You are on page 1of 3

Antiken II - Romarriket

Victor Svensson (1, 7 och 8)

Nicklas Närkling (2, 3 och 4)

Marcus Johansson (5 och 6)

Inlämnat fredag den 16 oktober 2009
Victor Svensson
Nicklas Närkling
Marcus Johansson

Antiken II - Romarriket

1. När var romarriket som störst?
I början av 100-talet efter kristus var romarriket störst. De hade till en viss del “hjälp” av naturen med att skydda sina gränser.
Till exempel i väst hade de hav, och i söder en stor öken.

2. Ge exempel på hur romarna utnyttjade naturliga barriärer som skydd. Vad
gjorde de om det inte fanns några naturliga barriärer?
En del av det romerska riket var väl skyddat av naturliga barriärer, i väst skyddades landet av hav, i syd av öken och i norr
utav floderna Rhen och Donau, där det saknades naturligt skydd byggde romarna s.k. limes som är befästningslinjer.

3. Romarna styrdes genom historien av etruskiska kungar, senat och
folksamling samt kejsare. Vad kallade romarna sitt styrelseskick som
styrdes genom senaten och folkförsamlingen?
Runt 500 f.kr gjorde Romarna uppror mot Etruskerna som då hade störst makt på den mellersta delen av italienska halvön,
romarna vann slaget och avsatte det etruskiska kungaväldet och bildade en republik av de s.k. riket, det republikanska styret
styrdes av två personer s.k. "konsulter" som står i spetsen som varje år utsågs utav folkförsamlingen, vid deras sida har de
en slags regering som hjälper till att styra riket, den gruppen kallades för "senaten", i kris situationer utsågs även en diktator,
diktatorns makt var obegränsad och det var sagt att man bara fick sitta på diktator posten i max sex månader men det var
flera som satt över den bestämda ämbetstiden. Vilket inte senaten acceptera som bevis på det har vi Julius Caesar som
efter tre år som diktator var bedragen utav senaten. som mördade förmodligen en av den mest ihågkomna diktatorn i
historien.

4. Redogör för de fria böndernas situation och vad som hände med några av
dem under romarrikets utvidgning.

5. Begreppet kejsare kommer från namnet Caesar. Hur kom han till makten?
Ge exempel på att Caesar var en hårdför men också idérik härskare med
sympati för de fattiga. Varför mördades han år 44f.kr?
a) Julius Caesar tillhörde en förnäm släkt, var väldigt maktlysten och mycket begåvad. Han bjöd folket på "bröd och
skådespel" för att vinna anhängare. Först blev Caesar konsul för att sedan året därpå bli ståthållare i de galliska
provinserna. ( Norra Italien & södra Frankrike) I tio år var Caesar kvar i Gallien, där han hade byggt upp en här. Denna här
var mycket stark och med hjälp av den erövrade han hela Gallien samt två landstigningar i England. Han hade skaffat ett
förfogande över en trogen armé, vilket är det främsta redskapet för en romersk politiker. År 49 f.Kr. fick Caesar order från

1
Victor Svensson
Nicklas Närkling
Marcus Johansson

senaten i Rom att lägga ner befälet över sina trupper och komma till Rom, allt detta för att senaten sett Caesars
framgångar och var oroliga. Caesar vägrade det senaten givit order om, så han började marschera med sina trupper mot
Rom. De flesta senatorerna flydde till Grekland för att ta upp kampen. Med en här som var underlägsen i antal vann
Caesar en fullständig seger och åter i Rom lät han utropa sig till diktator på livstid.

b) Som ny härskare knöt Caesar an till tidigare reformförslag och delade ut jord till de fattiga. Han gav medborgarrätt åt
många provinsbor och försökte hålla koll på ståthållarna (som han själv varit) ute i provinserna så att dom inte tog ut för
mycket skatt. Det egyptiska solåret införde Caesar under sin tid som härskare, som var ungefär en fjärdedels dag för kort
så han lade till en skottdag vart fjärde år.

c) Caesar hade flera bittra fiender som han hade skaffat sig under sin tid innan härskartiden och under. Dessa fiender var
ifrån de gamla senatsfamiljerna. Så 44 f.Kr. mördades Julius Caesar av en mängd senatorer. Gaius Cassius Longinus han
som stått på Caesars sida i kriget mot Pompejus var nu arg för att han inte fick leda fälttåget mot partherna. Marcus
Junius Brutus och Caesars massilianske sjöbefälhavare, Decimus Brutus, tre som var med bara för att nämna några.

6. Caesars adoptivson Octavianus lyckades bli härskare över hela riket. Hur
gjorde han för att inte upplevas som samma hot som Caesar gjorde, d.v.s
hur kunde han fortsätta vara så populär fastän han faktiskt hade så mycket
makt?
Caesars ersättare var hans adoptivson Octavianus som var en politisk begåvning som redan från början visade stor
säkerhet. Mordet på Caesar gjorde att Octavianus gick försiktigare fram än han. Han undvek att framstå som en
envåldshärskare för att han förstått att romarna hatade titlar som diktator och konung. Familjenamnet Caesar, som för oss
betyder kejsare använda Octavianus istället. I propagandan sades det att republiken var återställd, det blev populärt så
senaten hyllade honom med ärenamnet Augustus. Han ville framstå som fredsfurste för det romerska folket så ett altare
restes i Rom "pax". De krig som ibland kunde uppstå vid gränserna märktes inte så mycket. Augustus fortsatte att hjälpa de
fattiga precis som Caesar gjort. I Italien och i provinserna sattes egendomslösa som jordbrukare och tack vare en intensiv
byggnadsverksamhet minskade arbetslösheten.

7. Berätta kort om kristendomens relation till romarriket.

8. Berätta om romarrikets sista tid. Försök hitta så många orsaker till
romarrikets fall som du kan i texten.

2