You are on page 1of 10

TAHUN

3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RPH 1

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 3 FEBRUARI 2014 (ISNIN) MASA : 810-910PAGI (60 MINIT)

TEMA : KESELAMATAN TAJUK : BERWASPADA SELALU

bertungkus lumus.10 – 9. Bergegas.10 pagi : Bahasa Malaysia : Keselamatan : Berwaspada Selalu STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini. 2014 : Isnin : 3 Mawar : 34 orang : 8. 02. murid dapat: i. Bercerita berdasarkan petikan teks yang dibaca dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga ayat tunggal dan tiga ayat majmuk. panik. STANDARD KANDUNGAN 1.TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR) (KEMAHIRAN LISAN) RPH 1 Tarikh /Hari Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk : 03. merebak .5. Sistem Bahasa   Tatabahasa : Sintaksis – ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata : terkejut. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Menceritakan pengalaman mereka dalam peristiwa yang pernah berlaku dengan tepat.

kesyukuran Pendidikan Alam Sekitar : kecintaan akan keindahan desa Kreativiti : Pergerakan kreatif .Imaginasi dan visualisasi Elemen Keusahawanan EK 1: 1. kerajinan. . kerjasama. Interpersonal dan kinestatik BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait Bahan bantu mengajar Jenis Gambar tunggal Petikan teks Borang penilaian markah Bilangan 3 34 5 1 2 3 Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat atau melibatkan diri dalam peristiwa yang tidak diingini.TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Pengisian Kurikulum      Ilmu : ilmu keselamatan Nilai Murni : Kejujuran.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea Kemahiran Bernilai Tambah     KB: Menghubung kait KP: Verbal linguistik.

BBM  Gambar tunggal KB  Menghubung kait BCB  Memproses maklumat Pembelajaran Kontekstual  Menghubungkaitka n dengan pengalaman dalam kehidupan   Langkah 1 (10 minit) Tajuk petikan : “Kebakaran Rumah Tina” Aktiviti 1   Setiap murid akan diberikan satu petikan teks. Apakah yang anda boleh lihat melalui gambar yang ditunjukkan? 2. Mengapakah kita harus berwaspada semasa berada di tempat-tempat berikut? Isi pelajaran Berwaspada selalu  Guru menunjukkan tiga keping gambar tunggal. Apakah aspek keselamatan yang perlu kita ketahui semasa berada di tempattempat berikut? 3.TAHUN Langkah /masa Induksi Set (5 minit) 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan RPH 1 Soalan 1. Nilai Murni  Bekerjasama  Kejujuran . Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini. BBM  Petikan teks KB  Menghubung kait KP  Verbal linguistik Aktiviti 2  Semua murid akan membaca petikan teks tersebut dengan suara yang kuat dan secara serentak. iaitu gambar di kolam renang. Guru bersoal jawab dengan murid. Murid-murid akan membaca teks tersebut secara senyap. dapur dan lebuh raya.

BBM  Petikan teks RPH 1 Langkah 2 (15 minit) Contoh Kosa kata yang berkaitan dengan petikan teks:  Terkejut  Bergegas  Panik  Bertungkus-lumus  Merebak Aktiviti 1  Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. Aktiviti 2  Guru menyenaraikan kosa kata dalam petikan teks yang berkenaan. Guru meminta wakil daripada setiap kumpulan BBM  Borang penilaian markah KP .  Murid dikehendaki membina sekurang-kurangnya tiga ayat tunggal dan tiga ayat majmuk kosa kata dan perkataan-perkataan lain yang terdapat dalam petikan teks.  Setiap kumpulan perlu memilih seorang ketua. Langkah 3 (25 minit) Cerita yang disampaikan oleh Aktiviti 1 1.TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU  Guru juga akan memilih beberapa murid untuk membaca petikan teks. Pendekatan  Induktif Teknik  Perbincangan KP  Interpersonal  Verbal linguistik Nilai Murni  Bekerjasama  Hormatmenghormati Penilaian objektif  Senarai ayat tunggal dan ayat majmuk yang dibina oleh murid.

TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU untuk bercerita berdasarkan kosa kata dan ayatayat yang telah dibina. Penutup 5 minit Penutup Kognitif : Kita haruslah mengambil kira aspek keselamatan semasa kita berada di mana-mana tempat sahaja. 3. Pengayaan 1. Guru meminta murid-murid yang lain mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang digunakan dalam cerita yang disampaikan oleh setiap wakil kumpulan. Kumpulan lain diminta menilai persembahan cerita dengan menggunakan borang penilaian markah. Guru mengulas persembahan kumpulan. Pemulihan 1. KB  Merumus Nilai  Kesyukuran KP:  Verbal linguistik .  Guru meminta murid merumuskan isi pelajaran dengan mengaitkan gambar-gambar tunggal yang ditunjukkan semasa sesi induksi. Aktiviti 2  Verbal Linguistik  Intrapersonal RPH 1 wakil setiap kumpulan. Penilaian Objektif:  Guru memastikan murid bercerita dengan tepat.  Borang penilaian markah Cerita yang disampaikan oleh murid berdasarkan pengalaman masing-masing. Membaca kad pesanan tentang aspek keselamatan semasa menggunakan api. Senarai ayat tunggal dan ayat majmuk yang digunakan oleh murid dalam cerita yang disampaikan. Murid diminta menceritakan pengalaman tentang peristiwa yang pernah berlaku dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul. sebutan yang betul dan intonasi yang betul. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aspek keselamatan semasa menggunakan api. 1.

Aspek keselamatan perlu diambil kira.  Intrapersonal RPH 1 Sosial : Nasihat daripada guru Aktiviti Susulan: Murid-murid perlu mencari maklumat tentang aspek keselamatan semasa di makmal sains sekolah.TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU  Guru menasihati murid-murid supaya berwaspada walau di mana pun. .

TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 Penyemakan dan pengesahan RPH Disemak oleh pensyarah pembimbing Disemak oleh Guru Besar: Catatan: Catatan: Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : .

TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA ISU Kekuatan: BUKTI TINDAKAN SUSULAN Kelemahan: Disemak oleh Guru Pembimbing Catatan: Disemak oleh Pensyarah Pembimbing Catatan: Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : .

TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU RPH 1 .