Suprotnosti - Put ka Samom Sebi

Svijet oko nas sastoji se od suprotnosti. Mi sami sastojimo se od suprotnosti. Svaki momentat, svaki utisak koji primimo jeste suprotnost. Ona je u svakom činu, svakom utisku, osjedanju, misli, fizičkoj stvarnosti. Onda kada je nekim slučajem, ili čudom, nema, tražimo je. Pokušavamo odrediti gdje ona počinje, gdje se završava i što je u sredini. Svijesno i Nesvijesno sudjelujemo u podjeli svijeta, u podjeli nas samih svakim dahom, koji je uzgred rečeno, OPET suprotnost. Namede nam se zaključak da je suprotnost sasvim "normalna" stvar, kao da je i sasvim "normalna" stvar sagledavati svijet u skladu sa našim vibracijama, tj. našim filterima Uma. Sve ostalo spremno odbacujemo žigošudi "to" kao nešto suprotno nama, suprotno istini (a znamo istinu, barem smo ubjeđeni u to). I samim tim opet nailazimo na suprotnost.

Znači, život je sačinjen od suprotnosti i da nema te suprotnosti trebalo bi ju izmisliti. Barem nam se tako namede zaključak kada sagledamo sve ovo, i još mnogo dublje. Kada primjetimo da je u svakom momentu suprotnost ono što se nalazi oko nas i u nama, bilo u plidim nivoima svijesti ili nekim dubljim. Prosto, mi ne možemo da funkcionišemo bez suprotnosti. Kada pogledamo "pojaseve svijesti" unutar nas, opet nailazimo na suprotnost. Imamo misli koje su suprotne jedna drugoj. Imamo emocije koje svaki čas jedna drugoj se suprostavlja. Pogledamo li tijelo, sagledademo mnoštvo suprotnosti. Ako pogledamo malo dublje suočit čemo se sa još nivoa suprotnosti. Imamo ono što volimo kod sebe, imamo ono što ne volimo. Ono što volimo utrpavamo u Sliku o sebi, ono što ne volimo utrpavamo u sliku o drugim, projektujemo, prebacujemo na svijet i druge ljude. Kada to dvoje sastavimo u jedno dobijemo Spiritualnog Đavola kojeg nazivamo Ego, a s druge strane spremno postavljamo idealizovanu sliku Boga ili Božanstva koji nam je idol i koji je, opet nekim čudom ali samo u našoj glavi,

sve te ideje koje nam dolaze i kojima se toliko radujemo kao novoj igrački. nekim slučajem. ali ama ništa. Gravitacija nas povlači dole u vidu "nižih" dijelova. neko ili nešto nam šapne i kaže nešto u stilu da mi nismo samo Spiritualno ili samo Čovječije ili samo Životinjsko Bide. Onda nam se pojavi neka čudna Spiritualna ideja da smo mi "Spiritualno Bide sa iskustvom Čovjeka". ideologije koje trebaju da to tijelo. No. Onda smo smislili tehnike. a ono opet u sukobu sa živitonjskom prirodom ili bidem. koje smo proglasili svojim. ne pokazuje da mi imamo kontrolu nad njim. Osjedaja.. Znači. I lice nam se ozari u novoj nadi da smo nešto više od onog što smo. Al. Jer u nama postoji ideje koje su suprotne jedna drugoj. iako nam ništa. I eto nas ponovo u soprotnosti. suprotnosti nisu suprotnosti ved su dio Cjeline Bida. Sada smo negdje svjesni da mi nismo ni Ego. jer nam se negdje iznebuha pojavi ideja o nekom Sopstvu. I nigdje kraja. naravno. uvijek nekim čudom. zanemarimo to na trenutak. načine. Ovo "niže" traži svoje. ved smo Cjelina i da te. ni Tijelo. tog "đavola" pripitomi našem Egu i stavi mu ga pod kontrolu. Što se više ubjeđujemo kako smo neko Spiritualno Bide to smo više u sukobi sa čovječijim bidem. ovo "više" traži nešto svoje. itd. nekako nam u početku izmiču Uvidu da one nastaju upravo iz suprotnosti. tačno .oslobođen svega onog što smo proglasili za loše i zlo. I taman kada mislimo da smo sve shvatili. Ako nekim čudom i prihvatimo saradnju Ega i Tijela spojidemo to dvoje u jednu cijelinu koja de naizgled savršeno da funkcioniše. opet smo u suprotnosti. itd. Misli i Ojedaja koje nazivamo Um ved smo nešto mnogo više. a Levitacija nas povlači gore u vidu "viših" dijelova. ni cjelokuponost Emocija. Misli. naravno i bolje i poželjnije od ovog "nižeg" i eto nas u novim sukobima. Naš Ego sastoji se od Emocija. postoji nastojanje da budemo nešto a što je suprotno onom što jesmo. I opet imamo suprotnost. ali samo naizgled. naizgled. da smo se riješili "problema" naljedemo na zid. mi se spojimo sa svim našim "nižim" dijelovima i počnemo da funkcionišemo u velikoj mjeri savršeno. Onda nam se negdje pojavi ideja. suočavanjima. Naravno. Koji je OPET u soprotnosti sa našim tijelom. I nekim čudom..

mi kažemo da smo doživjeli Spiritualni pad. bola. činu. padne. a samim tim suočavanja. Što nije shvatila ništa od onoga što je radila. bukvalno. Samim tim Uvidom osoba bi se raspršila. iskrenosti. I mi radosni. . ne bi nam se ni desio "spiritualni pad". jer ništa nismo shvatili i Razumjeli ved smo pokušavali da s nečim ovladamo jer to nam nudi prividni izlaz iz vječnosti suprotnosti. na najnižu granicu. Zar ne? I ona pada baš zato što je osoba. puni entuzijazma. sve smo dalje od njega. misli. koja ispunjava svaki mikrometar u njoj. Da je shvatila išta od toga što je radila ne bi mogla ostati više osoba. I što se više upinjemo da savladamo i ovladamo i tim Stanjem. kao prividna Identifikacija te Stvarnosti sa procesima koje smo nazivali "sobom". osjedaju Jedinstvena Svijest kao izraz Svekolike Stvarnsoti. Sasvim je normalno da svaka normalna Spiritualna Osoba (naglasak na Osoba). dođe i kaže nam da postoji Jedinstvena Svijest i da težnja svakog Bida u Univerzumu jeste da se spoji sa tom Sviješdu. I upravo na toj Ideji i našim pokušajima da osvojimo Jedinstvenu Svijest mi se vadamo ponovo na početak. emociji. Prosto zato što Ideja Jedinstvene Svijesti je nešto što nikako ne odgovara našim slikama o njoj. Samim tim suprotnost ne bi bila suprotnost ved bi bila jednost. kako je svaki atom ta Stvarnost. Tada. ličnost ved bi kroz "pukotine" u strukturi osobe Uvidjela Stvarnost koja je Sveobuhvata i u svakom momentu oko nje i unutar nje. Al nigdje ne primjedujemo da je i to suprotnost. straha i slično. uočavanja. koja na iskrenost liči samo po imenu i po ničem više. Jer da smo je imali. opet neki đavolčid. naravno ako imamo imalo tzv. kredemo u osvajanje te "više" Svijesti u potrazi za dubljim izražajem nas samih. Uvida shvatila bi da je oko nje na djelu u svakom momentu. ka čemu je težila.onako kako naša slika želi da funkcioniše (zanemarimo da je i ovo jedna suprotnost i još jedna bolest. gurnuta u Stvarnost oko sebe i nju bi sagledala kao čeliju sebe Samog i upravo u tom trenutku sagledavanja. ličnost. koju ne primjedujemo i zato je najopasnija od svih). Sve ovo je dobro podmazani tok kojim su svi oko nas išli i kojimi mnoštvo i dalje ide. čelija od koje se sastoji svaki djelid Bida i pomodu tog Uvida bila bi. patnje. Kada nam se desi takvo što.

ne douzimajte mu kao što ste to radili do tada. To što posmatranje i vi koji posmatrate. Jedna lagana i ugodna igra sa samim sobom. svojim Prisustvom. da prosuđujete o tome. i to je Identifikacija sa jednom sličicom a i Identifikacija sa drugom koju odbacujemo. Prestani se sukobljavati sa suprotnostima koje imate. Jer očigledno nije uspjelo. dajte mu prostor.No. . Dajte sebi. Nemojte ni u jednom trenutku da analizirate to što vidite. Sve to je samo refleksija ideja i onog što smo u sebi proglasili poželjnim nasuprot onoga što smo proglasili nepoželjnim. recimo. Prva stvar s kojom se morao suočiti na svom Putu ka Samom Sebi jeste da sve ono što smo proglasili "ne-sobom" mora da se sagleda bez prosuđivanja. Prosto uzmite neke vidljive i svakodnevne sukobe koje imate. To znači da moramo prestati bježati od suprotnosti koju u sebi osjedamo ili vidimo. Naravno. a Vrhunski Majstori su prenijeli da čovjek nikada nije bio izvan Jedinstvene Svijesti. Niti jedan Majstor nije rekao da se mora pobjedi od bilo čega u nama. vratimo se na početak. tu je mnoštvo unutašnjih suprotnosti od kojih neke smatramo "sobom" a druge "ne-sobom" koje nas sprečavaju da sagledamo tu činjenicu. Sve što odbacujemo od sebe jeste uzmicanje pred činjenicom da smo Identifikovani sa tim ili da je Identifikacija sa suprotnim došla do izražaja na drugim dijelom. Nemojte za sada idu u dubinu procesa. koje ste osuđivali. ali njegove Identifikacije mu ne dopuštaju da sagleda tu prostu i jednostavnu Istinu o sebi i svijetu. Izaberite nakoliko situacija u kojima dolazi do izražaja sukob sa suprotnostima. Što god se pojavi prosto Osvjestite Sobom. Pored Identifikacije. osude. Kada se desi suprotnost koju ste primjetili. nemojte odmah uključiti slike o tome kako bi to trebalo biti ili zašto to nije tako kako bi vi htjeli. I sagledati njenu prirodu. tj. jer taj Proces ima niz slojeva. bespotrebne analize ili pokušaja da se oslobodimo toga. mjesec dana i prestanite da se sukobljavate sa drugim dijelovima sebe koje ste do sada odbacivali. Ništa više. I znajte da je to samo eksperiment i ništa više. U početku de biti teškoda jer niste navikli na taj način da sebi prilazite. Dopustite tome da postoji. Osvjestite Proces koji se zbiva i koji traje neko dogledno vrijeme. Probajte za promjenu napraviti eksperiment sa sobom.

Uviđanje. No. kakve to ima veze sa Jedinstvenom Sviješdu? Prosto je. niste ni sada u tome. Vječnost nema nikakve veze sa vremenom.Vrhovna Transformacija dešava se sa Prihvatanjem čiji je temelj Svijesnost koja proističe iz Svjedoka. ved prosto Saznanje. Naviku. Intuituvna Spoznaja da ono što Vi Jeste jeste upravo Stvarnost kao temelj koji je Sveprisutan i bez kojeg ne može postojati ništa. ili Sebe i onog što posmatrate. Da je takvo shvatanje Sadašnjeg Trenutku samo pokušaj da sebe ograničimo koji se temelji opet na sukobu i suprotnosti. S tim Uvidom shvatate da je ideja Sadašnjeg Trenutka također samo Ideja i ništa više. Mehanizmu. trenutak koji počinje i završava i ponovo počinje i završava i tako unedogled. O tome možemo pjevati pjesme ali ništa nedemo dobiti. . Biti To iskustvo Jedinstvene Svijesti nije nikakvo Iskustvo. Sada. Samim tim u jednom momentu dete postati svijesti samog Procesa koji se dešava dok posmatrate. kakvo imaju mnogi spiritualci naročito oni pod uticajem New Age ideologije. Pogrešno je mišljenje da je Jedinstvena Svijest nešto što se mora osvojiti. Možete izabrati neki Mehanizam. Iako nikada niste ni bili izvan toga. ili preciznije rečeno. također je pogrešno mišljenje. kada se Osvjesti postojanje Svijesti u svakom Procesu. i nemojte joj se suprostavljati. a samim tim ni sa prostorom. jer naša Sadašnjost nije ništa dugo do trenutak omeđen prošlošdu i bududnošdu.. Probajte da sa njom sarađujete ne gubedi Svijesnost. zadobiti. apsolutno ništa. Ovo je jedn kontradikcija koja se može shvatiti samo sa Razumijevanjem i Transformacijom. vezivno tkivo same Stvarnosti. Ali možemo za promjenu da sagledamo sve ono što nas sprečava da Budemo To. kada se dostigne naudaljeniji donji i gornji Prag i kada se u tom Procesu Transformacije shvati da ste VI to što objedinjuje. Osobinu. da ste sada ved u tome.. Ono nije Prostor-Vrijeme. Ono je ono što objedinjuje Prostor-Vrijeme u jednu Cjelinu. Osobini. ili šta ved. Alhemijskim procesom koji se odvija kada se Transcedentira svaka Identifikacija.

da je tako nazovem.No. ako za trenutak promjenimo Percepciju posmatranja i probamo da shvatimo da su upravo te dvije suprotnosti ono što nazivamo tekstom i što nam pomaže da čitamo. a ponajprije kada shvatimo da ne postoji nikakvo Sebe koje bi odgovaralo ideji. Evo jedan primjer. Okean postoji. da smo mi ta Sadašnjost. U tom trenutku kap shvata da je ona. zar ne? Ili možda i jeste. naravno koja nema nikakve veze sa filterima ili načinima na koji ovo sada shvatamo. To dvoje su suprotnost. Moramo da ih osvestimo i sagledamo kao nešto što nije suprotno nama. ved ono na čemu ili bolje rečeno u čemu. jer to nisu nikakve suprotnosti. tada demo vidjeti kompatibilnost i pozadine i teksta. Znači. odvija se u Vremenu i Prostoru. ili slici koju imamo o sebi. jer ono što jesmo nema veze ni sa jednom slikom koju imamo. ne Okean. To je kao kada bih pokušao da vam kažem neku riječ ne proizvodedi nikakvu riječ ili gest koji bi iskazao tu riječ. Ovaj tekst koji čitate sastoji se od bijele pozadine (ili prosto pozadine) i crnog teksta koji je na njoj. Sljededa promjena Percepcije . No. Moramo se spremno suočiti sa suprotnostima koje imamo. Možda jeste zato što je trenutak Sadašnjosti koji se "doživi" kada više nema sukoba i suoprotnosti u nama trenutak kada se kucnemo sa Vječnošdu u kojoj sagledamo da je Sadašnjost Vječnost i da bilo koja odrednica Vremena i Prostora sa njom nema nikakve veze. I mi možemo da sagledamo jedno ili drugo zahvaljujudi suprotnostima koje su ispoljenje. Naša potraga. tada se dešava trenutak u kojem se pojavljuje Intuitivni Uvid koji nam govori da smo mi ta Vječnost. prva i osnovna stvar.. kada se shvati da Vrijeme i Prostor nisu ono s čim možemo Spoznati Sebe. I sagledati ih kao dijelove Stvarnosti. ovo nije tema o Sadašnjem Trenutku.

Spoznali smo Sebe. sada moramo da se Realizujemo u Stvarnosti oko nas i u nama u svakom momentu. . Razumijevanjem shvatamo da i ono što imamo a ne volimo ili ne želimo nije u suprotnosti sa onim što volimo i želio. sa Transformacijom ili Unutrašnjom Alhemijom. A to je da spoljašnja Stvarnost krede da se Sjedinjuje sa nama samima i počinjemo prepoznavanje da je ili da smo upravo mi ta Stvarnost. sada kompjuteru koji objedinjuje i jedno i drugo. ali koja ni najmanje ne liči na ono što mislimo da liči. tj. suprotnosti.dovešde nas do sagledavanja da i prostor na kojem stoji tekst i sam tekst upravo postoje u nečem što je Stvarnost. i slika koju volimo i ona koju ne volimo. sa suprotnošdu. Na isti način. tako i oko nas. kada se u nama desi Unutrašnja Alhemija. I da je Svijest vezivno tkivo obiju osobina. ved da to ispunjava jedno drugo. dešava se još jedno čudo. kako unutar nas. I da smi mi upravo Ta Svijest. svakom trenutku. A trenutak Transcedencije ili Transformacije ili Vrhovne Alhemije jeste trenutak kada Uvidimo da to dvoje. započinje strahovit rad na Transformaciji i Samo Realizaciji. To je početak sagledavanja i rada sa Stvarnošdu. Koje je sljededa destinacija. To je Put ka Oslobođenju. postoje zahbaljujudi Svijesti. S tim započinje Mistika. sa Transcedencijom. Kada se u nama sjedine suprosnoti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful