You are on page 1of 8

SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM : PISMP IPG

SEMESTER : SATU

Kursus : Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina

Minggu/
Tarikh
M1
04 & 06
Jan

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

a.

1.

b.

M2

1.

1.

TAHUN : 2011 (JAN-MEI)

Kod : BCN3102

Kuliah

Tutorial

(2 jam)

(2 jam)

3. 9

Kredit : 3(2+1)

Amali
-

ISL
(2 jam)

Catatan
1.
2.

3.

4.

5.

1/

Minggu/
Tarikh
11& 13
Jan

M3
18 &
20Jan

Topik dan
Kandungan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

a.


b.

Hasil
Pembelajaran

3.

2.

2.

2.

ISL
(2 jam)

Kuliah

Tutorial

Amali

(1 jam)

()

(1 jam)

(2 jam)

(
)

1996

(3 jam)

2003
2

(1 jam)

Catatan

Minggu/
Tarikh

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

Amali

ISL
(2 jam)

Catatan

M4
25 & 27
Jan

M5
M6
08 & 11
Feb

4.

a.


4.
b.

c.
4.

(1 jam)

d.


4.

(2 jam)
(
)

(1 jam)

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA: 31.01.11- 06.02.11 (1 minggu)

a.
b.

c.

4.

(1 jam)

4.

(3 jam)

03-04/02/11 Cuti
Tahun Baru Cina

Minggu/
Tarikh

M7
15 & 17
Feb

Topik dan
Kandungan

a.
b.
c.

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

3.(1 jam)
4.

Amali


(2 jam)

(1 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan

(
)

M8
22 & 24
Feb

a.
b.
c.

3.(1 jam)
4.


(2 jam)

(1 jam)

M9
01& 03
Mac

a.
b.
c.

3.(1 jam)


(2 jam)

(1 jam)

Minggu/
Tarikh

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

4.

M10

M13
29 & 31
Mac

Catatan

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)- Task JIP


07-11 Mac 2011 ( 1 Minggu)
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA:
12.03.11-20.03.11 (1 minggu)

M 11
M12
22 & 24
Mac

ISL
(2 jam)

Amali

a.
b.
c.

a.
b.
c.

3.


(2 jam)

(1 jam)
(1 jam)

4.

3.(1 jam)
4.


(2 jam)

(1 jam)

Minggu/
Tarikh
M14
05 & 07
April

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

a.
b.
c.

3.

M15
12 & 14
April

a.
b.
c.

M16
19 & 21
April

a.
b.
c.

Kuliah

Tutorial

(1 jam)
(1 jam)

3.

3.(1 jam)
4.

3.

Amali

3.

4.

Catatan
(2 jam)


(2 jam)

(1 jam)
(1 jam)

(1 jam)

ISL
(2 jam)

(2 jam)

Minggu/
Tarikh

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

Amali

ISL
(2 jam)

Catatan

M17
26 & 28
April

a.
b.
c.

3.
(1 jam)

(1 jam)

(2 jam)

(1 jam)

(2 jam)

4.

M18
03 & 05
Mei

a.b.

5.

5.

(1 jam)

(Etika
Guru)

Minggu/
Tarikh

Topik dan
Kandungan

Hasil
Pembelajaran

Kuliah

Tutorial

Amali

ISL
(2 jam)

Catatan

ULANGKAJI DAN PENGURUSAN KERJA KURSUS

M19

09 Mei- 13 Mei

M20

PEPERIKSAAN AKHIR

M21

PEPERIKSAAN AKHIR

16-20 Mei
23-27Mei