MODUL 4 ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA

1. Lengkapkan carta di bawah dengan dua peranan utama isi rumah
Peranan isi rumah

2.

Apakah objektif isi rumah? __________________________

3. Berikut adalah jadual permintaan seorang tukang masak terhadap sayur bayam
Harga (RM) 1 2 3 4 5 Kuantiti diminta 60 48 36 24 12

Lukiskan keluk permintaan tukang masak tersebut pada kertas graf di bawah

a)

Huraikan cirri-ciri keluk permintaan 1) 2) 3)

4. Huraikan lima penentu utama permintaan
1) 2) 3) 4)

5) 5. Bezakan antara perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan Perubahan dalam kuantiti diminta Perubahan permintaan

Rajah

Rajah

5.

Keanjalan harga permintaan Lengkapkan jadual di bawah Barang Mangga Roti Minyak Televisyen Baju % Perubahan harga 12 20 36 15 % Perubahan kauntiti 48 10 Keanjalan (Ed)

7

0.5 4 2

6.

Selesaikan soalan-soalan berikut :

a)

SOALAN Keanjalan harga permintaan bagi beg tangan adalah 3. Hitungkan peratus perubahan kauntiti diminta jika harga beg tangan itu meningkat daripada RM50 kepada RM60 Harga (RM) Kuantiti diminta (unit) 30 120 27 X Hitungkan nilai X, jika keanjalan harga permintaan adalah 3 dan harga berubah daripada RM30 kepada RM27

JAWAPAN

b)

c) Harga epal (RM) 20 24 Kuantiti diminta 290 170

Hitungkan keanjalan harga permintaan jika harga meningkat

daripada RM20 kepada RM24 7 Lengkapkan ruangan kosong di atas ASPEK a) Ed b) Hubungan % Q dengan % P c) Strategi jualan Anjal Anjal uniti Tidak Anjal

d) Contoh barang e) Jenis keluk Tafsiran keanjalan Diberi % Q = 4 % P -10% Diberi % Q = -22% % P = 22% Diberi % Q = -30% % P = 60%

f)

7. Pada harga REM30 seunit,kuantiti permintaan sejenis barang adalah 100 unit.Jika harga barang itu
meningkat lepada RM36,kuantiti diminta menurun kepada 90 unit a) Nyatakan nilai berikut : 1) Q 2) Q 3) P 4) P b) Hitungkan : a) Peratus perubahan dalam kuantiti diminta b) Peratus perubahan harga c) Keanjalan harga permintaan barang itu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful