You are on page 1of 211

NICOLETA MATEOC-SRB

CURS
ECONOMIE AGRAR
Ediia a II-a revizuit i adugit
2003
r!"#u$iv#dr# NICOLETA MATEOC-SRB
U$iver%itatea de &tii$e Agri'!(e a Ba$atu(ui Ti)i!ara
CUSR
ECONOMIE AGRAR
Ediia a II-a revizuit i adugit
A
G
R
O
P
R
I
N
T
U
.
S
.A.B
.
T
.
Editura AGROPRINT Timioara
2003
Re"ere$t tii$i"i'*
A'ad#+r!"#u$iv# u$ I!$ OTIMAN
Tehnoredactare: tehn. Zamfira Iucu
Ec.drd. Cristian Crista
CUPRINS
CUVNT NAINTE 7
Cap.1. AGRICULTURA - RAMUR DE BAZ A ECONOMIEI
NAIONALE
9
1.1. Structura economiei naionale 9
1.2. Locul i rolul ariculturii !n economia naional" a #om$niei 1%
1.%. &unciile ariculturii 1'
1.(. Tran)iia ariculturii la economia de *ia" 19
Cap.2. RESURSELE N AGRICULTUR 22
2.1. #esurse i factori de *roducie 22
2.2. +atura , -"m$ntul 2(
2.%. &ora de munc" %.
2.(. Ca*italul %9
2... /anaementul 0 factor de *roducie (2
Cap.3. PROPRIETATEA N AGRICULTUR ((
%.1. -ro*rietatea i e1*loataia !n aricultur" ((
%.2. Structuri de *ro*rietate !n aricultura #om$niei (2
%.%. Structurile arare !n 3niunea Euro*ean" 43E5 (9
%.(. /"rimea i dimensiunea e1*loataiilor aricole ..
%... &orme de asociere i coo*erare !n aricultur" 21
Cap.. ECONOMIA PRODUCIEI AGRICOLE 72
(.1. -roducia aricol" i *roducti6itatea !n aricultur" 72
(.2. &actorii *roduciei aricole 7.
(.%. &unciile de *roducie 77
Cap.!. ECONOMIA CONSUMULUI DE PRODUSE AGRICOLE 91
..1. Caracteristicile consumului i cererea de *roduse aroalimentare 91
..2. Caracteristicile ofertei i oferta de *roduse aroalimentare 9'
Cap.". COSTUL PRODUCIEI AGRICOLE 172
2.1. +oiunea de cost i coninutul costului 172
2.2. Ti*oloia costurilor 17%
2.%. 8*timi)area costurilor 177
Cap.#. PIAA AGRICOL 11(
7.1. Conce*tul de *ia". Ti*oloia *ieelor 11(
7.2. Concurena *e *ieele aricole 11.
7.%. -reul: definiie9 funcii9 ti*uri 117
7.(. -reurile *roduselor aroalimentare 11'
7... -iaa *roduselor aricole 12(
Cap. $. AGRICULTURA %I DEZVOLTAREA RURAL N ROMNIA 1%7
'.1. -rinci*alele caracteristici ale s*aiului rural din #om$nia 1%7
'.2. :ricultura , ramur" de ;a)" !n )onele rurale 121
'.%. Instrumente de asisten" din *artea 3niunii Euro*ene "rilor
Central i Est0euro*ene 4TCEE5 *entru aricultur" i de)6oltare
rural"
12'
'.( Im*lementarea -lanului +aional de de)6oltare 4-+<5 !n #om$nia 172
Cap. &. ANALIZA %I DIAGNOZA SPAIULUI RURAL DIN ARA
NOASTR
17(
.
9.1. -re)entarea caracteristicilor fi)ico0eorafice ale #om$niei 17(
9.2. Situaia demorafic" !n s*aiul rural 17.
9.%. Situaia economic" i socio0ocu*aional" !n s*aiul rural 1'7
9.(. Locuina i modul de locuire 197
9... Situaia dot"rilor edilitare a locuinelor rurale 192
9.2. Infrastructura social" !n s*aiul rural 19(
9.7. <imensiunea ecolo" a s*aiului rural 19.
9.'. <is*arit"i ur;an0rural !n #om$nia 277
BIBLIOGRA'IE 27(
2
CUVNT NAINTE
Este recunoscut" de c"tre toate "rile lumii im*ortana economic" i
social" a ariculturii ca surs" unic" *entru satisfacerea unor necesit"i
elementare ale oamenilor , hran" i !m;r"c"minte , i f"r" de care nu se *oate
6or;i de *ace social" i de de)6oltare economic" normal".
=a)ele >teoretice? ale sociali)"rii ariculturii din "rile centrale i est0euro*ene9
au fost *use de >te)ele? lui /ar1 i Lenin care se ;a)au *e un e1*eriment
economic i social. :ricultura de acest ti*9 re*re)enta de fa*t9 nite sim*le
construcii teoretice9 i*otetice. E1*erimentul so6ietic !nce*ut !n anul 1927 s0a
e1tins du*" cel de0al doilea r");oi mondial i !n "rile intrate !n sfera de
influen": #om$nia9 3naria9 Cehoslo6acia9 #e*u;lica <emocrat" @ermania i
!n *arte Auosla6ia i -olonia. Transferul acestui sistem de ti* so6ietic s0a
*rodus du*" !ncheierea r");oiului ca efect al consecinelor *olitice *roduse !n
Euro*a Central" i de Est i a re)istat tim* de *este (7 de ani.
Bn anii comunismului9 cea mai mare *arte a fondului funciar i a
;unurilor aricole au fost sociali)ate su; forma !ntre*rinderilor aricole de stat
i a coo*erati6elor aricole de *roducie. +atura *ro*riet"ii i0a *us am*renta
asu*ra !ntreii e6oluii rurale a "rilor central i est0euro*ene. Bn aceste condiii
a a*"rut9 !n mod firesc9 fenomenul de de*ersonali)are a *ro*riet"ii9 astfel !nc$t
aceasta a de6enit un fel de *ro*rietate a nim"nui.
Bn *erioada actual" !n domeniul ariculturii maCoritatea "rilor din
centrul i estul Euro*ei se confrunt" cu noua e1*erien" a tran)iiei s*re
economia de *ia".
3nul dintre o;iecti6ele maCore *e tim*ul tran)iiei a fost
decolecti6i)area ariculturii i resta;ilirea dre*tului de *ro*rietate. Bn #om$nia
*rin a*licarea Leii fondului funciar 41'D19915 s0a hot"r$t lichidarea fostelor
coo*erati6e aricole de *roducie9 distri;uind o *arte limitat" de *"m$nt
fotilor *ro*rietari i urmailor acestora.
<u*" di)ol6area 6echilor coo*erati6e s0au format e1*loataii
indi6iduale mici sau asociaii ale *ro*rietarilor. #eferitor la !ntre*rinderile
aricole de stat 4I:S5 #om$nia a transformat oficial fostele !ntre*rinderi de stat
!n societ"i aricole su; !ndrumarea /inisterului :riculturii.
Bn *re)ent9 aricultura #om$niei se afl" din *unct de 6edere al
structurilor aricole !ntr0o situaie foarte a*ro*iat" de aceea !n care se aflau
maCoritatea "rilor euro*ene cu circa (7 de ani !n urm". <e aceea am considerat
c" e1*eriena acestor "ri re*re)int" un real folos *entru de)6oltarea economiei
rom$neti i mai cu seam" *entru de)6oltarea ariculturii.
Bn ela;orarea c"rii de Economie arar" am c"utat s" aducem un
r"s*uns unei mari *ro;leme cu care se confrunt" economia rom$neasc":
restructurarea i moderni)area ariculturii9 *recum i atinerea standardelor i
*erformanelor aricole e1istente !n "rile de)6oltate9 !n 6ederea inter"rii !n
structurile economice ale 3niunii Euro*ene.
7
Cartea9 *rin coninutul s"u tiinific i de actualitate9 aCut" 6iitorii
inineri s"0i forme)e a conce*ie economic" corect" referitoare la conducerea
*roceselor de *roducie din aricultur".
-entru !nlesnirea !neleerii *ro;lemelor9 !n care sunt *re)entate
numeroase a*licaii *ractice9 rafice i ta;ele care com*letea)" te1tul.
Suntem contieni de fa*tul c" *ro;lematica a;ordat" necesit" multe
com*let"ri9 de aceea toate suestiile *rimite !n acest sens sunt ;ine6enite.
Totodat" aduc mulumiri autorilor lucr"rilor cu*rinse !n ;i;liorafie9 *entru
*osi;ilitatea de informare i documentare i nu !n ultimul r$nd aduc mulumiri
deose;ite domnului :cademician -rofesor <octor -"un Ion 8timan c"ruia !i
datore) recunotin" *entru s*riCinul i !ndrumarea acordat" *e *arcursul
ela;or"rii acestei c"ri.
Timioara9 -rof. uni6. dr.
ianuarie 277% N()*+,-a Ma-,*)-S./0
'
C:-IT8L3L 1
AGRICULTURA - RAMUR DE BAZ A
ECONOMIEI NAIONALE
1.1. S-/1)-1/a ,)*2*3(,( 2a4(*2a+,
1.2. L*)1+ 5( /*+1+ a6/()1+-1/(( .2 ,)*2*3(a 2a4(*2a+7
a R*382(,(
1.3. '12)4((+, a6/()1+-1/((
1.. T/a29(4(a a6/()1+-1/(( +a ,)*2*3(a :, p(a47
1.1. S-/1)-1/a ,)*2*3(,( 2a4(*2a+,
Economia naional" a oric"rei "ri re*re)int" un ansam;lu coerent
format" din mai multe ramuri i su;ramuri de *roducie9 de ser6icii i
comerciali:
E ; 'R
(
; iE1929F9n
Economia unei "ri *oate fi sim*l" sau com*le1".
Economiile <(3p+, de reul" sunt acelea care conin o sinur" ramur"
sau su;ramur" sau cu num"r foarte redus de ramuri sau su;ramuri. :stfel *ot
fi: ,)*2*3(( <(3p+, a6/()*+, c$nd !ntreaa acti6itate economic" se !ndrea*t"
s*re *roducerea unui ;un 4cafea9 trestie de )ah"r9 cauciuc etc.5 sau ,)*2*3((
<(3p+, :, -(p (2:1<-/(a+. <e reul" astfel de economii a*ar !n "rile mai *uin
de)6oltate i cu resurse naturale limitate9 !ns" ele nu sunt de dorit.
Economiile )*3p+,=, au o de)6oltare multilateral" i conin !n
structura lor toate ti*urile *rinci*ale de ramuri9 iar de)6oltarea lor este de ti*
6ertical".
+um"rul i *onderea ramurilor economice sunt funcie de o mulime
de factori9 dintre care cei mai im*ortani sunt: 6olumul9 calitatea i di6ersitatea
resurselor naturaleG num"rul *ersoanelor acti6e 4a*te de munc"5 i radul lor de
instruireG radul de de)6oltare al economiei !n ansam;luG ni6elul de de)6oltare
al !n6""m$ntului i tiineiG modul de racordare la economia mondial"G
conce*iile *olitice etc.
-rinci*alele ramuri macroeconomice ale economiei naionale sunt:
(2:1<-/(a care include i trans*orturile9 construciile i telecomunicaiileG
a6/()1+-1/a i industria alimentar"G <,/>()((+, i a+-, /a31/(.
Bn calculele de anali)" macrostructural"9 statisticile o*erea)" cu *atru
ramuri macroeconomice: industria9 aricultura9 ser6iciile i alte ramuri.
Bn eneral *entru sta;ilirea ti*ului de economie a unei "ri !n literatura
de s*ecialitate se o*erea)" cu dou" ru*e de indicatori: (2:()a-*/( :,
<-/1)-1/7 0 care indic" ti*oloia economiei i *onderea ramurilor !n structura
economiei 4*onderea -I= din aricultur"9 *onderea -I= din industrie etc.5 i
(2:()a-*/( :, :,9>*+-a/, 4e1. -I=Dlocuitor5.
((
1.S-/1)-1/a PIB p, p/(2)(pa+,+, /a31/( a+, ,)*2*3(,( 2a4(*2a+,
4aricultur"9 industrie9 ser6icii9 alte ramuri5 se calculea)" ca ra*ort !ntre
*rodusul intern ;rut 4-I=5 din ramura res*ecti6" i -I= total:
RO 100
P 58.8
E 37
UK 35.7
IR 34.5
GR 30.3
F 20.8
UE 19.6
DK 16.9
B 12.2
I 12.2
L 12.2
NL 10.9
D 8.3
RO P E UK IR GR F UE DK B I L NL D
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
RO P E UK IR GR F UE DK B I L NL D
SAU/tractor (ha)
unde:
-
:
E *onderea ariculturiiG
-I=
:
E *rodus intern ;rut !n aricultur"G
-I= E *rodus intern ;ut.
-onderea ariculturii !n formarea -I= descrie radul de de)6oltare al
unei "ri. :stfel dac" *onderea ariculturii !n formarea -I= are 6alori cu*rinse
!ntre: %0(H 0 ara este de)6oltat"9 .01.H 0 ara este mediu de)6oltat"9 iar >
1.H 0 ara este !n curs de de)6oltare.
Cum !n #om$nia *onderea ariculturii !n formarea -I= este !n ultimii
ani !n Cur de 27H constat"m c" ea se afl" din acest *unct de 6edere !n )ona
"rilor !n curs de de)6oltare.
2.P*2:,/,a p*p1+a4(,( a)-(>, p, /a31/( se calculea)" ca ra*ort !ntre
*o*ulaia acti6" din ramura res*ecti6" 4aricultur"5 i *o*ulaia acti6" total" i
e1*rim" *rocentul de ocu*are a *o*ulaiei acti6e *e ramur".
Ap Ap caldCanal!ar" In#t$"l$ Ga!" %ncl!r"
NE &$'& '$() ($&& *+$,) +$-- +$.+
SE /+$)& '$). -$)* *)$,- +$)+ +$,(
S -$*+ ($+( &$-' *.$&- )$,, +$,&
S0 &$++ '$*( ($/) *'$,- +$.& /$/)
0 ).$&+ -$)) /*$&+ *&.&$++ +$). '$+(
N0 /,$&( .$./ /'$&. *'$(. '$'& +$-'
C"ntr1 )+$*- //$/* ''$.* *)$&( /.$+( /$-)
B1c '&$+* /)$)- '+$(/ *,$,. '$&& )$,.
RO /($)' ($*+ /+$+) *)$.& )$+. /$+&
NE SE S S0 0 N0 C"ntr1 B1c RO
+$++
'$++
($++
&$++
-$++
/+$++
/'$++
/($++
NE SE S S0 0 N0 C"ntr1 B1c RO
AP CALD
unde:
--:
:
E *onderea *o*ulaiei acti6eG
-:
:
E *o*ulaia acti6" din aricultur"G
-: E *o*ulaia acti6" total".
:stfel dac" *onderea *o*ulaiei acti6e ocu*ate !n aricultur" are 6alori
%0.H economia "rii res*ecti6e este de)6oltat" i echili;rat"9 dac" 6alorile
sunt !ntre .027H este mediu de)6oltat"9 iar dac" 6alorile sunt >27H ara
res*ecti6" are o economie *re*onderent arar".
Bn ara noastr" *onderea *o*ulaiei ocu*ate !n aricultur" !nreistrea)"
!n ultimii ani 6alori *este %7H. <eci9 #om$nia din acest *unct de 6edere este o
ar" *re*onderent arar".
Structura *o*ulaiei acti6e se *oate calcula !n do" 6ariante: !n m"rimi
fi)ice i !n m"rimi con6enionale. -entru calculul *onderii *o*ulaiei fi)ice
ocu*ate s0a luat ca ;a)" *o*ulaia total" ocu*at". Bn ca)ul structurii *o*ulaiei
acti6e con6enionale s0a recalculat *o*ulaia la ni6elul tim*ului interal de
lucru. <eoarece tim*ul mediu efecti6 de lucru !n aricultur" 4!n *roducia
6eetal"5 este de circa %7H9 *o*ulaia con6enional" aricol" s0a calculat
!m*"rind num"rul de lucr"tori fi)ici la trei.
Tabelul 1.1.
Structura *o*ulaiei acti6e !n #om$nia
Sp,)(?()a/,
Ra31/( 5( <,)-*a/,
@AB
A6/()1+-1/7 I2:1<-/(, A+-, B16,-a/, R*382(a S-a- P/(>a-
199
7
fi)ic 2$C2 %299 2192 1%9% 17797 1 1
con6. 11C" (.9. 2297 1292 17797 1 1
199 fi)ic 2$C& %.9% 2291 1%97 17797 1 1
(.
Sp,)(?()a/,
Ra31/( 5( <,)-*a/,
@AB
A6/()1+-1/7 I2:1<-/(, A+-, B16,-a/, R*382(a S-a- P/(>a-
1
con6. 11C& (%97 2'9( 1'97 17797 1 1
199
2
fi)ic 32C1 %192 2197 1(92 17797 1 1
con6. 13C" (792 2792 1'92 17797 1 1
199
%
fi)ic 3!C1 %791 1997 1.91 17797 .297 ((97
con6. 1!C3 %99% 2.97 1997 17797 2'97 %297
199
(
fi)ic 3!C" 2'9' 1999 1.97 17797 .79' (992
con6. 1!C! %797 2291 2797 17797 2%9. %29.
199
.
fi)ic 33C" 2'92 199' 1.97 17797 (792 .99(
con6. 1!C0 %792 2291 219% 17797 .%9' (292
199
2
fi)ic 3C" 2.97 2(97 1.97 17797 %192 (79(
con6. 1!C0 %'97 279. 199. 17797 (%91 .299
199
7
fi)ic 3"C$ 229. 2291 1(92 17797 %797 229%
con6. 1"C" %79. %%92 199% 17797 %'99 2191
199
'
fi)ic 3#C 229% 279. 1.9' 17797 %(99 22.91
con6. 1C3 %797 %792 1'91 17797 %(99 2.91
199
9
fi)ic 0C! 2(9( 1992 1.9. 17797 2991 7799
con6. 1!C# 2'92 %'92 1799 17797 2991 7799
Sursa: -"un Ion 8timan9 :ricultura #om$niei9 2772
%.S-/1)-1/a )ap(-a+1+1( (3*0(+(9a- 4miCloace fi1e5 e1*rim" *onderea
miCloacelor fi1e deinute de ramura anali)at" i se calculea)" ca ra*ort dintre
miCloacele fi1e deinute de ramur" i miCloacele fi1e totale:
PL 363116 PL 457
RO 153057 H 420
H 105397 BG 273
BG 36923 RO 113
F 805600 D 8721
D 496652 F 7100
I 303007 I 6695
A 107838 A 1470
PL RO 2 BG F D I A
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
LUNGI3EA DRU3URI LOR PUBLICE
K4
K4
dncar"5 a1to#tr!
unde:
P
M'
A
E *onderea miCloacelor fi1e din aricultur"G
/&
:
E miCloacele fi1e din aricultur" 46aloarea lor5G
/& E miCloacele fi1e totale ale economiei.
Tabelul 1.2.
S-/1)-1/a )ap(-a+1+1( ?(=D @AB
.
Sp,)(?()a/, 1&&0 1&&1 1&&2 1&&3 1&& 1&&! 1&&" 1&&# 1&&$ 1&&&
:ricultur"
Industrie
:ltele
'9'
.792
(792
79'
.79.
(197
'9(
2297
2992
'9%
2797
%197
'9.
.79%
%(92
119(
.'9'
299'
179(
.'92
%19(
79.
2791
%29(
.97
.'9.
%29.
%91
2997
%797
R*382(a 100C
0
100C
0
100C
0
100C
0
100C
0
100C
0
100C
0
100C
0
100C
0
100C0
(2
Stat
-ri6at
979.
29.
9797
29%
9(9.
.9.
929'
%92
9(97
.9%
9%97
797
'99%
1797
'(9'
1.92
7992
279(
7%99
2291
I Bn structura fondurilor fi1e nu este inclus *reul *"m$ntului.
Sursa: -"un Ion 8timan9 :ricultura #om$niei9 2772
<ac" se ia !n calcul i 6aloarea de *ia" a *"m$ntului aricol 4*reul
mediu de 6$n)are !n 1999 a fost de .9% milioane leiDha9 recalculat *entru 1997
%97 milioane leiDha59 ca*italul fi1 !n aricultur" a fost de circa ((.177 miliarde
lei 4din care %7.('. miliarde terenul aricol *ri6at i 2.21. miliarde terenul
aricol al statului5.
#ecalcul$nd structura ca*italului fi1 actuali)at cu 6aloarea *"m$ntului9
re)ult" *onderea ariculturii !n imo;ili)"rile cor*orale de 2.97H9 iar *onderea
sectorului *ri6at crete la %797H.
(.Ra2:a3,2-1+ ?a)-*/(a+. Cu aCutorul elementelor de *ondere a
ramurilor !n -I=9 *o*ulaie acti6" i miCloace fi1e 4ca*ital fi15 se *oate scrie o
matrice de ;a)" a economiei. :stfel !n medie *e *erioada anali)at" matricea
*rinci*alelor ramuri anali)ate se *oate scrie astfel:
M ;
PIB 'M C'
1& # 13 $ $ #
3# 1 0 " !" #
3 2 ! " 3 "
C C C
C C C
C C C

_
,

AGRICULTURE
INDUSTRIE
ALTE RAMURI
<eoarece o unitate de tim* din industrie nu cores*unde cu o 43T:5
unitate tim* din aricultur" 4tim* efecti6 lucrat5 *entru *o*ulaia acti6" din
aricultur" s0a calculat *o*ulaia acti6" con6enional" !m*"rind num"rul de
lucr"tori fi)ici la trei.
<in matricea scris" se *oate o;ser6a c" aricultura folosete 1%9'H din
fora de munc" 4&/5 i '97H din ca*italul fi1 4C&5 al "rii i reali)ea)" cu
aceste resurse 1997H din *rodusul intern ;rut 4-I=5 al #om$niei. Bn aricultur"
com*arati6 cu industria randamentul factorilor de *roducie 4&/9 C&5 sunt
mult su*eriori.
/atricea randamentelor factoriale 4/#&5 la ramurile anali)ate lu$nd ca
;a)" aricultura se *oate scrie astfel:
MR'

_
,

1 0 1 0 1 0
1 & 2 & " !
2 2 3 3 0
C C C
C C C
C C C
:ceast" matrice demonstrea)" mai cu seam" *recaritatea randamentelor
factoriale din industrie i celelalte ramuri economice.
..<in *unct de 6edere al eficienei utili)"rii factorilor mai rele6ant" este
3a-/(),a )*2<131/(+*/ ?a)-*/(a+, 4/C&5.
MC'

_
,

1 0 #0 0
1 1 0& 1 !3
1 1 0! 0 $0
C C
C C
C C
(7
La o unitate -I= !n aricultur" se consum" 7977 unit"i for" de munc"
i 79(( unit"i miCloace fi1e9 !n tim* ce !n industrie consumurile sunt cu mult
mai mari9 1979 unit"i for" de munc" i 19.% unit"i miCloace fi1e. <eci
consumul de for" de munc" este mai mare fa" de aricultur" de 1'2H9 iar de
miCloace fi1e de %(7H. Bn *erioada actual" aricultura este mult mai
*erformant" dec$t industria.
2.D(2a3()a p*p1+a4(,( *)1pa-, .2 a6/()1+-1/7 arat" modul de ocu*are
!n tim* al *o*ulaiei ca efect al *roresului sau recesiunii economice. Bn ca) de
recesiune economic" *o*ulaia ocu*at" scade 4-8
1
>-8
2
>F>-8
n
59 iar !n ca)ul
relans"rii economice *o*ulaia ocu*at" crete 4-8
1
<-8
2
<F<-8
n
5.
Tabelul 1.3.
<inamica *o*ulaiei ocu*ate
41997E177H5
Sp,)(?()a/, 1&&1 1&&2 1&&3 1&& 1&&! 1&&" 1&&# 1&&$ 1&&&
:ricultur"
Industrie
:ltele
:cti6it"i
;uetare
1729
7
9.97
1729
(
1729
1
1179
7
'29(
999(
17%9
9
11.9
7
7.92
'99(
17(9
2
1129
'
7297
'.91
17.9
7
17(9
%
279'
919'
9997
1729
(
2792
9.97
9'9'
17'9
7
2192
929'
9197
1729
'
.99'
9791
979'
17797
.291
''91
'992
R*382(a &&C! &"C! &2C$ &2C $#C" $"C $3C2 $1C$ #$C2
Sursa: -"un Ion 8timan9 :ricultura #om$niei9 2772
7.I2:()a-*/( :, )*3pa/a4(, (2-,/2a4(*2a+(. -entru a sta;ili ti*ul de
economie i de de)6oltare sunt necesari o serie de indicatori de com*araie
internaionali cum ar fi -I=DlocuitorG *onderea *o*ulaiei ocu*ateG miCloacele
fi1e i *onderea lor *e ramuri i locuitori etc.
:cest set de indicatori *ot *lasa economia unei "ri !ntr0o anumit"
ierarhie internaional" i o anumit" clas" a de)6olt"rii.
'.S-/1)-1/a PIB p, p/(2)(pa+,+, <,)-*a/, ,)*2*3(),. -rinci*alele
sectoare ale economiei sunt: p/(>a- i :, <-a-. Bn funcie de structura
-I=Dsectoare o economie *oate fi:
a5,-a-(9a-7 4etatist"5 0 cea mai mare *arte din -I= este *rodus de
sectorul economic al statului9 deoarece *ro*rietatea asu*ra ca*italului este
maCoritar de statG
;5,)*2*3(a p/(>a-7 0 !n acest ca) maCoritatea -I= se o;ine !n sectorul
*ri6at deoarece i *ro*rietatea este *ri6at".
c5,)*2*3(, 3(=-7 0 !n aceast" situaie cele dou" *onderi sunt sensi;il
eale.
Bn ara noastr" *$n" !n 1997 a *redominat economia de ti* etatist" !n
*re)ent *redomin" cea mi1t" iar tendina este de a de6eni economie *ri6at".
Structura -I= *e ramuri economice !n diferite "ri 4de)6otate sau !n curs
de de)6oltare5 arat" c" #om$nia se afl" !nc" !n )ona "rilor cu economiile cele
mai ne*erformante.
('
1.2. L*)1+ 5( /*+1+ a6/()1+-1/(( .2 ,)*2*3(a 2a4(*2a+7
a R*382(,(
#amur" de ;a)" a *roduciei de ;unuri materiale9 aricultura constituie
un su*ort 6ital9 de ne!nlocuit *entru e1istena i *roresul societ"ii omeneti.
Ea este *rinci*ala surs" a omului i 6a r"m$ne mult tim* !n aceast" calitate.
Surs" 6ital" de e1isten"9 aricultura este9 !n acelai tim*9 domeniu de
e1*rimare a acti6it"ii umane.
-roresul economic i social !n lumea contem*oran" se afl"9 !ntre
altele9 !n str$ns" corelaie cu ni6elul de de)6oltare a ariculturii9 cu ca*acitatea
acesteia de a satisface cerinele fundamentale de hran" ale *o*ulaiei9 *recum i
*e cele de materii *rime ale industriei de ;unuri de lar consum.
Locul i rolul unei ramuri economice !n economia naional" se definesc
*rin calcularea unor indicatori.
:nali)$nd i calcul$nd indicatorii *re)entai !n su;ca*itolul 1.1.
4indicatori de structur"5 i funcie de m"rimea acestora se *oate sta;ili locul
ariculturii !n economie. <ac" 6om lua !n considerare i funciile alimentare i
sociale ale ariculturii 6om "si ade6"rata dimensiune a locului i rolului
sistemului aroalimentar !n economie.
<e asemenea9 *entru a *utea sta;ili locul ariculturii i rolul acesteia
este necesar s" se calcule)e i urm"torii indicatori: *roducti6itatea muncii9
eficacitatea utili)"rii miCloacelor fi1e din aricultur" i 6aloarea ad"uat" ;rut"
la 1 leu consum intermediar.
1.P/*:1)-(>(-a-,a 312)(( 4J5 0 se *oate calcula !n dou" moduri:
a5 F
PIB
PA
A
A

unde: -I=
:
E *rodusul intern ;rut din aricultur"G
-:
:
E *o*ulaia ocu*at" !n aricultur".
;5 F
PIB
UTA
A
A

unde: 3T: E unitate de tim* 4*ersoan" ocu*at" interal !n aricultur"5 acti6


!n aricultur".
Calculat" astfel *roducti6itatea !n aricultur" are m"rime su*erioar"
celorlalte ramuri.
Tabelul 1.4.
-roducti6itatea muncii sectoriale 4mii K5
Ra31/( 5( <,)-*a/,
A21+ A6/(-
)1+-17GP
A
A6/(-
)1+-1/7GUT
A
I2:1
<--/(,
A+-,+
,
S-a- P/(>a- R*382(
a
@PAB
R*382(a
@UTAB
1997 29.7 7972 %972 (9'% 0 0 3C C23
1991 1922 (979 297. %992 0 0 2C!! 3C1$
1992 197. %91. 29%% 29%7 0 0 1C$2 2C31
199% 19(9 (9(2 %97( (927 29'9 (9'% 1C2& 3C32
199( 192. (99. %9%( (917 (91% %97( 2C&$ 3C&0
199. 291. 29(2 (9.7 (9.2 (9%7 29.9 3C#2 C$"
1992 297( 2912 (927 .977 (97' %9.7 3C#" C$&
1997 19'2 .9.' .97( .977 %972 %99% 3C$" !C11
(9
199' 197' .9%( .971 179( (999 .9'( (97( !C3
1999 19%2 '922 (9.7 12972 (9(( .9(2 (912 C#$
-: 0 *ersoan" acti6"G
3T: 0 unitatea de tim* acti6 4*ersoan" ocu*at" interal !n aricultur"5.
Sursa: Pun Ion Otiman, Agricultura
Romniei, 2002
2.E?()a)(-a-,a 1-(+(97/(( 3(H+*a),+*/ ?(=, :(2 a6/()1+-1/7 4E5 se
calculea)" ra*ort$nd -I= o;inut !n aricultur" la ca*italul fi1 C&
:
deinut de
aricultur".
E ;
PIB
C'
A
A
1000 sau
PIB
M'
A
1000
unde:
/& E miCloace fi1e.
%.Va+*a/,a a:716a-7 0/1-7 @VABB +a 12 +,1 )*2<13 (2-,/3,:(a/
4CI5 este un alt indicator de caracteri)are macroeconomic" a eficacit"ii
consumurilor sectoriale.
Structura *roduciei 4*rodusului social 0 -S5 !n cele dou" com*onente
CI i L:= rele6" un as*ect al eficacit"ii cheltuielilor de *roducie.
VAB +,1CI
VAB
CI
G 1
Tabelul 1.5.
L:=D1 leu CI
Sp,)(?()a/, 1&$
&
1&&
0
1&&
1
1&&
2
1&&
3
1&&

1&&
!
1&&
"
1&&
#
1&&
$
M,:(a
:ricultur"
Industrie
Construcii
Trans*ort
Comer
MTurism
197%
79%9
79(7
1921
292'
19%.
79%9
79.7
1977
291%
1972
79%2
79.7
1977
%9.7
1972
79(2
79.9
19%7
%9'1
1917
79((
797(
19(1
%991
1922
79%9
7997
19.9
%922
19%7
79(9
7972
1917
292(
1922
79((
7972
1979
1999
1922
79((
7972
1911
2977
197.
79.7
797'
1927
1972
1912
79(2
7922
192(
%977
R*382(a 0C!3 0C"1 0C"0 0C"$ 0C#! 0C$ 0C$0 0C#3 0C# 0C$" 0C"&
I 3ltimul an *entru care s0au !ncheiat conturile economiei naionale
Sursa: Pun Ion Otiman, Agricultura
Romniei, 2002
:nali)$nd acest indicator se constat" c" un leu cheltuit !n aricultur"
*roduce de dou" ori mai mult com*arati6 cu industria.
:cest indicator are im*ortan" *entru alocarea cu *rioritate a unor
resurse financiare9 atunci c$nd se urm"rete eficacitatea utili)"rii sectoriale.
Bn ca)ul #om$niei discre*ana indicatorului L:= la 1 leu CI al"turi de
ceilali indicatori arat" starea *recar" a industriei !n ansam;lul ei9 structura sa
inelastic" i ineficace.
.7
Tabelul 1.6.
Structura *roduciei *e ramuri economice

Sp,)(?()a/, A6/()1+-1/7 I2:1<-/(, C*2<-/1)4(( C*3,/4 T/a2<p*/- E)*2*3(,
19'9 CI &C3 7199 719( %79. (.92 2.9%
L:= !0C# 2'91 2'92 299. .(9' %(97
1997 CI 2C! 7291 2%9. %297 (999 229%
L:= !#C! 2799 %29. 2'97 .791 %797
1991 CI &C! 7%92 2%9. 2199 2'9% 229.
L:= !0C! 229( %29. 7'91 .197 %79.
1992 CI &C 7792 2299 279' (%97 279(
L:= !0C" 299( %791 7992 .29% %992
199% CI #C" 2991 .79( 279( (19. .79%
L:= !2C %799 (292 7992 .'9. (299
199( CI !C0 2(92 .29' 2192 (797 .(9.
L:= !!C0 %%9( (792 7'9( .99% (.9.
199. CI 3C 2791 .99% 279. (291 ..92
L:= !"C" %299 (797 729. .999 ((9(
1992 CI !C1 299% .79( %%9. (797 .797
L:= !C& %797 (292 229. .29% (29%
M,:(a CI "C! #0C0 "0C1 2"C0 !C !&C
VAB !3C! 30C0 3&C0 #C0 !C" 0C"
Sursa: Pun Ion Otiman, Agricultura om!niei, 2""2
Bn medie *e *erioada anali)at" 419'90199759 6aloarea ad"uat" ;rut" la 1 leu
consum intermediar este de 1922 !n aricultur" fa" de 79(( !n industrie. &"r"
a efectua anali)e factoriale am"nunite9 se *oate deduce c" !n aricultur"9 cu
toate schim;"rile structurale *rofunde9 indicatorii macrostructurali au o
anumit" constan". Sim*la com*araie a indicatorului L:= la 1 leu CI ne
*oate duce la conclu)ia c" 1 leu cheltuit !n aricultur" >fructific"? de 29' ori
mai mult com*arati6 cu industria. :cest indicator are rele6an" com*arati6"
numai *entru alocarea *rioritar" a unor resurse financiare9 atunci c$nd
urm"rim eficacitatea utili)"rii sectoriale. Bn ca)ul #om$niei9 discre*ana
indicatorului L:= la 1 leu CI9 al"turi de ceilali indicatori9 arat"9 mai
dera;"9 starea *recar" a industriei !n ansam;lul ei9 structura sa riid" i
ineficace9 dec$t eficacitatea celorlalte ramuri.
Bn #om$nia aricultura are o *ondere deose;it de mare !n formarea
-I=. Bn medie *e )ece ani 41997019995 *onderea ariculturii !n -I= este cu
*uin su; 27H 41'97H59 aricultura *artici*$nd cu a cincea *arte la formarea
6alorii ad"uate ;rute destinate consumului i in6estiiilor !n #om$nia.
Tabelul 1.#.
Structura ramurilor i sectoarelor !n -I= al #om$niei
Ra31/(+,
5(
<,)-*a/,+,
1&&0 1&&1 1&&2 1&&3 1&& 1&&! 1&&" 1&&# 1&&$ 1&&&
:ricultur
"
Industrie
:ltele
2192
(79.
%'9%
1'9%
%799
(%9'
1'92
(79.
(799
2792
%292
(%9(
1997
%29%
(297
199.
%(9.
(297
1'97
%(92
(791
1797
%.97
(79%
1(92
279.
.'9%
1299
2791
2797
Stat
-ri6at
'%92
129(
729(
2%92
7%92
229(
2.97
%.97
2191
%'99
..97
(.97
((91
.(99
%99(
2792
%997
2197
%292
2%97
R*382(a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
.1
Sursa: Pun Ion Otiman, Agricultura om!niei, 2""2
Com*arati6 cu alte "ri9 *onderea ariculturii #om$niei !n -I= este mai
mare de 192 ori fa" de 3naria9 de 299 ori fa" de -olonia9 de 991 ori fa" de
3.E.9 de 119' ori fa" de S3: i de 129. ori fa" de Aa*onia.
Alte 46,2
Ag!"#lt#$ 18,7
I%&#'t!$ 35,1
Alte
46,2(
Ag!"#lt#$
18,7(
I%&#'t!$
35,1(
Sursa: Pun Ion Otiman,
Agricultura Romniei, 2002
'(6. 1.1. S-/1)-1/a PIB p, /a31/( :, ?*/3a/,C 3,:(a 1&&0-1&&&
:ceast" difereniere a #om$niei com*arati6 cu "rile 3E9 S3: i
Aa*onia nu e1*lic" p,/?*/3a24,+, a6/()1+-1/(( /*382,5-(C )( 2,p,/?*/3a24a
(2:1<-/(,( 5( <,/>()((+*/ :(2 R*382(a com*arati6 cu "rile menionate.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
'e"t) 't$t 83.6 76.4 73.6 65 61.1 55 44.1 39.4 39 36.2
'e"t) +!,$t 16.4 23.6 26.4 35 38.9 45 54.9 60 61 63.7
+6
/+6
'+6
)+6
(+6
.+6
&+6
,+6
-+6
*+6
/++6
/**+ /**/ /**' /**) /**( /**. /**& /**, /**- /***
#"ctor pr7at
#"ctor #tat
Sursa: Pun Ion Otiman, Agricultura
Romniei, 2002
&i. 1.2. Structura -I= *e sectoare
<e asemenea9 *onderea redus" a ariculturii !n formarea -I= din "rile
3E9 S3: i Aa*onia9 nu scoate !n e6iden" li*sa de *erforman" aricol"9 ci
randamentele !nalte ale industriei i ser6iciilor i ca efect *onderea ridicat" a
acestora !n consumul final i !n in6estiiile acestor "ri.
.2
P/*:1<1+ (2-,/2 0/1- are urm"toarele :,<-(2a4((:
0consumul final al *o*ulaiei i administraieG
0formarea ;rut" de ca*ital fi1 4*ondere mare o au in6estiiile5G
0stocuri de m"rfuri 4*roduse finite5G
0consumul din im*ort 4soldul im*ort0e1*ort5.
Bn #om$nia !n ultimii ani cea mai mare *arte din -I= este destinat"
consumului final 4*este 7.H5. Com*arati6 cu alte "ri9 consumul final !n
#om$nia este mult mai mare.
S*re e1em*lu !n <anemarca i +or6eia consumul final este de .%HG
@ermania i Suedia .(HG 8landa i &rana .9HG -olonia .(HG 3naria 2(HG
Cehia i Slo6acia (7H.
Bn #om$nia consumul ca *ondere este mult mai mare9 !n tim* ce
in6estiiile au *ondere mic" !n -I=.
N"rile cu cea mai accelerat" de)6oltare aloc" *onderi mult mai mari din
-I= *entru formarea ;rut" de ca*ital fi1: Sina*ore %9HG Aa*onia %1HG :ustria
2.HG El6eia 2%H9 iar #om$nia aloc" doar 19H.
<in datele *re)entate anterior re)ult" !n mod e6ident *o)iia im*ortant"
a ariculturii !n economia rom$neasc" !n tran)iie. Indiferent de modul !n care
6om caracteri)a economia naional" a #om$niei 4!n curs de de)6oltare9 !n
tran)iie9 !n restructurare59 un fa*t este cert: aricultura9 *rin resursele naturale
i umane de care dis*une 4teren i for" de munc"59 *rin a*ortul s"u !n -I=9
L:=9 -S etc.9 continu" s" dein" *o)iie dominant" !n economie dei a trecut
*rin cea mai *rofund" restructurare de *ro*rietate i sistem de e1*loatare.
-entru aceste considerente susinem c" aricultura tre;uie susinut"
financiar !n 6ederea unei de)6olt"ri echili;rate i dura;ile. <ac" 6om lua !n
considerare i funciile alimentar" i social" ale ariculturii 6om "si ade6"rata
dimensiune a locului i rolului sistemului aroalimentar !n economie.
1.3. '12)4((+, a6/()1+-1/((
:ricultura are un rol esenial !n orice *roram de de)6oltare rural".
&uncia de ;a)" a ariculturii de p/,+1)/a/, 5( ap/*>(9(*2a/, )1
37/?1/( a6/*a+(3,2-a/,9 !n condiiile su*ra*roduciei sale9 a e1cedentului
*ermanent9 !n unele "ri euro*ene a fost sensi;il diminuat".
Bn schim; o serie de funcii mai *uin im*ortante cu 2.0%7 ani !n urm"
au !nce*ut s" de6in" dominante cum ar fi:
*roducerea de ;ioenerie9
aroturism9
*"strarea i ameliorarea mediului am;iant i a s*aiului *eisaer etc.
&oarte multe "ri au *"r"sit conce*tul de de)6oltare intensi6" i de
s*eciali)are a ariculturii.
:ceast" o*tic" nou" conduce la ideea de schim;are a centrului de
reutate de *e as*ectul *roducti6ist *e as*ectul multifuncional al ariculturii.
:ricultura multifuncional"9 chiar dac" din *unctul de 6edere strict al
*roduciilor i *rofitului este mai *uin *erformant" !n schim; din alte *uncte
de 6edere 4turistic9 *eisaistic9 ecoloic9 social etc.5 este mult mai a*reciat".
'12)4((+, a6/()1+-1/(( p+1/(?12)4(*2a+, sunt9 !n *rinci*al9 urm"toarele:
*roducerea de materii *rime alimentare i de alimente necesare
a*ro6i)ion"rii *o*ulaieiG
*roducerea de materii *rime *entru industria *relucr"toare
4nealimentar"5G
.%
*roducerea de materii *rime eneretice 4funcie nou" i e1trem de
im*ortant" !n )onele cu su*ra*roducie alimentar"5G
s*orirea ca*italului turistic *rin *"strarea i !nfrumusearea
*atrimoniului *eisaisticG
conser6area elementelor 6itale 4sol9 aer9 a*"9 flor"9 faun"5 *rin
e1*loatarea lor dura;il" !ntr0o aricultur" ecoloic" care s" asiure sta;ilitatea
aroecosistemelorG
armoni)area s*aiului rural !n str$ns" le"tur" cu o aricultur"
s"n"toas" i di6ers".
Cu *ri6ire la situaia economic" a aricultorilor9 !n Euro*a se constat"
:*17 -,2:(24, :(?,/(-,:
1.Bn "rile 6est0euro*ene datorit" sc"derii *reurilor *roduselor aricole
i a li;erali)"rii *ieelor9 se manifest" un e6ident *roces de /,:1),/, a
>,2(-1/(+*/ a6/()1+-*/(+*/. El este mai intens !n )onele defa6ori)ate9 iar
consecinele se o;ser6" at$t *e termen scurt *rin *"r"sirea de c"tre aricultori a
e1*loataiilor i chiar a )onei iar *e termen lun *rin a;andonarea i
de*o*ularea acestora. :;andonarea ariculturii din aceste )one9 ca *rinci*al"
acti6itate economic"9 are im*licaii multi*le asu*ra ansam;lului 6ieii sociale9
culturale i instituionale.
2.Bn )onele central i est0euro*ene9 *rin trecerea de la sistemul
economic social centrali)at la sistemul economic social centrali)at la sistemul
economiei de *ia" s0au *rodus im*ortante schim;"ri !n sistemul aroalimentar.
Se *une *ro;lema refacerii e1*loataiilor aricole i a structurilor economice i
comerciale necesare funcion"rii sistemului aroalimentar.
-oliticile rurale de de)6oltare !n domeniul ariculturii9 *entru a fi
eficiente tre;uie s" ai;" o aciune com*le1"9 cu im*licaii *e termen mediu i
lun9 care s" arante)e o e6oluie cu ma1im" *osi;ilitate de 6alorificare.
Tendina de interare a "rilor est euro*ene !n 3E *recum i !ncercarea
de scurtare a *erioadei de tran)iie a acestora fac ca aricultura din toate "rile
s" ai;" *ro;leme aricole comune.
-rintre cele mai im*ortante c"i de a)4(12, *entru 2*1a ?*/31+7 a6/a/7
consider"m c" *ot fi reinute urm"toarele:
1.S-*pa/,a ,=*:1+1( /1/a+-1/0a2. E1tinderea ariculturii
multifuncionale de ti* ;ioloic solicit" un num"r mai mare de *ersoane
ocu*ate !n aricultur"9 !n *erioade mai luni de tim* *e *arcursul anului
aricol com*arati6 cu ramurile ariculturii s*eciali)ate.
S*orirea os*od"riilor aricole care *ractic" aricultura
multifuncional" i ;ioloic" nu se *oate face *este limita solu;ilit"ii *ieii
aroalimentare.
-reurile *roduselor ;io fiind mult mai mari com*arati6 cu *rodusele
o;inute *rin tehnoloiile actuale9 cererea de astfel de *roduse este strict
limitat" i cu o e6oluie lent".
2.:ricultura9 a6$nd funcii multi*le9 este firesc ca societatea9
;eneficiara acestora9 s" *l"teasc" nu numai *rodusele aricole9 adic" hrana9 ci
i <,/>()((+, (2:(/,)-, care contri;uie la ameliorarea ha;itatuluiG
!nfrumusearea *eisaCului.
%.-rintre alternati6ele eneretice la cri)a materiilor fosile9 cu e*ui)are
mai a*ro*iat" sau mai !nde*"rtat"9 este i p/*:1)4(a a6/()*+7 :, 0(*,2,/6(,.
:stfel9 aricultura a do;$ndit o nou" funcie: p/*:1)7-*a/, :, 3a-,/(( p/(3,
,2,/6,-(),.
.(
(./ulte )one din Euro*a9 din 6est sau est9 sunt afectate de o serie de
fenomene nefa6ora;ile asu*ra solului9 a*ei sau st"rii enerale a mediului
aricol. :cestea tre;uiesc identificate i "site soluii p,2-/1 a3,+(*/a/,a
+*/.
..-oliticile aricole de de)6oltare9 de )*2<*+(:a/, a ,=p+*a-a4((+*/
p/(>a--?a3(+(a+, sunt cele mai necesare i actuale *entru "rile !n tran)iie.
-ro;lema care se *une este de refacere a acestor os*od"rii familiale.
:ricultorul tre;uie s" ai;" statut de li;er !ntre*rin)"tor9 iar
*ro*rietatea i acti6itatea sa tre;uie s" fie *roteCate Curidic de c"tre stat. Bn
acelai tim* aricultorul are o;liaia de a *ractica o aricultur" ecoloic"9
s"n"toas"9 s" cores*und" unor norme Curidice de *rotecie a mediului i a
s"n"t"ii *ersoanelor consumatoare de *roduse aricole.
1.. T/a29(4(a a6/()1+-1/(( +a ,)*2*3(a :, p(a47
Trecerea de la un sistem economic la altul se face *e ;a)a unor
p/*6/a3, ,)*2*3(), 5( <*)(a+,9 a6$nd la ;a)" o serie de conce*te ale
schim;"rii9 restructur"rii i reformei sistemului9 !ntr0o *erioad" de tim*
determinat"9 denumit" -/a29(4(,.
Tran)iia *resu*une :,<-/1)-1/a/,a unui sistem consolidat9 !ncheat9
cunoscut din *unct de 6edere instituional9 care a funcionat du*" anumite
mecanisme i reuli i /,<-/1)-1/a/,a unui alt sistem care 6a funciona *e
;a)a altor mecanisme i altor reuli.
Bn cele mai multe ca)uri noile structuri ale sistemului *recum i
mecanismele i reulile de funcionare sunt necunoscute 4sau mai *uin
cunoscute5 de su;iecii tran)iiei.
Sistemele !n tran)iie trec de reul" *rin *erioade de :,p/,<(,
,)*2*3()7. :ceasta se manifest" *rin sc"derea *roduciei ca efect al *ierderii
sau !nust"rii unor *iee 4interne i e1terne59 reducerea *ersonalului anaCat i
creterea omaCului9 a*ariia inflaiei etc. Cu c$t o ramur" sau un aent
economic are o ca*acitate mai mare de ada*tare9 cu at$t de*resiunea sa 6a fi
mai mic" i in6ers.
Bn #om$nia ca i !n "rile din )ona est0euro*ean"9 tran)iia are ca
direcie de e6oluie de la ,)*2*3(a :, )*3a2:7 4EC5 su*ercentrali)at"9
controlat" de stat9 cu o *ia" e1tern" >relati6? sta;il"9 dar neatracti6" i o *ia"
intern" s"rac" i necom*etiti6"9 s*re o ,)*2*3(, :, p(a47 +(0,/7 4E-5.
:nii de !nce*ut ai tran)iiei *ost0socialiste sunt ani de cri)" *entru
Euro*a central" i de est9 *roiectele de cretere economic" de*ind de muli
factori: constana cu care se urm"resc *roramele de reform"9 im*actul
de)6olt"rii e1terne9 aCutorul "rilor de)6oltate !n direcia asiur"rii asistenei
tehnice9 reimul financiar etc.
#e)ult" c" resta;ilirea economic" este lent" deoarece sunt necesare
schim;"ri fundamentale9 sistemice i instituionale. :ceste schim;"ri !ns"
determin" anumite reacii din *artea *o*ulaiei. Oi aceasta cu at$t mai mult cu
c$t !n societ"ile cu sisteme de comand" *o*ulaia este *redis*us"9 !n mare
*arte9 la meninerea st"rii de fa*t dinainte9 astfel c" unii 6or aciona !m*otri6a
schim;"rilor. <urata *rocesului de tran)iie 6a fi !n funcie nu numai de
am*loarea i com*le1itatea reformei care au un caracter *redominant o;iecti6
ci i de elemente de ordin su;iecti6.
Bnf"*tuirea *rocesului de tran)iie9 ne arat" e1istena unui im*act social
*uternic asu*ra maCorit"ii *o*ulaiei *rin costuri sociale ridicate care im*lic" o
..
sc"dere ra*id" a ni6elului mediu de 6ia" com*arati6 cu sc"derea *roduciei i
aceasta *e fondul unei creteri accelerate a fenomenului de omaC.
-rocesul tran)iiei se desf"oar" su; im*actul unor factori ,2:*6,2( i
,=*6,2(.
'a)-*/(( ,2:*6,2( cei mai im*ortani sunt: motenirea economic"
*recar" de la 6echiul sistemG ca*acitatea de a ela;ora strateii 6ia;ile *entru
!nf"*tuirea tran)iieiG !neleere din *artea *o*ulaieiG sta;ilitatea *olitic"
intern"G antrenarea factorului uman !ntr0o acti6itate *roducti6"9 eficient"G
6olumul9 calitatea i costul factorilor de *roducie ce *ot fi utili)ai !n
acti6itatea economic"G ca*acitatea de ada*tare la cerinele *ieii mondiale etc.
'a)-*/(( ,=*6,2( cei mai im*ortani sunt: conCunctura economiei
mondiale i credi;ilitatea internaional"G s*riCin e1ternG atraerea de ca*ital
str"in !n economie etc.
/odul !n care u6ernele "rilor de)6oltate *ot contri;ui la reali)area
*rocesului de tran)iie se refer" la:
a5!m;un"t"irea accesului la *iee9 care este de o im*ortan" 6ital"
*entru a asiura o cretere ra*id" a economieiG
;5asiurarea sau facilitarea de asisten" tehnic"G
c5oferta de asisten" financiar"G
d5*erfecionarea metodelor *ractice de acordare a asistenei 4financiare9
tehnice9 economice9 de educaie9 de manaement etc.5.
S)*p1+ -/a29(4(,( .+ )*2<-(-1(, .2 ,<,247 .2?7p-1(/,a ,)*2*3(,( :,
p(a47.
Economia unei "ri *oate fi considerat" de *ia"9 atunci c$nd *redo0
min" modul de orani)are i desf"urare a acti6it"ii economice care im*lic"
trecerea ;unurilor de la *roduc"tor la consumator *rin intermediul *ieei !n
calitate de m"rfuri9 ca urmare a concurenei !ntre aenii economici.
-rocesul a*lic"rii reformei care asiur" tran)iia la economia de *ia"
tre;uie s" fie *roteCat social.
-rotecia social" re*re)int" un factor im*ortant !n limitarea
consecinelor neati6e determinate de costurile tran)iiei.
Bn *erioada 1991019929 aricultura a !nreistrat un declin *uternic ca
urmare a restructur"rii *rofunde !n reimul *ro*riet"ii funciare9 f"r" reforma
*ro*riet"ii miCloacelor fi1e9 !n s*ecial a tractoarelor i utilaCelor aricole.
:cest lucru a determinat ca *onderea cheltuielilor de e1*loatare *rin *restaii
s" fie mult mai mare com*arati6 cu cheltuielile de e1*loatare !n reie *ro*rie.
Efectele neati6e ale tran)iiei !n aricultur" are ca *rinci*al" cau)"
>*ri6ati)area *arial"? a e1*loataiei.
Bn ca)ul !n care se dorete refacerea economiei de *ia" teoretic este
sim*lu. Tre;uie ref"cut" *ro*rietatea *ri6at"9 os*od"riile *ri6at0familiale i
instituiile economiei de *ia".
/ai tre;uie menionat fa*tul c" !n afara costurilor sociale o;iecti6e *e
cate tre;uie s" le su*orte *o*ulaia "rii9 mai tre;uie s" su*orte i costurile
sociale *roduse de erorile de *olitic" economic" determinate de strateiile
*artidelor aflate la u6ernare9 de ne*rice*erea i incom*etena factorilor de
deci)ie.
.2
C:-IT8L3L 2
RESURSELE N AGRICULTUR
2.1. R,<1/<, 5( ?a)-*/( :, p/*:1)4(,
2.2. Na-1/a - P7382-1+
2.3. '*/4a :, 312)7
2.. Cap(-a+1+
2.!. Ma2a6,3,2-1+ - ?a)-*/ :, p/*:1)4(,
2.1. R,<1/<, 5( ?a)-*/( :, p/*:1)4(,
8rice acti6itate uman" *resu*une utili)area de resurse s*ecifice9 !n
cantit"i determinate i de calitate adec6at".
#esursele economice constau !n totalitatea elementelor9 *remiselor 0
directe i indirecte 0 ale aciunii sociale *ractice9 care sunt utili)a;ile9 *ot fi
atrase sau sunt efecti6 utili)ate la *roducerea i o;inerea de ;unuri.
-remisa *rimar" a satisfacerii ne6oilor umane este natura. /ediul
natural este cel dint$i i)6or al resurselor economice i cadrul e1istenei
oamenilor i al acti6it"ilor. <irect sau indirect natura ofer" a*roa*e toate cele
necesare e1istenei omului i *roresului societ"ii.
<es*rinderea resurselor naturale din mediul lor este efectul acti6it"ii
umane. Lolumul9 di6ersitatea i calitatea acestei acti6it"i sunt condiionate de
resursele umane. :cestea9 la r$ndul lor de*ind de factorul demorafic9 de
num"rul *ersoanelor a*te de munc"9 de structura *o*ulaiei acti6e *e se1e9
6$rst"9 *e ramuri i su;ramuri economice9 ca i de calitatea forei de munc".
#esursele naturale !m*reun" cu cele umane formea)" /,<1/<,+,
*/(6(2a/, <a1 p/(3a/,.
:l"turi de aceste resurse i !m*reun" cu ele o im*ortan" deose;it" o au
resursele :,/(>a-,. :cestea din urm" sunt re)ultatul folosirii i acumul"rii
resurselor *rimare.
Cea mai eneral" clasificare a resurselor economice delimitea)"
resursele !n materiale i umane. R,<1/<,+, 3a-,/(a+, includ at$t resursele
naturale *rimare c$t i *e cele deri6ate cum ar fi: echi*amentele i tehnoloiile
de fa;ricaie9 infrastructurile economice9 stocurile de materii *rime9 ;a)a
material" a sectorului *restator de ser6icii. R,<1/<,+, 13a2, cu*rind9 la fel9
at$t resursele *rimare de acest en9 c$t i *e cele deri6ate9 cum sunt stocurile de
!n6""m$nt i tiin"9 *otenialul ino6aional etc.
-e m"sura de)6olt"rii societ"ii omeneti resursele au s*orit i s0au
di6ersificat continuu. Bn ra*ort de creterea i di6ersificarea ne6oilor umane9
!ns"9 resursele au fost i au r"mas limitate. <eci9 6olumul9 structurile i
calitatea resurselor economice i ;unurilor se modific" mai !ncet dec$t
6olumul9 structurile i intensitatea ne6oilor umane. :ltfel s*us9 resursele i
;unurile sunt relati6 limitate9 rare9 !n com*araie cu ne6oile.
-reocu*area oamenilor din totdeauna i de *retutindeni de a alee
resursele i de a ierarhi)a folosirea lor *entru o c$t mai ;un" satisfacere a
.7
ne6oilor a fost numit" *ro;lema fundamental" a orani)"rii oric"rei economii.
Bntre noiunea de ?a)-*/( :, p/*:1)4(, i cea de /,<1/<, e1ist" o
diferen"9 dei !n maCoritatea lucr"rilor de s*ecialitate sunt considerate
sinonime.
+oiunea de /,<1/<, e1*rim" !n esen" starea de dis*oni;ilitate a unor
;unuri9 *rin sim*la lor e1isten" au9 !n ra*ort cu *rocesul de *roducie9
caracterul unui *otenial *roducti6.
-rin resurs" de *roducie se !nelee o cantitate stoca;il" de miCloace
sau o;iecte ale muncii.
Bn anumite condiii9 *rin deci)ii i aciuni adec6ate9 s*ecifice ale
aenilor *roduc"tori9 resursele sunt acti6ate *rin atraerea !ntr0o utilitate
concret"9 *rimind astfel o anumit" destinaie i de6enind factori de *roducie.
'a)-*/(( :, p/*:1)4(, re*re)int" resursele aduse de c"tre aentul *roduc"tor
!ntr0o stare acti6"9 *ro*rie utili)"rii lor efecti6e !n *rocesul de *roducie. <eci
factorii de *roducie re*re)int" totalitatea elementelor de intrare !n *rocesul de
*roducie9 ceea ce se reflect" i !n denumirea atri;uit" lor !n lim;a enle)"9 i
anume >in*ut?.
Bn aricultur"9 mai mult dec$t !n oricare ramur" de *roducie9 *rocesul
de *roducie este format dintr0o mulime de *rocese de munc"9 *rocese
;ioloice i *rocese naturale. -rocesele de munc" se refer" la e1*loatarea
diriCat" a *roceselor ;ioloice i naturale i au rolul de a crea condiii adec6ate
culti6"rii *lantelor i creterii animalelor9 care au funcie de miCloace de munc"
!n cadrul *rocesului de *roducie. Bn aricultur" se e1*loatea)" dou" *rocese
;ioloice fundamentale: *rocesul de !nmulire i *rocesul de cretere.
Crearea condiiilor ;ioloice i tehnice9 de cretere i !nmulire a
*lantelor i animalelor !n 6ederea o;inerii de *roduse finite 6eetale i
animale se reali)ea)" *rin intermediul *roceselor tehnoloice.
<eci9 !n aricultur" *rocesele tehnoloice re*re)int" totalitatea
o*eraiunilor i *roceselor de munc" efectuate !ntr0o ordine sta;ilit" cu
aCutorul miCloacelor de munc" !n care se acionea)" asu*ra resurselor de
*roducie !n 6ederea transform"rii acestora !n factori de *roducie utili)a;ili de
c"tre *lante i animale 0 miCloace de munc".
Tehnoloia aricol" are o caracteristic" deose;it" !n sensul c" unii
factori de *roducie ca !nr""mintele9 furaCele etc.9 sunt transformai de *lante
i animale !n ;iomas". :li factori de *roducie *recum *esticidele i
amendamentele sunt folosii *entru a crea condiii o*time *lantelor i
animalelor !n 6ederea creterii i re*roducerii.
Ecuaia *rocesului tehnoloic 4-T5 de transformare a resurselor !n
factori de *roducie se *oate scrie astfel:
PT ; R
PM
MM
I
(
H
H
(

'

unde:
#
i
E resurse de *roducieG
-/
C
E *rocese de munc" G
//
C
E miCloace de munc"G
P
i
E factori de *roducie.
/ulimea *roceselor de munc" de transformare a resurselor !n factori
de *roducie oca)ionea)" costuri de *roducie enerate at$t de cantitatea de
munc" folosit"
J
M
H
9 c$t i de miCloacele de munc" folosite
J
MM
H
9 la care se
.'
adau" costul factorilor de *roducie
J
I
(
.
Ecuaia com*let" a *rocesului de *roducie din aricultur" *oate fi
scris"9 lu$nd !n calcul i *rocesele ;ioloice -=
i
de cretere i de)6oltare9
astfel:
P R
PM
MM
I I
PB PM
MM
K
(
H
H
( (
( (
(
(

'

'

C
C
!n care:
Q
C
0 *rodusele finite aricole.
Costul *rocesului de *roducie 4R
*
5 are urm"toarea relaie de calcul
1
:
J J J J J
p I PM MM PB
( H H (
+ + +
La !nce*utul e6oluiei societ"ii umane au e1istat numai doi factori de
*roducie *rimari sau oriinari: 312)a i p7382-1+ 42a-1/a5 *rin intermediul
c"rora se asiura *roducia. 3lterior a a*"rut al treilea factor9 )ap(-a+1+9 ca
totalitatea ;unurilor *roduse de om9 care nu sunt consumate direct de el ci sunt
utili)ate !ntr0o acti6itate de *roducie 6iitoare9 care *ermite creterea
*roduciei. Iniiatorul acestei teorii este france)ul I.=. SaS. Conform teoriei sale
muncii !i re6ine salariul9 ca*italului *rofitul i *"m$ntului renta.
/unca9 *"m$ntul 4natura5 i ca*italul mai *oart" denumirea i de
factori tradiionali al"turi de care au a*"rut !n e*oca contem*oran" i ali
factori 4neofactori5 cum ar fi: a;ilitatea !ntre*rin)"torului 4manaementul59
*roresul tehnico0tiinific9 resursele informaionale9 statul economic etc.
&actorii de *roducie se afl" !n interde*enden" iar aciunea lor
determin" *articularit"ile acti6it"ilor economice i dimensionea)" as*ectele ei
cantitati6e9 calitati6e i structurale. <e)6oltarea *roduciei are loc *rin
atraerea unor cantit"i s*orite de factori de *roducie 4de)6oltare e1tensi6"5
c$t i *rin !m;un"t"irea calitati6" a factorilor de *roducie utili)ai 4de)6oltare
intensi6"5.
Bm;un"t"irea calitati6" a factorilor de *roducie a fost i r"m$ne
!ntotdeauna o necesitate o;iecti6" a de)6olt"rii economico0social"9 im*us" de
soluionarea contradiciei dintre ne6oile umane nelimitate i resursele limitate.
-roresul tehnico0tiinific determin" schim;"rile calitati6e ale
factorilor de *roducie *rin *erfecionarea tehnicii i tehnoloiilor9
*erfecionarea sistemului informaional9 a metodelor de orani)are i condu0
cere a *roduciei etc.
2.2. P7382-1+ @Na-1/aB
&actorul natural al *roduciei se refer" la toate resursele ;rute din natur"
care sunt folosite la *roducerea ;unurilor economice.
&actorul natural se concreti)ea)" !n acele elemente care fiind oferite
omului direct de c"tre natur"9 sunt atrase *entru *rima dat" !n circuitul
economic.
<in sfera de cu*rindere fac *arte: solul 4*"m$ntul59 aerul9 a*a9
mineralele9 fondul sil6ic etc.
&actorul natural de *roducie are un caracter *rimar9 oriinar.
Elementele sale nu sunt re*roducti;ile !n mod artificial9 dei tiina
contem*oran" ofer" omului *osi;ilitatea de a inter6eni !n circuitul form"rii i
1
-.I. 8timan 0 Economie rural"9 Editura :ro*rint9 Timioara9 1999.
.9
reener"rii multor resurse naturale.
&orma de e1isten" a factorului natural al *roduciei este una material"9
de ti*ul su;stanei i al eneriei. &iecare ti* de resurs" *rimar" ce *oate fi
utili)at" !n sco* *roducti6 are *ro*riul s"u reim de formare i de reenerare
4!n unele ca)uri59 a6$nd o anumit" dis*oni;ilitate ca 6olum i !nsuiri s*ecifice.
/ulte dintre resursele *rimare sunt e*ui)a;ile iar altele9 dei
reenera;ile9 sunt re*roduse de natur" !ntr0un ritm inferior9 creterii ne6oilor de
consum.
Bn unele *rocese de *roducie9 resursele naturale utili)ate !n mod
tradiional *ot fi su;stituite *rin ;unuri 0 ca*ital create artificial.
-"m$ntul este *rinci*ala form" de factor natural. -rin *"m$nt !n sens
lar se !nelee: solul9 su;solul9 aerul9 a*a9 fauna9 flora etc.9 iar !n sens restr$ns
numai solul ce mai *oart" denumirea de fond funciar. &ondul funciar cu*rinde
terenurile ara;ile9 *"unile9 f$neele9 6iile9 li6e)ile9 fondul forestier9 luciul a*ei
interioare9 alte su*rafee.
-"m$ntul este *unctul iniial al !ntreii acti6it"i economice. -rocesele
de *roducie9 !n marea lor di6ersitate9 sunt leate !ntr0o form" sau alta de
factorul *"m$nt9 deoarece el ofer" at$t su;stana i condiiile materiale *rimare
ale *roduciei9 c$t i resursele *rimare de enerie.
Bn aricultur" i sil6icultur"9 *rocesul de *roducie este indisolu;il leat
de 6alorificarea unui ansam;lu de !nsuiri ale *"m$ntului9 s*ecifice solului:
su*ort i mediu de 6ia" *entru toate *lantele terestre9 surs" *rimar" de
elemente nutriti6e i re)er6orul *rinci*al de enerie al oranismelor 6ii9
rece*tor i reulator al umidit"ii i sistemului sol0a*"0*lante etc. Ca urmare9
lumea 6ie !n totalitatea ei9 ca i de)6oltarea societ"ii9 de*ind9 direct sau
indirect9 de ca*acitatea solului de a asiura enerie i su;stan" 6ital".
Ca *rinci*al miCloc de *roducie aricol" *"m$ntul se caracteri)ea)"
*rintr0un ir de -/7<7-1/( s*ecifice.
a5P7382-1+ ,<-, +(3(-a- )a .2-(2:,/, @<1p/a?a47B 5( ?*+*<(247
a6/()*+7. Se cunoate fa*tul c" su*rafaa aricol" se reduce tre*tat 4lent5 ca
urmare a scoaterii unor mari su*rafee din circuitul aricol *entru alte destinaii
sau ca urmare a derad"rii.
<u*" datele &:8 din su*rafaa total" a uscatului9 terenul aricol
re*re)int" (9. mld. hectare 4%%97H5. -e continente *entru ne6oile ariculturii se
utili)ea)" 27H din total !n Euro*a9 %7H !n :merica de +ord9 %1H !n :merica
de Sud9 2(H !n :sia i 21H !n :frica.
La aceast" dat" se *oate a*recia c" re)er6a de teren care *oate fi luat"
!n cultur" este e*ui)at" sau *ractic neliCa;il" la scar" mondial"9 continental" i
naional" 4!n maCoritatea "rilor5. <in *unctul de 6edere al su*rafeei aricole
utile i ara;ile *e locuitor9 #om$nia se situea)" !n *rimele (02 "ri euro*ene.
N"rile euro*ene care au S.:.3. 4su*rafaa aricol" util"5 mai mare dec$t
#om$nia sunt 3craina9 &rana9 S*ania9 -olonia9 @ermania9 Italia i :nlia9
nelu$nd !n calcul #usia.
#e)ult" deci9 c" din *unct de 6edere al resurselor funciare9 R*382(a
,<-, * 4a/7 miClocie s*re mare9 )1 12 p*-,24(a+ a6/()*+ 2a-1/a+ /(:()a-.
;5P7382-1+ ,<-, 2,+(3(-a- )a p*-,24(a+ :, p/*:1)4(,. El dis*une de o
mare ca*acitate de reenerare i de cretere a randamentului s"u9 nu se
consum" i nu se e*ui)ea)". <esiur9 *rin *racticarea unei ariculturi
neraionale9 re)er6ele de enerie i su;stane nutriti6e oranice i minerale
acumulate !n sol se *ot e*ui)a tre*tat9 *$n" la afectarea ra6" a *otenialului
*roducti6 al *"m$ntului.
27
<e aceea9 utili)area raional" a !ntreului fond funciar9 *"strarea i
creterea fertilit"ii solului !n sco*ul reali)"rii unei ariculturi intensi6e9 cu
randamente s*orite ca*"t" o semnificaie deose;it" !n condiiile creterii
*o*ulaiei i ale multi*lic"rii tre;uinelor umane. <eoarece re)er6ele de teren
sunt *ractic e*ui)ate9 creterea randamentelor la hectar r"m$ne sinura surs"
maCor" de s*orire a *roduciei aricole. :cest *roces im*lic" un 6olum
im*ortant de in6estiii9 ceea ce !nsemn" creterea continu" a 6alorii economice
a *"m$ntului.
c5P7382-1+ :(2 p12)- :, >,:,/, <pa4(a+ ,<-, (3*0(+. Caracterul
imo;il al *"m$ntului ca miCloc de *roducie aricol" are consecin" asu*ra
orani)"rii *roceselor de *roducie din aricultur". :stfel *roducia aricol" se
orani)ea)" !n structuri orani)atorice care au caracter staionar.
d5P7382-1+C )a 3(H+*) 2a-1/a+ 21 p*a-, ?( .2+*)1(- deci este
nesu;stitui;il.
e5Ca 3(H+*) :, 312)7 p7382-1+ 21 p*a-, pa/-()(p7 :, 121+ <(261/
.2 p/*),<1+ )*3p+,= :, p/*:1),/,a 0121/(+*/ 3a-,/(a+,9 ci numai !m*reun"
sau al"turi cu miCloacele de munc" mecanice9 chimice i ;ioloice care *rin
intermediul forei de munc" acionea)" asu*ra luiG
f5P7382-1+C :(2 p12)- :, >,:,/, H1/(:() este su;iect de dre*t9 *0(,)-
a+ p/*p/(,-74(( i *0(,)- :, ,=p+*a-a/, aricol".
-ro*rietatea asu*ra *"m$ntului enerea)" o serie de relaii de
administrare manaerial"9 economice i financiare s*ecifice iar e1*loatarea
aricol" atrae du*" sine o mulime de efecte i consecine economice.
5Bn funcia de s*aiu i tim*9 p7382-1+ ,<-, :,*<,0(- :, >a/(a- )a
p*-,24(a+ 2a-1/a+ :, p/*:1)4(,9 ca fertilitate. -rin !m;un"t"irile ce i se aduc9
*artici*" nemiClocit la crearea de 6alori9 ceea ce face necesar" e6aluarea
economic" a diferitelor cateorii de teren !n funcie de ca*acitatea lor efecti6"
de *roducie.
Bn *rocesul de *roducie aricol" se distin :*17 )a-,6*/(( :,
?,/-(+(-a-, a *"m$ntului:
15 fertilitatea natural" sau *otenial"G
25 fertilitatea economic" sau efecti6".
',/-(+(-a-,a 2a-1/a+7 este ca*acitatea *roducti6" a *"m$ntului !n
momentul lu"rii sale !n cultur"9 ea fiind determinat" de factorii naturali i nu
este re)ultat al muncii omeneti. :ceast" fertilitate difer" de la un teren la altul
i este !n funcie de com*o)iia chimic"9 fi)ic"9 ;ioloic" etc. astfel se distin
terenuri cu fertilitate sla;"9 miClocie9 ;un" i foarte ;un". 8amenii *rin
aciunile lor *ot menine i m"ri aceast" fertilitate natural"9 ad"u$nd una
artificial" *rin utili)area unor lucr"ri s*ecifice de !m;un"t"iri funciare
4desec"ri9 iriaii9 com;aterea ero)iunii solului etc.5G *rin folosirea de
!nr""minte chimice i naturale sau alte su;stane etc.
',/-(+(-a-,a 2a-1/a+7 .3p/,127 )1 ?,/-(+(-a-,a a/-(?()(a+7 ?*/3,a-
97 .3p/,127 ?,/-(+(-a-,a -*-a+7 a <*+1+1(.
Bn aricultura "rilor de)6oltate economic un loc im*ortant !n fertilitatea
economic" re6ine celei artificiale9 !n tim* ce !n "rile cu aricultur" sla;
de)6oltat" *onderea cea mai mare !n fertilitatea economic" re6ine celei
naturale.
S*orirea fertilit"ii solului *resu*une9 *e de o *arte9 !m;un"t"irea
!nsuirilor sale de *roducti6itate9 iar *e de alt" *arte e1*loatarea sa din ce !n ce
mai ;un" *rin a*licarea de tehnoloii tot mai *erformante.
21
2.2.1. C7(+, :, /(:()a/, a ?,/-(+(-74(( p7382-1+1(
#om$nia are su*rafaa ara;il" calitati6 su*erioar" multor "ri euro*ene
!ns" 6/a:1+ /(:()a- de aciditate a solului9 li*sa su;stanelor nutriti6e !n sol9 la
care se adau" i structura necores*un)"toare a culturilor contri;uie la
o;inerea de *e aceste terenuri a unor *roducii sc")ute care influenea)"
ni6elul *roduciilor i im*licit 6eniturile o;inute de aricultori.
E1istena acestor terenuri im*une folosirea unui com*le1 de m"suri9
*ri6ind lucr"rile solului9 structura i succesiunea culturilor9 administrarea
amendamentelor calcaroase i a !nr""mintelor chimice de natur" s"
contri;uie la ridicarea *roduciei. :stfel *e terenurile cu o *uternic" aciditate
se recomand" a*licarea mai !nt$i a amendamentelor calcaroase i du*" aceea a
!nr""mintelor chimice sau unoi de raCd. :*licarea !nr""mintelor chimice
f"r" amendarea !n *reala;il a solului9 !nr"ut"ete fertilitatea solului iar
*roduciile sunt com*romise.
Eficiena economic" a folosirii amendamentelor *e terenurile acide este
e6ident"9 dac" se are !n 6edere c" un ciclu de ameliorare necesit" cheltuieli
reduse9 care contri;uie la creterea *roduciei medii i a 6enitului net o;inut *e
hectar.
3n alt fenomen neati6 care determin" reducerea fertilit"ii solului este
<7/7-1/a/,a. Terenurile ara;ile s"r"turate au *ro6enit din 6echile terenuri
amenaCate *entru ore)"rii9 sau alte terenuri iriate sau necores*un)"tor
e1*loatate. -rin lucr"ri de desecare9 a*licarea amendamentelor9 a unoiului de
raCd etc. are loc ameliorarea acestor terenuri care *ot s" fie redate tre*tat !n
folosin".
Totodat" o im*ortan" deose;it" asu*ra ca*acit"ii solului o constitu0
ie lucr"rile hidroameliorati6e i reali)area unui sistem de drenare *entru
e6acuarea e1cesului de a*"9 e6it$nd astfel *rocesul de .23+75-(2(/, i
<a+(2(9a/, a terenurilor9 cu consecine nefa6ora;ile asu*ra fertilit"ii solului.
<e asemenea9 terenurile situate !n *ant" sunt su*use !n *ermanen"
fenomenului de ero)iune9 de aceea p/,>,2(/,a ,/*9(12(( <*+1/(+*/ *rin lucr"ri
aricole *e direcia cur;elor de ni6el i alte m"suri arofitotehnice 4am*lasarea
raional" a culturilor9 folosirea ;en)ilor !nier;ate etc.5 constituie o m"sur"
foarte im*ortant" !n )onele colinare i de deal.
2.2.2. S-/1)-1/a ?*2:1+1( ?12)(a/ p, )a-,6*/(( :, ?*+*<(247
Indiferent de ni6elul de de)6oltare al societ"ii9 *"m$ntul a fost i
r"m$ne *rinci*alul miCloc de *roducie aricol" i *rinci*alul o;iect de 6aloare
!n m$na i la !ndem$na *ro*rietarilor aricoli.
<u*" anul 19'99 dre*tul de *ro*rietate asu*ra *"m$ntului a fost
resta;ilit *rin Leea 1'D19919 astfel !nc$t !n 1991 sectorul *ri6at deinea 72H
din terenul aricol i '(H din totalul terenului ara;il.
:cest *as im*ortant nu a fost !ns" !nsoit de m"suri leislati6e
com*lementare9 care ar fi *utut facilita formarea i funcionarea !n condiii
eficiente a *ieei *"m$ntului. -ractic9 de0a lunul acestei *erioade au fost
restricionate tran)aciile sau arend"rile de terenuri9 astfel !nc$t m"surile
im*ortante de reform" *e care noul u6ern le0a a6ut !n 6edere !nc" de la
!nce*utul anului 1997 au fost amendarea leii arend"rii9 *romo6area leii
*ri6ind circulaia Curidic" a terenurilor9 dar i modific"ri la Leea fondului
funciar9 res*ecti6 recunoaterea i reconstituirea dre*turilor de *ro*rietate.
22
Tabelul 2.1.
Structura fondului funciar *e cateorii de folosin" 427775
Ca-,6*/(a :, S1p/a?a4a a6/()*+7 S-/1)-1/a @AB
'*+*<(247 T*-a+ :(2 )a/, <,)-*/
p/(>a-
T*-a+ <,)-*/
3(( La 3(( La A p/(>a-
:ra;il 9%'191 97.797 929. 2%92 2%97
-"uni %((197 %19797 9299 2%92 229.
&$nee 1.7791 1(2991 979. 1791 179%
Lii i *e*iniere 6iticole 2729% 2219. 9297 19' 19'
Li6e)i i *e*iniere
*omicole
2.(92 2%992 9(97 197 197
Total 1('.29' 1(21'92 9.97 17797 177
Sursa: :nuarul statistic al #om$niei9 2771.
Trenarea ado*t"rii !n *arlament a celor trei lei fundamentale ale *ieei
funciare a !nreunat su;stanial *rocesul de reform" i *ri6ati)are9 mai ales
*ri6ati)area societ"ilor comerciale aricole de stat 4fostele I:S0uri5 dar i
consolidarea e1*loataiei aricole de ti* comercial.
:nali)$nd situaia fondului funciar al #om$niei *e cateorii de
folosin" acesta se *re)int" !n anul 2777 conform ta;elului 2.1.
A$-!l 63.2
P./#%! 23.2
F0%e1e 10.1
2!! /I l!,e3! 3.5
&)$'6
')$'6
/+$/6
)$.6
Ara8l
P91n
F:n";"
0 9I l7"!
&iura 2.1. Su*rafaa aricol" du*" modul de folosin"9 !n anul 2777
2%
A$-!l 96.5
P./#%! 92.9
F0%e1e 97.5
2!! 96
L!,e3! 94
90
91
92
93
94
95
96
97
98
A$-!l P./#%! F0%e1e 2!! L!,e3!
6
&i. 2.2. -onderea sectorului *ri6at !n total su*rafa" aricol"
:nali)$nd !n *re)ent structurile de *ro*rietate du*" modul de folosin"9
se e6idenia)" rolul de 6iitor i *redominant al *ro*riet"ii *ri6ate. Conform
datelor din ta;elul 2.1. re)ult" c"9 din su*rafaa aricol" total" de 1('.29' mii
hectare9 11(21'92 mii hectare9 a*arine sectorului *ri6at9 iar din su*rafaa
ara;il" de 9%'191 mii hectare9 97.797 mii hectare9 a*arine de asemenea
sectorului *ri6at.
Sectorul *ri6at deine o *ondere mare din f$nee9 din ara;il9 din 6ii9 din
li6e)i i din *"uni 4fiura 2.2.5.
A$-!l 63.7
P./#%! 22.5
F0%e1e 10.3
2!! 1.8
L!,e3! 1.7
Ara8l
&)$,6
P91n
''$.6
F:n";"
/+$)6
0
/$-6
L7"!
/$,6
&i. 2.%. Structura su*rafeei du*" modul de folosin" !n cadrul sectorului
*ri6at
<eci sectorul *ri6at deine a*roa*e !ntreaa su*rafa" de f$nee i !ntr0o
*ro*orie mare *lantaiile de *omi i 6ie.
Bn cadrul su*rafeei aricole de 1(21'92 mii hectare care a*arine
sectorului *ri6at9 structura su*rafeelor du*" modul de folosin" se *re)int"
astfel: 2%97H ara;il9 2%92H *"uni9 179%H f$nee9 19'H 6ii9 197H li6e)i 4fiura
2.%.5
3rm"rind e6oluia fondului funciar din 19'9 i *$n" !n 2777 se
constat" c" nu s0au *rodus mari schim;"ri asu*ra su*rafeei totale aricole. :
sc")ut su*rafaa ara;il" total" cu 17792 mii hectare i9 de asemenea9 s0au redus
*lantaiile de *omi fructiferi i su*rafeele 6iticole cu 2%9( mii hectare i
res*ecti6 ..2 mii hectare !n schim; a crescut su*rafaa total" la celelalte
cateorii de folosin".
2(
Tabelul 2.2.
E6idena fondului funciar al #om$niei !n *erioada
19'901992 4mii ha5
Sp,)(?()a4(, 1&$& 1&&! 1&&" 2000 D(?,/,24
a .2 2000
?a47 :,
1&$&
Total aricol9 din care 1(7.9
97
1(797
92
1(7''
97
1('.2
9'
M979'
0ara;il
0*"uni
0f$nee
06ii i *e*iniere 6iticole
0li6e)i i *e*iniere
*omicole
9..'9
%
%2.29
9
1(('9
%
2779.
%1'97
9%%79
1
%%929
(
1(979
2
2929(
27792
9%%'9
9
%%919
7
1(9'9
.
2'997
27792
9%'19
1
%((19
7
1.779
1
2727%
2.(92
017792
M1'(9'
M.'9'
0.92
02%9(
Sursa: :nuarul statistic al #om$niei9 1997919929 199792771.
2.2.3. E>a+1a/,a /,+a-(>7 <a1 0*2(-a/,a -,/,21/(+*/ a6/()*+,
=onitarea terenurilor aricole re*re)int" un ansam;lu de o*eraii
com*le1e de cuantificarea a ca*acit"ii naturale a terenului 4+59 ea e1*rim"
calitatea acestora !n funcie de condiiile *edoclimatice i economice de
*roducie e1istente la un moment dat *e un anumit teritoriu. =onitarea
terenurilor se face *entru fiecare *lant" de cultur" sau se *oate calcula i o not"
medie de ;onitare a terenurilor. +ota medie de ;onitare a terenurilor are
multi*le utili)"ri !n domeniul tehnic i economic.
#e)ultatul acti6it"ii de ;onitare !l re*re)int" nota de ;onitare 4+5 care
!n ca)ul metodei rom$neti de ;onitare9 este *rodusul unui num"r de 17 factori
ecoloici 4*arametrii de ;onitare5.
+ota de ;onitare natural" are m"rimea ma1im" de 177 fiind !nscris"
!ntr0o scar" !nchis" 470177 *uncte5. Totalul *unctelor re)ultate tre;uiesc
*otenate 4corectate5 !n funcie de o serie de lucr"ri efectuate *entru s*orirea
fertilit"ii sau alte criterii orani)atorice. :stfel not"rilor iniiale li se a*lic" un
coeficient de corecie 4R5.
Lucr"rile de ;onitare a solurilor *re)int" un interes *ractic deose;it9
*ut$nd s" ser6easc" la soluionarea Curidic" a numeroaselor *ro;leme cum sunt:
re*arti)area teritorial" a culturilor aricoleG re*arti)area teritorial" a
!nr""mintelor chimiceG sta;ilirea *reului difereniat *e )oneG calcularea
im*o)itului asu*ra terenurilorG calcularea *roduciilor medii la haG calcularea
arendeiG determinarea 6alorilor de des*"u;ire *entru terenurile afectate de
lucr"ri de utilitate *u;lic" etc.
-roducia aricol" notat" cu Q *oate fi calculat" !n funcie de factorii:
ca*acitatea natural" a terenului 4+5G ca*acitatea ;ioloic" a *lantei 4=5 i
tehnoloia a*licat" 4T5. :stfel:
K ; NBT
2.2.. P(a4a 5( p/,41+ p7382-1+1(
2.
Bn toate "rile cu economie de *ia" *iaa *"m$ntului este li;er" iar
*reul *"m$ntului se sta;ilete !n funcie de cerere i ofert".
Leislaia funciar" din unele "ri inclusi6 #om$nia relementea)" *iaa
funciar" *rin intermediul dre*tului de *reemiune la cum*"rare a 6ecinilor9
co*ro*rietarii terenului9 statului sau societ"ilor de amenaCare i !m;un"t"ire
funciar".
Bn *rinci*al *reul *"m$ntului se fundamentea)" *e dou" elemente:
renta funciar" i do;$nda )ilei. :stfel c" un *ro*rietar 6a solicita un *re
teoretic eal cu renta anual" 4 # 5 de*us" la ;anc" care s" !i asiure !n ca)ul
unei rate a do;$n)ii d4H5 o do;$nd" ca*itali)at" cel *uin eal" cu renta
anual":
P
R
:
100
S*re e1em*lu dac" un *ro*rietar !ncasea)" o rent" anual" de 2.777.777
lei9 rata do;$n)ii ;ancare fiind de .7H *reul teoretic al unui hectar de *"m$nt
6a fi:
P
2000000
!0
100 ; 000000 +,( G La
Bn *ractic"9 *reul *"m$ntului este determinat de mai muli factori:
calitatea solului care determin" m"rimea recolteiG *o)iia terenului fa" de
centrele de *roducie i 6alorificare 4comerciali)are5G 6ocaia terenului *entru
diferite acti6it"i de *roducie aricol"9 sil6icultur"9 construcii9 turism.
1.Ca+(-a-,a <*+1+1( i a mediului !nconCur"tor sunt elemente
determinate ale *reului *"m$ntului.
<eci ;onitarea terenurilor constituie o condiie esenial" *entru sta;i0
lirea 6alorii *"m$ntului. Cu c$t un teren are *otenial natural mai ridicat cu at$t
*reul sau este mai mare.
3n factor im*ortant al calit"ii solului !l re*re)int" in6estiiile de
*otenare a ca*acit"ii naturale a terenului. -reul difer" i !n funcie de
cateoria de folosin". Terenul ara;il are un *re mai mare com*arati6 cu
*"unile i f$neele dar un *re mai mic com*arati6 cu *lantaiile *omi i 6ie
unde sunt incluse in6estiiile efectuate la hectar.
2.P*9(4(a -,/,21+1( fa" de centrele de consum sau *relucrare a
*roduselor aricole are influen" asu*ra *reului i a e1*loat"rii lui.
Bn )onele situate !n Curul marilor alomer"ri ur;ane *reul este cel mai
ridicat chiar dac" fertilitatea nu este de calitate foarte ;un"9 deoarece aici sunt
am*lasate culturile cele mai intensi6e i mai *erisa;ile9 cu consum *ermanent.
Bn )onele e1terioare 4situate la distane mari5 se am*lasea)" culturi
e1terioare ale c"ror *roduse se stochea)" uor i *e termen lun. -reurile
acestor terenuri chiar dac" au fertilitatea foarte ;un" 6or fi mai mici.
%.V*)a4(a -,/,21+1( constituie una din funciile determinante !n
sta;ilirea *reului *"m$ntului. :stfel !n )onele de interes turistic sau unde
e1ist" *osi;ilitatea de a construi *reurile sunt foarte ridicate.
-reul *"m$ntului !n lume difer" de la o ar" la alta9 iar !n ara noastr"
*reul sta;ilit de unii e1*eri ararieni din ar" este incom*ara;il inferior celui
*racticat ast")i !n "ri aricole cu terenuri net inferioare ca fertilitate.
-ractic !ns" *reul *"m$ntului se sta;ilete !n funcie de cererea i
oferta de terenuri aricole.
22
Tabelul 2.3.
-reul *"m$ntului !n lume
a/a Va+*a/,a 121( L,)-a/
-:*+a/(-
El6eia 27%77 0 (.277
@ermania 1(177 0 2(%77
:ustria .(77 0 27777
8landa 17277
Cehoslo6acia .%77 0 1.777
&rana '177
=elia '727
<anemarca 2'77
-olonia 2777
:nlia (.77 0 2777
S3: %777 0 .777
Italia 2777
S*ania 1'77 0 %.77
#om$nia 100 - 00
Sursa: Institutul de Economie :rar"
<atorit" caracterului s*ecific al *"m$ntului de a fi limitat ca !ntindere
oferta total" de terenuri are un caracter riid9 fiind insensi;il" la 6ariaia
*reului. Concurena se de*lasea)" *e terenul cererii9 !ntre aenii economici
care doresc s" cum*ere. :stfel c" *reul *"m$ntului e6oluea)" !n ra*ort de
micarea cererii acelor *ersoane care sunt dis*use s" fac" in6estiii !n
aricultur". <ac" ne referim la *rodusele aricole a c"ror cerere i scum*ire
este !n continu" cretere constat"m c" este stimulat" i cererea de *"m$nt i
astfel *reul acestuia crete9 deoarece oferta de *"m$nt este inelastic". :tunci
c$nd *rodusele aricole sunt mai ieftine i condiiile de *roducere sunt
nefa6ora;ile sau mai *uin fa6ora;ile9 aenii economici *refer" s" fac"
*lasamente !n terenuri 4!n loc s" le arende)e5 i in6ers se !nt$m*l" !n situaia
unor afaceri *ros*ere !n culti6area terenurilor.
2.2.!. R,2-a ?12)(a/7 5( ?*/3,+, ,(
3nii teoreticieni au e1*licat i e1*lic" renta *ornind de la forma de
*ro*rietate asu*ra *"m$ntului9 ca factor de *roducie. -e m"sur" ce *o*ulaia a
crescut *"m$nturile li;ere au de6enit tot mai *uine. -ro*rietarii de *"m$nt
a6eau dou" *osi;ilit"i: s"0l lucre)e ei !nii sau s"0l dea s*re folosin" altei
*ersoane ca) !n care *ro*rietarul a *retins o *lat" numit" diferit.
<eci9 /,2-a desemnea)" ceea ce *retinde i !ncasea)" *ro*rietarul
funciar de la utili)atorul *"m$ntului 4arenda5 indiferent de forma de reali)are:
!n munc"9 !n *roduse sau !n ;ani.
Jilliam -ettS ar"ta c" >renta funciar reprezint surplusul obinut de
pe un teren oarecare, dup ce din venitul obinut s-au sczut cheltuielile cu
ntreinerea lucrtorului agricol i celelalte cheltuieli de exploatare a
27
terenului?.
-ettS su;linia c" >mrimea rentei, respectiv preul pmntului se afl
ntr-o legtur direct cu cererea i oferta de produse agricole, spori-
rea cererii mrind preul cerealelor i nivelul rentei?.
<a6id #icardo a fost i este considerat creatorul teoriei *rofunde i
com*le1e a rentei moderne. Bn conce*ia lui >renta este partea din produsul
pmntului care se pltete proprietarului funciar pentru c acesta cedeaz
dreptul de folosire a forelor originare i indestructibile ale solului.?
#e*utatul *rofesor i economist Liril /adearu a*recia c" >renta
diferenial i datoreaz existena legii fertilitii descrescnde a solului?
denumind aceast" lee >leea 6enitului descresc$nd al *"m$ntului?.
<atorit" im*ortanei deose;ite *e care o deinea aricultura !n *erioada
inter;elic"9 $ndirea economic" s0a concentrat asu*ra rentei funciare 4a solului5
care era considerat" >infrastructura economic" *e care se s*riCin" *ro*"irea
"rii?.
I.=. SaS susinea c" >renta este o recompens pentru serviciile aduse
de pmnt?. <u*" acesta factorii de *roducie sunt: 312)a9 )ap(-a+1+ i
p7382-1l9 iar re)ultatele *rocesului economic sunt: <a+a/(1+9 p/*?(-1+ i /,2-a.
Bn ultimele decenii9 s0a im*us o*inia9 conform c"reia renta este o
cateorie uni6ersal"9 ea nelimit$ndu0se doar la aricultur". >Pmntul 0 susine
-.:. Samuelson 0 nu este singurul factor de producie ale crui venituri pot fi
tratate din punct de vedere economic ca rent?.
#enta re*re)int" 6enitul ce re6ine *osesorului 4*ro*rietarului5 oric"rui
factor de *roducie9 a c"rui ofert" este riid" sau foarte *uin elastic" este
6enitul ce re6ine *ro*rietarului *entru transformarea dre*tului de folosin" i
de u)ufruct a unor factori de *roducie cu !nsuiri s*eciale c"tre alte *ersoane.
-entru utili)atorul9 !ntre*rin)"torul aricol 4arenda5 /,2-a ?12)(a/7
este o *lat" *entru folosirea terenului aricol9 adic" re*re)int" un element de
cost9 !ns" *entru *ro*rietarul terenului renta re*re)int" un 6enit9 !n 6irtutea
dre*tului de *ro*rietate.
Bn e1*loatarea *"m$ntului se formea)" mai multe ti*uri de rent".
15 R,2-a a0<*+1-7 @RaB se !ncasea)" de c"tre toi *ro*rietarii de teren
indiferent de calitatea terenului *e care !l dein. Ca m"rime a;solut" renta se
calculea)" ca diferen" !ntre *reul !ncasat de fiecare *ro*rietar 4!ntre*rin)"tor5
i suma costurilor *lus *rofitul normal.
Ra ; P-CMP/2
unde:
- E *reG
C E costuriG
-rn E *rofit normal.
25 R,2-a :(?,/,24(a+7 I 5( II
#enta diferenial" I *ro6ine din diferena de fertilitate dintre terenuri9
fiind re)ultatul cheltuielilor mai mici cu care se o;in *rodusele *e terenuri
fertile !n condiiile c$nd *reul de 6$n)are este determinat d cheltuielile
reali)ate *e terenurile mai sla;e 4aflate !n circuitul aricol5.
-ornindu0se de la aciunea leii randamentelor descresc"toare9 se 6a
conce*e un model de formare a rentei difereniale I 4de fertilitate5.
-resu*unem cinci *arcele de teren cu fertilitate diferit" de la 1 la .9 !n
2'
ordinea decresc$nd" a radului de fertilitate natural".
<ac" *e fiecare *arcel" se a*lic" cantit"i eale de ca*ital i munc"
atunci i costurile 6or fi eale 4e1. 1777777 leiDha5.
S*re e1em*lu *roducia de r$u o;inut" 6a descrete de la 2777 TDha
la 2777 TDha *e m"sur" ce scade fertilitatea *arcelei9 astfel c" 6enitul !ncasat
de fiecare aricultor este diferit i la fel i costurile. :stfel c" *e m"sur" ce
*roducia scade 6a sc"dea i 6aloarea 6eniturilor.
Ta;elul 2.(.
/odelul form"rii rentei difereniate
Pa/),+, 1 2 3 !
Costul 4u.m.5 1777777 177777
7
1777777 1777777 1777777
-roducia4TD
ha5
2777 .777 (777 %777 2777
-re 4u.m.5 '77 '77 '77 '77 '77
Lenit ('77777 (77777
7
%277777 2(77777 1277777
Lenitul se calculea)" ca *rodus dintre *roducia fi)ic" i *reul unitar.
R,2-a :(?,/,24(a+7 III este caracteristic" ariculturii intensi6e format"
ca diferen" !ntre randamentul a dou" sau mai multe in6estiii succesi6e sau
simultane 4*e su*rafee diferite5 de ca*ital i de munc".
%5 R,2-a :, 3*2*p*+ este *rofitul reali)at de *osesorul unor su*rafee
de teren cu !nsuiri s*eciale9 deose;ite care *roduc !n cantit"i reduse *roduse
cu calit"i deose;ite 4care nu *ot fi o;inute *e alte terenuri5. L$n)area acestor
*roduse la *reuri ridicate de mono*ol *ermite o;inerea unui e1cedent *este
*rofitul normal ce re6ine *ro*rietarului funciar.
(5 R,2-a :, p*9(4(, a*are din diferenele ce e1ist" !ntre terenuri *ri6ind
distana fa" de centrele de a*ro6i)ionare9 desfacere sau fa" de c"ile de
comunicaie.
Bn "rile de)6oltate economic renta ocu*" un loc im*ortant !n aricul0
tur"9 deoarece o *arte im*ortant" din *ro*rietarii de teren dau su*rafeele
deinute !n arend" fermierilor aricultori. S*re e1em*lu !n &rana %%H din
su*rafaa culti6at" de fermieri este arendat"9 !n =elia *ro*oria este de 2%H9 !n
:nlia %'H9 !n 8landa %7H sau @ermania %(H.
Bntre rent" i *reul *"m$ntului e1ist" o relaie direct *ro*orional".
:stfel terenurile mai ;ine echi*ate cu elemente de infrastructur" 4surs" de a*"9
enerie9 miCloace de trans*ort9 ser6icii etc.5 i sunt situate !n a*ro*rierea
localit"ilor sunt arendate sau 6$ndute la *reuri mai ridicate.
+u toate terenurile aricole au 6ocaia de a fi arendate. 3rm"rind modul
de formare a rentei funciare 6om constata c" e1ist" terenuri de sla;" calitate
care nu *ermit o;inerea unor *roducii suficient de mari care s" aco*ere toate
cheltuielile inclusi6 renta.
-entru a demonstra acest lucru lu"m !n considerare trei su*rafee de
teren care au ca*acitate de *roducie diferit" de la %777 la .777 TDha la cultura
de r$u. Consider"m costul total de *roducie de %777777 leiDha9 iar *reul
mediu de 6$n)are de 1777 leiDT. Consider"m c" *rofitul normal 4mediu5
*erce*ut de arenda este de .77777 leiDha iar arenda *l"tit" *ro*rietarului de
29
2.H din 6aloarea recoltei9 modul de formare a rentei funciare 6a fi:
Ta;elul 2...
&ormarea rentei funciare *e terenurile arendate
N/. Sp,)(?()a4(, T,/,21/( T*-a+
)/-
.
I II III
1. #ecolta 4TDha5 %777 (777 .777 12777
2. Costul total 4leiDha5 %777777 %777777 %777777 9777777
%. -reul de 6$n)are
4leiDT5
1777 1777 1777 1777
(. Lenitul 4leiDha5 %777777 (777777 .777777 1277777
7
.. Costul unitar 4leiDT5 1777 7.7 277 7.7
2. -rofitul total 4leiDha5 7 1777777 2777777 %777777
7. -rofitul mediu normal
4al arendaului5
4leiDha5
.77777 .77777 .77777 1.77777
'. #enta #EL0CM-rn
4leiDha5
0.77777 M.77777 M1.7777
7
1.77777
9. Coeficientul de
arendare
792. 792. 792. 792.
17. :renda 4leiDha5 7.7777 1777777 12.7777 %777777
11. Costul 4include i
arenda5
4leiDha5
%7.7777 (777777 (2.7777 1277777
7
12. -rofitul total 4leiDha5 07.7777 7 M7.7777 7
1%. #enta #entaE-r0-rn
4leiDha5
012.777
7
0.77777 M2.7777 01.7777
7
<u*" cum se o;ser6" dac" se arendea)" toate terenurile 4inclusi6 cele
cu *otenial de *roducie redus5 inclu)$nd arenda !n costurile de *roducie !n
mod *ractic numai fermierul0arenda de *e terenul trei 4de unde se o;ine o
recolt" de .777 TDha5 reali)ea)" *rofit 4!ns" foarte redus5. <e *e *rimul teren
arendaul *ierde 12.7777 leiDha iar de *e al doilea teren *ierde .77777leiDha.
Bn consecin" conclu)ion"m c" numai terenurile care au fertilitate foarte ;un" i
cu un *otenial ridicat de *roducie merit" s" fie arendate.
2.3. '*/4a :, 312)7
&uncionarea oric"rui sistem de *roducie este de neconce*ut f"r"
*re)ena i inter6enia omului. -rocesele de *roducie a ;unurilor cor*orale i
necor*orale9 res*ecti6 a ser6iciilor9 ca*a;ile s" satisfac" cele mai di6erse ne6oi
umane9 au ca element comun fa*tul c" desf"urarea lor *resu*une *restarea de
munc".
77
/unca 0 factor oriinar9 *rimar9 de *roducie 0 re*re)int" acti6itatea
s*ecific" uman" *rin care oamenii9 utili)$nd uneltele i instrumentele adec6ate
!i 6alorific" a*titudinile9 e1*eriena i cunotinele *e care le dein !n 6ederea
o;inerii unor ;unuri materiale i ser6icii indis*ensa;ile e1istenei lor9
*roresului societ"ii. /unca a fost i r"m$ne factorul de *roducie acti6 i
determinant iar *rin intermediul ei sunt antrenai i ceilali factori de *roducie9
reali)$ndu0se com;inarea i utili)area lor eficient".
#esursele de munc" sau *otenialul de munc" al unei "ri e1*rim"
totalitatea *ersoanelor !n 6$rst" leal" de munc" i a*te de munc".
-o*ulaia unei "ri re*re)int" sursa9 re)er6a de for" de munc". &iecare
ar" are la un moment dat un *otenial de for" de munc" care se numete ?*/47
:, 312)7 p*-,24(a+7. Bn acti6itatea economic" este atras" numai o *arte9 ?*/4a
:, 312)7 a)-(>7.
<iferena dintre fora de munc" *otenial" i cea acti6" este re*re)entat"
de c"tre *ersoanele neanaCate sau cele aflate !n omaC.
-o*ulaia efecti6 acti6" sau ocu*at" este format" din salariai9 lucr"tori
*e cont *ro*riu sau lucr"tori !n e1*loataii de ti* familial.
Ta;elul 2.2.
-o*ulaia ocu*at" *e ramuri i acti6it"i
7/( P*p1+a4(,
*)1pa-7
I2:1<-/(, A6/()1+-1/7 C*3,/4 S,/>()(( M
a+-,
a)-(>(-74(
:ustria ((97 229. 797 '92 .799
=elia %79% 2197 29. 29. 7797
<anemarca (99' 2791 .91 .97 2991
&rana %'92 2797 (97 29. 2'9'
@ermania ((9% 2'9. %9% '92 .992
@recia %.97 279. 2199 297 .79.
Italia %.97 2992 799 '92 .997
8landa (%9. 1299 %99 .99 7%9%
:nlia (%9. 2.99 292 0 7199
Suedia ((97 199( %9( .92 7192
Canada (29' 1299 (9( .9( 7%9(
Aa*onia .197 2(9( .99 999 .99'
S*ania %792 219. 1791 992 .992
3E %992 %797 .9( 79. .791
S3: (792 1'92 291 291 7%92
Turcia %29% 129( (19' 29% %.9.
Slo6acia %991 %(97 129( 29( (792
-olonia (79% 279% 2.97 79% (79(
#usia ('9. 2'92 1.9( 1791 (.9.
3naria (19' 2991 1%92 29% .19(
/oldo6a (791 1999 (797 .99 %(92
R*382(a 1C& 2$C" 3C !C0 32C0
Sursa: -.I. 8timan9 Economie rural"9 Editura :ro*rint9 1999.
Cu c$t o ar" este mai *uternic de)6oltat" economic cu at$t rata
omerilor este mai mic" i in6ers9 !n "rile cu economie sla; de)6oltat" rata
omaCului este ridicat".
Structura forei de munc" *e ramuri economice9 ser6icii i acti6it"i
neeconomice de*inde de ti*ul de economie9 radul s"u de de)6oltare9 de
e6oluie i de *roducti6itatea muncii sociale. Bn toate "rile de)6oltate
economic fora de munc" este ocu*at" !ntr0o *ro*orie ridicat" de ser6icii9
turism9 comer9 acti6it"i ;uetare9 a*oi !ntr0o m"sur" mai mic" !n industrie i
!ntr0o *ro*orie foarte redus" !n aricultur".
Bn ara noastr" *o*ulaia ocu*at" !n aricultur" este !ntr0o *ro*orie
71
ridicat" conform ta;elului 2.7.
Ta;elul 2.7.
E6oluia *o*ulaiei ocu*ate !n aricultura #om$niei
Sp,)(?()a4(,
A2((
1&&1 1&&2 1&&3 1&& 1&&! 1&&" 2000
Total mii
*ers.
1777
'2
17(.
'
1772
2
1771
1
9(9% 9%79 '229
H 17797 17797 17797 17797 17797 17797 17797
:ricu
l0
mii
*ers.
%112 %%22 %.%7 %.21 %1'7 %2(9 %277
tur" H 2'99 %292 %.92 %.92 %%92 %(92( (197
Constat"m c" !n *erioada 199102777 fora de munc" ocu*at" !n
aricultur" a crescut de la 2'99H !n 1991 la %(92(H !n 19929 aCun$nd cota
ma1im" !n anul 2777 de (197H.
:nali)$nd *onderea structurii *o*ulaiei acti6e *e ramuri i sectoare
economice constat"m c" aricultura deine o *ondere maCoritar" 4ta;elul 2.'.5
1991 1992 1993 1994 1995 1996
4)t$l 10786 10458 10062 10011 9493 9379
Ag!"#lt#5 3116 3362 3537 3561 3187 3249
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
/**/ /**' /**) /**( /**. /**& '+++
<otal
A=rc1lt1r>
&i. 2.(. E6oluia *o*ulaiei ocu*ate !n aricultur"
Structura *o*ulaiei acti6e a fost calculat" !n dou" 6ariante: !n m"rimi
fi)ice i !n m"rimi con6enionale. -entru calculul *onderii *o*ulaiei fi)ice
ocu*ate am luat ca ;a)" *o*ulaia total" ocu*at". Bn ca)ul structurii *o*ulaiei
acti6e con6enionale am recalculat *o*ulaia la ni6elul tim*ului interal de
lucru.
Ta;elul 2.'.
Structura *o*ulaiei acti6e !n #om$nia
Sp,)(?()a4(, Ra31/( 5( <,)-*a/,
A6/()1+-
-1/7
I2:1<-/(, A+-,+, B16,-a/, R*382(a S-a- P/(>a-
1997 fi)ic 2'92 %299 2192 1%9% 17797 1 1
con6. 1192 (.9. 2297 1292 17797 1 1
1991 fi)ic 2'99 %.9% 2291 1%97 17797 1 1
72
con6. 1199 (%97 2'9( 1'97 17797 1 1
1992 fi)ic %291 %192 2197 1(92 17797 1 1
con6. 1%92 (792 2792 1'92 17797 1 1
199% fi)ic %.91 %791 1997 1.91 17797 .297 ((97
con6. 1.9% %99% 2.97 1997 17797 2'97 %297
199( fi)ic %.92 2'9' 1999 1.97 17797 .79' (992
con6. 1.9. %797 2291 2797 17797 2%9. %29.
199. fi)ic %%92 2'92 199' 1'97 17797 (792 .99(
con6. 1.97 %792 2291 219% 17797 .%9' (292
2777 fi)ic (197 279% %197 0 17797 2(99 7.91
con6. 199% %79' (299 0 17797 1797 '29%
<eoarece tim*ul mediu efecti6 de lucru !n aricultur" 4*roducia
6eetal"5 este de circa %7H *o*ulaia con6enional" aricol" s0a calculat
!m*"rind num"rul de lucr"tori fi)ici la trei.
-onderea *o*ulaiei ocu*ate !n aricultura #om$niei se afl" cu mult
*este ni6elul !nreistrat !n "ri de)6oltate economic.
<in studiile efectuate de Institutul de Economie :rar" re)ult" c" cca.
(90.7H din fora de munc" ocu*at" !n aricultur" a6ea 6$rsta de 27 ani i *este
27 ani 4(997H5. +umai .79%H a6ea 6$rsta !ntre 120.9 de ani9 iar radul de
femini)are fiind foarte accentuat9 de 72H.
+i6elul *roducti6it"ii muncii este de (0. ori mai sc")ut dec$t !n "rile
de)6oltate economic. /unca salariat" !n aricultur" re*re)enta !n anul 199.
mai *uin de 17H din totalul *o*ulaiei salariate.
@os*od"riile indi6iduale Coac" rolul de re)er6or de for" de munc"
*entru sectoarele nearicole.
Bn *erioada actual"9 c$nd multe sectoare de acti6itate >refulea)"? for"
de munc"9 os*od"ria "r"neasc" 6a tre;ui s" hr"neasc" !n continuare fora de
munc" aflat" !n omaC i s"0i asiure miCloace economice de 6ia". <e aceea
consolidarea9 moderni)area i de)6oltarea acestor os*od"rii aricole
constituie un o;iecti6 strateic fundamental !n *olitica aricol" a "rii noastre.
-rinci*alele caracteristici ale utili)"rii forei de munc" !n aricultura
"rilor de)6oltate sunt urm"toarele:
15*onderea foarte redus" a *o*ulaiei ocu*ate direct !n aricultur" 0
acest lucru se datorea)" fa*tului c" un aricultor !n aceste "ri are o !n)estrare
cu miCloace de *roducie deose;it de ridicat"G
25fora de munc" ocu*at" !n aricultur" !n maCoritatea ca)urilor este
format" din aricultorul0fermier i mem;rii familiei i !ntr0o m"sur" foarte
redus" fora de munc" anaCat" 4doar !n *erioadele de cam*anie aricol"5G
%5structura *e 6$rste a forei de munc" este relati6 echili;rat" 0 acest
lucru se datorea)" fa*tului c" e1ist" o serie de lei care 6in !n s*riCinul i
!ncuraCarea tinerilor aricultori 4*rin acordarea de *rime de instalare9 credite cu
do;$nd" su;6enionat" etc.5G
(5structura *e se1e a forei de munc" din aricultur" 6est0euro*ean"
arat" c" !n *rinci*al *onderea mai mare o ocu*" ;"r;aii !n *ro*orie de 2.H
din fora de munc" aricol"9 iar femeile dein %.H din care cca. 2%H o
re*re)int" soiile fermierilor.
Bn #om$nia structura *e se1e a forei de munc" este mai echili;rat"9
fiind re*re)entat" !n *ro*orie de .292H de ;"r;ai i (79'H de femei. :ceast"
structur" este !nc" influenat" de *erioada ariculturii socialiste c$nd s0a
manifestat un fenomen de femini)are a forei de munc".
.5!n aricultura "rilor de)6oltate se folosete o *arte !nsemnat" din
fora de munc" cu tim* secundar 4*art0time5. :ceast" caracteristic" arat"
caracterul familial al muncii din e1*loataiile aricole9 a c"ror mem;rii de
7%
familie lucrea)" !n alte domenii cu tim* total.
Bn ca)ul #om$niei cea mai mare *arte din tim*ul de lucru din
aricultur" este cu tim* *arial.
<in cercet"rile efectuate se constat" c" tim*ul util 4efecti65 al
aricultorilor rom$ni este de %70%.H.
25!n "rile de)6oltate se *une accent *e )a+(?()a/,a ?*/4,( :, 312)7 :(2
a6/()1+-1/7. &ermierul tre;uie s" fie un ;un manaer9 s" *osede cunotine de
marTetin9 de finane9 de economie i nu !n ultimul r$nd s" fie un ;un tehnolo.
75ser6ice0ul i consultana aricol" re*re)int" semente de ;a)" al
acti6it"ii s*ecialitilor aricoli din domeniul tehnic9 economic9 manaerial
financiar9 fiscal i Curidic. Bn #om$nia ser6ice0ul i consultana de s*ecialitate
nu sunt e1tinse la dimensiunea necesar".
2.. Cap(-a+1+
Ca factor de *roducie esenial ca*italul *oate fi studiat din mai multe
*uncte de 6edere deoarece este o noiune economic"9 financiar" i conta;il"
com*le1".
+oiunea de ca*ital !n sens eneral9 cu*rinde totalitatea surselor de
finanare aflate la dis*o)iia unui aent economic care dorete s" orani)e)e o
acti6itate economic" i s" desf"oare !n continuare o acti6itate economic".
Bn 6ederea *rocur"rii de acti6e fi1e i circulante necesare acti6it"ii9
fiecare aent economic are ne6oie de un ca*ital care du*" sursa de *ro6enien"
*oate fi: ca*ital *ro*riu9 atras sau !m*rumutat.
',+1/(+, )ap(-a+1+1(
15Cap(-a+1+ p/*p/(1 .2 ?12)4(, :, 2a-1/a a6,2-1+1( ,)*2*3() *oate
fi: )ap(-a+ <*)(a+ i )ap(-a+ (2:(>(:1a+.
Ca*italul social a*arine unit"ilor *atrimoniale care au *ersonalitate
Curidic" iar ca*italul indi6idual a*arine *ersoanelor fi)ice.
Ca*italul social mai *oart" numele i de ca*ital *artici*ati6 deoarece la
formarea lui *artici*" at$t *ersoane fi)ice c$t i Curidice cu o anumit" cot" *arte
!n 6ederea constituirii ca*italului iniial a unit"ii *atrimoniale fie societate
comercial"9 aricol"9 asociaie sau coo*erati6".
<eci9 la !nfiinarea ca*italului social al unui aent economic *artici*"
mai multe ca*italuri *ri6ate care a*arin unor *ersoane fi)ice sau Curidice.
Cap(-a+1+ <*)(a+ (2(4(a+ sau de *ornire este eal cu 6aloarea nominal" a
aciunilor i *"rilor sociale su;scrise i 6"rsateG 6aloarea a*ortului !n natur"
4*"m$nt9 construcii9 tractoare i maini9 animale9 stocuri de materii *rime9
utilaCe etc.5 *recum i din numerar 4;ani lichi)i5.
Cap(-a+1+ :, ,=p+*a-a/, este cel *e care aentul economic !l
utili)ea)" !n 6ederea continuit"ii acti6it"ii desf"urate i *oate fi format din
ca*ital *ro*riu9 atras i !m*rumutat.
Ca*italul !n e1*loatare se formea)" concret din: ca*italul 6"rsat 4!n
contul de la ;anc"5 la !nfiinarea unit"ii *atrimoniale9 *rofitul nere*arti)at la
sf$ritul anului9 *ro6i)ioane *entru riscuri i cheltuieli neconsumate9 su;6enii9
*entru in6estiii !m*rumuturi formate din: credite de la ;"nci *e termen scurt9
mediu sau lun *recum i !m*rumuturi o;inute din emisiunea de o;liaiuni.
25D1p7 ?*/3a :, p/*p/(,-a-, ca*italul *oate fi: p/(>a- i p10+().
Cap(-a+1+ p/(>a- de asemenea *oate fi:
0 ca*ital *ri6at al *ersoanelor fi)iceG
0 ca*ital *ri6at al *ersoanelor CuridiceG
7(
0 ca*ital *ri6at al statului.
Bn maCoritatea "rilor de)6oltate ca*italul *ri6at al statului se "sete
!ntr0o *ro*orie mic". Bn fostele "ri socialiste 4unde ca*italul era maCoritar de
stat5 care se afl" !n *erioada de tran)iie c"tre economia de *ia" o ;un" *arte
din ca*ital a*arine !nc" statului. 8dat" !ns" cu accelerarea *rocesului de
*ri6ati)are9 ca*italul *ri6at al statului scade.
Cap(-a+1+ p10+() a*arine instituiilor centrale de stat sau autorit"ilor
locale i *oate fi:
0 ca*italul *u;lic de interes naionalG
0 ca*ital *u;lic de interes local.
%5D1p7 3*:1+ .2 )a/, <, ?*/3,a97 5( <, :*082:,5-, )ap(-a+1+ unui
aent economic *oate fi: ca*ital *ro*riu i ca*ital str"in.
Ca*italul *ro*riu se formea)" din resursele *ro*rii ale *ro*rietarilor.
Ca*italul str"in se formea)" din .3p/131-1/(+, acordate *e termen scurt9
miClociu sau lun i din <1/<,+, a-/a<, tem*orar !n circuitul financiar de la:
furni)orii de materii *rime9 materiale etc.G de la salariai *$n" la *lata salariilorG
de la ;uetul de stat *$n" !n momentul achit"rii im*o)itelor c"tre statG de la
oranismele de *rotecie social"G asiur"ri sociale etc.
(5D1p7 )*3p*/-a3,2-1+ .2 ,=p+*a-a/, ca*italul oric"rei ti* de unitate
*atrimonial" este de dou" feluri: ca*ital fi1 i ca*ital circulant.
Cap(-a+1+ ?(= se concreti)ea)" !n acti6ele fi1e ale unit"ii res*ecti6
acele miCloace economice care *artici*" la mai multe cicluri de *roducie *e o
durat" de mai muli ani !n funcie de durata de utili)are 4<35 care 6aria)" de la
un miCloc la altulG nu0i modific" forma fi)ic" !n tim*ul *rocesului de *roducie
i !i transfer" tre*tat 6aloarea lui asu*ra *rodusului finit *rin intermediul
cotelor de amorti)are 4amorti)area re*re)int" recu*erarea tre*tat" a 6alorii unui
miCloc fi1 *rin calcularea cotelor de amorti)are i includerea acestora !n
cheltuielile e1erciiului financiar5.
Bn *rocesul utili)"rii9 ca*italul fi1 este su*us u)urii i amorti)"rii. 3)ura
*oate fi de dou" feluri ?(9()7 i 3*/a+7. -rin u)ura fi)ic" se !nelee *ierderea
tre*tat" a *ro*riet"ilor tehnice i de e1*loatare a miCloacelor fi1e ca urmare a
folosirii !n *roducie i a aciunii factorilor naturali.
-rin u)ura moral" a ca*italului fi1 !neleem *ierderea de ca*ital ca
urmare a a*ariiei altor miCloace fi1e mai *erformante ca im*act a *roresului
tehnic 4e1. calculatoarele electronice5.
E1*resia ;"neasc" a u)urii ca*italului fi1 o re*re)int" amorti)area9
adic" recu*erarea tre*tat" a 6alorii ca*italului fi1. :morti)area se calculea)" ca
ra*ort dintre 6aloarea iniial" 4Li5 a uni miCloc fi1 ra*ortat" la durata normal"
de utili)are 4<35 !n ani. -entru calcularea cotelor de amorti)are e1ist" trei
metode: !n reim liniar9 deresi6 i accelerat.
-e m"sura u)"rii ;unurilor economice9 amorti)area se concreti)ea)" !n
fondul de amorti)are9 care are rolul *rinci*al de a asiura !nlocuirea ca*italului
fi1 u)at fi)ic i moral. &ondul de amorti)are constituie o surs" a in6estiiilor de
ca*ital.
&ormarea ca*italului fi1 are loc *rin intermediul in6estiiilor care
re*re)int" totalitatea cheltuielilor f"cute de aentul economic *entru reface0
rea9 ameliorarea i de)6oltarea ca*acit"ilor de *roducie.
Cap(-a+1+ )(/)1+a2- se concreti)ea)" !n miCloacele economice care se
consum" interal la *rima lor utili)are 4materii *rime9 materiale consuma;ile
etc.5 ele !ncor*or$ndu0se !n *rodusele noi9 at$t din *unct de 6edere fi)ic c$t i
6aloric 4semine9 !nr""minte9 er;icide9 insecto0funicide9 furaCe9 aternut9
7.
material de *lantat9 medicamente9 car;urani0lu;refiani etc.5.
A)4(12( 5( *0+(6a4(12(
Ca*italul social iniial este format din 6aloarea nominal" a aciunilor
sau *"rilor sociale su;scrise i 6"rsate9 6aloarea a*ortului !n natur" i numerar.
:ciunea este o h$rtie de 6aloare care are 6aloare comercial" la
constituirea societ"ii comerciale i o 6aloare actuali)at" 4la )i5 !n funcie de
re)ultatele financiare ale !ntre*rinderii. <ac" !ntre*rinderea desf"oar" o
acti6itate *rofita;il" i ca*italul ei s*orete 6a crete i 6aloarea aciunilor9
dac" !ns" acti6itatea desf"urat" de !ntre*rindere nu este *rofita;il" 6aloarea
aciunilor scade.
:ciunile *ot s" fie 2*3(2a+, 4c$nd *oart" !nscris *e ele numele
*osesorului5 sau la p1/-7-*/ 4c$nd nu are !nscris *e ea numele ;eneficiarului9
dre*turile a*arin$nd celui care o deine5.
Cu aCutorul aciunilor se efectuea)" o serie de o*eraiuni financiare
deoarece ele !n *ermanen" <, >82: 5( <, )13p7/7 !ntre acionari9 !ntre
acionari i alte *ersoane fi)ice sau Curidice9 conform *re6ederilor statutului
societ"ii 4!ntre*rinderii5. <e asemenea aciunile *ot fi 2,6*)(a-, la un alt *re
dec$t *reul sau 6aloarea nominal" i *ot fi <p,)1+a-,. S*ecularea aciunilor se
face la ;ursa de 6alori !n funcie de cotaia lor.
8 !ntre*rindere *oate a6ea dou" ti*uri de aciuni p/*p/(( i )13p7/a-,.
:ciunile *ro*rii sunt cele care se formea)" din ca*italul social.
+um"rul de aciuni al unei !ntre*rinderi se calculea)" ra*ort$nd
ca*italul social iniial 4CSI5 la 6aloarea nominal" a unei aciuni 4L+:5.
N/. a)4
CSI
VNA

:ciunile cum*"rate sunt acele h$rtii de 6aloare *e care !ntre*rinderea


le0a cum*"rat de la alte !ntre*rinderi *rin *lasare de ca*ital !n 6ederea o;inerii
de :(>(:,2:,.
-ersoana fi)ic" sau Curidic" care face *lasamentul de ca*ital *rin
intermediul aciunilor se numete a)4(*2a/ i are dre*tul de a *artici*a la
conducerea !ntre*rinderii !n mod nemiClocit. -ersoana care deine maCoritatea
de aciuni de6ine manaerul eneral al acelei !ntre*rinderi. Ca urmare a
deinerii de aciuni9 acionarii !ncasea)" *eriodic di6idendele.
/aCorarea ca*italului social a societ"ilor comerciale *e aciuni se
reali)ea)" *rin: emiterea de aciuni su*limentare 4care se scot la 6$n)are
*ro*rietarilor sau altor acionari5 i din *rofitul nere*arti)at.
Bn ara noastr" 6aloarea nominal" a unei aciuni nu *oate fi mai mic" de
1777 lei i cu*rinde: denumirea i durata societ"iiG data contractului de
societateG num"rul din reistrul comerului su; care se afl" !nmatriculat"
societateaG ca*italul socialG num"rul aciunilor !n ordine cronoloic"G 6aloarea
nominal" a aciunilor i 6"rs"mintele efectuateG a6antaCele acordate
fondatorilorG semn"tura a doi administratori.
O0+(6a4(12(+, de asemenea sunt h$rtii de 6aloare care se emit !n sum"
fi1" de c"tre !ntre*rinderile care se afl" !n im*as financiar 4au ne6oie de ca*ital
su*limentar de e1*loatare5. Ele au o 6aloare nominal" i un termen de
r"scum*"rare. <ein"torii de o;liaiuni de6in creditorii !ntre*rinderii.
8;liaiunile sunt *urt"toare de do;$nd" anual" fi1" *e care !ntre*rinderea
emitent" 4sau statul !n ca)ul !n care el emite o;liaiuni5 este o;liat" s" o
acorde dein"torului de o;liaiuni la termenul sta;ilit. <ein"torii de astfel de
titluri nu se amestec" !n conducerea !ntre*rinderii deoarece ei au calitatea de
creditori.
72
8;liaiunile *ot fi p/*p/(( sau emise i o;liaiuni )13p7/a-, !n
6ederea *las"rii de ca*ital i !ncas"rii de do;$nd".
Laloarea o;liaiunilor *oate fi aco*erit" din: im*o)ite *re)ente !n
ca)ul !m*rumutului de stat i din *rofitul o;inut de cel care a lansat
o;liaiunile res*ecti6e.
Bn *ractica financiar" se cunosc mai multe ti*uri de o;liaiuni:
*0+(6a4(12, (p*-,)a/7 0 !n acest ca) !m*rumutul este arantat ca
i*otec" *e acti6ele emitentuluiG
*0+(6a4(12, 6,2,/a+7 0 constituie dre*t de crean" asu*ra acti6elor
emitentului f"r" nominali)area ca aranie a unui acti6 *articularG
*0+(6a4(12( )1 ?*2: :, /7<)13p7/a/, c$nd emitentul alimentea)"
*eriodic un fond din care 6a r"scum*"ra la scaden" o;liaiunile res*ecti6e
4de enul acrediti6ului5G
*0+(6a4(12( )*2>,/-(0(+, care *ot fi *reschim;ate la o*iunea
dein"torului !n aciuni ale emitentului.
8;liaiunile se 6$nd i se cum*"r" *e *ia" la un *re numit curs care
*oate fi: :, ,3(<(12, 4de reul" la 6aloarea sa nominal"5 i 01/<(,/ sau de
*ia". a fel ca i aciunile9 o;liaiunile *ot fi: 2*3(2a+, sau la p1/-7-*/.
2.!. Ma2a6,3,2-1+ - ?a)-*/ :, p/*:1)4(,
:l"turi de factorii tradiionali munc"9 ca*ital i *"m$nt9 *roresul
tehnic i *roresul economico0social au determinat a*ariia de noi factori de
*roducie denumii 2,*?a)-*/(. :cetia *rin !nsuirile lor calitati6e asiur"
s*orirea randamentului factorilor tradiionali. Cei mai im*ortani neofactori
sunt: *roresul tiinific i tehnicG manaementul res*ecti6 a;ilitatea
!ntre*rin)"toruluiG in6enia i ino6aia etc.
/anaementul *rin a;ilitatea !ntre*rin)"torului constituie o resurs"
uman" s*ecial" i const" !n ca*acitatea omului de a com;ina eficient factorii de
*roducie utili)ai9 de a manifesta iniiati6"9 s*irit de *re6edere9 de a0i asuma
riscul !n acti6itatea economic"9 de a se ada*ta ra*id la cerinele *ieei etc.
-erfecionarea acti6it"ii manaeriale 6i)ea)" !m;un"t"irea *rocesului
de moderni)are9 de orani)are a *roduciei i a muncii9 s*orirea rolului
manaerului !n acti6itatea economic"9 utili)area !n *rocesul conducerii a unor
metode de anali)" i control etc.
Cele mai multe !ntre*rinderi falimentea)" din cau)a manaementului
defectuos9 a estiunii necores*un)"toare a e1*loataiei. <e aceea teoria
modern" a resurselor economice9 consider" c" manaementul i informaia !n
sens eneral sunt considerai factori eseniali ai *roduciei i renta;ilit"ii
acesteia. Bn esen"9 manaementul e1*loataiei aricole se concreti)ea)" !n
ideea de *rofita;ilitate a acti6it"ii economice. 8 ferm" este *rofita;il" dac"
*reul *roduselor 4S5 6$ndute este mai mare dec$t costul elementelor de intrare
415 deci:
PN>C=
unde *rofitul: P/ ; PN-C=
- E *reul de 6$n)are
CE costul factorilor de *roducie.
8 !ntre*rindere aricol" este renta;il" sau eficient" dac" ra*ortul
6$n)"riDcosturi este su*raunitar9 astfel:
77
@VENITB PN
@COSTB C=
1 !ns" PN ; C=MP/
C= MP/
C=
1
1+
P/
C=
1 dar
P/
C=
R 4rata *rofitului5 atunci
<eci *rima condiie de renta;ilitate a !ntre*rinderii este ca ra*ortul
6enituriDcosturi s" fie su*raunitar.
#e)ult" deci c" aricultorul 4fermier sau manaer5 tre;uie s" ai;" o
instruire *rofesional" solid" !n domeniu9 multi*le cunotine i a*titudini
*entru a lua o mulime de deci)ii din di6erse domenii i la momentul o*ortun.
-e l$n" *re"tirea tehnic"9 fermierul sau manaerul aricol tre;uie s"
ai;" cunotine solide !n domeniul economic9 financiar9 fiscal9 manaement9
marTetin i nu !n ultimul r$nd s" ai;" cunotine de leislaie.
Iat" de ce "rile euro*ene *un accent *e instruirea fermierilor
acord$ndu0le facilit"i !n 6ederea instruirii i !n acelai tim* o;li$ndu0i s" ai;"
a-,<-a-1+ :, ?,/3(,/ i numai !n acest ca) fermierii au acces la credite9 la
facilit"ile financiare ale 3niunii Euro*ene 4din ;uetul comunitar59 acces *e
*ia" !n 6ederea 6alorific"rii *roduciei etc.
<e asemenea9 !n aceste "ri funcionea)" un !ntre sistem de consultan"
de s*ecialitate i un sistem *ermanent i coerent de *re"tire *eriodic" a
fermierilor. -aralel cu sistemele de consultan" i formare continu" a
fermierilor funcionea)" multe sisteme de informare9 *rin re6iste9 )iare9 canale
TL i radio9 ;"nci de date cu a;onamente com*uteri)ate etc.
1 M R > 1
7'
C:-IT8L3L %
PROPRIETATEA N AGRICULTUR
3.1. P/*p/(,-a-,a 5( ,=p+*a-a4(a .2 a6/()1+-1/7
3.2. S-/1)-1/( :, p/*p/(,-a-, .2 a6/()1+-1/a R*382(,(
3.3. S-/1)-1/(+, a6/a/, .2 U2(12,a E1/*p,a27 @UEB
3.. M7/(3,a 5( :(3,2<(12,a ,=p+*a-a4((+*/ a6/()*+,
3.!. '*/3, :, a<*)(,/, 5( )**p,/a/, .2 a6/()1+-1/7
3.1. P/*p/(,-a-,a 5( ,=p+*a-a4(a .2 a6/()1+-1/7
<i6ersitatea formelor de *ro*rietate i *onderea co6$ritoare a
*ro*riet"ii *ri6ate asu*ra *"m$ntului9 dis*ariia tre*tat" a *o)iiei de mono*ol
a !ntre*rinderilor cu ca*ital de stat enerea)" numeroase forme de e1*loatare a
elementului esenial al acti6it"ii aricole 0 *"m$ntul. <atorit" s*ecificului
*ro*riet"ii funciare i *articularit"ilor *"m$ntului9 a *reului ridicat al
acestuia9 ca*italul funciar se constituie distinct de ca*italul de e1*loatare. Bn
maCoritatea "rilor lumii dre*tul de *ro*rietate *ri6at" a*are distinct de dre*tul
de folosire i e1*loatare9 ceea ce !nseamn" c" *ro*rietarul !l *oate !nchiria sau
arenda. <re*tul de u)ufruct !l *oate a6ea i *ro*rietarul sau chiriaul sau numai
*ro*rietarul9 dac" !i lucrea)" sinur *"m$ntul.
-ro*rietatea *ri6at" d" *osi;ilitatea de0a folosi i de0a dis*une de
*"m$nt de maniera !n care dorete *ro*rietarul9 cu condiia c" folosirea lui s"
nu contra6in" leilor i relement"rilor !n 6ioare.
8rani)area i e1*loatarea *"m$ntului !n toate "rile lumii au dre*t
criteriu *rinci*al eficiena economic".
-ro*rietatea asu*ra *"m$ntului e1*rim" relaia Curidic"9 care d" dre*tul
*ro*rietarului de *osesiune9 dis*o)iie i u)ufruct. -ro*rietarii !i p*- ,=p+*a-a
<(261/( p7382-1+9 !l p*- :a .2 a:3(2(<-/a/, 12*/ 3a2a6,/( sau p*- <7-+
a/,2:,9, !n schim;ul unei arende9 sta;ilite *e ;a)a li;erei !neleeri !ntre *"ri.
<eci9 *ro*rietatea este unitatea Curidic" care este deinut" ca un dre*t real9
com*let.
E1*loatarea *"m$ntului !n unit"ile de *roducie !l *un !n 6aloare *rin
*racticarea unor 6ariate sisteme de *roducie. E1*loataia este unitatea tehnic"
i economic" *entru *unerea !n 6aloare a *"m$ntului i *oate fi constituit" din
terenuri !n *ro*rietate9 din terenuri arendate sau !n custodie 4locaie59 !nchiriere.
Sco*ul este reali)area unui sistem de *roducie !n care se *"strea)" *ro*rietatea
*ri6at" i reali)area *roduciei !n condiii de economicitate. E1*loataia *oate fi
*ro*rietatea fermierului sau a altor *ro*rietari. -ro*rietatea i e1*loataia *ot s"
e1iste !n s*aii diferite9 dac" fermierul arendea)" terenuri de la mai muli
*ro*rietari sau *ro*rietarul d" !n arend" *"m$ntul mai multor arendai. -rofitul
se reali)ea)" *rin ;una orani)are a e1*loataiei. Bn actualele condiii a*are o
difereniere esenial":
0!n societ"ile aricole ca*italul a*arine *ro*rietarilor care coo*erea)"
!n *roducieG
79
0societ"ile comerciale aricole sunt fondate *e *rinci*iul c" miCloacele
de *roducie a*arin statului i nu acionarilor care nu coo*erea)" !n *roducie
dec$t cu *"m$ntul.
<e aici i diferenierea !n ceea ce *ri6ete renta. E1*loataia aricol" se
*oate considera ca un sistem de *roducie !n care se asocia)" *entru reali)area
o;iecti6elor s*ecifice fiec"rei unit"i9 com;in$nd diferii factori de *roducie
*"m$ntul9 ca*italul9 munca *entru a *roduce diferite *roduse 4cereale9 la*te9
carne9 fructe etc.5 !n sco*ul 6$n)"rii *entru reali)area unui *rofit c$t mai mare
*osi;il i aco*erirea consumului *ro*riu.
Ca urmare a sistemului de motenire9 a !m;"tr$nirii i femini)"rii forei
de munc"9 a necesit"ii moderni)"rii tehnice i tehnoloice se r"s*$ndete tot
mai mult modul de lucru !n arend". Bn ;a)a *re6ederilor codului ci6il i a
leislaiei *ri6ind arendarea terenurilor aricole9 aceasta se *oate face *rin
!neleere !ntre *"ri sau *e ;a)" de contract cu titlu oneros9 *rin care
*ro*rietarul indi6idual se o;li" s" cede)e arendaului folosina tem*orar" a
unor su*rafee9 cu sau f"r" in6entar aricol. Sistemul de arend" se *oate
*ractica i !n ca)ul societ"ilor comerciale aricole cu ca*ital de stat sau mi1t9
fie *rin arendarea de la *roduc"torii indi6iduali a unor terenuri 4sau5 ;unuri
aricole9 fie *rin luarea !n arend" sau concesionarea unor terenuri sau ;unuri
ale societ"ilor aricole de c"tre s*ecialiti aricoli sau alte *ersoane.
Contractul de arend" se !ncheie *rin !n6oiala *"rilor9 !n scris9 conform unui
model ti*. <urata i condiiile de re)iliere a contractului se sta;ilesc de comun
acord !ntre *ersoanele fi)ice sau *ersoanele fi)ice i Curidice9 cu res*ectarea
*re6ederilor leii. -reul arendei de*inde de durata contractului9 de starea i
im*ortana ;unurilor arendate9 de calitatea solului9 de ni6elul *roduciei9
dis*ersarea *arcelelor etc. Laloarea minim" i ma1im" a arendei 6a fi sta;ilit"
*rin contract. Bn contract sunt sta;ilite dre*turile i o;liaiile am;elor *"ri.
Bntr0o economie de *ia" ,=p+*a-a4(a este forma *rinci*al" de e1isten"9
orani)are i funcionare a *roduciei aricole. :ceasta nu !nseamn" c" nu se
menine *ro*rietatea asu*ra *"m$ntului cu toate dre*turile ce decur din
aceasta.
Bn eneral9 e1*loataia aricol" *oate !m;r"ca la r$ndul ei forme diferite
de orani)are de la ferma familial"9 la !ntre*rinderea *ri6at"9 asociaie sim*l"
familial"9 societ"i aricole *ri6ate !n ca)ul societ"ilor cu ca*ital maCoritar de
stat 4*u;lice5.
Bn "rile cu economie de *ia" e1*loataiile aricole au dimensiuni
diferite9 de la asiurarea miCloacelor de su;)isten" necesare familiei i *$n" la
dimensiunea li6r"rii *roduselor *entru *ia" 4e1*loataii care lucrea)" cu
*rioritate *entru *ia" i nu numai *entru autoconsum59 de asemenea ele *ot fi
mi1te 4cu *rofil 6eetal i animal5 *recum i s*ecialiti *e di6erse domenii
aricole 4leumicole9 *omii06iticole5 *lante tehnice9 cereale i creterea
animalelor cu s*eciali)"ri ca: *"s"ri9 6aci9 *orci9 o6ine9 animale mici etc.
&inali)area a*lic"rii Leii fondului funciar i ado*tarea de c"tre
-arlament a !ntreii leislaii *ri6ind economia aricol"9 *recum i deschiderea
*ieei funciare9 am*lific" *rocesul de *ri6ati)are i di6ersific" formele de
e1*loatare a *"m$ntului i de orani)are a *roduciei.
Bn conformitate cu tendina manifestat" !n "rile a6ansate i !n #om$nia9
!n 6iitorul a*ro*iat9 e1*loataiile indi6iduale 6or Cuca un rol tot mai im*ortant
!n creterea *roduciei aricole i !n asiurarea *o*ulaiei *re*onderent ur;ane
cu *roduse aroalimentare.
'7
3.2. S-/1)-1/a :, p/*p/(,-a-, .2 a6/()1+-1/a R*382(,(
:*licarea Leii fondului funciar 41'D19915 i do;$ndirea de c"tre fotii
*ro*rietari sau motenitorii acestora a dre*tului de *ro*rietate asu*ra
terenurilor coo*erati6i)ate forat9 a marcat deschiderea *rocesului de
*ri6ati)are !n aricultura #om$niei.
#estituirea *"m$ntului unui num"r de 29. milioane de foti *ro*rietari
sau motenitori ai acestora s0a desf"urat *aralel cu conser6area marii
*ro*riet"i de stat asu*ra *"m$ntului i altor acti6e din aricultur".
Ca urmare !n ara noastr"9 o ;un" *erioad" de tim* e6oluia structurilor
de *ro*rietate se !nscriu *e dou" traiectorii9 p/(>a- i :, <-a-.
-este '7H din su*rafaa aricol" a*arine sectorului *ri6at9 deci
*ro;lema *ro*riet"ii *ri6ate !n aricultur" este !n linii mari re)ol6at"9 !ns"
r"m$ne nere)ol6at" *ro;lema e1*loat"rii eficiente a terenurilor aricole9 a
celorlalte miCloace de *roducie din aricultur".
Bn ;a)a Leii fondului funciar din 19919 a Leii *ri6ind societ"ile
comerciale i alte forme de asociere !n aricultur"9 tot din 19919 *recum i a
altor lei !n 6ioare9 !n aricultura "rii noastre funcionea)" urm"toarele ti*uri
de e1*loataii aricole: os*od"rii "r"neti9 forme asociati6e de *ro*rietari i
os*od"rii 4:sociaii aricole familiale9 Societ"i aricole59 asociaii
comerciale aricole i e1*loataii aricole ale domeniului *u;lic.
Sectorul *ri6at al ariculturii este format !n *re)ent din: 6*<p*:7/((
a6/()*+, (2:(>(:1a+,9 a<*)(a4(( (2:(>(:1a+,9 a<*)(a4(( ?a3(+(a+, i <*)(,-74(
a6/()*+, )1 p,/<*2a+(-a-, H1/(:()79 de care de*inde !n mod hot"r$tor *unerea
!n 6aloare a *otenialului "rii noastre i securitatea alimentar" a *o*ulaiei. Bn
cadrul sectorului *ri6at locul central !l ocu*" 6*<p*:7/(a (2:(>(:1a+7.
Bn urma a*lic"rii Leii fondului funciar *ro*rietatea *ri6at" deine !n
1992 o *ondere co6$ritoare asu*ra *"m$ntului 47292H din su*rafaa aricol"
i '%92H din su*rafaa ara;il"5. @os*od"riile aricole "r"neti dein su*rafee
restr$nse de teren i nu au *rofil conturat.
Bn aceste unit"i mici de *roducie se culti6" un num"r restr$ns de s*ecii
de *lante i un num"r redus de s*ecii de animale. <i6ersitatea acti6it"ii !n
micile os*od"rii "r"neti este moti6at"9 !n *rinci*al9 de urm"torii factori:
tradiia motenit" de la !naintaiG necesitatea de a *roduce un e6antai c$t mai
lar de *roduse aroalimentare necesare familiei 4*roducie de su;)isten"5G
im*osi;ilitatea maCorit"ii "ranilor de a in6esti !n utilaCe9 maini aricole9
animale i alte *roduse care *ermit *racticarea unei ariculturi a6ansate 4din
li*s" de ca*ital5 *recum i li*sa *re"tirii *rofesionale i manaeriale a
"ranilor.
@os*od"ria aricol" indi6idual" cu*rinde: ,=p+*a-a4(a ?a3(+(a+7 i
,=p+*a-a4(a )a/, ?*+*<,5-, ?*/4a :, 312)7 a26aHa-7 4,=p+*a-a4(a ?a3(+(a+7
re*re)int" ansam;lul terenurilor culti6ate de c"tre una sau mai multe *ersoane
dintr0o familie5.
E=p+*a-a4(a ?a3(+(a+7 este :, -(p 47/72,<) unde este dominant"
*roducia *entru autoconsum i ,=p+*a-a4(a ?a3(+(a+7 )1 )a/a)-,/ )*3,/)(a+
unde domin" *roducia *entru *ia" i care urm"rete cu deose;ire 6aloarea de
!ntre;uinare *entru alii9 !n 6ederea o;inerii unei 6alori de schim;9 a unui *re
i a unui 6enit net c$t mai mare. -entru astfel de *roduc"tori9 *ieele i *reurile
Coac" un rol hot"r$torG calcularea costurilor i a randamentelor fiind o condiie
esenial" *entru e6itarea riscului9 *entru su*ra6ieuire i de)6oltare.
:semenea !m*reCur"ri le determin" un com*ortament economic
'1
distinct9 su;ordonat o;inerii de 6enit9 care se manifest" !n *reocu*area *entru
a;ordarea c$t mai raional" a resurselor i utili)area lor9 !n 6alorificarea
*roduselor9 !n dorina de a fi com*etiti6i9 de a face fa" concurenei.
Bn *ractic" distincia dintre os*od"ria 4e1*loataia5 "r"neasc" i
e1*loataia familial" comercial" este dificil de reali)at.
E1*loataia care folosete fora de munc" anaCat" are ca tr"s"turi
caracteristice *rinci*ale: desf"urarea acti6it"ii aricole cu for" de munc"
anaCat"9 e1ercitarea manaementului de c"tre *ro*rietar sau de c"tre *ersoane
distincte9 s*eciali)ate *roduciei *entru *ia"9 <)*p1+ 1/37/(- ?((2: *04(2,/,a
:, p/*?(-.
A<*)(a4(( ?a3(+(a+,
:sociaiile familiale9 se orani)ea)" f"r" formalit"i riide9 nu ado*t"
statute i nu are *ersonalitate Curidic". :socierea se face *e ;a)" de rudenii9
6ecin"tate9 *rietenie sau alte le"turi.
+um"rul asociaiilor familiale era !n 1992 de 1.177 cu*rin)$nd o
su*rafa" de 1(921'7 hectare din su*rafaa aricol" i re6enind !n medie 9.
hectareDasociaie.
&iind mai *uin formale i de dimensiuni mai mici asociaiile familiale
sunt *referate de dein"torii de terenuri.
S*)(,-74( a6/()*+,
Societ"ile aricole sunt constituite *e ;a)a unui statut i do;$ndesc
*ersonalitate Curidic". Bn anul 1992 funcionau %7.9 societ"i aricole care
cu*rindeau 17.1921 hectare teren aricol. Su*rafaa medie *e o e1*loataie era
de ((2 hectare.
:m;ele forme de asociere sunt folositoare tem*orar *entru de*"irea
dificult"ilor a*"rute cu f"r$miarea terenurilor aricole ca re)ultat al restituirii
terenurilor *e 6echile am*lasamente.
Societ"ile aricole au fost !ncuraCate de stat deoarece au a;sor;it o
*arte din s*ecialitii r"mai f"r" lucru du*" de)mem;rarea C:-0urilor9 au
folosit o *arte din dot"rile acestora i continu" acti6itatea de *roducie *e
su*rafee mari.
/area maCoritate a unor astfel de asociaii las" de dorit su; as*ectul
eficienei economice. 8 mare *arte dintre asociai nu cunosc: statutul societ"ii9
nu tiu unde este situat terenul9 nu cunosc cheltuielile !nreistrate9 tehnicile
folosite9 dac" s0au res*ectat 6eriile tehnoloice ale culturilor etc. Le"turile
asociailor cu conducerea se limitea)" la contractele iniiale care sta;ilesc
structura culturilor *entru *ro*rietari i re*artiia re)ultatelor du*" sc"derea
cheltuielilor.
-ro*rietarii asociai nu au intenia i nici dorina de a cum*"ra *"m$nt
chiar dac" ar a6ea ;ani9 nu0i *reocu*" funcia de in6estiie9 economisire i
comerciali)are a *roduselor i nici *ers*ecti6ele de de)6oltare ale e1*loataiei.
-e de alt" *arte9 conducerea acestor e1*loataii do6edete o sla;"
ca*acitate manaerial" i *re"tire *rofesional"9 iar re)ultatele sunt o
consecin" a acestor deficiene i de)interesul mem;rilor. /ulte asociaii
asiur" mem;rilor numai miCloace de su;)isten" !n *rinci*al *roduse aricole.
E1ist" unele asociaii cu re)ultate ;une dar *e ansam;lul economiei naionale
ele nu i0au do6edit ca*acitatea de a *artici*a la *racticarea unei ariculturi de
*ia" cu randament ridicat9 i nici de a do6edi structuri sta;ile !n forma actual".
Bn ;un" *arte9 asociaiile e1ercit" f"r" *rofesionalism9 un mi1t de acti6it"i i se
definesc ca structuri im*ro6i)ate !n olul de ser6icii calificate de marTetin !n
s*aiul rural. Bn *ers*ecti6a acti6it"ilor rurale ele nu sunt !n m"sur" s" *reia
'2
nici acti6it"ile de marTetin9 nici restructurarea *roduciei aricole.
Bn urma funcion"rii acestor asociaii se *ot defini *rinci*alele
caracteristici ale acestora:
a5di)ol6" sau chiar anulea)" rolul *ro*rietarului aricolG
;5e1ercit" necom*etiti6 i nedifereniat acti6it"i de a*ro6i)ionare cu
miCloace materiale 4semine9 !nr""minte9 er;icide etc.59 de intermedieri !n
domeniul mecani)"rii lucr"rilor 4arat9 sem"nat9 recoltat etc.5 *recum i de
atraere de m$n" de lucru *entru !ntreinerea culturilor nemecani)ateG
c5folosete munca salariat"9 la care fermierul recure numai !n mod
e1ce*ional !n 6$rfuri de se)on9 su*rim$nd !n acest fel sursa creterii
randamentului e1*loataiilor aricole i anume acti6itatea *roducti6" a
*ro*rietarului sau arendaului.
Bn *erioada urm"toare9 societ"ile aricole 6or de6eni nucleul
coo*erati6elor s*eciali)ate !n *restaii 4sectoare de mecani)are9 a*ro6i)ionare
cu *iese mecanice9 !nr""minte9 semine9 material ;ioloic9 medicamente
*entru animale9 er;icide9 insecto0funicide etc. sau se *ot s*eciali)a !n sectoare
de comerciali)are a *roduselor cu sco*ul de a s*riCini *roduc"torii mici i
miClocii din aricultur"9 care se 6or des*rinde tre*tat din formele nedifereniate
de acti6itate9 sla; *roducti6e.
<ac" 6om urm"ri e6oluia formelor de orani)are a ariculturii *ri6ate
6om constata c" !n *erioada 199%0199' num"rul i su*rafaa os*od"riilor
indi6iduale i a asociaiilor familiale au crescut !n detrimentul societ"ilor
aricole conform ta;elului %.1.
Ta;elul %.1.
E6oluia formelor de orani)are a ariculturii *ri6ate
T(p1+ ,=p+*a-a4(,( N137/
,=p+*a-a4((
S1p/a?a4a
a6/()*+7 @LaB
S1p/a?a4a
3,:(,G,=p+*a-a4(,
@LaB
@os*od"rii
indi6iduale
199%
199(
199.
1992
1997
199'
%(197%2
%.7'2%(
%.97%'%
%22.7.'
%97%%29
%9(2121
7%%%297
797.%72
'7.2.9%
'%(7.2.
''97777
91'2777
2911
2921
292(
29%7
292(
29%%
:sociaii familiale
199%
199(
199.
1992
1997
199'
1%772
1%7(1
1.91.
1.177
9('9
717.
1722972
1.%2.%2
1.92''.
1(921'7
1777777
9.7777
12'
112
177
9.
17.
1%2
Societ"i aricole
199%
199(
199.
1992
1997
199'
(22.
%977
%97%
%7.9
%912
%.7'
1979.72
1777..9
17%%271
17.1921
171(777
1..'777
(('
((2
((2
((2
(%'
(%.
'%
Sursa: Comisia +aional" de Statistic"9 1997.
Conform datelor din ta;el %.1. !n anul 1992 os*od"riile indi6iduale !n
num"r de %22.7.' deineau '%(7.2. hectare din su*rafaa aricol" a "rii9 deci
o *ondere de .29(. din total su*rafa" aricol" a "rii de 1(7''777.
S*)(,-74(+, )*3,/)(a+, a6/()*+,
Societ"ile comerciale aricole au fost constituite !n urma *re6ederilor
Leii %1D1997. :ceste asociaii sunt dominate de *ro*rietatea de stat asu*ra
*"m$ntului i celorlalte acti6e. Cu*rind *este 27H din su*rafaa ara;il" a "rii
i 1%H din su*rafaa aricol". <ein *"m$nt de cea mai ;un" calitate9 care este
destinat culturilor 6eetale *e mari su*rafee cu miCloace tehnici *ro*rii.
-rin dimensiuni i forme de e1*loatare se aseam"n" cu marile cor*oraii
aricole din "rile de)6oltate9 cu deose;irea c" acestea dein *onderi mici !n
economie. Societ"ile comerciale aricole sunt consolidate ca o re)er6" tam*on
a *roduciei aricole !n *erioada de mari transform"ri *e care o *arcurem.
:ceast" form" de e1*loatare a fost conser6at" i a r"mas !n afara *roramelor
de *ri6ati)are9 dei *otri6it statutului societ"ilor comerciale9 ele ar tre;ui s" fie
*ri6ati)ate.
:ceste e1*loataii sunt !n eneral dominate de ;locaCul financiar i de
reul" ;ilanul conta;il este !ncheiat cu *ierderi. Ele ;eneficia)" !n fiecare an
de su;6enii ;uetare su;staniale !n form" direct" sau indirect".
Bn societ"ile comerciale de stat din ara noastr"9 munca salariat" nu
numai c" este enerali)at" ca !n fa;rici9 dar este i su*radimensionat". Cei mai
muli au reim de anaCare *ermanent dei munca este *rin e1celen"
se)onier".
<u*" *"rerea unor s*ecialiti9 tre;uie anali)at ca)ul fiec"rei societ"i
comerciale de stat9 ferme i meninute numai acelea care *rin dotare9
e1*erien" i re)ultate economice *ot constitui >centre? de moderni)are a
ariculturii "r"neti.
-ro*rietatea de stat i cea *ri6at" "r"neasc" nu mai tre;uie s" se o*un"
una alteia9 ci s" constituie un tot unitar9 a6$nd un sinur sco* comun:
moderni)area a6/()1+-1/(( /*382,5-(.
-e l$n" structurile amintite !n ara noastr" funcionea)" i e1*loataii
aricole care a*arin :*3,2(1+1( p10+().
Bn aceast" direcie menion"m c" e1*eriena "rilor a6ansate din Euro*a
nu tre;uie neliCat". :*ro*rierea noastr" de ti*urile de orani)are a ariculturii
din aceste "ri9 necesit" orientare *rin *$rhii economice i financiare9 *recum
i s*riCin acordat *roduc"torilor aricoli *entru moderni)area tehnic" i
tehnoloic".
3.3. S-/1)-1/(+, a6/a/, .2 U2(12,a E1/*p,a27
&ormele i ti*urile de orani)are economico0social" a ariculturii *e
*lan mondial se ;a)ea)" *e *ro*rietatea *ri6at" sau mi1t". -ro*rietatea *ri6at"
*oate fi su; form" indi6idual" sau comun"9 iar formele de orani)are i
e1*loatare *ot fi: indi6idual"9 de ti* asociati69 coo*eratist etc.
Structurile arare ale diferitelor "ri de*ind de formele de *ro*rietate
care stau la ;a)a orani)"rii diferitelor ti*uri de unit"i aricole i de e1*loatare
a *"m$ntului9 de cerinele de)6olt"rii economiei naionale9 de resursele
dis*oni;ile9 de tradiii9 de sistemele *olitice i de e6oluiile manaeriale.
Bn *re)ent *rinci*alele forme de orani)are economico0social" a
ariculturii !n "rile cu economie de *ia" sunt:
'(
a5micile os*od"rii "r"netiG
;5fermele familialeG
c5societ"ile comerciale aricoleG
d5coo*erati6ele i asociaiile de coo*erati6e aricole.
a5M()a 6*<p*:7/(, 47/72,a<)7 4de su;)isten"5 0 are dimensiunea
cu*rins" !ntre 10. hectare9 dominant" !n "rile !n curs de de)6oltare i
r"s*$ndit" !n "rile Euro*ei9 mai ales !n )onele de munte i de deal.
Bn "rile 6est0euro*ene os*od"riile "r"neti s0au transformat !n ferme
familiale com*le1e care cumulea)" acti6it"i aricole cu alte acti6it"i 4turism9
industrie9 ser6icii9 etc.5.-onderea micilor os*od"rii !n totalul e1*loataiilor
aricole este *este 77H !n E1tremul 8rient9 *este 2.H !n :frica i :merica
Latin"9 *este ..H !n 8rientul :*ro*iat.
<u*" studiile &.:.8. re)ult" c" micile os*od"rii sunt e1*loatate de
*este 177 milioane de familii i ele ar necesita in6estiii *entru o echi*are
minim" de a*ro1imati6 1.177 dolari *e o familie. Li*sa miCloacelor financiare
i materiale determin" *racticarea unei ariculturi e1tensi6e cu eficien"
economic" i social" redus".
Bn urma eforturilor Comunit"ii Internaionale9 *e ;a)a a numeroase
*rorame de de)6oltare9 se asiur" asistena tehnic" i s*riCin !n orani)area
*roduciei aricole.
Bn com*araie cu marile e1*loataii9 micile os*od"rii utili)ea)" mai
mult" for" de munc" familial" la hectar9 dar folosesc mai intensi6 *"m$ntul i
*ractic" culturi intensi6e i de 6aloare ad"uat" mare.
Conform datelor &.:.8. circa 97H din os*od"riile mici din "rile mai
*uin de)6oltate sunt ne6ia;ile9 fiind oric$nd su*use *rocesului de ruinare dac"
nu *rimesc s*riCin din *artea statului sau a altor oranisme internaionale
2
.
#olul micilor os*od"rii "r"neti este diferit !n funcie de )onele
eorafice i ru*ele de state. :cest rol este mai mare !n "rile mai *uin
de)6oltate9 unde acest ti* de orani)are este dominant asiur$nd *artea cea mai
!nsemnat" a *roduciei aricole *recum i ocu*area forei de munc" familiale i
un ni6el de trai minim.
;5',/3a ?a3(+(a+7 0 este considerat" !n "rile de)6oltate unitatea de
;a)" !n aricultur"9 !n care familia este sursa *rinci*al" a forei de munc".
&erma familial" re*re)int" o form" de orani)are care asiur" sta;ilitatea
*olitic" i social". Bn unele "ri s0au im*us restricii de limitare a form"rii
marilor cor*oraii !n aricultur"9 tocmai *entru a stimula meninerea i
de)6oltarea fermelor familiale.
:ceste ferme *ot utili)a *"m$ntul din *ro*rietatea fermierului9 *ot
utili)a *"m$nt *e ;a)" de contract de arendare9 !nchiriere.
&ermele familiale9 ;a)ate *e *ro*rietatea *ri6at" asu*ra *"m$ntului9
arendare sau !nchiriere9 au o mare e1tindere !n toate "rile de)6oltate9 este
stimulat" orani)area lor !n "rile !n curs de de)6oltare i au 6iitor !n fostele "ri
cu economie centrali)at"9 care se afl" !n diferite stadii de tran)iie c"tre
economia de *ia".
&ermele 4e1*loataiile5 familiale sunt de talie mic"9 miClocie i mare. <e
reul"9 !n fermele mici i miClocii !ntreaa acti6itate o desf"oar" familia9
munca salariat" fiind redus" ca *ro*orie sau tem*orar". &ermele mari
anaCea)" munca salariat". 3nele dintre fermele familiale mari tind s" se
transforme !n !ntre*rinderi sau mari com*anii aricole.
/aCoritatea fermelor mici i miClocii din Euro*a 8ccidental" au un
2
Zahiu Letiia 0 :ricultura mondial" i mecanismele *ieei9 Editura :rta @rafic"9 =ucureti9 1992.
'.
caracter di6ersificat *ractic$nd al"turi de acti6it"i aricole i turism9 ser6icii
sau *relucrarea unor *roduse.
&ermele familiale comerciale9 !n s*ecial fermele mari9 !i orani)ea0
a)" acti6itatea !n sco* de afaceri i *rofit.
&ermele familiale9 ca i mica os*od"rie "r"neasc"9 au un rol
:,3*2*p*+(9a-*/ !n aricultur"9 cu efecte fa6ora;ile asu*ra de)6olt"rii
democratice. Ele !nde*linesc9 de asemenea9 un rol interator *e ori)ontal" i
6ertical" !n orani)area sectorului naional sau reional 4comunitar5 !n ca)ul
3.E. Bn acelai tim* !n *rocesul concurenei9 fermele familiale mici i miClocii
*recum i os*od"riile "r"neti sunt su*use unui im*ortant *roces de erodare9
num"rul lor reduc$ndu0se an de an chiar !n condiiile s*riCinirii lor de c"tre stat.
c5S*)(,-74(+, )*3,/)(a+, a6/()*+, 0 sunt mari ca dimensiune teritorial"
sau numai ca *roducie. -rinci*alul sco* este o;inerea *rofitului. :stfel de
!ntre*rinderi *ri6ate sunt s*eciali)ate !n creterea animalelor sau !n *roducia
intensi6" de fructe i leume. Bn multe ca)uri asemenea !ntre*rinderi interea)"
*roducia cu *relucrarea i desfacerea 4interarea *e 6ertical"5. -ot a*arine
unui sinur *ro*rietar sau sunt societ"i *e aciuni. :cti6itatea este condus" de
manaeri. :semenea !ntre*rinderi sunt uneori interate sau coo*erea)" cu
industria i comerul *e ;a)" de contract.
d5C**p,/a-(>,+, 5( a<*)(a4((+, :, )**p,/a-(>, a6/()*+, sunt orani)aii
ale fermierilor sau ale coo*erati6elor fermierilor9 create !n sco* de afaceri i
*rofit. Coo*erarea se reali)ea)" *e 6erii ale lanului aroalimentarG
a*ro6i)ionare9 desfacere i mai rar sau deloc !n sfera *roduciei. Coo*erarea se
*oate reali)a fie *e ;a)" de contract fie *rin orani)area acti6it"ii !n unit"i
comune 4coo*erati6e9 asociaii de coo*erati6e5.
C$nd interarea 6i)ea)" acti6itatea de a*ro6i)ionare9 *roducie9
*relucrare i desfacere la ni6el naional se constituie Ucom*le1ul
aroindustrialU adic" Uaro;usiness0ulU sau sectorul aroalimentar.
Bn "rile a6ansate9 dei *o*ulaia efecti6 ocu*at" !n aricultur" nu
de*"ete9 de reul"9 17H din totalul *o*ulaiei ocu*ate9 Ucom*le1ul
aroindustrialU cu*rinde !ntre 2.0%. H din totalul *o*ulaiei ocu*ate.
Statele 3niunii Euro*ene i0au creat sisteme naionale de *rotecie
social" a aricultorilor. -rintre *ro;lemele a;ordate sunt i cele care urm"resc
moderni)area structurilor arare9 *rin crearea unor a6antaCe fermierilor care
a;andonea)" *"m$ntul i0l cedea)" e1*loataiilor 6ia;ile sau familiilor de
aricultori tineri.
<u*" al doilea r");oi mondial se distin trei fa)e !n *rocesul de mo0
derni)are a structurilor economico0sociale din aricultur" !n Euro*a de LestG
p/(3a ?a97 se caracteri)ea)" *rin *redominana micii *roducii !n aricultur"
i *rin eforturile de de)6oltare i moderni)areG a :*1a ?a979 marcat" de
constituirea CEE9 se caracteri)ea)" *rin crearea condiiilor Curidice necesare
inter"rii economice9 *romo6"rii *roresului tehnico0tiinific i creterii
masi6e a *roduciei aricoleG a -/,(a ?a97 se caracteri)ea)" *rin a*licarea
m"surilor de aCustare structural" i intensificarea reformei structurilor la ni6el
comunitar. Bn ultimele dou" fa)e s0a *romo6at ferma familial"9 care s0a do6edit
a asiura aricultorilor sentimentul inde*endenei i res*onsa;ilit"ii.
-uternicul *roces de cretere a dimensiunii e1*loataiilor aricole din
"rile 3.E. este re)ultatul necesit"ilor tehnice i tehnoloice i a reali)"rii
*rofitului. &ermele familiale mici se reduc ca num"r i !n *ers*ecti6"9 !n
condiiile economiei de *ia"9 mai ales !n "rile de)6oltate care au e1cedente
alimentare i for" de munc" acti6" sc")ut" !n aricultur". Bn maCoritatea "rilor
'2
3.E. fermele cu su*rafee de *$n" la 17 hectare nu sunt renta;ile sau au
renta;ilitate sc")ut". <ac" la constituirea CEE *onderea fermelor cu su*rafee
!ntre 1017 hectare re*re)enta 77H din totalul fermelor9 ast")i num"rul lor a
sc")ut simitor.
/icile e1*loataii nu sunt 6ia;ile *e termen lun9 !n condiiile
*roresului tehnico0tiinific contem*oran i a e1ienelor economiei de *ia"9
chiar dac" sunt susinute de u6ern.
E1*loataiile mici nu *ot utili)a raional tractoarele i mainile aricole.
<e asemenea9 nu *oate fi utili)at" raional fora de munc"9 mai ales !n ca)ul
unei familii numeroase i a mecani)"rii lucr"rilor. Bn acelai tim*9 mica
e1*loataie nu asiur" condiii a6antaCoase comerciali)"rii *roduselor. :stfel
de ferme sunt r"s*$ndite !n )onele de munte i de deal.
'*/3a p/(3a/7 :*3(2a2-7 :, */6a2(9a/, a a6/()1+-1/(( .2 47/(+,
E1/*p,( :, V,<- ,<-, ?,/3a ?a3(+(a+7 3(H+*)(,. :cest ti* de e1*loataie se
;a)ea)" *e concentrarea *"m$ntului i a miCloacelor de *roducie !n
*ro*rietatea familiei care lucrea)" cu sau f"r" for" de munc" salariat". &erma
familial" miClocie este !ncuraCat" !n "rile 6est0euro*ene9 consider$ndu0se a fi
Umodelul *oliticii aricoleU. -oliticile de aCustare structural" ale diferitelor "ri
a*licat din anii V27 au urm"rit creterea su*rafeei medii *e o ferm" !n aa fel
!nc$t s" de6in" 6ia;il" din *unct de 6edere economic.
&erma familial" mare9 ;a)at" *e munca salariat"9 este mai *uin
r"s*$ndit" !n Euro*a de Lest9 ea asiur$nd un ni6el ridicat de com*etiti6itate !n
concurena intern" i internaional". -oliticile aricole comunitare se orientea)"
ca !n 6iitor s" se reali)e)e astfel de ferme.
-rocesul de centrali)are a terenurilor s0a *rodus *e seama dis*ariiei
micilor os*od"rii. /area f"r$miare a terenurilor i sistemul de motenire sunt
un im*ediment !n orani)area *e ;a)e moderne a ariculturii.
/icarea de concentrare a *"m$ntului a dus la diminuarea num"rului
e1*loataiilor aricole !n %7 de ani9 cu .%H !n Euro*a de Lest 4!n &rana cu
%2H9 !n El6eia cu (2H9 !n :nlia cu 2(H9 !n Italia cu '.H etc.5.
Bntre anii 19..0199% num"rul e1*loataiilor aricole !n &rana s0a redus
cu 1.%9(.%779 din care *$n" la .7 hectare 1..22.9779 cresc$nd !n schim;
num"rul e1*loataiilor de *este .7 hectare cu 9'.277 du*" cum re)ult" din
ta;elul %.2.
Ta;elul %.2.
E6oluia e1*loat"rilor aricole france)e 4mii e1*loataii5
N/.
)/-
.
Sp,)(?()a4(, 1&!! 1&$0 1&$& 1&&3 D(?,/,24,1&&3
?a47 :, 1&!!
1. !ntre 10.7 ha 21%7 9'(9. ''297 27%91 01.2299
2. *este .7 ha 9.91 1.197 1.797 19%97 M9'92
Total
e1*loataii
21919
1
11%.9
7
17%99
7
7929' 01%9(9%
Sursa: Situaia ariculturii !n "rile 3.E. #a*ort 199..
/"rimea o*tim" a unei ferme nu este de*endent" direct de su*rafaa de
teren sau de efecti6ele de animale !ntruc$t inter6ine factorul intensi6itate.
:ricultura 6est0euro*ean" este intensi6" din cau)a structurii *roduciei i a
e1tinderii reduse a su*rafeelor aricole 4ta;elul %.%.5
'7
Ta;elul %.%.
+um"rul mediu de e1*loataii i su*rafaa acestora9 !n diferite "ri9
!n anul 199'
a/a N137/1+ :,
,=p+*a-a4(( a6/()*+,
@3((B
S1p/a?a4a a6/()*+7
3,:(, p, ,=p+*a-a4(,
@LaB
3E01. 7.%77 179(
=elia 71 1991
<anemarca 29 %292
@ermania .27 %79%
@recia '72 (9.
S*ania 1.27' 1997
&rana 7%. %'9.
Irlanda 1.% 2'92
Italia 2.('2 .99
Lu1em;ur % %999
8landa 11% 1797
:ustria 222 1.9(
-ortualia (.1 '97
&inlanda 171 2197
Suedia '9 %(9%
#eatul
3nit
2%. 7791
S3: 27.' 27297
Aa*onia %.((( 19.
R*382(a 3.&" 2C33
Sursa: La situation de lWariculture dans lW3nion Euro*eenne9 #a**ort
19979 =ru1elles i /inisterul :riculturii i :limentaiei
&ermele familiale 6ia;ile din Euro*a de Lest au dimensiuni 6aria;ile
de la 17 hectare !n Italia la 270.7 hectare !n @ermania i &rana9 la 177 hectare
!n :nlia.
&ermele familiale domin" aricultura tuturor "rilor de)6oltate cu
economie de *ia" i se manifest" tendine de orani)are a acestora *e ;a)e
moderne i !n "rile !n curs de de)6oltare *recum i !n "rile est0euro*ene aflate
!n diferite stadii de tran)iie la economia de *ia".
Este de reinut fa*tul c" e1*loataiile aricole din 3.E. sunt ferme fa0
miliale !n cea mai mare *arte. :ceast" caracteristic" este moti6at" de num"rul
*ersoanelor ocu*ate *ermanent !n acti6itatea aricol" a fermelor.
/icii fermieri i !n s*ecial tinerii din familiile acestora *ractic"
frec6ent9 concomitent cu munca !n aricultur"9 i munca salariat" !n industrie i
alte acti6it"i.
Bn "rile de)6oltate tendina de reducere a muncii salariate !n ferme este
!nsoit" de creterea num"rului lucr"torilor cu tim* *arial !n aricultur" i de
creterea com*le1it"ii economiei rurale.
Lariaia necesarului de for" de munc" !n tim*ul anului i e1odul rural
au ad$ncit *rocesele de !m;"tr$nire a fermierilor !n aricultur".
/unca aricol" !n maCoritatea "rilor lumii9 este mai ales familial" i
aceast" tendin" se 6a manifesta i !n 6iitor9 cu toate c" se de)6olt" sistemele
''
moderne de coo*eraie aricol".
-o*ulaia ocu*at" !n aricultur" !n "rile de)6oltate 6aria)" !n funcie de
intensitatea e1odului rural9 de o serie de *articularit"i materiale i de structura
economiei. S*re e1em*lu !n :nlia *o*ulaia ocu*at" !n aricultur" este de
297H9 !n @ermania .9.H9 !n Italia 1192H.
Ca urmare a creterii s*ectaculoase a *roducti6it"ii muncii !n
aricultura mondial"9 !n *rimul r$nd !n "rile de)6oltate9 un num"r tot mai
redus de aricultori hr"nete un num"r tot mai ridicat de locuitori.
Creterea *roducti6it"ii muncii !n "rile de)6oltate a contri;uit la
creterea scadenelor aricole la o serie de *roduse9 !n s*ecial la cele cu ni6el
ridicat de mecani)are al lucr"torilor i !n sistemele de *roducie de ti*
industrial 4creterea *"s"rilor9 a *orcilor5.
S(<-,3, :, ,=p+*a-a/,
Bn ceea ce *ri6ete <(<-,31+ :, ,=p+*a-a/, !n fermele occidentale este
*re*onderent sistemul de e1*loatare direct de c"tre *ro*rietar i efectuarea
lucr"rilor aricole de c"tre mem;rii familiei. Este !ncuraCat9 de asemenea9 !n
cadrul fermelor familiale9 sistemul de arendare a terenurilor. Bn anii 19'9019979
de e1em*lu9 su*rafaa arendat" !n medie de o ferm"9 din "rile -ieei Comune
era de 992 hectare9 adic" (2H din su*rafaa aricol" total" a fermei. E6ident c"
m"rimea su*rafeei arendate9 !n cifre a;solute9 de*inde i de m"rimea fermelor9
aceasta 6ariind !ntre 197 hectare la fermele din @recia i ('97 hectare9 !n medie9
la cele din #eatul 3nit. -onderea cea mai ridicat" a su*rafeei arendate se
!nt$lnete la fermele din =elia 47.H din su*rafaa aricol" a fermei59 la
fermele din &rana 42991H59 Lu1em;ur
4('97H5 i la fermele din #eatul 3nit 4((92H5.
-reul arendei *e un hectar9 *e ansam;lul -ieei Comune9 se situea)" !n
mod orientati6 !n Curul a 22 dolari S3: i oscilea)" !ntre 2197 dolari !n
-ortualia9 127 de dolari !n =elia9 1(7 de dolari !n @ermania i 9. dolari !n
&rana. -onderea arendei9 !n cadrul cheltuielilor fermei9 este relati6 redus"9
re*re)ent$nd %99H din totalul cheltuielilor e1*loataiilor aricole. Bn termeni de
com*araie9 dac" ar fi s" le con6ertim !n natur" 4diCm"5 !n echi6alent r$u9
*reul arendei ar re*re)enta 2'7 TDha !n &rana i 1777 TDha !n @ermania.
Bn cadrul fermelor familiale 6est0euro*ene9 din considerente economice9
munca salariat" este redus" i limitat" !n s*ecial la muncitorii se)onieri9 ce sunt
anaCai de reul"9 !n *erioadele de 6$rf ale muncilor aricole. :ceasta se
e1*lic" !n *rinci*al9 *rin fa*tul c" anaCarea de salariai *ermaneni9 mai ales !n
fermele relati6 mici sau miClocii *$n" la (7 hectare9 nu se Custific" economic9
!nc"rc$nd *este limita admis" cheltuielile de *roducie ale fermei. <e altfel9
tre;uie reinut fa*tul c" e1*eriena multor ferme arat" c"9 !n condiii normale9
munca salariat" !n aricultur" nu se Custific" datorit" necointeres"rii
muncitorului aricol i datorit" costurilor sociale ridicate.
Bn ceea ce *ri6ete ara noastr"9 !n *erioada inter;elic" #om$nia era o
ar" a micilor *roduc"tori aricoli: e1*loataiile cu o su*rafa" total" de *$n" la
17 hectare re*re)entau nu mai *uin de 92H din num"rul lor total. Tre;uie
remarcat" tendina de !nt"rire a unei *"turi mai !nst"rite de "rani *ro*rietari9
care deineau !ntre . i 17 hectare teren9 ce re*re)int" 1791H din num"rul
e1*loataiilor i 27 H din su*rafaa total".
-olitica anti"r"neasc" a statului comunist totalitar a sto*at *rocesul de
centrali)are a *ro*riet"ii9 dar nu a *utut sto*a *rocesul de a*ariie de noi
os*od"rii "r"neti. <ac" !n anul 19%7 4 !n cadrul ranielor #om$niei /ari59
num"rul os*od"riilor era de %.2'7.7779 la sf$ritul anului 19''9 num"rul
'9
curilor "r"neti 4f"r" )onele de deal i de munte necoo*erati6i)ate5 era de cca.
%.%77.777.
Bn urma a*lic"rii Leii fondului funciar circa 790'7H din su*rafaa
ara;il" a "rii re6ine !n *re)ent unui num"r de circa 2 milioane de *ro*rietari
*ri6ai. Su*rafaa medie *e *ro*rietate se situea)" !ntre 102 hectare !m*"rit" !n
mai multe *arcele. /ica *ro*rietate deine !n *re)ent '7H din efecti6ul de
;o6ine i .7H din cel de *orcine.
&ora de munc" acti6" din aricultur" este de circa 29. milioane
*ersoane9 din care *este .7H re*re)int" *ersoane !n 6$rst". Bn *re)ent a*roa*e
2 milioane de *ro*rietari locuiesc !n alt" *arte 4la ora5 dec$t unde are
*ro*rietatea.
<e starea actual" a e1*loataiilor familiale tre;uie s" se in" seama c$nd
se sta;ilesc coordonatele *oliticii de de)6oltare a ariculturii9 considerat"
ramur" cu mari *osi;ilit"i i de im*ortan" deose;it" *entru redresarea
economiei naionale.
3.. M7/(3,a 5( :(3,2<(12,a ,=p+*a-a4((+*/ a6/()*+,
Coninutul noiunilor de m"rime i dimensiune a e1*loataiilor aricole
este determinat de radul de concentrare9 s*eciali)are i *rofilare9 ele red$nd
fenomenul economic care se reali)ea)" ast")i !n economia de *ia".
Cunoaterea coninutului acestor noiuni i a manifest"rilor lor s*ecifice
ariculturii are o mare im*ortan" !n *rocesul manaerial.
Bntre s*eciali)area *roduciei aricole9 concentrarea i m"rimea
e1*loataiilor aricole e1ist" o str$ns" interde*enden" i influen" reci*roc".
S*eciali)area *roduciei aricole constituie o form" a di6i)iunii sociale
!ntre diferitele ramuri de *roducie aricol"9 *rin diferenierea *rocesului de
*roducie *e anumite *roduse. Ea se caracteri)ea)" *rin de)6oltarea cu
*rec"dere a unei anumite ramuri sau culturi !n condiiile unei concentr"ri a
*roduciei *$n" la dimensiunile care asiur" eficiena economic" o*tim".
Sco*ul s*eciali)"rii !n aricultur" este reali)area unei *roducii c$t mai
mari i calitati6 su*erioare cu cheltuieli minime de miCloace materiale i for"
de munc"9 asiur$nd astfel folosirea com*let" a condiiilor naturale i
economice e1istente.
-rocesul de s*eciali)are nu *oate a6ea loc dec$t !n condiiile unui rad
de concentrare !n aricultur"9 determin$nd o anumit" m"rime i dimensiune
economic" i teritorial" a e1*loataiilor aricole.
-rocesul de concentrare a *roduciei aricole re*re)int" ansam;lul de
aciuni9 *rin care are loc comasarea miCloacelor de *roducie9 a forei de munc"
i a *roduciei aricole. Concentrarea !n aricultur" duce la m"rirea fondurilor
e1*loataiilor aricole9 care au *osi;ilitatea orani)"rii *rocesului de *roducie
*e ;a)e moderne9 folosind mai eficient tehnica i tehnoloia
modern".
/"rimea unei e1*loataii aricole re*re)int" ca*acitatea de *roducie a
acesteia9 determinat" de 6olumul resurselor de *roducie e1istente i de radul
de folosire a acestora !n *rocesul de *roducie. /"rimea tre;uie considerat"
dre*t o caracteristic" a e1*loataiei ce e1ercit" o influen" sensi;il" asu*ra
!ntreii acti6it"i economice i orani)atorice a acesteia.
Bn literatura de s*ecialitate se folosete adesea noiunea de dimensiune a
e1*loataiilor aricole9 cu o semnificaie diferit" de cea a m"rimii. M7/(3,a <,
/,?,/7 +a 2(>,+1+ :, )*2),2-/a/, a p/*:1)4(,(C .2 -(3p ), :(3,2<(12,a a/, .2
97
>,:,/, 213a( .2-(2:,/,a <1p/a?,4,+*/ :, -,/,2 :, )a/, :(<p12, ,=p+*a-a4(a.
Se utili)ea)" de asemenea9 noiunea de dimensiune cu referire la
fermele )ootehnice9 *entru care aceast" caracteristic" se a*recia)" du*"
efecti6ul de animale e1*rimat !n ca*ete sau unit"i con6enionale. Nin$nd
seama de *rocesul o;iecti6 al concentr"rii i s*eciali)"rii *roduciei aricole !n
eta*a actual" a de)6olt"rii ariculturii i a a6antaCelor economice a acestui
*roces9 se im*une tot mai mult necesitatea determin"rii c$t mai e1acte a
dimension"rii o*time a e1*loataiilor aricole de *roducie9 !n sco*ul sta;ilirii
radului la care *oate aCune concentrarea *roduciei !n diferite condiii
concrete9 cu asiurarea unei eficiene economice s*orite.
Bn literatura economic" de s*ecialitate s0a emis *"rerea c" noiunea de
m"rime a unei e1*loataii aricole reflect" ni6elul tuturor elementelor care
contri;uie la o;inerea *roduciei9 *recum i re)ultatele economice e1*rimate
*rin U >a+*a/,a 3a/H,(-0/1-,U9 res*ecti6 6aloarea *roduciei totale.
Cu alte cu6inte9 un aent economic din aricultur" *oate a6ea o
U,=p+*a-a4(, 3a/,U *rin *ro*oriile *roduciei sale f"r" ca unitatea s" ai;" o
dimensiune9 res*ecti6 su*rafa" !ntins" i in6ers.
Bn literatura de s*ecialitate din str"in"tate se arat" c" su*rafaa aricol"
este din ce !n ce mai *uin utili)at" ca un criteriu de dimensiune. :ceasta se
Custific" *rin fa*tul c" intensitatea utili)"rii *"m$ntului 6aria)" de la o unitate
la alta9 iar densitatea animalelor la hectar *oate diferi foarte mult.
Bn consecin"9 U:(3,2<(12,a ?(9()7U este !nlocuit" cu criteriul
U:(3,2<(12, ,)*2*3()7U care este dat" de *roducia marf" total" o;inut". <e
asemenea9 se a*recia)" c" s0ar *utea folosi dre*t criteriu i Up/*?(-1+ 0/1-U al
e1*loataiei. Bn acest ca) *rofitul ;rut tre;uie s" fie eal cu cel o;inut !n alte
acti6it"i *entru a stimula renta;ilitatea !n aricultur".
<imensiunea economic" a*are !n literatura de s*ecialitate i su;
denumirea de U,)*2*3(, :(3,2<(*2a+7U. #e)ultatele acesteia de*ind de
dimensiunea *roduciei. Ca o concreti)are a economiei dimensionale9 *entru
fiecare fenomen !n *arte9 este *osi;il" construirea unei imaini mai com*lete a
*roceselor economice9 cu consecin" hot"r$toare !n *ractic".
-entru determinarea m"rimii e1*loataiilor aricole9 se folosesc o serie
de indicatori cum ar fi:
0 su*rafaa aricol" total" i *e cateorii de folosin"G
0 efecti6ele de animale *e s*ecii i cateoriiG
0 *roducia total" i marf"G
0 resursele de munc"G
0 6olumul miCloacelor tehniceG
0 *roducti6itatea munciiG
0 *rofitul i !n s*ecial cel net etc.G
&"r" !ndoial" c" la aceti indicatori *ot fi ad"uai i alii9 s*ecifici
*rofilului fermei.
<eterminarea o*timului dimensiunii e1*loataiilor aricole a constituit
o *reocu*are de seam" !n ultima *erioad"9 at$t *entru cercet"rile de economie
i orani)area ariculturii c$t i *entru *ractica aricol".
<imensiunea o*tim" a unei e1*loataii este definit" ca fiind acea
su*rafa" de teren aricol care *ermite o;inerea unei *roducii lo;ale 4marC" 0
;rut"5 i marf"9 ma1im" la 177 hectare cu minim de costuri.
:ceasta se Custific"9 *e ;un" dre*tate9 *rin aceea c" intensitatea
utili)"rii solului 6aria)" de la o e1*loataie la alta9 *e de o *arte9 iar *e de alt"
*arte densitatea animalelor la hectar *oate diferi foarte mult. Bn acest conte1t
91
Udimensiunea economic"U este dat" de UmarCa ;rut" standard total" o;inut"U.
Bn determinarea m"rimii unei e1*loataii aricole tre;uie9 de asemenea9
luate !n considerare corelaiile care se sta;ilesc !ntre m"rime i diferii
*arametrii de cuantificare a m"rimii. &iecare dintre *arametrii de cuantificare
acionea)" asu*ra m"rimii determin$nd creterea sau reducerea dimensiunii.
S*re e1em*lu9 intensificarea *roduciei se "sete !n relaia in6ers
*ro*orional" cu dimensiunea unei e1*loataii. <ac" lu"m !n considerare ti*ul
fermei aCunem la urm"toarea conclu)ie: fermele cerealiere 6or a6ea o
dimensiune foarte mare9 o !n)estrare tehnic" *uternic" i un rad de
intensificare a *roduciei mult mai mic" dec$t fermele leumicole care 6or
a6ea o dimensiune redus" i un rad de intensificare a *roduciei ridicat. Cu c$t
*roducia se intensific"9 cu at$t su*rafaa aricol" sau efecti6ele de animale9 !n
ca)ul fermelor )ootehnice9 tre;uie s" se reduc".
<otarea tehnic" a !ntre*rinderilor influenea)" !n mod su;stanial
re)ultatele de *roducie i economice ale !ntre*rinderilor aricole9 determin$nd
radul de intensificare a *roduciei.
<ac" *erfecionarea tehnicii9 i !n mod deose;it a unor maini i utilaCe
de mare randament9 contri;uie la creterea su*rafeelor aricole sau a
efecti6elor de animale dintr0o !ntre*rindere aricol"9 accentuarea *rocesului de
intensificare a *roduciei influenea)" de cele mai multe ori dimensionarea !n
sensul restr$nerii *erimetrului teritorial sau de animale.
/"rimea e1*loataiilor este influenat" de *roresul calitati6 al
factorilor de *roducie i de modul !n care se corelea)"9 !n desf"urarea
acti6it"ii de *roducie.
<imensiunea e1ercit" la r$ndul ei o influen" im*ortant" asu*ra
eficienei utili)"rii factorilor de *roducie i !n consecin" asu*ra creterii
economice.
8*timul economic tre;uie *ri6it ca un o*tim !n ansam;lu 4lo;al5
re)ultat al o*timelor *ariale.
-ro;lema dimension"rii o*time este foarte com*le1" dac" a6em !n
6edere multitudinea acti6it"ilor ce tre;uie desf"urate !ntr0o e1*loataie i a
*articularit"ilor e1istente fiec"rei e1*loataii !n *arte.
Bn cadrul !ntre*rinderilor aricole *ri6ate m"rimea acestora tre;uie
a;ordat" de *e *o)iii cu totul deose;ite.
Bn *rimul r$nd9 tre;uie s" menion"m as*ectul Curidic i anume Leea
fondului funciar nr.1'D1991 asu*ra *ro*riet"ii *"m$ntului care a limitat
dre*tul la motenire la ma1im 17 hectare. :ceast" limit" a fost maCorat" la .7
ha9 Leea fondului funciar modificat" intr$nd !n 6ioare !n anul 199' 4Leea
12%D19975. Bn ca)ul !ntre*rinderilor *ri6ate su; as*ectul *roducti6it"ii muncii
i al eficienei economice9 a*are necesitatea sta;ilirii unei m"rimi minime9 la
care *rin re)ultatele tehnice i economice o;inute s" se asiure autoconsumul9
fondul financiar necesar autode)6olt"rii *recum i un *rofit.
Bn acest sens9 e1ist" o net" difereniere !ntre ti*urile de e1*loataie
din *unct de 6edere al m"rimii.
',/3,+, )*3,/)(a+, sunt de dimensiuni mari9 au un ca*ital mare9
*roduc 6enituri uriae9 folosind munca salariat"9 fiind *rofita;ile i renta;ile
din *unct de 6edere economic.
',/3,+, :, <109(<-,2479 afl$ndu0se la ca*"tul o*us al fermelor
comerciale9 au dimensiuni mici 410. hectare59 6enituri reduse9 o !n)estrare
tehnic" s"rac"9 ele fiind ne6ia;ile !n marea lor *arte. 8 *arte din 6eniturile
o;inute se reali)ea)" !n alte sectoare dec$t cel aricol9 fora de munc" a6$nd
92
acti6itatea de ;a)" !n alt" *arte. <in aceast" cateorie fac *arte micile
os*od"rii "r"neti sau fermele familiale mici.
Bn "rile de)6oltate au a*"rut e1*loataii de ti* >ho;;S0ferm"?9 !n care
familia lucrea)" la sf$rit de s"*t"m$n" i !n concediu9 !n eneral. :stfel de
ferme au dimensiuni relati6 mici !ns" ele au un !nalt rad de dotare tehnic"9
fiind *rofita;ile i renta;ile din *unct de 6edere economic9 dar !n acelai tim*
ele sunt costisitoare9 a*arin$nd celor ;oai.
Indiferent de ti*ul de e1*loataie9 indiferent de *ro*rietatea
e1*loataiilor9 de structura de *roducie9 m"rimea lor tre;uie sta;ilit" !n aa fel
!nc$t s" asiure un ni6el ma1im de *rofita;ilitate. <e asemenea9 este necesar de
menionat c" fiecare e1*loataie *ri6at" tre;uie s" de)6olte at$t ramura de
*roducie 6eetal" c$t i cea animal". Bntr0o astfel de conce*ie a*are o serie de
a6antaCe cum ar fi:
0folosirea interal" a tim*ului de munc" anual9 necesitate deri6at" din
caracterul se)onier al *rocesului de *roducie !n ramura 6eetal"G
06alorificarea *arial" *e *ia" a *roduselor aricole 6eetale9 cea mai
mare *arte fiind con6ertit" !n *roduse animaliere *rin intermediul ramurii
)ootehniceG
0reali)area de 6enituri mari9 as*ect care contri;uie la sta;ilirea forei de
munc" !n sfera *roduciei aricole.
8*timi)area dimensiunii e1*loataiei aricole9 res*ecti6 a structurii
su*rafeelor culti6ate sau a efecti6elor de animale9 este deose;it de im*ortant"
deoarece sta;ilete limite de concentrare ce cores*und diferitelor tehnoloii9
*recum i inter6alele !n care se reali)ea)" ma1imum de renta;ilitate. Bn afara
acestor limite9 *rocesul de concentrare9 s*ecific unei anumite tehnoloii de
*roducie9 de6ine mai *uin renta;il sau chiar nerenta;il.
Bn conclu)ie9 sta;ilirea dimensiunilor o*time a e1*loataiilor i a fer0
melor aricole9 re*re)int" un im*ortant factor ce influenea)" eficiena
economic" a acti6it"ii de *roducie. /"rimea o*tim" a unei e1*loataii
de*inde at$t de dimensiunea teritorial" c$t i de ni6elul de intensificare a
*roduciei.
/"rimea unei e1*loataii aricole tre;uie a;ordat" !n concordan" cu
factorii care acionea)" asu*ra ei9 factori diferii de la o form" de *ro*rietate la
alta. -roiectarea m"rimii o*time a unei e1*loataii aricole se reali)ea)" !n
funcie de aciunea unui com*le1 de factori diferii at$t *rin coninutul lor c$t
mai ales *rin sensul i modul !n care acestea acionea)". Su; as*ectul sensului
!n care acionea)" factorii de influen"9 deose;im:
0 factori care fa6ori)ea)" creterea m"rimii e1*loataiilor aricoleG
0 factori care limitea)" creterea m"rimii e1*loataiilor aricole.
Bn ru*a ?a)-*/(+*/ ?a>*/(9a24(9 care !n s*e" se refer" la *roresul
tehnico0tiinific i la introducerea acestuia !n *rocesul *roduciei aricole se
!nscriu: ni6elul de asiurare cu ;a)a eneretic" necesar"G *erfecionarea
sistemei de maini i a randamentului acestora9 at$t !n culti6area *lantelor c$t i
!n creterea i e1*loatarea animalelorG necesitatea *erfecion"rii tehnoloiilor
*rin moderni)area i chimi)area *roceselor de *roducieG necesitatea reali)"rii
*roduciei !n *arti)i mari i de calitate su*erioar"9 6alorifica;ile la *reuri
a6antaCoase i eneratoare de relaii comerciale *e *erioade luni cu *arteneri
e1terni i interniG s*orirea !nsuirilor de fertilitate a solurilorG *osi;ilitatea
!ncadr"rii cu s*ecialiti ;ine *re"tii *rofesionalG micorarea cheltuielilor
enerate de acti6itatea de a*ro6i)ionare cu resurse de *roducie i cu
desfacerea *roduselor o;inute.
9%
&i. %.1. &actorii care influenea)" m"rimea unei e1*loataii aricole
Bn r$ndul factorilor care e1ercit" o (2?+1,247 /,<-/()-(>7 asu*ra m"rimii
!ntre*rinderilor aricole *ot fi menionai: condiiile naturale9 6olumul redus al
unor resurse necesare !n desf"urarea acti6it"iiG creterea cheltuielilor aferente
trans*orturilor *roduciilor reali)ate i a resurselor utili)ateG dificult"i *ri6ind
unele acti6it"i referitoare la *rocesul de *roducie aricol" cum sunt:
a*ro6i)ionarea tehnico0material"9 *relucrarea i de*o)itarea *roduselor9
*osi;ilitatea 6alorific"rii !ntr0un tim* scurt a *roduselor aricole cu un rad
ridicat de *erisa;ilitateG necesitatea *roteciei mediului 4!n ca)ul )ootehniei
intensi6e sau a consumului ridicat de !nr""minte i de *roduse chimice la
culturile intensi6e i su*erintensi6e5. E1ist" factori care *ot aciona !n
?a>*a/,a <a1 .2 :,?a>*a/,a creterii dimensiunilor e1*loataiilor aricole ca:
densitatea *o*ulaiei i am*lasarea centrelor ur;aneG sursele de a*"G starea
drumurilor i a structurilor de marTetinG sistemele de *roducie *racticateG
forma de *ro*rietateG ti*urile de orani)are economico0social" i de interare
etc. 4fiura %.1.5.
E1ist" i factori de conCunctur" care *ot fa6ori)a )onele de rani"
4leume9 fructe *roas*ete5 sau e1*ortul unor *roduse deficitare c"tre "rile
*roduc"toare de *etrol din 8rientul :*ro*iat 4carnea de o6ine5.
/"rimea i dimensiunea e1*loataiilor aricole difer" !n funcie de
*rofil i s*eciali)are9 de forma de *ro*rietate i de radul de intensificare a
*roduciei. Bn ca)ul os*od"riilor "r"neti mici orientarea *rioritar" este s*re
acti6it"i care cer mai mult" m$n" de lucru 4leumicultur"9 *omicultur"9
)ootehnie5 i ;eneficia)" mai *uin de *roresul tehnic.
9(
+i6elul de asiurare cu
;a)" eneretic"
necesar"
-erfecionarea sistemei
de maini i a
randamentelor lorG
-erfecionarea tehno0
loiilor *rin
moderni)area i
chimi)area *roceselor
de *roducieG
+ecesitatea reali)"rii
*roduciei !n *arti)i
mari i de calitate
su*erioar" 6alorificate
la *reuri a6antaCoaseG
S*orirea !nsuirilor de
fertilitate a soluluiG
-osi;ilitatea !ncadr"rii
cu s*ecialiti ;ine *re0
"tii *rofesionalG
/icorarea cheltuie0
Condiiile naturaleG
Lolumul redus al unor
resurse necesare !n
desf"urarea acti6it"iiG
Creterea cheltuielilor
aferente trans*ortuluiG
<ificult"i !n a*ro6i0
)ionarea9 *relucrarea i
de*o)itarea *ro0
duselorG
<ificult"i !n 6alorifi0
carea *roduselor cu
rad mare de *erisa0
;ilitateG
+ecesitatea *roteciei
mediului etc.
<ensitatea *o*ulaieiG
:m*lasarea centrelor
ur;aneG
Sursele de a*"G
Starea drumurilorG
Starea structurilor de
marTetinG
Sistemele de *roducie
*racticateG
&orma de *ro*rietateG
Ti*urile de orani)are
economico0social" i
de interare etc.
MG-
'ACTORI
M -
E1*loataiile cu su*rafee mai mari se orientea)" s*re acti6it"i
mecani)ate 4cultura cerealelor i *lantelor tehnice9 )ootehnie de ti* industrial
etc.5.
Limitele *$n" la care *ot s*ori su*rafeele aricole *e o e1*loataie
de*ind de ni6elul de intensificare a *roduciei9 o*timul dimensional
!ncadr$ndu0se !n inter6ale lari.
Economia !n aricultur"9 s*re deose;ire de industrie9 este leat" de
limitele im*use de factorii restricti6i ai randamentelor medii i ai concentr"rii
*"m$ntului9 aceste limite fiind 6aria;ile !n funcie de structura *roduciei i de
resursele dis*oni;ile !n tim* i s*aiu.
/ai tre;uie menionat fa*tul c" unul i acelai factor9 !n anumite
!m*reCur"ri *oate fa6ori)a m"rimea e1*loataiei9 !n tim* ce !n alte !m*reCur"ri
*oate a6ea o aciune in6ers".
3nele !ncerc"ri de ru*are a factorilor ce determin" situarea
dimensiunilor e1*loataiilor de *roducie la anumite ni6eluri9 reduc ansam;lul
de factori la dou" ru*e: resursele e1istente i manaementul.
Se *oate !nt$m*la ca din *unct de 6edere tehnic9 cea mai recomanda;il"
dimensiune s" fie mare9 !n tim* ce o astfel de dimensiune s" nu fie a6antaCoas"
su; as*ectul conducerii9 aa cum datorit" a6antaCelor din domeniul
a*ro6i)ion"rii i li6r"rii9 dimensiunea ar *utea s" fie mult mai mare.
<in *unct de 6edere al os*od"ririi raionale a e1*loataiei interesea)"
un o*tim ce le include *e celelalte 0*p-(31+ ,)*2*3()0 care s" asiure
corelaiile necesare ale *rocesului tehnoloic9 echili;rul dintre diferitele
elemente com*onente ale e1*loataiei9 le"tura !ntre structura material" 4fi)ic"5
i 6aloric" a *roduciei o;inute. 8*timul economic *resu*une relaia cea mai
!nalt" *osi;il" !ntre efectele economice i factorii luai !n considerare.
Bn conclu)ie9 acti6itatea economic" a unei e1*loataii sau a unei ferme
aricole nu se *oate desf"ura eficient dec$t !n anumite limite de m"rime9 la
care ;a)a tehnico0material" a *roduciei se utili)ea)" cu un randament s*orit9
limite care sunt influenate de urm"torii factori:
0radul de de)6oltare i de intensificare a *roduciei aricole9 !n mod
deose;it9 ni6elul de mecani)are a *roceselor de *roducieG
0radul de comasare a terenului i orani)area teritoriului e1*loataiilor
aricoleG
0*rofilul i structura ramurilor de *roducieG
0ni6elul de calificare a *ro*rietarilor i *ersonalului anaCatG
0condiiile naturale i de am*lasare teritorial"G
E1ist" i alte moduri de a;ordare i ru*are a factorilor ce influenea)"
dimensiunea 6ia;il" a e1*loataiei.
<imensiunile economice o*time ale e1*loataiilor aricole sunt acele
dimensiuni care *ermit9 !n ca)ul c$nd celelalte condiii r"m$n identice9
utili)area cea mai raional" a resurselor i a celorlali factori o;in$ndu0se
eficiena economic" ma1im".
8*timul dimensiunii e1*loataiilor nu *oate fi tratat ca un fenomen
static9 ci ca un fenomen dinamic9 !n *ermanent" de)6oltare i transformare9
determinat de !nsui modificarea constelaiei factorilor dimensiunii i im*licit a
*osi;ilit"ii de 6alorificare la ni6elul su*erior al acestora. <e aceea9 aceasta
tre;uie soluionat concret9 *entru condiii naturale9 tehnice9 economice i
sociale ;ine determinate.
Bn ca)ul fermelor familiale concentrarea i s*eciali)area *e cale
e1tensi6" sunt defa6ori)ate de limitele *ro*riet"ii asu*ra *"m$ntului.
9.
#eali)area m"rimii economice a fermelor familiale *oate a6ea loc *e calea
arend"rii9 !nchirierii9 cum*"r"rii de noi terenuri sau *rin intensificarea
*roduciei.
Bn ca)ul os*od"riilor "r"neti9 re)ultate din a*licarea Leii fondului
funciar9 crearea dimensiunilor 6ia;ile ale 6iitoarelor ferme familiale se *une !n
conte1tul funcion"rii mecanismelor *ieei9 a mutaiilor *roduse de e1tinderea
arendei i al deschiderii *ieei funciare.
Transformarea os*od"riilor de su;)isten" !n ferme familiale 6ia;ile
4care comerciali)ea)" *rodusele5 se *oate reali)a *e dou" c"i *rinci*ale: a5
concentrarea de ca*italG ;5 concentrarea de su*rafee.
#edresarea ariculturii noastre tre;uie s" 6i)e)e at$t susinerea
os*od"riilor familiale *entru a de6eni 6ia;ile c$t i orani)area unor unit"i
6ia;ile *rin asociere9 arendare 0 cu *artici*area i nu cu !nl"turarea micilor
*ro*riet"i.
/"rimea e1*loataiilor aricole este modelat" nu numai de cerinele
*ieei9 ci i de *oliticile aricole *romo6ate de u6ern.
-romo6area conce*tului de e1*loataie aricol" 6ia;il" !n #om$nia
*une *ro;lema sta;ilirii unor dimensiuni economice9 at$t !n ca)ul formelor de
orani)are !n os*od"rii sau ferme familiale9 c$t i !n ca)ul orani)"rii !n
asociaii9 societ"i *ri6ate sau forme coo*eratiste.
3.!. '*/3, :, a<*)(,/, 5( )**p,/a/, .2 a6/()1+-1/7
<e)6oltarea coo*er"rii este re)ultatul *"trunderii *roresului tehnico0
tiinific i a mecanismelor de *ia"9 care determin" trecerea tre*tat" a
ariculturii de la economia natural" de su;)isten"9 la economia de schim;9
datorit" creterii ca*italului i li;erali)"rii schim;urilor.
/icarea coo*eratist" aricol" are o 6echime de *este 1.7 ani iar
formele coo*er"rii i asocierii au e6oluat i s0au di6ersificat *e m"sura trecerii
de la aricultura e1tensi6" la cea intensi6".
T.C. Ionescu -acani definete coo*eraia !n felul urm"tor: 99cooperaia
este o asociaie a mai multor persoane, care simind aceeai nevoie se
ntovresc pentru a-i satisface acea nevoie mai lesne cu miloace colective
dect cu cele individuale6.
Bntr0o *rim" fa)" coo*erati6ele au fost ru*ate !n coo*erati6e ale
*roduc"torilor i coo*erati6e ale consumatorilor. :*oi9 clasificarea s0a f"cut !n
coo*erati6e de consum9 coo*erati6e de credit i coo*erati6e aricole.
-rima coo*erati6" !n acce*iunea modern"9 a luat fiin" !n :nlia9 !n
1'(( fiind !ntemeiat" de 99 -ionierii din #ochadale69 res*ecti6 2' es"tori care
au *us ;a)ele coo*erati6ei 99#ochadale SocietS of EXuita;le -ioneers6. <u*"
aceast" dat" micarea coo*eratist" a luat am*loare !n toat" "rile Euro*ei. Bn
@ermania9 s*re e1em*lu9 s0au *racticat urm"toarele sisteme:
a5<(<-,31+ )**p,/a-(<- S)L1+9, - D,+(-9<)L9 *e ;a)a c"ruia s0au creat
casele de aCutor de ;oal" i decese9 asociaiile de a*ro6i)ionare9 societ"ile de
credit *o*ular i asisten" reci*roc"9 etc.G
;5<(<-,31+ Ra(??,(<,2 a *us ;a)ele coo*erati6ei rurale de credit9 ;a)at"
*e res*onsa;ilitate solidar" i nelimitat" a mem;rilor s"i.
c5<(<-,31+ Oaa< este un com*romis !ntre sistemul Schul)e 0 <elet)sche
i sistemul #aiffeisen. Jilhelm Yaas a !ntemeiat !n 1''% 99:sociaia
coo*eratorilor aricoli6 unde au fost incluse toate cateoriile de coo*erare cu
e1ce*ia coo*erati6ei de credit.
92
Luii Lu))ati este considerat ade6"ratul creator al coo*eraiei italiene.
Bn 1''% Leone Jollom;ore creea)" coo*erati6e aricole de credit i alte
coo*erati6e aricole.
Bn &rana coo*eraia aricol" *re)int" caracteristica de a se fi n"scut
i de)6oltat !n cadrul orani)aiei sindicale a aricultorilor. Tre*tat s0au !nt"rit
i de)6oltat coo*erati6ele de a*ro6i)ionare 0 desfacere ader$nd la uniunile
reionale. #olul coo*erati6elor este de a s*riCinii sindicatele c"rora le sunt
su;ordonate.
C**p,/a4(a .2 U2(12,a E1/*p,a27
Bn '/a24a se cunosc mai multe forme de orani)are a aricultorilor
cum ar fi: ru*e de e1*loatare !n comun i ru*e de *roduc"tori9 coo*erati6e
ale aricultorilor9 societ"i coo*erati6e aricole9 uniuni i federaii de
coo*erati6e9 societ"i de interes aricol9 societ"i mi1te de interes aricol9
ru*e de interes economic9 orani)aii *rofesionale i inter*rofesionale9 etc.
Societ"ile coo*erati6e se orani)ea)" *entru acti6it"i de a*ro6i)ionare
cu factori de *roducie. :cest ti* de coo*erati6e *oart" denumirea de
Coo*erati6e de 3tili)are a /aterialului :ricol 4C3/:5. Sunt orani)ate i
coo*erati6e de comerciali)are a *roduselor aricole9 care asiur" *reluarea i
comerciali)area *roduselor 4*este .7H din *roducia de la*te i *este '7H din
cea de r$u se comerciali)ea)" *rin coo*erati6e5.
3niunile i federaiile de coo*erati6e se orani)ea)" *e ramuri i
funcionea)" *e ;a)" de statut9 au ca sco* *romo6area9 s*riCinirea i a*"rarea
intereselor coo*erati6elor mem;re.
S*)(,-74(+, :, I2-,/,< A6/()*+ C*+,)-(> @SICAB se orani)ea)" !n
domeniile: electricitate9 *roducie de carne9 de fructe i leume9 a ha;itatului
rural9 a6$nd ca sco* *romo6area moderni)"rii tehnice i tehnoloice i a
comerciali)"rii *roduselor.
S*)(,-74(+, M(=-, :, I2-,/,< E)*2*3() @SIMAB se orani)ea)" !n
sco*ul asocierii intereselor aricole i comerciale cu cele industriale.
G/1p,+, :, I2-,/,< E)*2*3() @CIEB sunt orani)ate de *ersoane
fi)ice sau ru*uri care se asocia)" *entru a desf"ur" acti6it"i comune !n
domenii s*ecifice 4cercetare9 *u;licitate9 etc.5. 8rani)area aricultorilor se
reali)ea)" i su; forma unor oranisme mutuale i de credit9 cum ar fi:
C/,:(-1+ A6/()*+ M1-1a+9 care are sco*uri *rofesionale9 /utualitatea
:ricol"9 care este o societate aricol" cu caracter de s*riCin i asiur" !n ca)
de calamit"i naturale.
:ricultura france)"9 neomoen" ca structur" social" i economic"9 este
o furni)oare de materii *rime *entru industriile aroalimentare9 cu care are
relaii contractuale sau se interea)" !n forme 6ariate.
Coo*erati6ele aricole i !ntre*rinderile financiare controlea)"
a*roa*e Cum"tate din !ntre*rinderile alimentare. Coo*erati6elor le re6in 22H
din !ntreaa *roducie alimentar" france)"9 27H din e1*ortul total de fructe
*roas*ete9 .7H din e1*ortul de cereale9 (7H din e1*ortul de carne i lactate9
2.H din cel de 6inuri de mas" 4du*" Rris)tina /elinda <o;aS5.
&ermierii france)i utili)ea)" *e scar" lar" ser6iciile oferite de multi*le
coo*erati6e: a*ro6i)ionarea cu miCloace de *roducie9 anali)e ale solului i
furaCelor9 asisten" conta;il" i de conducere9 etc.
Bn G,/3a2(a, !n aricultur"9 coo*erarea se !nt$lnete9 cel mai adesea9 la
ni6elul *roduciei aricole9 su; forma unor 12(-74( )*312, :, p/*:1)4(,
499asociaii de *roducie659 ca de e1em*lu: unit"i de cretere a *uilor de carne9
unit"i *entru creterea tineretului *orcin *entru !nr"at9 *lantaii comune de
97
*omi fructiferi 499asociaii de *roduc"tori de fructe65.
Toate coo*erati6ele aricole fac *arte din U2(12,a ',:,/a+7
G,/3a279 cea mai mare uniune coo*eratist" din ar". -rin sistemul de
coo*erati6e de a*ro6i)ionare 0 desfacere9 aricultura erman" *rimete 77H
din chimicale9 22H furaCe com;inateG 27H !nr""minte minerale9 %.H maini
i utilaCe. Bn *ro*riile !ntre*rinderi9 coo*erati6ele *roduc circa (7H din
furaCele com;inate. Coo*erati6ele *roduc i desfac '.H din *roducia de unt9
7.H din cea de la*te i 71H din cea de ;r$n)eturi.
Bn @ermania9 coo*erati6ele reali)ea)" '.H din e1*ortul de alimente !n
"rile comunitare i 72H din im*ort.
Bn O+a2:a9 s*re deose;ire de celelalte "ri comunitare9 a*roa*e toate
coo*erati6ele sunt s*eciali)ate. Cei mai muli fermieri olande)i sunt mem;rii
!n minim %0( coo*erati6e.
Sistemul de coo*eraie cu*rinde: coo*erati6e de creditG coo*erati6e de
a*ro6i)ionareG coo*erati6e de *roducere i *relucrare a la*teluiG coo*erati6e
*entru *relucrarea sfeclei de )ah"rG coo*erati6e *entru *roducerea cartofilor
furaCeriG coo*erati6e )ootehnice de *roducere a c"rnii i a *roduselor din carne.
Bn 8landa funcionea)" (( coo*erati6e de licitaie *entru fructe i
leume i (( de desfacere a florilor.
Bn Da2,3a/)a *rodusele lactate re*re)int" 2202.H din totalul
e1*orturilor aricole dane)e. &iind o *roducie cu tradiii 6echi9 *rocesul de
interare a sectorului de *relucrare a la*telui a !nce*ut !nc" din a doua Cum"tate
a secolului al PIP 0 lea. <in cele a*ro1imati6 1177 l"*t"rii9 a*ro1imati6 (D.
sunt l"*t"rii 0 coo*erati6e9 ru*ate !n societ"i de l"*t"rii. Sectorul coo*eratist
*relucrea)" 97H din totalul la*telui o;inut. La ni6el naional9 societ"ile sau
asociaiile de l"*t"rii sunt unite !n 99&ederaia asociaiilor de l"*tari dane)i6.
-aralel !n 192( s0a creat 99Societatea de l"*t"rie <anemarca6 care tinde s"
coordone)e *roducia9 *relucrarea i 6$n)area9 deci toate 6eriile lanului
economic al *roduselor lactate. La ;a)a cre"rii societ"ii au stat dificult"ile
cresc$nde !nt$lnite *e *iaa internaional".
<anemarca este cea mai mare e1*ortatoare de carne de *orc din lume.
:;atoarele sunt !n maCoritate coo*eratiste. <in 12 milioane *orci t"iai anual9
97H sunt t"iai i *relucrai !n a;atoarele coo*erati6e9 create de c"tre
aricultori.
C,a ), ,<-, )a/a)-,/(<-() Da2,3a/),( 5( N*/>,6(,( ,<-, ?ap-1+ )7
p/a)-()C )**p,/a4(a a6/()*+7 <-a :,9>*+-a- ?7/7 <7 ,=(<-, * +,6(<+a4(, <p,)(?()7
a),<-1( :*3,2(1. C**p,/a-*/(( )a/, .2?((24,a97 * )**p,/a-(>7 )/,,a97
p/*p/(a ?*/37 +,6a+7C a:*p-a-7 )*3p+,- +a <(-1a4(a (2:(>(:1a+7 /,<p,)-(>7 5(
.2 )*2?*/3(-a-, )1 /,a+(-a-,a.
Bn *re)ent e1ist" !n <anemarca .71 societ"i coo*eratiste din care: 171
!n sectorul *roduciei9 *relucr"rii i desfacerii lactatelorG !n creterea *orcilor i
o;inerea ;acon0uluiG !n alte domenii aricoleG *escuit i r"din"ritG coo*erati6e
a*ro6i)ionareG fa;rici de ti* coo*eratist de cimentG societate coo*erati6" de
o;inere a *etroluluiG societ"i coo*eratiste de asiurareG ;"nci *o*ulare
4coo*erati6e de credit5.
C**p,/a4(a .2 R*382(a
-$n" la al doilea r");oi mondial structurile arare din #om$nia s0au
!nscris !n tendinele euro*ene de e6oluie. Bnc" de la !nce*utul secolului !n care
!nc" ne mai afl"m9 structurile orani)atorice e1istente !n aricultura "rilor
occidentale erau *re)ente i !n ara noastr". :stfel9 *rofesorul -oienaru de la
3ni6ersitatea =ucureti ar"ta !n 1922 c"9 !nc" !nainte de *rimul r");oi mondial
9'
!n aricultura #om$niei e1istau: coo*erati6e aricole !n domeniile *roduciei9
*relucr"rii i comerciali)"rii *roduselor aricoleG a*ro6i)ion"rii cu factori de
*roducie i cu ;unuri de consum i aricultorilorG arend"rii *"m$ntului9
creditului9 cum*"r"rii de *"m$nt9 ser6iciilor9 etc.
Istoria /inisterului :riculturii 4de la !nfiinare i *$n" !n 19%75 arat"
c" !nainte de al doilea r");oi mondial e1ista o Ca<7 C,2-/a+7 a C**p,/a4(,(
:(2 a6/()1+-1/7 care cu*rindea trei centrale afiliate:
15 Centrala Coo*erati6" de -roducie9 :*ro6i)ionare i Lalorificare
:ricol" 4CEC8-:L59
25 Centrala Coo*erati6" de Bndrumare9 8rani)are i Control9
%5 Centrala Coo*erati6" de Consum.
-aralel e1ista Ba2)a C,2-/a+7 C**p,/a-(>7. Toate aceste erau forme
e6oluate ale unor instituii mai 6echi9 chemate s" !ndrume i s" aCute micarea
coo*eratist"9 care !n cea mai mare *arte a6ea un caracter rural9 const" !n
diferite forme de orani)are i era !n ser6iciul ariculturii "r"neti.
Instituiile centrale coo*erati6e din #om$nia !i a6eau oriinea !n Leea
="ncilor -o*ulare s"teti din 197%. Bn 191'9 *rin <ecretul 0 Lee <uca9 s0a
constituit Casa Central" a Coo*eraiei i a Bm*ro*riet"ririi. Bn 192' a*are
Codul Coo*eraiei9 iar !n *erioada 19%% 0 19%. au a*"rut mai multe acte
normati6e care au statuat formele de orani)are a coo*eraiei aricole !n ara
noastr".
/icarea coo*eratist" a Cucat un rol im*ortant !n *rima Cum"tate a
secolului !n s*riCinirea i de)6oltarea e1*loataiilor "r"neti *rin: asiurarea
miCloacelor financiare 4creditul rural59 orientarea aricultorilor !n *racticarea
unei ariculturi raionale9 du*" un *lan economic9 a*ro6i)ionarea cu semine i
material de *lantat selecionate9 animale de ras"9 orani)area *relucr"rii i
comerciali)"rii *roduselor9 creterea dimensiunilor e1*loataiilor *rin arend"ri
i cum*"r"ri de terenuri9 achi)iionarea i folosirea !n comun a *rinci*alelor
maini aricole cu costuri ridicate9 etc.
Statul9 *rin /inisterul :riculturii a s*riCinit *uternic micarea
coo*eratist" din :ricultura #om$niei9 astfel numai !n anul 19%7D19%'9
centralele coo*eraiei foloseau 297 funcionari *u;lici9 detaai din /inisterul
:riculturii i *l"tii de ministerG iar !n ;uetul ministerului era *re6")ut" suma
de 2%'('277 lei *entru *ersonalul administrati69 tehnic i de ser6iciu din
centralele coo*eraiei aricole.
E<-, :, /,4(21- ?ap-1+ )7 p827 +a a+ :*(+,a /790*( 3*2:(a+C
a6/()1+-1/a /*382(,( a 4(21- pa<1+ )1 ,>*+14((+, <-/1)-1/a+, a+, a6/()1+-1/((
:(2 ),+,+a+-, 47/( ,1/*p,2,.
La 2(>,+1+ a21+1( 1&3& ,=(<-a1C .2 3,:(1+ /1/a+C 111 )**p,/a-(>, :,
)/,:(-C 13#2 )**p,/a-(>, :, )*2<13C 3!! )**p,/a-(>, :, ap/*>(9(*2a/,C 2!
)**p,/a-(>, ?*/,<-(,/,C 21 +7p-7/((C 203 a<*)(a4(( :, )13p7/a/, :, -,/,21/(
a6/()*+,C "# a<*)(a4(( :, a/,2:a/, :, -,/,21/( a6/()*+,.
Bnce*$nd cu 19(9 odat" cu formarea C.C. al -./.#. din %0. martie9
care a declanat sociali)area ariculturii9 structurile arare e1istente i
instituiile rurale coo*eratiste au fost distruse i !nlocuite cu o structur" de ti*
colho) 0 coo*eraia de ti* socialist 0 su;ordonat" structurilor statale i condus"
!n mod centrali)at. :cesta a !nsemnat de*osedarea aricultorilor de *"m$nt i
de miCloacele de *roducie i transformarea lor !ntr0o mas" *roletar" ata s"
mire)e s*re 99antierele socialiste6 i !ntre*rinderile industriale la ni6ele de
salari)are sc")ut" din care le asiura un 6enit i o securitate social" mai ;un"
dec$t aa numitele 99coo*erati6e aricole de *roducie6.
99
Bnce*$nd cu anul 1929 s0au construit :sociaiile economice
intercoo*eratiste 4:EI5 *rin !neleerea i *artici*area mai multor coo*erati6e
aricole. Sco*ul !nfiin"rii acestor unit"i a fost acela de a reali)a9 *rin
asocierea mai multor C:-0uri9 in6estiii de *ro*orii !n domeniul creterii
animalelor9 *omiculturii9 6iticulturii i leumiculturii.
:*ortul social la constituirea acestor asociaii const" !n *"m$nt de
folosin" aricol" i fonduri *entru in6estiii9 o;inute cel mai adesea din
credite ;ancare.
Bn ansam;lu9 *artici*area coo*erati6elor aricole la constituirea :EI a
fost de)a6antaCoas" *entru acestea.
La sf$ritul anului 19799 num"rul :EI *e ansam;lul "rii a aCuns la 777G
dintre acestea 12' a6eau un *rofil de *roducie 6eetal" i .72 a6eau *rofil
)ootehnic. +um"rul total al C:- asociate la aceste :EI era de % 27(9 adic"
'2H din num"rul total de C:-0uri din ar".
-rin modelul lor de orani)are i funcionare unit"ile aricole
coo*eratiste i0au *ierdut com*let caracterul lor coo*eratist.
2 a),<-, )*2:(4(( .2<75( (:,,a :, )**p,/a4(, a ?*<- )*3p/*3(<7 .2
*)L(( p*p1+a4(,( /1/a+,. C**p,/a4(a <7-,a<)7 :, )*2<13C )/,a-7 p, 0a9a
)ap(-a+1+1( <*)(a+ )*2<-(-1(- p/(2 )*2-/(014(a +*)a+2()(+*/ a ?*<-
-/a2<?*/3a-7 .2-/-* a2,=7 a )*3,/41+1( <*)(a+(<- :, <-a-C .2)7+)82:1-<,
-*a-, 2*/3,+, :,3*)/a4(,( )**p,/a-(<-, p, 0a9a )7/*/a a ?*<- .2?((24a-7 5(
:,9>*+-a-7 a),a<-7 )**p,/a4(, .2 p/(3a H137-a-, :, <,)*+.
-rin Leea fondului funciar nr. 1'D1991 structura arar" a #om$niei s0a
ae)at *e ;a)a e1*loataiei familiale *ri6ate.
-entru aricultura rom$neasc" asocierea i coo*erarea constituie
modalit"i de ada*tare la e1ienele economiei de *ia". Bn eta*a actual"
*rinci*alele moti6aii ale e1tinderii asocierii i coo*er"rii !n aricultur" ar fi :
1.insuficienta !n)estrare cu miCloace tehnice a *ro*rietarilor *ri6aiG
2.*re*onderena e1*loataiilor mici i miClocii a c"ror resurse financiare
reduse nu *ermit o a*ro6i)ionare cores*un)"toare cu factori de *roducie
necesari unei e1*loataii intensi6e a *"m$ntuluiG
%.radul ridicat de *erisa;ilitate al unor *roduse aricole i ne6oia
*relucr"rii lor la un ni6el care s" fie eficient9 ni6el inaccesi;il unor *roduc"tori
indi6iduali i)olaiG
(.*osi;ilitatea 6alorific"rii !n comun a re)ultatelor *roduciei *rin
utili)area unor canale de distri;uie adec6ate i eficienteG
..*osi;ilitatea de a o;ine *rofit !n toate 6eriile lanului
aroindustrial 99aro;usiness0ului6 4a*ro6i)ionare9 *relucrare9 desfacere9 etc.5G
2.dorina de a*"rare a intereselor e1*loataiilor mici i miClocii !n
concuren" cu marele ca*ital9 !nt"rirea *o)iiilor *e *iaa intern"G
7.*osi;ilitatea de a utili)a mai eficient i de a a6ea acces mai uor i
con6ena;il la creditul aricolG
'.*"strarea dre*tului de *ro*rietate asu*ra *"m$ntului cu a6antaCe
;enefice *entru *ro*rietarG
9.s*orirea radului de *rotecie social" a aricultorilor inclusi6 !n
domeniul 6eniturilor.
Bn e1tinderea coo*eraiei aricole rom$neti9 tre;uie a6ut" !n 6edere
e1*eriena "rilor de)6oltate economic unde a a6ut loc i are loc o e1tindere i
o di6ersificare a formelor coo*eraiei aricole. Bn aceste "ri9 coo*eraia
aricol" a fost una din *$rhiile *rinci*ale !n 6ederea concentr"rii *roduciei
aricole9 a tran)iiei de le o structur" arar" caracteri)at" *rin e1*loataii de
177
mici dimensiuni i *uin s*eciali)ate9 intensi6e9 de mari dimensiuni economice.
Totodat" coo*eraia a sluCit i sluCete !nc" !n o*era de aCustare
*ermanent" a ariculturii la e1ienele *roresului tehnic9 economic i social.
/icarea coo*eratist" a reali)at moderni)area ariculturii occidentale !n anii
19.7 0 1927 i a *us ;a)ele trecerii la aricultura de *erforman" !n anii 1977 0
19'7.
Bn "rile 3niunii Euro*ene9 un rol de ma1im" im*ortan" !l re*re)int"
modul de e1*loatare a terenului aricol. :ceast" aciune cu*rinde trei
modalit"i de reali)are9 i anume: !n *ro*rietate9 !n arend" i !nchiriat9 structura
6ariind !n funcie de ar".
Su*rafaa e1*loataiilor !n *ro*rietate este net su*erioar" 4din total5
celorlalte forme. Bn <anemarca9 @recia9 S*ania9 Italia9 -ortualia9 /area
=ritanie9 com*arati6 cu &rana9 unde *onderea cea mai mare o deine su*rafaa
dat" !n arend" conform ta;elului %.%.
Ta;elul %.2.
/odul de e1*loatare a terenului aricol !n 3.E.
N/. Sp,)(?()a4(
,
SUPRA'AA AGRICOL A EIPLOATAIILOR
)/-. T*-a+ .2
p/*p/(,-a-,
.2 a/,2:7 .2)L(/(a-
100A 3((
La
A 3((
La
A 3((
La
A
1.
2.
%.
(.
..
2.
7.
'.
9.
17.
11.
12.
=elia
<anemarca
fost #.&.@.
@recia
S*ania
&rana
Irlanda
Italia
Lu1em;ur

8landa
-ortualia
/area
=ritanie
1%(.
2779
1172'
%271
2(.%1
2'.2'
(((2
1(9(.
127
2711
(77.
12(99
((.
22('
72%7
2'72
177%7
12'(7
%'91
1279.
2(
1%(2
2721
17127
%%91
'799
219(
7'9%
729%
(.97
'792
'799
.79(
2797
2'99
2192
'97
.%1
(('9
72(
('92
1...%
..1
27.2
22
2%%
9'7
2%%9
2292
1991
%'91
279'
2797
.(9(
129(
1'9(
('9'
%19(
2(92
%'9(
17
0
(9
%1
197.
171
0
9'
1
%2
2.7
0
797
0
79.
79'
797
792
0
797
79'
192
29.
0
3.E. 11(29
1
7%2.7 2(92 %'((7 %%9. 2..( 29%
Sursa: La situation de lWariculture dans lW 3nion Euro*eZnne9 #a**ort9 199..
Bn *erioada 19'9 0 19979 modul direct de e1*loatare a *ro*riet"ii
aricole9 !n care *ro*rietarul este !n acelai tim* i fermier9 re*re)enta 2(H din
su*rafaa aricol" de e1*loatare a terenului aricol.
#a*ortul *ro*rietate *ri6at" 4mod direct de e1*loatare5 0 arend"9
!nreistrea)" 6alori care difer" de la ar" la ar" !n cadrul 3E. :stfel !n =elia
*redomin" arenda *e 2292H din su*rafaa aricol" a e1*loataiilor9 *e c$nd !n
Irlanda doar 12H sunt arendate9 diferena de ''H fiind administrate direct de
*ro*rietar.
Bn "rile a6ansate economic coo*eraia aricol" este re*re)entat" cu
*rioritate !n acti6it"ile aflate !n amonte i a6al fa" de *roducia aricol"
171
*ro*riu0)is". Bn aceste "ri cu aricultur" de)6oltat" este foarte mult folosit
sistemul coo*eratist9 lucru ce ar tre;ui e1tins i !n aricultura rom$neasc".
#econsiderarea conce*tului de orani)are coo*eratist" a ariculturii
du*" modelele occidentale este o necesitate im*erioas" a *erioadei de tran)iie
s*re economia de *ia". -rin aceasta de fa*t se face o re6enire a cursului istoric
!ntreru*t !n 19(' !n mod ;rutal. -e de alt" *arte se asiur" o interare
structural" euro*ean".
Coo*erati6a aricol" este un ti* de unitate aricol" care are o deose;it"
im*ortan" !n condiiile economiei de *ia".
Bn "rile cu economie de)6oltat"9 coo*erati6ele sunt orani)ate du*"
cum urmea)":
0la ni6el p/(3a/ sunt denumite coo*erati6e9 de reul" sunt orani)ate
cu un sco* teritorial ;ine definit9 *ot fi sim*leDmonofuncionale sau
multifuncionale. Bn eneral9 fermierii *refer" s" !nfiine)e coo*erati6e
multifuncionale deoarece coo*erati6ele monofuncionale nu *ot face fa"
!ntotdeauna unei *iee !n de)6oltare9 adic" sunt mai *uin fle1i;ileG
0la ni6el <,)12:a/ sunt asociaii de coo*erati6e *rimare9 denumite
coo*erati6e de radul II9 ce au dre*t sco* reali)area de in6estiii !n amonte sau
a6al de sfera de acti6itate a coo*erati6elor *rimare mem;reG o;iectul lor de
acti6itate are o r"s*$ndire reional"G s*re e1em*lu un ru* de coo*erati6e de
colectare a la*telui se *ot ru*a *entru a in6esti !n ca*acit"i de *relucrare a
la*telui.
0la ni6el -,/4(a/ sunt denumite coo*erati6e de radul trei9 i formate
*rin reunirea e1*erienei i resurselor coo*erati6elor e1istente la ni6el
secundar9 *entru a forma ru*uri financiare9 comerciale i industriale9 mereu
mai *uternice9 ce se *ot afirma *e *ia". Bn cele mai multe "ri aceste
coo*erati6e de radul III re*re)int" deCa ni6elul naional.
Coo*erati6a aricol" orani)at" la ni6elul de ;a)" este o e1tensie a
*roduc"torilor indi6idual"9 a c"rei res*onsa;ilitate se e1tinde !n amonte i a6al
de *roducie.
-roducia se reali)ea)" la ni6elul os*od"riei indi6iduale9 iar
res*onsa;ilitatea acestuia cade !n seama *roduc"torului aricol9 aa cum
re)ult" din fiura %.2.
O0(,)-(>1+ ,<-, :10+1P :, a *04(2, 3a=(313 :, >,2(-1/( p,2-/1
?,/3(,/(C p/(2 >829a/,a p/*:1<,+*/ /,a+(9a-, :, a),<-,a +a 12 p/,4 )8- 3a(
3a/,C p/,)13 5( ap/*>(9(*2a/,a ?,/3(,/(+*/ )1 (2p1--1/( @<738247C
.26/7573(2-,C p,<-()(:,C +1)/7/( 3,)a2(),C ?1/aH,C 3,:()a3,2-, 5( 3a-,-
/(a+, <a2(-a/->,-,/(2a/,B )8- 3a( (,?-(2 )1 p1-(247.
172
&i. %.2. &uncionarea coo*erati6elor aricole
8 coo*erati6" aricol" este o asociaie de fermieri indi6iduali9 dar !n
eal" m"sur" este o !ntre*rindere9 deoarece acionea)" *e *ia" ca oricare
!ntre*rindere necoo*eratist". :t$t !ntre*rinderile coo*eratiste9 c$t i cele
necoo*eratiste tre;uie s" lu*te *entru a cuceri un sement de *ia". 8
coo*erati6" aricol" este deci inde*endent" !n ra*ort cu *iaa9 dar de*endent"
!n relaia cu *ro*rii mem;ri. &iecare fermier este direct r"s*un)"tor de funcia
de *roducie iar coo*erati6a *reia funcia de a*ro6i)ionare cu in*ut0uri i
funcia de marTetin 4*relucrarea i comerciali)area *roduselor o;inute5.
Cau)a a*ariiei unor astfel de structuri re)id" din dorina de a r"m$ne
*ro*rietari i de a controla filiera de *relucrare a materiilor *rime *e care le
*roduc.
Bn #om$nia du*" a*ariia Leii fondului funciar s0a fa6ori)at
e1*loataia aricol" asociati6" unde arendaul este o aa0)is" Societate
comercial"9 de fa*t un I:S sau S/:.
/edia *e ar" a *ersoanelor care s0au !nscris !n asociaii este de circa
%7H9 iar su*rafaa !nscris" cu*rinde 2'H din su*rafaa afectat" de Leea
1'D1991.
Bn multe Cudee *onderea e1*loataiilor aricole asociati6e aCune *$n" la '7 0
97H 4C"l"rai9 Ialomia9 =r"ila9 @alai5.
Leea %1D1997 *ri6ind societ"ile comerciale i Leea %2D1991 *ri6ind
asocierea i societ"ile aricole sunt nesatisf"c"toare !n crearea de coo*erati6e
aricole com*ara;ile cu cele din "rile de)6oltate.
17%
*roducia
aricol"
res*onsa;ilitatea
*roduc"torului
recoltareaG
trans*ortG
de*o)itareG
*relucrareG
am;alareG
distri;uieG
marTetin
G
6$n)are cu
maini
aricole
!nr""minte
*esticide
s"m$n"
credite
AMONTE
AVAL
In*ut0uri -relucrare i
comerciali)are
Ta;elul %.(.
@radul de asociere !n societ"i i asociaii aricole9
du*" su*rafaa aricol" !n anul 1992

C+a<a :, a<*)(,/, Q1:,4,+, A
&0 - "0 Constana
Ialomia
=r"ila
'992%
''922
'192.
"0 - &0 @alai
C"l"rai
7'92.
729(2
0 - "0 Tulcea
Teleorman
Iai
8lt
.7997
.79'(
.79((
(99'.
20 - 0 :rad
Laslui
@iuriu
%7971
%7921
279%9
0 -20 =istria0+"s"ud
Cara0Se6erin
/aramure
19(7
79'1
7929
M,:(a R*382(a 2$C0$
Sursa: -.I.98timan9 0 <e)6oltarea rural" !n #om$nia9 Ed. :ro*rint9 Timioara9 1997.
Leea %2D1991 are !n 6edere9 !n *rimul r$nd9 asocierea sau crearea de
societ"i aricole *entru 99lucrare !n comun a *"m$ntului6. Ea astfel are menirea
s" conser6e9 !ntr0o form" mai multe sau mai *uin disimulat"9 6echea
coo*erati6" aricol" de *roducie de sorinte comunist"9 *ornind de la 6echea
teorie a 99su*eriorit"ii6 marii *roducii aricole. -e aceast" cale leea !ncearc"
s" introduc" 6echile structuri arare 99socialiste6 !n economia de *ia"
%
.
Constituirea coo*erati6elor aricole const" !n asocierea de ca*ital9 care
se ;a)ea)" *e e1*loataia familial" *ri6at" i are ca sco* a*ro6i)ionarea
aricultorilor cu materii *rime 4resurse de *roducie59 *relucrarea i
comerciali)area *roduselor aricole. -roducia aricol" r"m$ne o acti6itate
indi6idual"9 familial". -entru relementarea modului de orani)are a
coo*erati6elor aricole tre;uie ado*tat un cadru Curidic cores*un)"tor.
Coo*erati6a aricol" de ti* occidental9 s*ecific" economiei de *ia"9 se
;a)ea)" *e *ro*rietatea *ri6at" a familiei de aricultori asu*ra *"m$ntului9 *e
lucrarea *"m$ntului i orani)area acti6it"ilor aricole !n e1*loataia aricol"
familiar" *ri6at"9 *e ;a)a muncii mem;rilor de familie.
:socierea *ri6ete numai acti6it"ile din amonte 4a*ro6i)ionarea5 i din
a6al 4*relucrarea i comerciali)area5.
:socierea li;er consimit" a *roduc"torilor aricoli !n coo*erati6e9
a6$nd ca o;iecti6 a*ro6i)ionarea cu factori de *roducie i cu ;unuri de
consum9 *relucrarea i comerciali)area *roduselor *oate constitui o ordine
economic" eficient" i echita;il 6ala;il" *entru *roducia i distri;uirea
*rofitului.
Coo*erati6a aricol" *oate fi *entru aricultur" ceea ce concentrarea
!ntre*rinderilor re*re)int" *entru industrie9 dar aceasta este o concentrare care
conser6" autonomia os*od"riilor familiale aricole.
<ac" orani)area *roduciei aroalimentare *e ;a)e coo*eratiste de6ine
%
8timan -.I. 0 :ricultura #om$niei la cum*"na dintre mileniul II i III9 Editura Yelicon9 Timioara9 199(.
17(
un o;iect strateic sau o alternati6" strateic" *entru de)6oltarea e1*loataiilor
familiale9 este necesar ca acest lucru s" se reflecte !n *olitica economic"
u6ernamental"9 !n afara unui cadru leislati6 oranic9 *rintr0un com*le1 de
m"suri de *olitic" economic" stimulatorii cum ar fi: su;6enii9 credite cu
do;$nd" su;6enionat"9 asisten" tehnic"9 *riorit"i !n a*ro6i)ionare cu factori
de *roducie9 s*riCin !n o;inerea cu *rioritate a unor s*aii construite i
amenaCate *entru orani)area *roduciei9 de*o)itarea i comerciali)area
acesteia9 accesul direct la sursele de a*ro6i)ionare *entru scurtarea lanurilor
luni de intermediari care m"resc costurile coo*erati6elor !n domeniul
manaementului9 estiunii i marTetinului9 etc.
Bn aceast" *erioad" de tran)iie s*re economia de *ia" c$t i *entru
*erioada 6iitoare9 reconsiderarea conce*tului de orani)are coo*eratist" a
ariculturii du*" modelele occidentale de6ine o necesitate o;liatorie.
Tre;uie s" creasc" rolul coo*eraiei !n amonte i !n a6al de aricultur":
a*ro6i)ionarea cu factori de *roducieG *relucrarea *roduselor aricoleG
comerciali)areaG *restarea unor ser6iciiG *roiectare0cercetareG creditG s"n"tate i
asisten" social".
:ricultura a fost !ntotdeauna de)a6antaCat" de foarfecele *reurilor
*racticate de sectoarele economice din amonte 4care a*ro6i)ionea)" cu factori
de *roducie5 i de cele din a6al 4care !i cum*"r" *rodusele!. A6/()1+-*/((
)13p7/7 <)13p 5( >82: (,?-(2. <in aceast" cau)" "rile de)6oltate au
introdus9 du*" 1929 0 19%%9 diferite sisteme de su;6enionare a ariculturii9
*racticate *$n" a)i. =anca /ondial" i 3niunea Euro*ean" au recomandat9 *rin
strateiile ela;orate9 ca #om$nia s" construiasc" economia de *ia" f"r"
su;6enionarea ariculturii. <eci tre;uie "sit un mecanism structural i
economico0financiar care s" *ermit" ariculturii s" se 99autofinane)e6. :ceasta
este coo*eraia aricol".
C**p,/a4(a a6/()*+7 -/,01(, <7 a<(61/, ap/*>(9(*2a/,a
a6/()1+-*/(+*/ )1 p/,41/( <)791-,C ?7/7 <a1 )1 )8- 3a( <)791- a:a1<
)*3,/)(a+. -e de alt" *arte s" asiure *relucrarea i comerciali)area !n comun
a *roduselor aricole *entru a ;eneficia de *rofitul final re)ultat din *rodusele
finale.
Bn acest ca) coo*eraia tre;uie s" fie un oranism economic9 f"r"
caracter de societate comercial"9 ;a)at" *e *rinci*iul mutualit"ii i a
non*rofitului. <in !ncas"ri se rein cheltuielile de *relucrare i comerciali)are9
*lus e6entualele fonduri de de)6oltare9 iar restul se re*arti)ea)" *roduc"torilor
aricoli !n funcie de cantitatea de materie *rim" furaCat".
Bn acest fel9 coo*eraia constituie un instrument de amenaCare a
amontelui i a a6alului de c"tre *roduc"torii aricoli *rin interarea economic"
a sectoarelor res*ecti6e 4a*ro6i)ionarea9 *relucrare9 comerciali)are5.
Bn ara noastr" *e 6iitor tre;uie conce*ut un nou cadru Curidic al
coo*eraiei aricole. Bn ela;orarea cadrului leislati6 i !n constituirea unui
sistem coo*eratist aricol este necesar s" se ai;" !n 6edere c$te6a p/(2)(p(( de
;a)":
0li;erul consim"m$nt al *roduc"torilor aricoli de a adresa la una
sau mai multe forme de coo*erareG
0;a)a coo*eraiei aricole o constituie e1*loataia *ri6at0familial" care
!i *"strea)" *ro*rietatea asu*ra *"m$ntului i miCloacelor de *roducie
indiferent de formele de coo*erare la care ader"G
0di6ersificarea formelor i domeniilor de coo*erare !n ra*ort cu ne6oile
efecti6e9 reale ale aricultorilorG
17.
0coo*erati6a 6a aduce foloase reale9 nu i*otetice aricultorilor
*ermi$ndu0le s"0i ameliore)e 6eniturile *rin toate ser6iciile *restate de
coo*eraieG
0coo*eraia aricol" tre;uie conce*ut" !ntr0un cadru mai lar
de 99coo*eraie rural"6G
0s*riCinul statului *rin credite ieftine9 su;6enii9 asisten" tehnic" etc.
Bn aceast" *erioad" asist"m la dou" tendine o*use: *e de o *arte9
renaterea sistemului de *ro*rietate i reinerea fa" de orice form" de
*ro*rietate !n comun9 iar *e de alt" *arte9 li*sa de ca*ital financiar i miCloace
de *roducie. <in aceste tendine 6or re)ulta e1*loataii aricole *ri6at
familiale i e1*loataii orani)ate asociati6.
172
C:-IT8L3L (
ECONOMIA PRODUCIEI AGRICOLE
.1. P/*:1)4(a a6/()*+7 5( p/*:1)-(>(-a-,a .2 a6/()1+-1/7
.2. 'a)-*/(( p/*:1)4(,( a6/()*+,
.3. '12)4((+, :, p/*:1)4(,
.1. P/*:1)4(a a6/()*+7 5( p/*:1)-(>(-a-,a .2 a6/()1+-1/7
-roducia aricol" *oate fi definit" ca o acti6itate com*le1" *rin care
are loc desf"urarea unor succesiuni de o*eraiuni de transformare a
miCloacelor denumite ?a)-*/( :, p/*:1)4(, 41
i
5 4s"m$n"9 material de *lantat9
!nr""minte9 insecto0funicide9 furaCe9 medicamente *entru animale9 munca9
enerie9 car;urani etc.5 !n p/*:1<, a6/()*+, ?(2(-, 4S
C
5 4*orum;9 r$u9 floarea0
soarelui9 la*te9 carne9 l$n" etc.
-rocesul de *roducie aricol" re*re)int" o com;inaie a factorilor de
*roducie9 deci *entru fiecare *rodus !n *arte e1ist" o mulime de com;inaii
*osi;ile9 de unde tre;uie "sit" !ntotdeauna com;inaia o*tim" sau soluia
o*tim".
P/*:1)4(a a6/()*+7 )a p/*),< *oate fi definit" ca o mulime de
acti6it"i i o*eraiuni de transformare a unor factori de *roducie9 cu aCutorul
forei de munc" i a miCloacelor de munc"9 !n ;unuri sau *roduse aricole.
-rocesul de *roducie aricol" este format dintr0o mulime de *rocese
de munc" i *rocese ;ioloice de cretere9 de)6oltare i re*roducere. :ceste
*rocese de *roducie se desf"oar" !ntr0o e1*loataie aricol"9 fie ea ferm"9
societate sau asociaie orani)at" *e *rinci*ii comerciale !n 6ederea reali)"rii
unui *rofit ma1im sau *entru autoconsum atunci c$nt este 6or;a de os*od"ria
aricol" de su;)isten".
-rin intermediul *rocesului de *roducie are loc transformarea factorilor
de *roducie 4intr"rilor 0 in*ut0urilor5 !n *roduse finite 4ieiri 0 out0
*ut0uri5.
I
(
P K
H
-roducia aricol" ca re)ultat al *rocesului de *roducie aricol" *oate
fi definit" ca mulimea ;unurilor sau *roduselor aricole destinate consumului
final sau intermediar 4atunci c$nd este folosit" ca materie *rim" !ntr0un nou
*roces de *roducie aroalimentar" sau industrial".
E1*loataiile aricole de ti* comercial9 deci cele care *roduc *entru
*ia"9 *rin *roducia aricol" urm"resc dou" o;iecti6e economice:
15 minimi)area consumurilor de factori de *roducie 4P
i
min5G
25ma1imi)area re)ultatelor *rocesului de *roducie9 adic" a *roduciei
aricole ma1ime 4Q
C
ma15.
91
<in *unct de 6edere financiar !ntre*rin)"torul dorete o;inerea unui
*rofit ma1im *osi;il 4- ma15 care se calculea)" ca diferen" dintre
6eniturile o;inute din 6$n)area *roduselor i costul factorilor de *roducie.
P K C I
H H
Q 1
2
( (
( 1
3

!n care:
-
C
E *reul de 6$n)areG
Q
C
E *rodusele o;inuteG
C
i
E costul factorilor de *roducieG
P
i
E factorii de *roducieG
- E *rofitul !ntre*rin)"torului.
Bntr0o e1*loataie aricol" *roducia *oate fi orani)at" su; dou"
as*ecte:
P/*:1)4(a a6/()*+7 <(3p+7 0 im*lic" orani)area unui *roces de
*roducie !n 6ederea o;inerii unui sinur *rodus.
P/*:1)4(a a6/()*+7 )*3p+,=7 *resu*une orani)area9 !n *aralel a mai
multor *rocese de *roducie9 de la fiecare o;in$ndu0se c$te un *rodus
*rinci*al.
Bn ca)ul *roduciei sim*le se *une *ro;lema o*timi)"rii consumului de
factori de *roducie *e un sinur *roces cu aCutorul tehnicilor de o*timi)are
factorial" 4funcia de *roducie59 folosind p/*:1)-(>(-a-,a 3a/6(2a+7.
Bn ca)ul *roduciei com*le1e se *une at$t *ro;lema consumului o*tim
de factori de *roducie *e fiecare *roces !n *arte c$t i *ro;lema aloc"rii
o*time a unor factori comuni de *roducie 4*"m$nt i miCloace de munc"5.
Bn al doilea ca) al *roduciei com*le1e9 a*are i *ro;lema o*timi)"rii
structurii de *roducie *rin metode de *roramare a *roduciei.
Eficiena com;in"rii factorilor de *roducie cu sco*ul de a o;ine
ma1im de re)ultate cu minim de resurse 4costuri c$t mai mici5 se e1*rim" *rin
p/*:1)-(>(-a-,a sau /a2:a3,2-1+ ?a)-*/(+*/ :, p/*:1)4(,.
:;ordarea *roducti6it"ii se *oate face *rin diferite modalit"i:
<u*" modul de m"surare a re)ultatelor9 *roducti6itatea *oate fi fi)ic"
i 6aloric".
0P/*:1)-(>(-a-,a ?(9()7 m"soar" randamentele utili)"rii
factorilor de *roducie !n natur"9 fiind e1*rimat" !n unit"i fi)ice
4naturale sau natural0con6enionale5.
0P/*:1)-(>(-a-,a >a+*/()79 *ermite m"surarea !n termeni
financiari0monetari a eficienei.
<in *unct de 6edere al coninutului *roducti6itatea *oate fi ;rut" i
net".
0P/*:1)-(>(-a-,a 0/1-7 a*recia)" ansam;lul *roduciei !n
ra*ort cu factorii care sunt utili)ai. :stfel *roducia este *ri6it" ca o
*roducie final"9 deci ca sum" a 6alorilor ad"uate de diferite acti6it"i
de *roducie.
0P/*:1)-(>(-a-,a 2,-7 ia !n considerare numai elementele direct
de*endente de efortul *roducti6 al e1*loataiei 4!ntre*rinderii5 anali)ate9
elimin$nd din *roducia final" costurile au1iliare 4e1em*lu:
amortismentele *entru acti6ele fi1e5.
(
(
<ro;ot"9 +i" i cola;. 0 Economie *olitic"9 Editura Economic"9 =ucureti9 199..
92
Bn literatura de s*ecialitate *roducti6itatea este a;ordat" ca
*roducti6itate lo;al" i *roducti6itate *arial".
0P/*:1)-(>(-a-,a 6+*0a+79 cu*rinde efectele com;in"rii tuturor
factorilor de *roducie i m"soar" *erformanele i eficiena de
ansam;lu a acestora.
0P/*:1)-(>(-a-,a pa/4(a+7 e1*rim" *roducia o;inut" *rin
utili)area fiec"rui factor de *roducie consumat 4munc"9 ca*ital9 *"m$nt
etc.5 i este !n eneral cel mai adesea utili)at" !n anali)ele
microeconomice.
-roducti6itatea *arial" a unui factor e1*rim" eficiena cu care *oate s"
fie folosit.
Ea se *re)int" su; trei forme distincte:
a5P/*:1)-(>(-a-,a -*-a+7 a unui factor de *roducie se definete ca fiind
cantitatea total" de *roducie care *oate fi o;inut" folosind acel factor !n
condiiile !n care ceilali factori r"m$n constani.
<ac" N ; ?@=
1
C =
2
C RC =
2
B
atunci *roducti6itatea total" a *rimului factor 41
1
5 6a fi:
N
1
; ?@=
1
C =
2
0
C RC =
2
0
B 1
2
7
F1
n
7
E constani
;5P/*:1)-(>(-a-,a 3,:(, 4J
1
5 a unui factor re*re)int" ra*ortul dintre
cantitatea de *roducie o;inut" 4S5 i cantitatea consumat" din factorul
res*ecti6:
F
N
=
1
(

c5P/*:1)-(>(-a-,a 3a/6(2a+7 4Jm


1
5 a unui factor oarecare i de
*roducie e1*rim" s*orul de *roducie care se o;ine *rin utili)area unei
cantit"i su*limentare din factorul i9 atunci c$nd ceilali factori r"m$n constani.
F3
N
=
:N
:=
1
1 1

8 im*ortan" deose;it" o are anali)a *roducti6it"ii lo;ale care *une !n


e6iden" consecinele creterii simultane a tuturor factorilor de *roducie !n
tim* ce !n ca)ul *roducti6it"ii *ariale a unui factor interesea)" doar
consecinele 6ariaiei unui factor de *roducie.
Cunosc$nd fa*tul c" munca este factorul de *roducie cel mai im*ortant
al oric"rei acti6it"i economice9 *roducti6itatea muncii este cel mai mult
utili)at".
P/*:1)-(>(-a-,a 312)(( *oate fi definit"9 ca for" *roducti6" a muncii9
care are *osi;ilitatea de a crea9 !ntr0o *erioad" de tim*9 un anumit 6olum de
;unuri i de a *resta anumite ser6icii.
-roducti6itatea muncii e1*rim" eficiena cu care este consumat"
munc".
/"rimea *roducti6it"ii muncii se m"soar" fie *rin cantitatea i
calitatea ;unurilor o;inute cu o unitate de munc"9 fie *rin cheltuiala ce re6ine9
*e o unitate de *rodus finit 4;un economic5.
9%
:stfel *roducti6itatea medie a muncii 4J
L
5 6a fi:
F
S
L
L
sau F
L
S
L

unde:
[ E *roducia reali)at"G
L E factorul munc".
P/*:1)-(>(-a-,a 3a/6(2a+7 a 312)(( 4Jm
L
5 e1*rim" s*orul de
*roducie o;inut 4[5 ca urmare a utili)"rii unei cantit"ii su*limentare de
munc" 4L59 !n condiiile !n care ceilali factori r"m$n constani.

F3
S
L
L

sau
NL 717.9
B 408.5
DK 226.7
D 216.7
UE 112
F 105
UK 103.1
I 85.9
RO 41.1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
<ot al prod$ a n4al
(ton"/ /++ ha S AU)
ca deri6ata funciei de
*roducie !n ra*ort cu factorul munc".
Ra2:a3,2-1+ @p/*:1)-(>(-a-,a )ap(-a+1+1(B *une !n e6iden"
le"tura dintre ca*ital i re)ultatele *roduciei. #andamentul ca*italului se
*re)int" ca *roducti6itate sau eficien" a ca*italului *otri6it relaiei dintre efort
i efect.
<ac" se ra*ortea)" 6olumul ca*italului utili)at 4R5 la 6olumul
re)ultatelor o;inute 4[5 *e o *erioad" oarecare se o;ine )*,?()(,2-1+ 3,:(1
a+ )ap(-a+1+1( 4T5:
T
J
S

C*,?()(,2-1+ 3a/6(2a+ a+ )ap(-a+1+1( 4Tm5 se determin" ca ra*ort


dintre creterea ca*italului 4R5 i creterea *roduciei 4[5 !ntr0o *erioad"
oarecare de tim*:
T3
J
S

:cesta e1*rim" s*orul de ca*ital necesar *entru o;inerea unei unit"i


su*limentare de *roducie9 !n condiiile !n care ceilali factori r"m$n constani.
P/*:1)-(>(-a-,a 3,:(, a )ap(-a+1+1( se e1*rim" *rin relaia:
Ap Ap ca l dC anal !a r" In#t$ " l $ Ga!" % nc l ! r"
NE &$ '& '$ () ( $&& *+$ ,) +$ -- +$ .+
SE / +$ )& '$ ). - $)* *)$ ,- +$ )+ +$ ,(
S -$ *+ ($ +( & $-' *.$ &- )$ ,, +$ ,&
S0 &$ ++ '$ *( ( $/) *'$ ,- +$ .& /$ /)
0 ) .$ &+ -$ )) /*$ &+ *&.&$ ++ +$ ). '$ +(
N0 / ,$ &( .$ ./ /'$ &. *'$ (. '$ '& +$ -'
C" ntr 1 ) +$ *- // $/* ''$ .* *)$ &( /.$ +( /$ -)
B1c ' &$ +* /) $)- '+$ (/ *,$ ,. '$ && )$ ,.
RO / ($ )' ($ *+ /+$ +) *)$ .& )$ +. /$ +&
NE SE S S0 0 N0 C" ntr 1 B1 c RO
+$++
.$++
/+$++
/.$++
'+$++
'.$++
NE SE S S0 0 N0 C" ntr 1 B1 c RO
CANALIZARE
.
P/*:1)-(>(-a-,a 3a/6(2a+7 a )ap(-a+1+1( 4JmT5 e1*rim" s*orul de
*roducie ce se *oate o;ine *rin creterea cu o unitate a ca*italului !n
condiiile !n care ceilali factori r"m$n constani.
Toi aenii economici urm"resc s" o;in" o *roducti6itate s*orit" a
factorilor de *roducie9 adic" un re)ultat 4*roducie5 c$t mai mare cu acelai
consum de factori de *roducie sau acelai re)ultat cu un consum mai mic de
factori de *roducie.
.2. 'a)-*/(( p/*:1)4(,( a6/()*+,
<u*" cum este deCa cunoscut factorii de *roducie sunt re*re)entai de
>intr"rile? 4in*ut0urile5 !n *rocesul de *roducie aricol" concreti)ai !n materii
*rime i materiale9 terenuri aricole9 for" de munc" etc.9 care contri;uie la
reali)area *roduciei aricole.
9(
&actorii de *roducie din aricultur" *ot fi ru*ai !n trei clase mari:
munca9 *"m$ntul i factorii naturali9 ca*italul.
Se cunosc mai multe criterii de clasificare a factorilor de *roducie:
15<u*" */(6(2,a lor sunt:
0factori p/(3a/( re)ultai din natur": *"m$ntul9 factori ;ioloici
i muncaG
0factori (2-,/3,:(a/( re)ultai !n urma altor *rocese de
*roducie 4s"m$n"9 !nr""minte9 furaCe etc.5.
25<u*" a)4(12,a +*/ a<1p/a p/*:1<1+1( ?(2(- sunt:
0factori :(/,)4( - care *artici*" !n mod direct la o;inerea
*rodusului finit 4materii *rime i materiale9 tractoare i maini aricole9
*"m$ntul9 fora de munc" etc.5G
0factori (2:(/,)4( - care *artici*" indirect *rin intermediul altor
factori de *roducie 4manaementul *roduciei9 factorii de *rores
tehnic etc.5.
%5<u*" 3*:1+ :, >a/(a4(, sunt:
0factori ?()5( 0 a c"ror m"rime nu se modific" funcie de 6ariaia
6olumului de *roducie cum ar fi su*rafaa de teren deinut"9
ca*acitatea de *roducie etc.5G
0factori >a/(a0(+( 0 a c"ror m"rime 6aria)" funcie de 6ariaia
*roduciei 4!nr""minte9 s"m$n"9 furaCe etc.5.
(5&uncie :, 3*:1+ :, :(>(9(0(+(-a-, sunt:
0factori :(>(9(0(+( 0 care *ot fi !m*"rii i utili)ai !n unit"i
4*"m$ntul9 fora de munc"9 !nr""minte9 semine etc.5G
0factori (2:(>(9(0(+( 0 care nu *ot fi di6i)ai !n unit"i mai mici
4construciile s*eciale9 tractoare9 maini i utilaCe etc.5.
.5<u*" 3*:1+ :, (2-,/)*2:(4(*2a/, sunt:
0factori su;stitui;ili cei care !ntre anumite limite *ot fi !nlocuii
f"r" ca 6olumul *roduciei s" se schim;e. <e e1em*lu o anumit" do)"
de a)ot *oate fi !nlocuit" cu alt" do)" sau !n ca)ul furaCelor. Tre;uie
reinut c" *entru fiecare factor de *roducie e1ist" un domeniu
su;stitui;il *recum i domenii nesu;stitui;ileG
0factori nesu;stitui;ili sunt acei factori care din *unct de 6edere
tehnic9 ecoloic sau ;ioloic nu *ot fi !nlocuii 4a*a5.
25<u*" 3*:1+ :, )*2<13 5( 1-(+(9a/, .2 p/*),<1+ :, p/*:1)4(,
factorii sunt:
0factori )*2<13a0(+( 0 cai care se consum" interal !n *rocesul
de *roducie9 transform$ndu0se !n *roduse finite 4materii *rime i
materiale9 com;usti;il9 enerie5 !n eneral factorii care fac *arte din
cateoria acti6e circulanteG
0factori 2,)*2<13a0(+( sunt acei factori care *artici*" la mai
multe cicluri de *roducie9 nemodific$ndu0i forma i transfer$ndu0i
tre*tat 6aloarea lor asu*ra *rodusului finit *rin cotele de amorti)are
care se includ *ermanent !n cheltuielile e1erciiului financiar. Cel mai
adesea factorii neconsuma;ili intr" !n cateoria acti6e fi1e. <e
asemenea *"m$ntul9 care re*re)int" *rinci*alul miCloc de *roducie !n
aricultur"9 este un factor neconsuma;il.
.3. '12)4((+, :, p/*:1)4(,
!
.
#edactat !m*reun" cu academician *rof.dr. -"un Ion 8timan du*" cartea >Economie rural"?9 Editura :ro*rint9
Timioara9 1999.
9.
-entru introducerea noiunii de funcie de *roducie9 6om *orni de la un
e1em*lu edificator
2
. 3n !ntre*rin)"tor aricol dorete s" *roduc" o cantitate de
r$u [9 dis*un$nd de doi factori 6aria;ili de *roducie: o anumit" su*rafa" de
teren 4T5 i un anumit num"r de lucr"tori 4L5.
-roducia de r$u *oate fi scris" su; forma unei funcii de dou"
6aria;ile9 su*rafaa de teren 4T5 i num"rul de lucr"tori 4L59 adic":
S ; ?@TCLB
&actorii de *roducie sunt di6i)i;ili9 *ut$nd a6ea trei ti*uri diferite de
6ariaie:
1
o
. Su*rafaa de teren este 6aria;il" 46ar T59 iar num"rul de lucr"tori
este constant 4constant L59 !n acest ca) *roducia de r$u este funcie de
factorul T9 adic":
S ; ?@TBC L ; )*2<-a2- 415
2
o
. +um"rul de lucr"tori este 6aria;il 46ar L59 iar su*rafaa de teren este
constant" 4constant T59 !n acest ca) *roducia de r$u este funcie de factorul L9
adic":
S ; ?@LBC T ; )*2<-a2- 425
%
o
. :t$t su*rafaa de teren 46ar T5 c$t i num"rul de lucr"tori 46ar L5
sunt 6aria;ili9 !n acest ca) *roducia de r$u este funcie de factorul T i
factorul L9 adic":
S;?@TCLB 4%5
&unciile 415 i 425 sunt funcii monofactoriale iar funcia 4%5 este o
funcie ;ifactorial".
Su*rafaa de teren este 6aria;il"9 deoarece aceasta *oate fi culti6at"
de la o su*rafa" minim" S
min
4s" *resu*unem un ha5 i *$n" la o su*rafa"
ma1im" S
ma1
9 care este su*rafaa total" a e1*loataiei. +um"rul de lucr"tori *e
care0i *oate anaCa !ntre*rin)"torul aricol este9 de asemenea9 6aria;il. Lariaia
num"rului de lucr"tori de*inde at$t de tehnoloia a*licat" 4cu rad !nalt de mecani)are
sau cu rad mai redus5 c$t i de su*rafaa culti6at". Oi !n ca)ul num"rului de lucr"tori
!ntre*rin)"torul *oate a6ea un num"r minim de lucr"tori L
min
i un num"r ma1im de
lucr"tori L
ma1
.
.3.1. '12)4(( 3*2*?a)-*/(a+, :, p/*:1)4(,
:5 S" *resu*unem9 !n *rimul ca)9 c" !ntre*rin)"torul are un num"r fi1
de lucr"tori i c" dorete s" o*timi)e)e cantitatea de r$u funcie de su*rafa"9
adic":
S ;? @TB9 L ; )*2<-a2-
:cce*t$nd c" funcia [ are forma rafic" cu 6ariaia analitic" din fiura
(.1.9 *e aceasta se !nt$lnesc trei *uncte caracteristice: I9X9/9 de coordonate:
I4T
I
9 [
I
59 X4T
X
9[
X
5 i /4T
/
9 [
/
5.
2
@. :;raham 0 &rois 0 Economie *olitic"9 Editura Yumanitas9 =ucureti9 199(.
92
?
3
?
<
3
?
@
I
?
@
?
I
<
3
<
@
<
I
(D)
@
<
<
3
<
@
<
I
@
I
@
?
?
4aA @
&i. (.1. &uncia *roducie 0 su*rafa" de teren
-entru a "si semnificaia9 *entru !nce*ut rafic"9 a acestor *uncte9 s"
anali)"m fiura (.2.9 unde9 de asemenea9 se "sesc trei *uncte caracteristice ale
funciei [: I9 X9 /.
?
<
?
/
?
'
?
(
?
.
I
@
3
<
/
<
/
<
'
<
)
<
(
<
.
<
&
<
,
<
'
<
)
<
(
<
.
<
&
<
,
?
, ?
&
?
.
?
(
?
)
?
)
?
'
?
/
?
&
?
,
&i. (.2. &uncia *roducie 0 factor de *roducie 4teren aricol5
:m di6i)at a;scisa T9 adic" factorul de *roducie Uteren aricolU9 acesta
fiind di6i)i;il9 !ntr0o mulime de semente T
i
9 iE1929...9n9 eale !ntre ele. S"
*resu*unem c" un sement T este unitar 4eal cu 159 *entru fiecare T
i
re6enind o *roducie [
i
9 iar *entru fiecare di6i)iune T
i
re6enind o di6i)iune a
*roduciei [
i
. Bn ca)ul nostru concret9 a6em 7 su;di6i)iuni ale factorului
6aria;il T i 7 su;di6i)iuni ale *roduciei [
i.
97
Se *oate 6edea uor *e rafic c" !n tim* ce di6i)iunile lui T
i
sunt eale9
fiind9 du*" cum am acce*tat9 unitare9 di6i)iunile lui [
i
nu sunt eale !ntre ele.
&iec"rei 6ariaii 4T
i
5 a factorului T
i
!i cores*unde c$te o 6ariaie 4[
i
5 a
*roduciei [9 care se calculea)" astfel:
T
1
;T
1
-T
0
S
1
;S
1
-S
0
9

unde T
0
; 0 i S
*
; 0
T
2
;T
2
-T
1
S
2
;S
2
-S
1
..............................................
T
2
;T
2
-T
2-1
S
2
;S
2
-S
2-1
@eometric9 raficul din fiura (.2. ne arat" c" orice cretere T
i
a
factorului T
i
atrae un s*or al *roduciei [
i
. <eci o cretere unitar"
4constant"5 T
i
a factorului T
i
determin" un s*or 6aria;il al *roduciei [
i
.
P/*:1)-(>(-a-,a 3a/6(2a+7 a+ 121( ?a)-*/ :, p/*:1)4(, ,<-, <p*/1+
:, p/*:1)4(, @p/*:1)4(, <1p+(3,2-a/7B )a/, <, *04(2, p/(2 1-(+(9a/,a 12,(
12(-74( <1p+(3,2-a/, a ?a)-*/1+1( >a/(a0(+C .2 )*2:(4((+, 3,24(2,/((
)*2<-a2-, a ),+*/+a+4( ?a)-*/(.
Cu alte cu6inte9 *roducti6itatea factorial" marinal" 4randamentul
marinal5 re*re)int" 6ariaia *roduciei !n funcie de 6ariaia unitar"
4constant"5 a factorului de *roducie9 adic":

S
S
T
S
1
S 9 deoarece T ; 1
Bntruc$t factorul de *roducie este 4*erfect5 di6i)i;il9 la limit"9 6ariaia
relati6" a *roduciei9 sau *roducti6itatea marinal" este deri6ata funciei [:
:T 0
S
:S
:T
:S


Bn fiura (.1. *roducti6itatea marinal" a factorului 6aria;il 4*"m$ntul5
este re*re)entat" *rin cur;a [. -roducti6itatea marinal"9 la r$ndul ei9 este o
funcie care are dou" *uncte caracteristice im*ortante X
I
4T
I
5 i X
/
4T
/
5.
<u*" cum se *oate o;ser6a funcia [ este *o)iti6" 4[ 75 *e
domeniul \T
7
0T
/
] i are un ma1im !n *unctul T
I
care cores*unde *unctului de
infle1iune al funciei [9 adic"
S ?UU @T B S 0
:@:SB
:@:TB
(
9
acolo unde deri6ata de ordinul doi al funciei [ se anulea)".
:l doilea *unct caracteristic al funciei [ este *unctul T
/
9

*unct !n
care *roducti6itatea marinal" este nul" [ E 7. -$n" !n acest *unct
*roducti6itatea su*limentar" 4s*orul de *roducie5 este *o)iti6". -$n" !n acest
moment9 din *unctul de 6edere *roducti69 se Custific" s*orirea consumului
factorial.
Studiind !n corelaie raficele funciei de *roducie [ i a funciei
*roducti6it"ii marinale [9 *utem o;ser6a c" !n *unctul !n care funcia [
este nul" 4[ E 75 funcia *roduciei [ este ma1im" 4ma1 [5.
Bn terminoloia funciilor de *roducie9 *unctul !n care *roducia este
ma1im" 4ma1 [5 consumul factorial cores*un)"tor acestui *unct 4T
/
5 se
numete *p-(3 -,L2() <a1 3a=(3 -,L2(). Bn ca)ul !n care factorul de
*roducie re*re)int" un factor consuma;il acest *unct cores*unde do)ei
*p-(3, -,L2(), <a1 :*9, 3a=(3, -,L2(),9 deoarece cores*un)"tor acestei
do)e se o;ine *roducia ma1im".
9'
+e0a r"mas nee1*licat al treilea *unct caracteristic al funciei [9 adic"
*unctul T
X
. -entru a afla semnificaia acestui *unct s" anali)"m cea de a treia
funcie X denumit" ?12)4(a p/*:1)4(,( 3,:((.
P/*:1)4(a 3,:(, 4la ha sau *roducti6itatea factorial" medie sau
randamentul mediu la ha5 este ra*ortul dintre *roducia 4total"5 [ i cantitatea
de factor 4su*rafaa de teren5 alocat9 adic"
V
S
T

&uncia X are un *unct de ma1im9 unde X E 79 cores*un)"tor


consumului factorial T
X
. -unctul X de *e cur;a *roduciei totale [ se afl" !n
locul de tanen" al dre*tei 4<5 care *leac" din *unctul de oriine. Bn acest
*unct se reali)ea)" *roducia medie ma1im" 4ma1 X5. <u*" acest *unct
*roducia 4total"5 [ continu" s" creasc"9 dar cu eficien" descresc$nd". Este de
remarcat c" !n *unctul T
X
9 *roducia medie ma1im" este eal" cu
*roducti6itatea marinal".
:nali)$nd !n fiura (.1. Ue6oluiileU celor dou" cur;e [ i X9 *utem
*re)enta urm"toarele corelaii !ntre ele:
1
o
.cur;a *roducti6it"ii marinale se afl" deasu*ra cur;ei *roduciei
medii at$t tim* c$t acesta este cresc"toare 4X5G adic" *e domeniul T
475
0T
4X5
9
*$n" !n *unctul unde *roducia medie este ma1im" 4T
X
59 adic"
S W V sau

S
T
S
T
>
2
o
.cur;a *roducti6it"ii marinale se intersectea)" !n *unctul T
X
cu
*roducia medie la ha9 care !n acest *unct este ma1im
S ; VX V ; V
3a=
sau

S
T
S
T

%
o
.cur;a *roducti6it"ii marinale9 du*" *unctul T
X
9 se afl" su; cur;a
*roducti6it"ii medii9 atunci c$nd *roducia medie se afl" !n descretere 4X59
adic"
S Y V sau

S
T
S
T
<
.3.2. E+a<-()(-a-,a p/*:1)4(,(
:m e1*licat c" !ntre *roducti6itatea marinal" i *roducia medie
e1ist"9 conform relaiilor 1
o
9 2
o
i %
o
9 unele corelaii. -ornind de la relaia de la
*unctul 2
o
9 unde am dedus c":
S ; V sau

S
T
S
T

re)ult" c" ra*ortul dintre ele este eal cu 19 adic"

S
V
S
T
S
T
1
<ac" not"m cu E acest ra*ort 6om o;ine
99
E
S
V
S
T
S
T

care !n terminoloia funciilor de *roducie se numete ,+a<-()(-a-,a


p/*:1)4(,(.
E+a<-()(-a-,a p/*:1)4(,( ,<-, )1a2-(?()a-*/1+ >a/(a4(,( p/*:1)4(,(
?12)4(, :, >a/(a4(a 121( ?a)-*/ :, p/*:1)4(, :a-.
<in relaia de calcul *re)entat" ,+a<-()(-a-,a p/*:1)4(,( 3a( p*a-, ?(
:,?(2(-7 )a /ap*/-1+ :(2-/, p/*:1)-(>(-a-,a 3a/6(2a+7 a p/*:1)4(,( 5(
p/*:1)-(>(-a-,a 3,:(, a+, ?a)-*/1+1( :a-.
#e6enind la anali)a funciei de *roducie [ E f4T59 cu aCutorul
elasticit"ii9 se *oate face urm"toarea inter*retare:
1
o
.-e domeniul T
7
0T
X
*roducti6itatea marinal" 4[5 este mai mare
fa" de *roducia medie 4X59 elasticitatea *roduciei fiind su*raunitar":


S V E
S
V
1 > >
-e acest domeniu randamentul factorial este !n cretere.
2
o
.Bn *unctul T
X
*roducti6itatea marinal" este eal" cu *roducia
medie9 elasticitatea *roduciei fiind eal" cu unitatea:


S V E
S
V
1
%
o
.-e domeniul T
X
0 T
/
*roducti6itatea marinal" este mai mic" fa" de
*roducia medie a factorului9 elasticitatea factorial" fiind su;unitar" dar
*o)iti6"9 adic":


S Y V E
S
V
1 <
i
S
V
> 0 sau 0 <
S
V
< 1
(
o
.Bn *unctul T
/
*roducti6itatea marinal" este nul"9 [E79 iar
*roducia [ este ma1im" 4ma1 [5G
.
o
.<u*" *unctul T
/
*roducti6itatea marinal" este neati6"9 [ < 79
*roducia total" [ fiind !n descretere 4[5.
<in 6ariaia *roduciei re)ult" c" du*" *unctul de ma1im al *roduciei
medii T
X
randamentul factorial este !n sc"dere.
=5 S" *resu*unem9 acum9 !n al doilea ca)9 )7 .2-/,p/(297-*/1+ a6/()*+
a/, * <1p/a?a47 ?(=7 @SB :, )1+-(>a- )1 6/81 5( )7 :*/,5-, <7 *p-(3(9,9,
/,)*+-a :, 6/81 @SB ?12)4(, :, 12 2137/ >a/(a0(+ :, +1)/7-*/( @LB9 adic":
S ; ?@LBC T ; )*2<-a2-
:nali)a funciei [ E f4L5 se face du*" aceiai metodoloie ca i !n
ca)ul funciei [ E f4T5.
&uncia [ are trei *uncte caracteristice I4L
I
9 [
I
59 X4L
X
9 [
X
5 i /4L
/
9 [
/
5
care au urm"toarele semnificaii:
0Bn *unctul de infle1iune I al funciei [9 *roducti6itatea marinal" !n
funcie de factorul L este ma1im" 4ma1 [5G
0Bn *unctul X *roducia medie este ma1im" 4ma1 X5 i eal" cu
*roducti6itatea marinal" 4[ E X5G
0Bn *unctul / *roducia 4total"5 este ma1im" 4ma1 [5. <u*" acest
*unct *roducia !nce*e s" scad"9 deoarece oricare ar fi s*orul su*limentar al
consumului factorial 4L59 *roducti6itatea marinal" este neati6" 40[59 adic"
*roducia total" !nce*e s" descreasc" [.
177
?
L
I
@
3
L
@
L
I
L
3
?
L
?
L
I
L
@
L
3
@
L
4aA @
&i. (.%. Lariaia recoltei funcie de num"rul de lucr"tori
Inter*retarea funciei [ E f4L5 se face identic cu cea !ntre*rins" la
funcia [ E f4T5.
:m;ele funcii au e6ideniat c" teoria marinalist" a *roduciei este
a*lica;il" !n toate ca)urile c$nd funciile care descriu de*endena *roduciei
de 6ariaia factorilor de *roducie admit un *unct de ma1im.
P/*:1)-(>(-a-,a 3a/6(2a+7 a 121( ?a)-*/ @p7382- <a1 312)7C .2
)a91+ ,=,3p+(?()a-B ,<-, 1+-(31+ <p*/ :, p/*:1)4(, a:1< :, 1+-(3a 12(-a-,
:, )*2<13 @12(-a-,a 3a/6(2a+7 p,2-/1 )a/, p/*:1)4(a ,<-, .2)7 .2
)/,5-,/,B.
T(p1/( :, /a2:a3,2-, ?a)-*/(a+,
a5 Ra2:a3,2-, ?a)-*/(a+, >a/(a0(+,
<in anali)a 6ariaiei *roducti6it"ii marinale [
T
9 [
L
4sau d[
T
9 d[
L
5
am reinut c" i aceasta admite un ma1im 4!n *unctele de infle1iune ale
funciilor [
T
i [
L
. <e aici re)ult" 4ca i din anali)a elasticit"ilor5 c"
*roducti6itatea marinal" are domenii de cretere 4T
7
0T
I
sau L
7
0L
I
5 i domenii
de descretere 4T
I
0T
/
sau L
I
0L
/
59 iar !n *unctele T
/
i L
/
*roducti6itatea
marinal" este nul"9 du*" care de6ine neati6".
;5 Ra2:a3,2-, ?a)-*/(a+, :,<)/,<)7-*a/,
Bn aricultur" a fost definit" o lee denumit" +,6,a /a2:a3,2-,+*/
:,<)/,<)7-*a/,9 *reluat" du*" leea fertilit"ii. Conform acestei lei9 orice
cantitate su*limentar" de consum factorial atrae du*" sine un s*or din ce !n ce
mai mic al *roduciei9 adic":
T
1
; T
2
; ; T
2
S
1
W S
2
W W S
2
:cest ti* de 6ariaie a *roduciei este cel mai des !nt$lnit !n *roducia
aricol". #andamente factoriale descresc"toare !nt$lnim !n ca)ul folosirii
!nr""mintelor chimice9 a raiilor furaCere etc. Cu c$t 6om m"ri do)a de
!nr""minte9 cu at$t s*orurile de6in din ce !n ce mai mici9 iar du*" un anumit
ni6el de fertili)are *roducia9 ca urmare a efectului noci6 al su*rado)elor9
171
!nce*e s" descreasc" sau9 e6entual9 r"m$ne constant". Bn eneral9 acelai
com*ortament9 are i *roducia medie factorial".
c5 Ra2:a3,2-1+ ?a)-*/(a+ )*2<-a2-
Bn *roducia aricol" *ro*riu0)is" acest ti* de randament factorial este
mai rar !nt$lnit9 datorit" 6ariaiilor de ti* ;ioloic care9 !n eneral9 nu se su*un
liniarit"ii sistemelor. Bn schim;9 !n industria aroalimentar" *roducia *oate s"
creasc" liniar la creterea consumului unui factor de *roducie.
?
3
?
3
<
?
<
?
?
@
?
<
?
<
?
?
@
&i. (.(. #andamente factoriale descresc"toare
?
?
? ?
A
B
C
D
<
A
<
B
<
C
<
D
<
<
<
<
? ?
?
?
&i. (... #andamente factoriale constante
#andamentele factoriale constante se *ot !nt$lni *e !ntre domeniul de
6ariaie factorial" 4fiura (...59 *anta dre*tei menin$ndu0se constant"9 adic":
S ; aT
sau cu *anta 6aria;il" 4descresc"toare5 *e su;domenii de 6ariaie factorial" ca
!n ca)ul fiura (...9 unde:
0 - T
A
S ; a
1
T
T
A
-T
B
S ; a
2
T
172
T
B
-T
C
S ; a
3
T
T
C
-T
D
S ; a

T
...................................
!n care:
a
1
W a
2
W a
3
W a

W W a
2
.3.3. '12)4((+, 0(?a)-*/(a+, :, p/*:1)4(,
-entru a introduce !n studiu funciile ;ifactoriale de *roducie 6om
folosi notaiile consacrate9 adic" *roducia 46aria;ila de*endent"5 o 6om nota
cu Q9 iar factorii de *roducie 46aria;ile inde*endente5 cu P sau P
i
9
K ; ?@IB sau K ; ?@I
(
B ( ; 1C 2C ...C 2
Bn e1em*lul care l0am *re)entat *roducia total" 6a fi Q9 *roducti6itatea
marinal" Q 4sau folosind deri6ata de ordinul !nt$i Q^EdQ59 iar *roducia
medie S. &actorii de *roducie 0 *"m$ntul T !l 6om nota cu P
1
iar fora de
munc" P
2
9 deci 4P
1
9 P
2
5.
Elasticitatea *roduciei9 !n ca)ul unei funcii monofactoriale9 are
formula:
E
K
I
K
I
<a1
:K
N

9 deoarece
= 0
:K
K
I

9 iar
K
I
N
<in datele *re)entate *$n" aici am 6")ut modul de 6ariaie a *roduciei
funcie de creterea consumului unui sinur factor de *roducie 4*"m$nt sau
munc"59 toi ceilali factori menin$ndu0se constani.
-roducia aricol"9 *rin e1celen"9 este o funcie *olifactorial"9
deoarece *entru reali)area acesteia contri;uie !n mod direct o mulime de
factori de *roducie. Bn ca)ul *roduciei 6eetale9 *entru o;inerea *roduciei
a6em ne6oie de teren ara;il 4159 !nr""minte cu + 4259 - 4%59 R 4(59
microelemente 4un num"r 6aria;il9 funcie de *lanta de cultur"59 a*"9 er;icide9
insecto0funicide9 motorin"9 utilaCe9 for" de munc"9 s*aii de de*o)itare etc.
:m urm"rit ( factori 4T9 +9 -9 R59 ceilali neenumer$ndu0i.
E6ident9 *roducia aricol" 4Q5 este o funcie de mai muli factori P
i
9 i
E 1929...9n9 adic":
K ; ?@I
(
BC ( ; 1C2C...C2
<u*" cum uor se o;ser6" at$t din raficele funciilor [Ef4T5 i
[Ef4L59 6om "si *uncte *e rafice care re*re)int" recolte medii la ha eale. 8
*roducie oarecare [ se *oate o;ine cu o anumit" cantitate din factorul T sau
cu o anumit" cantitate din factorul L. <e asemenea9 un s*or de recolt" de r$u
de %(%1 TDha se *oate o;ine cu 2. T + Dha sau cu 177 T -Dha sau cu 7. T
+Dha i 2. T -Dha. <e asemenea9 s*orul de recolt" la r$u de (27. TDha *oate
fi o;inut cu 1.7 T +Dha i 2. T -Dha9 res*ecti6 cu .7 T +Dha i 177 T -Dha.
Bn acest ultim e1em*lu9 re*re)entat rafic !n fiura (.2. se o;ser6"
fa*tul c" aceeai recolt" la ha de (27. *oate fi o;inut" !n dou" com;inaii i
anume: : (27. 4.7+9 177-5 i = (27. 41.7+9 2.-5.
17%
.+ /.+ /++ '. ,. /'. /,. '++
N
P
.+
/.+
/++
'.
,.
/'.
/,.
'++
A
B
B((',.)
&i. (.2.
-entru a o;ine *roducia Q
7
din com;inaia factorial" =9 com*arati6 cu
*roducia Q
:
aferent" com;inaiei factoriale :9 este necesar de su;stituit 7. T
de - 4177 T !n : i 2. T !n =5 cu 177 T de + 4.7 T !n : i 1.7 T !n =5.
#eali)area aceleiai *roducii s0a f"cut *rin su;stituia !ntre + i -9 rata
su;stituiei9 fiind:
RTS
N N
P P
!0 1!0
100 2!
100
#!
1C33
A B
A B+

#ata su;stituiei calculat" din datele cantitati6e ale factorilor se
numete /a-7 -,L2()7 a <10<-(-14(,(. <ac" 6om calcula #TS i *entru alte
*erechi de 6alori ale factorilor + i - *e funcia Q4(27.5 6om o;ine i alte
m"rimi ale acesteia. #e)ult" deci c" *entru un anumit ni6el al *roduciei9 !n
diferitele sale *uncte9 se *oate o;ine o mulime de m"rimi ale #TS.
Bntotdeauna *e domeniul de 6ariaie al #TS se 6a *utea determina o rat"
tehnic" a su;stituiei o*time.
Bn e1em*lul *e care l0am calculat mai sus9 cifra 019%% a #TS e1*rim"
fa*tul c" *entru a !nlocui 1 T de - 4de aici semnul minus59 a6em ne6oie de
19%% T de +. 8;ser6"m c" aici su;stituia cantitati6" este neechi6alent". Cu
c$t #TS tinde s*re m"rimea 1 cu at$t schim;ul sau ra*ortul de su;stituie 6a fi
mai ;un.
-ractica confirm" fa*tul c" fermele aricole9 !n numeroase ca)uri9 nu
dis*un de cantit"i o*time sau nelimitate i !n *ermanen" de toi factorii de
*roducie solicitai de acti6itatea tehnoloic". <in aceast" cau)"9 nu de *uine
ori9 a*are necesitatea su;stituirii9 !ntre anumite limite9 a unor factori cu alii9 !n
condiiile o;inerii unor *roducii o*time.
Bn anumite *erioade critice9 unele maini necesare e1ecut"rii !n termen
o*tim a lucr"rilor aricole *ot fi !n num"r insuficient9 situaie !n care tre;uie s"
fie su;stituite cu fora de munc". Bn alimentaia animalelor este necesar de
reali)at un echili;ru o*tim !ntre *rinci*iile nutriti6e9 care se *oate o;ine *rin
su;stituie !ntre furaCe.
S" *resu*unem c" a6em o funcie ;ifactorial":
K ; ?@I
1
C I
2
BC
!n care factorii P
1
9 P
2
sunt 6aria;ili9 di6i)i;ili i su;stitui;ili9 *e domeniul
iE1929...9m9 *entru factorul P
1
i *e domeniul CE1929...9n9 *entru factorul P
2
.
<ac" d"m succesi6 6alori factorilor P
1
i P
2
*e domeniul i9 C9 6om
17(
o;ine o matrice Q
iC
9 a c"rui elemente re*re)int" ni6elele de *roducie:
K
N N ... N ... N
N N ... N ... N
...................................
N N ... N ... N
...................................
N N ... N ... N
(H
11 12 1H 12
21 22 2H 22
(1 (2 (H (2
31 32 3H 32

_
,

<ac" i E C matricea este *"trat"9 iar dac" iC matricea 6a fi


dre*tunhiular".
<in mulimea de elemente ale matricei Q
iC
6om *utea "si 4du*" cum
am 6")ut i !n e1em*lul numeric5 diferite ni6ele cu *roducii eale.
&uncia *oate fi re*re)entat" rafic !n s*aiu tridimensional9 unde *e
cele dou" a1e 6om !nscrie factorii P
1
i P
2
iar *e ordonat" 4*e !n"lime5
*roduciile Q
iC
. Lom o;ine o re*re)entare rafic" !n s*aiu tridimensional
delimitat" de su*rafee de *roducie 4un en de !n6elitoare59 a6$nd forma unei
)*+(2,. Cu c$t Uurc"mU *e su*rafaa colinei c"tre 6$rf *e oricare din *"ri
4*ante59 *e *artea aferent" lui P
1
sau *e *artea aferent" lui P
2
9 6om aCune9 de
fa*t9 s*re *roducia ma1im" 4!n 6$rful colinei5. Iar dac" 6om seciona aceast"
colin" cu *lanuri *aralele !ntre ele i cu su*rafaa delimitat" de a1ele P
1
P
2
9
6om o;ine !n *roiecie o mulime de cur;e ale *roduciei9 asem"n"toare
cur;elor de ni6el din to*orafie.
Locul eometric al mulimii de *uncte S
iC
unde *roduciile sunt eale9
o;inute ca efect al consumului diferit de factori de *roducie9 se numete linie
de (9*p/*:1< <a1 (9*)1a2-7. <intr0o funcie de *roducie se *oate o;ine o
UfamilieU de linii de i)o*rodus sau de i)ocuante 4fiura (.7.5.
C
/
A
B
C
'
D
/
D
'
D
)
D
(
A
//
D
)
D
'
D
/
A
'/
A
//
A
'/
A
/'
A
''
O
/
D
//
D
/'
C
D
D
4aA
&i. (.7. &uncia ;ifactorial"
-roduciile *e i)ocuante Q
1
sunt eale9 adic" Q
11
EQ
12
. -roduciile de *e
diferite i)ocuante sunt diferite9 iar !n ca)ul *unctelor :9 =9 C9 <9 *roduciile
sunt cresc"toare9 adic":
K
1
@AB Y K
2
@BB Y K
3
@CB Y K

@DB
17.
Trecerea din *unctul : de *e i)ocuanta Q
1
!n *unctul = *e i)ocuanta Q
2
se face cu m"rimea Q
1
9 *e linia 88
1
9 ca re)ultat al s*orului de consum
factorial P
11
i P
21
.
#ata marinal" a su;stituiei9 du*" cum s0a 6")ut i din rafic9 se
calculea)" ca ra*ortul !ntre s*orurile factoriale9 adic":
RTS
I
I
1
2


sau la limit"
RTS
I
I
1
2

:
:
Lariaia dQ a *roduciei funcie de 6ariaiile infinite)imale dP
1
i dP
2
se calculea)" cu diferenialele *ariale9 adic":
:K
K
I
:I
K
I
:I
1
1
2
2
+

Bntruc$t dQ *e aceiai i)ocuant" este 7 4dQ E 759 re)ult":

K
I
:I
K
I
:I
1
1
2
2
+ 7
sau

K
I
:I
K
I
:I
1
1
2
2

de unde se o;ine:

K
I
K
I
:I
:I
1
2
2
1

sau

K
I
K
I
I
I
1
2
2
1

<eoarece :
:
:
I
I
I
2
1
9
se o;ine:
:I
K
I
K
I
RTS
1
2

sau

I
K
I
K
I
1
2
;RTS
<in ultimele relaii se o;ser6" c" rata marinal" a su;stituiei este eal"
cu ra*ortul dintre *roducti6it"ile marinale ale factorilor P
1
i P
2
.
.3.. I2-,/p/,-a/,a -,L2()7 a ?12)4((+*/ 0(?a)-*/(a+,
172
Bn eneral o funcie Q E f4P
1
9P
2
59 are !n *ractica tehnico0economic" un
domeniu de 6ariaie definit de domeniile de 6ariaie 4de consum5 al factorilor9
adic" P
1
479P
1ma1.
59 P
2
479P
2ma1.
5 sau P
1
4P
1mi1.
0P
2ma1.
59 P
2
4P
1min
9 P
2ma1.
5.
:6$nd funcia Q E f4P
1
9P
2
5 definit" analitic 4o funcie *olinomial" de
radul 2 sau %59 *utem o;ine urm"toarea re*re)entare rafic":
I)ocuantele Q
1
9 Q
2
9 Q
%
au 6alori 4m"rimi tehnice5 numai *e
re*re)entarea continu" a liniilor9 du*" aceasta9 chiar dac" din *unct de 6edere
matematic "sim 6alori Ucalcula;ileU9 acestea nu se reali)ea)" !n *ractica
tehnoloic" sau economic".
<e asemenea9 !n *ractica UconstruiriiU funciilor este necesar de definit
domeniul de su;stituie factorial". Su;stituia nu este *osi;il" *e !ntreul
domeniu de definiie al factorului P
i
.
C
/
C
'
A
/4aA
A
'4aA
D
/
D
'
D
)
D
(
&i. (.'. Inter*retarea tehnic" a funciei ;ifactoriale
Ra2:a3,2-,+, ?a)-*/(a+, <12- 0(2, :,<)/(<, p/(2 (2-,/3,:(1+
?12)4((+*/ :, p/*:1)4(,C /,<p,)-(> a+ (9*)1a2-,+*/. Ra2:a3,2-,+, ?a)-*/(a+,
),+, 3a( ?/,)>,2- .2-8+2(-, .2 a6/()1+-1/7 <12- ),+, aB :,<)/,<)7-*a/, 5( 0B
)*2<-a2-,. Bn mod i*otetic 4teoretic5 *ot s" e1iste i randamente cresc"toare.
Ra2:a3,2-,+, ?a)-*/(a+, :,<)/,<)7-*a/, re*re)entate rafic !n fiura
(.9. arat" fa*tul c" la creteri 4s*oruri5 eale ale *roduciei 4Q59 consumurile
factoriale sunt din ce !n ce mai mari9 adic":
K
1
; K
2
; ; K
2
I
11
Y I
12
Y Y I
12
I
21
Y I
22
Y Y I
22
<ei rafic Q
i
*ar a fi neeale9 !n realitate9 distanele dintre i)ocuante
4asemeni cur;elor de ni6el5 sunt eale 4echidistante5.
177
D
/ D
'
D
)
D
(
D
/
D
'
D
)
&i. (.9. #andamente factoriale descresc"toare
Ra2:a3,2-,+, ?a)-*/(a+, )*2<-a2-,9 re*re)entate rafic !n fiura
(.17.9 desemnea)" fa*tul c" la creteri eale ale *roduciei 4Q5 consumurile
factoriale sunt constante 4s*oruri de consum factorial eal59 adic":
D
/
D
'
D
)
D
(
D
/
D
'
D
)
A
//
A
/'
A
'/
A
''
A
')
A
/)
A
/
A
'
&i. (.17. #andamente factoriale constante
K
1
; K
2
; ; K
2
I
11
; I
12
; ; I
12
I
21
; I
22
; ; I
22
Ra2:a3,2-,+, ?a)-*/(a+, )/,<)7-*a/,9 dei !n *ractica economic" nu
se "sesc9 acestea *ot fi !nt$lnite !n unele *rocese ;ioloice. #andamentul
4*roducti6itatea5 *roduciei aricole 46eetale5 funcie de tem*eratur" i
umiditate9 *e anumite domenii crete !ntr0un ritm mai ra*id dec$t cresc cei doi
factori 4tem*eratura i umiditatea59 adic":
17'
D
/
D
'
D
)
D
(
A
//
A
/'
A
'/
A
''
A
')
A
/)
A
/
A
'
D
.
A
/(
A
'(
&i. (.11. #andamente factoriale cresc"toare
K
1
; K
2
; ... ; K
2
I
11
W I
12
W ... W I
12
I
21
W I
22
W ... W I
22
179
C:-IT8L3L .
ECONOMIA CONSUMULUI DE
PRODUSE AGRICOLE
!.1. Ca/a)-,/(<-()(+, )*2<131+1( 5( ),/,/,a :, p/*:1<,
a6/*a+(3,2-a/,
!.2.Ca/a)-,/(<-()(+, *?,/-,( 5( *?,/-a :, p/*:1<,
a6/*a+(3,2-a/,
!.1. Ca/a)-,/(<-()(+, )*2<131+1( 5( ),/,/,a :, p/*:1<,
a6/*a+(3,2-a/,
!.1.1. Ca/a)-,/(<-()(+, )*2<131+1(
8 *arte din 6eniturile deinute de *ersoanele fi)ice i Curidice sunt
utili)ate *entru cum*"rarea de ;unuri de consum i achi)iionarea de ser6icii
*ersonale sau colecti6e.
&olosirea ;unurilor economice de c"tre *o*ulaie9 !n sco*ul satisfacerii
tre;uinelor lor *ersonale sau colecti6e re*re)int" )*2<131+. -e seama
consumului se asiur" e1istena oamenilor9 satisfacerea unor ne6oi enerale ale
societ"ii i de)6oltarea *ersonalit"ii umane.
Bn funcie de anumite criterii9 cum ar fi o;iectul consumului se distin
urm"toarele cateorii: consum material 4de ;unuri materiale de satisfacie5 i
consum nematerial 4consum de ser6icii5. Consumul material se di6ide la r$ndul
s"u !n: consum de p/*:1<, a+(3,2-a/, i consum de p/*:1<, 2,a+(3,2-a/,.
Consumul *ersonal constituie o com*onent" *rinci*al" a calit"ii 6ieii9
res*ecti6 a ni6elului de trai.
Indicatorul care reflect" ni6elul mediu al consumului de ;unuri
materiale i ser6icii este )*2<131+ p, +*)1(-*/. :cest indicator se determin"
*rin ra*ortarea consumului total9 *e ru*e de *roduse i *roduse *rinci*ale9
dintr0o anumit" *erioad"9 la num"rul mediu al *o*ulaiei unei "ri.
Cu aCutorul acestui indicator9 se a*recia)" ca*acitatea *ieii de a
satisface cerinele de consum ale *o*ulaiei9 *recum i modific"rile structurale
ce sur6in !n cadrul consumului res*ecti6.
-articularit"ile naturale i ;ioloice ale *roduciei aricole au
consecine asu*ra consumului de *roduse aricole *recum i asu*ra *relucr"rii
4industriali)"rii5 *roduselor aricole atunci c$nd sunt folosite ca materii *rime
*entru sectorul aroalimentar i aroindustrial.
-roducia aricol" este influenat" !n mod direct de mediul economic9
de *ia". La fel ca toate *rodusele i la *roducia aricol" oferta este influenat"
de ni6elul cererii. -roduc"torul aricol este interesat s" *oat" s"0i 6$nd"
*roducia9 deoarece stocul de *roducie are consecin" economic" neati6". Bn
*rimul r$nd datorit" :(<)*2-(21(-74(( ?+1=1+1( 3*2,-a/9 nu *oate relua ciclul
de *roducie *entru anul urm"tor9 nu0i *oate achita creditele restante etc.9 i !n
al doilea r$nd !nreistrea)" )L,+-1(,+( <1p+(3,2-a/, ca urmare a ;loc"rii
117
s*aiilor de de*o)itare9 derad"rii i *ierderilor ca urmare a de*o)it"rii9
mani*ul"rii i condiion"rii.
-roduc"torul aricol este deci o;liat s"0i rele)e oferta de *roduse !n
funcie de cerere9 s" *roduc" c$t se cere i ce anume se cere *e *ia".
C*2<131+ :, p/*:1<, a6/()*+, .2 6,2,/a+ <, <1p12, /,61+(+*/
,)*2*3(), 6,2,/a+, .2<7 a/, 5( 12,+, )a/a)-,/(<-()( <p,)(?(),:
a5 Consumul de hran" intr" !n )a-,6*/(a -/,01(24,+*/ 13a2, p/(3a/,
f"r" de care nu se *oate e1ista. Toate acti6it"ile umane sunt condiionate de
satisfacerea necesarului de alimente9 iar aricultura este *rinci*ala surs" de
hran" a omenirii. :siurarea dis*oni;ilit"ilor alimentare necesare unui
consum satisf"c"tor de*inde de creterea i sta;ilitatea *roduciei aricole.
Creterea *roduciei aricole i !m;un"t"irea structurii acesteia *e *lan
mondial9 *rin creterea *onderii *roduciei animale9 constituie *rinci*alele c"i
de !m;un"t"ire a consumului. Bn "rile de)6oltate *onderea *roduselor animale
!n *roducia aricol" este de ..027H !n tim* ce !n "rile !n curs de de)6oltare
aceast" *ondere nu de*"ete 1701.H9 ceea ce duce la un consum sc")ut de
*roteine din raia )ilnic". :nali)ele efectuate de &:8 referitor la *roducia de
hran" *e locuitor confirm" c" ni6elul acesteia este inferior !n :frica9 8rientul
:*ro*iat i :merica Latin" i este cunoscut fa*tul c" foamea este flaelul care
enerea)" conflicte dramatice.
;5 Consumul de *roduse aricole are i a+-, :,<-(2a4((: consumul de
*roduse aricole p,2-/1 ?1/aHa/,a a2(3a+,+*/ 4consum uman indirect5G
a1-*)*2<131+ p/*:1)-(> <a1 /,p/*:1)-(> a+ ,=p+*a-a4((+*/ a6/()*+,
4s"m$n" i material de *lantat9 material ;ioloic9 animale de *roducie i
re*roducie etc.5G )*2<13 (2:1<-/(a+ 4industria chimic" i farmaceutic"9
industria uoar" etc.5.
c5:6$nd caracterul de necesitate *rimar"9 consumul de *roduse
aricole9 6a a6ea tot tim*ul p/(*/(-a-, .2 a+*)a4((+, 016,-a/,. Bn eneral
cheltuielile aferente alimentelor sunt nesu;stitui;ile.
d5D(2 p12)- :, >,:,/, 21-/(-(> 4calorii de oriine animal" i 6eetal"9
lucide9 *roteine9 li*ide5 )8- 5( :(2 p12)- :, >,:,/, a+ a+(3,2-,+*/
)*3p*2,2-, 4carne9 la*te9 leume9 fructe9 cereale9 sucuri etc.5 )*2<131+
13a2 :, a+(3,2-, !n funcie de )on"9 tradiie culinar"9 reliie9 6$rsta
consumatorilor etc.9 a/, * a213(-7 <-/1)-1/7. Bntre anumite limite consumul
uman are o structur" com*lementar" i o *osi;ilitate lar" de su;stituie !ntre
su;stanele nutriti6e i alimentele com*onente. Structura consumului de
alimente difer" de la o ar" la alta 4ta;elul ..1.5
Ta;elul ..1.
Structura consumului de alimente
Sp,)(?()a/, G,/3a2(a I-a+(a G/,)(a R*382(a
Cereale 4T5 71 127 17. 1.9
Carne 4T5 97 97 '1 (7
La*te 4T5 %17 177 172 1.9
8u" 4T5 1'. 127 1.( 1'7
&ructe 4T5 22 7. '9 (.
Leume 4T5 79 17. 277 117
Cartofi 4T5 7% (1 '7 2'
<ac" !n #om$nia se consum" 1.9 T cerealeDlocuitor !n @ermania se
consum" doar 71 T cerealeDlocuitor9 !n schim; !n @ermania se consum" 97 T
111
carneDlocuitor9 %17 l la*teDlocuitor9 !n tim* ce !n #om$nia se consum" doar (7
T carneDlocuitor i numai 1.9 l la*teDlocuitor9 !n rest nu e1ist" discre*ane
foarte mari !ntre consumul alimentar anual din #om$nia i celelalte "ri
anali)ate. :larmant" este *onderea cheltuielilor alocate *entru alimente !n
;uetul de familie al #om$niei.
B16,-1+ :, ?a3(+(, /,p/,9(2-7 12 <(<-,3 :, ,=(<-,247 p/(2 )a/, <,
.2/,6(<-/,a97 <(<-,3a-() 5( )/*2*+*6()C :, /,61+7 p, * p,/(*a:7 :, 12 a2C
>,2(-1/(+, :1p7 2a-1/a +*/ 4din munc"9 din surse ;uetare etc.59 (a/
)L,+-1(,+(+, :, )*2<13 :1p7 :,<-(2a4(a +*/: hran"9 locuin"9 !n6""m$nt9
trans*ort etc.
:ceste ;uete se !ntocmesc *e diferite cateorii socio0*rofesionale i
ti*uri de familii re*re)entati6e9 selectate de oranisme s*eciali)ate9 du*"
anumite reuli con6enite oficial.
Ta;elul ..2.
-onderea cheltuielilor alimentare !n ;uetul familiei
Sp,)(?()a/, 1&& Rap*/-
3E 22 197
3naria
-olonia
Cehia
Slo6acia
%7 19(
#om$nia 77 %92
Sursa: -.I. 8timan 0 Economie rural"9 Ed. :ro*rint9 Timioara9 1999.
Bn funcie de *onderea cheltuielilor alimentare i nealimentare /.
=ularu !n cartea sa ><re*tul de a m$nca? 419925 definete a*te ti*uri de
;uete de consum.
Ta;elul ..%.
Ti*uri de ;uete de consum
B16,-, :, )*2<13 C*2<13
a+(3,2-a/ 2,a+(3,2-a/
1. =uet de su;)isten" '7 27
2. =uet de cheltuieli alimentare foarte ridicate 77 %7
%. =uet cu cheltuieli alimentare ridicate 27 (7
(. =uet cu cheltuieli alimentare moderate .7 .7
.. =uet cu cheltuieli alimentare echili;rate (7 27
2. =uet cu cheltuieli alimentare sc")ute %7 77
7. =uet cu cheltuieli alimentare foarte sc")ute 27 '7
E1ist" o corelaie neati6" !ntre *onderea consumului alimentar i
calitatea alimentaiei9 ele afl$ndu0se !n relaie in6ers *ro*orional". Bn #om$nia
;uetul de familie se caracteri)ea)" ca ;uet cu consum alimentar foarte
ridicat9 familiile aloc$nd 77H din ;uetul de cheltuieli9 !ns" calitatea nutriiei
umane este *recar" din toate *unctele de 6edere 4structura alimentelor9 calitatea
lor9 ritmicitatea alimentaiei etc.5.
e5#eferitor la structura alimentelor com*onente ale consumului
alimentar .2 -(3p <, .2/,6(<-/,a97 * a213(-7 :(2a3()7 a )*2<131+1( :,
p/*:1<, a6/*a+(3,2-a/,.
112
:stfel !n "rile de)6oltate !n ultimele %0( decenii a sc")ut consumul de
cereale9 !n schim; a crescut consumul de la*te9 carne9 fructe9 leume.
Tot !n acest tim* a sc")ut consumul de alimente conser6ate9 !n tim* ce
consumul de leume i fructe *roas*ete a crescut.
f5La unele alimente9 *e termen lun9 )*2<131+ :, a+(3,2-,
.2/,6(<-/,a97 * *a/,)a/, <-a0(+(-a-,. :ceasta determin" a*ariia de *iei
saturate i cu consum sta;il unde elasticitatea este relati6 mic".
5Bn ultimul tim*9 !n "rile de)6oltate e1ist" o tendin" de re6enire la
a+(3,2-a4(a )1 p/*:1<, 0(*+*6(),9 aceasta ca o consecin" a chimi)"rii masi6e
care determin" efecte neati6e asu*ra s"n"t"ii oamenilor. -rodusele alimentare
;ioloice 4;io 0 cum se mai numesc5 se o;in *rintr0o tehnoloie natural"9 f"r"
su;stane de com;atere a ;olilor i d"un"torilor i f"r" !nr""minte chimice.
Costul de *roducie este de 20. ori mai ridicat iar *roducia o;inut" este mult
mai redus"9 ceea ce determin" *reuri ridicate. :stfel de *roduse sunt accesi;ile
numai anumitor cateorii de familii.
!.1.2. C,/,/,a :, p/*:1<, a6/*a+(3,2-a/,
&iind !n *osesia unui anumit 6enit9 fiecare consumator este *reocu*at
s"0i *rocure ;unuri economice9 care s"0i *ermit" satisfacerea ma1imului de
*l"ceri ale sale. C,/,/,a este deci o cateorie economic" care e1*rim"
tre;uinele9 ne6oile sociale9 dorina consumatorilor de a cum*"ra anumite
;unuri 4m"rfuri5.
Ea constituie numai o *arte a ne6oilor sociale9 determinat" de *uterea
de cum*"rare a *o*ulaiei9 adic" acea *arte care *oate fi satisf"cut" *e *ia"9
deci sol6a;il".
Tendinele de e6oluie a cererii se manifest" !n mai multe "ri i la mai
multe *roduse fiind leate !n eneral de: educaie9 tradiie9 s"n"tate.
<ei consumul i cererea !nreistrea)" unele fluctuaii *e anumite
*erioade de tim* s0a constatat e1istena unor ?a)-*/( )a/, (2?+1,24,a97 ),/,/,a
:, 37/?1/( cum ar fi:
1.Lenitul cum*"r"toruluiG
2.-reurile *roduselorG
%.:li factori 4e6oluia factorilor demorafici9 s"n"tatea9 tradiia9
modernitatea9 ustul cum*"r"torului9 reclama comercial" etc.5.
1. V,2(-1+ )13p7/7-*/1+1( - ?a)-*/ a+ ),/,/((
Bntre 6eniturile cum*"r"torului i cererea de m"rfuri e1ist" o relaie
foarte str$ns". Economistul E. Enel a formulat o lee care s*une c" *artea
cheltuielilor destinate alimentaiei este cu at$t mai mare cu c$t 6enitul este mai
mic i in6ers. 4E1em*lu: #om$nia care aloc" 77H din ;uetul de familie
*entru consumul alimentar5.
Enel a trasat o cur;" care !i *oart" numele 0 )1/0a +1( E26,+ 0 i care
e1*rim" /,+a4(a >,2(--)*2<13.
11%
?
0
?
?
/
?
'
?
)
?
(
?
.
0
/
0
'
0
)
0
(
0
.
&i. ..1. Cur;a lui Enel 4relaia 6enit0consum5
-e *rimele semente de cretere ale 6eniturilor 4L5 creterea cererii de
*roduse aroalimentare este foarte mare9 iar *e ultima *arte a domeniului de
cretere a 6eniturilor9 creterea cererii de6ine din ce !n ce mai mic". <u*" un
anumit ni6el al 6enitului *e locuitor sau familie cererea de6ine asimtotic" la un
ni6el oarecare S.
Bn eneral m"rfurile aroalimentare intr" !n cateoria 37/?1/(+*/
2*/3a+, care se su*un leii lui Enel i sunt ;unuri *rioritate.
M7/?1/(+, :, +1= sunt m"rfuri de ti* Enel care au o alt" alur" a cur;ei.
-e *rima *arte a cur;ei c$nd are loc creterea 6eniturilor9 creterea cererii de
m"rfuri de lu1 este foarte lent"9 iar du*" aceea !nce*e s" creasc" din ce !n ce
mai mult9 *e ultima *arte a cur;ei *ut$ndu0se com*orta !n dou" moduri: ori se
a*lati)ea)" i de6ine asim*totic" la ni6elul S9 ori *oate s" creasc" !n
continuare.
M7/?1/(+, (2?,/(*a/, au o e6oluie in6ers" dec$t cele normale. C$nd
6eniturile sunt mici cererea este mare9 iar c$nd 6eniturile sunt mari cererea este
mic" sau chiar )ero. Bn aceast" cateorie sunt cu*rinse m"rfurile
aroalimentare foarte ieftine.
?
0
&i. ..2. Lariaia cererii funciei de 6enituri la m"rfurile
de calitate inferioar"
11(
E+a<-()(-a-,a ),/,/(( .2 ?12)4(, :, >,2(- 4E
c6
5 e1*rim" cu c$te *rocente
6aria)" cererea de m"rfuri atunci c$nd 6eniturile cresc cu 1H i se calculea)"
cu relaia:
E
I
I
V
V
)>

unde:
P 0 cerereaG
P 0 6ariaia cereriiG
L 0 6enitulG
L 0 6ariaia 6eniturilor.
Bn funcie de m"rimea elasticit"ii se !nt$lnesc mai multe cateorii de
cereri de *roduse:
1.Cerere de m"rfuri ,+a<-()7 0 E
c6
_ 1 4!n ca)ul *roduselor foarte
scum*e5G
2.Cerere de m"rfuri cu ,+a<-()(-a-, p/*p*/4(*2a+7 0 E
c6
E 1 4cererea
crete !n *ro*orie eal" cu creterea 6eniturilor5G
%.Cerere p14(2 ,+a<-()7 0 7`E
c6
`1 4!nt$lnit" la maCoritatea *roduselor
alimentare5G
(.Cerere cu ,+a<-()(-a-, 21+7 sau consum inelastic 0 E
c6
E 7 4*roduse
care au aceiai cerere indiferent de 6enit5G
..Cerere cu ,+a<-()(-a-, 2,6a-(>7 0 E
c6
`7 4cererea descrete *aralel cu
creterea 6eniturilor9 e1em*lul *roduselor considerate inferioare din *unct de
6edere calitati65.
Cunoaterea elasticit"ii !n funcie de 6enit *entru *roduc"torii aricoli
este foarte im*ortant" deoarece ofer" informaii cu *ri6ire la e6oluia cererii
*ro;a;ile de *roduse aroalimentare.
2. P/,41+ p/*:1<,+*/ - ?a)-*/ a+ ),/,/((
-reul influenea)" !ntr0o mare m"sur" cererea de *roduse
aroalimentare. /icarea *reului la un *rodus determin" mic"ri nu numai
asu*ra cererii la *rodusul res*ecti6 ci i la *rodusele de <10<-(-14(,. <e o;icei
o urcare mai im*ortant" a *reului la *rodusul anali)at9 concomitent cu o
sc"dere a *reului la unele *roduse de su;stituie9 determin" consumatorul s"0i
!ndre*te atenia s*re *rodusele de su;stituie.
Cu c$t *reul este mai ridicat9 consumatorul cum*"r" cantit"i mai mici
i cu c$t *reul *rodusului este mai sc")ut9 cu at$t cererea crete S ; ?@pB.
#elaia dintre *reul *ieei unui *rodus 4-5 i cantitatea cerut" a acelui *rodus
4[5 descrie cur;a cererii.
:ceast" relaie este cunoscut" su; denumirea de lee a *antei
descresc$nde a cererii.
11.
?
p
?
/
?
'
p
/
p
'
&i. ..%. #elaia *re 0 cerere la un sinur *rodus
E+a<-()(-a-,a ),/,/(( .2 /ap*/- )1 p/,41+ e1*rim" *rocentul de 6ariaie
al cererii dac" *reul crete cu 1H i se calculea)" du*" urm"toarea relaie:
E
)p

S
S
P
P
unde: [ E cereaG
[ E 6ariaia cereriiG
- E *reulG
- E 6ariaia *reului.
<e e1em*lu dac" o cretere de 27H a *reului unui *rodus se conduce
la o reducere de 17H a num"rului *roduselor 6$ndute elasticitatea cererii este:
10A
20A
0C!
Ca i !n ca)ul elasticit"ii funcia de 6enit9 elasticitatea cererii funcie de
6ariaia cererii *oate fi de mai multe feluri:
1. Cerere ,+a<-()7 0 E 1
)p
> G
2. Cerere cu ,+a<-()(-a-, p/*p*/4(*2a+7 0 E 1
)p
G
%. Cerere p14(2 ,+a<-()7 0 0 < < E 1
)p
G
(. Cerere (2,+a<-()7 0 E ; 0
)p
G
.. Cerere cu ,+a<-()(-a-, 2,6a-(>7 0 E
)p
< 0.
<eci dac" coeficientul elasticit"ii este > 19 adic" modificarea
*rocentual" a cantit"ii achi)iionate este mai mare dec$t modificarea
*rocentual" a *reului9 se s*une c" cererea este elastic".
<ac" coeficientul elasticit"ii este < 19 cererea este inelastic" adic"
modificarea *rocentual" a cantit"ii achi)iionate este mai mic" dec$t
modificarea *rocentual" a *reului.
C$nd coeficientul de elasticitate este E 19 se s*une c" cererea este
unitar" sau *ro*orional" 4[ E -5.
112
Elasticitatea este eal" cu 7 4E
c*
E 75 atunci c$nd aentul economic nu
manifest" sensi;ilitate fa" de creterea sau diminuarea *reului 4*$ine9 la*te
etc.5.
3. A+4( ?a)-*/( care influenea)" cererea de *roduse aroalimentare.
E6oluia ?a)-*/(+*/ :,3*6/a?()( influenea)" cantitati6 cererea de
*roduse aroalimentare. <ac" *o*ulaia crete !ntr0o anumit" )on" influenea)"
!n mod *o)iti6 cererea de *roduse i in6ers9 dac" *o*ulaia scade 6a sc"dea i
cererea de *roduse.
S727-a-,a inter6ine ca factor de relare sortimental" i cantitati6" a
cererii de *roduse aroalimentare. Cunoaterea structurii de s"n"tate a
*o*ulaiei re*re)int" o informaie foarte im*ortant" *entru sta;ilirea 6olumului
de *roduse aroalimentare *e sortimente !n funcie de cerere. 43n om s"n"tos
m"n$nc" din toate sortimentele !n limitele fi)ioloice9 !ns" un om ;olna6 6a
tre;ui s"0i alea" sortimentul de *roduse !n funcie de afeciunile de care
sufer".5.
<e multe ori -/a:(4(a )1+(2a/7 din anumite )one eorafice asociat" cu
conser6atorismul alimentar9 este un factor de sta;ilitate a cererii. P/*6/,<1+ .2
5-((24a a+(3,2-a/7C 21-/(4(a 13a27 43*:,/2(-a-,a5 sunt factori care
determin" insta;ilitate i mo;ilitate !n cererea de m"rfuri. 4Tre*tat sunt
eliminate *rodusele o;inute *rin *rocese tehnoloice industriale care
utili)ea)" ;iostimulatori9 hormoni de cretere9 colorani9 *recum i alimentele
conser6ate i conelate.5
!.2. Ca/a)-,/(<-()(+, *?,/-,( 5( *?,/-a :, p/*:1<,
a6/*a+(3,2-a/,
!.2.1. Ca/a)-,/(<-()(+, *?,/-,(
Cantitatea ma1im" dintr0un *rodus *e care un aent economic
4*roduc"tor aricol5 dorete s"0l ofere *e *ia" la un anumit *re re*re)int"
*?,/-a.
Bn funcie de ni6elul cererii9 cantitatea 6$ndut" *oate fi diferit" de cea
oferit". <eci este necesar ca *roducia aroalimentar" s" fie ada*tat" la cererea
*e *ia". -roducia aroalimentar" datorit" modalit"ilor de o;inere9 stocare9
*relucrare i comerciali)are are unele caracteristici:
a5-roducia aricol" la scar" mare este :(<-/(01(-7 -,/(-*/(a+ .2 <pa4(1+
,)*+*6() ?((2: (2-(3 +,6a-7 :, <*+. -entru fiecare s*ecie de *lante i cateorie
de animale e1ist" )one fa6ora;ile i nefa6ora;ile de culti6are a *lantelor i
cretere a animalelor.
;5Cele mai mari *roducii i cu costuri minime se o;in !n )onele cele
mai fa6ora;ile. Cu c$t oferta ecoloic" scade 4condiiile sunt mai *uin
fa6ora;ile5 cu at$t costurile de *roducie 6or fi mai ridicate i *roduciile mai
mici. <eci .2-/, ),/(24,+, ,)*+*6(), a+, p+a2-,( 5( a2(3a+1+1( 5( *?,/-a
,)*+*6()7 a -,/(-*/(1+1( ,=(<-7 * )*/,+a4(, :(/,)-7. Zonarea *roduciilor !n
funcie de fa6ora;ilitate re*re)int" un factor im*ortant !n o;inerea de *roducii
cu costuri minime.
c5Culti6area *lantelor i creterea animalelor !n anumite )one ecoloice
*recum i e6oluia tehnoloiilor au determinat !n tim*9 !ntre anumite limite
<p,)(a+(9a/,a 12*/ 9*2, .2 12,+, p/*:1<,. :stfel s0au conturat )one
s*eciali)ate 4tradiionale59 !n anumite culturi 4)one *omicole9 6iticole9
117
leumicole9 de cultur" a cartofului9 de cretere a animalelor etc.5. <e asemenea
s0au conturat )one s*eciali)ate *e *roduse 46inuri9 ;ere9 ;r$n)eturi etc.5.
d58dat" cu *rocesul de s*eciali)are se constat" a*ariia unui *roces care
este diametral o*us *rimului i care este *re)ent tot mai mult !n fermele
aricole i anume p+1/(a)-(>(-a-,a. :cesta este un *roces care a a*"rut din
necesitatea ocu*"rii c$t mai com*lete a tim*ului de munc" la *ersoanele care
lucrea)" !n )onele aricole. -luriacti6itatea de*"ete sfera ariculturii
e1tin)$ndu0se !n sfera aroturismului9 ser6iciilor9 acti6it"ilor din amonte i
a6al de aricultur" etc.
e5-roducia aricol" !n funcie de destinaie *oate fi o;inut" *entru:
)*3,/)(a+(9a/, (2-,6/a+79 a1-*)*2<13 sau 3(=-7 at$t *entru comerciali)ate
c$t i *entru consum.
f5-roducia aricol" are caracter de <,9*2a+(-a-, cu consecine neati6e
asu*ra *relucr"rii ei9 de*o)it"rii9 cheltuielilor etc. caracterul se)onier i
neconcordana dintre tim*ul de munc" i tim*ul de *roducie sunt factori
s*ecifici *rocesului de *roducie din aricultur".
5Bntre *roduc"torul de *roduse aricole *rimare i consumator se
inter*une o serie de o*eraiuni intermediare 4de sortare9 condiionare9
*relucrare i industriali)are5 care de reul" determin" creterea *reului
*roduselor finale.
!.2.2.O?,/-a :, p/*:1<, a6/*a+(3,2-a/,
8ferta re*re)int" cantitatea ma1im" dintr0un anumit ;un 4*rodus5 *e
care un 6$n)"tor intenionea)" s" o 6$nd" !ntr0o *erioad" determinat" de tim*9
la un anumit *re.
Bn funcie de sfera la care ne referim oferta are dou" com*onente:
*?,/-a 6+*0a+7 4oferta de *ia"5 i *?,/-a (2:(>(:1a+7.
Cantit"ile totale dintr0un ;un oferite *e *ia" de c"tre 6$n)"tori9 la
acelai *re constituie *?,/-a 6+*0a+7 sau de *ia". 8ferta lo;al" se refer" la
un sinur *rodus9 iar oferta indi6idual" se refer" la *?,/-a ?(/3,(9 care se
com*une din oferta sortimental" *e structuri de *roduse indi6iduale.
8ferta indi6idual" a unui aent economic 4!ntre*rin)"tor aricol5
e1*rimat" 6aloric la *reul )ilei9 re*re)int" 6aloarea 6$n)"rilor 4)ilnice9
s"*t"m$nale9 lunare9 anuale5.
8ferta indi6idual" re*re)int" cantit"ile de *roduse oferite de un sinur
aent economic *entru 6$n)are !ntr0o anumit" *erioad" de tim*. Bn
leumicultur"9 oferta este <,9*2(,/7 sau p,/(*:()79 !n funcie de *erioada de
6eetaie a culturilor. La cultura mare 4cereale9 *lante tehnice9 sfecl" de )ah"r9
cartofi5 oferta este a21a+79 iar !n *roducia )ootehnic" oferta *oate fi
9(+2()7 4la*te9 ou"9 carne etc.5 sau *e *erioade foarte scurte.
LEGEA O'ERTEI. CONDIIILE O'ERTEI
/odificarea *reului de *e *ia" la un *rodus determin" m"rirea sau
micorarea ofertei9 !n aa fel !nc$t fiec"rui ni6el de *re !i cores*unde o
anumit" cantitate oferit". <ac" *reul crete9 oferta se 6a e1tinde9 adic" 6a
crete cantitatea oferit"9 iar dac" *reul se 6a reduce9 oferta se micorea)"9
adic" se reduce cantitatea oferit".
Leea ofertei se ;a)ea)" deci *e corelaia care e1ist" !ntre m"rimea
*reului unei m"rfi i oferta de marf" e1istent" i *oate fi enunat" astfel:
*?,/-a 12,( 37/?( )/,5-, *:a-7 )1 )/,5-,/,a p/,41+1( 37/?(( /,<p,)-(>, 5( <,
3()5*/,a97 .2 pa/a+,+ )1 <)7:,/,a p/,41+1(.
11'
Creterea ofertei *e -,/3,2 <)1/- este limitat" fi)ic la ni6elul
*roduciei ma1ime 4[
ma1
5 e1istente a6$nd ritmuri diferite de cretere. -e
-,/3,2 +126 oferta are o e6oluie fluctuant". &luctuaia este determinat" at$t de
e6oluia *reului c$t i de *roducia e1istent".
/odificarea cantit"ii oferite la acelai ni6el al *reului este determinat"
de o serie de ?a)-*/( care se numesc i )*2:(4((+, *?,/-,( i care sunt:
0 costul *roducieiG
0 *reul altor m"rfuriG
0 num"rul *roduc"torilor aceluiai *rodusG
0 ta1ele i su;sidiileG
0 *re6i)iunile *ri6ind e6oluia *reuluiG
0 e6enimentele social0*olitice i naturale etc.
C*<-1+ p/*:1)4(,(. E1ist" o relaie neati6" !ntre ni6elul costurilor i
cantitatea oferit". :stfel creterea costului de *roducie9 *roduce sc"derea
ofertei9 iar reducerea costului de *roducie determin" creterea ofertei.
Costul de *roducie re*re)int" cel mai im*ortant factor care determin"
m"rimea ofertei.
P/,41+ a+-*/ 37/?1/( influenea)" asu*ra ofertei unei m"rfi !n mod
indirect.
8 cantitate determinat" de resurse economice *oate fi utili)at" !n
aceleai condiii de eficien" *entru o;inerea a dou" ;unuri [
1
i [
2
la
*reurile *
1
i *
2
. <ac" *reul 4*
1
5 la *rimul ;un se reduce9 o *arte mai mare din
6olumul de resurse sau chiar !ntreaa cantitate 6a fi folosit" *entru *roducerea
;unului [
2
al c"rui *re nu s0a modificatG modificarea *reului 4*
1
5 la ;unul [
1
6a determina o cretere sau o reducere a ofertei *e *iaa ;unului [
2
.
<e asemenea9 din *roducia unor ;unuri *rinci*ale 4de ;a)"5 re)ult" o
serie de *roduse secundare9 din 6$n)area c"rora re)ult" un *lus de 6aloare care
*oate a6ea o *ondere !nsemnat" !n 6eniturile totale. <ac" *reul ;unului
*rinci*al crete9 celelalte condiii r"m$n$nd neschim;ate9 oferta de *e *iaa
;unului secundar 6a s*ori i in6ers9 dac" *reul se 6a reduce9 oferta de *e *iaa
;unului res*ecti6 6a sc"dea.
La un moment dat *e *ia" e1ist" un 2137/ :, a6,24( ,)*2*3()(
@.2-/,p/(297-*/(B care *roduc o anumit" cantitate dintr0un *rodus *e care !l
ofer" *e *ia".
<ac" a*ar noi *roduc"tori 6or 6eni cu un s*or de *roducie i oferta 6a
crete dac" !ns" num"rul *roduc"torilor se reduce oferta 6a sc"dea.
Ta=,+, 5( <10<(:((+,. /aCorarea ta1elor i im*o)itelor *e *rofit 6a
determina reducerea ofertei9 dac" !ns" acestea se reduc oferta 6a crete. <e
asemenea9 acordarea unor su;6enii *entru unele *roduse 6or determina
creterea ofertei la *rodusele res*ecti6e cu condiia ca celelalte condiii s"
r"m$n" constante.
P/,>(9(12(+, p/(>(2: ,>*+14(a p/,41/(+*/. Bn ca)ul !n care se
*reconi)ea)" c" !n 6iitor *reul de *ia" al ;unului 6a crete oferta 6a sc"dea
4*rodusele fiind inute !n stoc59 iar dac" se atea*t" ca *reul s" scad" oferta 6a
crete.
E>,2(3,2-,+, <*)(a+-p*+(-(), 5( 2a-1/a+,. Cadrul social *olitic i
Curidic *re)int" o im*ortan" deose;it" *entru asiurarea oric"rei acti6it"i
economice. <ac" acest cadru 6a fi nefa6ora;il oferta 6a sc"dea.
Bn condiii 2,?a>*/a0(+, ca) s*ecific *entru aricultur" oferta se 6a
diminua !n condiiile !n care ceilali factori r"m$n neschim;ai.
ELASTICITATEA O'ERTEI
119
8ferta de *roduce aroalimentare are un anumit rad de modificare !n
funcie de schim;area *reului.
E+a<-()(-a-,a *?,/-,( /,p/,9(2-7 >a/(a4(a p/*),2-1a+7 a a),<-1(a
?12)4(, :, >a/(a4(a p/,41+1( )1 1A.
8ferta este elastic" atunci c$nd *roduc"torii ofertani r"s*und cu
intensitate mai *uternic" la schim;"rile *reurilor oferite s*re 6$n)are.
Cuantificarea reaciei m"rimii ofertei funcie de 6ariaia *reului se face
cu aCutorul coeficientului de elasticitate a c"rui relaie este urm"toarea:
E
O
O
p
p
*p

sau
A O
A P

unde: [ E ofertaG
[ E 6ariaia oferteiG
* E *reulG
* E 6ariaia *reului.
Bn funcie de m"rimea coeficientului de elasticitate9 oferta este de mai
multe feluri:
1.O?,/-7 ,+a<-()7 41`E
o*
`5 0 c$nd un anume *rocent de modificare a
*reului unitar !i cores*unde o modificare mai mare a ofertei9 deci acest ti* de
elasticitate se !nt$lnete !n ca)ul c$nd *roducia este relati6 ridicat".
-roduc"torii doresc s" 6$nd" *rofita;il !n *arti)i mari f"r" s" mai ate*te
maCorarea *reurilor9 $ndindu0se i la cheltuielile de stocare.
2.O?,/-7 p/*p*/4(*2a+7 )1 p/,41+ @,+a<-()(-a-, 12(-a/7B 4E
o*
E15 c$nd
unui *rocent !n modificarea *reului !i cores*unde unul similar !n schim;area
ofertei deci la creterea cu 1H a *reului9 oferta crete cu 1H. 8ferta are o
astfel de elasticitate !ntre anumite limite9 *entru m"rfurile de consum curent.
%.O?,/-7 (2,+a<-()7 47`E
o*
`15 0 !n acest ca) *rocentul modific"rii
ofertei este mai mic dec$t *rocentul modific"rii *reului.
(.O?,/-7 p,/?,)- (2,+a<-()7 4E
o*
E75 c$nd la orice modificare a *reului9
oferta nu se schim;" 4[E75. /aCoritatea *roduselor aroalimentare se
!ncadrea)" !n acest ti* de elasticitate.
-rodusele aroalimentare *roas*ete i cu rad !nalt de *erisa;ilitate
care nu *ot fi *relucrate sau stocate9 se 6$nd !n aceeai cantitate indiferent de
*re. 3neori se 6$nd la *reuri mai mici dec$t costul de *roducie !n ideea de a
recu*era m"car o *arte din cheltuielile !nreistrate.
127
CAPITOLUL "
COSTUL PRODUCIEI AGRICOLE
".1. N*4(12,a :, )*<- 5( )*24(21-1+ )*<-1+1(
".2. T(p*+*6(a )*<-1/(+*/
".3. Op-(3(9a/,a )*<-1/(+*/
".1. N*4(12,a :, )*<- 5( )*24(21-1+ )*<-1+1(
-roducerea de ;unuri materiale i ser6icii *resu*une consum de factori
de *roducie care se re"sesc !n *reurile *roduselor finite o;inute. <eci
interesul oric"rui aent economic este de a *roduce cu costuri c$t mai sc")ute.
C*<-1+ :, p/*:1)4(, /,p/,9(2-7 -*-a+(-a-,a )L,+-1(,+(+*/C
)*/,<p1297-*a/, )*2<131+1( :, ?a)-*/( :, p/*:1)4(,C p, )a/, a6,24((
,)*2*3()( +, ,?,)-1,a97 p,2-/1 p/*:1),/,a 5( >829a/,a :, 0121/(
3a-,/(a+, <a1 p/,<-a/,a :, <,/>()((.
E1*rimarea ;"neasc" a cheltuielilor indiferent de m"rimea i im*ortana
lor9 *ermite aducerea la un numitor comun a consumurilor de factori de
*roducie diferii *rin care de6ine *osi;il" m"surarea i com*ararea lor.
Cunoaterea coninutului costului de *roducie necesit" luarea !n
considerare a /,+a4(,( :(2-/, a),<-a 5( p/,41+ :, >829a/,.
Costul de *roducie 4 c 5 desemnea)" numai o *arte a *reului de
6$n)are 4*5 i anume numai ceea ce !nseamn" cheltuial" su*ortat" de c"tre
*roduc"torii de ;unuri materiale sau ser6icii. E1cedentul *reului de 6$n)are
*este costul de *roducie re*re)int" p/*?(-1+ 4-5 sau ;eneficiul.
-entru a o;ine *rofit ma1im !ntre*rin)"torul aricol tre;uie s" 6$nd"9
la un *re ;un i s" o;in" *roducia cu un cost minim *osi;il. -rofitul *oate fi
ma1im numai dac" !ntre*rin)"torul estionea)" corect consumul de factori9
adic" costurile de *roducie.
-rofitul este o funcie de doi factori:
P;?@VCCB
iar *rofitul se calculea)" ca diferen" !ntre 6enit i cheltuieli:
P;V-C
unde: L E 6eniturile totale reali)ateG
C E cheltuielile totale !nreistrate.
La ni6el de *rodus *rofitul se calculea)" ca diferen" !ntre *re i cost:
P;p-)
<eci costul *roduciei aricole re*re)int" suma cheltuielilor oca)ionate
de consumurile factorilor de *roducie *e care le efectuea)" *roduc"torii
aricoli *entru *roducerea i 6$n)area *roduselor aroalimentare.
Bn teoria i *ractica economic" se distin dou" ti*uri de costuri i
anume:
1. costuri de o*ortunitate sau economiceG
2. costuri conta;ile sau de calculaie.
172
1.C*<-1/(+, :, *p*/-12(-a-,. <in acest *unct de 6edere costul de
*roducie este tratat ca un cost al renun"rii la *roducerea sau aleerea a altce6a
de aceea se mai numete i costul aleerii din mai multe 6ariante *osi;ile.
-roduc"torul aricol !ntotdeauna tre;uie s" alea" *entru *roducerea
anumitor *roduse aricole reduc$nd *roducia altor culturi sau *roduse
aroalimentare.
Costul de o*ortunitate al *roduciei aricole *resu*une !ntotdeauna un
com*ortament economic raional al manaerului aricol9 adic" aleerea acelei
alternati6e de a *roduce !n condiii c$t mai fa6ora;ile de cost i 6alorificare.
2.C*<-1/(+, )*2-a0(+, re*re)int" costuri efecti6e9 oca)ionate de
consumurile de factori de *roducie *entru *roducerea i desfacerea unui
*rodus. Costurile conta;ile sau efecti6e m"soar" consumurile concrete de
resurse materiale i de munc"9 e1*rimate ;"nesc.
Costurile efecti6e9 du*" modul !n care se re"sesc !n costurile
*roduselor sunt de dou" feluri ,=p+()(-, i (3p+()(-,.
C*<-1/(+, ,=p+()(-, se concreti)ea)" !n *l"ile *entru materiale i
ser6icii c"tre furni)ori9 *l"i c"tre salariai9 im*o)ite c"tre ;uetul statului i
oranismele de asiur"ri sociale9 arenda9 concesiuni9 ta1e de !nchiriere. Suma
costurilor e1*licite re*re)int" costul total care se com*ar" la sf$ritul *erioadei
de estiune cu 6eniturile reali)ate din 6$n)area *roduselor de unde se o;in
re)ultatele financiare 0 p/*?(- sau p(,/:,/(.
C*<-1/(+, (3p+()(-, sunt acele costuri care de reul" nu se !nreistrea)"
!n costul total anual. :stfel de costuri a*ar frec6ent !n aricultur" i se
concreti)ea)" !n )*2<131/(+, 3a-,/(a+, :(2 p/*:1)4(a p/*p/(,
4autoconsumul *roducti6 de furaCe9 s"m$n"9 !nr""minte naturale9 materii
*rime destinate industriali)"rii !n ferm"5 i munca *ro*rie. +e!nreistrarea
acestor costuri determin" costuri efecti6e nereale 4denaturate5.
".2. T(p*+*6(a )*<-1/(+*/
Costul este o noiune foarte com*le1" care *oate fi anali)at din multe
*uncte de 6edere.
Calculaia costului se *oate face *entru !ntreaa *roducie o;inut"9 )*<-
-*-a+9 *e unitate de *rodus )*<- 3,:(1 sau 12(-a/ sau *entru o anumit"
*erioad" de tim*9 )*<- +12a/9 -/(3,<-/(a+9 a21a+.
C*<-1+ -*-a+ cu*rinde ansam;lul costurilor cores*un)"toare unui 6olum
de *roducie dat9 re*re)int" e1*resia ;"neasc" a consumului de factori de
*roducie *entru o;inerea *roduciei 4[5 !ntr0o anumit" *erioad" de tim*.
<u*" modul cum >reacionea)"? la 6ariaia 6olumului *roduciei costul
total 4lo;al5 are dou" com*onente: costuri fi1e i costuri 6aria;ile.
C*<-1/(+, ?(=, 4C
&
5 desemnea)" acele cheltuieli care *ri6ite !n
totalitatea lor sunt inde*endente de 6olumul *roduciei 4amorti)area ca*italului
fi19 do;$n)i la credite9 chirii9 asiur"ri9 salariile *ersonalului administrati69
cheltuieli de !ntreinere etc.5.
Costurile fi1e sunt acele costuri care r"m$n constante indiferent de
6ariaia 6olumului *roduciei.
-entru a e1em*lifica costurile totale fi1e 6om lua un e1em*lu ti*ic:
:morti)area unei com;ine de recoltat. <ac" amorti)area anual" a
com;inei este de 27 milioane lei9 aceast" sum" r"m$ne constant"9 indiferent
de su*rafaa recoltat".
17%
Su*rafaa recoltat"
4ha5
177 277 %77 (77
Tariful 4mii leiDha5 1777 1777 1777 1777
Lenitul 4mii lei5 177777 277777 %77777 (77777
:morti)area 4mii lei5 27777 27777 27777 27777
S (ha) /++ '++ )++ (++
C
(4 l")
'++++
&i. 2.1. Costurile totale fi1e
:stfel 6ariaia costurilor funcie de 6ariaia *roduciei *oate s" fie
p/*p*/4(*2a+7 i 2,p/*p*/4(*2a+7. -rin urmare costurile 6aria;ile la r$ndul
lor sunt:
a5 costuri 6aria;ile *ro*orionaleG
;5 costuri 6aria;ile ne*ro*orionale.
a5C*<-1/(+, >a/(a0(+, p/*p*/4(*2a+, cresc *ro*orional i constant cu
creterea *roduciei astfel:
C;TS
unde: T E consumul s*ecific e1*rimat 6aloric *e unitate de *rodus.
Bn aceast" ru*" sunt incluse consumurile s*ecifice de materii *rime i
materiale *e unitate de *rodus. <e e1em*lu consumul de sm$nt$n" *entru
o;inerea unui Tiloram de unt sau consumul de la*te *entru un Tiloram de
sm$nt$n"G consumul de s"m$n" la su*rafaa !ns"m$nat"G consumul de furaC
*entru o;inerea unui Tiloram de carneG costul lucr"rilor mecanice etc.
;5C*<-1/(+, >a/(a0(+, 2,p/*p*/4(*2a+,. :stfel de cheltuieli nu se
modific" strict *ro*orional cu modificarea *roduciei.
-ot s" ai;" o 6ariaie p/*6/,<(>79 :,6/,<(>7 i /,6/,<(>7. <e e1em*lu
animalele su*use la !nr"at se !ncadrea)" !ntr0o astfel de 6ariaie. Bn condiii
normale de alimentaie !n *rima fa)" 4I5 randamentul de !nr"are este
cresc"tor9 !n fa)a a doua 4II5 descresc"tor9 iar de la o anumit" reutate 6ie9
indiferent de consumul de furaCe9 s*orul se reduse tre*tat tin)$nd s*re )ero iar
masa cor*oral" 4/5 se a*lati)ea)".
Bn *rima fa)" costul crete !n ritm deresi69 a6$nd ritmul de cretere
mai mic com*arati6 cu creterea masei cor*orale9 adic":
M
1
; M
2
; ... ; M
T
C
1
W C
2
W ... W C
T
9
Bn fa)a a II0a9 ca urmare a creterii indicelui de con6ersie al furaCelor
4cantitatea de furaCe9 s*or reutate 6ie59 costurile de6in *roresi6e9 adic" cu un
s*or 4ritm5 de cretere accelerat9 astfel:
M
TM1
; M
TM2
; ... ; M
2
17(
C
TM1
W C
TM2
W ... W C
2
3
(<)
I II III
3
/
&i. 2.2. Costurile 6aria;ile ne*ro*orionale !n ca)ul animalelor la !nr"at
C*<-1/(+, -*-a+, 4C
T
5 ale *roduciei aricole se calculea)" ca sum" a
costurilor fi1e 4C
&
5 i costurilor 6aria;ile 4C
L
5.
C
T
; C
'
M C
V
9
/odificarea costurilor totale este determinat" numai de schim;"rile
costului 6aria;il9 astfel costurile totale *ot lua forma costului total *ro*orional
4a5G cost total ne*ro*orional *roresi6 4;59 deresi6 4 c 5 i reresi6 sau o
com;inaie !ntre costul total ne*ro*orional deresi6 i *roresi6 4d5.

C
?
C
<
C
F
C
0
(a)


C
?
C
<
C
F
C
0
(8)

(c)
C
?
C
<
C
F
C
0
C
?
C
<
C
F
C
0
(d)
&i. 2.%. Ti*uri de 6ariaie a costurilor totale
C*<-1+ 3a/6(2a+ 4Cm5 re*re)int" s*orul de cost necesar *entru
o;inerea unei unit"i su*limentare de *rodus9 el m"sur$nd 6ariaia costului
total *entru o 6ariaie foarte mic" a cantit"ii de *rodus.
17.
Costul marinal se calculea)" ca ra*ort !ntre 6ariaia costului total 4C5
i 6ariaia *roduciei:

)
C
S
T

Costul marinal are o im*ortan" mare !n luarea deci)iilor *ri6ind


m"rirea ofertei de ;unuriG ma1imi)area *rofitului *resu*une ca reali)area
fiec"rei unit"i su*limentare de *roducie s" necesite un s*or de cost c$t mai
mic. Bn ca) contrar are loc creterea costului marinal9 adic" a s*orului de cost
necesar s*oririi *roduciei i astfel se diminuea)" eficiena. Lenitul su*limentar
ce se *oate o;ine *rin 6$n)area s*orului de *roducie res*ecti69 tre;uie s" fie
mai mare dec$t costul su*limentar.
C*<-1+ 3,:(1 4unitar 0 c 5. Cu aCutorul costurilor totale se calculea)"
re)ultatele financiare lo;ale 4*rofit sau *ierdere5 la ni6el de *rodus 4cultura
sau cateorie de animale5 sau la ni6el de ramur".
Costul mediu re*re)int" costul *e unitate de *rodus i se calculea)" ca
ra*ort !ntre costurile totale 4C
T
5 i *roducia o;inut" 4[5:
)
C
S
T

:tunci c$nd este 6or;a de costul unitar9 costul fi1 de6ine i el 6aria;il9
acesta scade *e m"sura creterii cantit"ii de *roduse i s*orete atunci c$nd
*roducia o;inut" se micorea)".
<ac" detail"m formula de calculaie a costului unitar constat"m c"
acesta este format din dou" com*onente: costuri medii 6aria;ile i costuri
medii fi1e:
)
C C
S
TS C
S
TS
S
C
S
T )
V ' ' '
V

+
+ +
Bn ca)ul costurilor 6aria;ile *ro*orionale de forma CET[9 costurile
unitare aferente acestora de6in constante *e tot domeniul de 6ariaie al
*roduciei i sunt eale cu T:
)
TS
S
T )*2<-a2-
<eci !n ca)ul costurilor medii calculate din costurile *ro*orionale9
acestea nu *ot fi definite dre*t costuri medii 4unitare5 6aria;ile9 deoarece ele
sunt de fa*t constante *e unitatea de *rodus.
Costul unitar 6aria;il calculat dintr0un cost total 6aria;il *roresi6 sau
reresi6 6a a6ea o form" analitic" funcie de natura funciei:
C
?@SB
S
V


?
C
0
c E F
C
0
EF?
172
&i. 2.(. Costuri medii 6aria;ile
Costul unitar 6aria;il calculat din funcia costului total 6aria;il
*roresi6 *e diaram" admite un *unct de minim.

C
?
C
<
C
F
C
0
&i. 2... Costuri medii lo;ale
Costul unitar aferent costului total fi1 are un com*ortament reresi6.
Costul mediu 4unitar5 lo;al9 cel care include !n calculaie toate
elementele9 adic" at$t costul fi1 c$t i cel 6aria;il9 calculat ca ra*ort !ntre costul
total i *roducia total" au o tendin" de 6ariaie >mi1t"?4fiura 2...5.
".3. Op-(3(9a/,a )*<-1/(+*/
Bn *ractica economic" !ntre*rin)"torii !i *un cel mai adesea *ro;lema
o;inerii unui *rofit ma1im *e fiecare *rodus 4cultur"9 cateorie de animale9
lucrare aricol" etc.5 !n *arte9 *recum i *e ferm"9 !n ansam;lu.
S" *resu*unem c" un fermier *oate s" 6$nd" un *rodus [9 acesta *entru
a o;ine *rofit ma1im are dou" alternati6e economice:
a5 a6$nd un cost total dat9format din costurile factorilor de *roducie:
C p = p = p = p =
2 2 ( (
(
2
D
. . . + + +

1 1 2 2
1
9
*entru a o;ine *rofit ma1im9 4-ma159 este necesar ca diferena dintre
6aloarea *roduciei 6$ndute *Q i costul dat C
I
s" fie ma1im"9 adic":
P ; pK - C
D
3a=
Bn aceste condiii9 cum C
I
este dat9 este fi19 *entru a a6ea *rofitul
ma1im tre;uie s" ma1imi)"m *roducia 4[5.
Bn teoria *roram"rii *roduciei9 aceasta este *ro;lema p/(3a+7 :,
p/*6/a3a/,.
;5 a6$nd o cantitate de *roducie contractat" Q9 fermierul9 *entru a
o;ine *rofitul ma1im9 tre;uie s" minimi)e)e costul de *roducie9 adic":
C p = p = p = p =
2 2 ( (
(
2
+ + +

1 1 2 2
1
. . . 3(29
!n condiiile:
177
P?@=
(
B ; pK
Bn teoria *roram"rii *roduciei aceasta este *ro;lema :1a+7 :,
p/*6/a3a/,.
<in *re)entarea f"cut" *$n" aici re)ult" c" *ro;lema ma1imi)"rii
*rofitului9 !n ultim" instan" se reduce fie la o *ro;lem" de 3a=(3(9a/, a
p/*:1)4(,( 4!n condiiile restricion"rii resurselor la un cost dat C59 fie la o
*ro;lem" de 3(2(3(9a/, a )*<-1+1( 4!n ca)ul unei *roducii determinate5.
".3.1. M(2(3(9a/,a )*<-1/(+*/ )1 aH1-*/1+
?12)4((+*/ 3*2*?a)-*/(a+,
Bn *ractica economic"9 mai cu seam" dac" ne referim la utili)area
ca*acit"ilor de *roducie9 !nt$lnim un ni6el minim al 6olumului *roduciei
*entru care costul de *roducie C este eal cu 6enitul 4L E *[59 ni6el denumit
*ra de renta;ilitate 4[
#
5.
CG0
?
C
<
C
F
C
0
0
?
4aA
?
R
&i. 2.2. -raul de renta;ilitate al costurilor
Bn astfel de ti*uri de !ntre*rinderi 4de *relucrarea *roduselor aricole9
aroalimentare59 *rofitul ma1im se o;ine atunci c$nd este utili)at" ca*acitatea
de *roducie la ni6elul ma1im 4[
ma1
5 4fiura 2.2.5.
Bn ca)ul !n care9 !ntre*rinderea lucrea)" su; ca*acitatea [
#
9
cores*un)"toare *raului de renta;ilitate9 aceasta !nreistrea)" *ierderi.
#e)ult" deci c" *roducia are 6alori *e domeniul renta;ilitate 4de *rofit5 al
ca*acit"ii de *roducie4[
#
0[
ma1
5 i *e domeniul *ierderilor9 c$nd
!ntre*rinderea lucrea)" su; ca*acitatea [
#
9 adic" *e domeniul [
min
0[
#
9 unde9
de fa*t9 [
min
E 7.
Bn *roducia aricol"9 mai ales !n ramura 6eetal9 e6oluia 6enitului i
*rofitului9 deci a *raului i domeniului de renta;ilitate 4de *rofit5 este diferit".
Cel mai !nt$lnit ca) este cel *e care !l 6om *re)enta !n fiura 2.7.
&uncia de *rofit are dou" )one9 unde -`79 !n care se !nreistrea)"
*ierderi 470P
m
5 i 4P
/
59 deoarece !n acele )one C_L i o )on" unde -_79
care este :*3,2(1+ :, p/*?(-a0(+(-a-,9 deoarece C`L.
8*timul economic se o;ine la acel consum de factori 4cost de
*roducie5 unde - este ma1im.
17'
0
C
P
C
P
0
C
C
4
C
OE
C
3<
C
3
&i. 2.7. 8*timi)area costurilor monofactoriale
".3.2. M(2(3(9a/,a )*<-1/(+*/ )1 aH1-*/1+ 12*/
?12)4(( 0(?a)-*/(a+,
:6$nd o funcie de *roducie S E f41
1
91
2
59 *reul *rodusului *9 *reurile
factorilor de *roducie *
1
9 *
2
9

*ro;lema de *roramare a *roduciei *oate fi
formulat" su; forma p/(3a+7 sau :1a+7.
P/*0+,3a p/(3a+7 :, *p-(3(9a/, se formulea)" astfel:
0 s" se ma1imi)e)e 6aloarea *roduciei:
N ; p?@=
1
C =
2
B3a=
0 !n condiiile:
p
1
=
1
Mp
2
=
2
; C
D
sau s" se 3a=(3(9,9, p/*?(-1+ ?,/3,(
P ; @p?@=
1
C=
2
B-@p
1
=
1
Mp
2
=
2
BB3a=.
@rafic *ro;lema este *re)entat" !n fiura 2.'.
179
B
/
B
'
B
)
C
/
C
'
A
B
C
CH
&i. 2.'. /inimi)area costurilor ;ifactoriale
:6$nd drea*ta costului C
I
sau drea*ta de i)ocost dat"9 !n fiura 2.'. *e
aceast" drea*t" s0au fi1at trei *uncte :9 =9 i C. Bn dou" *uncte : i C drea*ta
C
I
intersectea)" i)ocuanta Q
1
9 iar !n *unctul = aceast" drea*t" este tanent" la
i)ocuanta Q
2
.
Cum Q
2
_Q
1
9 re)ult" c" *rofitul ma1im se reali)ea)" !n *unctul =.
#e*re)entarea rafic"9 deose;it de suesti6"9 a funciei costului total C
I
i a
funciilor 6alorice Q
i
9 iE1929...9n9 ne duce la conclu)ia c" la acelai cost dat C
I
se *ot o;ine9 *rin com;inaii diferite ale consumului de factori9 diferite m"rimi
ale *roduciei. Bntotdeauna tre;uie s" "sim soluia o*tim"9 adic" *rofitul
ma1im.
S" *resu*unem c" un fermier tre;uie s" o;in" un anumit *rodus9 de
e1em*lu r$u9 *e su*rafaa de .7 ha9 a6$nd *entru aceast" cultur" ne6oie de
!nr""minte cu + i - 4doi factori de *roducie5 i un fond de cheltuieli aferent
C
I
:
C ; p
1
N M p
2
P
i funcia de *roducie Q E f4+9-5:
K ; a
0
M a
1
N M a
2
N
2
M a
3
P M a

P
2
&uncia lui Larane se scrie astfel:
L ; a
0
M a
1
N M a
2
N
2
M a
3
P M a

P
2
W @C - @p
1
N M p
2
PBB3a=
-entru a ma1imi)a funcia L calcul"m deri6atele *ariale ale funciei L
!n ra*ort cu +9 - i 0 multi*licatorul lui Larane:
:
aN
a a N p
L
+
1 2 1
2 0
:
aN
a a P p
L
+
3 2
2 0
:
:
C p N p P
L

+ @ B
1 2
0 9
de unde se o;ine:
117
1
2 1
p
N a 2 a +

G
+ a 2a P
p
3
2
sau
2
3
1
2 1
p
P a 2 a
p
N a 2 a +

+
9
deci:
2
1
P
N
p
p
K
K

ultima relaie arat" starea de echili;ru a consumului factorial 4de + i de -5


care se o;ine !n momentul c$nd ra*ortul dintre *roducti6it"ile marinale este
eal cu ra*ortul dintre *reurile + i -.
/ulti*licatorul lui Larane arat" starea de o*timalitate a folosirii
!nr""mintelor. Consumul o*tim de !nr""minte se o;ine dac" ra*ortul
dintre *roducti6it"ile marinale i *reurile !nr""mintelor cu + i - sunt
eale9 adic":
2
P
1
N
p
K
p
K


sau cum *
1
E *
+
i *
2
E *
-
P
P
N
N
p
K
p
K


-ro;lema de *roramare dual" a *roduciei se formulea)" astfel:
0 s" se minimi)e)e costurile de *roducie:
C ; p
1
I
1
M p
2
I
2
3(2
!n condiiile:
K
D
; ?@I
1
CI
2
B
Oi !n acest ca) *ro;lema se reduce la ma1imi)area *rofitului9 deoarece:
P ; pK
D
-C3a=C
i C3(2.
BH
C
'
C
)
C
/
C
'
A
B
C
C C
(
OI
D
E
+
&i. 2.9. /inimi)area costurilor *rin *ro;lema dual"
&ormularea *ro;lemei de *roramare a *roduciei9 denumit" p/*0+,3a
:1a+79 *resu*une ca la un anumit ni6el al 46alorii5 *roduciei Q
I
s" se
111
determine acea com;inaie a factorilor P
1
9 P
2
4sau9 !n ca)ul nostru a
!nr""mintelor cu + i -9 de e1em*lu9 care s" ai;" un cost minim i9 ca efect9
*rofit ma1im5.
#e*re)entarea rafic" a *ro;lemei ne suerea)" o mulime de soluii
*entru a o;ine *roducia Q
I
. :stfel *roducia Q
I
*oate fi o;inut" !n *unctele
:9 =9 C9 < i E9 res*ecti6 cu costurile de *e liniile de i)ocost C
2
9 C
%
9 C
(
.
E6ident soluia o*tim" se o;ine !n *unctul de cost minim9 adic":
3(2@C
2
C C
3
C C

B C
2
C
deoarece cu c$t ne !nde*"rt"m de oriine *e linia 88^9 costurile sunt
cresc"toare9 deoarece:
C
1
Y C
2
Y C
3
Y C

Interpretarea geometric a funciei bifactoriale de optimizare a


costurilor.
Soluia o*tim" de *roramare a *roduciei se o;ine din condiiile de
e1isten" a unui e1trem al funciei de dou" 6aria;ile 1
1
9 1
2
:
:K
?
I
:I
?
I
:I +

1
1
2
2
0
cu condiia:
p
1
I
1
M p
2
I
2
; C
D
a c"rei deri6ate *ariale sunt:
:C ; p
1
:I
1
M p
2
:I
2
&uncia Q ia 6aloarea e1trem" dac" sunt satisf"cute concomitent
condiiile:

?
I
:I
?
I
:I
p :I p :I
1
1
2
2
1 1 2 2
0
0
+
+

'

Sistemul este com*ati;il dac" i numai dac" determinantul acestuia este


eal cu )ero9 adic":
D
?
I
?
I
p p

1 2
1 2
0
:*lic$nd *ro*rietatea de *ro*orionalitate !ntre liniile unui determinant
de 6aloare nul" re)ult":

?
I
?
I
p
p
1
2
1
2

<eoarece diferenialele *ariale

?
I
1
i

?
I
2
sunt *roducti6it"ile
marinale ale factorilor P
1
i P
2
9 re)ult" c" !n condiiile unui cost dat C
I
9
*roducia este ma1im" dac" *roducti6it"ile marinale ale factorilor P
1
9 P
2
sunt
*ro*orionale cu *reurile de cum*"rare ale factorilor *
1
9 *
2
.
-ornind de la ecuaia costului:
C ; p
1
I
1
M p
2
I
2
se o;ine:
112
I
C p I
p
1
2 2
1


i I
C p I
p
2
1 1
2


CH
C
/
C
'
A
B
BI
B
c
'
c
c
/
c
&i. 2.17. Inter*retarea eometric" a funciei costurilor ;ifactoriale
#elaia o;inut" este ecuaia unei dre*te de forma Q E a M ;P9 !n care
a
C
p

1
este ordonata *unctului =9 iar 0
C
p

2
este *anta dre*tei costului C
I
.
11%
CAPITOLUL #
PIAA AGRICOL
#.1. C*2),p-1+ :, p(a47. T(p*+*6(a p(,4,+*/
#.2. C*2)1/,24a p, p(,4,+, a6/()*+,
#.3. P/,41+P :,?(2(4(,C ?12)4((C -(p1/(
#.. P/,41/(+, p/*:1<,+*/ a6/*a+(3,2-a/,
#.!. P(a4a p/*:1<,+*/ a6/()*+,
#.1. C*2),p-1+ :, p(a47. T(p*+*6(a p(,4,+*/
-iaa unei m"rfi este locul de !nt$lnire9 !ntr0un moment dat9 al
*roduc"torului9 *rin oferta sa9 cu consumatorul9 e1*rimat *rin cererea sa.
-iaa a a*"rut i s0a de)6oltat odat" cu economia de schim; ca urmare a
di6i)iunii sociale a muncii i autonomia *roduc"torilor care au determinat
se*ararea dintre *roduc"tori i consumatori. Bn aceast" situaie9 trecerea
m"rfurilor de la *roduc"tor la consumator se reali)ea)" *rin intermediul *ieei.
Bn literatura economic"9 cateoria de *ia" are diferite conce*ii9 !ns"
!ntotdeauna ea a*are ca o relaie !ntre cerere i ofert". P(a4a /,p/,9(2-7
-*-a+(-a-,a /,+a4((+*/ :, >829a/, 5( )13p7/a/, )a/, a1 +*) .2-/, a6,24((
,)*2*3()( :(2 )a:/1+ 121( a213(- <pa4(1 ,)*2*3().
<in aceast" definiie se des*rinde tr"s"turile fundamentale ale *ieei i
anume c" re*re)int": un s*aiu economic i teritorial !n care !i desf"oar"
acti6itatea aenii economiciG locul de !nt$lnire al aenilor economici !n
calitatea lor de 6$n)"tori i cum*"r"toriG locul de !nt$lnire al cererii cu oferta
de ;unuri i ser6iciiG locul de formare al *reului la care se 6$nd i se cum*"r"
;unurile i se *restea)" ser6iciile.
-rocesul de formare i de)6oltare a *ieei9 ca mecanism economic9 a
*arcurs diferite c"i i s0a concreti)at *rintr0o serie de *articularit"i9 !n ra*ort cu
numeroi factori istorici9 economici9 sociali i *olitici.
Bn *re)ent9 datorit" creterii com*le1it"ii acti6it"ilor economice9 s0au
multi*licat ti*urile i formele de *ia"9 care se constituie !ntr0un sistem al
*ieelor. :stfel se distin urm"toarele ti*uri de *ia":
1.:1p7 ?*/3a 3a-,/(a+7 a 37/?(( )a/, ?a), *0(,)-1+ <)L(301+1(
:(<-(26,3 p(a4a p/(2)(pa+,+*/ p/*:1<,:
0 *iaa cerealelorG
0 *iaa ;um;aculuiG
0 *iaa cafeleiG
0 *iaa cauciucului etc.
2.:1p7 2a-1/a ,)*2*3()7 a 37/?(( )a/, ?a), *0(,)-1+ <)L(301+1(:
0 *iaa m"rfurilor 4;unurilor de consum9 ;unurilor de in6estiii9 a
materiilor *rime etc.5G
0 *iaa ser6iciilorG
0 *iaa monetar"G
0 *iaa ca*italurilorG
11(
0 *iaa 6alutar"G
0 *iaa forei de munc".
%.:1p7 a/(a :, ,=-(2:,/, :(<-(26,3:
0 *iaa local"G
0 *iaa naional"G
0 *iaa reional" 4;alcanic"9 mediteraneean"5G
0 *iaa mondial"G
0 *iaa comunitar" 4-iaa :ricol" Comun" a 3niunii Euro*ene0
-:C5.
(.:1p7 3*:1+ :, /,a+(9a/, a <)L(301+1( <, :(<-(26:
0 *iaa eorafic" 4s*aiile !n care se derulea)" schim;ul de m"rfuri 0
maa)ine9 t$ruri9 hale etc.5G
0 *iaa ideal" 4re*re)entat" de totalitatea o*eraiilor i contractelor
!ncheiate *rin cores*onden"9 telefon9 fa1 sau alte miCloace
moderne de comunicaii5.
..:1p7 -(p1+ :, )*2)1/,247 :(<-(26,3:
0 *iaa cu concuren" *erfect"G
0 *iaa cu concuren" im*erfect".
2.:1p7 )a2-(-a-,a :, 3a/?7 ap/*>(9(*2a-7 5( >82:1-7:
0 *iaa dis*ersat" 4comerul cu am"nuntul9 *iee aroalimentare5G
0 *iaa concentrat" 4de*o)ite en ros9 ;urse de m"rfuri 0 cafelei9 )ah"0
rului9 r$ului etc.5.
#.2. C*2)1/,24a p, p(,4,+, a6/()*+,
#eulatorul *ieei !l re*re)int" concurena dintre aenii economici
*rin care acetia !i reali)ea)" interesele.
Concurena re*re)int" confruntarea direct" dintre *roduc"torii0
6$n)"tori !n sco*ul atraerii cum*"r"torilor0consumatori de a cum*"ra
m"rfurile lor.
Concurena este consecina cererii i ofertei !ntr0o economie ;a)at" *e
li;era iniiati6" i *ro*rietatea *ri6at".
Concurena este o confruntare9 o com*etiie !ntre *roduc"tori. Bn
com*etiia concurenial" *roduc"torii folosesc metode economice i e1tra
economice de a se im*une *e *ia". /etodele concurenei *ot fi loiale sau
neloiale.
Concurena este *roteCat" *rin +,6(<+a4(a )*2)1/,24,( !n care sunt
s*ecificate metodele *ermise de lu*ta concurenial" *recum i miCloacele
neloiale. <e o;icei9 metodele neloiale de concuren" sunt *ede*site de lee
4amen)i9 distruerea *roduselor9 confiscare9 retraerea autori)aiei de
*roducere etc.5.
C*2)1/,24a :(2-/, p/*:1)7-*/( /,p/,9(2-7 12 ?a)-*/ a+ p/*6/,<1+1(C
a+ )a+(-74(( 5( a+ ,)L(+(0/1+1( )*<--p/,4-p/*?(-.
-roduc"torii tre;uie s" aduc" *e *ia" numai *rodusele cerute de
consumatori i standardele solicitate de acetia9 cu un *re c$t mai accesi;il.
-iaa *roduselor aroalimentare se caracteri)ea)" *rintr0un num"r
foarte mare de *roduc"tori i *rintr0un num"r foarte mare de consumatori
4!ntreaa *o*ulaie este consumatoare de *roduse aroalimentare5.
Bn funcie de num"rul *roduc"torilor i consumatorilor ti*urile de *ia"
se *re)int" conform ta;elului 7.1.
Ta;elul 7.1.
11.
+um"rul aenilor economici i consumatorilor
O'ERTA
CEREREA
MARE MIC UNIC
/:#E C8+C3#E+Na
-E#&ECTa
8LI@8-8L /8+8-8L
/ICa 8LI@8-S8+ 8LI@8-8L
=IL:TE#:L
/8+8-8L0
8LI@8-8L
3+ICa /8+8-S8+ /8+8-8L
08LI@8-8L
/8+8-8L
=IL:TE#:L
Sursa: @. :raham0&rois 0 Economia *olitic"9 Editura Yumanitas9 =ucureti9 199(9 *a. 21%.
-iaa factorilor de *roducie *entru aricultur" !n maCoritatea ca)urilor
este (3p,/?,)-7 de ti* *+(6*p*+.
3n num"r redus de !ntre*rinderi *roduc miCloace de *roducie 4ofert"
mic"9 cerere mare5 *entru aricultur" 4!nr""minte chimice9 maini aricole9
tractoare etc.5 astfel influenea)" i controlea)" m"rimea *reurilor.
Concurena im*erfect" de ti* *+(6*p<*2 se manifest" destul de *uternic
!n *iaa cerealelor. Bn astfel de situaii oferta este mare i cererea este mic"
astfel cum*"r"torii de cereale 4*uini5 controlea)" i im*un *reul 4sc")ut5.
M*2*p*+1+ re*re)int" o situaie s*ecial" a structurii *ieei9 c$nd e1ist"
un sinur *roduc"tor 46$n)"tor9 comerciant5 *entru un anumit *rodus i mai
muli cum*"r"tori.
C*2)1/,24a p,/?,)-7 se !nt$lnete atunci c$nd *e *ia" se !nt$lnesc
*entru o anumit" marf"9 un num"r mare de *roduc"tori i consumatori9 iar
*reul se formea)" li;er !n funcie de cerere i ofert"9 f"r" s" e1iste
relement"ri administrati6e care s" im*un" limite minime sau ma1ime de *re.
-iaa cu concuren" *erfect" este >*iaa "r"neasc"? deoarece aici se
!nt$lnesc un num"r mare de *roduc"tori direci cu consumatori direci. -reul se
neocia)" *entru fiecare *rodus !n *arte 4*roduc"torul06$n)"tor cere un *re9
iar consumatorul0cum*"r"tor ofer" un *re5. Bn urma neocierii re)ult" *reul
de *ia" efecti6 *l"tit i !ncasat.
-iaa cu concuren" *erfect" se caracteri)ea)" *rin urm"toarele
tr"s"turi:
0a-*3()(-a-, p,/?,)-7 0 e1ist" un num"r mare de 6$n)"tori i
cum*"r"tori *e *ia" cu *uteri economice a*ro1imati6 eale i relati6 mici9
!nc$t nici unul nu are *utere de a e1ercita *resiuni asu*ra *roduciei sau
*reuluiG
0-/a2<pa/,247 5( ?+1(:(-a-, p,/?,)-7 0 toi 6$n)"torii i cum*"r"torii
cunosc *erfect cererea i oferta !nc$t *ot o;ine cel mai ;un *re sau cel mai
;un *rodusG
0*3*6,2(-a-,a p/*:1<1+1( 0 *e *ia" e1ist" *roduse echi6alente9 !nc$t
cum*"r"torului !i este indiferent de la cine !i satisface ne6oiaG
0(2-/a/,a 5( (,5(/,a +(0,/7 p, p(a47 a p/*:1)7-*/(+*/ 0 *roduc"torul
>intr"? *e *ia" atunci c$nd *reul de 6$n)are al ;unului res*ecti6 este mai
mare dec$t costul de *roducie i >iese? de *e *ia" c$nd *reul de 6$n)are al
;unului este inferior costului acestuiaG
03*0(+(-a-,a p,/?,)-7 a ?a)-*/(+*/ :, p/*:1)4(, 0 este situaia !n care
aenii economici !n calitatea lor de 6$n)"tori i consumatori "sesc li;er i
nelimitat *e *ia" ca*italul9 fora de munc" i *"m$ntul de care au ne6oie !n
momentul res*ecti6.
-iaa cu concuren" *erfect" re*re)int" o situaie ideal"9 adic" ti*ul de
*ia" care se ;a)ea)" *e *rinci*ii de raionalitate economic"9 ea fiind de dre*t
112
un model teoretic deoarece !n realitate nu se !nt$lnesc concomitent cinci
tr"s"turi care caracteri)ea)" aceast" *ia". -iaa *e care o !nt$lnim !n realitate
este cea cu concuren" im*erfect" !n cadrul c"reia li*sete una9 mai multe sau
toate tr"s"turile care caracteri)ea)" *iaa cu concuren" *erfect".
#.3. P/,41+P :,?(2(4(,C ?12)4((C -(p1/(
Bn economia de *ia" acti6itatea aenilor economici9 com*ortamentul
acestora *e *ia"9 sunt influenate de *re9 !n s*ecial de ni6elul acestuia.
Bn le"tur" cu esena *reului s0au conturat dou" idei care au la ;a)"
acce*iunile *ri6ind 6aloarea m"rfii i anume: teoria o;iecti6" i cea
su;iecti6".
Conform -,*/(,( *0(,)-(>, a >a+*/((9 *reul re*re)int" e1*resia
;"neasc" a 6alorii9 care este determinat" de munca omeneasc" !nmaa)inat" !n
marf". <u*" aceast" acce*iune *reul de*inde de doi factori: m"rimea 6alorii
m"rfii9 care influenea)" direct *ro*orional *reul i *uterea de cum*"rare a
;anilor9 care influenea)" in6ers *ro*orional *reul.
Conform -,*/(,( <10(,)-(>, a >a+*/((9 *reul este e1*licat *e ;a)a
teoriei marinaliste9 adic" a utilit"ii i rarit"ii m"rfii. Bn aceast" acce*iune
*reul a*are ca de*in)$nd !n mod direct *ro*orional de utilitatea final" i de
raritatea m"rfii.
Bn condiiile *ieei cu concuren" im*erfect"9 *reul se sta;ilete nu
numai !n funcie de cele dou" acce*iuni ar"tate mai sus9 ci i !n ra*ort cu alte
elemente su;iecti6e ale aenilor economici. :stfel9 !n determinarea ni6elului
*reului nu se mai *ornete de la costul marinal al ;unului9 ci de la costul
total9 adic" de la costul mediu9 la care se adau" un *rocent de cheltuieli fi1e
enerale i un *rocent de *rofit9 !n ra*ort cu interesul !ntre*rin)"torului.
:6$nd !n 6edere factorii care influenea)" *reul se *oate s*une c" el
este un instrument de m"surare ;"neasc" a cheltuielilor de munc" efectuate
*entru crearea unei m"rfi9 a utilit"ii i rarit"ii ei9 a cererii i ofertei acesteia i
a altor elemente9 deci p/,41+ ,<-, ,=p/(3a/,a 072,a<)7C 3*2,-a/7 a 12,(
37/?(. :ceast" definiie a *reului nu a;soluti)ea)" i nici nu nea" cele dou"
conce*ii sus amintite9 i dim*otri6" le *resu*une9 le com*letea)"9 reflect$nd
caracterul com*le1 al cateoriei economice de *re care tre;uie anali)at i !n
funcie de alte elemente9 cum sunt: concurena9 cererea9 oferta etc.
Coninutul i rolul *reului !n economia de *ia" *ot fi !nelese *rin
anali)a ?12)4((+*/ *e care le !nde*linete el. :cestea sunt urm"toarele:
0?12)4(a :, 37<1/a/, a )L,+-1(,+(+*/ 5( /,91+-a-,+*/. Cu aCutorul
*reului se *ot e1*rima 6aloric9 monetar9 *e de o *arte cheltuielile oca)ionate
de o;inerea unei anumite *roducii sau *restarea unui ser6iciu9 iar *e de alt"
*arte9 6eniturile reali)ate *rin 6$n)area lor *e *ia"G
0?12)4(a :, <-(31+a/, a a6,24(+*/ ,)*2*3()(. +i6elul *reului
constituie un element moti6aional *entru *roduc"tor9 *e linia !m;un"t"irii
calit"ii *roduciei9 o;inerea anumitor *roduse9 *erfecion"rii *rocesului de
*roducie9 creterii *roducti6it"ii i eficienei economice9 !m;un"t"irii
a*ro6i)ion"rii i desfacerii *roduciei etc. totodat"9 el are im*ortan" i *entru
consumatori orient$nd o*iunea lui s*re anumite ;unuri i ser6icii i im*licit
e1ercitarea unei *resiuni asu*ra *roduc"torului acestoraG
0?12)4(a :, (2<-/13,2- :, (2?*/3a/, a situaiei *ieei i a
concurenilor. -reul arat" aenilor economici9 uor i ra*id9 care sunt cerinele
117
i ofertele *e *ia"9 a;unden" sau raritatea factorilor de *roducie9 acti6it"ile
*rofita;ile etc.G
0?12)4(a :, /,:(<-/(01(/, a >,2(-1/(+*/. <u*" cum se tie marfa care
are aceiai utilitate9 fiind creat" de di6eri *roduc"tori9 !n condiii diferite de
*roducie9 6a a6ea o 6aloare indi6idual" diferit"9 !ns" la *ia" ea se 6a 6inde la
aceiai 6aloare9 cea social". <eci9 *roduc"torii care au costuri mai mici9 ca
urmare a unor condiii de *roducie mai ;une9 6or o;ine 6enituri mai mari i
in6ers9 !n acest fel a6$nd loc redistri;uirea 6eniturilor !ntre *roduc"tori.
&unciile *reului tre;uie *ri6ite !n interde*enden"9 aa du*" cum e0
sena *reului nu *oate fi !neleas" dec$t !n corelaia dintre concuren" i
ra*ortul dintre cerere i ofert".
:6$nd !n 6edere cele dou" ti*uri de concuren"9 *erfect" i im*erfect"9
*e *ia" !nt$lnim dou" ti*uri de *reuri: li;ere i administrate.
-e *iaa cu concuren" *erfect"9 *reurile se sta;ilesc *rin ra*ortul
dintre cerere i ofert"9 f"r" a fi su*use 6reunei relement"ri. :cestea sunt
p/,41/(+, +(0,/, care 21 :,p(2: :, a6,24(( ,)*2*3()(C 5( :*a/ :, ,>*+14(a
/ap*/-1+1( :(2-/, ),/,/, 5( *?,/-7. <u*" cum *iaa cu concuren" *erfect" este
o noiune teoretic"9 ideal" i *reul li;er are acelai sens.
-e *iaa cu concuren" im*erfect"9 care constituie realitatea !ntr0o
economie de *ia"9 *reul sufer" un anumit control !n ceea ce *ri6ete sta;ilirea
lui9 fie din *artea aenilor economici9 fie din cea a statului. :cestea sunt
*reurile administrate9 sta;ilite de c"tre aenii economici care controlea)"
*ia"9 c$t i de c"tre stat9 *entru acele ;unuri i ser6icii care intr" !n sfera lui de
acti6itate.
Controlul *reului de c"tre firme9 !n condiiile formelor de *ia" cu
concuren" im*erfect"9 se im*une cel *uin din trei considerente: atraerea
clienilor9 atenuarea sau eliminarea concurenei9 c$t i o;inerea unor *rofituri
ma1ime. -e l$n" aceste considerente mai *ot inter6eni i altele9 res*ecti6:
e6itarea *ierderilor cau)ate de retehnoloi)area *roduciei9 de creterea
salariilor datorit" aciunilor re6endicati6e ale sindicatelor9 altor fenomene
aleatorii etc.
Controlul *reului de c"tre stat are loc c$nd se constat" un de)echili;ru
economic !n !nf"*tuirea re*roduciei sociale. Statul inter6ine !n domeniul
*reurilor *rin *oliticile de *reuri9 care urm"resc: sta;ilirea unor *reuri
a6antaCoase la materiile *rime9 cum*"rarea de c"tre stat la *reuri con6ena;ile a
unor cereale9 materii *rime9 materiale strateice etc.G acordarea de su;6enii
sau credite *entru diferite *roduse o;inute !n condiii naturale nefa6ora;ile 4!n
s*ecial cereale5G limitarea m"rimii *rofitului9 sau im*ulsionarea creterii lui9
*rin *olitica fiscal" i de creditG >!nhearea? *reurilor la unele ;unuri i
ser6icii etc. aceste *olitici de *reuri sunt diferite de la o ar" la alta9 ;a chiar de
la o *erioad" la alta !n aceeai ar"9 !n ra*ort de situaia eneral" a economiei.
#.. P/,41/(+, p/*:1<,+*/ a6/*a+(3,2-a/,
P/,41+ ,<-, )1a2-(?()a-*/1+ 6,2,/a+ a+ 37/?1/(+*/9 a6$nd funcia de
m"surare ;"neasc" a ra*orturilor de schim;.
P/,41+ /,p/,9(2-7 )a2-(-a-,a @2137/1+B :, 3*2,:7 @:, 0a2(B ),
-/,01(, p+7-(-7 p,2-/1 )13p7/a/,a 12,( 37/?( @012 <a1 <,/>()(1B .2 )a:/1+
-/a29a)4((+*/ 0(+a-,/a+,.
/"rimea i e6oluia *reurilor sunt influenate !n cea mai mare *arte de
cerere i ofert". #elaia cerere0ofert"0*re este ;iuni6oc". /odific"rile !n cerere
11'
sau ofert"9 du*" cum s0a 6")ut la anali)a acestora9 *roduc modific"ri !n
m"rimea cererii i a ofertei.
1
o
. D(2 p12)-1+ :, >,:,/, a+ )13p7/7-*/1+1(9 p/,41+ ,<-, (2?+1,24a-
:, ),/,/, *rin utilitatea m"rfii9 ca*acitatea de *lat" a cum*"r"torului i
alternati6ele acestuia la cum*"rare.
Bn eneral9 se *oate a*recia c" la o ofert" constant"9 creterea cererii
4C
1
`C
2
`C
%
5 determin" im*licit creterea *reurilor m"rfurilor 4*
1
`*
2
`*
%
5 i
in6ers la sc"derea cererii 6or sc"dea i *reurile.
2
o
. D(2 p12)-1+ :, >,:,/, a+ p/*:1)7-*/1+1(9 *reul este influenat de
ofert"9 *rin costul de *roducie al m"rfii i *reurile m"rfurilor similare *e alte
*iee.
/aCorarea ofertei la aceiai marf" 48
1
`8
2
`8
%
59 la aceeai m"rime a
cererii 4C
o
E constant59 determin" reducerea *reului de *ia" 4*
1
_*
2
_*
%
5. Bn ca)
contrar9 diminuarea ofertei 48
1
_8
2
_8
%
59 la o cerere constant"9 conduce im*licit
la maCorarea *reului 4*
1
`*
2
`*
%
5.
p
? ?
/
O
?
'
?
)
C
/
C
'
C
)
p
/
p
'
p
)
&i. 7.1. E6oluia *reului funcie de cererea 6aria;il"
p
? ?
/
C
+
?
'
?
)
O
/
O
'
O
)
p
/
p
'
p
)
&i. 7.2. E6oluia *reului funcie de oferta 6aria;il"
119
%
o
. M(5)a/,a p/,41/(+*/ p/*:1<,+*/ <10<-(-1(0(+,. S*orirea ofertei
unui *rodus su;stitui;il [
1
ca urmare a sc"derii *reului acestuia9 6a determina
sc"derea cererii *rodusului 4*roduselor5 [
2
su;stitui;il cu *rodusul [
1
.
?
//
C
+
?
/'
O
//
p
/'
p
//
?
/
O
/'
p
/
a

?
''
O
'
?
/'
C
/
p
/'
p
//
?
'
C
'
p
'
8
&i. 7.%. E6oluia *reurilor la *rodusele su;stitui;ile 4[
1
9 [
2
5
modific$nd oferta 4a5 sau cererea 4;5
(
o
. M(5)a/,a p/,41/(+*/ p/*:1<,+*/ )*3p+,3,2-a/, 4cu*late5
Creterea cererii unui *rodus com*lementar !n ofert" [
1
determin"
im*licit creterea *reului *
1
a acestui *rodus i !n acelai tim* s*orirea cererii
*rodusului cu*lat [
2
i a *reului acestuia *
2
.
?
//
O
/
?
/'
C
/'
p
/'
p
//
?
/
C
//
p
/
a

?
'/
O
'
?
''
C
''
p
''
p
'/
?
'
C
'/
p
'
8
&i. 7.(. E6oluia *reurilor *roduselor com*lete !n cerere
.
o
. C/,5-,/,a *?,/-,( 121( p/*:1< )*3p+,3,2-a/ !n cerere [
1
determin" sc"derea *reului *
1
al *rodusului res*ecti6 i totodat" creterea
ofertei *rodusului cu*lat [
2
i concomitent cu sc"derea *reului acestuia *
2
.
127
?
//
C
/
?
/'
O
//
p
/'
p
//
?
/
O
/'
p
/
a

?
'/
C
'
?
''
O
'/
p
''
p
'/
?
'
O
''
p
'
8
&i. 7... E6oluia *reurilor *roduselor cu*late !n ofert"
<in anali)a multi*lelor modalit"i de 6ariaie 4formare5 a *reului *e
*ia" funcie de modific"rile cererii i a ofertei9 se a*recia)" c"9 !n situaia
*roduselor aricole9 se !nt$lnesc ca)uri distincte funcie de tim*9 fluctuaia
ofertei i elasticitatea cererii.
1
o
. &uncie de ,+a<-()(-a-,a ),/,/((9 !n condiiile aceleai fluctuaii a
ofertei9 *reurile *roduselor i 6eniturile *roduc"torilor aricoli 4comercian0
ilor5 6or fi diferite.
a5 2 )a91+ 12,( ),/,/( /,+a-(> ,+a<-(),9 meninerea ofertei 6a conduce
im*licit la reducerea *reului. :cest ca) se !nt$lnete la s*orirea ofertei
se)oniere de leume9 fructe etc.
La !nce*utul se)onului oferta de leume sau fructe este mic" i9 *rin
consecin"9 *reul este mare 4[
1
9 *
1
5. Cu c$t oferta crete9 *reul 6a sc"dea 4[
2
9
*
2
5. -e ansam;lu9 !ns" *roduc"torul 6a a6ea un 6enit 4relati65 constant9
deoarece 4fiura 7.2.5:
V
1
; p
1
S
1
; V
2
; p
2
S
2
?
/
C
?
'
O
/
p
/
p
'
?
O
'
p
&i. 7.2. Lariaia *reului funcie de ofert" !n cadrul cererii
relati6 elastice
121
;5 2 )a91+ 12,( ),/,/( /,+a-(> (2,+a<-(), 4fiura 7.7.59 creterea ofertei
6a conduce la U*r";uirea *reuluiU9 iar 6eniturile aricultorilor *er ansam;lu
6or sc"dea. <u*" cum se o;ser6" *e rafic su*rafaa 6enitului L
1
E*
1
[
1
9 cea
care re6ine ofertei mai mici 4[
1
`[
2
59 este mai mare. Cu alte cu6inte9 !n ca)ul
*roduselor aricole cu cerere 4relati65 inelastic" *roduc"torii o;in 6enituri mai
mari dac" oferta este relati6 mic".
?
/
C
?
'
O
/
p
/
p
'
?
O
'
p
&i. 7.7. Lariaia *reului funcie de ofert" !n ca)ul cererii relati6 inelastice
S*orirea ofertei conduce la sc"derea drastic" a *reurilor 4!n condiiile
unei cereri relati6 constante sau cu 6ariaie mic"5.
:cest ti* de 6ariaie a *reurilor *roduselor aricole i a 6eniturilor
aricultorilor *entru *rodusele cu cerere 4relati65 inelastic" a fost a;ordat de
economistul enle) @. Rin studiind *iaa r$ului din Londra. Literatura
economic" france)" descrie acest fenomen dre*t L,6,a +1( J(26.
2
o
. -e termen scurt9 atunci c$nd *?,/-a ,<-, (2,+a<-()7 4oferta fiind
constant"59 deoarece *roducia nu *oate fi modificat" Uad hocU9 *reurile
6aria)" strict funcie de cerere. Cu c$t cererea este mai mare cu at$t *reul 6a
crete i in6ers 4fiura 7.'.5.
O
O
+
C
/
C
'
C
)
p
/
p
'
p
)
P
&i. 7.'. Lariaia *reului funcie de 6ariaia cererii
<in mulimea de situaii *osi;ile !n domeniul 6ariaiei *reului de
6$n)are la *rodusele aricole funcie de cerere i oferta de marf" *utem reine
o condiie im*ortant" care se refer" la ,)L(+(0/1+ :(2-/, ),/,/, 5( *?,/-7.
122
Echili;rul dintre cerere i ofert" !nseamn" un *unct a !n care cum*"r"torii i
6$n)"torii se !nt$lnesc. <e fa*t9 se ofer" cantitatea de marf" cerut". Bn acest
*unct de echili;ru !ntre cerere i ofert" se formea)" un p/,4 :, ,)L(+(0/1
4fiura 7.9.5.
p
? ?
E
O
C
p
E
?
c
?
+
&i. 7.9. -reul de echili;ru
-rocesul de formare al *reurilor de echili;ru este un *roces com*le1 i
dinamic. <e asemenea9 mecanismul de relare al *reurilor este su*us unui
!ntre sistem de influene. -e *ia" se !nt$lnesc p/,41/( ,?,)-(>, 4*reuri de
6$n)are5 care numai *rin coinciden" *ot s" fie i *reuri de echili;ru. :;aterile
*reurilor efecti6e fa" de *reurile de echili;ru se *roduc oscilatoriu9 !n sus i
!n Cos9 iar *er sum" ale;ric" aceste dou" ti*uri de modific"ri sunt eale !ntr0un
inter6al de tim* dat:
P
-
-p
-
;tp
-
9
0 B p @
-
-
t

Bn eneral9 *reurile care se su*un acestui mecanism sunt p/,41/( +(0,/,


4*reuri de *ia" li;er"59 formate *rin neocierea direct" dintre 6$n)"tor i
cum*"r"tor. <e asemenea9 *reurile li;ere se formea)" i la ;ursele de m"rfuri.
-e l$n" *reurile li;ere9 !n sistemul economic se *ractic" i alte ti*uri
de *reuri9 cum ar fi p/,41/( 2*/3a-, 4formate *rin relement"rile leale9
dis*o)iii administrati6e59 p/,41/( +(3(-7 4care au un *ra ma1im sau minim5 i
p/,41/( 12(), <a1 ?(=,. -e flu1ul economic se formea)" p/,41/( (2-,/2, 4!n
interiorul unit"ilor economice59 p/,41/( )1 /(:()a-a 4*reurile enrositilor5 i
p/,41/( )1 a37212-1+ 4*reurile de cum*"rare *e *ia"5.
&uncie de *oliticile comerciale !n domeniul aricol9 *e diferite *iee9 ca
de e1em*lu !n 3niunea Euro*ean"9 a*ar o mulime de *reuri ca: *reuri
o;iecti69 *reuri de cam*anie etc.9 *reuri sta;ilite9 !n eneral9 *rin acordurile
statelor.
#.!. P(a4a p/*:1<,+*/ a6/()*+,
12%
-rodusele aricole de ferm" sunt !n num"r 6ariat9 a6$nd destinaii
multi*le: consum !n stare *roas*"t"9 natural" 4f"r" *relucrare59 materii *rime
*entru industria alimentar"9 stocare 4*"strare5 *entru consum 4uman sau
animal5 *e tim* !ndelunat9 stocare *entru consumul *roducti6 4s"m$n"9
materialul de *lantat etc.59 materii *rime *entru industria uoar"9 farmaceutic"9
chimic" etc.
Ti*oloia di6ers" a *roduselor aricole9 destinaiile multi*le9 consumul
di6ersificat9 relaiile furni)or0client9 necesit"ile de stocare *e *erioade diferite
4uneori *este un an5 sunt factori care determin" o mulime de sisteme ale *ieei
*roduselor aricole i mai cu seam" de forme de 6$n)are ale acestora.
&ermierii9 !n calitate de *roduc"tori9 tre;uie s" cunoasc" sistemele de
6$n)are ale *roduselor aricole9 a6antaCele i de)a6antaCele acestora *recum i
*ro;a;ilit"ile de arantare ale 6$n)"rilor9 form"rii lichidit"ilor i a *rofitului
din 6$n)are.
Cele mai im*ortante <(<-,3, :, >829a/, a+, p/*:1<,+*/ a6/()*+, sunt
urm"toarele:
0 6$n)area direct" c"tre consumatorG
0 6$n)area *e *ieele *roduselor9 *rin licitaiiG
0 6$n)area c"tre comerciani 4enrositi5G
0 6$n)area c"tre coo*erati6eG
0 6$n)area c"tre *relucr"torG
0 6$n)are *rin contracte c"tre industria *relucr"toareG
0 6$n)area *rin comen)i u6ernamentale.
#.!.1. V829a/,a :(/,)-7
L$n)area direct" c"tre consumatori are diferite forme concrete9 fiind de
fa*t9 relaia cea mai scurt"9 nemiClocit" !ntre fermierul0*roduc"tor i
consumatorul de *roduse aricole.
&ormele de 6$n)are direct" c"tre consumator sunt:
0 autorecoltareaG
0 6$n)area din c$m*G
0 6$n)area la *oarta fermeiG
0 6$n)area *e *iaa aroalimentar" 4"r"neasc"5G
0 6$n)area *rin maa)inele *ro*riiG
0 6$n)area *rin distri;uie direct" la 4marii5 consumatori.
L$n)area direct"9 indiferent de form"9 are o serie de a6antaCe at$t *entru
fermierul06$n)"tor c$t i *entru cum*"r"tor.
-entru fermierul06$n)"tor cel mai mare a6antaC const" !n fa*tul c"
o;ine imediat *reul *rodusului9 reconstituindu0i miCloacele ;"neti necesare
4dis*oni;ilit"i5. <e asemenea9 !n ca)ul autorecolt"rii9 la fructe9 leume9
struuri de mas"9 fermierul este scutit de a aduce !n ferm" for" de munc"
se)onier" 4!n ca)ul c$nd are clieni *entru !ntreaa cantitate de *roduse5 care9
!n eneral9 atrae cheltuieli su*limentare *entru *roduc"tor. <e asemenea9 *rin
autorecoltare !n multe ca)uri9 sunt eliminate cheltuielile de stocare9 am;alare9
de*o)itare *ro6i)orie.
-entru cum*"r"tor autorecoltarea are at$t a6antaCul unei m"rfi de
calitate9 luat" din r"din" sau li6ad" direct de c"tre client9 c$t i din *unctul de
6edere al *reurilor9 acestea9 fiind !n eneral9 mai mici9 deoarece nu cu*rind
cheltuielile de recoltare *recum i o serie de adausuri comerciale.
12(
L$n)area direct"9 !n eneral9 iar autorecoltarea9 !n s*ecial9 d"
certitudine consumatorului cu *ri6ire la *ro6eniena i calitatea *roduselor.
Cum*"r"torul are *osi;ilitatea s" cunoasc" ferma i fermierul9 familia
acestuia9 tehnoloia de *roducie. <e multe ori !ntre fermier i cum*"r"torul0
consumator se creea)" relaii de amiciie. Cum*"r"torul 6ine !m*reun" cu
familia9 cu co*iii !n ferm". :utorecoltarea9 !n ultim" instan"9 *entru co*iii
cum*"r"torilor0or"eni este i o metod" de cunoatere a unui s*aiu i a
o;iceiurilor 4tradiiilor5 acestuia. &ermele care *ractic" sistemele de
autorecoltare9 6$n)area la *oarta fermei i distri;uia direct" la consumatori !i
formea)" o reea relati6 sta;il" de clieni.
Bn California9 *e Lalea Salatei 4Salad JaleS59 sistemul de distri;uie a
salatelor i frun)elor 6er)i *entru ornamentul alimentar !n restaurante se
*ractic" de mult" 6reme cu deose;it succes. <e reul"9 un fermier *roduc"tor
de salat" i frun)e de leume distri;uie )ilnic sortimentul solicitat de un lan de
restaurante. <e asemenea9 !n )ona 6iticol" =ordeau1 din &rana i 6"ile +eTar0
ului i a /osel0ei din @ermania am !nt$lnit 6iticultori care distri;uiau
*roducia *ro*rie de U6in de cas"U !n restaurantele cliente de *este 177 de ani
*e o distan" de .7701777 Tm 4!n ca)ul &ranei din sud *$n" la =ru1elles i
:msterdam9 iar !n ca)ul @ermaniei *$n" la Yam;ur i Riel5.
Cu toate c" 6$n)area direct" are multe a6antaCe9 totui acest sistem se
a*lic" la un num"r restr$ns de *roduse aricole i are o *ondere relati6 redus"
!n 6olumul total al *ieei aricole.
#.!.2. V829a/,a p, p(,4,+, p/*:1<,+*/C +a +()(-a4((
@>829a/,a +a 01/<7B
8 serie de *roduse aricole9 cum sunt r$ul9 *orum;ul9 ore)ul9 soia9
animalele 4!n 6iu sau carcase59 fructele9 leumele i florile 4!n *arti)i mari59 au
*iee *ro*rii. :stfel9 se 6or;ete de *iaa r$ului9 *iaa *orum;ului9 *iaa soiei9
*iaa )ah"rului9 *iaa cafelei9 *iaa carcaselor de *orc sau 6it"9 *iaa merelor9
*iaa roiilor9 *iaa lalelelor etc.
-entru fiecare *rodus !n *arte e1ist" o mulime de *roduc"tori
4ofertani5 i o mulime de cum*"r"tori 4cereri5. -entru maCoritatea *roduselor
stoca;ile i ne*relucrate 4materii *rime *entru *rocesare aroalimentar" sau
industrial"5 *iaa nu este un *erimetru unde se aduce marfa la 6edere9 ca o;iect
al schim;ului !ntre 6$n)"tor 4fermier5 i cum*"r"tor. -iaa9 ca *erimetru
comercial9 este !nlocuit" cu alt en de *ia" care are caracteristici sim;olice9
demateriali)ate9 unde9 de fa*t9 se licitea)" m"rfurile aricole.
L*)1+ 12:, <, )*2),2-/,a97 ),/,/,a 5( *?,/-a 12*/ 37/?1/( <,
213,5-, 01/<7 :, 37/?1/(. =ursele de m"rfuri sunt p(,4, 01/<(,/,.
=ursele de m"rfuri sunt9 funcie de num"rul de *roduse licitate9 ;urse
enerale 4*entru mai multe *roduse5 i ;urse aricole 4;ursa cerealelor9 ;ursa
cafelei9 ;ursa s*aranhelului la =ru1hal !n @ermania9 ;ursa )ah"rului9 muli
ani9 *$n" la instalarea comunismului !n Cu;a9 a funcionat la Ya6ana5.
=ursa de m"rfuri are reuli foarte *recise de funcionare.
#element"rile ;ursiere au menirea de a *erfeciona mecanismul de
funcionare al *ieei *roduselor licitate. Se *oate s*une c" *iaa ;ursier" este
*iaa cu concuren" a*roa*e *erfect". Toi aenii de ;urs" 4clieni9 ;roTeri etc.5
acce*t" reulile ;ursei i le folosesc *entru a *une fa" !n fa" cererea cu oferta
de m"rfuri.
12.
/"rfurile aricole tran)acionate la ;urs" au unele caracteristici
s*ecifice cum ar fi: stoca;ilitatea9 standardi)area9 cuantificarea 4cantitati6"9
calitati6"5. <e asemenea9 o*eraiile de tran)acie 4licitare5 sunt *erfect
trans*arente datorit" sistemului com*uteri)at de lucru i afiaC.
Sistemul olande) de licitaie 4Lielenen5 *entru leume9 fructe i flori
este un sistem modern9 trans*arent i ra*id. <ealer0ul lansea)" oferta *ornind
de la *reul cel mai mare solicitat de furni)or. Lotul de marf" este li6rat
clientului 4cum*"r"torilor5 care acce*t" 4electronic5 *rimul *reul striat. :cest
acord de licitare *resu*une res*ectarea9 !n fa*t9 !ntocmai a condiiilor calitati6e
4i calitati6e5 anunate.
<in modul de funcionare al ;ursei 4*rin tran)acii9 licitare re)ult"
*rima atri;uiune 4funcie5 a ;ursei: acela de a sta;ili )ilnic *reul *roduselor
4i 6alorilor neociate5. -reul sta;ilit )ilnic la ;urs" re*re)int" )1/<1+ 01/<,(
#
.
#.!.3. V829a/,a )7-/, )*3,/)(a24( ,26/*<(5-(
-roducia aricol" este o;inut" de un num"r foarte mare de fermieri0
*roduc"tori. &"r" a a6ea date foarte e1acte9 se *oate a*recia9 de e1em*lu9 c" !n
3.E. num"rul *roduc"torilor aricoli 4date 199(5 este de 79'0'97 milioane din
care 29% milioane *roduc"tori de cereale9 277 mii de 6iticultori9 777 mii de
*omicultori9 a*roa*e un milion leumicultori9 291 milioane cresc"tori de
taurine9 din care 192 milioane cresc"tori de 6aci cu la*te9 19. milioane
cresc"tori de *orci etc. +um"rul de consumatori !n 3.E. este de %77 milioane
*ersoane9 res*ecti6 9.0177 milioane de os*od"rii9 re6enind (79( *ersoane
consumatoare la un *roduc"tor9 res*ecti6 129' familii consumatoare la o ferm"
*roduc"toare.
Bn #om$nia9 datorit" a*lic"rii leii fondului funciar9 *roducia ari0
col" s0a dis*ersat e1trem de mult. Se a*recia)" c" !n #om$nia sunt *este 2
milioane *roduc"tori de cereale 4din care circa 1'.777019.777 *roduc"tori
aricoli mari: societ"i comerciale i asociaii59 19. milioane cresc"tori de 6aci9
29. milioane cresc"tori de *orci9 *este un milion de leumicultori etc.
-rodusele o;inute de muli *roduc"tori sunt consumate !n circa 797. milioane
os*od"rii de 2% milioane consumatori.
Bn am;ele e1em*le *re)entate9 *roduc"torii aricoli9 !n marea
maCoritate a ca)urilor9 nu comerciali)ea)" direct *rodusele aricole. Cu
e1ce*ia situaiilor *re)entate !n *araraful '...1.9 *rodusele aricole aCun la
consumatori *rin intermediari. <e reul"9 !ntre *roduc"torul i consumatorul de
*roduse aricole se inter*un doi comerciani: ,26/*<(<-1+ i :,-a(+(<-1+.
Bn *ractic"9 *rodusele aricole care se comerciali)ea)" *rin intermediari
*arcur dou" *rocese:
a5 3n *rim *roces de )*2),2-/a/, !n sensul c" enrosistul concen0
trea)" *rodusele de la micii *roduc"tori aricoli !n mari de*o)ite9 de reul"9
dis*use )onal 4!n marile )one aricole sau !n marile alomer"ri umane5. Bn
aceste de*o)ite *rodusele sunt sortate9 am;alate9 *re"tite *entru 6$n)are
4*aleti)ate5 !n *arti)i comerciale i *"strate tem*orar.
;5 3n *roces de :(<-/(014(, -,/(-*/(a+7 la maa)inele de desfacere cu
am"nuntul c"tre consumatori.
<eci acest sistem *resu*une cheltuieli su*limentare9 at$t *entru
*reluare9 trans*ort9 *"strare9 sortare9 am;alare c$t i *entru distri;uie i
7
:s*ecte concrete ale modului de funcionare al ;ursei de m"rfuri se 6or *re)enta la disci*lina de /arTetin.
122
6$n)are c"tre consumatori9 totui *entru anumite *roduse sistemul de 6$n)are
*rin intermediul enrositilor i detailitilor este indis*ensa;il.
L$n)area *arti)ilor de marf" 4leume9 fructe9 animale5 c"tre enrositi
se face9 de reul"9 *rin licitaie. La leume i fructe se *ractic" >licitaia
olande)"?9 cu *re descresc"tor. Se *ornete licitaia cu un *re 4de striare59
du*" care *reurile succesi6e sunt descresc"toare *$n" !n momentul !n care
*rimul cum*"r"tor ofer" *reul anunat. Sistemul este com*uteri)at9 fiind de
ma1im" trans*aren". La animale sistemul de licitaie este in6ers. Se *ornete
de la un *re de striare 4inferior5 i se stri" *$n" r"m$ne ultimul ofertant care
de6ine automat cum*"r"tor.
-rin acest *rocedeu marfa se concentrea)" la enrositi.
Sistemul -,+,3a-() de *ia" s0a e1tins9 !n sensul c" 6$n)"torii i
cum*"r"torii *ot aciona simultan *e mai multe *iee 4fi)ice5.
P(,4,+, ,26/*< sunt *iee fi)ice 4de*o)ite5 unde se concentrea)" marfa
care a*oi urmea)" s" fie distri;uit" :,-a(+(5-(+*/. -ieele enros9 de reul"9 sunt
mari antre*o)ite moderne9 cu sisteme de *"strare i distri;uie.
#.!.. V829a/, )7-/, )**p,/a-(>,
Bn toate "rile cu aricultur" *ri6at" *roduc"torii aricoli mici i miClocii
s0au asociat !n coo*erati6e aricole care au9 !n *rinci*al9 urm"toarele o;iecti6e:
0 *reluarea i comerciali)area *roduselor aricole 46inificaie9 ate0liere
de l"*t"rie9 *anificaie9 *roducerea de sucuri etc.9 *relucrarea hameiului9
*lantelor medicinale5G
0 estionarea economiilor ;"neti ale coo*eratorilor i creditarea
acestora.
<u*" cum re)ult" din datele ta;elului 7.2.9 !n 3.E. mare *arte din unele
*roduse 4carne de *orc9 6it" i *as"re9 ou"9 la*te9 cereale9 fructe i leume5 sunt
desf"cute *rin coo*erati6e.
Ta;elul 7.2.
-onderea *roduselor aricole 6$ndute din ferm"
*rin coo*erati6e 199% 4!n H5
Sp,)(?()a/, B DJ D GR ' IR NL 'I
Carne de *orc 1. 92 27 % '7 .. (7 29
Carne de ;o6ine 0 21 27 2 %7 9 %1 29
Carne de *as"re 0 .( 0 27 %7 27 17 7.
8u" 0 .9 0 % 2. 0 1% 77
La*te 27 92 .2 27 .7 9' '( 92
Cereale %7 (' (. (9 77 22 2. 27
&ructe 77 7. %7 .1 (. 1( '. 17
Leume '7 7. 27 12 %. ' 27 .
N"ri ca <anemarca9 &rana9 &inlanda9 @ermania i Islanda la unele
*roduse desfac cea mai mare *arte a *roduciei *rin intermediul coo*erati6elor.
Coo*erati6ele nu sunt sim*lii comerciani9 ele a6$nd un rol deose;it !n
deser6irea fermierilor. /ulte coo*erati6e acord" credite !ncuraCatoare *entru
*roducia 6iitoare9 asiur" miCloacele necesare *roduciei9 finanea)" lucr"ri de
in6estiii *entru *roducia aricol".
Coo*erati6ele au contri;uit9 !n mare m"sur"9 la *roresul unor ramuri
im*ortante de *roducie aroalimentar". Este ca)ul coo*erati6elor de o;inerea
127
i comerciali)area c"rnii de *orc 4Landrace5 !n <anemarca9 a *relucr"rii i
comerciali)"rii la*telui i a *roduselor lactate !n <anemarca9 8landa9 Irlanda i
&inlanda9 coo*erati6elor de colectarea i comerciali)area leumelor i fructelor
!n 8landa9 <anemarca9 =elia i unele "ri mediteraneene9 coo*erati6elor de
colectare9 *"strare i distri;uie a cerealelor !n &rana9 @ermania9 8landa etc.
3n rol im*ortant !n *relucrarea i distri;uia 6inului !l Coac"
coo*erati6ele de 6inificaie din &rana9 Italia9 @recia9 @ermania.
#.!.!. V829a/,a p/(2 )*2-/a)-, )7-/, (2:1<-/(a p/,+1)/7-*a/,
Cea mai mare *arte din *rodusele aricole de6in materii *rime *entru
industria aroalimentar". :m mai s*us c" *rodusul aricol9 aa cum re)ult" din
recoltare9 este din ce !n ce mai *uin *rodus0marf" destinat *ieei. -rodusele
aricole9 du*" recoltare9 sunt su*use multi*lelor *rocese de de*o)itare9 sortare9
*relucrare9 *"strare i distri;uie la consumatori.
Industria aroalimentar"9 *relucr"toare de *roduse aricole9 are
ca*acit"i de *relucrare ;ine determinate funcie de cererea *ieei de *roduse
alimentare. -entru a asiura *relucrarea la ca*acitatea efecti6"9 unit"ile
aroalimentare *ractic" o serie de metode de asiurare a materiei *rime. Cel
mai folosit instrument de asiurare a necesarului de materii *rime este
contractul !ntre ?,/3(,/((-p/*:1)7-*/( 5( (2:1<-/(a p/,+1)/7-*a/,.
Contractul de li6rare al *roduselor aricole nu este un sim*lu contract
economic de li6rare9 ci cu*rinde o serie de condiii de calitate s*ecifice
*roces"rii aroalimentare. -entru o;inerea *roduselor aricole de calitatea
solicitat" de industria alimentar"9 firmele asiur" asisten" tehnic"9 material" i
financiar" fermierilor0*roduc"tori.
:ceste contracte sunt fa6ora;ile at$t *entru fermier c$t i *entru
!ntre*rinderile de industrie alimentar". :6antaCele *entru fermieri se
concreti)ea)" !n urm"toarele:
0 *ia" de desfacere arantat"G
0 asisten" tehnic" asiurat" !n ceea ce *ri6ete tehnoloia de *roduc0
ieG
0 asiurarea creterilor de *roducieG
0 asiurarea material" i financiar" a *roduciei cu s"m$n"9 !nr""0
minte9 materiale de *rotecie fitosanitar" etc.
Chiar dac" a6antaCele *re)entate sunt e6idente9 fermierii9 !n multe
ca)uri 4"ri9 ramuri etc.59 sunt nemulumii c" adeseori nu sunt tratai ca
*arteneri eali !n neocierea *reurilor de contractare. &irmele >forea)"?
ni6elul *reurilor c"tre un *rofit minim *osi;il *entru aricultori9 deci !n
a6antaCul lor. <e asemenea9 fermierii9 *rin sistemul de credite ferme9 !i *ierd
inde*endena !n sta;ilirea *roramului de *roducie9 !n desfacere etc.
:6antaCele contractelor *entru firmele aroalimentare sunt e6idente.
:cestea au9 de reul"9 arania asiur"rii cu materii *rime la *reuri 4relati65
a6antaCoase.
-entru a contracara unele >e1cese? ale firmelor aroalimentare !n
domeniul *reurilor9 *roduc"torii aricoli din multe "ri s0au orani)at !n
ru*"ri de *roduc"tori 4rou*ements des *roducteurs9 !n &rana5.
@ru*ele de *roduc"tori re*re)int" interesele economice i financiare ale
fermierilor9 neociind cu firmele de *relucrare mai cu seam" ni6elul minim al
*reurilor9 asiurarea tehnic" etc.
12'
#.!.". V8297/( p/(2 )*3,29( 61>,/2a3,2-a+,
/"surile de *rotecionism comercial 4al doilea 6al de *rotecionism5
*racticate de u6ernele diferitelor "ri !nce*$nd cu anii 19%7 au luat diferite
forme concrete !n toate "rile aricole im*ortante din Euro*a9 S.3.:. etc. Bn
anul 19%2 !n &rana s0a !nfiina 8ficiul +aional Inter*rofesional al @r$ului
48ffice Inter*rofessional du =lZ5 care9 *rintre altele9 a a6ut ca o;iecti6
cum*"rarea r$ului de la fermieri de c"tre u6ernul france) la un *re arantat.
@u6ernul france) a e1ercitat un control mono*olist asu*ra !ntreului e1*ort de
r$u.
<u*" cel de al II0lea r");oi mondial u6ernele euro*ene au !ntre*rins
m"suri ferme de stimulare a *roduciei aricole i de consolidare a fermierilor9
at$t *entru a m"ri oferta de *roduse aroalimentare9 c$t i *entru a echili;ra
;alana de *l"i e1terne 4/. TracS019925.
Bn /area =ritanie9 Leea arar" 4The aricultural5 ado*tat" !n anul
19(7 *re6edea *osi;ilitatea u6ernului ;ritanic de a cum*"ra la *reuri
arantate !ntreaa *roducie intern" la *rodusele aroalimentare mai
im*ortante.
Bn &rana du*" anul 19.7 8ficiul Inter*rofesional al @r$ului s0a
transformat !n 8ficiul +aional al Cerealelor9 cre$ndu0se i alte oficii similare
*entru la*te9 carne9 semine oleainoase etc. comen)ile u6ernamentale au
cu*rins unele cantit"i standard.
<u*" anul 19279 odat" cu a*ariia su*ra*roduciei aricole9 u6ernele
au li;erali)at *iaa aroalimentar"9 menin$nd comen)ile u6ernamentale
numai *entru stocurile strateice9 ale armatei etc.
129
C:-IT8L3L '
AGRICULTURA %I DEZVOLTAREA RURAL N ROMNIA
$.1. P/(2)(pa+,+, )a/a)-,/(<-()( a+, <pa4(1+1( /1/a+ :(2 R*382(a
$.2. A6/()1+-1/a Z /a31/7 :, 0a97 .2 9*2,+, /1/a+,
$.3. I2<-/13,2-, :, a<(<-,247 :(2 pa/-,a U2(12(( E1/*p,2, 47/(+*/
C,2-/a+ 5( E<--,1/*p,2, @TCEEB p,2-/1 a6/()1+-1/7 5( :,9>*+-a/,
/1/a+7
$.. I3p+,3,2-a/,a P+a21+1( Na4(*2a+ :, :,9>*+-a/, @PNDB .2
R*382(a
$.1. P/(2)(pa+,+, )a/a)-,/(<-()( a+, <pa4(1+1( /1/a+
:(2 R*382(a
S*aiul rural din #om$nia este format din su*rafaa administrati6" a
22'. comune care cu*rind 12.7.1 sate.
Su*rafaa aferent" s*aiului rural !nsumea)" 21.272 mii ha adic" '9H
din su*rafaa "rii. -o*ulaia rural" re*re)int" !n *re)ent a*ro1imati6 1791
milioane *ersoane9 res*ecti6 (.H din totalul *o*ulaiei:
+um"rul os*od"riilor din rural este de %.%11 mii 4(.H din num"rul
total de os*od"rii din ar"9 iar al locuinelor de %.2.2 mii adic" (29'H din
num"rul total de locuine
'
.
/area maCoritate a resurselor economice 4materii *rime *entru
industrie9 resurse aricole9 forestiere9 turistice i ;alneare se "sesc !n s*aiul
rural.
-rinci*alele acti6it"i din s*aiul rural: aricultura9 sil6icultura i
e1*loatarea forestier" au o contri;uie mare la formarea *rodusului intern ;rut
4-I= !n anul 1997 fiind de 1991H5.
-o*ulaia ocu*at" !n aceste ramuri re*re)int" *este 1D% din !ntreaa
*o*ulaie ocu*at" a "rii.
Bn s*aiul rural e1ist" elemente 6aloroase de p*-,24(a+ 13a2 4for" de
munc" numeroas"9 *arial calificat !n acti6it"i nearicole9 re)er6e de tineret
care asiur" reenerarea acestuia5G p*-,24(a+ ?12)(a/ 4teren aricol cu calit"i
*roducti6e su*erioare9 ce *ermit di6ersificarea culturilor i o;inerea unor
*roducii im*ortanteG fond forestier9 re)er6aii i monumente ale naturii9 )one
cu 6alori *eisaere deose;ite5 i de pa-/(3*2(1 4istoric9 cultural9 de arhitectur"
i etnorafic5.
<ei e1ist" aceste elemente 6aloroase de *otenial *ertur;aiile maCore
care s0au *rodus !n s*aiul rural !n ultimele decenii au afectat toate
com*onentele 6ieii economice i socialeG s0au schim;at relaiile economice9
sistemul de 6alori9 com*ortamentul indi6idual9 fundamentele 6ieii comunitare
rurale. Bn astfel de condiii s*aiul rural a cunoscut un *roces reresi6.
:stfel !ntre s*aiul rural rom$nesc se caracteri)ea)" *rintr0un rad
accentuat de su;de)6oltare9 ad$ncindu0se decalaCul fa" de mediul ur;an i cu
deose;ire fa" de s*aiul rural euro*ean.
'
>Carta Lerde a <e)6olt"rii rurale !n #om$nia?9 *roiect -Y:#E9 199'.
1%7
Cercetarea s*aiului rural rom$nesc *e ;a)a celor a*te criterii de
anali)" 4fi)ico0eorafic9 demorafic9 economic9 locuire9 echi*are9 social i
ecoloic5 a *ermis sur*rinderea *ro;lemelor sectoriale maCore ale s*aiului
rural.
-rinci*alele *ro;leme maCore cu care se confrunt" s*aiul rural sunt:
Su; as*ect ?(9()*-6,*6/a?():
e1istena unuia sau mai multor factori de risc9 cum ar fi: inundaii9
alunec"ri de teren9 seismicitate ridicat"9 *reci*itaii reduse9 surse de a*" reduse.
<ei aceste riscuri sunt frec6ente !n teritoriu9 numai cca. 1D. din su*rafaa "rii
este e1*us" unor situaii mai dificile din acest *unct de 6edere.
Su; as*ect :,3*6/a?():
continuarea tendinei de sc"dere a num"rului *o*ulaiei 4!n *erioada
19920199'9 *o*ulaia s0a diminuat cu cca. 2(7777 *ersoane 429(H55G
accentuarea de)echili;relor demorafice 0 continu" s" creasc"
*onderea *o*ulaiei 6$rstnice 46$rsta medie a *o*ulaiei aCun$nd la %'9. ani !n
199759 ceea ce enerea)" o mortalitate eneral" foarte ridicat".
<in *unct de 6edere ,)*2*3():
sla;a di6ersificare a acti6it"ilor economice 0 maCoritatea localit"ilor
au economia ;a)at" e1clusi6 *e aricultur"G acti6it"ile nearicole e1istente
sunt de reul" acti6it"i industriale leate de e1*loatarea resurselor naturaleG
aricultura ne*erformant" 0 *redomin" e1*loataiile aricole de
dimensiuni mici9 li*site de dot"rile necesare9 care *ot asiura numai su;)istena
familial"G
num"r redus de locuri de munc" i li*site de atracti6itate *entru tineret
0 oferta de locuri de munc" s0a redus9 !n s*ecial ca urmare a restr$nerii
acti6it"ilor industriale i de construcii din oraeG
tendina de mirare tem*orar" a forei de munc" !n orae sau chiar !n
alte "riG
6eniturile mici ale *o*ulaiei rurale 0 cea mai mare *arte a 6eniturilor
*o*ulaiei *ro6ine din acti6itatea aricol"9 iar condiiile *recare !n care se
*ractic" aricultura asiur" 6enituri foarte sc")ute.
<in *unct de 6edere al 3*:1+1( :, +*)1(/,:
o stare sla;" a locuirii *entru cca. %'H din *o*ulaieG
li*sa dot"rii locuinelor cu instalaii de a*" !n interior !n '(H din
locuineG
*onderea ridicat" a cl"dirilor de locuit reali)ate din materiale
nedura;ileG
!m;"tr$nirea fondului de locuine 4cca. 7.H locuine au *este %7 de
ani5.
Su; as*ectul ,)L(p7/(( -,L2(),:
starea *recar" a drumurilor 0 marea maCoritate a drumurilor
comunale sunt nemoderni)ate i *este 21H din *o*ulaia rural" nu are acces
direct la reeaua maCor" rutier" i fero6iar"G
alimentarea cu a*" insuficient" i necores*un)"toare 0 .2H din
*o*ulaie nu ;eneficia)" de instalaii de alimentare cu a*" !n sistem *u;lic9 iar
acolo unde e1ist" instalaii9 cantitatea de a*" distri;uit" este9 de reul"9
insuficient".
Bn *ri6ina (2?/a<-/1)-1/(( <*)(a+, 5( <,/>()((+*/ a?,/,2-,:
num"rul insuficient de medici 0 num"rul *ersoanelor care re6ine la un
medic este de % ori mai mare dec$t !n mediul ur;anG
1%1
reea de !n6""m$nt foarte *uin di6ersificat"9 calitate
necores*un)"toare a cl"dirilor9 dotare sla;" cu a*aratur" de s*ecialitateG
mortalitate infantil" ridicat"9 urmare direct" a ni6elului de trai sc")ut i
a asistenei sanitare *recareG
s"r"cirea *o*ulaiei 0 circa 2.H din totalul *ersoanelor din #om$nia
aflate su; *raul de s"r"cie9 tr"iesc !n mediul rural.
-ri6ind )a+(-a-,a ?a)-*/(+*/ :, 3,:(1:
deradarea solurilor9 urmare !n *rinci*al a aciunilor antro*ice9 astfel9
a*roa*e .7H din num"rul total de comune *re)int" derad"ri *uternice i
foarte *uternice ale solurilor i %7H din comune *re)int" soluri cu deradare
moderat"G
deradarea fondului forestier9 !n *rinci*al9 *rin t"ieri necontrolate9
*oluare i d"un"tori.
:ceste fenomene i *rocese se manifest" difereniat !n teritoriu !n ra*ort cu
cadrul natural9 e6oluia istoric"9 relaiile cu centrele ur;ane.
Cu *ri6ire la de)6oltarea rural" din #om$nia a fost efectuat" anali)a SJ8T
adic" anali)a *unctelor tari9 *unctelor sla;e9 o*ortunit"ilor i riscurilor du*"
cum urmea)" !n ta;elul '.1.
1%2
Ta;elul '.1
:nali)a SJ8T cu *ri6ire la de)6oltarea rural" !n #om$nia
-uncte tari -uncte sla;e 8*ortunit"i #iscuri
1. CONTEITUL MACROECONOMIC AL DEZVOLTRII RURALE
CADRUL GENERAL
E1istena uni s*aiu rural
semnificati6 cu un mare
*otenial 9material uman i
socio0cultural:
0#om$nia este al doilea
mare *roduc"tor aricol din
Euro*a Central" i de Est9
du*" -olonia9 a6$nd 1(9'
milioane hectare de teren
aricolG
0-onderea ariculturii !n
totalul locurilor de munc" la
ni6el naional !n 199' a fost
de %2H iar !n -I= de 19HG
0-o*ulaia din )onele rurale
este de 1791( milioane de
locuitori9 re*re)ent$nd (.H
din *o*ulaia total" la ni6el
naional.
Bn #om$nia9 conce*tul de
de)6oltare rural" a fost
menionat *entru *rima dat"
ca termen !n *roramul de
u6ernare din decem;rie
1992.
+u e1ist" o *ia" a
*"m$ntului.
Se remarc" a;sena
creditului rural i a
instituiilor adec6ate.
Structurile inter*rofesionale
nu sunt !nc" formate.
Se acionea)" *entru
im*lementarea *oliticilor de
de)6oltare rural" i *entru
definirea *ro;lematicii
de)6olt"rii rurale dura;ile.
Se 6a *romo6a o *olitic"
susinut" *entru *re"tirea
*rocesului de aderare a
#om$niei la 3.E. i !n
domeniul de)6olt"rii rurale.
+e!neleerea !n
totalitate a com*le0
1it"ii *ro;lemelor
leate de conce*tul
de de)6oltare rural".
-e durata ultimilor
ani9 rata inflaiei i
rata de schim; au
fost caracteri)ate de
un trend ascendent.
Cele mai o*timiste
scenarii *e termen
scurt sunt cele care
*re6"d meninerea
ni6elului *re)ent sau
o uoar" sc"dere a
acestuia.
Intr"rile de ca*ital
str"in sunt mai
dera;" reduse.
2. POTENIALUL DEZVOLTRII RURALE
2.1. R,<1/<,+, 2a-1/a+, @C*2:(4(( ?(9()*-6,*6/a?(),B
#elieful #om$niei este
dis*us !n trei tre*te maCore:
munte9 deal9 c$m*ie9
distri;uie !n *ro*orii eale9
fa*t ce determin" o
di6ersitate a *roduciei
6eetale i animale.
Climatul9 solul i condiiile
naturale ale #om$nei
asiur" un cadru fa6ora;il
*entru *racticarea unei
ariculturi i sil6iculturi
di6ersificate.
#esursele 6aloroase !n
domeniul ;iodi6ersit"ii
4circa (7. din flora i fauna
Euro*ei5.
-reci*itaiile medii anuale
sunt distri;uite ineal i
6aria)" !n funcie de
altitudine.
Bn ultimii ani9 s0au restr$ns
su*rafeele culti6ate cu
*lante tehnice9 medicinale9
*recum i num"rul de
;o6ine.
#andamentele sc")ute ale
culturilor i ni6elurile de
*roducie insta;ile s0au
datorat folosirii e1clusi6e a
condiiile naturale de
*roducie i li*sei in*ut0
urilor 4!nr""minte9
*esticide9 iriaii9 semine
etc.5
3tili)area *otenialului
natural *oate fi reali)at" *rin
*romo6area unor in6estiii
!n e1*loataiile aricole i
sil6ice9 *recum i *rin
!m;un"t"irea *roces"rii i
marTetinului *roduselor
aricole i *iscicole !n
conformitate cu condiiile
referitoare la *rotecia
mediului.
Condiiile naturale din
#om$nia 4relief9 *eisaC9
fauna etc.5 sunt fa6ora;ile
de)6olt"rii eco0turismului9
aro0turismului9 6$n"torii9
*escuitului9 !n eneral *rin
*romo6area anumitor m"suri
referitoare la de)6oltarea i
di6ersificarea acti6it"ilor
economice i care crea)"
cadrul *entru acti6it"i mul0
ti*le i 6enituri alternati6e.
E1istena unor
fenomene naturale
*ertur;atoare9 care
*ot conduce la
calamit"i: seceta9
inundaii9 alunec"ri
de teren etc.
2.2. R,<1/<, 13a2,
1%%
-e teritoriul definit ca s*aiu
rural tr"iete (.H din
*o*ulaia "rii.
S*aiul rural dis*une !n
*re)ent de resurse de for"
de munc" foarte tinere care
*ot fi calificate i formate
*entru diferite acti6it"i.
Bn ultimii doi ani9 #om$nia a
!nreistrat re*artiia
fenomenului de cretere
demorafic" i sto*"rii
declinului !n )onele !n care
*o*ulaia rural" sc"dea de
mult tim*.
-onderea *o*ulaiei rurale
care *artici*" la acti6itatea
economic" care este de *este
.7H.
&enomenul de miraie s0a
*rodus mai intens !n r$ndul
femeilor tinere i ca re)ultat
se !nreistrea)" o li*s"
semnificati6" a *o*ulaiei
feminine de 6$rst" cu*rins"
!ntre 270%9 de ani.
&enomenul se e1*lic" *rin
li*sa o*ortunit"ilor de
anaCare !n r$ndul femeilor
i a;sena ser6iciilor i a
facilit"ilor s*ecifice acestei
cateorii.
-entru sur*lusul de for" de
munc" t$n"r" nu e1ist" !n
s*aiul rural suficiente locuri
de munc" s*ecifice.
L$rsta medie a *o*ulaiei
rurale este ridicat" 4cca. %'
de ani5 i este !n continu"
cretere.
Tinerii nu au calitatea de
*ro*rietari dec$t !n mic"
m"sur"9 e1*loataiile fiind
conduse de *ersoane
6$rstnice.
OomaCul real !n s*aiu rural
este mult mai !nalt ca efect
al neocu*"rii !n totalitate a
tim*ului de lucru !n
e1*loataiile aricole.
Lor fi iniiate *olitici
s*ecifice *entru femeile i
tinerii din )onele rurale9 mai
ales *rin de)6oltarea i
di6ersificarea acti6it"ilor
economice.
8rientarea tinerilor *entru
in6estiii !n e1*loataii
aricole9 *recum i crearea
ru*urilor de *roduc"tori ar
*ermite utili)area
*otenialului de for" de
munc" e1istent i totodat"
consolidarea *ro*riet"ii i
manaementului !n r$ndul
acestei cateorii de
*o*ulaie.
Se 6a a*lica o m"sur" de
!m;un"t"ire a instruirii
*rofesionale.
Tinerii re*re)int"
!nc" o *resiune *e
*iaa forei de munc"
i f"r" crearea a noi
locuri de munc"
e1ist" *ericolul unei
insta;ilit"i sociale.
+i6elul sc")ut al
6enitului aricol i
a;sena altor
acti6it"i nearicole
nu au stimulat
r"m$nerea tinerilor
!n s*aiul rural.
2.3. I2?/a<-/1)-1/a @a6/()*+7C ,:(+(-a/7 5( <*)(a+ )1+-1/a+7B
#om$nia a in6estit un
ca*ital imens !n echi*area cu
utilit"i de iriare 4%1H din
totalul de teren ara;il5.
#eferitor la reeaua de
enerie electric"9 situaia
este fa6ora;il"9 !ntruc$t toate
comunele sunt racordate la
reeaua *u;lic" sau local" de
curent electric.
Su*radimensionarea
sistemelor de !m;un"t"iri
funciare a dat ca re)ultat
inca*acitatea de a se o*era
!n )ona echi*at" cu utilit"i
de iriare !n condiii
economice. #ata de o*erare
a utilit"ilor de iriare este
e1trem de sc")ut" 4'02.H5.
<oar *uin mai mult de
Cum"tate din comune 4.(H5
au acces direct la reeaua
naional" rutier"9 de cale
ferat" i aerian".
Starea drumurilor comunale
este !n eneral9 *recar".
#eeaua de a*" *ota;il" !n
s*aiul rural re*re)int"
%'9(H din lunimea total" a
reelei naionale.
<in totalul reelelor de
Lor fi identificate arealele
aco*erite de sistemele de
iriaii de dimensiuni relati6
reduse9 care *ot fi
!m;un"t"ite !n condiii
economice9 *entru a se
asiura tran)iia c"tre
sectorul *ri6at. Bn acest sens
6or fi *romo6ate in6estiiile
*ri6ind manaementul
resurselor de a*" !n s*ecial
*entru iriaii i drenaCe.
Infrastructura fi)ic" tre;uie
!m;un"t"it" !n *atru
sectoare de *rioritate:
0drumurile comunale9
0a*a *ota;il"9
0a*a de canali)are.
-romo6area unor *rorame
com*lementare 4-roramul
S:-:#<5 *entru reali)area
infrastructurii de s"n"tate i
+ecesitatea de
ma1im" im*ortan"
!n domeniu sunt
*ericlitate de li*sa
miCloacelor
financiare i de
a;sena unui sistem
de manaement
*erformant.
1%(
canali)are doar .92H sunt
din s*aiul rural.
@radul sc")ut de asiurare
cu ser6icii sanitare a
s*aiului rural at$t su;
as*ectul num"rului de
unit"i sanitare9 al dot"rii
acestora cu a*aratur"
medical" *recum i cu
*ersonal de s*ecialitate.
+um"rul sc")ut al unit"ilor
colare i de cultur" !n
s*aiul rural9 *recum i a
cadrelor de s*ecialitate
conduce la un ni6el sc")ut
de instruire a *o*ulaiei
rurale.
!n6""m$nt.
3. SECTORUL AGRO-ALIMENTAR
3.1. Ca:/1+ 6,2,/a+
-roducia aricol" nu a
sc")ut cu mai mult de 1.H9
!n condiii de a;sor;ie a
forei de munc" din
sectoarele nearicole i de
restr$nere *uternic" a
utili)"rii in*ut0urilor
intermediare.
:ricultura a fost sinura
ramur" a economiei
naionale care a marcat o
cretere a 6alorii ad"uate
;rute.
Controlul *reurilor a fost
dominant *$n" !n anul 19929
!n 1997 a a6ut loc
li;erali)area *reurilor i
comerului.
<in cau)a unei
deca*itali)"ri relati6
*ersistente a aenilor
economici9 fenomenul de
destructurarea asimetric" din
economia aro0alimentar" a
*rodus9 bfractura? !ntre:
*roducia 6eetal" i cea
animal"9 !n interiorul
ariculturiiG *roducia
aricol" i industria
alimentar"G !ntre sectorul
aro0alimentar i restul
economiei naionale.
3n as*ect neati6 !l
re*re)int" a;sena *ieelor
de ca*ital i a sistemelor
creditelor s*eciali)ate.
:;sena canalelor de
distri;uie a *roduselor
aroalimentare i a unui
sistem informaional de
*ia".
Leislaia contractual"
actual" este am;iu" i
nes*eciali)at" *e aricul0
tur". Li*sa unui sistem
conta;il aricol s*eciali)at
*e aricultur" i care s" fie
com*ati;il cu cel al 3E.
Li*sa miCloacelor de a
efectua anali)e structurale
*eriodice *entru unit"ile
care acti6ea)" !n sectorul
aricol.
Sunt necesare m"suri de
inter6enie i stimulare a
refacerii corelaiilor normale
at$t !n interiorul ramurii c$t
i !n restul economiei *rin
di6ersificarea acti6it"ilor de
*rocesare a *roduselor
aricole9 de)6oltarea
canalelor de distri;uie i
!ncuraCarea funcion"rii
*ieelor.
E1ist" create *remisele
coo*er"rii cu ;"ncile
comerciale *entru acordarea
de credite a6antaCoase9 cu
do;$nd" accesi;il" *entru
*roduc"torii aricoli.
Creterea *onderii
ariculturii !n
*o*ulaia acti6"
ocu*at" 4cu 99%H5 i
a L:= 4 cu (99'H5 !i
confer" tran)iiei
rom$neti tr"s"tura
unui !nce*ut de
rearari)are9 cu im0
*licaii nefa6ora;ile
asu*ra trendului *ro0
ducti6it"ii sociale a
muncii 4sunt de
o;ser6at diminu"ri
sensi;ile ale *onderii
ariculturii !n stocul
de ca*ital fi1
in6estit5.
3.2. P/*:1)4(a a6/()*+7 @>,6,-a+7 5( a2(3a+7B
1%.
#om$nia este un mare
*roduc"tor aricol9 ca
su*rafa" de teren aricol
este al doilea mare
*roduc"tor din carul statelor
candidate9 du*" -olonia.
-ondera ariculturii !n -I=
i !n *o*ulaia ocu*at" a fot
19H !n 199' i res*ecti6
%2H su; acest as*ect fiind
una din ramurile cele mai
im*ortante ale economiei.
Bn *re)ent terenurile aricole
a*arin !n maCoritate 4'(H59
sectorului *ri6at.
:ciunile care se !ntre*rind
au dre*t sco* consolidarea
*ro*riet"ii *ri6ate i
schim;area sistemului de
e1*loatare aricol".
-entru consolidarea *rocesu0
lui de *ri6ati)are au fost
ado*tate i sunt !n curs de
a*licare o serie de acte
leislati6e *ri6ind reimul
concesiunilor9 *ri6ati)area
societ"ilor comerciale ce
dein !n administrare terenu0
ri aricole sau terenuri aflate
*ermanent su; luciu de a*"
i reconstituirea dre*tului de
*ro*rietate asu*ra terenuri0
lor aricole i forestiere.
3n ni6el foarte sc")ut al
*roducti6it"ii muncii
aricole9 cau)at de dotarea
tehnic" *recar"9 de
framentarea terenurilor
aricole i de li*sa
manaementului !n
e1*loataiile *ri6ate.
Se menine o *ondere
semnificati6" 472H5 din
e1*loataiile de su;)isten"
mai mici de % ha i o
*ondere foarte sc")ut"
479%H5 a e1*loataiilor mai
mari de 17 ha.
Se remarc" a;sena uni
ca*ital de lucru i a unor
credite *refereniale.
Solurile fac o;iectul unui
*roces de deradare
continuu. Bn #om$nia9
*ro;lema !m;un"t"irilor
funciare a fost i este !nc"
deose;it de acut" *e m"sur"
ce terenul aricol este
afectat de di6eri factori
limitati6i ai ca*acit"ii de
*roducie.
Caracterul *re*onderent
cerealier al structurii
*roduciei este un as*ect
neati6 al ariculturii
#om$neti. #ecoltele sunt !n
eneral de 20% ori mai
sc")ute com*arati6 cu cele
ale "rilor de)6oltare din
6estul Euro*ei.
S0a !nreistrat o reducere
considera;il" a )ootehniei
datorit": reducerii
consumului de la*te i
carneG neada*t"rii sistemelor
de marTetin la
dimensiunile foarte mici ale
sistemului de e1*loatare
aricol"G in*ut0urile
necesare nu sunt accesi;ile
micilor *roduc"tori datorit"
*reurilor ari ale acestora.
-roducia medie !n sectorul
)ootehnic este de*arte de
*roresul tehnic i
tehnoloic din "rile 6est
euro*ene.
E1ist" un sement relati6
im*ortant de tineri !n s*aiul
rural i aceti tineri tre;uie
susinui *rin *olitici
s*ecifice *entru a de6eni
conduc"tori de ferme.
<e)6oltarea sistemului
asociati6 i coo*eratist este
im*erati6 *entru creterea
ca*acit"ii de neociere a
*roduc"torului i se *oate
reali)a *rin !nfiinarea
ru*urilor de *roduc"tori.
<e asemenea sunt necesare
aciuni *entru de)6oltarea
ser6iciilor de susinere a
*roducie aricole.
-entru #om$nia tre;uie
a6ute !n 6edere o serie de
*olitici structurale orientate
s*re:
0*roduc"torii ce au ales
acti6it"ile nearicoleG
0susinerea *roduc"torilor
aricoli *entru a0i schim;a
sistemul de *roducie
*racticat *rin di6ersificare a
acti6it"ilor aricole.
Bn com*araie cu "rile 3E
cantitatea de !nr""m$nt
chimic folosit" !n #om$nia
este de ( ori mai mic". :cest
lucru re*re)int" o *remis"
*entru identificarea unor
areale ce 6or *utea fi
orientate s*re aricultura
oranic" *rin a*licarea
m"surilor de aromediu.
E1ist" un *otenial de
di6ersificare a recoltelor
aricole9 dar sunt necesare
m"suri de l"rire a acestora
i de orientare a
aricultorilor s*re acele
culturi i *roducii animale
care *resu*un o rat" !nalt"
de tehnicitate9 *recum i
reorientarea *roduciilor.
-redominana
*ersoanelor 6$rstnice
la conducerea ferme0
lor arat" e1istena
unei ca*acit"i sc"0
)ute de ada*tare a
sistemelor de
*roducie la cerinele
economiei de *ia".
:ricultura de
su;)isten" nu
*ermite
retehnoloi)area i
e1tinderea
acti6it"ilor aricole.
Sistemele de
*roducie orientate !n
s*ecial s*re
autoconsum au
determinat *ierderea
le"turilor cu *ieele
i au f"cut
os*od"riilor
"r"neti imune la
semnalele acestora.
&luctuaiile
recoltelor !n s*ecial
datorit" condiiilor
de clim"9 folosirii
*roduselor chimice
i a tehnoloiilor
adec6ate.
Sarcina e1trem" a
maCorit"ii
*roduc"torilor
aricoli determin"
*racticarea numai a
acelor sisteme de
*roducie care sunt
cele mai ieftine i
care *ermit
aco*erirea minim" a
necesarului de
consum *ro*riei
os*od"rii.
3.3. P/,+1)/a/, 5( 3a/T,-(26
1%2
E1ist" o am" relati6 lar"
de *roduse aricole9
asiurat" mai ales de
di6ersitatea materiilor *rime
de oriine 6eetal" i
animal" i de resursele
umane e1istente.
:nul 1997 a !nsemnat *entru
industria alimentar" din
#om$nia un *as !nainte !n
crearea unui 6erita;il mediu
concurenial i !n ada*tarea
leislaiei la cerinele
concurenei de *ia"9 mai
ales *entru ado*tarea unor
relement"ri *entru im*ortul
de *roduse aroalimentare.
3E este de de*arte cel mai
im*ortant *artener comercial
*entru *rodusele
aroalimentare9 a;sor;ind !n
anul 199' cca. %(H din
e1*orturile alimentare
rom$neti i furni)$nd ((H
din im*orturile de alimente.
/area maCoritate a unit"ilor
de *rocesare i marTetin
*entru *rodusele aricole i
*iscicole sunt situate !n
mediul ur;an.
#educerea ofertei de materii
*rime *entru unele *roduse
alimentare ca: )ah"r9 leume
conser6ate9 fructe
conser6ate9 *ast" de tomate9
carne i *roduse din carne9
*ete i *roduse din *ete.
:*ariia *e *iaa
rom$neasc" a unor *roduse
de im*ort9 care intr" !n
com*etiie cu *rodusele
autohtone9 !n condiiile unei
sc"deri !n medie de .7H a
ta1elor 6amale la im*ortul
de *roduse aroalimentare
ale unui ritm lent continuu
!n de)6oltarea ada*t"rii
sistemice i structurale a
com*aniilor comerciale din
sectorul de stat.
/"surile de stimulare i
inter6enie sunt necesare
*entru a reface corelaiile
normale !ntre *roducia
aricol" i alimentar"9 *rin
m"suri de di6ersificare a
acti6it"ilor de *rocesare a
*roduselor aricole.
/"suri de stimulare i
inter6enie de6in necesare
*entru reconstruirea unei
corel"ri !ntre *roducia
aricol" i alimentar" *rin
di6ersificarea acti6it"ilor de
*relucrarea a *roduselor
aricole.
-romo6area unor in6estiii
*entru moderni)area i
de)6oltarea sectorului aro0
alimentar *ri6ind
!m;un"t"irea *relucr"rii i
marTetinului *roduselor
aricole i *iscicole.
:rmoni)area leislaiei
*ri6ind structurile *entru
controlul de calitate9
6eterinar i fito0sanitar.
Susinerea *rin in6estiii
*u;lice i *ri6ate a
!m;un"t"irii structurilor
*entru controlul calit"ii9
controlul 6eterinar i fito0
sanitar9 aroalimentar i
*rotecia consumatorului.
Bnt$r)ierea !n ado*0
tarea acXuis0ului
comunitar referitor la
normele *roduc0ti6e
i standardele de
calitate.
:;sena *ieelor
s*eciali)ate i a
sistemelor de credi0
tate *refereniale.
E1*orturile sunt
orientate !n s*ecial
s*re *roduse ari0
cole9 materii *rime
4animale9 semine de
oleainoase9
cereale5.
3.. S,/>()(( p,2-/1 a6/()1+-1/7
3tili)area sc")ut" a
mecani)"rii9 !m;un"t"irilor
funciare9 a ser6iciilor de
re*roducie i selecie.
Sunt necesare aciuni !n
6ederea de)6olt"rii
ser6iciilor aricole !n cadrul
m"surii de di6ersificare a
acti6it"ilor aricole care s"
susin" *roducia aricol".
. ALTE ACTIVITI AGRICOLE %I NEAGRICOLE
Bn afara ariculturii9 care
este *rinci*ala acti6itate
economic"9 e1ist" o mulime
de alte acti6it"i economice
nearicole care au loc !n
s*aiul rural9 chiar dac" nu
sunt foarte e1tinse.
E1istena unor acti6it"i i
meteuuri tradiionale cum
sunt: a*iculturaG sericicu0
lturaG *relucrarea lemnului9 a
l$nii9 a *ieilor9 a coarnelor i
oaselorG ol"ritul etc.
<in totalul I//0urilor doar
17H au o*erat !n s*aiul
rural 4!n 19975.
+um"rul meteuurilor i
unit"ilor *restatoare de
ser6icii a sc")ut com*arati6
cu 19'9.
+i6elul sc")ut de instruire al
*o*ulaiei rurale.
3nit"i aricole recent
*ri6ati)ate.
:ciunea de atraere a
satelor rom$neti ce dis*un
de un *otenial turistic i
cultural0s*iritual !n turismul
intern i str"in este un
*rores !nreistrat !n mai
multe Cudee din #om$nia.
8+@0urile din s*aiul rural
contri;uie la de)6oltarea i
*romo6area turismului rural
*rin: cursuri de formare i
seminarii9 formare !n
6ederea ofertei de ser6icii
turistice.
<eclinul *uterii de
cum*"rare *entru
turitii naionali.
Inorarea
*otenialului de
turism rural din
#om$nia de c"tre
str"ini.
Creterea num"rului
de turiti !ntr0un
cadru insuficient
*re"tit.
1%7
S*aiul rural dis*une de un
;oat *otenial turistic i de
un ;oat *otenial cultural0
s*iritual.
Sla;a structur" a *oliticii
turistice 4*romo6area i
orani)area5.
+um"rul acti6it"ilor mete0
u"reti i arti)anale a
sc")ut continuu datorit"
fa*tului c" la aceste
acti6it"i nu este !ncuraCat i
orientat tineretul.
-otenialul *entru
di6ersificarea economiei
rurale tre;uie susinut *rin
leislaie9 susinerea
a*ariiei sistemelor de credit
*referenialG de)6oltarea nor
aciuni *romoional
s*ecifice.
-romo6area unor in6estiii
*entru de)6oltarea i
di6ersificarea acti6it"ilor
economice9 aa cum sunt
meteuurile i ser6iciile
aricole9 *recum i
a*icultura9 sericicultura9
ac6acultura i aroturismul9
care au un *otenial deose;it
de ocu*are a forei de munc"
din s*aiul rural.
!. SILVICULTURA
#om$nia deine una dintre
cele mai 6aloroase resurse
sil6ice din Euro*aG m"rimea
total" a su*rafeelor sil6ice
re*re)int" 2297H din
teritoriul naional i situea)"
#om$nia *e locul doi !n
Euro*a Central" i de Est9
du*" -olonia.
Lolumul total de lemn *e
*icior este estimat la *este
1.%.7 milioane m
%
.
E1*orturile naionale de
lemn i *roduse din lemn
sunt estimate la 17H din
totalul de e1*orturi al "rii.
-rofesionitii cu studii
su*erioare !n domeniu sil6ic
au o !ndelunat" tradiie !n
domeniul acti6it"ilor
forestiere.
-roducia forestier" a
!nreistrat o sc"dere.
Lolumul de cherestea
e1*loatat !n 1997 re*re)int"
doar 7.H din cel e1*loatat
!n 19'9.
Bn 19929 reenerarea *"du0
rilor i re!m*"durirea s0au
f"cut *e o su*rafa" de
12.727 mii ha.
#ata !m*"duririlor a fost
drastic redus" !n com*araie
cu cea din 199'.
Limitele ca*acit"ilor insti0
tuionale ale instituiilor
actuale *u;lice i *ri6ate
care se ocu*" cu sil6icultura.
+eaCunsurile sistemelor
Curidic i fiscal9 care nu
facilitea)" o*eraiunile
forestiere.
Limit"rile im*use de mediul
economic sla;9 mai ales
*ri6itor la *ri6ati)area D
*romo6area acti6it"ilor
forestiere.
+i6elul sc")ut al tehnoloiei
de recoltare9 trans*ort i
*relucrare *rimar" a
lemnului.
Li*sa unei finan"ri *u;lice
*entru *roiectele de
Sectorul e1*loat"rii i
*relucr"rii *roduselor
forestiere re*re)int" o
o*ortunitate real" de creare a
noi locuri de munc" i
6enituri9 *rin *romo6area
unor in6estiii *ri6ind
drumurile forestiere9
!m*"duriri9 *e*iniere9
moderni)area recolt"rii
lemnului9 a *relucr"rii i
marTetinului *roduselor
forestiere.
Lolumul im*ortant de mas"
lemnoas" de calitate
nee1*loatat !n ultimii ani 4la
cota u6ernamental"5 din
cau)a declinului economic
4!n *rinci*al !n sectorul de
*relucrare secundar" a
lemnului5.
Lolumul im*ortant de mas"
lemnoas" de calitate care
*oate fi e1*loatat *rin
!m;un"t"irea i de)6oltarea
reelei de drum forestier.
Bn 6irtutea a*lic"rii
leislaiei *ri6ind reconsti0
tuirea dre*tului de *ro*rie0
tate asu*ra terenurilor
aricole i forestiere
solicitate 6a fi retrocedat"
fotilor *ro*rietari o
su*rafa" de cca. (7H din
fondul forestier al "rii.
-osi;ilele efecte ale
*reconi)atei retro0
ced"ri a *"durilor de
stat fotilor lor *ro0
*rietari9 dac" acest
*roces nu este
*re"tit cu riC".
<ificult"ile o;iec0
ti6e sau su;iecti6e !n
desfacerea *roduse0
lor *e *iaa e1tern".
Insuficienta
a;sor;ie a *rodu0
selor *e *iaa
intern"9 din cau)a
li*sei de corelare
!ntre ritmul de
de)6oltare a
diferitelor sectoare
economice *recum i
a sc"derii *uterii de
cum*"rare a
*o*ulaiei.
Li*sa de cunotine
de manaement a
e1*loataiilor sil6ice9
a noilor *ro*rietari
ce 6or a*are *rin
a*licarea noii
leislaii funciare.
Li*sa sistemelor de
credite s*eciali)ate.
1%'
in6estiii.
<e)echili;rele din reeaua
naional" de drumuri fores0
tiere 42 milioane ha nu *ot fi
e1*loatate din cau)a li*sei
de drumuri forestiere ,
densitatea medie a drumu0
rilor este de 292 mDha iar
reeaua este !nc" foarte
neomoen"5.
<in cele 29( mil. ha
a*arin$nd fondului forestier
al "rii9 2 mil. ha a*arin !n
*re)ent statului9 iar restul de
(77 mii 42H din total 5 se
afl" !n *ro*rietate *ri6at".
-romo6area in6estiiilor !n
6ederea de)6olt"rii i
di6ersific"rii a acti6it"ii
economice *recum i a
funciilor sociale i de mediu
ale *"durilor9 *rin susinerea
unor *roiecte
multifuncionale.
". PROTECIA MEDIULUI
-resiunile asu*ra mediului
enerate de *roducia ari0
col" au sc")ut considera;il9
odat" cu de)afectarea mari0
lor com*le1e )ootehnice9
reducerea folosirii a*ei
*entru iriaii i cu sc"derea
dramatic" a utili)"rii
!nr""mintelor chimice i
*esticidelor.
Bn !ntreaa ar" distri;uia
medie anual" a *oluanilor
!n com*araie cu num"rul de
locuitori este a*ro*iat" de
media euro*ean"9 iar *entru
unele su;stane 4C8
2
5 este
su; media "rilor 3E.
:cest fa*t se datorea)"
reducerii acti6it"ii
economice du*" anul 19'99
i anume !nchiderii unor
anumite o;iecti6e indus0
triale9 a unor unit"i de cre0
tere a animalelor9 *recum i
datorit" introducerii unor
tehnoloii ne*oluante.
:ricultura sufer" de
*oluarea enerat" de alte
acti6it"i umane9 !n s*ecial
!n )onele situate a*roa*e de
centrele industriale.
@radul de deteriorare a
calit"ii solului *rin ero0
)iune9 acidificare9 alcalini0
)are9 umiditate sau secet"
e1cesi6"9 terenurile ml"ti0
noase9 s"r"turare9 com*acta0
re9 *oluare chimic" cu
*esticide9 metale rele9
*etrol9 etc.9 determin"
ca*acitatea terenului *entru
utili)"ri multi*le i
adec6area solului *entru
diferite recolte de *lante i
funcia lor ecoloic".
Bn ultimii ani calitatea a*ei
s0a !m;un"t"it simitor9 fa*t
ce *ermite reali)area unor
in6estiii eficiente *entru
manaementul resurselor de
a*".
La tre;ui s" se in" seama la
*romo6area i am*lasarea
o;iecti6elor S:-:#< s" nu
se accentue)e aceste
fenomene *oluante.
Tre;uie f"cut" monitori)area
din *unct de 6edere al
mediului *entru toate
*roiectele *entru a e6ita
im*actul neati6 al acestora
asu*ra mediului.
Cea mai im*ortant"
*ro;lem" este
ero)iunea solului9
care afectea)" 7 mil.
Ya de teren aricol i
care manifest"
tendine de e1tindere
i intensificare.
#. CAPACITATEA ADMINISTRATIV
Comuna este unitatea
administrati6" de ;a)" *e
teritoriul c"reia 6a fi
im*lementat" *olitica rural".
:utorit"ile *u;lice
comunale sunt *artenerii
locali ai autorit"ilor
naionale *entru reali)area
*oliticii rurale.
+um"rul redus de aciuni de
de)6oltare adresate direct
comunelor i locuitorilor lor
a fost redus9 maCoritatea
fiind adresate s*aiului
ur;an.
Structurile locale nu au !nc"
e1*eriena necesar" im*le0
ment"rii i manaementului
*roramelor de de)6oltare
locale.
Ca*acitatea de manaement
local a *roramelor se *oate
!m;un"t"ii *rin iniierea
unor *rorame coerente
reionale iDsau naionale.
E1istena unor *rorame de
!nfr"ire instituional"
re*re)int" *entru adminis0
traia local" iDsau reional"
iDsau naional"9 !m*reun"
cu -roramul S*ecial de
-re"tire.
+um"rul redus de
*ersoane ;ine
*re"tite i insta;i0
litatea lor !n struc0
turile administraiei
*u;lice este un
*ericol maCor !n
asiurarea unei ;une
im*lement"ri a
*roramelor de
de)6oltare.
:dministraiile
1%9
Li*sa unui *arteneriat !ntre
*rimarii i ceilali *arteneri
socio0economici.
@radul sc")ut de !n)estrate
tehnic" i instruirea a
*ersonalului.
/inisterul :riculturii i
:limentaiei a *reluat aceste
sarcini i funcii referitoare
la s*aiul rural !nce*$nd din
anul 1997.
Bnce*$nd cu anul 199' au
fost sta;ilite ' reiuni de
de)6oltare9 dar unit"ile
administrati6e de ;a)" au
r"mas Cudeele.
Bn *re)ent statistica aricol"
i statistica )onelor rurale
sunt foarte *uin de)6oltate.
-romo6area structurilor
*entru im*lementarea i
monitori)area *roramului
S:-:#<.
comunale i Cudeene
au ca*acitate redus"
de *lanificare i
im*lementare din
cau)a 6olumului li0
mitat de resurse fi0
nanciare dis*oni;ile.
1(7
Echi*a strateic" care a lucrat la -roiectul <e)6oltarea #ural" !n
#om$nia , Carta Lerde , 4199'5 au delimitat anumite )one !n care *redomin"
factorii fa6ori)ani ai de)6olt"rii i )one !n care *redomin" factorii restricti6i ai
de)6olt"rii *e ;a)a anali)ei celor a*te criterii. :stfel au fost delimitate 17
)one rurale !n care *redomin" factorii fa6ori)ani i 11 )one rurale !n care
*redomin" factorii restricti6i ai de)6olt"rii.
Ta;elul '.2.
Zone !n care *redomin" factorii fa6ori)ani ai de)6olt"rii
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
1.Ma/a31/,5
Audeul:
/aramure9
Satu0/are
#eiunea de
<e)6oltare
+ord0Lest 425
1.fi)ico0
eorafic
re)er6aii i monumente
ale naturiiG
resurse com*le1e ale
naturii 4su*rafee relati6
e1tinse5.
accidental alunec"ri de
teren cu risc de
*r";uireG
resurse de a*" reduse 4S0
L )onei5
2. demorafic natalitate9 !n eneral9
su*erioar" mediei *e ar"
i mortalitate inferioar"G
*ondere ridicat" a
*o*ulaiei tinere9
fa6ora;il" creterii
num"rului de locuitori.
%. economic acti6it"i industriale
com*le1eG
*otenial forestier mareG
rad mare de atracti6itate
turistic".
(. locuire *ondere mai ridicat" a
locuinelor reali)ate du*"
anul 1977.
densitate ridicat" de
locuire 4su*rafa" locui0
;il"Dlocuitor inferioar" !n
enere mediei *e ar"5G
dotare sla;" a locuinelor
cu instalaii de a*" !n
interior.
.. echi*are racordare ;un" la reelele
telefonice
alimentare cu a*" !n
sistem centrali)at
restr$ns"G
rad mai redus de
electrificare a
os*od"riilor !n *artea
estic" a )oneiG
li*s" accese directe la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar" !n Cum"tatea
sudic" i estic" a )onei.
2. social rata mortalit"ii infantile
sc")ut".
7. ecoloic soluri moderat deradate.
1(1
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
2. R*:2a-
B8/671
C7+(3a2
Audeul:
=istria
+"s"ud9
Sucea6a9
/ure
#eiunea de
<e)6oltare
+ord0Lest 425
+ord0Est 415
Centru 475
1. fi)ico0
eorafic
re)er6aii ale ;iosferei i
*arcuri naionaleG
re)er6aii i monumente
ale naturii 4)one
numeroase5G
resurse com*le1e ale
naturii 4su*rafee relati6
e1tinse5.
)on" montan"G
alunec"ri de teren
accidentale i risc de
*r";uire 4Cum"tatea
estic"5G
alunec"ri de terne
frec6ente i de mare
intensitate 4Cum"tatea
6estic"5G
resurse de a*" reduse
4Cum"tatea 6estic"5.
2. demorafic comune de talie medie i
mareG
e6oluia cresc"toare a
*o*ulaieiG
*ondere ridicat" a
*o*ulaiei tinere9
fa6ori)$nd un s*or
natural *o)iti6.
densitate redus" de
*o*ulaie.
%. economic rad mare de
com*le1itate a
acti6it"ilor industrialeG
dimensiuni relati6 mari
ale e1*loataiilor aricole
indi6idualeG
*otenial forestier foarte
mareG
*ondere ridicat" a
acti6it"ilor nearicole.
(. locuire *ondere ridicat" a
locuinelor reali)ate du*"
anul 1977.
densitate ridicat" de
locuire 4su*rafaa
locui;il"Dlocuitor
inferioar" !n eneral
mediei *e ar".
.. echi*are accesi;ilitate ;un" la
reeaua maCor"9 rutier" i
fero6iar".
li*sa aliment"rii cu a*" !n
sistem centrali)at *e
su*rafee !ntinseG
rad de electrificare a
os*od"riilor inferior
mediei *e ar" *e cca.
.7H din su*rafaa )oneiG
rad redus de racordare a
satelor la reeaua
telefonic" 4su; .7H din
satele din Cum"tatea
estic" a )onei5.
2. social ni6el ridicat al
mortalit"ii infantile !n
*artea de nord a )onei.
1(2
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
3.D,p/,<(12,a
C(1)-Va+,a
B(<-/(4,(
Audeul:
Yarhita9
+eam
#eiunea de
<e)6oltare
Centru 475
+ord0Est 415
1. fi)ico0
eorafic
re)er6aii ale ;iosferei i
*arcuri naionaleG
re)er6aii i monumente
ale naturiiG
resurse com*le1e ale
naturii 4!n s*ecial !n
Cum"tatea nordic"5.
)on" montan"G
accidental9 alunec"ri de
teren cu risc de *r";uire.
2. demorafic comune de talie medie i
mareG
structuri demorafice
fa6ora;ile sta;ilit"ii
demorafice.
%. economic dimensiuni relati6 mari
ale e1*loataiilor aricole
indi6idualeG
rad mare i foarte mare
de atracti6itate turistic"G
*ondere ridicat" a
acti6it"ilor nearicole.
*ondere redus" a
terenului aricol aflat !n
*ro*rietate *ri6at".
(. locuire *ondere su*. a cl"dirilor
de locuit reali)ate din
mat. de constr. dura;ileG
ni6elul mai ridicat de
echi*are a locuinelor cu
instalaii de a*" !n
interior.
.. echi*are accesi;ilitate direct" la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar" !n maCoritatea
comunelor.
*ondere relati6 redus" a
*o*ulaiei alimentat" cu
a*" !n sistem centrali)atG
e1istena unor comune
4!n )ona montan"5 cu un
rad de electrificare a
os*od"riilor de '709.H.
1(%
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
. D*0/*6,a
:, S1:-E<-
Audeul
Constana
#eiune de
<e)6oltare
Sud0Est 425
1. fi)ico0
eorafic
re)er6aii i monumente
ale naturiiG
resurse com*le1e ale
naturii 4)ona litoral"5.
*reci*itaii reduse.
2. demorafic densitate ridicat"G
uoar" cretere sau
sta;ilitate demorafic"G
mortalitate redus"G
sold *o)iti6 al miraiei
neteG
ca*acitate de reenerare
demorafic" i a forei de
munc".
%. economic rad mare i foarte mare
de atracti6itate turistic"G
dimensiuni relati6 mari
ale e1*loataiilor aricole
indi6idualeG
*ondere ridicat" a
terenului ara;il !n total
aricolG
*osi;ilit"i de coo*erare
cu centrele ur;aneG
for" de munc" calificat"G
*ondere ridicat" a
acti6it"ilor nearicole.
(. locuire ni6el mai ridicat de
echi*are a locuinelor cu
instalaii de a*" !n
interior.
densitate ridicat" de
locuire 4su*rafaa
locui;il"Dlocuitor
inferioar" !n eneral
mediei *e ar"5.
*ondere ridicat" de
construcii e1ecutate din
materiale nedura;ile.
.. echi*are *ondere ridicat" a
*o*ulaiei alimentat" cu
a*" !n sistem centrali)atG
accesi;ilitate ;un" la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar".
li*sa distri;uiei de a)e
naturale.
2. social ni6eluri foarte ridicate
ale mortalit"ii infantile.
7. ecoloic aer *oluatG
soluri moderat0deradate.
1((
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
.. P,/(1/0a27
B1)1/,5-(
Audeul Ilfo6
#eiune de
<e)6oltare
=ucureti 4'5
1. fi)ico0
eorafic
resurse com*le1e ale
naturii 4Cum"tatea nord0
6estic"5.
seismicitate foarte
ridicat".
2. demorafic comune de talie mareG
densitate ridicat"G
e6oluie uor cresc"toareG
ca*acitate de reenerare
demorafic" i de !nnoire
a forei de munc".
natalitate inferioar"
mediei *e ar".
%. economic rad ridicat de calificare a
forei de munc"G
;un" re*re)entare a
sectorului )ootehnicG
*ondere ridicat" a
terenului ara;il !n total
aricolG
*ondere ridicat" a
acti6it"ilor nearicoleG
*osi;ilit"i multi*le de
coo*erare cu ca*itala.
rad redus de ocu*are a
*o*ulaiei.
(. locuire fond de locuine reali)at
!n maCoritate du*" 1977 i
cu un ni6el mai ridicate
de echi*are cu instalaii
de a*" !n interior.
.. echi*are rad ridicat de racordare
la reele telefoniceG
accesi;ilitate ;un" la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar".
racordare redus" la reele
telefonice.
7. ecoloic aer *oluatG
soluri *uternic deradate.
1(.
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
2.D,p/,<(12,a
B/a5*>-Va+,a
P/aL*>,(-
S10)a/pa4((
M12-,2(,(
Audeul:
=rao69
-raho6a9
<$m;o6ia9
:re.
#eiune de
<e)6oltare
Centru 475 Sud
4%5
1. fi)ico0
eorafic
re)er6aii ale ;iosferei i
*arcuri naionaleG
re)er6aii i monumente
ale naturii 4)one
numeroase5G
resurse com*le1e ale
naturii 4a*roa*e !ntreaa
)on"5.
)ona montan" 4Cum"tatea
nordic"5G
alunec"ri de teren
accidentale cu risc de
*r";uireG
alunec"ri de teren
frec6ente i de mare
intensitate 4!n )ona
central"5G
seismicitate ridicat" i
foarte ridicat".
2. demorafic. comune de talie mare i
medieG
densitate mare de
*o*ulaie !n Cum"tatea
sudic" a )oneiG
e6oluie uor cresc"toare
sau sta;ilitate
demorafic"G
ca*acitate de reenerare
natural" demorafic" i
!nnoire a forei de munc".
%. economic rad ridicat de calificare a
forei de munc"G
rad mare i foarte mare
de atracti6itate turistic"G
*ondere ridicat" a
acti6it"ilor nearicoleG
*osi;ilit"i de coo*erare
cu centrele ur;ane.
(. locuire *ondere !n enere
su*erioar" a cl"dirilor de
locuit reali)ate din
materiale dura;ile i
construite du*" 1977.
.. echi*are rad ridicat de
electrificare a
os*od"riilorG
alimentare cu a*" !n
sistem centrali)at i
distri;uie de a)e
naturale *e cca. .7H din
su*rafaa )onei.
racordare redus" la reele
telefonice.
7. ecoloic aer *oluatG
a*e *arial *oluateG
soluri moderat deradate.
1(2
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
7. S(0(1-L*-/1
Audeul: Si;iu9
L$lcea
#eiunea de
<e)6oltare
Centru 475 Sud0
Lest 4(5
1. fi)ico0
eorafic
re)er6aii ale ;iosferei i
*arcuri naionaleG
re)er6aii i monumente
ale naturii 4)one
numeroase5G
resurse com*le1e ale
naturii 4totalitatea )onei5.
)ona montan"G
accidental alunec"ri de
teren cu risc de
*r";uireG
2. demorafic natalitate medie sau
su*erioar" medieiG
mortalitate redus"G
ca*acitate de reenerare
demorafic" i de !nnoire
a forei de munc".
densitate redus".
%. economic dimensiuni relati6 mari
ale e1*loataiilor aricole
indi6idualeG
*otenial forestier ridicatG
rad mare de atracti6itate
turistic".
*re)en" redus" a
acti6it"ilor industriale.
(. locuire *ondere ridicat" a
cl"dirilor de locuit
reali)ate din materiale
dura;ile i construite
du*" 1977.
ni6elul mai ridicat de
echi*are a locuinelor cu
instalaii de a*" !n
interior.
.. echi*are electrificare 177HG
racordare relati6 ;un" la
reeaua telefonic".
li*sa acceselor directe la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar" *e cca. .7H din
su*rafaa )onei.
2. social 6alori reduse ale
mortalit"ii infantile.
7. ecoloic aer ne*oluatG
*"duri ne*oluateG
a*e ne*oluate.
1(7
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
'. P*/4(+, :,
'(,/-Va+,a
C,/2,(-
T(<3a2a
Audeul:
/ehedini9
Cara Se6erin9
@orC
#eiune de
de)6oltare
Sud0Lest 4(5
Lest 4.5
1. fi)ico0
eorafic
re)er6aii ale ;iosferei i
*arcuri naionaleG
re)er6aii i monumente
ale naturii 4)one
numeroase5.
)on" montan"G
alunec"ri de teren
accidentale i risc de
*r";uireG
seismicitate ridicat" 4o
su*rafa" !n centrul
)onei5.
2 demorafic comune de talie mare i
medieG
!n enere9 sta;ilitate
demorafic" sau uoar"
cretere.
densitate redus"G
uoar" tendin" de
!m;"tr$nire demorafic"G
ca*acitate redus" de
!nnoire a forei de munc".
%. economic re*re)entare ;un" a
sectorului )ootehnicG
*otenai forestier ridicatG
rad mare i foarte mare
de atracti6itate turistic"G
re*re)entare ;un" a
acti6it"ilor nearicole.
(. locuire fond de locuine reali)at
a*roa*e !n totalitate din
materiale dura;ileG
ni6el mai ridicat de
echi*are a locuinelor cu
instalaii de a*" !n
interior.
.. echi*are accesi;ilitate relati6 ;un"
la reeaua maCor" rutier"
i fero6iar".
rad redus de racordare
la reeaua telefonic".
1('
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
9. C83p(a
Ba2a-1+1(
Audeul Timi9
:rad
#eiunea de
<e)6oltare
Lest 4.5
1. fi)ico0
eorafic
re)er6aii i monumente
ale naturii.
seismicitate ridicat".
2. demorafic comune de talie medie i
mareG
sold *o)iti6 al miraie
neteG
!m;"tr$nirea demorafic"
inci*ient"
sta;ilitate sau reducere a
num"rului de locuitoriG
ca*acitate redus" de
!nnoire a forei de munc"
i medie de reenerare
natural" demorafic".
%. economic for" de munc" calificat"G
re*re)entare ;un" a
acti6it"ilor industrialeG
*osi;ilit"i de coo*erare
cu centrele ur;aneG
*ondere ridicat" a
terenului ara;il !n total
aricol.
(. locuirea s*aii mai mari de locuit
4su*rafee locui;ile D
locuitor su*erioare
mediei *e ar"5G
ni6el mai ridicat de
echi*are a locuinelor cu
instalaii de a*" !n
interior.
*redominana cl"dirilor
6echi9 num"r minim de
locuine reali)ate !n
ultimii %7 de ani.
.. echi*are *ondere ridicat" de
*o*ulaie alimentat" cu
a*" !n sistem centrali)atG
distri;uie de a)e
naturale i racordare la
reelele telefonice *e cca.
.7H din su*rafaa )oneiG
accesi;ilitate ;un" la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar".
7. ecoloic soluri *uternic deradate
1(9
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, -a/( P12)-, <+a0,
17. C+1H-
O1,:(2-A+,<:
Audeul: CluC9
=ihor
#eiunea de
<e)6oltare
+ord0Lest 425
1. fi)ico0
eorafic
re)er6aii i monumente
ale naturii 4c$te6a
comune5G
resurse com*le1e ale
naturii 4su*rafee
restr$nse5.
)on" montan" 4Cum"tatea
6estic"5G
accidental alunec"ri de
teren i *ericol de
*r";uiriG
resurse de a*" reduse.
2. demorafic declin demorafic !n
maCoritatea comunelorG
indici de natalitate
mediei *e ar"G
sold neati6 al miraiei
neteG
!m;"tr$nire demorafic"
la ni6el mediu sau
su*erior medieiG
ca*acitate sla;" de
reenerare demorafic"
i de !nnoire a forei de
munc".
%. economic rad mare de atracti6itate
turistic"G
re*re)entare ;un" a
acti6it"ilor nearicoleG
resurse de for" de munc"
calificate.
(. locuire *redomin" locuinele
reali)ate din materiale
dura;ileG
ni6el mai ridicat de
echi*are a locuinelor cu
instalaii de a*" !n
interior.
.. echi*are *ondere ridicat" de
*o*ulaie alimentat" cu
a*" !n sistem centrali)atG
*arial9 distri;uie de a)e
naturale.
li*s" accese directe la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar".
7. ecoloic soluri deradate.
Ta;elul '.%.
Zone !n care *redomin" factorii restricti6i ai de)6olt"rii
1.7
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
1. M*+:*>a
:, 2*/:-,<-
Audeele:
=otoani9 Iai
#eiune de
<e)6oltare
+ord0Est 415
1.fi)ico0
eorafic
alunec"ri de teren
frec6ente i de mare
intensitate.
re)er6aii i monumente
ale naturii.
2. demorafic declin demorafic
semnificati6G
mortalitate ridicat"G
sold neati6 al miraiei
neteG
!m;"tr$nire demorafic"
accentuat"G
sla;" ca*acitate de
reenerare demorafic".
natalitate relati6
ridicat"G
ca*acitate mare de
!nnoire a forei de
munc" 4*re)en"
!nsemnat" de tineret *e
*iaa forei de munc"5.
%. economic acti6it"i industriale sla;
de)6oltateG
e1*loataii aricole
indi6iduale de
dimensiuni reduse.
acti6itate de cretere a
animalelor mediu
de)6oltat"G
*ondere ridicat" a
terenurilor ara;ile.
(. locuire su*rafee locui;ile
reduse 46alori inferioare
mediei de 119.
m*Dlocuitor5G
fond de locuine reali)at
a*roa*e !n totalitate din
materiale nedura;ile.
num"r redus de locuine
reali)ate du*" anul
1977G
ard foarte redus de
echi*are a locuinelor cu
instalaii de a*" !n
interior.
.. echi*are li*sa aliment"rii cu a*"9
!n sistem centrali)atG
rad redus de racordare
la reeaua telefonic".
2. social mortalitate infantil"
foarte ridicat".
7. ecoloic a*e deradateG
soluri mediu i *uternic
deradate.
aerul *oluatG
fond forestier s"n"tos.
1.1
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
2. M*+:*>a
C,2-/a+7
Audeele: Iai9
+eam9
Laslui9
=ac"u9 @alai
#eiunea de
<e)6oltare:
+ord0Est 415
Sud0Est 425
1. fi)ico0
eorafic
alunec"ri de teren
frec6ente i de mare
intensitate 4!n *artea de
nord5G
seismicitate foarte
ridicat"G
*reci*itaii reduse
4Cum"tatea estic"5.
resurse com*le1e ale
naturii 4c$te6a comune5.
2. demorafic declin demorafic !n
marea maCoritate a
comunelorG
continu" tendina de
mirare.
tendin" de reluare a
creterii demorafice *e
*erioada 199201997G
natalitate ridicat"G
indice mare de !nnoire a
forei de munc"
4*re)en" mare de
tineret *e *iaa forei de
munc"5.
%. economic creterea animalelor
sla; de)6oltat"G
acti6it"i industriale sla;
de)6oltateG
*ondere redus" a
acti6it"ilor nearicole.
*ondere ridicat" a
ara;ilului !n su*rafaa
aricol".
(. locuire fond de locuine reali)at
a*roa*e !n totalitate din
materiale nedura;ileG
rad foarte redus de
echi*are a locuinelor cu
instalaii de a*" !n
interior.
ritm mai alert de
construcii de locuine !n
ultimii . ani.
.. echi*are *ondere redus" a
*o*ulaiei alimentat" cu
a*" !n sistem
centrali)atG
rad redus de
electrificare i de
racordare la reeaua
telefonic"G
li*sa acceselor directe la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar" !n marea
maCoritate a comunelor.
2. social ni6el ridicat al
mortalit"ii infantileG
asisten" sanitar"
*recar".
7. ecoloic soluri moderat
deradate.
calitate ;un" a aerului
cu e1ce*ia comunelor
din )ona *eriur;an" a
munici*iului =$rladG
fond forestier ne*oluat.
1.2
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
%. D,+-a
D127/((
Audeul
Tulcea
#eiunea de
<e)6oltare
Sud0Est 425
1. fi)ico0
eorafic
re)er6aie a ;iosferei
4!ntreaa )on"5.
2. demorafic densitate foarte redus"
a *o*ulaieiG
comune mici9 cu mai
*uin de 2777 locuitoriG
declin demorafic
accentuatG
mortalitate mareG
*roces continuu de
miraie a *o*ulaieiG
!m;"tr$nire demorafic"
accentuat"G
ca*acitate redus" de
reenerare demorafic"
i de !nnoire a forei de
munc".
%. economic acti6it"i industriale
foarte sla; re*re)entateG
*ondere redus" a
terenului aricol aflat !n
*ro*rietate *ri6at"G
rad de ocu*are a
*o*ulaiei foarte redusG
su*rafee mici de teren
aricol D locuitor.
*otenial forestier
ridicatG
rad foarte mare de
atracti6itate turistic".
(. locuire fond de locuine reali)at
a*roa*e !n totalitate din
materiale nedura;ile.
.. echi*are rad redus de
electrificare i de
racordare la reeaua
telefonic"G
li*s" total" de acces
direct la reeaua rutier"
i fero6iar".
2. social ni6el ridicat al
mortalit"ii infantileG
asisten" medical"
*recar"G
rad de comunicare
foarte sc")utG
sistem de !n6""m$nt
nedi6ersificat.
7. ecoloic soluri moderat
deradate.
aer ne*oluatG
a*e ne*oluateG
fond forestier ne*oluat.
1.%
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
(. D*0/*6,a
C,2-/a+7 5(
:, S1:-V,<-
Audeul:
Constana9
Tulcea
#eiunea de
<e)6oltare
Sud0Est 425
1. fi)ico0
eorafic
seismicitate crescut"G
*reci*itaii reduse.
re)er6aii i monumente
ale naturii 4c$te6a
comune5G
resurse com*le1e ale
naturii 4limita 6estic" a
)onei5.
2. demorafic densitate redus" a
*o*ulaieiG
*redomin" comunele cu
sc"deri accentuate de
*o*ulaie.
ca*acitate de reenerare
demorafic" i de
!nnoire a forei de
munc".
%. economic creterea animalelor
sla; de)6oltat"G
acti6it"i industriale sla;
de)6oltateG
*ondere redus" a
terenului aricol aflat !n
*ro*rietate *ri6at"G
rad redus de ocu*are a
*o*ulaieiG
*onderea redus" a
acti6it"ilor nearicole.
*ondere foarte ridicat" a
terenului ara;il !n total
aricol.
(. locuire *redomin" locuinele
reali)ate din materiale
nedura;ileG
rad redus de echi*are
cu instalaii de a*".
2. social ni6el ridicat al
mortalit"ii infantile.
7. ecoloic soluri moderat
deradate.
aer ne*oluatG
a*e ne*oluateG
*"duri ne*oluate.
1.(
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
.. C83p(a
B7/76a2
Audeul:
C"l"rai9
Ialomia9
=u)"u9 =r"ila9
Lrancea
#eiunea de
<e)6oltare:
Sud 4%5
Sud0Est 425
1. fi)ico0
eorafic
seismicitate foarte
ridicat"G
*reci*itaii reduse.
re)er6aii i monumente
ale naturii.
2. demorafic declinul demorafic
datorat !m;"tr$nirii
demorafice accentuate
i tendin" de continuare
a reducerii num"rului de
locuitoriG
indici de natalitate la
6alori medii i
inferioare medieiG
mortalitate ridicat".
*osi;ilit"i de !nnoire i
s*orire a forei de
munc" mature.
%. economic sla;" re*re)entare a
sectorului )ootehnicG
acti6it"i industriale
foarte sla; re*re)entateG
*otenial forestier
sc")utG
f"r" acti6itate turistic"G
*ondere redus" a
acti6it"ilor nearicole.
*ondere ridicat" a
ara;ilului !n total
aricol.
(. locuire *redomin" locuinele
reali)ate din materiale
nedura;ileG
*ondere redus" de
locuine construite du*"
anul 1977G
rad foarte redus de
echi*are cu instalaii de
a*".
.. echi*are rad redus de racordare
la reeaua telefonic".
2. social ni6el ridicat al
mortalit"ii infantile.
7. ecoloic a*e *oluateG
soluri *uternic
deradateG
aer de calitate.
1..
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
2.S10)a/pa4((
:, C1/01/7
Audeul:
Lrancea9
=u)"u9
-raho6a
#eiunea de
<e)6oltare:
Sud0Est 425
Sud 4%5
1. fi)ico0
eorafic
seismicitate foarte
ridicat"G
)on" montan" 4cca. .7H
din su*rafa"5G
alunec"ri de teren
frec6ente i de mare
intensitate.
re)er6aii i monumente
ale naturii 4c$te6a
comune5G
com*le1itate mare de
resurse ale naturii.
2. demorafic declin demorafic
datorat !m;"tr$nirii
demorafice accentuate
i tendin" de continuare
a reducerii accentuate a
num"rului de locuitoriG
6alori neati6e
accentuate ale miraiei
nete.
%. economic *ondere ridicat" a
acti6it"ilor nearicoleG
*ondere ridicat" a
terenului aricol aflat !n
*ro*rietate *ri6at".
(. locuire *redomin" locuinele
reali)ate din materiale
nedura;ileG
2. social ni6el ridicat al
mortalit"ii infantileG
asisten" medical"
*recar"G
rad de comunicare
foarte sc")utG
sistem de !n6""m$nt
nedi6ersificat.
7. ecoloic soluri moderat
deradate.
aer ne*oluatG
a*e ne*oluateG
fond forestier ne*oluat.
1.2
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
7. C83p(a
T,+,*/3a2
Audeul
@iuriu9
Teleorman9
8lt9 :re.
#eiunea de
<e)6oltare:
Sud 4%5
Sud0Lest 4(5
1. fi)ico0
eorafic
seismicitate ridicat"G
resurse de a*" reduse
4!n *artea central" a
)onei5.
2. demorafic declin demorafic
datorat !m;"tr$nirii
accentuate a *o*ulaieiG
natalitate !n eneral
inferioar" medieiG
mortalitate foarte mareG
ca*acitatea redus" de
reenerare demorafic".
comune de talie medie
i mare.
%. economic acti6it"i industriale
foarte reduseG
rad redus de ocu*are a
*o*ulaieiG
*otenial forestier
sc")utG
f"r" atracti6itate
turistic"G
*ondere redus" a
acti6it"ilor nearicole.
resurse de for" de
munc" calificat".
(. locuire *redomin" locuinele
reali)ate din materiale
nedura;ileG
echi*are cu instalaii de
alimentare cu a*"
deose;it de redus".
.. echi*are *ondere minim" a
*o*ulaiei alimentat" cu
a*" !n sistem
centrali)at.
2. social ni6el ridicat al
mortalit"ii infantile
7. ecoloic soluri *uternic i foarte
*uternic deradate.
1.7
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
'. O+-,2(a :,
S1:
Audeul: <olC9
/ehedini
#eiunea de
<e)6oltare:
Sud0Lest 4(5
1. fi)ico0
eorafic
seismicitate ridicat" 4!n
Cum"tatea estic" a
)onei5.
2. demorafic declin demorafic
accentuatG
natalitate !n eneral
inferioar" medieiG
mortalitate foarte mareG
!m;"tr$nirea
demorafic" accentuat"G
ca*acitatea redus" de
reenerare demorafic"
i a forei de munc".
%. economic re*re)entare foarte sla;"
a sectorului )ootehnic.
*otenial forestier foarte
redusG
rad redus de
atracti6itate turistic"G
*ondere redus" a
acti6it"ilor nearicole.
(. locuire *redomin" locuinele
reali)ate din materiale
nedura;ile !n *artea
6estic" a )onei.
echi*are cu instalaii de
alimentare cu a*"
deose;it de redus".
su*rafee locui;ile9 !n
enere9 su*erioare
mediilor *e ar"G
ritm mai intens la
construcii de locuine !n
*erioada 199%01992.
.. echi*are *rocent minim de
*o*ulaie alimentat" cu
a*" !n sistem
centrali)atG
li*sa acceselor directe la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar" !n marea
maCoritate a comunelor.
7. ecoloic soluri deradate. aer ne*oluatG
a*e de calitate ;un" i
medieG
*"duri ne*oluate.
1.'
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
9. Ca/a5-
O/a>(4a
Audeul:
Cara0Se6erin
#eiunea de
<e)6oltare
Lest 4.5
1. fi)ico0
eorafic
seismicitate ridicat"G
)on" montan"G
accidental9 alunec"ri de
teren cu risc de
*r";uire.
re)er6aii ale ;iosferei i
*arcuri naturaleG
re)er6aii i monumente
ale naturii.
2. demorafic densitate redus" a
*o*ulaieiG
declin demorafic
datorat natalit"ii
reduse9 mortalit"ii
foarte mari i
!m;un"t"irii
demorafice accentuateG
ca*acitate redus" de
reenerare a *o*ulaiei
i a forei de munc".
%. economic de)6oltare foarte sla;" a
sectorului )ootehnicG
acti6it"i industriale
*uin de)6oltateG
ni6el sc")ut al radului
de ocu*are al *o*ulaiei.
dimensiuni relati6 mari
ale e1*loataiilor
aricole indi6idualeG
*otenial forestier
ridicatG
rad mare i foarte mare
de atracti6itate turistic".
(. locuirea *ondere foarte redus" de
locuine reali)ate du*"
anul 1977G
rad foarte redus de
instalare cu instalaii de
a*".
su*rafee locui;ile
su*erioare mediilor *e
ar"G
*ondere ridicat" de
locuine reali)ate din
materiale dura;ile.
.. echi*are *rocent redus de
*o*ulaie alimentat" cu
a*" !n sistem
centrali)atG
rad redus de racordare
la reeaua telefonic"G
li*s" accese directe la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar".
7. ecoloic aer *oluatG
soluri *uternic
deradate 4!n *artea de
6est a )onei5.
a*e ne*oluateG
*"duri ne*oluate.
1.9
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
17. M124((
Ap1<,2(
Audeul: :l;a9
:rad9 =ihor9
CluC9
Yunedoara
#eiunea de
<e)6oltare
Centru 475
Lest 4.5
+ord0Lest 425
1. fi)ico0
eorafic
)on" montan"G
accidentale alunec"ri de
teren cu risc de
*r";uireG
alunec"ri de teren
frec6ente i de mare
intensitate !n sud0estul
)oneiG
resurse de a*" reduse.
re)er6aii ale ;iosferei i
*arcuri naionaleG
re)er6aii i monumente
ale naturiiG
resurse com*le1e ale
naturii.
2. demorafic *redomin" comunele
mici i foarte mici9
a6$nd densitate redus" a
*o*ulaieiG
declin demorafic
datorat miraiei i
!m;"tr$nirii
demoraficeG
mortalitate relati6
ridicat"G
ca*acitate redus" de
reenerare.
%. economic de)6oltare sla;" a
sectorului )ootehnicG
acti6itate industrial"
sla; re*re)entat"G
*ondere redus" a
acti6it"ilor nearicole.
im*ortante resurse
forestiereG
rad mare de
atracti6itate turistic".
(. locuire rad de ocu*are cu
instalaii de alimentare
cu a*"9 !n enere
su*erior mediei *e ar".
.. echi*are rad redus de elec0
trificare i de racordare
la reeaua telefonic"G
li*s" accese direct e la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar" !n cca. .7H
din comune.
7. ecoloie aer *oluatG
*"duri *oluateG
a*e *oluate.
soluri ne*oluate.
11. P*:(51+
S*3,5a2
Audeul: S"laC9
=ihor9 Satu0
/are9 CluC
#eiune de
<e)6oltare
+ord0Lest 425
1. fi)ico0
eorafic
alunec"ri de teren
frec6ente i de mare
intensitateG
resurse de a*" reduse.
re)er6aii i monumente
ale naturii 4c$te6a
comune5.
2. demorafic declin demorafic9
datorat !m;"tr$nirii
demorafice i
mortalit"ii ridicate.
ca*acitate medie de
!nnoire a forei de
munc".
%. economic rad sc")ut de ocu*are
al *o*ulaiei.
rad mare de
atracti6itate turistic"G
resurse de for" de
munc" calificat".
127
Z*2a C/(-,/(1+ P12)-, <+a0, P12)-, -a/(
(. locuire su*rafee locui;ile9 !n
enere9 su*erioare
mediilor *e ar"G
*redomin" locuinele
reali)ate din materiale
dura;ile.
.. echi*are *rocent redus de *o*u0
laie alimentat" cu a*"
!n sistem centrali)atG
li*s" accese directe la
reeaua maCor" rutier" i
fero6iar" !n maCoritatea
comunelor.
7. ecoloic soluri moderat i
*uternic deradateG
aer *oluatG
a*e *oluateG
*"duri *oluate.
$.2. A6/()1+-1/a - /a31/a :, 0a97 .2 9*2,+, /1/a+,
:ricultura re*re)enta !n anul 2777 *rinci*ala ramur" !n ceea ce
*ri6ete ocu*area *o*ulaiei9 dein$nd (79'H din totalul *o*ulaiei ocu*ate
ci6ile !n economie. :ricultura a do;$ndit aceast" *o)iie !n acest deceniu !n
s*ecial ca re)ultat at$t al *rocesului de sc"dere9 !n inter6alul 1992027779 a
*onderii *o*ulaiei ocu*ate !n industrie i construcii cu a*ro1imati6 99' *uncte
*rocentuale9 c$t i creterii *onderii *o*ulaiei ocu*ate !n aricultur" cu '97
*uncte *rocentuale !n acelai inter6al. Bn unele reiuni9 aricultura i
sil6icultura domin" !ntreaa economie reional".
Bn mediul rural9 aricultura re*re)int" acti6itatea economic"
*redominant"9 ocu*$nd *este 77H din fora de munc". Ea este sinura ramur" a
economiei rom$neti !n care *redomin" *ersoanele !n 6$rst". :*roa*e .2H din
*o*ulaia ocu*at" !n aricultur" a6ea9 !n anul 27779 .7 de ani i *este9 iar cca.
2%91H 2. de ani i *este. <oar 2'92H din *o*ulaia ocu*at" !n aricultur" erau
tineri su; %. de ani. &ora de munc" !n aricultur" de su; (7 de ani ar fi
suficient" *entru e1*loataii de dimensiuni o*time cu dotare cores*un)"toare.
Ca urmare a *redominanei *ersoanelor !n 6$rst" !n sectorul aricol9 climatul
eneral este mai *uin rece*ti6 la ino6are9 iar s*iritul antre*renorial i dorina
de a crea ferme familiale *uternice9 com*etiti6e sunt mai *uin *re)ente.
<u*" statutul *rofesional9 !n mediul rural9 din totalul *o*ulaiei ocu*ate
!n aricultur" !n anul 27779 9.9.H erau lucr"tori *e cont *ro*riu i lucr"tori
familiali neremunerai. /aCoritatea *o*ulaiei ocu*ate !n mediul rural are un
ni6el de *re"tire limitat la !n6""m$ntul *rimar sau cel mult la ni6el imna)ial
4ni6elul ma1im al !n6""m$ntului o;liatoriu5 sau nu a finali)at nici un ciclu de
!n6""m$nt.
Ta;elul '.(.
E6oluia *onderii ariculturii !n cadrul *rinci*alilor indicatori economici !n
#om$nia 4H5
I2:()a-*/( 1&$& 1&&# 1&&$ 1&&& 2000
Laloarea ad"uat" ;rut" 1.92 1991 1.92 1(9. 129(
-o*ulaia ocu*at" ci6il"
I
279. %29' %79( (792 (79'
121
-onderea su*rafeei aricole
!n su*rafaa total"
2199 2291 2291 219' 229%
In6estiii 129' 29% 29. 297 29'
E1*ort (92 %97 %97 (9. %9%
S1/<a: Institutul +aional de Statistic"
I =alana &orei de /unc"
Bn anul 2777 aricultura *artici*a cu 129(H la crearea 6alorii ad"uate
;rute. Laloarea ad"uat" !n aricultur" a fost creat" !n *ro*orie de *este 97H
de sectorul *ri6at9 contri;uia acestuia fiind de numai 219%H !n 1997.
7
27
(7
27
'7
177
127
1(7
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
-roducia total" -roducia 6eetal" -roducia animal"
Sursa: Institutul +aional de Statistic"
&i. '.1. E6oluia *roduciei aricole !n *erioada 199102777 41997E1775
E6oluia *roduciei aricole !n *erioada 199102777 a cunoscut oscilaii
de la an la an datorate !n *rinci*al 6ariaiilor condiiilor climatice. :cestea au
influenat !n mod !n s*ecial *roducia 6eetal".
-roducia animal" a fost influenat" de desfiinarea unor com*le1e
)ootehnice9 ca urmare a deca*itali)"rii i !n *rima fa)" a *erioadei de tran)iie
de desfiinare a unit"ilor C:-.
Ta;elul '...
E6oluia *onderii sectorului *ri6at !n aricultur"9 la *rinci*alii indicatori
economici 4H5
1&&0 1&&1 1&&2 1&&3 1&& 1&&! 1&&" 1&&# 1&&$ 1&&& 2000
&
Su*rafaa
aricol"
1292 299' 779% 2999 7791 779% 779( 779. 779' 7792 9.97
Bnr""0
minte
chimice
992 (992 (99' .29% 279' 2.91 2.91 779' 7%91 799' '(92
-roducia
aricol"
total"
.291 799% '79' '(9. '29( '291 '29% '99. 979( 9%9% 9(97
0*roducia
6eetal"
.297 '192 '799 '29' '79( ''91 '792 9792 9792 9197 9292
0*roducia
animal"
.29% 7(9' '79. '792 '(99 '%92 '(9( ''92 9797 9292 9'91
9
Su*rafaa total" !n *ro*rietate *ri6at" a crescut !n anul 2777 cu %.211..77 ha9 ca urmare a
reconsider"rii structurii indicatorului statistic >-ro*rietate *ri6at" , total? !n conformitate cu
>+ormele tehnice *entru introducerea cadastrului eneral?9 *u;licate !n /onitorul 8ficial +r.
7' D 2..72.1999.
122
Su*rafaa
culti6at"
2'9( 7'99 '797 7'9. 799( '19( '799 '192 '29. '(92 '792
+um"r de
tractoare
(9' 129. 229. %.92 (791 ..92 .997 2997 7.9( ''91 9192
S1/<a: Institutul +aional de Statistic"
N*-7: <atele *entru 2777 sunt date *ro6i)orii.
<u*" modul de folosin"9 *este 2%H din su*rafaa aricol" erau terenuri
ara;ile9 a*ro1imati6 %%H *"uni i f$nee9 restul re*re)ent$nd 6ii i li6e)i.
S,)-*/1+ p/(>a- deinea !n anul 27779 &"A :(2 <1p/a?a4a a6/()*+7 total" i
*este &"A :(2 ),a a/a0(+7.
Su*rafaa ocu*at" de 6ii i *e*iniere 6iticole i cea *lantat" cu li6e)i i
*e*iniere *omicole s0a redus !nce*$nd din anul 199(. Sectorul *ri6at deinea !n
2777 *este 9%H din totalul *"unilor9 *este 97H din su*rafaa ocu*at" cu
f$nee i de *este 9.H din su*rafeele culti6ate cu 6ii i li6e)i.
Bn *re)ent9 !n #om$nia ni6elul dot"rii tehnice este sc")ut. :ricultura
!nt$m*in" dificult"i !n creterea ratei mecani)"rii *roceselor tehnoloice9 din
cau)a structurii ofertei interne de maini aricole9 care nu este *otri6it" m"rimii
os*od"riilor aricole. :ceste dificult"i se datorea)"9 de asemenea9
dificult"ilor financiare9 leate de costul utilaCelor aricole i de *osi;ilit"ile
reduse de achi)iie.
Cantitatea de !nr""minte chimice utili)at" !n aricultur" !n anul 2777
a fost de a*roa*e % ori mai mic" dec$t !n 19'99 sc"dere semnalat" i la
!nr""mintele naturale. Consumul de *esticide a sc")ut semnificati6 !n ultimii
ani. La un hectar teren ara;il re6eneau !n anul 27779 %29. T !nr""minte
chimice9 cantitate !n sc"dere de la un an la altul9 ca urmare a dificult"ilor
financiare ale *roduc"torilor aricoli. :cest lucru se r"sfr$ne neati6 asu*ra
solului *rin diminuarea coninutului nutriti6 al acestuia9 influen$nd im*licit i
randamentele culturilor. Sectorul *ri6at a utili)at *este 77H din cantitatea
total" de !nr""minte chimice9 *onderea fiind !n cretere. Su*rafaa aricol"
amenaCat" *entru iriat re*re)enta a*ro1imati6 22H din su*rafaa aricol"
total"9 iar su*rafaa efecti6 iriat" !n anul 2777 de numai 1(H din su*rafaa
aricol" amenaCat" *entru iriat9 sc")$nd foarte mult ca urmare a costurilor
ridicate *e care le im*lic" e1tinderea sistemului de iriaii i meninerea !n
funcii a celor e1istente.
Bn anul 27779 an afectat de secet"9 aco*erirea necesarului intern de
consum s0a reali)at i *rin im*ortul unor cantit"i de cereale. <e asemenea9 s0a
reuit i crearea unor dis*oni;ilit"i *entru e1*ortul de semine de floarea
soarelui9 ra*i" i ulei de floarea soarelui9 care !nsuma cca. (. milioane dolari.
=alana comercial" a #om$niei *entru *roduse aro0alimentare
!nreistrea)" *ermanent deficite.
In6estiiile totale din aricultur" s0au diminuat du*" o cretere
semnificati6" !n anul 199(. Bn 2777 in6estiiile din aricultur" i sil6icultur"
re*re)entau circa 79.H din in6estiiile totale din economie. In6estiiile *ri6ate
din aricultur" au !nreistrat o cretere !n anul 2777.
Bn ultimii ani *roduc"torii *articulari i0au orientat in6estiiile !ndeose;i
s*re achi)iionarea de utilaCe aricole i miCloace de trans*ort9 confrunt$ndu0se
!n continuare cu li*sa resurselor financiare.
Ta;elul '.2.
In6estiiile sectorului *ri6at din aricultur"9 *e elemente de structur" 4H5
1&&2 1&&3 1&& 1&&! 1&&" 1&&# 1&&$ 1&&& 2000
Total in6estiii 177 177 177 177 177 177 177 177 177
12%
*ri6ate !n
aricultur"
din care9 *e
elemente de
structur":
0 construcii
799 2(9' %9% 999 .9( 1792 1(97 1% 17
0 utilaCe '99I 1299 '292 .%97 (799 (%91 %999 %' (1
0 miCloace de
trans*ort
0 19. 297 129( %799 2791 199% 27 19
0 alte in6estiii '%92 279' 119' 2797 1.9' 2292 2291 29 2%
In6estiii *ri6ate
!n total in6estiii
!n aricultur"4H5
2299 2(9( 919' '19' '192 '.97 9192 9%9% 9.99
S1/<a: Institutul +aional de Statistic"9 E6oluia sectorului *ri6at !n economia rom$neasc" !n
*erioada 199702777
N*-7: I Inclusi6 miCloace de trans*ortG <atele *entru 2777 sunt date *ro6i)orii.
Bn anul 2777 !n sectorul *ri6at din aricultur" funcionau a*roa*e
11.777 e1*loataii care deineau *este 2.277 mii ha9 4%..7% societ"i aricole i
2.22( asociaii familiale5. @os*od"riile indi6iduale e1*loatau 9.%77 mii ha
re6enind *e os*od"rie numai 292' ha.
$.2.1. Sp/(H(2(/,a a6/()1+-1/(( 5( a :,9>*+-7/(( /1/a+,
-entru a *utea s*riCini !n mod eficient *rocesul de interare a "rii !n
3.E. i de a*ro*riere de ni6elul statelor 6est0euro*ene9 este necesar" o
concentrare a s*riCinului financiar al statului i cel al fondurilor de *re0aderare
*e c$te6a direcii de aciune.
:nali)a socio0economic" a radului i *otenialului de de)6oltare !n
domeniul ariculturii i de)6olt"rii rurale au scos !n e6iden" o serie de
*ro;leme care necesit" o re)ol6are imediat". Schematic ele sunt *re)entate !n
fi. '.2.
$.2.2. S-/a-,6(a :, :,9>*+-a/, a R*382(,( p,2-/1 a6/()1+-1/7 5(
:,9>*+-a/, /1/a+7
Bn concordan" cu cerinele eta*ei actuale 4interarea !n 3niunea
Euro*ean"5 p*+(-()a /,6(*2a+7 !n #om$nia9 *rin strateia ado*tat" !n cadrul
-lanului +aional de <e)6oltare *entru *erioada 27720277.9 se !nscrie *e a*te
a1e de de)6oltare:
A=a 1. <e)6oltarea sectorului *roducti6 i a ser6iciilor cone1e9
!nt"rirea com*etiti6it"ii acti6it"ilor economice i *romo6area sectorului
*ri6atG
A=a 2. Bm;un"t"irea i de)6oltarea infrastructuriiG
A=a 3. Bnt"rirea *otenialului resurselor umane9 a ca*acit"ii forei de
munc" de a se ada*ta la cerinele *ieei i !m;un"t"irea calit"ii ser6iciilor
socialeG
A=a . Sp/(H(2(/,a a6/()1+-1/(( 5( a :,9>*+-7/(( /1/a+,G
A=a !. -roteCarea i !m;un"t"irea calit"ii mediuluiG
A=a ". Stimularea cercet"rii tiinifice i de)6olt"rii tehnoloice9
ino6"rii9 comunicaiilor9 tehnoloiei informaiei i crearea societ"ii
informaionaleG
12(
A=a #. Bm;un"t"irea structurii economice a #eiunilor9 s*riCinirea
de)6olt"rii reionale echili;rate i dura;ile.
:;ordarea acestor a1e *rioritare de de)6oltare urmea)" !ndea*roa*e
cerinele formulate !n -roramul +aional de :derare a #om$niei la 3niunea
Euro*ean" i !n -roramul Economic de -readerare.
<e)6oltarea ariculturii i de)6oltarea rural" constituie factori eseniali
ai *oliticii de de)6oltare interat" dura;il" !n s*aiul rural9 care are !n 6edere
*romo6area unui am*lu *roram de de)6oltare rural" !n toate )onele "rii 0 !n
cadrul unui conce*t de de)6oltare rural" interat"9 economic" i social"9 a
satului rom$nesc. Se urm"rete9 de asemenea9 asiurarea unui mediu mai
fa6ora;il *entru atraerea ca*italului str"in9 !n 6ederea susinerii *roramelor
in6estiionale i de de)6oltare a *roduciei aricole !n #om$nia *recum i .2
>,:,/,a :(>,/<(?()7/(( ,)*2*3(,( /1/a+,.
12.
Probleme de soluionat n domeniul a!ri"ulturii #i de$%olt&rii rurale
Ca*ital *ro*riu redus !n firmele
din mediul rural
Cerere mare de ca*ital str"in
*entru in6estiii
+i6el sc")ut al *roduciei D
unitate de su*rafa" datorit"
f"r$mi"rii *"m$ntului i a dot"rii
tehnice sal;e
8;stacole !n calea *"trunderii *e
*ia" a *roduselor aricole
-otenial aricol i sil6ic
su;utili)at
-ierderi datorate trecerii
*"durilor !n *ro*rietate *ri6at"
Sla;" di6ersificare a *roduciei
aricole
-otenial ridicat *entru turism !n
)onele rurale
Stimularea locali)"rii !n s*aiul
rural a I//0urilor care 6alorific"
resursele 4umane i materiale5
locale
+i6el sc")ut de colari)are i
calificare *rofesional" a forei de
munc" din rural
:ccesi;ilitate dificil" a )onelor
rurale la drumuri naionale i alte
reele de comunicaii
Stare *recar" a drumurilor
comunale
Sla;" dotare cu instalaii de a*"
curent" i canali)are
Infrastructur" socio0cultural"
nesatisf"c"toare
:ccesi;ilitate sc")ut" la
e1*loataiile aricole
Cerin" ridicat" de in6estiii !n
reele de alimentare cu a*" i
canali)are9 !n drumuri
-utere financiar" e1trem de
sc")ut" a administraiilor locale
-resiunea tinerilor din mediul
rural *e *iaa muncii
+ecesitatea di6ersific"rii
acti6it"ilor rurale
Li*s" de !ntre*rin)"tori !n mediul
rural
Li*s" de ca*ital *ro*riu *entru
!nce*erea unei afaceri
/anaement aricol sla;G
necesitatea creterii eficienei lui
*rin cursuri de formare
Li*sa *osi;ilit"ilor de calificare
i recalificare !n acti6it"i aricole
i nearicole
+ecesitatea !ncuraC"rii *ractic"rii
meseriilor tradiionale9 cu
*osi;ilit"i de 6alorificare !n
turism
Li*sa *osi;ilit"ilor de co0
finanare a *roiectelor
-ondere mare a su*rafeelor
des*"durite i a celor cu ero)iuni
+umeroase arii care dis*un de
ti*uri 6ariate i 6aloroase de
*lante i animalelor
-oluarea a*elor din cau)a li*sei
canali)"rii
3tili)are neraional" a
fertili)atorilor !n culturile
aricole9 d"un"toare mediului
D I R E C I I D E A C I U N E
Bm;un"t"irea com*etiti6it"ii
ariculturii9 sil6iculturii9
*escuitului i a industriei
alimentare
:meliorarea st"rii infrastructurii
din )onele rurale i *romo6area
cre"rii de micro i mici
!ntre*rinderi
Crearea de *osi;ilit"i alternati6e
de munc" i 6enituri *entru
*o*ulaia din rural
#educerea *resiunii asu*ra
mediului9 c"utarea o*ortunit"ilor
*entru crearea de acti6it"i
economice ne*oluante
Sp/(H(2(/,a a6/()1+-1/(( 5( a :,9>*+-7/(( /1/a+,
&i.'.2.
1%7
Bn concordan" cu starea actual" a sectorului aricol9 se consider" c"
o;iecti6ul *rinci*al al de)6olt"rii ariculturii *e termen scurt i mediu tre;uie
s" fie creterea cantitati6" i calitati6" a *roduciei aricole9 !n 6ederea
asiur"rii securit"ii alimentare a *o*ulaiei9 creterea contri;uiei ei la
schim;urile economice e1terne9 !n condiiile res*ect"rii cerinelor *roteC"rii i
amelior"rii mediului !nconCur"tor.
8;iecti6ele *ro*use urm"resc atinerea *arametrilor minimali de
*erforman" !n 6ederea inter"rii !n 3niunea Euro*ean".
-onderea deinut" de aricultur" !n cadrul economiei naionale i
multitudinea o;iecti6elor care tre;uie reali)ate !n 6ederea inter"ri !n 3.E. ne
o;li" s" acord"m o im*ortan" deose;it" im*lement"rii de *rorame de
reform" i restructurare !n aricultur".
Bn acest sens o;iecti6ele *oliticii aricole au !n 6edere ela;orarea unui
*achet leislati69 cu *ri6ire la crearea unor e1*loataii aricole eficiente9
s*riCinirea aricultorilor *rin credite a6antaCoase9 destinate creterii radului de
mecani)are9 de fertili)are i de iriare a culturilor aricole.
#om$nia a ela;orat -lanul +aional *entru :ricultur" i <e)6oltare
#ural" 4-+:<#59 care a fost a*ro;at de Comisia Euro*ean" !n 12.12.2777 i
care fundamentea)" P/*6/a31+ SAPARD9 ca instrument de *re0aderare
dedicat s*riCinirii ariculturii i de)6olt"rii rurale. Strateia acestuia contri;uie
la *re"tirea #om$niei *entru aderarea la 3niunea Euro*ean" i la consolidarea
ariculturii rom$neti9 *entru a *utea face fa" *resiunii e1ercitate de
com*etiia de *e *iaa comunitar" i9 !n eal" m"sur"9 *entru a !m;un"t"i
condiiile de 6ia" ale locuitorilor din )onele rurale.
-i6otul reformei din aricultur" !l constituie clarificarea i resta;ilirea
dre*turilor de *ro*rietate *recum i finali)area *ri6ati)"rii societ"ilor
comerciale din mediul rural9 care s" contri;uie la )*2<*+(:a/,a ,=p+*a-a4(+*/
a6/()*+,.
:d$ncirea reformelor structurale *resu*une *erfecionarea cadrului
leal i instituional *entru funcionarea eficient" a *ieelor aricole i rurale
4*iaa *roduselor9 a materiilor i ser6iciilor *entru aricultur"9 *iaa creditului
i cea funciar"5.
Ca urmare a su;de)6olt"rii care *ersist" !n cea mai mare *arte a
su*rafeei "rii i 6i)ea)" a*roa*e Cum"tate din *o*ulaia "rii9 se im*une ca
o;iecti6 al de)6olt"rii reionale reali)area de a)4(12( .2 <p/(H(21+ p*p1+a4(,(
)a/, -/7(,5-, .2 <pa4(1+ /1/a+ 5( .2 <p/(H(21+ ,)*2*3((+*/ a),<-*/ 9*2,.
S)*p1+ p/(2)(pa+ ,<-, :, :(3(21a/, a :,)a+aH,+*/ :(2-/, 2(>,+1+ :,
:,9>*+-a/, a <pa4(1+1( /1/a+ )*3pa/a-(> )1 <pa4(1+ 1/0a2.
Bn 6ederea atinerii acestui sco*9 tre;uie reali)at" o de)6oltare interat"
a s*aiului rural9 fiind necesare aciuni com*le1e care s" 6i)e)e toate domeniile
6ieii la sate.
<e)6oltarea *otenialului uman *entru a face fa" unor noi cerine
de de)6oltare.
:siurarea accesului *o*ulaiei din )onele rurale la ser6icii de
s"n"tate i !n6""m$nt de calitate.
<e)6oltarea infrastructurilor hidro0edilitare9 de trans*ort9
comunicaii i eneretice.
-romo6area i di6ersificarea acti6it"ilor economice.
<e)6oltarea unei ariculturi *erformante i di6ersificate.
Crearea unor condiii fa6ora;ile de)6olt"rii acti6it"ilor de turism.
1%7
Crearea unor !ntre*rinderi mici i miClocii cu *rofil aricol9
industrial9 arti)anal9 comercial i de *rest"ri ser6icii.
-riorit"ile "rii noastre *ri6ind aricultura i de)6oltarea rural" !nscrise
!n :1a ( a -roramului +aionale de <e)6oltare *entru *erioada 27720277.
sunt:
1. Bm;un"t"irea accesului la *iee i a com*etiti6it"ii *roduselor
aricole *relucrate:
<e)6oltarea dura;il" a *roduciei de cereale *entru ;oa;e9
leuminoase ;oa;e9 *lante tehnice9 cartof9 leume de c$m* i !n
s*atii *roteCate9 *omicultur" i 6iticultur"G
<e)6oltarea dura;il" a sectorului )ootehnicG
-roram strateic de su*ra6ehere9 *rofila1ie i com;atere ;oli la
animale9 control calitate semine i material s"ditor9 testare i
!nreistrare soiuri9 *romo6are9 im*lementare *roramele de
de)6oltare rural"G
Bm;un"t"irea *relucr"rii i marTetinul *roduselor aricole i
*iscicole 4S:-:#<5G
Bm;un"t"irea structurilor *entru calitate9 control 6eterinar i
fitosanitar i al calit"ii *roduselor 4S:-:#<5.
2. Bm;un"t"irea infrastructurilor *entru de)6oltare rural" i aricultur":
In6estiii *entru !m;un"t"iri funciareG
<e)6oltarea infrastructurilor rurale 4S:-:#<5G
/anaementul resurselor de a*" 4S:-:#<5.
%. <e)6oltarea economiei rurale:
<e)6oltarea dura;il" a sil6iculturiiG
In6estiii !n e1*loataii aricole 4S:-:#<5G
<e)6oltarea i di6ersificarea acti6it"ilor economice *entru
enerarea de 6enituri i acti6it"i multi*le 4S:-:#<5G
Sil6icultura 4S:-:#<5G
/etode aricole de *roducie *roiectate s" *roteCe)e mediul
!nconCur"tor i s" menin" *eisaCul rural 4S:-:#<5G
Constituirea ru*urilor de *roduc"tori 4S:-:#<5.
(. <e)6oltarea resurselor umane:
:sisten" tehnic" 4S:-:#<5G
Bm;un"t"irea *re"tirii *rofesionale 4S:-:#<5.
$.3. I2<-/13,2-, :, a<(<-,247 :(2 pa/-,a U2(12(( E1/*p,2,
47/(+*/ C,2-/a+ 5( E<--,1/*p,2, @TCEEB p,2-/1
a6/()1+-1/7 5( :,9>*+-a/, /1/a+7
3niunea Euro*ean" acord" asisten" "rilor candidate la aderare cu
sco*ul de a batenua ocul? at$t *entru "rile candidate c$t i *entru "rile
mem;re actuale. :stfel 3niunea Euro*ean" a !nfiinat un fond de *readerare
*entru TCEE *entru *erioada 277702772. sursa anual" a fondului este de *este
% miliarde de E3#8 i este oferit" ca asisten" neram;ursa;il" "rilor TCEE
care 6or s" adere *rin intermediul a trei *rorame:
1. P/*6/a31+ POARE 2000 4:sisten" -oloniei i 3nariei *entru
#estructurarea Economiei5 !n 6aloare de 1.77 milioane E3#8G
2. P/*6/a31+ ISPA 4Instrument *entru *olitica Structural" de
-readerare5 !n 6aloare de 1777 milioane E3#8G
1%1
%. P/*6/a31+ SAPARD 4-roram S*ecial de <e)6oltare :ricol" i
#ural" *entru :derare5 !n 6aloare de .77 milioane E3#8.
<e asemenea9 mai sunt acordate credite *rin BERD i Ba2)a
M*2:(a+7.
-rin *roramul -Y:#E se acord" s*riCin financiar "rilor care au
!ncheiat b:corduri Euro*ene? i doresc interarea !n 3E. -rin acest ti* de
*rorame 3E acord" s*riCin financiar !nce*$nd cu anul 1997 *entru TCEE iar
!n *erioada 19970199. a constituit *rinci*ala surs" de asisten" financiar".
-Y:#E 2777 asiur" ;a)a material" a *roramelor !n 6ederea ado*t"rii
acXuis0ului comunitar *entru "rile care sunt !n *rocesul de *readerare. :stfel
de *rorame *re"tesc "rile candidate !n 6ederea inter"rii !n 3E.
P/*6/a31+ ISPA finanea)" in6estiii !n trans*orturi 4de)6oltarea
infrastructurii5 i ocrotirea mediului !n TCEE.
-roramul S:-:#< s*riCin" de)6oltarea i moderni)area ariculturii i
de)6oltarea rural" !n TCEE !n *erioada 277702772.
#om$nia i0a de*us cererea de aderare la 3niunea Euro*ean" !n iunie
199. iar Consiliul Euro*ean de la YelsinTi a hot"r$t deschiderea neocierilor
de aderare a #om$niei la 3niunea Euro*ean" !n decem;rie 1999.
-roramul S:-:#< este un *roram *entru de)6oltarea rural"
interat" care urm"rete alinierea ariculturii rom$neti la standardele euro*ene
leate de *roducie9 *relucrarea i comerciali)area *roduselor aricole9
re)ol6area *ro;lemelor s*ecifice reiunilor rurale: li*sa infrastructurii i a
resurselor financiare9 ni6elul sc")ut al educaiei i !m;"tr$nirea *o*ulaiei.
:l"turi de *roramele -Y:#E i IS-:9 S:-:#< re*re)int" un
instrument financiar im*ortant al 3niunii Euro*ene care s*riCin" "rile
candidate !n *rocesul de *re"tire *entru aderare la 3E. :stfel9 #om$nia 6a
;eneficia *rin acest *roram de 1.7 milioane E3#8 anual.
:sistena total" dis*oni;il" *entru statele candidate *rin intermediul
-roramului S:-:#< este de *este .27 milioane E3#89 iar #om$nia se
situea)" *e *o)iia a doua9 du*" -olonia din *unct de 6edere al fondurilor
alocate.
:enia S:-:#< se ocu*" de im*lementarea *roramului !n fiecare
din statele candidate. Statele candidate au res*onsa;ilitate de*lin" !n ceea ce
*ri6ete im*lementarea *roramului9 !nce*$nd cu eta*a de selectare a
*roiectelor i *$n" la efectuarea *l"ilor. <escentrali)area res*onsa;ilit"ilor la
ni6elul statelor candidate *ermite c$tiarea de e1*erien" din *artea acestora
!n a*licarea reulilor i *rocedurilor 3E. -entru #om$nia structura de
orani)are a sistemului de im*lementare a *roramului S:-:#< este
*re)entat" !n fi. '.%.
1%2
&i. '.%. Structura de orani)are a sistemului de im*lementare a -roramului S:-:#<
:SISTE+Na TEY+ICa
Ela;orare metodoloii
<I#ECT8# @E+E#:L
:@E+NIE S:-:#<
C8#- <E :3<IT
3+IT:TE <E -#8/8L:#E0
C8/3+IC:#E
3+IT:TE :</I+IST#:TILa
Economic9 administ rat i69 *ersonal
3+IT:TE: CE+T#:La <E C88#<8+:#E
&3+CNI: <E -L:Ta
&3+CNI: <E
I/-LE/E+T:#E
:+<#
/:--/
/L-:T
/::
:<#0uri
3+ITaNI
L8C:LE
3+ITaNI
L8C:LE
3+ITaNI
L8C:LE
ACTIVITI DELEGATE
L
E
#
I
&
I
C
:
#
E
T
E
Y
+
I
C
=I#83 '
=I#83 7
=I#83 2
=I#83 .
=I#83 (
=I#83 %
=I#83 2
=I#83 1
=iroul reional de
im*lement are a
-roramului S:-:#<
AGENIA SAPARD ACTIVITI PROPRII
4-LaNILE SE -8T
E&ECT3: B+
SISTE/
1%7
:ciunile care urmea)" s" fie finanate *rin *roramul S:-:#< *entru
#om$nia9 6or fi selectate de autorit"ile rom$ne dintr0o list" de 1. domenii de
inter6enie menionate !n #elementarea 3E nr. 122'D1999 referitoare la
-roramul S:-:#< i anume:
0 in6estiii !n e1*loataiile aricoleG
0 !m;un"t"irea *relucr"rii i marTetinului *roduselor aricole i
*iscicoleG
0 !m;un"t"irea structurilor !n 6ederea reali)"rii controlului de calita0te9
6eterinar i de s"n"tate a *lantelor9 *entru calitatea *roduselor alimentare i
*entru *rotecia consumatorilorG
0 metode aricole de *roducie *roiectate *entru a *roteCa mediul i
*entru a menine *eisaCul ruralG
0 de)6oltarea i di6ersificarea acti6it"ilor economice eneratoare de
acti6it"i multi*le i 6enituri alternati6eG
0 !nfiinarea ser6iciilor de !nlocuire a *ersonalului din ferm" i a
ser6iciilor de manaement ale fermeiG
0 !nfiinarea ru*urilor de *roduc"toriG
0 refacerea i de)6oltarea satelor9 *rotecia i conser6area *atrimo0
niului ruralG
0 !ntocmirea i actuali)area reistrelor funciareG
0 !m;un"t"irea *re"tirii *rofesionaleG
0 de)6oltarea i !m;un"t"irea infrastructurii ruraleG
0 administrarea resurselor de a*" *entru aricultur"G
0 sil6icultura9 inclusi6 !m*"durirea )onelor aricole9 *ro*rietate sil6i0c"
*ri6at"9 *relucrarea i marTetinul *roduselor forestiereG
0 asisten" tehnic" *entru m"surile incluse !n aceast" #elementare9
inclusi6 studii de asisten" *entru ela;orarea i monitori)area *roramului9
inform"ri i cam*anii *u;licitare.
-rin intermediul -roramului S:-:#<9 !n #om$nia 6or fi finanate
*roiecte !n urm"toarele domenii:
A=a 1. Bm;un"t"irea com*etiti6it"ii *roduselor aricole i *iscicole
*relucrateG
A=a 2. Bm;un"t"irea infrastructurii *entru de)6oltarea rural" i
aricultur"G
A=a 3. <e)6oltarea economic" a )onelor ruraleG
A=a . <e)6oltarea resurselor umane.
=eneficiarii -roramului S:-:#< 6or fi: *roduc"torii inde*endeniG
asociaiile de *roduc"toriG consiliile localeG orani)aiile neu6ernamentale etc.
Toate *roiectele 6or fi finanate at$t de c"tre 3E c!t i de c"tre
#om$nia. :stfel sumei de 1.7 milioane E3#8 din *artea 3E i se adau"
contri;uia 42.H din finanarea *u;lic" elii;il"5.
#eulile de co0finanare sunt diferite *entru ;eneficiarii *ri6ai i
res*ecti6 cei *u;lici. -entru a *re"ti -roramul S:-:#<9 a fost lansat
Su;*roramul -Y:#E9 un *roram *ilot bP/*6/a31+ Sp,)(a+ :, P/,67-(/, a
P/,a:,/7/(( @SPPB? denumit i mini S:-:#<9 lansat !n 21 se*tem;rie 19999
!n 6aloare de *este % milioane E3#8.
Bn cadrul -roramului S--9 s0a efectuat selecia *roiectelor *entru
cele ( m"suri considerate *rioritare:
0 in6estiii !n e1*loataiile aricoleG
0 !m;un"t"irea *relucr"rii i marTetinului *roduselor aricoleG
1%7
0 di6ersificarea acti6it"ilor economice din s*aiul rural eneratoare de
6enituri alternati6eG
0 infrastructura rural".
Bn mai 2777 au fost selectate i *ro*use *entru finanare un num"r de
27 *roiecte din care:
0 %% *entru m"sura bIn6estiii !n e1*loataiile aricole?G
0 12 *entru m"sura bBm;un"t"irea *relucr"rii i marTetinului
*roduselor aricole i *iscicole?G
0 1% *entru m"sura b<e)6oltarea i di6ersificarea acti6it"ilor
economice *entru enerarea de 6enituri i acti6it"i multi*le?G
0 2 *entru m"sura b<e)6oltarea infrastructurii rurale?.
Audeele care au ;eneficiat de *roiecte finanate sunt: Satu0/are 411
*roiecte5G Iai 42 *roiecte5G Yunedoara i /aramure 4. *roiecte5G C"l"rai 4(
*roiecte5G =rao69 Co6asna9 Yarhita9 Sucea6a 4% *roiecte5G =istria0+"s"ud9
@alai9 Si;iu 42 *roiecte5G =ac"u9 =ihor9 =otoani9 =r"ila9 @orC9 /ure9
-raho6a9 L$lcea 41 *roiect5.
-lanul +aional *entru :ricultur" i <e)6oltare #ural" 4-+:<#59
necesar *entru fundamentarea derul"rii -roramului S:-:#<9 a fost a*ro;at
!n edina de @u6ern din 2%.12.1999 i a fost de*us la Comisia Euro*ean" !n
27.12.1999.
Bn se*tem;rie 2777 s0a ado*tat9 !n edin" de @u6ern9 8rdonana 483@
nr. 1(2D2777 *ri6ind !nfiinarea :eniei *entru <e)6oltare #ural" !n 6ederea
derul"rii *roramelor S:-:#< i a s*riCinirii *roduc"torilor aricoli5 *ri6ind
orani)area i funcionarea :eniei S:-:#< , su;ordonat" M(2(<-,/1+1(
A6/()1+-1/((C A+(3,2-a4(,( 5( P7:1/(+*/ 4/::-5.
$.. I3p+,3,2-a/,a P+a21+1( Na4(*2a+ :, :,9>*+-a/, @PNDB .2
R*382(a
-lanul naional de de)6oltare 4-+<5 este documentul *rin care se
*lanific" de)6oltarea economic" sectorial" i reional" a "rii *e *erioada
27720277.. -rin anali)ele i strateiile sectoriale i reionale *e care le
cu*rinde9 fundamentea)" cererea #om$niei de finanare a unor *rorame de
de)6oltare din fondurile 3niunii Euro*ene. Bn conformitate cu cerinele
-oliticii :ricole Comune 4-:C5 -+< *ermite reali)area o;iecti6elor
naionale ale coe)iunii economice i sociale.
Bn funcie de direciile de aciune i a sectoarelor de interes9 fondurile
structurale ale 3niunii Euro*ene care fac o;iectul *oliticilor de de)6oltare a
#om$niei sunt re*arti)ate *e *olitici i *rorame astfel:
1. -roram *entru *olitici de de)6oltare reional" i de coe)iune9
derulat *rin :enia +aional" de de)6oltare reional" 4:+<#5G
2. -roramul S:-:#< *entru :ricultur" i <e)6oltare #ural"9 derulat
su; asistena /::- i :eniei +aionale de <e)6oltare #eional"G
%. &ondul #om$n de <e)6oltare Social"9 care funcionea)" su;
coordonarea direct" a @u6ernului #om$niei9 *rin intermediul aeniilor de
*rofil.
(. -roram *ri6ind funcionarea schemei com*etiti6e de ranturi9
finanat cu s*riCinul ="ncii /ondiale i /onitori)at de c"tre /::-.
'(,)a/, :(2 a),<-, p/*6/a3, :, ?(2a24a/, a/, )a <)*p <p/(H(2(/,a
a6/()1+-1/(( 5( a :,9>*+-7/(( /1/a+,.
1%1
<e asemenea9 -lanul +aional de <e)6oltare 6a *ermite interarea i
coordonarea dintre o;iecti6ele de de)6oltare co0finanate *rin fiecare dintre
cele trei instrumente de *readerare 4-Y:#E9 IS-: i S:-:#<5 i o;iecti6ele
finanate din resurse interne i e1terne 4altele dec$t cele ale 3E5.
Im*lementarea *roramelor derulate !n sco*ul reali)"rii o;iecti6elor
re6ine structurilor constituite !n cadrul ministerelor de resort. Bn funcie de
natura *roramelor9 du*" ca)9 im*lementarea 6a intra !n res*onsa;ilitatea
:eniilor de <e)6oltare #eional"9 autorit"ilor locale sau structurilor
su;ordonate autorit"ilor locale.
Im*lementarea *roramelor de de)6oltare reional" !n sco*ul reali)"rii
o;iecti6elor aferente :1ei 7 , Bm;un"t"irea structurii economice a reiunilor9
s*riCinirea de)6olt"rii reionale echili;rate i dura;ile , re6ine instituiilor
direct im*licate !n de)6oltarea reional" din #om$nia cum ar fi:
1. A6,24((+, p,2-/1 D,9>*+-a/, R,6(*2a+, 4:<#0uri5 , funcionea)"
ca autorit"i de im*lementare a -roramului de Coe)iune Economic" i
Social". Sunt *ersoane Curidice non0*rofit9 neu6ernamentale !nfiinate !n
interes *u;lic care acionea)" ca oranisme e1ecuti6e ale Consiliilor de
de)6oltare #eional". :<#0urile sunt !nfiinate la ni6elul
celor ' reiuni.
2. C*2<(+((+, :, D,9>*+-a/, /,6(*2a+7 4C<#5 , sunt !m*uternicite cu
deci)ii strateice *ri6ind *roramarea i im*lementarea *oliticilor reionale !n
cadrul reiunilor.
Sunt constituite din *reedinii consiliilor Cudeene asociate !n cadrul
fiec"rei reiuni i re*re)entani ai consiliilor munici*ale9 or"eneti i
comunale locale. :stfel C<#0urile a*ro;" documentele de *roramare
reionale 4*riorit"i i criterii *entru selecia *roiectelor5 i utili)area &ondului
de <e)6oltare #eional" 4destinaia resurselor5.
:tri;uiile C<#0urilor se corelea)" cu cele ale Consiliului +aional
*entru <e)6oltare reional"9 ale /inisterului <e)6olt"rii i -rono)ei i
/inisterului Inter"rii Euro*ene.
Consiliile de <e)6oltare reional" au rol im*ortant !n im*lementarea
-roramului de Coe)iune Economic" i Social" i a*ro;":
0 o;iecti6ele i *riorit"ile reionale s*ecifice *entru a fi finanate din
fondurile aflate la dis*o)iie *recum i )onele *rioritare de de)6oltare de *e
teritoriul reiuniiG
0 lista *roiectelor de in6estiii !n I//9 ser6icii sociale9 infrastructur"
mic"G
0 lista instituiilor selectate *entru a *rimi asisten" la ni6el reional.
%. C*2<(+(1+ Na4(*2a+ p,2-/1 D,9>*+-a/, R,6(*2a+7 4C+<#5 , este
format din *reedinii i 6ice0*reedinii Consiliilor de <e)6oltare #eionale
constituite la ni6elul fiec"rei *olitici naionale de de)6oltare reional".
Consiliul +aional *entru <e)6oltare #eional" are urm"toarele
atri;uii:
0 a*ro;" -lanul +aional de <e)6oltareG
0 sta;ilete *riorit"ile ce 6or fi finanate din &ondul +aional *entru
<e)6oltare #eional"G
0 sta;ilete utili)area fondurilor 3E alocate #om$niei de Comisia
Euro*ean" *entru *romo6area coe)iunii economice i socialeG
0 a*ro;" lista *roiectelor *ro*use *entru finanarea la ni6el reional9 de
c"tre Consiliile de <e)6oltare #eional"
1%2
CAPITOLUL &
ANALIZA %I DIAGNOZA SPAIULUI RURAL DIN
ARA NOASTR
&.1. P/,9,2-a/,a )a/a)-,/(<-()(+*/ ?(9()*-6,*6/a?(), a+, R*382(,(
&.2. S(-1a4(a :,3*6/a?()7 .2 <pa4(1+ /1/a+
&.3. S(-1a4(a ,)*2*3()7 5( <*)(*-*)1pa4(*2a+7 .2 <pa4(1+ /1/a+
&.. L*)1(24a 5( 3*:1+ :, +*)1(/,
&.!. S(-1a4(a :*-7/(+*/ ,:(+(-a/, a +*)1(24,+*/ /1/a+,
&.". I2?/a<-/1)-1/a <*)(a+7 .2 <pa4(1+ /1/a+
&.#. D(3,2<(12,a ,)*+*67 a <pa4(1+1( /1/a+
&.$. D(<pa/(-74( 1/0a2-/1/a+ .2 R*382(a
&.1. P/,9,2-a/,a )a/a)-,/(<-()(+*/ ?(9()*-6,*6/a?(),
a+, R*382(,(
Bn studiul oric"rei ae)"ri umane , !n sensul !ntreului s*aiu folosit de
om , se im*une luarea !n considerare a elementelor mediului natural.
Caracteristicile fi)ice i eorafice ale cadrului !n care se desf"oar" 6iaa
oamenilor cu*rind: resursele to*orafice 4forme de relief9 *eisaC9 calitate a
resurselor eoloice9 a resurselor de sol9 resurselor de a*"9 ne6oia de *rotecie
a naturii. Lariaia acestora de la o )on" la alta determin" diferenieri mari !ntre
ti*urile de de)6oltare economic" i social" a )onelor 4". #uciuman, $%%%5.
#elieful #om$niei se desf"oar" *e trei tre*te maCore: /unii Car*ai9
Su;ar*ai9 dealuri9 *odiuri i c$m*ii 4inclusi6 luncile din <elta <un"rii5.
Caracteristicile *rinci*ale ale unit"ilor de relief sunt *ro*orionalitatea
su*rafeelor 4%1H muni9 %2H dealuri i *odiuri9 %%H c$m*ii i lunci5 i
dis*unerea concentric" i su; form" de amfiteatru a tre*telor maCore de relief.
Clima #om$niei este tem*erat continental" de tran)iie9 cu influene
oceanice dins*re 6est9 mediteraneene dins*re sud06est i continental e1cesi6e
dins*re nord0est. -reci*itaiile medii anuale sunt 6aria;ile !n funcie de
altitudine: .77 mm la c$m*ii9 777 mm la deal i 1277 la munte.
Bn )ona de c$m*ie i *odi din nordul i estul "rii e1ist" un climat !n
eneral secetos caracteri)at *rin tem*eraturile medii anuale cele mai ridicate
417011 cC5 i reimul de *reci*itaii cel mai sc")ut 47.7 mm , .%7 mm5.
#eiunea cea mai secetoas" este considerat" <o;roea unde
*reci*itaiile anuale atin frec6ent numai cca. %77 mm. <e remarcat este fa*tul
c" !n #om$nia e1ist" o tendin" de modificare a climei9 orientat" s*re
accentuarea caracterului e1cesi6 continental care a determinat a*ariia i a altor
)one !n care riscul secetei se face semnalat9 aceste )one fiind situate !n eneral
!n sudul C$m*iei #om$ne.
Seceta de fa*t constituie un factor natural im*ortant de risc. <e
asemenea alunec"rile de teren sunt incluse !n aceast" cateorie re*re)ent$nd o
form" de deradare a terenurilor9 fiind determinate de factori fi)ico0eorafici.
Bn #om$nia e1ist" )one unde *ericolul alunec"rilor este semnificati6 i anume:
17(
0 )one cu alunec"ri de tren accidentale sau cu *r";uiri situate !n
Car*aii /eridionali9 /unii :*useni9 latura 6estic" a Car*ailor 8rientaliG
0 )one cu alunec"ri de teren cu frec6en" i intensitate mare 4*onderea
cea mai mare este !n )onele su;car*atice9 *artea de 6est a -odiului
Transil6aniei i -odiul /oldo6ei.
:lunec"ri de teren im*ortante s0au !nreistrat !n Cudeele <!m;o6ia9
=ac"u9 /ehedini i -raho6a *e o su*rafa" de 9.777.777 ha. Locali)area
alunec"rilor de teren este im*ortant" deoarece tre;uiesc luate m"suri
su*limentare de consolidare a 6ersanilorG se im*un restricii !n e1*loatarea
terenurilor !n s*ecial a *"durilorG sunt necesare studii eotehnice care s"
sta;ileasc" am*lasarea construciilor i c"ilor de comunicaii.
Bn #om$nia un factor natural im*ortant de risc este seismicitatea.
Conform datelor statistice #om$nia este situat" !ntr0o reiune cu seismicitate
*uternic" unde cutremurele au o frec6en" destul de mare i intensitate ridicat"
4!n *erioada 19.201977019'2 cutremurele au a6ut manitudinea mai mare de (
rade *e scara #ichter5.
Bn ara noastr" au fost delimitate )onele unde e1ist" riscul *roducerii
unor cutremure cu intensitate seismic" astfel: Cum"tatea se sud0est a "rii
influenat" de cutremurele din Lrancea *recum i c$te6a )one leate de
cutremurele situate !n Cudeele Timi9 Cara0Se6erin i unele )one mai restr$nse
din nordul "rii9 Cudeele =ihor9 Satu0/are i /aramure.
Bn aceste )one cu seismicitate *otenial" se im*une res*ectarea
normelor de construcie antiseismic" *rin utili)area unor materiale de
construcie re)istente i !ntreinerea i su*ra6eherea *ermanent" a lucr"rilor
hidrotehnice aflate *e teritoriul comunelor.
Z*2,+, 2a-1/a+, p/*-,Ha-, :(2 R*382(a
3rm"rind *rinci*iile de)6olt"rii dura;ile #om$nia a ado*tat o
*olitic" de *rotecie a *atrimoniului naional natural i cultural !ntr0un
*roram com*le1 de *roteCare. :stfel au fost instituite )onele *roteCate care
re*re)int" acele teritorii unde e1ist" unul sau mai multe locuri de *atrimoniu
naional. :cest )one sunt incluse !n -roiectul -lanului de :menaCare a
Teritoriului +aional 4-+:T5 care urm"rete estiunea9 conser6area9
recu*erarea i 6alorificarea acestor )one *recum i e6idenierea *riorit"ilor de
susinere financiar" a *roteciei lor.
-rin acest *roiect -+:T s0au sta;ilit dou" ru*e de )one *roteCate:
1. R,9,/>a4(( a+, 0(*<?,/,( 5( pa/)1/( 2a4(*2a+, care cu*rind 1(
o;iecti6e naturale !n su*rafa" total" de 1.77'.('2 ha 4(9.(H din teritoriul
naional5. <elta <un"rii este declarat" ca re)er6aie a ;iosferei i )on" de
im*ortan" ecoloic" naional" i internaional".
2. R,9,/>a4(( 5( 3*213,2-, a+, 2a-1/(( cu*rind 277 o;iecti6e cu o
su*rafa" de 2%.%'( ha. 4monument al naturii este un element sau un ansam;lu
natural unic sau rar iar re)er6aia natural" este o su*rafa" natural" *roteCat"
caracteri)at" *rin concentrarea !n cadrul teritoriului a unor ;iodi6ersit"i9 s*aii9
formaiuni eoloice sau *eisaCe unicate sau rare.
&.2. S(-1a4(a :,3*6/a?()7 a <pa4(1+1( /1/a+
-o*ulaia se definete ca o colecti6itate de oameni care tr"iesc *e un
anumit s*aiu eorafic. <in *unct de 6edere socio0economic *o*ulaia *oate fi
descris" ca un su;sistem social care are !n 6edere num"rul de locuitori9
17.
densitatea structura *e 6$rste i *e se1e9 natalitatea i mortalitatea9 femini)area9
miraiile9 !m;"tr$nirea demorafic"9 !nnoirea forei de munc".
-o*ulaia este at$t factor de aciune c$t i factor de consum. Bn anali)a
dianostic a s*aiului rural9 elementul demorafic a*are !n *rinci*al !n calitate de
*otenial de de)6oltare.
+um"rul de locuitori din s*aiul rural era de 1791( milioane !n 1999 i
re*re)int" (.H din *o*ulaia "rii9 re)ult$nd o densitate relati6 sla;" de su; ('
locuitoriDTm
2
. +um"rul de locuitori ai unit"ilor administrati6 teritoriale de
;a)" din s*aiul rural res*ecti6 comun" la un moment dat re*re)int" un
indicator care e1*rim" *o*ulaia sta;il" !n comun". P*p1+a4(a 3,:(, a 12,(
)*312, din #om$nia ,<-, :, 3#$0 +*)1(-*/(9 dar e1ist" o mare 6arietate a
comunelor din #om$nia su; as*ectul dimensiunilor demorafice. Cea mai mic"
comun" este =re;ul0+ou 4Cud. Cara0Se6erin59
cu 12% locuitori9 iar cea mai mare este Loluntari 4Cud. Ilfo65 care are
27.7(2
locuitori 4". #uciuman, $%%%5.
8 comun" este format" din mai multe sate. *este Cum"tate din comune
4..9(H5 sunt formate din 10(0 sate9 iar 292H din comune au mai mult de 17
sate.
Su; as*ectul 2137/1+1( :, +*)1(-*/(C :(3,2<(12,a satelor 6aria)" de
la cele care au doar c$i6a locuitori9 *$n" la sate cu *este 777709777 locuitori.
-redomin" !ns" satele cu *uini locuitori9 num"rul mediu de locuitori ai unui
sat fiind de cca. '77.
Com*onena satelor du*" num"rul de locuitori i a comunelor du*"
num"rul de sate i de locuitori influenea)" !n mod semnificati6 radul de
asiurare a *o*ulaiei cu echi*amente i ser6icii *u;lice. Comunele cu num"r
mic sau dis*ersat de locuitori sau dis*ersat de locuitori sau cu sate risi*ite au
cele mai mari *ro;leme su; as*ectul echi*"rii edilitare i au a6ut !n ultimele
decenii9 descreterile cele mai mari de *o*ulaie.
E6oluia *o*ulaiei totale i a *o*ulaiei rurale !n #om$nia este *re)ent"
!n ta;elul 9.1.
Ta;elul 9.1.
E6oluia *o*ulaie #om$niei !n *erioada 1'9102777
N/.
)/-.
A21+ P*p1+a4(a -*-a+7 P*p1+a4(a
/1/a+7
P*p1+a4(a
1/0a27
N137/1+ A A A
1. 1'91 17.777.777 177 - 0
2. 1977 11.12'.777 11197 $1C2 1'9'
%. 1912 12.'9'.777 12997 $1C" 1'9(
(. 19%7 1(.2'7.777 1(29' #$C" 219(
.. 19(1 12.122.72% 1219% - 0
2. 19(' 1..'72.22( 1.'97 #"C" 2%9(
7. 19.2 17.(9'.(.7 17(99 "$C# %19%
'. 1922 19.17%.12% 19197 "1C$ %'92
9. 1929 27.777.777 27797 !0C& (991
17. 1977 21..99.917 21.92 !!C (%92
11. 19'. 22.72(.'2% 2279. !0C0 .792
12. 19'7 2%.777.777 2%797 $C1 .199
1%. 1997 2%.272.727 2%291 !C1 .(9%
1(. 199. 22.2'7.9.1 2229' !C0 ..97
1.. 1999 22.(.'.722 22(92 !C21 .(979
12. 2777 22.(%..27. 22(9( !C3 .(9.7
S1/<a: C.9 N"ran , <emorafie9 19979 :nuarul statistic 2771
172
<in ta;el se o;ser6" c" !n anul 1'91 *o*ulaia era de 17 milioane
locuitori9 atin$nd 27 milioane !n 1929 i ma1imul de 2% milioane !n anul 19'7
du*" care a urmat o e6oluie neati6" aCun$nd !n anul 2777 la 22.(%..27.
*o*ulaie total" din care *o*ulaia rural" re*re)int" 17.197.277 res*ecti6
(.9(%H.
#e)ult" c" !n secolul care a trecut *o*ulaia #om$niei a crescut
!nreistr$nd un s*or eneral de 1(9( mil. locuitori. #itmul mediu anual de
cretere reali)at !n #om$nia a fost mai ridicat dec$t !n "rile de)6oltate i mai
sc")ut dec$t !n cele sla; de)6oltate.
#itmul mediu anual de cretere a !nreistrat 6ariaii diferite de0a lunul
secolului. -$n" !n 191. ritmul a fost relati6 ridicat9 !n urm"torii %7 ani9 *$n" !n
19(.9 e6oluia *o*ulaiei a fost afectat" !n mare m"sur" de efectele neati6e
*roduse de cele dou" r");oaie mondiale. <u*" cel de0al doilea r");oi mondial
*o*ulaia #om$niei a !nreistrat un ritm de cretere continuu *$n" !n 1997 c$nd
datorit" s*orului natural neati6 i miraiei e1terne e6oluia a !nreistrat un
ritm neati6 iar num"rul locuitorilor se afl" !n descretere.
-o*ulaia rural" din #om$nia a sc")ut continuu *e toat" *erioada
anali)at" cu un *rocent de 12H !ntre anii 192201997 !n tim* ce *o*ulaia
ur;an" a crescut cu 77H. Cau)ele sc"derii demorafice au fost diferite:
mirarea s*re oraele din )on"9 mirarea etnicilor ermani9 un com*ortament
demorafic caracteri)at *rin natalitate foarte sc")ut". Bntre anii 199201997
*o*ulaia rural" a sc")ut cu 2'7 mii. *ersoane 4cu 297H !n medie *e an5.
<escreterea a fost mai mare dec$t cea medie !n Cudeele :l;a9 Cara0
Se6erin9 Yunedoara9 S"laC. Creteri demorafice s0au !nreistrat cu *rec"dere
!n )onele montane.
<u*" 199. *o*ulaia rural" a !nreistrat o uoar" cretere datorit"
re!ntoarcerii la ar" a or"enilor care i0au *ierdut locurile de munc". &ora de
atracie a oraului a sc")ut datorit" creterii costurilor 6ieii mai ales a celor
leate de locuin".
Bntre *ersoanele care mirea)" s*re rural *redomin" ru*a de 6$rst" de
2.0%9 ani9 ceea ce contri;uie la creterea i !ntinerirea resurselor de munc" !n
rural constituind o o*ortunitate *entru de)6oltarea economiei
rurale.
:ceast" cateorie 6a tre;ui orientat" s*re acti6it"ile nearicole care
tre;uiesc de)6oltate !n rural.
D,2<(-a-,a p*p1+a4(,( este un element cu mare 6aria;ilitate !n s*aiu9
fiind un re)ultat al condiiilor eorafice9 istorice9 economice i sociale
s*ecifice fiec"rei )one.
:cest indicator economic se e1*rim" *rin num"rul de locuitoriDTm
2
e1*rim$nd distri;uia *o*ulaiei *e teritoriul administrati6 al unei comune la un
moment dat.
Bn mediul rural densitate *o*ulaie este !n eneral sc")ut"9 ni6elul
medie !nreistrat !n 1997 fiind de (797 locuitoriDTm
2
. e1ist" !ns" mari diferene
!ntre modul de distri;uie al *o*ulaiei !n teritoriile rurale ale Cudeelor. Bn mare
*arte9 densitatea *o*ulaiei este influenat" de formele de relief. <ensitatea este
foarte sc")ut" !n comunele din /unii Car*ai *recum i !n <o;roea 4su; .7
sau chiar su; %7 locuitoriDTm
2
5. Bn <elta <un"rii i !n c$te6a teritorii montane
tr"iesc mai *uin de ' loc. D Tm
2
.
Cele mai sla; *o*ulate sun Cudeele Cara0Se6erin 42797 locDTm
2
5 0
Cude de munte cu *ro;leme ra6e de de*oluare ca urmare a unei natalit"i
177
foarte sc")ute5 i Tulcea 4179( loc.DTm
2
5 0 cu condiii eorafice s*eciale9
datorate *re)enei <eltei <un"rii *e circa o treime din teritoriul Cudeului.
S-/1)-1/a p, <,=, a p*p1+a4(,( /1/a+, este relati6 echili;rat"9 num"rul
femeilor fiind a*roa*e eal cu cel al ;"r;ailor .97% milioane ;"r;ai 4(992H5 i
.917 milioane sunt femei 4.79(H5.
Structura *e 6$rste a *o*ulaiei rurale este caracteri)at" *rintr0un relati6
de)echili;ru9 *rocesul accentuat de !m;"tr$nire demorafic" fiind e6ident.
L$rsta medie a *o*ulaiei rurale este ridicat" 4cca. %' ani5 i !n continu"
cretere.
-o*ulaia care a de*"it 6$rsta de .7 ani este forte numeroas": 1 din %
*ersoane din rural se !ncadrea)" !n aceast" cateorie de 6$rst"9 fa" de 1 din .
!n ur;an. -rocesul de !m;"tr$nire a a*"rut *e m"sura sc"derii num"rului de
*ersoane mature9 ca urmare a mir"rilor masi6e din ultimele % decenii9 i s0a
accentuat !n ultimii '09 ani *rin restr$nerea num"rului de nateri.
E1ist" un as*ect *o)iti6 !n structura *e 6$rste9 cu manifestare
tem*orar". Tinerii cu*rini !ntre 1.029 de ani care nu au mirat din sate du*"
19979 au intrat !n cateoria resurselor de munc" contri;uind la !ntinerirea
semnificati6" a forei de munc" din rural.
:stfel ruralul dis*une !n *re)ent9 !n maCoritatea reiunilor9 de un
continent relati6 numeros de resurse de munc" tinere9 cu dis*oni;ilit"i *entru
calificare9 *entru *re"tirea *rofesional" i manaerial" !n domenii economice
noi.
-rocesul de !m;"tr$nire demorafic" se manifest" relati6 difereniat !n
teritoriu.
Bm;"tr$nirea demorafic" este un *roces uni6ersal9 *onderea *o*ulaiei
6$rstnice crete i scade *onderea *o*ulaiei tinere. -entru anali)a acestui
fenomen social se folosete indicele de !m;"tr$nire a *o*ulaiei. Se calculea)"
ca un ra*ort !ntre *o*ulaia !n 6$rst" de 27 de ani i *este i *o*ulaia de *$n"
la 1( ani e1*rim$nd ca*acitatea sau inca*acitatea comunit"ii de reenerare
demorafic".
Cau)a *rinci*al" a !m;"tr$nirii de demorafice este sc"derea *e termen
lun a natalit"ii i !ntr0o *ro*orie mai mic" constituie sc"derea mortalit"ii
*rin creterea duratei medii de 6ia".
Bm;"tr$nirea demorafic" este una din *ro;lemele care tinde s" ai;"
caracter de eneralitate !n s*aiul rural rom$nesc.
Bm;"tr$nirea demorafic" masi6" a fost determinat" de mirarea
masi6" a *o*ulaiei tinere de la sate c"tre orae9 care a a6ut loc !n *erioada
industriali)"rii forate din inter6alul 1927019'.. Chiar dac" !n *re)ent 427725
*rocesul miraiei sat0ora s0a restr$ns foarte mult consecinele mir"rii din
*erioada industriali)"rii se 6or menine i 6or afecta structurile demorafice
rurale !n urm"torii .017 ani du*" care se 6a *roduce tre*tat o reechili;rare
deoarece indicii de natalitate din mediul rural sunt su*eriori celor din mediul
ur;an.
-rinci*alii factori care contri;uie la e6oluia socio0demorafic" din
mediul rural sunt: 2a-a+(-a-,aC 3*/-a+(-a-,a 5( 3(6/a4(a.
&enomenul de ;a)" al creterii demorafice este e1*rimat *rin
indicatorul /a-a 2a-a+(-74(( care re*re)int" num"rul de nou n"scui 6ii ce re6in
la 1777 locuitori. Laloarea indicatorului este de*endent" !n *rinci*al de
structura *e 6$rste a *o*ulaie i este influenat" de modul de com*ortament
demorafic al )onei i de condiiile social economice. #ata medie a natalit"ii a
!nreistrat o e6oluie neati6" continu". <ac" !n anul 19'7 natalitatea !n mediul
17'
rural a fost de a*ro1imati6 17 al 1777 locuitori ea a aCuns la 129' la 1777
locuitori !n anul a199(. Bn *re)ent natalitatea !n rural de*"ete de a*ro1imati6
19( ori rata din ur;an. Lalorile natalit"ii continu" s" ai;" mari 6ariaii !n
teritoriu. Bn *artea de est a "rii natalitatea este de a*roa*e dou" ori mai mare
dec$t cea din sud i 6est.
E1ist" )one !ntinse din sudul "rii , Cudeele @iuriu9 Teleorman9 !n 6est
, Cud. Cara0Se6erin9 Yunedoara9 CluC i mare *arte din Cudeele S"la9 :rad i
Timi9 !n estul "rii , Cud. Tulcea i =r"ila unde natalitatea este foarte sc")ut"
411 co*ii n"scuiD1777 locuitori5. :stfel de)echili;rele demorafice se
*er*etuea)" !n aceste )one unde *o*ulaia este deCa !m;"tr$nit"9 *un$ndu0se !n
*ericol *otenialul uman al acestor )one *entru 6iitor. Cele mai afectate sunt
Cudeele Cara0Se6erin i Yunedoara unde !n maCoritatea comunelor se nasc
anual mai *uin de ' co*ii la 1777 locuitori.
M*/-a+(-a-,a este un alt factor care contri;uie la e6oluia *o*ulaiei.
Indicatorul *rin care se e1*rim" este /a-a 3*/-a+(-74(( care re*re)int" num"rul
de decese !nreistrate la 1777 de locuitori ai unei comune. #ata mortalit"ii !n
ara noastr" s0a sta;ili)at !n Curul 6alorii de 12 decese D 1777 locuitori9 indicele
situ$ndu0se *rintre "rile euro*ene cu o mortalitate ridicat". Bn mediul rural rata
medie a mortalit"ii este mai ridicat" dec$t cea din mediul rural 4a*ro1imati6
1(D1777 locuitori5 iar tendina din ultimii ani este !n cretere.
Bn eneral9 e1ist" o str$ns" corelaie direct" !ntre ni6elul mortalit"ii i
radul de !m;"tr$nire demorafic". E1ce*ia de la aceast" reul" face <elta
<un"rii unde condiiile de 6ia" sunt *recare i e1ist" deficiene mari !n
asiurarea asistenei medicale.
: treia com*onent" a e6oluiei *o*ulaiei este micarea9 miraia
e1*rimat" *rin indicatorul /a-a 3,:(, a 3(6/a4(,( care re*re)int" >soldul?
schim;"rilor de domiciliu !n *erimetrul unei comune adic" diferena dintre
num"rul celor care i0au sta;ilit domiciliul !n comun" i al celor care au *lecat
cu domiciliul din comun".
Bn ultimele decenii sensul mir"rii *o*ulaiei a fost rural0ur;an9
!nce*$nd !ns" cu anul 1992 sesi)"m o cretere a flu1ului dins*re orae s*re
sate9 fenomen fa6ori)at de m"surile leislati6e *ri6ind *ro*rietatea asu*ra
terenurilor i determinarea condiiilor economice i sociale de la orae.
/irarea *o*ulaiei c"tre mediul rural a crescut !n anii 199%0199( cu a*roa*e
27H fa" de 199701991 !ns" soldul miraie !n rural a continuat s" fie neati6
40.9.H *e an5 iar soldul miraie !n ur;an continu" s" fie *o)iti6
4M(9(H5.
-$n" !n 1997 cea mai mare *ro;lem" !n 6iaa satelor era diminuarea i
!m;"tr$nirea *ersoanelor a*te de munc". <u*" 1997 !n mediul rural a !nce*ut
s" creasc" num"rul *ersoanelor foarte tinere care nu au mai a6ut *osi;ilitatea
s" *"r"seasc" satele. Bn *re)ent satele au anse deose;ite de cretere a
resurselor de munc" i de !nnoire a lor *rin *ersoane tinere.
Bnnoirea forei de munc" este anali)at" cu aCutorul (2:(),+1( :, .22*(/,
a ?*/4,( :, 312)79 calculat ca ra*ort !ntre *o*ulaia din ru*a de 6$rst" 1.029
ani i *o*ulaia din ru*a de 6$rst" %70(( ani.
:stfel !n rural e1ist" tineri cu*rini !n ru*a de 6$rst" 1.029 ani 4care
re*re)int" com*onenta cea mai t$n"r" a forei de munc"5 !n num"r de 29.
milioane de *ersoane9 adic" a*roa*e un sfert din !ntreaa *o*ulaie a*t" de
munc" 4". #uciuman, $%%%5. :stfel !n maCoritatea comunelor se !nreistrea)"
un e1cedent de for" de munc" !n ra*ort cu *osi;ilit"ile locale de ocu*are a
acesteia.
179
#"m$nerea !n rural a unei *"ri c$t mai mari din aceast" cateorie de
*o*ulaie t$n"r" ar fi un factor decisi6 *entru re6itali)area ruralului9 *entru
di6ersificarea economic"9 *entru resta;ilirea de)echili;relor demorafice9 !n
s*ecial !n )onele cu deficiene arare. :stfel eficiena *oliticii de de)6oltare
rural" !ntre*rins" se 6a reflecta *rin <-a0(+(9a/,a a),<-1( <,63,2- :, p*p1+a4(,
.2 3,:(1+ /1/a+C :(3,2<(*2a- .2 )*2?*/3(-a-, )1 p*<(0(+(-74(+, 2a-1/a+,C
,)*2*3(), 5( <*)(a+, a+, ?(,)7/,( 9*2,.
&.3. S(-1a4(a ,)*2*3()7 5( <*)(*-*)1pa4(*2a+7 .2
<pa4(1+ /1/a+
-entru caracteri)area din *unct de 6edere economic a s*aiului rural
cercetarea cu*rins" !n cadrul -roramului -Y:#E 199' *entru anali)a i
diano)a s*aiului rural din #om$nia s0a o*rit asu*ra urm"toarelor su;criterii:
*otenialul aricol9 *otenialul forestier9 *otenialul turistic9 *otenialul
industrial9 *otenialul e1*loataiilor aricole9 structurile de *ro*rietate9 radul
de ocu*are al *o*ulaiei i di6ersificarea acti6it"ii economice.
@ru*area terenului aricol *e cateorii de folosin" i clase de
*reta;ilitate caracteri)ea)" !n linii enerale *otenialul de *roducie aricol"9
direciile de s*eciali)are i intensificare ale aricultorilor i *rofilul eneral
de *roducie. Bn #om$nia re*arti)area terenurilor aricole *e clase de
*reta;ilitate se *re)int" astfel:
Ta;elul 9.2.
#e*arti)area terenurilor *e clase de *reta;ilitate
C+a<a :,
p/,-a0(+(-a-,
M*:1+ :, ?*+*<(247
T*-a+ a6/()*+ A/a0(+ P7512( 5( ?82,4, V(( 5( +(>,9(
3(( La A 3(( La A 3(( La A 3(( La A
Su*rafaa total"
din care !n clasa
de *reta;ilitate:
1('.7 100C0 9%'1 100 (9(9 100 .27 100
I 0 foarte ;un" (17 2C$ %.. 3C$ .( 1C1 1 0C2
II , ;un" %2.2 2C" %%.% 3!C# 227 C '% 1!C#
III , miClocie %7'% 20C# 2%2( 2!C2 .97 12C1 122 23C2
IL , sla;" %22% 2C 172' 1$C 1727 3!C# 12' 2C3
L foarte sla;" (7'. 2#C! 1.'1 1"C& 2%11 "C# 19% 3"C"
S1/<a: :nuarul statistic al #om$niei9 2771
Cunoaterea !n detaliu a structurii folosinei aricole i a claselor de
*reta;ilitate *ermite decidenilor a*licarea m"surilor economico0sociale care s"
duc" la utili)area com*lect" i corect" a resurselor funciare. <in ta;el
constat"m c" la ni6el de ar" doar 27H din terenul aricol este de calitate foarte
;un" i ;un"9 restul sunt terenuri de calitate miClocie i sla;". &ondul funciar9
du*" modul de folosin"9 *e cele o*t reiuni de de)6oltare este *re)entat !n
ta;elul 9.%.
#e)er6ele de cretere a su*rafeei aricole !n #om$nia sunt destul de
limitate9 iar su*rafaa ce re6ine *e un locuitor este relati6 redus" 4792.
haDlocuitor5. :ceast" situaie im*une un caracter intensi6 *roduciei aricole.
1'7
Ta;elul 9.%.
&ondul funciar9 du*" modul de folosin"
N*/:-E<- S1:-E<- S1: S1:-V,<- V,<- N*/:-V,<- C,2-/1 B1)1/,5-( T*-a+
Su*rafaa total" %.2'(.9'% %..72.177 %.((..299 2.921.129 %.27%.%17 %.(12.7(2 %.179.972 1'2.11. 2%.'%9.771
Su*rafaa aricol" 2.1%2.(.' 2.%%(.177 2.(('.97% 1.'27.7'% 1.927.722 2.177.'%( 19(1.7.2 11'..7. 1(.'.2.'(.
din care *ro*rietate
*ri6at"
2.79..21( 2.17..9(2 2.%.%.9(. 1.7.(.'(2 1.7'%.122 2.7.7.2(2 197%.(79 171.(9% 1(.21'.221
Su*rafaa aricol" *e cateorii de folosin"
0 ara;il 1.%22.92' 1.'12.9'. 1.92%.9.1 1.2(7..%. 1.792..'7 1.77'.72( 72'.977 111.(.9 9.%'1.179
0 *"uni .7(.779 %%2.71( 2'7.727 %79.27( .97.('. 227.721 272.9'7 2.977 %.((1.227
0 f$nee 192.%.2 22..22 92.'2' '2.1.2 2%2.(72 %22.2(1 (22.199 %' 1..77.197
0 6ii %9.%7. 97.722 (7.2.1 .1.721 9.27% 1%..2( 11.197 2.77. 272.2.2
0 li6e)i 2..727 2(.179 .%.((% ...2.7 %1.2'. ((.'(( 17.77% 2.722 2.(.227
-"duri 1'2.(.' .%..'.2 22(.%.9 '%%..7( 1.717.219 1.77%.29% 1.197.2.' 2..9%2 2.(.7.2'%
:*e i ;"li 7%.('1 (22.71. 11.'2% 7(.7.2 (..((9 .7.%2( %%.271 2.%'7 '27.'%9
:lte su*rafee 292..'2 2%9.(29 21%.7%7 19%..%7 1'2.('% 221..9. 2%'.(.7 %1.2'7 1.2.7.17(
S1/<a: :nuarul statistic al #om$niei9 2771
17(
Bn s*aiul rural re6ine o 3,:(, :, -,/,2 a6/()*+ p, +*)1(-*/ de 19(
haDlocuitor. :cest indicator este neuniform re*arti)at !n teritoriu9 6aria)"
funcie de su*rafaa aricol" a fiec"rei comune i de *o*ulaia comunei care
difer" funcie de radul de de)6oltare economico0social" !n *rofil teritorial.
P*-,24(a+1+ ?*/,<-(,/ *re)int" o im*ortan" deose;it" !n mediul rural
deoarece *"durea are at$t un /*+ ,)*2*3() c$t i un /*+ <*)(a+ i de p/*-,)4(, a
3,:(1+1(9 *ut$nd furni)a elemente *entru fundamentarea *oliticilor sectoriale.
&ondul forestier al #om$niei du*" 1997 a sc")ut continuu du*" cum se
o;ser6" !n ta;elul 9.(.
Ta;elul 9.(.
E6oluia fondului forestier
1&&! 1&&" 1&&# 1&&$ 1&&& 2000
Su*rafaa *"durilor 22(. 22(7 22%2 2227 2222 222%
#"inoase 197% 1'97 1''% 1'2' 1'21 1'.2
&a 192. 19%. 19%9 19(2 19(% 19.1
SteCar 11%% 11%1 1129 1127 1122 1127
<i6erse s*ecii 12'( 12(' 12'. 1297 1%77 1292
:lte terenuri 12( 122 1%1 1(7 1(1 1(%
Total 2%29 2%22 2%27 2%27 2%27 2%22
S1/<a: :nuarul statistic al #om$niei9 2771
E6enimentele *olitice de du*" 19'9 au determinat schim;"ri *rofunde
!n domeniul socio0economic al s*aiului rural cu im*licaii maCore asu*ra
locuitorilor din rural.
Sensul *rinci*al al e6oluiei structurilor de *ro*rietate din rural a fost
re*re)entat de decolecti6i)area ariculturii i resta;ilirea dre*tului de
*ro*rietate *ri6at".
Cadrul eneral al *ri6ati)"rii ariculturii a fost sta;ilit *rin leea
fondului funciar 41'D19915 i *rin #eulamentul s"u de a*licare la care se
adau" i alte lei a*"rute ulterior 4Leea 12919979 Leea 1D2779 83@
172D2771. Indirect au contri;uit Leea nr. 1.D1997 *ri6ind reorani)area
unit"ilor economice de stat ca reii autonome i societ"i comerciale9 Leea
nr. %1D1997 *ri6ind societ"ile comerciale re*u;licat"9 Leea nr. %2D1991
*ri6ind societ"ile aricole i alte forme de asociere !n aricultur"9 Leea
arendei nr. 12D199( i Leea nr. .(D199' *ri6ind circulaia Curidic" a
terenurilor5.
Bn urma a*lic"rii leii fondului funciar9 !n #om$nia au a*"rut .0.92
milioane de *ro*rietari din care (70.7H nu se afl" la locul *ro*riet"ii iar
2702.H sunt salariai !n mediul rural. N"ranii care nu au alt" surs" de 6enit
dec$t aricultura re*re)int" 27H.
<ac" lu"m !n considerare fa*tul c" Cum"tate din "ranii *ro*rietari sunt
!n 6$rst" 4*este 2.077 ani5 *utem conclu)iona c" !n ara noastr" e1ist" un
num"r de .770277.777 de "rani ca*a;ili *e termen scurt s" de6in" fermieri.
Efectul imediat al leii a fost schim;are statutului economic al
"ranului. #econstituirea dre*tului de *ro*rietate a schim;at ti*ul de
e1*loataie aricol" ;ul6ers$nd !ntreaa structur" a *ro*riet"ii funciare din
#om$nia de du*" 1991.
<eoarece s0au constata o serie de li*suri la a*licarea !n *ractic" a Leii
1'D19919 mai ales !n domeniul reconstituirii dre*tului de *ro*rietate9 ea a fost
amendat" cu leea 129D1997 care aduce modific"ri metodoloice i leea 1D277
care aduce com*let"ri i modific"ri asu*ra reconstituirii dre*tului de
*ro*rietate de *$n" la .7 ha teren aricol 4leea 1'D1991 limit$nd la 17 ha5 i
17(
17 ha de *"dure iar unde nu e1ist" teren aricol suficient se acord" des*"u;iri
*entru diferena de teren neretorcedat *recum i reconstituirea dre*tului de
*ro*rietate asu*ra terenurilor a*arin"toare uni6ersit"ilor aricole9 staiunilor
de cercet"ri aricole *recum i terenurile :cademiei #om$ne.
<ac" leea 1D2777 *ermite formare unor e1*loataii aricole *ri6at
familiale comerciale9 83@ 172D2771 aduce restricii la a*licarea leii
!m*iedic$nd de)6oltarea e1*loataiilor *ri6at familiale *rin stimularea i
s*riCinirea financiar" a unor e1*loataii de dimensiuni mari care *ot s" se
forme)e fie *rin asociere fie *rin arendare.
8ri este ;ine cunoscut fa*tul c" a*licarea Leii fondului funciar
res*ecti6 constituirea *ro*riet"ii *ri6ate *entru fotii *ro*rietari sau *entru
urmaii acestora a condus la a*ariia unui num"r foarte mare de os*od"rii
indi6iduale9 e1*loataii *ri6at familiale 4*este cinci milioane5 iar am*lasarea
*ro*riet"ilor *e 6echile am*lasamente a dus la *ul6eri)area fiec"rei *ro*riet"i
!n (017 *arcele dis*ersate la distane de %017 Tm9 de forme nereulate i
dis*use din deal !n 6ale !n )onele colinare9 r";ind astfel distruerea solului
*rin ero)iune.
:stfel s0a fr$nat *rocesul de *roducie9 s0au tri*lat cheltuielile de
e1*loatare i s0a deradat solul. :ctualele am*lasamente au distrus amenaC"rile
de iriaii9 desec"ri9 drenaC i de com;atere a ero)iunii solului.
-ondera os*od"riilor indi6iduale cu 2 ha9 *ul6eri)ate !n mai multe
*arcele9 au dimensiunea su; 1 ha i re*re)int" mai mult de Cum"tate din
su*rafaa culti6at".
+oii *ro*rietari9 li*sii de miCloace materiale9 financiare i chiar de
cunotine de s*ecialitate adesea renun" la elementele tehnoloiilor raionale
4semine de calitate9 !nr""minte9 su;stane *entru com;aterea ;olilor i
d"un"torilor i altele5 restaur$nd o aricultur" de su;)isten" cu *roducii
sc")ute i de sla;" calitate9 munca lor desf"ur$ndu0se !n condiii foarte rele
cu maini i utilaCe rudimentare cu re)ultate sc")ute i ineficiente.
Situaia este *re)ent" datorit" fa*tului c" leea 1'D1991 a *us accent *e
reconstituirea sau constituirea dre*tului *ro*riet"ii *ri6ate9 f"r" a re)ol6a i
as*ectul *ri6ati)"rii acti6elor de *roducie.
Bn #om$nia9 du*" a*ariia leii fondului funciar au fost fa6ori)ate
e1*loataiile aricole asociati6e i e1*loataia !n arend" 4arendatorul fiind
societatea comercial" , fostul I:S sau S/:5 cu toate c" !n "rile cu aricultur"
foarte a6ansat" !ntre caracterul *ri6at al *ro*riet"ii i e1*loataia aricol"
*ri6at" e1ist" o identitate *erfect". 4P. &. 'timan, $%%(5.
Bn &rana sau @ermania unde *onderea su*rafeelor arendare este mare9
arendarea se face de c"tre *ersoane fi)ice nu de c"tre *ersoane Curidice9
formele asociati6e situ$ndu0se !n amonte i a6al de *roducia aricol" *ro*riu0
)is".
Bn *erioada actual" se desf"oar" un am*lu *roces de creare a unor 2*(
<-/1)-1/( a6/a/, 4structura de *ro*rietate9 structura e1*loataiilor aricole9
structura de *roducie9 structurile tehnoloice9 de marTetin etc.5 deoarece noul
ti* de *ro*rietate din aricultur" 4*ro*rietatea *ri6at" !n *ro*orie de *este
'7H5 a f"cut s" fie eliminate a*roa*e !n !ntreime structurile anterioare
4Ta;elul 9...5.
+oile structuri care se cl"desc *e *ro*rietatea *ri6at" asu*ra *"m$ntului
tre;uie s" cores*und" economiei de *ia".
17.
-entru e1*loataiile aricole familiale9 numeroase9 dis*ersate i cu
su*rafee mici *osi;ilit"ile de ada*tare la *ia" sunt destul de com*licate i
reduse.
Ta;elul 9...
E6oluia su*rafeei aricole funcie de *ro*rietate 4mii ha5
A2((
A6/()*+
T*-a+ a6/()1+-1/7 S,)-*/ p/(>a- CAP S,)-*/ :, <-a-
19'9 1(.7.997 %.79791 '.2'.9( 2.9729.
1997 1(.72997 ..((.92 2..179( 2.'729(
1991 1(.79'9% 11.'(29( 0 2.9..99
1992 1(.79791 11.2129' 0 %.17%9%
199% 1(.79%91 11.%'797 0 %.(7.9(
199( 1(.7979. 11.92299 0 2.'%792
199. 1(.79792 12.%7%92 0 2.(9%92
1992 1(.7''97 12.2.79% 0 2..%'9(
1997 1(.79(97 12.2'19( 0 2..1292
199' 1(.7(29. 12.%(797 0 2.%999.
1999 1(.7'191 12..2197 0 2.22791
S1/<a: Comisia +aional" *entru Statistic"
E1*loataia aricol" , factor im*ortant al de)6olt"rii rurale !n *lan
economic
Bn *olitica de de)6oltare a ariculturii tre;uie s" *ornim de la
constatarea c" e1*loataiile cele mai *erformante din 3.E. sunt cele *ri6at
familiale e1*loatate !n reie *ro*rie sau arend". -oliticile arare euro*ene nu
au a6ut ca ;a)" de formare a e1*loataiilor aricole *unerea !n comun a
terenului9 acesta r"m$n$nd !n *ro*rietate *ri6at0familial" i e1*loataie *ro*rie
sau arend".
Bn #om$nia e1*loataiile *ri6at familiale 6or continua s" e1iste o ;un"
*erioad" d e tim* su; forma os*od"riilor "r"neti i a fermelor aricole
familiale. :ceste os*od"rii nu sunt de neliCat !n ;alana eneral" a
necesarului de *roduse aricole al #om$niei9 deoarece asiur" *rodusele
aroalimentare de ;a)" *entru a*roa*e Cum"tate din *o*ulaia "rii. <at" fiind
im*ortana economic" a acestor e1*loataii9 tre;uie susinute *rin facilit"i
economice i oferte tehnice de uurare a muncii9 de cretere a *roducti6it"ii9
de intensificare a *roduciei cum ar fi: accesul os*odarilor la un in6entar
aricol *erformant i ieftinG asiurarea materialului ;ioloic de !nalt" calitateG
cutirea acestor os*od"rii de im*o)itul *e 6enitul aricolG un sistem de credit
aricol mutual.
E6oluia e1*loataiilor aricole din #om$nia este *re)entat" !n ta;elul
9.2.
Ta;elul 9.2.
E6oluia e1*loataiilor aricole *ri6ate
Sp,)(?()a/, UM
A21+
1&& 1&&! 1&&" 1&&# 1&&$ 1&&&
Su*rafaa aricol"
aflat" !n e1*loatarea
sectorului *ri6at
mii
ha
11212 11%'1 11.%9 11212 11297 11222
: Societ"i aricole cu *ersonalitate Curidic"
+um"r %977 %97% %7.9 %91% %.7' %.7%
Su*rafaa aricol" ha 1777 17%2 17.1 171. 1..' 1(12
Su*rafaa medie ha ((2 (%2 (22 (%' (%. %92
172
Ta;elul 9.2. , continuare
Sp,)(?()a/, UM
A21+
1&& 1&&! 1&&" 1&&# 1&&$ 1&&&
= :sociaii sim*le717.
+um"r ha 1%7(1 1.91. 1.177 9('9 717. 222(
Su*rafaa aricol" ha 1.%7 1.92 1((7 1777 9.7 '29
Su*rafaa medie 112 177 9. 17. 1%2 1%9
C @os*od"rii indi6iduale
+um"r %.7' %.97 %222 %97% %9(2 (127
Su*rafaa aricol" ha 797. '7.% '%(' ''97 91'2 9%77
Su*rafaa medie ha 2921 292( 29%7 292( 29%% 292'
S1/<a: /.:.:.-.
Ca urmare a*lic"rii leii fondului funciar 4Leea 1'D19915 *rin
reconstituirea *ro*riet"ii *e 6echile am*lasamente f"r$miarea *ro*riet"ii a
aCuns s" fie eal" cu cea inter;elic" aa cum reiese din urm"torul ta;el:
Ta;elul 9.7.
.
G/1pa :, 37/(3, 1&$
D
1&&&
N137/ A N137/ A
su; 79. ha 971.712 179( .7(.%.% 1292
79.01 ha 1.177.'.2 2797 1.11..119 2797
10% ha 2.%11.771 (297 1.%.7.77. %297
Total 70% ha (.%12.9%9 7'9( 2.977.2(7 7199
%0. ha 297.%1' 1297 2'2.292 1292
.017 ha %2%.27' 292 (('.7(7 1799
*este 17 ha 122.27% 29% 1(.221 79(
Societ"i i asociaii *ri6ate 0 0 9.'%7 792
Total ...77.1%' 17797 (.129.((' 17797
S1/<a: /.:.:.-.
I #ecens"m$ntul aricol 19('.
<u*" anul 19'99 toate "rile foste socialiste din Euro*a au *ri6ati)at
*ro*rietatea funciar" f"r" s" o f"r$mie)e *"str$nd forma de e1*loatate a6ut" !n
m"rimile fostelor coo*erati6e aricole de *roducie i fostelor unit"i aricole
de stat !n *ro*orie de 77097H din su*rafa" 4e1. Cehia9 7.HG Slo6acia9 77HG
3naria ..HG landurile fostei @ermanii de Est9 '2H etc.5. S*re deose;ire de
acestea9 !n ara noastr" o*iunea a fost diferit".
Ca urmare a a*lic"rii Leii fondului funciar9 un num"r mare de familii
au fost re*use !n dre*tul de *ro*rietate asu*ra terenurilor aricole. Bn anul 1999
su*rafaa total" care a fost *us" !n *osesie re*re)enta '.9(H 4res*ecti6
'.71'.%1( ha dintr0un total de 9.%'2.19% ha5. /area maCoritate a os*od"riilor
de "rani 49291H5 au !n *ro*rietate su*rafee aricole. Ca urmare a anali)"rii
datelor statistice oficiale9 se constat" o *ro*orie ridicat" la 6*<p*:7/((+, :,
p,2<(*2a/( 42.9(H *e total i 9(97H din cele rurale59 situaie e1*lica;il" !n
*rimul r$nd *rin fa*tul c" aceast" ru*" include *ensionarii aricoli9 dar i *rin
aceea c" reconstituirea dre*tului de *ro*rietate au ;eneficiat !n *rimul r$nd
*ersoanele 6$rstnice. @radul de framentare a e1*loataiilor re*re)int" o
*ro;lem" deose;it" cu care se confrunt" aricultura rom$neasc" !n eta*a de
tran)iie.
Su*rafee medii relati6 mari se !nt$lnesc !n 6est9 nord06est i centru 4cu
o 6aloare medie de circa % hectare59 !n tim* ce !n sud i sud06est su*rafeele
sunt relati6 mai mici 4cu o 6aloare medie de circa 19. hectare5. #iscul s"r"ciei
177
descrete cu 6olumul terenului aricol !n *ro*rietate9 iar *raul de la care
acesta se reduce semnificati6 este de circa 2 hectare *e *ersoan" adult".
Bn condiiile f"r$mi"rii su*rafeelor aricole din e1*loataiile "r"neti
nu se *ot asiura sursele financiare *entru dotarea tehnic" cores*un)"toare i
nu este *osi;il" orani)area manaementului cores*un)"tor cerinelor
tehnoloiilor moderne. -rin urmare9 redresarea ariculturii9 creterea *roduciei
i eficiena acesteia este *osi;il" numai *rin folosirea tehnoloiilor
*erformante.
Este necesar s" e1iste i s" funcione)e e1*loataii moderne de m"rimi
cores*un)"toare cerinelor desf"ur"rii *roceselor tehnoloice9 as*ect ce
re)ult" i din e1*eriena ariculturii euro*ene.
Cadrul leal menit s" asiure creterea dimensiunii medii a e1*loataiei
aricole a fost deCa creat 4Leea arendei9 Leea circulaiei Curidice a
*"m$ntului5. <e aceea9 se are !n 6edere com*letarea cadrului Curidic e1istent cu
acte normati6e care s" im*ulsione)e acest fenomen. 3n e1em*lu concret este
demararea ra*id" a *rocesului de concesionare a terenurilor aricole i a
terenurilor aflate su; luciu de a*" din domeniul *u;lic i *ri6at al statului9
*recum i a*licarea acelor m"suri menite s" s*iCine crearea unor e1*loataii
aricole 6ia;ile.
-entru 6iitor se are !n 6edere crearea unui sistem de su;6enionare
adresat direct *roduc"torului aricol i ;a)at *e criterii de trans*aren" i
eficien" economic"9 *recum i s*riCinirea achi)iiei de utilaCe aricole *rin
crearea instrumentelor financiare i leislati6e adec6ate.
Bn s*riCinul acti6it"ii di aricultur" se e6idenia)" numeroase *rorame
dintre care9 !n *re)ent9 menion"m *roramul S:-:#< , -roram *entru
aricultur" i de)6oltare rural" a c"rui derulare !nce*e !n aul 2777 i 6a dura 7
ani. :cest *roram 6a finana aciuni directe orientate s*re alinierea ariculturii
rom$neti la standardele euro*ene leate de *roducie9 *relucrarea i
comerciali)area *roduselor aricol9 *recum i s*re re)ol6are a p/*0+,3,+*/
<p,)(?(), /,6(12(+*/ /1/a+,: li*sa infrastructurii i a resurselor financiare9
ni6elul sc")ut al educaiei i !m;"tr$nirea *o*ulaiei.
Conclu)ia este c" nu *utem ;eneficia de re)ultatele a*lic"rii
*roramelor *entru aricultur"9 f"r" a constitui !n *reala;il o e1*loataie de o
m"rime medie care s" *ermit" desf"urarea unei acti6it"i !n condiii de
eficien" economic".
C/,5-,/,a :(3,2<(12(( 3,:(( a ,=p+*a-a4((+*/ a6/()*+,
Creterea dimensiunii e1*loataiilor aricole est o condiie esenial"
*entru ca aceasta s" de6in" 6ia;il"9 *entru a asiura o acti6itate eficient" i care
s" *ermit" un trai decent aricultorilor.
Ta;elul 9.'.
-rono)a dimensiunii medii a e1*loataiilor aricole *ri6ate
U.M. 2000 2001 200 200$ 2012
@os*od"rii indi6iduale ha 29%' 29(7 29(9 29.9 2977
:sociaii familiale 4L %2D915 ha 1%79(% 1(%917 1729(1 27299% 2%%999
Societ"ile aricole 4L %2D915 ha (2%9.7 (1797( %9(9'. %29972 %((9('
S1/<a: /.:.:.-.
E1*eriena "rilor de)6oltate a demonstrat c" *racticarea unei
ariculturi 6ia;ile9 care dis*une de dotare tehnic" cores*un)"toare i de factori
de *roducie necesari res*ect"rii tehnoloiilor de *roducie conduce la
17'
creterea *roducti6it"ii muncii9 reducerea *ersoanelor ocu*ate !n aricultur"9
determin$nd de)6oltarea i di6ersificarea acti6it"ilor de *roducie i ser6icii
*entru economia rural".
/oti6aiile os*odarilor indi6iduali9 care reies din recentele anchete
socioloice9 denot" fa*tul c" acetia *refer" s" fie r"s*un)"tori de *ro*ria lor
ferm" 9 !n condiiile !n care *ot accesa in*uturile necesare 4!n s*ecial resurse
financiare ieftine5. Stimularea acestora !n sensul o;inerii unor *roduse de
calitate su*erioar" *oate conduce la orani)area unui sector *ri6at a1at *e
eficien" i com*etiti6itate9 at$t *e *iaa intern"9 c$t i cea e1tern".
-entru s*riCinirea cre"rii e1*loataiilor aricole moderne i 6ia;ile
4comerciale5 sunt necesare urm"toarele m"suri *e termen scurt:
reali)area cadrului leislati6 care s" *ermit" accesul la credite
a6antaCoaseG
reali)area cadrului instituional 4fond de s*iCin al *roduc"torilor
aricoli9 fond de asiurare reasiurare !m*otri6a calamit"ilor
naturale.
@os*od"ria "r"neasc" este o structur" social" *ro*rie ruralului fiind
cea mai 6eche i cea mai trainic" structur" i cateorie social" a ruralului.
:stfel fundamentul economic al satului este os*od"ria ca >unitate
social" fundamental" !n care "ranul se nate9 tr"iete i moare9 unitate de
*roducie i de consum9 de instrucie i de educaie9 comunitate de 6ia"? 4).,
*ran, +,,,5.
@os*od"ria aricol" face *arte dintr0un ansam;lu de structuri arare
com*le1e care !n #om$nia 4P.&. 'timan, $%%-5 a6eau urm"toarele cateorii de
elemente:
1. *ro*riet"i funciare .970.9% mil. haG
2. os*od"rii rurale 4din care 19.0191 familii sunt e1*loataii aricole
*ri6at0familiale5 %92 mil. haG
%. os*od"rii aricole %91 mil. haG
(. familii 4e1clusi6 aricole5 197 mil. haG
.. asociaii familiale 1.7%1019. mil. haG
2. asociaii aricole %9.20197 mil. haG
7. societ"i comerciale 2'(0197 mil. haG
'. institute 4staiuni de cercetare9 ferme model5 1270791 mil. ha.
<eoarece maCoritatea *o*ulaiei ocu*ate din mediul rural lucrea)" !n
aricultur" aceasta de6ine factor determinant !n re6itali)area 6ieii economice
rurale. :cest lucru se *oate reali)a *rin /,2-a0(+(9a/,a 5( )*2<*+(:a/,a
,=p+*a-a4((+*/ a6/()*+, ?a3(+(a+, p,2-/1 )a ,+, <7 :,>(27 >(a0(+, 5( <7
)*2-/(01( <10<-a24(a+ +a )/,5-,/,a >(,4(( ,)*2*3()*-<*)(a+, a 9*2,( /1/a+,.
:stfel se im*un inter6enii din *artea statului care s" s*riCine direct
aricultura *ri6at" familial" cum ar fi:
scutirea de im*o)it a terenurilor care au f"cut o;iectul comas"rilor
de micii *roduc"tori aricoli *e o *erioad" de 20% aniG
s*riCinirea *rin diferite modalit"i a tinerilor fermieri 41'01( ani5 i a
*ersoanelor care !nce* meseria de aricultor aa cum se *ractic" !n
diferite "ri de)6oltate 4 de e1em*lu modelul france)5 *rin credite
neram;ursa;ile sau cu do;$nd" foarte mic" etc.G
introducerea unor m"suri de indi6i)iune a *ro*riet"ii aricole
*ri6ate9 su; o anumit" dimensiune a acestoraG
stimularea familiilor din mediul rural9 !n aa fel ca cel *uin unul
din co*ii s se califice *rin frec6entarea unei coli de *rofil aricoleG
179
stimularea i a*recierea re)ultatelor deose;ite !n aricultur" *rin
diferite modalit"i.
Bn *erioada actual" structura *ro*riet"ii ocu*ate *e ru*e de 6$rst" !n
aricultur" i sil6icultur" se *re)int" astfel:
Ta;elul 9.9.
-onderea *o*ulaiei *e cele dou" sectoare
G/1pa :, >8/<-7
S,)-*/1+
A6/()1+-1/7
S(+>()1+-1/7C ,=p+*a-a/, ?*/,<-(,/7 5(
,)*2*3(a >82a-1+1(
1.02( 129% 1%9.
2.0%( 129% %299
%.0(9 199. %.99
.702( 2'99 179(
_2. 2%97 79%
Total 17797 17797
S1/<a: :nuarul Statistic al #om$niei9 2771
Conform datelor statistice Cum"tate din *o*ulaia ocu*at" !n aricultur"
i sil6icultur" sunt !n 6$rst" de *este .7 ani. +i6elul sc")ut al 6eniturilor
4Ta;elul 9.179 Ta;elul 9.119 Ta;elul 9.125 din aricultur" i li*sa altor acti6it"i
nearicole nu au stimulat tinerii s" r"m$n" !n rural9 ;"tr$nii fiind ne6oii s"
lucre)e sinuri terenurile. :stfel *e *iaa muncii sunt efecti6e numeroase de
*ersoane foarte tinere dar u un num"r foarte mare de 6$rstnici. Este ca)ul unor
aricultori care sunt ne6oii s" lucre)e !n os*od"riile *ersonale9 deoarece nu
e1ist" ali mem;rii de familie9 tineri care s" *reia acti6itatea.
Ta;elul 9.17.
Cheltuieli ;"neti !nreistrate !n os*od"riile de "rani *e reiuni
N*/:-
E<-
S1:-
E<-
S1: S1:-
V,<-
V,<- N*/:-
V,<-
C,2-/1 B1)1/,5-(
lei9 lunar *e o *ersoan"
Cheltuieli totale '97((2 999292 9.7(97 11%%712 '7279( 792'.1 11292'% 977(2(
-rocente
Cheltuieli ;"neti
din care9 *entru:
%(9' %992 (797 %%97 (%97 (%97 .197 2297
Cum*"rarea de
alimente i ;"uturi
99. 129. 1(9( 99( 129% 1(9( 1(9% %%91
Cum*"rarea de
m"rfuri
nealimentare
1%9. 1%91 1%9( 1292 1(92 1(91 1299 2797
-lata ser6iciilor .92 292 292 292 .99 '97 1791 792
Cum*"rarea de
animale9 *"s"ri
furaCe9 imo;ile9
terenuri
192 197 291 192 197 799 292 197
Im*o)ite9 ta1e9
contri;uii9 coti)aii9
asiur"ri de ;unuri
i *ersoane
79. 79' 197 197 19( 191 19' 192
Contra6aloarea
consumului de
*roduse aricole din
*roduse *ro*rii
2.92 279' .99% 229% .29% .797 (997 %(97
S1/<a: :nuarul statistic al #om$niei9 2771
1'7
Ta;elul 9.11.
C$tiul salarial nominal mediu net lunar !n aricultur" i sil6icultur"
R,6(12,a T*-a+ ,)*2*3(, A6/()1+-1/7 S(+>()1+-1/7
+ord0Est 1.'.7..72 1.('7.7.7 1.'27.221
Sud0Est 2.12'.91( 1..72.7%' 1.'11.71.
Sud 2.772.''. 1.27%.291 1.'.'.'%9
Sud0Lest 2.22(.1%% 1.(2'..12 2.7%..227
Lest 2.7(2.729 1.((7.'99 2.79'.9%'
+ord06est 1.911..(2 1.(%1.121 1.9(7.227
Centru 1.972.7.9 1.(.2..(( 1.9'1.%17
=ucureti 2.7.1.'(' 1.7%9.19' %.979.2(1
Total 2.1%9.1%' 1..%2.9%( 1.9.2.%7.
S1/<a: :nuarul statistic al #om$niei9 2771
Ta;elul 9.12.
Leniturile ;"neti !nreistrate !n os*od"riile de "rani *e reiuni
N*/:-
E<-
S1:-E<-S1: S1:-
V,<-
V,<- N*/:-
V,<-
C,2-/1 B1)1/,5-(
lei9 lunar *e o *ersoan"
Lenituri totale '7(9'( 17%%.(( 9(779% 11(((22 979292 9279'2 1212'12 179'.27
-rocente
Lenituri ;"neti din
care:
%%9( (797 %997 %%9( (.9% (197 .29% 2999
Salarii9 *remii9
;eneficii
%97 (97 29( (9' 799 292 119( 992
Lenituri din acti6it"i
efectuate *e cont
*ro*riu
299 992 297 (92 792 99. (97 797
Lenituri din 6$n)"ri
de ;unuri9 construcii9
terenuri
1299 279. 199( 1792 179( 1'97 2799 %797
Lenituri din *restaii
de *rotecie social"
.9' %91 .97 %9( 79% .92 (9' 1199
Contra6aloare a
*restaiilor ratuite
sau cu reducere de
*re *rimite de la
aenii economici
79% 79. 79( 799 79( 79( 79. 0
Contra6aloarea
consumului de
*roduse aricole din
resurse *ro*rii
229% .'9' .999 2.97 .(9% .799 (792 %791
S1/<a: :nuarul statistic al #om$niei9 2771
-entru a !ncuraCa *ersoanele 6$rstnice s" ias" la *ensie u6ernul tre;uie
s" acorde stimulente *entru *"r"sirea e1*loataiilor 4cum ar fi de e1em*lu o
*ensie 6iaer" *entru tot restul 6ieii5 iar tinerilor aricultori s" li se acorde
>aCutoare de instalare? !n fermele aricole din mediul rural *recum i alte
facilit"i care s" le *ermit" transformarea e1*loataiilor *ri6at0familiale de
su;)isten" de ast")i !n e1*loataii *ri6at0familiale comerciale care s" *roduc"
!n mare *arte 4*este 97H5 *entru *ia" c$t i *entru asiurarea consumului
*ro*riu.
S(-1a4(a a)-(>(-74(+*/ 2,a6/()*+, .2 <pa4(1 /1/a+
:ricultura !m*reun" cu sil6icultura i cu e1*loatarea forestier"
re*re)int" *rinci*alele acti6it"i economice din s*aiul rural. Ele au o
contri;uie im*ortant" la formarea *rodusului naional ;rut iar *o*ulaia
1'1
ocu*at" !n aceste ramuri economice re*re)int" *este o treime din totalul
*o*ulaiei ocu*ate !n ar".
-e l$n" acti6it"ile aricole9 *o*ulaia rural" mai are i alte
!ndeletniciri economice9 dar at$t *onderea c$t i 6eniturile o;inute din acestea
sunt relati6 reduse. #e*arti)area *e reiuni a diferitelor acti6it"i economice
este determinat" de resursele naturale locale9 de situaia eorafic" i de
tradiii.
Bn 6ederea 6alorific"rii *roduselor aricole i o;inerii unor 6enituri
cores*un)"toare este ne6oie ca !n mediul rural s" se !ncuraCe)e crearea unor
!ntre*rinderi *entru colectarea i *relucrarea *roduselor aricole9 ceea ce ar
a6ea efect fa6ora;il i asu*ra e1tinderii ser6iciilor *entru *o*ulaie. Bn acest
sens ara noastr" dis*une de un !nsemnat *otenial d de)6oltare a *roduciei
alimentare deoarece e1ist" materii *rime 6eetale i animale i de asemenea
dis*une de resurse umane.
-entru o;inerea de 6enituri alternati6e !n os*od"riile din mediul rural9
a !nce*ut de)6oltarea acti6it"ilor de turism i aroturism.
P*-,24(a+1+ -1/(<-() a+ <pa4(1+1( /1/a+
S*aiul rural dis*une de un ;oat *otenial turistic9 de aceea aciunea de
a atrae satele rom$neti care dis*un de *otenial natural c$t i cultural0
s*iritual9 !n cadrul reelelor de turism intern i internaional este *ro*us !n
multe Cudee din #om$nia. :stfel au a*"rut orani)aii care se ocu*" de
asemenea acti6it"i cum ar fi: A6,24(a Na4(*2a+7 :, T1/(<3 R1/a+C E)*+*6()
5( C1+-1/a+ 4:+T#EC5 i ',:,/a4(a R*3827 :, D,9>*+-a/, M*2-a27 5(
R1/a+7 4&#</#5.
Situaia comunelor i a os*od"riilor !nreistrate care se ocu*" de
aroturism este *re)entat" *e reiuni !n ta;elul 9.1%.
Ta;elul 9.1%.
N137/1+ 12(-74(+*/ a6/*-1/(<-(),
N/.
)/-.
R,6(12,a
N137/
)*312,
N137/
6*<p*:7/((
'RDMR ANTREC
1. +ord0Est 22 12' 9% 7.
2. Sud0Est 22 1.7 '9 21
%. Sud 22 2(7 22' 19
(. Sud0Lest 11 97 '' 9
.. Lest 1( 71 27 (
2. +ord06est (% (77 22. 1'2
7. Centru (' 21. 2%2 %79
'. =ucureti 0 0 0 0
9. Total 1'2 17.. 1722 729
S1/<a: -. I. 8timan9 :ricultura #om$niei9 2772
<ei *atrimoniul natural i cultural re*re)int" *rintre cele mai de seam"
)estre ale s*aiului rural9 *ensiuni aroturistice !nt$lnim !n numai 1'2 comune
din cele 2''. ale "rii.
/enion"m !ns" c" #om$nia dis*une de un 6ast *otenial turistic.
&.. L*)1(24a 5( 3*:1+ :, +*)1(/,
/odul de locuire este un as*ect cu im*ortante diferenieri !n teritoriu.
:cesta de*inde de tradiie9 caracteristicile sociale ale *o*ulaiei9 de *uterea
economic" a *o*ulaiei9 de resursele locale de materiale de construcii i de
e6oluia *o*ulaiei. Indicatorul economic utili)at care e1*rim" modul de
1'2
locuire este <1p/a?a4a +*)1(0(+7 p, +*)1(-*/. :cesta de*inde de su*rafaa
interioar" a )a3,/,+*/ care ser6esc *entru locuit.
Bn cadrul localit"ilor rurale *o*ulaia are la dis*o)iie *entru
satisfacerea condiiilor de locuit un fond de a*roa*e %97 mil. locuine circa
(299H din fondul total de locuine al #om$niei. Bn ultimii ani se !nreistrea)" o
e6oluie fa6ora;il" at$t numeric" c$t i calitati6" a fondului locati6 rural.
Su*rafaa locui;il" ce re6ine *e locuitor este de 119.' m* !n mediul rural.
Com*arati6 cu alte "ri euro*ene9 !n #om$nia su*rafeele locui;ile care re6in
*e o *ersoan" sunt mult mai reduse9 deoarece maCoritatea locuinelor au !n
medie trei camere sau mai *uin. Bn mediul rural locuinele cu 102 camere de
locuit re*re)int" .%9'H din totalul locuinelor.
-e ansam;lul localit"ilor rurale9 su*rafaa locui;il" 6aria)" !ntre 2
m*Dlocuitor i *este 27 m*Dlocuitor. /aCoritatea comunelor se situea)" la
inter6alul de 179701199 m*Dlocuitor.
Bn mediul rural *redomin" cl"diri cu *erei din materiale mai *uin
re)istente iar *onderea cl"dirilor de locuit reali)ate din materiale dura;ile
re*re)int" %797H.
+um"rul locuinelor din mediul rural c$t i num"rul camerelor de locuit
i su*rafaa locui;il" au !nreistrat o cretere su*erioar" du*" 1991 4du*" 19''
construcia de locuine a fost restr$ns"9 datorit" *oliticii comuniste de
sistemati)are a satelor5. -rinci*alul factor care a determinat !m;un"t"irea
condiiilor de locuit al *o*ulaiei rurale a fost creterea fondului locati6 *e
seama construciilor de noi locuine !n aceast" *erioad". Bn *erioada 199201997
s0au construit !n mediul rural 17..%7. locuine noi9 re*re)ent$nd ..92H din
totalul locuinelor construite !n ar"9 re6enind !n medie 79% locuine noi la 1777
locuitori.
/ediul rural dis*une de re)er6e de 6italitate !nsemnate9 iar dorina de
!m;un"t"ire a condiiilor de locuit constituie o *rioritate a *o*ulaie de la sate.
Locuinele construite !n ultimi ani din *unct de 6edere constructi6 au o calitate
su*erioar" !ns" la o mare *arte din locuinele nou construite !n mediul rural9
dotarea cu facilit"i nu este su*erioar" celor e1istente.
Cele mai numeroase comune !n care nu au fost construite locuine noi
sau unde construcia a fost minim" se afl" !n =anat i Transil6ania9 cau)ele
fiind de ordin demorafic i lucrati6. Cele mai numeroase locuine noi s0au
!nreistrat !n s*ecial !n localit"ile rurale cu funciuni turistice aflate !n )onele
imediate ale marilor centre ur;ane.
Locuinele noi reali)ate !n ultimii ani9 sunt din *unct de 6edere
constructi6 de o calitate su*erioar"9 menion$ndu0se diferenieri din *unct de
6edere a materialelor de construcie9 determinate de *osi;ilit"ile locale de
asiurare a acestora.
Ta;elul 9.1(.
<inamica fondului de locuine !n mediul rural
N/.
)/-.
Sp,)(?()a/, UM 1&&1 1&& 1&&" 1&&#
1. +um"r locuine mii %.'% %21' %2.2 %27%
2. +umere camere de locuit mii 9177 9292 9(22 9('.
%. Su*rafaa locui;il" mii m* 19'.9 121'2% 12%''7 12(92.
(. Locuine la 1777 locuitori 0 %(( %.% %27 %22
.. Camere de locuit D locuin" 0 29.2 29.7 29.' 29.'
2. Su*rafaa locui;il" D locuin" m* %%9. %%97 %%99 %(97
7. Su*rafaa locui;il" D locuitor m* 119. 1199 1291 129%
S1/<a : Comisia +aional" de Statistic"
1'%
/"rimea locuinelor din mediul rural9 du*" su*rafaa locui;il" este
aceeai ca i !n mediul ur;an9 dat c" aceasta este com*us" !n medie dintr0un
num"r sensi;il mai mare de camere9 ceea ce asiur" condiii ce6a mai ;une de
locuire *entru os*od"riile din mediul rural.
Bn ceea ce *ri6ete forma de *ro*rietate a locuinelor mediul rural se
caracteri)ea)" *rin fondarea locuinelor *ro*rietate *ri6at" i o *ondere
semnificati6" a locuinelor *ro*rietate *u;lic" 4*este 97H din locuinele
mediului rural sunt !n *ro*rietate *ri6at"5.
Caracteristicile constructi6e ale locuinelor care asiur" un rad de
confort s*orit al locuirii sunt determinate i de e1istena !n locuin" a
*rinci*alelor de*endine 4;uc"t"rie9 ;aie etc.5 res*ecti6 instalaii tehnico0
edilitare 4alimentare cu a*" *ota;il"9 canali)are9 instalaie electric"9 a)e
naturale etc.5. <atele dis*oni;ile arat" un rad nesatisf"c"tor de dotare a
locuinelor rurale cu de*endine i instalaii9 fiind foarte de*arte de condiiile
cores*un)"toare de confort asiurate de fondul de locuine de la orae.
<u*" recens"m$ntul din 1992 din totalul locuinelor rurale '19'H
dis*uneau de ;uc"t"rie9 numai 'H dis*uneau de ;aie i doar .9'H dintre ele
erau dotate cu JC cu a*" 4*re6")ut" cu instalaie cores*un)"toare de
canali)are5.
Bn ultimii )ece ani num"rul locuinelor dotate tehnic a crescut dar
creterea este nesemnificati6" nemodific$nd *onderile constante.
&.!. S(-1a4(a :*-7/(+*/ ,:(+(-a/, a +*)1(24,+*/ /1/a+,
<esf"urarea acti6it"ilor sociale i economice !n s*aiul rural necesit"
e1istena uni sistem infrastructural cores*un)"tor. Cele mai im*ortante
elemente ale infrastructurii rurale sunt cele din reeaua de trans*orturi i
telecomunicaii i care *ri6esc echi*area tehnic" a teritoriului.
15 /ediul rural se confrunt" cu li*sa unei reele satisf"c"toare de
3(H+*a), :, -/a2<p*/- 5( :, )*312()a4(, care s" asiure *o*ulaiei ser6icii
utile *entru un mod de 6ia" conforta;il.
La sf$ritul anului 1997 reeaua de drumuri *u;lice Cudeene i
comunale a6ea o lunime de .'.(7' Tm9 res*ecti6 (D. din totalul reelei
naionale de drumuri *u;lice. <in acestea .%H re*re)int" drumuri comunale
care au fost moderni)ate !n *ro*orie de doar %91H.
Se mai *oate meniona c" !n ceea ce *ri6ete drumurile comunale
a*roa*e %D. sunt *ietruite iar un sfert din totalul lor sunt drumuri de *"m$nt.
Su; as*ectul accesului *o*ulaie la reeaua naional" de drumuri
*u;lice9 doar Cum"tate din totalul comunelor 41(225 au acces direct la reeaua
*rinci*al" de trans*ort rutier9 deser6ind %D. din totalul *o*ulaiei rurale.
25 <in *unct de 6edere al 3(H+*a),+*/ :, )*312()a4(, se remarc"
fa*tul c" reeaua unit"ilor *otale i de telefonie0telerafie nu asiur"
*o*ulaiei necesare un 6olum necesar de ser6icii de comunicaie. #eeaua
unit"ilor *otale este foarte sc")ut"9 !n s*ecial !n Cudeele situate !n sudul "rii.
#eeaua de telefonie este un element de echi*are *uin r"s*$ndit !n
s*aiul rural. +um"rul *osturilor telefonice !n mediul rural a fost la sf$ritul
anului 1997 de .%7 mi9 cu o *ondere de 1%9(H din totalul *osturilor telefonice
instalate9 dar care 4 cu toate c" cu*rinde i *osturi telefonice *entru *ersoane
Curidice59 nu re*re)int" dec$t .2 de *osturi la 1777 de locuitori !n mediul rural.
1'(
Bn *re)ent doar 1127 comune 4(%H din num"rul total5 au toate satele
racordate la reeaua telefonic". Bn rest9 au asiurat racordul telefonic satul
reedin" de comun" i *arial satele com*onente !n *ro*orie de mai *uin de
.7H din sate !n .'9 comune i !ntre .7H i 99H !n 9( comune. Cele mai
fa6ora;ile situaii sunt *re)ente !n Cudeele Satu0/are9 S"laC9 /aramure iar
cele mai critice situaii sunt *re)ente !n Cudeele :l;a9 Yunedoara9 CluC9 Timi9
Cara0Se6erin9 @orC9 :re9 =u)"u9 =r"ila9 Iai9 +eam9 Laslui. Cau)a acestor
situaii este determinat" de miCloacele financiare *entru e1ecutarea lucr"rilor
*recum i condiiile noi dificile din )onele montane.
@radul de dotare edilitar" a locuinelor rurale res*ecti6 asiurarea
*o*ulaiei cu *rinci*alele acti6it"i de utilitate *u;lic": ap7 p*-a0(+7C
,>a)1a/,a ap,+*/ 19a-,C :(<-/(014(a 6a9,+*/ 2a-1/a+, *entru .2)7+9(- i
p/,pa/a/,a L/a2,(C )*2<131+ :, ,2,/6(, ,+,)-/()7 caracteri)ea)" de
asemenea modul de 6ia" a *o*ulaiei rurale. Su; acest as*ect9 mediul rural din
#om$nia este !nc" deficitar9 *re)ent$nd o difereniere marcant" fa" de mediul
ur;an. <ei !n ultimii ani au e1istat *reocu*"ri !n acest domeniu9 datorit"
eforturilor in6estiionale insuficiente9 dot"rile edilitare din mediul rural sunt
nesatisf"c"toare.
%5 A+(3,2-a/,a )1 ap7 p*-a0(+7
Bn mediul rural sunt *uine localit"ile care ;eneficia)" !n *re)ent de
distri;uie a a*ei *ota;ile *rin instalaii *u;lice9 lunimea reelei /,p/,9(2-7
13.!!0 T3 res*ecti6 3$CA din totalul reelei *u;lice de a*" a "rii.
+um"rul comunelor cu distri;uie a*ei *rin instalaii *u;lice era !n
1997 de 12'7 4re*re)ent$nd a*ro1imati6 #C0A din num"rul total de comune
iar *o*ulaia cu*rins" aici re*re)int" $A din totalul *o*ulaiei rurale5 iar
num"rul satelor care ;eneficia)" de reeaua *u;lic" era de 2.(1 res*ecti6
199(H din totalul localit"ilor rurale din #om$nia. +u toate os*od"riile din
localit"ile rurale care dis*un de reea *u;lic" de distri;uie a a*ei au i
;eneficiat de acest ser6iciu edilitar strict necesar unui mod de 6ia" decent.
Bn urma recens"m$ntului din 1992 numai 1197H din os*od"riile rurale
dis*uneau !n locuine de instalaii de alimentare cu a*".
Bn conclu)ie *utem afirma c" reeaua *u;lic" de distri;uie a a*ei
*ota;ile9 ca*acitatea instalaiilor i 6olumul de a*" *ota;il" distri;uit"
consumatorilor casnici sunt de*arte de a *utea siura necesit"ile edilitare ale
*o*ulaiei rurale. Bn aceast" situaie locuitorii ruralului utili)ea)" a*a *ota;il"
din f$nt$ni sau i)6oare care nu !n toate ca)urile cores*unde condiiilor de
calitate afect$nd astfel starea de s"n"tate a *o*ulaiei.
#eferitor la dotarea locuinelor rurale cu instalaii de a*" cald"9 !n
#om$nia acest re*re)int" !n medie (997H din totalul locuinelor rurale cu
6ariaii mari de la un Cude la altul.
R,4,a1a :, ,>a)1a/, a ap,+*/ 19a-,
Bn mod normal localit"ile echi*ate cu sistem de distri;uie a*ei *ota;ile
ar tre;ui s" fie *re6")ute i cu reele de canali)are. La ni6elul "rii numai 77H
din locuinele *re6")ute cu instalaii de alimentare cu a*" au i reele de
de6ersare a a*elor u)ate. <e altfel de reeaua de canali)are dis*uneau numai
%.' sate9 res*ecti6 29'H din localit"ile rurale 419975.
<in totalul 6olumului de a*" re)idual" e*urat" *e ar"9 !n mediul rural a
fost asiurat doar 191H din 6olumul total anual !n anul 1997. +um"rul satelor
cu reea de canali)are de e6acuare a a*elor re)iduale re*re)int" fa" de num"rul
satelor cu reea dis*oni;il" de distri;uire a a*ei *ota;ile o *ondere de numai
1'.
1(H. Li*sa asiur"rii unei ca*acit"i cores*un)"toare de e6acuare a a*ei
re)iduale9 enerea)" !ntre altele i *ericolul *olu"rii mediului am;iant.
Bn *rofil teritorial reeaua *u;lic" de canali)are !n mediul rural *re)int"
6ariaii mari de la un Cude la altul.
(5 R,4,a1a :, :(<-/(01(/, a ,2,/6(,( ,+,)-/(),
Consumul de enerie electric" a *o*ulaiei re*re)int" un indicator
im*ortant al modului de 6ia" a locuitorilor "rii. <in acest *unct de 6edere
*entru *o*ulaia rural" situaia este mult mai fa6ora;il". :stfel toate cele 22'2
comune e1istente au asiurate racorduri la reeaua *u;lic" 4sau local"5 de
enerie electric". /area maCoritate a os*od"riilor rurale 49'9.H5 din totalul
lor9 dis*un de reeaua de enerie electric".
<e remarcat este fa*tul c" reeaua de distri;uie a enerie electrice a
fost construit" !n mare *arte !n *erioada 19.701977 i !n *re)ent echi*amentele
i ca;lurile de alimentare au un rad ridicat de u)ur". Bn *este 77H din comune
reeaua nu *ermite racordarea unor instalaii moderne necesare de)6olt"rii
e1*loataiilor aricole.
.5 R,4,a1a :, :(<-/(01(/, a 6a9,+*/ 2a-1/a+,
La sf$ritul anului 1997 reeaua de distri;uire a a)elor naturale e1ista
!n 297 sate 4din %27 comune5 iar !n 27 comune dei e1ist" reea nu s0au
distri;uit a)e *entru consum casnic. <in totalul 6olumului de a)e naturale
distri;uite9 mediului rural i0a fost distri;uit179%H. -rin reeaua de distri;uire a
a)elor naturale i s0au asiurat mediului rural9 doar 1%1'9. mii mcD)i re6enind
*e o localitate racordat" un consum mediu )ilnic de numai 1'92 mc de a)e
naturale distri;uite. E1ist" !n #om$nia un num"r de 11 Cudee9 maCoritatea
situate !n sudul i estul "rii unde nici o localitate rural" nu este racordat" la
reeaua de distri;uire a a)elor naturale *entru consumul casnic.
Bn conclu)ie9 su; as*ectul dot"rii edilitare a localit"ilor mediului rural
din #om$nia este foarte deficitar9 radul de dotare fiind mult inferior celui din
ur;an.
#eelele *u;lice sunt de*arte de a *utea siura necesit"ile edilitare ale
*o*ulaiei rurale9 fiind su;dimensionate !n ra*ort cu locuitorii ruralului ceea ce
scoate de fa*t !n e6iden" i ta;elul urm"tor.
Ta;elul 9.1..
<istri;uia infrastructurii tehnice *e medii de re)iden"
N/.
)/-.
Sp,)(?()a/, R1/a+ U/0a2
1. -o*ulaia total" (. ..
2. Lunime sim*l" a reelei de distri;uie a a*ei *ota;ile 0 Tm %' 22
%. Lunimea sim*l" a conductelor de distri;uire a a)elor 0 Tm %1 29
(. Lunimea sim*l" a reelei de canali)are , Tm 2 9(
S1/<aP Comisia +aional" *entru Statistic"
&.". I2?/a<-/1)-1/a <*)(a+7 .2 <pa4(1+ /1/a+
/ediul rural ;eneficia)" de asisten" sanitar" i medical" cu mult su;
ni6elul asiurat !n mediul ur;an9 influen$nd !n mod neati6 *otenialul
ca*italului uman.
Bn maCoritatea comunelor sunt asiurate numai ser6iciile sanitare
*rimare. -entru ser6icii de s*ecialitate9 locuitorii ruralului a*elea)" de o;icei la
1'2
unit"i medicale din orae i munici*ii. Calitatea actului medical din mediul
rural este relati6 sc")ut"9 datorat" !n *rinci*al unei sla;e dot"ri cu cl"diri i cu
a*aratur" medical" care este de reul" !n6echit" sau chiar ine1istent".
@radul de asiurare cu ser6icii medicale se e1*rim" *rin 2137/1+ :,
+*)1(-*/( +a 12 3,:() care !n mediul rural este de 1(17 locuitori D medic. Bn
comunele aflate !n 6ecin"tatea oraelor !n eneral *re)ena medicilor este
satisf"c"toare !n ra*ort cu num"rul d locuitori.
:stfel !n %22 de comune 412H din total5 re6in 277 locuitori D medic.
<ar e1ist" 1(' comune 42H5 unde nu acti6ea)" nici un medic iar !n %7'
comune 41(H5 un medic asiur" ser6icii *entru mai mult de %.77 locuitori.
Zonele cele mai sla; asiurate sunt !n Cudeele =otoani9 Laslui9 =ac"u9
Lrancea9 =u)"u9 centrul <o;roei i mai ales !n <elta <un"rii.
:ceste fenomene determin" ca rata mortalit"ii infantile s" fie cu mult
mai mare dec$t !n mediul ur;an 4de*"ete uneori %.H ni6elul ur;anului5. +u
sunt *uine ca)uri c$nd se !nreistrea)" *este (7 decese la 1777 nateri. Bn
medie rata mortalit"ii infantile est de 2%9%
o
D
oo
!n comune i 179%
o
D
oo
la ora.
S(-1a4(a .2>747382-1+1( !n mediul rural este nesatisf"c"toare. <atele
statistice arat" ce e1ist" o infrastructur" colar" relati6 ;un" !n reiunile mai
de)6oltate i !n ae)"rile mai mari !n rest a*are starea necores*un)"toare a
cl"dirilor colare9 li*sa de dotare9 li*sa cadrelor didactice cu *re"tire
cores*un)"toare i de asemenea trans*ortul ele6ilor i al cadrelor didactice este
!nc" o *ro;lem" !n multe comune.
Bn cea mai mare *arte a comunelor *rocesul de !n6""m$nt se reali)ea)"
cel mul *$n" la ni6elul colilor imna)iale 4!n unele ca)uri chiar numai *$n" la
ni6el *rimar5. Bn rural instituiile de ni6el liceal sau *ost0liceal sunt foarte
reduse ca num"r. Sunt am*lasate !n 207 comune din fiecare Cude. Bn numai 17%
comune 429.H5 *rocesul de !n6""m$nt se reali)ea)" de la ni6el *recolar *$n"
la ni6el liceal sau *ost0liceal.
/aCoritatea *o*ulaiei din rural 4%D( din total5 are o *re"tire colar"
limitat" la !n6""m$ntul *rimar sau cel imna)ial 4ceea ce re*re)int" ni6elul
ma1im de colari)are o;liatorie5. %%91H au instruire de ni6el *rimar9 %%97H
au urmat i cursurile colii imna)iale iar 79(H nu au a;sol6it nici o form" de
colari)are.
<oar 1H din locuitorii satelor au a;sol6it o instituie de !n6""m$nt
su*erior. /area maCoritate a a;sol6enilor de !n6""m$nt su*erior tr"iesc la
ora i numai17H dintre acetia au o*tat s" locuiasc" !n sate.
$%ectele acestei stri sunt multi&le. Ast%el, acti'it(ile economice
sunt &u(in )i'ersi%icate, agricultura &racticat este ne&er%ormant *nu
%ace a&el la te+nic ,i te+nologii mo)erne-, starea igienico.sanitar a
locuin(elor este sc/ut ,i 0n consecin( mortalitatea este ri)icat.
&.#. D(3,2<(12,a ,)*+*6()7 a <pa4(1+1( /1/a+
8 de)6oltare dura;il" a ruralului se *oate reali)a numai *rin *rotecia
resurselor naturale !n *rimul r$nd a solului9 a *"durilor9 a re)er6elor de a*"9 a
di6ersit"ii s*eciilor de *lante i animale i *rin folosirea raional" i ocrotirea
re)er6aiilor naturale.
<iscre*anele fundamentale !ntre #om$nia i 3niunea Euro*ean" !n
domeniul mediului !nconCur"tor sunt !n *rinci*al consecina unor *olitici de
de)6oltare ado*tate i a*licate !n #om$nia !nainte de 19'99 *olitici care 6i)au o
cretere economic" ra*id"9 f"r" a ine seama de standardele de mediu i f"r" a
1'7
lua !n considerare *osi;ilele efecte neati6e ale acti6it"ii economice asu*ra
mediului.
Se *oate afirma c" #om$nia este !n *re)ent confruntat" cu *ro;leme de
*oluare a aerului i solului9 a c"ror soluionare necesit" in6estiii foarte mari *e
termen scurt i lun 4cheltuielile totale *entru *rotecia mediului au re*re)entat
191H din -I= !n anul 27775. Sunt necesare m"suri fundamentale !n domeniul
manaementului deeurilor9 al amelior"rii calit"ii a*ei i al consolid"rii
*re6enirii i controlului *olu"rii.
Calitatea aerului este influenat" de urm"torii factori *rinci*ali:
0 *oluarea de fond 4!n )onele unde nu se !nreistrea)" un im*act direct
al surselor de *oluare5G
0 *oluarea de im*act 4)onele sunt afectate !n mod direct de sursele de
*oluare5G
0 frec6ena i distri;uia *loilor acide9 a o)onului tro*osferic9 a
o1idanilor fotochimiciG
0 frec6ena a)elor cu efect de ser"9 care afectea)" ni6elul de a;sor;ie
a radiaiilor solare !n atmosfer"9 conduc$nd la schim;"ri climatice i !nc"l)irea
lo;al".
S1/<,+, 3aH*/, ale *oluailor atmosferici sunt:
0 *entru S8
2
0 centralele termoelectrice 477H59 iar de*"iri ale
ni6elului concentraiei ma1im admis se !nt$lnesc !n
=aia /are i ZlatnaG
0 *entru +8
2
0 centralele termoelectrice i trans*ortul rutier
42702.H5G
0 *entru C8 0 industria i *rodusele de com;ustie 47.0'7H5G
0 *entru C8
2
0 arderile din centralele termoelectrice i cele
industriale 47.0'7H5.
3na din *osi;ilit"ile de reducere a *olu"rii aerului o constituie
reali)area unor osele de centur" !n ca)ul alomer"rilor ur;ane. Conform
directi6elor 3E *ri6ind calitatea aerului9 alomeraiile sunt considerate
oraele cu mai mult de 2.7777 locuitori.
<in #om$nia 9 orae se !ncadrea)" !n aceast" cateorie: =ucureti9
Constana9 Iai9 Timioara9 @alai9 =rao69 CluC0+a*oca9 Craio6a i -loieti. La
acestea se adau" i Si;iu i :rad 4au mai *uin de 2.7777 locuitori5 deoarece
sunt situate *e reele trans0euro*ene de trafic intens.
Zone cu arii deose;it de *oluate de acti6it"ile industriale sunt
17
:
1. Co*a /ic" , industria de metale neferoase i chimic" 4inclusi6
chimia a)ului metan5G
2. =aia /are , indistria metalelor neferoaseG
%. Zlatna , indistria metalelor neferoaseG
(. -loieti , Lalea C"lu"reasc" , industria chimic" i *etrochimic"G
.. 8neti , =or)eti 0 industria chimic" i *etrochimic"G
2. =ac"u , industria chimic"9 de celulo)" i h$rtieG
7. Sucea6a , industria eneretic"9 chimic" de celulo)" i h$rtieG
'. -iteti , industria chimic" i *etrochimic"G
9. T!ru0/ure 0 industria chimic"G
17. Turnu0/"urele 0 industria chimic" 4fertili)atori5G
11. Tulcea , industria metalelor neferoaseG
12. Craio6a , Ialnia 0 industria chimic" 4fertili)atori5 centrala
electric"G
17
Sursa datelor , Institutul de cercet"ri *entru Inineria /ediului
1''
1%. =rao6 , industria eneretic"9 chimic" i *etrochimic"G
1(. @o6ora , #!mnicu0L!lcea 0 industria chimic".
:lte )one *oluate i industriile *oluatoare sunt:
0 Slatina , industria metalelor neferoaseG
0 Yunedoara , C"lan , industria metaluric"G
0 T!rn"6eni , industria chimic"G
0 +"6odari0/idia , industria chimic" i *etrochimic"G
0 S"6ineti0#o)no6 , industria chimic" 4es"turi sintetice i fi;re9
fertili)atori5.
Apa
Consumul de a*" a crescut de atre ori de la !nce*utul secolului PP.
Industria utili)ea)" mari cantit"i de a*" *entru acti6it"i s*ecifice9 !n tim* ce
aricultura utili)ea)" a*a !n *rinci*al *entru iriaii. :ceste acti6it"i afectea)"
calitatea i cantitatea resurselor de a*"9 iar a*ele *oluate de acti6it"ile umane9
aricole sau industriale reintr" !n circuitul natural i *ro6oac" daune mediului.
:ceast" situaie face necesar" ado*tarea i im*lementarea unei ame
lari de m"suri care s" 6i)e)e asiurarea unui manaement dura;il9 calitati6 i
calitati69 al resurselor de a*".
#esursele de a*" ale #om$niei sunt relati6 s"race i ineal distri;uite !n
tim* i s*aiu. Sunt formate din ap,+, :, <1p/a?a47 4r$uri interioare9 lacuri
naturale i amenaCate9 <un"rea5 i din ),+, <10-,/a2,.
<in cau)a reimurilor naturale ale de;itelor se *oate asiura doar 12H
din resursa *otenial"9 *entru asiurarea unei dis*oni;ilit"i echili;rate !n tim*
a resurselor de a*" au fost construite lacuri de acumulare. <e asemenea9 au fost
reali)ate lucr"ri inter;a)inale *entru realocarea teritorial" a resurselor de a*" !n
conformitate cu necesit"ile locale.
Calitatea a*elor de su*rafa" s0a ameliorat !nce*$nd din anul 19'9
datorit" !nchiderii multor *oluatori industriali maCori i datorit" ado*t"rii unor
m"suri de e*urare a a*elor u)ate !nainte de e6acuarea acestora !n cursurile de
a*".
=a)inele hidrorafice cu cele mai mari lunimi de cursuri de a*"
bderadat"? 4!n ra*ort cu lunimea total" a r$ului res*ecti65 sunt: Ialomia9
-rut9 /ure0:ranca9 Siret9 Some i 8lt.
<istri;uia calitati6" a a*elor de su*rafa" !n 2777 com*arati6 cu 199'
este *re)entat" !n ta;elul 9.12.
Ta;elul 9.12.
E6oluia calit"ii a*elor de su*rafa"
Sp,)(?()a/, 1&&$ 2000 T,2:(24,
Cateoria I .'H 21H Cretere
Cateoria II 27H 2.H <escretere
Cateoria III 2H 2H Staionare
Cateoria < 9H 'H <escretere
S1/<a: Com*ania +aional" >:*ele #om$ne? S.:.
Bn )onele rurale9 li*sa reelelor de alimentare cu a*"9 a reelelor de
canali)are i a staiilor de e*urare este *rinci*ala cau)" a *olu"rii at$t a a*elor
de su*rafa" c$t i utili)"rii !n tratamentele *lantelor de *esticidelor i
er;icidelor.
Bn unele )one a*ele su;terane nu *ot fi utili)ate direct *entru
1'9
consum9 ci necesit" rade 6ariate de *urificare.
-rinci*alii *oluani ai a*elor sunt:
0 *rodusele *etroliere i com*uii fenolici 0 !n )ona -raho6a0TeleaCenG
0 fertili)atori minerali 0 !n )onele T!ru /ure9 :rad9 Craio6a9 #!mnicu
L!lcea i #o)no6G
0 deeuri industriale 0 !n )onele Lictoria9 &"et9 Codlea9 Ialnia9
Craio6aG
0 deeuri menaCere i )ootehnice 0 !n )onele Carei9 Yalciu 4+0L59
="ileti9 -iteti9 8radea9 =ucureti9 CluC9 Sucea6a.
:nali)a statistic" a *rinci*alelor surse ale a*elor u)ate arat" c" dintr0un
6olum de6ersat de 271%9927 mil. m
%
Dan9 .79(H sunt a*e u)ate ce necesit"
tratare iar din acestea doar 1'H sunt *urificate !n mod adec6at. Bn #om$nia nu
e1ist" instalaii de e*urare a a*ei care s" ai;" al treilea ni6el de tratare 4*entru
eliminarea fosforului i a)otului5 din aceast" cau)" *rocesul de eutofi)are este
*re)ent !n multe lacuri naturale de acumulare. /ai mult9 din cele 1%22 staii de
e*urare ale "rii numai (.H funcionea)" adec6at9 ceea ce conduce la
meninerea unei situaii critice !n domeniul trat"rii a*elor u)ate.
S*+1+
Bn #om$nia e1ist" o mare 6arietate de soluri dintre care cele mai fertile
sunt cerno)iomurile din C$m*ia #om$n"9 C$m*ia de 6est9 /oldo6a etc.
Su*rafaa aricol" a "rii re*re)int" a*ro1imati6 22H din su*rafaa total" !n
tim* ce *"durile aco*er" a*ro1imati6 27H.
@radul de deteriorare a calit"ii solului *rin fenomene de ero)iune9
acidifiere9 alcalini)are9 e1ces de umiditate sau secet"9 !ml"tinirea9 s"r"turarea9
com*actarea9 *oluarea chimic" cu *esticide9 metale rele9 floruri9 *etrol etc.
determin" *reta;ilitatea terenurilor *entru di6erse culturi 6eetale i funcia
ecoloic" a acestora.
<in cele 99%' mil. ha terenuri ara;ile a*ro1imati6 %979 mil. ha !ntrunesc
condiiile *entru o aricultur" dura;il" i eficient".
3tili)area neraional" a fertili)atorilor chimici9 *esticidelor i a
iriaiilor a dus la diminuarea ca*acit"ii de *roducie a solurilor chiar i !n
unele )one fertile.
-rinci*alele as*ecte ale *olu"rii solului !n #om$nia sunt urm"toarele:
0 *oluarea chimic"9 inclusi6 cea determinat" de *roduse *etroliere9
afectea)" 799 mil. ha teren ara;il i 79% mil. ha din su*rafeele aco*erite
de *"duriG
0 salinitatea e1cesi6" a solului afectea)" a*ro1imati6 792 mil. ha i
*re)int" o tendin" ascendent" !n )onele care au fost iriate sau e1*loatate
iraionalG
0 aciditatea ridicat" 4afect$nd a*ro1imati6 %9( mil. ha59 re)er6a mic"9
e1trem de mic" de humus !n sol i carenele de microelemente 4)inc5 *e
su*rafee !ntinse 419. mil. ha59 asiurarea sla;" sau foarte sla;" cu *otasiu
mo;il 479' mil. ha5 toate caracteri)$nd situaia arochimic" a solului.
Su*rafaa terenurilor aricole afectate de di6eri factori limitati6i ai
ca*acit"ii *roducti6e este cu*rins" !n ta;elul 9.17.
Ta;elul 9.17.
Su*rafaa terenurilor aricole afectate de di6eri factori limitati6i ai ca*acit"ii
*roducti6e
D,213(/,a ?a)-*/1+1( S1p/a?a4a a?,)-a-7 @3((
197
LaB
Seceta frec6ent" 7177
din care: cu amenaC"ri *entru iriaii %211
E1ces *eriodic de umiditate !n sol %7'1
din care: cu amenaC"ri de desecare %192
Ero)iunea solului *rin a*" 2%77
din care: cu amenaC"ri antiero)ionale 227(
:lunec"ri de teren 772
Ero)iunea solului *rin 6$nt 4eolian"5 %7'
Schelet e1cesi6 de la su*rafaa solului %77
S"r"turarea solului 4salinitate e1cesi6"5 21(
Com*actarea solului datorit" lucr"rilor
necores*un)"toare 4hart*an5
2.77
Com*actarea natural" a solului 2727
&ormarea de crust" 2%77
#e)er6" mic" i foarte mic" de humus !n sol 7('.
:ciditate *uternic" i moderat" %((2
:lcalinitate ridicat" 22%
:siurarea sla;" i foarte sla;" de fosfor mo;il 2%%7
:siurarea sla;" i foarte sla;" de *otasiu mo;il 7'7
:siurarea sla;" cu a)ot .117
Carene de microelemente 4)inc5 1.77
-oluarea chimic" a solului datorit" diferitelor
acti6it"i social0economice
977
S1/<a: :nuarul statistic al #om$niei9 2771
Terenurile deradate i com;inate9 re)ultate !n urma acti6it"ii
industriale sau de alt ti* re*re)int" o alt" *ro;lem" im*ortant". :stfel de
terenuri nu mai *ot fi utili)ate numai dac" se a*lic" tratamente
cores*un)"toare. Terenurile contaminate sunt re*re)entate de orice ti* de teren
care este at$t de deteriorat din cau)a su;stanelor *e care le conine9 !nc$t e1ist"
riscuri maCore de *oluare a a*elor sau de *roducere a altor fenomene
d"un"toare.
P7:1/,a al"turi de aer9 a*" i sol constituie un factor im*ortant !n
*rotecia mediului.
:stfel9 *"durea nu are doar un rol economic9 ci i unul social i de
*rotecie a mediului i anume de *rotecie a ;iodi6ersit"ii9 climatului local i
reional9 a a*elor9 a solului i a aerului. <e aceea *"durea se constituie !ntr0un
su;criteriu rele6ant *entru caracteri)area mediului !nconCur"tor. Bn #om$nia
a*ro1imati6 27H din su*rafaa total" este re*re)entat" de *"duri. Bn ultimii ani
se constat" un *roces de deradare a *"durilor !n #om$nia a urmare a
:,?/(57/(+*/ 3a<(>, care au condus la *rocese de ero)iune i aridi)are a
6ersanilor.
8 alt" cau)" a diminu"rii calit"ii fondului funciar este *oluarea
industrial" care a *ro6ocat p+*( a)(:, i im*licit fenomenul de uscare a *"durii.
:*ro1imati6 .9.H din su*rafaa *"durilor sunt afectate de *oluare i d"un"tori.
Su*rafeele forestiere afectate de factori *oluani se situea)" !n Cudeele Si;iu9
:re9 Sucea6a9 +eam9 =rao69 Teleorman9 <$m;o6ia9 Ialomia9 Yunedoara9
@orC9 Cara0Se6erin9 /aramure9 CluC9 S"laC 4E. =uciuman9 19995.
Bm;un"t"irea calit"ii mediului !n #om$nia de*inde !n mare m"sur" de
creterea calit"ii *"durilor. :stfel se im*un m"suri de !m*"durire a terenurilor
191
deradate9 crearea de *erdele forestiere !n )onele secetoase i amenaC"ri sil6ice
adec6ate.
-olitica 3niunii Euro*ene !n domeniul mediului !nconCur"tor este
orientat" s*re a-(26,/,a 12,( :,9>*+-7/( :1/a0(+,9 *rin includerea *roteciei
mediului !n *oliticile sectoriale comunitare. :tinerea acestui o;iecti6
*resu*une introducerea unor standarde de mediu ridicate i res*ectarea c$tor6a
*rinci*ii foarte im*ortante9 *recum:
0 >*oluantul *l"tete?G
0 >r"s*underea *oluatorului *entru *au;a *rodus"?G
0 com;aterea *olu"rii la surs" i !m*"rirea res*onsa;ilit"ilor !ntre toi
o*eratorii economici la ni6el local9 reional i naional.
Bn #om$nia contienti)area *ro;lemelor leate de mediu a crescut !n
mod semnificati6 i au fost luate m"suri de com;atere a acestor *ro;leme du*"
*artici*area la Summit0ul de la #io de Aaniero din 1992.
:stfel9 !n *re)ent este recunoscut fa*tul c" o im*ortant" com*onent" a
economiei este re*re)entat" de )a+(-a-,a 3,:(1+1( .2)*2H1/7-*/ fiind esenial"
*entru calitatea 6ieii locuitorilor.
-entru atinerea unei de)6olt"ri dura;ile este necesar ca *rotecia
mediului s" fie *ri6it" ca o *arte com*onent" a *rocesului de de)6oltare9 nu ca
un element i)olat.
&.$. D(<pa/(-74( 1/0a2-/1/a+ .2 R*382(a
Cu toat" elementele de *otenial 6aloroase ale s*aiului rural9
im*ortantele ;ul6ers"ri care au a6ut loc !n )ona rural" !n ultimele decenii au
afectat toate com*onentele 6ieii economice i sociale: relaiile economice9
sistemul de 6alori9 com*ortamentul indi6idual9 elementele de ;a)" ale 6ieii
Comunit"ii rurale care s0au schim;at. Bn aceste condiii9 )onele rurale au
!nreistrat un *roces reresi6.
Bntreaa )on" rural" a #om$niei este caracteri)at" *rintr0un im*ortant
ni6el de su;de)6oltare iar diferena enorm" dintre )ona rural" i )ona ur;an"
este !n cretere ra*id". <iscre*anele !nreistrate !ntre ora i sat sunt mai mult
dec$t alarmante. :cest lucru reiese din anali)a unui set de indicatori ai calit"ii
mediului 4ta;elul 9.1'.5. <in cei 27 de indicatori anali)ai doar la doi 6alorile
!nreistrate !n rural sunt su*erioare mediului ur;an 4camere de locuitDlocuin"
i su*rafaa locui;il"D*ersoan"5.
Cele mai mari discre*ane se !nreistrea)" !n factorii de ;a)" ai calit"ii
6ieii cum ar fi: asistena medical"9 calitatea ha;itatului i c$tiul !n mediul
rural.
Ta;elul 9.1'.
<is*arit"i ur;an:rural
N/.
)/-.
I2:()a-*/( U/0a2 R1/a+ UGR
1 #ata natalit"ii 99% 1297 M%97 1:19%7
192
2 #ata mortalit"ii 997 1%9( M(9( 1:19(9
% S*orul *o*ulaiei 79% 0797 0197 1
( LocuitoriDmedic %2% 1%.2 099% 1:%97(
. LocuitoriDcadru sanitar mediu 179 .2% 0(1( 1:(9'7
2 #ata mortalit"ii infantile9 d 2791 2792 0791 1:19%.
7 S*erana de 6ia" 4ani5 7797 2'97 M19% 1:799'
' Camere de locuitDlocuin" 29%' 2929 M79%1 1:191%
9 Su*rafaa medie a locuinei %(92 %%9. 0797 1:799'
17 Su*rafaa medieDcamer" 1(9( 129. 0199 1:79'7
11 Su*rafaa locui;il"D*ersoan" 119. 1197 M792 1:1971
12 Locuine cu ;uc"t"rie9 H 9297 '297 01( 1:79'.
1% Locuine cu ;aie9 H '197 '97 07% 1:7917
1( Locuine cu a*"9 H ''97 1(97 07( 1:7912
1. Locuine cu a*" cald"9 H 7797 .97 072 1:7972
12 Locuine cu electricitate9 H 17797 9(97 02 1:799(
17 Locuine cu !nc"l)ire central"9 H 7297 297 077 1:797%
1' Locuine cu a) metan .'97 %97 0.. 1:797.
19 C$tiuri *e salariat 1 79'7 07927 1:79'7
27 C$tiul mediu *e *ersoan" 1 79.2 079(' 1:79.2
S1/<a: -.I. 8timan9 :ricultura #om$niei la cum*"na dintre secolul PP i secolul PPI9 2772.
Situaia cea mai *recar" a ser6iciilor medicale !n mediul rural este
demonstrat" *rin fa*tul c" unui medic !i re6in 1.2. locuitori la sat9 fa" de %(.
la ora sau unui cadru mediu sanitar !i re6in .2' *ersoane !n rural !n tim* ce !n
ur;an 117.<e altfel #om$nia aloc" o 6aloare a cheltuielilor *entru s"n"tate
foarte redus" com*arati6 cu alte state 4ta;elul 9.19.5
Ta;elul 9.19.
Cheltuieli *entru s"n"tate !n unele "ri euro*ene
a/a 1&$& 1&&! 1&&&
)L,+-G+*)
.2 [
A :(2
PIB
)L,+-G+*)
.2 [
A :(2
PIB
)L,+-G+*)
.2 [
A :(2
PIB
:ustria 11%7 79% 1'7. '97 27%9 '9%
II
=elia 11.9 F 179% '97 27'1
I
F
=ularia 22799 792 F F F F
<anemarca 1%'2 '97 1''7 '92 21'2 '92
II
El6eia 1272 '9% 2(77 992 279(
I
1792
II
&rana 1(27 '99 271( F 2777
I
F
@ermania 11'2 F 217' 1792 2(72 179.
II
@recia 22( .91 17.9 %91 1127
I
F
Italia 112' 797 127' 79' 1'%9 F
/area =ritanie '9( F 1%71 F 1.'% F
/oldo6a F F '997 F '%97
I
F
8landa 1%77 F 1''9 '9% 2777
I
'91
I
-olonia 7(9( F (27 F .7' F
-ortualia .2% 792 17.1 799 12%7
I
799
II
R*382(a #1C1 R 132C& 2C& 1"C&
D
3C&
1B
S*ania 71. .97 172' F 121'
I
F
Suedia 1(22 F 1222 F 17(2
I
F
Turcia 1(1 %9' 1'9 %9% %7'97
I
F
3naria %2.9( .9. 27' F 77.
I
F
I
date *e anul 199'9
II
date *e anul 19979
15
date *ro6i)orii
S1/<aP :nuarul 8/S
#eferitor la radul de locuire i radul de confort al locuinelor se
constat" c" !n rural cu e1ce*ia m"rimii locuinelor ceilali indicatori de calitate
sunt alarmant de mici 4ta;elul 9.27.5
Ta;elul 9.27.
19%
Structura os*od"riilor du*" caracteristicile locuinei i
radul de confort
P*2:,/,a +*)1(24,+*/ U/0a2 R1/a+
C*2,)-a-, +a /,4,a1a ,+,)-/()7 999' 9'91
2)7+9(-, p/(2P
central" termic" 2297 799
central" *ro*rie 29' 79.
so;e cu a)e naturale 1%9% 79(
so;e cu lemne9 c"r;uni9 *etrol 1799 9192
C*301<-(0(+ +a 01)7-7/(,:
a)e naturale 2991 797
electricitate 19. 792
lemne9 c"r;uni9 *etrol %91 (%97
;utelie de araa) 229% ('9.
Ap/*>(9(*2a/, )1 ap7
din interior9 din reeaua *u;lic" '29% 799
din interior9 din sistem *ro*riu 799 (92
din afara cl"dirii9 *om*"9 *u 179. '29%
I2<-a+a4(, :, ap7 )a+:7
din reeaua *u;lic" 2799 197
din sistem *ro*riu 1799 '92
f"r" instalaie de a*" cald" 2192 979'
I2<-a+a4(, :, )a2a+(9a/,
din reeaua *u;lic" '199 %92
din sistem *ro*riu (9. 999
f"r" instalaie de canali)are 1%92 '299
Ba(,
!n interiorul locuinei '297 1797
!n afara locuinei 797 19(
locuine f"r" ;aie 179% ''92
G/1p <a2(-a/
!n interiorul locuinei '19' 292
!n afara locuinei 1197 ((99
locuine f"r" ru* sanitar 792 ('9.
Sursa. /aria 0incze, 1ezvoltarea regional i rural, )lu-2apoca, +,,,
<eoarece salariul reali)at !n mediul rural re*re)int" numai '7H din
salariul unui lucr"tor ur;an acest s*aiu nu *re)int" atracti6itate mai ales *entru
tineri care atunci c$nd "sesc o o*ortunitate mirea)" s*re ora.
Ta;elul 9.21.
E6oluia miraiei *o*ulaiei tinere !n *erioada 199'02777
Sp,)(?()a/, 1&&$ 1&&& 2000
2/. A 2/. A 2/. A
Tineri mirai total
<in care:
111(%1 177 179''7 177 91(92 177
0 intrai !n ur;an 2%791 .79% 212'( ..9' (...2 .297
0 intrai !n rural (72(7 (297 ('27% ((92 (%9%2 ('97
S1/<a: Institutul +aional de Statistic"
<ei flu1ul mirator al *o*ulaiei totale a de6enit *redominant dins*re
ora s*re sat9 !n ultimii ani9 !n ca)ul *o*ulaiei tinere 41.029 ani5 a*roa*e
Cum"tate din tinerii intrai !n ur;an *ro6in tot din mediul ur;an 4situaie
similar" i !n mediul rural5 ca urmare a deficitului locurilor de munc" !n ra*ort
cu continentul numeros de tineri.
19(
:a cum am mai su;liniat *onderea *ersoanelor tinere 41.029 ani5 tinde
s" creasc" !n ultimii ani !n s*aiul rural9 !n doi ani creterea fiind de .9%H. La
ni6el de ar" *o*ulaia t$n"r" re*re)enta9 !n anul 27779 .(2%99 mii *ersoane
adic" 2(92H din totalul *o*ulaiei de 22(%.92 mii *ersoane.
3nele *ro;leme cu care se confrunt" tinerii sunt eneral 6ala;ile *entru
cele dou" medii9 dar e1ist" i unele dificult"i s*ecifice s*aiului !n care acetia
locuiesc9 una din consecinele im*ortante fiind miraia.
b3tractivitatea unui spaiu pentru populaie n general i pentru tineret,
n special este dat de suma condiiilor ecologice, economice, sociale, de
habitat i cultural-educative pe care le ofer acest spaiu.
' persoan, o familie sunt atrase de un alt mediu, de un alt spaiu sau
o alt localitate dac gsesc condiii mai bune de via, de educaie, de ctig,
dac colectivitatea, mediul social prezint securitate personal.
Pentru revitalizarea ruralului, din toate punctele de vedere, ca mediu
economic i social, de a spori atractivitatea sa, se impune schimbarea
mentalitii politice i economice cu *ri6ire la locul i rolul ruralului !n
societatea i economia rom$neasc"? 4P.&. 'timan, +,,+5.
19.