You are on page 1of 2

Disediakan oleh: Muhd Firdaus B.

Mohd Safi (800329035301)

Analisis soalan Sains UPSR 2008

Stimulus

Stem

Distraktor

Kata kunci

Aras kognitif ( Taksonomi Bloom ) : Memahami

Disediakan oleh: Muhd Firdaus B. Mohd Safi (800329035301)

Analisis soalan Sains UPSR 2008