9.

0

Rumusan

Hasil daripada kajian yang saya jalankan, menunjukkan bahawa jenis pola petempatan dan perkembangannya di kedua-dua tempat iaitu di Bakar Arang,Sungai Petani dan di Singapura ialah kegiatan ekonomi, pengangkutan dan perhubungan serta pelancongan. Bantuan yang diperoleh daripada pola petempatan dan perkembangannya adalah sama iaitu peluang pekerjaan yang tinggi dan taraf hidup yang meningkat dan baik. Walaupun begitu, pola petempatan di kedua-dua tempat ini juga mendatangkan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful