You are on page 1of 1

Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii ' O, Dumnezeule Mare, mântuieşte-mă de toate relele; o, Dumnezeule Mare, care

ai hărăzit mângâiere tuturor S inţilor, hărăzeşte-mi-o şi mie, care a!uţi şi "pri!ini toate lucrările, a!ută-mă şi "pri!ină-mă #n toate nevoile, "capă-mă de toate prime!diile, de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi$ %n numele &atălui care a creeat lumea, #n numele 'iului care a ră"cumparat-o, #n numele S ântului Duh care a #mplinit legea #n toată a ei de"ăvârşire$ (inecuvântarea lui Dumnezeu &atăl care cu cuvântul a zidit lumea, "ă ie pururea cu mine $$$$$$) (inecuvântarea Domnului *i"u" +ri"to", iul Marelui Dumnezeu, "ă ie pururea cu mine$$$$$) (inecuvântarea S ântului Duh cu cele mai "cumpe daruri ale Sale, "ă ie pururea cu mine $$$ ) Doamne, norii grei ai nenorocirilor şi ai "upărarilor "e a,at a"upra capului meu şi #ntri"tările " âşietoare mă copleşe"c, dar mă mângăi că &u mă iu,eşti şi acea"tă #ncredinţare mă #ncura!ează$ -lin.ă/ de nade!de #n drago"tea şi ,unătatea &a, nu voi lă"a "ă mă ,iruia"că #mpotrivirile "oartei, ci mă voi lupta cu cura!, căci numai cu a!utorul &ău voi reuşi$ 0a tine, dar -rea,unule Doamne, alerg şi mă rog1 vino gra,nic şi mă mântuie cu puterea &a, cu mila &a, precum ai mântuit şi pe -etru cel ce venea pe apă; #ntinde-mi mâna ca şi lui şi mai pre"u" Doamne dă-mi "ănătate şi$$$$$$$$$$."e "pune o "ingură dorinţă/$ Doamne, ai milă şi nu ză,ovi şi primeşte cu ,unătatea &a rugaciunea mea ce o ac către &ine, apără-mă cu +arul &ău şi a!ută-mă "a iu "tatornic #n anga!amentul ce-l iau aţă de &ine1 de a da o ,ucată de pâine la "ăraci şi de a mă ruga pentru cei a laţi #n prime!dii "au "u erinţă şi pentru mântuirea tuturor oamenilor$ &rimite Doamne ,inecuvantarea &a pe"te duşmanii mei cuno"cuţi$$$$."e "pune numele/ şi necuno"cuţi şi i#dreaptă-i cu gânduri ,une "pre mine şi "pre toţi ai ca"ei mele$&u Doamne, doreşti ca omul "ă trăia"că #n unire şi drago"te pe pământ$ 'ă-i şi pe cei ce mă a"upre"c, mă ură"c, mă chinuie"c, ma năpă"tuie"c, mă de"cura!ează, ma de"con"ideră, "ă cunoa"că milo"tivirea &a şi luminează-le &u , Doamne, inima lor şi ă-o primitoare de drago"te, ca "ă trăim #n deplină unire, cu inima curată şi ne iartă nouă greşelile, precum iertăm celor ce ne greşe"c noua$ 2M*3)

http://valeriupanoiu.blogspot.ro/2009/08/cum-se-calculeaza-numerele-principale.html http://www.parapsy.ro/ro/node/82? fb action ids!"#$##2%802$"%$"&fb action types!og.li'es&fb source!aggregation&fb aggregation id!2()9)"92"($%#)) http://dincolo-de-materie.blogspot.ro/20$2/0$/mesa*ul-celor-%-sfinti-de-la-muntele.html http://casatreziriifilme.blogspot.ro/20$$/0(/cenusa-si-zapada.html