Mga Posisyon sa Pagpapakain Siguraduhing maganda ang posisyon ng papakainin bago magumpisa.

Ang tamang posisyon ay makapagpapadali at makakatulong sa kaligtasan, o magpapahirap at pwedeng maging delikado habang nagpapakain. Huwag pakainin ang sanggol habang siya ay nakahilata dahil pwedeng mabilaukan ito. Sa batang may Cerebral Palsy, madalas magdulot ng pagtigas ng likod dahil diyan mahirapan itong sumipsip at lumunok. Pakainin ang Sanggol na nakaupo ng bahagya at ang ulo nito ay nakayuko ng konti sa harap. Sa batang May Cerebral Palsy, upang maiwasan ang pagsandal ng ulo, hawakan ang balikat paharap, panatilihing ang hita na nakatupi at itulak ito ng mahusay sa dibdib. Huwag hayaan ang ulo na sumandal sa likod. Mahihirapan ito lumunok at baka mabilaukan ito. Sa batang may Cerebral Palsy, iwasan itulak ang ulo paharap. Magdudulot ito ng mas malakas na pagtulak ng sanggol ng kanyang ulo palikod.

Posisyon ng pagpapakain na may bote, kutsara, o daliri ay tulad ng pagpapasuso. Kapag ang sanggol ay ayaw sumipsip o lumunok ng mahusay, pwedeng maisip ng ina na lagyan ng mas malaking butas ang kanyans utong, itihaya ng bahagya ang ulo at idaloy ang gatas sa bibig ng sanggol. Iposisyon ang sanggol upang ang ulo ay bahagyang nakayuko paharap, at ang bote ay manggagaling sa harap hindi sa ibabaw. Pagtulak ng magaan sa dibdib ay makakatulong pigilan ang pagtigas ng likod at makakalunok ng matiwasay ang sanggol. Kung maaari, hayaan hawakan ng bata ang bote. Upang maiwasan ang pagtigas ng likod, itupi ang balikat at likod paharap, panatilihing ang hita at tuhod na nakatupi. Siguraduhing ang ulo ay bahagyang nakayuko paharap. Ilagay ang pagkain sa ibaba at harap ng bata, hindi sa taas o tagiliran niya. Buhatin ang paa upang ma-angat ang tuhod ng Sanggol.

Pero puwede mabilaukan siya at mahirapan siya matuto magdede.

Ang simpleng ‘upuan ng sanggol’ ay tulong na makuha ng magandang posisyon ang sanggol habang kumakain. Tandaan: Pag magpapakain ng bata na may Cerebral Palsy, ang pagbibigay ng pagkain galing sa taas ay nagdudulot ng pag sandal ng ulo at pagtigas ng

katawan. Magiging mahirap ang paglunok. Pagbibigay ng pagkain galing sa harap ay nakakatulong pigilan ang paninigas at madaling kumain at makalunok Tulong Upang Kontrolin ang Galaw ng Bibig Baka kailanganin ng bata ang tulong mapaige ang pag sipsip at lunok, at ang kapasidad na makakain gamit ang kamay o kutsara at makainom sa baso. Minsan makakatulong sa mga ito ang ‘kontrol ng panga’. Kontrol ng Panga. Bago ibigay ang suso, bote, kutsara o baso, ilagay ang iyong kamay sa panga ng bata, tulad nito: Kung katabi mo ang bata umupo Gitnang daliri nakalagay ng maige sa ilalim ng baba. (Ang dahan-dahan at matibay na pagtulak ng baba pataas ang pinaka mahalagang parte ng kontrol ng panga.) Hinlalaki sa panga Hintuturo sa ilalim ng ibabang labi Hintuturo sa panga Hinlalaki sa gitna ng baba at ibabang labi Sa una maaaring itulak ng bata ang iyong kamay, pero pag nasanay na siya, makakatulong ito na ma kontrol niya ang galaw ng kanyang bibig at dila. Siguraduhing hindi mo maitulak ang kanyang ulo patalikod, siguraduhing naka yuko ito paharap ng bahagya. Habang pinapakain ang bata, magbigay ng katamtamang bigat at matibay na hawak – hindi dapat bibitaw ang paghawak. Magandang posisyon kaakibat ng kontrol ng panga ay makakatulong makalutas ng madalas na problema ng Cerebral Palsy, tulad ng pag tulak ng dila paharap, nabibilaukan at paglalaway. Habang gumaganda ang kontrol sa bibig, dahandahang bawasan at sa huli ay itigil ang kontrol ng panga. Para sa bata na may paghihirap magdede (o pagdede sa bote), habang naglalagay ka ng kontrol ng panga, Kung ang bata ay hirap pa din sumipsip, subukan lakihan ang butas sa utong at pakapalin ang gatas gamit ang gelatin o Kung nakaharap sa iyo ang bata

subukan ilapit ang pisngi paharap gamit ang iyong mga daliri.

nadikdik na pagkain.

Babala: Ang kontrol sa panga ay nakakatulong sa madaming bata na mabagal ang paglaki at Cerebral Palsy, ngunit hindi lahat. Pagkatapos subukan ito ng 2-3 linggo, kung ang bata ay nilalabanan ito o nagpapakita ng dagdag na problema, itigil ang pagkontrol sa panga Pagpapakain Gamit ang Kutsara Ang bata na hindi makasipsip ay kinakailangan pakainin gamit ang kutsara.
Laging ibigay ang kutsara sa harap TAMA MALI Ang magandang kutsara ay pabilog at mababaw HINDI TAMA Hindi malalim dahil mahihirapan ang labi na mailabas ang pagkain. HINDI OO

Laging ibigay ang kutsara galing sa harap Hindi sa gilid

At hindi galing sa taas

At hindi pahaba at patusok dahil pwedeng mabilaukan

‘Pagpupuwersa ng Dila’ Ang sanggol ay sumisipsip sa paggalaw ng dila paharap at palikod. Dahil dito, kapag nagumpisa gumamit ng kutsara, sa umpisa ay maitutulak niya ang pagkain palabas ng kanyang bibig. Kailangan niya matutunan gamitin ang kanyang dila sa ibang paraan- pagtulak ng pagkain sa pagitan ng gilagid para ngumuya, at sa likod ng bibig para lumunok. Para sa mga batang mabagal ang paglaki o may Cerebral Palsy ay maaaring magkaproblema matutunan ito. Wag niyo akalain na ang ibig sabihin nito ay ayaw niya yung pagkain.

Lagyan ng tamang bigat ang dila At kontrol ng panga Tulunngan Iwasan ang pagpuwersa ng dila

Ang kontrol ng panga kahit nakakatulong, ay hindi sapat para maiwasan itong pagpuwersa ng dila. Ito rin ay nakakatulong na magkaroon ng sapat na lakas gamit ang likod ng kutsara sa dila mula sa pagtulak paharap at nagagamit ng bata ang kanyang labi at dila ng mas maayos. Babala: Mainam na gamitin ang matibay na bakal na kutsara at hindi ang manipis na plastic na pwedeng mabali kapag itutulak ang dila pababa.

Huwag kaskasin ang pagkain sa taas ng ngalangala o sa ngipin kapag ilalabas ang kutsara. Bagkus, hayaan ang bata na subukan tanggalin ang pagkain sa kutsara papunta sa dila. Upang madalian siya, umpisahang maglagay ng konting pagkain sa kutsara. Kapag tatanggalin ang kutsara siguraduhin na nakasara ang bibig nang sa gayon ay matanggal ng dila ang pagkain sa loob ng bibig at hindi ito maitulak palabas. Kung nakasanayang kumain gamit ang mga daliri, o mahirap ang pagpapakain gamit ang kutsara, gamitin ang iyong mga daliri. Dito ang nanay ay hinahawakan ang kanyang anak ng magandang posisyon sa kanyang hita,dikit ang binti upang magbigay ng suporta. Gamit ang isang kamay, naglagay siya ng kontrol sa panga habang pinapakain niya ang bata gamit ang kanyang mga daliri. Lagyan ng konting pagkain sa gilid o gitna ng dila- hindi sa harap nito. Para sa kutsara o papapakain gamit ang daliri, mainam na magumpisa gamit ang malambot, dinikdik na pagkain kaysa sa mga likido. Gatas (kahit gatas ng ina) o pula ng itlog ay maaaring ihalo sa tubig ng bigas ”am” , pinakuluang mais, o dinikdik na beans. Pwede rin na magbigay ng konting prutas, dinikdik na berdeng gulay, at kakanin na gawa sa gatas o malambot na keso. Pinakamahirap para sa bata ang pagkain ng sama-samang likido at matigastulad ng sinabawang gulay. Babala: Tandaan na maghugas ng kamay bago magpakain gamit ang iyong mga daliri. Pag-nguya Upang tulungan ang bata matutunan ang pag-nguya, lagyan ng konting matigas na pagkain sa gilid ng bibig na gitna ng ngipin. Gumamit ng malilit na piraso ng balat ng tinapay. Tulungan siya na isara ang bibig gamit ang pag kontrol sa panga.

