PROGRAM PENINGKATAN KOKURIKULUM

PENGURUSAN KOKURIKULUM Fungsi Gerak Kerja Kokurikulum 1) 2) 3) 4) 5) Pengukuhan dan Pengkayaan Khidmat Masyarakat Hobi dan Rekreasi Kerjaya Perkembangan Diri Individu Pengurusan Kokurikulum

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program 100% pendaftaran pelajar dalam kegiatan kokurikulum

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek pendaftaran gerko

Pelan Operasi 1.Pendaftaran kelas

Nama projek : Kempen Pendaftaran Gerko Aktiviti: Objektif: 1. Taklimat kepada semua guru i. meningkatkan penyertaan gerko tingkatan dan guru penasihat. ii. pendaftaran lebih sistematik dan 2. Jelaskan prosedur pendaftaran dalam berkesan kelas. iii. pastikan setiap pelajar menyertai 3 Sediakan borang pilihan gerko. satu pasukan beruniform dan satu kelab /persatuan yang lain. Nama Aktiviti : 1. Taklimat kepada semua guru tingkatan dan guru penasihat. Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Sekolah Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat Tugas Guru Tingkatan kokurikulum yang pertama dan semasa mesyuarat kurikulum yang pertama Aktiviti : Taklimat dan edarkan Pelaksana: PKKK , Setiausaha KK, Ketuaprosedur/borang waktu mesyuarat ketua guru penasihat dan Guru-guru guru Tingkatan Pemantauan : PKKK/ /Setiausaha KK 1

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi

Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang penggunaan borang pendaftaran gerko iaitu Guru Tingkatan mendapat maklumat penyertaan pelajar dalam gerko dan seterusnya menyerahkan nama ahli sesuatu kelab kepada guru penasihat berkaitan. Semua pelajar dimestikan mendaftar sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar menyertai aktiviti gerko 2. Nama Aktiviti : Jelaskan prosedur pendaftaran dalam kelas. Tarikh pelaksanaan : Pada awal tahun untuk kelas-kelas T1 – T5 dan T6 Atas dan apabila T6 Rendah memulakan persekolahan. Ditetapkan pada waktu guru tingkatan. Pelaksana: Guru-guru Tingkatan Pelaksanaan : 1. Guru tingkatan menjelaskan prosedur pendaftaran kepada pelajar dan memastikan setiap pelajar mendaftar untuk sekurang-kurangnya dua aktiviti gerko Indikator kejayaan: semua pelajar mendaftar dua aktiviti gerko

2

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 2. Program Kecermelangan Sukan

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 2. Projek Sukan Berprestasi Tinggi Nama projek : Sukan Berprestasi tinggi Objektif: i. meningkatkan prestasi sukan/permainan berprestasi tinggi ii. meningkatkan imej sekolah Penetapan dasar: Tugas AJK Kokurikulum Tugas Guru penasihat Aktiviti: Taklimat dalam mesyuarat KK Pemantauan: PKKK/S/u KK, Penyelaras Sukan

Pelan Operasi 2. Latihan/kemudahan Aktiviti: 1. Taklimat dalam mesyuarat KK - mengenalpasti sukan/permainan yang berpotensi(Hoki, Bola Baling)- Memberi sokongan dan perhatian penuh seperti kemudahan yang mencukupi - Latihan yang intensif. Nama Aktiviti : 1. Taklimat dalam mesyuarat KK Tarikh pelaksanaan : Pada mesyuarat kokurikulum yang pertama Pelaksana: PKKK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Taklimat tentang cara meningkatkan prestasi sukan/permainan dan langkah-langkah yang boleh diambil. Indikator kejayaan: Kelab sukan/permainan yang berpotensi menunjukkan kejayaan dalam pertandingan di pelbagai peringkat

3

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 3. Program Motivasi

Perancangan Taktikal Pelan Operasi (Tahun 2007) 3. Skim Insentif 3.Perlaksanaan Skim Intensif Objektif: i. menghargai sumbangan atlit sekolah Aktiviti: ii. meningkatkan lagi pencapaian atlit 2. Menyampaikan insentif semasa Hari tersebut Kecemerlangan Kokurikulum iii. mengalakkan atlit lain meningkatkan Sekolah. pencapaian mereka - Pengumuman semasa perhimpunan Penetapan dasar : Tugas AJK - Taklimat kepada guru penasihat Kokurikulum Sekolah - Edarkan borang kelayakan 1. Aktiviti: Tetapkan insentif dan insentif sampaikannya semasa Hari - Memilih atlit yang layak Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. 3. Nama Aktiviti : Menyampaikan insentif semasa Hari Kecemerlangan Pemantauan: PKKK/Setiausaha KK/Guru Kokurikulum Sekolah. Penasihat. 4. Tarikh pelaksanaan : Pada Hari Kecemerlangan Kokurikulum Sekolah. Pelaksana: PKKK/S/u KK ,Ketua-ketua guru penasihat bidang sukan/permainan Pelaksanaan : 1. Pengumuman semasa perhimpunan 2. Taklimat kepada guru penasihat 3. Edarkan borang kelayakan insentif 4. Memilih atlit yang layak Indikator kejayaan: Penerima insentif bertambah dari tahun ke tahun

4

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 4. Program Meningkatkan Gred Gerko

Perancangan Taktikal Pelan Operasi (Tahun 2007) 4. Projek Gred Gerko 4. Kempen Peningkatan Gred Gerko Nama Projek: Peningkatan Gred Gerko Objektif: Aktiviti: i. meningkatkan gred gerko pelajar 1. Taklimat waktu mesyuarat ii. menghasilkan pelajar yang seimbang kokurikulum. dari segi intelek, rohani dan jasmani 2. Sediakan borang penilaian gerko iii. membantu pelajar dalam pemohonan yang baru kemasukan institusi pengajian tinggi, 3. Guru penasihat jelaskan aspek biasiswa dan pekerjaan penilaian ini kepada ahli. Penetapan dasar: Tugas PKKK/S/u KK Tugas penasihat Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun (pengredan pada akhir semester 1 dan semester 2) Aktiviti : Projek Gred Gerko Pelaksana: PKKK,S/u KK,Ketua-ketua guru 1. Edarkan dan jelaskan aspek penglibatan penasihat kelab yang mengambilkira aspek sikap, proaktif, inisiatif kesopanan dan kekerapan dan Indikator kejayaan: Gred gerko yang lebih kesempurnaan menjalankan tugas yang baik. Kehadiran dan prestasi murid dipertanggungjawabkan. meningkat dan seterusnya membantu pelajar 2. Rekod penglibatan murid dalam aktiviti dalam kemasukan ke IPTA. kokurikulum(kehadiran dan prestasi murid) Jemaah menteri telah bersetuju supaya merit 10% dari markah keseluruhan(kemasukan IPTA) diperuntukkan kepada prestasi penglibatan murid dalam kegiatan KK. Pemantauan : PKKK, S/u KK dan Guru Penasihat

5

PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Perancangan Strategik (2004-2008) 1. Projek Menambah Ahli 1.1; Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.2: Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.1 – T.5 sebanyak 5% setiap tahun Perancangan Taktikal (2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan keahlian ii. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 – T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Kempen oleh ahli Promosi dari kelas ke kelas Pertandingan kokurikulum berkaitan B.Melayu oleh kelab, institusi dan organisasi. Pemantauan : Guru-guru Bahasa Melayu dan penasihat Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Pengumuman/perhimpunan 2. Promosi dari kelas ke kelas 3. Papan Notis/edaran

6

Perancangan Strategik (2004-2008) 2. Program Pencapaian 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti persatuan 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil cemerlang dan sijil penghargaan

Perancangan Taktikal (2007) 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli iii. Kempen penyertaan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Menyediaan bahan maklumat dan hiasan papan notis yang menarik 2. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. - Aktiviti : 1.Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Kempen kehadiran ahli untuk setiap aktiviti Tarikh pelaksanaan : Januari-Julai 2007 Pelaksana : AJK persatuan dan AJK papan notis sekolah serta AJK Pusat Sumber BM 2006/2007 Kos : Pelaksanaan : 1. Menyediaan bahan maklumat dan panggilan aktiviti melalui edaran dan papan notis yang menarik 2. Penyediaan sumber bahan semasa untuk notis setiap minggu Indikator kejayaan :Semua ahli hadir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. 7

Perancangan Strategik (2004-2008) 3. Program Dana Persatuan 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli 3.3 Meningkatkan tabung untuk pembelian bahan Pusat Sumber Bahasa Melayu.

Perancangan Taktikal Pelan Operasi (2007) 3. Projek dana - Kewangan 3. Projek dana – Kewangan Persatuan 3.1: Jualan makanan dan Alat Tulis 3.2: Memohon Sumbangan /derma Aktiviti : Nama projek : Jualan makanan dan 1.Penjualan kuih kek, kacang dan nasi Alat tulis lemak. Objektif : 2.Jualan Alat tulis i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan 3.Derma daripada organisasi luar perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Mengumpul tabung untuk kebajikan kelab Penetapan dasar : Guru penasihat, Aktiviti : i. Penjualan makanan ii. Memohon sumbangan daripada organisasi luar. Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek ‘Kelab Kita’ Objektif : i.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat, Bendahari Aktiviti : i.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat 8

Perancangan Strategik (2004-2008) 4. Program Pertandingan 4.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti persatuan 4.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan 4.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mewakili PPD dan negeri. Sasaran Bil Jenis pertandingan 1 Berbalas pantun 2. Forum 3. 4. Pidato Perbahasan Sasaran Johan PPD Naib Johan PPD Johan PPD Johan PPD

Perancangan Taktikal (2007) 4. Projek Pertandingan Nama projek : 4.1: Bulan Bahasa 4.2: Pertandingan bahasa anjuran pihak luar seperti PPD,JPN , Jabatan Kesihatan i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan pertandingan ii. Meningkatkan prestij pelajar dan sekolah melalui aktiviti pertandingan yang diikuti iii. Menambah peningkatan prestasi pencapaian pelajar yang mewakili sekolah dan mendapat pengiktirafan pihak luar. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi 4. Meningkatkan pencapaian melalui penyertaan pertandingan Aktiviti : 1.Bulan Bahasa 2.Pertandingan anjuran pihak luar

Nama Projek : 1. Bulan Bahasa
Aktiviti Pertandingan Sempena Bulan Bahasa -pertandingan menulis esei -pidato -perbahasan -lagu puisi -teka silangkata

Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 7 - 1 Mac 2007 Pelaksana : Guru penasihat. AJK Persatuan sesi 2007diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM600
Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk iklan pertandingan dan notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat tarikh, kategori, syarat, penghakiman 3. mengenalpasti hadiah untuk pertandingan bagi setiap aktiviti dan kategori.

Indikator kejayaan : memenangi tempat pertama /kedua /ketiga dalam pertandingan. -Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil

9

Perancangan Strategik (2004-2008)

Perancangan Taktikal (2007)

Pelan Operasi
Aktiviti : 1. 2. Pertandingan anjuran pihak luar seperti Jabatan Penerangan Nama Projek : 2. Aktiviti Pertandingan -pertandingan anjuran pihak luar -menulis esei - - Perbahasan Ala Parlimen -Berbalas Pantun -Forum Tarikh pelaksanaan : Januari-November 2007 Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Persatuan yang dilantik khas Kos : Pelaksanaan : 1. Agihan tugas kepada guru penyelaras pertandingan 2. Memilih dan melatih pelajar untuk acara individu dan berpasukan. 3. Penyediaan maklumat bagi sumber rujukan pelajar ;tarikh, kategori, syarat, penghakiman 4.. mengenalpasti strategi pencapaian terbaikkemenangan mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri. Indikator kejayaan : Mewakili peringkat zon dan Negeri. Sasaran Johan bagi setiap acara. Penglibatan peserta untuk setiap pertandingan bertambah.

10

Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Sertai Pertandingan Tarikh pelaksanaan : Membuat hebahan pertandingan melalui papan notis dan perhimpunan, kepada semua ahli kelab akan pertandinganpertandingan yang diadakan sepanjang tahun oleh institusi dan organisasi luar. Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Pengerusi Kos : Pelaksanaan : 1. Penyediaan borang keahlian 2. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Edaran dan Notis Tarikh pelaksanaan : Januari -Julai Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos Pelaksanaan : 1 Penyediaan jadual dan makluman 2. Percetakan edaran Indikator kejayaan : pelajar /ahli peka terhadap aktiviti

11

Pelan Operasi (Projek dana - kewangan) Nama Projek : 1. Penjualan makanan Tarikh pelaksanaan : Sempena Hari Kemerdekaan Ogos 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Pencarian pembekal, penetapan kos, bilangan , tarikh penghantaran 2. Penyediaan borang pesanan 3. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek 2: Pertandingan Bulan Bahasa Tarikh pelaksanaan : 1 Februari 2007 Pelaksana : AJK sesi 2006 – Diketuai pengerusi dan AJK Pelaksanaan : 1. Penerangan tata cara perlaksanaa aktiviti, penghakiman , penentuan tarikh, kategori dan peruntukan hadiah. 2. Sesi perbincangan 3. Mesyuarat AJK Indikator kejayaan : Pelaksanaan lancar dan penyertaan ahli yang banyak. Nama Projek : 3. Penjualan Alat tulis Tarikh pelaksanaan : Februari- Okt 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM160 Pelaksanaan : 1. Pencarian pembekal, penetapan kos 2. Penyediaan borang pesanan 3. Pengedaran borang dan penghantaran Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab

12

PENGURUSAN KELAB BAHASA INGGERIS

13

Strategic plan (2004– 2008) 1. Membership program a. To encourage more members to join the club b. To improve 5 % of membership each year from Form 4 to Form 6 c. Membership target: TOV 2003 20 5 2 004 25 15 2 005 30 20 2 006 35 25 2007 40 30

Tactical Plan ( 2007) 1. Membership Project Membership Drive Campaign 2. Objectives : a. To improve membership b. To improve membership especially from Form 4 to Form 6 3. Activities: a. Regular meetings b. Promotion from each class c. Membership drive to encourage more Form 4 to 6 to join the English language Society d. Publicity and activities to encourage member participation and listing the benefits and value of each activity e. Encourage 100 % attendance by giving certificates of participation f. Up to date notices and information to attract more participation in the club 4.Monitoring: a. Teacher advisors/ English teachers Committee Members 5. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6. Observation : Principal, Senior Teachers, Head of English Department and Teacher Advisor

Operational Planning 1.Membership Drive campaign 1.1 Activities: • Inter-class traditional debate • Inter- secondary school parliamentary style debate • Public speaking • Invite professional speakers • Quiz • Excursion to NTV7, RTM, State library • Activities for English Language Month • Spelling Bee contest • Scrabble competition • Scrapbooks • Outing • Year-end get together 1.2. Regular meetings 1.3. Promotion from each class 1.4. Subject teachers to recommend or select at least 2 students representing their class 4.Monitoring: Teacher advisors/ English teachers, Committee Members 5. Date of implementation: Jan-Oct 2007 6. Observation : Principal, Senior Teachers, Head of English Department and Teacher Advisor

1.1 1.2 (% )

2 Achievement Program a. To improve attendance in the meetings b. To improve active participation of members in the club activities c. To improve 100% members in receiving certificate of participation d. To train committee members to

2. Project: Achievement Program 2.1. Project : Achievement program is to improve achievements and participation in the club through Notice board publicity and regular meetings Objectives : Up to date notices and information to attract more participation in the club activities

2. Project :Achievement Program Through Notice board & regular meetings Activities: Notice board competition and regular meetings Date of implementation: 14 Feb-Sept, 2007 Following the rules and conditions of the Committee members of School Notice Board

Operational Plan (Membership Campaign) Project: 1. Membership Drive Campaign Date of implementation: • Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students • Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring : Committee members session 2007 led by Teacher Advisor Cost : How it is implemented: 1. Membership forms 2. class to class promotion 3. selection of 1 or 2 members by their subject teacher from each class Indicator of success : To increase number of members Project : 2. Class promotion Date of implementation : • Second week of the semester 1 as a membership promotion to the Form 4-6 students • Second week of semester 2 for the Lower Six intake Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: 1. printed attractive leaflets 2. distributed to each class and collecting the feedback form Indicator of success : to increase more members for the club Project : 3 Leadership training Date of implementation: during the English language month and also activities organized by the club Monitoring: Committee members session 2007 led by Teacher advisor Cost : How it is implemented: During the activities organized by the club

15

Operational Plan (Fund raising project) Project : 2nd book sale Date of implementation : April 2007 Monitoring: Treasurer/Committee members session 2005/2006 led by teacher advisors Cost : How it is implemented: • Obtain school’s permission • Arrangement with the agent • getting the hall ready and announcing to each class • arranging time schedule for each class Indicator of success: to increase more funds for the club and also school projects 3. Brainstorming session for fund raising Date of implementation : Beginning of Semester 1 Monitoring : Committee members session 2007 – led by Treasurer How it is implemented: • Brainstorming session • Ways of improving fund Indicator of success: Effective ways of improving and increasing fund raising

16

PENGURUSAN PERSATUAN SEJARAH
Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelaskelas T.3 – T.5 sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2005 12 2007 15 2008 18 Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 – T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat 2. Projek meningkatkan pencapaian 2 Program Pencapaian 1. Papan Notis 2. Program Untukmu Kelab. Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab ii. Mempelbagaikan program kelab iii. Menghasilkan bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil 2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2Program Untukmu Kelab Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran 1. 1

17

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Sasaran bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2 2008 2006 007 2. 17 20 23 5

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan bilangan ahli yang mendapat sijil serta menang pertandingan papan notis. Rujuk Lampiran

Nama projek : Program Untukmu Kelab Objektif : i. melahirkan pelajar yang mempunyai nilai semangat patriotisme ii.melahirkan pelajar atau ahli kelab yang mempunyai kreativitian yang tinggi dalam aspek-aspek pensejarahan. iii. mencipta pelbagai bahan bantu pengajaran melalui aktiviti kelab Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : program di dalam kelas Pemantauan : Guru Penasihat

18

Perancangan Strategik (Tahun 2004 - 2008) 3. Program dana – Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 3. Projek dana – Kewangan 1. Kutipan Yuran 2. Jualan Kad Kemerdekaan Nama projek : Kutipan Yuran Objektif : i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i. membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat

Pelan Operasi Nama Projek :1. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 – diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan (Rujuk Lampiran) Nama Projek : 1.Pembinaan Pusat Sumber Sejarah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : Semua AJK, Guru Penasihat & Pengetua Pelaksanaan: 1. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan. Indikator Kejayaan : Mempunyai sebuah Pusat Sumber Sejarah

4. Program Peningkatan Prasarana

4. Program Peningkatan Prasarana 1. Pembinaan Pusat Sumber Sejarah

i. meningkatkan kemudahan prasarana untuk Persatuan seperti pembinaan Nama Projek : Pembinaan Pusat Sumber Pusat Sumber Sejarah Sejarah Objektif : i. Memudahkan ahli Persatuan melakukan aktiviti-sktiviti kelab ii. sebagai tempat penyimpanan dan pembealajaran sejarah yang menarik. iii. sebagai PAK kepada pelajar-pelajar keseluruhannya. Aktiviti : i. Memohon bantuan / derma pihak luar. Pemantauan : AJK, Guru Penasihat dan Pihak Sekolah

19

Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 3. Program Untukmu Kelab Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Perbincangan di dalam pembuatan aspek-aspek pensejarahan (poster, lambang-lambang, kertas kerja) 2. Penghasilan bahan bantu pengajaran (jadual, carta, peta minda dll) 3. Segala perancangan dan pengurusan sepanjang Bulan Kemerdekaan. Indikator kejayaan : Ahli Persatuan mempunyai nilai kreativitian yang tinggi dalam aspek penghasilan pensejarahan.

20

Pelan Operasi (Program Dana Kewangan) Nama Projek : 4. Jualan Kad sempena Kemerdekaan Tarikh Pelaksanaan : Bulan Julai-Ogos Pelaksana : AJK sesi 2006/07 diketuai oleh Presiden Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Pengedaran risalah kepada kelas-kelas dan guru-guru yang ingin membeli kad Kemerdekaan 2. AJK akan mengedarkan kad kemerdekaan seperti di dalam permintaan 3. Keuntungan daripada jualan akan digunakan untuk menambah wang Persatuan Indikator Kejayaan : Jualan kad kemerdekaan berjalan dengan lancar dan keuntungan diperoleh untuk Tabung Persatuan.

21

PENGURUSAN KELAB GEOGRAFI
Perancangan Strategik (2004-2008) 1.Program Keahlian 1.1 Menambah ahli mencapai 40 orang. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 33 2 007 37 2008 40 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Guru matapelajaran berkempen dari kelas ke kelas Edaran notis Pemantauan : Guru penasihat Perancangan Taktikal (2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan keahlian Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 1. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian 2. guru Geografi menggalakkan penyertaan daripada pelajarpelajar Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

1. 1

22

Perancangan Strategik (2004-2008) 2. Program Pencapaian 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 90 2 007 92 2008 95

Perancangan Taktikal (2007) 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli

Pelan Operasi 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil

ii.

