You are on page 1of 989

1

Motor i periferni dijelovi


10A

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA SMJESA GORIVA I ZRAKA KOMPRESIJSKO PUNJENJE DOVOD GORIVA DIZEL UBRIZGAVANJE PREDGRIJANJE SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGAENJA OKOLIA KRETANJE POD OPTEREENJEM PALJENJE BENZINSKO UBRIZGAV ANJE
X76, i DOKUMENTACIJSKA FAZA 2
KOLOVOZ 2005 Edition Croate

11A

12A

12B

13A

13B

13C

14A

16A

17A

17B

"Metode popravka propisane od strane proizvo aa u predstavljenom dokumentu, ustanovljene su na temelju vaeih tehnikih karakteristika na dan izrade dokumenta. One su podlone promjenama u sluajevima promjena done enih od strane proizvoaa kod proizvodnje raznih sklopova i dijelova dodatne opreme vozila njegove marke."

Sva autorska prava pridr ava Renault. Kopiranje ili prevo enje, ak i djelomi no, predstavljenog dokumenta kao i upotreba sustava za odre ivanje katalokih brojeva rezervnih dijelova su zabranjeni bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Renaulta.

Renault d.o.o. 2007

17D

UBRIZGAVANJE ZEMNOG PLINA HLAENJE ISPUNI SUSTAV SPREMNIK OVJES MOTORA

19A

19B

19C

19D

X76, i DOKUMENTACIJSKA FAZA 2


KOLOVOZ 2005
"Metode popravka propisane od strane proizvo aa u predstavljenom dokumentu, ustanovljene su na temelju vaeih tehnikih karakteristika na dan izrade dokumenta. One su podlone promjenama u sluajevima promjena done enih od strane proizvoaa kod proizvodnje raznih sklopova i dijelova dodatne opreme vozila njegove marke." Sva autorska prava pridr ava Renault. Kopiranje ili prevo enje, ak i djelomi no, predstavljenog dokumenta kao i upotreba sustava za odre ivanje katalokih brojeva rezervnih dijelova su zabranjeni bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Renaulta.

Edition Croate

Renault d.o.o. 2007

Kangoo Faza II - 1. poglavlje SadrajStranice

Kangoo Faza II - 1. poglavlje


Sadraj
Stranice SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Identikacija motora Motorno ulje: Zamjena ulja Nadolijevanje Potronja ulja: Kontrola Tlak ulja Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje Uljno korito: Skidanje Postavljanje Pumpa ulja: Skidanje Postavljanje 10A-1 10A-2 10A-16 10A-17 10A-18 10A-94 10A-130

10A

12A

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Skidanje Postavljanje Poklopac glave motora: Skidanje - Postavljanje Kuite ltra zraka: Skidanje - Postavljanje Razdjelnik usisa: Skidanje Postavljanje Uvr iva nosaa brizgaljki: Skidanje - Postavljanje Kolektori: Skidanje Postavljanje Kolektor ispuha: Skidanje Postavljanje

12A-36 12A-38 12A-42 12A-49 12A-69 12A-71 12A-75 12A-90 12A-99

11A

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Ure aj za mjerenje napetosti remena: Kori tenje Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje postavljanje Remen razvodnog mehanizma: Skidanje Postavljanje Br tva glave motora: Skidanje - Postavljanje Zatezanje glave motora

Kuite leptira: Skidanje Postavljanje 11A-1 Kuite leptira: Prikljuivanje

11A-7

12B

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje Postavljanje Izmjenjiva zrak - zrak: Skidanje - Postavljanje Regulator tlaka: Pode avanje

11A-32 11A-115 11A-199

12B-1 12B-13 12B-15

12A

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike Usis zraka Filtar zraka: Zamjena 12A-1 12A-19 12A-29

13A

DOVOD GORIVA Sustav dovoda benzina Sustav dovoda dizel goriva Filtar benzina: Openito 13A-1 13A-3 13A-6

Sadraj

13A

DOVOD GORIVA Filtar benzina: Skidanje Postavljanje Filtar dizel goriva: Skidanje Postavljanje Inercijski prekida Rampa ubrizgavanja Brizgaljke: Skidanje Postavljanje Regulator tlaka goriva: Kontrola Elektrina pumpa benzina: Kontrola Ure aj protiv probijanja benzinskih para

13B

DIZEL UBRIZGAVANJE Cijev visokog tlaka: Zamjena 13B-74 13B-79 13B-111

13A-7 13A-8 13A-12

Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje Cijev visokog tlaka izme u pumpe i rampe: Skidanje Postavljanje Cijev visokog tlaka izme u rampe i brizgaljke: Skidanje Postavljanje Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje Senzor tlaka rampe: Skidanje - Postavljanje Pokreta za podeavanje protoka goriva: Skidanje Postavljanje

13A-13 13A-26 13A-30 13A-34

13B-128

13B-132 13B-136 13B-148

13B

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike Dizelsko ubrizgavanje: Karakteristike Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak Opis Djelovanje Ugraivanje pojedina nih dijelova Djelovanje Raunalo ubrizgavanja dizel: Skidanje - Postavljanje Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje Kontrolno svjetlo ubrizgavanja Strategija ubrizgavanja Klima ure aj Broj okretaja u praznom hodu Centralno upravljanje temperature vode 13B-1 13B-12 13B-17 13B-26 13B-28 13B-33 13B-47 13B-49 13B-51 13B-60 13B-63 13B-67 13B-71

13B-151 13B-157 13B-160 13B-164 13B-168 13B-172 13B-174 13B-176 13B-179 13B-181

Regulator tlaka goriva: Skidanje - Postavljanje Senzor temperature goriva: Skidanje - postavljanje Mjera ubrzanja: Skidanje Postavljanje Venturi: Skidanje Postavljanje Potenciometar papuice gasa: Skidanje - Postavljanje Potenciometar papuice gasa: Prikljuivanje Pumpa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje Pumpa ubrizgavanja: Podeavanje Uronjeni grijai: Djelovanje Elektroventil manjeg protoka i elektrinog stop: Skidanje Postavljanje

13B-183

Sadraj

13C

PREDGRIJANJE Komanda predgrijavanja postgrijanja Modul predgrijavanja i postgrijanja: Skidanje Postavljanje Predgrija: Skidanje Postavljanje

17A

PALJENJE Bobine: Skidanje Postavljanje Svje ice

13C-1

17A-1 17A-6 17A-7

13C-5 13C-6 17B

Statino paljenje: Djelovanje

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugraivanje pojedinanih dijelova Lambda sonde: Skidanje Postavljanje Potenciometar papuice gasa: Skidanje - Postavljanje Potenciometar papuice gasa: Prikljuivanje Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Skidanje Postavljanje Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje Posebnosti

14A

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLI A Povrat benzinskih para: Djelovanje Sustav za povrat benzinskih para: Kontrola Filtar s aktivnim ugljenom: Skidanje - Postavljanje Filtar s aktivnim ugljenom: Kontrola Povrat uljnih para Povrat ispunih plinova: Opis Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje Postavljanje Hladnjak ispunog plina: Skidanje - Postavljanje Elektroventil povrata ispunih plinova: Skidanje Postavljanje 14A-1 14A-2 14A-4 14A-6 14A-7 14A-17

17B-1 17B-22 17B-25 17B-26

17B-28 17B-32 17B-46 17B-52 17B-56 17B-57 17B-62 17B-64 17B-67 17B-69 17B-74 17B-78 17B-82

14A-23 14A-33

Kontrolno svjetlo ubrizgavanja Funkcija blokade paljenja Strategija ubrizgavanja klimatiziranja zraka

14A-36

Kuite leptira: Djelovanje Podeavanje broja okretaja praznog hoda

16A

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Alternator: Identikacija Alternator: Skidanje Postavljanje Elektropokreta : Identikacija Elektropokreta : Skidanje Postavljanje 16A-1

Korekturno podeavanje broja okretaja praznog hoda Regulacija bogatosti smjese 16A-4 16A-9 16A-10 Korekturno podeavanje bogatosti smjese Centralno upravljanje temperature vode Posebnosti sustava (u vonji)

Sadraj

17B

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Uvjeti za sprovo enje dijagnostike (u vonji) Dijagnostika oitavanja neispravnosti u sagorijevanju Dijagnostika katalizatora Dijagnostika lambda sonde Uvjeti paljenja kontrolnog svjetla dijagnostike (u vonji)

19A

HLA ENJE Karakteristike 19A-1 19A-2 19A-5 19A-15

17B-84 17B-87 17B-90 17B-93 17B-98

Rashladni sustav motora: Kontrola Shema Rashladni sustav: Zamjena tekuine - Nadolijevanje Hladnjak rashladnog sustava: Skidanje Postavljanje Pumpa za vodu: Skidanje Postavljanje Termostat: Skidanje Postavljanje

19A-17 19A-30 19A-49 19A-53

17D

UBRIZGAVANJE ZEMNOG PLINA Posebnosti vozila na komprimirani zemni plin Sigurnosna uputstva za komprimirani zemni plin Pra njenje spremnika komprimiranog zemnog plina Spremnik komprimiranog zemnog plina: Skidanje Postavljanje Viefunkcijski ventil komprimiranog zemnog plina: Skidanje - Postavljanje Nalijevno grlo za komprimirani zemni plin: Skidanje - Postavljanje Senzor tlaka spremnika GNC: Skidanje - Postavljanje Rampa ubrizgavanje komprimiranog zemnog plina: Skidanje - Postavljanje Sklop ekspanzijskog elektroventila komprimiranog zemnog plina: Skidanje Postavljanje Brizgaljka komprimiranog zemnog plina: Skidanje Postavljanje Raunalo ubrizgavanja komprimiranog zemnog plina: Skidanje - Postavljanje

17D-1 17D-2 17D-3

Kuite uronjenih grijaa: Skidanje - Postavljanje

19B

ISPUNI SUSTAV Openito 19B-1 19B-4 19B-6 19B-17

17D-8

Srednji priguiva: Skidanje Postavljanje Katalizator: Skidanje Postavljanje Prigu ivai: Skidanje Postavljanje

17D-11

17D-12 17D-15 19C 17D-17

SPREMNIK Pra njenje spremnika goriva Spremnik goriva: Skidanje Postavljanje 19C-1 19C-4 19C-12 19C-20

17D-22

Spremnik goriva: Funkcijski opis Nalijevno grlo: Skidanje Postavljanje

17D-26

17D-29

Sadraj

19C

SPREMNIK Pumpa - mjera - ltar: Skidanje - Postavljanje Senzor razine goriva: Kontrola

19C-22 19C-25

19D

OVJES MOTORA Njihajni ovjes 19D-1

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Identifikacija motora

10A
Kompresioni omjer

Model vozila

Motor

Zapremina motora (cm )


3

Provrt (u mm)

Hod (u mm)

XC0F / XC01 XC1A XC1A XC0T / XC0W / XC05 XC1D XC0L / XC0P / XC0S

D7F 726 D7F 764 D7F 766 D4F 712 D4F 730 K4M 752 K4M 750 1598 K4M 753 79,5 80,5 10 / 1 1149 1149 69 69 76,8 76,8 9,8 / 1 9,8 / 1 1149 69 76,8 9,6 / 1

XC0S K4M 754 XC08 / XC1S XC07 / XC08 K9K 704 XC1R XC09 XC1E XC1F XC1G XC0M / XC0B K7J 701 XC0N / XC0J XC0V F8Q 632 F9Q 790 1870 1870 80 80 93 93 21,5 / 1 18,3 / 1 K9K 710 K9K 714 K9K 716 K9K 718 K7J 700 1390 79,5 70 9,5 / 1 17,9 / 1 1461 76 80,5 17,6 / 1 18,25 / 1 K9K 702 18,25 / 1

10A-1

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
D4D ili D4F Neophodan specijalni alat Mot. 1018 Kvadratni klju 8 mm za pra njenje motora. Neophodan materijal posuda za isputanje ulja klju za zamjenu ulja moment klju kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm I - UPUTSTVA ZA POPRAVAK

10A

1 - Smjer ugradnje zaptivne brtve epa za ispu tanje Za limeno korito motornog ulja

Zatezni momentm ep za ispu tanje 20 Nm

Prosje na koliina ulja (podesite mjera razine) (u litrama) Motor Zamjena ulja D4F, D4D 3,8 Zamjena ulja sa zamjenom ltra ulja 4
113764

a Namjestite prorez( 1)zaptivne brtve prema epu za ispu tanje.

PANJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (mo e dovesti do unitenja motora). Pr ije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno.

Napomena: Pr ilikom nadolijevanja motornog ulja, obavezno ga ostavite da slegne najmanje 10 min , prije provjere razine mjera em.

2 - Dijelovi i potroni materijal za popravak a Dio koje treba sustavno zamjenjivati: - Zaptivna brtva epa za isputanje. a Potroni materijal: - Motorno ulje (vidi TN 6013A, Motorna ulja, 04A, Maziva, Motorno ulje: Karakteristike).

10A-2

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
D4D ili D4F II - ZAMJENA ULJA a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije).

10A

13369

a Skinite ep za ispu tanje(4 )korita motornog ulja pomou alata (Mot. 1018) ili klju za zamjenu ulja.
105654

a Neka motorno ulje iste e. a Skinite zaptivnu brtvu epa za isputanje. a Ispravno postavite zaptivnu brtvu epa ispu tanje. a Zavijte ep za isputanje na korito motornog ulja. a Zategnite na zadani zatezni moment ep za ispu tanje (20 Nm) pomou moment klju i kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm. a Obriite krpom ulje koje je isteklo iz korita motornog ulja. a Izvucite posudu sabirnika ulja. a Postavite za titu ispod motora. III - NADOLIJEVANJE a Postavite vozilo na kotae. a Nadolijte ulje u motor po tujui preporu enu koliinu. a Pri ekajte 10 min najmanje. a Provjerite razinu motornog ulja mjera em razine. a Podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Postavite: - ep za nadolijevanje motornog ulja, - mjera razine motornog ulja. za

a Skinite: - ep za nadolijevanje motornog ulja(2), - mjera razine ulja,( 3) - titnik ispod motora. a Postavite posuda za isputanje ulja ispod motora.

10A-3

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
D7D ili D7F Neophodan specijalni alat Mot. 1018 Kvadratni klju 8 mm za pra njenje motora. Neophodan materijal posuda za isputanje ulja klju za zamjenu ulja moment klju kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm I - UPUTSTVA ZA POPRAVAK

10A

1 - Smjer ugradnje zaptivne brtve epa za ispu tanje Za limeno korito motornog ulja

Zatezni momentm ep za ispu tanje 20 Nm

Prosje na koliina ulja (podesite mjera razine) (u litrama) Motor Zamjena ulja D7F, D7D 3,8 Zamjena ulja sa zamjenom ltra ulja 4
113764

a Namjestite prorez( 1)zaptivne brtve prema epu za ispu tanje.

PANJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (mo e dovesti do unitenja motora). Pr ije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno.

Napomena: Pr ilikom nadolijevanja motornog ulja, obavezno ga ostavite da slegne najmanje 10 min , prije provjere razine mjera em.

2 - Dijelovi i potroni materijal za popravak a Dio koje treba sustavno zamjenjivati: - Zaptivna brtva epa za isputanje. a Potroni materijal: - Motorno ulje (vidi TN 6013A, Motorna ulja, 04A, Maziva, Motorno ulje: Karakteristike).

10A-4

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
D7D ili D7F II - ZAMJENA ULJA a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije).

10A

13369

a Skinite ep za ispu tanje(4 )korita motornog ulja pomou alata (Mot. 1018) ili klju za zamjenu ulja.
105653

a Neka motorno ulje iste e. a Skinite zaptivnu brtvu epa za isputanje. a Ispravno postavite zaptivnu brtvu epa ispu tanje. a Zavijte ep za isputanje na uljno korito motora. a Zategnite na zadani zatezni moment ep za ispu tanje (20 Nm) pomou moment klju i kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm. a Obriite krpom ulje koje je isteklo iz korita motornog ulja. a Izvadite posuda za isputanje ulja. a Postavite za titu ispod motora. III - NADOLIJEVANJE a Postavite vozilo na kotae. a Nadolijte ulje u motor po tujui preporu enu koliinu. a Pri ekajte 10 min najmanje. a Provjerite razinu motornog ulja mjera em razine. a Podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Postavite: - ep za nadolijevanje motornog ulja, - mjera razine motornog ulja. za

a Skinite: - ep za nadolijevanje motornog ulja(2), - mjera razine motornog ulja( 3), - titnik ispod motora. a Postavite posuda za isputanje ulja ispod motora.

10A-5

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
F8Q Neophodan specijalni alat Mot. 1018 Kvadratni klju 8 mm za pra njenje motora. Neophodan materijal posuda za isputanje ulja klju za zamjenu ulja moment klju kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm I - UPUTSTVA ZA POPRAVAK

10A

1 - Smjer ugradnje zaptivne brtve epa za ispu tanje Za aluminijsko korito motornog ulja

Zatezni momentm ep za ispu tanje 20 Nm

Prosje na koliina ulja (podesite mjera razine) (u litrama) Motor Zamjena ulja F8Q 4,5 Zamjena ulja sa zamjenom ltra ulja 4,6
113765

a Nema smjera ugradnje za brtvu opremljenu gumenim rubom.

PANJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (mo e dovesti do unitenja motora). Pr ije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno.

Napomena: Pr ilikom nadolijevanja motornog ulja, obavezno ga ostavite da slegne najmanje 10 min , prije provjere razine mjera em.

2 - Dijelovi i potroni materijal za popravak a Dio koje treba sustavno zamjenjivati: - Zaptivna brtva epa za isputanje. a Potroni materijal: - Motorno ulje (vidi TN 6013A, Motorna ulja, 04A, Maziva, Motorno ulje: Karakteristike).

10A-6

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
F8Q II - ZAMJENA ULJA a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije).

10A

23356

a Skinite ep za ispu tanje(3 )uljnog korita motora pomou alata (Mot. 1018) ili klju za zamjenu ulja.
105656

a Neka motorno ulje iste e. a Skinite zaptivnu brtvu epa za isputanje. a Ispravno postavite novu zaptivnu brtvu epa za ispu tanje. a Zavijte ep za isputanje na uljno korito motora. a Zategnite na zadani zatezni moment ep za ispu tanje (20 Nm) pomou moment klju i kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm. a Obriite krpom ulje koje je isteklo iz korita motornog ulja. a Izvadite posuda za isputanje ulja. a Postavite za titu ispod motora. III - NADOLIJEVANJE a Postavite vozilo na kotae. a Nadolijte ulje u motor po tujui preporu enu koliinu. a Pri ekajte 10 min najmanje. a Provjerite razinu motornog ulja mjera em razine. a Podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Postavite: - ep za nadolijevanje motornog ulja, - mjera razine ulja.

a Skinite: - ep za nadolijevanje motornog ulja(1), - mjera razine ulja( 2), - titnik ispod motora. a Postavite posuda za isputanje ulja ispod motora.

10A-7

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
F9Q Neophodan specijalni alat Mot. 1018 Kvadratni klju 8 mm za pra njenje motora. Neophodan materijal posuda za isputanje ulja klju za zamjenu ulja moment klju kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm I - UPUTSTVA ZA POPRAVAK

10A

1 - Smjer ugradnje zaptivne brtve epa za ispu tanje Za aluminijsko uljno korito motora

Zatezni momentm ep za ispu tanje 20 Nm

Prosje na koliina ulja (podesite mjera razine) (u litrama) Motor Zamjena ulja F9Q 4,5 Zamjena ulja sa zamjenom ltra ulja 4,6
113765

a Nema smjera ugradnje za brtvu opremljenu gumenim rubom.

PANJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (mo e dovesti do unitenja motora). Pr ije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno.

Napomena: Pr ilikom nadolijevanja motornog ulja, obavezno ga ostavite da slegne najmanje 10 min , prije provjere razine mjera em.

2 - Dijelovi i potroni materijal za popravak a Dio koje treba sustavno zamjenjivati: - Zaptivna brtva epa za isputanje. a Potroni materijal: - Motorno ulje (vidi TN 6013A, Motorna ulja, 04A, Maziva, Motorno ulje: Karakteristike).

10A-8

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
F9Q II - ZAMJENA ULJA a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije).

10A

23181

a Skinite: - ep-mjera razine za nadolijevanje ulja(1 ), - titnik ispod motora. a Postavite posuda za isputanje ulja ispod motora.

23356

a Skinite ep za ispu tanje(3 )korita motornog ulja pomou alata (Mot. 1018) ili klju za zamjenu ulja. a Neka motorno ulje iste e. a Skinite zaptivnu brtvu epa za isputanje. a Ispravno postavite zaptivnu brtvu epa ispu tanje. a Zavijte ep za isputanje na korito motornog ulja. a Zategnite na zadani zatezni moment ep za ispu tanje (20 Nm) pomou moment klju i kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm. a Obriite krpom ulje koje je isteklo iz korita motornog ulja. a Izvadite posuda za isputanje ulja. a Postavite za titu ispod motora. III - NADOLIJEVANJE a Postavite vozilo na kotae. a Nadolijte ulje u motor po tujui preporu enu koliinu. a Pri ekajte 10 min najmanje. a Provjerite razinu motornog ulja mjera em razine. a Podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Postavite ep-mjera razine . za

10A-9

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
K4M Neophodan specijalni alat Mot. 1018 Kvadratni klju 8 mm za pra njenje motora. Neophodan materijal posuda za isputanje ulja klju za zamjenu ulja moment klju kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm I - UPUTSTVA ZA POPRAVAK

10A

1 - Smjer ugradnje zaptivne brtve epa za ispu tanje Za aluminijsko korito motornog ulja

Zatezni momentm ep za ispu tanje 20 Nm

Prosje na koliina ulja (podesite mjera razine) (u litrama) Motor Zamjena ulja K4M 4,7 Zamjena ulja sa zamjenom ltra ulja 4,8
113765

a Nema smjera ugradnje za brtvu opremljenu gumenim rubom.

PANJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (mo e dovesti do unitenja motora). Pr ije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno.

Napomena: Pr ilikom nadolijevanja motornog ulja, obavezno ga ostavite da slegne najmanje 10 min , prije provjere razine mjera em.

2 - Dijelovi i potroni materijal za popravak a Dio koje treba sustavno zamjenjivati: - Zaptivna brtva epa za isputanje. a Potroni materijal: - Motorno ulje (vidi TN 6013A, Motorna ulja, 04A, Maziva, Motorno ulje: Karakteristike).

10A-10

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
K4M II - ZAMJENA ULJA a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije).

10A

23356

a Skinite ep za ispu tanje(3 )korita motornog ulja pomou alata (Mot. 1018) ili klju za zamjenu ulja.
23357

a Neka motorno ulje iste e. a Skinite zaptivnu brtvu epa za isputanje. a Ispravno postavite zaptivnu brtvu epa ispu tanje. a Zavijte ep za isputanje na korito motornog ulja. a Zategnite na zadani zatezni moment ep za ispu tanje (20 Nm) pomou moment klju i kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm. a Obriite krpom ulje koje je isteklo iz korita motornog ulja. a Izvadite posuda za isputanje ulja. a Postavite za titu ispod motora. III - NADOLIJEVANJE a Postavite vozilo na kotae. a Nadolijte ulje u motor po tujui preporu enu koliinu. a Pri ekajte 10 min najmanje. a Provjerite razinu motornog ulja mjera em razine. a Podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Postavite: - ep za nadolijevanje motornog ulja, - mjera razine motornog ulja. za

a Skinite: - ep za nadolijevanje motornog ulja(1), - mjera razine motornog ulja( 2), - titnik ispod motora. a Postavite posuda za isputanje ulja ispod motora.

10A-11

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
K7J ili K7M Neophodan specijalni alat Mot. 1018 Kvadratni klju 8 mm za pra njenje motora. Neophodan materijal posuda za isputanje ulja klju za zamjenu ulja moment klju kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm I - UPUTSTVA ZA POPRAVAK

10A

1 - Smjer ugradnje zaptivne brtve epa za ispu tanje Za aluminijsko korito motornog ulja

Zatezni momentm ep za ispu tanje 20 Nm

Prosje na koliina ulja (podesite mjera razine) (u litrama) Motor Zamjena ulja K7M, K7J 3,3 Zamjena ulja sa zamjenom ltra ulja 3,4
113765

a Nema smjera ugradnje za brtvu opremljenu gumenim rubom.

PANJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (mo e dovesti do unitenja motora). Pr ije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno.

Napomena: Pr ilikom nadolijevanja motornog ulja, obavezno ga ostavite da slegne najmanje 10 min , prije provjere razine mjera em.

2 - Dijelovi i potroni materijal za popravak a Dio koje treba sustavno zamjenjivati: - Zaptivna brtva epa za isputanje. a Potroni materijal: - Motorno ulje (vidi TN 6013A, Motorna ulja, 04A, Maziva, Motorno ulje: Karakteristike).

10A-12

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
K7J ili K7M II - ZAMJENA ULJA a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije).

10A

23356

a Skinite ep za ispu tanje(3 )korita motornog ulja pomou alata (Mot. 1018) ili klju za zamjenu ulja.
105655

a Neka motorno ulje iste e. a Skinite zaptivnu brtvu epa za isputanje. a Ispravno postavite zaptivnu brtvu epa ispu tanje. a Zavijte ep za isputanje na korito motornog ulja. a Zategnite na zadani zatezni moment ep za ispu tanje (20 Nm) pomou moment klju i kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm. a Obriite krpom ulje koje je isteklo iz korita motornog ulja. a Izvadite posuda za isputanje ulja. a Postavite za titu ispod motora. III - NADOLIJEVANJE a Postavite vozilo na kotae. a Nadolijte ulje u motor po tujui preporu enu koliinu. a Pri ekajte 10 min najmanje. a Provjerite razinu motornog ulja mjera em razine. a Podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Postavite: - ep za nadolijevanje motornog ulja, - mjera razine motornog ulja. za

a Skinite: - ep za nadolijevanje motornog ulja(1), - mjera razine motornog ulja( 2), - titnik ispod motora. a Postavite posuda za isputanje ulja ispod motora.

10A-13

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
K9K Neophodan specijalni alat Mot. 1018 Kvadratni klju 8 mm za pra njenje motora. Neophodan materijal posuda za isputanje ulja klju za zamjenu ulja moment klju kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm I - UPUTSTVA ZA POPRAVAK

10A

1 - Smjer ugradnje zaptivne brtve epa za ispu tanje Za aluminijsko korito motornog ulja

Zatezni momentm ep za ispu tanje 20 Nm

Prosje na koliina ulja (podesite mjera razine) (u litrama) Motor Zamjena ulja K9K 4,5 Zamjena ulja sa zamjenom ltra ulja 4,6
113765

a Nema smjera ugradnje za brtvu opremljenu gumenim rubom.

PANJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (mo e dovesti do unitenja motora). Pr ije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno.

Napomena: Pr ilikom nadolijevanja motornog ulja, obavezno ga ostavite da slegne najmanje 10 min , prije provjere razine mjera em.

2 - Dijelovi i potroni materijal za popravak a Dio koje treba sustavno zamjenjivati: - Zaptivna brtva epa za isputanje. a Potroni materijal: - Motorno ulje (vidi TN 6013A, Motorna ulja, 04A, Maziva, Motorno ulje: Karakteristike).

10A-14

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Motorno ulje: Zamjena ulja - Nadolijevanje
K9K II - ZAMJENA ULJA a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije).

10A

23356

a Skinite ep za ispu tanje(2 )korita motornog ulja pomou alata (Mot. 1018) ili klju za zamjenu ulja.
20792

a Neka motorno ulje iste e. a Skinite zaptivnu brtvu. a Ispravno postavite zaptivnu brtvu epa ispu tanje. a Zavijte ep za isputanje na korito motornog ulja. a Zategnite na zadani zatezni moment ep za ispu tanje (20 Nm) pomou moment klju i kvadratni klju za zamjenu ulja od 8 mm. a Obriite krpom ulje koje je isteklo iz korita motornog ulja. a Izvadite posuda za isputanje ulja. a Postavite za titu ispod motora. III - NADOLIJEVANJE a Postavite vozilo na kotae. a Nadolijte ulje u motor po tujui preporu enu koliinu. a Pri ekajte 10 min najmanje. a Provjerite razinu motornog ulja mjera em razine. a Podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Postavite: - ep za nadolijevanje motornog ulja, - mjera razine ulja. za

a Skinite: - ep za nadolijevanje motornog ulja(1), - titnik ispod motora. a Postavite posuda za isputanje ulja ispod motora.

10A-15

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Potronja ulja: Kontrola


POSTUPAK MJERENJA POTRO NJE ULJA

10A

1 - Dolijevanje do oznake maxi a Napomena: Zahvat se obavlja na zagrijanom motoru, nakon ukljuenja sklopa motoventilatora. a Iskljuite motor. a Priekajte 2 min da ulje u cijelosti iscuri u uljno korito. a Obavite vizualnu kontrolu mehanikom mjernom ipkom. a Dopunite do oznake "MAXI". a Oznaite bojom na epu za nadolijevanje i epu za isputanje uljnog korita kako biste mogli provjeriti jesu li oni bili skinuti.

2 - Vonja stranke a Zatraite stranku da odvozi oko 2000 km, a da razina ulja ne dosegne oznaku "MINI".

3 - Dolijevanje ulja a Napomena: Zahvat se obavlja na zagrijanom motoru, nakon ukljuenja sklopa motoventilatora. a Iskljuite motor. a Priekajte dvije minute dok ulje u potpunosti ne istee iz uljnog korita. a Obavite vizualnu kontrolu mehanikom mjernom ipkom. a Dopunite do oznake "MAXI". a Zabiljeite dodanu koliinu ulja i prijeene kilometre od posljednjeg nadolijevanja.

4 - Mjerenje potronje ulja a Potronja ulja = Dodana koli ina ulja (u litrama)/broj kilometara (u tisuama).

10A-16

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Tlak ulja


D4F ili D7F ili F8Q ili F9Q ili K4M ili K7J ili K9K Neophodan specijalni alat Mot. 836-05 Komplet za mjerenje tlaka ulja u kovegu. III - KONTROLA MOTORA Motor K4M: - Slobodan hod: 1 bar - 3000 o/min: 3 bara Motor F9Q, F8Q: Neophodan specijalni alat (Mot. 836-05) - Slobodan hod: 1,2 bar - 3000 o/min: 3,5 bara Motor K9K: I - KONTROLA - Slobodan hod: 1,2 bar - 3000 o/min: 3,5 bara Motor K7J: - Slobodan hod: 1 bar

10A

A B

- 3000 o/min: 3 bara Motor D4F, D7F: - Slobodan hod: 0,8 bar

C D G

- 4000 o/min: 3,5 bara.

87363

Koristite alat (Mot. 836-05) i dugi nasadni klju od 22 mm . Kontrola tlaka ulja se treba provesti sa zagrijanim motorom (otprilike 80C ). II - KORITENJE Motor D4F: C + F Motor D7F: C + F Motor K4M: B + F Motor F9Q: B + F ili C+ F Motor F8Q: B + F ili C+ F Motor K7J: C + E + F Motor K9K: C + E + F

10A-17

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Tav. 476 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal stanica za punjenje klima ure aja alat za blokiranje upravljaa sigurnosni pojas(evi za maticu ekscentrinog vijka k uita upravljakog mehanizma privrsne vijke nosaa zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa vijke veznog elementa mosta vijke kotaa Zatezni momentm vijke vodilice ko ione eljusti gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa

10A
4 daNm 2,1 daNm

2,5 daNm

6,2 daNm

Mot. 1159-03

6,2 daNm

Mot. 1390 Tav. 1233-01

2,1 daNm 10,5 daNm

Zatezni momentm prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta maticu njihajnog ovjesa na strani mjenja a privrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru vijke podnoja amortizera matice kuglastog zgloba upravljaa 6,2 daNm 10,5 daNm 6,2 daNm 6,2 daNm

18 daNm 3,7 daNm

10A-18

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 F9Q, i 790

10A
2

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. VA NO Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - poklopce motora, - akumulator, - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - titnik ispod motora. a Odspojite utikae prednjih svjetala za maglu (ako je vozilo njima opremljeno). a Skinite: - oblogu prednjeg branika, - gornje pri vrenja hladnjaka i privrstite ga na motor. a Ispraznite: - rashladni sustav kroz donju armiranu gumenu cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ; ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - mjenja i motor (ako je potrebno). K4M, i 750, i KLIMA UREAJ F9Q, i 790, i KLIMA URE AJ a Ispraznite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja. Obavezno stavite epove na cijevi, kompresor i dehidracijsku posudu kako bi se izbjeglo prodiranje vlage u sustav. a Odspojite: - cijev klima ureaja na ulazu kompresora, - cijev klima ureaja na izlazu dehidracijske posude( 1), - utika tla nog prekidaa klima ureaja(2).
103611

103608

a Skinite privrsni vijak(3 )cijevi dehidracijska posuda ispariva na kondenzatoru.

10A-19

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 F9Q, i 790

10A

F9Q, i 790

- gornja privr enja zglobne polugice stabilizacijske ipke i odvrnite donja privrenja, - privrsne vijke(6 )veznih elemenata mostauzdu nog nosaa.

4 5

23181

a Skinite privrsni vijak spojnice( 4)na podiznom prstenu. a Odspojite cijevi dovoda zraka(5)izmjenjivaa temperature zrak-zrak. a Otkvaite filtar za dizel gorivo s njegovog nosaa.
107491

a Odspojite senzor ABS-a (ako je vozilo njime opremljeno).

6 8

100102

a Skinite:
99070

- vezne elemente(7)mosta, - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru i odvrnite privrsni vijak na mostu. a Odspojite cijevi goriva, s donje strane desnog veznog elementa(8 ), i stavite epove protiv one ienja.

a Skinite: - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti i pri vrstite ih na oprugu ovjesa, - vijke podno ja amortizera,

10A-20

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 F9Q, i 790

10A
12

K4M, i 750

10

11

23248

a Odspojite utika raunala ubrizgavanja(10).


21079

a Skinite: - senzor inercije(11), - za titni lim akumulatora s raunalom, a Odspojite: - o ienje motora spojnog kuita u motornom prostoru( 12), - ianu pletenicu mase na mjenjau.

a Odspojite: - utika na upijau benzinskih para, - cijev( 9).

10A-21

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 F9Q, i 790

10A

14 15 13

100103

93912

a Skinite: - privr enja(13)uzdune poluosovine i privrstite ju na karoseriju, - katalizator. PA NJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijedea uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite maticu i ekscentri ni upravljakog mehanizma. vijak kui ta

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama( 14)u predjelu: - komandne ruice na mjenjau(15), - ruice brzina. a Skinite zglobnu polugicu upravljanja brzinama.

16

17707

a Skinite: - radni cilindar spojke( 16)skidajui kopu, - podtlanu cijev poja ivaa koenja, - spojnu cijev ulaza zraka, - ekspanzijsku posudu s njenog nosaa,

10A-22

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 F9Q, i 790 - posudu za tekuinu servo upravlja a (ako je vozilo njime opremljeno) od njenog nosa a i privrstite ju na motor.

10A

17

23166

a Skinite pri vrsne vijke(17)poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru.


13084

a Odspojite armirane gumene cijevi na hladnjaku grijanja.

18

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) s sigurnosni pojas(evi, pazei na pravilno postavljanje pojasa, tako da je podizni prsten na strani razvodnog mehanizma privrsna toka. a Lagano oslobodite motor pomou alata (Mot. 1453).

100104

a Stavite podlogu izme u mjenjaa i mosta. a Skinite maticu(18), zatim pomou bron anog nastavka, udarite privrsne usadne vijke kako biste ih izvadili iz njihajnog ovjesa.

10A-23

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 F9Q, i 790

10A

19
17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Sputajte most sve do etiri potpornja alata (Mot. 1390) .
99024

a Postavite alat (Mot. 1159-03) (19), podno je oslonjeno na most, a glava u provrtu na bloku motora. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1159-03). a Otkvaite alat (Mot. 1453) s podiznog prstena.

a Podesite polo aj potpornja kako biste osigurali stabilnost mosta na alatu. a Neka most bude polo en na potpornje. a Skinite pri vrsne vijke mosta te skinite pogonsku grupu podi ui karoseriju. Napomena: Za zahvat u kojem je potrebno razdvajanje sklopa motor - mjenja od mosta, zabiljeite poloaj motora na mostu oznaavajui polo aj alata (Mot. 1159-03) i mjenjaa u odnosu na most.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte: - privrsne vijke mosta, - vijak kui ta upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve.

10A-24

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 F9Q, i 790 a PA NJA U sluaju razdvajanja motora i mjenjaa. Nemojte premazivati: - izlaznu osovinu mjenjaa sa masti, kako bi se izbjeglo ote ivanje radnog cilindra spojke, - utore osovine spojke.

10A

a Vie puta pritisnite ko ionu papuicu kako bi klipovi do li u kontakt s koionim ploicama. a Provjerite razinu ko ione tekuine. K4M, i 750, i KLIMA UREAJ F9Q, i 790, i KLIMA UREAJ a Napunite sustav klima ure aja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

Napomena: Kako bi se izbjeglo proputanje, uvijek zamijenite radni cilindar spojke nakon zamjene mehanizma spojke. a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom e se olakati postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednja privrsna mjesta mosta na karoseriji. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Stavite LOCTITE FRENBLOC na vijke vodilice koionih eljusti. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) , - stra nje privrsne vijke mosta (10,5 daNm) , - maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (6,2 daNm) , - pri vrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru (6,2 daNm) , - vijke podno ja amortizera (18 daNm) , - matice kuglastog zgloba upravljaa (3,7 daNm) , - vijke vodilice ko ione eljusti (4 daNm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa (2,1 daNm) , - maticu ekscentri n o g vijka upravlja kog mehanizma (2,5 daNm) , k u ita a Nadolijte motorno ulje i ulje mjenja a ako je potrebno. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja(vidi 8 , Elektrina oprema). a Izvr ite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava(vidi 19A, Hla enje, Rashladni sustav: Zamjena teku ine - Nadolijevanje, stranica 19A-15). a U sluaju otvaranja sustava servo upravljaa: - s motorom u radu, napunite i odzraite sustav servo upravlja a (ako je motor njime opremljen) okretanjem upravlja a od jednog do drugog graninog poloaja.

- pri vrsne vijke nosaa zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa (6,2 daNm) , - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm). a Dodajte koionu teku inu u spremnik. a Odzraite hidrauliki sustav komande spojke(vidi Glavni cilindar spojke: Skidanje - Postavljanje).

10A-25

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Tav. 476 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal stanica za punjenje klima ure aja alat za blokiranje upravljaa sigurnosni pojas(evi za donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa maticu ekscentrinog vijka spojnog zgloba upravljakog mehanizma privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta vijke veznog elementa mosta vijke kotaa Zatezni momentm vijke vodilice koionih eljusti gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa

10A
4 daNm 2,1 daNm

6,2 daNm

2,5 daNm

Mot. 1159-03

11 daNm

Mot. 1390 Tav. 1233-01

6,2 daNm

2,1 daNm 10,5 daNm

Zatezni momentm prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta maticu njihajnog ovjesa na strani mjenja a privrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru vijke podnoja amortizera matice kuglastog zgloba upravljaa 6,2 daNm 10,5 daNm 6,2 daNm 6,2 daNm

18 daNm 3,7 daNm

10A-26

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A
2

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. VA NO Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - poklopce motora, - akumulator, - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - za titu ispod motora. a Odspojite utikae prednjih svjetala za maglu (ako je vozilo njima opremljeno). a Skinite: - oblogu prednjeg branika, - gornje pri vrenja hladnjaka i privrstite ga na motor. a Ispraznite: - rashladni sustav kroz donju armiranu gumenu cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - mjenja i motor (ako je potrebno). KLIMA UREAJ a Ispraznite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja. Obavezno stavite epove na cijevi, kompresor i dehidracijsku posudu kako bi se izbjeglo prodiranje vlage u sustav. a Odspojite: - cijev klima ureaja na ulazu kompresora, - cijev klima ureaja na izlazu dehidracijske posude( 1), - utika tla nog prekidaa klima ureaja(2).
103611

103608

a Skinite privrsni vijak(3 )cijevi dehidracijske posude ispariva a na kondenzatoru.

10A-27

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A

5 6

99070

12988

a Skinite: - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti i pri vrstite ih na oprugu ovjesa, - vijke podno ja amortizera, - gornja privr enja zglobne polugice stabilizacijske ipke i odvrnite donja privrenja, - privrsne vijke(4 )veznih elemenata mostauzdu nog nosaa.

a Skinite vezne elemente mosta(5 ). a Odspojite cijevi goriva, s donje strane desnog veznog elementa(6 ), i stavite epove protiv one ienja.

21384-1

a Skinite pri vrsni vijak(7)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru i odvrnite vijak( 8).

107491

a Odspojite senzor ABS-a (ako je vozilo njime opremljeno).

10A-28

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A
12

11 10

21079

23248

a Odspojite: - utika na upijau benzinskih para, - cijev( 9), a Skinite rezonator zraka.

a Odspojite utika raunala ubrizgavanja(10). a Skinite: - senzor inercije(11), - za titni lim akumulatora s raunalom. a Odspojite: - o ienje motora od spojnog kui ta u motornom prostoru(12), - ianu pletenicu mase na mjenjau.

10A-29

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A

K4M, i 753

K4M, i 752

14 13

15 16

103213

93912

a Odspojite: - kuglasti zglob(13)sajle viefunkcijskog prekidaa, - sajlu(14)vi efunkcijskog prekidaa.

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama( 15)u visini: - komandne ruice na mjenjau(16), - ruice brzina. a Skinite zglobnu polugicu upravljanja brzinama.

10A-30

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753 a Skinite katalizator. a Privrstite ispunu cijev na karoseriju. a PA NJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijedea uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite maticu i ekscentrini vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma nakon to ste maknuli titnik. a Odspojite: - sajlu spojke na mjenjau, - podtlanu cijev poja ivaa koenja, - spojnu cijev ulaza zraka. a Skinite: - ekspanzijsku posudu s njenog nosaa, - posudu za tekuinu servo upravlja a (ako je vozilo njime opremljeno) s njenog nosaa.

10A

13084

a Odspojite armirane gumene cijevi na hladnjaku grijanja.

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) s sigurnosni pojas(evi , pazei na pravilno postavljanje pojasa, tako da je podizni prsten na strani razvodnog mehanizma privrsna to ka. a Lagano oslobodite motor pomo u alata (Mot. 1453).

10A-31

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A

17

19

15959

20847

a Skinite privrsne vijke(17)poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru.

a Postavite alat (Mot. 1159-03) (19), podnoje oslonjeno na most, a glava u provrtu na bloku motora. a Postavite podlogu izme u viefunkcijskog nosaa i mosta. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1159-03). a Otkva ite alat (Mot. 1453) s podiznog prstena.

18

100104

a Stavite podlogu izmeu mjenjaa i mosta. a Skinite maticu(18), zatim pomou bron anog nastavka, udarite privrsne usadne vijke kako biste ih izvadili iz njihajnog ovjesa.

10A-32

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A

- maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (6,2 daNm) , - pri vrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru (6,2 daNm) , - vijke podno ja amortizera (18 daNm) , - matice kuglastog zgloba upravljaa (3,7 daNm) , - vijke vodilice koionih eljusti (4 daNm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (2,1 daNm) ,
17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Sputajte most sve do etiri potpronja alata (Mot. 1390). a Podesite potpornje kako bi se osigurala stabilnost mosta na alatu. a Neka most bude poloen na potpornje. a Skinite privrsne vijke mosta te skinite pogonsku grupu podiui karoseriju. Napomena: Za zahvat u kojem je potrebno razdvajanje sklopa motor - mjenja od mosta, zabiljeite poloaj motora na mostu oznaavaju i poloaj alata (Mot. 1159-03) i mjenjaa u odnosu na most.

- donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (6,2 daNm) , - maticu ekscentri nog vijka spojnog zgloba upravljakog mehanizma (2,5 daNm) , - pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (11 daNm) , - pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm).

KLIMA UREAJ a Napunite sustav klima ure aja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite: - privrsne vijke mosta, - vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve. a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom e se olakati postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednja privrsna mjesta mosta na karoseriji. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Stavite LOCTITE FRENBLOC na vijke vodilice koionih eljusti. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) , - stra nje privrsne vijke mosta (10,5 daNm) , PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja(vidi 8 , Elektrina oprema). a Izvr ite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava(vidi 19A, Hla enje, Rashladni sustav: Zamjena teku ine - Nadolijevanje, stranica 19A-15). a U sluaju otvaranja sustava servo upravljaa: - s motorom u radu, napunite i odzraite sustav servo upravlja a (ako je motor njime opremljen) okretanjem upravlja a od jednog do drugog graninog poloaja. a Nadolijte motorno ulje i ulje mjenja a ako je potrebno.

10A-33

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730 D7F , i 726 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Tav. 476 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Alat nosa motora za zahvat na glavi motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal stanica za punjenje klima ure aja alat za blokiranje upravljaa za Zatezni momentm gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa maticu ekscentrinog vijka spojnog zgloba upravljakog mehanizma privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (D4F) privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (D7F) vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu privrsne vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta vijke veznog elementa mosta 62 Nm 105 Nm 62 Nm 62 Nm vijke kotaa

10A
21 Nm

62 Nm

25 Nm

105 Nm

Mot. 1379 Mot. 1390 Tav. 1233-01

62 Nm

62 Nm

62 Nm

21 Nm 105 Nm

Zatezni momentm prednje privrsne vijke mosta vijke mosta maticu njihajnog ovjesa na strani mjenja a privrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru vijke podnoja amortizera matice kuglastog zgloba upravljaa vijke vodilice koionih eljusti

180 Nm 37 Nm 40 Nm

10A-34

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730 D7F , i 726

10A
2

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. VA NO Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - poklopce motora, - akumulator, - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - za titu ispod motora. a Odspojite utikae prednjih svjetala za maglu (ako je vozilo njima opremljeno). a Skinite: - oblogu prednjeg branika, - gornje pri vrenja hladnjaka i privrstite ga na motor. a Ispraznite: - rashladni sustav kroz donju armiranu gumenu cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - mjenja i motor (ako je potrebno). D4F, i 712 ili 730, i KLIMA UREAJ D7F, i 726, i KLIMA UREAJ a Ispraznite sustav rashladnog plina pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.
103611

a Odspojite: - cijev klima ureaja na ulazu kompresora, - cijev klima ureaja na izlazu dehidracijske posude( 1), - utika tla nog prekidaa klima ureaja(2).

Napomena: Obavezno stavite epove na cijevi, kompresor i dehidracijsku posudu kako bi se izbjeglo prodiranje vlage u sustav.

103608

a Skinite privrsni vijak(3 )cijevi dehidracijske posude ispariva a na kondenzatoru.

10A-35

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730 D7F , i 726

10A
7

6 5

99070

23248

a Skinite: - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti i pri vrstite ih na oprugu ovjesa, - vijke podno ja amortizera, - gornja privr enja zglobne polugice stabilizacijske ipke i odvrnite donja privrenja, - privrsne vijke(4 )veznih elementa mosta-uzdunog nosa a.

a Odspojite utika raunala ubrizgavanja(5). a Skinite: - senzor inercije(6), - za titni lim akumulatora s raunalom, a Odspojite: - o ienje motora od spojnog kui ta u motornom prostoru(7 ), - ianu pletenicu mase na mjenjau.

107491

a Odspojite senzor ABS-a (ako je vozilo njime opremljeno).

10A-36

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730 D7F , i 726

10A

11 9

12

12993

93912

a Skinite vezne elemente mosta(8). a Odspojite cijevi goriva, s donje strane desnog veznog elementa( 9 ), i stavite epove protiv oneienja.

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama( 11)u visini: - komandne ruice(12 )na mjenjau, - ruice brzina. a Skinite zglobnu polugicu upravljanja brzinama.

PANJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu.
21079

10

a Odspojite: - utika na upijau benzinskih para, - cijev( 10). a Skinite: - katalizator. - dvije toplinske zatite katalizatora.

a Skinite maticu i ekscentrini vijak spojnog zbloba upravljakog mehanizma nakon to ste maknuli titnik. a Skinite privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru. a Odvrnite pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu.

10A-37

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730 D7F , i 726

10A

D4F, i 712 ili 730, i SER VO UPRAVLJA D7F, i 726, i SERVO UPRAVLJA a Stavite klijeta za armirane gumene cijevi na cijev niskog tlaka na ulazu pumpe servo upravljaa. a Otvorite prikljuak cijevi visokog tlaka na izlazu pumpe servo upravljaa, pazite na istjecanje tekuine. a Skinite privrsni vijak cijevi visokog tlaka na bloku motora.

a Odspojite: - sajlu spojke na mjenjau, - podtlanu cijev poja ivaa koenja, - spojnu cijev ulaza zraka. a Skinite: - ekspanzijsku posudu s njenog nosaa, - posudu za tekuinu servo upravlja a (ako je vozilo njime opremljeno) s njenog nosaa.
105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) , paze i na pravilno postavljanje pojasa, tako da je podizni prsten na strani razvodnog mehanizma pri vrsna toka. a Lagano oslobodite motor pomo u alata (Mot. 1453).

13

1 3

21386

a Skinite pri vrsne vijke poklopca njihajnog ovjesa na motoru( 13).


13084

a Odspojite armirane gumene cijevi na hladnjaku grijanja.

10A-38

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730 D7F , i 726

10A

14

17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Sputajte most sve do etiri potpornja alata (Mot. 1390) .
100104

a Stavite podlogu izmeu mjenjaa i mosta. a Skinite maticu(14), zatim pomou bron anog nastavka, udarite privrsne usadne vijke kako biste ih izvadili iz njihajnog ovjesa. a Skinite cijev visokog tlaka s pumpe servo upravljaa (ako je vozilo njime opremljeno).

a Podesite potpornje kako bi se osigurala stabilnost mosta na alatu. a Neka most bude polo en na potpornje. a Skinite pri vrsne vijke mosta te skinite pogonsku grupu podi ui karoseriju. Napomena: Za zahvat u kojem je potrebno razdvajanje sklopa motor - mjenja od mosta, zabiljeite poloaj motora na mostu oznaavajui polo aj alata (Mot. 1379) i mjenja a u odnosu na most.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite: - privrsne vijke mosta, - vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve.

15

a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom e se olak ati postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednja privrsna mjesta mosta na karoseriji. a Stavite LOCTITE FRENBLOC na vijke vodilice ko ionih eljusti.
21380

a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (62 Nm) , - stra nje privrsne vijke mosta (105 Nm) , - maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (62 Nm) ,

a Postavite alat (Mot. 1379)( 15) a Postavite podlogu izmeu viefunkcijskog nosaa i mosta. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1379). a Otkvaite alat (Mot. 1453) s podiznog prstena.

10A-39

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730 D7F , i 726 - pri vrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru (62 Nm) , - vijke podno ja amortizera (180 Nm) , - matice kuglastog zgloba upravljaa (37 Nm) , - vijke vodilice ko ionih eljusti (40 Nm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa (21 Nm) , - donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa (62 Nm) , - maticu ekscentri nog vijka spojnog zgloba upravlja kog mehanizma (25 Nm) , - pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (D4F) (105 Nm) , - pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (D7F) (62 Nm) , - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu (62 Nm) , - pri vrsne vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (62 Nm) , - vijke veznog elementa mosta (21 Nm) , - vijke kota a (105 Nm). D4F, i 712 ili 730, i KLIMA UREAJ D7F, i 726, i KLIMA UREAJ a Napunite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

10A

a Nadolijte motorno ulje i ulje mjenjaa ako je potrebno.

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema). a Izvrite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava(vidi 19A, Hla enje, Rashladni sustav: Zamjena tekuine - Nadolijevanje, stranica 19A-15). a U sluaju otvaranja sustava servo upravlja a: - s motorom u radu, napunite i odzraite sustav servo upravlja a (ako je motor njime opremljen) okretanjem upravlja a od jednog do drugog graninog poloaja.

10A-40

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Tav. 476 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal stanica za punjenje klima ure aja alat za blokiranje upravljaa sigurnosni pojas(evi za donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa maticu ekscentrinog vijka spojnog zgloba upravljakog mehanizma zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta vijke veznog elementa mosta vijke kotaa Zatezni momentm vijke vodilice koionih eljusti gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa

10A
4 daNm 2,1 daNm

6,2 daNm

2,5 daNm

Mot. 1159-03

11 daNm

Mot. 1390 Tav. 1233-01

6,2 daNm

2,1 daNm 10,5 daNm

Zatezni momentm prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta maticu njihajnog ovjesa na strani mjenja a privrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru vijke podnoja amortizera matice kuglastog zgloba upravljaa 6,2 daNm 10,5 daNm 6,2 daNm 6,2 daNm

18 daNm 3,7 daNm

10A-41

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

10A
2

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. VA NO Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - poklopce motora, - akumulator, - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - titnik ispod motora. a Odspojite utikae prednjih svjetala za maglu (ako je vozilo njima opremljeno). a Skinite: - oblogu prednjeg branika, - gornje pri vrenja hladnjaka i privrstite ga na motor. a Ispraznite: - rashladni sustav kroz donju armiranu gumenu cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ; ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - mjenja i motor (ako je potrebno). K9K, i 704 ili 710, i KLIMA UREAJ a Ispraznite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja. Obavezno stavite epove na cijevi, kompresor i dehidracijsku posudu kako bi se izbjeglo prodiranje vlage u sustav. a Odspojite: - cijev klima ureaja na ulazu kompresora, - cijev klima ureaja na izlazu dehidracijske posude( 1), - utika tla nog prekidaa klima ureaja(2).
103611

103608

a Skinite privrsni vijak(3 )cijevi dehidracijska posuda ispariva na kondenzatoru.

10A-42

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

10A

K9K, i 702, i KLIMA URE AJ a Ispraznite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

K9K, i 702 a Odspojite cijevi za dovod zraka turbo punjenja i izmjenjivaa temperature zrak-zrak. a Otkva ite filtar za dizel gorivo od njegovog nosaa.

105752

a Skinite privrsni vijak cijevi klima ureaja na ulazu kompresora(4). a Odspojite cijev na kompresoru. a Skinite privrsni vijak cijevi klima ure aja na izlazu kondenzatora. a Odspojite cijev na kondenzatoru.
99070

a Skinite: - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti i pri vrstite ih na oprugu ovjesa, - vijke podno ja amortizera, - gornja privr enja zglobne polugice stabilizacijske poluge i otpustite donja privrenja, - privrsne vijke(5 )veznih elementa most-uzduni nosa .

105795

a Odspojite utika senzora tlaka cijevi klima ureaja.

10A-43

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

10A

107491

21384-1

a Odspojite senzor ABS-a (ako je vozilo njime opremljeno).

a Skinite pri vrsni vijak(8)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru i odvrnite vijak( 9).

12 10 11

6 7

12988

23248

a Skinite vezne elemente mosta(6). a Odspojite cijevi goriva, s donje strane desnog veznog elementa( 7 ), i stavite epove protiv oneienja.

a Odspojite utika raunala ubrizgavanja(10). a Skinite: - senzor inercije(11), - za titni lim akumulatora s raunalom, a Odspojite: - o ienje motora spojnog kuita u motornom prostoru( 12), - ianu pletenicu mase na mjenjau.

10A-44

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

10A

a Pri vrstite ispunu cijev na karoseriju tako da ne ometa skidanje motora. a PANJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva:

13 14

- prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe izvriti zahvatu.
93912

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama(13)u predjelu: - komandne ruice na mjenjau(14), - ruice brzina. a Skinite zglobnu polugicu upravljanja brzinama.

a Skinite maticu i ekscentrini vijak kuite upravljakog mehanizma nakon to ste maknuli titnik. a Odspojite: - sajlu spojke na mjenjau, - podtlanu cijev poja ivaa koenja, - spojnicu ulaza zraka. a Skinite: - ekspanzijsku posudu s njenog nosaa, - posudu za tekuinu servo upravlja a (ako je vozilo njime opremljeno) s njenog nosaa.

15

20799

a Skinite privr enja ispune cijevi na(15).

10A-45

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

10A

16

2 3 1

13084

23166

a Odspojite armirane gumene cijevi na hladnjaku grijanja.

a Skinite pri vrsne vijke(16)poklopca njihajnog ovjesa na motoru.

17

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) s sigurnosni pojas(evi, pazei na pravilno postavljanje pojasa, tako da je podizni prsten na strani razvodnog mehanizma privrsna toka. a Lagano oslobodite motor pomou alata (Mot. 1453). a Stavite podlogu izme u mjenjaa i mosta. a Skinite maticu(17), zatim pomou bron anog nastavka, udarite privrsne usadne vijke kako biste ih izvadili iz njihajnog ovjesa.
100104

10A-46

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

10A

18

17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Spustite most na visinu etiri potpornja alata (Mot. 1390) .
20847

a Postavite alat (Mot. 1159-03) (18), podno je oslonjeno na most, a glava u provrtu na bloku motora. a Postavite podlogu izmeu viefunkcijskog nosaa i mosta. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1159-03). a Otkvaite alat (Mot. 1453) od podiznog prstena.

a Podesite polo aj potpornja kako biste osigurali stabilnost mosta na alatu. a Neka most bude polo en na potpornje. a Skinite pri vrsne vijke mosta te skinite pogonsku grupu podi ui karoseriju. Napomena: Za zahvat u kojem je potrebno razdvajanje sklopa motor - mjenja od mosta, zabiljeite poloaj motora na mostu oznaavajui polo aj alata (Mot. 1159-03) i mjenjaa u odnosu na most.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte: - privrsne vijke mosta, - vijak kui ta upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve. a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom bit e olak ano postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednje privrsna mjesta mosta na karoseriji. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Stavite LOCTITE FRENBLOC na privrsne vijke vodilice ko ionih eljusti. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) , - stranje pri vrsne vijke mosta (10,5 daNm) ,

10A-47

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 - maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (6,2 daNm) , - pri vrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru (6,2 daNm) , - vijke podno ja amortizera (18 daNm) , - matice kuglastog zgloba upravljaa (3,7 daNm) , - vijke vodilice ko ionih eljusti (4 daNm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa (2,1 daNm) , - donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa (6,2 daNm) , - maticu ekscentri nog vijka spojnog zgloba upravlja kog mehanizma (2,5 daNm) , - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (11 daNm) , - pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm).

10A

KLIMA UREAJ a Napunite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

a Nadolijte motorno ulje i ulje mjenjaa ako je potrebno.

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema). a Izvrite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava(vidi 19A, Hla enje, Rashladni sustav: Zamjena tekuine - Nadolijevanje, stranica 19A-15). a U sluaju otvaranja sustava servo upravlja a: - s motorom u radu, napunite i odzraite sustav servo upravlja a (ako je motor njime opremljen) okretanjem upravlja a od jednog do drugog graninog poloaja.

10A-48

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Tav. 476 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Alat nosa motora za zahvat na glavi motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa za Zatezni momentm donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa maticu ekscentrinog vijka k uita upravljakog mehanizma privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru privrsne vijke nosaa zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta vijke veznog elementa mosta vijke kotaa

10A
6,2 daNm

2,5 daNm

10,5 daNm

6,2 daNm

Mot. 1379 Mot. 1390 Tav. 1233-01

2,1 daNm 10,5 daNm

SKIDANJE
a VANO

Zatezni momentm prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta maticu njihajnog ovjesa na strani mjenja a privrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru vijke podnoja amortizera matice kuglastog zgloba upravljaa vijke vodilice koionih eljusti gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa 6,2 daNm 10,5 daNm 6,2 daNm 6,2 daNm

Pr ije svakog zahvata, proitajte sigurnosna uputstva(vidi Sigurnosna uputstva). a Izvezite vozilo na otvoreno. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite akumulator.

18 daNm 3,7 daNm 4 daNm 2,1 daNm

10A-49

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

10A

a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu.

VANO Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Skinite: - poklopce motora, - akumulator, - prednje kotae,
100025

a Odspojite cijev plina(1)ekspanzijski ventil - rampa. a Skinite cijev za dovod GPL(2 )na ekspanzijskom ventilu. a Pustite da plin istee. VA NO Tijekom ovog zahvata, ne smije se puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru.

- prednje za titne obloge blatobranskog koa, - titnik ispod motora. a Odspojite utika e prednjih svjetala za maglu (ako je vozilo njima opremljeno). a Skinite: - oblogu prednjeg branika, - gornja privr enja hladnjaka i privrstite ga na motor. a Ispraznite: - rashladni sustav kroz donju armiranu gumenu cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ; ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - mjenja i motor (ako je potrebno).

10A-50

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

10A
9

99070

23248

a Skinite: - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti i pri vrstite ih na oprugu ovjesa, - vijke podno ja amortizera, - gornja privr enja zglobne polugice stabilizacijske ipke i odvrnite donja privrenja, - privrsne vijke(6 )veznih elementa mosta-uzdunog nosa a.

a Odspojite utika raunala ubrizgavanja(7). a Skinite senzor inercije( 8), a Odspojite: - o ienje motora od spojnog kui ta u motornom prostoru(9 ), - ianu pletenicu mase na mjenjau.

10 11

100025

a Odspojite: - dvije armirane gumene cijevi za dovod vode(10)na ekspanzijskom ventilu, - cijev(11 )na ekspanzijskom ventilu, - utika elektroventila na ekspanzijskom ventilu,
107491

- utika senzora tlaka na ekspanzijskom ventilu. a Skinite za titni lim akumulatora s raunalom ubrizgavanja i ekspanzijskim ventilom.

a Odspojite senzor ABS-a (ako je vozilo njime opremljeno).

10A-51

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

10A

12 14 15

12993-1

93912

a Skinite vezne elemente mosta(12). a Odspojite cijevi goriva, s donje strane desnog veznog elementa i stavite epove protiv oneienja.

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama( 14)u predjelu: - komandne ruice(15 )na mjenjau, - ruice brzina. a Skinite zglobnu polugicu.

PANJA

13

Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite maticu i ekscentrini vijak kuita upravljakog mehanizma nakon to ste maknuli titnik. a Skinite privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru. a Odvrnite pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu.

21079

a Odspojite: - utika na upijau benzinskih para, - cijev( 13). a Skinite: - katalizator, - dvije toplinske zatite katalizatora.

10A-52

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

10A

KLIMA UREAJ a Stavite klijeta za armirane gumene cijevi na cijev niskog tlaka na ulazu pumpe servo upravljaa. a Otvorite spojnicu cijevi visokog tlaka na izlazu pumpe servo upravljaa, pazite na istjecanje tekuine. a Skinite privrsni vijak cijevi visokog tlaka na bloku motora.

a Odspojite: - sajlu spojke, - podtlanu cijev poja ivaa koenja, - spojnu cijev ulaza zraka. a Skinite: - ekspanzijsku posudu s njenog nosaa, - posudu za tekuinu servo upravlja a (ako je vozilo njime opremljeno) s njenog nosaa.
105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) , paze i na pravilno postavljanje pojasa, tako da je podizni prsten na strani razvodnog mehanizma pri vrsna toka. a Lagano oslobodite motor pomo u alata (Mot. 1453).

16

2 3

21386

13084

a Skinite pri vrsne vijke poklopca njihajnog ovjesa na motoru( 16).

a Odspojite armirane gumene cijevi na hladnjaku grijanja.

10A-53

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

10A

17

100104

21380

a Stavite podlogu izmeu mjenjaa i mosta. a Skinite maticu(17), zatim pomou bron anog nastavka, udarite privrsne usadne vijke kako biste ih izvadili iz njihajnog ovjesa. a Skinite cijev visokog tlaka s pumpe servo upravljaa (ako je vozilo njime opremljeno).

a Postaviti alat (Mot. 1379). a Postavite podlogu izme u viefunkcijskog nosaa i mosta. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1379). PANJA Provjerite prije sputanja motora da niti jedno pri vrenje cijevi za dovod GPL na ekspanzijski ventil ne ometa spu tanje motora. a Otkva ite alat (Mot. 1453) s podiznog prstena.

10A-54

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

10A

POSTAVLJANJE
a VANO Nakon svakog zahvata na sustavu plina: - zamijenite obujmice i skinute armirane gumene cijevi za dovod plina, - provjerite da nema propu tanja(vidi Sigurnosna uputstva). a Sustavno zamjenjujte: - privrsne vijke mosta,
17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Sputajte most sve do etiri potpornja alata (Mot. 1390). a Podesite poloaj potpornja kako biste osigurali stabilnost mosta na alatu. a Neka most bude poloen na potpornje. a Skinite privrsne vijke mosta te skinite pogonsku grupu podiui karoseriju. Napomena: Za zahvat u kojem je potrebno razdvajanje sklopa motor - mjenja od mosta, zabiljeite poloaj motora na mostu oznaavaju i poloaj alata (Mot. 1379) i mjenja a u odnosu na most.

- vijak kui ta upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve. a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom bit e olak ano postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednje privrsna mjesta mosta na karoseriji. a Stavite LOCTITE FRENBLOC na vijke vodilice ko ionih eljusti. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) , - stranje pri vrsne vijke mosta (10,5 daNm) , - maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (6,2 daNm) , - pri vrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru (6,2 daNm) , - vijke podno ja amortizera (18 daNm) , - matice kuglastog zgloba upravljaa (3,7 daNm) , - vijke vodilice koionih eljusti (4 daNm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (2,1 daNm) , - donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (6,2 daNm) , - maticu ekscentri n o g vijka upravljakog mehanizma (2,5 daNm) , k u ita

- pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (10,5 daNm) , - privrsne vijke nosa a zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm).

10A-55

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766 a Nadolijte motorno ulje i ulje mjenjaa ako je potrebno. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema). a Izvrite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava(vidi 19A, Hla enje, Rashladni sustav: Zamjena tekuine - Nadolijevanje, stranica 19A-15). a U sluaju otvaranja sustava servo upravlja a: - s motorom u radu, napunite i odzraite sustav servo upravlja a (ako je motor njime opremljen) okretanjem upravlja a od jednog do drugog graninog poloaja.

10A

10A-56

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701 Neophodan specijalni alat Tav. 476 Mot. 1453 Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Zatezni momentm maticu ekscentrinog vijka spojnog zgloba upravljakog mehanizma privrsne vijke nosaa zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta vijke kotaa Mot. 1390 Tav. 1233-01

10A
2,5 daNm

6,2 daNm

Mot. 1159-03

10,5 daNm

SKIDANJE
Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa stanica za punjenje klima ure aja a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. VANO Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa (vidi 02A, Mogu nosti dizanja, Dizalica s privrsnim mjestom na donjem dijelu karoserije). 6,2 daNm 10,5 daNm 6,2 daNm 6,2 daNm a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - akumulator, - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - za titu ispod motora. a Odspojite utika e prednjih svjetala za maglu (ako je vozilo njima opremljeno). 18 daNm 3,7 daNm 4 daNm 2,1 daNm a Skinite: - oblogu prednjeg branika, matice kuglastog zgloba upravljaa privrsne vijke vodilice ko ionih eljusti gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa donje pri vrsne vijke veznih elemenata mostuzdu ni nosa - gornja pri vrenja hladnjaka. a Pri vrstite hladnjak na motor.

Zatezni momentm prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta maticu njihajnog ovjesa na strani mjenja a privrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru vijke podnoja amortizera

6,2 daNm

10A-57

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A

KLIMA UREAJ

3 2

1
103608

a Skinite pri vrsni vijak(3)cijevi dehidracijske posude - ispariva a na kondenzatoru.

103611

a Odspojite: - cijev klima ureaja na ulazu kompresora, - cijev klima ure aja na izlazu dehidracijske posude( 1), - utika tla nog prekidaa klima ureaja(2). PA NJA Obavezno stavite epove na cijevi, kompresor i dehidracijsku posudu kako bi se izbjeglo prodiranje vlage u sustav.

99070

a Skinite: - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti. a Pri vrstite koione eljusti na oprugu ovjesa, a Skinite: - vijke podno ja amortizera, - privrsne vijke( 4 )veznih elementa mosta uzdu nog nosaa.

10A-58

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A

K7J, i 701

107491

a Odspojite senzor ABS-a (ako je vozilo njime opremljeno).

107354

a Odspojite utika ra unala automatskog mjenjaa(5 ).

a Skinite: - senzor inercije, - za titni lim akumulatora s jednim ili vie raunala (ovisno o verziji). a Odspojite: - o ienje motora od spojnog kui ta u motornom prostoru, - ianu pletenicu mase na mjenjau.

23248

a Odspojite utika raunala ubrizgavanja.

10A-59

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A

6 11

10

12993-1

107519

a Skinite vezne elemente mosta(6). a Odspoijite cijevi goriva, ispod desnog veznog elementa(7). a Postavite epove na otvore.

a Skinite: - obujmicu(9)ispu ne cijevi, - privrsni vijak( 10)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta. a Odvrnite vijak(11).

107360

a Odspojite: - utika na upijau benzinskih para, - cijev( 8).

10A-60

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A

K7J, i 700

K7J, i 701

15

13

12
93912 107490

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama(12)u visini: - komandne ruice( 13)na mjenjau, - ruice brzina. a Skinite zglobnu polugicu(12). a Odspojite sajlu spojke na mjenjau.

a Skinite kuglasti zglob sajle automatskog mjenjaa. a Otkva ite sajlu od njenog nosa a prite u i kop u(15).

10A-61

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701 a PA NJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijedea uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja u pravilno centriranje okretnog prekidaa namee skidanje upravljaa za primjenu metode za centriranje opisane u knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju samo kvalicirana osoba koja je prola obuku moe pristupiti tom zahvatu. a Skinite maticu i ekscentrini vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma nakon to ste maknuli titnik. a Odspojite: - podtlanu cijev pojaivaa koenja na razdjelniku usisa, - spojnu cijev ulaza zraka, - sajlu papu ice gasa. a Skinite: - privr enja ekspanzijske posude, - posudu za tekuinu servo upravlja a s njenog nosa a (ako je vozilo njime opremljeno).

10A

13084

a Odspojite armirane gumene cijevi na hladnjaku grijanja.

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) sa sigurnosnim pojasevima. a Neka podizni prsten na strani razvodnog mehanizma bude privrsna to ka. a Lagano oslobodite motor pomo u alata (Mot. 1453).

10A-62

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A

16

17

107520

100104

a Skinite privrsne vijke(16)poklopca njihajnog ovjesa na motoru.

a Skinuti maticu( 17). a Udarite pri vrsne usadne vijke bronanim nastavkom kako biste ih izvadili iz njihajnog ovjesa.

107485

a Stavite podlogu izmeu mjenjaa i mosta.

107489

a Postaviti alat (Mot. 1159-03). a Postavite drvenu podlogu izme u viefunkcijskog nosa a i mosta. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1159-03). a Otkva ite alat (Mot. 1453) s podiznog prstena.

10A-63

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A

- stranje pri vrsne vijke mosta (10,5 daNm) , - maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (6,2 daNm) , - pri vrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru (6,2 daNm) , - vijke podno ja amortizera (18 daNm) , - matice kuglastog zgloba upravljaa (3,7 daNm) , - pri vrsne vijke vodilice ko ionih eljusti (4 daNm) ,
17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Sputajte most sve do etiri potpornja alata (Mot. 1390). a Podesite potpornje kako bi se osigurala stabilnost mosta na alatu. a Neka most bude poloen na potpornje. a Skinite: - privrsne vijke mosta, - pogonsku grupu podiu i karoseriju. Napomena: Za zahvat u kojem je potrebno razdvajanje sklopa motor - mjenja od mosta, zabiljeite poloaj motora na mostu oznaavaju i poloaj alata (Mot. 1159-03) i mjenjaa u odnosu na most.

- gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (2,1 daNm) , - donje pri vrsne vijke veznih elemenata mostuzduni nosa (6,2 daNm) , - maticu ekscentri nog vijka spojnog zgloba upravljakog mehanizma (2,5 daNm) , - privrsne vijke nosa a zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm).

KLIMA UREAJ a Napunite sustav klima ure aja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte: - privrsne vijke mosta, - vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve. a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom e se olakati postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednja privrsna mjesta mosta ispod karoserije. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Stavite LOCTITE FRENBLOC na privrsne vijke vodilice koionih eljusti. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) ,

a Nadolijte motorno ulje i ulje mjenja a (ako je potrebno).

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, akumulator, Akumulator: Skidanje - postavljanje). a Izvr ite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava. U sluaju otvaranja sustava servo upravljaa, s motorom u radu, napunite i odzraite sustav servo upravljaa (ako je vozilo njime opremljeno) okretanjem upravljaa od jednog do drugog graninog poloaja.

10A-64

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Tav. 476 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa sigurnosni pojas(evi stanica za punjenje klima ure aja za donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa maticu ekscentrinog vijka spojnog zgloba upravljakog mehanizma privrsne vijke nosaa zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta vijke veznog elementa mosta vijke kotaa Zatezni momentm vodilice koione eljusti na gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa

10A
4 daNm 2,1 daNm

6,2 daNm

2,5 daNm

Mot. 1159-03

6,2 daNm

Mot. 1390 Tav. 1233-01

2,1 daNm 10,5 daNm

Zatezni momentm prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta maticu njihajnog ovjesa na strani mjenja a privrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru vijke podnoja amortizera matice kuglastog zgloba upravljaa 6,2 daNm 10,5 daNm 6,2 daNm 6,2 daNm

18 daNm 3,7 daNm

10A-65

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. VA NO Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - akumulator, - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - za titu ispod motora. a Odspojite utikae prednjih svjetala za maglu (ako je vozilo njima opremljeno). a Skinite: - oblogu prednjeg branika, - gornje pri vrenja hladnjaka i privrstite ga na motor. a Ispraznite: - rashladni sustav kroz donju armiranu gumenu cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ; ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - mjenja i motor (ako je potrebno).
103611

KLIMA UREAJ

a Odspojite: - cijev klima ureaja na ulazu kompresora, - cijev klima ureaja na izlazu dehidracijske posude( 1), - utika tla nog prekidaa klima ureaja(2). Obavezno stavite epove na cijevi, kompresor i dehidracijsku posudu kako bi se izbjeglo prodiranje vlage u sustav.

103608

a Skinite privrsni vijak(3 )cijevi dehidracijske posude ispariva a na kondenzatoru.

10A-66

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A

99070

a Skinite: - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti i pri vrstite ih na oprugu ovjesa, - vijke podno ja amortizera, - privrsne vijke(4 )veznih elemenata mostauzdu nog nosaa, - ianu pletenicu mase na mjenjau.

107491

a Odspojite senzor ABS-a (ako je vozilo njime opremljeno).

10A-67

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A

7 6

13083

a Skinite spojnu cijev za dovod zraka(9)kuita filtra zraka. a Odspojite utikae(5),(6),(7)i(8). a Odspojite cijevi goriva na filtru za dizel gorivo.

10

12988

a Razdvojite ispu nu cijev u visini prirubnice katalizatora. a Pri vrstite ispunu cijev na karoseriju. a Skinite toplinsku za titu ispuha(10).

10A-68

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A

11

12

93912

13084

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama(11)u visini: - komandne ruice( 12)na mjenjau, - ruice brzina. a Skinite zglobnu polugicu(11).

a Odspojite: - armirane gumene cijevi na ekspanzijskoj posudi, - cijev poja ivaa koenja na vakuumskoj pumpi, - armirane gumene cijevi na hladnjaku grijanja.

13088

a Skinite zatitni lim akumulatora s raunalom ubrizgavanja.

13034

a Odspojite o ienje motora od spojnog kuita u motornom prostoru. a Skinite spremnik za ulje na servo upravlja u s njegovog nosa a i privrstite ga na motor. a Odspojite sajlu spojke na mjenja u.

10A-69

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A

14 15

13

97390

12993-1

a PA NJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijedea uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. Skinite maticu i ekscentrini vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma nakon to ste odgurnuli manetu.

a Skinite: - Skinite vezne elemente mosta(13), - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru(14) a Odvrnite pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu( 15). a Odspojite cijevi goriva, ispod desnog veznog elementa.

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) s sigurnosni pojas(evi , pazei na pravilno postavljanje pojasa, tako da je podizni prsten na strani razvodnog mehanizma privrsna to ka. a Lagano oslobodite motor pomo u alata (Mot. 1453).

10A-70

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A

16

18

13086-2

99024

a Skinite privrsne vijke poklopca njihajnog ovjesa(16).

a Postavite alat (Mot. 1159-03) (18), podnoje oslonjeno na most, a glava u provrtu na bloku motora.

17

19

100104

a Stavite drvenu podlogu izmeu mjenjaa i mosta. a Skinite maticu(17)i pomou bronanog nastavka, udarite privrsne usadne vijke kako biste ih izvadili iz njihajnog ovjesa.

99310

a Skinite pri vrsni vijak(19)cijevi za dovod vode na bloku motora. a Postavite nosa alata (Mot. 1159-03) oslonjen na most i pri vren na blok motora vijkom cijevi za dovod vode. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1159-03). a Otkva ite alat (Mot. 1453) s podiznog prstena.

10A-71

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A

- maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (6,2 daNm) , - pri vrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru (6,2 daNm) , - vijke podno ja amortizera (18 daNm) , - matice kuglastog zgloba upravljaa (3,7 daNm) , - vijke vodilice koione eljusti na (4 daNm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (2,1 daNm) ,
17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Sputajte most sve do etiri potpornja alata (Mot. 1390). a Podesite potpornje kako bi se osigurala stabilnost mosta na alatu. a Neka most bude poloen na potpornje. a Skinite privrsne vijke mosta te skinite pogonsku grupu podiui karoseriju. Napomena: Za zahvat u kojem je potrebno razdvajanje sklopa motor - mjenja od mosta, zabiljeite poloaj motora na mostu oznaavaju i poloaj alata (Mot. 1159-03) i mjenjaa u odnosu na most.

- donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (6,2 daNm) , - maticu ekscentri nog vijka spojnog zgloba upravljakog mehanizma (2,5 daNm) , - privrsne vijke nosa a zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm).

KLIMA UREAJ a Napunite sustav klima ure aja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte: - privrsne vijke mosta, - vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve. a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom e se olakati postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednja privrsna mjesta mosta na karoseriji. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Stavite LOCTITE FRENBLOC na vijke vodilice koionih eljusti. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) , - stra nje privrsne vijke mosta (10,5 daNm) , PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja(vidi 8 , Elektrina oprema). a Izvr ite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava(vidi 19A, Hla enje, Rashladni sustav: Zamjena teku ine - Nadolijevanje, stranica 19A-15). a U sluaju otvaranja sustava servo upravljaa: - s motorom u radu, napunite i odzraite sustav servo upravlja a (ako je motor njime opremljen) okretanjem upravlja a od jednog do drugog graninog poloaja. a Nadolijte motorno ulje i ulje mjenja a ako je potrebno.

10A-72

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Tav. 476 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal stanica za punjenje klima ure aja alat za blokiranje upravljaa sigurnosni pojas(evi za donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa maticu ekscentrinog vijka k uita upravljakog mehanizma privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta vijke veznog elementa mosta vijke kotaa Zatezni momentm vijke vodilice koionih eljusti gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa

10A
4 daNm 2,1 daNm

6,2 daNm

2,5 daNm

Mot. 1159-03

11 daNm

Mot. 1390 Tav. 1233-01

6,2 daNm

2,1 daNm 10,5 daNm

SKIDANJE
a VANO 6,2 daNm 10,5 daNm 6,2 daNm 6,2 daNm Pr ije svakog zahvata, vidi 17D, Ubrizgavanje ZPL, Sigurnosna uputstva.

Zatezni momentm prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta maticu njihajnog ovjesa na strani mjenja a privrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru vijke podnoja amortizera matice kuglastog zgloba upravljaa

18 daNm 3,7 daNm

10A-73

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. VA NO Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite ekspanzijski ventil (vidi 17D, Ubrizgavanje ZPL, Ekspanzijski ventil). a Skinite: - akumulator, - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - titnik ispod motora. a Odspojite utikae prednjih svjetala za maglu (ako je vozilo njima opremljeno). a Skinite: - oblogu prednjeg branika, - gornja pri vrenja hladnjaka i privrstite ga na motor. a Ispraznite: - rashladni sustav kroz donju armiranu gumenu cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ; ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - mjenja i motor (ako je potrebno). KLIMA UREAJ a Ispraznite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja. a Odspojite:

10A
2

103611

- cijev klima ureaja na ulazu kompresora, - cijev klima ureaja na izlazu dehidracijske posude( 1), - utika tla nog prekidaa klima ureaja(2).

Obavezno stavite epove na cijevi, kompresor i dehidracijsku posudu kako bi se izbjeglo prodiranje vlage u sustav.

103608

a Skinite privrsni vijak(3 )cijevi dehidracijska posuda ispariva na kondenzatoru.

10A-74

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

10A

5 4 6

99070

12988

a Skinite: - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti i pri vrstite ih na oprugu ovjesa, - vijke podno ja amortizera, - gornja privr enja zglobne polugice stabilizacijske ipke i odvrnite donja privrenja, - privrsne vijke(4 )veznih elemenata mostauzdu nog nosaa.

a Skinite vezne elemente mosta(5 ). a Odspojite cijevi goriva, s donje strane desnog veznog elementa(6 )i stavite epove protiv oneienja.

21384-1

a Skinite pri vrsni vijak(7)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru i odvrnite vijak( 8).

107491

a Odspojite senzor ABS-a (ako je vozilo njime opremljeno).

10A-75

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

10A

14 15

21079

93912

a Odspojite: - utika na upijau benzinskih para, - cijev( 9),

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama( 14)u predjelu: - komandne ruice na mjenjau(15),

10

12

- ruice brzina.

13

a Skinite zglobnu polugicu upravljanja brzinama. a Skinite katalizator. a Pri vrstite ispunu cijev na karoseriju. a

11

PANJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite maticu i ekscentrini vijak kuita upravljakog mehanizma nakon to ste maknuli titnik.

110467

a Odspojite: - Odspojite utika ra unala benzinskog ubrizgavanja(10), - utika ra unala ubrizgavanja ZPL(11). a Skinite: - senzor inercije(12), - za titni lim akumulatora s raunalima. a Odspojite: - o ienje motora od spojnog kui ta u motornom prostoru(13), - ianu pletenicu mase na mjenjau.

10A-76

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 a Odspojite: - sajlu spojke na mjenjau, - podtlanu cijev poja ivaa koenja, - spojnu cijev ulaza zraka. a Skinite: - ekspanzijsku posudu s njenog nosaa, - posudu za tekuinu servo upravlja a (ako je vozilo njime opremljeno) s njenog nosaa.

10A
16

15959

a Skinite pri vrsne vijke(16)poklopca njihajnog ovjesa na motoru.

13084

17

a Odspojite armirane gumene cijevi na hladnjaku grijanja.

100104

a Stavite podlogu izme u mjenjaa i mosta. a Skinite maticu(17), zatim pomou bron anog nastavka, udarite privrsne usadne vijke kako biste ih izvadili iz njihajnog ovjesa.
105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) s sigurnosni pojas(evi, pazei na pravilno postavljanje pojasa, tako da je podizni prsten na strani razvodnog mehanizma privrsna toka. a Lagano oslobodite motor pomou alata (Mot. 1453).

10A-77

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

10A

18

17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Sputajte most sve do etiri potpornja alata (Mot. 1390) .
20847

a Postavite alat (Mot. 1159-03) (18), podno je oslonjeno na most, a glava u provrtu na bloku motora. a Postavite podlogu izmeu viefunkcijskog nosaa i mosta. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1159-03). a Otkvaite alat (Mot. 1453) od podiznog prstena.

a Podesite polo aj potpornja kako biste osigurali stabilnost mosta na alatu. a Neka most bude polo en na potpornje. a Skinite pri vrsne vijke mosta te skinite pogonsku grupu podi ui karoseriju. Napomena: Za zahvat u kojem je potrebno razdvajanje sklopa motor - mjenja od mosta, zabiljeite poloaj motora na mostu oznaavajui polo aj alata (Mot. 1159-03) i mjenjaa u odnosu na most.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte: - privrsne vijke mosta, - vijak kui ta upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve. a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom bit e olak ano postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednje privrsna mjesta mosta na karoseriji. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Stavite LOCTITE FRENBLOC na vijke vodilice ko ionih eljusti. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) , - stranje pri vrsne vijke mosta (10,5 daNm) ,

10A-78

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 - maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (6,2 daNm) , - pri vrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru (6,2 daNm) , - vijke podno ja amortizera (18 daNm) , - matice kuglastog zgloba upravljaa (3,7 daNm) , - vijke vodilice ko ionih eljusti (4 daNm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa (2,1 daNm) , - donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa (6,2 daNm) , - maticu ekscentri n o g vijka upravlja kog mehanizma (2,5 daNm) , k u ita

10A

a Nadolijte motorno ulje i ulje mjenja a ako je potrebno.

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja(vidi 8 , Elektrina oprema). a Izvr ite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava(vidi 19A, Hla enje, Rashladni sustav: Zamjena teku ine - Nadolijevanje, stranica 19A-15). a Skinite ekspanzijski ventil (vidi 12D, Komprimirani zemni plin, Ekspanzijski ventil ). a Zategnite spojnice sve do kontakta zatim za jo etvrtinu okreta za zavr ni zatezni moment. a Provedite kontrolu zabrtvljenosti, s vozilom u radu, sa sredstvom za otkrivanje proputanja (kataloki broj 77 11 143 071) svih otpu tenih spojnica. a Provjerite zategnutost spojnice, ako postoji propu tanje: - Slu aj br. 1, spojnica nije ispravno zategnuta: izvezite vozilo na otvoreno, zatvorite zaustavni ventil na viefunkcijskom ventilu okreui ga u smjeru kazaljke na satu, pokrenite motor, pritisnite preklopni prekida za prijelaz na nain rada plin . ostavite motor da radi sve dok kontrolno svjetlo ZPL na instrumentnoj ploi trepe zeleno: motor ponovo radi u nainu rada benzin , iskljuite kontakt, odspojite akumulator po ev i s negativnim prikljunim polom, otpustite spojnicu, ponovno zategnite spojnicu sve do kontakta zatim za jo etvrtinu okretaja za zavrni zatezni moment. - Slu aj br. 2, spojnica je zategnuta: zamijenite cijev. a U sluaju otvaranja sustava servo upravljaa: - s motorom u radu, napunite i odzraite sustav servo upravlja a (ako je motor njime opremljen) okretanjem upravlja a od jednog do drugog graninog poloaja.

- pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (11 daNm) , - pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm). KLIMA UREAJ a Napunite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

10A-79

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Tav. 476 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal stanica za punjenje klima ure aja alat za blokiranje upravljaa sigurnosni pojas(evi za zglobne polugice za prihvat zateznog momenta na motoru zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta veznih elemenata mosta Mot. 1159-03 kotaa Zatezni momentm veznih elemenata mostkrak asije bregastog vijka zgloba stupa u p r avljakog mehanizma

10A
62 Nm 25 Nm

110 Nm

62 Nm

21 Nm 105 Nm

Mot. 1390 Tav. 1233-01

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. VANO Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa (vidi GI, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite:

Zatezni momentm mosta vijke mosta njihajnog ovjesa strani mjenja a na 62 Nm 105 Nm 62 Nm 62 Nm 180 Nm 37 Nm 40 Nm 21 Nm

- poklopce motora, - akumulator, - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - za titu ispod motora.

desnog poklopca njihajnog ovjesa na motoru podnoja amortizera matice kuglastog zgloba upravljaa vodilica koionih eljusti veznih elemenata mostkrak asije

a Odspojite utikae prednjeg svjetla za maglu (ako je vozilo njime opremljeno). a Skinite: - oblogu prednjeg branika, - gornja pri vrenja hladnjaka i privrstite ih na motor. a Ispraznite: - rashladni sustav preko donje armirane gumene cijevi hladnjaka pomo u alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) ,

10A-80

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753 - mjenja i motor (ako je potrebno). KLIMA UREAJ a Ispraznite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

10A

103608

a Skinite privrsni vijak(3 )cijevi dehidracijska posuda ispariva na kondenzatoru.

103611

a Odspojite: - cijev klima ureaja na ulazu kompresora, - cijev klima ure aja na izlazu dehidracijske posude( 1), - utika tla nog prekidaa klima ureaja(2). Obavezno postavite epove na cijevi, kompresor i dehidracijsku posudu kako bi se sprijeio ulazak vlage u sustav.

99070

a Skinite: - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti i pri vrstite ih na opruge ovjesa, - vijke podno ja amortizera, - gornja pri vrenja zglobnih polugica stabilizacijske poluge i odvrnite donja privrenja, - privrsne vijke( 4 )veznih elemenata most-krak asije. a Odspojite senzor ABS (ako je vozilo njime opremljeno).

10A-81

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A

12988

21079

a Skinite vezne elemente mosta(5). a Odspojite cijevi za dovod i povrat goriva, ispod desnog veznog elementa(6), i postavite epove protiv oneienja.

a Odspojite: - utika na upijau benzinskih para, - cijev(9), a Skinite rezonator zraka.

21384-1

a Skinite privrsni vijak(7)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru i odvrnite vijak(8).

10A-82

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A

K4M, i 753

23248

a Odspojite utika raunala ubrizgavanja(10). a Skinite: - senzor inercije(11), - za titni lim akumulatora s raunalom. a Odspojite: - o ienje motora u spojnom kui tu u motornom prostoru(12), - ianu pletenicu mase na mjenjau. a Odspojite: - kuglasti zglob(13)kabla viefunkcijskog prekida a, - kabel(14)vi efunkcijskog prekidaa.
103213

10A-83

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753 a Skinite katalizator. K4M, i 752

10A

a Pri vrstite ispunu cijev na karoseriju. a PANJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije odvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja mora obavezno biti imobiliziran, kotai moraju biti u polo aju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravlja a, - svaka sumnja u neispravno centriranje okretnog kontakta iziskuje skidanje upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje. U tom sluaju, samo struna osoba koja je za to pro la obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite maticu i bregasti vijak zgloba stupa upravljakog mehanizma nakon to ste maknuli titnik.
93912

a Izvucite zglobnu polugicu upravljanja brzinama(15)u visini: - ruice upravljanja na mjenjau(16), - ruice mjenjaa. a Skinite zglobnu polugicu upravljanja brzinama.

a Odspojite: - sajlu spojke na mjenjau, - podtlanu cijev poja ivaa koenja , - spojnu cijev ulaza zraka. a Skinite: - ekspanzijsku posudu sa njenog nosaa, - posudu za tekuinu servo upravlja a (ako je vozilo njime opremljeno) sa njenog nosaa.

10A-84

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A

13084

15959

a Odspojite armirane gumene cijevi hladnjaka grijanja.

a Skinite pri vrsne vijke(17)poklopca njihajnog ovjesa na motoru.

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) sa sigurnosni pojas(evi, pazei na ispravno postavljanje pojasa, a za privrsnu toku uzmite podizni prsten na strani razvodnog mehanizma. a Lagano spustite motor pomou alata (Mot. 1453).
100104

a Postavite podlogu izme u mjenjaa i mosta. a Skinite maticu( 18), zatim udarite pomou bronanog nastavka, kako biste izvukli pri vrsni usadni vijak njihajnog ovjesa.

10A-85

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753

10A

17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Spustite most u visinu etiri potpornja alata (Mot. 1390) .
20847

a Postavite alat (Mot. 1159-03) (19), podno je oslonjeno na most, a glava u provrtu na bloku motora. a Postavite podlogu izmeu viefunkcijskog nosaa i mosta. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1159-03). a Otkvaite alat (Mot. 1453) sa podiznog prstena.

a Podesite polo aj potpornja kako biste osigurali stabilnost mosta na alatu. a Neka se potpornji ispod mosta dodiruju. a Skinite privrsne vijke mosta i skinite pogonsku grupu podiu i karoseriju. Napomena: Kod zahvata u kojem je potrebni odvojiti sklop motor - mjenja od mosta, pazite da oznaite l a polo aj motora na mostu oznaavajui poloaj alata (Mot. 1159-03) i od l a mjenjaa u odnosu na most.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite: - privrsne vijke mosta, - vijak zgloba stupa upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve. a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom bit e olak ano postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednje privrsna mjesta mosta na karoseriji. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Nanesite proizvod LOCTITE FRENBLOC na vijke vodilica eljusti. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje privrsne vijke mosta (62 Nm) , - stra nje privrsne vijke mosta (105 Nm) ,

10A-86

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 752 ili 753 - maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (62 Nm) , - privrsne vijke desnog poklopca njihajnog ovjesa na motoru (62 Nm) , - vijke podnoja amortizera (180 Nm) , - matice kuglastog zgloba upravljaa (37 Nm) , - vijke vodilica ko ionih eljusti (40 Nm) , - gornje pri vrsne vijke veznih elemenata mostkrak asije (21 Nm) , - donje privrsne vijke veznih elemenata mostkrak asije (62 Nm) , - maticu bregastog vijka zgloba upravlja kog mehanizma (25 Nm) , stupa

10A

- privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zateznog momenta na motoru (110 Nm) , - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (62 Nm) , - vijke veznih elemenata mosta (21 Nm) , - vijke kotaa (105 Nm).

KLIMA UREAJ a Napunite sustav klima ureaja pomou alata stanica za punjenje klima ureaja.

a Nadolijte ulje u motor i mjenja, ako je potrebno.

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi do kraja pritisnuta papuica gasa, Akumulator). a Izvrite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava (vidi CO, Pranjenje i punjenje rashladnog sustava). a U sluaju otvaranja sustava servo upravlja a: - s motorom u radu, napunite i odzraite sustav servo upravljaa (ako je vozilo njime opremljeno) okre ui upravlja do kraja na obje strane.

10A-87

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Tav. 476 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa za skidanje-postavljanje pogonske grupe. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa VANO za Zatezni momentm bregastog vijka zgloba stupa u p r avljakog mehanizma zglobne polugice za prihvat zateznog momenta na motoru zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta veznih elemenata mosta

10A
25 Nm

110 Nm

62 Nm

21 Nm

Mot. 1159-03

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogu nosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije ).

Mot. 1390 Tav. 1233-01

Za vrijeme ovog zahvata, privrstite vozilo na stupnu dizalicu pomou pojasa, kako bi se izbjegla neravnotea. Za postupak postavljanja pojasa, (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

Zatezni momentm mosta vijke mosta njihajnog ovjesa strani mjenja a na 62 Nm 105 Nm 62 Nm 62 Nm

a Skinite: - za titu motora, - akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). - prednje kotae,

poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru podnoja amortizera kuglastog upravljakog zma zgloba mehani-

- prednje za titne obloge blatobranskog koa, 180 Nm 37 Nm - za titu ispod motora. a odspojite utikae prednjeg svjetla za maglu (ako je vozilo njime opremljeno). a Skinite: 40 Nm 21 Nm 62 Nm - poklopac motora, - oblogu prednjeg branika (vidi 55A, Vanjske za tite, Obloga prednjeg branika: Skidanje Postavljanje). - gornja pri vrenja hladnjaka rashladnog sustava. a Pri vrstite hladnjak rashladnog sustava na motor.

vodilica koionih eljusti veznih elemenata mostkrak asije veznih elemenata mostkrak asije

10A-87

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Ispraznite: - rashladni sustav preko donje armirane gumene cijevi hladnjaka pomo u alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - mjenja i motor (ako je potrebno). Desna strana vozila

10A

108275

a Skinite: - privrsne vijke( 2)ploe potpornog leita, - plou potpornog leita.


99070

a Skinite: - senzor ABS, - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - ko ione eljusti i pri vrstite ih na opruge ovjesa, - donje privrenje kuglastog zgloba upravlja kog mehanizma, - kuglasti zglob upravljakog mehanizma, - vijke podno ja amortizera, - gornji privrsni vijak( 1)bonih veznih elemenata.

a Skinite: - sklop "poluosovina-lijevi nosa rukavca", - sklop "poluosovina-desni nosa rukavca".

114490

a Skinite: - privrsne vijke( 3)veznih elemenata mosta, - vezne elemente mosta. a Odspojite cijevi za dovod i povrat goriva ispod desnog veznog elementa. a Postavite epove protiv oneienja.

10A-88

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

10A

114495

114498

a Skinite: - privrsne vijke( 4 )zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru, - privrsni vijak(5 )zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu, - zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta.

a Otkva ite filtar za dizel gorivo sa njegovog nosaa. a Odspojite: - utikae raunala ubrizgavanja, - utika( 6)senzora inercije. a Skinite: - privrsni vijak(7 )senzora inercije, - vid na masu(8 )na senzoru inercije, - senzor inercije, - titnik akumulatora s raunalom.

10A-89

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

10A

114503

114505

a Skinite: - osigurae spojnog ku ita u motornom prostoru, - nosa e osiguraa spojnog kuita u motornom prostoru, a Odspojite: - o ienje motora u spojnom kui tu u motornom prostoru , - ianu pletenicu mase na mjenjau.

110243

a Skinite: - sajle upravljanja pritiu i(A), brzinama(9 )na mjenja u

- sajle upravljanja brzinama krajeve privrenja buira sajli povlaei( B), - privrsni vijak cijevi ispuha koja vodi na katalizator.

10A-90

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Privrstite ispunu cijev na karoseriju tako da ne ometa skidanje motora. PA NJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijedea uputstva: - prije izvla enja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja mora obavezno biti imobiliziran, kotai moraju biti u polo aju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa, - ak i najmanja sumnja u ispravni centriranje okretnog kontakta namee skidanje upravljaa i primjenu postupka za centriranje koji je opisan u svesku koji se odnosi na zra ni jastuk. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to pro la obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite maticu i bregasti vijak zgloba stupa upravljakog mehanizma nakon to ste maknuli titnik. a Odspojite: - vodove spojke na mjenjau, - podtlanu cijev poja ivaa koenja. a Skinite: - ekspanzijsku posudu sa njenog nosaa, - posudu za tekuinu servo upravlja a (ako je vozilo njime opremljeno) sa njenog nosaa.

10A

114497

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) sa sigurnosnim pojasom, pazei na ispravno postavljanje pojasa, a za pri vrsnu toku uzmite podizni prsten na strani razvodnog mehanizma. a Lagano spustite motor pomou alata (Mot. 1453)

114500

a Skinite: - privrsne vijke poklopca njihajnog ovjesa na motoru, - poklopac njihajnog ovjesa. a Postavite podlogu izme u mjenjaa i mosta.

13084

a Odspojite armirane gumene cijevi hladnjaka grijanja.

10A-91

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

10A

17765

a Postavite alat (Mot. 1390) pod most. a Spustite most u visinu etiri potpornja alata (Mot. 1390)
114504

a Podesite polo aj potpornja kako biste osigurali stabilnost mosta na alatu. a Neka se potpornji ispod mosta dodiruju. a Skinite privrsne vijke mosta i skinite pogonsku grupu podiu i karoseriju. Napomena: Kod zahvata u kojem je potrebni odvojiti sklop motor - mjenja od mosta, pazite da oznaite poloaj motora na mostu oznaavajui polo aj alata (Mot. 1159-03) i mjenjaa u odnosu na most.

a Skinite maticu(10), zatim pomou bron anog nastavka, udarite kako biste izvukli privrsni usadni vijak njihajnog ovjesa.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite: - privrsne vijke mosta, - vijak zgloba stupa upravljakog mehanizma, - sve skinute zaptivne brtve. a Poravnavanje prednjeg mosta s karoserijom bit e olak ano postavljanjem dvije navojne ipke alata (Tav. 1233-01) , u dva prednje privrsna mjesta mosta na karoseriji. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Nanesite proizvod LOCTITE FRENBLOC na pri vrsne vijke vodilica koionih eljusti. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje privrsne vijke mosta (62 Nm) , - stra nje privrsne vijke mosta (105 Nm) ,

20847

a Postavite alat (Mot. 1159-03) (11), podno je oslonjeno na most, a glava u provrtu na bloku motora. a Postavite podlogu izmeu viefunkcijskog nosaa i mosta. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1159-03). a Otkvaite alat (Mot. 1453) sa podiznog prstena.

10A-92

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Sklop motor-mjenja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 - maticu njihajnog ovjesa na strani mjenjaa (62 Nm) , - privrsne vijke poklopca desnog njihajnog ovjesa na motoru (62 Nm) , - vijke podnoja amortizera (180 Nm) , - matice kuglastog zgloba upravljakog mehanizma (37 Nm) , - vijke vodilica ko ionih eljusti (40 Nm) , - gornje pri vrsne vijke veznih elemenata mostkrak asije (21 Nm) , - donje privrsne vijke veznih elemenata mostkrak asije (62 Nm) , - maticu bregastog vijka zgloba upravlja kog mehanizma (25 Nm) , stupa

10A

- privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zateznog momenta na motoru (110 Nm) , - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (62 Nm) , - vijke veznih elemenata mosta (21 Nm) ,

10A-93

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Tav. 476 Tav. 1233-01 Izvlaka kuglastog zgloba. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa

10A

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite za titu ispod motora. a Ispustite ulje iz motora. a Skinite: - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - mjera razine ulja. 1,4 daNm PANJA 6,2 daNm 10,5 daNm 2,5 daNm Kako bi se izbjegla svaka opasnost od o teenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite: 2,1 daNm - maticu i ekscentrini vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma. - donje kuglaste zglobove pomou alata (Tav. 476) , 6,2 daNm - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma,

Zatezni momentm privrsne vijke uljnog korita prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta privrsni vijak spojnog zgloba u p r avljakog mehanizma privrsne vijke donjeg kuglastog zgloba privrsne vijke nosaa zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa vijke veznog elementa mosta vijke kotaa

6 daNm 6,2 daNm

2,1 daNm 10,5 daNm

10A-94

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

10A

4 3 1
17720

a Skinite vijak( 3)i odvrnite vijak(4)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta.

99070

a Skinite: - privrsne vijke veznih elemenata(1 )na uzdunom nosa u, - donja pri vrenja obloge prednjeg branika.

100102

a Skinite vezne elemente( 5 ). a Skinite pri vrsne vijke mosta i postupno postavljajte navojne ipke alata (Tav. 1233-01). a Otkva ite snop elektrinih kablova na mostu. a Odspojite armiranu gumenu cijev povrata servo upravljaa (izme u kuite upravljakog mehanizma i spremnika) s njenog nosaa na zatitnom limu akumulatora. PANJA
93912

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama u visini ruice(2 ).

Postoje razliiti prolazi za cijev napajanja kuita ser vo upravljaa. Provjerite prije spu tanja sklopa most - letva upravljaa da niti jedno pri vrenje cijevi napajanja servo upravljaa ne ometa spu tanja mosta.

10A-95

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

10A

X1

X1

13507

a Postupno sputajte most pomou navojnih ipki alata (Tav. 1233-01) dok ne do e na mjeru od otprilike(X1)= 7cm. a Skinite donje kuite.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte: - vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - privrsne vijke mosta. a Napomena: Br tvene povrine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte doticati prstima).

Napomena: Viak sredstva za brtvljenje kod nanoenja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje proizvoda i tekuine moe dovesti do oteenja nekih elemenata (motor, hladnjak).

PANJA Obavezno zamijenite zaptivne brtve uljnog korita.

10A-96

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

10A
4 8 12

6 13 9 5 1

17 21 7 18

16 20 19 15

14 10
15159

11
15195

a Stavite kap RHODORSEAL 5661 : - na( 6), svaku stranu leita N1, - na( 7 ), sjecite ploice za zatvaranje koljenaste osovine i bloka motora. a Postavite blok motora s novom brtvom.

a Predzategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke uljnog korita (0,5 daNm). a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke uljnog korita (1,4 daNm). a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) , - stranje pri vrsne vijke mosta (10,5 daNm) - pri vrsni vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma (2,5 daNm) , - pri vrsne vijke donjeg kuglastog zgloba (6 daNm) , - privrsne vijke nosa a zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (2,1 daNm) , - donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (6,2 daNm) , - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm).

10A-97

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790 a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (moe dovesti do uni tenja motora). Prije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Izvrite nadolijevanje motornog ulja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema).

10A

10A-98

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 Neophodan specijalni alat Tav. 476 Tav. 1233-01 Izvlaka kuglastog zgloba. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa

10A

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite za titu ispod motora. a Ispustite ulje iz motora. a Skinite: - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - mjera razine ulja. 1,4 daNm PANJA 6,2 daNm 10,5 daNm 2,5 daNm Kako bi se izbjegla svaka opasnost od o teenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite: 2,1 daNm - maticu i ekscentrini vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - donje kuglaste zglobove pomou alata (Tav. 476) , 6,2 daNm - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma,

Zatezni momentm privrsne vijke uljnog korita prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta privrsni vijak spojnog zgloba u p r avljakog mehanizma privrsne vijke donjeg kuglastog zgloba privrsne vijke nosaa zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa vijke veznog elementa mosta vijke kotaa

6 daNm 6,2 daNm

2,1 daNm 10,5 daNm

10A-99

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750

10A

3 1
17720

a Skinite vijak( 3)i odvrnite vijak(4)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta.

99070

a Skinite: - privrsne vijke veznih elemenata(1 )na uzdunom nosa u, - donja pri vrenja obloge prednjeg branika.

100102

a Skinite vezne elemente( 5 ). a Skinite pri vrsne vijke mosta i postupno postavljajte navojne ipke alata (Tav. 1233-01). a Otkva ite snop elektrinih kablova na mostu. a Odspojite armiranu gumenu cijev povrata servo upravljaa (izme u kuite upravljakog mehanizma i spremnika) s njenog nosaa na zatitnom limu akumulatora. PANJA
93912

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama u visini ruice(2 ).

Postoje razliiti prolazi za cijev napajanja kuita ser vo upravljaa. Provjerite prije spu tanja sklopa most - letva upravljaa da niti jedno pri vrenje cijevi napajanja servo upravljaa ne ometa spu tanja mosta.

10A-100

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750

10A

13507

a Postupno sputajte most pomou navojnih ipki alata (Tav. 1233-01) dok ne do e na mjeru od otprilike(X1)= 9cm. a Skinuti donje kuite.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite: - vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - privrsne vijke mosta. a Napomena: Br tvene povrine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte doticati prstima).

Napomena: Viak sredstva za brtvljenje kod nanoenja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje proizvoda i tekuine moe dovesti do oteenja nekih elemenata (motor, hladnjak).

PANJA Obavezno zamijenite zaptivne brtve uljnog korita.

10A-101

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750

10A

X1

20167

103277

a Predzategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke uljnog korita (0,8 daNm). a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke uljnog korita (1,4 daNm). a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) ,

6 6

- stranje pri vrsne vijke mosta (10,5 daNm) , - pri vrsni vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma (2,5 daNm) , - pri vrsne vijke donjeg kuglastog zgloba (6 daNm) , - privrsne vijke nosa a zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (2,1 daNm) ,
20166

- donje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (6,2 daNm) , - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm).

a Nanesite: - kap sredstva za brtvljenje RHODORSEAL 5661 na( 6) - traku sredstva za brtvljenje RHODORSEAL 5661 na( 7). a Postavite uljno korito s novom brtvom.

10A-102

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (moe dovesti do uni tenja motora). Prije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Izvrite nadolijevanje motornog ulja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema).

10A

10A-103

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 D7F , i 726 ili 764 ili 766 Neophodan specijalni alat Tav. 476 Mot. 1453 Izvlaka kuglastog zgloba. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi

10A

Zatezni momentm privrsne vijke uljnog korita uljno korito - zvono spojke maticu kuglastog zgloba upravljakog mehanizma podnoja amortizera ko ione eljusti zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta na mostu zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta na motoru (D4F) zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta na motoru (D7F) kotaa 1 daNm 4 daNm
99070

3,7 daNm

a Skinite: - prednji desni kota,

18 daNm 10 daNm 6,2 daNm

- prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog koa, - prednju desnu eljust i privrstite je na oprugu amortizera, - senzor sustav protiv blokiranja kotaa (ako je vozilo njime opremljeno), - privrsne vijke podnoja prednjeg desnog amortizera, - prednji desni kuglasti zglob upravljakog mehanizma pomo u alata (Tav. 476) , - zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta.

10,5 daNm

6,2 daNm

a Nagnite nosa rukavca i odvojite prednju desnu poluosovinu na strani mjenja a.

10,5 daNm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite zatitu ispod motora. a Ispustite motorno ulje.

10A-104

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 D7F , i 726 ili 764 ili 766

10A

POSTAVLJANJE
D7F, i 726 a PANJA Obavezno zamijenite zaptivnu brtvu uljnog korita.

a
105681

a Postavite alat (Mot. 1453) sa sigurnosni pojas(evi i uzmite kao privrsno mjesto podizni prsten na strani razvodnog mehanizma.

VANO Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine br tvljenja. Stavite naoale. Tijekom zahvata stavite rukavice. Oistite brtvene povrine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. Nanesite sredstvo na povrinu koju elite oistiti; pri ekajte desetak minuta i zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.

Napomena: Viak sredstva za brtvljenje kod nanoenja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje proizvoda i tekuine moe dovesti do oteenja nekih elemenata (motor, hladnjak,...).

21386

a Skinite: - dva privrsna vijka( 1)njihajnog ovjesa motora, - mjera razine ulja, - vodilicu mjeraa razine ulja na uljnom koritu pomou polumjeseastog okastog kljua 19, - privrsne vijke uljnog korita na mjenjau, - pridrnu ploicu donje armirane gumene cijevi na uljnom koritu, - privrsne vijke uljnog korita. a Skinite uljno korito podiu i motor pomou alata (Mot. 1453).

D4F, i 712 a Nanesite traku RHODORSEAL 5661 na brtvenu povr inu uljnog korita.

a Postavite: - uljno korito na blok motora zavijajui sve vijke bez da ih blokirate, - tri povezna vijka uljno korito - kuite spojke bez da ih blokirate. a Priljubite prednji dio uljnog korita na kui te spojke.

10A-105

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 D7F , i 726 ili 764 ili 766

10A

8 12

13 16

15 17 11 7 3 2 6 10 14
20144

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke uljnog korita (1 daNm) . a Zategnite na zadani zatezni moment: - tri povezna vijka uljno korito - zvono spojke (4 daNm) , - maticu kuglastog zgloba upravlja kog mehanizma (3,7 daNm) , - vijke podnoja amortizera (18 daNm) , - vijke ko ione eljusti (10 daNm) , - vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu (6,2 daNm) , - privr enje zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (D4F) (10,5 daNm) , - privr enje zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (D7F) (6,2 daNm) , - vijke kotaa (10,5 daNm). a Izvrite nadolijevanje motornog ulja. PA NJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (moe dovesti do uni tenja motora). Prije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

PA NJA Spojiti akumulator; Izvr ite potrebna prouavanja-uitavanja(vidi 8 , E l e k t r ina oprema).

10A-106

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701 Neophodan specijalni alat Tav. 476 Tav. 1233-01 Izvlaka kuglastog zgloba. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa

10A

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite za titu ispod motora. a Ispustite ulje iz motora. a Skinite: - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - mjera razine ulja. 1,4 daNm PANJA 6,2 daNm 10,5 daNm 2,5 daNm Kako bi se izbjegla svaka opasnost od o teenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite maticu i ekscentrini vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma. a Skinite: - donje kuglaste zglobove pomou alata (Tav. 476) , 6,2 daNm - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma,

Zatezni momentm privrsne vijke uljnog korita prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta privrsni vijak spojnog zgloba u p r avljakog mehanizma privrsne vijke donjeg kuglastog zgloba privrsne vijke nosaa zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa donje pri vrsne vijke veznih elemenata mostuzdu ni nosa vijke veznog elementa mosta vijke kotaa

6 daNm 6,2 daNm

2,1 daNm

2,1 daNm 10,5 daNm

10A-107

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A

1
12993-1 99070

a Skinite: - stra nje vijke(1)veznih elemenata most - karoserija, - katalizator(vidi 19B, Ispuni sustav, Katalizator: Skidanje - Postavljanje, stranica 19B-6).

a Skinite: - privrsne vijke( 3)veznih elemenata na uzdunom nosa u, - donja privr enja obloge prednjeg branika. K7J, i 700

107483

a Skinite: - privrsne vijke nosa a katalizatora, - nosa katalizatora.

93912

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama u visini ruice(4 ).

10A-108

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A

5 6

107519

a Skinite vijak(5)i odvrnite vijak(6)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta. a Skinite privrsne vijke mosta i postupno postavljajte navojne ipke alata (Tav. 1233-01). a Otkvaite snop elektrinih kablova na mostu. a Skinite privr enja cijevi pumpe servo upravljaa (ako je vozilo njime opremljeno) na motoru, a Odspojite armiranu gumenu cijev povrata servo upravljaa (izmeu kuite upravljakog mehanizma i spremnika) s njenog nosaa na zatitnom limu akumulatora. PA NJA Postoje razliiti prolazi za cijev napajanja kui ta servo upravljaa. Provjerite prije spu tanja sklopa most - letva upravljaa da niti jedno privrenje cijevi napajanja servo upravljaa ne ometa sputanja mosta.

10A-109

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A

X1

X1

13507

a Postupno sputajte most pomou navojnih ipki alata (Tav. 1233-01) dok ne do e na visinu (X1)= 11 cm.

POSTAVLJANJE
a Obavezno zamijenite: - vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - privrsne vijke mosta. a Napomena: Brtvene povr ine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte doticati prstima).

Napomena: Viak sredstva za brtvljenje kod nano enja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje proizvoda i tekuine moe dovesti do ote enja nekih elemenata (motor, hladnjak).

10A-110

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

10A
20 16 12 8 4 1 5 9 13 17
103277

15 11 7 3 2 6 10 14 7
20167

19

18

a Predzategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke uljnog korita na 0,8 daNm. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke uljnog korita (1,4 daNm) a Zategnite na zadani zatezni moment:

- prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) - stranje pri vrsne vijke mosta (10,5 daNm)

- pri vrsni vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma (2,5 daNm) - pri vrsne vijke donjeg kuglastog zgloba (6 daNm) - privrsne vijke nosa a zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (2,1 daNm)
20166

- donje pri vrsne vijke veznih elemenata mostuzduni nosa (6,2 daNm) - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) - vijke kota a (10,5 daNm)

a Nanesite: - sredstvo za brtvljenje RHODORSEAL 5661 s a svake strane lei ta br1 na(7) - sredstvo za brtvljenje RHODORSEAL 5661 na uljno korito za zatvaranje na(8)i na(9 ).

10A-111

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701 a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Postavite katalizator(vidi 19B, Ispuni sustav, Katalizator: Skidanje - Postavljanje, stranica 19B-6). a Izvrite nadolijevanje motornog ulja. PA NJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (moe dovesti do uni tenja motora). Prije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno.

10A

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema).

10A-112

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 K4M, i 752 ili 753 ili 754 Neophodan specijalni alat Tav. 476 Tav. 1233-01 Izvlaka kuglastog zgloba. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa

10A

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite titnik ispod motora. a Ispustite ulje iz motora. a Skinite: - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, - mjera ulja 1,4 daNm 6,2 daNm PANJA 10,5 daNm 2,5 daNm Kako bi se izbjegla svaka opasnost od o teenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Svezak o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite maticu i ekscentrini upravljakog mehanizma. 6,2 daNm a Skinite: - donje kuglaste zglobove pomou alata (Tav. 476) , 2,1 daNm 11 daNm - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma, vijak le ita - vodilicu mjeraa ulja na uljnom koritu (ako je vozilo time opremljeno).

Zatezni momentm privrsne vijke uljnog korita prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta privrsni vijak spojnog zgloba u p r avljakog mehanizma privrsne vijke donjeg kuglastog zgloba zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta na mostu gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa donje pri vrsne vijke veznih elemenata mostuzdu ni nosa vijke veznog elementa mosta zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta na motoru kotaa

6 daNm 6,2 daNm

2,1 daNm

10,5 daNm

10A-113

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 K4M, i 752 ili 753 ili 754

10A

3 1

12993

93912

a Skinite stranje vijke( 1)veznih elemenata most - karoserija.

a Odvojite zglobnu polugicu upravljanja mjenjaa u predjelu ru ice(3).

99070

a Skinite: - privrsne vijke(2 )veznih elemenata na kraku asije, - donja pri vrenja obloge prednjeg branika.

10A-114

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 K4M, i 752 ili 753 ili 754

10A

4
21384-1

a Skinite vijak(4)i odvrnite vijak(5)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta. a Skinite privrsne vijke mosta i odmah postavite navojne ipke alata (Tav. 1233-01). a Otkvaite snop elektrinih kablova na mostu (ovisno o verziji). a Odspojite armiranu gumenu cijev povrata servo upravljaa (izmeu kuita upravljakog mehanizma i spremnika) s njenog nosaa na zatitnom limu akumulatora. PA NJA Postoje razliiti prolazi cijevi napajanja kui ta servo upravljaa. Provjerite prije spu tanja sklopa most - zubna letva da niti jedno privrenje cijevi napajanja servo upravljaa ne ometa sputanja mosta.

10A-115

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 K4M, i 752 ili 753 ili 754

10A

X1

X1

13507

a Postepeno sputajte most pomou navojnih ipki alata (Tav. 1233-01) sve dok se ne dostignu vrijednosti od otprilike(X1)= 11 cm. a Skinite: - privr enje cijevi servo upravljaa (ako je vozilo njime opremljeno) na mjenja u, - uljno korito.

POSTAVLJANJE
a Obavezno zamijenite: - vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - privrsne vijke mosta. a Napomena: Br tvene povrine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima).

Napomena: Viak sredstva za brtvljenje kod nanoenja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje proizvoda i tekuine moe dovesti do ote enja nekih dijelova (motor, hladnjak).

PANJA Obavezno zamijenite zaptivnu brtvu uljnog korita.

10A-116

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 K4M, i 752 ili 753 ili 754

10A

6
20167 20170

a Nanesite proizvod za brtvljenje RHODORSEAL 5661 ili neki drugi iste kvalitete na svaku stranu lei ta br.1 na(6).

a Ispravno postavite protuemulzijsku plou u uljno korito prilikom njegovog postavljanja. a Postavite uljno korito s novom brtvom.

15 11 7 7 7 3 2 6 8 10 14 18

19

20

16 12 8 4 1 5 9 13 17
103277

20166

a Nanesite proizvod za brtvljenje RHODORSEAL 5661 ili neki drugi iste kvalitete na kuite zatvaraa na(7)i na(8).

a Predzategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke uljnog korita (0,8 daNm). a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke uljnog korita (1,4 daNm) a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) - stranje pri vrsne vijke mosta (10,5 daNm)

10A-117

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 K4M, i 752 ili 753 ili 754 - pri vrsni vijak spojnog zgloba upravlja kog mehanizma (2,5 daNm) - pri vrsne vijke donjeg kuglastog zgloba (6 daNm) - vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu (6,2 daNm) - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa (2,1 daNm) - donje pri vrsne vijke veznih elemenata mostuzdu ni nosa (6,2 daNm) - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) - vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (11 daNm) - vijke kotaa (10,5 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (moe dovesti do uni tenja motora). Prije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Izvrite nadolijevanje motornog ulja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema);.

10A

10A-118

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632 Neophodan specijalni alat Tav. 476 Tav. 1233-01 Izvlaka kuglastog zgloba. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa

10A

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite za titu ispod motora. a Ispustite ulje iz motora. a Skinite: - prednje kotae, - prednju za titnu oblogu blatobranskog koa. 1,8 daNm 1,5 daNm 1,5 daNm 1,5 daNm 6,2 daNm 10,5 daNm 3 daNm PANJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od o teenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije razdvajanja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja obavezno mora biti blokiran, kotai u poloaju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravljaa , - svaka sumnja o pravilnom centriranju okretnog prekidaa namee skidanja upravljaa kako bi se primijenila metoda za centriranje opisana u Knjiici o zra nom jastuku. U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to prola obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite maticu i ekscentrini vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma. a Skinite: 6 daNm 6,2 daNm - donje kuglaste zglobove pomou alata (Tav. 476) , - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma,

Zatezni momentm privrsne vijke (1) do (6) uljnog korita privrsne vijke (7) do (10) uljnog korita privrsne vijke (1) do (2) uljnog korita privrsne vijke (11) do (22) uljnog korita prednje privrsne vijke mosta stra nje privrsne vijke mosta privrsni vijak spojnog zgloba u p r avljakog mehanizma privrsne vijke donjeg kuglastog zgloba vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta gornje privrsne vijke veznog elementa mostuzdu ni nosa donje pri vrsne vijke veznih elemenata mostuzdu ni nosa vijke veznog elementa mosta vijke kotaa

2,1 daNm

6,2 daNm

2,1 daNm 10,5 daNm

10A-119

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A

4 5

3
99070 12993-1

a Skinite: - privrsne vijke veznih elemenata(1 )na uzdunom nosa u, - donja pri vrenja obloge prednjeg branika.

a Skinite: - privrsne vijke(3 )veznih elemenata most - karoserija, - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru(4). a Odvrnite pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu( 5). a Skinite pri vrsne vijke mosta i postupno postavljajte navojne ipke alata (Tav. 1233-01) ;. a Odspojite armiranu gumenu cijev povrata servo upravljaa (izme u kuite upravljakog mehanizma i spremnika) s njenog nosaa na zatitnom limu akumulatora. PANJA

Postoje razliiti prolazi za cijev napajanja kuita ser vo upravljaa. Provjerite prije spu tanja sklopa most - letva upravljaa da niti jedno pri vrenje cijevi napajanja servo upravljaa ne ometa spu tanja mosta.

93912

a Razdvojite zglobnu polugicu upravljanja brzinama na(2).

10A-120

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A

X1

X1

13507

a Postupno sputajte most pomou navojnih ipki alata (Tav. 1233-01) dok ne do u na mjeru od otprilike(X1)= 9cm. a Skinuti donje kuite.

POSTAVLJANJE
a Obavezno zamijenite: - vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma, - privrsne vijke mosta. a Napomena: Br tvene povrine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte doticati prstima).

Napomena: Viak sredstva za brtvljenje kod nanoenja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje proizvoda i tekuine moe dovesti do oteenja nekih elemenata (motor, hladnjak).

PANJA Obavezno zamijenite zaptivne brtve uljnog korita.

10A-121

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

10A
1 9

6 17 19 21 22 7 20 7 5 6 8 3 15 13 11

18
15159

16 14

12

10
15195

a Nanesite kap RHODORSEAL 5661 : - na( 6), svaku stranu leita N1, - na( 7 ), sjecite ploica za zatvaranje koljenaste osovine i bloka motora. a Postavite blok motora s novom brtvom.

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke (1) do (6) uljnog korita (1,8 daNm) . a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke (7) do (10) uljnog korita (1,5 daNm) . a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke (1) do (2) uljnog korita (1,5 daNm) . a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke (11) do (22) uljnog korita (1,5 daNm) . a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje pri vrsne vijke mosta (6,2 daNm) , - stranje pri vrsne vijke mosta (10,5 daNm) , - pri vrsni vijak spojnog zgloba upravljakog mehanizma (3 daNm) , - pri vrsne vijke donjeg kuglastog zgloba (6 daNm) , - vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm) , - gornje pri vrsne vijke veznog elementa mostuzduni nosa (2,1 daNm) - donje pri vrsne vijke veznih elemenata mostuzduni nosa (6,2 daNm) - vijke veznog elementa mosta (2,1 daNm) - vijke kota a (10,5 daNm).

10A-122

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632 a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (moe dovesti do uni tenja motora). Prije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Izvrite nadolijevanje motornog ulja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema).

10A

10A-123

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Tav. 476 Tav. 1233-01 Izvlaka kuglastog zgloba. Alat za zahvat na mostuovjesu. Neophodan materijal alat za blokiranje upravljaa

10A

a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite za titu ispod motora. a Ispustite motorno ulje. a Skinite: - mjera razine ulja, - prednje kotae, - prednje za titne obloge blatobranskog koa, 8 Nm 14 Nm, 44 Nm 21 Nm 62 Nm 105 Nm - oblogu prednjeg branika (vidi 55A, Vanjske za tite, Obloga prednjeg branika: Skidanje Postavljanje). - vodilicu mjeraa ulja. a Odspojite sondu razine ulja.

Zatezni momentm privrsne vijke uljnog korita privrsne vijke uljnog korita privrsne vijke uljnog korita na mjenja u privrsni vijak ku ita na viefunkcijskom nosau mosta vijke mosta zgloba upravljakog zma kuglastog upravljakog zma stupa mehanizgloba mehani-

25 Nm

37 Nm

vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta na motoru bonih veznih elemenata ve z n i h elemenata "most-karoserija"

62 Nm

110 Nm
99070

a Skinite: 21 Nm 21 Nm - privrsni vijak bonih veznih elemenata na kraku asije, - privrsni vijak donje armirane gumene cijevi rashladnog sustava na mostu.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije).

KLIMA UREAJ a Skinite privrsne vijke cijevi SEUP-a na mostu.

10A-124

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

10A

112328

114495

a Skinite privrsne vijke( 2)potpornja katalizatora na bloku motora. a Odvrnite privrsni vijak(3 )potpornja katalizatora na uljnom koritu. a Skinite potporanj katalizatora.

a Skinite privrsne vijke( 4)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru. a Odvrnite privrsni vijak( 5 )zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu. a Skinite: - privrsne vijke( 6)ploe potpornog leita poluosovine, - privrsni vijak(7 )potpornog leita na uljnom koritu, - privrsni vijak uljnog korita na viefunkcijskom nosa u. PANJA Kako bi se izbjegla svaka opasnost od oteenja okretnog kontakta ispod upravljaa, potujte slijede a uputstva: - prije izvla enja stupa upravljaa i letve upravljaa, upravlja mora obavezno biti imobiliziran, kotai moraju biti u polo aju ravno, pomou alata alat za blokiranje upravlja a, - ak i najmanja sumnja u ispravni centriranje okretnog kontakta namee skidanje upravljaa i primjenu postupka za centriranje (vidi Svezak koji se odnosi na zra ni jastuk). U tom sluaju, samo kvalicirana osoba koja je za to pro la obuku moe pristupiti zahvatu. a Skinite: - maticu privrsnog vijka zgloba stupa upravlja kog mehanizma,

10A-125

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 - bregasti vijak zgloba stupa upravljakog mehanizma, - privrsne vijke donjih kuglastih zglobova, - donje kuglaste zglobove pomou alata (Tav. 476) , - privrsne matice kuglastih zglobova upravljakog mehanizma, - kuglaste zglobove upravljakog mehanizma.

10A

114490

a Skinite stranje pri vrsne vijke(8)veznih elemenata "most-karoserija".

10A-126

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

10A

13507

a Skinite privrsne vijke mosta. a Otkvaite snop elektrinih kablova na mostu (ovisno o verziji). a Na njihovo mjesto odmah postavite navojne ipke alata (Tav. 1233-01). PA NJA Postoje vie prolaza cijevi napajanja kui ta SEUP . Provjerite prije spu tanja sklopa mostletva upravljaa da niti jedno privrenje cijevi napajanja SEUP ne ometa sputanje mosta. a Postepeno sputajte most pomou navojnih ipki alata (Tav. 1233-01) sve dok ne dostigne(H1) = 11 cm.

108279

a Skinite: - privrsne vijke uljnog korita na mjenjau, - privrsne vijke uljnog korita,

10A-127

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 - uljno korito.

10A

POSTAVLJANJE
a PA NJA Brtvene povr ine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima). Viak sredstva za brtvljenje kod nano enja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje proizvoda i tekuine moe dovesti do ote enja nekih elemenata (motor, hladnjak).

20167

20166

a Upotrijebite: - etiri trake samoljepive na( 10)promjera 5 mm, silikonske brtve

- dvije kapi samoljepive silikonske brtve na( 11)promjera 7 mm na sjecitu ploe za zatvaranje koljenaste osovine i bloka motora. a Ispravno postavite novu brtvu na blok motora. a Postavljanje uljnog korita.

10A-128

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Uljno korito: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

10A

a Izvr ite nadolijevanje motornog ulja. a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - postavljanje).

20171

a Predzategnite pri vrsne vijke uljnog korita (8 Nm). a Zategnite: - privrsne vijke uljnog korita na mjenja u bez da ih blokirate. - po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke uljnog korita (14 Nm,) , - na zadani zatezni moment privrsne vijke uljnog korita na mjenja u (44 Nm) , - na zadani zatezni moment privrsni vijak kuita na vi efunkcijskom nosau (21 Nm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment: - prednje privrsne vijke mosta (62 Nm) , - stra nje privrsne vijke mosta (105 Nm) , - maticu zgloba stupa upravljakog mehanizma (25 Nm) , - maticu kuglastog zgloba upravljakog mehanizma (37 Nm) , - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu (62 Nm) , - privrsne vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (110 Nm) , - privrsne vijke bo nih veznih elemenata (21 Nm) , - privrsne vijke veznih elemenata "most-karoserija" (21 Nm) .

10A-129

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Pumpa ulja: Skidanje - Postavljanje

10A

F9Q, i 790 K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 K7J, i 700 ili 701 F8Q, i 632 a Izvr ite nadolijevanje motornog ulja. Zatezni momentm privrsne vijke pumpe ulja 25 Nm a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite donje kuite (vidi 10A, Motor i donji dio motora, Donje kuite Skidanje - Postavljanje).

2 1

23224

a Skinite: - vijak( 1)i protuemulzijsku plou (ako je vozilo njome opremljeno), - privrsne vijke( 2)pumpe ulja, - pumpu ulja.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa razine ulja. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (moe dovesti do uni tenja motora). a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke pumpe ulja (25 Nm) . a Postavite donje kuite (vidi 10A, Motor i donji dio motora, Donje kuite: Skidanje - Postavljanje).

10A-130

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Pumpa ulja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730 Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Nosa motora. Izvlaka brtve pumpe ulja. Alat za postavljanje brtve pumpe ulja 32x44x6. Poluga nosa motora zamjenu glave motora Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi za

10A

Mot. 1367-02 Mot. 1374 Mot. 1355 Mot. 1367

1 4

21379

Zatezni momentm vijke gornjeg ku ita razvodnog mehanizma privrsne vijke pumpe ulja 3,3 daNm 0,9 Nm

a Postavite ku ite razvodnog mehanizma. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment vijke gornjeg ku i ta razvodnog mehanizma (3,3 daNm) .

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite remen razvodnog mehanizma(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32).

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) sa sigurnosni pojas(evi . Pazite na ispravan poloaj pojasa, i uzmite podizni prsten na strani razvodnog mehanizma za privrsnu to ku. a Skinite: - alat (Mot. 1367-02) , - donje kuite(vidi 10A, Sklop motora i donjeg dijela motora, Uljno korito: Skidanje - Postavljanje, stranica 10A-94), - zupanik koljenaste osovine, - brtvu pumpe ulja na izlaznom brijegu koljenaste osovine pomou alata (Mot. 1374).

10A-131

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Pumpa ulja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730

10A

99790

1
18646

a Zamijenite brtvu za dovod tlaka ulja(2 )na bloku motora.

a Skinite: - mreasti filtar pumpe ulja(1), - pumpu ulja.

POSTAVLJANJE
a PA NJA Provjerite istou raznih dijelova sustava za podmazivanje prije njihovog postavljanja. Obavezno zamijenite: - brtvu za dovod tlaka ulja na bloku motora, - brtvu pumpe ulja na izlaznom brijegu koljenaste osovine, - okruglu prstenastu brtvu mre astog ltra pumpe ulja.

10A-132

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Pumpa ulja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730

10A

PANJA Pumpu pokre u dva spojna vijka smjetena na koljenastoj osovini.

2 3 1 3

4 5 6

7
18718

a VA NO - Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice. - Oistite brtvene povrine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; priekajte desetak minuta i zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice. a Postavite pumpu ulja na motor. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke pumpe ulja (0,9 Nm).
18646

Napomena: Brtvene povr ine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima).

Napomena: Viak sredstva za brtvljenje kod nano enja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje proizvoda i tekuine moe dovesti do ote enja nekih elemenata (motor, hladnjak,..). a Nanesite jednu traku proizvoda za brtvljenje RHODORSEAL 5661(3), traka mora biti promjera 1,3 mm.
18645

a Postavite novu brtvu na izlaznom brijegu koljenaste osovine pomo u alata (Mot. 1355). Pazite da pritom ne otetite utor za pokretanje zupanika razvodnog mehanizma.

10A-133

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Pumpa ulja: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730

10A

98972

a Postavite mreasti filtar zajedno s njegovom novom brtvom. a Postavite donje kui te(vidi 10A, Sklop motora i donjeg dijela motora, Uljno korito: Skidanje Postavljanje, stranica 10A-94). a Postavite alat (Mot. 1367) i skinite alat (Mot. 1453). a Postavite remen razvodnog mehanizma(vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32). PA NJA Obavezno provjerite razinu ulja pomou mjeraa. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (moe dovesti do uni tenja motora). Prije isporuke vozila stranci, podesite razinu motornog ulja ako je potrebno. a Izvrite nadolijevanje motornog ulja. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema).

10A-134

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Pumpa ulja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 ili 764 ili 766 Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Alat nosa motora za zahvat na glavi motora.

10A

2 1

Mot. 1379 Mot. 1374 Mot. 1355

Izvlaka brtve pumpe ulja. Alat za postavljanje brtve pumpe ulja 32x44x6. Neophodan materijal

sigurnosni pojas(evi

Zatezni momentm
21379

razvodnog mehanizma po redu i na zadani zatezni moment po redu i na zadani zatezni moment

3,3 daNm

a Postavite ku ite razvodnog mehanizma. a Zategnite vijke gornjeg ku ita razvodnog mehanizma po redu i na zadani zatezni moment (3,3 daNm) .

0,9 daNm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite remen razvodnog mehanizma.(vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32)

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) sa sigurnosni pojas(evi . Pazite na ispravan poloaj pojasa, i uzmite podizni prsten na strani razvodnog mehanizma za privrsnu to ku. a Skinite: - alat (Mot. 1379) , - donje kuite(vidi 10A, Sklop motora i donjeg dijela motora, Uljno korito: Skidanje - Postavljanje, stranica 10A-94), - zupanik koljenaste osovine, - brtvu pumpe ulja na izlaznoj osovini koljenaste osovine pomou alata (Mot. 1374).

10A-135

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Pumpa ulja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 ili 764 ili 766

10A

99790

a Zamijenite brtvu za dovod tlaka ulja(2 )na bloku motora.

1
18646

a Skinite: - mreasti filtar pumpe ulja,(1 ) - pumpu ulja.

POSTAVLJANJE
a PA NJA Provjerite isto u razliitih sastavnih dijelova sustava za podmazivanje prije njihovog postavljanja. Obavezno zamijenite: - brtvu za dovod tlaka ulja na bloku motora, - brtvu pumpe ulja na izlaznoj osovini koljenaste osovine, - okruglu prstenastu brtvu mre astog ltra pumpe ulja.

10A-136

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Pumpa ulja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 ili 764 ili 766

10A

PANJA Pumpu pokre u dva spojna vijka smjetena na koljenastoj osovini.

2 3 1 3 6 7
18718

4 5

a VA NO - Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice. - Oistite brtvene povrine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; pri ekajte desetak minuta zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice. a Postavite pumpu ulja na motor. a Zategnite privrsne vijke pumpe ulja po redu i na zadani zatezni moment (0,9 daNm).
18646

Napomena: Brtvene povr ine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima).

Napomena: Viak sredstva za brtvljenje kod nano enja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje sredstva i tekuine moe dovesti do ote enja nekih sastavnih dijelova (motor, hladnjak,..). a Nanesite traku proizvoda za brtvljenje RHODORSEAL 5661(3), traka mora imati promjer od 1,3 mm.
18645

a Postavite novu brtvu na izlaznu osovinu koljenaste osovine pomou alata (Mot. 1355). Pazite da je ne o tetite pri prolazu kroz otvor za pokretanje zup anika razvodnog mehanizma.

10A-137

SKLOP MOTORA I DONJEG DIJELA MOTORA Pumpa ulja: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 ili 764 ili 766

10A

98972

a Postavite mreasti filtar s novom okruglom prstenastom brtvom. a Postavite donje kui te(vidi 10A, Sklop motora i donjeg dijela motora, Uljno korito: Skidanje Postavljanje, stranica 10A-94). a Postavite alat (Mot. 1379) i skinite alat (Mot. 1453). a Postavite remen razvodnog mehanizma(vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32). PA NJA Obavezno provjerite razinu ulja mjeraem razine ulja. Nemojte prelaziti razinu maxi na mjerau razine ulja (moe dovesti do uni tenja motora). Prije isporuke vozila stranci, podesite razinu ulja u motoru ako je potrebno. a Izvrite nadolijevanje motornog ulja. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja.(vidi 8, Elektri na oprema)

10A-138

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Ureaj za mjerenje napetosti remena: Koritenje


Neophodan specijalni alat Mot. 1505 Mot. 1715 Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar).

11A

- Ovaj postupak otklanja opasnosti prevelike napetosti (ili premale napetosti), pojave uma i svakog problem koji bi mogao proizai iz nepravilne napetosti remena. - Nepotivanje stroge primjene postupka podeavanja napetosti remena s alatom (Mot. 1505) ili (Mot. 1715) moe dovesti do unitenja motora. I - RAD ALATA MOT.1505

- Postupak podeavanja napetosti remena vana je operacija jer o njoj ovisi rok trajanja remena. - Koritenje frekvenciometra: alat (Mot. 1505) ili (Mot. 1715) je dakle neophodan za primjenu napetosti kod ugradnje u skladu s preporukama proizvoaa.

1 - Opis

4
1A

5 1

2
1B
16163

a (1)Disk ima dva senzora(1 A)i(1B) (2)Kuite zaslona (3 )Generator frekvencije kalibratora (512 1Hz) ugraen u kuite zaslona (4)Prekida za stavljanje ureaja pod napon (5)Prekida tester za kontrolu ispravnog kalibriranja ureaja (6)Uputstvo za upotrebu ureaja

11A-1

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Ureaj za mjerenje napetosti remena: Koritenje


2 - Kontrola alata a Generator frekvencije kalibra(3)ugra en u kui te zaslona omoguava kontrolu ispravnog rada alata. a Pogledajte uputstvo za upotrebu za postupak kontrole. a Ako se vrijednost provjerena na dva senzora razlikuje od 512 1Hz, vratite ure aj u ONE-TOO. ONE TOO 1 ZAC iz Saint Esteve 06640 Saint-Jeannet les Plans Tel: +33 (0)4 92 12 04 80 Fax: +33 (0)4 92 12 04 66 3 - Naelo djelovanja a Ovaj ureaj mjeri frekvenciju remena. Frekvencija je fizika veli ina koja s velikom tonou daje napetost remena. Koritena jedinica je Hertz (Hz). Disk(1)je sastavljen od dva senzora(1 A)i(1B) koji omoguavaju mjerenje vibracija koje je proizvodi remen nakon pobuivanja. Mjerenje se mora vriti samo s jednim senzorom, drugi slui kao referentni senzor i mora se nalaziti izvan mjernog podruja. Svaki od ova dva senzora moe se koristiti ili kao senzor mjerenja, ili kao referentni senzor. Opseg mjerenja: 30 do 520 Hz. Pogreka: 1 Hz < 100 Hz i 1% >100 Hz. a Stavite alat pod napon, prekida(4). a Pribliite disk(1)traci remena koju treba izmjeriti.

11A

1A 1B

16164

a Postavite disk na udaljenost( X)izmeu 5 i 10 mm od remena. Mjerenje se moe izvr iti jednako na prednjem dijelu( 7)ili(8)remena ovisno o optereenju.

1A 1B

16165

a Koristite jednako senzore( 1 A)ili(1B), pod uvjetom da se referentni senzor nalazi izvan podru ja mjerenja.

11A-2

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Ureaj za mjerenje napetosti remena: Koritenje

11A

16168

16166

16169

16167

a Dva senzora ne smiju se istovremeno nai nasuprot remena tijekom mjerenja.

a Mjerenje se vri tako da se na remenu izazovu vibracije prstom. Mjerenje potvr uje zvuni signal bip.

11A-3

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Ureaj za mjerenje napetosti remena: Koritenje


II - RAD ALATA MOT.1715 1 - Opis

11A

3 2

1A

106186

a (1)Disk ima jedan senzor(1 A ) (2)Prekida stavljanja ureaja pod napon (3)Zaslon

11A-4

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Ureaj za mjerenje napetosti remena: Koritenje


2 - Kontrola alata Provjera ba darenja

11A

106185

a Ova operacija omogu ava provjeru ispravnog badarenja alata. Ton telefona ima odreenu frekvenciju koja ima ulogu vrijednosti kalibra. a Stavite alat pod napon, prekida( 2). a Podignite slualicu telefona. a Birajte besplatan broj +33 (0)4 92 12 06 54, poziv nikada nee biti odbijen. a Stavite jainu zvuka na najjae. a Postavite senzor(1)na vanjski zvunik. a Provjerite da li se dobivena vrijednost podudara s 440 2 Hz. a Ako je vrijednost izvan doputene, vratite ure aj u ONE-TOO. a ONE TOO 1 ZAC iz Saint Esteve 06640 Saint-Jeannet les Plans Tel: +33 (0)4 92 12 04 80 Fax: +33 (0)4 92 12 04 66

3 - Naelo djelovanja a Ovaj ure aj mjeri frekvenciju remena. Frekvencija je fizi ka veli ina koja s velikom to nou daje napetost remena. Koritena jedinica je Hertz (Hz). Disk (1)je sastavljen od senzora 1A koji omoguava mjerenje vibracija koje je proizveo remen nakon pobu ivanja. Opseg mjerenja: 30 do 520 Hz. Pogre ka: 1 Hz < 100 Hz i 1% >100 Hz.

11A-5

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Ureaj za mjerenje napetosti remena: Koritenje

11A

1A

106187

a Postavite disk na udaljenost(X)izmeu 5 i 10 mm od remena. Mjerenje se moe izvr iti jednako na prednjem dijelu(4)ili(5)remena ovisno o optereenju.

106188

a Izvrite mjerenje izazivanjem vibracija na remenu prstom.

11A-6

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Mot. 1505 Mot. 1715 Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar).

11A
1

2
Zatezni momentm alternatora na njegovom nosau alternatora na kliznoj vodilici za podeavanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata privrsne vijke kotaa 4,4 daNm 2,1 daNm

23181

a Skinite privrsni vijak priklju ka(1 )cijevi za dovod turbo punjenja na podiznom prstenu. 10,5 daNm a Odvrnite obujmice cijevi za dovod( 2)turbo punjenja. a Skinite:

SKIDANJE
a PA NJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

- pokrov motora, - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog koa.

PA NJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

4 5

23291

a Odvrnite: - privrsne vijke alternatora(4 ), - vijak za podeavanje napetosti remena(5 ). a Skinite remen za pogon dodatnih agregata.

11A-7

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
F9Q, i 790

11A

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu neistou. PA NJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PA NJA Prilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinjae.

11

PA NJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora i koljenaste osovine.
23291

a Postavite remen za pogon dodatnih agregata.

a Podesite napetost remena pomou vijka(11)i alata (Mot. 1505) ili (Mot. 1715) na vrijednost od 188 5 Hz . PANJA Izvr ite obavezno dva okretaja motora za ispravno postavljanje remena. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

7 6 9

a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsni vijak alternatora na njegovom nosa u (4,4 daNm). - privrsni vijak alternatora na kliznoj vodilici za pode avanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata (2,1 daNm) , - privrsne vijke kota a (10,5 daNm).

10
PANJA
98751

( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10)

Koljenasta osovina Pumpa za vodu Alternator Kompresor klima ure aja ili pumpa servo upravljaa Kontrolna toka napetosti

Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

11A-8

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754, i STANDARDNO GRIJANJE Neophodan specijalni alat Mot. 1505 Mot. 1715 Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar).

11A

1 3

Zatezni momentm vijak kotaia napinjaa vijke kotaa 105 Nm 21 Nm

SKIDANJE
a PA NJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, da se izbjegne unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.
14888

a Odvijte: - dva vijka nateza a, - maticu(2),

PA NJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije. a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - prednji desni kota, - za titu prednjeg desnog koa blatobrana.

- vijak(1)za podeavanje napetosti remena za pogon dodatne opreme. Napomena: Remen za pogon dodatne opreme ima pet zubaca dok remenice alternatora (u sluaju upotrebe remenice sa est zubaca), pumpe servo upravljaa ima est; obavezno provjerite, prilikom postavljanja remenice, da vanjski zubac remenica( 3 )ostaje slobodan.

11A-9

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754, i STANDARDNO GRIJANJE

11A

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu neistou. PA NJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

a Zategnite remen i podesite njegovu napetost pomou alata (Mot. 1505) ili (Mot. 1715) na vrijednost od 204 5 Hz. PANJA Izvr ite obavezno dva okretaja motora za ispravno postavljanje remena. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

PA NJA Prilikom zamjene remena, obvezno zamijenite natezae i napinjae.

a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijak kota i a napinjaa (105 Nm) , - vijke kota a (21 Nm). a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

PA NJA Motor ne smije raditi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini. a Postavite novi remen.

5 4 7

8
14977

( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)

Koljenasta osovina Nateza Alternator Pumpa servo upravljaa Kontrolna remena to ka napetosti

11A-10

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754, i KLIMA UREAJ K7J, i 700 ili 701, i KLIMA UREAJ

11A

Zatezni momentm automatskog natezaa vijak napinjaa privrsne vijke kotaa 2,1 daNm 2,1 daNm 10,5 daNm

SKIDANJE
a PA NJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

PA NJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog ko a.

14494-3

a Okre ite automatski nateza remena za pogon dodatnih agregata pomou plosnatog kljua od 13 mm i privrstite nateza pomo u esterobridnog kljua od 6 mm(1). a Skinite remen za pogon dodatnih agregata.

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu ne istou. PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PANJA Pr ilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinja e. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke automatskog nateza a daNm) , - privrsni vijak napinja a (2,1 daNm). (2,1

11A-11

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754, i KLIMA UREAJ K7J, i 700 ili 701, i KLIMA UREAJ

11A

3 6 1 2 5 7
20845

14976

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)

Koljenasta osovina Kompresor klima ureaja Alternator Pumpa servo upravljaa Napinja Nateza

7
23160

a Postavite novi remen.

a Remenice za pogon razliitih dodatnih agregata imaju 6 zubaca dok remen ima 5 zubaca, obavezno provjerite da prilikom postavljanja remena, unutarnji zubac(7 )remenica ostaje slobodna. a Skinite esterobridni klju od 6 mm (1)i otpustite nateza na remenu.

PANJA Izvr ite obavezno dva okretaja motora za ispravno postavljanje remena. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kota a (10,5 daNm).

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

11A-12

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K9K, i 700 ili 702 ili 704 ili 710, i KLIMA UREAJ Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi

11A

Zatezni momentm vijak natezaa vijke desnog njihajnog ovjesa maticu desnog njihajnog ovjesa vijke kotaa 40 Nm 62 Nm 37 Nm
101878

110 Nm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu(vidi Prihvatni diferencijal na podvozju )(RK 380, 02A, Mogunosti dizanja). a Odspojite akumulator(vidi Akumulator: Skidanje Postavljanje)(RK 380, 80A, Akumulator). a Skinite: - titnik ispod motora, - prednji desni kota, - za titu prednjeg desnog koa blatobrana.

a Okrenite automatski nateza remena za pogon dodatnih agregata u smjeru kazaljki na satu pomou kljua od 16 mm. a Skinite remen za pogon dodatnih agregata.

114497

a Postavite alat (Mot. 1453) (1)i pridrite ga pomou sigurnosni pojas(evi (2). a Postavite lanac na podizni prsten na strani razvodnog mehanizma kako bi omoguili podizanje ili spu tanje motora.

11A-13

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K9K, i 700 ili 702 ili 704 ili 710, i KLIMA UREAJ

11A

a Postavite nateza remena za pogon dodatnih agregata. a Zategnite na zadani zatezni moment vijak nateza a (40 Nm). a Okrenite automatski nateza remena za pogon dodatnih agregata u smjeru kazaljki na satu pomou kljua od 16 mm. a Postavljanje novog remena za pogon dodatnih agregata. a Postavite: - desni njihajni ovjes, - vijke desnog njihajnog ovjesa, - maticu desnog njihajnog ovjesa. a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijke desnog njihajnog ovjesa (62 Nm) , - maticu desnog njihajnog ovjesa (37 Nm).
114500

a Skinite: - vijke( 3)desnog njihajnog ovjesa, - maticu(4)desnog njihajnog ovjesa, - desni njihajni ovjes. a Podignite motor pomou alata (Mot. 1453). a Skinite vijak natezaa remena za pogon dodatnih agregata. a Spustite motor pomou alata (Mot. 1453). a Skinite nateza.

a Skinite alat (Mot. 1453). a Skinite: - za titu prednjeg desnog koa blatobrana, - prednji desni kota, - vijke prednjeg desnog kotaa, - za tite ispod motora. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke kota a (110 Nm). a Spojite akumulator(vidi Akumulator: Skidanje Postavljanje )(RK 380, 80A, Akumulator).

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu neistou. PA NJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PA NJA Motor ne smije raditi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

PA NJA Prilikom zamjene remena, obavezno izmijenite natezae i napinjae.

11A-14

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
D4F, i 712 ili 730 Neophodan specijalni alat Mot. 1715 Mot. 1505 Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar). Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar)

11A

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu ne istou. PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

Zatezni momentm PANJA natezaa vijak napinjaa privrsne vijke kotaa 37 Nm 22 Nm 105 Nm Pr ilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinja e.

SKIDANJE
a PA NJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora i koljenaste osovine.

PA NJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog ko a, - remene za pogon dodatnih agregata. a Postavite novi remen alternatora. a Zategnite remen ili pomo u dugog vijka (otprilike 100 mm ) i jedne matice M6 ili alatom lokalne proizvodnje (navojna ipka duine 100 mm i tri matice M6).
18494

11A-15

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
D4F, i 712 ili 730

11A

SERVO UPRAVLJA , i STANDARDNO GRIJANJE

2 1 8 11
10071

10

( 1) ( 2) ( 3)

Koljenasta osovina Alternator Kontrolna toka (8) (9) (10 ) (11 ) Koljenasta osovina Nateza Pumpa servo upravljaa Kontrolna toka

97267

a Podesite napetost remena pomou alata (Mot. 1715) ili alata (Mot. 1505) na vrijednost od 260 5 Hz.

KLASI NI UPRAVLJA, i KLIMA URE AJ

a Podesite napetost remena pomo u alata (Mot. 1715) ili alata (Mot. 1505) na vrijednost od 210 5 Hz .

4 7

97267-1

( 4) ( 5) ( 6) ( 7)

Koljenasta osovina Nateza Kompresor klima ureaja Kontrolna toka

a Podesite napetost remena pomou alata (Mot. 1715) ili alata (Mot. 1505) na vrijednost 210 5 Hz.

11A-16

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
D4F, i 712 ili 730

11A

a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. SERVO UPRAVLJA , i KLIMA URE AJ PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

16 14 13 15

12 17

14263

( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17)

Koljenasta osovina Pumpa servo upravljaa Kompresor klima ureaja Nateza Napinja Kontrolna toka

a Podesite napetost remena pomou alata (Mot. 1715) ili alata (Mot. 1505) na vrijednost od 210 5 Hz.

a PA NJA Izvrite obavezno dva okretaja motora za ispravno postavljanje remena. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsni vijak nateza a (37 Nm) , - privrsni vijak napinja a (22 Nm) , - pri vrsne vijke kotaa (105 Nm).

11A-17

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
D7F, i 726 ili 764 ili 766 Neophodan specijalni alat Mot. 1715 Mot. 1505 Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar). Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar)

11A

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu ne istou. PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

Zatezni momentm PANJA vijak natezaa vijak napinjaa privrsne vijke kotaa 3,7 daNm 2,2 daNm 10,5 daNm Pr ilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinja e.

SKIDANJE
a PA NJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, da se izbjegne unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

PA NJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator po ev i prikljunim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog ko a, - remene za pogon dodatnih agregata. s pozitivnim
18494

a Postavite novi remen alternatora. a Napnite remen ili s dugim vijkom (otprilike 100 mm M6), i maticom ili s alatom lokalne proizvodnje (navojna ipka duine 100 mm i tri matice M6).

11A-18

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
D7F, i 726 ili 764 ili 766

11A

SERVO UPRAVLJA , i STANDARDNO GRIJANJE

2 1 8 11
10071

10

( 1) ( 2) ( 3)

Koljenasta osovina Alternator Kontrolna toka (8) (9) (10 ) (11 ) Koljenasta osovina Nateza Pumpa servo upravljaa Kontrolna toka

97267

a Podesite napetost remena pomou alata (Mot. 1715) ili alata (Mot. 1505) na vrijednost od 244 5 Hz.

KLASI NI UPRAVLJA, i KLIMA URE AJ

a Podesite napetost remena pomo u alata (Mot. 1715) ili alata (Mot. 1505) na vrijednost od 191 5 Hz .

4 7

97267-1

( 4) ( 5) ( 6) ( 7)

Koljenasta osovina Nateza Kompresor klima ureaja Kontrolna toka

a Podesite napetost remena pomou alata (Mot. 1715) ili alata (Mot. 1505) na vrijednost od 177 5 Hz.

11A-19

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
D7F, i 726 ili 764 ili 766 a SERVO UPRAVLJA , i KLIMA URE AJ PANJA

11A

Izvr ite obavezno dva okretaja motora za ispravno postavljanje remena.

16 14 13 15

a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsni vijak nateza a (3,7 daNm) , - privrsni vijak napinja a (2,2 daNm) , - privrsne vijke kota a (10,5 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PANJA

12 17

Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

14263

( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17)

Koljenasta osovina Pumpa servo upravljaa Kompresor klima ureaja Nateza Napinja Kontrolna toka

a Podesite napetost remena pomou alata (Mot. 1715) ili alata (Mot. 1505) na vrijednost od 180 5 Hz.

11A-20

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K7J, i 700 ili 701, i STANDARDNO GRIJANJE Neophodan specijalni alat Mot. 1505 Mot. 1715 Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar).

11A

1
Zatezni momentm privrsne vijke natezaa privrsne vijke kotaa 2,1 daNm 10,5 daNm

SKIDANJE
a PA NJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.
107500

a Odvrnite pri vrsne vijke natezaa(1). a Skinite remen za pogon dodatnih agregata.

PA NJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog ko a.

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu ne istou. PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PANJA Pr ilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinja e.

11A-21

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K7J, i 700 ili 701, i STANDARDNO GRIJANJE

11A
6

105999

107516

a Postavite remen za pogon dodatnih agregata. PA NJA Provjerite da vanjski zupci remenica ostaju slobodni.

a Postavite dugi vijak(6 )na viefunkcijski nosa . a Napnite remen pomo u vijka . a Podesite napetost remena pomo u alata (Mot. 1505) ili (Mot. 1715) na vrijednost od 189 5 Hz. PANJA

Izvr ite obavezno dva okretaja motora za ispravno postavljanje remena. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke nateza a (2,1 daNm).

4 1 3

a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kota a (10,5 daNm). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanja u itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

5
106045

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)

Koljenasta osovina Alternator Pumpa servo napinja Nateza Mjerna toka upravlja a ili

11A-22

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
F8Q, i 632, i KLIMA UREAJ Neophodan specijalni alat Mot. 1505 Mot. 1715 Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar).

11A

Zatezni momentm alternatora na njegovom nosau alternatora na kliznoj vodilici za podeavanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata privrsne vijke kotaa 4,4 daNm 2,1 daNm

10,5 daNm
23291

a Odvrnite:

SKIDANJE
a PA NJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

- privrsne matice alternatora, - vijak za podeavanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata. a Skinite remen za pogon dodatnih agregata.

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu ne istou. PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PA NJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog ko a.

11A-23

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
F8Q, i 632, i KLIMA UREAJ

11A

2 1 4

98751

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)

Koljenasta osovina Pumpa za vodu Alternator Kompresor klima ureaja Mjerna toka

a Zategnite remen i podesite njegovu napetost pomou alata (Mot. 1505) ili (Mot. 1715) na vrijednost 188 Hz 5. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsni vijak alternatora na njegovom nosau (4,4 daNm). - privrsni vijak alternatora na kliznoj vodilici za pode avanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata (2,1 daNm) ,

PA NJA Izvrite obavezno dva okretaja motora za ispravno postavljanje remena. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kotaa (10,5 daNm).

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

11A-24

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
F8Q, i 632, i STANDARDNO GRIJANJE Neophodan specijalni alat Mot. 1505 Mot. 1715 Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar).

11A

Zatezni momentm alternatora na njegovom nosau alternatora na kliznoj vodilici za podeavanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata privrsne vijke kotaa privrsne vijke kotaa 4,4 daNm

2
2,1 daNm

10,5 daNm
13092

10,5 daNm

a Odvrnite: - privrsne matice alternatora( 1),

SKIDANJE
a PA NJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

- vijak za podeavanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata(2). a Skinite remen za pogon dodatnih agregata.

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu ne istou. PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PA NJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog ko a.

11A-25

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
F8Q, i 632, i STANDARDNO GRIJANJE

11A

5 3 6 2

13509

13092

( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7)

Koljenasta osovina Alternator Pumpa za vodu Pumpa servo upravljaa Mjerna toka

a Zategnite remen pomou vijka(2)i podesite njegovu napetost pomo u alata (Mot. 1505) ili (Mot. 1715) na vrijednost 166 Hz 5. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsni vijak alternatora na njegovom nosa u (4,4 daNm). - privrsni vijak alternatora na kliznoj vodilici za pode avanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata (2,1 daNm) , - privrsne vijke kota a (10,5 daNm). PANJA Izvr ite obavezno dva okretaja motora za ispravno postavljanje remena. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kota a (10,5 daNm). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

11A-26

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718, i KLIMA URE AJ Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi

11A

Zatezni momentm vijak natezaa vijke desnog njihajnog ovjesa maticu desnog njihajnog ovjesa vijke kompresora klima ure aja vijke kotaa 40 Nm 62 Nm 37 Nm
19703

21 Nm 110 Nm

a Skinite vijke kompresora klima ure aja. a Pri vrstite kompresor klima ureaja na most.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu(vidi Prihvatni diferencijal na podvozju )(RK 380, 02A, Mogunosti dizanja). a Odspojite akumulator(vidi Akumulator: Skidanje Postavljanje)(RK 380, 80A, Akumulator). a Skinite: - titnik ispod motora, - prednji desni kota, - za titu prednjeg desnog koa blatobrana, - oblogu prednjeg branika(vidi Obloga prednjeg branika: Skidanje - Postavljanje)(RK 381, 55A, Vanjske zatite).
101878

a Okrenite automatski nateza remena za pogon dodatnih agregata u smjeru kazaljki na satu pomou kljua od 16 mm. a Skinite remen za pogon dodatnih agregata.

11A-27

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718, i KLIMA URE AJ

11A

POSTAVLJANJE
a Oistite etkom vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini da odstranite svu ne istou. PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PANJA Motor ne smije raditi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

114497

a Postavite alat (Mot. 1453) (2)i pridrite ga pomou sigurnosni pojas(evi(3). a Postavite lanac na podizni prsten na strani razvodnog mehanizma kako bi omoguili podizanje ili sputanje motora.

PANJA Pr ilikom zamjene remena, obavezno izmijenite natezae i napinja e. a Postavite nateza remena za pogon dodatnih agregata. a Zategnite na zadani zatezni moment vijak nateza a (40 Nm). a Okrenite automatski nateza remena za pogon dodatnih agregata u smjeru kazaljki na satu pomou kljua od 16 mm. a Postavljanje novog remena za pogon dodatnih agregata. a Postavite: - desni njihajni ovjes, - vijke desnog njihajnog ovjesa, - maticu desnog njihajnog ovjesa. a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijke desnog njihajnog ovjesa (62 Nm) , - maticu desnog njihajnog ovjesa (37 Nm).

114500

a Skinite: - vijke( 4)desnog njihajnog ovjesa, - maticu(5)desnog njihajnog ovjesa, - desni njihajni ovjes. a Podignite motor pomou alata (Mot. 1453). a Skinite vijak natezaa remena za pogon dodatnih agregata. a Spustite motor pomou alata (Mot. 1453). a Skinite nateza.

a Skinite alat (Mot. 1453). a Odvojite most kompresora klima ure aja. a Postavite: - kompresor klima ure aja, - vijke kompresora klima ureaja. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke kompresora klima ureaja (21 Nm) . a Postavite: - oblogu prednjeg branika(vidi Obloga prednjeg branika: Skidanje - Postavljanje)(RK 381, 55A, Vanjske zatite),

11A-28

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718, i KLIMA URE AJ - za titu prednjeg desnog koa blatobrana, - prednji desni kota, - vijke prednjeg desnog kotaa, - za tite ispod motora. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke kotaa (110 Nm). a Spojite akumulator(vidi Akumulator: Skidanje Postavljanje)(RK 380, 80A, Akumulator).

11A

11A-29

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K9K, i 700 ili 702 ili 704 ili 708 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718, i STANDARDNO GRIJANJE Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi

11A

Zatezni momentm vijke desnog njihajnog ovjesa na motoru vijke desnog njihajnog ovjesa na karoseriji vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru vijke kotaa 62 Nm 62 Nm 62 Nm
114497

a Postavite alat (Mot. 1453) i pridrite ga pomou sigurnosni pojas(evi. a Postavite lanac na podizni prsten na strani razvodnog mehanizma kako bi omoguili podizanje ili spu tanje motora. a Skinite: - vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta,

110 Nm

110 Nm

- zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta.

SKIDANJE
I - FAZA PRIPREME ZA SKIDANJE a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu(vidi Prihvatni diferencijal na podvozju)(vidi RK 380, 02A, Mogunosti dizanja). a Odspojite akumulator(vidi Akumulator: Skidanje Postavljanje)(vidi RK 380, 80A, Akumulator). a Skinite: - prednji desni kota, - za titu prednjeg desnog koa blatobrana, - za tite ispod motora.

19731

a Skinite: - vijke(1)desnog njihajnog ovjesa, - desni njihajni ovjes. a Spustite motor pomo u alata (Mot. 1453).

11A-30

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje
K9K, i 700 ili 702 ili 704 ili 708 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718, i STANDARDNO GRIJANJE II - FAZA SKIDANJA ISPITIVANOG DIJELA a Skinite remen za pogon dodatnih agregata(vidi Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje)(TN 6006A, 10A, Kompletan motor i donji dio motora).

11A

- vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (110 Nm). a Skinite alat (Mot. 1453). a Postavite: - titnik ispod motora, - za titu prednjeg desnog koa blatobrana,

POSTAVLJANJE
I - FAZA PRIPREME ZA POSTAVLJANJE a Oistite etkom v-utore remenice koljenaste osovine kako biste uklonili sve naslage. PA NJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

- prednji desni kota. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke kota a (110 Nm). Spojite akumulator(vidi Akumulator: Skidanje Postavljanje )(vidi RK 380, 80A, Akumulator).

PA NJA Obavezno zamijenite remen za pogon dodatnih agregata i nateza.

PA NJA Motor ne smije raditi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo o teenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini. II - FAZA POSTAVLJANJA ISPITIVANOG DIJELA a Postavite remen za pogon dodatnih agregata(vidi Remen za pogon dodatnih agregata: Postavljanje)(TN 6006A, 10A, Kompletan motor i donji dio motora). III - ZAVR NA FAZA a Postavite motor pomou alata (Mot. 1453). a Postavite: - desni njihajni ovjes, - vijke desnog njihajnog ovjesa, - zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta, - vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta. a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijke desnog njihajnog ovjesa na motoru (62 Nm) , - vijke desnog njihajnog ovjesa na karoseriji (62 Nm) , - vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu (62 Nm) ,

11A-31

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Alat za zatezanje vijaka ekscentri nog natezaa. Klju Torx od 8 i etverokut od 12, 7. Alat za blokiranje zupanika za zup asti remen razvodnog mehanizma. Alat za postavljanje u fazu bregastih osovina. Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2"). Blokiranje i postavljanje u fazu remenica bregastih osovina. Alat za postavljanje poklopaca bregaste osovine promjera 57 mm. Alat za postavljanje poklopaca bregaste osovine promjera 43 mm. Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi moment klju Zatezni momentm remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini remenica bregastih osovina na zadani moment na zadani moment zatezni zatezni

11A
4 daNm + 115 15

Mot. 1489 Mot. 1368

3 daNm + 84 4 2 daNm 4,1Nm 11 daNm

Mot. 799-01

zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu

Mot. 1496 Mot. 591-02

6,2 daNm

6,2 daNm

Mot. 591-04 Mot. 1490-01

SKIDANJE
a PANJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom.

Mot. 1487

Mot. 1488

Zatezni momentm matice bregastih osovina privrsni vijak napinja a razvodnog mehanizma privrsnu natezaa mehanizma maticu razvodnog 1,5 daNm 4,5 daNm 2,7 daNm

11A-32

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

11A

K4M, i 752 ili 753 ili 754

2
105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) sa sigurnosni pojas(evi i uzmite podizni prsten na strani razvodnog mehanizma za privrsnu toku. a Skinite: - remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7), - za titu ispod motora.

1
21384-1

a Skinite vijak( 1)i odvrnite vijak(2)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta.

K4M, i 750

15959

17720

a Odvrnite privrsnu maticu poklopca njihajnog ovjesa na elastinom uloku, a Skinite cijeli njihajni ovjes.

a Skinite vijak( 1)i odvrnite vijak(2)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta.

11A-33

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 a Odspojite utikae kui ta motoriziranog leptira. a Otkvaite: - snop elektri nih kablova gornjeg kui ta razvodnog mehanizma i otkvaite sklop, - cijevi benzina donjeg ku ita razvodnog mehanizma. a Skinite rezonator zraka.

11A

POSTAVLJANJE U FAZU RAZVODNOG MEHANIZMA

14491-1

a Postavite utore bregastih osovina otprilike vodoravno i usmjerite ih prema dolje.

14491

a Skinite: - epove( 3 )bregaste osovine bue i sredinu epa pomou odvija a, - ep otvora za provjeru gornje mrtve toke(4 ).

14489

a Pri vrstite vijcima trn za postavljanje u gornju mrtvu to ku (Mot. 1489). a Izvr ite jedan okretaj motora u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma). a Lagano, bez trzaja, oslonite koljenastu osovinu na trn.

11A-34

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

11A

14490

14487-2

a Provjerite da su utori bregastih osovina vodoravno postavljeni i usmjereni prema dolje.

a Olabavite remen razvodnog mehanizma odvrtanjem matice(7 )natezaa. a Skinite napinja razvodnog mehanizma pomou alata (Mot. 1368). Napomena:

Kako koljenasta osovina nije uvrena klinom, pazite da ne padne prilikom skidanja remena razvodnog mehanizma.

POSTAVLJANJE - POSTUPAK 1
a

PANJA Obavezno zamijenite vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

PANJA
14487

Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada.

a Skinite: - remenicu koljenaste osovine blokirajui zama njak pomou odvija a, - privr enja donjeg i gornjeg kuita razvodnog mehanizma, - gornje kuite razvodnog mehanizma( 5), - donje kuite razvodnog mehanizma( 6).

11A-35

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 I - POSTAVLJANJE U FAZU RAZVODNOG MEHANIZMA a Prvi postupak primjenjuje se prilikom zamjene svakog elementa koji se na nalazi na prednjem dijelu razvodnog mehanizma i za kojeg nije potrebno otputati jednu ili vie remenica bregastih osovina.

11A

PA NJA Obavezno odmastite: - zavretak koljenaste osovine (na strani razvodnog mehanizma), - provrt i bo ne stranice zupanika razvodnog mehanizma, - bone stranice remenice za pogon dodatnih agregata motora, - krajeve bregastih osovina (na strani razvodnog mehanizma), - provrte i bone stranice zupanika bregastih osovina. Sve to kako bi se izbjeglo proklizavanje izme u: - razvodnog mehanizma, - koljenaste osovine, - zupanika bregastih osovina. T o proklizavanje dovodi do unitenja motora.
14928

a Pri vrstite alat (Mot. 1496) na kraj bregastih osovina.

14490

a Postavite utore bregastih osovina vodoravno i usmjerene prema dolje okreu i bregaste osovine pomou alata (Mot. 799-01) ako je potrebno.

11A-36

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 II - POSTAVLJANJE a

11A

PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PANJA Pr ilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinja e.

Prva verzija

9
14489

14505

a Napomena: Pr ilikom postavljanja natezaa pazite da je ispust natezaa dobro sjeo u utor( 9 ).

14487-1

a Provjerite da je koljenasta osovina oslonjena na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) (utor(8)koljenaste osovine mora biti prema gore).

11A-37

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

11A
12

10

11

13
14487-2 14505-1

a Postavite: - nateza, - remen razvodnog mehanizma, - napinja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsni vijak napinja a razvodnog mehanizma (4,5 daNm) pomou alata (Mot. 1368). III - NAPETOST REMENA a Postoje dvije verzije natezaa.

a Prije ite pomi nu oznaku(12)natezaa za 7 do 8 mm u odnosu na fiksnu oznaku(10), pomou esterobridnog klju a od 6 mm okreu i ekscentrini klju u smjeru kazaljke na satu. Napomena: Poloaj(11)odgovara pominoj oznaci u mirovanju.

11A-38

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Druga verzija

11A

15 14

15) pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04) (koljenasta osovina oslonjena na trn za postavljanje u gornju mrtvu to ku). a Skinite: - alat (Mot. 1496) , - trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) .

16

a Izvr ite dva okreta koljenaste osovine u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma); prije zavr etka dva okreta: - privrstite vijcima trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) na bloku motora. - lagano, bez trzaja, oslonite koljenastu osovinu na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku . a Izvucite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) .

103263

a Pomou esterobridnog kljua od 6 mm, dovedite pominu oznaku( 14)nasuprot otvora(15), okreu i ekscentrini klju(16)u smjeru kazaljke na satu. a Predzategnite na zadani zatezni moment maticu nateza a razvodnog mehanizma (0,7 daNm) pomou moment klju. a Postavite remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini. a Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (4 daNm + 115

a Odvrnite za maksimalno jedan okret maticu natezaa, pridr avajui pomi nu oznaku pomou esterobridnog kljua od 6 mm : - za prvu verziju nateza a, poravnajte pominu oznaku (12)u odnosu na fiksnu oznaku(10)okreu i ekscentrini klju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. - za drugu verziju natezaa, provjerite da je oznaka (14)nasuprot otvora(15)u protivno postepeno vratite p o m i n u o z n a k u ( 1 4 )nasuprot otvora(15)okreu i ekscentrini klju(16)u smjeru kazaljke na satu. a Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsnu maticu nateza a razvodnog mehanizma (2,7 daNm). IV - KONTROLA PODE ENOSTI REMENA 1 - Kontrola napetosti a Izvr ite dva okreta koljenaste osovine u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma); a Prije zavr etka dva okreta, privrstite vijcima trn za postavljanje u gornju mrtvu to ku (Mot. 1489). a Lagano i bez trzaja, oslonite koljenastu osovinu na trn za postavljanje u gornju mrtvu to ku. a Izvucite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku. PANJA Provjerite da je pomi na oznaka natezaa ispravno postavljena u odnosu na ksnu oznaku (prema modelu nateza a), u protivnom ponovite postupak pode avanja napetosti remena.

11A-39

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 2 - Kontrola podeenosti a Provjerite ispravan polo aj pomi ne oznake natezaa prije kontrole podeenosti razvodnog mehanizma. a Privrstite vijcima trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) na bloku motora. a Lagano, bez trzaja, oslonite koljenastu osovinu na trn.

11A

POSTAVLJANJE - POSTUPAK 2
I - POSTAVLJANJE U FAZU RAZVODNOG MEHANIZMA a Drugi postupak primjenjuje se pri zamjeni svih elemenata koji iziskuju otputanje jedne ili vi e remenica bregastih osovina. PANJA Obavezno zamijenite bregaste osovine i vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

PANJA Obavezno odmastite: - zavretak koljenaste osovine (na strani razvodnog mehanizma), - provrt i bo ne stranice zupanika razvodnog mehanizma, - bone stranice remenice za pogon dodatnih agregata motora, - krajeve bregastih osovina (na strani razvodnog mehanizma),
14490

- provrte i bone stranice zupanika bregastih osovina. Sve to kako bi se izbjeglo proklizavanje izme u: - razvodnog mehanizma, - koljenaste osovine,

a Postavite (bez primjene sile) alat (Mot. 1496) (utori bregaste osovine moraju biti vodoravni i okrenuti prema dolje). PA NJA Ako ne uspije alatom, ponovite postupak za postavljanje u fazu razvodnog mehanizma i napetosti.

- zupanika bregastih osovina. To proklizavanje dovodi do unitenja motora.

PANJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite remenice bregastih osovina sa starim maticama. a Zategnite na zadani zatezni moment matice bregastih osovina (1,5 daNm) MAKSIMALNO.

11A-40

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

11A

14490

14489

a Postavite utore bregastih osovina vodoravno i usmjerene prema dolje okreu i bregaste osovine pomou alata (Mot. 799-01) ako je potrebno.

17

14487-1

14928

a Provjerite da je koljenasta osovina oslonjena na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) (utori( 8)koljenaste osovine prema gore). a Postavite logo RENAULT ugravirane na krakovima remenica bregastih osovina okomito i prema gore( 17).

a Privrstite alat (Mot. 1496) na kraj bregastih osovina. a Izvucite stare matice remenica bregastih osovina i zamijenite ih novima (bez blokiranja matica, razmak od 0,5 do 1 mm izmeu matica i remenica).

11A-41

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 II - POSTAVLJANJE a PA NJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

11A

PA NJA Prilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinjae.

PA NJA Obavezno zamijenite vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

14839

a Postavite: - remen razvodnog mehanizma na remenice bregaste osovine, - alat za blokiranje remenica bregastih osovina (Mot. 1490-01) (koristite privr enja kuita razvodnog mehanizma za uvr ivanje alata).

14505

a Napomena: Prilikom postavljanja natezaa pazite da je ispust natezaa dobro sjeo u utor(9). a Postavite: - nateza, - zupanik razvodnog mehanizma koljenaste osovine.

11A-42

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Prva verzija

11A

10

12 11

13
14487-3 14505-1

a Postavite napinja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsni vijak napinja a razvodnog mehanizma (4,5 daNm) pomou alata (Mot. 1368). a Postavite remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (bez blokiranja vijaka, razmak od 2 do 3 mm izme u vijka i remenice). III - NAPETOST REMENA a Postoje dvije verzije natezaa.

a Prije ite pominu oznaku(12)nateza a za 7 do 8 mm u odnosu na fiksnu oznaku(10), pomou esterobridnog klju a od 6 mm na(13)okreu i ekscentrini klju u smjeru kazaljke na satu. Napomena: Poloaj(11)odgovara pominoj oznaci u mirovanju.

11A-43

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Druga verzija

11A

ticu nateza a razvodnog mehanizma (2,7 daNm).

15 14

a Skinite remenicu koljenaste osovine. a Postavite donje ku ite razvodnog mehanizma. a Postavite remenicu koljenaste osovine.

16

103263

a Pomou esterobridnog kljua od 6 mm, dovedite pominu oznaku(14)nasuprot otvora( 15)u smjeru kazaljke na satu. a Predzategnite na zadani zatezni moment maticu nateza a razvodnog mehanizma (2,7 daNm) pomou moment klju. a Izvucite alate za blokiranje remenica bregastih osovina (Mot. 1490-01). Napomena: Provjerite da matice remenica bregastih osovina ne dodiruju remenice. Osim toga, povremeno spojite remenice bregastih osovina s bregastim osovinama. a Izvrite okretanje razvodnog mehanizma za est okreta preko remenice bregaste osovine pomou alata (Mot. 799-01). a Odvrnite za maksimalno jedan okret maticu natezaa, pridravajui pomi nu oznaku pomou esterobridnog kljua od 6 mm : - za prvu verziju nateza a, poravnajte pominu oznaku (12)u odnosu na fiksnu oznaku okre u i ekscentrini klju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. - za drugu verziju natezaa, provjerite da je oznaka (14)nasuprot otvora(15)u protivno postepeno vratite p o m i n u o z n a k u ( 1 4 )nasuprot otvora(15)okreu i ekscentrini klju(16)u smjeru kazaljke na satu. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsnu ma14839

a Postavite alat za blokiranje remenica bregastih osovina (Mot. 1490-01).

11A-44

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

11A

IV - KONTROLA PODE ENOSTI I NAPETOSTI 1 - Kontrola napetosti a Izvr ite dva okreta koljenaste osovine u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma); prije zavr etka dva okreta: - privrstite vijcima trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) na bloku motora. - Lagano i bez trzaja, oslonite koljenastu osovinu na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku. a Izvucite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku. PANJA Provjerite da je pomi na oznaka natezaa ispravno postavljena u odnosu na ksnu oznaku (prema modelu nateza a), u protivnom ponovite postupak pode avanja napetosti remena.
14489

a PA NJA Provjerite da je koljenasta osovina oslonjena na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489). a Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom: - vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (4 daNm + 115 15) pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04) (koljenasta osovina oslonjena na trn za postavljanje u gornju mrtvu to ku), - nove matice remenica bregastih osovina (3 daNm + 84 4) pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04) poevi od remenice ispuha. a Skinite: - alat za postavljanje u fazu bregastih osovina (Mot. 1496) , - alat za blokiranje remenica bregastih osovina (Mot. 1490-01) , - trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) .

2 - Kontrola podeenosti a Provjerite ispravan poloaj pomi ne oznake natezaa prije kontrole pode enosti razvodnog mehanizma. a Pri vrstite vijcima trn za postavljanje u gornju mrtvu to ku (Mot. 1489) na bloku motora. a Lagano, bez trzaja, oslonite koljenastu osovinu na trn.

11A-45

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

11A

14490

14487-4

a Postavite (bez primjene sile) alat (Mot. 1496) (utori bregaste osovine moraju biti vodoravni i okrenuti prema dolje). PA NJA Ako ne uspije alatom, ponovite postupak za postavljanje u fazu razvodnog mehanizma i napetosti.

a Postavite gornje kui te razvodnog mehanizma. a Zategnite vijke i matice gornjeg kui ta razvodnog mehanizma na zadani zatezni moment (4,1Nm).

POSTAVLJANJE
a Postavite ep otvora za provjeru gornje mrtve toke stavljajui kap RHODORSEAL 5661 na otvor. a Zategnite ep otvora za provjeru gornje mrtve toke na zadani zatezni moment (2 daNm).

11A-46

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

11A

18

19

15103

a Postavite: - novi zaptivni ep bregaste osovine usisa pomou alata (Mot. 1487) (18), - novi zaptivni ep bregaste osovine ispuha pomou alata (Mot. 1488) (19), - remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7), - njihajni ovjes motora(vidi 19D, Ovjes motora, Njihajni ovjes , stranica 19D-1). a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (11 daNm) , (motor K4M 752/ 753/754), - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (6,2 daNm) , (motor K4M 750), - privrsne vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu (6,2 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

11A-47

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 712 ili 730 Neophodan specijalni alat Mot. 1367-02 Mot. 1054 Nosa motora. Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2").

11A

SKIDANJE
a PANJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednji desni ko blatobrana,

Mot. 591-02

Mot. 591-04

Zatezni momentm na zadani moment zatezni 24 Nm 10 Nm

- za titu ispod motora. a Skinite zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta.

spojnog kui ta razvodnog mehanizma na zadani zatrzni moment ku it a razvodnog mehanizma slijedom i na zadani zatezni moment osovine za pogon dodatnih agregata motora na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom vijke desnog njihajnog ovjesa vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta motora vijak zakretnog momenta na mostu privrsne vijke kotaa

33 Nm

40 Nm + 70 5

62 Nm 105 Nm

62 Nm 105 Nm

11A-48

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 712 ili 730

11A

21384-1

21379

a Skinite: - cijeli desni njihajni ovjes, - remen ili remene za pogon dodatnih agregata (ovisno o verziji), - remenicu koljenaste osovine blokirajui zamanjak pomou odvija a, - ku ita razvodnog mehanizma(1)i(2).

105682

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 136702).

11A-49

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 712 ili 730

11A

POSTAVLJANJE U FAZU RAZVODNOG MEHANIZMA

18499

7
109761

a Postavite novi nateza, a pritom provjerite: - da je utor glave ispusta(6 )natezaa, motora( 5 )izmeu dva

- da je klin natezaa(7 )pravilno postavljen. PANJA Ne izvla ite klin natezaa(7)prije postavljanja remena razvodnog mehanizma. a Predzategnite rukom do kontakta pri vrsnu maticu natezaa.

3 4
18501

a Postavite motor u gornju mrtvu toku pomou alata (Mot. 1054) , tako da poravnate oznaku(3)zupanika koljenaste osovine s fiksnom oznakom(4). a Odvrnite maticu natezaa. a Skinite remen razvodnog mehanizma.

11A-50

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 712 ili 730

11A
11 10

18499

18502

a Provjerite da je trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1054) pravilno postavljen.

a Provjerite da je oznaka(10)remenice bregaste osovine nasuprot oznake(11 )poklopca glave motora. a Zategnite na zadani zatezni moment vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini opremljene podlo kom (15 Nm), da zadr ite zupanik razvodnog mehanizma na mjestu.

POSTAVLJANJE
a PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

8 9

PANJA Pr ilikom zamjene remena, obavezno zamijenite nateza.

PANJA
18501

a Provjerite da je oznaka(8)zupanika razvodnog mehanizma nasuprot oznake(9)kuita pumpe ulja.

Obavezno zamijenite vijak remenice koljenaste osovine.

11A-51

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 712 ili 730

11A

12
18505 18497-1

a Postavite remen razvodnog mehanizma poravnajui oznake remena s oznakama zupanika bregaste osovine i koljenaste osovine. a Izvucite: - trn za postavljanje u gornju mrtvu toku, - klin natezaa.

a Okre ite ekscentrini klju nateza a u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomou esterobridnog kljua od 6 mm, dovedite pominu oznaku natezaa u polo aj(12). a Zategnite maticu natezaa na zadani zatezni moment 24 Nm . a Napravite est okreta koljenastom osovinom u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma). a Ponovno namjestite trn za postavljanje u gornju mrtvu to ku (Mot. 1054) ; i postavite razvodni mehanizam na njegovu oznaku za postavljanje u fazu (provjerite da su oznake zup anika bregaste osovine i koljenaste osovine ispravno poravnate s fiksnim oznakama). a Izvucite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku. Napomena: Obavezno zategnite maticu natezaa na zadani zatezni moment da se izbjegne svako odvrtanje koje bi moglo dovesti do unitenja motora.

11A-52

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 712 ili 730

11A

15

14

13

18497

109765

a Otpustite za maksimalno jedan okret maticu natezaa drei je pomo u esterobridnog kljua od 6 mm, i ponovno dovedite u smjeru kazaljke na satu pominu oznaku( 13)na sredinu otvora za podeavanje(14). a Zategnite maticu natezaa na zadani zatezni moment (24 Nm).

a Provjerite da nateza nije u dodiru s glavom motora na( 15). PANJA Ako je nateza u dodiru s glavom motora: - postavite motor u gornju mrtvu to ku, - skinite nateza i remen razvodnog mehanizma, - postavite klin natezaa, - ponovite nain postavljanja remena razvodnog mehanizma, fazu po fazu, od poetka.

11A-53

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 712 ili 730

11A

2 1 4

18503

18504

a Izvucite vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini. a Postavite donje kuite razvodnog mehanizma.

a Zategnite pri vrsne vijke spojnog kui ta razvodnog mehanizma na zadani zatrzni moment (10 Nm). a Zategnite pri vrsne vijke gornjeg kui ta razvodnog mehanizma slijedom i na zadani zatezni moment (33 Nm) . a Zategnite vijak remenice koljenaste osovine za pogon dodatnih agregata motora na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom (40 Nm + 70 5) pomou alata (Mot. 591-02) i alata (Mot. 591-04) blokiraju i zamanjak pomou odvijaa.

11A-54

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 712 ili 730

11A

21386

a Postavite desni njihajni ovjes. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke desnog njihajnog ovjesa (62 Nm) , - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta motora (105 Nm) , - privrsni vijak zakretnog momenta na mostu (62 Nm) , - pri vrsne vijke kotaa (105 Nm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Spojite akumulator poev i s pozitivnim prikljunim polom. PA NJA Izvrite potrebna prouavanja uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

11A-55

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 726 ili 764 ili 766 Neophodan specijalni alat Mot. 1379 Mot. 1054 Mot. 1386 Alat nosa motora za zahvat na glavi motora. Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Alat za prednatezanje remena razvodnog mehanizma. Nateza remena razvodnog mehanizma. Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2"). Neophodan materijal moment klju

11A

SKIDANJE
a PANJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog koa, - za titu ispod motora. - remen ili remene za pogon dodatnih agregata (ovisno o verziji), - remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini blokirajui zama njak pomou odvijaa.

Mot. 1135-01 Mot. 1505 Mot. 591-02

Mot. 591-04

Zatezni momentm na zadani moment zatezni 5 daNm 3,3 daNm

razvodnog mehanizma po redu i na zadani zatezni moment njihajnog ovjesa na zadani zatezni moment remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke kotaa

6,2 daNm 4 daNm + 70 5


10267

a Postavite alat (Mot. 1379). 10,5 daNm

11A-56

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 726 ili 764 ili 766

11A

POSTAVLJANJE U FAZU RAZVODNOG MEHANIZMA

1
12924-1

a Skinite njihajni ovjes.


107259

99795

a Skinite poklopac( 1 )otvora na gornjem kuitu razvodnog mehanizma. a Okre ite motor u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma) sve do poravnanja oznake zup anika bregaste osovine s oznakom na gornjem ku itu razvodnog mehanizma, stavljajui trn (Mot. 1054) u zamanjak. a Skinite ku ita razvodnog mehanizma.

11A-57

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 726 ili 764 ili 766

11A

4 3

10881

a Postavite podloku(4 )alata (Mot. 1386) i zavijte vijak zup anika koljenaste osovine.

1041

a Oznaite poklopac glave motora( 2 )u ravnini s oznakom zupanika bregaste osovine. a Odvrnite maticu(3)natezaa. a Skinite remen razvodnog mehanizma.

POSTAVLJANJE
a PA NJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

6 5

PA NJA Tijekom zamjene remena, obavezno zamijenite remen razvodnog mehanizma i nateza. a Poravnajte oznake remena razvodnog mehanizma s oznakama zupanika bregaste osovine i koljenaste osovine. POSTUPAK PODE AVANJA NAPETOSTI REMENA RAZVODNOG MEHANIZMA a Izvucite trn (Mot. 1054).

16294

a Postavite alat (Mot. 1135-01) (5)na nateza i izvrite okretanje natezaa u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok ne dobijete vrijednost od 139 3Hz. Mjerenje napetosti remena vri se pomou alata (Mot. 1505) postavljenog na( 6). a Zategnite maticu natezaa.

11A-58

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 726 ili 764 ili 766

11A

2 1 7 8

10881

21379

a Postavite alat (Mot. 1386) (7)i pomou moment klju podeene na zadani zatezni moment od 1 daNm predzategnite traku remena(8). a Pomou alata (Mot. 1505) provjerite da li se napetost remena razvodnog mehanizma nalazi u okviru doputene vrijednosti napetosti kod ugradnje 139 3 Hz, u protivnom je podesite pomou alata (Mot. 1135-01). a Zategnite maticu natezaa na zadani zatezni moment (5 daNm). a Izvrite etiri okreta koljenastom osovinom i ponovno postavite razvodni mehanizam u gornju mrtvu toku. a Postavite alat (Mot. 1386) (7)i pomou moment klju podeene na zadani zatezni moment od 1 daNm predzategnite traku remena(8). a Pomou alata (Mot. 1505) provjerite da li se napetost remena razvodnog mehanizma nalazi u okviru doputenih vrijednosti napetosti kod ugradnje 139 3 Hz, u protivnom je podesite pomou alata (Mot. 1135-01) j. a Zategnite maticu natezaa na zadani zatezni moment (5 daNm).

a Postavite ku ita razvodnog mehanizma. a Zategnite vijke gornjeg ku ita razvodnog mehanizma po redu i na zadani zatezni moment (3,3 daNm) .

11A-59

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 726 ili 764 ili 766

11A

12924-1

a Zategnite privrsne vijke njihajnog ovjesa na zadani zatezni moment (6,2 daNm). a Zategnite privrsni vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom (4 daNm + 70 5) pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04). a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kotaa (10,5 daNm). a Postavite remen ili remene za pogon dodatnih agregata (ovisno o verziji)(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora , Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

11A-60

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Alat za prednatezanje remena razvodnog mehanizma. Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar). Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) a VANO

11A

Nosite za titne rukavice za cijelo vrijeme trajanja zahvata.

Mot. 1054 Mot. 1543

PANJA Motor nikada ne smijete okretati u smjeru suporotnom od smjera kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma).

Mot. 1715 Mot. 1505

PANJA Motor ne smije raditi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo oteenje remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini. a Dijelovi koje treba sustavno zamijeniti:

Zatezni momentm vijke napinjaa maticu natezaa ep otvora za provjeru gornje mrtve toke cijelog njihajnog ovjesa obloge njihajnog ovjesa vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta vijke veznog elementa mosta 25 Nm 44 Nm 25 Nm 62 Nm 37 Nm 62 Nm

- jedan ili vie natezaa, - jedan ili vie natezaa, - vijak remenice za pogon opreme motora na koljenastoj osovini, - svaki skinuti remen. a Potroni materijal za popravak: - prianjajua silikonska brtva.

SKIDANJE
I - FAZA PRIPREME ZA SKIDANJE

21 Nm

a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogu nosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije ). a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

11A-61

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F9Q, i 790

11A

23181

a Odspojite cijevi turbo punjenja zraka(1). a Skinite: - poklopac motornog prostora (vidi RK 381 Karoserija, 48A, Otvarajui dijelovi osim bo nih, Poklopac motornog prostora: Zamjena), - privr enje spojnice(2)na podiznoj ploici, - prikljuak sa cijevima, - poklopac motora(3), - prednji desni kota, - za titu prednjeg desnog koa blatobrana.

99024

a Skinite vijak( 4)veznog elementa mosta. a Otpustite maticu( 5)veznog elementa mosta. a Skinite: - remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7), - za titu ispod motora.

17720

a Skinite vijak(6 )i otpustite vijak(7)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta.

11A-62

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F9Q, i 790

11A

Postavljanje u fazu razvodnog mehanizma

105681

a Postavite alat (Mot. 1453) sa sigurnosnim pojasevima i neka vam podizni prsten na strani razvodnog mehanizma poslui kao oslonac.

15102

a Skinite ep( 9)otvora za provjeru gornje mrtve toke. a Postavite alat (Mot. 1054) , a da ga ne gurnete do kraja.

23166

a Skinite: - vijke( 8)cijelog njihajnog ovjesa, - cijeli njihajni ovjes, - remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini blokiraju i zamanjak pomou velikog odvijaa.
16188

a Okrenite koljenastu osovinu u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma) ; a im se oznaka(10)remenice bregaste osovine pojavi u otvoru( 11)kuita razvodnog mehanizma, priti ite alat (Mot. 1054) sve do postavljanja u fazu koljenaste osovine (oznaka remenice bregaste osovine mora biti u sredini otvora).

11A-63

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F9Q, i 790

11A

II - FAZA SKIDANJA ISPITIVANOG DIJELA

12518

a Skinite kuite razvodnog mehanizma.

23292

a Skinite: - maticu(12)natezaa, - nateza, - remen razvodnog mehanizma.

104330

a Oznaite vodootpornom olovkom na donjem pokrovu razvodnog mehanizma koji se nalazi nasuprot oznake remenice bregaste osovine.

11A-64

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F9Q, i 790

11A

II - FAZA POSTAVLJANJA ISPITIVANOG DIJELA

13093

a Otkvaite cijevi za dovod i povrat goriva na(13). a Skinite vijak(14)nosaa cijevi za dovod i povrat goriva. a Postavite dugi vijak na mjesto vijka(14)za napinjanje natezaa. a Skinite: - vijke( 15)donjeg kuita razvodnog mehanizma, - vijke( 16)napinjaa, - kotai napinjaa. a Postavite novi kotai napinjaa.

13093

a Zategnite na zadani zatezni moment vijke napinja a (25 Nm). a Postavite novi nateza. a Provjerite da je nateza ispravno postavljen na klin( 17). a Zavijte a da ne zategnete maticu nateza a.

POSTAVLJANJE
I - FAZA PRIPREME ZA POSTAVLJANJE a PA NJA Prilikom zamjene remena razvodnog mehanizma, obavezno zamijenite remen razvodnog mehanizma, nateza, kalem za namatanje i vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini.

104330

a Provjerite da oznaka remenice bregaste osovine odgovara oznaci na donjem pokrovu razvodnog mehanizma.

11A-65

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F9Q, i 790

11A

16187

13093

a Provjerite da je alat (Mot. 1054) postavljen. Napomena: Utor(18)koljenaste osovine se mora nalaziti u sredini izmeu dva izdanka(19)kuita za zatvaranje koljenaste osovine. Oznaka(20)zupanika razvodnog mehanizma koljenaste osovine mora biti za jedan zubac pomaknuta ulijevo od okomite osi motora.

23292

a Postavite novi remen razvodnog mehanizma poravnavaju i oznake remena s onima zupanika. a Oslonite nateza na remen razvodnog mehanizma pomou vijaka( 21). a Skinite alat (Mot. 1054).

11A-66

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F9Q, i 790

11A

a Predzategnite na zadani zatezni moment maticu natezaa (10 Nm). PANJA Nepotivanje slijede eg postupka moe uzrokovati uni tenje motora. a Postavite alat (Mot. 1054) , a da ga ne gurnete do kraja. a etiri puta okrenite koljenastu osovinu. a Dovedite razvodni mehanizam do to ke za postavljanje u fazu (po nite pritiskati na alatu (Mot. 1054) pola zupca prije poravnavanja oznaka remenice bregaste osovine i donjeg pokrova razvodnog mehanizma, da ne padne u otvor za ujednaavanje koljenaste osovine. a Skinite alat (Mot. 1054).
16563

a Postavite alat za predzatezanje remena razvodnog mehanizma (Mot. 1543) na zupanik(22). a Provjerite je li vrh alata (Mot. 1543) cijelom irinom na remenu razvodnog mehanizma na(23). a Predzategnite(23 )remen razvodnog mehanizma pomou alata (Mot. 1543) i moment kljua pode enog na zatezni moment 11 Nm. a Postavite senzor ure aja (Mot. 1715) ili (Mot. 1505) na( 23). a Provjerite da je vrijednost napetosti remena razvodnog mehanizma 67 5 Hz. a Zategnite na zadani zatezni moment maticu nateza a (44 Nm). a Skinite dugi vijak(21)za pode avanje napetosti remena razvodnog mehanizma i umjesto njega postavite vijak nosaa cijevi za dovod i povrat goriva. a Zakva ite cijevi za dovod i povrat goriva.

16292

a Skinite alate (Mot. 1543). a Nanesite kap PRIANJAJUE SILIKONSKE BRTVE na navoj epa otvora za provjeru gornje mrtve to ke. a Postavite ep otvora za provjeru gornje mrtve toke. a Zategnite na zadani zatezni moment ep otvora za provjeru gornje mrtve to ke (25 Nm). a Postavite ku ite razvodnog mehanizma. III - ZAVR NA FAZA a Postavite remenicu za pogon dodatne opreme motora na koljenastu osovinu s novim vijkom.

a Postavite alat za predzatezanje remena razvodnog mehanizma (Mot. 1543) na zupanik(22). a Provjerite je li vrh alata (Mot. 1543) cijelom irinom na remenu razvodnog mehanizma na(23). a Predzategnite(23)remen razvodnog mehanizma pomou alata (Mot. 1543) i moment kljua podeenog na zatezni moment 11 Nm. a Postavite senzor ureaja (Mot. 1715) ili (Mot. 1505) na(23). a Napinjite remen pomou vijka(21)sve dok ne dobijete vrijednost napetosti od 67 3 Hz.

11A-67

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F9Q, i 790

11A

11A-68

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F9Q, i 790

11A
106874

a Ovisno o obliku remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini, zatezni moment novog vijka remenice za pogon dodatnih agregata na koljenastoj osovini se razlikuje. - Oznaka remenice( 24): 40 Nm +110 10, - Oznaka remenica( 25)i(26): 40 Nm +100 10, - Oznaka remenica( 27)i(28): 40 Nm +115 10.

23166

a Postavite cijeli njihajni ovjes i zategnite na zadane zatezne momente: - vijke cijelog njihajnog ovjesa (62 Nm) (29), - maticu obloge njihajnog ovjesa (37 Nm)( 30). a Zategnite na zadani zatezni moment vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (62 Nm). a Postavite remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7). a Postavite vezni element mosta. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke veznog elementa mosta (21 Nm). a Postavite: - za titu prednjeg desnog koa blatobrana, - prednji desni kota, - poklopac motora, - cijevi turbo punjenja zraka, - poklopac motornog prostora (vidi RK 381 Karoserija, 48A, Otvarajui dijelovi osim bonih, Poklopac motornog prostora: Zamjena). a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

11A-69

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Komplet 5 kalibratora za postavljanje u fazu remenica bregaste i koljenaste osovine. Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2"). Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi

11A

SKIDANJE
a PANJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - prednji desni kota,

Mot. 1489 Mot. 1430

Mot. 591-02

- prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog koa, - za titu ispod motora. - remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7), - zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta motora.

Mot. 591-04

Zatezni momentm vijak natezaa remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (M12) remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (M14) ep otvora za provjeru gornje mrtve toke vijke elastinog nosaa glave motora cijelog njihajnog ovjesa poklopca ovjesa njihajnog 2,5 daNm 4 daNm + 115 15

12 daNm + 95 15

2 daNm 2,1 daNm 6,2 daNm 3,7 daNm 11 daNm

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) sa sigurnosni pojas(evi i uzmite podizni prsten na strani razvodnog mehanizma za pri vrsnu toku.

zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta na motoru zakretnog momenta na mostu privrsne vijke kotaa

6,2 daNm 10,5 daNm

11A-70

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

19731

a Skinite: - cijeli njihajni ovjes, - gornje kuite razvodnog mehanizma tako to ete otkvaiti dva jezica(1).

11A-71

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

2 3

19654-1

a Skinite: - senzor polo aja remenice pumpe visokog tlaka(2), - cijevi za dovod i povrat goriva ku ita razvodnog mehanizma, - vijak( 3), - donje kuite tako to ete otkva iti tri jezica(4). a Podignite motor kako biste izvadili kuite razvodnog mehanizma.

11A-72

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

19654-2

a Skinite elastini nosa glave motora(5).

19650

a Skinite ep otvora za provjeru gornje mrtve toke

11A-73

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710 POSTAVLJANJE U FAZU RAZVODNOG MEHANIZMA

11A

6
19655 19702

a Trn bregaste osovine (Mot. 1430) se mora umetnuti u otvore remenice bregaste osovine i glave motora. a Izvucite trn (Mot. 1430) i trn (Mot. 1489).

14489

a Okreite motor u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma), dok otvor(6)na zupaniku bregaste osovine ne doe nasuprot otvora(7)na glavi motora, zavijte trn (Mot. 1489) na bloku motora. Lagano, bez trzaja, oslonite koljenastu osovinu na trn.

11A-74

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

19656

a Skinite remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini blokirajui zama njak pomou odvijaa.

11A-75

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

19656-1

a Olabavite remen razvodnog otputanjem vijka(8 )natezaa. a Skinite remen razvodnog mehanizma.

mehanizma

11A-76

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

POSTAVLJANJE
a PA NJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PA NJA Prilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinjae.

PA NJA Obavezno odmastite: - zavretka koljenaste osovine (na strani razvodnog mehanizma), - provrt i bo ne stranice zupanika razvodnog mehanizma, - bone stranice remenice za pogon dodatnih agregata motora. Sve to kako bi se izbjeglo proklizavanje izme u: - razvodnog mehanizma, - koljenaste osovine. T o proklizavanje dovodi do unitenja motora.

11A-77

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

11 12

10

13

19656-2

a Provjerite da je: - oznaka remenice visokog tlaka(11)nasuprot glave vijka(12 ), - koljenasta osovina oslonjena na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (utor(13)koljenaste osovine mora biti prema gore).

14489

a Provjerite da je ispust(9)natezaa dobro postavljen u utor(10). a Umetnite trn (Mot. 1430) u otvore remenice bregaste osovine i glave motora.

11A-78

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A
14

19657

19658

a Postavite remen razvodnog mehanizma poravnavajui oznake remena s onima zupanika bregaste osovine i pumpe visokog tlak (19 razmaka ozubljenja izmeu oznaka zupanika bregaste osovine i pumpe visokog tlaka).

a Pomo u esterobridnog klju a od 6 mm, dovedite pomi nu oznaku(14)u naznaen polo aj, okreu i klju u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. a Zategnite na zadani zatezni moment vijak nateza a (2,5 daNm). a Postavite remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastu osovinu s novim vijkom. a Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom: - vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (M12) (4 daNm + 115 15) pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04) , - vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (M14) (12 daNm + 95 15) pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04). (koljenasta osovina oslonjena na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku). a Skinite alat trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) i trn za postavljanje u fazu zupanika bregaste osovine (Mot. 1430).

11A-79

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

19702

19655

a Izvrite dva okreta koljenaste osovine u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma), dok otvor(6)na zupaniku bregaste osovine ne doe nasuprot otvora(7)na glavi motora, zavijte trn (Mot. 1489) na bloku motora. Lagano, bez trzaja, oslonite koljenastu osovinu na trn.

a Provjerite da trn zupanika bregaste osovine ulazi u otvor zupanika bregaste osovine i onoga glave motora i da ima 19 razmaka ozubljenja izmeu oznaka zup anika bregaste osovine i zupanika pumpe visokog tlaka. a Skinite alat trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) i trn za postavljanje u fazu zupanika bregaste osovine (Mot. 1430).

11A-80

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

14 15

19658-1

a Odvrnite za maksimalno jedan okret vijak natezaa pridravajui pomou esterobridnog kljua od 6 m m , zatim postepeno vratite pominu oznaku(14)(okreu i klju u smjeru kazaljke na satu) na sredinu otvora za podeavanje(15). a Zategnite na zadani zatezni moment vijak natezaa (2,5 daNm). a Postavite ep otvora za provjeru gornje mrtve toke stavljajui kap RHODORSEAL 5661. a Zategnite na zadani zatezni moment ep otvora za provjeru gornje mrtve toke (2 daNm).

11A-81

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

19654-2

a Postavite nosa njihajnog ovjesa na glavu motora. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke elastinog nosaa glave motora (2,1 daNm).

11A-82

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

19654-1

16

17

19659

a Postavite ku ite razvodnog mehanizma postavljajui jeziac(16)u otvor( 17)donjeg pokrova razvodnog mehanizma.

11A-83

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

19654

a Postavite: - gornje kuite razvodnog mehanizma, - remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7).

11A-84

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710

11A

19731

a Postavite cijeli njihajni ovjes. a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijke cijelog njihajnog ovjesa (6,2 daNm) , - maticu poklopca njihajnog ovjesa (3,7 daNm) , - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (11 daNm) , - privrsni vijak zakretnog momenta na mostu (6,2 daNm) , - pri vrsne vijke kotaa (10,5 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

11A-85

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F8Q, i 632 Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Alat za prednatezanje remena razvodnog mehanizma. Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar). Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2"). Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi moment klju poklopca ovjesa Zatezni momentm njihajnog

11A
3,7 daNm 6,2 daNm

Mot. 1543

privrsne vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta

SKIDANJE
a PANJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog koa, - poklopac.

Mot. 1054 Mot. 1505 Mot. 1715 Mot. 591-02

Mot. 591-04

Zatezni momentm maticu natezaa remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini cijelog njihajnog ovjesa 5 daNm 4 daNm + 110 10

1
4 daNm + 100 10

2 daNm + 115 15 a Skinite vijak veznog elementa(1 ). 6,2 daNm a Odvrnite maticu( 2)veznog elementa. a Skinite:

99024

- remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7),

11A-86

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F8Q, i 632 - za titu ispod motora. a Skinite privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta i odvrnite drugi.

11A

16563-1

105681

a Ponovno pri vrstite vijcima remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini sa razmanikom(3 )pomou alata (Mot. 1543).

a Postavite alat (Mot. 1453) sa sigurnosni pojas(evi i uzmite podizni prsten na strani razvodnog mehanizma za privrsnu toku. a Skinite: - poklopac njihajnog ovjesa, - remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini blokiraju i zamanjak pomou odvijaa.

15102

a Skinite ep otvora za provjeru gornje mrtve toke.

11A-87

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F8Q, i 632 POSTAVLJANJE U FAZU RAZVODNOG MEHANIZMA a PANJA

11A

Prozor na kuitu razvodnog mehanizma je uzak, polako okreite koljenastu osovinu kako oznaka bregaste osovine ne bi prela oznaku na kuitu prilikom postavljanja motora u fazu.

U slu aju prelaska oznake zupanika bregaste osovine u odnosu na oznaku kuita razvodnog mehanizma nemojte poravnavati oznake okretanjem motora u smjeru suprotnom od njegova rada. Okrenite koljenastu osovinu u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma) ; dovedite oznaku remenice bregaste osovine za pola zupca ispred vrha u otvor(4 )kuita razvodnog mehanizma. a Postavite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1054) .

23291

12518

104329

a im se oznaka bregaste osovine postavi na pola zupca ispred vrha u otvor (4)kui ta razvodnog mehanizma, pritisnite trn za postavljanje u gornju mrtvu to ku i okreite koljenastu osovinu u smjeru kazaljke na satu sve do postavljanja koljenaste osovine u fazu. a Skinite ku ite razvodnog mehanizma. a Oznaite pomo u olovke na donjem pokrovu razvodnog mehanizma koji se nalazi nasuprot oznake zup anika bregaste osovine.

11A-88

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F8Q, i 632

11A

23292

13093

a Skinite: - privrsnu maticu(5 )natezaa, - nateza, - remen razvodnog mehanizma. PA NJA Prilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinjae.

a Skinite: - dva vijka(6 ), - privrsne vijke napinjaa(7 ), - napinja. a Otkva ite cijevi za dovod i povrat goriva na podiznom prstenu i na donjem pokrovu razvodnog mehanizma na(8 ). a Skinite vijak(9 )nosaa cijevi za dovod i povrat goriva. a Postavite umjesto vijka(9 )dui vijak kako biste mogli podesiti napetost remena.

POSTAVLJANJE
a PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PANJA Pr ilikom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinja e.

11A-89

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F8Q, i 632

11A

11

10

13093

23292

a Postavite napinja i vijke(6). a Postavite nateza pazei da ga se ispravno postavi na glavu vijka(10). a Postavite remen razvodnog mehanizma poravnavajui oznake remena s onima zupanika bregaste osovine, pumpe ubrizgavanja i koljenaste osovine. a Oslonite nateza na remen zavijanjem vijka(11)na donji pokrov razvodnog mehanizma. a Skinite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1054).

11A-90

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F8Q, i 632

11A

12

a Postavite razvodni mehanizam na njegovu oznaku za postavljanje u fazu (ponite pritiskati na trnu poluzubac prije poravnavanja oznake zupanika bregaste osovine s iscrtanom oznakom na donjem pokrovu razvodnog mehanizma, kako koljenasta osovine ne bi pala u rupu za uravnote enje). a Skinite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku . a Postavite alat za predzatezanje remena razvodnog mehanizma (Mot. 1543) opremljen zvonom(12)na zup anik(13). Predzategnite na( 14)pomou alata (Mot. 1543) i moment klju podeenog na zatezni moment od 1, 1 daNm .
16563-1

a Skinite alat (Mot. 1543) i postavite senzor alata (Mot. 1505) ili alata (Mot. 1715) na( 14). a Provjerite da je vrijednost napona od 61 5 Hz u protivnom podesite. PANJA Zategnite na zadani zatezni moment maticu natezaa kako biste izbjegli odvrtanje koje moe dovesti do oteenja motora.

14

a Zategnite na zadani zatezni moment maticu nateza a (5 daNm). a Provjerite postavljanje u fazu pumpe ubrizgavanja(vidi 13B , Dizel ubrizgavanje, Pumpa ubrizgavanja: Pode avanje, stranica 13B-179 ). a Skinite vijak za blokiranje natezaa remena razvodnog mehanizma i ponovno postavite vijak nosaa cijevi za dovod i povrat goriva na donjem pokrovu razvodnog mehanizma.
16292

13

a Postavite alat za predzatezanje remena razvodnog mehanizma (Mot. 1543) ; opremljen zvonom(12)na zupanik(13). Predzategnite na(14)pomou alata (Mot. 1543) i moment klju podeenog na zatezni moment od 1, 1 daNm. a Skinite alat (Mot. 1543) i postavite senzor alata (Mot. 1505) ili alata (Mot. 1715) na(14). a zategnite remen do zadane vrijednosti 68 3 Hz djelovanjem na vijak(11). a Predzategnite na zadani zatezni moment maticu natezaa (1 daNm). a Izvrite dva okreta koljenaste osovine u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma). a Ponovno postavite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1054).

a Zakva ite cijevi za dovod i povrat goriva na donji pokrov razvodnog mehanizma i na podizni prsten. a Postavite ku ite razvodnog mehanizma.

11A-91

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F8Q, i 632

11A

106874

a Ponovno postavite podloku(3). a Postavite remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini. PANJA Ovisno o obliku remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini motora F, zatezni moment remenice za pogon dodatnih agregata na koljenastoj osovini je poseban.

11A-92

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
F8Q, i 632 a Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom: - vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (4 daNm + 110 10) ,(1 )pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04) , - vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (4 daNm + 100 10) ,(2)i(3 ), - vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (2 daNm + 115 15) ,(4)i(5 ). a Postavite ep otvora za provjeru gornje mrtve to ke. a Postavite njihajni ovjes i zategnite na zadane zatezne momente: - privrsne vijke cijelog njihajnog ovjesa (6,2 daNm) , - maticu poklopca njihajnog ovjesa (3,7 daNm). a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm). a Postavite remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanjepostavljanje).

11A

11A-93

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K7J, i 700 ili 701 Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Alat za prednatezanje remena razvodnog mehanizma. Nateza remena razvodnog mehanizma. Ure aj za mjerenje napetosti remena (frekvenciometar) Ure aj za mjerenje napetosti remenja (frekvenciometar). Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2"). Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi moment klju PANJA

11A

Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera djelovanja.

Mot. 1489 Mot. 1501

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog koa, - za titu ispod motora. - remen za pogon dodatnih agregata (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata), - remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini blokirajui zama njak pomou odvijaa, - zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta.

Mot. 1135-01 Mot. 1505 Mot. 1715 Mot. 591-02

Mot. 591-04

Zatezni momentm privrsnu natezaa mehanizma maticu razvodnog 5 daNm

vijke (7) gornjeg kuita razvodnog mehanizma vijak (8) gornjeg kuita razvodnog mehanizma privrsni vijak remenice koljenaste osovine vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta

4 daNm 2,2 daNm 3 daNm + 80 5 6,2 daNm

105681

a Postavite alat za pridravanje motora (Mot. 1453) sa sigurnosni pojas(evi . a Uzmite podizni prsten na strani razvodnog mehanizma kao pri vrsno mjesto.

11A-94

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K7J, i 700 ili 701

11A

3
107358

a Skinite poklopac njihajnog ovjesa(1).

107498

a Skinite: - privrsne vijke ku ita razvodnog mehanizma(3), - donje kuite razvodnog mehanizma,

- privrsne vijke gornjeg kuita razvodnog mehanizma, - gornje kuite razvodnog mehanizma.

107359

a Skinite ep otvora za provjeru gornje mrtve toke(2 ).

11A-95

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K7J, i 700 ili 701 POSTAVLJANJE U FAZU RAZVODNOG MEHANIZMA

11A

4
107494 107497

a Napravite oznake(4 )da oznaite gornju mrtvu toku. a Odvrnite pri vrsnu maticu(5 )natezaa. a Skinite: - remen razvodnog mehanizma, - nateza.

a Ponovno zavrnite vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini s podlokom. a Okreite koljenastu osovinu u smjeru kazaljke na satu. a Stavite oznaku zupanika bregaste osovine jedno ozubljenje prije okomite osi zupanika. a Privrstite vijcima trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) na bloku motora, a Okreite koljenastu osovinu u smjeru kazaljke na satu bez trzaja sve dok se koljenasta osovina ne osloni na trn.

11A-96

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K7J, i 700 ili 701

11A

POSTAVLJANJE
a PA NJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PA NJA Tijekom zamjene remena, obavezno zamijenite natezae i napinjae.

PA NJA Obavezno zamijenite privrsni vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini. a Postavite nateza. a Postavite remen razvodnog mehanizma tako da poravnate oznake remena s oznakama zupanika bregaste osovine i koljenaste osovine. a Oslonite nateza na remen. a Lagano zategnite maticu natezaa. a Skinite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489).

107493

16293

a Postavite alat za prednapinjanje remena razvodnog mehanizma (Mot. 1501) na zup anik bregaste osovine. a Predzategnite traku remena( 6 ), pomou moment klju podeeno na zadani zatezni moment 1 daNm. a Skinite alat (Mot. 1501).

11A-97

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K7J, i 700 ili 701

11A

107492

a Postavite nateza remena razvodnog mehanizma (Mot. 1135-01). a Postavite senzor alata (Mot. 1505) ili (Mot. 1715) na(6). a Napnite remen, okreu i nateza pomou alata (Mot. 1135-01) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, sve dok ne dobijete vrijednost: 165 Hz 20. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsnu maticu natezaa razvodnog mehanizma (5 daNm). a Napravite dva okreta koljenastom osovinom u smjeru kazaljke na satu. a Postavite motor u gornju mrtvu toku (Mot. 1489) a Skinite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489). a Ponovno postavite alat za prednapinjanje remena razvodnog mehanizma (Mot. 1501) na zup anik bregaste osovine. a Predzategnite traku remena, pomou(6) moment klju podeeno na zadani zatezni moment 1 daNm. a Skinite alat (Mot. 1501). a Provjerite pomou alata (Mot. 1505) ili (Mot. 1715) , da napetost remena iznosi 165 Hz 20, ako ne podesite ju. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsnu maticu natezaa razvodnog mehanizma (5 daNm).

11A-98

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K7J, i 700 ili 701

11A

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanja u itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

107499

a Postavite gornje kui te razvodnog mehanizma. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke (7) gornjeg ku ita razvodnog mehanizma (4 daNm) , - privrsni vijak (8) gornjeg ku ita razvodnog mehanizma (2,2 daNm). a Postavite donje kuite razvodnog mehanizma. a Postavite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489). a Postavite remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini. a Zategnite na zadani zatezni moment i pod kutom privrsni vijak remenice koljenaste osovine (3 daNm + 80 5) pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04) blokirajui koljenastu osovinu na trnu za provjeru gornje mrtve toke. a Skinite poklopac njihajnog ovjesa (vidi 19D, Ovjes motora, Njihajni ovjes). a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (6,2 daNm). a Postavite remen za pogon dodatnih agregata (vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

11A-99

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Komplet 5 kalibratora za postavljanje u fazu remenica bregaste i koljenaste osovine. Neophodan materijal sigurnosni pojas(evi

11A

SKIDANJE
a PANJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada.

Mot. 1489 Mot. 1430

PANJA Nemojte da motor radi bez remena za pogon dodatnih agregata, kako bi se izbjeglo unitenje remenice za pogon dodatnih agregata motora i koljenaste osovine. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogu nosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije ). a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

Zatezni momentm na zadani moment zatezni 27 Nm 14 Nm

a Skinite: - titnik motora, - poklopac motora.

vijak ozubljenog vijenca remenice bregaste osovine natezaa ozubl j e n o g vijenca remenice bregaste osovine vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini na zadani moment zatezni

27 Nm 14 Nm

120 Nm + 95 15

20 Nm
114497

21 Nm nosa a motora na karoseriji privrsne vijke nosaa motora na motoru vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru zglobne polugice za prihva t zakretnog momenta na mostu 62 Nm 62 Nm 110 Nm

a Postavite alat (Mot. 1453) ( 1 )i pridravajte ga pomou sigurnosni pojas(evi(2). a Postavite lanac(3 )na podizni prsten na strani razvodnog mehanizma kako bi omoguili podizanje motora pomou alata (Mot. 1453). a Skinite za titu ispod motora.

62 Nm

11A-100

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

114495

19731

a Skinite: - privrsne vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta, - zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta. a Usmjerite poloaj elastinog nosaa u odnosu na karoseriju.

a Skinite: - privrsne vijke( 4)nosaa motora na motoru, - privrsne vijke( 5)nosaa motora na karoseriji, - elastini nosa motora, - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog koa, - remen za pogon dodatnih agregata (vidi 10A, Donji i gornji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - Postavljanje). PANJA Nemojte o tetiti cijevi klima ureaja.

11A-101

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

19654

a Otkvaite jezice(6). a Skinite gornje kui te razvodnog mehanizma(7).

11A-102

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

114514

114515

a Odspojite utika( 8)senzora za odreivanje poloaja cilindra. a Skinite: - privrsni vijak( 9)senzora za odre ivanje poloaja cilindra, - senzor za odre ivanje poloaja cilindra, - plasti ni vijak(10). a Otkvaite jezice na(11). a Skinite donje kuite razvodnog mehanizma.

a Skinite: - privrsne vijke elastinog nosa a glave motora, - elastini nosa glave motora.

19650

a Skinite ep otvora za provjeru gornje mrtve to ke(12)pod djelovanjem elektropokretaa.

11A-103

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

107270

14489

a Okrenite koljenastu osovinu kako biste otvor(13)remenice bregaste osovine postavili praktino nasuprot otvora(14)glave motora.

a Okrenite koljenastu osovinu bez trzaja u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma), sve dok se koljenasta osovina ne osloni na trn za postavljanje u gornju mrtvu to ku.

19650-1

a Zavrnite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (Mot. 1489)(15).

109049

a Umetnite trn (Mot. 1430) (16)u otvore remenice bregaste osovine i glave motora. a Izvucite: - trn za postavljanje u fazu bregaste osovine, - trn za postavljanje u gornju mrtvu toku.

11A-104

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

POSTAVLJANJE
a PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

PANJA Pr ilikom zamjene remena, obavezno izmijenite natezae i napinja e.

PANJA Dijelovi koje treba sustavno zamijeniti: - remen razvodnog mehanizma, - nateza remena razvodnog mehanizma, - vijke remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini, - remen za pogon dodatnih agregata, - nateza remena za pogon dodatnih agregata.

107260

a Skinite remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini blokirajui zama njak pomou odvijaa.

109046

a Odvrnite vijke(17)nateza a za otputanje remena razvodnog mehanizma. a Skinite: - remen razvodnog mehanizma, - nateza razvodnog mehanizma.

11A-105

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

- koljenasta osovina pravilno oslonjena na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku (opru ni klin(23 )zupanika razvodnog mehanizma koljenaste osovine prema gore).

109042

109042

a Izvucite jedan vijak ozubljenog vijenca remenice bregaste osovine. a Odvrnite za jedan okret druga dva vijka(24)ozubljenog vijenca remenice bregaste osovine.

109043

a Postavite nateza razvodnog mehanizma. a Postavite ispust(18)natezaa u utor(19)glave motora. a Umetnite trn(20)u otvore remenice bregaste osovine i glave motora pomou savinutog kontra kljua od 16 mm ako je potrebno. a Provjerite da je: - oznaka pumpe visokog tlaka( 21)pomaknuta za jedan zubac desno od okomite osovine(22),

11A-106

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

109044

a Postavite remen razvodnog mehanizma poev i sa zupanikom koljenaste osovine poravnavajui oznake remena s onima zupanika koljenaste osovine, bregaste osovine i pumpe visokog tlaka. Mora biti 19 razmaka ozubljenja remena izme u oznaka zupanika bregaste osovine i pumpe visokog tlaka, i 51 razmak ozubljenja remena izmeu zupanika koljenaste osovine i pumpe visokog tlaka.

11A-107

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

19658

a Dovedite pominu oznaku(25 )natezaa nasuprot nastavku pomou esterobridnog kljua od 6 mm okreu i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. a Zategnite vijak natezaa na zadani zatezni moment (27 Nm).

109047

a Provjerite da vijak glavine remenice bregaste osovine nije na kraju ozubljenog vijenca remenice bregaste osovine.

11A-108

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

109045

a postavite vijak ozubljenog vijenca remenice bregaste osovine. a Zategnite na zadani zatezni moment vijak ozubljenog vijenca remenice bregaste osovine (14 Nm). a Skinite: - trn za postavljanje u gornju mrtvu toku, - trn za postavljanje u fazu remenice bregaste osovine.

107272

a Zavijte stari vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini opremljen razmanikom(26)(koji ne zaklanja oznaku zup anika razvodnog mehanizma) na koljenastoj osovini.

11A-109

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

107270

109048

a Izvrite dva okreta koljenaste osovine u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma); a Prije nego otvor(27)remenice bregaste osovine ne bude nasuprot otvora(28)glave motora, zavrnite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku na bloku motora a Postavite lagano i bez trzaja koljenastu osovinu oslanjajui je na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku.

a U sluaju kada trn ne ulazi u otvor: - odvrnite za maksimalno jedan okret vijke ozubljenog vijenca remenice bregaste osovine, - okrenite glavinu remenice bregaste osovine pomou savinutog kontra kljua kako biste olak ali postavljanje u fazu remenice bregaste osovine. Napomena: Nemojte dotezati vijke ozubljenog vijenca remenice bregaste osovine.

109049

a Postavite remenicu bregaste osovine pomou alata (Mot. 1430).

11A-110

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

109045

a Provjerite da je opruni klin(29)zup anika razvodnog mehanizma koljenaste osovine postavljen okomito i prema gore. Napomena: Nakon dva okreta, oznake natezaa mogu se nai u dva razliita poloaja. Ovisno o polo aju, okretanje ekscentrinog kljua je razliito.

11A-111

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 Prvi poloaj Drugi poloaj

11A

111083

111082

111081

a Odvrnite za maksimalno jedan okret vijak natezaa pridravajui ga pomo u esterobridnog klju a od 6 mm. a Postepeno poravnavajte pomi nu oznaku(30), okreu i klju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, u sredini otvora za podeavanje(31).

111081

a Odvrnite za maksimalno jedan okret vijak natezaa pridravajui ga pomo u esterobridnog kljua od 6 mm. a Poravnajte pomi nu oznaku(32), okreu i klju u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu, u sredini otvora za pode avanje(33). a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijak nateza a (27 Nm) , - vijke ozubljenog vijenca remenice bregaste osovine (14 Nm).

11A-112

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Skinite: - trn za postavljanje u gornju mrtvu toku, - trn za postavljanje u fazu remenice bregaste osovine. a Izvrite dva okreta koljenaste osovine u smjeru kazaljke na satu (na strani razvodnog mehanizma); a Prije nego otvor(27)remenice bregaste osovine ne bude nasuprot otvora(28)glave motora, zavrnite trn za postavljanje u gornju mrtvu toku na bloku motora. a Postavite lagano i bez trzaja koljenastu osovinu oslanjajui je na trn za postavljanje u gornju mrtvu toku.

11A

107260

a Postavite remenicu za pogon dodatnih agregata motora na koljenastu osovinu s novim vijkom. a Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom (koljenasta osovina oslonjena na trn za poostavljanje u gornju mrtvu toku) vijak remenice za pogon dodatnih agregata motora na koljenastoj osovini (120 Nm + 95 15). a Skinite: - trn za postavljanje u gornju mrtvu toku, - trn za postavljanje u fazu remenice bregaste osovine.
109049

a Postavite remenicu bregaste osovine pomou alata (Mot. 1430). a U protivnom, ponovno pokrenite zahvat postavljanja remena razvodnog mehanizma.

a Postavite ep otvora za provjeru gornje mrtve toke premazavi navoje SAMOLJEPIVOM SILIKONSKOM BRTVOM . a Zategnite ep otvora za provjeru gornje mrtve toke na zadani zatezni moment (20 Nm).

11A-113

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA


Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

11A

114515

a Postavite: - elasti ni nosa glave motora, - privrsne vijke elasti nog nosaa glave motora. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke elastinog nosaa glave motora (21 Nm). a Postavite: - donje kuite razvodnog mehanizma, - gornje kuite razvodnog mehanizma, - remen za pogon dodatnih agregata (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje Postavljanje). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke nosaa motora na karoseriji (62 Nm) , - pri vrsne vijke nosaa motora na motoru (62 Nm) . a Postavite zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (110 Nm) , - privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na mostu (62 Nm). a Skinite alat (Mot. 1453). a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

11A-114

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Mot. 1159-03 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. za Zatezni momentm (nove) privrsne vijke posude za taloenje ulja u leita bez navoja (nove ili originalne) privrsne vijke posude za talo enje u leita s navojima vijke donjeg razdjelnika usisa privrsne vijke namotaja Mot. 1453 Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Blokiranje i postavljanje u fazu remenica bregastih osovina. Alat za odspajanje tla nih spojnica cijevi benzina. Oslonac za centriranje brtve i glave motora Alat za postavljanje zaptivne br tve bregaste osovine. Alat za postavljanje teonske br tve bregaste osovine Alat za postavljanje poklopaca bregaste osovine promjera 57 mm. Alat za postavljanje poklopaca bregaste osovine promjera 43 mm. Neophodan materijal alati za probu glave motora privrsne vijke razdjelnika usisa privrsne vijke kuita leptira privrsne vijke kuita ltra zraka

11A
1,5 daNm

1 daNm

Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora.

2,1 daNm 1,3 daNm 0,9 daNm 1,3 daNm 0,9 daNm

Mot. 1490-01

Mot. 1311-06 Mot. 104 Mot. 1491 Mot. 1632 Mot. 1487

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - poklopac motora, - za tite ispod motora. a Ispraznite rashladni sustav kroz donju armiranu gumenu cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448). a Skinite remen razvodnog mehanizma(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora , Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32).

Mot. 1488

Zatezni momentm privrsne vijke br. 1 do 12, 14 do 19, 21 do 24 poklopca glave motora privrsne vijke br. 22, 23, 20, 13 poklopca glave motora 1,2 daNm

1,2 daNm

11A-115

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

20847

14843

a Postavite: - alat (Mot. 1159-03) , - podlogu izme u viefunkcijskog nosaa i mosta. a Skinite alat za pridravanje motora (Mot. 1453).

a Odspojite: - utika ku ita motoriziranog leptira, - utika senzora temperature zraka( 2), - utikae bobine paljenja, - utikae brizgaljki, - utika tlanog prekida a na cijevi servo upravljaa,

- utika senzora tlaka na razdjelniku usisa.

101876

a Skinite: - titnik rampe ubrizgavanja, - zupanike bregaste osovine pomou alata (Mot. 1490-01) (1), - cijev za napajanje rampe pomou alata (Mot. 1311-06).
15757

a Skinite: - privrsne vijke ku ita filtra zraka,

11A-116

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 - ku ite filtra zraka.

11A

14849

a Skinite privr enja katalizatora. a Skinite kolektor ispuha. a Privrstite kolektor na ispunu cijev. a Skinite: - potporanj pri vren na ispuh, - ku ite motoriziranog leptira, - utika lambda sonde, - podiznu uicu motora na strani razvodnog mehanizma.

11A-117

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

14497-4

a Skinite: - razdjelnik zraka, - bobine, - posudu za taloenje ulja.

11A-118

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

101871

a Skinite: - podiznu u icu na strani zamanjaka, - vijke poklopca glave motora a Okomito odvojite poklopac glave motora (udarajte po "uicama" na(3)pomou bronanog nastavka, inei polugu s(4)pomou odvijaa). PA NJA Pazite da ne otetite aluminijsku povrinu (zatitite odvija ). a Skinite: - bregaste osovine, - klackalice.
14889

a Skinite: - armirane gumene cijevi na sabirniku izlazne vode iz glave motora i utika sonde temperature vode pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 120202) ili alata (Mot. 1448) , - privr enja nosaa snopa elektri nih kablova na( 5).

11A-119

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

15153-1

a Skinite glavu motora.

I - IENJE a Oistite glavu motora.

VANO - Ne grebite dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata nosite rukavice. - Oistite brtvene povr ine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite proizvod na dio koji treba oistiti; priekajte desetak minuta i zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.

PANJA Skre emo vam panju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora).

11A-120

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite pomou ravnala i garniture mjernih listia prisustvo deformacija na brtvenoj povrini. Maksimalno iskrivljenje: 0,05 mm.

11A

PA NJA Nije dozvoljena strojna obrada glave. a Provjerite glavu motora zbog eventualnih napuknua pomou alati za probu glave motora (vidi katalog Oprema za radionicu). a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom ponovnog postavljanja bregastih osovina. a Obavezno odmastite: - povr inu izgaranja na glavi motora, - povr inu izgaranja na bloku motora.
14499

a Ponovno napunite hidraulike podizae (hidrauli ki podiza i se mogu isprazniti nakon dueg stajanja). Kako biste provjerili da li ih treba ponovno napuniti, pritisnite odozgo podiza( 8)palcem.

Ako klip ulazi u podiza: - uronite podizae u posudu s dizel gorivom, - ponovno postavite hidraulike podizae. a Postavite: - klackalice, - bregaste osovine s tim da ste prethodno podmazali leita. PANJA Nemojte stavljati ulje na brtvenu povrinu kui ta lei ta bregaste osovine .

14689

a Provjerite prisutnost nastavka(6)na bloku motora. a Postavite na blok motora alat (Mot. 104)(7).

POSTAVLJANJE
a Postavite brtvu glave motora. a Postavite glavu motora. a Zategnite glavu motora(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora , Zatezanje glave motora, stranica 11A-199).

11A-121

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 I - OZNAKA BREGASTIH OSOVINA

11A

- ili oznaavanjem u odnosu na brijeg.

14518

a Identifikacija bregastih osovina moe se vriti na dva naina: - graviranjem(vidi Gornji dio motora: Karakteristike), Bregasta osovina usisa

10

11

9 10

101881

a Stavite utor(9)na kraj bregaste osovine vodoravno i okrenut prema dolje. Bregovi(10)cilindra br. 1 moraju biti lijevo od okomite

osi( 11).

11A-122

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 Bregasta osovina ispuha

11A

13 14

12

13

12

101880

a Stavite lijeb(12)na kraj bregaste osovine vodoravno i okrenut prema dolje. Bregovi(13)cilindra br. 1 moraju biti desno od okomite osi(14).

11A-123

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

15 15

14490

14517

a Postavite vodoravno utore bregaste osovine i pomaknute prema dolje. Napomena: - Br tvene povrine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima). - Viak sredstva za brtvljenje kod nanoenja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje sredstvo za brtvljenje - teku ina moe dovesti do oteenja nekih sastavnih dijelova (motor, hladnjak,...).

a Nanesite pomou valjka grube povrine sredstvo LOCTITE 518 na brtvenu povrinu poklopca glave motora sve dok ne postane crvenkasta. Napomena: Odstranite pomou tkanine sredstvo LOCTITE 518 koje se nalazi na dosjedima(15)est leita poklopca glave motora. a Postavite poklopac glave motora zateu i ga na zadani zatezni moment. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke poklopca glave motora (1,2 daNm) .

11A-124

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 II - NAIN ZATEZANJA

11A

14497

a Predzategnite po redu i na zadani zatezni moment: - pri vrsne vijke br. 22, 23, 20, 13 poklopca glave motora (0,8 daNm), - pri vrsne vijke br. 1 do 12, 14 do 19, 21 do 24 poklopca glave motora (1,2 daNm). a Odvrnite po redu vijke 22, 23, 20, 13. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke br. 22, 23, 20, 13 poklopca glave motora (1,2 daNm).

11A-125

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

3 2 6 8

4
14516

a Napomena: - Br tvene povrine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima). - Viak proizvoda za brtvljenje moe dovesti do prelijevanja ovog proizvoda tijekom zatezanja dijelova. Mijeanje sredstva i tekuine moe dovesti do oteenja nekih elemenata (motor, hladnjak). a Nanesite pomou valjka (grube povrine) LOCTITE 518 na brtvenu povrinu sve dok brtvena povrina ne postane crvenkasta.

18431

a Postavite posudu za taloenje ulja. a Zategnite slijedom i na zadani zatezni moment: - (nove) pri vrsne vijke posude za taloenje ulja u lei ta bez navoja (1,5 daNm) , - (nove ili originalne) pri vrsne vijke posude za taloenje u leita s navojima (1 daNm).

11A-126

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

17

16

15148

a Provjerite: - da je toplinska zatita ispuha dobro stegnuta izme u lambda sonde i kolektora (zato da se izbjegne efekt dimnjaka koji bi mogao unititi utika sonde ispred katalizatora), - poravnanje(16)izmeu razdjelnika usisa i glave motora (na strani razvodnog mehanizma) provjerivi da su jezici(17)u dodiru s jezi cima poklopca glave motora. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke donjeg razdjelnika usisa (2,1 daNm).

11A-127

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

31

106443

a Prilikom postavljanja namotaja ili kablova svjeica, obavezno nanesite traku(31) FLUOROVE MASTI (KATALOKI BROJ 82 00 168 855) promjera 2 mm na obrub kapica visokog napona. a Postavite bobine paljenja.

11A-128

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

5 6 2 1 3 4 7

18

19

18706

20256

a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke namotaja (1,3 daNm). a Postavite razdjelnik usisa s novim brtvama. a Zategnite po redu(1)na(7 )i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke razdjelnika usisa (0,9 daNm). a Postavite kuite leptira. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kuita leptira (1,3 daNm). a Postavite kuite filtra zraka. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kuita filtra zraka (0,9 daNm). III - IZMIJENITE ZAPTIVNE BRTVE BREGASTIH OSOVINA a Postoje dvije verzije zaptivnih brtvi iz elastomera za bregaste osovine koje se mogu lako identificirati

a Prva verzija brtve iz elastomera opremljena je oprugom(18)i zaptivnim rubom(19)u obliku slova V .

11A-129

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

22

20

21 23

20257

14892

a Druga verzija brtve iz elastomera ima jedan ravni rub(20)i za titu(21)(slu i takoer za postavljanje brtve na motor). Napomena: Obje verzije zaptivne brtve mogu se nalaziti na istom motoru. One se ne mogu meusobno zamjenjivati. Obavezno zamijenite staru brtvu s identinom verzijom, osim u sluaju zamjene jedne ili vie bregastih osovina. 1 - Postavljanje prve verzije zaptivnih brtvi bregastih osovina a Postavite zaptivne brtve na bregaste osovine.

a Postavite zaptivne brtve pomou alata (Mot. 1491) ( 22)i starih matica(23).

11A-130

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 2 - Postavljanje druge verzije zaptivnih brtvi bregastih osovina

11A

25

24

105531

18687

a PA NJA Ova vrsta brtve je veoma krhka, te je prilikom rukovanja obavezno kori tenje za tite( 25). Strogo je zabranjeno dodirivati brtve iz elastomera(24)kako bi se izbjeglo proputanje ulja nakon postavljanja zaptivne brtve na motor.

26

21687

a Pri vrstite usadni vijak(26)alata (Mot. 1632) na bregastu osovinu.

11A-131

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

11A

21687-1

21687-3

a Postavite zatitu kojom je opremljena zaptivna brtva na bregastu osovinu (pazite da pritom ne dodirujete brtvu).

a Zavrnite poja anu maticu do trenutka spajanja zvona s glavom motora. a Skinite maticu, zvono, za titu i navojnu ipku.

28

27

21687-2

a Postavite zvono(2 7)i poja anu maticu( 2 8)alata (Mot. 1632).

11A-132

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 IV - POSTAVLJANJE

11A

29

30

14890

a Postavite: - remen razvodnog mehanizma(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32), - remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7), - nove zaptivne epove bregaste osovine usisa pomou alata (Mot. 1487) (30), - nove zaptivne epove bregaste osovine ispuha pomou alata, (Mot. 1488)(29) - njihajni ovjes motora.(vidi 19D, Ovjes motora, Njihajni ovjes , stranica 19D-1) a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Izvrite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava (vidi 19A, Hlaenje). PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim polom; izvrite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - postavljanje).

11A-133

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Mot. 1159-03 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. za

11A

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - poklopce motora, - za titu ispod motora. a Ispraznite sustav hla enja preko donje cijevi hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448). a Skinite remen razvodnog mehanizma.(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora , Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32)

Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Neophodan materijal

Mot. 1453

alati za probu glave motora kutni klju za pritezanje glave motora a VA NO Prije svakog zahvata: - spojite dijagnostiki ureaj (postprodaja), - zapo nite dijalog s raunalom ubrizgavanja, - provjerite da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, - pazite na temperaturu goriva, - naruite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja s visokim tlakom.
99024

a Postavite alat (Mot. 1159-03) (1)izmeu mosta i bloka motora. PA NJA - Stavite epove u otvore nakon svakog skidanja cijevi za dizel. - Obavezno potujte sva sigurnosna uputstva. - (vidi 13B , Dizel ubrizgavanje). a Izvucite nosa motora (Mot. 1453).

11A-134

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

11A

3 4

23176

23298

a Skinite: - cijeli filtra zraka, - cijev ulaza zraka, - predgrijae. a Odspojite: - utikae brizgaljki, - utika elektroventila povrata ispunih plinova(2 ), - utika za pode avanje pumpe visokog tlaka(3).

a Odspojite: - podtlanu cijev poja ivaa koenja, - armirane gumene cijevi ku ita za vodu na izlazu glave motora, - utika sonde( 4).

23174

a Odspojite: - cijev za povrat uljnih para(5 ), - cijevi za dovod i povrat goriva(6). a Postavite poklopce protiv one ienja.

11A-135

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

11A

10

16181

23293

a Odspojite senzor za odre ivanje poloaja cilindra(7). a Odvojite prirubnicu na ulazu katalizatora.

a Skinite: - privrsno mjesto(9 ), - cijev za dovod ulja na(10), - cijev za povrat ulja.

17706

a Skinite potporanj(8).

11A-136

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790 I - IENJE a Oistite glavu motora. VANO

11A

- Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice.

11

- Oistite brtvene povr ine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; pri ekajte desetak minuta zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.

PANJA
12521

a Skinite vijak(11). a Odvrnite ne skidajui ih ostale pri vrsne vijke donjeg kuita razvodnog mehanizma. a Skinite privrsne vijke glave motora. Napomena: Glava motora centrirana je pomo u dvije pukice, nemojte je okretati za vrijeme skidanja. a Skinite glavu motora tako da maknete donji dio kuita bregaste osovine.

- Skre emo vam panju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u vodove ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora). - Za titite spojnu cijev za dovod ulja da izbjegnete ulazak stranih tijela u vodove za dovod ulja u glavu motora. - Nepotivanje ovog uputstva moe dovesti do o teenja cijevi dovoda ulja te tako prouzroiti brzo unitenje bregaste osovine.

PANJA Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja.

PANJA Nemojte podmazivati nove vijke.

II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite pomo u ravnala i garniture mjernih listia prisustvo deformacija na brtvenoj povrini. Maksimalna deformacija iznosi 0,05 mm.

PANJA Nije dozvoljena strojna obrada glave. a Provjerite glavu motora zbog eventualnog napuknu a pomou alati za probu glave motora (vidi Katalog opreme za radionicu).

11A-137

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

11A

POSTAVLJANJE
a PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privr enje glave motora. a Obavezno odmastite: - povr inu izgaranja na glavi motora, - povr inu izgaranja na bloku motora. a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom zatezanja glave motora. a Postavite brtvu glave motora. a Postavite glavu motora. a Zategnite glavu motora(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora , Zatezanje glave motora, stranica 11A-199)pomou kutni klju za pritezanje glave motora. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Postavite remen razvodnog mehanizma(vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32). a Postavite remen za pogon dodatnih agregata.(vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7) PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje). a Izvrite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava (vidi 19A, Hlaenje). a Ponovno odzraite sustav dizel goriva(vidi 13A, Dovod goriva).

11A-138

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Neophodan materijal alati za probu glave motora moment klju za

11A
6

1
Zatezni momentm

4
1,2 daNm
20003

privrsne vijke poklopca glave motora privrsnih vijaka razdjelnika usisa

1 daNm

a Skinite: - mjera razine ulja, - ku ite filtra zraka,

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite remen razvodnog mehanizma(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32). a Ispraznite rashladni sustav motora kroz donju cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448).

- poklopac motora, - privr enje(1 )kondenzatora smetnji, protiv radijskih

- cijevi( 5)i(6 )odspajajui ih na upijau benzinskih para. a Odspojite utika e(2),(3)( 4). a Odspojite: - kabele visokog napona svjeica paljenja, - cijev dovoda goriva na rampi ubrizgavanja, - utika senzora temperature vode na glavi motora. a Odvojite snop elektrinih kablova senzora kliktaja na razdjelniku usisa. a Skinite privrsne vijke razdjelnika usisa. a Odspojite: - utika ku ita motoriziranog leptira, - utika senzora temperature zraka, - utikae brizgaljki. a Skinite: - razdjelnik usisa, - vijke poklopca glave motora, - poklopac glave motora,

11A-139

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 - armirane gumene cijevi na kuitu vode na izlazu glave motora, - privr enja donjeg dijela ispuha, - privrsne vijke glave motora, - glavu motora. PANJA I - IENJE GLAVE MOTORA a Oistite glavu motora. VA NO - Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice. - Oistite brtvene povrine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; priekajte desetak minuta i zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.

11A

II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite pomo u ravnala i garniture mjernih listia da li ima o teenja na brtvenoj povr ini. Maksimalna deformacija iznosi 0,05 mm.

Nije dozvoljena strojna obrada glave. a Provjerite glavu motora zbog eventualnih napuknu a pomou alati za probu glave motora (vidi Katalog dodatne opreme za radionicu). III - PODE AVANJE ZAZORA VENTILA a Vrijednosti pode avanja zazora ventila: - usis 0,05 do 0,12 mm, - ispuh 0,15 do 0,22 mm. a Dovedite ventil ispuha cilindra br.1 u potpuno otvoreni polo aj i podesite: - zazore na ventilima usisa cilindra br.3, - zazore na ventilima ispuha cilindra br.4, a Dovedite ventil ispuha cilindra br.3 u potpuno otvoreni polo aj i podesite: - zazore na ventilima usisa cilindra br.4, - zazore na ventilima ispuha cilindra br.2, a Dovedite ventil ispuha cilindra br.4 u potpuno otvoreni polo aj i podesite: - zazore na ventilima usisa cilindra br.2, - zazore na ventilima ispuha cilindra br.1, a Dovedite ventil ispuha cilindra br.2 u potpuno otvoreni polo aj i podesite: - zazore na ventilima usisa cilindra br.1, - zazore na ventilima ispuha cilindra br.3,

PA NJA - Skre emo vam pa nju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora). - Za titite cijev za dovod ulja kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja na glavu motora. - Nepotivanje ovog uputstva moe dovesti do o teenja cijevi dovoda ulja te tako prouzroiti brzo uni tenje bregaste osovine.

PA NJA Sustavno zamjenjujte sve vijke glave motora nakon skidanja.

PA NJA Nemojte podmazivati nove vijke.

11A-140

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

11A

POSTAVLJANJE
a PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke svo ulje iz otvora za privr enje glave motora.

PA NJA Obavezno zamijenite sve skinute brtve. a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom zatezanja glave motora. a Obavezno odmastite: - povr inu izgaranja na glavi motora, - povr inu izgaranja na bloku motora. a Postavite brtvu glave motora koristei nastavke za centriranje bloka motora. a Postavite glavu motora. a Zategnite glavu motora(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora , Zatezanje glave motora, stranica 11A-199). Napomena: - brtvene povrine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima). - Viak sredstva za brtvljenje kod nanoenja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mije anje sredstva i tekuine moe dovesti do oteenja nekih elemenata (motor, hladnjak).

11A-141

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

11A

20005

a Nanesite RHODORSEAL 5661 ili odgovarajue sredstvo na: - leita bregaste osovine( 7)i(8 ),
18441

- oko otvora za privr enje(9)poklopca glave motora.

3 11

5 13

12 4 8 2 10 6

14

18442

18640

a Zategnite po redu i na zadani moment privrsne vijke poklopca glave motora (1,2 daNm).

11A-142

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

11A

- utika senzora temperature zraka, - utika ku ita motoriziranog leptira.

4 7 3

5 8

18444

a Nanesite kap LOCTITE FRENETANCH na vijak razdjelnika usisa.


18637

a Postavite nove brtve utora za svjeice pomou nasadnog kljua vanjskog promjera od 41 mm (nasadni klju od 32 mm na primjer).

a Zategnite rukom osam vijaka razdjelnika usisa. a Predzategnite na zadani zatezni moment vijke (4) i (5) razdjelnika usisa (0,6 daNm) pomou moment klju . a Odvrnite pri vrsne vijke(4)i(5)sve dok ih u potpunosti ne oslobodite.

15

a Zategnite na zadani zatezni moment do kraja i po redu osam privrsnih vijaka razdjelnika usisa (1 daNm) . a Postavite: - remen razvodnog mehanizma(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32),

16

- remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7).

18639

a Provjerite, prije postavljanja razdjelnika usisa, da je snop elektri nih kablova pravilno smjeten na(15)i(16). a Zamijenite brtve razdjelnika usisa i brtvu povrata para ulja. a Postavite razdjelnik usisa. a Spojite: - utikae brizgaljki,

11A-143

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

11A

106640

a Kod postavljanja kablova svjeica, obavezno nanesite traku FLUOROVE MASTI (OZNAKA 82 00 168 855) 2 mm na unutranji obrub kapica visokog napona. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje). a Napunite i odzraite rashladni sustav(vidi 19A, Hlaenje).

11A-144

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Neophodan materijal alati za probu glave motora za

11A
1

99894

Zatezni momentm privrsne vijke kotaa 10,5 daNm

a Odspojite: - sajlu papu ice gasa, - cijevi za dovod i povrat benzina na razini kuita razvodnog mehanizma na glavi motora, - kablove svjeica paljenja pomou alata(1), - cijev upijaa benzinskih para, - cijevi za povrat benzinskih para na elektroventilu. a Odspojite: - utikae modula paljenja, - utika brizgaljki, - utikae kuita leptira, - utika senzora temperature zraka, - utika senzora temperature vode na razini kuita za vodu. a Skinite armiranu gumenu cijev izme u pumpe za vodu i hladnjaka grijanja. a Odspojite snop elektrinih kablova toplinske zatite na poklopcu glave motora. a Skinite privr enja prirubnice ispunog koljena.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite remen razvodnog mehanizma.(vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32) a Ispraznite rashladni sustav preko donje cijevi pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448). a Skinite: - mjera razine ulja, - ku ite filtra zraka. a Odspojite cijev servo konice na razdjelniku usisa.

11A-145

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726

11A

3
99937

a Skinite: - privrsne vijke(2 )ploice kui ta leptira na glavi motora, - privrsne matice(3 )razdjelnika usisa na glavi motora, - privrsne vijke(4 )razdjelnika usisa na poklopcu glave motora, - sklop "razdjelnik usisa - kuite leptira - rampa ubrizgavanja" a Odspojite armirane gumene cijevi na kuitu za vodu na izlazu glave motora. a Skinite: - poklopac glave motora, - privrsne vijke glave motora, - glavu motora.

11A-146

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 I - IENJE GLAVE MOTORA a Oistite glavu motora. VA NO - Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice. - Oistite brtvene povrine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; pri ekajte desetak minuta zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.

11A

III - PODE AVANJE ZRANOSTI VENTILA a Vrijednosti pode avanja zranosti ventila: - usis 0,05 do 0,12 mm, - ispuh 0,15 do 0,22 mm. a Dovedite ispuni ventil cilindra br. 1 u potpuno otvoren polo aj i podesite: - zranost usisnog ventila cilindra br. 3, - zranost ispunog ventila cilindra br.4. a Dovedite ispu ni cilindar br. 3 u potpuno otvoren poloaj i podesite: - zranost usisnog ventila cilindra br. 4, - zranost ispunog ventila cilindra br.2. a Dovedite ispuni ventil cilindra br. 4 u potpuno otvoren polo aj i podesite: - zranost usisnog ventila cilindra br. 2, - zranost ispunog ventila cilindra br.1. a Dovedite ispuni ventil cilindra br. 2 u potpuno otvoren polo aj i podesite: - zranost usisnog ventila cilindra br. 1, - zranost ispunog ventila cilindra br.3.

PA NJA - Skre emo vam pa nju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora). - Za titite spojnu cijev za dovod ulja da izbjegnete ulazak stranih tijela u vodove za dovod ulja u glavu motora. - Nepotivanje ovog uputstva moe dovesti do o teenja cijevi dovoda ulja te tako prouzroiti brzo uni tenje bregaste osovine. a

POSTAVLJANJE
PANJA

PA NJA Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja.

Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privrenje glave motora.

PANJA PA NJA Nemojte podmazivati nove vijke. Obavezno zamijenite sve skinute brtve. a Obavezno odmastite: - glavu motora, - povr inu izgaranja na bloku motora. a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom zatezanja glave motora. a Postavite brtvu glave motora koristei pukice za centriranje bloka motora. a Postavite glavu motora. a Zategnite glavu motora(vidi 11A , Gornji i prednji dio motora, Zatezanje glave motora, stranica 11A-199 ).

II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite pomou ravnala i garniture mjernih listia prisustvo deformacija na brtvenoj povrini. Maksimalna deformacija iznosi 0,05 mm. PA NJA Nije dozvoljena strojna obrada glave. a Provjerite glavu motora zbog eventualnih napuknua pomou alati za probu glave motora (vidi Katalog dodatne opreme za radionicu).

11A-147

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 a Postavite: - remen razvodnog mehanizma(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32),

11A

- remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7).

106640

a Tijekom postavljanja kablova svjeice, obavezno skinite traku FLUOROVE MASTI (KATALOKI BROJ 82 00 168 855) promjera 2 mm na unutarnjem obrubu kapica visokog napona. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kotaa (10,5 daNm). PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje). a Izvrite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava (vidi 19A, Hlaenje.

11A-148

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Mot. 1672 Mot. 1453 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Donji nosa motora. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Neophodan materijal alati za probu glave motora za

11A

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogu nosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije ). a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje Postavljanje). a Skinite: - titnik motora, - za titu ispod motora, - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje).

Zatezni momentm predzatezanje privrsnih vijaka glave motora privrsne vijke motora glave 25 Nm 225 10 10 Nm

privrsne vijke poklopca glave motora a VA NO Prije svakog zahvata: - spojite dijagnostiki ureaj (postprodaja),

114537

a Odspojite: - utika( 1)elektroventila povrata ispunih plinova, - utika senzora tlaka u rampi. a Odmaknite snop elektri nih kablova. a Ispraznite rashladni sustav motora kroz donju cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448). a Skinite: - remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje). - katalizator (vidi 19B, Ispuni sustav, Katalizator: Skidanje Postavljanje). a Skinite: - desni prednji pri vrsni vijak mosta, - lijevi stranji privrsni vijak mosta.

- zapo nite dijalog s raunalom ubrizgavanja, - provjerite da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, - pazite na temperaturu goriva, - naruite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja s visokim tlakom.

PA NJA - Postavite epove na otvore nakon svakog skidanja cijevi za dizel. - Obavezno po tujte sve sigurnosna uputstva (vidi 13B, Ubrizgavanje dizel goriva, Mjere opreza za popravak ).

11A-149

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 a Postavite alat (Mot. 1672) umjesto navoja privrsnih vijaka mosta. a Skinite alat (Mot. 1453) sa podiznog prstena.

11A

19726

a Odspojite: - sondu temperature goriva(2), - utika pokretaa za podeavanje protoka goriva(3 ).

11A-150

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

11A

20804

a Odspojite: - utikae predgrijaa(4 ), - utikae brizgaljki, - cijevi dovoda i povrata goriva na visokotlanoj pumpi a Postavite epove protiv oneienja. a Skinite mjera ulja.

114527

a Skinite: - privrsne vijke( 5)grla na rampi ubrizgavanja, - vodilicu mjeraa ulja.

11A-151

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 a Odmaknite sklop "kabelski snop-grlo" sa rampe ubrizgavanja.

11A

114507 114538

a Skinite obujmicu( 6 )cijevi dovoda zraka izmeu izmjenjivaa zrak-zrak i EGR-a. a Odspojite: - cijevi na vakuumskoj pumpi, - cijev dovoda zraka na EGR-u. a Odmaknite cijev dovoda zraka izmjenjivaa zrakzrak-EGR. a Odspojite armirane gumene cijevi vode na podiznom prstenu na strani zamanjaka. a Skinite privrsne vijke podiznog prstena na strani zamanjaka. a Odmaknite podizni prsten.

a Skinite obujmicu cijevi dovoda zraka( 7)izmeu turbokompresora i izmjenjiva a temperature zrak-zrak. a Odspojite: - cijev dovoda zraka na turbokompresoru, - podtlanu cijev na turbokompresoru. a Skinite privrsnu maticu na mjenjau cijevi dovoda zraka izme u turbokompresora i izmjenjivaa zrakzrak. a Odmaknite cijev za dovod zraka na turbokompresoru. a Odspojite gornju armiranu gumenu cijev hla enja na termostatu.

11A-152

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

11A

114529

114513

a Odspojite: - armiranu gumenu cijev(8 )izmeu ekspanzijske posude i termostata na termostatu pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - armiranu gumenu cijev(9)izme u termostata i i hladnjaka EGR na termostatu pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448) , - sondu temperature vode(10)na termostatu.

a Skinite: - privrsne vijke(11)poklopca protoka rashladne tekuine, - privrsne vijke cijevi povrata ulja ispod turbokompresora. a Odmaknite cijev povrata ulja sa turbokompresora.

19710

a Skinite: - nateza razvodnog mehanizma, - privrsne vijke( 12)kuita razvodnog mehanizma, - ku ite razvodnog mehanizma,

11A-153

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 I - IENJE a Oistite glavu motora. VANO

11A

- Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice. - Oistite brtvene povr ine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; priekajte desetak minuta i zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.

PANJA
19707

a Skinite ploicu nosaa kuita filtra zraka(15).

Skre emo vam panju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora).

PANJA - Za titite cijev za dovod ulja kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja na glavi motora. - Nepotivanje ovog uputstva moe dovesti do o teenja cijevi za dovod ulja te tako prouzroiti brzo unitenje bregaste osovine.

PANJA Sustavno zamjenjujte sve vijke glave motora nakon skidanja.

114520

PANJA Nemojte podmazivati nove vijke.

a Skinite: - privrsne vijke poklopca glave motora, - poklopac glave motora, - privrsne vijke glave motora, - glavu motora.

II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite pomo u ravnala i garniture mjernih listia prisustvo deformacija na brtvenoj povrini. Maksimalna deformacija iznosi 0,05 mm. PANJA Nije dozvoljena strojna obrada glave.

11A-154

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 a Provjerite glavu motora zbog eventualnih napuknua pomou alati za probu glave motora (vidi Katalog dodatne opreme za radionicu). a Skinite sve dijelove s glave motora (vidi TN 6006A, Dizel motor, Visoki tlak "Common Rail", Skidanje svih dijelova s glave motora).

11A

a Zategnite po redu i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora (225 10). PANJA Obavezno zamijenite sve skinute brtve.

POSTAVLJANJE
a PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke svo ulje iz otvora za privr enje glave motora. a Postavite brtvu glave motora koristei nastavke za centriranje bloka motora. a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom zatezanja glave motora. a Postavite glavu motora. PA NJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka.

PANJA Br tvene povrine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima). Viak sredstva za brtvljenje kod nanoenja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje sredstva i tekuine moe dovesti do oteenja nekih elemenata (motor, hladnjak).

19712-1

a Postavite trake( 16)od SILIKONA 77 11 219 706 promjera 2 mm.

19712

a PA NJA Sustavno zamjenjujte sve vijke glave motora nakon skidanja. Nemojte podmazivati nove vijke. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment predzatezanje pri vrsnih vijaka glave motora (25 Nm). a Provjerite da su svi privrsni vijci glave motora zategnuti na zadani zatezni moment.

11A-155

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

11A

114520

a Postavite poklopac glave motora. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke poklopca glave motora (10 Nm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Postavite remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje Postavljanje). a Postavite katalizator (vidi 19B, Ispu ni sustav, Katalizator). a Postavite remen za pogon dodatnih agregata (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje Postavljanje). a Napunite i odzraite sustav rashladne tekuine (vidi 19A, Hlaenje, Rashladni sustav: Odzraivanje). a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje Postavljanje). a Odzraite sustav dizel goriva (automatsko odzraivanje) pomo u ru ne pumpe za odzraivanje.

11A-156

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. Neophodan materijal alati za probu glave motora za

11A
1 2

100025

Zatezni momentm privrsne vijke kotaa 10,5 daNm

a Odspojite: - elektroventil( 2)na ekspanzijskom ventilu, - cijev za plin ekspanzijski ventil - rampa i pustite plin da iste e(1). VANO

SKIDANJE
a VA NO Prije svakog zahvata proitajte sigurnosna uputstva(vidi Sigurnosna uputstva) a Stavite vozilo na otvoreno. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite akumulator poev i s negativnim prikljunim polom.

Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na trcanja goriva kod odspajanja prikljuka, - treba zatititi dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva. a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Skinite remen razvodnog mehanizma(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora , Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32) a Ispraznite rashladni sustav preko donje cijevi pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448). a Skinite: - mjera razine ulja, - ku ite filtra zraka. a Odspojite cijev servo ko nice na razdjelniku usisa.

11A-157

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

11A

100025

a Odspojite: - Cijev za dovod benzina na razini kui ta razvodnog mehanizma na glavi motora, - kablove svjeica paljenja - cijev upijaa benzinskih para. a Odspojite: - utikae modula paljenja, - utika brizgaljki, - utikae kuita leptira, - utika senzora temperature zraka, - utika senzora temperature vode na razini kui ta za vodu. a Skinite armiranu gumenu cijev izmeu pumpe za vodu i hladnjaka grijanja. a Odspojite snop elektrinih kablova toplinske za tite na poklopcu glave motora. a Skinite privr enja prirubnice ispunog koljena.

11A-158

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

11A

4
99937

a Skinite: - privrsne vijke(3 )ploice kui ta leptira na glavi motora, - privrsne matice(4 )razdjelnika usisa na glavi motora, - privrsne vijke(5 )razdjelnika usisa na poklopcu glave motora, - sklop razdjelnik usisa - kuite leptira - rampa ubrizgavanja . a Odspojite armirane gumene cijevi na kuitu za vodu na izlazu glave motora. a Skinite: - poklopac glave motora, - privrsne vijke glave motora, - glavu motora.

11A-159

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766 I - IENJE GLAVE MOTORA a Oistite glavu motora. VA NO - Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice. - Oistite brtvene povrine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; pri ekajte desetak minuta zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.

11A

III - PODE AVANJE ZRANOSTI VENTILA a Vrijednosti pode avanja zranosti ventila: - usis 0,05 do 0,12 mm, - ispuh 0,15 do 0,22 mm. a Dovedite ispu ni ventil cilindra br.1 u potpuno otvoren polo aj i podesite: - zranost usisnog ventila cilindra br.3, - zranost ispunog ventila cilindra br.4. a Dovedite ispu ni ventil cilindra br.3 u potpuno otvoren polo aj i podesite: - zranost usisnog ventila cilindra br.4, - zranost ispunog ventila cilindra br.2. a Dovedite ispu ni ventil cilindra br.4 u potpuno otvoren polo aj i podesite: - zranost usisnog ventila cilindra br.2, - zranost ispunog ventila cilindra br.1. a Dovedite ispu ni ventil cilindra br.2 u potpuno otvoren polo aj i podesite: - zranost usisnog ventila cilindra br.1, - zranost ispunog ventila cilindra br.3.

PA NJA - Skre emo vam pa nju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora). - Za titite cijev za dovod ulja kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u vodove za dovod ulja na glavu motora. - Nepotivanje ovog uputstva moe dovesti do o teenja vodova ulja te tako prouzroiti brzo uni tenje bregaste osovine.

PA NJA Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja.

PA NJA Nemojte podmazivati nove vijke.

II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite pomou ravnala i garniture mjernih listia prisustvo deformacija na brtvenoj povrini. Maksimalna deformacija iznosi 0,05 mm. PA NJA Nije dozvoljena strojna obrada glave. a Provjerite glavu motora zbog eventualnih napuknua pomou alati za probu glave motora (vidi Katalog opreme za radionicu).

11A-160

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

11A

POSTAVLJANJE
a VA NO Nakon svakog zahvata na sustavu plina: - zamijenite obujmice i skinute armirane gumene cijevi za dovod plina, - provjerite da nema propu tanja(vidi Sigurnosna uputstva).

PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privr enje glave motora.

PA NJA Obavezno zamijenite sve skinute brtve. a Obavezno odmastite: - glavu motora, - povr inu izgaranja na bloku motora. a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom zatezanja glave motora. a Postavite brtvu glave motora koristei pu kice za centriranje bloka motora. a Postavite glavu motora. a Zategnite glavu motora(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora , Zatezanje glave motora, stranica 11A-199). a Postavite: - remen razvodnog mehanizma(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32), - remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7).

11A-161

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

11A

106640

a Tijekom postavljanja kablova svjeice, obavezno skinite traku FLUOROVE MASTI (KATALOKI BROJ 82 00 168 855) promjera 2 mm na unutarnjem obrubu kapica visokog napona. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kotaa (10,5 daNm). PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje). a Izvrite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava (vidi 19A, Hlaenje).

11A-162

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Mot. 1159-03 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. za

11A

Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Neophodan materijal

alati za probu glave motora

Zatezni momentm
107489

privrsne vijke poklopca glave motora

1 daNm

a Postavite: - alat za pridravanje motora (Mot. 1159-03) izmeu mosta i bloka motora,

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - poklopac, - remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma ). a Ispraznite rashladni sustav preko donje cijevi pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448).

- drvenu podlogu izme u viefunkcijskog nosaa i mosta.

1
107574

a Skinite privrsne vijke poklopca ku ita filtra zraka. a Otkva ite privrsne uice poklopca. a Skinite: - poklopac kui ta filtra zraka, - privrsne vijke( 1)kuita filtra zraka.

11A-163

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

11A
3

8 2 7 5
107361

a Odspojite: - cijev za povrat(2 )uljnih para kroz unutranjost ku ita filtra zraka, - spojnu cijev ulaza zraka na karoseriji. a Skinite kuite filtra zraka. a Otkva ite: - kuglasti zglob(3), - privr enje buira sajle(4 ). a Odspojite: - senzor temperature(5 ), - senzor tlaka,(6 )

107356

- cijev poja ivaa koenja na kolektoru usisa, - utika sonde( 7). a Skinite: - vod mase( 8)na podiznom prstenu, - privr enje nosaa armiranih gumenih cijevi na podiznom prstenu.

11A-164

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

11A
14

10

13 11

12
107357 107486

a Odspojite: - utika senzora poloaja leptira( 9), - utika koranog motori a slobodnog hoda(10). VA NO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na trcanja goriva kod odspajanja prikljuka, - treba zatititi dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva. a Odspojite: - cijev za dovod i povrat goriva(11)na rampi ubrizgavanja, - utikae brizgaljki,

a Otkva ite: - cijev za dovod i povrat goriva na(12), - snop elektrinih kablova(13). a Skinite pri vrsni vijak(14)vodilice mjeraa razine ulja.

15

107483

a Skinite privrsni vijak(15 )razdjelnika usisa zraka.

11A-165

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

11A

17 16

20

18

107358

17

107359

a Skinite armirane gumene cijevi( 20)kuita za vodu na glavi motora. a Skinite kolektor ispuha (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Kolektor ispuha).

19

107360

a Odspojite: - kablove svjeica paljenja, - utika,(16)


10015

- cijev za povrat benzinskih para na(17), - kabelski snop(18)( 19). a Skinite privrenje kabelskog snopa na alternatoru. a Skinite kabelski snop.

a Skinite: - privrsne vijke poklopca glave motora, - poklopac glave motora, - privrsne vijke glave motora, - glavu motora, - brtvu glave motora.

11A-166

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701 I - IENJE GLAVE MOTORA a Oistite glavu motora. VA NO - Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice. - Oistite brtvene povrine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; priekajte desetak minuta i zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice. PANJA

11A

POSTAVLJANJE
a PANJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privrenje glave motora.

Obavezno zamijenite sve skinute brtve. a Obavezno odmastite: - povr inu izgaranja na glavi motora, - povr inu izgaranja na bloku motora.

PA NJA - Skre emo vam pa nju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora). - Za titite cijev za dovod ulja kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u vodove za dovod ulja na glavu motora. - Nepotivanje ovog uputstva moe dovesti do o teenja cijevi dovoda ulja te tako prouzroiti brzo uni tenje bregaste osovine.

a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom ponovnog postavljanja bregastih osovina. a Postavite brtvu glave motora. a Postavite glavu motora. a Zategnite glavu motora.

PA NJA Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja.

PA NJA Nemojte podmazivati nove vijke.

5
10016

II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite pomou ravnala i garniture mjernih listia prisustvo deformacija na brtvenoj povrini. Maksimalna deformacija iznosi 0,05 mm. PA NJA Nije dozvoljena strojna obrada glave. a Provjerite glavu motora zbog eventualnih napuknua pomou alati za probu glave motora (vidi Katalog opreme za radionicu).

a Odmastite brtvenu povrinu poklopca glave motora. a Postavite poklopac glave motora s novom brtvom. a Predzategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke poklopca glave motora (0,2 daNm) . a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke poklopca glave motora (1 daNm). a postavite kolektor ispuha (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Kolektor ispuha).

11A-167

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

11A

106640

a Tijekom postavljanja kablova svjeice, obavezno skinite traku FLUOROVE MASTI (kataloki broj 82 00 168 855) promjera 2 mm na unutarnjem obrubu kapica visokog napona. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Postavite: - remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma ), - remen za pogon dodatnih agregata (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata).

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - postavljanje). a Izvrite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava (vidi 19A, Hlaenje, Pra njenje - Punjenje rashladnog sustava).

11A-168

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Mot. 1159-03 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. za

11A

Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Neophodan materijal
99024

Mot. 1453

alati za probu glave motora

a Postavite: - alat za pridravanje motora (Mot. 1159-03) izmeu mosta i bloka motora, - drvenu podlogu izme u viefunkcijskog nosaa i mosta. a Postavite alat (Mot. 1159-03) izmeu mosta i bloka motora.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - poklopac, - remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma ). a Ispraznite rashladni sustav preko donje cijevi pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448).

11A-169

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

11A
3

4 2

99310

107350

a Skinite privrsni vijak cijevi za vodu(1)na bloku motora. a Oslonite ploicu alata (Mot. 1159-03) na most. a Privrstite ploicu alata (Mot. 1159-03) s vijkom cijevi za vodu. a Postavite motor oslonjen na alat (Mot. 1159-03). a Otkvaite alat (Mot. 1453) od podiznog prstena.

a Odspojite: - cijev za povrat(2 )uljnih para, - spojnu cijev ulaza zraka na kui tu filtra zraka. a Odspojite cijevi za dovod i povrat goriva na kuitu filtra zraka. a Odvrnite pri vrsne vijke(3)poklopca kui ta filtra zraka, ne skidaju i ih. a Skinite: - privrsni vijak(4 )poklopca ku ita filtra zraka, - poklopac kui ta filtra zraka,

11A-170

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

11A

- tri privrsne matice(7)kuita filtra zraka na kolektoru usisa, - privrsni vijak(8 )kuita filtra zraka, - ku ite filtra zraka, - privr enja prirubnice ispunog koljena.

107351

5
23298

a Skinite armirane gumene cijevi kuita za vodu na glavi motora. a Odspojite: - utika na kui tu za vodu, - cijev poja ivaa koenja na vakuumskoj pumpi,
107352

a Odspojite: - utika senzora temperature, - utika( 5)elektroventila povrata ispunih plinova, - utikae predgrijaa, - cijevi za dovod i povrat goriva na pumpi ubrizgavanja, - cijevi za dovod i povrat goriva na filtru za dizel gorivo, a Postavite epove na otvore. a Pomiite kop u(6)utikaa pumpe ubrizgavanja. a Odspojite utika pumpe ubrizgavanja. a Odspojite snop elektrinih kablova alternatora na nosau pumpe ubrizgavanja. a Skinite:

11A-171

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632 - brtvu glave motora. I - IENJE GLAVE MOTORA a Oistite glavu motora.

11A

VANO - Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice. - Oistite brtvene povr ine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; priekajte desetak minuta i zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.
13093

a Skinite nosa cijevi za dovod i povrat goriva(9). a Odvrnite ne skidajui ih privrsne vijke donjeg kuita razvodnog mehanizma.

PANJA - Skre emo vam panju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora). - Za titite cijev za dovod ulja kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja na glavu motora. - Nepotivanje ovog uputstva moe dovesti do o teenja cijevi dovoda ulja te tako prouzroiti brzo unitenje bregaste osovine.

10

PANJA Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja.

PANJA Nemojte podmazivati nove vijke.


13092

a Skinite: - sustav za podeavanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata(10), - privrsne vijke glave motora, a Skinite: - glavu motora tako da maknete donji dio kui ta bregaste osovine.

II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite pomo u ravnala i garniture mjernih listia prisustvo deformacija na brtvenoj povrini. Maksimalna deformacija iznosi 0,05 mm.

PANJA Nije dozvoljena strojna obrada glave.

11A-172

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632 a Provjerite glavu motora zbog eventualnih napuknua pomou alati za probu glave motora (vidi Oprema za radionicu). III - ODREIVANJE DEBLJINE BRTVE GLAVE MOTORA a PA NJA Postoje 3 debljine brtve glave motora ovisno o prelazu klipa preko ruba. PANJA

11A

POSTAVLJANJE
a PANJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privrenje glave motora.

Obavezno zamijenite sve skinute brtve. a Obavezno odmastite: - povr inu izgaranja na glavi motora, - povr inu izgaranja na bloku motora. a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom ponovnog postavljanja bregastih osovina. a Postavite brtvu glave motora. a Postavite glavu motora. a Zategnite glavu motora. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Postavite: - remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma ), - remen za pogon dodatnih agregata (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator, Skidanjepostavljanje: Skidanje - postavljanje). a Izvr ite punjenje i odzraivanje rashladnog sustava (vidi 19A, Hlaenje, Pra njenje - Punjenje rashladnog sustava).

11
106259

a Zbrojite broj rupa u jezicu(11)skinute brtve glave motora. a Odaberite brtvu glave motora prema broju rupa u jezicu: - jeziac s 1 rupom, naru ite brtvu glave motora debljine 1,45 mm, - jeziac s 2 rupe, naruite brtvu glave motora debljine 1,35 mm, - jeziac s 3 rupe, naruite brtvu glave motora debljine 1,55 mm,

11A-173

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. za

11A

Zatezni momentm privrsne vijke poklopca glave motora razdjelnika usisa /glava motora razdjelnika usisa / poklopac glave motora kompresora KLIM 10 Nm 10 Nm 10 Nm
107908

21 Nm

a Odspojite utika (1)sa bobine paljenja.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma). a Ispraznite rashladni sustav motora kroz donju cijev hladnjaka pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 1202-02) ili alata (Mot. 1448). a Skinite razdjelnik usisa (vidi 12B, Smjesa goriva i zraka, Razdjelnik usisa).

107892

a Skinite: - vijke(2)bobine paljenja, - bobinu paljenja,

11A-174

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730 I - IENJE GLAVE MOTORA a Oistite glavu motora. VANO

11A

- Nemojte grebati dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata stavite rukavice. - Oistite brtvene povr ine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen.
108904

a Skinite: - privrsne vijke poklopca glave motora, - poklopac glave motora, - armirane gumene cijevi na kuitu vode na izlazu glave motora, - privr enja donjeg dijela ispuha, - privrsne vijke glave motora, - glavu motora.

- Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; priekajte desetak minuta i zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.

PANJA - Skre emo vam panju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora). - Za titite cijev za dovod ulja kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja na glavu motora. - Nepotivanje ovih uputstva moe dovesti do o teenja cijevi za dovod ulja te tako uzrokovati brzo unitenje bregaste osovine.

PANJA Sustavno zamjenjujte sve vijke glave motora nakon skidanja.

PANJA Nemojte podmazivati nove vijke.

II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite pomo u ravnala i garniture mjernih listia prisustvo deformacija na brtvenoj povrini. Maksimalna deformacija iznosi 0,05 mm. PANJA Nije dozvoljena strojna obrada glave. a Provjerite glavu motora kako bi otkrili mogua napuknu a pomou alata za provjeru glave motora Katalog dodatne opreme za radionicu).

11A-175

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730 III - PODE AVANJE ZAZORA VENTILA a Vrijednosti podeavanja zazora ventila: - usis 0,10 + 0,02/-0,05 mm, - ispuh 0,20 + 0,02/-0,05 mm. a Dovedite ventil ispuha cilindra br.1 u potpuno otvoreni poloaj i podesite: - zazore na ventilima usisa cilindra br.3, - zazore na ventilima ispuha cilindra br.4, a Dovedite ventil ispuha cilindra br.3 u potpuno otvoreni poloaj i podesite: - zazore na ventilima usisa cilindra br.4, - zazore na ventilima ispuha cilindra br.2, a Dovedite ventil ispuha cilindra br.4 u potpuno otvoreni poloaj i podesite: - zazore na ventilima usisa cilindra br.2, - zazore na ventilima ispuha cilindra br.1, a Dovedite ventil ispuha cilindra br.2 u potpuno otvoreni poloaj i podesite: - zazore na ventilima usisa cilindra br.1, - zazore na ventilima ispuha cilindra br.3,

11A

a Zategnite glavu motora (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Zatezanje glave motora). PANJA - Br tvene povrine moraju biti iste, suhe i odmaene (izbjegavajte tragove prstiju). - Viak sredstva za brtvljenje kod nanoenja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje sredstva i tekuine moe dovesti do ote enja nekih elemenata (motor, hladnjak).

POSTAVLJANJE
a PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke svo ulje iz otvora za privr enje glave motora.

PA NJA Obavezno zamijenite sve skinute brtve.

PA NJA Privrsni vijci razdjelnika usisa na glavi motora izlaze na glavi motora. Obavezno ih ponovno postavite sa LOCTITE FRENETANCH. a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom zatezanja glave motora. a Obavezno odmastite: - povr inu izgaranja na glavi motora, - povr inu izgaranja na bloku motora. a Postavite glavu motora.

11A-176

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

11A

20005

a Nanesite RHODORSEAL 5661 ili odgovarajue sredstvo na: - leita bregaste osovine( 3)i(4 ),
18441

- rubove oko otvora za privr enje(5 )poklopca glave motora.

9 6 1 4 4 3 11 8 12 5
108904

10

7 2

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke poklopca glave motora (10 Nm).

18442

11A-177

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

11A

- vijke kompresora KLIM (21 Nm) . a Postavite: - remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma ), - remen za pogon dodatnih agregata (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata).

18637

a Postavite nove brtve(6 )utora za svjeice pomou nasadnog kljua vanjskog promjera od 41 mm (nasadni klju od 32 mm na primjer). a Zamijenite brtve razdjelnika usisa. a Postavite razdjelnik usisa. a Ponovno postavite vijke razdjeljivaa usisa s LOCTITE FRENETANCH.

108901

a Predzategnite vijke(4)i(5)razdjelnika usisa (6 Nm). a Odvrnite vijke(4)i(5). a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment(1)na(8) razdjelnika usisa /glava motora (10 Nm). a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijke razdjelnika usisa / poklopac glave motora (10 Nm) ,

11A-178

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

11A

106640

a Kod postavljanja kablova svjeica, obavezno nanesite traku FLUOROVE MASTI (KATALO KI BROJ 82 00 168 855) promjera 2 mm na unutranji obrub kapica visokog napona. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Spojite akumulator poev i s pozitivnim prikljunim polom. PA NJA Izvrite potrebna prouavanja uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

11A-179

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 Neophodan specijalni alat Mot. 1202-01 Mot. 1202-02 Mot. 1448 Mot. 1159-03 Klijeta za elastine obujmice (veliki model). Klijeta za elastine obujmice (mali model). Produ ena klije t a elasti ne obujmice. za Zatezni momentm privrsne vijke br. 22, 23, 20, 13 poklopca glave motora privrsne vijke (nove) posude za taloenje ulja u leitima bez navoja privrsne vijke (nove ili prvobitno postavljene) posude za taloenje ulja u leitima s navojima vijke donjeg razdjelnika usisa privrsne vijke bobina privrsne vijke razdjelnika usisa privrsne vijke kuita leptira privrsne vijke kuita ltra zraka privrsne matice rampe ubrizgavanja privrsne matice titnika rampe ubrizgavanja

11A
12 Nm

15 Nm

10 Nm

Nosa motora na desnom uzdu nom nosau za zahvate bez skidanja motora. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Blokiranje i postavljanje u fazu remenica bregastih osovina. Oslonac za centriranje brtve i glave motora Alat za postavljanje zaptivne br tve bregaste osovine. Alat za postavljanje teonske br tve bregaste osovine Alat za postavljanje poklopaca bregaste osovine promjera 57 mm. Alat za postavljanje poklopaca bregaste osovine promjera 43 mm. Neophodan materijal

Mot. 1453

21 Nm 13 Nm 9 Nm 13 Nm 9 Nm 10 Nm 25 Nm

Mot. 1490-01

Mot. 104 Mot. 1491 Mot. 1632 Mot. 1487

SKIDANJE
a PANJA Pr ije svakog zahvata, proitajte sigurnosna uputstva (vidi 17D, Ubrizgavanje GNC, Sigurnosna uputstva).

Mot. 1488

alati za probu glave motora

Zatezni momentm privrsne vijke poklopca glave motora privrsne vijke br. 22, 23, 20, 13 poklopca glave motora privrsne vijke br. 1 do 12, 14 do 19, 21 do 24 poklopca glave motora 12 Nm 8 Nm

12 Nm

11A-180

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

11A

a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom i postavite vozilo na tlo pomou sajle. a Skinite rampu ubrizgavanja GNC (vidi 17D,Ubrizgavanje GNC, Rampa ubrizgavanja GNC ). a Skinite titnik ispod motora. a Ispraznite rashladni sustav kroz donju cijev hladnjaka pomo u alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 120202) ili alata (Mot. 1448). a Postavite remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma ).

110470

a Zatvorite zaustavni ventil(1)na viefunkcijskom ventilu okreui ga u smjeru kazaljke na satu. a Pokrenite motor. a Pritisnite preklopni prekida da prije ete u nain rada plin .

20847

a Postavite: - alat (Mot. 1159-03) , - podlogu izme u viefunkcijskog nosaa i mosta. a Skinite alat za pridravanje motora (Mot. 1453).

110746

a Pustite motor da radi sve dok kontrolno svjetlo GNC na instrumentnoj ploi(2)ne pone treptati: motor ponovno radi u nainu benzin . a Iskljuite kontakt.

11A-181

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

11A

101876

15757

a Skinite zupanike bregaste osovine pomou alata (Mot. 1490-01)(3).

a Skinite: - privrsne vijke ku ita filtra zraka, - ku ite filtra zraka.

14843

a Odspojite: - utika ku ita motoriziranog leptira, - utika senzora temperature zraka( 4), - utikae bobine paljenja, - utika tla nog prekidaa na cijevi servo upravljaa, - utika senzora tlaka na razdjelniku usisa. a Skinite privr enja katalizatora. a Skinite kolektor ispuha. a Pri vrstite kolektor na ispunu cijev. a Skinite: - potporanj pri vren na ispuh, - ku ite motoriziranog leptira,

14849

11A-182

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 - utika lambda sonde,

11A

- podiznu uicu motora na strani razvodnog mehanizma.

14497-4

a Skinite: - razdjelnik zraka, - bobine, - posudu za taloenje ulja.

11A-183

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

11A

101871

a Skinite: - podiznu u icu na strani zamanjaka, - vijke poklopca glave motora a Okomito odvojite poklopac glave motora (udarajte po "uicama" pomou bronanog nastavka, sve inei polugu(5)(6)pomou odvija a). PA NJA Pazite da ne otetite aluminijsku povrinu (zatitite odvija ). a Skinite: - bregaste osovine, - klackalice.
14889

a Skinite: - armirane gumene cijevi na ku itu za vodu na izlazu glave motora i utika sonde temperature vode pomou alata (Mot. 1202-01) ili alata (Mot. 120202) ili alata (Mot. 1448) , - privr enja(7)nosaa snopa elektrinih kablova.

11A-184

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

11A

15153-1

a Skinite glavu motora.

I - IENJE a Oistite glavu motora.

VANO - Ne grebite dosjedne aluminijske povrine brtvljenja. - Stavite naoale. - Tijekom zahvata nosite rukavice. - Oistite brtvene povr ine proizvodom DECAPJOINT za otapanje dijela brtve koji je ostao zalijepljen. - Nanesite sredstvo na povrinu koju elite o istiti; priekajte desetak minuta i zatim uklonite ostatke pomou drvene lopatice.

PANJA Skre emo vam panju na oprez prilikom izvr avanja ove operacije, kako bi se izbjegao svaki ulazak stranih tijela u cijevi za dovod i odvod ulja (cijevi smjetene na bloku motora i na glavi motora).

11A-185

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 II - PROVJERA BRTVENE POVRINE a Provjerite da nema deformacija na brtvenoj povrini pomou ravnala i garnitura mjernih listia. Maksimalno iskrivljenje: 0,05 mm.

11A

10
PA NJA Nije dozvoljena strojna obrada glave. a Provjerite glavu motora zbog eventualnih napuknua pomou alati za probu glave motora (vidi Oprema za radionicu). a Postavite klipove na pola hoda kako biste izbjegli svaki kontakt s ventilima prilikom ponovnog postavljanja bregastih osovina. a Obavezno odmastite: - povr inu izgaranja na glavi motora, - povr inu izgaranja na bloku motora.
14499

a Ponovno napunite hidrauli ke podizae ( hidrauli ki podiza i se mogu isprazniti nakon dueg stajanja). Kako biste provjerili da li ih treba ponovno napuniti, pritisnite odozgo podiza( 10)palcem.

9 8

Ako klip ulazi u podiza: - uronite podizae u posudu s dizel gorivom, - ponovno postavite hidraulike podizae. a Postavite: - klackalice, - bregaste osovine s tim da ste prethodno podmazali leita. PANJA Nemojte stavljati ulje na brtvenu povrinu kui ta lei ta bregastih osovina .

14689

a Provjerite prisustvo pukice(8 )na bloku motora. a Postavite na blok motora alat (Mot. 104)(9).

POSTAVLJANJE
a Postavite brtvu glave motora. a Postavite glavu motora. a Zategnite glavu motora (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Zatezanje glave motora).

11A-186

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 I - OZNAKA BREGASTIH OSOVINA

11A

- ili oznaavanjem u odnosu na brijeg.

14518

a Identifikacija bregastih osovina moe se vriti na dva naina: - graviranjem (vidi TN 3784A, Benzinski motor-4 cilindra-K4, 10A, Kompletan motor i donji dio motora), Bregasta osovina usisa

12

13

11

11

101881

a Stavite lijeb(11)na kraj bregaste osovine vodoravno i okrenut prema dolje.

Brjegovi( 12)cilindra br. 1 moraju biti lijevo od okomite osi( 13).

11A-187

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 Bregasta osovina ispuha

11A

16 15

14

14

101880

a Stavite lijeb(14)na kraj bregaste osovine vodoravno i okrenut prema dolje. Brjegovi(15)cilindra br. 1 moraju biti desno od okomite osi(16).

11A-188

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

11A

17 17

14490

14517

a Namjestite vodoravno utore bregaste osovine i pomaknute prema dolje. Napomena: Brtvene povr ine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima). Viak sredstva za brtvljenje kod nano enja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje sredstvo za brtvljenje tekuina mo e dovesti do oteenja nekih sastavnih dijelova (motor, hladnjak,...).

a Nanesite pomou valjka grube povrine LOCTITE 518 na brtvenu povr inu poklopca glave motora sve dok ne postane crvenkasto. Napomena: Odstranite pomou tkanine sredstvo LOCTITE 518 koje se nalazi na rubovima(17)est leita poklopca glave motora. a Postavite poklopac glave motora zateu i ga na zadani zatezni moment. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke poklopca glave motora (12 Nm).

11A-189

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 II - NAIN ZATEZANJA

11A

14497

a Predzategnite po redu i na zadane zatezne momente: - pri vrsne vijke br. 22, 23, 20, 13 poklopca glave motora (8 Nm) - pri vrsne vijke br. 1 do 12, 14 do 19, 21 do 24 poklopca glave motora (12 Nm) a Odvrnite po redu vijke 22, 23, 20, 13. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke br. 22, 23, 20, 13 poklopca glave motora (12 Nm)

11A-190

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

11A

14516

a Napomena: Brtvene povr ine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima). Viak sredstva za brtvljenje kod nano enja moe dovesti do prelijevanja sredstva prilikom zatezanja dijelova. Mijeanje sredstvo za brtvljenje tekuina mo e dovesti do oteenja nekih sastavnih dijelova (motor, hladnjak,...). a Nanesite pomou valjka grube povrine sredstvo LOCTITE 518 na brtvenu povrinu sve dok ne postane crvenkasta. a Postavite posudu za taloenje ulja. a Zategnite slijedom i na zadani zatezni moment: - privrsne vijke (nove) posude za taloenje ulja u lei tima bez navoja (15 Nm) - privrsne vijke (nove ili prvobitno postavljene) posude za taloenje ulja u lei tima s navojima (10 Nm)

18431

11A-191

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

11A

19

18

15148

a Provjerite: - da je toplinska zatita dobro stegnuta izme u lambda sonde i kolektora (zato da se izbjegne efekt dimnjaka to bi moglo unititi utinicu sonde ispred katalizatora), - poravnanje(18)izmeu razdjelnika usisa i glave motora (na strani razvodnog mehanizma) provjerivi da su jezici(19)u dodiru s jezi cima poklopca glave motora. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke donjeg razdjelnika usisa (21 Nm)

11A-192

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

11A

20

106443

a Tijekom postavljanja bobina ili kablova svjeica, obavezno skinite traku(20) FLUOROVE MASTI (KATALOKI BROJ 82 00 168 855) promjera 2 mm na obrubu kapica visokog napona. a Postavite bobine paljenja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke bobina (13 Nm) . a Postavite razdjelnik usisa s novim brtvama.

5 2 6 1 3 4 7

18706

a Zategnite po redu(1 )do(7 )i na zadani zatezni moment privrsne vijke razdjelnika usisa (9 Nm) a Postavite ku ite leptira.

11A-193

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kuita leptira (13 Nm). a Postavite kuite filtra zraka. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kuita filtra zraka (9 Nm). III - IZMIJENITE ZAPTIVNE BRTVE BREGASTIH OSOVINA a Postoje dvije verzije zaptivnih brtvi iz elastomera za bregaste osovine koje se mogu lako identificirati.

11A

23 21 24

20257

a Druga verzija brtve iz elastomera ima ravni rub(23)i za titu( 24)(slui tako er kod postavljanja brtve na motor).

22

Napomena: Obje verzije zaptivne brtve mogu se nalaziti na istom motoru. One se ne mogu me usobno zamjenjivati. Obavezno zamijenite staru brtvu s identinom verzijom, osim u sluaju zamjene jedne ili vie bregastih osovina.

20256

a Prva verzija brtve iz elastomera opremljena je oprugom(21)i zaptivnim rubom(22)u obliku slova V .

11A-194

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 1 - Postavljanje prve verzije zaptivnih brtvi bregastih osovina

11A

2 - Postavljanje druge verzije zaptivnih brtvi bregastih osovina

28 25

27

26

14892

18687

a Postavite zaptivne brtve pomou alata (Mot. 1491) (25)i starih matica(26).

a PANJA Ova vrsta brtve je veoma krhka, te je prilikom rukovanja obavezno kori tenje za tite( 27). Strogo je zabranjeno dodirivati brtve iz elastomera(28)kako bi se izbjeglo proputanje ulja nakon postavljanja zaptivne brtve na motor.

11A-195

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754

11A

105531

21687-1

a Postavite za titu kojom je opremljena zaptivna brtva na bregastu osovinu (pazite da pritom ne dodirujete brtvu).

29

21687

a Privrstite usadni vijak(29)alata (Mot. 1632) na bregastu osovinu.

31

30

21687-2

a Postavite zvono(30)i poja anu maticu( 3 1)alata (Mot. 1632) .

11A-196

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 IV - POSTAVLJANJE

11A
32

33

21687-3

a Zavrnite pojaanu maticu do trenutka spajanja zvona s glavom motora. a Skinite maticu, zvono, zatitu i navojnu ipku.

14890

a Postavite: - remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma ), - remen za pogon dodatnih agregata motora (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, remen za pogon dodatnih agregata), - nove zaptivne epove bregaste osovine usisa pomou alata (Mot. 1487) (33), - nove zaptivne epove bregaste osovine ispuha pomou alata (Mot. 1488) (32), - njihajni ovjes motora (vidi 19A, Hla enje, Pranjenje - punjenje rashladnog sustava ).

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim polom; izvr ite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: skidanje - postavljanje). a Skinite rampu ubrizgavanja GNC (vidi 17D,Ubrizgavanje GNC, Rampa ubrizgavanja GNC ). a Obavezno zamijenite brzospojnu obujmicu izlazne cijevi plina ekspanzijskog ventila.

Napomena: Nama ite prikljuak na izlazu ekspanzijskog ventila da olakate uvlaenje cijevi.

11A-197

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Brtva glave motora: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 754 a Zategnite sve odvrnute prikljuke GNC sve do kontakta zatim izvrite etvrtinu okreta da ih zategnete na konani zatezni moment. a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsne matice rampe ubrizgavanja (10 Nm) - pri vrsne matice titnika rampe ubrizgavanja (25 Nm) a Napunite plinom. a Izvrite kontrolu brtvljenja svih odvrnutih prikljuaka, s vozilom u radu, s proizvodom za otkrivanje proputanja (kataloki broj 77 11 143 071).

11A

a Ako postoji propu tanje, provjerite zategnustost priklju ka: - Slu aj br.1, prikljuak nije ispravno zetagnut: izvezite vozilo van, zatvorite privrsni ventil na vi efunkcijskom ventilu okreui ga u smjeru kazaljke na satu, pokrenite motor, pritisnite prekida kako biste preli na nain rada na plin , pustite motor da radi sve dok kontrolno svjetla GNC na instrumentnoj ploi ne pone treptati zeleno: motor ponovno radi u nainu rada na benzin , iskljuite kontakt, odspojite akumulator po ev i s negativnim prikljunim polom i postavite vozilo na tlo pomou sajle, otpustite prikljuak, ponovno zategnite prikljuak sve do kontakta zatim izvrite etvrtinu okreta da stegnete na konani zadani moment, izvrite kontrolu brtvljenja svih odvrnutih prikljuaka, s vozilom u radu, s proizvodom za otkrivanje proputanja (kataloki broj 77 11 143 071). - Slu aj br.2, prikljuak zategnut: zamijenite cijev, ponovno zategnite prikljuak sve do kontakta zatim izvrite etvrtinu okreta da stegnete na konani zadani moment, izvrite kontrolu brtvljenja svih odvrnutih prikljuaka, s vozilom u radu, s proizvodom za otkrivanje proputanja (kataloki broj 77 11 143 071). PANJA nemojte nikada ponovno zatezati prikljuak pod tlakom.

11A-198

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Neophodan specijalni alat Mot. 591-02 Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2"). PANJA Zatezni momentm predzatezanje privrsnih vijaka glave motora zatezanje privrsnih vijaka glave motora 2 daNm 240 6

11A

NA IN ZATEZANJA GLAVE MOTORA a PANJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka.

Mot. 591-04

Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privrenje glave motora.

14500

a PA NJA - Ponovno upotrijebite vijke ako du ina ispod glave ne prelazi 117,7 mm (u protivnom zamijenite sve vijke). - Nemojte podmazivati nove vijke. Obavezno podma ite vijke u sluaju ponovne upotrebe.

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment predzatezanje pri vrsnih vijaka glave motora (2 daNm) . a Provjerite da su svi pri vrsni vijci glave motora zategnuti na zadani zatezni moment. a Zategnite po redu i pod kutom: zatezanje pri vrsnih vijaka glave motora (240 6) pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04).

11A-199

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

11A

11A-200

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Mot. 591-02 Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2").

11A
4 1 5 9

Mot. 591-04

Zatezni momentm predzatezanje privrsnih vijaka glave motora zatezanje privrsnih vijaka glave motora NA IN ZATEZANJA GLAVE MOTORA a PA NJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka. 2,5 daNm 255 10

10

19712

a PANJA - Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja. - Nemojte podmazivati nove vijke. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment: predzatezanje pri vrsnih vijaka glave motora (2,5 daNm) . a Provjerite da su svi pri vrsni vijci glave motora zategnuti na zadani zatezni moment. a Zategnite po redu i pod kutom: zatezanje pri vrsnih vijaka glave motora (255 10) pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04).

PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privr enje glave motora.

11A-201

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Mot. 591-02 Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2").

11A

a Zategnite po redu i pod kutom 100 4 pomou alata (Mot. 591-02) ili (Mot. 591-04). a Sa ekajte 3 min (vrijeme stabilizacije). b - Zatezanje glave motora

Mot. 591-04

a Odvrnite pri vrsne vijke(1)i (2)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(1)i(2) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(1)i (2)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7). a Odvrnite pri vrsne vijke(3)i (4)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(3)i(4) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(3)i (4)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7).

NA IN ZATEZANJA GLAVE MOTORA a PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privr enje glave motora.

10

a Odvrnite pri vrsne vijke(5)i (6)glave motora do kraja.

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(5)i(6) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(5)i (6)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7).

a Odvrnite pri vrsne vijke(7)i (8)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(7)i(8) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm).

16189

a Postoje dva naina zavisno o vrsti brtve glave motora. 1 - Za motore opremljene brtvom glave motora iz nemetala a - Prethodno preanje brtve glave motora a PA NJA - Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja. - Nemojte podmazivati nove vijke. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke glave motora (3 Nm).

a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(7)i (8)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7). a Odvrnite privrsne vijke (9)i(10)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(9)i(10)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom privrsne (9)i(10)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7). PANJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka.

11A-202

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


F9Q, i 790 2 - Za motore opremljene metalnom brtvom glave motora a PA NJA - Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja. - Nemojte podmazivati nove vijke. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke glave motora (metalna brtva glave motora) (3 daNm). a Provjerite da su svi privrsni vijci glave motora zategnuti na zadani zatezni moment. a Zategnite po redu i pod kutom privrsne vijke glave motora (metalna brtva glave motora) (230 6). PA NJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka.

11A

11A-203

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


D4F, i 712 ili 730

11A

1 - Prethodno preanje brtve glave motora Zatezni momentm prethodno p r eane privrsne vijke glave motora privrsni motora vijak glave glave 20 Nm a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment prethodno pre ane privrsne vijke glave motora (20 Nm). Sa ekajte 3 min (vrijeme stabilizacije). 20 Nm 230 6 2 - Zatezanje glave motora a Odvrnite pri vrsni vijak(1)glave motora do kraja. Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsni vijak glave motora (20 Nm)(1). Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora (230 6)(1). a Odvrnite pri vrsni vijak(2)glave motora do kraja. Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsni vijak glave motora 20 Nm(2) . Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora 230 6 (2). a Odvrnite pri vrsni vijak(3)glave motora do kraja. Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsni vijak glave motora 20 Nm(3) . Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora 230 6 (3). a Odvrnite pri vrsni vijak(4)glave motora do kraja. Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsni vijak glave motora 20 Nm(4) . Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora 230 6 (4). a Odvrnite pri vrsni vijak(5)glave motora do kraja.

privrsne vijke motora

NA IN ZATEZANJA GLAVE MOTORA a PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke svo ulje iz otvora za privr enje glave motora.

PA NJA - Sustavno zamjenjujte sve vijke glave motora nakon demontae. - Nemojte podmazivati nove vijke.

Napomena: Brtvene povr ine moraju biti iste, suhe i nemasne (nemojte ih dodirivati prstima).

10

Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsni vijak glave motora 20 Nm(5) . Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora 230 6 (5). a Odvrnite pri vrsni vijak(6)glave motora do kraja.

Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsni vijak glave motora 20 Nm(6) . Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora 230 6 (6). a Odvrnite pri vrsni vijak(7)glave motora do kraja. Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsni vijak glave motora 20 Nm(7) .
18641

a Redoslijed zatezanja vijaka glave motora

Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora 230 6 (7).

11A-204

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


D4F, i 712 ili 730 a Odvrnite privrsni vijak(8)glave motora do kraja. Zategnite na zadani zatezni moment privrsni vijak glave motora 20 Nm(8). Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora 230 6(8). a Odvrnite privrsni vijak(9)glave motora do kraja. Zategnite na zadani zatezni moment privrsni vijak glave motora 20 Nm(9). Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora 230 6(9). a Odvrnite privrsni vijak(10)glave motora do kraja. Zategnite na zadani zatezni moment privrsni vijak glave motora 20 Nm(10). Zategnite na zadani zatezni moment i pod zadanim kutom privrsne vijke glave motora 230 6(10). PA NJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka.

11A

11A-205

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


D7F, i 726 ili 764 ili 766 Neophodan specijalni alat Mot. 591-02 Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2"). 2 - Zatezanje glave motora

11A

a Odvrnite pri vrsne vijke(1)i (2)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani moment (1)i(2)privrsne vijke glave motora na (2 daNm) . a Zategnite po redu i pod zadanim kutom (1)i(2)privrsne vijke glave motora (+ 200 6 ) . a Odvrnite privrsne vijke (3)(4)(5)(6) glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment (3)(4)(5)i(6) privrsne vijke glave motora na (2 daNm). a Zategnite po redu i pod zadanim kutom(3),(4), (5) i(6)privrsne vijke glave motora (+ 200 6 ). a Odvrnite pri vrsne vijke(7),(8),(9)i(10)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke(7),(8),(9)i(10)glave motora na (2 daNm) . a Zategnite po redu i pod zadanim kutom(7),(8), (9) i(10)privrsne vijke glave motora (+ 200 6 ). PANJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka.

Mot. 591-04

NA IN ZATEZANJA GLAVE MOTORA a PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke svo ulje iz otvora za privr enje glave motora. 1 - Prethodno preanje brtve glave motora

90775

a PA NJA - Sustavno zamjenjujte sve vijke glave motora nakon demontae. - Nemojte podmazivati nove vijke. a Zategnite po redu i na zadani moment privrsne vijke glave motora (2 daNm). a Zategnite po redu i pod zadanim kutom 90 6 pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04). a Saekajte 3 min (vrijeme stabilizacije).

11A-206

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


K7J, i 700 ili 701 Neophodan specijalni alat Mot. 591-02 Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2"). b - Zatezanje glave motora

11A

a Odvrnite pri vrsne vijke(1)i (2)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(1)i(2) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2 daNm) . a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(1)i (2)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 110 6). a Odvrnite pri vrsne vijke(3)i (4)glave motora do kraja.

Mot. 591-04

NA IN ZATEZANJA GLAVE MOTORA a PA NJA Za ispravno zatezanje vijaka, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privr enje glave motora.

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(3)i(4) vijke glave motora (brtva glave motora od nemetala) (2 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(3)i (4)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 110 6). a Odvrnite pri vrsne vijke(5)i (6)glave motora do kraja.

a Zategnite po redu i na zatezni moment pri vrsne(5)i(6) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2 daNm) . a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(5)i (6)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 110 6). a Odvrnite pri vrsne vijke(7)i (8)glave motora do kraja.
10015

10

a Postoje dva naina zavisno o vrsti brtve glave motora. 1 - Za motore opremljene brtvom glave motora iz nemetala a - Prethodno preanje brtve glave motora a PA NJA - Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja. - Nemojte podmazivati nove vijke. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke glave motora (2 Nm). a Zategnite po redu i pod kutom 100 6 pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04). a Saekajte 3 min (vrijeme stabilizacije).

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(7)i(8) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2 daNm) . a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(7)i (8)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 110 6). a Odvrnite privrsne vijke (9)i(10)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(9)i(10)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2 daNm) . a Zategnite po redu i pod kutom privrsne (9)i(10)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 110 6).

PANJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka.

11A-207

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


K7J, i 700 ili 701 2 - Za motore opremljene metalnom brtvom glave motora a PA NJA - Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja. - Nemojte podmazivati nove vijke. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke glave motora (metalna brtva glave motora) (2 daNm). a Provjerite da su svi privrsni vijci glave motora zategnuti na zadani zatezni moment. a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne vijke glave motora (metalna brtva glave motora) (220 10). PA NJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka.

11A

11A-208

GORNJI I PREDNJI DIO MOTORA Zatezanje glave motora


F8Q, i 632 Neophodan specijalni alat Mot. 591-02 Savitljivi dio s magnetnim nastavkom za moment klju za zatezanje glave motora. Kutni klju za pritezanje glave motora ( etverokut 1/2"). 2 - Zatezanje glave motora

11A

a Odvrnite pri vrsne vijke(1)i (2)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(1)i(2) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(1)i (2)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7). a Odvrnite pri vrsne vijke(3)i (4)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(3)i(4) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(3)i (4)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7). a Odvrnite pri vrsne vijke(5)i (6)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(5)i(6) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(5)i (6)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7). a Odvrnite pri vrsne vijke(7)i (8)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(7)i(8) vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom pri vrsne(7)i (8)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7). a Odvrnite privrsne vijke (9)i(10)glave motora do kraja. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne(9)i(10)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (2,5 daNm). a Zategnite po redu i pod kutom privrsne (9)i(10)vijke glave motora (brtva glave motora iz nemetala) (+ 213 7).

Mot. 591-04

NA IN ZATEZANJA GLAVE MOTORA

8 7

4 3

1 2

5 6

9 10

90775

a PA NJA Za ispravno zatezanje, izvucite pomou trcaljke sve ulje iz otvora za privrenje glave motora. 1 - Prethodno preanje brtve glave motora a PA NJA - Sustavno zamijenite sve vijke glave motora nakon skidanja. - Nemojte podmazivati nove vijke. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke glave motora (3 Nm). a Zategnite po redu i pod kutom 100 4 pomou alata (Mot. 591-02) ili alata (Mot. 591-04). a Saekajte 3 min (vrijeme stabilizacije).

PANJA Nemojte dotezati privrsne vijke glave motora nakon primjene ovog postupka.

11A-209

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D7F, i 726

12A
Gorivo(2) (oktanska vrijednost minimalno) Super bezolovni (IO 95)

Kontrola provedena u slobodnom hodu(1) Motor Model vozila Isputanje tetnih ispunih plinova(3) Model Oznaka Slobodan hod (o/min) XC01 XC0F
(1)

CO (%)(4)

CO2 (%)

HC (ppm)

Lambda ( )

D7F

726

740 +/- 50

0,5 maksimalno
(3)

14,5 maksimalno

100 maksimalno

0,97<<1, 03

za temperaturu vode veu od 80C i nakon stabilnog broja okretaja na 2500 okr/min tijekom 30 s priblino odgovara oktanskoj vrijednosti 91 bez olova

za zakonske vrijednosti vidi specifikacije ovisno o zemljama na 2000 o/min CO mora biti od 0,3 % maksimalno

(2)

(4)

Temperature u C +/- 1 Sonda temperature zraka s koecijentom negativne temperature (otpor na ) Sonda temperature vode s koecijentom negativne temperature (otpor na )

-10 8640 do 10440 11500 do 13500

25 1930 do 2170 2150 do 2350

50 760 860 770 850 do do

80 293 327 274 290 do do

110 127 143 112 116 do do

120 98 112 do

89 do 85

Opis Raunalo ubrizgavanja Bobine paljenja

Marka - model SIEMENS-SIRIUS 32 SAGEM

Posebni pokazatelji Raunalo s 90 vodova Bobine u jednom dijelu s dvostrukim izlazom Otpor izme u vodova 1 i 2: 2 Otpor izme u vodova 1 i 4, 2 i 3, 1 i 3, 2 i 4: 1,6 Otpor izme u vodova 3 i 4: 1,1

Brizgaljke

SIEMENS - DEKA 1A BOSCH EV 1.3

Otpor: 14,5 na 20C Protok istjecanja: 0,7 cm /min maksimalno Piezoelektrini 1, 3, 4, 2


3

Senzor tlaka u kolektoru Redoslijed ubrizgavanja

DELCO ELECTRONICS

12A-1

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D7F, i 726 Opis Potenciometar leptira Marka - model Posebni pokazatelji Smjeten u ku itu leptira

12A

Otpori (polo aj otputenog poloaja papu ice): - vodovi A i B: 1200 - vodovi A i C: 1260 - vodovi B i C: 2200 Otpori (do kraja pritisnuta papuica): - vodovi A i B: 1200 - vodovi A i C: 2200 - vodovi B i C: 1260 Senzor kliktanja SAGEM Piezoelektrini senzor Zatezni moment: 2 daNm Senzor poloaja i broja okretaja motora Lambda sonde ispred i iza Siemens ELECTROFIL NTK 6 L Ugraeni utika Otpor: 200 do 270 Otpornik grijanja: 6 na 20C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 850 mV - Siroma na smjesa goriva < 100 mV Elektroventil upija a para benzina Sonda temperature zraka Sonda temperature zraka Kuite leptira Dijagnostika Svjeice paljenja SAGEM Ugraen u upija benzinskih para Otpor: 26 4 na 20C SYLEA DAV IATS04 MAGNETI MARELLI Dijagnostiki ure aj EYQUEM RFC58LZP Katalizator Pumpa benzina C221 WALBRO Tlak: 3,5 0,06 bara Minimalni protok: 80 do 100 l/sat Samo CLIP Razmak: 0,9 0,05 mm Zatezanje: 2 na 3 daNm Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu) Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tabelu)

12A-2

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D7F, i 764 ili 766

12A
Gorivo(2) (oktanska Lambda () vrijednost minimalno) Super bez olova (oktanska vrijednost 95)

Kontrola provedena u slobodnom hodu Motor Isputanje tetnih ispunih plinova Model vozila Model Oznaka Slobodan hod (o/min) XC1A D7F 766 764 750 50 +/0,5 maksimalno 14,5 maksimalno 100 maksimalno 0, 97<<1, 03 CO (%)(4) CO2 (%) HC (ppm)

(1)

za temperaturu vode veu od 80C i nakon stabilnog broja okretaja na 2500 o/min tijekom 30 s priblino odgovara oktanskoj vrijednosti 91 bez olova

(3)

za zakonski propisane vrijednosti vidi specifikacije prema zemljama na 2000 o/min CO mora biti na 0,3 % maksimalno

(2)

(4)

Temperature u C +/- 1 Sonda temperature zraka s koecijentom negativne temperature (otpor na ) Sonda temperature vode s koecijentom negativne temperature (otpor na )

-10 8640 do 10440 11500 do 13500

25 1930 do 2170 2150 do 2350

50 760 860 770 850 do do

80 293 327 274 290 do do

110 127 143 112 116 do do

120 98 112 do

89 do 85

D7F, i 764

Opis Raunalo benzinskog ubrizgavanja Raunalo ubrizgavanja GPL

Marka - model SAGEM S2000 GPL 2000

Posebni pokazatelji

D7F, i 766

Opis Raunalo benzinskog ubrizgavanja Raunalo ubrizgavanja GPL

Marka - model SIEMENS - SIRIUS 34 JCAE GAZ 3000

Posebni pokazatelji

12A-3

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D7F, i 764 ili 766

12A

Opis Bobine paljenja

Marka - model SAGEM

Posebni pokazatelji Sklop bobina s dva izlaza Otpor izme u vodova 1 i 2: 2 Otpor izme u vodova 1 i 4, 2 i 3, 1 i 3, 2 i 4: 1,6 Otpor izme u vodova 3 i 4: 1,1

Brizgaljke

SIEMENS - DEKA 1A BOSCH EV 1.3

Otpor: 14,5 do 20C Protok istjecanja: 0,7 cm3 /min maksimalno Piezoelektrinog tipa

Senzor tlaka u kolektoru

SIEMENS 5WK9681 ili DELCO ELECTRONICS

Tlani prekida upravljaa

s e r vo

TEXAS INSTRUMENT ili BITRON 1, 3, 4, 2 SAGEM ili JCAE Piezoelektrini senzor Zadani zatezni moment: 2 daNm

Redoslijed ubrizgavanja Senzor kliktanja

Senzor poloaja i broja okretaja motora Lambda sonda ispred katalizatora

Siemens

Ugraeni utika Otpor: 200 do 270

BOSCH LSF 4.2

Otpornik grijanja: 9 na 20C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 800 mV - Siroma na smjesa goriva < 50 mV

Lambda sonde iza katalizatora

NTK 6 L

Otpornik grijanja: 6 na 20C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 850 mV - Siroma na smjesa goriva < 100 mV

Elektroventil upija a para benzina Sonda temperature zraka Sonda temperature zraka

SAGEM ili JCAE

Ugraen u upija benzinskih para Otpor: 26 4 na 20C

SYLEA PRSEUP IATS04

Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu) Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu)

12A-4

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D7F, i 764 ili 766 Opis Kuite leptira Marka - model MGI ili VDO Posebni pokazatelji Promjer 40 Utika s 6 vodova: - 1: Masa - 2: signal potenciometra 1 - 3: - motora - 4: + motora - 5: napajanje + 5V - 6 signal potenciometra 2 Dijagnostika Svjeice paljenja Dijagnostiki ure aj EYQUEM RFC58LZ2E Elektroventil ekspanzijskog ventila GPL Senzor tlaka GPL AG ili SAGEM SAGEM ili JCAE Samo CLIP Razmak: 0,9 0,05 mm Zatezanje: 2 do 3 daNm Otpor: 12,6 na 20C Utika 3 voda: - 1: napajanje + 5V - 2: signal - 3: masa Napon izme u vodova 2 i 3: - na 0,5 bara : 0,8 V, - na 2,5 bara : 4,8 V. Brizgaljka GPL Katalizator SAGEM ili JCAE C196 Otpor: 22 na 20C

12A

12A-5

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D4F, i 712

12A
Gorivo(2) (oktanska Lambda () vrijednost minimalno) Super bez olova (oktanska vrijednost 95)

Kontrola provedena u slobodnom hodu Motor Model vozila Isputanje tetnih ispunih plinova Model Oznaka Slobodan hod (o/min) XC0T XC0W XC05
(1)

CO (%)(4)

CO2 (%)

HC (ppm)

D4F

712

750 50

+/-

0,5 maksimalno

14,5 maksimalno

100 maksimalno

0, 97<<1, 03

za temperaturu vode veu od 80C i nakon stabilnog broja okretaja na 2500 o/min tijekom 30 s priblino odgovara oktanskoj vrijednosti 91 bez olova

(3)

za zakonski propisane vrijednosti vidi specifikacije prema zemljama na 2000 o/min CO mora biti na 0,3 % maksimalno

(2)

(4)

Temperature u C +/- 1 Sonda temperature zraka s koecijentom negativne temperature (otpor na ) Sonda temperature vode s koecijentom negativne temperature (otpor na )

-10 8640 do 10440 11500 do 13500

25 1930 do 2170 2150 do 2350

50 760 860 770 850 do do

80 293 327 274 290 do do

110 127 143 112 116 do do

120 98 112 do

89 do 85

Opis Raunalo ubrizgavanja

Marka - model MAGNETI 5NR MARELLI

Posebni pokazatelji Raunalo paljenja i vi etokovnog sekvencijalnog ubrizgavanja Raunalo s 96 vodova

Bobine paljenja

ELECTRIFIL

Sklop bobina s dva izlaza Primarni otpor: 0,4 Sekundarni otpor (uklju ujui ice pod visokim naponom: 9,8 0,5 k

Brizgaljke Senzor tlaka u kolektoru

MAGNETI "PICO"

MARELLI

Otpor: 14,5 na 20C Piezoelektrinog tipa Utika 3 voda: - A: masa - B: izlazni signal - C: napajanje + 5V

DELCO ELECTRONICS

Redoslijed ubrizgavanja

1, 3, 4, 2

12A-6

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D4F, i 712 Opis Senzor kliktanja Marka - model SAGEM Posebni pokazatelji Piezoelektrini senzor Zadani zatezni moment: 2 daNm Senzor poloaja i broja okretaja motora Senzor papuice gasa Siemens Ugraeni utika Otpor: 200 do 270 HELLA

12A

Potenciometar s dvostrukim otpornikim slijedom Otpor linije 1: 1200 480 Otpor linije 2: 1700 680

Lambda sonde ispred i iza

NTK 6 L

Otpornik grijanja: 3,3 na 23C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 850 mV - Siroma na smjesa goriva < 100 mV

Elektroventil upija a para benzina Sonda temperature zraka Sonda temperature zraka Kuite leptira

SAGEM

Ugraen u upija benzinskih para Otpor: 26 4 na 20C

ELTH PRSEUP IATS04 MAGNETI MARELLI

Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu) Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu) Promjer 42 Utika s 6 vodova: - 1: Masa - 2: signal potenciometra 1 - 3: - motora - 4: + motora - 5: napajanje + 5V - 6 signal potenciometra 2

Dijagnostika Svjeice paljenja

Dijagnostiki ure aj CHAMPION REA8MCL

Samo CLIP Razmak: 0,9 0,05 mm Zatezanje: 2,5 daNm

Katalizator

C221

12A-7

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A
Gorivo(2) (oktansk a Lambda ( ) vrijednost minimalno) Super bez olova (oktanska vrijednost 95)

Kontrola provedena u slobodnom hodu(1) Motor Isputanje tetnih ispunih plinova(3) Model vozila Model Oznaka Slobodan hod (o/min) CO (%)(4) CO2 (%) HC (ppm)

XC0L XC0P XC0S XC0S

/ / K4M

750 752 750 50 753 754 0,5 maksimalno 14,5 maksimalno 100 maksimalno 0,97< <1,03

(1)

za temperaturu vode veu od 80C i nakon stabilnog broja okretaja na 2500 o/min tijekom 30 s priblino odgovara oktanskoj vrijednosti 91 bez olova

(3)

za zakonski propisane vrijednosti vidi specifikacije prema zemljama na 2000 o/min CO mora biti na 0,3 % maksimalno

(2)

(4)

Temperatura u C 1 Sonda temperature zraka s koecijentom negativne temperature (otpor na ) Sonda temperature vode s koecijentom negativne temperature (otpor na )

- 10 8640 do 10440 11500 do 13500

25 1930 do 2170 2150 do 2350

50 760 860 770 850 do do

80 293 327 274 290 do do

110 127 143 112 116 do do

120 98 112 do

89 do 85

Opis Raunalo ubrizgavanja

Marka - model SIEMENS SIRIUS 34

Posebni pokazatelji Raunalo paljenja i vi etokovnog sekvencijalnog ubrizgavanja Raunalo s 90 vodova

Bobine paljenja

NIPPODENSO ili SAGEM

Bobine 4 tapiaste bobine Primarni otpor: 0,5 Sekundarni otpor: - (NIPPODENSO) 6,8 1 k, - (SAGEM) 10,5 1,5 k.

Brizgaljke

SIEMENS DEKA

Otpor: 14,5 na 20C

12A-8

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Opis Senzor tlaka u kolektoru Marka - model DELCO ELECTRONICS ili SIEMENS Posebni pokazatelji Piezo-otpornog tipa Utika 3 voda: - A: masa - B: izlazni signal - C: napajanje + 5 V Redoslijed ubrizgavanja Senzor kliktanja SAGEM 1, 3, 4, 2 Piezoelektrini senzor Zadani zatezni moment: 20 Nm Senzor poloaja i broja okretaja motora Potenciometar gasa papuice Siemens Ugraeni utika Otpor: 200 do 270 HELLA

12A

Potenciometar s dvostrukim otpornikim slijedom Otpor linije 1: 1200 480 Otpor linije 2: 1700 680

Lambda sonde ispred i iza katalizatora

BOSCH

Otpornik grijanja: 9 na 20C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 850 mV - Siroma na smjesa goriva < 50 mV

Elektroventil upija a para benzina Sonda temperature zraka Sonda temperature zraka Kuite motoriziranog leptira

SAGEM

Ugraen u upija benzinskih para Otpor: 26 4 na 20C

SYLEA PRSEUP IATS 04 VDO

Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu) Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu) Promjer 60 Utika s 6 vodova: - 1: Masa - 2: signal potenciometra 1 - 3: - motora - 4: + motora - 5: napajanje + 5 V - 6 signal potenciometra 2 Otpor motora: 1,5 na 20C Otpor potenciometra: 1000 250

Dijagnostika

Dijagnostiki ure aj

Samo CLIP

12A-9

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Opis Marka - model CHAMPION RC87YCL Svjeice paljenja EYQUEM RFN58LZ Katalizator C199 C138 IK4M, i 750 ili 752 ili 753 Razmak: 0,95 0,05 mm Zatezanje: 25 Nm Posebni pokazatelji

12A

Opis Lambda sonde ispred i iza katalizatora

Marka - model BOSCH

Posebni pokazatelji Otpornik grijanja: 9 na 20C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 850 mV - Siroma na smjesa goriva < 50 mV II K4M, i 754

Opis Raunalo ubrizgavanja plina Lambda sonda ispred katalizatora

Marka - model JCAE GAZ 3000 NTK HB

Posebni pokazatelji 32 voda Otpornik grijanja: 3,3 na 23C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 850 mV - Siroma na smjesa goriva < 100 mV Utika s 4 voda: - A: + otpornika grijanja - B: - otpornika grijanja - C: + signal - D: - signal

12A-10

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Opis Lambda sonde iza katalizatora Marka - model NTK AH Posebni pokazatelji Otpornik grijanja: 6 na 23C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 850 mV - Siroma na smjesa goriva < 100 mV Utika s 4 voda: - A: + otpornika grijanja - B: - otpornika grijanja - C: + signal - D: - signal Brizgaljka za plin Senzor tlaka i temperature komprimira n o g zemnog plina JCAE KAVLICO Otpor: 1,2 Otpor: 6,2 k na 20C Utika s 4 voda: - 1: + 5 V napajanje - 2: Izlaz mjerenja tlaka - 3: Masa - 4: Izlaz mjerenja temperature Katalizator C193

12A

12A-11

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


K7J, i 700 ili 701

12A
Gorivo(2) (oktanska Lambda () vrijednost minimalno) Super bez olova (oktanska vrijednost 95)

Kontrola provedena u slobodnom hodu Motor Model vozila Isputanje tetnih ispunih plinova Model Oznaka Slobodan hod (o/min) XC0M XC0B K7J 700 701 750 50 +/0,5 maksimalno 14,5 maksimalno 100 maksimalno 0, 97<<1, 03 CO (%)(4) CO2 (%) HC (ppm)

(1)

za temperaturu vode veu od 80C i nakon stabilnog broja okretaja na 2500 o/min tijekom 30 s priblino odgovara oktanskoj vrijednosti 91 bez olova

(3)

za zakonski propisane vrijednosti vidi specifikacije prema zemljama na 2000 o/min CO mora biti na 0,3 % maksimalno

(2)

(4)

Temperature u C +/- 1 Sonda temperature zraka s koecijentom negativne temperature (otpor na ) Sonda temperature vode s koecijentom negativne temperature (otpor na )

-10 8640 do 10440 11500 do 13500

25 1930 do 2170 2150 do 2350

50 760 860 770 850 do do

80 293 327 274 290 do do

110 127 143 112 116 do do

120 98 112 do

89 do 85

Opis Raunalo ubrizgavanja Bobine paljenja

Marka - model SIEMENS-SIRIUS 32 SAGEM

Posebni pokazatelji Raunalo s 90 vodova Sklop bobina s dva izlaza Otpor izme u vodova 1 i 2: 2 Otpor izme u vodova 1 i 4, 2 i 3, 1 i 3, 2 i 4: 1,6 Otpor izme u vodova 3 i 4: 1,1

Brizgaljke Senzor tlaka u kolektoru

SIEMENS - DEKA 4 DELCO ELECTRONICS

Otpor: 14,5 na 20C Piezo-otpornog tipa Utika 3 voda: - A: masa - B: izlazni signal - C: napajanje + 5 V

Redoslijed ubrizgavanja

1, 3, 4, 2

12A-12

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


K7J, i 700 ili 701 Opis Potenciometar leptira Marka - model CTS Posebni pokazatelji Ugraen u kuite leptira Utika s 3 voda: - A: masa - B: napajanje + 5 V - C: vodilica Otpor linije: 1200 200 Senzor kliktanja SAGEM Piezoelektrini senzor Zadani zatezni moment: 2 daNm Senzor poloaja i broja okretaja motora Lambda sonda ispred katalizatora Siemens Ugraeni utika Otpor: 200 do 270 NTK 6 L Otpornik grijanja: 3,3 na 20C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 850 mV - Siroma na smjesa goriva < 100 mV Lambda sonda iza katalizatora NTK 6 L Otpornik grijanja: 6 na 20C Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva > 850 mV - Siroma na smjesa goriva < 100 mV Elektroventil upija a para benzina Sonda temperature zraka Sonda temperature zraka Dijagnostika SAGEM Ugraen u upija benzinskih para Otpor: 26 4 na 20C SYLEA PRSEUP IATS 04 Dijagnostiki ure aj CHAMPION RC87YCL Svjeice paljenja EYQUEM RFN58LZ Katalizator K7J 700 Katalizator K7J 701 C162 C73 Razmak: 0,95 0,05 mm Zatezanje: 2,5 daNm

12A

Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu) Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu) Samo CLIP

12A-13

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D4F, i 730

12A
Kompresioni omjer Katalizator Norma protiv zaga en ja Euro 4 Euro 3

Motor Vozilo Mjenja Model Oznaka Provrt (u mm) Hod (u mm) Zapremina motora (cm3) XC1D JB1 D4F 730 69 76,8 1149 9,8/1 C221 C263

Kontrola provedena u slobodnom hodu (kod zagrijanog Motor Broj okretaja (o/ min) 750 50 motora)(2) Isputanje tetnih ispu nih plinova(3) CO (%)(1) 0,5 maksimalno CO2(%) 14,5 minimalno HC (ppm) 100 maksimalno Lambda( ) 0,97 < < 1,03 Gorivo(4) (minimalna oktanska vrijednost)

Model D4F

Oznaka 730

Super bez olova (oktanska vrijednost 95)

(1) na 2500 o/min , CO mora biti 0,3 maksimalno. (2) Za temperaturu vode veu od 80C i nakon stabilnog broja okretaja na 2500 o/min tijekom 30 sekundi otprilike. Temperatura u C 1 Sonda temperature zraka s koecijentom negativne temperature (otpor na ) Sonda temperature vode s koecijentom negativne temperature (otpor na ) - 10

(3) Za zakonski propisanu vrijednost, vidi specifikacije prema zemljama. (4) Odgovara oktanskoj vrijednosti 91 bez olova.

25 2174 do 1928 2364 do 2140

50 857 do 763 850 do 772

80 326 do 292 290 do 275

110 143 do 127 117 do 111

120 112 do 98 90 do 86

10454 do 8623 13588 do 11332

12A-14

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D4F, i 730

12A
Posebne oznake Raunalo vietokovnog sekvencijalnog ubrizgavanja i statikog paljenja

Opis Raunalo ubrizgavanja

Marka - model Siemens SIM 32

Raunalo s 112 vodova: - utika A: s 32 voda - utika B: s 48 vodova - utika C: s 32 voda Bobina paljenja ELECTRIFIL Dvije bobine sa dva grupirana izlaza

Primarni otpor = 0,42 0,02

Sekundarni otpor (ukljuujui ice pod visokim naponom) = 9,8 0,5 k Brizgaljke BOSCH EV 14 Elektromagnetska brizgaljka

Otpor: 12 0,6 na 20C

Utika s 2 voda: - 1: napajanje + 12 V - 2: komanda spajanja na masu Senzor tlaka u kolektoru SIEMENS - MAP03 Piezoelektri ni senzor.

Zamijenite brtvu kod svakog skidanja.

Utika 3 voda: - A: masa - B: signal - C: napajanje + 5 V Redoslijed ubrizgavanja 1-3-4-2 br.1 na strani zamanjaka.

12A-15

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D4F, i 730 Potenciometar papuice gasa

12A
Potenciometar s otpornikim slijedom. dvostrukim Otpor: - linija 1: vodovi 2 i 4: 1200 480 - linija 2: vodovi 1 i 5: 1700 680 Utika s 6 vodova: - 1: masa linije 2 - 2: masa linije 1 - 3: signal linije1 - 4: napajanje 5 V linije 1 - 5: napajanje 5 V linije 2 - 6 signal linije 2

Senzor kliktanja

SAGEM

Piezoelektri ni senzor.

Zadani zatezni moment: 20 Nm. Senzor poloaja i broja okretaja motora Siemens Senzor s varijabilnim magnetnim otporom.

Otpor: 200 do 270 na 23 C. Lambda sonde ispred i iza katalizatora NTK Grijanje sonde se prekida kada temperatura ispunih plinova postane vea od 650 C ili ako temperatura grijaeg elementa postane vea od 560 C.

Otpornik grijanja: 3,3 0,3 na 23 C.

Utika s 4 voda: - A: + otpornika grijanja (bijelo) - B: - otpornika grijanja (bijelo) - C: + signal (crno) - D: - signal (sivo)

Kod zagrijanog motora: - Bogata smjesa goriva: > 850 mV - Siromana smjesa goriva: < 100 mV

12A-16

SMJESA GORIVA I ZRAKA Karakteristike


D4F, i 730 Elektroventil upijaa para benzina SAGEM

12A
Otpornik: 26 4 na 23C Utika s 2 voda: - 1: napajanje + 12 V - 2: komanda spajanja na masu

Sonda temperature zraka

JAEGER

Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu). Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom (vidi prethodnu tablicu). Utika 3 voda: - A: masa - B: napajanje + 5 V - C: signal

Sonda temperature zraka

JEAGER ELTH

Senzor rashladnog plina

TEXAS INSTRUMENT

Kuite leptira

AISAN

Utika s 6 vodova: - 1: signal senzora kuta 1 - 2: napajanje + 5 V senzora - 3: signal senzora kuta 2 - 4: zajedni ka masa - 5: + motora - 6 - motora

Otpor motora: 1,32

12A-17

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


D7F, i 726 ili 764 ili 766 Shema sustava usisa zraka

12A

105687

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)

Spojna cijev usisa zraka Kui te ltra zraka Cijev za dovod zraka Kui te leptira Razdjelnik usisa Ulaz zraka

12A-19

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


D4F, i 712 Shema sustava usisa zraka

12A
4

1 3 2 6

105686

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)

Spojna cijev za usis zraka Kui te ltra zraka Rezonator zraka Kui te leptira Razdjelnik usisa Ulaz zraka

12A-20

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


K4M, i 750 ili 752 ili 753 Shema sustava usisa zraka

12A

4 3 5

8
102071

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)

Spojna cijev za usis zraka Rezonator zraka Kui te ltra zraka Kui te zraka Kui te leptira Razdjelnik usisa U vriva nosa a brizgaljki Ulaz zraka

12A-21

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


K9K, i 702 Shema sustava usisa zraka

12A
2 5

10

8
103225

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10)

Cijev za ulaz zraka Kui te ltra zraka Turbokompresor Kui te povrata ispunih plinova Metalna cijev za usis zraka Ulaz izmjenjivaa temperature zrak-zrak Izlaz izmjenjiva a temperature zrak-zrak Izmjenjiva zrak - zrak Ulaz zraka Prema razdjelniku usisa

12A-22

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


K9K, i 704 ili 710 Shema sustava usisa

12A
2

6 4 7

20806

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7)

Cijev za ulaz zraka Kui te ltra zraka Turbokompresor Kui te povrata ispunih plinova Metalna cijev za usis zraka Ulaz zraka Prema razdjelniku usisa

12A-23

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


F8Q, i 632 Shema sustava usisa zraka

12A

2 1

15826

( 1) ( 2) ( 3) ( 4)

Ulaz zraka Kui te ltra zraka Kolektor usisa Elektroventil povrata ispunih plinova

12A-24

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


F9Q, i 790

12A
7 2

5 1 8

4
20350

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)

Ulaz zraka Kui te ltra zraka Mjera protoka Turbokompresor Ulaz izmjenjivaa temperature zrak-zrak Izmjenjiva temperature zrak zrak Izlaz izmjenjiva a temperature zrak-zrak Kolektor usisa

12A-25

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


K7J, i 700 ili 701

12A

1202

( 1) ( 2) ( 3)

Kui te ltra zraka Kui te leptira Razdjelnik usisa

12A-26

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


D4F, i 730 Shema sustava usisa zraka

12A
2

3 4

5
110381

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)

Spojna cijev za usis zraka Kui te ltra zraka Kui te leptira Razdjelnik usisa Ulaz zraka

12A-27

SMJESA GORIVA I ZRAKA Usis zraka


K4M, i 754 Shema sustava usisa zraka

12A

2 1

12

7 8

5 3 4

9 11 10

110747

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12)

Ulaz zraka Filtar zraka Razdjelnik usisa Motor Br izgaljka GNC Rampa ubrizgavanja GNC Ekspanzijski ventil GNC Elektroventili Spremnik goriva Raunalo GNC Prekida benzin/GNC Senzor tlaka i temperature u rampi ubrizgavanja GNC

12A-28

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Zamjena


D4F, i 712 ZAMJENA FILTRIRAJU EG DIJELA

12A

21064

a Odspojite spojnu cijev za usis zraka(1). a Otkvaite armiranu gumenu cijev na kuitu filtra zraka. a Skinite: - privrsne vijke( 2)kuita filtra zraka, - filtrirajui dio.

12A-29

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Zamjena


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 ZAMJENA FILTRIRAJU EG DIJELA - filtrirajui dio.

12A

101103

a Skinite kuite rezonatora zraka(1).

104548

a Odspojite podtlanu cijev(2 )pojaivaa koenja s razdjelnika usisa. PA NJA Nemojte otetiti izlaz podtlaka na razdjelniku usisa. Njegovo uni tenje uzrokuje zamjenu razdjelnika usisa. a Skinite: - dva privrsna vijka( 3)poklopca filtra zraka,

12A-30

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Zamjena


F9Q, i 790 ZAMJENA FILTRIRAJU EG DIJELA

12A

23181

a Odvrnite vijke(1). a Skinite: - poklopac kui ta filtra zraka, - filtrirajui dio.

12A-31

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Zamjena


F8Q, i 632 ZAMJENA FILTRIRAJU EG DIJELA

12A

107350

a Odspojite: - cijev za povrat uljnih para(1 ), - spojnu cijev za ulaz zraka. a Odvrnite privrsne vijke(2)poklopca kuita filtra zraka, a da ih ne skidate. a Otkvaite cijevi za dovod i povrat goriva na kui tu filtra zraka. a Skinite: - privrsni vijak poklopca kuita filtra zraka( 3), - poklopac kui ta filtra zraka. a Zamijenite filtrirajui dio.

12A-32

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Zamjena


D7F, i 726 ili 764 ili 766 ZAMJENA FILTRIRAJU EG DIJELA

12A
1

105687

a Skinite uloak filtra(1). a Zamijenite filtrirajui dio.

12A-33

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Zamjena


K7J, i 700 ili 701

12A

SKIDANJE

107574

a Skinite privrsne vijke poklopca ku ita zraka. a Otkvaite privrsne kope poklopca. a Skinite: - poklopac kui ta filtra zraka, - filtar zraka.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

12A-34

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Zamjena


D7F, i 730 ZAMJENA FILTRIRAJU EG DIJELA

12A

107895

a Odvoijte privrsnu obujmicu kuita filtra zraka na kuitu leptira. a Skinite: - cijev povrata uljnih para, - ku ite filtra zraka podigavi ga zatim ga pomiite na desno.

107896

a Skinite: - vijke( 1)poklopca filtra zraka, - filtrirajui dio.

12A-35

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Skidanje - Postavljanje


K9K

12A

Zatezni momentm vijke na kuitu ltra zraka 4 Nm

SKIDANJE
I - FAZA PRIPREME ZA SKIDANJE

20792

a Odspojite cijev za zrak na ulazu ku ita filtra zraka na( 2). a Odmaknite cijev za zrak na ulazu kui ta filtra zraka. II - FAZA SKIDANJA ISPITIVANOG DIJELA

114536

a Odvojite snop elektrinih kablova na(1). a Odmaknite snop elektrinih kablova.

20792

a Skinite: - vijke(3)na kuitu filtra zraka, - poklopac(4)kuita filtra zraka, - filtar zraka.

12A-36

SMJESA GORIVA I ZRAKA Filtar zraka: Skidanje - Postavljanje


K9K

12A

POSTAVLJANJE
I - FAZA POSTAVLJANJA ISPITIVANOG DIJELA

II - ZAVRNA FAZA

20792

20792

a Spojite cijev za zrak na ulazu kuita filtra zraka na( 7).

a Postavite: - filtar zraka, - poklopac(5)kuita filtra zraka, - vijke( 6)na kuitu filtra zraka. Napomena: Obavezno provjerite da snop elektri nih kablova(7 )nije ispod kuita ltra zraka prilikom postavljanja. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke na kuitu filtra zraka (4 Nm).

114536

a Zakva ite snop elektrinih kablova na(8).

12A-37

SMJESA GORIVA I ZRAKA Poklopac glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

12A

Zatezni momentm privrsne vijke poklopca glave motora 1 daNm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite razdjelnik usisa (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Razdjelnik usisa).

18441

21066

a Skinite: - bobine paljenja, - vijke poklopca glave motora, - poklopac glave motora pomiu i ga prema akumulatoru, - brtve otvora brizgaljki.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite sve zaptivne brtve.
18442

a Nanesite RHODORSEAL 5661 (ili drugo odgovaraju e sredstvo) na leita( 1)i(2 )bregaste osovine, kao i na etiri stra nja otvora za pri vrenje poklopca glave motora. a Postavite vijke poklopca glave motora. a Rukom zavijte vijke.

12A-38

SMJESA GORIVA I ZRAKA Poklopac glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

12A

11

5 13

12 4 8 2 10

14

18640

18637

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne vijke poklopca glave motora (1 daNm).

a Postavite nove brtve otvora svjeica pomou nasadnog klju a promjera 42 mm, na primjer nasadni klju od 32 mm. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Postavite razdjelnik usisa (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Razdjelnik usisa ). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja ((vidi 80A, Akumulator)).

12A-39

SMJESA GORIVA I ZRAKA Poklopac glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

12A

Zatezni momentm vijke poklopca glave motora privrsne vijke bobine paljenja 10 Nm

7 Nm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite razdjelnik usisa (vidi 12B, Smjesa goriva i zraka, Razdjelnik usisa).

107892

a Skinite: - vijke(1)bobine paljenja, - bobinu paljenja,

107908

a Odspojite utika bobine paljenja.

108904

a Skinite: - privrsne vijke poklopca glave motora, - poklopac glave motora.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte: - brtvu poklopca glave motora, - brtve otvora za svje ice.

12A-40

SMJESA GORIVA I ZRAKA Poklopac glave motora: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

12A
9

1 4

10 3 7

11 12 5 8

2
108904

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment vijke poklopca glave motora (10 Nm) . a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke bobine paljenja (7 Nm).

18441

18442

18637

a Nanesite RHODORSEAL 5661 na leita bregaste osovine, kao i na stranje otvore za privrenje poklopca glave motora. a Postavite poklopac glave motora.

a Postavite brtve otvora novih svje ica(2)pomou nasadnog klju a promjera 42 mm, na primjer nasadni klju od 32. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Spojite akumulator zapo evi priklju nim polom. s pozitivnim

PANJA Izvr ite potrebna prouavanja uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje-postavljanje).

12A-41

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite filtra zraka: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

Zatezni momentm privrsne vijke ku ita ltra zraka 0,9 daNm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

1
101104

a Odspojite podtlanu cijev(2 )pojaivaa koenja razdjelnika usisa. PANJA Nemojte otetiti izlaz podtlaka na razdjelniku usisa. Njegovo oteenje dovodi do zamjene razdjelnika usisa. a Skinite:
101103

a Skinite: - privrsni vijak(1 )rezonatora zraka, - rezonator zraka.

- dva privrsna vijka( 3)poklopca filtra zraka, - filtrirajui dio.

12A-42

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite filtra zraka: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

101494

15757

a Odspojite utika lambda sonde(4). a Skinite privrsnu plo icu(5 ).

a Skinite ku ite filtra zraka.

POSTAVLJANJE
a Zamijenite: - brtvu ku ita leptira kod svakog skidanja koristei mast kako bi si olakali postavljanje, - plastine zakovice i kop e nakon svakog skidanja. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke ku ita filtra zraka (0,9 daNm).

6
PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja(vidi 8 , Elektrina oprema).

101488

a Skinite dva privrsna vijka( 6)kuita filtra zraka. a Skinite ekspanzijsku posudu sa njenog nosaa.

12A-43

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite filtra zraka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

12A

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite poklopac motora.

114536

a Odspojite mjera protoka zraka( 2 ). a Skinite senzor tlaka turbo punjenja(3 )sa kuita filtra zraka.
20792

a Odvrnite obujmicu cijevi za dovod zraka na kuitu filtra zraka. a Otkva ite snop elektrinih kablova kuita filtra zraka. a Skinite ku ite filtra zraka.

a Odspojite spojnu cijev za usis(1)kuita filtra zraka.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite sve skinute zaptivne brtve. a Postavite ku ite filtra zraka. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

12A-44

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite filtra zraka: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

12A
3

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

1 5

23181

a Skinite privrsni vijak priklju ka(1)cijevi turbo punjenja. a Odvrnite obujmice(2)cijevi turbo punjenja. a Skinite: - cijev turbo punjenja, - poklopac motora. a Odspojite: - utika( 3)mjeraa protoka, - senzor odreivanja poloaja cilindra(4 ). a Skinite:

23177

- dva privrsna vijka mjeraa protoka na kuitu filtra zraka, - privrsne vijke( 5)kuita filtra zraka, - ku ite filtra zraka.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte skinute zaptivne brtve. Napomena: Pazite na ispravan poloaj zaptivne brtve mjeraa protoka. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja.(vidi 8, Elektrina oprema)

12A-45

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite filtra zraka: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 ili 764 ili 766

12A

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Otkvaite elastine pojaseve kui ta filtra zraka. a Odspojite cijevi za dovod zraka kui ta filtra zraka. a Skinite kuite filtra zraka.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja(vidi 8 , Elektrina oprema).

12A-46

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite filtra zraka: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

12A
6

SKIDANJE
5 2

107351

3 4
107350

a Odspojite: - cijev povrata uljnih para(1), - spojnu cijev ulaza zraka. a Odvijte privrsne vijke( 2)poklopca kuita filtra zraka, ne skidajui ih. a Odspojite cijevi za dovod i povrat dizel goriva na poklopcu kuita filtra zraka. a Skinite: - privrsni vijak poklopca kuita filtra zraka( 3), - poklopac kui ta filtra zraka.
107352

a Odspojite utika senzora(6). a Skinite: - tri privrsne matice kuita filtra zraka na kolektoru usisa( 4), - privrsni vijak(5 )kuita filtra zraka, - ku ite filtra zraka.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve skinute zaptivne brtve. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

12A-47

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite filtra zraka: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

12A

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve skinute zaptivne brtve. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator, Skidanje postavljanje: Skidanje - postavljanje).

107574

a Skinite privrsne vijke poklopca ku ita filtra zraka. a Otkvaite privrsne kope poklopca. a Skinite: - poklopac kui ta filtra zraka, - privrsne vijke ku ita filtra zraka.

107361

a Odspojite: - cijev za povrat uljnih para(1 )kroz unutranjost ku ita filtra zraka, - spojnu cijev ulaza zraka na karoseriji. a Skinite kuite filtra zraka.

12A-48

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

Zatezni momentm vijke razdjelnika usisa ku ita leptira ku ita ltra zraka 0,9 daNm 1,3 daNm 0,9 daNm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - ku ite filtra zraka(vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Kuite filtra zraka: Skidanje - Postavljanje, stranica 12A-42), - ku ite motoriziranog leptira.(vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje, stranica 12A-90)

101794

a Skinite: - vijke razdjelnika usisa,

- razdjelnik.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve zaptivne brtve. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

3
23879

a Odspojite: - senzor tlaka,(1 ) - bobine paljenja( 2), - senzor temperature zraka(3). a Skinite snop elektrinih kablova.

12A-49

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

106443

12A-50

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

106640

a Tijekom postavljanja bobina ili kablova svjeice, obavezno skinite traku FLUOROVE MASTI (KATALOKI BROJ 82 00 168 855) promjera 2 mm na unutarnjem obrubu kapica visokog napona.

12A-51

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

7 5 2

1 4

3
101794

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment vijke razdjelnika usisa (0,9 daNm). a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijke ku ita leptira (1,3 daNm) , - vijke ku ita filtra zraka (0,9 daNm) , PA NJA Spojite akumulator; i z v rite prouavanja-uitavanja.(vidi 8 , oprema) potrebna Elektri na

12A-52

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

12A

SKIDANJE
Zatezni momentm privrsne vijke razdjelnika usisa gornje privrsne vijke razdjelnika usisa 1 daNm a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - poklopac motora, - ku ite filtra zraka.

1 daNm

8 9

4 3

2 1

21067

a Odspojite: - utikae(1 )raunala ubrizgavanja, - me usobno(2)spajanje kablovima, - senzor tlaka u kolektoru(3 ). a Skinite kondenzator protiv smetnji(4)smjeten iza motora. a Odspojite: - ispod motora, senzor tlaka ulja, - utika bobina paljenja i oslobodite kabelski snop, - kablove pod visokim naponom svjeica paljenja preko produnog kabla, - senzor kliktanja(5)i otkvaite kabelski snop razdjelnika usisa, radijskih

- sondu temperature vode(6) . a Odspojite: - sajle elektropokreta a, - podtlanu cijev(7)pojaivaa koenja (na strani kolektora), - cijev(8)za povrat benzinskih para, - cijev(9)za dovod goriva.

12A-53

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

12A

18444

a Skinite: - etiri vijka razdjelnika usisa na poklopcu glave motora, - vijke razdjelnika usisa na glavi motora, - razdjelnik usisa odvajajui ga sa strane i odspojite utika ku ita motoriziranog leptira, - sondu temperature zraka, - brizgaljke. a Skinite snop elektrinih kablova.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite sve zaptivne brtve. PA NJA Privrsni vijci razdjelnika usisa na glavi motora zavravaju u glavi motora. Obavezno je postavljati ih s LOCTITE FRENETANCH ili sredstvom iste odgovarajue kvalitete.

12A-54

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

12A

106640

a Prilikom postavljanja bobina ili kablova svjeica, obavezno nanesite traku FLUOROVE MASTI (KATALOKI BROJ 82 00 168 855) promjera 2 mm na unutarnji obrub kapica visokog napona. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

12A-55

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

12A

4 7 3

5 8

18444

a Postavite osam vijaka razdjelnika usisa s LOCTITE FRENETANCH ili sredstvom iste odgovarajue kvalitete i predzategnite na 0,6 daNm na vijcima(4)i(5). a Odvrnite vijke(4)i(5). a Zategnite do kraja po redu(1)na(8 )i na zadani zatezni moment pri vrsne vijke razdjelnika usisa (1 daNm). a Zategnite na zadani zatezni moment i unakrsno gornje privrsne vijke razdjelnika usisa (1 daNm). PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja ((vidi 80A , Akumulator)).

12A-56

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726

12A

SKIDANJE
Zatezni momentm rampe ubrizgavanja na razdjelniku usisa razdjelnika usisa na glavi motora 1 daNm a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite dvije cijevi zraka na kuitu filtra zraka. a Odspojite kablove svjeica paljenja.

1,7 daNm

6 2 7 5

10

99937

a Pomaknite kablove svjeica na desnoj strani vozila. a Odspojite: - cijev za povrat uljnih para(1 )na razdjelniku usisa, - podtlanu cijev( 2)na regulatoru tlaka, - cijev podtlanog priklju ka(3)pojaivaa koenja, - cijev( 4)senzora tlaka, - utika( 7)brizgaljki, - sajlu papu ice gasa(10). a Odspojite cijev za dovod(5)i povrat(6)benzina. VANO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - treba paziti na trcanja goriva kod odspajanja prikljuka, - za titite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva. a Skinite mjera ulja( 8).

12A-57

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726

12A

14

11 12 13

99945

a Skinite kolektor sa glave motora. a Nagnite kolektor. a Skinite privrsne vijke(14 )rampe ubrizgavanja na razdjelniku usisa. a Izvucite rampu ubrizgavanja. a Nagnite cijev dovoda benzina. a Skinite razdjelnik usisa.

11313

a Odspojite: - utika( 11)koranog motoria za podeavanje slobodnog hoda, - utika( 12)potenciometra poloaja leptira, - utika( 13)senzora temperature zraka. a Skinite: - privrsne vijke plo ice kui ta leptira na glavi motora, - privrsne matice razdjelnika usisa na glavi motora, - privrsne vijke(9)razdjelnika usisa na poklopcu glave motora .

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite sve zaptivne brtve. a Ponovno postavite cijev za povrat benzina i cijev za povrat benzinskih para prije ponovnog postavljanja rampe ubrizgavanja. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke rampe ubrizgavanja na razdjelniku usisa (1 daNm) , - privrsne matice razdjelnika usisa na glavi motora (1,7 daNm). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - postavljanje).

12A-58

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

12A

Zatezni momentm vijke razdjelnika usisa matice razdjelnika usisa 2,5 daNm 2,5 daNm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

107361

a Odspojite:

- cijev za povrat uljnih para(2 )kroz unutranjost ku ita filtra zraka, - spojnu cijev ulaza zraka na karoseriji. a Skinite ku ite filtra zraka.

1 3
107574

a Skinite privrsne vijke poklopca ku ita filtra zraka. a Otkvaite kope privr enja poklopca. a Skinite: - poklopac kui ta filtra zraka, - privrsne vijke ku ita filtra zraka(1).

5 6

107356

a Otkva ite kuglaste zglobove(3). a Odspojite: - senzor temperature(4 ), - senzor tlaka,(5 ) - cijev poja ivaa koenja na kolektoru usisa, - cijev(6)na razdjelniku usisa.

12A-59

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

12A
11

13

10 12
107357 107486

a Odspojite: - utika senzora poloaja leptira, - utika koranog motori a slobodnog hoda(7). a Skinite kuite leptira pomiui ga. a Odspojite: - cijev za dovod benzina( 8)na rampi ubrizgavanja, - utikae brizgaljki. VA NO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na trcanja goriva kod odspajanja prikljuka, - za titite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva. a Skinite zatitu ispod motora.
107777

13

a Odspojite snop elektri nih kablova( 9)razdjelnika usisa. a Otkva ite cijev goriva(10). a Skinite gornje pri vrsne vijke(11)razdjelnika usisa. a Skinite (ispod): - privrsnu maticu razdjelnika na nosa u(12), - donje privrsne vijke razdjelnika usisa(13 ). a Skinite razdjelnik usisa.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve skinute zaptivne brtve.

12A-60

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

12A

14

107777

a Postavite razdjelnik usisa po evi s donjom sredinjom pri vrsnom maticom(14). a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke razdjelnika usisa (2,5 daNm) , - privrsne matice razdjelnika usisa (2,5 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - postavljanje).

12A-61

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

12A
5

Zatezni momentm vijke rampe ubrizgavanja na razdjelniku usisa matice razdjelnika usisa na glavi motora 1 daNm

1,7 daNm

SKIDANJE
a VA NO Prije svakog zahvata, proitajte sigurnosna uputstva (vidi 12C, Sagorijevanje GPL, Sigurnosna uputstva). a Izvezite vozilo. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite akumulator. a Odspojite kablove svjeica paljenja. a Pomiite kablove svjeica na desnoj strani vozila. a Odspojite: - cijev uza povrat uljnih para u visini privrsne kope ku ita leptira, - podtlanu cijev na regulatoru tlaka benzina, - cijev podtlanog priklju ka(3)pojaivaa koenja,

6
100025

a Skinite dvije cijevi za zrak na ku itu filtra zraka.

- utika senzora tlaka,(4) - cijev za povrat benzinskih para(5 ), - utika brizgaljki, - utikae na kuitu leptira. a Odspojite cijev za dovod i povrat benzina na rampi ubrizgavanja.

VANO
100025

Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na trcanja goriva kod odspajanja prikljuka, - za titite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva. a Skinite: - mjera razine ulja,(6) - privrsne vijke razdjelnika usisa na glavi motora, - privrsne vijke razdjelnika usisa na poklopcu glave motora.

a Odspojite: - elektroventil( 2)na ekspanzijskom ventilu, - cijev za plin(1 )ekspanzijski ventil - rampa. a Pustite da plin istee.

VA NO Tijekom ove operacije, strogo je zabranjeno puenje i pribliavanje zapaljivih predmeta radnom prostoru. a Odspojite utikae brizgaljki GPL.

12A-62

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 764 ili 766

12A

a Sustavno zamjenjujte sve zaptivne brtve. a Vratite na mjesto povratnu cijev benzina i cijev za povrat benzinskih para prije ponovnog postavljanja rampe ubrizgavanja. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadane zatezne momente: - privrsne vijke rampe ubrizgavanja na razdjelniku usisa (1 daNm) , - privrsne matice razdjelnika usisa na glavi motora (1,7 daNm). PANJA
99945

a Skinite kolektor glave motora. a Nagnite kolektor. a Skinite privrsne vijke( 7)rampe ubrizgavanja na razdjelniku usisa. a Izvucite rampu ubrizgavanja. a Nagnite cijev za dovod benzina. a Skinite razdjelnik usisa.

Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator, Skidanje postavljanje: Skidanje - postavljanje).

POSTAVLJANJE
a VA NO Nakon svakog zahvata na plinskom sustavu: - zamijenite obujmice i skinute armirane gumene cijevi za plin, - provjerite da nema istjecanja (vidi 12C, Sagorijevanje GPL, Sigurnosna uputstva).

12A-63

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

12A

Zatezni momentm razdjelnika usisa/glave motora na razdjelnika usisa / poklopca glave motora kompresora ure aja klima 10 Nm

10 Nm 21 Nm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

107895

a Odvijte privrsnu obujmicu kuita filtra zraka na kuitu leptira. a Skinite kuite filtra zraka podigavi ga zatim ga pomaknite na desno. a Skinite mjera ulja.

12A-64

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

12A

VANO

Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na trcanja goriva kod odspajanja nastavka, - za titite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

7
107881

107882

a Skinite cijev za nadolijevanje ulja.

107884

a Odspojite: - utika( 1)kuita leptira, - utika( 2)sonde temperature zraka, - utika( 3)senzora tlaka zraka, - cijev( 4)servo konice, - cijev( 5)za povrat benzinskih para, - kablove svjeica(6 )povlae i ih preko produnih kablova, - izmaknuti utika( 7)brizgaljki, - prikljuak(8 )dovoda goriva.

12A-65

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

12A
1

KLIMA UREAJ

107880

108903

a Skinite pri vrsne(1)vijke razdjelnika usisa na poklopcu glave motora.

a Skinite: - skinite remen KLIM, - privrsne vijke kompresora klima ure aja. a Lagano pomaknite kompresor klima ureaja na lijevo.

108901

a Skinite: - privrsne vijke razdjelnika usisa na glavi motora, - razdjelnik usisa.

POSTAVLJANJE
a PANJA Pr ivrsni vijci razdjelnika usisa na glavi motora ulaze u glavu motora. Obavezno ih ponovno postavite s Loctite FRENETANCH.
107894

a Odspojite kabelske snopove elektropokretaa.

a Zamijenite brtve razdjelnika usisa.

12A-66

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730 a Postavite vijke razdjelnika usisa s LOCTITE FRENETANCH.

12A

6
108901

a Predzategnite vijke(4)i(5)razdjelnika usisa (6 Nm). a Odrnite vijke(4)i(5). a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment vijke(1)na(8) razdjelnika usisa/glave motora na (10 Nm). a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijke razdjelnika usisa / poklopca glave motora (10 Nm). - vijke kompresora klima ure aja (21 Nm).

12A-67

SMJESA GORIVA I ZRAKA Razdjelnik usisa: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

12A

106640

a Tijekom postavljanja kablova svjeice, obavezno skinite traku FLUOROVE MASTI (KATALOKI BROJ 82 00 168 855) promjera 2 mm na unutarnjem obrubu kapica visokog napona. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Spojite akumulator zapo evi prikljunim polom. PA NJA Provedite potrebna prouavanja uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). s pozitivnim

12A-68

SMJESA GORIVA I ZRAKA Uvriva nosaa brizgaljki: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

12A

Zatezni momentm (1) i (2) uvr iva a nosa a brizgaljki (3) do (10) uvr iva a nosa a brizgaljki gornjeg kuita razvodnog mehanizma elasti nog nosaa 2,5 daNm

2,1 daNm 4,4 daNm 4,4 daNm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite razdjelnik usisa (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Razdjelnik usisa).

101802

a Skinite: - prikljuak dovoda goriva( 2), - brizgaljke( 3), - senzor kliktanja(4).

VA NO Pazite na prskanja benzina kod odspajanja prikljuka za dovod.

Napomena: Zatitite alternator toka benzina koji se nalazi na rampi i u cijevi za dovod.

6
101493

a Skinite dva privrsna vijka( 5)rampe ubrizgavanja a Lagano povucite prema sebi rampu ubrizgavanja kako biste je skinuli. a Skinite: - zaustavnu maticu(6 )snopa elektrinih kablova,
101801

a Skinite: - dvije pri vrsne matice(1)zatite rampe ubrizgavanja, - snop elektrinih kablova.

- rupu mjeraa za ulje(7).

12A-69

SMJESA GORIVA I ZRAKA Uvriva nosaa brizgaljki: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753

12A

12

13

11

9 10 8

5 4

1 3

2 7

101792

101792

a Skinite privrsne vijke uvr ivaa nosaa brizgaljki.

a Postavite sve pri vrsne vijke. a Pritisnite: - u vriva nosaa brizgaljki na gornje kuite razvodnog mehanizma zateui vijak( 11)rukom, - u vriva nosaa brizgaljki na elasti ni nosa zateu i vijak(12)rukom. a Oslonite u vriva nosaa brizgaljki na podloge( 13)poklopca glave motora (ako je vozilo time opremljeno). a Vizualno provjerite, ako vozilo nije opremljeno podlogama poklopca glave motora, poravnajte povr inu oslanjanja s onom glave motora na bloku motora. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment: - vijke (1) i (2) u vriva a nosaa brizgaljki (2,5 daNm) , - vijke (3) do (10) u vriva a nosaa brizgaljki (2,1 daNm). a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijek gornjeg kui ta razvodnog mehanizma (4, 4 daNm) , - vijak elastinog nosaa (4,4 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite sve zaptivne brtve.

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

12A-70

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektori: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

12A

Zatezni momentm vijke elektroventila za povrat ispunih plinova vijke podiznog prstena usadne vijke kolektora matice kolektora 0,9 daNm

2
2 daNm 0,8 daNm 2,8 daNm

VANO Katalizatori sadre keramike niti: one se nalaze u unutranjosti zatvorene jedinice i ne mogu se rasuti. Zabranjeno je buiti ili rezati katalizatore.

SKIDANJE - POSTAVLJANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite turbokompresor(vidi 12B , Kompresijsko punjenje, Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje, stranica 12B-1).
23296

a Skinite pri vrsne vijke(2)toplinske zatite cijevi za dovod i povrat dizel goriva. a Skinite sklop. a Skinite: - devet privrsnih matica kolektora, - kolektore,

- brtvu. a Skinite na stol: - dvije obujmice(3)cijevi ku ita za povrat ispunih plinova, - cijev za povrat ispunih plinova, - podizni prsten.

23176

a Odspojite utika(1)elektroventila za povrat ispunih plinova.

12A-71

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektori: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

12A

23176-1

a Skinite privrsne vijke(4 )elektroventila za povrat ispunih plinova.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte: - sve zaptivne brtve, - ulaznu plastinu cijev turbokompresora i njegovih obujmica, - dvije obujmice(3)cijevi ku ita za povrat ispunih plinova. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke elektroventila za povrat ispunih plinova (0,9 daNm) , - privrsne vijke podiznog prstena (2 daNm) , - privrsne usadne vijke kolektora (0,8 daNm) , - privrsne matice kolektora (2,8 daNm). a Postavite turbokompresor(vidi 12B, Kompresijsko punjenje, Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje, stranica 12B-1). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi(vidi 80A , Akumulator);).

12A-72

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektori: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

12A

Zatezni momentm usadne vijke kolektora matice kolektora 0,7 daNm 2,7 daNm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.
107351

2 6

107350

a Odspojite: - cijev povrata uljnih para(1), - spojnu cijev ulaza zraka. a Odvijte privrsne vijke( 2)poklopca kuita filtra zraka, ne skidajui ih. a Odspojite cijevi za dovod i povrat dizel goriva na poklopcu kuita filtra zraka. a Skinite: - privrsni vijak(3 )poklopca ku ita filtra zraka, - poklopac kui ta filtra zraka.
107352

a Skinite: - tri pri vrsna vijka kuita filtra zraka na kolektoru usisa( 4), - privrsni vijak(5 )kuita filtra zraka, - ku ite filtra zraka. a Odvojite ispuno koljeno. a Skinite: - cijev povrata ispunih plinova(6 ), - elektropokreta( v i d i 1 6 A , Kretanje pod optere enjem, Elektropokreta: Skidanje - Postavljanje, stranica 16A-10).

12A-73

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektori: Skidanje - Postavljanje


F8Q, i 632

12A

8 9
12-4

a Skinite: - privr enja kolektora(7), - privr enja kolektora(8), - kolektor usisa, - privr enja(9)kolektora ispuha, - kolektor ispuha.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve skinute zaptivne brtve. a Napomena: Mogue je ponovno p o s t aviti matice(8)opremljene podlokama ispred kolektora ispuha. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne usadne vijke kolektora (0,7 daNm) (ako su usadni vijci skinuti), - privrsne matice kolektora (2,7 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja.(vidi 8, Elektri na oprema)

12A-74

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 ili 764 ili 766

12A

Zatezni momentm privrsne matice kolektora ispuha privrsne usadne vijke kolektora ispuha privrsni vijak ispu nog koljena 2,5 daNm

1 daNm 2,2 daNm

3
VANO Katalizatori sadre keramike niti: one se nalaze u unutranjosti zatvorene jedinice i ne mogu se rasuti. Zabranjeno je buiti ili rezati katalizatore.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na stupnu dizalicu. a Skinite titnik ispod motora. a Privrstite ispunu cijev na karoseriju.

2
99946

a Odspojite lambda sondu(2 ). a Skinite: - dva pri vrsna vijka(3)kolektora ispuha na katalizatoru, - katalizator, - sedam privrsnih vijaka kolektora ispuha na glavi motora, - kolektor ispuha.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve zaptivne brtve. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

11314

a Otpustite pri vrsnu(1 )obujmicu katalizatora na ispunoj cijevi.

12A-75

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 ili 764 ili 766

12A

12-2

a Napomena: Provjerite da ispuna cijev ne dodiruje donji dio karoserije, te prisutnost i privrenje toplinskih zatita. a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsne matice kolektora ispuha (2,5 daNm). - pri vrsne usadne vijke kolektora ispuha (1 daNm). - pri vrsni vijak ispunog koljena (2,2 daNm).

12A-76

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730

12A

Zatezni momentm privrsne usadne vijke kolektora ispuha privrsne matice kolektora ispuha privrsne vijke toplinske za tite privrsne usadne vijke ispu nog koljena privrsne vijke ispunog koljena 12 Nm

25 Nm 15 Nm 12 Nm

1
25 Nm

VANO Katalizatori sadre keramike niti: one se nalaze u unutranjosti zatvorene jedinice i ne mogu se rasuti. Zabranjeno je buiti ili rezati katalizatore.
20004

a Skinite: - privrsne matice ispunog koljena,

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite zatitu ispod motora. a Odspojite lambda sonde ispred zatim iza katalizatora. a Otkvaite kabelski snop lambda sonde iza katalizatora.

- privrsni vijak katalizatora, - katalizator, - privrsne vijke( 1)toplinske zatite, - toplinsku zatitu.

20004-1

a Skinite: - pet privrsnih matica(2)kolektora ispuha pomou zglobnog kljua preko mosta i karoserije, - kolektor ispuha.

12A-77

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712 ili 730

12A

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve zaptivne brtve.

PA NJA Privrsni usadni vijci kolektora ispuha ulaze u glavu motora. Obavezno ih podignite sa LOCTITE FRENETANCH. a Postavite kolektor.

3 2

20004-1

a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne usadne vijke kolektora ispuha (12 Nm). a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne matice kolektora ispuha (25 Nm). a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsne vijke toplinske zatite (15 Nm). - pri vrsne usadne vijke ispu nog koljena (12 Nm) . - pri vrsne vijke ispunog koljena (25 Nm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; Izvrite potrebna prouavanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

12A-78

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Neophodan specijalni alat Mot. 1495-01 Nasadni klju od 22 mm za skidanje-postavljanje lambda sondi.

12A

Zatezni momentm privrsne matice kolektora ispuha vijke toplinske zatite lambda sondu vijak potpornja na kolektoru ispuha vijak potpornja mjenja u na 2,3 0,3 daNm 1 daNm 4,5 daNm 0,8 daNm 2,1 daNm
21063

matice p rirubnice ispu nog sustava

2 daNm

a Odspojite lambda sondu iza katalizatora( 1). a Skinite obujmicu(2 ).

VANO Katalizatori sadre keramike niti: one se nalaze u unutranjosti zatvorene jedinice i ne mogu se rasuti. Zabranjeno je buiti ili rezati katalizatore.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite kuite filtra zraka.

3 4

101793

a Skinite: - toplinsku zatitu na mostu, - privr enja(3)prirubnice ispunog sustava, - potporanj(4 )kolektora ispuha.

12A-79

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

6
101798 101502

a Skinite: - lambda sondu(5 )pomou alata (Mot. 1495-01) , - gornju termiku zatitu(6)kolektora ispuha.

a Skinite donju toplinsku zatitu na stolu.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamijenite: - sve skinute zaptivne brtve, - matice kolektora ispuha.

101797

a Skinite: - privrsne matice prirubnice ispu nog sustava, - kolektor ispuha.

12A-80

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

2 3 5

9 1 6 4 7

101797

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne matice kolektora ispuha (2,3 0,3 daNm). a Zategnite na zadani zatezni moment: - vijke toplinske zatite (1 daNm) , - lambda sondu (4,5 daNm) , - vijak potpornja na kolektoru ispuha (0,8 daNm) , - vijak potpornja na mjenja u (2,1 daNm) , - matice prirubnice ispu nog sustava (2 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; Izvrite potrebna prouavanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

12A-81

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Mot. 1567 Produ ena klijeta za obujmice cijevi povrata ispunih plinova - EGR.

12A

2 3

Zatezni momentm usadne vijke kolektora ispuha privrsne matice kolektora ispuha privrsne matice ku ita povrata ispunih plinova 0,9 daNm 2,6 daNm 2,1 daNm

1
VANO Katalizatori sadre keramike niti; one se nalaze u unutranjosti zatvorene jedinice i ne mogu se rasuti. Zabranjeno je buiti ili rezati katalizatore.

3
20069

a Otpustite obujmicu metalne cijevi( 1). a Skinite: - dva privrsna vijka(2 )kuita povrata ispunih plinova, - ku ite povrata ispunih plinova i cijev, - privrsne matice(3 )kolektora, - kolektor ispuha.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite turbokompresor.

12A-82

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

12A

POSTAVLJANJE

8 4 2 6 1 5 3 7

20848-1

a Sustavno zamjenjujte sve skinute zaptivne brtve. a Postavite kolektor ispuha. a Zategnite na zadani zatezni moment usadne vijke kolektora ispuha (0,9 daNm). a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne matice kolektora ispuha (2,6 daNm). a Postavite: - ku ite povrata ispunih plinova, - novu cijev kuita povrata ispu nih plinova, - dvije nove obujmice na novu cijev kuita. a Zategnite nove obujmice pomou alata (Mot. 1567). a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne matice kui ta povrata ispunih plinova (2,1 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Postavite turbokompresor (vidi 12B, Turbo punjenje, Turbokompresor). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; p r ovedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

12A-83

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

12A

Zatezni momentm privrsne matice kolektora ispuha privrsne usadne vijke ispu nog koljena privrsne vijke ispunog koljena 2,5 daNm

0,7 daNm 2,1 daNm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

2
107487

a Skinite: - dva privrenja( 2)ispunog koljena, - privr enja kolektora ispuha na glavi motora, - kolektor ispuha.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve skinute brtve. a Postavite novu brtvu kolektora ispuha.

107488

a Skinite privr enja(1)toplinske zatite.

12A-84

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

12A

107487

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment privrsne matice kolektora ispuha (2,5 daNm). a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsne usadne vijke ispunog koljena (0,7 daNm) (ako su usadni vijci skinuti), - pri vrsne vijke ispunog koljena (2,1 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator, Skidanjepostavljanje: Skidanje - postavljanje).

12A-85

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

12A

Zatezni momentm usadne vijke kolektora ispuha privrsne matice kolektora ispuha privrsne matice ku ita EGR privrsne vijke cijevi ulaza ispunih plinova 9 Nm

26 Nm 25 Nm 35 Nm

VANO Katalizatori sadre keramike niti: one se nalaze u unutranjosti zatvorene jedinice i ne mogu se rasuti. Zabranjeno je buiti ili rezati katalizatore.
114531

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite krutu cijev za dovod zraka kuita EGR. a Skinite katalizator (vidi 19B, Ispuni sustav, Katalizator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite turbokompresor (vidi 12B, Turbo punjenje, Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje).

a Skinite: - obujmicu(1), - privrsne vijke( 2), - cijev ulaza ispunih plinova.

114532

a Skinite privrsne vijke( 3)kolektora ispuha.

12A-86

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

12A

114511

a Otpustite privrsne vijke(4)kuita EGR, a da ga ne skinete. a Skinite kolektor ispuha.

POSTAVLJANJE
a Oistite brtvene povrine. a Sustavno zamjenjujte sve skinute zaptivne brtve. a Sustavno zamjenjujte cijev ulaza ispunih plinova na kuitu EGR. a U sluaju zamjene, zategnite na zadani zatezni moment usadne vijke kolektora ispuha (9 Nm). a Postavite kolektor ispuha. a Ponovno zategnite privrsne vijke ku ita EGR.

12A-87

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

12A

20848

a Zategnite na zadani zatezni moment i po redu privrsne matice kolektora ispuha (26 Nm). a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne matice kuita EGR (25 Nm) .

12A-88

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kolektor ispuha: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Postavite cijev ulaza ispunih plinova. a Zateite sve dok privrsni vijci cijevi ulaza ispunih plinova ne dou u dodir s kolektorom. a Namjestite cijev ulaza ispunih plinova na nosa izmjenjivaa temperature na strani razvodnog mehanizma. a Zabravite brzospojnu obujmicu cijevi ulaza ispunih plinova pomou alata. PA NJA Pazite da ne zaprijeite cijev ulaza ispunih plinova prije postavljanja brzospojne obujmice. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke cijevi ulaza ispunih plinova (35 Nm). a Postavite turbokompresor (vidi 12B, Turbo punjenje, Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje). a Postavite katalizator (vidi 19B, Ispu ni sustav, Katalizator: Skidanje - Postavljanje). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; Izvrite potrebna prouavanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

12A

12A-89

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 712

12A

POSTAVLJANJE
Neophodan materijal dijagnostiki ure aj a Sustavno zamjenjujte sve zaptivne brtve. a Oistite mre ice etiriju privrsnih vijaka kuita leptira. a Postavite ku ite leptira. 0,7 daNm a Zategnite na zadani zatezni moment vijke kuita leptira (0,7 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. Napomena: Kuite leptira se ne popravlja. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (Vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). U SLUAJU ZAMJENE KUI TA LEPTIRA a Izvr ite prouavanje-uitavanje graninika minimuma leptira. a Pristupite brisanju kodova pogre ke i ponovnom pobu ivanju prou avanja u itavanja pomo u dijagnosti ki ureaj. a Prou avanje uitavanje graninika minimuma leptira vr i se od prvog ukljuenja kontakta, a za to: - uklju ite kontakt 3 s priblino zatim pokrenite motor, - zaustavite motor zatim iskljuite kontakt, - priekajte kraj faze samonapajanja ra unala (power latch), priblino 5 s, zatim ponovno pokrenite motor.

Zatezni momentm vijke kui ta leptira

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite razdjelnik usisa (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Razdjelnik usisa).

a Pustite da motor radi u slobodnom hodu kako bi dosegli temperaturu vode od 60C (vrijeme procijenjeno od temperature vode motora od 20C priblino 3 min ). a Napravite cestovnu probu kako bi prouili-u itali korekturne vrijednosti kuita leptira.
18446

a Skinite: - etiri privrsna vijka( 1)kuita leptira, - ku ite leptira.

12A-90

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726

12A

Zatezni momentm privrsne vijke ku ita leptira na razdjelniku usisa vijke ploice na poklopcu glave motora a Napomena: Kui te leptira se ne popravlja. 1 daNm

1 daNm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom, a Skinite cijevi za zrak na kuitu filtra zraka. a Skinite: - tri privrsna vijka ku ita leptira, - dva pri vrsna vijka ploice(7 )kui ta leptira na glavi motora (ostavite ploicu privrenu na kuite leptira), - ku ite leptira. Napomena
99942

6 4 5

Nije mogue skinuti potenciometar leptira i kora ni motori bez skidanja ku ita leptira. Potenciometar leptira se ne moe pode avati.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve zaptivne brtve.
11313

Napomena Nepotivanje postupka postavljanja kuita leptira moe uzrokovati ulaz zraka.

a Odspojite: - kora ni motori(3), - sondu temperature zraka( 4), - sajlu papu ice gasa(5), - potenciometar leptira( 6).

12A-91

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726

12A

7
12-3

a Otpustite privrsne vijke ploice(7 )na kuitu leptira. a Zategnite na zadane zatezne momente i slijedeim redom: - pri vrsne vijke kui ta leptira na razdjelniku usisa (1 daNm) , - vijke plo ice na poklopcu glave motora (1 daNm). a Zategnite ploicu(7 )na kuitu leptira. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; p r ovedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi(vidi 80A , Akumulator)).

12A-92

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

Zatezni momentm vijke kui ta leptira vijke kui ta ltra zraka 1,3 daNm 0,9 daNm

SKIDANJE

1 2
a Skinite: - privrsne vijke( 4), - ku ite leptira.

101800

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

a Zamijenite brtvu kuita leptira pri svakom skidanju (koristite mast kako bi si olakali postavljanje). a Zategnite na zadani zatezni moment:
101489

- vijke ku i ta leptira (1,3 daNm) , - vijke ku i ta filtra zraka (0,9 daNm). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite kuite filtra zraka( 1). a Odspojite: - utika ku ita leptira(2), - cijev povrata benzinskih para(3)na elektroventilu upravljanja.

12A-93

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 U SLUAJU ZAMJENE a Obavite, pomou dijagnosti ki ureaj , ponovno pobu ivanje prouavanja-uitavanja grani nika koristei naredbu RZ008: Ponovno pobuivanje prouavanja-uitavanja . Pri ukljuenju kontakta, kui te leptira mora obaviti krug prouavanja-u itavanja graninika minimalni i maksimalni. a Provjerite pomou dijagnostiki ureaj da je ovo prouavanje-uitavanje dobro provedeno ET111 Prouavanje-uitavanje graninika leptira .

12A

12A-94

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701

12A
3

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

107356

1
107574

a Odspojite kuglasti zglob(3 ).

a Skinite privrsne vijke poklopca ku ita filtra zraka. a Otkvaite privrsne kope poklopca. a Skinite: - poklopac kui ta filtra zraka, - privrsne vijke ku ita filtra zraka(1).

107357

2
107361

a Odspojite: - utika senzora poloaja leptira( 4),

a Odspojite: - cijev za povrat uljnih para ulja(2 )kroz unutranjost ku ita filtra zraka, - spojnu cijev za ulaz zraka na karoseriji. a Skinite kuite filtra zraka.

- utika koranog motori a slobodnog hoda(5). a Skinite ku ite leptira pomiui ga.

POSTAVLJANJE
a Sustavno zamjenjujte sve skinute zaptivne brtve.

12A-95

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje


K7J, i 700 ili 701 a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

12A

12A-96

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

12A

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

1
Zatezni momentm ku ita leptira 9 Nm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

1
107893

a Skinite: - privrsne vijke( 1)kuita leptira, - ku ite leptira.

POSTAVLJANJE
107895

a Zamijenite brtvu ku ita leptira. a Oistite mre ice privrsnih vijaka ku ita leptira.

a Odvrnite privrsnu obujmicu kuita filtra zraka na kuitu leptira. a Skinite kuite filtra zraka podiui ga zatim ga pomaknite na desno. a Odspojite utika kuita leptira.

107897

a Postavite ku ite leptira. a Zategnite na zadani zatezni moment vijke ku ita leptira (9 Nm).

12A-97

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kuite leptira: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730 a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Spojite akumulator poev i s pozitivnim prikljunim polom. PA NJA Izvrite potrebna prouavanja uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - Postavljenje). a U sluaju zamjene kuita leptira, provedite pomou dijagnosti ki urea j ponovo pobu ivanje prouavanja-uitavanja graninika pomo u naredbe RZ005 Prouavanja-uitavanja . Pri ukljuenju kontakta, kui te leptira mora obaviti krug prouavanja-u itavanja graninika MINIMALAN i MAKSIMALAN. Provjerite pomou dijagnostiki ureaj da li je ovo prouavanje-uitavanje dobro provedeno (ET051 Prouavanje-uitavanje graninika leptira ).

12A

12A-98

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kui te leptira: Prikljuivanje


D4F, i 712

12A

1
18440

Utika kui ta leptira Vod 1 2 3 4 5 6 Opis Masa potenciometra Signal potenciometra linija 1 Napajanje motora Masa motora Napajanje 5 Volti Signal potenciometra linija 2

12A-99

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kui te leptira: Prikljuivanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

12A

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

101491

Vod 1 2 3 4 5 6 Zajednika masa

Opis

Signal potenciometra linija 1 - motor + motor Napajanje + 5 V potenciometara Signal potenciometra linija 2

Otpor motora: Vodovi 3 i 4: 1,6 do 23C Otpor potenciometra: Vodovi 1 i 5: 1000 250 U sluaju zamjene ku ita leptira, obavite pomou dijagnosti k i u r eaj p o n o v o p o b u ivanje prouavanja-uitavanja grani nika pomou naredbe RZ008: Ponovno pobuivanje prou avanjau itavanja . Pri uklju enju kontakta, kuite leptira mora obaviti krug prou avanja-uitavanja graninika minimalni i maksimalni. Provjerite pomo u dijagnostiki ureaj da je ovo prouavanje-uitavanje dobro provedeno ET111 Prouavanje-uitavanje graninika leptira .

12A-100

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kui te leptira: Prikljuivanje


D7F, i 764 ili 766

12A

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Vodovi utikaa ku ita motoriziranog leptira su numeriran od 1 do 6.

Vod 1 2 3 4 5 6

Opis Zajednika masa Signal potenciometra linija 1 - motor + motor Napajanje + 5 V potenciometara Signal potenciometra linija 2

U sluaju zamjene ku ita leptira, obavite pomou dijagnosti k i u r eaj p o n o v o p o b u ivanje prouavanja-uitavanja grani nika pomou naredbe RZ008: Ponovno pobuivanje prou avanjau itavanja . Pri uklju enju kontakta, kuite leptira mora obaviti krug prou avanja-uitavanja graninika minimalni i maksimalni. Provjerite pomo u dijagnostiki ureaj da je ovo prouavanje-uitavanje dobro provedeno ET111 Prouavanje-uitavanje graninika leptira .

12A-101

SMJESA GORIVA I ZRAKA Kui te leptira: Prikljuivanje


D4F, i 730

12A

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

Provjerite pomou dijagnosti ki ureaj da li je ovo prouavanje-uitavanje dobro provedeno ET051 Prou avanje-uitavanje graninika leptira .

PANJA Kuite leptira se ne popravlja.

1 6

109736

Vod 1 2 3 4 5 6

Opis Signal senzora kuta 1 Napajanje + 5 V senzora Signal senzora kuta 2 Zajednika masa + motor - motor

- Otpor motora: vodovi 5 i 6: 1,32 U slu aju zamjene kuita leptira, provedite pomou dijagnosti k i u r eaj p o n o v o p o b u ivanje prouavanja-uitavanja grani nika pomou naredbe RZ005 Prou avanja-uitavanja . Pri uklju enju kontakta, kuite leptira mora obaviti krug prouavanja-u itavanja graninika MINIMALAN i MAKSIMALAN.

12A-102

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Mot. 1566 Klju za skidanje cijevi visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

12B
1

2
Zatezni momentm privrsne vijke cijevi povrata ulja na turbokompresoru privrsne matice kompresora vijke potpornja veza motor - mjenja privrsne matice cijevi izlaza na turbokompresoru privrsne vijke cijevi izlaza iz turbokompresora na potpornju privrsne vijke katalizatora na cijevi izlaza iz turbokompresora spojeve cijevi dovoda ulja na turbokompresoru vijke kotaa 1,2 daNm
23181

2,6 daNm 6 daNm 3 daNm

a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog koa, - za titu ispod motora, - privrsni vijak spoja(1 )cijevi turbo punjenja na podiznom prstenu. a Odvrnite obujmice(2 )cijevi turbo punjenja. a Skinite: - cijev turbo punjenja,

2,1 daNm

2,1 daNm

- poklopac motora.

2,2 daNm 10,5 daNm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom

12B-1

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

12B

10 7 11

9 5

23177

23293

a Odspojite: - utika( 3)mjeraa protoka, - utika( 4)senzora za podeavanje poloaja cilindra, - spojnu cijev ulaza zraka( 5), - cijev dovoda zraka(6 )turbokompresora. a Skinite: - privrsne vijke( 7)kuita filtra zraka, - ku ite filtra zraka.

a Odspojite: - cijev za upravljanje(8)podtla ne kapsule ventila za podeavanje tlaka turbo punjenja, - cijev za povrat uljnih para(9 ), - cijev dovoda zraka na turbokompresoru(10). a Skinite cijev za dovod ulja(11).

12

23297

a Skinite: - tri privrsna vijka(12 )veze katalizator - cijev izlaza iz turbokompresora,

12B-2

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790 - obujmicu ispunog sustava na izlazu iz katalizatora, - katalizator.

12B

18

16 17 14 15

19

23295

a Skinite: - potporanj(17),
23294

a Odvrnite obujmicu cijevi izlaza iz turbokompresora(14). a Skinite: - privrsni vijak(15)cijevi izlaza iz turbokompresora na potpornju, - etiri privrsna mjesta( 16)cijevi izlaza iz turbokompresora.

- tri privrsne matice(18)turbokompresora, - turbokompresor s cijevi za povrat ulja(19). a Na stolu, skinite cijev za povrat ulja(19).

12B-3

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

12B

POSTAVLJANJE
a PA NJA Posebne mjere sigurnosti: - Prije ponovnog postavljanja, provjerite da je podmazivanje leita turbokompresora ispravno. U tu svrhu: odspojite utika regulatora visokog tlaka na pumpi ubrizgavanja (zabranjeno je pokretanje motora). pokrenite elektropokreta, ulje mora doi u velikim koliinama cjevovodom za povrat ulja (postavite posudu ispod), ili zamijenite cijev za podmazivanje. - Pazite da nijedno strano tijelo ne u e, za vrijeme ponovnog postavljanja, u turbinu ili u kompresor. - Provjerite, nakon neispravnosti turbokompresora, da izmjenjiva temperature zrak-zrak nije pun ulja. U tom sluaju, skinite ga, isperite sa sredstvom za ienje zatim ga ostavite da se osui. - Provjerite da cijev za povrat ulja turbokompresora nije djelomino ili u cijelosti zaepljena gareom. Provjerite da je u potpunosti nepropusna, ako ne zamijenite je. a Obavezno zamijenite: - cijev ulaza zraka turbokompresora s dvije obujmice, - obujmicu ispunog sustava, - zaptivne brtve: katalizator, turbokompresor, cijevi dovoda ulja turbokompresora. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Koristite alat (Mot. 1566) za zatezanje spojeva cijevi dovoda ulja na turbokompresoru. a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsne vijke cijevi povrata ulja na turbokompresoru (1,2 daNm) , - pri vrsne matice kompresora (2,6 daNm) , - vijke potpornja veza motor - mjenja (6 daNm) , - pri vrsne matice cijevi izlaza na turbokompresoru (3 daNm) ,

- privrsne vijke cijevi izlaza iz turbokompresora na potpornju (2,1 daNm) , - pri vrsne vijke katalizatora na cijevi izlaza iz turbokompresora (2,1 daNm) , - spojeve cijevi dovoda ulja na turbokompresoru (2,2 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm) , PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; n a p raviti potrebna prouavanja-uitavanja ((vidi 8 , E l e k t r ina oprema )). a Odspojite utika regulatora visokog tlaka na pumpi ubrizgavanja (zabranjeno je pokretanje motora). a Djelujte na elektropokreta sve do gaenja kontrolnog svjetla tlaka ulja (ustrajte nekoliko sekunda). a Iskljuite kontakt. a Spojite utika regulatora visokog tlaka na pumpi ubrizgavanja. a Provjerite da nema istjecanja ulja. a Spojite dijagnosti ki ureaj i izbriite upamene pogre ke. a Provjerite da nema dodira s donjim dijelom karoserije.

12B-4

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 Zatezni momentm Neophodan materijal dijagnostiki ure aj privrsne vijke podiznog prstena na strani razvodnog mehanizma vijke kotaa 1,2 daNm

12B
2,1 daNm

Zatezni momentm privrsne vijke cijevi za povrat ulja na turbokompresoru privrsne vijke turbokompresora na kolektoru ispuha privrsne usadne vijke katalizatora na turbokompresoru privrsne vijke turbokompresora na kolektoru vijke cijevi za dovod ulja na turbokompresoru spojnicu cijevi za dovod ulja na glavi motora toplinsku za titu elektroventila povrata ispunih plinova privrsne matice katalizatora na turbokompresoru privrsne vijke katalizatora na potpornju na strani mjenja a privrsne vijke potpornja katalizatora na bloku motora privrsne vijke potpornja na katalizatoru obujmicu cijevi ispunog sustava privrsne vijke metalne cijevi za usis zraka

10,5 daNm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu.

0,9 daNm

a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - prednji desni kota,

0,9 daNm

2,6 daNm

- prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog koa, - poklopac motora.

2,3 daNm 2,3 daNm 1,2 daNm

4
2,6 daNm

2,1 daNm

4,4 daNm
20792

2,5 daNm 2,1 daNm 2,1 daNm

a Odspojite: - spojnu cijev za usis(1)kuita filtra zraka, - prednju sondu temperature(3)zraka. a Skinite senzor tlaka turbo punjenja( 2)kuita filtra zraka. a Otpustite obujmicu(4 )cijevi na kuitu filtra zraka. a Odvojite snop elektrinih kablova kui ta filtra zraka. a Skinite ku ite filtra zraka.

12B-5

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

12B

K9K, i 704 ili 710

K9K, i 702

13

12 11 10

20793

21372

a Odspojite: - utika stra nje sonde temperature zraka(5), - utika elektroventila povrata ispunih plinova(6 ), - cijev za upravljanje(7 )ventila za regulaciju tlaka turbo punjenja. a Skinite cijevi(8).

a Odspojite: - utika stra nje sonde temperature zraka(9), - utika elektroventila povrata ispunih plinova(10), - cijev za upravljanje(11)ventila za regulaciju tlaka turbo punjenja. a Skinite: - cijevi( 12), - privrsne vijke(13)cijevi za dovod zraka na kuitu povrata ispu nih plinova. a Otpustite pri vrsne obujmice cijevi za dovod zraka i odspojite ju.

12B-6

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

12B
20

15 16

14 19

21 17

18

20799

20799

a Skinite: - podizni prsten( 14), - privrsni vijak(15 )metalne cijevi za usis zraka, - metalnu cijev za usis zraka, - privrsne matice(16)katalizatora na turbokompresoru. a Otpustite obujmicu (ako je vozilo njome opremljeno) cijevi ispunog sustava. a Skinite: - potporanj(17)katalizatora, - privrsni vijak(18 )katalizatora na potpornju na strani mjenjaa. a Skinite usadne vijke s katalizatora na turbokompresoru i spustite ga.

a Skinite: - toplinsku zatitu elektroventila povrata ispunih plinova, - cijev za dovod ulja turbokompresora(19), - donju privrsnu maticu turbokompresora na kolektoru ispuha, - dvije gornje privrsne matice(20). a Skinite turbokompresor zajedno s cijevi za povrat ulja(21). a Na stolu, skinite cijev za povrat ulja.

12B-7

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

12B

POSTAVLJANJE
a PA NJA Posebne mjere sigurnosti: - Pazite da nijedno strano tijelo ne u e, za vrijeme ponovnog postavljanja, u turbinu ili u kompresor. - Provjerite, nakon neispravnosti turbokompresora, da izmjenjiva temperature zrak-zrak nije pun ulja. U tom sluaju, skinite ga, isperite sa sredstvom za ienje zatim ga ostavite da se osui. - Provjerite da cijev za povrat ulja turbokompresora nije djelomino ili u cijelosti zaepljena gareom. Provjerite da je dobro zabrtvljena, ako ne zamijenite ju. - Obavezno zamijenite: sve okrugle prstenaste brtve i dvije bakrene brtve cijevi za dovod ulja turbokompresora, brtvu prirubnice ispunog sustava. a Postavite katalizator (vidi 19B, Ispu ni sustav, Katalizator). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Nanesite LOCTITE FRENTANCH na navoje spojnice cijevi za dovod ulja turbokompresora na glavi motora. a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsne vijke cijevi za povrat ulja na turbokompresoru (1,2 daNm) , - pri vrsne vijke turbokompresora na kolektoru ispuha (0,9 daNm) , - pri vrsne usadne vijke katalizatora na turbokompresoru (0,9 daNm) , - pri vrsne vijke turbokompresora na kolektoru (2,6 daNm) , - vijke cijevi za dovod ulja na turbokompresoru (2,3 daNm) , - spojnicu cijevi za dovod ulja na glavi motora (2, 3 daNm) , - toplinsku za titu elektroventila povrata ispu nih plinova (1,2 daNm). - pri vrsne matice katalizatora na turbokompresoru (2,6 daNm) , - pri vrsne vijke katalizatora na potpornju na strani mjenja a (2,1 daNm) ,

- privrsne vijke potpornja katalizatora na bloku motora (4,4 daNm) , - pri vrsne vijke potpornja na katalizatoru (2,5 daNm) , - obujmicu cijevi ispu nog sustava (2,1 daNm) , - privrsne vijke metalne cijevi za usis zraka (2,1 daNm) , - privrsne vijke podiznog prstena na strani razvodnog mehanizma (2,1 daNm). - vijke kota a (10,5 daNm). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja ((vidi 8 , Elektrina oprema)). a Odspojite utika regulatora protoka niskog tlaka na pumpi ubrizgavanja (zabranjeno je pokretanje motora). a Djelujte na elektropokreta sve do gaenja kontrolnog svjetla tlaka ulja (ustrajte nekoliko sekundi). a Iskljuite kontakt. a Ponovno spojite utika regulatora protoka niskog tlaka na pumpu ubrizgavanja. a Provjerite da nema curenja ulja. a Spojite dijagnosti ki ureaj i izbriite upamene pogre ke. a Provjerite da nema dodirivanja ispod karoserije.

12B-8

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1566 Mot. 1746 Klju za skidanje cijevi visokog tlaka. Izmaknuti klju za zatezanje cijevi pumpe visokog tlaka. Zatezni momentm vijke veznih elemenata mosta privrsne vijke podiznog prstena na strani razvodnog mehanizma vijke kotaa 23 Nm

12B
21 Nm 21 Nm

Zatezni momentm cijev za dovod ulja turbokompresora na glavi motora usadne vijke turbokompresora privr enje cijevi za povrat ulja na turbokompresoru privrsne usadne vijke katalizatora na turbokompresoru privrsne matice turbokompresora na kolektoru vijak cijevi za dovod ulja na turbokompresoru privrsne matice katalizatora na turbokompresoru privrsni vijak katalizatora na stranjem potpornju privrsni vijak prednjeg potpornja na motoru privrsni vijak potpornja na katalizatoru obujmicu cijevi ispunog sustava privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru privrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta

105 Nm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogu nosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije ). a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite:

8 Nm 12 Nm

9 Nm

- prednji desni kota, - poklopac motora. a Skinite ku ite filtra zraka (vidi 02A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje ). a Skinite katalizator (vidi 19B, Ispu ni sustav, Katalizator: Skidanje - Postavljanje ).

26 Nm

23 Nm 26 Nm

21 Nm

44 Nm 26 Nm 21 Nm 110 Nm

62 Nm

12B-9

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

12B

114530

114509

a Skinite: - privrsni vijak( 1)cijevi za dovod ulja turbokompresora, - privrsni vijak(2 )cijevi za povrat ulja turbokompresora, - cijev za povrat ulja turbokompresora. Napomena: Oznaite smjer postavljanja brtve sustava za povrat ulja turbokompresora.

a Odspojite cijev( 3)za regulaciju tlaka turbo punjenja. a Skinite: - obujmicu(4), - kopu(5 ), - cijev za ulaz i izlaz zraka na turbokompresoru.

12B-10

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

12B

a Provjerite, nakon neispravnosti turbokompresora, da izmjenjiva temperature zrak-zrak nije pun ulja. U tom ga slu aju, skinite, isperite sa sredstvom za i enje zatim ga ostavite da se ocijedi. a Nanesite LOCTITE FRENTANCH na navoje spojnica cijevi za dovod ulja turbokompresora na glavi motora. a Postavite cijev za dovod ulja. a Zategnite na zadani zatezni moment cijev za dovod ulja turbokompresora na glavi motora (23 Nm). a U slu aju zamjene turbokompresora, zategnite na zadani zatezni moment usadne vijke turbokompresora (8 Nm). a Postavite turbokompresor. a Postavite cijevi za dovod i povrat ulja turbokompresora. Napomena: Potujte smjer postavljanja brtve sustava za povrat ulja turbokompresora. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

114531

a Skinite: - donju privrsnu maticu(5)turbokompresora na kolektoru ispuha, - gornje pri vrsne matice(6). a Skinite turbokompresor. a Skinite cijev za dovod ulja turbokompresora koristei alat (Mot. 1566) ili (Mot. 1746).

POSTAVLJANJE
a PA NJA - Pazite da nijedno strano tijelo ne u e, za vrijeme ponovnog postavljanja, u turbinu ili u kompresor, - Provjerite da cijev za povrat ulja turbokompresora nije djelomino ili u cijelosti zaepljena a om. Provjerite da ne propu ta, ina e ju zamijenite. - Obavezno zamijenite: sve okrugle prstenaste brtve i dvije bakrene brtve cijevi za dovod ulja turbokompresora, brtvu prirubnice ispunog sustava, sve ote ene toplinske zatite. a Sustavno zamjenjujte cijev za dovod ulja turbokompresora.

12B-11

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrenje cijevi za povrat ulja na turbokompresoru (12 Nm) , - pri vrsne usadne vijke katalizatora na turbokompresoru (9 Nm) , - pri vrsne matice turbokompresora na kolektoru (26 Nm) , - vijak cijevi za dovod ulja na turbokompresoru (23 Nm) , - pri vrsne matice katalizatora na turbokompresoru (26 Nm) , - pri vrsni vijak katalizatora na stranjem potpornju (21 Nm) , - pri vrsni vijak prednjeg potpornja na motoru (44 Nm) , - pri vrsni vijak potpornja na katalizatoru (26 Nm) , - obujmicu cijevi ispu nog sustava (21 Nm) , - pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta na motoru (110 Nm) , - pri vrsni vijak zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta (62 Nm) , - vijke veznih elemenata mosta (21 Nm) , - pri vrsne vijke podiznog prstena na strani razvodnog mehanizma (21 Nm). - vijke kota a (105 Nm).

12B

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - postavljanje). a Odspojite utika regulatora protoka niskog tlaka na pumpi ubrizgavanja (zabranjeno je pokretanje motora). a Djelujte na elektropokreta sve do gaenja kontrolnog svjetla tlaka ulja (ustrajte nekoliko sekundi). a Iskljuite kontakt. a Ponovno spojite utika regulatora protoka niskog tlaka na pumpu ubrizgavanja. a Provjerite da nema curenja ulja. a Spojite dijagnostiki ure aj i izbriite upamene pogreke.

12B-12

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Izmjenjiva zrak - zrak: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790 - izmjenjiva temperature(5). Zatezni momentm priv r s n e izmjenjivaa ture v i j ke tempera0,8 daNm

12B

POSTAVLJANJE
a Provjerite da izmjenjiva temperature zrak-zrak nije pun ulja. U tom sluaju, oistite ga sa sredstvom za i enje zatim ga ostavite da se osui. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Uvjerite se u ispravno postavljanje izmjenjivaa temperature na silentblokovima. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke izmjenjiva a temperature (0,8 daNm). PANJA

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

1
Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja(vidi 8 , Elektrina oprema).

23181

a Skinite privrsnu maticu spoja(1)cijevi turbo punjenja. a Odvrnite obujmice(2)cijevi turbo punjenja. a Skinite: - cijev turbo punjenja, - tri privrsna vijaka(3 )poklopca motora, - poklopac motora.

23179

a Skinite: - privrsne vijke( 4)izmjenjivaa temperature,

12B-13

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Izmjenjiva zrak - zrak: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 714 ili 716 ili 718

12B

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje. a Skinite oblogu prednjeg branika (vidi 55A, Vanjske zatite, Obloga prednjeg branika: Skidanje - Postavljanje).

1
104223

a Otpustite obujmice cijevi za dovod zraka na ulazu i izlazu izmjenjivaa temperature. a Skinite: - privrsne vijke( 1)izmjenjivaa temperature, - izmjenjiva temperature zrak-zrak.

POSTAVLJANJE
a Provjerite da izmjenjiva temperature zrak-zrak nije pun ulja. U tom sluaju, oistite ga sredstvom za ienje zatim ga ostavite da se osui. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; p r ovedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

12B-14

KOMPRESIJSKO PUNJENJE Regulator tlaka: Podeavanje


F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 VENTIL REGULACIJE TLAKA TURBO PUNJENJA 3 - Podeavanje

12B
4 3

F9Q, i 790 a Ventilom regulacije tlaka turbo punjenja, kojeg pokree ipka, upravlja tlak turbo punjenja koji se dovodi na membranu podtlane kapsule ventila za podeavanje tlaka. Provjerite stanje cijevi izme u kolektora usisa i podtlane kapsule ventila za podeavanje tlaka. 1 - Kontrola

1 2

23236

a Napomena: Tijekom kontrole, mogue je promijeniti duinu ipke ventila za podeavanje tlaka turbo punjenja (tlak izvan dopustivih vrijednosti). a Odvrnite kontra maticu(3 ). a Pristupite podeavanju, zavijte ili odvijte valji (4)pola okreta dok ne dobijete ispravan kalibrirni tlak.
23236

a Napomena: Provjera kao i podeavanje ne mogu se vriti s postavljenim turbokompresorom. a Skinite turbokompresor(vidi 12B , Kompresijsko punjenje, Turbokompresor: Skidanje - Postavljanje, stranica 12B-1). a Koristite magnetni stalak opremljen komparatorom smjetenim na vrhu ipke(1)ventila za podeavanje tlaka (to je mogue vi e u osovini ipke). a Spojite ru nu pumpu opremljenu manometrom na(2)i postepeno dovedite tlak na ventil za podeavanje. 2 - Vrijednost a - Za vrijednost tlaka od 1000 33 mbar, pomak ipke mora biti 1 mm. - Za vrijednost tlaka od 1130 55 mbar, pomak ipke mora biti 4 mm.

Napomena: Provjerite tlak nakon to ste ponovno zategnuli kontra maticu(3 ).

K9K, i 702 ili 704 ili 710 a Pode avanje tlaka turbo punjenja ne moe se izvr iti.

12B-15

DOVOD GORIVA Sustav dovoda benzina


Funkcijska shema sustava dovoda (sklop pumpa - mjera goriva - filtar benzina)

13A

5 2 3 4 6

19310

Sustav za dovod benzina je bez povrata. Tlak dovoda ne varira ovisno o optereenju motora. Sustav se sastoji od: - rampe( 1)bez prikljuka povratne cijevi i bez regulatora tlaka dovoda benzina, - samo jedne cijevi(2)koja ide iz spremnika, - sklopa za dovod pumpa - mjera goriva - filtar benzina opremljenog regulatorom tlaka(3), pumpom(4 )i filtrom benzina(5 )(sve se nalazi u spremniku), - spremnika za povrat benzinskih para(6).

13A-1

DOVOD GORIVA Sustav dovoda benzina


Funkcijska shema sustava za dovod (vanjski filtar)

13A

10 11 12

106938

Sustav za dovod benzina je bez povrata. Tlak dovoda ne varira ovisno o optereenju motora. Sustav se sastoji od: - rampe( 7)bez prikljuka povratne cijevi i bez regulatora tlaka dovoda benzina, - samo jedne cijevi(8)koja ide iz spremnika, - sklopa za dovod pumpa - mjera goriva benzina opremljenog regulatorom tlaka(9), pumpom(10)i filtrom benzina(11), - spremnika za povrat benzinskih para(12).

13A-2

DOVOD GORIVA Sustav dovoda dizel goriva


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 Funkcijska shema sustava za dovod dizel goriva

13A

102847

Sustav se sastoji od: - mjeraa goriva(1), - rune pumpe za odzraivanje( 2), - filtra goriva(3)koji moe biti opremljen senzorom za otkrivanje vode, - pumpe visokog tlaka(4)koja sadri mehaniku dobavnu pumpu (pumpu za transfer), - pokretaa za podeavanje protoka goriva(5), - rampe ubrizgavanja(6)opremljene senzorom tlaka dizel goriva(7), - etiri brizgaljke(8), - venturi prigunice(9), - razliitih senzora, - raunala ubrizgavanja. PANJA Zabranjeno je: - skidati unutranjost pumpe i brizgaljki. Samo pokreta za podeavanje protoka goriva, senzor temperature dizel goriva i venturi prigunica se mogu mijenjati, - skidati senzor tlaka rampe goriva (zbog problema sa oneienjem sustava). U sluaju neispravnosti senzora tlaka obavezno zamijenite senzor tlaka, rampu i pet cijevi visokog tlaka.

VANO Strogo je zabranjeno otputanje spojnice cijevi visokog tlaka dok motor radi.

13A-3

DOVOD GORIVA Sustav dovoda dizel goriva


F9Q, i 790 Funkcijska shema sustava za dovod dizel goriva

13A

8
100821

Sustav se sastoji od: - pumpe za odzraivanje(1)koja se napaja na 12 V (smjetena je u motornom prostoru ), - filtra goriva(2)koji moe biti opremljen senzorom za otkrivanje vode, - regulatora visokog tlaka(3)privrenog na pumpu, - pumpe visokog tlaka(4), - rampe ubrizgavanja(5)opremljene senzorom tlaka dizel goriva i ograniivaem tlaka(6), - etiri elektromagnetske brizgaljke(7), - mjeraa razine(8)dizel goriva, - razliitih senzora, - raunala ubrizgavanja. PANJA Zabranjeno je skidanje unutranjeg dijela pumpe visokog tlaka i brizgaljki.

VANO Strogo je zabranjeno odvrtanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu.

13A-4

DOVOD GORIVA Sustav dovoda dizel goriva


F8Q, i 632 Funkcijska shema sustava za dovod dizel goriva

13A

5
100821

Sustav se sastoji od: - pumpe za odzraivanje(1)(smjetene u motornom prostoru), - filtra goriva(2)koji moe biti opremljen senzorom za otkrivanje vode, - od pumpe ubrizgavanja(3), - etiri brizgaljke(4), - mjeraa goriva(5), - spremnika goriva(6), - raunala ubrizgavanja.

VANO Strogo je zabranjeno odvrtanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu.

13A-5

DOVOD GORIVA Filtar benzina: Openito


Filtar benzina ugraen u sklop pumpe - mjerna ipka

13A

102299

Filtar benzina se nalazi u spremniku, ugra en je u sklop pumpa-mjera goriva i ne moe se skinuti.

PANJA Obavezno zamijenite sklop pumpa-mjera goriva ako je jedan od dijelova sklopa neispravan. Uinkovitost filtra predvi ena je za dugo trajanje. Kontrola tlaka dovoda i protoka pumpe omoguava dijagnostiku sklopa pumpa-mjera goriva .

13A-6

DOVOD GORIVA Filtar benzina: Skidanje - Postavljanje


Filtar benzina izvan spremnika

13A

105691

VANO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljivim predmetima u blizini radnog prostora, - pazite na prskanja goriva kod odspajanja prikljuka, - zatitite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

SKIDANJE
a Odspojite vodove prikljucima. opremljene brzospojnim

a Otkvaite filtar benzina. a Skinite filtar benzina.

POSTAVLJANJE
a Potujte smjer istjecanja goriva (oznaen strelicom na filtru). a Spojite vodove. a Provjerite pravilno prikljuivanje: - filtra benzina, - brzospojnih prikljuaka.

13A-7

DOVOD GORIVA Filtar dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

13A

SKIDANJE
VANO Tijekom zahvata nosite zatitne rukavice.

VANO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na prskanje goriva kod odspajanja spojnice, - zatitite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

Napomena: Koristite iskljuivo anelske krpe (77 11 211 707 ) za ienje ltra i cijevi nakon to je sustav goriva otvoren. Pazite da imate novi ltar za dizel gorivo prije zahvata.

114535

a Skinite filtar za dizel gorivo s njegovog nosaa. a Postavite novi filtar za dizel gorivo na nosa (epove skinite tik pred ugradnju). a Odspojite spojnice cijevi na filtru za dizel gorivo po evi s brzospojnim okomitim prikljucima( 1). a Odspojite zadnji brzospojni izlazni priklju ak(2)prema pumpi visokog tlaka i ponovno ga odmah priklju ite na novi filtar za dizel gorivo. PANJA Pazite da spojnice cijevi goriva ne do u u dodir sa zaga enim okoliem.

POSTAVLJANJE
a Ponovno spojite brzospojne priklju ke na filtar za dizel gorivo. a Odzra ite sustav pomo u rune pumpe za odzraivanje (automatsko odzra ivanje). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

13A-8

DOVOD GORIVA Filtar dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

13A

1
a Napomena:

2
21749

Povremeno ispustite vodu iz ltra za dizel gorivo pomou epa za isputanje(1). Neka vozila imaju senzor za otkrivanje vode(2)u dizel gorivu, koji se nalazi u filtru. U sluaju prisutnosti vode u dizel gorivu, pali se kontrolno svjetlo pogreke na ubrizgavanju.

13A-9

DOVOD GORIVA Filtar dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790

13A
2

SKIDANJE
Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

VANO Prije svakog zahvata: - pazite na prskanja dizel goriva kod odspajanja prikljuka za dovod, - naruite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja s visokim tlakom.

4
PANJA - Za titite podruja osjetljiva na istjecanje goriva. - Strogo se pridr avajte uputstava o isto i. Filtar dizel goriva je smjeten u motornom prostoru. Nalazi se u odvojivom dijelu uloka filtra. U ulo ku filtra je i ventil za regulaciju ija je funkcija ograni avanje dovoda dizel goriva na motor. Za zamjenu filtra potrebno je zamijeniti sklop.
15773

3 6

a Odspojite od filtra cijevi: - za napajanje motora(1), - koje dolaze iz spremnika(2)pumpe niskog tlaka,

Napomena: Za skidanje ulo ka ltra skinite sklop ltra za dizel gorivo.

- povrata dizel goriva za kru enje(3), - povrata s pumpe(4), - povrata prema spremniku( 5). a Postavite poklopce protiv one ienja.

PANJA Pazite da prikljuci cijevi ne do u u dodir sa zaga enim okoliem. a Skinite filtar.

POSTAVLJANJE
a Spojite priklju ke cijevi.

PANJA Obavezno potujte polo aj priklju aka na ltru. a Pazite da ne stegnete ili o tetite cijevi. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

13A-10

DOVOD GORIVA Filtar dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F9Q, i 790 a Odzraite sustav dovoda dizel goriva tako da nekoliko puta ukljuite kontakt, ili da pokrenete pumpu niskog tlaka pomou dijagnosti ki ure aj u izborniku naredbe pokretaa . Napomena: Povremeno ispustite vodu iz ltra za dizel gorivo pomou epa za isputanje (6).

13A

13A-11

DOVOD GORIVA Inercijski prekida

13A

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

Napajanje na + sustava za upravljanje releja pumpe je prekinuto. Ni pumpa ni brizgaljke vie nemaju elektri no napajanje. Zbog toga je benzin koji se nalazi u spremniku izoliran. 3 - Popravak prekidaa Kako bi se inercijski prekida ponovo pokrenuo pritisnite ga kako bi se kuglica vratila u svoje sjedite.

CILJ Njegova funkcija je izbjegavanje, nakon nesree, poara uslijed curenja goriva. Zbog toga se, za vrijeme i nakon udarca, blokiraju svi sklopovi koji pumpaju gorivo iz spremnika. Mogu se ponovo pokrenuti samo nakon mehanikog pokretanja od strane strunog osoblja.

PANJA Obavezno obriite pomou dijagnosti ki ure aj memoriju raunala ubrizgavanja nakon to je prekida ponovo ukljuen.

1 - Opis

13051

Sustav se sastoji od inercijskog prekidaa(1 )koji: - otkriva udarac, - prekida elektrini strujni krug, - on je postavljen izmeu voda 1 releja pumpe i napajanja. 2 - Rad Za vrijeme udarca kuglica inercijskog prekidaa izlazi iz svog sjedi ta i prekida elektrinu vezu.

13A-12

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 726 Neophodan specijalni alat Mot. 1311-06 Alat za odspajanje tla nih spojnica cijevi benzina. VANO

13A

Pazite na prskanja goriva kod odspajanja prikljuka za dovod.

Zatezni momentm privrsne vijke rampe ubrizgavanja na kolektor 1 daNm PANJA Treba zatititi dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

SKIDANJE

2 1 3 4

5 5
99937

a Odspojite: - akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. - podtlanu cijev( 1)regulatora tlaka, - cijev za povrat goriva(2), - elektri ni utika( 3)brizgaljki, - cijev za dovod(4)benzina koristei alat (Mot. 131106) velikog promjera (cijev za dovod benzina ima alat za skidanje koji je povezan s prikljukom na vozilu).

13A-13

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 726

13A
7 6

99461

10046

a Skinite prikljuak, pro ite alatom (Mot. 1311-06) (A)izmeu dva prikljuka(B)i(C) a Pritisnite alat kako biste podigli dvije privrsne kukice zatim povucite prikljuak. a Skinite dva vijke(5)koja pri vruju rampu ubrizgavanja na kolektor. a Klizite rampom ubrizgavanja kao i brizgaljkama izmeu kolektora i glave motora. a Izvucite rampu ubrizgavanja s desne strane vozila.

a Spojite na rampu ubrizgavanja regulator tlaka( 6). Prijelazni utika je(7 )izmeu utikaa brizgaljke(8)i raunala.

13A-14

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 726

13A

9 10

10047

13

a Skinite kopu(9)kako biste mogli maknuti brizgaljku, zatim pritisnite kopu(10)prije nego to povuete brizgaljku.

POSTAVLJANJE
a Zamijenite okrugle prstenaste brtve u visini podnoja brizgaljki (ako je brizgaljka bila skinuta, zamijenite tako er brtvu u visini glave brizgaljke).

13A-15

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 726 a Provjerite klik kod prikljuivanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke rampe ubrizgavanja na kolektor (1 daNm) . a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

13A

13A-16

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 712 - brizgaljke. Zatezni momentm privrsne vijke rampe ubrizgavanja na kolektor 0,7 daNm

13A

POSTAVLJANJE
a Obavezno zamijenite okrugle prstenaste brtve brizgaljki novim brtvama kao i pri vrsne kope brizgaljki. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke rampe ubrizgavanja na kolektor (0,7 daNm). a Provjerite klik prikljuaka za dovod i povrat goriva. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PANJA

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite razdjelnik usisa (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka.

Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

18446

a Skinite dva vijka(1)rampe ubrizgavanja na razdjelniku usisa.

18447

a Skinite: - privrsne kop e brizgaljki,

13A-17

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753

13A

Zatezni momentm privrsne vijke rampe ubrizgavanja privrsne vijke poklopca akumulatora 0,9 daNm

0,4 daNm

Brizgaljke su privrene na rampu ubrizgavanja pomou kop i. Gorivo stalno cirkulira po tijelu brizgaljke. Ovo strujanje goriva spreava stvaranje mjehuria benzinskih para i olak ava pokretanje sa zagrijanim motorom.

101801

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - poklopce motora, - razdjelnik usisa (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka).

a Skinite dvije pri vrsne matice(2)titnika rampe ubrizgavanja.

3 1

101810

a Odspojite snop elektrinih kablova(3 )brizgaljki.

103559

a Skinite cijev(1)pumpe servo upravljaa.

13A-18

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 750 ili 752 ili 753 NA STOLU

13A

4 7 6
101802 101816

a Odspojite cijev za dovod goriva(4).

a Skinite: - kope(6 )brizgaljki,

VA NO Pazite na prskanja goriva kod odspajanja prikljuka dovoda rampe ubrizgavanja.

- brizgaljke( 7).

POSTAVLJANJE
a Postavite rampu ubrizgavanja.

PA NJA Zatitite alternator od curenja benzina koji se nalazi na rampi i u cijevi za dovod. PANJA Obavezno zamijenite okrugle prstenaste brtve i pri vrsne kope brizgaljki. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke rampe ubrizgavanja (0,9 daNm) , - pri vrsne vijke poklopca akumulatora (0,4 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

101493

a Skinite: - dva privrsna vijka rampe ubrizgavanja, - rampu ubrizgavanja lagano ju povlae i prema sebi.

13A-19

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K7J, i 700 ili 701

13A
5

Zatezni momentm privrsne vijke rampe ubrizgavanja na kolektor 0,7 daNm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

4 4

8 1 6

7
107357

a Odspojite:

2
a Skinite kuite filtra zraka( 1).

3
107361

- utikae brizgaljki( 4)i senzora poloaja leptira(5), - cijev za dovod benzina(6). a Skinite dva pri vrsna vijka(7)rampe, zatim izvucite rampu ubrizgavanja(8 ).

a Odspojite cijev za povrat uljnih para(2)i benzinskih para(3).

10 9

101473

a Izvucite kopu(9 )kako biste mogli maknuti brizgaljku, zatim pritisnite kopu(10)prije nego to povu ete brizgaljku.

13A-20

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K7J, i 700 ili 701

13A

POSTAVLJANJE
a Zamijenite okrugle prstenaste brtve u visini podnoja brizgaljki (ako je brizgaljka bila skinuta, zamijenite takoer brtvu u visini glave brizgaljke). a Provjerite klik prikljuaka za dovod i povrat goriva. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke rampe ubrizgavanja na kolektor (0,7 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

13A-21

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 730 NA STOLU Zatezni momentm privrsne vijke rampe ubrizgavanja 7 Nm

13A

a Brizgaljke su privrene na rampu ubrizgavanja pomou kopi. Gorivo stalno krui po tijelu brizgaljke. Ovo strujanje goriva spreava stvaranje mjehuria benzinskih para i olakava pokretanje sa zagrijanim motorom.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite razdjelnik usisa (vidi 12B, Smjesa goriva i zraka, Razdjelnik usisa). VA NO Prilikom skidanja brizgaljki ili rampe ubrizgavanja pazite na koliinu goriva koja se nalazi u rampi i prikljucima. a Skinite snop elektrinih kablova brizgaljki. a Skinite: - kope(2 )brizgaljki, - brizgaljke( 3).
101492

POSTAVLJANJE
a PANJA Obavezno zamijenite okrugle prstenaste brtve i pri vrsne kope brizgaljki. a Postavite rampu ubrizgavanja. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke rampe ubrizgavanja (7 Nm). a Spojite akumulator poev i s pozitivnim prikljunim polom. PANJA
107885

a Skinite: - privrsne vijke( 1)rampe ubrizgavanja, - rampu ubrizgavanja.

Izvr ite potrebna prouavanja uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - postavljenje).

13A-22

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 754

13A

Zatezni momentm privrsne matice rampe ubrizgavanja privrsne matice titnika rampe ubrizgavanja 10 Nm

2
25 Nm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

1
110479

a Odspojite podtla nu cijev(2)od razdjelnika usisa. a Otkva ite podtlanu cijev od razdjelnika usisa i njegovih privr enja i pomaknite ju iza akumulatora.

110724

a Skinite: - elasti ni pojas(1), - rezonator zraka.

13A-23

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 754

13A
8

6 7 3

5
110478 110476

a Odspojite cijev za dovod benzina( 6)na rampu ubrizgavanja. VANO Pazite na prskanja benzina prilikom odspajanja priklju aka dovoda i zatitite alternator.

VANO Pr ilikom skidanja brizgaljki ili rampe ubrizgavanja pazite na koliinu goriva koja se nalazi u rampi i priklju cima.

PANJA Treba zatititi dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva. a Skinite privrsne matice rampe ubrizgavanja( 7).
110477

a Skinite pridrnu obujmicu cijevi(3)servo upravljaa. a Otkvaite sa titnika rampe ubrizgavanja cijev za izlaz plinova na ekspanzijskom ventilu(4). a Skinite: - privrsne matice(5 )titnika rampe ubrizgavanja - titnik rampe.

a Odspojite utika (8)senzora tlaka rampe ubrizgavanja GNC.

13A-24

DOVOD GORIVA
Rampa ubrizgavanja - Brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K4M, i 754

13A

POSTAVLJANJE
a Postavite rampu ubrizgavanja. PANJA Obavezno zamijenite okrugle prstenaste brtve i pri vrsne kope brizgaljki. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne matice rampe ubrizgavanja (10 Nm) , - pri vrsne matice titnika rampe ubrizgavanja (25 Nm) .
110475

a Odspojite: - utikae brizgaljki benzina, - utika senzora kliktaja. a Neka rampa ubrizgavanja GNC visi prema prednjem dijelu vozila. a Skinite rampu ubrizgavanja benzina. NA STOLU

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

10 9
101816

a Skinite: - kope(9 ), - brizgaljke( 10).

13A-25

DOVOD GORIVA Regulator tlaka goriva: Kontrola


D7F, i 726 ili 764 ili 766 Neophodan specijalni alat Mot. 1311-06 Mot. 1311-05 Mot. 1311-01 Alat za odspajanje tla nih spojnica cijevi benzina. Pr ikljuak "K" za mjerenje tlaka benzina. Manometri i prikljuci za mjerenje tlaka benzina.

13A

99934

a Spojite alat za odvajanje (Mot. 1311-05) na rampu, zatim ponovo spojite cijev za dovod goriva u obliku slova T.

99939

a Odspojite cijev za dovod goriva koristei alat (Mot. 1311-06) velikog promjera.

99938

a Postavite manometar (Mot. 1311-01).

13A-26

DOVOD GORIVA Regulator tlaka goriva: Kontrola


D7F, i 726 ili 764 ili 766

13A

E G

D M N

105684

a Premostite prikljuke (3) i (5) releja pumpe(B)goriva koja je smjetena u kuitu osiguraa u motornom prostoru. Tlak mora biti 3 0,2 bar. Dovodei podtlak od 500 mbar na regulator tlaka, tlak benzina mora biti 2,5 0,2 bar.

13A-27

DOVOD GORIVA Regulator tlaka goriva: Kontrola


D4F, i 712 ili 730

13A

VANO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na prskanja goriva kod odspajanja prikljuka, - zatitite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

21065

a Odspojite brzospojni prikljuak na rampi dovoda. a Postavite na brzospojni prikljuak(1)opremljen manometrom iz ispitnog kovega. a Pokrenite vozilo kako bi se ukljuila pumpa goriva. a Oitajte tlak koji bi morao biti konstanta, 3,5 0,06 bar.

13A-28

DOVOD GORIVA Regulator tlaka goriva: Kontrola


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Neophodan specijalni alat Mot. 1311-01 Mot. 1311-08 Manometri i prikljuci za mjerenje tlaka benzina. Pr ikljuak za mjerenje tlaka goriva.

13A

VANO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na prskanja goriva kod odspajanja prikljuka, - zatitite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

1 2
101496

a Odspojite cijev za dovod benzina na rampi ubrizgavanja. a Spojite: - cijev opremljenu manometrom koji se nalazi u kontrolnom ispitnom ure aju (Mot. 1311-01) , s prikljukom u obliku slova T (1 )alata (Mot. 1311-08) , - prikljuak u obliku slova T na rampi, - cijev za dovod benzina(2 )na prikljuak u obliku slova T . a Pokrenite vozilo kako bi se ukljuila pumpa goriva. a Oitajte tlak koji bi morao biti konstanta 3,5 0,06 bar . Napomena: Nekoliko sekundi moe biti potrebno za pravilno o itavanje tlaka na rampi ubrizgavanja.

13A-29

DOVOD GORIVA Elektrina pumpa benzina: Kontrola


D7F, i 726 ili 764 ili 766 K7J , i 700 ili 701 Neophodan specijalni alat Mot. 1265 Klijeta za razdvajanje brzih spojeva na cijevima za dovod goriva prom. 8 mm (Legris i Raymond).

13A

VANO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na prskanje goriva kod odspajanja prikljuka, - zatitite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

E A G B J D M N C

105684

a Premostite prikljuke 3 i 5 releja(B)pumpe goriva koja je smjetena u ku itu osiguraa u motornom prostoru. U jednoj minuti protok goriva mora najmanje biti 1,3 l pod tlakom od 12 V. Ako je protok manji, provjerite napon napajanja pumpe (smanjenje protoka za oko 10% ako vrijednost napona padne za 1 V).

96093

a Napomena: Provjerite protok pumpe goriva kroz cijev spojenu na sklop pumpa - mjera razine . KONTROLA PROTOKA PUMPE a Odspojite cijev za povrat goriva(1) (Mot. 1265) a Spojite na armiranu gumenu cijev jedan kraj cijev za povrat goriva i uronite ju u epruvetu badarenu od 0 do 2000 ml.

13A-30

DOVOD GORIVA Elektrina pumpa benzina: Kontrola


D4F, i 712 ili 730 Neophodan specijalni alat Mot. 1311-08 Pr ikljuak za mjerenje tlaka goriva.

13A
B

VANO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na trcanja goriva kod odspajanja nastavka, - treba zatititi dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

21168

a Premostite prikljuke (3) i (5) releja( B)pumpe benzina koja je smje tena u kui tu osiguraa u motornom prostoru. U jednoj minuti minimalni protok pumpe mora biti 1,3 l pod naponom od 12 V. Oitani protok: 80 na 100 l/h.

21062

a Odspojite brzospojni prikljuak rampe napajanja. a Prilagodite prikljuak rampi, alat (Mot. 1311-08) zatim spojite cijev koja je dovoljne duine kako bi se protok pumpe mogao kontrolirati preko badarene epruvete.

13A-31

DOVOD GORIVA Elektrina pumpa benzina: Kontrola


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Neophodan specijalni alat Mot. 1311-01 Mot. 1311-08 Manometri i prikljuci za mjerenje tlaka benzina. Pr ikljuak za mjerenje tlaka goriva.

13A

2
VANO Obavezno kod ovog zahvata: - nemojte puiti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru, - pazite na trcanja goriva kod odspajanja nastavka, - treba zatititi dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

1 3

101496

a Odspojite cijev za dovod benzina na rampi ubrizgavanja. a Spojite: - cijev opremljenu manometrom koja se nalazi u kontrolnom ispitnom ureaju (Mot. 1311-01) , na prikljuak u obliku slova T ure aja (Mot. 131108) , - na prikljuak u obliku slova T na rampi, - cijev za dotok benzina na priklju ak u obliku slova T. a Uronite cijev u epruvetu sa skalom od 2000 ml. VANO Ovaj se zahvat obvezno mora provoditi kod isklju enog kontakta.

13A-32

DOVOD GORIVA Elektrina pumpa benzina: Kontrola


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

13A

103561

a Neka pumpa radi pri premoenju vodova i releja pumpe benzina(4). U jednoj minuti, minimalni protok pumpe mora biti, pod naponom od 12 V na 1,3 l. Izmjereni protok mora biti 80 na 120 l/h.

13A-33

DOVOD GORIVA Ureaj protiv probijanja benzinskih para


K4M, i 750 ili 752 ili 753 NA IN RADA Raunalo izravno upravlja sustavom protiv probijanja benzinskih para u putniki prostor. Informaciju o temperaturi vode daje senzor temperature vode ubrizgavanja. Nakon iskljuenja kontakta sustav ulazi u kontrolni nain rada. Ako temperature vode prije e prag od 103C pet minuta nakon zaustavljanja motora, releja male brzine motoventilatora se napaja. Ako temperature vode padne ispod 100C, relej male brzine motoventilatora se iskljuuje (rad sklopa motoventilatora ne smije trajati dulje od 12 minuta ).

13A

13A-34

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i F9Q, i 790

13B
Kompresioni omjer Katali ti ki Norma protiv zagaenja EU 03

Motor Vozila Mjenja Mode l Oznak a Provrt (u mm) Hod (u mm) Zapremnina motora (u cm3) 1870

XCOV

JC7

F9Q

790

80

93

19/1

C223

Broj okretaja (o/min) Prazni hod Maksimalno prazno 4700 150 na Maksimalno pod optere enjem 4250 100

Neprozirnost plinova Vrijednost homologacije 1 m -1 (33,5 %) Maksimalno doputeno zakonom 3 m -1 (70 %)

800

Opis Pumpa visokog tlaka Senzor tlaka dizel goriva

Marka - model BOSCH CR/CP1S3/R65/10-1S BOSCH

Posebni pokazatelji Tlak od 250 do 1350 bara Privr en vijkom na rampu Utika s 3 voda Vod 1 : masa Vod 2 : signal senzora Vod 3 : napajanje senzora + 5 volti

Dobavna pumpa

BOSCH

Tlak od 2,5 bara do 4 bara Protok od 80 do 100 l/h minimalno

Brizgaljke

BOSCH

Elektromagnetska brizgaljka Otpor: < 2 Radni tlak: 1300 bara Maksimalan tlak 1525 bara

Regulator tlaka

BOSCH

Smjeten na pumpi visokog tlaka Otpor: 3 na 20C

Raunalo ubrizgavanja

BOSCH EDC 15

Raunalo s 128 vodova

13B-1

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i F9Q, i 790 Opis Modul predgrijanja i naknadnog grijanja (smjeten iza unutra nje obloge blatobrana prednjeg lijevog kotaa) Marka - model NAGARES BED/7-12

13B
Posebni pokazatelji Funkcijom predgrijanja i postgrijanja upravlja raunalo Utikai s 9 vodova Vod 1 : izlaz svjeice br.3 Vod 2 : izlaz svjeice br.4 Vod 3 : + Akumulator Vod 6 : izlaz svjeice br.1 Vod 7 : izlaz svjeice br.2 Vod 8 : komanda Vod 9 : dijagnostika veza

Predgrija

BERU ili CHAMPION

tapiasti Otpor: 0,6 utika odspojen

Senzor broja okretaja motora i praznog hoda Senzor bregaste osovine

MGI ELECTRIFIL

Otpor: 800 80 na 20C Hall efekta Utika s 3 voda : Vod 1 : masa Vod 2 : signal Vod 3 : napajanje + 12 volti

Potenciometar papuice gasa

HELLA

napon napajanja linija + 5 volti Otpor: - linija 1: 1200 480 - linija 2: 1700 680

Senzor temperature usisnog zraka

Siemens

Ugraen u mjera protoka Sonda temperature s negativnim koecijentom temperature Otpor: 3714 161 na 10C

2448 90 na 20C

1671 59 na 30C Senzor temperature dizel goriva ELTH Otpor: 2050 na 25C

13B-2

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i F9Q, i 790 Opis Senzor temperature rashladne tekuine motora Marka - model ELTH

13B
Posebni pokazatelji Sonda temperature s negativnim koecijentom temperature Utika s 4 voda 2 voda za upravljanje motora Otpor:

2252 112 na 25 C 811 39 na 50 C 283 8 na 80 C Mjera protoka zraka Siemens Utika mjeraa protoka zraka s ugra enom sondom temperature zraka s 6 vodova : - vod 1: temperatura zraka - vod 2: Masa mjeraa protoka - vod 3: + 5 V referentni - vod 4: + 12 V nakon releja ubrizgavanja - vod 5: signal mjeraa protoka zraka - vod 6: Masa akumulatora Senzor tlaka turbo punjenja BOSCH Izlazni napon kod ukljuenog kontakta kod zaustavljenog vozila (izme u vodova 2 i 3): - = 1,6 V za atmosferski tlak od 1013 mbara - > 1,6 V za atmosferski tlak > 1013 mbara - < 1,6 V za atmosferski tlak < 1013 mbara Zamijenite brtvu prilikom svakog skidanja Senzor atmosferskog tlaka Ugraen u raunalo

13B-3

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i F9Q, i 790 Opis Elektroventil povrata ispunih plinova Marka - model PIERBURG

13B
Posebni pokazatelji Ventil kojim se upravlja u skladu s ciklusom otvaranja Otpor: 8 na 20C (vodovi 1 i 5) Otpor senzora: od 4 k n a 20C (vodovi 2 i 4) - vod 1: napajanje + 12 V elektromagneta - vod 2: napajanje + 5 V - vod 3: nekoriten - vod 4: masa senzora - vod 5: masa elektromagneta (komanda) - vod 6: signal senzora

Elektroventil podeavanja tlaka turbo punjenja T urbokompresor

PIERBURG GARRET

Otpor: 15,4 +/- 0,7 na 20C Badarenje - Za podtlak od 1000 mbara, ipka se mora pomaknuti za 1 mm - za podtlak vei od 1140 mbara ipka se mora pomaknuti za 4 mm

Uronjeni grijai

Uronjeni grijaima kojima upravljaju dva releja Otpor: 0,45 0,05 na 20C

13B-4

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B
Kompresioni o-mjer Katali-zator Norma protiv zagae nja

Motor Vozilo Mjenja brzina Mode l Oznak a Provrt (mm) Hod (mm) Zapremnina motora (cm3) XC07 XC08 XC09 JB3/JC5 JC5 JB1 K9K 704 702 710 76 80,5 1461 18,25/1 228 EURO 03

Broj okretaja (o/min) Slobodni hod Maksimalno prazno 5000 150 na Maksimalno pod optere enjem 4800 150

Neprozirnost plinova Homologacijska vrijednost 2,26 m -1 (60 %) Maksimalno doputeno zakonom 3 m -1 (73 %)

800 50

Opis Pumpa visokog tlaka Dobavna pumpa Raunalo ubrizgavanja Senzor tlaka u rampi dizel goriva

Marka - model DELPHI DELPHI DELPHI DELPHI

Posebni pokazatelji Tlak od 0 do 1400 bar Ugra ena u pumpu visokog tlaka Raunalo sa 112 vodova (A 32, B 48, C 32) Ugra en u rampu Otpor koji se ne moe mjeriti Napon napajanja + 5 V Utika s 3 voda: - 1: signal - 2: masa senzora tlaka u rampi dizel goriva - 3: napajanje + 5 V

Br izgaljke

DELPHI

Elektromagnetska brizgaljka s 5 rupa Maksimalan tlak 1400 bar Otpor koji se ne moe mjeriti Napon napajanja + 12 V Utika s 2 voda: - 1: komanda + brizgaljke - 2: komanda - brizgaljke

13B-5

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Opis Pokreta za podeavanje protoka dizel goriva Marka - model DELPHI

13B
Posebni pokazatelji Smjeten na pumpi visokog tlaka Otpor: od 5,3 0,5 na 20C Napon napajanja + 5 V Utika s 2 voda: - 1: + akumulatora preko zatitnopreklopne jedinice - 2: komanda pokretaa

Senzor broja okretaja i poloaja motora

MGI

Senzor s promjenjivim otporom Otpor: 760 Utika s 2 voda - A: signal + - B: signal -

Modul predgrijanja i naknadnog grijanja

NAGARES BED 7-12

Funkcijom predgrijanja i naknadnog grijanja upravlja raunalo Utika s 9 vodova - 1: napajanje svjeice br. 3 - 2: napajanje svjeice br. 4 - 3: napajanje + akumulatora - 6 napajanje svjeice br. 1 - 7: napajanje svjeice br. 2 - 8: upravljanje raunala ubrizgavanja - 9: dijagnostika

Predgrijai Potenciometar papuice gasa

BERU HELLA

Otpor: 0,6 Potenciometar s otpornikim slijedom Otpor - linija 1: vodovi 3 i 5: 1700 900 - linija 2: vodovi 2 i 6: 3875 1025 Utika sa 6 vodova: - 1: signal linije 2 - 2: napajanje + 5 V linija 2 - 3: napajanje + 5 V linija 1 - 4: signal linije 1 - 5: masa linije 1 - 6 masa linije 2 dvostrukim

13B-6

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Opis Senzor za odre ivanje poloaja cilindra Marka - model SAGEM

13B
Posebni pokazatelji Senzor hall efekta Utika s 3 voda: - 1: masa senzora za odre ivanje poloaja cilindra - 2: signal - 3: + akumulatora zatitno-preklopne jedinice

Sonda temperature dizel goriva

DELPHI

Smjetena na pumpi visokog tlaka Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom Otpor: 2,2 k na 25C Utika s 2 voda: - 1: signal - 2: masa sonde temperature dizel goriva

Senzor atmosferskog tlaka Mjera ubrzanja

DELPHI SAGEM

Ugra en u raunalo Otpor koji se ne moe mjeriti Utika s 2 voda: - 1: signal - 2: masa mjeraa ubrzanja

Sonda temperature vode motora

ELTH

Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom Otpor: - 76000 7000 na -40C - 12500 1130 na -10C - 2252 112 na 25C - 810 40 na 50C - 280 8 na 80C - 1153 na 110C - 882 na 120C Utika s 4 voda: - 3: signal - 4: masa sonde temperature vode motora

13B-7

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Opis Sonda temperature zraka Marka - model JAERGER

13B
Posebni pokazatelji Senzor tlaka sa sondom temperature s negativnim temperaturnim koecijentom Napon napajanja + 5 V Otpor: - 50000 6800 na -40C - 9500 900 na -10C - 9426 475 na -10C - 2051 120 na 25C - 810 47 na 50C - 310 17 na 80C

Elektroventil povrata ispunih plinova

PIERBURG

Napon napajanja + 12 V Otpor: vodovi 1 i 5: 8 0,5 na 20C vodovi 4 i 6: 1 -0,5 K na 20C vodovi 2 i 4: 4 -1,6 K na 20C

Senzor tlaka turbo punjenja

DELCO ELECTRONIQUE

Otpor:

- vodovi A i B: 9 K - vodovi A i C: 4 K - vodovi B i C: 5 K Uronjeni grijai BERU Otpor: - 0,6 0,05 na 20C

13B-8

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i F8Q, i 632

13B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Motor Mjenja brzina Mode l Oznak a Provrt (mm) Hod (mm) Zapremnina motora (cm3) XCOJ JJB1 XCON F8Q 632 80 93 1870 21,5/1 C101 Kompresioni o-mjer EURO 03 Katali-zator Norma protiv zagae nja

Vozilo

Broj okretaja (o/min) Slobodni hod Maksimalno prazno 5175 50 na Maksimalno pod optere enjem 4600 100

Neprozirnost plinova Vrijednost homologacije 1 m -1 (33 %) Maksimalno doputeno zakonom 2,5 m -1 (64 %)

825 50

Namjena Pumpa ubrizgavanja

Marka - model LUCAS DIESEL. E.P.I.C R8640 A111A H111.027

Posebni pokazatelji Elektronika rotacijska pumpa opremljena: - jednim elektroventilom protoka +, - jednim elektroventilom protoka -, - jednim elektroventilom predpaljenja, - jednim ure ajem za elektriko iskljuivanje, - jednim senzorom poloaja radnog dijela protoka (koji se ne moe skinuti), - jednim senzorom poloaja radnog dijela predpaljenja (koji se ne moe skinuti).

Postavljanje u fazu pumpe Raunalo ubrizgavanja Sonda temperature pumpe

Postavljanje u fazu preko trna na pumpi D.C.U Jedinica za kontrolu dizela s 90 vodova Ugra ena u pumpu Otpor: 2716 60

13B-9

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i F8Q, i 632 Namjena Senzor poloaja radnog dijela protoka Elektroventil protoka + Elektroventil protoka Elektroventil predpaljenja Senzor polo aj brijega predpaljenja Ure aj za elektri ko iskljuivanje Senzor broja okretaja MGI Marka - model

13B
Posebni pokazatelji Otpor: 41 4 Otpor: 31 2 Otpor: 31 2 Otpor: 31 2 52 4 Otpor: 1,39 0,1 Otpor: 650 Utika s 2 voda - A: signal + - B: signal -

Modul predgrijanja i naknadnog grijanja Filtar goriva Dovodna cijev

NAGARES BRE 6-12 PURFLUX

Funkcija predgrijanja i postgrijanja kojom upravlja ra unalo Opremljen elektrinim grijaem dizel goriva Vanjski promjer: 6 mm Unutarnji promjer: 2,5 mm Duina: 300 mm

Predgrija

BERU

Otpor: 0,6 Zatezanje: 2 daNm

Potenciometar papuice gasa Prekida spojke Br izgaljke

CTS TORRIX LUCAS RDNOSDC 675 IH

Potenciometar s otpornikim slijedom

dvostrukim

Badarenje: 125 do 140 bara

Nosa brizgaljki

LUCAS LCR 67354

Zatezanje nosaa brizgaljki: 7 daNm Zatezanje nosaa brizgaljki na glavi motora: 7 daNm Sonda temperature s negativnim koecijentom temperature Otpor: 2,2 k na 25C Utika s 2 voda: - 1: signal - 2: masa sonde temperature dizel goriva

13B-10

DIZEL UBRIZGAVANJE Karakteristike


F76, i F8Q, i 632 Namjena Senzor atmosferskog tlaka Mjera ubrzanja Marka - model DELPHI SAGEM

13B
Posebni pokazatelji Ugra en u raunalo Otpor koji se ne moe mjeriti Utika s 2 voda: - 1: signal - 2: masa mjeraa ubrzanja

Sonda temperature vode motora

ELTH

Sonda temperature s negativnim koecijentom temperature Otpor: - 5290 do 6490 na 0C - 2400 do 2600 na 20C - 1070 do 1270 na 40C - 300 do 450 na 80C Utika s 4 voda: - 3: signal - 4: masa sonde temperature vode motora

Sonda temperature zraka

JAERGER

Otpor: - 5290 do 6490 na 0C - 2400 do 2600 na 20C - 1070 do 1270 na 40C

Elektroventil povrata ispunih plinova

PIERBURG

Elektroventil s ugraenim preklopnim vratacima i senzorom poloaja Otpor ventila: - 8 0,5 na 20C - 4 K na 20C

Dijagnostika

dijagnostiki ureaj NXR

13B-11

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Karakteristike


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Motor Model vozila Model Oznaka Slobodni hod Broj okretaja (o/min) Maksimalno na prazno Maksimalno pod opteree njem 4500 150 4250 150 1,4 m-1 2 m %)
-1

Neprozirnost plinova Homologacijska vrijednost Maksimalno doputeno zakonom Norma protiv zagaenj a

XC1E XC1F XC1G K9K

714 716 718 800 50 4900 150

EURO 4 (70 EURO 4 EURO 4

Opis Pumpa visokog tlaka Dobavna pumpa Raunalo ubrizgavanja Senzor tlaka u rampi dizel goriva

Marka - model DELPHI DELPHI DELPHI/DCM 1.2 DELPHI

Posebni pokazatelji Tlak od 0 do 1400 bar Ugraena u pumpu visokog tlaka Raunalo sa 112 vodova (A32, B48, C32) Ugraen u rampu Otpor koji se ne moe mjeriti Napon napajanja + 5 V Utika s 3 voda: - 1: signal - 2: masa senzora tlaka u rampi dizel goriva - 3: napajanje + 5 V

Brizgaljke

DELPHI

Elektromagnetska brizgaljka s 6 rupa Maksimalan tlak 1600 bar Otpor koji se ne moe mjeriti Napon napajanja + 14 V Utika s 2 voda: - 1: komanda + brizgaljke - 2: komanda - brizgaljke

13B-12

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Karakteristike


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Opis Pokreta za pode avanje protoka dizel goriva Marka - model DELPHI

13B

Posebni pokazatelji Smjeten na pumpi visokog tlaka Otpor: 5,3 0,5 Napon napajanja + 5 V Utika s 2 voda: - 1: + akumulatora zatitno-preklopne jedinice - 2: komanda pokretaa

Senzor broja okretaja i poloaja motora

SIEMENS VDO

Senzor s promjenjivim otporom Otpor: 680 6,8 na 20C Utika s 2 voda - A: signal + - B: signal -

Modul predgrijanja i naknadnog grijanja

NAGARES BED 7-12

Funkcijom predgrijanja i naknadnog grijanja upravlja raunalo Utika s 9 vodova - 1: napajanje svje ice br. 3 - 2: napajanje svje ice br. 4 - 3: napajanje + akumulatora - 6 napajanje svjeice br. 1 - 7: napajanje svje ice br. 2 - 8: upravljanje ra unala ubrizgavanja - 9: dijagnostika

Predgrijai

CHAMPION ili BERU

Napajanje: 13,5 V Otpor: 0,6

Potenciometar papuice gasa

HELLA

Potenciometar s otpornikim slijedom Otpor

dvostrukim

- linija 1: vodovi 3 i 5: 1200 480 - linija 2: vodovi 2 i 6: 1700 900 Utika sa 6 vodova: - 1: masa linije 2 - 2: masa linije 1 - 3: signal linije 1 - 4: napajanje 5 V linija 1 - 5: napajanje 5 V linija 2 - 6 signal linije 2

13B-13

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Karakteristike


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Opis Senzor za odre ivanje poloaja cilindra Marka - model SAGEM

13B

Posebni pokazatelji Senzor hall efekta Utika s 3 voda: - 1: masa senzora za odre ivanje poloaja cilindra - 2: signal - 3: + akumulatora zatitno-preklopne jedinice

Sonda temperature dizel goriva

LUCASBITRON

Smjetena na pumpi visokog tlaka Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom Napajanje: 5 V Otpor: 2,2 k na 25C Utika s 2 voda: - 1: signal - 2: masa sonde temperature dizel goriva

Senzor atmosferskog tlaka Mjera ubrzanja

DELPHI SAGEM

Ugraen u raunalo Otpor koji se ne moe mjeriti Utika s 2 voda: - 1: signal - 2: masa mjeraa ubrzanja

Sonda temperature vode motora

ELTHJAEGER

Sonda temperature s negativnim temperaturnim koecijentom Otpor: - 75780 7000 na -40C - 12460 1128 na -10C - 2252 112 na 25C - 811 38 na 50C - 282 8 na 80C - 115 3 na 110C - 88 2 na 120C Utika s 4 voda: - 2: signal - 4 i 1 nekoriteni - 3: masa sonde temperature dizel goriva

13B-14

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Karakteristike


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Opis Senzor tlaka turbo punjenja Marka - model BOSCH / LDF6 20 250

13B

Posebni pokazatelji Napon napajanja: + 5V Utika s 3 voda: - 1: napajanje - 2: masa - 3: signal

Elektroventil povrata ispu nih plinova Potenciometar poloaja elektroventila povrata ispunih plinova.

PIERBURG

Napon napajanja + 13,5 V Otpor: vodovi 1 i 6: 2,3

PIERBURG

Napon napajanja + 5 V Ugraen u elektroventil povrata ispunih plinova. Utikai s 6 voda: - 1: napajanje potenciometra - 2: napajanje elektroventila - 3: masa potenciometra - 4: nekoriten - 5: signal potenciometra - 6 masa elektroventila -

13B-15

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Karakteristike


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Opis Senzor temperature zraka Marka - model SIEMENS VDO

13B

Posebni pokazatelji Ugraen u mjera protoka zraka Sonda temperature s negativnim koecijentom temperature Otpor: - 44373 3118 na -40 C - 15141 871 na -20 C - 9202 486 na -10 C - 5774 276 na 0 C - 3714 161 na 10 C - 2448 95 na 20 C - 1671 58 na 30 C - 1150 36 na 40 C - 817 22 na 50 C - 316 6 na 80 C - 183 2 na 100 C Utika s 6 vodova: -1: signal temperature -2: masa -3: nekoriten -4: napajanje +12 V -5: napajanje +5 V -6: signal protoka zraka

Elektroventil povrata tlaka turbo punjenja Senzor tlaka rashladnog plina

BITRON

Proporcionalni elektroventil Otpor: 20 2 na 23

TEXAS INSTRUMENTSBITRON

Napon napajanja + 5 V Utika s 3 voda: - A: masa - B: napajanje + 5 V - C: signal

Senzor prisutnosti vode u dizel gorivu

PRESSAC

Utika s 3 voda: - 1: napajanje - 2: signal - 3: masa

Dijagnostika

dijagnosti ki ureaj : samo CLIP

13B-16

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak


F8Q, i 632 F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 I - OPASNOSTI POVEZANE SA ZAGAENJEM Sustav direktnog ubrizgavanja visokog tlaka vrlo je osjetljiv na zaga enje. Opasnosti koje prijete ukoliko do e do zagaenja su: - ote enje ili unitenje sustava ubrizgavanja s visokim tlakom, - blokiranje jednog sastavnog dijela, - ne brtvljenje jednog sastavnog dijela. Svi zahvati u postprodaji moraju biti izvedeni u vrlo dobrim uvjetima istoe. Ako se operacija izvr i u vrlo dobrim uvjetima isto e znai da nikakve ne istoe ( estica od nekoliko mikrona) nisu ule u sustav prilikom njegovog skidanja. Naela isto e moraju se primijeniti od filtra pa sve do brizgaljki. Koji elementi zaga uju? - metalne ili plastine strugotine, - boja, - vlakna: od kartona, od etke, od papira, od odjee, od tkanine, - strana tijela kao to su dlake, - zrak iz okolia, - itd. 3 - Zatitne vreice 2 - epovi protiv oneienja

13B

epovi protiv one ienja slue da bi se zaepio sustav goriva nakon to je otvoren kako bi se izbjeglo ulaenje elemenata koji zaga uju. Set epova protiv onei enja je za jednokratnu upotrebu i nakon koritenja, epovi se moraju baciti: nakon koritenja oni su prljavi a ienje nije dovoljno da bi ih se ponovno uinilo upotrebljivima. Nekoriteni epovi tako er moraju biti baeni i ne smiju se koristiti prilikom nekog drugog zahvata na sustavu ubrizgavanja. Kataloki broj setova epova protiv oneienja: - F8Q: 77 01 206 340 - F9Q: 77 01 208 229 - K9K (ubrizgavanje DELPHI): 77 01 206 804

Koristite plasti ne vreice koje se vie puta mogu hermetiki zatvoriti, na primjer pomou rake ljepila, za odlaganje dijelova koji e biti skinuti a ponovno e ih se koristiti. Manja je opasnost da e dijelovi tako skladi teni biti izloeni neisto ama. Ove vreice moraju biti za jednokratnu upotrebu: nakon koritenja ih se treba baciti. 4 - Proizvodi za ienje Mogu se koristiti dva proizvoda za i enje: - proizvod za ienje brizgaljke (kataloki broj 77 11 224 188), - sredstvo za ienje ko nica u rasprivau (katalo ki broj 77 11 226 128). Za koritenje proizvoda za i enje brizgaljke, nabavite i isti kist u dobrom stanju (kist ne smije putati dlaice) kao i istu posudu koja ne sadri neisto e.

PANJA Zabranjeno je istiti motor pomou ure aja za ienje pod visokim tlakom jer to moe dovesti do opasnosti od o teenja utinice. Osim toga, vlaga se moe zadrati na utikaima i stvoriti probleme na elektrinim vezama.

Napomena: Koristiti novo sredstvo za ienje brizgaljke prilikom svakog zahvata (ve koriteno sredstvo za ienje sadri neisto e).

1 - Flanelske krpe za ienje Koristite flanelske krpe za ienje koje ne pu taju dla ice (kataloki broj 77 11 211 707). Koritenje standardnih tkanina ili papira je zabranjeno: zapravo, oni pu taju dlaice i sipaju se te na taj nain zaga uju sustav goriva. Svaka flanelska krpa moe se koristiti samo jednom.

II - UPUTSTVA KOJA TREBA POTIVATI PRIJE SVAKOG ZAHVATA 1) Zahvat obavljajte u istom radnom prostoru i pazite da za titite sve skinute dijelove od praine , pomou, na primjer, plasti ne vreice koja se moe vie puta hermetiki zatvoriti.

13B-17

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak


F8Q, i 632 F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 2) Sustavno naruujte te prije svakog zahvata iz Skladita rezervnih dijelova: - une collection de bouchons de propret neuve, posebno za motor, - dovoljan broj lingettes de nettoyage koje ne putaju dlaice. - jedan od dva produits de nettoyage prikljuaka vodova goriva, - les pices remplacer systmatiquement nakon svakog skidanja i koji su navedeni u postupku za izvrenje zahvata posebno za svako vozilo (vidi Radioniku Knjigu koja se na to odnosi). 3) Nabavite za titne naoale opremljene bo nim za titama kako biste izbjegli prskanje proizvoda u oi. 4) Nabavite gumene zatitne rukavice kako ko a ne bi due vrijeme bila u dodiru s proizvodom. IV - IENJE

13B

Danas postoje dva naina ienja sustava goriva prije otvaranja za zahvat u servisu. Ovi na ini omoguavaju i enje sustava goriva kako bi se izbjeglo ulaenje elemenata koji onei uju: oni daju jednake rezultate i niti jednom se stoga ne daje prednost. 1 - ienje pomou sredstva za ienje brizgaljke Oslobodite pristup prikljucima koje treba otvoriti, slijedei postupke za izvr enje zahvata posebne za svako vozilo (vidi Radioniku Knjigu koja se na to odnosi). Za titite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva. Natoite sredstvo za ienje brizgaljke u posudu koja ne sadri ne istoe.

Napomena: Prilikom koritenja konih zatitnih rukavica, preko njih navucite gumene zatitne rukavice. 5) Za titite prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, a pomou na primjer plastinih vreica ili istih krpa: - remene dodatne opreme i razvodnog mehanizma, - elektri nu opremu (elektropokreta, alternator, pumpa servo upravljaa, senzori i elektrini utikai), - prednji dio zamanjaka. III - UPUTSTVA KOJA TREBA PO TIVATI TIJEKOM ZAHVATA Operite ruke prije i za vrijeme zahvata. Promijenite gumene zatitne rukavice kada se zaprljaju ili unite. Svaki skinuti sastavni dio sustava ubrizgavanja, nakon to je za epljen, mora biti uskladiten u plasti nu vreicu koja je hermeti ki zatvorena. Hermetiki zatvorite vreicu, pomou trake ljepila na primjer, ak i ako je kratko nakon toga treba ponovno otvoriti: okolni zrak je koncentracija polutanata. Nakon otvaranja sustava goriva, koritenje kista, proizvoda za ienje, brizgalice, alata za ienje ili obi nih krpa je strogo zabranjeno: zapravo, ti elementi mogu dovesti do ulaska one ienja u sustav. U slu aju zamjene nekog dijela novim ili prilikom njegovog postavljanja nakon to je bio odloen u plasti nu vreicu, iz pakiranja ga izvadite tik pred ugradnju.

VANO Za vrijeme upotrebe sredstva za i enje nosite gumene za titne rukavice. Umoite isti kist koji ne puta dlaice u posudu kako biste ga natopili sredstvom za i enje brizgaljke.

VANO Za vrijeme zahvata nosite za titne naoale s bonim za titama. Paljivo o istite pomou kista i proizvoda za ienje brizgaljke prikljuke koje treba otvoriti. Ispuite komprimiranim zrakom oi ene povrine (alati postavljeni kao i dijelovi, prikljuci i podru je oko sustava ubrizgavanja). Provjerite da na podru ju ienja nisu ostale dla ice kista te da je ono isto. Osuite o iene dijelove pomo u novih flanelskih krpa. Otvorite sustav u visini priklju ka i odmah postavite na to mjesto odgovarajue epove protiv oneienja.

PANJA Kada se sustav goriva otvori zabranjeno ga je ispuhivati komprimiranim zrakom kako se ne bi unijela prljavtina. Koristite samo anelske krpe za ienje, ako je potrebno.

13B-18

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak


F8Q, i 632 F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 2 - ienje pomou sredstva za ienje konica Oslobodite pristup prikljucima koje treba otvoriti, slijede i postupke za izvrenje zahvata posebne za svako vozilo (vidi Radioniku Knjigu koja se na to odnosi). Za titite dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva.

13B

VANO Za vrijeme upotrebe sredstva za i enje nosite gumene za titne rukavice.

VANO Za vrijeme zahvata nosite za titne naoale s bonim za titama. Raspr ite sredstvo za i enje konica na prikljuke koje treba otvoriti. Paljivo oistite pomo u novih flanelskih krpa prikljuke koje treba otvoriti. Ispuite komprimiranim zrakom oiene povrine (alate, postavljeni kao i dijelovi, prikljuci i podruje oko sustava ubrizgavanja). Provjerite da na podru ju ienja nisu ostale dla ice kista te da je ono isto. Otvorite sustav u visini priklju ka i odmah postavite na to mjesto odgovarajue epove protiv oneienja.

PANJA Kada se sustav goriva otvori zabranjeno ga je ispuhivati komprimiranim zrakom kako se ne bi unijela prljavtina. Koristite samo anelske krpe za ienje, ako je potrebno.

13B-19

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak


F8Q, i 632 F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 V - UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE SETA EPOVA F9Q, i 790

13B

13B-20

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak


F8Q, i 632 F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 Katalo ki broj 77 01 208 229

13B

13B-21

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak


F8Q, i 632 F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

13B
104561

13B-22

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak


F8Q, i 632 F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

13B

K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

13B-23

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak


F8Q, i 632 F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 Katalo ki broj 77 01 206 804

13B

13B-24

DIZEL UBRIZGAVANJE Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak


F8Q, i 632 F9Q, i 790 K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

13B
20977

13B-25

DIZEL UBRIZGAVANJE Opis


F76, i F8Q, i 632 Pumpa E.P.I.C Elektroniki programirana kontrola ubrizgavanja je razvodna pumpa ubrizgavanja koja je u cijelosti elektronika. Na pumpu su ugra eni:

13B

6 1

15821

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)

jedan elektroventil predpaljenja jedan elektroventil protoka "vie" jedan elektroventil "manje" jedan ure aj isklju ivanje za protoka elektri ko

Dva senzora poloaja radnog djela predpaljenja i protoka se ne mogu skinuti jer su neophodni za memoriranje njihova polo aja u raunalu i pumpi ubrizgavanja. Ovaj zahvat se moe izvriti amo na probnom stolu ubrizgavanja. Pumpa s elektroni ki programiranom kontrolom ubrizgavanja je povezana s raunalom ubrizgavanja koje se naziva D.C.U (Jedinica za kontrolu dizela). On radi proraun za predpaljenja i protok te s obzirom na taj proraun, upravlja elektroventilima. Tako er on upravlja i elektroventilom za povrat ispunih plinova.

jedan senzor poloaja radnog dijela protoka (koji se ne moe skinuti) jedna sonda temperature dizel goriva (u tijelo pumpe i ne moe se skinuti)

( 6)

Elektroventil protoka "vie" i elektroventil predpaljenja se ne mogu razdvojiti. Oni su ugraeni na gornji dio pumpe. Elektroventil protoka "manje" i ure aj za elektriko iskljuivanje se ne mogu razdvojiti. Oni su ugra eni na stra nji (ili donji dio) pumpe.

PANJA Obavezno potujte uputstva za isto u prije i tijekom svakog zahvata. KONTROLA NAKON POPRAVKA Nakon svakog zahvata pokrenite motor, neka radi u slobodnom hodu kako biste provjerili da nema istjecanja goriva.

13B-26

DIZEL UBRIZGAVANJE Opis


F76, i F8Q, i 632

13B

PANJA Motor ne smije raditi s dizel gorivom koje sadri vie od 10 % bio goriva na bazi uljane repice. Nakon iskljuenja kontakta, motoru e moda trebati 1 do 2 s za zaustavljanje. Stavite epove na otvore prilikom skidanja i postavljanja pumpe.

13B-27

DIZEL UBRIZGAVANJE Djelovanje


F76, i F9Q, i 790

13B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Sustav ubrizgavanja pod visokim tlakom common rail radi u sekvencijalnom nainu rada (bazira se na radu vietokovnog ubrizgavanja za benzinske motore). Ovaj sustav ubrizgavanja, zahvaljuju i postupku predubrizgavanja, omoguava: - smanjivanje buke pri radu, - smanjivanje koliine estica i plinova koji zaga uju, - dobavljanje velikog zakretnog momenta motora ve od niskog broja okretaja. Pumpa visokog tlaka proizvodi visoki tlak koji usmjerava prema rampi ubrizgavanja. Pokreta smjeten na rampi visokog tlaka kontrolira koliinu dizel goriva dobavljenog u skladu s zahtjevom kojeg odre uje raunalo ubrizgavanja. Rampa napaja svaku brizgaljku putem eline cijevi. Raunalo: - odreuje vrijednost tlaka ubrizgavanja potrebnog za dobar rad motora, a zatim upravlja regulatorom tlaka. Provjerava da je vrijednost tlaka ispravna analizirajui vrijednost koji odailje senzor tlaka smjeten na rampi, - odreuje vrijeme ubrizgavanja koje je potrebno za isporuku ispravne koliine dizel goriva u trenutku kada treba zapoeti ubrizgavanje, - elektri ki upravlja svakom brizgaljkom posebno nakon to utvrdi te dvije vrijednosti. Dovod koji se ubrizgava u motor se odreuje u skladu s: - trajanjem upravljanja brizgaljke, - brzinom otvaranja i zatvaranja brizgaljke, - hodom igle (odreuje ga konstanta za svaku vrstu brizgaljke), - nominalnim hidraulikim protokom brizgaljke (poseban za svaku brizgaljku), - tlakom rampe visokog tlaka kojim upravlja raunalo. Raunalo upravlja: - podeavanjem slobodnog hoda, - protokom ispunih plinova koji se vraaju prilikom usisa, - kontrolom dovoda goriva (napajanje, protok i tlak rampe),

- zahtjev za upravljanje sklopa motoventilatora (funkcija: centralno upravljanje temperature vode), - klimatiziranje zraka, - funkcija regulator-ograniiva brzine, - upravljanje predgrijanjem postgrijanjem. Pumpu visokog tlaka napaja slabim tlakom mehanika dobavna pumpa (transfer pumpa). Upravljanje sklopa motoventilatora i kontrolnog svjetla upozorenja temperature vode motora na instrumentnoj ploi od strane ra unala ubrizgavanja (funkcija: centralno upravljanje temperature vode) Razliita ra unala vozila komuniciraju putem mree. Zbog toga se paljenje kontrolnih svjetala pogreke na instrumentnoj ploi vri se putem umreenog sustava raunala. U sluaju udarca, funkcijom prekida dovoda dizel goriva upravlja raunalo zranog jastuka. Ono daje naredbu, preko umreenog sustava ra unala, raunalu ubrizgavanja da blokira upravljanje releja za blokiranje ubrizgavanja. Deblokiranje e se ukljuiti tek nakon iskljuenja kontakta na 10 s. Ovaj zahvat e uzrokovati, nakon uklju enja kontakta, paljenje kontrolnog svjetla pogre ke na period dui od uobiajenog. Kontrolno svjetlo e se vratiti u svoj ispravan nain rada tek nakon brisanja pogre ke pomou dijagnosti ki ure aj. Informacija o brzini vozila prenosi se na instrumentnu plou putem raunala ABS-a ili mjenja a (vozila bez ABS-a) u umreenom sustavu raunala. Neka vozila imaju senzor za otkrivanje vode u dizel gorivu, smje ten na filtru. U sluaju prisustva vode u dizel gorivu, pali se kontrolno svjetlo ubrizgavanja. Automatsko konfiguriranje za rad regulatoraograniivaa brzine kao i za rad klima ureaja. Raunalo ubrizgavanja upravlja spojkom kompresora klima ure aja putem zatitno-preklopne jedinice. Nova elektronika jedinica koja se zove za titnopreklopna jedinica nadopunjava elektriku shemu vozila. Za titno-preklopna jedinica napaja snagom: - kompresor klima ureaja, - sklop motoventilatora, - elektrine otpornike grijanja. Za titno - preklopna jedinica se nalazi u motornom prostoru u blizini akumulatora. Ona sudjeluje u zatiti nekih elektrinih elemenata.

13B-28

DIZEL UBRIZGAVANJE Djelovanje


F76, i F9Q, i 790 Za provo enje te funkcije ona obuhvaa: - osigurae, - vie unutarnjih releja me u kojima: relej + nakon kontakta , relej upravljanja sklopa motoventilatora, relej upravljanja kompresora klima ureaja. Ovi se releji ne mogu skinuti. Nakon zamjene zatitno-preklopne jedinice potrebno ju je konfigurirati pomou dijagnosti ki ureaj ((vidi 87G, Spojno kui te u motornom prostoru)). Raunalo ubrizgavanja stalno prima, putem umreenog sustava raunala, informacije o elektrinoj snazi koja je raspoloiva na alternatoru. Na taj nain se izbjegava da potro nja struje vozila bude vea od one s kojom raspolae alternator. Osnovni cilj je dui vijek trajanja akumulatora. - postavite poklopce za ienje, - odvrnite rampu visokog tlaka, - postavite novu cijev visokog tlaka,

13B

- pritegnite rukom prikljuke sve do kontakta, - zategnite na zadani zatezni moment privrenja rampe visokog tlaka, - zategnite na zadani zatezni moment prikljuak na strani brizgaljke, - zategnite na zadani zatezni moment prikljuak na strani rampe visokog tlaka,

PANJA - Zabranjeno je skidanje unutranjeg dijela pumpe. - Sonda temperature dizel goriva se ne mo e demontirati. Ona je sastavni dio rampe povrata goriva. - Strogo je zabranjeno odvrnuti prikljuak cijevi visokog tlaka s motorom u radu. - Zabranjeno je direktno napajanje s + 12 V bilo kojeg sastavnog dijela sustava. - ienje a e i ultrazvuno ienje strogo su zabranjeni.

VANO Motor ne smije raditi s dizel gorivom koje sadri vie od 10 % bio goriva na bazi uljane repice.

Napomena: Nakon svakog zahvata, provjerite da nigdje ne istjee dizel gorivo. Neka motor radi u slobodnom hodu, sve dok se ne pokrene motoventilator, zatim nekoliko puta pove ajte broj okretaja na prazno. Sustav mo e ubrizgavati dizel gorivo u motor sve do tlaka od 1350 bara . Provjerite prije svakog zahvata da rampa ubrizgavanje vie nije pod tlakom. Obavezno po tujte zatezni moment: - cijevi visokog tlaka, - brizgaljke na glavi motora, - senzora tlaka i regulatora tlaka. Prilikom popravka ili skidanja pumpe visokog tlaka, brizgaljki, povrata i izlaza visokog tlaka, na otvore moraju biti postavljeni novi epovi i prilagoeni za izbjegavanje neisto a.

- Nemojte pokretati motor ako akumulator nije ispravno prikljuen. - Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada.

PANJA Svaka skinuta cijev mora biti izmijenjena. Prilikom zamjene cijevi visokog tlaka, potujte slijedeu metodu: - skinite cijev visokog tlaka, pridravajui pomou kontra kljua cjevasti filtar na brizgaljki,

13B-29

DIZEL UBRIZGAVANJE Djelovanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

13B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

- hodom igle (odreuje ga konstanta za svaku vrstu brizgaljke), - nominalnim hidraulikim protokom brizgaljke (poseban za svaku brizgaljku), - tlakom rampe visokog tlaka kojim upravlja raunalo.

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : - da rampa vie nije pod tlakom, - da temperatura goriva nije poviena. Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. Strogo je zabranjeno otputanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu. Sustav ubrizgavanja pod visokim tlakom common rail radi u sekvencijalnom nainu rada (bazira se na radu vietokovnog ubrizgavanja za benzinske motore). Ovaj sustav ubrizgavanja, zahvaljuju i postupku predubrizgavanja, omoguava: - smanjivanje buke pri radu, - smanjivanje koliine estica i plinova koji zaga uju, - dobavljanje velikog zakretnog momenta motora ve od niskog broja okretaja. Pumpa visokog tlaka proizvodi visoki tlak koji usmjerava prema rampi ubrizgavanja. Pokreta smjeten na rampi visokog tlaka kontrolira koliinu dizel goriva dobavljenog u skladu s zahtjevom kojeg odre uje raunalo ubrizgavanja. Rampa napaja svaku brizgaljku putem eline cijevi. Raunalo: - odreuje vrijednost tlaka ubrizgavanja potrebnog za ispravan rad motora, zatim upravlja pokretaem za podeavanje protoka goriva. Provjerava da je vrijednost tlaka ispravna analiziraju i vrijednost koju oda ilje senzor tlaka smjeten na rampi, - odreuje vrijeme ubrizgavanja koje je potrebno za isporuku ispravne koliine dizel goriva u trenutku kada treba zapoeti ubrizgavanje, - elektri ki upravlja svakom brizgaljkom posebno nakon to utvrdi te dvije vrijednosti. Koli ina goriva ubrizgana u motor odreuje se u skladu s: - trajanjem upravljanja brizgaljke, - brzinom otvaranja i zatvaranja brizgaljke,

Raunalo upravlja: - podeavanjem slobodnog hoda, - protokom ispunih plinova koji se vraaju prilikom usisa, - kontrolom dovoda goriva (napajanje, protok i tlak rampe), - zahtjev za upravljanje sklopa motoventilatora (funkcija: centralno upravljanje temperature vode), - klimatiziranje zraka, - funkcija regulator-ograniiva brzine, - upravljanje predgrijanjem postgrijanjem. Pumpu visokog tlaka napaja slabim tlakom mehanika dobavna pumpa (transfer pumpa). Pumpa visokog tlaka napaja rampu iji se tlak kontrolira: - za punjenje od strane pokretaa za podeavanje protoka goriva, - za pranjenje od strane ventila brizgaljki. Na taj nain, opadanja tlaka mogu biti premoena. Pokreta za podeavanje protoka goriva omoguava pumpi visokog tlaka da dobavlja samo koliinu dizel goriva koja je dovoljna za odravanje tlaka u rampi. Zahvaljuju i tome, zagrijavanje je svedeno na minimum a izlazne karakteristike motora su poboljane. Za pranjenje rampe, ventilima brizgaljki upravljaju mali elektrini impulsi: - dovoljno maleni da ne otvaraju brizgaljku (prolazak povratnim krugom brizgaljki), - dovoljno dugaki za otvaranje ventila i pranjenje rampe. Upravljanje sklopa motoventilatora i kontrolnog svjetla upozorenja temperature vode na instrumentnoj ploi od strane raunala ubrizgavanja (funkcija: centralno upravljanje temperature rashladne tekuine) Razliita raunala vozila komuniciraju preko mree. Zbog toga se paljenje kontrolnih svjetala pogreke na instrumentnoj ploi vri se putem umreenog sustava raunala.

13B-30

DIZEL UBRIZGAVANJE Djelovanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 U sluaju udarca, funkcijom prekida dovoda dizel goriva upravlja raunalo zranog jastuka. Ono daje naredbu, preko umreenog sustava ra unala, raunalu ubrizgavanja da blokira upravljanje releja za blokiranje ubrizgavanja. Deblokiranje je aktivno tek nakon to je kontakt iskljuen du e od 10 s. Ova operacija dovodi, nakon uklju enja kontakta, do paljenja kontrolnog svjetla pogre ke na period dui od uobiajenog. Kontrolno svjetlo se vraa u svoj normalan nain rada tek nakon brisanja pogreke pomo u dijagnosti ki ureaj. Informacija o brzini vozila prenosi se na instrumentnu plo u putem raunala ABS-a ili mjenja a (vozila bez ABS-a) u umreenom sustavu raunala. Neka vozila imaju senzor za otkrivanje vode u dizel gorivu, smjeten na filtru. U sluaju prisutnosti vode u dizel gorivu, pali se naranasto kontrolno svjetlo ubrizgavanja. Automatsko konfiguriranje za rad regulatoraograniivaa brzine kao i za rad klimatiziranja zraka. Raunalo ubrizgavanja upravlja spojkom kompresora klima ure aja putem zatitno-preklopne jedinice. Nova elektronika jedinica koja se zove za titnopreklopna jedinica nadopunjava elektriku shemu vozila. Za titno-preklopna jedinica napaja snagom: - kompresor klima ureaja, - sklop motoventilatora, - elektri ne otpornike grijanja. Za titno - preklopna jedinica se nalazi u motornom prostoru u blizini akumulatora. Ona sudjeluje u zatiti nekih elektrinih elemenata. Za ovu funkciju ona se sastoji od: - osiguraa, - vie unutarnjih releja me u kojima: relej + nakon kontakta , relej upravljanja sklopa motoventilatora, relej upravljanja kompresora klima ureaja. Ovi se releji ne mogu skinuti. Nakon zamjene zatitno-preklopne jedinice potrebno ju je konfigurirati sa dijagnosti ki ureaj ((vidi 87G, Spojno kuite u motornom prostoru)). Raunalo ubrizgavanja stalno prima, putem umreenog sustava ra unala, informacije o elektri nom naponu koji je raspoloiv na alternatoru. Na taj nain se izbjegava da potronja struje vozila bude ve a od one s kojom raspolae alternator. Osnovni cilj je du i vijek trajanja akumulatora.

13B

PANJA - Motor ne smije raditi s dizel gorivom koje sadr i vie od 10% bio goriva na bazi uljane repice ili benzina pa ak i u najmanjim koliinama. - Zabranjeno je skidanje unutranjosti pumpe visokog tlaka i brizgaljki. Samo pokretai protoka, senzor temperature dizel goriva i venturi mogu biti zamijenjeni. - Zabranjeno je, zbog problema uslijed zagaenja sustava, skidati senzor tlaka s rampe ubrizgavanja. U sluaju neispravnosti u radu senzora tlaka, potrebno je zamijeniti sklop koji se sastoji od senzora tlaka, rampe, i pet cijevi visokog tlaka. - Strogo je zabranjeno skidanje svake remenice pumpe ubrizgavanja s katalokim brojem 070 575. U sluaju zamjene pumpe, zamijenite remenicu. - Zabranjeno je direktno napajanje s + 12 V bilo kojeg sastavnog dijela sustava. - ienje a e i ultrazvuno ienje strogo su zabranjeni. - Nemojte pokretati motor ako akumulator nije ispravno prikljuen. - Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada.

13B-31

DIZEL UBRIZGAVANJE Djelovanje


F76, i F8Q, i 632 Raunalo koje se naziva D.C.U (Jedinica za kontrolu dizela) neprestano vr i kontrolu parametara koje alju senzori sustava. S obzirom na njih i memorirane vrijednosti rasporeda, on vodi signale za upravljanje razli itim elektroventilima. On neprestano provjerava dobivene rezultate ime omoguava pode avanje djelovanja. Pumpa ubrizgavanja s elektroni ki programiranom kontrolom je vrsta rotacijske razvodne pumpe koja je utemeljena na sustavu pumpe DPC. Dizel gorivo se usisava preko pumpe za dovod goriva i u tijelu pumpe ubrizgavanja stavlja pod tlak koji se naziva tlak prijenosa. Postupak stvaranja tlaka, koji je oznaen na pumpi ubrizgavanja se vri preko uronjenih klipova koji se provode preko napinjaa u kontaktu s bregastim prstenom. Bregasti prsten, precizno izra en, odreuje poetak i kraj faze ubrizgavanja. Zahvaljujui elektroventilu predpaljenja, ra unalo ubrizgavanja odreuje poloaj ovog bregastog prstena mijenjajui po etak premjetanja uronjenih klipova. Senzor polo aja ovog brijega stalno obavjetava raunalo o poloaju i po etku ubrizgavanja. Hod uronjenih klipova odre uje koliinu dizel goriva koja se ubrizgava na svaki cilindar. Dva elektroventila koji se nazivaju elektroventil protoka "vie" i protoka "manje"omoguavaju mijenjanje tog hoda, dakle mijenjanje dovoda ubrizganog dizel goriva. Senzor poloaja rotora (ili radnog dijela protoka) neprestano obavje tava raunalo o koliini ubrizganog goriva. Dizel gorivo se zatim alje prema razvodnom dijelu pumpe koji e odrediti koji cilindar treba napajanje. Ova funkcija koja je identi na na pumpi DPC se tako er osigurava klipom, tako da je premjetanje kruno. Motor radi u sljedeim razli itim stanjima: 2 - Pokretanje

13B

Za vrijeme pokretanja motora, rotor se postavlja u ozna eni poloaj i upravlja se elektroventilom prekida rada. 3 - Normalan rad Protok mijenja raunalo ubrizgavanja preko elektroventila protka "vie" i "manje". Kod jakog ubrzavanja i usporavanja, protok se podeava ili prekida prema rasporedu. 4 - Prekid rada motora Kada voza iskljui kontakt, ra unalo nare uje zatvaranje elektroventila za zaustavljanje zatim kontrolira stanje broja okretaja motora. Ako se broj okretaja ne smanji, raunalo pokree elektroventil protoka "manje".

1 - Predpaljenje Od ukljuivanja kontakta do pokretanja motora sustav vr i cijeli niz kontrola: - maksimalna vrijednost graninog poloaja rotora, - minimalna vrijednost graninog poloaja klipa predpaljenja, - rad elektroventila protoka "vie" i protoka "manje", - rad elektroventila predpaljenja.

13B-32

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i F9Q, i 790

13B
6 7 8

3 4 5

14

13

12

11

10 9
23142

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14)

Senzor za odreivanje polo aja cilindra Turbokompresor Mjera protoka zraka sa sondom temperature zraka Ventil za povrat ispunih plinova Senzor temperature vode Raunalo ubrizgavanja Inercijski prekida Kui te osiguraa i releja Filtar dizel goriva Modul predgrijanja i naknadnog grijanja Senzor poloaja i broja okretaja motora Elektromagnetska brizgaljka Rampa ubrizgavanja Pumpa visokog tlaka (1)

16181

Senzor za odreivanje poloaja cilindra

13B-33

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i F9Q, i 790

13B
8

9 3
23248

10

23176-1

( 2) ( 3) ( 4)

Inercijski prekida Modul predgrijanja i postgrijanja Kui te releja i osiguraa u motornom prostoru

(7) (8) (9) (10 )

Elektromagnetske brizgaljke Senzor tlaka u rampi Regulator tlaka Ventil za povrat ispunih plinova

6 11

12 5 13

23175

23298

( 5) ( 6)

Rampa ubrizgavanja Pumpa visokog tlaka

(11 ) (12 ) (13 )

Sonda temperature vode Senzor poloaja i broja okretaja motora Kuite uronjenog plovka

13B-34

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i F9Q, i 790

13B

14

16

23180

(16 )

Dobavna pumpa

23177

( 14)

Mjera protoka sa sondom temperature

17 18

15

23293

(17 ) (18 )

Turbokompresor Ventil podeavanja tlaka turbo punjenja

23178

( 15)

Filtar dizel goriva)

13B-35

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i F9Q, i 790

13B

19
23164

( 19)

Katalizator

13B-36

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B
6 6

7
19731

8
102084

( 1)

Senzor za odreivanje polo aja cilindra

(6) (7) (8) (9)

Brizgaljka Kru na rampa ubrizgavanja Senzor tlaka u rampi Mjera ubrzanja

10 5 3

11

19726

( 2) ( 3) ( 4) ( 5)

Pokreta za podeavanje protoka goriva Sonda temperature dizel goriva Pumpa visokog tlaka Venturi prigu nica (10 ) (11 )

20792

Sonda temperature zraka ispred katalizatora Senzor tlaka turbo punjenja

13B-37

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

12

K9K, i 704 ili 710

17 16 13

20796

( 12) ( 13)

Sonda temperature vode Senzor broja okretaja i poloaj motora

18

20793

(16 ) (17 ) (18 )

Sonda temperature iza katalizatora Senzor tlaka turbo punjenja Elektroventil povrata ispu nih plinova

14

15

19728

( 14) ( 15)

Filtar dizel goriva Pumpa za odzraivanje

13B-38

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 (22 ) Uronjeni grijai

13B

K9K, i 702

24 20

23 19

21

21372

21378

( 19) ( 20) ( 21)

Sonda temperature iza katalizatora Senzor tlaka turbo punjenja Elektroventil povrata ispunih plinova

(23 ) (24 )

Modul predgrijanja i naknadnog grijanja Raunalo ubrizgavanja

22
B J

105685

(J)

Relej blokade ubrizgavanja

20797

13B-39

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i F8Q, i 632

13B
9 15 8

3 1 2

6 11

10

12

14

13
107363

(14 ) ( 1) Pumpa u b rizgav a n j a s elektroniki programiranom kontrolom ubrizgavanja Elektroventili protoka "vi e" i predpaljenja Filtar zraka Sonda temperature usisanog zraka Ventil za povrat ispunih plinova Modul predgrijanja i naknadnog grijanja Po t e n c i o m e t a r papu ice gasa Relej napajanja Raunalo jedinice za kontrolu dizela Senzor broja okretaja motora Sonda temperature vode Elektroventil manjeg protoka i elektrinog zaustavljanja Filtar goriva p o l oaja (15 )

Pumpa za odzraivanje Inercijski prekida

( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13)

13B-40

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i F8Q, i 632

13B

15821

8 6

11 9 10
15759 15763

(1) (2) (3)

Elektroventil predpaljenja Elektoventil protoka "vie" Elektroventil protoka "manje"

13B-41

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i F8Q, i 632 ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Elektroventil za elektrino zaustavljanje Otvor trna pumpe ubrizgavanja Po t e n c i o m e t a r papu ice gasa p o l oaja

13B

Sonda temperature zraka usisa Modul predgrijanja i naknadnog grijanja Senzor gornje mrtve to ke Sonda temperature vode Elektroventil povrata ispunih plinova

13B-42

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

114612

(17 ) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) Senzor za odreivanje polo aja cilindra Sonda temperature dizel goriva Pumpa visokog tlaka Pokreta za podeavanje protoka goriva Mjera ubrzanja Rampa ubrizgavanja Senzor tlaka u rampi ubrizgavanja Filtar dizel goriva Runa pumpa za odzra ivanje Modul predgrijanja i naknadnog grijanja Za titno-Preklopna Jedinica Senzor inercije Raunalo ubrizgavanja Senzor tlaka zraka turbo punjenja Mjera protoka zraka Turbokompresor (18 ) (19 ) (20 )

Brizgaljke Kuite ltra zraka Elektroventil povrata ispu nih plinova Cijev za povrat dizel goriva izme u brizgaljki i pumpe ubrizgavanja

13B-43

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

102084

114536

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)

Pokreta za podeavanje protoka goriva Sonda temperature dizel goriva Br izgaljka Senzor tlaka u rampi Mjera ubrzanja Pumpa visokog tlaka

(8)

Mjera protoka zraka

114534

(9)

Modul predgrijanja i naknadnog grijanja

114529

( 7)

Sonda temperature rashladne tekuine

13B-44

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

114535

114508

( 10) ( 11)

Filtar dizel goriva Runa pumpa za odzra ivanje

(13 ) (14 )

Elektroventil povrata ispu nih plinova Turbokompresor

20841 114500

( 12)

Raunalo ubrizgavanja (15 ) Senzor za odreivanje poloaja cilindra

13B-45

DIZEL UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

114510

114498

( 16)

Uronjeni grijai

(18 )

Inercijski prekida

109463

114533

( 17)

Cijev za povrat brizgaljki

(19 )

Za titno-Preklopna Jedinica

13B-46

DIZEL UBRIZGAVANJE Djelovanje


F76, i F9Q, i 790 F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 F8Q, i 632 Vozila mogu biti opremljena s dvije vrste sustava blokade paljenja: - ako je vozilo opremljeno s modulom dekodiranja; blokada paljenja je sustav za prepoznavanje kljua s promjenjivim kodom,

13B

- ako je vozilo opremljeno s centralnom jedinicom putnikog prostora, blokada paljenja je kodirani sustav za prepoznavanje. Vozila opremljena s jedinicom za zatitu putnikog prostora su vozila s umreenim vezama koje me usobno povezuju razli ita raunala(vidi 88B, Umre enje).

Motor K9K 702-704-710 F8Q 632 F9Q 790

Modul dekodiranja (nije umreen)

Centralna jedinica za za titu putni kog prostora (umre ena) DA

DA DA

Napomena: Vozila se mogu identicirati preko prekidaa grijanog stra njeg stakla (prekida s dva poloaja za vozila opremljena modulom dekodiranja; impulsni prekida za vozila opremljena s centralnom jedinicom putni kog prostora). I - VOZILO OPREMLJENO MODULOM DEKODIRANJA Ovo vozilo opremljeno je sustavom blokade paljenja kojime upravlja sustav za prepoznavanje kljueva. Zamjena raunala ubrizgavanja Kod zamjene ra unala, potrebno mu je prouiti-uitati kod i provjeriti da je funkcija blokade paljenja djelatna. U tu svrhu, treba nekoliko sekundi uklju iti kontakt bez pokretanja zatim ga iskljuiti. Kod iskljuenog kontakta, funkcija blokade paljenja osigurana je nakon 10 s otprilike (crveno kontrolno svjetlo blokade paljenja trepe).

PANJA Obavezno dekodirajte ve kodirano ra unalo ubrizgavanja prije skidanja i vraanja u skladite(vidi 82A, Blokada paljenja). II - CENTRALNA JEDINICA PUTNIKOG PROSTORA Ovo vozilo opremljeno je sustavom blokade paljenja 3.generacije, to podrazumijeva posebnan na in zamjene ra unala. Zamjena raunala ubrizgavanja Za na in zamjene raunala ubrizgavanja(vidi Funkcija blokade paljenja).

PANJA S ovim sustavom blokade paljenja, ra unalo zadr ava svoj kod blokade paljenja trajno. Osim toga, ovaj sustav ne raspolae kodom za popravak u nu di.

PANJA Ova vozila imaju posebno raunalo ubrizgavanja koje radi samo ako je kodirano. Strogo je zabranjeno izvoditi probe na raunalima posu enima u skladitu ili na nekom drugom vozilu. Nepravilno kodiranje ili dekodiranje raunala ubrizgavanja blokira raunalo ubrizgavanja. Postupak dekodiranja

Strogo je zabranjeno izvoditi probe na raunalima posu enima u skladitu ili sa nekog drugog vozila. Nepravilno kodiranje ili dekodiranje raunala ubrizgavanja blokira raunalo ubrizgavanja.

13B-47

DIZEL UBRIZGAVANJE Djelovanje


F76, i F8Q, i 632 Ovo vozilo opremljeno je sustavom blokade paljenja kojime upravlja sustav za prepoznavanje kljueva s promjenjivim kodom. ZAMJENA RA UNALA UBRIZGAVANJA Raunala ubrizgavanja isporuuju se nekodirana, ali im se mo e prouiti-uitati kod. Kod zamjene ra unala, potrebno je prouiti-uitati u raunalo kod vozila te zatim provjeriti da je funkcija blokade paljenja djelatna. U tu svrhu, dovoljno je nekoliko sekundi uklju iti kontakt bez pokretanja zatim ga iskljuiti. Kod isklju enog kontakta, funkcija blokade paljenja osigurana je nakon 10 s otprilike (crveno kontrolno svjetlo blokade paljenja trepe).

13B

PANJA S ovim sustavom blokade paljenja, ra unalo zadr ava svoj kod blokade paljenja trajno. Osim toga, ovaj sustav ne raspolae kodom za popravak u nu di. Prema tome, zabranjeno je izvoditi probe na raunalima posuenima u skladitu ili sa nekog drugog vozila. Ta se ra unala vie ne mogu dekodirati.

13B-48

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

13B

Zatezni momentm priv r s n e raunala matice 4 Nm

STANDARDNO GRIJANJE a Ponovno zakva ite posudu servo upravljaa.

Za konfiguriranje raunala (vidi RK 381 Dijagnostika, Ubrizgavanje dizel, Konfiguracije i prouavanjau itavanja).

a Spojite ra unalo ubrizgavanja. a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

SKIDANJE
a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

20841

a Odspojite utikae(1)raunala ubrizgavanja. STANDARDNO GRIJANJE a Otkvaite posudu servo upravljaa(3). a Odmaknite posudu servo upravljaa(3 ).

a Skinite privrsne matice(2)raunala na nosivoj kutiji akumulatora.

POSTAVLJANJE
a Postavite novo raunalo ubrizgavanja pazei da ste dobro namjestili ispust i zatim umetnite raunalo na privrsne usadne vijke. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne matice raunala (4 Nm).

13B-49

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

POSTAVLJANJE
Neophodan materijal dijagnostiki ure aj a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsne matice ra unala ubrizgavanja (0,4 daNm). a Pristupite o itavanju kodova IMA (podeavanje protoka brizgaljke) slijede i spomenuti postupak ((vidi 13B , Dizel ubrizgavanje)). a Uspostavite kontakt. a Pristupite prou avanje-uitavanju koda blokade paljenja slijedei postupak upisivanja(vidi 82A, Blokada paljenja ). a Oitajte kodove pogreaka pomou dijagnostiki ure aj. a Ako je potrebno popravite pogreke koje je pokazao ure aj. a Izbriite pogreke. a Provjerite ispravan rad vozila. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom, izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

Zatezni momentm priv r s n e matice raunala ubrizgavanja 0,4 daNm

Napomena: U slu aju programiranja, reprogramiranja ili zamjene raunala, obavezno prouite-uitajte u novo raunalo kod IMA (podeavanje protoka kroz brizgaljke ) z a etiri b rizgaljke pomou dijagnosti ki ureaj.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

23248

a Odspojite utikae(1)raunala ubrizgavanja. a Skinite oba privrsna vijka(2)raunala ubrizgavanja.

13B-50

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Utika A (32 voda) Vod E3 E4 Nekoriten Opis

13B

Informacija prekidaa stop pri zatvaranju Napajanje+ nakon kontaktaod strane za titno-preklopne jedinice Signal komande regulatora brzine Masa komande regulatora brzine Nekoriten Nekoriten Nekoriten Komanda u k l j uivanja-iskljuivanja ograni ivaa brzine Nekoriten Nekoriten Nekoriten Dijagnostika linije K Nekoriten Komanda u k l j uivanja-iskljuivanja regulatora brzine Veza u u m r e enom raunalaCAN LOW Veza u u m r e enom raunalaCAN HIGH sustavu sustavu

D1 D2 D3 ulaz D4 C1 C2 C3 ulaz
101445

B1 Vod H1 H2 H3 H4 G1 G2 Nekoriten Signal potenciometra papuice gasa linija 1 Masa potenciometra papu ice gasa linija 1 Masa Napajanje+ nakon kontaktaod strane za titno-preklopne jedinice Napajanje potenciometra papu ice gasa linija 1 Nekoriten Masa Nekoriten Napajanje potenciometra papu ice gasa linija 2 Signal potenciometra papuice gasa linija 2 Masa potenciometra papu ice gasa linija 2 Nekoriten Nekoriten A3 A4 Opis B2 B3 B4 A1 A2

G3 G4 F1 F2 F3 F4 E1 E2

13B-51

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Priklju ak B (48 vodova) Vod H2 ulaz H3 H4 izlaz G1 G2 ulaz G3 G4 izlaz F1 ulaz F2 ulaz F3
101446

13B
Opis

Signal sonde temperature vode Masa sonde temperature vode Komanda - brizgaljka cilindar br.4 Masa mjeraa ubrzanja Signal sonde temperature dizel goriva Masa sonde temperature dizel goriva Komanda + brizgaljka cilindra br.4 Signal mjeraa ubrzanja Signal + senzor broja okretaja i poloaja motora Masa senzora broja okretaja i poloaja motora Komanda - brizgaljka cilindra br.3 Napajanje senzora za odre ivanje poloaja cilindra Signal senzora za odreivanje poloaja cilindra Masa senzora za odre ivanje poloaja cilindra Komanda + brizgaljka cilindra br.3 Napajanje senzora tlaka u rampi Signal senzora tlaka u rampi Masa senzora tlaka u rampi Komanda - brizgaljka cilindra br.2 Napajanje senzora tlaka turbo punjenja Signal senzora tlaka turbo punjenja Masa senzora tlaka turbo punjenja Komanda + brizgaljka cilindra br.2 Napajanje potenciometra ispunih plinova p ovrata

F4 izlaz Vod M1 M2 M3 M4 izlaz L1 L2 L3 izlaz L4 K1 K2 ulaz K3 K4 J1 J2 ulaz J3 J4 H1 Nekoriten Nekoriten Nekoriten Komanda pokretaa protoka Nekoriten Nekoriten Komanda elektrove n t i l a ispunih plinova Nekoriten Za tita mjeraa ubrzanja Signal temperature vanjskog zraka Masa temperature vanjskog zraka Nekoriten Nekoriten Signal sonde temperature usisnog zraka Masa sonde temperature usisnog zraka Nekoriten Nekoriten p ovrata E3 E4 izlaz D1 D2 ulaz D3 D4 izlaz C1 C2 ulaz C3 C4 izlaz B1 B2 ulaz B3 E2 ulaz Opis E1

Signal potenciometra povrata ispunih plinova Masa potenciometra povrata ispunih plinova

13B-52

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Vod B4 izlaz A1 A2 A3 A4 izlaz Opis Komanda - brizgaljka cilindra br.1 Nekoriten D1 Nekoriten D2 ulaz Nekoriten D3 Komanda + brizgaljka cilindra br.1 D4 Utika C (s 32 voda) E1 E2 E3 E4 ulaz F1 F2 F3 ulaz F4 G1 G2
101447

13B
Opis

Vod C4 ulaz

Napajanje senzora tlaka rashladnog plina Nekoriten Nekoriten Dijagnostika informacija o svjeicama predgrijanja i postgrijanja Signal prekidaa stop svjetla Nekoriten Nekoriten Nekoriten Nekoriten Upravljanje releja napajanja od strane za titno-preklopne jedinice Upravljanje releja predgrijanja postgrijanja Nekoriten Nekoriten Masa snage 1 karoserija + akumulatora 1 nakon releja od strane za titno-preklopne jedinice Masa senzora tlaka rashladnog plina Nekoriten Masa snage 2 karoserija + akumulatora 2 nakon releja od strane za titno-preklopne jedinice Nekoriten Nekoriten

G3 Vod A1 A2 ulaz A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 ulaz Nekoriten H1 Nekoriten H2 ulaz Nekoriten Nekoriten Nekoriten Nekoriten Nekoriten Nekoriten Nekoriten Nekoriten Signal senzora tlaka rashladnog plina H3 H4 Opis G4

13B-53

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje


F76, i F9Q, i 790 NAMJENA ULAZA I IZLAZA RAUNALA UBRIZGAVANJA Vod F4 Utika A (crni utika) G1 Opis

13B

Masa potenciometra papuice (linija 2) Napajanje + nakon kontakta od strane za titno-preklopne jedinice Napajanje potenciometra papuice (linija 1) Masa snage Masa snage Signal potenciometra papuice (linija 1) Masa potenciometra papuice (linija 1) Masa snage

G2 G4 H1 H2 ulaz H3 H4

Utika B (smei utika )

101445

Vod A2 izlaz A3 A4 B4 C3 ulaz C4 ulaz D1 D2 ulaz D3 E4 ulaz

Opis Ukljuivanje - iskljuivanje regulatora brzine Veza u mreiCAN L Veza u mreiCAN H Dijagnostika linije K dijagnostikog prikljuka Ukljuivanje - isklju ivanje ograniivaa brzine Informacija o papuici spojke Napajanje + nakon kontakta od strane za titno-preklopne jedinice Signal komande regulatora brzine Masa komande regulatora brzine Informacija iz koionog sustava (prekida stop svjetla prilikom otvaranja) Napajanje potenciometra papu ice (linija 2) Signal potenciometra papuice (linija 2) Vod A1 A4 B1ulaz B4 C1 ulaz C4 Opis Masa senzora bregaste osovine Napajanje senzora tlaka dizel goriva Signal senzora broja okretaja motora Napajanje mjeraa protoka zraka Signal senzora broja okretaja motora Masa senzora broja okretaja motora
101446

F2 F3 ulaz

13B-54

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje


F76, i F9Q, i 790 Vod D1 ulaz D4 E1 ulaz Opis Signal senzora poloaja bregaste osovine Masa senzora tlaka turbo punjenja Upravljanje releja napajanja (faza o uvanja napajanja) prema zatitnopreklopnoj jedinici Signal mjera a protoka zraka Signal senzora tlaka rashladnog plina Sonda temperature rashladne tekuine Napajanje senzora tlaka rashladnog plina Napajanje potenciometra povrata ispunih plinova Signal mjera a protoka zraka Signal sonde temperature zraka Signal senzora tlaka dizel goriva Napajanje senzora tlaka turbo punjenja Masa sonde temperature vode Signal senzora temperature goriva Signal potenciometra poloaja ventila povrata ispunih plinova Upravljanje elektroventila zaustavljanja motora Signal senzora tlaka turbo punjenja Upravljanje elektroventila ispunih plinova Masa mjeraa protoka zraka Napajanje + nakon kontakta od strane za titno-preklopne jedinice Komanda regulatora tlaka povrata Vod A4 ulaz C2 C3 E1 izlaz E2 izlaz F1 G1 izlaz G2 izlaz G3 G4 H1 izlaz H2 izlaz H3 H4 Opis ventila Utika C (sivi utika)

13B

E2 ulaz F1 ulaz F2 ulaz F3 F4 G1 ulaz G2 ulaz G3 ulaz G4 H1 H2 ulaz J2 ulaz J4 izlaz K2 ulaz L2 izlaz L4 M2 M4 izlaz

101447

Ulaz dijagnostike predgrijaa Masa elektroventila povrata ispunih plinova Masa senzora tlaka rashladnog plina Upravljanje elektroventila reguliranja tlaka turbo punjenja Upravljanje releja predgrijanja Masa senzora temperature goriva Upravljanje brizgaljke 4 Upravljanje brizgaljke 2 Masa brizgaljke 1 Masa brizgaljke 2 Upravljanje brizgaljke 1 Upravljanje brizgaljke 3 Masa brizgaljke 4 Masa brizgaljke 3

13B-55

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje


F76, i F8Q, i 632 Vod 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 23 24 26 30 33 34 Opis

13B

Kabelski oklop pumpe ubrizgavanja Signal senzora broja okretaja (vod B) Ulaz kompenzacije rotora pumpe ubrizgavanja Ulaz senzora poloaja brijega pumpe ubrizgavanja Ulaz senzora poloaja rotora pumpe ubrizgavanja Ulaz senzora pumpe Ulaz brzine vozila Ulaz grijanja vjetrobranskog stakla Dijagnostiki ulaz svjeica Ulaz blokade paljenja Komanda sklopa motoventilatora velika brzina Izlaz kontrolnog svjetla predgrijanja Izlaz informacije o brzini vozila Izlaz elektrinog stop svjetla Dijagnostika linija K Ulaz sonde temperature vode

Vod 35 36 37 39
15097

Opis Ulaz poloaja preklopnih vrataca ventila povrata ispunih plinova Ulaz sonde temperature dizel goriva Ulaz s e n zo r a optereenja linija 2 p o t e n c i o m e t ra

Napajanje poloaja preklopnih vrataca ventila povrata ispunih plinova Napajanje senzora potenciometra optereenja linija 1 Napajanje senzora potenciometra optereenja linija 2 Ulaz prekida a konice

Vod 3 4 8

Opis Dijagnostika veza L Ulaz sonde temperature zraka Ulaz s e n zo r a optereenja p o t e n c i o m e t ra

41 42 46

13B-56

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje


F76, i F8Q, i 632 Vod 47 48 49 51 52 53 54 55 59 60 61 62 63 65 66 67 74 76 77 78 Opis Informacija o klimatiziranju zraka Ulaz prekida a spojke Dijagnostiki ulaz svjeica 1 90 Ulaz/Izlaz memorija pumpe Upravljanje releja predgrijanja Upravljanje releja sklopa motoventilator mala brzina Izlaz kontrolnog svjetla temperature vode Izlaz zabrane ukljuenja klima ureaja Izlaz elektroventila povrata ispunih plinova Izlaz upravljanja elektroventila manjeg protoka Masa s e n zora optereenja linija 1 Masa s e n zora optereenja linija 2 potenciometra potenciometra Vod 85 89 Opis Izlaz potronje goriva

13B

Izlaz upravljanja elektroventila predpaljenja Izlaz upravljanja elektroventila veeg protoka

Masa poloaja preklopnih vrataca ventila povrata ispunih plinova Masa sonde temperature zraka Masa sonde temperature vode Sonda temperature dizel goriva pumpe Masa senzora broja okretaja motora (vod A) + PRKON + PRKON Masa

Vod 79 81 82 83 Masa + NKON

Opis

Upravljanje releja pokretaa Izlaz kontrolnog svjetla pogreke

13B-57

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje


F76, i F8Q, i 632

13B

15097

15097

107 120 149 160

Akumulator Raunalo ubrizgavanja Senzor gornje mrtve toke Prekida stop svjetla

13B-58

DIZEL UBRIZGAVANJE Raunalo ubrizgavanja dizel: Priklju ivanje


F76, i F8Q, i 632 163 188 225 234 244 247 250 257 272 321 335 398 419 450 597 645 675 680 do 682 711 721 777 921 927 1016 1033 1047 Pokretanje Sklop motoventilatora hlaenja Dijagnostiki prikljuak Relej sklopa motoventilatora Sonda temperature zraka Instrumentna ploa Senzor brzine vozila (putniki prostor) Modul predgrijanja i naknadnog grijanja Senzor temperature usisanog zraka Otpor sklopa motoventilatora klima ure aja Relej 1.brzine sklopa motoventilatora Elektroventil povrata ispunih plinova Upravljaki modul klima ure aja Relej grijaa dizel goriva Kuite osiguraa u motornom prostoru CEJ spojnih kui ta u putnikom prostoru Prekida papuice spojke Predgrijai Dizel pumpa Sklop CEJ ABS i hidrauliki sklop ABS Ploa s osiguraima za napajanje snagom Potenciometar papuice gasa Inertni prekida Kuite osiguraa u putnikom prostoru Akumulator sa zatienim pozitivnim polom Relej ubrizgavanja

13B

13B-59

DIZEL UBRIZGAVANJE Kontrolno svjetlo ubrizgavanja


F76, i F9Q, i 790 Vozila sa sustavom dizel goriva s visokim tlakom Bosch EDC16 opremljena su simbolima pogre ke i pisanim porukama upozorenja, s obzirom na razinu va nosti pogreke, u cilju da informiraju korisnika i navode dijagnostiku. Raunalo ubrizgavanja upravlja paljenjem kontrolnih svjetala i prikazivanjem poruka upozorenja na instrumentnoj plo i. Kontrolna svjetla pogreaka i poruke pogre aka su vidljive: - tijekom faze predgrijanja, - prilikom pogreke kod ubrizgavanja, - prilikom pregrijavanja motora. Informacije upozorenja dolaze do instrumentne ploe putem umreenog sustava raunala ili ianom vezom. PRINCIP PALJENJA KONTROLNIH SVJETALA Tijekom faze pokretanja, kontrolno svjetlo predgrijanja je upaljeno tijekom faze predgrijanja i zatim se gasi(vidi 13C , Predgrijanje, Komanda predgrijavanja - postgrijanja , stranica 13C-1). Prilikom pogreke ubrizgavanja (vanost 1), prikazuje se poruka pogreke , kao i kontrolo svjetlo predgrijanja koje je stalno upaljeno. Korisnik obavezno mora izvr iti popravke. Pogre ke su povezane s: - unutarnjom pogrekom ra unala, - pogrekom na sustavu blokade paljenja, - kvarom u sinkronizaciji rada motora, - pogrekom potenciometra papuice gasa, - pogrekom mjera a protoka zraka, - pogrekom senzora brzine (vidi sustav protiv blokiranja kotaa), - pogrekom elektroventila povrata ispunih plinova, - pogrekom elektroventila reguliranja tlaka turbo punjenja, - pogrekom glavnog releja za titno-preklopne jedinice, - pogrekom brizgaljke, - pogrekom podeavanja protoka brizgaljki (IMA), - pogrekom napajanja senzora. Prilikom velike pogre ke ubrizgavanja (vanost 2), crveni simbol motora i napomena Stop (samo jednostavni zaslon), pojavljuje se pisana poruka Neispravno ubrizgavanje praeno kontrolnim svjetlom upozorenja Stop . Pogre ke su povezane s: - unutarnjom pogrekom ra unala, - pogrekom brizgaljke, - pogrekom senzora tlaka u rampi, - pogrekom regulatora tlaka u rampi,

13B

Prilikom pregrijavanja motora, kontrolno svjetlo simbola motora s napomenom Stop je stalno upaljeno. U tom sluaju, obvezno je odmah zaustaviti vozilo.

13B-60

DIZEL UBRIZGAVANJE Kontrolno svjetlo ubrizgavanja


F76, i F8Q, i 632 PRINCIP PALJENJA KONTROLNOG SVJETLA UBRIZGAVANJA Jedno kontrolno svjetlo ubrizgavanja na instrumentnoj plo i se koristi za dvije slijedee funkcije: - kod ukljuenja kontakta, kontrolno svjetlo ubrizgavanja je vidljivo tijekom faze predgrijanja i zatim se gasi, - prilikom pogreke na sustavu ubrizgavanja, kontrolno svjetlo se pali. Ako je pogreka prisutna kod ukljuenja kontakta, kontrolno svjetlo se pali na nekoliko sekundi tijekom faze predgrijanja, gasi se na kratko i zatim se ponovno pali ovisno o pogre ci. Neispravnost jednog sastavnog dijela ubrizgavanja koje mo e dovesti do paljenja kontrolnog svjetla: - pogreka napajanja ra unala ili pumpe ubrizgavanja, - senzor broja okretaja motora, - unutarnji mehanizam memorije pumpe, - potenciometar poloaja papuice gasa, - elektroventil manjeg protoka, - ureaj za elektriko isklju ivanje, - senzor polo aja brijega, - kvar raunala.

13B

13B-61

DIZEL UBRIZGAVANJE Kontrolno svjetlo ubrizgavanja


K9K, i 702 ili 704 ili 710 Vozila sa sustavom dizel goriva s visokim tlakom DELPHI DDCR opremljena su simbolima pogreke i pisanim porukama upozorenja, s obzirom na razinu va nosti pogreke, u cilju da informiraju korisnika i navode dijagnostiku. Raunalo ubrizgavanja upravlja paljenjem kontrolnih svjetala i prikazom poruka upozorenja na instrumentnoj plo i. Kontrolna svjetla pogreke se pale: - tijekom faze predgrijanja, - prilikom pogreke kod ubrizgavanja, - prilikom pregrijavanja motora. Informacije upozorenja dolaze do instrumentne ploe putem umreenog sustava raunala ili ianom vezom. PRINCIP PALJENJA KONTROLNIH SVJETALA Kod ukljuenja kontakta upaljeno je naranasto kontrolno svjetlo predgrijanja tijekom faze predgrijanja i zatim se gasi. Nakon faze predgrijanja i automatskog iskljuenja vremenski podeenog na 3 s treptanje oznaava problem na (vanost 1). To oznaava smanjenje rada sustava te ogranienu razinu njegove sigurnosti. Korisnik mora izvr iti popravke to je bre mogue. Pogre ke su povezane s: - blokadom paljenja, - grekom u kodiranju C2I (pojedinano podeavanje brizgaljki), - brizgaljkom, - upravljanjem brizgaljkama, - dovodom dizel goriva (istjecanje jedne brizgaljke...), - pogrekom induktivnog elementa senzora broja okretaja motora, - relejem blokade ubrizgavanja, - elektroventilom ili senzorom poloaja povrata ispunih plinova, - potenciometrom papuice gasa (linija 1 i 2), - napajanjem potenciometra papuice gasa, - senzorom tlaka turbo punjenja (u sluaju turbo punjenja), - prisustvom vode u dizel gorivu ili pogrekom senzora otkrivanja vode (ako je vozilo njime opremljeno).

13B

1 - Crveno kontrolno svjetlo upozorenja temperature vode vanosti 2 Ovo kontrolno svjetlo se ponekad koristi kao kontrolno svjetlo rada kvara na sustavu i pokaziva kvara na sustavu. Nakon ukljuenja kontakta, kontrolno svjetlo temperature vode pali se na 3 s i zatim se gasi. Prilikom velike pogreke ubrizgavanja (vanost 2), stalno je upaljen simbol crvene boje koji oznaava pogre ku povezanu sa sustavom ubrizgavanja ili pregrijavanje motora. U sluaju pogre ke povezane sa sustavom ubrizgavanja, motor se iskljuuje automatski nakon 1 mm 30 s ili odmah. U sluaju pregrijavanja, ostaje na volju vozaa da iskljui ili ne motor. Pogre ke su povezane s: - vremenski podeenim zaustavljanjem: pokretaem za podeavanje protoka goriva (razlika krug i podtlak), - kod trenutnog zaustavljanja: sa senzorom broja okretaja motora, s pokreta em za podeavanje protoka dizel goriva, sa senzorom tlaka u rampi, s napajanjem svih brizgaljki, s naponom napajanja senzora, s unutarnjom pogrekom ra unala. 2 - Naranasto kontrolno svjetlo prekomjernog zagaenja Dijagnostika u vozilu Naranasto kontrolno svjetlo koje simbolizira motor, pali se nakon ukljuenja kontakta na otprilike 5 s a zatim se gasi. Ni u kom sluaju nije upaljeno s motorom u radu (nije djelatno).

13B-62

DIZEL UBRIZGAVANJE Strategija ubrizgavanja - Klima ureaj


F76, i F9Q, i 790 Kompresor klima ure aja ima promjenjivu zapremninu motora. Raunalo klima ureaja i raunalo ubrizgavanja povezani su dvjema icama: - informacija potro ene snage vod A G4 obavjetava raunalo ubrizgavanja o snazi koju je potroio kompresor klima ureaja. Potroena snaga se moe o itati pomou dijagnostikog ureaja. Dok je klima ureaj ukljuen mora biti izme u 250 i 5000 w, - veza raunala ubrizgavanja prema raunalu klima ureaja vod A F4 . Preko ove ice prolazi informacija za doputenje ili zabranu ukljuenja kompresora. Kada je odabrana funkcija klimatiziranja zraka, broj okretaja slobodnog hoda ide do 875 o/min maksimalno. I - STRATEGIJA POKRETANJA KOMPRESORA KLIMA URE AJA U odre enim fazama rada, raunalo ubrizgavanja zabranjuje rad kompresora. 1 - Strategija pokretanja motora Rad kompresora klima ureaja je zabranjen nakon pokretanja motora na vrijeme utvr eno u skladu sa temperaturom motora. 2-

13B

3 - Obnavljanje optimalnih mogunosti motora Prilikom promjene poloaja papuice gasa ako je broj okretaja manji od 3000 o/min i ako je brzina vozila manja od 110 km/h, raunalo klima ureaja zabranjuje rad kompresora. 4 - Obnavljanje snage prilikom pokretanja vozila Kako bi pomogao pri pokretanju vozila, kompresor klima ure aja se iskljuuje ako je poloaj papuice gasa ve i od 80 %, ako je broj okretaja motora manji od 2250 o/min i ako je brzina vozila manja od 20 km/h. 5 - Zatita protiv gaenja motora Kompresor klima ure aja je iskljuen ako je poloaj otpu tene papuice nije prepoznat i ako je broj okretaja motora manji od 675 o/min. Ponovno se ukljuuje ako broj okretaja motora postane ve i od 675 o/min. II - STRATEGIJA ZA ZATITU OD PREGRIJAVANJA Kompresor nije uklju en ako je temperatura vea od 112 5 C. III - STRATEGIJA POKRETANJA SKLOPA MOTOVENTILATORA Sklopom motoventilatora se upravlja u skladu s tlakom rashladnog plina i brzinom vozila. Mala brzina sklopa motoventilatora je ukljuena ako je tlak rashladnog plina 10 1 bara. Velika brzina sklopa motoventilatora je ukljuena ako je tlak rashladnog plina 18 1 bara. Velika brzina sklopa motoventilatora je prekinuta ako je brzina vozila vea od 47 km/h i ponovno se iskljuuje ako je brzina manja od 43 km/h. Velika brzina sklopa motoventilatora je prekinuta ako je brzina vozila vea od 72 km/h i tlak rashladnog plina na 22 1 bar. Ponovno se njome upravlja ako brzina postane manja od 68 km/h.

100056

X Vrijeme u sekundama Y Temperatura vode u C

13B-63

DIZEL UBRIZGAVANJE Strategija ubrizgavanja - Klima ureaj


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Raunalo klima ure aja je iskljueno. Raunalo ubrizgavanja direktno upravlja ukljuenjem kompresora uzimaju i u obzir njegovu potroenu snagu i tlak rashladnog plina u sustavu. Vodovi raunala koji se koriste za upravljanje funkcije klima ure aja su: - vod E2 utika a A doputenje ili zabrana pokretanja kompresora, - vod E3 utika a C informacija o ciklusu rada klima ureaja. Raunalo ubrizgavanja dodatno prima informaciju senzora tlaka rashladnog plina na vodovima: - C4 i G3 utika a C signal senzora tlaka rashladnog plina, - C3 utika a C napajanje senzora tlaka rashladnog plina. Kada se djeluje na prekida klima ureaja, raunalo ubrizgavanja odobrava ukljuenje kompresora u skladu s parametrima i prilagoava broj okretaja u ubrzanom slobodnom hodu. Ovaj broj okretaja moe dose i 900 o/min u skladu s naponom koji je potroio kompresor.

13B

3 - Strategija upravljanja sklopom motoventilatora U slobodnom hodu, kao i u vonji, ako je odabrano klimatiziranje zraka, mala ili velika brzina sklopa motoventilatora se ukljuuje u skladu s tlakom rashladnog plina i brzinom vozila. 4 - Obnavljanje optimalnih mogunosti motora Prilikom jakog pritiska (jaeg od 70 % hoda papuice) na papuicu gasa, kompresor se zaustavlja na 5 s. 5 - Obnavljanje snage prilikom pokretanja vozila Kako bi pomogao pri pokretanju vozila, kompresor klima ure aja se iskljuuje ako je poloaj papuice gasa ve i od 35 % i ako je broj okretaja motora manji od 1250 o/min . 6 - Zatita protiv gaenja motora Kompresor klima ureaja se iskljuuje ako je broj okretaja motora manji od 750 o/min. 7 - Strategija vremenski podeene zatite u slu aju premalog broja okretaja Kompresor klima ureaja se iskljuuje ako je broj okretaja motora vei od 4500 o/min tijekom due od 3 s.

Napomena: Vrijednost parametra (PR044) PR napon doveden na kompresor klima ure aja AC nije nikada jednak 0, bez obzira na stanje kompresora klima ure aja. Minimalna oitana vrijednost je priblino 250 W. Kompresor klima zapremnine . ure aja je promjenjive

Napomena: Period izme u dva iskljuivanja kompresora klima ure aja je uvijek dui od 10 s.

I - STRATEGIJA POKRETANJA KOMPRESORA U odre enim fazama rada, raunalo ubrizgavanja zabranjuje rad kompresora. 1 - Strategija pokretanja motora Rad kompresora klima ure aja je zabranjeno tijekom 4 s nakon pokretanja motora. 2 - Strategija za zatitu od pregrijavanja Kompresor klima ure aja nije ukljuen ako je temperatura motora vea od 115C ili od 110C u sluaju pove anog broja okretaja, 4500 o/min tijekom vie od 3 s.

II - RAD SKLOPA MOTOVENTILATORA S MOTOROM U RADU Sklopom motoventilatora se upravlja: - malom brzinom ako temperatura vode prelazi 99C ili u sluaju kvara na sondi temperature vode i zaustavlja se na 96C, - velikom brzinom ako temperatura vode prelazi 102C ili ako je mala brzina neispravna i zaustavlja se kada temperatura vode postane manja od 99C. Malom i zatim velikom brzinom sklopa motoventilatora se upravlja kada je odabrana funkcija klimatiziranja zraka na instrumentnoj ploi. Ako je mala brzina neispravna velika brzina radi u uvjetima rada male brzine.

13B-64

DIZEL UBRIZGAVANJE Strategija ubrizgavanja - Klima ureaj


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 RAD KONTROLNOG SVJETLA TEMPERATURE Kontrolno svjetlo je stalno upaljeno ako temperatura vode prelazi 114 C. Gasi se kada temperatura postane manja od 111 C.

13B

13B-65

DIZEL UBRIZGAVANJE Strategija ubrizgavanja - Klima ureaj


F76, i F8Q, i 632 Kompresor klima ure aja ima promjenjivu zapremninu motora. Raunalo klima ureaja i raunalo ubrizgavanja povezani su dvjema icama: - informacija potroene snage vod 47 (informacija ne utje e na broj okretaja slobodnog hoda) obavjetava raunalo ubrizgavanja o snazi koju je potroio kompresor klima ureaja. Potroena snaga se moe o itati pomou dijagnostikog ureaja. Dok je klima ureaj ukljuen mora biti izme u 250 i 5000 w. - veza raunala ubrizgavanja prema raunalu klima ureaja vod 55 . Preko ove ice prolazi informacija za doputenje ili zabranu ukljuenja kompresora. Kada je odabrana funkcija klimatiziranja zraka, broj okretaja slobodnog hoda ide do 875 o/min maksimalno. 4 - Zatita protiv gaenja motora

13B

Kompresor klima ureaja je iskljuen ako je papuica otpu tena i ako je broj okretaja motora manji od 500 o/ min. Ponovno se ukljuuje ako broj okretaja motora postane ve i od 500 o/min. II - STRATEGIJA ZA ZATITU OD PREGRIJAVANJA Kompresor nije uklju en ako je temperatura vode vea od 105 C. III - STRATEGIJA POKRETANJA SKLOPA MOTOVENTILATORA Kompresor je iskljuen ako je broj okretaja motora ve i od 4700 o/min .

Napomena: Potroena snaga nije nikada jednaka 0 W, bez obzira na stanje kompresora. Minimalna oitana vrijednost je priblino 250 W.

I - STRATEGIJA POKRETANJA KOMPRESORA KLIMA URE AJA U odre enim fazama rada, raunalo ubrizgavanja zabranjuje rad kompresora.

1 - Strategija pokretanja motora Rad kompresora klima ureaja je zabranjen nakon pokretanja motora tijekom 5 s .

2 - Obnavljanje optimalnih mogunosti motora Prilikom promjene polo aja papuice gasa (razliito od informacije potenciometra vee od 32 %), ako je broj okretaja motora manji od 2000 o/min, raunalo klima ure aja zabranjuje rad kompresora na nekoliko sekundi.

3 - Obnavljanje snage prilikom pokretanja vozila Kako bi pomogao pri pokretanju vozila, kompresor klima ureaja se ukljuuje ako je poloaj papuice gasa ve i od 30 %, i ako je broj okretaja motora manji od 1000 o/min , ra unalo klima ure aja zabranjuje rad kompresora na nekoliko sekundi.

13B-66

DIZEL UBRIZGAVANJE Broj okretaja u praznom hodu


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Kako bi broj okretaja u slobodnom hodu ostao na preporu enoj vrijednosti, raunalo ubrizgavanja se brine o raunanju broja okretaja u slobodnom hodu kako bi premostilo svaku promjenu mehani kog ili elektri kog zakretnog momenta u skladu s: - temperaturom rashladne tekuine, - naponom akumulatora, - odabranim stupnjem prijenosa, - potroaima elektrine energije (klima ure aj, sklop motoventilatora, elektrini otpornici grijanja putnikog prostora, itd), - eventualnim otkrivenim pogrekama.

13B

X: Broj okretaja motora u slobodnom hodu (o/min) Y: Temperatura rashladne tekuine motora (C) II - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA U SLOBODNOM HODU PRILIKOM KVARA NA POTENCIOMETRU PAPU ICE GASA - Ako su jedna ili dvije linije papuice gasa neispravne, raunalo ubrizgavanja namee broj okretaja u slobodnom hodu od 1100 o/min. Ovaj smanjeni nain djelovanja dovodi do ograniavanja radnih karakteristika. Naranasto kontrolno svjetlo ubrizgavanje se pali i trepe. - Ako je potenciometar papuice gasa blokiran, vi e se ne napaja, ili vie ne prenosi izlazni signal, raunalo ubrizgavanja namee broj okretaja u slobodnom hodu od 1300 o/min. Ovaj smanjeni nain djelovanja dovodi do ograniavanja radnih karakteristika. Naranasto kontrolno svjetlo ubrizgavanje se pali i trepe. - U sluaju nepovezanosti izme u informacija potenciometra papuice gasa i informacija prekida a koenja, ra unalo ubrizgavanja namee broj okretaja u slobodnom hodu od 1100 o/min. III - PODE AVANJE BROJA OKRETAJA MOTORA U SLOBODNOM HODU U SLUAJU GRE KE U KODIRANJU C2I JEDNE BRIZGALJKE U sluaju greke u kodiranju C2I (pojedinano podeavanje protoka brizgaljke) jedne brizgaljke, raunalo ubrizgavanja namee broj okretaja u slobodnom hodu od 1300 o/min. Ovaj smanjeni nain djelovanja dovodi do ograniavanja radnih karakteristika. Naranasto kontrolno svjetlo ubrizgavanje se pali i trepe. IV - PODE AVANJE BROJA OKRETAJA U SLOBODNOM HODU U VO NJI Pri normalnoj radnoj temperaturi motora, broj okretaja u slobodnom hodu se mijenja u skladu s odabranim stupnjem prijenosa: - broj okretaja na o/min.

Napomena: Pri normalnoj radnoj temperaturi motora, bez velikih potroa a elektrine energije, broj okretaja motora u slobodnom hodu je 805 o/min 5. I - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA U SLOBODNOM HODU U SKLADU S TEMPERATUROM RASHLADNE TEKUINE MOTORA

103122

Stupanj prijenosa mjenjaa Prazan hod 1. 2.

K9K 710 805 850 885

K9K 704 805 850 885

K9K 702 805 865 895

13B-67

DIZEL UBRIZGAVANJE Broj okretaja u praznom hodu


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 3. 4. 5. 900 900 900 900 900 900 925 925 925

13B

13B-68

DIZEL UBRIZGAVANJE Broj okretaja u praznom hodu


F76, i F9Q, i 790 I - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA U SKLADU S TEMPERATUROM VODE MOTORA U svakom sluaju, ovo podeavanje broja okretaja slobodnog hoda se iskljuuje 10 min nakon pokretanja motora i dobiva vrijednost 800 o/min (kod zaustavljenog vozila).

13B

U sluaju nepovezanosti izme u informacija potenciometra papu ice gasa i informacija prekidaa koenja, raunalo ubrizgavanja namee broj okretaja slobodnog hoda od 1200 o/min . IV - PODE AVANJE BROJA OKRETAJA MOTORA U SLOBODNOM HODU U VO NJI Broj okretaja slobodnog hoda u vonji iznosi 1000 o/ min bez obzira na ukljueni stupanj prijenosa. V - OGRANIAVANJE BROJA OKRETAJA MOTORA DOK JE VOZILO ZAUSTAVLJENO Ako je vozilo zaustavljeno s ukljuenim stupnjem prijenosa (pritisnuta papuica spojke) maksimalan broj okretaja je ograni en na 4700 150 o/min.

100055

X : Broj okretaja motora slobodnog hoda (o/min) Y: Temperatura vode motora (C) II - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA OVISNO O ELEKTRI NOM BALANSU Cilj ovog podeavanja je nadoknaivanje pada napona uslijed pokretanja potroa a kada je akumulator slabo napunjen. U tom slu aju, broj okretaja slobodnog hoda je pove an, to omoguuje da se povea okretanje alternatora, te time napon akumulatora. to je slabiji napon, to je pode avanje ve e. Pode avanje broja okretaja je dakle promjenjivo. Poinje kada napon postane manji od otprilike 12 V. Broj okretaja slobodnog hoda moe dosei broj okretaja od 1000 o/min. III - PODE AVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA PRILIKOM KVARA NA POTENCIOMETRU PAPU ICE GASA Ako su jedna ili dvije linije papuice gasa neispravne, raunalo ubrizgavanja namee broj okretaja slobodnog hoda od 1200 o/min . Pritiskom na koionu papuicu, broj okretaja slobodnog hoda pada na 1000 o/min.

13B-69

DIZEL UBRIZGAVANJE Broj okretaja u praznom hodu


F8Q, i 632 I - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA OVISNO O TEMPERATURI VODE Broj okretaja slobodnog hoda je povean i mo e dose i 900 o/min pri temperaturi od -23C. II - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA U SKLADU S INFORMACIJOM GRIJANOG VJETROBRANSKOG STAKLA Ako je na armaturnoj ploi odabrano grijanje vjetrobranskog stakla, ra unalo prima informaciju 12 V na vod 18 . Broj okretaja slobodnog hoda je povean na 1000 o/ min. III - PODE AVANJE U SKLADU S ELEKTRINIM BALANSOM Cilj ovog podeavanja je premoenje pada napona uslijed pokretanja potro aa elektri ne energije kada je akumulator slabo napunjen. Kako bi se to postiglo, broj okretaja slobodnog hoda je povean, to omoguava pove anje okretanja alternatora, te time napona akumulatora. to je slabiji napon, to je pode avanje ve e. Pode avanje broja okretaja je dakle promjenjivo. Poinje kada napon postane manji od otprilike 12 V. IV - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA PRILIKOM KVARA NA POTENCIOMETRU PAPU ICE GASA Ako je jedna linija potenciometra papuice gasa neispravna, broj okretaja slobodnog hoda se zadrava na 1000 o/min . Ako su dvije linije potenciometra papuice gasa neispravne, broj okretaja slobodnog hoda se zadrava na 1300 o/min . U oba sluaja, djelovanje na koionu papuicu dovodi do povratka na normalan broj okretaja (informacija koju daje prekida stop svjetla). U slu aju nepovezanosti informacija potenciometra papuice gasa i informacije prekida a stop svjetla, broj okretaja ide do 925 o/min. V - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA U SKLADU S STUPNJEVIMA PRIJENOSA Broj okretaja slobodnog hoda se mijenja u skladu s uklju enim stupnjem prijenosa: - U 1 brzini, broj okretaja je 850 o/min,
.

13B

- za ostale stupnjeve prijenosa, broj okretaja ide do 900 o/min.

13B-70

DIZEL UBRIZGAVANJE Centralno upravljanje temperature vode


F76, i F9Q, i 790

13B

II - KONTROLNO SVJETLO TEMPERATURE VODE MOTORA Kontrolnom svjetlom upravlja raunalo ubrizgavanja.

Kontrolno svjetlo je stalno upaljeno ako temperatura vode prelazi 120 C. Gasi se kada temperatura postane manja od 115 C.

16179

Sonda temperature vode(1 )(ubrizgavanje i prikaz temperature vode na instrumentnoj ploi) je sonda s 3 voda: - 2 voda za informaciju o temperaturi vode na raunalu (vodovi B F2 i B H1), - 1 vod za prikaz na instrumentnoj ploi. Ovaj sustav omogu ava upravljanje motoventilatorom hla enja motora preko raunala ubrizgavanja. Sastoji se od sonde temperature koja slui samo za ubrizgavanje, motoventilatora, pokazivaa temperature, kontrolnog svjetla temperature vode motora na instrumentnoj ploi. Zahtjev za upravljanje motoventilatora vri se od strane raunala ubrizgavanja putem mree.

I - RAD SKLOPA MOTOVENTILATORA S MOTOROM U RADU Sklopom motoventilatora se upravlja: - velikom brzinom ako temperatura vode motora prelazi 99C i zaustavlja se kada temperatura postane manja od 96C, - velikom brzinom ako temperatura vode motora prelazi 102C i zaustavlja se kada temperatura postane manja od 99C, - malom i zatim velikom brzinom sklopa motoventilatora se upravlja kada je odabrana funkcija klimatiziranja zraka.

13B-71

DIZEL UBRIZGAVANJE Centralno upravljanje temperature vode


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Sonda temperature vode (ubrizgavanje i prikaz temperature vode na instrumentnoj ploi) je sonda s 3 voda: - 2 voda za informaciju o temperaturi vode na raunalu (vodovi B H2 i B H3), - 1 vod za prikaz na instrumentnoj ploi. Ovaj sustav omogu ava upravljanje motoventilatorom hla enja motora preko raunala ubrizgavanja. Sastoji se od sonde temperature koja slui samo za ubrizgavanje, motoventilatora, pokazivaa temperature, kontrolnog svjetla temperature vode motora na instrumentnoj ploi. Zahtjev za upravljanje motoventilatora vri se od strane raunala ubrizgavanja putem mree. I - RAD SKLOPA MOTOVENTILATORA S MOTOROM U RADU Sklopom motoventilatora se upravlja: - velikom brzinom ako temperatura vode motora prelazi 99C i zaustavlja se kada temperatura postane manja od 96C, - velikom brzinom ako temperatura vode motora prelazi 102C i zaustavlja se kada temperatura postane manja od 99C, - malom i zatim velikom brzinom sklopa motoventilatora se upravlja kada je odabrana funkcija klimatiziranja zraka. II - KONTROLNO SVJETLO TEMPERATURE VODE MOTORA Kontrolnom svjetlom upravlja raunalo ubrizgavanja. Kontrolno svjetlo je stalno upaljeno ako temperatura vode prelazi 114 C. Gasi se kada temperatura postane manja od 111C.

13B

13B-72

DIZEL UBRIZGAVANJE Centralno upravljanje temperature vode


F76, i F8Q, i 632

13B

- malom i zatim velikom brzinom sklopa motoventilatora se upravlja kada je odabrana funkcija klimatiziranja zraka. Za vozila koja nisu opremljena klima ureajem, upravlja se samo malom brzinom motoventilatora. II - KONTROLNO SVJETLO TEMPERATURE VODE MOTORA Kontrolnom svjetlom upravlja raunalo ubrizgavanja. Kontrolno svjetlo je stalno upaljeno ako temperatura vode prelazi 105 C. Gasi se kada temperatura postane manja od 105 C.

15763

Sonda temperature vode(1 )(ubrizgavanje i prikaz temperature vode na instrumentnoj ploi) je sonda s 3 voda: - 2 voda za informaciju o temperaturi vode na raunalu, - 1 vod za prikaz na instrumentnoj ploi. Ovaj sustav omogu ava upravljanje motoventilatorom hla enja motora preko raunala ubrizgavanja. Sastoji se od sonde temperature koja slui samo za ubrizgavanje, motoventilatora, pokazivaa temperature, kontrolnog svjetla temperature vode motora na instrumentnoj ploi. Zahtjev za upravljanje motoventilatora vri se od strane raunala ubrizgavanja putem iane mre e. I - RAD SKLOPA MOTOVENTILATORA S MOTOROM U RADU Raunalo ubrizgavanja, ovisno o temperaturi vode, upravlja: - sustavom ubrizgavanja, - relejima sklopa motoventilatora. Sklopom motoventilatora se upravlja: - velikom brzinom ako temperatura vode motora prelazi 99C i zaustavlja se kada temperatura postane manja od 96C, - velikom brzinom ako temperatura vode motora prelazi 102C i zaustavlja se kada temperatura postane manja od 99C,

13B-73

DIZEL UBRIZGAVANJE Cijev visokog tlaka: Zamjena


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Mot. 1746 Izmaknuti klju za zatezanje cijevi pumpe visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju a Skinite: - titnik motora,

13B

- ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje).

Zatezni momentm na zadani moment zatezni 28 Nm 24 Nm 24 Nm

matice cijevi visokog tlaka pumpa-rampa matice cijevi visokog tlaka rampabrizgaljke na zadani moment zatezni

21 Nm
114519

a Skinite mjera razine ulja(1) . VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. a Postavite epove protiv oneienja.

PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 476 857), - anelske krpe za i enje (katalo ki broj 77 11 211 707) - sredstvo za ienje (katalo ki broj 77 11 224 188 ).

SKIDANJE
a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje)..

13B-74

DIZEL UBRIZGAVANJE Cijev visokog tlaka: Zamjena


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

20804

a Odspojite: - predgrijae, - brizgaljke, - elektri ne utikae na pumpi visokog tlaka.

114527

a Skinite: - privrsne vijke(2 )grla kabelskog snopa na rampi ubrizgavanja, - vodilicu mjeraa razine ulja.

13B-75

DIZEL UBRIZGAVANJE Cijev visokog tlaka: Zamjena


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 a Odmaknite snop elektrinih kablova motora. a Zatite alternator od istjecanja goriva.

13B

114516

114517

a Skinite kop e(4)koje me usobno povezuju cijevi visokog tlaka. a Odvrnite: - maticu cijevi visokog tlaka izmeu rampe ubrizgavanja i brizgaljke na strani rampe pomou alata (Mot. 1746) , - maticu cijevi visokog tlaka izmeu rampe ubrizgavanja i brizgaljke na strani brizgaljke pomou alata (Mot. 1746). a Postavite epove protiv oneienja.

a Odspojite: - cijevi za dovod i povrat goriva, - povratnu cijev dizel goriva koja povezuje brizgaljke s pumpom ubrizgavanja. a Postavite epove protiv oneienja. a Odvrnite: - maticu cijevi visokog tlaka izme u rampe ubrizgavanja i pumpe na strani pumpe pomou alata (Mot. 1746) , - maticu cijevi visokog tlaka izme u rampe ubrizgavanja i pumpe na strani rampe pomou alata (Mot. 1746) . a Postavite epove protiv oneienja.

13B-76

DIZEL UBRIZGAVANJE Cijev visokog tlaka: Zamjena


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

POSTAVLJANJE

I - POSTAVITE CIJEV VISOKOG TLAKA PUMPA RAMPA a Skinite epove protiv oneienja. a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu izlaza visokog tlaka pumpe visokog tlaka. a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu u kuglastu rampu ubrizgavanja. a Pritegnite rukom matice cijevi visokog tlaka poev i s maticom na strani rampe. a Lagano predzategnite matice cijevi visokog tlaka. II - POSTAVLJANJE CIJEVI VISOKOG TLAKA RAMPA - BRIZGALJKE a Skinite epove protiv oneienja. a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu visokog tlaka brizgaljke.
20960

a PA NJA - Prije postavljanja cijevi visokog tlaka, lagano podma ite navoje matice uljem koje se nalazi u dozeru isporu enom u setu novih dijelova. - Pazite da ulje ne ue u cijev visokog tlaka. - Nemojte podmazivati cijevi visokog tlaka s kojima nije isporu en dozer, te cijevi visokog tlaka se same podmazuju.

a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na izlazu visokog tlaka rampe. a Pritegnite rukom matice cijevi visokog tlaka poev i s maticom na strani brizgaljki. a Lagano predzategnite matice cijevi visokog tlaka. Napomena: Redoslijed postavljanja cijevi rampa-brizgaljke nije vaan.

PA NJA epove skinite sa sklopova tik pred ugradnju. a U sluaju zamjene etiri cijevi visokog tlaka, otpustite za nekoliko okretaja privrsne matice rampe ubrizgavanja (rampa mora biti labava).

13B-77

DIZEL UBRIZGAVANJE Cijev visokog tlaka: Zamjena


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment matice cijevi visokog tlaka rampa-brizgaljke (24 Nm) : - na strani brizgaljki, - na strani rampe. Napomena: Do kraja zategnite jednu prednju cijev kako biste mogli pre i na drugu. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite maticu nalijevnog grla na rampi na zadani zatezni moment (21 Nm) pomou moment klju . a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Odzra ite sustav dizel goriva pomou pumpe za odzraivanje.
19723

a Postavite novu kopu isporuenu s novom cijevi visokog tlaka: - umetnite prvu polovicu dvodijelnog kui ta pomou univerzalnih klijeta, - umetnite drugu polovicu dvodijelnog ku i ta pomou univerzalnih klije ta. Napomena: Potujte smjer postavljanja (nastavci sjedaju u kuite samo u jednom poloaju). III - POSTAVLJANJE CIJEVI VISOKOG TLAKA PUMPA - RAMPA I CIJEVI VISOKOG TLAKA RAMPA - BRIZGALJKE a Zategnite privrsne matice rampe ubrizgavanja na zadani zatezni moment (28 Nm) . a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment matice cijevi visokog tlaka pumpa-rampa (24 Nm) : - na strani pumpe, - na strani rampe.

PANJA Provjerite da nema propu tanja dizel goriva: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora, - ubrzajte nekoliko puta na prazno, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema proputanja dizel goriva.

13B-78

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Mot. 1054 Mot. 1566 Mot. 1453 Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Klju za skidanje cijevi visokog tlaka. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Alat za pridravanje remenice pumpe visokog tlaka. Izvlaka zup anika pumpe ubrizgavanja s konusnom glavinom. Hvataljke Mot.1525. za prilagodbu PANJA

13B

- Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja s visokim tlakom. - Obavezno zamijenite sve skinute cijevi visokog tlaka.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Skinite za titni lim ispod motora. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom.

Mot. 1606 Mot. 1525

1 2

Mot. 1525-02

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

2
Zatezni momentm pumpe visokog tlaka na nosa ima pumpe remenice pumpe visokog tlaka 2,5 0,2 daNm

23181

1,5 daNm

a Skinite privrsnu maticu(1 )metalne cijevi. a Odvrnite dvije obujmice( 2)spojnih cijevi turbo punjenja( 3). a Skinite: - cijevi turbo punjenja, - tri privrsna vijka( 4)poklopca motora, - poklopac motora.

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : - da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, - da temperatura goriva nije poviena. Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. Strogo je zabranjeno otputanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok motor radi.

13B-79

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

5 7

10

10

11

23177

23177

a Skinite privrsnu obujmicu( 5)metalne cijevi. a Odspojite: - utika( 6)mjeraa protoka zraka, - utika( 7)senzora za odre ivanje poloaja cilindra, - spojnu cijev za usis zraka( 7), - cijev ulaza zraka(8)turbokompresora. a Odmaknite snop elektrinih kablova.

a Skinite: - dvije pri vrsne matice(10)kui ta filtra zraka, - ku ite filtra zraka(11). a Postavite motor u gornju mrtvu to ku pomou trna (Mot. 1054) .

13B-80

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B
15

15 18

13 16 16

17

23178

23176

a Odmaknite cijevi za dovod i povrat dizel goriva. a Postavite poklopce protiv one ienja na otvore. a Odspojite: - brizgaljke( 15), - predgrijae(16),

14

- regulator tlaka u pumpi(17), - senzor tlaka u rampi ubrizgavanja(18). a Odmaknite kabelski snop motora.

13

12

23174

a Odspojite: - cijev za povrat uljnih para(12)na nalijevnom grlu, - cijev za dovod i povrat dizel goriva(13)na filtru i zatim na pumpi visokog tlaka. a Skinite zaustavni vijak(14)cijevi za dovod i povrat dizel goriva na podiznom prstenu. a Postavite poklopce protiv oneienja na otvore.

13B-81

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

19 21

20

23175

23166

a Odspojite povratnu cijev(19)na pumpi visokog tlaka. a Skinite cijev visokog tlaka(20)povezujui pumpu visokog tlaka sa rampom ubrizgavanja pomou alata (Mot. 1566).

a Skinite desni elastini nosa( 21)opremljen svojim poklopcem.

PA NJA Prilikom odvrtanja prikljuka cijevi visokog tlaka, obavezno pridravajte izlazni prikljuak pumpe visokog tlaka pomou kontra kljua.

22

23232

a Skinite ku ite razvodnog mehanizma(22).

105681

a Postavite nosa motora (Mot. 1453).

VA NO Pazite, prilikom ovog zahvata, da postavite potpornje nosaa motora na krute dijelove blatobrana.

13B-82

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

23

24 26
23180 23233

a Skinite privrsni vijak(23)zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta(24)na mjenja u. a Podignite motor za nekoliko centimetara za pristup remenici pumpe visokog tlaka.

a Postavite (Mot. 1606) ; imobilizacije remenice pumpe visokog tlaka. a Skinite privrsnu maticu(26)remenice pumpe visokog tlaka.

25

23234

a Postavite izvlaka remenice pumpe visokog tlaka (Mot. 1525) opremljen kukicom (Mot. 1525-02). Napomena:
23175

a Skinite stranji nosa pumpe( 25).

Provjerite da je potisna ipka poravnata i oslonjena na osovinu pumpe.

13B-83

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

27

27
23235

a Skinite tri privrsne matice(27)pumpe visokog tlaka. a Privrstite vijcima potisnu ipku (Mot. 1525) zatim odvojite sklop. a Skinite: - pumpu visokog tlaka, - izvlaka remenice pumpe visokog tlaka (Mot. 1525) .

13B-84

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

POSTAVLJANJE
a PA NJA Poklopce protiv oneienja skinite sa svakog sklopa tik pred ugradnju. a Postavite pumpu visokog tlaka na nosa pumpe. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne matice pumpe visokog tlaka na nosa ima pumpe (2,5 0,2 daNm) , - maticu remenice pumpe visokog tlaka (1,5 daNm) i zategnite pod kutem od 60 10. a Odvrnite za nekoliko navoja, privrsne matice rampe. PANJA Ponovno spojite sustav za dovod dizel goriva uklju ujui nekoliko puta kontakt, ili okretanjem pumpe niskog tlaka pomo u dijagnostiki ure aj u naredbi naredbe pokretaa . PANJA Obavezno zamijenite: - cijev za povrat dizel goriva nakon svakog skidanja. - plastinu cijev ulaza zraka turbokompresora sa njene dvije obujmice.

Napomena: Nakon svakog zahvata, provjerite da nigdje ne istjee dizel gorivo. Pustite motor da radi u slobodnom hodu, sve dok se ne pokrene motoventilator, zatim nekoliko puta poveajte broj okretaja na prazno.

Napomena: Nemojte pritiskati pumpu visokog tlaka kao ni stranji nosa pumpe. a Postavite stranji nosa pumpe i rukom zategnite vijke kako bi nosa doao u dodir s pumpom i glavom motora. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke pumpe visokog tlaka 3 0,3 daNm zateui prvo vijke na pumpi a zatim vijke na glavi motora. a Postavite cijev visokog tlaka ru no zate u i prikljuke na strani pumpe ubrizgavanja i zatim na strani rampe ubrizgavanja. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke rampe ubrizgavanja 2,2 0,2 daNm, - prikljuke cijevi visokog tlaka 2,5 0,2 daNm pomou (Mot. 1566) zateu i prvo prikljuak na strani pumpe ubrizgavanja a zatim onaj na strani rampe ubrizgavanja. a Za nastavak zahvata, postupite obrnutim redoslijedom od postavljanja.

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom, izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanjepostavljanje).

PA NJA Prilikom zatezanja, obavezno pridrite prikljuak cijevi visokog tlaka na pumpi ubrizgavanja.

13B-85

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Mot. 1566 Mot. 1453 Klju za skidanje cijevi visokog tlaka. Nosa privrsnog mjesta motora s v iestrukim pode avanjem, s pojasevima za pridravanje Alat za pridravanje remenice pumpe visokog tlaka. Izvlaka zup anika pumpe ubrizgavanja s konusnom glavinom. Hvataljke Mot.1525. za prilagodbu Zatezni momentm prikljuak smje ten na strani rampe prikljuak smje ten na strani pumpe na zadani moment zatezni

13B
3,8 daNm 3,8 daNm 0,4 daNm

Mot. 1606 Mot. 1525

Postoje dva na ina skidanja-postavljanja pumpe visokog tlaka.

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno otputanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu.

Mot. 1525-02

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju klju za cijevi visokog tlaka (klju DM19) usadni klju za cijevne instalacije za zatezanje cijevi visokog tlaka brizgaljke - rampe (klju "Crowfoot 1817")

PANJA usadni klju za cijevne instalacije - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja s visokim tlakom. - Obavezno zamijenite sve cijevi visokog tlaka kao i kope skinutih cijevi visokog tlaka. 2,1 0,2 daNm 2,8 0,3 daNm 3,8 daNm 3,8 daNm 2,1 daNm 2,1 0,2 daNm PANJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada.

Zatezni momentm privrsne vijke pumpe visokog tlaka privrsne matice rampe maticu smjetenu strani rampe maticu smjetenu strani pumpe maticu grla na rampi privrsne vijke pumpe ubrizgavanja visokog tlaka privrsne matice remenice pumpe ubrizgavanja visokog tlaka privrsne matice rampe na na

1,5 0,1 daNm + 60 10 2,8 0,3 daNm

13B-86

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B
2

SKIDANJE: 1. METODA
POSTUPAK ZA PUMPE VISOKOG TLAKA IJA REMENICA NOSI BROJ 070 575

5 4

102360

a Skinite cijev mjera a razine ulja(1)i zaepite otvor na bloku motora. a Oprezno odspojite:
21265

a PA NJA - Strogo je zabranjeno skidanje svake remenice pumpe visokog tlaka koja nosi broj 070575. - Zamijenite sklop pumpa-remenica . a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Skinite poklopce motora. a Odspojite poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - remen za pogon dodatnih agregata(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - postavljanje, stranica 11A-7), - remen razvodnog mehanizma(vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje, stranica 11A-32).

- predgrijae(2), - brizgaljke( 3), - elektri ne utikae na pumpi visokog tlaka(4). - cijevi( 5)dovoda i povrata.

13B-87

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

6 11

10 8 7 13 9
102360

12
20803

a Oprezno odspojite: - cijev povrata(6 )koja povezuje brizgaljke s pumpom, - senzor tlaka u rampi(7), - mjera ubrzanja( 8), - sondu razine ulja(9 ), - senzor za pode avanje poloaja cilindara(10)na ku itu razvodnog mehanizma. a Zaepite otvore sustava ubrizgavanja. a Odspojite elektrine instalacije i stavite ih sa strane. a Skinite nalijevno grlo(11)smjeteno na rampi goriva.

a Odvrnite privrsne matice(12)rampe za nekoliko navoja. a Skinite cijev visokog tlaka( 13)povezujui pumpu na rampu. Za to: - odvrnite prvo maticu na strani pumpe, pa zatim maticu na strani rampe, - postavite maticu uz cijev pridr avajui okrugli nastavak da ostane na konusnoj glavi. a Za epite otvore sustava ubrizgavanja.

14

102085

a Skinite: - tri privrsna vijka( 14)pumpe visokog tlaka,

13B-88

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 - pumpu visokog tlaka.

13B

POSTAVLJANJE: 1. POSTUPAK
a PA NJA epove protiv oneienja skidajte sa sklopova tik pred ugradnju. a Postavite pumpu visokog tlaka. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke pumpe visokog tlaka (2,1 0,2 daNm). PA NJA Sustavno zamjenjujte sve skinute cijevi visokog tlaka. a Lagano podmaite navoje matica uljem koje se nalazi u setu novih dijelova, prije postavljanja nove cijevi visokog tlaka. a Skinite cijev visokog tlaka, za to: PA NJA - Ima cijevi koje su isporuene s malom odre enom koliinom ulja i onih bez. - Cijevi isporu ene bez male odreene koliine ulja se same podmazuju. Zatezni moment ostaje nepromijenjen: 3,8 daNm. - skinite epove protiv oneienja, - postavite okrugli nastavak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na izlazu visokog tlaka pumpe. - postavite okrugli nastavak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu u rampu. a Pritegnite rukom matice cijevi visokog tlaka poev i s maticom na strani rampe. a Lagano predzategnite. a Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsne matice rampe (2,8 0,3 daNm). PANJA Nemojte dodirivati cijevi kljuem prilikom zatezanja na zadani moment. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment: - maticu smjetenu na strani rampe (3,8 daNm) , - maticu smjetenu na strani pumpe (3,8 daNm) , pomou alata (Mot. 1566) i ako je potrebno: - jednu moment klju, - jednu klju za cijevi visokog tlaka (klju DM19), - jedan usadni klju za cijevne instalacije za zatezanje cijevi visokog tlaka brizgaljke - rampe (klju "Crowfoot 18-17"), - jedan usadni klju za cijevne instalacije,

19744

13B-89

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 a Zategnite na zadani zatezni moment maticu grla na rampi (2,1 daNm) pomou alata moment klju . PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; p r ovedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

13B

SKIDANJE: 2. METODA
POSTUPAK ZA PUMPE VISOKOG TLAKA IJA REMENICA NOSI BROJ RAZLIIT OD 070575

PA NJA Provjerite da nema istjecanja dizel goriva: - provjerite brtvljenje nakon popravka(vidi Cijev visokog tlaka: Kontrola), - neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora, - ubrzajte nekoliko puta dok vozilo stoji, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.
21265

a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Skinite poklopce motora. a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom (vidi 80A Akumulator: Skidanje postavljanje.) a Skinite pregradu posude za vodu (vidi nain rada SKIDANJE 1).

13B-90

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B
11

2 5
10

1 4 3
7 8 9
102360 102360

a Skinite cijev mjeraa razine ulja(1)i zaepite otvor na bloku motora. a Oprezno odspojite: - predgrijae(2), - brizgaljke( 3), - elektri ne utikae na pumpi visokog tlaka(4). - cijevi( 5)dovoda i povrata.

a Oprezno odspojite: - cijev povrata(6 )koja povezuje brizgaljke s pumpom, - senzor tlaka u rampi(7), - mjera ubrzanja(8), - sondu razine ulja(9), - senzor za pode avanje polo aja cilindra(10)na ku itu razvodnog mehanizma. a Odspojite elektri ne instalacije i stavite ih sa strane. a Skinite nalijevno grlo smje teno na rampi goriva(11).

13B-91

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

15 14

13

12

102083

23166

a Odvrnite privrsne matice(12)rampe za nekoliko navoja. a Skinite cijev visokog tlaka(13)pumpa - rampa(vidi Cijev visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje). a Odvrnite prvo maticu na strani pumpe, pa zatim maticu na strani rampe. a Postavite maticu uz cijev pridravajui okrugli nastavak da ostane na konusnoj glavi. a Zaepite otvore sustava ubrizgavanja.

a Skinite: - desni elastini nosa( 14)s poklopcem, - gornje ku ite razvodnog mehanizma tako da otkvaite dva jezica(15).

105681

a Postavite alat (Mot. 1453).

13B-92

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

16

21006

a Skinite privrsne vijke( 16)zglobne polugice za poveanje snage na mjenjau i mostu motora. a Podignite motor nekoliko centimetara kako biste mogli pristupiti privrenjima elastinog nosaa na glavi motora i remenici pumpe visokog tlaka. PA NJA Nemojte vaditi desnu poluosovinu prilikom podizanja motora.

13B-93

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

17

18

19

19654-1

a Skinite: - senzor( 17)odreivanja poloaja cilindra, - plasti ni(18)vijak. a Otkvaite tri jezica(19). a Skinite donje kuite razvodnog mehanizma.

13B-94

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

20

19654-2

a Skinite elastini nosa(20)na glavi motora.

21

23167

a Postavite motor u gornju mrtvu toku. Otvor remenice bregaste osovine(21)mora biti nasuprot rupe glave motora.

13B-95

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

2 1 22

23168

23169

a Postavite alat (Mot. 1606)( 1) a Ako je potrebno, lagano okrenite motor kako biste podesili poloaj alata za imobilizaciju u zupce remenice pumpe. a Skinite maticu(22)remenice pumpe visokog tlaka pridravajui remenicu pomou plosnatog odvija a.

a Postavite alat (Mot. 1525) (2) opremljen alatom (Mot. 1525-02) . PANJA Provjerite da je potisna ipka u ravnini i oslonjena na osovinu pumpe visokog tlaka.

13B-96

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

POSTAVLJANJE: 2. POSTUPAK
a PANJA Za titne poklopce skinite sa svakog sklopa tik pred ugradnju. a Provjerite da je klin za zaustavljanje remenice jo uvijek na svom mjestu. a Postavite pumpu ubrizgavanja visokog tlaka. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke pumpe ubrizgavanja visokog tlaka (2,1 0,2 daNm) . a Postavite maticu remenice pumpe ubrizgavanja visokog tlaka.

23
102085

a Zategnite na zadani zatezni moment i pod kutom pri vrsne matice remenice pumpe ubrizgavanja visokog tlaka (1,5 0,1 daNm + 60 10) , pridravajui remenicu plosnatim klju em. a Skinite alat (Mot. 1606). PANJA Sustavno zamjenjujte sve skinute cijevi visokog tlaka. a Lagano podma ite navoje matica s uljem koje se nalazi u setu novih dijelova, prije postavljanja nove cijevi visokog tlaka. PANJA - Ima cijevi koje su isporuene s malom odre enom koliinom ulja i onih bez. - Cijevi isporu ene bez male odreene koliine ulja (cijevi se same podmazuju). Zatezni moment se ne mijenja: 3,8 daNm.

a Skinite tri privrsna vijka( 23)pumpe visokog tlaka. a Zavrnite potisnu ipku pomou alata (Mot. 1525). a Razdvojite sklop remenica-pumpa . a Skinite: - pumpu visokog tlaka, - izvlaka pumpe visokog tlaka.

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom, izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

13B-97

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Postavite poklopac motora na elasti ni nosa po tujui oznake. a Odzra ite sustav dovoda dizel goriva s pumpom za odzraivanje (odzra ivanje se vri automatski). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom, izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

PANJA Provjerite da nema istjecanja dizel goriva: - provjerite brtvljenje nakon popravka(vidi Cijev visokog tlaka: Kontrola),
19744

a Skinite cijev visokog tlaka, za to: - skinite epove protiv oneienja, - postavite okrugli nastavak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na izlazu visokog tlaka pumpe, - postavite okrugli nastavak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu u rampu. a Pritegnite rukom prikljuke cijevi visokog tlaka zapoev i s prikljukom na strani rampe. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne matice rampe (2,8 0,3 daNm). a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment: - priklju ak smjeten na strani rampe (3,8 daNm) , - priklju ak smjeten na strani pumpe (3,8 daNm) ,. a Izvrite kontrolu zabrtvljenosti sustava visokog tlaka nakon popravka(vidi Dizelsko ubrizgavanje: Kontrola).

- neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora, - ubrzajte nekoliko puta dok vozilo stoji, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva. a Zategnite privrsne vijke poklopca akumulatora na zadani zatezni moment (0,4 daNm).

13B-98

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1367 Mot. 1367-02 Mot. 1606 Mot. 1525 Poluga nosa motora zamjenu glave motora Nosa motora. Alat za pridravanje remenice pumpe visokog tlaka. Izvlaka zup anika pumpe ubrizgavanja s konusnom glavinom. Hvataljke Mot.1525. za prilagodbu za PANJA

13B

Zategnite na zadani zatezni moment od 38 Nm cijevi visokog tlaka "pumpe-rampa" i "rampa-brizgaljke" s katalokim brojem: - 77 01 207 025 - 77 01 207 026 - 77 01 207 027 - 77 01 207 028 - 77 01 207 029 Cijevi visokog tlaka s drugim katalokim brojevima zategnite na zatezni moment od 24 Nm.

Mot. 1525-02 Mot. 1746

Izmaknuti klju za zatezanje cijevi pumpe visokog tlaka. Neophodan materijal

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. 21 Nm 55 Nm - Obavezno po tujte prilikom svakog zahvata sigurnosna uputstva i uputstva za istou (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak).

dijagnostiki ure aj

Zatezni momentm privrsne vijke pumpe visokog tlaka privrsnu maticu remenice pumpe visokog tlaka matice cijevi visokog tlaka

24 Nm

PANJA Dijelovi koje treba sustavno zamjenjivati:

PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 206 804), - anelske krpe za i enje (katalo ki broj 77 11 211 707).

- sve skinute cijevi visokog tlaka.

PANJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera njegova rada.

13B-99

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

SKIDANJE
I - METODA ZA PUMPE VISOKOG TLAKA IJA REMENICA NOSI BROJ 070 575

- ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje).

114519

a Skinite mjera razine ulja( 1).


21265

a PA NJA Strogo je zabranjeno skidanje svake remenice pumpe visokog tlaka koja nosi broj 070 575 Za zamjenu sklopa "pumpa-remenica": - slijedite na in skidanja pumpe visokog tlaka koji nije opremljen remenicom 070 575, - skinite remen razvodnog mehanizma (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen razvodnog mehanizma: Skidanje - Postavljanje). - skinite sklop "pumpa-remenica".

II - METODA ZA PUMPE VISOKOG TLAKA IJA REMENICA NOSI BROJ RAZLI IT OD 070 575 a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom ispod karoserije). a Iskljuite kontakt i priekajte 30 s prije poetka zahvata na sustavu ubrizgavanja. a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - titnik motora,

13B-100

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

20804

a Odspojite: - predgrijae, - brizgaljke, - pokreta za podeavanje protoka goriva(2), - sondu temperature dizel goriva( 3).

114527

a Skinite: - privrsne matice( 4)grla kabelskog snopa na rampi ubrizgavanja, - vodilicu mjeraa razine ulja.

13B-101

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Zaepite otvor na bloku motora. a Zatite alternator od istjecanja goriva. - sondu razine ulja(8),

13B

- senzor oznaavanja poloaja cilindra(9 )na kuitu razvodnog mehanizma. a Postavite epove protiv oneienja. a Odmaknite sklop "grlo-snop elektrinih kablova" od pumpe visokog tlaka.

114517

a Oistite cijevi dovoda i povrata goriva (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak). a Odspojite cijevi dovoda i povrata goriva.
102083

a Skinite cijev visokog tlaka( 10)(vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Cijev visokog tlaka izmeu pumpe i rampe: Skidanje - Postavljanje ). a Postavite epove protiv oneienja. a Odvrnite pri vrsne matice(11)rampe ubrizgavanja.

102360

a Odspojite: - cijev povrata dizel goriva(5)koja povezuje brizgaljke s pumpom visokog tlaka, - senzor tlaka u rampi(6), - mjera ubrzanja( 7), a Postavite alate (Mot. 1367) i (Mot. 1367-02).
19626

13B-102

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 - njihajni ovjes( 12).

13B

114500

a Skinite: - privrsne vijke njihajnog ovjesa na strani motora,

19654

a Otkvaite jezice(13)gornjeg kuita razvodnog mehanizma.

a Skinite gornje kuite razvodnog mehanizma.

13B-103

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

114495

a Skinite: - privrsne vijke zglobne polugice za prihvat zakretnog momenta, - zglobnu polugicu za prihvat zakretnog momenta. a Podignite motor nekoliko centimetara kako biste mogli pristupiti privrsnim vijcima elastinog nosaa na glavi motora i remenici pumpe visokog tlaka. PA NJA Nemojte vaditi desnu poluosovinu prilikom podizanja motora.

13B-104

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

19654-1

a Skinite: - senzor odreivanja poloaja cilindra(14), - plasti ni vijak(15). a Otkvaite jezice(16)donjeg kuita razvodnog mehanizma. a Skinite donje kuite razvodnog mehanizma.

13B-105

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

19654-2

a Skinite: - privrsne vijke elasti nog nosaa na glavi motora, - elasti ni nosa na glavi motora.

107270

a Postavite motor u gornju mrtvu to ku. Otvor remenice bregaste osovine(17)mora biti nasuprot otvora( 18)glave motora.

13B-106

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

23168

23169

a Postavite alat (Mot. 1606)( 19) Napomena: Ako je potrebno, lagano okrenite motor kako biste podesili poloaj alata za imobilizaciju u zupce remenice pumpe visokog tlaka. a Skinite maticu(20)remenice pumpe visokog tlaka imobilizirajui remenicu pomou plosnatog klju a.

a Postavite alat (Mot. 1525) (21)opremljen alatom (Mot. 1525-02) .

PANJA Provjerite da je potisna ipka u ravnini i oslonjena na osovinu pumpe visokog tlaka.

102085

a Skinite privrsne vijke( 22)pumpe visokog tlaka. a Zavrnite potisnu ipku pomou alata (Mot. 1525). a Razdvojite sklop remenica-pumpa visokog tlaka .

13B-107

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Skinite: - pumpu visokog tlaka, - izvlaka pumpe visokog tlaka. PA NJA Stavite pumpu visokog tlaka u hermetiki zatvorenu plastinu vreicu im ju skinete, ako treba biti ponovo upotrijebljena.

13B

POSTAVLJANJE
a Uvjerite se da je klin remenice visokog tlaka pravilno postavljen. PA NJA Zatitne poklopce skinite sa svakog sklopa tik pred ugradnju. a Izvadite pumpu visokog tlaka iz njene plastine vreice. PA NJA U sluaju zamjene pumpe visokog tlaka, nemojte ju vaditi iz ambalae do trenutka postavljanja. a Postavite pumpu visokog tlaka. a Zategnite sve do kontakta privrsne vijke pumpe visokog tlaka. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke pumpe visokog tlaka (21 Nm) . a Postavite privrsnu maticu remenice pumpe visokog tlaka. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsnu maticu remenice pumpe visokog tlaka (55 Nm) pridravajui remenicu plosnatim odvija em. a Skinite alat (Mot. 1606).
20960

a PANJA - Prije postavljanja cijevi visokog tlaka, lagano podma ite navoje matice uljem koje se nalazi u setu novih dijelova. - Pazite da ulje ne ue u cijev visokog tlaka. - Nemojte podmazivati cijevi visokog tlaka s kojima nije isporuena mala odre ena koliina ulja, te cijevi visokog tlaka se same podmazuju.

13B-108

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

a U slu aju zamjene cijevi visokog tlaka, odzraite sustav dizel goriva pomou dijagnosti kog ureaja. Napomena: Za brojeve VDiag-a koji prethode VDiag-u 48, obavezno izvrite reprogramiranje ra unala ubrizgavanja. Ako se reprogramiranje ne izvri, nemojte primjenjivati dolje opisan nain rada ve odzraite sustav pomou rune pumpe odzraivanja.

PANJA Pazite da ne pokre ete motor sve dok odzraivanje nije provedeno. Takoer obavezno potujte uputstva o zahvatu zbog opasnosti od unutarnjeg unitavanja pumpe visokog tlaka koja radi na prazno i bez podmazivanja dizel gorivom. a Priklju ite dijagnosti ki ureaj na vozilo. a Ponovno uspostavite komunikaciju s raunalom ubrizgavanja. a Pokrenite naredbu AC212 "NADOLIJEVANJE ULJA U ULJNO KORITO NOVE PUMPE" . a Slijedite uputstva dijagnosti ki ureaj sve do zavretka pokrenute naredbe. a Pokrenite motor. Napomena: Faza pokretanja moe trajati do 20 sekundi. a U sluaju da se motor ne pokre e ili u sluaju prekida sekvence pokretanja: - iskljuite kontakt, - priekajte 30 s, - ponovo pokrenite motor. a Obradite pomo u dijagnosti ki ure aj pogreke koje je ra unalo ubrizgavanja eventualno memoriralo.

102083

a Za postavljanje cijevi visokog tlaka izmeu pumpe i rampe: - skinite epove protiv oneienja, - postavite okrugli nastavak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na izlazu visokog tlaka pumpe, - postavite okrugli nastavak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu u rampu. a Pritegnite rukom matice cijevi visokog tlaka zapoev i s maticom na strani rampe. a Zategnite na zadani zatezni moment i pomou alata (Mot. 1746) matice cijevi visokog tlaka (24 Nm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Odzraite sustav dovoda dizel goriva s pumpom za odzraivanje (odzraivanje se vri automatski). a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

13B-109

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a PA NJA Provjerite da nema istjecanja: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora, - ubrzajte nekoliko puta dok vozilo stoji, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13B

13B-110

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Mot. 1054 Mot. 1566 Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Klju za skidanje cijevi visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

13B
1 2

3 2

4
Zatezni momentm vijak prirubnice brizgaljke privrsne vijke rampe matice cijevi visokog tlaka 2,5 daNm a Skinite privrsnu maticu(1 )metalne cijevi. 2,2 daNm 2,5 daNm a Odvrnite dvije obujmice( 2)spojnih cijevi turbo punjenja( 3). a Skinite: - cijevi turbo punjenja, - tri privrsna vijka( 4)poklopca motora, VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : - da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, - da temperatura goriva nije poviena. Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. Strogo je zabranjeno otputanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok motor radi. - poklopac motora.
23181

PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja s visokim tlakom. - Obavezno zamijenite sve skinute cijevi visokog tlaka.

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Skinite zatitni lim ispod motora. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

13B-111

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

5 7

10

10

11

23177

23177

a Skinite privrsnu obujmicu( 5)metalne cijevi. a Odspojite: - utika( 6)mjeraa protoka zraka, - utika( 7)senzora za odre ivanje poloaja cilindra, - spojnu cijev za usis zraka( 8), - cijev ulaza zraka(9)turbokompresora. a Odmaknite snop elektrinih kablova.

a Skinite: - dvije pri vrsne matice(10)kui ta filtra zraka, - ku ite filtra zraka(11). a Postavite motor u gornju mrtvu to ku pomou trna (Mot. 1054) .

13B-112

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

15 18 15

13 16 16 17

23178

23176

a Odmaknite cijevi za dovod i povrat dizel goriva. a Postavite poklopce protiv one ienja na otvore. a Odspojite: - brizgaljke( 15), - predgrijae(16),

14

- regulator tlaka u pumpi(17), - senzor tlaka u rampi ubrizgavanja(18). a Odmaknite kabelski snop motora.

13 12
23174

a Odspojite: - cijev povrata uljnih para(12 )na nalijevnom grlu, - cijev za dovod i povrat dizel goriva(13)na filtru i zatim na pumpi visokog tlaka. a Skinite zaustavni vijak(14)cijevi za dovod i povrat dizel goriva na podiznom prstenu. a Postavite poklopce protiv oneienja na otvore.

13B-113

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790 II - POSTAVITE BRIZGALJKU.

13B

SC004 UNOS PODATAKA ZA KALIBRACIJU BRIZGALJKI a Napomena: Na brizgaljkama se pojavljuje alfanumeri ki kod sa 6 znamenki koji se zove IMA (Pode avanje protoka kroz brizgaljke). Ovaj kod je poseban za svaku brizgaljku, uzima u obzir razliitosti pri proizvodnji i odreuje karakteristike protoka brizgaljke. U slu aju zamjene jedne ili vie brizgaljki, potrebno je prouiti-uitati u ra unalo kod nove ili novih brizgaljki. Ako ta operacija nije sprovedena broj okretaja motora e biti ogranien na 1800 o/min .
23175

a Odspojite povratnu cijev(19)na pumpi visokog tlaka. a Skinite cijev visokog tlaka(2 0)povezuju i rampu ubrizgavanja na brizgaljku pomou (Mot. 1566).

Te vrijednosti podeavanja ugravirane su na bakelitnom tijelu svake brizgaljke alfanumeriki zatim unesene u raunalo, koje mo e upravljati svakom brizgaljkom uzimajui u obzir vrijednosti njihove razli itosti pri proizvodnji. Sustav mo e biti kodiran preko dijagnostikog priklju ka sa dijagnosti ki ure aj. Prilikom zamjene brizgaljki, potrebno je zamijeniti kodove IMA. Za to, treba ponovno unijeti kodove IMA u raunalo pomou slijede e naredbe: - SC004 Unos kodova brizgaljki Oitajte kodove IMA ugravirane na bakelitno tijelo svake brizgaljke i slijedite upute sa zaslona.

POSTAVLJANJE
I - OISTITE BRIZGALJKE a PA NJA Strogo je zabranjeno i enje brizgaljki pomou: - metalne etke, - brusnog papira, - ultrazvunog sredstva za ienje. a Ostavite brizgaljke uronjene u sredstvo za odmaivanje. a Osuite s novim flanelskim krpama katalokog broja 77 11 211 707.

Napomena: Ova naredba je valjana i za pojedinani i za grupni unos.

PANJA Za titne epove skidajte sa sklopova tik pred ugradnju. a Oistite pomou flanelskih krpa 77 11 211 707 natopljenih novim otapalom: - udubine brizgaljki, - tijela brizgaljki, - prirubnice brizgaljki. a Osu iti oi ene elemente novom flanelskom krpom.

13B-114

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

a Bacite vre icu koritenog epova nakon zahvata. PANJA Obavezno zamijenite: - cijev za povrat goriva(19). - plastinu cijev ulaza zraka turbokompresora sa njene dvije obujmice. a Odzra ite sustav dizel goriva pomou pumpe za odzraivanje. PANJA Provjerite da nema istjecanja dizel goriva: - Pustite motor da radi u slobodnom hodu sve do uklju enja motoventilatora. - Pritisnite papuicu gasa nekoliko puta na prazno. - Napravite cestovnu probu. - Iskljuite kontakt. - Provjerite da ne istjee dizel gorivo.

1326

a Zamijenite zatitnu podloku. a Postavite brizgaljku. a Zategnite na zadani zatezni moment vijak prirubnice brizgaljke (2,5 daNm). PA NJA Nemojte na silu postavljati cijevi visokog tlaka. a Odvrnite rampu ubrizgavanja (rampa mora biti labava). PA NJA Obavezno zamijenite sve skinute cijevi visokog tlaka. a Postavite nove cijevi visokog tlaka zateu i rukom prvo matice na strani brizgaljki. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke rampe (2,2 daNm) , PA NJA - Nemojte dodirivati cijevi kljuem prilikom zatezanja na zadani zatezni moment. - Prilikom zatezanja cijevi visokog tlaka, obavezno pridrite me uprikljuak brizgaljke. a Zategnite na zadani zatezni moment matice cijevi visokog tlaka (2,5 daNm) zateui prvo na strani brizgaljki. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom, izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

13B-115

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Mot. 1566 Klju za skidanje cijevi visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju klju za cijevi visokog tlaka (klju DM19) usadni klju za cijevne instalacije za zatezanje cijevi visokog tlaka brizgaljke - rampe (klju "Crowfoot 1817") usadni klju za cijevne instalacije PANJA

13B

- Zabranjeni su svi zahvati na brizgaljkama. - Zabranjeno je skidanje cjevastog ltra brizgaljke. - Obavezno zamijenite sve brizgaljke koje su bile otvorene. - Zabranjeno je skidanje senzora tlaka u rampi.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite poklopac motora.

Zatezni momentm prirubnicu za uvr enje brizgaljke matice rampe maticu na strani brizgaljke maticu na strani rampe 2,8 daNm 2,8 0,3 daNm 3,8 daNm 3,8 daNm

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da temperatura goriva nije poviena, da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno otputanje spojnice cijevi visokog tlaka dok motor radi.

PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja pod visokim tlakom. - Obavezno zamijenite sve cijevi visokog tlaka kao i kope skinutih cijevi visokog tlaka.

13B-116

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

2 1

11

3 10 6 5

4 9
105512 19724

a Odspojite: - utika pokretaa za podeavanje protoka goriva(1 ), - utika sonde temperature dizel goriva(2), - utikae(3 )brizgaljki, - utikae(4 )predgrijaa, - cijevi za dovod(5 )i povrat(6)dizel goriva na pumpi visokog tlaka, - povratnu cijev brizgaljki( 7)na pumpi visokog tlaka. a Skinite: - nalijevno grlo(8)smjeteno na rampi ubrizgavanja, - cijev mjeraa ulja. a Postavite ep na otvor. a Odspojite utika(9)senzora tlaka u rampi. a Odmaknite snop elektrinih kablova motora. a Skinite: - kope(12)koje povezuju cijevi visokog tlaka, - cijevi visokog tlaka(13)rampe brizgaljki(vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Cijev visokog tlaka: Zamjena , stranica 13B-74). a Otpustite prirubnicu(14)brizgaljke(15). a Skinite brizgaljku. a Izvadite podlo ku za toplinsku zatitu.
20803

12

14

13

15

PA NJA Obavezno pridr ite prijelaznu spojnicu(10)cijevi visokog tlaka i brizgaljku prilikom otputanja. Pazite da ne otetite cjevicu(11)povrata isputanja brizgaljki.

13B-117

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

POSTAVLJANJE
I - IENJE BRIZGALJKI a PA NJA Strogo je zabranjeno i enje brizgaljki pomou: - metalne etke, - brusnog papira, - ultrazvunog ureaja za ienje. a Ostavite brizgaljke uronjene u sredstvo za odmaivanje. a Osuite s novim flanelskim krpama kataloki broj 77 11 211 707.

II - SC002 UNOS PODATAKA ZA KALIBRACIJU BRIZGALJKI a Napomena: Parametri C2I (Pojedinano podeavanje brizgaljke) su tvorniki kalibrirani kako bi se precizno podesio protok svake brizgaljke uzimajui u obzir njihovu razliitost pri proizvodnji. Te vrijednosti pode avanja zapisane su na naljepnici koja se nalazi na svakoj od brizgaljki, zatim su unesene u ra unalo, koje upravlja svakom brizgaljkom uzimaju i pritom u obzir njihovu razliitost pri proizvodnji. Sustav moe biti parametriran pomo u dijagnosti kog prikljuka s dijagnostikim ureajem RENAULT CLIP. Prilikom zamjene jedne ili vi e brizgaljki potrebno je zamijeniti parametre C2I. Za to, potrebno je ponovno unijeti parametre C2I u ra unalo pomou slijede ih naredbi: - Unos etiri C2I,prilikom zamjene raunala, izvrite naredbu SC002 Unos kodova brizgaljki . - Pojedinaan unos parametara C2I, zamjena jedne ili vi e brizgaljki, izvrite naredbu: brizgaljka cilindar 1: naredba VP001 (cilindar na strani zamanjaka), brizgaljka cilindar 2: naredba VP002, brizgaljka cilindar 3: naredba VP003, brizgaljka cilindar 4: naredba VP004, Koritenjem dotine naredbe, tehniar mo e ponovno unijeti nove parametre C2I brizgaljke te zamijeniti i poni titi stare parametre C2I. Napomena: Samo nakon istovremene zamjene sve etiri brizgaljke, izvrite vraanje na nulu korekturnih vrijednost brizgaljki koriste i naredbu RZ004 Korekturne vrijednosti podeavanja tlaka .

13B-118

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 III - POSTAVLJANJE BRIZGALJKI a PA NJA epove skinite sa sklopova tik pred ugradnju. a Oistite pomou flanelskih krpa katalo kog broja 77 11 211 707 natopljenih novim otapalom: - leita brizgaljki, - tijela brizgaljki, - prirubnice brizgaljki. a Osuite oiene elemente novom flanelskom krpom. a Zamijenite podloku za toplinsku zatitu novom. a Postavite brizgaljku. a Zategnite na zadani zatezni moment prirubnicu za uvrenje brizgaljke (2,8 daNm). PA NJA Sustavno zamjenjujte sve skinute cijevi visokog tlaka. a Lagano podmaite navoje matica s uljem koje se nalazi u setu novih dijelova, prije postavljanja nove cijevi visokog tlaka. PA NJA - Ima cijevi koje su isporu ene s dozerom ulja i onih bez. - Cijevi isporu ene bez dozera se same podmazuju. Zatezni moment ostaje nepromijenjen: 3,8 daNm. a Postavite cijev visokog tlaka: - skinite za titne epove, - postavite konusni zavr etak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu brizgaljke, - postavite konusni zavr etak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na izlazu rampe. a Pritegnite rukom maticu prvo na strani brizgaljke a zatim na strani rampe. a Lagano predzategnite. a Postavite novu kopu isporuenu s novom cijevi na cijevi visokog tlaka: - umetnite prvu polovicu dvodijelnog kui ta pomou univerzalnih klijeta, - umetnite drugu polovicu dvodijelnog ku i ta pomou univerzalnih klije ta. PANJA PANJA

13B

Potujte smjer postavljanja drugog kuita. Nastavci smjeteni nasred kope mogu se uglaviti samo u jednom poloaju.

19723

a Zategnite na zadani zatezni moment matice rampe (2,8 0,3 daNm).

- Nemojte dodirivati cijevi kljuem prilikom zatezanja na zadani moment. - Obavezno pridrite kljuem prijelaznu spojnicu brizgaljke prilikom zatezanja cijevi visokog tlaka. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment: - maticu na strani brizgaljke (3,8 daNm) , - maticu na strani rampe (3,8 daNm) , pomou alata (Mot. 1566) eventualno opremljenim jednim od alata: - moment klju, - klju za cijevi visokog tlaka (klju DM19), - usadni klju za cijevne instalacije za zatezanje cijevi visokog tlaka brizgaljke - rampe (klju "Crowfoot 18-17"), - usadni klju za cijevne instalacije.

13B-119

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Odzraite sustav dizel goriva pomou pumpe za odzraivanje. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

13B

PA NJA Provjerite da nema propu tanja dizel goriva: - Neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora. - Pritisnite papuicu gasa nekoliko puta na prazno. - Napravite cestovnu probu. - Iskljuite kontakt. - Provjerite da ne istjee dizel gorivo.

13B-120

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F8Q, i 632

13B

SKIDANJE
Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

Zatezni momentm brizgaljke cijevi visokog tlaka 7 daNm 2,5 daNm

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno otputanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu.

1323

a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite: - cijevi visokog tlaka,

PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja s visokim tlakom. - Obavezno zamijenite sve cijevi visokog tlaka kao i kope skinutih cijevi visokog tlaka. Brizgaljke se mogu zamijeniti pojedinano. Skinite samo cijev visokog tlaka na koju se odnosi.

- brizgaljke. a Postavite epove na otvore. PANJA Pazite na trcanje goriva po elektrinim dijelovima koje bi moglo dovesti do pogreaka u radu.

13B-121

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F8Q, i 632

13B

POSTAVLJANJE
a Zamijenite termike za titne podloke i brtve koje se nalaze na brizgaljkama. a Postavite: - brizgaljke, - cijevi. a Rukom zategnite dvije matice na svakoj od cijevi. a Zategnite na zadani zatezni moment: - brizgaljke (7 daNm) , - matice cijevi visokog tlaka (2,5 daNm). PA NJA Provjerite da nema curenja okre ui motor u slobodom hodu.

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom, izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

13B-122

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1746 Izmaknuti klju za zatezanje cijevi pumpe visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Zatezni momentm privrsne prirubnice brizgaljke privrsne matice rampe ubrizgavanja privrsne matice cijevi visokog tlaka rampa brizgaljke matice nalijevnog grla na rampi 28 Nm 28 Nm 24 Nm PANJA PANJA

13B

Zategnite na zadani zatezni moment od 38 Nm cijevi visokog tlaka "pumpa-rampa" i "rampa-brizgaljke" katalokih brojeva: - 77 01 207 025 - 77 01 207 026 - 77 01 207 027 - 77 01 207 028 - 77 01 207 029 Za druge katalo ke brojeve cijevi visokog tlaka, zategnite na zadani zatezni moment od 24 Nm.

Zabranjeni su svi zahvati na brizgaljkama. 24 Nm Zabranjeno je skidanje cijevnog ltra brizgaljke.

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Prilikom svakog zahvata, obavezno potujte sigurnosna uputstva i uputstva za istou (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak).

PANJA Dijelovi koje treba sustavno zamjenjivati: - sve skinute cijevi visokog tlaka, - svaku brizgaljku koja je, unato zabrani, bila otvorena, - sve podloke za toplinsku zatitu skinutih brizgaljki.

SKIDANJE
PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 206 804), - anelske krpe ienje (kataloki broj 77 11 211 707 ). a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - za titu motora, - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje). - mjera razine ulja.

13B-123

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

20804

a Odspojite: - predgrijae, - brizgaljke, - elektri ne utikae(1)na pumpi visokog tlaka.

114527

a Skinite: - privrsne matice( 2)grla kabelskog snopa na rampi ubrizgavanja, - vodilicu mjeraa ulja.

13B-124

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Zatite alternator od istjecanja goriva.

13B

114516 114517

a Oistite cijevi za dovod i povrat goriva (vidi 13B, Mjere opreza za popravak). a Odspojite cijevi za dovod i povrat goriva.

a Skinite kop e(4)koje me usobno povezuju cijevi visokog tlaka. a Oistite cijevi visokog tlaka izmeu rampe i brizgaljki u pitanju (vidi 13B, Mjere opreza za popravak). a Skinite cijevi visokog tlaka i bacite ih u sme e. a Postavite epove protiv oneienja.

109463

a Skinite povratnu cijev dizel goriva koja povezuje brizgaljke s pumpom ubrizgavanja a Postavite epove protiv oneienja. a Odmaknite snop elektrinih kablova motora. a Otpustite prirubnicu(5 )brizgaljke(6). a Skinite brizgaljku.
109462

13B-125

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a U sluaju ponovnog kori tenja jedne ili vie brizgaljki, obavezno oznaite skinutu(e) brizgaljku(e) u skladu s pripadajuim cilindrom.

13B

Napomena: Jedna brizgaljka odgovara jednom cilindru. a Izvadite podloku za toplinsku za titu.

POSTAVLJANJE
I - IENJE BRIZGALJKE a PA NJA Strogo je zabranjeno i enje brizgaljki pomou: - metalne etke, - brusnog papira, - ultrazvunim ureajem za ienje. a Ostavite brizgaljke uronjene u sredstvo za odmaivanje. a Osuite s novim flanelskim krpama kataloki broj 77 11 211 707. a Oistite pomo u flanelskih krpa kataloki broj 77 11 211 707 natopljenih u novo otapalo: - leita brizgaljki, - tijela brizgaljki, - prirubnice brizgaljki. a Osuite oiene dijelove novom flanelskom krpom.
19724

a Zamijenite podlo ku za toplinsku zatitu novom. a Postavite brizgaljku. Napomena: U slu aju zamjene jedne ili vi e brizgaljki, zapi ite alfanumeriki kod (C2I)(7)i cilindar na koji je postavljena. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne prirubnice brizgaljke (28 Nm) .

II - POSTAVLJANJE BRIZGALJKI a PA NJA epove protiv oneienja skinite sa sklopova u posljednji trenutak. a U sluaju skidanja sve etiri brizgaljke, odvrnite za nekoliko okretaja privrsne matice rampe ubrizgavanja (rampa mora biti labava).

13B-126

DIZEL UBRIZGAVANJE Brizgaljka dizel goriva: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

a Postavite novu kop u isporuenu s novom cijevi visokog tlaka. a U sluaju skidanja sve etiri brizgaljke, zategnite na zadani zatezni moment privrsne matice rampe ubrizgavanja (28 Nm). a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pri vrsne matice cijevi visokog tlaka rampa brizgaljke (24 Nm) pomou alata (Mot. 1746) : - na strani brizgaljki, - na strani rampe. Napomena: Do kraja zategnite jednu prednju cijev kako biste mogli pre i na drugu. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment matice nalijevnog grla na rampi (24 Nm) a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). PA NJA - Prije postavljanja cijevi visokog tlaka, lagano podma ite navoje matice uljem koje se nalazi u dozeru isporu enom u setu novih dijelova. - Pazite da ulje ne ue u cijev visokog tlaka. - Nemojte podmazivati cijevi visokog tlaka s kojima nije isporu en dozer, te cijevi visokog tlaka se same podmazuju. a Izvr ite prou avanje-uitavanje alfanumerikog koda (C2I) zamijenjene(ih) brizgaljke(i) pomou dijagnosti ki ureaj. a Odzra ite sustav pomo u odzraivanje. PANJA Provjerite da nema istjecanja: PA NJA epove skinite sa sklopova u posljednji trenutak. a U sluaju zamjene etiri cijevi visokog tlaka, odvrnite za nekoliko okretaja privrsne matice rampe ubrizgavanja (rampa mora biti labava). a Skinite epove protiv oneienja. a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu visokog tlaka brizgaljke. a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na izlazu visokog tlaka rampe. a Pritegnite rukom matice cijevi visokog tlaka poev i s maticom na strani brizgaljki. a Lagano predzategnite matice cijevi visokog tlaka. Napomena: Redoslijed postavljanja cijevi rampa-brizgaljke nije vaan. - provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva. rune pumpe za

20960

13B-127

DIZEL UBRIZGAVANJE
Cijev visokog tlaka izmeu pumpe i rampe: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1746 Izmaknuti klju za zatezanje cijevi pumpe visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Zatezni momentm privrsne matice cijevi visokog tlaka pumparampa matice nalijevnog grla na rampi 24 Nm PANJA

13B

Zategnite na zadani zatezni moment od 38 Nm cijevi visokog tlaka "pumpa-rampa" i "rampa-brizgaljke" katalokih brojeva: - 77 01 207 025 - 77 01 207 026 - 77 01 207 027 - 77 01 207 028 - 77 01 207 029

24 Nm

Za druge katalo ke brojeve cijevi visokog tlaka, zategnite na zadani zatezni moment od 24 Nm.

SKIDANJE
VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Prilikom svakog zahvata, obavezno potujte sigurnosna uputstva i uputstva za istou (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak). a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - za titu motora, - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje). - mjera razine ulja.

PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 206 804), - anelske krpe za i enje (katalo ki broj 77 11 211 707).

13B-128

DIZEL UBRIZGAVANJE
Cijev visokog tlaka izmeu pumpe i rampe: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

20804

a Odspojite: - predgrijae, - brizgaljke, - elektri ne utikae(1)na pumpi visokog tlaka.

114527

a Skinite: - privrsne matice( 2)grla kabelskog snopa na rampi ubrizgavanja, - vodilicu mjeraa ulja.

13B-129

DIZEL UBRIZGAVANJE
Cijev visokog tlaka izmeu pumpe i rampe: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Odmaknite snop elektrinih kablova motora. a Zatite alternator od istjecanja goriva.

13B

POSTAVLJANJE

20960 114517

a PANJA - Prije postavljanja cijevi visokog tlaka, lagano podma ite navoje matice uljem koje se nalazi u dozeru isporu enom u setu novih dijelova. - Pazite da ulje ne ue u cijev visokog tlaka. - Nemojte podmazivati cijevi visokog tlaka s kojima nije isporu en dozer, te cijevi visokog tlaka se same podmazuju.

a Oistite cijevi za dovod i povrat goriva (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak). a Odspojite: - cijevi za dovod i povrat goriva, - povratnu cijev dizel goriva koja povezuje brizgaljke s pumpom ubrizgavanja. a Postavite epove protiv oneienja. a Oistite cijevi visokog tlaka izme u pumpe i rampe ubrizgavanja (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak). a Skinite cijev visokog tlaka izmeu pumpe i rampe. a Postavite epove protiv oneienja.

PANJA epove skinite sa sklopova u posljednji trenutak. a Skinite epove protiv oneienja. a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu izlaza visokog tlaka pumpe visokog tlaka. a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu u rampu ubrizgavanja. a Pritegnite rukom matice cijevi visokog tlaka poev i s maticom na strani rampe. a Lagano predzategnite matice cijevi visokog tlaka. a Zategnite na zadani zatezni moment i pomo u alata (Mot. 1746) privrsne matice cijevi visokog tlaka pumpa-rampa (24 Nm) : a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment matice nalijevnog grla na rampi (24 Nm)

13B-130

DIZEL UBRIZGAVANJE
Cijev visokog tlaka izmeu pumpe i rampe: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Odzraite sustav pomou ru ne pumpe za odzraivanje. PA NJA Provjerite da nema istjecanja: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13B

13B-131

DIZEL UBRIZGAVANJE
Cijev visokog tlaka izmeu rampe i brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1746 Izmaknuti klju za zatezanje cijevi pumpe visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Zatezni momentm privrsne matice rampe ubrizgavanja privrsne matice cijevi visokog tlaka rampa brizgaljke matice nalijevnog grla na rampi 28 Nm 24 Nm PANJA

13B

Zategnite na zadani zatezni moment od 38 Nm cijevi visokog tlaka "pumpa-rampa" i "rampa-brizgaljke" katalokih brojeva: - 77 01 207 025 - 77 01 207 026 - 77 01 207 027 - 77 01 207 028 - 77 01 207 029 Za druge katalo ke brojeve cijevi visokog tlaka, zategnite na zadani zatezni moment od 24 Nm.

24 Nm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - za titu motora,

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Prilikom svakog zahvata, obavezno potujte sigurnosna uputstva i uputstva za istou (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak).

- ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje). - mjera razine ulja.

PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 206 804), - anelske krpe za i enje (katalo ki broj 77 11 211 707).

13B-132

DIZEL UBRIZGAVANJE
Cijev visokog tlaka izmeu rampe i brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

20804

a Odspojite: - predgrijae, - brizgaljke, - elektri ne utikae(1)na pumpi visokog tlaka.

114527

a Skinite: - privrsne matice( 2)grla kabelskog snopa na rampi ubrizgavanja, - vodilicu mjeraa ulja.

13B-133

DIZEL UBRIZGAVANJE
Cijev visokog tlaka izmeu rampe i brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Zatite alternator od istjecanja goriva. a Oistite cijevi za dovod i povrat goriva (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak).

13B

114516

a Skinite kop e(4)koje me usobno povezuju cijevi visokog tlaka.


114517

a Odspojite: - cijevi za dovod i povrat goriva, - povratnu cijev dizel goriva koja povezuje brizgaljke s pumpom ubrizgavanja. a Postavite epove protiv oneienja. a Odmaknite snop elektrinih kablova motora.

a Oistite cijevi visokog tlaka izmeu rampe i brizgaljki koje treba skinuti (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak). a Skinite doti nu cijev visokog tlaka i bacite ju u smee. a Postavite epove protiv oneienja.

13B-134

DIZEL UBRIZGAVANJE
Cijev visokog tlaka izmeu rampe i brizgaljke: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

POSTAVLJANJE

a Lagano predzategnite matice cijevi visokog tlaka. Napomena: Redoslijed postavljanja cijevi rampa-brizgaljke nije vaan. a Postavite novu kop u isporuenu s novom cijevi visokog tlaka. a U slu aju zamjene etiri cijevi visokog tlaka, zategnite na zadani zatezni moment privrsne matice rampe ubrizgavanja (28 Nm) . a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment pomou alata (Mot. 1746) privrsne matice cijevi visokog tlaka rampa - brizgaljke (24 Nm) : - na strani brizgaljki, - na strani rampe. Napomena:
20960

a PA NJA - Prije postavljanja cijevi visokog tlaka, lagano podma ite navoje matice uljem koje se nalazi u dozeru isporu enom u setu novih dijelova. - Pazite da ulje ne ue u cijev visokog tlaka. - Nemojte podmazivati cijevi visokog tlaka s kojima nije isporu en dozer, te cijevi visokog tlaka se same podmazuju.

Do kraja zategnite jednu prednju cijev kako biste mogli pre i na drugu. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment matice nalijevnog grla na rampi (24 Nm) a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Odzra ite sustav pomo u odzraivanje. PANJA rune pumpe za

PA NJA epove skinite sa sklopova u posljednji trenutak. a U sluaju zamjene etiri cijevi visokog tlaka, odvrnite za nekoliko okretaja privrsne matice rampe ubrizgavanja (rampa mora biti labava). a Skinite epove protiv oneienja. a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu visokog tlaka brizgaljke. a Postavite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na izlazu visokog tlaka rampe. a Pritegnite rukom matice cijevi visokog tlaka poev i s maticom na strani brizgaljki. Provjerite da nema istjecanja: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13B-135

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790 Neophodan specijalni alat Mot. 1566 Klju za skidanje cijevi visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju

13B

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom.

3 2

Zatezni momentm privrsne vijke rampe ubrizgavanja matice cijevi visokog tlaka matice cijevi visokog tlaka pumpe-rampe privrsne vijke poklopca akumulatora 2,2 0,2 daNm 2,5 0,2 daNm

23181

2,5 0,2 daNm 0,4 daNm

a Skinite privrsnu maticu(1 )metalne cijevi. a Odvrnite cijevi(2 )turbo punjenja (vidi(vidi 12B, Kompresijsko punjenje)). a Skinite: - cijevi turbo punjenja( 3),

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije previsoka. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno odvrtanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu.

- tri privrsna vijka( 4)poklopca motora, - poklopac motora(5).

PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja pod visokim tlakom. - Obavezno zamijenite svaku skinutu cijev visokog tlaka. - Zabranjeni su svi zahvati na brizgaljkama. - Zabranjeno je skidanje cijevnog ltra brizgaljke. - Obavezno zamijenite sve brizgaljke koje su bile otvorene.

13B-136

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790 - ku ite filtra zraka.

13B

6 8

10

14

23177

a Skinite pridrnu ploicu( 6)metalne cijevi. a Odspojite: - utika( 7)mjeraa protoka, - utika( 8)senzora za odre ivanje poloaja cilindra, - spojnu cijev usisa zraka(9 ), - cijev ulaza zraka(10)turbokompresora. a Skinite snop elektrinih kablova.

23178

15

11

14
11 12
a Odspojite: - cijev povrata uljnih para(13), - cijevi za dovod i povrat dizel goriva(14)na filtru, a zatim na pumpi. a Postavite epove na otvore.
23177

13
23174

a Skinite vijak za zadravanje(15)cijevi za dovod i povrat dizel goriva na podiznom prstenu.

a Skinite: - dva pri vrsna vijka(11)poklopca kui ta filtra zraka(12),

13B-137

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

- dva privrsna vijka( 21)rampe ubrizgavanja(22), - rampu ubrizgavanja.

18

POSTAVLJANJE
a Postavite rampu ubrizgavanja. PANJA Pazite da ulje ne ue u cijevi visokog tlaka. Nemojte na silu postavljati cijevi visokog tlaka.

16 16 17

epove skidajte sa sklopova tik pred postavljanje. a Runo predzategnite privrsne vijke (rampa mora biti labava). PANJA
23176

a Izvadite cijevi za povrat i dovod dizel goriva. a Odspojite: - predgrijae(16), - regulator tlaka( 17)na pumpi, - senzor tlaka na rampi(18). a Skinite kabelski snop motora.

Obavezno zamijenite sve skinute cijevi visokog tlaka. a Pritegnite rukom nove matice cijevi visokog tlaka po evi s maticom na strani brizgaljki. a Pritegnite rukom nove matice cijevi visokog tlaka pumpe-rampe poev i s maticom na strani rampe. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke rampe ubrizgavanja (2,2 0,2 daNm). PANJA

20 19
a. a

Nemojte dodirivati cijevi visokog tlaka kljuem prilikom zatezanja na zadani zatezni moment. Obavezno pridrite kljuem me uprikljuak brizgaljke prilikom zatezanja.

Zategnite na zadane zatezne momente:

22 21

- matice cijevi visokog tlaka (2,5 0,2 daNm) prvo zateu i na strani brizgaljki, - matice cijevi visokog tlaka pumpe-rampe (2,5 0,2 daNm) prvo zateu i na strani pumpe moment klju

23176-1

a Odspojite povratnu cijev(19)na pumpi. a Skinite: - sve cijevi visokog tlaka(20)brizgaljki pomou (Mot. 1566) ,

13B-138

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790 a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja za nastavak zahvata. Napomena: Obavezno zamijenite cijev za povrat goriva smjetenu na brizgaljkama prilikom njenog skidanja plastinu cijev za ulaz zraka turbokompresora s dvije obujmice. a Odzraite sustav pomou pumpe za odzraivanje. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; p r ovedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - postavljanje). Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke poklopca akumulatora (0,4 daNm). PA NJA Provjerite da nema istjecanja dizel goriva: - neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13B

13B-139

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Mot. 1566 Klju za skidanje cijevi visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju klju za cijevi visokog tlaka (klju DM19) usadni klju za cijevne instalacije za zatezanje cijevi visokog tlaka brizgaljke - rampe (klju "Crowfoot 1817") usadni klju za cijevne instalacije PANJA

13B

- Zabranjeni su svi zahvati na brizgaljkama. - Zabranjeno je skidanje cijevnog ltra brizgaljke. - Obavezno zamijenite sve brizgaljke koje su bile otvorene. - Zabranjeno je skidanje senzora tlaka u rampi.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom. a Skinite poklopac motora.

Zatezni momentm privrsne matice rampe maticu smjetenu strani rampe maticu smjetenu strani pumpe na na 2,8 daNm 3,8 daNm 3,8 daNm 2,1 daNm

maticu nalijevnog grla na rampi

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da temperatura goriva nije poviena, da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno odvrtanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu.

PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja pod visokim tlakom. - Obavezno zamijenite sve cijevi visokog tlaka kao i kope skinutih cijevi visokog tlaka.

13B-140

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

7 6 5 1

2 3

9
20804

a Odspojite: - utika pokretaa za podeavanje protoka goriva(1 ), - utika sonde temperature dizel goriva(2), - utikae(3 )brizgaljki, - utikae(4 )predgrijaa, - cijevi za dovod(5 )i povrat(6)dizel goriva na pumpi, - povratnu cijev brizgaljki( 7)na pumpi visokog tlaka. a Skinite: - nalijevno grlo(8)smjeteno na rampi ubrizgavanja, - cijev mjeraa ulja. a Postavite ep na otvor. a Odspojite utika(9)senzora tlaka rampe. PA NJA Obavezno pridrite meuprikljuak (10)cijevi i brizgaljke prilikom odvrtanja. Pazite da ne otetite cjevicu(11)povrata proputanja brizgaljke.

13B-141

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

POSTAVLJANJE
a

11

PANJA epove protiv oneienja skinite sa sklopova u posljednjem trenutku.

PANJA Sustavno zamjenjujte sve skinute cijevi visokog tlaka. a Postavite novu rampu visokog tlaka na usadne vijke.

10

a Pritegnite rukom matice. Napomena: - Postavite cijev pumpa-rampa prije cijevi rampabrizgaljke.
19724

- Za postavljanje cijevi visokog tlaka(vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Cijev visokog tlaka: Zamjena , stranica 13B-74).

12

Napomena: Potujte smjer postavljanja drugog ku i ta. Izdanci smje teni u sredini kope mogu se uglaviti samo u jednom poloaju.

13 15 14
20803

a Skinite: - kope(12)koje me usobno povezuju cijevi visokog tlaka, - cijevi visokog tlaka(13)rampe brizgaljki(vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Cijev visokog tlaka: Zamjena , stranica 13B-74), - privrsne vijke( 14)kuglaste rampe ubrizgavanja, - kuglastu rampu ubrizgavanja(15).

13B-142

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

PANJA Nemojte dodirivati cijevi kljuem prilikom zatezanja na zadani moment. a Zategnite po redu i na zadani zatezni moment: - maticu smjetenu na strani rampe (3,8 daNm) , - maticu smjetenu na strani pumpe (3,8 daNm) , pomou alata (Mot. 1566) ako je potrebno: - jedan moment klju, - jedan klju za cijevi visokog tlaka (klju DM19), - jedan usadni klju za cijevne instalacije za zatezanje cijevi visokog tlaka brizgaljke - rampe (klju "Crowfoot 18-17"), - jedan usadni klju za cijevne instalacije.
19723

a Zategnite na zadani zatezni moment maticu nalijevnog grla na rampi (2,1 daNm) pomou alata moment klju . Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja za nastavak zahvata. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; p r ovedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - postavljanje).

PANJA Provjerite da nema istjecanja dizel goriva: - provjerite brtvljenje nakon popravka(vidi Cijev visokog tlaka: Kontrola), - neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora,
19744

- dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

a Postavite cijev visokog tlaka, za to: - skinite za titne epove, - umetnite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na izlazu visokog tlaka pumpe, - umetnite konusni zavretak cijevi visokog tlaka na konusnu glavu na ulazu rampe. a Pritegnite rukom matice cijevi visokog tlaka poev i s maticom na strani rampe. a Lagano predzategnite. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne matice rampe (2,8 daNm).

13B-143

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1746 Izmaknuti klju za zatezanje cijevi pumpe visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Zatezni momentm privrsne matice rampe ubrizgavanja matice cijevi visokog tlaka izme u rampe ubrizgavanja i brizgaljki matice cijevi visokog tlaka izme u rampe ubrizgavanja i pumpe visokog tlaka matice nalijevnog grla na rampi 28 Nm 24 Nm PANJA

13B

Zategnite na zadani zatezni moment od 38 Nm cijevi visokog tlaka "pumpa-rampa" i "rampa-brizgaljke" katalokih brojeva: - 77 01 207 025 - 77 01 207 026 - 77 01 207 027 - 77 01 207 028 - 77 01 207 029 Za druge katalo ke brojeve cijevi visokog tlaka, zategnite na zadani zatezni moment od 24 Nm.

24 Nm

PANJA Zabranjeni su svi zahvati na brizgaljkama. Zabranjeno je skidanje cijevnog ltra brizgaljke.

24 Nm PANJA

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Prilikom svakog zahvata, obavezno potujte sigurnosna uputstva i uputstva za istou (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak).

Dijelovi koje treba sustavno zamjenjivati: - sve skinute cijevi visokog tlaka.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - za titu motora, - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje).

PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 206 804), - anelske krpe za i enje (katalo ki broj 77 11 211 707).

- mjera razine ulja.

13B-144

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

20804

a Odspojite: - predgrijae, - brizgaljke, - elektri ne utikae(1)na pumpi visokog tlaka.

114527

a Skinite: - privrsne matice( 2)grla kabelskog snopa na rampi ubrizgavanja, - vodilicu mjeraa ulja.

13B-145

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Zatite alternator od istjecanja goriva.

13B

114516 114517

a Oistite cijevi za dovod i povrat goriva (vidi 13B, Mjere opreza za popravak). a Odspojite cijevi za dovod i povrat goriva. a Postavite epove protiv oneienja. a Odmaknite snop elektrinih kablova motora.

a Skinite kop e(4)koje me usobno povezuju cijevi visokog tlaka. a Oistite prikljuke cijevi visokog tlaka izme u pumpe / rampe i izme u rampe / brizgaljke (vidi 13B, Mjere opreza za popravak). a Skinite: - cijevi visokog tlaka izme u pumpe / rampe, - cijevi visokog tlaka izme u rampe / brizgaljke. a Postavite epove protiv oneienja. a Skinite: - privrsne matice rampe ubrizgavanja, - rampu ubrizgavanja. PANJA Stavite rampu ubrizgavanja u hermetiki zatvorenu plastinu vreicu im ju skinete, ako treba biti ponovo upotrijebljena.

13B-146

DIZEL UBRIZGAVANJE Rampa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

POSTAVLJANJE

a Skinite epove protiv oneienja. a Postavite novu cijev visokog tlaka izme u pumpe visokog tlaka i rampe ubrizgavanja. a Pritegnite rukom i do kontakta matice cijevi visokog tlaka. a Postavite nove cijevi visokog tlaka izme u rampe i brizgaljki. a Pritegnite rukom i do kontakta matice cijevi visokog tlaka. a Zategnite na zadane zatezne momente: - privrsne matice rampe ubrizgavanja (28 Nm) , - matice cijevi visokog tlaka izmeu rampe ubrizgavanja i brizgaljki (24 Nm) pomou alata (Mot. 1746) tako da zapo nete na strani brizgaljke, - matice cijevi visokog tlaka izmeu rampe ubrizgavanja i pumpe visokog tlaka (24 Nm) pomou alata (Mot. 1746) tako da zaponete na strani pumpe visokog tlaka.
20960

a PA NJA - Prije postavljanja cijevi visokog tlaka, lagano podma ite navoje matice uljem koje se nalazi u dozeru isporu enom u setu novih dijelova. - Pazite da ulje ne ue u cijev visokog tlaka. - Nemojte podmazivati cijevi visokog tlaka s kojima nije isporu e dozer, te cijevi visokog tlaka se same podmazuju.

a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment matice nalijevnog grla na rampi (24 Nm) a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Odzra ite sustav pomo u odzraivanje. PANJA Provjerite da nema istjecanja: rune pumpe za

PA NJA epove skinite sa sklopova u posljedni trenutak.

- provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji,

PA NJA epove protiv oneienja skinite tek prije prikljuivanja vodova sustava goriva. epovi su za jednokratnu upotrebu. Nemojte ih ponovo koristiti i nakon otvaranja bacite cijeli set. a Izvadite rampu ubrizgavanja iz plastine vreice. PA NJA U sluaju zamjene rampe ubrizgavanja, nemojte ju vaditi iz ambalae do trenutka postavljanja. a Postavite rampu ubrizgavanja. a Pritegnite privrsne vijke rampe ubrizgavanja (rampa ubrizgavanja mora biti labava).

- iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13B-147

DIZEL UBRIZGAVANJE Senzor tlaka rampe: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B
1 2

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

3 2

Zatezni momentm senzor tlaka 3,5 daNm 0,2

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno odvrtanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu. a Skinite privrsnu maticu(1 )metalne cijevi. a Otpustite dvije obujmice( 2)cijevi turbo punjenja(3 ). a Skinite: - cijevi turbo punjenja, - tri privrsna vijka( 4)poklopca motora, - poklopac motora.

23181

PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja s visokim tlakom. - Obavezno zamijenite svaku skinutu cijev visokog tlaka.

9 6

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

23177

a Skinite pridrnu ploicu(5 )metane cijevi. a Odspojite: - utika( 6)mjeraa protoka zraka, - utika( 7)senzora za odre ivanje poloaja cilindra, - spojnu cijev usisa zraka(8), - cijev ulaza zraka(9)turbokompresora. a Skinite snop elektrinih kablova.

13B-148

DIZEL UBRIZGAVANJE Senzor tlaka rampe: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

POSTAVLJANJE
a Zamijenite brtvu. a Zavrnite senzor. a Zategnite na zadani zatezni moment senzor tlaka (3,5 daNm 0,2).

10

10 11

a Spojite utika . PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju n i m p o l o m , p r o vedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - postavljanje).

PANJA Provjerite da nema istjecanja dizel goriva:


23177

a Skinite: - dvije pri vrsne matice(10)kui ta filtra zraka, - ku ite filtra zraka(11 ).

- neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13

12

23176

a Odspojite: - predgrijae(12), - utika senzora tlaka( 13)na rampi. a Skinite kabelski snop motora.

13B-149

DIZEL UBRIZGAVANJE Senzor tlaka rampe: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718

13B

1
20803

Senzor tlaka u rampi(1 )je povezan s rampom ubrizgavanja. U slu aju neispravnosti senzora tlaka, zamijenite sklop senzor tlaka - rampa i cijevi visokog tlaka (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Skidanje - Postavljanje).

13B-150

DIZEL UBRIZGAVANJE
Pokreta za podeavanje protoka goriva: Skidanje - Postavljanje
F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju

1
Zatezni momentm

3
priv r s n a pokreta a podeavanje goriva vijka za protoka 0,55 0,06 daNm

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno otputanje spojnice cijevi visokog tlaka dok motor radi. a Odspojite: - predgrijae,

102514

- utikae brizgaljki( 1)cilindara br. 3 i br. 4, - elektri ne utikae pumpe(2), - cijev za povrat i dovod(3).

PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja pod visokim tlakom. - Obavezno zamijenite sve cijevi visokog tlaka kao i kope skinutih cijevi visokog tlaka.

SKIDANJE
a Skinite poklopac motora. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

13B-151

DIZEL UBRIZGAVANJE
Pokreta za podeavanje protoka goriva: Skidanje - Postavljanje
F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

102315

a Skinite cijev visokog tlaka(4)brizgaljke br. 4(vidi Cijev visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje). a Postavite epove na otvore. a Odvrnite dva vijka(5)prirubnice. a Izvucite pokreta za podeavanje protoka goriva (uinite to runo uzastopnim okretanjem). PA NJA Nemojte koristiti elektrini utika kao ruicu poluge.

13B-152

DIZEL UBRIZGAVANJE
Pokreta za podeavanje protoka goriva: Skidanje - Postavljanje
F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

POSTAVLJANJE
a PA NJA epove protiv oneienja skinite sa svakog sklopa tik pred ugradnju. a Otpakirajte novi sklop tik pred postavljanje. PA NJA Pazite da ne otetite brtve prilikom postavljanja. PANJA Provjerite da nema propu tanja dizel goriva: - Provjerite zabrtvljenost nakon popravka(vidi Cijev visokog tlaka: Kontrola), - Neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora. - Pritisnite papuicu gasa nekoliko puta na prazno. - Napravite cestovnu probu. Napomena: Nemojte podmazivati brtve s mau ili s kori tenim dizel gorivom. Koristite dozer isporuen s novim dijelom. a Postavite pokreta. a Pritegnite dva privrsna vijka. a Zategnite na zadani zatezni moment dva privrsna vijka pokretaa za podeavanje protoka goriva (0,55 0,06 daNm) pomou alata moment klju . a Postavite novu cijev visokog tlaka na brizgaljku br. 4(vidi Cijev visokog tlaka: Skidanje - Postavljanje)i novu kopu. a Ponovno spojite: - cijevi za povrat i dovod dizel goriva, - elektri ne utikae. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom, izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje). - Iskljuite kontakt. - Provjerite da ne istjee dizel gorivo.

13B-153

DIZEL UBRIZGAVANJE
Pokreta za podeavanje protoka goriva: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1746 Izmaknuti klju za zatezanje cijevi pumpe visokog tlaka. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju PANJA

13B

Zategnite na zadani zatezni moment od 38 Nm cijevi visokog tlaka "pumpa-rampa" i "rampa-brizgaljke" katalokih brojeva: - 77 01 207 025 - 77 01 207 026 - 77 01 207 027

Zatezni momentm priv r s n e pokreta a podeavanje goriva v i j ke za protoka 5,5 Nm

- 77 01 207 028 - 77 01 207 029 Za druge katalo ke brojeve cijevi visokog tlaka, zategnite na zadani zatezni moment od 24 Nm.

prikljuke cijevi visokog tlaka

24 Nm

PANJA Dijelovi koje treba sustavno zamjenjivati:

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Prilikom svakog zahvata, obavezno potujte sigurnosna uputstva i uputstva za istou (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak).

- sve skinute cijevi visokog tlaka.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - za titu motora, - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje).

PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 206 804), - anelske krpe za i enje (katalo ki broj 77 11 211 707).

13B-154

DIZEL UBRIZGAVANJE
Pokreta za podeavanje protoka goriva: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

a Oistite cijevi za dovod i povrat goriva. a Odspojite povratnu cijev goriva (4)na pumpi visokog tlaka. a Postavite epove protiv oneienja. a Skinite: - privrsne vijke(6)pokreta a za podeavanje protoka goriva, - pokreta za pode avanje protoka goriva (uinite to runo malim uzastopnim okretima).

PANJA Nemojte koristiti elektrini utika kao ruicu poluge.


114518

a Odspojite: - utika( 1)pokretaa za podeavanje protoka goriva, - utika( 2)sonde temperature dizel goriva, - utikae predgrijaa br. 3 i 4, - utikae(3 )brizgaljki br.3 i br.4.

POSTAVLJANJE
a PANJA epove protiv oneienja skinite sa svakog sklopa u posljednjem trenutku. a Otpakirajte novi sklop tik pred postavljanje.

PANJA Pazite da ne otetite brtve prilikom postavljanja.

Napomena: Nemojte podmazivati brtve pokretaa ma u ili kori tenim dizelskim gorivom. Koristite dozer isporu en u setu s novim dijelom. a Postavite pokreta . a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke pokreta a za podeavanje protoka goriva (5,5 Nm) pomou moment klju. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.
102315

a Skinite cijev visokog tlaka(5)izmeu rampe ubrizgavanja i brizgaljke br.4 (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, cijev visokog tlaka izmeu rampe i brizgaljke; Skidanje - Postavljanje). a Zatite alternator od istjecanja goriva.

a Zategnite na zadani zatezni moment priklju ke cijevi visokog tlaka (24 Nm) pomou alata (Mot. 1746) . a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

13B-155

DIZEL UBRIZGAVANJE
Pokreta za podeavanje protoka goriva: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Odzraite sustav pomou ru ne pumpe za odzraivanje. PA NJA Provjerite da nema istjecanja: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13B

13B-156

DIZEL UBRIZGAVANJE Regulator tlaka goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B
1 2

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju

3 2

Zatezni momentm vijka regulatora 0,6 daNm

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno odvrtanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu.
23181

a Skinite privrsnu maticu(1 )metalne cijevi. a Otpustite dvije obujmice( 2)cijevi turbo punjenja(3 ). a Skinite: - cijevi turbo punjenja, - tri privrsna vijka( 4)poklopca motora, - poklopac motora.

5
PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja pod visokim tlakom. - Obavezno zamijenite svaku skinutu cijev visokog tlaka.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

23177

a Skinite pridrnu ploicu(5 )metalne cijevi. a Odspojite: - utika( 6)mjeraa protoka zraka, - utika( 7)senzora za odre ivanje poloaja cilindra, - spojnu cijev usisa zraka(8), - cijev ulaza zraka(9)turbokompresora. a Skinite snop elektrinih kablova.

13B-157

DIZEL UBRIZGAVANJE Regulator tlaka goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

10

10 11

23177

a Skinite: - dvije pri vrsne matice(10)kui ta filtra zraka, - ku ite filtra zraka(11 ).

13

12

23235-1

a Skinite: - dva privrsna vijka( 12)regulatora tlaka, - regulator tlaka(13 )malim okretima u smjeru kazaljki na satu. PA NJA Strogo je zabranjeno koritenje alata koji bi sluio kao ru ica regulatora tlaka.

13B-158

DIZEL UBRIZGAVANJE Regulator tlaka goriva: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790

13B

POSTAVLJANJE
a Oistite povr inu nalijeganja regulatora tlaka goriva na pumpi visokog tlaka pazei da ne uu neistoe. a Osuite povrinu nalijeganja regulatora tlaka goriva na pumpi visokog tlaka pazei da ne uu neistoe. a Spojite akumulator poev i s pozitivnim prikljunim polom. a Isperite leite regulatora tlaka goriva na pumpi u pumpi visokog tlaka tako to ete ukljuiti kontakt na nekoliko sekundi. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Pripremite novi regulator: - skinite za titni ep, - provjerite poloaj brtvi, - podma ite okrugle prstenaste brtve pomou istog dizel goriva. PANJA Provjerite da nema istjecanja dizel goriva: - neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

Napomena: Podmazivanje je vrlo vano kako bi se izbjegla vanjska istjecanja. a Postavite regulator laganim okretanjem. a Lagano gurnite sve dok ne sjedne do kraja. a Predzategnite tri nova vijka regulatora na 0,3 daNm. a Zategnite na zadani zatezni moment tri vijka regulatora (0,6 daNm) pomou moment klju. a Oistite podruje s flanelskim krpama za ienje. a Postavite utika regulatora tlaka goriva.

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; p r ovedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - postavljanje). a Ukljuite kontakt. a Izbriite pogreku prikazanu na dijagnosti ki ureaj ako je potrebno.

13B-159

DIZEL UBRIZGAVANJE Senzor temperature goriva: Skidanje - postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

1
Zatezni momentm sondu temperature dizel goriva 1,5 daNm 0, 15

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno otputanje spojnice cijevi visokog tlaka dok motor radi.
102317

a Odspojite elektrini utika sonde temperature dizel goriva. a Skinite sondu( 1)temperature dizel goriva. a Postavite epove na otvore.

PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja pod visokim tlakom. - Obavezno zamijenite sve cijevi visokog tlaka kao i kope skinutih cijevi visokog tlaka.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite poklopce motora.

13B-160

DIZEL UBRIZGAVANJE Senzor temperature goriva: Skidanje - postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

POSTAVLJANJE
a PA NJA epove protiv oneienja skinite sa svakog sklopa tik pred ugradnju. a Podmaite okruglu prstenastu brtvu mazivom koje se nalazi u dozeru isporuenom s novim dijelom. PA NJA Pazite da ne otetite okruglu prstenastu brtvu prilikom postavljanja. a Postavite sondu temperature dizel goriva. a Zategnite na zadani zatezni moment sondu temperature dizel goriva (1,5 daNm 0,15) . a Ponovno spojite elektrini utika . PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom, izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

PA NJA Provjerite da nema propu tanja dizel goriva: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka(vidi Cijev visokog tlaka: Kontrola), - neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora, - ubrzajte nekoliko puta na prazno, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema proputanja dizel goriva.

13B-161

DIZEL UBRIZGAVANJE Senzor temperature goriva: Skidanje - postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

Zatezni momentm sondu temperature dizel goriva 15 Nm

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Prilikom svakog zahvata, obavezno potujte sigurnosna uputstva i uputstva za istou (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak).
114519

a Odspojite utika (1)sonde temperature dizel goriva.

PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 206 804), - anelske krpe za i enje (katalo ki broj 77 11 211 707).

SKIDANJE
a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - za titu motora, - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje). a Skinite sondu temperature dizel goriva( 2). a Postavite epove protiv oneienja na otvore.

102317

13B-162

DIZEL UBRIZGAVANJE Senzor temperature goriva: Skidanje - postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

POSTAVLJANJE
a Podmaite okruglu prstenastu brtvu mazivom koje se nalazi u dozeru isporuenom s novim dijelom. Napomena: Nemojte podmazivati brtve sonde temperature dizel goriva ma u ili koritenim dizel gorivom. Koristite dozer isporuen u setu s novim dijelom.

PA NJA epove protiv oneienja skinite sa svakog sklopa u posljednjem trenutku.

PA NJA Pazite da ne otetite okruglu prstenastu brtvu prilikom postavljanja. a Skinite sondu temperature dizel goriva. a Zategnite na zadani zatezni moment sondu temperature dizel goriva (15 Nm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Odzraite sustav pomou ru ne pumpe za odzraivanje. PA NJA Provjerite da nema istjecanja: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13B-163

DIZEL UBRIZGAVANJE Mjera ubrzanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Emb. 1596 Nasadni klju od 24 mm za skidanje - postavljanje glavnog cilindra spojke Neophodan materijal moment klju

13B

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment mjera ubrzanja (2 daNm) pomou alata moment klju. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju n i m p o l o m , p r o vedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - postavljanje). 2 daNm 0,4 daNm a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke poklopca akumulatora (0,4 daNm).

Zatezni momentm mjera ubrzanja privrsne vijke poklopca akumulatora

SKIDANJE

102086

a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite poklopce motora. a Odspojite utika(1)mjeraa ubrzanja. a Skinite mjera ubrzanja(2 )pomou alata (Emb. 1596).

13B-164

DIZEL UBRIZGAVANJE Mjera ubrzanja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Emb. 1596 Nasadni klju od 24 mm za skidanje - postavljanje glavnog cilindra spojke Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju PANJA

13B

Zategnite na zadani zatezni moment od 38 Nm cijevi visokog tlaka "pumpa-rampa" i "rampa-brizgaljke" katalokih brojeva: - 77 01 207 025 - 77 01 207 026 - 77 01 207 027 - 77 01 207 028

Zatezni momentm mjera ubrzanja cijev visokog tlaka matice nalijevnog grla na rampi 21 Nm 24 Nm 21 Nm

- 77 01 207 029 Za druge katalo ke brojeve cijevi visokog tlaka, zategnite na zadani zatezni moment od 24 Nm.

PANJA Dio koje treba sustavno zamjenjivati:

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Prilikom svakog zahvata, obavezno potujte sigurnosna uputstva i uputstva za istou (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Dizel ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak).

- sve skinute cijevi visokog tlaka.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - za titu motora, - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje). - cijev visokog tlaka izme u pumpe i rampe (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Cijev visokog tlaka izme u pumpe i rampe: Skidanje - Postavljanje). a Postavite epove protiv oneienja na otvore.

PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 206 804), - anelske krpe za i enje (katalo ki broj 77 11 211 707).

13B-165

DIZEL UBRIZGAVANJE Mjera ubrzanja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

109939

20960

a Odspojite utika mjeraa ubrzanja(1 ). a Skinite mjera ubrzanja(1 )pomou alata (Emb. 1596).

a PANJA Pr ije postavljanja cijevi visokog tlaka, lagano podma ite navoje matice uljem koje se nalazi u dozeru isporuenom u setu novih dijelova. Pazite da ulje ne ue u cijev visokog tlaka. Nemojte podmazivati cijevi visokog tlaka s kojima nije isporuen dozer, te cijevi visokog tlaka se same podmazuju.

POSTAVLJANJE
a Postavite mjera ubrzanja. a Zategnite na zadani zatezni moment mjera ubrzanja (21 Nm) pomou alata moment klju.

PANJA epove protiv oneienja skinite sa svakog sklopa u posljednjem trenutku. a Skinite epove protiv oneienja. a Ponovno postavite cijevi visokog tlaka izmeu pumpe i rampe (vidi 13B, Dizel ubrizgavanje, Cijev visokog tlaka izmeu pumpe i rampe: Skidanje Postavljanje . a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment: - cijev visokog tlaka (24 Nm) , - matice nalijevnog grla na rampi (21 Nm) a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

13B-166

DIZEL UBRIZGAVANJE Mjera ubrzanja: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Odzraite sustav pomou ru ne pumpe za odzraivanje. PA NJA Provjerite da nema istjecanja: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu, - dodajte gas nekoliko puta dok vozilo stoji, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13B

13B-167

DIZEL UBRIZGAVANJE Venturi: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju

Zatezni momentm privrsni vijak venturi prigu nice 0,55 daNm 0, 06

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, da temperatura goriva nije previsoka. - Obavezno potujte kod svakog zahvata sigurnosna uputstva i uputstva za istou. - Strogo je zabranjeno otputanje spojnice cijevi visokog tlaka dok motor radi.
102514

a Odspojite cijevi( 1)za povrat i dovod.

PANJA - Nabavite set posebnih epova za sustav ubrizgavanja pod visokim tlakom. - Obavezno zamijenite sve cijevi visokog tlaka kao i kope skinutih cijevi visokog tlaka.

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite poklopce motora.

102316

a Odspojite cijev za povrat( 2 )koja povezuje brizgaljku s pumpom. a Skinite: - privrsni vijak(3 )venturi prigunice, - venturi prigunicu. a Postavite epove na otvore.

13B-168

DIZEL UBRIZGAVANJE Venturi: Skidanje - Postavljanje


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

POSTAVLJANJE
a PA NJA epove protiv oneienja skinite sa svakog sklopa tik pred ugradnju. a Podmaite okruglu prstenastu brtvu sredstvom za podmazivanje koje se nalazi u dozeru isporuenom s novim dijelom. a Nemojte otetiti okruglu prstenastu brtvu prilikom postavljanja venturi prigunice. a Postavite venturi prigunicu. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsni vijak venturi prigunice (0,55 daNm 0,06) pomou alata moment klju. a Ponovno spojite razliite cijevi. PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom, izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

PA NJA Provjerite da nema propu tanja dizel goriva: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka(vidi Cijev visokog tlaka: Kontrola), - neka motor radi u slobodnom hodu sve do pokretanja motoventilatora, - ubrzajte nekoliko puta na prazno, - napravite cestovnu probu, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema proputanja dizel goriva.

13B-169

DIZEL UBRIZGAVANJE Venturi: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj moment klju

Zatezni momentm privrsni vijak venturi prigu nice 5,5 Nm

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja, provjerite pomo u dijagnosti ki ureaj : da rampa ubrizgavanja vie nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosne propise i uputstva za istou (vidi 13B, Dizelsko ubrizgavanje, Dizelsko ubrizgavanje: Mjere opreza za popravak).
114518

a Odspojite cijev za povrat goriva(1 )na pumpi visokog tlaka.

PANJA Prije zahvata na vozilu nabavite: - set novih epova (katalo ki broj 77 01 206 804), - anelske krpe za i enje (katalo ki broj 77 11 211 707).

SKIDANJE
a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - titnik motora, - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje). a Zatite alternator od istjecanja goriva.
102316

a Odspojite cijev za povrat( 2 )koja povezuje brizgaljke s pumpom visokog tlaka. a Oistite venturi prigunicu (vidi 13B, Dizelsko ubrizgavanje, Mjere opreza za popravak ). a Skinite: - privrsni vijak(3 )venturi prigunice, - venturi prigunicu. a Postavite epove protiv oneienja na otvore.

13B-170

DIZEL UBRIZGAVANJE Venturi: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

13B

POSTAVLJANJE
a PA NJA epove protiv oneienja skinite sa svakog sklopa tik pred ugradnju. a Podmaite okruglu prstenastu brtvu sredstvom za podmazivanje koje se nalazi u dozeru koji se isporuuje s novim dijelom. Napomena: Ne podmazujte okruglu prstenastu brtvu venturi prigunice mau ili kori tenim dizel gorivom. Koristite mali dozer isporuen sa setom. a Postavite venturi prigunicu. PA NJA Pazite da ne otetite okruglu prstenastu brtvu kod postavljanja venturi prigunice. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsni vijak venturi prigunice (5,5 Nm) pomou moment klju. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Odzraite sustav pomou pumpe za odzraivanje. PA NJA Provjerite da nema istjecanja: - provjerite zabrtvljenost nakon popravka, - neka motor radi u slobodnom hodu, - ubrzajte nekoliko puta na prazno, - iskljuite kontakt, - provjerite da nema istjecanja dizel goriva.

13B-171

DIZEL UBRIZGAVANJE
Potenciometar papuice gasa: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 F9Q, i 790

13B

SKIDANJE
a Odvojite spojnu zglobnu polugicu na papuici gasa. a Odspojite utika papuice gasa.

21167

a Skinite: - privrsne vijke potenciometra papuice gasa, - potenciometar papuice gasa.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. Napomena: Pogreka na potenciometru poloaja papuice gasa uzrokuje promijenjen broj okretaja slobodnog hoda ili promijenjeni rad.

13B-172

DIZEL UBRIZGAVANJE
Potenciometar papuice gasa: Skidanje - Postavljanje
F76, i F8Q, i 632 a Napomena: Pogreka na jednom od dva otpornika slijeda potenciometra poloaja papuice gasa dovodi do promijenjenog broja okretaja slobodnog hoda ili promijenjenog rada.

13B

SKIDANJE

15760

a Skinite kuite koje se nalazi ispod glavnog cilindra. a Otkvaite sajlu papuice gasa s ku ita.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Obavezno potvrdite dijagnostikog ureaja.

popravak

pomou

13B-173

DIZEL UBRIZGAVANJE Potenciometar papuice gasa: Prikljuivanje


F76, i F9Q ili K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 790 Potenciometar s dvostrukim otporni kim slijedom

13B

21167

Vod 1 2 3 4 5 6 OTPOR Masa slijeda 2 Masa slijeda 1 Signal 1

Opis

Napajanje slijeda 1 Napajanje slijeda 2 Signal slijeda 2

Otpor slijeda 1: 1200 +/- 480 Otpor slijeda 2: 1700 +/- 680

13B-174

DIZEL UBRIZGAVANJE Potenciometar papuice gasa: Prikljuivanje


F76, i F8Q, i 632

13B

1 2 3 4 5 6

15759

vodovi 1 2 3 4 5 6

namjene Signal slijeda 2 Signal slijeda 1 Napajanje 5 V slijed 2 Masa slijeda 1 Masa slijeda 2 Napajanje 5 V slijed 1 Otpori slijedova: 1,7 0,5 K Vrijednost s otputenom papuicom otprilike 15% Vrijednost s papuicom pritisnutom do kraja 88 %

13B-175

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i F8Q, i 632 Neophodan specijalni alat Mot. 1054 Mot. 1200-01 Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku. Imobilizacija zupanika za pokretanje pumpe ubrizgavanja. Izvlaka zup anika pumpe ubrizgavanja s konusnom glavinom. Trn za postavljanje u fazu pumpe EPIC. Kotai za postavljanje u fazu pumpe EPIC LUCAS.

13B

SKIDANJE
ZAMJENA BRTVE PLO E METALNOG NOSAA a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom.

Mot. 1525

Mot. 1520 Mot. 1522

Zatezni momentm plo u za zatvaranje pumpe visokog tlaka matice pumpe ubrizgavanja privrsne vijke stranjeg metalnog nosa a privrsne vijke pumpe ubrizgavanja privrsne vijke stranjeg metalnog nosa a matice cijevi visokog tlaka 0,055 0,005 daNm 5,5 0,5 daNm 2,2 daNm 2,5 0,3 daNm 2,2 0,3 daNm 2,5 0,6 daNm

1
15822

a Skinite privrsne vijke plo e za zatvaranje(1).

POSTAVLJANJE
a Zamijenite brtvu. a Obriite ostatak dizel goriva pomou flanelskih krpa koje ne pu taju dlaice. a Ponovno postavite plo u za zatvaranje. a Zategnite na zadani zatezni moment plo u za zatvaranje pumpe visokog tlaka (0,055 0,005 daNm)

VANO Prije svakog zahvata na sustavu ubrizgavanja provjerite: da rampa ubrizgavanja nije pod tlakom, da temperatura goriva nije poviena. - Obavezno potujte, prilikom svakog zahvata, sigurnosna uputstva i uputstva za isto u navedena u ovom dokumentu. - Strogo je zabranjeno odvrtanje prikljuka cijevi visokog tlaka dok je motor u radu.

13B-176

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i F8Q, i 632

13B

SKIDANJE
ZAMJENA STRA NJEG METALNOG NOSAA a PA NJA Obavezno po tujte nain zamjene stranjeg metalnog nosaa. Ako se taj nain ne po tuje, nee se mo i izbjei unitenje hidraulike glave

SKIDANJE
SKIDANJE PUMPE UBRIZGAVANJA a Odspojite akumulator poev i s negativnim priklju nim polom.

Napomena: U slu aju zamjene glave motora, obavezno potujte nain skidanja i postavljanja metalnog nosaa.

12419

a Postavite motor u gornju mrtvu toku pomo u trna( 2) (Mot. 1054) a Skinite: - ku ite remenice pumpe, - cijevi visokog tlaka, - stra nji metalni nosa pumpe, - cijevi za dovod i povrat goriva. a Postavite epove protiv oneienja na otvore.
12569

a Skinite stranji metalni nosa. a Odvrnite privrsne vijke pumpe smjetene iza pogonske remenice.

POSTAVLJANJE
a Postavite vijke pumpe. a Postavite stranji metalni nosa i pritegnite vijke. a Zategnite na zadane zatezne momente: - matice pumpe ubrizgavanja (5,5 0,5 daNm) , - pri vrsne vijke stranjeg metalnog nosa a (2,2 daNm).

13B-177

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje


F76, i F8Q, i 632

13B

POSTAVLJANJE
a Zamijenite okruglu prstenastu brtvu smjetenu na pogonskoj osovini pumpe.

3
PANJA Obavezno odravajte trn (Mot. 1520) istim i u dobrom stanju. a Postavite trn za postavljanje u fazu pumpe okreu i osovinu pomou kotaia (Mot. 1522)(vidi 13B, Dizel ubrizgavanje , Pumpa ubrizgavanja: Pode avanje , stranica 13B-179) a Postavite pumpu ubrizgavanja. a Postavite, a zatim pritegnite tri privrsna vijka pumpe na nosa dodatne opreme.

4
15872

a Postavite i pritegnite privrsne vijke stranjeg metalnog nosa a. a PANJA Obavezno zategnite na zadane zatezne momente nosa e pumpe. a Zategnite na zadane zatezne momente: - privrsne vijke pumpe ubrizgavanja (2,5 0,3 daNm) , - privrsne vijke stranjeg metalnog nosa a (2,2 0,3 daNm) , a Postavite cijevi visokog tlaka dizel goriva. a Pritegnite rukom matice. a Zategnite na zadani zatezni moment matice cijevi visokog tlaka (2,5 0,6 daNm) a Primijenite postupak postavljanja pumpe u fazu EPIC (Mot. 1522)(vidi 13B , Dizel ubrizgavanje, Pumpa ubrizgavanja: Pode avanje, stranica 13B179 ) PANJA Nemojte zaboraviti na motoru trnove motora i trnove za postavljanje pumpe u fazu.

a Odspojite elektrini utika pumpe. a Postavite alat(3) (Mot. 1200-01) kako biste remenicu pumpe zadrali na mjestu. a Odvrnite privrsnu maticu remenice. a Postavite alat(4) (Mot. 1525) za izvlaenje remenice, a zatim odvojite remenicu od osovine pumpe. a Odvrnite tri privrsna vijka pumpe. Napomena: Predvi en je jedan plosnati dio za sprjeavanje okretanja alata (Mot. 1525). a Skinite pumpu ubrizgavanja istovremeno odvru i privrsne vijke. a Stavite pumpu u nepropusnu vreicu ako mora ostati skinuta.

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju n i m p o l o m , p r o vedite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje-postavljanje) . a Neka motor radi u slobodnom hodu. a Provjerite da nema istjecanja

13B-178

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa ubrizgavanja: Podeavanje


F76, i F8Q, i 632 Neophodan specijalni alat Mot. 1054 Mot. 1200-01 Trn za postavljanje u gornju mr tvu toku.

13B
2

Imobilizacija zupanika za pokretanje pumpe ubrizgavanja. Izvlaka zup anika pumpe ubrizgavanja s konusnom glavinom. Kotai za postavljanje u fazu pumpe EPIC LUCAS. Trn za postavljanje u fazu pumpe EPIC.

Mot. 1525

Mot. 1522 Mot. 1520

POSTUPAK POSTAVLJANJA U FAZU PUMPE UBRIZGAVANJA a Za kontrolu postavljanja u fazu potrebno je postavljanje u fazu u cijelosti.

3
15872

a Postavite sklop-remenice pumpe ubrizgavanja pomou alata( 2) (Mot. 1200-01). a Odvrnite maticu pogonske osovine pumpe.

PA NJA Nikada nemojte okretati motor u smjeru suprotnom od smjera rada. a Skinite kuite remenice pumpe ubrizgavanja. Napomena: Predvi en je jedan plosnati dio za sprjeavanje okretanja alata (Mot. 1525). a Odvojite pumpu s remenice pomou alata za izvlaenje remenice(3 ) (Mot. 1525).

12419

a Postavite motor u gornju mrtvu toku. a Postavite motor pomou alata(1) (Mot. 1054)

13B-179

DIZEL UBRIZGAVANJE Pumpa ubrizgavanja: Podeavanje


F76, i F8Q, i 632

13B

PANJA

Nakon postavljanja pumpe u fazu izvadite trnove za imobilizaciju s motora (Mot. 1054) i pumpe ubrizgavanja (Mot. 1520). a Izvadite trnove (Mot. 1054) s motora i (Mot. 1520) s pumpe. a Pokrenite motor. a Neka motor radi u slobodnom hodu. a Provjerite odsutnost curenja dizel goriva i rad motora.

6
15871

a Postavite kotai za pode avanje(4) (Mot. 1522). PA NJA Budite oprezni jer se u prikljucima i pumpi ubrizgavanja nalazi velika koliina goriva. T reba za tititi dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva. a Postavite posudu za sakupljanje dizel goriva. Izvadite ep za postavljanje u fazu na pumpi. a Izvadite ep za postavljanje u fazu na pumpi. PA NJA Strogo je zabranjeno dirati vijke. Odvrtanje jednog od ovih vijaka omoguilo bi prolaz vijka do ispitnog ureaja za dijelove ubrizgavanja. a Okrenite pumpu u smjeru vrtnje motora djelujui na kotai tako da pribliite pumpu poloaju za postavljanje u fazu (pogledajte poloaj utora u otvoru za postavljanje u fazu). a Okrenite zavru i lagano trn(6) (Mot. 1520). Toka u kojoj trn za postavljanje u fazu ulazi najdublje u pumpu. U ovom poloaju trn imobilizira osovinu pumpe. a Zategnite maticu pogonske osovine pumpe kako biste imobilizirali zupanik. a Izvadite alat za blokiranje(1) (Mot. 1200-01)

13B-180

DIZEL UBRIZGAVANJE Uronjeni grijai: Djelovanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

13B

16269

PODRUJE koje nije iscrtano: uronjeni grija se ne napaja PODRUJE koje je iscrtano: uronjeni grija se napaja
20797

Tri ili etiri uronjena grija a su smjeteni u posudi za vodu(1 ), privrenoj za mjenja pridrnom plo icom. Sustav ima za cilj zagrijavanje rashladne tekuine namijenjene sustavu grijanja putni kog prostora. Uronjeni grija i se napajaju pod 12 V preko dva ili tri releja. ako ima dva releja: jedan relej upravlja s jednim uronjenim grija em, a drugi s dva uronjena grijaa. To omogu uje upravljanje s jednim, dva ili tri uronjena grijaa. ako ima tri releja: dva releja upravljaju s po jednim uronjenim grijaem, a zadnji relej upravlja s dva uronjena grija a. To omoguuje upravljanje s jednim, dva ili tri uronjena grija a. Otpor uronjenih grija a je 0,6 0,05 na 20C. STRATEGIJA UPRAVLJANJA Za vrijeme rada uronjenih grijaa broj okretaja slobodnog hoda ide do 900 o/min. Uronjeni grijai ne rade u sluaju: - predgrijanja, - postgrijanja, - broj okretaja motora manjeg od 700 o/min, Ako su prethodni uvjeti zadovoljeni uronjenim grijaima se upravlja ovisno o redoslijedu vezanom za temperaturu zraka i vode.

13B-181

DIZEL UBRIZGAVANJE Uronjeni grijai: Djelovanje


F9Q, i 790 Tri uronjena grijaa su smje tena u posudi za vodu privr enoj ispod kolektora u visini spoja motor mjenja . Sustav ima za cilj zagrijavanje rashladne tekuine. Uronjeni grijai se napajaju pod 12 V preko dva releja. Jedan relej upravlja s dva uronjena grijaa, a drugi s jednim uronjenim grija em. To omoguuje upravljanje po izboru s dva ili tri uronjena grijaa. Otpor uronjenih grija a je 0,45 0,05 na 20C . STRATEGIJA UPRAVLJANJA Za vrijeme rada uronjenih grijaa broj okretaja slobodnog hoda ide do 900 o/min. Uronjeni grijai ne rade u sluaju: - pred i postgrijanja, - napona akumulatora manjeg od 11,5 V, - ako je broj okretaja motora manji od 600 o/min, Ako su prethodni uvjeti zadovoljeni uronjenim grijaima se upravlja ovisno o redoslijedu vezanom za temperaturu zraka i vode.

13B

16269

PODRUJE koje nije iscrtano: uronjeni grija se ne napaja. PODRUJE koje je iscrtano: uronjeni grija se napaja.

13B-182

DIZEL UBRIZGAVANJE
Elektroventil manjeg protoka i elektrinog stop: Skidanje - Postavljanje
F76, i F8Q, i 632

13B
1

SKIDANJE
Zatezni momentm privrsna vijka elektroventila 0,6 0,06 daNm

Elektroventil za smanjenje protoka i elektroventil za zaustavljanje smjeteni su na donjem dijelu pumpe ubrizgavanja, mogu se odvojeno zamjenjivati.

PANJA Obavezno potujte sigurnosna uputstva i uputstva za istou(vidi Uputstva za istou).

15822

a Odspojite: - akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. - elektri ni utika pumpe. PANJA Obavezno oznaite polo aj ica u utika u, kod skidanja ica. a Skinite utika: - privrsne vijke utikaa na nosau utikaa, - ice elektroventila za poveanje protoka i elektroventila za zaustavljanje (crvena, bijela i plava, bijela)(vidi Utika pumpe ubrizgavanja: Skidanje Postavljanje). a Odvrnite etiri privrsna vijka( 1)sklopa elektroventila i nosa a elektroventila poev i s vanjskim vijcima. PANJA Jezgra elektroventila za zaustavljanje nije povezana s elektroventilom, postavlja se iza opruge. a Skinite sklop elektroventila i plastini nosa.

13B-183

DIZEL UBRIZGAVANJE
Elektroventil manjeg protoka i elektrinog stop: Skidanje - Postavljanje
F76, i F8Q, i 632

13B

POSTAVLJANJE
a Zamijenite brtve novim brtvama. a Postavite nove brtve na tijelo pumpe. Napomena: Nemojte stavljati brtve na elektroventile. a Nanesite dizel gorivo na brtve kako biste ih zadrali na mjestu. a Postavite elektroventile i nosa ispred njihovog leita pridr avajui ih. a Pazite da ne padnu brtve, jezgra ili opruga elektroventila za zaustavljanje. a Istovremeno zavrnite dva unutarnja privrsna vijka bez zatezanja, tako da postavite elektroventile na tijelo pumpe. a Zavrnite dva druga pri vrsna vijka elektroventila.
15824

a Izvadite tri brtve. PA NJA - Obriite povrine elektroventila pomou anelskih krpa koje ne putaju dlaice. - Strogo je zabranjeno ienje povrina brtvi na pumpi i na elektroventilima s otapalima. - Strogo je zabranjeno koritenje brizgalicu.

a Zategnite na zadani zatezni moment etiri pri vrsna vijka elektroventila (0,6 0,06 daNm). a Provjerite uzubljenje utika a kod ponovnog postavljanja priklju aka(vidi Utika pumpe ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje). Jezgra elektroventila za zaustavljanje povezana je s tijelom. Kod zamjene, naruite dio s istim oznakama. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Neka motor radi u slobodnom hodu kako bi se izbjegla odsutnost curenja. PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

13B-184

PREDGRIJANJE Komanda predgrijavanja - postgrijanja


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Funkcijom pred-postgrijanja upravlja ra unalo ubrizgavanja. NA ELO RADA PRED-POSTGRIJANJA 1 - Ukljuenje kontakta predgrijanje a - Promjenjivo predgrijanje Vrijeme paljenja kontrolnog svjetla i napajanje predgrijaa ovisi o temperaturi vode i o naponu akumulatora.

13C

K9K, i 704 ili 710

103124

X: Vrijeme u sekundama Y: Temperatura vode u C

K9K, i 702
103123

X: Vrijeme u sekundama Y: Temperatura vode u C U svim sluajevima, vrijeme paljenja kontrolnog svjetla predgrijanja ne moe biti du e od 10 s (osim u sluaju kvara sonde temperature vode). b - Fiksno predgrijanje Nakon gaenja kontrolnog svjetla, predgrija i ostaju stalno napajani u trajanju od 5 s . 2 - Pokretanje Predgrijai su napajani za vrijeme djelovanja elektropokretaa. 3 - S motorom u radu postgrijanje U ovoj fazi, predgrijai su stalno napajani ovisno o temperaturi vode. X. Temperatura vode u sekundama Y. Vrijeme u C
103438

13C-1

PREDGRIJANJE Komanda predgrijavanja - postgrijanja


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Pri broju okretaja u praznom hodu bez djelovanja na papuicu gasa.

13C

13C-2

PREDGRIJANJE Komanda predgrijavanja - postgrijanja


F76, i F8Q, i 632 Funkcijom pred-postgrijanja upravlja ra unalo ubrizgavanja. NA ELO RADA PRED-POSTGRIJANJA 1 - Ukljuenje kontakta predgrijanje a - Promjenjivo predgrijanje Vrijeme paljenja kontrolnog svjetla i napajanje predgrijaa ovisi o temperaturi vode, atmosferskom tlaku i o naponu akumulatora. .

13C

Napomena: Ako je senzor temperature vode neispravan, predgrijai se napajaju ovisno o vremenskom podeavanju koje se rauna ovisno o temperaturi zraka.

15876

X: Vrijeme u sekundama Y: Temperatura vode u C U svim sluajevima, vrijeme paljenja kontrolnog svjetla predgrijanja ne moe biti due od 15 s. b - Fiksno predgrijanje Ako u 30 s voza nije pokrenuo motor, predgrijai se prestaju napajati. 2 - Pokretanje Predgrijai su napajani za vrijeme djelovanja elektropokretaa. 3 - S motorom u radu postgrijanje U ovoj fazi predgrijai se stalno napajaju ovisno o temperaturi vode i poloaju ventila protoka U svim sluajevima predgrijai se ne mogu napajati dulje od 180 s.

13C-3

PREDGRIJANJE Komanda predgrijavanja - postgrijanja


F76, i F9Q, i 790 Funkcijom pred-postgrijanja upravlja ra unalo ubrizgavanja. NA ELO RADA PRED-POSTGRIJANJA 1 - Ukljuenje kontakta predgrijanje a - Promjenjivo predgrijanje Vrijeme paljenja kontrolnog svjetla i napajanje predgrijaa ovisi o temperaturi vode i o naponu akumulatora.

13C

101188

X: Vrijeme u sekundama Y: Temperatura vode u C

100057

X: Vrijeme u sekundama Y: Temperatura vode u C U svim sluajevima, vrijeme paljenja kontrolnog svjetla predgrijanja ne moe biti due od 10 s. b - Fiksno predgrijanje Ako u 10 s voza nije pokrenuo motor, predgrijai se prestaju napajati. 2 - Pokretanje Predgrijai su napajani za vrijeme djelovanja elektropokretaa. 3 - S motorom u radu postgrijanje U ovoj fazi, predgrijai su stalno napajani s obzirom na temperaturu vode. Pri broju okretaja slobodnog hoda bez djelovanja na papuicu gasa.

13C-4

PREDGRIJANJE
Modul predgrijavanja i postgrijanja: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

13C

Zatezni momentm privrsnu maticu modula predgrijanja i naknadnog grijanja 9 Nm

SKIDANJE

114534

a Odspojite utika(1)modula predgrijanja i naknadnog grijanja. a Skinite: - privrsnu maticu modula predgrijanja i naknadnog grijanja, - modul predgrijanja i naknadnog grijanja .

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsnu maticu modula predgrijanja i naknadnog grijanja (9 Nm).

13C-5

PREDGRIJANJE Predgrija: Skidanje - Postavljanje


F76, i F9Q, i 790 F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 F8Q, i 632

13C

Zatezni momentm na zadani moment zatezni 15 Nm

SKIDANJE
a Skinite: - za titu motora, - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje).

15762

a Odspojite elektrine utikae predgrijaa. a Komprimiranim zrakom ispuite rub predgrijaa kako biste sprijeili ulaz ne istoa u cilindre. a Odvrnite pa zatim skinite predgrijae pomou nasadnog kljua duine 10 mm spojenog na univerzalni zglobni nastavak. Napomena: Koristite armiranu gumenu cijev kako biste u potpunosti odvrnuli predgrijae.

POSTAVLJANJE
a Postavite predgrijae. PA NJA Izbjegavajte unoenje ne istoa u cilindar za vrijeme ovog zahvata. a Zategnite predgrijae na zadani zatezni moment (15 Nm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

13C-6

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat benzinskih para: Djelovanje

14A

F76, i D4F, i 712 ili 730 F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 K7J, i 700 ili 701 I - FUNKCIJSKA SHEMA KRUGA

5 6 8 3 4
21079 97393-1

(6) ( 1) ( 2) Kolektor usisa Elektroventil za odzraivanje upija a benzinskih para (u sklopu upijaa) Upija benzinskih para Spremnik Odzra ivanje PANJA (7) (8 )

Povrat benzinskih para iz spremnika goriva Povrat benzinskih para prema motoru Odzraivanje spremnika

( 3) ( 4) ( 5)

Motor u normalnom radu, cijev za odzraivanje ne smije biti zaepljena.

7
II - NAELO RADA

Odzraivanje spremnika goriva izvrava se pomou upijaa benzinskih para. Benzinske pare zadr ane su pomou aktivnog ugljena sadr anog u upijau.

Benzinske pare sadr ane u upijau odstranjuju se i pale pomo u motora. Kako bi se to postiglo, poveite pomo u elektroventila, upija benzinskih para i kolektor usisa. Na upija povrata benzinskih para je ugra en elektroventil za odzraivanje koji odobrava odzraivanje upijaa. Elektroventil radi po principu da odredi promjer za promjenjiv prolaz (funkcija signala ciklikog odnosa otvaranja koji alje raunalo ubrizgavanja).
14545

Varijabla promjera za prolaz benzinskih para u elektroventilu rezultat je ravnotee izmeu magnetskog polja stvorenog napajanjem bobina i sile povratne opruge koja omogu ava zatvaranje elektroventila.

14A-1

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Sustav za povrat benzinskih para: Kontrola

14A

F76, i D4F, i 712 F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 K7J, i 700 ili 701 II - UVJETI ZA ODZRAIVANJE UPIJA A BENZINSKIH PARA F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 a Elektroventilom upijaa povrata ispunih plinova se upravlja ako: - je temperatura vode via od 20C , - temperatura zraka via od 10C , Napomena: Nepravilan rad sustava moe uzrokovati nestabilan slobodan hod ili ne eljeno zaustavljanje motora. - zadani prag optereenja je dostignut. Mogue je prikazati cikli ki odnos otvaranja elektroventila za odzra ivanje upijaa benzinskih para pomou dijagnostikog ure aja konzultirajui parametar " cikli ki odnos otvaranja elektroventila za odzra ivanje upijaa benzinskih para " Elektroventil je zatvoren za najmanju vrijednost jednaku 0,7%

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

I - KONTROLA DJELOVANJA ODZRAIVANJA UPIJA A BENZINSKIH PARA a

1
F76, i D4F, i 712

a Elektroventilom za odzra ivanje upijaa benzinskih para, koji je ina e zatvoren, se upravlja preko voda C-E1 raunala kada: - je temperatura vode via od 70C,

- motor nije u broju okretaja slobodnog hoda,

- motor stabiliziran i u fazi ubrzavanja (nije prekinuto ubrizgavanje i ne usporava), - krug lambda sonde ispred i iza katalizatora je zatvoren; i uga anja bogatosti smjese su izvrena.
97393-1

( 1) ( 2)

Kolektor usisa Elektroventil za odzraivanje upija a benzinskih para (u sklopu upijaa) Upija benzinskih para Spremnik goriva Odzra ivanje

Mogue je prikazati cikli ki odnos otvaranja elektroventila za odzra ivanje upijaa benzinskih para pomou dijagnostikog ure aja konzultirajui parametar PR023 " cikliki odnos otvaranja elektroventila za odzra ivanje upijaa benzinskih para " Elektroventil je zatvoren za vrijednost manju od 2 %.

( 3) ( 4) ( 5)

a Provjerite sukladnost strujnog kruga (vidi 14A, Povrat benzinskih para: Rad). a Pregledajte stanje vodova sve do spremnika.

14A-2

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Sustav za povrat benzinskih para: Kontrola

14A

F76, i D4F, i 712 F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 K7J, i 700 ili 701

F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 a Elektroventilom za odzraivanje upijaa benzinskih para upravlja se preko voda 8 raunala kada: - je temperatura vode via od 60C, - je temperatura zraka vi a od 10C, - motor nije u broju okretaja slobodnog hoda, - je zadani prag optereenja dostignut, - poloaj potenciometra leptira nije na poloaju otpu tene papuice. Tijekom dijagnostike EOBD Europska dijagnostika u vozilu, odzraivanje upijaa benzinskih para nije odobreno. Mogue je prikazati cikliki odnos otvaranja elektroventila za odzraivanje upijaa benzinskih para pomou dijagnosti ki ureaj konzultirajui parametar PR023: cikliki odnos otvaranja elektroventila za odzraivanje upijaa benzinskih para . PA NJA Vrijednost zatvorenog elektroventila nikada nije jednaka 0% Najmanja o itana vrijednost je priblino 1,2 ili 3%, isto tako najvea vrijednost nikada nije jednaka 100 %, nego 98,6%.

F76, i K7J, i 700 ili 701 a Elektroventilom za odzraivanje upijaa benzinskih para upravlja se preko voda 4 raunala kada: - je temperatura vode via od 40C, - je temperatura zraka vi a od 10C, - zadani prag optereenja je dostignut, - poloaj potenciometra leptira nije na poloaju otpu tene papuice. - motor nije u broju okretaja slobodnog hoda. Mogue je prikazati cikliki odnos otvaranja elektroventila za odzraivanje upijaa benzinskih para pomou dijagnostikog ure aja konzultirajui parametar PR023 " cikliki odnos otvaranja elektroventila za odzraivanje upijaa benzinskih para " Elektroventil je zatvoren za vrijednost manju od 3 %.

14A-3

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Filtar s aktivnim ugljenom: Skidanje - Postavljanje
Upija se nalazi iza prednje desne zatitne obloge blatobranskog koa.

14A

F76, i D4F, i 712 ili 730 F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 K7J, i 700 ili 701

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu.

14A-4

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Filtar s aktivnim ugljenom: Skidanje - Postavljanje

14A

F76, i D4F, i 712 ili 730 F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 K7J, i 700 ili 701

VANO Obavezno se kod ovog zahvata: - ne smije pu iti niti pribliavati zapaljive predmete radnom prostoru,

- treba paziti na trcanja goriva kod odspajanja prikljuka, - za tititi dijelove na kojima bi moglo doi do istjecanja goriva. a Odspojite: - utika( 3)elektroventila za odzraivanje upijaa, - cijev za dovod( 4)benzinskih para iz spremnika, - cijev za kruenje(5 )benzinskih para prema utikau usisa.
21061

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

3 5 4

21079

a Skinite: - prednji desni kota, - prednji dio unutranje obloge blatobrana, - privrsne vijke( 2)upijaa(1), a Lagano odmaknite upija.

14A-5

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Filtar s aktivnim ugljenom: Kontrola

14A

F76, i D4F, i 712 ili 730 F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 754 F76, i K7J, i 700 ili 701

Neophodan specijalni alat Mot. 1311-01 Manometri i prikljuci za mjerenje tlaka benzina.

KONTROLA UPIJA A BENZINSKIH PARA


a Zaepite, na upijau benzinskih para, krug koji dolazi iz spremnika. a Spojite manometar ureaja (Mot. 1311-01) na izlaz za odzraivanje upijaa. a Provjerite, s motorom u slobodnom hodu, da nema podtlaka na izlazu za odzraivanje upijaa (isto tako, vrijednost naredbe oitane dijagnostikim ure ajem u parametru: cikliki odnos otvaranja elektroventila za odzraivanje upijaa benzinskih para ostaje minimalna X manja ili jednaka 1,5 %). Ima li podtlaka? - Da: kod isklju enog kontakta, dovedite pomou vakuumske pumpe podtlak od 500 mbara na izlazni elektroventil. Podtlak ne smije varirati vie od 10 mbara u 30 s. Varira li tlak? Da: elektroventil je neispravan, zamijenite elektroventil. Ne: radi se o problemu na elektrici, provjerite strujni krug. - Ne: prilikom odzraivanja podtlak se mora poveati (istovremeno vrijednost parametra na dijagnostikom ure aju se poveava).

KONTROLA VEZE SPREMNIK UPIJA BENZINSKIH PARA


a Pregledajte ovu vezu spajajui vakuumsku pumpu na cijev prema upijau.

14A-6

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 I - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA

14A

B: Pri srednjem i jakom optereenju, podtlak u cijevi usisa zraka privla i membranu ventila, uljne pare se vraaju u maloj koliini preko kalibriranog otvora. II - KONTROLA

2 1 3

Za omoguavanje dobrog rada sustava protiv zaga ivanja, sustav povrata uljnih para mora se odr avati istim i u dobrom stanju.

5 6 4

20965

2 1 3

6 4

20965-1

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)

Poklopac glave motora Cijev usisa uljnih para Ventil povrata uljnih para Cijev usisa zraka Turbokompresor Atmosferski tlak

A: Pri slabom optereenju, podtlak u cijevi usisa zraka manji je od badarenja opruge. Uljne pare se vraaju u velikoj koli ini pomou podtlaka u cijevi usisa zraka.

14A-7

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 I - PREDSTAVLJANJE DIJELOVA

14A

101495

( 1)

Otvor za povrat uljnih para

(2)

Plo a za skupljanje uljnih para smjetena na poklopcu glave motora Kalibrirani otvor

(3)

3 2

101499

14A-8

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

14A

B: Pri srednjem i jakom optereenju, uljne pare su ponovno usisane u velikoj koli ini pomou leptira plinova

5 2

2 1

101869

Za skidanje ploe za sakupljanje uljnih para(2), (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora). II - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA A: Pri slabom optereenju, uljne pare se vra aju u maloj koli ini preko kalibriranog otvora (6). (1) (2) (3) (4) (5) (6) Motor

101957

Plo a za skupljanje uljnih para Kuite zraka Motorizirani leptir Razdjelnik zraka Ulaz zraka usisa Kalibrirani otvor

4 3

(7) III - KONTROLA

Za omoguavanje dobrog rada sustava protiv zaga ivanja, sustav povrata uljnih para mora se odr avati istim i u dobrom stanju.

101956

14A-9

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 I - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA

14A

2 6 5

99932

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)

Poklopac glave motora Kolektor Vodovi povrata uljnih para spojeni ispred kuita leptira Vodovi povrata uljnih para spojeni iza ku ita leptira Cijev za dovod zraka Kui te leptira

5 4

3
14-2

14A-10

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 II - PROVJERA Kako bi se osigurao ispravan nain rada sustava protiv zaga ivanja, sustav povrata uljnih para mora stalno biti ist i u dobrom stanju.

14A

14A-11

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


F76, i F8Q, i 632 I - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA

14A

4 3

1
13042

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) II - KONTROLA

Motor Posuda za taloenje ulja Kui te ltra zraka Kolektor usisa

Za omoguavanje dobrog rada sustava protiv zaga ivanja, sustav povrata uljnih para mora se odr avati istim i u dobrom stanju.

14A-12

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


F76, i D4F, i 712 I - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA II - KONTROLA

14A

Kako bi se osigurao ispravan rad sustava protiv zaga ivanja, sustav za usis uljnih para mora se odravati istim i u dobrom stanju.

5
7

4 3

20026

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)

Motor Poklopac glave motora Prostor za usis zraka Kui te leptira Razdjelnik zraka Sustav ispred kuita leptira (ovaj sustav koristi se za srednja i ve a optereenja. Pare usisava podtlak u vodovima za zrak). Sustav iza ku ita leptira (ovaj sustav koristi se za slaba i vea optere enja. Pare se usisavaju kroz kalibrirani otvora pomou podtlaka izme u leptira i motora.)

( 7)

21066

14A-13

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


F76, i F9Q, i 790 I - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA (1)

14A

Cijev za povrat uljnih para na izlazu iz posude za talo enje Cijev za povrat ulja na izlazu bloka motora Cijev za povrat ulja iz posude za taloenje Posuda za taloenje

3 4 2 5

(2) (3) (4 ) II - KONTROLA

Za omoguavanje dobrog rada sustava protiv zaga ivanja, sustav povrata uljnih para mora se odr avati istim i u dobrom stanju.

100053

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)

Motor Posuda za taloenje ulja Kui te ltra zraka Cijev usisa zraka Turbokompresor Kolektor usisa

100054

14A-14

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


D4F, i 730 I - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA

14A

4 5

110696

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)

Poklopac glave motora Cijev za povrat uljnih para Razdjelnik usisa Kui te leptira Kui te ltra zraka

8
110697

(6) (7) (8)

Kuite ltra zraka Razdjelnik usisa Cijev za povrat uljnih para

14A-15

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat uljnih para


D4F, i 730 II - KONTROLA Za omoguavanje dobrog rada sustava protiv zaga ivanja, sustav povrata uljnih para mora se odr avati istim i u dobrom stanju.

14A

14A-16

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat ispunih plinova: Opis


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 I - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA K9K, i 714 ili 716 ili 718 K9K, i 704 ili 710

14A

102364 114661

(1) (2) (3) (4) (5) (9) (6) (7) (8 ) (A ) ()

Motor Kuite ltra zraka Razvodnik zraka Kolektor ispuha Kuite povrata ispunih plinova Kuite povrata ispunih plinova s izmjenjiva em temperature Turbokompresor Raunalo ubrizgavanja Izmjenjiva temperature zrakzrak Ulaz zraka Izlaz ispu nih plinova

K9K, i 702

II - SVRHA SUSTAVA POVRATA ISPUNIH PLINOVA Povrat ispunih plinova koristi se za smanjenje udjela duikovog oksida (NOx) u ispu nim plinovima. Raunalo odobrava prolaz plinova upravljajui elektroventilom.
102364

14A-17

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat ispunih plinova: Opis


K9K, i 702 ili 704 ili 710 ili 714 ili 716 ili 718 III - NA IN RADA Elektroventil upravlja signal ciklikog odnosa otvaranja kojeg oda ilje raunalo ubrizgavanja. Signal ciklikog odnosa otvaranja omoguava moduliranje otvaranja elektroventila i promjenu koliine ispunih plinova skrenutih prema usisnom kolektoru. Raunalo stalno vri ispitivanja koja omoguavju prepoznavanje poloaja elektroventila povrata ispunih plinova.

14A

- je raspored (broj okretaja motora - napunjenost) je vei od praga. Elektroventil povrata ispunih plinova se ne napaja nakon kretanja, tijekom 2 s. Elektroventil povrata ispu nih plinova vie se ne napaja, u slu aju pogreke: - elektroventila povrata ispunih plinova, - senzora tlaka turbo punjenja.

Napomena: Poloaj elektroventila povrata ispu nih plinova odluujui je u izra unu koliine zraka koju motor usisava.

IV - UVJETI RADA Parametri koji odre uju ukljuivanje elektroventila povrata ispu nih plinova su sljedei: - temperatura vode, - temperatura zraka, - atmosferski tlak, - poloaj papuice gasa, - protok ubrizganog goriva, - broj okretaja motora.
15761

Vod K9K, i 702 ili 704 ili 710 Princip rada za provjeru elektroventila povrata ispu nih plinova Elektroventil povrata ispu nih plinova je ukljuen kada je: - temperatura zraka vea od 15 ili 40C, - ili je temperatura vode vea od 50 ili 70 C, - broj okretaja motora izmeu 850 ili 1000 o/min, - protok goriva izmeu 2 i 5 mg/hod, - atmosferski tlak vei od 980 ili 1000 mbar. U ovom sluaju, moe se oitati pomo u dijagnostikog ure aja vrijednost ciklikog otvaranja poloaja elektroventila za povrat ispunih plinova koja je jednaka 16 %. Povrat ispunih plinova je iskljuen ako: - je napon akumulatora manji od 9 V, - je broj okretaja motora manji od 500 o/min, 1 2 3 4 5 6

Namjena Napajanje elektromagneta Napajanje potenciometra poloaja Nekoriten Masa potenciometra poloaja Upravljanje mase elektromagneta Signal potenciometra poloaja

14A-18

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat ispunih plinova: Opis


F76, i F9Q, i 790 I - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA

14A

9 5

7 8

4 6 10

2 3 1 11

23244

III - NA IN RADA ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Motor Raunalo ubrizgavanja Kolektor usisa Kolektor ispuha Turbokompresor Elektroventil povrata ispunih plinova Mjera protoka zraka Ulaz zraka Izlaz ispu nog sustava Ulaz izmjenjiva a temperature Izlaz izmjenjivaa temperature IV - UVJET RADA Parametri koji odreuju ukljuivanje elektroventila povrata ispunih plinova su sljedei: - temperatura vode, - temperatura zraka, II - SVRHA SUSTAVA POVRATA ISPUNIH PLINOVA Povrat ispunih plinova koristi se za smanjenje udjela duikovog oksida (NOx) u ispu nim plinovima. Raunalo ubrizgavanja odobrava prolaz plinova upravljajui elektroventilom. - atmosferski tlak, - protok ubrizgavanja, - broj okretaja motora. Protok ispunih plinova je iskljuen: - ako je napon akumulatora manji od 9 V, - ako je broj okretaja motora vei od 2950 o/min , Elektroventil upravlja signal ciklikog odnosa otvaranja kojeg oda ilje raunalo ubrizgavanja. Signal ciklikog odnosa otvaranja omoguava moduliranje otvaranja elektroventila i promjenu koliine ispunih plinova skrenutih prema usisnom kolektoru. Raunalo stalno vri ispitivanja koja omoguavaju prepoznavanje poloaja elektroventila povrata ispunih plinova.

14A-19

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat ispunih plinova: Opis


F76, i F9Q, i 790

14A

Napomena: Nema povrata ispunih plinova u visinu (> 1200m). - ako je raspored (broj okretaja motora - napunjenost) vei od praga, - nakon vremenskog podeavanja od 40 s ako je brzina vozila manja od 12 km/h, je broj okretaja motora manji od 1000 o/min, je temperatura vode vea od 60C, je temperatura zraka via od 15C tijekom 60 s. Elektroventilom povrata ispunih plinova upravlja se nakon pokretanja prema rasporedu temperature vode.
15761

Vod 1 2 4 5 6

Namjena Napajanje elektromagneta Napajanje senzora Masa senzora Masa elektromagneta Izlaz senzora

Elektroventil za povrat ispu nih plinova se napaja 40 s pri svakom povratu u slobodan hod ako je temperatura zraka vi a od 15C. Elektroventil povrata ispunih plinova vie se ne napaja u slu aju pogreke:
1421

- mjeraa protoka zraka, - elektroventila povrata ispunih plinova.

X Y

Vrijeme u sekundama Temperatura vode u C

Elektroventil povrata ispu nih plinova vie se ne napaja, u slu aju pogreke: - sonde temperature vode, - sonde temperature zraka, - tlaka kompresijskog punjenja, - senzora atmosferskog tlaka.

14A-20

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat ispunih plinova: Opis


F76, i F8Q, i 632 I - PREDSTAVLJANJE SUSTAVA

14A

1 5

4 2

15881

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)

Motor Raunalo ubrizgavanja Kolektor usisa Kolektor ispuha Elektroventil povrata ispunih plinova Sonda temperature vode

Raunalo stalno vri ispitivanja koja omoguavaju saznavanje poloaja elektroventila povrata ispunih plinova. IV - UVJET RADA Parametri koji odre uju ukljuenje elektroventila povrata ispu nih plinova su sljedei: - temperatura vode, - temperatura zraka,

II - SVRHA SUSTAVA POVRATA ISPUNIH PLINOVA Povrat ispunih plinova koristi se za smanjenje udjela duikovog oksida (NOx) u ispu nim plinovima. Raunalo ubrizgavanja odobrava prolaz plinova upravljajui elektroventilom. III - NA ELO DJELOVANJA Elektroventil upravlja signal ciklikog odnosa otvaranja kojeg oda ilje raunalo ubrizgavanja. Signal ciklikog odnosa otvaranja omoguava moduliranje otvaranja elektroventila i promjenu koliine ispunih plinova skrenutih prema usisnom kolektoru.

- atmosferski tlak, - protok ubrizgavanja, - broj okretaja motora, - brzina vozila, - napon akumulatora. Povrat ispunih plinova se prekida: - ako je napon akumulatora manji od 10 V, - ako je temperatura zraka manja od 15C ili vea od 60C, - ako je temperatura vode manja od 15C ili vea od 120C,

14A-21

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Povrat ispunih plinova: Opis


F76, i F8Q, i 632 - ako je atmosferski tlak nii od 890 mbara, - ako je raspored (broj okretaja motora - optereenje) vei od praga, Elektroventilom za povrat ispunih plinova se upravlja nakon pokretanja tijekom 30 s prema rasporedu temperature vode. Zatim vozilo mora prijei 10 km/h za ponovno pokretanje povrata ispunih plinova u slobodnom hodu. Raunalo ubrizgavanja neprekidno upravlja preko signala ciklikog odnosa otvaranja elektroventilom za povrat ispunih plinova, osim u slijedeim sluajevima: - ako je zakretni moment broj okretaja motora-protok vei od zadanog praga, - nakon vremenskog podeavanja od nekoliko sekundi na izlasku iz faze, - u sluaju pogre ke: sonde temperature vode, sonde temperature zraka, senzora atmosferskog tlaka, informacije o brzini vozila, jednog od elektroventila protoka, elektroventila za povrat ispunih plinova. Vod 4 5 6 Namjena Masa senzora Masa elektromagneta Izlaz senzora

14A

15761

Vod 1 2

Namjena Napajanje elektromagneta Napajanje senzora

14A-22

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Mot. 1567 Produ ena klijeta za obujmice cijevi povrata ispunih plinova - EGR.

14A
2

Zatezni momentm ku ita povrata ispunih plinova metalne cijevi usisa zraka 2,1 daNm 2,1 daNm 2,1 daNm

(na strani razvodnog mehanizma) toplinske zatite elektroventila povrata ispunih plinova

3
1,2 daNm
20792

a Skinite:

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

- poklopce motora, - ku ite filtra zraka. a Odspojite: - spojnu cijev za usis zraka na ku itu filtra zraka, - utika sonde temperature zraka ispred kuita( 1 ). a Odspojite senzor tlaka turbo punjenja(2 )kuita filtra zraka. a Odvrnite obujmicu cijevi za usis zraka na ku itu filtra zraka( 3). a Skinite ku ite filtra zraka.

14A-23

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

14A

K9K, i 704 ili 710

K9K, i 702

10 6 5 4 8 8 4 7

9
20793

9
21372

a Odspojite: - elektroventil povrata ispu nih plinova(4), - sondu temperature zraka iza kuita( 5), - armiranu gumenu cijev(6 )ventila za podeavanje tlaka turbo punjenja na cijevi za dovod zraka, - cijev za dovod zraka(7 )na kuitu povrata ispunih plinova. a Skinite: - podizni prsten( 8), - privrsni vijak metalne cijevi usisa zraka(9 )i zatim je izvucite.

a Skinite privrsni vijak( 10)cijevi za dovod zraka na ku itu povrata ispu nih plinova. a Odvrnite pri vrsne obujmice cijevi za dovod zraka. a Odmaknite cijev dovoda zraka .

14A-24

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
F76, i K9K, i 702 ili 704 ili 710

14A

POSTAVLJANJE
13
a Zamijenite cijev povrata ispunih plinova s novim obujmicama. a Zategnite nove obujmice pomou alata (Mot. 1567). a Zamijenite okrugle prstenaste brtve metalne cijevi usisa zraka. a Zategnite na zadane zatezne momente: - privrsne vijke kui ta povrata ispunih plinova (2,1 daNm) ,

11 12

- privrsne vijke metalne cijevi zraka usisa (2,1 daNm) , - podizni prsten (na strani razvodnog mehanizma) (2,1 daNm) , - privrsne vijke toplinske za tite elektroventila povrata ispu nih plinova (1,2 daNm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.
20802

a Skinite toplinsku zatitu(11)elektroventila povrata ispunih plinova. a Odvrnite obujmice(12)cijevi elektroventila povrata ispunih plinova. a Skinite: - cijev elektroventila povrata ispunih plinova, - dva pri vrsna vijka(13)elektroventila povrata ispu nih plinova, - ku ite povrata ispunih plinova.

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanjepostavljanje).

14A-25

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
F76, i F9Q, i 790

14A
8

Zatezni momentm privrsne vijke ku ita elektroventila povrata ispu nih plinova 0,9 daNm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

3 2

5 4
a Odspojite: - utika( 6)mjeraa protoka,

23177

- utika( 7)senzora za odre ivanje poloaja cilindra,


23181

- cijev ulaza zraka(8)turbokompresora. a Odmaknite snop elektri nih kablova. a Skinite: - sklop kui te filtra zraka-mjera protoka zraka, (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka), - tri privrsna vijka kui ta elektroventila povrata ispunih plinova, - ku ite elektroventila povrata ispunih plinova.

a Skinite privrsnu maticu(1 )cijevi turbo punjenja. a Odvrnite cijevi(2 )turbo punjenja (vidi 12B, Turbo punjenje). a Skinite: - cijevi turbo punjenja( 3), - tri privrsna vijka( 4)poklopca motora, - poklopac motora(5).

14A-26

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
F76, i F9Q, i 790

14A

POSTAVLJANJE
a PA NJA Obavezno zamijenite brtvu elektroventila povrata ispunih plinova. Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke kuita elektroventila povrata ispu nih plinova (0,9 daNm). PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanjepostavljanje).

14A-27

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Ms. 583 Klijeta za cijevi.

14A

Zatezni momentm privrsne vijke sklopa ku ita povrata ispunih plinova privrsne vijke cijevi ulaza ispunih plinova privrsne vijke podizne plo ice na strani razvodnog mehanizma privrsne vijke poklopca cijevi za protok rashladne teku ine 25 Nm

35 Nm 10 Nm

10 Nm
114536

a Odspojite:

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Skinite titnik motora. a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

- spojnicu usisa zraka na kuitu filtra zraka, - utika( 1)mjeraa protoka zraka, - utika( 2)senzora tlaka turbo punjenja, - utika elektroventila EGR. a Skinite privrsni vijak(3 )senzora tlaka turbo punjenja na ku itu filtra zraka. a Otkva ite snop elektrinih kablova s kuita filtra zraka. a Odmaknite snop elektri nih kablova. a Skinite obujmicu cijevi ku ite filtra zraka-turbokompresor. a Odspojite cijev na ku itu filtra zraka. a Skinite: - ku ite filtra zraka, - podtlanu cijev na turbokompresoru, - podtlane cijevi na vakuumskoj pumpi.

14A-28

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

14A

- gornju armiranu gumenu cijev na ekspanzijskoj posudi. a Otkva ite: - filtar za dizel gorivo i runu pumpu za odzra ivanje s nosa a akumulatora, - na SMV cijev izme u izmjenjivaa temperature EGR i izmjenjivaa temperature zrak-zrak. a Odspojite cijev za dovod zraka na izmjenjivau temperature EGR. a Odmaknite cijev izmjenjiva temperature EGRizmjenjiva temperature zrak-zrak. a Skinite: - kopu na turbokompresoru cijevi turbokompresorizmjenjiva temperature zrak-zrak, - privrsnu maticu cijevi na mjenjau. a Odmaknite cijev turbokompresor-izmjenjiva temperature zrak-zrak. a Odblokirajte privrsne vijke poklopca cijevi za protok rashladne teku ine. Napomena: Pazite na istjecanje rashladne tekuine. a Postavite alate (Ms. 583) ili klijeta za armirane gumene cijevi na armirane gumene cijevi ulaza i izlaza vode s izmjenjivaa temperature ispu nih plinova.

114538

a Skinite obujmicu(4)cijevi izme u izmjenjivaa temperature EGR i izmjenjivaa temperature zrak-zrak. a Otkvaite podtlane cijevi na cijevi izme u izmjenjivaa temperature EGR i izmjenjivaa temperature zrak-zrak. a Odspojite cijev za usis uljnih para na poklopcu glave motora. a Skinite ventil i cijev za usis uljnih para.

114529

114513

a Odspojite: - sondu temperature vode(5),

a Skinite: - privrsne vijke( 6)poklopca cijevi za protok rashladne tekuine,

14A-29

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 - poklopac cijevi za protok rashladne tekuine, - brtve poklopca cijevi za protok rashladne tekuine.

14A

114512

a Skinite:
114511

a Skinite: - privrsne vijke(7 )podizne ploice na strani razvodnog mehanizma, - podiznu ploicu(8 )na strani razvodnog mehanizma, - metalnu cijev( 9)za usis zraka. a Skinite privrsne vijke ispunog koljena na katalizatoru. a Odmaknite ispuno koljeno s katalizatora.

- privrsne vijke(10)katalizatora na turbokompresoru, - privrsne vijke stra njeg potpornja(11), - stra nji potporanj, - privrsne vijke( 12)prednjeg potpornja. a Lagano odvrnite privrsne vijke(13)prednjeg potpornja na uljnom koritu. a Skinite: - potporanj ispred katalizatora, - katalizator (vidi 19B, Ispuni sustav, Katalizator: Skidanje - Postavljanje).

14A-30

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

14A

POSTAVLJANJE
a Obavezno dobro o istite sve povrine nalijeganja svakog skinutog dijela. PANJA Pazite da ne otetite povrine nalijeganja jer bi to moglo dovesti do curenja rashladne tekuine. Sustavno zamjenjujte: - metalnu cijev usisa zraka i njene okrugle prstenaste brtve, - brtve poklopca cijevi za protok rashladne tekuine, - brtvu izme u turbokompresora i katalizatora. a Postavite: - sklop ku ita povrata ispunih plinova,
114531

- privrsne vijke ku ita povrata ispunih plinova, - privrsne vijke cijevi ulaza ispunih plinova. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke sklopa kuita povrata ispu nih plinova (25 Nm). - privrsne vijke cijevi ulaza ispunih plinova (35 Nm) . a Postavite: - metalnu cijev usisa zraka, - podiznu ploicu na strani razvodnog mehanizma. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke podizne plo ice na strani razvodnog mehanizma (10 Nm). a Postavite: - katalizator (vidi 19B, Ispuni sustav, Katalizator: Skidanje - Postavljanje). - poklopac cijevi za protok rashladne tekuine. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke poklopca cijevi za protok rashladne teku ine (10 Nm). PANJA Pazite da su armirane gumene cijevi ulaza i izlaza vode na izmjenjivau temperature ispunih plinova pravilno okrenute kako se ne bi savinule. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

a Skinite privrsne vijke( 14)cijevi ulaza ispunih plinova.

114511

a Skinite: - privrsne vijke( 15)kui ta povrata ispunih plinova, - ku ite povrata ispunih plinova.

14A-31

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Kuite povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Izvrite odzraivanje rashladnog sustava (vidi 19A, Hlaenje, Rashladni sustav: Odzraivanje). a Prije ponovnog pokretanja motora, izbriite pomou dijagnostikog ureaja, pogreke koje je eventualno upamtilo raunalo.

14A

14A-32

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Hladnjak ispunog plina: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1567 Produ ena klijeta za obujmice cijevi povrata ispunih plinova - EGR. Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

14A

SKIDANJE
a Stavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogu nosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom ispod karoserije ). a Skinite: - za titu motora, - poklopac motornog prostora. a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: 12 Nm - ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku i te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje). - ku ite povrata ispunih plinova (vidi 14A, Sustav protiv zagaivanja, Ku i te povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje). 12 Nm

Zatezni momentm priv r s n e v i j ke izmjenjivaa temperature ispu nih plinova na nosa u na strani razvodnog mehanizma priv r s n e v i j ke izmjenjivaa temperature ispu nih plinova na nosa u na strani zama njaka privrsne vijke nosaa izmjenjivaa temperature na strani zama njaka privrsne vijke nosaa izmjenjivaa temperature na strani razvodnog mehanizma privrsne vijke cijevi ulaza ispunih plinova privrsne vijke katalizatora na turbokompresoru privrsne vijke prednjeg potpornja na motoru privrsne vijke stranjeg potpornja na katalizatoru privrsne vijke prirubnice ispu nog sustava privrsne vijke poklopca cijevi za protok rashladne teku ine privrsne vijke podizne u ice na strani razvodnog mehanizma

25 Nm

25 Nm

35 Nm 26 Nm

112326

a Na stolu, skinite: - privrsne vijke(1 )izmjenjivaa ispunih plinova na dva nosaa, temperature

- izmjenjiva temperature ispunih plinova(2), 44 Nm 21 Nm - brzospojnu obujmicu(3 )cijevi ulaza ispunih plinova, - cijev ulaza ispunih plinova(4).

21 Nm 10 Nm

10 Nm

14A-33

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Hladnjak ispunog plina: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718

14A

POSTAVLJANJE
a Obavezno dobro oistite sve povrine nalijeganja svakog skinutog dijela.

a Zateite sve dok pri vrsni vijci(5)izmjenjivaa temperature ispunih plinova ne do u u dodir s dva nosa a izmjenjivaa temperature i imobiliziraju ga. a Postavite ku ite povrata ispunih plinova opremljeno izmjenjivaem temperature. a Na stolu, zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsne vijke izmjenjiva a temperature ispu nih plinova na nosau na strani razvodnog mehanizma (12 Nm) , - pri vrsne vijke izmjenjiva a temperature ispu nih plinova na nosa u na strani zama njaka (12 Nm) PANJA Pazite da su brtve izme u izmjenjivaa temperature i njegova dva nosaa pravilno postavljene kako bi se izbjeglo istjecanje rashladne tekuine. a Postavite na glavu motora kuite povrata ispunih plinova opremljeno izmjenjiva em temperature. a Zategnite na zadani zatezni moment: - privrsne vijke nosa a izmjenjivaa temperature na strani zama njaka (25 Nm) , - privrsne vijke nosa a izmjenjivaa temperature na strani razvodnog mehanizma (25 Nm) .

PA NJA Pazite da ne otetite povrine nalijeganja jer bi to moglo dovesti do istjecanja rashladne tekuine.

PA NJA Obvezno zamijenite: - metalnu cijev usisa zraka i njene okrugle prstenaste brtve, - cijev ulaza ispunih plinova, privrsne vijke, brtvu i brzospojnu obujmicu, - brtve izmjenjivaa temperature na nosaima, - brtve poklopca cijevi za protok rashladne tekuine u izmjenjivau temperature ispunih plinova, - brtvu izme u turbokompresora i katalizatora. a Postavite izmjenjiva temperature ispunih plinova s novim brtvama na njegova dva nosaa.

112326

a Postavite privrsne vijke(5 )izmjenjivaa temperature ispunih plinova, ali ne do kontakta tako da se izmjenjiva temperature mo e pomicati. a Postavite na glavu motora kui te povrata ispunih plinova opremljeno izmjenjivaem temperature. a Zateite sve dok privrsni vijci ne dou u dodir s dva nosaa izmjenjivaa temperature ispu nih plinova. a Namjestite izmjenjiva temperature ispunih plinova na njegova dva nosaa.
114531

a Postavite na nosa izmjenjivaa temperature na strani razvodnog mehanizma novu cijev ulaza ispu nih plinova(6)s novim privrsnim vijcima, brtvom i novim brzospojnim obujmicama. a Zateite sve do kontakta privrsnih vijaka cijevi ulaza ispu nih plinova(7 )na kolektoru.

14A-34

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA Hladnjak ispunog plina: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 a Namjestite cijev ulaza ispunih plinova u odnosu na nosa izmjenjivaa temperature na strani razvodnog mehanizma. a Zabravite brzospojnu obujmicu cijevi ulaza ispunih plinova pomou alata (Mot. 1567). PA NJA Pazite da ne pritisnete cijev ulaza ispunih plinova prije postavljanja brzospojne obujmice. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke cijevi ulaza ispunih plinova (35 Nm).

14A

a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsne vijke poklopca cijevi za protok rashladne teku ine (10 Nm) , - privrsne vijke podizne uice na strani razvodnog mehanizma (10 Nm). PANJA Pazite da su armirane gumene cijevi ulaza i izlaza vode na izmjenjivau temperature ispunih plinova pravilno okrenute kako se ne bi savinule. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Izvr ite odzraivanje rashladnog sustava (vidi 19A, Hla e n j e , Rashladni sustav motora: Odzra ivanje). a Izbriite eventualne upamene pogreke raunalu pomo u dijagnosti ki ureaj . na

114512

a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsne vijke katalizatora na turbokompresoru (26 Nm) , - pri vrsne vijke prednjeg potpornja na motoru (44 Nm) , - pri vrsne vijke stranjeg potpornja na katalizatoru (21 Nm) , - pri vrsne vijke prirubnice ispunog sustava (21 Nm) .

14A-35

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Elektroventil povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1729 Klju s izdancima za skidanje EGR ventila.

14A

Zatezni momentm privrsne vijke elektroventila povrata ispunih plinova 10 Nm

SKIDANJE
a Stavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom ispod karoserije). a Skinite zatitu motora. a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite kuite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Kui te filtra zraka: Skidanje - Postavljanje).
114508

a Odspojite utika( 1 )elektroventila povrata ispunih plinova. a Skinite: - privrsne vijke(2 )elektroventila povrata ispunih plinova, - elektroventil povrata ispu nih plinova, pomou alata (Mot. 1729) , - zaptivnu brtvu elektroventila povrata ispunih plinova. Napomena: Pr ilikom skidanja elektroventila, pomou alata (Mot. 1729) , djelujte laganim trzajima sve dok ne odlijepite elektroventil s njegovog nosaa kako biste ga mogli izvaditi.

POSTAVLJANJE
a Obavezno zamijenite zaptivnu brtvu elektroventila povrata ispu nih plinova a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke elektroventila povrata ispunih plinova (10 Nm). a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Prije ponovnog pokretanja motora, izbri ite pomou dijagnosti kog ure aja, eventualne upamene pogre ke na raunalu.

14A-36

SUSTAV ZA SMANJENJE ZAGA ENJA OKOLIA


Elektroventil povrata ispunih plinova: Skidanje - Postavljanje
K9K, i 714 ili 716 ili 718 Neophodan specijalni alat Mot. 1729 Klju s izdancima za skidanje EGR ventila.

14A

Zatezni momentm privrsne vijke elektroventila povrata ispunih plinova 10 Nm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi GI, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Skinite titnik motora. a Odspojite akumulator (vidi PG, Akumulator). a Skinite kuite filtra zraka (vidi EC, Dizel ubrizgavanje, Kui te filtra zraka).
114508

a Odspojite utika( 1 )elektroventila povrata ispunih plinova. a Skinite: - privrsne vijke(2 )elektroventila povrata ispunih plinova, - elektroventil povrata ispu nih plinova, pomou alata (Mot. 1729) , - zaptivnu brtvu elektroventila povrata ispunih plinova.

Napomena: Pr ilikom skidanja elektroventila, pomou alata (Mot. 1729) , djelujte laganim trzajima sve dok ne odlijepite elektroventil s njegovog nosaa kako biste ga mogli izvaditi.

POSTAVLJANJE
a Obavezno zamijenite zaptivnu brtvu elektroventila povrata ispu nih plinova a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke elektroventila povrata ispunih plinova (10 Nm). a Spojite akumulator (vidi PG, Akumulator). a Prije ponovnog pokretanja motora, izbri ite pomou dijagnosti kog ureaja, pogreke koje je eventualno upamtilo ra unalo ubrizgavanja.

14A-37

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Alternator: Identifikacija


I - RAD Ova vozila su opremljena ugra enim regulatorom i kontrolnim svjetlom na instrumentnoj ploi iji rad je slijede i: - kod ukljuenja kontakta, kontrolno svjetlo se pali, Motor D7F D4F Alternator VALEO SG7 S012 VALEO SG7 S012 VALEO SG9 B035 K4M VALEO SG7 S013 BOSCH 0 124 415 014 K9K MELCO A002TC0982 VALEO SG12 B105 K7J VALEO SG7 S013 BOSCH 0 124 325 024 BOSCH 0 124 325 031 F9Q F8Q VALEO SG10 B032 VALEO TG8 S017 VALEO A13VI 300 III - KONTROLA Nakon 15 min zagrijavanja pod naponom od 13,5 V . Broj okretaja alternatora (o/min) D7F / D4F 1500 2500 4000 6000 8000 75A (VALEO) 36 46 72 74 78.5 Alternator 95A (VALEO) 45 59 90 95 97 Ja ina 75A 75A 95A 75A 100A 110A 125A 75A 90A 90A 120A 75A 110A

16A

- kod pokretanja vozila, kontrolno svjetlo se gasi, - ako se kontrolno svjetlo upali tijekom rada motora, ukazuje na kvar strujnog kruga punjenja. II - IDENTIFIKACIJA

Broj okretaja alternatora (o/min) K4M 1500 2500 75A (VALEO) 36 46

Alternator 100A (BOSH) 38 80

16A-1

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Alternator: Identifikacija


Broj okretaja alternatora (o/min) K4M 4000 6000 8000 75A (VALEO) 72 74 78.5 Alternator 100A (BOSH) 95 97 100

16A

Broj okretaja alternatora (o/min) K9K 1500 2500 4000 6000 8000 110A (MELCO) 20 68 94 108 114

Alternator 125A (VALEO) 60 91 118 123 127

Broj okretaja alternatora (o/min) K7J 1500 2500 4000 6000 8000 75A (VALEO) 36 46 72 74 78.5

Alternator 90A (BOSH) 28 67 82 87 90

Broj okretaja alternatora (o/min) F8Q 1500 2500 4000 6000 8000 75A (VALEO) 22 59 68 71 72

Alternator 110A (VALEO) 28 63 94 105 108

16A-2

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Alternator: Identifikacija


Broj okretaja alternatora (o/min) F9Q 1500 2500 4000 6000 8000 Alternator 125A (VALEO) 40 70 119 126 130

16A

16A-3

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Alternator: Skidanje - Postavljanje


D4F ili D7F - alternator. Zatezni momentm alternatora na njegovom nosau alternatora na kliznoj vodilici za podeavanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata 50 Nm

16A

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Za postupak pode avanja napetosti remena za pogon dodatnih agregata, vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata . a Zategnite na zadane zatezne momente: - privrsni vijak alternatora na njegovom nosa u (50 Nm) , - privrsni vijak alternatora na kliznoj vodilici za pode avanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata (25 Nm). a Spojite akumulator poev i s pozitivnim prikljunim polom. PANJA Izvr ite potrebna prouavanja uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje-postavljanje).

25 Nm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - remen za pogon dodatnih agregata (ako je vozilo njime opremljeno) (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata), - remen alternatora (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, remen za pogon dodatnih agregata), - privrsnu maticu izlaznog prikljuka alternatora. a Odspojite utika na alternatoru.

PANJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

2 1
18495

a Skinite: - privrsni vijak alternatora na njegovom nosau(1), - privrsni vijak alternatora na kliznoj vodilici za podeavanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata(2),

16A-4

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Alternator: Skidanje - Postavljanje


K4M ili K7J ili K9K

16A

Zatezni momentm privrsne vijke alternatora 21 Nm

K9K

SKIDANJE
a Stavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Stupna dizalica s prihvatom ispod karoserije). a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - prednji desni kota, - prednju desnu zatitnu oblogu blatobranskog ko a, - remen za pogon dodatnih agregata (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - Postavljanje). a Odspojite elektrine prikljuke alternatora. K4M ili K7J
19703

a Skinite: - privrsne vijke( 2)alternatora, - alternator.

103614

a Skinite: - privrsne vijke( 1)alternatora, - alternator.

16A-5

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Alternator: Skidanje - Postavljanje


K4M ili K7J ili K9K

16A

POSTAVLJANJE
K9K

18987

a Vratite prstenove(3)pomou stezaljke ili kripca kako biste olakali postavljanje alternatora.

a Postavite alternator. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke alternatora (21 Nm). a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Postavite remen za pogon dodatnih agregata, (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata: Skidanje - Postavljanje). a Ponovno spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

16A-6

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Alternator: Skidanje - Postavljanje


F8Q ili F9Q

16A

Zatezni momentm alternatora na njegovom nosau alternatora na kliznoj vodilici za podeavanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata 4,4 Nm

STANDARDNO GRIJANJE

2,1 Nm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - remen za pogon dodatnih agregata (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, remen za pogon dodatnih agregata ), - privrsnu maticu izlaznog prikljuka alternatora. a Odspojite utika alternatora.

13092

a Skinite: - privrsne vijke( 1)alternatora, - alternator.

F9Q, i KLIMA UREAJ

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.

a Za postupak pode avanja napetosti remena za pogon dodatnih agregata, (vidi 11A, Gornji i prednji dio motora, Remen za pogon dodatnih agregata).

13858

a Skinite: - privrsne vijke( 1)alternatora, - alternator.

16A-7

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Alternator: Skidanje - Postavljanje


F8Q ili F9Q a Zategnite na zadane zatezne momente: - privrsni vijak alternatora na njegovom nosau (4,4 Nm) , - privrsni vijak alternatora na kliznoj vodilici za pode avanje napetosti remena za pogon dodatnih agregata (2,1 Nm). PA NJA Spojite akumulator: i z v rite potrebna prouavanja-uitavanja (vidi 80A, elektrina oprema, Akumulator: skidanje-postavljanje).

16A

PA NJA Obavezno zamijenite skinuti remen.

16A-8

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Elektropokreta: Identifikacija


D4F ili D7F ili F8Q ili F9Q ili K4M ili K7J ili K9K

16A

Motor D7F

Oznaka

Elektropokreta VALEO D7E1

712 D4F 730 K4M 702, 704, 710 K9K 714, 716, 718 K7J F9Q F8Q

VALEO D7E1 VALEO D7E39 VALEO D7E47 MELCO M000T90581 MELCO M000T87881 MELCO M002T13581 MELCO M001T85781 BOSCH A001111593

16A-9

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Elektropokreta: Skidanje - Postavljanje


D4F ili D7F, i 712 ili 726 ili 730 ili 764 ili 766

16A

Zatezni momentm priv r s n e v i j ke elektropokretaa 44 Nm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

21381

a Skinite: - elektri ne spojeve elektropokretaa.( 1) - privrsne vijke elektropokretaa(2 ), - elektropokreta,

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke elektropokretaa (44 Nm) . a Spojite akumulator poev i s pozitivnim prikljunim polom;

PA NJA Izvrite potrebna prouavanja uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

16A-10

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Elektropokreta: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710 Neophodan specijalni alat Tav. 476 Izvlaka kuglastog zgloba.

16A

Zatezni momentm privrsni vijak podno ja amortizera privrsni vijak ko ione eljusti maticu kuglastog zgloba upravljakog mehanizma vijke kotaa 18 daNm 4 daNm 3,5 daNm

10,5 daNm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - titnik ispod motora, - maticu desne poluosovine, - eljust i zakvaite je na oprugu ovjesa, - privr enje desnog podnoja amortizera, - privr enja kuglastog zgloba upravljakog mehanizma pomo u alata (Tav. 476) , - poluosovinu na desnoj strani. a Skinite: - ku ite filtra zraka, - privr enja katalizatora, - dva potpornja katalizatora, - katalizator.

20799

2 1

20797

a Skinite dva pri vrenja nosaa kui ta uronjenog grijaa(1 ). a Odspojite dva elektri na utikaa elektropokretaa. a Skinite privrsne vijke elektropokretaa(2 ).

16A-11

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Elektropokreta: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 702 ili 704 ili 710

16A

POSTAVLJANJE
a Pravilno postavite elektropokreta pomou kalibratora. a Zamijenite: - obujmicu cijevi ispunog sustava, - brtvu prirubnice ispunog sustava, - obavezno sve odspojene plastine cijevi za usis zraka. a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment: - pri vrsni vijak podnoja amortizera (18 daNm) , - pri vrsni vijak koione eljusti (4 daNm) , - maticu kuglastog zgloba upravlja kog mehanizma (3,5 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm). PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje).

16A-12

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Elektropokreta: Skidanje - Postavljanje


F8Q ili F9Q ili K4M ili K7J ili K7M Neophodan specijalni alat Tav. 476 Izvlaka kuglastog zgloba.

16A

Zatezni momentm podnoja amortizera ko ione eljusti kuglastog upravljakog zma vijke kotaa zgloba mehani18 daNm 4 daNm 3,5 daNm

10,5 daNm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu. a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - prednji desni kota, - za titu ispod motora, - maticu desne poluosovine, - eljust i zakvaite je na oprugu ovjesa, - Privr enja desnog podnoja amortizera, - kuglasti zglob upravljakog mehanizma pomou alata (Tav. 476) , - poluosovinu na desnoj strani, - maticu kabla napajanja elektropokretaa i odspojite utika elektromagneta, - privr enja ku ita uronjenog grijaa (motor F9Q).
14853

a Skinite pri vrsne vijke(1)elektropokretaa i izvadite ga odozdo.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Provjerite prisutnost pu kice za centriranje. a Zategnite na zadane zatezne momente: - privrsni vijak podnoja amortizera (18 daNm) , - privrsni vijak koione eljusti (4 daNm) , - maticu kuglastog zgloba upravljakog mehanizma (3,5 daNm) , - vijke kota a (10,5 daNm). PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanjepostavljanje).

16A-13

KRETANJE POD OPTERE ENJEM Elektropokreta: Skidanje - Postavljanje


K9K, i 714 ili 716 ili 718

16A

Zatezni momentm priv r s n e v i j ke elektropokretaa 44 Nm

SKIDANJE
a Postavite vozilo na dvostupnu dizalicu (vidi 02A, Mogunosti dizanja, Dizalica s prihvatom na donjem dijelu karoserije). a Odspojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje). a Skinite: - titnik motora, - cijev usisa zraka. a Odmaknite filtar za dizel gorivo od njegovog nosaa.
113859

a Odvrnite pri vrsni vijak(2 )kabelskog snopa na mjenja u. a Skinite: - privrsne vijke( 3)elektropokretaa, - elektropokreta.

POSTAVLJANJE
a Provjerite prisutnost nastavka za centriranje. a Postavite: - elektropokreta, - privrsne vijke elektropokretaa. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke elektropokreta a (44 Nm) . a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja.
114523

a Odspojite elektrine spojeve( 1)elektropokretaa.

a Spojite akumulator (vidi 80A, Akumulator, Akumulator: Skidanje - Postavljanje).

16A-14

PALJENJE Bobine: Skidanje - Postavljanje


K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

17A

SKIDANJE
Zatezni momentm privrsne vijke bobina paljenja 1,5 daNm

Modul snage nalazi se u sklopu ra unala ubrizgavanja. Paljenje koristi iste senzore kao ubrizgavanje.

102731 14851

Bobina paljenja ima etiri i privr ene su direktno na svjeicu pomou vijka na poklopcu glave motora. Bobine serijski po dvije napaja raunalo ubrizgavanja: - vod 1 za cilindre 2 i 3, - vod 32 za cilindre 1 i 4.

a Skinite poklopce motora. a Odspojite: - akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. - utikae bobina paljenja.

PANJA Obavezno zamijenite oteene utikae. a Skinite privrsne vijke( 1)bobina.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zamijenite okrugle prstenaste brtve bobina ako je potrebno. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke bobina paljenja (1,5 daNm).

PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

17A-1

PALJENJE Bobine: Skidanje - Postavljanje


D7F, i 726 ili 764 ili 766 K7J , i 700 ili 701

17A

Zatezni momentm privrsna vijka bobine paljenja 1,5 daNm

SKIDANJE

3 2
a Odspojite: - akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. - kablove svjeica paljenja i bobine paljenja(1), - utika bobine paljenja( 2).

4
99931

PA NJA Obavezno zamijenite sve oteene kablove svjeica ili utikae. a Skinite: - tri privrsna vijka( 3)bobine paljenja, - bobinu paljenja( 4).

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment tri privrsna vijka bobine paljenja (1,5 daNm).

PA NJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim prikljunim polom; izvrite potrebna prou avanjauitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje Postavljanje).

17A-2

PALJENJE Bobine: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730

17A
1 2

Zatezni momentm privrsne vijke bobine paljenja 7 Nm

Elektri ni utika Priklju ci A B C D Opis Upravljanje cilindra 2 i 3 Napajanje + 12 V Unutarnja veza bobine s B Upravljanje cilindra 1 i 4

Vod D je usmjeren prema prednjem dijelu vozila. Visokonaponski kablovi se ne mogu odvojiti od bobine.
107881

a Odspojite: - cijev povrata uljnih para(1),

Kontrole na prikljucima bobina

- cijev servo ko nice(2), - kablove svjeica povlae i produ ne kablove.

Napomena: Visokonaponski kablovi se ne mogu odvojiti od bobine, kontrola sekundarnog napinjaa ukljuuje i visokonaponske kablove. Sekundarni otpor (ukljuujui visokonaponske kablove): - kablovi 1 i 4: 9,8 0,5 k - kablovi 2 i 3: 9,8 0,5 k Otpor izme u B i C: 0 0,02

Du ina visokonaponskih kablova Cilindar br.1: 555 mm Cilindar br.2: 510 mm Cilindar br.3: 510 mm Cilindar br.4: 510 mm a Odspojite utika bobine.
107908

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite kuite filtra zraka.

17A-3

PALJENJE Bobine: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730 - bobinu.

17A

POSTAVLJANJE
3

107892

a Skinite: - privrsne vijke( 3)bobine,

106640

a Prilikom postavljanja kablova svjeica, obavezno skinite traku FLUOROVE MASTI (KATALOKI

BROJ 82 00 168 855) promjera 2 mm na unutarnjem obrubu kapica visokog napona.

17A-4

PALJENJE Bobine: Skidanje - Postavljanje


D4F, i 730 a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite za zadani zatezni moment privrsne vijke bobine paljenja (7 Nm). a Spojite akumulator poev i s pozitivnim prikljunim polom. PA NJA Izvrite potrebna prou avanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje-postavljanje).

17A

17A-5

PALJENJE Svjeice
Neophodan specijalni alat Ele. 1382-01 Klju za svjeice 14 mm. K4M 750-752753-754 EYQUEM D4F, i 712 D7F , i 726 ili 764 Odspojite kablove svjeica povlae i produne kablove. Motor Marka CHAMPION

17A
Model RETROPREKID A 87 YCL RFN 58 LZ

Skinite poklopac motora.

Ravno podnoje s brtvom Razmak elektroda: 0,9 mm 0,05 Zategnite na zadani zatezni moment svje ice (25 30 Nm) .

D4F, i 730

Svje ice koje se prodaju u postprodaji mogu biti marke RENAULT.

107895

Odvrnite privrsnu obujmicu kui ta filtra zraka na ku itu leptira. Skinite: - cijev povrata uljnih para, - kui te filtra zraka, podignite ga i pomaknite udesno.

K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Skinite bobine paljenja (vidi 17A, Paljenje, Bobine).

Skinite bobine paljenja pomou alata (Ele. 1382-01).

Motor D7F 766 726-764-

Marka EYQUEM CHAMPION

Model RCF 50 LZ 2E REA 8 MCL

D4F 712-730

17A-6

PALJENJE Statino paljenje: Djelovanje


D4F, i 712 ili 730 I - PREDSTAVLJANJE D4F, i 730 D4F, i 712

17A

4 2

110000 21281

Sustav se sastoji od: - raunala ubrizgavanja(1 )(stupanj snage paljenja je ugraen u ra unalo), - dviju jednodijelnih bobina(2)s dvostrukim izlazom (izlivene su u samo jednom komadu), - etiri visokonaponske ice koje se ne mogu odvojiti od sklopa bobina, - etiri svjeice, - kondenzatora protiv smetnji(3).

21281

Sustav se sastoji od: - raunala ubrizgavanja(4 )(stupanj snage paljenja je ugraen u raunalo), - dviju jednodijelnih bobina(5)s dvostrukim izlazom (izlivene su u samo jednom komadu), - etiri visokonaponske ice koje se ne mogu odvojiti od sklopa bobina, - etiri svjeice,

17A-7

PALJENJE Statino paljenje: Djelovanje


D4F, i 712 ili 730 - kondenzatora protiv smetnji(6). Napomena:

17A

II - OPIS - NAELO RADA 1 - Raunalo Raunalo ubrizgavanja ovisno o informacijama zaprimljenima s raznih senzora, uglavnom senzora broja okretaja motora i potenciometra optere enja odreuje: - broj stupnjeva predpaljenja koji treba primijeniti i toku paljenja, - cilindre u gornjoj mrtvoj toki i bobinu kojima treba upravljati. Ono stvara iskru u visini dva cilindra u gornjoj mrtvoj to ki prekidajui spajanje na masu dotine bobine. 2 - Bobine Dvije su. To su jednodijelne bobine s dvostrukim izlazom. Njima raunalo upravlja odvojeno. One istovremeno stvaraju dvije iskre. Dvije bobine su povezane s kondenzatorom protiv smetnji. Elektri ni utika Priklju ci A B C D Opis Upravljanje bobine paljenja cilindara 2-3 + nakon kontakta + kondenzatora protiv smetnji Upravljanje bobine paljenja cilindara 1-4

S obzirom da se visokonaponske ice ne mogu odvojiti od bobine, kontrola sekundarnog napinjaa podrazumijeva i visokonaponske ice. Sekundarni otpor (ukljuene i visokonaponske ice): - ice 1 i 4: 9,8 k 0,5, - ice 2 i 3: 9,8 k 0,5. D4F, i 712 Duljine visokonaponskih ica: - cilindar br. 1: 640 mm, - cilindar br. 2: 545 mm, - cilindar br. 3: 445 mm, - cilindar br. 4: 385 mm.

D4F, i 730 Duljine visokonaponskih ica: - cilindar br. 1: 555 mm, - cilindar br. 2: 510 mm, - cilindar br. 3: 510 mm, - cilindar br. 4: 510 mm.

VANO Za odspajanje ica sa svje ica obavezno povucite za produetke svjeica.

Vod D je usmjeren prema prednjem dijelu vozila. Dvije visokonaponske ice su oznaene i ne mogu se odvojiti od bobine. Kontrole na prikljucima bobina: - A i B: 0,40 0,02, - C i D: 0,40 0,02, - B i C: 0 0,02.

17A-8

PALJENJE Statino paljenje: Djelovanje


D7F, i 726 ili 764 ili 766 I - PREDSTAVLJANJE Elektri ni utika Vod 1 Opis

17A
Upravljanje bobinom paljenja cilindara 1-4 Upravljanje bobinom paljenja cilindara 3-2 + nakon kontakta + kondenzatora protiv radijskih smetnji

1 2

3 4

99931

Sustav se sastoji od: - raunala ubrizgavanja (stupanj snage paljenja je ugraen u ra unalo), - dvije jednodijelne bobine(1)s dva izlaza (odlivene su u jednom dijelu), - etiri visokonaponska kabla koja se ne mogu odvojiti od sklopa bobina, - etiri svjeice, - jednog kondenzatora sustava za otklanjanje smetnji(2). II - OPIS - NAELO RADA 1 - Raunalo Raunalo, u skladu s informacijama koje prima od razli itih senzora, a uglavnom od senzora broja okretaja i potenciometra punjenja, odre uje: - potreban broj stupnjeva predpaljenja i trenutak paljenja, - cilindre u gornjoj mrtvoj toci kao i bobinu kojom treba upravljati. Stvara iskru na dva cilindra u gornjoj mrtvoj toci prekidanjem spajanja na masu dotine bobine. 2 - Bobine Ima ih dvije. Jednodijelne su s dva izlaza. Raunalo njima upravlja odvojeno. Istovremeno stvaraju iskre. Povezane su na kondenzator protiv radijskih smetnji.

Kontrola koju treba izvr iti izme u vodova 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 VISOKI NAPONVISOKI NAPON

Otpor

1,5 1 1 1 1 0,6 8 k

17A-9

PALJENJE Statino paljenje: Djelovanje


K7J, i 700 ili 701 Razlike izme u statinog paljenja s dvije bobine i razdijeljenog paljenja su sljedee: - ukidanje razvodnika visokog napona, - prihvaanje jednodijelnog sklopa dviju bobina s dva izlaza. I - PREDSTAVLJANJE Sustav se sastoji od: - raunala ubrizgavanja, - dvije bobine s dva izlaza, - etiri svjeice, - kondenzatora protiv radijskih smetnji. II - OPIS - NAIN RADA 1 - Raunalo Raunalo ubizgavanja s obzirom na informacije koje dobiva od raznih senzora, osobito senzora broja okretaja i potenciometra optereenja, odre uje: - broj stupnjeva predpaljenja koje treba primijeniti i toku paljenja, - cilindre u gornjoj mrtvoj toki i bobinu kojom treba upravljati. On izaziva iskru u visini dva cilindra u gornjoj mrtvoj to ki prekidajui spoj na masu dotine bobine. 2 - Bobine One su u paru. One su tipa jednodijelnog sklopa s dva izlaza. Raunalo upravlja svakom od njih posebno. One istovremeno proizvode dvije iskre. Obje bobine su povezane na kondenzator protiv radijskih smetnji. Elektri ni utika Vod 1 2 3 Namjena + kondenzator protiv radijskih smetnji + nakon kontakta Upravljanje raunala bobinama preko 1-3 2-3 Visoki napon visoki napon 1 1 10 k Provjere koje treba napraviti izmeu vodova 1-2 1-2 Otpor

17A

1,5 0,5

17A-10

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753

17B

6 11 10 9 7

103558

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11)

Senzor tlaka u kolektoru Bobina paljenja Kui te motoriziranog leptira Raunalo ubrizgavanja Inercijski prekida Kui te releja Sonda temperature vode Senzor kliktanja Sonda temperature zraka Rampa ubrizgavanja i brizgaljke Elektroventil povrata benzinskih para

13 12

13051

(12 ) (13 )

Raunalo ubrizgavanja Inercijski prekida

17B-1

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753

17B

18 15

19 14 17

101493

101101

( 14) ( 15)

Rampa ubrizgavanja Br izgaljke

(17 ) (18 ) (19 )

Sonda temperature zraka Senzor tlaka u kolektoru Bobine paljenja

16

20 21

101800

( 16)

Kui te motoriziranog leptira (20 ) (21 ) Sonda temperature vode Senzor kliktanja

101498

17B-2

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753

17B
24

22

25

102144

101501

( 22)

Senzor broja okretaja i poloaja

(24 ) (25 )

Lambda sonda iza katalizatora Katalizator

26

23

101798

27
21079

( 23)

Lambda sonda ispred katalizatora

(26 ) (27 )

Elektroventil povrata benzinskih para Upija benzinskih para

17B-3

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753

17B

28

21167

( 28)

Potenciometar papuice gasa

17B-4

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730

17B

D7F, i 726

13

19

18 17

16 15

14 3

12

11 10

13081

(18 ) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 16) ( 17) Bobina paljenja Filtar zraka Elektroventil povrata benzinskih para Senzor apsolutnog tlaka Potenciometar leptira Regulator slobodnog hoda Senzor temperature zraka Raunalo ubrizgavanja Inercijski prekida Za titni relej Relej pumpe goriva Senzor gornje mrtve to ke Termostat Senzor temperature vode Senzor kliktanja Tlani prekida servo upravljaa Regulator tlaka (19 )

Kondenzator protiv radijskih smetnji Upija benzinskih para ugraenim elektroventilom s

17B-5

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730

17B

D7F, i 764 ili 766

3 7

107099

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7)

Br izgaljke GPL Rampa ubrizgavanja GPL Senzor tlaka u kolektoru Raunalo benzinskog ubrizgavanja Raunalo ubrizgavanja GPL Sklop ekspanzijskog ventila GPL Kui te motoriziranog leptira

17B-6

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730

17B

D4F, i 712

8
21060

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9)

Raunalo ubrizgavanja Senzor tlaka u kolektoru Bobina paljenja Upija benzinskih para Rampa ubrizgavanja Senzor kliktanja Sonda temperature vode Senzor gornje mrtve to ke Prekida

17B-7

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730

17B

D4F, i 730

11

10

110001

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11)

Bobina paljenja Senzor tlaka u kolektoru Kui te leptira Raunalo ubrizgavanja Inercijski prekida Relej napajanja Senzor gornje mrtve to ke Sonda temperature vode Senzor temperature zraka Senzor kliktanja Rampa ubrizgavanja

D7F, i 726

21

20

13051

17B-8

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730 ( 20) ( 21) Raunalo ubrizgavanja Inercijski prekida

17B

22 24 23 25
(27 ) (28 )

27 28

99931

Bobina paljenja Kondenzator protiv radijskih smetnji

11313

( 22) ( 23) ( 24) ( 25)

Senzor apsolutnog tlaka Potenciometar poloaja leptira Regulator slobodnog hoda Senzor temperature

29

30
12993

(29 )

Lambda sonda ispred katalizatora Katalizator

26

(30 )

11311

( 26)

Senzor kliktanja

17B-9

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730

17B

D7F, i 726

D4F, i 712

33 31

21061

21061

( 31)

Upija benzinskih para

(33 )

Upija benzinskih para

35

32

36 34

37

21063

20003

( 32)

Lambda sonda ispred katalizatora.

(34 ) (35 ) (36 ) (38 )

Raunalo ubrizgavanja Senzor apsolutnog tlaka Bobina paljenja Sustav za otklanjanje smetnji

17B-10

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730

17B

40

39 38

42 41

103561

18446

(40 ) (41 ) (42 )

Kuite motoriziranog leptira Senzor temperature zraka Rampa ubrizgavanja

39

38

105683

( 38) ( 39)

Za titni relej ubrizgavanja Relej pumpe goriva

17B-11

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730

17B

43

21067

( 43)

Senzor temperature vode

44 45

18444

( 44)

Senzor kliktanja
21281

(45 )

Lambda sonda ispred katalizatora

17B-12

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730

17B

D4F, i 730

49

48

46

105683

(48 )
21061

Za titni relej ubrizgavanja Relej pumpe goriva

(49 )

( 46)

Upija benzinskih para

47

50

107885 107892

(50 )

Rampa ubrizgavanja

( 47)

Bobina paljenja

17B-13

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i D4F, i 712 ili 730

17B

54 52 51
108901

( 51) ( 52)

Senzor temperature vode Senzor kliktanja


21063

(54 )

Lambda sonda iza katalizatora

53

21281

( 53)

Lambda sonda ispred katalizatora

17B-14

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K7J, i 700 ili 701

17B
8 7 9 10 11

4 2 1 13

3 16 6

12 15
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) Bobina paljenja Filtar zraka Sonda temperature vode Potenciometar poloaja leptira Regulator slobodnog hoda Senzor temperature zraka Raunalo ubrizgavanja Rau n a l o mjenja a a u t o m a t s kog

14
107362

5 4

Inercijski prekida Spojno ku ite u motornom prostoru Relej pumpe za gorivo Senzor broja okretaja motora Upija benzinskih para ugraenim elektroventilom Senzor kliktanja Senzor tlaka u kolektoru (1) (2 ) (3 ) Raunalo ubrizgavanja Rau n a l o mjenja a a u t o m a t s kog s
107354

Inercijski prekida

17B-15

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K7J, i 700 ili 701 ( 4) ( 5) Relej pumpe goriva Relej blokade

17B

6 7 14

8 8 11

12

13

107356

(11 )
107357

Senzor broja okretaja motora Sonda temperature vode Senzor tlaka u kolektoru Senzor temperature zraka

(12 ) (13 ) (14 )

( 6) ( 7) ( 8)

Potenciometar poloaja leptira Regulator slobodnog hoda Br izgaljke

16

15

107358

(15 ) (16 )

Bobina paljenja Kondenzator protiv radijskih smetnji

10
107359

( 9) ( 10)

Sonda tlaka ulja Lambda sonda ispred katalizatora

17B-16

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


F76, i K7J, i 700 ili 701

17B

18

17

107360

( 17) ( 18)

Tlani prekida servo upravljaa Upija benzinskih para ugraenim elektroventilom s

17B-17

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


K4M, i 754

17B
4 3 5 6

2 10

9 8

110484

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10)

Senzor tlaka u kolektoru Kui te motoriziranog leptira Raunalo benzinskog ubrizgavanja Raunalo plinskog ubrizgavanja Inercijski prekida Kui te releja Ekspanzijski ventil Elektroventil ekspanzijskog ventila Elektroventil povrata benzinskih para Sonda temperature rashladne tekuine (3) (4) (5 )
110467

5 4

Raunalo benzinskog ubrizgavanja Raunalo plinskog ubrizgavanja Inercijski prekida

17B-18

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


K4M, i 754

17B
15

11

13

12

110475

( 11) ( 12) ( 13)

Br izgaljke benzina Rampa brizgaljki benzina Rampa brizgaljki plina


110455

14

(15 )

Senzora tlaka i temperature u rampi plina

16

110474

( 14)

Br izgaljke plina

101800

(16 )

Kuite motoriziranog leptira

17B-19

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


K4M, i 754

17B

1 18

20 17

101101

102144

( 17) ( 1) ( 18)

Sonda temperature zraka Senzor tlaka u kolektoru Bobine paljenja

(20 )

Senzor broja okretaja i poloaja

21 19 10

101798

(21 )
101498

Lambda sonda ispred katalizatora

( 10) ( 19)

Sonda temperature vode Senzor kliktanja

17B-20

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ugra ivanje pojedinanih dijelova


K4M, i 754

17B

22

23 26

101501

21167

( 22) ( 23)

Lambda sonda iza katalizatora Katalizator

(26 )

Potenciometar papuice gasa

24

25

21079

( 24) ( 25)

Elektroventil povrata benzinskih para Upija benzinskih para

17B-21

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Lambda sonde: Skidanje - Postavljanje


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 D4F, i 712 ili 730 F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 Neophodan specijalni alat K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Mot. 1495-01 Nasadni klju od 22 mm za skidanje-postavljanje lambda sondi.

17B

Zatezni momentm lambda sonde 45 Nm

SKIDANJE
I - LAMBDA SONDA ISPRED KATALIZATORA D4F, i 712 ili 730 D7F , i 726 ili 764 ili 766

101798

a Odspojite utika (1)sonde. a Skinite ku ite filtra zraka (vidi 12A, Smjesa goriva i zraka, Ku ite filtra zraka). a Skinite sondu( 2)pomou alata (Mot. 1495-01).

21281

a Odspojite utika(3)sonde. a Skinite sondu(4)pomou viliastog kljua od 24 mm.

17B-22

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Lambda sonde: Skidanje - Postavljanje


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 D4F, i 712 ili 730 F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 II - LAMBDA SONDA IZA KATALIZATORA

17B

5 6

101501

a Odspojite utika(5)sonde. a Skinite lambda sondu(6)pomou viliastog kljua od 24 mm.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment lambda sonde (45 Nm) pomou vili astog kljua od 24 mm za lambda sondu iza katalizatora i pomou alata (Mot. 1495-01) za lambda sondu ispred katalizatora.

17B-23

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Lambda sonde: Skidanje - Postavljanje


F76, i K7J, i 700 ili 701 Neophodan specijalni alat Mot. 1495-01 Nasadni klju od 22 mm za skidanje-postavljanje lambda sondi.

17B

II - LAMBDA SONDA IZA KATALIZATORA

Zatezni momentm lambda sonde 4,5 daNm

SKIDANJE
I - LAMBDA SONDA ISPRED KATALIZATORA

107353

a Odspojite utika (3)lambda sonde iza katalizatora. a Skinite lambda sondu(4 )pomou viliastog kljua od 24 mm .

1 2

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment lambda sonde (4,5 daNm) pomou viliastog kljua od 24 mm za lambda sondu iza katalizatora i pomou alata (Mot. 1495-01) za lambda sondu ispred katalizatora.

107359

a Odspojite utika(1)lambda sonde ispred katalizatora. a Skinite lambda sondu(2)pomou alata (Mot. 149501).

17B-24

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Potenciometar papuice gasa: Skidanje - Postavljanje
BENZIN

17B

Napomena: Pogreka na jednoj od dviju linija potenciometra papuice gasa dovodi do rada u slobodnom hodu ili do promijenjenog rada (vidi 17B, Benzinsko ubrizgavanje, Podeavanje broja okretaja u slobodnom hodu).

SKIDANJE

21167

a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite: - akumulator i nosivu kutija akumulatora, - modul smjeten ispod glavnog cilindra. a Otkvaite sajlu gasa s kuita.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. PA NJA Obavezno potvrdite dijagnostikog ureaja. popravak pomou

17B-25

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Potenciometar papuice gasa: Prikljuivanje


D4F, i 712 ili 730 F76, i K4M, i 752 ili 753 ili 754 Potenciometar s dvostrukim otpornikim slijedom

17B

21167

Vod 1 2 3 4 5 6 Otpori Linija 1 2

Namjena Masa linije 2 Masa linije 1 Signal linije 1 Napajanje linije 1 + 5 V Napajanje linije 2 + 5 V Signal linije 2

Vod 1 2

Otpor 1200 480 1700 680

17B-26

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Potenciometar papuice gasa: Prikljuivanje


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 Potenciometar s dvostrukim otpornikim slijedom Vod 1 2 3 4 5 Opis Signal linije 2 Signal linije 1 napajanje 5 V linija 2 Masa linije 1 Masa linije 2 napajanje 5 V linija 1

17B

1 2 6 5 4 3

15759

Otpori linija: 1,7 0,5 K Vrijednost dok je papuica u otputenom poloaju: 15 % Vrijednost dok je papuica pritisnuta do kraja: 88 %

17B-27

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje
F76, i D4F, i 712

17B

POSTAVLJANJE
Neophodan materijal dijagnostiki ure aj a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment privrsne vijke ra unala ubrizgavanja (0,5 daNm). a 0,5 daNm PANJA Spojite akumulator poevi s pozitivnim priklju nim polom; izvrite potrebna prouavanjau itavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje postavljanje)

Zatezni momentm privrsne vijke raunala ubrizgavanja

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom. a Skinite poklopce motora.

Napomena: Kod ukljuivanja kontakta kuite motoriziranog leptira mora provesti ciklus prou avanjau itavanja minimalnog i maksimalnog graninog poloaja. a Provjerite pomo u dijagnostiki ureaj da je ovo prouavanje-u itavanje pravilno provedeno. Pristupite brisanju pogre aka i ponovnom pokretanju prouavanja-u itavanja. Prou avanje-uitavanje minimalne granine vrijednosti leptira se provodi od prvog ukljuivanja kontakta: - uklju ite kontakt na 3 s otprilike te zatim pokrenite motor, - zaustavite motor te iskljuite kontakt, - priekajte da zavri faza samonapajanja raunala power-latch-a , otprilike 5 s, zatim pokrenite motor. Neka motor radi u slobodnom hodu kako bi se postigla temperatura vode motora od 60C (procijenjeno vrijeme s poetnom temperaturom vode motora od 20C : otprilike 3 min). Napravite cestovnu probu kako bi se prou ila-uitala pode avanja kui ta leptira. a Provjerite ispravan rad vozila.

18564

a Odspojite dva utikaa ra unala ubrizgavanja. a Odvrnite etiri privrsna vijka ra unala, pazei da to bude jednakomjerno. a Skinite: - etiri privrsna vijka raunala s nosa a, - raunalo, - brtvu.

17B-28

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 730

17B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

Zatezni momentm

1
priv r s n e raunala matice 8 Nm

SKIDANJE
a Odspojite akumulator poevi s negativnim prikljunim polom.

109999

a Skinite: - privrsne matice(1 )raunala, - raunalo.

POSTAVLJANJE
a Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. a Zategnite na zadani zatezni moment pri vrsne matice ra unala (8 Nm). a Spojite akumulator poev i s pozitivnim prikljunim polom.
110000

a Odspojite utikae raunala ubrizgavanja.

PANJA Izvr ite potrebna prou avanja-uitavanja (vidi 80A, Akumulator: Skidanje-postavljanje).

Napomena: Kod ukljuenja kontakta, kuite motoriziranog leptira mora izvriti jedan ciklus prouavanjau itavanja grani nih vrijednosti a Provjerite pomo u dijagnostiki ureaj da je ovo prouavanje-u itavanje pravilno izvreno ET051 : Prouavanje-u itavanje grani nih vrijednosti leptira . a Izvr ite prouavanje-uitavanje induktivnog elementa zama njaka za vrijeme cestovne probe: - Izvrite dva uzastopna usporenja u treoj brzini, od 4000 o/min sve do broja okretaja za ponovno ubrzanje motorom.

17B-29

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje
D4F, i 730 - Ponovno ubrzanje motorom je trenutak u kojem, za vrijeme usporenja s otpu tenom papuicom i iskljuenim ubrizgavanjem, raunalo ponovno doputa ubrizgavanje. a Provjerite pomou dijagnostiki ureaj da je ovo prouavanje-uitavanje pravilno izvreno ET089 : Prouavanje-uitavanje induktivnog elementa zamanjaka . a Oitajte kodove pogre ki. a Popravite ako je potrebno. a Obriite kodove pogreki. a Provjerite ispravan rad vozila.

17B

17B-30

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Skidanje - Postavljanje
D7F, i 710 ili 720

17B

SKIDANJE
I - FAZA PRIPREME ZA SKIDANJE a Odspojite akumulator. II - FAZA SKIDANJA ISPITIVANOG DIJELA a Skinite raunalo ubrizgavanja safir 1.

121127

a Izvadite relej i zamijenite ga premoenjem s 2 plo ice koje se isporuuje s raunalom safir 2.
121028

a Oznaite polo aj releja za blokiranje ubrizgavanja koji se nalazi u spojnom kuitu u motornom prostoru (oznaka 238 na elektrikoj shemi). a Relej je u poloaju L ili H ovisno o razini opreme vozila.

Napomena: Raunalo sar 2 se isporuuje na SRD s dvije vrste premoenja (s 2 ili 3 plo ice) ovisno o vrsti releja vozila.

POSTAVLJANJE
a Postavite novo ra unalo ubrizgavanja safir 2. ZAVR NA FAZA a Spojite akumulator. a Probajte pokrenuti motor. Napomena: Ako se vozilo ne pokree, provjerite prisutnost premo enja i njegov ispravan poloaj prilikom zamjene releja za blokiranje ubrizgavanja.

17B-31

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i D7F, i 726 Vod 8 9 10 11 12 13 15 32 33 38 39 41 42 43 44 45 Opis

17B

Izlaz upravljanja releja sklopa motoventilatora male brzine Izlaz kontrolnog svjetla temperature vode Izlaz upravljanja kompresorom klima ure aja Izlaz putnog raunala Izlaz upravljanja regulatorom slobodnog hoda Ulaz temperature vode Masa senzora tlaka Izlaz upravljanja bobinom Masa Izlaz upravljanja releja sklopa motoventilatora velike brzine Izlaz upravljanja releja pokretaa Izlaz upravljanja regulatorom slobodnog hoda Izlaz upravljanja regulatorom slobodnog hoda Ulaz informacije o potenciometru leptira Ulaz signala lambda sonde iza katalizatora Ulaz lambda sonde ispred katalizatora

Vod 63 65
15097

Opis Izlaz zagrijavanja lambda sonde ispred katalizatora Izlaz zagrijavanja lambda sonde iza katalizatora + nakon releja Izlaz upravljanja releja pumpe benzina Izlaz informacije o broju okretaja motora Izlaz upravljanja regulatorom slobodnog hoda

66 Vod 1 3 4 Opis Izlaz upravljanja bobinom Masa Izlaz upravljanja elektroventilom za odzraivanje upijaa benzinskih para 72 68 70

17B-32

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i D7F, i 726 Vod 73 74 75 Opis Vod Masa sonde temperature vode Napajanje potenciometra leptira 19 Masa potenciometra leptira 20 23 24 26 28 29 30 46 49 52 53 54 56 58 59 60 16 Opis

17B

Ulaz signala senzora tlaka Kabelski oklop senzora kliktanja Ulaz signala senzora kliktanja Ulaz informacije o snazi koju troi kompresor Ulaz informacije senzora broja okretaja motora Ulaz za dijagnostiku Masa + nakon kontakta + akumulator Ulaz informacije klima ure aj Ulaz informacije temperature zraka Nekoriten Ulaz brzine vozila Ulaz signala senzora broja okretaja Ulaz/izlaz dijagnostike Ulaz blokade paljenja Izlaz upravljanja brizgaljkom 1 Izlaz upravljanja brizgaljkom 3

Vod 76 77 78 79 80 85 88
15097

Opis Masa lambda sonde iza katalizatora Masa senzora temperature zraka Napajanje senzora tlaka Masa senzora kliktanja Masa lambda sonde ispred katalizatora Ulaz tlanog upravljaa prekidaa s e rvo

Ulaz grijanja vjetrobranskog stakla

17B-33

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i D7F, i 726 Vod 89 90 Opis Izlaz upravljanja brizgaljkom 4 Izlaz upravljanja brizgaljkom 2

17B

17B-34

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i D4F, i 712 Utika A (crni) Vod A D4 A E1 A E4 A F1 A F3 A G1 A G2 A G3 A G4 A H1 Opis

17B

Ulaz upravljanja sklopom motoventilatora velike brzine Masa lambda sonde iza katalizatora Izlaz informacije o broju okretaja motora Napajanje papuice gasa linija 2 Ulaz prekidaa za uklju ivanje iskljuivanje regulatora brzine Izlaz upravljanja releja pumpe benzina Masa komande regulatora brzine na strani vozaa Ulaz informacije o prekidau spojke Ulaz prekidaa za uklju ivanje iskljuivanje ograniiva a brzine / /

Ulaz i n f o rmacije potenciometra papuice gasa linija 1

Vod
18371

Opis Ulaz informacije lambda sonde iza katalizatora Umreena veza putni kog prostora (CAN LOW) Ulaz informacije o snazi motora koju tro i kompresor klima ureaja Ulaz informacije senzora tlaka rashladne teku ine Ulaz informacije komande regulatora ograni ivaa brzine na strani vozaa Umreena veza motora (CAN HIGH) Umreena veza putni kog prostora (CAN HIGH) Ulaz i n f o rmacije papuice linija 2 potenciometra

A H2 Vod A A4 A B1 A B3 A B4 A C1 A C2 A C3 A C4 A D2 Opis Ulaz upravljanja kompresorom klima ure aja Ulaz potenciometra papuice gasa linija 1 Ulaz prekida a konica (zatvaranje) Masa potenciometra papu ice gasa linija 2 Napajanje senzora tlaka rashladne tekuine Izlaz upravljanja kompresorom klima ure aja Ulaz prekida a konica (otvaranje) Masa potenciometra papu ice gasa linija 1 Ulaz cikli kog rada klima ure aja A H3 A H4 A J1 A J2 A J3 A J4 A K1 A K2 A K3 A K4

Masa senzora tlaka rashladne tekuine Umreena veza motora (CAN LOW) Dijagnostika veza K

17B-35

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i D4F, i 712 Vod A L3 A L4 A M1 A M2 A M3 A M4 + nakon releja + prije kontakta B C2 Izlaz prekida a za grijanje lambda sonde Izlaz upravljanja releja za blokiranje ubrizgavanja Upra v l j a n j e e l e k t r ove n t i l a za odzraivanje upijaa benzinskih para + nakon kontakta B C3 B D1 B D2 B D3 B D4 B E3 B E4 B F1 B F2 B F3 B F4 B G1 Ulaz senzora kliktanja Ulaz senzora kliktanja Opis Vod B C1 Opis

17B

Napajanje potenciometra poloaja leptira (5V)

Masa lambda sonde ispred katalizatora Kabelski oklop senzora kliktanja Masa senzora temperature zraka Ulaz informacije senzora temperature vode Ulaz informacije lambda sonde ispred katalizatora Ulaz informacije senzora temperature zraka Masa senzora temperature vode Masa senzora tlaka u kolektoru Ulaz informacije tlaka u kolektoru Ulaz i n f o rmacije potenciometra poloaja leptira linija 2 Masa potenciometra poloaja leptira

Utika B (smei)

Vod B G3 B J1 B K1 B K3 B K4
18371

Opis Ulaz i n f o rmacije potenciometra poloaja leptira linija 1 Izlaz upravljanja brizgaljkom 1 Izlaz upravljanja brizgaljkom 2 Izlaz upravljanja brizgaljkom 3 Izlaz upravljanja brizgaljkom 4 Izlaz komande kuita leptira Masa snage Masa snage Masa snage Izlaz komande kuita leptira Izlaz komande bobine paljenja 2-3

B L1 B L2 B L3 B L4 B M1 B M2

Vod B A1 B A2 B B2

Opis Ulaz informacije o broju okretaja motora Ulaz informacije o broju okretaja motora Napajanje senzora tlaka u kolektoru

17B-36

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i D4F, i 712 Vod B M3 B M4 Opis Izlaz komande bobine paljenja 1-4 Izlaz komande grijanja lambda sonde ispred katalizatora

17B

17B-37

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 Vod 7 8 Opis

17B

Napajanje potenciometra kuita leptira Izlaz upravljanja elektroventila za odzraivanje upijaa benzinskih para Izlaz upravljanja releja pumpe za dovod benzina i bobina paljenja Izlaz upravljanja glavnog releja Izlaz upravljanje releja sklopa motoventilatora 1 Ulaz informacije senzora kliktanja Ulaz informacije potenciometra kuita leptira linija 2 Ulaz signala potenciometra papuice linija 1 Masa senzora tlaka u kolektoru Izlaz upravljanja bobine paljenja 1-4 Masa snage 3 Izlaz upravljanja kontrolnog svjetla upozorenja o temperaturi vode Ulaz zabrane pokretanja kompresora klima ure aja Izlaz upravljanja kontrolnim svjetlom OBD-a Ulaz informacije senzora kliktanja Izlaz informacije o potronji goriva na putnom raunalu

9 10 11 12 13 14 15 32 33 38 39 40 41 42

Vod 43 44 45 61 3 6 Masa snage 1 62 Napajanje + 5 V potenciometra kui ta leptira

Opis Ulaz i n f o rmacije potenciometra papuice leptira linije 2 Ulaz informacije lambda sonde iza katalizatora Ulaz informacije lambda sonde ispred katalizatora Izlaz komande (+) kuita leptira Izlaz komande (-) kui ta leptira

15097

Vod 1

Opis Izlaz komande bobine paljenja 2-3

17B-38

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 Vod 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 Opis Izlaz upravljanja grijanja lambda sonde ispred katalizatora Napajanje + nakon releja Masa snage 2 Izlaz upravljanja grijanja lambda sonde iza katalizatora Izlaz upravljanja releja sklopa motoventilatora 2 Izlaz upravljanja kontrolnog svjetla pogreke Napajanje + 5 papuice linije 2 V potenciometra

17B

Masa senzora kliktanja Masa senzora temperature vode Masa potenciometra papuice linije 1

15097

Vod 16 17

Opis Ulaz informacije senzora tlaka u kolektoru Ulaz signala potenciometra kui ta leptira linija 1

17B-39

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 Vod 18 19 21 24 27 28 29 30 46 51 52 53 54 56 57 59 Opis Ulaz informacije temperature zraka Kabelski oklop senzora kliktanja 87 Ulaz informacije prekidaa za vonju unazad Ulaz informacije o broju okretaja motora Ulaz / izlaz umre ene veze CAN HIGH (u putnikom prostoru) Masa snage 4 Napajanje + nakon kontakta Napajanje + prije kontakta Ulaz informacije o temperaturi vode Ulaz informacije o brzini vozila Ulaz informacije prekida a stop svjetala za otvaranje Ulaz informacije prekida a stop svjetala za zatvaranje Ulaz informacije o broju okretaja motora Dijagnostika linija K Ulaz/ izlaz umreene veze CAN LOW (u putnikom prostoru) Izlaz upravljanja brizgaljkom 1 88 89 90 Vod 85 Opis

17B

Izlaz informacije tlanog prekidaa servo upravljaa Masa potenciometra papuice linija 2 Ulaz blokade programa Izlaz upravljanja brizgaljkom 4 Izlaz upravljanja brizgaljkom 2

Vod 60 76 78 80 81 82 84

Opis Izlaz upravljanja brizgaljkom 3 Masa lambda sode iza katalizatora Napajanje sezora tlaka u kolektoru Masa lambda sonde ispred katalizatora Ulaz informacije o potroenoj snazi Masa potenciometra (linija 1 i 2) kui ta motoriziranog leptira Masa senzora temperature zraka

17B-40

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i K7J, i 700 ili 701 Vod 8 9 10 12 13 15 16 18 19 20 24 26 28 29 30 32 Opis

17B

Izlaz upravljanja releja sklopa motoventilatora male brzine Izlaz kontrolnog svjetla temperature vode Izlaz komande kompresora ure aja klima

Izlaz upravljanja regulatorom slobodnog hoda Ulaz informacije o temperaturi vode Masa senzora tlaka Ulaz informacije o tlaku u kolektoru Ulaz informacije o tlaku rashladnog plina Kabelski oklop senzora kliktanja Ulaz informacije kliktanja Ulaz informacije o broju okretaja motora Dijagnostika Masa snage + NKON + PRKON Izlaz upravljanja bobine 1-4

Vod 33 38 39
15097

Opis Masa snage Izlaz upravljanja releja sklopa motoventilatora male brzine Izlaz upravljanja releja pokretaa Izlaz upravljanja regulatora slobodnog hoda (vod A) Izlaz upravljanja regulatora slobodnog hoda (vod C) Ulaz informacije potenciometra leptira Ulaz informacije lambda sonde

41 42 43 45

Vod 1 3 4

Opis Izlaz upravljanja bobinom 2-3 Masa snage Izlaz upravljanja elektroventilom za odzraivanje upijaa benzinskih para

17B-41

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


F76, i K7J, i 700 ili 701 Vod 46 49 Opis Ulaz informacije klima ure aja Ulaz informacije senzora temperature zraka Ulaz informacije o brzini vozila Ulaz informacije o broju okretaja motora Dijagnostika Ulaz informacije o sustavu blokade paljenja Izlaz upravljanja brizgaljkom 1 Izlaz upravljanja brizgaljkom 3 Izlaz upravljanja grijanjem lambda sonde * NKON Izlaz upravljanja releja pumpe za benzin Informacija o brzini motora u gornjoj mrtvoj toki Izlaz upravljanja regulatorom slobodnog hoda (vod D) Masa senzora temperature vode Napajanje potenciometra leptira Masa potenciometra leptira Masa senzora temperature zraka Napajanje senzora tlaka Masa senzora kliktanja Masa lambda sonde Masa senzora tlaka rashladne tekuine Napajanje senzora tlaka rashladne tekuine Izlaz informacije o tlanom prekidau servo upravljaa ovisno o vozilu Izlaz upravljanja brizgaljkom 4 Izlaz upravljanja brizgaljkom 2

17B

53 54 56 58 59 60 63 66 68 70 72 73 74 75 77 78 79 80 82 83 85 89 90

17B-42

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


D4F, i 730 Namjena ulaza i izlaza ra unala ubrizgavanja. Utika A (32 voda) Vod C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F3 F4 G2
101445

17B

Opis Signal senzora kliktanja Masa sonde temperature vode Masa sonde temperature zraka Kabelski oklop senzora kliktanja Signal senzora kliktanja Signal sonde temperature vode Signal sonde temperature zraka Upravljanje brizgaljkom 4 Upravljanje brizgaljkom 2 Upravljanje brizgaljkom 1 Upravljanje brizgaljkom 3 Masa grijanja lambda sonde ispred katalizatora + motora kuita motoriziranog leptira Komanda bobine paljenja cilindra 1 i 4 Masa motora kuita motoriziranog leptira Komanda bobine paljenja cilindra 2 i 3

Vod A1 A2 A3 A4 B1

Opis Napajanje senzora tlaka u kolektoru Napajanje + 5 V senzora tlaka u kolektoru Signal tlaka u kolektoru Signal senzora poloaja i broja okretaja motora Napajanje + 5 V potenciometra kui ta leptira Signal senzora 1 kuita motoriziranog leptira Signal - lambda sonde ispred katalizatora Masa senzora poloaja i broja okretaja motora Zajednika masa senzora kuita motoriziranog leptira Signal senzora 2 kuita motoriziranog leptira Signal + lambda sonde ispred katalizatora

G3 G4 H3 H4

Utika B (s 48 vodova)

B2 B3 B4 C1 C2 C3

101446

17B-43

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


D4F, i 730 Vod Vod A3 A4 D4 E1 E3 E4 G1 M1 M3 Opis Signal + lambda sonde iza katalizatora Signal - lambda sonde iza katalizatora Napajanje + 5 V tlanog prekidaa klima ure aja Upravljanje releja pumpe goriva Signal tlanog prekidaa klima ure aja Masa tlanog prekidaa klima ureaja Upravljanje releja za blokiranje ubrizgavanja Masa grijanja lambda sonde iza katalizatora Upravljanje elektrove n t i l o m za odzraivanje upijaa benzinskih para H3 F4 G2 H2 Opis

17B

Masa potenciometra papu ice gasa linija 2 Napajanje + 5 V potenciometra papuice gasa linija 1 Signal potenciometra papuice gasa linija 1 Masa potenciometra papu ice gasa linija 1

Utika C (s 32 voda)

101445

Vod C4 F2 F3

Opis Signal prekidaa spojke Napajanje + 5 V potenciometra papuice gasa linija 2 Signal potenciometra papuice gasa linija 2

17B-44

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Raunalo benzinskog ubrizgavanja: Prikljuivanje


K4M, i 754

17B

15097

Za priklju ivanje raunala ubrizgavanja, vidi elektri ka shema, Kangoo, sklop 120 .

17B-45

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Posebnosti


D7F, i 726 ili 766 OSOBITOSTI VI ETOKOVNOG UBRIZGAVANJA 1 - Raunalo s 90 vodova D7F, i 726 Ono je marke Siemens i tipa SIRIUS 32 a upravlja ubrizgavanjem i paljenjem.

17B

Automatska konfiguracija za rad klima ureaja razmjenom signala izme u raunala. Brisanje konfiguracije nije mogue.

D7F, i 766 Ono je marke Siemens i tipa SIRIUS 34 a upravlja ubrizgavanjem i paljenjem.

2 - Vietokovno ubrizgavanje u sekvencijalnom na inu rada. Bez senzora odre ivanja poloaja cilindra br.1 na bregastoj osovini. Zbog toga se postavljanje motora u fazu provodi uz pomo raunalne podr ke poevi od senzora gornje mrtve toke. 3 - Kontrolno svjetlo ubrizgavanja na funkcionalnoj instrumentnoj plo i Ugra ivanje posebnog kontrolnog svjetla ubrizgavanja (kontrolno svjetlo OBD dijagnostika u vozilu ). Ono je prisutno zbog postavljanja dijagnostikog sustava OBD-a dijagnostika u vozilu . 4 - Posebne mjere opreza vezane za blokadu paljenja Ugra ivanje modela blokade paljenja druge generacije nalae poseban postupak zamjene raunala. 5 - Broj okretaja motora - nazivni slobodan hod 750 o/min. 6 - Sustav goriva bez povrata u spremnik Regulator tlaka je smjeten na sklopu pumpa mjera goriva . Elektroventilom za odzraivanje upijaa benzinskih para upravlja cikliki odnos otvaranja s obzirom na broj okretaja i uvjete rada motora. Koritenje dviju lambda sondi smjetenih ispred i iza katalizatora.

17B-46

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Posebnosti


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 OSOBITOSTI VI ETOKOVNOG UBRIZGAVANJA SIEMENS 1 - Raunalo s 90 vodova Ono je marke SIEMENS i tipa SIRIUS 34 FLASH LESS a upravlja ubrizgavanjem i paljenjem. 2 - Vietokovno ubrizgavanje u sekvencijalnom na inu rada. Bez senzora odre ivanja poloaja cilindra br.1 na bregastoj osovini. 3 - Kontrolno svjetlo ubrizgavanja na funkcionalnoj instrumentnoj plo i Ugra ivanje posebnog kontrolnog svjetla ubrizgavanja (kontrolno svjetlo OBD dijagnostika u vozilu ). Ono je prisutno zbog postavljanja dijagnostikog sustava OBD-a dijagnostika u vozilu . 4 - Posebne mjere opreza vezane za blokadu paljenja Ugra ivanje modela blokade paljenja tree generacije nalae poseban postupak zamjene raunala. 5 - Sustav goriva bez povrata u spremnik Regulator tlaka je smjeten na sklopu pumpa mjera goriva . 6 - Broj okretaja u slobodnom hodu (zagrijani motor) Nominalni slobodni hod Motor K4M 750 K4M 752 K4M 753 broj okretaja (o/min) 750 752 768

17B

hladan motor. Nakon to se motor zagrije, prekid dobiva svoju uobi ajenu vrijednost: maksimalan broj okretaja 6000 o/min. Elektroventilom za odzraivanje upijaa benzinskih para upravlja cikliki odnos otvaranja s obzirom na broj okretaja motora i tlak u kolektoru. Raunalo ubrizgavanja upravlja sklopom motoventilatora i kontrolnim svjetlom temperature. Funkcijom regulatora-ograniivaa brzine upravlja raunalo ubrizgavanja. Raunalo takoer upravlja i klima ure ajem (raunalo klima ure aja je izostavljeno). Koritenje dviju lambda sondi smjetenih ispred i iza katalizatora. Kui te motoriziranog leptira omoguava podeavanje protoka zraka i broja okretaja u slobodnom hodu.

Broj okretaja u slobodnom hodu se podeava ovisno o: - klima ureaju, - tlanom prekidau servo upravlja a, - naponu akumulatora, 7 - Maksimalan broj okretaja Kada je temperatura vode nia od 60C nakon pokretanja, vrijednost za prekid rada je 5800 o/min a ozna ena je prekidom ubrizgavanja kako bi se zatitio

17B-47

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Posebnosti


F76, i D4F, i 712

17B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

Neka motor radi u slobodnom hodu kako bi se dosegla temperatura vode od 60C (procijenjeno vrijeme ako je poetna temperatura vode 20C otprilike 3 min) zatim napravite cestovnu probu kako bi se prouile-uitale korekturne vrijednosti kui ta leptira. Sustav goriva bez povrata u spremnik (regulator tlaka se nalazi na sklopu pumpa - mjera razine ). Broj okretaja slobodnog hoda se podeava ovisno o: - mehanikom zakretnom momentu i potro a ima elektrine energije, - klima ureaju.

OSOBITOSTI VI ETOKOVNOG SEKVENCIJALNOG UBRIZGAVANJA Raunalo s 96 vodova marke MAGNETI MARELLI i tipa 5 NR flash EPROM koje upravlja ubrizgavanjem i paljenjem. 1 - Vietokovno ubrizgavanje u sekvencijalnom na inu rada Bez senzora za odre ivanje poloaja cilindra br.1 na bregastoj osovini. Zbog toga se postavljanje motora u fazu provodi uz pomo raunalne podrke po evi od senzora gornje mrtve toke. 2 - Kontrolno svjetlo ubrizgavanja na funkcionalnoj instrumentnoj plo i Ugra ivanje posebnog kontrolnog svjetla ubrizgavanja (kontrolno svjetlo DUV dijagnostika u vozilu ). Ono je prisutno zbog postavljanja dijagnostikog sustava DUV dijagnostika u vozilu . Samo motori D4F 712 koji odgovaraju normama EURO 2000 i zakonskim poticajima (IF05), koji su namijenjeni za Njemaku, su prihvatili sustav dijagnostike EOBD Europska dijagnostika u vozilu . Motori D4F 712 za norme EURO 96, ne prihvaaju sustav EOBD. Oni nisu opremljeni drugom lambda sondom. Sustav ubrizgavanja 5 NR je opremljen kuitem motoriziranog leptira za pode avanje protoka zraka i broja okretaja slobodnog hoda.

Maksimalni broj okretaja je 6300 o/min. Elektroventilom za odzraivanje upijaa benzinskih para se upravlja ovisno o cikli kom odnosu otvaranja. Njegov nazivni poloaj je zatvoren i smjeten je na upijau benzinskih para Raunalo ubrizgavanja upravlja sklopom motoventilatora i kontrolnim svjetlom temperature vode na instrumentnoj plo i. Raunalo tako er upravlja i klimatiziranjem zraka (raunalo klima ure aja se vie ne koristi). Veza u mre i izmeu razliitih ra unala vozila. Paljenje kontrolnih svjetala se vri preko umreenog sustava raunala. Funkcijom regulatora-ograniivaa brzine upravlja raunalo ubrizgavanja.

PANJA Obavezno provedite prouavanje-uitavanje minimalne grani ne vrijednosti kuita leptira prilikom njegove zamjene. Obriite pomou dijagnosti ki ureaj , kodova DTC i ponovno pobuivanje samoprilagoavajuih vrijednosti. Prouavanje-u itavanje minimalne granine vrijednosti leptira se provodi od prvog ukljuivanja kontakta. Za to: - ukljuite kontakt na 3 s otprilike za pokretanje motora, - zaustavite motor te iskljuite kontakt, - priekajte kraj faze samonapajanja raunala, otprilike 5 s, pa ponovo pokrenite motor.

17B-48

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Posebnosti


F76, i K7J, i 700 ili 701 OSOBITOSTI VI ETOKOVNOG SEKVENCIJALNOG UBRIZGAVANJA Rau n a l o s 90 vodova marke SIEMENS i tipa SIRIUS 32 EMS 3132 koje upravlja ubrizgavanjem i paljenjem 1 - Vietokovno ubrizgavanje u sekvencijalnom na inu rada. Bez senzora za odre ivanje poloaja cilindra br.1 na bregastoj osovini. Zbog toga se postavljanje motora u fazu provodi uz pomo raunalne podrke po evi od senzora gornje mrtve toke. Raunalo ubrizgavanja upravlja jednom po jednom brizgaljkom. 2 - Kontrolno svjetlo ubrizgavanja na funkcionalnoj instrumentnoj plo i Ugra ivanje kontrolnog svjetla ubrizgavanja na funkcionalnu instrumentnu plou. Elektroventilom upijaa benzinskih para se upravlja ovisno o cikli kom odnosu otvaranja. Konfiguracija raunala se provodi ovisno o vrsti mjenja a, mehaniki ili automatski mjenja. 3 - Podeavanje broja okretaja slobodnog hoda Broj okretaja slobodnog hoda se podeava ovisno o: - klimatiziranju zraka 896 o/min, - elektri nom balansu 896 o/min, - tlanom prekidau servo upravlja a 850 o/min, - maksimalnom broju okretaja 6000 o/min.

17B

Napomena: Sustav blokade paljenja je s kodom 2.generacije, koji nala e poseban postupak zamjene raunala.

17B-49

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Posebnosti


F76, i D7F, i 764 OSOBITOSTI VI ETOKOVNOG UBRIZGAVANJA SAGEM S 2000 ET SAGEM GPL 2000 1 - Raunalo s 90 vodova Oni su marke SAGEM S 2000 i GPL 2000 koje upravlja ubrizgavanjem, paljenjem i ubrizgavanje GPL. Veza izmeu raunala ubrizgavanja i raunala ubrizgavanja GPL-a je iana. 2 - Vietokovno ubrizgavanje u sekvencijalnom na inu rada. Bez senzora za odre ivanje poloaja cilindra br.1 na bregastoj osovini. Zbog toga se postavljanje motora u fazu provodi uz pomo raunalne podrke po evi od senzora gornje mrtve toke. 3 - Kontrolno svjetlo ubrizgavanja na funkcionalnoj instrumentnoj plo i Ugra ivanje posebnog kontrolnog svjetla ubrizgavanja (kontrolno svjetlo OBD dijagnostika u vozilu ). Ono je prisutno zbog postavljanja dijagnostikog sustava OBD dijagnostika u vozilu . 4 - Posebne mjere opreza vezane uz blokadu paljenja Ugra ivanje modela blokade paljenja druge generacije nalae poseban postupak zamjene raunala. 5 - Broj okretaja motora - nazivni slobodni hod 750 o/min. 6 - Ispravljeni broj okretaja slobodnog hoda Ovisno o: - klimatiziranju zraka 832 o/min, - elektri nom balansu 880 o/min, - maksimalnom broju okretaja 6200 o/min. 7 - Sustav goriva bez povrata u spremnik Regulator tlaka je smjeten na sklopu pumpa mjera razine gorive . Elektroventilom za odzraivanje upijaa benzinskih para upravlja cikliki odnos otvaranja s obzirom na broj okretaja i uvjete rada motora. Koritenje dviju lambda sondi smjetenih ispred i iza katalizatora. Automatska konfiguracija za rad klima ureaja izmjenom signala izme u raunala. Nije ju mogue dekonfigurirati.

17B

17B-50

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Posebnosti


F76, i D4F, i 730

17B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

Sustav goriva bez povrata u spremnik (regulator tlaka se nalazi na sklopu pumpa - mjera razine ). Broj okretaja slobodnog hoda se podeava ovisno o: - zakretnom momentu s mehanikim otporom i potroaima elektri ne energije, - klimatiziranju zraka. Maksimalni broj okretaja je 6300 o/min. Elektroventilom za odzraivanje upijaa benzinskih para se upravlja ovisno o cikli kom odnosu otvaranja. Njegov nazivni poloaj je zatvoren i smjeten je na upijau benzinskih para Raunalo ubrizgavanja upravlja sklopom motoventilatora i kontrolnim svjetlom temperature vode na instrumentnoj plo i. Raunalo tako er upravlja i klimatiziranjem zraka (raunalo klima ure aja se vie ne koristi). Veza u mre i izmeu razliitih ra unala vozila. Paljenje kontrolnih svjetala se vri preko umreenog sustava raunala. Funkcijom regulatora-ograniivaa brzine upravlja raunalo ubrizgavanja.

OSOBITOSTI VI ETOKOVNOG SEKVENCIJALNOG UBRIZGAVANJA Raunalo marke SIEMENS i tipa SIM 32 koje upravlja ubrizgavanjem i paljenjem. 1 - Vietokovno ubrizgavanje u sekvencijalnom na inu rada Bez senzora odre ivanja poloaja cilindra br.1 na bregastoj osovini. Zbog toga se postavljanje motora u fazu provodi uz pomo raunalne podr ke poevi od senzora gornje mrtve toke. 2 - Kontrolno svjetlo ubrizgavanja radi Ugra ivanje posebnog kontrolnog svjetla ubrizgavanja (kontrolno svjetlo OBD dijagnostika u vozilu ). Ono je prisutno zbog postavljanja dijagnostikog sustava OBD dijagnostika u vozilu . Samo motori D4F 730 koji odgovaraju normama EURO 2004 i zakonskom poticaju (IF05), a koji su namijenjeni Njemakoj, prihvaaju sustav dijagnostike EOBD Europska dijagnostika u vozilu . Sustav ubrizgavanja SIM 32 je opremljen kuitem motoriziranog leptira za pode avanje protoka zraka i broja okretaja slobodnog hoda.

PANJA Obavezno provedite prouavanje-uitavanje minimalne grani ne vrijednosti kuita leptira prilikom njegove zamjene. Obriite pomou dijagnosti ki ureaj , kodova DTC i ponovno pobuivanje samoprilagoavajuih vrijednosti. Prouavanje-u itavanje minimalne granine vrijednosti leptira se provodi od prvog ukljuivanja kontakta. Za to: - ukljuite kontakt na 3 s otprilike za pokretanje motora, - zaustavite motor te iskljuite kontakt, - priekajte kraj faze samonapajanja raunala, otprilike 5 s, pa ponovo pokrenite motor. Neka motor radi u slobodnom hodu kako bi se dosegla temperatura vode od 75C (procijenjeno vrijeme ako je poetna temperatura vode 20C je otprilike 3 min) zatim napravite cestovnu probu kako bi se prouileu itale korekturne vrijednosti kuita leptira.

17B-51

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Kontrolno svjetlo ubrizgavanja


F76, i D4F, i 712 Sustav ubrizgavanja MAGNETI MARELLI 5 NR upravlja paljenjem tri kontrolna svjetla upozorenja i prikazivanjem poruka upozorenja s obzirom na vanost otkrivenih pogre aka, kako bi obavijestio korisnika i pravilno usmjerio dijagnostiku. Raunalo ubrizgavanja upravlja paljenjem i prikazivanjem kontrolnih svjetala i poruka upozorenja na instrumentnoj plo i. Ova kontrolna svjetla se pale za vrijeme faze pokretanja na 3 s zatim se gase, kod pogreke ubrizgavanja ili pregrijavanja motora. Informacije o paljenju kontrolnih svjetala upozorenja prenose se prema instrumentnoj plo i putem umreenog sustava raunala. NA IN PALJENJA KONTROLNIH SVJETALA 1 - Za vrijeme faze pokretanja Kontrolno svjetlo dijagnostike u vozilu se pali na otprilike 3 s pa se gasi. 2 - Kod pogreke ubrizgavanja (vanost 1) Naranasto kontrolno svjetlo pogre ke je stalno upaljeno i ukazuje na neispravnost na razini: - kui ta motoriziranog leptira, - potenciometra papuice gasa, - senzora tlaka usisa, - raunala, - napajanja pokretaa, - napajanja raunala. 3 - Prilikom tee pogre ke ubrizgavanja (vanost 2) Crveno kontrolno svjetlo temperature vode se pali i trepe te ukazuje na unutarnju pogre ku raunala, to nalae trenutno zaustavljanja vozila. 4 - Prilikom pregrijavanja motora Kontrolno svjetlo greke temperature vode motora je stalno upaljeno. U tom slu aju, obvezno je odmah zaustaviti vozilo. 5 - Uslijed otkrivanja pogreke koja uzrokuje preveliko zagaivanje ispu nim plinovima Kontrolno svjetlo dijagnostike u vozilu , simbolizirano motorom, se pali: - trepui u sluaju pogre ke koja moe dovesti do unitenja katalizatora (unitavajue neispravnosti sagorijevanja). U tom sluaju, obvezno je odmah zaustaviti vozilo.

17B

- stalno je upaljeno u sluaju nepo tivanja normi za zatitu okolia (zaga ujue neispravnosti sagorijevanja, pogreka katalizatora, pogreka lambda sondi, nesklad izmeu lambda sondi i pogreka upijaa benzinskih para).

17B-52

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Kontrolno svjetlo ubrizgavanja


F76, i K7J, i 700 ili 701 F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 NA ELO PALJENJA KONTROLNOG SVJETLA POGRE KE UBRIZGAVANJA NA INSTRUMENTNOJ PLO I

17B

1 - Vozilo bez sustava blokade paljenja Kontrolno svjetlo se pali na 3 s otprilike te se zatim gasi.

2 - Vozilo s iskljuenim sustavnom blokade paljenja Kod ukljuenja kontakta kontrolno svjetlo ubrizgavanja je stalno upaljeno 3 s zatim se gasi.

K7J, i 700 ili 701 Kod otklju avanja vrata, crveno kontrolno svjetlo blokade paljenja, koje je prethodno treptalo, se gasi. Kod uklju enja kontakta, kontrolno svjetlo ubrizgavanja je stalno upaljeno 3 s zatim se gasi.

3 - Vozilo s uklju enim sustavnom blokade paljenja Kod ukljuenja kontakta, raunalo ne prepoznaje kod te sprjeava kretanje. Kontrolno svjetlo ubrizgavanja stalno je upaljeno 3 s zatim se gasi. Prije ukljuenja kontakta, crveno kontrolno svjetlo blokade paljenja trep e. Kod ukljuenja kontakta, frekvencija treptanja ovog kontrolnog svjetla je bra. Ako je otkrivena neispravnost sustava blokade paljenja kod motora u radu, kontrolno svjetlo ubrizgavanja trepe na podru ju koritenja izmeu slobodnog hoda i 1500 o/min .

4 - Neispravnost jednog sastavnog dijela sustava ubrizgavanja Kontrolno svjetlo je upaljeno u sluaju pogre ke otkrivene na: - senzoru tlaka usisa, - potenciometru leptira ili kuitu leptira, - regulatoru slobodnog hoda.

17B-53

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Kontrolno svjetlo ubrizgavanja


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Sustav ubrizgavanja SIEMENS tipa SIRIUS 34 upravlja paljenjem kontrolnih svjetala upozorenja i prikazivanjem poruka upozorenja s obzirom na vanost otkrivenih pogre aka, kako bi obavijestio korisnika i pravilno usmjerio dijagnostiku. Raunalo ubrizgavanja upravlja paljenjem i prikazivanjem kontrolnih svjetala i poruka upozorenja na instrumentnoj ploi. Ta kontrolna svjetla se pale u fazi pokretanja motora, kada postoji pogreka na sustavu ubrizgavanja ili je do lo do pregrijavanja motora. Informacije o paljenju kontrolnih svjetala upozorenja prenose se prema instrumentnoj plo i putem umreenog sustava raunala. NA ELO PALJENJA KONTROLNIH SVJETALA 1 - Za vrijeme faze pokretanja Kontrolno svjetlo dijagnostike u vozilu se pali na otprilike 3 s pa se ugasi. 2 - Uslijed pogreke ubrizgavanja (vanost 1) Naranasto kontrolno svjetlo pogre ke je stalno upaljeno i ukazuje na neispravnost na razini: - kui ta motoriziranog leptira, - potenciometra papuice gasa, - senzora tlaka usisa, - raunala, - napajanja pokretaa, - napajanja raunala. 3 - Uslijed tee pogre ke ubrizgavanja (vanost 2) Crveno kontrolno svjetlo temperature vode se pali i trepe te ukazuje na unutarnju pogre ku raunala, to nalae trenutno zaustavljanja vozila. 4 - Uslijed pregrijavanja motora Kontrolno svjetlo pogre ke temperature vode motora je stalno upaljeno. U tom slu aju, obvezno je odmah zaustaviti vozilo. 5 - Uslijed otkrivanja pogreke koja uzrokuje preveliko zagaivanje ispu nim plinovima Kontrolno svjetlo dijagnostike u vozilu , simbolizirano motorom, se pali: - trepui u sluaju pogre ke koja moe dovesti do unitenja katalizatora (unitavajue neispravnosti sagorijevanja). U tom sluaju, obvezno je odmah zaustaviti vozilo.

17B

- stalno je upaljeno u sluaju nepo tivanja normi za zatitu okolia (zaga ujue neispravnosti sagorijevanja, pogreka katalizatora, pogreka lambda sondi, nesklad izmeu lambda sondi i pogreka upijaa benzinskih para).

17B-54

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Kontrolno svjetlo ubrizgavanja


F76, i D4F, i 730 Sustav ubrizgavanja SIEMENS SIM 32 upravlja paljenjem tri kontrolna svjetla upozorenja i prikazivanjem poruka upozorenja s obzirom na vanost otkrivenih pogre aka, kako bi obavijestio korisnika i pravilno usmjerio dijagnostiku. Raunalo ubrizgavanja upravlja paljenjem i prikazivanjem kontrolnih svjetala i poruka upozorenja na instrumentnoj plo i. Ova kontrolna svjetla se pale za vrijeme faze pokretanja na 3 s zatim se gase, kod pogreke ubrizgavanja ili pregrijavanja motora. Informacije o paljenju kontrolnih svjetala upozorenja prenose se prema instrumentnoj plo i putem umreenog sustava raunala. NA IN PALJENJA KONTROLNIH SVJETALA 1 - Za vrijeme faze pokretanja Kontrolno svjetlo dijagnostike u vozilu se pali na otprilike 3 s pa se gasi. 2 - Kod pogreke ubrizgavanja (vanost 1) Naranasto kontrolno svjetlo pogre ke je stalno upaljeno i ukazuje na neispravnost na razini: - kui ta motoriziranog leptira, - potenciometra papuice gasa, - senzora tlaka usisa, - raunala, - napajanja pokretaa, - napajanja raunala. 3 - Kod tee pogreke ubrizgavanja (vanost 2) Crveno kontrolno svjetlo temperature vode se pali i trepe te ukazuje na unutarnju pogre ku raunala, to nalae trenutno zaustavljanja vozila. 4 - Prilikom pregrijavanja motora Kontrolno svjetlo greke temperature vode motora je stalno upaljeno. U tom slu aju, obvezno je odmah zaustaviti vozilo. 5 - Uslijed otkrivanja pogreke koja uzrokuje preveliko zagaivanje ispu nim plinovima Kontrolno svjetlo dijagnostike u vozilu , simbolizirano motorom, se pali: - trepui u sluaju pogre ke koja moe dovesti do unitenja katalizatora (unitavajue neispravnosti sagorijevanja). U tom sluaju, obvezno je odmah zaustaviti vozilo.

17B

- stalno je upaljeno u sluaju nepo tivanja normi za zatitu okolia (zaga ujue neispravnosti sagorijevanja, pogreka katalizatora, pogreka lambda sondi, nepovezanost izmeu lambda sondi i pogre ka upijaa benzinskih para).

17B-55

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Funkcija blokade paljenja


D7F, i 726 ili 746 ili 766 D4F , i 712 ili 730 K7J, i 700 ili 701 K4M, i 750 ili 752 ili 753 Vozilo moe biti opremljeno s dvije vrste sustava blokade paljenja: - ako je vozilo opremljeno modulom dekodiranja; blokada paljenja je sustav prepoznavanja s kljuem promjenjivog koda,

17B

- ako je vozilo opremljeno centralnom jedinicom putnikog prostora, blokada paljenja je sustav s kodiranim prepoznavanjem. Vozila opremljena centralnom zatitnom jedinicom putni kog prostora su vozila opremljena umreenom vezom izme u raznih raunala vozila (vidi 88B, Umre enje).

Motor D7F 726-764-766 D4F 712-730 K7J 700 K7J 701 K4M 750-752-753

Modul dekodiranja (nije umreen)

Centralna z atitna jedinca putni kog prostora (umre ena) DA

DA

DA DA

DA DA

Napomena: Vozila se mogu identicirati preko prekidaa za grijano stranje staklo (prekida s dva poloaja za vozila opremljena modulom dekodiranja; impulsni prekida za vozila opremljena centralnom jedinicom putni kog prostora.

CENTRALNA JEDINICA PUTNI KOG PROSTORA a Ovo vozilo je opremljeno sustavom blokade paljenja 3.generacije koje namee osobit na in zamjene raunala.

Zamjena raunala ubrizgavanja a Vidi 17B, Benzinsko ubrizgavanje, Raunalo benzinskog ubrizgavanja za nain zamjene raunala ubrizgavanja.

PA NJA Raunalo ubrizgavanja trajno uva kod blokade paljenja. Sustav ne posjeduje kod za popravak u nu di. Zabranjeno je vriti probe raunalima posuenim na skladitu rezervnih dijelova ili s nekog drugog vozila, koja se potom moraju ugraditi negdje drugdje. Raunala se kodiraju samo jednom.

17B-56

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Strategija ubrizgavanja - klimatiziranja zraka


F76, i D4F, i 712 I - KOMPRESOR JE TIPA S PROMJENJIVOM ZAPREMNINOM. Na ovom modelu motora, nema vie raunala klima ure aja. Raunalo ubrizgavanja direktno upravlja spojkom kompresora vodei ra una o snazi koju potroi kompresor i tlaku rashladnog plina u sustavu. Vodovi raunala koji se koriste za funkciju klima ure aja su slijedei: - vod A A4. Tom icom prolazi informacija za doputenje ili zabranu pokretanja kompresora, - vod A D2 kojime prolazi informacija o radu klima ureaja, - vod A J1 za signal senzora tlaka rashladnog plina, - A C1 i A K2 napajanje + 5 V senzora tlaka rashladnog plina. Kada je je klima ure aj ukljuen, raunalo ubrizgavanja daje doputenje za ukljuenje kompresora u skladu s razli itim parametrima i prihvaa broj okretaja ubrzanog slobodnog hoda.Broj okretaja u slobodnom hodu moe dosei 850 o/min s obzirom na snagu koju potroi kompresor i na tlak rashladnog plina. II - STRATEGIJA POKRETANJA KOMPRESORA U nekim fazama rada raunalo ubrizgavanja zabranjuje rad kompresora klima ure aja. 1 - Strategija pokretanja motora Rad kompresora je zabranjen nakon pokretanja motora tijekom 10 s . 2 - Strategija za zatitu od pregrijavanja Rad kompresora zabranjen je u slijedeim slu ajevima: - temperatura vode motora vea od 115C, - velik broj okretaja motora 5792 o/min, - veliko optereenje 1017 mbara. 3 - Strategija zatite protiv gaenja Kompresor je iskljuen kada broj okretaja motora padne ispod 544 o/min, i moe biti ponovno ukljuen samo ako broj okretaja motora prije e 744 o/min izvan otpu tenog poloaja papu ice i samo nakon 3 s. 4 - Strategija upravljanja sklopom motoventilatora U slobodnom hodu, kao i u vonji, dok je klima ure aj uklju en, mala ili velika brzina sklopa motoventilatora se uklju uje u skladu s tlakom rashladnog plina i brzinom vozila. Previsok tlak

17B

5 - Strategija ponovnog uspostavljanja radnih karakteristika Kompresor je iskljuen tijekom 7 s ako su ispunjeni slijedei uvjeti. Uvjeti ulaza: - leptir potpuno otvoren, - i broj okretaja motora manji od 2000 o/min, - i brzina manja od 70 km/h, - snaga koju potroi kompresor vea od 0 Watt. Uvjeti izlaenja: - Do kraja pritisnuta papuica nije prepoznata, - ili je proteklo vremnski podeeno razdoblje od 7 s, - ili je broj okretaja motora ve i ili jednak 2512 o/ min, - ili brzina vozila vea od 72 km/h. 6 - Strategija ponovnog uspostavljanja radnih karakteristika kod kretanja uzbrdo Kako bi se olakalo kretanje uzbrdo, u nekim uvjetima optereenja i rada motora zabranjen je rad kompresora klima ure aja. Uvjeti ulaza: - broj okretaja motora manji od 2208 o/min, - brzina vozila manja od 4 km/h, - poloaj leptira vei od 45%, - snaga koju je potroio kompresor vea od 608 W. Uvjeti izlaenja: - broj okretaja motora manji od 3208 o/min, - brzina vozila vea od 5 km/h, - snaga koju je potroio kompresor manja od 608 W. 7 - Za tita od previsokog i preniskog tlaka sustava klima ureaja

Raunalo ubrizgavanja zabranjuje ukljuenje kompresora ako tlak prelazi 28 bara. Raunalo ubrizgavanja daje doputenje za ukljuenje kompresora ako je tlak 22 bara. Prenizak tlak Raunalo ubrizgavanja zabranjuje ukljuenje kompresora ako je tlak nii od 2 bara.

17B-57

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Strategija ubrizgavanja - klimatiziranja zraka


F76, i D4F, i 712 Raunalo ubrizgavanja daje doputenje za ukljuenje kompresora ako je tlak vei od 3 bara.

17B

17B-58

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Strategija ubrizgavanja - klimatiziranja zraka


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 I - VEZA RAUNALO UBRIZGAVANJA RA UNALO KLIMA UREAJA Raunalo ubrizgavanja povezano je s raunalom klima ure aja preko dvije ice: - icom raunala ubrizgavanja klima ure aja preko voda 10. Tom icom prolazi samo informacija odobrenja ili zabrane pokretanja kompresora, - icom raunala klima ure aja na raunalu sustava ubrizgavanja na prednjem dijelu motora voda 23. Radi se o signalu informacije o potroenoj snazi. II - STRATEGIJA POKRETANJA KOMPRESORA U nekim fazama rada raunalo ubrizgavanja zabranjuje rad kompresora klima ure aja. 1 - Strategija pokretanja motora Rad kompresora je zabranjen nakon pokretanja motora tijekom 16 s . 2 - Strategija ponovnog uspostavljanja radnih karakteristika i zaletavanje S obzirom na snagu koju od motora zahtjeva voza, na poloaj papuice gasa i na broj okretaja motora, raunalo ubrizgavanja daje doputenje ili ne spojki kompresora. 3 - Zatita protiv gaenja Ako do kraja pritisnuta papu ica nije prepoznata, ako je broj okretaja motora manji od 550 o/min, kompresor se iskljuuje. On se ponovno ukljuuje kada broj okretaja motora dosegne 1800 o/min . 4 - Strategija za zatitu od pregrijavanja Kompresor klima ureaja ne radi u sluaju kad je temperatura vode vea od 110C kod velikog broja okretaja i pod velikim optere enjem. 5 - Strategija zatite od prevelikog broja okretaja Raunalo ubrizgavanja zabranjuje rad kompresora, ako je broj okretaja motora ve i od 6200 o/min. 6 - Strategija ponovnog uspostavljanja radnih karakteristika Rad kompresora je zabranjen tijekom 7 s. Uvjeti ulaza: - leptir potpuno otvoren, - i broj okretaja motora manji od 2000 o/min, Prenizak tlak - i brzina manja od 70 km/h.

17B

- i snaga koju je potroio kompresor vea od 0 W. Uvjeti izlaenja: - leptir nije potpuno otvoren, - ili je proteklo vremenski podeeno razdoblje od 7 s, - ili je broj okretaja motora ve i ili jednak 2512 o/ min, - ili brzina vozila vea od 72 km/h. 7 - Strategija obnove snage pod velikim optere enjem pri pokretanju vozila Da pomogne pri pokretanju vozila, raunalo ubrizgavanja iskljuuje kompresor klima ureaja ako su ispunjeni slijede i uvjeti: Uvjeti ulaza: - broj okretaja motora manji od 2208 o/min, - brzina vozila manja od 4 km/h, - zahtjev vozaa za papuicu vie od 45%, - snaga koju je potroio kompresor vea od 608 W. Uvjeti izlaenja: - broj okretaja motora vei od 3208 o/min, - brzina vozila vea od 5 km/h, - zahtjev vozaa za papu icu vie od otpu teni poloaj papuice, - snaga koju je potroio kompresor manja od 608 W. 8 - Za tita od previsokog i preniskog tlaka sustava klima ureaja Previsok tlak Raunalo ubrizgavanja zabranjuje ukljuenje kompresora ako tlak prelazi 28 bara. Raunalo ubrizgavanja daje doputenje za ukljuenje kompresora ako je tlak 22 bara.

Raunalo ubrizgavanja zabranjuje ukljuenje kompresora ako je tlak nii od 2 bara. Raunalo ubrizgavanja daje doputenje za ukljuenje kompresora ako je tlak vei od 3 bara.

17B-59

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Strategija ubrizgavanja - klimatiziranja zraka


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 I - VEZA KLIMA UREAJ - RAUNALO UBRIZGAVANJA Za rad klima ure aja, dvije se ice nalaze na raunalu ubrizgavanja: - vod 39 veza raunala ubrizgavanja s raunalom klima ureaja. Tom icom prolazi propisana vrijednost doputenja ili zabrane pokretanja kompresora, - vod 81 veza ra unala klima ureaja s raunalom ubrizgavanja, kojom prolazi informacija potroene snage. Kad je prekida klima ure aja ukljuen, komandna plo a klimatizacije zraka trai doputenje za ukljuenje kompresora. Raunalo ubrizgavanja daje doputenje ili ne za uklju enje kompresora, upravlja sklopom motoventilatora i prihvaa pove ani broj okretaja od 848 o/ min.

17B

3 - Strategija ponovnog uspostavljanja radnih karakteristika kod kretanja uzbrdo Kako bi se olakalo kretanje uzbrdo, u nekim uvjetima optereenja i rada motora zabranjen je rad kompresora klima ure aja tijekom 5 s . Uvjeti ulaza: - broj okretaja motora vei od 2016 o/min, - brzina vozila manja od 4 km/h, - poloaj leptira vei od 4,9%, - 1.ili 2.stupanj prijenosa ukljuen. Uvjeti izlaenja: - istek vremenski podeenog razdoblja od 5 s, - brzina vozila vea od 13 km/h, - 3., 4.ili 5.stupnja prijenosa ukljuen.

PANJA Vrijednost tlaka rashladnog plina i potroene snage, nikada ne iznosi 0, neovisno o stanju kompresora.

4 - Strategija zatite u maksimalnom broju okretaja Kompresor klima ure aja ne radi ako je broj okretaja motora ve i od 6496 o/min. 5 - Strategija za zatitu od pregrijavanja Kompresor klima ureaja ne radi u sluaju kad je temperatura vode vea od 119C kod velikog broja okretaja i pod velikim optere enjem.

II - STRATEGIJA POKRETANJA KOMPRESORA U nekim fazama rada raunalo ubrizgavanja zabranjuje rad kompresora klima ure aja. 1 - Strategija pokretanja motora Rad kompresora je zabranjen nakon pokretanja motora tijekom 10 s . 2 - Strategija ponovnog uspostavljanja radnih karakteristika Rad kompresora je zabranjen tijekom 5 s. Uvjeti ulaza: - leptir potpuno otvoren, - i broj okretaja motora manji od 2016 o/min, - i brzina manja od 16 km/h. Uvjeti izlaenja: - leptir nije potpuno otvoren, - ili je proteklo vremenski podeeno razdoblje od 5 s, - ili je broj okretaja motora ve i ili jednak 2048 o/ min, - ili brzina vozila ve a od 26 km/h.

17B-60

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Strategija ubrizgavanja - klimatiziranja zraka


F76, i K7J, i 700 ili 701 I - VEZA RAUNALO UBRIZGAVANJA RA UNALO KLIMA UREAJA Na ovom modelu motora, nema raunala klima ure aja. Raunalo ubrizgavanja direktno upravlja spojkom kompresora vodei ra una o snazi koju potroi kompresor i o tlaku rashladnog plina u sustavu.

17B

3 - Strategija za zatitu od pregrijavanja Kompresor klima ureaja ne radi u sluaju kad je temperatura vode vea od 120C kod velikog broja okretaja i pod velikim optere enjem. 4 - Strategija zatite od prevelikog broja okretaja Raunalo ubrizgavanja zabranjuje rad kompresora, ako je broj okretaja motora ve i od 6200 o/min.

- Vodovi koji se koriste za funkciju klima ureaja su slijedei: ica na raunalu ubrizgavanja na vodu 10. Tom icom prolazi informacija za doputenje ili zabranu pokretanja kompresora, ica na vodu 46 kojim prolazi informacija potroene snage, ica na vodovima 82 i 83 za napajanje senzora tlaka rashladnog plina, ica na vodu 18 senzora tlaka rashladnog plina za informaciju prema raunalu ubrizgavanja. Kada je kompresor klima ureaja ukljuen, raunalo ubrizgavanja daje doputenje za uklju enje kompresora u skladu s parametrima i prihvaa broj okretaja ubrzanog slobodnog hoda. Ovaj broj okretaja moe dose i 850 o/min ovisno o snazi koju potroi kompresor i o tlaku rashladnog plina.

5 - Obnavljanje optimalnih mogunosti motora U 1.brzini, ako je poloaj potenciometra vei od 50 %, ako je broj okretaja motora manji od 2300 o/min, i ako je brzina vozila manja od 4 km/h, raunalo ubrizgavanja zabranjuje pokretanje kompresora tijekom 7 s. Raunalo ubrizgavanja daje doputenje za pokretanje kompresora klima ure aja ako broj okretaja motora dosegne 2800 o/min, ako je brzina vozila vea od 15 km/ h ili ako se promijeni stupanj prijenosa.

PANJA Vrijednost parametra PR044 snaga koju potro i kompresor klima ureaja nikada nije 0 , neovisno o stanju kompresora. Minimalna o itana vrijednost je priblino 250 W.

II - STRATEGIJA POKRETANJA KOMPRESORA U nekim fazama rada raunalo ubrizgavanja zabranjuje rad kompresora klima ure aja. 1 - Strategija pokretanja motora Rad kompresora je zabranjen nakon pokretanja motora tijekom 10 s . 2 - Zatita protiv gaenja Raunalo ubrizgavanja zabranjuje pokretanje kompresora ako je broj okretaja motora manji od 544 o/min. On se ponovno uklju uje ako broj okretaja motora dosegne 1000 o/min .

17B-61

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ku ite leptira: Djelovanje


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 I - KU ITE LEPTIRA Kui te leptira omoguava osiguravanje funkcija regulacije praznog hoda i modulacije dovoda zraka u motor. Sastoji se od jednog elektri nog motora i dva potenciometra poloaja leptira. Kada je motor u slobodnom hodu, polo aj leptira se podeava u skladu s propisanom vrijedno u slobodnog hoda. Ta propisana vrijednost uzima u obzir vee potroa e elektrine energije (klima ure aj), uvjete rada (temperatura zraka i vode). Kada voza djeluje na papu icu gasa, njegov zahtjev se prenosi u poloaj otvaranja leptira. Istovremeno, kako bi se poboljala udobnost vo nje, otvaranje leptira nije direktno proporcionalno s zahtjevom vozaa. Kako ne bi bilo trzaja i kako bi se olakalo mijenjanje brzina, ku ite leptira omoguava promjenu zakretnog momenta motora. II - SMANJENE FUNKCIJE KUI TA LEPTIRA Postoje tri vrste smanjene funkcije kuita leptira. 1 - Ogranienost funkcionalnosti Ovaj nain rada objedinjuje elektrine kvarove za koje postoji rje enje putem sustava ubrizgavanja (gubitak jedne ili dvije linije potenciometra papuice ili kui ta leptira). Ovaj na in rada uzrokuje ogranienje ubrzavanja i ograni ava maksimalno otvaranje leptira. 2 - Nain kada ne djeluje volja vozaa Ovaj nain se zove i poloaj elektrine pomo i . Ovaj nain rada se primjenjuje kada se u potpunosti izgubi informacija s papuice gasa, ali raunalo ubrizgavanja jo uvijek kontrolira dovod zraka u motor (opsluivanje leptira ostaje djelatno). U tom nainu rada, raunalo ubrizgavanja namee poloaj papuice gasa za svaki stupanj prijenosa i namee broj okretaja u slobodnom hodu prilikom pritiska na koionu papuicu. 3 - Nain mehani kog pomonog poloaja Ovaj na in objedinjuje kvarove koji za posljedicu imaju gubitak kontrole opsluivanja leptira (upravljanje leptirom nije mogu e). U ovom sluaju leptir se nalazi u poloaju mehanikog mirovanja, raunalo ubrizgavanja ograniava broj okretaja isklju ivanjem ubrizgavanja. Napomena:

17B

Svaki od ovih naina rada dovodi do paljenja kontrolnog svjetla pogreke na ubrizgavanju na instrumentnoj plo i.

17B-62

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Ku ite leptira: Djelovanje


F76, i D4F, i 712 I - KU ITE LEPTIRA Kui te leptira omoguava osiguravanje funkcija regulacije slobodnog hoda i modulacije dovoda zraka u motor. Ono se sastoji od elektri nog motora koji se napaja na 12 V preko upravljanja cikli kim odnosom otvaranja i dva potenciometra leptira s izmjeninom informacijom (jedan uzlazna linija i druga silazna). Kada je motor u slobodnom hodu, polo aj leptira se podeava u skladu s propisanom vrijedno u slobodnog hoda. Ta propisana vrijednost uzima u obzir vee potroa e elektrine energije (klima ure aj), uvjete rada (temperatura zraka i vode). Kada voza djeluje na papu icu gasa, njegov zahtjev se prenosi u poloaj otvaranja leptira. Istovremeno, kako bi se poboljala udobnost vo nje, otvaranje leptira nije direktno proporcionalno s zahtjevom vozaa. Kako ne bi bilo trzaja i kako bi se olakalo mijenjanje brzina, ku ite leptira omoguava promjenu zakretnog momenta motora. II - SMANJENE FUNKCIJE KUI TA LEPTIRA Postoji vie vrsta smanjenih funkcija kui ta leptira. 1 - Ogranienost funkcionalnosti Ovaj na in rada sadri elektrine kvarove za koje postoji rjeenje putem sustava ubrizgavanja (gubitak jedne ili dvije linije potenciometra papuice ili kuita leptira). Ovaj na in rada uzrokuje ogranienje ubrzavanja i ograniava maksimalno otvaranje leptira. 2 - Nain kada ne djeluje volja vozaa Ovaj nain se zove i poloaj elektrine pomo i . Ovaj nain rada se primjenjuje kada se u potpunosti izgubi informacija s papuice gasa, ali raunalo ubrizgavanja jo uvijek kontrolira dovod zraka u motor (opsluivanje leptira ostaje djelatno). U ovom na inu rada, raunalo ubrizgavanja namee polo aj papuice gasa, dakle broj okretaja motora izmeu 1100 i 1400 o/ min bez obzira na fazu rada motora. Djelovanje na ko ionu papuicu potvr uje volju vozaa da smanji brzinu vozila (povezanost informacija papuice gasa-informacija ko ione papuice). 3 - Nain mehani kog pomonog poloaja Ovaj na in objedinjuje kvarove koji za posljedicu imaju gubitak kontrole opsluivanja leptira (upravljanje leptirom nije mogu e). U ovom sluaju leptir se nalazi u

17B

poloaju mehanikog mirovanja, raunalo ubrizgavanja ograniava broj okretaja isklju ivanjem ubrizgavanja.

Napomena: Svaki od ovih naina rada dovodi do paljenja kontrolnog svjetla pogreke na ubrizgavanju na instrumentnoj plo i.

17B-63

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Podeavanje broja okretaja praznog hoda


F76, i D4F, i 712 I - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA S OBZIROM NA ZAKRETNI MOMENT MEHANI KOG I ELEKTRINOG OTPORA Kako bi se odrao broj okretaja slobodnog hodu u odnosu na propisanu vrijednost broja okretaja, sustav se temelji na izraunu slijeda zakretnog momenta (zrak/ predpaljenje) kako bi se nadoknadila svaka promjena zakretnog momenta s mehanikim ili elektri nim otporom.

17B

II - ELEKTRINO PODEAVANJE S OBZIROM NA KLIMATIZIRANJE ZRAKA Ako je upravljanje klimatiziranjem zraka ukljueno, raunalo poveava broj okretaja slobodnog hoda za 100 o/min u donosu na propisanu vrijednost broja okretaja.

Zagrijani motor u slobodnom hodu bez potroaa elektri ne energije

Nazivni broj okretaja slobodnog hoda PR113 Propisana vrijednost motoriziranog leptira PR132 cikliki odnos otvaranja motoriziranog leptira Nakon svakog iskljuivanja kontakta, u fazi samonapajanja raunala power-latch , raunalo provodi prouavanje-uitavanje minimalne grani ne vrijednosti ku ita motoriziranog leptira.

750 o/min 0< x < 20 30% < x < 50 %

Napomena: Nakon brisanja memorije raunala, obavezno provedite prouavanje-uitavanje minimalne granine vrijednosti leptira. Ovo prouavanje-uitavanje se provodi od prvog uklju ivanja kontakta: - ukljuite kontakt na 3 s otprilike zatim pokrenite motor, - zaustavite motor te iskljuite kontakt, - priekajte fazu samonapajanja ra unala powerlatch , otprilike 5 s, zatim ponovo pokrenite motor. Neka motor radi u slobodnom hodu kako bi se dostigla temperatura vode motora od 60C (procijenjeno vrijeme ako je po etna temperatura vode 20C je otprilike 3 min) zatim napravite cestovnu probu kako bi se prouile-uitale korekturne vrijednosti kui ta leptira.

17B-64

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Podeavanje broja okretaja praznog hoda


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 I - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA OVISNO O TEMPERATURI VODE

17B

Temperatura vode u C K4M 750 Broj okretaja motora na o/min K4M 752 K4M 754 K4M 753

-20 1120

20 896

40 816

80 752

100 752

120 896

1120

960

832

768

768

768

II - ELEKTRINO PODEAVANJE OVISNO O NAPONU AKUMULATORA I ELEKTRINOM BALANSU Cilj ovog podeavanja je nadoknaivanje pada napona uslijed pokretanja potroa a kada je akumulator slabo napunjen. Ono zapo inje kada napon postane nii od 12,8 V i moe dostii najvie poveanje broja okretaja od 160 o/min. III - VEZA TLANI PREKIDA SERVO UPRAVLJAA - RA UNALO UBRIZGAVANJA Raunalo ubrizgavanja prima informaciju od tlanog prekidaa servo upravljaa i nadokna uje potronju energije pove anjem broja okretaja slobodnog hoda na 752 o/min. IV - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA U SLU AJU POGREKE NA POTENCIOMETRU PAPU ICE GASA U sluaju pogre ke na potenciometru papuice gasa, broj okretaja slobodnog hoda se dovodi do 2200 o/ min.

V - PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA U SLU AJU POGREKE NA KU ITU MOTORIZIRANOG LEPTIRA U slu aju pogreke na dva potenciometra poloaja leptira, ku ite leptira prelazi na limp-home (mehaniki graninik kuita leptira). Ra unalo ubrizgavanja dovodi broj okretaja motora na 2100 o/min i 2200 o/min.

Napomena: Ako se motor pokree kada je temperature vode izme u 15C i 30C i ako broj okretaja ostane u slobodnom hodu, mogu e je primijetiti postupno smanjivanje broja okretaja od 80 o/min. Do tog pada broja okretaja motora dolazi uslijed prisutnosti funkcije sustava protiv zagaivanja kod pokretanja (ukljuenje djelovanja otpornika grijanja lambda sondi).

Napomena: Ako se motor pokree kada je temperatura rashladne tekuine motora izmeu 15C i 30C i da nakon toga broj okretaja motora ostaje u slobodnom hodu, moe se primijetiti postupno smanjenje broja okretaja. Do tog pada broja okretaja motora dolazi uslijed prisutnosti funkcije sustava protiv zaga ivanja kod pokretanja (ukljuenje djelovanja otpornika grijanja lambda sondi).

17B-65

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Podeavanje broja okretaja praznog hoda


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i K7J, i 700 ili 701

17B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

I - VEZA TLANI PREKIDA SERVO UPRAVLJAA - RA UNALO UBRIZGAVANJA Raunalo ubrizgavanja prima informaciju tlanog prekidaa servo upravljaa (vidljiv na dijagnosti ki ure aj). Upravlja ovisi o tlaku u hidraulikom sustavu i proto nosti tekuine servo upravljaa. to je tlak vei, pumpa servo upravljaa troi vie energije. Raunalo ubrizgavanja dovodi slobodan hod na 860 o/min.

K7J, i 700 ili 701 Raunalo ubrizgavanja dovodi slobodan hod na 850 o/ min.

II - ELEKTRINO PODEAVANJE OVISNO O NAPONU AKUMULATORA I ELEKTRINOM BALANSU Cilj ovog podeavanja je nadoknaivanje pada napona uslijed pokretanja potroa a kada je akumulator slabo napunjen. U tom sluaju, broj okretaja motora je pove an, koji tako omoguava poveanje broja okretaja alternatora kao i napon akumulatora. to je slabiji napon, to je podeavanje vanije. Pode avanje broja okretaja je dakle promjenjivo. Poinje kada je napon ni i od 12,8 V . Podeavanje zapo inje u slobodnom hodu i moe dostii najvie 880 o/min.

K7J, i 700 ili 701 896 o/min .

Napomena: Nakon dugog pokretanja s hladnim motorom i dugog rada u slobodnom hodu, moe se primijetite nagli pad broja okretaja od otprilike 100 o/min. Ovaj pad broja okretaja motora nastaje uslijed prisutnosti pokreta a pokretanja.

17B-66

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Korekturno podeavanje broja okretaja praznog hoda
F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i K7J, i 700 ili 701 I - KOREKTURNO PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA Na elo U uobi ajenim uvjetima rada na toplo, vrijednost cikli kog odnosa otvaranja slobodnog hoda varira izme u visoke i niske vrijednosti da se dobije broj okretaja u nazivnom slobodnom hodu. Moe se dogoditi, nakon promjena uvjeta rada (razra ivanje, zaprljanost motora...) da je vrijednost cikli kog odnosa otvaranja slobodnog hoda blizu visokih ili niskih vrijednosti. Prilagodno podeavanje na ciklikom odnosu otvaranja slobodnog hoda omoguuje da se nadoknade spore promjene potrebe motora za zrakom, tako da se cikliki odnos otvaranja slobodnog hoda ponovno centrira na srednju nazivnu vrijednost. Ovo pode avanje je djelatno samo ako je temperatura vode ve a od 80C, 20 s nakon pokretanja motora i u fazi pode avanja slobodnog hoda.

17B

K7J, i 700 ili 701 - broj okretaja motora 750 o/min - idealan cikli ki odnos otvaranja pri regulaciji slobodnog hoda 8 % < ili = X < ili = 18 % - PR090: korekturna vrijednost ciklikog odnosa otvaranja slobodnog hoda najni a krajnja vrijednost: - 10% najvi a krajnja vrijednost: + 12% Kod svakog zaustavljanja motora, raunalo provodi ponovno postavljanje u fazu kora nog motoria postavljajui ga u krajnji donji poloaj. Ova funkcija koja se naziva ponovno postavljanje u fazu odvija se za vrijeme rada motora.

K7J, i 700 ili 701 Na 75C, 30 s nakon pokretanja motora i u fazi podeavanja slobodnog hoda. III - OBJA NJENJE OVIH PARAMETARA

K7J, i 700 ili 701 U sluaju vika zraka (ulaz zraka, nepode eni graninik leptira...), broj okretaja motora se pove ava u slobodnom hodu. Vrijednost ciklikog odnosa otvaranja slobodnog hoda se smanjuje kako bi se vratila na broj okretaja u nazivnom slobodnom hodu; vrijednost prilagodnog pode avanja ciklikog odnosa otvaranja slobodnog hoda smanjuje se radi ponovnog centriranja cikli kog odnosa otvaranja slobodnog hoda. U sluaju pomanjkanja zraka (zaprljanost...), postupak je obrnut: cikliki odnos otvaranja slobodnog hoda pove ava se, kao i prilagodno podeavanje, kako bi se ponovno centriralo djelovanje podeavanja slobodnog hoda.

II - VRIJEDNOST BROJA OKRETAJA CIKLIKOG OTVARANJA SLOBODNOG HODA I NJEGOVO PRILAGODNO PODE AVANJE - broj okretaja motora 750 o/min - idealan cikli ki odnos otvaranja pri regulaciji slobodnog hoda 5 % < ili = X < ili = 15 % - PR090: korekturne vrijednosti ciklikog odnosa otvaranja slobodnog hoda najnia krajnja vrijednost: - 3,9% najvia krajnja vrijednost: + 6,25% Kod svakog zaustavljanja motora, ra unalo provodi ponovno postavljanje u fazu kora nog motori a postavljajui ga u krajnji donji poloaj. Ta funkcija koja se naziva ponovno postavljanje u fazu odvija se tijekom 8 s .

PANJA Nakon brisanja memorije raunala obavezno je motor pokrenuti, pa ostaviti da radi u slobodnom hodu kako bi se prilagodno podeavanje moglo pravilno postaviti.

17B-67

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Korekturno podeavanje broja okretaja praznog hoda
F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 I - KOREKTURNO PODEAVANJE BROJA OKRETAJA SLOBODNOG HODA Princip U uobiajenim uvjetima rada, kod zagrijanog motora, vrijednost ciklinog odnosa otvaranja slobodnog hoda varira izme u visoke i niske vrijednosti da se dobije broj okretaja u nazivnom slobodnom hodu. Moe se dogoditi, nakon promjena uvjeta rada (razra ivanje, zaprljanost motora...) da je vrijednost cikli kog odnosa otvaranja slobodnog hoda blizu visokih ili niskih vrijednosti. K4M 750-752-754 Broj okretaja slobodnog hoda Tlak u kolektoru u slobodnom hodu Cikliki odnos otvaranja slobodnog hoda Ugaanje ciklikog odnosa otvaranja slobodnog hoda 752 o/min

17B

Prilagodno podeavanje na ciklikom odnosu otvaranja slobodnog hoda omoguuje da se nadoknade spore promjene potrebe motora za zrakom, tako da se cikliki odnos otvaranja slobodnog hoda ponovno centrira na srednju nazivnu vrijednost. Ovo pode avanje je djelatno samo ako je temperatura vode ve a od 75C i 1 min nakon pokretanja motora i ako ste u fazi podeavanja slobodnog hoda. II - VRIJEDNOST BROJA OKRETAJA CIKLIKOG OTVARANJA SLOBODNOG HODA I NJEGOVO PRILAGODNO PODE AVANJE

K4M 753 768 o/min 350 mbara 6 % < ili = X < ili = 35 % Najnia krajnja vrijednost: - 6,25 % Najvia krajnja vrijednost: + 6,25 %

III - OBJA NJENJE OVIH PARAMETARA U sluaju vika zraka (ulaz zraka, nepodeeni graninik leptira...), broj okretaja motora se pove ava u slobodnom hodu. Vrijednost ciklikog odnosa otvaranja slobodnog hoda se smanjuje kako bi se vratila na broj okretaja u nazivnom slobodnom hodu; vrijednost prilagodnog pode avanja ciklikog odnosa otvaranja slobodnog hoda smanjuje se radi ponovnog centriranja cikli kog odnosa otvaranja slobodnog hoda. U sluaju pomanjkanja zraka (zaprljanost...), postupak je obrnut: cikliki odnos otvaranja slobodnog hoda pove ava se, kao i prilagodno podeavanje, kako bi se ponovno centriralo djelovanje podeavanja slobodnog hoda.

PANJA Nakon brisanja memorije raunala obavezno je motor pokrenuti, zaustaviti pa ostaviti da radi u slobodnom hodu kako bi se prilagodno podeavanje moglo pravilno postaviti.

17B-68

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Regulacija bogatosti smjese


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 Motori D7F koji rade s ra unalom SIRIUS 32 su opremljeni dvjema lambda sondama koje se nazivaju sonda ispred i sonda iza katalizatora. I - ZAGRIJAVANJE SONDI Raunalo zagrijava sonde: - sondu ispred katalizatora od pokretanja, - sondu iza katalizatora, nakon odreenog razdoblja rada ovisno o parametrima senzora gornje mrtve toke i temperature vode. Grijanje lambda sondi trajno je zadrano sve do zaustavljanja motora. II - NAPON LAMBDA SONDE ISPRED KATALIZATORA Oitavanje parametra: napon lambda sonde ispred katalizatora na dijagnostikom ure aju: Oitana vrijednost predstavlja napon isporuen raunalu od strane lambda sonde smje tene ispred katalizatora. Izraena je u milivoltima. Kad je motor u fazi podeavanja, napon mora brzo oscilirati izme u dviju vrijednosti: - 20 mV 50 za siromanu smjesu, - 840 mV 70 za bogatu smjesu. to je razlika mini-maxi manja, manja je tonost informacije sonde (ova razlika je u pravilu najmanje 500 mV ).

17B

Napomena: Napon oitan na dijagnosti kom ure aju u slobodnom hodu ne treba uzimati u obzir.

IV - PODE AVANJE BOGATOSTI SMJESE Oitavanje parametra: podeavanje bogatosoti smjese na dijagnosti kom ureaju: oitana vrijednost predstavlja srednju vrijednost podeavanja koju raunalo primjenjuje s obzirom na bogatost smjese goriva i zraka koju o itava lambda sonda ispred katalizatora. Vrijednost popravka ima za sredinju toku 128 i za granine vrijednosti 0 i 255 : - vrijednost nia od 128 : zahtjev za osiromaenje, - vrijednost via od 128 : zahtjev za obogaivanje,

V - POETAK PODE AVANJA BOGATOSTI SMJESE Poetak podeavanja bogatosti smjese je uinkovit: - nakon vremenskog odreivanja razdoblja nakon pokretanja, - ako je temperatura vode vea od 22C s otputenom papuicom, - ako je lambda sonda ispred katalizatora dovoljno zagrijana. Vremenski odre eno razdoblje nakon pokretanja motora, s obzirom na temperaturu vode je 20 s. Ako je podeavanje bogatosti smjese ukljueno, faze djelovanja tijekom kojih raunalo ne uzima u obzir vrijednost napona koji isporuuje sonda, su: - do kraja pritisnuta papuica: = promjenjiva i vea od 128, - pri jakom ubrzavanju: = promjenjiva i vea od 128, - kod usporenja s informacijom o otputenoj papuici (prekid ubrizgavanja): = 128, - u sluaju kvara na lambda sondi: = 128. Ako je podeavanje bogatosti smjese iskljueno, vrijednost parametra je 128 .

Napomena: U slu aju malog odstupanja, provjerite grijanje sonde.

III - NAPON LAMBDA SONDE IZA KATALIZATORA Oitavanje parametra: napon lambda sonde iza katalizatora na dijagnostikom ureaju: oitana vrijednost predstavlja napon isporu en raunalu od strane lambda sonde iza katalizatora. Izra ena je u milivoltima. Funkcija ove sonde je dijagnosticiranje katalizatora te provo enje druge preciznije provjere bogatosti (krug sporog pode avanja). Ova funkcija se ukljuuje samo nakon vremenskog pode avanja rada motora. Kada je motor u fazi podeavanja, u stabilnoj brzini, napon mora biti 600 mV 100. Kod usporavanja, napon mora biti nii od 200 mV.

17B-69

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Regulacija bogatosti smjese


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 VI - SMANJENA FUNKCIJA U SLUAJU KVARA LAMBDA SONDE raunalo prelazi u nain rada sa smanjenom funkcijom ako: - je napon koji isporuuje lambda sonda neispravan (mijenja se vrlo malo ili se uope ne mijenja) za podeavanje bogatosti smjese, - kvar ostaje prisutan u trajanju od 10 min. Sustav prelazi u otvoreni krug ako je: - pogreka na lambda sondi otkrivena, - kvar je ve upamen.

17B

17B-70

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Regulacija bogatosti smjese


F76, i D4F, i 712 I - GRIJANJE SONDI Raunalo zagrijava sonde: - sondu ispred katalizatora od pokretanja, - sondu iza katalizatora, nakon odreenog razdoblja rada ovisno o parametrima senzora gornje mrtve toke i temperature vode. Grijanje lambda sondi se zadrava sve do zaustavljanja motora. II - NAPON LAMBDA SONDE ISPRED KATALIZATORA Oitavanje parametra PR009 napon lambda sonde ispred katalizatora na dijagnostikom ure aju: Oitana vrijednost predstavlja napon isporuen raunalu od strane lambda sonde smje tene ispred katalizatora. Izraena je u milivoltima. Kad je motor u fazi podeavanja, napon mora brzo oscilirati izme u dviju vrijednosti: - 20 mV 50 za siromanu smjesu, - 840 mV 70 za bogatu smjesu. to je razlika mini-maxi manja, manja je tonost informacije sonde (ova razlika je u pravilu najmanje 500 mV ).

17B

IV - PODE AVANJE BOGATOSTI SMJESE Oitavanje parametra PR142 srednja vrijednost pode avanja bogatosti smjese na dijagnostikom ure aju: oitana vrijednost predstavlja srednju vrijednost pode avanja koju raunalo primjenjuje s obzirom na bogatost smjese goriva i zraka koju oitava lambda sonda ispred katalizatora. Vrijednost popravka ima za sredinju toku 0% i za granine vrijednosti -33% i 50% : - vrijednost nia od 0% : zahtjev za obogaivanje, - vrijednost vea od 0% : zahtjev za osiromaenje. V - POETAK PODE AVANJE BOGATOSTI SMJESE Poetak podeavanja bogatosti smjese je uinkovit: - nakon vremenski odreenog razdoblja nakon pokretanja, - ako je temperatura vode vea od 17C, - ako je temperatura zraka vea od -15C. Ako je podeavanje bogatosti smjese ukljueno, faze djelovanja tijekom kojih raunalo ne uzima u obzir vrijednost napona koji isporuuje sonda, su: - do kraja pritisnuta papuica, - pri jakom ubrzavanju, - kod usporenja s informacijom otputene papu ice (prekid ubrizgavanja):

Napomena: U slu aju malog odstupanja, provjerite grijanje sonde.

III - NAPON LAMBDA SONDE IZA KATALIZATORA Oitavanje parametra: napon lambda sonde iza katalizatora na dijagnostikom ureaju: oitana vrijednost predstavlja napon isporu en raunalu od strane lambda sonde iza katalizatora. Izra ena je u milivoltima. Funkcija ove sonde je dijagnosticiranje katalizatora te provo enje druge preciznije provjere bogatosti (krug sporog pode avanja). Ova funkcija se ukljuuje samo nakon vremenskog pode avanja rada motora. Kada je motor u fazi podeavanja, u stabilnoj brzini, napon mora biti 600 mV 100. Kod usporavanja, napon mora biti nii od 200 mV. - u sluaju kvara na lambda sondi.

VI - SMANJENA FUNKCIJA U SLU AJU KVARA LAMBDA SONDE raunalo prelazi u nain rada sa smanjenom funkcijom ako vrijednost 0% : - je napon koji isporuuje lambda sonda neispravan (mijenja se vrlo malo ili se uope ne mijenja) za podeavanje bogatosti smjese, - kvar ostaje prisutan nakon nekoliko sekundi. Samo u tom sluaju, kvar je upamen. Sustav prelazi u otvoreni krug ako vrijednost 0% :

Napomena: Napon oitan na dijagnosti kom ureaju u slobodnom hodu ne treba uzimati u obzir. - pogreka na lambda sondi otkrivena, - kvar je ve upamen.

17B-71

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Regulacija bogatosti smjese


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Motor koji radi s ra unalom SIEMENS SIRIUS 34 je opremljen dvjema lambda sondama koje se nazivaju lambda sonda ispred i lambda sonda iza katalizatora. I - GRIJANJE SONDI Raunalo zagrijava sonde: - ako tlak usisa 200 mbar je ispod praga koji ovisi o tabeli funkcija broja okretaja motora, - ako je brzina vozila manja od 135 km/h, (vrijednost dana samo kao informacija). Zagrijavanje lambda sonde se prekida: - ako je brzina vozila vea od 140 km/h, (vrijednost dana samo kao informacija). - s obzirom na optereenje i broj okretaja motora (iskljuivo za lambda sondu ispred katalizatora). II - POETAK PODE AVANJA BOGATOSTI SMJESE 1 - Faza "zatvoreni krug" Poetak podeavanja bogatosti smjese je uinkovit: - nakon vremenski odreenog razdoblja nakon pokretanja od 10 s, - ako je temperatura vode vea od 10C s otputenom papuicom, 2 - Faza "otvoreni krug" Tijekom regulacije bogatosti smjese, faze djelovanja tijekom kojih ra unalo ne uzima u obzir vrijednost napona lambda sonde, su: - do kraja pritisnuta papuica, - pri jakom ubrzavanju, - kod usporenja s informacijom otputene papuice, - u sluaju kvara na lambda sondi.

17B

17B-72

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Regulacija bogatosti smjese


F76, i K7J, i 700 ili 701 I - NAPON LAMBDA SONDE Oitavanje parametra PR009 napon lambda sonde ispred katalizatora na dijagnostikom ure aju: Oitana vrijednost predstavlja napon isporuen raunalu od strane lambda sonde smje tene ispred katalizatora. Izraava se u milivoltima (vrijednost varira izme u 0 i 1000 mV). Kad je motor u fazi podeavanja, vrijednost napona mora brzo oscilirati izmeu dviju vrijednosti: - 50 mV 50 za siromanu smjesu, - 850 mV 50 za bogatu smjesu. to je razlika mini-maxi manja, manja je tonost informacije sonde (ova razlika je u pravilu najmanje 500 mV ). 2 - Faza "otvoreni krug"

17B

Tijekom regulacije bogatosti smjese, faze djelovanja tijekom kojih ra unalo ne uzima u obzir vrijednost napona lambda sonde, su: - do kraja pritisnuta papuica: promjenjiva i vea od 128, - pri jakom ubrzavanju: promjenjiva i vea od 128, - kod usporenja s informacijom otputene papu ice (prekid ubrizgavanja) 128, - u sluaju kvara lambda sonde 128. IV - SMANJENA FUNKCIJA U SLU AJU KVARA LAMBDA SONDE raunalo prelazi u nain rada sa smanjenom funkcijom ako vrijednost 0% : - je napon koji isporuuje lambda sonda neispravan (mijenja se vrlo malo ili se uope ne mijenja) za podeavanje bogatosti smjese, - kvar ostaje prisutan u trajanju od 3 do 5 min. Samo je u tom sluaju kvar upamen. Kada se otkrije prisutan kvar na lambda sondi i ako je kvar ve upam en, prelazi se izravno u fazu otvorenog kruga 128 .

Napomena: U slu aju malog odstupanja, provjerite grijanje sonde.

II - PODEAVANJE BOGATOSTI SMJESE Oitavanje parametra: podeavanje bogatosoti smjese na dijagnosti kom ureaju: oitana vrijednost predstavlja srednju vrijednost podeavanja bogatosti smjese koju raunalo primjenjuje s obzirom na bogatost smjese goriva i zraka koju oitava lambda sonda (lambda sonde analizira udio kisika u ispunim plinovima, koji izravno proizlazi iz bogatosti smjese goriva i zraka). Vrijednost popravka ima za sredinju vrijednost 128 i za grani ne vrijednosti 0 i 255 (u uobiajenim uvjetima rada, sredinja to ka je smjetena i lagano varira oko vrijednosti blizu 128). - vrijednost nia od 128 : zahtjev za osiromaenje, - vrijednost via od 128 : zahtjev za obogaivanje, III - PO ETAK PODEAVANJA BOGATOSTI SMJESE 1 - Faza "zatvoreni krug" Vremensko odreivanje razdoblja nakon pokretanja je funkcija temperature vode: - na 20C ono je najvi e 60 s, - na 80C ono je najvi e 48 s, dok jo nije zapoeto podeavanje bogatosti smjese 128 .

17B-73

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Korekturno podeavanje bogatosti smjese


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i K7J, i 700 ili 701 I - NA ELO U fazi "zatvoreni krug", podeavanje bogatosti smjese podeava vrijeme ubrizgavanja na nain da se dobiva mjera to bli a bogatosti smjese 1. Vrijednost popravka blizu je 128 i za graninike 0 i 255 : Ova raspr ivanja mogu utjecati na sastavne dijelove sustava ubrizgavanja te pomaknuti pode avanje prema 0 ili 255, kako bi se dobila bogatost 1 . Korekturno podeavanje bogatosti smjese omoguava pomicanje rasporeda ubrizgavanja za ponovno centriranje podeavanja bogatosti na 128 i omoguava mu stalnu dozvolu za podeavanje prema obogaivanju ili osiroma enju. Korekturno podeavanje bogatosti smjese dijeli se na dva dijela: - korekturno podeavanje koje utjee na srednje i veliko optereenje motora korekturno podeavanje smjese za rad , - korekturno podeavanje koje utjee na slobodan hod i slaba optereenja motora korekturno podeavanje smjese slobodnog hoda . Korekturne vrijednosti uzimaju 128 kao srednju vrijednost nakon pokretanja (brisanje memorije raunala) i granine vrijednosti su: Korekturn a v rijednost bogatosti smjese za rad Korekturn a v rijednost bogatosti smjese za slobodni hod

17B
64 < ili = X <ili = 192% 64 < ili = X < ili = 192%

Korekturna podeavanja rade samo sa zagrijanim motorom u fazi "zatvoreni krug" i u zadanom podruju tlaka u kolektoru.

PANJA Motor neka obavezno radi u nainu zatvaranog kruga na vie podru ja tlaka kako bi se korekturna podeavanja poela mijenjati da bi nadoknadila rasprenost bogatosti smjese kod djelovanja motora. Napravite posebnu cestovnu probu nakon ponovnog pokretanja raunala (povratak na 128 korekturno podeavanje bogatosti smjese). II - CESTOVNA PROBA Podru ja tlaka koja treba prijei za vrijeme probe (parametar: tlak u kolektoru) D7F, i 726 ili 764 ili 766

K7J, i 700 ili 701

Korekturn a v rijednost bogatosti smjese za rad Korekturn a v rijednost bogatosti smjese za rad Korekturn a v rijednost bogatosti smjese za slobodni hod

80 < ili = X <ili = 180% 80 < ili = X <ili = 176% 80 < ili = X < ili = 176%

Podruj e djelovanja 1 (mbar) 260---315 Srednja vrijednost 287

Podru j e djelovanja 2 (mbar) 315---445 Srednja vrijednost 380

Podruj e djelovanja 3 (mbar) 445----595 Srednja vrijednost 520

Podru j e djelovanja 4 (mbar) 595----745 Srednja vrijednost 670

Podruj e djelovanja 5 (mbar) 745----845 Srednja vrijednost 795

17B-74

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Korekturno podeavanje bogatosti smjese


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766 F76, i K7J, i 700 ili 701

17B

K7J, i 700 ili 701

Podruj e djelovanja 1 (mbar) 258---410 Srednja vrijednost 334

Podru j e djelovanja 2 (mbar) 410---528 Srednja vrijednost 469

Podruj e djelovanja 3 (mbar) 528----646 Srednja vrijednost 574

Podru j e djelovanja 4 (mbar) 646----764 Srednja vrijednost 705

Podruj e djelovanja 5 (mbar) 764----873 Srednja vrijednost 823

Oitajte nakon probe vrijednost korekturnog podeavanja rada. Poetno na 128 ; one su se morale promijeniti. U protivnom, ponovite postupak pazei pritom da po tujete uvjete probe. Uvjeti: D7F, i 726 ili 764 ili 766 - zagrijani motor (temperatura vode vea od 80C), - ogranienje broja okretaja motora na 3900 o/min, - zapo evi s niskim brojem okretaja motora, u 3.ili 4.brzini s postupnim ubrzavanjem, tako da se eljena brzina stabilizira u trajanju od 10 s u svakom podruju. III - OBJA NJENJE VRIJEDNOSTI DOBIVENIH TIJEKOM CESTOVNE PROBE U sluaju pomanjkanja goriva (zaprljane brizgaljke, tlak i dovod goriva preslabi...), podeavanje bogatosti smjese raste kako bi se dobila bogatost koja je to blie 1 i korekturno podeavanje bogatosti se podeava sve dok ono ne oscilira oko 128. U sluaju vika goriva, situacija je obrnuta.

Napomena K7J, i 700 ili 701 - zagrijani motor (temperatura vode vea od 75C), - ogranienje broja okretaja motora na 4800 o/min, - zapo evi s niskim brojem okretaja motora, u 3.ili 4.brzini s postupnim ubrzavanjem, tako da se eljena brzina stabilizira u trajanju od 10 s u svakom podruju. Analiza koja bi se mogla napraviti na podeavanju smjese slobodnog hoda, je vrlo delikatna jer se to podeavanje doga a samo u slobodnom hodu i pri slabim optereenjima i k tomu je vrlo osjetljiva. Nemojte iz ovog parametra izvlaiti preuranjene zaklju ke, ve analizirajte poloaj korekturne vrijednosti bogatosti smjese za rad. Informacija koju alju ova dva parametra daje rezultat o bogatosti smjese za rad motora te na taj nain usmjeravaju dijagnostiku. Kako bi se oni koristili u dijagnostici, ne izvlaite zakljuke o njihovoj vrijednosti ako su na minimalnoj ili maksimalnoj graninoj vrijednosti podeavanja i ako su dva parametra krenula u istom smjeru.

Nakon ove probe, podeavanja su djelatna. Korekturno podeavanje smjese slobodnog hoda varira vi e u slobodnom hodu i pod slabim optereenjima a korekturno podeavanje smjese rada na srednjim i jakim optereenjima, ali oba djeluju na svim podru jima tlaka u kolektoru. Nastavite probu normalnom, laganom i promjenjivom vo njom na udaljenost od 5 do 10 km. PANJA Korekturne vrijednosti bogatosti smjese se trebaju koristiti i analizirati tek nakon pritube stranke na pogreku u radu i ako su na graninoj vrijednosti s odstupanjem podeavanja bogatosti smjese koja varira iznad 175 ili pak ispod 80.

17B-75

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Korekturno podeavanje bogatosti smjese


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 I - PRINCIP U fazi "zatvoreni krug", podeavanje bogatosti smjese podeava vrijeme ubrizgavanja na nain da se dobije omjer to blii bogatosti smjese 1. Vrijednost popravka blizu je 128 sa, za krajnje vrijednosti 0 i 255 :

17B

Korekturno podeavanje bogatosti smjese omoguava pomicanje rasporeda ubrizgavanja da se regulacija bogatosti smjese ponovno centrira na 128. Korekturna podeavanja uzimaju 128 kao srednju vrijednost nakon poetnog podeavanja (brisanje memorije raunala) i imaju krajnje vrijednosti:

Podeavanje bogatosti smjese

Uobi ajene vrijednosti 80 < ili = X < ili = 250 Mogue vrijednosti 0 < ili = X < ili = 255

Korekturno podeavanje bogatosti smjese pri radu Podeavanje bogatosti smjese u slobodnom hodu

64 < ili = X < ili = 160 64 < ili = X < ili = 160

1 - Uvjeti prouavanja-uitavanja korekturnog pode avanja bogatosti smjese: - temperatura vode vea je od 80C , - ograniite broj okretaja motora na 4640 o/min, - Odspojite upija benzinskih para preko njegovog elektroventila ili zaepite cijev za dovod na motoru. Podruj e djelovanja 1 (mbara) 258---458 Podru j e djelovanja 2 (mbara) 458---536

2 - Podruje tlaka koje treba premostiti tijekom probe Postoji pet podruja tlaka koje treba premostiti u vonji, ta podru ja definirana su preko slijedeih kalibriranja:

Podruj e djelovanja 3 (mbara) 536----614

Podru j e djelovanja 4 (mbara) 614----692

Podruj e djelovanja 5 (mbara) 692----813

3 - Iskljuivanje korekturnih vrijednosti u sluaju regulacije produenog slobodnog hoda kod zagrijanog motora Ako je temperatura vode vea od 90C tijekom slobodnog hoda koji traje due od 10 min, korekturne vrijednosti ostaju iste do kraja slobodnog hoda. Nakon ove probe, podeavanja su djelatna. Nastavite probu laganom i promjenjivom vonjom na udaljenost od 5 do 10 km.

II - OBJANJENJE VRIJEDNOSTI IZMJERENIH TIJEKOM CESTOVNE PROBE U sluaju pomanjkanja goriva (unitene brizgaljke, tlak i protok goriva preslab), regulacija bogatosti smjese raste da se dobije bogatost smjese to blie 1 a korekturno pode avanje bogatosti smjese raste sve dok se podeavanje bogatosti smjese ne vrati na oko 128. U sluaju vika goriva, zaklju uje se obrnuto.

Napomena: Nakon ove probe, korekturne vrijednosti, u poetku na 128, moraju se promijeniti. U protivnom, ponovite postupak pazei pritom da potujete uvjete probe.

17B-76

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Korekturno podeavanje bogatosti smjese


F76, i D4F, i 712 I - NA ELO U fazi "zatvoreni krug", regulacija bogatosti smjese podeava vrijeme ubrizgavanja na nain da se dobije omjer to blii bogatosti smjese 1. Vrijednost popravka je blizu 0 , sa, za krajnje vrijednosti -33 i 50 %.

17B

Korekturno podeavanje bogatosti smjese omoguava pomicanje rasporeda ubrizgavanja da se regulacija bogatosti smjese ponovno centrira na 0%. Ono je djelatno pri temperaturi veoj od 70 % . Korekturna podeavanja uzimaju 0% kao srednju vrijednost nakon poetnog podeavanja (brisanje memorije raunala) i imaju krajnje vrijednosti:

PR030 Korekturno pode avanje bogatosti smjese pri radu PR031 Korekturno pode avanje bogatosti smjese u slobodnom hodu PR142 Srednje podeavanje bogatosti smjese PR040 Brzo podeavanje bogatosti smjese II - CESTOVNA PROBA Korekturne vrijednosti aurirane su pri svakoj vo nji nakon djelovanja dva ciklusa motoventilatora (temperatura vode vea od 70 C .

-25 % < ili = X < ili = 22 % -50,5 % < ili = X < ili = 43 % -33 % < ili = X < ili = 50 % -33 % < ili = X < ili = 50 %

Napomena: Nakon ove probe, korekturne vrijednosti. Poetno na 128, se moraju promijeniti. U protivnom, ponovite postupak pazei pritom da potujete uvjete probe. III - OBJA NJENJE VRIJEDNOSTI IZMJERENIH TIJEKOM CESTOVNE PROBE U sluaju pomanjkanja goriva (unitene brizgaljke, tlak i protok goriva preslab), regulacija bogatosti smjese raste ili opada da se dobije bogatost smjese to blie 1. Na isti na in korekturno podeavanje bogatosti smjese raste ili opada sve dok se podeavanje bogatosti smjese ne vrati na oko 0 %. U sluaju vika goriva, zaklju uje se obrnuto.

17B-77

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Centralno upravljanje temperature vode


F76, i D7F, i 726 ili 764 ili 766

17B

11634

Sustav se sastoji od tri glavna elementa: - termoprekida vode(1 )za upozorenje na instrumentnoj ploi, - sonde temperature vode(2) s 3 voda : jednog voda napajanja + 5 V sonde temperature vode, jednog voda za informaciju o temperaturi vode na raunalu ubrizgavanja, jednog voda za oznaku temperature vode na instrumentnoj ploi, - raunala ubrizgavanja. RAD Sonda temperature vode(2)omogu uje: - prikazivanje temperature vode na instrumentnoj ploi, - obavjetavanje raunalo o temperaturi vode motora. Raunalo ubrizgavanja, ovisno o temperaturi vode, upravlja: - sustavom ubrizgavanja, - sklopom motoventilatora. Sklopom motoventilatora se upravlja u velikoj brzini (malom i velikom brzinom upravlja klima ureaj) 99C. On se prekida ako temperatura vode padne ispod 96C (ako treba provesti neku od provjera, neka ga iskljui klima ure aj).

17B-78

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Centralno upravljanje temperature vode


F76, i D4F, i 712 ili 730 Sklopom motoventilatora upravlja raunalo ubrizgavanja. I - FUNKCIJA SUSTAVA PROTIV PROBIJANJA BENZINSKIH PARA U KABINU Funkcijom sustava protiv probijanja benzinskih para u kabinu upravlja raunala ubrizgavanja. Sustav ubrizgavanja daje informaciju o temperaturi vode koja se koristi. Nakon iskljuenja kontakta sustav ulazi u kontrolni nain rada. Ako temperatura vode prije e prag od 102C za vrijeme 2 min nakon zaustavljanja motora, upravlja se malom brzinom sklopa motoventilatora. Ako temperatura vode ponovo padne ispod 95C, relej sklopa motoventilatora je iskljuen (sklopom motoventilatora se ne moe upravljati tijekom vie od 10 min). II - RAD SKLOPA MOTOVENTILATORA Sklopom motoventilatora se upravlja na maloj brzini ako temperatura vode prijee 97C ili u sluaju kvara na sondi temperature vode i iskljuuje se kada temperatura postanje manja od 95C. Sklopom motoventilatora se upravlja na velikoj brzini ako temperatura vode prije e 102C. Sklopom motoventilatora se upravlja kada je funkcija klimatiziranja zraka odabrana na instrumentnoj ploi. Ako je mala brzina neispravna velika brzina radi u uvjetima rada male brzine. III - RAD KONTROLNOG SVJETLA TEMPERATURE Kontrolno svjetlo temperature se pali ako temperatura prije e 115C a gasi se kada temperatura postane manja od 110C.

17B

Napomena: Moe se upaliti i treptati kod unutarnje pogreke na raunalu ubrizgavanja.

17B-79

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Centralno upravljanje temperature vode


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 Sklopom motoventilatora upravlja raunalo ubrizgavanja. I - FUNKCIJA SUSTAVA PROTIV PROBIJANJA BENZINSKIH PARA U KABINU Funkcijom sustava protiv probijanja benzinskih para u kabinu upravlja raunala ubrizgavanja. Koritena informacija o temperaturi vode je ona sustava ubrizgavanja. Nakon prekida kontakta sustav ulazi u kontrolni nain rada. Ako temperatura vode prijee prag 103C za vrijeme 5 min nakon zaustavljanja motora, upravlja se malom brzinom sklopa motoventilatora. Ako temperatura vode ponovo padne ispod 100C, relej sklopa motoventilatora je prekinut (sklopom motoventilatora se ne moe upravljati vie od 11 min). II - RAD SKLOPA MOTOVENTILATORA Sklopom motoventilatora se upravlja u maloj brzini ako temperatura vode prijee 99C i zaustavlja se kada je temperatura ni a od 96 C. Sklopom motoventilatora se upravlja u velikoj brzini ako temperatura vode prije e 102C i zaustavlja se kada je temperatura ni a od 99 C. III - RAD KONTROLNOG SVJETLA TEMPERATURE Kontrolno svjetlo temperature se pali ako temperatura vode prije e 119C i gasi se kada je temperatura nia od 115 C.

17B

17B-80

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Centralno upravljanje temperature vode


F76, i K7J, i 700 ili 701

17B

Sklopom motoventilatora upravlja se kod velikih brzina ako temperatura vode prelazi 102 C ili ako je mala brzina neispravna te se zaustavlja kada temperatura postane nia od 100 C, Sklopom motoventilatora se moe upravljati kod malih brzina za ureaj protiv probijanja benzinskih para i kod velikih brzina za klima ureaj. Ako je mala brzina neispravna velika brzina radi u uvjetima djelovanja male brzine.

107356

Sustav je opremljen sondom temperature vode koja slui samo za: - ubrizgavanje, - upravljanje sklopom motoventilatora, - kontrolno svjetlo temperature na instrumentnoj ploi. Sonda temperature vode(1) s 3 voda : - dva voda za informaciju o temperaturi vode na raunalu ubrizgavanja, - jedan vod za oznaku temperature vode na instrumentnoj ploi. RAD Sonda temperature vode(1)omogu uje: - prikazivanje temperatura vode na instrumentnoj ploi, - obavjetavanje raunala o temperaturi vode motora. Raunalo ubrizgavanja, ovisno o temperaturi vode, upravlja: - sustavom ubrizgavanja, - relejom sklopa motoventilatora, - kontrolnim svjetlom temperature vode. Kontrolnim svjetlom upravlja se raunalom ubrizgavanja ako temperatura vode prelazi 120C. Sklopom motoventilatora upravlja se kod malih brzina ako temperatura vode prelazi 100 C ili u sluaju kvara na sondi temperature rashladne tekuine i zaustavlja se kada temperatura postane ni a od 96 C,

17B-81

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Posebnosti sustava (u vonji)


F76, i D7F, i 764 ili 766 F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754 I - UVOD Ovo vozilo opremljeno je dijagnostikim sustavom Dijagnostika u vozilu (O.B.D.). Ako se otkrije smetnja koja uzrokuje preveliko zaga ivanje ispunim plinovima, pali se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploi (kontrolno svjetlo O.B.D) koje upozorava voza a da mora popraviti svoje vozilo. Ova strategija dijagnostike raunala djeluje na slijede em principu: Samo se dijagnostika neispravnosti kod sagorijevanja vr i stalno. Ostali sklopovi protiv zagaivanja ispituju se jednom tijekom vonje (dijagnostika nije stalna). No ipak, periodi ispitivanja ne doga aju se uvijek. Vozilo mora voziti u odre enim uvjetima kako bi se ta ispitivanja mogla izvriti: - uvjeti temperature, - uvjeti brzine (prag, stabilnost...), - vremenski odreeno vrijeme nakon pokretanja motora, - uvjeti motora (tlak u kolektoru, broj okretaja, kut otvorenosti leptira...). Upravljanje O.B.D. dodatak je upravljanju uobiajenih elektri nih kvarova. Kako bi se ispunila ta norma, potrebno je slijedee: - paljenje ili treptanje kontrolnog svjetla O.B.D., - upamivanje pogreaka O.B.D. II - POSLJEDICE ZA DIJAGNOSTIKU I POPRAVAK Zbog sloenosti sustava, obavezno ispitajte korisnika o tome to je uzrokovalo paljenje kontrolnog svjetla. Ove informacije omoguit e vam bre dijagnosticiranje pogre aka. Kako biste izbjegli paljenje kontrolnog svjetla O.B.D. nakon povratka vozila korisniku, obavezno je nakon svakog popravka (zamjena katalizatora, lambda sonde...) potvrditi popravak cestovnom probom potujui pritom posebne uvjete vonje za svaki element. Naime, pojedine pogre ke mogu se pojaviti samo u vo nji, kada su korekturne vrijednosti prou eneu itane. PANJA

17B

III - FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA SUSTAVA DIJAGNOSTIKE U VOZILU Funkcionalne dijagnostike koje se uzimaju u obzir kod O.B.D.-a su: - dijagnostika neispravnosti u sagorijevanju koje dovodi do unitenja katalizatora, - dijagnostika zagaujue neispravnosti u sagorijevanju, - dijagnostika lambda sonde ispred i iza katalizatora, - dijagnostika katalizatora.

Napomena: Dijagnostike neispravnosti u sagorijevanju prevladavaju nad ostalim dijagnostikama. Vre se stalno im su dosegnuti uvjeti vonje.

Po zavretku svakog ispitivanja, ne smije se iskljuiti kontakt prije o itavanja rezultata na dijagnostikom ure aju. Svako iskljuenje kontakta dovodi do neispravnog objanjenja rezultata.

Napomena: Svi elektrini kvarovi dovode do prelaska praga zaga enja to dovodi do paljenja kontrolnog svjetla O.B.D.

17B-82

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Posebnosti sustava (u vonji)


F76, i D4F, i 712 I - UVOD Ovo vozilo opremljeno je dijagnostikim sustavom Dijagnostika u vozilu (O.B.D.). Ako se otkrije smetnja koja uzrokuje preveliko zaga ivanje ispunim plinovima, pali se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploi (kontrolno svjetlo O.B.D) koje upozorava voza a da mora popraviti svoje vozilo. Ovaj sustav je opremljen drugom lambda sondom iza katalizatora. Ova strategija dijagnostike raunala djeluje na slijede em principu: Samo se dijagnostika neispravnosti kod sagorijevanja vr i stalno. Ostali sklopovi protiv zagaivanja ispituju se jednom tijekom vonje (dijagnostika nije stalna). No ipak, period ispitivanja se ne doga a uvijek. Vozilo mora voziti u odre enim uvjetima kako bi se ta ispitivanja mogla izvriti: - uvjeti temperature, - uvjeti brzine (prag, stabilnost...), - vremenski odreeno vrijeme nakon pokretanja motora, - uvjeti motora (tlak u kolektoru, broj okretaja, kut otvorenosti leptira...). Upravljanje O.B.D. dodatak je upravljanju uobiajenih elektri nih kvarova. Kako bi se ispunila ta norma, potrebno je slijedee: - paljenje ili treptanje kontrolnog svjetla O.B.D., - upamivanje pogreaka O.B.D. II - POSLJEDICE ZA DIJAGNOSTIKU I POPRAVAK Zbog sloenosti sustava, obavezno ispitajte korisnika o tome to je uzrokovalo paljenje kontrolnog svjetla. Ove informacije omoguit e vam bre dijagnosticiranje pogre aka. Kako biste izbjegli paljenje kontrolnog svjetla O.B.D. nakon povratka vozila korisniku, obavezno je nakon svakog popravka (zamjena katalizatora, lambda sonde...) potvrditi popravak cestovnom probom potujui pritom posebne uvjete vonje za svaki element. Zapravo, pojedine pogre ke mogu se pojaviti samo u vonji, kada su korekturne vrijednosti prou ene-uitane. PANJA

17B

III - FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA SUSTAVA DIJAGNOSTIKE U VOZILU Funkcionalne dijagnostike koje se uzimaju u obzir kod O.B.D.-a su: - dijagnostika neispravnosti u sagorijevanju koje dovodi do unitenja katalizatora, - dijagnostika zagaujue neispravnosti u sagorijevanju, - dijagnostika lambda sonde ispred i iza katalizatora, - dijagnostika katalizatora, - dijagnostika sustava dovoda goriva (kontrola odstupanja bogatosti smjese na lambda sondama).

Napomena: Dijagnostike neispravnosti u sagorijevanju prevladavaju nad ostalim dijagnostikama. Vre se stalno im su dosegnuti uvjeti vonje.

Po zavretku svakog ispitivanja, ne smije se iskljuiti kontakt prije o itavanja rezultata na dijagnostikom ure aju. Svako iskljuenje kontakta dovodi do neispravnog objanjenja rezultata.

Napomena: Svi elektrini kvarovi dovode do prelaska praga zaga enja to dovodi do paljenja kontrolnog svjetla O.B.D.

17B-83

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Uvjeti za sprovoenje dijagnostike (u vonji)


F76, i D7F, i 766

17B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

- drugim usporenjem s prekidom ubrizgavanja u 2.stupnju prijenosa izmeu 3500 o/min i 3000 o/min, u trajanju od barem 2 s, 1 - Prouavanje-uitavanje korekturnih vrijednosti bogatosti smjese Za provo enje ovog prouavanja-uitavanja, potrebno je voziti vozilo potujui podruja djelovanja tlaka (vidi 17A, Benzinsko ubrizgavanje, Korekturno pode avanje bogatosti smjese). 2 - Prouavanje-uitavanje induktivnog elementa zama njaka Kako bi se izvrilo ovo prouavanje-uitavanje vozite vozilo 25 min . Potvr ivanje ovog prou avanjau itavanja vidljivo je na dijagnosti ki ureaj Prouavanje-u itavanje induktivnog elementa...AKTIVNO.

I - UVJETI ZA POETAK DIJAGNOSTIKE Ako kod ukljuenja kontakta i za vrijeme vonje temperatura zraka izmjerena putem senzora temperature nije izme u -6C i 119C, ili ako temperatura vode izmjerena putem sonde izme u -6C i 119C, ili ako je tlak u kolektoru manji od 273 mbara (nadmorska visina od otprilike 2500 metara), tada dijagnostike O.B.D nisu odobrene do slijedeeg uklju enja kontakta. Za ispravan rad sustava dijagnostike O.B.D., niti jedan elektri ki kvar ne smije biti prisutan na sustavu ubrizgavanja, ak i ako se ne pali kontrolno svjetlo O.B.D. Dijagnostike lambda sonde i katalizatora ne mogu se vr iti istovremeno. Kada su dijagnostike lambda sonde i katalizatora u tijeku, odzraivanje upijaa benzinskih para je zatvoreno i korekturne vrijednosti su blokirane na posljednjoj vrijednosti. II - LOGIKA VRENJA ISPITIVANJA Prije provo enja ispitivanja, postupite slijedeim redoslijedom: - rijeite sve elektrine kvarove, - izbriite sve kvarove, - izvrite sva prou avanja-uitavanja ubrizgavanja, - napravite kontrolu sustava dijagnostike O.B.D. III - PO ETNO PODE AVANJE DIJAGNOSTIKE U VOZILU (O.B.D.) U CIJELOSTI Kako bi se izvrilo poetno podeavanje funkcije O.B.D., potrebno je obrisati: - upamene pogreke, - pogreke O.B.D., - prouavanja-uitavanja. IV - PROUAVANJA-UITAVANJA KOJA SU POTREBNA ZA DIJAGNOSTIKU U VOZILU (O.B.D.) Prouavanje-uitavanje zakretnog momentaplinova Prepoznavanje cilindra 1 Prouavanje-u itavanja se provode: - usporenjem s prekidom ubrizgavanja u 2.stupnju prijenosa izmeu 2400 o/min i 2000 o/min , u trajanju od barem 3 s,

17B-84

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Uvjeti za sprovoenje dijagnostike (u vonji)


F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

17B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj

1 - Prouavanje-uitavanje induktivnog elementa zama njaka Prouavanje-u itavanja se provode:

I - UVJETI ZA POETAK DIJAGNOSTIKE Ako kod ukljuenja kontakta i u vonji, temperatura zraka koju oitava senzor temperature nije izmeu -7, 5C i 119C, ili ako temperatura vode koju o itava sonda nije izme u -7,5C i 119C, ili ako je razlika izmeu 1046 mbara i tlaka u kolektoru vea od 273 mbara (nadmorska visina od otprilike 2500 metara), dijagnostike O.B.D. nisu odobrene do slijede eg ukljuenja kontakta. Za ispravan rad sustava dijagnostike O.B.D., niti jedan elektri ki kvar ne smije biti prisutan na sustavu ubrizgavanja, ak i ako se ne pali kontrolno svjetlo O.B.D. Dijagnostike lambda sonde i katalizatora ne mogu se vr iti istovremeno. Kada su dijagnostike lambda sonde i katalizatora u tijeku, odzraivanje upijaa benzinskih para je zatvoreno i korekturne vrijednosti su blokirane na posljednjoj vrijednosti. II - LOGIKA VRENJA ISPITIVANJA Prije provo enja ispitivanja, postupite slijedeim redoslijedom: - rijeite sve elektrine kvarove, - izbriite sve kvarove, - izvrite sva prou avanja-uitavanja ubrizgavanja, - napravite kontrolu sustava dijagnostike O.B.D. III - PO ETNO PODE AVANJE DIJAGNOSTIKE U VOZILU (O.B.D.) U CIJELOSTI Kako bi se izvrilo poetno podeavanje funkcije O.B.D., potrebno je obrisati: - upamene pogreke, - pogreke O.B.D., - prouavanja-uitavanja. IV - PROUAVANJA-UITAVANJA KOJA SU POTREBNA ZA DIJAGNOSTIKU U VOZILU (O.B.D.) Prouavanja-u itavanja moraju biti ponovno pokrenuta prilikom zamjene: - raunala ubrizgavanja, - induktivnog elementa zamanjaka, - senzora broja okretaja motora.

- drugim usporenjem s prekidom ubrizgavanja u 2.stupnju prijenosa izmeu 2400 o/min i 2000 o/min, u trajanju od barem 3 s, - usporenjem s prekidom ubrizgavanja u 2.stupnju prijenosa izmeu 3500 o/min i 3000 o/min , u trajanju od barem 2 s, 2 - Prouavanje-uitavanje korekturnih vrijednosti bogatosti smjese Za provo enje ovog prouavanja-uitavanja, potrebno je voziti vozilo potujui podruja djelovanja tlaka (vidi 17B, Benzinsko ubrizgavanje, Korekturno pode avanje bogatosti smjese). 3 - Prouavanje-uitavanje zakretnog momenta plinova Stanje: Prepoznavanje cilindra 1 Kako bi se izvrilo ovo prouavanje-uitavanje vozite vozilo 25 min . Potvr ivanje ovog prou avanjau itavanja vidljivo je na dijagnosti ki ureaj Prouavanje-u itavanje induktivnog elementa... AKTIVNO.

17B-85

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Uvjeti za sprovoenje dijagnostike (u vonji)


F76, i D4F, i 712 I - UVJETI ZA POETAK DIJAGNOSTIKE Za ispravan rad sustava dijagnostike O.B.D., niti jedan elektri ki kvar ne smije biti prisutan na sustavu ubrizgavanja, ak i ako se ne pali kontrolno svjetlo O.B.D. Dijagnostike lambda sonde ispred katalizatora i katalizatora ne mogu se vriti istovremeno. II - LOGIKA VRENJA ISPITIVANJA Prije provo enja ispitivanja, postupite slijedeim redoslijedom: - rijeite sve elektrine kvarove, - izbriite sve kvarove, - izvrite sva prou avanja-uitavanja ubrizgavanja, III - PO ETNO PODE AVANJE DIJAGNOSTIKE U VOZILU (O.B.D.) U CIJELOSTI Kako bi se izvrilo poetno podeavanje funkcije O.B.D., potrebno je obrisati: - upamene pogreke, - prouavanja-uitavanja. IV - PROUAVANJA-UITAVANJA KOJA SU POTREBNA ZA DIJAGNOSTIKU U VOZILU (O.B.D.) 1 - Prouavanje-uitavanje korekturnih vrijednosti bogatosti smjese Za provo enje ovog prouavanja-uitavanja, potrebno je voziti vozilo potujui podruja djelovanja tlaka (vidi 17A, Benzinsko ubrizgavanje, Korekturno pode avanje bogatosti smjese). 2 - Prouavanje-uitavanje induktivnog elementa zama njaka Postoje dvije razine prou avanja-uitavanja: - prouavanje-uitavanje u cijelosti, korisno za dijagnostiku koja istrauje sva podruja djelovanja. Ovo prouavanje-uitavanje se izvrava u vonji u 2.ili 3.brzini kako bi se dosegao najvei broj okretaja na 120 km/h, i povrat u slobodni hod dugim usporavanjem. - prouavanje-uitavanje radi ispitivanja O.B.D. Ovo prouavanje-uitavanje se izvrava kod pokretanja ispitivanja dodavanjem gasa na zaustavljenom vozilu kako bi se postigao najvei broj okretaja, a zatim povrat u slobodni hod radi oznaavanja podruja djelovanja kod ubrzanja.

17B

17B-86

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Dijagnostika o itavanja neispravnosti u sagorijevanju
F76, i D7F, i 766

17B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Cilj mjerenja neispravnosti u sagorijevanju je otkrivanje neispravnosti koje bi mogle uzrokovati prelazak praga O.B.D. emisijom zagaivaa HC i koje bi mogle unititi katalizator. I - DIJAGNOSTIKA MOE OTKRITI Dijagnostika moe otkriti: - zaprljanost ili oblivenost svjeice gorivom, - zaprljanost ili odstupanje u protoku kroz brizgaljke, - neispravnost u radu sustava dovoda goriva (regulator tlaka, pumpa benzina...), - neispravno povezivanje sustava benzina i ubrizgavanja (sekundarna bobina...). II - MJERENJE NEISPRAVNOSTI U SAGORIJEVANJU Dijagnostika se vr i mjerenjem promjena trenutne brzine vrtnje motora. Promatranje pada zakretnog momenta omoguava prepoznavanje neispravnosti u sagorijevanju. Neispravnost u sagorijevanju se oituje padom zakretnog momenta motora izmjerenog ispod prethodno definiranog praga. Ova dijagnostika traje gotovo cijelo vrijeme vonje. Neizvr avanje dijagnostike ili njeno prepoznavanje pogre ke dovodi do zabrane ostalih dijagnostika O.B.D. (katalizatora i lambda sonde ispred katalizatora). Dijagnostika neispravnosti u sagorijevanju u tijeku Zaga ujue neispravnosti sagorijevanja Unitavajue neispravnosti sagorijevanja AKTIVNA

III - DIJAGNOSTIKA OMOGU AVA RAZLIKOVANJE DVIJE VRSTE POGREAKA - Unitavajue neispravnosti sagorijevanja dovode do unitenja katalizatora. Uzrokuju trenutno paljenje i treptanje kontrolnog svjetla ubrizgavanja. - Zagaujue neispravnosti sagorijevanja dovode do prekoraenja praga zagaenja O.B.D. Uzrokuju paljenje kontrolnog svjetla ubrizgavanja ako je oitavanje isto nakon tri uzastopne vonje. IV - UVJETI OITAVANJA Provjerite da su prou avanja-u itavanja pravilno izvr ena. Provjerite da su zadovoljeni uvjeti koji prethode uklju enju kontakta i oni posebni za oitavanje neispravnosti u sagorijevanju. Mjerenje se vri im temperatura vode prijee 75C, na tri podruja djelovanja, izmeu slobodnog hoda i 4500 o/min . Mogue je izvr iti i ispitivanje zagaujue neispravnosti sagorijevanja dre i motor u slobodnom hodu, dok su svi potro ai elektri ne energije ukljueni, u trajanju od 10 min 40 s.

PANJA Po zavretku tog ispitivanja, ne smije se iskljuiti kontakt prije oitavanja rezultata na dijagnostikom ure aju. Svako iskljuenje kontakta dovodi do neispravnog objanjenja rezultata. V - POTVRDA POPRAVKA Pregledajte pomou dijagnostiki ureaj :

Kvar nije oitan i kontrolno svjetlo O.B.D je ugaeno Kvar nije oitan i kontrolno svjetlo O.B.D je ugaeno

Ako nakon ispitivanja, dijagnostiki ure aj oita neispravnosti u sagorijevanju, pogledajte dijagnostiki postupak povezan s tim simptomom.

17B-87

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Dijagnostika o itavanja neispravnosti u sagorijevanju
F76, i D4F, i 712

17B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Cilj oitavanja neispravnosti u sagorijevanju je otkrivanje neispravnost koja bi mogla uzrokovati prelazak praga O.B.D. emisijom zaga ivaa HC i koje bi mogle uni titi katalizator.

III - DIJAGNOSTIKA OMOGU AVA RAZLIKOVANJE DVIJE VRSTE POGREAKA - Unitavajue neispravnosti sagorijevanja dovode do unitenja katalizatora. Uzrokuju trenutno paljenje i treptanje kontrolnog svjetla ubrizgavanja. - Zagaujue neispravnosti sagorijevanja dovode do prekoraenja praga zagaenja O.B.D. Uzrokuju paljenje kontrolnog svjetla ubrizgavanja ako je oitavanje isto nakon tri uzastopne vonje.

I - DIJAGNOSTIKA MOE OTKRITI Dijagnostika moe otkriti: - zaprljanost ili oblivenost svjeice gorivom, - zaprljanost ili odstupanje u protoku kroz brizgaljke, - neispravnost u radu sustava dovoda goriva (regulator tlaka, pumpa benzina...), - neispravno povezivanje sustava benzina i ubrizgavanja (sekundarna bobina...). Provjerite da su zadovoljeni uvjeti koji prethode uklju enju kontakta i oni posebni za oitavanje neispravnosti u sagorijevanju. Oitavanje unitavajuih neispravnosti u sagorijevanju se izvrava im je temperatura vode via od 70C. Mogue je izvr iti i ispitivanje zaga ujuih neispravnosti sagorijevanja dre i motor u slobodnom hodu, dok su svi potro ai elektri ne energije ukljueni, u trajanju od 2 minute. IV - UVJETI OITAVANJA Provjerite da su prou avanja-u itavanja pravilno izvr ena.

II - MJERENJE NEISPRAVNOSTI U SAGORIJEVANJU Dijagnostika se vr i mjerenjem promjena trenutne brzine vrtnje motora. Promatranje pada zakretnog momenta omoguava prepoznavanje neispravnosti u sagorijevanju. Neispravnost u sagorijevanju se oituje padom zakretnog momenta motora izmjerenog ispod prethodno definiranog praga. Ova dijagnostika traje gotovo cijelo vrijeme vonje. Neizvr avanje dijagnostike ili njeno prepoznavanje pogre ke dovodi do zabrane ostalih dijagnostika O.B.D. (katalizatora i lambda sonde ispred katalizatora). DF Dijagnostika neispravnosti u sagorijevanju u tijeku DF Zaga ujue neispravnosti sagorijevanja DF Unitavajue neispravnosti sagorijevanja AKTIVNA

PANJA Po zavretku tog ispitivanja, ne smije se iskljuiti kontakt prije oitavanja rezultata na dijagnostikom ure aju. Svako iskljuenje kontakta dovodi do neispravnog objanjenja rezultata.

V - POTVRDA POPRAVKA Pregledajte pomou dijagnostiki ureaj :

Nije o itan kvar Nije o itan kvar

Ako nakon ispitivanja, dijagnostiki ure aj oita neispravnosti u sagorijevanju, pogledajte dijagnostiki postupak povezan s tim simptomom.

17B-88

BENZINSKO UBRIZGAVANJE
Dijagnostika o itavanja neispravnosti u sagorijevanju
F76, i K4M, i 750 ili 752 ili 753 ili 754

17B

Neophodan materijal dijagnostiki ure aj Cilj oitavanja neispravnosti u sagorijevanju je otkrivanje neispravnosti koje bi mogle uzrokovati prelazak praga O.B.D. emisijom zaga ivaa HC i koje bi mogle uni titi katalizator.

III - DIJAGNOSTIKA OMOGU AVA RAZLIKOVANJE DVIJE VRSTE POGREAKA - Unitavajue neispravnosti sagorijevanja dovode do unitenja katalizatora. Uzrokuju trenutno paljenje i treptanje kontrolnog svjetla ubrizgavanja. - Zagaujue neispravnosti sagorijevanja dovode do prekoraenja praga zagaenja O.B.D. Uzrokuju paljenje kontrolnog svjetla ubrizgavanja ako je oitavanje isto nakon tri uzastopne vonje.

I - DIJAGNOSTIKA MOE OTKRITI Dijagnostika moe otkriti: - zaprljanost ili oblivenost svjeice gorivom, - zaprljanost ili odstupanje u protoku kroz brizgaljke, - neispravnost u radu sustava dovoda goriva (regulator tlaka, pumpa benzina...), - neispravno povezivanje sustava benzina i ubrizgavanja (sekundarna bobina...), - neispravnosti bobina paljenja. Provjerite da su zadovoljeni uvjeti koji prethode uklju enju kontakta i oni posebni za oitavanje neispravnosti u sagorijevanju. Oitavanje se vri im temperatura vode prijee 7,5C, na tri podruja djelovanja, izme u slobodnog hoda i 4500 o/min . Mogue je izvr iti i ispitivanje zaga ujuih neispravnosti sagorijevanja dre i motor u slobodnom hodu, dok su svi potro ai elektri ne energije ukljueni, u trajanju od 10 min . IV - UVJETI OITAVANJA Provjerite da su prou avanja-u itavanja pravilno izvr ena.

II - MJERENJE NEISPRAVNOSTI U SAGORIJEVANJU Dijagnostika se vr i mjerenjem promjena trenutne brzine vrtnje motora. Promatranje pada zakretnog momenta omoguava prepoznavanje neispravnosti u sagorijevanju. Neispravnost u sagorijevanju se oituje padom zakretnog momenta motora izmjerenog ispod prethodno definiranog praga. Ova dijagnostika traje gotovo cijelo vrijeme vonje. Neizvr avanje dijagnostike ili njeno prepoznavanje pogre ke dovodi do zabrane ostalih dijagnostika O.B.D. (katalizatora i lambda sonde ispred katalizatora). Dijagnostika neispravnosti u sagorijevanju u tijeku Zaga ujue neispravnosti sagorijevanja Unitavajue neispravnosti sagorijevanja AKTIVNA

PANJA Po zavretku tog ispitivanja ne smije se iskljuiti kontakt prije oitavanja rezultata na dijagnostikom ure aju. Svako iskljuenje kontakta dovodi do neispravnog objanjenja rezultata.

V - POTVRDA POPRAVKA Pregledajte pomou dijagnostiki ureaj :

Nije o itan kvar Nije o itan kvar

Ako nakon ispitivanja, dijagnostiki ure aj oita neispravnosti u sagorijevanju, pogledajte dijagnostiki postupak povezan s tim simptomom.

17B-89

BENZINSKO UBRIZGAVANJE Dijagnostika katalizatora


F76, i D7F, i 766 Cilj dijagnostike katalizatora je otkrivanje neispravnosti koje bi mogle dovesti do prelaska praga O.B.D. emisijom zaga ivaa HC. Koli ina kisika u katalizatoru je pokazatelj njegovog stanja. Kako katalizator stari, njegova zapremnina kisika se smanjuje istovremeno s njegovom uinkovitou da filtrira zagaujue plinove. I - UVJETI ZA POETAK DIJAGNOSTIKE Dijagnostika katalizatora moe se vriti tek nakon vremenskog pode avanja rada motora od otprilike 17