You are on page 1of 249

GIZLIILIMLER

HAZINESI
Derieye n:
MUSTMA

lste.mc
SEDA Y.
Harndi
Byk Cd. Ymni
No: 22/ 45

Tel : (O 212) 528 45 02I
R
Si
B_i Ri C l i T P
7
iiNDEKilER
1.
nsll;r ...................... ........ ................... ........................ ... .......................... 1
.
Uirincl
olunur? .. ... .. ..................................................... ...... ......... 1 J
Ikinci
Eoc.:d ....................... .... ............ ................................................ 1
nc
................................................. . .......... ............................. JJ
UllrdncO
l>cvr-i ..... ........... .. ... .......... .. ....... .. .. .. ...........................
hangi hul\:ta .............................. ..... ..................... .45
Bwl\:lunn ihtiva ettikleri .... ................. ............ .......... ... .......... ....
w ....................................... ............ .... 1
ve .... ........... ........................ ................
......... ..................... .............. ........... .......... ................ 53
n: giistcrcn eel vd .............. .............................. ..
dust ve .... .. ..............................................................
IJql nci
ltltrt;lnr ...................... ............. ..... .............. : .............. .......... , .............. : 5!
ll u w tcsiri .. ........ .. ... .......... ......... .. .. 7
1. n ur\: ................. ..................................... ............ : ............... ;\7
................. .......... ........ ....... SK
1. lluf\: ........................... .. .. ................................................. Ml
Zllhrc ................................................ ...... ,(, 1
3. lki:t.ler ..... ........... ... .. .. .......................................................
...................... ......... ..................
......... .... .. ............................................. ........... ......
................. .... ...............................
5. 1 ..............................................................................
ctlcih:l'i ...... .. ............ .. .................. .. ..............
.............................................................................. 711
7. 1 ,rati .......... .' ... .............. ....... .. ............. ............................
: \kr<p ...... .......... .............. ................................................. 7l
9. Bur: Yay burcu .................................................................................. 7 S
ev ..................................................................... 76
1 O. Bur: Oglak burcu ............................................................................. 78
ZUhal ev ........................................................................ 79
l l . Bur: Kova burcu .............................................................................. 80
12. Bur: burcu .............................................................................. 82
................................................................................................... 83

Fizyooomi ilmi ...... ... ..... ............................................................................ 85
Sal-ar ................................... 4< . . . . . . . ... ........ ................. ............................. .. 86
.......................................................................................................... 8 7
........................................................................................................ 88
Gz ............ ..................... ........... ................... ........................... 90
Kirpikler .................................. wo . . .................... .... . . ... . ....... . . ....... ............... 90
Cizler ... .................................................................. -................................. W
Kulaklar ................................................................................................... 92
1\Ut\Hl ........................................................ : .............................................. 3

..... ,_ ................................................................................................... !. 94
.......................................................................................................... 96
Dil, ses. yDz ............................. : ...................................................... 97
Beniz. yanaklar, benler ............................................................................ 98
........................................ ...................... ............ ................ l 00
Boyoo ....................................................................................................... IOJ
Omuzlll'. kollar. eller ..................................... ............................ - ........... 102
Sivri eller ............................ , ....................................................... 1 03
................................. .............. ...................................... J OS
eller .......................................... .................................................. ! 07
Eller ....................................................................... : ................................. I 09
Pannaldar ........................................... : .. ....................... .. ......................... 110
.................................................................................................. 111
ZOhre ......................................................................................... JI4
.................................................................... 1 S
ZOhal parmaa Orta pannak ................................................................... s
YOzot ................... : ...................................................... 116
Sere (Utarit) ............................................................................. J 16
A ii .................. - ............ ,_, ............................. ................. - ....... ......... t '7
'
.................................................................................. ,/ ............. 117
Mu.teri datJ .............................................................................................
lObal ....................................................... ......................... : .. ............. l 19
ll
( ............................. ... : ............................................................. ll t)
................................................................................................ 120
Mirrih ( 1 ................... : ... .... ...................................................... 121
Mirrih ................................. ...................................... : .................. l21
................... : .......................................................................... l 21
................................................... .............. .. . ..... 122
isi ............................................................................................ 124'
h- . 1211
1 llH.ISI ...................... ..... ...... .................................... .. .... ........
Kolr ..................................... ......................................................... l29
rol" ,. 111
1 t; 7.yiSI . : ...... .... ...... .. ..... ... ....... ... ....................... .... .... ........ .. .
(u lll
lll:lf . .
Ilham. l>ilc:k .......... .... ....... ....................................... . i_,:;
( 'qllll

1 ...................................................... :....... Jll
S.\ TaV i ............................................ ...... .......................... . .. . 1) 7
.............. : .........................................................................
..................................................................... .................. .. 1412
(mali hulyavi) .................................................................. : 144
. -
k
l>vo ncdi(? .............. ............. : .......................................................... :: ....... 146
.............................................................. , ...... 1 SO
vellc.i ............................................... ...................................... : 154
Yasin Mtrrsi .............................. : ............................................................... 1
Vi ............ .: .................... ........................... ...................... , ..............
mlll,n .................. ............................................. : ........................... :. 1641
................................................................................... .. lft7
Evk:nnll:k i:ct"ycn dullar. ......................................... l711
ekenler .............................................................. 17'1
SuuJct ........................................................................................ l711
!Mpnh olmalt iin........................................ ... . ............... : .... 1112
Mlllt damleri ................. ...................................................................... 1 RJ
f
_.._ __ .h a - i 1A
IJ"" ve , ..... ''" n.................................... ....
T ktJrUIn yQk ...................................................................... 1 AS
ll\111m kMllfnUfnf
S... OmmO ye iin ...................................... : ............... 1117
Ayal-t Htfz .... ................................................................................................ 11.1
FelettDI C"Jffl..: .. ............................................. - ............. ................................... ,.. rt.)J
K w an dak i 1 har ni arederin ........................................................ 9 J
Yanm ._, '-' -t.nlan ...........................................................
lll
Gece iin ................. ............................. ..... ............ .... ......... 210
yok etmek .................................... ............................... ......... 211
tedavisi ........................... ........... ........................ ....................... 211
Kalp, gllz ve beden iin ........................................................ 212
Sigil ve kan tedavisi ............................................................ 213
geri ....................................................... ............... 21 4
olmayanlara ... ........................................................ .. ..................... 216
Kola-y yapmak iin ................... .................. ................................. 221
Nazariin ................. ....................... ................................. ................... .... 223
K ve iin .......... .................................... .. .... ...... ............. 227
huysuzluk yapan ocuklar iin ......................................... 229
iin ....................... .............................................. 232
Sihir bozmak iin ........................... ......................................................... 233
......................................... ....................................... ..................... 234
Vcuttaki yaralar iin ........ ..................................... ................................. 234
Deli nenin rOyada yerini ............................................... .............. 235
Deline olup anlamak ............................................................. 236
veya zeytin ile deline aramak ..... .......................................... 237
Deline yerinin ............... ................... ............................................... 239.
241. 242. 244
dndrmek .................................................................. ............ 245
lrsali hatif ................................................................................................ 246
Yrek korku iin .... .. .............................................. 247
Maddi ve manevi hastahklar iin .............................................. .............. 249
Nezle ve burun iin ...... ..................................................... ...... 251
IV
NSZ
Sevgili
Kenzl Ulfunil Mahfi veya Gizli Hazinesi
kaleme almaktan her
halka bir olabilmek,
hafifletmek ve mmkn mertebe takviye ederek
Uzntnlerini medarolmak iindir.
itibaren ve son insana kadar
herkes ynden ve mefkuresinden her ne
kadar da sabit kadem kalacak halk

Ve yine hibir korku, kanun, insanlan maneviyata
inanmaya ve bu arada gizli
kuvvetiere inanmaktan kendisini Bu sebeple
bu tesbit ederek
o kimseleri istismar yoluna
Bugn memleketirnizde kanunen yasak ne
sihir ve ne de byye inananlan evirmek
mmkn ve ne de bu huy
cahil ve parazideri ort.adan mmkn

Dnyada dertsiz insan bulmak
Hibir derdin da hemen gayri
mmkndr.
birok ellerinden hibir
hal de kendilerini sanki her gibi
gstererek sevgilileri ile istediklerini
dilediklerini zengin, fakir etmek gibi
vehimlere ve maalesef bu kendileri de
9
-
inanarak ve da yalan ve szlerle
ve ve !lzlerek
soymak.Ja kalmayarak kt emellerine alet ettiklerini de
her zaman grUp
insanlara olan
Manevi yoldan bir terakki ve muvaffakiyete ve
kabul isteyen bir kimse iin bahsi mahsusunda
da gibi, temiz, dUrUst, eline, diline, beline olan,
maddi manevi her perhizkar kalan, elinden, dilinden,
herkesin emin bir insan ve bu
haiz olmayan kimsenin hibir
katiyen bilinmesi gerekir.
Biz bu halka kendi dilek ve zntU ve
dertlerini dua ile Allah ve Resul 'ne yalvararak,
ve iyi bir insan olarak elde elimizden
ve dilimizin kadar anlatmaya
muvaffak olabilirsem kendimi bahtiyar telakki eder ve
siz da benim rica
ederim.
Mustafa
lO
muvaffak olunur?
2. Ebced
3. hangi burta tayin etme usul.
4. Arabi tayin ve ay
bilgiler.
5.
6. Fizyonomi ilmi.
7. Eller.
8.
9. Dualar.

,_ ' " " ' } .,
1 .. , , .. 1 * --.>. _ ,, 1 t ... , , , ... t J 1
.:.r-->-.r ,...r _ __... .. "'"!. ! ' - .r 0 ':. ) .Y
, " " , , , , , ,
,
"' , *
,_....... . ....,_ . 1.....1) 1.
- . '--"'
, ,

._ :.:._ , 1
,r_........,
, ,
"'
, , ,
..
,

"'
, )
'YJ

-
-

Y J
.J
e ....
)
, , , ,
Etlz billibi racim* BismiUibir rabminir
Rabbi yessir ve li tassir rabbi temmim bil bayr*
Muhterem okuyucular!
Gizli Hazinesi ismi bu
bahislerden birer nebze bilgi
imanlan ve Her ikisini de
kuvvetlendiren bilgidir. Buna nailiyet de her gibi
bir esaslara merbuttur. ile, delillerle ve
misallerle teker teker yazacak, ve sizlere
olmaya
Tevfik Hazreti Allah ' tan, hizmet bizden, ve de
siz
r
12

1NASIL MUVAFFAK
Gerek maddi ve gerekse manevi ilimlerde, muvaffakiyete

1. Bir ettikten sonra onun neticesi
ve tereddt beslemek neticelenmemesine sebep olur.
Bu itibarta herhangi bir zaman:
o, ,, ""\ o}
0 p;

yani "Allah'a dua ederken kabul mutlak iman ederek
dua edin." mealindeki hadisi uyarak, inanarak ve
karnil ile
2. yorulmadan, usanmadan, kemali ve
ile muvaffakiyetle neticelenmesine
kadar devam etmek Nitekim Hakk,
Kerim' inde:
IJ I)::T Q
(Ali imran Suresi, ayet: 200)
Ey iman edenler! Sabrediniz. Zorluklara
sabretmeye de sabrediniz ve btn Allah' a
Ve nehyettikJerinden ki,
nail olup matlubunuza
Her nimet klfet mukabilinde elde edilir.
13
Her muhakkak ki yorulur. Bir gibi sebat
etmesini bilmeyen, muvaffak diye vazgeen, iradesi
kimseler elbette muvaffak olamaz. ki Resulllah
(s.a.v.) Efendimiz:
,,
*)1
Yan i Sabreden zaferyab olur."
3. saklamak. Ne ne de veya
bir kimseye haber vermemek, sezdirmemek
Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
.... o .J ""'
*'=,.....,
0L.o.::>Vu &.:>- Y"., ""
.. ,.J .......
.,. ..... ., ,. .....

"Hacetlerinizin husule gelmesi iin
saklamakla olunuz." demektir.
Hazreti mer (r.a.)'in de: saklayan, herkesten emin
olur." sz
4. olmak. Manevi yolda ykselmek, muvaffakiyete
takva ile olur. Hak.k Mbin'inde:
mahmudeancak takva ile elde edilir."
pek ok varsa da, biz burada,
mevzuumuzla alakadar olan birka tanesini
Birincisi, helal yiyip imek, yalan sylememek, kimseye eza
ve cefa etmemek, kt gzle bakmamak, ve
btn ve sevgi gstermek
T en kk mertebesi, senin kadir
pek ok daha fazla sana kadir
gc iman etmendir.
5. Ali himmet ol. Ali. sefil iin alet etme. Zira
Hak.k bir ayeti kerimesinde:
fJ ..... ..... ' ""' ""
*Jllj 1 1 , :J
- . )_r--J . )
, , ,

14

1
ilahiyyemi az baha ile yani kt
ktil niyetlerde demektir.
saatini ve va.ktini tayin edip ona gre

Acele etmemek, huzuru kalble yapmak, himmetini niyetine
teksif etmek. Nitekim, pertevsiz tutulup en
kk bir nokta halinde bir yere teksif zaman oradan
ve sen de btn kuvvei
mfekkireni, kuvvei hayaliyyeni, himmetini, iradeni, arzunu, bir
noktada topla ki, olsun. severek,
isteyerek yap. savma gelmez.
Nitekim gnUisz namaz gldere
paima riayet et. yer, stn
bedenin hele hele kalbinin ok dikkat et. Temiz
temiz niyetler, temiz neticeler, ancak ve ancak temizlikleelde
edilir.
6. Bu bahsi Hazreti Resul Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'in:
kabul isteyen kimse bir
kimseyi sevindirsin. Din ve mezhep gzetilmeksizin
Allah pek makbuldr .. " hadisi ile

1
15

Ilii!'VCIKISIM
EBCED IIAKKI.NDA
Bir okuyup anlamak iin ewela elif be'yi bilmek,
kelimeleri ve kitapta anlamak
gibi, bu .manevi ve gizli ilimlerde de ka ideler
ki, mmkn mertebe ve tatbik
Evvela eski Arap harflerini bilip bu ilimlerle
ebced ve izah
Hazreti Ali (k.v.) Efendimiz'in:
dJ ,. .... .... $
tA 1'1__..- .. f _....;; t)lj tA .. .. fJ G")l 1 -J
.;- ., .;;- LS- , , J ..
, .
* \.S:.)I
diye alisini mmkn mertebe izah etmeye

Muhtelif ebced kaidelerini, ve
usullerini nk onlarla birok acaibi esrar zuhuru
gelir, demektir. Burada ilk olarak en ok ve ebced-i
kebir denilen ve ana ebced ve tarif ve izah

16

.
.k
.
c.
) )
o
.)
c
'--"
1
A V
o .t
r
.,
'
.
45 eder.
.
J
J
.!.1

J
t
t.f

tS
.
A V
i . o
t r.
" .
\ .
450 eder.
.
.k
.
.
.


.

.)
c.

rf
)
'"'
'\ .
A
y .
.
o
t . r.
, .
' .


4500 eder.
17
1' ..
5995 eder. 5995+ II O= 6 05+ 57= 6262
Ebcedin Mensei: Fatiha Suresi'dir. Fatiha malum
Uzere yedi ayettir.
Birden yediye kadar birbiri zerine hesap edilirse
(28) grlr. Bu rakam Fatiha Suresi ' nin
ve Arab harflerinin ve
Zalim'in kadar bu yirmi sekiz "B"
harfinden nokta yoktu. Memleketi fevkalade
iin ve halkta Kur'an okumaya
ve sebep manalar zuhur
etmeye Bunu nlemek maksad ile Sarf ve Nahiv ilminde
ihtisas sahibi olan Haccac mevcud
ve harekeledi. Ve bu suretle de Kur'an'a byk ve
bir hizmet oldu.
Ebced-i kebiri izaha burada Hazreti Ali (k.v.)' nin
bir alisini
J , J o ..- ., o J o J
J 1 JS"J J J t.:: y
. , ., . -
:i..bAJ tJIJ

18
Evvelce AJlah ne kadar kitap
varsa
1
hepsi Kur'an'da mevcuttur. Kur'an'da ne mevcud ise hepsi
de Fatiha'da ne varsa hepsi
dedir. 'de
ne varsa Be' dedir. Be' de ne kadar ilim ve esrar ise
hepsi Be'nin Ve ben de Be'nin o
diye
Burada Hakk'm Zuhruf Suresi'nin drdnc ayeti
kerimesi olan:
-=; "' o wJ .,.,
... <': "' 1 C :::U '-' l.:S: .. ll 1
. .-
.- .- .-
ayetini zikretmeden
O ana kitapta, yani Fatiha Suresi ' nde ve
nezdimizde sabittir. ycedir. Hikmetle doludur, demektir ki,
bu ayeti kerime Ali Efendimiz (k.v.)'in: "Ben 'Be'nin
Szn teyid tesvik gibi, Hazreti
Ali Efendimiz'in mazhar kemal-i hikmetine
eden bir ayet, bir
Bu anlatabilmek iin biraz teferruata
Bu sebeple dilerim.
Hakk, A'raf Suresi'nin yzsekseninci ayeti
kerimesinde:
} o; oJ ,-o,_...
*\ ". . }
1
: 11 1 ,. 1 "'
"'1t'! oy;) u . . .. .. J .... .)
.- .-
gzel isimleri Onlarla kendisine dua
ediniz." diye emir Esrna-i tlahiyye'nin en
dir.
A 'zam' Burada birka

Hazreti Fahri Alem Efendimiz'e yirmi iki
sene iki ay ve on iki gnde buyuruldu. Bu sene-i kameriyye
(354) gUn ve bir gnn binde (367)'si Bunu yirmi iki
sene ile olan yekna iki aym (59) ve
19
( 12) gn de ilave edince (7866) gn meydana

Bu adet (19) harfli Besmele-i mkerrer olmayan
on harfi ile Besmete'nin adedi olan (786) yeknne
tekabl eder.
'f' y
'
'\ .
..r
T
.
' .
r
T'
'
1
t
.
,..
J
o
T' J
'\
o

V
'
1
"
T' J

T
J
' .
"
C.
'"
t
r
H
o.
IJ
'T'
.
'
1
H
,. .
J 'o
.
.
T
r J
"
20

c.
\V
' .

t
r
\
786 eder.
Mkerrer olmayan harfler:
'


"
"

.
i
r
t .
'
t

'
o
J i'
.

,.
o
V
)
" . .
A

A
IJ
o
21
' . ' .
( 406) eder.
Burada seneler neden sene olarak hesap edilmiyor da
Arabi sene olarak hesap ediliyor diye
Kerim'in (191) inci ve Tevbe Suresi'nin otuz
ayetinde:
' o ' J .... ,.,
7)' j 81 :W:. <.)1
/ " .;
, ; o.,.... .... , ,
* J J 1 1 ':J 1 u ( 1 "'
i? .J J iY..

da, da,
ilminde de, hkmnde de, gklerin ve yerlerin gnden
beri on ikidir ve drd de yani Receb, Zilkade, Zilhicce
ve Muharrem Bunlar muhterem olan demektir.
Bu ayeti kerime ilahisinde muteber
olan senelerio Arabi seneler ve aylar sarahaten
gstermektedir.
Bununla beraber seneler de Nezd-i Barisinde kendi
taktir ve iradesi ile mazbut ve makbuldr. Zira Hazreti Allah,
zaman bildirirken:
J ,o_., ... , , J .,.,
*#o / , l' o o\ . _,.w
; , s ,;s J
, v .. -;. , \ , (..5':.

"Onlar yz sene ve dokuz sene fazla yani yz
dokuz sene demektedir. Ki burada evvela seneyi,
sonra da arabi seneyi zikir ve beyan
o o 1 , .,. , ... ,..
/ } / / < 1 *t.tJ _A } 1 O / } O "' 1
.!..u.) q- . .. ..:>0 ..... uJ
..1 .. .. .., , .) .... J - '-!
, ,. # ,22

1
. de kudretimizin bir ki, karar
tutacak yere kadar yani alemin kadar seyir ve cereyan
eder, yahut en yksek yerine da en yerine kadar
seyir ve cereyan eder. bu yegane galip ve ile alim olan
takdiridir, demektir.
Bu ayet-i kerimeden istidlal gre,
senelerin sene-i
an
Fakat Arablar eskiden beri gk itibar ve
onunla vakitlerini ve senelerini tayin ve tesbit
Nitekim Mbin 'de:
o; ,.. o} ,,.,. ,..,
:.:..11 t:IJ :- ;(' ' . '
c- ) J" , -, .Y LS!' u , , ,y
, ,
Sana yeni aylardan soruyorlar. Onlara de ki: Bu
yeni aylar insanlar iin ve hac iin evkat rehberidir, demektir.
( Bakara Suresi, ayet 89)
mevzuya dnyorum. Hazreti
Kur'an'da mezkur olan (99) esrna-i ilahiyyesi ki, bu
isimterin adedi hurufu ( 406) harftir.
786 ile 99 adet 77814 dr ki, bu Kur'
Kerim ' in aded-i ,-
786 adedi 99 esrna-i ilahiyyenin mecmu' adedi hurufu olan
406 ile 3 91 16 da Milbin' deki mevcut
adedi hurufun
786 da gibi,
adedidir.
406 ise 'de mkerrer
olmayan on yekUnUdr.
406 ise 99 mecmuu adedi hurufudur.
406 birden 28 e kadar birbiri zerine zam edilerek
toplanan Hazreti Fahri Alem Efendimiz
Hazretleri bir hadis-i ki:
"Ben ilmin Ali de Her kim ilim
istiyorsa mracaat etsin."
Bugn Hazreti Ali (r.a.) Efendimiz zahiren
bulunmuyor diye kendisine taleb-i ilim iin mraccat edilemez
gelmesin.
Burada esrar ki, o bu gn
de bundan sonra da yine Hazreti Ali 'yi bulllcp kendisine
talim-i ilm ve fyzat edebilirler.
birka ahassu havassa mahsus
remizlerdir.
nassa gelince, onlara Hazreti Fahri Alem
Efendimiz'in ilim isteyen
mealindeki hadis-i
Bizim gibi nasa gelince Kerim'in 586
Sure-i Abese'nin otuz yedinci ayeti kerimesi olan:
J /;;' ,,.
J tSJ
buyurdugu gibi: "Hep bunlar sizin iin ve
iindir, yani Hazreti Kur'an okuyup anlayan ve amel
edenlerle, okuyup anlamayan ve amel etmeyenler iin de
kendilerine birinayet ve nasip olarak demektir.
Hazreti Allah (c.c.) Habibi, Resulil, Risaletme'ab
Efendimiz'in ok yksek iin bizleri Kerim'i
seven, sayan, insanlar ve etsin ve bizleri: .
' ""' ., .... 'JJ
* J Jl
,
liike ket en'imi bel bUm edall*
ayeti kerimesinin
Onlar davar gibidir, belki daha
demektir.
birnebze (B) nin temas edecegim.
24
Ali ismi ebcetle hesap edilirse ( 1 O)
Bu adedi btn ebcedin (5995) adedine ilave
edilince (6105) olur kl, bu rakam Kerim' de mketTer
olmayan ayetlerin adedidir.
Ve yine birden itibar,en yz ona kadar birbiri zerine zam
edersek adet ( 61 05) olur.
Herhangi bir adedin birden itibaren o adede kadar
ka bulmak iin formle mracaat olunur.
Matlup adede hariten bir zam olunur. taksim edilir. Harici
o adedi ite adet
Mesela adet ll O+ hariten zam 1 = 1 1
55/5 O la adet 6105 tir.
da gibi, 6105 adedi Kur' Kerim' de
mketTer olmayan ayet! erin Buna mkeiTer olan l 57
ayeti kerimeyi de ilave edersek 6262 ye olur ki , bu adet de
olan ayetlerdir.
Ey sevgili okuyucu! Ben bana yazmama msaade olunanlan
ve hibir zaman da Hazreti Ali (k.v.) Efendimiz'in

alilerinin hudutlartru
bana olacak kadar
muhabbet eder ve yine insanlarm da bana kafir olacak
kadar demektir.
Ben Hazreti Ali'yi, Fahr-i Kainat Efendimiz'den sonra
sonsuz, hudutsuz bir derecede sever ve tazim ederim. Ve
her zerresi onun sevgisi ile ve
Ve bu sevgi ile de sonsuz huzur ve saadete nailim.
Hakk btn mminlere bu sevgiyi ile ihsan
buyursun. Nitekim Hazreti Allah Mecid'inde:
25
Ey Resulm! De ki: Risaletimin hususunda
sevmenizden sizden hibir cret istemiyorum.
Her kim akrabama muhabbet eder, tazim ve tekrimederse
sevap Biz de nk Al lah Gafurdur
ve demektir.
Hazreti Kur'an'da mezkur Gaffir, ve
Gaffar ism-i medllleri
Gaffir: Meleklere unutturur.
Gafiar: Kulunun kendisine unutturur.
Gafir: Defter-i a'ma.lden siler, demektir.
ism-i gelince, iyilik edenlerin
az arnelini ok amel yerine ve en ktsne bile en iyisi
yerine kabul buyurmak ltfunda bulunur, demektir.
Bu teyid ve tevsik edecek mteaddit ayetler varsa
da biz bu hususu burada kesiyoruz.
Buraya kadar ve anlatmak istediklerim Hazreti
Kur'an ile Hazreti Ali mesafeyi, kurbiyyeti ve
Ali Efendimiz'in gerek ve gerekse Resulllal1
Efendimiz'in l olmayan mertebe ve
derecesini bilmem anlatmaya bir zerrecik olsun kifayet ettim mi?
Kur'an demek Hazreti Ali, Hazreti Ali demekse Kur'an
demektir.
Zira ResulUilah Efendimiz, Ali (k.v.)'yi btn
esrna-i ilahiyyenin ile terbiye ederek
ve onu kemalata Hazreti
fazileti ne, efdaliyyetine gelince, onu sevenler
bile onun yksek, sonsuz,
lsz kabul ve itiraf etmeyen kimse yoktur.
Hazreti Ali , Allah ta Peygamber de
26
Fakat bu iki sonra ve hayale gelen ve
gelmeyen en byk Allah' en sevgilisi Hazret i
Muhammed'in en aziz dostu, en en
veziri, halifesi, varis-i ilm-i nebevisidir.
Hazreti (r. zevc-i mkerremi. Haseneyn
sevgili vetayet ve varis-i nur-u
nbvvettir.
Hazreti Ali, hazreti Adem'in ilminin, Hazreti Nuh'un
Hazret i 'in hilim ve n, Hazret i
ibadetinin, Hazreti Muhammed'in rahmet inin de milmessil-i

Hazreti Ali 'yi gibi kim da onun
yazabilir. kadar Hazreti Ali'nin
bulunan btn kitaplar, eserler, onun
ve denizden ancak bir katre
Bu bahse burada son verirken kemalatma had ve hudud olmayan
Hazreti Ali (k. v.) Efendimiz'den hepimiz iin afv, ve
rahmet dilerim. Ebacid bahsine son venneden cetvellerde grlen
ve birinci basttan basta kadar adetlerin
izah etmek ve ileriki cilderimizde
ve nerelerde daha
fazla ve beyan ederim. Bastlar iki
Birisi adedidir.
Gerek gerekse adedicle birinci bast
birbirinin hurufi ' de ikinci bast birinci n
nutkunun harflerini, evvelde olan rakamlarla
arparak elde edilir.
nc bast ikinci nutkunun birinci bast
ile, drdncil bast, QUnc nutkunun birinci bast adetleri
ile: drdnc bast nutkunun yine birinci adetleri
ile ile elde edilir. Mesela hurufide birinci bastta
e lif 1 harfinin nutku _J--!, ikinci bastta nutku
27


nc bastta elifin nutku bastta elifin nutku
bastta nutku L.a1
rakkaminin da

Birinci bastta e lif ( 16) . ...l> 1 kelimesinin aded-i hurufu
ile beraber olan bastta ...L>-1 kelimesinin birici
bast adetleri ile toplam yekndr. neO bast ...L>-1 kelimesinin
ikinci bast ile toplam yekndUr. Drdnc bast ...L>-1
kelimesinin nc bast adetleri ile toplam yekndr.
bast yine ...l> 1 kelimesinin drdnc bast adetleri ile
yekUndr.
28
""''
tA ,. ,..
,,..,,.
1' ,. 1 ,
::> (" 1
1" ,. " 1
,. ' ,) '7
6Z:
" lt ,
>
, ll >
,J > J)
""""' " ,.. 1

ll )
1 1
,.., . ,,
r-,.<.,>
1'1'11/
11,)11 '"
tl'f\ )>
14(, , /1
1' 1
' p
> ,
"" .
/ 1'
,.. . ;
o ,. ,.
1' , 1
):r
y..f


.t.,
1 1' , f / 1' 1 1 , 1' , 1 1
;1 1' 1 I.J
1 fl <. ,. ,. ;J> <. 1' : ,. ' \
> > . . " J o " ' ,.. .b 00
'
,..,.,., 1 / 1' -
,..
't .
t"' < ::> .c. ': .C. ,. r /1 (' ;... \;'
fl 14 ,. r ,J 1 < 1'- , .1 ::._
;:. / ! :> , ,. ,. ... ,. CJ, '
1- ; o 1 t" ll ; 1 c..:',....
,. J. < .... 1' ,. ) ,.. , ; '-'' -
o ) , 1' 1' ;, ,. 1' ,J - '-'
c.'
o _.J ,.J ,.. ,.. ...J ,. 1' o o o "'

&'.
1' '
ti;Jt rr t: r.h
o . .;>#:.,Jo ,...141,

(.

,._
c- \ c... e c. 1r \.. . \. { - F
,. ,. , , ,. }1 ,. < ,J o ,. j4 ., , 1
,..A.III

J J " "'
,,..yo>yJ ., ,
ll'
, .' "'( / , , ,
31
,- ..
)
..
..
."

) .. '"' --r. -"' ""' r') ."' "'
..

.
\1
,

\1
.
ll
..
,
V
ll

"
,
y
<
.,
<
)'
*

),:":.;

,.
.


./
.,;
"'
'1'
.,1
o
,
>
<.
/

:)
.
')
) 1) . tA.). . .


.
,
>
<

'

.


-1


/
.,1 o
,.
>
< ... ,

f' l" $' t l' 'J:i, J;r
. ' . \ \ ., . ' ' 1
\ \. #
,. . )
"' . .J.
..

...
7
,.

,-
7 '1'
ll

:
..,
.
ll,

...,/
,

/
1'"
,n o

-/

/ r'

o ,

"'

/
.... p .,
'll
oJ
< <:

,..
o
,

,

, .

<
tl
#
,.J
-1 . <
:)
tl
ll'
,.
tl
,
tl
.,
,
ll
1

'

>


.,
tl '1'
tl
/ V
.,J
\1
y \1

V'
.,
<f

,

,
...
<
/
/

o

;

"'

>
f
.,1
, ,
<
/
,

)' y

"

'i

"
""

,
(
t'

,

..1 o
<:
, ... '
,
1
,
/
/ /
"'
/
,
/
, . r'

.,
.
...
< ..
'
e
.

<
,..
.,
tl
7
,.
...
.,J
o
..
o

.
.,


>
<
.,
<
'
<

,
< ,.J
-1
(
"

,.


<

'
,
y
'
.
,
-'1'
,.


<


.s
'
o

.,
,
...
, ,.,
< 7
,

<
r d'
<
.,1
(
(
,
,.
"' "
'
<
,1

d'

V
.,
<

..

,.J ,.J

<
.,

<
,
,
<
>
V

,
,
ll <
<
"
"'
') ,

,

V
,

.,


'
,.J

o .
'
<
, .
<
'l' r'
.,
>

ll -1
.,
,
V
.,J
vi
.,
-1
.,
wJy
/
32

'

NCfr KlSlM
evkat iin. b Jr ka usiil ve ka ide
iptikrannda, mihverinde, mahrekinde,
hi alemin kadar seyir ve cereyan
eder. bu yegane galip olan ve her ile alim olan
zaun takdiridir. (Yasin, ayet 38, sayfa: 441)
hangi burts tayin etme usul:
Bunun iin ierisinde Rfimi ise
cetvelde o rakama ilave et.
otuzdan ise ierisinde
o derecesindedir. Yekn otuzdan
ise ierisinde aydan sonra gelen
burcun o derecesinde
22 Nisan Ko
20 Ekim Terazi
21
21 Akrep
21 Haziran 21 Yay
20 Temmuz Yen2e 22 Ocak Oi!lak
20 Ai!ustos Arslan 23 Kova
20
Evll 21 Mart
))
Misal: 14 Haziran miladi 1967 de hangi burcun hangi
derecesindedi c?
14 Etrenci Rumi 'ye tekabl eder.
21 Biri 21 adedine
zam edince 22 olur. Otuzdan az
olan ikizler burcunun 22 nci derecesinde
bilhisab olur.
Bu arada okuyucuianma olur midi ile bir ka
takvim kaidesi
Herhangi bir miladi seneden Rumiseneyi bulma usul:
Herhangi miladi bir seneden (584) tenzil edilirse
aded rumi senedir. Mesela:
1967-584- 1383 Rumi senedir.
Miladi 13 tenzil edilmekle elde edilen
-
rakam Rumi tarihidir.
Mesela: 14 Haziran Hangi rumi tarihe msadifti r?
I 4 ten 13 tenzil edilirse, elimizde kalan bir adedi
tarihin Haziran'a tesadf gsterir.
Herhangi bir seneye de 584 ilave etmekle Miladi
seneyi buluruz. Ve Rmi gnne 13 ilave etmekle miladi
tarihi elde ederiz.
Mesala: 25 Rumi hangi efrei aya ve tarihe
msadiftir? Denilse 25 e l3 ilave ederiz, 38 olur. Nisan 30
gn mtebaki sekizi verir ve bu suretle
sorulan tarihin 8 grrz.
Rumi, Miladi ve Hicri tarihlerden ve gelecek zaman
iin herhangi bir tarihi elde edebilmek iin
olur midi ile ile ve sureti
isti ' malleri ile beraber birer cetvel vermeyi grdm.
34
Rumi Seneler Devr-i Daim Cetvel
2 3 5 Mart 5 Eyll 7 Pazar 1 8
6 7 1 3 Nisan 1 Ekim 2 Pazartesi 2 9
4 5 6 1 3
- )
3 10
2 3 4 6 Haziran 6 7 4
1
7 2 4 Temmuz 1 Ocak 3 5 12
5 6 7 2 4 6 Cuma6 13
3 4 5 7 Cumartesi 7
.
14
Bu cetvelin suret-i isti'mali
Herhangi Rumi bir senenin herhangi bir herhangi bir
gnn bulmak iin seneyi (28) adedi ile
taksim ederiz. harici (16) ilave ederiz.
Yekn 28'den az ise cetvelde hangi haneye o hanedeki
adette cem ederiz.
gnler hanesinde Hangi gnde bulursak o ilk
gn o gn giriyor demektir.
Mesela: 13 83 sene-i Rumisinin bir haziran tarihi hangi gne
msadiftir?
' 1383 senesi 28'e taksim edilince harici ll
Buna hariten 16 ila ve ederiz, 27 olur. Cetvelde 27 nci hanede 5
Haziran bulunan ile
cem edip gnler hanesine ine riz. ll' in gn
bir haziram Ruminin
tebeyyn eder.
Yine bu 18 ve 24 nc gnleri hangi gne tesadf ediyor
dense, biri gr,
15, 16, cuma 17, cumartesi 18'dir, deriz.
Keza 24 '. 22, 23, cuma 24
35
olur. toplanan adetler 28'den fazla ise 28'i tarh edip
cetvelin sayarak o adede gelirsin ve neticeyi aynen
yukartdaki misalde gibi ve bu usl ile
yzlerce sene evvel ve yzlerce sene sonraki tarihleri tesbit
edebifirsin.
Yukanda da gibi bu usl ile ve kk bir
ameliyye ile tarihleri miladi senelere evirebilmeniz
kabildir. Ancak miladi seneleri daha kolay bir tayin ve
tesbit edebilecek bir cetveli dere ediyorum.
Miladi seneler iin size bu cetvel drt
ibarettir. Birinci ikinci seneler, ncs aylar,
drdncs de gnler cetvelidir.
Herhangi bir senenin herhangi bir gn,
gnlerinden hangisi bilmek iin ikinci cetvelde
senenin adedinden birinci cetvelde stununa kadar
yr. noktadaki harfi al. Sonra nc cetvelde aylar
hanesinde bulup tarih zerinden drdnc
cetveldeki gnler hanesinde ikinci ve birinci cetvelin
noktadan kadar gelip dur. Hangi
gn zerinde gn odur.
36
....
_,
j_ Cetvel2. [ - -Cetvel 1. ASlRLAR Cetve12.
.!.:
16. 17. 18. 19

. o. 6. 17. Zl 71 JC. 6
".
L M. G. T. P. s. A. ... SL 56. 6l. 71 7\
.,
o.
. 7. ll ll lt l\ tl ... A L M G T R s. .. . 6l
"
74. IS. 9L ..
. l ll 19. 24. .JI. 41. fl. ... s A L M G T R ... 51 s 69. 75. ll. 16. 97.
. l s. 14. 25. lL J6. 4l ...
p
s A L M G T .. . !to 6oC. 10. ll. 91. ..
. 9. 211. 26. l7. o.

... T R s A L M c ... 65. 71. 76. lt n 99.
. '
10. 2L 17. ll ll
.,,
... c T R s A L .. ... 5.\
6Q.
"
77. ll.

"'
. s. IL .. 2l ll
)l
44 s ... M T R s L A ... 6L 67. n. 'll ll lGI
CetvelJ. . Cetvel4. . Cetvel3

OCAK A.S.R. T.S.M.L. MART N lS AN
8. 15. 22. 29.

s. 12. 19. 26. 2. 3. 4. s. 6. 7. s. 12. 19. 26. 2. 9. 16. 23. 30
2. 9. 16. 23. 30.

6. 13. 20. 27. 3. 4. s. 6. 7. 2. 6. 13. 20. 27. 3. 10.1 7. 24.
3. 10. 17. 24. 31.

7. 14. 2 28. 4. s. 6. 7. 2. 3. 7. 14. 21. 28. 4. ll. 18. 25.
4. 11. 25. s. 22. 29. s. 6. 7. 2. 3. 4. 8. 22. 29. s. 26.
s. 12. 19. 26. 2. 9. 6. 23. 30. 6. 7. 2. 3. 4. s. 2. 9. 23. 30. 6. 13.20. 27.
6. 20. 27. 3. o. 1. 24. 3t. 7. 2. 3. 4. s. 6. 3. 10. 24. 31. 7. 14.21. 28.
7. 14. 21. 28. 4. ll. 18. 25. 2. 3. 4. s. 6. 7. 4. 18. 25. 8. 15.22. 29.
.

o
'
\H
00
MAYIS HAZiRAN A.S.R. T.G.M.L. TEMMUZ ACUSTOS
7. 14. 28. 4. 11. 18. 25 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20.27.
s. 22. 29. 5. 26. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 24. 31.
7 o 14. 21. 28
2. 9. 16. 23. 30. 6. 20. 27. 4. s. 6. 7. 1. 2. 3. 4.1 1. 8. 2S. 8. 15. 22. 29.
3. o. 17. 24. 3 7. 14. 2 28. 5. 6. 7. 2. 3. 4. s. 2. 19. 26. 2. 9. 16. 23. 30.
4. 2s. l. 8. IS. 22 29. 6. 7. 2. 3. 4. 5. 6.13. 20. 27. 3. 10. 17. 24. 31.
s. 12.19. 26. 2. 9. 16. 23. 30. 7.1.2.3.4.S. 6. 7.14. 21. 28. 4. Jl . 18. 25.
6. 13.20. 27 3. 1 o. 17. 24. 2. 3. 4. s. 6. 7. 1.8.15. 22. 29. s. 19. 26.
EYLL' EKIM A.S.R. T.G.M.L. KASIM ARALIK
3. 10. 17. 24. 8. 22. 29. 2. 3. 4. s. 6. 7. s. 12. 19. 26. 3. 10.17.24.31.
4 2. 9. 16. 23. 30. 3. 4. s. 6. 7. 2. 6. 13. 20. 27. 4. 1 8.25.
s 12. 19. 26. 3. o. 7. 24. 31. 4. 5. 6. 7. 2. 3. 7. 14. 21. 28. s. 12.19.26.
6 13. 20. 27. 4. ll. 18. 25. s. 6. 7. 2. 3. 4. 1. 8. 15. 22. 29. 6. 13.20.27.
7 14. 21. 28. s. 12. 19. 26. 6. 7. 2. 3. 4. s. 2. 9. 16. 23. 30. 7. 14.21.28.
8 22. 29. 6.13.20. 27. 7. 1. 2. 3. 4. s. 6. 3. 10. 17. 24. 8. 15.22.29.
2. 16. 23. 30. 7. 14. 21. 28. 1. 2. 3. 4. s. 6. 7. 4. ll. 18. 2S. 2. 9. 16.23.30.
- - ------ -------------------- - - --
1. Pazar 2. Pazartesi 3. 4. S. 6. Cuma 7. Cumartesi gnlerini
gsterir. Bir sene-i 36S gn ve bir gnn 1000 de 24rsidir. Bir sene-i 365
gn 5 saat 48 dakika 42 saniye ve 8 salisedir.

'

Mesela 20 Haziran 1967 tarihi hangi gne msadiftir?
cetvelde 67 senesini bulup birinci cetvelde
yr. cetvelinin 1900 stununda 67 ile
noktada olan (A) al. Bundan sonra nc, yani
aylar cetvelinde haziran 20 sinden gnler
cetvelinde (A) harfi noktaya kadar gelip dur.
Orada 4 gre 1967 20 nci gnnn
tebeyyn eder.
Ancak burada ok milhim bir da belirtmek
iin bir misal daha veriyorum. Cetvelde her drt
haneden sonra bir hane yer Bu haneler
kendisinden sonra gelen senenin kebise bildirir.
Bu sebeple herhangi bir tarih haneden sonra
gelen senelerden birisine tesadf ediyorsa, o senenin ocak ve
aylan stteki hanenin stununda
noktada harfin gnden Ve hanelerden
sonra gelen seneler daima o senelecin stununda
noktadaki harfler mart itibaren muteber olur.
Mesela 1967 senesinin sonu yani 31 nci gn
ve 1968 senesinin hangi gnlerdir? Dense buna vehleten
verilecek cevap 1967 senesinin 31 nci gnnn
yani 1968 senesinin ilk gnn 31
sonra gelen gn takip gn verilir. .
Fakat bunu cetvelde tatbik zaman
ki, 1967 senesinin 3 1 tarihi cetvele gre
ile 1968 senesinin da pazartesi gerekir.
Ancak 1968 senesinin hizasmdan hanesine
zaman harf(s) harfidir. Bir ocakta gnler hanesinden
(S) harfine zaman gn ki ,
i.le da tarif gibi haneterin
hanede miladi seneterin yani ocak ve
39

haneni!'l cetvelinde noktada
harf'in gnler hanesinde gsterdiAi gnden
Nitekim I 967' den sonra gelen haneden hanesine
tesadf (A) harfi ile gnler hanesinde bir
ocakta ittisak noktada gn Un pazartesi okuruz ki,
tebeyyn olur.
40
-


1

e...
...
..
-
M ...

e D
...
ttEI!I.P.Jt
...
1
...
..

..
B
...
r. -
61

8
..

b

-

<
Ic

..
!:

a


? o ..
2 6 3 t s ) o o .... .rgey
T953 T925 T885,
3 T )
o

2 6

1 T
TCJ8" T9154 1886,
.. 2 6

t
o ')
2 2 6. T98) T9'55 T921 t881.
6 1 ..
'
'
o
'
2 o

'
o. t984 T956 1928 t888, t86o -
c 2 o 4 t 6
3 T 5
'
2. T985 t957 1929 19ot !889 t861
T 6 J T
'
2 o
'
2 6 6 l. tCJM . t958 T9)0 t902 1890 t862
( c l 6 J r ')
J o o 4. T987 T9,g
19lt 190) 1891 1863
c l 6
'
T 5 3 o 5 2 t s. 1988 1960 T9)2 t904 1892. 1864
5 o s 2 6

T 6
3 3 o. T989 T96t 19l.l T905 t89J T865
6 4 T 6 J o 5 2 o

4 T. 1990 T962 19}4 T906 T894 1866
o 5 ? c 4 T 6 \ T 5 5 2. T991 1963 1935 !90'7 1895. T867 .,
o c ? 6
-'
T s 3 o 6 ). TCJ92 !964 T936 t908 !896. T868
,.
3 T 5 3 c c 2 6

t t 5. Tqq}
t96' T9ll T909 T8C)7, 1869
4 2 6 c T
l o 5 2 2 6. 1994 t966 t9l8 1910 t898 t870
5 3 o 5 2 6 c T 6 3 3 o. 1995 1967
1919 19Tt t899 t87I
o 5 2 o 4 r 6 l t 5

T. 1996 T968 1940 1912 1872
t 6 3 1
'
2 o 4 2 6 6 ). '1997 T969 T94t t9t)
1873 ..
o

'l 6 ) T 5 3 o o

T998 1970 1942 t9T4 t87A

J
t
l o 4 2 6 4 T 1 5. 1999 T97t 194} 1915 T875
5 J o 5 2 6 4 t 6 3 2 6. 2000 T972 T9U T9T6 . t876
6 4 T 6 l o 5 2 o

4 t. 200T T91) T94S t9T7

o 5 2 o 4 T 6
3 T 5 5 2. 2002 T914 T946 T9t8 T878
l 6 )
T 5 2 o 4 2 6 6 ).
2003 t975 T941 T9t9 T879
3 t 5 l o

2 6 4 1 o 4. 20CM t976 1948 T920

2 6 .. 1 s 3 o 5 2 2 6. 2005 t971 t949 192I t88t
5 )
o 5 2 6 4 t 6 3 3 o. 2006 T978 T950 1922 T&82
6 . t 6 J o 5 2 o 4

l. 2007 T979 t95t 1923 188)
T 6 l t 5 2 o 4 2 6 5 2. 2oo8 198o 1952 1924
-
T884
..
Pazar 8 15 22 29 36
Pazartesi 2 9 16 23 30 37
3 lO 17 24
ar ba 4 18 25 32
s 12 19 26 33
Cuma 6 13 20 27 34
Cumartesi 7 14 21 28 35
Bu cetvelin
Hangi senenin hangi ve gnn
gnlerinden hangisine msadif bilmek iin evvela
matlub sene cetvelde bulunur. Ve oradan
kadar yrnr. noktada ka varsa o rakam o
gUnne zam olunur ve gnler cetvelinde hangi gne
tesadf ise gn o gndr.
Mesala: 967 senesinin 2 7 hangi gfrndr? 1967' den
Haziran kadar (4) tesadf ederiz.
27'ye ilave edince 31 olur. Gnler hanesinde 3 1 gsterir ki,

En uzun gn, 9 hazirandan 25 hazirana kadar olan
gnlerdir. 25 hazirandan itibaren gUnler en
uz:un gnlerin geceleri de senenin en geceleridir. GUndz 16
saat 8 dakika, gece de 7 saat 52 En uzun gece: En uzun
gece 20 26 tarihine kadar devam eder. Bundan
sonra gnler uzamaya Bu tarihlerde geceler 1 5 saat 49
dakika, gnler de 8 saat l 1
Ko burcuna 21 tarihinde her
yerinde gece ile gndOz mOsavi olur.
gnleri yani ikinci
yedisine kadar geen gnlerdir. gnleri, ikinci
42
yani sekizinden kadar geen
gnlerdir.
yani kanun-u evvelin yirmi nden ocak
yani kanun-u saninin otuz birine kadar geen giine
denir. Ham sin, Bir 2 yahut 22 Mart'a kadar geen elli
gUne de hamsin denir.
Cemreler: Cemre tr.
Birincisi, havaya yinnisinde,
suya yirmiyedisinde
ncs,
Bedilacuz: 1 1 inden 9 una kadar sekiz gn srer.
Bahur, 1 8 kadar devam eder.
43
liiSIM
bize olacak ait bilgi
bulunuyoruz. de aya ait bir ka lzumlu
Hazreti 441. ve Yasin
Suresi'nin 39 uncu ayeti kerimesinde Kibriya
ki:
.... .., .,. ., } . ,. .... . ,
;....tJIJ
, , ,
Biz devir ve seyri iin menazil tayin
ettik ki, her devrinin sonunda kuru ve hurma gibi
yani hilal demektir. Kamer ilk olarak
gurresinin yani tayinini bildiren cetvelin
tarifi ile
Devr-i daim gurrenamesi, Arabi eedveli:
MUHARREM s 3 7 4 2 6 4
S AFER 3 7 s 2 6 4 6
Rebiul Evvel 4
.6
3 7 5 7'
Rebiu] Ahir
6 3 s 2 7 4 2
Cemiziyel Evvel 7 4 2 6 3 s 3
Cemiziyel Ahir 6 4 1 5 3 7 5
RECEB 3 7 s 2 6 4 6
S AB AN . s 2 7 4 6 3 1
RAMAZAN 6 3 5 7 4 2
SEVVAL s 3 7 4 6 4
ZILKADE 2 6 4 5 3 7 5
4 6 3 7' 5 2 7
44
Herhangi Arabi bir senenin ve -herhangi bir
bulmak iin o seneyi sekize taksim eder ve ka ise cetvelde
soldan hanede rakam
Arabi gurresidir.
Mesela: sene-i hicriyyesinin Ramazan
hangi gndr?
388 senesini sekize taksim edince drttr.
Ramazan hizasrndan ilerleyince drdnc hanede
ile ki, gn
giriyor demektir.
Her sene 6 Muharrem 4 Safer 3 Rebiulevvel Rebiulahir
Ramazan 1 O Zilhlcce hep gnlere rastlar.
Bir Arabi sene 354 gn ve bir gnn binde 367 si
Ve birarabiayda 29,53 gn itibar edilir.
Aym hangi burta bulma usul:
Bunun iin iki usl
Birincisi: Arabi ise iki ile Hariten de
ilave olunur. o gn iinde burtan itibaren her
burca vererek elindeki adet bitineeye kadar yilrOrsn.
Hangi burta ay o
Misal: 24 Rebiulevvel 1387 Pazar gnO ay hangi
kere eder. Buna hariten de ilave ederiz.
53 .olur. bugn Yenge burcunda gre, bu
burtan itibaren her burca vererek elimizdeki adedi
bi tirineeye kadar yrrsek burcuna kadar gelir ve bu
burta
45
\
- : ')


46
- .... ....,
-- -
-o t"- e e- o
- - - - M
47
Bu cedvelin suret-i isti' mali:
Bundan evvelki usUl ile yenge burcunda
ve Arabi Rebiulevvelin O gre
cedvelin 24 hanesinden yryerek Yenge burcunun
inerek noktada burcu
grrz ki, birinci usul ile de burcunda

hangi menzilde tayin etme usul:
Kamer hangi burta ise o burcun ihtiva menzilde
konaklar. Mesela, Hamel burcunda iken ilk gn ve gecesi
menzilinde bulunur. Cedi burcunda iken nc gnU Bel' i
menzilinde bulunur.
48
49
. t .... le e
. ...... llat7D. Sd .
. ..... surena. Sud
.> De'bereA.
.4 mttaler Hk' ..

J .!ktsler HaA Saad
.Ettsler Sead
Meere . saail
J;. Mabu.
t:tbbe Saad
!.) .Arslan HaraaA Sead
. J Sarte
r A saad
u .Teraat St ...
v- Terat. c.nr ... Saad
. t . '!'ere st Z'baa. s .. d
. u . Atre'b Etlil.
Sead
. Ta)', . Saad
77 .... . . llrt .. . stad .
...;. Olla k !lel.de...
.. Za'bth
.... Sead
. t lo&a . 9\tud d
. lo&a Ah'btne. Saed
r.Mutad Saad .
h k r. Muab1. r Saad .
t,.Pahk R . Saad
so
1
tl

Burlar Dostu
Ko Me ri h
Bob Zhre Toprak Yenge Arslan
Ikizler Utarit Arslan
Yen2e Ay Su Ko
Arslan
Basak
U tar it Toprak Akrep Yay
Terazi Zhre Yay
Akrep Merih Su Kova
Yay Kova
la k Zhal Toprak Ko
Kova Zhal Ko Akrep
Su
birbirl eriyle olan dostluk ve
ismi Dostu
Zhal M eri h
Ay Zhre
Me ri h ZUhre Utarit
Gn es Utarit Ay
Zhre Ay Zhal
Utarit
ZOhre
Ay
Merih
Hem burcu hem de dost olan iki kimse daimi
revkalade bir burcu veya dost
olanlar orta derecede bir irntizaca bur ve
olanlar ise ademi imtizaca hkm edilektedir ki bu da bit
tecrbe

gnleri ve geceleri:
Burlar Gnleri Geceleri
Ko
Mart Cumartesi Cuma
B
Nisan Cuma Pazartesi
ikizler Pazar
Yen e
Haziran Pazartesi
Arslan Temmuz Pazar Pazar
Basak
Cuma
Terazi Eyll Cuma Cuma
Akrep Ekim Cumartesi
Yav Pazar Cumartesi
Cumartesi Pazar
Kova Ocak Pazartesi 1
S ubat Cuma
cetvelden zere mesela burcu Ko
olan bir kimse iin bir okumak veya yazmak gelse sah
veya cumartesi gn veya cuma gecesi okumak
Ko burcunun mart bugn veya gecenin
mart bir gn veya gece mnasib ise de
ulema-i havassa gre mutlak lzumu yoktur. dikkat
edilecek cihet gn veya gecesidi.r. Ve en ziyade dikkat olunacak
nokta da kendisine mahsus olan saate tesadf
ettirilmesi ve buhurunun
Bir de unutmamak gerektir ki, her ne iin olursa
olsun, okunacak ve en mnasib
gece sonra kadar olan
Saat ve

Zhre,


Ay
Zhal,
Merih
Utarit mmtezitir. ile iyi, kt ile kt olur.
Serefleri:
Ko burcunun 19 uncu derecesinde, Yenge
burcunun 15 nci derecesinde, Zhre burcunun 27 nci
derecesinde, Ay burcunun 3 nc derecesinde, Zhal Terazi
bureunun 27 nci derecesinde, Merih burcunun 28 nci
derecesinde olduklan zaman
Cumar Cuma ar Pazar Pazar GO
Tesi be tes i nd
Pazarte Pazar Cu mar Cuma llz
ba si tes i be Ge
ce

_,Aj


. :ri
'
. _,..J


..r')
"


.rJ

,.,. j


,.


_,Aj


.ri
t

O_,Aj.ri

orJ
..


_,Aj

"\
.ri

..r

_,ajV

,.a.)


.ri
A
_,..J_,Aj <\
1
'

.ri
_,Aj


\ .
.
53

y.;
_,Aj .)) \!;&.
.

up
t!tf'
.rJ
"
1
.J"jri
y.j
"' i
Gece ve saatlerini gsteren cetvel:
GO Pazar Pazar ar Cuma Cu mar
n. ttsi be tesi 1

Sa.

Ge Per Cu Cu Pazar Pazar

ce em be Ma mart e Tesi Ba
. . si
Ay Me Utarlt M Zhre lObal
ri b Ri
2 Ziihre Z Gn Ay Me.rih Utarit
Hal n es
3 Utarlt ZUb Zhal Ay Me ri h
Teri re
4 Ay Me Utarit M Zhre Zbal
.
Rih ri
5 Zhal G Ay Merib Utarlt M Zhre

1


n
6 ZOb Zhal Ay Merih Utarit
1 n re
7 Me ri b U ta Zhre Zhal Ay

rit teri
8 Ay Me Utarit M lllbre ZObal
'
ri h Ri
9 Zbre Z GO Ay Merih Utarit Mil, teri
bal Df1

o Utarit Zllh ZOhal Ay Meri.h

teri re 1
ll Ay Me Utarit te Zllbre ZUbal
. rih ri 1
12 Zbal G Ay Merih ZObre
Dt$ ri
54
Uzun gnlerde ve gecelerde gurubdan tulua kadar geen
mddet dakikaya tahvil olunup, 12'ye taksim edilir. Harici
ka ise saati vakit ona gre hisab olunur. Mesela, 14 saat olan bir
gndzele 70 dakika bir saat O saat olan bir gecede 50 dakika bir
saat itibar .olunur. Bu saatlerezani saatlerdir.
dost ve
Hava ile dost
Toprak Su ile dost
Su Toprak ile dost
Hava ile dost
..
ss
Su ile
Hava ile
ile
Toprak ile

KlSlM

Ve Jelcad cealni fis semai brcen ve zeyyennibi lin

Biz semada burlar Ve grenleri
. hayrete ssledik.
Her insan ana rahminde tahminen (280) gn kalmakta ve her
gnn bir tesiri terbiye grmek sureti ile ve
nasibine gre her birinden birer miktar feyiz Bu
sebeple hangi cenin zerinde fazla tesir ise o insan
zerinde belirli eserler, muayyen izler Btn
insanlar az ok her kendi Uzerinde tesiri
bu okurken bizzat deneyler ve incelemelerle daha iyi grp
anlayabilir.
.tarihleri bilinen cetvele gre
kendi burcunu tayin ederek ve o burcun bakarak
hayat ve istikbali hakkln tahminen %70 nisbetinde bir bilgiye
sahip olabilir ve iin de kabiliyet ve gre
en uygun bir yn .
56

21
20 Nisan doi!anlar KO burcuna mensup
21 Nisanla
21 doikanlar burcuna mensup
22
21 Haziran burcuna mensup
22 Haziranla
2J. Temmuz YenR.e burcuna mensup
24 Temmuzla 23
Arslan burcuna mensup
24AMosla
23 Eyll do ar mensup
24 Eyllll ile
23 Ekim Terazi burcuna mensup
24 Ek.i'mle
22 doAanlar Akrep burcuna mensup
23
21 Yay burcuna mensup
22
20 Ocak doAanJar 0Alak burcuna mensup
21 Ocakla
1 9 S ubat Kova burcuna mensup
20
20 Mart burcuna mensup
BURLAR VE IILDIZLARDT

Birinci
Ko burcunda iken yani 21 Marttan 20 Nisan
efrenci tarihleri dnyaya gelen insanlar zerindeki
etkileri:
57
Ko burcunun merihtir. naridir. Dost burcu
ikizler burcu Yengetir. itiban ile sudur.
Ko burcunun kendi burcunun 19 uncu derecesidir. Burcun
tesiri kolay kolay disipline gelmeyen ve
alnnda tahammlleri olmayan kimselerdir. Herhangi
bi r hemefi isyan edip kkreyiverirler. Bu
ile onlarla bir arada bulunmalk ve idare
etmek ok zordur. fazla grOitOc ve olurlar.
Genlikleri pek hareketli geer. ilerledike nispeten kesbi
skunet ederler. Bununla beraber gayet cesur ve
Hayatlan bir ve didinme iinde
sUrilp gider. Hareketsizlik, tembellik Netisierine
ok kuvvetlidir. Bu hibir ve
glk kaybetmedikleri iin koparan
Hcumda ve mdafaada abuk hareket ederler.
Herhangi bir meseleyi kabiliyeri ok yksektir. kalpl i
ve merhametli olurlar. Son derece cmerttirler. Herkesin
tevecchn ve kalbini bilirler. Hileden, hilebazdan,
iki yzl, kimselerden nefret ederler. Bu burta dogan
da erkekler gibi cesur ve erkek ruhludurlar. En byk
mesuliyetleri yklenmekten korkmazlar. vefakar,
ve olur. Talihleri Sebat ve
sayesinde her sahada de bu fazla
enerjileri ve faal tabiatlan yznden hayana birok kerre
hareketler yaparak kendi kendileri bozarlar. En byk
beklemesini bilmemeleridir. da talihlidirler. Erken
evlenirler, fakat abuk da
Mirrih tesirinde olanlarm mmeyyiz

Mirrih demek, hiddet, gazab, kuvvet, inad.
ihtiras, sefahat, riyaset demektir. Ekseriya byk askerler bu
mensuplan Mirrihlilerin yzlerinde keskin
hatlar, ekik yz, adatelerin zerinden zaviye ve belli
58

eder gergin etler, ehre, yz, bir kare iine
resmedilebilir ok zinde ve hareketli, umumiyede
kk, yksek ve kolayca kapanan
kirpikler, ve cretkar ve sert gzler, adali yanaklar,
kemikleri, kanatlan burun, bir drt
bir ene, adali ve bir boyun, omuzlar, ileri
kuvvetli ve ses, cesaretli zindelik, irade,
hareketler, abuk bir miza,
hoyrak kaba bir mertlik, yreklilik, vcud iri, bnyesi
kuvvetli olur. kola rengindedir. ve
testere ok yer, obur, ve olurlar.
Harpte cesur, cefakar, evik, zeki, servet ve
semana, adiyyeye

Bu insanlarda iyilik de, da ihtiras
halindedir. Oyunlan kavgaya benzer.
zamanda cesur ve Byk, ve sadakatJi
duyarlar. Gayet daima tahakkm etmeye
meyilleri Kendilerini sevdinneyi bilirler. Fakat ihanetleri
hi affetmezler. Bilhassa ihaneti grdkten sonra' daha da
ve kaba olurlar. Mirrihliler ekseriya yaparlar. Koca
ve kanianna ihtirasla Bilhassa ailelerine ok
ve Aile grltl geer.
ocuklanna da muhabbet duyarlar. ok zaman
da kurtulamazlar. kumarbazlar bu
tesiri
Mirrih dnyadan yedi defa kktr.
228 milyon kilometredir. devir
mddeti 687 gndr. Hareket deveaniyesi 24 saat 37
Madeni
59
Bur
BOGABURCU
burcuna 21 Nisan' da girer ve 2 1 tarihine
kadar Bu Mre
burcunun dostu Yenge burcudur. toprak olanlar su
olanlarla ok ve samimi birer dost olurlar.
Bu burcun tesiri en gze arpan nokta
derecede Onlar inatlannda bazen
bozacak kadar ileri giderler. Maziye ve mevcut
Her gibi
iste.rler. Tayin ettikleri hedefe hususunda
her trl glk sebat etmesini bilirler.
vefakar ve Kendilerinde takip fikn
ok yksektir. Bir sonunu almadan ellerinden
Ekseriyetle gzel yzl olurlar.
egoisttirler. Bu burcun tesirinde ok kere oburluk
derecesinde olurlar. burcunun tesiri
umumiyetle ve olurlar.
Fakat gzel iin her zaman sevimlidirler. Esasen bu
burta sevitmeyi sevmeye tercih ederler.
Evlendikleri zaman veya erkek iyi bir hayat
olurlar. tketmemek ve
60
tarzianna mdahale etmemek Talihleri her zaman
kendilerine yar olmaz ama, inat ve sehatlan onlan
durumlardan kurtanr. Fakat yine de kendilerini tehlikeli
maceralara atmaktan ekinmezler. GOzel sanatlara
Girdikleri herhangi bir sanat byk
muvaffakiyeller nk sanata ve
bilhassa veya sevk eder.
Herhangi bir mecliste ilk olarak sze
ekinirler. syledikleri szlere cevap vermeyi tercih
ederler. olmamakla beraber pek de girgin
Ama sevdikleri insanlar gzel ve
Zbre Mmeyyiz
Zbre Dost ay,
Bu dnya
108 milyon kilometredir. devir
mUddeti 225 gndr. Her burta 24 gan Madeni demirdir.
Bu hatlar yay gibi kavislidir. Vcut
eti, ten rengi pembemsi beyaz, yz yuvarlaka bir beyzi
iine resmedilebilir. bir kirpikler, berrak gzler,
ve nazarlar, gzler, dz ve zarif
latif bir yzn kemikleri hibir
grnmez, ve ekici kalalar, dans eder gibi ve
hareketler, daima kayaayan bir vcut, Zhre
pek ziyade
benzerlerse de bunlar esmer olurlar. pek latif siyah,
parlak hafif ne uzun, ne de Zhre
tesir ise salar ve muntazam, yanaklar da garnzeli
olur. keman gibidir. edi ve
kktr. beyaz, muntazam ve pek gUzeldir. etleri
Kollar yuvarlak, mUtenasip,
kalalar biraz eller ve ayaklar ZUhre
mmeyyiz Mlayemet, rik.kat.
61
sevdaperverlik, ferah ve zevke gzel bir suret,
sevimli bir yze sahip olmak ve iyi kalpliliktir. Byk
ekseriyetle Zhre
Hzzam Zhre
Ahlaklan
Bu mensup olanlar, haluk, sevimli ve herkese
szler syleyen, servet ve samana
ziyadesiyle gUier yzl, szl, mesut,
muhabbete sabredemeyen, raks, ziyafet ve
musikiyi seven biraz
ve mrailik varsa da pek mkemmel sanatkar ve iyi bir
olurlar. Riyaziyeye istidatlan Bu
mensup olanlar ilk nazarda cazibeleri ve
sevimlilikleri ile gze arparlar. Abbap sevimli,
hassas, muhabbetkar, gibi Ekseriya msrif
olurlar. Asla hasud her pembe grrler. Lks
severler. tercih ederler. Bu mensup
olanlar nadiren dehaya yilkselebilirler. Zhre
pek makbul tiplerdir. Ekseriya gzel olup srekli ve derin bir
sevilirler. Sehhar ve byleyen bir cazibeleri Kendi
bazen sabit Mtelevvin ve hercaidirler.
galiptir. sevmek bazen tehlikeli ve felakettir.
ekseriya kendileri severek sevil erek evlenirler.
Mtekabil muhabbet takdirde izdivata mesut olurlar.
Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her
ziyade kendilerini
Bu mensubu bir seven, ondan ok zor ve
onu daima hasretle, sevgi ile
. .
62
neO Bur
bu burca 22 tarihinde girer ve 2 I Haziran
tarihine kadar Bu burcun Utarid, havaidir.
Tabiat itibariyle dostu Dost burcu Aslan, burcu
burcudur. itibariyle dostu ve ZOhal
ile de
burcunun tesiri ok mtereddit
olurlar. Hibir kolay ve kesin bir karara
varamazlar. bir surette iinde
bocalama ile geer. daima hareket edecekleri
korkusu hakimdir. Bu kendilerine gvenlerinin az
ielildir. Herhangi bir mesele bir karar verdikleri zaman
hemen akabinde byle bir karara bunun aksi
en idi) diye Bir saatleri bir saatlerine uymaz.
Derhal bir his durumundan bir geiverirler. Bir
alaka ve heves andan bir dakika sonra
-
liemencecik ondan Bunun iin
zamanda de gvenemezler. Her
gibi evlenmeye de gayet g karar verdiklerinden
evine ekseriya pek ge girerler. Hatta bazen hi
evlcnemezler. Bu tereddtleri yznden ok kere ve en
63
byk Bu hal
ileri gelmez. Zira zeki ve Bilhassa muhayyileleri
ok Bir meselede btn imkanlan tasavvur ve tahayyl
ettiklerinden ki, karar vennek hususunda tereddde
bu ve gelge. insanlarla bir
bulunmak, yapmak hakilcaten gtr.
burcunda Ko ve Arslan burcunda
evlenirlerse muvazeneli yuva kurabilirler.
Utari:d mensup olaniann ahlak ve seciyeleri:
Bir beyzi iinde resmedilebilecek derecede armudi bir yZ,
ve dz etler ten, narin ve dzgn bir vcut, ince
ve nazik adaleler, evik ve maharetli eller, daima daha
gen grnen bir tip, nafiz, keskin koyu kestane rengi,
ve mteharrik gzler. uzunca, ve bkntl dz ve ucu
sivri bir burun, ince ve ince, dzgn
ve gzel dudaklar, ene, uzun ve ince boyun,
sratli ve sevimli ses, mlayemet,
nezaket, hsn mnasebet ve
sevimli ve latifeci, byk zihin ve
nafiz, kurnaz ve keskin zeka ve utaridlilerin
uzunca, gzleri de ve bir
gler yzldrler. pek koyu kestane
renginde ve Kendileri kibar omuzfu ve
vcutludurlar. Bu tesirinde iyiye
zaman iyi, ktye zaman da kt
olurlar. Ediptirler. Fehim ve feraset, nutuk ve belagat, ve
kitabet, taharet, rifk, dikkat, zeka, hner, hile ve lluyanet
mmeyyiz -Ekseri Utarid
tesiri bulunan kimselerdir. Utaridler suhuletle yalan
syleyebilirler ve bir maharetle kendilerini
kurtarabilirler. kelam, Cahi 1
"evezedirler. hiJekar, dessas, Bylik
64
bu fena tesiri
Her trl kabil iyetH kadar her trl da
mUsteid ve kabiliyetti olurlar. Szleri dzgn kadar ani
ve misaller getirmeye muktedirdirler.
severler, her trl ulum ve fnunu tahsite
muktedirdirler. ok zihinli olurlar. esran
mUsaittirler. El ehlldirler.
yapabilirler. Kendilerini azami namtenahiye kadar
Sanatkar olmaktan ziyade fen
Ticarete de byk istidatlan Kendileri becerikli, zeki,
evik, mahir, olduklan gibi muhibbi fen dahi
olduklanndan iyi makinist ve mhendis olabilirler. Bu
mensuplan kendilerini herkese sevdiernesini bilirler ve sevdiriri er.
Utarit dnyadan 18 defa kktr.
58 milyon kilometredir. devir mddeti 89
gndUr. Hareket-i 24 saat Madeni

Drdnc Bur
TENGE BURClJ
Yenge burcuna 22 Haziran' da girer ve 23 Temmuz
tarihine kadai Bu burcun ay, sudur. Dost
65
burcu ve burcu ise Ko'tur.
dostu Madeni
Bu burcun tesiri umumiyede ilerine
ve utanga olurlar. Fakat kendilerinden en
beklenilmeyen bir zamanda birdenbire bir cesaret bamlesi
gstererek ve vazifede hemencecik birinci plana
geerler. Ekseriyetle ve tembel halde bu
hallerdeki herkesten
stn olurlar. Fakat daha birka dakika gemeden bu
bir balon gibi sner ve yine eskisi gibi iine
sessiz ve silik bir insan halini Bu burta bir
kelime ile mtelevvin yani renkten renge giren bir tabiata
maliktirler. Fakat rakiplerini ve daima inadlanyla
yenerler. Bu pasif inat damlaya damlaya delen su
gibidir. Ufak, fakat tesirli ve Hayallerinde bir ok
icad ederler ve kendilerini bile
Memleketlerine ve ailelerine derin bir sevgi bestedilderi
halde uzun ve seyahatlere can atarlar. 'imkan
bulsalar mrleri boyunca seyahat etmek isterler. Yenge
burcunda en byk hatalan ekseriya kendi hayallerini
hakikat zannetmeleridir. Onlann
mkemmeldir. Evlilik hayatlan her zaman mkemmel olmaz ve
getirmez. de, de
ederler. nk kaprisleri ile hareket ettikleri iin hi
yoktan znt ve mesele
burcunda birisiyle evlenirlerse ok daha
mutlu olabilirler.
tesiri mmeyyizesi:
Vcut hatlannda daireye byk yuvarlaklar, soluk bir
ten, istidat, ve bir ve donuk bir
nazar, ve yuvarlak ulu burun, kk bir pek
az bir ene, yuvarlak gzler, bir sima, karneri
66
tipierin gzel mavi gzleri, yksek, kk ve dik olur.
ve erkek karneriler miyop olurlar. Mtehavvil,
mtevek.kil bir Mcadeleden ekinirler,
severler. Karneriler ve muhakemeden ziyade his ve
kabiliyetti ve tabiaten mutekittirler. karneriler
soluk ten renginde gibi karneriler de st gibi beyaz
olurlar. St gibi beyaz., gzleride mavi olur. Salan lif
renginde ve
Karneriler pek kalplidirler. Vefakar olmakla
beraber teslimi nefs ederler. Bu da mukavemetlerinin
c:ismani olmaktan ziyade
zevk olmakla
beraber ve muhabbetli olurlar. Karneri her
zarar grmedikleri ve insana muhabbet hissederler.
Karneri bazen erkekler zerinde garip bir cazibeye
sahiptirler. Sevmekten ziyade sevilirler. Evlilik karneri
muti, mtevekkil, kanaatkar bir olurlar.
daima olan ziyadedir.
bir aile olmaya Az Karneri
erkek de iyi bir aile reisi olmak kabiliyetindedir. pek
semedikleri iin ekseriya fena izdiva yaparlar. uysal
olduklan iin iyi bir ile mutlu olabilirler. Kamerilerin
boyu uzun, gayet dzgn, gzel ve kk olur.
boyu ve iri olur. Ekseriyet itibariyle
Ay Zuhal ve Utarid'in tesiriyle sahibi
tembel, ahmak, avare, gabi hakir, korkak ve mecnun Bunlar
deru ve hakir kimselerdir. Ekser kamerilerde grlen ahlak: Zaaf,
aciz, muhanet, acele ve nemimedir.
Ay dnyadan elli defa kktr. Dnya mesafesi 384.384
kilometredir. hareketi devraruyesi 354 gn ve
bir gnn binde 367'si Kendi devri 29.53
gndr.
67
Bur
bu burca 24 Temmuz tarihinde girer ve 23
tarihine kadar
Arslan burcunun dostu burcudur. Bu burcun
madeni
Arslan burcunun tesiri bu burcun
ve nefislerinde
tesiri olanlar kabul etmezler.
haysiyet, izzet-i nefs ve duygulan pek yksektir.
En byk bir menfaat bile, benliklerinden,
en kUk bir fedakarltkta bulunmazlar, kimseye
boyun gibi ona buna daJkavukJuk etmekten,
yaJtaklanmaktan da nefret ederler. Kendilerine yapmak
isteyenleri ve gururlan ve azametleri ile eritirler. Her
ne olursa olsun Hayatlan ok
sade geer. Herkese iyilik etmek isterler. Kendilerinden kOUkJere
merhametl i, byklere Ekseriyetle
ilerine
'
68
Hislerini vunnaktan ekinirler. bir ruha
maliktirler. Gerek memuriyet ve gerekse
zamanda pariayarak ilerleyebilirler. Cesur ve
Bilhassa medeni cesaretleri ok yksektir. Politika
zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler.
yksek kumandanlar ve byk edipler
,
vefakar ve drsttrler. de
sadakat ve beklerler. Bu mukabeleyi grmezlerse
ok bedbaht olurlar. en ufak bi r ihanetine tahamml
edemezler ve derhal Evlilik gerek
olarak. gerek . koca olarak kusursuzdurlar. Kendileriyle
evlenenleri muhakkak surette bahriyar ederler. Sonra da ok
Talih ekseriya
insanlar zerindeki etkileri ve
mmevvizesi
tip; bademi yaz mOstakimlerden mrekkep bir
ehre. Hafif ve kemik ve adatelerin
keskinliklerini izale eden hafif ve etler. Hafif limon
rengine alan bir beniz, yz sakin ve necip, yOksek
ve kemer imsi, gzler ve zamanda ciddi, gz bebekleri
benekJi, kirpikler uzun, burun ve kemerli, ene ince,
orta, dudaklar az ve renkl i, ene yuvarlak ve ileri, boy
orta, vcut mtenasiblendam ve gUzel, ieri
kemikli, erkeklerde az gzel bir sakat, yOzde az
izgi, mutedil ve ll sa ince ve ipek gibi
ses berrak ve gzler kestane rengi,
biimli, mtebessim ve Mtenasip bir surette
mukavves

Kuvvet, gazab, his
ve rikkat, haya, iffet, servet ve Bu tesiri
69
olmaya, emir ve tahakkme mail olurlar. Byk
msait Kendileri iin
Onun iin dostluldarmda, ailede, hayli bedbaht
olurlar. Yksek bir zeka sahibidirler. Her
anlarlar. Fakat hibir ihtisas edinmeye kabiliyederi yoktur.
da mesut edemezler ve mesut da olamazlar. Derin
merbutiyetler edinemezler. ve izhar
ederler. B.u histen kurtulamazlar.
Altanca Bur
( (
bu burca 24 girip 23 Eyll'e kadar
Bu burcun Utarid' dir. burcunun Bu
burcun dostu Akrep, burcu da Yay burcudur. Utarid
burcuna kafi derecede bilgi iin
burada tekranndan nazar olundu.
burcunun tesiri ok becerikli,
ve kafalan -kimselerdir. ve kanaatlerine
Gayet muntazam bir sUnneyi ve
metodla severler. Kuvvetli bir bir
zekaya sahiptirler. Tenkit kabiliyederi ok yksektir. Fakat bunun
ok defa pek sert ve adeta
yaparlar. Bu yzden de kendilerine
70
t

Mtecessistirler. olan bUtn haberdar olmak
iin btn dikkat ve gayretlerini sarf ederler. Menfaatlerine
derecesiz Ufak bir menfaat en
dostluk beis grmezler. de pek
En bir hissetseler, bunu
gzlerinde doktor doktor gezip dertlerine dennan
ararlar. ticaret Fakat ekseriya
bir kurmaktan ziyade tercih
ederler. da yapamazlar. Bir mUdr
daha ziyade memnun eder. Gzel sanatlara
yoktur. Bununla beraber gzel
severler. Zevkleri yksektir. Fevkalade
Bilhassa ok talihlidirler.
Onlara olan kimseler bir daha kendilerini
tesirinden kurtaramazlar.
Evlilik da kendilerini sevdinnesini
bilirler. yuvada mesut becerirler.
71
Yedinci Bur
BURCU
bu burca 24 Eyll'de girip 23 Ekim ' e kadar Bu
burcun dostu ZUhre'dir. Bu
burcunda kafi derecede bilgi
Terazi burcunda Zbre
Bu onlara evvela gzellik, sonra da
derecesiz bir ve kabiliyeti verir. kalpli ve ok
drst kimselerdir. Adaleti ve adil bir derecesinde
severler. ok ve lzumsuz sevmeyen
Hayatta mcadele gayretleri sonsuzdur.
itibaren lnceye kadar prensipler ve fikirler
bir an dahi geri kalmazlar. Gzel ve temiz
giyinirler. Zarif ve yksek zevk sahibidirler. Rahatlarma pek
olurlar. surette huzur ve sk.un
iinde gemesini isterler. sakin ve muvazenelidir.
Bununla beraber arada fevkalade bir hiddet gsterdikleri de
grlr. Fakat bu hiddetleri pek abuk snilp gider. Katiyyen
kinci Her girdikleri muhite ve
devam ettirmesini bilirler. En basit
muhitte kadar, en kibar ve aristokrat . muhitte de
kendilerini rahat hissederler.
:
72
En hafif kimselerle edebildikleri gibi en
ve sofi kimselerle de dostluk ve bunun
devam ettirmesini mkemmelen -
bariklade gzel ve geer. En bile herkesin
bir ve evlilik kurmakta da emsalsizdirler.
ve ve ile mkemmel surette
geinirler. Yenge burcundan setikler takdirde evlilik
sonsuz bir saadet ve iinde geer.
Sekizinci Bur
AliREP BIJR.CU
bu burca 24 Ekim'de girip 22 tarihine kadar
Bu burcun dostu ikizler, burcu Kova burcudur.
Mirrih, sudur. Mirrih dost Zhre,
Utarid ve Kamer'dir. Akrep burcunun
tesirinde Mirrih gizli ve tesiri
Bu sebepten ok insanlar girerler.
ve tahamml kudretleri emsalsizdir.
Kendi kendilerini hayata ve ok fakir
iken sonradan zengin olan, byk kuran insanlar hep bu
burtan Bir biraz ge
karar verirler. Fakat bir kere o muvaffakiyetle sona
erdireceklerine o
73
Zira azim ve sayesinde koparan

Otoriterdirler. Her hususta kendi fikir ye
isterler. Ve bunda defa muvaffak olurlar. ok
hiddetli bir mizaca maliktirler. tahammlleri yoktur.
Bir kere hiddete onlan kolay kolay teskin etmek
mmkn
Onlann kazanmak halcikaten bir felakettir.
Kinci insan olduklan iin bir gn mutlaka
Onlarla dost geinmeK. kinlerini olur.
hayatlan ve Sevdikleri kimseye
ziyade haris bir sevgi ile kuvvetli ve devamb
olur.
Kaiplerini verdikleri kimseleri lnceye kadar unutmazlar.
V e onlara derinden Sevgilerinin ihanetine
tahammlleri yoktur. Zaten byle bir hareketi hibir zaman
affetmezler. Evlilik onlarla mesut bir yuva kurmak
isteyenler, izzet-i netisierini ineitecek sz ve hareketlerden
ekinmelidirler. Mirrih Ko burcunda gereken
malumat
. .
'
74
Dokuzuncu Bur

TAYBURCU
bu burca 23 girip 21 kadar
Bu burcun dostu Kova ve Terazi; burcu da
burcudur. Bu burcun Yay burcunun
dostu Ay, Utarid' dir.
dnyadan 1400 defa daha byktr.
778 milyon ki lometredir. devri ll sene 9
Kendi mihveri etrafindaki devri 9 saat 53 Madeni
kala
Yay burcunda en gze arpan hususiyetleri,
vesveseli, herkese bakar Hayatta
hibir kimseye yzde yz emniyet ve gven gsteremezler.
Umumiyetle herkesten ederler. OnJann btn
hareketlerinde ve hakimdir. ok
sevip itimat ettikleri kimseye biraz sonra ile
bakmaya Onlar kimsenin kimseye dost olmayacRgma
ve mutlaka birbirlerine yapmak yolunda
olduklanna ok utanga ve
mahcupturlar, biraz sonra gayet cesur ve bir tip olarak
belirirler. Umumiyede iyi olurlar. Bunun
iindir ki, bir mesele ne kadar vesveseli ve
75
hareket etseler neticede iyiyi ktden ayut etmeye muvaffak
olurlar. btn hareketlerinde tesiri
grl r. Bu burta seyahatlerinde ve sefer
heyetlerinde ve bUyk spor gsterilerinde ile daima
kendilerini n planda gsterirler. sporcular ve byk
bunlar Hissi en gze
herkes sevilen tiplerden ziyade
gzel olan fakat hi dikkatini ekmeyen
tipleri bularak bunlar sevgililerini semeleridir.
burcunda olan birisiyle mesut
bir yuva olurlar.
Msteri mmevvizesi
Bu tesiri kimselerin dokulan etli,
olurlar.
YzU yuvarlak, gvdesi iri,
mtenasip, iki Olmseyen
gzler, orta uzunlukta etli burun, byke bir koyu
dudaklar, ukurlu, yuvarlak ene, vaktinden evvel
ablak bir yz, ve sevimli bir ses, vakurane duran bir
csseli ve kuvvetli, omuzlar salar kestane renginde,
sakat kurnral ve olur. gzeldir. ndeki iki enli
olur. Gzleri gle ve Renk pembe ve beyazdtr.
'
Ahlaklan
Zevkperesttirler. Obur olurlar. ve kederin ne
bilmezler. Pek gen
Gler yzl ve ok Sevimlidirler,
taparlar. Kahkaba ile glerler. Harisi
ikbaldir, sulhu, din, taassubu '<iiniyyeye maliktir; intizamperver,
Kendisini herkese sevdirmesini bilir. Sz dinlenir ve
tutulur. sever. Munistir, iyilik
insaniyetperver, kerim saffeti kalp 'Sahibi, zeki, hr
76
hrriyeti sever, tedbirli bir
mensup olanlar her iyi gren kimselerdir. Ahbap
Ahlaka ehemmiyet vennek.Je beraber
Bununla beraber mutedildir, samimi
olurlar. .Kanunlara, kaidelere, usullere, prensipiere riayet ederler.
vefakar olurlar. Aile Bazen atak
olurlar. yalan da syleyebilirler.
ve severler. erkek tipler
onlarla severler.
de kuru flrt Kendilerini daima
iinde tasavvur ederler ve byle olmaktan pek ziyade
Mamafih ve ihtiraslar ika edemezler.
ve muhabbetleri daima usul ve kaideler riayet ettiklerinden
tehlikesizdir.
ve Fakat her daima
fazla grr ve gsterirler. Zarafet ve byk
ehernmiyet verirler. iyi bir zev veya zevce
olurlar. Daima ve aldatmaya
Muhabbetleri derin fakat sreklidir. Kolayca memnun ve
kolay:ca m.ahzun olurlar. Fakat ekseriya mesut bir yuva kurarlar.
Kendileri olmakla beraber asla tehlikeli

77
Onuneo Bur
bu burca 22 girip 20 Ocak tarihine kadar
Bu burcun Dost burcu burcu
Ko'tur. Zuhal'dir. Zuhal' in dostu Mirih
Zhre'dir.
Zhat dUnyadan 755 kere byktr.
bir mllyar 426 kilometre mesafedir.
devri 29 sene 5 ay 6 gndr. Madeni
Bu burcun tesiri altmda vcut ge
bulur. Bunlardan melekelen de
eder. Muhayyileleri kuvvetli Bedeni kabiliyetleri de
manevi kabiliyederi de dar bir sahada Fakat
onlarda ve sebat en byk kuvvet olarak belirir, ve
bir ile nlerine gelen her ortadan
muvaffak olurlar. Para hususunda msrif
pek severler. Hatta bu huylanndan onlara
ekseriya hasis denilir. ziyadesi ile
topluluktan daima kaarlar.
iinde kendi
son derece mesut eder. Yz izgile:ri dz, muntazarn
biraz Her hareketlerinde hakimdir.
kullanarak hareket ederler. Cemiyet
olmaktan Bu yzden kalplerini amazlar.
78
hemen hemen yok gibidir. Esasen hi kimse ile
dostluk kurmak niyet ve bulurunazlar.
kalplerini dkemerlikleri iin ekseriya bedbaht olurlar.
Arslan burcunda bir kimse onunla
evlenmekte tereddt gstermemelidirler. bu burtakilerle
ve mesut bir yuva kurabilirler .

Zhal tesirinde mmeyyizesi
keskin zaviyeli hatlar, yz drt
keskin ve ciddi, ve kuvvetli,
kemerli ve ucu bunm dar ve kemilcli
yksek ve omuz, kubbeli kalalar,
fakat iri kemikli vcut, byk. kol ve el, bacak ve ayakhir,
esmer, kuru bir ten, uzun boy, daima ne
renkleri solgun, yzleri hzOnldr. Cildieri ve
alelekser Kemikler ses uzunca,
gzleri fersiz, biraz da siyah ve gayri muntazam,
kirpikleri hemen daima birbirine ve ok kere gibidir.
Saka! siyah ve seyrek, siyah, donuk ve Zhal' liler
dnyaya meyus, ihtiyar ve yorgun gelirler. Nadiren glerler.
Ferasetli ve bir zekaya maliktirler.
Nasihatleri akilanedir. o kadar ok cretkar
ciddi, ve Muhakemesi
fakat kuvvetlidir. Az sz syler, kuvvetli
Ulumu ve rnektumeye ve zahmete
ile mukavemet ederler. ve ikbalperesttirler. Keturo olup
efkar ve gizlerler. Sebatkar, becerikli, karar sahibi
ve ikbal ve mtecessis olup ve
severler. Bedbin, usul ve nizarnata riayeti, nfuzu
sever ve arzu. ederler. Zengin da isterler, ziraate de
hevesleri Zhal vakar, terbiyeli, nafzOlkelam ve
skuti
79
Ahlakiara
Zha1 'liler: biraz ve kindar olurlar.
Mfrit heyecanlar duymazlar. severler. Mdebbir,
gren, cesur ve kimselerdir. severler.
Mesken dikmesini resim yer
severler. Ziyadan kaarlar. Btn
bu mensupturlar. az fakat iyi severi er,
olur. Kuru flrtte becerikli
asla izhar etmezler. Kin ve intikamlan
olur. ekseriya hissiyat ve muhakeme hakim olur. Hibir
kendilerini ok vermezler.
nadiren mesut olurlar. Ketum olduklan iin sevdikleri
ve hi
gstermedikleri iin ve derin bir sevilmezler.
Onbirinci Bur
. .
KOVABURCU
.
bu burca 21 Ocak'ta girip, 19 tarihine kadar
Bu burcun Dost burcu Akrep'tir. Bu burcun
Zuhal' dir. (Bundan evv,elki burta Zliha1 kafi
bilgi Bu burcun tesiri . gayet
80
1
cerbezeli ve girgin olurlar. O kadar gzel bilirler ki
bu dilleriyle kimse yoktur. Onlarla bir
daima tehlikelidir. Zira gzel ve
sz sylemesini sayesinde bir
fikir dahi galip bilirler. ikna
kuvvetleri ok yksektir. dinlenmesinden byk
bir zevk duyarlar. Hitabet en kuvvetli ve en
nk kendileri' herkesin dinlemesini istedikleri
halde bir dinlemeyi hi arzu etmezler.
parlak, .zekalan yksektir, fakat ne ki, bu
ilim ve fen nadiren
hep afaki ve ve sahalara Bunun iin de
her sahada elde ettikleri yine
ellerinden Sevmekten ziyade
fakat hissiz Kr talihleri daima kendilerini
sevmeyen kimselerle Evlilikte sz
iin aile kavga ve eksik
olmaz, fakat umumiyetle iyi bu
sonu hibir zaman kt bir neticeye varmaz. Bu
burta nadiren grlr. En iyi
evlenmeyi terazi burcunda bir kimse ile yaparlar.
81
Onikinci Bur
BAIJK BURCU
bu burca 20 tarihinde girip 20 Mart tarihine
kadar Bu burcun sudur. Dost burcu
burcu dir. Bu burcun (Yay burcunda
bu bilgi
Bu burcun tesiri altmda tesiri
kalan Onlara tesir etmek, istediAiniz yola sevk etmek,
kabul ettinDek ok Bunun iin biraz
di l ile hareket etmek kifayet eder. Fazlaca
Bundan hissi pek ziyade verirler. Bir ins'ana
bir daha ondan kolay kolay
misafirperverlik meziyetlerini eder.
biraz kaprislidir. eseni yapmaktan nefislerini
g Bazen iyilik edenleri kaba ve sert
hareketleriyle Para hususunda
Hangi muhakkak surette Hatta bazen
hareket bile yaparlar. o paraya dayamyorsa yine
netice kendi lehlerine olur. Bazen gvenip fazla
msriflik yaparlar. o zaman olduklan
82
yine byOk bir ellerinden
olurlar. Her bu defa hakiki buldum diye sevinirler.
Byk bir imanla buna fakat yeni bir
veya eskisini hemen unuturlar.
hayatta bir kere de samimi ve ciddi bir bunu
ebediyete kadar srdrrler.
Ko burcundan bir veya erkek o
zaman mesut bir yuva kurabilirler.
Bu burlar ve bahsine son verirken bu ilmin
alimleri belli alametlerine dayanarak bir de arzi tip
tespit onu da buraya dereetmeyi
uygun buldum.
ARZITIP
Bu tip kusurlu doludur. Orta ruhlu, maddi ve
yzleri Sert gzleri zerine ufki
sert ve gayri muntazam bir burun, gze batan bir
ehre, toprak bir ten, sert ve kaba bir sesleri

Kaba ruhlu, icabata vurdum duymaz; beceriksiz,
nezaketsiz, ve olmayan, zevkli ve
bir sahibi dir. Mamafih arzi tipte sanatkarlar Ancak
ince olmazlar, ilerinden alimler Ancak tecrbi olmaktan
ileri geemezler. maddi, mfrit ve fakat
ve severler. menfaat ve fena
. bir zevc veya zevc olurlar.
usulne gre bir kimsenin bakma burada bitti.
bakma hususuna dair eski tertip
ve usul ve kavaidi talii vakti bularak
( 1 2) burcun vaziyetini gsteren ve
bu gibi ulumtf ile eden son derece
83
merakla fevkalade ve daha bir ok
nadir ele geen bilgileri, ruhani ve cismani bir
tedavi edilebileceiini ikinci ciltte
Tevfik Hazreti Allah'tan, hizmet bizden ve yine siz
sevgili beklemekteyim.
. .
'
84
6.ISDI

.. .. J. '" J. '
*c.l(L!, 1<' , ...
.... .. '-" r-e-.r r
. ,. "' ; ,. "'
Kul kDIIn ya'meiO ali


"De ki herkes kendi gre hareket
eder. Suresi, ayet: 85)
Uzun boy: Hamakat ve sade Noksaniyyeti akla.
Orta boy: Aletekser iyi ahlaka, saffet ve nezaheti kalbe,
itidali hale.
boy: Zekavete, fitneye ve

Erkeklerde boy: Mfrit cinsi mizaca alamettir. Ancak
kk, omuz ve kalalar dar olursa, cinsi kifayetsizlik ifade
eder.
boy: Aletekser
cinsi albUmin, kalp ve
nzul istidada delalet eder.
uzun boy: Cinsi


Byk, her muntazam yuvarlak bir Tedbir
ve ihtiyata., saklamaya, sebat ve
{)zun ve sivri bir hasede.
15
ve ehte: olmaya, nezaketten
mahrumiyete.
ne doiJu Hassa-i temyize, iyiyi ktden

arka ocuklara kesreti
rikkat-i kaJbe.
Yksek Zeka ve srati intikaJe, her abuk
kavramaya.
kafa l.akaydiye, keder ve gam
st ve byk kafa
Tepesi yamru yumru kafa Vesvese ve evhama,
ile maluliyyete.
Meyli sirkate.
Kk Za'fi akle, saklamamaya.
Mutedil A1al ve itidaline.
Mutedil byk ve okluAtma
Yanlardan Dar olmaya ve abuk
SACLAR:
Siyah sa: Faaliyete,
Gayet ince ve kara sa: Hassas bir vcuda
muhakemeye.
Gayet koyu siyah sa:
Koyu kestane renkli sa: kolay bir tabiata,
sadakata ' '
sa:
Soluk ve gibi grnen siyah ve san salar: Ruhen
ve cismen zafiyete,
Uzun dz, san ve ince salar:
San sa: Kibir ve gurura, gazab ve hiddete,
san sa:
sa: Mlayim bir tabiata.
sa: Hassas bir kalbe. '
Sert sa: Sert ve bir tabiata. '
86
sa: cesaretsizlige.
Erkelderde uzun ve seyrek sa: yiyip ierek bedenine iyi
bakmaya ve her tercih eden bir mizaca.
ok ve sert sa: Otoriter ve sert bir tabiata.
Dik ve sert sa: Azamete.
ok ve sa: Bir ge kavramaya.
ok sa: Koyun gibi muti olmaya.
byk olan salar:
Gayri muntazam saga ve sola yatabilen salar: ve
hercai bir mizaca.
ve seyrek salar: Zihin
okluAuna, sahibinin ilim gre, bedeni bir
maddi zevldere fazla
Salar olan ancak orijinal salar
iindir.
ALlN:
bir Mtefekkir ve hasisierde ve mtekidlerde
bulunur. st Kuvve-i
orta Kuvve-i muhakemeye, alt
Srat-i intikale, beceriklige, meslek ve sanatta
ihtisasa.
Arzen bir Kerem ve sahavete, abuk bir
tabiata.
Gayet ufak bir
Yumru ve yksek bir Emanete, zekaya,
olmaya.
ve dz bir Fena bir tabiata, sik
tutulmaya.
Mutedil bir selim ve itidali er ale.
Arzen ve tulen bir ve
kabiliyetinin
bir kendini

87
Dar ve bir
Dar, alak ve bir Ulu orta
Tlen uzun bir ukuru olan bir Fena ahlaka, fikir

Gayet uzun gayet dz bir Vesveseli olmaya,

Mcella gayet alk ve Ust yuvarlak bir
alanlar: Dehaya,
Dar ve sert bir Azim ve metanete,
ve st bir Uzak ciddiyete,
terbiye olmaya. _
Haddinden ziyade bUyk ve gayri mtenasip bir

Arkaya mUtemayil bir' Hayal kurmaya ve hayvaru
hislere
Daima bir kemale, ok
bir mizaca.
Etli bir Cesaret ve hiddet-i mizaca.
ve kabarlk
Gen olan ince izgiler:
Hem hem yksek bir Vasat bir zekaya, sekalete.
Alak ve fazlaca ileri bir
mahrum insanlardan olur.
KAS LAR:
Koyu siyah Ekseriya iyi ahlaka.

Ufki, dolgun, dliz ve az olan Halim bir
tabiata,
ve seyrek
ince Zaafi kalbe, kibir ve gurura.
Ufki, ve birbirinden iyice Zeka ve
metanet-i kalbe.
Yay gibi Saffet ve nezaheti kalbe. ,
88
ve gayri muntazam ve fkeli bir tabiata,
kt huy ve ahlaka, gam ve kederli geecek bir mre.
ve selime, kuvvetli bir
muhakemeye, terbiyeli bir seciyeye.
Mutedil, mukavves, yay gibi ve telleri olan
el son derece iyi edep ve
hayaya, akraba
Dz izgi olan bir egilirse:
Saffeti kalp ve hUsnn ahlaka.
Gzlere ok olan ok ve
bir zekaya.
Az mutedil surette olan ve
.emanete.
ve birbirine sakla.maya,
kuvvetli
Birbirinden uzak olup iki

Her kalbinden geirip zahiren ahmak gibi
grnmeye, kimselerde hiddet ve
nihayete
kendisinden olana cevr ve
zulmeder olmaya.
Sert ve dik ve cesarete.
Arzen uzun
Ulan kalbe.
Ucu sivri nifaka.
U lan yukart Hafif zaafi kal be.
Sol bir hat: bir tabiata, abuk

mebdeinde bir hat: Havai iki,
zevk, ve bir tabiata,
Sol 45 derece meyiJli bir hat:
abuk
89
mebdeinde sola 45 derece meyilli bir hat:
bahe ve hayvanat zevk ve

Gzn stn rtecek kadar gze olan
Sahibinin ilim ve
hilal gibi ince olanlar: Hassas ve ince ruhlu
insanlarda bulunur.
GZ KAP AKLARI:
Kemerli gz Byklk tasiayan bir tabiata, gzn
st mesafeli ve Sahibinin edepsiz,
ve oburluAuna.
Gzn alt hafif kimselerde erken
kalkmaya, kimselerde kimselerde
albumin veya
gz

Gayet muntaz.am ve dzgn dizili kirpikler: ahlaka,
ve zekaya ve
Sert ve gayri muntazam kirpikler: Ekseriya asabt ve hiddetli
insanlarda bulunur.
GZLER:
Byk gzler: Zarafeti tabii ve
Mutedil gzler:
KOk gzler: Hiffeti tabii ve
Siyah gzler: sz dinler bir tabiata.
Eli gzler: Hilm ve ciddiyete, edep ve terbiyeye,
ve sadakata, haya ve sehavete ..
Kumral gzler: ve cesarete.
Gayet ela gz: Fikirdeki nezaket ve
taba.
Mavi gz: lakaydiye.
90
gzler: Melanet ve yezidlige, ezeliyeye.
Gayet mavi gzler: Sanata meyyal bir tabiata,
hayalperestlige, abuk
Parlak gzler: Zekavete.
Gzel, gayet iri, parlak gzler: Zeka ve istidada, edep ve
terbiyeye.
Gayet iri ve gzler: Mvesvislik ve hasede.
Kk ve keskin gzler: Faaliyet ve
Gler gzler: Fevkalade
glen gzler:
gz: Kalp ve yrek
Szgn gzler: Zekavete ve
Yuvarlak gzler: kalp ve
ukur gzler: Taazzum ve tekebbre.
gzler: ve sebata.
Yumru gzler: Fevkalade basut olmaya.
gzler: olup, ok isabet etmesine.
Tek gz: Muzur ve fitnekar olmaya, basede.
gz: eli
- gzler:
gzler: Ci.nnete, inada,
hayvaniyyeye.
ve mphem ve mzlim grnen
gzler. lnada, bozdow
Yere bakan gzler: Yrek
Sabit gzler: hasede,
bakan ve olan gzler:
ve gzler: Hiddet ve
bakan gzler: Mstehzi bir tabiata.
Snk gzler;
gzler: Hzn ve kedere.
Gzn byk Cesarete.
91
Alt ziyadesiyle ukur ve glgeli gzler: Gen
erkeklerde istimnaya. gen delalet eder.
Uykusuz ve kederli geen gecelere de
KULAKLAR:
Byk kulaklar: Cehalet ve
Mutedil kulaklar: metaneti taba
Kk kulakJar: Mal ve esrar hassas bir ruha.
Muntazam ve iyice kulaklar: Byk bir zekaya
bir muhakemeye.
gayri muntazam kulaklar: ve muhakeme

Muntazam surette ve iyi pembe
kulaklar: haline nazaran hitabet ve belagata olan

Byk ince, kulakJar: Zeka

Gayri muntazam rengi soluk kulaklar: Orta bir
vasattan bir zekaya.
ve son derece kulaklar: Herkesin
zevk alan bir tabiata,
gayri muntazam yuvarlak kulaklar:

gibi duran kulaklar: ucunun
ok olan kulaklar: Mosiki

ve muntazam olan yuvarlak ve dolgun lrulaklar:
Orta bir zekaya
Kk, ok pembe, ziyade ve kafa kemiklerinden
hafife olan kulaklara. sahip
gibi zeki ve hilekar olurlar.
ok kulaklar:
desise ve
Kulak memesinin ,
92

Toparlak ve etti kulaklar:

Uzun, etli kulaklar; kibir ve gurura,
BURUN:
Byk burun: Vesvese ve evhama,
burun: ok
Uzun burun: Az olmaya,

Burun ucunun israra.
Ufak, gzel ve muntazam bir burun: ahlaka, srati
intikale, orta bir hayat
ve bir burun: kesreti cimaa.
Gayet ve bir buiun: Son derece ve
bir tabiata.
Gayet iri ve etli burun: A hilkaten

Burun Dirayet ve
zekavete, vicdana.
Burun ile bir

Gaga burun: Fena huy ve ahlaka,
faaliyete.
Burun ucunun irilik ve ahlaka.
Burun ucunun iri, ve
sefahate. .
burun:
bururi: Ekseriyetle az zekaya.
Ucu tamamen yuvarlak burun: Saffeti k:albe,
Ucu hafife ve olan burun: Byk bir
zeka ve icat kabiliyetine.
Ucu burun:
gurur ve hasede, bu cins burunlann delikleri olursa son
derece arzen dar burun
93
Bir ucundan diAer ucuna sivri grnen burun: Maharete,
hilekarhAa, ince fikre.
Burnun gzler ziyade Zaafa,

burun VeJQt bir mizaca,
zarafeti hisse, bazen bir hayata.
Gayet iri burun delilderi:
Burun delilderinin taba, gAQs
istidada.
Burun deliklerinin byklOA: Kibir ve hasede.
Burun deliklerinin ciAerierin

Burun delilderinden birinin hissolunur derecede dar
Mdekkik olmaya, hiffeti mizaca.
kapanan burun delikleri:
duran burun delilderi: Gurura,
AGIZ:
Byk Fena ahlaka, alak. tabiata merhametsiz ve
bir seciyeye.
Mutedil, gayet mUtenasip bir gzel bir Mkemmel bir
tabiat ve
Kk ve dirayete, iyi ahlaka, merhametli bir
kalbe, ihtiraskar bir mizaca,
Mtebessim bir ve

kk Kedere.
Tam Zihin
ok kk bir Hiffeti mizaca,
ok nefsaniyede ifrata.
. .
Byk ve bir
Yank gibi duran bir ve kaba
DUDAKLAR:
94
Bilyk dudak: Erkeklerde ademi zerafete,
cismaniyeye .
ve iii dudaklar: ifata, abuk
bazen
dudaldar: Sz anlar ve zeki olmaya, srat ve alak.iye,
ihtiyata, ince
ok ince dudaklar: yani ister bir tabiata.
st alt dudaktan byk ve
tahammle, orta bir zekaya, bir
kindar
Her iki mUsavi hal ve efale.
Alt byk
Ziyade ve gibi duran dudak: ezvaki
cismaniye ve huzuzatta hayvan! bir inhimaka.
st alt dudaktan daha ieri
abuk bir insan
st alt hafif surette ileri tecavz etmesi:
ahlaka.
msavi bir derecede ve
bulusa yani samirniyete
ve birbirine gibi duran Sahibinin
ve ktil niyet
dudak ve ok kt bir kimse
.
Pek kk dudaklar: ve
ocuka arzulara temayle. _
Birbirine temas etmeyerek rterneyen
dudaklar: ve
mstaklm olup dudak az grnen
dudaklar: Metanete, itidali hale.
Alt atlak veya ukurluk: Hilme,
nezaket e.
'
95
Msavi ve mtenasip olup ve kapanan
ve mtenasip olan dudaklar: Mdebbir, metin, adil, bir
insan olmaya

Kk, ve saAlam Kendi ve
hurafelere itimada, bazen de selameti fikir ve muhakemeye.
Uzun kalbe.
Parlak olmayan, az olan dQzgn ve
bedeniyyenin iyiliAine ve iyi ahlaka.
st geen Her bumunu sokan, koAucu bir
insan menfaat kusur olmaya.
Alt tecavz eden
hilekar
st ve seyrekliAi: bir mizaca.
ve az sivri Uzun bir mre, bir tabiata,
zerre kadar bir menfaat her yapar olmaya,

ve ler: Dnyaya yemek iin
st taraflan bir tabiata.
Kk Zafitab ve
Mutedil ve iyi ahlaka.
nde ve st bulunan iki iri
Kk ve sivri d Fena kalbe, zulmkar bir tabiata
Birbiri zerine ve fena

ve iyi donuk renkli
Seyrek Saadet ve
ve beyaz yrekli olmaya ..
ve birbirinden Nezaketi his ve fikre.

st iki ve zaman irkin bir
manzara gsteren bir Hile ve desiseye, ifrat derecede
delalet eder. ,
96

ve sert dil:
hareket eden bir dil : Zekavete, fikri icada.
Uzun dil:
dil: Byk ve dirayete.
Sz sen sze hakimsin.
Sz sonra sz hakim unutma.
SES:
ses: Bazen kuvvete, inhimaka hiddet-i mizaca.
ses: itirazkar bir mizaca.
Titrek ses: hasede.
ses: Namuslu ve tedbirli olmaya.
ince bir ses:
ENE:
Dar ene:
enenin ahlaka.
Sivri ene: Hafif hiffeti mizaca.
ve ene: azim ve iradeye .

YZ:
Byk yz: Hamakat ve
Kk yz: Kibir ve azamete, gurura, cinnete istidada,
hiffeti mizaca,
Yumru yz: Buhul ve hasede.
yz: Sadedil olup abuk
yz: fakr sefalete, asabi bir mizaca.
yz: merhamete.
Eti bol yz: Taban ve ahlaken sekalete, yk
olmaya.
97
Sert yz: taba, kalp ve tok

Tulen ve arzen ve eti i yz:
Uzun yz:
yz: ok szlerinin
kemikleri grnen ukur bir yz:
mideden ileri gelen bir vehme,
tab'a istimnaya.
olur.
Yuvarlak yz: Sahibinin iyi bir insan

Beyaz beniz: Sahibinin edip ve terbiyeli bir kimse
Beyaz ve ince ben iz: ok latif ve gzel seciyeli insanlarda
Esmer beniz: letafete ve hallerde de
istidada
beniz: fena tegaddiye, ve hasede.
Siyaha mail beniz: ve
sevdavi bir mizaca, fena ahlaka, ihkibaza.
beniz: Demevi bir mizaca, kaynayan bir
tabiata.
Solgun beniz: ahlaka ve iyi bir mizaca.
YANAKLAR:
Dolgun yanaklar: Durgun bir mizaca, cinsi
ihtiras ve hasede.
Dar ve bir yanak: Kanaate, ciddiyete, zhde.
ok dar bir yanak:
Gzlere yanaklar: Hassasiyete, sehavete.
ve kuru yanak: Bilrudeti tabi ve
dz ve muhteris bir mizaca.
BENLER:
Gz zerinde olan benler: Hassas bir mizaca.
98
Burun zerinde olan bir ben: Bedensel zevklere
ene zerinde olan ben: ve zebunu olan bir
mizaca.
Gzlerin alt olan bir ben: Mtecessis ve vehham
bir tabi ata.
zerinde olan bir et beni:
ene ile boyun bulunan ben:
ruba,hava-i
eneye bir ben: bir mizaca, delalet
eder.
veya kulakta olan ve benler:
Sahibinin ikide bir de gcn terk eden mtevelevvin
tembel, hercai bir insan olduAuna delalet eder.
zerinde ben: Ben ise:
oyunlan ile seven bir kimse delalet eder.
Ben saiara ise: oyunJan ile
seven bir kimse delalet eder.
olan ben: Sahibinin uzun mrl ve

Alrun solunda olan ben: Muvazeneli bir

Burun ben: Sahibinin bir mizata

ve ben: seven, ticaretten
anlayan sohbet, istikbali parlak ve emin iyi bir izdivaca
namzet ve ok seyahat eden bir kimsede olur.
Ben solda ise: Sahibinin daima gren bir kimse
delalet eder. Hassas olurlar ve hislerinin zebunudurlar.
Gz olan bir ben: Sahibinin cana dost
cani sehavetli ve eli bir kimse gsterir.
Kulak zerinde olan ben: Sahibinin buyruk bir
mizata gsterir. Anne ve uymaktan
cemiyet iine
99
olan ben: bir
karakter ifade eder. Bu insanlar her ettikleri
Hususiyle herkesin gitmeyen
Dudak kenannda ben: yemek, iyi
rahat ve konfor bir alamettir.
Ben ise: Sosyal ve mali
ifade eder .
. Ben sol tarafta ise: Serseri, bir hayat sevgisi, bazen
bazen sukut-u hayal ile geen bir rnre
yana.kta ben: Adil, zeki, icada sahip bir miza
Bu insanlar Muhteristirler. Elleri
biraz Ticaretten iyi anlarlar.
Sol yana.kta ben: hissi, eli bir insana
Bu insanlar grndklecinden daha Bilhassa
evlilikte zor mesut olurlar. Umumiyede his

zerinde ben: Parlak ve bir ifade eder.
Umumi kaideler uymazlar. biraz da
severler. Bu insanlar, sanat, edebiyat ve ilim

da Alelekser mali glkleele
GLMEK:
'
,
ok glrnek: az akla, saklamaya alamettir.
Gler yz: Herkes sevilmeye.
gstermeden gillmek: saklayan bir tabiata.
Glerken st gsterecek kadar aanlar:
Geveze bir tabiata, saklarnaya.
tanman, medid ve ince bir kahkaha: Mfrit bir

SAKAL:
Siyah ve seyrek saka!: Zeka ve ferasete.
San saka!: Cret ve cesarete.
saka!: Sahibinin kemalden
100
Uzun ve sakal:
Kselik: Cinsi bazen hileye.
BOYUN:
Uzun ve mteharrik boyun:
ve dik boyun: ve isnattan zevk alanlarda bulunur.
Alelekser alametidir.
sert, boyun: Sahibinin fikr-i tenldd
ve itiraza meyyal ve fena huytarla mtehallik

Uzun ve boyun: Kendini bulunur.
ve boyun: ve

ve boyun: Fena ahlaka, hayvaniyete, kuvvete.
Biraz veya sola meyyal bir boyun: istidada.
Hem ileri, hem de yana meyyal boyun: Halim ve selim bir
tabiata.
Uzun boyun: Az olmaya.
boyun: ok
Mutedil boyun: ve
boyun: hamakata.
ok uzun ve kolayca ve sola dnen bir boyun:
Mlayim ve kolay idare edilir bir mizaca.
Gayet bir boyun: ok dikkat ve muhta bir
f
,
yuvarlak ve hafife boyunlar:
byk bir meyil ve incizaba.
Yana mail boyun: fena
Dik boyun: Gurura.
boyun:
gerdan:
ense:
Katmerli ense: Mfrit bir iktidara
o
OMUZLAR:
Sivri omuz: ve meyyal bir tabiata,

omuz: Aletekser ile maluliyete.
omuz:
omuz: Rezalet ve sefahata inhimaka.
Mutedil omuz: Dirayet, fetanet ve zekaya.
ve dolgun omuzlar: Kuvvetli bir vcuda, bir
bnyeye.
omuz: Nehafeti bedene, ince
KOLLAR:
Uzun kollar; Sahibinin iyi bir insan
kollar: Sahibinin ehli
ELLER:
Drt trl el
Birincisi: yani murabba el.
Sivri eller.
ncUs: parmakh el yani biimi

Drdncs: Mahruti ellerdir.
yani murabba olan parmak ulan: Bu
elierin sahipleri hayata gayet metanet,
koyan Fikri ali ve intizam ile mtehallik iin
her fakat vuzuhla ve knhne olur.
Fikirleri yle sUratle tezahr etmez, lakin emin ve surette
zuhura gelerek semeredar olurlar. ciheti
fevkalade bir surette idrale ederler ve her
lntizamper.verdirler. Tertipten Amelidirler. Hayalat
ile pek olmazlar, hasistirler. pek yedirmekten
insanlara muhta ve
himayelerine ihtiya olursa veya kendilerinden bir
102
istenecek olursa, fikir ve maksat her ne ise sarih ve muhtasar
bir surette Aksi takdirde fayda yerine zarar gelir,
nefretleri ve sylenilen szlere kulak asmazlar.
eller ellerdir. Fikirterin icra
faal ve Vazifesini ve sever, ailenin umur ve
son derece Gemisinin Zevcesiyle
byle pederin kendileri iin .emin ve basiretli bir rehber
bilmelidirler. Byle ocuklar bydkleri
zaman adam olur. kafa ile ve
kazanabilecek bir bedenen bir
tercihan sevk etmek, semek daha uygundur.
el sahipleri nezakete, edebe, intizama pek
efkar sahibidirler. ve nezarete muktedirler.
Kendileri idrak, temyiz ve istidlal bassasma maliktirler.
Fikirlerinde mstakil olurlar. Kendilerinden amir ve hakim
tiirUmazlar. el sahibinde el iyice ne
ok uzun, ne ok ve ne de ok sert
Sivri parmak11 eller:
Sivri eller, sivri olan ellerdir .. Ne are ki
pek gzel olan bu eller, hayat mcadelesi iin gereken iyi
sahip Sivri tm serit
teessr, idrale ve muhakemeden mahrumdurlar. Ahlak.
fikri bunlarda yoktur. Hayat da pek zorlulda
adam olmaya muvaffak olabilirler. Her el her
istidatlan var grnrler. Fakat her naehil
abucak gsterirler. Son derece hayalperest olurlar. Sivri elliler
kalp ile muhakeme ederler. ok hassas olurlar, lakin teessrler
ucundan suretle girer ve
bir insan herhangi bir hadisede belki
kederinden lebilir. Fakat sivri bir insan ayru mesele
zerinde asla kadar kederlenmez, ve
lmez de.
103
Sivri bir vefat eden iin yeisinden lmek
ister fakat bir sene geer gemez tekrar evlenir.
Sivri insanlar ve mtelevvin olurlar.
hibir fikir ve hisleri yoktur. Kendileri emin kimse
l)lara bel olmaz. muhabbet, vefa,
hlasa btn bu hisler dillerinde pek
nk sivri insanlar hemen hemen laf ebesidirler, gzel
bilirler.
Sivri srekli muhabbet olmaz. nk
nankrdrler,
tahayyl ederler. Sivri hissi zarafet, gzel sanatlara
istidat pek Onlar her latif, ahenktar grrler.
Kendileri tabiaten hibir sivri insan yoktur ki,
ss veya kendisine ve seli me maliki
adi cinsten bile olsa yine de bir
zevki selime eder. Hnerli olurlar. Sivri olan bir
stli ev
kullanmak kendisine yz vurmaktan daha bir
Sivri elli bir hkmdar idare olunan bir millet hibir
zaman rahat yz grmez. Sivri elli bir iin muhakeme
etmek, millahaza etmek, bir fikir yormak lmek
demektir. Zevk ve sefa hususunda lakayt gibi
saire gibi dahi yoktur. istihfaf eder, bir aile
etmek istemez. ocuklardan nefret ve ihtiraz eder. Bu el
etidir. Elleri sivri olan bir pek ziyade
sse, debdebe ve meyilli olur. Pek gzel bir metres olur,
fakat bir anne olamaz.
Sivri bir elin uzun olursa sahibinin biraz metin,
mukavemetli gsterir. Sivri elli bir iyi bir anne
olabilmesi iin veya mahruti bir erkekle
evlerittiesi Fakat bir erkekle
evlenmesi katiyyen caiz UnkU izdivatan gn
sonra evde grltti
'
104
Sivri ekseriye hariciye tesirinde
hareket ederler, telkine son derece msaittirler. Yksek ahlaktan
mahrumdurlar, iyi insanlar!a zaman iyi, ktU
insanlarla zaman, pek olurlar.
sivri elliler su gibidirler. Hangi kahba dklrlerse
o ahrlar. Hayal kurabilme kuvvetleri kendilerini
gibi

Sivri mmeyyizesi bervehi atidir.
Srati teessr, fikirlerinde ve
hayaller iinde menfaatperestlik,
nefret, ruben ve kalben hrriyet, istikJaldir.
Sivri elliJer hakperest, adil ve
nasipleri Btn bu noksanlanna
gayet iyi artistJer
Her sahada kabiliyedi olurlar. zevk ve sefahatle
ilgili erer, her sanata elleri yatar.
parmakJar:
kemik adeta Bu ellere sevk-i
tabye delalet eden eller denir. nk kimseler
hibir ve her oluruna
Dnyada sevki tabiiden kuvvet bilmezler. BunJann mahv il
felaketlerine sebep olan netisierine olan sonsuz emniyet
ve Hi kimseye muhta kimseden de
beklemezler. ve kendilerini ve
yine kendilerini ve becerikJi zannederler.
olan bir sanatkar kendisini
en birinci Bunlar
korku nedir bilmezler. Cesaretli ve olurlar.
bilrnezler. Yaya olarak uzun yollar yaparlar, yani yrrler ve
her tilrlU ve zahmetlerine
kati
105
Halbuki sivri kimseler yol yryemezler. Biraz
yorgunluktan mecalsiz kalarak yolun zerine

kemali tevekkl ile sabrederler.
yrrler, hi yorulmazlar.
Mtemadiyen hareket ve gzelliklerini seyrederek
ve ferah duyarlar. Cesaret ve parmaklarda
lm bylelerini asla korkutmaz. Bu
hisler kendilerine hediye byk bir nefse
neticesidir.
seven
kimselerdir. olup da bir dairede memur olan
insanlar ne kadar ne kadar bedbaht olurlar. Sabahtan
. .
kadar oturup da yazmak onlar iin lmden beterdir.
evden, seyahatten pek ziyade
Hep bunlarla vakit geirmek
insanlar pek gemici ve ok ifti
olurlar. tesiri bu
daha ziyade artar. Daima el mahirdirler.
iyi hizmetkArlara sahip olmak isterseniz sert elli ve
kimselerden seiniz. Her sratle ve
ala Bunlar ge yatar erken kalkarl ar, daima ve
parmakltiarda
yoktur. Zarafet, rahat, ve rahat bir hayata nail olmak
arzu ve bunlarda hemen bilinmeyen bir Obur o luttar
ve yalmz sevdikleri yemekiere Her ne olursa
olsun yerler. Y az grrlerse hemen canlan
Yemekterin nefis ok isterler. Zengin
olsalar da derbeder sevmezler. Bir milletin
ve bakarak hkm
ederler.
bir bina kaba ve
zarafetsiz olur. tek arzu ve hevesi
'
106
'
zgr ve hr
uzun ve enli olursa, ihtilalci olur.
Bu tip insanlar, evvela maharet sahibi olur sonra
malumat edinirler.
Bir ve hayalinde sivri ellilerde
nazariyat ve sevmek, ellerde meydana
getirmek kudreti ellilerde bulunur. Bunlar hakiki hayat
ve maddi ok iyi bilirler ve verirler.
Zarafetsiz, sssz, zinetsiz rahat isterler ve severler,
mtevekkil olmaktan ziyade azimkar olan elliler her
trl yenmek iin mahruti elli kimselerin bilmedikleri
kaynaklara maliktirler.
Mat,ruti elliler ziyade hayalata meyyal
kimselerle herhangi bir
ellilerde refah, saadet bir bir
ihtiya gibi kabul etmek


Cesaret, azim, dayanma, son derece kendine
gven. Gzel sanatlara zarafet ve sse
vermemek, tabi olmak, mUsbet ve elle tutulan
inanmak, sanat, beceriklilik ve
ELLi
bir elin sahibinden sivri elli bir insandan,
k, elli bir insandan da tembellik mit edilemez.
Btn hepsinde cinslerinden ileri gelen ve yok edilmesi
de mmkn olmayan sebat ve grnr. bu
sebebe mebni ahlak ve arzular ynnden esas itibariyle mesut ve
bahtiyar bir el ki, o da mahruti eldir. Mahruti el, el
ve sivri elin meydana evsafa
maliktir. Fikirler sivri ellilerde gibi sratle nfuz edemez.
orta Yani ne seri, ne de yrrler.
107

Mahruti elli bir kimse muhakeme eder el sahibi
gibi hareket eder. kk bir fark o da
mahruti elli harekatmda ellinin nisbetle daha az
intizam, sebat ve grlr.
Mahruti elliler el sahibinin btn evsafve iyiliklerine
malik olmakla beraber onun hata ve beridir. Sulh
sever, iyilik sever ve anlamak ve
itiraf etmek meziyetini haizdir. Hak ve hakikatin asla
Mahruti elin uzun ve temas
zaman ve olursa o insan byk bir
Mahruti elli insanlar ve vcut ne
bilirler.
Edebiyat ve istidatlan Hayalleri
Hrriyete pek ziyade muhta ve Biraz sert olurlar.
abuk fakat hemen fkeleri geer. Mahruti ellileri
ve esir etmek ancak klmek ve
tevazu ile mmkn olur. Mahruti elli! er: merhametli
ve zeki olurlar. Her dikkat eker, gam ve
kasavetlerini getirir. Hi ihtiyarlamazlar.
mahruti ellilerde bir
kimseyi iin mahruti elli bir kimsenin
muvaffakiyet %80-90 nisbetindedir. Mahruti elliler
birok fikirlerinin ile zeki
Mahruti ellilere: ile mtenasip bir terbiye ve tahsil
bir terbiyeyi verilirse emin ve kolay bir tartda
ve olabilirler. yksek
riyaziyye mstesna olmak zere her kabiliyederi ve
Maddi ve muhakeme
kabiliyederinden Bunlar intizamperver olurlar.
ahenk ve en kolay
temin edebilirler. Mahruti bir ev hizmetilere
nezaret etmeyi, az masrafla ev idare tertip ve ok
iyi bilir hnerlidir, beceriklidir, elinden ev idaresi
gayet iyi gelir. '
108
:

intizama, idraka, itadal ve
nfuz ve hakimiyete maliktirler.
Sivri Hayalata, fikrinden
hayaller iinde delalet eder. '
parmaklar:
arzusuna ve
Mahruti parmaklar da
mstak.il ve bir ok istidada ve kabiliyetlere delalet
eder.
ELLER
Mtenasip bir el: Sahibinin btn akti ve
muhakeme ile hareket
Vcuda nisbette byk el: Maharete, ve tamaha,

el: Fena tabiata meyil ve gsterir.
Uzun el: lzumlu lzumsuz bumunu
sokmaya, vesveseye
Avucu uzun, ve bir el:

ok dar eli: Zor yapmaya.
Tombul ve biimli eller: bir tabiata, gzel bir
ve biimsiz eller: Fena huy ve tabiata
fena
irkin ve przsz bir el: Kendine mahsus bir hayat
aleme benzemeyen bir tabiat ve mizaca.
Uzun ince .ve kuru eller: Sahibinin bir kimse
delalet eder. Bilhassa damar ve sinirleri grnmyorsa
o cani ve mstebit ruhlu bir insan
kendini
ve ince eiJer: .
U st el: Az muvaffak olmak merak ve
kabiliyetli, para ve hesap istidat.
09.
solgun ve esmer eller:
dz, przsz hissi el: Kendisinden

biraz bir el: iyilik
hilm ve mlayemete.
Sert ve el: bir tabiata.
Beyaz ince el : bir bedene ve zafiyete.
Pembe renkli ve hafife olan eller: Yksek
bir kal be, zekaya, iyilik
eller: bir mizaca, fena bir
Elierin rengi hemen rengine bir derece koyu
ise: Fena bir
Pek beyaz olmayan az pembe ve sanmtrak bir el: bir
zekaya.
Koyu limon rengine eller: Hiddete, fkeye,

Pek gzel ve mtenasip pannaklar: bir tabiata.
Kk ve ince parmaklar: Delice hareketler yaparak zevk
alan kimselerde olur. Cinnet da
parmaklar: Kendini zekaya, nefse
itimada, saklayamamaya.
Birbirlerine ok parmaklar:. saklamaya, dirayete,
mutekit olmaya.
Parmaklar dnebilirse: Melekeye,
maharete,
Dipleri . Acze, . kusurlu bir
tab iate.
Dipleri parmaklar: Mutekitlik,
tekilere kpeke
bir tabiata
110
Elin iine gml bir iradeye,

Kendisini
muhteris bir tabiata delalet eder.
uzun yksek
ve pratik
Yzk uzun
kabiliyeti, zevke
meyilli orta parmak: Zevke ve iyi
bir bir
Yzk meyilli orta parmak:
gzel sanatlara
Sere meyilli yzk
-
Hemen orta msavi yzk Oyun ve
olmak.
Uzun Azim ve iradeye, metanet ve sebata.
Za' iradeye, acze, abuk
istek ve

fikrin ve kuvvetine.
Dar Maharetten ziyade muvaffak
olan
pembe Se bat ve metanete.
yuvarlak ve byk iseler: Hrriyet ve istiklal
ve tamaha.
Parmaklar ve sivri ve iseler:
ktlUklerde ifrata,
ll
dibindeki
Pannak ineelen Fena
siyah yuvarlak ve solgun iseler: Sahibinin tehlikeli
bir insan
Mcadeleci bir tabiata, muziplik,
muterizlik, tenkitilik ve sert Hiddet ve

Kk ve etle evrili beden
Bu insanlar evde, mahalde, her
temiz ve yaparlar.

Siyah lekeleri olan Meyus, karamsar bir tabiata ve
ruha.
Kolay bir kire
Sivri Tembellik, hayalperestlik, gzel sanatlara
merak.
Ulan ince ve dipleri iyilik ve
seven ve bir tabiata.
ve ulan bkm1

Boz renkli solgun ve yuvarlak Tehlikeli bir

Yenik Sinirlik, melankoli.
Sere Kalp
Saat biiminde yuvarlak ve kubbeli
istidada.
Demevi mizaca orta bir
pembe bir ve iyi bir ahlak
alametidir.
Uzun
2
--
ELDEKi TnER
Tystiz erkek eli: Sahibinin bir kimse

Normal ve tab nisbette tyl erkek eli: istidatlara ve iyi
bir mizaca
st ok tyltl ve ii el : Adi ve bir ruha.
tylil el: Enerjik ve bir insan.
ok tyl el: her saati bir gsteren
bir insan, zamanda kuvvete de delalet eder.
Seyrek tyl et: tabiata.
Mafsallarda bilhassa nc mafsalda bulunan tyler: bir
mizaca, iyi ahlaka
Parmaklarda Kabiliyetlere,
zekaya.
Orta Zeka kabiliyetin derecesine,
ihtisasata; yani hissimizle ruhumuzun zevk ve

El olan ne(l Sevki tabii
kabiliyetlerini kk beyin ve ait bu
okunur.
parmak: ZUhre.

Orta parmak: Zhal.
Yzk
Sere Utarid.
Sere biraz alt Mirrih.
Mirrihin ve saha:
113
Zhre delalet ettili manalar:
Birinci uzun ve kuvvetli olursa: Kudretli bir iradeye,
gurur ve inada. .
Birinci boAum olursa:
irade.
Birinci ok olursa: bir miza,
mutavaat eden bir tabiata.
Birinci bile veya ve
Birinci sivri ulu: hassasiyet.
Birinci yuvarlak veya mahruti Mtencvvi
fakat meharetler.
Birinci murabba: Pratik ve muhakemeli idare .
. Birinci ucu ve Hissiyatma tabi idare.
ikinci .uzun ve kuvvetli olursa: Hakseverlik, vuzuh
ve makul bir mizaca ..
tabi, mnfeiliyyet.
ik.i muvasi olursa: bir muvazene, mutedil bir
.

Birinci boAum kinci uzun olursa: fazla
ifade eder. Ekseriya nazariyata saptanan insaniann
byle olur.
homoseksellerin, umumiyede
dip nc daha byk, ikisi
olur.
Uzviyette hile ile muvaffak olan
cin
ekseriya avucunun iinde saklayan insanlar:
mtelevvin, mnfeil
birinci kemik :Yuvarlak ve yumru ise:
zalimane bir inada, son derece hiddetli ve bir tabiata,
her hal ve ifrat ve delalet eder. Bu
sahip olan bir insan bazen her grr.
14
veya Sehadet
Sivri Hayalperverlik.
Mahruti Mtalaa mlayim bir miza,
iyi kalplilik.
Muraba' kaide, nizamperverlik.
Mutedil ihtiras.
Uzun ihtiras.
Birinci uzun:
Birinci Dinsizlik reybilik, (bilhassa
murabba olursa).
Birinci etli: zevklere
Birinci kuru: Taassub-u diniyye.
Kubbeli ve istidat.
uzun: Mutlaka tatmin edilmek olan
bir ihtiras.
Tembellik,
kuru: ve arzusu.
nc Silik
nc kuru: Zhd ve takva, sofuluk.
Orta parmak: Zhal
Sivri orta parmak: Srati intikal e.
Muraba' orta parmak: disiplin.
Ucu orta parmak: vekar.
Uzun orta parmak: Nefse bir

orta parmak: Maddiyet perestlik.
. uzun ve olan orta parmak:

Halim, sakin ve mtevekkil bir insan.
115
bogumu ince kuru: Mtereddid, bir miza,
bir sadelik.
uzun: Ziraat
tkinci bogum Hayat istifade
edememek.
nc bogum uzun: Hasislik, nefse riyazet.
nc Yerine masruf muktesitlik.
Yzk. yani Gnes
Sivri yzk ok gzel ve bedii bir kabiliyet.
Mahruti yzk Ticarete kabiliyet
Murabba Servete sanayi-i netise

yzk Adi sevki tabiiler.
Uzun yzk israf,
Biimsiz bir yzk
Birinci bogum uzun: Asil bir sanayi-i nefise zevki.
Birinci bogum Sanayi-i nefiseye ve
vennemek.
Birinci boAum etli: sathi ve
Birinci uzun: Sanatta ve muhakeme
istidat, kabiliyet.
Eser verme
nc uzunluk veya Sanayi-i nefise
muvaffakiyet derecesini gsterir.
Sere parmak:
Sivri veya mahruti sere parmak: Tabiaten natukluk, nfuza
nazar.
Mrabba veya
muhakemeli ilimler.
sere pannak: Pratik ve

116
KLsa sere parmak: Kolayltlcla gizleyebilmek

Uzun sere parmak: Teemmill, mlahaza bilen
bir tabiat.
sere parmak:
Biimsiz sere parmak: Fena ruh, fena insan alameti.
uzun: dikkatli.
Zihni tembellik.
uzunluk veya Hava
kabiliyet.
nc uzunluk veya ve


dibindeki kk Zhre tepesi.
dibindek.i kk tepesi.
Orta etibindeki tepe: Zhal tepesi.
YUzllk tepe: tepesi.
Sere elibindeki tepe: Utarid tepesi.
Utarid dibindeki tepe: Minih tepesi.
Mirrih tepe: Kamer tepesidir.
Bu yedi da Mirrih tabir
olunur.
Zbre
Bu tepe olup avu iindeki hayat
izgisiyle daire olarak ihata Hayatiyetin
cevheri olan muhabbet ve cazibenin, haz ve
merkezidir. zhre ahenktar ve mUtenasip
ise ve normal etJi ise, haziara kadar,
fikri hazlara, musikiye, dansa, normal derece
mecburiyet ve kabiliyeti gsterir.
117
ve yekpare ise: kabiliyet ve
delalet eder.
byklkte, izgili ise bilhassa
ve sert olursa, ve felaketli bir delalet
eder.
Alelekser ve birinci
olur. Zhre ok tebellr zeri ok izgilidir.
Zhre ereveleyen hayat izgisi iki izgiden
olursa bu hemen sahibinin mutlak surette
alamettir. Zhre hayat izgisinin
hangi sahibinin o esiri ve
dairdir. Elinde Vens bulunan ve
sivri olan insanlar mutlaka bir sevmek
Vens zerinde bir mselles yani tirigon
bulunursa bu sahibinin alak ve adi ilesapiara
gstern. Zhre bir ha olursa bu bedbaht bir
zerinde de bir ha bulunursa o
zaman bedbaht bir ortadan kalkar. ZUhre
zerinde merdiven bulunursa, iffetsizlik, felaketler
ifade eder. Zhre zerinde bir bulunursa bedbaht
olunacak ve kabiliyetleri gsterir.
Msteri
dibinde olan
tahakkm, ve kabiliyederini gsterir. Mtenasip bir
ise bu kabiliyetlerdeki ahenk ve muvazeneyi,
kabiliyetini gsterir. Bu nevi adamlar mesut bir ve
izdiva akdetmek Mfrit bir ise,
gurur, parlamak, ykselrnek hevesi, emir ve kumanda
teheyy kabiliyeti, hurafelere inanmak gsterir.
Silik olursa, liyakatsizlik, adi meylanlara Zhal

meyilli olursa, dini Zhal da bel

ediyorsa her muvaffak olmak azim ve gayretinde bir
tabiata '
118
i?giler olursa: Aile
noktalar olursa: olmada aczi
gsterir.
Merdiven izgiler: Siyasi ilimlerde maharet.
bir arada: mehareti ifade eder.
izgiler: en makbuldr.
Muvaffakiyete delalet eder.
Zhal
Orta ve onun takviye
eder mahiyettedir. Zhal pannaklarla dolgun ve
olursa: Sakin bir tabiata
Hepsine galip bir ise:. meyus bir tabiata.
ise:
ise: Melankolik ve nevide
sanayi-i netise zevkine.
zerinde bir veya birka nokta
kabiliyetlere.
zerinde bir mselles gizli ilimiere ve
kabiliyetli olmaya.
zerinde bir ha bir skutilik
Zhal zerinde bir
felce, bir lme, ve cinayet tehdidi ne

YUzk ve meyl, servet
ve sanat delalet eder.
Nonnal olursa: bir
Mfrit olursa: Arzu ve kabiliyederin adi derecelere

Metkud olursa: Btn bu
Mtevazi ve yekpare olursa: Sakin, deruni ve
bir hayat kabil iyeti.
119
izgiler: Bu kabiliyetlerde yksek dereceye
izgiler:
Arzani izgiler: Mcadele kabiliyeti.
zerinde Bu kabiliyetlerin tehlikeli bir
halde
Bir merdiven Tefahr, sahte acz ve
kudretsizlik
zerinde mselles Byk sanat meharetlerine.
zerinde ukurlar Damar
gsterir.
Utarid
Sere dibindedir. Zeka, maharet, hitabet,
ticaret kabiliyetlerine delaEet eder.
Normal ve muvazene
Gayri tab bir halde taazzuv ise:
yalana suistimale, bir cehalete, kazan
delalet eder, hitabet ve ilimle da gsterir.
veya hi Delalet meziyetlerin

meyilli olursa: hitabet ve
ilimle
Tababet ve ulumu mstait kimselerin,
Utarid izgilerinin
zamanda Kamer
bariz olursa: Kendilerine ok bakmak gsterir. Bu
kimseler kuruntulu olurlar.
Utarid zerinde bir ha veya merdiven olursa:
Kleptomani yani zevk iin yapmak istidat ve kabiliyetini
gsterir.
Mselles olursa: Siyaset veya devlet maharetine

'
120
:
Mirrih DaiJ:
Mcadele, sebat ve metanet hislerini gsterir.
Nonnal olursa: Cesaret ve
Mfrit olursa: Makbuldr. Bilhassa byk olursa
kuvvetli bir iradeye delildir.
ve yekpare olursa: Metanet, ikdam, sebata
veya hi
seciyesizlik aJametidir.
Kamer bir tek halinde ise:
Mtevekk:il bir lakaydiyi gsterir.
Mirrih zerinde izgiler ve hiddetli bir
mizaca, istidada.
zerinde mselles Askeri ilimiere kabiliyet ve
istidada delalet eder.
Mirrih
' Mirrih denilen ve btn yedi kalan
saha ise ekseriya hayat mcadelesi kabiliyetlerimizi gsterir.
Yekpare ve izgili olursa: Sulhc bir tabiata
ukur olursa: Hayatta mcadele kabiliyerinden
.. .

Mirrih bir ha olursa: ve bir tabiat.
Bu arnudi izgisinin st taraf ucu olursa:
Mecnunane ifade eder.
Bir mselles Askeri ve ve

Kamer Data:
Mirrih altmdaki
Nonnal olursa: melankolik ve - bir
muhayyileye, tahayyl ve skutilik meyline, ahenk ve
. esrarengizliklere istidat
121
Fazla Evlerde otunnaktan bir
nevi korku gsterir. ok yer
keder ve kasvete ve da
Kamer mefkudiyeti: Gzeli his, vecd
ve hlya kabiliyetlerinden mahrumiyetine, kuru ve sert bir
mizaca delalet eder.
ve olursa: tecesss ve
meraklara
Hamur gibi bir olursa: isteri,
ve garabetperestlik alametidir.
Kamer izgiler: Hissi kabJel vukulara, korkulu
ryalara, dalaletli hislere, hayali hisler ve gnnek

Kamer bir Uykuda gezmek, dini hislere
meclubiyet alametidir.
Kamer bir mselles Ulurnu bahriyeye
istidat alametidir.
Kamer merdiven: Kederli ve bir miza.
ve heyecan
Kamer merdiven olursa: ve
alamettir. teslim-i nefs ederler.
apraz izgiler: seyahat delalet
eder.
Ellerimizdeki izgiler:
Ellerimizdeki izgiler tr:
Birincisi: Hayat.

ncs: Kalp izgisidir.
Bunlardan sonra drt detali izgi denilen izgiler, ki,
onlardan:
Birincisi : Tali'
tkincisi:
ncs: Hades.

122
..
DrdUncsil: izgileridir.
Bunlardan sonra da Vens ve saire gibi mOteferri
olarak 1) izgi daha el failiyet, sol el de mnfailiyet
eli dir.
Ana ve tali izgiler bazen izgi denilen ikinci bir
izgi ile ift olarak bulunurlar. O zaman bu izgilerin delalet
ettikleri fena vaziyetleti tadiJ ederler.
Ancak bu izgide, fena bir vasfa ise, teki
izginin fena bUshtn takviye ederler.
izgide tekilerde esasen iyi bir
iseler o zaman takviye ederler.
Ellerdeki izgilerin rengini de itibara almak
Renkleri solgun veya san iseler: Lenfavilik ve sakinlik
ehlidir.
iseler: Demevilik alarnetidir. Kuvvete, ihtirasa, unf
ve delalet ederler.
Sari iseler: Safravi bir gsterir. Bedbinlik v.e
bir miza
Koyu morurotrak ise: Gebelik gibi uzvi bir
Bilhassa pannaklarda bu
kusurlan teyit ediyorsa hkm daha ziyade hedefe isabet
demektir.
El Gzel izgi, tam, kafi derecede ve
derin ifham eder. Bu olurlarsa: bir niyeti,
normal ve muvazeneli bir ruhu ifade eder.
Makemmel olmayan kusurlu izgiler ise belirsiz, ve
olurlar ki garip ve tehlikelerle dolu bir mevcudiyeti haber
verirler.
ok derin ve bariz olurlarsa: Delalet ettikleri
ifade ederler. ve kuvvete olurlar.
izgiler ince ve ok olursa: ve cevvaliyeti bildirir.
az derin ve az miktarda izgili ise: sebat
ve mukavemetin
123
kesik izgiler: Tevak.kuf devrelerini, tahavvJ,
tehlikeleri, delalet ettikleri

Muntazam ve mteaddit olurlarsa: Yksek bir hayat ve zeka
hassasiyet kabiliyetini gsterir.
Hayat izgisi:
Hayat izgisi ZUhre eviren dairevi
izgidir. Bu izgi kuvvet ve kudret derecesini,
mrmzn irsi olan devam kabiliyetini iin ok
mhimdir. yerinde, meclis ilifetini
seven ve aile memnuniyetle yapan din ve olan, her
insanda kkyle cebel Zhre pek byk olur ve
gzel bir bonu iliata eder. Bu izginin iyice belli
pek ukur hafife pembe renkli ne
ye ne de
Hayat izgisi uzun ve ince ise: Nehalet mizaca,
uzun mre delalet eder.
hayat izgisi ve atal
bir hat ile Uzun bir mre, metin bir vcut

Fena bir hayat izgisi: Daima mstait bir
vcuda delalet eder.
olan bir hayat izgisi: Nazik, fakat mukavemetli
bir
hayat izgisi iki elde de ise: hayata.
bir elde iki para bir hayat izgisi: Ani lm
tehlikesini gsterir.
ift hayat izgisi: Byk bir hayatiyet kudretine:
olursa: Gayri kabili zapt ve hayatiyet v

Hayat izgisinin bir izgi
bulunursa: tatminine kadir bir hayat.
r
124

sil i hayat izgisi: dnmnde
zaafiyete.
Hayat izgisinde izgiler:
kuvvetine.
Vens hayat izgisine gelen izgiler:
ve muvaffakiyet kudretine.
Hayat izgisinden sarih surette bir izgisi: Hafif
hayalperver bir Byle adamlar
ticarette muvaffak olamazlar.
Hayat izgisi izgisine . ve pannaldan
ise: Bilakis muvazeneli ve hayalperverlikten
azade bir
zerinde noktalar bulunan bir hayat izgisi: lm tehlikesi
olmayan birok
Bir adayr havi olart hayat izgisi: Kuwet
uzun bir devre-i nekahate, delalet
eder. .
Hayat izgisinden uzanan dallar,
ufak izgiler: muvaffakiyete.
inen dallarda: ademi muvaffakiyete
delalet eder.
Hayat izgisinden ve avu iindeki msellese
giden bir dal: delalet eder.
izgisi hayat izgisi ve izgisi iyice belli
olurlarsa: Mkemmel bir
Bir hac ile hayat izgisi: bir hayata
delalet eder.
hayat izgisi bir ha ile bitiyorsa: Saadet iinde lmeye

Aletekser iki hayat izgisinde tesadf olunur. Bunlar her iki
elde de gzel iseler: delalet eder.
bu iki izgiden birisi fena mersum iyi ise:
Kemali emniyetle bir Bu iki
izgi iyi bir olup, byk bir
125
Bu harnil olan izzeti
seviye-i itimailerini ayak
nefsani yelerinden
'
Bas izgisi:
ve zihni gsteren izgidir.
yaralar, nevrasteni, cinnet, btn ve
muhakeme meziyetleri, kamilen bu izgiden okunur. Bir elde bu
izginin ani bir lme Zeki, sevk ve
idareye ve kendilerine iyi bir hareket tayinine kabiliyedi
adamlann ellerinin ve hayat
avc\ijl.un harici kenanna kadar giden bir
hafif bulunur.
izgisi, uzun hafife olursa:
melekelerimizin selarneti ve salim -bir irade
alamettir.
ok uzun ve elin kadar kuru
bir izgisi: Muhakemede ifrat, kendini maddi ve
milspe.t fazla ehemmiyet vennek. Her hesap,
mutlaka muvaffak olma kendine fazla vennek.
BUtUn hesap ve kitaba uyduran bir insana
Bu olan izgisinin ucu sere
dibindeki Utarid veyahut da bu
kendinden biri izgi ise: Bu hesap
matuf .
izgisi atal maruz ve bir izgi
Ay gidiyorsa: masiahat arniz yalanlar
sylemeye delalet eder. Buna alelekser avukatlar, aktrler,
ellerinde tesadf olunur.
izgisi hafife Ay mail olursa:
edebiyata, kitap yazma ve
Daha iniyorsa, sadelik, ulumu garibeye
meyl ve muhabbet, cin ve ervah daveti gsterir.
izgi : Para kazanmak kabiliyetine
126
izgisi hayat izgisinin hayJj ilerisinden Ge
bir zekaya delalet eder.
Hayat izgisine hi Sahibinin
cahilane cret gsteren bir delildir.
Bu gibi kimseler ocuk ikeo gayet g terbiye
ted!irsiz-oturlar. Alelekser kolunu veya klrarlar
veya nk daima sevki tabiileriyle hareket ederler.
Mlahaza ve teenniden mahrumdurlar.
izgisi, orta alt
mani biri delalet eder.
izgisi: Bariz bir seeiye sahibi olamamak manasma
gelir.
Orta bitiyorsa: Genlikte lm ihtimali.
Yzk bitiyorsa: hafif
erkeklerde sadakatsizlik
ise: sfliyede
yara. Umumiyetle yaralar.
Bu izgi paralar halinde olursa:
istidat. zaafiyet ve hamakat
izgisi iki para halinde olursa: yaralara,
cinnete, felce.
Bu paralar orta parmak Zhal

isabet ediyorsa: Cinni istidatlara alarnettir.
izgisi ince ve olursa: ftur.
Soluk ve uzun olursa: Zihni faaliyete kabiliyetsizlik.
izgisi: Enerj i alarnetidir.
ok Fel ve saraya delalet eder.
Karma biimsiz hayat izgisi :
iradede evham, cinnet, marazi
bir ruh
Ucu hayat izgisine ve mesut bir tabiat
alametidir.
Kalp izgisine bir izgisi: Kalp
ihtinakl rahme delalet eder.
127
. kalp izgisi : Zeki hakim bir kalp

izgisinden ufak bir izgi, kalp izgisine
gidiyorsa: Kalbe hakim
izgi gidiyorsa ve bir
zerinde nihayet buluyorsa: BUyk bir muvaffakiyet
kazanmaya kabiliyet gsterir.
olur ve iine
Alelade gurura
izgisi hayat izgisiyle bir zaviye etmez ve
bir miktar Herkesten nefret eden akraba
ve kibir ve azarnet gsteren bir adama delalet
eder. ki herkes onun arzusuna sadakatsiz
olur. olup tehlikelere Hakikati
grmez bir
izgisi hayat izgisinden zaviye-i kaime halinde ne
kadar o nisbette sert
Hayat izgisiyle olan bir izgisine. sahip
olan insanlar: Hiddetli, kaba, cUretkar, hibir
korkmaz, kendilerine ok insanlarda bulunur.
izgisine hayat izgisi : Tevazuu, sz
edep ve terbiyeye kabiliyet ve muhakemeyi, kuvve-i
mmeyyizeyi gsterir. bir izgisi mutlaka izgisine
olur.
izgisi avu iinde hafife Mirrih inmeli
ve sere bitmelidir. Byle bir izgisine
malik olan elin sahibi bir Mdrik, muhakemeli,
kuvvetli, arneli bir malik, ciddi fikir ve
zeka sahibi, gzel meyyal bir tabiata, bir seciyeye sahip
bir
izgisi meylinde yzk

erkeklere samirniyetten ziyade
hareketler gstermeye meyyal bir tabiata delalet eder.
128
galip olursa:
ezvak ve olur. Tabiaten
lakayt ve hasiretsiz olur. asla
izgisinin bu Hadsiz zntUtere ve
kederlere delalet eder. Erkeklerde ise daima neticesiz bir hayata

Mstakim bir izgisi: delalet eder.
Ay kadar inen izgisi: Muvazenesiz bir
asabiyeye, alamettir. bu izgi bir
nihayetlenirse: delalet eder.
izgisi, gayri msavi, renkli ise: Fena
ahlaka, ekseriya gsterir.
ve bir mnhani bir
izgisi: Felakete
izgisi: Byk bir servetin mjdesidir.
Kalp izgisi drt iinde bir daire:

izgisi zerinde bir ada: delalet
eder.
Kalp izgisi:
Bu izgi elin kadar
uzanan ve kaidelerinin izen
byk izgidir.
Bu izgi, zevk, muhabbet kabiliyetlerimizin, kalp
izgisidir. Kalp izgisi, erkeklerden
daha ziyade ve zengin ifadeli, manidar ve isabetlidir.
Bu izginin ifade hususlar ZOhre ve
intibaatla kk irti bat izgilerinin de
bildirdikleri ile byk bir katiyetic mana
Gzel, renkli , normal, bir kalp izgisi:
Normal bir ciddi muhabbetler, iyilik, mesut bir zev
veya zevcel ik kabiliyeti, dostluk, muvazenel i bir ruh

129
Bu nevi kalp izgisi erkeklerde: Hakiki ve hatiplerde,
avukatlarda, byk vaizlerde bulunur.
ok byk ve bilhassa iki hatlar bir kalp
izgisi: Mfrit hassasiyet
Solgun renkte: kadar giden hassasiyet.
renkte: Daha ok sakinlik.
Hafif, nazik, ince bir kalp izgisi: Kalp ve
kuru luk.
ok ukur bir kalp izgisi: Zalimlik.
ifte kalp izgisi: Byk ve zengin bir
Byk kalp izgisi ve zamanda Kamer
olursa:
Kalp izgisi: iinden
zerinden Mefkurecilik.
dibinden bedbinlik.
Orta Muzdarip ve bir
hayat. zntl bir mr.
Yzk Kalp ve zeka
Orta nihayet bulursa: mr
tehlikesi.
Yzk nihayet bulursa: Kendini

Sere, biten: samirniyetten ziyade
maharete delalet eder.
Ucu izgisine iniyorsa: ve kalbe
hakim
zincirli kalp izgisi: Kalp
istidat, samimiyette msriflik.
kanna kalp izgisi: Kalp
Para para veya izgiler kat olursa:
servete
atal kalp izgisi: Kan
gsterir.
130
zerinde bir hat ooyorsa:
'.;Enerjik ve bir bir aile olmaya da
delalet eder.
Kalp izgisi izgisi ile ise: gibi ani
hisseden bir avucun
vuku ise aldanmalara msait bir
gsterir.
Kalp izgisi Utarid elin st kadar
eviriyorsa: ifade eder.
Kalp izgisi izgisine iniyorsa: !Platonik
msait bir seeiye alametidir.
Tali' izgisi:
Tali izgisi bir kudretini, yani tabiat ve hasJetlerinin
tahakkuk ettirebilmek, fiile
gsterir.
Tali' izgisi elde hangi istikametinde ise o
karakteri tahakkuk ettirme kudretine delalet eder.
. sonundan gzel olursa: tahakkuk
kudretinin zevaline.
ok izgit i bir elde gayri olursa: Muvaffakiyet ve
tahakkuk kudretinin muhtel intac edecek kadar mfrit
bir hissiyata
Kk izgi halinde ift olursa: Manialan yenecek bir
.kudrete
olursa, mtehavvil bir tahakkuk kabiliyeti,

Kk izgilerden olursa:
Kendinden yukan bir ok izgiler
tahakkuk kudretine
Tali' izgisinin bilek
Tali' izgisi bilek izgisinden ve sonuna kadar
bir hat ola.nik devam ederse: Sakin bir mr geirmek
alametidir.
131
Tali' izgisi hayat izgisinden Meziyetleriyle
saadet elde edilebilecek kudrete, Mirrih zerinden
Btn fena tesadfiere ve manilere mukavemet
edecek bir tahkik kudreti
Mirrih Daha
olacak bir kudret, meyusiyet ve derin bir fiitur alametidir.
Ay muvaffak
olabilecek bir kudrete.
izgisinde nihayet buluyorsa: Beyin
Kalp izgisinde nihayet buluyorsa: Kalp
Zhal nihayet buluyorsa: bir
atal nihayet buluyorsa: ve zahmetli bir
ihti k.
Zbal zerinde mail batiara kat ise: Manialara
bezimetler,
Orta iine kadar gidiyorsa: Muvaffakiyet veya
muvaffalciyetsizlikte ifrat.
bir u gidiyorsa: Kat'i
muvaffakiyetler.
Bilek izgisinde hayat izgisini yararak Utarid
bir
Hayat izgisiyle ise: Kendi servet
kazanmaya msait
izgisiyle ise: Sanayi nefisede
veya bir seciyeye.
Ay mail bir surette Tahakkuk
kuran bir
Ucu Zhre yegane hadimi
olan bir
bir hala nihayet buluyorsa: Silkutu
hayallerle muazzep bir ruh.
Utarid evvel nihayet buluyorsa: Fikirlerinin
muvazenesini bozacak kadar Melankolik bir
gsterir.
132
Gnes Cizgisi:
Bu izgi elcseriya bilek izgisinden veya izgisinden
veyahut da kalp izgisinden yzk
kalbine kadar devam eden izgidir. izgisi
dikkatini eelbedecek kadar kuvvetli bir
malik gsteren ok iyi bir izgidir.
Gzel bir izgisi olan sahibi
mitvar Etinde bu izgisi olmayan ise muvaffak

Hemen btn gzide ve adamlarda bu izgi

Kalp izgisinden da izip
kadar uzayan gzel bir
izgisi: Byk istidat, kat'i muvaffakiyet ve ruh necabetini
gsterir.
izgisi izgisinden Sanayi-i netise ve
edebiyatta olmak kabiliyetini gsterir.
ilham izgisinden Biraz mfrit muha)'yileyi fakat
iyi evsafa
Zhal izgisinden bir
Ay artist, komedi
delalet eder.
Mirrih hareketli,
\mcadeleli bir muvaffakiyet.
ift veya l olursa: Byk istidat.
izgisi Utarid nihayet buluyorsa: Para ve
zevk
Kk amudi izgilerle kat' ise: Manialara
alametidir.
Utarid Mfrit bir muhayyile ile
kabiliyetler, hltabet.
Mirrih kadar Hayvani bedyat

133
Ay kadar Mistik sanayi-i nefiseye meyl
ve istidat.
Hayat izgisi ile Salim, muvazeneli, istifadeli
sanayi-i nefise.
ilham izgisi:
Bu izgi hayat, tali' ve izgilerinden Utarid
zerinde nihayet bulan izgidir. V uzun ve muntazam
olursa: iyi natuk ve ilham alametidir.
Vens yzl!:
Orta ve yzk daire
izgidir. bir ihtiras,
alamettir.
Kalp izgisine ise: bir giriftar
olmak kabiliyeti.
izgisine sanayii nefiseye
gsterir.
Dilek izgisi:
Bilekte bir bilezik eden kk izgilerden mrekkep
olan izgiye denir. Bu izgi bir, iki ve nihayet ii olur. Daha ok
nadirdir. Bilek izgisi bozuk bir ve ancak
izgilerden mrekkep olursa: Orta bir ve uzun sren

olunca: tehlikeye koyacak ani
bozukluklara istidat.
Tek olursa: Fena ve mre delildir.
Sebhi mnharif: .
Elde kalp ve izgileri mnharif
Buna el da denir. Muntazam, aralan
bir mnharif: muvazeneyi, nefsimize
hakimiyeti, iyilik gsterir. '
134
Bir elde mnharifbulunmazsa: Fena bir
Dar olursa: aczini, gibi hareket
gsterir.
insaniann esitli
insanlarda esas itibariyle drt miza Bu mizalar
Demevi, Safravi, Lenfavi ve Sevdavi tabir edilen drt
Bunlardan de muhtelif miza daha ki, onlara da:
Demevi ve safravt, asabi demevt, asabi lenfavi denir. Bu
herkese iin burada dercini
mnasip grdm.
Demevi miza:
Demevi bir adam, umumiyede huzuzata meyyal
olup sever. Muhabbete olduka kolay maruz bulunur.
Demevi olanlar terlerler ki bunun olmak
mnasebetiyle byk bir .ehemmiyet ve Bu
terleme, tanzim ve vcudun temin ve bir
hararet verir. Mz'i bir uykuyu gzel ryalarla ssler. Demevi
bir insan ikide bir ufak bir hareketle ihtirasat ve
nefsaniyyeye bir hayata meyyaldir. Hercai
olmakla beraber saffet ve samimiyeti Demeviler bedenen
kuvvetli olurlar. sert ve Cmle-i
akliyesi eder. olur. kk,
.. yuvarlak, cildi beyaz, cildinin rengi parlak ve taravetlidir.
kumral veya kestane rengindedir. Ahlak ve
saklayamaz. Kendini Seyir ve
tenezzh ve her trlsnil sever.
mdahin ve zendostur, aculdr. iin pek ruhlu,
peK: hareketlidir. Meyl ve pek az Bir
ile mesaili sabit kalamaz. Kelebek gibi umak;
her zaman bir bulmak ve onlarla kalkmak
ister. Zevk ve tenevv pek sever. Muhabbette nankr
olur. Kalbine gelirse de kalbinin derinliklerine kadar
135
nfuz edemez. Kuvvet ve sz syler. Demevi olanlarda
herhangi bir unununnak iin birka gn kifayet eder.
her zaman dost ve ister. Kalbine
emniyet ve itimad olunabilir.
Demevi mizah gelince:
Mlehham, zengin, cildi gayet parlak olup zarif ve
mizaa hafif, sevimli muamele-i zevciyeye ve hassas
olurlar. ve muhabbet mesailinde oynak, ve hanede
ve sazendedirler.
Bu mizata olan her nevi kan
nzul ve felce, kalbin bymesine mstaittirler. Bu
mizataki terlerneye pek ziyade ehemmiyet
vermelidirler. Terlemedikleri halde pek vahim yol
olurlar. verici hallerden

Demevi erkek veya cmle-i asabiyeleri
sratle intibaba gelir. Gzleri, elleri,
mtemadiyen oynar. saat bir yerde skut ve sOkunetle
duramaz. Rahat yrmez. gler ve
zaman can gnlden gler. Elleri ve btn
vcudu eder. ve ile
bir geldi mi hemen glmeye Demevi
kimselerde bilhassa hasselerin faaliyeti ziyade
Gzleri her grr. her Nerede
grlecek ve bir var ise oraya gitmek ister. Bununla
beraber hasseleri hariten sarhidir.
nk hasseleri yanl hasse sratle bir
bir geer. Demevi kimseler ekseriya
ve gUln cihetlerine ederler. Bu hususta
Komik cihetlerin taklidinde muvaffak olurlar.
Demevi kimselerin muhayyeleleri ekseriya ve olur.
Muhayyele daima faaliyettedir. Muhtelif sahalara nfuz eder.
sratle mevzu Demevilerde tedai ok
136
gariptir. Bir meseleden o mevzu ile hi
olmayan bir suali ortaya Sz sylemeye
Sze zaman syleyeceklerini unuturlar. Demeviler
kalplidirler. geleni syleyiverir. Dilini hi tutamaz.
Demeviler: Malumat toplamaya, tahsite pek heveslidirler.
Kendine bile ister. Arzu ve iradenin
husul kolay, fakat tesiri inihaz
neticeye kadar takip hususunda sebat gsteremez.
Yeni bir zaman sevinten titrer. Fakat
Maymun Oyun, roman, tarih, resim,
musiki en giden Zihni ve tahriri hesaptan
hazzetmez. Iyi ve gzeli bilhassa maddi takdir eder.
Fakat bunlara merbutiyeti Her yerden kendini .
ve bir bulur. Tab'an nazik ve
zariftir. Herkese itimat ve emniyetle muamele eder.
iyidir. muhltinde sempatik bir hava
Herkese kendisini sevdinnesini bilir. srur
ve kederine eder. Hodbin Yiyeceklerini
taksim eder. Fukaraya Muavenet
etmesini sever. Gzel resimlerden ve gzel manzaralardan
Ev merbutiyeti Onlarla
ol ur. Fakat abuk Birka gn sonra tekrar Demevi
kimseleri Bnyeleri zarif, adaJeleri
kuvvetli, fakat ince ve Gzleri parlak ve cevval olur.
Tenler beyaz zerine pembedir. Burunlan ufak veya
Sesleri ve Seyyal bir ve
hareketleri Hercaidirler.
Safravi miza:
Safravilerin ciltleri sanmtrak, siyah ve sert, gzleri
ela veya siyah olur. etleri ve kemikleri kuvvetli olur.
vuku bulur. byktr.
sebatkar, edici ve mahviyetkar olurlar. Safravi
esmer, gzleri kara, koyu siyah ve Ama! ve
137
severler. Sevdikleri iin her trl gze
Ahz intikama pek meclupturlar. ok olurlar. Safravi
miza olanlar: ve yolu veya basur
memelerine mstaittirler.
abuk hiddetlenirler. nefslerine pek dikkat ederler.
Cretkar olurlar. byklk hissederler.
Ahz u intikama, kin ve garaza, bazen zulm ve itisafa
pek meyyaldirler. Heyecan ve teessrat, ihtilalat ve
amika ederler. Safraviler daima elden
Yemek ellietinden ve alkoliyye
kullanmaktan olmamaya ok dikkat ve
itina etmeleri gerekir.
Safravi ilk nazarda gze arparlar. ve
kuvvetli kuvvetli adaleleri, kemikJerinin
tenleri,. koyu ve
gr ve irice ile derhal Bu
mizata ufak tefek Byk ve
mhim Cesaret, zeka, sebat,
karakteristik faaldirler. Durmadan
Hercaidirler. Hadit ve olurlar.
Kendilerinde byrnek ve ykselmek, tefevvk etmek,
tahakkm etmek temaylleri
Safravi erkekler bir gn evvel bey, safravi da bir gn
evvel olmak isterler. Kendilerine siz diye hitap edilince
bunu gurur ve iftiharla kabul ederler. sz
kendilerinin
gstennek isterler. Erkek ocuk sert ve byk erkek
takJid eder. On onbir giren bebeklerle
oynamaya tenezzl etmez. Bebek oyununu ocuklara mahsus bir
gibi telakki etmye Oyunlar alelumum ve
bilhassa safravi ocukJan yarayan bir
Oyun safravi ocuk derhal kendisini gsterir.
ve hevesle oynar, fakat daima oyunda olmak ister.
kumanda etmekten zevk duyar. Oynanacak oyunu o
138
tayin eder. Kaideleri izah eder. hakem vazifesini
grOr. Oyunda kendisine verilmezse
kenara ekilir. Trl trl izac ve mdahalelerle oyunu bozmaya

Safravi mizac olanlarla olabilmek, ona mutavaat ve
teslimiyetle olur. Safraviler cesur ve ve
engellerin meyus olmazlar.
cesaretleri Onun bir
bir hendek yoktur. Safravi bir ata
binmek, erkek mahsus oynamak ister.
Vaktinden evvel hukukunun kesilir.
Safraviler: Srat, cesaret, faaliyet isteyen
sever. Asker olmak ister. Haddi insan iin
meziy.et cesaret fena sebep
olabilir. Safravi: hrmetkar Herkese
tahakkm ve etmek ister. Hayvaniara
nnden tutulmadan bir kedi veya kpek geemez.
Uzvi kuvvetine ve cesaretine olarak tekine ve berikine
atar. eder. Kendisine verilen kabul etmez.
Amirlerine gelir. Muhitini eder. Dayak
yerken gururuna yediremez.
Fakat bulursa dayak atana fiilen mukabelede
safraviler muhitlerinde birer
ve aksilikleri kabili tahmml Arzu ve
, taleplerini zorla ebeveynine kabul ettirir.
kendini yerden yere vurur. tehdide kadar
Safraviler: serbeste itiraf eder. Fakat itizara ve af
dilemeye Kusurunu af ettirmek iin birinin elini
pmeye icbar olunsalar bunu yaparlar. Kimseye tabi
olmazlar. Her zaman mstakil olmak isterler. kendisine
msavi veya kendisinden yksek mevcudiyetine
tahamml edemez.
139
Safravi mizata olan bir ok zevat mOsait muhitlerde ve
zamanlarda byk siyasi ve itimai yapmaya muvaffak

bunlardan fayda Fakat terbiyeleri
ihmal zaman veya fena bir muhite vakit cezri
ihtilalci veya bUyk birer cani
Fena yollara sapan safravi en
getikleri
Duygulan: Safravilerin hislerinin faaliyeti demevilerinki
kadar
Safravi, demevi kadar ok grmez ve Fakat
safravinin idrakleri kuvvetli ve ve
onlarda daha derin intibalar Buna binaen safraviler,
demevilerden daha dikkatlidirler.
Mubayyileleri, demevilerinki kadar ve zengin
Hissiyat ve daha fakat daha
ve
Faaliyeti fikriyyeleri : Daha gen safraviler,
fikriyyede ciddiyet ve fetanat ibraz ederler.
Safravi: tahsiline Fakat demevi gibi sathi
malumatla ikti fa etmez. Gen ve &esur ruhu ile knhne
olmaya gayret eder. .
kuvvetli, gurur ve nahveti fazla, fkesi ziyade,
intikam hissi galiptir. Srat ve subuletle verir ve
eder. Aletekser ve zebun olurlar. '
Lenfavi:
Lenfavi kimseler serin olurlar. Haleti ruhiyyesi
abuk tebeddl etmez, heyecana olup
bitenlere
abuk hiddetlenmez ve Safravinin ve asabinin
kabiliyeti Onun mefkuresi silkunettir.
Zevk ve safaya, oyuna ve meclup
temin edildikten sonra bir alakadar -olmaz. Hibir
140
zaman acele etmez. Her ve her iin kafi ve muayyen
zamarn Elbisesile okluk alakadar olmaz. veya
bir elbi:se giyrnek onun indinde msavidir. TuvaJetine de
pek ilitimarn etmez. defterlerini intizama
Karma bulundurur. ve
ihtar edecek bunun hakiki anlamak istemez.
Sanki ne ne gibi cevaplar verir. tekdir
zaman bile muallimine veya ebeveynine itiraz etmez.
Lanfavi takip siyaset
muslihanedir. Kendisinin onlara bir yoktur.
Kimsenin
mucib olabilecek ahvalden ictinab eder. Bizzat
aramaz. Fakat onlardan kamaz da. Lenfaviyi
candan sevmezler, fakat ondan nefret de etmezler.
Oyundan feragat etmez, fakat rahat ve glgeli bir yerden oyunun
seyir etmeyi daha ziyade sever. Bilhassa vcudu ok
. yoran oyunlara etmek istemez. Lenfavinin arzulan
mahduttur. Yaz ve iyi yiyecek, kafi derecede uyku,
serin, StiCak bir mahaL. bunlar onun arzu

Lenfavi ok yemekleri ve ok
yemesini sever. Yemek sakindir.
ocuklar sofradan kalkarken o hala yemekte devarn eder.
mucip gezintilerden okluk haz etmez. duygu
olduka mahduttur. olup bitenlerle az alakadar
olur. Bazen bakar ve grmez. fakat anlamaz.
Yenilikten az olur. dertleri onu
sevin ve sruruna da az eder,
hayalata da Efkan serbest ve mstakildir. Lenfavi
kimse ile dost olmaya talip iin islirahat ve konfora
cefa etmek istemez. Kendisinde ve
skuneti tabi
Evsaflan: ince, kurnral veya Gzleri,
mavi veya gri, ciltleri beyaz ve ince, etleri
4
byke, alelekser bozuk,
elleri ve byke olur. ocuklarda ve
bu mizaca oka tesadf olunur. Lenfaviterin gz bebekleri fersiz
olur. Ruhsuz gibi bakar. yrrler. Szleri,
yemek de ve olur.
aletekser olurlar. TefekkOratta
Lakayt, sabur ve mtevekkil olurlar.
Lenfavi Latif, ve iyi bir zevce olurlar. Hakiki
:valide
Bu mizaca derler. Bu mizatakiler maddi
ve manevi ve ciddi yapamazlar. arzu ve
ihtiraslardan lenfavi olan
muhabbete de olmazlar. Erkeklere pek az meyil ve
ederler.
Gerek erkek ve gerekse olsun, bu mizata olanlar
cildiyye ve muhatiyyeye pek msteiddirler. Gz
nezle, kulak ishal, had ve
miizmin alelekser kendilerinde tesadf olunan ve
Bu mizadakiler verem, ok
msteiddirler. Bunlara herhangi bir anz olsa az zamanda
mzmin bir hale gelir .
.
Sevdai:
Bu mizata olanlar: SUkuti, ciddi, ve asabidir.
dalgm mitvar
zevk alacak az bulur. Ne ne de
kendisine itimat eder. Her Daima
mkedder daima vesveselidir. Herkes onu tarassud ediyor, onunla
oluyor zanneder. Kimsenin kendisini samirniyetle
kani meserretli
etmez. Mahcuptur, Uzlet ve
sever. Nefsine bir hodbinlik hakimdir.
Ekseriya kendisini addeder. kilitli
sever. hissete meyil ve vesvese
142
kendisini hibir zaman rahat Kendisine bunu bana ver
demeye byle bir yapmaya gelmez. Bu onun zerinde derhal
tesir yapar. ok birisi glyor olsa
kendisine glyor Kendisini medh etseler istihia
ediliyor zanneder. tahamml yoktur.' abuk Fakat
iindeki harice hi vermez. Hep gizler. Nadiren
fkelenir. Fakat zaman fkesi Ebeveynine,
muallimine itaatsizlik eder. hi gelmernek zere haneyi
eder. Ebeveynini merakta merakta grnce ii
rahatlar. ve mkedderdir. gnlerce
yemek yemiz, sofraya oturmaz, kser. Bu esnada daima davet
olunmak ve ister. Bilhassa ebeveyn bu hususta zaaf
gsterirse stne makhur ve
mnhezim olur.

Hasseleri: Hasselerinin faaliyeti batidir. Fakat iyi
idrak eder. Gz az grr, fakat grdklerini ve
tenkit eder.
Sevdavinin idraki, hissiyat ve
betaetle husule gelir. Fakat bir kere de ruhunda yer
etti mi derin izler Mesela bir kimseden nefret etti mi bu
nefreti senelerce srer.
Derin ve msterihtir. mesele. ile gnlerce
yorar. Muhayyileyi tehziz eden ziyade, derin
gerektiren maddelerle sever.
. Umumiyetle sevdaviler: Musiki, edebiyat, ve
riyaziyatla ve felsefe ile severler. Feylesoflar,
riyaziyeciler, kesretle sevdavi bulunur.
nk sevdaviler bir meseleyi uzun mddet enine boyuna
incelerler. Deha ile sevdavl miza bir araya gelirse
fevkalade eserler meydana gelebilir. Fakat sevdavilik
melankoli, yani malihlya ve kar:asevda gibi marazi
alabilir.
143

Sevdavi hallerde abuk alevlenirler. Vukuat
ve hadisat sarsar. Fakat ok devam etmez.
temayz etmeyi severler.
Asabi, Malihulyavi:
Asabiter zaif, kuru, ince uzun, adaJeleri ise az
hacimlidir. da za, solgun, gayet mahzun ve kurudur.
Gzleri kk, hareketleri
olur. Asabi erkekler gayet Havadan nem
kaparlar.
malihulyavi, asabinin bir
evsaf ve tabayii muzlim, sukilti, emniyet ve
itimad etmez, mahzun ve kere de zalim ve sadist olurlar.
Malihulyavilerin aletekser uzun veya orta,
esmer ve siyah, yzleri uzun olur. Fazla alkol almaya
sonra gzleri muzlim, mbhem bir hal kuru, sert,
gi bi olur. ince uzun, ve
kalalan ince ve kk, ve ise ince ve uzundur.
Melankolik gelince: Cildieri her ne kadar kuru
olursa da gayet gzeldirler. Melankolik erkekler tehlikeli birer
en ok eder ve ikna eden
pek iyi bilir ve becerirler. Bunlar alelekser
sinir dar ve her kesreti istimalinden
mteessir olurlar.
denilen asabi daha ziyade
mizata olanlarda bulunur. Melankolikler ekseriya uzun boylu,
dar csseli olurlar. AdaJeleri de ufak ve incedir. yksektir.
Yzleri ve cildieri soluk, ince ve kurudur.
nefes Hareketleri sakindir.
olurlar. Fikren ve cevvaldirler. Kolay kolay
heyecanlanmazlar. Maziyi
haldeki vaziyete ise fena halde
korkarlar. Hassas ve zekidirler. Temiz olurlar. Fakat
ekseriyetle kaarlar.
144
Hayatlanndan da nevmiddirler. derecede bir melankoli, ruhi
bir Maddi ve manevi
Muhtelif Mizalar:
Lenfavi ve safravi mizaiara bir arada aletekser tesadf
. olunur.
asabi ve lenfavi ise alelekser mttehiden
bulunur.
Ekseriya: Mizalar bir insanda olarak bulunur.
Asabi demevi, en ok erkeklerde tesadf olunur.
oturanlar oktur.
Asabi lenfavi: Bu mizaca da en ok rast gelinir.
Demevi lenfavi: ve en ok erkeklerde
olur.
145

DOiilJZIJNCU liiSDI
DUAlWDiR?
. 1.) Mahluku en yoldur.
2.)
3.) Zalimterin vesile-i ve
4.) doyurur.
5.) giydirir.
6.) evlendirir.
7.) zillet
8.) . Mahpuslan selamete erdirir.
9.) Mahkumlan ipten
1 0.) Fakiri yokluktan emin eder.
ll.) Her trl getirir.
12.) Her trl def eder.
13.) Hastalara
14.) Derdilere
15.) Maneviyatm
1 6.) Ruhun
I 7.) Allah ve RasuiU'nUn vesile-i rahmet ve
146

Dualarm daha tadad edilemeyecek kadar faide ve
Hak bir ayet-i kerimede:
., ., tl-' ,.., JJ , , , , , .,
J:;..; rs J.J 1j;s Ji
.,. .,.
, ,

Kul mi ya'beu bikm rabbi lev dikm fe kad
fe sevfe yekOa lit.imi.
"De ki: sizin ibadetiniz,
ne olurdu. Fakat siz tevhidi,
ibadeti, yalan Bunun
greceksiniz."
(Furkan suresi, ayet: 77)
Bu ayet-i kerimeyi teyid huyuran bir ayet-i kerimede:
, .,. .,. JJ-1 1 .,1 , 1 , (' '?' "J
J ... u r rJ UIJ
, , , "'
,; .., } ,
... .... "' fo-J ,., , ,
.. ..>-1.) ; p: 0 . J .... . . .$.
U' .. J, \ - '->... ., u-
.,
Ve kile rabbkmd'ai estecib lekm innellezine
yestekbirune an seyedbuiOne cehenneme
"Rabbiniz buyurur ki, dua edin kabul
yahut ibadet edin de size sevap vereyim, bana dua ve
ibadet etmeyi kibirlerine yedirmeyenler hor ve zelil olduklan
halde cehenneme girerler.
.. Yani dua mddete matlubuna
eremez ve bu mahrumiyeti de onu manevi bir azab, manevi bir
manevi bir iinde giriftan derd Q bela ve mihnet
eder ve huzuru kalpten mah.nim demektir."
(M'min suresi, ayet: 60)
Hakk, Nebi-i hitaben:
147
.
,. "" .., J ... "' "'"" ., ,;
f' 1j_J1 ;>--1 J>- :!JJL.,
)..... , """'"" ., ""
; " "" ..... o ., ... "'
* 0 .- : 1 1 o 1 . } -:--;;" --, & 0 L$:..) b
J f.. rr- t.5- y.:' J
"' "" "'
Ve izi seeleke anni fe inni karibn cib da'veted
izi deani felyestecib li vel y'min bi leallehm

sana beni zaman onlara bildir ki, ben
onlara Bana dua edenin kabul ederim. O halde
onlar da benim davetime ve bana iman etsinler
ki yola gidebilsinler." (Bakara suresi, ayet: 1 86)
o .... J . ... tl"
o. .Wl
; .)y 0-: , . . J
.- .- .-
Ve nahn akrab ileybi min babiii verid.
"Ben onlara damarlanndan daha (Kaf suresi,
ayet: 17)
Duada en byk
, ""' o .,
*'. ..u --. . -
1
} .) \j
rJ.., y
Fed'ullabe lehd din.
"Allah'a kemal-iihlas ve samirniyetle ibadet ve dua ediniz."
(MU'min suresi, ayet: 14) ayet-i kerimesinde
gibi halisen muhlisen dua etmektir.
Dua eden kimsenin dua ederken katiyyen bilmesi ve
ki, Allah 'tan hibir
Allah'tan izin ve inayet olmadan sana hibir
ve muavenette nk;
tJ..,.. "" ' J "" ""
*a 0 J.) 4J
.- .,.
Leyse leba min dtiniUibi .
"Allah'tan onu aacak, yoktur." (Necm
suresi, ayet: 58)
148
Ve yine:
o t# J , , ,
, , , J " ..u .

, , ;
Men zellezi Ula bi izni b.
izni olmadan kim edebilir?" Ve yine:
.,. ,,, ri' " . ,
*' J J 1 , . J .. , ; ,
01) ) ")/\ QJ ,:.u Jij " "-:! 0\J
, " tl ,. ,
,. ., , , ,. J J , -T, , : ..... .... .. , ,
o.>4' . ;al .) J Jij !J.> J..
,.,. ,. tl , .,
J J ,
.J ; J
.r .J.r--- rJ
Ve in yemseskellib bi durrio fe li lebfi illi bve
ve in yridke bi hayrio fe la ridde li fadlihi bihl men
min ve hvel
Hakk, sana bir zarar dokundurursa ondan
o giderecek yoktur. bir
isterse onun keremini geri evirecek, durduracak da
yoktur. O kullanndan (kendisine inanarak ihlas
ve samirniyetle yalvaranlara) O Gaffir'dur Rahlm 'dir."
(Yunus suresi)
Bu ayet-i kerirnelerin ve delalet huyurduklan manalara
btn ile kemali samirniyetle inanarak dua eden
kimselerin elbette kabul olunur. kabul
dair da bir miktar 'bilgi iin bu
hususu daha fazla uzatmak istemedik.
J. .... , .... ' ...
J : J Jl 1,. ' '1 "'
"!-- '"'--" l .ul.
. J
,
Ve Iiliahil esmiili husni
fad'ubn bihi.
gzel isimleri Onunla kehdisine dua
ediniz." (A ' raf suresi, ayet: 173) Esrna-i en
149
en mana ihtiva edeni: ism-i


Besmete-i bir yazmak gelse
denizler mOrekkep, aAalar da kalem olsa bunlar biter ve
surette tekrar olunsalar bunlar da biter fakat Besmete-i
sonsuz, hudutsuz bitmez ve Ben burada
Besmete-i birka Arzu eden
dinim herhangi olan murad ve husul.
iin okurlana Hakk,
buyurur ve arzulatma nail olurlar.
. ' $11 1u 1
H
., "' .,,,
Bismlllabirrabmani
olan kimse kimile halinde
geceleyin - 00) istiAfar okuduktan sonra Bari iin iki rekat
namaz (100) salavat getirir ve da (1000) kere
Besmete-i . okur, tekrar iki rek.at ResulUilah iin
namaz (100) salavat ve (1000) okur ve
bundan sonra her bin Besmete-i rekat
iin hacet salavat,
okuyarak bir gecede (12.000) Besmete-i ikmal ederse
Hakk o kulunun ne ise ihsan buyurur. Bunu bazen
bir, bazen de U kere tekrar etmek gerekir. .
2.) yolunda gitmesini, herkes
sevilmesini, itibar grmesini, her trl kaza ve belalardan emin
isteyen kimse, taharati kamile halinde ve
yenisinde sabaha veya Cuma gn doAarken temiz bir
(786) kere Besmete-i bir naylona sararak
zerinde ve her gn (786) kere de Besmete-i i okursa
ok bir zamanda, halinde, ok byk
grOr.
Bu Uzerine Besmete-i gibi
vefkini yazmak son derece messir ve olur.

3.) Bir bardak suya (786) kere okunup bir
hastaya iilirse Halde. o hastaya eceli
ihsan buyurur. Eceli ve hatiftetir ok
Buna U veya yedi gn devam etmek

4.) Yine bir bardak suya veya bir zerine (786) kere
okuyup celbi muhabbeti arzu olunan bir
kimseye yedirilir veya iirilirse bi izniilah o kimsenin sevgisine
nail olunur.
5.) olan veya kendisinde
kimse yedi giln temiz bir (19) kere
zerine bir bardak kadar su koyup
sildikten sonra buna (786) defa da Besmele-i okuyacak
imeye devam ederse biizniilah kurtulur,
kuvvetlenir ve her eder.
6.) Herhangi bir murad ve haceti olan kimse gece
sonra 00) (786) kere ve
32) kere de:
} '.. , } , j "" ). "" ; } ; ...: ;
r 1 J "'' -' O ... , ... .... , "' -
,:.. All r .J \.:! lS \.:! , ' .. __ c \ JI-.J J (J
Essalat ves selim aleyke ya seyyidi yi raslellibi buz
bi yedi kalJet edrikni edrikni edrikni bi lutfike ve
keramike yi nebiyyer rabmeti ve yi
Dedikten sonra 9) kere de:
' ... ' .. k " ' ...
r
0
. ' .. :..:_JI
"' ,. ; , , , ,. "" ,;

152
Allabmme inni es'elke bi hismillahir rahmanir
Ve bi hurmeti hismillibir rabminir Ve bi
fadli hismillahir rahmanir Ve bi azameti bismiltahir
rahmanir Ve bi eelBii hismillahir rahmanir
Ve bi kemali bismillahir rahminir Ve bi heybeti
hismillahir rabmanir Ve bi menzileti bismillahir
rahmiDir Ve bi melekuti bismillihir rabminir
Ve bi ceberuti bismillabir rabminir Ve bi
kibriyai bismillihir rahminiT Ve bi senai
bismillahir rahmanir Ve bi bebai hismillibir
rahmanir Ve bi kerameti bismillabir rahmiDir
Ve bi sultani hismillahir rahmanir Ve bi
heraketi bismillibir rahmiDir Ve bi
hismillahir rahmanir Ve bi kuvveti bismillabir
rahminir Ve bi kudrati
kadri sadri ve
yessir emri verzukni min hays la ahtesib bi fadlike ve
keramike yi erbamer Ya men hve kef hi ya ayn
sad ve ha mim ayn sin kif es'elke bi eelalil ve cemalil
heybeti ve ceberi'itil azameti en tec' aleni min
153
silihayneUezine la bavfn aleyhim ve li hm yahzenune bi
rahmetike yi erbamer ribamine ve en tOsalllye ali seyyidini
ve nebiyyini ve mevlana ve kurrate uyunini ve nuri ebsirini
muhammedin saUeUih aleyhi ve selleme ve ali ilibi ve ehli
beytihi vakda haceti ve mridi (burada syle) bi
lutfike ve aniyetike yi mcibel mudtarrin* Diye dua etmelidir.
Buna en az bir hafta devam edilir.
Resmele-i Velid
Ai t'\
\ \V'
'O"oA. YfoA
oo.y
r\tt '\YAA \YoVi YtYi
\
.
\YfiY
.
VVt
' . nA
r'\r
" .. t
\ t \ t A
YYA
VA'\

\ OVY tV\'\ VA'\
' t"rt
vefkini yukarda gibi
zerinde kimsenin abucak h usule gelir. ve
her gn artar.
V e tk her vefkte gibi
gre rakamlan yazmak ve her hanede
adedinin iki misli kadar Besmele-i okumak ve Lafza-i
Celal'ler ve elif harfini yazarken kalemi
okumak "Lillah" kelimesini yazarken de
yine kalemi
demek
154
YASiN SURESi
Hazreti Alem Efendimiz: "Yasin,
iindir" diye herhangi bir arzu ve
olan kimse bu maksatla veya yedi gn sonra veya
fecir bir kere Yasin s,uresi okur veya okutursa Qk
' zamanda matlup ve Bunu bir de
ok.uyabilir, drt de toplanarak okuyabilirler. Bu sure-i
iki kesen bir
Bu sure-i kadar binlerce milyonlarca
Mslman tarafindan tecrbe ve

Fecir dualar ve okunan Kur'an'lar
zamanda dualar ve mnacaatlardan daha abuk tesir eder.
Zira Hakk Kadim'inde:
,. ""' ..... . ., } -
,._ / . ,.,..... :_,;ll .-,-
.) J 6 e";'' 4 <..) l:) ..re-- <..) <..)
,. ,..
kur'anel fecri kine
"Fecir zamanmda okunan tesiri abuk grlr."
suresi, ayet: 78)
faydadan hali iin
yazmadan Nail olunamayacak bir isteme.k,
adeti ilahiyyeye mugayir iin istenmemelidir. Olacak
istemek, balinle mtenasip ricada bulunmak hem edep ve
terbiye hem de arzu ve talebin husulne vesiledir. Sonra
daha yerden kalkmadan. meydana
gelmesini isternek de acul
Halbuki Hakk, bibir emrinin acele etmez. Zira
her tedrici tekarnille tabi Bir tohum
hemen Bazen on gnde bazen de gnde
Ukar, e
155
Murad ve arzum diye kfur ve inkar yoluna sapanlar
daima zarar
Hakk kendisine bir avucu hibir zaman
evirmez. Fakat istenilen olabilir ki, senin aleyhinedir. Senin .
yerine sana taraftan bir ihsanda bulunur.
Bizim de
olabilir. Bunu gizli ve bilen zat
bilir.
Bu bahse son venneden evvel (s.a.v.)
Efendimiz'in bir hadis-i
"Her bir kalbi kalbi de Yasin
Suresi'dir."
Yasin Suresi'ni vird edinen bir fakir herhalde zengin olur . .
Hasta ise iyi olur. A ise doyar. Susuz ise kanar. Bekarsa evlenir.
Kederli ise feraha Yolcu ise selametle menzili maksuduna
Mahpus okursa halas olur. kimse okursa


Yasin-i kalbi:
"' "' ,. " ,. "'
* o "- ..
YJ rX lY r./ ........
.
Selamn kavlen min rabbin
Ayet-i kerimesidir. Bu kerimeye mefluc bir kimse
adedi olan (818) kere bir bardak suya her gn okuyup fleyerek
ok zamanda halas olur. Bu ayet-i

kerime kibrit-i ahmerdir. Yani yapan madde). Vird edinen
kimse her trl maddi ve manevi, ruhani ve sari
emin olur.
bir hale giriftar olmaz.
kendisine zarar veremedikleri gibi iyilikleri de dokunur. Bu ayet-i
kerimeyi hasta olan veya ruhani bir maraza mbtela bir kimse
kendisi okuyamazsa bir bardak suya (818) defa
okunup flenerek iinnek ve buna yedi gn veya daha fazla
devam etmek suretiyle elde edilebilir. '
156
Yasin Suresi' ni bilen kimse bu ayet-i kerimeyi
okumaya evvel Yasin'e bu ayete
vakit (818) kere tekrar ederek devam edip sureyi bitirirse
beklenen tacil olur.
, J "" ',.
..... . .... .... :. . u 'l
'-'"' \..>
.; ., , ,
Li ilihe Ula ente sbhineke inni knt minez zilimin.
ok messir ve milyonlarca ms!Oman
muvaffakiyete olan bir ayet-i kerime.son derece seri tesir
eden, selamete erdiren bir inayet-i ilahldir.
Herhangi bir maksat ve olan kimse
mutlak kabul vaad ve Hazreti Yunus'un
olan:
" J "" ,,
:- w 'l
, ,
Li ilihe illa en te sbhineke in ni knt minez ziimin.
"Senden mabudu bi hak, bir ilah yoktur. Her noksan
mnezzehsin. Berisin. Ben nefsime zulm
(Enbiya suresi, ayet: 87)
Manasma gelen bu ayeti kerimeyi vird edinen, giderken
gelirken, yatarken, gezerken, her nerede olursa olsun okuyan
kimse en ok yirmi gn iinde maddi, manevi her
trl kurtulur. Hasta ise dner. Maddi
ihtiyalardan vareste kalacak sebepler yili gsterir. Her nereye
tevecch etse hsn- kabul grr. girer. Ticareti
artar. dost olur. Sz dinlenir.
Ey sevgili okuyucum. Bu szlerime istersen inanmayarak da
olsa tecrbe mahiyetinde bir dene. sabit olmazsa
bana lanet et. Zira bu ayet-i kerimeden sonra gelen ayette:

, , ,
Festecebna lehu ve necceynahu minel ve kezilike
nUncil m' minin.
l57
Diye kabul-i vaad huyuran Hakk, vaadinde asla hulf
etmeyen Bu ayet-i kerimenin "Onun
Yunus' un kabul ettik. Ve onu gamdan
bylece bize bu dua ile dua edenleri de gam ve dertlerinden
demektir. Okunan tesirini taqil etmek iin
vetkini zerinde ok llmi vetk
ve fazla bilgiyi ikinci cildde
okuyucuianma olur midi ile okunan
vetklerini vazife bildim. Zhre
mensup ve olan bu vetkin bir (66) ve
(330) Lafza-i Celal gibi Allah ism-i
adedi Vetkin ve ierisine de aynca
ile (66) ism-i celal
Bu vetkin yapma kaidesi:
Birinci hanesine veya ayetin adedini
yazar ve ile birer misli son dokuzuncu haneye kadar
Sonra 21, 22, 23, 24, 25 der ve 26. Haneye veya
ayetin 26 mislini yazar ve birer misli otuzuncu haneye
kadar devam ederek vefki ilanal edersin. Her Lafza-i Celal'i
yazarken Allah ism-i elifini
der ve ile de elifi bitirirsin. Sonra "Lillah" kelimesini
yazarken de matlubun ve ne ise onu zilerederek vetkini
ayeti okuduktan sonra kalemi (66) Lafza-i
Celal ' i de byle yazarak
Herhangi bir vefk birden itibren takip
edilerek harfler veya rakamlar Yoksa gzel
herhangi bir haneye malum olan adedi
etmez.
158
TA LATII'F
tecrbe edilen dualardan birisi de
( 1664 l) kere "Ya ism-i. Bu ism-i
herhangi bir murad iin olursa olsun okunabilir.
Ancak biz burada drt trl dua bilgi
1.) iin: Okunuyorsa her (129) da bi r kere:
.... ... , JJ ... "' ...
; ) J j"_; ::..o_bl
" ... ... , ...
Allah latayftin bi abadihi yerzku men ve bvel
kaviyyl azayz. suresi, ayet: 19)
... , ... ... J o ... J, . ... ,.,. ...
( ), li j:J 01 Jl
... ,. ... ... ... ...
.... . , , "'y' ", lo , , ,
l) ' . ;
./-, "->-
"
159
AJiahmme inni es'elke en terzukni rizkan vasian
tayyiben min ta' bin ve la nesabin inneke ali klli
ka dir.
2.) Herhangi bir hacet ve muradm husulu iini okunuyorsa:
Her ( 129) da bir kere:
o co"'.,. .,.,....,.
*' :._ll : ;, .k lll ., '
0
.,
.r.:-:--' --- .JA J
.,

E la ya'lem men haleka ve babir (Mlk
Suresi, ayet: 14) ayet-i kerimesi okunur.
3.) Bir kazanmak veya hapisten kurtulmak iin
okunursa: Yine her ( 129) da bir kere:
. o o ...-: J ; ,.SI
*' <':... "' W o b "'
r-;-- .JA - ., -
., ,
rabbi li mi innebu hvel aliml
hakim. (Yusuf ayet: 101)
4.) gznden gizli kalmak ve emin
olmak iin okunursa her (129) da bir kere:
$ ,.., ... oJ , J ..... . J .,...
; A ., .!) , :J 'j .
l._.w P-----4_:; w .JA J J . .) - rJ .) . .)
o

La tdrikhl ebsiru ve bve ydrikl ebsara ve hvel
habir. (En'am Suresi, ayet: 103) ayet-i kerimesi okunur .. .
Not: Herhangi bir evrad veya esma okunurken
okumak ekseriya adediniri eksik sebep oluyor,
temi!l etmek adedi bir birden
itibaren ile o adet kadar Mesela "Ya
Ebced ile adedi ( 129)'dur. Bir birden (129)'a kadar ile
Ve ucu yazmayan bit gsterge ile her de
dikkatle takip ederek "Ya der ve birinci (129)'u bitirirsen
uygun ayeti okur yapar ve biri
'
Sonra tekrar birden ikinci ( 129) okur
birineide gibi ayeti okur, yapar ikiyi siler ve e
160
ve bu minval zere ( 129) kere ( 129). Yani (1664) defa "Ya
ism-i tamamlar ve sana bu muvaffakiyeti ihsan
buyuran Hakk' a olarak iki rekat namaz
iki rekat RasulJlah iin, iki rekat de
iin namaz duaru eder ve vakit
gcnn kadar ya bir insana sadaka verir veya kedi
gibi bir mahJuku doyurursun.
5.) "Ya ism-i eelb-i menfaatte ve def-i
mazarratta kibrit-i ahmerdir. Sabah ve binerkere okumaya
devam eden kimse zamanda arzusona nail olur.
Her gn surette muaveneti ilahiyyeye mazhar
olur. Bu ism-i mdavemet edenlerin
iyilikler, saadetler tarif edilemez.
Hazretlerinin
Hizbl Mahfi ism-i ile maruf burada teberrken
kendimi .
.,. "" , ...
"' o "" , , "' f/j J,

;' ;'
161

' ,. ' o
., , _ ""' Jo ""'""' ., ""' ':' J . .... ,..
A.UI ...... __ . 4 J 4\) 1 'S' .. ".
,.. ..... "' ,
., o ... ,. ....
'." <:... \1 <' .iJI u
u; .r " J .:: - .J
,. ""' .... ""' "' ""' , , ,.
J. ""' , ,. ,.,.,.
' " 1 &( ' " ' " 1. ' *" "
u->- u-; .) ... J (.$ -:! rf _r:>:" .J J \ ..
""' .... ....
" ........ A, p .,. _. ,. ,
.. .. ,., ,_ "' .. .. ; J 1 .... J' ; 1.
___ ... J 4\) ...l....:>v J uJ "J ....
, ;
.... J , ""',,
:0, .. .. ol:ae J J 'S;/!J
...
, / , ,.. .... . "
....... .. J
;
,. ,. .... J ""' ,.,
J ;_/ .. ; J
.. ...
' ,..,.,,.,.., .,,. " J A,,. ,.. ""' ""'
'.ll o).i 'JJ '.lJ <5-
;
.; .,. "" $ , Illi
W> ;1: "'"" A))l J
, , , .... ,
, :P , ,.. .... .... .... ....
- ... ;j: . ;, =:.tS""
.... ) .,., ... r .. ) .. J
.. .. ..
.,. ' .... ,;_ -
o ,; o . J '1 ; .. .
A.UI 4 ...
.... / , ....
162
.J .,.. "' "' .... ;.
" ,. o ,. -., o o - :1 1 L. J o ., ., . J 1
- ..J .O...o '>-J J O ..LJ v - . ' ..A U aA>.'
.. ,. .. , "" . ., u J " --
;' ,.., , , ,
.... . , "'o o , J. ., .,. , .... o .J o
Jl , 4 0 J_;h.,aoJI
,. "' o ""- ,. tP .,.. ,,. , J oJ .,.
hll
., .,
,.., J .... ,."' ... ,.,. ,; , ,,. , ,.
oj; J JY.. ;.;!:! J ;. lf,at J J
.,
, .,. ' J J " o "" o ' $
-.:o.>.>--)1 :X
"" ... "" ,., , "'.,.,,.
,,,. ..... ..... ' .
l Jli r: JJI. * . 'o
rJ..., r
, , , , ,.
J ,., , "' , , "' , ,
J t5J :U
., . '
163

Allihmmec'alni tahte
cenaba lutfike ve ve harniyeti babiibike ve nebiyyike
seyyidina ve kurrati uyunini mubammedin sallellih aleyhi
ve selleme vec'al lenel erda miideten ve klle men aleyhi
refikan ve muhabben ve msehharan bi hafiyyi lutfillahi bi
sun'tllihi bi cemili sitriliibi dahalt fi kenfillihi ve
't bi sallellah aleyhi ve selierne bi devam i
mlkitHibi bi la iliibe illellah bi la havle ve la kuvvete illi
billahil aliyyil yahn yihn ehiln ebn
bacebt nefsi bi hadbillabi ve mena'tbi bi iyatiliibi ve bil
ayatil beyyinati vez zikril bakimi bi hakka men yubyil
ve hiye ramim* cibril an yemini ve isrifil an ve
seyyidna ve nebiyyna mhammedn sallellab aleyhi ve
selierne imami ve klbleti ve musa min halfi ve asih ti yedi fe
men raan'i babeni ve hatem sleymane ala lisini fe men
tekellemt ileybi kada haceti ve cemil yusUfe aHi vecbi fe
men raaoi ebabbeni vallah mbaytun bi ve la havle ve la
, f
kuvvete illa billahil aliyyil ve salli ala seyyidina
muhammedinin nebiyyir rabmeti ve ve ala
alihi ve sahbihi ve selierne bi b m me yi lahyf
(129 defa)* Allihmme yi
yi ya kema latufte bi hallos semivati vel
ve Jetufte bil ecinneti fi butllni mmebitiba ltuf bi fi
kadaike ve kaderikellezi kadertehG aleyye ve ferric an ni ma
ene fibi ilahi men ve entel ve minellezine
ve enter rabbl keriml ma'bQd* rabbi
aleyye en li etevekkel illa aleyke ve lizimn li en li eltecie
illi ileyke yi men aleyhi yetevekkell mtevekkiiOn* Ya men
ileybi yelcel yi men bi keramihi ve cemili aviidihi
yeteallekur riciiin* Ya men bi sultani kahrihi ve
rahmetibi mudtarrune yi Mi esreake li
tefricil kOrabi ltuf bi fi kadaike ve
kaderikellezi kadderteb aleyye bi havlike ve kuvvetike ve
fadlike ve keramike fe innebu li havle ve li kuvvete illi
. .
biUihil aliyyil EzU billabi racim
EUezine kale lebmn nasil
innen nase kad cemeu lekm fe zadehUm imineo
ve kil hasbneiJah ve vekil (19 defa okunacak)
Fenkalebu bi mineliahi ve fadlin lem yemsesbm
sn vettebeQ vallih zu fadlin Fe in
tevellev fe kul hasbiyallih li ilabe iiJa bve aleyhi tevekkelt
ve bve rabbl Ve sallellih ali seyyidina ve
nebiyyina ve mevU!ni ve kurrati uynina muhammedin ve
ilihive sahbihi ve sellem*
Der ve bu suretle her gn veya yedi defa vazife
edinirsen ok zamanda Hazreti ne nail
grrsn.
J o .- .A,
*j:f}l " . . "' 1 -:Jo "
,..AJ J .u) . ..:>-
., ,. .
, .
Rasbnelli b ve vekil*
165
Btn alemi ok ve mOcerreb olan
pek messir, kolay, tesiri abuk grlen bu ayet-i
kerimeyi de bu vesile ile burada dere etmeyi uygun buldum.
gc olan, eken, zulme
zalim ve fena insaniann kahn ve gadri olan, maddi ve
manevi ve dertleri olan bir kimse bu ayet-i kerimeye gnde
en az (450) kere okumaya devarn ederse bnayetillih az zamanda
korktuklanndan emin olup umduklanna nail olur.
Okumaya evvel ( 1 O) ( 1 O) Kelime-i
Tevhid, (7) Tekbir, (10) okuduktan sonra
Besmete-i ile bir defa:
, , """ - , tl'. ,, , ......
IJ ;_ j i V"' 01 Jli

J. o " J ,, , , ,
* J:f).ll J l} J

Ellezine kile lehmn nas innen nase kad cemefi lekm
fe zadehm imaneo ve kilu hasbnellib ve
vekil.
Ayetini okuyup "Hasbnellih ve 'me) vekil"
( 450) kere bitiminde bir kere de:
, .. .... ,.,. \ ,, ,
, .4 , ,. 1 1":...& " " ,.
IJ ;IJ _r- r
6
.... .. o1 r- ,._r-J 4,r,
tl , .,,
, , "' , ' , ..
* J) Al!IJ * Jll .J
" " ,
Fenkalebu bi mineliabi ve fadlin lem
yemsesbro sun vettebe vellah z fadlin

Ayet-i kerimesini
Bu ayet-i kerimeyi vird .edinmek isteyenler giderken,
gelirken yatakta, otururken, her imkan yerde bila
adet gc kadar okumaya devam ederse bir ay gemeden
halinde gkle yer kadar muazzam ilerleme hisseder, grr.
166
Ticareti artar, dzelir. dost
olur. Dost kahirve helak olur.
Bu ayet-i kerime on dokuz harftir ve iinde iki Esrna-i
ilahiyye Bunlardan birisi Lafza-i Celal, de "el-
Vekil" ism-i i Her ikisinin de adedi Ebced ile ( 66)'
(66) da ( 132) eder ki. bu da Muhammed ism-i tekabl
eder.
Bu ayet-i tesiri, son derece byktr,
olmamak gerekir.

mslmanlarla meskun olan her bilinen
bu tesiri iki da kesen son derece keskin
bir gibidir.
ve olan her yerde tesiri abuk zuhur eder.
Tababetin aciz iyi il men ve fennen mmkn
olmayan birok krlkleri, tahamml
edilemeyen Hakk Hazreti Fahri Alem
Efendimiz'in hrmetine iyi eder, bu ile
Mazlum u ipten Adedi ( 4444 )'dr. Bir, ,
loplanar.ak bir bu adedi ikmal ederler. Yahut bir ,
yedi veya dokuz gnde bu adedi tamamlar. (4444) adedini
mmkn kadar ve okumaya devam
etmelidir.
167
Allahmme salli salaten kamileten ve seltim selamen
tammen ala seyyidina mubammedin tenhall bihil ukad ve
tenferic bihil krab ve tukda bihil havaic ve tnal bihjr
ve husnl havatimi ve ysteskal bi vechibil
kerim ve ala alibi ve sabbihi fi klli lemhatin ve nefcsin bi
adedi klli ma ' Ilimi n le k.
Sevgili ve
Daha ok ve tecrbe muhtelif ve
okuma ikinci ci ldde dere
Ilah.
Burada dua bitirmeden evvel iki vefk ve tecrbe
birka bi lgi yi de yazmak arzusundayun.
bir veya hemen durdurmak
.


Yu
're_
o
Vj
Ac_
'
1
'\j
1
Yukandaki mselles vefki bir duvara resmet, sonra elifle
kk bir ivi ile bir eki al. Hasta elini veya
koysun. Sen de iviyi vefkte bir hanedeki elif harfinin
zerine koyup bir Fatiha okuduktan sonra ekite iviyi hafi fe
el if harfine ak. veya iviyi orada
iviyi oradan kinci hanedeki (B) harfi
. zerine getir ve iki Fatiha okuyacak yine iviyi hafiften ekile.
yine iviyi nc hanedeki (C) harfinin
zerine koyup Fatiha okuyacak iviye yine hafiften vur. En
muannid veya bile e kadar mutlaka'geer.
168
bu minval zere her hanede
birer dokuzuncu haneye kadar Fakat bu ok
enderdir.
Not: Ancak byle yapmakla veya geiyor diye
doktora gitmemek ve nereden
kknden tedavi etmemek ileride cilaha byk, daha ve
kabil olmayan yol aabilir.
169
EVLFMffiK liiZLAR, DULLAR VE
DEKARLAR
Yeni bir Arabi ilk cuma gn cuma okundetktan
sonra temiz ve beyaz bir zerine vefki ve
da ayetleri ve esmalan adetleri kadar okuyarak ve gzel
kokulu bir buhurla ttsledikten ve gzelce bkp bi r naylona
sonra biri atiasa dikip evlenecek

170

zamanda bu vetkin daha yedi tane
Evlenecek her hafta cuma gnleri temiz
sonra bu vefklerden birisini bir kilo kadar su iinde
sildikten sonra temiz bir iine son su olarak
dkp vcudunun her temas ettirerek
ve su bir sonra drt yol
geen bir yere dklr. Buna yedi hafta devam edilir. ok kere
Hakk bir ay o kimseye biri ihsan eder.
Vetkin ierisine olan harfler, Kaf, Ha, Ya, Ayn,
Sad . ve Ha Mim, Ayn, Sin, Kaf ayetlerinin harfleridir. Rakamlara
o harflerin Ebcedden muadilleridir. Vetkin on birinci hanesine
evlenecek kimsenin ismi
Vetkin olan iki ayetten birincisi
Kerim ' in 334. Hac suresinin 27. ayet-i kerimesi olan:
ve ezzin nasi bil hacci ye'tiike ricaten ve ala klli damirin
ye'tine min kli feccin amiyk* Li menafta lehm ... . "
de 436. sayfada Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi olan
yetlune kitabellahi ve ekams salate ve enfeku
mimma razak.nahm sirran ve alaniyeten yereOne ticaraten len
tebur*" ayet-i kerimeleridir. Ayetlerden sonra gelen dualara
gelince, eski harfleri okuyup bilmeyenlere olur
midi ile buraya yeni harflerle
Faydalanmak arzu edenler gerek vetkin i ve gerekse iinde
ve yeni harflerle yazarak istifade edebilirler.
Zira Hakk dininde hibir zorluk
Ecelli her gibi
da Her ve bilir. Esasen
Hakk, ve suretiere bakmaz, ancak niyetiere ve
verir. Ama eski harfleri bilenler mutlaka Hazreti
ayetlerinin katiyyen aynen ve
gibi yazmaya itina ve dikkat etsinler. Bilmeyenler veya
bilemeyenler
Ayetlerden sonra ve okunacak dua budur.
171
"'
l;. 1 Q
, -"'
Allahmme bi sirrismikel a' zami ve bi sirri kif
ha ya ayn sad, ha mi m ay n sin kat billahi ve bi hakki esmaikel
husna ve ulya en teb'ase (erkek ise "li bamili";
ise "li hamileti, hazL . veya ..... ) ba' len
salihen li ve zevaciha inneke aHi klli kadir*
Ve sallellah ala seyyidina ve nebiyyina ve ve kurrati
uynina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem* Bi
rahmetike ya erhamer Aksemt a,teykm ya
huddami klif ha ya ayn sad ha mim ayn sin kM* Billahi ve bi
esmaihi ve en tetevekkele bi irsali ba' lin li
172
ve zevaciha harnilete hazel kita bi bi El if lam
mi m* Elif la m ra* Kif ha ya ayn sad * Ha mim ayn sin kaf*
Ta sin mi m* Ta sin* Hi mi m* Kiif* Nun ve bi la bavle ve
la kuvvete illa billa bii aliyyil
Bundan sonra ( l 9) defa da "Ya ism-i
Vefk sonra ayetlerle vetkin zerine (66) kere
okunacak ve (489) defa da "Ya Fettah" ismi
zikredilecektir.
Bir ok hususta hall-i edebilmek zere,
Kerim ayetleri ile Muhyiddin-i Arabi Hazretleri tertip
rivayet edilen bir tefel usul Bunun iin
mteaddit sualli de
mevcuttur.
Biz burada bunlardan evlenmek isteyen kimselere bir
olmak zere erkek ve mahsus olan U
takdim ettik. hususat iin
ikinci cildimizde Bu tefel usulnn

Abdest Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinn
Ravza-i Mutahharaleri' ne ithaf edilmek zere ve bir
Fatiha-i okunur ve Ruhaniyyet-i Peygamberi'den istimdat
edilerek sag elin ile cedveldeki humfattan
birisinin zerine ve okunarak delalet
mana tespit edilir ve ona gre bir karar verilir.
173
Evlenmek De2il mi? iin
!) !)
)
..;,;
J J J J
)
1
.
1
J J

c.
o
)
r
..,

iJ
J J
t
iJ u 1
_.
)
iJ
t
_.
iJ
1
..,
(.
r
iJ
J
J
iJ J
..;.;
J
iJ J J
J

1
t
"""'
iJ iJ
1

iJ
!)

.
J )

1
c.
_.
y 1
J
1
_.
t
1
J
t
1


.;.
1
r
1

J J
1
J
t
.

u
,1;.
j
J
_.
)
u y
..

J
t
1 1 !)
J
!) 1
.;.
..;,;
1
1
J
iJ
r
1 u ,J
_.
r
,1;.
--"
"""' '
1 1
t
J
.;.

J
J
j iJ
J
u
r
J
_.
J
_.
..s ..s J
..;,;
.lt
1
J
.)
iJ

iJ
_.
iJ
_.
1
174
Evlen ok sevileceksin.
J , , , J "" "' "'
.. ... , ... . " '; IJ , i,).-
, -...... . [..r.' .r.' J ...}, ) J
Bununla evlenme.
, , J ., .,. , # , , ,,
:.ili;.:.J r 1 , i
.... ... J Jr'" [. JJ r"V' J
E.vlen, ok mesud
. ., ,, " ,,
J . , ,. J 1 ,,
J .. -_. J)
,
evlen.
" .# , , , "'\ IP "'\
Jf JS- 1,)\S" 1,) 1 0.#1J
... ... ...
Evlen.
175
Bu izdiva mi? Erkek iin
J
!)
1)
!)
'

J J J
J
J
'

c.
J

J
'
J
1
..
1
c.
1)
J
r

1
.
1
t_ )
J
c.
1 -A
c.
J
J


J

J
0


t_
'
1)
)
-A
J
1
J' .J
.
)

'
J

4.$
--A
J
1)
r c.
J
.
J I..J
J
1
J
!)
J
,k
t_
1
.

J
1 1
'
J
'
--A
J
'
.
J

J t_


t_ )
!)
J
-

!)
1
..s
'"' '
.J
1)
('
J
--A

J

J
r

j
!)
0
-
1 1
I..J

o
)
..s

J J
'
J'
1)

--A
'
r.>
-A ---A 1
J
J

j
.J
)
.J 0 0
1
.J

i
.
1
176

B u ve
"'- ,, . , , ,.,, ,,
.. J


.r .)
0
C 1..0>.- J
;
kalple evleomende bir zarar yok.
" , ' ' , /. J" tJ. _, 0
J) [ \) ))
; ; .
Bu ok Hemen evlen .
,, , , .... o ... ,
'1)
Hemen evlenme, biraz bekle.
Evlen.
,_ J A. , o
-: . . j 2JS !.;: ;
., .)
, , , ,
177
mi ?
J '
J
J
.J ....A
J J J
4.S
J

J
.J
__,A

1
1

.
....A
__,A
.J
.)
J
.)


1.)
.J
4.S J ) )

)

)
....A .D


)
.)

-Al
'
..
4.S
-A

J

t t


'

"'


J

J J
)

J
t
.J
t
4.S
r
J


c


J J
.J

1 1 -Al
1
J
1

(.
.)
1
J
J

4..5
1
.)
.J
1
4.S 4.S

t
(.

J
1
J

-

'-'

)

1
J
J
J
J
c:
J 4.S

r
J
-A
J
....A
J

!
.
J

-
J
.)
J
__,A
J
)
.) o
.J
1
)


.J

J

178
-
;' , "' y
\ :V ... J. , ,. , ili J , ., , ,
rr- 1.:.J\.i>. J .) \ _,...;:, ) J t+.) . ; .. !
, "' ,.
Fal sahibinin
Je ... . J.,., ,
* JY'j\ i"j :X J .. a; 01J
, , , ,
ve sebatla muvaffak olunur.
,. , ,., . , . ,
J; <.>=4JI Jl 0\J
, , ,
var.
11 ,,.JJ ,. ,
.... :: ( , , , o 1 . -1 - , ;,_ o 1

,
Sabret ve tedricen bu
, J A. , ' ,.. ,,
tt ,. . t ,.. o J
0 .r-"! .. i:O, a : 4.1.1 J 4.1.1 1 u 1.>.- )..)
, ,
Do lukla b "k mertebelere .
DARLIGI EKENLERE
, ,. ' o ,. J ..-:: , , , , ,
lT J ;. L)C. rJUIJ
, ,. ,. ,
' , oJ o .... ,, ,
* ;'i ;ibi! ? ' J.;)
, , ., ,. ... , ,
Essalat ves seliim kleyke bi adedi Imiilahi ala alike ya
rasiHellahi bi Iutfike bi
Her sabah ve (500)'er defa okunur. Az zamanda
selamet
SAADET
son derece veya
muztar bir vaziyette ve bir talebin husul iin yedi gece
179
numnelerde gibi, ( IOOO)'er kere okumaya kimi devam
ederse mutlak mutlak inayet-i Peygamberi ile matlubuna
Hazreti Rasulllah (s.a.v.) Efendimiz hibir kimsenin iin
katiyyen hak ve adaletin gayn bir hkm gre
kendi ve iin
Nbvvetmeab Efendimiz' i tasdie beyhude
etmemeliyiz.
Ancak ve ancak gcmzn bir zalimin
kurtulmak veya tedavisi mmkn olmayan bir
halas olmak, mazlumen hapis edilinek gibi bir durum
.bu salavatlarla hak-i pay-i izzetine hal etmelidir.
Mesela: halde ispata muktedir
bir lehinde tecelli etmesi iin:
o ' "' "' ,, ..'. .... ,,.. ...-.: "'
. , ; J , / "-' "" 1"1" t
.._ J _ ... \J'-.1\J
/ ;
"" ,. o , o o " , {/1,
4
.... .... , "'
Essalit ves selam aleyke ya seyyidi ya raslellahi buz
bi yedi kallet edrikni edrikni edrikni bi lutfike ve
keramike ya nasaral bil buz hakkay.
Diye gece ( 1 000) defa salavat okursun.
Evi bir sefil
ve bir kimse de ister erkek ister olsun bu
maksatla:
. ':.. "" "' .. "' ) , ..-: " J .., , ;
, - J , - ..., "; "1" ... t - ... .. _t
..l .,:. 1 J ($ ....... -.:"""" .. 1, .l' . c. \ J'-.11 J o ..JI,...a.J 1
180
:
Essalit ves selam aleyke yi seyyidi yi rasOiellihi buz
bi yedi kallet h1yleti edrikni edrikDi edrilmi bi lutfike ve
keramike yi nebiyyer rahmeti ve yi ve
mferricel krubi ve ya rahmeten 1iJ ilemine yi hamiyel
mazl6mine halhsni halhsoi halhsnt
Diye dua eder ve buna devam ederse Hakk
zamanda o kimseyi sahil-i selamete
Her kim tedavisinden aciz bir ve
kurtulmak ile gecede (3 l 3 )' den
olmamak ve en az yedi gece devam etmek ile:
' " ,. ; , ,. .'. ,. J , ;_ "'
. J "' J J .,. "'" .,. .,. .... , .. .... , ..
J. .,;.. .+.\ r; .... r.JI.-J
1
J
.,. .,.
,,.. ., .... . ,
.L 11 -11 " JG . ,_o\ \J c.s..G
... , f , . ... '->: .J " ,. .
.,. , ,
Essalit ves seli m aleyke yi seyyidi yi raslellihi h uz
bi yedi merad1y ya deli bi lutfike ve keramike yi
tabibe klli diin ve devsin klli yi nebiyyer rahmeti ve
yi ve ya mmeti yi rahmeten Iii
alemin .
. Salevatma devam ederse ok zamanda
181
muvaffakiyete nail olmak iin:

J ' J ,. , ,., ""' , ) "" ,
..._j J_,..... J :: .. Li c.
; , ., ,
,., ,. . ...
... 1 ... ... 1 ... ... ll ... .
....,J 1.>- 1..1 lJit..U '>-J
.. ..-. ,- .. .. .,. ,.
... ...
. "

1
"' ... }
6 ....
41 .,. J ). ,
*' 1"
1..1 J
)J
Essalat ves selam aleyke ya seyyidi ya raslellihi buz
bi yedi kallet edrikni bi ve sehhil mfirana ya
msehhilel aslri yi rahmeten Iii alemine ya hatemen
ncbiyyine ya rauf'li yi
Yine bir cebban anidin, bir zali m seeiyesiz
geimsiz bir elinden kurtul mak isteyen bir gecede
{l 000) defa:
J. "' J ,. , "'"' , .... , ..
.,\ .,;_ Al) \ J _,..... J '-.) ...... } w. v C. \ J'..-) J O .J"--2J
"' "' "" o J o o "' "'

"' "'"'"" ,
J , , ' "" ""' , Jll
J JJ .alli .? :X
"' .,. "' "'
...
*} t,;
-
. Essalat ves selam aleyke ya seyyidi ya rasulellahi buz
\
bi yedi kallet h edrikni bi lutfike ve keramike verharnDI
bi bamayetike ve min (flan). bi tZZetillahi yi
rauf yi
Diye okuyup dua etse ok zamanda kurtulur.
182
RUH VE DA
'
Eni ve boyu santim bir cam levha
mektep talebeleri iin plastik harflerden
bir harf zerine daire Bir
uzerine (evet), bir zerine de kelimelerini
harflerin Sonra bakalitten bir
iine koyarak lhlas ve bir Fatiha okuyarak
Hak.k' tan sana Mslman ve tayyibeden bir ruh
gndermesini rica ederek 20, 25 dakika kadar bekleyin. Bu
tecrbeyi yapan bir itibaren beyaz bir
rt rtmesi birinci tecrbede muvaffakiyet temin
edilemezse bu ameliye iki- defa daha tekrar edilir.
yine herhangi bir icabet vaki olmazsa o zaman bakalit
kapak yerine bir kahve ters evirerek harflerin
koyup iki olarak zerine
hafife temas ettirerek beklersin iz. Bu arada hafif bir
ihtizaz hissedersiniz, sonra cam levha zerinde zikzaklar
yaparak sola harfler grrsnz.
Harfiere dikkat edin, ne sylyorsa cmle biriniz
kendisinden hangi ruhla sorun. Daima
gelip
Ancak bu gelen ruhlardan defioe, toto,
Milli Piyango vesaire ikramiyeler gibi
hakJan bulunan sonnamalan Zira ya cevap
vennezler, yahut hakikati sylemezler.
Umumu ilgilendiren bu hususlar ruh davetlerinde
gibi cin davetlerinde de byledlr.
Ruh davetleri ok ve Bu vukuf
sahibi olmak iin bu ilimle olan tecrbe sahibi kimse)erle
tecrbelerine t:!tmek ve zamanla meleke sahibi olmak
183
mmkndr. Dnyanm her yerinde ruh davetleri ile olan
cemiyetler
Gerek ruh ve gerekse cin davetlerinde ok kere
bir arzcia medyumluk bassasma sahip
olmakla mmkn oluyor.
Medyumluk bazen bir vergi ise de, ok
defa bir terbiyesi uzun ve ruhi bir mmarese,
perhiz ve iradeyi takviye etmekle elde edebiliyor.
VE RIJIIANi ll.t\STALIGIN
iiN
bir bardak suya ( 40) Fatiha-i okunur.
Yedi kere de ayetlerini okuyup hafife suya fledikten sonra
hastaya iirilir. Buna veya yedi gn devam edilir. izni
ile hasta olur.
Ayederi
184
"' "' , o " "' ,
, . ... 1' 1 * . , . , b.} ... , .lll * , , , .
1. /' f .! yA t..S, J
, ,
Ve sudura kavmin m'minin* Ve yzhib
kulbihim* Ya eyyhen nas kad caekm min
rabbikm ve limi fis sudCiri ve hden ve rahmetn Iii
m' minin* Yabruc min btUnihi mubtelifn
elvinh fibi lin nis* Ve onezzil minel kur' ini mi
hve ve rahmetOn Iii m'minin* EUe:zi halekani fe
hve yehdin Vellezi hve ve Ve i:d
meradt fe bve Kul bvelle:zine imen hden ve
Ruhani tedavisinde temiz bir Ozerine
Fatiha Suresi, Ayet' el-Krsi ve ayetlerini bir sOrahi su
iine koyarak o sudan hastaya yedi gn iiriliTse
gemesi ok kolay olur.
TAHTA KUR1JLAIU10 BiR YERDEN
YOKE'DIEK
ayetleri drt para zerine tahta
yok matlub mahallin en yksek drt

Tahta kurulan, sekiz, gn bir daha
dnmernek zere oradan hicret ederler.
ayetler:
' ' o ,.. , o Jo ,.. ,...-"" Jo ,. o Jo ,.
u .2> 1 j.l d
.,} , 1:. r : r ?"' 1 , "":: . ,
- r u
. , - ) . ,
185
, A., SI, o_, o, tl
j.:P J * 'YJ Jf.
"" ., "" ., ,
., ,., .... J ...
.... 8_;. 150 ..
Yasin vel kur'anil hakim sad vel kur'an kafvel kur'an
lev enzelni hazel kur'an le in Jem tentehu le nerc.mennekm
ve le yemessennekm minna azabn elim*
bi iznil melikil ve bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa
billahil aliyyil ve sallellah ala seyyidina ve nebiyyioi
ve kurrati uy.tinina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve
selle m.
sonra gnlk ile bahur edip yle

BURUN 1iAN.1NI DURDURMAli
Burun durdunnak iin bir kibrit p ile akan
kanlardan almarak burnu
" } "' } } ,
* J .h:..
.,.. . ) .J ) " )
"' "'
"Mekket vesetud dnya vallah rafn bil
kan derhal durur.
186
SARA, iTMM smYAN VE sm sm
BA'IILAN KiMSELER
1
'
A t r
V
r
"
____)/>
V
r t A
'
1
'
.
A i t r V 1
'

'\ '\
____)/>
'
1 V r t i A
Bu vetkin ile Fatiha Suresi'ni
hurufu mukatta yani olmayarak harf harf ve ok dikkatle
hi eksiksiz da (66) Celal usul- vehiyle
Vetkin da tahfif,
. suresi ve Muavvizeteyn sureleri zerine de ( 41) defa da
Fatiha Suresi okunur ve gnlkle zerine yedi
naylon bezle dikilir ve boynuna
bundan evvelki ruhan1 tedavisi bahsinde iin
burada tekrarlamaya lzum grmedim.
187
AtlT-1 HIFZ
j ;:,r
.,
.., o J ., - #!" ...
., o ., * .. ., , . o:. ., .lll . " . .
\...-ot o...l;; )U' ... ' 1" . ,... . . ..t
.. ... , .,. \....,... - , U V ....
, , ... .., .
il o ... , .......... . "' ...
':J\ ':J)
, , .,
\
; ;
* ...
il r-J 01 - ':.
, * , *
188
a
U'
... A.
...
o 1" ..
... 4.\ 1
, - <.S
189
o o..... ..... o ....

o

...
" "
Allib li ilabe illa bvel
hayyl kayyum* La te'buzhu sinetn ve la nevm* Lehu ma
fis semavati vel erd* Men zelini illa bi iznih*'
Ya'lem ma beyne eydihim ve mi balfehm* Ve la
bi min Ilmibi illi bima vesia krsjyybs semavati
vel erda ve la yedb ve bvel aliyyl
Fallah bayrun ve bve erhamr Ve hvel
kahiru fevka ve yrsil aleykm bafezab* rabbi
alli klli Ve knna lebm Ve rabbke
ala klli Ve kitabn Ve inne
aleykm le Li klli ebvabin Ve min
klti marid* Ve zalike takdirul azizil alim* Ve
min klli racim* nahn nezzelnez
zikra ve inna leh le Lebtl min beyni
yedeyhi ve min halfibi yahfezneb min emrillah* Allah
hafiyzun aleyhim ve ma ente aleybim bi vekil * kll nefsin
lernma aleyba hafiz bel bve kur'ann mecid* Fi
mahfUz* Elane haffefellah ankm* Yridllab en yhaffife
ankm d' rabbekm yhaffif anna* Zilike tabtifn min
rabbikUm le kad caekm rasln min enfsikm
aleyhi ma anittm barisun aleykm bil raiifn
Fe in tevellev fe kul hasbiyellah la ilahe illi hve
aleyhi tevekkelt ve hve rabbl Ya ya
ya yi Allabmmahrsna bi
aynikelleti la tenam vektenifna bi la yrim*
Ya AJiah ya ya Allah ya rabbel alemin* Ve bi cabi
seyyidina ve nebiyyina ve ve mevlana ve kurrati
uyunina muhammedin sallellab aleyhi ve selierne ve alihive
'
sahbihi ve selierne Sbhane rabbike
190
amma Ve selamn alel mrseline vel hamd Iiliahi
rabbil alemin*
FELEKL ESJIA VE
'ISDDIA
19\
Cnnetl esma'
"Esmalann demektir. Ali (k.v.)
Efendimiz'in eseri ve
Bu esma ve ayetlerle her ne arzu edersen Hakk ihsan
buyurur.
Her namazdan U kere Ayet'el-Krsi okunur ve
bundan dua (19) kere okunur:
""' , , ,. ""''
Jj ( _;;, :.?- :/) *
,; "" "' ; .,
} """' "' ; "' ; ,. J
*J ,. ,. J. _.. ,. \......... : . 1,. o ,. 1
c:\.A O ; ;;>-\.ll <.)U J) )..lJ
,.
Bismillahir rahmanir . Ferdn Hayyn
Kayyumn Hakemn Adln Kuddfisn* E ve men kine
meyten fe ahyeynah .... ya metiyo ya maniu*
da gclin yeterse (661) kere "Ya Metin ya
" ism-i okursun. okuyamazsan bu iki ismi gnde
bir defa oku. vakit nam!iZdan sonra esma ve ayetleri
muntazaman okumak mmkn olmazsa ya sabah veya
sonra bir {15) Ayet'el-Krsi, (95) defa da
.
esma ve ayeti okuyarak o gnn adedini tamam.Ja. Bundan sonra
ya (3305) veyahut (661) kere vetkin esmalan
zikret.
.
E ve men kilie meyten fe ahyeynah.
Ayet-i kerimesi her trl maddi, manevi ve sari
ihtiya ve zaruretten kurtulmak, itme nail olmak
iin okunur. Herkes arzu ve uygun olarak
hassalan ile beraber on dokuz harfli ayet-i
192
kerimelerden herhangi birisini intihap ederek Besmete ve
esmalarla okur. Vetkin da arzusuna uygun
tek, ift, yahut esma bularak vefk eder ve onu zikredersin.
Mesela: Bir ev sahibi olmak isteyen kimse:
,. ... o "' ...
* , ... ... o ... "'1
if <L."'-l.4
Allib y'ti mlkebu m,en
Ayet-i kerimesini esrnalara ilave ederek okur. (3)
Ayet'el-Krsi, (19) FerdUn Hayyn,
Kayyumn, Hakemn, Adln, Kuddilsn, Allah y'ti mlkehu
men '... esmada. "Ya ya Cemiy"' yahut (660)
adedine uygun gelecek daha esmalar seilir ve okunur.
Herhangi bir iin okunursa okunsun devam mddeti ( 1 9)
gndilr. B ir gilnde ( 15) Ayet' el-Krsi, (95) de esma ve ayetler
gre ceman ( 1 1 O) olur ki, bu da "Ali" ismi ne
muadi ldir. ( 19), esrnal ar ( 19), ayet ( 19) harf
gre ceman (57) harf olur ki, bu da Ayet' el-Krsi ' deki
kelimelerin adedine muadildir. (57) de (! 14) olur ki bu da
Kerim'deki mecmu surelerio ve Cami' ism-i
adedine msavidir. Bu demektir ki, iman, ihlas ve devamla bu
lan dua herhalde seni arzuna matlubuna
erdirif manasma gelir.
Kerim' deki (19) hartli ayetlerden tesir
ve
ilahiye mazhar olmak iin:
,.,
.... ... T ... . .... ' . ..
if ) y\.j 0--'...
Ve innile li mentabeve amene. (1998)
* ""' o, ,,
1 Q_;--) J\.5')
... ...
Ve kane bil m' mine (566)
193
Gifiriz zenbi ve k.ibilit tevbi. (2643)
Tevbeye nail olmak ve ktlklerden kurtulmak iin:
J ,"" . .... A_ .....
(" ;._ '-' 01 J
._1-
,.

Allah yrid en yetiibe aleykm. (929)
,., ;: 0 /
*" .,,. ,. . J . o ..
' 6>.- "-"
r . .)
Rabbenasrif anna azi be cehennem (1616)
J.- o .- "'o". ,\ ,,;' "' "
p>-
,.
Rahmeti rabbike hayrun mimmi yecmeiin. (1940)

Esaretten kurtulmak iin:
o ,. J ....
*" !_ 1 J 0 c,. 01 ,. ,.

Asi en yekOne minel (616)
:/i ... o ,
o_ - oJ
--- .. \ r ._; P
,.
Necevte minel kavmiz zilimin (I 788)
- .... ... ., ""
,. ,. Jl :
. , .)
"
Ve yenkalib ila ebiibi (787)
J o, ., ,,.,
r 8 J
Kale kailn minhm la taktlu. (1366)
194
:
. .

Denizde kurtulmak iin:
J ,, """
*":._ "ll ' <' 1 ""'. " ..UI 4I
r .r- '-.> ..
Allabllezi sebbara lekml babr (1998)
#.,- ., ""' .,
" ... . ,
\.) J :..;...
) .J .J .)
" ... "
Rabbi enzilni mnzelen mbiraki (742)
bir kazanmak iin:
' *C:b "-:_
1
- ,
-J ;; "' .
"
Y bakkul hakka bi kelimitihi ve yakta' (950)
, ,. . .,
...... . =t.t

...
Feftah beyni ve beynehm fethi (1243)
O ' 1 . ....
*
, ., , ,
Elhukm lillabil aliyyil kebir (568)
Her maddi, manevi ve sari kurtulmak
} "'"' ,. , ,. ,
* : . t "
o._>-'-' -- uu ifJ
E ve men kine meyten fe ahyeynah (784)
,. "' .,, o o
* w .-; 1<"
"
. "
kll nefsio aleybi (1467)
195
iin:
.._ } .
. , :<". ,
"'
, ,
yrikehmllah fi menamik (1273)
;; ; ""'$
l.Jal 015" All i 01
"' ,
kine babira (1131)
.,1} "' ,.,,
* ? l" u ...
1 Q ;Y J-""! All 1 0 \,;) )
"' ,
Ve kinellab bi klli alima. (657)
dost yapmak ve kendini sevdirrnek iin:
"'
* 1 o ' ' G. G"
:X r-!") )J...p . .Y
? "'
Neza'na ma ti suduribim min (1774)
ticarette, ileri geebilmek iin:
; c , ;
* .. ... .... : )'
. ..aJU ,6 4-- . . o.
V \ '. - ..
"
Keyfe faddalna ba'dahm ala ba'd. (2970)
iin:
o -"" "'
J")GJI & 01
.)
,
rabbeke hvel baliakut alim (1227)
, . . .._ ...
* :J;'}I ;
, '
Fallah hvel veliyy ve hve yuhyi (289)
196
J , J J y
* t';. , o , "4 1"'

J -) >- - - . )
Rabbke yahlku ma ve yahtar (2532)
, o
*ts) .;ll ;
,
ilvellabl halikul bari (1084)
Tehlikelerden ve elinden kurtulmak iin:
Ve necceynah ve ebiebu minel kerb. (515)
,. , ,.... J ..,._ o

"
necceynah ve ebiebu (1041)
o o ' ,
01
" "'
inne hml mflihun (424)
bir kimseyi kendinden iin:
"' J "'"'"'
,., (. J .
. ) t-' .A
Kale b aza firaku beyni ve beyne k. (1378)
Yanmamak ve sndnnek veya vcudun
iin:
Ya naru kiini berdan ve selama. (693)
sihirlerini bozmak iin:
197
, , ,_ . ., .,
* :1 l ;_ " t.:..JI
t..S c_-:;-:; J
Ve li ytlihus bays eti. (1394)
., , ll f/11
* . "=-
.. . .r'
.. ,.
Min neff"asati fil ukad (1948)
Evlenmek isteyen bekarlann evlenmesi iin:
-, , .;
} ., ,... ....

" " ....
. Kezilike ve zevvecnibm bi bilrio (1234)
Kabul-i dua iin:
, o } y , ""'
Jtj J
.. ....
Ve kile rabbkmd'ni estecib (1006)
K zafer ve galebe iin:
.. .. ,.
*17. . :!U \ ::,

,. ..
fttabna leke fethan mbini (1233)
ve kurtulmak iin:

,.
Summn bkmn umyn fehm li yarciun (807)
o . .< ... }
.
Summn bkmn umyun fe hm la (734)
198
"" ., "" ,.,
J oJ ' ' . Jo
UJ -a - J J
. J) ... v--
" "
ve le bm a'ynin la biha (609)
., ; ,. "' "'""'
* " J .- g ""
0 )"'o u-:! J 0b J

Ve le h m azann lil yesmene bi ha (ll 08)
memuriyet ve mekan sahibi olmak iin:
J "
* ::;.
Allah y'ti mlkebu men (990)
o o " o
:s ll . .Jy! l s u.:JI
\..).-.: .1
Malikel mlki t'til mlke (1150)
,,." " =... 1 J r 6 r
,, 8 u \y.........J\ Jb
"" ...
Lehm darus selimi rabbihim (813)
Fakirlikten kurtulmak, servet ve ikbale nail olmak iin:
J J J ...
* ""' o... , """ o .... .. o ;
yi"'?'" t.:..:J' if (.) jj J
tS " "
Ve terzku men bi (2788)
""\ :/1 ; .,.
01
, ,.
l ' lemu ennellahe hamid (1387)
J / J J
*,.WJ
men ve tzill men (3197)
199
o ""' ,
o..... ... o -' ., "' ".
->- . ...;...; 01 . .,j) .
.J-- 1..> 1..>'
" "
Fe asa rabbi en y' riyeni hayran (1781)
$ "'
* _o " , } l.,, J : 1\
o
LS .. ..r- \,.,;' ""
Vellezi hve ve (1 183)
} .... a ""' " ,.
* . o. } "l 1 .. . o. -:
Jr Y' ..::.;..:. .) '- u
Fadlen min rabbike zatike hvel fevz (2108)
..... ..- ' "'
* - ) 1 .. 1 "' ... , :
"' . ..l:,.
.) , .J
, ,
andeliahir rizka*
" 'iSo .... ,..,.
*l(_? \j jJ LiJ
, "
Ve a ' tedna leha rizkan kerima (1147)
ve ilirnde nail plmak iin:
; o O; "' O .,;
*-" /' '1 , J
J , 6 o. -
"' . , \ -
"
Yallimhml kitabe vel (1154)
" " "
:X J}
" " ,
Tenziln miner rahmanir
' I)O ,-"-'
J
" ,
Kale (584)
o ,J o ... et

"
Fil ayatil n Iii mukmin ( 1850)
200
"' ..., ,., J J "' ,
* . J ! .... .
UJ .a , .
_)'"' (..5 ....
,
Ve fi enrsikm e fe la (1207)
ve halas olmak iin:
., ""' "" , :fJ.,
* , , .. , J'. ll
Q .. J 01 jl '-.S, 1
,
Ellezi enzele mines semai maa (1094)
Her temin etmek iin:
,. "'" ., "' !"":
..... .. , JJo :- , ,, .. ,
rut.......-.1 .!.J I.J ) I.J
'-'--,----- .. . ..
na'bd ve iyyake (836)
""' " "'
... J ) Gw
J .
, ,
Allah bin nasi le raufiln (785)
, ; o
.... . - ; o J.-, 11 ; .
.r
, ;
mevHi ve (824)
"" ' ,.,. ,. ""
* J l J :X :X 0l5'
, ,
Makane lehm mineliahi min vak (540)
', .,, .... ,.
Alli 0l5' J
Ve kane zatike aleiUihi yesira (1284)
.... ...
.. All i

Se yec'alllah ba'de usrin yusra (916)
""' o ., ,
. ,, . , ..... 1 , ,
w...l.w u w
.r->" , . . ) (..> -
Asa rabbna en ybdilena hayra (1352)
201
. .

yolda devarn ve isabeti nazar ve karar sahibi olmak
o ..
*"' -:. } ,, ,,.-. "'All 1 1 ... ,
' e 9 ee o ..J:J IJ _.....,
r ... , -' . ,.
...
(1073)
"' ""' $1 ,
. ,. ,. -. ,. : ., ...
l _. . ..u J:) -.t::J
.. v-., J ,., ...--
.,
en'amte aleyhim (1807)
o ,. -\


Men yehdillah fe bvel mhtedi (756)
} ,. -\ ,.
(< . .- =. ,.

.
Allah yectebi ileyhi men (939)
,, , .,
* . "
6
N, . f
u-, .. , "-> ,
...
Ellezi fetara ni fe innebu se yebdin (1365)
galebe almak iin:
,, ; $
*" ..w o o f 01
f.. ,. _r'2-J t.r
, ...
ala oasrihim le kadir (856)
} o .. -\
* 1 <'' .1 ,. o .. ... }o ,.
y 1 ) 1 ; : ... .,_
,.
Hasbnellah ve (450)
" Q ,, (P
. 1 } , .. o
0 r y ;;:- 01
, ,.
inne bml (1299)
202

innelli he kaviyyn (755)
til " "" ""
o J jS' . J !1 J
uy. . YJ
; , , ,.
Kile rabbiosural bima kezzebn (1585)
* i1 J J }J
0
\ n
,. .-:.
\ .. ... - ""
... ...
Anetil vch lil bayyil kayyum (836)
....
._ .... o .. 0
----- . rr
., .,.,
Neccini minel kavmiz zatimin (1442)
. J !1 "' ., J .,
\r Y J
., ., .,
Kale rabbinsurni alet kavm (1051)
ktlklerini kendilerine dndrrnek iin:
"" ,. , o o "'"""
* L>l; __,.bJI LL Jt,;
.,
Fe erselni aleybimilt tfin (754)
... o " - ....
_;..:.. Aill L> l)
... ., .,
Ve innelfibe muhzil kafirio (1172)
,. , J J o . ...
* L> LS:;. o .:: . ./-"
.r-' -... -)
, ...
Ve yetihil mevt min klli mekan (1 160)
.,, ,. A ,. ,.
o... ... ...
) 4-UI .,a c)
- ....

Ve aleyhim ve (2230)
203
erselna ileyhim (SS2)
" J ; J
* tS . J:, 1; J. J o J
- J r -
"
Yrsel aleykma min nar (2019)
o .... .... ....
"'.o, , ,.,
.J../' ...l:>-1
;
Ehaznihm ahze azizn muktedir (3536)
,. o ,,.
* . o J :J..:5'" _ ll
u-::-::- - rJ"""'":: r-
" .
Elem yec'al keydehm fi tadlil (1623)
, .... J. .....
*" ; S' t' Jlt" t "
1 ... I..A J <UI..A I..A
.
Ma anh malhu ve ma keseb (1432)
Her Allah temin etmek iin:
"' o ,; o
* .. ll .. ::.q
.r J...rv v y
, , ,
Tevekkel alel azizir (980)
vefkini yazmadan evvel Allah
iin gusl edilip iki rekat Bari iin, iki rekat
Rasulllah iin, iki rekat da iin namaz
Ba' de h u niyetini lisanen ve kalben zikrederek tenhada kimseye
gstermeden iki vetk Vetkin birisi naylona
bezlendikten sonra boynuna de gl suyu ile silip
yedi gn suyundan iilir. Ve bir miktar da sadaka verilir.
204
YARDI VE B"TN AGRILARilO
TEDAvi ETMEK
Gayri kabili tedavi olan ve uzun ekilen ve hastaya
fevkalade veren iin bu dua ve ayetleri bir
veya yazdmp zerinde kimse
ltuf ve keremi ile bu son derece ve veren
kurtulur.
ayetler ve dualar:
o " J ,; J o .J , J ., .,.
J;, 4J J_,: .. ;
, ,
" ,.., Y" r"".,..., ,.., ,. ' "" .,. .,
--":.. J _,;.:.
, "' , ,,.., ,
.; " "' "ll. tl / " . ,_,. ,..) ,
y J Jti '-IJ.i L;_j" j oJ ;c. :s 1
" , , ,. ., , "
} , ,.., J o.... , , o o ,
0S"'' (:"':.
., ,
- ,....-,...,..., ::; 11 ::;11 .. .,
- .. r- .r .r r -, y J
, , ,, , ,
o o .... " $ ,, ,
. ,...; :! :X J.;iJI JIJ
205
... o. 1 )o l,* ::; '1 " tl
... y.. f .:..r-> .r
, "' "'
, , ""- ,. ' ,
;!.UC... 1.)1_, * * yi..WI
; , , , , .,,
, , (;:i , , ' , ,
r- j
0
G,;) :"-___ .._::,?:-1

J>-
, - , , , ,
' , _, ..... . ...
.. * ' . o , "' j;J, . ';! , .
-""""! .J . _.) ......,. )
t ../* \...)' ' J -... - A , ..
- ,.. , , ,
"' , , " , , ,
/ "' "' / "' * ::;) ) o )"
a r; . ..:. o . .. d" ..:. a... , .. -.. _, 1 -> 1
* .. . ,. ... , v- r .. , u -
..... .,. ,
' , , .... ....
) ) liJ c,_/'.) Jj! :- ':;-?:- 1
, , , .
tl , J. 1 J , o J , ,
1
:0 o : "' ,
1
;; & J ,

, , * "'
"_.__, .. ' l.SU 6
4
-.: J'
, , ,, "' ,
' ,,, , , ' *""'
(.5 ) ;;
, , "'
206
!i ' Jt!" , J , .,. '
_, . J ..i.ll "'
1
_, , * "'
' j " 4oJ ' c u /4>." . ,......>-
- . '- - r ., '-' .
, .,. ,. , ,. "'
, .,. "'"' _,.,.."' t ,.,. O.;....
01 0;J J 'l JJ 01 ,_/ .J 'liJ ui;,.:.JI
, ,
u
,

-
,
v'
,

, } .-: ' . _, 1" -:.. '. 1, ,, , , , } 1 " ' :, .1 _;J.I
...._Jl>lb. 0 -
J J .. . . .) . .J-
,. , ... ...
oJ ,o_, J.,. oJ o A.
c. .. )'l ,;.a.:JI &G:JI
, , .,
... o o .., .,.... .,. ,
.. :q ' ' * 'll ul" , ...
. J...r J J .r-'
, , ,
o .; ,. , ,. , J ; o , , ,
. .,, " * . , ., , -". _\ , "'
u_,.a;alW.o.k-'1 U
" , ,
; A, $ , ; o <il "" ' ......
...... ' .. 1..!> ..... c 1 J y J ... J
207
/ 0/ /
"' o oJ \ .,
.)_.rP .,5:" )
JJ;\ ti:;. 4 0w
Elbamd Iiliahi rabbil
alemin* Errahmanir Maliki yevmid din*
na'bd ve iyyakc
en'amte aleyhim* Gayril ma'dubi aleyhim velad
daUin* Allah la ilahe illa hvel hayyl kayym* Li
te'huzh sinetn ve la nevm* Leb ma fis semavati vel erd*
Men zeUezi illa bi iznih* Ya'lem ma beyne
eydihim ve m.a halfehm* Ve la bi min
illa bima vesia semavan vel erda ve li
yefidh ve bvel aliyyl Kul hvellah
ehad* Allabs samed* Lem yelid ve lem yiiled* Ve lem yekn
lehfi kfven ehad* Kul ez bi rabbil felak* Min ma
halak* Ve min iza vekab* Ve min
neffasati til ukad* Ve min hasidin izi hased* Kul ez
bi rabbin nis* Melikin nas* nas* Min vesvisil
hannas* Ellezi yvesvis fi sudrin nas* Minel cinneti ven
nas* Kef ha ya ayn sad*. Zikru
rahmeti rabbike abdebu zekcriyya* nada rabbehu nidaen
hafiyya* Kale rabbi ila vehenel azm minru ra's
Ve lem yekn bi daike rabbi
Hi mim ayn sin kaf* Kezalike
ileyke ve min kablikellabl azizl hakim*
Bismillahirrahmanirrahiym* Zatike tahfifn min rabbikm
verabmeh* El ine baffefelliih
ankm ve alime enne fikm da'ia* Bismillabir

Yridilllab en yhaffife ankm ve hulikal
insan d' u rabbekm
208
yuhaffif anna yevmen minel azab* Bismillihir
Ve izi seeleke anni fe inni karibn
cib da'veted izi deani fel yestecibll vel y'min bi
leallehm E Iem tera
ila rabbike keyfe meddez ve lev le cealehu sakinen
smme aleybi smme kabadnah ileyna
kabdan yesira* Bismillabir Ve lehii ma
sekene leyli ven nehari ve hves semiul alim*
Ve mesel ketimetin habisetin
ke habisetin ictsset min ma lehi min
karar* Ve yes'elii111eke anil
cibali fe kul rabbi nesfen fe yezeruhi kaan safsafen
la tera fibi ve la . :imenna*
. yskinir fe
yazlelne ravakide ala zahrihi inne fi zalike le ayatin li klli
sabbirin Sismillahi ve
billahi ve la havle ve la kuvvete illa Ibiilabil aliyyil
Sekentke eyyhel billahillez1,ymsiks semae en tekaa
alel illa bi iznibi inneliibe bin nasi le rafn
skun eyybel billabillezi
ymsiks semavati vel en tezula ve lein zaleteha in
emsekehma min ebadin min ba'dibi innebu kine halimen
Lev enzelna bazel
kur'ine ali cebelin le raeytehu mtasaddian min
ve tilkcl nadribba lin nasi leallahm
yetefekkerun* Hvellihllezi la ilahe illa hve iliml
rahmanr Hvellahllezi la ilahe
illa hvel melikUI kuddss selaml m' minl mheyminl
azizl cebbarul mtekebbiru sbhanellahi ilmma
Dvellahl halikul baril msavviru lehl esmil bosna*
ysebbihu ma fis semavati vet ve hvel azizl
hakim* Sbbioe rabbike rabbil amma ve
selimn alet mrselin* Yel bamd Iiliahi rabil alemin* Ve
sallellih ali seyyidina muhammedinin nebiyyir rabmeti ve
209
ve ala iiiibi ve sahbihi ve sellim teslimen
kesira* Ya rabbi ra' si durni min fihi sekenn fe ifini
ve davini ya men lehr ribu sekeniin fe kabic mehamet*
GECE UfliU UllJYAMATAMAR
Bir para l zerine ayet ve
( 41) kere koyup geceleri uyuyamayan kimsenin iine
haberi olmadan konursa bu uykusuzluk geer. Yine bu
hususu temin ile bu bir hasta
Uzerinde uykusuzluk kurtulur:
JJ "' A. "'"' .,._ "' '
J_,_JI \t$.
,. , , , ,
, J, .,., ) "" . ,, ,,. o ,.,
.JJU J.l .JJ\_; 4 Jw u :,:_ll
* " . "'
) .,., ) "- J ., ., J .,., ,
\ _,z J> r-z iY 4 4)

"' .... "' } J ,, ; o
0
j ,,...: 11-s T
0
.:----_..lu-C. * J P.J 1 y J >- ;,"
8
(J

o"' J " J ... o.,.
. ., ... - 1 1
i..P"' w ..-.>:- ) u t"''"'"" y ; .::>:-,) . ; J )
J ,. a r; A. ., ., o ;
,_;,;;. 1
210
Fe ematehllab miete
amin ve hm elfn hazeral mevt* Fe k.ile lehmllah mot
mutu yi flin ibni flin (veya yi flilanhu bintil flaneh) la
tekum hatta tekOme asbi bel kebli ve asbabel kub6r* Fe
darbina ala izinihim fil kebfi sinine adedi* Ve lebis ti
kehfihim selise mietin sinine ve ezdid tis'a* Ve cealni
nevmekm sbiteo ve cealnelleyle libasen ve cealnen nehira
Allah yeteveffem enftise mevtibi* Velieti lem
temt ti menarnibi fe ymsiklleti kada aleyhil mevt*
meyyitn ve innehm meyyituo* Allahmme bi dbi
seyyidina ve nebiyyioa ve ve kurrate uyunina
muhammedin sallelli h aleybi ve sellem* Ve bi hurmeti
yemiibi rnekselini mislini

ADA VETi
GiDERMEK
Yedi gece ( 4 I) kere kara biber zeri ne teker teker
birer Fatiha okuyup yakmak birbirini sevmeyen iki kimseyi
dost eder
SITMAMN
Bir yedi bir zerine dokuz, nc
bir Zerine de on bir Lafza-i Celal Lafza-i
Celal' in "Elif'ini yazarken kalemi
"B ismi denecek, Lafza-i Celal ' in
21
"Lillahi"yi yazarken yine kalem Tevbe
Suresinin son iki ayet-i kerimesini yani:
J "' J , ., ,.. ",, ""
o ::."' \ " ol" " " < ,;!\ o J } o <:; T" , 1
r .. c . .. ; _c J!. y- Y J r--' \>.-
"' " "
o ,., o "' "" , ., o , .,
J
-. " . 1 : ... "' j:J' 1 , .. "
. .,. - ,_, & u
J---.IU y " )J . -
" " ,
o "' , o;SI , :il l , A.
y) ; J :- IS"y 'i


"
Le kad caekm rasiiln min enrtisikm aziz* aleybi ma
anittm bariysun aleykm bil m'minine raiifn Fe
in tevellev fe kul hasbiyallah la ilahe illa bii* aleyhi
tevekkelt ve rabbl
Okunur. sonra yedili birinci
gn, dokuzluyu ikinci gnil, on biriiyi de ilnc gn
kimseye yutturmak gemesine kifayet eder .
.
liA.LP., GZ VE BEDEN IIASTAI,
TEDAviSi
Her trl gz, kalp ve beden kurtulmak
isteyen bir kimse, her gn en az
(313) kere okumaya devam ederse ok bir zamanda
nail olur ve kurtulur. Okunacak
budur:
212
... , , , . . ,
J Ai! 1 ..... -_j,.C. J Ai! 1 J J
... , , ... ... ... ... ...
Allahmme salli ali seyyidina mubammedin
kulubi ve devaibi ve aliyetil ebdani ve ve nril ebsiri
ve dayaihS ve ala alibi ve sahbihi ve selierne bi adedi
ve zineti ve midadi kelimitillah*
muhterem
iin, bu kk arz etmeyi uygun buldum.
Hastahklar ltfu inayetiyle gerek bu ve
gerekse her hangi bir dua ile-tedavi olunur. Fakat olan
hasta olduktan sonra iyi olmak iin okumak hasta olmamak
iin gnde hi olmazsa yz kere olarak okumak, btn
bu gelmesine mani olur. Sonra yine
tedavi yolunun tek ift olarak
yani hem maddi, hem de manevi yoldan ok
messir bir bor bilirim.
VE KAN mANLARINI YOK ETMEK
kere salavat, kere Fatiha Suresi, kere de
okuyup ve kan flemek ve bunu
defa tekrarlamak biiznillah temin eder:
;. *
... ... ... , ... ...
J ... o ,.... , ,., .... J ...
JIL- J :;,J
... , ... ...
* ... Jl , .- ...... Jl ... J
' : :.. ' "' "' "' # "' "'. O "' o111 , O;
lS; ":} \.i 0 Q 0 l>,L; Lb .)...Y 1 Q j c.S- J \ 6,; w';
, ,
213
- "" ,., ., , o , ,
:X J;I ) tJI * _;1 ) :X 4J J '}\ J:,;
, "" ,
A. "'"""" .,., JJ ,
; ; Jw J } 1 J };,)
.. .. ,
., .,. , , , ,.. ;tl.;.,
u c. :i J :;. <.>;i.Jts"'
"" , "" ,, / , ""
Jli 1$} J'J
.. ..
,., "' ,, , , A. """'

, , *
Ve teral cibile tahsebbi
camideten ve hiye temrr mer'ras sehab* Ve yes'eiQneke anil
cibali fe kul yensifUhi rabbi nefsen fe yezeruha kian safsafen
la teri fibi avecen ve la emeti* Ve mesel ketimetin habisetin
ke habisetinictsset min mi lebi min
karir* E lem tera ilellezine harac min diyaribim ve hm
lftin bazeral mevt Fe kile lehmllah miltil mutu ev
kellezi merra ala karyetin ve hiye baviyetn ali kile
enna yuhyi hizihillib ba'de mevtihi fe emitebllih miete
amin fe emitebllih miete imin fe emitehllah miete
imin*
ALINAN MAI.J GERi GETiRMEK
Bir yerde zerinden henz (24) saat
gemeden bir para pamuk zerine bakire bir
bilmiyorsa bilen bir
kimsenin Ayet'el-Krsi'nin her "Mim" harfinde
kendisine bir Ayet' el-Krsi' de ( 17)
"Mim" harfi On yedi sonra (17)
kere de dua okunup iplik,
yerde bir konulur. ya bizzat
214
N
-
V.
f'D
::r
-
-
""'

1'11 ::::-
"" ....
::r
7

!"'le
1') 1'11
t;f'
- '<
.,
<
- en
-

1'11 7:'
3 g

... <
1'11 1'11
;- '<
...,
c :

cr::


c ..,
., 1'11
3 ;J

- t;f'
en -

'< c
- ""
::3
= 1'11
C,) ......
-
*

t '
'V\ ,
, 'C ' } t:>- * l r, ' f ' 'c_ 't
-, ' - C.: ' \ \.: ' '
, t . . , , . , 1 .... \-! , - to , . 1 o , (
\.. ' ' ' ' " ' r. \.. -
, . ,. ._ ,r ., '
\c ....... \ ' ' A '- f 'fo f - ro \ e.. 1 \. \ .b,.f
- - si :o 'Y .
1
\, ;._ c 'C.. ,
.. 1_ ' ., o
- . .... - \.\
'- ''
' "- .. \... .' \.. ' - .._ - o ' ' r '.
\ '-' l\\ \ ,,.
\ \ '"'L- \ t, O o c; \
. V"- _,' \ "IT; ' :f ' ' _, '- \.. . .. o li
. ' _ ._.. c.. o '- .... ' r. - --- ' C"', :
o ,... . , -
l \ \.:


\ 1.... \.. ' l o ' t '. - )i: ...... [ ' C.:
\.. ' .._ e o \.. \.. ' - ' \.. , " ' - ....
,_, 1\ * .
' ' . ' i... ' \... "' r ' ( * - _c-, ' ,c-,
' ' ' "--'' \ .t 'i. L ""' ,, \..... '
' \.. \ f ' " \ ' . . . o
' ' - , o"C.: "" \ \
S-- , [ ' , 'r f) f ... o. .c-, ,
' \.. \ " o ' 1' -
\ ' . * l, o '
\. r ' ,-'- , ' ,,. o r:}t
' ., '"i'L" o ''l
, !-. \.. \ o -, \ \ - \ '-'
- c - c: \.. *
' . i... (, \\ n.. \ (.
.[ .. ,
1
.,\, ,, .... , -. n .... F:
' - - - .... \.>-
\.. \ ' . i... \ .c-, \.. \ i... ' \:. \ -
,c-,
..
- '
Q(JQ
"1'11
c ::-.
.

o

0..,

!>) -
t;f' w ...
c J
o. '<

. . c
...
g-
.q,
"'
!>)
cr
c:;
<
e:
-
Dr
-
-
1'11


!>)
-!>)
.,


1'11
-
(1)
(JQ
Cll
-o
Cll

fatarnete ve ebiha ve ba'liba ve beneyba* Ya bneyye innebi
in tek miskale habbetin min hardelin fe tekn fi sahratin ev
fis semivati ev ye'ti bibellab* inneliibe
habiyr* Ve lev tera iz fezi fe la fevte ve min rnekinin
karib* Allahmme rud aleyye (burada kaybolan mal
sylenir.) bi yasin vel kur'an sad vel kur'an* Katvet
kur'ao* ErrabmanU allemel kur'an* Yi salihayn*
Rudd aleyye dilieti vahbisha ileyye*
Allihmme li teftinni bi helakibi ve li tefsinni bi talebibi bi
cibrile ve mikaile ve israfile ve a.zriile ve bi hakki
seyyidini ve nebiyyi na ve ve hamina muhammedin
sallellah aleyhi ve selierne testimen adede balluhi ve radaye
nefsibi ve zinete ve midade kelimitih*
Yine bu hususu yani bir geri getirmek iin:
zerinden gn veya daha fazla
zaman o zaman yz adet kara nohut herbirinin
zerine Besmete okumadan ve niyet ettikten sonra onar kere:
"Tebbet ebi lehebin ve tebbe* Ma anh malhu ve mi
keseb* Se yasla naran zate Jeheb* Vemraethu hamrnaletel
hatab* Fi ddiha habln min mesed" suresini okuyup bini
sonra bir sirke koyup
sonra bir yerde Nohutlar
hastalanmaya ya mallan iade eder, yahut
artar. Tebbet suresi yerine Fil suresi de okunur ve "tennihim"
..
kelimesi her kere tekrar edilir.
EVLADI OLMAYANLARA
olmayanlar misk ve safranta bir Uzerine
ayet-i kerimeleri bir Arabi ilk veya ikinci
salii vaktinde ve Zhre saatinde iki nsha birisini
zev de zevcesi zerinde ve yi saatlerde
ayet-i kerimeleri porselen bir yazarak gl veya zemzem
suyu ile silerek bu sudan yedi gn a kama
216
ierlerse Hakk lutfu, inayetinden onlara bir evlad
ihsan eder. birinci ayda bir eser zuhur etmezse nc
ni_hayet yedinci ayda Allah yzlerini gldrr.
olarak her ay yedisine kadar suyunu
imeyi ihmal etmemelidir. ayetler
:X
"" , ,. "'""""',. """
J ,; .. .,. "' " /. .,. " , ,
a; J YJ Jli 4_?j

... , : J ..
,._) 1...... J .)\A.J 4.J ) , " ol b
\."' """ ...

; "" $ .; o .,
i./ a: 0\
1
, .
. ..... . - ll ll
1
61
/ J \? ....... 1
,a J ).,ra->" J J .: "J A.\1
"' "" " "'
"' , o "' "'"' "" J J .J. ,.._; ,; "" "
J .... :u ':J.J. J 0 <... Ju
lS f J .r.:v J i .Y'-!- . )
....
-' .1 .... .... ........ J J o A. , .... , ,
J J) :w J L. Jli
"" ' "" "' "' " \1; , "' "' J"' o
s-1 ;.. Jl u w Jli ( .,
. \ y c..S
....
o ,,. ,. J. , , " "' ,,..
\ J ' ' . } -, .....
. ->-'J J -.):> <W l ) \...4..U J .. .....
u- \'" , ,.. - ,. \.'V .. ,... 11-
" ... 1/J ,
.J.J"" J , ; O OJ,. "' ),;*"
.b},-; J' r
:il "' ... ,.
,., ,. , , ,.. " ,
. ___,.J <i:rli
u , v- -- .... J . ,. ,.
,. , . "'
, , ..,., "'"' ,, .,, ,., ... ,
u 1-'.j _ J \5\J . 4 * y
217
' , ,. J,- ",. $
J-_..41 0-; 01
.,. .... ... .... "
"'- o,-...-J .,,. ,.,., "'
... ,. , ,. - ,. , , , - ,.
...1 . -. > <U <U D .J .J .v.l ' -. '>- )
.. ..... ... .. .. .J
,. ; ,.
, , ......,....,., ... r" r"' , , '
;,1 : '<"'.> -- <'"'* o
- .) ,. ) r J' J' r
"' " ,. ... ... ... ...
; .; ,. ...... li. ,_,. ... o ,_,., J
YJ Jt.; <.).)lS .)1 *L;)'j
.... .... ,. "" .... ,.
.... J .... ,, J 0...-: " "" o o
y J .J J.:
, ,. ,
o " "" ..... , y ,. , , .... , .... ;.,
J.;.J "' 1 ;., d & J\.i *2Jjj5' J Li *G.
u - r .) , .,
,
...... J: o .; """" ,., J ,.
Jt.; C-:- 1 '--' Jt.! *G 8; 1 .
- .) -
;
, " .... , .,. "" " ... "- .;, "
'. 4.,:- , ' , ' , JLJ J , ':11
,.,. -r - v r-----'"
; ;
?. ... o o ... " o ,, o
*L: J '_y<; 01 Jij
" "' , ...
218
, .
1 1 ::
L ">- o I.:>.Y .,..) . "' o R c .
, ../ . J .. ;

. ..

Ez billabi racim*
Hnalike dea zekeriyya
rabbeb kale rabbi beb li min lednke zrriyyeten tayyibeten
ioneke o semiy'ud da'* Fe nidetbl melaiket ve bve
kiimn ysalli fil ennellahe bi yahya
mOsaddikan bi kelimatin mineliabi ve seyyiden ve hasuran ve
nebiyyen mines salihayn* Kale rabbi enna yekn li
ve kad kiberu vemraeti kale kezalikellab
yef'al mi Ve le kad caet ruslna ibrabime bil
kilit selimen kale selamn fe ma lebise en cae bi hanidin
felemma raa eydiyehm la ileyhi nekirahm ve evcese
minhm bayfeten kilii la tehaf inna rsiloa ila kavmi lt*
Vemraethu kiimeto fe fe bi ishaka ve
min verii isbaka ya'kb* Kalet ya veyleta e elid ve eoe
aciizo ve haza ba'li hazi le acib* Kalii e
ta'cebi ne min emriilahi rahmetlliihi ve berakathii aleykm
219
ehlel beyti innebu hamidn mecid* Bismillabir
Kefha ya ayn sad* Zikru rahmeti rabbike
abdebu zekeriyya* nada rabbehu nidaen hafiyya* Kale
rabbi inni vehenel azm minni ra's ve lem
ekn bi daike rabbi Ve inni mevaliye min
verai ve kanetimraeti fe beb li min lednke
Yerisni ve yeris min ali ya'kube vec'alh rabbi
Ya zekeriyya inna bi ismhu yahya lem
nec'al lehu min kabl semiyya* Kale rabbi enna yekun li
ve kanetimraeti aklran ve kad minel kiberi
Kale kezalike kale rabbke bve aleyye heyyinn ve
kad halaktke min kabl ve lem tekil Kale rabbic'alli
iyeten kale iyetke ella tkellimen nase selise leyalin
seviyya* Fe harace ala kavmibi minel fe evha Heyhim
en sebbih bkraten ve Ya yahya buzil kitibe bi
kuvvetin ve ateynahl hkme sabiyyi* Ve hananeo min
lednni ve zekiten ve kane Ve herran bi valideybi
ve lem yekn cebbarao Ve selimn aleyhi yevme
vlide ve yevme emut ve yevme yb'as bayyi*
mlks semaviti vel yahlku ma Yeheb li men
inasen ve yeheb li men zkur* Ev
yzevvichm zkraoen ve inasen ve yec'al men
innebu aiJmn kadir* Allahmme la tec' alni
ve ebteran bi hi vesileti inneke
alimn kadir*
Bu nsha sonra zerine (70) kere:
, , " / 0 , , ,.
J ..
... ,.. ... , Jt
.w.....:o J
J <..> J .
" .
AUahmme salli ali seyyidina muhammedin ve
mferricil krbi ve ala ali bi ve sahbihi ve
220
okuduktan sonra defa da Fetih suresi okunur.
Sonra naylonla beyaz bir dikip zerlerinde

da zerine (70) salavat ve Fetih suresi
okuduktan sonra iilrnek
KOLAY DOGUM YAPMAK
veya yedinci iken bir Arabi ilk
ve Cuma okunduktan sonra hamilenin
zerine gebe son derece
yapar. ayetler
6 Jy)
... , , "' ,
J.o , ?- $ Jo ,., ,o
_, 0 _,J.$.; 0
#
o " ",. :;, J o _,.; o , ,,, $
"YI 45
, , , ,.
:s $ J o , o ,,. " ,
.. ')\ 1 lS' J " *r'. ::....\.
1../ ._____,._.. r- (,.) i Y..J

221

o ... J
J
. .
... , ... ...
.;. . .... "'"' o,
} ' , , . "'
1 1 ....>-.JI l.j - Q >.JJ a,l?
V.;;;' ... --;,. \ . , .,.
"'
Bismillahirrahmanirrahrym* Elhamd Iiliahi rabbil
alemin* Errahmanir Maliki yevmid din*
na'bUd ve iyyake nesteayn*
aleyhim* Gayri! aleyhim velad
dallin* Keennehm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesft
illa saaten min nehar* (Ve ma yelbisu biha ilJa yesira)* Ke
ennehm yevme yeravneha lem yelbesu illa ev
duhaba* Ve yevme ke en lem yelbesu illa saaten
minen nebari yetearafUoe beynehm* Ve ma emrus saati iUi
ke besari ev bve akrab inneliibe ala klli
kadir* Ve ma ydrike lealles saate tekun karibi* Ve mi
emrna illa ke bil besari*
Ve ezinet li
rabbibii ve hukkat* Ve izel erdu mddet* Ve elkat ma fibi ve
tehallet* Le kad kine fi li lil elbab* Mi
kine hadisen yftera ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve
killle ve hden ve rahmeten li kavmin
y'minfin* Allahmme ya hiilikan nefsi minen nefsi balhshi
ve sehhil viiadetibi bimili'kitabi (bamilenin ismi bi
lutfike ve rahmetike yi erhamer
222
NAZAR DEGMEMEii
Bir veya hafif bir kimsenin veya herhangi
bir sr davann her trl nazardan ve arattan emin iin
ayet ve veya Zerinde
bu temin eder.
Davadar iin olursa sonra
naylonla sanp bir mahfaza ierisine koyup lehimlettikten
sonra srnn boynuna ayetler

Jo, o ,- J. .,. , .,. ,
.. .. 4J
" "' .,. .,. ...
, "' o ,. o "" "" o J o J ,
* ) Jj 0.)8)1 i j::w-- !J ):>.
,. ,. ,.
"' O O $ "'_,. ,..,._., JJ , O_,f
: 1! L. J 0_,} "_? fJI
,. - ,
) "' :/1 ' ' /. '
1 ,. ,. "J ' 'i ...UI 1 ll ' .. ll 1
... , .. r r
,,,, , ,,.,.
o .,. , , ,, o ..... o
.
,., "' ,
' ;, ,, J , , , , " ,.. , ,. o o , "' , '
'j\ :,.; 'j) JY. ';}) 1}.$'1
""'"' ' , ,
o , "' l:t , ., o
. . ';1\ u(
1
. .. ll J- t:. 1 *.
r. ) .r--' r--:-- f..5';""
, " ... , ,
, J, , ; , , , , , ... o , .,. ,, ...
u- c y _; 6 ll\ * j ';} v--81 jS'I v--81
,. ,. ,.
223
224

J , , , "' ol' ,
, ;/' " JJ " " "' , " " "' ,
\ }) >.) l;:J y) 1
,. "
tJ , , ,, ,. , , , "
" "'. " . 1 \S
"" I'.J..---") ". ) v J .
,. " ,.
,.
1.. o ::
4 .. '
.. ""' .. ,
Elhamd Iiliabi rabbil

alemin* Errahminir Maliki yevmid m* lyyike
na'bd ve iyyake
en' amte aleyhim* Gayril aleyhim velad
dillin* Allah la ilahe illa hvel bayyl kayyum* La
te'huzhu sinetD ve la nevm* Leb ma fis semavali vel erd*
Men zellezi illa bi iznih* Ya'lem .ma beyne
eydihim ve ma ha1febm* Ve li bi min
. limibi iUa bima vesia krsiyyhs semavati vel erda ve la
yeudh ve bvel aliyyl Lev enzelni
hizel kur' ane aUi cebelin le raeytehu mtesaddiao min
Ve tilkel emsal nadribba lin nasi leallebm
yetefekkerun* HveHabllezi la ilabe illa hve aliml
hver rabmanr Hvellabllezi la ilihe
illi bvel melikl kudduss selaml m'minl mbeyminl
azizl cebbirul mtekebbiru sbbanellahi amma
Hvellahl halikul baril msavviru lehl esmal husna
ysebbihu lehu ma fi s semavati vel ve hvel azizl
225
hakim* Ve . in yekidllezine keferil le yzlikilneke bi
ebsarihim lernma semiuz zikra ve innebO le
mecnn* Ve ma bve illi zikrun Iii alemin*
Bismillabirrahminirrahaym* Bismillahillezi la yedurru
measmibi til ve la fis semai ve hves semiul alim*
BismiDabi vallah ekberu ikbaran ve a'zimen ve li bavle ve la
kuvvete illa billahil aliyyil azaym* Le halkos semavati vel
ekber* Min nasi ve lakinne ekseran nllsi la ya'lemGn*
Allahmme rabbi abese abisin ve nefese nifisin ve leyli
damisin ve timisin ve hacri yabisin ve kibis*
Allahmme aynil ti malibi ve veledihi ve a'ynin oasi
aleyhi ve buz kelimeteh min beyni ve nezarath
min beyni cefneyhi ve rud* Allihmme aynehu aleyhi ferchl
besara hel teri min fzur* besara kerrateyni
yenkalib ileykel besaru hasien ve bve hasir* Ve
raddellahllezine keferii bi lem yenalu hayran.ve
kefellahl m'mininel Ve kinellah kaviyyen
Bel nakdifti bil alel fe fe iza hve
rabikun ve lekml veyl mimma tevekkelt
aleilahi rabbi ve rabbikm ma min dabbetin illa hve
bi rabbi aHi
V el asr* insanele ti husr*
amen ve amils salibati ve tevasav bil ve
tevasav bis sabr* Li iylafi
ves sayf* Felya'bdu rabbe
hizel beytillezi at'amehm min ve amenehm min havf*
Kul ez bi rabbil felak* Min
ma halak* Ve min izi vekab* Ve min
nefiasati fil ukad* Ve min basidin id based*Kul
euz bi rabbin nas* .Melikin nas* nas* Min
vesvasil bannas* Ellezi yvesvis fi sudurin nas* Minel
cinneti ven nas* Sbhane rabbike rabbil amma
Ve selamn alel mrselin* vel hamd lilhihi rabbil alemin*
Ve sallellab aHi seyyidini ve nebiyyina ve ve
226
mevlana ve ve hamina ve kurrati uyunini ve nuri
muhammedin ve ali ebU beytibi ve ashabihi
ve selJim tesllmen kesiri*
JiiSlto:I' AIUIASI, VE
SIKilVI'IIARDAN KUittULMAii
Bu temin etmek iin Arabi bir
ilk cuma gn ezandan sonra temiz bir
sonra zerine {41) kere ayetleri (489) defa da "Ya
Fettah" ism-i okuyup zerinde kimsenin
olan dzelir, dlekanma bol ugrar.
iin temiz bir levbalatarak dkkana
asmak Her gn (41) defa ayetleri ve (489) kere de "Ya
Fettah" ismini vird edinen kimse ok zamanda
nail ve emin olur. Vefk ve
ayet-i kerimeler
,. J .J. J ,. ,._ ,.
* . . * , .....
-a
,.
yethlne
kitabellahi ve ekams ve enfekO mimma razaknahm
ve aliiniyeten yereline tiCareten len Li
yveffiyebm crabm ve yezidebm min fadlib*
(Fahr Su resi, ayet: 29-30)
,. .. . " " " . . t:..:i '1
"' rJ r )'\ J ..
, ., , ,. ,. , ,. ,.
, ,. o " ,. o 0 ,. ,. "
2Jj\ 4 /') o .. -."'.ll ":. ll
" , " " cjJ y ) " -
Allahmme bismikel a'zami ve bi hizibil
vel vefki .ve bi hurmeti esmai kel hsna ve
ulyii dakati ve ferric hemmi bi cahi ve bi
hurmeti seyyidina ve nebiyyina ve ve habibina ve
kurrate uynina muhammedin sallellah aleybi ve selleme ve
ala ehli beytihi ve asbabibi
228

GECE Uf'Uf'MIAYAN VE IIIJ'f"SUZLUK.
YAPAN OCIJiiLAR
J
1


... .,. ,. ... ""' J , o ,
o ,. * . ,. ''1 J ,. ,. 1 "'ll ,, ,. .....
u 1.: ... J ... ; J"""'..-
..
..,;.; ., J ..,. ,.,., J ""'" o.,.
;tt- 0 0 0 ,\.,;;
"" o ""' ,.
* J . ,. . " l" .. * . J ..
_...,. . ' " ,...-"-" 4., o .. UJ..Le L
!..> , V "
229
; J , o }!' , J o ,_ "' "' .,
0')Lj
0

0
co
. r.;::;-- J J

., CJ ' ,.,. , "' ; "' " ' ,. 1
Wl ! 'll :-,:t 'lJ J:,;.. ';JJ (0')\; J.
., ... ., "' ; ,; ., tl ,
"' ., ; '"" ; o
u J -: .. J *
; ;
'
Elhamd Iiliahi rabbil
. alemin* Errahmanir Maliki yevmid din*
na ;bd ve iyyake
en'amte aleybim* Gayril aleyhim velad

dallin* h evel fityet ilel kehfi fe kil rabbeni itina min
lednke rahmeten ve heyyi' leni min emrina Fe
darabna ala izinihim til kehfi sinine adedi* Ve lebis fi
kehfihim selise mietin vezdadu tis'a" Ve asviti lir
rabmini fe li tesma' illi bemsa* E fe men hizel hadise
ve tadhakne ve li tebkn* Ve entm samidtin*
Kul hvellih ebad* Allabs
samed* Lem yelid ve lem yled* Ve lem yekn lebu kfven
ebad* Kul eOzU bi rabbil felak* Min ma halak* Ve min
izi vekab* Ve min neflasiti til ukad* Ve
min hasidin izi based* Kul bi rabbin nis* Melikin
nas* ilabin nis* Min vesvisil hannas* Ellezi yvesvis
fi sudtirin nis* Mine) doneti veo oas* Elbamd lillihillezi li
yensil men zekerahu ve lj ecra men Kem
min Iiliahi ali klli abdin fi sakinin ve
sakin* Tabi* Yasin vel kur'anil hakim* Lev enzelna
hizel kur'ine ali cebelin leraeyteb mtesaddian min
Ve tilkel emsal nadribbi lin nisi leallehm
yetefekkern* La yassaddeoe anba ve li ynzifUo* Ve lehi
230
ma sekene filleyli ven nebari ve bves semiy' ul alim* skn
eyyhel bkiii min ibni fUian ve annesinin
ismi bi izniilahi ve la bavle ve kuvvete illa
billahil aliyyil Ve sallellab ala seyyidini
mubammedin ve ala ilihive sabbihi ve sellim*
Ayet ve iki nsha olarak
sonra birisini zerine de iine dikmelidir.
231
,.
KiMSELER
bnyevi bir sebebiyle yahut heyecan,
korku, byk bir geici bir kudretsizi ik varsa bu
birka gn iinde kendi kendine dzelir. Evvela bir asabiyeci
veya bir dahil iyeciye mracaat etmelidir.
haricinde ve intikam ile
bir sihir neticesi ise o zaman vefk bir
meshura iirilir. bir Ayet' ei-Krsi ve bir
da Bakara Suresi'nin sonundaki "Amener rasul' ' ayet-i
kerimesinden sonuna kadar ve harfleri tek .tek kelime
olarak
Ayet' el-Krsi k oluna, Amerrasul de sol koluna
Bundan sonra olan kimse hi yeni
bir baltanm uzvu tezkirini geirip Bi luttillah
aczinden halas olur. Vetkin (114) kere "Ya Cami' "
ismini okunduktan sonra iirilmelidir .
...
....

232
...
..
'
- .
SiHiR BOZMAK iiN
ile yorgan zdkten sonra birisine O
de (I O 1) adet zlr ilm ek Sonra beyaz
porselen bir iine bir miktar su koyduktan sonra
ipliklerden birisini eline filan kimsenin maruz
sihri bozmak niyeti ile diye bir defa Euz ektikten sonra
Felak suresini okuyup birisini zer ve bu suretle
kalan ( 1 00) her birisine birer Felak suresini okumak
suretiyle Sonra eline onu da bu kere
her birer N as suresini okuyarak zersin.
Her zlen sonra porselendeki suya
Okumak sonra suyun bir
iirnek zere bir kaba Ve bu sudan gn .
azar azar iilir. suyun iindeki ipiikti iyice
sonra kurumak zere bir yerde muhafaza olunur. Ve o
suyun zerine hariten bir miktar daha su ilave olunur ve meshur
sonra bir iinde o suyu vcudunun her
temas etmek zere dknr. suyu da ayak
temiz bir yere veya bir baheye dker. .
kuruduktan sonra meshur ikamet yerde tts
olunur. Okuma mnikn olursa bahur olarak zerlik
tohumu Bu ameliyye lusmeti olan iin de
ok olur.
233

Herhangi bir meseleyi bir grmek ;steyen
kimse gecede (4000) kere Suresi'nin ilk drt ayetini

,. o $ ,. o ,., , 'o $ .,
J.G:.

Errabman* Allemel kur' an* Haleket insan* Allemebl
beyan*
Ayet-i kerimelerini okuyup kimse ile
zerine yatarak uyursa mutlaka grr. Bu istihare
gerekirse defaya kadar
bir usul: Yine bu maksatla sonra
Allah iin iki rekat namaz On salava (313) kere Kaf ha
ya ayn sad ve (129) kere de Mlk suresindeki:
o ","' .,,..,
*' :; : p kl\1 d "-t:. . ... 'll
- -;. y.) ,_,....-if r-:
...
E la ya' lem men baleka ve habi r*
Ayet-i kerimesini okuyup sonra kimse
ile uykusu gelinceye kadar salavat okursa yine
grr. Yine bu maksat iin Kevser Suresi'ni
(I 000) kere okumak ok messirdir.
'
VCUTtAKi HER TRL HADiS
....... GEimiEli iiN
A '
Temiz bir tabak iine 1\1-i Suresi'nin 15 Ayeti olan:
"Smme enzele aleykm ' min ba'dil ayeti ile Fetih
Suresi 'nin son ayeti o tan' "Muhammed n ayet-i
'
kerimesini sonuna kadar zeytin ile silip vcudun
haricinde grlen yaralara srlrse zamanda
234
grlr. yaralar dahilde ise o zaman ayetleri
mmknse zemzemle, glsuyu ile bu da mmkn
menba veya suyu ile silip bir srahiye konur ve
zerine her iki ayette (28) kere okunduktan sonra bu sudan gn
iilir. Bu ameliyye derecesine gre veya kere
Bu iki ayet-i kerime ruhani her
korku, evham, hayalet grme ve benzeri ok
ve messirdir.
Bu demek ki, maddi tedavi terk edilsin,
doktora gidilmesin.
Katiyyen! ki lokomatif bir tekerlek zerinde
yrmyorsa bir ok da tek yoldan tedavi edilmez.
ki tababetin aciz ve henz tedavisi bir
ola.
Maddiyat ve maneviyat iki ikiz Ne birisi terk
edilir, ne de devlete bile Kk bir
ihmal byk felaketiere sebebiyet verebilir. ki kk bir
hareketin bOyilk bir vaziye gibi. Bu sebeple insanlar daima
tedbirli ve
Her iki ayetin (28)'er kere sebebi, her iki ayette
de (28) Ve Hazreti
Kur'an'da da (28) harf bu iki ayet-i kerimede ayet
yoktur. Bu ayetler ok kimse pek ok kere
ve
RYADA

Herkesten uzak tenha bir mahalde gn uyku
hari olmak zere oru ve riyazeile olan ve ayetleri
okuyan ve zaman zaman gnlk ve asilbend, d bahur
ederek tamamlayan kimseye nc gece
mutlaka kendisini halktan bir gsterilir
veya bir servet
'
235

Allahmme ya kerim ya vehhib yi zet tavli yi
ya ya ya kafi* Allabmme rabbeni
enzil aleyna maideten mines semai tekun lena li
evvelina ve ve iyeten minke verzukna ve ente hayrur

YERDE OLIW OUIADIGIM
AMAMAli iiN
Define tahmin olunan bir yerde bir daire
izilir. Sonra en ok tahmin olunan yerden abdestli halde
bir avu toprak Avu hafife yumulur. Sonra
ayet-i keri meler yediden yirmi bire kadar okunur. Orada define
varsa avu gayri ihtiyari yumulur. yoksa yine avu
gayri ihtiyari ve topraklar dklr.
* . .
J ) ) r
... " , ,.., .,
.,. ... "
;;' a \ ;0 1 1 ;0 .
. . ) . - J - .r--J
, ,
236
:

., "' , "'
J ,, "' !, .... "" o ,,
) ) 'l J c. ;; J " .q t>

Ve cealnelleyle ven nchira
iyeteyni fe mehavni iyetel leyli ve cealna iyeten nehari
li fadlen min rabbikm ve li ta'lemu
adedes sinine vel ve klle fassalnah tefsayla* Ve
klle insanin elzemnih tiirah fi ve oubric lehil
'
yevmel kitiben yelkih Ikra' kitibeke
keia bi nefsikel yevme aleyke hasiben menihteda fe innemi
yehtedi li nefsibi ve men dalefe innema aleyha ve li
teziru vizra uhra* Ve mi knna mazzibine hatta
neb' ase rasula*
FllWDDi VEYA DALI iLE

Bir Arabi onundan on kadar gn her
msavi bir parmak veya zeytin
atal bir dal kesilir. Bu ameliye zaman
orulu, ve perhizli olmak
bir ucunu ile temizleyerek daim beyaz
meydana ve zerine:
237
Ve ma tilke bi yeminike yi musa* Kale hiye asaye e
tevekke aleybi ve bihi ve liye fibi mearib
uhra* Kale yi musa fe elkibi fe izi biye bayyeta
tes'a*
Ayet-i kerimesi atalin da yine ile
temizledikten sonra Zerine:
, ..,. "' ""' . .... . ,.
... . , ... , ,-: H . 1
'-- - <::.. .rv A.).) ) J .) I.J . ,. 4 1 .) )
. , ,
.t. ; " J eJ , "
J. ;i 1 l.i.S" .;,:;_, o: 8A; * 0 J.
" . s ""' .. J J--
Ve iz kateltm nefsen feddara' tm fibi valiahil
muhricn ma kntm tektmn* Fe kulnadribObU bi
kezalike yuhyillihl mevti ve yrikm iyatibi
leallekm
Ayet-i kerimesi Bundan sonra atahn tekli ucunu da
yine ile temizleyip zerine:
O lll O$ "' "' -'
H, :_ 1 ' , ,- / ,- s o J. 0 ,- , 0
oJ u y J 0 .r- ' .
,. ""' ,. , ,. ,. ,
, o, ,.,; Jt i' ...-. ., ,
* 0t5:.:JI . .. . 1 G :UI l:_: Jl
.r.? J J J , -,
, , " , " ,
Ecib yi meymunes sebabi ve tevekkel bi hakk hazibil
cerideti ila mehallid d etineti ev il knzi ve fi hizel

238
Bu ameliyyeden sonra yedi gn li Ilah riyazetle ve her
perbiz ederek oru tutulur. Yevmiye (313)'den noksan
olmamak ve gcn yeterse bine kadar zere
azjmet okunur: .
r r r r
..... "" ,. 'lll ,, , ...:
.( J l :,;.. )
, " "' .... , ; .. " ,
"" . ... .... , ; . ' # ....
r r r
.... .... .... , , ,
becmecetin bedcin hecicin almucin almucin
meby{icin mehyucin ecib eyyhel ve cerr bazibil
cerideti ili mehallet defin bi hazibil esmii ve bi
ismullihil a'zami elviban elviban elvaban el'acel
el'acel el'acel essaate essiate essaate.
ubuk bu suretle sonra umulan
mahalle gidilir ve orada ubuk elde halde azimet
orada define varsa ubuk seni oraya adeta
srklercesine gtrr.

gn yumuna zerine
esmalar ve ayetler sonra umulan
mahallin drt drt yumurta bir de ortaya bir yumurta
gmOlr. Her gmerken Uzerine yedi kere
esmalar okunur.
ve okunacak esma ve ayetler:
, .... b' o, "' O$ J J , Jo
- "1 \ - c. /' .. J)} " J-} "J-.# "J-

4 11 :u,
,. .... ,,..,. ,, ....
239
, , " ,
J " '
<,jJ'p\; J :X
"'" JJo

. . IJ. O O aJ.
\.>- - , b) .. J J-,.--
, ,
,_ o ,; ,
, ; . -ll :..... L. '1 G' :. J L. '"..
.!!. ut:""___.. , l5':' , -. r. ? ,. -J v J
, ,
,
u
,O tli .;,, J , , O
' .. o L. _..
. J
"' , ; ,,
; , ,_ , O ,_ ; O Otl' O; .;; O ,_ ,
r r \ .C}'I l..lf!J
, ,
_t?c 0 ;J:;:)
tevekkel ente ve
a 'vanike bi ve bi nri veehillahil azaym* Yi
huddam hazibil esmai beyyinu hizibil babiyeti ve ahricuha bi
ve men asdeku mineliahi Ve hve asdekul
kailin* Ve iz kateltm nefsen feddara'tiim fiba vallab
muhricn ma kntm tektmun Fe kuloadribuh bi
ba'dahi kezalike yuhyiUahl mevta ve yrikm iyatibi
leallekm Tevekk_el ya Ve ente ve
ya ve ya li bi habiyyetilleti fi bizel
rnekani bi ma televthu aleykm vet taat Iiliahi rabbil
alemine ve li biizel esmai elvahan elvahan elvaban ettacel
el'ace! el' acel essaate essaate essaate* Ve innebu le kasemo
lev ta'lemune
240
YERDE OLUP OUIAOIGIM
VE TAtiNETMEK iiN
GUndUzden Iiiiah oru tutulur. ve
bir yememek
sonra bir avu hardal Uzerine yz bir kere:
"" . "' "" " "" ,. . ; , ,
).1 '11 ') '. o/;-J
, , ,
" " ., til "'"' ,. J. J "' ,.
:,, , } o , '1 . ,... ; 'l
...
,... ;
Si , , o " "' ., o " o JJ
'-:"'\ '-- ...... ! 'll 4 '1 J J ':/ J J 'J 1 u 1: 11
Ve mefatihul la ya'lemha illi hve ve
ya'lem ma til berri vel bahri ve mi teskutu min verakatin
illi ya'lemhi ve la habbetin fi zulmatil erda ve la ratbin ve
li yibisin iUa fi ki ta bin m bin*
Ayet-i kerimesi okunur. Ve her "MUbm" (102) kere
Okuma esnasmda hardallar avuta tutulur ve okunan
ayet-i kerimeler hardallara flenir. Okuma tamam olduktan sonra
hardallar oraya serpilir. Ertesi sabaha kadar oraya kimse girmez.
Sabahleyin hardallar orada medfun bir varsa zerinde
olur, yoksa gibi

. yeni bir kadeh
Su doldurunuz. Sol avucunuza esrna ve ayeti
elinizi kadehin zerine umulan
241
yerde azimeti okumaya Okuma biltn
ameliyelerde gibi sarf-i imar sonra okumak ve
bahur olarak gnlk ve yakmak orada
mevcutsa azimet yze varmadan kadeh ele ve
yere
Okunacak Azimet:
) J " .... '
\ , .,. "1 "'1 "
, J-J,___... ,., , J- , c.f; ..r 1 r
tl * "' , ;' ,,
. .... 1 $,. Jo '-
0 : 4,j \ 'd 'c.fy.:' ' J-y.._,-
"' '!$ - ,
J" -: , .... J$"0 .... ' . 1. o ....
0. " I.J -.>- 4,j \J. ...
.) - - .../ 1 -.... u . 1 - 4
, ,. ,. ,,,
,!. # , t ;>(1 , ,
*4:UI F IlA }41


innebu min
sleymane ve innehfi Tevekkel
ya meymun eba ecir hazel kadah ila meballid detineh.
DEFiNE
Bundan evvelki kaidelerde beyan
birer ve tekli bir buuk
olmak zere bir dal kesilir. Tekli drt haline getirilir.
Birinci ikinci
nc drdnc
bi hazihil esmai aleykm"
Sonra iki tutup tekti
umulan bir yerde yere meyilli olarak tutulup
azimet Ta ki ubuk eline seni
sUrkleyinceye kadar devam olunur.
242
Okunacak Azimet:
" u ....: "' , ,. .....
} 1 ......
) .r y '1t'! u:--; .J -

:/1 .,. o.; "';. "' , ., o
:X J:UI J! o;
"' .... ... ; .... .;
O tl' , .; ,. , J O tl"'/ J "' ' e ,;
r ,_, ,...-. . ..-;\ 1.J".:. ... \J I_HIJ i2!11J
, , "

oJ

..... o..- "' o
i
"'
,. " -
..
,
Aksemt aleykm ya sakinine biha
vecr bazibil cerideti ila mekinil defaini vel habiseti mioez
zehebi vel ecib ve akbel veshab bi

esri bi bizibil esmii elvahan elvaban elvihan el'acel
el'acel el'acel essiat essaat essaat birakellih ve
abseneUab ileykm*
243
iiN
Yeri belli olmayan bir yerini bulmak iin
veya zeytin atal bir dal kesilir. Bir
"" If. ,. ,
J
l ( :__ 11 j(l oL ,. i .i.JI
.X - , .. .
"'" "" ""'
,_ ., ., s o ...- o o
8LI . , Gs" G"
.. - -..r:.. J> ) . I..S, IS ..
.. .. ,

*' - 'll : . .. 1\ .. }
yA
Sbbaoellezi esra bi abdibi !eylen minel mescidil barami
ilel mescidil aksalleri barakna bavlehii li nriyehu min
iyatini innebu hves semiy'ul

"" o , o... .,. o ""

, , ..
, J _, "" ... .,. ""
.. .J_\j 6:Q;.
j .. ,. .. \ ; J ,. .
, ,
Ve min ayatih'i halkus semavati vel ve ma besse
fihima min dibbetin ve hve ala iza kadir*
nc
yb. .. ll :;
, ,
" .Jo "" s- J ,_,
j)' t>;I
, "" 'JI. ,
Ve teral cibile tahsebhi camideten ve. hiye temrru
merras sehibi s un'allahillezi etkane klle innebu
habirun bimi tef' alun*
Drdnc
J , , .,. , ' J J ,. ; ., J ,.
c. :. 1 - , o "'"", p ; "'
J:' ) 1 1 J 0 v-' 0lJ
,.
' ).Si" , f"' , " o 1,. .... . ,..... 1 ,. i ..... :ll
U u . 4 . \.....> >J l..Jl' : ,._ ..
.. , . , J .... -
Ve in klln lemma cemiy'un ledeyni mubdarun* Ve
ayetn lebml erdul meyteb* abyeynibi ve abracai minbl
babben fe minb ye'khin*
Ayet-i kerimelen zerine (2 1) kere ikinci ciltte
"K.asem'l-Emliki' l-Felekiyye" okunur. ubuk bu suretle
sonra ihtiya zere
muhafaza olunur. Detine tekli
yere vaziyette tutulur ve olarak "KasemO'l-
EmJaki ' I-Felekiyye" okunur, ta ki ubuk ele gibi seni
zerine gtrlineeye kadar.
DNDRHEK
Evini terk bir erkek veya dndnnek
iin ( 41) kere karabiber her biri teker teker iken yedi
kere:
,. ,,. ,
" ,. , .... ,. ,. }; ... "
L o . .. i 41 0_, .
4
4 If; f
0
';. _,;..;. i'
- ,.; J ,, ,. , J ,, ) ,
,. - , .... ,. .... J ,. .... o 1 : """'
: : '1 C,. .lbJ
, , , J , , , , ,. ,, ,.
u:. \I )J f )JQ )JQ J_,;Q YJQ
# # >- , , fl fl
o , . , ,,
r r r
Enlihan tevekkel ya meymune eba
ve eclib ve heyyic flaoebni fUJinin (veya fUiine binti
245
flan) bi leyafUrin leyarusin
elvahan civahan elvahan el'acel
el'acel el'acel essaah essaab essaab*
Okunur ve biber elle tutulmadan
Buna yedi gece devam olunur. Matlup bazen birde
bazen te, bazen de yedi de gelir.

vermemekte eden bir zalim veya bir
kurtarabilmek iin gn oru tutulur.
Gecenin ge saatlerinde (1135) kere: "Kaf hcl ya ayn sad" okunur.
(313) kere de:
.,., ;' ;,., / ,.,
} J ('--_ :. J :. J (';.. :. } ("\

d
"' o o ,.., ,. (/J ., , .,

)JI 4
., ,. ? ?
J ., ,; ,. J "' J 0/
.J>-) 0')\.;
., ,. , ,. ,. ""
o ... } o ,. ,,.o J " , J ,
,. , o ., 1 ,
<..S ;.04;) o.l ;- 4 4c , . .. \) j\)

tevekkel ya abiden nari
ve ala kalbi flanibni flane vadribba bi harabin min
nar ve havfb vez'acub veslb aklebu hatta ye'ti mdi ve
hacet'i elvahan elvaban elvahan el'acel el'acel el'acel
essaat essaat essaat.
246
'
YREK. T{TRL liORirnLAR
VE KOl'VIJLMIAYAN
DASTALIKLAR
olan, karamsar,
kt huzursuz gnl kalbi dar olan, znt
ve dertleri artan kimseler iin, ayet-i l<erimeleri
taharet-i kamile halinde temiz bir zerine (41) defa
Fatiha Suresi ' ni okuduktan sonra zikri geen ruh
mbtela bir kimsenin zerine
biizniilah ok zamanda nail olur. Gerekirse
derecesine gre veya yedi gn bir bardak suya ve
hastaya nefes edilir.
* " ) 1 "" ,:-1 * ::;1 ll .
, ... ..:.u . u.. .1"1 .)"' r
J
..
""" / ,. ... / .,. /
/,. ,. " ,. ... ....,. .,.. ,.
r ;:.t; t_:) ;s ijj; t_: All i
_.
"" "' , ... "
\
1 6 -: "'\ i l" } -;: } , ... o... ...i lol-:_
.u\ .:.J 0 ') --<>Q .... A W
_) .J .. ..,., .. ;..,-: ...
* Q gJ"' ... / o l/fl,.
" .J \[:.._
0
1 o.- \ .-o
o 1 oC. <.S/1 1..5-J <.S)J .c <..5- y)
, , ; ,...,
* \ \ ) o \\ \ * Jo _. J ,. _. _. 1
.)"' .)"' r __ _; o2 .x
, .... ., ... ... ...
_.
c..>r y :x eo GJ)
/ " /
J
247
,..J ., " $' ' J ,., , ,... o
1 ":c( 1 ... . 1 i .... 1 ..UI 1 -1\j 1: \ '1
1.....-...A) tS... ...... y ) ) '1t'
...
, J J .,; ., _,. O; .;,..,
J c :.W L: :U 01 '1
...
, o J ,,. o , o,. , " .,
\ ... o! Lb _,: JJI Q \ 01 J
"" ,. , ,
0 p
... , ... , "' ,
, " ;s o ... , ,
. ' . J J \* '{ ... _ osl
_ " --.J w u.- l..>...l.AJ . ._, )
j i u . . , .. ., -. ..., ..
* ...
#' , ,. ,. f ,.
..... o J.. o .J _ ..
0
- _ ... 1
. _),_--- .. r .. J JJ r-J '-' .)":""'"".J
... ...
, 0,0 .... g ,
* '\,__ y 'j\J
... ...
fetabna leke fethan
mbina* Li lekellah ma tekaddeme min zenbike ve
ma teabhara ve ytimme alcyke ve yehdiyeke
Ve yensurakellab nasran azizi*
Ve hvel kahiru fevka
ve hvel hakiml habir*
li sadri ve yessir li emri vahll ukdeten min lisani
yefkahii kavli* Ve neza'na ma
fi sudiirihim min tecri min tahtihiml enharu ve k.all
hamd lillahillezi bedana li hazi ve ma kUnna li nehtediye lev
la en hedanellah kad det rusl rabbina,bil n nudu
en tilkml cenneti uristmiiha bima kntm ta' mcln*
Ve iza raeyte semme raeyte
248
:
ve !lllken kebiran aliyehm siyab sndsin
hudrun ve istebrakun ve hull esavira min ftddatin ve
selcihm rabbbm tahiira* hazel
merida vel evbam an hamili kitabi haza bi lutfike ve
keramike ve ve mayetike ya erhamer ya
rabbel alemin* Ya malike yevmid din*
MADDi \TE HER TRL
BASTALIIi.LAB.A
Sabah ve hem hastaya hem de bir bardak suya (2 I)
kere okuyup nefes edildikten sonra hastaya iirilir ve bir tane de
zerinde ok zamanda hasta
Okunacak Dua:
'
o,.J o o J;p ,. """ """ " "'
} :, .. \J'T:; 0i )l)
"' "' "" ,
J 1.. o ' o o .,, o , J o ,. o , .-
.) " .. J Jj.:JI :-; ki
,., ,
, J o J , },.; "
., .. .. ' \;;& J'' '1 o, .If" , .,
.; ... i r.SJ . 6 ll. .. .! u-
,. , .... ;'
:,_j b..:i
.., .; .., ""' ,. }o , o .;
0G.:. 8)1
:tl
0 .$ $.; , ,.,.o . ... '
+e ._..,;.LAJ;J v

;..a.r J li. \'1 : J * 1 :::.;:.


249
. ..
... / /
oJ ;; o .,-. J.; o} o o
' "'" '* " 1 .... \.JI ....
r-_ .. ""!-:! . . o .. ) .r--- <.s) .
- / ...
o o "' o ,. 0 / "' "'
j !jJI J * c_;P J 'i l)
... ... /
.;/' .. "' , o "
* .. '1 ,...,. ;JI) ::,.. 1/ J.,- o :: Jt ... . "' ::
f .r-'


... /
_,.. J o ,...: d' J .,.., $J'
* 0 # * z,;::... JS' 0il
,. "" "' "'
Elbamd Iiliabi rabbil
alemin* Errahmanir Maliki yevmid .. din*
na'bd ve iyyake
en'amte aleyhim* Gayril aleybim velad
dallin* Kul bvellab ebad* Allabs samed* Lem yelid ve
lem yled* Ve lem yekn leb kfven ebad* Kul efiz bi
rabbil felak* Min ma balak* Ve min iza
vekab* Ve min netrasiti 61 ukad* Ve min basidin
izi hased* Kul ez bi rabbin nis* Melikin nas* nis*
Min vesvasil Ellezi yvesvis ti sudrin nas*
Minel cinneti ven nas* Ve lev enne kur' anen syyirat bibil
cibai ev bibil erdu ev kllime bibil mevta beliilibil
emru cemiy'i* Ve yes' el9neke anil cibali fe kul yensif'ba
rabbi nesfen fe kian safsaia* Li tera fibi ve
la emta* Lev enzelni kur' ine ala cebelin le raeyteb
mtesaddian min Ve, tilkel emsil
nadr:bha lin nasi leallebm yetefekkern* Uvellahllezi la
250
ilahe illa hve aliml hver rahmanr
Hvellahllezi la ilahe illa hvel melikl kuddss
selaml m' minl mheymiol azizl cebbarul mtekebbiru
sbhaneiUibi amma Hvellahl halikul baril
msavviru lehl esmal busna* yllsebbihu lehu mi fis
semivati vel ve bvel azizl hakim* Ve teral cibale
tahsebha cimideten ve hiye temrru merras sehabi
sun'allabillezi etkane klle innebu habirun bima
te'raln*
VE BURIJN KANA.MASINA
nezle olan veya burnu kanayan kimse temiz bir
zerinde hem nezleden
kurtulur, hem de burun halas olur.
dua:
. 1 ' 8"' , _. , ..
.. , y r,.S. .. ,_r; y-
.,. "' ,. ,.
, , J .,. J J o - ,. o ,_ , 0
* G.S c: ..iJI W l .. ,...,
) ) ) s:. <.S" ) . )!. f"' ) "6-""
. ,. ., ., .,
Kf eyyher raf'ti an hamili kitabi bba bi
kabharil azizil cebbarillezi yeral mi ve
yahtaru ve la tdrikhl ebsaru ve bve ydrikl ebsar*
Mbtela nezleden kurtulmak isteyen kimse sabah ve
avucuna biraz su zerine (7) kere bu okur ve
bumuna ekerse ok zamanda nezleden kurtulur.
251