You are on page 1of 2

CENTRUM / CITY CENTRE MUSEUMPARK 13 // ZONDER TITEL / UNTITLED SCHEEPVAARTKWARTIER

22 // V!P’S INTERNATIONAL ART GALLERY 26 // GALERIE PUUR / GALLERY PURE
Auke de Vries, 1993, NAi (vijver/pond) Van Vollenhovenstraat 15, +31(0)10 225 11 20 Botersloot 8a, +31(0)10 213 67 96
1 // BEELDENROUTE WESTERSINGEL 8 // MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN Het beeld in de vijver van het NAi is afgestemd op de schaal en de maat 18 // WERELDMUSEUM ROTTERDAM Galerie V!P’s is gespecialiseerd in klassieke en moderne vormen van Galerie Puur is gespecialiseerd in handgemaakte moderne sieraden,
WESTERSINGEL SCULPTURE ROUTE Museumpark 18-20, +31 (0)10 441 94 00 / 4 75 van de omgeving en een weerspiegeling van het NAi-gebouw: beiden Willemskade 25, +31(0)10 270 71 72 Pop Art. Daarnaast biedt zij een podium voor jonge kustenaars, die zich die ter plekke in het atelier worden vervaardigd. Naast de eigen collectie
Diverse kunstenaars / Various artists, Bezoek Museum Boijmans Van Beuningen en maak een ware reis door hebben een open bovenzijde. De Vries gebruikte voor de sculptuur In het najaar van 2009 heropende het Wereldmuseum Rotterdam na een bewegen op het grensgebied van beeldende kunst, illustratie en grafische wordt het werk van andere sieradenontwerpers verkocht, maar ook
2001 (aanleg /construction), Westersingel - Westzeedijk de geschiedenis van de kunst, van de vroege Middeleeuwen tot de 21ste expressieve vormen en kleuren. grootschalige verbouwing. Dit dynamisch centrum voor wereldculturen vormgeving. horloges en handgemaakte tassen.
De Beeldenroute Westersingel bestaat uit veertien ruimtelijke kunst- eeuw. Met Van Bosch, Rembrandt en Van Gogh tot Dalí en Dutch Design The sculpture in the pond at the NAi was designed in harmony with the is een unieke plek om kennis op te doen en culturen te ervaren. De vaste V!P’s Gallery specialises in classic and modern forms of Pop Art. It also Gallery Pure specialises in handmade modern jewellery which is produced
werken. Al lopende van het Centraal Station richting Veerhaven, passeer is er voor elke bezoeker wat wils. Het museum toont topstukken op we- scale and the size of the surrounding area and is a reflection of the NAi opstelling met 1.800 topstukken uit onder andere Oceanië, Tibet, Japan, provides a platform for young artists working on the cutting edge where on the spot in the studio. In addition to its own collection, the gallery also
je o.a. La Grande Musicienne van Henri Laurens en l’Homme qui reldniveau. Samen met de spraakmakende tijdelijke tentoonstellingen, building itself: both are open at the top. De Vries used expressive forms Afrika en Amerika is gratis toegankelijk. Daarnaast vinden er jaarlijks visual art, illustration and graphic design intersect. sells work by other jewellery designers, as well as watches and hand-
Marche van Auguste Rodin. het restaurant met de beeldentuin en de prachtige jaren dertig archi- and colours in the sculpture. twee thematentoonstellingen plaats, die tot in het Wereldrestaurant made bags.
The Westersingel Sculpture Route consists of fourteen 3D works of art. tectuur staan ze garant voor urenlang kunstgenot. voelbaar zijn. WATERFRONT / NIEUWE MARKT
While walking from Central Station towards Veerhaven, you pass such Visit Museum Boijmans Van Beuningen and travel through the history of 14 // SCREW ARCH In the autumn of 2009, the Wereldmuseum Rotterdam reopened after 27 // URBAN PHOTOS
pieces as The Great Musician by Henri Laurens and The Walking Man art, from the Middle Ages to the 21st century. From Bosch, Rembrandt Claes Oldenburg, 1982, Museum Boijmans Van Beuningen large-scale renovations. This dynamic centre for world cultures is a unique Pannekoekstraat 8a, +31(0)10 280 94 95
by Auguste Rodin. and Van Gogh to Dalí and Dutch Design, the museum has something to (tuin/garden) place to acquire knowledge and experience different cultures. The perma- De collectie van Galerie Urban Photos bestaat uit prachtige oude en
everyone’s taste. Some of Europe’s greatest masterpieces are on display Pop-art kunstenaar Claes Oldenburg begon in 1965 voor het eerst met nent exhibition, with 1,800 key pieces from regions as diverse as Oceania, nieuwe Rotterdamse en Nederlandse foto’s, maar ook uit historische
here. The permanent collection, the temporary exhibitions, the restaurant zijn extreme uitvergrotingen van alledaagse gebruiksvoorwerpen, zijn Tibet, Japan, Africa and America, is open to the public free of charge. wereldfoto’s. De foto’s zijn meestal uitgevoerd in zwart-wit en verkrijg-
with its statue garden and the beautiful 1930s architecture guarantee Proposals for Colossal Monuments. De Screw Arch is van aluminium There are also two themed exhibitions a year that are reflected in the baar in grote tot zeer grote formaten.
hours of enjoyment. en vormt een perfecte boog, afgeleid van het ontwerp voor een brug. entire museum – including the World Restaurant. The collection of the Urban Photos Gallery consists of beautiful old and
Pop artist Claes Oldenburg first started to make his extreme, oversized new photos from Rotterdam and the Netherlands, but also historic
versions of everyday objects, his Proposals for Colossal Monuments, in photos from around the world. Most of the photos are black and white
1965. The Screw Arch is made from aluminium and forms a perfect arc, and available in large to very large sizes.
based on the design for a bridge.

15 // SYLVETTE KOP VAN ZUID
Pablo Picasso, 1970, Westersingel
Sylvette is de twintigjarige muze van Picasso, die hij in 1954 op 73-jarige 23 25 28 // NEDERLANDS FOTOMUSEUM
leeftijd ontmoette. De kunstenaar beeldde haar af in de verschillende Las Palmas, Wilhelminakade 332, +31(0)10 203 04 05
stijlen die hij ooit hanteerde, waaronder zijn kubistische stijl. Het Nederlands Fotomuseum, landelijk centrum voor fotografie, is dé
1 Beeldhouwer Carl Nesjar maakte er een betonnen sculptuur van. 23 // MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM plek voor de fotoliefhebber. Het aanbod aan tentoonstellingen is verras-
Sylvette was Picasso’s twenty-year-old muse, whom he met in 1954 when MARITIME MUSEUM ROTTERDAM send en veelzijdig, met zowel historische en hedendaagse, Nederlandse
he was 73. The artist portrayed her in the various styles he employed, Leuvehaven 1, +31(0)10 413 26 80 en internationale fotografie. In het gerenoveerde pakhuis Las Palmas
2 // ERASMUS including Cubism. Sculptor Carl Nesjar translated this artistic figure Het Maritiem Museum Rotterdam brengt de maritieme historie van op de Kop van Zuid waarin het Nederlands Fotomuseum gevestigd is,
Hendrick de Keyser, 1622, Grotekerkplein 8 into a concrete sculpture. Nederland en de Rotterdamse haven in beeld. De permanente tentoon- komen de tentoongestelde foto’s prachtig tot hun recht. De museum-
Het standbeeld van Erasmus is het oudste standbeeld van Nederland. stelling Main Port Live geeft een sensationele ervaring van het ritme winkel verkoopt fotoboeken, foto’s uit de collectie en kaarten.
Erasmus was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het 16 // TENT & WITTE DE WITH 18 van de haven. Pronkstuk van het museum is het negentiende-eeuwse The Nederlands Fotomuseum, the national centre for photography, is a
humanisme. Hij werd geboren in Rotterdam en groeide uit tot symbool 9 // KUNSTHAL ROTTERDAM Witte de Withstraat 50, +31 (0)10 413 54 98 / +31 (0)10 411 01 44 marineschip Buffel. Naast de vaste collectie organiseert het Maritiem mecca for photo enthusiasts. The range of exhibitions is surprising and
van de stad. Na vele omzwervingen werd het beeld op het Grotekerk- Westzeedijk 341, +31(0)10 440 03 01 In een monumentaal pand in het hart van de Witte de Withstraat huizen Museum het hele jaar door thematische tentoonstellingen. varied, with both historical and contemporary photography from the
plein geplaatst, waar ook het Erasmushuis zich bevindt. Een bezoek aan de Kunsthal is een boeiende tocht langs oude meesters, twee eigentijdse kunstinstituten. TENT. brengt actuele kunst uit de 19 // WILHELMINA The Maritime Museum tells the tale of the nautical history of the Nether- Netherlands and abroad. The renovated warehouse Las Palmas on the
The statue of Erasmus is the oldest statue in the Netherlands. Erasmus vergeten culturen, fascinerende foto’s, vernieuwend design en heden- energieke Rotterdamse kunstwereld in prikkelende groepstentoonstel- Charlotte van Pallandt, 1967, Het Park lands and the port of Rotterdam. The permanent exhibition, Main Port Kop van Zuid, which houses the Nederlands Fotomuseum, provides an
was one of the most important exponents of humanism. He was born in daagse kunst. Omdat er altijd meerdere exposities tegelijk te bezichtigen lingen en solopresentaties. Witte de With presenteert grotere ontwikke- Charlotte van Pallandt kreeg in 1966 de opdracht om een beeld te maken Live, gives visitors a sensational experience of the rhythm of the port. excellent backdrop for showcasing the photos at their best. The museum
Rotterdam and became a symbol of the city. After much wandering the zijn, biedt de Kunsthal een avontuurlijke reis door verschillende wereld- lingen en beeldbepalende kunstenaars in de internationale hedendaagse van vorstin Wilhelmina als koningin van het verzet: wilskrachtig en The showpiece of the museum is the nineteenth-century naval ship Buffel. shop sells books on photography, photographs from the collection and
statue was finally erected in Grotekerkplein, where the Erasmus House delen en kunststromingen. De Kunsthal laat cultuur in de meest brede kunst. Beide instituten zijn regelmatig ’s avonds open en bieden een onverzettelijk. Het beeld werd in hardsteen uitgevoerd om het massieve In addition to the permanent collection, the Maritime Museum organises postcards.
stands. betekenis van het woord zien, van elitair tot populair. Deze aanpak programma van lezingen, debatten filmvertoningen, performances. en het onverzettelijke extra te benadrukken. themed exhibitions throughout the year.
levert een afwisselend repertoire aan tentoonstellingen op in een opval-
3 // LAURENSKERK lend gebouw, ontworpen door de Rotterdamse architect Rem Koolhaas.
Grotekerkplein 27, +31(0)10 413 14 94 A visit to the Kunsthal Rotterdam is a fascinating journey along art and 5
M
De Grote of Sint – Laurenskerk is van oudsher de hoofdkerk van Rotter- culture in the fullest sense: old masters, forgotten cultures, fascinating Centraal Station
dam. Gebouwd tussen circa 1449 en 1525, is de Laurenskerk het enige photos, innovative design and contemporary art. More than one exhibition 7
27
i
nog resterende laatgotische gebouw uit het van oorsprong middeleeuwse is always on display at any given moment, so the Kunsthal offers an MUSEUM VVV Rotterdam M 44
Info Café
Rotterdam. Voor velen staat de Laurenskerk symbool voor de geschie- adventurous trip through different parts of the world and artistic trends. Stadhuis
45
denis van Rotterdam. Ook nu blijft de Laurenskerk een imposante Culture for a wide audience from Alphonse Mucha to Blackfoot Indians GALERIE / GALLERY 34
aanwezigheid te midden van alle architectonische nieuwbouw. and from Willem de Kooning to dinosaurs. The surprising architecture of 3 26
32 2
Traditionally the main church of Rotterdam, the St Laurence Church is the Kunsthal, designed by Rem Koolhaas, is worth a visit in its own right. KUNSTWERK / WORK OF ART
the only remaining Late Gothic building that dates back to Rotterdam’s 35
33 M
medieval origins. Built between ±1449 and 1525, the church is seen by CAFÉ - RESTAURANT
Beurs M
many people as a symbol of Rotterdam’s history. The St Laurence Church Blaak
is still an imposing edifice today, amidst all the modern architecture HOTEL 1
that surrounds it.
VVV Rotterdam i
THEATER / THEATRE 28
M
Beurs
8 TRAM 24
6 25
23

W
46 29 // LOST LUGGAGE DEPOT

IL
LE
36

M
M METRO / UNDERGROUND 4 Jeff Wall, 1996-2001, Koninginnenhoofd

SB
12 M 37

R
U
Eendrachtsplein Het monument Lost Luggage Depot is een herinnering aan diegenen

G
40 17 die zijn vertrokken en degenen die zijn aangekomen, met de Holland
Amerika Lijn. De stellage met koffers en tassen uit verschillende tijd-
11 16
38 39
perken verbeeldt hoe zij de band met hun geboortegrond hebben door-
10
gesneden.
15
13 8 The Lost Luggage Depot monument is a reminder of those who departed
9 and those who arrived with the Holland America Line. The racks of suit-
cases and bags from different eras symbolise how those people severed
14
M E
their ties to the lands where they were born.
D
M A
10 // NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT Metro Dijkzigt
A
S
K
E
Leuvehaven A D
A
2 3 NETHERLANDS ARCHITECTURE INSTITUTE M
R
IK
K
D
Museumpark 25, +31(0)10 440 12 00 H
E
N
S
Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is een van de grootste archi- IN
R
P
9
4 // SANTA CLAUS tectuurmusea ter wereld. In het NAi worden onder meer tekeningen,
50
Paul McCarthy, 2001, Eendrachtsplein maquettes en foto’s van Nederlandse architecten als Berlage, Rietveld
21 43
In 2008 kreeg Santa Claus, de omstreden sculptuur van Paul McCarthy, en Dudok bewaard. Een van de topstukken is de naast het NAi gelegen M
Coolhaven 22 42
eindelijk een vaste plek in Rotterdam. De zes meter hoge kerstman museumwoning Huis Sonneveld: een hypermoderne villa uit de jaren M ER
52 AS
Delfshaven M
houdt een buttplug in de rechterhand. McCarthy neemt hiermee de dertig, die geheel is ingericht met Gispen-meubels. Naast de vaste col- US
BR
UG
Westerse consumeerdrang onder de loep. lectie presenteert het NAi wisselende, inspirerende tentoonstellingen.
31 20 18
In 2008, Santa Claus, the controversial sculpture by Paul McCarthy, was The Netherlands Architecture Institute (NAi) is one of the largest architec-
finally given a permanent home in Rotterdam. The six-metre high figure ture museums in the world. The museum collection includes drawings, 30 M
holds a butt plug in its right hand. It is McCarthy’s way of lampooning scale models and photos by Dutch architects such as Berlage, Rietveld and Wilhelminaplein

Western consumer culture. Dudok. One of the main pieces in the collection is the museum residence 47
48
next to the NAi, Huis Sonneveld: a hypermodern villa from the 1930s 19
5 // SEATED WOMEN that has been entirely furnished with furniture designed by W.H. Gispen. 41
28
Willem de Kooning, 1969-1980, Weena In addition to its permanent collection, the NAi presents inspiring tempo-
De monumentale sculptuur Seated Woman is een eerbetoon aan de van rary exhibitions.
Park

49
hav

oorsprong Rotterdamse kunstenaar Willem de Kooning. Hij was een van
en

de vertegenwoordigers van het Amerikaanse Abstract Expressionisme. 11 // CHABOT MUSEUM 29
51 29
De vrouw, in al haar expressie, vormt een van zijn centrale thema’s. Museumpark 11, +31(0)10 436 37 13
The monumental sculpture Seated Woman is a homage to Rotterdam- Het Chabot Museum in Rotterdam is gevestigd in een monument van 53

born artist Willem de Kooning, whose work was representative of Abstract het Nieuwe Bouwen. In de witte hoekvilla uit 1938 vind je een vaste
Expressionism. Woman in all her expressiveness is one of his key themes. collectie met prachtige schilderijen, tekeningen, beelden en grafiek van DELFSHAVEN/LLOYDKWARTIER
de Rotterdamse Kunstenaar Henk Chabot (1894-1949). Hiernaast bezit
6 // COKKIE SNOEI het museum een collectie van Schortemeijer met werken uit de jaren 30 // MARITIEME KUNST- EN ANTIEKHANDEL
Mauritsweg 55, +31(0)10 412 92 74 twintig en een collectie van 26 werken uit de Tweede Wereldoorlog. DELFSHAVEN / MARITIME ART AND ANTIQUE
Deze galerie voor moderne kunst presenteert werk van onbekende en The Chabot Museum in Rotterdam is housed in a listed historical mo- DELFSHAVEN
gevestigde kunstenaars, vanuit de hele wereld. Cokkie Snoei mixt het nument, characteristic of the functional architecture movement. This A monumental building in the heart of Witte de Withstraat houses two Charlotte van Pallandt was commissioned in 1966 to make a statue of Voorhaven 33, +31(0)10 425 45 65
experimentele met het traditionele en het glamoureuze met het con- white corner villa from 1938 has a permanent collection of paintings, cutting-edge art institutes. TENT. shows relevant work from the high- Dutch sovereign Wilhelmina as queen of the resistance movement: strong- In de voormalige Henkes jenever distilleerderij toont Maritieme Kunsten
ceptuele. De galerie bezit bovendien een unieke collectie fotografie uit drawings and graphic design by expressionist artist Henk Chabot energy Rotterdam art world, with provocative group exhibitions and solo willed and indomitable. The statue was made from bluestone to add extra Antiekhandel Delfshaven een grote collectie nautica, zoals scheeps-
de 20e eeuw. (1894-1949). The museum now also has the Schortemeijer Collection presentations. Witte de With presents larger developments and artists emphasis to the solidity and determination. modellen, zee-instrumenten, scheepsbellen en navigatiemappen. Het
This gallery of modern art presents work by unknown and established of works from the 1920s, as well as a collection of 26 pieces from the that define the contemporary art scene in the international arena. Both aanbod aan originele prenten, gravures en zeekaarten is ongeëvenaard.
artists from all over the world. Cokkie Snoei mixes experimental and Second World War. institutes are regularly open in the evenings, offering a programme of 20 // QUILL In the former Henkes gin distillery, Maritime Art and Antique Delfshaven
traditional, glamorous and conceptual. The gallery also has a unique lectures, debates, film screenings and performances. Phillip King, 1971, Parklaan exhibits a large collection of nautical curiosa, such as model ships, naval
collection of 20th- century photography. Quill betekent ganzenveer, wat slaat op de fragiele gebogen vormen instruments, shipping bells and navigation maps. The collection of original
17 // SHOWROOM MAMA die organisch uit de grond lijken te komen. Vanwege haar gracieuze prints, engravings and maps is unequalled.
7 // STUDIO HERGEBRUIK / STUDIO RE-USE Witte de Withstraat 31, +31 (0)10 233 20 22 schoonheid en de internationale faam van Phillip King was Quill ook
Coolsingel 53, +31(0)10 413 36 60 MAMA is een platform voor visuele cultuur op het grensvlak van te zien op internationale exposities in Parijs en Florence. 31 // PETRI VOET CERAMICS
Studio Hergebruik presenteert en verkoopt producten, die door her- beeldende kunst en populaire cultuur en een thuisbasis voor de jongste The word quill refers to a goose feather, referencing the fragile, curved Voorhaven 16
gebruik of recycling van materialen, beelden of concepten zijn ontstaan. generatie beeldmakers. Grafisch ontwerpers, taggers, skaters, mode, forms which seem to emerge organically from the ground. Due to its 26 Petri Voet ontwerpt en maakt naast kleurrijke keramische kunstwerken
Het aanbod varieert van kunst tot kleding tot woonaccessoires, zoals kunst: hedendaagse beeldcultuur staat centraal in de tentoonstelllingen. graceful beauty and the international fame of Phillip King, Quill has ook alledaags keramiek, zoals vazen en schalen. Een van haar meest
de befaamde Paperbag van Jos van der Meulen. MAMA is a platform for visual culture, walking that fine line between also been displayed at international exhibitions in Paris and Florence. succesvolle ontwerpen is de tulpvaas.
Studio Re-Use exhibits and sells products created by re-using or recycling visual arts and popular culture and providing a home base for the latest 24 // MAASBEELD Petri Voet designs and makes colourful ceramic works of art as well as
materials, images or concepts. The range of products varies from art to generation of visual creatives. Graphic design, taggers, skaters, fashion, Auke de Vries, 1983, Willemsbrug everyday ceramics such as vases and dishes. One of her most successful
clothing and accessories for the home, such as the famous Paperbag by art: the visual culture of today is at the heart of the exhibitions. Auke de Vries liet zich voor Maasbeeld inspireren door het strakke designs is the tulip vase.
Jos van der Meulen. lijnenspel van de Willemsbrug en door elementen uit de scheepvaart.
Het kunstwerk is een speelbal van het water in de Maas en van de wind,
die de onderdelen zacht in beweging zetten.
11 14 Auke de Vries took his inspiration for Maasbeeld from the taut play of
lines in the Willemsbrug and from elements derived from shipping. The
20 22 work of art is a plaything of the water in the Maas and the wind, which
12 // CENTRUM BEELDENDE KUNST cause the components to move gently.
Nieuwe Binnenweg 75, +31(0) 436 02 88
Het CBK is verantwoordelijk voor tientallen activiteiten en tentoonstel- 21 // ANIMAUX 25 // DE VERWOESTE STAD
lingen per jaar. Kunst toegankelijk maken is een belangrijke doelstelling Van Vollenhovenstraat 15, +31(0)10 243 00 44 Ossip Zadkine, 1951, Plein 1940
van het CBK, je kunt ze dan ook bezoeken op verschillende locaties. De twee gerenoveerde pakhuizen waarin Animaux huist herbergen de De Verwoeste Stad van Zadkine is het belangrijkste oorlogsmonument
Naast TENT, in de Witte de Withstraat, ook bij de kunstuitleen en Beel- absolute top van de Nederlandse kunst. Er hangen schilderijen van van Rotterdam en verbeeldt het leed van de stad. Het gat in het lichaam
dende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR) op de Nieuwe Binnenweg. onder andere Eugène Brands, Rob Scholte, Jan Cremer, Armando, symboliseert hoe Rotterdam in zijn hart werd getroffen door het Duitse
The CBK handles dozens of art activities and exhibitions every year. In line Jasper Krabbé en foto’s van Frans Jansen en Paul Huf. bombardement in de 2e Wereldoorlog.
with the CBK’s goal of making art accessible, the initiatives it develops The two renovated warehouses in which Animaux is housed accommo- The Destroyed City by Zadkine is Rotterdam’s main war memorial and
can be visited at various locations. Besides TENT on Witte de Withstraat, date the absolute best in Dutch art. There are paintings by such artists it depicts the suffering of the city. The hole in the body symbolises how
4 there are also the art rental facility and Visual Art & Public Space (BKOR) 17 as Eugène Brands, Rob Scholte, Jan Cremer, Armando, Jasper Krabbé Rotterdam was cut to the heart by the German bombs during the Second 16
on Nieuwe Binnenweg. and photos by Frans Jansen and Paul Huf. World War.
CENTRUM / CITY CENTRE MUSEUMPARK 45 // URBAN ESPRESSO BAR
Botersloot 44a, +31(0)10 213 07 68
Het centrum van Rotterdam is zeer afwisselend, met vooral moderne, Het gebied rond het Museumpark is bijzonder rijk aan musea. Museum Bij de Urban Espresso Bar is het goed chillen met een kop koffie en een
naoorlogse architectuur. Slechts een aantal monumentale gebouwen Boijmans Van Beuningen, de Kunsthal Rotterdam en het Nederlands stuk chocoladetaart. Liefhebbers van sandwiches en fruitsappen zijn
overleefden de 2e wereldoorlog, zoals het Stadhuis en de St. Laurenskerk. Architectuurinstituut liggen op loopafstand van elkaar. Vele culturele hier ook aan het juiste adres. Urban Espresso Bar heeft een minima-
Rond de Coolsingel ligt het winkelhart van Rotterdam, waar iedere dag en culinaire hotspots van Rotterdam bevinden zich hier, met name in listische en trendy inrichting.
gewinkeld kan worden. de Witte de Withstraat. The Urban Espresso Bar is a good place to chill out with a cup of coffee
The centre of Rotterdam is highly diverse, consisting mainly of modern, The area around the Museumpark is blessed with an extraordinary and a lovely wedge of chocolate cake. Fans of sandwiches and fruit juices
post-World War 2 architecture. Only a few historical buildings survived number of museums, including Kunsthal Rotterdam, Museum Boijmans have also come to the right place. Urban Espresso Bar has a minimalist
the Second World War, such as the city hall and the St Laurence Church. Van Beuningen and the Netherlands Architecture Institute. Many cultural and trendy interior.
Around Coolsingel you can find the shopping heart of Rotterdam, where and culinary hotspots of Rotterdam can be found around the Museum-
shops are open seven days a week park, particularly in Witte de Withstraat.
to welcome you!
49
taurants, theatres and hotels make a visit complete. Rotterdam is pleased
32 // DE DOELEN 36 // FILMTHEATER CINERAMA
Rotterdam Art City. The varied range of public artworks, galleries, res-
Schouwburgplein 50, +31(0)10 217 17 17 Westblaak 18, +31(0)10 411 53 00
institutions, they present a fantastic programme of art on the theme of
Concertgebouw De Doelen is de thuisbasis van het Rotterdams Phil- Filmtheater Cinerama is een echte oude bioscoop met een relaxte sfeer. 41 51 // HOTEL NEW YORK ****
and the Kunsthal Rotterdam. Together with other Rotterdam cultural
harmonisch Orkest. In de concertzalen, die geroemd worden vanwege Cinerama vertoont doorgaans films die het midden houden tussen kas- Koninginnenhoofd 1, +31(0)10 439 05 55
project. Rotterdam is represented by Museum Boijmans Van Beuningen
hun geweldige akoestiek, worden jaarlijks 600 concerten gegeven. De krakers en filmhuismovies. Het theater heeft een gezellige foyer waar Waar vroeger de directie van de Holland-America Lijn zetelde, is nu
cities of the Netherlands will be taking part in the Holland Art Cities
Doelen heeft een breed programma-aanbod, variërend van klassieke men op zijn gemak een biertje kan drinken aan de leestafel. 41 // EUROMAST Hotel New York gevestigd. Het grote café-restaurant met oesterbar maakt
From 2009 to halfway through 2011, ten top museums in the four major
tot lichte, moderne en wereldmuziek. Cinerama is an authentic old cinema offering a genuine and relaxed Parkhaven 20, +31(0)10 436 48 11 van het hotel een levendige ontmoetingsplek, op een van de mooiste
maken een bezoek compleet. Rotterdam verwelkomt je graag.
Concert Hall De Doelen is the home of the Rotterdam Philharmonic atmosphere. Cinerama usually shows films that fall somewhere between Letterlijk op een toplocatie ontbijten, lunchen of dineren kan bij bras- locaties van Rotterdam.
aanbod aan openbare kunst, galeries, restaurants, theaters en hotels
Orchestra. The concert halls are famous for their fantastic acoustics, blockbusters and arthouse movies. The cinema has an intimate foyer serie Euromast. Op een hoogte van 92 meter hebben bezoekers een What was once the headquarters of the Holland-America Line is now Hotel
kunstprogramma, onder de noemer Rotterdam Art City. Het gevarieerde
hosting 600 concerts a year. De Doelen presents a broad programme where you can enjoy a drink at the reading table. fenomenaal uitzicht over Rotterdam. Het stijlvolle restaurant is modern 45 New York. With a large café, restaurant and oyster bar, the hotel is a
met andere Rotterdamse culturele instellingen bieden zij een fantastisch
varying from classical to light, modern and world music. ingericht en de keuken is internationaal. lively meeting point at one of the most beautiful locations in Rotterdam.
dit Museum Boijmans Van Beuningen en Kunsthal Rotterdam. Samen
37 // BAGEL BAKERY The Euromast brasserie is literally an experience at the highest level.
van Nederland in het teken van Holland Art Cities. In Rotterdam zijn
Schilderstraat 57a-59a, +31(0)10 412 15 60 At a height of 92 metres, visitors have a phenomenal view of Rotterdam. 46 // H2OTEL ***
Van 2009 tot midden 2011 staan tien topmusea in de vier grootste steden
Met zijn koosjer/Israëlische keuken is dit restaurant een aanrader The stylish restaurant has a modern décor and serves international Wijnhaven 20, +31(0)10 444 56 90
voor liefhebbers van bagels en de joodse keuken. De Bagel Bakery werkt cuisine. Het bijzondere aan het H2otel is dat het een drijvend hotel is, midden
WWW.ROTTERDAMARTCITY.NL
zoveel mogelijk met biologische producten en is bekend om zijn huis- in de Wijnhaven. Hier kan je heerlijk slapen op het water. De kamers zijn
gemaakte pastrami en ‘gefillte fish’. 42 // SMAAK licht en modern ingericht, een aantal ervan ademen de maritieme sfeer
ART CITY Serving tasty kosher/Israeli cuisine, this restaurant is a great tip for
people who love bagels and Jewish food. The Bagel Bakery uses organic
Van Vollenhovenstraat 15, +31(0)10 436 22 94
Restaurant Smaak is gevestigd in een gerestaureerd pakhuis op het
van havenstad Rotterdam uit.
The unique thing about H2otel is that this charming accommodation
produce whenever possible and is known for its home-made pastrami Westelijk Handelsterrein. Smaak serveert lunch, borrel en diner en is floats in the middle of the Wijnhaven, offering a comfortable night’s rest
and gefillte fish. internationaal georiënteerd. Het restaurant staat garant voor eten met on the water. The design of the rooms is light and modern; a number
ROTTERDAM allure, comfort, sfeer en warmte.
Restaurant Smaak is located in a restored warehouse at the Westelijk
have a maritime feel in keeping with the port city of Rotterdam.

Handelsterrein. Smaak serves lunch, cocktails and dinner. This interna-
tionally oriented restaurant guarantees food accompanied by allure, KOP VAN ZUID
comfort, atmosphere and warmth.
Het kosmopolitische Kop van Zuid is bereikbaar via hét icoon van
Rotterdam: de Erasmusbrug. In het voormalige havengebied wisselen
32 34 spectaculaire, moderne hoogbouw en industriële, gerenoveerde panden
elkaar af. Cultuurinstituut Las Palmas was vroeger een loods, maar
herbergt nu onder andere het Nederlands Fotomuseum.
33 // ROTTERDAMSE SCHOUWBURG The cosmopolitan Kop van Zuid can be reached via the icon of Rotter-
Schouwburgplein 25, +31(0)10 411 81 10 dam: the Erasmus Bridge. In the former port area, spectacular modern
De Rotterdamse Schouwburg is de plek voor toneel-, dans-, opera- en 36 37 skyscrapers stand tall among renovated industrial buildings. Once a
theatervoorstellingen. Naast optredens van gerenommeerde Nederlandse warehouse, cultural institute Las Palmas now houses the Nederlands
NL/ENG theatergezelschappen zijn er regelmatig voorstellingen van minder Fotomuseum and an array of other activities.
bekende, vernieuwende groepen uit binnen- en buitenland. 38 // TOKO 94
The Rotterdamse Schouwburg is the place to be for drama, dance, opera Witte de Withstraat 94b, +31(0)10 213 59 31 47 // LUXOR THEATER
and theatre. In addition to performances by famous Dutch theatrical De gerechten bij Toko 94 zijn een mix van de Caribische en Aziatische Posthumalaan 1, +31(0)10 484 33 33
companies, this renowned municipal theatre has regular shows by less keuken. Alle producten worden bij buurtwinkels ingekocht. Alleen een Het Nieuwe Luxor Theater met uitzicht op de Erasmusbrug en de
well-known, innovative groups from the Netherlands and abroad. tropische cocktail drinken kan ook. Na afloop van het diner wordt er Maas wordt wel het mooiste theater van Nederland genoemd. Luxor
soulful underground muziek gemaakt. is een amusementstheater voor grootschalige producties, variërend
The food at Toko 94 combines Caribbean and Asian cuisine. Everything 42 van musicals en shows tot theaterconcerten en dansvoorstellingen. 51
VVV ROTTERDAM is sourced from local shops. Besides its delicious food, the restaurant and The New Luxor Theatre, with its views of the Erasmus Bridge and the
De VVV Rotterdam is het centrale informatiepunt van en over Rotterdam. café is also a great place to enjoy a tropical cocktail. Soulful under- Maas, is sometimes referred to as the most beautiful theatre in the Nether-
Zij geeft informatie en tips over de stad en verkoopt tickets, cadeaus en ground music is played after dinner. 43 // GRAND HOTEL PHILADELPHIA lands. Luxor is an entertainment venue for large-scale productions,
souvenirs. Iedere dag open, Coolsingel 197, tel. 0900-403 40 65 (35cpm). Van Vollenhovenstraat 48-50, +31(0)10 240 04 25 varying from musicals and shows to concerts and dance performances. DELFSHAVEN/LLOYDKWARTIER
Let op: tot maart 2010 is de VVV Rotterdam gevestigd op Coolsingel 5 39 // A SMALL HOTEL Net zo statig als het Scheepvaartkwartier is Grand Hotel Philadelphia.
(naast het Hilton) The VVV Rotterdam is the central information point Witte de Withstraat 94, +31(0)10 414 03 03 Het sfeervolle hotel opende in 2005 na een grondige renovatie van drie 48 // CAFÉ ROTTERDAM Historisch Delfshaven is een pittoreske haven met een grootse geschie-
for Rotterdam. She supplies information and tips about the city and selss A Small Hotel is een luxe en klein hotel met zes ruime kamers, die in historische, klassieke panden. Onder begeleiding van professionals Wilhelminakade 699, +31(0)10 290 84 42 denis, waar het heerlijk ronddwalen is tussen de (antiek)winkeltjes,
tickets, gifts and souvenirs. Open daily, Coolsingel 197, bijzondere stijlen zijn ingericht. De Zen-, Tex-Indian- en Coco-kamers werken er in het hotel jongeren met een licht verstandelijke beperking. Café Rotterdam ligt aan de Maas en heeft voor elk wat wils. In het café galeries, cafés en restaurants. Iets verderop ligt het Lloydkwartier, met
tel. +31(0)10 271 01 20. Please note: until March 2010 the VVV Rotterdam zijn voorzien van alle gemakken en bieden rust en comfort, in het Grand Hotel Philadelphia is just as stately as the Scheepvaartkwartier that komt men voor een kop koffie, een borrel, een late night drink of een een mix van oude en nieuwe architectuur waar zich een bruisende
is located at Coolsingel 5 (next to Hilton) hart van cultureel Rotterdam. surrounds it. The attractive hotel opened in 2005 following the extensive zondagse brunch. Op de eerste verdieping kunnen gasten, in grote of creatieve sector heeft ontwikkeld.
A Small Hotel is a small, luxury hotel with six spacious rooms designed renovation of three classic historical buildings. The hotel is staffed by kleine kring, genieten van het diner. The historical Delfshaven is a picturesque harbour with a grand history
VVV ROTTERDAM INFO CAFÉ in special styles. The Zen, Tex and Coco rooms are equipped with all the young people with minor mental disabilities, supervised by a professional Café Rotterdam is located by the Maas River and has something for where you can happily wander about the antique shops, galleries, cafés
Het VVV Rotterdam Info Café bij het Centraal Station heeft een service- mod cons, offering tranquillity and comfort in the heart of Rotterdam’s team. everyone. The café is a great place to drop by if you fancy a cup of coffee, and restaurants. Just a few moments further, the Lloydkwartier has a
balie en een aantal computers, om wegwijs te raken in Rotterdam. Het cultural scene. something stronger, a late-night drink or Sunday brunch. The first floor mixture of old and new architecture, now home to a lively creative sector.
is mogelijk om er een ontbijt, lunch of drankje uit Grandcafé Engels te offers a full dining experience for intimate dinners or large groups.
nuttigen. Iedere dag geopend, Stationsplein 43. The VVV Rotterdam Info 40 // BILDERBERG PARKHOTEL **** WATERFRONT / NIEUWE MARKT 52 // DE PELGRIM
Cafe at Central Station has a service counter and a number of computers, Westersingel 70, +31(0)10 436 36 11 Aelbrechtskolk 12, +31(0)10 477 11 89
to help you find your way in Rotterdam. You can enjoy breakfast, lunch Aan de groene en rustige Westersingel ligt het oudste hotel van Rot- Dit waterrijke gebied staat bekend om zijn vele binnenstadhavens, die In de enige brouwerij van Rotterdam kan men naast eten ook een rondje
or a drink from Grandcafé Engels. Open daily, Stationsplein 43. terdam: het Bilderberg Parkhotel. Deze ‘Grand Dame’ stamt uit 1922 en steeds meer transformeren tot levendige woon-, werk- en uitgaans- door de brouwerij maken. De Pelgrim leent zich tevens voor trouwerijen
beschikt over ruim 80 jaar ervaring en service. In 2006 is het gehele gebieden. In de Leuvehaven bevindt zich het Maritiem Museum. Een en vergaderingen. Veel gerechten in het restaurant zijn bereid met zelf-
ROTTERDAM WELCOME CARD hotel gerenoveerd en opnieuw ingericht. must-see zijn de kubuswoningen van Piet Blom, bij de Oude Haven. gebrouwen bier.
Ontdek de gastvrijheid van de meest dynamische stad van Nederland. Situated in and amongst the greenery of the peaceful Westersingel, the This area is known for its many inner harbours, which are increasingly Rotterdam’s only brewery is not only a great place to eat, it also offers
De Rotterdam Welcome Card biedt 25% korting of meer bij 50 attracties, oldest hotel in Rotterdam is the Bilderberg Parkhotel. This ‘Grande Dame’ being transformed into lively residential, business and nightlife districts. guided tours of the brewery. De Pelgrim is also a good venue for weddings
musea, restaurants en diverse uitgaansgelegenheden en 1, 2 of 3 dagen dates from 1922 and has more than 80 years of experience and service. The Leuvehaven is home to the Maritime Museum. An absolute must-see and meetings. Many of the delicious dishes served in the restaurant are
onbeperkt reizen met RET metro, tram en bus. Inclusief plattegrond The hotel was renovated and refurnished in 2006. are the cube houses designed by Piet Blom, located near the Oude Haven. prepared with self-brewed beer.
waarop je kunt zien welke kortingen zich bij elkaar in de buurt bevin-
den en dus het maximale uit jouw Rotterdam Welcome Card halen! 44 // LEVEL 53 // STROOM ****
Voor € 9 (1 dag), € 12 (2 dagen) of € 15 (3 dagen) verkrijgbaar bij VVV SCHEEPVAARTKWARTIER Pannekoekstraat 76a, +31(0)10 280 07 88 Lloydstraat 1, +31(0)10 221 40 60
Rotterdam, VVV Rotterdam Info Café en via www.vvvshoprotterdam.nl. Restaurant Level is een trendy restaurant in een hippe buurt. De keuken STROOM is een bar-lounge-kitchen-hotel in een voormalige elektri-
Discover a new standard of hospitality in the most dynamic city in the is fusion en aan de indrukwekkende cocktailbar kan men terecht voor 48 citeitscentrale. In de designstudio’s draait het om de badkamer, waar
Netherlands. The Rotterdam Welcome Card offers discounts of 25% and 33 een lekker drankje. Level serveert ook sushi’s. Het restaurant heeft een de sterren te zien zijn door een glazen plafond. Het hotel is uitgerust
more at 50 attractions, museums, restaurants and places of entertainment design inrichting in een warme kleurstelling. met een grote open eetkeuken en trendy bar.
and 1, 2 or 3 days of unlimited travel on the RET public transport net- Restaurant Level is a trendy restaurant in a happening neighbourhood, 49 // HUMPHREYS STROOM is a bar-lounge-kitchen-hotel housed in a former power station.
work. Including city map on which you can see which discounts are close 34 // DUDOK serving fusion cuisine. There is an impressive cocktail bar serving delicious Otto Reuchlinweg 1004, +31(0)10 484 45 44 The main feature in the hotel’s designer studios is the bathroom, where
to each other and get the most out of your Rotterdam Welcome Card! Meent 88, +31(0)10 433 31 02 drinks. Level also serves sushi. The restaurant has a designer interior, Restaurant Humphreys is een sfeervolle eetgelegenheid met als uit- you can see the stars through a glass ceiling. The hotel has a large, open
For € 9 (1 day), € 12 (2 days) or € 15 (3 days) available at VVV Café Brasserie Dudok bevindt zich in het hart van Rotterdam en is een decorated in warm colours. gangspunten: drie gangen, één prijs, een maandelijks wisselende kaart dining kitchen and a trendy bar.
Rotterdam and VVV Rotterdam Info Café. levendige ontmoetingsplaats voor jong en oud. Men kan hier betaalbaar en een gemoedelijke sfeer. Met daarbij keuze uit vlees, vis en vegetarisch.
eten vanaf ontbijt tot en met diner. Dudok is beroemd om zijn appeltaart. Restaurant Humphreys has a nice ambience and serves good food accor-
COLOFON / COLOPHON Taarten en ander lekkers zijn ook ‘take-away’ verkrijgbaar. ding to simple principles: three courses, one price, a menu that changes
Productie / Production Rotterdam Marketing Fotografie / Photography Daarzijn, Located in the heart of Rotterdam, Café Brasserie Dudok is a lively mee- every month and a friendly atmosphere. The menu offers a choice of meat,
Beelden van Enith, Jan van der Ploeg, Marc Heeman, Claire Droppert, Maarten Laupman,
Hannah Anthonysz, Marco de Nood e.a. Ontwerp / Design Supernova Ontwerp bNO ting place for young and old alike. In addition to breakfast, lunch and fish or vegetarian.
Druk / Print Thieme MediaCenter Rotterdam dinner for a reasonable price, Dudok is also famous for its apple pie. In het Scheepvaartkwartier is het rijke scheepvaartverleden van Rotter-
Pies and other tasty snacks are also available to take away. dam voelbaar, dankzij de statige gebouwen, de Veerhaven en het weidse 50 // SUITEHOTEL PINCOFFS ****
Rotterdam Marketing
Postbus 30235, 3001 DE Rotterdam, +31(0)10 205 15 00
uitzicht over de Maas. Hier kwam en komt de wereld bij elkaar, zoals Stieltjesstraat 34, +31(0)10 297 45 00
contact@rotterdam-marketing.nl, www.rotterdamartcity.nl 35 // NH ATLANTA **** in het Wereldmuseum Rotterdam, Het Park bij de Euromast en het Suitehotel Pincoffs, gevestigd in een rijksmonument uit 1879, zit vol
Aert van Nesstraat 4, +31(0)10 206 78 00 Westelijk Handelsterrein. charmante, authentieke details. Service en persoonlijke aandacht voor
NH Atlanta Rotterdam, gesitueerd middenin het centrum, ademt een The Scheepvaartkwartier is a living monument to the rich maritime de gast staan centraal. Met uniek uitzicht op de Maas, de Rotterdamse
authentieke sfeer uit met prachtige marmeren vloeren, een aantal Art history of Rotterdam thanks to its stately buildings, the Veerhaven har- bruggen en de skyline.
Deco elementen en imposante kroonluchters. bour and the expansive view of the river Maas. In the city’s past and Suitehotel Pincoffs, housed in a national monument dating back to 1879,
With exquisite marble floors, a number of Art Deco elements and im- present, this is where all the world comes together, converging in the is bursting with charming, authentic details. Service and personal attention
pressive chandeliers, NH Atlanta Rotterdam, situated in the centre, simply Wereldmuseum Rotterdam, Het Park by the Euromast, the Westelijk 44 are paramount, ensuring guests have a lovely stay. Pincoffs offers unique 53
exudes authenticity. Handelsterrein and more. views of the Maas, the bridges of Rotterdam and the skyline.

later in life. your own sloop. work.
show his early period, breakthrough, travels and international style, as well as his success mances by the Rotterdam Philharmonic Orchestra and others from the quayside or in in the Netherlands. Internationally renowned poets will also be reading from their own installation of his colour slides of Tokyo includes slideshows and music. addressing conflicts, protection, resistance and how people deal with these issues.
a name for himself in turn-of-the-century Paris. The highlights depicted in this exhibition An open-air classical concert in Rotterdam’s most charming harbour. Enjoy perfor- befaamde dichters dragen voort uit eigen werk. Festival showcasing international poetry photographer, Ed van der Elsken, whose archives are managed by the museum. A special This exhibition brings together diverse work by nearly 45 Dutch and international artists,
en internationale stijl en het latere succes. Rotterdam-born artist Kees van Dongen made kade of een eigen sloepje van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en anderen. Festival met aandacht voor internationale poëzie in Nederland. Ook internationaal en muziek. This spring, the museum will hold an exhibition on the most famous Dutch en het verzet ertegen en de verwerking ervan aan de orde worden gesteld.
toonstelling belicht aan de hand van hoogtepunten zijn beginperiode, doorbraak, reizen Een klassiek openluchtconcert in de sfeervolste haven van Rotterdam. Geniet vanaf de 12 juni t/m 19 juni / 12 - 19 June Elskens’ kleurendia’s over Tokio te zien in een bijzondere installatie met diaprojecties internationale kunstenaars, waarin op uiteenlopende wijze conflicten, de bescherming
De Rotterdamse kunstenaar maakte rond de eeuwwisseling naam in Parijs. Deze ten- Veerhaven, 28 augustus / 28 August Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25 van der Elsken, van wie het museum ook het archief beheert. Voor het eerst zijn Van der “Don’t Mention the War” brengt het werk samen van circa vijfenveertig nationale en
18 september t/m 23 januari 2011 / 18 September - 23 January 2011 OVG VEERHAVENCONCERT / OVG VEERHAVEN CONCERT POETRY INTERNATIONAL FESTIVAL Dit voorjaar toont het museum werk van Nederlands beroemdste straatfotograaf Ed 6 februari t/m 6 juni / 6 February - 6 June
Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20 3 april t/m 20 juni / 3 April - 20 June Kunsthal Rotterdam
KEES VAN DONGEN gypsy music and arias. Museum Boijmans Van Beuningen houses an exhibit by Olafur Eliasson. Nederlands Fotomuseum, Wilhelminakade 332 DON’T MENTION THE WAR
various stages featuring elegant classical music and popular romantic tunes, soulful shows his work on location in the port of Rotterdam, in an empty dock. At the same time ED VAN DER ELSKEN / TOKYO SYMPHONY
by Productiehuis Rotterdam. the epicentre of the Rotterdam art world: Witte de Withstraat. picnic baskets filled with goodies: a recipe for a perfect outing. Concerts are held on A collaboration of the Port of Rotterdam and the museum. Dutch artist Joep van Lieshout fair for ‘autonomous design’.
from northern and southern Europe, the US and Africa, as well as three (co-)productions Three days of ground-breaking art, theatre, fashion, dance, music and photography in muziek, zigeunermuziek en aria’s. A sunny park, a romantic atmosphere and overflowing Tegelijkertijd toont het museum in eigen huis Notion Motion van Olafur Eliasson. Guides entice and accompany visitors to special, uncommon places in town. art and presents exciting new talent. Object Rotterdam in Las Palmas is the international
Rotterdam. The ninth edition of this festival opens the season with surprising theatre in het epicentrum van de Rotterdamse kunstwereld: de Witte de Withstraat. podia worden concerten gegeven met sfeervolle klassieke en populaire romantische Van Beuningen. Joep van Lieshout toont zijn werk in een leegstaande loods van 5000m2. Motel Mozaïque offers an organic mix of music, theatre, film and visual art. voor autonoom design. This art fair provides a look at the latest developments in visual
en Zuid-Europa, de Verenigde Staten en Afrika en drie (co)producties van Productiehuis Drie dagen lang grensverleggende kunst, theater, mode, dans, muziek en fotografie Een zonnig park, romantische sfeer en rijk gevulde picknickmanden. Op verschillende Een samenwerkingsproject tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Museum Boijmans Gidsen (ver)leiden de bezoekers langs bijzondere plekken in de stad. aanstormend talent in beeld. Object Rotterdam in Las Palmas is de internationale beurs
De negende editie van dit festival opent het seizoen met verrassend theater uit Noord- 10 t/m 12 september / 10 - 12 September Park bij de Euromast, 8 augustus / 8 August 29 mei t/m 17 oktober / 29 May - 17 October Motel Mozaïque biedt een organische mix van muziek, theater, film en beeldende kunst. Art Rotterdam biedt een blik op de laatste ontwikkelingen in beeldende kunst en brengt
Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25, September 2010 Witte de Withstraat DAY OF THE ROMANTIC MUSIC Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20 8 april t/m 11 april / 8 - 11 April 4 februari t/m 7 februari / 4 - 7 February
VAN DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG DE WERELD VAN WITTE DE WITH DAG VAN DE ROMANTISCHE MUZIEK SUBMARINEWHARF: JOEP VAN LIESHOUT Diverse locaties / Various locations Cruise Terminal, Wilhelminakade 699
DE INTERNATIONALE KEUZE ONDERZEEBOOTLOODS: JOEP VAN LIESHOUT MOTEL MOZAÏQUE ART ROTTERDAM ROTTERDAM
art forms. R&B, world beat and Latin.
unique exhibition presents maritime elements in the history of fashion. Opera, symphonic work and chamber music will enter into dialogue with film and other jazz in all shapes and sizes, the festival also includes blues, gospel, funk, soul, hip-hop, middle ages. dam Museum Night. Including special guided tours, workshops, performances and events. Showing an international selection of independent, innovative and experimental cinema.
applications through such archetypes as the disreputable sailor and on to Chanel, this en kunst. In 2010 the theme of this cross-border symphonic festival will be Resurrection. latin. The North Sea Jazz Festival is the world’s largest indoor jazz festival. Besides shows over 550 years of history of the only building in Rotterdam that is left from the Almost 50 museums and galleries shine their artistic light over the city during the Rotter- A unique and future-oriented film festival, the IFFR is being held for the 39th time.
tentoonstelling over maritieme elementen in de modegeschiedenis. From practical A Story of Rotterdam. Opera, symfonisch werk en kamermuziek gaan in dialoog met film jazz in alle soorten en maten met blues, gospel, funk, soul, hiphop, r&b, world beat en van het enige middeleeuwse monument van Rotterdam laten zien. Exhibition that over de stad schijnen. Met speciale rondleidingen, workshops, performances en events. internationale selectie van onafhankelijke, innovatieve en experimentele cinema.
Van doelmatigheid tot archetypen als de ‘sailor as bad guy’ naar Chanel; een unieke Dit grensoverschrijdend symfonisch festival heeft in 2010 het thema Resurrection – Het North Sea Jazz Festival is het grootste indoor jazzfestival van de wereld. Naast Vaste tentoonstelling aan de hand van twintig thema’s die ruim 550 jaar geschiedenis Bijna 50 musea en galeries laten tijdens de museumnacht hun kunstzinnige licht Eigenzinnig en toekomstgericht filmfestival, dat voor de 39e keer plaatsvindt. Met een
25 september t/m 13 maart 2011 / 25 September 2010 - 13 March 2011 3 t/m 10 september / 3-10 September 9 juli t/m 11 juli / 9 - 11 July medio mei / mid May 6 maart / 6 March 27 januari t/m 7 februari / 27 January - 7 February
Maritiem Museum Rotterdam Diverse locaties / Various locations Ahoy Rotterdam, Ahoyweg 10 Laurenskerk, Grotekerkplein 27 Diverse musea en galeries / Various museums and galleries Diverse locaties / Various locations
FASHION, AHOY! GERGIEV FESTIVAL NORTH SEA JAZZ FESTIVAL DE LAURENSKERK: EEN KERK VOL VERHALEN! ROTTERDAMSE MUSEUMNACHT / ROTTERDAM MUSEUM NIGHT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM

HIGHLIGHTS 2010 // WWW.ROTTERDAMARTCITY.NL