You are on page 1of 5

Metodika Voenje lopte 1. Voenje lopte u mjestu (poigravanje) boljom i slabijom rukom nisko,srednje i visoko 2.

Voenje lopte u mjestu/kretanju sa ostvarivanjem razliito dugog kontakta s loptom (u niskom, srednjem, a naroito visokom voenju odnosno poigravanju) 3. Voenje lopte nisko s kratkim kretanjima bono lijevo-desno, frontalno naprijed-nazad te s kruenjima oko vlastite osi i oko lopte 4. Voenje lopte s preuzimanjem od partnera 5. Srednje i visoko voenje lopte u kretanju slabijom, boljom rukom i naizmjenino (proizvoljno i po linijama) 6. Voenje lopte u kretanju sa promjenom pravca kretanja/sa okretima u obje strane/kretanju natrake/bono/s dvije lopte 7.Voenje lopte u omeenom prostoru boljom i slabijom rukom nisko, srednje i visoko 8. Voenje lopte u smjeru lijevo-desno/naprijed-natrag u stojeem stavu jednom rukom razliitim amplitudama 9. Voenje lopte u razliitim poloajima tijela (stojei,uei, kleei,leei na prsima, leei bono, u uporu za sklek) s boljom/slabijom rukom ili naizmjenino 10. Voenje dvije lopte istovremeno razliitim ritmovima (istovremeno, naizmjenino, neperiodino i sl.) i amplitudama (nisko,srednje visoko, razliito) te u razliitim smjerovima (oko, ispod, izmeu noge naprijed natrag itd.) Situacijski uvjeti 11. Voenje lopte u omeenom prostoru gdje je cilj zadrati vlastiti kontinuitet voenja a naruiti protivnikov (izbaciti ga iz ravnotee ili izbiti loptu) 12. Individualni protunapad 1:0, 1:1, 1:2 gdje u prvoj polovici nema kontakta s obrambenim a u drugoj ima

Hvatanje lopte i dodavanje u kretanju 1. Hvatanje i dodavanje lopte u mjestu i rukometnim ubadanjima u parovima, trojkama, etvorkama 2. Hvatanje i dodavanje lopte u kretanju s parovima, trojkama i etvorkama 3. Hvatanje i dodavanje lopte u kretanju s parovima, trojkama i etvorkama s povratnim kretanjem 4. . Hvatanje i dodavanje lopte u kretanju u trojkamas razliitim nainima i varijantama ( redoslijed meusobnih dodavanja, s jednom i s dvije lopte) 5. Hvatanje i dodavanje lopte u kretanju u trojkama s izmjenom mjesta (osmice) 6. Hvatanje i dodavanje lopte u kretanju u trojkama s izmejnom mjesta razliitim nainama i varijantama (razliite udaljenosti meu igraima kretanjem natrake, jednostruka i viestruka krianja) Situacijski uvjeti 7. Zrende ili eve :P (2:1, 4:2, 5:3) 8. Dodavanja tko e vie, tko e dulje u ogranienom prostoru ( dvije ak i tri suprostavljene ekipe) 9. Postavljanje lopte u vratarev prostor 10. Vratnice

utiranje osnovnim nainom 1. Osnovni udarac iz mjesta iz dijagonalne pozicije prijenosom teine sa zadnje na prednju nogu 2. Osnovni udarac iz jednog koraka sa mjesta 3. Osnovni udarac iz dva koraka s mjesta 4. Osnovni udarac iz tri koraka s mjesta 5. Osnovni udarac iz zaleta voenjem lopte i primjenom dvokoraka 6. Osnovni udarac iz zaleta voenjme lopte i primjenom trokoraka (dokoranom, prekoranom ili zakoranom tehnikom) 7. Osnovni udarac iz zaleta na dodanu lotpu primjenom jednokoraka, dvokoraka i trokoraka)

8. Osnovni udarac sa razliitih igrakih pozicija 9. Osnovni nain nakon razliitih zaleta (dijagonalnih, okomitih, polukrunih) 10. Osnovni udarac na loptu dodanu sa razliitih strana u odnosu na utersku ruku 11. Osnovni udarac s ciljem gaanja odreene mete Situacijski uvjeti 12. 2:1 + vratar 13. 3:2 + vratar 14. 6:6 utiranje na gol primjenom skok uta 1. Skok iz zaleta primjenom trokoraka 2. Simulacija skok uta bez lopte primjenom trokoraka s naglaskom na rotaciju trupa i zamah zamanom nogom 3. Simulacija skok uta bez lopte primjenom trokoraka s naglaskom na kruni zamah rukom 4. Simulacija skok uta i skok ut sa odrazom sa vedske klupe i odskone daske (doskok na strunjau) 5. Skok ut na gol nakon voenja lopte primjenom jednokoraka, dvokoraka i trokoraka prvo s povienja pa s bez povienja 6. Skok ut na loptu dodanu s razliitih strana u odnosu na utersku ruku 7. Skok ut sa povienja preko obrambenih igraa 8. Skok ut preko obrambenih igraa uz ukljuivanje vratara Situacijski uvjeti Isto kao i kod utiranja iz uporita Lijevo krilo 1. Zauzimanje pravilne pozicije prilikom uta s lijevog krila ( tijelo usmjereno prema naprijed da bude to blie paraleli s podlogom, lopta u predruenju, lijevo rame malo ispred u odnosu na utersku ruku kako bi dolo do aktivacije miia i okreta trupa radi jaeg izbaaja) 2. utevi iz mjesta i sa skokom iz razliitih pozicija s osnovne linije 3. Zalet i skok bez lote 4. Zalet i simulacija skok uta bez lopte

5. Zalet i skok ut 6. Skok ut sa lijevog krila sa pomicanjem rukometnih vrata (blia vratnica udaljena 1m od osnovne linije) 7. Skok ut sa lijevog krila sa vratarom 8. Skok ut sa lijevog krila na dodanu loptu Situacijski uvjeti (isto kao i kod uteva uz jednu dodatnu vjebu) 9. U kolonama postavljeni srednji vanjski lijevi vanjski i lijevo krilo gdje srednji ubada dodaje lijevom on takoer ubada i dodaje na krilo koji utira pa se radi izmjena mjesta gdje srednji ide lijevog vanjskog, lijevi na krilo, a krilo na srednjeg vanjskog Desno krilo 1.Zauzimanje pravilne pozicije prilikom uta sa desnog krila ( lijevo rame i ruka su okrenuti prema golu, desno koljeno je pogreno sastrane, tijelo je lagano otklonjeno u lijevo, a ruka se nalazi iznad i iza glave u odnosu na rukometna vrata 2. utevi, uz korekciju poloaja tijela, s razliitih pozicija iz mjesta i sa skokom s osnovne linije 3. Polukruan zalet 4. Zalet i skok bez lopte 5. Zalet i simulacija skok uta bez lopte 6. Zalet i skok ut 7. Skok ut sa desnog krila sa pomicanjem rukometnih vrata (blia vratnica 1m od osnovne linije) 8. Skok ut sa desnog krila s vratarom 9. utiranje sa densog krila na dodanu loptu Situacijski sve isto kao i kod lijevog ukljuujui i dodatnu vjebu Kruni napada 1. Kretanja u okretima (za rukom i od ruke) 2. Simulacija skok uta nakon okreta (prvo samo sa doskokom na odraznu nogu, a zatim s prizemljenjima) 3. Dodavanje u parovima sa istim zadacima kao i 2. metodskoj 4. Skok ut s mjesta (s naglaskom na fazu odraza, leta i otvaranja uterske ruke iznad vratarevog prostora)

5. Skok ut s mjesta s okretom nakon dodane lopte 6. ut nakon utravanja s krilnih pozicija na dodanu loptu s okretima za rukom i od ruke Situacijski isto kao i kod utiranja