You are on page 1of 12

scenariusze komiksowe w kadrach

- antologia

by Dawid Kuca, Micha Misztal, Piotr Szreniawski, Jessy Randall

Wyd. Piotr Szreniawski Lublin 13 r.O.

Dawid Kuca

Micha Misztal

Piotr Szreniawski

Jessy Randall