekoliko mjeseci na dunosti u Akademiji, pa sam vidio par utakmica. Nikada neu zaboraviti ono dobro ofanzivno krilo. to je bilo s nogom? - Jedan pijanac je naletio na mene. Ja sam imao vie sree. Pijanac nije preivio. - To je mrcina i zasluila. Tyler je kimnuo, iako se prisjetio da je po policijskom izvjetaju i taj pijani brodogradilini radnik imao enu i djecu. - Gdje su ostali? - efovi su na normalnom - dodue, normalnom za radne dane, a ne i za subotu - obavjetajnom sastanku. Trebali bi biti gotovi za nekoliko minuta. I tako, sada predaje strojarstvo na Annapolisu, ha?

222

- Da, gospodine. Usput sam na tome i doktorirao. - Zovi me Ed, Skip. I sad e nam rei kako bismo se mogli doepati te odlutale ruske podmornice? - Da, gospodine... Ed. - Priaj mi malo o tome, ali daj da prvo popijemo kavu. - Obojica se zaputie prema stolu u kutu gdje je stajala kava i neki keksi. Harris je oko pet minuta sluao mlaeg mukarca, sipajui kavu i prodirui biskvite s pekmezom. Trebalo je dosta hrane da se popuni njegova statua. - Boga ti tvoga! - procijedio je J-3 kad je Tyler zavrio. Otiao je do karte. - Tvoja e zamisao itekako zavisiti o vjetoj izvedbi. Morat emo ih drati podalje od mjesta gdje emo to izvesti. Ovdje otprilike, rekao si? - lupnuo je po karti. - Da, generale. Radi se o tome, da kako oni budu operirali, mi im moemo s morske strane... - I napraviti dvostruku izmjeanciju. To mi se svia. Bogme, to mi se ba svia. Ali Danu Fosteru nee biti drago da izgubi jedan svoj brod. - Pa, rekao bih da se to isplati. - I ja tako mislim - sloio se Harris. - Ali to nisu moji brodovi. A kad sve obavimo, gdje emo je sakriti - ako uspijemo? - Generale, ima puno lijepih mjesta i ovdje u Zaljevu Chesapeake. Postoji jedna duboka toka u rijeci York i jo jedna u Patuxentu, obje dri mornarica i obje su na kartama oznaene kao zabranjene zone. Kod podmornica je sjajno to to trebaju biti nevidljive. Treba pronai samo dovoljno duboko mjesto i naplaviti tankove. Naravno, to je privremeno. Za stalnije prebivalite moemo odabrati Truk ili Kwajalein na Pacifiku. Lijepo, daleko od svega. - I Sovjeti nee zamijetiti iznenadnu pojavu podmornikog matinog broda i tri stotine podmornikih tehniara? Osim toga, razmisli, ti nam otoci vie ne pripadaju. Tyler nije oekivao da e general biti tako glup. - Pa to onda ako sve Otkriju nakon nekoliko mjeseci? to e uiniti - razglasiti po cijelom

223

svijetu? Ne vjerujem. Do tada emo imati sve informacije koje nam trebaju, a uvijek moemo s prebjeglim oficirima organizirati lijepu konferenciju za novinare. I kako e im onda biti? U svakom sluaju, nakon to neko vrijeme bude kod nas moemo je rastaviti. Reaktor moe u Idaho na ispitivanje. Projektili i bojeve glave e se razmontirati. Elektronsku opremu e odnijeti na ispitivanje u Californiju, a CIA, NSA i Mornarica e se potui oko ifrantske opreme. Ogoljeni cilindar e otegliti do neke lijepe dubine i tamo ga potopiti. Bez dokaza. Sve to ne treba drati vjeno u tajnosti, dovoljno je samo nekoliko mjeseci. Harris je odloio alicu. - Oprosti to se igram avoljeg advokata. Vidim da si sve dobro smislio. Fino, mislim da stvar vrijedi truda. Treba koordinirati dosta tehnikih sredstava, no sve se moe uklopiti u uobiajene djelatnosti. Dakle, moj glas ima. Tri minute kasnije stigli su predstavnici Udruenog generaltaba. Tyler jo nikad nije u jednoj prostoriji vidio toliko zvjezdica. - Htjeli ste porazgovarati sa svima nama, Eddie? - zapitao je Hilton. - Da, generale. Ovo je Skip Tyler. Admiral Foster je prvi priao i pruio ruku. - Pribavili ste nam one podatke o performansama Crvenog oktobra o kojima smo upravo obavijeteni. Dobro obavljen ptosao, kapetane korvete. - Doktor Tyler misli da ga moramo zadrati ukoliko ga uhvatimo ree Harris mrtavhladan. - I misli da zna nain kako da to izvedemo. - Ve smo razmiljali o likvidiranju posade - ree komandant Maxwell. - Predsjednik nam to nije dopustio. - Gospodo, to ako vam kaem da postoji nain da posadu poaljemo kui u uvjerenju da se nismo domogli podmornice? Jer, to je osnovni problem, zar ne? Moemo poslati posadu natrag u Majicu Rusiju. Postoji nain da se to obavi, samo ostaje pitanje gdje da je sakrijemo. - Sluamo - sumnjiavo ree Hilton.

224

- Dakle, gospodine, morat emo brzo djelovati da sve dovedemo na svoja mjesta. Treba nam Avalon sa Zapadne obale. Mystic je ve ukrcan na Pigeonu u Charlestonu. Trebaju nam oba, a potrebna nam je i neka naa stara strateka podmornica koju moemo rtvovati. To se neophodni elementi. No pravi se trik sastoji u tempiranju - a, naravno, moramo i doi do ruske podmornice. To e moda biti najtee. - Moda i nee - ree Foster. - Admiral Gallery je jutros javio da joj je Dallas izgleda uao u trag. Njihov izvjetaj se lijepo poklapa s vaim tehnikim modelom. No za nekoliko dana emo znati jo vie. Nastavite. Tyler je objasnio. Nakon deset minuta poeo je odgovarati na pitanja i na karti pokazivati vremenska i prostorna ogranienja. Kad je zavrio, general Barnes je telefonom zvao komandanta Vojno-zrano desantne komande. Foster je otiao nazvati Norfolk, a Hilton je ve krenuo prema Bijeloj kui. Crveni oktobar Osim onih u smjeni, svi oficiri su bili u blagovaonici. Na stolu je bilo nekoliko ajnika, svi netaknuti, i vrata su opet bila zakljuana. - Drugovi - izvijestio je Petrov - drugi komplet privjesaka bio je jo vie kontaminiran od prvoga. Ramius je primijetio da je Petrov nervozan. To nije bio ni prvi ni drugi komplet privjesaka. Bio je trei i etvrti, od isplovljenja. Dobro je odabrao svog brodskog lijenika. - Loi privjesci - zagunao je Melehin. - Neka se mrcina htjela naaliti u Severomorsku - ili nam je neki imperijalistiki pijun podmetnuo tipini neprijateljski trik. Kad uhvate tog kurvinog sina, najradije bih ga sam ustrijelio - tko god bio! To je najobinija izdaja! - Propisi zahtijevaju da ovo prijavim - primijeti Petrov. - Premda instrumenti pokazuju normalne koliine.

225

- Pohvalno je to se drite propisa, drue doktore. Ponijeli ste se ispravno - rekao je Ramius. - Po pravilima moramo obaviti jo jednu provjeru. Melehin i Borodin, vi ete je osobno izvriti. Najprije ispitajte same instrumente za mjerenje radijacije. Ako su ispravni, znat emo da su privjesci loi - ili da su bili lairani. A ako je to u pitanju, ja u u izvjetaju o ovom incidentu zatraiti neiju glavu. - Ve se znalo da su mnogi pijani radnici iz brodogradilita bili poslani u logor. - Drugovi, mislim da se ne trebamo brinuti. Da je dolo do napuknua, drug Melehin bi ga ve ustanovio. Tako. Sad svi imamo dosta posla. Pola sata kasnije svi su se opet skupili u oficirskoj blagovaonici. Posada je primijetila ta kretanja i poela su aputanja. - Drugovi - objavio je Melehin. - Imamo veliki problem. Neki oficiri, osobito oni mladi, malo su problijedili. Na stolu je bio Geigerov broja, rastavljen na vie manjih dijelova. Pored njega je bio detektor radijacije skinut s pregrade u reaktorskoj prostoriji, s maknutim nadglednim poklopcem. - Sabotaa - zasiktao je Melehin. Od te strane rijei zadrhtao bi svaki sovjetski graanin. U sobi se sve bilo ukoilo, mrtvaki tiho, a Ramius je primijetio da se Svjadovljevo lice pretvorilo u masku. - Drugovi, u mehanikom smislu ovi su instrumenti krajnje jednostavni. Kao to znate, ovaj broja ima deset razliith poloaja. Moemo odabrati izmeu deset raznih podruja senzibiliteta, koristei isti instrument i za otkrivanje manjih zraenja i za mjerno odreivanje onih velikih. To postiemo upotrebom ovog biraa kojim odabiremo jedan od deset elektrinih otpornika razliitih vrijednosti. Svako dijete bi to moglo upotrijebiti i popraviti. - ef stroja je kucnuo o podnoje biraa. - U ovom sluaju izvaeni su normalni otpornici i na njihovo mjesto su nalemljeni novi. Poloaji od jedan do osam tako imaju istu impendancijsku vrijednost. Sve nae brojae je provjerio isti brodogradilini tehniar tri dana prije no to smo isplovili. Tu je njegov inspekcijski papir. - Melehin ga je prezrivo bacio na stol.

226

- Ili on ili neki drugi pijun je sabotirao ovaj i sve druge brojae koje sam pregledao. Vjetom ovjeku ne treba za to vie od sat vremena. A to se tie ovog instrumenta - strojar je prevrnuo visei detektor - vidite da su elekrini dijelovi iskljueni osim kontakta za testiranje koji je premotan. Borodin i ja smo ovog skinuli s prednje pregrade. Ovo je vrlo profesionalan posao: to nije napravio neki laik. Vjerujem da je neki imperijalistiki agent sabotirao na brod. Najprije je onesposobio instrumente za mjerenje radijacije, a onda je vjerojatno izazvao neko slabije napuknue kod vruih cijevi. Ispast e, drugovi, da je drug Petrov bio u pravu. Moda i imamo pukotinu. Ispriavam se, doktore. Petrov je trzavo kimnuo. Takve komplimente bi radije preuo. - Kolika je ukupna izloenost, drue Petrov? - zapitao je Ramius. - Najvea je, naravno, kod strojara. Maksimum je pedeset rada kod drugova Melehina i Svjadova. Ostali lanovi strojarske ekipe variraju od dvadeset do etrdeset pet rada, a kumulativna izloenost rapidno opada to se vie ide prema naprijed. Torpedisti imaju samo oko pet rada, pa i manje. Oficiri, iskljuivi strojare, biljee od deset do dvadeset pet. - Petrov je zastao, pomislivi da bi trebao rei i neto pozitivno. - Drugovi, to nisu smrtne doze. Zapravo, moe se tolerirati iznos od stotinu rada bez nekih izravnijih fiziolokih posljedica, a preivjeti se mogu i koliine od nekoliko stotina. Ovdje smo suoeni s ozbiljnim problemom, ali se ipak ne radi o pogibeljnoj opasnosti. - Melehin? - zazvao je kapetan. - To je moje postrojenje i moja odgovornost. Zasad jo ne znamo da imamo pukotinu. Privjesci su moda ipak pokvareni ili sabotirani. Sve bi ovo mogla biti opaka psiholoka varka koju je neprijatelj izveo s ciljem da uniti na moral. Borodin e mi pomoi. Osobno emo popraviti ove instrumente, a onda obaviti pomnu inspekciju svih reaktorskih sistema. Prestar sam da imam djecu.

227

Predlaem da za neko vrijeme deaktiviramo reaktor i nastavimo s akumulatorima. Za inspekciju e nam trebati najvie etiri sata. Takoer predlaem da skratimo reaktorske smjene na dva sata. - Slaete li se, kapetane? - Naravno, drue. Znam da nema toga to ti ne pi popravio. - Oprostite, drue kapetane - javio se Ivanov. - Hoemo li ovo javiti tabu flote? - Zapovjeeno nam je da ne prekidamo radio-utnju - ree Ramius. - Ako su imperijalisti bili u stanju sabotirati nae instrumente... Moda su ve saznali i naa nareenja, pa nas pokuavaju prisiliti da upotrijebimo radio da bi nas mogli locirati? - zapitao je Borodin. - Moda - odvratio je Ramius. - Prvo emo ustanoviti imamo li problem ili ne i koliko je ozbiljan. Drugovi, imamo dobru posadu i najbolje oficire u floti. Sami emo se pobrinuti za nae probleme, svladati !h i nastaviti na zadatak. Imamo dogovoreni sastanak na Kubi, i ja u na njega doi - a imperijalisti neka idu k vragu! - Dobro reeno - priklopi Melehin. - Drugovi, sauvat emo ovu tajnu. Nema potrebe da posadu uzrujavamo ni zbog ega, ili moda zbog neega to moemo i sami srediti. - Ramius je zavrio sastanak. Petrov je bio jo nesigurniji, a Svjadov se jako trudio da se ne trese. Imao je kod kue djevojku i jednoga dana je htio imati djecu. Mladi porunik je bio pomno uvjeban da shvati sve to se zbiva u reaktorskim sistemima i da zna to valja uiniti ukoliko neto krene ukrivo. A izvjesnu utjehu je predstavljalo saznanje da se veina rjeenja za probleme reaktora mogla nai u knjizi koju su napisali neki od ljudi u ovoj prostoriji. Pa ipak, tijelo mu je spopadalo neto to se nije moglo ni vidjeti ni osjetiti, a ni jedna razumna osoba zbog toga nije mogla biti sretna. Sastanak je bio zavren. Melehin i Borodin su krenuli prema krmi, ka strojarskom skladitu.

228

Pridruio im se miman elektriar da odabere potrebne dijelove. Primijetio je da itaju iz prirunika za odravanje detektora radijacije. Kad mu je sat kasnije prestala sluba, cijela je posada ve znala da je reaktor jo jednom prestao s radom. Elektriar je porazgovarao s tehniarom za odravanje projektila, s kojim je dijelio kabinu. Zajedno su raspravili zato je bilo rastavljeno desetak Geigerovih brojaa i drugih instrumenata, te donijeli samo jedan mogui zakljuak. Podmorniki voa palube nije uo diskusije i sam je donio vlastiti zakljuak. Bio je ve deset godina na nuklearnim podmornicama. Ipak, nije bio obrazovan ovjelfc pa je svaku aktivnost u reaktorskom prostoru drao nekim ostatkom arobnjatva. To je pokretalo brod - nije znao kako - ali je bio uvjeren da se radi o neem bezbonom. Sada se pitao nisu li se vragovi koje nikada nije vidio unutar elinog bubnja oslobodili? Za dva sata je posada znala da neto nije u redu i da njihovi oficiri jo nisu nali nain da to srede. Kuhari koji su donosili iz kuhinje jelo u momadske prostore na pramcu, poeli su se tamo zadravati to su due mogli. Ramius je primijetio da se ljudi na deurstvu u centrali ee nego obino premjetaju s noge na nogu i da jedva ekaju da im stigne smjena. USS New Jersey Treba se na to naviknuti, razmiljao je komodor Zachary Eaton. Kada je njegov admiralski brod bio sagraen, on je putao jedrilice u kadi. U to vrijeme Rusi su bili saveznici, ali samo zbog interesa, jer nisu imali zajednike poglede, ve samo zajednikog neprijatelja. Kao danas s Kinezima, ocijenio je. Neprijatelji su tada bili Nijemci i Japanci. U svojoj dvadeset est godinjoj karijeri bio je mnogo puta u obje zemlje, a njegovoj prvoj komandi, razarau, matina je luka bila Yokosuka. Svijet je bio udan. Bilo je nekoliko zgodnih stvari u vezi s njegovim admiralskim brodom. Tako je bio velik da se na trometarskim valovima ljuljao tek

229

toliko da ga podsjeti da je na moru, a ne u uredu. Vidljivost je bila oko deset milja, i tu negdje, oko osamsto milja dalje nalazila se ruska flota. Njegov bojni brod e je doekati ba kao u ona stara vremena, kao da nosaa aviona nikad nije ni bilo. Razarai Caron i Stump bili su na vidiku, oko pet milja prema pramcu. Jo naprijed, krstarice Biddle i Wainwright su vrile dunost radarske predstrae. Akciona povrinska grupa stajala je na mjestu, umjesto da krene naprijed kako je eljela. Uz obalu New Jerseva urili su jurini nosa helikoptera Tarawa i dvije fregate, da se pridrue, nosei sa sobom deset jurinih lovaca AV-8B Harrier i etrnaest ASW helikoptera kao dodatni zrani potencijal. To je bilo korisno, ali Eaton o tome nije brinuo. Saratogine eskadrile sad ve operiraju u visini Mainea, zajedno s pristojnom zbirkom zrakoplovnih ptiica koje se trude ovladati mornarikim napadakim avioposlovima. HMS Invincible mu je bio dvjesta milja istono i obavljao agresivne ASW patrolne zadatke, a osamsto milja istono bio je Kennedy, skriven azorskom klimatskom frontom. Komodora je malo srdilo to Britanci pripomau. Otkad to amerika mornarica treba pomo u obrani vlastite obale? Nije, dodue, da nam ne duguju i vee usluge, zakljuio je. Rusi su se podijelili na tri grupe: nosa Kijev plovio je najistonije da se suoi s Kennedyjevom borbenom grupom; on e, oekivalo se, preuzeti odgovornost za grupu koju je predvodila Moskva, a Invincible e se pobrinuti za Kirova. Neprekidno je bio hranjen podacima o sve tri grupe, a to su onda probavljali, njegovi operativni tabovi dolje u admiralskom centru. Pitao se to su to Sovjeti naumili? Bila mu je poznata pria o traganju za izgubljenom podmornicom, no Eaton je vjerovao da im Rusi pokuavaju prodati maglu. Vjerojatno, mislio je, ele pokazati da mogu prii naoj obali kad god im je volja, dati nam do znanja da imaju flotu za velika mora i hoe napraviti presedan za neto to kasnije mogu ponoviti. I Eatonu se to nije svialo.

230

A nije ga ba bilo briga ni za misiju koju je trebao obaviti. Imao je dva zadatka koja se i nisu sasvim poklapala. Ve samo praenje podmornike aktivnosti bit e dovoljno teko. Vikinzi sa Saratoge, usprkos njegovu zahtjevu, nisu kontrolirali i njegovo podruje, a veina Oriona je djelovala neto dalje, a blie Invincibleu. Njegove vlastite ASW snage jedva da su dostajale za lokalnu obranu, a nipoto za aktivan lov na podmornice. Tarawa e to izmijeniti, ali e promijeniti i zahtjeve u selekcioniranju. Drugi zadatak je bio da uspostavi i odri senzorski kontakt s grupom Moskva i da smjesta dojavi bilo kakvu neuobiajenu djelatnost CINCLANTFLT-u, glavnom komandantu Atlantske flote. To je imalo nekakvog smisla. Ako njihovi brodovi uine bilo to nepoudno, Eaton je imao mogunosti da im se suprotstavi. Sad je bilo odlueno iz koje ih blizine treba pratiti. Problem je bio u tome treba li im biti blie ili dalje. Blizu je znailo dvadeset milja - na dometu njegovih topova. Moskva je imala deset prateih brodova od kojih ni jedan ne bi nikako mogao preivjeti vie od dva njegova projektila kalibra 406 mm. Na dvadeset milja mogao je birati hoe li upotrijebiti municiju veeg ili manjeg kalibra, jer su ova druga zrna bila vodena do cilja laserskim biraem, smjetenim na vrhu glavnog upravljakog tornja. Prologodinje probe su pokazale da moe uspostaviti stalni reim vatre ispaljujui svakih dvadeset sekundi po jedan plotun, s laserom koji bira ciljeve od jednog do drugog, sve dok ciljeva vie ne bude. No to bi New Jersevja i njegove pratioce izloio torpedima i raketnoj vatri s ruskih brodova. Ako se povue na veu udaljenost, mogao je s pedeset milja ispaljivati specijalna zrna s poveanom probojnou, a navoenje na cilj upravljati laserskim biraem smjetenim na brodskom helikopteru. To bi helikopter izloilo projektilima brod-zrak i sovjetskim helikopterima koji su vjerojatno opremljeni raketama zrak-zrak. Da bi im u tome pomogla, Tarawa je nosila nekoliko jurinih helikoptera Apache, opremljenih laserom, raketama zrak-zrak i vlastitim

231

projektilima zrak-brod; to je bilo protutenkovske naoruanje koje se moglo korisno upotrijebiti protiv manjih ratnih brodova. Njegovi e brodovi biti izloeni raketnoj paljbi, ali se on nije bojao za svoj admiralski brod. Ukoliko Rusi ne nose nuklearne bojeve glave, njihovi protubrodski projektili ne bi bili kadri ozbiljnije otetiti njegov brod - New Jersevje bio zatien trideset centimetara debelim oklopnim ploama. Ipak, napravili bi pravi darmar od radarske i komunikacijske opreme, i jo gore, bili bi pogibeljni za lagane pratee brodove. Njegovi su brodovi nosili vlastite protubrodske rakete, Harpoone i Tomahawke, iako nije bio siguran da ih ima dovoljno. A to ako neke ruske podmornice love njih? Eatonu je bilo reeno da ih nema, ali se nikad nije moglo znati nije li neka ostala skrivena. No dobro - nije mogao na sve misliti. Podmornica moe potopiti New Jersey, ali se za to treba dobro pomuiti. Ako Rusi smjeraju poduzeti neto zloesto, sigurno e zapucati prvi, no Eaton e imati dovoljno vremena da lansira vlastite rakete i ispali nekoliko topovskih plutona dok bude traio zranu podrku - a opet, bio je siguran da se nita od toga nee dogoditi. Zakljuio je da su Rusi poduzeli neku vrstu ribarske ekspedicije. Njegov se posao sastojao u tome da im pokae kako je riba u ovim vodama vrlo opasna. Mornarika zrana baza, North Island, Californija Glomazni traktor-teglja je s puzea etiri kilometra na sat ulazio u tovarni prostor velikog transportnog aviona C-5A Galaxy, pod budnim oima efa utovara, dva pilota i est mornarikih oficira. Zaudo, samo su ovi posljednji, od kojih ni jedan nije nosio letaka krila, bili sasvim upueni u postupak. Teite vozila bilo je tono oznaeno, pa su promatrali kako se oznaka pribliava odreenom broju ispisanom na podu kargoprostora. Taj je posao valjalo obaviti vrlo precizno. Svaka

232

greka mogla je fatalno naruiti ravnoteu zrakoplova i ugroziti ivote posade i putnika. - Dobro, zaustavi ga tono tu - viknuo je stariji oficir. Voza je sa zadovoljstvom stao. Ostavio je kljueve u bravi za paljenje, namjestio sve konice i ubacio teglja u brzinu prije no to je izaao. Netko drugi e ga izvesti iz aviona na drugoj strani zemlje. ef utovara i est aerodromskih pomonika su se odmah bacili na posao, ovijajui eline sajle s posebnim pojasevima oko vozila da osiguraju teki teret. Letjelica ne bi preivjela "ples" takvog tovara, a C-5A nije imao sjedala za izbacivanje. ef utovara se uvjerio da aerodromska posada dobro radi, a onda je priao pilotu. Taj dvadesetpetogodinji narednik je volio C-5-ice usprkos njihovoj sumnjivoj reputaciji. - Kapetane, koji je ovo vrag? - Zove se DSRV*, narednice, sredstvo za dubinsko podmorsko spaavanje. - Pie odostraga Avalon, gospodine - pokazao je narednik.- Da, ima i ime. To je kao podmorniki amac za spaavanje. Sputa se duboko da izvadi posadu ako se neto zajebe. - Oh. - Narednik je malo razmislio. Prevozio je ve tenkove, helikoptere, opi teret, jednom ak i cijeli bataljon vojnika u svome - o avionu je razmiljao kao o svome - Galaxyju. Sad je prvi put prevozio brod. Ako ima ime, razmiljao je, onda je brod. Ti boga, Galaxy zbilja moe sve! - Gdje ga vozimo, gospodine? - U mornariku zranu bazu u Norfolku, a ni ja tamo nikad nisam bio. - Pilot je pomno promatrao osiguranje tereta. Bilo je ve privreno desetak sajli. Trebat e ih jo toliko. - Predviamo let od pet sati i etrdeset minuta, sve sa vlastitim gorivom. Vjetar e nam danas ii u prilog.
DSRV, engl. krat. za deep submergence rescue vehicle, vozilo za dubinsko spaavanje (prim. prev.)

233

Izgleda da e vrijeme biti dobro sve dok ne doemo do obale. Imamo cijeli dan odmora, a u ponedjeljak ujutro se vraamo natrag. - Vai momci zbilja brzo rade - priao im je stariji mornariki oficir, porunik Ames. - Da, porunice, jo dvadeset minuta. - Pilot je pogledao na sat. Poletjet emo na vrijeme. - Nema urbe, kapetane. Ako se ovo pomakne pri letu, pokvarit e nam dan. Gdje da smjestim svoje ljude? - Naprijed, na gornju palubu. Odmah iza pilotske kabine ima mjesta za petnaestak ljudi. - Porunik Ames je to znao, ali nije nita rekao. Letio je sa svojim DSRV-om nekoliko puta preko Atlantika i jednom preko Pacifika, svaki put s drugom C-5-icom. - Mogu li pitati o kakvom se pothvatu radi? - zapitao je pilot. - Ne znam - rekao je Ames. - Mene i moju bebu trebaju u Norfolku. - I zbilja s tom malom stvaricom furate pod vodu, gospodine? zapitao je ef utovara. - Za to sam plaen. Spustio sam se s njome ve na tisuu etiristo pedeset metara, gotovo milju. - Ames je s ljubavlju promatrao svoju "bebu". - Milju pod vodu, gospodine? Isuse - oh, oprostite, gospodine, mislim, nije li to malo zaguljeno - taj tlak, mislim? - Pa zapravo i nije. S Triesteom sam se spustio na est tisua. Dolje je vrlo zanimljivo. Mogu se vidjeti svakakve udne ribe. - Iako je bio potpuno kvalificirani podmorniar, Amesova prava ljubav bila je istraivanje. Diplomirao je oceanografiju i zapovijedao je ili plovio na svim mornarikim dubinskim plovilicama, osim na nuklearnoj NR-1. - Naravno, kad bi neto krenulo krivo, vodeni pritisak bi bio smrtonosan, ali sve bi bilo tako brzo da ovjek ne bi nita osjetio. Ako elite probnu vonju, momci, to bih vam vjerojatno mogao srediti. Dolje je sasvim razliit svijet. - Dobro, u redu, gospodine. - Narednik se vratio utovarnom psovanju i izdiravanju.

234

- Niste to valjda ozbiljno mislili? - primijetio je pilot. - Zato ne? Nije to nita posebno. Cesto vodimo sa sobom civile, i vjerujte mi da je to mnogo manje zaguljeno nego upravljati ovim prokletim bijelim kitom za vrijeme pretakanja goriva u zraku. - Hm. - Pilot nije bio razuvjeren. Obavio je to stotinjak puta. Radilo se o istoj rutini i udilo ga je da se nekome moe initi opasnim. Naravno, valjalo je paziti, ali, k vragu, ovjek treba paziti i kad vozi auto. Bio je siguran da u nesrei na toj depnoj podmornici od ovjeka ne bi ostao ni pristojan zalogaj za kampa. - Ne idete u tome sami na more, zar ne? - Ne, obino djelujemo s nekog podmornikog spasilakog broda, s Pigeona ili Orto Jana. Moemo djelovati i s obine podmornice. Ona naprava koju vidite na tegljau je na priljubni prsten. Moemo se postaviti na hrbat podmornice pri krmenom izlaznom rovu i ona nas odvede gdje trebamo ii. - Ima li ovo nekakve veze s guvom na Istonoj obali? - E, to je dobro pitanje, no nitko nam nije nita slubeno rekao. U novinama pie da su Rusi izgubili podmornicu. Ako je tako, moda emo se spustiti da je pogledamo, a moda emo i spasiti preivjele. Moemo odjednom prevesti dvadeset do dvadeset pet ljudi, a onaj priljubni prsten je konstruiran da pristaje i ruskim podmornicama kao i naim. - Ista veliina? - Otprilike - Ames je namignuo. - Imali smo u vidu sve mogunosti. - Zanimljivo.

235

Sjeverni Atlantik JAK-36 Forger* je pred pola sata poletio s Kijeva, voden najprije iro-kompasom, a sada ESM* gondolom na lovevom zdepastom repnom kormilu. Misija porunika Viktora avrova nije bila lagana. Trebao se pribliiti amerikom zrakoplovu E-3A za radarsko nadziranje, jednom od onih koji su sada ve tri dana uhodili njegovu flotu. AWACS* avion je paljivo kruio izvan dometa SAM-raketa, a opet dovoljno blizu da neprekidno pokriva sva kretanja sovjetske flote, javlja svaki manevar i slua svaku radio-poruku upuenu glavnoj bazi. Bio je poput provalnika koji stalno promatra neiji stan, a nitko mu nita ne moe. avrov je sada tu neto trebao uiniti. Pucati, naravno, nije mogao. Zapovijedi koje je primio od admirala Stralboa s Kirova u tom pogledu bile su jasne. Ali, nosio je dva Atol projektila s toplinskim samonavodenjem, koja e sasvim sigurno izloiti pogledima imperijalista. On i njegov admiral su oekivali da e im time dati jasno do znanja: sovjetska mornarica ne trpi oko sebe njukala, a zna se da se nesree lako mogu dogoditi. Akcija je bila zahtjevna. Da bi izbjegao avionski radar, avrov je morao letjeti to je nie mogao, jedva dvadeset metara iznad uzburkanog Atlantika; na taj nain e se izgubiti medu morskim valovima. Letio je brzinom od dvjesta vorova. Tako je troio najmanje goriva, jer je cijeli zadatak bio na rubu mogunosti njegovih rezervoara. No tako je njegov lovac mnogo poskakivao uskovitlanim zrakom iznad valova. Nisko poloena magla je smanjila vidljivost na samo nekoliko kilometara.

*Forger, kova, ali i krivotvoritelj, ameriki kodni naziv za sovjetskog mornarikog lovca JAK-36 (prim. prev.) *ESM, Electronic support measures, sredstva elektronske podrke (prim. prev.) * AWACS, sistem zranog upozoravanja i kontrole (prim. prev.)

236

To mu odgovara, zakljuio je. Zato su ga i odabrali za ovaj zadatak. Bio je jedan od rijetkih sovjetskih pilota s iskustvom u niskom letu. avrov nije samo tako postao mornariki pilot. Zapoeo je upravljajui jurinim helikopterom u borbenoj avijaciji u Afganistanu, da bi tek nakon jednogodinjeg krvavog naukovanja napredovao do aviona s vrstim krilima. avrov je bio strunjak za "priljubljeni let" koji je izvjebao iz nude, lovei bandite i kontrarevolucionare koji su se poput takora skrivali u visokim planinama. Zbog te vjetine postao je zanimljiv za mornaricu, pa je premjeten na morske zadatke a da se njega osobno ba nije puno pitalo. Nakon nekoliko mjeseci na novoj dunosti nije se mogao poaliti, plaa i dodaci su bili privlaniji od dotadanjih u ratnoj zrakoplovnoj bazi na kineskoj granici. Budui da je spadao medu stotinjak sovjetskih pilota kvalificiranih za slubu na nosau, nije imao priliku da leti na novom MIG-u 27, premda, ako bude sree, i ako novi, veliki nosa ikada bude zavren, postoji mogunost da poleti na mornarikoj verziji te sjajne ptice. avrov je na to mogao priekati, a nakon nekoliko uspjeno obavljenih zadataka poput ovog, mogao bi postati zapovjednik eskadrile. Prestao je snatriti - zadatak mu je bio preozbiljan. Ovo je bio pravi let. Nikad jo nije letio protiv Amerikanaca, samo protiv oruja kojeg su dali afganistanskim banditima. Njegovi su prijatelji poginuli od tog oruja, a neki su i preivjeli pogodak samo da bi ih afganistanski divljaci izmasakrirali. Bit e mu drago da imperijalistima osobno odri lekciju. Radarski signal je postajao sve jai. Ispod njegova sjedala za izbacivanje, magnetofon je neprekidno snimao signalne karakteristike amerikog aviona, pa e tako znanstvenici biti u stanju smisliti naine ometanja i spreavanja tog na sva usta hvaljenog amerikog leteeg oka. Taj avion bio je samo preinaeni 707, cijenjeni putniki zrakoplov,

237

ali jedva vrijedan protivnik okretnom pilotu lovca! avrov je provjerio kartu. Uskoro e ga uhvatiti. Onda je provjerio gorivo. Pred nekoliko minuta odbacio je posljednji vanjski rezervoar i sad mu je samo preostalo gorivo iz unutranjeg rezervoara. Turboventilator je gurao gorivo, na to treba pripaziti. Isplanirao je da se vrati na brod s gorivom za samo pet ili deset minuta leta. To ga nije uznemiravalo. Ve je imao preko stotinu sputanja na nosa. Evo! Njegove sokolove oi su uhvatile odbljesak sunca o sjajnu kovinu u smjeru jedan sat uvis. avrov je povukao ruicu prema sebi, i lagano poveavi gas vinuo Forgera uvis. Minutu kasnije je bio na dvije tisue metara. Sad je mogao vidjeti letjelicu ija se plava boja skladno uklapala u tamnije nebo. Pribliavao se avionu odostraga i uz malo sree e ga repna struktura zatititi od rotacione radarske antene. Savreno! Projurit e pored njih nekoliko puta i pustiti da posada aviona dobro vidi njegove Atole, a onda... avrov je u asu shvatio da ima pratioca. Dva pratioca. Po pedeset metara nalijevo i nadesno nalazio se par amerikih lovaca F-15 Eagle. Jedan je pilot iza vizira buljio u njega. - JAK 106, JAK 106, molim javi se. - Glas na njegovu SSB radioprijemniku govorio je ruski bez zamjerke. avrov se nije javio. Proitali su broj iznad ispunog otvora njegova motora prije no to ih je spazio. - 106, 106, pribliava se promatrakom avionu. Molim identificiraj se i objasni svoje namjere. Malo smo nervozni kad nam prie zalutali lovac, tako da te trojica prate ve zadnjih stotinu kilometara. Trojica? avrov se okrenuo. Trei Eagle s etiri projektila Sparrow visio mu je pedesetak metara od repa, na est sati. - Nai ljudi ti estitaju to si letio tako nisko i polako, 106. Porunik avrov se tresao od bijesa dok je prolazio etiri tisue metara, jo uvijek osam tisua udaljen od amerikog AWACS-a. Provjeravao je svojih est sati svakih trideset sekundi. Amerikanci mora da su bili tu, skriveni u izmaglici, i utvrdili vektore po instrukcijama iz svog AWACS-a.

238

Opsovao je u sebi i zadrao isti kurs. E, sad e im bogme pokazati! - Skreni, 106. - Glas je bio hladan, bez emocija, osim moda s malo ironije. - 106, ako ne skrene, tvoju emo misiju drati neprijateljskom. Razmisli o tome, 106. Sad si izvan radarske kontrole vlastitih brodova, a jo nisi unutar raketnog dometa naih. avrov je pogledao nadesno. Eagle je skrenuo - isto tako i onaj s lijeve strane. Je li to bio manevar da sklone svoje toplinske izvore, pa se sad i od njega oekivala uzvratna susretljivost? Ili su raiavali prostor da onaj iza njega - provjerio je, jo uvijek je bio tamo - moe pucati? Nije se moglo rei to bi ti imperijalistiki kriminalci mogli uiniti; bio je barem minutu od ruba dometa njihovih projektila. avrov nipoto nije bio kukavica. Niti budala. Pomaknuo je palicu i nagnuo svoga lovca nekoliko stupnjeva udesno. - Hvala ti, 106 - javio se onaj isti glas. - Vidi, imamo ovdje u avionu nekoliko ljudi na obuci. Dvije su ene, i ne bismo htjeli da se odmah uplae svog posla. - To je odjednom prevrilo mjeru. avrov je pritisnuo gumb od radija na svojoj palici. - Hoe da ti kaem to moe uiniti sa svojim enama, Yankee? - Ti si nekulturan, 106 - meko je odvratio glas. - Moda si uzrujan zbog dugog niskog leta. Mora da si ve dosta tanak s gorivom. Dan je gadan za letenje, sa svim ovim promjenjivim vjetrovima. Treba li preciznu provjeru, gotovo? - Ne, Yankee! - Kurs natrag do Kijeva je jedan-osam-pet. Zna, treba paljivo koristiti magnetski kompas ovako visoko na sjeveru. Udaljenost od Kijeva 318,6 kilometara. Pazi - s jugozapada brzo pristie hladna fronta. Za nekoliko sati e letenje biti malo tee. Treba li pratnju do Kijeva? - Svinjo! - avrov je zatomio psovku. Iskljuio je radio, preklinjui se zbog disciplinskog propusta. Dopustio je Amerikancjma da mu narue ponos. Poput veine pilota lovaca, toga je imao napretek.

239

- 106, nismo uhvatili tvoju posljednju poruku. Dva moja Eaglea idu ba u tvome pravcu. Pobrinut e se da sretno doe kui. elim ti ugodan dan, drue. Ovdje AWACS, Novembar, gotovo. Ameriki porunik se okrenuo svome pukovniku. Vie nije mogao drati ozbiljan izraz lica. - Boe, mislio sam da u se zaguiti! - Gucnuo je malo kole iz plastine ae. - Taj je zbilja mislio da nam se moe priuljati.- U sluaju da niste zamijetili, uspio je prii na milju od dometa Atola, a mi nismo ovlateni da pucamo na njega sve dok on ne ispali svoje - to nam se gadno moe osvetiti - zagunao je pukovnik. Ovo ste lijepo obavili, porunie. - Bilo mi je zadovoljstvo, pukovnie. - Operator je pogledao na svoj ekran. - Evo ga, vraa se mami, a Cobra 3 i 4 su mu na est sati. Kad se vrati kui, bit e jedan od frustriranih Rujana. Ako se vrati kui. ak i s onim dodatnim rezervoarima mora da je na rubu s gorivom. - Na trenutak se zamislio. - Pukovnie, ako ovo pokuaju ponovo, kako bi bilo da ponudimo momku da se vrati s nama? - Da dobijemo Forgera - a zato? Pretpostavljam da bi mornarica htjela imati jednoga da se igra s njime, jer nemaju ba puno Ivanove tehnike, no Forger je inae obino smee. avrov je dolazio u napast da nagazi gas do daske, ali se suzdrao. Za danas je pokazao dovoljno osobne slabosti. Osim toga, njegov je JAK mogao prijei brzinu od jednoga maha samo u poniranju. Ovi Eaglei to mogu dosei u ravnom letu, a imaju i goriva napretek. Vidio je da oba nose prilagoene elemente s gorivom, tzv. FAST-pakete. S njima su mogli preletjeti cijeli ocean. Prokleti Amerikanci i njihova arogancija! Neka je proklet i njegov obavjetajni oficir koji mu je rekao da se moe neopaeno privui AWACS-u. Neka se s njime pozabave Backfirei*, naoruani raketama zrak-zrak. Oni mogu srediti taj prokleti naopani putniki autobus prije no to njegovi letei uvari mogu i mrdnuti.
Backfire, am. kodni naziv za lovca TU-26 (prim. prev.)

240

Amerikanci, primijetio je, nisu lagali o klimatskim poremeajima. Linija hladnog vremena brzo se pomicala prema sjeveroistoku kad se pribliio Kijevu. Eaglei su okrenuli kad je priao svojoj formaciji. Jedan mu se ameriki pilot pribliio s boka i kratko mahnuo na rastanku. Kimnuo je glavom kad mu je avrov uzvratio. Eaglei su se poravnali i okrenuli prema sjeveru. Pet minuta kasnije bio je u Kijevu, jo uvijek blijed od bijesa. im su kotai bili uvreni, iskoio je na palubu nosaa, otro zatraivi razgovor sa zapovjednikom eskadrile. Kremlj Moskva je s pravom uvena po svojoj podzemnoj eljeznici. Za simbolian iznos ljudi se mogu dovesti gotovo svugdje suvremenim, sigurnim i upadljivo dekoriranim elektrificiranim podzemnim sistemom. U sluaju rata, podzemni tuneli mogu graanima Moskve posluiti kao sklonita. Ta druga primjena bila je rezultat napora Nikite Hruova, koji je na poetku gradnje, sredinom tridesetih, sugerirao Staljinu da sistem mora biti poloen duboko. Staljin se sloio. Zamiljanje sklonita bilo je nekoliko desetljea ispred svog vremena; nuklearna fisija tada je bila tek teorija, a o fuziji se jedva i razmiljalo. Slijedei liniju koja se protezala od Sverdlovljeva trga do starog aerodroma i ila blizu Kremlja, radnici su izbuili tunel koji je kasnije bio osiguran deset metara debelim elikom i betonskim klinom. Taj stotinu metara dugaki prostor bio je s dva dizala povezan s Kremljom i vremenom pretvoren u komandni centar za izvanredne uvjete, iz kojeg je Politbiro mogao vladati itavim sovjetskim carstvom. Tunel je pruao i vrlo prikladnu mogunost da se iz grada neopaeno izvue do malog aerodroma s kojega su lanovi Politbiroa mogli polijetati do druge isturene utvrde, pored granitnog monolita kod igulija. Ta komandna mjesta nisu za Zapad predstavljala tajnu - postojala su isuvie dugo -

241

no KGB je pouzdano izvijestio da nita iz zapadnih arsenala nije u stanju probiti stotinu metara stijenja koje je u oba sluaja odvajalo Politbiro od povrine. Ta je injenica pruala slabu utjehu admiralu Juriju Iljiu Padorinu. Zatekao se kako sjedi na najdaljem kraju desetmetarskog stola za konferencije i gleda smrknuta lica lanova Politbiroa, ueg kruga koji je donosio strateke odluke vane za sudbinu njegove zemlje. Ni jedan od njih nije bio vojno lice. Oni u uniformama su podnosili raporte tim ljudima. Pri vrhu stola, lijevo od njega, sjedio je admiral Sergej Gorkov koji se ve poznatom vjetinom ogradio od ove afere, obznanivi ak i pismo u kome se suprotstavlja imenovanju Ramiusa za komandanta Crvenog oktobra. Padorin je, kao ef Glavne politike uprave, uspjeno blokirao Ramiusov premjetaj, istakavi da Gorkovljev kandidat za komandu najee kasni s plaanjem partijske lanarine i ne javlja se - za oficira njegova ina - dovoljno esto za rije na redovnim sastancima. A istina je zapravo bila da Gorkovljev kandidat nije bio tako vjet oficir kao Ramius kojeg je Gorkov htio imati u svom tabu operacija, to je Ramius godinama uspjeno izvrdavao. Generalni sekretar Partije i predsjednik Saveza Sovjetskih Socijalistikih Republika, Andrej Narmonov je skrenuo pogled prema Padorinu. Lice mu nije nita odavalo. Nikada - osim ako on to ne bi htio, to je bilo vrlo rijetko. Narmonov je naslijedio Andropova nakon to je ovaj doivio srani napad. O tome se dosta govorkalo, no u Sovjetskom Savezu se stalno govorka. Nije bilo tako kad se ef sigurnosti Lavrentij Berija onako opasno pribliio vlasti; visoki partijski funkcionari to nee moi lako zaboraviti. Tako neto se vie nee ponoviti. Narmonov je bio aparatik par excellence. Prvo se proslavio kao direktor tvornice, inenjer s reputacijom radnog ispunjavanja plana, ovjek koji je proizvodio rezultate. Neprekidno se uspinjao koristei vlastiti talent i talente drugih, nagraujui one koje je trebao,

242

ignorirajui one koje je mogao. Njegov poloaj generalnog sekretara Partije ba nije bio potpuno siguran. Jo se nije uvrstio na tom mjestu i dosta je ovisio o labavoj koaliciji kolega - ne prijatelja, jer ti ljudi nisu nikad sklapali prijateljstva. Ovu fotelju je dobio vie radi svojih partijskih veza nego zbog osobne sposobnosti, a poloaj e mu ovisiti o viegodinjoj suglasnosti s drugima, sve dok ne doe vrijeme da sam diktira politiku. Tamne oi Narmonova, primijetio je Padorin, bile su crvene od dima. Ventilacijski sistem ovdje dolje nije nikada radio kako treba. Generalni sekretar je s drugog kraja stola zakiljio prema Padorinu, dok je premiljao to e rei, kako e udovoljiti lanovima ove klike, toj desetorici starih, neosjetljivih ljudi. - Drue admirale - poeo je hladno - od druga Gorkova smo uli kakve su anse da se pronae i uniti ta pobunjenika podmornica prije no to uspije izvriti svoj nezamislivi in. Nismo zadovoljni. A nismo zadovoljni ni s fantastinom grekom u procjeni, kojom je taj nitkov dobio komandu nad naim najdragocjenijim brodom. Od vas bih, drue, htio uti to se dogodilo s brodskim zampolitom i koje je sigurnosne mjere poduzela vaa uprava da se sprijei i sama mogunost takve sramote. U glasu Narmonova nije se mogao osjetiti strah, ali je Padorin znao da ga mora biti. Tu "fantastinu greku" mogli su, naposljetku, predsjedniku pod noge gurnuti lanovi koji su htjeli nekog drugog u toj fotelji - osim ako ne bude u stanju da se nekako izvue iz toga. Ako se zahtijevala Padorinova koa, to je bio admiralov problem. Narmonov je i prije znao oderati ljude. Padorin se ve nekoliko dana priprema za ovo. Bio je ovjek koji je mjesece proivio u intenzivnim ratnim operacijama, ovjek pod kojim je potonulo nekoliko brodova. Ako mu je tijelo i omekalo, mozak nije. Padorin je odluio da dostojanstveno primi sve to ga oekuje. Ako me budu pamtili kao budalu, razmiljao je, bit u barem hrabra budala. U svakom sluaju, malo mu je ostalo od ivota.

243

- Drue generalni sekretaru - poeo je - politiki oficir na Crvenom oktobru je kapetan Ivan Jurjevi Putin, nepokolebljiv i vjeran lan Partije. Ne mogu zamisliti... - Drue Padorin - prekinuo ga je ministar obrane Ustinov pretpostavljamo da ne moete zamisliti ni ovo nevjerojatno izdajstvo toga Ramiusa. I sad oekujete od nas da vjerujemo vaoj procjeni i u pogledu tog ovjeka? - Najvie uznemiruje injenica - dodao je Mihail Aleksandrov, partijski ideolog, koji je zamijenio mrtvog Mihaila Suslova i bio jo odluniji od pokojnog teoretiara da odri to iu partijsku doktrinu kako je Glavna politika uprava bila tolerantna prema tom otpadniku. To je nevjerojatno, osobito u svjetlu njegovih oitih nastojanja da u cijeloj podmorniarskoj strukturi, ak, kako se ini, i u njenoj politikoj kategoriji, izgradi vlastiti kult linosti. Zbog upravo kriminalne sklonosti da previdite to to oito skretanje s partijske linije - ni ova procjena ne djeluje osobito uvjerljivo. - Drugovi, imate pravo da sam teko pogrijeio dajui Ramiusu komandu, i to smo mu dopustili da sam odabere veinu starijih oficira na Crvenom oktobru. No istovremeno, ve nekoliko godina smo odluili tako postupati, da vie godina veemo oficire uz jedan odreeni brod i da komandant moe jako utjecati na njihove karijere. To je operativno, a ne politiko pitanje. - To smo ve uzeli u obzir - odvratio je Narmonov. - Istina je da u ovom sluaju ima vie krivaca. Gorkov se nije ni pomakao, no poruka je bila jasna: njegov napor da se distancira od ovog skandala nije uspio. Narmonov nije mario koliko e glava pasti da bi se odrao u stolici. - Drue predsjednie - primijetio je Gorkov - djelotvornost flote... - Djelotvornost? - upita Aleksandrov. - Djelotvornost. Ovaj litvanski polutan je sa svojim odabranim oficirima djelotvorno nasamario nau flotu i preostali brodovi sad blude poput tek ukopljene stoke.

244

- Aleksandrov se sluio primjerima sa svog prvog radnog mjesta na dravnoj farmi. Bio je to prikladan poetak, po miljenju mnogih, za ovjeka koji je na mjestu ideolokog efa bio u Moskvi popularan poput kuge, ali Politbirou je ba i trebao takav ovjek. Ideoloki poglavica je uvijek ustoliavao kralja. Na ijoj je sada strani - osim na svojoj? - Najvjerojatnije objanjenje je da je Putin ubijen - nastavio je Padorin. - Jedini je on od svih oficira ostavio enu i djecu. - To je drugo pitanje, drue admirale. - Narmonov se uhvatio teme. Zato ni jedan od tih ljudi nije oenjen? Zar vam to neto ne govori? Moramo li mi iz Politbiroa ba sve nadgledati? Zar ne moete misliti svojom glavom? Kao da biste to eljeli, pomislio je Padorin. - Drue generalni sekretaru, veina naih zapovjednika podmornica preferira mlade, neoenjene oficire. Obaveze na moru su naporne i samci su manje zabrinuti. Osim toga, svaki stariji oficir na brodu je dobar lan Partije s pohvalnim karakteristikama. Ramius je izdajnik, to ne treba nijekati i tog kurvinog sina bih ubio vlastitim rukama - no uspio je zavesti vie nevinih i dobrih ljudi no to ih ima u ovoj sobi. - To je istina - primijetio je Aleksandrov. - I sad kad smo u toj guvi, to emo poduzeti? Padorin je duboko udahnuo. ekao je ovo. - Drugovi, na Crvenom oktobru imamo jo jednog ovjeka, agenta Glavne politike uprave, za kojeg ne znaju ni Ramius ni Putin. - to? - upao je Gorkov. - A kako to da ja nisam obavijeten? Aleksandrov se nasmijeio. - To je prva inteligentna stvar koju smo danas uli. Nastavite. - Ta osoba je prikrivena kao unovaeni mornar. Javlja se direktno naem uredu, zaobilazei sve operativne i politike kanale. Zove se Igor Loginov. Star je dvadeset etiri godine i... - Dvadeset etiri? - povikao je Narmonov. - Takvu odgovornost povjeravate djetetu?

245

- Drue, Loginov ima zadatak da se pomijea s unovaenom posadom, da slua njihove razgovore, identificira mogue izdajnike, pijune i sabotere. Zapravo izgleda jo mladi. Slui medu mladim ljudima, pa i sam mora biti mlad. A zapravo je diplomirao na Vioj mornarikoj koli za politike oficire u Kijevu i na Obavjetajnoj akademiji GRU. On je sin Arkadija Ivanovia Logina, direktora Lenjinovih eliana u Kazanju. Mnogi od vas poznaju njegova oca. - I Narmonov je bio medu onima koji su kimnuli, a u oima mu se pojavila iskra zanimanja. - Samo nekoliko elitnih pojedinaca je odabrano za takve zadatke. Osobno sam porazgovarao s tim mladiem. Ima besprijekorne karakteristike, to je pravi sovjetski rodoljub bez mane. - Poznajem njegova oca - potvrdio je Narmonov. - Arkadij Ivanovi je astan ovjek koji je odgojio nekoliko dobrih sinova. I to je momku naloeno? - Kao to rekoh, drue generalni sekretaru, uobiajene dunosti su mu da promatra posadu i javlja to je zamijetio. To radi ve dvije godine i vrlo je vjet. Ne izvjetava brodskog zampolita, ve se javlja samo Moskvi, ili jednom od mojih predstavnika. U sluaju nevolje, naloeno mu je da se prijavi zampolitu. Ako je Putin iv - a ja u to, drugovi, ne vjerujem - onda je i on dio zavjere i Loginov mu se nee javiti. Stoga, ako se radi o pravoj nudi, njemu je nareeno da uniti brod i organizira vlastiti bijeg. - Je li to mogue? - zapitao je Narmonov. - Gorkov? - Drugovi, svi nai brodovi, a posebno podmornice, nose snane naboje za samopotapanje. - Na nesreu - nastavio je Padorin - oni najee nisu otri i samo ih komandant moe aktivirati. Jo od onog incidenta sa Storevojem, mi smo u Glavnoj politikoj upravi zakljuili da zaista postoji mogunost za izbijanje takvih ekscesa, a da bi najtetnije posljedice mogao izazvati takav sluaj na stratekoj podmornici koja nosi rakete. - Ah - primijetio je Narmonov. - On je dakle raketni mehaniar?

246

- Ne, drue, on je brodski kuhar - odvratio je Padorin. - Divno! itav dan provodi u kuhanju krumpira! - Narmonov je zalamatao rukama po zraku; ono malo nade je trenutno iezlo i zamijenio ju je estoki gnjev. - Hoete li odmah metak, Padorine? - Drue predsjednie, to je bolje mjesto za prikrivenog ovjeka no to moete i zamisliti. - Padorin nije ustuknuo; htio je pokazati ovim ljudima da se ne boji. - Na Crvenom oktobru su oficirske kabine i kuhinja na krmi. Prostorije za posadu su naprijed - posada tamo i jede, budui da nema posebnu blagovaonicu - a izmeu toga je raketni prostor. Kao kuhar, on svakoga dana mora proi gore-dolje nekoliko puta i njegova nazonost u bilo kojem dijelu broda nije neuobiajena. Hladnjak za hranu je smjeten naprijed, pored donje raketne palube. Nismo planirali da bi on trebao aktivirati eksplozivne naboje. Uzeli smo u obzir da bi ih komandant mogao uiniti inertnim. Drugovi, sve su te mjere paljivo razmotrene. - Nastavite - progundao je Narmonov. - Kao to je drug Gorkov ve objasnio, Crveni oktobar nosi dvadeset est projektila Seahawk. To su rakete na vrsto gorivo i svaka ima ugraeni ureaj za osiguranje dometa. - Osiguranje dometa? - Narmonov je bio zbunjen. Sve do ovog trenutka, drugi oficiri koji su prisustvovali sastanku - a ni jedan nije bio lan Politbiroa - nisu se javljali za rije. Padorin je bio iznenaen kad je sada progovorio general V. M. Vienjkov, komandant Stratekih raketnih snaga. - Drugovi, te detalje je proradio moj ured prije nekoliko godina. Kao to znate, kad testiramo nae rakete, imamo na njima sigurnosne ureaje koji e ih raznijeti, ako skrenu s kursa. Inae bi mogle pasti na neki od naih gradova. Nai operativni projektili obino ih ne nose razlog je jasan, imperijalisti bi mogli smisliti kako da ih unite u letu. - I tako, na e mladi momak iz GRU-a raznijeti projektil. A to je s bojevim glavama? - zapitao je Narmonov. Kao inenjer, uvijek bi se

247

zanio u nekim tehnikim raspravama, a osobito bi ga impresionirala inteligentna rjeenja. - Drue - nastavio je Vienjkov - bojeve glave projektila su opremljene akcelerometrima. Tako se one ne mogu aktivirati sve dok projektil ne postigne punu programiranu brzinu. Amerikanci koriste isti sistem, iz istog razloga - da sprijee sabotau. Ti sigurnosni sistemi su apsolutno pouzdani. Moete baciti takvu bojevu glavu s vrha moskovskog televizijskog tornja na elinu plou i nee eksplodirati. - General je mislio na masivni TV-toranj iju je izgradnju Narmonov osobno nadgledavao jo kao rukovodilac Centralnog komunikacijskog ravnateljstva. Vienjkov je bio dobar politiar. - U sluaju rakete na vrsto gorivo - nastavio je Padorin, svjestan duga Vienjkovu, pitajui se to e trebati uiniti zauzvrat i nadajui se da e i poivjeti dovoljno dugo da vrati dug - sigurnosni ureaj upaljuje istovremeno sva tri stupnja rakete. - I onda raketa odleti? - zapita Aleksandrov. - Ne, drue akademie. Gornji stupanj bi mogao, kad bi probio poklopac silosa, no to bi napravilo raketni prostor i potopilo podmornicu. Ako do toga i ne doe, u prvom i u drugom stupnju ima dovoljno termalne energije da se cijela podmornica pretvori u smjesu rastaljena eljeza, dvadeset puta vie no to je potrebno da je se potopi. Loginov zna kako treba izbjei alarmni sistem na poklopcu silosa, da bi aktivirao sigurnosni ureaj, postavio satni mehanizam i pobjegao. - A ne samo da uniti brod? - zapitao je Narmonov. - Drue generalni sekretaru - ree Padorin - previe je traiti od mladog ovjeka da obavi zadatak znajui da to znai sigurnu smrt. Bilo bi nerealno oekivati tako neto. Mora imati barem mogunost za bijeg, jer bi inae ljudska slabost mogla dovesti do neuspjeha. - To je razumno - rekao je Aleksandrov. - Mlade ljude motivira nada, a ne strah. U tom sluaju, mladi Loginov e se nadati odreenoj nagradi.

248

- I dobit e je - odvrati Narmonov. - Uinit emo sve mogue da spasimo tog mladia, Gorkov. - Ako je zaista pouzdan - primijeti Aleksandrov.- Znam da o tome ovisi moj ivot, drue akademie - ree Padorin, jo uvijek uspravljenih lea. Nije dobio verbalni odgovor, samo kimanje polovice glava za stolom. Ve se i ranije bio suoio sa smru, a sad je bio u godinama kad to ostaje kao zadnje s ime se ovjek treba suoiti. Bijela kua Arbatov je uao ured u 4,50 poslijepodne. Zatekao je Predsjednika i dra Pelta kako sjede na laganim stolicama preko puta sredinjeg stola. - Pridite, Aleks. Hoete li kave? - Predsjednik je pokazao na posluavnik na rubu njegova stola. Danas nije pio, primijeti Arbatov. - Ne, hvala, gospodine Predsjednie. Mogu li znati... - Mislimo da smo nali vau podmornicu, Aleks - odgovorio je Pelt. Upravo su nam donijeli ove brzojavke, pa ih sada provjeravamo. Savjetnik je podigao nekoliko raskupusanih listova. - I gdje je, ako smijem pitati? - Ambasadorovo lice je bilo smrtno ozbiljno. - Negdje oko trista milja sjeveroistono od Norfolka. Nismo je locirali ba jako precizno. Jedan od naih brodova je uo podvodnu eksploziju u tom podruju - ne, nije bilo tako. To je bilo snimljeno na brodu, a kad su nakon nekoliko sati kontrolirali trake, uinilo im se da uju kako je podmornica eksplodirala i potonula. ao mi je, Aleks - ree Pelt. Trebao bih ve i sam znati da ove stvari ne mogu izlagati bez tumaa. Ima li i vaa podmornica svoj vlastiti jezik? - Oficiri ne vole kad ih civili razumiju - nasmijeio se Arbatov. To je bez sumnje tako otkako je prvi ovjek podigao kamen.

249

- U svakom sluaju, sada to podruje pretrauju nai brodovi i avioni. Predsjednik je podigao pogled. - Aleks, prije nekoliko minuta sam razgovarao sa efom pomorskih operacija. Danom Fosterom. Rekao je neka ne oekujemo da ima preivjelih. Tu je ocean dubok preko etiristo metara, a i sami znate kakvo je vrijeme. Rekli su da je to na samom rubu kontinentalnog spruda. - Takozvani Norfolk kanjon, gospodine - dodao je Pelt. - Poduzeli smo sveobuhvatnu potragu - nastavio je Predsjednik. Mornarica je ukljuila i neku specijaliziranu opremu, ureaje za traenje i sve takve stvari. Ako je podmornica locirana, spustit emo nekoga dolje u sluaju da ima preivjelih. Kako me je CNO izvijestio, mogue je da ih i bude, ukoliko je unutranja struktura - te njihove nepropusne pregrade - ostala itava. Druga stvar je, kako je rekao, opskrba sa zrakom. Vrijeme nam nije saveznik, bojim se. Kupujemo im svu tu fantastino skupu opremu, a onda ne mogu locirati jedan piljivi objekt i to tu, pored nae obale. Arbatov je te rijei ubacio u podsvijest. Bit e to znaajan obavjetajni podatak. Predsjednik povremeno zaboravi... - No, zapravo, to je tono vaa podmornica radila ovdje, gospodine ambasadore? - Nemam pojma, doktore Pelt. - Vjerujem da se ne radi o stratekoj podmornici - ree. - Sporazumjeli smo se da emo ih drati petsto milja od obale. Naravno, olupinu e pregledati naa spasilaka ekipa. Ukoliko ustanovimo da se zaista radi o stratekoj podmornici... - Shvatio sam poruku. Pa ipak, to su meunarodne vode. Predsjednik se okrenuo i blago progovorio. - Isti status ima i Finski zaljev, Aleks, a vjerujem i Crno more. - Pustio je da njegova primjedba nekoliko terenutaka visi u zraku. - Iskreno se nadam da se neemo vraati na takve situacije. Je li rije o stratekoj podmornici, Aleks?

250

- Zbilja, gospodine Predsjednie, nemam pojma. Iskreno se nadam da nije. Predsjednik je zapazio kako je la bila paljivo izreena. Pitao se bi li Rusi priznali da je u podmornici neki kapetan koji je prekrio dobivene zapovijesti. Ne, vjerojatno bi tvrdili da je dolo do greke u navigaciji. - Vrlo dobro. U svakom sluaju poduzet emo vlastitu operaciju traenja i spaavanja. Vrlo brzo emo znati o kojoj je vrsti podmornice rije. - Predsjednik je odjednom djelovao izgubljeno. - I jo neto je spomenuo Foster. Ako pronaemo tijela - oprostite na grubostima u subotu poslijepodne - pretpostavljam da ete ih htjeti vratiti u zemlju. - O tome nemam nikakvih uputstava - iskreno je odgovorio ambasador, vrlo zateen. - Objanjavali su mi isuvie podrobno to takva smrt moe uiniti od ljudi. Jednostavno reeno, zgnjei ih vodeni pritisak i to ba nije lijepo za vidjeti, tako mi rekoe. No rije je o ljudima, koji su zasluili dostojanstvo i u smrti. Arbatov je to morao priznati. - Ako je to, dakle, mogue, vjerujem da e sovjetski narod znati cijeniti tu humanu gestu. - Potrudit emo se. Itekako ete se potruditi za amerike interese, pomislio je Arbatov i prisjetio se broda Glomar Explorer. Taj poznati istraivaki brod napravila je CIA sa specifinim zadatkom da izvadi s dna Pacifika sovjetsku strateku podmornicu klase Golf. Dosad je u nekom hangaru bez sumnje ekao na slijedeu takvu priliku. Nema naina da Sovjetski Savez sprijei tu operaciju samo nekoliko stotina milja od amerike obale, trista milja od najvee amerike baze. - Vjerujem, gospodo, da e biti potivani propisi meunarodnog prava. Osobito to se tie brodskih ostataka i tijela posade. - Naravno, Aleks. - Predsjednik se nasmijeio, pokazavi memorandum na svome stolu. Arbatov je s mukom odravao kontrolu. Bio je doveden u ovu situaciju poput malog aeta, zaboravljajui da je ameriki Predsjednik bio vjet taktiar u sudnici - ivot u Sovjetskom

251

Savezu ovjeka ne priprema za tako neto - i da poznaje sve pravne trikove. Zato tu mrcinu uvijek tako lako potcjenjuje? I Predsjednik se nastojao obuzdati. Nije tako esto viao Aleksa uzrujanog i izgubljenog. Bio je on lukav protivnik kojeg nije bilo ba lako izbaciti iz ravnotee. Smijeh bi to pokvario. Taj memorandum od dravnog tuioca stigao je tek jutros. U njemu je pisalo:

Gosp. Predsjednie, Slijedei va zahtjev, zamolio sam efa naeg odsjeka za pomorsko pravo da razmotri stav meunarodnog prava u odnosu na vlasnitvo nad potopljenim ili naputenim plovnim objektima i zakona o spaavanju dotinih plovila. Na tom podruju postoji mnotvo pravnih sluajeva. Jedan obian primjer je Dalmas protiv Stathosa (84 F Supp. 828, 1949. A. M. C. 770 /S. D. N. Y. 1949/);
To nije problem meunarodnog prava, jer je sasvim utvreno da je "spaavanje pitanje koje se javlja iz ius gentium i obino ne ovisi o municipalnom pravu pojedinih drava". Meunarodni temelj za to je Konvencija o spaavanju iz 1910 (Bruxelles), koja je ozakonila nadnacionalnu prirodu pomorskog i spasilakog prava. Sjedinjene Drave su to ratificirale Spasilakim aktom 1912. 37 Stat. 242 (1912), 46 U.S.C.A.; - Meunarodno pravo e biti uzeto u obzir, Aleks - obeao je Predsjednik. - U svim pojedinostima. - I sve to izvuemo, pomislio je, bit e odvueno u najbliu luku, Norfolk, gdje e biti predano primaocu olupina, prezaposlenom dravnom slubeniku. Ukoliko Sovjeti budu htjeli da im se neto vrati, mogu poduzeti korake na pomorskom sudu, dakle, u okrunom sudu sa sjeditem u Norfolku, gdje e, ukoliko dobiju parnicu - nakon to se odredi vrijednost spaene imovine, i nakon to se amerikoj mornarici isplati naknada za trokove spaavanja, a koju e takoer odrediti sud - olupina biti vraena svojim zakonitim

252

vlasnicima. Naravno, dotini okruni sud moe radi definitivne provjere itav sluaj odgaati jedanaest mjeseci. Arbatov e o tome odmah izvijestiti Moskvu. No koja korist od toga? Bio je uvjeren da e Predsjednik perverzno uivati u manipuliranju grotesknim amerikim pravnim sistemom, cijelo vrijeme istiui da se on kao Predsjednik po Ustavu ne smije mijeati u rad sudova. Pelt je pogledao na sat. Sad je ve bilo vrijeme za slijedee iznenaenje. Morao se diviti Predsjedniku. Za ovjeka koji je prije nekoliko godina prilino ogranieno poznavao meunarodne odnose, uio je vrlo brzo. Taj naoko jednostavan, tih ovjek najbolji je upravo u ovakvim izravnim okrajima i nakon to je cijeli ivot proveo kao tuilac i dalje se volio igrati pregovaranja i taktikog nadmudrivanja. inilo se da je kadar zastraujue vjeto manipulirati ljudima. Telefon je zazvonio i Pelt je smjesta dignuo slualicu. - Da, ovdje doktor Pelt. Da, admirale... gdje? Kada? Samo jedan? Tako dakle... Norfolk? Hvala, admirale, to su vrlo dobre vijesti. Odmah u izvijestiti Predsjednika. Molim, i dalje nas obavjetavajte. - Pelt se okrenuo. - Bogme, imamo jednog ivog! - Preivjeli s izgubljene podmornice? - Predsjednik je ustao. - Da, ruski mornar. Helikopter ga je pokupio prije jedan sat i sad leti s njim u bolnicu u bazi u Norfolku. Nali su ga 290 milja sjeveroistono od Norfolka, pa pretpostavljam da se to slae. Kau da je u dosta loem stanju, ali u bolnici su spremni. Predsjednik je priao svome stolu i podigao slualicu. - Grace, nazovi mi odmah Dana Fostera... Admirale, ovdje predsjednik. Onaj ovjek, to su ga spasili... koliko im treba do Norfolka? Jo dva sata? - Namrtio se. - Admirale, nazovite mornariku bolnicu i recite im da sam ja poruio da poduzmu sve to mogu za tog ovjeka. Hou da prema njemu postupaju kao da je moj sin, jasno?

253

Dobro. elim svakoga sata izvjetaj o njegovu stanju. Hou da se toga uhvate nai najbolji ljudi. Hvala, admirale. - Spustio je slualicu. - U redu! - Moda smo bili isuvie pesimistini, Aleks - zacvrkutao je Pelt. - Hoemo li moi vidjeti naeg ovjeka? - odmah je zapitao Arbatov. - Jasno - odvratio je Predsjednik. - Imate lijenika u ambasadi, zar ne? - Da, imamo, gospodine predsjednie. - Povedite i njega. Njemu e sve biti na usluzi. Ja u se za to pobrinuti. Jeff, trae li i druge preivjele? - Da, gospodine Predsjednie. Cijelo podruje pokriva desetak aviona, a jo dva broda su na putu. - Dobro! - Predsjednik je zapljeskao, veseo poput djeteta u trgovini igrakama. - Eh, kad bi pronali jo preivjelih, moda bi vaoj zemlji, Aleks, mogli dati zaista znaajan boini poklon. Uinit emo sve to moemo, to vam obeajem. - Vrlo ljubazno od vas, gospodine Predsjednie. Smjesta u ovu sretnu vijest otposlati u svoju zemlju. - Imam malo vremena, Aleks. - Predsjednik je podigao ruku. Mislim da smo zasluili jedno pie.

254

SOSUS kontrola U SOSUS kontroli u Norfolku slika je postajala sve sloenija. Sjedinjene Drave jednostavno nisu imale tehnologiju da prate podmornice u dubokim oceanskim bazenima. SOSUS-ovi receptori u naelu su leali u pliim tjesnacima, na dnu podvodnih grebena i platoa. Strategija zemalja NATO - pakta bila je direktna posljedica tog tehnikog ogranienja. U veem ratnom sukobu sa Sovjetima NATO bi koristio SOSUS barijeru u potezu Grenland-Island-Ujedinjeno Kraljevstvo, kao golemu icu s konzervama, alarmni sistem protiv provalnika. Saveznike podmornice i ASW patrolni avioni e pokuati otkriti, napasti i unititi sovjetske podmornice dok se pribliavaju, i jo ne prijeu te linije. Meutim, nikad se od spomenute barijere nije oekivalo da zaustavi vie od polovice neprijateljskih podmornica, a s onima koje se budu uspjele provui, bit e teko. Duboki oceanski bazeni bili su naprosto preiroki i preduboki - prosjena dubina je bila preko tri i pol tisue metara - da bi se pokrili senzorima kao male pliine. Ta je injenica nametala pravila igre. Zadatak NATO-a e biti da odri Atlantski most i nastavi prekooceansku trgovinu, a oit zadatak Sovjeta e biti da tu trgovinu ometaju. Podmornice e se trebati rairiti po cijelom golemom oceanu da bi pokrile to vie konvojskih putova. Strategija NATO-a e se, dakle, sastojati da iza SOSUS barijere prikupi velike konvoje, okruene razaraima, helikopterima i avionima s vrstim krilima. Pratioci e pokuati uspostaviti zatitni balon od oko stotinu milja. Neprijateljske podmornice ne bi smjele opstati unutar tog balona; ako se u njemu zateknu bit e uhvaene i potopljene - ili barem otjerane dovoljno daleko da konvoj moe proi. I tako, dok je SOSUS bio smiljen da neutralizira golema, postojea morska

255

prostranstva, strategija dubokih bazena se temeljila na mobilnoj, pokretnoj zatitnoj zoni za vitalno sjevernoatlantsko brodovlje. To je, sve u svemu, bila prilino razumna strategija, ali se nije mogla ispitati pod stvarnim uvjetima, a trenutno je, naalost, bila prilino beskorisna. Sa svim onim Alfama i Victorima koji su ve doli do obale, i jatom Charlieja, Echoa i Novembara koji su upravo pristizali na svoje postaje, komandant Quentin na glavnom ekranu vie nije buljio u prizor s malim, diskretnim crvenim tokicama, ve s velikim krugovima. Svaka toka ili krunica oznaavala je poloaj sovjetske podmornice. Krug je oznaavao pretpostavljeni poloaj, izraunat prema brzini kojom se podmornica moe kretati a da pritom ne die isuvie buke koju bi mnotvo senzora moglo locirati. Neki krugovi su bili promjera deset milja, a neki ak i pedeset; valjalo je pretraiti sva podruja od sedamdeset osam pa do dvije tisue kvadratnih milja da bi se poloaj podmornice ponovo utvrdio. A sad ih je naprosto bilo prokleto previe. Lov na podmornice bio je glavni posao aviona P-3C Orion. Svaki je Orion nosio akustinu plutau, aktivni i pasivni sonar koji se bacao iz trupa aviona. Kad bi neto otkrila, akustina plutaa bi to javila svom matinom zrakoplovu, a onda automatski potonula, osim ako ne bi pala u neprijateljske ruke. Akustine plutae su imale ogranienu elektrinu energiju, pa stoga i ogranien domet. Da stvar bude gora, bilo ih je i u ogranienim koliinama; bilo ih je potroeno ve alarmantno mnogo, a uskoro su trebale doi pod udar smanjenog budeta. Osim toga, svaki je P-3C nosio FLIR, naprijed usmjerene infracrvene skanere za identifikaciju toplinske prepoznatljivosti nuklearne podmornice i MAD, detektor magnetskog poremeaja, koji je locirao svaku promjenu magnetskog polja Zemlje uzrokovanu na primjer i tako velikim komadom eljeza kao to je bila podmornica. MAD detektor je mogao otkriti magnetske poremeaje samo est metara nalijevo i nadesno od kursa zrakoplova; avion je radi toga

256

morao letjeti nisko, pa je troio vie goriva i posadi suavao podruje vizualnog pretraivanja. FLIR je takoer imao mnotvo ogranienja. Tako tehnologija koritena za utvrivanje poloaja cilja kojeg bi najprije otkrio SOSUS, ili "ienje" odreenog dijela oceana u pripremi za prolaz konvoja, jednostavno nije mogla zadovoljiti potrebe za nasuminim traganjem u dubokom oceanu. Quentin se nagnuo naprijed. Krug se upravo pretvorio u toku. P-3C je upravo izbacio eksploziv za sondiranje da bi njime oznaio poloaj jedne Echo napadne podmornice petsto milja juno od njufaunlendkih Grand Banks. Za sat vremena e imati gotovo sigurne elemente za gaanje tog Echa; ime mu je bilo ispisano na Orionovim ASW torpedima Mark 46. Quentin je pijuckao kavu. eludac mu se bunio protiv dodatnog kofeina, prisjeajui se zloupotrebe prilikom etvoromjesene vraje kemoterapije. Ako jednom doe do rata, ovo je bio jedan od naina kako bi mogao poeti. Odjednom e njihove podmornice stati, moda ba ovako. Nee se uljati da napadnu konvoje nasred oceana, ve e ih potapati blie obali, kao to su radili Nijemci... i svi ameriki senzori e biti na krivom mjestu. Kad jednom stanu, toke e narasti u krugove, sve ire, pa e podmornice biti sve tee pronai. S ugaenim strojevima podmornice e biti nevidljive zamke za prolazee trgovake i ratne brodove koji e juriti sa ivotno vanim zalihama za ljude u Evropi. Podmornice su bile kao rak. Ba kao bolest koju je tek djelomice pobijedio. Nevidljivi zloudni brodovi e nai skrovito mjesto, zagaditi okolinu, a na njegovu ekranu e zloudnost rasti sve dok je ne napadne avion kojeg on kontrolira iz ove sobe. Ali sada ih ne moe napasti. Moe ih samo promatrati. "MP PREDV l SAT" - otkucao je u svoju kompjutorsku konzolu. "23" - odmah je odgovorio kompjutor. Quentin je nezadovoljno zagunao. Dvadeset etiri sata ranije MP, mogunost potapljanja, bila je etrdeset - etrdeset vjerojatnih

257

potapljanja u prvom satu nakon dobivene dozvole da se puca. Sad je to ve spalo na polovicu, a i taj broj valja uzeti s prilinom rezervom, uz pretpostavku da sve idealno funkcionira, kao u filmu. Procijenio je da e taj broj uskoro biti ispod deset. Tu se nisu raunala potapljanja koja mogu izvriti prijateljske podmornice koje prate Ruse uz strogu zapovijed da ne otkrivaju svoje poloaje. Ti njegovi povremeni saveznici, Sturgeoni, Permiti i Los Angelesi igrali su vlastitu ASW igru, po svojim pravilima. To je bila neka druga vrsta ljudi. Pokuavao je o njima misliti kao o prijateljima, ali nije ilo. U njegovih dvadeset godina mornarike slube podmornice su uvijek bile neprijatelj. U ratu bi bile koristan neprijatelj, no u ratu se openito znalo da ne postoji neto to se zove prijateljska podmornica. B-52 Posada bombardera je tono znala gdje se nalaze Rusi. Mornariki Orioni i AWACS-i od zrakoplovstva pratili su ih ve danima, a dan ranije, rekoe im, Rusi su na najblieg AWACS-a poslali naoruanog lovca s Kijeva. Moda u napadaki zadatak, a moda ak i ne - u svakom sluaju, bila je to provokacija. etiri sata ranije etrdeset aparata poletjelo je u 03:30 iz Plattsburga, New York, ostavljajui za sobom crne tragove ispunog dima, skrivene u izmaglici praskozorja. Svaki je avion bio pretovaren gorivom, a nosio je i po dvanaest projektila ija je ukupna teina bila daleko manja od tereta bombi kojeg je B-52 mogao ponijeti. Nosili su ih zbog njihova velikog dometa. A ba to im je i trebalo. Poznavanje ruskih poloaja bilo je samo pola bitke. Trebalo ih je i pogoditi. Zadatak je po koncepciji bio vrlo jednostavan, ali ne ba lagan u izvedbi. Nauili su u misijama iznad Hanoja - u kojima su bombarderi B-52 sudjelovali i trpili teke gubitke od raketa SAM - da je na dobro branjeni cilj najbolje napasti tako da se odjednom sklope sa svih strana kompasa, poput "apa bijesnog medvjeda", kako se u svom izvjetaju

258

poetski nadahnuto izrazio komandant eskadrile. To je barem polovici eskadrile omoguavalo relativno izravan kurs do cilja; drugoj polovici je valjalo zaobilaziti i paziti da se dri podalje od podruja s djelotvornom radarskom kontrolom; svi su morali biti vrlo sinhronizirani. B-52 je skrenuo deset minuta ranije, po nareenju AWACS-a koji je nagledavao cijelu misiju. S novim kursom prema sovjetskoj formaciji, bombarder je letio tono po komercijalnoj zranoj ruti. Nakon to je skrenuo, prebacio je svoj IFF *transponder s normalnog poloaja na meunarodni. Letio je pedeset milja iza jednog putnikog 747, i trideset milja ispred drugog, pa e na sovjetskom radaru sva tri Boeingova proizvoda izgledati potpuno jednako - bezopasno. Dolje na povrini je jo uvijek bilo mrano. Nije bilo nikakvih nagovjetaja da su Rusi u stanju pripravnosti. Navodno su njihovi lovci bili samo VFR (vizualna pravila letenja) sposobni, pa je polijetanje i slijetanje na nosa po mraku bilo vrlo riskantno, osobito za loeg vremena. - Komandante - oficir za elektronsko ratovanje se javio preko interkoma - pripremamo emisije s L i S pojaseva. Tono su tamo gdje bi trebali i biti. - Dobro. Jesu li signali dovoljni da se odbiju od nas? - Odgovor potvrdan, ali vjerojatno misle da smo Pan Am. Jo nisu ukljuili kontrolu vatre, samo rutinsko zrano pretraivanje. - Udaljenost od cilja? - Jedan-tri-nula milja. Bilo je gotovo vrijeme. Zadatak je bio koncipiran tako da svi istog asa udu u perimetar od 125 milja. - Sve je spremno? - Spremno.
* IFF, engl. ureaj za radarsko legitimiranje, tzv. identifikator (prim. prev.)

259

Pilot se opustio jo jednu minutu, ekajui ulazni signal. "POZOR, POZOR, POZOR." Signal je doao preko digitalnog radio-kanala. - Evo ga! Sad neka znaju da smo tu - zapovjedio je komandant zrakoplova. - Vai. - Oficir za elektronsko ratovanje je smaknuo prozirni plastini pokrov s mnotva prekidaa i brojanika koji su kontrolirali avionske sisteme za ometanje. Prvo je ukljuio sisteme. To je potrajalo nekoliko sekundi. Elektronika na B-52 bila je ve pomalo zastarjela oprema iz sedamdesetih i mogla je dobro posluiti za obuku, no porunik se nadao da e dobiti prekomandu na nove bombardere B-1B koji su upravo poeli izlaziti s Rockwellove proizvodne trake u Californiji. U posljednjih deset minuta ESM gondola u bombarderovu nosu i na krajevima krila snimala je radarske signale Sovjeta, klasificirajui njihove tone frekvencije, uestalost pulsacija, snagu i individualne karakteristike svakog odailjaa. Porunik je bio potpuno nov u toj igri. Tek nedavno je kao prvi u klasi diplomirao na koli za elektronsko ratovanje. Shvatio je to mora uiniti prvo, a onda bi odabirao razne naine ometanja, sve kojih se mogao sjetiti. Nikolajev Sto dvadeset pet milja dalje, na Nikolajevu, krstarici iz klase Kara, miman na radaru je obratio panju na neke odraze koji su se pojavili u krugu oko njegove formacije. Odjednom, u asu, njegov je ekran bio prekriven s dvadeset sablasnih mrlja koje su se pojavile iz razliitih pravaca. Digao je uzbunu, a uskoro mu se pridruio i drugi operator. Deurni oficir je dojurio da provjeri ekran. No u trenutku kad je stigao do radara, sistem ometanja se izmijenio, pa se est crta poput bica od kotaa polako okretalo oko sredinje osi.

260

- Unesi stroboskope! - zapovjedio je oficir. Sad su se pojavile mrlje, crte i iskrice. - To je vie aviona, drue. - Miman je pokuao naglo mijenjati frekvencije. - Pripremi za napad! - viknuo je drugi miman. Njegov ESM prijemnik upravo je otkrio signale avionskih radara za pretraivanje, koji su se koristili za otkrivanje cilja kod projektila zrak-brod. B-52 - Imamo vrste mete - raportirao je oruni oficir s B-52. - Uhvatio sam prve tri ptiice. - Primljeno - potvrdio je pilot. - Dri ih tako jo deset sekundi. - Deset sekundi - odvratio je oficir. - Okreem prekidae. .. sad - OK, prestani s ometanjem. - ECM* sistemi iskljueni. Nikolajev - Radari za raketno traenje ugaeni - oficir iz borbenog informacijskog centra je izvijestio komandanta krstarice koji je upravo stigao s mosta. Oko njih, posada Nikolajeva je jurila na borbene stanice. - I ometanje je prestalo. - to se to zbiva? - zapitao je kapetan. Njegova lijepa krstarica, s pramcem poput klipera, odjednom je, niotkuda, bila ugroena - i sada je opet sve bilo u redu? - Oko nas je najmanje osam neprijateljskih aviona. Kapetan je pogledao sada normalni S-pojas ekrana za pretraivanje zraka. Bilo je mnogo odraza, veinom od civilnih zrakoplova. Meutim, pola aviona u krugu mora da su bili neprijateljski. - Jesu li mogli ispaliti rakete?
ECM, kratica za Elektronic Counter Measures, elektronske protumjere (prim. prev.)

261

- Ne, drue kapetane, to bismo otkrili. Trideset sekundi su ometali nae radare, a slijedeih dvadeset sekundi nas zabljesnuli vlastitim sistemom za pretraivanje. A onda je sve prestalo. - Tako dakle, provocirali su nas, a sad se prave kao da se nita nije dogodilo? - zareao je kapetan. - Kad e biti na dometu SAM-a? - Ovaj ovdje i ova dva bit e unutar dometa za etiri minute, ako ne promijene kurs. - Zabljesnite ih s naim raketnim kontrolnim sistemima. Nauite te klipane pameti. Oficir je izdao potrebne zapovijedi, pitajui se tko e koga nauiti. Osamsto metara iznad jednog B-52 nalazio se EC-135, iji su kompjutorizirani elektronski senzori snimali sve signale sa sovjetske krstarice i rastavljali ih radi to boljeg ometanja. To im je bila prva prilika da malo bolje zavire u novi raketni sistem SAM-a. Dva F-14 Tomcata Kodni broj s dvostrukom nulom na rezervoaru Tomcata oznaavao je avion, to jest ptiicu komandanta eskadrile; crni pik as na dvojnom repnom kormilu oznaavao je njegovu eskadrilu, lovaku 41, "Crne asove". Pilot je bio komandant Robby Jackson, a njegov pozivni radio signal je bio Pik 1. Jackson je vodio patrolu od dva aparata, navoen od jednog od Kennedyjevih E-2C Hawkeyea, umanjene mornarike verzije zrakoplovnog AWACS-a, vrlo sline COD-u, avionu s dva propelera i kupolom, s kojom je bio nalik letjelici koju je isterorizirao neki UFO. Vrijeme je bilo loe - depresivno normalno za Sjeverni Atlantik u prosincu - ali se navodno trebalo poboljati prema zapadu, kamo su letjeli. Jackson i pilot drugog aviona, porunik Bud Sanchez, letjeli su

262

kroz guste oblake i pomalo obuzdavali vlastite nagone. U ogranienoj vidljivosti obojica su imali na umu da svaki Tomcat ima posadu od dva lana i da stoji preko trideset milijuna dolara. Radili su ono u emu su Tomcati bili najbolji. Presreta za sve vremenske prilike, F-14 je imao prekooceanski akcioni radijus, brzinu od dva maha i radarski kompjutorizirani sistem upravljanja vatrom, koji je odjednom mogao uhvatiti i napasti est odvojenih ciljeva s dalekometnim zrak-zrak raketama Phoenix. Oba lovca su sada nosila po dva takva projektila zajedno s parom toplinski navoenih AIM-9M Sidewindera. Njihov je plijen bila grupa JAK-36 Forgera, neuspjelih kopija Harriera, koji su operirali s nosaa Kijeva. Nakon to je prethodnog dana dosaivao AWACS-u, Ivan se odluio pribliiti Kennedyjevim snagama, nesumnjivo voden podacima pijunskog satelita. Sovjetski avioni su se pribliili; radijus im je bio samo pedeset milja manji od potrebnog da bi doli do Kennedvja. Washington je zakljuio da je Ivan na toj strani oceana malo pretjerao. Admiral Painter je dopustio da im se vrati istom mjerom, ali prijateljski. Jackson je drao da bi on i Sanchez to mogli obaviti, premda i brojano slabiji. Ni jedan sovjetski avion - a pogotovo Forger - nije se mogao mjeriti s Tomcatom, a osobito kad ja njime pilotiram, razmiljao je Jackson. - Pik l, cilj ti je na dvanaest sati, na istoj visini, udaljenost dvadeset milja, izvjetavao je glas Zujalice l iz Hawkeyea, udaljenog stotinu milja. Jackson nije potvrdio. - Ima neto, Chris? - zapitao je svog oficira na presretakom radaru, porunika Christiansena. - Uobiajeni bljesak, nita posebno. - Pratili su Forgere samo s pasivnim sistemima, u ovom sluaju s infracrvenim senzorom. Jackson je pomislio da iluminira ciljeve svojim snanim radarom za kontrolu vatre. Forgerove ESM gondole bi to odmah osjetile i izvjestile

263

svoje pilote da im je smrtna presuda napisana, samo je jo valja potpisati. - A to je s Kijevom? - Nita. Kijevljeva grupa je pod totalnim EMCON-om. - Zgodno - odvratio je Jackson. Pretpostavio je da su nakon bombarderskog napada na grupu Kirov-Nikolajev postali oprezniji. Nije bilo opepoznato da ratni brodovi esto uope ne koriste svoje radarske sisteme, kao zatitnu mjeru zvanu EM-CON, tzv. emisionu kontrolu. Razlog je leao u tome to je radarska zraka mogla biti otkrivena s nekoliko puta vee udaljenosti od one s koje je svome ekranu osiguravala povratni signal, pa je tako mogla vie otkrivati neprijatelju nego vlastitim operatorima. - Misli da ovi momci mogu bez pomoi nai put do kue? - Ako ne mogu, zna tko e ispasti kriv - nasmijao se Christiansen. - To je istina - sloio se Jackson. - Evo, imam infracrvenu sliku. Mora da su se oblaci malko prorijedili. - Christiansen se usredotoio na svoje instrumente, zanemarujui sve ostalo. - Pik l, ovdje Zujalica l, cilj ti je na dvanaest sati, na istoj visini, udaljenost deset milja. - Izvjetaj je stigao preko sigurnosnog radija. Nije loe, uhvatili su toplinsku karakteristiku Forgera, pomislio je Jackson, premda su imali slabe, nedjelotvorne motore. - Hvatam radar, kapetane - upozorio je Christiansen. - Kijev ima zrani S-pojas koji nas sada hvata. Sigurno nas imaju. - Dobro. - Jackson je palcem pritisnuo prekida mikrofona. - Pik 2, iluminiraj ciljeve... sada! - Vai, voo - potvrdio je Sanchez. Vie nije bilo nikakve koristi od skrivanja. Oba lovca su aktivirala svoje mone AN/AWG-9 radare. Preostale su jo dvije minute do presretanja. Radarski signali, primljeni preko ESM alarmnih prijemnika na repnim krilcima, ukljuili su zvuni signal u pilotovim slualicama

264

kojeg je valjalo runo iskljuiti, i upalili crveno upozoravajue svjetlo na kontrolnoj ploi. Vodomarov let - Vodomarov let, ovdje Kijev- pozvao je s nosaa oficir zaduen za zrane operacije. - Uhvatili smo dva amerika lovca koji vam se velikom brzinom pribliavaju odostraga. - Primljeno. - voa ruske eskadrile je pogledao u retrovizor elio je to izbjei, ali se tako neto teko moglo oekivati. Bilo mu je zapovijedeno da ne poduzima nikakve akcije, osim ukoliko na njega bude otvorena vatra. Upravo su izali iz oblaka. teta, osjeao bi se sigurnije u oblacima. Pilot Vodomara 3, porunik avrov rukom je krenuo da svoja etiri Atola uini otrim. E, nee ovoga puta, Yankee, pomislio je. Tomcat - Jo minutu, Pik l, sad svaki as mora imati i vizualni kontakt javljala je Zujalica 1. - Dobro... Oho! - Jackson i Sanchez su izjurili iz oblaka u vedrinu. Forgeri su bili pred njima samo par milja, a 250 milja bri Tomcati gutali su vrlo brzo tu udaljenost. Ruski piloti su drali lijepu, vrstu formaciju, pomislio je Jackson, no svatko moe voziti autobus. - Pik 2, na moj znak idemo u forsa. Tri, dva, jedan sad! Oba pilota su dohvatila komande i ukljuila naknadno izgaranje koje je ubacilo sirovo gorivo u repne cijevi njihovih novih F-110 motora. Lovci su snanim, dvostrukim potiskom pojurili naprijed i brzo probili brzinu jednoga maha.

265

Vodomarov let - Vodomar, pozor, pozor, Amerikanci su poveali brzinu - upozorio je Kijev. Vodomar 4 se okrenuo u sjeditu. Spazio je Tomcate milju iza sebe, dva predmeta nalik na strelice za pikado, kako jure ostavljajui za sobom tragove crnog dima. Sunce se odbilo od jednog pilotskog poklopca, pa je gotovo izgledalo kao bljesak... - Napadaju! - to? - voa eskadrile je opet pogledao u retrovizor. - Ne, ne informacija netona! Tomcati su protutnjali dvadesetak metara iznad njih, a zvuni udar iza njih je odjeknuo kao eksplozija. avrov je postupio u skladu sa svojim izvjebanim borbenim instinktima. Povukao je palicu i ispalio sve svoje etiri rakete na odlazee amerike lovce. - Tri, to si to uinio? - povikao je voa ruske eskadrile. - Pa napali su nas, zar nisi uo? - odvratio je avrov. Tomcat - Oh, sranje! Dva Pika, imate etiri Atola za vama! - zauo se glas kontrolora s Hawkeyea. - Dvojka, baci se desno - zapovjedio je Jackson. - Chris, aktiviraj protumjere. - Jackson je sa svojim lovcem naglo skrenuo lijevo. Sanchez je odjurio na drugu stranu. U sjedalu iza Jacksona, oficir presretakog radara je okrenuo prekidae i ukljuio obrambeni sistem aviona. U trenutku kad su Tomcati estoko skrenuli, iz repnog dijela je izletjelo nekoliko balona i bljetavih predmeta, svaki s infracrvenim i radarskim mamcem za progonilake rakete. Sve etiri su se usmjerile prema Jacksonovu lovcu.

266

- Pik 2 je ist, Pik 2 je ist. Pik l, jo uvijek ima etiri ptiice za sobom - zauo se glas iz Hawkeyea. - Dobro. - Jackson je bio iznenaen kako je to hladno primio. Tomcat je jurio preko osamsto milja na sat i jo je ubrzavao. Pitao se koliki je domet Atola. Upalilo se crveno svjetlo njegove stranje radarske kontrole. - Dva, kreni za njima! - zapovjedio je Jackson. - Razumio, idem! - Sanchez se naglo podigao, okrenuo i pojurio za sovjetskim lovcima. Kad je Jackson naglo skrenuo, dvije su rakete izgubile kontakt i produile ravno u prazno plavetnilo. Trea, zavarana jednim bljetavim mamcem, eksplodirala je ne izazvavi nikakvu tetu. etvrta je, meutim, svojim infracrvenim tragaem nastavila pratiti zaarenu ispunu cijev Pika l, sve vie se pribliavajui. Raketa je napokon pogodila avion u dno desnog repnog kormila.Od udarca je avion bio potpuno izgubio kontrolu. Nasreu, glavni udar eksplozije otiao je u zrak, kad je raketa probila borom zakaljenu povrinu. Kormilo je bilo sasvim smrskano, zajedno s desnim stabilizatorom. Desno kormilo je bilo gadno probueno leteim komadima, od kojih je jedan probio stranji dio pilotskog poklopca i pogodio Christiansenov ljem. Smjesta su zasvijetlili alarmni poarni ureaji desnog motora. Jackson je zauo nekakav uuuh preko interkoma. Ugasio je desni motor i aktivirao ugraeni aparat za gaenje vatre. Zatim je smanjio gas u lijevom motoru, koji je jo uvijek bio u reimu naknadnog izgaranja. Sve do tada Tomcat je kruno poledice padao. Krila promjenjive geometrije su se rairila u poloaj za male brzine. Jackson je uspostavio kontrolu s poprenim kormilom, pa je brzo poduzeo mjere da se vrati na normalnu visinu. Nije bilo puno vremena, jer je ve bio pao na tisuu trista metara. - Hajde, idemo - proistio je grlo. Naglim poveanjem gasa povratio je aerodinamiku kontrolu, no bivi je probni pilot svoga lovca oivio

267

malo prenaglo. Proao je dva kompletna okreta dok nije uspostavio normalni letni poloaj. - Moj si! Prati me Chris? Nita. Nije se mogao okrenuti, a iza njega su jo uvijek bila etiri neprijateljska lovca. - Pik 2, ovdje voa. - Tu sam, voo. - Sanchez je ve hvatao na nian etiri Forgera. Samo trenutak ranije napali su njegovog komandanta. Zujalica l Na Zujalici l kontrolor je brzo razmiljao. Forgeri su drali formaciju, a na radiju se ulo mnogo uzbuenih ruskih glasova. - Pik 2, ovdje Zujalica l, odustani, ponavljam, odustani, nemoj, ponavljam, nemoj pucati. Potvrdi. Pik 2, Pik l ti je na devet sati, sedamsto metara nie. - Oficir je opsovao i pogledao jednog od unovaenih mladia s kojima je radio. - To je bilo prebrzo gospodine, zajebano prebrzo. Imamo Ruse snimljene na trakama. Ne razumijem ba najbolje, ali izgleda da je Kijev pokunjen. - Nije jedini - rekao je kontrolor, pitajui se je li ispravno postupio, opozvavi Pika 2. Nije se tako osjeao, to je bilo sigurno. Tomcati Sanchez je poskoio od iznenaenja. - Razumijem, odustajem Maknuo je palac s okidaa. - Prokletstvo! - Vratio je palicu u neutralni poloaj i bacio se u bijesni luping. - Gdje si, voo? Sanchez je doao sa svojim avionom ispod Jacksonova i polako ga okruio da ispita vidljiva oteenja. - Vatra je ugaena, komandante. Desnog kormila i stabilizatora nema. Lijevo kormilo... oh, sranje, sve se vidi kroz njega, ali izgleda kao

268

da bi se moglo odrati. Samo malo. Christ je nagnut naprijed, komandante. Ima li vezu s njim? - Nemam, probao sam. Vraamo se kui. Sanchezu ne bi bilo nita drae nego da raznese Forgere s neba, a sa svoja etiri projektila je to mogao uiniti vrlo lako. No kao veina pilota, i on je bio izuzetno discipliniran. - Dobro, voo. - Pik l, ovdje Zujalica l, javi svoje stanje, gotovo. - Zujalica l, uspjet emo, samo ako neto drugo ne otpadne. Reci im da budu spremni. Chris je povrijeen. Ne znam koliko teko. Trebao im je cijeli sat da dou do Kennedyja. Jacksonov je lovac loe letio i nije mogao ni pri jednoj visini odravati pravac. Neprekidno ga je morao podeavati. Sanchez je izvijestio o nekom micanju na stranjem sjedalu. Moda je bio pogoen samo interkom, pomislio je Jackson, pun nade. Sanchezu je bilo zapovijedano da sleti prvi, tako da se paluba mogla raistiti za komandanta Jacksona. Ve pred samim nosaem lovac se poeo loe ponaati. Pilot se borio s avionom, tvrdo udarivi o palubu i uhvativi icu broj jedan. Desni se stajni trap odmah slomio i lovac vrijedan trideset milijuna dolara se postrance odsklizao u podignutu pregradu. Iz svih pravaca prema njemu je potralo stotinjak ljudi s protupoarnim aparatima. Poklopac je podignut hidraulikom, za sluaj nude. Nakon to se otkopao, Jackson se probio do svog stranjeg suputnika. Bili su ve dugogodinji prijatelji. Chris je bio iv. Neto je krvi procurilo po prednjem dijelu njegova kombinezona i kad mu je prvi bolniar skinuo ljem, vidjelo se da die. Drugi je bolniar odgurnuo Jacksona i ranjenom letau privrstio vratnu ogrlicu. Christiansena su njeno podigli i spustili na nosila, a zatim potrali prema nadgradu. Jackson je trenutak oklijevao, a zatim krenuo za njima.

269

Mornariki medicinski centar Norfolk Kapetan mornarikog lijenikog korpusa Randall Tait se zaputio hodnikom u susret Rusima. Izgledao je mlae od svojih etrdeset pet godina, jer mu gusta, crna kosa jo nije poela sijedjeti. Tait je bio mormon, kolovan na Sveuilitu Brigham Young i na Medicinskom fakultetu Stanford, a doao je u mornaricu jer je htio vidjeti vie svijeta nego iz ureda u podnoju Wasatch planina. Sve je to postigao i do dananjeg dana uspio izbjei sve to je imalo bilo kakve veze s diplomatskim obavezama. Kao novi upravitelj Odjela za medicinu Mornarikog medicinskog centra Bethesda, znao je da tako neto nee potrajati. Pred nekoliko sati doletio je u Norfolk da preuzme sluaj. Rusi su se dovezli i pritom nisu urili. - Dobro jutro, gospodo. Ja sam doktor Tait. - Svi su se redom rukovali, a porunik koji ih je dopratio vratio se prema dizalu. - Doktor Ivanov - rekao je najnii rastom. - Ja sam lijenik u ambasadi. - Kapetan Smirnov. - Tait je znao da je taj pomonik pomorskog ataea, obavjetajni oficir, profesionalac. U helikopteru, na putu ovamo doktora je o svemu tome izvijestio jedan obavjetajac iz Pentagona, koji je sada pio kavu u bolnikoj kantini. - Vasilij Pekin, doktore. Ja sam drugi sekretar u ambasadi. - To je bio vii oficir KGB-a, "legalni" pijun s diplomatskim pokriem. Moemo li vidjeti naeg ovjeka? - Naravno, poite za mnom. - Tait ih je poveo niz hodnik. Bio je na dunosti ve dvadeset sati. To je bilo gotovo uobiajeno otkako je postao ef u Bethesdi. Angairao se pri svakom teem sluaju.

270

Svaki doktor na njegovu mjestu prvo je morao nauiti kako da izdri bez sna. Cijeli kat je bio opremljen za intenzivnu njegu. Mornariki medicinski centar u Norfolku bio je sagraen s milju na ratne ranjenike. Odjel intenzivne njege broj 3 bila je prostorija od trideset kvadratnih metara. Jedini prozori su bili na stijeni prema hodniku, a zavjese su bile navuene. U sobi su bila etiri kreveta, no samo je jedan bio zauzet. Mladi u njemu je bio gotovo potpuno skriven. Jedino to nije bilo skriveno maskom za kisik koja mu je pokrivala lice, bio je nepokorni pramen ute kose. Sve drugo na njegovu tijelu bilo je povijeno. Pored kreveta je bio nosa za dvije boce s infuzijom, a njihova tanka cjevica je nestajala negdje pod pokrivaem. U podnoju kreveta je stajala sestra, odjevena kao i Tait u zelenu kirurku kutu, a zelene su joj oi poivale na krivulji elektrokardiografa iznad pacijentove glave; povremeno bi neto nakratko zabiljeila na njegovu kartonu. U drugom kraju se nalazio aparat ija funkcija nije bila jasna na prvi pogled. Pacijent je bio u nesvijesti. - U kakvom je stanju? - zapitao je Ivanov. - Kritinom - odvratio je Tait. - Pravo je udo to je uope preivio. Bio je u vodi barem dvanaest sati, a vrlo vjerojatno i dvadeset. ak i pored injenice da je imao gumeni hidrokombinezon, temperatura vode i zraka je takva da nikako nije mogao preivjeti. Kad smo ga primili, tjelesna temperatura mu je iznosila 23.8 C. - Tait je odmahnuo glavom. - itao sam u literaturi i o gorim sluajevima hipotermije, ali to je daleko najgore to sam ja doivio. - I kakva je prognoza? - Ivanov je pogledao u sobu. Tait je slegnuo ramenima. - Teko je rei. Moda ak fifti-fifti, moda i ne. Jo uvijek je u tekom oku. Inae je tjelesno vrlo vrst i zdrav. Moete vidjeti i odavde, u odlinom je tjelesnom stanju, poput atletiara. Ima izuzetno snano srce; ono ga je vjerojatno i odralo toliko na ivotu. Inae, imamo dobrih iskustava s hipotermijama. No problem je kod hipotermija to mnogo drugih stvari odjednom zna otii ukrivo.

271

Moramo dobiti brojne pojedinane, dodue meusobno povezane bitke protiv razliitih sistemskih neprijatelja kako ovi ne bi naruili prirodni imunitet organizma. Ako e ga neto ubiti, to e biti ok. To tretiramo s elektrolitima, normalno rutinski, no barem jo nekoliko dana on e visiti, pa mislim... Tait je podigao pogled. Jo se jedan ovjek pribliavao hodnikom. Mlai i vii od Taita, nosio je preko zelene odjee bijelu laboratorijsku kutu. Pod rukom je stiskao metalni fascikl. - Gospodo, ovo je doktor - porunik - Jameson. On je lijenik zaduen za ovaj sluaj. On je pacijenta i primio. to ima novoga, Jamie? - Uzorci pljuvake ukazuju na upalu plua. To je loe. A jo gore je to mu se krvna slika ne popravlja, a bijela krvna zrnca mu padaju. - Gadno. - Tait se naslonio na prozorski okvir i u sebi progutao neki ei izraz. - Evo ispisa iz analizatora krvi - Jameson je prouio fascikl. - Mogu li vidjeti, molim? - pribliio im se i Ivanov. - Jasno. - Tait je otvorio metalni fascikl i drao ga tako da su svi mogli vidjeti. Ivanov jo nikad nije imao posla s kompjutoriziranim analizatorom krvi, pa mu je trebalo nekoliko sekundi da se snae. - Ovo nije dobro. - Nimalo - sloio se Tait. - Morat emo otro navaliti na tu upalu plua - rekao je Jameson. Kod ovog momka isuvie stvari sad ve nije kako treba. Ako se upala plua zbilja razmae... - zatresao je glavom. - Keflin? - Tait je zapitao. - Aha. - Jameson je izvukao boicu iz depa. - Koliko god bude mogao podnijeti. Mislim da je imao ve lagani poetak upale prije no to se naao u vodi; vi u Rusiji uglavnom koristite penicilin, zar ne? Jameson je pogledao Ivanova. - Tono. to je keflin? - Vrlo jaki, sintetski antibiotik, koji vrlo dobro djeluje i kod rezistentnih sluajeva.

272

- Dajte mu ga odmah, Jamie - naloio je Tait. Jameson je obiao oko ugla i uao u sobu. Utrcao je antibiotik u bocu s infuzijom koja je visila iznad kreveta. - Tako je mlad - primijetio je Ivanov. - On od poetka lijei naeg ovjeka? - Zove se Albert Jameson. Zovemo ga Jamie. Ima dvadeset devet godina, diplomirao je na Harvardu kao trei u generaciji i sve od tada je ovdje kod nas. Specijalizirao je internu medicinu i virusologiju. Jedan je od najboljih lijenika koje sam upoznao. - Tait iznenada shvati kako se nelagodno osjea s tim Rusima. Po obrazovanju i tokom mnogih godina mornarike slube nauio je da su ti ljudi neprijatelji. To nije bilo vano. Pred mnogo godina poloio je zakletvu da e prema svim pacijentima postupati jednako, bez obzira na vanjske okolnosti. Bi li mu oni to vjerovali, ili misle da bi mogao njihova ovjeka pustiti da umre samo zato to je Rus? - Gospodo, elim da shvatite jedno: vaeg ovjeka njegujemo najbolje to moemo. Nita ne prikrivamo. Ako postoji nain da vam ga vratimo ivoga, mi emo ga pronai. Ali, nita ne mogu obeati. Sovjetima je to bilo jasno. Dok su ekali na instrukcije iz Moskve, Pekin je provjerio Taita i otkrio da je, premda vjerski fanatik, vrlo djelotvoran i astan lijenik, jedan od najboljih u dravnoj slubi. - Je li neto rekao? - upitao je Pekin, kao usput. - Nije, otkako sam ja ovdje. Jamie je rekao da je odmah nakon to su ga poeli utopljavati bio napola pri svijesti i da je brbljao nekoliko minuta. Naravno, to smo snimili i dali posluati jednom oficiru koji govori ruski. Neto o djevojci smeih oiju, nema ba puno smisla. To mu je vjerojatno djevojka - zgodan je momak i vjerojatno ima curu kod kue. Ali, govor mu je bio potpuno nepovezan. Pacijent u njegovom stanju nema pojma to se s njim zbiva. - Moemo li uti snimku? - rekao je Penik. - Naravno. Poslat emo vam je.

273

Jameson je doao iza ugla. - Evo. Gram keflina svakih est sati. Nadajmo se da e djelovati. - to mu je s rukama i nogama? - zapitao je Smirnov. Kapetan je znao neto o smrzotinama. - S tim se jo nismo ni pozabavili - odvratio je Jameson. - Stavili smo pamuk oko prstiju da sprijeimo maceraciju. Ako preivi slijedeih nekoliko dana, imat emo mjehurie i malo gubitka tkiva, no to nam je najmanji problem. Znate li vi momci njegovo ime? - Pekin je bljesnuo oima. - Nije imao nikakve ploice za identifikaciju kad je stigao. Na odjei nije bilo imena broda. Bez novanika, bez dokumenata, ak bez i jedne pare u depu. To nije bilo vano za njegovo poetno lijeenje, ali bi meni bilo drae kad bih mogao dobiti njegov zdravstveni karton. Bilo bi dobro znati je li imao neke alergije ili neke druge vee bolesti. Ne bismo htjeli da zavri u oku od alergine reakcije zbog upotrebe odreenih lijekova. - to je imao na sebi? - zapitao je Smirnov. - Gumeni hidrokombinezon - odvratio je Jameson. - Momci koji su ga nali, ostavili su ga, hvala bogu, u njemu. Izrezao sam ga kad je primljen. Ispod toga je bila koulja, hlae, maramica. Zar vai momci ne nose identifikacijske ploice? - Da - odvratio je Smirnov. - Kako ste ga pronali? - Kako sam uo, pukim sluajem. Helikopter s fregate je patrolirao i spazio ga u vodi. Nisu imali nikakve spasilake opre- me, pa su bojom oznaili mjesto i vratili se na brod. Notromo se dobrovoljno javio da e ga ii spasiti. Utovarili su njega i splav za spaavanje u helikopter i odletjeli natrag, dok je fregata pojurila prema jugu. Notromo je izbacio splav i skoio za njom - i pao ravno na splav. Nije imao sree. Slomio je obje noge, ali je smjestio vaeg mornara na splav. Brod ih je pokupio sat kasnije, pa su obojica ravno dovedeni ovamo. - Kako je va ovjek?

274

- Bit e dobro. Lijeva mu noga nije loe, no desna goljenica mu se rasprsla - nastavio je Jameson. - Oporavit e se za par mjeseci. Premda, neko vrijeme ba nee biti za ples. Rusi su mislili da su Amerikanci namjerno uklonili identifikacijsku oznaku s njihova ovjeka. Jameson i Tait su sumnjali da se mornar rijeio ploica, jer je moda mislio prebjei. Na vratu mu se vidio crveni trag koji je ukazivao na nasilno skidanje. - Ako je doputeno - ree Smirnov - volio bih vidjeti vaeg ovjeka, da mu zahvalim. - Samo izvolite, kapetane - Tait je kimnuo. - Vrlo ljubazno od vas. - Mora da je hrabar ovjek. - Mornar je radio svoj posao. I vai bi ljudi uinili isto. - Tait se upitao je li to istina. - Razlikujemo se, gospodo, ali moru to nije vano. More - no da, ono nas pokuava ubiti bez obzira koju zastavu nosili. Pekin je zurio kroz staklo, pokuavajui nazrijeti pacijentovo lice. - Moemo li vidjeti njegovu odjeu i osobne stvari? - zapitao je. - Naravno, ali neete puno saznati. On je kuhar. Samo to znamo. - Kuhar? - Pekin se okrenuo. - Oficir koji je presluavao traku - oito je bio obavjetajni oficir, je li tako? Pogledao je broj na njegovoj koulji i rekao da je kuhar. Troznamenkasti broj je ukazivao da je pacijent bio dan luke smjene i da mu je borbena stanica bila kontrola oteenja. Jameson se pitao zato Rusi sve svoje regrutirane mornare oznaavaju brojevima. Da bi im ograniili slobodno kretanje? - Doktore Ivanov, elite li se ukljuiti u nau lijeniku ekipu zapitao je Tait. - Je li to doputeno? - Jeste. - Kad e biti puten? - htio je znati Pekin. - Kad emo moi razgovarati s njim?

275

- Puten? - prasnuo je Jameson. - Gospodine, samo u lijesu e moi izai odavde za manje od mjesec dana. A to se tie svjesnog stanja, to se moe samo pretpostavljati. Imajte na umu da je taj momak zaista vrlo bolestan. - Ali, moramo govoriti s njim! - protestirao je agent KGB-a. Tait je dobro pogledao tog ovjeka. - Gospodine Pekin, razumijem vau elju da porazgovarate s vaim ovjekom - ali on je sada moj pacijent. Ne mislimo uiniti nita, ponavljani nita to bi moglo omesti propisani tretman i oporavak. Nareeno mi je da doletim ovamo i preuzmem sluaj. Rekoe mi da su to zapovijedi iz Bijele kue. Dobro. Doktori Jameson i Ivanov e mi pomagati, no od sada ja preuzimam odgovornost za pacijenta, pa se moram pobrinuti da ode iz ove bolnice iv i zdrav. Sve ostalo je zanemarivo u usporedbi s tim. Svi e biti ljubazni prema vama. No sada ja ovdje donosim propise. - Tait je zastao. Diplomacija mu ba nije bila jaa strana. - I da znate, to se mene tie, moete ovdje sjediti na smjenu. Ali morate potivati pravila. To znai da se odete izribati, presvui u sterilnu odjeu i da slijedite uputstva deurne sestre. Je li to poteno? Pekin je kimnuo. Ameriki lijenici misle za sebe da su bogovi, rekao je u sebi. Zauzet kontrolom ispisa analize krvi, Jameson nije sluao propovijed. - Moete li nam, gospodo, rei na kojoj je vrsti podmornice bio? - Ne - smjesta je odgovorio Pekin. - Zato pitate, Jamie? - Pad bijelih zrnaca i neki drugi pokazatelji tipini su za izloenost radijaciji. Veina simptoma mogla bi biti kamuflirana hipotermijom. Jameson je ozbiljno pogledao Sovjete. - Gospodo, to moramo znati, je li bio na nuklearnoj podmornici? - Da - odgovorio je Smirnov. - Bio je na podmornici na nuklearni pogon.

276

- Jamie, odnesite mu odjeu na radiologiju. Neka provjere gumbe, patentni zatvara, sve to je metalno, da ustanove kontaminaciju. - U redu. - Jameson je pohitao skupiti pacijentove stvari. Tait se pitao kakvi su ljudi ti Rusi. Momak je morao doi s atomske podmornice, zar ne? Zato mu to odmah nisu rekli? Zar nisu htjeli da se oporavi? Pekin je razmiljao to sve ovo znai. Zar nisu znali da je morao doi s nuklearne podmornice? Naravno - pokuali su nasamariti Smirnova da izbrblja da je ovjek sa strateke podmornice. Sada pokuavaju zamagliti cijelu stvar s tom kontaminacijom. Pacijentu nee nakoditi, a moe zbuniti klasnog neprijatelja. Lukavo. Uvijek je mislio da su Amerikanci lukavi. A za sat vremena treba javiti ambasadi - javiti to? Kako da sazna tko je taj prokleti mornar?

Brodogradilite Norfolk Podmornica USS Ethan Allen je bila na kraju puta. U slubu je ula 1961; sluila je svojim posadama i dojnovini preko dvadeset godina nosei podmornike balistike rakete Polaris u bezbrojnim patrolama po mranim morskim dubinama. Sad je ve bila punoljetna, a to je za podmornicu bila velika starost. Silosi za rakete su joj bili naplavljeni balastom i zapeaeni ve nekoliko mjeseci. O njoj se brinula privremena posada za odravanje, dok inovnici u Pentagonu ne rasprave o njenoj budunosti. Govorilo se o kompliciranom sistemu krstareih raketa koji bi je pretvorio u podmornicu s navoenim raketama, neto poput ruskih Oscara. No to je ocijenjeno kao preskupo. Ethan Allen je imao tehnologiju koja je zaostajala cijelu jednu generaciju. I njegov reaktor S - 5W je ve dao svoje. Nuklearna radijacija je izbombardirala njegovu metalnu posudu i unutranje postrojenje mnogim milijardama neutrona. Nedavna ispitivanja probnih

277

traka su otkrila da su se vremenom osnovna svojstva kovine promijenila i da je postala opasno krta. Cijeli se sistem mogao koristiti jo najvie tri godine. Novi reaktor bio bi preskup. Starost je Ethanu Allenu zapeatila sudbinu. Posadu za odravanje su sainjavali neki lanovi njene posljednje operativne momadi, uglavnom postariji podmorniari koji su se ve veselili mirovini, pomijeani s klincima koje je trebalo poduiti vjetini spretnog remonta. Ethan Allen je jo uvijek mogao posluiti kao kola, osobito kola za mehaniare, budui da mu je toliko toga trebalo popraviti. Rano tog jutra na podmornicu se popeo admiral Gallery. efovima se to uinilo osobito loim znakom. Pred mnogo godina to mu je bila prva komanda, a izgleda da admirali uvijek posjete svoju prvu komandu ba pred njen odlazak u rezalite. Prepoznao je neke starije podoficire - takozvane efove - i zapitao ih ima li jo snage u staroj curi. Ovi su odvratili da ima. Brod je svojoj posadi bio vie od obinog stroja. Svaki od stotinu brodova koje su gradili isti ljudi, u istom brodogradilitu, po istim nacrtima, imat e svoje vlastite karakteristike - veina e od njih biti loe, ali kad se posada na to navikne, govorit e o njima sa simpatijom, osobito u sjeanju. Admiral se proetao itavom duinom trupa Ethana Allena, zastavi da poloi kvrgave, kostobolne ruke na periskop kojeg je upotrebljavao da se uvjeri da postoji svijet izvan elinog trupa, da planira rijetke "napade" na brod koji je lovio njegovu podmornicu - ili na usputni tanker, radi vjebe. Tri godine je zapovijedao Ethanom Allenom; to su bile dobre godine, rekao je u sebi, mnogo bolje nego ove, provedene za stolom uz mnotvo praznih pomonika koji trkaraju unaokolo. To je bila stara mornarika igra: gore ili van. Ba kad ima neto u emu si dobar, neto to zbilja voli - to nestane. Sve je, dodue, imalo izvjesnog organizacijskog smisla. Trebalo je napraviti mjesta za mlade koji dolaze, ali boe, kad bi bar opet bio mlad i dobio komandu nad jednom od onih novih, s

278

kojima bi se mogao provozati barem nekoliko sati s doputenjem onog starog, mravog mulca iz Norfolka. Ovaj e brod biti u redu, znao je Gallery. Ba kako treba. Nije to ba bio kraj kakav bi poelio za svoj borbeni brod, ali kad se malo bolje razmisli, borbeni brodovi su vrlo rijetko zavravali dostojanstveno. Nelsonov Victotj, Constitution u bostonskoj luci - oni su uivali asni tretman. Veina je ratnih brodova, meutim, potonula kao probuena meta, ili bila izrezana u ilete. Ethan Allen e umrijeti s odreenim razlogom. Dodue, ludim razlogom, dovoljno ludim da bi mogao upaliti, rekao je u sebi dok se vraao u glavni tab COMSUBLANT-a. Dva sata kasnije, kod doka u kojem je leao uspavani Ethan Allen, zaustavio se jedan kamion. Deurni podoficir na palubi je zamijetio da kamion pripada Mornarikoj zranoj bazi Oceana. udno, pomislio je. Jo udnije, oficir koji je izaao iz njega nije nosio ni delfine ni krila. Prvo je pozdravio deurnog podoficira, a onda i efa koji je rukovodio palubom dok su dva preostala oficira s Ethana Allena nadgledavali popravke u strojarnici. Oficir iz mornariko-zrane baze se dogovorio s momcima da kroz palubne otvore unesu u podmornicu etiri objekta koji su oblikom podsjeali na metak. Bili su veliki i jedva su proli kroz otvore za torpeda i utovar kapsula, pa ih nije bilo lako smjestiti. Zatim su doli plastini nosai u koje su ih smjestili i uvrstili metalnim trakama. Izgledali su kao bombe, pomislio je glavni elektriar, dok su ih mladi ljudi s mukom prenaali. Ali nisu mogle biti bombe: predmeti su bili prelagani, oito izraeni od obinog lima. Sat kasnije stigao je kamion natovaren tankom s komprimiranim plinom. Iz podmornice su svi morali izai, a zatim je paljivo prozraena. Potom su neka trojica natakli cijevi na svaki od ona etiri objekta. Kad su bili gotovi, trup je opet bio prozraen, a pored svakog objekta su sada ostavili i plinske detektore. Posada je nakon toga uoila da sy njihov i susjedni dok

279

zaposjeli naoruani marinci, tako da nitko nije mogao prii i vidjeti to se zbiva s Ethanom Alenom. Kad je ukrcavanje, odnosno punjenje bilo gotovo, ef se spustio da paljivije pregleda metalne ahure. Prepisao je na ceduljicu kraticu ispisanu ablonom: PPB76A/J13. Najstariji je podoficir zavirio u katalog s kraticama i nije mu se dopalo ono to je otkrio - Pave Pat Blue 76. Pave Pat Blue 76 je bila bomba, a na Ethan Allenu su sada bile takve etiri. Posada se sloila da osim raketnih bojevih glava koje su neko imali na brodu, ovdje nije bilo nieg opasnijeg, a kamoli zloslutnijeg. Uskoro potom je stigao i sam Gallery i ponaosob porazgovarao sa svakim starijim lanom posade. Oni mladi su bili poslani sa svojim stvarima na obalu, uz upozorenje da nisu ni vidjeli ni uli, ni na bilo koji drugi nain primijetili bilo to neobino na Ethenu Allenu. Brod e biti potopljen na moru. To je bilo sve. Radi se o nekoj politikoj odluci u Washingtonu - a ako to nekome kaete, odmah ponite razmiljati o dvadesetogodinjem ljetovanju iza bodljikave ice, kako se izrazio jedan lan posade. Zahvaljujui Vincentu Galleryju svi su stari lanovi posade ostali na brodu. Djelomice radi mogunosti da se posljednji put provozaju sa starom curom, mogunosti da kau zbogom starom prijatelju. No uglavnom su ostali jer je Gallery rekao da je to vano, a starci su se sjetili da se mogu pouzdati u njegovu rije. Oficiri su se pojavili u sumrak. Najnii inom medu njima je porunik bojnog broda. Dva kapetana bojnog broda s etiri trake brinut e se za reaktor, zajedno s tri starija podoficira. Slijedea dvojica s etiri trake e biti zadueni za navigaciju, a dva kapetana korvete za elektroniku. Ostali e se rasporediti na razne specijalizirane dunosti, neophodne za rad tako sloene borbene jedinice.

280

Budui da ih sveukupno nije bilo ni etvrtina od normalnog broja ljudi, sve je to izazvalo razliite komentare starih podoficira, koji nisu bili sigurni koliko ti oficiri imaju iskustva. Tako je ef s nevjericom spoznao da e jedan oficir biti na hidroplanima. Kad je to ispriao glavnom elektriaru, ovaj se nije ni osvrnuo. Napokon, rekao je, brod treba znati voziti, a oficiri to rade jedino u koli. Nakon toga se samo etkaju i nastoje izgledati to vaniji. To je istina, sloio se ef, ali kako e onda sve to ispasti? Ako bude problema, odluio je elektriar, oni e uzeti stvari u svoje ruke - emu i slue podoficiri nego da tite oficire od moguih greaka? Nakon toga su se prijateljski porjekali tko e od njih dvojice preuzeti komandu nad brodom. Obojica su imala gotovo jednako iskustvo i isti podmorniki sta. USS Ethan Allen je isplovio posljednji put u 23:45 sati. U odlasku s doka nije mu pomogao ni jedan remorker. Komandant ga je tiho odmaknuo od pristanita tako vjetim komandama strojarskom odjelu, da je ef ostao zadivljen. Bio je s tim komandantom i prije, na Skipjacku - Willu Rogersu. - Ni remorkera, ni nita - kasnije je izvijestio svoga "cimera". - Stari zna te stvari. - Za sat vremena su proli pored Virginia Capes i bili spremni za zaronjavanje. Deset minuta kasnije su iezli s povrine. Mala posada sainjena od oficira i podoficira zauzela je kurs jedanjedan-nula i napregnula sve svoje snage da tako malobrojna izvri sve rutinske radnje vozei staru podmornicu. Ethan Allen im je uzvratio kao pravi ampion, s dvanaest vorova, dok mu se stara mainerija jedva ula.

281

A-10 Thunderbolt Ovo je bilo mnogo uzbudljivije nego voziti DC 9. Major Andy Richardson je na njemu imao preko deset tisua sati, a samo oko est stotina na ovom jurinom lovcu A-10 Thunderbolt II, ali je od ta dva dvomotorca preferirao ovaj manji. Richardson je pripadao 175. taktikoj lovakoj grupi iz merilendske Zrane nacionalne garde. Njegova je eskadrila inae polijevala s malog vojnog aerodroma istono od Baltimorea. No pred dva dana, kad su ih bili aktivirali, 175-ta i est drugih rezervnih zranih grupa Nacionalne garde su se okupile u ve aktiviranoj bazi Strateke zrane komande pri zranoj bazi Loring u Maineu. Poletjeli su u pono, a pred pola sata su u letu napunili rezervoare, tisuu milja dalje, nad Sjevernim Atlantikom. Sada je Richardson u grupi od etiri lovca brisao trideset metara iznad crne povrine mora s etiristo vorova na sat. Stotinu milja iza etiri lovca letjelo je devedeset aviona na deset tisua metara, to je Sovjetima vrlo lako moglo izgledati kao poetni napad, odmjerena napadaka misija naoruanih taktikih lovaca. To je bilo upravo to - ali i varka. Pravi zadatak je imala ova niska etverolana grupa. Richardson je volio A-10. Ljudi koji su na njemu letjeli zvali su ga s nekom podrugljivom simpatijom Bradaviasta svinja, ili samo Svinja. Gotovo svi taktiki avioni imali su vrlo lijepe linije u skladu s borbenim zahtjevima za brzinom i okretnou. Ali ne i Svinja - to je bila moda najrunija letjelica ikada napravljena za ameriko ratno zrakoplovstvo. Dva motora-blizanca s turbo-ventilatorima visili su kao zaboravljeni na repnom kormilu, poput nekog zaostatka iz tridesetih godina. Krila kao od neotesane daske nisu bila aerodinamina, ve su po sredini bila svinuta da bi se smjestio nespretni stajni trap. Donja strana krila bila

282

je izvedena s mnogo usadnih vijaka, da bi se moglo nositi naoruanje, a trup aviona je bio konstruiran oko osnovnog orua, GAU--8, tridesetmilimetarskog rotirajueg topa, posebno smiljenog za unitavanje sovjetskih tenkova. Za ovaj noni zadatak Richardsonova grupa se do vrha nakrcala probojnim zrnima s uranom za svoje Avenger topove, uz par Rockeye kanistera s kazetnim bombama, dodatnim protutenkovskim orujem. Tono ispod okosnice nalazila se LANTIRN* gondola; svi ostali nosai naoruanja, osim jednog, bili su zauzeti rezervoarima goriva. Stosedamdeset peta je bila prva eskadrila Nacionalne garde koja je dobila LANTIRN. To je bio mali komplet elektronskih i optikih sistema koji su Svinji omoguavali da vidi nou dok leti na minimalnoj visini u potrazi za ciljevima. Sistem je na pilotovu vjetrobranu projicirao tzv. "head-up" displej, ili skraeno HUD, pretvarajui no u dan i tako smanjujui opasnosti ovog zadatka. Pored svake LANTIRN gondole nalazio se jedan manji objekt koji je, za razliku od Rockeyea i topovske municije, valjalo veeras upotrijebiti. Richardsona nije smetala - zapravo mu je prijala - opasnost zadatka. Dvojica od trojice njegovih drugova bili su piloti putnikih aviona, a trei je bio opraiva usjeva - sve iskusni ljudi s puno prakse u taktici niskog leta. A zadatak im je bio dobar. Jedan mornariki oficir im je o njemu govorio itav sat. Ili su u posjete sovjetskoj mornarici. Richardson je proitao u novinama da Rusi neto smjeraju, ali ga je zapanjila njihova drskost kada je na sastanku uo da im se flota tako izazovno pribliila amerikoj obali. Razbjesnio se uvi da je prethodnog dana jedan od onih njihovih malih, dronjavih dnevnih lovaca s leda napucao mornarikog Tomcata, zamalo ubivi oficiraletaa.

* LANTIRN, (kratica od Lowaltitude navigation and fargeting infrared for night) sistem za navigaciju u niskom letu i infracrveno nono gaanje (prim. prev.)

283

Pitao se zato mornarici nisu pruili priliku da im uzvrati. Veina Saratoginih zranih snaga mogla se vidjeti na betonskim pistama Loringa, poredana pored mnogih B 52, A6E Intrudera i F-18 Horneta s kompletima naoruanja samo nekoliko metara od aparata Pretpostavljao je da je njegov zadatak samo prvi in, onaj delikatniji dio. Dok su oi Sovjeta prikovane na glavne snage koje e lebdjeti na rubu dometa njihovih SAM-ova, njih etvorica e se provui ispod radarskog pokrivaa sve do admiralskog broda, nuklearne bojne krstarice Kirov. Da bi im predali poruku. Bilo je iznenaujue da su za takav zadatak odabrali rezerviste iz Nacionalne garde. Gotovo tisuu taktikih letjelica bilo je sada mobilizirano du Istone obale, a gotovo treinom su upravljali razliiti rezervisti; Richardson je zakljuio da je i to dio poruke. Vrlo teku taktiku operaciju izvode rezervni letai iz druge linije, dok regularne eskadrile ekaju spremne na pistama Loringa, McGuirea, Dovera i Paesea, te nekoliko drugih baza od Virginije do Mainea, napunjene gorivom, s uputstvima, spremne. Gotovo tisuu zrakoplova! Richardson se nasmijeio. Za sve njih nee biti dovoljno ciljeva. - Brani voda, ovdje Straar Delta. Cilj u pravcu nula-etiri-osam, udaljenost pedeset milja. Kurs cilja jedan-osam-pet, brzina dvadeset. Richardson nije potvrdio poruku preko tajnog radio-kanala. Let je bio pod EMCON-om. Bilo koji elektronski signal je mogao uzbuniti Ruse. ak i njegov nianski radar je bio iskljuen, a radili su samo pasivni infracrveni i posebno osjetljivi televizijski senzori. Brzo je pogledao lijevo i desno. Drugorazredni piloti, malo sutra! Svaki je ovjek u ovoj grupi imao barem etiri tisue sati, vie nego to e veina pravih pilota ikada imati, vie od veine astronauta, a avione su im odravali ljudi koji su se time bavili iz ljubavi. Zbog svega toga je njegova eskadrila imala

284

avione u boljem stanju nego bilo koja regularna eskadrila i manje nezgoda od onih balavih drkadija koji su letjeli na Bradaviastim u Engleskoj i Koreji. I sada e Rujanima pokazati. Nasmijeio se. Ovo je sigurno bolje od svakodnevnog leta s DC-9 iz Washingtona za Providence i Hartford i natrag za US Air! Richardson, koji je bio vojni pilot na lovcu, napustio je vojnu slubu pred osam godina radi vee zarade i zamamnijeg ivota pilota putnike aviokompanije. Propustio je Vijetnam, a pilotiranje putnikim avionom nije zahtijevalo ovakvu vjetinu; nedostajao mu je onaj huk iznad vrhova drvea. Koliko mu je bilo poznato, Svinja dosad nije bila upotrijebljena za mornarike zadatke - i to je bio dio poruke. Ne bi ga udilo da se i tu iskae. Njena protutenkovska municija bila bi djelotvorna protiv brodova. Topovske granate i Rockeve kazetne bombe su bile zamiljene da raznesu oklopljene tenkove, pa nije ni sumnjao u tetu koju bi nanijele slabo oklopljenim ratnim brodovima. teta to sve ovo nije pravo. Ve bi bilo vrijeme da netko Ivana naui pameti. Radarsko senzorsko svjetlo je zatreptalo na prijemniku za opasnost; radar na S-pojasu, vjerojatno povrinski usmjeren, i jo nedovoljno jak za povratni signal. Sovjeti nisu imali radarsku kontrolnu slubu u zraku, a radarski ureaji na brodovima bili su ogranieni zemljinom zakrivljenou. Zraka mu je bila tono iznad glave; primao je njen neotri rub. Izbjegli bi detekciju jo bolje kad bi se spustili na petnaest metara umjesto da lete na trideset, no zapovijed je bila da se ne sputaju nie. - Grupa Brani, ovdje Straar Delta. Ratrkaj se, uvuci glavu naredio je AWACS. A-10-ke su se razdvojile iz guste formacije od samo nekoliko metara razmaka u razvuenu napadaku formaciju s po nekoliko milja udaljenosti izmeu aviona. Nareenje je bilo da se ratrkaju na prostoru od trideset milja. Oko etiri minute. Richardson je provjerio

285

svoj digitalni sat; grupa Brani je bila tona. Iza njih, Phantomi i Corsairi u glavnoj grupi e se sada okrenuti prema Sovjetima, samo da im skrenu panju. Trebao bi ih uskoro vidjeti ... HUD je pokazao male izboine na projiciranom obzoru - razarae. Oficir koji im je prenio zadatak, pokazao im je siluete i fotografije ratnih brodova. Biiip! Biiip! zapitao je njegov alarmni prijemnik. Radar na X-pojasu za navoenje raketa upravo je proao iznad njegova aviona i izgubio ga, pa je sada pokuavao iznova uspostaviti kontakt. Richardson je ukljuio svoje ECM sisteme za ometanje. Razarai su sada bili udaljeni samo pet milja. etrdeset sekundi. Samo ostanite gluhi, drugovi dragi, pomislio je. Poeo je ustro manevrirati avionom, skaui gore-dolje, lijevo-desno bez nekog posebnog sistema. Sve je to bila samo igra, ali Ivan ba nee imati lagan posao. Da je ovo pravi napad njegove bi se Svinje privukle iza roja proturadarskih projektila, a pra- tila bi ih letjelica zvana Divlja Lasica, radi zavaravanja i unitenja sovjetskih kontrolnih raketnih sistema. Sad se sve odvijalo vrlo brzo. Razara mu se isprijeio na kursu, pa je malo nagnuo kormilo i zaobiao ga oko etiristo metara. Jo dvije milje do Kirova - osamnaest sekundi. Sistem HUD je uobliavao vrlo jasnu sliku. Piramidalna struktura nosive reetke radara Kirova mu je ispunila cijeli vjetrobran. Vidio je signalna svjetla kako trepu posvuda oko bojne krstarice. Richardson je skrenuo udesno. Trebao je proi trista metara od broda, ni dalje ni blie. Njegova e Svinja proiati ispred pramca, a ostale sa strane i iza krme. Nije se htio isuvie pribliavati. Major se uvjerio da su kontrole bombi i topa u sigurnosnom poloaju. Nije smio nita prepustiti sluaju. No da je ovo bio pravi napad, sad bi povukao obara svoga topa i niz probojnih zrna bi se zario u laki oklop prednjih Kirovljevih raketnih spremita, a SAM i krstaree rakete bi eksplodirale u golemoj plamenoj lopti, cijepajui brod poput listova papira.

286

Na petsto metara kapetan je rukom krenuo da naotri vatroj metnu gondolu, privrenu pored LANTIRN-a. Pritisnuo je dugme i izbacio desetak upaljenih snano-goreih magnezijskih baklji na padobranu. Sva etiri aviona iz grupe Brani su to uinila istovremeno. Odjednom se Kirov naao kao u nekoj kutiji od svijetloplavog magnezijskog svjetla. Jichardson je povukao palicu, naglo se propevi uvis pored krstarice. Opinilo ga je bljetavo svjetlo, ali je zamijetio i skladne linije sovjetskog ratnog broda koji se ljuljao na nemirnom moru, i ljude koji su se poput mrava rastrali po palubi. Da smo bili ozbiljni, bili biste mrtvi - jeste- li shvatili poruku? Richardson je palcem pritisnuo gumb radija. - Brani voa, Straaru Delta - rekao je jasno. - Robin Hood, ponavljam, Robin Hood. Brani grupa, ovdje voa, svrstajte se iza mene. Idemo kui! - Grupa Brani, ovdje Straar Delta. Izvanredno! - javio se kontrolor. - Primite do znanja da Kijev ima dva Forgera u zraku, trideset milja istono, idu prema vama. Morat e se uspuhati da vas stignu. Bit emo u vezi. Gotovo. Richardson je brzo preraunavao u glavi. Vjerojatno ih nee uhvatiti, no ako i budu, dvanaest Phantoma iz 107. lovako-presretake grupe samo na to i eka. - Ti boga, vodo! - Brani 4, opraiva usjeva, gizdavo mu se privukao u vidokrug. - Jesi li vidio one hrenovke kako bulje u nas? Bog te maz'o, al smo im napunili gae! - Obratite panju na Forgere - upozorio je Richardson, naceren od uha do uha ispod maske za kisik. Drugopozivni letai, ma nemoj! - Samo neka dou - odvratio je Brani 4. - Neka mi se smo priblie, bit e im to zadnja greka u ivotu! - etiri je po Richardsonovu miljenju bio malo preagresivan, ali je zbilja umio baratati svojom Svinjom. - Grupa Brani, ovdje Straar Delta. Forgeri su okrenuli natrag. Put vam je ist. Gotovo.

287

- Primljeno. Gotovo. Dobro, grupo, put pod noge i kui. Mislim da smo za ovaj mjesec zaradili plau. - Richardson se jo jednom uvjerio da je na otvorenoj frekvenciji. - Dame i gospodo, govori vam kapetan Nerast Bicko - rekao je, oponaajui slubenu najavu iz putnikog leta, to je postao uobiajeni tos u 175. eskadrili. - Nadam se da ste ugodno letjeli s nama i zahvaljujem u ime Svinjskog aerotransporta. Kirov Na Kirovu, admiral Stralbo je potrao iz borbeno-informacijske centrale na zapovjedniki most, ali je zakasnio. Prije nekoliko trenutaka su na vanjskom ekranu uoili niskoletee napadae. Baene baklje su ve bile iza krstarice, a neke su gorjele u moru. Vidio je da je palubna posada potresena. - ezdeset do sedamdeset sekundi prije no to su bili nad nama, drue admirale - raportirao je komandant admiralskog broda - pratili smo visinsku napadaku grupaciju, a ova etiri - mislim da su etiri su dojurila ispod nae radarske zatite. Usprkos njihovu ometanju, dvojicu smo uhvatili kao cilj i njih bi oborili raketama. Stralbo se namrtio. To nije nimalo utjeno. Da je ovo bio pravi napad, Kirovbi bio u najmanju ruku teko oteen. Amerikanci bi vrlo rado rtvovali dva lovca za nuklearnu krstaricu. Ako svi amerii avioni napadaju ovako... - Fantastina je ta amerika arogancija! - opsovao je flotni zampolit. - Bilo je glupo to smo ih provocirali, trpko je primijetio Stralbo. Znao sam da e se ovo dogoditi, samo sam oekivao da e doi s Kennedya. - Ono je bila zabuna pilota - odvratio je politiki oficir. - Istina, Vasiliij, ovo nije greka! Upravo su nam poruili da oni imaju preko pet stotina lovaca koji ekaju da se stute na nas sa zapada. A u meuvremenu, Kennedy nas vreba s istoka poput bijesna vuka. Nismo ba u zavidnoj situaciji.

288

- Amerikanci se nee prenagliti. - Jesi li siguran u to, drue politiki oficiru? Siguran si? to ako i jedan od njihovih pilota napravi "greku"? I potopi jednog od naih razaraa? I to ako se ameriki Predsjednik ispria preko direktne linije s Moskvom prije nego to mi uspijemo podnijeti izvjetaj? Kunu se da je to bio nesretan sluaj i obeavaju da e kazniti glupog pilota - to onda? Misli li da su imperijalisti predvidivi kad su tako blizu vlastitoj obali? Ja ne mislim. Rekao bih da samo ekaju i najmanji izgovor da udare po nama. Doi u moju kabinu. Moramo to razmotriti. Obojica su krenula prema krmi. Stralbova kabina je bila spartanski jednostavna. Jedini ukras na zidu je bila slika Lenjina kako govori crveno-gardejcima. - Koji je na zadatak, Vasilij? - zapitao je Stralbo. - Da podravamo nae podmornice, pomaemo im u traenju ... - Tono. Na zadatak je podrka, a ne poduzimanje ofanzivnih operacija. Amerikanci nas ne ele ovdje. Objektivno, to mogu razumjeti. Sa svim naim projektilima, mi smo im ozbiljna prijetnja. - Ali nije nam zapovijeeno da im prijetimo. Zato bismo napali njihovu zemlju? - A, naravno, imperijalisti e shvatiti da smo mi miroljubivi socijalisti! Ma, daj, Vasilij, pa oni su nai neprijatelji! Jasno je da nam ne vjeruju. Jasno je da nas ele napasti, samo da im damo povoda. Ve se petljaju u nau potragu, pretvarajui se da nam pomau. Ne ele nas ovdje - i ako dopustimo da nas isprovociraju svojim agresivnim akcijama, past emo ravno u pripremljenu zamku. - Admiral se zagledao u stol. - No, dakle, to emo promijeniti. Zapovjedi! u floti da obustavi sve radnje koje bi mogle djelovati iole agresivno. Prekinut emo sve zrane operacije osim normalnog lokalnog patroliranja. Neemo uznemiravati njihove plovne jedinice. Upotrebljavaemo samo normalne navigacijske radare.

289

- I? - Zatomit emo svoj ponos i biti krotki kao janjad. Neemo se uope osvrtati na njihove provokacije. - Neki e to nazvati kukavilukom, drue admirale - upozorio je zampolit. Stralbo je to oekivao. - Vasilij, zar ti nije jasno? Pretvarajui se da nas napadaju, oni nas zapravo nasamaruju. Prisiljavaju nas da aktiviramo najnovije i najtajnije obrambene sisteme da bi mogli prikupljati podatke o naim radarima i sistemima upravljanja vatrom. Ispituju performanse naih lovaca i helikoptera, manevarsku sposobnost naih brodova i, iznad svega, nau komandu i kontrolu. Tome emo stati na kraj. Na primarni zadatak je previe vaan. Ako nas i dalje nastave provocirati, ponaat emo se kao da je naa misija zaista miroljubiva - a i jeste, to se njih tie - i izigravati nevine rtve. Neka oni ispadnu agresori. Ako nas nastave provocirati, promatrat emo njihovu taktiku, a nita im neemo pruiti zauzvrat. Ili bi moda vie volio da nas sprijee u izvrenju zadatka? Zampolit je neto promumljao. Ako ne uspiju obaviti zadatak, optuba za kukaviluk e biti zanemariva. A ako pronau odbjeglu podmornicu, bit e heroji bez obzira na sve drugo. Dallas Koliko je ve na dunosti, pitao se Jones. Mogao je to lako provjeriti pritiskom na dugme digitalnog sata, ali posluitelj sonara to nije uinio. Bilo bi isuvie depresivno. Ja i moja prokleta gubica! - Uhvatit emo vam ga. Moete se kladiti, malo sutra. Otkrio je podmornicu na udaljenosti od dvadeset milja, moda, jedva ju je uhvatio - a jebeni Atlantski ocean bio je irok tri tisue milja. Sad mu je trebalo vie od puke sree. Dobro, bio je dobio holivudsko tuiranje. Tuiranje na brodu koji je imao ograniene zalihe svjee vode obino bi znailo par ekundi

290

ovlaivanja, potom minuta sapunanja i na kraju jo nekoliko sekundi ispiranja sapunice. ovjek bi se oprao, ali ga to nije moglo zadovoljiti. Bilo je bolje nego nekada, znali su rei veterani. No tada su, esto bi odvraao Jones, mornari jo veslali - ili se vozili s diesel-strojevima i akumulatorima, to je dolazilo na isto. Holivudski tu je bilo neto o emu bi mornar poeo matati nakon par dana na moru. Ostavi vodu da tee, pusti dugi, neprekidni mlaz predivno tople vode. Komandant Mancuso bi za neke natprosjeno obavljene zadatke nagraivao ljude tim ulnim zadovoljstvom. Ljudi su imali neto opipljivo zbog ega se valjalo potruditi. ovjek na podmornici nije mogao potroiti dodatnu zaradu, a nije bilo ni ena ni piva. Stari filmovi su bili odlina zabava. Brodska knjinica nije bila loa kad bi ovjek naao vremena da probrlja po razbacanim knjigama. Dallas je imao i dva kompjutora Apple i dvadesetak programa zabavnih igara. Jones je bio prvak broda u Choplifteru i Zorku. Kompjutore su, naravno, koristili i za vjebanje, za praktine ispite i programirano uenje na to su troili veinu slobodnog vremena. Dallas se ukonaio na podruju istono od Grand Banks. Svaka podmornica koja bi prola Cestom broj jedan, morala je tu izai. Kretali su se s pet vorova i vukli za sobom BQR-15 tegljeni sonar. Hvatali su svakakve kontakte. Prvo je pola podmornica ruske mornarice projurilo velikom brzinom, a mnoge su slijedili ameriki brodovi. Jedna Alfa je protutnjala pored njih s preko etrdeset vorova, na udaljenosti manjoj od tri tisue metara. Bilo bi tako lako, pomislio je tada Jones. Alfa je dizala takvu buku da se mogla uti gotovo samo s uhom prislonjenim o trup, pa je morao stiati svoja pojaala do minimuma, da mu takva buka ne bi otetila ui. teta to nisu mogli pucati. Situacija je bila tako jednostavna, situacija za otvaranje vatre tako laka da ju je mogao izvesti klinac sa starinskim logaritamskim tablicama. Ta Alfa je bila kao odrezak ponuen na stolu. Zatim su u

291

trku stigli Victori, potom Charlieji i, kao zadnji. Novembri. Jones je sluao i povrinske brodove, vie prema zapadu, koji su vozili oko dvadeset vorova, uz svakojake zvukove dok su se probijali kroz valove. Bili su prilino daleko i nisu ga se ticali. Onaj odreeni, njihov cilj, traili su ve vie od dva dana, a Jones je u meuvremenu spavao samo usput, tek tu i tamo. No dobro, zbog toga sam i plaen, razmiljao je tmurno. Nije to bilo nita nepredvieno, dogaale su se takve stvari i ranije, ali e svejedno biti sretan kad sve zavri. Tegljeni sonar irokog otvora nalazio se na kraju tristametarskog kabla. Jones bi znao rei da slui za pecanje kitova. Osim to je to bila njihova najosjetljivija sonarska oprema, titila je Dallas i od uljeza koji bi ga mogli pratiti. Podmorniki sonar obino djeluje u svim pravcima, osim prema krmi - na podruju nazvanom unj tiine ili zbunjenosti. BQR-15 je to izmijenio. Jones je pomou njega uo razne stvari, podmornice i povrinske brodove stalno, a povremeno i niskoletee avione. Jednom, za vrijeme vjebe kod Floride uo je um pelikana koji je ronio, pa ga nije mogao identificirati sve dok kapetan nije podigao periskop i pogledao. Zatim su kod Bermuda naletjeli na par grbavih kitova u parenju i doivjeli vrlo impresivne zvukove. Jones je imao vlastitu kopiju te trake za upotrebu na plai: nekim enama je to bilo zanimljivo na pomalo udan nain. Nasmijeio se. Bilo je puno zvukova na povrini. Signalni procesori su veinu filtrirali, no svako malo bi ih Jones iskljuio sa svoga kanala i prekontrolirao izvorni zvuk da se uvjeri da ne filtriraju suvie. Strojevi su bili glupi; Jones se pitao da li bi SAPS pustio da se neki od tih anomalnih zvukova izgubi negdje unutar kompjutorskih ipova. To je bio problem s kompjutorima, zapravo problem programiranja: stroju bi rekao da uradi to i to, a nakon obavljenog posla ispalo bi neto drugo. Jones bi se esto zabavljao radei programe. Znao je nekoliko ljudi iz

292

koleda koji su programirali zabavne igre za kune kompjutore; jedan od njih je mlatio dobru lovu kod Sierra On-Line Systems... Opet mata, Jonesy, prekorio se. Nije bilo lako satima oslukivati nita. Bilo bi dobro da se posluiteljima sonara na dunosti dopusti da itaju, pomislio je. Ipak, nije lud da to predloi. Gospodin Thompson bi se moda i sloio, no komandant i svi vii oficiri su bili zastarjeli tipovi iz predreaktorske ere sa eljeznim pravilima: svaki instrument mora cijelo vrijeme motriti s apsolutnom koncentracijom. Jones to nije drao osobito mudrim. Posluitelji sonara su neto drugo. Prebrzo se istroe. Zato je Jones imao svoje muzike kazete i videoigre. U takvim se razonodama mogao zaboraviti, osobito u Choplifteru. ovjek mora imati neto, barem nakratko, zakljuio je, da ne poludi. A pone- kad bi dobro dolo i neto na dunosti. ak i vozai kamiona dakle, ne ba neka misaona rulja - imaju radio-prijemnike, kazetofone i sline stvari da se malo razdrmaju. A mornari na nuklearnoj podmornici koja kota barem milijardu... Jones se odjednom nagnuo naprijed i snano pritisnuo slualice o ui. Istrgnuo je neke stare papire iz svog bloka i na novoj stranici upisao vrijeme. Zatim je malo podesio neke gumbe na kontroli prijema, ve pri vrhu skale i opet iskljuio procesore. Od kakofonije povrinske buke skoro mu je pukla glava. Jones je to izdrao skoro cijelu minutu, a zatim ukljuio manuelne kontrole priguivanja da profiltrira one zvukove s najviim frekvencijama. Aha! Tu mi doi, rekao je u sebi. Moda me SAPS malo i zeza - jo je prerano rei. Kad se Jones po prvi put posluio ovom opremom, jo u koli za posluitelje sonara, progonila ga je strana elja da je pokae svome bratu, magistru elektrotehnike, koji je radio kao savjetnik u industriji ploa. Imao je ve jedanaest registriranih patenata. Oi bi mu iskoile da je mogao vidjeti Dallasovu opremu. Mornariki sistemi za digitalizaciju zvuka bili su mnogo godina ispred bilo koje komercijalne

293

tehnike. teta to su to sve vrlo strogo povjerljive stvari, kao uostalom i sve drugo na nuklearnoj podmornici... - Gospodine Thompson - Jones je rekao tiho, ne skreui pogled moete li pitati komandanta da li bismo moda mogli skrenuti malo na istok i usporiti za vor ili dva? - Kapetane! - Thompson je pourio do prolaza da prenese poruku. Za petnaest sekundi je zapovijeden novi kurs i date komande stroju. Mancuso je deset sekundi nakon toga bio kod sonara. Kapetan je ovo ekao. Bilo je oito da se onaj kontakt to su ga imali pred dva dana nije ponaao prema oekivanjima, nije slijedio rutu, ili nikad nije usporio. Komandant Mancuso je neto loe procijenio moda se zabunio i u kursu njihova tajanstvenog prijatelja? A to je znailo da se prijatelj ne dri rute? Jonesu je to ve odavno bilo jasno. Radi se o stratekoj podmornici. Kapetani stratekih podmornica se nikada ne ure. Jones je sjedio kao i obino, zgrbljen nad svojim stolom, s podignutom rukom, traei tiinu kad se tegljeni sonar naao tono u azimutu istok-zapad na kraju kabla, cigareta mu je neprimjeeno izgarala u pepeljari. Magnetofon je neprekidno sve snimao u sonarskoj sobi; trake su se mijenjale svaki sat i spremale za kasnije analize na kopnu. Bila je tu jo jedna aparatura ije su se snimke koristile na Dallasu radi preispitivanja kontakata. Pruio je ruku i ukljuio je, a onda se okrenuo prema kapetanu koji ga je promatrao. Jonesovo lice se razvuklo u tanki, umorni osmijeh. - Da - proaptao je. Mancuso je pokazao na zvunik. Jones je odmahnuo glavom. - Preslab je, kapetane. Jedva sam ga uhvatio. Ugrubo mislim da je na sjeveru, ali mi treba jo malo vremena. Mancuso je pogledao iglu koja je pokazivala intenzitet signala. Bila je gotovo na nuli. Svakih pedeset sekundi bi malo poskoila. Jones je bijesno zapisivao: "Prokleti SAPS filteri su mi pokrili dio ovoga!!! Trebamo pametnija pojaala i bolje rune kontrole filtera!" napisao je.

294

Mancuso je pomislio kako je ovo pomalo komino. Promatrao je Jonesa, ba kao to je promatrao svoju enu kad je raala Dominica; mjerio je periode otklona igle, kao to je mjerio intervale eninih trudova. Ali ovo je bilo mnogo uzbudljivije. Kad je svome ocu to pokuao opisati, usporedio je ovo s prvim danom lovne sezone, uzbuenjem kad se zauje utanje lia i zna da taj um ne potjee od ovjeka. No ovo je bilo jo bolje. Lovio je ljude, ljude kao to je on, na slinome brodu... - Postaje glasnije, kapetane. - Jones se zavalio i zapalio cigaretu. Ide prema nama. Rekao bih da dri tri-pet-nula, moda jo bolje tri-pettri. Jo uvijek je dosta slab, no to je na deko. Imamo ga. - Jones se odluio za sitnu drskost. Zasluio je malo tolerancije. Hoemo ekati, ili idemo u lov, gospodine? - ekat emo. Zato da ga preplaimo. Pustit emo ga neka lijepo prie, odglumit emo nau uvenu toku rupe u vodi, a onda mu se prikrpati da mu malo stavimo soli na rep. Hou jo jednu traku ovog uma i neka BC-10 vodi SAPS-ove skanere. Upotrijebite uputstvo za zaobilaenje procesnih algoritama. Hou da se kontakt analizira, a ne interpretira. Putajte ga svake dvije minute. Neka mu se prepoznatljivost snimi, digitalizira, sloi, izvrti i rasjecka. elim znati sve o njemu, propulzione umove, prepoznatljivost stroja, radnje. elim tono znati tko je on. - On je Rujan, gospodine - primijetio je Jones. - Da, ali koji Rujan? - nasmijeio se Mancuso. - Razumijem, kapetane - Jones je shvatio. Bit e na dunosti jo dva sata, ali kraj je na vidiku. Gotovo. Mancuso je sjeo i uzeo rezervni par slualica, ukravi Jonesu cigaretu. Ve se mjesec dana pokuavao odvii puenja. No, to e lake postii na kopnu.

295

HMS Invincible Ryan je sada nosio uniformu Kraljevske mornarice. Samo privremeno. Jo jedan znak kako se sve ovo radilo navrat-nanos, imao je samo jednu uniformu i dvije koulje. Dao je to na ienje pa je u meuvremenu hodao u engleskim hlaama i vesti. Tipino - pomislio je nitko i ne zna da sam ovdje. Zaboravili su ga. Od Predsjednika nije bilo nikakvih poruka - nije ih, dodue, ni oekivao - a Painter i Davenport bi najradije zaboravili da je nekad i bio na Kennediju. Greer i Sudac vjerojatno zbog raznih gluposti jure na sve strane, a moda se i smiju kako Jack Ryan uiva u krstarenju na vladin troak. Ali u krstarenju nije uivao. Iznova je otkrio svoju slabost prema morskoj bolesti. Invincible se nalazio na visini Massachusettsa, oekujui ruske povrinske snage i usput estoko progonei crvene podmornice na svom podruju. Plovili su u krugovima po oceanu koji se nije htio smiriti. Svi su bili zaposleni - osim njega. Piloti su uzlijetali dvaput dnevno, ak i ee, vjebajui s amerikim zrakoplovcima i mornarikim pilotima iz obalnih baza. Brodovi su se bavili povrinskim ratnim taktikama. Kao to je admiral White i rekao za vrijeme jednog doruka, sve se ovo pretvorilo u ba zgodni produetak OTMJENOG DELFINA. Ryan nije volio biti prekobrojan. Naravno, svi su bili uglaeni i neizmjerno gostoljubivi. Imao je pristup u komandni centar i kad je promatrao kako Britanci love podmornice svi su se trudili da mu objanjavaju neke detalje koje je samo napola shvaao. Sada je sam itao u Whiteovoj kabini, koja mu je postala stalno prebivalite. Ritter je paljivo ubacio jednu CIA-inu studiju u njegovu mornarsku vreu. Pod naslovom "Izgubljena djeca: Psiholoki profil prebjega iz Istonog bloka", taj dokument od trista stranica je izradio jedan komitet psihologa i psihijatara koji su radili za CIA-u i druge obavjetajne agencije, pomaui prebjezima da se priviknu na ameriki ivot - i, bio

296

je siguran - uoe rizike u sigurnosti u CIA-i. Takvih nije bilo mnogo, ali svi CIA-ini poslovi su imali lice i nalije. Ryan je morao priznati da je studija vrlo interesantna. Nikada zapravo nije razmiljao kako se ovjek odlui da prebjegne, drei da se s druge strane eljezne zavjese dogaa toliko toga da bi svako racionalno bie trebalo iskoristiti svaku priliku da pobjegne na Zapad. Ali sad je proitao da to nije bilo ba tako jednostavno. Svi koji su doli bili su snano izraeni individualci. Dok su neki shvaali nepravde komunizma, tenju za pravdom, vjerskom slobodom i individualnim razvojem, drugi su se naprosto eljeli obogatiti, jer su itali da pohlepni kapitalisti iskoritavaju mase i zakljuili da iskoritavanje ima i svojih dobrih strana. Premda cinino, Ryanu je to bilo vrlo zanimljivo. Drugi tip prebjega bio je varalica, prevarant, netko tko je ubaen CIA-i kao ivi komad dezinformacije. No takvi su sluajevi znali biti dvojaki. Ponekad su znali ispasti i pravi prebjezi. Amerika, nasmijeio se Ryan moe djelovati vrlo zavodljivo na nekoga naviknutog na sivi ivot u Sovjetskom Savezu. Pa ipak, ti drugi su u veini bili opasni neprijatelji. Zbog toga se prebjegu nikada nije vjerovalo. Nikada. ovjek koji jednom promijeni domovinu, moe to uiniti i drugi put. ak i idealiste je razdirala sumnja i grinja savjesti to su napustili zaviaj. Lijenik je u fusnoti zbiljeio da je egzil bio za Aleksandra Solenjicina najgora kazna. Kao patriotu, ivot daleko od kue bio mu je vee muenje od boravka u logoru. Ryanu je to bilo udno, premda prilino uvjerljivo. Drugi dio dokumenta se bavio problemom njihove adaptacije. Nemali broj sovjetskih prebjega je nakon nekoliko godina poinio samoubojstvo. Neki se naprosto nisu mogli uhvatiti u kotac sa slobodom, kao to zatvorenici nakon dugih zatvorskih kazni ne uspijevaju funkcionirati bez dobro organizirane kontrole nad njihovim ivotima, pa znaju initi nove zloine u elji da se vrate u sigurno okruje zatvora. Tokom godina CIA je razvila protokol za rjeavanje tog

297

problema, a grafikon u dodatku je pokazivao da su sluajevi teke neadaptibilnosti drastino smanjeni. Ryan je itao studiju. Spremajui doktorat iz povijesti na Georgetown sveuilitu, iao je u slobodno vrijeme sluati predavanja iz psihologije. Zakljuio je da ti ljudi ba nemaju nekih egzaktnih znanja, ve se moraju skupiti i porazgovarati o svakom pojedinanom sluaju, te se sloiti u nekim nasuminom idejama koje e primijeniti... Odmahnuo je glavom. I njegova ena bi povremeno znala rei neto slino. Kao kliniki instruktor u oftalmolokoj kirurgiji na programu razmjene u londonskoj bolnici St. Guy, Caroline Ryan je sve rjeavala znanstvenom rutinom. Ako je netko imao problema s okom, ona bi to sredila ili pustila. Ljudski je um bio neto drugo, zakljuio je Ryan nakon to je po drugi put itao dokument, a svakog prebjega je valjalo tretirati kao zasebnu individuu; trebao ga je paljivo preuzeti slubenik pun razumijevanja, s dovoljno vremena i volje da se o njemu brine kako treba. Pitao se bi li on bio dobar u takvom poslu. Uao je admiral White. - Dosaujete se, Jack? - Pa i ne ba, admirale. Kad emo uspostaviti kontakt sa Sovjetima! - Veeras. Vai momci su ih gadno uzdrmali zbog onog incidenta s Tomcatima. - Dobro. Moda e se ljudi opametiti prije no to se ne dogodi neto zbilja loe. - Mislite da hoe? - Pa admirale, sve je u redu ako zaista love nestalu podmornicu. A ako ne, onda su ovdje zbog neeg sasvim drugog, i ja sam pogrijeio. A to je najgore, s tom krivom procjenom moram ivjeti - ili umrijeti.

298

Mornariki medicinski centar Norfolk Tait se osjeao mnogo bolje. Dr. Jameson je preuzeo sluaj na nekoliko sati i omoguio da mu se pet sati sklupa na kauu u lijenikoj sobi. Iako mu to nije bilo dovoljno sna, ipak i nakon tako kratkog odmora, osoblju se inilo upravo nepristojno osvjeen. Brzo je nazvao i odmah su mu poslali mlijeka. Tait je kao mormon izbjegavao sve s kofeinom - kavu, aj, pa ak i kolaia - i premda je takav tip samodiscipline bio neobian za lijenika, a osobito oficira u uniformi, on jedva da je o tome i razmiljao, osim u rijetkim prilikama kad bi svojim kolegama ukazivao na dugorone prednosti takvog opredjeljenja. Tait je popio svoje mlijeko i obrijao se, pojavljujui se spreman na obraun s novim danom. - Ima li kakvih informacija o radijaciji, Jamie? Radioloki laboratorij je bio u kvaru. - Doveli su nuklearnog oficira s podmornikog opskrbnog broda i on je ispitao odjeu. Mogua je kontaminacija od dvadeset rada, to nije dovoljno za neka fizioloka oteenja. Mislim da je sestra uzela uzorke krvi iz ruke. Ekstremiteti bi jo uvijek mogli trpjeti od vaskularne obamrlosti. To bi moglo objasniti pad bijelih krvnih zrnaca. Moda. - A kako je inae? - Bolje. Ne ba jako, ali bolje. Mislim da je keflin ve poeo djelovati. - Lijenik je otvorio fascikl. - Leukociti se vraaju. Pred dva sata sam mu kompletno izmijenio krv. Sad se krvna slika pribliava normali. Tlak mu je stotinu gornji, ezdeset pet donji, puls devedeset etiri. Temperatura je pred deset minuta bila trideset osam - fluktuira u zadnjih nekoliko sati. - Srce mu je vrlo dobro. Zapravo, mislim da e se izvui, osim ako ne iskrsne neto neoekivano. - Jameson se prisjetio da se u teim sluajevima hipotermije te neoekivane stvari mogu pojaviti i nakon mjesec ili vie dana.

299

Tait je pregledavao fascikl, sjetivi se samoga sebe pred dosta godina. Bio je mlad, pametan lijenik, ba kao i Jamie, uvjeren da moe izlijeiti itav svijet. To je bio dobar osjeaj. teta to ivotno iskustvo u njegovu sluaju dvije godine u Danangu - uniti taj osjeaj. No Jamie je bio u pravu; to su dovoljna poboljanja da se pacijentovo stanje nazove boljim. - to Rusi rade? - zapitao je Tait. - Trenutno je Pekinova smjena. Kad je doao red na njega i kad se presvukao u zeleno, onaj kapetan Smirnov se morao pobrinuti za njegovo odijelo, kao da se boji da bi mu mogli neto ukrasti. Tait je objasnio da je Pekin agent KGB-a. - Zbilja? Moda negdje ima skriveni pitolj? - nacerio se Jameson. Ako ga i ima, bilo bi mu bolje da bude oprezan. Imamo ovdje tri naoruana marinca. - Marinca? A zato? - Ah, zaboravio sam vam rei. Neki je novinar saznao da imamo ovdje Rujana i pokuao se na prevaru ubaciti unutra. Sestra ga je zaustavila. Admiral Blackburn je poludio kad je to doznao. Sad je cijeli kat zapeaen. A emu zapravo sva ta tajnovitost? - Nije moja stvar, ali tako je kako je. A to mislite o tom tipu, Pekinu? - Ne znam. Nikada jo nisam upoznao nekog Rusa. Nije im se ba lako nasmijeiti. Kako se smjenjuju i paze na pacijenta, rekao bih da misle da emo ga mi likvidirati. - Ili bi on moda neto mogao rei to nije za nae ui? - Tait je razmiljao. - Niste li imali osjeaj da im ba nije stalo do njegova oporavka? Mislim, kad nam ono nisu htjeli rei s koje je podmornice. Jameson je razmislio o tome. - Ne. Rusi vole od svega napraviti tajnu, zar ne? U svakom sluaju, Smirnov nam je na kraju rekao. - Naspavajte se malo, Jamie. - Razumijem, kapetane. - Jameson je krenuo prema lijenikoj sobi.

300

Pitali smo ih za vrst podmornice, kapetan je razmiljao, mislei je li nuklearna ili ne. to ako su mislili da mi pitamo za strateku podmornicu? To bi imalo smisla, zar ne? Da. Strateka podmornica, tu pred naom obalom, i sva ta aktivnost u Sjevernom Atlantiku. Boini praznici. Dragi boe! Ako to misle napraviti, onda e to napraviti ba sada, je li tako? Ushodao se po hodniku. Sestra je izala iz sobe s uzorcima krvi da ih odnese u laboratorij. To se radilo svakog sata i tako je Pekin ostajao nasamo s pacijentom. Tait je zaao iza ugla i kroz prozor spazio Pekina kako sjedi na stolici u podnoju kreveta i promatra svog zemljaka, koji je i dalje bio bez svijesti. Imao je na sebi zelenu kutu. Dok ga je Tait promatrao, ovaj je krenuo rukom u dep od kute da neto izvue. - Oh, boe! - Tait je pojurio oko ugla i bacio se na pokretna vrata. Pekinov zaueni izraz je preao u zaprepatenje kad je lijenik zgrabio iz njegovih ruku cigaretu i upalja, a potom i u bijes kad ga je podigao sa stolice i bacio na vrata. Tait je bio nii, ali je odjednom dobio takvu energiju da je izbacio onog drugog iz sobe. - Straa! - povikao je Tait. - to znai sve ovo? - htio je znati Pekin. Tait mu je drao ruku zavrnutu na leima. Odmah su se zauli trei koraci u dnu hodnika. - to je, gospodine? - Marinac kaplar dotrao je zadihan s Coltom 45. u desnoj ruci i ukipio se pred njima. - Ovaj je ovjek upravo pokuao ubiti mog pacijenta! - to!? - Pekinovo lice bilo je grimizno. - Kaplaru, od sada ete straariti pred ovim vratima. Ako ovaj ovjek pokua ui u sobu, zaustavit ete ga kako god budete mogli. Razumijete? - Razumijem, gospodine! - Kaplar je pogledao Rusa. - Gospodine, hoete li, molim, odstupiti od vrata? - to znai ovo maltretiranje?

301

- Gospodine, smjesta odstupite od vrata! - marinac je spremio pitolj u futrolu. - to se to ovdje dogaa? - Bio je to Ivanov, dovoljno taktian da pitanje postavi tiho, s tri metra udaljenosti. - Doktore, elite li da va mornar ostane iv, ili ne? - zapitao je Tait, pokuavajui se smiriti. - to?... Naravno da elimo da ostane iv. Kako to moete pitati? - Zato ga je onda drug Pekin upravo pokuao ubiti? - Nipoto nisam uinio tako neto! - povikao je Pekin. - A to je tono uinio? - zapitao je Ivanov. Prije no to je Tait mogao odgovoriti, Pekin je brzo progovorio na ruskom, a onda se prebacio na engleski. - Maio sam se za cigaretu, to je sve. Nemam nikakvog oruja. Nikoga ne elim ubiti. Htio sam samo zapaliti cigaretu. - Po cijelom katu, osim u prijemnoj sobi, objeeni su natpisi ZABRANJENO PUENJE - zar ih niste vidjeli? Bili ste u sobi za intenzivnu njegu s pacijentom na stopostotnom kisiku, zrak i posteljina su zasieni kisikom, a vi ste htjeli kresnuti s tim vaim prokletim upaljaem! - Doktor je vrlo rijetko upotrebljavao takve izraze. - Oh, jasno, malo biste planuli i sve bi izgledalo kao nesretan sluaj - a jadni momak bi bio mrtav! Znam ja tko ste vi, Pekin, i mislim da niste toliko glupi. Gubite se s ovog kata! Sestra koja je sve ovo promatrala, otila je u pacijentovu sobu. Vratila se s kutijom cigareta, plastinim plinskim upaljaem i udnim izrazom lica. Pekin je bio blijed poput pepela. - Doktore Tait, uvjeravani vas da nisam imao takvih namjera. to ste rekli, to bi se dogodilo? - Drue Pekin - Ivanov je polako odvratio na engleskom - dolo bi do eksplozije i poara. Ne moete paliti vatru pored kisika. Pekin je konano shvatio to je uinio. ekao je da sestra ode medicinsko osoblje nikad ne doputa puenje kad ih se pita. Nije znao najvanija bolnika pravila, a kao agent KGB-a bio je nauio da radi

302

to god mu se svia. Opet je Ivanovu poeo govoriti na ruskom. Sovjetski lijenik je izgledao kao roditelj koji slua ispriku djeteta zbog slomljene ae. Odvratio mu je vrlo ivahno. Doktor Tait se, meutim, sada poeo pitati nije li moda pretjerao. - Doktore Tait - napokon ree Pekin. - Kunem vam se da nisam imao pojma o tom kisiku. Moda sam glup. - Sestro - Tait se okrenuo - nae osoblje nee vie ni na asak ostavljati pacijenta samog. Neka straar nosi uzorke krvi i slino. Ukoliko morate u upravu, prvo osigurajte zamjenu. - Da, doktore. - I vie nema zafrkancije, gospodine Pekin. Prekrite li jo jednom pravila, gospodine, odlazite zauvijek s ovoga kata. Razumijete? - Bit e kako vi kaete, doktore, i primite, molim, moju ispriku. - Vi budite u blizini - obrati se Tait marincu. Zatim se udaljio, ljutito odmahujui glavom, bijesan na Ruse, nezadovoljan svojim poloajem, elei da se vrati u Bethesdu gdje mu je i bilo mjesto i alei to nekad ne moe jasno i glasno opsovati. Dizalom za osoblje spustio se na prvi kat i utroio pet minuta traei obavjetajnog oficira koji je doletio s njim. Napokon ga je pronaao u igranici kako se zabavlja s Pac Manom. Otili su u prazni ured upravitelja bolnice. - Zbilja mislite da je pokuao ubiti tog momka? - oficir ga je upitao u nevjerici. - A to bih trebao misliti? - zapitao je Tait. - to vi mislite? - Mislim da je zbilja uprskao stvar. Oni hoe da im mali ostane iv ne, najvie ele da progovori - vie nego vi. - Kako znate? - Pekin zove svaki sat ambasadu. Naravno, prislukujemo ih. A to ste drugo mislili? - A to ako je to trik? - Ako je tako dobar glumac, onda bi trebao biti na filmu. Samo vi tog momka odrite na ivotu, doktore, a ostalo prepustite nama. Dodue,

303

dobro je da imamo marince u blizini. To e ih malo stresti. Nikada nemojte propustiti priliku da ih stresete. Dobro, dakle, kada e doi svijesti? - Ne mogu rei. Jo uvijek ima groznicu i vrlo je slab. A zato ele da progovori? - upitao je Tait. - Da ustanove na kojoj je bio podmornici. Pekinova KGB veza je to izbrbljala preko telefona - pacerski! Vrlo pacerski! ini se da su zbog toga jako uzbueni. - A znamo li mi na kojoj je bio podmornici? - Naravno - rekao je vragoljasto obavjetajni oficir. - Pa to se to onda dogaa, za boga miloga! - Ne mogu nita rei, doktore. - Oficir se nasmijeio kao da zna, iako, kao i svi drugi, nije znao nita. Brodogradilite Norfolk Uss Scamp je mirovao u doku dok je velika luka dizalica sputala Avalona na njegovu kolijevku. Kapetan je nestrpljivo ekao na vrhu mosta. Njegov brod su bili opozvali iz lova na dva Victora i njemu se to uope nije svialo. Samo nekoliko tjedana ranije komandant te napadne podmornice je bio na DSRV vjebi, pa je sada imao pametnijeg posla nego da izigrava mamu ovoj prokletoj, beskorisnoj igraki. Osim toga, s tom mini-podmornicom koja mu se ugnijezdila na krmenom izlaznom rovu, morat e smanjiti brzinu za barem deset vorova. A bit e i etvorica novih na hrani i spavanju. Scamp ipak nije bio tako velik. Barem e se opskrbiti s dobrom hranom. Scamp je bio na moru ve pet tjedana kad je stigla naredba da se vrati. Sve koliine svjeeg povra bile su potroene, pa su iskoristili mogunost da im svjeu hranu dovezu kamionom na dok. ovjek se brzo zasiti salate od konzerviranog graha. Veeras e imati pravu, svjeu zelenu salatu, rajice i svjei kukuruz umjesto konzerviranoga. Ali to nipoto nije

304

ublaavalo injenicu da su tamo negdje bili Rusi zbog kojih je valjalo brinuti. - Sve je uvreno? - povikao je komandant niz zakrivljenu krmenu palubu. - Da, kapetane. Spremni smo na va znak - odvratio je porunik Ames. - Strojarnica - kapetan je pozvao preko interkoma. - Budite spremni za deset minuta. - Spremni smo, kapetane. Luki remorker je ekao da im pomogne izai iz doka. Kod Amesa su im bile zapovijedi - jo jedna stvar koja se komandantu nije dopadala. Sasvim sigurno vie nee biti lova, ne s tim prokletim, nakalemljenim Avalonom. Crveni oktobar - Pogledaj, Svjadove - pokazao je Melehin. - Pokazat u ti kako misli saboter. Porunik je priao i pogledao. Sef stroja je pokazivao na kontrolni ventil kod izmjenjivaa topline. Prije jio to je ita objasnio, Melehin je otiao do telefona na pregradi. - Drue komandante, ovdje Melehin. Pronaao sam. Traim da reaktor bude zaustavljen na jedan sat. Gusjenicu moemo tjerati i na akumulatore, zar ne? - Naravno, drue efe stroja - rekao je Ramius. - Uinite to. Melehin se okrenuo pomoniku efa stroja. - Iskljuit e reaktor i povezati akumulatore s motorima gusjenice. - Odmah, drue. - Mladi oficir je poeo okretati komande. Vrijeme potrebno da se pronae pukotina svima je prolo kao komar. Kad su jednom otkrili da su Geigerovi brojai bili sabotirani i kad su ih Melehin i Borodin popravili, poeli su sa zavrnom provjerom reaktorskih

305

prostora - vraje nezgodnom dunou. Nikad se nije ni postavljalo pitanje neke vee pukotine s parom, jer bi tada Svjadov tako neto traio s drkom od metle - ak i najmanja pukotina mu je mogla ozbiljno povrijediti ruku. Zakljuili su da se mora raditi o sitnoj rupi u niskotlanom dijelu sistema. Ili moda ipak nije tako? Najvie ih je uznemiravala upravo ta neizvjesnost.Provjera koju su izvrili ef stroja i deurni oficir trajala je punih osam sati, a za to vrijeme je reaktor ponovo bio iskljuen. Iskljuili su svu struju na brodu osim najnunijih svjetala i motora gusjenice. ak je i prozraivanje bilo ogranieno. Posada je opet poela ukati. Problem je bio da Melehin i dalje nije mogao nai pukotinu, a kad su privjesci od prologa dana bili razvijeni, na njima nije bilo nita! Kako je to bilo mogue? - Doi, Svjadove, reci mi to vidi - Melehin ga je pozvao i uperio prst. - Probni vodeni ventil. - Otvarao se samo u luci kad je reaktor bio hladan i koristio da bi se isplahnuo rashladni sistem i ispitale mogue neobine kontaminacije vode. Nije to bilo nita znaajno, radni ventil s velikim kolom. Oluk ispod njega, ispod dijela cijevi pod tlakom, bio je uvren navojem, a ne i zavaren. - Veliki klju, molim lijepo, porunice. - Melehin sad dri predavanje, pomislio je Svjadov. Bio je najsporiji uitelj kad je pokuavao prenijeti neto vano. Svjadov se vratio s metar dugakim kljuem za cijevi. Sef stroja je priekao dok postrojenje nije bilo iskljueno, a onda je dvaput provjerio manometar dok se potpuno nije uvjerio da u cijevima nema tlaka. Bio je paljiv ovjek. Namjestio je klju na pravo mjesto i okrenuo ga. Cijev se lako skinula. - Vidi li, drue porunice, navoji na cijevi idu sve do kuita ventila. Kako se to moglo dopustiti?

306

- Navoji su na vanjskoj strani cijevi, drue. Ventil podnosi tlak. Kuite koje je navojem privreno za njega je tek puka slavina za usmjeravanje. Priroda ovog spoja ne ugroava tlanu petlju. - Tono. Ta armatura s narezom nije dovoljno jaka za tlak cijelog postrojenja. - Melehin je rukama odvio armaturu do kraja. Bila je savreno obraena, navoji su joj se jo uvijek sjajili od izrade. - I tu je sabotaa. - Ne razumijem. - Netko je to vrlo paljivo smislio, drue porunice. - Melehinov glas je napola pokazivao divljenje, napola bijes. - Pri normalnom operativnom tlaku, to jest brzini krstarenja, sistem je natlaen na osam kilograma po kvadratnom centimetru, je li tako? - Da, drue, a pri punom optereenju tlak je dvadeset posto vei. Svjadov je sve to znao napamet. - Ali mi vrlo rijetko vozimo pod punim optereenjem. Ovdje je zadnji kraj parne petlje. I tu je izbuena mala rupica, manja od milimetra. Pogledaj. - Melehin se i sam sagnuo da to vidi malo bolje. Svjadov je bio sretan da moe ostati malo dalje. - ak ni milimetar. Saboter je skinuo navoj, izbuio rupicu i vratio ga natrag. Rupica omoguuje da izae samo neznatna koliina pare i to vrlo polako. Para ne moe sukljati zbog ove prirubnice. Vidi kako stvar radi! Vidi, savreno! Para zbog toga ne moe otii uvis. Moe se probiti jedino uz navoje, sve do ovog oluka dolje. Sasvim dovoljno. Dovoljno da malim koliinama kontaminira ovaj prostor. - Melehin je podigao pogled. - Netko je bio jako lukav. I dovoljno pametan da zna kako tono funkcionira itav sistem. Kad smo maloprije smanjili tlak radi provjere pukotine, u petlji nije preostalo dovoljno tlaka da bi potjeralo paru niz navoje, pa nismo mogli pronai pukotinu. Samo pri normalnim radnim uvjetima ima dovoljno tlaka no ako se posumnja na pukotinu, snaga sistema e se smanjiti. A tko bi mogao rei to bi se dogodilo da smo jurili maksimalnom snagom?

307

- Melehin je, zadivljen, odmahnuo glavom. - Netko je bio vrlo, vrlo lukav. Nadam se da u ga sresti. Oh, nadam se da u sresti tog lukavca. Jer, ako to doivim, uzet u jedna vea elina klijeta Melehinov se glas spustio do apata - i zdrobiti mu jaja! Dodaj mi mali komplet za zavarivanje, drue. Sredit u to sam za par minuta. Kapetan prve klase Melehin nije bio jak samo na rijeima. Nikome ne bi dao da mu se mijea u posao. Bilo je to njegovo postrojenje, njegova odgovornost. Svjadov je zbog toga bio vrlo sretan. Melehin je u ono slabo mjesto ugradio kuglicu od nerdajueg elika, a zatim je zlatarskim alatom isturpijao da bi zatitio navoje. Onda je etkom nanio smjesu za brtvljenje na bazi gume i ugradio armaturu natrag na mjesto. Cijeli postupak je po Svjadovljevu satu potrajao dvadeset osam minuta. Kao to su mu i rekli u Lenjingradu, Melehin je bio najbolji podmorniki strojar. - Test statikog tlaka, osam kilograma - zapovjedio je pomoniku efa stroja. Reaktor je opet proradio. Pet minuta kasnije, tlak se podigao do normale. Melehin je deset minuta drao ispod oluka broja i ustanovio da nema niega. Priao je telefonu i izvijestio komandanta da je pukotina sreena. Melehin je pustio da se unovaeni mornari vrate u odjel, da spreme alat na njegovo mjesto. - Jeste li vidjeli kako se to radi, porunice? - Da, drue. Je li ta jedna pukotina bila dovoljna da prouzroi svu nau kontaminaciju? - Oito. Svjadov je porazmislio o tome. Reaktorski prostori bili su nepregledna gomila cijevi i opreme, a za ovakvu malu sabotau nije trebalo puno vremena. to ako u sistemu ima i drugih takvih skrivenih tempiranih bombi?

308

- A moda si previe zabrinut, drue - oglasio se Melehin. - Da, razmislio sam malo. Kad doem u Kubu, obavit emo kompletni statiki test pod punim optereenjem da se provjeri cijeli sistem, ali sada to ba ne bi bilo pametno. Nastavit emo s dvosatnim smjenama. Postoji mogunost da je saboter netko od lanova posade. Ako je tako, ne bih htio da se bilo tko due zadrava u ovim prostorima da ne bi izazvao nova oteenja. Ti dobro pripazi na posadu.

309

Dallas - Ludi Ivan! - Jones je viknuo dovoljno glasno da ga uju i u borbenoj centrali. - Okree desno! - Kapetane! - Thompson je ponovio upozorenje. - Strojevi stoj! - brzo je zapovjedio Mancuso. - Pripremi brod za ultratihi reim! Tisuu metara ispred Dallasa njegov je kontakt upravo poeo naglo skretati udesno. inio je to otprilike"svaka dva sata otkako je kontakt bio uspostavljen, no to ipak nije bilo toliko redovito da bi Dallas mogao uhvatiti neki umirujui obrazac. Tkogod vozi tu podmornicu, pomislio je Mancuso, taj zna svoj posao. Sovjetska strateka podmornica je opasala puni krug da bi joj sonar na provi mogao otkriti mogue pratioce skrivene iza lea. Pariranje takvog manevra nije bilo samo odvano - bilo je opasno, osobito na nain na koji je to izvodio Mancuso. Kad je Crveni oktobar promijenio kurs, njegova se krma kao i u svih brodova pokrenula u pravcu suprotnom od okreta. Bila je to elina barijera tono na Dallasovu putu, sve dok nije prola prvi dio okreta, a napadnoj podmornici od 7.000 tona je trebalo dosta da se zaustavi. Toan broj sudara sovjetskih i amerikih podmornica bio je pomno uvana tajna; ali ne i injenica da se to dogaalo. Jednu od karakteristinih ruskih taktika kojom su prisiljavali Amerikance da dre razmak - nagli, stilizirani okret - zvali su u amerikoj mornarici "Ludi Ivan". Prvih nekoliko sati dok su pratili ovaj kontakt, Mancuso je vrlo paljivo odravao razmak. Uoio je da podmornica ne izvodi nagle pokrete. Manevrirala je zapravo vrlo oputeno, i kao da se pn svakom skretanju uzdigla dvadesetak, tridesetak metara, nagnuvi se poput

310

zrakoplova. Pretpostavljao je da ruski kapetan ne koristi sve svoje manevarske mogunosti - to je bilo inteligentno od njega, jer je neke pokrete uvijek imao kao rezervna iznenaenja. Sve je to Dallasu doputalo da bude zbilja vrlo blizu i Mancusou prualo priliku da sjecka brzinu i bude noen naprijed, tako da je jedva izbjegao rusku krmu. U tome je bio sve bolji - moda ak i previe, aptali su njegovi oficiri. Tako su proli put mimoili ruske elise za samo sto pedeset metara. Kontakt je u velikom krugu potpuno okruio Dallasa, dok je ovaj njukao iza njegova repa. Izbjegavanje sudara bio je najopasniji, ali ne i jedini dio manevra. Dallas ]e takoer morao ostati nevidljiv za protivnike pasivne sonarske sisteme. Zbog toga su njegovi strojari morali smanjiti rad S6G reaktora na minimum. Na sreu, reaktor je pri takvom reimu mogao raditi bez pumpe za rashladne sredstvo koje bi pritjecalo normalnom konvekcijskom cirkulacijom. Kad bi parne turbine stale, zamrla je potpuno i sva propulziona buka. Takoer, stupio bi na snagu reim strogo neujnog broda. Na Dallasu nisu bile doputene nikakve bune aktivnosti, i posada je to shvaala vrlo ozbiljno: ak i obini razgovori u blagovaonici bili su utiani. - Brzina pada - izvijestio je porunik Goodman. Mancuso je odluio da se Dallas ovoga puta nee gurati pramcem pa je otiao natrag do sonara. - Cilj i dalje okree udesno - tiho je objavio Jones. - Moralo bi sada ve biti sigurno. Udaljenost od krme dvjesta metara, moda malo manje... Da, sad smo sigurni, kurs se mijenja mnogo bre. Brzina i um stroja nepromijenjeni. Sporo okree nadesno. - Jones je krajikom oka spazio komandanta i odvaio se na jednu primjedbu. - Kapetane, ovaj tip je pun samopouzdanja. Mislim, zbilja je pun sebe. - Objasni - ree Mancuso, vjerujui da ve zna odgovor. - Kapetane, on ne sjecka brzinu poput nas, a mi se moemo mnogo bre okrenuti. Gotovo kao da - kao da to radi iz navike, znate? Kao da nekamo uri i nije mu nakraj pameti da bi ga netko mogao pratiti...

311

ekajte!... Aha, dobro, sad je promijenio kurs, od pramca desno, tako, oko pola milje. .. Jo uvijek polako okree. Opet e obii oko nas. Gospodine, ako zna daje netko iza njega, jako je hladan. to ti misli, Frenchie? Glavni posluitelj sonara Laval odmahnuo je glavom. - Ne zna on da smo ovdje. - Glavni nije htio rei nita drugo. Ovu Mancusovu taktiku bliskog praenja drao je nesmotrenom. ovjek je imao petlje da se tako igra sa 688, ali samo jedan mali zajeb i mogao se nai na plai s kanticom i lopaticom. - Prilazi desnom stranom. Nema pinganja. - Jones je izvukao kalkulator i otipkao nekoliko brojeva. - Gospodine, ovaj kut skretanja pri ovoj brzini daje udaljenost od oko tisuu metara. Mislite li da joj kormilo ne zabuava pri ovako smijenom nainu vonje? - Moda. - Mancuso je uzeo rezervni par slualica, ukljuio ih i poeo sluati. Zvuk je bio isti. Zuj, a zatim svakih etrdeset ili pedeset sekundi neki udni, niskofrekventni tropot. Iz ove blizine mogli su uti klokotanje i brbor reaktorske pumpe. Zauo se i neki otri zvuk, moda je kuhar lupio tavom o metalni tednjak. Na tom brodu nije vladao strogo neujni reim. Mancuso se nasmijeio. Osjeao se ba kao provalnik kad bi se ovako pribliio neprijateljskoj podmornici - dobro, ne ba sasvim neprijateljskoj - i sve mogao uti. U boljim akustikim uvjetima mogli su uti i razgovor. Ne tako dobro da ga razumiju, naravno, ve vie kao da su na nekom primanju, pa se uje amor mnogih glasova. - Sad je prema krmi, i dalje krui. Radius kruga mora da je dobrih tisuu metara - primijetio je Mancuso. - Da kapetane, tako nekako - sloio se Jones. - Ne moe maksimalno iskoristiti svoje kormilo, bio si u pravu, Jonesy, prokleto je neodreen. Hm, svi su Rusi navodno paranoidni, ali ovaj nije. - Tim bolje, pomislio je Mancuso.

312

Ako e uti Dallas, onda e to biti u ovom poloaju, s pramanim sonarom uperenim ravno u njegovu pravcu. Mancuso je skinuo slualice i oslukivao svoj brod. Dallas je bio kao grob. Nakon to su prostrujale rijei Ludi Ivan, posada je reagirala u nekoliko sekundi. Kako se moe nagraditi itava posada, pitao se Mancuso. Znao je da je puno traio, ponekad i previe, ali bogme su i sami znali to treba! - Na lijevom boku - rekao je Jones. - Sad je tono na sredini, brzina nepromijenjena, ide neto ravnije, moda, udaljenost tisuu sto, mislim. - Posluitelj sonara je iz stranjeg depa izvukao maramicu i obrisao oznojene dlanove. Napeto je, naravno, ali nikad ne bi pomislio da je ovo zapravo klinac, pomislio je komandant. Svi se lanovi posade ponaaju kao profesionalci.- Prola je pored nas. Sad je prema pramcu nalijevo i mislim da je prestala kruiti. Kladim se da e se opet vratiti na jedan-devet-nula. - Jones je podigao pogled i nacerio se. - Opet smo uspjeli, kapetane. - Dobro. Dobro je bilo, momci. - Mancuso se vratio u borbenu centralu. Svi su stajali u oekivanju. Dallas je stajao noen polako na dublje s laganim negativnim trimom. - Hajde da opet pokrenemo strojeve. Polako pojaavaj do trinaest vorova. - Nekoliko sekundi kasnije zauo se gotovo nezamjetni zvuk kad je reaktorsko postrojenje povealo snagu. Malo zatim brzinomjer je zatitrao prema gore. Dallas se opet pokrenuo. - Panja, govori kapetan - rekao je Mancuso u bezbaterijski sistem veza. Zvunici na elektrini pogon bili su iskljueni i njegove rijei e prenijeti deurni u svakom odjeljku. - Opet su kruili oko nas, ali nas nisu otkrili. Svi su dobro obavili svoj posao. Sad opet moemo duboko disati. - Vratio je mikrofon na mjesto. - Gospodine Goodman, uhvatite ih opet za rep. - Razumijem, kapetane! Kormilo pet stupnjeva lijevo! Kormilo pet stupnjeva lijevo, razumijem!

313

- Kormilar je potvrdio i okrenuo kormilo. Deset minuta kasnije Dallas se opet naao iza krme svoga kontakta. Trajno rjeenje za otvaranje vatre bilo je postavljeno na ureaju za upravljanje napadom. Torpeda Mark 48 e jedva imati dovoljnu udaljenost da postanu otra prije no to za dvadeset devet sekundi udare u cilj. Ministarstvo obrane, Moskva - A kako se osjea, Mia? Mihail Semjonovi Filitov je digao pogled s velike hrpe dokumenata. Jo uvijek je izgledao kao da ima groznicu i temperaturu. Ministar obrane Dmitrij Ustinov bio je zabrinut za svog starog prijatelja. Trebao je jo nekoliko dana ostati u bolnici, kao to su doktori i savjetovali. Ali Mia nije nikada sluao savjete, nego samo nareenja. - osjea se dobro, ak i ako je mrtav - nasmijeio se Filitov. - Jo uvijek izgleda bolesno - primijetio je Ustinov. - Ah! U naim godinama uvijek izgleda bolesno. Moe li pie drue ministre obrane? - Filitov je izvukao bocu votke Stolinaje iz stola. - Previe pije, prijatelju - ukorio ga je Ustinov. - Ne pijem dovoljno. Da sam popio jo malo antifriza ne bih se onako prehladio proli tjedan. - Natoio je dopola dvije ae za vodu i jednu ponudio gostu. - Evo, Dmitrij, vani je hladno. Kucnuli su se aama, a nakon dobrog gutljaja bistre tekuine ispustili zrak s eksplozivnim phhhh. - Ve mi je bolje - Filitov se trpko nasmijeio. - Reci, to se zbilo s onim litvanskim otpadnikom? - Nismo sigurni - ree Ustinov. - Jo uvijek? Moe li mi sada rei to je napisao u pismu? Ustinov je popio jo jedan gutljaj prije no to je progovorio. Kad je sve ispriao, Filitov se naslonio o stol, zapanjen.

314

- Majko boja! I jo ga nisu pronali! Koliko je glava odletjelo? - Admiral Korov je mrtav. Uhapsio ga je, naravno, KGB, a ubrzo nakon toga je umro od izljeva krvi u mozak. - Bit e izljev od devet milimetara - hladno je priklopio Filitov. Koliko sam puta to ve rekao! Kakva je korist od te proklete mornarice! Moemo li je upotrijebiti protiv Kineza? Ili protiv vojski NATO-pakta koje nas ugroavaju? Ne! Koliko rubalja treba da se sagrade i opreme te lijepe barice za Gorkova, a to s njima dobivamo? Nita! Sad je izgubio jednu podmornicu i cijela jebena flota je ne moe nai! Dobro je da Staljin nije iv. Ustinov se sloio. Bio je dovoljno star i pamtio je to se dogaalo s onima koji bi izvijestili o rezultatima koji nisu bili stopostotni uspjeh. - U svakom sluaju, Padorin bi mogao sauvati glavu. Ostavio je na podmornici jo neki dodatni element kontrole. - Padorin! - Filitov je potegnuo jo jedan dobar gutljaj. - Taj evnuh! Sreo sam ga, to ja znam, moda samo tri puta. Mrtva riba, ak i za komesara. Nikad se ne smije, ak ni kada pije. I on mi je neki Rus. Zato, je Dmitrij, taj Gorkov oko sebe okupio toliko starih prdonja? Ustinov se nasmijao u au. - Iz istih razloga kao i ja, Mia. - Obojica su se nasmijali. - I kako e drug Padorin spasiti nae tajne i sauvati glavu? Izumio je vremeplov? Ustinov je sve objasnio svome starom prijatelju. Nije bilo puno ljudi s kojima je ministar obrane mogao porazgovarati i ugodno se osjeati. Filitov je ve zaradio punu mirovinu tenkovskog pukovnika, ali je i dalje ponosno nosio uniformu. Prvi put je okusio bitku etvrtog dana Velikog domovinskog rata kad su faistiki napadai pojurili na istok. Porunik Filitov ih je presreo jugoistono od Brest Litovska s divizionom tenkova T -34/76. Bio je dobar oficir i preivio je prvi susret s Guderianovim pancerima, povlaio se u dobrom redu i danima uzvraao udarce, prije no to je ostao uhvaen u velikom depu kod

315

Minska. Probio se iz te stupice, a kasnije i iz jo jedne kod Vjazme, a onda zapovijedao bataljonom koji se nalazio na elu ukovljeva protunapada iz moskovskih predgraa. 1942. je Filitov sudjelovao u katastrofalnoj protuofanzivi prema Harkovu i opet pobjegao, ovaj puta pjeice, vodei razbijene ostatke svoje jedinice iz tog uasnog kotla na Dnjepru. Na elu druge jedinice kasnije je te iste godine poveo kod Staljingrada juri i unitio talijansku armiju na krilu i opkolio Nijemce. U tom pohodu je dvaput bio ranjen. Filitov je stekao glas vjetog i sretnog komandanta. No ta srea se preokrenula kod Kurska gdje se sukobio s oklopnom formacijom SS-divizije Da Reich. Povevi svoje ljude u estoku tenkovsku bitku, Filitov je sa svojim vozilom upao u zasjedu 88-milimetarskih topova. Bilo je pravo udo da je preivio. Grudi su mu bile prekrivene oiljcima iz zapaljenog tenka, a desna ruka mu je ostala gotovo neupotrebljiva. To je bilo dovoljno da se jurini taktiki komandant povue sa ak tri zlatne zvijezde heroja Sovjetskog Saveza i tucetom drugih odlikovanja. Nakon to su ga mjesecima prebacivali iz jedne bolnice u drugu, postao je predstavnik Crvene armije u tvornicama oruja preseljenim iz Moskve na Istok, iza Urala. Nekadanji borac iz prvih linija posluio je sada Domovini ak i bolje u pozadini. Roeni organizator, Filitov je nauio podbadati rukovodioce tvornica da unaprijede proizvodnju, a konstruktorima se ulagivao da unesu male, ali esto kljune izmjene u nove modele, koji e spasiti posadu i dobiti bitku. Ba u tim tvornicama su se prvi put sreli Filitov i Ustinov, ratni veteran pun oiljaka i neosjetljivi aparatik kojem je Staljin dao zadatak da proizvede dovoljno ratnog materijala da protjera omrznute napadae. Nakon nekoliko okraja, mladi Ustinov je shvatio da je Filitova nemogue zastraiti i da ga ne mogu omesti niti pitanja o kontroli kvalitete, niti o borbenoj djelotvornosti. Usred jedne svae Filitov je doslovno odvukao Ustinova u tenkovsku kupolu i proao s njime malu borbenu obuku da bi mu dokazao svoje miljenje. Ustinov

316

je bio ovjek kojem nita nije trebalo govoriti dvaput, pa su brzo postali dobri prijatelji. Nije mogao a da se ne divi hrabrosti vojnika koji je mogao rei ne komesarima naoruanja. Do sredine 1944. Filitov je bio stalni lan njegova taba, specijalni inspektor - ukratko, najistureniji ovjek. Kad god bi dolo do problema u nekoj tvornici, Filitov se pobrinuo da se brzo srede. Tri zlatne zvijezde i tragovi tekih rana bili su najee dovoljni da uvjere upravitelje tvornica da promijene miljenje - a ako nisu, Mia bi upotrijebio svoj gromki glas i rjenik od kojeg bi pocrvenio i stari narednik. Iako nije nikada postao partijski funkcionar, Filitov je svome efu osiguravao dragocjenu vezu s operativcima. Blisko je suraivao s ekipama konstruktora i proizvoaa tenkova i esto bi s prototipovima ili nasumino odabranim proizvodnim modelima obavio probni kurs s grupom odabranih veterana da i sam utvrdi kako funkcioniraju. Bez obzira na osakaenu ruku, za Filitova se prialo da spada medu najbolje topnike Sovjetskog Saveza. A bio je skroman ovjek. Ustinov je 1965. pokuao svog prijatelja iznenaditi generalskim zvjezdicama, no Filitovljeva ga je reakcija ak malo i naljutila - izjavio je da ih nije zasluio na bojnom polju, jedinom mjestu gdje je ovjek mogao zavrijediti te zvijezde. Bila je to prilino neuljudna primjedba budui da je Ustinov uniformu marala Sovjetskog Saveza zaradio na partijskim dunostima i organizaciji industrijske proizvodnje, ali je u svakom sluaju dokazivala da je Filitov bio pravi Novi sovjetski ovjek, ponosan na ono to jeste, ali svjestan svojih ogranienja. teta to je Mia u drugim stvarima bio tako nesretan, mislio je Ustinov. Imao je krasnu enu, Elenu Filitovu, koja je bila balerina u baletu Kirov kad ju je upoznao kao mladi oficir. Ustinov se te ene prisjeao s mrvicom zavisti; bila je savrena ena vojnika. Dala je Dravi dva krasna sina. Obojica su sada bili mrtvi. Stariji je poginuo 1956. kao oficirski kadet - jo djeak - kad su ga zbog njegove politike pouzdanosti poslali u Maarsku; ubili su ga kontrarevolucionari prije no to je navrio sedamnaestu.

317

Bio je vojnik i umro je vojnikom smru. No mladi je poginuo na obuci - na komadie ga je 1959. raznio lo zatvara topa u najnovijem T-55 tenku. To je bila sramota. A Elena je umrla vrlo brzo iza toga, uglavnom od alosti. Zbilja teta. Filitov se ba i nije puno promijenio. Previe je pio, kao mnogi vojnici, ali je bio miran pijanac. ezdeset prve ili tako nekako, prisjeao se Ustinov, poeo se baviti skijakim tranjem. Radio je to zbog zdravlja, ali vjerojatno mnogo vie da bi se dovoljno iscrpio i bio sam. Ipak, i dalje je bio paljiv slua. Kad bi Ustinov namjeravao Politbirou izloiti neku novu ideju, prvo bi je pokuao ispriati Filitovu, da vidi njegovu reakciju. Iako nije imao neko visoko obrazovanje, Filitov je bio neobino mudar, s vojnikim instinktom za pronalaenje slabosti i iskoritavanje prednosti. Bio je neprocjenjiv kao oficir za vezu. Malo je jo ivih ljudi imalo tri zlatne zvijezde zasluene na bojnom polju. Zbog toga je privlaio pozornost i mnogi stariji oficiri su ga sluali s uvaavanjem. - I tako, Dmitrij Fedoroviu, misli da e to uspjeti? Moe li jedan ovjek unititi podmornicu? - zapitao je Filitov. - Ti zna te rakete, ja ne znam. - Naravno. To je samo pitanje matematike. U raketi ima dovoljno energije da rastali cijelu podmornicu. - A to e biti s ovjekom? - zapitao je Filitov. Kao prekaljeni vojnik uvijek je vodio rauna o hrabrim pojedincima. - Potrudit emo se, naravno, ali nema ba puno izgleda. - On mora biti spaen, Dmitrij! Mora! Zaboravlja da su takvi mladii vredniji od onoga to su uinili, da nisu puki strojevi koji izvravaju svoju dunost. Oni su simboli za druge mlade oficire, a ivi vrijede vie od stotine novih tenkova ili brodova. Takvi su zakoni bitke, drue. To smo ve zaboravili - i pogledaj to se dogodilo u Afganistanu! - U pravu si prijatelju, ali - samo nekoliko stotina kilometara od amerike obale, a moda i manje...?

318

- Gorkov toliko pria o mogunostima te svoje mornarice, pa neka se sad pokae! - Filitov je natoio jo jednu au. - Daj jo jednu! - Nee sad opet na skijanje, Mia. - Ustinov je zamijetio da se uvijek napijao prije no to bi s autom odlazio u ume istono od Moskve. - Neu ti to dopustiti. - Danas neu, Dmitrij, obeajem - iako mislim da bi mi koristilo. Danas idem u saunu da se naparim i iscijedim preostale otrove iz ove stare leine. Hoe li mi se pridruiti? - Moram do kasno raditi. - Sauna bi ti dobro dola - Filitov je bio uporan. Uzaludno, dodue, i obojica su to znala. Ustinov je bio lan "plemstva" i nije se mijeao s ljudima u javnim kupeljima. Mia nije imao takvih ograda. Dallas Tono dvadeset etiri sata nakon ponovnog otkrivanja Crvenog oktobra, Mancuso je u blagovaonici sazvao sastanak viih oficira. Stvari su se poneto ustalile. Manuso je uspio uhvatiti ak etiri sata da odspava, pa se sada opet osjeao donekle kao ovjek. Sad je ve bilo vremena da naprave pouzdanu sonarsku sliku plijena, a kompjutor je proistio klasifikaciju prepoznatljivosti koja e tokom nekoliko tjedana biti dostavljena svim flotnim napadnim podmornicama. Praenjem su dobili vrlo siguran model akustikih karakteristika propulzionog sistema, a iz dvosatnih kruenja izgradili sliku i veliinu broda, te odlike pogonskog postrojenja. Oficir smjene Wally Chambers je okretao olovku u ruci. - Jonesy je u pravu. Pogonsko postrojenje je isto kao i kod Oscara i Typhoona. Malo su ga utiali, no one glavne karakteristike prepoznatljivosti su gotovo identine. Ali pitanje je kako se pokree? Zvui kao da su propeleri nekako svinuti ili u sapunicama. Azimutni propulzor s ovratnikom oko sebe, moda, neka vrst tunelskog pogona. Nismo li i mi probali neko tako neto?

319

- Da, odavno - rekao je strojarski oficir, porunik Butler. - Kad sam bio u Arcou, uo sam neke prie. Stvar nije uspjela, ali se ne sjeam zato. Ali togod da je, propulzioni umovi su zaista stiani. Dodue, onaj tropot... neka vrst harmonika, to je sigurno. .. ali kakvog harmonika? I sami znate, da nije bilo toga ne bismo je nikada otkrili. - Moda - ree Mancuso. - Jonesy kae da signalni procesori nastoje te umove profiltrirati, gotovo kao da Sovjeti znaju to radi SAPS, pa su smislili sistem kojim e ga nasamariti. Ali to je teko vjerovati. - U tom su se svi sloili. Svi su znali principe djelovanja SAPS-a, no u itavoj zemlji nije bilo vie od pedeset ljudi koji bi znali objasniti sve tehnike detalje. - Svi se slaemo da je rije o stratekoj podmornici? - zapitao je Mancuso. Butler je kimnuo. - Ovo reaktorsko postrojenje se ne moe nikako smjestiti u napadnu podmornicu. I to je jo vanije, ponaa se kao strateka podmornica. - Mogao bi biti Oscar- rekao je Chambers. - Ne. Zato bi Oscara slali toliko na jug? Oscar je protubrodska platforma. No da, taj momak vozi strateku podmornicu. Ide svojom omiljenom brzinom - ak i po tome se vidi da je rije o stratekoj podmornici - primijetio je porunik Mannion. - Ali to im znae sve one druge aktivnosti? To je pravo pitanje. Moda se ele priuljati naoj obali - samo da vide da li se to moe. Radili su to i ranije, a sve ove aktivnosti upuuju ba na takvu jednu avolsku diverziju. Svi su porazmislili o tome. Obje strane su ve izvele takve trikove. U novije vrijeme, 1978. sovjetska strateka, podmornica klase Yankee se pribliila rubu kontinentalnog spruda kod obale Nove Engleske. Oigledan cilj joj je bio da sazna mogu li je Amerikanci otkriti ili ne. Mornarica ju je otkrila, ali se onda postavilo pitanje treba li reagirati i dati to Sovjetima do znanja. - Dobro, mislim da veliku strategiju moemo prepustiti ljudima na kopnu. Ovo emo im javiti.

320

Porunice Mannion, recite deurnom oficiru da nas za dvadeset minuta digne na periskopsku dubinu. Pokuat emo se neprimjetno izvui iz pratnje i vratiti. - Mancuso se namrtio. To nikad nije bilo lako. Pola sata kasnije Dallas je odaslao poruku. STROGO POVJERLJIVO ALJE: USS DALLAS INFO: CINCLANTFLT PRIMA: COMSUBLANT

1. NEPRAVILNI KONTAKT OPET USPOSTAVLJEN 0538Z 13 DEC TRENUTNA POZICIJA IR 42C 35' DU 49C 12'. KURS 194 BRZINA 13. DUBINA 200. PRAEN 24 SATA BEZ KONTRADETEKCIJE. KONTAKT PROCIJENJEN KAO VELIKA SSBN CRVENE FLOTE, KARAKTERISTIKE STROJA UKAZUJU NA KLASU TYPHOON. MEUTIM KONTAKT KORISTI NOVI POGONSKI SISTEM BEZ PONAVLJANJA BEZ PROPELERA. UTVREN DETALJAN PROFIL RASPOZNATLJIVOSTI. 2. VRAAM SE NA OPERACIJU SLIJEENJA. TRAIM DODATNE OPERATIVNE ZADATKE. EKAM ODGOVOR U 10:30Z.

COMSUBLANT, Operativni centar "Pogodak!", rekao je Gallery u sebi. Vratio se u svoj ured i paljivo zatvorio vrata prije no to je uspostavio vezu s Washingtonom. - Sam, ovdje Vince. Sluaj ovo: Dallas javlja da slijedi rusku strateku podmornicu s novim tihim pogonskim sistemom, oko esto milja jugoistono od Great Banksa, kurs jedan - devet - etiri, brzina trinaest vorova. - Odlino! To je Mancuso? - upitao je Dodge

321

- Bartolomeo Vito Mancuso, moj najdrai Digi - potvrdio je Gallery. Zbog njegovih godina mu nije tako lako dodijelio tu komandu. Gallery se dobro zauzeo za njega. - Rekoh ti da je mali dobar, Same. - Isuse, vidi li kako su blizu grupi Kijev? - Dodge je gledao na taktiki raspored. - Da, blizu su - sloio se Gallery. - Dodue, ni Invincible nije daleko, a tu mi je blizu i Pogy. Maknut emo ga sa spruda kad se opet ubaci Scamp. Mislim da e Dallasu trebati pomo. Samo je pitanje elimo li da to ba bude oito. - Ne ba. Sluaj, Vince, moram o ovome porazgovarati s Danom Fosterom. - U redu. Moram poslati odgovor Dallasu za, uh, dovraga, pedeset pet minuta. Zna kako mu je. Morao je napustiti kontakt da bi nam se javio, a onda mu se opet mora priuljati. Pouri, Sam. - Bez brige, Vince. - Dodge je pritisnuo jedno dugme na svome telefonu. - Ovdje admiral Dodge. elim smjesta razgovarati s admiralom Fosterom. Pentagon - Opa! Izmeu Kijeva i Kiroval Ba lijepo. - Generalmajor Harris je iz depa izvadio simbol da njime predstavi Crveni oktobar. Bio je to komad drveta u obliku podmornice s privrenom gusarskom zastavom. Harris je imao pomalo udan smisao za humor. - Predsjednik je rekao da ga moemo probati zadrati? - zapitao je. - Ako ga moemo dovesti na eljeno mjesto u eljeno vrijeme odvratio je general Hilton. - Moe li mu Dallas to signalizirati? - Dobar tos, generale. - Foster je stresao glavom. - Idemo po redu. Hajdemo za poetak poslati tamo Pogy i Invincible, a onda emo misliti kako da ga upozorimo. Isuse, po ovom kursu on ide ravno u Norfolk!

322

Taj momak zbilja ima ivce! Ako doe do najgorega, uvijek mu moemo osigurati pratnju. - Onda emo morati vratiti brod - napomenuo je admiral Dodge. - Moramo osigurati povoljnu poziciju, Sam. Ukoliko ga neemo moi upozoriti, moemo ga okruiti s puno brodova i tako Ivanu ne dati priliku da puca. - Zakon mora je vae podruje, a ne moje - primijetio je general Barnes, ef taba zrakoplovstva. - No s mojega gledita, to bi se moglo nazvati svakako - od gusarstva do otvorenog neprijateljstva. Nije li se ova vjeba ve isuvie iskomplicirala? - To ste dobro rekli, generale - priznao je Foster. - Gospodo, treba nam vremena da razmislimo. Dobro, imamo jo vremena, no sada odmah poruimo Dallasu neka se dri i prilijepi za uljeza - rekao je Harris. - I javlja sve promjene kursa i brzine. Mislim da nam je za to preostalo jo petnaest minuta. A onda emo usmjeriti Pogy i Invincible u njihovu pravcu. - Tako je, Eddie. - Hilton se okrenuo prema admiralu Fosteru. - Ako se slaete, uinimo to odmah. - Poalji poruku, Sam - zapovjedio je Foster. - Razumijem. - Dodge se maio telefona i naredio admiralu Galleryju da emitira odgovor. STROGO POVJERLJIVO ALJE: COMSUBLANT

PRIMA: USS DALLAS

1. NASTAVITE PRAENJE. JAVITE SVE PROMJENE KURSA I BRZINE. POMO STIE. 2. ELF PORUKA "G" OZNAAVA HITNE OPERATIVNE DIREKTIVE SPREMNE ZA VAS. 3. VAE OPERATIVNO PODRUJE NEOGRANIENO. DALLAS DRI SE.

323

- Dobro, hajde da malo pogledamo ovo - rekao je Harris. - Jo uvijek nismo saznali to Rusi zapravo smjeraju, je li tako? - Kako to misli, Eddie? - zapitao je Hilton. - Kao prvo, sastav njihovih snaga. Pola tih plovnih jedinica je specijalizirano za protuzranu i protubrodsku, a ne protupodmorniku borbu. I zato su uope poveli Kirova? To je lijepi ad- miralski brod, nema sumnje, ali su sve mogli obaviti i s Kijevom. - O tome smo ve razgovarali - primijetio je Foster. - Uzeli su popis svih brodova koji mogu ploviti ovako daleko, velikom brzinom, i angairali sve to je bilo u plovnom stanju. Ista stvar je i s podmornicama - pola ih je s povrinskim krstareim raketama s ogranienom upotrebljivou protiv podmornica. Razlog je u tome to Gorkov ovdje eli imati sve raspoloive brodove. I poluopremljeni brod je bolji nego nita. ak bi i neka od starih Echo podmornica mogla imati sree, a Sergej vjerojatno svake noi guli koljena molei za malo sree.Pa ak i ako je tako, svoje povrinske snage su podijelili na tri grupe, svaku s protuzranim i protubrodskim elementima, a dosta su tanki s ASW opskrbom. Nisu ak poslali ni svoje ASW avione da ih stacioniraju na Kubu. I to je dosta udno - naglasio je Harris. - To bi im raskrinkalo cijelu priu. Tko jo trai potonulu podmornicu s avionom? Dobro, mogli bi probati, no Predsjednik bi poludio kad bi poeli koristiti eskadrile Medvjeda s Kube - rekao je Foster. - Toliko bi ih ometali da nikada nita ne bi postigli. Za nas bi to bila obina tehnika operacija, no oni u sve to rade upetljavaju politiku. - Lijepo, ali jo uvijek ba nije sve jasno. Zato njihovi ASW brodovi i helikopteri koje su poveli, emitiraju odjeke kao ludi, samo pingaju? Mrtva podmornica se moe i tako traiti, ali Oktobar nije mrtav, zar ne? - Ne razumijem, Eddie - rekao je Hilton. - Kako bi ti, pod ovim okolnostima, tragao za zalutalom podmornicom? - Harris je zapitao Fostera.

324

- Ne ovako - rekao je Foster nakon kraeg razmiljanja. - Koritenje aktivnog povrinskog sonara opomenulo bi podmornicu mnogo ranije nego to bi mogli uspostaviti vrst kontakt. Strateka podmornica je debela na pasivni sonar. ula bi ih kako dolaze i odjurila na drugu stranu. U pravu si, Eddie. To je varka. - No dobro, to onda, dovraga, njihovi povrinski brodovi hoe? zapitao je Barnes, zbunjen. - Po sovjetskoj pomorskoj doktrini povrinski brodovi pruaju podrku podmornikim operacijama - objasnio je Harris. - Gorkov je ozbiljni taktiki teoretiar, a ponekad zna biti vrlo domiljat i matovit. Pred dosta godina je rekao da podmornice za djelotvorno operiranje trebaju vanjsku pomo, izravnu i blisku podrku zranih i povrinskih jedinica. Avione ne mogu koristiti ovako daleko bez slijetanja na Kubu, a ak i u idealnim okolnostima na otvorenom oceanu je vrlo teko pronai podmornicu koja ne eli biti pronaena. - S druge strane, oni znaju kuda je krenula, prema ogranienom broju prikladno skrivenih podruja, i tamo se naikalo pedeset osam podmornica. Stoga zadatak povrinskih snaga nije da sudjeluju u samom lovu - iako im nee biti krivo ako ih sluajno poslui srea. Zadatak povrinskih snaga je da nas dri podalje od njihovih podmornica. A to mogu uiniti tako da iskolaju podruja gdje bismo se mogli nai s njihovim povrinskim jedinicama i da promatraju to radimo. - Harris je zastao na asak. - To je lukavo. Moramo ih pokrivati, zar ne? A budui da su u "spasilakoj" misiji, moramo raditi vie ili manje isto to i oni; i mi emo pingati, a oni e onda iskoristiti nau vlastitu ASW ekspertizu za svoje ciljeve, a protiv nas. Ponaamo se ba onako kako oni ele. - Kako? - opet je zapitao Barnes. - Obavezali smo se da emo pomoi u traganju. Ako pronaemo podmornicu, oni e biti dovoljno blizu da je lokaliziraju i potope, a to emo mi moi uiniti? Ba nita.

325

- Kao to rekoh, oni je ipak namjeravaju locirati i potopiti s vlastitim podmornicama. Pronalaenje s povrine bila bi ista srea, a srea se ne moe planirati. Stoga je primarni cilj povrinske flote zatita, uz odvlaenje naih snaga od njihovih podmornica. Osim toga, mi im jo i pomaemo svojim pinganjem. Osiguravamo im dodatnu tehniku opremu. - Harris je stresao glavom, namrgoen. - Nije loe smiljeno, je li tako? Ako ih Crveni oktobar uje kako dolaze, pojurit e jo bre u bilo koju luku - ravno u lijepu, vrstu zamku. Dan, kakve su anse da je epaju pri ulasku u, recimo, Norfolk? Foster je pogledao na kartu. Ruske podmornice bile su rasporeene pred svim lukama od Mainea do Floride. - Imaju vie podmornica nego mi luka. Sada znamo da se ovaj momak ipak moe uti, i dovoljno je pokriti svaku luku, ak i izvan teritorijalnih granica... Ima pravo, Eddie. Imaju dobre anse da je potope. Vae povrinske grupe su predaleko da bi neto mogle uiniti. Nae podmornice ne znaju to se zbiva, nareeno nam je da im nita ne govorimo, a ak i kad bismo im rekli, kako bi se mogle umijeati? Da pucaju na ruske podmornice i zaponu rat? - Foster je duboko udahnuo. - Moramo upozoriti Crveni oktobar. - Kako? - zapitao je Hilton.- Sonarom. Admiral Dodge je odmahnuo glavom. - To se moe uti kroz trup. Ako i dalje pretpostavljamo da su u to umijeani samo oficiri, onda bi ovako i posada mogla saznati to se zbiva, a posljedice se ne mogu predvidjeti. Mislite li da bismo mogli upotrijebiti nosae Nimitzi America da ih prisilimo da se maknu od obale? Uskoro e biti dovoljno blizu da se ukljue u operacije. Dovraga! Ne bih htio da taj momak doe tako blizu i da nam onda eksplodira pred samom obalom! - Nee do toga doi - rekao je Harris. - Nakon onog napada na Kirov postali su jako popustljivi. I to je dosta udno. Kladim se da su smiljeno doli do toga. Dobro znaju da nas toliko mnogo njihovih brodova pored nae obale moe isprovocirati, pa se jednostavno prave naivni - sve dok ih ometamo mi smo loi momci, negativci. Oni

326

sudjeluju samo u akciji spaavanja, nikome ne prijete. Post je jutros javio da u mornarikoj bolnici u Norfolku imamo jednog ruskog brodolomnika. U svakom sluaju, dobra je vijest to su krivo izraunali brzinu Oktobra. Te dvije grupe e proi lijevo i desno, a sa sedam vorova veom brzinom jednostavno e ga prestii i ostaviti za sobom. - Da sasvim zanemarimo povrinske grupe? - zapitao je Maxwell. - Ne - odvratio je Hilton. - Time bi im dali do znanja da smo prozreli njihovu priu. Oni bi se onda upitali zato a svejedno bi im povrinske grupe morali drati na oku. Oni predstavljaju prijetnju, bez obzira ponaali se kao poteni trgovci ili ne. - Moemo se praviti da putamo Invinciblea. S Nimitzom i Americom spremnima da se ubace u igru, njega moemo poslati kui. Kad prestignu Oktobar, to moramo iskoristiti. Poslat emo Invinciblea prema njihovim povrinskim grupama kao da ide kui i ubaciti ga na kurs Crvenog oktobra. Ali moramo smisliti nain da s njim komuniciramo. Raspored plovnih jedinica sad mi je jasan, no ova prepreka i dalje ostaje, gospodo. Zasada, slaemo li se da ga doekaju Invincible i Pogy?

Invincible - Koliko je daleko od nas? - zapitao je Ryan. - Dvjesta milja. Tamo smo za deset sati. - Kapetan Hunter je oznaio poziciju na karti. - USS Pogy dolazi s istoka i rnogao bi se sastati s Dallasom otprilike sat kasnije od nas. Nai emo se oko stotinu milja istono od ove povrinske grupe kad Oktobar stigne. Dovraga, Kijev i Kirov su stotinu milja lijevo i desno od njega. - Mislite da to njegov kapetan zna? - Ryan je pogledao kartu, oima premjeravajui udaljenosti.

327

- Teko. Duboko je, a njihovi pasivni sonari nisu tako dobri kao nai. Uvjeti na moru trenutno im takoer ne idu na ruku. Povrinski vjetar od dvadeset vorova moe se gadno poigrati sa sonarom, ak i u dubini. - Moramo ga upozoriti. - Admiral White je gledao u prispjelu operativnu naredbu. - Bez upotrebe akustikih ureaja. - Pa kako ete to izvesti? Ne moete tako daleko dosei s radiom primijetio je Ryan. - To znam ak i ja. Boe moj, taj je momak preao etiri tisue milja i onda e ga napucali pred samim ciljem. - Kako da komuniciramo s tom podmornicom? Komandant Barclay se uspravio. - Gospodo, neemo pokuati komunicirati s podmornicom, nego s ovjekom. - Kako to mislite? - zapitao je Hunter. - to znamo o Marku Ramiusu? - Barclaveve oi su se stisnule. - On je kauboj, tipini komandant podmornice, misli da moe hodati po vodi - odvratio je kapetan Carstairs. - A najvie je vremena proveo na napadnim podmornicama - dodao je Barclay. - Marko se okladio u svoj ivot da se moe neopaeno uvui u ameriku luku. Moramo mu malo uzdrmati to samopouzdanje i upozoriti ga. - Prvo moramo stupiti s njim u vezu - otro je rekao Ryan. - Pa i hoemo - Barclay se nasmijeio kad mu se zamisao sasvim uobliila u glavi. - On je bivi zapovjednik napadne podmornice. Jo uvijek ponekad razmilja kako moe napasti neprijatelja, a kako to radi jedan sposobni komandant? - Da, kako? - zapitao je Ryan. Barclavev odgovor je bio oit i jasan. Cijeli sat su raspravljali o toj ideji, a onda je o njoj Ryan obavijestio Washington, zatraivi odobrenje. Uslijedila je brza razmjena tehnikih informacija. Invindblebi trebao osigurati susret po danu, a za to vie nije bilo dovoljno vremena. Operacija je odgoena dvanaest sati. Pogy se prikljuio formaciji s Invincibleom, plovei dvadeset milja istono, kao sonarski straar. Sat prije ponoi, ELF odailja u sjevernom

328

Michigenu je otposlao poruku "G". Dvadeset minuta kasnije Dallas se pribliio povrini da primi zapovijedi.

Dallas - Ludi Ivan - opet je povikao Jones. - Okree nalijevo! - U redu, strojevi stoj! - zapovjedio je Mancuso, drei u ruci poruku koju je ve satima iznova iitavao. Nije mu se ba sviala. - Strojevi zaustavljeni, gospodine - odvratio je kormilar. - Punom snagom natrag. - Punom snagom natrag, gospodine. - Kormilar je potvrdio komandu i zaueno se okrenuo. Posada je po cijelom Dallasu zaula previe buke kad su se ventili otvorili da odue paru na lopatice turbine za vonju krmom, pokuavajui da zakrenu propeler u krivom smjeru. Dolo je do trenutnih vibracija i kavitacione buke na krmi. - Kormilo sasvim desno. - Kormilo sasvim desno, razumijem. - Ovdje sonar, kavitiramo - Jones se javio preko interkoma. - Vrlo dobro, sonar! - otro je odvratio Mancuso. Nije shvaao nove zapovijedi, a stvari koje nije shvaao su ga ljutile. - Brzina smanjena na etiri vora - izvijestio je porunik Goodman. - Kormilo u sredinu, sve stoj. - Kormilo u sredini, razumijem, sve stoj, razumijem - smjesta je odvratio kormilar. Nije htio da kapetan podvikne i na njega. Gospodine, kormilo je u sredini. - Isuse! - Jones je rekao u sonarskoj kabini. - to to kapetan radi? Trenutak kasnije Mancuso je bio kod sonara.

329

- I dalje se okree nalijevo, gospodine. Sad nam je prema krmi zbog naeg okreta - procijedio je Jones to je mogao neutralnije. Zvualo je gotovo kao optuba, zamijetio je Mancuso. - Igramo igru, Jonesy - Ti si ef, pomislio je Jones. Prebacio je slualice u utinicu tegljenog sonara. - Buka strojeva iezava, kapetane. Usporava - Jones je zastao. Mora iznijeti i drugi dio. - Gospodine, rekao bih da nas je uo. - To se od njega i trailo. Crveni oktobar - Kapetane, neprijateljska podmornica - urno je rekao miman. - Neprijateljska? - zapitao je Ramius. - Amerika. Mora da nas je slijedila, pa je morala uzmaknuti da izbjegne sudar kad smo se okrenuli. Sigurno je amerika, okrenuta nam je lijevim bokom, udaljenost manja od kilometra, mislim. Dodao je Ramiusu slualice. - 688 - Ramius je rekao Borodinu. - K vragu! Mora da je naletjela na nas u zadnja dva sata. Nemamo sree. Dallas - Dobro, Jonesy, daj mu jedan "yankee-pretres"! - Mancuso je dao nalog za ispitivanje s aktivnim sonarom. Dallas se jo malo okretao, dok napokon nije gotovo stao. Jones je trenutak oklijevao i dalje itajui zvukove reaktora pasivnim sistemom. Pruio je ruku i ukljuio aktivne hidrofone u glavnoj kugli BQQ-5 na pramcu. Ping.

330

Val zvune energije bio je usmjeren prema cilju. Pong. Val se odbio od tvrdog elinog trupa i vratio na Dallas. - Udaljenost od cilja 1.050 metara - rekao je Jones. Povratni impuls je proao kroz kompjutor BC-10 i pokazao neke grube detalje. - Konfiguracija cilja odgovara stratekoj podmornici klase Typhoon. Pramani kut oko sedamdeset. Nema Doppler-efekta. Stala je. - To je potvrdilo jo est pingova. - Fiksiraj pinganje - rekao je Mancuso. Osjetio je ipak malo zadovoljstvo saznavi da je ispravno procijenio kontakt. Ali ni izdaleka dovoljno. Jones je iskljuio sistem. Zato sam, dovraga, ovo uope ukljuivao, pitao se u sebi. Ve smo o toj podmornici ionako saznali sve osim broja na krmi.

Crveni oktobar Svi su ljudi na Oktobru sada znali da su otkriveni. Bi sonarskih valova je odjeknuo kroz trup. Bio je to zvuk koji ni jedan podmorniar nije volio uti. Osobito ne u jeku problema s reaktorom, pomislio je Ramius. Moda bi to mogao iskoristiti...

Dallas - Netko je na povrini - odjednom je javio Jones. - Otkud su se, dovraga, stvorili? Kapetane, nije bilo niega, niega, pred minutu, a sada ujem zvukove strojeva. Dva, moda i vie - neke dvije kante... i neto vee. Kao da ue gore i ekaju na nas. Pred minutu je sve bilo mirno. Dovraga! Nisam uo ama ba nita!

331

Invincible - Ovo smo vremenski dobro uskladili - rekao je admiral White. - Bilo je i sree - primijetio je Ryan. - Srea je dio igre, Jack. HMS Bristol je prvi uhvatio zvuk dvije podmornice i skretanja Crvenog oktobra. ak i pet milja, podmornice su bile jedva ujne. Nakon tri milje zbio se onaj "Ludi Ivan" manevar, pa su povrinski brodovi mogli sa sigurnou utvrditi pozicije, oitavi Dallasove emisije s aktivnim sonarom. - Dva helikoptera su na putu, gospodine - javio je kapetan Hunter. Za minutu e biti na postaji. - Signalizirajte Bristolu i Fifeu da zaostanu za nama. Hou da Invincible bude izmeu njih i kontakta. - Razumijem, gospodine. - Hunter je prenio zapovijest u centar za komunikacije. Ljudima s prateih razaraa uinila se ta zapovijest udnom - nosa je postao zatita razaraima. Nekoliko sekundi kasnije dva su se helikoptera Sea King zaustavila i ostala lebdjeti dvadesetak metara iznad povrine, sputajui na kraju kabla sonare za uronjavanje, i istovremeno se borei da odre poziciju. Ti su sonari bili mnogo slabiji od brodskih i imali su specifine karakteristike. Digitalnom vezom slali su prikupljene podatke u komandni centar Invinciblea. Dallas - Englezi - smjesta je rekao Jones. - Par helikoptera, mislim da su 195. To znai da je onaj veliki brod juno njihov nosa, gospodine, s dvije kante u pratnji. Mancuso je kimnuo. - HMS Invincible Bio je na naoj strani bare tokom OTMJENOG DELFINA.

332

Dakle, imamo posla s engleskom kolom, njihovim najboljim ASW operatorima. - Veliki ide prema nama, gospodine. Broj okretaja odaje deset vorova. Helikopteri - dva su - dre obje podmornice. Drugih podmornica u blizini nema. Invincible - Pozitivni sonarski kontakt - ulo se iz metalnog zvunika. - Dvije podmornice, dvije milje od Invinciblea, kurs nula-dva-nula. - A sad je na redu ono tee - ree admiral White. Ryan i etiri oficira Kraljevske mornarice koji su bili upueni u misiju, stajali su na admiralskom mostu, s flotnim ASW oficirom ispod njih u komandnom centru, dok je Invincible polagano plovio prema sjeveru, tek malo ulijevo od direktnog kursa prema kontaktima. Sva petorica su snanim dvogledima pretraivala podruje kontakta. - Hajde, kapetane Ramius - tiho je mrmljao Ryan. - Sad dokai da si glavni frajer! Crveni oktobar Ramius se u svojoj centrali skvrio nad kartom. Zalutala amerika podmornica iz klase Los Angeles koja mu se nala na putu i ne bi bila nita strano, ali ini se da je uletio u malu borbenu grupu. I to engleskih brodova. Zato? Bit e vjerojatno vjeba. Amerikanci i Englezi esto rade zajedno i sasvim sluajno je s Oktobrom naletio ravno na njih. Dobro. Morat e im umaknuti prije no to uspije uiniti ono to je htio. Vrlo jednostavno. A je li zaista tako? Slijede ga lovaka podmornica, nosa i dva razaraa. to jo? Mora to utvrditi ako ih se namjerava otresti. Za to e mu trebati gotovo cijeli dan. No sad e vidjeti s kime se sukobio. Osim toga, tako e im pokazati da je samopouzdan, da on moe loviti njih, ako hoe.

333

- Borodin, podigni brod na periskopsku dubinu. Svi na borbene stanice. Invincible - Hajde, Marko - pourivao je Barclav. - Imamo poruku za tebe, staro mome. - Helikopter tri javlja da se kontakt die - javljao je zvunik. - Dobro je! - Ryan je udario rukom o ogradu. White je podigao slualicu. - Opozovite jedan od helikoptera. Crveni oktobar bio je udaljen oko milju i pol. Jedan od Sea Kinga se podigao i zaokruio, namotavajui u vonji svoj sonarski hidrofon. - Dubina kontakta sto sedamdeset metara, polako se smanjuje. Crveni oktobar Borodin je polako ispumpavao vodu iz Oktobrovih trim tankova. Strateka podmornica je poveala brzinu na etiri vora, pa je veina energije potrebne za izronjavanje potjecala od hidroplana. Starpomje paljivo i polako dizao brod, a Ramius ga je usmjerio ravno na Invincible. Invincible - Hunter, jeste li spremni s morzeom? - zapitao je admiral White. - Mislim da jesam, admirale - odvratio je Hunter. Svi su odjednom postali uzbueni. Kakav je to bio dogaaj! Ryan je muno progutao slinu. U nekoliko posljednjih sati dok je Invincible nepomino plutao na uzburkanom moru, eludac mu se zbilja prevrnuo. Tablete brodskog doktora su pomogle, ali mu je sada od uzbuenja bilo gore. S admiralskog mosta imao je dvadeset sedam

334

metara slobodnog pada do mora. No dobro, pomislio je, ako u morati povraati, nita mi nee biti na putu. Jebi ga. Dallas - umovi izronjavanja trupa, gospodine - rekao je Jones. - Mislim da se die. - Ide gore? - Mancuso je na trenutak razmiljao. - Pa da, sve se slae. On je kauboj. Hoe vidjeti to sve ima protiv sebe prije nego pokua pobjei. Uklapa se. Kladim se da ne zna gdje smo mi bili tokom prola dva dana. - Kapetan se zaputio u borbenu centralu. - Izgleda da izranja, komandante - rekao je Mannion, promatrajui ureaj za upravljanje napadom. - Glupo. - Mannion je imao posebno miljenje o podmornikim kapetanima koji ovise o periskopima. Bilo ih je mnogo koji su isuvie vremena troili gledajui vanjski svijet. Pitao se koliko je od toga bila oita reakcija na prisilno podmorniarsko utamnienje, nekakva potreba da se ovjek uvjeri da negdje gore zaista postoji pravi svijet, da se uvjeri da instrumenti dobro reagiraju. To je sasvim ljudski, mislio je Mannion, ali te moe uiniti ranjivim... - I mi emo gore, kapetane? - Aha, lijepo i polako. Invincible Nebo je bilo napola pokriveno bijelim, paperjastim oblacima, sivima pri dnu, s mogunou kie. S jugozapada je puhao vjetar od dvadeset vorova, a dvometarski valovi su se valjali pod bijelim krestama. Ryan je vidio da Bristol i Fife stoje u zavjetrini. Njihovi kapetani su, bez sumnje, svata imali za rei na raun takvog rasporeda. Amerika

335

pratnja koja im je bila pridodana prethodnog dana, sad je otila na sastanak s New Jerseyjem. White je opet govorio u telefon. - Komandante, odmah mi javite kad dobijete radarski kontakt na podruju cilja. Taj komad oceana ne isputajte iz vida. Takoer, elim znati da svaki, ponavljam, svaki sonarski signal iz tog podruja... Tako je. Dubina cilja? Vrlo dobro. Opozovite i drugi helikopter, neka oba budu u pripremi na stanici u zavjetrini. Sloili su se da e najbolje sredstvo za prenoenje poruke biti signalni reflektor. Poruku e moi primiti samo onaj tko bude u mogunosti da je vidi. Hunter se pribliio reflektoru, drei u ruci komad papira koji mu je dao Ryan. Podoficir i signalisti koji su ovdje obino stajali, bili su uklonjeni.

Crveni oktobar - Trideset metara, drue kapetane - javio je Borodin. U centrali je na dunosti bila borbena smjena. - Periskop - mirno je rekao Ramius. Nauljena metalna cijev se pod hidraulinim tlakom jedva ujno itei podigla gore. Kapetan je mlaem oficiru smjene pruio svoju kapu i nagnuo se nad okular. - Tako dakle, imamo tri imperijalistika broda. HMS Invincible*. Kakvo ime za brod! - Narugao se zbog sluateljstva. Dva pratioca, Bristol i krstarica iz klase County.

* invincible, engl. nepobjedivi (prim. prev.)

336

Invincible - Periskop desno od pramca! - oglasio se zvunik. - Vidim ga! - Barclav je pokazao rukom. - Eno ga! Ryan ga je pokuao pronai. - Imam ga. - Bio je poput malog tapa za metlu, okomito utaknut u vodu, oko milju daleko. Kako bi se valovi prelamali, onaj gornji dio periskopa bi se neprekidno pojavljivao. - Hunter - tiho se oglasio White. Lijevo od Ryana, kapetan je poeo rukom lupkati po poluzi koja je kontrolirala zatvarae svjetla. Crveni oktobar Ramius nije vidio otprve. Obiao je itav krug po obzoru, traei i druge brodove i avione. Kad je zavrio kruenje, spazio je bljeskave treptaje. Brzo je pokuao protumaiti signal. U trenutku je shvatio da je uperen ravno u njega. CRVENI OKTOBAR CRVENI OKTOBAR PRIMA LI OVO PRIMA LI OVO MOLIM POALJI JEDAN PING AKTIVNIM SONAROM AKO PRIMA MOLIM POALJI JEDAN PING AKTIVNIM SONAROM AKO PRIMAS CRVENI OKTOBAR CRVENI OKTOBAR PRIMA LI OVO PRIMA LI OVO Poruka se ponavljala. Signal je bio drhtav i slab. Ramius to nije zamjeivao. U glavi je preveo engleski signal, isprva mislei da je upuen amerikoj podmornici. Zapea na draima periskopa su mu pobijelila kad je u sebi preveo poruku. - Borodin - rekao je napokon, nakon to je i etvrti put proitao poruku - zauzet emo radi vjebe rjeenje za otvaranje vatre na Invinciblea. Prokletstvo, periskopski daljinomjer se zaglavio! Daj jedan ping, drue. Samo jedan za udaljenost. Ping!

337

Invincible - Ping iz podruja kontakta, gospodine, zvui kao sovjetski - javio je zvunik. White je podigao telefon. - Hvala. I dalje nas obavjetavajte. - Spustio je slualicu. - Eto, gospodo... - Odgovorio je! - viknuo je Ryan. - aljite i ostalo, zaboga! - Odmah. - Hunter se nacerio kao luak. CRVENI OKTOBAR CRVENI OKTOBAR LOVI TE CIJELA SOVJETSKA FLOTA LOVI TE CIJELA SOVJETSKA FLOTA MNOGI BRODOVI SU TI BLOKIRALI PUT BROJNE NAPADNE PODMORNICE EKAJU DA TE POTOPE PONAVLJAM BROJNE NAPADNE PODMORNICE EKAJU DA TE POTOPE PROSLIJEDI NA MJESTO SASTANKA 33N 75W TAMO TE EKAJU NAI BRODOVI PONAVLJAM PROSLIJEDI NA MJESTO SASTANKA 33N 75W TAMO TE EKAJU NAI BRODOVI AKO SI RAZUMIO I PRISTAO MOLIM POALJI JO JEDAN PING Crveni oktobar - Udaljenost od cilja, Borodine? - zapitao je Ramius, elei da ima na raspolaganju vie vremena dok se poruka ponavljala i ponavljala. - Dvije tisue metara, drue kapetane. Lijepa, debela meta, kad bi... Starpomov glas je zamro kad je spazio izraz na kapetanovu licu. Znaju nam ime, razmiljao je Ramius, znaju nam ime. Kako to moe biti? Znali su gdje nas mogu nai - tono! Kako? to to Amerikanci imaju? Koliko nas onaj Los Angeles slijedi? Odlui - mora odluiti! - Drue, jo jedan ping na cilj, samo jedan.

338

Invincible - Jo jedan ping, admirale. - Hvala. - White je pogledao Ryana. - Eto, Jack, ini se da su vae obavjetajne pretpostavke bile tone. Vrlo dobro. - Ma vraga je dobro, gospodine! Bio sam u pravu! Taj kurvin sin! - Ryan je zalamatao rukama po zraku, potpuno zaboravivi na muninu. Smirio se. Okolnosti su zahtijevale dolinije ponaanje. - Oprostite, admirale. Moramo neto obaviti. Dallas Lovi te cijela flota... proslijedi na 33N 75W. to se to, dovraga, zbiva, pitao se Mancuso, uhvativi kraj drugog signala. - Ovdje sonar. Primam umove trupa. Mijenja dubinu. Buka strojeva se pojaava. - Spusti periskop. - Mancuso je podigao slualicu. - Vrlo dobro, sonar. Jo neto, Jones? - Ne, gospodine. Helikopteri su otili, a od povrinskih brodova nema nikakvih emisija. to se zbiva, gospodine? - Nemam pojma. - Mancuso je kimnuo glavom kad je Mannion doveo Dallas na trag iza Crvenog oktobra. to se to, k vragu, zbiva gore, pitao je kapetan. Zato je britanski nosa signalizirao ruskoj podmornici i zato su je slali na sastanak kod obala Caroline? ije su joj podmornice blokirale put? Ne moe biti. Nikako. Jednostavno, ne moe biti. Invincible Ryan je bio u komunikacijskom centru Invinciblea. "TRI MUDRACA OLIMPU", tipkao je na specijalnom ureaju za kodiranje, to ga je CIA poslala s njim,

339

DANAS SVIRAO MANDOLINU ZVUI DOSTA DOBRO NAMJERAVAM ODRATI MALI KONCERT NA UOBIAJENOM MJESTU OEKUJEM DOBRE KRITIKE EKAM INSTRUKCIJE Ryan se prije smijao ovim ifriranim nazivima koje je trebao upotrijebiti. I sada se smijao, ali zbog neeg drugog. Bijela kua - Tako - primijetio je Pelt - Ryan oekuje da e operacija uspjeti. Sve ide po planu, ali nije upotrijebio kodne nazive za sigurni uspjeh. Predsjednik se udobno zavalio. - On je poten. Uvijek se neto moe pokvariti. Ipak, morate priznati da sve izgleda dobro. - Ovaj plan to su ga efovi predloili je lud, gospodine. - Moda, no ve nekoliko dana pokuavate u njemu pronai neku rupu i nikako ne uspijevate. Uskoro e sve doi na svoje mjesto. Invincible OLIMP ZA TRI MUDRACA VOLIM MANDOLINI KONCERT ODOBREN stajalo je u poruci. STARINSKU GLAZBU NA

Ryan se opustio i nasuo malo konjaka. - No, to je dobro. Pitam se kakav je slijedei dio plana. - Oekujem da nam to Washington javi - rekao je admiral White. Uskoro emo se morati premjestiti na zapad da se ubacimo izmeu Oktobra i ruske flote.

340

Avalon Porunik Ames je promatrao prizor kroz maleno okno na Avalonovu pramcu. Alfa je leala na lijevom boku. Oito je prvo snano udarila krmom. Jedno pero propelera je bilo otkinuto, a plitva donjeg kormila je bila smrskana. itava krma je zapravo mogla biti otkinuta; to se pri slaboj vidljivosti nije sa sigurnou moglo rei. - Kreemo naprijed polako - rekao je podeavajui komande. Iza njega su jedan potporunik i vii podoficir rukovali instrumentima i pripremali aktivirati manipulativni krak, privren jo prije isplovljavanja, koji je nosio televizijsku kameru i snane reflektore. Na taj nain im je vidno polje postalo neto ire od onoga to su otvori doputali. DSRV je krenuo brzinom od jednog vora. Vidljivost je bila ispod dvadeset metara, usprkos mnogih tisua svijea s pramanih reflektora. Morsko dno je na tom mjestu bila podmukla strmina od aluvijalnog mulja s mjestimice razasutim stijenama. Bilo je oito da je Alfu od daljeg klizanja zaustavio njen most, koji je poput klina uao u mulj. - Boe dragi! - prvi je reagirao podoficir. U Alfinom trupu je pukotina - ili moda nije? - Nesrea u reaktoru - rekao je Ames ravnodunim, racionalnim glasom. - Neto je progorilo trup. Gospode, i to trup od titana! Jednostavno ga je prepalilo iznutra prema van. Evo jo jedne rupe, dva pregorena otvora. Ovaj drugi je vei, irok je cijeli metar. Nije tajna od ega je stradala, momci. U ova dva odjela je ulo more. - Ames je pogledao na dubinomjer: 630 metara. - Snimate li sve ovo? - Da, komandante - odvratio je elektriar prve klase. - Gadan nain da se umre. Jadni ljudi. - Aha, ovisi to su bili naumili. - Ames je okrenuo Avalona oko Alfina pramca, paljivo pogonei zakretni propeler i podeavajui trim da se spusti s druge strane. - Vidite li neki dokaz napuknua trupa?

341

- Ne - odvratio je potporunik - samo je rastaljen na dva mjesta. to se to dogodilo? - Pravi kineski sindrom. Napokon se nekome i to dogodilo. - Ames je zatresao glavom. Kad se radilo o reaktorima, ni o emu se u mornarici nije toliko govorilo kao o mjerama sigurnosti. - Stavi hidrofon na trup. Da vidimo ima li koga ivog unutra. - Razumijem. - Elektriar je ukljuio video-kontrole, dok je Ames nastojao drati Avalona potpuno u miru. Ni jedno ni drugo nije bilo lako. DSRV je lebdio, gotovo se dotiui mosta. Ako je bilo preivjelih, morali su biti u centrali ili u pramcu. Na krmi nije moglo biti ivota. - Dobro je, imam kontakt. Sva trojica su napeto oslukivali, nadajui se neemu. Posao im je bio da trae i spaavaju, a budui i sami podmorniari, shvaali su to vrlo ozbiljno. - Moda su zaspali. - Potporunik je ukljuio aktivni sonar. Visokofrekventni valovi su zazvuali kroz oba broda. Bio je to zvuk koji bi probudio i mrtve, no odgovora nije bilo. Zalihe zraka u Politovskom bile su iscrpljene jo prethodnog dana. - to se moe - tiho je rekao Ames. Podigao je brod, a elektriar je vukao manipulativni krak, traei mjesto gdje e spustiti sonarski transponder. Vratit e se kad se vrijeme na povrini popravi. Mornarica nee propustiti priliku da istrai jednu Alfu, a Glomar Explorer je ekao neiskoriten negdje na Zapadnoj obali. Hoe li ga aktivirati? Ames se ne bi kladio u suprotno. - Avalon, Avalon, ovdje Scamp - glas iz zvunika je bio izoblien, ali razumljiv. - Vrati se odmah. Potvrdi prijem. - Scamp, ovdje Avalon. Kreemo.

342

Scamp je upravo primio ELF poruku i zakratko izronio na periskopsku dubinu da bi primio nareenje s oznakom HITNO. "PRODUI NAJVEOM BRZINOM NA 33N 75W". U poruci nije stajalo zato. CIA, Glavni tab - KARDINAL je i dalje s nama - Moore je rekao Ritteru. - Hvala bogu - Ritter je sjeo. - Poruka je na putu. Ovaj put se nije pokuao ubiti da nam je dostavi. Moda ga je boravak u bolnici malo preplaio. Opet u predloiti da ga prebacimo. - Opet? - Bob, moramo mu to predloiti. - Znam. I ja sam mu to ponudio pred nekoliko godina, zna i sam. Ali stari magarac jednostavno ne eli prestati. Tako je to, neki ljudi ive od akcije. Ili moda jo nije istutnjao svoj bijes... Upravo me je nazvao senator Donaldson. - Donaldson je bio predsjednik Komiteta za obavjetajnu slubu. -Oh? - eli znati to mi znamo o svemu ovome. Nije progutao priu o spasilakoj akciji, i misli da bismo mogli znati neto drugo. Sudac Moore se naslonio. - Pitam se tko mu je to utuvio u glavu? - Da. Imam jednu malu ideju koju bi mogli isprobati. Mislim da je ve vrijeme, a ovo je sjajna prilika. Dva su visoka funkcionara o tome porazgovarala jo jedan sat. Prije no to je Ritter izaao, raistili su sve i s Predsjednikom.

343

Washington D. C. Donaldson je pustio Rittera ekati petnaest minuta u ekaonici, dok je proitao novine. Htio je da Ritter vidi gdje mu je mjesto. Neke primjedbe obavjetajnih krugova da su iz Capitol Hilla procurile vane informacije, jako su dirnule senatora iz Connecticuta, pa je odluio da imenovani i javni slubenici moraju shvatiti razliku izmeu sebe i izabranih predstavnika naroda. - ao mi je to ste ekali, gospodine Ritter. - Donaldson nije ustao, niti pruio ruku. - Sve je u redu, gospodine. Iskoristio sam priliku da proitam novine. To ba uvijek ne uspijevam u ludnici u kojoj ivim. - Odmah su od prvog trenutka ukrstili maeve. - Dakle, to su to Sovjeti naumili? - Senatore, prije no to ponem o toj temi, moram rei slijedee: s ovim sam sastankom morao upoznati i Predsjednika. Informacija je samo za vas, nitko drugi ne smije je uti. Nitko. To je miljenje Bijele kue. - Ima i drugih ljudi u mom Komitetu, gospodine Ritter. - Gospodine, ako mi to ne obeate, kao gentleman - Ritter je dodao s osmijehom - neu vam otkriti informaciju. Tako mi je zapovjeeno. Ja samo izvravam nareenja koja dobivam od Predsjednika, senatore. Ritter se nadao da njegov kazetofon sve ovo dobro snima. - U redu. - Donaldson je nerado pristao. Ljutio se na ta glupa ogranienja, premda zadovoljan to e sada sve uti. - Nastavite. - Da budem iskren, gospodine, nismo sasvim sigurni to se dogaa. - Oh, dakle, prisilili ste me da obeani kako nikome neu rei da CIA opet nema pojma to se zbiva? - Rekoh da nismo ba sasvim sigurni. Neke stvari ipak znamo. Informacije smo uglavnom dobili od Izraelaca, a neto i od Francuza. Iz oba izvora smo saznali da se u sovjetskoj mornarici dogaa neto vrlo ozbiljno.

344

- To sam uo. Izgubili su podmornicu. - Ne samo jednu, ali to nije ono najvanije. Netko je povukao za nos operativno rukovodstvo sovjetske Sjeverne flote. Nismo sigurni, ali mislim da su Poljaci. - Zato Poljaci? - Ne znam ba toan razlog, ali i Francuzi i Izraelci imaju dobre veze s Poljacima, a Poljaci su ve odavno zakvaeni sa Sovjetima. Znam, meutim - barem mislim da znam - to god da je, nema nikakve veze sa zapadnim obavjetajnim slubama. - Dakle, to se dogaa? - Donaldson je bio ustrajan. - Najvjerojatnije je netko izveo barem jednu lukavu prijevaru, a moda ak i tri, sve s ciljem da digne veliku frku u sovjetskoj mornarici - no tko god to bio, sad je ve daleko. Izraelci nam javljaju da puno ljudi panino pokuava spasiti glavu. Pretpostavljam da su uspjeli izmijeniti pismo s operativnim zapovijedima podmornice, a onda krivotvoriti pismo kojim njen kapetan prijeti da e ispaliti svoje projektile. Najudnije je to su Sovjeti u to povjerovali. - Ritter se namrtio. - Dodue, moda sve ba i nije bilo tako. Jedino znamo sa sigurnou da je netko, vjerojatno Poljaci, odigrao fantastino prljavu igru s Rusima. - A to nismo bili mi? - zajedljivo je zapitao Donaldson. - Ne, gospodine, mi nikako! Kad bismo pokuali neto slino - pa ak i uspjeli, to nije ba vjerojatno - oni bi nam mogli vratiti istom mjerom. Tako se moe izazvati rat, a i sami znate da to Predsjednik nikada ne bi odobrio. - Ali nekoga u CIA-i moda i nije briga to Predsjednik misli. - U mom odjelu nema takvoga! Otila bi mi glava. Zar zaista mislite da bismo mogli izvesti takvu operaciju, a onda je uspjeno prikriti? Oh, senatore, kad bismo barem mogli! - A zato Poljaci, zato oni mogu? - Ve neko vrijeme sluamo o disidentskoj frakciji unutar njihove obavjetajne zajednice, grupi koja ba nije u osobitoj ljubavi sa

345

Sovjetima. Razlozi mogu biti brojni. Fundamentalna povijesna netrpeljivost, a Rusi izgleda zaboravljaju da su Poljaci prvo Poljaci, pa tek onda komunisti. Ja osobno mislim da to ima vie veze s Papom nego s uvoenjem vojne diktature. Znamo da je na stari prijatelj Andropov htio ponovo odigrati poznatu verziju zvanu Henry II protiv Becketta. Papa je Poljskoj dao veliki ugled i za zemlju uinio takve stvari zbog kojih su se i lanovi Partije dobro osjeali. Onda doe Ivan i pljune na sve to - pa nije li udo da ne mogu podnijeti Ruse? A to se tie njihove sposobnosti, ljudi zanemaruju injenicu da je njihova obavjetajna sluba uvijek bila jedna od najboljih. Oni su 1939. provalili Enigmu, a ne Britanci. Prokleto su efikasni iz istog razloga kao i Izraelci. Imaju neprijatelje i na Istoku i na Zapadu. U takvoj klimi niu dobri agenti. Sa sigurnou znamo da imaju mnogo ljudi u Rusiji, "gastarbajtere" kojima Narmonovu otplauju ekonomsku pomo. Takoer znamo da mnogo poljskih inenjera radi u sovjetskim brodogradilitima. Priznajem da je to malo udno, ni jedna od te dvije zemlje nema neku veliku pomorsku tradiciju, ali Poljaci su sagradili mnotvo sovjetskih trgovakih brodova. Brodogradilita su im efikasnija od sovjetskih, a u posljednje vrijeme pruaju tehniku pomo i u gradnji ratnih brodova, uglavnom u kontroli kvalitete. - I tako je poljska obavjetajna sluba nasamarila Sovjete? - saeo je priu Donaldson. - Gorkov je bio jedan od zagovornika intervencije, zar ne? - Jeste, no on je sada ispao samo pogodna meta. Pravi cilj bio je zbuniti Moskvu. injenica da ova operacija pogaa sovjetsku mornaricu nema sama po sebi nikakva znaenja. Svrha je da se potresu najvii vojni krugovi, a svi su se sada sastali u Moskvi. Boe, zbilja bih volio znati to se zaista dogodilo! Iz ono malo dostupnih detalja oito je da se radi o pravom remek-djelu, operaciji koja e postati legenda. Radimo na tome, pokuavamo doznati to vie. To ine i Britanci i Francuzi i Izraelci - navodno je Benny Herzog iz Mossada sasvim poludio. Izraelci gotovo stalno izvode takve trikove svojim susjedima. No slubeno su

346

nas izvijestili da o ovome ne znaju nita vie nego to su rekli. Moda je tako. A moda su Poljacima pruili neku tehniku pomo - teko je rei. Sigurno je da je sovjetska mornarica strateka prijetnja Izraelu. Treba nam jo vremena. Izraelska veza zasad djeluje isuvie prikladno. - Ali vi ne znate to se dogaa, jednostavno: to, kako i zato! - Senatore, nije to tako lako. Dajte nam malo vremena. Trenutno moda i ne elimo znati. Da skratim, netko je uvalio velianstvenu dezinformaciju sovjetskoj mornarici. Uglavnom s ciljem da ih se dobro strese, ali je stvar oito izmakla kontroli. Kako i zato se to dogodilo - ne znamo. Meutim, moete biti sigurni da e se onaj tko je potaknuo tu operaciju itekako potruditi da prikrije svoje tragove. - Ritter je htio da senator ovo dobro shvati. - Ako Sovjeti otkriju krivca, reagirat e vrlo gadno - u to moete biti sigurni. Za nekoliko tjedana emo sigurno znati neto vie. Izraelci nam poneto duguju, pa e morati suraivati. - I opet izvui nekoliko novih F-15 i divizion tenkova - primijetio je Donaldson. - To je mala cijena. - Ali emu sva ta tajnovitost ako mi nismo upleteni? - Dali ste mi rije, senatore - Ritter ga je podsjetio. - Jer, ako stvar procuri, hoe li Sovjeti vjerovati da mi nismo upleteni? Ni sluajno! Pokuavamo uljuditi obavjetajnu igru. Mislim, i dalje smo neprijatelji, ali kad razliite sukobljene obavjetajne slube koriste previe raznih faktora, onda to postaje opasno za obje strane. A zatim, je li, ako ikada otkrijemo kako je do toga dolo, moda bismo i sami mogli namjestiti slinu igru. - To su kontradiktorni razlozi. Ritter se nasmijeio. - Takva je obavjetajna igra. Ako otkrijemo tko je to uinio, takvu informaciju moemo iskoristiti. U svakom sluaju, senatore, dali ste mi rije, pa u o tome izvijestiti Predsjednika po povratku u Langley.

347

- Vrlo dobro. - Donaldson je ustao. Razgovor je bio gotov. - Vjerujem da ete nas obavjetavati o daljem razvoju dogaaja. - To nam je dunost, gospodine. - Ritter je ustao. - Tako je. Hvala vam to ste doli. - Ni ovaj put se nisu rukovali. Ritter se zaputio niz hodnik, a da nije proao kroz ekaonicu. Zastao je da baci pogled na atrij Hart-zdanja. Podsjetio ga je na ovdanji Hyatt. Premda to nije bio njegov obiaj, spustio se na prvi kat stubama, a ne dizalom. Ako bude sree, ovo e biti pun pogodak. Vani ga je ekao auto, pa je vozau rekao neka ga odveze u zgradu FBI. - Dakle, nije CIA-ina operacija? - zapitao je Peter Henderson, senatorov glavni pomonik. - Ne. Vjerujem mu - rekao je Donaldson. - Nije on dovoljno lukav da tako neto izvede. - Ne znam zato ga Predsjednik jo dri - primijetio je Henderson. Dodue, kakav je ovjek, i bolje mu je da je nesposoban. - Senator se sloio. Kad se vratio u svoj ured, Henderson je na prozore navukao rolete, premda je sunce upiralo u drugu stranu zgrade. Sat kasnije voza taksija u prolazu je promotrio prozor i zapamtio situaciju. Henderson je radio do kasno u no. Zgrada Hart je ve bila prazna, a veina senatora izvan grada. Donaldson je bio tu da obavi neke osobne poslove i da pripazi. Kao predsjednik Komiteta za obavjetajnu slubu imao je vie obaveza nego to bi mu to bilo po volji u ovo doba godine. Henderson se dizalom spustio u glavno predvorje, svakim svojim detaljem odajui pravog pomonika senatora - trodjelno sivo odijelo, skupa kona diplomat-torba, uredna kosa - dok je ivahnim koracima naputao zgradu. Onaj isti taksi se pojavio iza ugla, zastao, a Henderson je uao unutra. - Watergate - rekao je. Opet je progovorio tek kad se taksi udaljio nekoliko blokova.

348

Henderson je imao skromni dvosobni stan u kompleksu zgrada Watergate, to je bila ironija koje je esto bio svjestan. Kad je doao na traeno mjesto, nita nije platio. Jedna je ena odmah ula, kad je krenuo prema glavnom ulazu. Taksiji u Washingtonu su vrlo zauzeti u rano predveerje. - Do Georgetown sveuilita, molim - rekla je zgodna mlada ena kestenjaste kose, pretovarena knjigama. - Veernja kola? - upitao je voza, pogledavi u retrovizor. - Ispiti - odvratila je djevojka malo nesigurnim glasom. - Psihologija. - Kod ispita se najvanije opustiti - savjetovao je voza. Specijalna agentica Hazel Loomis se borila s gomilom knjiga. Torbica joj je pala na pod. - Oh, k vragu! - Nagnula se da je pokupi i pritom u nju ubacila minijaturni kazetofon kojeg je neki drugi agent bio smjestio pod sjedite. Trebalo im je petnaest minuta od Sveuilita. Vonja je stajala 3.85 dolara. Loomis je dala vozau pet dolara i rekla neka zadri kusur. Prola je preko sveuilinog parka i ula u parkirani Ford koji ju je smjesta prebacio u centralu FBI. Ovo su toliko vjebali - a ispalo je tako lako!- Tako je uvijek kad ti se medvjed nae u vidokrugu. - Inspektor koji je vodio cijeli sluaj okrenuo se prema aveniji Pennsylvanija. - Ali doi do prokletog medvjeda, to je najvei problem. Pentagon - Gospodo, zamolili smo vas da doete ovamo jer ste profesionalni obavjetajni oficiri s dovoljno iskustva i s podmornicama i s Rusima obratio se Davenport etvorici oficira u svome uredu. - Potrebni su mi oficiri vaih kvalifikacija. Ovo je volonterski zadatak. Mogao bi ukljuiti i izvjesne elemente opasnosti - u to jo ne moemo biti sigurni. Jedino to jo mogu rei jest da je ovaj posao ivotni san svakog obavjetajnog oficira - samo, radi se o snu kojeg nikada neete smjeti ispriati nikome. No na to smo ve naviknuti, zar

349

ne? - Davenport se usudio pokazati rijetki osmijeh. - Kao to kau u filmovima: ako ide, dobro; ako ne, ovdje odustani i nikad ti nitko nee nita rei. Puno je traiti od ljudi da naslijepo pristanu na potencijalno opasan zadatak. Naravno, svi su ostali; ti ljudi nisu bili zabuanti. Osim toga, neto je trebalo rei, a Davenport je imao dobro pamenje. To su bili profesionalni oficiri. Jedna od nadoknada za noenje uniforme i manju zaradu od jednako talentiranih ljudi u civilnom svijetu, bila je i mogunost da se pogine. - Hvala, gospodo. Mislim da e vas ovo zaintrigirati. - Davenport je ustao i svakom mukarcu pruio kartonski fascikl. - Uskoro e vam se pruiti prilika da ispitate sovjetsku podmornicu - iznutra. - etiri para oiju trepnula su istovremeno. 33 North 75 West Podmornica USS Ethan Allen je bila na poziciji sad ve vie od trideset sati. Kruila je u krugu od pet milja na dubini od sedamdeset metara. Bez urbe. Odravala je minimalnu brzinu, tek toliko da kormilo slua, a reaktor je radio sa samo deset posto procijenjene snage. ef je pomagao u kuhinji. - Prvi put da tako neto radim na podmornici - rekao je jedan od AHanovih oficira koji je glumio brodskog kuhara, buljei u omlet. ef je slabano uzdahnuo. Trebali su isploviti s pravim kuharom, no njihov je bio jo dijete, a ovdje na brodu nema ovjeka s manje od dvadeset godina podmornikog staa. efovi - podoficiri su sve bili tehniari, osim notroma koji je znao baratati s tosterom samo kad je bilo lijepo vrijeme. - Kuhate dosta kod kue, gospodine? - Pomalo. Roditelji su mi imali restoran u Pass Christianu. Ovo je bio mamin omiljeni Cajun-omlet.

350

teta to nemamo brancina. Znam neke dobre recepte s brancinom i malo limuna. Bavite se ribolovom. efe? - Ne, gospodine. - Mala grupa oficira i podoficira radila je u neformalnoj atmosferi, ali notromo je bio ovjek sviknut na disciplinu i statusne podjele. - Komandante, mogu li vas upitati to mi to, dovraga, ovdje radimo? - I ja bih to htio znati. efe. Uglavnom neto ekamo. - Ali to, gospodine? - Neka sam proklet ako znam. Hoete mi dodati one kockice unke? I pogledati kruh u pei. Trebao bi ve biti gotov. New Jersey Komodor Eaton je bio zbunjen. Njegova borbena grupa se nalazila dvadeset milja juno od Rusa. Da nije bio mrak mogao bi sa svoje vidjelice na admiralskom mostu promatrati tornjastu superstrukturu Kirova na obzoru. Njegova borbena pratnja kretala se u jednoj irokoj brazdi ispred bojne krstarice, pingajui u potrazi za podmornicama. Nakon onog lanog napada zrakoplovstva, Sovjeti su bili krotki kao ovce. To im u najmanju ruku nije bilo nalik. New Jersye je sa svojom pratnjom drao rusku formaciju pod neprekidnom prismotrom, a tu su bila i dva izviaka aviona, za svaki sluaj. Rusko zbijanje redova je izmijenilo Eatonovu odgovornost za grupu Kirov. To mu je odgovaralo. Njegove glavne topovske kule bile su u pripravnosti; topovi od 203 mm bili su napunjeni navoenim zrnima, a stanice za kontrolu vatre su bile potpuno zaposjednute. Tarawa je bila trideset milja juno i njeni udarni Harrieri su bili spremni smjesta krenuti u napad. Sovjeti su sve to morali znati, premda se njihovi ASW helikopteri nisu ve dva dana ni na pet milja pribliili amerikim brodovima.

351

Bombarderi Bear i Backfire,* koji su u visokim letovima prolazili za Kubu - prolo ih je samo nekoliko, a i oni su se to su bre mogli vratili natrag - sigurno nisu propustili izvijestiti to su vidjeli. Ameriki su brodovi bili u izduenoj napadakoj formaciji, a projektili na New Jerseyu i njegovoj pratnji su neprekidno bili hranjeni novim podacima iz brodskih senzora. Rusi su ih, meutim, ignorirali. Rutinski navigacijski radar bio im je jedina elektronska emisija. udno. Nimitz je ve bio u zranom radiusu, nakon to je punom parom preao pet tisua milja iz Junog Atlantika; nosa i njegova prijetnja na nuklearni pogon, California, Bainbridge i Truxtun bili su jo samo etiristo milja daleko prema jugu, s borbenom grupom America, pola dana iza sebe. Kennedyje bio petsto milja na istoku. Sovjeti e morati shvatiti opasnost od aviona s tri nosaa i jo nekoliko stotina zemaljskih ptica koje se postepeno iz raznih baza premjetaju na jug. Moda su zato i tako krotki. Bombardere Backfire su neprekidno, na smjenu, pratili sve od Islanda, prvo mornariki Tomcati s nosaa Saratoga, zatim Phantomi iz zrakoplovnih baza u Maineu, koji bi sovjetske letjelice predavali Eaglesima i Fighting Falconsima da ih prate niz obalu sve do granica Kube. Nije bilo ni najmanje sumnje: Amerikanci su sve ovo shvatili vrlo ozbiljno, iako njihove jedinice vie nisu aktivno izvazivale Ruse. Eatonu je to bilo drago. Nita se nije moglo postii izazivanjem, a ako bude potrebno, njegova bojna grupa za dvije minute moe mir pretvoriti u rat.

Amerika kodna imena za sovjetske bombardere Tupoljev TU 95 i Tupoljev TU 22/26 (prim. prev.)

352

Stambeni blok Watergate - Oprostite, upravo sam uselila u stan blizu vaeg i jo mi nisu prikljuili telefon. Mogu li nazvati od vas? Henderson se nije dugo premiljao. Kestenjasta kosa, sive oi, vrlo skladna, moderno odjevena figura, bljetav osmijeh. - Naravno, dobrodoli u Watergate. Uite. - Hvala. Ja sam Hazel Loomis. Prijatelji me zovu Sissy. - Ispruila je ruku. - Pete Henderson. Telefon je u kuhinji. Pokazat u vam. - Stvari su krenule nabolje. Upravo je okonao dugotrajnu vezu s jednom od senatorovih tajnica. I njoj i njemu je prekid teko pao. - Ne smetam vam, zar ne? Nemate neke goste, ili neto slino? - Ne, sam sam s televizorom. Novi ste u Washingtonu? Noni ivot ba i nije neto. Pogotovo ako morate slijedee jutro rano ustati. Ha, ha. Gdje radite - pretpostavljam da ste sami? - Tako je. Radim u DARPA kao programer kompjutora. Bojim se da o tome ba ne bi smjela puno priati. Sve same dobre vijesti, pomislio je Henderson. - Evo, tu je telefon. Loomis je hitro pogledala oko sebe kao da ocjenjuje kako je dekorater obavio posao. Otvorila je torbicu, izvadila deset centi i pruila ih Hendersonu. Ovaj se nasmijao. - Prvi poziv je besplatan, i tako da znate, ovaj telefon moete koristiti kad god vam je volja. - Znam jedino - rekla je, pritiui gumbe - da e ovdje biti bolje nego u Laurelu. Halo, Kathy? Ovdje Sissy. Upravo sam uselila, nisu mi jo ni telefon prikljuili Oh, jedan mladi iz istog hodnika je bio toliko ljubazan, dao mi je da nazovem s njegova telefona...Dobro, vidimo se sutra na ruku. Zdravo, Kathy. Loomis je pogledala oko sebe. - Tko vam je ovo uredio?

353

- Ja sam. Umjetnost mi je bila B predmet na Harvardu, a znam i neke zgodne duane u Georgetownu. Ako znate gdje treba traiti, moete nai neke vrlo prihvatljive stvari. - Oh, to bih voljela da i moj stan ovako izgleda! Moete li mi ga malo pokazati? - Jasno, moe prvo spavaa soba? - Henderson se nasmijao da pokae kako nema nikakvih zadnjih namjera - koje je, naravno, imao, premda je u tim stvarima mogao biti strpljiv. Obilazak, koji je potrajao nekoliko minuta, uvjerio je Loomis da je stan zaista prazan. Trenutak kasnije, netko je pokucao na vrata. Dobro raspoloen, Henderson ih je irom otvorio. - Peter Henderson? - upitao je ovjek u poslovnom odijelu. Henderson je bio u trapericama i majici. - Da? - Henderson je ustuknuo, znajui to bi to moglo biti. Meutim, ono to je uslijedilo ipak ga je iznenadilo. - Uhapeni ste, gospodine Henderson - rekla je Sissy Loomis, pruivi mu svoju slubenu legitimaciju. - Optuba je pijunaa. Imate pravo da ne kaete nita, imate pravo da nazovete advokata. Ako ne elite utjeti, sve to ete rei bit e snimljeno i moe se iskoristiti protiv vas. Ako nemate advokata ili ga ne moete platiti, mi emo nai nekoga tko e vas zastupati po slubenoj dunosti. Jeste li shvatili svoja prava, gospodine Henderson? - Bio je to prvi pijunski zadatak Sissy Loomis. Posljednjih pet godina bila se specijalizirala kao mamac za pljakae banaka, esto radei kao blagajnica s .357 magnum revolverom u ladici za sitni. - elite li se odrei tih prava? - Ne, ne elim. - Hendersonov glas bio je hrapav. Pojavio se inspektor u pratnji jo trojice agenata. - Rastavite ovaj stan na komadie. Lijepo i paljivo, gospodo, da se nitko ne probudi. Vi ete, gospodine Henderson, poi s nama. Moete se presvui. Sve ovo moemo obaviti miroljubivo ili grubo. Ako obeate da ete suraivati, nee biti lisica. A ako pokuate bjeati - to vam, vjerujte, ne bih savjetovao. - Inspektor je ve dvadeset godina bio u

354

FBI-ju i nije nikada u bijesu ak ni izvukao svoj revolver, dok je Loomis ve ubila dva ovjeka. Bio je predstavnik one stare FBI-kole. Crveni oktobar Ramius i Kamarov su nekoliko minuta raspravljali nad kartom, slijedei alternativne kursne rute, sve dok se nisu sloili oko jedne. Unovaeni mornari nisu na to obraali panju. Nikada im nitko nije pokazao karte. Zapovjednik je priao stranjoj pregradi i podigao slualicu. - Drue Melehin - pozvao je, priekavi par sekundi. - Drue, ovdje komandant. Ima li i dalje nekih problema s reaktorskim sistemima? - Ne, drue komandante. - Odlino. Izdrite jo dva dana. - Ramius je objesio slualicu. Ostalo je tridesetak minuta do slijedee smjene. Melehin i Kiril Surzpoj, pomonik efa stroja, imali su posla u strojarnici. Melehin je prekontrolirao turbine, a Surzpoj je preuzeo reaktorske sisteme. Svakome je pomagao po jedan miman i tri mornara. Za strojare je ovo bilo vrlo naporno putovanje. inilo se kao da je pregledan ba svaki mjera i monitor, a da su dva starija oficira neke i potpuno rastavili i preinaili, uz pomo Valentina Bugajeva, oficira elektroniara i brodskog genija koji je posadi drao i predavanja o politikoj svijesti. Jer, ba su posadi strojarnice najvie stradali ivci. Sad su ve svi znali za moguu kontaminaciju - na podmornici se tajne nisu mogle dugo drati. Da bi se rasteretili, smjene u strojarnici su popunjavali i obini mornari. Kapetan je to nazvao dobrom prilikom za sveobuhvatnu obuku, u to je zaista i vjerovao. Posada je, pak, mislila da je to dobar nain da se ozrai. Ali, naravno, disciplina nije popustila. To se djelomice moglo zahvaliti povjerenju to su ga ljudi imali u svog komandanta, djelomice obuci, no najvie saznanju o onome to bi se dogodilo kad ne bi brzo i oduevljeno izvrili svoje zadatke.

355

- Drue Melehin - pozvao je Surzpoj. - Pokazujem fluktuaciju tlaka na glavnoj petlji, manometar broj est. - Dolazim. - Melehin je pourio i pokazao mimanu da mu se makne s puta prema glavnoj kontrolnoj ploi. - I ovaj instrument ne radi! Ostali se ponaaju normalno. Nita strano - blago je rekao ef stroja, ali glasno, da ga svi uju. No itava smjena u odjelu je uoila da ef stroja neto ape svome pomoniku. Ovaj je polako kimnuo glavom, dok su dva para ruku brzo rukovala instrumentima. Odjeknula je glasna, dvofazna zujalica, a upalilo se i crveno alarmno rotirajue svjetlo. - Sklopku brzog iskljuenja pei! - zapovjedio je Melehin. - Iskljueno - Surzpoj je prstom pritisnuo glavno dugme za zaustavljanje rada. - Vi ljudi, idite naprijed! - zatim je zapovjedio Melehin. Nije bilo vremena za oklijevanje. - Ne, ti prikljui akumulatore na motore gusjenice, brzo! Palubni oficir se trkom vratio da ukljui potrebne komande, proklinjui to je ba njega zapalo izvrenje te zapovijedi. Potrajalo je etrdesetak sekundi. - Gotovo, drue! - Idi! Palubni oficir je posljednji izaao iz odjeljenja. Uvjerio se da su vrata dobro zabrtvljena prije no to je odjurio u centralu. - U emu je problem? - mirno je zapitao Ramius. - Radijacijski alarm u prostoru izmjenjivaa topline! - Dobro, idite naprijed i istuirajte se s itavom smjenom. Nemojte gubiti glavu. - Ramius je potapao mimana po ramenu. - Imali smo takvih problema i prije. Proli ste obuku. Budite primjer ostaloj posadi. Ramius je podigao telefonsku slualicu. Priekao je da dobije vezu. - to se to dogodilo, drue? Posada u centrali je promatrala kako njihov kapetan slua odgovor. Morali su se diviti njegovom miru. Radijacijski alarmi su odjekivali

356

kroz itav trup. - Dobro. Nije nam preostalo jo mnogo sati akumulatorske energije, drue. Morat emo na norkelsku dubinu. Spremite se za aktiviranje diesel- motora. - Da. - Posluajte, drugovi. - Ramiusov glas zvuao je potpuno sabrano. Dolo je do manjeg kvara u reaktorskim kontrolnim sistemima. Alarm kojeg ujete nije znak veeg proboja radijacije, nego kvara na sistemu reaktorskih palica. Drugovi Melehin i Surzpoj su uspjeno obavili iskljuivanje reaktora za sluaj nuda, no s reaktorom ne moemo pravilno upravljati bez temeljnih kontrola. Stoga emo nau plovidbu zavriti s diesel-motorima. Da bismo iskljuili bilo kakvu eventualnu radijacijsku kontaminaciju, izolirali smo reaktorske prostore, i sva odjeljenja - prije svega strojarnica - bit e prozraena vanjskim zrakom u toku vonje u norkelskom reimu. Kamarov, ti e na krmu, na kontrolu ivotnih uvjeta. Ja u preuzeti komandu. - Razumijem, drue komandante. - Kamarov je otiao na krmu. Ramius je podigao mikrofon da prenese te novosti cijeloj posadi. Svi su neto ekali. Naprijed, neki su lanovi posade mrmljali kako se izraz manji kvar \e otrao, i da nuklearna podmornica ne plovi na dieselmotore i da se ne ventilira povrinskim zrakom samo tako, zbog zabave. Zavrivi sa turom objavom, Ramius je zapovjedio da se podmornica priblii povrini. Dallas - Ne znam to je, kapetane - Jones je odmahnuo glavom. - um reaktora je prestao, pumpe su umuknule, no ona i dalje plovi istom brzinom kao i prije. Na akumulatore, valjda. - Mora da ima neki fantastini akumulatorski sistem koji ovom brzinom moe tjerati takvu grdosiju - primijetio je Mancuso.

357

- Prije nekoliko sati sam i to malo preraunavao - Jones je podigao komadi papira. - Ovo se temelji na Typhoonovu trupu, s lijepim, glatkim koeficijentom trupa, pa je vjerojatno malo staromodno. - Gdje si sve to nauio, Jonesy? - Gospodin Thompson mi je pregledao hidrodinamiki dio. Elektrini dio je vrlo jednostavan. Moda ima neto egzotino - gorive elije, moda. Ako ne, ako upotrebljava obine akumulatore, ima dovoljno sirove energije da odjednom upali sve automobile u Los Angelesu. Mancuso je odmahnuo glavom. - Ipak, ne moe trajati vjeno. Jones je podigao ruku. - Pucketanje trupa... Izgleda da e se malo dignuti. Crveni oktobar - Dii norkel - rekao je Ramius. Pogledavi kroz periskop, uvjerio se da je norkel vani. - Dobro, nema ni jednog broda na vidiku. To su dobre vijesti. Mislim da smo zavarali nae imperijalistike tragae. Digni ESM antenu. Da budemo sigurni da ni jedan neprijateljski avion ne njuka sa svojim radarom. - Jasno, drue komandante. - Bugajev je podigao ESM plou. - Nema niega, ak ni putnikih aviona. - Tako dakle, zbilja smo zavarali gonie. - Ramius je opet podigao telefon. - Melehine, moe otvoriti glavni usisni ventil i prozraiti strojarske prostore, a onda ukljuiti diesel. - Minutu nakon toga svi su osjetili vibracije kad je akumulatorska energija pokuala pokrenuti masivne diesel- strojeve Oktobra. To je ui- . salo sav zrak iz reaktorskih prostora i zamijenilo ga onim to je doao kroz norkel; "kontaminirani" zrak je bio izbaen u more. Stroj je kaljao i prekidao slijedee dvije munite; u cijelom trupu ljudi su ekali da zauju onaj postojani zvuk koji e znaiti da je stroj proradio i da moe napajati elektrine motore. Ali nije proradio. Nakon jo trideset sekundi kaljanja, konano je stao. U centrali je zazvonio telefon.

358

Ramius je dignuo slualicu. - to nije u redu s dieselom, drue efe stroja? - otro je zapitao kapetan. - Razumijem. Poslat u ovjeka. Budite spremni. - Ramius je pogledao oko sebe, usta pretvorenih u tanku, beskrvnu crtu. Mladi strojarski oficir Svjadov stajao je u dnu prostorije. - Trebam ovjeka koji se razumije u diesel-strojeve, da pomogne drugu Melehinu. - Ja sam odrastao u kolhozu - rekao je Bugajev. - Prve igrake su mi bili traktorski motori. - Ima tu jo jedan dodatni problem... Bugajev je s razumijevanjem kimnuo. - Da, to sam i mislio, drue komandante, ali treba nam taj diesel, zar ne? - To neu zaboraviti, drue - tiho je rekao Ramius. - Onda mi moete platiti koji rum na Kubi, drue - odvano se nasmijeio Bugajev. - Htio bih upoznati kubanske drugove, po mogunosti vie one s dugom kosom. - Da te otpratim, drue? - tjeskobno je upitao Svjadov. Upravo mu je trebala poeti smjena i ve se pribliio vratima reaktorskog prostora kad ga je posada u bijegu odbacila u stranu. - Najprije trebamo utvrditi prirodu problema - rekao je Bugajev, pogledom traei podrku od Ramiusa. - Da, imamo obilje vremena. Bugajev, osobno mi podnesite izvjetaj za deset minuta. - Razumijem, drue komandante. - Svjadov, preuzmite dunost na porunikovu mjestu. - Ramius je pokazao na ESM plou. - Iskoristite mogunost da nauite neto novo. Porunik je uinio kao to mu je bilo zapovjeeno. Kapetan je izgledao vrlo zabrinut. Svjadov ga jo nikada nije vidio takvog.

359


Super Stallion

Jurili smo brzinom od sto pedeset vorova, osamsto metara iznad mranog mora. Helikopter Super Stallion bio je star. Napravljen krajem Vijetnamskog rata, prvi put je upotrijebljen za ienje mina ispred luke Haiphong. To mu je i bio osnovni zadatak, da vue morske saonice i bude letei ista mina. Sada se veliki Sikorski koristio u druge svrhe, uglavnom za udaljeno prenaanje tekih tereta. Tri turbo-motora smjetena iznad trupa, razvijala su zavidnu snagu, pa je na veliku udaljenost mogao prenijeti i cijeli vod vojnika. Osim trolane posade, noas je prevozio i etiri putnika, s velikim koliinama goriva u dodatnim rezervoarima. Putnici su se stisnuli u stranjem kutu prostora za teret, pokuavajui da u razgovoru nadglasaju huanje motora. Vodili su ivahan razgovor. Obavjetajni oficiri su zanemarili opasnost koju je ukljuivao ovaj zadatak - o tome nije imalo smisla razmiljati - ve su raspravljali o tome to bi sve mogli zatei na jednoj originalnoj ruskoj podmornici. Svaki je ovjek razmiljao o moguim priama koje bi se iz svega toga mogle roditi i zakljuio da je prava sramota to nikome o tome nee moi priati. Dodue, nitko to nije rekao naglas. Samo e aica ljudi znati cijelu priu; ostali e vidjeti tek razdvojene fragmente koji e kasnije biti zamiljeni kao dijelovi bilo koje druge operacije. Bilo koji sovjetski agent koji e pokuati rekonstruirati cijelu misiju, nai e se u labirintu s mnotvom bijelih zidova. A misija je bila zamiljena vrlo uzbudljivo. Helikopter e ih posebnim letom prebaciti na HMS Invincible, odakle su Sea King helikopterom Kraljevske mornarice trebali odletjeti do VSS Pigeona.

360

Nestanak Stalliona iz Zrane mornarike baze Oceana na samo nekoliko sati bit e protumaen kao stvar rutine. Helikopterovi turbo-motori sad su s maksimumom snage gutali velike koliine goriva. Letjelica je bila etiristo milja udaljena od amerike obale i trebala je prijei jo osamdeset milja. Let do Invinciblea nije bio direktan; cik-cak kurs bio je smiljen da zavara sve koji su na radaru primijetili njihov odlazak. Piloti su bili umorni. etiri sata je puno za sjedenje u skuenom kokpitu, a vojne letjelice ba nisu bile poznate po komfornim izvedbama. Letaki instrumenti su svijetlili dosadnim crvenkastim odsjajem. Oba su pilota posebno paljivo promatrali svoj umjetni horizont; gusta naoblaka im je onemoguavala bilo kakav vidik, a noni let iznad mora bio je hipnotian. Dodue, nita posebno; piloti su ve mnogo puta obavljali takve letove i nisu bili nita vie zabrinuti od iskusna vozaa na klizavom putu. Bilo je opasno, ali rutinski. - Julija 6, cilj ti je u pravcu nula-osam-nula, udaljenost sedamdeset pet milja - oglasio se AWACS. - to misli, da smo se izgubili? - zapitao se komandant John Marcks. - Ah, zrakoplovci - odvratio je kopilot. - Ne znaju ba puno o letu iznad vode. Misle da se moe izgubiti ako nema putova po kojima se moe orijentirati. - Aha - nasmijao se Marcks. Nekoliko stopa iznad njihovih glava i nekoliko stopa straga motori su urlali uz tisue okretaja u minuti. Naravno, nisu mogli znati da je upravo napuklo prigonsko kuite, pored otvora za gorivo. - Julija 6, s tvog cilja je upravo uzletio lovac da te doprati. Ima sastanak za osam minuta. Pribliava ti se s jedanaest sati. - Lijepo od njih - rekao je Marcks.

361

Harrier Porunik Parker je upravljao Harrierom koji e dopratiti Super Stalliona. Na stranjem sjedalu aviona Kraljevske mornarice sjedio je jedan potporunik. Cilj im zapravo i nije bio da prate helikopter do Invinciblea; trebalo je posljednji put provjeriti nije li neka sovjetska podmornica primijetila let Super Stalliona i upitala se to ovdje radi. - Ima li neke aktivnosti u vodi? - zapitao je Parker. - Ni traga. - Potporunik je rukovao FLIR-aparatom, koji je "meo" lijevo i desno od njihova kursa. Ni jedan ni drugi nisu znali to se zbiva, iako su nadugako - i krivo - raspravljali o moguim razlozima koji njihov nosa tjeraju amo-tamo po oceanu. - Probaj nai helikopter - rekao je Parker. - Samo trenutak... evo ga, juno od naeg kursa. - Potporunik je pritisnuo dugme i na pilotovu ekranu se pojavio odraz. Termika slika, uglavnom motora smjetenih na vrhu letjelice, s potmulo zelenim odsjajem vrelih vraka rotora. - Harrier 2-0, ovdje Straar Jeka. Cilj ti je na jedan sat, udaljenost dvadeset milja, gotovo. - Razumio, imamo ga na infracrvenom. Hvala, gotovo. - Parker se obratio potporuniku. - Bogami, jako su korisni ti AWACS-i. - Sikorski juri najvie to moe. Pogledaj odraz ovog motora. Super Stallion U tom trenutku je puklo prigonsko kuite. Istoga asa, galoni ulja za podmazivanje su se pretvorili u masni oblak iza glavine rotora, a precizni zupanici su se poeli meusobno lomiti. Na kontrolnoj ploi je zasvijetlilo alarmno svjetlo. Marcks i kopilot su smjesta pruili ruku da iskljue sva tri motora. Ali vie nije bilo vremena. Prigon se pokuao smiriti, ali ga je snaga tri motora raznijela na komadie. Uslijedilo je neto nalik na eksploziju. Nazupani komadii su probili zatitni

362

pokrovac i rastrgali prednji dio letjelice. Moment sile rotora divljaki je zavrtio Super Stalliona u krug i on je brzo poeo padati. Dva putnika iz stranjeg dijela, koji su malo olabavili pojasove, bili su izbaeni sa sjedala i skotrljali se naprijed. - MAYDAY MAYDAY MAYDAY, ovdje Julija 6 - pozvao je kopilot. Tijelo komandanta Marcksa prevrnulo se preko instrumenata, a tamna mrlja poela mu se iriti ispod vrata. - Padamo, padamo. MAYDAY MAYDAY MAYDAY. Kopilot je pokuavao neto uiniti. Vjetar je okretao glavni rotor polako - prepolako. Automatska spojka, koja mu je trebala dopustiti autorotaciju i omoguiti uspostavljanje kontrole, je zakazala. Sve kontrole su bile gotovo beskorisne, i bilo je jasno da e ubrzo pasti na crnu povrinu oceana. Prolo je dvadeset sekundi prije no to su tresnuli. Borio se s upravljaima leta i repnim rotorom da izravna letjelicu. To mu je zamalo i polo za rukom, ali je ve bilo prekasno. Harrier Parker je i prije vidio kako ljudi umiru. I on je sam jednom prouzroio smrt poslavi raketu Sidewinder u ispuni otvor argentinskog lovca Dagger. To ba nije bilo ugodno. A ovo je bilo jo gore. Promatrao je kako se nagrbljeni motor Super Stalliona raspada u komadie, uz pravi vatromet. Nije vidio jo takvu vatru. Oekivao je da e se nekako uspjeti izravnati; i jeste - ali ne dovoljno. Stallion je teko tresnuo u vodu. Trup se raspolovio po sredini. Prednji dio je potonuo u trenu, a stranji se odrao nekoliko sekundi, poput kade prije no to se pone puniti vodom. Prema slici koju je dao FLIR, nitko se nije izvukao prije no to je potonuo. - Straar, Straar, jesi li vidio ovo, gotovo?

363

- Jesam, Harrier 2-0. Upravo smo pozvali ekipu za spaavanje. Moe li kruiti? - Razumio, ostat emo ovdje. - Parker je provjerio gorivo. - Devetnula minuta. Spreman sam. Parker je spustio nos lovca i upalio svjetla za slijetanje. Time je ukljuio i posebno osjetljivi TV sistem. - Jesi li vidio ovo? - zapitao je svog suputnika. - Mislim da se neto pomaknulo. - Straar, Straar, imamo moda jednog preivjelog u vodi. Porui Invincibleu neka odmah poalje Sea Kinga. Spustit u se da ispitam stvar. Javit u se. - Primljeno, Harrier 2-0, Kapetan vam javlja da helikopter upravo polijee. Gotovo. Helikopter Sea King Kraljevske mornarice doao je za dvadeset pet minuta. Bolniar u gumenom odijelu skoio je u vodu i nabacio pojas na jedinog preivjelog. Drugih nije bilo, ni olupine, niega, osim naftne mrlje koja se zgusnula od hladnoe. Drugi helikopter je nastavio pretraivati, dok je prvi pojurio natrag na nosa. Invincible Ryan je s mosta gledao kako bolniari s nosilima jure u nadgrade. Trenutak kasnije pojavio se jedan lan posade s torbom za spise. - Imao je sa sobom ovo, gospodine. Po inu je porunik bojnog broda, zove se Dwyer. Ima slomljenu nogu i nekoliko slomljenih rebara. U prilino je loem stanju, admirale. - Hvala. - White je uzeo torbu. - Ima li mogunosti da je jo netko preivio? Mornar je odmahnuo glavom. - Ba i nema, gospodine. Sikorski mora da je potonuo kao kamen. - Pogledao je Ryana. - ao mi je, gospodine. Ryan je kimnuo. - Hvala. - Imate Norfolk na vezi, admirale - javio se oficir za komunikacije.

364

- Doite, Jack. - Admiral White mu je pruio torbu i poveo ga u centar za komunikacije. - Helikopter je pao. Imamo jednog preivjelog koji je ve u obradi rekao je Ryan u radio. Zautio je na trenutak. - Kako se zove? - Dwyer. Ve su ga odveli u stacionar, admirale. On je izvan pogona. Poruite Washingtonu. O kakvoj god se akciji radilo, sad se to treba mijenjati. - Jasno. Gotovo - rekao je admiral Blackburn. - togod odluili - javio se admiral White - to moramo uiniti brzo. Najkasnije za dva sata moramo poslati helikopter do Pigeona, da bi se mogao vratiti do zore. Ryan je dobro znao to to znai. Na moru su bila samo etvorica koja su znala to se zbiva i dovoljno blizu da neto uine. A on je medu njima bio jedini Amerikanac. Kennedy je bio predaleko. Nimitz se ve dovoljno pribliio, ali da bi ga uvukao u igru, trebalo je preko radija otkriti neke podatke. Washington sigurno s tim ne bi bio oduevljen. Jedina alternativa bila je da se prikupi i poalje jo jedan obavjetajni tim. A za to naprosto vie nije bilo vremena. - Hajde da otvorimo ovu torbu, admirale. Moram vidjeti kakav je to plan. - Na putu do Whiteove kabine pokupili su i jednog oficira stroja. Pokazao se kao odlian bravar. - Boe dragi! - Ryan je duboko uzdahnuo kad je proitao sadraj torbe. - Pogledajte ovo! - No, da - rekao je White nakon nekoliko minuta - to je zbilja lukavo. - Itekako lukavo - odvratio je Ryan. - Pitam se koji je genijalac sve to smislio. Ovo kao da mi je bilo sueno. Zatrait u od Washingtona da mi dopusti da sa sobom povedem nekoliko oficira. Deset minuta kasnije, opet su bili u centru za komunikacije. White je ispraznio cijelu prostoriju. A onda je Jack progovorio preko kanala koji je izobliavao glas. Obojica su se nadala da e aparat za izobliavanje dobro raditi.

365

- Dobro vas ujem, gospodine Predsjednie. Znate to se dogodilo s helikopterom. - Da, Jack, to je zbilja bila nesrea. Sad ete vi trebati uzeti stvar u svoje ruke. - Da, gospodine, to sam i pretpostavljao. - Ne mogu vam narediti, ali i sami znate to je sve u igri. Hoete li to uniti? Ryan je zatvorio oi. - Hou. - To cijenim, Jack. Naravno. - Gospodine, trebam vae doputenje da povedem sa sobom nekoliko oficira, Britanaca. - Jednoga - odvratio je Predsjednik. - Gospodine, trebam ih vie. - Jednoga. - Razumijem, gospodine. Kreemo za jedan sat. - Znate to se treba dogoditi? - Da, gospodine. Preivjeli je sa sobom imao torbu s operativnim planom. Sve sam ve proitao. - Sretno, Jack. - Hvala, gospodine. Gotovo. - Ryan je iskljuio satelitski kanal i okrenuo se admiralu Whiteu. - Eto, jednom se prijavi kao dobrovoljac, samo jednom, i evo to se dogaa! - Je li vas strah? - White je ozbiljno upitao. - pa bogme i jeste. Mogu li posuditi jednog oficira? Po mogunosti tipa koji govori ruski. Znate i sami to se sve moe dogoditi. - Vidjet emo. Doite. Pet minuta kasnije opet su bili u Whiteovoj kabini, oekujui dolazak etiri oficira. Ispalo je da su svi porunici, svi mladi od trideset godina. - Gospodo - poeo je admiral - ovo je kapetan korvete Ryan. Potreban mu je oficir-dobrovoljac koji e mu se pridruiti u jednom vanom zadatku. Stvar je vrlo tajna i sasvim neobina, a najvjerojatnije i

366

opasna. Vas etvorica ste pozvani ovamo zbog znanja ruskog jezika. To je sve to vam mogu rei. - Treba otii na razgovor s ruskom podmornicom? - veselo se javio najstariji. - Ja sam onda ovjek za vas. Diplomirao sam ruski, a prvi mi je brod bio HMS Drednought. Ryan je odvagnuo etiku stranu prihvaanja ovjeka prije no to ga obavijesti u to se upetljava. Kimnuo je, a White je otpustio ostale. - Ja sam Jack Ryan. - Pruio je ruku. - Owen Williams. Onda, o emu se radi? - Podmornica se zove Crveni oktobar... - Krasnij oktjabar - Williams se nasmijeio. - I pokuava prebjei u Sjedinjene Drave. - Zbilja? Znai, zato se toliko petljamo gore-dolje. Bogme, to je ba lijepo od njenog komandanta. A koliko je to sigurno? Ryan mu je u nekoliko minuta iznio obavjetajne podatke. Odbljeskali smo mu uputstva, i ini se da je prihvatio igru. Ali, u to emo moi biti sasvim sigurni tek kad se ukrcamo. Poznato je da se prebjezi znaju predomisliti, i to se dogaa ee no to moete zamisliti. Jo uvijek ste za?- Da propustim takvu priliku? A kako emo se zapravo ukrcati, kapetane? - Zovem se Jack. Ja sam iz CIA-e, nisam iz mornarice. - Objasnio mu je cijeli plan. - Odlino. Imam li vremena da spremim stvari? - Vratite se za deset minuta - rekao je White. - Razumijem, gospodine. - Williams je zauzeo stav "mirno" i potom odjurio. White je dohvatio telefon. - Poaljite mi porunika Sinclaira. Admiral je objasnio da je porunik zapovjednik voa Invincibleovih marinaca. - Moda e vam na putu biti potreban jo jedan pomonik.

367

Ispostavilo se daje taj "pomonik" bio FN-devetmilimetarski automatski pitolj s rezervnim arerom i futrolom ispod pazuha koja se zgodno smjestila ispod kaputa. Pismene naredbe su prije odlaska srezali i spalili. Admiral White je otpratio Ryana i Williamsa do poletne palube. Stajali su na platformi, promatrajui kako oivljavaju motori Sea Kinga. - Sretno, Owen. - White se rukovao s mladiem koji je salutirao i odstupio. - Pozdravite enu, admirale. - Ryan mu je pruio ruku. - Do Engleske je pet i pol dana. Vidjet ete je vjerojatno prije mene. Budite oprezni, Jack. Ryan se nasmijao iskrivljenim osmijehom. - Pa to je moja vlastita obavjetajna procjena, zar ne? Ako sam u pravu, ispast e pravo ugodno krstarenje - uz pretpostavku da se helikopter ne srui u more. - Dobro vam stoji uniforma, Jack. Ryan to nije oekivao. Zauzeo je stav "mirno" i pozdravio kako je nauio u Quanticou. - Hvala, admirale. Vidjet emo se. White ga je promatrao kako ulazi u helikopter. Pilot je zatvorio vrata i trenutak kasnije motori Sea Kinga su snano zagrmili. Helikopter se ravnomjerno podigao nekoliko metara uvis, s nosom malo uronjenim naprijed, a onda se naglo vinuo u zrak, istovremeno okreui prema jugu. Bez signalnih svjetala, mrani se obris izgubio s vidika u nekoliko sekundi.

368

33North 75West Nekoliko minuta iza ponoi Scamp se sastao s Ethanom Allenom. Napadna podmornica zauzela je poloaj oko tisuu metara iza krme stare strateke podmornice i obje su nastavile ploviti u laganom krugu, dok su im posluitelji sonara oslukivali pribliavanje USS Pigeona, plovnog objekta tjeranog diesel-motorima. Tri dijela slagaljke bila su na svome mjestu. Nedostajala su jo tri. Crveni oktobar - Nema nam drugog - rekao je Melehin. - Moramo nastaviti raditi na dieselu. - Dajte da vam pomognemo - ponudio se Svjadov. - A to ti zna o diesel-pumpama za gorivo? - zapitao je Melehin umornim, ali ljubaznim glasom. - Ne, drue. Surzpoj, Bugajev i ja moemo to sami. Nema razloga da se i ti izlae. Javit u se opet za jedan sat. - Hvala, drue. - Ramius je iskljuio zvunik. - Ova je plovidba ispala puna problema. Sabotaa. U itavoj mojoj karijeri nije se dogodilo nita slino! Ukoliko ne popravimo diesel... Preostalo nam je jo samo nekoliko sati akumulatorske energije, a reaktor zahtijeva temeljiti popravak i sigurno ispitivanje. Kunem vam se, drugovi, ako uhvatim to ubre koje nam je ovo uinilo... - Zar ne bismo trebali pozvati pomo? - upitao je Ivanov. - Ovako blizu amerike obale i moda jo uvijek s imperijalistikom podmornicom za repom? Kakvu bismo vrst 'pomoi' mogli dobiti, ha, drugovi? Moda na problem i nije kvar, jeste li razmiljali o tome? Moda smo postali pioni u nekoj smrtonosnoj igri? - Odmahnuo je glavom. - Ne, ne smijemo riskirati. Amerikanci ne smiju poloiti ruku na ovu podmornicu!

369

CIA, Glavni tab - Hvala vam to ste doli tako brzo, senatore. Ispriavam se to smo vas tako rano probudili. - Sudac Moore je doekao Donaldsona na vratima i uveo ga u svoj prostrani ured. - Poznajete direktora Jacobsa, zar ne? - Naravno, no to je to u zoru ujedinilo FBI i CIA-u? - zapitao je Donaldson sa smijekom. Ovo e biti dobro. Rukovoenje Komitetom za obavjetajnu slubu nije bio samo posao, ve i zabava, pravo uzbuenje to pripada onim malobrojnima koji su zbilja upueni u sve. l-Trei ovjek u sobi, Ritter, pomogao je etvrtom da se iskobelja iz fotelje s visokim naslonom, koji ga je dosad skrivao od pogleda. Pa to je Peter Henderson, primijetio je iznenaeni Donaldson. Odijelo njegova pomonika bilo je zguvano kao da je u njemu proveo itavu no. Odjednom mu se to nije inilo kao zabava. Sudac Moore je bio brian. - Poznajete, naravno gospodina Hendersona. - to sve ovo znai? - zapitao je Donaldson, glasom krotkijim no to su svi oekivali. - Lagali ste, senatore - rekao je Ritter. - Obeali ste da nikome neete otkriti ono to sam vam juer rekao, a itavo vrijeme ste znali da ete sve ispriati ovom ovjeku... - Nisam to uinio. - ...koji je to prenio agentu KGB-a - nastavio je Ritter. - Emil? Jacobs je odloio kavu. - Gospodina Hendersona pratimo ve neko vrijeme. Njegova veza nas je navela na taj trag. Neke stvari su naprosto isuvie oite. Hendersonova veza je bio taksist. Konano smo ih uhvatili na djelu. - I to zahvaljujui vama, senatore - objasnio je Moore. - Pred nekoliko godina imali smo vrlo dobrog agenta u Moskvi, pukovnika njihovih raketno-stratekih snaga. Tijekom pet godina slao nam je

370

odline informacije i ve smo ga s obitelji namjeravali izvui. To, znate, moramo initi: agenta se ne moe vjeno iskoritavati, a taj nas je ovjek zaista bio zaduio. Ali ja sam pogrijeio to sam vaem Komitetu otkrio njegovo ime. Tjedan dana kasnije, on je nestao - iezao. Naravno, streljali su ga. enu i tri kerke su poslali u Sibir. Po naim informacijama sad ive u naselju drvosjea istono od Urala. Tipino naselje, nema vode, hrana loa, nema zdravstvene zatite, a budui da su obitelj izdajnika domovine, moete i sami zamisliti kroz kakav pakao prolaze. Jedan je dobar ovjek mrtav, a njegova obitelj razorena. Razmislite malo o tome, senatore. To je istinita pria, s pravim ljudima. - Isprva nismo znali gdje je procurilo. Ili vi, ili dva druga lana Komiteta, pa smo poeli s individualnim davanjem informacija. Potrajalo je est mjeseci, no vae se ime pojavilo u svim kombinacijama. Nakon toga smo direktoru Jacobsu dali nalog da provjeri sve ljude iz vaeg taba. Emil? - Dok je Henderson bio pomonik urednika harvardskog Crimsona, poslali su ga 1970. u Kent State* da napie lanak o onom masakru. Sjeate se, to je bila ona pucnjava i teak zajeb Nacionalne garde. Pri pogledu na sve to Hendersonu se oito sve zgadilo. Nije ni udo. Kad je diplomirao i postao lan vaeg taba, jednom je s nekim svojim starim Ijeviarskim prijateljem razgovarao o svome poslu. To ga je dovelo u dodir s Rusima i oni su ga zatraili jednu informaciju. Bilo je to za vrijeme boinog bombardiranja - to mu se zbilja nije svidjelo. Dao im je to su traili. Bilo je to zapravo neto prilino nevano, vijest koja se za nekoliko dana mogla proitati u Postu. Tako se to radi. Smjestili su mu udicu i on se uhvatio. Naravno, tek nekoliko godina kasnije su dobro cimnuli i za tegli nit, tako da se vie nije mogao otkvaiti. Svima nam je dobro poznata ta igra.
* Kent State University, sveuilite u SAD, poznato po studentskom buntu protiv amerikog angamana u Kampuiji; pripadnici Nacionalne garde su 4. svibnja 1970. ubili etiri studenta (prim. prev.)

371

- Juer smo u njegov taksi smjestili kazetofon. Iznenadili biste se kako je to lako. I agenti se oputaju, ba kao i svatko od nas. Dakle, da skratim priu, imamo vas snimljenog na kazeti kako obeajete da nikome neete odati podatke iz razgovora s Ritterom, a onda imamo i traku s Hendersonom koji samo tri sata kasnije te iste podatke otkucava poznatom agentu KGB-a. Vi, senatore, niste prekrili zakon, ali gospodin Henderson jeste. Zbog toga smo ga uhapsili sino u devet sati. Optuen je za pijunau i imamo dovoljno dokaza za podizanje optube. - O svemu ovome nemam blage veze - rekao je Donaldson. - Da, to nismo ni mislili - rekao je Ritter.Donaldson je pogledavao svoga pomonika. - Ima li to za rei u svoju obranu? Henderson nije rekao nita. Pomislio je da kae kako mu je ao, ali kako da objasni svoje osjeaje? Prljav osjeaj da je agent neke strane sile, uz bok uzbuenju u zavaravanju cijele legije vladinih njukala. Kad su ga uhvatili, ti su se osjeaji pretvorili u strah od budunosti i olakanje to je napokon sve gotovo. - Gospodin Henderson je pristao da radi za nas - usluno je rekao Jacobs. - Dakako, im vi napustite Senat. - Kako to mislite? - zapitao je Donaldson. - Vi ste u Senatu, zar ne? Ve trinaest godina, je li tako? Ako me pamenje dobro slui - opet se ubacio Sudac Moore - uli ste kao zamjena za jedno ispranjeno mjesto. - Moete me pitati kako u reagirati na tu ucjenu - nervozno je zabrzao senator. - Ucjenu? - Moore je podigao ruku. - Za boga miloga, senatore, direktor Jacobs vam je upravo rekao da niste prekrili zakon, a dajem vam rije da CIA o tome nee ni pisnuti. E, sad, hoe li Ministarstvo pravosua odluiti da tui gospodina Hendersona ili ne, to vie nije u naim rukama.

372

No mogli bi se pojaviti naslovi: "Pomonik senatora optuen za pijunau: Senator Donaldson izjavio da nije imao pojma o potezima svog pomonika." Nastavio je Jacobs. - Senatore, Sveuilite Connecticut vam je ve pred nekoliko godina ponudilo mjesto u njihovoj upravi. Zato to sada ne biste prihvatili? - Ili Henderson ide u zatvor. Time mi elite opteretiti savjest? - Oito je da ne moe i dalje raditi za vas, a isto je tako oito da e biti primijeeno ako ga sada otpustite nakon viegodinje primjerne slube. S druge strane, ako se odluite povui iz javnog ivota, nee biti iznenaujue to Henderson ne uspijeva pronai slian posao kod drugog senatora. Stoga e se lijepo zaposliti u Opem raunovodstvenom birou, gdje e i dalje imati pristup raznim tajnim podacima. Samo, odsada - rekao je Ritter - emo mi odluivati koje e tajne prenositi. - Ako Sovjeti otkriju - rekao je Donaldson, a onda stao. Zapravo ga i nije briga, je li tako? Ni za Hendersona, ni za neke fiktivne Ruse. Morao je spaavati vlastiti obraz, isplivati neokaljan. - Pobijedili ste. Sue. - I mislili smo da ete se sloiti s nama. Rei u Predsjedniku. Hvala vam to ste doli, senatore. Gospodin Henderson e jutros malo zakasniti na posao. Nemojte se ljutiti na njega, senatore. Ako odigra za nas kako treba, moi emo ga poslije nekoliko godina pustiti s udice. Takve su se stvari dogaale i ranije. elim vam ugodan dan, gospodine. Henderson e biti posluan. Alternativa mu je najstroa robija. Nakon to je odsluao traku s razgovorom u taksiju, priznao je sve pred sudskim stenografom i televizijskom kamerom.

373

Pigeon Let do Pigeona bio je milosrdno miran. Brod za spaavanje s katamaranskim trupom imao je na krmi malu helikoptersku platformu, a helikopter Kraljevske mornarice je na trenutak lebdio metar iznad nje da bi Ryan i Williams iskoili. Odmah su ih poveli na most, dok je helikopter odzujao kui, na sjeveroistok. - Dobrodoli, gospodo - prijazno ih je pozdravio kapetan. Washington poruuje da imate nareenja za mene. Hoete li kavu? - Imate li aja? - zapitao je Williams. - Pa vjerojatno bi se nalo. - Hajdemo negdje gdje moemo razgovarati u etiri oka - rekao je Ryan. Dallas Dallas je sada bio dio plana. Uzbunjen jo jednom ELF porukom, Mancuso je tokom noi podmornicu nakratko digao na antensku dubinu. Dugaku poruku s naznakom SAMO ZA KOMANDANTA morao je sam deifrirati u svojoj kabini. To mu ba i nije bila jaa strana. Izgubio je itav sat dok je Chambers preuzeo komandu, vrativi Dallas na stari trag. Posada koja je prolazila pored kapetanove kabine ula bi povremeno kroz vrata razne doavole i prokletstva. Ni u kartanju ba nije bio najbolji. Pigeon Pigeon je bio jedan od dva suvremena broda za spaavanje podmornica, to ih je mornarica sagradila sa zadatkom da dovoljno brzo lociraju i dopru do potopljene podmornice da bi spasili posadu. Bio je opremljen izuzetno sofisticiranom opremom, medu kojima se isticalo sredstvo za dubinsko podmorsko spaavanje, takozvani DSRV. To

374

plovilo koje se zvalo Mystic, visilo je privreno izmeu dva Pigeonova katamaranska trupa. Imalo je i trodimenzionalni sonar koji je radio malom snagom, tek kao far, dok je Pigeon polako kruio nekoliko milja juno od Scampa i Ethana Allena. Dvadeset milja sjeverno nalazile su se dvije fregate iz klase Perry, sa zadatkom da u suradnji s tri Oriona proeljavaju cijelo podruje. - Pigeon, ovdje Dallas, radio provjera, gotovo. - Dallas, ovdje Pigeon. Primam te jasno i glasno, gotovo - odvratio je kapetan spasilakog broda preko sigurnosnog radio-kanala. - Poiljka je ovdje. Gotovo. - Kapetane, na Invincibleu smo imali oficira koji je signalnim reflektorom uputio poruku. Moete li vi rukovati s reflektorom? zapitao je Ryan. - alite se? Pa naravno da mogu! Plan je bio vrlo jednostavan, moda i malo previe primamljiv. Bilo je jasno da Crveni oktobar eli prebjei. Mogue je bilo ak i da e svi s broda htjeti prebjei - iako je u to bilo teko povjerovati. Iskrcat e s Crvenog oktobra sve koji se budu htjeli vratiti u Rusiju, a onda ih zavarati da su raznijeli brod s jednim od onih snanih eksploziva za samopotapanje, kojeg - zna se - nosi svaki ruski brod. Ostatak posade e amcem biti odveden na sjeverozapad kod tjesnaca Pamlico, gdje e priekati sovjetsku flotu u povratku; bit e sigurni da je Crveni oktobar potopljen, jer e sva posada to moi potvrditi. Plan je savren - to bi se moglo pokvariti? Barem tisuu razliitih stvari. Crveni oktobar Ramius je pogledao kroz periskop. Jedini brod na vidiku bio je USS Pigeon, iako mu je ESM antena javljala i o radarskoj aktivnosti na sjeveru, od dvije fregate koje su uvale rub obzora. Takav je, dakle, plan. Pogledao je signalni reflektor i u sebi preveo poruku.

375

Mornariki medicinski centar Norfolk - Hvala vam to ste doli, doktore. - Obavjetajni oficir je zauzeo ured pomonika upravitelja bolnice. - Ako sam dobro razumio, na se pacijent probudio. - Pred sat vremena - potvrdio je Tait. - Bio je oko dvadeset minuta pri svijesti. Sada spava. - Znai li to da e ozdraviti? - To je dobar znak. Djelovao je razumno, dakle nema nekih oteenja mozga. To me je bilo malo brinulo. Rekao bih da sada ima dobre izglede, iako se ti sluajevi hipotermije znaju brzo pokvariti. Taj deko je i dalje bolestan, to se nije izmijenilo. - Tait je zastao. - Imam za vas jedno pitanje: zato Rusi nisu sretni? - Zato to mislite? - Pa to je vie nego vidljivo. Osim toga, Jamie je medu lijenicima pronaao jednoga koji razumije ruski, pa smo ga uputili u cijeli sluaj. - A zato mene niste o tome obavijestili? - Ni Rusi to ne znaju. Radi se o medicinskom sudu. Dobra je praksa da lijenik zna jezik pacijenta. - Tait se nasmijeio, zadovoljan to je uspio smisliti vlastiti obavjetajni pothvat, koji se istovremeno uklapa i u lijeniku etiku i mornarike propise. Izvadio je iz depa karton s podacima. - No u svakom sluaju, pacijent se zove Andrej Katiskin. Kuhar je, kao to smo i mislili, iz Lenjingrada. A brod se zvao Politovskij. - estitam, doktore. - Obavjetajni oficir je odao priznanje Taitovoj poduzetnosti, iako se u sebi pitao zato ti amateri moraju ispadati toliko prokleto pametni u stvarima koje ih se uope ne tiu. - Dakle, zato su Rusi nesretni? - Tait nije dobio odgovora. - I zato vi niste gore postavili svog ovjeka? Znali ste cijelo vrijeme, zar ne? Znali ste s koje se podmornice spasio i zato je potonula ...

376

Znai, ako su prije svega htjeli saznati s koje je podmornice, i ako im se sada ove vijesti ne sviaju - znai li to da su izgubili jo jednu podmornicu? CIA, Glavni tab Moore je podigao slualicu. - James, doi smjesta s Bobom ovamo! - to se dogodilo, Arthure? - trenutak kasnije je zapitao Greer. - Najnovija poruka od KARDINALA. - Moore je pruio obojici fotokopirane kopije poruke. - Kako brzo moemo ovo proslijediti? - Daleko je. Znai helikopter, barem nekoliko sati. Morali bi je poslati bre - pourio je Greer. - Ne smijemo ugroziti KARDINALA, i gotovo. ifriraj poruku i daj je mornarici ili zrakoplovstvu da je prenesu. - Mooreu se to nije svialo, ali nije imao izbora. - Predugo e trajati! - glasno se usprotivio Greer. - I meni se taj mladi svia, James. Ali nema smisla priati o tome. Krei! Greer je napustio sobu psujui poput starog mornara - to je i bio. Crveni oktobar - Drugovi. Oficiri i mornari Crvenog oktobra, govori vam komandant. - Posada je primijetila da je Ramius stiao glas. Poetna panika koja je nastala prije nekoliko sati, dovela ih je gotovo do ruba pobune. - Napori da popravimo motore bili su bezuspjeni. Akumulatori su nam gotovo prazni. Pomo s Kube nam je isuvie daleko, a ni od Rodine ne moemo oekivati nikakvu pomo. Elektrine energije nemamo dovoljno ak ni za rad kontrolnih sistema ivotne sredine - moda jo samo nekoliko sati. Nemamo izbora, moramo napustiti brod.

377

- Nije nimalo sluajno to se u blizini nalazi ameriki brod i nudi neto to oni zovu pomo. Rei u vam to se dogodilo, drugovi. Imperijalistiki pijun je izvrio sabotau na naem brodu, a nekako su doznali i nae zapovijedi. ekali su nas, drugovi, ekali i nadali se da e poloiti svoje prljave ruke na na brod. Ali nee! Posada e napustiti brod. Nee oni dobiti na Crveni oktobar. Vii oficiri i ja emo ostati da aktiviramo eksploziv za potapanje. Ocean je ovdje dubok pet tisua metara. Nee se domoi naeg broda. Svi lanovi posade, osim onih na dunosti, neka stanu kod svojih postelja. To je sve. - Ramius je pogledom preao po centrali. - Izgubili smo, drugovi. Bugajev, poaljite potrebne poruke u Moskvu i signalizirajte amerikom brodu. Potom emo zaroniti na sto metara. Neemo im pruiti mogunost da nam zauzmu brod. Osobno preuzimam punu odgovornost zbog ove - sramote! Zapamtite to dobro, drugovi. Ja sam iskljuivi krivac. Pigeon - Primljen signal 'SOS' - javio je radist. - Jeste li ve bili u podmornici, Ryan? - zapitao je Cook. - Ne. Nadam se da je sigurnije od letenja - pokuao se naaliti Ryan. Bilo ga je iskreno strah. - Dobro, hajde da vas spustimo u Mystic. Mystic DSRV se sastojao samo od tri zavarene metalne kugle, s propelerom straga i nekom grubom limenom zatitom, koja je titila vrste dijelove trupa. - Ryan je prvi proao kroz poklopac, a za njim se spustio i Williams. Pronali su sjedala i sjeli. Trolana posada je ve radila.

378

Mystic je bio spreman za operaciju. Na zapovijed Pigeon ga je vitlima spustio u mirnu vodu. Smjesta je zaronio tjeran jedva ujnim elektromotorima. Sonar male snage odmah je uhvatio rusku podmornicu udaljenu oko pola milje, na dubini od stotinu metara. Operativnoj posadi bilo je reeno da se radi o jednostavnoj spasilakoj akciji. Bili su profesionalci. Nakon deset minuta Mystic je lebdio iznad prednjeg izlaznog rova Crvenog oktobra. Smjernim propelerima su paljivo doli na mjesto i podoficir se uvjerio da je priljubni prsten sigurno privren. Voda u prstenu izmeu Mystica i Crvenog oktobra se eksplozivno oduila u niskotlanu komoru DSRV-a. Na taj nain su dva broda vrsto prionula jedan uz drugi, a preostalu vodu su ispumpali. - Vi ste sad na potezu, mislim. - Porunik je Ryanu pokazao poklopac na sredini poda.- Valjda. - Ryan je kleknuo pored poklopca i nekoliko puta udario rukom. Nije bilo odgovora. Zatim je pokuao kljuem. Trenutak kasnije odjeknula su tri zveketa i Ryan je okrenuo zaporno kolo usred poklopca. Kad je otvorio pokopac, otkrio je jo jedan koji je ispod ve bio otvoren. Donji okomiti poklopac na dnu bio je zatvoren. Ryan je doboko udahnuo i spustio se niz ljestve bijelo obojenog cilindra, a Williams ga je slijedio. Spustivi se na trup ruske grdosije, Ryan je pokucao na poklopac. Crveni oktobar Smjesta se otvorio. - Gospodo, ja sam kapetan korvete Ryan, mornarica Sjedinjenih Amerikih Drava. Moemo li vam pomoi? - ovjek kome se obratio bio je nii i tei. Nosio je na epoletama tri zvjezdice, irok pojas odlikovanja na prsima i iroku zlatnu traku na rukavu. To je, dakle. Marko Ramius... - Govorite li ruski?

379

- Ne, gospodine. Ne govorim. U emu je problem, gospodine? - Imamo veliku pukotinu u reaktorskom sistemu. Krmeni dio broda je kontaminiran. Moramo se evakuirati. Na rijei pukotina i reaktor Ryan je osjetio kako se jei. Sjetio se kako je bio siguran u svoj scenarij. Na kopnu, devetsto milja odavde, u lijepom, toplom uredu, okruen prijateljima - no dobro, nisu bili neprijatelji. A sad je u ovoj prostoriji vidio smrt u oima dvadesetorice prisutnih. - Blagi boe! Dobro, hajdemo onda! Moemo odjednom prevesti po dvadeset pet ljudi, gospodine. - Ne tako brzo, porunice korvete Ryan! to e biti s mojim ljudima? - Ramius je glasno upitao. - Bit e primljeni kao nai gosti, naravno. Ako im bude potrebna medicinska pomo, dobit e je. Bit e vraeni u Sovjetski Savez to je prije mogue. Zar ste mislili da emo ih staviti u zatvor? Ramius je zagunao i okrenuo se, obrativi se svojim ljudima na ruskom. Tokom leta od Invinciblea Ryan i Williams su odluili da nee odmah otkriti Williamsovo znanje ruskog, pa je on sad nosio ameriku uniformu. Bilo je malo vjerojatno da bi Rusi mogli zamijetiti razliiti naglasak. - Doktore Petrov - rekao je Ramius - povest ete prvu grupu od dvadeset pet ljudi. Pripazite na ljude, drue doktore! Ne dopustite da Amerikanci razgovaraju s njima individualno, i neka se ni jedan ne izdvaja nasamo. Ponaajte se korektno, ni vie ni manje. - Razumijem, drue komandante. Ryan je gledao kako Petrov odbrojava ljude koji su prolazili kroz otvor i penjali se Ijestvama. Kad su proli, Williams je prvo zatvorio poklopac Mystica, a zatim i onaj na izlaznom rovu Oktobra. Ramius je poslao mimana da provjeri. Zauli su kako se DSRV odvaja i odlazi. Zavladala je duga i muna tiina. Ryan i Williams su stajali u jednom kutu prostorije, a Ramius sa svojim ljudima s druge strane.

380

Ryan se prisjetio gimnazijskih plesova s dekima na jednoj i djevojkama na drugoj strani, i s niijom zemljom u sredini. Kad je jedan oficir izvukao cigaretu, odluio je razbiti led. - Mogu li zapaliti, gospodine? Borodin je lupnuo po paketiu i jedna je cigareta napola izala Ryan ju je uzeo, a Borodin mu pripalio s papirnatom ibicom. - Hvala. Odluio sam prestati, ali pod morem, u podmornici s loim reaktorom, mislim da je puenje jedna od manje opasnih stvari, zar ne? - Ryanov prvi susret s ruskim cigaretama ba i nije bio osobito ugodan. Zavrtilo mu se od crnog, otrog duhana, a zrak oko njega je postao jedak, uz ve postojee smradove znoja, strojnog ulja i kupusa. - Kako ste se nali ovdje? - zapitao je Ramius. - Krenuli smo prema obali Virginije, kapetane. Prolog tjedna je tamo potonula jedna sovjetska podmornica. - Oh? - Ramiusa je zadivila pria koju su smislili. - Sovjetska podmornica? - Da, kapetane. Taj tip mi zovemo Alfa. To je jedino to pouzdano znam. Spasili su i jednog preivjelog i on je sada u Norfolku, u mornarikoj bolnici. Mogu li znati vae ime, gospodine? - Marko Aleksandrovi Ramius. - Jack Ryan. - Owen Williams. - Svi su se rukovali. - Imate li obitelj, porunice korvete Ryan? - zapitao je Ramius. - Da, gospodine. enu, sina i ker. A vi, gospodine? - Ne, nemam obitelji. - Okrenuo se i obratio niem oficiru na ruskom. - Povedite slijedeu grupu. uli ste instrukcije koje sam dao doktoru? - Da, drue komandante! - odvratio je mladi. Zauli su iznad sebe Mysticove elektromotore. asak iza toga odjeknuo je metalni zveket kad se priljubni prsten uhvatio izlaznog rova. Prolo je etrdeset minuta, a inilo se kao cijeli tjedan. Boe, pomislio je Ryan, to ako je reaktor zbilja pokvaren?

381

Scamp Dvije milje dalje, Scamp se zaustavio dvjesta metara od Ethana Allena. Obje su se podmornice sporazumijevale preko podvodnog telefona. Posluitelj sonara u Scampu je pred sat vremena zamijetio prolazak tri podmornice. Pogy i Dallas su sada bile izmeu Crvenog oktobra i druge dvije amerike podmornice; njihovi posluitelji sonara napeto su oslukivali svaku interferenciju, svaki brod koji bi mogao naii. Ovo je podruje bilo prilino izvan ustaljenih pravaca trgovakih brodova i tankera, ali se uvijek moglo dogoditi da na njih naleti neki zalutali brod iz druge luke. Crveni oktobar Kad se ukrcavala i trea grupa pod nadzorom porunika Svjadova, kuhar na kraju reda je potrao natrag, objasnivi da je zaboravio svoj kazetofon, za kojeg je toliko tedio. Nitko nije primijetio da se nije vratio, ak ni Ramius. lanovi njegove posade, pa ak i iskusni mimani, gurali su se da to prije izau iz podmornice. Trebalo je prebaciti jo samo jednu grupu. Pigeon Na Pigeonu sovjetska je posada odvedena u blagovaonicu. Ameriki su mornari pomno, ali bez rijei promatrali svoje ruske suparnike. Rusi su zatekli postavljene stolove s kavom, prepeenim kruhom i jajima sa slaninom. Petrova je to veselilo. Nije bilo teko kontrolirati ljude dok jedu poput vukova. Pomou mlaeg oficira kao prevodioca zatraili su i dobili jo slanine. Kuharima je bilo zapovjeeno da Rusima daju za jesti koliko god budu htjeli i mogli. Na taj nain su svi bili okupirani

382

kad je s obale doletio helikopter s dvadeset novih ljudi, od kojih je jedan odmah potrao na komandni most. Crveni oktobar - Posljednja grupa - promrmljao je Ryan u sebi. Mystic se opet prikljuio. Proloj je grupi trebao itav sat. Kad su se otvorila oba poklopca, u podmornicu je siao i porunik iz DSRV-a. - Slijedea e grupa neto kasniti, gospodo. Akumulatori su nam pri kraju. Treba nam dvadeset minuta da ih napunimo. Ima li problema? - Bit e kao to vi kaete - odvratio je Ramius. Preveo je to svojim ljudima, a onda zapovjedio Ivanovu da povede posljednju grupu. - Vii oficiri e ostati. Imamo posla. - Ramius je stisnuo ruku mlaem oficiru. - Ako se neto dogodi, recite onima u Moskvi da smo izvrili svoju dunost. - Uinit emo to, drue komandante. - Ivanov se skoro zaguio od ganua. Ryan je gledao kako mornari odlaze. Poklopac na izlaznom rovu Crvenog oktobra se zatvorio, a potom i Mvsticov. Minutu kasnije zauo se metalni zvuk kad se minipodmornica oslobodila i podigla. um elektromotora koji su se brzo udaljavali bio je sve tii i on je osjetio kako ga zelene pregrade pritiu sa svih strana. U avionu je bilo zastraujue, ali barem ti zrak nije prijetio mrvljenjem. A sad se naao pod vodom, trista milja od obale, u najveoj podmornici na svijetu, sa samo desetoricom ljudi koji su znali njome upravljati. - Porunice korvete Ryan - rekao je Ramius i zauzeo stav mirno moji oficiri i ja traimo politiki azil u Sjedinjenim Dravama i dajemo vam ovaj mali poklon. - Ramius je pokazao prema elinim pregradama. Ryan je ve bio smislio odgovor. - Kapetane, u ime predsjednika Sjedinjenih Amerikih Drava, ast mi je udovoljiti vaem zahtjevu. Dobrodoli u slobodu, gospodo.

383

Nitko nije znao da je interni razglas ukljuen. Lampica indikatora ve satima nije funkcionirala. Dva odjeljka dalje, prema pramcu, kuhar je sluao razgovor i zakljuio da je dobro uinio to je ostao, iako bi mu bilo drae da se prevario. to e sad uiniti? Izvrit e svoju dunost. To je zvualo prilino jednostavno - no, sjea li se kako sve to valja izvesti? - Ne znam momci, to da mislim o vama - Ryan se sa svima jo jednom rukovao. - Uspjeli ste! Zbilja ste uspjeli! - Oprostite porunice korvete - rekao je Kamarov. - Govorite li ruski? - ao mi je, ne govorim, ali porunik Williams zna ruski. Umjesto mene ovdje je trebala biti grupa oficira koji znaju ruski, ali njihov se helikopter sino sruio u more. - Williams je to preveo. etiri ruska oficira nisu znala engleski. - I to e se sada dogoditi? - Za nekoliko minuta jedna strateka podmornica e eksplodirati dvije milje odavde. Jedna od naih, starih. Prepostavljam da ste vaim ljudima rekli da ete aktivirati... Isuse, nadam se da im niste rekli to zaista namjeravate? - Pa da mi na brodu izbije rat? - nasmijao se Ramius. - Ne, Ryan. I to onda? - Kad svi budu mislili da je Crveni oktobar potonuo, krenut emo na sjeverozapad u tjesnac Ocracoke i tamo priekati. Pratit e nas podmornice Dallas i Pogy. Moe li ovih nekoliko ljudi upravljati brodom? - Ovi ljudi mogu upravljati bilo kojim brodom na svijetu! - Ramius je to prvo rekao na ruskom. Njegovi su se ljudi nasmijeili. - Dakle, mislite da nai ljudi nee znati to se s nama dogodilo? - Tako je. Pigeon e vidjeti podvodnu eksploziju. Nema naina da otkriju da nije na pravom mjestu, zar ne? Znate li da mnogi brodovi nae mornarice ovaj as operiraju du nae obale? Kad odu, onda emo

384

smisliti gdje emo ovom poklonu nai stalno boravite. Sada jo ne znam gdje e to biti. Vi ete, naravno, biti nai gosti. Mnogo naih ljudi e htjeti razgovarati s vama. Zasada, moete biti sigurni da e s vama dobro postupati - bolje nego to moete i zamisliti. - Ryan je bio siguran da e CIA svakome dati prilinu koliinu novca. Nije im to rekao, ne elei uvrijediti te hrabre ljude. Iznenadilo ga je saznanje da prebjezi rijetko oekuju da e dobiti novac i da ga gotovo nikad ne trae. - A to je s politikim obrazovanjem? - zapitao je Kamarov. Ryan se nasmijao. - Porunice, netko e vas moda usput pozvati na stranu i objasniti kako funkcionira naa zemlja. Za to e mu trebati oko dva sata. Nakon toga ete nam odmah poeti priati to kod nas ne valja - to rade svi na svijetu, zato ne biste i vi? Ali ja to sad ne mogu. Vjerujte, dopast e vam se, moda ak i vie nego meni. Nikad nisam ivio u neslobodnoj zemlji, pa moda svoju domovinu i ne cijenim koliko bih trebao. Ali sada mislim da imamo drugog posla. - Tono - odvratio je Ramius. - Doite, moji novi drugovi, i vas emo zaposliti. Ramius je poveo Ryana prema krmi kroz nekoliko nepropusnih vrata. Malo kasnije obreli su se u raketnom prostoru, ogromnom spremitu s dvadeset est tamnozelenih cijevi koje su se uzdizale du dvije palube. Bio je to "poslovni" dio strateke podmornice s vie od dvjesta termonuklearnih bojevih glava. Prostor je djelovao toliko zloudno da se Ryanu najeila koa na potiljku. Ovo nisu bile akademske apstrakcije - ovo je bilo pravo. Hodao je po reetki gornje palube. Donja paluba - mogao je vidjeti - imala je vrsto dno. Nakon to su proli kroz itav prostor i kroz jo jedno odjeljenje, nali su se u centrali. Unutranjost podmornice bila je avetinjski tiha; Ryan je osjetio zato su mornari praznovjerni.

385

- Vi ete sjesti ovdje. - Ramius je Ryanu pokazao mjesto kormilara na lijevoj strani prostorije. Tu je bilo jedno kolo i mnotvo razliitih instrumenata. - to u raditi? - zapitao je Ryan i sjeo. - Kormilarit ete brodom, porunice fregate. Zar to jo nikad niste probali? - Ne, gospodine. Nikad jo nisam bio u podmornici. - Ali vi ste pomorski oficir! Ryan je odmahnuo glavom. - Nisam kapetane. Radim za CIA-u. - CIA-u! - Ramius je proitao tu kraticu kao da je rije o otrovu. - Znam, znam. - Ryan je spustio glavu na kormilo. - Zovu nas mranim silama. Meutim, kapetane, ovaj e se ovdje pripadnik mranih sila vjerojatno usrati od straha prije no to sve ovo bude gotovo. Ja radim za stolom, i jedno mi moete vjerovati - nita mi drae ne bi bilo nego da sam sada kod kue sa enom i djecom. Da sam bio samo malo pametniji, ostao bih u Annapolisu i nastavio pisati knjige. - Knjige? Kako to mislite? - Ja sam povjesniar, kapetane. Prije nekoliko godina su me pozvali da radim za CIA-u kao analitiar. Znate li to je to? Agenti donose podatke, a ja procjenjujem o emu se radi. Grekom sam se upleo u ovu zbrku - k vragu, ne vjerujete mi, ali to je istina. Iako, napisao sam neke knjige iz mornarike povijesti. - Recite mi naslove - zapovjedio je Ramius. - Mogunosti i odluke, Zlosretni orlovi, a slijedee godine e izai Borbeni mornar, biografija admirala Halseyja. Prva knjiga govori o bici u zaljevu Leyte. Bila je prikazana u vaem Morskom zborniku, koliko sam uo. Radi se o prirodi taktikih odluka koje se donose u borbenim uvjetima. U knjinici akademije Frunze trebalo bi biti oko tucet primjeraka te knjige. Ramius je asak utio. - Ah, znam tu knjigu. Da, itao sam neke dijelove. Niste bili u pravu, Ryan. Halsey je glupo postupio.

386

- Dobro ete doi mojoj zemlji, kapetane Ramius. Ve ste knjievni kritiar. Kapetane Borodin, mogu li vas zamoliti jednu cigaretu? Borodin mu je tutnuo punu kutiju i ibice. Ryan je jednu zapalio. Bila je grozna. Avalon Mysticov etvrti povratak bio je znak da Ethan Allen i Scamp ponu djelovati. Avalon se podigao s kolijevke i prebacio nekoliko stotina metara do stare strateke podmornice. Njen kapetan je ve bio skupio ljude u torpednom prostoru. Svaki poklopac, svaka vrata, otvor, pretinac - sve je na brodu bilo otvoreno. Jedan od oficira se posljednji pridruio ostalima. Iza njega se vukla crna ica koja je bila spojena sa svakom bombom posebno. Sve ih je povezao s temperaturnim ureajem. - Sve je spremno, kapetane. Crveni oktobar Ryan je promatrao kako Ramius rasporeuje svoje ljude na odreena mjesta. Veina ih je otila na krmu, u strojarnicu. Ramius je sve govorio na engleskom, a potom bi ponovio i na ruskom za one koji nisu znali svoj novi jezik. - Kamarov i Williams, vi ete na pramac, zatvoriti sve poklopce. Ramius je zbog Ryana objasnio taj potez. - Ako se neto dogodi - nee, ali za svaki sluaj - neemo imati dovoljno ljudi za popravke. Stoga emo hermetizirati cijeli brod. Ryanu se to uinilo mudrim. Stavio je na kontrolnu plou praznu alicu umjesto pepeljare. On i Ramius su bili sami u centrali. - Kad emo krenuti? - im budete spremni, gospodine. Moramo se domoi tjesnaca Ocracoke po najvioj plimi, a to je osam minuta iza ponoi. Moemo li to? Ramius je pogledao kartu. - Bez problema.

387

Kamarov je poveo Williamsa kroz komunikacijski centar koji se nalazio vie prema pramcu. Tu su nepropusna vrata ostavili otvorena, a onda krenuli naprijed prema raketnom prostoru. Spustili su se niz ljestve i napredovali donjom raketnom palubom sve do prednje pregrade raketnog prostora. Produili su kroz vrata pored raznih skladita, usput provjeravajui sve otvore. Ve blizu pramca popeli su se drugim Ijestvama u torpedni prostor brtvei vrata za sobom i krenuli opet prema krmi kroz torpedno spremite i neke mornarske kabine. Obojica su se udno osjeala na brodu bez posade, ili su polako, a Williams se ogledavao svud oko sebe i postavljao Kamarovu svakojaka pitanja. Porunik je bio sretan to mu moe odgovoriti na materinjem jeziku. Obojica su bili sposobni oficiri, romantino privreni svome pozivu. Samog Williamsa se jako dojmio Crveni oktobar, to je ponovio nekoliko puta. Punu je panju obratio malim detaljima. Paluba je bila obloena. Poklopci su bili obrubljeni debelim gumenim brtvama. Teko da su se uope uli kad bi ih micali da provjere njihovu nepropusnost, i bilo je oito da se poduzelo sve kako bi ta podmornica bila to tia. Williams je Kamarovu na ruski prevodio svoju omiljenu pomorsku priu kad su otvorili vrata raketnog prostora na gornjoj palubi. Kad je iza Kamarova uao unutra, sjetio se da su u raketnom prostoru sva svjetla ostavili upaljena. Zar nisu? Ryan se pokuavao opustiti, ali nije uspijevao. Sjedalo je bilo neudobno, pa se sjetio onog ruskog vica o oblikovanju novog sovjetskog ovjeka - s avionskim sjedalima koja ovjeka svijaju u razne nemogue oblike. Na krmi je strojarska posada poela oivljavati reaktor. Ramius je preko razglasa porazgovarao sa svojim efom stroja, a potom se um sredstva za hlaenje generatora poveao da bi proizveo paru za turboalternatore. Ryan je podigao glavu. Kao da je neki zvuk prije osjetio, a tek onda uo. Sav se najeio prije no to je mogao zakljuiti kakav bi to mogao biti zvuk.

388

- to je to? - izustio je automatski, iako je znao. - to? - Ramius je bio tri metra iza njega, a proradili su i motori gusjenice. udno klopotanje se razleglo cijelim trupom. - uo sam pucanj, ne, nekoliko pucnjeva. Ramius mu je priao s osmijehom na licu. Mislim da ste uli zvukove motora gusjenice i mislim da ste po prvi put u podmornici, kao to rekoste. Prvi put je uvijek teko. Bilo je i meni. Ryan je ustao. - Moe biti, kapetane, ali svejedno dobro mogu razaznati pucanj. - Otkopao je kaput i izvadio pitolj. - Gdje su Williams i Kamarov? - zatreperio je Ryan. - Dat ete mi to. - Ramius je ispruio ruku. - Na mojoj podmornici ne moete imati pitolj. - Zastao je na trenutak. - Da, Williams i Kamarov su se malo zadrali, ali ovo je veliki brod. - Idem naprijed provjeriti gdje su. - Ostat ete na svome mjestu! - zapovjedio je Ramius. - Uinit ete kako vam kaem! - Kapetane, upravo sam uo neto to je zvualo kao pucanj i sad idem naprijed da to provjerim. Je li ve netko pucao na vas? Na mene jeste. Mogu vam dokazati oiljcima na ramenu. Bolje prihvatite kormilo, gospodine. Ramius je dohvatio telefon i pritisnuo tipkalo. Nekoliko je sekundi govorio na ruskom, a onda spustio slualicu. - Ja u poi da vam pokaem da na mojoj podmornici nema duhova, dobro? - Zatim je pokazao na pitolj. - A vi niste pijun, nego povjesniar, ha? - Kapetane, mislite to hoete, ali tako je kao to sam vam rekao. Sve je to duga pria i jednom u vam je ispriati. - Ryan je priekao da se Ramius malo smiri. Od tropota tunelskog pogona podmornica je odjekivala kao unutranjost bubnja. Oficir ije ime nije upamtio doao je u centralu. Ramius je rekao neto to je ovoga nasmijalo - ali se uozbiljio kad je u Ryanovoj ruci spazio pitolj. Bilo je oito da se Rusima to nije svialo. - Doputate li, kapetane? - Ryan je pokazao da krenu.

389

- Hajdemo, Ryan. Vodonepropusna pregrada izmeu centrale i slijedeeg prostora bila je otvorena. Ryan je polako uao u radiokabinu, oima sijevajui lijevo i desno. Bila je prazna. Krenuo je dalje prema vratima raketnog prostora koja su bila vrsto zatvorena. Visoka oko metar i pol, a iroka ezdeset centimetara, vrata su bila pritegnuta sredinjim kolom. Ryan je jednom rukom odvio kolo. Bilo je dobro nauljeno. Isto tako i arke. Polako je gurnuo vrata i pogledao preko pranice otvora. - Oh, k vragu! - Ryan je pustio zrak, mahnuvi kapetanu da prie. Raketno odjeljenje je bilo dugako oko sedamdeset metara, a osvjetljavalo ga je samo est ili sedam kontrolnih aruljica. Zar prije nije bilo sjajno osvijetljeno? Na drugom kraju bila je upaljena jedna svjetiljka, a pod njom su neke dvije siluete leale zgrene na podnim reetkama. Nisu se micale. Svjetlo koje je Ryan uoio treperilo je odmah pored jednog raketnog silosa. - Duhovi, kapetane? - proaptao je. , - To je Kamarov. - Ramius je jo neto promrmljao na ruskom. Ryan je repetirao svoj automatski pitolj, uvjerivi se da je metak u cijevi. A onda je skinuo cipele. - Pustite da ja to obavim. Jednom davno bio sam porunik u marincima. - A ona moja obuka u Quanticou, pomislio je Ryan u sebi, ima prokleto malo veze s ovim ovdje. Zakoraio je u dvoranu. Raketni prostor zauzimao je treinu cijele podmornice i protezao se uvis preko dvije palube. Donja paluba je bila od vrstoga metala, a gornja od elinih reetaka. Na amerikim stratekim podmornicama taj su prostor, vrlo prikladno, zvali Servudska uma. Raketne cijevi, u promjeru iroke tri metra i oliene u zeleno, ali tamnije od svega drugog u prostoriji, liile su ba na debla golemih stabala. Zatvorio je vrata za sobom i krenuo nadesno. Izgledalo je da svjetlo dopire s najudaljenije raketne cijevi na desnom kraju gornje palube. Ryan je zastao i oslunuo. Tamo se neto dogaalo. uo je neko prigueno ukanje, a svjetlo se micalo kao da

390

potjee od pokretne radne lampe. Zvukovi su putovali niz glatke stijenke unutranje oplate trupa. - Zato ba ja? - proaptao je za sebe. Morao je proi pored trinaest golemih cijevi da bi doao do izvora svjetla, prijei sedamdeset metara otvorene palube. Obiao je oko prve cijevi, desnom rukom drei pitolj, a lijevom oslonjen o hladni metal. Dlan oko kockasto izbrazdanog rukohvata pitolja bio mu je ve sasvim mokar od znoja. Zato ih, pomislio je, tako izbrazdaju. Naao se izmeu prve i druge cijevi, pogledao ulijevo, uvjerio se da nema nikoga i krenuo naprijed. Jo dvanaest. Palubna reetka bila je zavarena od metalnih sipki, debelih oko dvadeset centimetara. Noge su ga zabolile od njihovih otrih rubova. Polako i paljivo kruei oko slijedee cijevi, osjetio se poput astronauta koji krui oko Mjeseca i prolazi beskrajnim obzorom. Samo to na Mjesecu nitko nije ekao da te ubije. Jedna mu se ruka spustila na rame. Ryan je poskoio i okrenuo se. Ramius. Htio mu je neto rei, no Ryan je stavio prst na usta i odmahnuo glavom. Srce mu je lupalo tako glasno daje gotovo mogao odailjati Morzeove signale, a uo je i vlastiti dah - pa kako bi onda i mogao uti Ramiusa? Ryan je gestama objasnio svoju namjeru da misli obii svaku raketnu cijev s vanjske strane. Ramius je pokazao da e proi s unutranje. Ryan je kimnuo. Odluio je zakopati kaput i podii okovratnik. Tako e biti mraniji, manje uoljiv i tea meta. Jo jedna cijev. Ryan je vidio da su na cijevima bile otisnute neke rijei, s drugim natpisima ukuanima u metal. Slova su bila irilika i vjerojatno je pisalo 'Puenje zabranjeno' ili 'ivio Lenjin' ili neto jednako beskorisno. Opaao je i sluao sve s velikom koncentracijom, kao da mu je netko potaknuo sva ula. Obiao je slijedeu cijev; prsti su mu nervozno podrhtavali na rukohvatu i

391

poelio je da obrie znoj s obrva. Nije bilo niega: lijeva strana bila je ista. Slijedea... Trebalo mu je pet minuta da stigne do polovice prostorije, izmeu este i sedme cijevi. Sada su zvukovi s kraja odjeljenja postali prepoznatljivi. Svjetlo se vidljivo micalo. Ne ba jako, ali je sjenka cijevi broj jedan lagano podrhtavala. To mora da je bila radna svjetiljka ukljuena u zidni utika, ili kako to ve zovu na brodu. to se to tamo zbiva? Netko neto radi na projektilu? Sam, ili ih ima vie. Zato Ramius nije dao prebrojati ljude koji su uli u DSRV? Zato ja to nisam uinio? Ryan je opsovao u sebi. Jo est cijevi. Kad je obiao slijedeu cijev, kretnjama je pokazao Ramiusu da se sasvim na kraju nalazi jedan ovjek koga trae. Ramius je kratko kimnuo, jer je ve i sam to bio dokuio. Tek sada je zamijetio da je Ryan bio bez cipela, pa mu se to uinilo dobrom idejom i odmah je podigao lijevu nogu da skine cipelu. No prsti su mu bili kruti, pa mu je cipela s treskom pala na neuvreni dio reetke. Ryan se zatekao na brisanom prostoru. Ukoio se. Svjetlo se u dnu pomaknulo i ugasilo. Ryan se bacio ulijevo i provirio iza ruba cijevi. Ostalo ih je jo pet. Vidio je dio lica i - bljesak. Zauo je pucanj i sagnuo se kad je metak pogodio u metal uz zvonki kling. Povukao se u zaklon. - Prijei u na drugu stranu - proaptao je Ramius. - ekajte dok vam ne kaem. - Ryan je zgrabio Ramiusa za nadlakticu i vratio se na desni rub silosa s isturenim pitoljem. Vidio je lice i ovaj put je on opalio prvi, znajui da e promaiti. U istom trenu gurnuo je Ramiusa ulijevo. Kapetan je pretrao na drugu stranu i unuo iza raketne cijevi. - Imamo te! - glasno je viknuo Ryan. - Nemate vi nita. - Glas je bio vrlo mlad i vrlo prestraen. - to to radi? - A to misli, Jenki? - Ovaj put u glasu je prevladala poruga

392

- Vjerojatno pokuava aktivirati bojevu glavu, - pomislio je Ryan. Misao ba nije bila osobito sretna. - Onda e i ti umrijeti - rekao je Ryan. Zar nije i policija pokuavala urazumiti zabarikadirane sumnjivce? Nije li jednom neki njujorki policajac izjavio na televiziji: "Nastojimo im nasmrt dojaditi?" Ali to su bili kriminalci. A s kime Ryan ima posla? Sa zaostalim mornarom? Jednim od Ramiusovih oficira koji je odjednom dobio neke udne misli? S agentom KGB-a? S agentom GRU- a koji se prikrio kao lan posade? - Onda u umrijeti - sloio se glas. Svjetlo se pomaklo. to god da je radio, sad se opet bacio na posao. Ryan je dvaput opalio obiavi oko cijevi. Ostale su jo etiri. Meci su mu se beskorisno odbili s prednju metalnu pregradu. Postojala je malena mogunost da se odbiju, pa da... ne... Pogledao je ulijevo i vidio da je Ramius jo uvijek tu, u sjeni lijevog niza cijevi. Nije imao pitolja. Zato se nije naoruao? Ryan je duboko uzdahnuo i pojurio oko slijedee cijevi. Momak je to i ekao. Ryan se bacio na palubu i metak ga je promaio. - Tko si ti? - zapitao je Ryan, podigavi se na koljena, naslonjen o cijev da doe do daha. - Sovjetski rodoljub! Ti si neprijatelj moje domovine i nee se domoi ovoga broda! Previe pria, pomislio je Ryan. To je dobro. Moda. - Ima li neko ime? - Moje ime nije vano. - A obitelj ? - Moji e se roditelji ponositi sa mnom. Agent GRU-a. Ryan je bio siguran. Nije politiki oficir. Predobro je znao engleski. Vjerojatno neka vrst pripravnika za politikog oficira. Divno. Obueni agent i, kao to ree, rodoljub. Ne fanatik, ve ovjek koji vri svoju dunost. Strah ga je, ali e te uiniti, raznijeti ovaj cijeli jebeni brod, zajedno sa mnom u njemu.

393

Ryan je znao da mora smiriti situaciju. Ovaj momak je odluio neto uiniti. Ryan ga je trebao zaustaviti, ili barem dovoljno dugo odlagati njegov in. Otiao je na desnu stranu cijevi i provirio samo desnim okom. Taj je dio prostorije bio u potpunom mraku i Ryan ga je mogao vidjeti i ostati neprimijeen. - Ne treba umrijeti, prijatelju. Samo odloi pitolj... - I to onda? Da zavri u federalnom zatvoru? Ili - jo vjerojatnije da jednostavno iezne? Moskva nije smjela saznati da su se Amerikanci domogli njihove podmornice. - A CIA me nee ubiti, ha? glas se nesigurno nacerio. - Nisam ja budala. Ako trebam umrijeti, onda e to biti s nekim ciljem, prijatelju! Potom se svjetlo ugasilo. Ryan se zapitao koliko e to trajati. Znai li to da je gotov s poslom? Ako je tako, za koji trenutak ih vie nee biti. Ili je moda momak samo shvatio da ga svjetlo jako izdaje? Bez obzira na njegov trening, bio je jo dijete i vjerojatno je imao isto toliko za izgubiti koliko i Ryan. Ali k vragu, pomislio je Ryan, pa ja imam enu i dvoje djece, i bogme u ih izgubiti ako neto brzo ne poduzmem. Sretan Boi djeco, tata vam je upravo eksplodirao. ao nam je to nema posmrtnih ostataka, ali znate... Ryan je nakratko pomislio da se pomoli, no za to? Za pomo u ubijanju drugog ovjeka? Evo ovako, gospode Boe.... - I dalje ste sa mnom, kapetane? - glasno je je zvao. -Da.To e agenta GRU-a malo zabrinuti. Ryan se ponadao da e ga kapetanova nazonost ponukati da se vie povue na lijevu stranu svoje cijevi. Ryan se sagnuo i pojurio oko desne strane. Jo tri. Ramius je krenuo sa svoje strane, pa je Ryan zapucao i uo kako je metak promaio. Mora malo stati, odmoriti se. Zapuhao se. To mu sada nije dobro. Bio je porunik u marincima - puna tri mjeseca prije no to se helikopter sruio - i trebalo bi znati to valja poduzeti! Vodio je ljude. No bilo je mnogo lake voditi etrdeset ljudi naoruanih pukama nego se boriti sam samcat. Razmisli! - Moda bi se mogli nagoditi - predloio je Ryan.

394

- Ah, da, mogli bi odluiti u koje e oko metak ui. - Moda bi volio biti Amerikanac. - A moji roditelji, Jenki, to e biti s njima? - Moda bi ih mogli izvui - rekao je Ryan s desne strane svoje cijevi, kreui lijevo dok je oekivao odgovor. Opet je skoio. Sad su ga jo samo dvije cijevi dijelile od prijatelja iz GRU-a, koji je vjerojatno pokuavao aktivirati bojeve glave i pola kubine milje oceana pretvoriti u plazmu. - Doi Jenki, umrijet emo zajedno. Sad nas dijeli jo samo jedan pukatelj. Ryan je brzo razmiljao. Nije se mogao sjetiti koliko je ve puta opalio; u jednom je okviru bilo trinaest metaka. To bi mu trebalo biti dovoljno. Dodatni okvir je bio beskoristan. Mogao bi ga baciti na jednu i potrati na drugu stranu. Hoe li to upaliti? Ma vraga! To uspijeva samo u filmovima. No jedno je bilo sigurno - ni ovako neaktivan nije mogao uspjeti. Premjestio je pitolj u lijevu ruku i desno izvukao iz depa rezervni okvir. Stavio je okvir u usta, vratio revolver u desnicu, lijevom prihvati okvir... Dobro je. Trebalo je okvir baciti udesno i pojuriti ulijevo. Hoe li uspjeti? Hoe ili nee, vremena ionako vie nije bilo. U Quanticou su ga uili da ita karte, procjenjuje teren, dozira zranu ili artiljerijsku podrku, vjeto upravlja svojim vodom i poarnom grupom - a evo ga, sad je tu, zaglavljen medu prokletim elinim cijevima, sto metara ispod povrine mora, u revolverakom obraunu u prostoriji s dvjesta hidrogenskih bombi. Bilo je vrijeme da se neto uini. Znao je to valja poduzeti - ali je Ramius krenuo prvi. Krajikom oka je spazio obris kapetana kako juri prema prednjoj pregradi. Bacio se na stijenku i upalio svjetlo kad je protivnik zapucao. Ryan je bacio okvir udesno i potrao ravno. Agent se okrenuo da vidi odakle stiu ti novi zvui, uvjeren da se radi o koordiniranoj akciji.

395

Dok je Ryan prelazio udaljenost izmeu posljednje dvije raketne cijevi, spazio je kako Ramius pada. Ryan je projurio pored cijevi broj jedan, bacio se na njen lijevi rub, zanemarujui bol koji je osjetio kad se skotrljao da agenta dobije na nian. ovjek se okrenuo kad je Ryan ispalio est metaka, urlajui - ega nije bio svjestan. Agent se podigao s palube i napola okrenuo od pogotka. Pitolj mu je ispao iz ruke, a onda se mlitavo skljokao na pod. Ryan se isuvie tresao da bi odmah ustao. I dalje je vrsto stezao pitolj, uperen u rtvine grudi. Teko je disao, a srce mu je lupalo. Zatvorio je usta i nekoliko puta pokuao progutati slinu; usta su mu bila suha poput pamuka. Polako se osovio na koljena. Agent je jo uvijek bio iv - leao je na leima otvorenih oiju i jo disao. Ryan se morao osloniti na ruku da bi ustao. Mladi je bio pogoen dvaput, u gornji dio lijeve strane prsa i nie dolje, oko jetre i slezene. Gornja rana se pretvorila u mokri crveni krug, kojeg je mladi stiskao rukama. Imao je dvadesetak godina; plavim je oima buljio u strop i pokuavao neto rei. Lice mu je bilo ukoeno od bola i jedino se uspijevao oglaavati nekim nerazumljivim grgljanjem. - Kapetane - pozvao je Ryan. - Jeste li dobro? - Ranjen sam, ali mislim da u preivjeti. Tko je to? - A kako bih ja to, dovraga, mogao znati? Plave su se oi zaustavile na Jackovu licu. Tko god da je bio, znao je da umire. Bol na licu se pretvorila u neto drugo. Tuga, beskrajna tuga... I dalje je pokuavao neto rei. Ruiasta pjena mu se skupila u kutovima usana. Pluna rana. Ryan mu se pribliio i kleknuo pored njega. - Mogli smo se nagoditi - tiho je rekao Ryan. Agent je pokuao neto rei, ali Ryan nije nita mogao razabrati. Kletva, dozivanje majke, neto herojsko? Jack to nikad nee znati. Oi su mu se jo jednom rairile od bola. Posljednji dah se probio kroz mjehurie i ruke na trbuhu su omlitavjele. Ryan je provjerio puls na vratu. Vie ga nije bilo.

396

- ao mi je. - Ryan je rtvi zatvorio kapke. Bilo mu je ao - zato? Sitne grake znoja izbile su mu na elu, a snaga koju je jo osjeao za vrijeme pucnjave, sada ga je napustila. Odjednom ga je preplavila potreba za povraanjem. - Oh, Isuse, ja u... - pao je na sve etiri i estoko povratio, bacivi bljuvotinu kroz reetke, tri metra nie na donju palubu. eludac mu se jo itavu minutu dizao, ve odavno ispranjen. Morao je pljunuti nekoliko puta da izbaci ogavan okus iz ustiju, prije no to je uspio ustati. Omamljen od stresa, s vikom utrcanog adrenalina u krvi, stresao je glavom nekoliko puta, ne skidajui pogled s mrtvaca ispod sebe. Bilo je vrijeme da se vrati u stvarnost. Ramius je bio pogoen u bedro. Krvario je. S obje krvave ruke pritiskao je ranu, koja, meutim, nije izgledala tako loe. Da je femoralna arterija bila oteena, kapetan bi ve bio mrtav. Porunik Williams je bio pogoen u glavu i prsa. Jo uvijek je disao, ali nije bio pri svijesti. Rana na glavi je bila samo ogrebotina. Rana na prsima, blizu srca, proizvodila je zvukove nalik na sisanje. Kamarov nije bio te sree. Samo jedan metak mu je proao gornjim dijelom nosa, a stranji dio glave je bio krvava masa. - Isuse, zato nam nitko nije doao u pomo? - rekao je Ryan kad mu je to palo na pamet. - Vrata na pregradama su zatvorena, Ryan. Tu je... kako vi to zovete? Ryan je pogledao u to to kapetan pokazuje. Razglasni sistem. - Koje tipkalo? - Kapetan je podigao dva prsta. - Centrala, ovdje Ryan. Trebam pomo, kapetan vam je ranjen. Zauo se odgovor na uzbuenom ruskom i Ramius je viui odgovorio da ga uju. Ryan je pogledao raketnu cijev. Agent se sluio radnom svjetiljkom, ba kao to su bile amerike - arulja u metalnom drau, sa zatitom od ice. Otvor raketne cijevi bio je otkriven. Ispod njega je bio otvoren i jedan manji poklopac, oito je vodio do samog projektila. - to je radio, pokuavao aktivirati bojeve glave?

397

- Nemogue - rekao je Ramius, zgren od bola. - Raketne bojeve glave - mi ih drimo pod specijalnim sigurnosnim reimom. Bojeve glave nisu. .. ne mogu opaliti. - Pa to je onda radio? - Ryan je otiao do raketne cijevi. Na palubi je leao nekakav gumeni mjehur. - to je to? - Podigao je tu stvaricu. Bila je nainjena od gume ili nekog gumiranog materijala s metalnim ili plastinim okvirom unutra, s metalnim siskom na jednom kraju i piskom. - Neto je radio na projektilu i imao je opremu za spaavanje da pobjegne s podmornice - rekao je Ryan. - Oh, Isuse! Ureaj za tempiranje! - Sagnuo se da dohvati radnu svjetiljku i da je upali, a onda je s njome iznad glave zavirio u raketni pregradak. - Kapetane, to je unutra? - To je... pregradak za navoenje. Unutra je kompjutor koji vodi raketu. Vrata... Ramius je sve tee disao - tu je poklopac za oficira... Ryan se nagnuo preko poklopca. Otkrio je gomilu raznobojnih ica i strujnih krugova koje jo nikada nije vidio povezane na takav nain. Zavirio je medu ice kao da je oekivao da e ugledati neki pakleni stroj spojen sa tapinima dinamita. No toga, naravno, nije bilo. I to da sada radi? Agent je ovdje neto radio - ali to? Je li zavrio posao? Kako je Ryan to mogao znati? Nikako. Jedan dio njegova mozga je vritao da se mora neto poduzeti, a drugi mu je govorio da e biti lud ako proba. Ryan je zubima uhvatio gumirani dra svjetiljke i s obje ruke uao u pregradak. Zgrabio je dva pregrta ica i naglo povukao. Otrgle su se samo neke. S obje ruke se usredotoio samo na jedan vod. Iupao je grozd plastinih i bakarnih pageta. Zatim je to ponovio s drugim pregrtom. - Aaah! - prostenjao je kad ga je stresla struja. Prola je cijela vjenost dok je oekivao da odleti u zrak. Vrijeme je odmicalo. Trebalo je iupati jo ica. Za manje od minute potrgao je svaku icu do koje je mogao doi, zajedno s desetak malih otpornika. Potom je sa svjetiljkom

398

razbio sve to je mislio da se moe razbiti, dok pregradak nije izgledao kao kutija s igrakama njegova sina - puna beskorisnih djelia. uo je neke ljude kako im se trei pribliavaju. Borodin je bio na elu. Ramius mu je pokazao na Ryana i mrtvog agenta. - To je kuhar - Borodin je pogledao Ryana. Ryan je podigao pitolj s poda. - Da, ovo mu je bio glavni recept. Mislim da je agent GRU-a. Pokuao nas je raznijeli. Kapetane Ramius, kako bi bilo da lansiramo ovaj projektil - da se jednostavno rijeimo ove prokletinje, vai? - Mislim da je to dobra ideja. - Ramiusov glas se pretvorio u hrapavi apat. - Prvo zatvorite nadzorni otvor, a onda ga... moemo ispaliti iz centrale. Ryan je rukom oistio sve one slomljene i unitene komadie s ruba poklopca, pa je ovaj lijepo kliznuo natrag na svoje mjesto. Grotlo cijevi je bilo drukije - pod pritiskom i mnogo tee, bilo je uglavljeno s dvije kvake s oprugama. Ryan ga je morao tresnuti triputa - dvaput je odskoilo, no trei put se zatvorilo. Borodin i jo jedan oficir ve su nosili Williamsa prema krmi. Netko je Ramiusu ovio pojas oko rane na nozi. Ryan ga je osovio i pomogao mu da hoda. Ramius bi zastenjao od bola svaki put kad je morao pomaknuti lijevu nogu. - Glupo ste se izvrgli pogibelji, kapetane - primijetio je Ryan. - Ovo je moj brod - i ne volim mrak. Ja sam kriv! Trebali smo paljivo brojati ljude kad su se evakuirali. Stigli su do vodonepropusnih vrata. - U redu, ja u prvi. - Ryan je proao i pomogao Ramiusu. Pojas se olabavio, pa je rana opet poela krvariti. - Zatvorite vrata i zakljuajte ih - zapovjedio je Ramius. Lako su se zatvorila. Ryan je triput okrenuo kolo, a onda opet uhvatio kapetana ispod pazuha. Nakon desetak metara nali su se u centrali. Porunik za kormilom je bio blijed kao krpa.

399

Ryan je posjeo kapetana u sjedalo na lijevoj strani. - Imate li no, gospodine? Ramius je posegao u dep od hlaa i izvukao perorez i jo neto. - Evo, uzmite. To je klju za bojeve glave. Ne mogu se lansirati bez ovoga kljua. Zadrite ga kod sebe. - Pokuao se nasmijati. Nekad je pripadao Putinu. Ryan ga je svezao oko vrata, otvorio no i razrezao cijelom duinom kapetanovu nogavicu. Metak je bez zadravanja proao mesnatim dijelom bedra. Izvukao je iz depa isti rupi i stavio ga na ulaznu ranu. Ramius mu je pruio jo jednu maramicu koju je Ryan poloio na izlazni otvor. Zatim je obje povezao pojasom to je vre mogao. - Moja se ena moda ne bi sloila, ali e ovako biti dobro. - Vaa ena? - zapitao je Ramius. - Ona je lijenica, tonije oni kirurg. Kad su mene pogodili, isto mi je ovo uinila. - Ramiusova natkoljenica je pobijelila. Remen je bio prejako stisnut, no Ryan ga jo nije htio olabaviti. - A sad, to emo s projektilom? Ramius je zapovjedio neto poruniku za kormilom, koji je naredbu prenio razglasom. Dvije minute kasnije, u centralu su ula tri oficira. Trebalo im je nekoliko asaka da smanje brzinu na pet vorova. Ryan je bio zabrinut zbog projektila i pitao se je li uspio unititi smrtonosnu zamku koju im je agent postavio. Svaki od trojice netom pristiglih oficira je izvukao klju objeen oko vrata. I Ramius je uinio to isto, a svoj drugi klju je ve dao Ryanu. Rukom je pokazao desni dio centrale. - Tu se upravlja raketama. Ryan je tako neto mogao i pretpostaviti. Du cijele centrale protezalo se pet ploa, a na svakoj su bila tri reda od po dvadeset est lampica i prorez za klju ispod svakog kompleta. - Gurnite klju u broj jedan, Ryan. - Jack je posluao, pa su i drugi ugurali svoje kljueve. Upalilo se crveno svjetlo i oglasio alarmni signal.

400

Najsloenija je bila ploa raketnog oficira. Okrenuo je prekida da naplavi raketnu cijev i otvori poklopac broj jedan. Na ploi su poele treptati crvene lampice. - Okrenite klju, Ryan - rekao je Ramius. - Hoe li ovo ispaliti raketu? Isuse, to ako se to dogodi? - Ne, nee. Raketu treba naotriti raketni oficir. Ovaj klju e inicirati plinski naboj. Je li mu Ryan mogao vjerovati? Djelovao je poteno, ali kako je Ryan mogao znati da mu govori istinu? - Sad! - zapovjedio je Ramius. Ryan je okrenuo klju u istom trenutku s ostalima. Iznad crvenog svjetla zasjala je i uta sijalica. Crveni oktobar je zadrhtao kad je raketa SS-N-20 plinskim nabojem izbaena prema gore. Zvuk je bio nalik na zrane konice velikog kamiona. Tri oficira su izvadili svoje kljueve. Raketni oficir je smjesta zatvorio grotlo cijevi. Dallas - to? - rekao je Jones. - Ovdje sonar, cilj je upravo naplavio cijev... raketnu cijev? Boe svemogui! - Jones je na svoju ruku ukljuio sonar za rad pod ledom i poeo s visokofrekventnim pinganjem. - to si to uinio? - povikao je Thompson. Mancuso se za sekundu stvorio pored njih. - to se to zbiva? - prasnuo je kapetan. Jones je pokazao na svoj ekran. - Podmornica je upravo lansirala projektil, gospodine. Pogledajte, kapetane, dvije mete. Ali ostale su u vodi bez raketnog paljenja! Boe!

401

Crveni oktobar Hoe li plutati, pitao se Ryan? Ali nije. Raketa Seahawk je bila plinskim nabojem izbaena iz cijevi na desnu stranu broda. Zaustavila se petnaestak metara iznad trupa dok je Oktobar proao ispod nje. Onaj poklopac sistema za navoenje Ryan nije bio dobro zabrtvio, pa je voda ula u pregradak i naplavila razvodnu inu bojeve glave. Projektil se ni inae nije bio kadar odrati na vodi, a sad ga je ova dodatna koliina vode povukla jo bre. Zbog optereenja u gornjem dijelu tonuo je u ekscentrinoj putanji, spirali poput krilca koje se vrti u padu s drveta. Na dubini od tri tisue metara tlak vode je zdrobio brtvu ispod konine glave, no Seahawk je, inae neoteen, zadrao svoj oblik sve do dna. Ethan Allen Radio je jo samo satni mehanizam. Bio je namjeten na trideset minuta, to je posadi pruilo dovoljno vremena da se prebaci na Scampa i napustio to podruje brzinom od deset vorova. Stari reaktor je bio potpuno iskljuen. Bio je hladan kao kamen. Svijetlilo je samo nekoliko kontrolnih aruljica. Satni mehanizam je imao tri dodatna strujna kruga, koji su se trebali aktivirati po milisekundu jedan iza drugoga, aljui signal icama detonatora. Stavili su u Ethana Allena etiri Pave Pat Blue bombe. Pave Pat Blue bila je FAE bomba s eksplozivnim zranim punjenjem. Njena razorna mo bila je pet puta vea od uobiajenog kemijskog eksploziva. Svaka bomba imala je par plinsko propusnih ventila, i samo je jedan od osam ventila nedostajao. Kad bi oni prsnuli, dolo bi do estokog irenja natlaenog propana u kuitima bombe. U trenutku se atmosferski pritisak u staroj podmornici utrostruio, kao da je svaki njen dio bio zasien eksplozivnom mjeavinom plina i zraka. etiri bombe su ispunile Ethan Allen s jednakom razornom vrijednou koju

402

bi pruilo dvadeset pet tona TNT-a ravnomjerno rasporeenih po cijelom trupu. Upaljai su se aktivirali gotovo istovremeno i izazvali pravu katastrofu: vrsti, elini trup Ethana Allena je eksplodirao kao balon. Jedini dio koji nije bio potpuno uniten bila je reaktorska posuda koja se oslobodila razderane olupine i brzo potonula na dno oceana. Sama olupina se rasprsla na desetak komada svijenih eksplozijom u nadrealistike oblike. Unutranja oprema se pretvorila u metalni oblak u sklopu smrskanog trupa i sve se rasprilo i rairilo, potonuvi u irokom podruju na tri tisue metara duboko, tvrdo pjeano dno. Dallas - Uh, sranje! - Jones je odbacio slualice i razjapio usta da proisti ui. Automatski releji unutar sistema sonara zatitili su mu ui od pune siline eksplozije, ali i ono to je dolo do njega bilo je dovoljno zagluno da mu se uini kao da mu je netko ekiem iskovao i izravnao glavu. Svi su na brodu kroz trup uli eksploziju. - Panja svima, govori kapetan. Ovo to ste upravo uli nije nita zabrinjavajue. To je sve to vam mogu rei. - Boe, kapetane! - rekao je Mannion. - Tako je, vratimo se na kontakt. - Razumijem, kapetane. - Mannion je udno pogledao svog komandanta. Bijela kua - Jeste li mu uspjeli na vrijeme prenijeti poruku? - zapitao je Predsjednik. - Ne, gospdine. - Moore se skljokao u stolicu. - Helikopter je zakasnio samo nekoliko minuta. Ali moda i ne trebamo brinuti. Za

403

oekivati je da kapetan dovoljno zna da iskrca sve osim svojih pouzdanika. Zabrinuti smo, naravno, ali sad nita ne moemo uiniti. - Ja sam ga, Sue, osobno zamolio da prihvati taj zadatak. Ba ja. Dobrodoli u svijet stvarnosti, gospodine Predsjednie, pomislio je Moore. ef drave je bio sretan - on nikada ne treba slati ljude u smrt. On je, pak, potvrivao smrtne kazne sa svoje stolice u tuilakoj loi i to nije bilo lako - ak ni kod ljudi koji su zasluili takvu sudbinu. - Preostaje nam samo da ekamo i vidimo, gospodine Predsjednie. Ta je informacija vanija od bilo koje druge akcije. - Vrlo dobro. to je sa senatorom Donaldsonom? - Sloio se s naim prijedlogom. Taj dio operacije je ispao zaista vrlo dobro. - Zar zbilja oekujete da e Rusi u to povjerovati? - zapitao je Peh. - Pa, ostavili smo im neke zgodne mamce, a malo emo i zategnuti udicu da im privuemo panju. Za dan ili dva emo vidjeti da li grizu. Henderson je jedna od njihovih velikih zvijezda - kodno ime mu je Cassius - a po njihovoj reakciji emo znati kakve im dezinformacije moemo dostavljati. Moe nam ispasti vrlo koristan, ali uz dobru kontrolu. Nae kolege iz KGB-a imaju vrlo direktnu metodu kad se radi o takozvanim dupljacima. - Neemo ga pustiti s udice sve dok to ne zaslui - hladno je rekao Predsjednik. Moore se nasmijeio. - Oh, zasluit e. Gospodin Henderson je sada nae vlasnitvo.

404

Tjesnac Ocracoke Nije bilo mjeseca. Povorka od tri broda ula je u tjesnac s pet vorova, odmah iza ponoi, da iskoristi prednosti izuzetno visoke plime. Pogvje bio na elu zbog najplieg gaza, a Dallas je plovio iza Crvenog oktobra. Stanice Obalne strae s obje strane tjesnaca su zauzeli mornariki oficiri, zamijenivi "obalne". Ryanu je bilo doputeno da stoji na mostu; itekako je cijenio taj Ramiusov humani gest. Nakon osamnaest sati provedenih u Crvenom oktobru, Jack se osjetio zarobljenim i sad je uivao u promatranju vanjskoga svijeta - pa makar bio i tako neprozirno mraan. Pogvje imao slabano crveno svjetlo koje bi se gubilo kad bi u njega gledao due od nekoliko sekundi. Vidio je bijele izdanke vodene pjene i povremeno poneku zvijezdu koja se igrala skrivaa s oblacima. Sa zapada je otri vjetar jaine dvadeset vorova brijao povrinu mora. Borodin je izdavao odreite, jednoslone zapovijedi vodei podmornicu kroz uski kanal koji je svakih nekoliko mjeseci mo- , rao biti jaruan usprkos ogromnom pristanitu izgraenom na sjeveru. Plovidba je bila ugodna, jer golema, 30.000-tonska masa strateke podmornice nije ni osjeala britke valove od jednoga metra noene vjetrom. Ryanu je to bilo drago. Uskoro se crna voda jo vie smirila, a kad su uli u zavjetrinu, jedan se gumeni amac tipa Zodiac ustremio na njih. - Zdravo, Crveni oktobar - jedan je glas povikao iz mraka. Ryan je jedva uspio nazrijeti sivi, romboidni obris Zodiaca. Nalazio se ispred tankog traka pjene koja je prtala iza izvanbrodskog motora.

405

- Mogu li odgovoriti, kapetane Borodin? - zapitao je Ryan i Borodin mu je kimnuo. - Ovdje Ryan. Imamo dva ranjenika na brodu. Jedan je u loem stanju. Trebamo odmah lijenika i kirurku ekipu! Jeste li razumjeli? - Dva ranjenika i trebate doktora, u redu. - Ryanu se uinilo da vidi kako je ovjek neto prinio licu i da je uo jedva ujno kranje radija. Nije mogao biti siguran zbog vjetra. - U redu. Doktor je ve poletio, Oktobar. I Dallas i Pogy imaju brodske lijenike. Hoete njih? - Bogme hoemo! - Ryan je smjesta odgovorio. - U redu. Slijedite Pogy jo dvije milje i budite spremni. - Zodiac je pojurio naprijed, sad u obratnom smjeru i iezao u tami. - Hvala bogu na ovome - odahnuo je Ryan. - Vi ste... vi vjerujete? - zapitao je Borodin. - Da, naravno. - Ryan nije bio iznenaen pitanjem. - Pa k vragu, ovjek mora u neto vjerovati. - A zato, kapetane korvete? - Borodin je pratio Pogy golemim nonim dvogledom. Ryan je razmislio kako da odgovori. - Jer ako ne vjeruje, kakvog smisla ima ivot? To bi znailo da su Sartre i Camus i svi njihovi istomiljenici u pravu - da je sve kaos i da ivot nema smisla. Odbijam u to povjerovati. Ako elite neki bolji odgovor, poznajem neke sveenike koji bi vrlo rado porazgovarali s vama. Borodin nije reagirao. Viknuo je zapovijed u mikrofon na mostu, pa je podmornica skrenula nekoliko stupnjeva udesno. Dallas Pola milje iza, Mancuso je prinio oima ureaj za nono gledanje. Mannion je stajao pored njega. - Isuse Kriste - proaptao je Mancuso.

406

- Bogme da, kapetane - rekao je Mannion drhturei u kaputu. - Ni ja gotovo da ne mogu povjerovati. Evo Zodiaca. Mannion je pruio svom zapovjedniku prenosni radio koji se koristio za pristajanje. - Primate li me? - Ovdje Mancuso. - Kad na prijatelj stane, prebacite mu deset ljudi ukljuivi i lijenika. Prijavili su dva ranjenika kojima je potrebna medicinska pomo. Odaberite dobre ljude, kapetane, trebaju im pomoi voziti brod ali se dobro uvjerite da nee brbljati. - Primljeno na znanje. Desetorica, ukljuivi i doktora. Gotovo. Mancuso je gledao kako gumenjak brza prema Pogyju. - Bi li htio i ti poi, Pat? - Itekako, gospodine. I vi namjeravate ii? - zapitao je Mannion. Mancuso se zamislio. - Mislim da bi Chambers mogao preuzeti Dallas na dan-dva, zar ne? Na obali je mornariki oficir imao telefonsku vezu s Norfolkom. Postaja Obalne strae bila je pretrpana, uglavnom gotovo samo s oficirima. Telefon je bio iza pregrade od fiberglasa tako da su neometano mogli komunicirati s CINCLANT-om. Bili su ovdje tek dva sata i uskoro e otii. Sve e izgledati kao normalno. Vani su jedan admiral i dva kapetana nonim dvogledom promatrali none obrise. Bili su ozbiljni kao u crkvi. Cherry Point, Sjeverna Carolina Kapetan fregate Ed Noyes se odmarao u lijenikoj sobi mornarike bolnice u Marinskoj zranoj bazi Cherrv Point u Sjevernoj Carolini. Vrsni kirurg - zrakoplovac bio je deuran slijedee tri noi pa e tako za Boi imati etiri slobodna dana. No je bila mirna. Ali to e se ubrzo promijeniti. - Doktore?

407

Noyes je podigao pogled i spazio kapetana marinaca u uniformi vojne policije. Lijenik ga je poznavao. Vojna policija je esto dovozila unesreene. Spustio je New England Journal of Medicine. - Zdravo, Jerry. Neto se dogodilo? - Doktore, dobio sam nareenje da spakirate sve to vam treba za hitnu operaciju. Imate na raspolaganju dvije minute, a onda vas vozim na aerodrom. - Zato? O kakvoj se operaciji radi? - Noyes je ustao. - To nisu rekli, gospodine, nego samo da trebate negdje odletjeti i to sami. Zapovijedi su dole s vrha, to je sve to znam. - Pa, bogamu, Jerry, moram znati to u operirati, tako da znam to u ponijeti! - Onda ponesite sve, gospodine. Moram vas dovesti do helikoptera. Noyes je opsovao i odjurio u prihvatni traumatoloki centar. Tamo su ga ve ekala dva marinca. Dodao im je etiri sterilna kompleta, prepakirao posluavnik s instrumentima. Pitao se hoe li trebati neke lijekove i odluio se za one osnovne zajedno s dvije jedinice plazme. Kapetan mu je pomogao odjenuti kaput, pa su krenuli do dipa koji ih je ve ekao. Pet minuta kasnije su se ukrcali u Sea Stallion iji su motori ve urlali. - to se zbiva? - unutra je Noyes zapitao pukovnika obavjetajne slube pitajui se gdje je glavni zapovjednik. - Idemo na jug - objasnio je pukovnik. - Moramo vas spustiti na podmornicu koja ima neke ranjenike. Pomoi e vam dva brodska lijenika i to je sve to znam. U redu? - Moralo je biti u redu. Nije bilo drugih mogunosti. Stallion se smjesta vinuo u zrak. Noyes je esto letio s tim helikopterima. I sam je imao dvjesta sati leta na helikopteru i trista pilotirajui avionom s vrstim krilima. Noyes je bio lijenik koji je prekasno otkrio da je letaki poziv jednako atraktivan kao i lijeniki. Letio bi kad god mu se pruala mogunost, dajui esto pilotima

408

specijalnu lijeniku pomo. Primijetio je da Sea Stallion ekonomizira: jurio je ravnim kursom najbre to je mogao.

ne

Tjesnac Pamlico Pogy se zaustavio kad je helikopter napustio Cherry Point. Oktobar je opet malo skrenuo udesno i poravnao se s Pogyjem prema sjeveru. Dallas im se pridruio. Minutu kasnije, Zodiac se opet pojavio pored Dallasa, a onda se polako pribliio Crvenom oktobru, valjukajui se s ljudskim teretom. - Zdravo, Crveni oktobar! Ovaj put je odgovorio Borodin. Imao je jaki naglasak, ali mu je engleski bio razumljiv. - Identificiraj se. - Ovdje Bart Mancuso, zapovjednik podmornice Dallas. U amcu je brodski lijenik i jo neki drugi ljudi. Traimo doputenje da se popnemo na brod, gospodine. Ryan je primijetio grimasu na starpomovu licu. Sad se Borodin po prvi put morao suoiti sa situacijom, i bilo je sasvim ljudski da u sebi osjeti takvu borbu. - Doputenje je... da. Zodiac je pristao uz zakrivljeni trup. Jedan je ovjek skoio iz amca i pridrao konopac. Potom se iskrcalo deset ljudi, a jedan se popeo na most podmornice. - Komandante? Ja sam Bart Mancuso. Shvatili smo da imate neke ranjenike na brodu. - Da - Borodin je kimnuo - Komandanta i britanskog oficira. - na obojicu je pucano iz pitolja. - Iz pitolja? - Mancuso je bio iznenaen. - O tome emo kasnije - otro je rekao Ryan. - Dajte da im va lijenik prui pomo. Vai? - Jasno, gdje je poklopac?

409

Borodin je prozborio neto u mosni mikrofon i nekoliko sekundi kasnije se u podnoju mosta pojavio krug svjetala. - Nemamo ba pravog lijenika nego medicinskog tehniara koji studira medicinu. Ali vrlo je sposoban, a Pogyjeve lijenik biti ovdje za nekoliko minuta. A tko ste zapravo vi? - On je pijun - rekao je Borodin s osjetnom ironijom. - Zovem se Jack Ryan. - A vi gospodine? - Kapetan druge klase Vasilij Borodin. Ja sam... prvi oficir, da? Doite na most, komandante. Oprostite svi smo vrlo umorni. - Niste jedini. - Nije ba bilo puno prostora. Mancuso se smjestio u pranicu mosta. - Kapetane, moram vam rei da nam nije bilo lako pratiti vas. Treba vam estitati na profesionalnoj vjetini. Kompliment nije u Borodina pobudio zadovoljstvo. - Mogli ste nas pratiti? Kako? - Poveo sam i njega sa sobom, moete ga upoznati. - Zapovijedi s obale glase da priekamo dolazak lijenika i zaronimo. Neemo se micati sve dok ne primimo naredbu za pokret, moda dan, moda dva. Mislim da e nam odmor svima dobro doi. Nakon toga emo vas odvesti na neko lijepo, sigurno mjesto, a ja u vas osobno odvesti na najbolju talijansku veeru koju ste ikada imali. Mancuso se nacerio. - Imate talijansku hranu u Rusiji, zar ne? - Ne, i ako ste naueni dobro jesti, moda vam se Krasnij oktobar ba nee svidjeti. - Moda bi to mogli srediti. Koliko ljudi imate na brodu? - Dvanaest. Deset Sovjeta, Englez i pijun. - Borodin je s tankim osmijehom pogledao Ryana. - U redu. - Mancuso se maio za dep od kaputa i izvukao radio. Ovdje Mancuso. - Tu smo, kapetane - odvratio je Chambers. - Skupite neto hrane za nae prijatelje. est obroka za dvadesetpetoro ljudi. Poaljite i kuhara.

410

Wally, htio bih da tim ljudima pripremimo zbilja dobru klopu. Jesi shvatio? - Sve jasno, kapetane. Gotovo. - Imam par dobrih kuhara, kapetane. teta to se nismo sreli proli tjedan. Imali smo lazanje, ba kao to mi ih je mama radila. Jedino je nedostajao Chianti. - Oni imaju votke - primijetio je Ryan. - Samo za pijune - rekao je Borodin. Dva sata nakon pucnjave Ryan se jo bio tresao, pa je Borodin zapovjedio da mu donesu pie iz medicinskih zaliha. - uli smo da su vai podmorniari prilino razmaeni. - Moda - kimnuo je Mancuso. - Ali ponekad smo na moru po ezdeset ili sedamdeset dana. To je prilino naporno, zar ne? - Kako bi bilo da siemo? - predloio je Ryan. Svi su se sloili. Postajalo je hladno. Borodin, Ryan i Mancuso su se spustili i zatekli Amerikance na jednoj strani centrale, a Ruse na drugoj, ba kao i prije. Ameriki kapetan je razbio led. - Kapetane Borodin, ovo je ovjek koji vas je otkrio. Jonesy, doi ovamo! - Nije ba bilo lako, gospodine - rekao je Jonesy. - Mogu li na posao? Mogu li vidjeti va sonar? - Bugajev! - Borodin je mahnuo brodskom oficiru-elektroniaru. Ovaj je amerikog posluitelja sonara poveo prema krmi. Jones je bacio pogled na opremu i promrmljao: - Starudija. - Prednje stijenke su sve imale ventilacione reetke da propuste toplinu. Boe, pa zar koriste starinske lampe? Izvukao je iz depa odvija da to provjeri. - Govorite engleski, gospodine? - Da, malo. - Mogu li, molim vas, vidjeti strujne sheme? Bugajev je zatreptao. To ga nije zapitao ni jedan regrutirani mornar, a samo jednom jedan miman.

411

Izvukao je uvezani komplet shema s police na pregradi. Jones je usporedio ifrirani serijski broj kompleta kojeg je provjeravao s odgovarajuim poglavljem uvezanih shema. Rairivi dijagram, s olakanjem je primijetio da su oni jednaki u cijelom svijetu. Prstom je polako prelazio po stranici, a onda je smaknuo zatitnu plou da zaviri u aparaturu. - Starudija. Stara krama. - Jones se okiran zavalio u stolicu. Nakon izvjesnog vremena, opet se vratio prouavanju shema. - Gospodine, ovo ovdje je niskonaponska, visokofrekventna aparatura, je li tako? Koristite je za mine i sline stvari, je li tako? Sad je Bugajev bio okiran. - Vjebali ste na sovjetskoj opremi? - Ne, gospodine, ali sam dosta sluao o tome. - Pa zar to nije bilo oito, pitao se Jones. - Gospodine, ovo je visokofrekvenina aparatura i nije joj potreban jak napon. Zbog ega je jo korisna? Niskonaponska FM aparatura se upotrebljava za mine, za rad pod ledom i za pristajanje, je li tako?- Tako je. - Imate li gertrudu, gospodine? - Gertrudu? - Podvodni telefon, gospodine, za razgovor s drugim podmornicama. to je ovom momku, zar ba nita ne razumije? - Ah, da, ali smjeten je u centrali i pokvaren je. - Aha. - Jones je opet pogledao dijagram. - Mislim da bi na ovu bebu mogao prikljuiti modulator, pa bi vam onda mogla posluiti i kao gertruda. Moglo bi vam koristiti. - Pitat u ga. - Oekivao je da ga Jones nee pratiti, ali je mladi posluitelj sonara krenuo za njim u centralu. Bugajev je objasnio prijedlog Borodinu, dok je Jones govorio s Mancusom. - Imaju malu FM aparaturu koja izgleda ba kao one stare gertrude u koli za posluitelje sonara. U skladitu imamo rezervni modulator i vjerojatno bih ga mogao montirati za tridesetak minuta, bez problema rekao je posluilac sonara.

412

- Kapetane Borodin, da li se slaete? - zapitao je Mancuso. Borodinu se uinilo kao da ga ipak malo prebrzo tjeraju na odluku, iako je prijedlog itekako imao smisla. - Da, neka va ovjek to uini. - Kapetane, koliko emo se ovdje zadrati? - zapitao je Jones. - Dan ili dva, zato? - Pa, gospodine, ovaj mi brod djeluje nekako neudobno, malo je tanak s komforom, znate. Da usput zgrabim i TV i video, ha? Nek' si malo gledaju, onako znate, brzi pogled u SAD i te stvari. Mancuso se nasmijao. Valjalo im je saznati sve to se moglo o ovom brodu, ali vremena je bilo napretek, i Jonesova bi ideja moda mogla pomoi u smanjivanju napetosti. S druge strane, nije htio uiniti to bi moglo izazvati pobunu na njegovoj podmornici. - U redu, uzmi jednog iz blagovaonice. - Jasno, kapetane. Zodiac je nekoliko minuta nakon toga dopremio lijenika s Pogyja i Jones se s amcem vratio na Dallas. Oficiri su postepeno poeli sve vie razgovarati. Dva su Rusa pokuala razgovarati s Mannionom, znatieljno promatrajui njegovu kosu. Nikada prije nisu sreli Crnca. - Kapetane Borodin, zapovjeeno mi je da iz ove centrale uzmem neto za identifikaciju... mislim, neto to pripada ovom brodu. Mancuso je pokazao prstom. - Mogu li uzeti indikator dubinomjera? Jedan od naih ljudi moe vam montirati na rezervni indikator. - Vidio je da instrument ima serijski broj. - A zbog ega? - Nemamo pojma, tako mi je zapovjeeno. - Dobro - odvratio je Borodin. Mancuso je naredio jednom od svojih ljudi da to obavi. Ovaj je iz depa izvukao francuski klju i odvi o maticu koja je drala brojanik i iglu. - Malo je vei od naeg, kapetane, ali ne jako. Mislim da imamo rezervni indikator dubinomjera.

413

Mancuso mu je pruio svoj radio. - Nazovi ih i neka ga Jonesy donese sa sobom. - Razumijem, kapetane. Sea Stallion se nije namjeravao spustiti, iako je pilot osjetio veliko iskuenje. Paluba je bila dovoljno iroka da se moglo pokuati. Ipak, helikopter je ostao lebdjeti oko jedan metar iznad raketne palube i doktor je skoio u ruke dva mornara. Malo zatim su izbacili i njegovu opremu. Pukovnik je ostao u stranjem dijelu helikoptera i zatvorio vrata. Letjelica se polako okrenula I poletjela na jugozapad, dok joj je masivni rotor dizao prainu s vode tjesnaca Pamlico. - Je li to bilo ono to mi se uinilo da je bilo? - zapitao je pilot preko interkoma. - Zar nije obratno? Mislio sam da strateke podmornice imaju projektile smjetene iza mosta. A ovdje su bile ispred mosta, zar ne? Mislim, nije li ovdje bilo kormilo iza mosta? - pitanjima je odgovarao kopilot. - To je bila ruska podmornica! - rekao je pilot.- to?- Bilo je prekasno da je bolje pogleda, odmakli su ve dvije milje. - Majku im njihovu! - opsovao je zadivljeno major. I nita drugo nije mogao rei. Pukovnik iz obavjetajne slube bio je u tom pogledu vrlo jasan: "Nita neete vidjeti, nita neete uti, nita neete misliti, a iznad svega i najvie - nita neete rei." - Ja sam doktor Noyes - rekao je kapetan fregate Mancusou u centrali. Jo nikada nije bio na podmornici, i kad je pogledao oko sebe vidio je prostoriju punu instrumenata s oznakama na stranom jeziku. Koji je ovo brod? - Krasnij oktjabr - rekao je Borodin. Nasred njegove apke bljetala je crvena zvijezda. - to se to, dovraga, ovdje zbiva? - htio je znati Noyes.

414

- Doktore - Ryan ga je uhvatio pod ruku. - Tu straga imate dva pacijenta. Kako bi bilo da o njima povedete rauna? Noyes ga je slijedio prema stacionaru. - to se to ovdje dogaa? - bio je uporan, s neto tiim glasom. - Rusi su upravo izgubili podmornicu - objasnio je Ryan. - Ona sada pripada nama. I ako to nekome kaete... - Shvaam vas, ali vam ne vjerujem. - Ne morate mi vjerovati. Kakav ste vi kirurg? - Pluni. - Dobro. - Ryan se okrenuo prema stacionaru. - Ovdje imate ranjenika koji je napucan iz pitolja i koji vas jako treba. Williams je leao gol na stolu. Uao je mornar s punim naramkom medicinskih potreptina i odloio ih na Petrovljev stol. U ambulantnom ormaru Oktobra nalazile su se zalihe zamrznute plazme, a dva brodska lijenika su ve s dvije jedinice urili prema kirurgu. U plua je ve bila utaknuta cjevica s odvodom u vacuum bocu. - U pluima ovog ovjeka je metak od dvadeset milimetara - rekao je jedan od lijenika, nakon to je predstavio sebe i svoga kolegu. - Rekli su mi da ve deset sati ima cijev u prsima. Glava nije tako strana kao to izgleda. Desna zjenica je malo oteena, ali to nije problem. Prsa su loe, gospodine. Bolje da ih posluate. - Vitalne funkcije? - Noyes je potraio u torbi stetoskop. - Srce je 110 i slabo. Krvni tlak je osamdeset etrdeset. Noyes je, mrtei se, pomicao stetoskop po Williamsovim prsima. - Srce je slabo. Imamo lijevostrani tenzijski pneumatoraks. Ima valjda preko litru tekuine unutra i ini se da e doi do kongestije. - Noyes se okrenuo prema Ryanu. - Vi se sad maknite odavde. Moram otvoriti prsa. - Pobrinite se za njega, doktore. Dobar je ovjek. - A zar drugi nisu? - primijetio je Noyes, svlaei kaput. - Hajdemo se oprati, narode.

415

Ryan se pitao da li bi molitva pomogla. Noyes je izgledao i priao kao pravi kirurg. Ryan se nadao da to i jest. Otiao je prema krmi u kapetanovu kabinu, gdje je Ramius spavao zahvaljujui lijekovima za umirenje. Noga mu je prestala krvariti; bilo je oito da ju je jedan od lijenika ve obradio. Noyes se s time mogao pozabaviti kasnije. Ryan se vratio prema pramcu. Borodin je osjeao kao da je izgubio kontrolu i to mu se nije svialo, premda je bio svjestan i izvjesnog olakanja. Dva tjedna neprekidne napetosti, uz neizdrive promjene planova - sve je to oficira potreslo vie no to je i sam htio povjerovati. Sad je situacija bila neprijatna Amerikanci su pokuavali biti ljubazni, ali su zapravo bili tako prokleto naporni! No, barem oficirima s Crvenog oktobra vie nije prijetila nikakva pogibelj. Dvadeset minuta kasnije Zodiac se vratio. Dva su se mornara popela da iskrcaju preko stotinu kila smrznute hrane, a onda su pomogli i Jonesu oko elektronske opreme. Trebalo im je nekoliko minuta da sve to sloe, a mornari koji su s hranom krenuli prema pramanim hladnjaama, vratili su se potreseni susretom s dva tek unesena lesa i jednim ve dobrano smrznutim. Jo nisu nali vremena da se pobrinu za dvije nedavne rtve. - Sve sam donio, kapetane - izvjestio je Jones. Pruio je indikator dubinomjera onom ovjeku to je skinuo prethodnoga. - to je sve ovo? - zapitao je Borodin. - Kapetane, donio sam mudulator da vam napravim podvodni telefon. - Jones je podigao malu kutiju. - A ovo drugo je mali kolortelevizor, videorekorder i nekoliko kazeta s filmovima. Kapetan je mislio da biste moda htjeli neto za zabavu, da nas malo bolje upoznate, razumijete? - Filmovi? - Borodin je zatresao glavom. - Kino filmovi? - Jasno - nasmijeio se Mancuso. - to si donio, Jonesy?

416

- Pa evo, gospodine, donio sam E.T.-ja, Ratove zvijezda, Big Jakea i Hondoa. - Jones je oito pripazio s kojim e amerikim karakteristikama upoznati Ruse. - Oprostite, kapetane. Moj mornar ima ogranien filmski ukus. Borodin bi se nekad znao veseliti Krstarici Potemkin. No sada je i njega svladao umor. Kuhar se probio prema krmi, teko optereen namirnicama. - Za nekoliko minuta e biti kava, gospodine - dobacio je Borodinu na putu prema kuhinji. - Htio bih neto pojesti. Nitko od nas nije nita pojeo cijeli dan. - Neto za jesti! - povikao je Mancuso prema krmi. - Razumijem, kapetane. Samo da se snaem u ovoj kuhinji. Mannion je pogledao na sat. - Dvadeset minuta, gospodine. - Imamo li na brodu sve to nam treba? - Da, gospodine. Jones je zaobiao upravljanje impulsima na pojaalu sonara i spojio modulator. Ispalo je jednostavnije nego to je oekivao. S Dallasaje uza sve ponio i radiomikrofon, i sada ga je prikljuio u sonarski sistem prije no to ga je ukljuio. Morao je priekati da se lampe u aparaturi zagriju. Jones nije vidio toliko cijevi i lampi jo otkako se s ocem bavio popravkom televizora, a to je ve zbilja bilo davno. - Dallas, ovdje Jonesy, hvata me? - Da. - Odgovor je bio kretav i pucketav kao u radiotaksiju. - Hvala. Gotovo. - Iskljuio je. - Radi. To je bilo prilino jednostavno, zar ne? Unovaeni, obini mornar, ma nemoj! I da nije obuen na sovjetskoj opremi, razmiljao je Oktobrov oficir-elektroniar. Nikad mu ne bi palo na pamet da je taj dio opreme bila gotovo ista kopija zastarjelog amerikog FM sistema. - Koliko ste ve posluilac sonara? - Tri i pol godine, gospodine. Otkako sam napustio studij. - I sve ste to nauili u tri godine? - otro je zapitao oficir.

417

Jones je slegnuo ramenima. - Pa u emu je problem, gospodine? Zezao sam se s radioaparatima i takvim stvarima jo kao klinac. Mogu li pustiti malo glazbe, gospodine? Jones je odluio da bude posebno ljubazan. Imao je samo jednu kazetu nekog ruskog kompozitora, orkestralnu suitu iz elkunika, pa ju je ponio zajedno s etiri Bacha. Jones je volio sluati glazbu dok se molio nad strujnim shemama. Mladi je posluilac sonara bio u sedmom nebu. Svi ruski sistemi koje je sluao pune tri godine, sad su bili pred njim, sa shemama, aparatima i s puno vremena za prouavanje. Bugajev je zapanjeno promatrao kako Jonesovi prsti pleu pravi balet kroz stranice prirunika uz glazbu ajkovskog. - Vrijeme je za ronjenje, gospodine - rekao je Mannion u centrali. - Vrlo dobro. S vaim doputenjem, kapetane Borodin, pomagat u kod odunika. Svi poklopci i otvori su... zatvoreni. - Mancuso je primijetio da se na indikatoru ronjenja upotrebljava ista svjetlosna signalizacija kao i kod amerikih brodova. Mancuso je jo jednom rekapitulirao cijelo stanje. Butler i etvorica njegovih najstarijih podoficira ve su preuzeli nuklearni ajnik na krmi. Situacija je, s obzirom na okolnosti, bila sasvim u redu, a mogla se pokvariti samo ako se Oktobrovi oficiri predomisle. Dallas e strateku podmornicu drati pod neprekidnim sonarskim nadzorom. Ako krene, Dallas je deset vorova bri, pa e joj blokirati izlaz iz tjesnaca.- Koliko mi se ini, kapetane, spremni smo za ronjenje - rekao je Mancuso. Borodin je kimnuo i ukljuio alarm ronjenja. Glasno je zazujao, ba kao na amerikim podmornicama. Mancuso, Mannion i ruski oficiri radili su na sloenoj kontroli odunika. Crveni oktobar je poeo polako zaranjavati. Nakon pet minuta legao je na dno, s dvadesetak metara iznad njegova tornja.

418

Bijela kua Pelt je u tri ujutro nazvao telefonom sovjetsku ambasadu. - Aleks, ovdje Jeffrev Pelt. - Kako ste, doktore Pelt? U ime sovjetskog naroda i u svoje vlastito, moram se zahvaliti vaim mornarima na poduzetim akcijama oko spaavanja naega mornara. Pred nekoliko minuta sam obavijeten da je sada pri svijesti i da vjeruju da e se sasvim oporaviti. - Da, i ja sam to uo. A kako se zapravo zove taj ovjek? - Pelt se pitao je li probudio Arbatova. Nije tako zvualo. - Andrej Katiskin, kuharski podoficir iz Lenjingrada. - Dobro. Sluajte, Aleks, upravo sam dobio informaciju da je USS Pigeon blizu obale Caroline spasio gotovo cijelu posadu jo jedne ruske podmornice. Njeno ime je, nema nikakve sumnje, Crveni oktobar. To je dobra vijest, Aleks. Loa vijest je da je brod eksplodirao i potonuo prije no to smo mogli izvui sve ljude. Poginula je veina oficira i dva naa oficira. - Kad se to dogodilo? - Juer, vrlo rano ujutro. ao mi je to tek sada javljam, ali Pigeon je imao problema s radiom; oito posljedica podvodne eksplozije, tako su rekli. Znate i sami kako se takve stvari dogaaju. - Da, zbilja. - Pelt se morao diviti odgovoru bez i traga ironije. - I gdje su sada? - Pigeon plovi prema Charlestonu, Juna Carolina. Odande emo vau posadu avionom direktno prebaciti u Washington. - I ta podmornica je eksplodirala? Sigurni ste? - Da, jedan od vaih mornara je rekao da su imali veliku nezgodu s reaktorom. Bila je prava srea da se Pigeon tamo zatekao. Iao je prema obali Virginije da vidi to je s onom drugom vaom podmornicom koju ste izgubili. Mislim da se vaa mornarica treba malo zamisliti, Aleks - zamijetio je Pelt.

419

- Prenijet u to Moskvi, doktore - suho je odvratio Arbatov. - Moete li nam rei gdje se to dogodilo? - I vie od toga. Pozvali smo brod koji e s plovilom za dubinsko spaavanje ii pogledati olupinu. Ako elite, neka ovjek iz vae mornarice doleti u Norfolk, pa emo ga odvesti da pogleda. Je l' poteno? - Rekoste da ste izgubili dva oficira? - Arbatov je elio dobiti na vremenu, jer ga je ponuda iznenadila. - Da, obojicu iz spasilakog tima. Ali smo izvukli stotinu ljudi, Aleks. To je zbilja podvig. - Da zbilja jeste, doktore Pelt. Moram nazvati Moskvu i zatraiti instrukcije. Opet u vam se javiti. Vi ste u uredu? - Tako je. ivjeli, Aleks. - Spustio je slualicu i pogledao Predsjednika. - Jesam li dobio prolaznu ocjenu, efe? - Trebao bi jo samo malo poraditi na srdanosti, Jeff. - Predsjednik se ispruio na konoj fotelji, odjeven preko pidame. - Hoe li zagristi? - Oh, zagrist e. Sve bi dali za potvrdu da im je podmornica unitena. No pitanje je, moemo li ih obmanuti pri inspekciji. - Foster misli da moemo. A i meni se ini moguim. - Hm. No dobro, podmornicu imamo, je li tako? - primjetio je Pelt. - Aha. Pretpostavljam da ona pria o agentu GRU-a nije bila tona, jer bi inae svi otili k vragu. elim vidjeti tog kapetana Ramiusa. Ti boga! Kako im je skuhao tu igru s reaktorom, nije udo da su svi jedva ekali klisnuti s broda! Pentagon Skip Tyler se nalazio u uredu CNO-a i pokuavao se opustiti u fotelji. Stanica Obalne strae na ulazu u tjesnac imala je sistem posebno osjetljive televizije, iju su snimku helikopterom poslali u

420

Cherry Point, a onda ju je mlazni lovac Phantom prebacio do zrane baze Adrews. Sad je bila u rukama kurira iji se automobil upravo zaustavio pred glavnim ulazom u Pentagon. - Imam poiljku za admirala Fostera, osobno - javio se jedan potporunik nakon nekoliko minuta. Fosterov tajnik mu je pokazao vrata. - Dobro jutro, gospodine! Ovo je za vas, gospodine. - Potporunik je Fosteru pruio umotanu kazetu. - Hvala. Moete ii. Foster je gurnuo kazetu u videorekorder na svom uredskom televizoru. Slika se pojavila za nekoliko sekundi. Tyler je stao pored njega kad se slika izotrila. - To je. - To je - sloio se Foster. Slika je bila grozna - drukije se nije moglo rei. Sistem posebno osjetljive televizije nije davao dovoljno otru sliku, budui da je jednako pojaavao svo ambijentalno svjetlo. Na taj nain su se gubili mnogi detalji. Ali ono to su vidjeli, bilo je dovoljno: golema strateka podmornica, iji je most bio mnogo vie prema krmi od bilo ega izraenog u zapadnim zemljama. Dallas i Pogy bili su prema njoj pravi patuljci. Petnaest minuta su bez rijei promatrali traku. Osim klimave kamere, prizor je bio uzbudljiv gotovo kao test-slika. - Dobro - rekao je Foster na kraju trake. - Sad imamo rusku strateku podmornicu. - Zamislite vi to! - nacerio se Tyler. - Skip, vi ste trebali preuzeti komandu nad jednim Los Angelesom, zar ne? - Da, gospodine. - No to vam dugujemo, komandante, i jo mnogo vie. Neki dan sam malo provjeravao neke stvari. Oficir koji je stradao vrei dunost ne treba obavezno biti umirovljen, osim ako ba nije apsolutno nesposoban za vrenje

421

dunosti. Ona nezgoda koju ste doivjeli pri povratku s posla, tretira se kao vrenje dunosti, a imao sam nekoliko zapovjednika podmornica koji su imali krau nogu. Zbog ovoga u, sinko, osobno otii do Predsjednika. To znai da e se godinu dana morati baciti na posao da opet ue u koloteinu, no ako jo uvijek eli svoju komandu, bogami e je i dobiti! Tyler je sjeo! To je znailo da mora dobiti novu nogu, a to je ve mjesecima odlagao, i nekoliko tjedana da se privikne. Nakon toga, godina dana - dobra godina - ponovnog uenja svega to treba znati prije no to se opet otisne na more... Odmahnuo je glavom. - Hvala vam, admirale. Ne mogu vam rei koliko mi to znai - ali ne. Proao sam to. Sad imam drukiji ivot, druge odgovornosti samo bi zauzeo neije mjesto. Evo ovako, pustite me da dobro pogledam tu strateku podmornicu, pa smo kvit. - Ah, to mogu garantirati. - Foster se i nadao da e tako odgovoriti, gotovo je bio siguran. Ali ipak, to je bila teta. Tyler bi, mislio je, bio pravi ovjek za admiralsku zvijezdu, samo da nije te noge. Ali eto, nitko nije rekao da je ivot poten. Crveni oktobar - Vi momci izgleda da drite stvari pod kontrolom - primijetio je Ryan. - Bi li netko imao neto protiv ako negdje odem oriti? - oriti? - zapitao je Borodin. - Spavati. - Ah, uzmite kabinu doktora Petrova, preko puta ambulante. Na putu prema krmi Ryan je zavirio u Borodinovu kabinu i pronaao bocu naete votke. Nije mu ba osobito prijala, ali je dovoljno glatko tekla. Petrovljev krevet nije bio irok ni mekan. Ryanu to nije bilo vano. Dobro je potegao i legao u uniformi koja je ve bila toliko masna i prljava da se vie nije ni obazirao. Zaspao je za pet minuta.

422

Sea Cliff Sistem regeneracije zraka ne radi kako treba, pomislio je porunik Sven Johnsen. Da mu je upala sinusa potrajala jo nekoliko dana, sad je ne bi ni osjeao. Sea Cliff je upravo prelazio tri tisue metara, pa se nisu mogli pozabaviti sistemom sve dok ne izrone. Nije to bilo opasno kontrolni sistemi ivotnih uvjeta imali su toliko ugraenih rezervnih mogunosti kao i Space Shuttle - ve samo izvjesna smetnja. - Nikad nisam bio tako duboko - rekao je kapetan Igor Kaganovi. Stigao je ovamo na vrlo kompliciran nain. S helikopterom Helix se prebacio s Kijeva na Tarawu, a onda s mornarikim Sea Kingom do Norfolka. Trei helikopter ga je odveo do USS Austina, koji je s dvadeset vorova plovio prema 33N 75W. Austin je bio plovei dok, veliki brod, iji je krmeni dio bio prekriveni bazen. Obino se koristio kao sletalite, no danas se u njemu nalazio Sea Cliff, trolana ronilica koju su dopremili iz Woods Holea, Massachusetts. - Da, ovjeku malo treba da se na to navikne - sloio se Johnsen - ali kad se jednom krene, onda nema nikakve razlike izmeu sto pedeset i tri tisue metara. U oba sluaja bi poginuli kad bi trup puknuo, samo to bi ovdje bilo manje brodova koji bi nam mogli pomoi. - Dajte, samo i dalje priajte te vesele prie - javio se strojar prve klase Jesse Overton. - Na sonaru jo uvijek nita? - Nita, Jess. - Johnsen je s tim strojarem radio ve dvije godine. Sea Cliffje bio njihova beba, mala, neugledna istraivaka ronilica koja se uglavnom koristila u oceanografske svrhe, ukljuujui i postavljanje i popravak SOSUS-ovih senzora. Na ovoj trolanoj ronilici nije vladala normalna brodska disciplina. Overton nije bio ba obrazovan, niti se ponaao jako uljudno, no bio je daleko najbolji u upravljanju minipodmornicom i Johnsen je bio sretan to mu moe prepustiti taj posao. Porunik je bio zaduen da uspjeno obavi zadane im dunosti. - Sistem regeneracije zraka treba popraviti - primijetio je Johnsen.

423

- Aha, filteri su ve zreli za zamjenu. Htio sam to obaviti slijedei tjedan. A mogao sam to srediti i jutros, ali sam mislia da je kontrolno oienje za podrku mnogo vanije. - Mislim da u se sloiti s tobom. Slua komande? - K'o djevica. - Overtonov osmijeh se odrazio u debelom oknu ispred kontrolnog sjedala. Sea Cliffje osim neuglednog dizajna bio i nespretan za manevriranje. Kao da je ronilica znala to joj je initi, ali ne i kako e to izvriti. - Koliko je iroko podruje cilja? - Prilino iroko. Pigeon je izvijestio da su se nakon eksplozije komadi rasprili po cijelom dnu. - Vjerujem. Onda su tonuli tri milje, a struja ih je nosila. - Brod se zove Crveni oktobar, kapetane? Rekoste, napadna podmornica iz klase Victor? - Da, tako vi nazivate tu klasu - rekao je Kaganovi. - A kako ih vi zovete? - zapitao je Johnsen. Odgovora nije bilo. E, jest mi neka tajna, pomislio je. to ime klase moe nekome znaiti? - Aktivni sonar ukljuen. - Johnson je aktivirao nekoliko sistema i Sea Cliffje zazujao zvukom visokofrekventnog sonara smjetenog u njegovu trbuhu. - Evo dna. - uti ekran je pokazao bijele konture dna. - Neto izviruje, gospodine? - upitao je Overton. - Ne danas, Jess. Pred godinu dana radili su nekoliko milja dalje i zamalo naletili na jedan Libertv brod, kojeg je oko 1942. potopila njemaka podmornica. Trup je bio uzdignut pod otrim kutom, poduprt masivnom stijenom. Takav sudar bi sigurno bio fatalan, pa su obojica postali vrlo oprezni. - Evo, poinjem dobivati neke jae povratne signale. Ravno pred nama, raireno poput lepeze. Jo sto pedeset metara do dna. - U redu. - Hm. Tu je neki veliki komad, dugaak oko deset metara, moda tri irok, na jedanaest sati, trista metara. Prvo emo do njega. - Idemo malo lijevo, palim svjetla.

424

Zasjalo je est snanih podvodnih reflektora i smjesta ronilicu okruilo svjetlosnim krugom. Svjetlo nije prodiralo dalje od deset metara kroz vodu, ali je zato dobro troilo elektrinu energiju. - Evo dna, ba kao to ste i rekli, gospodine Johnsen - rekao je Overton. Zaustavio je daljnje sputanje i osigurao da ronilica nepokretno lebdi. - Ova e podvodna struja biti gadna za akumulatore. - Koliko je jaka? - Oko vor i pol, moda ak i dva, ovisi o konfiguraciji dna. Isto kao i prole godine. Mislim da emo moi manevrirati sat vremena, najvie sat i pol. Johnsen se sloio. Oceanografe je jo uvijek zbunjivala ta duboka struja koja bi povremeno znala promijeniti smjer bez ikakva ustaljenog obrasca. udno. Bilo je mnogo udnih stvari u oceanu. Zato je Johnsen i diplomirao na oceanografiji, da bi bolje shvatio neke probleme. Trebalo je nekako zaraditi za ivot. Dodue, posao na tri milje ispod povrine i nije bio ba neto, barem ne za Johnsena. - Vidim neki odraz na dnu, ravno ispred nas. Da ga dobijem? - Ako moe. Jo nita nisu mogli vidjeti na jednom od tri televizijska monitora Sea Cliffa koji su bili upereni ravno i lijevo i desno od pramca pod kutom od etrdeset pet stupnjeva. - Evo ga. - Overton je spustio desnu ruku na kontrole manipulatora. U tome je bio najbolji. - Vidi li to je? - zapitao je Johnsen, podeavajui televizor. - Nekakav instrument. Moete li ugasiti reflektor broj jedan, gospodine? Zasljepljuje me. - Samo malo. - Johnsen se nagnuo i iskljuio jedan prekida. Reflektor broj jedan je osiguravao osvjetljenje za pramanu kameru. - Dobro, mala, sad idemo ovako, polako, polako.. . - Strojar je lijevom rukom kontrolirao smjerni propeler, a desna je poivala na upravljau manipulatora. Sad je samo on mogao vidjeti cilj.

425

Cerio se u sebi. Brzo je poeo micati desnom rukom. - Imam te! - rekao je. Manipulatorom je epao indikator dubinomjera to ga je ronilac s magnetom uvrstio na pramac Sea Cliffa prije no to se otisnuo iz Austinova doka. - Moete opet upaliti svjetlo, gospodine. Johnsen ga je ukljuio, a Overton je namjestio pramanu kameru. - Moeti li vidjeti to je? - Izgleda kao indikator dubinomjera. Ali nije od onih naih primijetio je Johnsen. - Moete li ga vi prepoznati, kapetane? - Da - odmah je odgovorio Kaganovi. - To je na indikator dubinomjera. Ne mogu proitati broj, ali vidim da je sovjetski. - Stavi ga u koaru, Jess - rekao je Johnsen. - Moe. - Izmanevrirao je s manipulatorom, poloio instrument u koaru zavarenu na pramcu, a onda vratio ruicu manipulatora u prvobitni poloaj. - Diemo mulj. Haj'mo se malko dignuti. Budui da se Sea Cliff isuvie pribliio dnu, potisak njegovih propelera uzbibao je sitni aluvijalni mulj. Overton je pojaao snagu da se vrate est do sedam metara iznad dna. - To je bolje. Vidite to radi struja, gospodine Johnsen? Dobra dva vora. Skratit e nam vrijeme ronjenja. - Struja je prilino brzo nosila zaostali mulj po lijevom boku. - Gdje je veliki cilj? - Ravno naprijed, oko sto metara. Idemo se i oima uvjeriti o emu se radi. - Moe. Idem naprijed... Ovdje je neto, izgleda kao mesarski no. Hoemo stati? - Ne, idemo dalje. - Vai, udaljenost? - ezdeset metara. Sad bi ga ve brzo mogli vidjeti. Dva oficira su ga ugledala na monitoru istog asa kad i Overton. U poetku tek mutne obrise, koji su se pojavljivali i nestajali. A onda je slika postala jasnija. Overton je prvi reagirao. - Ti boga!

426

Predmet je bio dugaak preko trideset metara i oito savreno zaobljen. Prili su mu straga i vidjeli glavni krug, a unutar njega etiri mala cunja koja su virila oko tridesetak centimetara. - Pa to je projektil, kapetane, cijeli jebeni ruski nuklearni projektil! - Ostani ovdje, Jess. - Razumijem. - Iskljuio je pogon.- Rekli ste da se radi o Victoru obratio se Johnsen Sovjetu. - Pogrijeio sam - Kaganovi je iskrivio usta. - Hajdemo malo blie, Jess. Sea Cliff je napredovao du tijela rakete. irilika slova su bila vidljiva iako su bili predaleko da proitaju i serijske brojeve. Tu je lealo novo morsko blago, raketa SS-N-20 Seahawk, s osam mnogostruko neovisnih projektila, od kojih je svaki imao petsto kilotona. Kaganovi je paljivo zabiljeio sve oznake na dijelu rakete. Rekli su mu za projektile Seahawk neposredno pred poletanje s Kijeva. Kao obavjetajni oficir obino je vie znao o amerikom oruju nego o odgovarajuem sovjetskom. Kako je to zgodno, pomislio je. Amerikanci su mu dopustili da krene s njima u jednoj od njihovih najsuvremenijih istraivakih minipodmornica, iji je unutranji raspored ve izmemorirao, i tako mu omoguili da obavi zadatak. Crveni oktobar je bio mrtav. Sada je samo jo trebalo prenijeti tu informaciju admiralu Stralbou na Kirovu i flota moe napustiti ameriku obalu. Neka dou u Norveko more izvoditi svoje male, prljave trikove! Pa da vidimo tko e tamo odnijeti pobjedu! - Utvrdi poziciju, Jess. Oznai ovog monstruma. - Razumijem. - Overton je pritisnuo gumb za aktiviranje sonarskog transpondera koji e odgovarati samo na kodirani ameriki sonarni signal. To e ih dovesti natrag do projektila. Vratit e se kasnije s opremom za dizanje tekih tereta i podii projektil na povrinu. - To je vlasnitvo Sovjetskog Saveza - istaknuo je Kaganovi. Nalazi se u meunarodnim vodama. Pripada mojoj zemlji.

427

- Onda se jebite i doite po njega - prasnuo je ameriki podoficir. To mora da je neki prerueni visoki oficir, pomislio je Kaganovi. - Ispriavam se, gospodine Johnsen. - Vratit emo se mi po to - rekao je Johnsen. - Nikad ga neete podii. Previe je teak - primijetio je Kaganovi. - Moda ste u pravu - nasmijeio se Johnsen. Kaganovi je Amerikancima pustio tu malu pobjedu. Moglo je biti i gore. Mnogo gore. - Moemo li nastaviti potragu za jo nekim dijelovima olupine? - Ne, mislim da emo krenuti gore - odluio je Johnsen. - Ali, zapovjeeno vam je... Zapovjeeno mi je, kapetane Kaganoviu, da potraim ostatke napadne podmornice iz klase Victor. Umjesto toga, pronali smo grob strateke podmornice. Lagali ste nam, kapetane, i ovdje naa dobra volja prestaje. Pretpostavljam da ste dobili ono to vam je trebalo. A mi emo se kasnije vratiti po ono to nama bude trebalo. - Johnsen je pruio ruku i povukao ruicu eljeznog balasta. Metalna ploa je otpala. Sea Cliffje odjednom dobio petsto kila pozitivnog uzgona. Sad vie nisu mogli ostati dolje, ak i da su htjeli. - Kui, Jess. - Razumijem, kapetane. Povratak na povrinu je protekao u tiini. USS Austin Sat kasnije Kaganovi se popeo na most Austina i zatraio doputenje da poalje poruku Kirovu. To je ve prije bilo dogovoreno, jer bi inae Austinov zapovjednik to odbio. Vrlo se brzo proirila vijest o identitetu potonule podmornice. Sovjetski oficir je otposlao niz ifriranih rijei zajedno sa serijskim brojem indikatora dubinomjera. Poruka je bila odmah potvrena.

428

Overton i Johnsen su promatrali kako se Rus penje u helikopter i odnosi sa sobom dubinomjer. - Nije mi se ba dopao, gospodine Johnsen. Ali smo ga zato dobro isfolirali, je li tako? - Podsjeti me, Jess, da nikad ne pristanem kartati s tobom.

Crveni oktobar Ryana je nakon est sati spavanja probudila neka poznata glazba. Leao je asak u krevetu pokuavajui da je negdje smjesti, a onda je navukao cipele i krenuo naprijed u oficirsku blagovaonicu. Bio je to E.T. Ryan je stigao upravo na vrijeme da vidi posljednje kadrove na televizoru smjetenom u kutu stola u blagovaonici. Veina ruskih i tri amerika oficira gledali su film. Rusi su buljili irom otvorenih oiju. Jack je uzeo alicu kave i sjeo na kraj stola. - Svia vam se? - Odlian film! - viknuo je Borodin. Porunik Mannion se zakikotao. - Putamo ga ve drugi put. Jedan od Rusa je poeo brzo govoriti na materinjem jeziku. Borodin je prevodio. - Pita da li se sva amerika djeca ponaaju tako... no, Bugajev, kako se kae slobodno? - Osloboeno - preveo je Bugajev, ne ba tono, ali dovoljno shvatljivo. Ryan se nasmijao. - Ja ba nisam bio takav, ali film je snimljen u Californiji - a ljudi su tamo malo luckasti. No zapravo ne, djeca se tako ne ponaaju - barem koliko je meni poznato, a imam ih dvoje. No istovremeno, odgajamo djecu da budu mnogo samostalnija nego to to ine sovjetski roditelji. Borodin je preveo, a onda rekao i ruski odgovor. - Dakle tako, sva amerika djeca nisu takvi huligani?

429

- Neki jesu. Amerika nije savrena, gospodo. I mi puno grijeimo. Ryan im je odluio govoriti istinu, kolikogod bude mogue. Borodin je opet preveo. Reakcija za stolom je ispala pomalo sumnjiava. - Rekao sam im da je taj film djeja pria i da ga ne bi trebali uzimati isuvie ozbiljno. Je li tako? - Da, gospodine - rekao je Mancuso koji je upravo uao. - To je djeja pria, ali sam je gledao ve pet puta. Dobrodoli natrag, Ryan. - Hvala, kapetane. ini se da je sve pod kontrolom. - Aha. Izgleda da nam je svima bilo potrebno izvjesno oputanje. Morat u Jonesyju napisati jo jednu narudbu. To je zbilja bila dobra ideja. - Kimnuo je glavom prema televizoru. - Za ozbiljne razgovore e biti jo puno vremena. Uao je Noyes. - Kako je Williams? - zapitao je Ryan. - Izvui e se. - Noyes je napunio alicu. - Bio mi je otvoren tri i pol sata. Rana na glavi je povrinska - krvari kao vrag, no rane na glavi su takve. Ali ono na prsima je bilo gusto. Metak je za dlaku promaio osrje. Kapetane Borodin, tko je tom ovjeku pruio prvu pomo? Starpom je pokazao na jednog porunika. - On ne govori engleski. - Recite mu da je spasio Williamsu ivot. Odluujua je bila ona cijev. Bez toga bi umro. - Sigurni ste da e se izvui? - Ryan je Mo uporan. - Naravno da e se izvui, Ryan. To mi je posao. Bit e jo neko vrijeme bolestan, i bilo bi mi drae kad bih ga mogao prebaciti u pravu bolnicu, no sve je pod kontrolom. - A kapetan Ramius? - Ah, tu nema problema. Jo uvijek spava. Polako sam mu zaio ranu. Pitajte ovog vaeg gdje je nauio prvu pomo? Borodin je posredovao. - Kae da voli itati medicinske knjige. - Koliko ima godina? - Dvadeset etiri.

430

- Recite mu da u ga uputiti u mogunosti studija medicine, ako mu to ikada padne na pamet. Ako zna pravu stvar uiniti u pravo vrijeme, moda bi od toga ak mogao i dobro ivjeti. Mladi je oficir bio polaskan tim komentarom i zapitao koliko novaca moe zaraditi lijenik u Americi. - Ja sam u vojsci i ne zaraujem ba puno. etrdeset osam tisua godinje, ukljuujui i letaki dodatak. Zaraivao bih mnogo vie s privatnom praksom. - U Sovjetskom Savezu - naglasio je Borodin - lijenici su plaeni otprilike isto kao i tvorniki radnici. - Moda su i zato tako loi - primijetio je Noyes. - Kad e komandant biti kadar preuzeti zapovjednitvo? - zapitao je Borodin. - Zadrat u ga cijeli dan u kabini - rekao je Noyes. - Ne bih elio da opet pone krvariti. Sutra se moe poeti kretati. Polako. Ne smije puno optereivati nogu. Bit e on dobro, gospodo. Pomalo slab od gubitka krvi, ali e se potpuno oporaviti. - Noyes je iznosio svoja predvianja kao da citira zakone fizike. - Hvala vam, doktore - rekao je Borodin. Noyes je slegnuo ramenima. - Za to sam plaen. Mogu li vas sad neto upitati? to se to, dovraga, ovdje zbiva? Borodin se nasmijao i preveo pitanje svojim drugovima. - Mi emo svi postati ameriki dravljani. - I donosite podmornicu sa sobom, ha? Ti boga! Na trenutak sam pomislio da je sve ovo neka vrst... ne znam, neega. Ali pria je zbilja prava. Dodue, pretpostavljam da je nikome neu smjeti ispriati. - Tono, doktore - Ryan se nasmijeio. - teta - promrmljao je Noyes i vratio se u stacionar.

431

Moskva - Tako dakle, drue admirale, imate dobre vijesti? - zapitao je Narmonov. - Da, drue generalni sekretaru - kimnuo je Gorkov, promatrajui prisutne za stolom za konferencije u podzemnom komandnom centru. Bili su prisutni svi lanovi ueg kruga, zajedno s vojnim vrhom i efom KGB-a. - Flotnom obavjetajnom oficiru admirala Stralboa Amerikanci su omoguili da pogleda olupinu iz jednog od njihovih istraivakih brodova za dubinsko ronjenje. Jedan je pronaeni predmet imao serijski broj koji je odmah proslijeen do Moskve. Provjerili smo - sigurno je s Crvenog oktobra. Kaganovi je takoer provjerio i projektil koji je ispao iz podmornice. Seahawk, nema sumnje. Crveni oktobar je mrtav. Na je zadatak zavren. - Zahvaljujui sluaju, drue admirale, a ne smiljenoj akciji naglasio je Mihail Aleksandrov. - Vaa flota nije uspjela locirati i unititi podmornicu. Mislim da drug Gerasimov ima za nas neke informacije. Nikolaj Gerasimov je bio novi ef KGB-a. Ve je bio podnio izvjetaj politikim lanovima ove grupe, pa je sada jedva ekao da ga iznese i ovim uniformiranim napirlitanim paunovima. Htio je vidjeti njihovu reakciju. KGB je s ovim ljudima imao mnoge nerijeene raune. Ukratko je prenio izvjetaj agenta Cassiusa. - Nemogue! - prasnuo je Gorkov. - Moda - uljudno je nastavio Gerasimov. - Postoji velika mogunost da je rije o izuzetno lukavoj dezinformaciji. To sada istrauju nai ljudi na terenu. U svakom sluaju ima mnogo zanimljivih detalja koji podupiru tu hipotezu. Dopustite mi da ih iznesem, drue admirale. - Prvo, zato su Amerikanci dopustili naem ovjeku da ue u jednu od njihovih najsofisticiranijih istraivakih ronilica? Drugo, zato su uope suraivali s nama, spasili naeg mornara s Politovskogi

432

obavijestili nas o tome? Dali su nam da odmah vidimo naeg mornara. Zato? Zato ga nisu zadrali, iskoristili ga i onda ga se rijeili? Zato su sentimentalni? Mislim da ne. Tree, u isto vrijeme dok spaavaju tog ovjeka, njihove zrane i pomorske snage na najizazovniji i najagresivniji nain ometaju nau flotu. To odjednom prestaje i dan kasnije zaustavljaju vlastitu flotu u naporima da nam pomogne u "spasilakoj akciji". - Zato to je Stralbo mudro i hrabro odluio da vie ne nasjeda njihovim provokacijama - odvratio je Gorkov. Gerasimov je opet uljudno kimnuo. - Moda je tako. Bila je to, s admiralove strane, vrlo inteligentna odluka. Oficiru u uniformi nije lako na taj nain zatomiti ponos. No, s druge strane, ini mi se da je takoer mogue da su Amerikanci u to vrijeme dobili informaciju koju nam je Cassius prenio. Osim toga, ini mi se da su se Amerikanci prepali nae reakcije ukoliko posumnjamo da je cijelu tu aferu zapravo izvela CIA. Sada znamo da se nekoliko imeprijalistikih obavjetajnih slubi raspituje o razlozima ove flotne operacije. - U zadnja dva dana obavili smo neka brza istraivanja i vlastite provjere. Otkrili smo - Gerasimov je pogledao svoje biljeke - da u podmornikom brodogradilitu u Polarnom radi dvadeset devet poljskih inenjera, uglavnom na kontroli kvalitete i inspekcijskim poslovima, da je potanska sluba i kontrola poruka vrlo nemarno organizirana i da kapetan Ramius nije - kao to je navodno prijetio u svom pismu Padorinu - uplovio s podmornicom u njujorku luku, ve se zatekao na poziciji tisuu kilometara junijoj, kad mu je podmornica potopljena. - Radilo se o oitoj Ramiusovoj dezinformaciji - usprotivio se Gorkov. - Ramius nas je istovremeno i izazivao i namjerno zavaravao. Zato smo i morali flotu rasporediti da pokrijemo sve amerike luke. - I svejedno ga niste nali - tiho je primijetio Aleksandrov. Nastavite, drue.

433

Gerasimov je nastavio. - U koju god je luku namjeravao uploviti, zatekao se petsto kilometara daleko od svih njih, a sigurni smo da je u bilo koju mogao ui direktnim kursom. Zapravo, drue admirale, ba kao to ste i napisali u vaem prvom izvjetaju, mogao je doi do amerike obale sedam dana nakon isplovljavanja. - Da bi to postigao, ba kao to sam nadugako objasnio proli tjedan, trebao je ploviti maksimalnom brzinom. Komandanti stratekih podmornica to ba ne vole - rekao je Gorkov. - To mogu i razumjeti - primijetio je Aleksandrov - ako se prisjetim sudbine Politovskog. No od izdajnika Rodine se moe oekivati da pobjegne kao lopov. - I uleti u zamku koju smo mu postavili - odvratio je Gorkov. - Bezuspjeno - priklopio je Narmonov. - Ja ne tvrdim da je ova pria tona, zasada ak ni vjerojatna - rekao je Gerasimov, zadravajui hladan i cinian ton - ali ima dovoljno usputnih dokaza koji je podravaju pa moram preporuiti da Komitet za dravnu sigurnost provede jednu sveobuhvatnu istragu i ispita sve aspekte ove afere. - Sigurnost u mojim brodogradilitima je stvar GRU-a i mornarice rekao je Gorkov. - Vie ne - objavio je Narmonov odluku donesenu prije dva sata. KGB e ovu sramotu istraiti na dva nivoa. Jedna e grupa ispitati informaciju naeg agenta iz Washingtona. Druga e nastaviti pod pretpostavkom da je pismo - kako se tvrdi - kapetana Ramiusa bilo pravo. Ako je rije o izdajnikoj zavjeri, do nje je moglo doi samo zato to je po sadanjim propisima i praksi Ramius mogao sam odabrati svoje oficire. Komitet dravne sigurnosti e nas izvijestiti je li poeljno nastaviti s takvom praksom, zatim o trenutnom stanju kontrole koju komandanti imaju nad karijerama svojih oficira, te openito o partijskoj kontroli u floti. Mislim da emo reforme zapoeti doputajui oficirima da ee mijenjaju brodove. Ako na nekom brodu ostanu predugo, mogli bi zaboraviti kome zapravo trebaju biti lojalni.

434

- To to predlaete, unitit e djelotvornost moje flote! - Gorkov je lupio akom o stol. To je bila greka. - Narodne flote, drue admirale - ispravio ga je Aleksandrov. - Flote Partije. - Gorkov je znao otkud vjetrovi puu. Narmonov je i dalje uivao podrku Aleksandrova. Zbog toga je pozicija generalnog sekretara bila sigurna, to je znailo da su pozicije svih ostalih za stolom bile nesigurne. ija posebno? Padorina je razljutio prijedlog KGB-a. to ta pijunska govna znaju o mornarici? Ili Partiji? Sve su to pokvareni oportunisti. Andropov je to dokazao, a sada Politbiro puta da ovaj neodgojeni Gerasimov napada vojne slube koje uvaju naciju od imperijalista, koje su je sauvale od Andropovljeve klike, i koje su oduvijek bile najodanije slubenice Partije. Ali, sve se slae, zar ne? - pomislio je. Ba kao to je Hruov smijenio ukova, ovjeka koji mu je, u borbi s Berijom, omoguio dolazak na vlast, tako i ovi gadovi sada ele KGB nametnuti vojsci, koja im je i osigurala te njihove poloaje... - A to se vas tie, drue Padorin... - nastavio je Aleksandrov. - Da, drue akademie. - Padorinovi izgledi nisu ba bili ruiasti. Glavna politika uprava je dala konano odobrenje za Ramiusovu komandu. Ako Ramius zaista ispadne izdajnik, tada e Padorin ispatati zbog krive procjene; ukoliko je Ramius bio samo nesvjesni pijon, onda su i Padorin i Gorkov bili navueni na tanak led. Narmonov je preuzeo rije od Aleksandrova. - Drue admirale, drimo da se vaa tajna intervencija za ouvanje sigurnosti podmornice Crveni oktobar pokazala uspjenom - osim, naravno, ako je kapetan Ramius bio zaista neduan, pa je sa svojim oficirima potopio brod zajedno s Amerikancima koji su ga, bez sumnje, htjeli ukrasti. U svakom sluaju, nakon to je KGB izvrio inspekciju dijelova naenih kod olupine, utvreno je da podmornica nye pala u neprijateljske ruke. Padorin je zatreptao nekoliko puta. Srce mu je snano lupalo, a u lijevom dijelu grudnog koa je osjetio bolno probadanje. Jesu li ga to

435

pomilovali? Zato? Trebalo mu je nekoliko trenutaka da shvati. Napokon, ipak je on bio politiki oficir. Ako Partija namjerava iznova uspostaviti politiku kontrolu u floti - ne, nego uvrstiti neto to se nikad nije izgubilo - tada se Politbiro ne moe odrei usluga partijskog predstavnika u najvioj komandi. Sad e postati vazal tih ljudi, Aleksandrova osobito. Padorin je zakljuio da e to moi preivjeti. No time je Gorkovljev poloaj postao izuzetno ranjiv. Iako e trebati proi jo nekoliko mjeseci, Padorin je bio siguran da e ruska flota dobiti novog efa, nekoga ija osobna mo nee biti takva da odreuje politiku mimo odobrenja Politbiroa. Gorkov je postao prevelik, prejak, a partijske poglavice nisu eljele u vrhovnoj komandi imati ovjeka s takvim ugledom. Sauvao sam glavu, pomislio je Padorin, zapanjen sretnim obratom. - Drug Gerasimov - nastavio je Narmonov - e suraivati s odjeljenjem politike sigurnosti vae Uprave, da se upozna s vaim metodama i ponudi neke sugestije za njihovo unapreenje. Tako dakle, sad e postati pijun KGB-a u vrhovnoj komandi mornarice? No dobro, sauvao je glavu, ured, dau, a za dvije godine e u mirovinu. Nije platio visoku cijenu. Padorin je bio vie nego zadovoljan.

436

Istona obala USS Pigeon je uplovio u svoj dok u Charlestonu u etiri ujutro. Sovjetski mornari, smjeteni u mornarsku blagovaonicu, postali su svima bliski. Premda su se ruski oficiri itekako trudili da ogranie kontakte izmeu svojih ljudi i njihovih amerikih spasilaca, to im nikada nije sasvim uspijevalo. Jednostavnije reeno, nisu bili kadri sprijeiti prirodne potrebe. Pigeon je svoje posjetioce opao velikim koliinama dobre brodske hrane, a najblii zahod je bio nekoliko metara prema krmi. Na putu prema zahodu i pri povratku, posada Crvenog oktobra se susretala s amerikim mornarima, od kojih su neki bili oficiri koji su govorili ruski i bili preobueni u obine unovaene mornare, a neki pak specijalisti za ruski jezik koje su hitro prebacili kad je bila ukrcana i posljednja grupa Sovjeta. injenica da su na toboe neprijateljskom brodu naili na prijateljski raspoloene ljude koji su znali ruski, bila je rteodoljiva za mnoge mlade regrute. Njihove su primjedbe bile snimljene skrivenim kazetofonima za kasnije ispitivanje u Washingtonu. Petrov i tri mlada oficira su bili dosta spori, ali kad god su mogli pratili bi na smjenu ljude na zahod, poput brinih roditelja. Ali nisu uspijevali sprijeiti da im jedan obavjetajni oficir u uniformi palubnog podoficira prenese prijedlog za azil: tko god bude htio ostati u Sjedinjenim Dravama, bit e mu doputeno. Za samo deset minuta obavijest se proirila medu cijelom posadom. Kad bi amerika posada dola na red za jelo, ruski su oficiri teko uspijevali sprijeiti kontakte; tako su uurbano patrolirali du stolova u blagovaonici, da su jedva uspjeli neto pojesti. Na zbunjeno iznenaenje svojih amerikih kolega, uvijek bi iznova odbijali neprekidne pozive da dou u oficirsku blagovaonicu Pigeona.

437

Pigeon je paljivo pristao. Nije bilo urbe. Kad je bio namjeten sizni mosti, orkestar na molu je zasvirao potpuri sovjetskih i amerikih melodija da obiljei zajedniku prirodu spasilake akcije. Sovjeti su oekivali da e njihov dolazak, s obzirom na doba dana, biti vrlo tih. U tome su se, meutim, prevarili. Kad se prvi sovjetski oficir naao na polovici mostia, zbunilo ga je pedesetak snanih televizijskih reflektora i glasna pitanja televizijskih reportera koji su iz kreveta pojurili da doekaju spasilaki brod i tako se doepaju dobrog termina u jutarnjim vijestima u upravo zapoetim boinim praznicima. Rusi jo nikad nisu sreli nita nalik zapadnjakim novinarima i rezultat tog sraza kultura bio je totalni kaos. Reporteri su opkolili oficire, isprijeili im se na putu, pred zaprepatenim marincima koji su pokuavali odrati red. Oficiri su se pretvarali da ne znaju ni rijei engleskoga, ali je neki dovitljivi reporter poveo sa sobom profesora ruskog jezika sa Sveuilita South Carolina, Columbia. Petrov se zatekao kako brlja po nekim politiki prihvatljivim frazama ispred pet-est kamera i u sebi prieljkuje da je sve ovo samo neki ruan san. Proao je itav sat dok nisu ukrcali sve ruske mornare u tri, posebno za tu priliku iznajmljena autobusa i prebacili ih na aerodrom. itavim putem ih je pratilo mnotvo reportanih kola, kombija, prestizalo njihove autobuse, obasjavalo ih reflektorima, dok su sa svih strana odjekivala pitanja koja nitko nije mogao razumjeti. Ista se scena ponovila i na aerodromu. Zrakoplovstvo je za njih poslalo poseban VC135, ali prije no to su se Rusi mogli u njega ukrcati, ponovo su se morali probiti kroz more novinara. Ivanov se naao pred nekim strunjakom za slavenske jezike iji je ruski imao strahovit naglasak. Ukrcavanje je potrajalo slijedeih pola sata. Desetak zrakoplovnih oficira se pobrinulo da svi zauzmu svoja mjesta, a onda su im podijelili cigarete i male boice s piem. Kad je vani transport dohvatio visinu od est tisua metara, u avionu je ve bilo vrlo veselo. Jedan im se oficir obratio preko razglasa i objasnio to ih eka. Svi e proi medicinski pregled. Sovjetski Savez e sutra za

438

njih poslati posebni avion, no svi se nadaju da bi mogli svoj boravak produiti dan-dva, da upoznaju pravu ameriku gostoljubivost. Posada aviona je dala sve od sebe: priali su putnicima o svakom pojedinom mjestu, selu, saveznim autoputovima, kamionskim stajalitima, objavljujui preko tumaa elju svih Amerikanaca za miroljubivim i prijateljskim odnosima sa Sovjetskim Savezom, izraavajui profesionalno divljenje pripadnika amerikog ratnog zrakoplovstva nad hrabrou sovjetskih mornara i alost zbog smrti oficira koji su tako hrabro zaostali, priekavi da njihovi ljudi odu prvi. itava je stvar bila pravo savrenstvo dvolinosti s ciljem da ih se osvoji, i malo-pomalo je poela pogaati cilj. Avion je letio nisko iznad vaingtonskih predgraa pribliavajui se vojnoj bazi Andrews. Tuma im je objasnio da lete iznad domova srednje klase, obinih radnika u vladi i lokalnoj industriji. Druga tri autobusa su ih ekala na pisti i umjesto da ih povezu brzom cestom oko Washingtona D.C. krenuli su ravno kroz grad. Ameriki su se oficiri u svakom autobusu ispriali zbog prometne guve, rekavi putnicima da gotovo svaka amerika obitelj ima auto, a neke po dva ili vie, pa da ljudi koriste javni prijevoz kako bi izbjegli muenje u vonji. Muenje pri vonji vlastitog automobila bilo je neto to ruski mornari nisu mogli shvatiti. Njihovi politiki oficiri su im kasnije mogli rei da je sve to bila totalna la, ali tko moe zanijekati one tisue automobila na cesti? To sigurno nije bilo umjetno inscenirano samo zbog grupe mornara na prolasku kroz grad. Vozei se kroz jugoistoni D. C. zamijetili su da i Crnci imaju automobile - jedva da je bilo slobodnog mjesta za parkiranje! Autobusi su nastavili niz Mali, a tumai su izrazili nadu da e im biti omogueno da vide muzeje koji su otvoreni za sve. Zrakoplovni i svemirski muzej, rekli su, ima komad kamena koji su astronauti Apolla donijeli s Mjeseca... Sovjeti su vidjeli joggere na Mallu i tisue ljudi u etnji. Kad su autobusi okrenuli na sjever prema Bethesdi, meusobno su komentirali

439

pojavu otmjenih kua u ljepim predjelima sjeverozapadnog Washingtona. U Bethesdi su ih doekale televizijske ekipe sve tri velike televizijske mree i prijateljski nasmijeeni ameriki mornariki lijenici i bolniari koji su ih poveli u bolnicu na medicinske pretrage. Tamo je bilo i deset slubenika ambasade koji nisu znali kako da kontroliraju grupu, a opet nisu mogli politiki prosvjedovati zbog panje namijenjene njihovim ljudima u duhu politike poputanja. Skupili su se doktori iz nekoliko vladinih bolnica, da brzo i djelotvorno pregledaju svakog ovjeka, osobito mogue radioaktivno zagaenje. Usput se je svaki pojedinani mornar u jednom trenutku naao nasamo s amerikim obavjetajnim oficirom, koji ga je uljudno upitao eli li moda ostati u Sjedinjenim Dravama, istiui da e se svatko tko donese takvu odluku morati izjasniti i pred osobom koja predstavlja sovjetsku ambasadu - i da e mu, ukoliko to eli, biti odobren boravak. etvorica su donijela takvu odluku, izazvavi bijes slubenika ambasade, a jedan se povukao nakon rasprave s pomorskim ataeom. Amerikanci su svaki razgovor paljivo snimali na videotraku da bi izbjegli kasnije objede. Kad je zdravstveni pregled bio gotov - na sreu, koliine ozraenja bile su vrlo niske - ljudi su se opet dobro najeli i legli u krevete da se odmore.

Washington D. C. - Dobro jutro, gospodine ambasadore - rekao je Predsjednik. Arbatov je primijetio da opet iza velikog antiknog stola pored svoga efa stoji doktor Pelt. Nije oekivao da e ovo biti ugodan sastanak. - Gospodine Predsjednie, doao sam prosvjedovati zbog pokuaja vlade Sjedinjenih Drava da otme nae mornare.

440

- Gospodine ambasadore - vrlo je otro reagirao Predsjednik - kao bivi javni tuilac znam da je otmica opaki i gnjusni zloin i da vlada Sjedinjenih Drava ne moe biti optuena za tako neto - osobito ne u ovom uredu! Mi nikada nismo, a niti neemo otimati ljude. Je li vam to jasno, Gospodine? - Osim toga, Aleks - uskoio je Pelt mirnijim glasom - ti ljudi o kojima je rije ne bi bili medu ivima da nije bilo nas. Izgubili smo dva dobra ovjeka spaavajui vae mornare. Mogli ste pokazati barem malo zahvalnosti zbog napora da spasimo vau posadu, i moda iskazati suut za one Amerikance koji su pritom stradali. - Moja je vlada svjesna herojskog podviga dvojice oficira i eli izraziti zahvalnost sovjetskog naroda zbog uspjenog spaavanja. No i pored toga, gospodo, poduzeti su neki namjerni koraci da se ti ljudi potaknu na izdaju svoje domovine. - Gospodine ambasadore, kad je va koar prole godine spasio posadu naeg patrolnog aviona, oficiri sovjetske vojske su im ponudili novac, ene i druge primamljive stvari u zamjenu za traene informacije ili ako ele ostati u Vladivostoku, je li tako? Nemojte mi samo rei da vi za to ne znate. Poznata su vam pravila igre. I mi tada nismo prosvjedovali, je li tako? Ne, bili smo itekako zahvalni to vaa zemlja pokazuje tako humanitarnu skrb za ivote obinih amerikih graana. U ovom sluaju, svakom je oficiru i unovaenom mornaru bilo reeno da moe ostati ukoliko to eli. Nije upotrijebljena nikakva prisila. Svakog ovjeka koji je odluio ostati smo zamolili da se sastane sa slubenikom vae ambasade, da bi vam pruili priliku da mu objasnite eventualnu greku koju ini. To je poteno, gospodine ambasadore. Nismo nudili ni novac ni ene. Mi ne kupujemo ljude, a nije nam ni na kraj pameti da ih otimamo. Otmiari su ljudi koje sam trpao u zatvor. ak sam uspio i jednoga smaknuti. Da me vie nikada niste optuili za tako neto - zakljuio je Predsjednik.

441

- Moja vlada inzistira da svi nai ljudi budu vraeni u domovinu ostao je uporan Arbatov. - Gospodine ambasadore, svaka osoba u Sjedinjenim Dravama, bez obzira na nacionalnost ili nain dolaska ima pravo na punu pravnu zatitu. Nai su se sudovi ve mnogo puta ponaali u skladu s time, a po naem zakonu nitko ne moe biti protiv svoje volje prisiljen na neto to ne eli. Time je ta tema okonana. A sada imam jedno pitanje za vas. to je jedna strateka podmornica radila trista milja od amerike obale? - Strateka podmornica, gospodine Predsjednie? Pelt je podigao fotografiju s Predsjednikova stola i pruio je Arbatovu. Skinuta s videorekordera sa Sea Cliffa, prikazivala je pomorski balistiki projektil SS-N-20. - Podmornica se zove - zvala se - Crveni oktobar - rekao je Pelt. Eksplodirala je i potonula trista milja od obale June Caroline. Aleks, medu nama postoji sporazum da se takav brod nee pribliiti ni jednoj od naih zemalja na manje od petsto milja - osamsto kilometara. Htjeli bismo znati to je ta podmornica radila ovdje. Nemojte nam sad rei da je taj projektil neka namjetaljka - ak i da smo ili na tu varijantu, nije bilo dovoljno vremena. To je jedna od vaih raketa, gospodine ambasadore, a podmornica je nosila jo devetnaest takvih. - Pelt je namjerno rekao krivi broj. - I sada vlada Sjedinjenih Amerikih Drava pita vladu Sovjetskog Saveza kako se to stvorilo ovdje, kako je dolo do krenja naeg sporazuma, dok su se jo i mnogi drugi vai brodovi tako pribliili naoj atlantskoj obali. - To mora da je ona izgubljena podmornica - ponudio je rjeenje Arbatov. - Gospodine ambasadore - javio se tiho Predsjednik - podmornica nije bila izgubljena od etvrtka, sedam dana nakon to ste nas o tome izvijestili. Ukratko, gospodine ambasadore, ono vae objanjenje od prolog petka ne poklapa se s injenicama koje smo fiziki utvrdili. - Je li to neka optuba? - nakostrijeio se Arbatov.

442

- Ma ne, nije, Aleks - rekao je Predsjednik. - Ako taj sporazum vie ne vrijedi, onda je tako trebalo rei. Mislim da smo proli tjedan raspravljali o toj mogunosti. Ameriki e narod ve danas saznati za te injenice. Dovoljno ve poznajete nau zemlju pa ete moi zamisliti kakve e to reakcije izazvati. Ja u imati objanjenje. U ovom trenutku vie ne vidim razloga da vaa flota bude uz nau obalu. "Spaavanje" je uspjeno okonano, i daljnje prisustvo sovjetske flote moe se tumaiti samo kao provokacija. elim da vi i vaa vlada razmislite o onome to mi sada govore moji vojni zapovjednici - ili, ako hoete, to bi vai zapovjednici govorili generalnom sekretaru Narmonovu, da je situacija obrnuta. Imat u objanjenje. Nastojat u izbjei neke zakljuke koji bi mogli povui neeljene posljedice. Poruite vaoj vladi da emo vjerojatno vrlo brzo od onih ljudi koji su odluili ostati ovdje saznati to se zapravo dogodilo. Dovidenja! Arbatov je napustio ured i skrenuo lijevo da upotrijebi zapadni izlaz. uvar-marinac mu je pridrao vrata uljudnom gestom koju je obuhvatio krajikom oka. Ambasadorov voza, koji ga je vani ekao u Cadillacu, otvorio mu je vrata. Voza je bio ef odjela politike obavjetajne slube KGB-a za Washington. - Dakle? - rekao je provjeravajui vozila na aveniji Pensylvanija prije no to je skrenuo ulijevo. - Dakle, sastanak je protekao ba onako kao to sam i predskazao i sad moemo biti apsolutno sigurni zato nam otimaju ljude - odvratio je Arbatov. - A zato, drue ambasadore? - ponukao ga je voza. Nije htio pokazati svoj bijes. Jo samo prije nekoliko godina ovako se partijsko govno ne bi usudilo tako otezati s odgovorom viem oficiru KGB-a. Zaista je bila sramota to se dogodilo s Komitetom za dravnu sigurnost nakon smrti druga Andropova. Ali, stvari e opet sjesti na svoje mjesto. Bio je siguran u to. - Predsjednik nas je optuio da smo namjerno poslali podmornicu na njihovu obalu da bi prekrili tajni protokol iz 1979. godine. Dre nae

443

ljude da bi ih ispitali, zavirili im u glavu i saznali operativne zapovijedi podmornice. Koliko e CIA-i trebati za to? Dan? Dva? - Arbatov je bijesno zatresao glavom. - A moda ve sve znaju - razne droge, poneka enska da im razvee jezik. Predsjednik je takoer predloio Moskvi da zamisli to mu one usijane glave iz Pentagona sve predlau! I govore da poduzme! Tu nema tajni, je li tako? Rei e da smo vjebali iznenadni nuklearni napad - da smo ga moda ak i izveli! Kao da se mi manje od njih trudimo da uspostavimo miroljubivu koegzistenciju! Sumnjiave budale, prestraeni su, ali i jo vie ljuti zbog onoga to se dogodilo. - Moe li ih se zbog toga okriviti, drue? - zapitao je voza, sve upijajui, pamtei, analizirajui i slaui u glavi neovisnu poruku moskovskoj centrali. - A rekao je da i vie nema razloga da se naa flota zadrava blizu njihove obale. - Kako je to rekao? Kao zapovijed? - Rijei su mu bile prijazne. Bio je ljubazniji nego to sam oekivao. To me brine. Mislim da neto smiljaju. Zveket sablji die galamu, izvlaenje ne. Zahtijeva objanjenje itave akcije. to da mu kaem? to se dogodilo? - ini mi se da to neemo nikada saznati. - Visoki je obavjetajac znao osiginalnu priu, koliko god ona bila nevjerojatna. Bio je zapanjen kako su mornarica i GRU mogli dopustiti da doe do tako fantastine greke. Pria agenta Cassiusa bila je gotovo jo lua. Voza ju je osobno proslijedio u Moskvu. Zar je mogue da su i Sjedinjene Drave i Sovjetski Savez rtve neke tree strane? Jedna operacija krene naopako, a Amerikanci pokuavaju saznati tko je odgovoran i kako je to obavljeno, tako da i oni sami to jedanput probaju? Taj dio prie je jo i imao smisla, ali ono ostalo? Namrtio se zbog prometa. Moskovski centar mu je dao zadatak: treba smjesta javiti ako sazna da je to CIAina operacija. Nije u to vjerovao. Ako jeste, CIA ju je neobino djelotvorno uspijevala prikrivati. Je li mogue prikriti tako sloenu

444

operaciju? Teko je vjerovati. No bez obzira na to, on e sa svojim kolegama jo nekoliko tjedana raditi na tome da smakne veo, ako ga ima, i otkrije to se govorilo u Langleyju i na terenu, a to e initi i sve druge postaje KGB-a irom svijeta. Ako se CIA uspjela uvui u glavnu komandu Sjeverne flote - on e to otkriti. U to je bio siguran. Gotovo je zaelio da su to uinili. GRU bi bio odgovoran za katastrofu i time osramoen, nakon to se prije nekoliko godina okoristio padom prestia KGB-a. Ako je dobro procijenio situaciju, Politbiro je nahukao KGB na GRU i vojsku, doputajui moskovskom centru da vodi neovisnu istragu o itavom sluaju. togod bude otkriveno, KGB e biti u prednosti i ograniiti utjecaj vojske. Ovako ili onako, njegova e organizacija doznati to se dogodilo, a ako posljedice budu tetile njezinim rivalima, tim bolje... Kad su se zatvorila vrata iza sovjetskog ambasadora doktor Pelt je otvorio sporedna vrata Ovalnog ureda. Uao je Sudac Moore. - Gospodine Predsjednie, ve je prolo dosta vremena otkako sam se posljednji put skrivao iza vrata. - Zbilja oekujete da e ovo upaliti? - Da, sada sam siguran. - Moore se udobno smjestio u konu stolicu. - Nije li to malo nesigurno, Sue? - zapitao je Pelt. - Mislim, voditi tako sloenu operaciju? - U tome i jeste ar, doktore - mi nita ne vodimo. To e Sovjeti uiniti umjesto nas. Oh, naravno, poslat emo puno naih ljudi po Istonoj Evropi da postavljaju razna pitanja. Isto e raditi i momci Sira Basila. Francuzi i Izraelci su ve u poslu, jer smo ih zamolili da saznaju sve o zalutaloj stratekoj podmornici. KGB e to vrlo brzo saznati i zapitati se zato sve etiri glavne zapadne obavjetajne slube postavljaju ista pitanja - umjesto da se uvuku u svoje kuice, kao to bi se od njih oekivalo da se radi o naoj operaciji. - Morate shvatiti dilemu s kojom su suoeni Sovjeti, izbor izmeu dva podjednako neprivlana scenarija. S jedne strane mogu odabrati da povjeruju kako je jedan od njihovih najprovjerenijih profesionalnih

445

oficira poinio upravo nezamislivu veleizdaju. Vidjeli ste i sami na dosje o kapetanu Ramiusu. On je komunistika verzija naih orlova-skauta, pravi novi sovjetski ovjek. Dodajte tome injenicu da je u zavjeru obavezno bio ukljuen i prilian broj podjednako provjerenih oficira. Sovjeti nisu u stanju ni pomisliti da bi ljudi takvoga kova ikada mogli napustiti Radniki raj. Priznajem da to zvui paradoksalno s obzirom na neumorne napore koje poduzimaju da bi sprijeili ljude u odlasku iz zemlje - ali je istinito. Jedno je izgubiti baletana ili agenta KGB-a, a sasvim drugo sina lana Politbiroa, oficira s gotovo trideset godina besprijekorne slube. Osim toga, mornariki kapetan uiva razne privilegije; njegov bi se bijeg mogao usporediti s odlukom autohtonog njujorkog milijunaa da ode ivjeti u Moskvu. U to naprosto ne bi mogli povjerovati. - S druge strane mogu povjerovati u priu koju smo im servirali preko Hendersona, koja je takoer neprivlana, ali je podupiru mnogi usputni dokazi, osobito nai napori u poticanju mornara da zatrae azil. Vidjeli ste kako ih je to razbjesnilo. U njihovim oima to je oigledno krenje zakona civiliziranog ponaanja. Predsjednikova bijesna reakcija na otkrie da se radilo o stratekoj podmornici je takoer dokaz u korist Hendersonove prie. - I onda, kojoj e se prii prikloniti? - zapitao je Predsjednik. - To je, gospodine, prije svega stvar psihologije, a nama je vrlo teko odgonetnuti sovjetsku psihologiju. Birajui izmeu kolektivne izdaje desetorice visokih oficira i izvanjske urote, mislim da e odabrati ovo drugo. Kad bi povjerovali da se zaista radi o dezertiranju, trebali bi preispitati sva svoja temeljna uvjerenja. A tko to voli? - Moore je rairio ruke. Druga alternativa ipak znai da im je sigurnost naruio netko izvana, a drae e im biti da ispadnu Lrtve, nego da shvate bitne proturjenosti vlastite ideologije. A povrh svega, tu je i injenica da e istragu voditi KGB. - Zato? - zapitao je Pelt, obuzet Suevom intrigom.

446

- U oba sluaja - radi li se o izdaji ili o provaljivanju tajnih mornarikih operacija - bit e odgovoran GRU. Sigurnost mornarice i vojske je njihov resor, osobito nakon tete koju je KGB pretrpio poslije odlaska naeg prijatelja Andropova. Sovjeti ne mogu imati organizaciju koja bi povela istragu o samoj sebi. Ne u njihovoj obavjetajnoj zajednici! Tako e KGB nastojati da raz- nese svoga suparnika. Iz perspektive KGB-a, vanjsko mijeanje je mnogo privlanija alternativa; omoguuje veu operaciju. Ako potvrde Hendersonovu priu i sve uvjere u njenu istinitost - a to e, naravno, uiniti - jo e se vie proslaviti jer su sve to otkrili. - Potvrdit e priu? - Naravno da hoe! U obavjetajnom poslu, ako se neto jako trai onda se i nade - bez obzira postoji ili ne. Gospode, tom Ramiusu dugujemo mnogo vie no to e znati. Ovakva se prilika rijetko prua. Naprosto ne moemo izgubiti. - No KGB e time ojaati - primijetio je Pelt. - Je li to dobro? Moore je slegnuo ramenima. - To se moglo bilo kada dogoditi. Svrgnue i, po nekima, umorstvo Andropova dalo je vojnim slubama preveliku mo, ba kao ono s Berijom pedesetih godina. Sovjeti dre svoju vojsku pod snanom politikom kontrolom - jo vie nego mi. Sad e KGB u obraunu s vrhovnom komandom obaviti za politiare onaj prljavi dio posla. To se ionako moralo dogoditi; meutim, mi moramo obaviti jo nekoliko stvari. - A to su? - upitao je Predsjednik. - Na prijatelj Henderson e za otprilike mjesec dana pustiti informaciju da je jedna naa podmornica pratila Crveni oktobar sve od Islanda. - Ali zato? - usprotivio se Pelt. - Onda e znati da smo lagali, da je cijelo ovo uzrujavanje oko strateke podmornice bila la. - Nije ba tako, doktore - rekao je Moore. - Strateka podmornica koja se tako pribliila naoj obali i dalje se tretira kao krenje ugovora, a s njihova gledita mi nikako ne bismo mogli znati zato se obrela

447

ovdje - sve dok ne ispitamo mornare koji su ostali, no oni nam nee rei nita vano. Sovjeti oekuju da u cijeloj ovoj stvari neemo biti sasvim iskreni s njima. injenica da smo pratili njihovu podmornicu i da smo je bili spremni u svakom asu unititi, prua im dokaz nae dvolinosti to su ga traili. Rei emo da je Dallas na sonaru uhvatio i incident s reaktorom, a to e objasniti i blizinu naeg spasilakog broda. Oni znaju, ili u svakom sluaju sumnjaju da od njih neto krijemo. Ovo e ih odvesti na krivi trag. Rusi takav mamac zovu "vuje meso". Onda e pokrenuti iroku akciju da proniknu nau operaciju, kakva god ona bila. Ali nee pronai nita. Jedini ljudi u CIA-i koji znaju to se zapravo zbiva su Greer, Ritter i ja. Nai operativci su dobili zadatak da saznaju to se zbiva i jedino to moe procuriti. - A to je s Hendersonom, i koliko naih ljudi zna za podmornicu? zapitao je Predsjednik. - Ako im Henderson neto otkuca, potpisao je vlastitu smrtnu presudu. KGB vrlo otro postupa s dvostrukim agentima i ne bi povjerovao da smo ga nasamarili isporukom lane informacije. On to zna, no u svakom sluaju ga neemo isputati iz vida. Koliko naih ljudi zna za podmornicu? Moda stotinu, a taj e se broj jo neto poveati - no zapamtite, oni misle da sada uz nau obalu lee dvije potopljene podmornice i nee im biti teko povjerovati da svi dijelovi sovjetskih podmornica koji dou u nae laboratorije potjeu s dna oceana. Mi emo, naravno, u tu svrhu reaktivirati Glomar Explorera. Bilo bi im sumnjivo kada to ne bismo uinili. A zato da ih razoaramo? Prije ili kasnije, moda e otkriti cijelu priu, no do tada e ogoljeli trup ve biti na morskom dnu. - Tako dakle, neemo to zauvijek moi odrati u tajnosti? - zapitao je Pelt. - Zauvijek je jako dugo. Moramo imati plan za tu mogunost. U doglednoj budunosti tajna bi trebala biti prilino sigurna sa samo stotinu ljudi koji znaju za nju. Za godinu, a vjerojatnije dvije-tri,

448

prikupit e dovoljno podataka da posumnjaju u ono to se dogodilo, ali do tada vie nee biti dovoljno fizikih dokaza. Osim toga, ako KGB otkrije istinu, hoe li je htjeti prijaviti? Kad bi je otkrio GRU odmah bi to uinio, a rezultat svega moe biti kaos unutar njihove obavjetajne zajednice, to e nam takoer odgovarati. - Moore je izvukao cigaru iz kone futrole. - Kao to rekoh, Ramius nam je pruio sjajne mogunosti na razliitim razinama. A najljepe od svega je da uope ne trebamo nita poduzimati. Rusi e njuiti, traiti, zavirivati, u potrazi za neim ega nema. - A to e biti s prebjezima, Sue? - zapitao je Predsjednik. - Za njih emo se, gospodine Predsjednie pobrinuti. Znamo kako se to radi, i rijetko imamo pritube na CIA-inu gostoljubivost. Prvo emo ih u nekoliko mjeseci presluati i istovremeno pripremiti za ivot u Americi. Dobit e novi identitet, prekvalifikaciju, plastinu operaciju ako bude potrebno, i do kraja ivota nee trebati raditi - ali oni e htjeti raditi. Tako je gotovo sa svima. Mislim da e ih mornarica nekako uhljebiti kao plaene savjetnike u Odjelu za podmorniko ratovanje, ili neto slino. - Htio bih ih upoznati - impulzivno je reagirao Predsjednik. - To se moe urediti, gospodine, samo se treba diskretno izvesti - bio je oprezan Moore. - U Camp Davidu bi trebalo biti dovoljno sigurno. I Sue, pobrinite se za Ryana. - Razumijem, gospodine. Kod nas mu ne gine sjajna budunost. Tjuratam, SSSR Uzrok zbog kojeg je Crvenom oktobru zapovjeeno da zaroni mnogo prije svitanja kruio je oko zemlje na visini od osam stotina kilometara. Velik poput autobusa, Albatros 8 je bio lansiran golemom raketomnosaem pred jedanaest mjeseci s kozmodroma u Tjuratamu. Masivni

449

satelit, zvani RORSAT* bio je posebno konstruiran za nadzor mora i oceana. Albatros 8 je preletio iznad tjesnaca Pamlico u 11:31 po lokalnom vremenu. Bio je programiran da hvata toplinske izvore po cijelom vidljivom obzoru, ispita sve to vidi i provjeri sve prepoznatljive karakteristike koje su odgovarale njegovim parametrima. Nastavio je kruiti i kad je proao iznad dijelova amerike flote, ometai na New Jerseyju su se podigli uvis da anuliraju njegov signal. Trake za snimanje na satelitu su to marljivo snimile. I ovo ometanje e operatorima neto rei o amerikim ratnim elektronskim sistemima. Kad je Albatros 8 preao preko Pola, parabolini tanjur na njegovu prednjem kraju okrenuo se u smjeru noseeg signala druge letjelice, komunikacijskog satelita Iskra. Kad je izviaki satelit locirao svog roaka u vioj putanji, laserskom je vezom odaslao sadraj Albatrosove trake. Iskra je to smjesta prenijela zemaljskoj stanici u Tjuratamu. Signal je uhvatila i petnaest metara iroka tanjurasta antena smjetena u zapadnoj Kini kojom je upravljala amerika Nacionalna agencija za sigurnost u suradnji s Kinezima koji su dobivene podatke koristili u svoje svrhe. Amerikanci su to odmah preko svog komunikacijskog satelita poslali u tab NSA u Fort Meade, Maryland. U gotovo isto vrijeme digitalni signal su ispitivala dva tima strunjaka udaljena pet tisua milja. - Lijepo vrijeme - zijevnuo je tehniar. - Sad imamo lijepo vrijeme! - Uivaj dok moe, drue! - Tehniar za susjednom konzolom je promatrao podatke s geosinkronog meteorolokog satelita koji je nadgledavao Zapadnu hemisferu. Znao je da vrijeme iznad neprijateljskog teritorija moe imati veliku strateku vrijednost. - Jo se jedna hladna fronta pribliava njihovoj obali. Zime su im poput naih. Nadam se da uivaju.
* RORSAT satelit za radarsko oceansko izvianje (prim. prev.)

450

- Nai ljudi na moru bogme ne uivaju. - Tehniar se nesvjesno tresao pri pomisli da je na moru u nekoj oluji. Prologa ljeta je poao na krstarenje po Crnom moru i neprekidno patio od morske bolesti. - Oho! to je ovo? Pukovnie? - Da, drue? - Pukovnik, zapovjednik smjene, odmah je priao. - Pogledajte ovo, drue pukovnie. - Tehniar je prstom krenuo po ekranu. - Ovo je tjesnac Palmico, na sredinjoj obali Sjedinjenih Drava. Pogledajte ovdje, drue. - Termika slika vode na ekranu bila je crna, no kad je tehniar ugodio sliku, postala je zelena s dvije bijele mrlje, veom i manjom. Ona dvostruko vea se razdvojila na dva dijela. Bila je to slika vodene povrine, a neki dijelovi vode bili su za pola stupnja topliji nego to je trebalo. Razlika nije bila postojana, ali se dovoljno odraavala kao dokaz da neto toj vodi daje toplinu. - Moda sunane zrake? - zapitao je pukovnik. - Ne, drue, bistro nebo daje podjednako suneve topline cijelom podruju - tiho je rekao tehniar. Uvijek se umirio kad bi mu se uinilo da je na tragu neemu. - Dvije podmornice, moda tri, trideset metara pod vodom. - Je li to sigurno? Tehniar je na ekran prebacio radarsku sliku na kojoj se vidio samo ipkasti uzorak malih valova. - Nita na vodi ne stvara tu temperaturu, drue pukovnie. Stoga mora da je neto ispod vode. Kitovi se ne pare u ovo doba godine. Dakle, jedino dolaze u obzir nuklearne podmornice - vjerojatno dvije, moda tri. Mislim, pukovnie, da su se Amerikanci toliko prepali nastupanja nae flote da su sklonili svoje strateke podmornice. Baza njihovih stratekih podmornica je samo stotinjak kilometara junije. Moda se tu sklonio njihov brod iz klase Ohio, a uva ga jedna lovaka podmornica, ba kao to i nai rade. - Onda e se brzo maknuti. Naa se flota vraa. - teta, bilo bi ga dobro pratiti. To je tako rijetka prilika, drue pukovnie. - Zaista. Dobro ste ovo obavili, drue akademie.

451

Deset minuta kasnije taj je podatak emitiran u Moskvu. Glavna komanda sovjetske podmornice, Moskva - Iskoristit emo ovu mogunost, drue - rekao je Gorkov. - Pozvali smo flotu da se vrati, ali emo nekoliko podmornica ostaviti da skupljaju elektronska obavjetenja. Amerikanci e ih vjerojatno zametnuti u opoj guvi. - Vrlo vjerojatno - odvratio je ef flotnih operacija. - Ohio e krenuti na jug, moda u podmorniku bazu u Charlestonu ili Kings Bayu. Ili na sjever, u Norfolk. Kod Norfolka nam je Konovalov, a abilikov je ispred Charlestona. Mislim da e oba mirovati nekoliko dana. Moramo uiniti neto pravo da pokaemo politiarima da imamo pravu mornaricu. Mogunost praenja ovog Ohioa bit e samo poetak. - Izdat u zapovijedi za petnaest minuta, drue. - ef operacija je drao da je to odlina ideja. Nije mu se dopao izvjetaj sa sastanka Politbiroa, to mu ga je prenio Gorkov - premda, ako Sergej odlazi, on je na dobrom poloaju da preuzme njegov posao...

New Jersey Poruka CRVENA RAKETA je pred koji trenutak dola u Eatonove ruke: Moskva je upravo odaslala preko satelita poduu operativnu zapovijed sovjetskoj floti. Sad su Rusi bili zbilja svojski uklijeteni, pomislio je komodor. Oko njih su se sklopile tri bojne grupe s nosaima Kennedy, America i Nimitz - sve pod komandom Josha Paintera. Eaton je sa svoje strane imao operativnu kontrolu nad Tarawom da bi pojaao svoju povrinsku grupu. Komodor je uperio dvogled prema Kirovu. - Komandante, rasporedite grupu na borbene stanice. - Razumijem. - Oficir za grupne operacije je podigao taktiki mikrofon.

452

- Plavi momci, ovdje Plavi kralj. Jantarno svjetlo, izvri. Gotovo. Eaton je priekao nekoliko sekundi da se u svim prostorijama New Jerseyja oglasi alarm. Posada je pojurila prema topovima. - Udaljenost do Kirova? - Trideset pet tisua i dvjesta metara, gospodine. Mjerimo laserom udaljenost svakih nekoliko minuta. Cilj programiran, gospodine izvijestio je oficir za grupne operacije. - Glavne topovske kule jo uvijek su napunjene specijalno probojnim zrnima, a topnici svakih trideset sekundi dobivaju promjene koordinata. Pored Eatonove komandne stolice na admiralskom mostu je zvrljao telefon. - Eaton. - Sve stanice popunjene i spremne, komodore - izvijestio je komandant bojnog broda. Eaton je pogledao na svoju topericu. - Vrlo dobro, komandante. Vrlo smo dobro izvjebali ljude. U borbenoj centrali NewJerseyja brojke ne ekranima su pokazivale tonu udaljenost do Kirovljeva glavnog nadgrada. Logian prvi cilj je uvijek neprijateljski admiralski brod. Pitanje je samo bilo koliko bi Kirov mogao podnijeti - i to bi ga prvo pogodilo, topovsko zrno ili raketa Tomahawk. Najvanije bi bilo, danima je ve ponavljao glavni artiljerijski oficir, da pogode Kirova prije no to se moe umijeati bilo koji avion. New Jersey jo nikada nije potopio ni jedan neprijateljski brod. A etrdeset godina ekanja nije bilo malo. - Okreu - rekao je oficir iz grupne operacije. - Aha, da vidimo kamo. Kirovljeva formacija je drala zapadni kurs kad je prispio signal. Svi brodovi u krunom poretku su istovremeno okrenuli udesno. Skretanje je prestalo kad su zauzeli kurs nula-etiri-nula. Eaton je odloio dvogled na stalak. - Idu kui. Obavijestite Washington i zadrite jo neko vrijeme ljude na stanicama.

453

Meunarodni aerodrom Dallas, Washington Sovjeti su nadmaili sebe u otpremanju svojih mornara iz Sjedinjenih Drava. Povukli su jedan Aeroflotov Iljuin IL-62 iz redovnog prometa i poslali ga direktno iz Moskve za Dallas. Aterirao je u sumrak. Bliska kopija britanskog VC10, ovaj etvero-motorni avion je odrulao do najudaljenije servisne postaje da napuni rezervoare gorivom. Uz neke putnike, koji nisu ni pokuali izai iz aviona da protegnu noge, dola je i rezervna posada, tako da se avion odmah mogao vratiti kui. Dva zglobna autobusa su krenula od terminala do gotovo dvije milje udaljenog zrakoplova. U njima je bila posada Crvenog oktobra koja je promatrala snijegom pokriveni krajolik, svjesna da sada posljednji put gleda Ameriku. Bili su tihi; pred samo sat vremena digli su ih iz kreveta u Bethesdi i prevezli na aerodrom. Ovaj puta im reporteri nisu dosaivali. etiri oficira, devet mimana i preostala unovaena posada bila je podijeljena po odjelima im su uli u avion. Svaka grupa je odvedena u posebni dio aviona. Svaki oficir i miman je dobio svoga isljednika iz KGB-a i ispitivanje je poelo im je avion poeo rulati na uzletnu pistu. U vrijeme kad je Iljuin dostigao letnu visinu, mnogi su ve poalili to se nisu pridruili onoj izdajnikoj grupici i ostali u Americi. Ispitivanje je bilo izuzetno neugodno. - Da li se komandant Ramius udno ponaao? - pitao je major KGB-a Petrova. - Naravno da nije! - brzo je odvratio Petrov. - Zar ne znate da je na naoj podmornici poinjena sabotaa? Imali smo sreu to smo izvukli ive glave! - Sabotaa? Kakva sabotaa? - U reaktorskim sistemima. Ja ba ne mogu puno o tome govoriti, nisam inenjer, ali sam otkrio da negdje proputa. Vidite, privjesci s

454

filmovima za mjerenje radijacije su pokazali kontaminaciju, a instrumenti u strojarnici nisu. Ne samo da je reaktor bio sabotiran, nego su i instrumenti za otkrivanje radijacije bili onesposobljeni. To sam vidio svojim oima. ef stroja Melehin ih je nekoliko morao popraviti da otkrije pukotinu na reaktorskom postrojenju. Svjadov vam to bolje moe ispriati. Bio je prisutan. Oficir KGB-a je sve zapisivao. - A zato se vaa podmornica toliko pribliila amerikoj obali? - Kako to mislite? Pa zar ne znate na operativni zadatak? - Kako je glasio va operativni zadatak, drue doktore? - Oficir KGBa se zagledao u Petrovljeve oi. Lijenik ga je prepriao, a onda zakljuio: - Vidio sam zapovijed. Bila je izloena i svatko ju je mogao vidjeti, kao to je i uobiajeno. - Tko ju je potpisao? - Admiral Korov. Tko bi drugi? - Nije li vam se ta zapovijed uinila malo udnom? - nekako bijesno je upitao major. - Da li vi dovodite u pitanje dobivene zapovijedi, drue majore? Ja ne! - malo se uspravio Petrov. - to se dogodilo s vaim politikim oficirom? U drugom odjeljku Ivanov je objanjavao kako su ameriki i britanski brodovi otkrili Crveni oktobar. - No onda im je komandant Ramius briljantno pobjegao! I uspjeli bi da nije bilo tog prokletog kvara na reaktoru. Morate pronai onoga tko nam je to smjestio, drue kapetane. Htio bih ga vidjeti mrtvog! Oficir KGB-a nije ni trepnuo. - I to vam je komandant rekao na kraju? - Naredio mi je da pazim na svoje ljude, da im ne dopustim da razgovaraju s Amerikancima vie no to je neophodno, a onda je rekao da se Amerikanci nee nikad domoi naeg broda. - Ivanovu su oi zasuzile pri pomisli na komandanta i brod, kojih vie nije bilo. Bio je on ponosan i privilegiran sovjetski mladi sin akademika, visokog

455

partijskog funkcionara. - Drue, vi i vai ljudi morate pronai gadove koji su nam to uinili. - Bilo je to vrlo lukavo - priao je Svjadov svoju priu nekoliko metara dalje. - ak je i drug Melehin tek u treem pokuaju otkrio uzrok, pa se zakleo da e se osvetiti onome tko je to uinio. Vidio sam i sam - rekao je porunik, zaboravljajui da zapravo i nije. Detaljno je sve objasnio, ak i nacrtao, to se sve radilo. - Ne znam nita o onom zadnjem kvaru. Upravo sam trebao preuzeti dunost. Melehin, Surzpoj i Bugajev su satima pokuavali osposobiti pomone pogonske sisteme. - Odmahnuo je glavom. - Pokuao sam im se prikljuiti, ali mi je komandant Ramius zabranio. Opet sam pokuao, mimo nareenja, ali me je drug Petrov sprijeio. Nakon dva sata leta nad Atlantikom, vii istraitelji KGB-a su se sastali da usporede biljeke. - Dakle, ako je komandant glumio, onda je u tome vraki dobar zakljuio je pukovnik zaduen za preliminarno ispitivanje. - Izdavao je ljudima besprijekorne zapovijedi. Operativni zadatak je bio oglaen i normalno izloen... - No tko je od tih ljudi poznavao Korovljev potpis? A Korova vie nita ne moemo pitati, zar ne? - rekao je major. Komandant Sjeverne flote je na ope razoaranje umro od izljeva krvi u mozak dva sata nakon prvog sasluanja u Lubjanki. - U svakom sluaju, potpis je mogao biti krivotvoren. Imamo li tajnu podmorniku bazu na Kubi? I to je sa smru zampolita? - Lijenik je siguran da se radi o nesretnom sluaju - odvratio je drugi major. - Komandant je mislio da je udario glavom, no on je zapravo slomio vrat. Meutim, ipak mislim da su radiom trebali zatraiti uputstva. - Bila im je zapovjeena radio-utnja - rekao je pukovnik. - Provjerio sam. To je sasvim normalno za strateke podmornice. Je li taj

456

komandant Ramius bio vjet u borilaim vjetinama? Je li mogao ubiti zampolita? - Moda - promrmljao je major koji je ispitivao Petrova. - Nije se time bavio, ali to nije tako teko. Pukovnik nije znao da li da se sloi s tim. - Imamo li bilo kakav dokaz da posada misli da se moglo raditi o pokuaju bjeanja Amerikancima? - Sve su glave nijeno odmahnule. - A inae, je li operativna rutina podmornice bila normalna? - Da, drue pukovnie - javio se jedan mladi kapetan. - Preivjeli navigacijski oficir, Ivanov, je rekao da su savreno izbjegli imperijalistike povrinske i podmornike jedinice - tono u skladu s uhodanim postupcima, ali da je taj Ramius sve to briljantno izveo za samo dvanaest sati. Ne moe se ak ni naslutiti da je rije o izdaji. Dodue... - Svi su znali da e ti momci provesti jo neko vrijeme u Lubjanki, dok se ne ustanovi da su potpuno isti. - Dobro - rekao je pukovnik. - Za sada nemamo nikakvih indikacija da su oficiri podmornice poinili izdaju. Drugovi, moete nastaviti istragu u malo oputenijem duhu, dok se ne spustimo u Moskvu. Neka se ljudi malo otkrave. Atmosfera u avionu je postajala sve ugodnija. Poslueni su sendvii i votka da bi se jezici razvezali i potaknuo drugarski odnos prema oficirima KGB-a, koji su pili vodu. Svi su ljudi znali da e ih jo neko vrijeme drati u istranom zatvoru, pa su tu sudbinu prihvatili s uobiajenim fatalizmom. KGB e jo tjednima raditi na rekonstrukciji svakog dogaaja na podmornici od isplovljenja iz Polarnog do trenutka kad je posljednji ovjek uao u Mystic. Druge grupe agenata su irom svijeta pokuavale saznati je li sluaj Crvenog oktobra CIA-ino maslo ili se umijeala neka druga obavjetajna sluba. KGB e pronai odgovor, no pukovnik koji je vodio cijeli sluaj, je ve poeo nasluivati da odgovor nee nai medu ovim mornarima.

457

Crveni oktobar Noyes je dopustio Ramiusu da proeta pod nadzorom izmeu stacionara i blagovaonice. Pacijent ba nije dobro izgledao, prije svega zato to mu je bilo potrebno umivanje i brijanje, kao i svima na brodu. Borodin i Mancuso su mu pomogli da sjedne u svoju stolicu na elu stola.- Onda, Ryan, kako ste danas? - Dobro, hvala, kapetane Ramius - nasmijeio se Ryan nad alicom kave. Zapravo vie nije bio optereen, jer su podmornicu preuzeli ljudi koji su znali taj posao. Iako je brojao sate kad e izai iz Crvenog oktobra, po prvi put u dva tjedna nije bio ni prestraen, niti ga je muila morska bolest. - Kako vaa noga, gospodine? - Boli. Moram paziti da me slijedei put ne napucaju. Ne sjeam se da sam vam zahvalio to ste meni, a i svima nama spasili ivot. - Radilo se i o mome ivotu - odvratio je Ryan pomalo zbunjen. - Dobro jutro, gospodine! - javio se kuhar. Mogu li vani pripremiti doruak, kapetane Ramius? - Da, jako sam gladan. - Dobro! Jedan pravi doruak amerike mornarice. Dajte i da vam donesem svjeu kavu. - Nestao je u prolazu. Trideset sekundi kasnije vratio se sa svjeom kavom i postavio stol za Ramiusa. - Doruak e biti za deset minuta, gospodine. Ramius je natoio kavu u alicu. Na tanjuriu je bila mala papirnata vreica. - to je ovo? - Mlijeko u prahu za vau kavu, kapetane - nasmijeio se Mancuso. Ramius je poderao vreicu i sumnjiavo zavirio unutra, prije no to je sadraj sasuo u kavu i promijeao. - Kad kreemo? - Sutra, u neko vrijeme - odvratio je Mancuso. Dallas se povremeno dizao na periskopsku dubinu da primi operativne zapovijedi;

458

podvodnim telefonom ih je prenosio Crvenom oktobru. - Prije nekoliko sati smo saznali da se sovjetska flota vraa prema sjeveroistoku. Do sumraka emo to definitivno utvrditi. Nai je jo uvijek ne isputaju iz vida. - A gdje emo mi? - Gdje ste im rekli da ete ii? - htio je znati Ryan. - to ste im tono napisali u pismu? - Znate za pismo? Kako? - Znamo... to jest, ja znam za pismo, ali vam nita vie o tome ne mogu rei, gospodine. - Napisao sam ujaku Juriju da plovimo za New York da poklonimo ovu podmornicu predsjedniku Sjedinjenih Amerikih Drava. - Ali niste krenuli prema New Yorku - primijetio je Mancuso. - Naravno da nisam. Htio sam ui u Norfolk. Zato ii u civilnu luku kad je mornarika baza tako blizu? Mislite da sam Padorinu trebao rei istinu? - Ramius je odmahnuo glavom. - Zato? Vaa je obala tako velika. Dragi admirale Padorin, plovim za New York... Nije udo da su poludili, pomislio je Ryan. - Idemo li u Norfolk ili u Charleston? - zapitao je Ramius. - Mislim u Norfolk - rekao je Mancuso. - Zar niste znali da e poslati itavu flotu za vama? - prasnuo je Ryan. - Zato ste uope i pisali to pismo? - Tako da znaju - odvratio je Ramius. - Tako da znaju. Nisam oekivao da e nas netko otkriti. Tu ste nas iznenadili. Ameriki je kapetan pokuao ostati ozbiljan. - Otkrili smo vas kod obala Islanda. Bili ste sretniji no to mislite. Da smo na vrijeme isplovili iz Engleske, bili bismo petnaest milja blie obali i uhvatili bi vas jo ranije. ao mi je, kapetane, no nai sonari i posluitelj sonara su vrlo dobri. Kasnije ete upoznati ovjeka koji vas je prvi otkrio. Trenutno radi zajedno sa vaim Bugajevom. - Starina - rekao je Borodin.

459

- Nije oficir? - upitao je Ramius. - Ne, samo vrlo dobar posluitelj - rekao je Mancuso, iznenaen. Zato bi oficir morao rukovati sonarskom opremom? - Kuhar se vratio. Zamislio je standardni ameriki mornariki doruak u obliku velikog posluavnika s debelim komadom unke, dva jaja na oko, hrpom peenih krumpira i etiri krike prepeenog kruha s punom zdjelicom dema od jabuka. - Samo recite ako hoete jo, gospodine - rekao je kuhar. - Ovo je normalni doruak? - Ramius je zapitao Mancusoa. - Nita posebno. Ja osobno vie volim pogaice umjesto krumpira. Amerikanci vole obilne doruke. - Ramius je bio spreman da navali. Nakon dva dana bez normalne hrane i velikog gubitka krvi, tijelo mu je vapilo za hranom. - Recite, Ryan - Borodin je zapalio cigaretu - to e nas u Americi najvie zapanjiti? Jack je pokazao na Ramiusov posluavnik. - Samoposluge s hranom. - Samoposluge s hranom? - zapitao je Mancuso. - Dok sam sjedio na Invincibleu, proitao sam CIA-in izvjetaj o ljudima koji su prebjegli na nau stranu. Navodno, prvo to ih ovdje iznenadi su samoposluge s hranom. - No dobro, to e biti s mojim ljudima? - zapitao je Ramius. - Ne mogu vam ba tono rei, gospodine, budui da se s time jo nikad nisam bavio. Pretpostavljam da e vas odvesti na neko sigurno mjesto da se odmorite i opustite. Ljudi iz CIA-e i mornarice e onda s vama htjeti nadugako porazgovarati. To vas udi, zar ne? Rekao sam vam ve da e tako biti. Za godinu dana moi ete raditi to god budete htjeli. - I svi koji budu htjeli ploviti s nama su dobrodoli - dodao je Mancuso. Ryan nije bio siguran je li to ba istina. Mornarica nee htjeti da se netko od tih ljudi ukrca na klasu. Mogao bi ugrabiti dovoljno informacija da se moe vratiti kui i zahvaljujui njima spasiti glavu.

460

Crveni oktobar - Jo osam sati - apnuo je Ryan za sebe. Tako su im rekli. Osmosatna vonja do Norfolka. Na vlastiti zahtjev vratio se na upravljanje kormilom i hidroplanima. To je bilo jedino ime je znao rukovati, a neto je morao raditi. Na Oktobru je jo uvijek bilo premalo ljudi. Gotovo svi Amerikanci pomagali su u reaktorskom odjeljenju i strojarnici na krmi. U centrali su bili samo Ramius, Mancuso i on. Nekoliko metara dalje, Bugajev je uz pomo Jonesa upravljao sonarskom opremom, a medicinari su se jo uvijek bavili Williamsom u stacionaru. Kuhar je trkarao sa sendviima i kavom s kojom je Ryan bio prilino razoaran, nakon to se privikao na Greerovu. Ramius je napola sjedio na ogradi koja je okruivala periskopsko postolje. Rana na nozi nije krvarila, no mora da ga je boljela vie no to je htio priznati, budui da je pustio da Mancuso provjeri instrumente i preuzme navigaciju. - Kormilo u sredinu - zapovjedio je Mancuso. - U sredinu. - Ryan je vratio kormilo udesno, centriravi ga i provjerio indikator otklona kormila. - Kormilo u sredini, na kursu jedan-dva-nula. Mancuso se namrtio pogledavi na kartu, nervozan to je prisiljen s ovom glomaznom podmornicom tako nehajno upravljati. - Ovdje valja biti jako oprezan. Juna priobalna struja stvara nanose pijeska, pa ga svakih nekoliko mjeseci moraju jaruati. Oluje koje su vladale na ovom podruju nisu mnogo pomogle. - Mancuso se vratio da opet pogleda kroz periskop. - Rekli su mi da je ovo opasno podruje - javio se Ramius.

461

- Groblje Atlantika - potvrdio je Mancuso. - Mnogi su brodovi stradali du Vanjskih grebena. Vremenski uvjeti i struja su vrlo loi. Nijemcima je ovdje vjerojatno bilo jako gadno za vrijeme rata. Vae karte to ne pokazuju, ali registrirano je mnotvo olupina na dnu. - Vratio se za stol s kartama. - U svakom sluaju, ovo mjesto treba izbjegavati i neemo okrenuti na sjever sve dok ne doemo ovdje. - Pokazao je prstom jedno mjesto na karti. - Ovo su vae vode - sloio se Ramius. Tri su podmornice plovile u slobodnoj formaciji. Dallas ih je vodio prema otvorenom moru, a Pogy je bio na zaelju. Sve tri jedinice su plovile naplavljene, s gotovo preplavljenim palubama, bez ikoga na mostu. Vizualna navigacija se vrila pomou periskopa. Ni jedan radarski sistem nije bio ukljuen. Ni jedan brod nije dizao nikakvu elektronsku buku. Ryan bi povremeno bacio pogled na kartu. Bili su ve na izlazu, no na karti su jo na nekoliko slijedeih milja bile oznaene nakupine pijeska. Nisu koristili ni gusjenicu, novi pogonski sistem Crvenog oktobra. Ispalo je tono onako kao to je Skip Tyler pretpostavio. Radilo se o dva kompleta tunelskih propulzora, s jednim parom negdje na treini trupa od pramca, i s jo tri odmah iza sredine broda. Mancuso i njegovi inenjeri su s velikim zanimanjem prouili nacrte, a onda nadugako raspravljali o prednostima i manama tog izuma. Ramius pak nikako nije htio povjerovati da su ga otkrili tako rano. Mancuso je naposljetku predstavio Jonesa i pokazao njegove biljeke i vlastitu kartu na kojoj se ocrtavao Oktobrov kurs pored Islanda. Iako se nekoliko milja razlikovao od brodskog dnevnika, bio je preblizu da bi se moglo raditi o koincidenciji. - Mora da vam je sonar bolji nego to smo mislili - gunao je Ramius. - Prilino je dobar - dopustio je Mancuso. - Ali prije svega tu je Jonesy - najbolji posluitelj sonara to sam ga imao. - Tako mlad, a tako vjet.

462

- Imamo mnogo takvih - nasmijeio se Mancuso. - Htjeli bismo ih, naravno, imati i vie, no ti su klinci dobrovoljci. Znaju u to se uputaju. Dosta smo strpljivi, ali kad se odluimo, onda ih istreniramo do kraja. - Ovdje sonar. - Bio je to Jonesov glas. - Dallas zaronjava, gospodine. - Vrlo dobro. - Mancuso je na putu do internog telefona zapalio cigaretu. Pritisnuo je tipku za strojarnicu. - Recite Mannionu da ga trebamo ovdje naprijed. Zaronit emo za nekoliko minuta. Aha. Objesio je slualicu i vratio se nad kartu. - Drite ih due od tri godine? - zapitao je Ramius. - O, pa da. K vragu, pa inae bi ih izgubili ba kad su se najbolje uvjebali, zar ne? - Ramius je razmiljao. Zato sovjetska mornarica ne moe na taj nain dolaziti do pravih strunjaka? Odgovor mu je bio itekako poznat. Amerikanci su svoje ljude dobro hranili, napravili im lijepe blagovaonice, pristojno ih plaali, dali im samopouzdanje - sve stvari za koje se on borio dvadeset godina. - Trebate me na ventilima? - na ulasku je zapitao Mannion. - Aha, Pat, zaronit emo za dvije-tri minute. Mannion je bacio kratak pogled na kartu na putu prema odunom kolektoru. Ramius je doepao do karte. - Rekli su nam da se vai oficiri odabiru iz redova buroazije da bi zapovijedali obinim mornarima iz radnike klase. Mannion je rukama prelazio po kontrolama odunika. Bilo ih je zaista mnogo. Prethodnog je dana proveo dva sata upoznavajui se s tim sloenim sustavom. - To je istina, gospodine. Nai oficiri potjeu iz vladajue klase. Dovoljno je da pogledate mene - rekao je i uspio ostati smrtno ozbiljan. Mannionova koa je bila kao talog crne kave, a naglasak iz sirotinjskog Junog Bronxa. - Ali vi ste Crnac - usprotivio se Ramius, ne shvativi ironiju.

463

- Zaista, mi smo zbilja brod vladajue klase - rekao je Mancuso, gledajui opet kroz periskop. - Kapetan Digi, crni navigator i ludi sonarac. - uo sam, nije mi promaklo, gospodine! - viknuo je Jones da ne bi koristio mikrofon razglasa. - Poruka s Dallasa preko gertrude. Izgleda da je sve u redu. ekaju na nas. Neko se vrijeme sada nee javljati podvodnim telefonom. - U redu, sonar. Konano je sve spremno. Moemo zaroniti kad god elite, kapetane Ramius - rekao je Mancuso. - Drue Mannion, oduite balastne tankove - rekao je Ramius. Oktobar zapravo nije ni izronio, pa je bio spreman za uronjavanje. - Razumijem, gospodine. - Porunik je okrenuo najgornji red glavnih sklopki na hidraulikim upravljaima. - Hidroplani pet stupnjeva na dublje, Ryan - rekao je Ramius. - Pet stupnjeva na dublje, razumijem. - Ryan je gurnuo palicu prema naprijed. - Hidroplani na dublje pet stupnjeva. - Sporo se sputa - primijetio je Mannion, gledajui novi, zamijenjeni indikator dubinomjera. - Tako je golema! - Aha - rekao je Mancuso. Igla je prela oznaku za dvadeset metara. - Hidroplani na nulu - rekao je Ramius. - Hidroplani nulti kut, razumijem. - Ryan je vratio palicu natrag. Podmornici je trebalo trideset sekundi da se izravna. Izgledalo je kao da vrlo sporo reagira na komande. Ryan je mislio da su podmornice manevarski poslune poput aviona. - Malko je olakaj, Pat. Dovoljno za jedan stupanj nie, da odrava dubinu - rekao je Mancuso. - Aha. - Mannion se namrtio provjeravajui indikator dubinomjera. Balastni tankovi su sada bili gotovo sasvim naplavljeni i sad e balansirati s mnogo manjim trim tankovima. Trebalo mu je pet minuta da postigne pravu ravnoteu. - ao mi je, gospodo. Bojim se da je prevelika za naglo baratanje rekao je, ispriavajui se zbog toga.

464

Ramius ga je promatrao, impresioniran i zbunjen. Oekivao je da e amerikom kapetanu trebati vie vremena. Upravljati stranom podmornicom tako struno ve pri prvom pokuaju... - Dobro, sad moemo skrenuti na sjever - rekao je Mancuso. Od posljednje oznaene prepreke prole su ve dvije milje. - Predlaem novi kurs nula-nula-osam, kapetane. - Kormilo ulijevo deset stupnjeva, Ryan - zapovjedio je Ramius. Zauzmi nula-nula-osam. - U redu, kormilo deset stupnjeva lijevo - odvratio je Ryan, ne skidajui pogled s indikatora otklona kormila i ponavljaa irokompasa. - Idem na nula-nula-osam. - Paljivo, Ryan. Okree se polako, ali kad se jednom okrene mora se vratiti dosta natrag... - U suprotnom smjeru - uljudno ga je ispravio Mancuso. - Da, u suprotnom smjeru, da bi ga zaustavio na pravom kursu. - Tako je. - Kapetane, imate li nekih problema s kormilom? - zapitao je Mancuso. - Kad smo vas pratili izgledalo je da vam je okretni krug prilino velik. - Da, s gusjenicom jeste. Strujanje iz tunela udara jako po kormilu i ne da mu da skrene do kraja. Pri prvim vonjama smo tu uvijek imali oteenja. To dolazi od kako bi vi rekli - zajednikog rada dva gusjenika tunela. - I djeluje i na rad propelera? - zapitao je Mannion. - Ne, samo s gusjenicom. Mancusou se to nije dopalo. Ali nije bilo ni tako vano. Plan je bio jednostavan, vrlo direktan. Tri broda su najkraim putem trebala pouriti u Norfolk. Dvije amerike napadne podmornice bacit e se naprijed s trideset vorova da dobro pronjue cijelo podruje, dok e Oktobar nepomueno gurati s postojanih dvadeset. Ryan je pokuao smiriti kormilo kad je pramac doao na pravo mjesto. No predugo je ekao.

465

Pramac je inercijom nastavio previe ulijevo; trebale su mu pune dvije minte da ga vrati na zadani kurs. - Oprostite zbog ovog. Kurs nula-nula-osam - napokon je izvijestio. Ramius mu nije zamjerio. - Brzo uite, Ryan. Moda ete jednog dana biti pravi mornar. - Ne, hvala! Na ovom sam putovanju nauio da vi momci zbilja zaradite svoju plau. - Ne sviaju vam se podmornice? - nacerio se Mannion. - Nema mjesta za jogging. - To je istina. Ako me vie ne trebate, kapetane, ja bih na krmu. Strojarnica jako oskudijeva s ljudima - rekao je Mannion. Ramius je kimnuo. Pitao se je li on zbilja iz vladajue klase. V. K. Konovalov Tupoljev se vraao na zapad. Po flotnoj zapovijedi svi su se, osim njegove Alfe, i jo jedne, imali vratiti kui brzinom od dvadeset vorova. Tupoljev je ve dva i pol sata plovio prema zapadu. Zapravo se uljao s pet vorova, to je bila gornja brzina kojom je Alfa mogla ploviti relativno tiho. Zamislili su da bi se njegova podmornica mogla zametnuti u opoj guvi. Tako dakle, jedan Ohio ide prema Norfolku - moda jo vjerojatnije Charlestonu. U svakom sluaju Tupoljev e tiho kruiti i oslukivati. Crveni oktobar je uniten. Samo je toliko saznao iz operativne zapovijedi. Tupoljev je zatresao glavom. Kako je Marko mogao uiniti tako neto? Bez obzira na odgovor, glavom je platio to izdajstvo. Pentagon - Osjeao bih se bolje kad bi imali i neku zranu podrku - rekao je admiral Foster, naslonivi se o zid.

466

- Slaem se gospodine, ali ne moemo biti ba previe upadni, zar ne? - zapitao je general Harris. - I sada su dva aparata P-3B letjela od rta Hatteras do Virginia Capes kao da se radi o rutinskoj vjebi. Veina drugih Oriona bila je daleko vani na moru. Sovjetska flota se ve etiristo milja udaljila od obale. Tri su se povrinske grupe opet ujedinile i okruile podmornicama. Kennedy, America i Nimitz su bili petsto milja istono, a New Jerseyje zaostao. Rusi e biti pod paskom tokom cijelog povratka. Bojne grupe s nosaima e ih pratiti sve do Islanda, na diskretnoj udaljenosti s neprekidnom zrakoplovnom pratnjom na rubu njihova radarskog kiobrana, tek toliko da vide kako Sjedinjenim Dravama nije svejedno. Avioni s bazama na Islandu e ih nakon toga preuzeti na posljednjem dijelu puta. HMS Invincible je ve bio iskljuen iz operacije i na pola puta do kue. Amerike napadne podmornice su se vratile na normalne zadatke, a bilo je javljeno i da su se sve sovjetske podmornice udaljile od obale, iako je taj podatak bio nepouzdan. Putovale su u oporima, pa ih je patrolirajuim Orionima - kojima je manjkalo akustikih plutaa, bilo teko pratiti. Meutim, sve u svemu, operacija je zavrena, procijenio je J-3. - Idete li u Norfolk, admirale? - zapitao je Harris. - Pa, mislio sam da bih se mogao sastati s CINCLAND-om, znate onako, na jednoj zavrnoj konferenciji - rekao je Foster. - Razumijem, gospodine - odvratio je Harris. New Jersey Plovio je dvanaest vorova i s po jednim razaraem sa svake strane, u vonji pretaui gorivo. Komodor Eaton je bio na admiralskom mostu. Sve je bilo gotovo i nita se, hvala bogu, nije dogodilo. Sovjeti su sada odmakli ve stotinu

467

milja, jo uvijek unutar dometa Tomahawka, ali ve izvan svega drugog. Sve u svemu, bio je zadovoljan. Njegove su snage uspjeno djelovale s Tarawom, koja se ve okrenula prema jugu, za Mayport na Floridi. Nadao se da e to uskoro moi ponoviti. Ve odavno ni jedan admiral na bojnom brodu nije pod svojom komandom imao nosa avion. Drali su Kirovljevu grupu pod stalnim nadzorom. Da je dolo do bitke Eaton je bio uvjeren da bi sredio Ivana. A to je bilo jo vanije, bio je siguran da to i Ivan zna. Sada su samo ekali zapovijed da se vrate u Norfolk. Bit e lijepo biti kod kue za Boi. Njegovi su ljudi to i zasluili. Na bojnom je brodu bilo mnogo veterana, a gotovo svi su imali obitelji. Crveni oktobar Ping. Jones je zabiljeio vrijeme u svoj notes i zazvao: - Kapetane, upravo sam dobio ping s Pogyja. Pogyje sada bio deset milja ispred Oktobra i Dallasa. Bilo je zamiljeno da krene naprijed, oslukuje desetak minuta, a potom samo jednim pingom aktivnog sonara signalizira da je podruje od deset milja od Pogvja i jo dvadeset i vie milja iza njega isto. Pogy e polako pustiti da ga nosi struja i dalje oslukivati, a Dallas, koji je u tom asu bio samo milju istono od Oktobra, e pojuriti deset milja ispred prve podmornice. Jones je eksperimentirao s ruskim sonarom. Ustanovio je da aktivna oprema i nije tako loa. No o pasivnim sistemima nije htio ni razmiljati. ak i dok je Crveni oktobar mirno leao na dnu tjesnaca Pamlico, nije mogao uhvatiti amerike podmornice. I one su, dodue, mirovale, a reaktori su im jedino tjerali generatore, ali jedva da su bile milju daleko. Bio je razoaran to ih ne moe locirati.

468

Oficir koji je radio s njim - Bugajev - bio je prijazan momak. U poetku se drao malo po strani - kao da je lord, a ja sluga, pomislio je Jones - sve dok nije vidio kako ga kapetan uvaava. To je Jonesa iznenadilo. Po onome to je znao o komunizmu, oekivao je da bi svi trebali biti nekako jednaki. No dobro, zakljuio je, to sam pokupio itajui Kapital na brucokom kursu iz politikih znanosti. Bilo mu je bolje da pogleda to je komunizam napravio na ovoj podmornici. Uglavnom smee. Mornari ak nisu imali ni svoju blagovaonicu. Zamisli ti to muenje. Rua u spavaonici! Jones je poduzeo jednosatnu etnju za upoznavanje podmornice, u vrijeme kad je kao trebao spavati. Pridruio mu se gospodin Mannion. Poeli su sa spavaonicom. Brave na mornarskim ormariima nisu se mogle zakljuati - vjerojatno zato da bi oficiri mogli po njima vrljati. Ba su to uinili i Jones i Mannion. Nije bilo nieg zanimljivog. ak su i mornarske pornografske slike bile isto smee. Poze su bile toliko glupe, a ene no da, Jones je odrastao u Californiji. Smee. Nimalo mu nije bilo teko shvatiti zato Rusi ele prebjei. Projektil je bio zanimljiv. On i Mannion su otvorili zatitni poklopac da pogledaju unutranjost rakete. Nije loe, pomislili su. Bilo je moda malo previe neuredno sloenih ica, ali time je kontrola moda bila laka. Projektil je bio uasno velik. Tako dakle, pomislio je, to su gadovi naciljali na nas. Pitao se hoe li mornarica zadrati nekoliko tih raketa, jedno je bilo sigurno, rekao je u sebi: sve e iz ovog trupa biti skinuto, izvueno, isprobano, rastavljeno i opet provjereno - a on e postati glavni mornariki strunjak za ruski sonar. Moda e biti prisutan tokom analiza .. Vrijedilo bi jo nekoliko dodatnih mjeseci ostati u mornarici. Jones je zapalio cigaretu. - Hoete li jednu moju, gospodine Bugajev? - pruio je svoju kutiju oficiru-elektroniaru. - Hvala vam, Jones. Vi ste studirali? - Porunik je drage volje uzeo ameriku cigaretu, koju se nije usudio zamoliti. Sve vie mu je postajalo jasno da ovaj unovaeni mornar nema nita manje tehniko

469

znanje od njega. Iako nije bio kvalificirani oficir, specijalist, mogao je rukovati sonarskom opremom kao i svi drugi strunjaci koje je znao. - Da, gospodine. - Nikad nije naodmet oslovljavati oficire s 'gospodine', znao je Jones. Pogotovo one glupe. - Na Kalifornijskom tehnolokom institutu. Zavrio sam pet semestara s odlinim ocjenama. Ali nisam diplomirao. - Zato ste napustili studij? Jones se nasmijeio. - Pa, znate, mora vam biti jasno da je Cal Tech malo udno mjesto. Namjestio sam jednom profesoru mali trik. Naalost, ispao je kratki spoj, pa je dolo do poara. Jones je preutio da je u "malom" poaru izgorio cijeli laboratorij s opremom od petnaest tisua dolara i znanstvenim podacima tromjesenog eksperimenta. - Prekrio sam pravila. - A to ste studirali? - Htio sam diplomirati elektrotehniku kao glavni, i kibernetiku kao sporedni predmet. Ostala su mi jo tri semestra. Zavrit u ih, potom u magistrirati, pa doktorirati, a onda u se vratiti da radim u mornarici kao civil. - Zato ste posluitelj sonara? - Bugajev je sjeo. Nikada jo nije ovako razgovarao s nekim unovaenim mornarom. - Pa, k vragu, zabavno je! Kad se neto zbiva - znate ve, manevri, praenje druge podmornice i takve stvari - onda sam ja kapetan! Komandant moe samo postupati po podacima koje je dobio od mene. - A vi volite svoga komandanta? - Naravno! Najbolji je kojeg sam imao - a imao sam trojicu. Moj je kapetan dobar tip. Ako dobro radi svoj posao, nee te gnjaviti. Ako mu ima to za rei - on e posluati. - Kaete da ete se vratiti na fakultet. Kako se to plaa? uli smo da samo sinovi vladajue klase idu na sveuilita.

470

- To nema veze, gospodine. U Californiji moe studirati osim ako ba nisi glup. to se mene tie, tedim lovu - na podmornici se ne moe ba puno potroiti, je l'tako? Skupio sam dosta ve i za magisterij. A to ste vi diplomirali? - Zavrio sam mornariku akademiju. Kao va Annapolis. Ali bih volio dobiti diplomu prave elektrotehnike - izrekao je Bugajev svoj davnanji san. - Nema problema. Mogu vam pomoi. Ako ste dovoljno dobri za Cal Tech, rei u vam s kime trebate porazgovarati. Svidjet e vam se California. Tamo se lijepo ivi. - I htio bih raditi na pravom kompjutoru - nastavio je Bugajev eznutljivo. Jones se tiho nasmijao. - Pa ete ga kupiti. - Kupiti kompjutor? - Jasno, imamo nekoliko malih Applea na Dallasu. Doe vas, oh ekajte, oko dvije tisue dolara ve sasvim pristojan sistem. To je mnogo manje od automobila. - Kompjutor za dvije tisue dolara? - Bugajev je iz enjivog raspoloenja postao sumnjiav, uvjeren da ga Jones eli nasamariti, ak i manje. Za tri soma se moe dobiti ve zbilja sjajna maina. Ma, k vragu, rei ete onima iz Applea tko ste, pa e vam ga pokloniti, ili e to uiniti mornarica. Ako neete Apple, tu je Commodore, TRS-80, Atari. Ima raznih. Ovisi za to ga elite koristiti. Samo jedna kompanija, Apple, prodala ih je preko milijun komada. Mali su, naravno, ali su pravi kompjutori. - Nikad nisam uo za taj ...Apple? - Aha. Napravili su ga dva mlada tipa jo dok sam bio u gimnaziji. Sad su bogatai. Ja ga nemam - na podmornici nema mjesta - ali moj brat ima jedan IBM PC. Jo uvijek mi ne vjerujete, zar ne? - Radnik s vlastitim kompjutorom? Ne mogu vjerovati. - Zagasio je cigaretu. Ameriki duhan je preslab, pomislio je.

471

- No dobro, gospodine, onda pitajte nekog drugog. Kao to rekoh mi na Dallasu imamo nekoliko Applea za posadu. Drugi kompjutori su za upravljanje gaanjem, navigaciju i, naravno, sonar. Apple kompjutore koristimo za igre - oh, jako ete zavoljeti kompjutorske igre, sigurno. Vidjet ete to je zabava kad probate Choplifter i druge stvari, obrazovne programe i tome slino. Ozbiljno vam kaem, gospodine Bugajev, moete ui gotovo u svaki trgovaki centar i nai mjesto gdje ete kupiti kompjutor. Vidjet ete. - A kako koristite kompjutor za potrebe sonara? - To se ne moe samo tako ukratko objasniti, gospodine, a osim toga, za to e trebati kapetanova dozvola. - Jones se podsjetio da je ovaj tip ipak neprijatelj ili barem neto slino. V. K. Konovalov Alfa je polako plovila uz rub kontinentalnog spruda oko pedeset milja jugoistono od Norfolka. Tupoljev je zapovjedio da se reaktorsko postrojenje reducira na samo oko pet posto kapaciteta, tek toliko da tjera elektrine sisteme i neke druge sitnice. Takoer je zaveo na podmornici ultratihi reim. Zapovijedi su se prenosile od usta do usta. ak je i obino kuhanje bilo zabranjeno. Pri kuhanju su se metalni lonci micali po metalnim ploama. Do daljnje naredbe, posada je bila na dijeti sa sendviima od sira. aptali su kad bi uope neto i govorili. Tko god bi izazvao neki zvuk privukao bi kapetanovu panju, a svi na brodu su dobro znali to to znai. SOSUS kontrola Quentin je provjeravao podatke koje su mu digitalnom vezom poslala dva Oriona. Oteena strateka podmornica USS Georgia, plovila je prema Norfolku s djelominim kvarom turbine a pratile su je

472

dvije napadne podmornice. Admiral je rekao da je uvaju zbog sve one ruske priobalne aktivnosti, a sad su je trebale to prije pospremiti na sigurno. Georgia je nosila dvadeset i etiri projektila Trident, znaajni dio sveukupne zastraujue moi cijele zemlje. Njen popravak e imati apsolutni prioritet sad kad su Rusi otili. Mogli su je sigurno dopratiti, no htjeli su da najprije Orioni provjere jesu li neke sovjetske podmornice zaostale u opoj pomutnji. P-3B je krstario na trista metara visine, oko pedeset milja jugoistono od Norfolka. FLIR nije nita pokazivao, nikakve toplinske karakteristike na povrini, a MAD nije otkrio nikakve znaajne poremeaje u magnetskom polju Zemlje, iako je jedan avion proao samo stotinu metara od Alfina kursa. Trup Konovalova bio je izraen od nemagnetinog titana. Akustika plutaa, koju su bacili sedam milja junije, takoer nije uspjela uhvatiti um njegovih reaktora. Podaci su neprekidno odailjani u Norfolk, gdje ih je Quentinov operativni tab ubacivao u kompjutor. Problem je bio to sve ruske podmornice nisu bile na broju. No da, pomislio je Quentin, to je jasno. Neki su brodovi ugrabili mogunost da se oduljaju s utvrenih mjesta. Postojala je i mala mogunost da su jedna ili dvije podmornice jo uvijek tu, izvijestio je, ali za to nije bilo dokaza. Pitao se to radi CINCLANT. Oito je bio vrlo zadovoljan, gotovo euforian. Operacija protiv sovjetske flote bila je izvedena prilino dobro, barem ono to je on vidio, a i jedna Alfa je potonula. Koliko e vremena proi dok se Glomar Explorer ne izvue iz svoje ahure i spusti do nje? Pitao se hoe li mu se pruiti mogunost da vidi olupinu. Kakva bi to bila prilika! Nitko ovu trenutnu operaciju nije shvaao jako ozbiljno. S razlogom. Ako Georgia zaista dolazi s pokvarenim strojem, ii e vrlo polako, a spori Ohio die buku poput nevine enke kita, koja bi taj status htjela i zadrati. A da je CINCLANTFLT toliko zabrinut oko toga, onda ne bi pustio da u tako osjetljivoj operaciji s dva aviona P-3 pilotiraju rezervisti. Quentin je podigao slualicu da bi nazvao operativni centar

473

CINCLANFLT-a da ih ponovo izvijesti pokazatelja neprijateljske djelatnosti. Crveni oktobar

kako

nema

nikakvih

Ryan je opet pogledao na sat. Ve je prolo pet sati. Dugo vrijeme da se sjedi u jednoj stolici, a nakon letiminog pogleda na kartu bilo je oito da je procjena za osam sati bila malo previe optimistika - ili ih nije dobro razumio. Crveni oktobar se drao ruba police i ubrzo je trebao naglo skrenuti na zapad prema Virginia Capes. Moda e im trebati jo etiri sata. Ramius i Mancuso su bili ve umorni. Svi su bili umorni. Moda najvie ljudi iz strojarnice - ne, najvie kuhar. Posvuda je jurio s kavom i sendviima. Rusi su izgleda bili posebno gladni. Dallas & Pogy Dallas je projurio s trideset dva vora pored Pogyja, u novom skoku, s Oktobrom iza sebe. Komandantu poruniku Wallyju Chambersu se nije svialo to je slijep u toj trideset pet minutnoj jurnjavi, iako ga je Pogy izvijestio da je sve isto. Pogy je zabiljeio njegov prolaz i svojim bonim sonarskim senzorima nastavio pratiti Crveni oktobar. - Jako je glasan na dvadeset vorova - rekao je Pogyjev ef sonara svojim kolegama. - Dallas s trideset ne die takvu galamu. V. K. Konovalov - Neki umovi na jugu - rekao je miman. - Kakvi, tono? - Tupoljev je ve satima visio na vratima, to posluiteljima sonara nije bilo nimalo ugodno.

474

- Prerano je rei, drue komandante. Meutim, kurs je nepromijenjen. Ide prema nama. Tupoljev se vratio u centralu. Zapovjedio je da se rad reaktora jo smanji. Razmiljao je ak i da sasvim iskljui reaktorsko postrojenje, ali reaktorima je trebalo dosta vremena da se upale, a nije mogao znati koliko e kontakt biti udaljen. Komandant je popuio tri cigarete prije no to se vratio do sonara. Nije bilo pametno da razdrauje mimana. ovjek mu je bio najbolji operator. - Jedan propeler, drue komandante, ameriki, vjerojatno Los Angeles, plovi brzinom od trideset pet vorova. Kurs se u posljednjih petnaest minuta promijenio samo za dva stupnja. Proi e blizu nas i... ekaj te... ugasio je strojeve... - etrdesetogodinji podoficir je pritisnuo slualice o ui. uo je kako kavitacioni umovi slabe, sve dok nisu sasvim prestali, a kontakt se potpuno izgubio. - Stao je da bi oslukivao, drue komandante. Tupoljev se nasmijeio. - Ali nas nee uti, drue. Pojuri pa stane. uje li se jo neto? Mogao bi nekoga pratiti.Miman je opet pritisnuo slualice i neto podesio na kontrolnoj ploi. Moda...ima mnogo povrinskih umova drue, pa... ekajte. Sad se uju neki umovi. Onaj posljednji kontakt je dolazio iz smjera jedan-sedam-jedan, a ovaj novi um je... jedan-sedam-pet. Vrlo je tih, drue komandante... ping, samo jedan ping aktivnim sonarom. - Tako, dakle. - Tupoljev se naslonio na pregradu. - Vrlo dobro, drue. Sad moramo biti strpljivi. Dallas ef Laval je izjavio da je podruje isto. Osjetljivi receptori sonara BQQ-5 nisu nita otkrili, ak ni nakon ukljuenja SAPS sistema. hambers je okrenuo pramac tako da e samo jedan ping otii do Pogyja, koji je, pak, s jednim pingom pogodio Crveni oktobar da se osigura da je signal primljen.

475

Sve je bilo isto slijedeih deset milja. Pogy je pojurio s trideset vorova, a za njim i najnovija strateka podmornica amerike mornarice. V. K. Konovalov - Jo dvije podmornice. Jedna s jednim propelerom, druga s dva, mislim. Jo uvijek slabo. Podmornica s jednim propelerom ide mnogo bre. Imaju li Amerikanci podmornice s dva propelera, drue komandante? - Da, mislim da imaju. - Tupoljev je malo razmislio o tome. Saznat e i druge stvari osim karakteristika prepoznatljivosti. To ih eka u svakom sluaju. Konovalov se uljao sa dva vora, sto pedeset metara ispod povrine. to god je dolazilo, izgleda da je ilo ravno na njega. Ba dobro, sad e konano imperijalistima oitati bukvicu. Crveni oktobar - Moe li me netko zamijeniti za kormilom? - zapitao je Ryan. - Hoete se malo protegnuti? - Mancuso ga je, priavi, zapitao. - Da. A mogao bih se odvaiti i na put do zahoda. Kava mi je raznijela bubrege. - Zamijenit u vas, gospodine. - Ameriki kapetan se premjestio na Rvanovo sjedite. Jack je odmah otiao prema najbliem zahodu. Dvije minute kasnije osjeao se mnogo bolje. Vrativi se u centralu napravio je nekoliko unjeva da ubrza krvotok u nogama, a onda kratko pogledao kartu. Bilo mu je udno, gotovo zlokobno gledati kartu amerike obale s ruskim nazivljem. - Hvala, kapetane. - Nema na emu - Mancuso je ustao.

476

- Vidi se da niste pravi mornar, Ryan - Ramius ga je utke promatrao. , - Nikad to nisam ni tvrdio, komandante - sloio se Ryan. - Koliko je jo do Norfolka? - Oh, jo moda etiri sata, najvie - rekao je Mancuso. - Zamiljeno je da stignemo kad padne mrak. Imaju neto da uemo nevidljivi, ali ne znam to. - Napustili smo tjesnac po danu. to ako nas je tamo netko vidio? zapitao je Ryan. - Nisam nita vidio, ali ako je netko tamo bio, mogao je vidjeti samo tri podmornika tornja bez ikakvih brojeva. - Isplovili su po danu, iskoristivi "prozor" u sovjetskoj satelitskoj kontroli. Ryan je zapalio novu cigaretu. ena bi se naljutila da ga vidi, ali bio je napet zbog boravka na podmornici. Na mjestu kormilara nije imao drugih obaveza osim da bulji u nekoliko instrumenata. Podmornica je lake odravala stalnu dubinu nego to je oekivao, a po jednom radikalnom zaokretu kojeg je uinio, spoznao je kako podmornica lako promijeni smjer u bilo kojem pravcu. Nije udo pomislio je - pa to je trideset tisua tona elika. Pogy & Crveni oktobar Pogyse stutio s trideset vorova pored Dallasa i nastavio juriti jo dvadeset minuta, zaustavivi se jedanaest milja dalje - i tri milje od Konovalova, ija je posada sada jo jedva disala. Pogy je imao odlian sonar, iako bez novog BC-10/SAPS sistema obrade signala, ali bilo je nemogue uti neto to ne stvara nikakvu buku, a Konovalov je bio kao zaliven. Crveni oktobar je u 15:00 sati proao pored Dallasa, primivi posljednji signal da je sve u redu. Posada podmornice bila je umorna i jedva su ekali da stignu u Norfolk, dva sata nakon zalaska sunca. Ryan se pitao kako e brzo

477

moi produiti za London. Bojao se da e ga CIA htjeti nadugako obraivati. Mancuso i posada Dallasa se pitala hoe li vidjeti svoje obitelji. Nisu s time raunali. V. K. Konovalov - to god da je, veliko je, mislim, vrlo veliko. Proi e pet kilometara od nas. - Klasa Ohio, ba kao to je Moskva i javila - pripomenuo je Tupoljev. - Zvui kao podmornica s dva propelera, drue komandante - rekao je miman. - Provjerio sam, Ohio ima jedan propeler. - Da, drue. U svakom sluaju, za dvadeset minuta e biti ovdje. Druga napadna podmornica juri s vie od trideset vorova. Ako zadri ovaj kurs, proi e petnaest kilometara od nas. - A drugi Amerikanac? - Tu je, oko pet kilometara daleko, stoji kao i mi. Nemam tonu udaljenost. Mogu ga uhvatiti na aktivnom sonaru, ali to bi... - Svjestan sam posljedica - prasnuo je Tupoljev. Vratio se u centralu. - Recite strojarima da budu spremni reagirati na zvono. Jesu li svi ljudi na borbenim stanicama? - Jesu, drue komandante - odvratio je starpom. - Imamo odlino rjeenje za otvaranje vatre na ameriku napadnu podmornicu - onu koja juri. Olakava nam to svojom jurnjavom. Onu drugu moemo lokalizirati u sekundi. - Dobro, za promjenu - nasmijeio se Tupoljev. - Vidite li to se sve moe uiniti kad nam okolnosti idu na ruku? - I to da radimo? - Kad ona velika proe pored nas, pribliit emo se i aktivnim joj sonarom raznijeli dupe. Odigrali su svoju igru. Sad emo mi odigrati svoju. Neka strojari poveaju snagu. Uskoro e nam trebati puni gas. - Dii emo galamu, drue - upozorio je starpom.

478

- Tako je, ali nemamo izbora. Deset posto snage. Ohio to nipoto ne moe uti, a moda nee ni ova napadna podmornica. Pogy - Odakle sad ovo? - ef sonara je podesio neke komande na ploi. Ovdje sonar, uhvatio sam kontakt iz pravca dva-tri-nula. - Razumio - smjesta je odgovorio kapetan Wood. - Moete li ga klasificirati? - Ne, gospodine. Samo se pojavio. Reaktorsko postrojenje, um pare, sve vrlo slabo. Ne mogu jo identificirati karakteristike stroja... - Okrenuo je komande na maksimum. - Nije naa, kapetane, mislim da se radi o Alfi! - Oh, majku mu! Smjesta signalizirajte Dallasu. ef je posluao, no Dallas pri brzini od trideset dva vora nije ulovio pet brzih pingova. Crveni oktobar je sada bio udaljen jo samo osam milja. Crveni oktobar Jonesove oi su se najednom zatvorile. - Gospodine Bugajev, recite kapetanu da sam upravo uo nekoliko pingova. - Nekoliko? - Vie od jednoga, sigurno, iako nisam brojao. Pogy Komandant Wood je donio odluku. Bili su zamislili da sonarske signale alju krajnje direktno i prigueno da bi potpuno umanjili mogunost otkrivanja vlastitog poloaja. No Dallas sada nije uo signal. - Punom snagom, efe. Pogodite Dallas s ime god moete!

479

- Razumijem! - ef je pojaao snagu do maksimuma. Trebalo je nekoliko sekundi dok sistem nije bio spreman da poalje energetski udar od sto kilovata. Ping, ping, ping, ping, ping! Dallas - Joj! - viknuo je ef Laval. - Ovdje, sonar, signal za opasnost s Pogyja! - Strojevi stoj! - zapovjedio je Chambers. - Tihi brod! - Strojevi zaustavljeni! - porunik Goodman je odmah prenio naredbu. U reaktoru na krmi, deurni je zaustavio pritisak pare, poveavi temperaturu u reaktoru. To je neutronima omoguilo da pobjegnu iz atomske pei, naglo usporivi fisionu reakciju. - Kad brzina padne na etiri vora, idite na jednu treinu brzine obratio se Chambers deurnom oficiru, krenuvi u prostoriju sa sonarom. - Frenchie, brzo trebam podatke! - Jo uvijek idemo prebrzo, gospodine - rekao je Laval. Crveni oktobar - Kapetane Ramius, mislim da bismo trebali usporiti - javio se pronicavi Mancuso. - Signal nije bio ponovljen - usprotivio se Ramius. Drugi direktni signal ih je promaio, a Dallas nije prenio signal za opasnost samo zato to je jo uvijek plovio prebrzo da bi locirao Oktobra i obavijestio ga.

480

Pogy - U redu, gospodine. Dallas je zaustavio strojeve. Wood je grizao gornju usnu. - Dobro, hajdemo sad nai uljeza. Yankee pretraga, efe, maksimalnom snagom. - Vratio se u centralu. Ljudi na borbene stanice. - Sekundu kasnije odjeknuo je alarm. Pogy je ve i bio u poveanoj pripravnosti i za etrdeset sekundi svi su ljudi bili na svojim mjestima, s porunikom Tomom Reynoldsom, oficirom smjene, kao koordinatorom upravljanja vatrom. Njegov tim oficira i tehniara ekao je podatke da njima nahrani kompjutor za upravljanje vatrom Mark 117. Kupola sonara na Pogyjevom pramcu rigala je zvunu energiju u vodu. Nakon petnaest sekundi na ekranu efa Palmera pojavio se prvi povratni signal. - Ovdje sonar, imamo pozitivni kontakt, kurs dva-tri-etiri, udaljenost pet tisua petsto metara. Po karakteristikama stroja rije je vjerojatno o Alfi - javio je Palmer. - Dajte odmah rjeenje za otvaranje vatre! - urno je zapovjedio Wood. - Razumijem - Reynolds je promatrao ubacivanje podataka, dok je drugi tim oficira na stolu s kartama ucrtavao poziciju. Kompjutor ili ne, morala je postojati provjera. Elementi su zatitrali na ekranu. etiri Pogyjeve torpedne cijevi sadravale su dva protubrodska projektila Harpoon i dva torpeda Mark 48. U ovom trenutku samo su torpeda bila upotrebljiva. Mark 48 je bio najmoniji torpedo na popisu; icom voden, sposoban za samonavodenje s vlastitim aktivnim sonarom - postizavao je brzinu od preko pedeset vorova i nosio bojevu glavu od pola tone. Kapetane imamo rjeenje za obje ribe. Potrebno vrijeme do cilja etiri minute, trideset pet sekundi. - Sonar, obustavi pinganje - rekao je Wood.

481

- Razumijem, pinganje obustavljeno, gospodine. - Palmer je iskljuio aktivne sisteme. - Kut elevacije-depresije cilja je gotovo ravan nuli, gospodine. Gotovo da smo na istoj dubini. - Vrlo dobro, sonar, ne putaj ga. - Wood je sada imao eljenu poziciju za otvaranje vatre. Dallas - Pogy je neto pingao. Dobili su i odjek otprilike iz pravca jedandevet-jedan - rekao je ef Laval. - Tu je jo jedna podmornica. Ne znam koja. Imam neke umove postrojenja i pare, ali su preslabi za karakteristiku. Pogy - Strateka podmornica nije stala, gospodine - izvijestio je ef Palmer. - Kapetane - Reynolds je podigao pogled s ucrtanih kursova na karti - ovaj e je kurs dovesti tono izmeu nas i cilja. - Sjajno. Stroj jednom treinom snage naprijed, kormilo dvadeset stupnjeva ulijevo. - Wood je otiao do sonara dok ne izvre zapovijed. efe, daj sape i jako ispingaj strateku podmornicu. - Razumijem, gospodine. - Palmer je okrenuo prekidae. - Spreman sam, gospodine. - Odmah je pogodi. Ovaj put joj sve mora biti jasno. Wood je promatrao kako se pokazatelj smjera na sonarnoj ploi okree. Pogy se brzo skretao, ali njemu to nije bilo dovoljno brzo. Samo su on i Reynolds znali da se radi o ruskoj podmornici. - Spreman sam, gospodine.- Pucaj! Palmer je pritisnuo upravlja impulsa. Ping, ping, ping, ping, ping!

482

Crveni oktobar - Kapetane! - povikao je Jones. - Signal za opasnost! Mancuso je skoio do mainskog telegrafa i prebacio ga na poloaj STOJ, ne ekajui da Ramius reagira. Tak tada se okrenuo prema njemu. Oprostite, gospodine. - Sve je u redu. - Ramius se nagnuo nad kartom. Trenutak kasnije zazvonio je telefon. Podigao je slualicu i nekoliko sekundi govorio na ruskom, a onda je odloio. - Rekao sam da imam neki problem, ali da ne znamo o emu se radi. - To je tono. - Mancuso se pridruio Ramiusu nad kartom. Buka strojeva se utiala, ali ne dovoljno za Amerikance. Oktobar je bio tih za rusku podmornicu, ali jo uvijek buan u odnosu na amerike. - Probajte moe li va posluitelj sonara neto locirati - predloio je Ramius. - Vai. - Mancuso je otiao nekoliko koraka prema krmi. - Jonesy, probaj saznati to se zbiva. - Razumijem, kapetane, ali to ba nee biti lako na ovoj opremi. - Ve je bio usmjerio senzore u pravcu dvije napadne podmornice. Jones je maksimalno ugodio slualice i poeo podeavati pojaala. Tu nije bilo obrade signala, nije bilo SAPS-a, a senzori nisu valjali nita! Ali sad se nije smio uzrujavati. Sa sovjetskim sistemom se upravljalo elektromehaniki, za razliku od kompjutoriziranih, na koje je bio navikao. Polako i paljivo je usmjeravao nizove smjernih prijemnika u sonarskoj kupoli na pramcu, dok je desnom rukom okretao kutiju cigareta. Zatvorenih oiju, nije ni zamijetio Bugajeva koji je sjeo pored njega i stavio ui na rezervni par slualica.

483

Dallas - to zasada znamo, efe? - zapitao je Chambers. - Imam kurs i nita vie. Pogy ga je cijeloga obradio, ali je ovaj odmah nakon bievanja smirio strojeve, pa sam ga izgubio. Pogy je dobio jaki odjek. Mora da je vrlo blizu, gospodine. Chambers je tek pred etiri mjeseca preuzeo ovo mjesto oficira smjene. Bio je bistar, iskusan oficir, i ubrzo e kandidirati za vlastitu komandu, ali bile su mu tek trideset tri godine i tek je etiri mjeseca proveo na podmornici. Prije toga je godinu i pol proveo kao reaktorski instruktor u Idahou. Kao Mancusov glavni disciplinarac povremeno je morao pokazati i grubost, no time je pokrivao vie nesigurnosti no to je htio priznati. Sad je njegova karijera bila na ispitu. Tono je znao vanost njegova zadatka. Njegova je budunost ovisila o odlukama koje e sada donijeti. - Moe li ga lokalizirati s jednim pingom? ef sonara je trenutak razmislio. - Nije dovoljno da bi se rjeili za otvaranje vatre, ali neto moemo dobiti. - Daj jedan ping. - Razumijem. - Laval je brzo na svojoj ploi ukljuio aktivne elemente. V. K. Konovalov Tupoljev se trgnuo. Reagirao je prerano. Trebao je priekati da prou - no da je tako dugo ekao morao bi se kretati, a sada ima sve tri pored sebe, gotovo u mirovanju. etiri podmornice su se jedva kretale, tek toliko da odravaju dubinu. Ruska Alfa je bila okrenuta prema jugoistoku, a sve etiri su se svrstale u obliku trapeza s otvorenom stranicom prema moru. Pogyi i Dallas su bili sjeverno od Konovalova, a Crveni oktobar jugoistono.

484

Crveni oktobar - Netko ju je upravo pingao - tiho je rekao Jones. - Ugrubo, signal dolazi iz pravca sjeverozapada, ali isuvie je tih da bi ga oitali. Gospodine, mislim da je vrlo blizu. - Kako zna? - zapitao je Mancuso. - uo sam direktni udar - samo jedan ping, vjerojatno da se dobije udaljenost. Emitirao ga je BQQ-5. Onda smo uli odjek cilja. Izraunali smo na nekoliko naina, i uvijek je ispadalo da je izmeu nas i naih pratilaca, malo zapadno. Znam da nije ba precizno, gospodine, ali je najbolje to moemo. - Udaljenost deset kilometara, moda manje - priklopio je Bugajev. - Ni to ba nije pouzdano, ali je barem neto. Nema hrpe podataka. ao mi je, kapetane. To je najvie to moemo - rekao je Jones. Mancuso je kimnuo i vratio se u centralu. - to se zbiva? - zapitao je Ryan. Palice za upravljanje hidroplanima bile su gurnute na dublje da se odri dubina. Nije bio svjestan da se neto vano dogaa. - U blizini je neprijateljska podmornica. - Kakve imamo informacije? - zapitao je Ramius. - Nisu ba neto. Uspostavljen je kontakt u pravcu sjeverozapada, udaljenost nepoznata, ali vjerojatno nije daleko. Pouzdano znam da nije jedna od naih. Norfolk je rekao da je ovo podruje isto. Preostaje, dakle, samo jedna mogunost. Jesmo li noeni? - Noeni smo - ponovio je Ramius, diui slualicu. Dao je nekoliko naredbi. Oktobrovi su strojevi radili s toliko snage da odravaju podmornicu na rubu brzine od dva vora, to je bilo tono na granici odravanja smjera, ali ne i dovoljno da odrava dubinu. S lagano pozitivnim uzgonom, Oktobar se usprkos poloaju hidroplana polako dizao, oko pola metra u minuti.

485

Dallas - Vratimo se malo na jug. Ne svia mi se pomisao da je ta Alfa blie naem prijatelju nego mi. Idemo s dvije treine na jedan-osam-pet. - Razumijem - potvrdio je Goodman. - Kormilaru, petnaest stupnjeva udesno, dri novi kurs jedan- osam-pet. Strojevi naprijed s dvije treine. - Kormilo petnaest stupnjeva udesno, razumijem. - Kormilar je okrenuo kolo. - Gospodine, kormilo okrenuto petnaest stupnjeva udesno, drim novi kurs jedan-osam-pet. Dallasove etiri torpedne cijevi bile su napunjene s tri Marka 48 i mamcem, skupom igrakom koja se zvala MOSS*. Jedan od njenih torpeda bio je naciljan na Alfu, no uzeti elementi nisu bili pouzdani. Riba e se sama morati malo pomuiti i potraiti plijen. No Pogyjeva dva torpeda su bila savreno programirana. Problem je bio da ni jedna napadna podmornica nije imala ovlasti da puca. Oba broda su operirala pod normalnim radnim reimom. Mogli su ispaliti torpedo jedino u samoobrani i Crveni oktobar obraniti samo blefom i lukavstvom. Bilo je pitanje zna li Alfa identitet Crvenog oktobra. V. K. Konovalov - Okreni prema Ohiou - zapovjedio je Tupoljev. - Poveaj brzinu na etiri vora. Moramo biti strpljivi, drugovi. Sad kad Amerikanci znaju gdje smo, nee nas vie pingati. Tiho emo se maknuti s ovog mjesta. Bronani propeler Konovalova se poeo okretati malo bre. Iskljuivi neke nebitne elektrine sisteme, strojari su uspjeli poveati brzinu bez pojaavanja rada reaktora.

486

Pogy Na Pogyju, najblioj napadnoj podmornici, kontakt se smanjio i poneto promijenio smjer. Komandant Wood je razmislio hoe li aktivnim sonarom jo jednom utvrditi toan poloaj, ali je ipak odluio da to ne radi. Ako upotrijebi aktivni sonar, bit e nalik policajcu koji u mranoj zgradi trai provalnika s depnom svjetiljkom. Pingovi sonara mogu njegovoj meti esto rei vie nego njemu. U ovakvim sluajevima normalno su se upotrebljavali pasivni sistemi. Sef Palmer je izvijestio o Dallasu koji im je proao s lijeve strane. I Wood i Chambers su odluili da ne komuniciraju podvodnim telefonom. Sad vie nije dolazilo u obzir da diu bilo kakvu buku. Crveni oktobar Sad su se uljali ve pola sata. Ryan je na svom mjestu palio jednu cigaretu za drugom, a dlanovi su mu se znojili dok je nekako pokuavao ostati miran. Za takvu vrst sukoba nije bio obuen - zarobljen u elinom cilindru, niti to vidi, niti to uje. Znao je da je negdje u blizini sovjetska podmornica i znao je njene zapovijedi. Ako njen kapetan sazna njihov identitet - to onda? Pogledao je dva komandanta - bili su zauujue mirni. - Mogu li nas vae podmornice zatititi? - upitao je Ramius. - Da pogode rusku podmornicu? - Mancuso je odmahnuo glavom. Samo ako ona prva napadne njih. U normalnom reimu to ne dolazi u obzir. - to! - Ryan je bio zapanjen. - Hoete li izazvati rat? - nasmijeio se Mancuso, kao da ga ova situacija zabavlja. - To se dogaa kad ratni brodovi dvije zemlje ponu izmjenjivati pogotke. Moramo mudro izbjegavati takve stvari.

487

- Smirite se, Ryan - rekao je Ramius. - To je naa uobiajena igra. Napadna podmornica nas pokuava nai, a mi nastojimo ostati neotkriveni. Recite, kapetane Mancuso, na kojoj ste nas udaljenosti uli kod Islanda? - Nisam jo dobro pregledao vae karte, komandante - promrmljao je Mancuso. - Moda na dvadeset milja, tridesetak kilometara, tako neto. - A tada smo plovili trinaest vorova - buka se bre poveava od brzine. Mislim da se moemo pomaknuti na istok, polako, i da neemo biti otkriveni. Upotrijebit emo gusjenicu i ploviti est vorova. Kao to znate, sovjetski sonar nije tako djelotvoran kao ameriki. Slaete li se, kapetane? Mancuso je kimnuo. - Ovo je va brod, gospodine. Mogu li sugerirati sjeveroistoni pravac? Na taj nain bismo ve za sat vremena bili iza naih napadnih podmornica. - Da. - Ramius je doepao do kontrolne ploe da otvori poklopce tunela, a onda se vratio do telefona. Dao je neophodne zapovijedi. Za minutu su proradili motori gusjenice i brzina se poela polako poveavati. - Kormilo deset udesno, Ryan - rekao je Ramius. - I meke s hidroplanima. - Kormilo deset stupnjeva desno, gospodine, hidroplani poputeni. Ryan je izvrio nareenje, zadovoljan da se neto dogaa. - Zauzmite kurs nula-etiri-nula, Ryan - javio se Mancuso sa stola s kartama. - Okreem sa tri-pet-nula na nula-etiri-nula. - S kormilarskog mjesta mogao je uti kako voda iti kroz boni tunel s lijeve strane. Svake minute bi se ulo udno grgoljenje koje bi potrajalo tri do etiri sekunde. Kazaljka brzinomjera ispred njega prela je etiri vora. - Bojite se, Ryan? - zakikotao se Ramius. Jack je zatomio psovku. Glas mu je zatitrao. - Malo sam i umoran.

488

- Znam da vam je teko. Dobro se drite za novajliju bez ikakve obuke. Zakasnit emo u Norfolk, ali emo stii, vidjet ete. Jeste li ve bili na stratekoj podmornici, Mancuso? - Oh, naravno. Smirite se, Ryan. Ovako se strateke podmornice uvijek ponaaju. Netko ih stalno trai, a one iezavaju. - Ameriki je kapetan podigao pogled s karte. Stavio je novie na pretpostavljene poloaje tri ostale podmornice. Pomislio je da bi ih mogao bolje oznaiti, ali je odustao. Zamijetio je neke vrlo interesantne biljeke na toj obalnoj karti - kao programirane pozicije za ispaljivanje raketa. Flotna obavjetajna sluba e izluditi kad dobije takvu informaciju. Crveni oktobar je sada plovio na sjeveroistok brzinom od est vorova. Konovalov je s tri vora iao prema jugoistoku. Pogy je s dva vora plovio na jug, kao i Dallas s petnaest. Sve etiri podmornice su se sada nale unutar promjera od est milja i sve su otprilike plovile prema istoj zamiljenoj toki.

V. K. Konovalov Tupoljev je uivao. Bez obzira na razlog, Amerikanci su odabrali konzervativnu igru koju nije oekivao. Mogli su postupiti i mudrije, pomislio je: jedna mu se napadna podmornica mogla pribliiti i zasmetati mu, dok strateka mirno ne proe s onom drugom u pratnji. Ali eto, na moru se stvari nikada ne ponavljaju. Nasuo je aj u alicu i odabrao jedan sendvi. Njegov je miman na svome sonaru zamijetio neki udan zvuk. Potrajao je samo nekoliko sekundi, a onda je nestao. Neka udaljena seizmika tutnjava, prvo je pomislio.

489

Crveni oktobar Bili su se digli zbog pozitivnog trima Crvenog oktobra, pa je sada Ryan zakrenuo hidroplane pet stupnjeva dublje, da bi ih spustio na dubinu od sto metara. uo je kako kapetani razgovaraju o odsustvu termoklime. Mancuso je objasnio da to nije neobino za ovo podruje, osobito poslije jaih oluja. Sloili su se da to nije dobro. Termalni pokriva bi im pomogao u bijegu. Jones se pojavio na krmenom ulazu u centralu, trljajui ui. Ruske slualice ba nisu bile udobne. - Kapetane, uhvatio sam neto na sjeveru, doe i ode. Nisam mogao odrediti toan pravac. - A to je? - zapitao je Mancuso. - Ne mogu rei, gospodine. Aktivni sonar nije tako lo, ali pasivna oprema je kruta i sirova, gospodine. Nismo slijepi, ali smo blizu toga. - Dobro, ako neto uje, vii. - Razumijem, kapetane. Ima li malo kave? Gospodin Bugajev me poslao da mu donesem. - Poslat u vam pun lonac. - Vai. - Jones se vratio na posao. V. K. Konovalov - Drue komandante, uhvatio sam kontakt, ali ne znam to je - javio se miman telefonom. Tupoljev je brzo doao, vaui sendvi. Rusi su tako rijetko otkrivali klasu Ohio - zapravo, tono triputa, a u sva tri sluaja su ih poslije nekoliko minuta izgubili - da nitko nije imao osjeaja za karakteristike te klase. Miman je pruio komandantu rezervni par slualica. - Moda e potrajati nekoliko minuta, drue. Doe i ode. Voda uz ameriku obalu, premda gotovo izotermalna, nije bila ba savrena za sonarske sisteme.

490

Manje struje i vrtlozi znali su stvarati pokretne barijere koje bi gotovo nasumino reflektirale i kanalizirale zvunu energiju. Tupoljev je sjeo i stao strpljivo oslukivati. Signalu je bilo potrebno pet minuta da se vrati. Miman je mahnuo rukom. - Evo, sada, drue komandante. Lice njegova zapovjednika je odjednom problijedilo. - Kurs? - Signal je preslab i prekratak, ali ugrubo izmeu jedan-tri-est i jedan-etiri-dva. Tupoljev je bacio slualice na stol i odjurio iz kabine. Pronaao je politikog oficira, zgrabio ga za ruku i brzo ga odvukao u oficirsku blagovaonicu. - To je Crveni oktobar ! - Nemogue. Komanda flote je javila da je unitenje potvreno vizualnom inspekcijom olupine. - Zampolit je vano odmahnuo glavom. - Prevarili su nas. Akustika karakteristika gusjenice je jedinstvena, drue. Amerikanci ga imaju i sada je tu. Moramo ga unititi! - Ne. Moramo uspostaviti vezu s Moskvom i zatraiti uputstva. Zampolit je bio dobar komunist, ali i oficir povrinskog broda, koji nije spadao na podmornicu, pomislio je Tupoljev. - Drue politiki, trebat e nam nekoliko minuta da izaemo na povrinu, moda deset ili petnaest da poaljemo poruku u Moskvu, a jo trideset da oni odgovore - a onda e oni zatraiti dokaz. Sve skupa sat, dva, moda tri? Do tada e Crveni oktobar ieznuti. Nae prvobitne zapovijedi sada stupaju na snagu i nema vremena da obavjetavamo Moskvu! - A to e biti ako ste pogrijeili? - Nisam pogrijeio, drue! - prosiktao je komandant. - Zabiljeit u u dnevnik kontakt koji sam identificirao i preporuku to treba uiniti. Ako se tome usprotivite, i to u staviti u dnevnik. U pravu sam, drue. Vaa e glava otii, a ne moja! Odluite se! - Jeste li sigurni?

491

- Siguran sam! - U redu. - Zampolita kao da je netko ispuhao. - Kako ete to obaviti? - to je mogue prije, prije no to Amerikaci ugrabe priliku da unite nas. Otiite na vau borbenu stanicu, drue. - Obojica su se vratila u centralu. Konovalovljevih est pramanih torpednih cijevi bilo je napunjeno sa icom vodenim torpedima od 533 mm tipa Mark C. Valjalo im je samo rei kamo trebaju ii. - Sonar, pretrai naprijed, svim aktivnim sistemima! - zapovjedio je komandant. Miman je pritisnuo dugme. Crveni oktobar - Uhhh! - Jonesova glava je odskoila. - Kapetane, pingani smo. Lijeva strana, po sredini broda, moda malo naprijed. Nije na, gospodine. Pogy - Ovdje sonar, Alfa je uhvatila strateku. Alfa u pravcu jedan-devetdva! - Svi strojevi s dvije treine! - smjesta je zapovjedio Wood. - Svi s dvije treine, razumijem. Pogyjevi strojevi su odjednom zatutnjali i propeler je ubrzo poeo sjei crnu vodu. V. K. Konovalov - Udaljenost sedam tisua esto metara. Kut elevacije nula izvijestio je miman. Tako dakle, to je ta podmornica koju su trebali

492

uloviti, pomislio je. Brzo je navukao komplet za glavu koji mu je omoguavao da se izravno javlja kapetanu i oficiru za upravljanje vatrom. Starpom je bio glavni za upravljanje vatrom. Hitro je ubacio dobivene podatke u kompjutor. To je bio jednostavan problem ciljne geometrije. - Imamo rjeenje za torpeda broj jedan i broj dva. - Pripremi za ispaljivanje! - Naplavi cijevi. - Starpom je osobno okrenuo prekidae, mimoiavi podoficira. - Brane vanjskih cijevi otvorene! - Provjeri jo jednom rjeenje za otvaranje vatre! - rekao je Tupoljev. Pogy ef Pogyjeva sonara jedini je uo taj prolazni um. - Ovdje sonar, Alfa kontakt je upravo naplavio cijevi, gospodine! Cilj u pravcu jedansedam-devet. V. K. Konovalov - Rjeenje potvreno, drue komandante - rekao je starpom. - Jedan i dva - pali! - zapovjedio je Tupoljev. - Jedan... pali! Dva... pali! - Konovalov se dvaput za tresao kad je naboj komprimiranog zraka izbacio torpeda na elektrini pogon. Crveni oktobar Jones je to prvi uo. - Visokofrekventni propeleri s lijeve strane! viknuo je jasno i glasno. Torpeda u vodi s lijeve strane! - Rulj nalijeva! - automatski je zapovjedio Ramius. - to? - zavapio je Ryan. - Lijevo, kormilo nalijevo! - Ramius je lupio akom po ogradi. - Nalijevo, do kraja, brzo! - viknuo je Mancuso.

493

- Kormilo lijevo do kraja, razumijem - Ryan je sasvim okrenuo kolo i drao ga u tom poloaju. Ramius je prebacio mainski telegraf na maksimalnu brzinu. Pogy - Dvije ribe jure - javio je Palmer. - Smjer se mijenja od desna nalijevo. Ponavljam, smjer oba torpeda se naglo mijenja s desna nalijevo. Usmjereni su na strateku podmornicu! Dallas I Dallas ih je uo. Nakon Chambersove zapovijedi pojurio je svom snagom i skrenuo ulijevo. S jureim torpedima njegove su mogunosti bile vrlo ograniene, pa je uinio ono to amerika podmornika praksa u takvim situacijama nalae: vrlo brzo je pojurio u drugom pravcu. Crveni oktobar - Trebam kurs! - rekao je Ryan. - Jonesy, daj mi smjer! - povikao je Mancuso. - Tri-dva-nula, gospodine. Dvije ribe se pribliavaju - smjesta je odgovorio Jones, radei na instrumentima da utvrdi smjer. Sad nije smio pogrijeiti. - Okrenite na tri-dva-nula, Ryan - zapovjedio je Ramius - ako se moemo tako brzo okrenuti. - Oh, ba krasno, pomislio je bijesno Ryan, promatrajui kako se iro-kompas lagano odmie sa tri-pet-sedam. Kormilo je bilo tvrdo, a s iznenadnim poveanjem snage motora gusjenice, osjetio je kako kolo podrhtava od povratnih vibracija. - Dvije ribe idu prema nama, iz smjera tri-dva-nula, ponavljam, smjer je nepromijenjen - javljao je

494

Jones, mnogo hladnije nego to se osjeao, a onda nastavio za sebe: - Eto, momci, sad e biti sranja... Pogy Na taktikoj ploi se vidio Oktobar, Alfa i dva torpeda. Pogy je bio etiri milje sjevernije od mjesta akcije. - Moemo li pucati? - zapitao je oficir smjene. - Na Alfu? - Wood je odrjeito odmahnuo glavom. - Ma ne, k vragu! Osim toga, sad je to ve ionako svejedno. V. K. Konovalov Dva torpeda Mark jurila su brzinom od etrdeset i jednog vora, to je bilo sporo za tu udaljenost, ali ih je na taj nain sonarski sistem Konovalova mogao lake navoditi. Predvienu razdaljinu trebali su prijei za est minuta. Jedna je minuta ve istekla. Crveni oktobar - Evo, sad prolazim kroz tri-etiri-pet, otputam kormilo - javio se Ryan. Mancuso je utio. Ramius je koristio taktiku s kojom se on ba nije osobito slagao, okreui se prema torpedima. Na taj nain je smanjio profil cilja na minimum, ali je njima pruio jednostavnije rjeenje geometrije susreta. Valjda je Ramius znao to ruska torpeda mogu. Mancuso se nadao da je tako. - Kurs tri-dva-nula, kapetane - izvijestio je Ryan, oiju prikovanih na ponavlja ira, kao da je od presudne vanosti. Jedan mali glas u mozgu mu je estitao to je zahod obavio dok je jo bilo vremena. - Ryan, na dublje, maksimalno na dublje s hidroplanima.

495

- Potpuno su na dublje. - Ryan je gurnuo palicu do kraja. Bio je prestraen, ali se jo vie bojao da neto ne pogrijei. Morao je pretpostaviti da oba komandanta znaju to rade. On ionako nije imao mogunost izbora. No dobro, pomislio je u sebi, jedno zna: navoena torpeda se mogu prevariti. Poput radarskih signala uperenih u zemlju, sonarski se impulsi mogu omesti, osobito ako je traena podmornica blizu dna ili pri povrini, dakle na mjestima gdje se impulsi mogu reflektirati. Ako Oktobar zaroni, mogao bi se izgubiti u mranom polju - pod uvjetom da zaroni dovoljno brzo. V. K. Konovalov - Elementi cilja su se promijenili, drue komandante. Meta je sada manja - rekao je miman. Tupoljev je o tome razmislio. Znao je sve o sovjetskoj vojnoj doktrini i podmornikoj taktici - a znao je i to da je dobar dio ovog posljednjeg napisao sam Ramius. Marko e uiniti ono to bi htio da svi mi uinimo, mislio je Tupoljev. Okrenuti se prema dolazeim torpedima i smanjiti presjek cilja, te zaroniti prema dnu da bi se izgubio u pobrkanim odjecima. - Cilj e pokuati zaroniti u podruje dna. Budite na oprezu. - Razumijem, drue komandante. Moe li dovoljno brzo doi do dna? zapitao je starpom. Tupoljev je napregnuo mozak da se prisjeti Oktobrovih manevarskih sposobnosti. - Ne, nee tako brzo moi doi na tu dubinu. Ne moe nam pobjei. - Oprosti stari prijatelju, pomislio je, ali nisam imao drugog izbora. Crveni oktobar Ryan se zgrbio svaki put kad je udarac sonara odjeknuo dvostrukim trupom. - Moe li se to nekako izbjei ili omesti? - zavapio je.

496

- Strpite se, Ryan - rekao je Ramius. Nikad se jo nije suoio s otrim bojevim glavama, iako je tu situaciju uvjebavao barem stotinu puta. Pustimo ga prvo neka misli da nas ima.- Nosite li mamce? - zapitao je Mancuso. - Imamo ih etiri, naprijed u torpednom prostoru, ali nema torpediraca. Oba su kapetana hladno igrala igru, gorko je primijetio Ryan u svom preplaenom, malom svijetu. Ni jedan nije htio pred potinjenima pokazati strah. No obojica su bili obueni za ovo. - Kapetane - zazvao je Jones - dvije ribe isti pravac tri-dva-nula, upravo su otre. Ponavljam, ribe su sada aktivne, uh!... zvue ba kao nae etrdesetosmice. Kapetane, zvue kao torpeda Mark 48. Ramius kao da je na to ekao. - Da, pred pet godina smo vam ukrali torpedni sonar, ali ne i torpedne motore. - U sonarskom odjelu, Bugajev je odmah nakon lansiranja torpeda ukljuio opremu za akustiko ometanje. Sada je paljivo odmjeravao da se impulsi za ometanje poklope s impulsima sve bliih torpeda. Pulsevi su bili podeeni na iste nosive frekvencije i brzinu ponavljanja impulsa. Vremenski intervali morali su se uskladiti vrlo precizno. Odailjui malo iskrivljene povratne odjeke, mogao je stvoriti lane ciljeve. Ne previe njih, i ne predaleko. Samo nekoliko, u blizini, i tako zbuniti operatora upravljanja vatrom s Alfe. Paljivo je namjetao otponac, vaui ameriku cigaretu. V. K. Konovalov - Prokletstvo! Ometa nas! - Uoivi par novih pipova, miman je pokazao prve emocije. Oslabljeni pip iz prvotnog kontakta bio je sad omeen s dva nova, jednim sjevernije i blie, i drugim junije i neto dalje. Komandante, cilj upotrebljava sovjetsku opremu za ometanje.

497

- Vidite? - rekao je Tupoljev zampolitu. - A sada oprezno! - zapovjedio je starpomu. Pogyjev BQQ-5 je u intervalima poeo slati goleme valove energije, biujui Alfu. Pogy nije mogao pucati, ali moda to Rusi ne znaju, i moda e ovo bievanje zasmetati njihovom sonaru u odreivanju cilja. Crveni oktobar - Sad e svaki as - jedna nas je riba uhvatila, gospodine, ne znam koja. - Jones je skinuo slualice s jednog uha, ve spreman da ih smakne i s drugog. Izdresirani sonar najednom torpedu ih je sada pratio. To je bila loa vijest. Ako su kao Mark 48... Jones je itekako dobro znao da te stvari ba ne promauju lako. Zauo je promjenu u Dopplerovu pomaku propelera kad su proli ispod Crvenog oktobra. - Prvi je promaio, gospodine. Broj jedan je proao ispod nas. Dolazi broj dva, intervali pinganja sve krai. - Ispruio je ruku i potapao Bugajeva po ramenu. Moda je on zbilja bio brodski genij, kao to su Rusi i rekli. Crveni oktobar - Ryan, hidroplani na plie! - povikao je Ramius. - Hidroplani na plie do kraja - glasno je odvratio Ryan i povukao palicu prema trbuhu, nadajui se da Ramius ipak zna to radi. - Jones, dajte nam vrijeme i udaljenost! - Razumijem. - Ometanje im je dalo sonarsku sliku nanesenu na glavne monitore. - Dvije ribe, pravac tri-dva-nula. Udaljenost od broja jedan tisuu osamsto metara, do broja dva dvije tisue metara - na broju jedan imam donji kut! Riba broj jedan ide malo nie, gospodine. Moda Bugajev i nije ba tako glup, pomislio je Jones. Ali trebat e prevariti obje ribe...

498

Pogy Pogyjev komandant je bio bijesan. Prokleta pravila su ga sprijeavala da poduzme bilo to, osim moda... - Sonar, pingaj kurvinog sina! S maksimalnom snagom, opali po gadu! V. K. Konovalov Drugi Mark torpedo je sjekao vodu brzinom od etrdeset i jednog vora. Tako je brzina pribliavanja torpeda cilju bila oko pedeset pet vorova. Voenje i krug donoenja odluke bilo je vrlo sloeno. Budui da nisu bili u stanju kopirati kompjutorski dirigirani sistem amerikog Marka 48, Sovjeti su imali sonar torpeda za traenje cilja koji je slao povratne informacije izoliranom icom na brod koji ga je lansirao. Starpom je mogao birati s kojim e sonarskim podacima voditi torpeda - s onima iz podmornikog sonara ili iz samih torpeda. Prvu ribu su zaveli lani odrazi to ih je ometanje udvojilo na frekvenciji sonara torpeda. U jednom asu starpom je upotrijebio niskofrekventni pramani sonar. Prvi je torpedo otiao prenisko, sada je to znao. To je znailo da je cilj srednji pip. Miman je brzom promjenom frekvencije na nekoliko sekundi proistio sliku sonara prije no to se izmijenio nain ometanja. Hladno i struno, starpom je naredio drugom torpedu da odabere srednji cilj. - Bojeva glava od dvjesta pedeset kilograma pogodila je cilj malo nie od sredine, ba oko same centrale. Milisekundu nakon toga torpedo je eksplodirao. Crveni oktobar Snaga eksplozije zavitlala je Ryana iz sjedala i bacila ga naglavake o pod. Nakon trenutne nesvjestice doao je k sebi dok mu je u uima

499

tutnjalo u mraku. Eksplozivni udar je izazvao kratak spoj na desetak elektrinih razvodnih ploa, i prolo je nekoliko sekundi dok nisu zatreperila crvena borbena svjetla. Na krmi je Jones na vrijeme skinuo slualice, no Bugajev nije, jer je do posljednjeg asa pokuavao prevariti sve blii torpedo. Sad se valjao po palubi u agoniji, s probuenim bubnjiima, potpuno gluh. U strojarnici su se ljudi pokuavali osoviti na noge. Ovdje se svjetla nisu ugasila i Melehinova prva reakcija je bila da su na kontrolnoj ploi oito nastala oteenja. Eksplozija je raznijela vanjski trup, sloj tankog elika. Unutar njega su bili vodom ispunjeni balastni tankovi, konice od elijastih struktura od dva metra u promjeru. Iza tankova bile su smjetene boce s visokotlanim zrakom. Nakon toga su dolazili nizovi Oktobrovih akumulatora i unutranji takozvani vrsti trup. Torpedo je udario posred eline ploe vanjskog trupa, nekoliko stopa od bilo kojeg zavarenog spoja. Snaga eksplozije je napravila rupu iroku gotovo etiri metra, svinula unutranju strukturu balasfnih tankova i slomila desetak boca s visokotlanim zrakom, ali se na tome uglavnom i potroila. Najveu tetu je prouzrokovala na trideset velikih nikalkadmij akumulatora. Sovjetski su ih konstruktori namjerno stavili ba ovdje. Znali su da e im takav smjetaj oteati servisiranje, punjenje - i - najgore od svega - izloiti akumulatore utjecaju morske vode. No sve je to lako prihvaeno zbog vane sekundarne namjene: da poslui kao dodatni zatitni oklop trupa. I ti su akumulatori sada spasili Oktobar. Da nije bilo njih, snaga eksplozije bi se usmjerila na vrsti trup. Umjesto toga, istroila se na mudro postavljenom obrambenom sistemu kojeg Zapad nije koristio. Dolo je do malog napuknua na varu vrstog trupa i voda je poela prskati u radiokabini kao iz visokotlane cijevi, no trup je, osim toga, ostao netaknut. Ryan se u centrali vratio na svoje sjedite da provjeri da li njegovi instrumenti jo uvijek funkcioniraju. Mogao je uti kako voda iti u odjeljku do njegovog i nije znao to da radi. Bilo mu je jasno da ne bi smio paniariti, iako mu je mozak vapio za bijegom.

500

- to da radim? - Jo uvijek ste s nama? - Mancusovo lice je djelovalo satanski pri crvenom svjetlu. - Ma nisam - mrtav sam! to da radim? - Ramius? - Mancuso je spazio kapetana s depnom svjetiljkom koju je skinuo s draa na pregradnom zidu. - Dublje ronimo na dno. - Ramius je dohvatio slualicu i pozvao strojare da zaustave strojeve. Melehin je odmah prenio nareenje. Ryan je gurnuo upravljae naprijed. U prokletoj podmornici koja ima na sebi prokletu rupu, pomislio je, zapovjede ti da ide dolje. V. K. Konovalov - Dobar pogodak, drue komandante - izvijestio je miman. - Strojevi su mu stali. uo sam zvukove pucanja trupa, dubina mu se mijenja. Pokuao ga je jo malo pingati, ali nije dobio nita. Eksplozija je jako uznemirila vodu. Kotrljajui odjeci inicijalne eksplozije razlijegali su se morem. Stvorila se milijarda mjehuria od kojih je nastala "obezvuena" zona oko cilja. Njegovi aktivni pingovi su se odbijali od oblaka mjehuria, a sposobnost pasivnog oslukivanja bila je ograniena povratnim zvunim valovima. Pouzdano je znao samo to da je jedan torpedo pogodio cilj, i to vjerojatno torpedo broj dva. Bio je iskusan ovjek, obuen da razlui signale od umova, pa je veinu stvari rekonstruirao ispravno. Dallas - Jedan nula za negativce - rekao je ef sonara. Dallas je jurio prevelikom brzinom da bi se dobro sluio svojim sonarom, ali eksploziju nije bilo mogue preuli. Cijela posada ju je ula kroz trup.

501

U borbenoj centrali Chambers je utvrdio da se nalaze dvije milje od mjesta gdje je bio Oktobar. Ostali u centrali su bez ikakvih emocija kontrolirali svoje instrumente. Deset njihovih drugova je upravo bilo pogoeno, a neprijatelj se nalazio s druge strane zvune barijere. - Smanji na jednu treinu - zapovjedio je Chambers. - Strojevi s jednom treinom naprijed - ponovio je oficir smjene. - Sonar, daj mi neke podatke - rekao je Chambers. - Radimo na tome, gospodine. - ef Laval je pokuao izvui neki zakljuak iz onoga to je uo. Dallasu je trebalo nekoliko minuta da uspori ispod deset vorova. Ovdje sonar, strateka podmornica je dobila jedan pogodak. Ne ujem joj strojeve... ali nema ni umova raspadanja. Nema umova raspadanja. - Da li se uje Alfa? - Ne, gospodine, previe je poremeaja u vodi. Chambersovo lice se skupilo u grimasu. Ti si oficir, rekao je samom sebi, plaaju te da misli. Prvo, to se dogodilo? Drugo, to e sada poduzeti? Razmisli, pa onda djeluj! - Procijenjena udaljenost do cilja? - Oko osam tisua metara, gospodine - rekao je porunik Goodman, proitavi posljednje rjeenje za otvaranje vatre iz kompjutora za rukovoenje vatrom. - Nalazi se na krajnjem rubu obezvuene zone. - Spustimo se na dvjesta metara. - Oficir za ronjenje je to prenio kormilar. Chambers je procijenio situaciju i odluio poduzeti vlastitu akciju. Poelio je da su Mancuso i Mannion ovdje. Kapetan i navigator bili su preostala dva lana onoga to bi se moglo nazvati Dallasovim taktikim poslovodnim odborom. Dobro bi mu dolo da moe svoje zamisli pretresti s nekim drugim iskusnim oficirom, ali takvoga na Dallasu trenutno nije bilo. - Sluajte. Spustit emo se. Poremeaji od eksplozije e se zadrati jo neko vrijeme. Ako se smire, onda se diemo. Hajde, sad idemo dolje. Prvo nam valja locirati strateku. Ako nije ovdje, onda je na dnu. Ovdje

502

je samo trista metara, pa bi mogla biti na dnu sa ivom posadom. No bez obzira da li je na dnu ili ne, isprijeit emo se izmeu nje i Alfe. - A ako Alfa i tada bude pucala, pomislio je, onda u potopiti tog gada, i jebe mi se za pravila ponaanja. Morat e nekako nasamariti tog tipa. Ali kako? I gdje je sada Crveni oktobar? Crveni oktobar Tonuo je mnogo bre no to se oekivalo. Eksplozija je raznijela i trim tank, prouzroivi nizgon vei no to se raunalo. Pukotina u radiokabini je bila ozbiljna, no Melehin ju je uoio na kontrolnoj ploi oteenja i smjesta intervenirao. Svaki je odjeljak imao vlastitu elektrinu pumpu. Pumpa u radiokabini, dopunjena pumpom za glavnu zonu, koju je takoer aktivirao, donekle je uspjeno izlazila na kraj s nadiruom vodom. Radio-oprema je bila unitena, ali nitko i nije planirao slati neke poruke. - Ryan, hidroplani na plie, kormilo do kraja desno - rekao je Ramius. - Do kraja desno, hidroplani na plie - ponovio je Ryan. - Hoemo li udariti o dno? - Gledajte da ne udarimo - rekao je Mancuso. - To bi moglo poveati pukotinu. - Ba lijepo - promrmljao je Ryan. Oktobar vie nije tonuo onako brzo i sada je skrenuo na istok obezvuene zone. Ramius je htio da se to podruje nade izmeu njega i Alfe. Mancuso je na kraju pomislio da bi ipak mogli i preivjeti. U tom sluaju morat e malo ozbiljnije pogledati nacrte ovog broda. Dallas - Sonar, daj mi dva slabija pinga prema stratekoj. Ne elim da to jo netko uje, efe.- Razumijem. - Sef Laval je podesio instrumente i poslao

503

signale. - Dobro je! Ovdje sonar, imam je! Pravac dva-nula-tri, udaljenost tisuu osamsto metara. Nije, ponavljam, nije na dnu, gospodine. - Kormilo, petnaest stupnjeva lijevo, dri dva-nula-tri - zapovjedio je Chambers. - Kormilo petnaest stupnjeva lijevo, razumijem - oglasio se kormilar. - Novi kurs dva-nula-tri. Gospodine, kormilo okrenuto za petnaest stupnjeva. - Frenchie, to je sa stratekom? - Gospodine, imam... um pumpe, mislim... i lagano se kree... sada u pravcu dva-nula-jedan. Mogu je slijediti na pasivnom, gospodine. - Thompson, ucrtavaj kurs strateke. Gospodine Goodman, je li nam onaj MOSS jo uvijek spreman za lansiranje? - Jeste, gospodine - odgovorio je torpedni oficir. V. K. Konovalov - Jesmo li je potopili? - upitao je zampolit. - Vjerojatno jesmo - odvratio je Tupoljev, pitajui se je li ba tako. Moramo prii blie da bi se uvjerili. Polako naprijed. Pogy Pogy se sada nalazio na manje od dvije tisue metara od Konovalova i dalje ga nemilosrdno pingajui. Kree se, gospodine. Dovoljno da ga oitam na pasivnom - javio je ef sonara Palmer. - Dobro, obustavi pinganje. Razumijem, pinganje obustavljeno. - Imamo li rjeenje?

504

- Ne moe biti preciznije - odvratio je Reynolds. - Potrebno vrijeme za torpedo je minuta i osamnaest sekundi. Obje ribe spremne. - Strojevi jednom treinom naprijed. - Jednom treinom naprijed, razumijem. - Pogyje usporio. Njezin se komandant pitao kakvu bi ispriku mogao upotrijebiti za pucanje. Crveni oktobar - Kapetane, sad nas je pingao jedan od naih sonara iz pravca sjeversjeveroistok. Dva slabija pinga, gospodine, mora da je blizu. - Misli da bi ga mogao dobiti na gertrudi? - Da, gospodine. - Kapetane? - Mancuso se okrenuo. - Traim doputenje da komuniciram sa svojim brodom. - Izvolite. - Jones, uhvati ga odmah. - Razumijem. Frenchie, ovdje Jonesy, Frenchie, ovdje Jonesy, da li me prima? - Posluitelj sonara se namrtio u slualicu. - Ma daj, Frenchie, javi se. Dallas - Ovdje sonar, imamo Jonesyja na gertrudi. Chambers je u centrali podigao slualicu podvodnog telefona. Jones, ovdje Chambers. U kakvom ste stanju? Mancuso je preuzeo vezu. - Wally, ovdje Bart - rekao je. - Dobili smo jednoga po sredini, ali brod se dri. Moete li nam pomoi s jednim zavaravanjem? - Jasno! Odmah emo, gotovo. - Chambers je odloio slualicu. Goodman, naplavite cijevi od MOSS-a. Dobro, ii emo iza MOSS-a. Ako ga Alfa pogodi, onda emo je potopiti. Programirajte ga da ide dva kilometra ravno, a onda neka skrene na jug.

505

- Izvreno, gospodine. Vanjski poklopac otvoren! - Lansiraj! - MOSS izletio, gospodine! Mamac je dvije slijedee minute jurio brzinom od dvadeset vorova da pokrije Dallasa, a onda je usporio. Bio je u obliku torpeda, no na prednjem dijelu je nosio snani hidrofon sonara s ugraenim rekorderom koji je emitirao snimljene zvukove podmornice iz klase 688. Svake etiri minute bi se operativni reim mijenjao s glasnog na tihi. Dallas se uljao tisuu metara iza mamca, pedesetak metara nie od njegova kursa. Konovalov se paljivo pribliio zidu mjehuria s Pogyjem koji ga je slijedio prema sjeveru. - Pucaj u mamca, kurvin sine - tiho je promrmljao Chambers. Ipak, posada u borbenoj centrali ga je ula i mrko kimnula u znak slaganja. Crveni oktobar Ramius je procijenio da bi obezvuena zona sad mogla biti izmeu njega i Alfe. Zapovjedio je da strojevi opet ponu radom i Crveni oktobar je produio sjeveroistonim kursom. V. K. Konovalov - Kormilo deset stupnjeva ulijevo - tiho je zapovjedio Tupo-Ijev. Zaobii emo mrtvu zonu sa sjevera i vidjeti na povratku je li jo uvijek iv. Prvo moramo oistiti zvuk. - Jo uvijek nita - izvijestio je miman. - Nema dodira s dnom, ni zvukova padanja.. . novi kontakt iz pravca jedan-sedam-nula... drukiji zvuk, drue komandante, jedan propeler... zvui kao Amerikanac... - Kuda ide? - Prema jugu, mislim. Da, prema jugu... zvuk se mijenja. Amerikanac je.

506

- To se amerika podmornica skriva iza mamca. Zanemarit emo je. - Zanemariti? - upitao je zampolit. - Drue, da ste ili na sjever i da vas je netko torpedirao, biste li se okrenuli na jug? Da, vi moda i biste - ali Marko ne bi. Ovo je isuvie prozirno. Ovaj nas Amerikanac pokuava odvui od njega. A to ba nije lukavo. Marko bi to znao bolje izvesti. Nastavio bi na sjever. Poznajem ga, znam kako misli. Sad ide na sjever, moda sjeveroistok. Da je uniten, ne bi nas varali s mamcima. Sada znamo da je iv, ali oteen. Nai emo ga i dokrajiti - hladno je rekao Tupoljev, potpuno zaokupljen lovom na Crveni oktobar, drei na umu sve to su ga uili. Sad e dokazati da je on novi majstor. Savjest mu je bila ista. Tupoljev je vrio svoju dunost. - Ali Amerikanci... - Amerikanci nee pucati, drue - rekao je komandant s tankim osmijehom. - Da mogu pucati ve bi nas udesila ona podmornica sjeverno od nas. Ne smiju pucati bez odobrenja. Moraju traiti dozvolu, ba kao i mi - ali mi doputenje ve imamo, a i prednost. Sada smo na mjestu gdje ga je torpedo pogodio i kad raistimo poremeaje, opet emo ga nai. A onda emo ga i srediti. Crveni oktobar Gusjenicu nisu mogli koristiti. Jedna je strana bila smrskana eksplozijom torpeda. Oktobar je plovio sa est vorova, gonjen propelerima koji su dizali veu buku od ovog drugog sistema. Sve je izgledalo kao normalna vjeba zatite strateke podmornice. Samo to se u vjebi uvijek pretpostavljalo da pratea napadna podmornica moe pucati, kako bi otjerala zlikovca.. . - Kormilo nalijevo, obratni kurs - zapovjedio je Ramius. - to? - zapanjio se Mancuso.

507

- Razmislite, Mancuso - rekao je Ramius, pogledavi da se uvjeri da je Ryan kako treba izvrio nareenje. Ryan je okrenuo kormilo, nita ne shvaajui. - Razmislite, komandante Mancuso - ponovio je Ramius. - to se dogodilo? Moskva je zapovijedila jednoj napadnoj podmornici da zaostane, vjerojatno se radi o klasi Politovski, odnosno Alfi, kako je vi zovete. Poznajem sve kapetane tih podmornica. Svi su mladi, svi su agresivni. Mora znati da nismo mrtvi. Ako to zna, onda e nas slijediti. A mi emo se vratiti, kao lisica, i pustiti ga da proe. Mancusou se to nije svialo. Ryan je to vidio na prvi pogled. - Ne moemo pucati. Ni vai ljudi ne smiju pucati. Ne moemo mu pobjei - bri je od nas. Ne moemo se sakriti - ima bolji sonar. Krenut e na istok, iskoristiti svoju brzinu da nas onemogui i svoj sonar da nas locira. Najvee anse za bijeg imamo ako krenemo na zapad. To nee oekivati. Mancusou se to ni dalje nije svialo, ali je morao priznati da je lukavo. Itekako lukavo. Spustio je pogled na kartu. On nije zapovjednik ovog broda. Dallas - Gad se nije ni osvrnuo. Ili je zanemario mamac, ili ga jednostavno nije uo. U pravom je kutu prema naem boku i uskoro emo mu biti na ekranu - izvijestio je ef Laval. Chambers je progutao psovku. - To je, znai, propalo. Kormilo petnaest stupnjeva udesno. - Dallas je barem ostao prikriven. Podmornica je smjesta posluala komande. - Idemo iza njega. Pogy Pogy je sada bio samo milju od Alfina lijevog boka. Imao je Dallasa na sonaru i zamijetio njegovu promjenu kursa. Zapovjednik Wood

508

naprosto nije znao to da poduzme. Najjednostavnije bi bilo pucati, ali to nije mogao. Razmiljao je o otvaranju vatre. Svi njegovi instinkti su odobravali takvu odluku. Alfa je ganjala Amerikance. .. Ali, nije se smio prepustiti instinktima. Dunost je bila vanija. Nema nieg goreg od pretjeranog samopouzdanja, pomislio je gorko. Ova cijela operacija je tekla pod pretpostavkom da nikoga nee biti u blizini, a ako i bude, da e napadne podmornice dobrano unaprijed moi upozoriti i izolirati strateku podmornicu. Iz ovoga valja izvui pouku, ali Wood sada o tome nije mogao razmiljati. V. K. Konovalov - Kontakt - javio se miman preko mikrofona. - Ispred nas, gotovo u mrtvom kutu. Koristi propelere, ide sporo. Pravac nula-etiri-etiri, daljina nepoznata. - Je li to Crveni oktobar?- zapitao je Tupoljev. - Ne mogu rei, drue kapetane. Mogao bi biti Amerikanac. Ide prema nama, mislim. - Prokletstvo! - Tupoljev se ogledao po centrali. Zar je mogue da su proli pored Crvenog oktobra?Ili su ga ipak potopili? Dallas - Zna li da smo ovdje, Frenchie? - zapitao je Chambers u sonarskoj kabini. - Ne moe znati, gospodine - Laval je odmahnuo glavom. - Odmah smo iza njega... samo malo... - ef se namrtio. - Jo jedan kontakt s druge strane Alfe. To mora da je na prijatelj, gospodine. Isuse! Mislim da ide prema nama. Koristi propelere, a ne ono smijeno postrojenje. - Udaljenost od Alfe? - Oko dvije tisue petsto metara, gospodine.

509

- Svi strojevi s dvije treine naprijed! Kormilo deset stupnjeva ulijevo! - zapovjedio je Chambers. - Frenchie, pingaj ga, ali upotrijebi podleni sonar. Moda ne zna to je to. Neka misli da smo strateka podmornica! - Razumijem, gospodine. V. K. Konovalov - Visokofrekventni pingovi po krmi! - viknuo je miman. - Ovo ne zvui kao ameriki sonar, drue komandante. Tupoljev se odjednom zbunio. Je li mu Amerikanac bio prema otvorenom moru? Onaj drugi, na lijevoj strani bio je sigurno Amerikanac. Onda ovo mora da je Oktobar. Marko je ipak pravi lisac! Mirno je leao, pustio ga da proe, tako da ga moe pogoditi. - Punom snagom naprijed, kormilo nalijevo do kraja! Crveni oktobar - Kontakt! - povikao je Jones. - Ravno naprijed! ekajte... pa to je Alfa! Vrlo je blizu! Izgleda da okree! Netko je pinga s druge strane. Isuse, jako je blizu! Kapetane, Alfa nije tokasti izvor. Dobio sam odvojeni signal stroja i vijka. - Komandante - rekao je Mancuso. Dva su se komandanta pogledala i kao telepatijom izmijenila jednu jedinu misao. Ramius je kimnuo. - Udaljenost? - Jonesy, pingaj mrcinu! - Mancuso je pojurio prema krmi. - Razumijem. - Sistemi su bili odvijeni do kraja. Jones je poslao samo jedan ping za udaljenost. - Daljina tisuu dvjesta metara. Kut elevacije nula, gospodine. Poravnati smo s njom. - Mancuso, neka nam va ovjek daje udaljenost i pravac! - Ramius je estoko okrenuo ruicu mainskog telegrafa do kraja. - Hajde, Jonesy, sad si naa kontrola vatre. Slijedi mamicu.

510

V. K. Konovalov - Jedan ping aktivnim sonarom po desnom boku, daljina nepoznata, pravac nula-etiri-nula. Cilj s morske strane nam je upravo mjerio udaljenost - rekao je miman. - Daj mi udaljenost - zapovjedio je Tupoljev. - Previe mi je na krmi, drue komandante. Gubim kontakt s krme. Jedan od njih bio je Oktobar- ali koji? Moe li reskirati da otvori vatru na ameriku podmornicu? - Ne. - Rjeenje za prednji cilj? - Nije precizno - odvratio je starpom. - Manevrira i poveava brzinu. Miman se koncentrirao na zapadni cilj. - Komandante, kontakt naprijed nije, ponavljam nije sovjetski. Kontakt naprijed je Amerikanac. - Ali koji?- povikao je Tupoljev. - Zapadno i sjeverozapadno - obojica su Amerikanci. Istoni cilj nepoznat. - Dri i dalje kormilo do kraja. - Kormilo je do kraja! - odvratio je kormilar, drei zategnuto kolo. - Cilj je iza nas. Moramo ga locirati i pucati im se okrenemo. K vragu, idemo prebrzo. Uspori na jednu treinu. Konovalov je inae brzo okretao, ali mu se sada, oduzimanjem snage, propeler ponio kao konica i usporio manevar. Pa ipak, Tupoljev je postupio ispravno. Morao je cijevi svojih torpeda okrenuti u pravcu cilja, a zatim je morao i dovoljno brzo usporediti da bi mu sonar pruio pouzdane podatke za otvaranje vatre.

511

Crveni oktobar - Evo je, Alfa se i dalje okree, sada s desne na lijevu... Propulzioni umovi su neto manji. Upravo je smanjila brzinu - rekao je Jones, gledajui ekran. Mozak mu je grozniavo radio, proraunavajui kurs, brzinu i udaljenost. - Daljina je sada tisuu metara. I dalje okree. Hoemo li mi ono to ja mislim? - Izgleda. Jones je podesio aktivni sonar na automatsko pinganje. - Moram vidjeti to e uiniti s ovim skretanjem. Ako je pametan, onda e prvo pojuriti na jug, a onda pripremiti idealni poloaj za pucanje. - Onda moli boga da nije pametan - u prolazu je dobacio Mancuso. Ryan se upitao hoe li ih slijedei torpedo konano dokrajiti. - Nastavlja s okretanjem. Sad smo mu s lijeve strane, moda na boku. - Jones je digao glavu. - Izgleda da e napraviti jo jedan krug. Pingovi ga pogaaju. Crveni oktobar je poveao na osamnaest vorova. V. K. Konovalov - Imam ga - rekao je miman. - Udaljenost tisuu metara, pravac nula-etiri-pet. Kut nula. - Ubaci podatke - zapovjedio je Tupoljev svome zamjeniku. - Treba pucati pod nultim kutom. Prebrzo se okreemo - rekao je starpom. Sve je namjestio to je bre mogao. Podmornice su se sada pribliavale s ukupno preko etrdeset vorova. Cijev broj pet spremna! Cijev naplavljena... brana otvorena. Spremni! - Pali! - Broj pet ispaljen - Starpom je prstom pritisnuo dugme.

512

Crveni oktobar - Udaljenost se smanjila na devetsto... propeleri s velikim brojem okretaja ravno naprijed! Imamo jedan torpedo u vodi ravno ispred nas! Jedna riba, ide ravno na nas! - Pusti to, slijedi Alfu! - Razumijem, u redu. Alfa iz pravca dva-dva-pet, usporava. Trebali bismo skrenuti malo ulijevo, gospodine.- Ryan, skrenite pet stupnjeva ulijevo, drite kurs dva-dva-pet. - Pet stupnjeva lijevo, kurs dva-dva-pet. - Riba se naglo pribliava, gospodine! - Zajebi ribu! Prati Alfu! - Razumijem. Pravac je i dalje dva-dva-pet. Isto kao i riba. Od zajednike brzine, udaljenost izmeu podmornica naglo se smanjivala. Oktobru se jo bre pribliavao torpedo, no on je u sebi imao ugraeni sigurnosni ureaj. Da bi se sprijeila mogunost da raznesu i brod koji ih je lansirao, torpeda bi se naotravala tek nakon prijeenih sedamsto ili tisuu metara. Ako se Oktobar bude dovoljno brzo pribliio Alfi, mogao bi proi neoteen. Oktobar je sada jurio s preko dvadeset vorova. - Udaljenost od Alfe sedamsto metara, pravac dva-dva-pet. Torpedo je blie, gospodine, jo samo nekoliko sekundi. - Jones se zgrbio, buljei u ekran. - Klonk! Torpedo je pogodio isto sredite polukrunog pramca Crvenog oktobra. Sigurnosni ureaj je bio programiran da naotri torpedo nakon jo stotinu prijeenih metara. Torpedo se od udarca prelomio na tri komada, koje je podmornica u punom naletu odbacila postrance. - orak! - nasmijao se Jones. - Hvala ti, dragi boe! Cilj je i dalje u pravcu dva-dva-pet, udaljenost esto metara!

513

V. K. Konovalov - Nije bilo eksplozije? - pitao je Tupoljev. - Sigurnosni ureaj! - starpom je opsovao. Prokleta brzina! - Gdje je cilj? - Pravac nula-etiri-pet, drue komandante. Kurs nepromijenjen odvratio je miman. - Brzo se pribliava. Tupoljev je problijedio. - Kormilo do kraja ulijevo, punom brzinom naprijed! Crveni oktobar - Okree, okree slijeva nadesno - rekao je Jones. - Sad je u pravcu dva-tri-nula, malo je izloio bok. Kormilo treba malo udesno, gospodine. - Ryan, kormilo pet stupnjeva udesno. - Kormilo je pet udesno - odvratio je Jack. - Ne, kormilo deset udesno! - Ramius je ispravio svoju zapovijed. Na komadu papira je olovkom ucrtavao kurs. A dobro je znao Alfu. - Deset udesno - rekao je Ryan. - Efekt bliskog polja, udaljenost trista pedeset metara, kurs je dvadva-pet po sredini cilja. Cilj se rairio nalijevo i nadesno, uglavnom nalijevo - brzo je govorio Jones. - Udaljenost... dvjesta pedeset metara. Kut elevacije nula, u istom smo nivou s ciljem. Udaljenost dvjesta, kurs dva-dva-pet, po sredini. Ne moemo promaiti, kapetane. - Udarit emo! - viknuo je Mancuso. Tupoljev je trebao promijeniti dubinu. Ovako je ovisio o Alfinom ubrzanju i manevarskoj brzini, zaboravljajui da Ramius te elemente dobro poznaje. - Kontakt isprijeen svom duinom ispred nas - povratni signal trenutan, gospodine! - Pripremi se za udarac!

514

- Ramius je zaboravio ranije ukljuiti alarm za sudar. Dohvatio ga je tek sekundu prije udarca. Crveni oktobar je tresnuo u Konovalova malo iza sredine, pod kutom od trideset stupnjeva. Silina udarca je skrila Konovalovljev vrsti trup od titana i nagnjeila Oktobrov pramac kao da se radi o konzervi pive. Ryan se nije drao dovoljno vrsto. Pao je prema naprijed i licem udario o plou s instrumentima. Na krmi je Williams bio izbaen iz kreveta i Noyes ga je uhvatio prije no to je glavom tresnuo o pod. Jonesovi sonarski sistemi su bili iupani. Strateka podmornica je zajahala na Alfu, struui svojom kobilicom po gornjoj palubi manje podmornice, sve dok je, noena velikom inercijom nije sasvim prela. V. K. Konovalov Konovalov je bio potpuno vodonepropustan. Ali to mu nita nije pomoglo. U dva odjela je punom snagom navrlo more, a pregrada izmeu centrale i krmenih prostorija se nije mogla zatvoriti zbog deformacije trupa. Posljednje to je Tupoljev vidio bio je bijeli zastor vodene pjene koja je prodrla s rasporenog desnog boka. Alfa se preokrenula na lijevi bok, pod pritiskom Oktobrove kobilice. Za nekoliko sekundi podmornica se okrenula naglavake. Cijelom njenom duinom ljudi i oprema su se tumbali poput kockica. Pola posade se ve utopilo. U tom trenutku je prestao i dodir s Oktobrom, jer su naplavljeni prostori povukli Konovalova krmom prema dnu. Politiki oficir je posljednjim svjesnim naporom volje pokuao potegnuti ruicu signala za sluaj katastrofe, ali vie nije bilo koristi: podmornica se preokrenula i kabl se zapleo o most. Jedino obiljeje Konovalovljeva groba bila je gomila mjehuria.

515

Crveni oktobar - Jo uvijek smo ivi? - Ryanovo lice je dobrano krvarilo. - Hidroplani na plie, brzo! - povikao je Ramius. - Zakrenuti na plie, do kraja. - Ryan je lijevom rukom povukao polugu, drei se desnom za posjekotine. - Izvjetaj o oteenjima! - zatraio je Ramius na ruskom. - Reaktorski sistem netaknut - odmah je odvratio Melehin. Kontrolna ploa oteenja pokazuje ulazak vode u torpedni prostor, mislim. Pustio sam unutra komprimirani zrak, a i pumpa je aktivirana. Predlaem da izronimo da bi utvrdili oteenja. - Da! - Ramius je doepesao do kolektora zraka i ispirio sve tankove. Dallas - Isuse! - rekao je ef sonara - netko je nekoga pogodio. Imam umove pucanja trupa koji ide prema dolje i pucketanje trupa koji izranja. Ne mogu rei koji je koji, gospodine. Strojevi od oba broda su mrtvi. - Idemo brzo na periskopsku dubinu! - zapovjedio je Chambers. Crveni oktobar Bilo je 16:45 po lokalnom vremenu kad je Crveni oktobar po prvi put izjurio na povrinu Atlantskog oceana, etrdeset sedam milja jugoistono od Norfolka. Na vidiku nije bilo ni jednog drugog broda. - Sonar je uniten, kapetane. - Jones je pokuao aktivirati svoje kutije. - Nita, crknuo je. Imamo samo neke sumnjive bone hidrofone. Od aktivne opreme nije ostalo nita, ak ni gertruda. - Doi naprijed, Jonesy. Dobro si obavio posao. Jones je izvukao zadnju cigaretu iz kutije. - Bilo mi je drago, ali da znate, svejedno se skidam slijedeeg ljeta.

516

Bugajev je krenuo za njim naprijed, jo uvijek gluh i osamuen od eksplozije torpeda. Oktobar se umirio na povrini, poneto visei pramcem i nagnut oko dvadeset stupnjeva nalijevo zbog probuenih balastnih tankova. Dallas - Vidi ti ovo! - rekao je Chambers. Podigao je mikrofon. - Govori kapetan Chambers. Potopili su Alfu! Nai su se momci izvukli ! Dignite brod na povrinu. Protupoarne i spasilake ekipe neka budu spremne! Crveni oktobar - Jeste li dobro, kapetane korvete Ryan? - Jones je paljivo okrenuo glavu. - Kao da ste proli kroz zatvorena staklena vrata. - Nee biti strano kad prestane krvariti. - Ryan je sad ve bio potpuno izmrcvaren. - Da, valjda je tako. - Jones mu je pritisnuo svoj rupi o posjekotine. - Ali sam siguran da ne vozite uvijek tako loe, gospodine. - Kapetane Ramius, molim za doputenje da izaem na most i komuniciram s mojim brodom - zatraio je Mancuso. - Idite, moda e nam trebati neka pomo oko oteenja. Mancuso je obukao kaput i provjerio da li mu je mali radio za pristajanje jo uvijek u depu, gdje ga je ostavio. Nakon trideset sekundi bio je na mostu. Dallas je izronjavao ba kad je Mancuso provjeravao obzor. Nikad mu nebo nije bilo tako lijepo. Nije mogao prepoznati lice na etiristo metara udaljenosti, ali je pretpostavio da je to Chambers. - Dallas, ovdje Mancuso. - Kapetane, ovdje Chambers. Jeste li svi dobro? - Da! Ali moda e nam trebati pomo. Pramac nam je smrvljen, a dobili smo i s torpedom po sredini.

517

- Vidim, Bart. Pogledaj dolje. - Isuse! - Nazubljeno grotlo je napola virilo iz vode, a podmornica je i dosta visila prema pramcu. Mancuso se pitao kako jo uope i moe plutati, ali sad nije bilo vrijeme za takva pitanja. - Doi ovamo Wally i prebaci nam pomo sa splavi. - Stiemo, protupoarna ekipa i momci za prvu pomo su spremni... oho, evo i naeg drugog prijatelja! - rekao je Chambers. - Pogy je izronio trista metara ispred Oktobra. - Pogy kae da je more isto. Nikoga nema osim nas. Nismo li to ve negdje uli? - Chambers se sumorno nasmijao. - A kako bi bilo da radiom zatraimo pomo? - Ma ne, da najprije to probamo rijeiti sami. - Dallas je priao Oktobru. Uskoro se Mancusov brod zaustavio pedesetak metara s njegove lijeve strane i deset ljudi na splavi se poelo boriti protiv valova. Sve do tada samo je aica ljudi na Dallasu znala o emu se radi. Sad su znali svi. Vidio je svoje ljude kako pokazuju rukama i uzbueno priaju. Kakva je to bila pria! Oteenja nisu bila tako teka kao to su strahovali. Torpedni prostor nije bio naplavljen - senzor oteen sudarom dao je krivi podatak. U prednje balastne tankove ulo je more, no podmornica je bila tako velika, a njeni balastni tankovi tako podijeljeni da joj je pramac potonuo samo dva i pol metra. Nagib na lijevom boku smetao je samo zbog ravnotee. Za dva sata su gotovo zatvorili pukotinu u radiokabini, a nakon podue rasprave izmeu Ramiusa, Melehina i Mancusoa, odluili su da opet mogu zaroniti ako plove umjerenom brzinom, i ne dublje od trideset metara. Doi e kasno u Norfolk.

518

Crveni oktobar Ryan se opet naao na mostu zahvaljujui Ramiusu, koji mu je rekao da je to i zasluio. Da bi mu vratio uslugu, Jack je komandantu pomogao da se Ijestvama popne na komandni prostor na mostu. Pridruio im se i Mancuso. Sada je u centrali bila amerika posada, a ljudstvo u strojarnici je doseglo brojno stanje jedne normalne smjene. Pukotina u radiokabini je jo uvijek malo putala, ali sad je bila iznad vodene linije. Iz odjeljka je ispumpana voda, pa je Oktobarbio nagnut samo petnaest stupnjeva. Jo uvijek je visio pramcem, no to se djelomice kompenziralo pirenjem netaknuth balastnih tankova. Zgnjeeni pramac davao je podmornici izuzetno asimetrinu brazdu, jedva vidljivu u oblanoj noi bez mjeseine. Dallas i Pogy su bili pod vodom, negdje iza, oslukujui dodatne umove, dok su se sve vie pribliavali rtovima Henry i Charles. Negdje dalje iza njih jedan se tanker s tekuim prirodnim plinom pribliavao prolazu, kojeg je Obalna straa zatvorila za sav ostali promet, da bi omoguila ploveoj bombi da bez smetnje doplovi do tankerskog terminala u Cove Pointu, Maryland - ili je tako barem glasila slubena verzija. Ryan se pitao kako je mornarica uspjela uvjeriti kapetana tog broda da odglumi kvar na stroju, ili nekako drukije zavue plovidbu. Kasnili su punih est sati. Mornarica mora da je izgubila ivce, sve dok konano nisu izronili pred etrdeset minuta, kad ih je spazio deurni Orion. Namigivala su im crvena i zelena svjetla plutaa koje su poskakivale na valovima. Pred sobom je mogao vidjeti svjetla tunela i mosta preko zaljeva Chesapeake, ali nije bilo automobilskih svjetala u pokretu. CIA je vjerojatno inscenirala neku nesreu da bi zaustavila promet, sigurno

519

su se prevrnuli neki golemi leperi puni jaja ili bezina. Ili neto podjednako kreativno. - Nikad jo niste bili u Americi - rekao je Ryan, tek toliko, zbog konverzacije. - Ne, nikad u nekoj zapadnoj zemlji. Bio sam jednom na Kubi, pred mnogo godina. Ryan je pogledao na sjever i jug. Zakljuio je da su ve unutar rtova. - No, eto, dobrodoli, kapetane Ramius. to se mene tie, gospodine, zaista mi je jako drago. - Razdragali ste se im ste vidjeli obalu - primijetio je Ramius. Ryan se nasmijao. - To mora da je bilo jako oito. Jo jednom vam hvala to ste mi dopustili da se ovdje popnem. - Zasluili ste to, Ryan. - Moete me zvati i Jack, gospodine. - Jack je ime od milja za Johna, zar ne? - zapitao je Ramius. - John je isto to i Ivan, je li tako? - Da, gospodine, mislim da jeste. - Ryan nije shvatio zato se Ramiusovo lice razvuklo u osmijeh. - Pribliava se remorker - rukom je pokazao Mancuso. Ameriki je kapetan imao izuzetan vid. Ryan nije ni dvogledom mogao uoiti brod jo nekoliko minuta. Bio je tek sjenka, malo mranija od noi, udaljena itavu milju. - Sceptre, ovdje remorker Paducah. Da li me prima? Gotovo. Mancuso je iz depa izvadio radio za pristajanje. - Paducah, ovdje Sceptre. Dobro jutro, gospodine. - Govorio je jakim engleskim akcentom. - Molim da se svrstate iza mene i da me slijedite, kapetane. - Vrlo dobro, Paducah. Evo nas. Gotovo. HMS Sceptre je bilo ime engleske napadne podmornice. Mora da je bila negdje daleko, pomislio je Ryan, u patroli oko Falklanda, ili jo negdje dalje, tako da e njen dolazak u Norfolk biti obina rutinska

520

zgoda, nita neobino ili teko za opovrgnuti. Oito su mislili i na razne oi kojima bi dolazak strane podmornice mogao biti sumnjiv. Kad su se pribliili remorkeru na nekoliko stotina metara, on se okrenuo da ih povede brzinom od pet vorova. Vidjelo se samo jedno prigueno crveno svjetlo. - Nadam se da neemo naletjeti na neki civilni brod - rekao je Mancuso. - Rekli ste da je ulaz u luku zatvoren - javio je Ramius. - Ah, moe naii neki luak u jedrilici. Ovo je otvoren prolaz, a takve brodie radar jedva hvata. Provlae se cijelo vrijeme. - Pa to je ludost. - Eh, ovo je slobodna zemlja, komandante - tiho je rekao Ryan. Trebat e vam jo neko vrijeme da shvatite to sloboda zaista znai. Ta se rije esto zloupotrebljava, ali s vremenom ete shvatiti da ste donijeli mudru odluku. - Ovdje ivite, kapetane Mancuso? - upitao je Ramius. - Da, baza moje eskadre je Norfolk. Kua mi je na Virginia Beachu, dolje nie. Vjerojatno neu tako skoro kui. Odmah e nas poslati natrag. Samo to znaju. I tako jo jedan Boi neu provesti kod kue. Takav mi je posao. - Imate li obitelj? - Da, kapetane. enu i dva sina. Michael ima osam, a Dominic etiri. Navikli su ve biti bez oca. - A vi, Ryan? - Deka i curicu. Mislim da u za Boi biti kod kue. ao mi je, komandante. A da znate, na trenutak nisam bio ba siguran. Kad se sve ovo jednom sredi, volio bih da se svi naemo na pravoj proslavi. - Bit e veliki raun - nasmijao se Mancuso. - Proslijedit u ga CIA-i. - A to e CIA htjeti od nas? - zapitao je Ramius. - Ve sam vam rekao, kapetane, za godinu dana ivjet ete slobodno gdje god budete htjeli i raditi to vam bude volja.

521

- Ba tako? - Ba tako. Ponosimo se svojom gostoljubivou, gospodine, i ako me ikada premjeste iz Londona, vi i vai ljudi bit ete uvijek dobrodoli u mojoj kui. - Remorker skree u luku - pokazao je Mancuso. Za njegov ukus konverzacija je postala previe ganutljiva. - Dajte zapovijed, kapetane - rekao je Ramius. Napokon, ovo je bila Mancusova luka. - Kormilo pet stupnjeva ulijevo - rekao je Mancuso u mikrofon. - Kormilo pet stupnjeva ulijevo, razumijem - odgovorio je kormilar. Gospodine, kormilo je lijevo pet stupnjeva. - Vrlo dobro. Paducah je skrenuo u glavni kanal, pored Saratoge smjetene ispod goleme dizalice, i nastavio milju dugakim pristanitem mornarikog brodogradilita u Norfolku. Kanal je bio potpuno prazan, samo remorker i Oktobar. Ryan se pitao da li se na Paducahu sad nalazi normalan broj unovaenih mornara, ili posadu sainjavaju iskljuivo admirali. Ovo drugo mu se ak uinilo vjerojatnijim. Norfolk, Virginia Dvadeset minuta kasnije, bili su na svom odreditu. Dok broj OsamDeset bio je novi suhi dok sagraen za potrebe remonta flotnih balistikih stratekih podmornica klase Obio - golema betonska kutija dugaka preko dvjesta pedeset metara, vea nego to je trebalo, prekrivena elinim krovom, tako da se iz satelita nije moglo vidjeti je li dok pun ili prazan. Nalazio se u najuvanijem dijelu baze i valjalo je prijei nekoliko sigurnosnih prepreka - u osiguranju su bili marinci, a ne civilni straari - da bi se pribliilo doku. - Strojevi stoj - zapovjedio je Mancuso. - Strojevi zaustavljeni.

522

Crveni oktobar je jo nekoliko minuta usporavao i zustavio se potpuno tek nakon dvjesta metara. Paducah je skrenuo i s desne strane mu priao pramcu. Oba kapetana bi vie voljela da su mogli sami pristati, ali to je s oteenim pramcem bilo vrlo teko. Snanim remorkerovim diesel-strojevima je trebalo pet minuta da postave pramac u pravi poloaj i usmjere ga ravno u vodom ispunjenu betonsku kutiju. Ramius je izdao strojarnici posljednje nareenje. Podmornica je polako uklizila u mranu vodu ispod irokog pokrova. Mancuso je zapovjedio svojim ljudima da prihvate konopce to su ih dobacili neki mornari s ruba doka, i brod se zaustavio u samom sreditu. Vrata kroz koja su uli odmah su se zatvorila, a preko svega je bilo sputeno debelo platno, veliine glavnog jedra nekog velikog klipera. Tek kad je ono bilo sigurno uvreno, zapalila su se svjetla u golemoj prostoriji. Odjednom je grupa od tridesetak oficira poela urlati poput navijaa na utakmici. Jedino je nedostajao orkestar. - Gasi strojeve - rekao je Ramius na ruskom posadi u strojarnici, a onda, s tugom u glasu, nastavio engelski. - Tako, dakle. Tu smo. Pokretna dizalica na stropu se pomaknula, zakaila sizni mosti i spustila ga paljivo na raketnu palubu, ispred samog mosta. im je mosti bio postavljen, dva su oficira sa iritima gotovo do lakata, urno - gotovo trei - preli preko njega. Ryan je prepoznao prvoga. Bio je to Dan Foster. ef pomorskih operacija je pogledao prema mostu i podigao ruku na pozdrav. - Traim doputenje da doem na brod, gospodine. - Doputenje... doputeno! - glasno se javio Ramius. Foster se sav ozaren dohvatio vanjskih ljestvi koje su vodile na most. Uskoro se uspuhan popeo do upravljakog mjesta. - Kapetane Ramius, ja sam Dan Foster. - Mancuso je admiralu pomogao da se prebaci preko pranice mosta. Upravljako mjesto je odjednom postalo pretijesno. Ameriki admiral i ruski kapetan su se

523

rukovali, a onda je Foster i Mancusou stegnuo ruku. Na kraju je na red doao i Ryan. - Uniforma vam je u dosta loem stanju, Ryan. A bogme i lice. - Da, eto, imali smo nekih potekoa. - Vidim. to se dogodilo? - Ryan nije ni pokuao nita objasniti. Bez isprike je siao s mosta. To vie nije bilo njegovo drutvo. U centrali su ljudi stajali i smijeili se, ali su bili tihi, kao da se boje da e ovi udesni trenuci prebrzo ishlapiti. Za Ryana je arolije ve nestalo. Potraio je palubni poklopac i provukao se kroz njega, nosei sa sobom sve to je ponio na brod. Zaputio se preko mostia na obalu. Nitko na njega nije obraao panju. Dva su bolniara izlazila s nosilima i Ryan je odluio da prieka na doku i vidi Williamsa. Britanski oficir je sve propustio, budui da je pri punoj svijesti bio tek posljednja tri sata. Ryan je ekajui popuio posljednju rusku cigaretu. Konano su iznijeli Williamsa privezanog za nosila, pored kojih su ili Noyes i dva podmornika medicinara. - Kako vam je? - i Ryan je poao uz nosila prema kolima hitne pomoi. - iv sam - odvratio je Williams, slabaan i blijed. - A vi? - Odlino, otkako mi je vrsto tlo pod nogama. - A on e sada u bolniki krevet. Drago mi je bilo, Ryan - srdano je rekao Noyes. - Hajdemo, ljudi. - Bolniari su ukrcali nosila u parkirani kombi i odmah se odvezli. - Gospodine, jeste li vi porunik Ryan? - zapitao je marinski narednik nakon pozdrava. Ryan je uzvratio pozdrav. - Jesam. - Doao sam s autom po vas, gospodine. Moete li krenuti sa mnom, molim? - Vodite, narednie. Auto je bio sivi mornariki Chevrolet, koji ga je odvezao ravno u Pomorsku zranu bazu Norfolk.

524

Tu se Ryan ukrcao u helikopter. Bio je ve toliko umoran da mu je sve bilo potpuno svejedno. Tokom trideset petminutnog leta do baze Andrews, Ryan je sam sjedio u stranjem dijelu helikoptera i buljio u prazno. Na tlu ga je ve ekao drugi auto i odveo ravno u Langley. CIA, Glavni tab Napokon, u etiri ujutro, Ryan je uao u Greerov ured. Tu je bio admiral, zajedno s Mooreom i Ritterom. Pruili su mu neto da popije, ovaj puta to nije bila kava nego bourbon, Wild Turkey. Sva trojica su se srdano s njime rukovala. - Sjedite, mladiu - rekao je Moore. - Sjajno obavljen posao - nasmijeio se Greer. - Hvala. - Ryan je povukao dobar gutljaj. - I to sad? - Morat e podnijeti detaljni izvjetaj - odvratio je Greer. - A ne, gospodine. Letim kui. Greer je zatreptao, vadei iz depa omotnicu koju je spustio Ryanu u krilo. - Ima rezervirano mjesto za let s Dallasa u sedam ujutro. To je prvi avion za London. Ali se prije toga mora oprati, presvui i pokupiti Barbie na skijanju. Ryan je ispio ostatak pia. Zakaljao se, a u oi su mu navrle suze. - Ova se uniforma izgleda dobro istroila - primijetio je Ritter. - I ja sam se bogme dobro istroio. - Jack se maio za dep i izvukao automatski pitolj. - A i ovo se troilo. - Agent GRU-a? Dakle, nije se iskrcao s ostalom posadom? - zapitao je Moore. - Znali ste za njega? Znali ste i niste me ni jednom rijeju upozorili, za boga miloga! - Smiri se, sinko - rekao je Moore. - Zakasnili smo za samo pola sata. Nismo imali sree, ali ti si uspio. A to se rauna.

525

Ryan je bio isuvie umoran da zaurla, isuvie umoran da uini bilo to. Greer je izvadio kazetofon i uti papir pun pitanja. - Williams, britanski oficir, je u loem stanju - rekao je Ryan dva sata kasnije, na zavretku izvjetaja. - Meutim, lijenik je rekao da e sve biti u redu. Podmornica nee nikuda. Pramac joj je smrskan, a na boku ima lijepu rupu od torpeda. Imali su pravo za Typhoon, admirale, Rusi su tu podmornicu zbilja dobro napravili, hvala bogu. Znate, moda na onoj Alfi jo ima ivih ljudi... - ao nam je - rekao je Moore. Ryan je polako kimnuo. - Da, to sam i mislio. Ne svia mi se, gospodine da ljudi tako umiru. - Ni nama nije drago - rekao je Sudac Moore - ali ako spasimo nekoga iz te podmornice, onda e sve to smo poduzeli biti uzaludno. elite li to? - No da, mogunost je ionako jedan prema tisuu - rekao je Greer. - Ne znam - rekao je Ryan, ispijajui ve tree pie. Nije ni oekivao da e Moore biti zainteresiran provjeravati mogue znakove ivota u Alfi. Ali Greer ga je iznenadio. Tako dakle, starog je mornara pokvario ovaj posao - ili boravak u CIA-i - pa je zaboravio mornarski kodeks. I to je sad Ryan mogao rei? - Ne znam, naprosto ne znam. - To je bio rat, Jack - rekao je Ritter, mnogo ljubaznije nego inae pravi rat. Dobro si se ponio, mome. - U ratu je sve dobro kad se vrati kui iv - ustao je Ryan - a to ja, gospodo, upravo sada namjeravam uiniti. - Stvari su ti u ormaru. - Greer je pogledao na sat. - Ima dovoljno vremena za brijanje. - Oh, gotovo sam zaboravio. - Ryan je skinuo s ogrlice oko vrata jedan klju. Pruio ga je Greeru. - Ne izgleda ba neto posebno, ha? Ali njime se moe ubiti pedeset milijuna ljudi. - 'Pogledaj moja djela, o svemogui, neka te uhvati oaj!' - Ryan je krenuo u toalet; znao je da se napio, im je citirao Shelleyja.

526

Gledali su ga kako odlazi. Greer je iskljuio kazetofon i pogledao klju na svom dlanu. - Jo uvijek elite da ga odvedemo Predsjedniku? - Ne, to moda ne bi bilo jako pametno - rekao je Moore. - Mali je dokraja izmoden. Strpaj ga na avion, James. Sutra ili prekosutra emo poslati ekipu u London da dovri ispitivanje. Mornariko brodogradilite Norfolk Mancuso i njegovi ljudi su se prije zore ukrcali na Paducaha koji ih je vratio na Dallas. Napadna podmornica iz klase 688 je odmah isplovila i ve je bila duboko pod vodom kad je izalo sunce. Pogvnije ni ulazio u luku; svoj e zadatak morati zavriti bez brodskog lijenika. Obje podmornice su dobile zapovijed da ostanu na moru jo slijedeih trideset dana, a za to vrijeme su oficiri dobili zadatak da posadi utuve u glavu da zaborave sve to su uli i vidjeli u protekloj akciji. Crveni oktobar je leao sam u osuenom koritu, s neprekidnom straom od dvadeset naoruanih marinaca. To i nije bilo nita neobino za dok Osam-Deset. Odabrane grupe inenjera i tehniara ve su poele s ispitivanjima. Najprije su uzeli knjige ifri i aparate za deifriranje. Jo prije podneva, zavrit e u tabu Agencije za nacionalnu sigurnost, u Fort Meadeu. Ramiusa, njegove oficire, i sve njihove osobne stvari, autobusom su odvezli u onu istu zranu bazu u kojoj se obreo i Ryan. Sat kasnije nali su se na povuenom imanju - vlasnitvu CIA-e - medu ivopisnim breuljcima juno od Charlottesvillea, Virginia. Svi su odmah zaspali, osim dvojice koji su ostali budni uz kablovsku televiziju, ve potpuno izbezumljeni ivotom koji im se nudi u Sjedinjenim Dravama.

527

Meunarodni aerodrom Dallas Ryan je propustio svitanje. Na vrijeme se ukrcao na let u 7:05 ujutro u TWA 747. Nebo je bilo oblano i kad se avion konano dignuo iznad oblaka do suneve svjetlosti, Ryanu se dogodilo neto nezamislivo. Po prvi put u svome ivotu, Jack Ryan je zaspao u avionu.

KRAJ

528