Interviul: definiția genului

1. 2. 3. 4. 5. Tipurile de interviuri Întrebarea în interviu Tipologia întrebărilor Tehhnica interviului Limba și stilul interviului

Interviul – gen ziaristic care relatează sau comentează informații, evenimente, idei în urma unie întrevederi solicitate, provocate de ziarist cu unul sau mai mulți interlocutori și care apare în presa scrisă, se difuzează pe radio sau televiziune sub forma unei discuții. Cu alte cuvinte, interviul ca gen ziaristic propriu-zis se constituie dintr-o succesiune de întrebări și răspunsuri. Interviul: o discuție sau un dialog între intervievatorul ca un rege al întrebărilor și intervievatul ca un reprezentant al răspunsurilor. O ședință, o discuție, realizată de un reporter radio sau Tv în vederea obținerii unei informații ce urmează a fi publicată; cercetare și rezultat. O poveste nouă, o istorie reportericească sau reproducerea unei conversații. Interviul (după Yves Agnes): un demers de jurnalist (cu un scop redacțional) prin care se pun întrebări, jurnalistul are un rol activ unei persoane (jurnalistul desemnează o persoană pt a-i adresa întrebări, într-un subiect dat într-un moment anume), problematica și actualitatea se axează pe linia de subiect aleasă de jurnalist, pentru a obține (jurnalistul trebuie să-și pună în valoare competența profesională) informații, explicații sau opinii (în dependență de diferitele tipuri de interviuri) care sunt suficient de interesante și incitante (aceasta și este valoarea care justifică interviul) pentru a fi publicate, pentru publicul larg sau pentru un cerc inițiat sub responsabilitatea intervievatului interviul este un text alcătuit din spusele, din citatele intervievatului

Interviul este un gen ziaristic prevalent informativ, dar cu largi tendințe de exploatare a elementului analitic care relatează sau comentează informații, evenimente, idei, în urma unei întâlniri cu un scop precis, provocată de jurnalist, cu unul sau cu mai mulți interlocutori aleși de către acesta și care apare în presa scrisă, se difuzează prin radio sau televiziune sub forma unei discuții.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful