1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN LIMA MINGGU WAKTU 1 1 TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KECERGASAN 1. Kecergasan Fizikal a. Dayatahan Kardiovaskular - Long Slow Distance (LSD) HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti LSD dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti. Menghubungkaitkan aktiviti LSD dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. A: Kesedaran P: Melakukan aktiviti LSD dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan kaitan sistem pengaliran darah dan jantung dalam aktiviti LSD. Menyatakan kesan fisiologi hasil dari latihan dayatahan kardiovaskular. A: Kesedaran CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti sebelum, semasa dan selepas. 2. Perbincangan hubungkait aktiviti dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. 3. Melakukan aktiviti LSD secara berkumpulan. . 1. Perbincangan kesan-kesan perubahan fisiologi hasil latihan dayatahan kardiovaskular. 2. Perbincangan kaitan antara sistem pengaliran darah dan jantung dalam aktiviti LSD. 3. Melakukan aktiviti LSD secara berkumpulan 4. Melayari laman web berkait dayatahan kardiovaskular. CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KECERGASAN 2. Kecergasan Fizikal b. Dayatahan Kardiovaskular - Long Slow Distance (LSD)

2

MINGGU WAKTU 2 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 1. Permainan a. Bola Keranjang - Menghantar - Menerima

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI/ PENILAIAN

P: Melakukan kemahiran 1. Perbincangan teknik menghantar bola dan menghantar dan menangkap menangkap bola dengan teknik bola keranjang. lakuan yang betul dan selamat. 2. Perbincangan peraturan dan K: Menyatakan peraturan undang-undang menghantar menghantar dan menangkap dan menangkap dalam bola keranjang. 3. Melakukan kemahiran Menerangkan teknik menghantar menghantar dan menangkap dan menangkap bola yang betul dalam kumpulan kecil A: Keseronokan P: Menyenaraikan beberapa PENILAIAN pemeriksaan/PENILAIAN saringan kesihatan. K: Menerangkan tujuan PENILAIAN saringan tekanan darah dan PENILAIAN air kencing. A: Kesedaran. 1. Merujuk pelbagai media berkait PENILAIAN saringan kesihatan. 2. Menyediakan poster berkait kepentingan saringan PENILAIAN. 3. Menyediakan folio berkait saringan kesihatan. 4. Ceramah oleh Jabatan Kesihatan berkait PENILAIAN saringan kesihatan.

2

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 1, Kesihatan Diri a. Saringan kesihatan - PENILAIAN tekanan darah - PENILAIAN air kencing

FOLIO

3

MINGGU WAKTU 3 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 1. Permainan a. Bola keranjang - melantun - menggelecek

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan kemahiran menggelecek dan melantun bola keranjang dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan undang-undang dan peraturan menggelecek dan melantun bola. A: Keseronokan. P: Melakukan kemahiran menjaring dan menghadang bola dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menyatakan peraturan menjaring dan menghadang dalam bola keranjang - Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam kemahiran menjaring dan menghadang A: Sikap kesukanan

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan ansur maju kemahiran menggelecek dan melantun bola. 2. Perbincangan undang-undang dan peraturan menggelecek dan melantun bola. 3. Melakukan kemahiran menggelecek dan melantun bola keranjang secara individu. 1. Perbincangan teknik menjaring dan menghadang bola. 2. Perbincangan peraturan dan undang-undang menjaring dan menghadang dalam bola keranjang. 3. Melakukan kemahiran menjaring dan menghadang dalam kumpulan kecil

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KEMAHIRAN 1.Permainan a. Bola keranjang - menjaring - menghadang

4

MINGGU WAKTU 4. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 1. Permainan a. Bola keranjang

HASIL PEMBELAJARAN P: Menggunakan kemahiran asas bola keranjang dalam situasi permainan. K: Mengenalpasti kesalahankesalahan yang dilakukan semasa dalam permainan. A: Keseronokan. P: Menyenaraikan tujuan PENILAIAN saringan ECG, PENILAIAN Pap Smear dan PENILAIAN kanser payu dara. K: Menerangkan kepentingan menjalani PENILAIAN saringan. A: Kesedaran. P: Menggunakan kemahirankemahiran asas bola keranjang dalam situasi permainan K: Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. A: Keseronokan

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan beberapa undang-undang dan peraturan permainan. 2. Perlawanan antara kumpulan.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 1. Kesihatan Diri. a. Saringan kesihatan - ECG - PENILAIAN Pap Smear - PENILAIAN Kanser Payu Dara KEMAHIRAN 1.Permainan a. Bola keranjang

5.

1

1. Perbincangan PENILAIAN saringan kesihatan ECG, Pap Smear, PENILAIAN Kanser Payu Dara. 2. Mencari maklumat dari pelbagai media berkait PENILAIAN. 3. Melawat klinik kesihatan. 4. Ceramah berkait PENILAIAN saringan. 1. Perlawanan antara kumpulan dan menggunakan strategi berlainan 2. Perbincangan otot-otot utama dalam permainan bola kerangjang

5

MINGGU WAKTU 5. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN UDTA

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti-aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul dan selamat K: Menyenaraikan aktiviti UDTA dan komponen kecergasan yang dikaitkan dengan aktiviti tersebut. A: Kerjasama P: Melakukan acara lari berhalangan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan ansur maju acara lari berhalangan. - Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang berkait dengan aktiviti. A: Keyakinan diri P: Menyenaraikan beberapa pemasalahan fizikal. K: Menerangkan pemasalahan fizikal dan cara-cara mengatasinya. A: Kesyukuran.

CADANGAN AKTIVITI 1. Melakukan aktiviti UDTA secara berpasangan a. Bangkit Tubi b. Tekan Tubi c. Jangkauan Melunjur d. Larian 12 minit/ 1500 m

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

6.

1

KEMAHIRAN 2. Olahraga a. Balapan - acara lari berhalangan

1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam aktiviti lari berhalangan. 2. Melakukan aktiviti lari berhalangan secara ansur maju. 3. Perbincangan prosedur latihan.

2

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 1. Kesihatan diri b. Pemasalahan fizikal - obesiti - cacat

1. Perbincangan jenis-jenis pemasalahan fizikal. 2. Perbincangan kesan-kesan pemasalahan fizikal dan caracara mengatasinya. 3. Mencari maklumat dari pelbagai media. 4. Ceramah oleh Jabatan Kesihatan

6

MINGGU WAKTU 7. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 2. Olahraga a. Balapan -teknik lompat pagar

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan lompat pagar dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan peraturan dan undang-undang acara lari berhalangan. Menamakan otot-otot utama terlibat dalam acara lari berhalangan. A: Keyakinan diri. P: Melakukan aktiviti bicep curl dan bench press dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menamakan otot-otot yang terlibat daam aktiviti tersebut. - Menerangkan kesan-kesan fisiologi hasil daripada latihan dayatahan otot. A: Keyakinan diri

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan teknik lompat pagar. 2. Perbincangan ansur maju teknik lompat pagar. 3. Perbincangan undang-undang dan peraturan acara lari berhalangan. 4. Menyediakan folio individu berkait acara lari berhalangan. 5. Menamakan otot-otot utama dalam lari berhalangan. 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait bicep curl dan bench press. 2. Menamakan otot-otot yang terlibat dengan aktiviti bicep curl dan bench press. 3. Perbincangan kesan-kesan fisiologi hasil dari latihan dayatahan otot. 4. Melakukan aktiviti bicep curl dan bench press secara individu.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

FOLIO

2

KECERGASAN 1. Kecergasan Fizikal b. Dayatahan otot

.

7

MINGGU WAKTU 8. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KECERGASAN 1. Kecergasan fizikal. c. kekuatan otot

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan kepentingan kekuatan otot dalam sukan, permainan dan aktiviti harian. A: Kesedaran.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan maksud kekuatan otot. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu di ambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. 3. Perbincangan kaitan kekuatan otot dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. 1. Perbincangan berkait masalah emosi remaja. 2. Lakonan 3. Main peranan

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 2. Perasaan - memahami perasaan

P: Menyenaraikan cara-cara menangani masalah emosi remaja. K: Menyatakan faktor-faktor luaran yang mempengaruhi perasaan remaja. A: Kesedaran.

.

8

MINGGU WAKTU MINGGU WAKTU 9. 9 1 2

TUNJANG/TAJUK/ TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN atau 1. Pendidikan Pergerakan a. Gimnastik Irama Artistik - ketangkasan Pola pergerakan i. Hayunan sisi guling ii. guling depan atau

HASIL PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti-aktiviti P: Melakukan aktiviti guling sisi hayunan dengan teknik lakuan dan guling dan selamat. teknik yang betul depan dengan K: lakuan yang betul dan selamat. Menerangkan teknik-teknik K: Menerangkanmengenalpasti hayunan dan teknik membuat guling sisi otot yang digunakan. kumpulan dan guling depan. A: Keyakinan diri.

CADANGAN AKTIVITI CADANGAN AKTIVITI 1. Penerangan dan teknik 1. Peneranganaktiviti hayunan. melakukan dan tunjukcara -melakukanberimbang dan Duduk aktiviti ketangkasan. menjongkang-jongkit. - guling sisi Hayunan kaki pada - guling depan. sokongan tangan. 2. Perbincangan langkah-langkah aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira. dipatuhi. 3. Melakukan aktiviti 1. ketangkasan. Penerangan teknik melakukan 1. Penerangan dan tunjukcara aktiviti ketangkasan. -membuat hayunandan ayun ringkuk badan - hayunan atas peti lombol guling balak. dengan kaki kangkang. 2. Menyatakan kesalahan utama -yang dilakukan. ke kiri dan ke Hayunan kaki kanan dengan sokongan tangan atas peti lombol. 2. Perbincangan komponen kecergasan berkait dengan 1. Penerangan dan tunjukcara aktiviti. melakukan aktiviti hayunan 3. Melakukan hayunan. -secara individu. hayun gayut sambil bergayut pada palang dan 4. -Perbincangan langkah-langkah berhayun ke daepan dan keselamatan semasa aktiviti. belakang. 5. Menyediakan folio hayunan 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa aktiviti.

CADANGAN CADANGAN STRATEGI / STRATEGI / PENILAIAN PENILAIAN

10

1

b. Gimnastik KEMAHIRANIrama 3 -Pendidikan Pergerakan Ketangkasan a. Gimnastik Artistik - Hayunan

2

KEMAHIRAN 3. Pendidikan Pergerakan a. Gimnastik Artistik Hayunan

Melakukan aktiviti-aktiviti P: Melakukan aktiviti hayunan ketangkasan dengan teknikbetul dengan teknik lakuan yang lakuan yang dan selamat. betul dan selamat. K: Menerangkan aspek-aspek teknik membuat keselamatan yang perlu hayunan dengan betul. di ambil kira semasa aktiviti. A. Keyakinan diri. - Menyatakan tahap ansur maju yang perlu diikuti. A: Keyakinan diri P: Melakukan aktiviti hayunan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan teknik melakukan hayunan yang dicadangkan. A: Keyakinan diri dan keberanian.

FOLIO

9

MINGGU WAKTU 10 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN atau c. Gimnastik Irama - Ketangkasan i. guling bahu

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan guling bahu dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti. A: Keyakinan diri. P: Menyenaraikan jenis-jenis keluarbiasaan postur dan keluarbiasaan orthopedik. K: Menerangkan masalah-masalah yang dihadapi pelajar dengan keluarbiasaan postur dan orthopedik. A: Kesyukuran dan empati.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan teknik membuat guling bahu. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait dengan aktiviti. 3. Melakukan guling bahu secara individu. 1. Perbincangan maksud keluarbiasaan postur dan orthopedik 2. Perbincangan jenis-jenis keluarbiasaan postur dan orthopedik. 3. Menyediakan folio secara individu berkait keluarbiasaan postur dan orthopedik.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2.

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 1. Kesihatan diri. b. Permasalahan fizikal. - keluarbiasaan postur - keluarbiasaan orthopedik

FOLIO

10

MINGGU WAKTU 11 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 1. Pendidikan Pergerakan a. Gimnastik Artistik - Hayunan

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti hayunan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan semasa membuat aktiviti. A: Keyakinan diri

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan teknik hayunan - kisaran sebelah kaki dengan sokongan tangan atas lantai. - Imbangan atas abdomen dan menjongkang-jongkit. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan. 1. Perbincangan prosedur aktiviti guling belakang. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan 3. Melakukan aktiviti guling belakang secara individu

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

atau a. Gimnastik Irama - Ketangkasan i. guling belakang P: Melakukan aktiviti guling belakang dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan semasa aktiviti. A: Kesedaran tubuh badan. P: Melakukan hantaran dan menerima bola ragbi dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan tentang undangundang dan peraturan menghantar dan menerima bola ragbi. A: Kerjasama

2

KEMAHIRAN 1. Permainan c. Ragbi - Menghantar bola - Menerima bola

1. Perbincangan undang-undang dan peraturan . 2. Perbincangan teknik menghantar dan menerima bola. 3. Melakukan ansur maju kemahiran menghantar dan menerima bola ragbi.

11

MINGGU WAKTU 12 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 1. Permainan c. Ragbi - tendang setempat - tendang lambung KEMAHIRAN 1. Permainan c. Ragbi - tendang grubber - punt GAYA HIDUP SIHAT 1. Pemakanan a. nutrien tambahan - vitamin

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan tendangan setempat dan tendangan lambung dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan teknik membuat tendangan setempat dan tendangan lambung. K: Kerjasama P: Melakukan tendangan grubber dan punt dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menamakan otot-otot yang terlibat dalam membuat tendangan. A: Keseronokan P: Menyenaraikan jenis-jenis vitamin dan fungsinya dalam badan. K: Menerangkan fungsi vitamin dalam badan. A: Kesedaran.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan teknik membuat tendangan setempat dan tendangan lambung. 2. Melakukan tendangan setempat dan tendangan lambung. 1. Perbincangan teknik tendangan grubber dan punt. 2. Perbincangan otot-otot yang terlibat dalam tendangan. 3. Melakukan tendangan grubber dan punt. 1. Perbincangan jenis-jenis vitamin dan fungsinya dalam badan. 2. Perbincangan kesan kekurangan vitamin tertentu.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2.

13

1

12

MINGGU WAKTU 13 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 3. Pendidikan pergerakan. a. Gimnastik Artistik. - Hayunan

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti hayunan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan berkait dengan aktiviti. A: Keyakinan diri dan kerjasama

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan prosedur latihan. 2. Melakukan aktiviti a. sokongan lengan dan hayun ke depan dan ke belakang. b. Hayunan gelongsor pada papan rendah. 3. Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa aktiviti. 1. Merancang aktiviti kemahiran asas ketangkasan. 2. Melakukan aktiviti yang telah dirancangkan. 3. Menyediakan folio individu berkait ketangkasan

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

Atau b. Gimnastik Irama - Ketangkasan

P: Melakukan kesemua aktiviti ketangkasan yang telah dipelajari dengan teknik lakuan yang betul dan berkesan. K: Mengenalpasti kesalahan – kesalahan yang dilakukan semasa aktiviti. A: Keyakinan dan keberanian.

FOLIO

13

MINGGU WAKTU 14 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 1. Olahraga c. Padang - lompat tinggi

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan lompat tinggi gaya pelana dengan teknik lakuan yang betul dan selama. K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu di ambil kira semasa aktiviti. A: Keyakinan diri. P: Menyenaraikan faktor-faktor yang boleh menggugat ketenteraman keluarga. K: Menyatakan pengaruh poligami dan penceraian terhadap ketenteraman keluarga. A: Kesedaran.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan teknik lompat tinggi gaya pelana. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa acara lompat tinggi. 3. Melakukan lompat tinggi gaya pelana. 1. Perbincangan kesan-kesan poligami dan penceraian terhadap ketenteraman keluarga. 2. Perbincangan faktor-faktor yang boleh menggugat ketenteraman keluarga. 3. Kajian kes. 4. Menyediakan folio secra individu tentang isu kekeluargaan. 1. Perbincangan ansur maju lompat tinggi gaya flop. 2. Perbincangan fasa-fasa lompatan. 3. Melakukan lompat tinggi gaya flop.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 2. Kekeluargaan a. Isu kekeluargaan - poligami - penceraian

FOLIO

15

1

KEMAHIRAN 2. Olahraga b. padang - lompat tinggi.

P: Melakukan lompat tinggi gaya flop dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan fasa-fasa lompatan gaya flop. A: Keseronokan.

14

MINGGU WAKTU 15 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 2. Olahraga b. Padang - lompat tinggi

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan lompat tinggi menggunakan gaya pelana dan gaya flop dengan teknik lakuan yang betul. K: Menyatakan beberapa undangundang dan peraturan berkait lompat tinggi. A: Keseronokan P: Melakukan PENILAIAN kaliper dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan cara-cara mengira komposisi badan menggunakan PENILAIAN kaliper dan mengira Indek Jisim Badan ( BMI ) A: Kesedaran.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan undang-undang berkait lompat tinggi. 2. Melakukan lompat tinggi dengan gaya pelana dan gaya flop.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

16

1

KECERGASAN 1. Kecergasan Fizikal d. komposisi badan

1. Perbincangan prosedur PENILAIAN kaliper. 2. Melakukan PENILAIAN kaliper. 3. Mengira BMI.

2.

GAYA HIDUP SIHAT P: Menyenaraikan definisi alam 2. Pengurusan Konflik dewasa. - stres menghadapi alam K: Menyatakan maksud alam dewasa. dewasa. A: Kesedaran

1. Perbincangan definisi alam dewasa. 2. Perbincangan punca-punca stres dalam alam dewasa. 3. Ceramah oleh kaunselor.

15

MINGGU WAKTU 17. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 3. Pendidikan Pergerakan c. Gimnastik Pendidikan i i. Tema 8 ii Kesedaran ritma iii

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan berbagai pergerakan yang mempunyai ritmanya tersendiri dengan teknik lakuan yang betul. K: Mengenalpasti tahap ansur maju sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. A: Kerjasama. P: Melakukan pergerakan dengan menggunakan corak ritma yang berlainan. K: Mengenalpasti bahawa corak ritma adalah gabungan berbagai ritma dan perlu dilakukan berulang-ulang. A: Kreativiti dan keyakinan diri.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan tema aktiviti dan merancang aktiviti yang sesuai. 2. Melakukan aktiviti yang dirancang. 3. Mendapatkan ritma dari berbagai-bagai pergerakan. 1. Perbincangan corak lakuan yang berdasarkan corak ritma yang berbagai rentak - mendatar - tinggi - rendah - terputus 2. Mencipta corak ritma dan melakukannya. 1. Perbincangan corak lakuan yang berdasarkan corak ritma yang berbagai rentak - mendatar - tinggi - rendah - terputus 2. Mencipta corak ritma dan melakukannya.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KEMAHIRAN 3. Pendidikan Pergerakan c. Gimnastik Pendidikan iv i. Tema 8 v Kesedaran ritma

18

1

KEMAHIRAN 3. Pendidikan Pergerakan c. Gimnastik Pendidikan vi i. Tema 8 vii Kesedaran ritma

P: Melakukan pergerakan dengan menggunakan corak ritma yang berlainan. K: Mengenalpasti bahawa corak ritma adalah gabungan berbagai ritma dan perlu dilakukan berulang-ulang. A: Kreativiti dan keyakinan diri.

16

MINGGU WAKTU 18. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan cara-cara mengatasi masalah emosi remaja. 2. Perbincangan jenis-jenis riadah yang dapat membantu mengatasi masalah emosi remaja. 3. Main peranan 1. Perbincangan tentang alat-alat abseiling. 2. Merancang abseiling dalam kumpulan. 3. Membuat tali temali. 4. Menyediakan folio individu berkait abseiling. 1. Perbincangan teknik melakukan abseiling dan rapelling. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa aktiviti dijalankan. 3. Melakukan aktiviti abseiling dan rapelling.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

viii KESIHATAN DIRI DAN P: Menyenaraikan aktiviti-aktiviti KELUARGA riadah yang dapat mengatasi ix 2. Perasaan masalah emosi remaja. x i. Cara menangani K: Menerangkan cara membantu masalah emosi. dan empati kepada rakan yang xi - aktiviti riadah bermasalah emosi. xii - rawatan pakar. A: Empati KEMAHIRAN 1. Rekreasi dan Kesenggangan a. Rekreasi i. abseiling/rapelling P: Melakukan aktiviti tali temali dengan teknik yang betul. K: Menyatakan peralatan yang digunakan dalam aktiviti abseiling. A: Keseronokan dan keyakinan diri P: Melakukan aktiviti abseiling dan rapelling dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan semasa aktiviti. A: Keyakinan diri.

19

1

FOLIO

2

KEMAHIRAN 2. Rekreasi dan Kesenggangan b. Rekreasi i. abseiling/rapelling

17

MINGGU WAKTU 20. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN xiii KECERGASAN xiv 1. Kecergasan Fizikal xv b. Dayatahan kardiovaskular xvi - LSD xvii GAYA HIDUP SIHAT xviii 1. Pemakanan xix a. nutrien tambahan xx - mineral. xxi KECERGASAN xxii 1. Kecergasan Fizikal xxiii b. Dayatahan otot.

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan latihan LSD dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan kesan-kesan latihan terhadap keupayaan jantung dan sistem pulmonari. A: Kesedaran. P: Menyenaraikan mineral-mineral penting dan funginya dalam badan. K: Menyatakan mineral-mineral penting dan fungsinya dalam badan. A: Kesedaran. P: Melakukan aktiviti half squat dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan prinsip latihan untuk melatih dayatahan otot dari segi intensiti, bilangan ulangan dan set. A: Keyakinan diri

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan kesan-kesan latihan terhadap jantung dan sistem pulmonari. 2. Melakukan latihan LSD dalam kumpulan. 1. Perbincangan tentang mineral serta fungsinya dalam badan. 2. Mencari maklumat dari pelbagai media. 3. Menyediakan folio individu berkait mineral. 1. Perbincangan kaedah latihan untuk dayatahan otot dari segi intensiti, ulangan dan set. 2. Perbincangan kaitan aktiviti dayatahan otot dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. 3. Melakukan aktiviti half squat mengikut program latihan.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

FOLIO

21

1

18

MINGGU WAKTU 21. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN xxiv KESUKANAN xxv 1. Keselamatan xxvi - Liabiliti xxvii xxviii KECERGASAN xxix 1. Kecergasan Fizikal xxx c. Kekuatan otot

HASIL PEMBELAJARAN P: Menyenaraikan konsep dan peraturan berkait liabiliti K: Menghuraikan konsep dan peraturan berkait liabiliti A: Amanah P: Melakukan aktiviti laga lembu dan bench press dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan kepentingan dan faedah aktiviti dengan permainan, sukan dan aktiviti harian. - Menerangkan prosedur aktiviti - Menyatakan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti yang dirancang. A: Keyakinan diri dan kesedaran. P: Melakukan balutan untuk patah bahagian tangan dan kaki dengan teknik yang betul. K: Menerangkan prosedur bantu mula untuk patah. A: Kayakinan diri.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan konsep liabiliti. 2. Perbincangan peraturan berkait liabiliti.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

22

1

1. Perbincangan prosedur aktiviti. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti. 3. Perbincangan kaitan aktiviti dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. 4. Melakukan aktiviti - laga lembu - bench press

2

xxxi KEBERSIHAN DAN KELAMATAN PERSEKITARAN 2 Pertolongan Cemas a. bantu mula - patah

1. Perbincangan prosedur bantu mula untuk patah. 2. Membuat balutan bahagian tangan dan kaki untuk patah.

19

MINGGU WAKTU 23 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii KEMAHIRAN 1. Permainan b. Kriket. - bowl - baling - menangkap

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan bowl, membaling dan menangkap bola kriket dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan ansur maju membuat bowl dalam kriket. A: Kerjasama P: Memukul bola dan membuat larian dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. A: Keseronokan. P: Menggunakan kemahiran asaa permainan kriket dalam situasi permainan. K: Menyatakan kesalahankesalahan semasa permainan. A: Keseronokan.dam kerjasama HASIL PEMBELAJARAN P: Menyenaraikan hubungkait sains

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan ansur maju membuat bowl dalam kriket. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa aktiviti. 3. Melakukan bowl, membalingdan menangkap bola 1. Perbincangan ansur maju membuat pukulan. 2. Perbincangan undang-undang dan peraturan asas permainan kriket. 3. Membuat pukulan dan membuat larian. 1. Perbincangan kesalahankesalahan semasa permainan. 2. Perlawanan antara kumpulan. 3. Menyediakan folio individu berkait kriket.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

xxxviii KEMAHIRAN xxxix 1. Permainan xl b. kriket xli - memukul xlii - larian

24

1

xliii KEMAHIRAN xliv 1. Permainan xlv b. kriket xlvi - penjagaan wicket

FOLIO CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan faktor-faktor CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

MINGGU WAKTU 24. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN xlvii KESIHATAN DIRI

20

DAN KELUARGA xlviii 1. Kesihatan diri. xlix c. Penjagaan kesihatan

dan kemajuan teknologi kecergasan dan makanan yang dapat meningkatkan kesihatan dan kecergasan. K: Menerangkan kaedah-kaedah penjagaan kesihatan. A: Kesedaran P: Melakukan pergerakan kreatif dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menyatakan kepentingan kesedaran kumpulan melalui aspek-aspek tertentu. A: Kerjasama dan kreativiti. P: Melakukan aktiviti berkait kesatuan kumpulan dengan teknik lakuan yang betul. K: Menerangkan kesedaran kumpulan melalui penekanan kepada perhubungan dengan aspek masa, ruang, beban dan aliran. A: Kerjasam dan mematuhi arahan

yang mempengaruhi kesihatan. 2. Merujuk pelbagai media berkait kemajuan sains dan kemajuan teknologi kecergasan dan makanan. 3. Menyediakan folio individu berkait penjagaan kesihatan 1. Perbincangan prosedur pergerakan. 2. Melakukan aktiviti berkait - aspek memimpin dan menyesuaikan - meniru lakuan kumpulan. 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti. 2. Melakukan beberapa aktiviti yang berkait dengan aspekaspek masa, ruang, beban dan aliran.

FOLIO

25

1

l KEMAHIRAN li 3. Pendidikan Pergerakan. lii d. Gimnastik Kreatif liii Tema 14 liv -Kesedaran kumpulan lv KEMAHIRAN lvi 3. Pendidikan Pergerakan. lvii d. Gimnastik Kreatif lviii Tema 14 lix -Kesedaran kumpulan

2

MINGGU WAKTU 26. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN lx GAYA HIDUP SIHAT

HASIL PEMBELAJARAN P: Menyenaraikan kesan-kesan

CADANGAN AKTIVITI 1. Merujuk pelbagai media

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

21

lxi 1. Pemakanan lxii - kesan pengambilan nutrien tambahan secara berlebihan. lxiii

pengambilan nutrien tambahan secara berlebihan. K: Menerangkan kesan pengambilan nutrien berlebihan kepada sistem badan. A: Kesedaran.

berkait dengan pengambilan nutrien tambahan secara berlebihan. 2. Ceramah oleh pakar pemakanan. 3. Perbincangan kesan-kesan pengambilan nutrien tambahan secara berlebihan. 1. Perbincangan prosedur latihan. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti. 3. Perbincangan hubungkait aktiviti dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. 4. Melakukan aktiviti tricep extention.

2

lxiv KECERGASAN lxv 1. Kecergasan Fizikal lxvi c. Dayatahan otot lxvii - tricep extention

P: Melakukan aktiviti dayatahan otot dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti. - Menyatakan hubungkait aktiviti dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. A: Keyakinan diri.

MINGGU WAKTU 27. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN lxviii KESUKANAN lxix 2. Isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. lxx - isu jantina dalam sukan dan permainan.

HASIL PEMBELAJARAN P: Menyenaraikan isu-isu jantina dan gangguan seksual dalam sukan dan permainan. K: Menghuraikan jenis isu jantina dan gangguan seksual dalam sukan dan permainan.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan isu-isu jantina dalam sukan dan permainan. 2. Perbincangan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. 3. Perbahasan tentang topik

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

22

A: Kesedaran dan prihatin 2 lxxi KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN lxxii 1. Keselamatan lxxiii -Kepenggunaan dan.perkhidmatan. lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii
lxxix

K: Menjelaskan kriteria barangan dan perkhidmatan kesihatan mengikut keperluan sendiri. A: Kesedaran

gangguan seksual dalam sukan dan permainan 1. Perbincangan kriteria barangan dan perkhidmatan kesihatan untuk keperluan sendiri. 2. Ceramah oleh Persatuan Pengguna.

28

1

lxxx

KEMAHIRAN 2. Olahraga b. Padang ii. Lompat bergalah - teknik pole planting - teknik hamburan

P: Melakukan pole planting dan hamburan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu di ambil kira dalam acara lompat bergalah. A: Keseronokan

1. Perbincangan teknik membuat pole planting dan hamburan dalam lompat bergalah. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait lompat bergalah. 3. Melakukan aktiviti secara ndividu.

MINGGU WAKTU 28. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi KEMAHIRAN 2. Olahraga b. Padang ii. Lompat bergalah - fasa layangan - fasa pendaratan

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan fasa layangan dan fasa pendaratan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan undang-undang dan peraturan lompat bergalah. A: Keseronokan

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan undang-undang dan peraturan lompat bergalah. 2. Perbincangan ansur maju fasa layangan dan fasa pendaratan. 3. Melakukan fasa layangan dan fasa pendaratan secara individu.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

23

29

1

2

lxxxvii GAYA HIDUP SIHAT lxxxviii 3. Penyalahgunaan bahan. lxxxix - Akta dan undangundang dadah di Malaysia. xc xci Kecergasan xcii 1. Kecergasan Fizikal xciii c. Kekuatan otot

P: Menyatakan akta dan undangundang dadah di Malaysia. A: Kesedaran

1. Merujuk buka Akta dan Undang-undang di Malaysia. 2. Perbincangan berkait akta dan undang-undang dadah. 3. Merujuk pelbagai media berkait undang-undang dan akta dadah. 1. Perbincangan aspek-aspek latihan kekuatan otot - intensiti - ulangan - set 2. Merancangkan satu sesi latihan kekuatan otot. 3. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam sesi latihan.

P: Merancangkan satu sesi latihan kekuatan otot menggunakan latihan bebanan. K: Menerangkan program latihan yang dirancang dari segi intensiti, ulangan dan set. - Menamakan otot-otot yang terlibat dalam latihan yang dirancang . A: Keyakinan diri

MINGGU WAKTU 30. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN xciv KESUKANAN xcv1. Keselamatan xcvi a. Isu jantina dalam sukan xcvii - pilih kasih xcviii - penyertaan dalam sukan dan permainan xcix

HASIL PEMBELAJARAN K: Menerangkan isu pilih kasih dalam sukan dan permainan - Menerangkan isu penyertaan dalam sukan dan permainan. A: Kesedaran.

CADANGAN AKTIVITI 1. Membahaskan isu pilih kasih dalam sukan dan permainan. 2. Bincang penyertaan remaja dalam aktiviti sukan dan permainan.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

24

2.

c

KESIHATAN DIRI DAN P: Menyenaraikan beberapa isu KELUARGA kekeluargaan seperti ci 3. Kekeluargaan pengabaian, keganasan dan cii ii. Keibubapaan sumbang muhrim. ciii - pengabaian K: Menyatakan akibat isu civ - keganasan kekeluargaan dan seks tidak cv - sumbang muhrim normal terhadap kesejahteraan masyarakat. A: Kesedaran dan tanggungjawab. cvi KEMAHIRAN cvii 1. Permainan cviii c. Ragbi P: Menggunakan kemahiran asas dalam situasi permainan. K: Menyatakan kesalahankesalahan semasa permainan. A: Keseronokan.

1. Perbincangan isu-isu kekeluargaan seperti pengabaian, keganasan dan sumbang muhrim. 2. Perbincangan akibat isu-isu kekeluargaan terhadap masyarakat. 3. Menyediakan folio individu berkait isu-isu kekeluargaan. 1. Perbincangan kesalahankesalahan semasa permainan. 2. Perlawanan antara kumpulan.

FOLIO

31

1

MINGGU WAKTU 32. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN cix KEMAHIRAN cx 1. Permainan cxi c. Ragbi

HASIL PEMBELAJARAN P: Menggunakan kemahiran asas dalam situasi permainan. K: Menyatakan kesalahankesalahan semasa permainan. A: Keseronokan.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan kesalahankesalahan semasa permainan. 2. Perlawanan antara kumpulan.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

25

33

1

cxii

GAYA HIDUP SIHAT cxiii 2. Pengurusan konflik - punca stres dan cara mengatasinya.

K: Menerangkan punca-punca stres menghadapi alam dewasa dan cara-cara mengatasinya. A: Kesedaran dan prihatin

1. Perbincangan punca-punca stres menghadapi alam dewasa dan cara-cara mengatasinya. 2. Membuat laporan ringkas berkaitan dengan pengurusan stres. 1. Perbincangan corak lakuan yang berdasarkan corak ritma yang berbagai rentak - mendatar - tinggi - rendah - terputus 2. Mencipta corak ritma dan melakukannya.

2

KEMAHIRAN 3. Pendidikan Pergerakan c. Gimnastik Pendidikan cxiv i. Tema 8 cxvKesedaran ritma

P: Melakukan pergerakan dengan menggunakan corak ritma yang berlainan. K: Mengenalpasti bahawa corak ritma adalah gabungan berbagai ritma dan perlu dilakukan berulang-ulang. A: Kreativiti dan keyakinan diri.

MINGGU WAKTU 34. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN cxvi KEMAHIRAN cxvii 3. Pendidikan Pergerakan cxviii c. Gimnastik Pendidkan. cxix Kesedaran Ritma cxx- Merangkaikan aliran pergerakan dengan corak

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan pergerakanpergerakan yang mempunyai aliran pergerakan.secara kemas, licin dan berterusan. K: Menyatakan bahawa aliran pergerakan adalah rangkaian pergerakan yang mempunyai permulaan dan penghabisan

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan langkah-langkah keselamatan. 2. Perbincangan corak pergerakan. 3. Perbincangan komponenkomponen kecergasan yang diaplikasikan. 4. Melakukan corak ritma yang

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

26

2.

35

1.

tertentu. A: Kreativiti dan kerjasama. cxxi KEMAHIRAN P: Melakukan pergerakancxxii 3. Pendidikan pergerakan yang mempunyai Pergerakan aliran pergerakan.secara kemas, cxxiii c. Gimnastik licin dan berterusan. Pendidkan. K: Menyatakan bahawa aliran cxxiv Kesedaran Ritma pergerakan adalah rangkaian cxxv - Merangkaikan aliran pergerakan yang mempunyai pergerakan dengan corak permulaan dan penghabisan ritma tertentu. A: Kreativiti dan kerjasama. cxxvi KEBERSIHAN DAN P: Menyenaraikan kesan-kesan KESELAMATAN akibat dari keracunan. PERSEKITARAN K: Menerangkan kaedah bantu cxxvii 2. Pertolongan Cemas mula untuk keracunan. cxxviii - keracunan A: Keyakinan diri

ritma

dirancang. 1. Perbincangan langkah-langkah keselamatan. 2. Perbincangan corak pergerakan. 3. Perbincangan komponenkomponen kecergasan yang diaplikasikan. 4. Melakukan corak ritma yang dirancang. 1. Perbincangan kesan-kesan keracunan. 2. Merujuk pelbagai media berkait keracunan. 3. Menyenarikan punca-punca keracunan. 4. Menyediakan folio individu berkait keracunan. CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan prosedur perlaksanaan PENILAIAN. 2. Melakukan UDTA. - bangkit tubi - tekan tubi - jangkauan melunjur - larian 12 minit/1500 m.

FOLIO

MINGGU WAKTU 35. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN cxxix UDTA cxxx

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan prosedur perlaksanaan UDTA. A: Kerjasama

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

UDTA

27

36

1.

cxxxi KEMAHIRAN cxxxii 3. Pendidikan Pergerakan cxxxiii d. Pergerakan Kreatif cxxxiv Tema 15 cxxxv Formasi dalam kumpulan. cxxxvi -formasi sebentuk cxxxvii - formasi tak sebentuk

P: Melakukan aktiviti pergerakan 1. Perbincangan aktiviti formasi kreatif jenis formasi dengan dalam kumpulan jenis teknik lakuan yang betul. sebentuk K: Menerangkan dua jenis formasi - formasi lurus dalam kumpulan dan - formasi bulat membezakannya semasa aktiviti. - formasi padat A: Kerjasama dan kreativiti 2. Perbincangan aktiviti formasi tak sebentuk. 3. Perbincangan langkah-langkah keselamatan. 4. Melakukan aktiviti secara kumpulan. K: Menjelaskan peranan diri dalam menentukan hak sebagai pengguna. A: Kesedaran 1. Hari Pengguna 2. Perbincangan peranan diri dalam menentukan hak sebagai pengguna.

2

cxxxviii KEBERSIHA N DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN cxxxix 1. Keselamatan cxl -hak pengguna

MINGGU WAKTU 37. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN cxli KEMAHIRAN cxlii 3. Pendidika Pergerakan. cxliii d. Pergerakan Kreatif cxliv Tema 16 cxlv Kualiti-kualiti

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan pergerakan kreatif yang mempunyai kualiti ekspresi dalam pergerakan. K: Menyatakan perkara penting untuk memberi kualiti ekspresi adalah:

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan tahap ansur maju sebelum menghasilkan pergerakan ekspresif yang berkualiti. 2. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam pergerakan

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

28

ekspresif dalam pergerakan cxlvi - gubahan pergerakan untuk koreografi 2. cxlvii KEMAHIRAN cxlviii 1. Permainan cxlix b. Kriket

yang dihasilkan. idea / perasaan yang hendak 3. Melakukan kemahiran disampaikan. pergerakan ekspresif yang - perkaitan dalam pergerakan berkualiti. - perbezaan antara pergerakan. A: Kreativiti P: Menggunakan kemahiran asas 1. Perbincangan kesalahandalam situasi permainan. kesalahan semasa permainan. K: Menyatakan kesalahan 2. Perlawanan antara kumpulan. kesalahan semasa permainan. A: Keseronokan. P: Menggunakan kemahiran asas dalam situasi permainan. K: Menyatakan kesalahankesalahan semasa permainan. A: Keseronokan. 1. Perbincangan kesalahankesalahan semasa permainan. 2. Perlawanan antara kumpulan.

38

1

cl KEMAHIRAN cli 1. Permainan clii b. Kriket

MINGGU WAKTU 38. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN cliii GAYA HIDUP SIHAT cliv 3. Penyalahgunaan bahan clv -Peruntukan dalam akta

HASIL PEMBELAJARAN K: Menerangkan kesalahan dan hukuman di bawah peruntukan akta dan undang-undang dadah Malaysia. A: Kesedaran

CADANGAN AKTIVITI 1. Merujuk pelbagai media berkait peruntukan akta dadah an undang-undang. 2. Forum mengenai akta dan undang-undang dadah.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

29

39

1.

dadah clvi KESUKANAN clvii 1. Keselamatan clviii - Liabiliti

K: Menerangkan beberapa kesan mengabaikan liabiliti dalam sukan dan permainan. A: Kesedaran.

1. Perbincangan kesan-kesan berkait pengabaian liabiliti dalamsukan dan permainan. 2. Menjalankan kajian kesan berkaitan dengan liabiliti. 3. Membuat rujukan dalam pelbagai media. 1. Perbincangan kaedah latihan dayatahan kardiovaskular yang berkesan. 2. Melakukan LSD dalam kumpulan.

2

clix KECERGASAN clx 1. Kecergasan Fizikal clxi a. Dayatahan kardiovaskular clxii

P: Melakukan aktiviti LSD dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menjelaskan kaedah latihan dayatahan kardiovaskular. A: Keseronokan

MINGGU WAKTU 40. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN clxiii KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA clxiv 3. Kekeluargaan clxv b. Akibat seks tidak normal

HASIL PEMBELAJARAN K: Menjelaskan definisi hubungan sejenis, berbilang pasangan dan biseksual. A: Kesedaran

CADANGAN AKTIVITI 1. Merujuk pelbagai media berkait dengan seks tidak normal. 2. Perbincangan tentang seks tidak normal dan definisinya.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

30

3. Menilai akibat seks tidak normal terhadap masyarakat. 2. clxvi KECERGASAN P: Melakukan aktiviti kekuatan otot clxvii 1. Kecergasan Fizikal. dengan teknik lakuan yang betul clxviii c. Kekuatan otot dan selamat. K: Menerangkan kaedah latihan kekuatan otot yang berkesan dan selamat. A: Keyakinan diri clxix clxx clxxi KEMAHIRAN 1. Permainan a. Bola Keranjang P: Menggunakan kemahiran asas dalam situasi permainan. K: Menjelaskan komponen kecergasan yang diperlukan dalam permainan bola keranjang. A: Keseronokan 1. Perbincangan prinsip-prinsip latihan kekuatan. 2. Merancang sesi altihan kekuatan otot. 3. Menamakan otot-otot terlibat dalam latihan. 4. Melakukan latihan kekuatan otot yang dirancangkan. 1. Perbincangan komponen kecergasan yang perlu dalam permainan bola keranjang. 2. Perlawanan antara kumpulan.

41

1

MINGGU WAKTU 41. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN clxxii KEMAHIRAN clxxiii 1. Permainan clxxiv a. Bola Keranjang

HASIL PEMBELAJARAN P: Menggunakan kemahiran asas dalam situasi permainan. K: Menjelaskan komponen kecergasan yang diperlukan dalam permainan bola keranjang. A: Keseronokan

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan komponen kecergasan yang perlu dalam permainan bola keranjang. 2. Perlawanan antara kumpulan.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

31

42

1.

clxxv KEMAHIRAN clxxvi 1. Permainan clxxvii c. Ragbi

P: Menggunakan kemahiran asas dalam situasi permainan. K: Menjelaskan komponen kecergasan yang diperlukan dalam permainan ragbi. A: Keseronokan P: Menggunakan kemahiran asas dalam situasi permainan. K: Menjelaskan komponen kecergasan yang diperlukan dalam permainan ragbi. A: Keseronokan

1. Perbincangan komponen kecergasan yang perlu dalam permainan ragbi. 2. Perlawanan antara kumpulan.

2

clxxviii KEMAHIRA N clxxix 1. Permainan clxxx c. Ragbi

1. Perbincangan komponen kecergasan yang perlu dalam permainan ragbi. 2. Perlawanan antara kumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful