You are on page 1of 115

GOVEDARSTVO

Doc. dr. sc. I. tokovi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Znaenje govedarske proizvodnje govedarstvo je najvanija grana stoarske proizvodnje razvijenost pojedine zemlje mjeri se razvijenou govedarstva udio govedarske proizvodnje u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji razvijenijih zemalja je znatno vei od 30%

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Na obim i vrijednost govedarske proizvodnje utjee vie imbenika: broj goveda kapacitet proizvodnje (u uskoj vezi sa pasminskim sastavom) klimatski imbenici-poljoprivredne povrine razvijenost zemlje u cjelini-gospodarska snaga drugi imbenici

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

GOVEDO
Krava
osnova proizvodnje vlaknastu biljnu hranu prerauje u mlijeko i meso ivotinje stada, navike i ustaljene hijerarhije

Bik
mali broj jedinki izuzetnih osobina

Tele
nus proizvod proizvodnje mlijeka ali i osnova budue proizvodnje

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BROJ GOVEDA, PROIZVODNJA MLIJEKA I MESA


BROJ GOVEDA U SVIJETU
PODRUJE SVIJET AFRIKA AZIJA EUROPA: ZAPADNA ISTONA J. AMERIKA SJ. I CEN. AMERIKA OCEANIJA Izvornik: FAO, 2005. 1980. 1.216.420 171.765 347.072 100.382 33.602 242.042 171.502 34.955 GODINA 1990. 1.296.120 187.829 401.813 94.569 29.979 272.173 159.482 31.882 2004. 1.334.501 231.762 443.129 80.621 16.040 326.665 161.158 36.887 u 1.000 2004:1980 2004:1990 % % 9,71 2,96 34,93 23,39 27,68 10,28 -19,69 -14,75 -52,26 -46,50 34,96 20,02 -6,03 1,05 5,53 15,70

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PROIZVODNJA KRAVLJEG MLIJEKA U SVIJETU


PODRUJE SVIJET AFRIKA AZIJA EUROPA: ZAPADNA ISTONA J. AMERIKA SJ. I CEN. AMERIKA OCEANIJA Izvornik: FAO, 2005. 1980. 422.417.703 11.480.494 37.154.200 135.025.648 35.391.860 24.664.012 75.881.529 12.332.102 GODINA 1990. 2004. 479.164.095 515.837.001 15.162.822 21.749.026 60.843.200 113.077.276 132.712.987 125.622.300 36.039.945 29.962.600 31.787.500 46.355.572 84.826.705 99.911.546 14.033.951 25.225.681 u 1.000 kg 2004:1980 2004:1990 % % 22,12 7,65 89,44 43,44 204,35 85,85 -6,96 -5,34 -15,34 -16,86 87,95 45,83 31,67 17,78 104,55 79,75

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PROIZVODNJA GOVEEG I TELEEG MESA U SVIJETU


PODRUJE SVIJET AFRIKA AZIJA EUROPA: J. AMERIKA SJ. I CEN. AMERIKA OCEANIJA Izvornik: FAO, 2005. 1980. 45.556.425 3.025.281 ZAPADNA ISTONA 8.756.483 2.001.938 7.507.599 12.297.443 2.077.238 u 1.000kg GODINA 2004:1980 2004:1990 1990. 2004. % % 53.432.841 58.702.028 28,86 9,86 3.355.632 4.137.992 36,78 23,31 12.279.889 9.200.313 7.642.502 -12,72 -16,93 2.053.171 1.079.200 -46,09 -47,44 9.368.722 12.981.068 72,91 38,56 13.119.267 14.679.512 19,37 11,89 2.176.058 2.754.565 32,61 26,59

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

GOVEDARSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Graf 1. Broj goveda u R. Hrvatskoj


(1.000)
500
Broj grla - Number of heads

450 400 350

Ukupno
300

Obiteljske farme
250 200 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Godine - Years

Izvor: SLJH 2005.

Ukupno 2006 : 1996 = 485.000 : 461.000 = +24.000 (5,00 %), Obiteljske farme 2006 : 1996 = 403.000 : 399.000 = +4.000 ( 1,00 %),
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Graf 2. Broj krava i steonih junica u R. Hrvatskoj

(1.000)
Broj grla - Number of heads

320 300 280 260 240 220 200 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. Godine - Years

Ukupno Obiteljske farme

Izvor: SLJH 1994. i 2002. Ukupno

Source: SYC 1994 and 2002

2006 : 1996 = 273.000 : 311.000 = - 38.000 (- 12,22 %), Obiteljske farme 2006 : 1996 = 261.000 : 303.000 = - 42.000 (- 14,00 %),
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Graf 3. Veliina stada po uzgajatelju

16 i vie krava 5,18% 11-15 kravas 7,12% 1-2 krave 14,20% 3 krave 14,36%

6-10 krava 26,70%

4 krave 18,73% 5 krava 13,71%

Izvor: HSC, Godinje izvjee za 2007.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Izvor: HSC, Godinje izvjee za 2007.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Tablica 1. Proizvodnja goveeg mesa i mlijeka u Republici Hrvatskoj


Godina/ Year 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Meso 1.000 kg 21.517 26.276 25.691 23.492 25.234 23.062 23.993 24,635 28.982 25.521 Per.cap. kg 4,8 5,9 5,7 5,2 5,6 5,1 5,4 5,5 6,5 5,7 Mlijeko (mil.l) 576 603 615 603 588 634 674 642 663 766 Per.cap. l 128 134 136 134 130 140 151 144 148 171

Izvor: SLJH 2006.

Meso (1000 kg) Mlijeko (mil. l)

2005 : 1996 = +15,69 % , 2005 : 1996 = +24,80 %

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Izvor: Statistiki ljetopis Republike Hrvatske, 2006.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PROIZVODNJA MLIJEKA
Doc. dr. sc. Igor tokovi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

SUSTAVI PRIZVODNJE
1. INTENZIVNA PROIZVODNJA specijalizirane mlijene farme 2. KONVENCIONALNA PROIZVODNJA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

IZBOR PASMINE
mlijeni proizvodni tip mlijene pasmine kombinirane pasmine

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Mlijene pasmine
Holtajnska pasmina (Holstein-friesian)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Mlijene pasmine
crveni holtajn (red holstein)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Mlijene pasmine
erzi pasmina (Jersey)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Kombinirane pasmine
Simentalska pasmina

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Kombinirane pasmine
Smea pasmina (Brown swiss mlijena pasmina)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

LAKTACIJA
definicija standardna laktacija cijela (itava) laktacija krivulja laktacije initelji koji utjeu na krivulju laktacije
genetski

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Laktacijska krivulja

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

LAKTACIJA
paragenetski
perzistencija trajanje suhostaja hranidba u suhostaju i u laktaciji duina servis perioda redoslijed laktacije zdravlje, kondicija ...

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PERZISTENCIJA
definicija
perzist.2:1= perzist.3:1=
drugih 100 dana prvih 100 dana treih 100 dana prvih 100 dana

x 100 x 100

simentalac: P2:1=86%, P3:1=67% holtajn: P2:1=85%, P3:1=66%

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PERZISTENCIJA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

SUHOSTAJ
definicija uloga suhostaja:
obnova tjelesnih rezervi i kondicije krave omoguiti normalan razvitak fetusa obnoviti i odmoriti mlijenu lijezdu osigurati proizv. kolostruma i norm. laktaciju

optimalno kod prvotelki 60-65 dana, a kasnije 55-60 dana, krai od 30 i dui od 65 dana = gubitak po kravi/dan cca. 3 $

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

SUHOSTAJ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

MEUTELIDBENO RAZDOBLJE
definicija < 12 mj. 12 13 mj. 13,1 13,5 mj. 13,6 14 mj. > 14 mj. prekratko optimalno manji problemi umjereni problemi veliki problemi u proizvodnji

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

MEUTELIDBENO RAZDOBLJE

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

MEUBREMENO RAZDOBLJE (servis period)


definicija < 80 85 dana 80 (85) 110 111 120 121 145 > 145 prekratko optimalno manji problemi znatniji problemi veliki problemi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

VRIJEME PRVOG PRIPUSTA NAKON PARTUSA


optimalno 45 50 dana visoko produktivne krave 60 70 dana cijelo stado 50 (55) 75 dana

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BROJ OSJEMENJIVANJA ZA BREOST (za stado)


definicija < 1,8 1,8 2,0 2,0 2,3 > 2,3 vrlo dobro odgovarajue umjereni problemi veliki problemi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

KONCEPCIJA NAKON PRVOG PRIPUSTA


definicija poeljno je da je index iznad 60%, znatno manji ukazuje na velike potekoe u reprodukciji

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

USPJENOST OTKRIVANJA ESTRUSA


< 50% 50 60% 61 80% > 80% veliki problemi niska uspjenost relativno dobra uspjenost vrlo dobra uspjenost

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

DOB JUNICA KOD PRVOG TELENJA


ovisi o pasmini (rano- i kasnozrele), proizvodnom cilju, razvijenosti junica rasplodnoj dozrelosti primjer: poeljna dobna struktura svih holtajnskih junica dob (mj.) % junica <20 0 kod 1. telenja
20 22 23 - 25 26 - 29 >29
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5 90 5 0

Uzraslost

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

NASTAMBE I PRATEI OBJEKTI NA FARMAMA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA

Doc. dr. sc. Igor tokovi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Kod izgradnje novih ili adaptacije postojeih staja treba osigurati povoljne uvjete:
1. za proizvodnju u pojedinim fazama (kategorije goveda) 2. za rad djelatnika 3. za sprjeavanje zagaenja okolia 4. za dobrobit ivotinja

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Izgradnja staja
1. Izbor lokacije 2. Mikroklima u nastambama
temperatura 12-16C optimalno (0-20) vlaga 60-80% strujanje zraka zimi 0,2-0,3, a ljeti do 0,6 m/sek tetni plinovi: max. CO2 0,35, NH3 0,005, H2S 0,001 i CO 0,002 vol. %

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ventilacija: prirodna i umjetna po kravi treba pri 20C 270 m3 zraka po uvjetnom grlu (500 kg) 35-40 m3 prostora u 1 satu 6-7 izmjena zraka, ljeti i do 10 i vie prozori 1:20 povrine poda 3 W/m2 (bolje u luxima) podne povrine

3. Osvjetljenje

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Planiranje prostora za mlijene krave (meutel. raz. 13 mj.)


1. Ukupno krava u laktaciji u suhostaju 5 4 1 10 8 2 50 42 8

+5 % 2. Raspored krava prema tehnolokim fazama suhostaj 13% rodilite 4% uvod u laktaciju 8% normalna laktacija 75%
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Planiranje prostora za mlijene krave (meutel. raz. 13 mj.)


3. Struktura podmlatka kod remonta 30% - na 100 krava % n
sisajua telad odbita telad mlade junice jednogodinje junice gravidne junice ukupno podmlatka
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7 11 17 16 18

7 11 17 16 18 69

Sustavi dranja mlijenih krava


1. Pojedinano dranje na vezu
jednoredne staje do 15, a dvoredne do 30 krava prednosti: individualni tretman (hranidba, osjemenjivanje, pregledi, teljenje, mir u staji) nedostaci: oteano utvrditi tjeranje esto oteenje vimena i nogu vei utroak rada tea i napornija munja sloenije putanje krava na panjak

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

staja za dranje na vezu

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dranje na vezu
STAJA S POJEDINANIM DRANJEM KRAVA NA VEZU

VISOKI VEZ UZ KANAL S REETKASTIM PODOM


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Sustavi dranja mlijenih krava


dranje na vezu

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dranje krava na vezu

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


I.

Leita
kratka leita 160-170 cm, irine 120-130 cm (ovisno o duini i irini krava) -vezanje Grabnerovim lancem, uz elektrini ureaj, vratnim okvirom -prema sustavu izgnojavanja: kratko leite sa termoizolacijskim slojem bez steljenja, reetkasti dio 90-100 cm kratko leite s blatitem dnevno 2-4(5) kg slame, blatite 70-90 cm

a. b.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Izgnojavanje

KRATKO LEITE ZA KRAVE UZ KANAL S BLATITEM

TRANSPORTER ZA KRUTI STAJSKI GNOJ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Sustavi dranja mlijenih krava


II. Srednje duga leita 225-235 cm x 120-130 cm (ovisno o duini krave) -dnevno 5-7 kg stelje -u pravilu u rodilitu, za bolesne krave i u poetku laktacije

Jasle
po kravi 60-70 cm, uzdignuto dno 40-45 cm

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2. Skupni smjetaj u stajama za slobodno dranje


za vei broj krava, broj boksova (leita) jednak broju krava duina leita cca. 225-230 cm (duina trupa x 0,922 + 0,2 m) irina leita cca. 130 cm

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Slobodno dranje krava

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

leite uzdignuto od blatnog hodnika 15-20 cm sa zaobljenim pragom, podloga je od betona sa termoizolacijskim slojem i padom 1-2%, dnevno oko 2 kg slame blatni hodnici irine ispred krmnog trakta 340 cm (mimoilaenje 2 krave), a izmeu dva reda leita 250-300 cm u stadima do 70 krava podloga blatnih hodnika moe biti od armiranobetonskih gredica sa kanalom dubine 170-190 cm-tekue izgnojavanje

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Slobodno dranje

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

u veim stadima blatni hodnici od betonske podloge, a iste se traktorom i daskom ili deltastim strugaem najmanje svakih 4-5 sati krave se napajaju iz korita (valova) s regulacijom dotoka vode valovi-jasle slini kao na vezu, kompjutorska ishrana, hranidbeni hodnik cca. 250 cm

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

rodilite - leite 250 x 230 cm, munja


u kante, obilato steljenje

smjetaj krava u suhostaju leita


225-230 cm, irine 150 cm, obavezan ispust 15-20 m2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Ispusti

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3. Staje s vanjskom klimom

Izvor: GOVEDARSTVO, Uremovi, 2004


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Munja
a) Staje na vezu
u kante u mljekovod rjee u centralno izmuzite tipovi : riblja kost vieredna riblja kost tandem sustav rotolaktori

b) Izmuzite

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Munja
riblja kost rotolaktor

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

kanal za munju i tunelsko kompjuterizirano izmuzite

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Munja

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Munja
ekalite izmuzite strojarnica za pogon sustava prostorija za pohranu mlijeka laktofriz (u roku 2 sata na temperaturu na temperaturu od 10C) sastavni dijelovi izmuzita:
hodnik za dolazak krava (130 cm min.) stajalite za krave tijekom munje (irina 170-180 cm) hodnik za povratak s munje (oko 130 cm) kanal za radnike irok 150-180 cm, dubok 90 cm

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Munja
c) Munja po kravi traje 10-12 minuta - pranje vimena, ako krave jako prljave, tuem - masaa i suenje vimena (papirnate maramice) - kontrola na crnoj podlozi - stavljanje muznih jedinica - munja 6-7 minuta - runo domuzivanje (zadnjih 15-20 % mlijeka) ili automatsko pomou stroja - uranjanje sisa u dezinficijens
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Munja

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PROIZVODNJA GOVEEG MESA

Doc. dr. sc. Igor tokovi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIOLOKO-FIZIOLOKE OSOBITOSTI I NJIHOV UTJECAJ NA REZULTATE TOVA Limitirajui imbenici u proizvodnji goveeg mesa:
1. 2. 3. 4. 5. samo jedan ciklus plodnost i broj plotkinja tehnoloki postupci i organizacija tova gospodarska kretanja i ekonomski uvjeti kvaliteta proizvoda i zahtjevi potroaa

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Rast
je poveanje biomase (stanica i meustanine tvari) u odreenom razdoblju odvija se tijekom 3 procesa:
1. hiperplazijom stanica 2. hipertrofijom stanica 3. 1. i 2. istovremeno (npr. miine stanice)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

KRIVULJA RASTA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

KAPACITET RASTA je odreen okvirom ivotinje (tjelesne mjere) INTENZITET RASTA je odreen prirastom biomase u jedinici vremena, najei pokazatelj je prosjeni dnevni prirast na oba utjeu:
genetska osnova rasta paragenetski imbenici

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PASMINA je vaan imbenik tj. moramo imati pasmine prikladne za tov (simentalac, mesne pasmine i krianci te za proizvodnju bijelog teleeg mesa i telad mlijenih pasmina)
varijabilnost mase ivotinja unutar pasmine je oko 100 kg konana teina u tovu trebala bi biti priblino 15% manja od teine uzrasle krave

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

utjecaj pasmine na porodnu teinu teladi

Pasmina Simentalska Smea Frizijska Pincgavska

muka telad 38-45 36-42 36-40 35-40

enska telad 35-42 33-38 32-37 32-37

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

intenzitet rasta se mijenja tijekom ivota ivotinje


u mlaoj dobi int. prirasta i iskoritavanje hrane su najvei (simentalac najvei int. rasta do 7-8 mj.) do oko 300 kg pojedena hrana iskoristi se preteno za prirast, a znaajno manje za uzdrne potrebe, iznad 350 kg ti su odnosi podjednaki, nakon 450-480 kg vie se troi za uzdrne potrebe

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

od roenja do 20 mj. ivota mijenja se i udio pojedinih tkiva u ranijoj ivotnoj dobi dominira prirast miia uz manji utroak energije, a kasnije masti uz vei utroak energije (za jedan kg masti treba 2,5-3 x vie energije no za kg bjelanevina)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

GENETSKI KAPACITET za odlaganje miia je odreen, ako se ranije iskoristi (do manjih teina) poveava se deponiranje masti SPOL
kod junica odlaganje masti poinje ranije, prirast je manji, a utroak hrane za jedinicu prirasta je vei

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

KASTRACIJA
slino kao kod junica, nakon 250 kg znaajnije odlaganje masti, kod nas ne koristimo kastrate za tov

INTENZITET PREHRANE
u mlaoj dobi intenzivna prehrana koncentriranim krmivima omoguuje vei prirast, bolju konverziju hrane, ali i ranije nagomilavanje masti kod manjih zavrnih teina u tovu

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UESTALOST PROMJENA SASTAVA OBROKA


manji prirast, slabija konverzija, manji udio miia u trupu, manji randman mesa, a vei udio masti u trupu za formiranje nove mikroflore u pravilu treba 15-30 dana

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

KOMPENZIRAJUI (NADOKNAUJUI) RAST PORODNA TEINA


loe hranjene krave, posebice u posljednjoj treini graviditeta, otele i do 15% laku telad, esto i avitalnu bitno je uskladiti porodnu teinu s dobi i razvijenosti plotkinja u populaciji da bi izbjegli teka teljenja

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

IZBOR TELADI ZA TOV


valjani odabir moemo obaviti u dobi 5-7 tjedana, ovisi o namjeni teladi (za rasplod, utovljena telad kao konani proizvod i telad za daljnji tov)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

prema razvijenosti tijela razlikujemo dva ekstremna tipa:


1. IROKI, PROSTRANI I DUBOKI TIP 2. USKI, PLITKI I NEDOVOLJNO DUBOKI (PROSTRANI) TIP (niz prijelaznih tipova)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

tipovi teladi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

tjelesne mjere u ranijoj dobi su u visokoj i signifikantnoj korelaciji (r=0,60-0,70) sa mjerama na kraju tova u pravilu uski tip teladi u tovu do mase 400 kg imaju manji prirast za 18% i vei utroak hrane za 20% u usporedbi sa dubokim i prostranim tipom teladi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

OTKUP TELADI ZA TOV


u dobi 1-8 tjedana 50 150 kg i vie, ovisno o pasmini i sustavu tova

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

KATEGORIJE TOVLJENIKA
TOV TELADI TOV JUNADI TOV STARIJIH IVOTINJA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV TELADI
primjena pojedinih metoda ovisi o:
1. ekonomskim imbenicima 2. uvjetima dranja i hranidbe 3. namjeni teladi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1. TOV TELADI PUNIM MLIJEKOM


najjednostavniji ali i najskuplji tov sisanje ili napajanje, u oba sluaja mora prvo popiti kolostrum grupno napajanje iz valova ili iz automatskih pojilica pojedinano napajanje kante s dudom ili boica

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV TELADI
za vrijeme tova najbolje je prvih 2-3 tjedna telad drati pojedinano, a kasnije u manjim skupinama 3-5 ivotinja, bolje to manje kretanja, moe slobodno ili na vezu individulna dnevna potronja mlijeka 9-13 kg => tijekom 8-10 tjedana tova za 1 kg prirasta potroe oko 9,6 12,5 kg mlijeka, sa dnevnim prirastom oko 1100 1300 i vie g, te potroe oko 600 kg mlijeka za teinu 100-110 kg, randman 60-63%, meso I A klase

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV TELADI
2. TOV TELADI PUNIM MLIJEKOM I MLIJENIM NADOMJESTKOM
slino prethodnom no rizinije jer moramo osigurati konstantan sastav i kakvou mlijenog nadomjestka telad u tov sa 7 dana tj. nakon kolostruma, dobiva 3 kg punog mlijeka dnevno dok se koliina i koncentracija mlijenog nadomjestka iz dana u dan mijenjaju

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV TELADI
ukupno potroimo oko 200 kg punog mlijeka i 650-700 l otopine mlijenog nadomjestka, za 1 kg prirasta potroimo oko 2,8 kg punog mlijeka, oko 11,3 l mlijenog nadomjestka, sa 10 tj. telad teka 110-120 kg uz dnevni prirast oko 1000-1100 g, randman oko 60%, meso I A klase

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV TELADI
3. TOV TELADI ZA BIJELO TELEE MESO
minimalne koliine eljeza traje 95-100 dana, enska telad na kraju tova 150, a muka 160-180 kg, dnevni prirast muka 1,1-1,3 kg, a enska 1,0-1,2 kg, za jedan kg prirasta potroi se 1,5-1,6 kg regeneriranog mlijeka, eljezo dobiju na poetku

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

OTHRANA TELADI ZA DALJNJI TOV I UZGOJ TE SUSTAVI DRANJA TELADI


NAPAJANJE POJEDINANO:
1. iz kante 2. boca s dudom 3. automatski (pokretno ili fiksno)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

DRANJE
POJEDINANO: - prvih 14 dana u tzv. KETRECIMA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ketreci

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

- NA VEZU sa pregradama - nakon 14 dana u skupine 3-4 do dobi 1-1,5 mj. kada mogu ii i u vee skupine (do 15 komada)

OTHRANA TELADI ZA UZGOJ I TOV JUNADI


potrebno je iz monogastrinih ivotinja dobiti dobro razvijene preivae to ranije kval. voluminozna krmiva i koncentrat do zatvaranja jednjakog lijeba

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

pregrade i slobodno dranje

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV TELADI
trebamo se pridravati principa all in all out, tovilita bi trebalo napuniti u roku 7 (max. 14) dana sa teladi sa to manjeg otkupnog podruja

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
ima obiljeja industrijskog tova:
proizvodnja u velikim serijama na relativno malom prostoru procesi se razlikuju po fazama rada primjena suvremenih znanstvenih i strunih spoznaja mogunost maksimalne automatizacije i mehanizacije proizvodnja standardnog proizvoda odreene kvalitete nabava materijala na veliko i pod povoljnim uvjetima plasman proizvoda bez veeg uea posrednika

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
specijalizacija proizvodnje (u dvije faze):
1. PREDTOV JUNADI (od 100-120 do 200-220 kg)
moe se odvijati u velikim tovilitima ili kod individualnih stoara u manjem broju nastavak prethodne faze (othrane teladi), vrlo osjetljiv dio proizvodnog procesa telad sa sajmova razliitog fiziolokog i zdravstvenog statusa-nisu preivai

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PREDTOV JUNADI
zbog prije navedenog kod nas se u praksi najee odvija kod stoara Stoar osigurava - prostor (oko 1,8 m2 po teletu), radnu snagu, stelju i sijeno (po grlu 0,81,3 kg) Organizator-ugovaratelj tova - koncentrat (4-4,5 kg smjese/kg prirasta), veterinarsku zatitu, pravovremenu nabavku teladi i preuzimanje utovljenih ivotinja najbolji rezultati NA VEZU- individualni tretman, puni pod te uvijek suha i ista stelja, ako ne onda u odijeljenim boksovima po 20

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PREDTOV JUNADI
all in-all out napuniti objekte to prije (7 dana), izjednaena po tipu i dobi, razdvojiti po spolovima i teini NEGATIVNA FAZA TOVA- po dolasku u tovilite zbog privikavanja na ambijent i hranu te zbog transportnog stresa, traje 10-15(20) dana predtov traje do 200-230 kg tj. oko 4 mj., za kg prirasta utroi se 3,7-3,8 kg smjese i oko 0,5 kg sijena

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
predtov bi zajedno sa prethodnom fazom tova trebao imati cilj stvoriti preivaa maksimalnog okvira sukob interesa kooperanata i nositelja kooperacije

2. TOV JUNADI (220-250 do 450-500 i vie kg)


muki 450 kg i vie, a enske do 420 u velikim tovilitima- objekti skupi, obuzdavanje, proizvodnja hrane ... selekcija ivotinja koje ulaze u taj tov

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
SUSTAVI DRANJA I POSTUPCI U TOVU
a) OTVORENI SUSTAV
jedna strana (juna) staje otvorena te s te strane s ispustom ili bez njega hranilice, junad u grupama 15-20

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
otvoreno dranje junadi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
b) ZATVORENI SUSTAV
ventilacija prirodna ili umjetna ili obje NA VEZU
junad u 2 ili vie redova, izmeu dva reda krmni hodnik, leita duine 160-190 cm, a irine 100110 cm, moe stelja ili bez nje mane velik utroak rada i stelje, iskoristivost staje mala jer je velik manipulativni prostor prednosti individualna kontrola, ivotinje mirne, dobri higijenski uvjeti te prema veini autora najvei prirast

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
ZATVORENE STAJE S REETKASTIM PODOM
12-15 (20) ivotinja u boksu, po ivotinji 2 m2, izmeu 2 reda boksova krmni hodnik, na podu armirano betonske gredice irine 10-14 cm s razmakom 3-4 cm prednosti manji utroak radne snage, automatizirano izgnojavanje

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
reetkasti pod

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
tov junadi-reetke

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
STAJE S PUNIM PODOM UZ SVAKODNEVNO IZGNOJAVANJE
leita u dva dijela, po ivotinji oko 3 m2 prostora, ljeti 2-3 kg slame, a zimi 3-4 kg, problemi sa dubokom steljom, utrokom radne snage i izgnojavanjem

hranjenje obrono 2 puta dnevno, automatizirano u najveoj mjeri, ivotinje hranimo silaom (cijele stabljike kukuruza i kukuruznog zrna) i koncentratom, voda ad libitum

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

c) Koritenje stelje:
DUBOKA STELJA BOKSOVI S PUNIM PODOM BOKSOVI S REETKASTIM PODOM dranje NA VEZU naputeno

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV JUNADI
utroak rada u tovu junadi kod razliitih sustava dranja
najvei utroak kod dranja na vezu, 50% manje kod slobodnog dranja, a 60-70% manje kod reetkastog poda na vezu jedan radnik 50-70 ivotinja, ako izgnojavanje automatizirano 150-200, po ivotinji u tovu 20-25 sati rada slobodno dranje 100-300 ivotinja po radniku, u dubokoj stelji oko 15 sati rada reetkasti pod 300-500 pa i vie, 5-8 sati rada po ivotinji

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

TOV STARIJIH IVOTINJA


po zavretku rasplodne upotrebe ivotinje treba dotoviti oprez, vie masti te ne treba pretjerivati s tovom

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)