Ang pag kagat ay pwedeng maituro sa pamamagitan ng paghila ng bahagya sa mahabang manipis na pagkain. O ikiskis ang piraso ng pagkain sa ngipin bago ito ilagay sa gitna. Babala: Huwag buksan at isara ang bibig ng bata o tulungan ito ngumuya. Pagkatapos niya kagatin ang pagkain, ang kanyang panga ay dapat nakasara o halos nakasara upang manguya. Upang tulungan siya na gawin ito, maglagay ng pantay na bigat para kontrolin ang panga. Ito dapat ay magdulot sa bata na ngumuya. Hayaan ang panga na gumalaw ito. Ngunit wag gawin ang pag-nguya para sa bata. Magdudulot lang ito ng abnormal na pag-nguya. Pag-inom Tamang paginom, tulad ng pag-kain, ay kasama ang bata. Posisyon ng katawan ay mahalaga. Halimbawa, sa bata na may Cerebral Palsy, upang uminom sa karaniwang baso, ang ulo niya ay dapat naka tihaya ng bahagya palikod. Ngunit pwede itong magdulot ng hindi ma-kontrol na paninigas ng likod at posibleng mabilaukan. Bagamat, pag ginamit niya ang plastic na baso na may pirasong putol, pwede siyang makainom kahit hindi nililiyad ang kanyang ulo patalikod.
Ang baso ay dapat na pabilog ang inuman Pumutol ng piraso upang magkasya ang ilong ng bata. Sa ganito, ang bata ay makakainom ng maayos, mas kontrolado ang posisyon. Ikaw ay maaaring gumamit ng kakaibang tasa galing sa plastic. Hatiin tulad nito. Bahagyang initin ang taas ng baso at dahan dahaning tiklupin ito gamit ang bilog na kutsara, bakal na pabilog o stik

Sariling Pagpapakain Upang makakain siya ng sarili niya, ang bata ay nangangailangan na mas makontrol niya ang kanyang bibig, labi at dila. Kailangan din niya na makaupo na nakaangat ang ulo, makapulot ng mga bagay, at maipasok ito sa kanyang bibig. Para ma-ihanda sa kanyang sariling pagpapakain, hikayatin na maglaro ang bata, ipasok ang kanyang kamay at mga laruan sa kanyang bibig. At, hikayatin siya, habang nakaupo, na magbalanse habang gamit ang kanyang dalawang kamay. Sa umpisa, ang bata na mahina ang balanse o may mga galaw na hinidi maikontrol at mangangailangan ng upuan para sa knyang mga pangangailangan.

MATAAS NA UPUAN Subuki gumamit ng isa o maraming strap para malaman kung ano ang mas mainam.

Ang Upuang Kahon

Ang ibang batang may Cerebral Palsy ay nangangailangan lang ng strap sa paa para mailagay sa magandang posisyon (para manatili ang pagtayo ng maayos tulad ng nakikita sa itaas)

Paalala: Ang mga Upuan o straps na pumipigil sa paggalaw ay nararapat lang gamitin hangang sa matutunan nya magosisyon ng hindi hinahawakan o ginagapos. Ang kakaibang pagupo ay dapat na nakakatulong sa bata na makagawa ng mas maraming bagay at makagalaw ng mas maluwag. Hindi dapat ito parang nakagapos.

Ilagay ang daliri ng bata sa pagkaing gustong gusto niya.

Pagkatapos, iangat ang kanyang daliri at ilagay sa bibig.

Tulungan siyang kumilos pa, hangat sa magagawa na niya ng magisa

Paunti-unti, bawas-bawasan ang pagtulong sa kanya. Iangat ang kanyang kamay patungo sa bibig at idampi ang pagkain sa kanyang labi. Tignan kung ilalagay niya ito sa kanyang bibig. Kapag, natutunan na niya ito, iangat ang kanyang kamay malapit sa bibig at tignan kung maitutuloy niya gawin ang kasunod. Sa susunod, ilagay na lang ang kanyang daliri sa pagkain at enganyuhin siya na iangat ito papunta sa bibig. Sa tuwing magagawa niya ito ng magisa, batiin ng mahusay. Ang pamamaraan na ito ay parte ng “behavioral approach” sa pagtuturo ng bagong kakayahan. Ang parehas na paraan ay magagamit din sa pagtuturo sa bata ng maraming kakayahan na kahalintulad sa pagkain, tulad ng paggamit ng kutsara o paginom gamit ang baso.

Mahalaga: Subukang gawing masaya ang pagkain. Pakatandaan na kakailanganin ng panahon upang matutunan ng isang bata ang bagong kakayahan, at ang bata ay madaling matuto habang naglalaro. Kapag ang isang bata ay natutuo kumain ng sarili niya, nagkakalat siya. Maging matiyaga, tulungan ang bata maging mas magaling sa pagkain, purihin siya pag tama ang kanyang ginagawa, ngunit hayaan mo din siyang matuwa sa kanyang sarili at sa kanyang pagkain. Tandaan, kahit ang karaniwang mga bata ay kadalasang hindi marunong kumain ng maayos hangat sila ay 5 o 6 na taong gulang na o mas mahigit pa.
Ang takip o bib tulad nito na palstic o hindi nababasa na tela, ay isang malaking tulong. Ang bulsa sa ibaba ay sumasalo ng pagkaing nalalaglag.

MGA PAYO PARA SA PAGPAPAKAIN NG MGA BATANG MAY CEREBRAL PALSY
KADALASANG MGA PROBLEMA Ang di kadalasang ginagamit na kamay umaangat pataas at paligod o gumagalaw ng kusak Ikot ang ulo sa gilid at likod Ang bata ay mahina at kakaiba ang paghawak , at mahina ang pagkilos ng kamay Tulungan ang bata ikontrol ang kamay at balikat

MGA PAYO Tulungan siya matuto na hawakan ang kutsara ng maige.

MALI

MAS TAMA

Paninigas ng Ang pagangat ng mesa ay nakakatulong para sa ibang mga likod bata

Tulungang ang bata hawakan ang kanyang kamay, una sa poste hangang sa plato.

Ikutin ng bahagya palabas ang hinlalaki para mapalakas ang kamay nito

Ang bata na nahihirapan kontrolin ang kanyang kamay sa pagkain as maaaring ipatong ang kanayng siko sa mesa para makontrol ito. Minsan, maaari tulungan siya ikontrol ang ulo sa pagdiin ng ulo gamit ang isang kamay laban sa dibdib nito.

Minsan, matutulungan mo ang bata na iwasan umikot sa isang gilid sa pamamagitan ng pagtiklop ng hindi masyadong ginagamit na kamay papunta sa tyan at nakataas ang palad. Kapag ang kinagisnan ay ang pagkain sa sahig, mas makabubuting gumawa ng mesa gamit ang kahon.

Kapag ang ulo at katawan ay mahirap ikontrol, makatutulong kung ito ay nakaupo sa upuan o sa kahoy na parang nakasakay sa kabayo. Kapag siya ang nakaupo na pakuba, makatutulong na suportahan ang likod

Ang bata na may hirap sa pagkontrol ng tasa gamit ang isang kamay ay mas makakainam kung dalawa ang hawakan niyo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful