You are on page 1of 32

28 lutego 2014 Numer 39

ISSN 2084-9117

Specjalny dodatek budowalny Czytaj na str. 25-30


WWW.POZATORUN.PL

Wywiad Afrykaski wirus zdziesitkuje nasze zwierzta?


Rozmawiamy z zastpc Kujawsko-Pomorskiego Wojewdzkiego Lekarza Weterynarii 6

Sport
W sporcie musi by miejsce na umiech
Z Anit Wodarczyk rozmawiamy o nadchodzcym sezonie i 38 presji 31

BEZPATNA GAZETA REGIONU TORUSKIEGO

Jestemy te na facebook.com/pozatorun

Niedugo powstanie hodowla ogromnych psw 8

Chema

Takiej maszyny nie ma adna gmina 12

*** Gmina ysomice ***

Gmina Wielka Nieszawka


Ma Nieszawk odwiedzia Joanna Iza Belzyt 19

Jakie atrakcje na II Gminnym wicie Kobiet? 20

Gmina Lubicz

***

Ponad 9 mln z pjdzie na inwestycje 21

*** Gmina Obrowo

2 POZA TORU,

28 lutego 2014

FELIETON

Dzie kobiet ukraiskich


RADOSAW RZESZOTEK

Na Siczy nic si nie skoczyo, a raczej dopiero zaczo. Po obu stronach przybyo Bohunw, a ilu jeszcze do szabelki rwie si takich, ktrzy we krwi maj ch jej przelewania? Ukraina od adnych paru wiekw jest krajem niespokojnym, kozacka tradycja pena jest przemocy. Jak wida raczej to si nie zmieni, co oznacza kopoty dla tak dla wsko i sze-

roko pojtej polityki midzynarodowej, jak i dla nas. Nawet jeli teraz uda si zgasi kolejny poar, to przecie bd nastpne! Nie ma co te udzi si, e Ukraicy zaczn paa do nas mioci, bo mj imennik z MSZ zrobi, co do niego naleao a pokolenie ludzi uksztatowanych przez Owsiaka, okazao serce i zrozumienie.

Czy stoi przed nami szansa na pierwsz w dziejach prawdziw przyja midzy nimi i nami? Wtpi, ale prbowa zawsze warto. Lepsze to, ni obraz dzisiejszych polskich stosunkw z Litw, siostr pierwszej Rzeczpospolitej. Ukad si w naszej czci planety niespecjalnie wic zmieni si od czasw sienkiewiczowskich. Na Krymie rozsierdzi si duch Tuhaj-beja, Rosja rozstawia pionki - floty i dywizje, Rzeczpospolita pchna goca z MSZ. A Sicz ponie. Cae szczcie yciem pac tam gwnie mczyni. Ukrainki zmieniy twarz - nie s ju Juli Tymoszenko, a dziewczyn z Internetu mwic po angielsku ze wschodnim akcentem. Podobno na

wiecie zrobia wraenie jej uroda, fakt, liczna jest. Ale na warunki ukraiskie - przecitna. Moe nasze dziewczyny maj najwicej witaminy, ale Ukrainki s... powiedzmy, statystycznie bardziej efektowne i zao si, e niejedna teraz przeklina pod nosem, e stary znw si w polityk angauje, a ona sama utrzymuje rodzin. Przecie to biedny kraj i nie zmieni tego lnice limuzyny, ktrych wicej widziaem tylko w Petersburgu. W rzeczywistoci, ktra pchna ludzi na ulic, najbardziej al mi matek i crek. W postradzieckiej mentalnoci to one nadal maj obowizek wyywi rodzin. Bez wzgldu na ustrj i kurs dolara. A na 8 marca dostan godzika i poczochy w pudeku.

Red. ukasz Piecyk czeka na informacje

Masz dla nas temat?

Kontakt pod numerem: 733 842 795


stopka redakcyjna

Redakcja Poza Toru


Zotoria, ul. 8 marca 28 redakcja@pozatorun.pl

Wydawca

Goldendorf

Redaktor Naczelny

Radosaw Rzeszotek goldendorf@goldendorf.com

Sekretarz Redakcji

Na miar XXI wieku


Forum Gospodarcze w Toruniu, to wydarzenie o randze oglnopolskiej, ktre przyciga od lat najwaniejsze osoby ze wiata biznesu i polityki. To niewtpliwie sukces organizatorw. Forum Gospodarcze w Toruniu to jeden z najwikszych kongresw gospodarczych w Polsce, miejsce dialogu o ksztacie polskiej gospodarki w zglobalizowanym wiecie. Jego uczestnikami s nie tylko tuzy naszej gospodarki. Mikro, mae i rednie firmy stanowi o sile polskiej gospodarki, niestety ich sytuacja nie przedstawia si najlepiej. Gwnym problemem sektora MSP jest wadliwe prawo. Mimo kolejnych obietnic rzdowych, e przedsibiorcy bd mogli prowadzi swj biznes bez przeszkd, niestety z kadym rokiem przybywa kolejnych przepisw, w gszczu ktrych musz odnale si waciciele maych firm. Czy zatem ten zakres problemw bdzie tematem wiodcym tegorocznego Forum? Podczas tegorocznego Forum uczestnicy bd dyskutowa na temat najwaniejszych wyzwa stojcych przed polsk, europejsk i wiatow gospodark. Mamy bardzo bogaty program. Bdziemy rozmawia o szansach rozwoju dla naszej gospodarki, a take problemach, i moliwociach ich rozwizania. Mam nadziej, e pojawi si ciekawe i wice propozycje. Gocie dyskutowa bd take na temat moliwoci wsppracy z Niemcami i Rosj w odniesieniu do Euroregionu Pomerania. Celem Euroregionu jest podejmowanie dziaa majcych na celu rwnomierny rozwj i wyrwnywanie szans jego mieszkacw m.in. poprzez wspprac gospodarcz, transfer technologii, wymian modziey czy ochron rodowiska naturalnego i popraw gospodarki lenej i rolnej. Kolejnym istotnym tematem rozmw bdzie polski system podatkowy w obliczu zmian w naliczaniu podatku VAT, podatku z akcyzy czy podatku dochodowym, a nawet sam ordynacj podatkow. Pro-

Agnieszka Korzeniewska (aga@ tylkotorun.pl) Tomasz Wicawski (GSM 535 405 385) Maciej Koprowicz, Marcin Tokarz

Dzia reportau

Z Jackiem Janiszewskim, organizatorem XXI Forum Gospodarczego w Toruniu, rozmawia Maciej Pagaa
wadzcym dyskusj na ten temat bdzie Krzysztof Bie - redaktor naczelny Obserwatora Finansowego, a uczestnikami dyskusji bd Marek Biernacki - minister sprawiedliwoci, Andrzej Parafianowicz - wiceprezes PGNiG S.A. i Krzysztof Kwiatkowski -prezes Najwyszej Izby Kontroli. Czy uczestnicy bd aktywnie uczestniczy w dyskusjach? Oczywicie. Bd rwnie mieli moliwo wzicia udziau w panelach dyskusyjnych powiconych eksportowi, roli NIK w nadzorowaniu instytucji publicznych, a take rozwojowi terenw inwestycyjnych. Osobnym wtkiem poruszanym podczas dyskusji bdzie rwnie kwestie zwizane z ywnoci regionaln, a take moliwoci dotarcia z kraju i zagranicy. Bardzo wane jest, aby uwiadomi konsumentw europejskich nt. polskiej ywnoci, a take zidentyfikowa ich obawy. Niezbdna jest promocja i obecno polskich produktw, np. na targach Rolnictwa i przemysu spoywczego w innych krajach europejskich. Na tegorocznym Forum omawia bdziemy midzy innymi prawne aspekty funkcjonowania lokalnego rolnictwa i przetwrstwa ywnoci, a take w jaki sposb promowa w Europie dziedzictwo kulinarne naszego kraju wczajc w to turystyk wiejsk. W dyskusji na ten temat udzia wezm m.in. Kazimierz Plocke sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Andrzej Dycha podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Suchaski dyrektor generalny sieci Biedronka. O roli ARiMR rozmawia natomiast bd m.in. Andrzej Gross prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prof. dr hab. Andrzej Kowalski - dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki, Andrzej Haasiewicz radca, minister, stay przedstawiciel Polski przy FAO.

Dzia informacyjny

ukasz Piecyk, Jacek Laskowski, Aleksandra Radzikowska, Micha Ciechowski, Monika Olender

Dzia foto

Adam Zakrzewski Maciej Pagaa

E-wydanie:

ukasz Piecyk

REKLAMA

Aleksandra Grzegorzewska (GSM 512 202 240), Magorzata Kramarz (GSM 607 908 607), Karol Przybylski (GSM 665 169 292) Kinga Baranowska (GSM 796 302 471) reklama@pozatorun.pl

Skad

Studio Poza Toru

Druk:

Agora SA. Pia

Redakcja nie odpowiada za tre ogosze. Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Agencja Public Relations Goldendorf zastrzega, e dalsze rozpowszechnianie materiaw opublikowanych w Poza Toru jest zabronione bez zgody wydawcy.

ISSN 2084-9117
***

3 POZA TORU, 28 lutego 2014


REKLAMA

4 POZA TORU, 28 lutego 2014


REGION

Kto ma gos, ten ma si


Postanowili zaprotestowa. Czuli, e nie mog pozosta gusi na to, co dzieje si na kijowskim Majdanie. W kilka dni zebrali grup 25 osb, ktra nagraa protest song wywoujcy ciarki na plecach
Tomasz Wicawski

songu o sytuacji na Ukrainie. Majdan ma gos - Tamten utwr w swojej wymowie korespondowa z pomysem, ktry wykiekowa w mojej gowie - opowiada autor, czonek znanego dobrze w okolicy Stowarzyszenia Odkrywcw Kon-Tiki. - Zwoanie z dnia na dzie na jeden termin muzykw, z ktrymi grywam i grywaem przez lata, byo jeszcze stosunkowo proste. Zgodzili si przyjecha w niedziel. Umwienie si z nieznanym mi wczeniej studentem bydgoskiej uczelni pochodzcym z Ukrainy - Pavlo Agarkovem, ktry zaprosi do studia nagra kilkanacie osb, uwaam za cud. Krasus we rod wykonuje telefon do Pavlo. Umawiaj si na pitek. Po 30-minutowym lunchu obaj wiedz, e odbieraj na podobnych falach. Ukrainiec niczego nie obiecuje. W niedziel do studia w Toruniu wchodzi kilkanacie dziewczyn i chopakw studiujcych i czasowo mieszkajcych w Polsce, pochodzcych zza naszej wschodniej granicy. Przyjechali czym si dao - autobusami, pocigami, autami. Wszyscy przebrani z stroje ukraiskie, dziewczyny w penym makijau i z wielk werw do dziaania. Przecie

Z Ukrain s zwizani nie bardziej, ni kady z nas. S jednak reguy, ktrych nie mona ama w adnym pastwie. Do ludzi nie strzela si jak do kaczek. Nie obchodzi ich polityka. Nie godz si jednak na przemoc wobec obywateli. Podkrelmy, przemoc w adn stron. Grup KTo To Taki tworz muzycy z naszego regionu. Utwr Majdan" leci we wszystkich rozgoniach radiowych w Polsce. Na Ukrainie dodaje si spoeczestwu walczcemu o wolno. Kompozycja przygotowywana bya na wariackich papierach. Nikt do koca nie wiedzia, co z tego wyniknie. Tak to ju jest przy piosenkach protestu. Liczy si przesanie, a nie czysto dwikw. - Momentem przeomowym byo obejrzenie przeze mnie filmiku w Internecie, na ktrym ukraiskie suby przetrzymuj i katuj przez trzy godziny praktycznie nagiego Kozaka w papciuszkach fotografujc si z nim - mwi Artur Krasus Krasowski, autor tekstu i muzyki do utworu Majdan", pomysodawca kompozycji. - Wtedy co we mnie pko, podobnie jak w wielu osobach z mojego bliskiego otoczena. Wiedzielimy, e musimy zabra gos. Bo tak trzeba. Artur Krasowski od wielu lat udziela si w rnych zespoach. Ich wymienienie zajoby sporo czasu. W 1997 roku w trakcie realizacji jednego z projektw muzycznych powsta utwr Dyktator. Jego linia melodyczna staa si baz do napisania protest

Bya take dodatkowa motywacja. Pomysodawca projektu napisa do Piotra Kaczkowskiego z radiowej Trjki". Ten zgodzi si puci utwr w MiniMaxie", pod warunkiem, e dostanie go do godziny 19. Wszyscy pracowali w studiu w pocie czoa, ale terminu nie udao si dotrzyma. Nikt nie myla jeszcze wtedy o teledysku

narodu gwnie skierowana jest ta piosenka. Przesanie, ktre ukraiska modzie wypiewuje w swoim jzyku, jest proste. Majdan da szacunku, wolnoci i pokoju. S nieprzekraczalne granice Majdan ma gos i ma zawsze racj. Majdan ma gos i ma si. Ju niedugo te wersy bd miay swoj premier na ywo. Zesp KTo To Taki zosta zaproszony na poznask Malt. Tam ma zwieczy swoim utworem caodniow imprez, ktra powicona bdzie m.in. sytuacji na Ukrainie. - Nie chcemy nic zmienia i na nikogo wpywa - jasno deklaruje Artur Krasowski. - Ukraicy sami powinni stanowi o tym, co dzieje si w ich pastwie. Nie ma w tym, co zrobilimy, cienia polityki. Kady z nas zapytany o to, jak widziaby

Majdan ma gos i ma zawsze racj.

Majdan da szacunku, wolnoci i pokoju


trzeba wesprze tych, ktrzy walcz na Majdanie. Za pno? Nie!

do utworu. Kto robi spontaniczne zdjcia, nie wiadomo byo czy na co si one przydadz. Tydzie pniej wszyscy uczestnicy projektu mimo to siedzieli przy gonikach radioodbiornikw. Gdy Kaczkowski zapowiedzia ich utwr, poczuli dum. Wiedzieli, e wicej osb si o tym dowie. A przecie o to chodzi w protest songach. Filmy i zdjcia do klipu napyway prosto z Kijowa. Ludzie robili je naraajc si milicji. We wsplnej sprawie zawsze jednak jest walczy raniej. - Zrobi co dla ludzi - to idea, ktra nam przywiecaa - mwi Artur Krasowski. - Nie wane ile osb i w jaki sposb dotrze do tego nagrania. Udostpniamy je wszystkim, ktrzy chc je rozpowszechni. To nie jest dziaalno zarobkowa. Wrcz przeciwnie, wszystko pokrylimy z wasnych rodkw. Chcemy jasno wyrazi swj sprzeciw wobec brutalnego zdawienia demonstracji. Protest songi yj wasnym yciem i tak by powinno. Utwr Majdan jest trjjzyczny. Krasus piewa fragmenty po polsku. Wojtek Kowalski jest wokalist w czci angielskiej. Obecno w studiu nagra Ukraicw znacznie uatwia przekaz w tym jzyku, a przecie to do tego

porzdek w tym kraju czy w Europie odpowie inaczej. S jednak standardy i bariery, ktrych si nie przekracza. Nie mona nie zaprotestowa, gdy granice s przekraczane. Do ludzi nie strzela si jak do kaczek. Tylko i a tyle. Na pocztku by jeden czowiek, a pniej grupa znajomych. Rozrosa si ona do nie znajcych si wczeniej osb. - Pniej pojawilicie si wy - kilkaset osb czytajcych i piszcych do nas - pisz czonkowie zespou KTo To Taki. - Nastpnie byo kilka tysicy odson nagrania przez tych, ktrzy chcieli posucha i przeczyta tekst. W kocu radia i telewizje zaprezentoway utwr tysicom suchaczy. Mimo wszystkich waszych kamstw i podstpnych prb, nie padniemy wam do stp. Ilu jeszcze z nas musi pa od kul, zanim uwierzycie, e tu tak ju jest. I bdzie.
t.wieclawski@pozatorun.pl

Utwr Majdan nagrali:

Micha May Dbrowski (perkusja, wokal), Denis Dembek (gitara basowa), Micha Gajur (konga), Maciej Stawinoga (klawisze), Wojtek Kowalski (gitara, wokal), Zbigniew Ruciski (gitara), Artur Krasus Krasowski (gitara, wokal), plus grupa studentw WSG z Bydgoszczy, mieszkacw Ukrainy. Nagra dokonano u Dariusza Kowszewicza w Eden Studio w Toruniu Mix i Mastering - Bartosz Mielczarek Video - KTo To Taki&Friends

5 POZA TORU, 28 lutego 2014

Bratobjcza walka Ukraicw jest moliwa


O obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza, przyszoci Ukrainy i roli Polski w Europie rodkowo-Wschodniej, z dr Agnieszk Leguck, absolwentk Instytutu Stosunkw Midzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, adiunktem w Katedrze Europeistyki INH Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, rozmawia Tomasz Wicawski
Zainteresowanie sprawami ukraiskimi zaczo si w momencie protestw spoeczestwa po braku ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej z Uni Europejsk przez prezydenta Janukowycza. Czy szybciej byy symptomy wiadczce, e dojdzie do takiej eskalacji napicia? Przecie teraz mwi si wprost o reimie Janukowycza, pastwie bezprawia. Nie ma jednej Ukrainy. Nie jest prawd, e cay nard wystpi przeciwko rzdom prezydenta Janukowycza. To, co si wydarzyo ostatnimi czasy, jest ewenementem na skal europejsk. Mona powiedzie, e pady ofiary miertelne w procesie integracji europejskiej. Rozwj wypadkw by zwizany ze splotem rnych okolicznoci. Narasta spoeczny opr wobec istniejcej wadzy. Do tej pory wszelkie moliwe rodki kontroli spoecznej byy zachowane. Prezydent przekroczy jednak w ostatnich miesicach granic. Cze spoeczestwa nie moga tego zaakceptowa. Trzeba sobie jednak zdawa spraw, e we wschodniej czci tego pastwa postrzeganie jego zachowa jest inne. Na czym oparty by, wydaje si odchodzcy dzi do lamusa, system? Na wielu czynnikach. Przede wszystkim istnia wszechobecny system korupcyjny na Ukrainie. Zarabia moga niewielka elita, ktra stanowia swoista klas oligarchiczn. Ukraicy w pewnym momencie poczuli, e maj wadz i mog j wykorzysta. Swoje dziaania skierowali przeciwko istniejcemu systemowi. Nie jest tak, e jest to sprzeciw wycznie wobec prezydenta. Na Majdan wybrali si ludzie, ktrzy nie chcieli ju y w systemie, ktry on firmowa swoj osob. Protest, trwajcy wiele miesicy, przygasa i przybiera na sile. Kiedy zrozumiaa pani, e nie ma ju odwrotu, e jedna lub druga strona konfliktu musi zwyciy? Po pierwszym uyciu siy. Kiedy sytuacja przycichaa, wygldao, e demonstracje prounijne wywouj ju znuenie wrd wielu osb. Opinia midzynarodowa rwnie coraz mniej zwracaa na to uwag. W momencie uycia sub do pacyfikacji demonstracji byo jasne, e nie zakoczy si to pokojowym porozumieniem. S spekulacje dotyczcego tego, czy Janukowycz sam podj decyzj o uyciu siy. Pierwszy raz syszelimy o ataku na demonstrantw w grudniu, niedugo po witach. Ten moment okaza si przeomowy. Spoeczestwo zrozumiao, e prezydent, ktry doszed do wadzy pod hasem: bd sucha wszystkich i kadego po kolei", okaza si by politykiem niewiarygodnym. Wadza strzelajca do demonstrantw traci swj mandat. Wrd opozycji ukraiskiej jest ceptowaa wszystko, co zdecyduje osoba, ktra mogaby stan na Rada Najwysza. Istnieje jednak czele Rzdu Jednoci Narodo- prawdopodobiestwo prby buwej? Przecie to dopiero pocz- dowania alternatywnego orodka tek drogi do zmiany systemu. wadzy w ramach tego pastwa. Stworzenie takiego rzdu b- Moe si to zakoczy bardzo dzie bardzo trudne. Majdan gosi hasa zwizane z koniecznoci wymiany Ukraicy w caej elity politycznej. Opozycja jest pewnym momenw trudnej sytuacji. cie poczuli, e maj W pewnym momencie Janukowycz wadz i mog j proponowa Klicz- wykorzysta. Swoce i Jacyniukowi (przywdcy opo- je dziaania skierowali przeciwko zycji - przyp. red.) urzdy - tek pre- istniejcemu systemowi miera i ministra. De facto byby to dr Agnieszka Legucka rzd marionetkowy, uzaleniony od tego samego orodka wadzy. Ist- le. Moliwa jest wojna domowa. niao due prawdopodobiestwo, Ukraicy mog stan naprzeciw e Majdan nie zaakceptuje takie- siebie w bratobjczej walce. go scenariusza. Osoba uznana za element systemu, z ktrym walcz Czy Polska i Unia Europejska demonstranci, jest automatycznie maj gotowy scenariusz przeciwskrelana z listy potencjalnych re- stawienia si moliwej aktywnoprezentantw spoeczestwa. Nie ci Rosji? bdzie Rzdu Jednoci NarodoW przeciwiestwie do Unii wej, bo cz kandydatw jest dla Europejskiej Rosja ma ywotne demonstrantw nie do zaakcepto- interesy na Ukrainie. Dotycz one wania. strefy wpyww, kontaktw ekonomicznych, zwizkw politycznych, Co z Federacj Rosyjsk? a take moliwoci podniesienia Jej zaangaowanie w sytuacj swojej pozycji midzynarodowej. na Ukrainie wydaje si kluczowe. UE ma trudnoci z wypracowaIdeaem byoby, gdyby Rosja zaak- niem takich interesw. Do niedawna ich w ogle nie miaa. Teraz moemy zaobserwowa jedn kwesti, ktra mobilizuje pastwa zachodnioeuropejskie, a mianowicie bezpieczne ssiedztwo". Jest to do egoistyczne postrzeganie otoczenia, ktre polega na tym, e jeeli co niepokojcego dzieje si nieopodal nas, to zagraa to rwnie naszemu bezpieczestwu. Uycie siy wobec demonstrantw jednoczy Europ. Czy Polska moe sta si liderem, ktry bdzie odgrywa istotn rol w ksztatowaniu sytuacji na Ukrainie w przyszoci? Minister Sikorski by jednym z architektw porozumienia opozycji z Janukowyczem, ktre poprzedzio odsunicie go od wadzy. Tak ju si stao. Jestemy przywdc w UE w kwestii sytuacji na Ukrainie. Na Zachodzie bardzo mocno podkrelana jest rola szefa MSZ w promowaniu porozumienia midzy zwanionymi stronami. Polska postrzegana jest jako kraj, ktry od wielu lat propaguje interesy Ukrainy w UE. Problem jest jednak innej natury. Czy bdziemy w stanie wymc innych krajach nalecych do tej organizacji pomoc finansow dla naszego wschodniego ssiada? Bez tego bdzie trudno o realizacj na Ukrainie jakichkolwiek interesw. To pastwo, tak samo jak stabilnego rzdu, potrzebuje teraz pienidzy.

REGION

Teraz wybrane modele z rocznika 2013 bez VAT!

6 POZA TORU, 28 lutego 2014

Afrykaski wirus zdziesitkuje nasze zwierzta?


- W naszym wojewdztwie zarejestrowanych jest ok. 27 tys. stad trzody chlewnej. Jeli hodowcy nie zachowaj podstawowych zasad bezpieczestwa, to wszystkie zwierzta mog by zagroone ostrzega Mieczysaw Kowalik, zastpca Kujawsko-Pomorskiego Wojewdzkiego Lekarza Weterynarii.
Wirus afrykaskiego pomoru wi pojawi si ju na pocztku XX wieku. Powrci? Przez wiele lat afrykaski pomr wi wystpowa wycznie na kontynencie afrykaskim. Gwnym rdem pojawienia si wirusa byy zlewki kuchenne pochodzce ze statkw wracajcych z Afryki. Wirus afrykaskiego pomoru wi nie jest mutacj. W Europie Zachodniej pojawi si troch pniej, bo w poowie zeszego stulecia. Do roku 1995 chorob zwalczono we wszystkich krajach Europy za wyjtkiem woskiego terytorium Sardynii. Teraz obserwujemy jego nasilenie w naszym rejonie. Pierwsze nowe informacje dotyczce afrykaskiego pomoru wi pojawiy si ju w 2007 roku. Wtedy wirus zosta wykryty w Gruzji, dokd zosta przeniesiony prawdopodobnie ze zlewkami kuchennymi ze statku, ktry przypyn z Afryki do Gruzji. W cigu czterech lat wirus rozprzestrzeni si na inne kraje Kaukazu i w Federacji Rosyjskiej, a nastpnie dotar do Ukrainy. Pojawienie si wirusa afrykaskiego pomoru wi na terytorium Federacji Rosyjskiej zapocztkowao wzmoone kontrole rodkw transportu i ludzi powracajcych zza wschodniej granicy ze strony sub weterynaryjnych i celnych. Szeroko zakrojone akcje szkoleniowo - informacyjne o zagroeniu afrykaskim pomorem wi rozpoczy si w czerwcu zeszego roku, gdy wirus pojawi si na Biaorusi a teraz zaatakowa w Polsce. W naszym kraju na t chorob mog zachorowa winie domowe, winiodziki oraz dziki. W samym naszym wojewdztwie zarejestrowanych jest ok. 27 tys. stad wi. Wszystkie hodowle s wic zagroone? Teoretycznie. W interesie nas wszystkich jest szybkie poinformowanie lekarzy weterynarii o zachorowaniach wi wzbudzajcych podejrzenie afrykaskiego pomoru wi lub zwikszonej upadkowoci zwierzt. Jeli obawy s uzasadnione, to gospodarstwo jest izolowane, a zwierzta poddaje si sekcjonowaniu w celu pobrania prbek do dalszych bada, ktre ostatecznie potwierdzaj lub wykluczaj obecno wirusa. Jak atakuje wirus? Objawy s niestety mao symptomatyczne. Zaczyna si zazwyczaj od gorczki w okoj bezporednio i porednio z obowizujcego w Polsce prawa. Zakaenie bowiem nastpuje w kontakcie bezporednim z zakaonymi winiami i z dzikimi zwierztami, sprztem czy rodkami transportu. Dlatego tak wana jest izolacja naszego gospodarstwa. Chlewnie powinny by zabezpieczone przed dzikimi zwierztami. Naley pamita o ogrodzeniu, matach dezynfekcyjnych oraz zmianie odziey. Nie naley wprowadza do chlewni wi niewiadomego pochodzenia ani nie uywa ciki, z ktr mogy mie kontakt dzikie zwierzta. Nie wolno wpuszcza do chlewni osb postronnych i trzyma wi na otwartych przestrzeniach. Hodowca, ktrego trzoda zachoruje, musi liczy si ze stratami? Za zwierzta likwidowane z urzdu przysuguje odszkodowanie w penej wartoci zwierzcia na dzie szacowania ceny. Naley jednak pamita, e hodowca, ktry nie zachowa podstawowych zasad bezpieczestwa epizootycznego i tym samym mg przyczyni si do wprowadzenia wirusa do stada, nie moe liczy na aden zwrot pienidzy.
l.piecyk@pozatorun.pl

REGION

Fot.Adam Zakrzewski

- Ludzie nie musz czu si zagroeni- mwi weterynarz z Bydgoszczy.

licach 41-42 stopni Celsjusza. Problem polega na tym, e zwierzta w tym stadium mog zachowywa si praktycznie bez adnych oznak choroby, maj normalny apetyt. Gdy temperatura spada, pojawiaj si zasinienia skry, uszu, na skrze pojawiaj si wybroczyny. rednio po 3-4 dniach zwierz pada. Wirus dla ludzi jest niegrony, ale nie oznacza to, e czowiek nie moe go przenosi. Dokadnie. Spoywanie misa zakaonego wirusem

afrykaskiego pomoru wi, a potem kontakt i karmienie zdrowych zwierzt resztkami takiego misa spowoduje zachorowanie i rozprzestrzenianie si choroby. Warto wic unika kupowania misa z niewiadomych rde i dostosowa si do zakazu karmienia zwierzt zlewkami kuchennymi. Co jeszcze moe ustrzec nasz trzod przed zachorowaniem? Naley pamita o zasadach bioasekuracji, ktre wynika-

Daj szans i przeka swj 1 %


W Polsce prawie 8 tysicy fundacji ma szans na wsparcie finansowe z tytuu przekazania tzw. jednego procenta z podatku dochodowego. Kady z nas ma wpyw na to, czy cz przekazywanych Skarbowi Pastwa rodkw trafi do osb potrzebujcych pomocy lub unowoczeni miejsca, w ktrych ratuje si ycie i zdrowie zarwno ludzkie, jak i zwierzce. Fundacje powstaj, aby pomaga. W takich miejscach najczciej pomocy szukaj rodzice chorych dzieci, ktrych rodki finansowe nie pozwalaj na dugotrwa rehabilitacj. Placwki, wspierajce kilkaset osb, ktre potrzebuj codziennej opieki, utrzymuj si dziki hojnoci darczycw i pomocy od pastwa. Przekazanie 1 % swojego podatku w znacznym stopniu wspiera rozwj fundacji i ich podopiecznych, ktrymi si zajmuj. Z moliwoci odpisania czci podatku na Organizacj Poytku Publicznego korzysta ju od 2005 roku toruska Fundacja Daj Szans, ktra pomaga rodzinom dzieci z uszkodzeniem mzgu. - 1% podatku przeznaczamy na nasze dziaania statutowe, ktre obejmuj ok. 400 podopiecznych rocznie mwi Ewa Grobelska,

Sam moesz zdecydowa, na co przeznaczysz jeden procent w corocznym rozliczeniu podatkowym. Tak mao potrzeba, aby sprawi komu rado
jest w stanie rozszerzy swoje dziaania wanie dziki osobom, ktre przekazuj 1 % swojego podatku. Mimo e jest to tylko uamek caoci, przekazywane sumy s ogromne. Czsto s to tysice lub setki tysicy zotych, ktre, zamiast do pastwa, trafiaj na szczytne cele. W ubiegym roku najwysz przekazan kwot dla Fundacji Daj Szans w ramach 1% byo 80 tysicy zotych. Kada zotwka sprawia, e rehabilitacja staa si szans na lepsze ycie dla podopiecznych i ich rodzin. (MC)

prez e s Fundacji Daj Szans. - S to osoby niepenosprawne, gownie dzieci, ktre rehabilitujemy w Fundacji, ale, przede wszystkim, dla ktrych opracowujemy indywidualne programy do rehabilitacji w domu. Przygotowujemy rodzicw dzieci niepenosprawnych do podjcia roli terapeuty wasnego dziecka. Obecnie Fundacja wspiera okoo 200 rodzin z caego kraju. Celem jej powoania byo stworzenie warunkw i kadry, aby rehabilitacja moga odbywa si w kraju. Do czasu powstania fundacji, jej podopieczni rehabilitowani byli w Stanach, gdzie stworzono dla nich specjalne

warunk i . Dziki wsparciu z programu 1% Fundacja moe rozwija swoje moliwoci. - Dziki 1% dziaania Fundacji s na pewno bardziej ustabilizowane dodaje prezes Fundacji Daj Szans. - Moemy rozszerzy ofert na kolejn grup potrzebujcych dzieci z FAS (alkoholowy zesp podowy) oraz niepenosprawn modzie. Nasi podopieczni jak nikt potrzebuj stabilizacji, systematycznoci, pewnej konsekwencji w terapii. Zdecydowanie atwiej jest o t stabilizacj wiedzc, e wystarczy na to rodkw. Wikszo fundacji w Polsce

7 POZA TORU, 28 lutego 2014


GMINA ZAWIE WIELKA

Przed sob mam orkiestr esk


Dziesiciolecie istnienia wituje unikalny na skal lokaln zesp z gminy Zawie Wielka. Tworz go prawie same kobiety - uczennice i absolwentki Zespou Szk w Rzczkowie
orkiestry. - Odbywaj si jednak rwnie zajcia indywidualne i sekcyjne. W rody i pitki muzycy oraz pocztkujcy graj z instruktorem Tomaszem Marczyskim. Jego fachowo pozwala zdobywa kolejne stopnie wtajemniczenia. Dziki uprzejmoci Zespou Szk w Rzczkowie nie mamy problemu z sal prb. Dziewczyny zapraszaj kolejnych chtnych do wsplnego grania. - Szczeglnie chopakw miej si. - Obecnie mamy w skadzie tylko rodzynki. Babki lubi si jednak trzyma razem, wic nie narzekamy. Dyrygent orkiestry wspomina wyjazd na przegld orkiestr dtych w Krajence. - Chcielimy spotka si w rodowisku muzykw grajcych w podobnych zespoach - opowiada Krzysztof Kdzierski. - Chodzio nie tylko o porwnanie si, co jest na pewno motywujce do dalszej pracy, ale nawizanie przyjani czy porozmawianie z innymi osobami, ktre maj tak sam pasj. Zycie odgrywa du rol w orkiestrach. Pozytywnie przekada si na poziom artystyczny. Jak przystao na orkiestr dt, jej repertuar jest rozmaity. Podstaw s oczywicie utwory marszowe, patriotyczne i religijne. Najwiksz frajd modziey sprawia jednak granie muzyki rozrywkowej. Publiczno podziela te upodobania. - Wykonujemy takie standardy jak: Tequila, Tijuana taxi, Mexicana, a take Y.M.C.A czy Jeste szalona - mwi Marta Misikowska. - W repertuarze znajduj si take utwory z Piratw z Karaibw, wizanka muzyki z polskich seriali, a take znane wszystkim melodie biesiadne i ludowe.
t.wieclawski@pozatorun.pl

Na samotno szkoda czasu


wiat stoi otworem, ale z wiekiem starsi ludzie sami tworz sobie bariery. Jednak nic nie uszczliwia bardziej ni blisko drugiego czowieka
Cho inicjatywa Klubu Seniora funkcjonuje od niedawna, to znalaza ju zainteresowanie wrd mieszkacw gminy. Pierwsze spotkanie cieszyo si frekwencj kilkunastu uczestnikw. Sala spotka Domu Kultury w Grsku z powodzeniem pomieci kolejnych chtnych. Mog oni liczy na miy czas spdzony na tacach, rozmowach przy domowym ciecie, opowiadaniu historii, czy kawaw. - Klub Seniora to miejsce bardzo towarzyskie, zrzeszajce nie tylko ludzi skorych do dziaania, ale rwnie do poznawania nowych ludzi - tumaczy Krzysztof Rak, radny gminy Zawie Wielka. Wybrano ju przewodniczc, ktr zostaa Danuta Bdowska. Powoli powstaje, te kronika Klubu Seniora. W trakcie pierwszych spotka odbyy si warsztaty plastyczne. Ich efektem czonkowie wykonali ozdoby witeczne, ktrymi przybrana zostaa choinka stojca przed Urzdem Gminy. Okres ten dowid, te e klub chtnie podejmuje si wsppracy i wymiany dowiadcze. Dobrym tego przykadem byo spdzone w miej atmosferze spotkanie z toruskim Klubem Seniora. - Plany na przyszo grskiego klubu obejmuj przeprowadzenie kursu komputerowego dla osb w wieku 50 lat i wicej - informuje Krzysztof Rak. - Z czasem bdziemy wzbogaca jego program o kolejne, na ktre bdzie zapotrzebowanie wrd seniorw. Chcemy, take zorganizowa wycieczki m. in. do kina i opery oraz kilkudniowy wyjazd w ciekawy region Polski. Do tej pory brakowao oferty skierowanej do starszej grupy mieszkacw gminy. Teraz, gdy ju istnieje pozostaje kwestia motywacji. - Czsto najwiksz barier do pokonania jest po prostu wyjcie z domu - mwi Krzysztof Rak. Zachcamy wszystkich seniorw do potwierdzenia, e wsplne spdzanie czasu to wietna sprawa, o czym bdzie mona si przekona ju 5 marca o godzinie 18.15 podczas najbliszego spotkania klubu. (MT)

Tomasz Wicawski

mencie mamy.

Wystp eskiej orkiestry dtej jest nie lada gratk na gminnych imprezach. Muzycy nie wykonuj jedynie repertuaru klasycznego. Z instrumentw wydobywaj si dwiki znane z popularnych przebojw. Gdzie trb sze, tam... jest czego posucha. Orkiestra dta gminy Zawie Wielka dziaajca przy ZS w Rzczkowie powstaa w 2004 roku. Jesieni odbd si oficjalne obchody jubileuszu istnienia. To ju dekada, jak trby, klarnety i puzony bawi mieszkacw regionu. - Jest wiele uroczystoci, podczas ktrych tego rodzaju orkiestra jest niezastpiona - mwi Krzysztof Kdzierski, nauczyciel muzyki, zaoyciel zespou. - Mylc o takim projekcie, chciaem zapeni luk w przestrzeni kulturalnej naszej gminy, bo tego rodzaju bandu wczeniej nie byo. Modzie w szkole w Rzczkowie gra na czym si tylko da. Nauczyciel muzyki podsyca pasj w modziey. Poprzez dwiki mona doskonale wyraa siebie, swj charakter i nastrj, ktry w danym mo-

Sposb na ycie
- Graem kiedy w straackiej orkiestrze dtej dziaajcej przy Zespole Szk Rolniczych w Gronowie - opowiada Krzysztof Kdzierski. - Ta przygoda pomoga mi podj decyzj, aby swoje ycie zwiza z muzyk. Czonkinie orkiestry dtej traktuj granie w niej hobbystycznie. - Lubi wystpowa na scenie - mwi Marta Misikowska, grajca w orkiestrze na tubie. - Nie odczuwam stresu. W duej grupie jest raniej. Kocham muzyk, wic stanowi ona wany element mojego ycia. W zespole nawizaa kilka bliskich znajomoci, a nawet przyjani. Od dziewczyn bije pozytywna energia. Z umiechem i wdzikiem opowiadaj o swoim muzykowaniu. - Ciekawym pomysem jest wykonywanie utworw zaczerpnitych z popkultury umiecha si Klaudia Echolc, grajca w zespole na trbce. - Moemy dziki temu czy przyjemne z poytecznym. Uczymy si gra na instrumen-

tach, ale take mamy styczno z tym, czego suchamy same i czym interesuj si nasi rwienicy. Obecnie w orkiestrze gra 19 muzykw, w tym 16 dziewczt. Grajcy s w wieku od 12 do 21 lat. Wyjtkiem w skadzie zespou jest syn dyrygenta, ktry ukoczy ZS w Zejwsi Wielkiej, a nie w Rzczkowie. - Chtnie przyjmiemy do skadu kadego z naszej gminy, a nawet regionu - mwi Krzysztof Kdzierski. - Mog to by rwnie osoby dorose. Najczciej wystpujemy na uroczystociach lokalnych dniu straaka, przemarszach i mszach patriotycznych, doynkach i festynach. Repertuar powany wykonujemy rwnie w trakcie Boego Ciaa czy wit Boego Narodzenia.

Gdzie te chopy?
W 2012 roku orkiestra dowiadczya namiastki zagranicznego turnee. Na Litwie graa dla przyjaci ze szkoy w Dziewieniszkach oraz mera w miecie Soleczniki. Prby odbywaj si raz w tygodniu. - Konieczno dojazdw uniemoliwia czstsze spotykanie si - wskazuje zaoyciel

Fot. Maciej Pagaa

8 POZA TORU, 28 lutego 2014

Pieskie ycie klawe jest


ukasz Piecyk

MIASTO CHEMA

Mimo swoich rozmiarw nowofundlandy to jedne z najbardziej rodzinnych zwierzt. Zaopiekuj si dzieckiem i uratuj toncego. Niedugo w Chemy ruszy ich hodowla

Na ich widok ludzie wydaj niemy okrzyk zadziwienia, sdzc, e widz maego niedwiedzia na podwrzu ssiada. Prawda jest zgoa inna, bo pies rasy nowofundland, o ktrym mowa, to jedno z najagodniejszych zwierzt na wiecie. Ewa i ukasz Kwiatkowscy, ich waciciele, maj plan, aby w Chemy pojawio si jeszcze wicej tych rodzinnych misiw. Salvador by ich prezentem gwiazdkowym, ktry sami sobie sprawili. O nowofundlandzie marzyli od dawna. Przedpoudniem drugiego dnia Boego Narodzenia sprawdzili, gdzie mog znale hodowl z miotem. Do wybory byy psy w Zatoce Puckiej lub Krakowie. Kilka godzin pniej byli ju w drodze nad morze. Pado na kilkumiesicznego Salvadora, ktry od razu podszed do przyszych wacicieli. - Pomijajc kilkutysiczny wydatek, zakup takiego psa nie jest atwy tumaczy Ewa Kwiatkowska. Hodowca przeprowadzi z nami szczegowy wywiad, aby upewni si, e pies bdzie dobrze traktowany i bdzie mia dobre warunki mieszkalne. Gdy przyjechali-

Psy Ewy i ukasza Kwiatkowskich to rasowe nowofundlandy. Zbieraj nagrody i wyrnienia praktycznie na kadej wystawie.

my z Salvadorem do domu, zakochalimy si w tej rodzinnej i delikatnej rasie, pomimo tak wielkiego gabarytu. Salvador ma ju 4,5 roku. Na podwrzu rodziny Kwiatkowskich towarzyszy mu drugi nowofundland 17-miesiczna Demetria. - Zdecydowalimy si na drugiego psa po trzech latach od momentu, gdy pojawi si Salvador wspomina ukasz Kwiatkowski. Hodowl, z ktrej zakupilimy suczk wybralimy ju wczeniej, od dnia jej narodzin czekalimy na dzie, kiedy bdziemy mogli j zabra do domu. Pojechalimy pnym wieczorem do hodowcy,

by to take kolejny szczeglny dzie, bo akurat przypaday urodziny ony. Suczka take nas wybraa. Nie taki diabe straszny Nowofundland do waciwej wielkoci dorasta w cigu 8 miesicy, docelowo rozwj psa koczy si w wieku ok 24 miesica, osigajc ostatecznie nawet do 80 kg wagi. Wbrew pozorom psy nie maj jednak wielu wymaga. Salvador, ktry jest znacznie wikszy, dziennie zjada karm, ktra zmieciaby si do trzech kubeczkw od jogurtu. - Zadbany i zdrowy pies nie przysparza w kolejnych latach kopotw swojemu wacicielowi tumaczy ukasz Kwiatkowski. wiadomo, e mamy zwierzta od uznanych hodowcw, gwarantuje, e nasi pupile nie bd miay problemw ze stawami czy innymi przypadociami. Nowofundlandy popularnie nazywa si wodoazami ze wzgldu na ich zamiowanie do pywania. W czasie najzwyklejszego spaceru nie omin nawet kauy. A ju sama obietnica wacicieli o nadchodzcym wyjciu powoduje, e Salvador i Demetria bd tak dugo chodzi pod drzwiami, a przekonaj Ew i ukasza, aby wyruszyli z nimi na spacer. - Nie moglimy sobie wymarzy lepszego miejsca do za-

mieszkania twierdzi Ewa Kwiatkowska. Nowofundlandy uwielbiaj kpiele, wic pobliskie Jezioro Chemyskie jest dla nich zbawieniem. I w przeciwiestwie do niektrych nie chodzimy nad akwen, aby psa umy. Kpiel to po prostu ich natura. Po wyjciu z wody, zamiast otrzepa si ju na brzegu, podbiegaj do nas i dopiero wtedy z ca swoj mioci obdarowuj nas zimnym prysznicem. Ich zamiowanie do wody wykorzystuje si w ratownictwie wodnym, gdy ich agodno i umiejtnoci s nieocenion pomoc dla toncych. - Mieszkacy Chemy ju si przyzwyczaili, ale reakcja osb, ktre widz tak due psy po raz pierwszy, jest rna dodaje ukasz Kwiatkowski. Ludzie myl, e nasze psy mog by agresywne, jednak prawda jest taka, e nowofundlandy s sodkimi misiami, z ktrymi kady moe si poprzytula, mimo e wieczorami potrafi obroni swoje podwrko. Znani i lubiani Psy pastwa Kwiatkowskich to take jedne z najbardziej utytuowanych zwierzt tej rasy w Polsce. Pojawiaj si praktycznie na kadych wystawach w Polsce. - Ostatnio zdobywamy powoli Europ mwi Ewa

Kwiatkowska. Bylimy na wystawie w Brnie, gdzie Demetria otrzymaa dwa wnioski na Championa Republiki Czech i dwa na Interchampiona. Teraz czekamy a upynie wymagany okres do nastpnej wystawy i odebrania waciwego tytuu. Te wyjazdy to taki specyficzny rodzaj wakacji, bo poza wystawami mamy okazj zobaczy naprawd wiele miejsc. A medale i puchary ju nam si powoli nie mieszcz w pokoju. Wystawy i okazja do zaprezentowania si to, obok wypadw nad jezioro, ich drugie rodowisk naturalne. Mio do nowofundlandw jest tak wielka, e Ewa i ukasz Kwiatkowscy s w przededniu rozpoczcia oficjalnie hodowli wodoazw. S ju na ostatniej prostej przy zaatwianiu formalnoci. - Nowofundlandy yj od 8 do 11 lat, ale ju teraz trudno sobie wyobrazi ycie bez naszej poczciwej dwjki mwi zgodnie maestwo. Czowiek bardzo je kocha, a one musz tak szybko odchodzi. Hodowla bdzie jednak spenieniem naszych marze, bo wtedy bd nam one towarzyszy cay czas.
l.piecyk@pozatorun.pl

Fot. ukiasz Piecyk

9 POZA TORU, 28 lutego 2014

Muzycy na swoim
ukasz Piecyk

MIASTO CHEMA

Dawcw przybyo
Mieszkacy Chemy dopisali. Setki osb pojawiy si w Szkole Podstawowej nr 3, aby zarejestrowa si w bazie dawcw szpiku
Ponad 850 osb zarejestrowao si w bazie potencjalnych dawcw szpiku w trakcie specjalnej akcji w Chemy. Pojawili si zarwno mieszkacy miasta, ale take Torunia, Bydgoszczy czy Grudzidza. Dzie dawcy szpiku zosta zorganizowany, by znale dawc dla kilkumiesicznego Maksymiliana, u ktrego wykryto ostr biaaczk. - Jestemy w pozytywnym szoku, gdy zobaczylimy kolejki do stanowisk rejestracji - mwi Grayna Nitzler, babcia chopca. - Ciko wyrazi nasze podzikowania zarwno w imieniu Maksa jak i innych chorych, gdy zarejestrowanie si w bazie moe pomc kademu, kto potrzebuje szpiku. Maksymilian jest obecnie hospitalizowany w szpitalu im. dr. Andrzeja Jurasza w Bydgoszczy. Tam przechodzi kolejny blok chemioterapii. Efekt ostatniej akcji w Chemy moe by dla niego zbawienny. - Chema udowodnia, e mona liczy na tutejszych mieszkacw - mwi Katarzyna Jaboska z Fundacji DKMS. - Przyszo naprawd duo osb. Co prawda, niewielka cz z nich nie moga si zarejestrowa ze wzgldu na stan zdrowia, ale nie zmienia to faktu, e udao nam si zebra naprawd sporo osb. Wicej informacji o Maksymilianie oraz zdjcia z dnia dawcy szpiku w Chemy znajduje si na www.pozatorun.pl (P)

Przed uczniami chemyskiej szkoy muzycznej otwieraj si nowe moliwoci. Dla samej placwki to take rozpoczcie nowego etapu

Po kilku miesicach prac zobaczylimy w kocu efekt remontu w budynku Villa Nova. Dla ponad 160 uczniw z Chemy i okolic to zupenie nowa rzeczywisto. Villa Nova w swoich pocztkach bya jednym z najwaniejszych budynkw w Chemy. Tam w sali jadalno-balowej przy scenie toczyo si ycie kulturalne miasta. Dziaaa tam restauracja, a wielk popularnoci wrd mieszkacw cieszyy si walki bokserskie. Pniej by tam hotel robotniczy spdzielni pracy oraz magazyn. Obiekt naley do Starostwa Powiatowego, ktre jednoczenie jest organem prowadzcym t placwk. Adaptacja historycznego budynku bya wic kwesti czasu. - Do tej pory wynajmowalimy pomieszczenia w budynku przy ul. Sikorskiego - mwi Piotr Janiszewski, dyrektor szkoy. - Rnica jest kolosalna, bo, poza pachncymi nowoci salami, gramy u siebie. Po pierwsze, uczniowie maj teraz wiksz liczb sal do nauki gry m. in. na forte-

Budynek znajduje si przy ul. gen. Jzefa Hallera 25 (obok Zespou Szk). Wicej zdj z otwarcia placwki na www.pozatorun.pl.

pianie, gitarze czy skrzypcach. Obecne warunki pozwalaj take na plany zwikszenia liczby osb pobierajcych nauk. - Chc z caego serca podzikowa wadzom samorzdowym powiatu oraz miasta, ktre wspieray nasz dziaalno i ostatecznie zapewniy nam nowy obiekt - dodaje Piotr Janiszewski. - Rado jest tym wiksza, e nowe miejsce motywuje do dziaania. Jeli wszystko dobrze pjdzie, zorganizujemy midzynarodowy festiwal muzyczny, w ktrym udzia wezm modzi muzycy z europejskich szk. Ten pomys jest jednak cile zwizany z drugim etapem prac, czyli budow sali koncertowej na 200 osb. - Dokumentacja budowlana do przetargu zostaa przekazana do Wydziau Organizacyjnego - informuje Agnieszka Niwiska, rzecznik

prasowy Starostwa Powiatowego. - Do dwch tygodni potrwaj uzgodnienia i stworzenie SIWZ, wic przetarg na dniach zostanie uzgodniony. Sala bdzie si znajdowa w drugiej czci budynku przylegajcej bezporednio do siedziby szkoy muzycznej. Planowany termin zakoczenia drugiej czci inwestycji zosta wyznaczony na 31 sierpnia tego roku. Natomiast oficjalne otwarcie wyremontowanego budynku odbyo si 19 lutego i zaczo si od koncertu w auli Zespou Szk. Na scenie swoje umiejtnoci zaprezentowali si nauczyciele szkoy muzycznej. czny koszt remontu budynku Villa Nova zamkn si w blisko 800 tys. zotych.

Fot. ukasz Piecyk

W domu weselnym U Boryny w Grzywnie Stowarzyszenie Sympatykw Zespou Szk w Chemy - Nasza Szkoa zorganizowa karnawaowy bal charytatywny. Cz dochodu z imprezy zostanie przeznaczony na sfinansowanie wzka inwalidzkiego oraz wspieranie uzdolnionej modziey.

10 POZA TORU, 28 lutego 2014

Co ma wisie, nie upadnie


Kady ma je w domu, ale rzadko kiedy zastanawiamy si, jak powstaj. Szczegy zdradzaj nam pracownicy Fabryki Wieszakw Polwo
ukasz Piecyk

GMINA CHEMA

Nowe czasy, nowe moliwoci Ostatnie dziesiciolecie firmy to take sprawne korzystanie z dobrodziejstw pienidzy pyncych z kasy Unii Europejskiej w ramach rnych projektw. Dziki tym funduszom udao si dofinansowa zakup czci maszyn i urzdze oraz realizowa stae zawodowe oraz prace interwencyjne. - Zawsze cieszylimy si z okazji dodatkowej formy wsparcia przedsibiorczoci, potrafilimy wykorzysta te moliwoci dodaje Wiesaw Kalinowski. Jestemy jednak wiadomi, e nie ma nic za darmo. Trzeba pilnowa wynikw, ktre si zaoyo przy skadaniu wnioskw, np. stopie wzrostu produkcji czy liczb zatrudnionych osb. Fabryka Wieszakw Polwo uksztatowaa swoj mark przez blisko dwadziecia lat obecnoci na rynku, gwarantujc sobie siln i stabiln pozycj w brany. - Rozpocz dziaalno to nie problem w tym momencie. Problemem jest tylko znalezienie swojego miejsca na rynku ocenia Wiesaw Kalinowski. - To niezmiernie wane eby przedsibiorcy mieli wsparcie lokalnych wadz samorzdowych.C- mona powiedzie e przez te lata z malutkiej jednoosobowej firmy udao si nam sporo urosn i nabra pewnoci i dowiadczenia ktrego nie mona kupi a jest niezmiernie wane i pomocne.

y -

w . t -

Rocznie w firmie Wiesawa Kalinowskiego powstaje nawet kilkanacie milionw wieszakw. Trafiaj one do klientw w caej Europie.

tomiast kupilimy interesujcy nas sprzt i zapewnilimy prac tamtejszym fachowcom. Dziecinnie atwe Sama produkcja wieszakw wydaje si bardzo prosta. Potrzebna jest jedynie wtryskarka tworzywa oraz forma odpowiadajca ksztatowi danego wieszaka.To tylko pozory. Jak powstaje wieszak? Mwic bardzo obrazowo: wtryskarka w zamknitej komorze podgrzewa tworzywo sztuczne do postaci ppynnej i pod

Prezenty dla szk

wysokim cinieniem wtryskuje je do szczelnie zamknitej formy. Tam detal stygnie, forma si otwiera i automatycznie wyrzuca wieszak na tam i przesuwa si wprost do pracownika, ktry sprawdza jako produktu, wyposaa go w metalowy hak i wiesza na stojaku. Pakowane w kartony wdruj do magazynu, gdzie czekaj na swoj kolej w drodze do polskich firm odzieowych i europejskich. - By moe sam proces produkcji to dwa mrugnicia okiem, ale przygotowanie si

do stworzenia nowego modelu wieszaka trwa troch duej wyjania Wiesaw Kalinowski. Nasi klienci musz mie kilka rozmiarw kadego modelu wieszaka w zalenoci od wielkoci ubra, eby odzie prezentowaa si na wieszaku waciwie. Std te taka rnorodno modeli wzorw i rozmiarw. Kada odzie potrzebuje swojego typu wieszaka. Kupujemy oczami i jeli ubranie le si prezentuje na wieszaku w sklepie, to nikt nie zaryzykuje zakupu.

www.pozatorun.pl

Szkoy podstawowe w gminie zostan wyposaone w nowy sprzt. Na licie z pomocami jest a 90 pozycji
Katarzyna Orowska z Urzdu Gminy Chema. - Ostatnio takim miejscem na pewno staa si Biblioteka Samorzdowa w nowych pomieszczeniach Pastorwki (na zdjciu, przyp. red.). Kcik malucha ma codziennie swoich staych bywalcw, bo oni wiedz e z takich miejsc w gminie powinno si korzysta. Zakup sprztu zostanie dofinansowany ze rodkw unijnych. Firma, ktra ma dostarczy nowe wyposaenie, ma czas do koca marca. Uczniowie skorzystaj z nowego sprztu ju w kwietniu. Cakowity koszt projekt to 150 tys. zotych. Sfinansuje je, obok Unii Europejskiej, budet pastwa. Sprzt trafi do placwek w Grzywnie, Koczewicach, Sawkowie i Zelgnie (P)

Fot. UG Chema

Fot. ukasz Piecyk

. j :

Produkuj nawet do kilkunastu milionw wieszakw rocznie, bdc jedn z najbardziej liczcych si w brany firm w Polsce. W Bielczynach nieopodal Chemy od blisko dwch dekad firma Polwo dostarcza swoje produkty do odbiorcw w caej Europie. Wszystko to dzieje si w maym nowoczesnym zakadzie, ktry jest widoczny z daleka za spraw wielkiego, biaego wieszaka stanowicego logo firmy Biae, czarne, brzowe, z klipsami, cienkie, grube, mae, due, w wikszoci ozdabiane znakami firmowymi znanych marek odzieowych z Polski i zagranicy. Kilkudziesiciu pracownikw firmy Polwo wytwarza ponad milion wieszakw w cigu miesica, a co 5 sekund w Bielczynach na tam produkcyjn spada kolejny wieszak. Mimo e firma rozpocza produkcj w 1995 roku, wszystko zaczo si przed II wojn wiatow. - Wtedy w Chemy dziaa prywatny zakad produkujcy grzebienie. Po drugiej wojnie wiatowej zakad upastwowiono a produkcj poszerzono o wieszaki mwi Wiesaw Kalinowski, waciciel Polwo. Tak koleje losu pokieroway tym przedsibiorstwem, e przeja je prywatna firma, ktra ostatecznie zakoczya produkcj wieszakw. My na-

Blisko 100 tys. zotych bdzie kosztowa nowy sprzt multimedialny i dydaktyczny, ktry trafi do placwek edukacyjnych w gminie Chema. Dzieci skorzystaj m. in. z laptopw, drukarek i innych pomocy dydaktycznych. Sprzt ma pomc uczniom z klas I-III, ktre maj trud-

noci z czytaniem i pisaniem, problemy z nauk i zdobywaniem umiejtnoci matematycznych. Nowe wyposaenie przyda si take w trakcie zaj logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej. - Nowe sprzty uatrakcyjniaj rwnie zajcia edukacyjno kulturalne w gminnych bibliotekach - informuje

Toruskie Morsy wsplnie z mieszkacami miasta i gminy Chema pojawili si na terenie orodka w Zalesiu, aby zay mronej kpieli w Jeziorze Chemyskim przy blasku pochodni. Wicej zdj na www.pozatorun.pl

Fot. ukasz Piecyk

11 POZA TORU, 28 lutego 2014

Pomysy na dodatkowe dochody dla rolnikw z obszaru Ziemia Gotyku


skanie rodkw na rozszerzenie dziaalnoci pozarolniczej w ramach dziaania Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. W tym wanie zakresie projekty zrealizoway dwie mieszkanki z obszaru LGD Ziemia Gotyku - Justyna Kalisz i Julia Zikowska-Pardyka. Pani Justyna z Browiny zrealizowaa projekt o cakowitej wartoci 190 200 z (refundacja w wysokoci 95 100 z), za co dokonaa zakupu wau doprawiajcego do zagszczania gleby po orce, rozsiewacza nawozw i agregatu uprawowo-siewnego z siewnikiem do siania rnego rodzaju zb. Zakupiony sprzt suy wiadczeniu usug na rzecz innych gospodarstw rolnych i pozyskiwaniu dodatkowych dochodw. Natomiast zakup cignika John Deere(zdj. 2) 6125M umoliwi wiadczenie usug w zakresie prac rolnych przez Pani Juli Zikowsk-Pardyka z Drzonwka. Cakowita warto projektu to 286 000 z. Kwota dofinansowania wyniosa 80

LOKALNA GRUBA DZIAANIA ZIEMIA GOTYKU

1
Fundusze unijne day moli- gospodarstw rolnych. Korzywo wielu rolnikom i czonkom stajc z europejskich funduszy ich rodzin na realizacj inwesty- pochodzcych z Programu Rozcji, ktre umoliwiy urucho- woju Obszarw Wiejskich na mienie pozarolniczej dziaal- lata 2007-2013 zakupili cigniki, maszyny i urzdzenia (zdj.1), by noci gospodarczej, dajcej wiadczy usugi tym, ktrzy tadodatkowe dochody dla rodzin kiego sprztu nie posiadaj. Takrolniczych. Cz rolnikw pod- e za porednictwem Fundacji jo si dziaalnoci usugowej Ziemia Gotyku Lokalna Gruw zakresie prac na rzecz innych pa Dziaania moliwe byo pozyLokalna Grupa Dziaania Ziemia Gotyku
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Artyku wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013, dziaanie Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja

000 z. Ju miesic po zakupie cignik by wykorzystany na cele usugowe podczas jesiennej orki. Innymi usugami, ktre wykonujemy cignikiem s: siew, gruberowanie oraz usuga agregatem uprawowo-siewnym - informuje pani Julia. Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Dziaania trzykrotnie prowadzia nabr

wnioskw w ramach dziaania Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej. Wnioskodawcy najchtniej skadali wnioski na zakup maszyn rolniczych. Pula rodkw jak dysponowaa Ziemia Gotyku LGD na to dziaanie zostaa wykorzystana.

12 POZA TORU, 28 lutego 2014


GMINA YSOMICE

By raz bal na sto par


Na parkiecie w Siwym Dymie bawili si gocie z caego wiata. Nie zabrako muszkieterw, Indian, Meksykanina czy marynarzy. Mimo, e to karnawa, pojawi si rwnie ksidz biskup. Taczy tak samo dugo, jak wiedma czy krliczek Playboya
Tomasz Wicawski
Bale wiejskie maj wieloletni tradycj. Podupada ona w ostatnich latach. S jednak w gminie ysomice zapalecy, ktrzy nie dadz jej umrze. Koloryt, wyjtkowy klimat i rodzinn atmosfer - to wszystko znalelimy w podtoruskim zajedzie w sobot 22 lutego. Nikt nie moe wrci z takiej imprezy godny. Jedzenia i napitku dla goci nie mogo zabrakn. Wszyscy stanli na wysokoci zadania. W kocu to bal przebieracw. Na palcach jednej rki, mona byo policzy osoby, ktre nie postaray si o oryginalny ubir. - Nie ma imprezy tego rodzaju w Toruniu - mwi Adam Kozowski, kustosz Regionalnej Izby Historii i Tradycji w ysomicach, organizator balu. - Jeeli tak znajdziecie, to stawiam flaszk dobrego bimbru. Rzeczywicie, rzadko spotykane jest to, e wszyscy gocie bawi si od pierwszego utworu granego przez orkiestr. Na parkiecie peen przekrj pokole i zawodw. S urzdnicy, przedstawiciele wadz gminy, przedsibiorcy i rolnicy. Jak si bawi, to si bawi. - Wikszo osb zapisaa si ju w ubiegym roku - zdradza Adam Kozowski. - Nie trzeba nikogo zachca. Od trzech lat bawimy si w takiej formule. Ludzie poknli bakcyla. Trudno byo wybra najoryginalniejsze przebranie. Pomysowoci uczestnikom balu trudno odmwi. Na parkiecie i przy stoach mona byo dostrzec wiele wymylnych kostiumw. Byy zakonnice i ksia, a nawet ksidz biskup. Chopki i chopi wywijali w tacu, a si kurzyo. Nie mogo zabrakn rwnie krasnali i czterech pancernych - grupy, ktra wrd innych wzbudzaa due zainteresowanie. Byy bad girls, wiedmy, diablice, batmanice i hipiski. Z dalekiego kraju przyby rwnie Indianin. - Udao si zachci do wsppracy firmy, ktre ufundoway nagrody - wskazuje Adam Kozowski. - Aquapark Olender z Wielkiej Nieszawki zagwarantowa dla dwch najciekawiej przebranych osb vouchery na spa. Wygra Ramzes i chopka polska. Fundatorami nagrd byy rwnie firma Janus Alkohole, wjt gminy ysomice i karczma Siwy Dym. Za taniec z czekolad wyrnieni zostali pastwo Lubascy. miechu przy tym konkursie byo co nie miara. Twarze imprezowiczw pokryy si grub warstw sodkiego przysmaku. Nikt jednak nie narzeka na zepsucie makijau. - Takie imprezy s tylko na wsi - zgodnie podkrelali uczestnicy zabawy. - Kapela gra przerne kawaki. Raz jestemy w latach 80., a potem znw przenosimy si

w teraniejszo. Nikomu nie brakuje dystansu do siebie, std te i stroje nie s robione na ostatni chwil, a starannie przygotowane. Na balu w karczmie Siwy Dym bawiy si w tym roku nie tylko osoby z gminy ysomice. Z roku na rok skala imprezy si rozrasta. - Warto kultywowa pikne, polskie tradycje - wskazuje Adam Kozowski. - Na wsi ludzie wiedz, kiedy jest post, a kiedy karnawa. Nie brakuje chtnych do taca, ani do raca. Za rok zapraszamy znw. Miejsc na pewno starczy dla wszystkich.
t.wieclawski@pozatorun.pl

Podtopienia im nie straszne


mamy j trzy lata - mwi Andrzej Paczkowski. - Przeszli odpowiednie szkolenie, ktre przeprowadzaa firma sprzedajca nam sprzt. Najczstsz przyczyn problemw zwizanych z systemem melioracyjnym jest wrastanie w rury korzeni drzew. Najniebezpieczniejsze pod tym wzgldem s topole. Zdarzaj si rwnie osuwiska ziemi i kby, ktre powstaj na zaniedbany terenach jak np. miedzach. Korzenie chwastw tworz rodowisko przyjazne do bytnoci ab, co cakowicie zatyka przepyw wody. Spka wodna dziaa na terenie caej gminy. Naley do niej obecnie ok. 2,5 tysica gospodarstw. Jej pracownicy wsppracuj take z Pomorsk Stref Ekonomiczn. - Gdyby niedrony by odcinek midzy stref a Strug ysomick, to uksztatowanie terenu wskazuje, e zalana mogaby by caa miejscowo Wytrbowice - wskazuje Andrzej Paczkowski. - Nie moemy do tego dopuci. Dlatego te dbamy o drono roww melioracyjnych przylegajcych do autostrady. Pracownicy spki chwal sobie nowoczesne urzdzenie. - Bez niego nie bylibymy w stanie dziaa tak efektywnie - mwi jeden z pracownikw. Tylko w okresie bezporednio przed niwami nie wchodzimy na pola, eby nie niszczy upraw. Poza tym pracujemy cay sezon. Wart podkrelenia jest fakt, e

Trzy lata temu wydali na maszyn do czyszczenia drenw ok. 80 tysicy zotych pochodzcych z dotacji z Urzdu Gminy ysomice. Inwestycja zwrcia si z nawizk. Kiedy mogli w cigu roku zareagowa na 30 awarii. Teraz ich liczba wzrosa do 130
ysomickie urzdzenie moe by jedynym w Polsce, ktre posiada gminna spka wodna. - Tak informacj otrzymaem od osb zajmujcych si konserwacj urzdzenia - wskazuje przewodniczcy spki. Nie chciabym jednak nikogo wprowadza w bd, wic mog stwierdzi, e jest to na pewno ewenement na skal wojewdzk. Gminna Spka Wodna ysomice dziaa coraz prniej. Co roku odbywa si walne zebranie tej instytucji. Delegaci ze wszystkich soectw decyduj o harmonogramie prac na kolejne miesice. Na wyznaczone zadania spka pozyskuje rodki z dotacji Urzdu Gminy, Urzdu Marszakowskiego oraz od wojewody. Bez tych rodkw rowy melioracyjne byyby w znacznie gorszym stanie. - Nie jestemy w stanie, majc 100 kilometrw roww na terenie gminy, znale wszystkich problemw - mwi Andrzej Paczkowski. - Wane s dla nas sygnay od rolnikw, ktrzy doskonale wiedz, co dzieje si w ich najbliszym otoczeniu. Osoby nalece do spki wpacaj skadki na konserwacj urzdze melioracyjnych. Zgodnie z prawem wodnym przynaley do niej kady, kto posiada grunty na terenie okrelonej gminy. Od paru lat skadka nie wzrosa i wynosi 20 zotych od hektara ziemi.

Diva na 8 marca
Impreza z okazji wita pa odbdzie si w Turznie. Gminne uroczystoci co roku przycigaj rzesze mieszkacw. Bd tulipany i wiele atrakcji. - W bogatym programie obchodw Dnia Kobiet kady znajdzie co dla siebie mwi Agnieszka Jankierska-Wojda z Urzdu Gminy ysomice. - Impreza skierowana jest nie tylko do pa, ale caych rodzin. Od godziny 15.00 prezentowa swoje umiejtnoci bdzie grupa tai chi. Nastpnie zobaczymy gwd programu widowisko Teatru Impresaryjnego Afisz pt. Spowied Divy. Ten wielobarwny spektakl przedstawia yciorys Divy operowej. - Premierowy program zaprezentuje rwnie grupa Duch w Ruch - opowiada Agnieszka Jankierska-Wojda. - Potem wszyscy bd mogli wzi udzia w przygotowanych na t okazj konkursach. Nie zabraknie rwnie dobrej muzyki, wic zadowoleni powinni by rwnie amatorzy taca. Organizowane przez Urzd Gminy wydarzenie ma w tym roku charakter dobroczynny. Dochd przeznaczony zostanie na rzecz potrzebujcych osb z terenu gminy ysomice. Wicej informacji mona uzyska w Urzdzie Gminy ysomice pod numerem telefonu 56 678 32 22 wew. 30. (WT)

Teatr Afisz bdzie bawi mieszkanki gminy ysomice w Dzie Kobiet

Fot. ukiasz Piecyk

Tomasz Wicawski
Trzy lata temu wydali na maszyn do czyszczenia drenw ok. 80 tysicy zotych. Inwestycja zwrcia si z nawizk. Kiedy mogli w cigu roku zareagowa na 30 awarii. Teraz ich liczba wzrosa do 130. Nazwali j bardzo swojsko "udraniarka". Codziennie pracownicy obsuguj j w pocie czoa, eby zapobiega podtopieniom podlegych im terenw. Gdy kto z ssiednich gmin potrzebuje pomocy, take nie odmawiaj. - Urzdzenie to zostao zakupione, eby pomaga rolnikom udrania urzdzenia meliora-

cyjne - mwi Andrzej Paczkowski, przewodniczcy Gminnej Spki Wodnej w ysomicach. - Technologia w nim zastosowania pozwala nam znale miejsca pod ziemi, w ktrych rury s zamulone lub zapchane z tego, czy innego powodu. Przyspieszenie pracy jest w tym przypadku oczywiste. Nie trzeba co kilka metrw odkopywa drenw, eby dowiedzie si, co si stao. Urzdzenie moe oczyci nawet trzystumetrowy odcinek. Cinienie w wu jest takie, e jeeli kto posuguje si nim nieostronie, mona przypaci to powanym uszczerbkiem na zdrowiu. - Nasi pracownicy s ju z "udraniark" obeznani, bo

Fot. Adam Zakrzewski

13 POZA TORU, 28 lutego 2014


REKLAMOWA

14 POZA TORU, 28 lutego 2014

Ferie, ferie i po feriach


Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi pomoga dzieciom z Pigy spdzi poytecznie dni wolne od szkoy
Tomasz Wicawski
Program zaj prowadzonych przez pracownice wiejskiej wietlicy by napity i rnorodny. Nikt nie mg narzeka na nud. Byy zabawy na miejscu, w terenie, a take wyjazdy. Przewodnim hasem "Poytecznych ferii" byo: Nie zapominajmy o naszych ssiadach". Dlatego w spotkaniach, poza dziemi, chtnie brali udzia ich starsi koledzy i doroli mieszkacy soectwa. - Ju w pierwszym tygodniu dzieci ruszyy z opatami, aby odniey drogi i cieki prowadzce do pobliskich sklepw - mwi Kamila Lewandowska, animator kultury w Pigy, koordynator projektu. - Po pracy czekay na nie pyszne drodwki i gorca herbata. Kolejnego dnia uczestnicy zaj przeamywali swoj niemiao czytajc na gos wiersze Juliana Tuwima w grupie. - Wraz z przybyymi gomi czstowali si ciastkami popijajc herbatk - opowiada Kamila Lewandowska. - Wszystkim dopisyway wspaniae humory, bowiem kady podczas codziennych zaj mg znale co dla siebie. Dzieci, w trakcie zaj praktycznych, uczyy si techniki poniewa podopieczni ju oczekiwali wystpu dzieci. Ogromne wzruszenie towarzyszyo wszystkim kiedy wsplnie piewalimy Bark, czy Nie bj si, wypy na gbi. Na zakoczenie modzie wrczya suchaczom wasnorcznie wykonane paczuszki ze sodk niespodziank. Mieszkacy DPS-u nie pozostali duni, bowiem zostalimy obdarowani cukierkami i piknym aniokiem. To spotkanie pozostanie w naszej pamici, poniewa dzieci jeszcze na dugo wspominay te odwiedziny. W kolejnych dniach milusiscy zajadali si pysznymi goframi z bita mietan i sodkimi polewami. Robili te motylki i myszki z papieru. Popularnoci cieszyy si gry planszowe i zrcznociowe przy uyciu nowych piek. Zwieczeniem projektu by wyjazd do toruskiego kina na bajk pt. Lego przygoda, w ktrym udzia wzio 43 dzieci i 5 opiekunw. - Podczas dwutygodniowych zaj cieszylimy si ogromn frekwencj i zainteresowaniem, za co dzikujemy wszystkim uczestnikom - dodaje Kamila Lewandowska.
t.wieclawski@pozatorun.pl

GMINA UBIANKA

W Pigy udowodnili, e ferie mona spdzi poytecznie. wykonywania witray, rozwijajc przy tym swoj wyobrani i zdolnoci manualne. Tworzyy rwnie prace plastyczne przy pomocy pasteli, kredek i kolorowego papieru. Szyy take filcowe breloczki. Uczestnicy ferii nabierali pewnoci siebie i uczyli si autoprezentacji biorc udzia w warsztatach pt. Mam Talent. Jedni recytowali wiersze inni piewali, ale kady z uczestnikw zosta nagrodzony sodkociami i wielkimi brawami. W trakcie zaj modzie przygotowywaa przedstawienie o pontyfikacie papiea-Polaka. - Przygotowania do tego wystpu byy zwizane z wizyt w Domu Pomocy Spoecznej w Pigy - relacjonuje animator kultury. - Wyjcie zorganizowalimy w drugim tygodniu ferii. Na miejscu zostalimy wspaniale przyjci,

A im ciepo!

Komentarz Jerzego Zajkay, wjta gminy ubianka

Do biaego rana bawili si uczestnicy Spotkania pokole w Biskupicach. To kolejna tego rodzaju impreza w gminie ubianka. Najwytrwalsi na parkiecie wcale nie musz by najmodsi. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz. Organizatorami zabawy byli dyrektor i Rada Rodzicw Szkoy Podstawowej w Warszewicach we wsppracy z soectwem Biskupice. - Kalendarz imprez kulturalnych musi by dla wszystkich - mwi Honorata eglarska, dyrektor SP w Warszewicach. - Tego rodzaju zabawy zawsze ciesz si du frekwencj. Starsze osoby wnosz wiele pogody ducha i

humoru do wsplnych spotka. To doskonaa okazja, eby zapomnie o trudach codziennego ycia. Zabawa taneczna bya poczona z morsowaniem dla odwanych. Tegoroczna zimna nieco uatwia zadanie, chocia niecodziennym jest widok kilkudziesiciu osb wchodzcych do wody na powietrzu w lutym. - Spotkalimy sie o godzinie 17. przed wietlic w Biskupicach - relacjonuje Honorata eglarska. - Morsy z naszej z naszej parafii wraz z przyjacimi wziy lodow kpiel w wietle pochodni. Kibicujcych rwnie nie zabrako. Druga cze imprezy zacza si po wyjciu z wody i wysu-

szeniu. Wielu nie chciao jednak szybko opuszcza jeziora. - Tace w wietlicy trway do biaego rana - mwi dyrektor szkoy. - Orkiestra spisaa si na medal. Uczestnicy balu wychodzili z niego bardzo zadowoleni. - Zarzekaem si, e nie bd "plsa" - mieje si Andrzej z Warszewic. - Jak miaem odmwi jednak mojej maonce. Nawet w "pocigu" braem udzia. Mao brakowao, a zostabym maszynist. Przypomnielimy sobie wiele zapomnianych przebojw. Gardo bdzie bolao od piewania. Na jedzenie nikt nie narzeka. Stoy byy suto zastawione. W trakcie zabawy odbyway si licytacje, loterie, wystpy teatrzykw i tace czekoladowe. - Strasznie si przy tym ubrudziam, ale brzuch boli mnie do tej pory od miechu - mwi mieszkanka Biskupic. - Nie wiedziaam, e mj m jest taki sodki. Cakowity dochd z zabawy przeznaczony zostanie na organizacj biesiady rycerskiej, ktra odbdzie si w maju przed paacem w Warszewicach. Okazja do spotkania bdzie nie byle jaka. Szkole nadany zostanie sztandar. (WT)

W ubiegym roku zostaa oddana do uytku 22 kilometrowa cieka pieszo rowerowa wiodca od Torunia przez ubiank do Unisawia. W ocenach uytkownikw nowy trakt dobrze suy uytkownikom. Ustalona tzw. organizacja ruch na ciece stwarza jednake w kilku miejscach potencjalne zagroenie dla uczestnikw. W ubiance, na skrzyowaniu cieki z ulic Zamkow jest jedno z niebezpiecznych miejsc. Zgodnie ze wspomnian organizacj ruchu pierwszestwo przejazdu maj tam rowerzyci. Kierowcy pojazdw podajcy ul. Zamkow powinni udzieli pierwszestwa rowerzystom jadcym ciek. Znajdujce si tam znaki drogowe, chocia zgodne z obowizujcymi przepisami, wydaj si by niewystarczajce, gdy znakomita wikszo kierowcw nawet nie zwalnia przekraczajc ciek z prdkoci uniemoliwiajc natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. Pracownicy Urzdu Gminy w ubiance wielokrotnie obserwowali zachowania kierowcw pojazdw samochodowych na tym skrzyowaniu i w prawie kadym przypadku stwierdzali powane

zagroenie dla rowerzystw. Trwa obecnie badanie zasadnoci wprowadzenia zmian reguy pierwszestwa, ale jest ono dugotrwae. Zwracamy zatem uwag zarwno rowerzystom, jak i kierowcom pojazdw, aby postpowali zgodnie z przepisami obowizujcymi na tym skrzyowaniu. Skutki lekcewaenia przepisw mog by tragiczne. Tak sam sytuacj spotykamy w Wybczyku, przy skrzyowaniu cieki z ul. Armii Krajowej. Tam rwnie pierwszestwo przejazdu maj rowerzyci. Na zdjciu przedstawiamy sytuacj na jednym ze skrzyowa i pokazujemy w jaki sposb s oznaczone znakami poziomymi sytuacje, w ktrych pierwszestwo przejazdu maj rowerzyci. Zapamitajmy to oznaczenie. Opisane sytuacje wskazuj, e wielu kierowcw lekceway znaki drogowe. Chcc ograniczy zagroenie, na wniosek wjta gminy ubianka Starosta Toruski zastosuje podwyszenie poziomu skrzyowa o ok. 25 cm tworzc przez to naturalny prg spowolnieniowy. Nastpi to z chwil nastania odpowiednich warunkw atmosferycznych.

Fot. Marta Prokopczuk- Radtke

Fot. Bartosz Lewandowski

Hartem ducha musz wykaza si morsy. Zimowe kpiele nie nale do powszechnych, ale s zdrowe. O przezibieniu mona zapomnie na dobre

Fot. Nadesane

2 Powiat Toruski,

luty 2014

Polowanie na zotwki
Inn wan misj Zarzdu jest szukanie moliwoci pozyskania rodkw zewntrznych i wspfinansowania inwestycji przez innych partnerw. W tym celu w ostatnim czasie Zarzd przygotowa szereg wnioskw by pozyska dodatkowe pienidze.
Aktywno w poszukiwaniu i skuteczno w pozyskiwaniu rodkw zewntrznych zabezpiecza corocznie wikszo funduszy niezbdnych do realizacji powiatowych inwestycji. W budecie 2014 roku powiat zamierza zdoby w ten sposb ok. 70% rodkw tj. ok. 14 mln z. czna warto planowanych w tym roku inwestycji wynosi 20 mln z.

ZARZD

Zarzd, realizujc zadania inwestycyjne przyjte przez Rad Powiatu Toruskiego, zobowizany jest do przygotowania procesu inwestycyjnego oraz jego przeprowadzenia w taki sposb, aby zaoenia inwestycyjne byy zrealizowane w caoci i bez opnie
Jeden z nich zaakceptowany ju przez Zarzd Wojewdztwa umoliwi zwikszenie o 6,7 mln z (do poziomu 85%) udziau rodkw z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizowane przez Powiat projekty budowy drg rowerowych. Uzyskanie tych dodatkowych funduszy pozwoli zarwno liderowi, jak i wszystkim partnerom projektu (samorzdowi wojewdztwa oraz gminom powiatu toruskiego) zmniejszy zaangaowanie wasnych rodkw w realizacj tego wanego zadania. Dziki dobrze przygotowanemu wnioskowi do Ministra Kultury udao si uzyska dofinansowanie w wysokoci 200 tys. z na adaptacj budynku na potrzeby Szkoy Muzycznej I stopnia w Chemy. Kolejny wniosek do Ministra Sportu ma zapewni wsparcie budowy drugiego boiska przy Zespole Szk w Chemy. Czekamy na decyzj o przyznaniu dofinansowania w kwocie 120 tys. z. Zarzd podj take decyzj o przygotowaniu kolejnej inwestycji pozwalajcej zmniejszy biece koszty funkcjonowania powiatowych jednostek zleci opracowanie dokumentacji na pomp ciepa w DPS w Browinie. Planowana realizacja tej inwestycji w 2015 roku pozwoli na zmniejszenie kosztw ogrzewania budynku o ok. 40%. Mirosaw Graczyk Starosta Toruski

Konkurencja wrd samorzdw w pozyskiwaniu rodkw zewntrznych jest ogromna. Wynika to z jednej strony z faktu cigych potrzeb inwestycyjnych oraz z ogranicze finansowych z drugiej. Dlatego, aby mc skutecznie o owe rodki sign, konieczne s dwa czynniki: podejmowanie odwanych decyzji oraz wysoki poziom merytoryczny skadanych wnioskw. Nie moe zatem dziwi fakt, i w powiecie toruskim realizowanych jest tyle nowych inwestycji wanie z udziaem rodkw zewntrznych, skoro oba te warunki s spenione. Mam tu na myli aktywne i skuteczn prac Zarzdu Powiatu w budowaniu partnerstw w celu tworzenia i realizowania wsplnych projektw, ale take bardzo wysoki, merytoryczny poziom skadanych wnioskw, bdcy zasug pracownikw Starostwa Powiatowego, dziki ktremu udaje si te rodki pozyskiwa. Dopenieniem tego procesu jest podejmowanie odpowiednich uchwa przez Rad Powiatu, co w wietle powyszych faktw czsto jest jedynie formalnoci. I TAK TO DZIAA !!! Micha Ramlau Przewodniczcy Komisji Budetu i Finansw

O bezpieczestwie
w Toruniu i powiecie toruskim
10 lutego 2014 roku odbyo si pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczestwa i Porzdku
Jest to komisja wsplna dla Miasta Torunia i Powiatu Toruskiego, nie jest komisj Rady Powiatu ani Miasta, lecz komisj powoywan odrbnie przez Prezydenta i Starost w celu realizacji ich zada w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi subami, inspekcjami i straami oraz innych zada dotyczcych porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli. W skad komisji wchodz wic Prezydent Torunia i Starosta Toruski jako wspprzewodniczcy, po jednym radnym z Rady Miasta i Rady Powiatu, trzy osoby wskazane przez wspprzewodniczcych spord osb wyrniajcych si wiedz o problemach bdcych przedmiotem prac komisji, dwch przedstawicieli Komendanta Miejskiego Policji i dwch przedstawicieli prokuratury. Na kade posiedzenie zapraszani s te Burmistrz i wjtowie z terenu powiatu. Do staych zada komisji naley: Ocena zagroe porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli na terenie miasta i powiatu Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych sub, inspekcji i stray, a take jednostek, organizacyjnych wykonujcych na swoim terenie zadania z zakresu porzdku publicznego i bezpieczestwa, Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestpczoci oraz porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, Opiniowanie projektw innych programw wspdziaania Policji i innych powiatowych sub, inspekcji i stray oraz jednostek organizacyjnych wykonujcych na terenie powiatu zadania z zakresu porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, Opiniowanie projektu budetu w swoim zakresie, Opiniowanie projektw aktw prawa miejscowego i innych dokumentw w sprawach zwizanych ze swoim zawww.powiattorunski.pl

KOMISJE

PRZYJAZNY URZD

Mieszkasz w powiecie toruskim?

kresem dziaania, Opiniowanie, zleconych przez starost, innych ni wymienione, zagadnie dotyczcych porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli. Na lutowym posiedzeniu komisja wysuchaa sprawozda: Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej o stanie ochrony przeciwpoarowej oraz Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczestwa i porzdku. Komendanci przedstawili te: stan i prognoz zagroenia poarowego oraz zagroenia porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli. Informacje te bd podstaw do oceny i zaopiniowania pracy obu Komend na nastpnym posiedzeniu, tj. 14 kwietnia 2014 roku.
Przedstawione na posiedzeniu komisji sprawozdania sub wykazuj znaczne zmniejszenie zdarze wymagajcych dziaa ratowniczych PSP i OSP oraz interwencji Policji, przy jednoczesnym wzrocie wykrywalnoci popenionych przestpstw w miecie i powiecie. Bdzie to w przyszoci elementem atrakcyjnoci turystycznej naszego regionu oraz dalszej poprawy bezpieczestwa mieszkacw. Cenn uwag jest udzia mieszkacw w dziaaniach policji. Zdzisaw Drapiewski
Czonek Komisji Bezpieczestwa i Porzdku dla Gminy Miasta Toru i Powiatu Toruskiego

bezrobotn/nieaktywn zawodowo?

NIEPENOSPRAWN

Jeste osob

CHCESZ TO ZMIENI?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje:
DARMOWE KURSY ZAWODOWE: sprzedawca z obsug kasy fiskalnej i komputera + fakturowanie oraz magazynier z obsug wzka jezdniowego + fakturowanie TRZYMIESICZNY STA zgodny z kursem zawodowym ZWROT KOSZTW DOJAZDU na sta W ramach kursu zapewniamy materiay dydaktyczne, catering oraz wsparcie psychologiczno-zawodowe. SZCZEGOWE INFORMACJE:

ZGO SI DO NAS!!!

Z przedstawionych sprawozda wynika, ze zarwno stan zagroenia poarowego, jak i stan porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli znacznie si poprawi, w porwnaniu do lat poprzednich. Szczeglnie korzystnie zaprezentowaa si Komenda Miejska Policji, gdzie spada ilo popenianych przestpstw i wykrocze, a znacznie wzrosy wskaniki wykrywalnoci tych zdarze. Czesaw Makowski Sekretarz Powiatu Toruskiego

BIURO PROJEKTU PCPR TORU Iwona Fabich (56) 662 87 67


Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

3 Powiat Toruski,

luty 2014

Wraz z wiosn 2014 roku ruszaj prace, dziki ktrym rowerami zdrowo i bezpiecznie dotrzemy z Torunia do Chemy oraz nad jezioro w Kamionkach Maych. Przetarg zosta ju rozstrzygnity i w najbliszych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawc. Drogi rowerowe z Torunia do Unisawia i ze Zotorii do Osieka s ju gotowe
W tym roku Powiat Toruski rozpoczyna trzeci etap projektu, ktry ma na celu utworzenie sieci bezpiecznych tras rowerowych. Kady z etapw ma swoj specyfik; kada trasa jest inna: Trasa do Osieka (12 km) to nie tylko rekreacyjna cieka nad jezioro ale rwnie moliwo bezpiecznego poruszania wzdu ruchliwej drogi wojewdzkiej. Ponad poowa wybudowanej ju drogi rowerowej prowadzi po naturalnej nawierzchni przez lasy gmin Lubicz i Obrowo. Droga do Unisawia (22 km) prowadzi po byym torze kolejowym, tras odsunit od szos i centrw mijanych miejscowoci, oferujc przepikne krajobrazy i naturalnie rozwinit rolinno wwozu i nasypu kolejowego. Droga do Chemy poczy te atuty. Dwa jeziora, odcinki lene z nawierzchni naturaln, liczne miejscowoci i wiele atrakcji krajobrazowych powiatu z jednej strony, a z drugiej skomunikowanie rowerowe miejscowoci z podstawowymi celami codziennej aktywnoci szkoami, miejscami pracy, sklepem czy kocioem wszystko to w zdrowy oraz bezpieczny dla ludzi i rodowiska naturalnego sposb. Pocztek powiatowej drogi znajduje si na granicy z Toruniem, dokd z centrum miasta ma w przyszoci doprowadzi miejska cieka rowerowa. Nastpnie przez centrum wsi ysomice, Zakrzewko i Tylice dociera ona do Sawkowa. Tu, stajc na rozwidleniu drogi rowerowej mona bzie przez Morczyny i Kamionki Mae dotrze do Kamionek Duych lub przez Mirakowo, Zalesie, Pluskowsy i Chem dojecha do Grzywny.
Kada tego typu inwestycja stanowi bardzo due wyzwanie dla samorzdu. Budety ostatnich lat nie byy atwe. A czny budet budowanych drg to prawie 27 mln z. Tu mamy dodatkowo do czynienia z mocno rozbudowanym partnerstwem. Wszystkie decyzje, zarwno te finansowe, jak i merytoryczne wynikay tym samym z wnioskw z licznych spotka. Poza wskazanym budetem ley kwestia utrzymania ju wybudowanych drg rowerowych. Powiat wspiera gminy w tym przedsiwziciu, czego potwierdzeniem moe by ostatnio podpisane porozumienie na utrzymanie drogi rowerowej Toru-Unisaw. Kada inwestycja ma swoich zwolennikw i przeciwnikw, tak te byo i w tym przypadku. Nie brakowao i nie brakuje sceptycznych gosw, ktre na bieco analizuje Zarzd Powiatu Toruskiego oraz realizujcy zadanie w jego imieniu Powiatowy Zarzd Drg w Toruniu. Jednake mnie osobicie najbardziej cieszy widok ludzi ju teraz korzystajcych z wybudowanych odcinkw, bez wzgldu na por roku i warunki atmosferyczne. Taki widok utwierdza mnie w przekonaniu o wanoci tego typu inwestycji dla mieszkacw powiatu. Mirosaw Nawrotek Czonek Zarzdu Powiatu Toruskiego

Coraz bliej do Chemy

POWIAT W UNII

Rowerowy diagram z nagrodami

Rozwizanie diagramu polega na odnalezieniu wszystkich podanych niej wyrazw. Dla uatwienia jeden wyraz zosta ju wpisany. Po odnalezieniu wszystkich wyrazw, litery z ponumerowanych pl utworz rozwizanie. Dla 3 osb, ktre jako pierwsze przel rozwizanie diagramu na adres mailowy: projekty@powiattorunski.pl czekaj atrakcyjne nagrody! yczymy przyjemnej zabawy!

Odcinek do Chemy i Kamionek Maych to najwiksza inwestycja powiatu w 2014 roku. 35,12 km drogi rowerowej wybudowane zostanie dziki partnerskim porozumieniom Powiatu Toruskiego z Samorzdem Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego, gminami ysomice i Chema oraz miastem Chema. Projekt Poprawa bezpieczestwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie drg rowerowych droga ToruChema z odgazieniem do m. Kamionki Mae jest wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Warto inwestycji to ponad 15 mln z. (DW)

zadbaj o bezpieczestwo pracy w swoim gospodarstwie - list otwarty prezesa KRUS


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego od ponad 20 lat prowadzi dziaania zwikszajce b e z p i e c ze s t w o w rodowisku pracy i ycia rolnikw. Su one eliminowaniu zagroe wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ich liczby i skutkw. Wrd wypadkw zgaszanych do KRUS poowa z nich to upadki, m.in. na liskich, nieuprztnitych nawierzchniach, ze schodw bez barierek zabezpieczajcych, z drabin, a take w wyniku uywania przez poszkodowanych nieodpowiedniego obuwia. Z tego powodu w ostatnich latach wiele dziaa szkoleniowych i informacyjnych KRUS przeprowadza no pod hasem: Upadek to nie przypadek. W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego pragnie zwrci Pastwa uwag na inn grup wypadkw, w wikszoci tragicznych w skutkach, jakimi s pochwycenia i uderzenia przez ruchome czci maszyn. S one przyczynami ponad 12 proc. wszystkich wypadkw zgaszanych do Kasy. Takim zdarzeniom mona zapobiec dbajc o waciwy stan techniczny maszyn i urzdze, uzupeniajc brakujce osony i zabezpieczenia, dokonujc napraw tylko przy wyczonym napdzie, przestrzegajc zalece

Nie daj si wkrci

DZIA ROLNY

producentw dotyczcych prawidowej i bezpiecznej eksploatacji, jak rwnie stosujc odpowiedni ubir i ochrony oraz utrzymujc porzdek na stanowisku pracy. Nie daj si wkrci niech to haso przypomina, e przede wszystkim od Pastwa wyobrani, zaangaowania i decyzji zaley bezpieczestwo wszystkich osb w gospodarstwie rolnym. Wiedz o zagroeniach zwizanych m.in. z wykorzystywaniem w pracy rolniczej maszyn i urzdze zdobd Pastwo podczas szkole, konkursw, pokazw i innych dziaa, organizowanych przez jednostki terenowe KRUS. Informacje o takich spotkaniach znajduj si na stronie internetowej KRUS, w Kalendarzu Wydarze Prewencyjnych, pod adresem: www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl Artur Brzska Prezes KRUS
www.powiattorunski.pl

19 POZA TORU, 28 lutego 2014

Do boju, hej, dziewczyny!


Monika Olender
Majka kapitan. Tosia atakujca. Aga libero. To one, wraz z innymi dziewcztami, tworz Siatkarski Klub Sportowy Aleksandria. Trenuj dwa dni w tygodniu. Godz nauk z cikimi treningami. Z takiej druyny mieszkacy Aleksandrowa Kujawskiego mog by dumni. Siatkarski Klub Sportowy Aleksandria powsta w styczniu 2013 roku. Obecnie jest to jedyny na terenie powiatu Aleksandrowa Kujawskiego klub sportowy, ktry prowadzi profesjonalne szkolenia w zakresie piki siatkowej dziewczt. Do grupy treningowej naley a szesnacie dziewczynek w wieku od 14 do 15 lat. Chodzio o to, aby wyj do dziewczt z propozycj aktywnego spdzania wolnego czasu tumaczy Ewa Openchowska, prezes oraz trenerka Siatkarskiego Klubu Sportowego Aleksandria. Na terenie powiatu istnieje wiele moliwoci rekreacji dla chopcw, brakowao takich propozycji dla dziewczt. Nie ma wtpliwoci, e stworzenie klubu sportowego od podstaw jest ogromnym wyzwaniem, zwaszcza w kwestiach organizacyjnych. Ewa Openchowska oraz Elbieta Brzoska doskonale sobie z tym poradziy. Podjy wspprac z dyrektorami szk podstawowych i zorganizoway wyselek-

GMINA WIELKA NIESZAWKA I ALEKSANDRW KUJAWSKI

Siatkarski Klub Sportowy Aleksandria funkcjonuje zaledwie rok. A jest o nim ju gono
Majka Koodziejska. Na pewno zawsze bd wiczy rekreacyjnie. Maja jest kapitanem w grupie modziczek. Od samego pocztku dawaa innym dziewcztom przykad. W kocu miaa ju dowiadczenie. Znaa podstawy taktyki.

Tosia
Antosia rozpocza swoj przygod z siatkwk, kiedy bya w III klasie szkoy podstawowej. Prbowaa swoich si take w pice nonej, ale jej najwiksz pasj pozostaa jednak pika siatkowa. Bya take reprezentantk kadry wojewdzkiej. Nie mam adnego idola tumaczy Tosia Olbrycht. Moim najwikszym autorytetem jest trenerka. Oprcz siatkwki interesuj si take plastyk.

Fot. Adam Zakrzewski

Zawodniczki Siatkarskiego Klubu Sportowego Aleksandria jednogonie przyznaj, e ich najwiksz pasj jest pika siatkowa. cjonowane grupy treningowe. Dziki pomocy aleksandrowskiej radnej, ktra popara nasz inicjatyw, udao nam si na bazie dziewczt, ktre gray wczeniej w siatkwk, zorganizowa grup modziczek dodaje Ewa Openchowska. W tym roku planujemy take rozpocz szkolenie dla grupy kadetek. W efekcie rocznej dziaalnoci klub zyska wielu kibicw. Grupa modziczek reprezentuje miasto w rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiego Zwizku Piki Siatkowej. Moim celem jest siga tam, gdzie wzrok nie siga mwi Ewa Openchowska. Chciaabym, aby nasze dziewczta mogy rywalizowa z innymi zespoami z naszego wojewdztwa jak rwny z rwnym i wierz, e to si uda. Ju przygotowujemy si do rozgrywek, ktre odbd si w przyszym sezonie. Niebawem rozpocznie si take nabr z III klas do kolejnej grupy szkoleniowej.

Aga
Agnieszka trenuje od czasw szkoy podstawowej. Pika siatkowa to by jej pierwszy i trafny wybr. Nigdy nie mylaa, by uprawia jakikolwiek inny sport. Zaraz po powrocie ze szkoy odrabia lekcje, by mc biec potem na trening Moim najwikszym idolem jest Bartosz Kurek przyznaje Agnieszka Wyrbkiewicz. W wolnym czasie Agnieszka czyta ksiki oraz rysuje.
m.olender@pozatorun.pl

Maja
Pierwszy raz Majka zacza odbija pik, kiedy miaa sze lat. Od IV klasy szkoy podstawowej gra te w tenisa. Przez trzy lata bya zawodniczk UKS Jedynki Ciechocinek. A w kocu trafia do Aleksandrii Chciaabym wiza swoj przyszo z pik siatkow, ale nie do koca chyba mi na to pozwala mj wzrost umiecha si

Wieczr ze sztuk

O mioci raz jeszcze


Walentynki spdzone pod goym niebem w towarzystwie muzyki. Czy nie brzmi kuszco?

Walentynki. U niektrych to sowo budzi rado, u innych strach. Jeszcze inni reaguj na nie miechem. Cho wiele osb postrzega ten dzie, jako wito komercji, nikt nie zaprzeczy, e romantyczne piosenki, pozwalaj czasem uciec w przyjemne zapomnienie
ni Joann miao miejsce kolejne niezwyke wydarzenie, a mianowicie recital piosenki miosnej. Gocie biorcy udzia w koncercie mogli usysze najpikniejsze polskie oraz zagraniczne piosenki miosne w wykonaniu Sary Pach i Dominiki Wyborskiej z modzieowego zespou wokalnego MIXTER, dziaajcego przy Orodku Kultury w Maej Nieszawce pod opiek p. Aliny Sobeckiej. Solistki zapieway m.in. My heart will go on, Odkryjemy mio nieznan, Kiedy nie ma w nas mioci, I will always love you, Someone like you, Ty i ja i wiele innych. - To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane przez nasz Orodek Kultury tumaczy pani Alina Na chwil obecn nie planujemy niczego nowego, lecz kto wie, moe za miesic, dwa, albo i za rok zorganizujemy co podobnego. Spotkanie z pani Joann oraz recital cieszyy si sporym zainteresowaniem mieszkacw Maej Nieszawki. - Jestemy zadowoleni z efektw naszej pracy dodaje organizatorka wydarzenia Cae spotkanie przebiegao w przyjazne i miej atmosferze, wzio w nim udzia ponad czterdziestu goci. Myl, e kady spdzi naprawd udany czas.

Fot. Nadesane

Agata Piedziewicz
15 lutego 2014 roku, dzie po wspomnianym wicie Zakochanych, w sali widowiskowej Orodka Kultury w Maej Nieszawce, miay miejsce dwa szczeglne wydarzenia. Pierwszym z nich byo spotkanie autorskie z polsk pisark pani Joann Iz Belzyt, autork takich ksiek, jak: te sznurowada, Midzyczas. - Zaprosiam Pani Joann zaraz po przeczytaniu jej najnowszej ksiki, ktr wchonam w cigu dwch dni. To bya spontaniczna decyzja wyznaje Pani Alina Sobecka, organizatorka spotkania. Uczestnicy spotkania mieli okazj zapozna si z twrczoci

pisarki, a take zakupi jej najnowsza ksik -Midzyczas wraz ze specjalna dedykacj. - Kupiam ksik dla mamy mwi mieszkanka Maej Nieszawki bardzo lubi czyta, a po wysuchaniu Pani Joanny, ktra z pasj opowiadaa nam o pisarstwie, stwierdziam, e na pewno spodoba si mamie. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazj porozmawia osobicie z pani Joann. - Jeden z panw zapyta, czy ksiki pani Joanny przeznaczone s rwnie dla mczyzn wspomina pani Alina Chocia nie maj one ograniczonej grupy odbiorcw, myl, e to jednak literatura przeznaczona dla pa. Kobiety niekiedy lepiej rozumiej pewne problemy, inaczej je przeywaj. Po spotkaniu autorskim z Pa-

14 lutego 2014r. mieszkacy Chemna i okolic mieli okazj uczestniczy w VII Oglnopolskim Festiwalu Piosenki Miosnej. Koncert odby si w sercu miasta na chemiskim Rynku. Podczas festiwalu wystpio dziesiciu solistw wybranych w drodze kwalifikacji dokonanej przez czonkw komisji konkursowej. W skad jury wchodzili Aleksandra Gasin, Mieczysaw elazko oraz Roman Fieberg. - Kandydaci z caej Polski przesyali komisji materiay demo. Na podstawie tych nagra jury wybrao najlepsz dziesitk osb wyjania Sara Pach, uczestniczka festiwalu Bardzo si ucieszyam, gdy zobaczyam moje nazwisko na licie. To w pewien sposb uwieczenie mojej wieloletniej pracy nad gosem i nad sob. Wybrani muzycy wystpili

w finaowych zmaganiach konkursowych w Chemnie podczas imprezy plenerowej na Rynku Miejskim w ramach "XIII OBCHODW DNIA WITEGO WALENTEGO". W konkursie wziy udzia osoby z caej Polski, w tym, wspomniana wyej, pochodzca z naszej gminy Sara Pach, ktra zapiewaa utwr Celine Dion My heart will go on. - Zapiewanie tej piosenki byo dla mnie pewnym wyzwaniem, jednak nigdzie nie czuj si tak dobrze, jak na scenie przyznaje Sara Celine Dion jest moj idolk, a wybrana przeze mnie piosenka naley do moich ulubionych. Festiwal cieszy si duym zainteresowaniem publicznoci oraz wysokim poziomem artystycznym. (AP)

Fot. Nadesane

20 POZA TORU, 28 lutego 2014

Klimatyczny masa z jazzem w tle


Przypadek sprawi, e swoje ycie zwizaa z fizjoterapi. Dzi nie boi si siga po marzenia
Aleksandra Radzikowska
Masa leczniczy, segmentarny czy ten wykonywany przy pomocy chiskich baniek. Cho dla laika jego rodzaje s nie do rozrnienia, Anna Bicz zna ich dziesitki. Gabinet Rehabilitacji i Masau Kinesis to dobre miejsce dla tych, ktrzy chc cho na chwil zapomnie o problemach i poprawi swoj kondycj zdrowotn. Na co dzie Anna Bicz jest nie tylko modym przedsibiorc, ale przede wszystkim mam. Paweek, Marysia i dugo wyczekiwana Zosia potrzebuj tyle uwagi i energii, e gdy znajomi dowiedzieli si o jej planach zaoenia gabinetu, z niedowierzaniem pukali si w czoo. Od pierwszej myli o zaoeniu wasnego biznesu do otwarcia gabinetu, mino zaledwie ptora roku. - Chciaam wicej czasu powica rodzinie, a praca na dojazdy nie dawaa mi tej szansy mwi Anna Bicz. Wtedy pomylaam, e jeli mam rozwija si zawodowo, to chciaabym robi to na wasne konto. Jestem uparta i realizuj cele, ktre sobie wyznaczam, wic dzi mog zaprasza goci ju do wasnego gabinetu. Z racji tego, e pierwsz pasj Anny Bicz bya muzyka, jest ona obecna take w prowadzonym przez ni pokoju przyj. Najczciej mona usysze w nim muzyk z popularnych rozgoni radiowych, cho w zaciszu swojego pokoju moda mama stawia na przecienia staww czy wady postawy dodaje Anna Bicz. Masa prowadzony w odpowiedni sposb daje wymierne efekty i klienci ju po jednej czy dwch wizytach odczuwaj znaczn popraw stanu zdrowia. Jak si okazuje, nawet gabinet rehabilitacji moe by miejscem, w ktrym dochodzi do zabawnych sytuacji. - Trzeba szczeglnie uwaa, gdy prosi si nowych klientw o przygotowanie do zabiegu dodaje. - Jeli chc, aby pacjent si rozebra, jasno precyzuj swoje myli. Pracowaam ju w kilku gabinetach i delikatnie mwic, zdarzao si, e kto zbyt dosownie zrozumia skierowan do niego prob. Zalet Kinesis s take wyselekcjonowane narzdzia terapeutyczne, ktre fizjoterapeutki stosuj, aby zapewni pacjentom kompleksow opiek. Tylko caociowe holistyczne podejcie jest w stanie zapewni dugoterminowy sukces. - Popieram takie inicjatywy i gratuluj wszystkim, ktrzy nie boj si zainwestowa we wasny biznes mwi Hanna Anzel. Strach nie moe by wikszy ni ch spenienia swoich marze. Nie ma zatem rzeczy niemoliwych. Wystarczy wzi sprawy w swoje rce, a praca, ktra jest take nasz pasj bdzie sprawia, e kady szary dzie pokolorujemy umiechem.

GMINA LUBICZ

Anna Bicz zaprasza do swojego gabinetu wszystkich, ktrzy maj problemy ze zdrowiem.
bardziej wyrafinowane klimaty. Stanisawa Soyk, Ann Mari Jopek czy Norah Jones usysze mona tam zdecydowanie czciej, ni muzyczn mieszanin popu. - Gram amatorsko na gitarze, ale z przygody muzycznej nic nie wyszo dodaje z umiechem Anna Bicz. Zdawaam na studia biochemiczne i pedagogiczne, nie dostaam si. Przypadkiem trafiam na ogoszenie o studium policealnym i tak skoczyam najpierw je, a potem studia i dodatkowe kursy. Moja przygoda z fizjoterapi trwa ju od siedmiu lat. Gabinet, ktry mieci si przy ul. Kowalewskiej 5 w Grbocinie, odwiedza mona od poniedziaku do pitku w godzinach 10:00 - 20:00. Klienci, ktrzy ju przekroczyli jego prg, wyszli z niego zadowoleni. Wci brakuje jednak czasu, by do skorzystania z usug rehabilitantek przekonay si kolejne osoby. W tej brany wany jest tzw. marketing szeptany, a wic rwnie odpowiednie referencje. - Klienci, ktrzy odwiedzaj gabinet, przyjedaj nie tylko z okolicznych miejscowoci, ale rwnie z Torunia dodaje Anna Bicz. Proponujemy im rabaty, promocyjne pakiety, a take szeroki wachlarz zabiegw rehabilitacyjnych i masaw. W ofercie s take

Marian, czy ty mnie kochasz?


O kobietach, ich potrzebach i aktywnoci oraz programie II Gminnego wita Kobiet, z przewodniczc Rady Gminy Hann Anzel, rozmawia Tomasz Wicawski
ecznym mona prowadzi bez wzgldu na wiek. Doskonaym tego przykadem s prnie dziaajce w naszej gminie kluby seniora. Wadze gminy postanowiy szczeglnie podzikowa paniom za ich wkad w codzienne ycie rodzin. Obchody Dnia Kobiet zapowiadaj si hucznie. Staramy si, aby to wito na trwae zagocio w kalendarzu imprez kulturalnych w gminie. Ciesz si, e wjt Marek Olszewski podejmuje wiele stara w tym kierunku. Myl, e program tegorocznych obchodw jest atrakcyjniejszy ni w tamtym roku. Wystpi znany w caej Polsce kabaret Ko Polski. Udao si zaprosi gwiazd, co mnie ogromnie cieszy. Wszyscy, ktrzy bd uczestniczyli w tym wydarzeniu na pewno wyjd ze spotkania w doskonaych humorach. Kto z nas nie zna Mariana i Heli i niezapomnianego "Marian, czy ty mnie kochasz?". Przecie te skecze wychowuj ju kolejne pokolenie Polakw. Na ywo bdziemy mogli podziwia kabareciarzy z najwyszej pki. Program imprezy jest jednak znacznie bardziej rozbudowany. Wystpi w gminie Lubicz tenor Kuba Kubacki. Muzyka klasyczna na wsiach te ma wielu mionikw. Panie bd mogy skorzysta z wielu stoisk, ktre zostan przygotowane na t okazj. Bdzie moliwo zasignicia rady u przedstawicieli suby zdrowia, Urzdu Skarbowego, psychologa, pracownika socjalnego czy terapeuty. O porad prawn te nie bdzie trudno bo zapowiedzieli swoje przybycie radcy. Zainteresowani bd mogli naby biuteri i dowiedzie si czego o tajnikach makijau i stosowania kosmetykw. Przysmakw na stoach rwnie nie zabraknie Zapewniamy wszystkim sodki poczstunek. Nasze obchody nie bd klasyczn biesiad. Stawiamy rwnie na praktyczny wymiar, std tak dua ilo specjalistw. eby jednak nie byo za powanie musi by take cz artystyczna. Ta, jak ju rozmawialimy, zapowiada si bardzo interesujco. Zachcam wszystkie panie do wzicia udziau w tym wydarzeniu. Naprawd warto.

terapie indywidualne z pacjentem, elektroterapia, ultradwiki czy laseroterapia. Z tej okazji, e wiosna zblia si wielkimi krokami, polecamy szczeglnie paniom masa bak chisk, ktry skutecznie pomaga w walce z cellulitem. Anna Bicz wraz ze wsplniczk, Ann Kosisk, swoim klientom oferuj terapi manualn, masa leczniczy i relaksacyjny, fizykoterapi, kinezyterapi, kinesiology taping, a take rehabilitacj w domu pacjenta. - Dziki takiemu wachlarzowi usug pomagamy leczy nie tylko ble krgosupa i gowy, ale take

Fot. Adam Zakrzewski

a.radzikowska@pozatorun.pl

Dzie Kobiet jest dobrym momentem, eby podkreli rol kobiety w yciu spoecznym? Kady moment jest dobry. Panie s coraz bardziej aktywne. Wkraczamy w coraz wicej sfer ycia. Do lamusa odchodzi stereotyp, e kobieta powinna siedzie tylko w domu i bawi dzieci. Modych mam, penych energii do ycia, chccych realizowa si zawodowo i spoecznie, jest w gminie Lubicz bardzo wiele. Nie ma w moim podejciu do tej sprawy cienia feminizmu. Wszyscy wsplnie dziaamy, eby nasza lokalna spoeczno bya jak najciekawsza, jak najbardziej rnorodna. Kobiety do wielu gremiw wprowadzaj koloryt i inny punkt widzenia. To bardzo wane. Powstaje coraz wicej stowarzysze, w ktrych aktywn rol odgrywa pe pikna. To cieszy. Warto bowiem bra sprawy w swoje rce. Mczyni nie s w stanie wszystkiego zrozumie. Jest wiele pl aktywnoci, na ktrych znacznie lepiej radz sobie panie. Nie chce nawet powtarza truizmw, ale zawsze s one bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i zorganizowane. Dziaalno na polu spo-

21 POZA TORU, 28 lutego 2014

Chleb z masem lepszy ni ananasy


Dorota Puciska ma pod swoimi skrzydami ponad trzydziestu modych aktorw. Teatr 4-5-6 rozwija si w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyskiego w Czernikowie ju od ponad dekady
Aleksandra Radzikowska
Bez zazdrosnych spojrze i zawici. Czonkowie czernikowskiego teatru wiedz, e nie w kadym przedstawieniu mog gra gwne role. Dziki trenowaniu aktorskiego warsztatu nauczyli si jednego wsppracy z kolegami i odpowiedzialnoci za grup. Moe to dziki temu, kiedy tylko koczy si prba, nie mog doczeka si kolejnej. Nie ma te mowy o wagarach. Pasja, jak dla modych mionikw sztuki jest teatr sprawia, e komputer wczaj dopiero wtedy, gdy naucz si ju swoich rl. Teatr 4-5-6 od lat z powodzeniem prezentuje si w imprezach szkolnych, rodowiskowych i na przegldach teatralnych w Lipnie, Golubiu-Dobrzyniu, Bydgoszczy, Brodnicy czy wieciu. Przez ponad dziesi lat istnienia, jego modzi aktorzy zdobyli szereg wyrnie i nagrd. Nie one s jednak najwaniejsze. Dorota Puciska, jako nauczyciel jzyka polskiego, w swoich podopiecznych zaszczepia mio do sztuki i celebracji sowa. Teatr to miejsce, w ktrym nie uywa si pustych zwrotw, a co si z tym wie, przedstawienie zawsze niesie ze sob odpowiednie przesanie i mora. - Niedawno przygotowywalimy si do jaseek, a ju zaczlimy prby do sztuki niadanie krla mwi Dorota Puciska, opiekunka modych artystw. Z racji kurtyn, ale take ucz si tego, jak by uwanym widzem. - To wspaniaa okazja do doskonalenia umiejtnoci pracy w grupie, skutecznego komunikowania si i brania odpowiedzialnoci za wasna prac dodaje Dorota Puciska. Podczas trwania warsztatw zarwno organizatorzy, jak i uczestnicy, nie zapominaj o dobrej zabawie. Dwa dni, ktre wsplnie spdzamy w szkole, pozwalaj na spdzenie czasu w nieco innej formie, ni odbywa si to na zajciach. Nawet po zakoczeniu prby uczniowie doskonal swj warsztat w domu. Wikszo z nich, podajc za pasj, chce przyszo zwiza z zawodem aktora. Marcelina Marchlewska, ktra pierwszych tekstw uczya si podczas prb Teatru 4-5-6, ma za sob wystpy na deskach Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu w spektaklu Medea. - Mamy nadziej, e kiedy uda nam si gra dla duej publicznoci mwi uczniowie. Nie chodzi o saw, ale spenienie swoich marze. Zanim stan si one rzeczywistoci, modzi aktorzy naucz si jeszcze dziesitek rnych rl. Najwaniejsze, e zrozumieli to, czym w yciu kady powinien si kierowa. Przecie nikt nie powiedzia, e trzeba je ananasy, jeli chleb z masem zwyczajnie smakuje nam lepiej.

GMINA OBROWO I CZERNIKOWO

Modzi aktorzy Teatru 4-5-6 nie boja si adnych artystycznych wyzwa.


tego, e do teatralnej druyny naley blisko trzydzieci osb, czasem role musimy wrcz troi. Dziki temu kady moe zaprezentowa si w przedstawieniu i wsptworzy may akt sztuki. W scenariuszu, ktry teraz adaptujemy, krl zamiast o ananasach podawanych na zotych tacach marzy o chlebie z masem. Ta metafora daje moim uczniom wiele do mylenia. Podczas swoich wystpie nie korzystaj z pomocy suflera. Musz by odpowiedzialni i reagowa na to, co dzieje si na scenie. Przewrcony st czy przypadkowe skrcenie rl z takimi sytuacjami modzi aktorzy radz sobie bez problemu. - Rado daj nam gwnie niespodzianki i nieprzewidziane sytuacje, ktre zdarzaj si na scenie mwi chrem modzi aktorzy. Kiedy kolega zapomni tekstu i wiemy, e prbuje wybrn z sytuacji, musi pojawi si umiech. Staramy si te walczy z trem. Wyobraamy sobie, e jestemy na prbie i gdy sztuka si zacznie, nerwy powoli mijaj. Najwikszy stres pojawia si, gdy wystpujemy przed kolegami ze szkoy, ale pochway i gratulacje, ktre przekazuj nam po przedstawieniu s budujce i mie. Najcenniejsze wyrnienia,

ktre do tej pory udao si osign modym aktorom to Zota Kurtyna, nagroda, ktr Teatr 4-5-6 otrzyma w 2007 i 2012 roku w Wojewdzkim Przegldzie Teatrw Szkolnych w Bydgoszczy. Z Brodnickiej Uczty Teatralnej modzi aktorzy przywieli te m.in. wyrnienie Srebrny BUT. Od szeciu lat we wsppracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu, Stowarzyszeniem Czy-nie oraz Urzdem Gminy w Czernikowie organizowane s dla nich warsztaty teatralne ph. Przygody z Teatrem. Dzieci podczas zaj poznaj nie tylko tajniki ze wiata drewnianych desek i zakurzonych

Fot. Adam Zakrzewski

a.radzikowska@pozatorun.pl

Nie wszystkie inwestycje wida


Ponad 9 milionw zotych przeznaczono w budecie gminy Obrowo na inwestycje w roku 2014. Cz dziaa bdzie kontynuowana. Przed samorzdem stoj te nowe wyzwania
Tomasz Wicawski
Samorzdowcy gminni prowadz konsekwentn polityk modernizacji i rewitalizacji wsi. W tym roku pienidze przeznaczone zostan na realizacj zada w wielu sektorach. rodki unijne wspieraj moliwoci rozwoju, ale na wiele zada trzeba wygospodarowa wasne fundusze. Wydatki na infrastruktur wodocigow i sanitarn pochon ponad 3 miliony zotych. Najdrosz inwestycj w tym sektorze bdzie koczca si w marcu br. budowa kanalizacji sanitarnej Gogowo-Brzozwka (Zadanie II). Koszt tego dziaania to niebagatelna kwota ponad 2,2 miliona zotych. - Inwestycje w kanalizacj s czsto niewidoczne goym okiem - mwi Andrzej Wieczyski, wjt gminy Obrowo. - S one jednak konieczne dla podwyszenia komfortu ycia naszych mieszkacw. Od wielu lat prowadzimy starann i rzeteln polityk w tym zakresie, ktra przynosi wymierne efekty. Gmina za dziaania w tej mierze bya wielokrotnie wyrniana w rnego rodzaju konkursach. Nie nagrody jednak, a wygoda spoecznoci lokalnej, s dla mnie najwaniejsze. W tym roku rozpoczynie si rwnie III etap budowy kanalizacji sanitarnej Gogowo-Brzozwka-Szembekowo, ktra zakoczy si wiosn 2016 r. Cakowity koszt inwestycji wyniesie ok. 6 mln. z, w zmienia si infrastruktura drogowa w ostatnich latach na terenie naszego samorzdu, eby wiedzie, e idziemy w dobrym kierunku. Sukcesywnie powstaj podbudowy i nawierzchnie asfaltowe drg gminnych na terenie caej gminy Obrowo, ale te budujemy chodniki i budujemy owietlenie uliczne dodaje wjt Wieczyski. Kontynuowany bdzie w tym roku remont dworku szlacheckiego, w ktrym swoj siedzib ma Urzd Gminy. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji wraz z okratowaniem okien, a take adaptacja poddasza na cele biurowe bd kosztoway ponad 400 tysicy zotych. Gmina pozyskaa na ten cel rodki unijne w wysokoci 75% kosztw kwalifikowalnych. Straacy z Kawczyna doczekaj si w najbliszych miesicach zmodernizowanej siedziby Ochotniczej Stray Poarnej. Na ten cel wyasygnowano rodki rzdu 300 tysicy zotych. W OSP Osiek i Dobrzejewice pojawi si nowoczeniejsze samochody ganicze. - Straacy strzeg naszego bezpieczestwa kadego dnia - wskazuje Andrzej Wieczyski. - Inwestycje w sprzt ratowniczo-ganiczy, s inwestycjami w ludzkie ycie. Co roku dochodzi do wielu tragedii. Ich bilans byby znacznie smutniejszy, gdyby na terenie gminy nie dziaay prnie jednostki OSP. Zesp Szk w Obrowie doczeka si w tym roku nowego ogrodzenia. Do placwek owiatowych trafi rwnie nowe tablice interaktywne. Ponadto planujemy wykonanie dokumentacji na rozbudow SP w Osieku nad Wis i SP w Dobrzejewicach. Gmina dofinansuje rwnie zakup samochodu dla osb niepenosprawnych. W br. zakoczy si take II etap remontu wietlicy wiejskiej w Stajenczynkach. Cakowity koszt remontu wyniesie ponad 100 tysicy zotych. W planach inwestycyjnych nie mogo rwnie zabrakn sportu i rekreacji. W Brzozwce zakoczy si II etap budowy boiska wielofunkcyjnego oraz powstanie drugi plac zabaw, co ucieszy na pewno najmodszych mieszkacw gminy. Koszt wybudowanych obiektw pochonie cznie ponad 530 tys. z. - Przeznaczamy z roku na rok coraz wiksze rodki na inwestycje mwi Andrzej Wieczyski. - Podejmujemy dziaania, ktre przynosz wymierne korzyci naszym mieszkacom. Wida goym okiem, e gmina si zmienia, piknieje. Wielu dziaa, jak np. kanalizacji, czy wodocigw nie mona dostrzec, ale jest ona zauwaalna w codziennym yciu kadego mieszkaca gminy. Oby w kolejnych latach moliwoci budetowe w zakresie inwestowania byy jeszcze wiksze.

Rozwj obiektw sportowych to jeden z priorytetw gminy Obrowo.

tym 50% kosztw kwalifikowalnych bd stanowiy rodki unijne. Wanym elementem polityki dywersyfikacji rde wody pitnej bdzie powstanie w Dobrzejewicach studni gbinowej. Jej cakowity koszt wyniesie ponad 250 tysicy zotych. Blisko 600 tys. z pochonie take planowana budowa wodocigu czcego miejscowoci Dzikowo i Silno. Na pocztku lutego br. Geofizyka - Toru przeprowadzia prbne pompowanie wody z odwiertu w miejscowoci Dzikowo. Dziki temu badaniu okrelona zostanie wydajno nowej studni gbinowej, z ktrej w przyszoci popynie woda do mieszkacw Dzikowa i Osieka nad Wis. - Wykonalimy ju prawie 200 km sieci wodocigowej na terenie gminy. Wane jest to, e kolejne soectwa s przyczane do gmin-

nej sieci wodocigowej i nie mamy problemu z brakiem wody dobrej do picia - mwi Andrzej Wieczyski. - Zaley nam na tym, eby adne gospodarstwo nie byo pozbawione dostpu do wody pitnej. Mylimy perspektywicznie, dlatego te podejmowanie dziaa w tym kierunku jest jak najbardziej dla dobra mieszkacw naszej maej ojczyzny. Zmodernizowana zostanie rwnie przepompownia w Gogowie przy ul. Jaskczej. Wanym elementem wydatkw ujtych w tegorocznym budecie gminy Obrowo bd te inwestycje w transport. Drogi publiczne pochon z gminnej kasy blisko 3,5 miliona zotych. - Sama przebudowa drg gminnych bdzie nas kosztowaa ok. 2,7 miliona z - wskazuje wjt gminy. - Wystarczy jednak spojrze, jak

Fot. Nadesane

t.wieclawski@pozatorun.pl

22 POZA TORU, 28 lutego 2014

Na nauk nigdy nie jest za pno


Jeli uzyskana punktacja pozwala na podjcie nauki na kierunku marze, mao kto zastanawia si nad przeoeniem studiw. Co jednak z tymi osobami, ktre nie s zadowolone ze swojej decyzji, lub te nie odkryy jeszcze czym chc si w yciu zajmowa? Wielu studentw wolne tygodnie spdza za granic, chcc rozpocz kolejny etap ycia z przyzwoit kwot na koncie. Inni, najzwyczajniej w wiecie, chc odpocz od nauki po spdzeniu w szkolnych awkach 12 lat i nie spieszno im wraca do zamknitych sal i zada do odrobienia. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzi coraz wicej uczelni wyszych, ktre nabr na nowe kierunki rozpoczynaj zim. Wbrew pozorom wybr tego rodzaju cieki edukacyjnej nie zawsze podyktowany jest, jak czsto si sdzi, lenistwem. Nierzadko odoenie nauki o p roku okazuje si o wiele mdrzejsz decyzj, ni trwanie w zym wyborze. W szkole moda osoba czsto nie ma moliwoci odkrycia wasnej pasji. Standardowy (w wielu placwkach edukacyjnych) program nauczania nie pozostawia wiele miejsca dla wyobrani. A przecie studia nie ograniczaj si do przedmiotw cisych i humanistycznych. Miesice powicone na gbokie zastanowienie si nad swoj

DODATEK EDUKACJA

Wybr kierunku studiw jest jedn z najpowaniejszych decyzji podejmowanych u progu dorosego ycia. Ci, ktrzy wybrali go zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, kontynuuj nauk. Co z tymi, ktrzy podjli z decyzj?
nowe obowizku studenta. Jest to te bardzo dobre rozwizanie dla osb, ktre planuj studia w innym miecie i chc mie zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarze. Podjcie pracy zaraz po zakoczeniu egzaminw maturalnych i zakoczenie jej w okolicy grudnia pozwala na odoenie znacznej kwoty, ktra pozwoli nam nie martwi si o opacenie rachunkw a take nie wymusi wyboru pomidzy przyjemnociami a obowizkami. Rwnie wany, co rozwj intelektualny, jest take ten wewntrzny. Po skoczeniu szkoy po raz pierwszy mamy czas dla siebie, na swoje pasje i spenianie marze. Coraz popularniejsze staj si podre nie wymagajce wydania duych nakadw finansowych, a pozwalajce na zobaczenie kawaka wiata i innych kultur. Moe zanim na kolejne lata zamkniemy si w murach uczelni, warto da sobie chwil czasu na zobaczenie kawaka wiata? Zrnicowana oferta uczelni wyszych, dostosowana dla studentw zaczynajcych studia zim, pozwalaj bez alu odoy o kilka miesicy decyzj dotyczc swojej kariery, a przerw pomidzy nauk potraktowa nie jako stracony czas, ale inwestycj w samego siebie i swoj przyszo.

przyszoci mog zaoszczdzi kilka lat straconych na rozpoczynaniu rok w rok nowego kierunku i otrzymania statusu wiecznego studenta. - Kiedy mina rado z zakoczenia szkoy przestraszyem si - mwi Maciej, student drugiego roku fizykoterapii. - Uwiadomiem sobie, e tak naprawd przez cay ten czas nie zdecydowaem, co chc robi w yciu. Nie chciaem i na jaki przypadkowy kierunek, wyjechaem do rodziny, do Anglii. Rodzice nie byli zachwyceni, ale to dziki temu spdziem

czas z cioci, fizykoterapeutk. I sam zdecydowaem, e tym wanie chc si zaj. Miaem wicej czasu na przemylenie, cho nie ukrywam, e mogem to zrobi ju w szkole. Nabr zimowy jest te doskona opcj dla tych osb, ktrym na wymarzony kierunek dosta si nie udao. Zamiast traci rok na zajciach, ktre nie s w aden sposb interesujce lub te na nic nierobieniu warto poczeka p roku i swoich si sprbowa w grudniu. Liczba studentw kandydujcych na jedno miejsce

czsto jest mniejsza ni podczas naboru letniego, dziki czemu szanse na zostanie np. prawnikiem znacznie wzrastaj. Odoenie studiw o kilka miesicy pozwala te na zarobienie pierwszych dorosych pienidzy. Wiele osb chce si szybko usamodzielni, a rozpoczynajc jednoczenie prac i studia w padzierniku maj problemy z pogodzeniem nowych obowizkw. Jeli uda nam si znale prac ju w lipcu, to po zaaklimatyzowaniu si w niej przez p roku o wiele atwiej pogodzimy z ni

23 POZA TORU, 28 lutego 2014

Grupa Edukacyjna Meneder


GEM to jedyne miejsce w Toruniu, gdzie dziecko moe si uczy od I klasy szkoy podstawowej a do zdobycia matury
Trzy placwki, 12-osobowe klasy oraz bardzo dobre wyposaenie tak wyglda w duym skrcie nauka w Grupie Edukacyjnej Meneder. Szkoa ta zapewnia spor elastyczno oraz kadzie naciska na indywidualne talenty swoich podopiecznych. W skad GEM wchodz trzy szkoy: Spoeczna Szkoa Podstawowa GEM, Spoeczne Gimnazjum Jzykowe, Spoeczne Liceum Oglnoksztacce. Ta pierwsza posiada rozszerzon siatk godzin oraz drugi jzyk od czwartej klasy. - Wyniki uczniw podstawwki w duej mierze moemy zawdzicza naszemu ramowemu planowi nauczania komentuje Senia Martuszewska, dyrektor GEM-u. W caym trzyletnim cyklu nauczania w klasach I-III mocno rnimy si od szk publicznych. Jak bardzo? Ustawowy wymiar godzin zaj w placwkach publicznych wynosi dokadnie 1150. W GEM-ie jest ich o prawie 300 wicej. Duy nacisk szkoa kadzie na nauk jzyka angielskiego. W pastwowych szkoach minimalny zakres wynosi 190 godzin. W Grupie Edukacyjnej Meneder a 480. To ponad 2,5 razy wicej! profil czyli moe pniej kontynuowa nauk na dowolnym wybranym przez siebie kierunku studiw. - Oprcz tego kadziemy szczeglny nacisk na indywidualn nauk jzykw, wyksztacenie umiejtnoci komunikacyjnych i logistycznych oraz poszukiwanie swojego miejsca w obecnym wiecie spoeczno-gospodarczym tumaczy dyrektor GEM-u. Warto dodan stanowi platforma menederska, ktra wyposaa uczniw w umiejtnoci suce do analizy rynkowych umiejtnoci zaoenia i prowadzenia swojej firmy. Nasi uczniowie osigaj spore sukcesy prowadzc firmy na terenie caej Polski i za granic. Nie naley zapomina take o infrastrukturze szkoy. Na wyposaeniu rzutniki multimedialne, komputery, tablice interaktywne, urzdzenia wielofunkcyjne, zestawy wideo czy radiomagnetofony w kadej klasie. Dodatkowo szkoy posiadaj 2 sale informatyczne, 2 sale multimedialne, sal fitness, siowni oraz duy ogrd zielony z boiskiem szkolnym. - Nauk w GEM mona podj od klasy I Szkoy Podstawowej i kontynuowa j a do momentu zdobycia matury lub wybierajc np. gimnazjum czy liceum jako kontynuacj nauki rozpocztej w innych szkoach wyjania Senia Martuszewska. - Mona rwnie doczy do naszej grupy w trakcie trwania nauki w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Taka elastyczno w poczeniu ze znikami stwarza ciekaw ofert. Szkoa proponuje zniki: rodzinn, na kade nastpne dziecko; kontynuacyjn za kontynuacj nauki w nastpnej szkole, za nauk (od 5 50 %) i dla pracownikw owiaty. Kade przyjcie do szkoy poprzedzone jest rozmow z dyrektorem szkoy. Dni otwarte w GEM odbywaj si codziennie w godzinach od 8.00 do 17.00 mona wwczas obejrze szko w trakcie codziennej nauki, lub w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00 poprzedzajc swoje przybycie dzwonic pod numer 566598970.

DODATEK EDUKACJA

Podstawwka GEM-u jest take przygotowana na przyjcie 6-latkw, a opieka nad dziemi trwa od 7.30 do 17.00. Od przyszego roku szkolnego placwka bdzie miaa rwnie nachylenie artystyczno-medialne. Oczywicie w tym wieku nie moe si oby bez atrakcyjnych wycieczek. W gimnazjum szkoa kadzie duy naciska na nauk jzykw. Pi godzin jzyka angielskiego to w GEM-ie plan obowizkowy. - Dodatkowo zakadamy obecno drugiego jzyka, ktrym jest niemiecki tumaczy

Senia Martuszewska. Oprcz tego jest take trzeci jzyk do wyboru przez klas lub indywidualnie. Mona wybiera z woskiego, hiszpaskiego, rosyjskiego lub francuskiego. Poza tym jeden z przedmiotw jest prowadzony po angielsku, a uzdolnieni uczniowie s indywidualnie przygotowywani do konkursw. Ostatnim poziomem nauki w GEM-ie jest liceum. Tutaj INDYWIDUALNA CIEKA EDUKACYJNA dla kadego ucznia oznacza, e kady z nich z tej samej klasy wybiera swj

GRUPA EDUKACYJNA MENEDER


www.gem.edu.pl ul. kiewskiego 46, Toru tel. 566598970

24 POZA TORU, 28 lutego 2014

Realizacja projektu Szkoa przysza do Ciebie zakoczona!


W Zespole Szk Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Gronowie odbya si 20 lutego konferencja oficjalnie podsumowujca realizacj jednego z najwikszych w regionie projektw realizowanych w ramach dziaania 9.3 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
Projekt Szkoa przysza do Ciebie wspfinansowany by przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Dziki temu programowi ZS CKU w Gronowie przyszed do 1165 uczestnikw, dorosych mieszkacw wojewdztwa kujawsko-pomorskiego. Gwnym celem projektu byo zwikszenie udziau dorosych mieszkacw naszego regionu w ksztaceniu w formach szkolnych oraz programach formalnego potwierdzania kwalifikacji zawodowych od padziernika 2010 roku do lutego 2014 roku. Skala projektu bya ogromna. Obejmowa on swoim zasigiem du cz wojewdztwa kujawsko pomorskiego. Wystarczy wspomnie, i najbardziej oddalone od siebie punkty (Tuchowo Dobrcz) dzieli blisko 170 kilometrw. Chocia liczby nie s w stanie odzwierciedli w peni wielkoci przedsiwzicia, to statystyki s wymowne: - Zrekrutowano 1 165 uczestnikw, - Przeprowadzono 24 659 godzin zaj, - Przeprowadzono 11 887 godzin zaj na platformie e-learningowej, - Opracowano i sprawdzono 15 019 prac kontrolnych, - Przeprowadzono 21 727 egzaminw ustnych oraz pisemnych. W realizacj projektu zaangaowana bya bezporednio picioosobowa kadra zarzdzajca oraz ponad 250 nauczycieli, 60 egzaminatorw oraz administracja Zespou Szk. W trakcie

DODATEK EDUKACJA

trwania projektu utworzono cznie 35 oddziaw szk dla dorosych (17 Uzupeniajcych Licew Oglnoksztaccych, 9 Licew Oglnoksztaccych, 9 Szk Policealnych) w 13 punktach zamiejscowych: - Gimnazjum im. Jana Pawa II w Brchnowie,

- Zespole Szk Specjalnych w Chemy, - Zespole Szk w Dobrczu, - Gimnazjum w Ksikach, - Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistw Polskich w Lipnie, - Gimnazjum im. Tadeusza Kociuszki w Lubiczu, - Gimnazjum im. Kardynaa

Stefana Wyszyskiego w Szczuce, - Gimnazjum Gminy Brzuze Ostrowite, - Szkole Podstawowej im. H. Sucharskiego w Osieku nad Wis, - Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyskiej w Tuchowie, - Szkole Podstawowej w Wiel-

kim Rychnowie , - Zespole Szk w Zejwsi Wielkiej , - Szkole Podstawowej im. K. Baczyskiego w Czernikowie. Podczas konferencji, ktra odbya si 20 lutego w budynku gwnym Zespou Szk Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Gronowie, przy udziale Mirosawa Graczyka, starosty toruskiego, Andrzeja Siemianowskiego, kujawsko-pomorskiego wicekuratora owiaty i przewodniczcego Rady Powiatu Toruskiego, Marka Stanisawa Tyburskiego, starosty powiaty rypiskiego, Jana Koprowskiego, wjta gminy Brzuze, Krzysztofa Szala, wjta gminy Dobrcz, dyrektorw szk, w ktrych realizowano projekt, podsumowano dziaania w ramach jego realizacji. Dziki udziaowi w projekcie 765 osb (488 kobiet, 277 mczyzn) w wieku 25-64 lata uczestniczyo w formalnym ksztacenia ustawicznym; 575 osb (375 Kobiet 200 mczyzn) ukoczyo szko dziki udziaowi w projekcie; 49 osb (32 Kobiet 17 Mczyzn) potwierdzio w sposb formalny posiadane kwalifikacje zawodowe dziki programowi wsparcia. Realizacja projektu pozwolia dotrze z punktami szkolnymi do miejsc, gdzie dotychczas nigdy nie byo realizowane ksztacenie ustawiczne w formach szkolnych, gwnie na terenach wiejskich. Na 1165 uczestnikw 849 stanowiy osoby z terenw wiejskich(72% ogu).

Fot. Adam Zakrzewski

25 POZA TORU, 28 lutego 2014

Soce si do nas umiecha


Dziki promieniowaniu sonecznemu oszczdzamy nie od dzi. Jak wykorzysta je do wytwarzania prdu?
Jedna spora inwestycja moe przynie konkretne korzyci w przyszoci. Mowa o fotowoltaice, czyli technologii zamiany wiata sonecznego na prd elektryczny. Popularno zdobywa ona take wrd zwykych gospodarstw domowych. W jaki sposb soce moe wyprodukowa prd? Potrzebne do tego s na pewno ogniwa soneczne, czyli urzdzenia o paskim ksztacie najczciej wykonane z krzemu. Wystawiane s one na promieniowanie soca podobnie jak popularne ju baterie soneczne do podgrzewania wody. Gdy promienie soneczne padaj na powierzchni ogniwa, to pomidzy dwie warstwami urzdzenia (dodatni i ujemn) powstaje napicie. - Takie rozwizania zapewniaj, e bdziemy mieli oszczdny dom tumaczy Piotr Orzechowski z firmy MAT-BUD. - Oznacza to, e nasz obiekt wpisze si w pewn tendencj do tworzenia domw pasywnych i w konsekwencji taszych, bo jednorazowa inwestycja w drosze materiay o lepszych parametrach cieplnych pozwala na oszczdnoci w miesicy bdziemy mogli pomniejsza nasze rachunki za prd, spr z e powiedniego docieplenia poddasza, ale i hydroizolacji fundam e n t w. rii sonecznych np. za spraw kalkulatorw. Wczmy wic te kalkulatory przy zakupach i zapytaniach do dystrybutorw tych rozwiza! Zdecydowanie fotowoltaika jest najbardziej opacalnym rozwizaniem przy duych obiektach np. hotelach. Pozwala obniy spore koszty korzystania z energii elektrycznej. - To s pomysy, ktre ju dziaaj na Zachodzie i kraje z tego rejonu wanie gonimy dodaje Piotr Orzechowski. Liderem na skal caego globu w wytwarzaniu w taki sposb energii elektrycznej s np. Niemcy. Pamitajmy, e paliwa kopalniane kocz si, wic si rzeczy musimy stawia na rozwizania, ktre wykorzystuj odnawialne rda energii.

przyszoci. Widzimy to na przykadzie systemw solarnych w gminach powiatu toruskiego. Mieszkacy, ktrzy zdecydowali si na dofinansowany zakup solarw do ogrzewania wody, widz oszczdnoci od wczesnej wiosny do pnej jesieni. A oszczdno to zarobek. W przypadku domw jednorodzinnych zwrot inwestycji przy zachowaniu wspczynnika wzrostu ceny energii elektrycznej waha si od 5 do 9 lat. Dziki temu moemy uniezaleni si w pewnym stopniu od prdu z sieci publicznej. Przy nadchodzcych programach dofinansowa czy zakupie leasingowym inwestycja w fotowoltaik opaca si bdzie jeszcze bardziej. Ju za par

dajc g o dos t aw cy. - Naley pamita, e wykorzystanie tej technologii wymaga od nas rozsdnego budowania domu radzi Piotr Orzechowski. Wane jest tutaj m. in. dobre docieplenie cian za pomoc np. styropianu grafitowego o wspczynniku przenikania 0,031, ktre wynika nie tylko z potrzeby oszczdnoci, ale take norm Unii Europejskiej wchodzcych w ycie w 2020 roku. Dotyczy to elewacji, od-

policzalne. Trzeba pamita, e fotowoltaika nie musi jednak od razu oznacza generowania prdu dla caego domu. Rwnie dobrze mona wykorzysta t technologi np. przy owietleniu podwrza. Czasem sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, e ju korzystamy z bate-

Wszystko jest

26 POZA TORU, 28 lutego 2014


MECENAS DODATKU

Powrt do epoki kamienia


Monika Olender Pikny, trway, ale przede wszystkim praktyczny. Kamie na cianie? Czemu nie! Dziki niemu wntrze staje si wyjtkowe. Podstawow zalet kamienia dekoracyjnego jest to, e jako jeden z najmodniejszych elementw dekoracyjnych sprawia, e kade wntrze staje si ekskluzywne. Pojawia si ju nie tylko w domach, ale nawet w kawalerkach. Pasuje do wntrz urzdzonych w stylu nowoczesnym i klasycznym. Mimo rosncej popularnoci industrialnych kierunkw w wystroju wntrz, kamie cigle jest w modzie, zwaszcza piaskowiec mwi Zuzanna Szpejnowska, waciciel firmy StudioZ Projektowanie i aranacja wntrz w Warszawie. Kamienie dekoracyjne cechuje rnorodno faktur i odcieni, a take niezwykle bogata kolorystyka. Materia ten jest zatem wdzicznym tematem do aranacji. Jak osign najlepszy efekt? Poczy kamie z jednolit bia cian i prostymi meblami. Jeli wykorzystujemy go do wykoczenia wntrza w stylu nowoczesnym, zestawmy kamie z rzeczami z hartowanego szka

DODATEK BUDOWLANY

Przedstawiamy kilka sposobw wykorzystania najbardziej szlachetnego materiau dekoracyjnego


mebli i wieszania wielu detali. Nadaje si natomiast do zestawienia z gadk powierzchni telewizora. Warto jednak pamita, e ciana z kamienia ma by ozdob sam w sobie. Dla lepszego podkrelenia jej walorw dekoracyjnych, mona j odpowiednio podwietli dodaje Zuzanna Szpejnowska. Kamie dekoracyjny potrafi w niezwyky sposb odmieni kade wntrze sypialni, gabinet, jadalni, salon, a nawet azienk. Przykadowo, pyty marmurowe zastosowane jako to i podstawa umywalki nadaj azienkom wyjtkowego charakteru. Tego typu dekoracji nie naley si ba, wykaczajc take kuchni. Beowe, szare i brzowe kamienie o grubej fakturze oraz odpowiednio podwietlone nadadz temu pomieszczeniu oryginalnego charakteru. Ponadto, s praktycznym rozwizaniem. W porwnaniu do tradycyjnych kafelek, duo atwiej je czyci. Decydujc si na wykorzystanie tego dekoracyjnego tworzywa, warto zwrci uwag na poczenie kamienia na cianie z podog. Wwczas najlepiej wyoy j naturalnym kamieniem lub gresem, co sprawi, e cae wntrze bdzie posiadao niebanalny wystrj.

lub szlachetnego metalu. Przy dekorowaniu pomieszcze, ktre zdobi kamie, warto uy poyskliwych tkanin do przykrycia sof lub przystrojenia okien. Marmur, piaskowiec, granit, trawertyn, upek, ale take ich betonowe i gipsowe odpowiedniki najczciej pojawiaj si we wspczesnych salonach. Naley pamita, e granit i upek s najbardziej podatne na zuycie.

Kamienie dekoracyjne pooone s najczciej jako pena okadzina najwikszej ciany lub stylowe wyeksponowanie jej fragmentu. S te idealne do obudowy kominka czy wykoczenia czci posadzki. Coraz czciej we wntrzach pojawiaj si tylko kamienne akcenty, ktre doskonale podkrelaj oryginalno wystroju. Kamie pojawia si na cianach, frontach mebli, czsto jako

rzucajcy si w oczy dodatek do wystroju podkrela Zuzanna Szpejnowska. Sztuka ubierania wntrza polega na umiejtnym czeniu rnych elementw. W przypadku kamieni dekoracyjnych, nie powinny one zdobi jednoczenie wielu pomieszcze lub kilku cian w jednym pokoju. Kamienna ciana nie jest rwnie idealnym miejscem do stawiania cikich

27 POZA TORU, 28 lutego 2014

28 POZA TORU, 28 lutego 2014


MECENAS DODATKU

Mamy klientw z pokolenia na pokolenie


O zmianie trendw na przestrzeni lat, recepcie na sukces, znaczeniu produktu dopasowanego do indywidualnych potrzeb, z weteranem brany, penicym funkcj prezesa sklepu meblowego Boniek od ponad 20 lat, Adamem Bokiem, rozmawia Marcin Tokarz
dotyk. Moemy zaoferowa klientowi drzwi i szuflady na "domyki".Istnieje mnogo opcji. Obserwujemy zdecydowany postp. Dotyczy on rwnie jakoci? Niestety nie zawsze. Rynek meblarski nawiedziy meble i akcesoria sprowadzane z Chin za bezcen. Wygldaj podobnie do oryginaw, a w rzeczywistoci s tandet. My np. uywamy akcesoriw do kuchni z firmy, ktra daje wieczyst gwarancj na swoje produkty. Mamy zadowolonych klientw, ktrzy robili zakupy przed trzydziestu laty, dalej robi, a nawet przysyaj do nas swoje dzieci. Dokadamy stara, aby klient dokona dobrego zakupu, ktry bdzie mu suy na lata, w rozsdnej cenie. Zaley nam, eby Boniek kojarzony by z porzdnym produktem. Specjalnoci firmy jest wykonywanie zestaww na zamwienie. To bardzo wane, poniewa moemy dopasowa si do indywidualnych potrzeb nabywcy. Czy czsto pytaj pana o koneksje rodzinne z pikarzem Zbigniewem Bokiem? Oj tak, aczkolwiek pracuj na wasne nazwisko. Zachcamy do skorzystania z usug salonu meblowego Boniek Meble mieszczcego si w Papowie Toruskim przy ul. Warszawskiej 94.

DODATEK BUDOWLANY

Zamy, e przychodzi do pana para nastolatkw, ktra zaliczya "wpadk". Jak najszybciej i najtaniej, ale w modzieowym stylu mogliby si u was wyposay? Jeli ich budet rzeczywicie byby nie za wysoki musielibymy przej na systemy firm, ktre proponuj cos taszego, ale te nowoczesnego. Nie ma adnego problemu. Mamy obszerny asortyment. Jestemy w stanie speni te oczekiwania. Gdybymy cofnli si do pocztkw pana kariery, jak wyglda wtedy rynek me-

blarski? Lata 90. charakteryzoway si bardzo okrojonym asortymentem w porwnaniu do obecnych czasw. Wraz z popraw polskiej gospodarki zwiksza si, tak samo jak oczekiwania klientw. Pamitam czasy kiedy przyjedali do sklepu i kupowali praktycznie to, co tylko byo dostpne. Teraz wikszo rzeczy si zamawia. Jest duo wikszy wybr bry, kolorystyki, moliwoci dostosowania danego mebla do wasnych potrzeb. Ostatnie pardziesit lat przynioso pewnie wiele

zmian w trendach Jedna z gazi dziaalnoci salonu Boniek to handel. Wsppracujemy z najwikszymi polskimi firmami, ktre cay czas prbuj nada za trendami. Ale wci wanym filarem firmy jest produkcja. Na zamwienie robimy kuchnie, rnego rodzaju szafy, wszelkie rzeczy, ktre trzeba stworzy dokadnie na wymiar. Mody w meblarstwie zmieniaj si co jaki czas. Jestemy z nimi na bieco. Zdarza si, te e powracaj. W ofercie sklepu mamy teraz troch mebli z lat 60., synne beneklekty, u czci z

nich wida czenie staroci z nowoczesnoci, jednak to tylko odam. Nie mona powiedzie, e nale one do gwnego trendu w obecnym meblarstwie. Czy rynek meblarski to dziedzina, w ktrej mona zaobserwowa stay rozwj rozwiza? Najatwiej dostrzec to w meblach kuchennych, gdzie wida, jak technologia wkrada si do codziennoci. Mamy do czynienia z rnego rodzaju systemami prowadniczymi, szufladami z elektrycznym otwieraniem, take na

29 POZA TORU, 28 lutego 2014

Mieszkanie dla Modych


Co w trawie piszczy po dwch miesicach funkcjonowania programu w bankach? Co trzeba wiedzie o programie i jakie korzyci odnosi Klient?
Hanna Tarczykowska
Ide programu jest wsparcie modych ludzi w uzyskaniu dofinansowania do wkadu wasnego po to, aby uatwi im nabycie ich pierwszego w yciu mieszkania. Wniosek o dofinansowanie wkadu wasnego skadany jest przez klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Kredyt mieszkaniowy z finansowym wsparciem ze rodkw budetu pastwa jest przeznaczony na sfinansowanie zakupu nowo wybudowanego lub bdcego w budowie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego od podmiotu, ktry buduje mieszkania w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej. Nie mona uzyska dofinansowania bez zacignicia kredytu. Wysoko wnioskowanego kredytu musi stanowi minimum 50% ceny zakupu mieszkania, a okres kredytowani nie mniej ni 15 lat. Klient moe skorzysta z 2 rodzajw finansowego wsparcia. Pierwszym jest dofinansowanie wkadu wasnego. Drugi to spata czci kapitau kredyt. Korzy w przypadku skorzystania z dofinasowania do wkadu Klient nie musi dysponowa caym wymaganym przez bank wkadem wasnym w chwili zacigania kredytu hipotecznego, gdy dziki Programowi dostanie dofinansowanie. Uzyskane dofinansowanie w ramach MdM obniy poziom wymaganego od Klienta wkadu wasnego, co pozwoli zaoszczdzi na kosztach zwizanych z ubezpieczeniem brakujcego wkadu wasnego no i pomniejszy kwot wnioskowanego kredytu. A co dodatkowo naley wiedzie zanim pomylimy o skorzystaniu z programu MdM? Po tych dwch miesicach funkcjonowania Programu wiemy, e nie skorzystaj z niego osoby speniajce wymogi ustawy, ale osigajce dochody z zagranicy. Ponadto zapisy ustawy ograniczaj dostpno tego Programu dla osb dokonujcych zakupu mieszkania w spdzielniach mieszkaniowych, nawet jeli wszystkie wymagania s spenione. Wie si to z koniecznoci ustalenia w momencie wnioskowania o kredyt powierzchni mieszkania oraz ceny metra kwadratowego, co w przypadku spdzielni mieszkaniowych jest mao realne z uwagi na ostateczne rozliczenie powierzchni i ceny po zakoczeniu caej inwestycji. Pomimo, e Program trwa ju drugi miesic nadal pojawia si wiele pyta wrd modych Zatem pytacie Pastwo: Chcielibymy z partnerk wnioskowa o kredyt z dofinansowaniem wic zdecydowalimy si na ofert z rynku pierwotnego, ja mam 37 lat a moja partnerka 34 lat. Ot wane jest w jakim wieku s przyszli kredytobiorcy, poniewa z finansowego wsparcia bd mogy skorzysta tylko osoby w wieku do 35 lat to podstawowy warunek. Warto pamita przy okrelaniu wieku, e program wystartuje dopiero w styczniu 2014 roku. Przy czym dopat otrzyma zarwno singiel jak i maestwo, ale odpowiadajc na powysze pytanie, naley wiedzie, e ubiegajc si o kredyt z dofinansowaniem wnioskodawcy powinni by w maeskiej ustawowej wsplnoci majtkowej. W przypadku maestw liczy si bdzie wiek modszego z maonkw. Obecnie posiadam mieszkanie, ktre otrzymaam w spadku, ale planuj zakup mieszkania na rynku pierwotnym, czy mog ubiega si o kredyt z dofinansowaniem? Program przeznaczony jest dla osb nabywajcych swoje pierwsze lokum, a w sytuacji kiedy ju jestemy wacicielami mieszkania w momencie ubiegania si o kredyt z rzdowym dofinansowaniem, nie bdzie moliwe skorzystanie z programu MdM. Otrzymanie nieruchomoci w drodze spadku w trakcie korzystanie z Programu jest jedynym wyjtkiem, kiedy nie trzeba bdzie zwraca uzyskanego dofinasowania . Ile moemy uzyska dofinansowania w sytuacji kiedy jestemy maestwem z dwjk dzieci? Single i maestwa bezdzietne mog otrzyma jednorazowe dofinasowanie do wkadu wasnego, udzielane w momencie wypaty kredytu w wysokoci 10% wartoci odtworzeniowej kupowanego mieszkania, w oparciu o podane ju limity cenowe tak jak to byo w wygasym programie Rodzina na Swoim. Dla maestw z dziemi oraz dla osb samotnie wychowujcych dzieci przysuguje 15% dofinansowania. Chciabym skorzysta z kredytu w programie MdM, ale nie wiem czy podane mi przez dewelopera propozycje cenowe w wybranej przeze mnie lokalizacji speni warunki programu? Kolejnym ograniczeniem dla osb liczcych na rzdowe dopaty bdzie cena metra kwadratowego nabywanego mieszkania. Obecnie znane s ju limity cenowe na pierwszy kwarta 2014 roku i tak dla Torunia i Bydgoszczy limit cenowy wynosi 4 436,60 z. Istotnym ograniczeniem jest rwnie powierzchnia nabywanego mieszkania. Maksymalna powierzchnia nabywanego mieszkania nie moe przekroczy 75 m kw., a w przypadku maestw z trjk i wicej dzieci 85 m kw. W przypadku domw jednorodzinnych powierzchnia maksymalna wynosi 100 m kw. bd 110 m kw. jeli posiadamy troje i wicej dzieci. Przy czym dofinansowanie uzyskamy do 50 m kw. Za pozosta powierzchni nie bdzie dofinansowania. Zatem, jeli zostan spenione warunki programu, a nasze oczekiwania co do mieszkania odpowiadaj na zaoenia programu MdM, to warto skorzysta z rzdowych dopat. Aby uzyska szczegow analiz i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujce wtpliwoci, zapraszamy do naszego biura.

DODATEK BUDOWLANY

MECENAS DODATKU

Kolumn FINANSE redagujemy z

najlepszymi doradcami finansowymi w Toruniu


Planet Finance Broker


ul. Grudzidzka 79 (Bumar) 87-100 Toru www.planetfinance.pl Tel: 56 663 53 53

30 POZA TORU, 28 lutego 2014


MECENAS DODATKU

DODATEK BUDOWLANY

Na bieco z trendami
W ofercie Servitora obejmujcej meble azienkowe istnieje tyle rozwiza, ile jest oczekiwa ze strony klienta. Jednak wielo opcji nie przytacza, poniewa obsuga za rk poprowadzi przez wszelkie trudnoci dokonania wyboru
Skoro azienka, jako pomieszczenie, suy zachowaniu schludnego wygldu, sama winna jest prezentowa si w sposb budzcy tylko mie skojarzenia. Niech kady jej kolejny go zapragnie stworzy wasn, dopasowan do indywidualnych potrzeb. W takiej sytuacji wielu postawio na Servitora, firm, w ktrej o gustach si dyskutuje, bo s one przecie postaw udanej transakcji i satysfakcji. Biorc pod lup trendy w kwestii mebli azienkowych w latach 2013-2014 mona dopatrze si przywizania klientw do nowoczesnych koncepcji opartych na prostocie, minimalizmie w kolorach bieli, szaroci i czerni. Nieprawd jednak byoby stwierdzenie, e zapomnieli oni o klasycznych wariantach wyposaenia. - Osoby odwiedzajce salony Servitora skupiaj si gwnie na tym, aby meble byy funkcjonalne stwierdza Marlena Wawrzyszko, kierownik dziau detalicznego w Servitorze. Dlatego zdecydowanie wiksz uwag zwracaj na to, aby pomieciy rodki czystoci czy te artykuy osobiste. Mebel musi by praktyczny ale rwnie adny. Ostatnimi czasy obserwuje si znaczny wzrost zainteresowania meblami podwieszanymi co tyczy si nowoczesnego ju nurtu. Jest to rozwizanie ergonomiczne wpywajce na wygod jego uytkownika. - Stojce meble ju praktycznie odchodz do lamusa, wychodz z mody tumaczy Marlena Wawrzyszko. - Decyduj si na nie jeszcze jedynie klasyczny bdzie pasowa do azienki w stylu nowoczesnym, jak i rwnie tym rodzimym. Te pochodzce od niemieckich i woskich producentw, z gitej pyty z MDF lakierowanej kilkukrotnie czy naturalnej okleiny s wprawdzie drosze, ale take oryginalne i niepowtarzalne . Meble projektowane przez Wochw wrcz ttni innowacyjnoci i wieoci. Midzy innymi za ich spraw znaczenia nabray materiay, z ktrych s tworzone. Jeli chodzi o ich wykoczenia, zainteresowaniem ciesz si te wykonane z chromu, czy uchwyty z aluminium, a take wtrcanie szka i owietlenia LED do elementw wyposaenia azienki. Wiodcymi polskimi producentami mebli azienkowych s Defra, Elita, Antado, Aquaform z Hiszpanii , Salgar z Niemiec, Duravit oraz Villeroy & Boch, majce w ofercie zarwno meble klasyczne jak i nowoczesne oraz woski producent Euro Bagno . - S to marki, ktre specjalizuj si w produkcji mebli nie raz zaprojektowanych przez bardzo znanych architektw tumaczy Marlena Wawrzyszko. Klient moe si nimi poszczyci, traktowa je jak perek. Wszystkie te pereki dostpne s w salonach Servitora w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocawiu, Wocawku i Pocku. Czekaj na klienta gotowego nada swojej azience harmonii.

ludzie starsi, albo klienci nie pokadajcy zaufania do utrzymania si danego mebla na cianie. Jeeli w gr wchodz meble nowoczesne, to jest to gwnie wyposaenie wiszce proste w swoim stylu. Myl, e przyczyn naley upatrywa w poszukiwaniu prostych

rozwiza. W dzisiejszych czasach, kiedy kady jest zabiegany, nie zawsze jestemy w stanie powici na sprztanie tyle czasu ile jest na to potrzebne. Meble o charakterystyce naciennej uatwiaj porzdki. Ta zaleta niekoniecznie musi zajmowa pierwsze miejsce

na licie oczekiwa klienta. Ci majcy wyszukany gust, mimo wszystko decyduj si na meble klasyczne. - W tym przypadku materiaem, z ktrego s one wykonane jest drewno gite, lakierowane wyjania Marlena Wawrzyszko. - Taki mebel

31 POZA TORU, 28 lutego 2014

W sporcie musi by miejsce na umiech


O przygotowaniach do sezonu, Halowych Mistrzostwach wiata w Sopocie i popularnoci z Anit Wodarczyk, mistrzyni wiata w rzucie motem, rozmawiaj Aleksandra Radzikowska i Tomasz Wicawski
Niedawno zaja pani 8. miejsce w 79. Plebiscycie Przegldu Sportowego i Telewizji Polskiej. Odczuwa pani wsparcie kibicw na co dzie? Nasza dyscyplina nie jest tak popularna, jak pika nona czy aktualnie biegi narciarskie, ale jest grono kibicw, ktrzy wspieraj mnie i moich kolegw na lekkoatletycznych arenach. Wiadomo, Igrzyska Olimpijskie ogldaj niemal wszyscy, ale ju na co dzie nie kadego interesuje ile Wodarczyk rzucia motem na ostatnim mitingu. Docieraj jednak do mnie przyjazne sygnay i sowa wsparcia, a to pomaga. Moe trzeba czciej decydowa si na takie ruchy, jak te, na ktre zdecydowali si organizatorzy tegorocznego Pedros Cup w Bydgoszczy? To dla nas podczas sportowej rywalizacji nowo. Oczywicie, rzut ciarkiem, jako element treningu, nie jest czym niezwykym, ale podczas Pedros Cup chyba nie tylko mi zadrao w kole serce. Gwnym zadaniem zawodw w rzucie ciarkiem byo przycignicie kibicw i na hal, i przed telewizory. Udao si. Zawodnikw nie opuci umiech, a przecie rwnie o to w sporcie chodzi. W jednym z rzutw fantazja poniosa Pawa Fajdka i przez chwil byo gronie, ale poza tym moglimy oglda wietne zawody i popis sportowych umiejtnoci, ktry zapewni na Renaud Lavillenie. Pawe Fajdek ustanowi rekord Polski z odlegoci 23,22 m. Dziki dobrym wynikom nie tylko moim, ale take Tomka Majewskiego i innych medalistw mistrzowskich imprez, lekkoatletyka nie jest ju spychana na boczny tor. Wierz, e kibice nie zawiod, a moi koledzy speni swoje marzenia. Kilka szans medalowych mamy. Dla pani kolegi z reprezentacji, Szymona Zikowskiego, mistrzostwa Starego Kontynentu w Zurychu mog by ostatnimi, na ktrych wystpi. Przed pani jeszcze wspaniaa kariera, cho ju pojawia si zmczenie, gwnie psychiczne. To przez rutyn i cigy wysiek fizyczny? Do niego jestemy przygotowywani. Chyba nie mog mwi take o wielkim plecaku oczekiwa, ktry kto nakada mi na barki. Jeli ju, to przez presj wyniku, chocia ten stan nie jest stay. Szymon startuje na najwyszym poziomie od wielu lat. Kocha to co robi, ale przychodzi moment, e zawodnik chce zwyczajnie, po ludzku, poy i musi odda pole walki modszym. Doskonale to rozumiem. Niech moi kibice si nie obawiaj. Kariery nie kocz, ale gdy poczuj, e przyszed czas na to, by powici si innym wartociom, odejd na sportow emerytur.

SPORT

Anita Wodarczyk jest jedn z najbardziej utytuowanych polskich sportsmenek.

Pika jest okrga, a bramki s dwie


Zakoczya si szsta edycja Weekendowej Ligi Halowej Piki Nonej w gminie ysomice. Druyna Oldboys okazaa si bezkonkurencyjna
W starciu dowiadczenia i modzieczej finezji, tym razem wygraa rutyna. Sze druyn rywalizowao o miano najlepszego gminnego zespou oraz Puchar Wjta Gminy ysomice. Kibice mogli oglda mecze, ktre nie rozczaroway poziomem. Wrcz przeciwnie na boisku nie zabrako pikarskich czarw i niekonwencjonalnych poda, ktrych nie powstydziby si sam Zlatan Ibrahimovi. W trakcie ligowych rozgrywek odbyo si pi kolejek oraz pfinay i finay, ktre wyoniy zwycizcw weekendowych rywalizacji. Zgodnie z tabel kocow w tym roku najlepsi okazali si zawodnicy ekipy Oldboys, ktrzy smaku zwycistwa nie pozwolili skosztowa pikarzom Gwardii Ostaszewo. Na najniszym stopniu podium stana ekipa Zet Fol. Poza finaow rozgrywk znaleli si zawodnicy klubw Yes Name, No Name oraz Nieobliczalnych. Najlepszym strzelcem ligi zosta Tomasz Belzyt z Gwardii Ostaszewo, a najlepszym bramkarzem, trzeci raz z rzdu, Karol Supczewski z zespou Yes Name. Pierwszy z wyrnionych drog futbolwki do bramki wyznacza z zaskakujcych pozycji, drugi z za dwch supkw strzeg jak oka w gowie. - Kadego roku pikarze prezentuj w lidze coraz lepszy poziom mwi Krzysztof Dembiski, organizator zawodw. Rywalizacja jest zacita a druyny wyrwnane. Nie zdarzay si, tak jak w poprzednich latach, wyniki 20-2. Nieraz o zwycistwie decydowao jedno trafienie. Skady, szczeglnie na pocztku rywalizacji, czsto si zmieniay, nie byo te jednego, staego lidera. Gdy tabela punktowa si zmienia, dodaje to rywalizacji kolorytu. Regulamin mwi o tym, ze pierwsza czwrka, niezalenie od tego ile druyn bierze udzia w lidze, gra w wielkim finale. Dziki temu do ostatniej kolejki nie jest rozstrzygnite to, kto wygra. Wiem, e w innych ligach przy systemie gry kady z kadym zdarzaj si takie sytuacje, gdy lider od pocztku do koca rozgrywek prowadzi i nie ma przez to emocji, ktre wi si z zacit rywalizacj. Puchary dla zwycizcw oraz statuetki wrczy najlepszym pikarzom ligi wjt gminy ysomice, Piotr Kowal wraz z dyrektor Zespou Szk nr 1 w ysomicach Hann Rucisk. - Tegoroczne zainteresowanie rozgrywkami pozwala

Pani do tego wyniku zabrako niespena 3 metry. Odlego okazaa si lepsza ni ta, ktr uzyska czwarty zawodnik w rywalizacji mczyzn. Forma czy przypadek? Ciko to dzi okreli, chocia przygotowuj si ju na najwyszych obrotach do kolejnego sezonu. Obozy przygotowawcze przepracowaam solidnie, na szczcie kontuzje rwnie mnie omijaj. Z tzw. gow sportowca te jest wszystko w porzdku. Jestem zmotywowana, bo w tym sezonie chc powalczy o

naprawd wane cele. Mistrzostwo Europy i rekord wiata? W tamtym roku miaam szans poprawi rekord wiata, ktry wynosi 79,42 m. Uwierzyam w swoje moliwoci, zwaszcza po sierpniowych mistrzostwach wiata w Moskwie, gdzie rzutem na 78,46 m. ustanowiam rekord Polski. Pi dni pniej, podczas mityngu w Dubnicy, rzuciam zaledwie 24 cm bliej. Fizycznie byam przygotowana do pobicia osignicia Betty Heidler, ale za-

wioda psychika. Nie potrafiam w drugiej czci sezonu zmotywowa si do maksymalnego wysiku. Na szczcie, wszystko jest ju na dobrych torach. Nie zawita pani do kraju na mistrzostwa wiata w Sopocie, bo ten termin koliduje z pani przygotowaniami. al? Z pewnoci tak, ale jestem skupiona na swoich sportowych celach. Sopot jest gotowy na organizacj tak duej imprezy i mam nadziej, e zostanie na niej pobity niejeden rekord.

Fot. Archiwum

ju myle o ich kolejnej edycji dodaje Krzysztof Dembiski. Dziki uprzejmoci odpowiednich osb, sala udostpniana jest na czas trwania turnieju za darmo, a urzd gminy pomaga w organizacji zawodw. Dodatkowym plusem jest to, e wiek uczestnikw jest zrnicowany. Po przeciwnych stronach boiska staj zarwno szesnastolatkowie, jak i czterdziestolatkowie. Nikomu nie przeszkadza to w szanowaniu zasad fair play, sportowej rywalizacji i dobrej zabawie. Cho pika jest okrga, a bramki dwie, wygra moe tylko jeden zesp. Jednak nie o sam fakt zwycistwa chodzi w futbolu. Najwaniejszy jest czas, ktry zawodnik spdza na boisku, o sportowym zmczeniu i umiechu nie wspominajc.
a.radzikowska@pozatorun.pl