You are on page 1of 19

Partnerplan 2015

Convention Bureau
& Tourism Board
This trip was truly amazing. It was a wonderful
experience to see so many unique places,
hotels and attractions in such a short time.
Big thanks for the brilliant organisation and
taking care of us in the best way possible.
Nelly Hilmane, Leading Travel DMC
Deelnemer FAMtrip UK (MICE), september 2014
‘Een portie durf gecombineerd met een goed georganiseerde
uitvoering en een betere samenwerking, vanuit één goede
organisatie’. Zo stond er eind 2013 in een oprichtingsdocument voor
Rotterdam Partners te lezen. Het vat in een notendop de opdracht
samen die Rotterdam Partners meekreeg: de economie van de stad
- in lijn met de Rotterdamse traditie van durf - met vereende
krachten tot nieuwe, grote resultaten brengen. De stad geeft
immers blijk van voldoende potentie.
Nog geen tien maanden verder is Rotterdam Partners vol in bedrijf.
En voor u heeft u het Partnerplan 2015, het eerste partnerplan dat
wij u presenteren onder de vlag van Rotterdam Partners.
Een nieuwe organisatie brengt veranderingen met zich mee.
Een nieuwe missie: promotor van de Rotterdamse economie.
Nieuwe labels van waaruit wordt gewerkt en gecommuniceerd:
Convention Bureau, Tourism Board, International Trade & Investment
en Rotterdam Info. En nieuwe collega´s.
Deze veranderingen betekenen niet dat de kaders waarbinnen
Rotterdam Partners Convention Bureau en Tourism Board opereren,
zijn veranderd. Rotterdam Partners bouwt in 2015 voort op de
inspanningen zoals u die de afgelopen jaren van ons gewend was.
Dat betekent dat wij ook in 2015 met veel kennis en enthousiasme
de verschillende markten zullen bewerken. Daar waar synergie
mogelijk is, wordt een koppeling gemaakt met de markten die
we vanuit International Trade & Investment bedienen. Deze
meerwaarde, een van de beoogde opbrengsten van de fusie,
zal in 2015 en volgende jaren steeds meer zichtbaar worden.
Voor de promotie van de stad is 2014 een topjaar. Rotterdam werd
uitgeroepen tot Must See City 2014 door de New York Times en de
Rough Guides. De golf van positieve internationale én nationale
media-aandacht voor de stad blijft maar aanhouden. Rotterdam
heeft er twee nieuwe reisgidsen bij: 100% Rotterdam en Wallpaper
City Guide. Ook werd Rotterdam wederom uitgeroepen tot tweede
congresstad van Nederland. En Rotterdammers zelf dragen hun
trots op de stad meer dan ooit uit. Kleding met Rotterdamse leuzen
valt overal in het straatbeeld te zien, het aantal producten met
een duidelijk Rotterdam signatuur heeft dit jaar een enorme vlucht
genomen en goed nieuws over de stad wordt massaal gedeeld
op social media.
De eerste signalen dat deze positieve aandacht zich ook uitbetaalt,
zijn goed. Voorlopige bezoekcijfers van 2014 laten een stijging zien.
En het aantal congressen vanuit de voor Rotterdam belangrijke
economische sectoren, zoals het medisch cluster, blijft toenemen.
Ook in ons eigen huis, Rotterdam Info, is het drukker dan ooit met
bezoekers uit alle windstreken.
Dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen. Voor veel
ondernemers blijven het economisch uitdagende tijden. Als stad
zullen we daarom moeten blijven ondernemen en durven investeren
om de stad vooruit te helpen. Rotterdam Partners zal ook in 2015
de regie voeren op en uitvoering geven aan de marketing- en
acquisitiestrategie van de stad en zal daar het Rotterdamse netwerk
aan koppelen. Effectieve stadsmarketing doe je immers met elkaar.
Wij vragen u om uw vertrouwen, deelname in onze activiteiten en
een voortzetting van onze samenwerking. Samen met ons team
bouwen wij graag met u verder aan de economie en het merk
Rotterdam.
Voorwoord
Fred van Beuningen
Algemeen Directeur
Marie-Thérèse Marcusse
Manager Convention
Bureau & Tourism Board
Een nieuwe organisatie
brengt veranderingen
met zich mee. Een nieuwe
missie: promotor van de
Rotterdamse economie.
Inhoud
Voorwoord 02
Rotterdam Partners in het kort 06
Voordeel voor partners 08
Activiteiten vrijetijdsmarkt 12
Activiteiten zakelijke markt 16
Communicatiemiddelen 22
Hospitality 26
Overige services 28
Kalender van activiteiten 2015 30
Partners 32
Colofon 35
4 5
Rotterdam Partners is de promotor van de Rotterdamse economie
en bedient alle doelgroepen die er voor de stedelijke economie en
citymarketing toe doen, te weten bedrijven, (zakelijke) bezoekers
en bewoners. Rotterdam Partners fungeert hierbij als de verbin-
dende schakel tussen bedrijfsleven, instellingen en het bestuur van
de gemeente Rotterdam. Rotterdam Partners heeft als doel om de
economische structuur van de stad te versterken.
Rotterdam Partners zorgt voor professionele promotie,
beeldvorming en belangenbehartiging van Rotterdam als ideale
vestigingsplaats voor bedrijven en organisaties en als aantrekkelijke
stad voor zakelijke en toeristische bezoekers en bewoners.
Rotterdam Partners voert de regie op en geeft uitvoering aan de
marketing- en acquisitiestrategie van de stad ter ondersteuning
van het samenbrengen van vraag naar en aanbod van het product
Rotterdam. Door intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven,
de kennis-, zorg- en culturele instellingen en het bestuur van de
stad verbetert het vestigingsklimaat van Rotterdam.
Rotterdam Partners bewerkt de verschillende markten vanuit
de volgende labels:
� Convention Bureau
� Tourism Board
� International Trade & Investment
Convention Bureau en Tourism Board
De afdeling Convention Bureau en Tourism Board heeft als
verantwoordelijkheid het informeren en inspireren van de nationale
en internationale inkoper over het toeristische aanbod van
Rotterdam en over de mogelijkheden voor zakelijke evenementen
en congressen. Het speuren naar organisatoren die evenementen
in hun portefeuille hebben en het benaderen van deze doelgroep is
een onderdeel van de verantwoordelijkheden. Zo ook het uitvoeren
van site-inspecties voor potentiële klanten, het uitbrengen van
bidboeken en het interesseren van intermediairs om wederverkoper
van het aanbod van Rotterdam te worden. Rotterdam Partners
draagt ook zorg voor opname van het Rotterdamse aanbod in
uitingen van derden en onderhoudt de relatie met het deel van
het Rotterdamse bedrijfsleven dat zich bezighoudt met het
toeristische en zakelijke evenementenaanbod. Met behulp van
relatiemanagement probeert het team continue verbindingen
te leggen tussen vraag en aanbod met betrekking tot het
product Rotterdam.
Het doel is zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken, die zo
lang mogelijk blijven en zo veel mogelijk geld uitgeven bij de
Rotterdamse (zakelijk) toeristische ondernemers. De doelgroepen
zijn te vinden in een aantal speerpuntlanden. Deze landen
vertegenwoordigen meer dan 75% van de verblijfsbezoekers
in Rotterdam. Jarenlange investering in de directe en indirecte
marktbewerking ligt hieraan ten grondslag.
De speerpuntlanden zijn:
� Nederland
� België
� Duitsland
� UK
� Frankrijk
� Spanje
� Italië
Waar mogelijk worden kansen gepakt die zich voordoen in andere
landen zoals de VS, China en Scandinavië. Al dan niet in gezamen-
lijkheid met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
(NBTC) worden acties opgezet en FAMtrips georganiseerd voor
de intermediairs/inkopers die onze stad bezoeken.
Organisatie
Om de doelstellingen te realiseren zet Rotterdam Partners, naast
bovengenoemde activiteiten van Convention Bureau en Tourism
Board, haar kwaliteiten in op Communicatie en Hospitality.
Communicatie
Op de bezoekersmarkt houdt Rotterdam Partners zich bezig met
contentbeheer, het ontwikkelen en realiseren van communicatie-
middelen en campagnes gericht op de (potentiële) bezoekers,
reisindustrie, zakelijke markt en overige relaties. Voorbeelden
daarvan zijn: Rotterdam City Map, Rotterdam Welcome Card,
Rondje Rotterdam, Rotterdam Shoppingstad, advertenties, digitale
nieuwsbrieven, www.rotterdam.info, www.rotterdampartners.nl en
Rotterdam-apps voor iPad en mobiel. Het genereren van positieve
free publicity speelt een belangrijke rol bij het versterken van het
imago van Rotterdam.
Hospitality
Het belang van een gastvrije stad is groot. Rotterdam Partners zet in
op een zo optimaal mogelijk en onafhankelijk informatiebeleid in de
stad, over het relevante (zakelijk) toeristische aanbod. Dit beleid is
gericht op bezoekers, bewoners en expats van Rotterdam, maar ook
de dienstverleners in de stad. Rotterdam Info Coolsingel, Rotterdam
Info CS en de Expatdesk horen daar bij, evenals het realiseren van
informatiepunten op belangrijke knooppunten van toeristenstromen.
Trainingsprogramma’s voor dienstverleners vergroten een gastvrije
houding richting de doelgroepen. Samen met partijen als de RET
en Stadsbeheer werkt Rotterdam Partners aan verbetering van
de serviceverlening vanuit deze diensten om zo bezoekers beter
te bedienen op gebied van reizen en parkeerbeleid. De distributie
van foldermateriaal (lokaal, nationaal en internationaal) en
Welcome Sets, naar aanleiding van informatieaanvragen vanuit het
bedrijsleven, maken ook onderdeel uit van het hospitalitybeleid.
Rotterdam
Partners
in het kort
We have fallen in love with Rotterdam (again)
and are so impressed with everything we
saw. The facilities at the University are quite
outstanding. We are confident that we have
chosen the best host city for 2015.
Amanda Sherwood, 4th Joint Meeting of European Calcified
Tissue Society (ECTS) & International Bone and Mineral Society
(IBMS), 25 - 28 April 2015
6 7
Rotterdam Partners biedt u, naast de generieke marketinginspan-
ningen, de mogelijkheid te participeren in aantrekkelijke activitei-
ten, communicatiemiddelen en diensten. Die kunnen voor u de markt
ontsluiten of u in contact brengen met de juiste intermediairs, zoals
eventmanagers, congresorganisatoren, touroperators en pers.
Waar u als ondernemer voor een veel te hoge investering zou staan,
te veel tijd kwijt zou zijn of eenvoudigweg de ingangen niet heeft,
kan Rotterdam Partners een waardevolle partner zijn. De voordelen
zijn legio: voor de juiste prijs bent u verzekerd van maximale
marketinginspanningen in het hart van uw doelgroep. Dit betreffen
activiteiten die bovendien zijn ingebed in het grote geheel waardoor
de bestemming Rotterdam goed wordt gepresenteerd als een
aantrekkelijke stad waarin van alles mogelijk is. U kunt participeren
in de activiteiten en communicatiemiddelen beschreven in dit
partnerplan. Voor alle activiteiten en communicatiemiddelen geldt
dat zij onder voorbehoud zijn.
Als Convention & Tourism partner van Rotterdam Partners profiteert
u van de volgende voordelen:
� 15% korting op de genoemde activiteiten in dit plan (met
uitzondering van deelname aan beurzen en forums). De vermelde
prijzen in dit partnerplan zijn reeds minus de partnerkorting.
Organisaties die geen partner zijn, betalen het volle tarief.
� Opname in de database Toerisme & Recreatie van
www.rotterdam.info en www.rotterdampartners.nl.
� Opname in de Rotterdam-app. Toeristische locaties worden
opgenomen in overzichtspagina’s en actuele activiteiten worden
vermeld in de dynamische agenda (dagelijkse update).
� Site-inspecties van touroperators en congresinitiators/-
organisatoren/-coördinatoren.
� Leadbemiddeling (bemiddeling tussen vraag en aanbod).
� Toezending Evenementenjaarlijsten.
� Rotterdam Partners organiseert ieder jaar minimaal drie
netwerkbijeenkomsten, zoals de Nieuwjaarsborrel, waarvoor u als
partner wordt uitgenodigd.
� Tijdens de jaarlijkse partnerbijeenkomst waarin het partnerplan
van Convention Bureau & Tourism Board wordt gepresenteerd,
licht Rotterdam Partners relevante actualiteiten toe. Naast
Convention & Tourism partners worden belangrijke stakeholders
uitgenodigd, zoals relaties binnen de gemeente Rotterdam (o.a.
wethouder Economie), Kamer van Koophandel Rotterdam, MKB
Rotterdam, Koninklijke Horeca Nederland (afd. Rotterdam) en het
NBTC.
� Toegang tot de Rotterdam Image Bank
(www.rotterdamimagebank.nl).
Voordeel voor
partners
� Vermelding, daar waar relevant, in diverse middelen zoals de
digitale consumentennieuwsbrief ‘Uit in Rotterdam’, Out & About
in Rotterdam en berichtgeving via Facebook en Twitter.
� Mediaruimte op The WOW, het digitale scherm tegenover
Rotterdam Centraal. Informeer naar de voorwaarden.
� Inzage in bezoekcijfers die in de Toeristische Barometer
Rotterdam worden gebundeld
(http://rotterdam.toeristischebarometer.nl).
� 25% commissie bij verkoop Rotterdam Welcome Card door
toeristische wederverkopers (zakelijke markt 10%; online
wederverkopers 15%).
� Aanhaken op Rotterdam eTraining
(www.rotterdam.etraveltraining.nl).
� Kosteloze toezending van cadeaubonnen bij online bestellingen
via VVV Webshop (www.vvvshoprotterdam.nl).
Voordelen bij Rotterdam Info Coolsingel
� Kosteloze presentatie van foldermateriaal
� Kosteloze instore communicatie via LCD-schermen
� Informatieavonden met uw inbreng voor VVV-informatrices
t.b.v. actualisering productinformatie
Overige voordelen
Daarnaast zijn er nog enkele voordelen waarbij partners profiteren
van een zeer gunstig tarief:
� Minimale portokosten bij het bestellen van foldermateriaal
� Losse kaartverkoop en verkoop van merchandise in Rotterdam
Info tegen 10% commissie (zie pagina 27)
� Deelname aan folderservice: distributie van foldermateriaal
onder circa 50 adressen, waaronder hotels, attracties, musea,
publieksinstellingen etc. (zie pagina 29)
Onze partners
Met trots presenteren wij u de 167 organisaties die Convention
& Tourism partner zijn van Rotterdam Partners op pagina 33 en 34.
Goed zaken gedaan op nieuwjaarsreceptie
@RdamPartners en geluisterd naar Bgm
Aboutaleb: het belang van samenwerken.
Bericht op Twitter @guusdutrieux, januari 2014
8 9
Voor de juiste prijs bent
u verzekerd van maximale
marketinginspanningen
in het hart van uw
doelgroep.
Toelichting bijdrage
Congresgebouwen en evenementenlocaties
Groot vloeroppervlak meer dan 6.000 m
2
Middel vloeroppervlak tussen 1.000 m
2
en 6.000 m
2
Klein vloeroppervlak minder dan 1.000 m
2
Hotels
Groot meer dan 175 kamers
Middel tussen 75 en 175 kamers
Klein minder dan 75 kamers
Attracties
Groot meer dan 200.000 bezoeken per jaar
Middel tussen 50.000 en 200.000 bezoeken per jaar
Klein minder dan 50.000 bezoeken per jaar
Musea
Groot meer dan 100.000 bezoeken per jaar
Middel tussen 50.000 en 100.000 bezoeken per jaar
Klein minder dan 50.000 bezoeken per jaar
Restaurants
Groot meer dan 150 couverts
Middel tussen 100 en 150 couverts
Klein minder dan 100 couverts
Clubs | Podia
Groot meer dan 750 personen
Middel tussen 200 en 750 personen
Klein minder dan 200 personen
Winkels
Groot winkeloppervlak meer dan 900 m
2
Middel winkeloppervlak tussen 100 m
2
en 900 m
2
Klein winkeloppervlak minder dan 100 m
2
Festivals & Evenementen
Groot meer dan 50.000 bezoekers
Middel tussen 15.000 en 50.000 bezoekers
Klein minder dan 15.000 bezoekers
Evenementenbureaus | PCO’s | Toeleveranciers
Groot meer dan 25 FTE
Middel tussen 10 FTE en 25 FTE
Klein minder dan 10 FTE
Inschrijven op activiteiten
Het activiteitenpakket is een uitgelezen pakket dat u zelf op
maat kunt samenstellen. Bent u Convention & Tourism partner,
dan kunt u voordelig uw keuze maken. Klik hier om naar het online
activiteitenformulier te gaan, waar u zich direct kunt inschrijven
op de activiteiten en communicatiemiddelen.
Jaarlijkse bijdrage
In onderstaand schema ziet u welk bedrag u investeert om
Convention & Tourism partner te zijn van Rotterdam Partners.
Het partnership wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. U kunt
voor december van elk jaar aangeven het partnership te willen
beëindigen.
Congresgebouwen, vergader-
locaties, bijzondere locaties
Hotels
Attracties
Musea
Restaurants
Clubs l Podia
Winkels
Festivals & Evenementen
Evenementenbureaus
PCO’s (Professional Congress
Organisers)
Toeleveranciers
Branches 2015 groot
€ 4.745
€ 3.320
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.290
€ 1.290
€ 1.290
middel
€ 3.350
€ 2.115
€ 1.100
€ 1.100
€ 1.100
€ 1.100
€ 1.100
€ 1.100
€ 945
€ 945
€ 945
klein
€ 2.505
€ 1.365
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
€ 745
10 11
Activiteiten
vrijetijdsmarkt
ITB Berlijn
Beurzen internationaal
Omschrijving
De ITB is een internationale beurs met een gevestigde reputatie.
Maar liefst 179 landen geven acte de présence; 30% van de
vakbezoekers komt niet uit Duitsland. De beurs bestaat uit drie
vakdagen en twee consumentendagen. Rotterdam Partners
verzorgt deelname in het Holland Paviljoen van het NBTC.
Doelgroep
De Duitse consument en de Duitse vakbezoeker, die alle segmenten
van het internationale toerisme vertegenwoordigt: touroperators,
reisagenten, pers, vervoersbedrijven, organisatoren van meetings
en incentives etc.
Prijsindicatie deelname
Hele desk € 4.800,- (exclusief reis-/verblijfkosten)
Halve desk € 2.900,-
Folderparticipatie
€ 375,-
Datum
4 t/m 8 maart 2015
(duur beurs: 3 vakdagen en 2 consumentendagen)
Deelname partners
Minimaal 1
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map, Rotter-
dam Welcome Card, Rondje Rotterdam, Travel Trade-nieuwsbrief.
WTM London
Beurzen internationaal
Omschrijving
De WTM in Londen is dé internationale reisvakbeurs. Rotterdam
Partners verzorgt deelname in het Holland Paviljoen van het NBTC.
Doelgroep
Internationale reisindustrie in al haar geledingen (producenten en
intermediaire markt).
Prijsindicatie deelname
Hele desk € 6.300,- (exclusief reis-/verblijfkosten)
Halve desk € 3.200,-
Folderparticipatie
€ 375,-
Datum
2 t/m 5 november 2015 (duur beurs: 4 dagen)
Bijzonderheden
De eerste twee dagen zijn de Meridiendagen, speciaal bestemd
voor de top van de reisindustrie en alleen toegankelijk voor leden
van Meridien.
Deelname partners
Minimaal 1
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
Rotterdam Welcome Card, Rondje Rotterdam, Travel Trade-
nieuwsbrief.
Bus– en groepsbeurs Slagharen
Beurzen internationaal
Omschrijving
Circa 250 exposanten uit heel Europa presenteren zich 2 dagen
op deze beurs georganiseerd door Attractie- en vakantiepark
Slagharen. Rotterdam Partners zal hier aanwezig zijn om het
Rotterdamse leisure product onder de aandacht te brengen.
Doelgroep
Touringcarbedrijven en touroperators uit voornamelijk Nederland,
België en Duitsland.
Folderparticipatie
€ 125,- (u kunt ook zelfstandig deelnemen, raadpleeg Rotterdam
Partners gerust voor informatie).
Datum
18 en 19 april 2015
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map, Rotter-
dam Welcome Card, Rondje Rotterdam, Travel Trade-nieuwsbrief.
Workshop & inspiratiemiddag Nederlandse
en Vlaamse reisindustrie
Ontvangsten nationaal
Omschrijving
Workshop en inspiratiemiddag voor de Nederlandse en Vlaamse
reisindustrie. Deze gasten worden jaarlijks uitgenodigd om Rotter-
dam te (her)ontdekken en natuurlijk alle nieuwe ontwikkelingen te
ervaren. Rotterdam Partners biedt de reisindustrie de mogelijkheid
om in de ochtend te spreken met verschillende toeristische markt-
partijen uit Rotterdam. U kunt een tafel afnemen om uw product te
presenteren of u kunt de gehele dag participeren.
Doelgroep
ITO’s, DMC’s, touringcarbedrijven en touroperators uit Nederland
en Vlaanderen.
Participatieprijs
Deelname workshop: € 235,- of gehele dag: € 395,-
Datum
26 november 2015
Deelname partners
Minimaal 10 voor de workshop.
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje Rotterdam City Map, Rotter-
dam Welcome Card, Rondje Rotterdam, Travel Trade-nieuwsbrief.
For me, Rotterdam is an unexpected surprise.
A city offering world class culture, nightlife,
shopping and where bus drivers make it all the
way back to your hotel to return a lost wallet.
Impressive, that’s how I define Rotterdam.
Alejandro Asencio, Lastminute.com (Wotif Group)
Deelnemer FAMtrip UK (leisure), januari 2014
Tourism Board
12 13
Tijdens FAMtrips maakt
u uitgebreid kennis met
potentiële klanten en krijgt u
de mogelijkheid uw zakelijk
netwerk uit te breiden.
FAMtrip Europe
Ontvangsten internationaal
Omschrijving
Reisorganisaties en/of touringcarbedrijven worden uitgenodigd
voor een tweedaags programma om kennis te maken met het
architectuur- en kunst- & cultuuraanbod. Het gastheerschap
staat centraal, waarbij de deelnemers getrakteerd worden op een
ontspannen en educatief verblijf in Rotterdam. Rotterdam Partners
biedt de reisindustrie de mogelijkheid om tijdens een workshop
te spreken met verschillende toeristische marktpartijen uit
Rotterdam. U kunt een tafel afnemen om uw product te presenteren
en aansluitend kunt u deelnemen aan de netwerkborrel. U maakt
uitgebreid kennis met potentiële klanten en krijgt de mogelijkheid
uw zakelijke netwerk uit te breiden.
Doelgroep
Touroperators en touringcarbedrijven uit Europa.
Participatieprijs workshop
€ 415,-
Datum
2x per jaar, data nader te bepalen.
Deelname partners
Minimaal 6 voor de workshop.
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map, Rotter-
dam Welcome Card, Rondje Rotterdam, Travel Trade-nieuwsbrief.
FAMtrip UK
Ontvangsten internationaal
Omschrijving
Reisorganisaties en/of touringcarbedrijven uit de UK worden uitge-
nodigd voor een tweedaags programma om kennis te maken met het
aanbod van Rotterdam. Het gastheerschap staat centraal, waarbij
de deelnemers getrakteerd worden op een ontspannen en educatief
verblijf in Rotterdam. Rotterdam Partners biedt de reisindustrie de
mogelijkheid om tijdens een workshop te spreken met verschillende
toeristische marktpartijen uit Rotterdam. U kunt een tafel afnemen
om uw product te presenteren en aansluitend kunt u deelnemen aan
de netwerkborrel. U maakt uitgebreid kennis met potentiële klanten
en krijgt de mogelijkheid uw zakelijke netwerk uit te breiden.
Doelgroep
Touroperators, touringcarbedrijven en wholesalers uit de UK.
Participatieprijs workshop
€ 415,-
Datum
1e kwartaal 2015
Deelname partners
Minimaal 8 voor de workshop.
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map, Rotter-
dam Welcome Card, Rondje Rotterdam, Travel Trade-nieuwsbrief.
FAMtrips intercontinentaal
Ontvangsten internationaal
Omschrijving
Reisorganisaties en/of touringcarbedrijven uit de BRIC landen
(Brazilië, Rusland, India, China) worden i.s.m. het NBTC uitgenodigd
voor een programma om kennis te maken met het aanbod van
Nederland en Rotterdam. Het gastheerschap staat centraal,
waarbij de deelnemers getrakteerd worden op een ontspannen
en educatief verblijf in Rotterdam.
Doelgroep
Touroperators en wholesalers uit de BRIC landen.
Participatieprijs workshop
Afhankelijk van de markt, richtprijs € 500,-
Datum
Gedurende gehele jaar 2015
Deelname partners
N.v.t.
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map, Rotter-
dam Welcome Card, Rondje Rotterdam, Travel Trade-nieuwsbrief.
ETOA (European Tour Operator Association)
Lidmaatschappen leisuremarkt
Omschrijving
ETOA is de European Tour Operator Association. Bij deze organisatie
zijn zowel touroperators als aanbieders (attracties, steden, hotels
e.d.) aangesloten met inmiddels ruim 500 leden vanuit Europa.
Rotterdam Partners is aangesloten bij ETOA. Eén keer per jaar
wordt er een workshop georganiseerd waar attracties, tourism
boards, hotels e.d. aan mee kunnen doen. De touroperators hebben
een eigen desk en krijgen op voorhand een afsprakenschema.
Aanbieders mogen maximaal 12 touroperators opgeven om een
afspraak mee te plannen.
Doelgroep
Touroperators, touringcarbedrijven en wholesalers uit Europa.
Bijzonderheden
U kunt uw organisatie zelf aanmelden via www.etoa.org.
14
Activiteiten
zakelijke markt
The experience culminated in not only a
newfound appreciation for Rotterdam but most
importantly, a fantastic network opportunity
with a great group of industry colleagues
and new ‘friends’. I will be sure to share my
newfound knowledge of your city.
Keith Ogbourne, Kantar Health
Deelnemer FAMtrip UK (MICE), september 2014
Convention Bureau
EIBTM
Beurzen internationaal
Omschrijving
Rotterdam Partners creëert wederom een Rotterdamse unit in het
Holland Paviljoen op deze internationale toonaangevende vakbeurs
in Barcelona. EIBTM is een platform waar ruim 3.700 internationale
beslissers (meeting planners) kennis opdoen over de internationale
MICE-industrie. Tijdens de beurs worden nieuwe contacten gelegd
en bestaande relaties ontvangen. Hoe meer partners mee gaan, des
te hoger de impact van de Rotterdam vertegenwoordiging op
de beurs.
Ondersteunende acties Rotterdam Partners
Contactgegevens voor de Rotterdamse deelnemers verzamelen en
nadien distribueren, een mailing voorafgaand aan de beurs en een
gedegen follow-up.
Doelgroep
Internationale meeting planners.
Participatieprijs
Prijsindicatie: € 9.500,- (exclusief reis-/verblijfkosten).
U dient zich voor januari 2015 bij het NBTC aan te melden.
Beperkte beschikbaarheid.
Datum
17 t/m 19 november 2015
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
IMEX
Beurzen internationaal
Omschrijving
Deze internationale vakbeurs is, samen met EIBTM, hét trefpunt voor
de zakelijke inkoper en de kans om Rotterdam aan meer dan 2.500
hosted buyers te presenteren. Het uitgangspunt is om Rotterdam
als bestemming voor zakelijke evenementen zo breed mogelijk neer
te zetten. Hoe meer partners mee gaan, des te hoger de impact van
de Rotterdam vertegenwoordiging op de beurs.
Ondersteunende acties Rotterdam Partners
Contactgegevens voor de Rotterdamse deelnemers verzamelen en
nadien distribueren, een mailing voorafgaand aan de beurs en een
gedegen follow-up.
Doelgroep
Internationale meetingplanners.
Participatieprijs
Prijsindicatie: € 9.500,- (exclusief reis-/verblijfkosten).
U dient zich voor januari 2015 bij het NBTC aan te melden.
Beperkte beschikbaarheid.
Datum
19 t/m 21 mei 2015
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
Meetingshow UK
Beurzen internationaal
Omschrijving
Deze internationale vakbeurs vindt plaats sinds 2013. Meetingshow
UK is hét trefpunt voor de Engelse zakelijke inkoper en de kans om
Rotterdam aan de UK hosted buyers te presenteren. Gedurende
3 dagen ontvangt deze beurs 2.500 bezoekers, waarvan 750 hosted
buyers en 350 deelnemers uit 50 landen. Rotterdam Partners
zal Rotterdam representeren in het Holland Paviljoen. Hoe meer
partners mee gaan, des te hoger de impact van de Rotterdam
vertegenwoordiging op de beurs.
Ondersteunende acties Rotterdam Partners
Contactgegevens voor de Rotterdamse deelnemers verzamelen en
nadien distribueren, een mailing voorafgaand aan de beurs en een
gedegen follow-up.
Doelgroep
Internationale meeting planners.
Participatieprijs wanneer u zelf deel wilt nemen
Prijsindicatie: € 9.500,- (exclusief reis-/verblijfkosten).
U dient zich bij het NBTC aan te melden.
Rotterdam Partners verstrekt u graag de informatie.
Datum
7 t/m 9 juli 2015
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
16 17
Hoe meer partners mee
gaan, des te hoger de
impact van de Rotterdam
vertegenwoordiging.
The Meeting Space
Beurzen internationaal
Omschrijving
Deze internationale vakbeurs in forum stijl vindt plaats sinds 2013.
The Meeting Space is een “boutique” trefpunt voor de zakelijke
inkoper en de kans om Rotterdam aan een internationaal publiek te
presenteren. Over 3 dagen worden er minimaal 20 vaste afspraken
(1-on-1 meetings) en meerdere netwerkmomenten gecreëerd.
Rotterdam Partners zal Rotterdam representeren tezamen met
Den Haag Marketing. The Meetings Space heeft een vergelijkbare
opzet als de M&I Forums, echter kleiner en persoonlijker. Een kort en
krachtig meeting forum waarin u een eigen of gedeelde tafel kunt
afnemen om uw locatie extra onder de aandacht te brengen.
Ondersteunende acties Rotterdam Partners
Contactgegevens voor de Rotterdamse deelnemers verzamelen en
nadien distribueren, een mailing voorafgaand aan de beurs en een
gedegen follow-up.
Doelgroep
Internationale meeting planners – corporates en intermediairs
Participatieprijs wanneer u zelf deel wilt nemen
Prijs per event (exclusief reiskosten, inclusief accommodatie en
luchthaven transfers)
� solo deelname (eigen tafel): € 4.950,-
� duo deelname: € 7.200,-
(2 collega’s of partners aan een tafel - € 3.600,- per partij)
Rotterdam Partners verstrekt u graag informatie over hoe
u zich kunt aanmelden en over vroegboek- en staffelkortingen.
Ook koppelen wij u graag aan andere partners die willen
deelnemen t.b.v. een duo deelname.
Datum
26 t/m 28 februari 2015
1 t/m 3 oktober 2015
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
Inspiratiedagen
Rotterdam Partners organiseert ook in 2015 de inspiratiedagen*.
Rotterdam Partners creëert een belevenis in de stad die aansluit
bij de diverse thema’s waarnaar organisatoren van evenementen,
congressen en andere zakelijke bijeenkomsten op zoek zijn. De
gasten gaan in Rotterdam op ontdekkingsreis, waarbij Rotterdam
Partners hen de (nieuwe) mogelijkheden laat zien die passen bij
de specifieke wensen. Beleving, inspiratie, inhoud en vooral véél
Rotterdam! Als partner krijgt u de kans om tijdens deze dagen
uitgebreid kennis te maken met potentiële klanten en uw zakelijke
netwerk uit te breiden. De inspiratiedagen vormen de perfecte basis
voor een succesvolle relatie tussen organisatoren van zakelijke
evenementen en u als aanbieder.
* Voor inschrijvingen op inspiratiedagen geldt: inschrijvingen gaan
op volgorde van binnenkomst. Partners hebben voorrang op
niet-partners. Inschrijving biedt geen garantie op deelname.
Inspiratiedag Intermediairs
Ontvangsten nationaal
Omschrijving
Veel boekingen verlopen nog steeds via intermediairs
(evenementenorganisatiebureaus). Rotterdam Partners laat
deze belangrijke doelgroep graag het veelzijdige en constant
veranderende aanbod van Rotterdam zien, op inspirerende wijze.
Tijdens deze dag ontmoet u bestaande relaties en kunt u uw netwerk
uitbreiden met nieuwe relaties.
Doelgroep
Intermediairs
Participatieprijs
€ 700,-
Datum
2e kwartaal 2015
Aantal partners
Minimaal 4 (maximaal 1 partner per 3 gasten).
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
Inspiratiedag Corporates
Ontvangsten nationaal
Omschrijving
Organisatoren van zakelijke bijeenkomsten en evenement managers
uit de nationale corporate markt worden uitgenodigd. Rotterdam
Partners laat deze belangrijke doelgroep graag het veelzijdige en
constant veranderende aanbod van Rotterdam zien, op inspirerende
wijze. Tijdens deze dag ontmoet u bestaande relaties en kunt u uw
netwerk uitbreiden met nieuwe relaties.
Doelgroep
Intermediairs
Participatieprijs
€ 700,-
Datum
4e kwartaal 2015
Aantal partners
Minimaal 4 (maximaal 1 partner per 3 gasten).
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
18 19
Associatie Symposium Rotterdam
Ontvangsten nationaal
Omschrijving
(Beroeps)verenigingen en initiatiefnemers van nationale en
internationale (associatie)congressen worden uitgenodigd. Het
Associatie Symposium biedt de aanwezigen een informatief
ochtendprogramma rondom the thema communicatie. Centraal
staat de informatieoverdracht en kennisdeling tussen alle
aanwezigen over (inter)nationale congressen. Verschillende
sprekers delen hun ervaring op het gebied van communicatie voor,
tijdens en na een (inter)nationaal congres. Na het symposium
bieden wij de deelnemers de mogelijkheid diverse Rotterdamse
congreslocaties te bezoeken in een op maat gemaakt programma
en zo de stad te ervaren als een congresdeelnemer. Elke partner
wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren gedurende de
voorbereiding, uitnodiging en uitvoerende fases.
Doelgroep
(Beroeps)verenigingen, wetenschappers, ondersteunende mede-
werkers vanuit onder andere Erasmus Universiteit en Erasmus MC.
Participatieprijs
€ 700,-
Datum
Maart 2015
Aantal partners
Minimaal 8 (maximaal 1 partner per 4 gasten).
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
Rotterdam Congress Kit, Rotterdam Dining, MICE-nieuwsbrief.
FAMtrip UK
Ontvangsten internationaal
Omschrijving
Rotterdam Partners nodigt Engelse meetingplanners uit voor een
meerdaags programma om nader kennis te maken met het zakelijke
en veelzijdige karakter van Rotterdam. Deelnemers leren de stad op
een ontspannen manier kennen. Een uitstekende gelegenheid om uw
internationale netwerk uit te breiden en te versterken. Deze FAMtrip
wordt in samenwerking met Den Haag Marketing georganiseerd.
Doelgroep
Meetingplanners uit de UK.
Participatieprijs
€ 900,-
Datum
3e kwartaal 2015
Aantal partners
Maximaal 5 (1 partner per 3 gasten).
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
Relatie-event UK
Ontvangsten internationaal
Omschrijving
In samenwerking met Den Haag Marketing wordt in 2015 voor
de zevende en achtste keer een relatiediner georganiseerd.
Voor dit diner worden een 30-tal Engelse corporate event managers
uitgenodigd in Londen, waarmee gedurende de hele avond kan
worden genetwerkt.
Ondersteunende acties Rotterdam Partners
Contactgegevens voor de Rotterdamse deelnemers verzamelen
en nadien distribueren.
Doelgroep
Engelse meetingplanners.
Participatieprijs
€ 750,- per event (exclusief reis-/verblijfkosten).
Datum
Voorjaar 2015 en najaar/winter 2015
Aantal partners
Minimaal 4 per event.
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
Congres & Meeting Forum België
Ontvangsten internationaal
Omschrijving
Dit gevestigde forum, dat bekend staat als BBT Online, biedt podi-
um aan een 50-tal Belgische MICE-planners. In 2015 participeert
Rotterdam Partners voor de derde keer. Tijdens het evenement zijn
er meerdere netwerkmogelijkheden. Naast het speeddaten wordt
er ook een netwerkborrel en diner georganiseerd waaraan u kunt
deelnemen.
Ondersteunende acties Rotterdam Partners
Contactgegevens voor de Rotterdamse deelnemers verzamelen
en nadien distribueren.
Doelgroep
Belgische MICE-planners.
Participatieprijs
Vanaf € 975,- (exclusief reis-/verblijfkosten).
Datum
Augustus 2015
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
SITE / ICCA / Genootschap voor Eventmanagers
Lidmaatschappen MICE-markt
Gedurende het jaar worden diverse netwerkbijeenkomsten bezocht
door Rotterdam Partners, georganiseerd door onderstaande net-
werkorganisaties waar Rotterdam Partners lid van is. Het netwerk
wordt hierdoor aantoonbaar vergroot, waardoor meer bedrijven en
instellingen Rotterdam Partners weten te vinden als het gaat om
Rotterdam als bestemming voor hun event.
SITE
SITE is een afkorting van Society of Incentive Travel Executives.
Ruim 2.000 professionals uit de incentive-industrie hebben zich
verenigd in deze wereldwijde vereniging. SITE werd in 1973 op-
gericht en heeft inmiddels afdelingen in meer dan 85 landen. Het
hoofdkwartier van SITE is gevestigd in Chicago, USA. De Neder-
landse chapter is binnen SITE International een zeer actief lid. Met
110 professionele leden is ons land het tweede grootste chapter
wereldwijd.
ICCA
ICCA is de afkorting voor International Congress and Convention
Association. ICCA vertegenwoordigt de belangrijkste specialiteiten
op het gebied van organiseren, transport en accommoderen van
internationale bijeenkomsten. Zij heeft meer dan 900 leden en
de organisatie is gevestigd in 86 landen. ICCA stelt een database
beschikbaar voor leden waarin wereldwijd 50.000 meetings staan.
Genootschap voor Eventmanagers
In dit genootschap is de top 150 van Nederlandse opdrachtgevers
van events verenigd. Het Genootschap is een ontmoetingsplaats,
fysiek en virtueel, voor eventmanagers van in Nederland gevestigde
bedrijven en organisaties. Binnen het Genootschap wordt informatie
over het vak overgedragen, kennis uitgewisseld en worden
ervaringen gedeeld. Door het besloten karakter van de bijeen-
komsten vormt het Genootschap de plaats bij uitstek waar in alle
openheid genetwerkt kan worden. Daarnaast worden de belangen
van de individuele leden behartigd en is er een constante focus op
het belang van het evenement als onderdeel van de marketingcom-
municatiemix.
Bijzonderheden
U kunt zelf ook lid worden van deze organisaties en uw voordeel
er mee doen. Graag informeren wij u.
FAMtrip international
Ontvangsten internationaal
Omschrijving
Rotterdam Partners nodigt internationale meetingplanners uit voor
een meerdaags programma om nader kennis te maken met het zake-
lijke en veelzijdige karakter van Rotterdam. Deelnemers leren de
stad op een ontspannen manier kennen. Een uitstekende gelegen-
heid om uw internationale netwerk uit te breiden en te versterken.
Doelgroep
Internationale meetingplanners.
Participatieprijs
€ 900,-
Datum
2e kwartaal 2015
Aantal partners
Maximaal 5 (1 partner per 3 gasten).
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
Relatie-event België
Ontvangsten internationaal
Omschrijving
In samenwerking met Den Haag Marketing wordt in 2015 voor de
vijfde keer een relatiediner georganiseerd. Voor dit diner worden
een 15-tal Belgische corporate event managers (en associaties)
uitgenodigd in Brussel, waarmee gedurende de hele avond kan
worden genetwerkt.
Ondersteunende acties Rotterdam Partners
Contactgegevens voor de Rotterdamse deelnemers verzamelen
en nadien distribueren.
Doelgroep
Belgische meetingplanners.
Participatieprijs
€ 750,- (exclusief reis-/verblijfkosten).
Datum
Voorjaar 2015
Aantal partners
Minimaal 4.
Middelen
Online gids op maat, Inspiratieboekje, Rotterdam City Map,
MICE-nieuwsbrief.
20 21
Achtergrond
Rotterdam Partners communiceert vanuit twee merken met haar
doelgroepen:
� Rotterdam Partners, gericht op zakelijke relaties vanuit de
reisindustrie en MICE-markt, (potentiële) investeerders/bedrijven,
partners en overige (Rotterdamse) relaties.
� Rotterdam Info, gericht op consumenten: bezoekers, bewoners
en expats.
Rotterdam Partners is promotor van de Rotterdam economie en
communiceert met behulp van de labels Convention Bureau, Tourism
Board en International Trade & Investment met de verschillende
markten.
Daarnaast is Rotterdam Info promotor van toerisme, vrije tijd en
wonen in Rotterdam. In de communicatie met expats wordt gebruik
gemaakt van het label Expatdesk.
Op het moment van schrijven van dit partnerplan, wordt nog
gewerkt aan de ontwikkeling van de communicatieplannen.
De hieronder genoemde communicatiemiddelen, waarin u kunt
participeren, zijn beschreven onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor een prijsindicatie van de middelen kunt u contact met ons
opnemen.
www.rotterdam.info
Communicatiemiddelen voor bezoekers
Omschrijving
www.rotterdam.info is een website ter promotie van het aanbod
op het gebied van toerisme, vrijetijd en wonen in Rotterdam.
De website bevat inspiratie en actuele informatie over het wonen
in Rotterdam, relevante toeristische aanbieders uit de stad,
een evenementenagenda en arrangementen. Voor expats wordt
daarnaast specifieke informatie geboden over vestigen en verblijven
in Rotterdam. De toeristische informatie wordt tevens gebruikt
voor de Rotterdam-apps voor iPad en mobiel.
Doelgroep
(Potentiële) bezoekers, bewoners en expats nationaal en
internationaal.
Bezoekcijfers
Vanwege het feit dat de rol van www.rotterdam.info wijzigt naar
een consumentensite, kan nog niet worden voorzien wat de effecten
zijn op de bezoekcijfers. Momenteel trekt de website 139.000
unieke bezoekers per maand.
Taal
Nederlands en Engels (volledig), Frans, Duits, Spaans en Italiaans
(vast aanbod en highlights van agenda-aanbod).
Nieuwsbrief ‘Uit in Rotterdam’
Communicatiemiddelen voor bezoekers
Omschrijving
Digitale nieuwsbrief met highlights uit het Rotterdamse toeristisch
aanbod, inclusief agenda, het laatste nieuws, winacties en hotel-
arrangementen.
Doelgroep
Potentiële bezoekers nationaal en internationaal.
Verschijning
Nationale nieuwsbrief: tweewekelijks
Internationale nieuwsbrief: 4x per jaar
Oplage
Nationaal: ruim 16.000 abonnees
Internationaal: ruim 2.000 abonnees
Distributie
42% van de nationale abonnees is afkomstig uit Rotterdam, 58%
uit de rest van Nederland. Van de abonnees die niet in Rotterdam
wonen is 69% woonachtig in de provincie Zuid-Holland. De overige
31% is bijna evenredig verdeeld over de rest van Nederland.
Taal
Nederlands, Engels.
Rotterdam City Map
Communicatiemiddelen voor bezoekers
Omschrijving
Toeristische centrumplattegrond die functioneert als wegwijzer.
Bezoekers kunnen locaties opzoeken en zien hoe ze van A naar B
kunnen reizen.
Doelgroep
Primair: (potentiële) bezoekers nationaal en internationaal
Secundair: pers, touroperators, congresorganisatoren
Verschijning
1x per jaar (december 2015)
Oplage
350.000 stuks
Distributie
� Rotterdam en regio: Rotterdam Info Coolsingel, Rotterdam Info
CS, i-servicepunten, hotels, horeca, attracties, musea, podia en
Rotterdam The Hague Airport.
� Nationaal en internationaal: touroperators, Stena Line, Thalys
en een aantal NBTC-buitenkantoren. Daarnaast tijdens beurzen,
workshops en FAMtrips op de vrijetijds- en zakelijke markt.
Taal
Nederlands en Engels gecombineerd in één editie.
Communicatie
middelen
Onlangs heb ik via jullie website een aantal
brochures besteld. De wandelroute Rondje
Rotterdam en de gids Rotterdam Shoppingstad
zien er mooi en praktisch uit!
Luc van der Windt, toerist uit Nederland
22 23
Rotterdam Shoppingstad
Communicatiemiddelen voor bezoekers
Omschrijving
Gids met daarin een beschrijving van zo’n 100 Rotterdamse winkels
in het centrum, maar ook daarbuiten (Oude Noorden, Hillegersberg).
De winkels zijn ingedeeld op lifestyle / type shopper: Cutting Edge,
Inspiring Elegance, The Good Life, Casual Chemistry, Fantastic
Men, Fair Shopping en Typical Dutch. De hoofdstukken worden
ondersteund met horecatips, winkelfoto’s plus een beeld van het
type shopper, waarmee de lezer zich kan identificeren. Daarnaast
wordt een aantal Rotterdamse ontwerpers uitgelicht.
Doelgroep
Bewoners en bezoekers nationaal en internationaal.
Verschijning
3e kwartaal 2015
Oplage
80.000
Distributie
Via Rotterdam Info Coolsingel, Rotterdam Info CS, i-servicepunten
en partnerhotels in Rotterdam. Daarnaast via winkels en horeca die
redactioneel opgenomen zijn.
Taal
Nederlands, Engels.
Rotterdam Welcome Card
Communicatiemiddelen voor bezoekers
Omschrijving
Boekje met kortingsbonnen en een OV-chipkaart voor 1, 2 of
3 dagen reizen met de RET. Tenminste 50 attracties, musea,
restaurants en uitgaansgelegenheden bieden minimaal 25%
korting. Een overzicht van alle aanbiedingen wordt geplaatst op
www.rotterdam.info/welcomecard. Voor bewoners en bezoekers
nationaal die reeds in het bezit zijn van een eigen OV-chipkaart,
is een versie zonder OV bij Rotterdam Info Coolsingel en Rotterdam
Info CS verkrijgbaar.
Doelgroep
Primair: bezoekers nationaal en internationaal, reisindustrie
Secundair: bewoners, expats, bedrijven
Verschijning
1x per jaar (november 2015)
Oplage
20.000 stuks
Distributie
Verkoop o.a. via Rotterdam Info Coolsingel, Rotterdam Info CS,
Rotterdam The Hague Airport, touroperators, hotels en online via de
webshop www.rotterdamwelcomecard.com.
Taal
Nederlands en Engels gecombineerd in één editie;
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans
op www.rotterdam.info/welcomecard.
Digitaal scherm The WOW
Communicatiemiddelen voor bezoekers
Omschrijving
Tegenover Rotterdam Centraal, op het Weena, hangt het digitale
scherm The WOW van 136 m2. Hierop is 2% van de totale zendtijd
voor Rotterdam Partners gereserveerd. Dat wil zeggen dat
Rotterdam Partners of één van haar partners (twee)wekelijks een
film/animatie van 15 seconden kan vertonen.

Doelgroep
Bezoekers nationaal en internationaal, bewoners
Verschijning
Specifieke periodes
Taal
Voorkeur: Engels
Out & About in Rotterdam
Communicatiemiddelen voor bezoekers
Omschrijving
Engelstalige folder met uitgaanstips in Rotterdam.
Doelgroep
Expats en internationale bezoekers die zich in Rotterdam bevinden.
Distributie
Rotterdam Info Coolsingel, Rotterdam Info CS, hotels, culturele
instellingen.
Taal
Engels
www.rotterdampartners.nl
Communicatiemiddelen voor reisindustrie en zakelijke markt
Omschrijving
www.rotterdampartners.nl is een website die gericht is op de
promotie van Rotterdam als stad om te investeren, een bedrijf te
vestigen, een congres of zakelijk evenement te laten plaatsvinden,
te ‘verkopen’ als citybreakbestemming of over te publiceren.
Daarnaast biedt het informatie over Rotterdam Partners zelf:
de missie, dienstverlening, partnership etc.
Doelgroep
(Inter)nationale organisaties die actief zijn in de reisindustrie of
MICE-markt, (potentiële) investeerders/bedrijven die gevestigd
zijn of zich willen vestigen in Rotterdam, partners, journalisten
en overige (Rotterdamse) relaties.
Taal
Nederlands, Engels
Travel Trade-nieuwsbrief
Communicatiemiddelen voor reisindustrie en zakelijke markt
Omschrijving
Digitale nieuwsbrief die circa 1.800 relaties uit de reisindustrie op
de hoogte brengt van het nieuws uit Rotterdam op vrijetijdsgebied.
Doelgroep
Reisorganisaties, touringcarbedrijven, incoming touroperators uit
Nederland, België, UK, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.
Verschijning
3x per jaar.
MICE-nieuwsbrief
Communicatiemiddelen voor reisindustrie en zakelijke markt
Omschrijving
Digitale nieuwsbrief die verzonden wordt aan circa 2.000 relaties
die interesse hebben getoond in Rotterdam, met informatie over de
mogelijkheden die Rotterdam biedt als zakelijke evenementenstad
en over (zakelijke) evenementen die plaatsvinden.
Doelgroep
Associaties, brancheverenigingen, eventmanagers en andere
intermediairs uit Nederland, België, UK, Frankrijk, Duitsland, Spanje
en Italië.
Verschijning
3x per jaar.
Dining in Rotterdam
Communicatiemiddelen voor reisindustrie en zakelijke markt
Omschrijving
Restaurantgids speciaal gericht op internationale congresdeel-
nemers. Met deze gids kunnen zij eenvoudig opzoeken welke
restaurants er in de buurt van het hotel of de congreslocatie
liggen om ’s avonds, na afloop van het congres, een hapje te eten.
Inclusief aanbiedingen voor een voordelig congresmenu bij
participerende restaurants.
Doelgroep
Congresdeelnemers die zich in Rotterdam bevinden en
congresorganisatoren.
Verschijning
1x per jaar (2e helft 2015)
Oplage
10.000
Distributie
Via congressen (congrestassen) en hotels plus persoonlijke
verzending aan organisatoren ter voorbereiding.
Taal
Engels
24 25
Héél hartelijk bedankt voor de tip Swan
Lake on Ice in het nieuwe Luxor Theater, het
was prachtig. Vandaag heb ik een doosje
chocolaatjes van De Bonte Koe langsgebracht,
als dank voor de nuttige en vriendelijk info
afgelopen weekend en in juli 2012, toen ik
ook in Rotterdam op vakantie was.
Joris Philips, toerist uit België
Bezoeker Rotterdam Info
Rotterdam Info Coolsingel en Rotterdam Info CS
In Rotterdam Info Coolsingel (Coolsingel 195-197, naast Metro
Beurs) en in Rotterdam Info CS (in de stationshal) wordt door een
deskundig en enthousiast team informatie aan gasten geboden over
de bezoekmogelijkheden in de stad met behulp van onder andere
foldermateriaal. Daarnaast kunnen bezoekers, bewoners en expats
hier terecht voor hotelreserveringen, evenementenprogrammering,
exposities, gifts en cadeaubonnen. Bovendien is Rotterdam Info
Coolsingel een erkende VVV/Tourist Information vestiging en
verkooppunt van tickets van grote evenementen via TicketService
en VVV Ticketpoint/Eventim. Ook is Rotterdam Info Coolsingel outlet
voor Uitburo Rotterdam als het gaat om het lastminute aanbod
van de Rotterdamse theaters. Jaarlijks bezoeken circa 175.000
personen Rotterdam Info Coolsingel.
In maart 2014 is de vestiging Rotterdam Info CS geopend. In dit
paviljoen wordt samengewerkt met NS reizigers. In de eerste acht
maanden van 2014 is het aantal bezoeken verdubbeld ten opzichte
van dezelfde periode in 2013, toen het infopunt op Rotterdam
Centraal nog minder prominent aanwezig was. Rotterdam Info CS
wordt regelmatig gebruikt als uitvalbasis voor het ontvangen van
congresgasten of gasten van grote events. Ticketverkoop voor
excursies en attracties is bij uitstek geschikt voor deze locatie.
Ook worden diverse acties die Rotterdam Partners opzet met NS
Spoorwinkel bij Rotterdam Info CS verzilverd.
Folderpresentatie
In Rotterdam Info Coolsingel is een ruime en prominente plek
ingericht voor folderpresentatie. Dagelijks vinden bezoekers en
bewoners hier zelfstandig informatie over uitgaan, attracties,
winkelen, overnachten en cultuur.
Frequentie
Naar behoefte, in maximaal drie talen waarvan minimaal Engels.
Tarief
� Partners: gratis
� Niet-partners: € 115,- per jaar
Verkoop tickets en merchandise
Rotterdam Info Coolsingel fungeert als VVV Ticketpoint. Uw tickets
kunnen lokaal worden verkocht maar tevens landelijk worden
aangeboden via Eventim. Specifieke wensen zoals logo’s op
geprinte tickets kunnen in overleg worden afgestemd. Aan deze
verkoop zijn kosten verbonden. Per evenement wordt een offerte
uitgebracht. Voor losse lokale kaartverkoop voor evenementen
of attracties waarbij u zelf de tickets aanlevert, geldt een vaste
commissie. Deze bedraagt voor partners 10% van de ticketprijs,
voor niet-partners 15%. Daarnaast is het mogelijk om uw eigen
merchandise via Rotterdam Info Coolsingel te verkopen tegen
dezelfde commissietarieven.
Hotelreserveringen
Rotterdam Info hanteert voor het maken van hotelreserveringen
het systeem van Bookings.com aangezien de meeste partnerhotels
hier hun actuele aanbod in vermelden. Partnerhotels dragen reeds
commissie af aan Bookings.com en worden niet extra belast voor
de geplaatste reserveringen. Hotels die geen partner zijn wordt een
commissie van 15% doorberekend per reservering.
Instore communicatie
Rotterdam Info Coolsingel is op een centrale locatie in het
centrum van Rotterdam gesitueerd. Deze prominente plek biedt
mogelijkheden tot communicatie. In Rotterdam Info Coolsingel
bevinden zich drie LCD schermen ter hoogte van de informatiebalie
en één LCD scherm aan de voorzijde van de gevel. Hierop worden
actuele beelden en boodschappen geplaatst die het brede scala
aan vrijetijdsaanbod laten zien. Partners kunnen hier gratis
boodschappen voor aanleveren aan de hand van de relevante
specificaties.
Frequentie
Twee keer wisselende boodschap per jaar.
Tarief
� Partners: gratis
� Niet-partners: € 190,- per twee wisselende boodschappen
(tijdsduur per boodschap één maand).
Rotterdam eTraining
Rotterdam Partners biedt een online leermodule, de zgn. eTraining.
Deze module geeft de mogelijkheid om online een basis- of
gevorderde cursus te volgen, die als doel heeft de kennis over de
stad Rotterdam te bevorderen en te toetsen. De eTraining wordt
momenteel ingezet voor frontoffice medewerkers van hotels,
dienstverleners en eigen medewerkers bij Rotterdam Info Coolsingel
en Rotterdam Info CS. Inloggen is gratis. Partners in de toeristische
branche kunnen gemakkelijk aanhaken op de eTraining. Binnen de
module is het ook mogelijk om een basis- of gevorderde cursus voor
een eigen doelgroep te ontwikkelen.
Deelname
Op aanvraag via www.rotterdam.etraveltraining.nl.
Hospitality
26 27
Overige
services
Folderservice
Rotterdam Partners kan voor haar partners foldermateriaal
tegen een gunstig tarief distribueren onder circa 50 adressen in
Rotterdam en directe omgeving, waaronder hotels, attracties,
musea en publieksinstellingen etc. Daarnaast kunnen bezoekers
via www.rotterdam.info foldermateriaal aanvragen. Partners kunnen
hiervoor jaarlijks een folder met algemene informatie aanleveren
en tweemaal per jaar een folder met tijdelijk aanbod (agenda’s,
tentoonstellingen, etc). De folders worden opgenomen in het
assortiment van onze online bestelmodule. Niet-partners kunnen
geen gebruik maken van de folderservice.
Distributie
Klik hier voor het actuele overzicht van de folderdistributiepunten.
Deelname
Als deelnemer draagt u zorg voor voldoende voorraad. Alleen dan
kunnen wij opname in het assortiment garanderen. U ontvangt
bericht wanneer de minimumvoorraad wordt bereikt. Aanlevervoor-
waarden zijn op te vragen via distributie@rotterdampartners.nl.
Niet-partners kunnen niet deelnemen aan de folderservice.
Tarief
€ 280,- voor opname van uw folder in het assortiment met algemene
informatie en tweemaal per jaar distributie van uw folder met
tijdelijk aanbod. Distributie van extra foldermateriaal wordt tegen
kostprijs doorbelast. Op basis van uw wensen laat Rotterdam
Partners graag een kostenraming maken.
Cadeaubonnen
Als VVV licentiehouder verkoopt Rotterdam Partners diverse
cadeaubonnen aan consumenten en bedrijfsleven:
� VVV cadeaubon: de populairste cadeaubon van Nederland
met landelijk meer dan 7,9 miljoen verkochte bonnen per jaar.
De VVV cadeaubon is landelijk bij 23.000 acceptanten, waaronder
bijna 100 landelijke winkelketens, (attractie)parken, restaurants,
musea, etc. te besteden. De bon is verkrijgbaar in diverse
waarden variërend van € 5,- tot € 50,-.
� Nationale Dinercheque: geaccepteerd in meer dan 2.000
restaurants in heel Nederland en gedeeltelijk in België. De
Nationale Dinercheque is verkrijgbaar in de waarde van € 25,-,
€ 35,- en € 50,-.
� Podium cadeaukaart: wordt geaccepteerd in nagenoeg alle
podia in Nederland. De Podium cadeaukaart kan worden
opgewaardeerd met elk gewenst bedrag.
� Nationale Bioscoopbon: geeft toegang tot alle bioscopen en
filmtheaters in Nederland en is verkrijgbaar in waarden variërend
van € 7,50,- tot € 15,-.
� Bol.com cadeaubon: is besteedbaar op de website van Bol.com
en verkrijgbaar in de waarde van € 10,- en € 25,-.
De verschillende bonnen vormen een perfect cadeau voor iedere
gelegenheid. Bijvoorbeeld als kerstpakket, personeelsbeloning of
incentive. Alle bonnen worden standaard geleverd met een envelop,
maar u kunt ook kiezen uit één van de speciale verpakkingen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid de cadeau-envelop te
personaliseren, bijvoorbeeld met het eigen bedrijfslogo.
Online bestellen
Rotterdam Partners biedt partners de mogelijkheid om via de
webshop www.vvvshoprotterdam.nl eenvoudig cadeaubonnen
te bestellen. De cadeaubonnen worden binnen drie werkdagen
geleverd met inachtneming van een betalingstermijn van 30 dagen.
Verder worden de speciale verpakkingen en de gepersonaliseerde
enveloppen tegen kostprijs geleverd. Niet-partners betalen de
reguliere verkoopprijs.
Acceptant VVV Cadeaubon / Nationale Dinercheque
Wij voorzien u graag van informatie, indien u acceptant van
de VVV cadeaubon of Nationale Dinercheque wenst te worden.
Fantastic trip, covering all key points of interest
over a short amount of time. Already planning
how we can increase our Rotterdam business.
Chris Hagan, Superbreak (touroperator UK)
Deelnemer FAMtrip UK (leisure), januari 2014
28 29
You said: “Have a nice stay in Rotterdam!” – and
we did! Your clear directions came in very useful
and saved us much time and frustration.
Edouard Sefton, toerist uit de UK
Bezoeker Rotterdam Info
Kalender van
activiteiten
2015
1e kwartaal
� Nieuwjaarsborrel
� Verschijning Media Coverage Rotterdam
� Beursdeelname ITB Berlijn
� The Meeting Space
� Verschijning Travel Trade-nieuwsbrief
� Associatie Symposium Rotterdam
� FAMtrip UK (leisure)
2e kwartaal
� Relatie-event België
� FAMtrip Europe
� Relatie-event UK
� Verschijning MICE-nieuwsbrief
� Beursdeelname Bus- en groepsbeurs Slagharen
� Verschijning Jaarverslag 2014
� Beursdeelname IMEX Frankfurt
� Inspiratiedag Intermediairs
� Partnerborrel
� FAMtrip International (MICE)
� Verschijning Travel Trade-nieuwsbrief
3e kwartaal
� Verschijning Dining in Rotterdam
� Meetingshow UK
� FAMtrip UK (MICE)
� Verschijning MICE-nieuwsbrief
� Congres & Meeting Forum België
� Verschijning Travel Trade-nieuwsbrief
� Verschijning Rotterdam Shoppingstad
� Verschijning Partnerplan 2016
� Jaarlijkse Partnerbijeenkomst
4e kwartaal
� The Meeting Space
� FAMtrip Europe
� Inspiratiedag Corporates
� Partnerborrel
� Verschijning MICE-nieuwsbrief
� Beursdeelname WTM London
� Beursdeelname EIBTM Barcelona
� Workshop & Inspiratiemiddag Nederlandse en Vlaamse
reisindustrie
� Relatie-event UK
� Verschijning Rotterdam Welcome Card
� Verschijning Rotterdam City Map
Doorlopend
� Websites www.rotterdam.info en www.rotterdampartners.nl
� Berichtgeving via Facebook & Twitter
� Nieuwsbrief ‘Uit in Rotterdam’
� Out & About in Rotterdam
� Digitaal scherm The WOW
� FAMtrips Intercontinentaal (leisure)
� Lidmaatschap ETOA
� Lidmaatschappen / netwerkbijeenkomsten SITE,
ICCA & Genootschap voor Eventmanagers
� Folderpresentatie, verkoop tickets & merchandise
en instore communicatie bij Rotterdam Info
� Folderservice
� Rotterdam eTraining
30 31
Partners
a
Aaaaha! the Actor Factory
ACS AV Company
Ahoy Rotterdam
Alexander Shopping Center
Aqualiner
Arminius Congres- & Debatcentrum
b
Bastion Hotel Groep
Beurs-WTC Congress & Event Center
Biblio - Grandcafé Restaurant
Bibliotheek Rotterdam
Bilderberg Parkhotel Rotterdam
Blender
Bon Bon Party Service
Boutique Hotel Quartier du Port
c
Café Cultura
Cafe/Restaurant Rodin
Carlton Oasis Hotel
Chabot Museum
CIMGlobal
CitizenM
Concert- en congresgebouw de Doelen
Congress by design
Constant in beweging
Creative Technology Holland
Creator Meeting Support
Cruise Terminal Rotterdam
Cygnea
d
De Bijenkorf
De Jong Tours
De Kuip Congres- & Evenementencentrum
De Rotterdam Tours
De Snerttram
De Tenders Rotterdam
De Tuin van de Vier Windstreken
Delta Hotel
Diergaarde Blijdorp
Drijvend Paviljoen
Ducos Productions
e
easyHotel Rotterdam City Centre
Elektrisch Vervoer Centrum
Engels
Eurohotel Centrum
Euromast
Evenman Evenementen Management
Exitgame
f
Filmsport (Digital Playground)
Florisgifts
FunJet
FutureLand
g
GCO - Global Conference Organisers
GEG Travel
Gergiev Festival Rotterdam
Global Blue
h
H2otel
Hampshire Hotel - Savoy Rotterdam
Hanson Int. Theater & Organisatiebureau
Het Congresbureau Erasmus MC
Het Heerenhuys
Het Nieuwe Instituut
Hilton Rotterdam
Hofplein Theater Rotterdam
Holiday Inn Express
Holland Casino Rotterdam
Home Hotel
Hostel Downtown 010
Hostel ROOM Rotterdam
Hotel & Wereldeethuis Bazar
Hotel New York
Hotel van Walsum
House of Kent
HTG Services
Hudson Bar & Kitchen
i
Ibis Rotterdam City Centre
Inntel Hotels Mainport
Inntel Hotels Rotterdam Centre
Intercity Direct
ITBholland - travel by design
Izkaya Restaurant Bar
j
Jeeves
Jibe! Destination Management
JMW Horeca Uitzendbureau
k
Keiretsu Europe
Kijk-Kubus
King Kong Hostel
Kuiters idee en organisatie
Kunsthal Rotterdam
Wat was het gisteren een superleuke, goed
georganiseerde dag, waarbij we veel inspiratie
en kennis hebben opgedaan. Jullie hebben
goede en mooie partners!
José Harsveld, Performance Improvement / MCI
Deelnemer site-inspectie, augustus 2014
32 33
l
LantarenVenster
Lasergame Rotterdam
Laurenskerk
Lodder sfeermakers
Lotte's Travelbook
LP2
Luxor Theater Rotterdam
m
Ma Guise Catering
Maison van den Boer
Maritiem Museum Rotterdam
Maritime Hotel Rotterdam
Meeting Linq
Miniworld Rotterdam
Mise en Place Rotterdam
Mister Rotterdam
MPI - Management Partnership International
Museum Boijmans Van Beuningen
n
Nationale Taptoe
Nederlands Fotomuseum
NH Atlanta Rotterdam
nhow Rotterdam
North Sea Jazz Festival
Novotel Rotterdam Brainpark
o
Onégo Events
p
P&O Ferries
Pannenkoekenboot (Rederij Tonissen)
Partyschepencentrale (Rederij Halfland)
Pegasus Nautic Events
Plaswijckpark
Print & Present Rotterdam Souvenirs
r
Raderstoomboot De Majesteit (Rederij K.J. Key)
Randstad Uitzendbureau
RDM Campus Congrescentrum
Rent a Butler
Resort Città Romana
Restaurant De Zwarte Zwaan
Restaurant MOOII
RET
RMC Rotterdam
Rondvaart Europoort
Rope Theater Op Maat
Rotown
Rotterdam ArchiGuides
Rotterdam Business Events
Rotterdam ByCycle
Rotterdam Discovery Tours
Rotterdam Marathon / Pre-Marathon Events
Rotterdam Philharmonic Orchestra
Rotterdam The Hague Airport
Rotterdamse Schouwburg
s
Sfeerhoreca
SIXT
Snelle Vliet Touringcars
Spido
Splashtours
ss Rotterdam
Stayokay Rotterdam
STC-events
Stedelijk Museum Schiedam
Stena Line
Stichting Promotie Schiedam
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
Stichting Zeilschip Eendracht
Suitehotel Pincoffs
t
Thalys International
The Harbour Club Rotterdam
The Hospitality Club
The Manhattan Hotel Rotterdam
The Student Hotel (City Living)
Theater Zuidplein
Thermen Holiday Sauna & Beautycenter
Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN)
Transavia.com
Tulip Inn Rotterdam
u
Urban Residences Rotterdam
v
Van der Valk Hotel Ridderkerk
Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp
Vessel 11
Vivre Productions
Vlaggenmuseum (Vlaggenparade Rotterdam)
z
Zapp! Studenten Chauffeursdiensten
Colofon
Dit is een uitgave van Rotterdam Partners,
oktober 2014
Rotterdam Partners
Postbus 23514
3001 KM Rotterdam
T (010) 790 01 40
E reactie@rotterdampartners.nl
www.rotterdampartners.nl
Vormgeving
WalkieTalkie
Fotografie
Claire Droppert (cover)
500Watt
Bas Czerwinski
Daarzijn
Daria Scagliola+Stijn Brakkee
Fred Ernst
Junior van der Stel
Marc Heeman
Michael Kooren
Ossip van Duivenbode
Peter Schmidt
Roy Borghout
Unit10 Fotografie
De meeste beelden uit dit partnerplan kunt u, ter promotie van
Rotterdam, rechtenvrij downloaden via de Rotterdam Image Bank:
www.rotterdamimagebank.nl
Tourism Board Convention Bureau
34 35