You are on page 1of 3

INSTYTUT HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SUPSKU MUZEUM MIASTA GDYNI CENTRUM VIVARIUM FILOZOFICK FAKULTY OSTRAVSK UNIVERZITY

FAKULTA HUMANITNCH VIED UNIVERZITA MATEJA BELA FAKULTA STREDOEURPSKYCH TDI UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA BLCSSZETTUDOMNYI KAR ETVS LORND TUDOMNYEGYETEM FUNDACJA ASS zapraszaj do udziau w Midzynarodowej Konferencji Naukowej

VIA VIATORES QUAERIT. MOBILNO SPOECZNA W DZIEJACH KRAJW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ.


Gdynia, 29-30 maja 2014 r.

Czowiek podrowa od zarania dziejw. W cigu wiekw, w rnych rejonach geograficznych, odmienne byy cele, warunki i skutki podry - zarwno w odniesieniu do jednostki, jak i wikszych grup. Celem konferencji jest zaprezentowanie rozmaitych aspektw ruchliwoci spoecznej w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz jej zasigu geograficznego poczwszy od redniowiecza po czasy najnowsze. Szczeglnie interesujce, zdaniem organizatorw, s zagadnienia dotyczce wzajemnych kontaktw oraz wymiany idei, ludzi, towarw i usug w czasie i przestrzeni. Naley rwnie zada pytania dotyczce negatywnych skutkw migracji, np. ich wpywu na poziom, tempo rozwoju poszczeglnych krajw. W zamyle organizatorw konferencja tworzyaby paszczyzn wymiany pogldw na poszczeglne zagadnienia znajdujce si w krgu zainteresowa uczestnikw obrad. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a organizatorzy pragn zwrci uwag na nastpujce kwestie: Migracje ludzi w czasie i przestrzeni. Wadca, rycerz, szlachcic, mieszczanin i obywatel w podry. Wojna i dyplomacja.

Wyprawy dalekie i bliskie. Handel a rozwj szlakw. Podr edukacyjna i podr po odpoczynek. Dawne i wspczesne migracje zarobkowe. Odlego i przestrze - dawniej i dzi. wiat jako globalna wioska. Kulturowe tradycje, wzorce, normy dotyczce ruchliwoci spoecznej.

Konferencja odbdzie si w dniach 29-30 maja 2014 r. w siedzibie Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1, obok Bulwaru Nadmorskiego). Opat konferencyjn w wysokoci 380 zotych naley wpaca na konto: 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 -Akademia Pomorska ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Supsk z dopiskiem w treci wpaty: wpata subkonto 249-535 (Instytut Historii - konferencja "Mobilno spoeczna w dziejach krajw Grupy Wyszehradzkiej). W przypadku rezygnacji z noclegu opata konferencyjna wynosi 260 z.

Organizatorzy zapewniaj uczestnikom konferencji nocleg z 29/30 maja, uroczyst kolacj 29 maja, obiady 29 i 30 maja, przerwy kawowe, materiay konferencyjne oraz publikacj pozytywnie zrecenzowanych artykuw w odrbnym, angielskojzycznym wydawnictwie. Za dodatkow opat dla osb chtnych moliwy jest nocleg z 28/29 maja lub 30/31 maja. Uprzejmie zapraszamy do udziau w konferencji. Harmonogram zgaszania tematw wystpie (w jzyku polskim, czeskim, sowackim lub angielskim): Do 8 marca 2014 r. - przesanie zgoszenia na adres e-mailowy: visegrad.group@gmail.com Do 18 marca 2014 r. - informacje o zakwalifikowaniu wystpienia Do 8 kwietnia 2014 r. - wniesienie opaty konferencyjnej Do 8 maja 2014 r. - przesanie ostatecznego planu konferencji. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo wyboru referatw. Szczegowe informacje przekaemy w komunikacie konferencyjnym po zamkniciu listy zgosze. Komitet Organizacyjny: Dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP Dr Balzs Nagy, hab.eg.doc. Dr Lech Kocielak Dr Martina Kubealakov Dr Ewa czyska Dr Zuzana Palenikov Dr Daniela Rywikov

KARTA ZGOSZENIA uczestnictwa w midzynarodowej konferencji VIA VIATORES QUAERIT. MOBILNO SPOECZNA W DZIEJACH KRAJW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. Gdynia 29-30 maja 2014 r. 1. Imi i Nazwisko: 2. Tytu/ stopie naukowy:.

3. Uczelnia, Instytucja: 4. Tytu referatu/wystpienia:

5. Abstrakt (max 800 znakw):

6. Formy kontaktu: a) adres do korespondencji: b) e-mail: c) telefon: 7. Prosz o wystawienie faktury Nazwa instytucji: Adres:

NIP: