You are on page 1of 28

DM

Sd Metablico

Cardiopata isqumica

HTA

ACFA

Fumado

Fallo en la prevencin

Va Area Ventilac.

Tx TVP

PA

Valoracin estado clnico Fluidos Electrolitos

Temperat.

Glucemia

Emblico 20 25%

Criptorgnico 30% Isqumico 83% Lacunar 25%

Ictus

Aterosclertico 20%

Subaracnoideo Hemorrgico 17% Intraparenquimatoso

1 5 = Ligero
5 15 = Moderado 15 20 = Importante >20 = Grave