You are on page 1of 2

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA DIRECTORATE OF PRESIDENTIAL COMMUNICATIONS

Telephone: 255-22-2114512, 2116898 E-mail: ikulumawasiliano@yahoo.com press@ikulu. o.!" Fax: 255-22-2113425

#$E%&'E(T)% *++&,E, T-E %T.TE -*/%E, #.*. 0*1 9122, '.$ E% %.3..4.

Tan"ania.
TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ameeleza mshituko na masikitiko yake kufuatia kifo cha Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar Es salaam (UD M!, "alozi #ulgence Kazaura kilichotokea nchini $n%ia usiku wa &ana, Jumamosi, #e'ruari ((, ()*+, Katika salamu zake za ram'iram'i kwa -aziri wa Elimu na Mafunzo ya Ufun%i, Mheshimiwa Dkt, hukuru Kawam'wa, Rais Kikwete amesema. 5(imepokea kwa mshi!uko, masiki!iko na hu"uni !aari6a ya ki6o cha 4kuu wa ,huo 7ikuu cha 'ar es %alaam, 0alo"i +lu ence 7a"aura, am8acho nime9ulishwa kuwa kime!okea ka!ika 7i!uo cha 4a!i8a8u ya 7ansa ka!ika m9i wa ,hennai, nchini &n:ia.; 57wa hakika, ki6o cha 4"ee 7a"aura siyo kwam8a kimekipokonya ,huo 7ikuu cha 'ar es %alaam kion o"i ho:ari na mwenye <isheni ku8wa, lakini ki6o hicho kimeon:olea Tan"ania mmo9a wa wa!umishi ho:ari wa umma. 4"ee 7a"aura pia alikuwa m!umishi mwamini6u na mwa:ili6u kwa nchi yake na so!e !unaen:elea kwa kumkum8uka kwa si6a hi"o na mchan o wake mku8wa ka!ika u!umishi wa umma,; amesema Rais Kikwete na kuongeza. 5.li!hi8i!isha si6a hi"o ka!ika na6asi "o!e ali"o"ishikilia ka!ika maisha yake !okea alipokuwa 7a!i8u 4kuu ka!ika wi"ara m8ali, ha:i alipokuwa 0alo"i wa Tan"ania 4akao 4akuu ya /mo9a wa /laya =E/> na nchini /8el i9i, ha:i alipo!euliwa 4shauri 4aalum wa /chumi wa $ais, ha:i alipokuwa (ai8u 7a!i8u 4kuu wa ?umuia ya .6rika 4ashairiki =E.,> ka!ika uon o"i m8ali m8ali "a 0o:i "a mashirika ya umma na 8ina6si na ha!a kwenye na6asi yake ya /kuu wa ,huo 7ikuu cha 'ar Es salaam kwa miaka !isa. Tu!aen:elea kumkum8uka.;

/meongeza Rais Kikwete. 5(aku!umia wewe @a"iri wa Elimu na 4a6un"o ya /6un:i, 'k!. %hukuru 7awam8wa salamu "an u "a ram8iram8i ku6ua!ia msi8a huu mku8wa. .i:ha, kupi!ia kwako nai!umia 9umuia n"ima ya ,huo 7ikuu cha 'ar Es %alaam pole nyin i kwa kuon:okewa na kion o"i wao.; 5(akuom8a pia uni6ikisshie salamu "an u "a pole nyin i kwa 6amilia ya 4"ee 7a"aura. @a9ulishe kuwa naun ana nao ka!ika kuom8ole"a ki6o cha 4"ee we!u huyu na kwam8a msi8a wao ni msi8a wan u pia. #ia naom8a wa9ue kuwa naun ana nao ka!ika kumwom8a 4wenye"i 4un u, 4win i wa $ehema, aiweke mahali pema peponi roho ya 4arehemu +ul ence 7a"aura. .mina.; Imetolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais, $kulu, DAR ES SALAAM! (0 #e'ruari, ()*+