RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KELAS PEMULIHAN KHAS

Nama Guru Sekolah Kelas

: : :

Badariah Omar SK Pendam, Sadong Jaya 3 Ixora Bahasa Melayu KUMPULAN A Nur Aisyah binti Manja Mohd Azzuwan bin Ali Suku kata KV +KVK 11.5 Membaca petikan yang mengandungi perkataan KV+KVK. 11.6 Membina ayat mudah yang terdiri daripada perkataan KV+KVK.

Bil Murid Tarikh Masa

: : :

7 orang 11 September 2009(Jumaat) 10.20-11.20 pagi

Matapelajaran : PERKARA NAMA MURID TAJUK KEMAHIRAN

KUMPULAN B Aleeya Natasha binti Bulhi Siti Zara Eryna Abdul Rahman Muhd Asri bin Abdul Taib Sukukata KV +KVK 11.5 Membaca petikan yang mengandungi perkataan KV+KVK. 11.6 Membina ayat mudah yang mengandungi perkataan KV+KVK.

KUMPULAN C Mohd Basri bin Sapini Mohd Hafidzul Sa’dan Sukukata KV+KVK 11.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 11.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 11.3 Membaca senarai perkataan KV+KVK. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 1. Murid dapat membaca 3 daripada 5 senarai perkataan KV+KVK dengan lancar.

OBJEKTIF P & P

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 1. Murid membaca 3 daripada 4 ayat mudah dengan lancar. 2. Murid dapat membina 2 daripada 4 ayat mudah yang mengandungi

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 1. Murid membaca 2 daripada 3 ayat mudah dengan lancar. 2. Murid dapat membina 1 daripada 3 ayat mudah yang

perkataan KV+KVK. 3. Murid dapat menjawab 2 daripada 3 soalan petikan.

berdasarkan KV+KVK. 3. Murid dapat menjawab 1 daripada 3 soalan petikan.

2. Murid dapat membaca 1 daripada 2 ayat mudah. KV+KVK dengan lancar. 3. Murid dapat membina 1 ayat mudah berdasarkan KV+KVK.

PENGALAMAN SEDIA ADA ALAT BANTU MENGAJAR

Mengenal huruf abc, KV, KVK, KV+KV -Komputer riba -Nyanyian -Buku bacaan bergred -Permainan Menembak Pin Bowling -Gambar -Kad Suku Kata -Komputer riba -Nyanyian -Buku bacaan bergred -Permainan Memancing -Gambar -Kad Suku Kata Bekerjasama Kreativiti Kesungguhan Keyakinan Penyesuaian Penggabungan Kreativiti -Komputer riba -Nyanyian -Pin Bowling -Pemukul plastik golf -Buku KV+KVK -Senarai KV+KVK -Kad Imbasan

PENERAPAN NILAI

KEMAHIRAN BERFIKIR

SET INDUKSI (8 MINIT)

• • •

Guru menerangkan tajuk pembelajaran hari ini dan memberi contoh ayat mudah. Guru dan murid menyanyikan lagu “Kalau Rasa Gembira” Murid menyanyi sambil mengayakan gerakan tubuh badan mereka.

PERKEMBANGAN

Langkah 1 (15 minit)

Latihan 1. . Guru mengedarkan petikan dan

Permainan: 1. Guru menyediakan joran dan

Interaksi: 1. Guru menunjukkan kad

soalan yang mengandungi perkataan KV+KVK kepada murid. 2. Murid dikehendaki menjawab soalan petikan tersebut dengan menulis jawapan di tempat kosong yang disediakan. Contoh:

ikan magnet dalam besen yang diisi dengan air. 2. Murid dikehendaki memancing ikan tersebut dan membina ayat daripada perkataan KV+KVK itu. 3. Murid yang dapat membina ayat yang terbanyak dengan ejaan betul dianggap sebagai pemenang. Contoh:

B a c a p e t i k a n d i b a w a h d a n ja w a b s o a l a n
Saya suka makan gajus.

gaju s

imbasan dan murid menyebut serta mengeja. 1. Guru mengedarkan senarai perkataan KV+KVK kepada murid. 2. Murid dikehendaki membaca perkataan KV+KVK tersebut dengan lancar dan betul. 3. Guru mengagihkan buku KV+KVK kepada murid dan membaca ayat mudah sebelum diikuti murid. 4. Murid membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan KV+KVK secara gilir. 5. Guru mendengar bacaan murid dan membetulkan bacaan. Contoh:

C

badan

Langkah 2 (15 minit)

Permainan: 1. Guru menyediakan permainan pistol plastik dan pin bowling kepada murid. 2. Murid dikehendaki menembak ke arah pin bowling yang mengandungi perkataan KV+KVK. 3. Murid yang dapat menembak pin bowling tersebut perlu membina ayat daripada perkataan KV+KVK. 4. Murid yang mendapat membina ayat KV+KVK yang terbanyak, ejaan betul dan kemas dikira sebagai pemenang. Contoh:

Interaksi: 1. Guru mengedarkan petikan yang mengandungi perkataan KV+KVK dan gambar kepada murid. 2. Murid dikehendaki menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dengan berpandukan petikan tersebut. Contoh:

Latihan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja KV+KVK dan mengarahkan murid untuk mengisi tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi. 2. Murid mengisi tempat kosong dengan jawapan KV + KVK. Contoh:

gaja

Gajah itu jinak.

Langkah 3 (15 minit)

Interaksi: 1. Guru mengedarkan petikan yang mengandungi perkataan KV+KVK dan gambar kepada murid. 2. Murid membaca petikan tersebut dengan lantang dan menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Contoh:

Latihan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja KV+KVK dan mengarahkan murid untuk menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberi. 2. Murid mengisi tempat kosong dengan menulis ayat berdasarkan soalan petikan. Contoh:

Permainan: 1. Guru menyediakan permukul plastik golf dan pin bowling kepada murid. 2. Murid dikehendaki memukul bola getah ke arah pin yang mengandungi perkataan KV+KVK yang disusun di sudut kelas. 3. Murid yang dapat memukul pin tersebut perlu membina ayat mudah KV+KVK. 4. Murid yang mendapat membina ayat KV+KVK yang terbanyak dikira sebagai pemenang. Contoh:

A r a h :aJna w as b a la n o
Ini katak.

F ile
kat

I n g a j ahhi t a .m i

PENUTUP (7 minit)

• • •

Guru menyoal murid mengenai tajuk yang di pelajari. Guru dan murid menyanyikan semula lagu “Kalau Rasa Gembira” Guru menyampaikan hadiah ekonomi token kepada murid sebelum bersurai.

Refleksi guru: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ _____ Catatan Pensyarah/Guru pembimbing: ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ _____