‫דף נוסחאות ‪ -‬טריגונומטריה‬

‫ ‪ -‬הנוסחה בנוסחאון‬
‫הגדרות‬

‫ ‪ -‬הנוסחה בנוסחאון המורחב בלבד‬

‫הגדרת סינוס‪:‬‬

‫ ‪ -‬הנוסחה לא בנוסחאון‬
‫ניצב מול‬
‫יתר‬

‫= ‪sin α‬‬

‫‬

‫במשולש‬
‫ישר זווית‪:‬‬

‫הגדרת קוסינוס‪:‬‬
‫הגדרת טנגנס‪:‬‬
‫הגדרת קוטנגנס‪:‬‬

‫ניצב ליד‬
‫יתר‬

‫= ‪cos α‬‬

‫‬

‫= ‪tgα‬‬

‫‬

‫= ‪ctgα‬‬

‫‬

‫= ‪tgα‬‬

‫‬

‫= ‪ctgα‬‬

‫‬

‫‪sin(90 − α ) = cos α‬‬

‫‬

‫‪cos(90 − α ) = sin α‬‬

‫‬

‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫=‬
‫=‬
‫‪= 2R‬‬
‫‪sin α sin β sin γ‬‬

‫‬

‫‪c 2 = a 2 + b 2 − 2ab ⋅ cos γ‬‬

‫‬

‫‪a ⋅ b ⋅ sin γ‬‬
‫‪2‬‬

‫= ∆‪S‬‬

‫‬

‫‪k1 ⋅ k2 ⋅ sin α‬‬
‫‪2‬‬

‫= ‪S‬‬

‫‬

‫ניצב מול‬
‫ניצב ליד‬
‫ניצב ליד‬
‫ניצב מול‬

‫‪sin α‬‬
‫‪1‬‬
‫=‬
‫‪cos α ctgα‬‬
‫‪cos α‬‬
‫‪1‬‬
‫=‬
‫‪sin α tgα‬‬

‫זוויות המשלימות ל‪:90°-‬‬

‫משפטים‪:‬‬

‫משפט הסינוסים‪:‬‬
‫משפט הקוסינוסים‪:‬‬

‫נוסחאות‬
‫שטח‪:‬‬

‫שטח משולש‪:‬‬
‫שטח מרובע )לפי אלכסוניו(‪:‬‬

‫זהויות‬
‫ממעגל‬
‫היחידה‪:‬‬

‫משפט פיתגורס‪:‬‬

‫‪sin 2 α + cos 2 α = 1‬‬

‫‬

‫רביע ‪:2‬‬

‫‪sin(180 − α ) = sin α‬‬

‫‬

‫‪cos(180 − α ) = − cos α‬‬

‫‬

‫‪sin(180 + α ) = − sin α‬‬

‫‬

‫‪cos(180 + α ) = − cos α‬‬

‫‬

‫‪sin( −α ) = − sin α‬‬

‫‬

‫‪cos(−α ) = cos α‬‬

‫‬

‫רביע ‪:3‬‬

‫רביע ‪:4‬‬

‫© "אחד על אחד"‬

‫עותק מס' ___‬ 

sin(α ± β ) = sin α ⋅ cos β ± sin β ⋅ cos α 

cos(α ± β ) = cos α ⋅ cos β m sin β ⋅ sin α 

tg (α ± β ) = 

sin 2α = 2 ⋅ sin α ⋅ cos α 

tgα ± tgβ
1 m tgα ⋅ tgβ

2

‫זווית‬
:‫כפולה‬

2

cos 2α = cos α − sin α = 

= 1 − 2 sin 2 α = 

= 2 cos 2 α − 1 

tg 2α =

2tgα
1 − tg 2α

α +β 

sin α + sin β = 2 sin 

sin α − sin β = 2 sin 

cos α + cos β = 2 cos 

cos α − cos β = −2 sin 

sin 

cos 

tg 

1 + tg 2α = 

1 + ctg 2α =

α
2

α
2

2

α −β

1 − cos α
2

1 + cos α
2

α
2

=

___ '‫עותק מס‬

‫סכום‬
‫והפרש‬
:‫זוויות‬

2

⋅ cos
⋅ cos

α +β
2

2

α +β

⋅ cos

α +β
2

α −β
‫סכום‬
‫והפרש‬
:‫פונקציות‬

2

α −β

⋅ sin

2

α −β
2

:‫חצי זווית‬

sin α
1 + cos α
1
cos 2 α

‫זהויות‬
:‫נוספות‬

1
sin 2 α

"‫© "אחד על אחד‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful