You are on page 1of 4

De voetbaldroom van Timothy

Curaçaos talent speelt sinds augustus in de jeugdopleiding van NEC
NIJMEGEN – Timothy Nahr (17) Voor de goede orde, sinds 1 juli 2009
draagt sinds deze zomer vol trots is de jeugdopleiding niet voor niets te
het NEC-shirt met daarop de naam zijn. Afgelopen zomer ruilde hij zijn
van zijn geboorte-eiland. “Voor de geliefde geboorte-eiland in voor de
eerste keer dat ik scoor, weet ik alvast oudste stad van Nederland. Sinds dit
precies hoe ik ga juichen: mijn shirt seizoen speelt Timothy voor de A1
vooruitsteken en uitgebreid wijzen van NEC. Het trotse voetbaltalent
op de letters van Curaçao”, lacht de woont nu ruim een maand bij zijn
rechtsbenige linkshalf. Nederlandse gastgezin. Hij voelt zich
naar eigen zeggen al helemaal thuis.
Sinds het seizoen 2008/2009 prijkt “Eigenlijk valt het best mee met de
in grote letters Curaçao op het shirt verschillen. Nijmegen is een fijne
van NEC. Deze sponsoring is onder en rustige stad, ik zie Nijmegen een
andere bedoeld om het eiland positief beetje als het Curaçao van Nederland.
te promoten en plaatselijk talent Ik heb vaak momenten dat ik terug
de kans te geven zich in Nederland zou willen naar mijn vrienden en
verder te ontwikkelen. Met dit familie. Maar ik weet dat ik hier veel
partnership krijgen jaarlijks één tot meer toekomstmogelijkheden heb. In
vijf Antilliaanse voetbaltalenten in de Nederland kan ik me zowel qua school
leeftijd van 14 tot 20 jaar een plek in als voetbal beter ontwikkelen.”
de jeugdopleiding van NEC/FC Oss.
De Nijmeegse club zorgt voor een Op zoek naar kracht
passende schoolopleiding en verdere Nu zijn eerste droom is uitgekomen
sociale begeleiding. Zo brengt NEC is het tijd voor de volgende stap,
de jeugdspelers onder in gastgezinnen. uitgroeien tot profvoetballer. “Ik moet
nog heel veel leren. Vooral fysiek
De roots van Timothy
De financiering van dit project komt
Tot zijn vertrek naar Nederland
tot stand dankzij de Antilliaanse moet ik nog een stuk sterker worden.”
woonde Timothy thuis bij zijn
investeerder Gregory Elias. Realistische zelfkritiek, want als je
ouders in Sint-Michiel. ‘s Avonds
naar zijn smalle en lange postuur - 1.83
speelde hij samen met zijn vrienden
Nijmeegse rust meter - kijkt dan zou je eerder denken
op een veldje vlakbij de plaatselijke
Terug naar Timothy. Vorig jaar dat er een basketballer voor je staat.
toko. Op dit asfaltveld dat vroeger
vertelde de oud-speler van CVV “Iedere dinsdagmiddag hebben we
nog diende als parkeerplaats
Willemstad tegenover Versgeperst.com krachttraining en dat is cruciaal voor
legde hij de basis voor zijn sterke
al kort over zijn profambities. mijn ontwikkeling. Dan kan ik meer
balbehandeling en spelinzicht. Zijn
De Curaçaoënaar droomde er van een onderlinge duels winnen en is de kans
voetbalpassie komt niet van een
kans te krijgen in de jeugdopleiding van op blessures veel kleiner. ”
vreemde. Zijn vader Alvin, die op het
NEC/FC Oss.
eiland werkt als scheepshandelaar,
speelde jarenlang voor de Curaçaose
eerste divisieploeg Jong Holland.
Zijn moeder Vivian werkt als
administratrice. Contact met het
thuisfront onderhoudt Timothy
vooral via Skype en msn. “Overdag
zit ik of op school of ben ik aan het
trainen. Ik kan dus alleen ’s avonds
skypen. Probleem is alleen dat
het daar zes uur vroeger is en dat
mijn ouders dan aan het werk zijn.
Mijn moeder zit voor haar werk op
kantoor, dus die kan ik altijd even
spreken.”

Een jaar later blijken zijn mooie
van NEC samengegaan met de
jeugdafdeling van FC Oss. woorden
Latje trappen
Om zo snel mogelijk inzicht te
krijgen in het talent van Timothy
namen we de proef op de som. De
Curaçaoënaar en Versgeperst-
verslaggever Sander mochten
vijf keer aanleggen. Doel:
vanaf de strafschopstip zo
vaak mogelijk de lat raken.
Sander nam brutaal de leiding.
Maar met twee overtuigende
schoten op de lat maakte hij
zijn uitgesproken favorietenrol
alsnog waar: 2-1 voor Timothy.

Selectieprocedure
Voordat Timothy het definitieve
jawoord kreeg van de NEC Voetbal
Academie, moest hij flink aan de
bak. Allereerst kreeg hij een plaats
in het Curaçaos selectieteam onder
17. “Samen met de beste spelers van
onder 15 hebben we verschillende
keren getraind toen Wilfried
Brookhuis (hoofd jeugdopleidingen
van NEC/FC Oss red.) op het eiland
was. Daaruit zijn vier spelers gekozen.
Samen met drie andere jongens
mochten we voor een week naar
Nederland om te trainen en aan school
te wennen, een soort stageweek. De
allereerste training was erg spannend.
Je bent in een nieuwe omgeving en je
moet jezelf bewijzen. Op de tweede
dag ging het direct al een stuk beter.”
Na deze stageweek zijn de vier
kanshebbers uitgebreid beoordeeld
door Brookhuis en Etienne Siliee,
bondscoach en technisch coördinator
van de Antilliaanse voetbalbond. In
juli verzamelden de vier kanshebbers
zich bij het kantoor van de Nederlands Afscheid
Antilliaanse Voetbal Unie (NAVU). Toen brak het minder leuke moment aan “Aan mijn beste vrienden heb ik het
Een spannend moment. De van zijn overstap naar Nederland: het direct verteld. Om te voorkomen dat
voetbalfanaat gaf zich een goede kans afscheid nemen. Op zijn oude school, het ze mij zouden overhalen op het eiland
dat hij de gelukkige zou worden. “Ik Maria Immaculat Lyceum zwaaiden zijn te blijven of negatieve dingen gingen
was tevreden over de stageweek, dus medeleerlingen de vwo-scholier op een zeggen heb ik tegen de rest van mijn
ik wist dat de kans groot zou zijn dat speciale manier uit. “Zonder dat ik het vrienden expres niet verteld dat ik
ze mij zouden kiezen. Uiteindelijk wist riep de rector mij ook nog even apart naar Nederland zou gaan.” Een groot
hebben ze ons verteld dat ze mij als op het podium om uitgebreid te vertel- afscheidsfeest was voor de nuchtere
enige van de vier hadden geselecteerd. len dat ik naar Nederland zou vetrekken NEC’er niet nodig. “Daar houd ik niet
Mijn vader gaf me meteen een hand. en dat ze mij later misschien wel op tv zo van, laat mij maar op een rustige
Echt juichen was niet gepast omdat zouden zien. Wat mij betreft was dat een manier vetrekken zonder dat je zó in
die andere drie jongens er nog zaten. beetje overdreven. Maar achteraf is het het middelpunt van de belangstelling
Daarom hebben we het feestje gewoon wel een leuke herinnering.” Het afscheid staat.”
even uitgesteld.” met zijn Curaçao-amigos ging iets anders.
Timothy onder de loep
Timothy is eerstejaars A-junior. Een overzicht en gedrevenheid. Nu is het Peter Fest, Timothy’s gastouder
basisplaats zit er op dit moment nog aan hem om zich alle basisvoorwaarden over zijn persoonlijke ontwikke-
niet in. Vooralsnog moet hij het heb- zo goed mogelijk aan te leren, zodat hij ling: “We zijn heel blij met de groei
ben van oefenwedstrijden die het hele er het maximale uit kan halen. En of hij van Timothy. Het is een aardige,
jaar door op het programma staan. dan wel of niet terechtkomt in het eerste serieuze, nuchtere en gediscipli-
Dat zijn voor Timothy dé mogelijk- van NEC is voor ons niet het allerbe- neerde jongen. Tim is zich goed
heden om zich in de kijker te spelen. langrijkste. Het belangrijkste is dat hij bewust dat voetbal niet het enige is
Maar hoe kijken direct betrokkenen zich hier zelf zo goed mogelijk ontwik- en dat school zeker net zo belangrijk
aan tegen de ontwikkeling van Ti- kelt.” is voor zijn toekomst. Hij heeft nog
mothy? En belangrijker nog hoeveel wel wat achterstanden. Zo is het
progressie heeft hij al geboekt? niveau van Frans hier veel hoger dan
‘Hoe het ook afloopt hij wordt op Curaçao. Maar dat pakt hij goed
Hoofd jeugdopleidingen Wilfried er nooit slechter van’ op, ook op dat gebied is hij enorm
Brookhuis over zijn voetbaltechnische leergierig.”
kwaliteiten: “Wat betreft handelings-
snelheid en tactiek heeft Timothy
logischerwijs een achterstand. Dat Arno Arts, trainer van NEC A1 over
zijn toch de basisvoorwaarden die op zijn voetballende vooruitgang: “Als ik de
Curaçao onderbelicht worden. Hij is Timothy van nu vergelijk met die van
makkelijk coachbaar waardoor hij het een paar maanden geleden dan is dat een
tot nu toe snel oppikt. We hebben Ti- wereld van verschil. Hij is leergierig en
mothy heel bewust gekozen. Hij viel dat komt hem goed van pas. Hoe het ook
op door zijn basistechniek, het afloopt, hij wordt er nooit slechter van.”
Forza Curaçao
Naast Timothy spelen drie andere Alles is gestructureerd en bijna alle Timothy en het openbaar vervoer
Curaçaose jongens in de jeugdopleiding informatie kun je digitaal terug vin- Sinds zijn komst naar Nederland
van NEC: zijn teamgenoten Ryadh den.” Over zijn onderwijstoekomst na maakt de 17-jarige balgoochelaar
Monte en Sicni Meulens en Jong NEC- het vwo is hij nog niet uit. “In principe kennis met gebruiken die voor
speler Shanon Carmelia. Timothy trekt lijkt bedrijfseconomie me wel wat, hem totaal nieuw zijn. Zo stapte
vooral op met zijn landgenoten. Zo maar dat weet ik nog niet zeker. Ik hij na een week voor de allereerste
gaan de vier vrienden op zaterdagavond weet bijvoorbeeld nog niet of ik beter keer in een trein. Zonder het in de
regelmatig nar de bioscoop. “Vrienden voor het hbo kan kiezen of toch voor gaten te hebben koos hij voor een
maken is hier niet zo makkelijk”, ver- de universiteit.” Direct slagen zonder plaats in de eerste klas. Plots kwam
telt hij. “Al mijn klasgenoten kennen herkansingen? Een vervolgstudie op de conducteur binnengelopen. “Ik
elkaar al jaren dus het is lastig om daar de universiteit of het hbo? Eén ding had een kaartje voor de tweede
als vreemde tussen te komen. Maar is zeker: volgend jaar zomer gaat de klas. Hij vertelde mij dat ik hier
ik word hier zeker gerespecteerd. Op het talent voor een maand terug naar niet mocht zitten. Toen deed ik
school proberen ze mij er altijd zoveel zijn geboorte-eiland. Kan hij eindelijk net of ik een buitenlander was.
mogelijk bij te betrekken door me bij- zijn vrienden en familie weer zien en Volgens mij heeft die conducteur
voorbeeld te vragen of ik mee wil doen uitgebreid vertellen over zijn grote toen een beetje medelijden gekregen.
met een spelletje.” voetbaldroom. Nu maar hopen dat zijn Daarna liet hij mij met rust zonder
droom een mooi vervolg gaat krijgen bij dat hij me een boete uitdeelde.”
Vwo-diploma NEC 1.
Timothy traint zes keer per week. In de
spaarzame voetballoze tijd heeft hij het
dit jaar extra druk met school. Timothy
zit in het examenjaar van het vwo. Aan
zijn discipline zal het niet liggen. “Als
ik een toets heb gemaakt voor bijvoor-
beeld wiskunde en ik heb bepaalde som-
men fout, ga ik dat daarna altijd even
terug zoeken hoe het wel moet.” Op dit
moment staat hij er dus goed voor om
binnen zes jaar zijn diploma op te ha-
len. Timothy geeft toe dat het lestempo
hier veel hoger ligt dan op het eiland.
“Af en toe is het echt lastig om alles bij
te houden. Bovendien merk je dat hier
alles veel beter is geregeld.