You are on page 1of 16

Bilangan jurnal: Pertama Minggu praktikum: Pertama 1.

Masalah/ peristiwa 27 Januari 2014, saya mengalami masalah menguruskan diri iaitu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran sekolah yang baru. Saya tidak pandai untuk berinteraksi dengan warga sekolah, menyesuaikan diri dengan bahasa pertuturan murid dan kesukaran untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk praktikum daripada pengurusan sekolah.

2. Analisis Masalah ini timbul kerana sikap malu dan rendah diri yang ada pada diri saya. Saya malu untuk bertanya kerana saya tidak memahami bahasa pertuturan di sekolah yang menggunakan bahasa setempat untuk berkomunikasi. Selain itu, ramai guru yang bertugas di luar sekolah juga menjadikan saya berasa segan untuk memulakan interaksi dengan warga sekolah terutamanya guru-guru. Masalah bahasa komunikasi dan sikap malu menjadi kekangan untuk saya menguruskan dan menyesuaikan diri di sekolah.

3. Cadangan tindakan susulan a) Saya patut merujuk guru pembimbing untuk mengetahui cara menguruskan diri dan mengetahui keadaan persekitaran. b) Saya harus mendapatkan panduan agar saya dapat melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sempurna. c) Saya perlu belajar cara komunikasi yang berkesan dan berkenaan hubungan interpersonal dan intrapersonal. d) Saya harus membuang perasaan negatif dalam diri saya dan mengelakkan prasangka untuk mengatasi masalah pengurusan diri dan komunikasi.

4. Tempoh masa tindakan susulan Saya cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu iaitu sehingga 31 Januari 2014. Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: . Pengurusan diri dan komunikasi berkesan adalah penting untuk memastikan keselesaan dan wujudnya hubungan baik dengan warga sekolah.

Masalah/ peristiwa Pada minggu yang pertama. Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah ditetapkan saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang telah diperuntukkan. Oleh yang demikian saya berhadapan dalam menguruskan masa bagi setiap aktiviti yang diteruskan Interaksi antara ahli kumpulan para pelajar tidak memuaskan akibat pelajar mulai berasa bosan dengan sesi pembelajaran dan pengajaran. Di samping itu saya kurang mempelbagaikan bahan bantu mengajar daripada pelbagai sumber 3. Saya telah membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan telah diberikan tugas masingmasing. saya telah melaksanakan aktiviti dalam kumpulan dalam pengajaran Bahasa Melayu Tahun 5. Saya perlu membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam proses pembelajaran dan pengajaran akar dapat menguruskan masa dengan lebih baik dan sempurna terutama ketika menguruskan aktiviti dalam kumpulan. Di awal pembelajaran saya mendapat respons positif daripada pelajar namun apabila diteruskan kepada aktiviti yang seterusnya respons pelajar semakin berkurangan. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan didapati kurang memupuk semangat kerjasama di antara ahli kumpulan. 2. Cadangan tindakan susulan a. Sekiranya perbincangan .Bilangan jurnal: Kedua Minggu praktikum: Kedua 1. Antara punca bagi masalah ini mungkin soalan-soalan yang diberikan tidak sesuai dengan tahap pelajar itu sendiri dan tidak menarik. b.

Refleksi Semasa membuat rancangan persediaan mengajar saya akan memberikan objektif dan aktiviti yang sesuai dengan masa yang diperuntukkan. d. Saya akan sentiasa membuat pemantauan setiap aktiviti yang saya laksanakan kelak. saya akan memilih beberapa hasil yang terbaik untuk dibentangkan. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat dari pensyarah dan guru pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan yang lain. Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: . 4.menyentuh topik yang sama. Saya akan menyediakan soalan yang bersesuaian dengan tahap kebolehan mereka dalam mencari jawapan yang betul. c.

Cadangan tindakan susulan a. b.Bilangan jurnal: Ketiga Minggu praktikum: Ketiga 1. Analisis Masalah ini berlaku mungkin disebabkan penguasaan ilmu pengetahuan yang lemah berbanding dengan pelajar lain. Manakala murid lain hanya memerhati dan kadangkala mengganggu murid lain. Masalah yang sangat ketara apabila hanya murid yang sama sahaja yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti yang dilakukan. Masalah/ peristiwa Minggu ini merupakan minggu ke tiga saya di sekolah ini. 3. Ia juga mungkin disebabkan rasa rendah diri dan tidak memiliki keyakinan diri yang mantap untuk melakukan aktiviti yang dijalankan. terutamanya di dalam aktiviti berkumpulan. Selain itu juga sifat yang pemalu untuk tampil ke hadapan menjadi punca masalah ini. Guru harus memberikan hadiah kepada murid yang berjaya sebagai peneguhan yang memberi semangat kepada murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan dalam kelas. Guru perlu menyediakan soalan mengikut tahap kemampuan murid agar mereka dapat menjawab dengan betul dan dapat menanam keyakinan dalam diri mereka. kali ini saya ingin mengetengahkan masalah berkenaan murid yang pasif di dalam kelas. 2. Sifat kurang keberanian dalam diri mereka menyebabkan mereka mendiamkan diri dan tidak melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. .

” Guru perlu merancang suatu aktiviti yang boleh menarik perhatian murid untuk melibatkan diri semasa proses P&P berlangsung. sangat penting untuk mengaplikasikan teori ini bagi menarik minat murid-murid dalam aktiviti P&P. memberi hadiah dan sebagainya. Menurut Rachlin (1991). keduanya untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan.“Menurut Skinner. pengukuhan diberikan. Refleksi Pengukuhan adalah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perkara itu diulangi. Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: . Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. Skinner membahagikan pengukuhan kepada 2 bahagian iaitu pengukuhan positif dan negatif. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. pertamanya untuk memuaskan kehendak individu. Sebagai guru. Dalam bilik darjah. menepuk bahu pelajar. 4. memberikan senyuman.

3. Masalah/ peristiwa Pada minggu ini. Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: . Saya menghadapi masalah ini semasa mengajar tahun 4 Ibnu Sina di mana mereka terlalu aktif sehingga saya terpaksa mengeluarkan arahan yang kuat agar mereka dapat mendengarnya. Analisis Masalah ini timbul kerana tahap disiplin murid-murid terlalu rendah sehinggakan mereka tidak mengendahkan arahan saya. 2. saya harus menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan agar murid-murid dapat memberi penumpuan dan tidak membuat bising. Cadangan tindakan susulan a) Saya patut merujuk guru pembimbing untuk mengetahui cara menguruskan tingkah laku murid-murid yang bermasalah.Bilangan jurnal: Keempat Minggu praktikum: Keempat 1. saya mengalami masalah untuk mengawal tingkah laku murid. Maka. serta tidak membuat kerja yang diberikan. c) Saya perlu belajar cara mengatasi murid-murid yang bermasalah disiplin. Murid-murid akan membuat bising. Terdapat juga beberapa murid tidak mengendahkan arahan sehingga membuat bising. b) Saya harus mendapatkan panduan agar saya dapat melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sempurna.

Analisis Secara jujurnya saya dapati masih banyak kekurangan dalam diri saya yang perlu dibaiki. Apapun. 3. Hal ini seterusnya menyebabkan gangguan terhadap pelajar lain yang ingin belajar dan di samping menjejaskan tempoh pengajaran yang telah dirancang. Adakalanya saya perlu bertegas dengan mereka dengan memberi amaran dan sebagainya. secara keseluruhannya. . saya tetap cuba bereksperimen dengan pelbagai teknik yang lain untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan di masa akan datang. proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan baik seperti yang dirancang. saya masih kekurangan idea untuk mempelbagaikan teknik pengisian dalam setiap topik yang ingin disampaikan. saya tidak berfikir lebih panjang dalam menerapkan teknik yang bersesuaian terhadap murid saya menyebabkan kadang-kala teknik yang diajarkan tidak begitu berjaya disampaikan dengan baik. Cadangan tindakan susulan Di masa akan datang. Walau bagaimanapun. Saya kadangkala kurang memahami topik yang ingin disampaikan secara mendalam kepada murid menyebabkan kurangnya langkah dan teknik pengajaran yang diterapkan. saya akan memastikan setiap pengisian dalam setiap topik yang ingin disampaikan akan difahami secara mendalam terlebih dahulu. 2. Masalah/ peristiwa Pada minggu ini.Bilangan jurnal: Kedua Minggu praktikum: Kedua 1. Adakalanya. Saya juga akan membuat lebih banyak perbincangan bersama guru pembimbing agar setiap masalah yang timbul dapat di atasi demi melancarkan perjalanan pengajaran dan pembelajaran kelak. Hal ini menyebabkan kadang-kala beberapa orang murid saya kurang memberikan tumpuan sewaktu pengajaran dijalankan.

4. Masih belum terlewat untuk saya memperbaiki mutu kelemahan saya dalam menjayakan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Tempoh masa tindakan susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dari masa ke semasa untuk memperbaiki segala kelemahan saya dalam pelbagai perkara ini. Di masa akan datang saya akan sedaya upaya mencari teknik pengajaran yang lebih sesuai untuk diterapkan agar objektif pengajaran tercapai dan segala apa yang dirancang dilaksanakan dengan begitu berkesan. Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: .

Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: . Masalah/ peristiwa Pada minggu ini.Bilangan jurnal: Keenam Minggu praktikum: Keenam 1. Murid-murid akan membuat bising. saya harus menggunakan ketegasan agar murid-murid dapat mendengar arahan saya dengan jelas dan bertindak pantas. 2. Maka. Saya menghadapi masalah ini apabila berlaku proses pengajaran dan pembelajaran di tempat lain. b) Saya harus mendapatkan panduan agar saya dapat melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sempurna. saya mengalami masalah untuk memastikan kehadiran murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana kelewatan. Analisis Masalah ini timbul kerana tahap disiplin murid-murid terlalu rendah sehinggakan mereka tidak endahkan arahan saya. Cadangan tindakan susulan a) Saya harus menyediakan tempat belajar yang tidak memerlukan pergerakan yang jauh agar dapat menjimatkan masa. serta bergerak dengan sambil lewa dan membuang masa begitu sahaja. Kelewatan murid-murid untuk bergerak menyebabkan ada yang tertinggal dan tidak tahu tempat belajar sehingga habis waktu. c) Saya perlu belajar cara mengatasi murid-murid yang degil. 3.

1. Masalah/ peristiwa .Bilangan jurnal: Kelapan Minggu praktikum: Kelapan Tarikh peristiwa/ kejadian: 31 Mac 2011 Tajuk jurnal: Masalah menyusun jadual waktu untuk diselia oleh pensyarah.

Maka. Ini menyebabkan murid-murid menjadi keliru dengan jadual yang tidak dimaklumkan oleh guru.. Tempoh masa tindakan susulan Saya cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu iaitu sehingga 7 April 2011. Analisis Masalah ini timbul kerana penyusunan jadual yang tidak selaras di antara saya dan rakan saya. Cadangan tindakan susulan a) Saya harus menyediakan tempat belajar yang tidak memerlukan pergerakan yang jauh agar dapat menjimatkan masa. saya mengalami masalah untuk menyusun jadual waktu untuk diselia oleh pensyarah. Ia bagi memastikan kehadiran pensyarah dapat melakukan penyeliaan terhadap kami berdua. Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: . b) Saya harus mendapatkan panduan agar saya dapat melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sempurna.Pada minggu ini. 2. 3. guru haruslah memaklumkan kepada murid terlebih dahulu bagi memastikan muridmurid membawa buku yang berkenaan. 4. c) Saya perlu belajar cara mengatasi pergerakan murid ke tempat belajar. Ini menyebabkan guru terpaksa mengambil masa yang lebih bagi mengatur kelas di kalangan murid-murid. Masalah kehadiran murid yang lewat semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah penting untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar.

.

Semasa mengajar bahasa inggeris. saya mengalami masalah apabila menggunakan e-book di dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Tempoh masa tindakan susulan Saya cuba mengatasi masalah ini dalam minggu ini agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan. Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: . Analisis Masalah ini timbul kerana murid-murid tidak didedahkan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan e-book. Murid-murid tidak tahu untuk mengaksesnye. Cadangan tindakan susulan a) Saya harus memberi kata kunci kepada murid-murid. 2. 4. Masalah/ peristiwa Pada minggu ini. b) Saya harus bertindak bersama-sama dengan murid-murid saya agar pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. 3.Bilangan jurnal: Kesembilan Minggu praktikum: Kesembilan Tarikh peristiwa/ kejadian: 4 April 2011 Tajuk jurnal: Penggunaan e-book . 1. saya telah mengarahkan murid-murid untuk mengakses maklumat di dalam internet untuk mendapatkan maklumat.

Masalah/ peristiwa Pada minggu ini. Tempoh masa tindakan susulan Saya cuba mengatasi masalah ini dalam minggu ini agar dapat memaklumkan kepada pensyarah secepat mungkin. 1. b) Saya harus merujuk guru pembimbing bagi mendapatkan jadual waktunya.Bilangan jurnal: Kesepuluh Minggu praktikum: Kesepuluh Tarikh peristiwa/ kejadian: 13 April 2011 Tajuk jurnal: Seliaan bersama guru pembimbing dan pensyarah. Cadangan tindakan susulan a) Saya harus merujuk PK Pentadbiran untuk mengetahui jadual waktu guru lain. Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan: Nama: Tarikh: . Analisis Masalah ini timbul kerana hambatan kerja pensyarah dan guru. 3. saya mengalami masalah apabila terpaksa mengatur kelas bagi penyeliaan bersama dapat dijalankan. Ini menyebabkan saya terpaksa mencari jadual waktu yang memenuhi kehendak kedua-dua pihak. Saya terpaksa mengganti waktu jadula kelas guru lain bagi memenuhi permintaan guru dan pensyarah agar masa penyeliaan tidak mempunyai jarak masa dengan rakan praktikum saya yang lain. 2. 4.