FACTORUL DE ZGOMOT AL RECEPTORULUI Pentru a determina factorul de zgomot general, al unui receptor cu prelucrare digitală a semnalelor, vom considera

convertorul analog digital – CAD, ca o sursă suplimentară de zgomot pe lanţul de recepţie, (fig. 8.2),
( astfel încât puterea totală a zgomotelor la ieşirea acestuia, Pzt3) , va fi: ( ( Pzt3) = PΣ2) + N c ,

(8.10) (8.11)

unde
( PΣ2) = kT0 Be FK p

reprezintă puterea totală a zgomotelor traseului analogic de recepţie, caracterizat de factorul de zgomot F , banda efectivă de zgomot Be , coeficientul de transfer în putere K p , iar N c – puterea zgomotelor de cuantizare a CAD.

Fig. 8.2 În aceste condiţii factorul de zgomot total al receptorului digital este: Ft =
( Pzt3) (3 PzA)

=

( PΣ2) + N c (3 PzA)

=

kT0 Be FK p + N c kT0 Be K p

=F+

Nc , kT0 Be K p

(8.12)

(3 unde PzA) = kT0 Be K p reprezintă puterea zgomotelor provenite de la antena

de recepţie, în condiţii de adaptare, transferată la ieşirea CAD. Pentru a simplifica operaţiile introducem mărimea M= kT0 Be FK p Nc , (8.13)

care ne arată de câte ori zgomotele totale de la ieşirea traseului analogic sunt mai mari decât zgomotele de cuantizare (raport de puteri), precum şi mărimea M ′ = M + 1. În aceste condiţii factorul de zgomot total al receptorului se poate scrie sub forma: F ( M + 1) FM ′ Ft = = (8.14) M M sau, în dB: Ft [ dB] = F [ dB] + M ′[ dB] − M [ dB] . (8.15) Din analiza acestor expresii rezultă: • pentru M = 1 (zgomotele de cuantizare sunt egale cu cele ale traseului analogic) factorul de zgomot se dublează, adică este alterat cu 3 dB; • cu cât M > 1 , cu atât factorul de zgomot este mai puţin alterat, deoarece M → M ′ . În această situaţie influenţa zgomotului de cuantizare asupra sensibilităţii receptorului poate fi neglijată; dacă M < 1 factorul de zgomot creşte considerabil, ceea ce înseamnă că zgomotul de cuantizare domină proprietăţile de zgomot ale receptorului. Acest lucru nu este de dorit deoarece sensibilitatea receptorului va fi puternic afectată. Din analiza expresiei lui M rezultă că singura modalitate eficientă de a creşte valoarea sa, în condiţiile utilizării aceluiaşi tip de CAD, constă în creşterea lui K p .