2. 3

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat

23

Perancangan Strategik (2004-2008) 3. Program dana Kewangan 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.2. Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli

Perancangan Taktikal (2007) 3. Projek dana - Kewangan 3.1.‘Fund-Raising’ Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’ Objektif : i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Jualan oleh ahli kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat

Pelan Operasi 3. Projek dana - Kewangan Aktiviti : 1. Jualan Coklat dan gula-gula Nama Projek : 1. Jualan kad raya Tarikh pelaksanaan : September 2007

Pelaksana : AJK sesi 2007 Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 1.Mendapat kebenaran pihak sekolah 2.Persediaan awal tentang tarikh, tempat, kos, keuntungan yang dijangka 3.mendapat pesanan daripada guru dan pelajar 4. membeli bunga daripada penjual 5. membungkus dan menghantar pesanan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab

24

Perancangan Strategik (2004-2008) 4. Program kesedaran alam sekitar 4.1.meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan pemulihan alam sekitar

Perancangan Taktikal (2007) 4. Projek kesedaran alam sekitar 4.1.Jejak Persekitaran 4.2.minggu alam sekitar Nama projek : CPCP dan minggu alam sekitar Objektif : i.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang alam sekitar. ii.Meningkatkan kesedaran tentang tanaman tempatan Penetapan dasar : Guru penasihat , guruguru geogarfi , AJK dan pihak berkuasa pusat Biodiversiti Aktiviti : i. Menjalankan Jejak Persekitaran iii. kuiz alam sekitar iv. lawatan v. pertandingan penulisan esei vi. pertandingan merekabentuk

Pelan Operasi 4. Meningkatkan kesedaran melalui CPCP dan minggu alam sekitar Aktiviti : Nama Projek : 1. Jejak Persekitaran Tarikh pelaksanaan : Januari-Jun Pelaksana : Guru penasihat Kelab Pelaksanaan : 1. mengedarkan risalah Jejak Persekitaran 2. membawa pelajar menjalankan Jejak Persekitaran 3. Pelajar menjawab soalan dalam risalah 4. guru membincang bersama dengan pelajar tentang jawapan yang diberi Indikator kejayaan : pelibatan pelajar-pelajar dalam penjalanan Jejak Persekitaran dan memberi jawapan Nama Projek: 2. Minggu Alam Sekitar Tarikh pelaksanaan : bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat and AJK Kelab Geografi dan guru penasihat dan AJK Kelab Alam Sekitar, guru-guru geografi Pelaksanaan: 1. merancang aktiviti-aktiviti 2. mencetak borong penyertaan untuk pelbagai pertandingan 3. mengutip hasil karya dan cetakan pelajar 4. membuat penilaian 5. menyampaikan hadiah

25

Perancangan Strategik (2004-2008)

Perancangan Taktikal (2007)

Pelan Operasi Aktiviti-aktiviti yang terlibat : i. pertandingan pencarian harta karun Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan: 1. menetapkan stesen 2. mencetak borong penyertaan 3. memberi taklimat kepada pelajar-pelajar yang ambil bahagian ii. kuiz alam sekitar Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. menyediakan soalan 2. edarkan soalan melalui guru-guru geografi 3. penilaian oleh AJK iii. lawatan Tarikh : Bulan Mac Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. perancangan tempat lawatan 2. mendapatkan peserta 3. membuat tempahan kenderaan

26

Perancangan Strategik (2004-2008)

Perancangan Taktikal (2007)

Pelan Operasi iv. pertandingan penulisan esei Tarikh : bulan Julai Pelaksana : Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. menyediakan soalan 2. mencetak soalan 3. mengedarkan soalan 4. penilaian v. pertandingan merekabentuk Tarikh : Bulan Mac Pelaksana: Guru penasihat dan AJK Kelab Geografi dan kelab Alam Sekitar Pelaksanaan : 1. Mencetak boring penyertaan 2. mengedarkan borong penyertaan 3. pengutipan hasil rekabentuk pelajar 4. penilaian Kos : RM 60 Indikator kejayaan : Penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan dan aktiviti menyedarkan pelajar tentang kepentingan alam sekitar

27

Perancangan Strategik (2004-2008) 5. Program Peningkatan akademik 5.1. melibatkan diri pelajar lebih aktif dalam aktiviti berbentuk akademik dalam membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi

Perancangan Taktikal (2007) 5. Projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Nama projek : projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas 1. projek tutorial oleh pelajar kumpulan cerdas Objektif: i.Meningkatkan penglibatan diri pelajar lebih dalam aktiviti berbentuk akademik untuk membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran geografi Penetapan dasar : Guru penasihat dan guruguru geogarfi Aktiviti : i. kelas tutorial selepas waktu kelas Pemantau : Guru penasihat dan guru geografi

Pelan Operasi 5. Meningkatkan prestasi melalui kelas tutorial Aktiviti : Nama Projek : 1. projek tutorial Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : pelajar –pelajar yang telah dikenalpasti sebagai tutor Pelaksanaan : 1. mengenalpastikan pelajar-pelajar yang lemah 2. mengenalpasti pelajar-pelajar yang layak menjadi tutor 3. menyediakan latihan 4. pelajar-pelajar lemah menbuat latihan yang telah disediakana 5. tutor menyemak latihan yang siap dibuat oleh pelajar Indikator kejayaan : peratusan kelulusan yang meningkat dalam matapelajaran geografi

28

PENGURUSAN PERSATUAN SAINS
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.3 – T.5 setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 15 2 2 004 18 3 2 005 20 5 2 006 22 7 2 007 25 9 2008 28 12 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan keahlian ii. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 – T5 Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Pameran 2. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran

1. 1 1. 2

29

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 2. Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2 2 2 2 2008 2004 004 005 006 007 2. 62.5 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 3

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2. Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil

30

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 3. Program dana - Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 3. Projek dana - Kewangan 3.1 ‘Fund-Raising’ 3.1 ‘Kelab Kita’ Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’ Objektif : i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab ii.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada badan-badan tertentu Penetapan dasar : Guru penasihat advisor, Guru Kanan Sains Aktiviti : Ii.Penjualan makanan ii.Penjualan minuman semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek ‘Kelab Kita’ Objektif : i.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat, Bendahari Aktiviti : i.Sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat

Pelan Operasi 3. Projek dana - Kewangan Aktiviti : 1. Penjualan minuman pada Hari Sukan 2. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran

31

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 4.Program ‘ Caring For Others’ 4.1 Menyemai sikap prihatin& kasih sayang terhadap orang lain

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 4. Projek Pengutipan Bahan Kitar Semula Nama Projek: Projek Recycle Objektif: i. Meningkatkan sikap prihatin dan kasih saying terhadap orang lain ii. Menyedari pelajar tentang tanggungjawab social mereka terhadap masyarakat Aktiviti: Pengutipan item-item untuk jualan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan: Guru penasihat & AJK

Pelan Operasi 4.Projek Kitar Semula Aktiviti: 1. Pengumuman tentang pengutipan 2. Pengutipan daripada pelajar & staf

5. Program ‘Science Is Fun ‘ 5.1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Sains dalam kehidupan 5.2 Menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains

5.(a) Projek Taman Herba 5 (a) Projek Taman Herba Nama Projek : Projek Taman Herba Objektif: Aktiviti : i. Meningkatkan minat pelajar terhadap 1. Penjagaan Taman herba sepanjang tanaman herba sebagai sumber tahun makanan & perubatan 2. Penyediaan label nama saintifik ii. Menyedari pelajar tentang biodiversity tumbuhan herba negara kita 3. Pengumpulan maklumat tentang Aktiviti: Penjagaan taman herba tumbuhan herba Menanam semula tanaman 4. Penyediaan herbarium untuk tumbuhan Penetapan dasar: Guru kanan Sains& guru herba penasihat Pemantauan: Guru Penasihat, Guru Kanan Sains & AJK

32

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) (b) Lawatan Sambil Belajar Nama Projek: Lawatan Objektif: i. Mendedahkan pelajar kepada pelbagai kerjaya berkaitan bidang Sains ii. Menambahkan pengetahuan Sains & keadaan di tempat bekerja yang berlainan Aktiviti: Lawatan anjuran Persatuan Membuat laporan tentang lawatan Penetapan dasar: Guru penasihat Pemantauan : Guru penasihat (c) Projek /Demonstrasi Sains Nama Projek: Rekacipta Sains/Eksperimen/Pengumpulan bahan Sains/Sesi Rekacipta Penetapan dasar: Guru penasihat& guru kanan Sains Aktiviti : Penyediaan bahan-bahan Menjalankan aktiviti Perbincangan tentang aktiviti Pemantauan: Guru penasihat & AJK

Pelan Operasi (b) Lawatan Sambil Belajar Aktiviti : Lawatan ke Taman Negara

(c) Projek Sains/Demonstrasi Aktiviti: a. Pengumpulan bahan & maklumat untuk PSS (Bio & Fiz) b. Rekacipta- bahan kitar semula (pertandungan : You clear up what you created’

33

Pelan Operasi (Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 diketuai Pengerusi Persatuan / Guru Kanan Sains dan Guru Penasihat Persatuan Kos : RM5 Pelaksanaan : 3. Percetakan borang promosi yang menarik 4. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

34

Pelan Operasi (Projek dana - kewangan) Nama Projek : 1. Penjualan minuman/makanan pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 – diketuai Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM100 Pelaksanaan : 2. Mendapat kebenaran pihak sekolah 3. Persediaan / pembelian / mendapat sponsor untuk minuman/makanan 4. Penjualan minuman/makanan semasa Hari Sukan Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 – diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan

Pelan Operasi (Program ‘ Science Is Fun’ ) Nama Projek : Projek Taman Herba Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK , ahli persatuan , pelajar kelas Sains T4 & 6 Rendah Pelaksanaan : Menjaga taman herba-menyiram & membubuh baja, mencabut rumput, menambah tanah, menanam semula Membuat label nama sains untuk tumbuhan herba Mengumpul maklumat tentang tumbuhan herba 35

Membuat herbarium untuk tumbuhan di Taman Herba (T6R) Indikator kejayaan : Pelajar lebih berminat & menyedari tentang faedah tumbuhan herba Pelajar lebih menyedari tentang kepelbagaian di Malaysia Nama projek : Tarikh pelaksanaan Pelaksana Pelaksanaan Lawatan Sambil Belajar oleh Kelab Sains : Mac : AJK : Menulis surat kepada Kelab Kamilian utk tajaan Membuat penjualan /fund-raising utk lawatan Menempah tiket ke KL/ Bas/ tempat penginapan Indikator kejayaan : Bilangan pelajar yang menyertai lawatan Pelajar mendapat idea tentang kepelbagaian di Malaysia

Nama projek : Projek Sains/Demonstrasi Tarikh pelaksanaan : Jun Pelaksana : AJK Pelaksanaan : Penyediaan bahan-bahan oleh pelajar sendiri Penyediaan cara kerja rekacipta Pembentangan projek rekacipta Penilaian oleh guru penasihat & penyediaan hadiah

36

PENGURUSAN PERSATUAN MATEMATIK
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli-ahli persatuan Sasaran % bilangan ahli yang mendapat gred –gred tertentu TOV 2006 %A %B %C %D 12 68 16 4 2 007 18 70 12 0 2008 22 70 8 0 Perancangan Tatikal (Tahun 2007) 1. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Objektif : Meningkatkan penglibatan yang aktif dalam aktiviti-aktiviti persatuan supaya markah yang diperolehi boleh ditingkatkan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Penglibatan ahli yang lebih aktif Pemantauan : Guru penasihat Pelan Operasi 1. Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan Aktiviti :.Penglibatan yang lebih aktif Nama Projek : Penglibatan yang aktif Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat dan AJK 2006/2007 Pelaksanaan : • Perbincangan semasa bermesyuarat agong untuk menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang hendak dijalankan • Program aktiviti ini dijadualkan dan diedarkan kepada semua ahli. • Dijalankan dan dipantau • Yang melibatkan diri secara aktif akan diberikan markah yang lebih tinggi. Indikator kejayaan : Peratus gred cemerlang ditingkatkan

2. Program dana - Kewangan Meningkatkan sumber kewangan untuk

2. Projek dana - Kewangan Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’

2. Projek dana - Kewangan Aktiviti 1: Membeli dan menjual bukubuku teks terpakai 37

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) kegunaan aktiviti-aktiviti persatuan

Perancangan Tatikal (Tahun 2007) Objektif : Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan Penetapan dasar : Guru penasihat dan AJK persatuan Menjalankan Aktiviti • Membeli dan menjual buku-buku teks terpakai • Kuiz Matematik Pemantauan : Ahli-ahli persatuan

Pelan Operasi Tarikh Pelaksanaan : sehari selepas peperiksaan PMR dan SPM Pelaksana: Semua ahli persatuan tahun 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi persatuan Keuntungan yang dijangka : RM300 Pelaksanaan: • Ahli-ahli membincang dan menetapkan harga beli, harga jualan dan tarikh pelaksanaan. • Menjalankan pembelian buku-buku teks PMR dan SPM pada hujung tahun. • Menjalankan penjualan buku-buku teks PMR dan SPM pada awal tahun seterusnya. Indikator kejayaan: Keuntungan yang diperolehi. Aktiviti 2: Kuiz Matematik Tarikh Pelaksanaan : Satu hari Sabtu sempena Bulan Sains dan Matematik Pelaksana: AJK sesi 2006/2007 diketahuii oleh Pengerusi Persatuan Keuntungan yang dijangka : RM15.00 Pelaksanaan: • AJK bermesyuarat untuk menetapkan syarat kuiz • Kutipan yuran dari peserta-peserta • Kuiz dijalankan

38

PENGURUSAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)
1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T4 & T5. Sasaran bilangan ahli Tov 2004 2004 2005 2006 2007 2008 1.1 19 22 25 28 31 34 1.2 10 11 12 13 14 15 2. Program Pencapaian 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti kelab

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)
1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i. Meningkatkan keahlian ii. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T4 & T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti-aktiviti kelab. Obkjektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat, Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan kelab. Pemantauan :

Pelan Operasi 1. Kempen Keahlian Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran

2. Meningkatkan pencapaian melalui aktiviti. Aktiviti : 1. Pertandingan melukis Nama Projek : Pertandingan melukis Tarikh Pelaksanan : Bulan April 2007 Pelaksana : AJK kelab. Pelaksanaan ; 1. Menyediakan tempat pertandingan 2. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kelayaan ; Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat. 39

Guru Penasihat

Pelan Operasi (Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh Pelaksanaan ; Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 4 & 5. Minggu kedua setelah pelajar ting. 6 rendah telah mendaftar masuk sekolah Pelaksana ; AJK 2006/2007 Pelaksanaan ; 1. Pencetakan borang promosi yang menarik 2. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan ; Pertambahan jumlah ahli.

40

PENGURUSAN KELAB EKONOMI & PERDAGANGAN
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun @ 50% dalam 5 tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2004 42 2 004 46 2 005 50 2 006 55 2 007 59 2008 63 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran di papan notis Promosi dari kelas ke kelas Flyers Pemantauan : Guru penasihat, Wilfred & Andy 2. Projek Dana - Kewangan
2.1 2.2 Projek “Usahawan Remaja” Projek “Nadi Kita”

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. meningkatkan keahlian

Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 3. Pameran di papan notis 4. Promosi dari kelas ke kelas 5. Flyers Rujuk lampiran A

1. 1

2. Program Dana - Kelab Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli

2.1 Projek “Usahawan Remaja” Aktiviti : 3. Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan 4. Penjualan bunga sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu, Hari Bapa, Hari Kasih Sayang dan Hari Guru. 5. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. * cadangan untuk memberi insentif kepada ahli yang paling banyak 41

Nama projek : Projek “Usahawan Remaja” Objektif :  Memupuk nilai “Menghargai Jasa Orang Lain” dalam diri pelajar melalui aktiviti penjualan bunga di hari-hari istimewa.  Memupuk minat mencari wang di kalangan pelajar untuk dijadikan sumber dana kelab.

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)
 Meningkatkan sumber dana untuk membiayai aktiviti-aktiviti kelab agar berjalan lebih lancar Penetapan dasar : Guru penasihat, Pengerusi, AJK
Aktiviti : i. Penjualan makanan dan minuman semasa Hari Sukan ii. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa spt Hari Ibu, Hari Bapa, Hari Kasih Sayang dan Hari Guru. iii. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan.

Pelan Operasi menyumbang tenaga kepada tabung dana kelab.

Rujuk lampiran B

Pemantauan : AJK dan guru penasihat Aktiviti (i) - Andy & Wilfred Aktiviti (ii) – Kelana & Tang Siew Yuh Aktiviti (iii) – Tiffany & Sabri

Nama projek : Projek “Nadi Kita” Objektif :  Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat dan Bendahari Aktiviti : i. sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab ii. yuran kelab RM5 setahun.

2.2 Projek “Nadi Kita” Aktiviti : 1. Sesi soal jawab tentang dana kelab.

42

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Pemantauan : Guru penasihat dan AJK

Pelan Operasi

3. Program Akademik Meningkatkan minat, motivasi, komitmen serta kesedaran dalam diri pelajar untuk mempelajari subjek perdagangan, pengajian perniagaan dan ekonomi. Menyebar maklumat terkini mengenai isu-isu konsumerisme dan perdagangan kepada warga SMK Kamil Memupuk dan menyemarakkan lagi semangat keusahawanan dalam diri pelajar. Meningkatkan kemahiran berfikir pelajar untuk mengaitkan/ mengapplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas dengan keadaan sebenar. Supaya pelajar dapat belajar secara kontekstual.

3. Projek Akademik
3.1 Projek “Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi, Perdagangan dan Pengajian Perniagaan” 3.2 Pertandingan Papan Notis 3.3 Lawatan Sambil Belajar Nama projek : Projek “Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Objektif :  Memupuk minat dan kesedaran dalam diri pelajar untuk mendalami ketiga-tiga subjek tersebut.  Dengan wujudnya minat pelajar diharap ianya akan mendorong kepada peningkatan peratusan kelulusan samada secara kualiti dan kuantitatif dalam setiap peperiksaan awam bagi ketiga subjek tersebut. Penetapan dasar : Guru penasihat, Guru Mata Pelajaran, AJK Aktiviti : i. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai Pemantauan : Guru Mata Pelajaran , AJK , Guru Penasihat

3.1 Projek “Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi, Aktiviti : i. Kuiz Ekonomi (STPM)-Julai 2007

* membantu pembungkusan hadiah sahaja.

3.2 Projek Pertandingan Papan Notis 43

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama projek : Pertandingan Papan Notis

Pelan Operasi

Aktiviti : Objektif : i. menghias dan mengemaskini papan notis  Agar warga SMK Kamil peka dan mengikut tarikh yang telah ditetapkan waspada dengan isu-isu terkini agar bersedia untuk dinilai. mengenai konsumerisme dan ii. mengemaskini maklumat isu-isu perdagangan. konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan.  Agar usahawan tempatan boleh dijadikan idola/ teladan pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Penetapan dasar : Guru penasihat , AJK Aktiviti : i. menghias dan mengemaskini papan notis mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar bersedia untuk dinilai. ii. mengemaskini maklumat mengenai kelab, isu-isu konsumerime dan perdagangan termasuklah profil usahawan tempatan. Pemantauan : Guru penasihat

3.3 Lawatan Sambil Belajar 44

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama projek : Lawatan Sambil Belajar Objektif :  Melalui pembelajaran konstektual ini pelajar dapat menggunakan semua deria mereka untuk memahami teori-teori yang telah dipelajari dalam kelas.  Menjadikan pembelajaran lebih seronok dan mudah difahami.  Mendidik pelajar untuk berkomunikasi dan bersosial dengan masyarakat luar secara formal. Penetapan dasar : Guru penasihat , AJK Aktiviti : i. melawat tempat-tempat strategic di KL. Pemantauan : AJK dan guru penasihat

Pelan Operasi

Aktiviti : Aktiviti : i. melawat tempat-tempat strategic di KL.

Rujuk Lampiran C

45

PELAN OPERASI
Nama Projek : 1. Pameran di papan notis

LAMPIRAN A Kempen Keahlian

Tarikh pelaksanaan : Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada semua pelajar. Semasa Minggu Orientasi pelajar Tingkatan 6 Rendah. Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM20 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk pameran 2. Penyediaan borang keahlian 3. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Nama Projek : 2. Promosi dari kelas ke kelas

3. Cetakan Edaran (“Flyers”)

Tarikh pelaksanaan : Minggu keempat setelah sekolah dibuka untuk semua pelajar. Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

46

PELAN OPERASI

LAMPIRAN B.1 Projek Usahawan Remaja

Nama Projek : 1. Penjualan Makanan & Minuman semasa Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Hari Sukan SMK St Kamil (Mac 2007) Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Mohon kebenaran pihak Majlis Sukan Sekolah SMK Kamil. 2. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak majlis. 3. Mencari/ menyediakan jualan. 4. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.

Nama Projek : 2. Penjualan bunga @ cenderamata sempena hari-hari istimewa seperti Hari Guru, Hari Ibu, Hari Bapa dan Tarikh pelaksanaan : Dua minggu sebelum hari-hari istimewa tersebut. Pelaksana : AJK sesi 2007. Kos : RM30 Pelaksanaan : 1. Mohon kebenaran pihak pentadbir dan mengikut prosedur yang akan diberi oleh pihak pentadbir. 2. Membuat promosi menggunakan cetakan edaran. 3. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang tempahan (bayaran perlu dilampirkan sekali). 4. Memesan bunga / cenderamata dari pihak pembekal berdasarkan tempahan. 5. Mengagihkan tempahan kepada pelanggan. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.

47

LAMPIRAN B.2 Nama Projek : 3. Mengambil tempahan biskut dan kek sempena hari perayaan. Tarikh pelaksanaan : Tiga minggu sebelum cuti hari perayaan. Pelaksana : AJK sesi 2007. Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Mohon kebenaran pihak pentadbir sekolah. 2. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. 3. Membuat promosi berbentuk cetakan edaran @ “flyers” 4. Membuat promosi (jualan langsung) terus kepada bakal pelanggan dan mengambil tempahan. 5. Memesan kek dari pihak pembuat kek. 6. Menghantar pesanan kepada pelanggan. Indikator kejayaan : Memperolehi untung dan dana kelab bertambah.

48

LAMPIRAN B.3 Nama Projek : Nadi Kita Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun. Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Bendahari mengutip yuran sekaligus RM5 sebelum 10.02.07 daripada ahli-ahli. 3.Bendahari menjawab soalan berkaitan pengurusan dana dalam sesi soaljawab semasa mesyuarat selepas pembentangan jika wujud kekeliruan. Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan

49

PELAN OPERASI

LAMPIRAN C.1 Program Akademik

Nama Projek : 1. Pertandingan Kuiz Antara Individu Bagi Subjek Ekonomi Tarikh pelaksanaan : Julai 2007 Pelaksana : Guru Mata Pelajaran, AJK sesi 2007. Pelaksanaan : 1. Membungkus hadiah SAHAJA yang telah disediakan oleh Bidang Teknik dan Vokasional. Indikator kejayaan : Peratus kelulusan meningkat dalam peperiksaan awam samada secara kuantiti dan kualitatif.

Nama Projek : 2. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 Pelaksanaan : 1. Menghias dan mengemaskini maklumat di papan notis. 2. Memastikan papan notis mengandungi segmen-segmen yang telah dicadangkan: isu-isu kelab(aktiviti terkini/ promosi), isuisu terkini konsumerisme dan perdagangan. Indikator kejayaan : Menang pertandingan papan notis.Maklumat di papan notis disedari kewujudannya oleh warga SMK Kamil.

50

LAMPIRAN C.2 Nama Projek : 3. Lawatan Sambil Belajar – Kuala Lumpur Tarikh pelaksanaan : Bulan Februaru dan Mac 2007 Pelaksana : AJK sesi 2007 Kos : RM100 Pelaksanaan : 1. Mohon kebenaran pihak pentadbir SMK Kamil. 2. Mengikut prosedur yang ditetapkan pihak pentadbir. 3. Menulis surat permohonan kepada pihak berkaitan 4. Menyediakan prasarana lawatan (borang refleksi pelajar dan pengangkutan) 5. Mengumpul refleksi pelajar setelah lawatan. Indikator kejayaan :  Pelajar seronok sepanjang masa lawatan dan dapat menghasilkan refleksi yang produktif.  Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan/ pengalaman yang diperolehi semasa lawatan dengan teori yang dipelajari dalam kelas.

51

PENGURUSAN KELAB KEMAHIRAN HIDUP
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% pada 2006. Tumpuan keahlian adalah pelajar tingkatan 3 Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iv. meningkatkan keahlian v. meningkatkan ahli di kalangan pelajar kelas lemah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Iklan di setiap kelas Promosi oleh guru Kh Pemantauan : Guru penasihat 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian projek-projek kemahiran Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui aktiviti yang menarik ii. Meningkatkan penglibatan ahli dengan melibatkan mereka dalam aktiviti pertandingan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Reka Cipta Pemantauan : Guru penasihat Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Iklan di setiap kelas 2.Promosi oleh guru KH Nama Projek : Promosi Keahlian Tarikh Pelaksanaan : Minggu ke 1 sesi persekolahan Pelaksana : AJK dan Guru KH Indikator kejayaan : Ahli bertambah 2. Meningkatkan pencapaian melalui projek rekaan Aktiviti : 2. Projek Reka Cipta Tarikh pelaksanaan : Febuari Pelaksana : Mesyuarat AJK Pelaksanaan : 1.Penyediaan bahan Reka Cipta 2.Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Pengelibatan pelajar kelas lemah dan projek reka cipta diberi markah

2.Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab

52

PENGURUSAN PERSATUAN BELAJAR BAHASA CINA Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan bilangan ahli sehingga 40 orang. 1.2 Meningkatkan keahlian pelajar bukan Cina kepada ¼ daripada jumlah ahli. Sasaran bilangan ahli: TOV 2 2 2 2 2008 2004 004 005 006 007 1. 11 20 25 30 35 40 1 1. 4 6 7 9 10 2 Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama projek: Projek Promosi Melalui Pameran Objektif: i. Memperkenalkan kelab kepada pelajar untuk menarik minat mereka. ii. Menambahkan ahli kepada 30 orang. Penetapan dasar: a. Tugas Guru penasihat b. Tugas AJK Aktiviti: i. Mempromosikan kelab kepada pelajar Pemantauan: Guru penasihat Pelan Operasi

Nama Projek: Promosi Melalui Pameran Pelaksanaan : i. Penyediaan poster dan gambar yang menarik untuk dipamerkan pada papan notis. ii. Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini. Tarikh Pelaksanaan: i. Bulan Januari(untuk T3-T5) ii. Bulan Mei Penglibatan: Guru Penasihat, AJK Indikator Kejayaan: Adanya peningkatan dalam bilangan ahli.

53

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 2. Program Peningkatan Penglibatan ahli 2. 1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.2 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab.

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama Projek: Projek Meningkatkan Penglibatan Ahli Objektif: i. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat.

Pelan Operasi Nama Projek: Meningkatkan penglibatan ahli melalui perhiasan papan notis Pelaksanaan: a. Menyediakan notis , gambar dan karangan yang menarik. b. Menyediakan maklumat keaktifan ahli. Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun

Penetapan dasar: Guru penasihat, AJK Aktiviti: Pertandingan papan notis Pemantauan: Guru penasihat

Penglibatan: AJK papan notis Indikator kejayaan: Lebih ramai ahli menyertai aktiviti kelab.

54

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 3. Program dana kewangan 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk membiayai aktivitiaktiviti kelab 3.2 Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 3. Nama Projek: Projek dana Objektif: i. Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos aktiviti-aktiviti kelab ii. Meningkatkan keberkesanan proses pengutipan yuran dengan memaklumkan kepada ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab. Penetapan dasar: Guru Penasihat, Bendahari Kelab Aktiviti: a. Mengutip yuran Pemantauan: Guru Penasihat, AJK

Pelan Operasi Nama projek: Projek dana kewangan Pelaksanaan: i. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar ii. Mengutip yuran Tarikh pelaksanaan: Februari Penglibatan: AJK

Indikator kejayaan: Jumlah dana kewangan kelab bertambah

55

PENGURUSAN KOPERASI
Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 1.Program Keahlian 100% keahlian Sasaran bilangan ahli Semua Pelajar SMK Kamil Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : memastikan semua merupakan ‘stakeholder’dan menyokong koperasi Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Pemantauan : Guru penasihat Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. mewajibkan semua pelajar tingkatan satu dan tingkatan empat menjadi ahli 2. mempromosikan dan menggalakkan kakitangan sekolah menjadi ahli Nama Projek: 1. mewajibkan semua pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 menjadi ahli Tarikh pelaksanaan : seminggu selepas pendaftaran tingkatan 1 dan tingkatan 4 Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan T 1 dan T 4 Kos : RM 20 Pelaksanaan : 1. surat arahan daripada pegetua diedarkan 2. borang dicetak dan diedarkan kepada pelajar 3. wang dan borong dikutip balik oleh guru tingkatan dan dihantar balik kepada guru penasihat 4. bendahari kelab akan mengutip dan mencatat jumlah wang yang dikutip serta mendaftarkan pelajar Indikator kejayaan: semua pelajar menjadi ahli koperasi dan bonus dan dividen dinikmati oleh semua pelajar 56

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi Nama Projek : 2. Promosi kepada kakitangan sekolah Tarikh Pelaksanaan : bulan Januari dan Februari Pelaksana: setiausaha Kos: RM3 Pelaksanaan : 1.notis dipaparkan di papan notis yang berdekatan dengan pejabat dan bilik guru serta lab sains 2.borang diedarkan kepada kakitangan 3.wang dan borong di kutip balik 4.pendaftaran dilakukan oleh bendahari Indikator kejayaan : Semua kakitangan menjadi ahli koperasi dan bonus serta dividen dinikmati oleh semua .

2. Program meningkatan kefahaman konsep, fungsi dan faedah tentang koperasi 2.1 Semua pelajar dan kakitangan memahami kepentingan dan peranan koperasi dalam sekolah 2.2 Memastikan semua faham konsep kerjasama dan ‘ one for all and all for one’

2. Projek meningkatkan kefahaman tentang konsep , fungsi dan faedah koperasi Nama projek : Meningkatkan kefahaman tentang konsep , fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi,dan mengadakan perayaan minggu koperasi Objektif : 1. meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan peranan koperasi 2. mendidik ahli tentang koperasi

2. Meningkatkan kefahaman tentang konsep , fungsi dan faedah koperasi melalui mempamerkan prinsip-prinsip koperasi,dan mengadakan perayaan minggu koperasi Aktiviti : 1. mempamerkan prinsip-prinsip Koperasi 2. mengadakan pertandingan-pertandingan

57

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Aktiviti : 1. mempamerkan prinsipprinsip koperasi 2. mengedarkan risalah 3. mengadakan taklimat dan kursus dalaman 4. pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi Nama Projek : 1. mempamerkan prinsip koperasi dalam kedai koperasi Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : AJK Jabatan keceriaan dan kebersihan Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan risalah yang menarik 2. Penyediaan maklumat prinsipprinsip koperasi Indikator Kejayaan : Kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat Nama Projek :2. Pertandingan papan notis Tarikh pelaksanaan :mengikut tarikh yang telah ditetapkan Pelaksana : AJK papan notis dan guru penasihat Kos: Rm 20 Pelaksanaan: 1.menyediakan bahan yang berkaitan 2.menghiaskan dan melengkap papan notis dengan maklumat dan berita tentang koperasi Indikator kejayaan : kesedaran dan kefahaman tentang koperasi meningkat

58

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi Nama Projek : 3. mengadakan taklimat dan kursus dalaman Tarikh pelaksanaan : Mei- Jun Pelaksana : Guru penasihat Kos : RM 0 Pelaksanaan : 1. guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : kefahaman terhadap koperasi meningkat 3. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi melalui kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman , kursus anjuaran MKM dan penyertaan pertandingan Anugerah kualiti koperasi Aktiviti : 1.Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2.Menyertai kursus anjuran MKM 3. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah

3. Program peningkatan kualiti pengurusan koperasi 3.1Mencapai pengurusan yang cekap dan sistematik dalam semua aspek 3.2Memastikan dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua ahli

3. Projek meningkatkan kualiti pengurusan koperasi Nama projek : Projek peningkatan kualiti pengurusan koperasi Objektif : i.Meningkatkan kecekapan pengurusan koperasi supaya memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada semua warga sekolah Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1. Kursus pentadbiran dan Kursus kewangan secara dalaman 2. Menyertai kursus anjuran MKM 3. Menyertai pertandingan Anugerah kualiti koperasi sekolah Pemantauan : ALK Koperasi

Nama Projek : 1. Kursus pentadbiran dan 59

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi kursus kewangan secara dalaman Tarikh pelaksanaan : bulan Mei- Jun Pelaksana : Penasihat Kos : RM0 Pelaksanaan : 1. Guru penasihat memberikan taklimat dan kursus dalaman dengan berdasarkan kepada model-model yang telah diberikan oleh pihak JPK dan ANGKASA 2. Pelajar menghadiri kursus atau taklimat Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan pengoperasian dan pengurusan kewangankoperasi dan tiada aduan daripada pelanggan Nama Projek: 3. Menyertai kursus anjuaran MKM Tarikh pelaksanaan : mengikut Jadual MKM Pelaksana: ALK Kos: mengikut yuran yang dikenakan oleh MKM Pelaksanaan : 1. mendapat jadual senarai kursus yang dianjurkan oleh MKM 2. mengisi borong untuk menyertai kursus 3. menghantar pelajar atau guru untuk menghadiri kursus Indikator Kejayaan : Peningkatan kualiti pengurusan koperasi Nama Projek : 4. Menyertai pertandingan 60

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi Anugerah Kualiti Koperasi sekolah Tarikh pelaksanaan : bulan Oktober Pelaksana: setiausaha Pelaksanaan : 1. mendapat borang penyertaan 2. mengisi borang 3. membuat laporan koperasi tahunan 4. menghantar borang mengikut masa yang ditetapkan Indikator kejayaan: mendapat sekurangkurangnya tempat ketiga dalam pertandingan 4.Projek meningkatkan jumlah jualan koperasi melalui promosi jualan serta menambahkan jenis barang jualan Aktiviti : 1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. menambahkan jenis barang jualan Nama Projek :1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah Tarikh pelaksanaan : awal dan pertengahan tahun Pelaksana : ALK Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. menyediakan bahan edaran 2. mengedarkan kepada setiap kelas Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan. Nama Projek :2. menambahkan jenis jualan 61

4.Program Peningkatan Jumlah Jualan memastikan untung meningkat dan seterusnya bonus juga meningkat meningkatkan keyakinan ahli terhadap koperasi

4. Projek peningkatan jumlah jualan 5.1.Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Nama projek : Projek peningkatan jumlah jualan koperasi Objektif : 1. memastikan jualan meningkat setiap tahun 2. memastikan keuntungan meningkat setiap tahun Penetapan dasar : ALK koperasi Aktiviti : 1. promosi jualan yang intensif di sekolah menengah dan sekolah rendah 2. menambahkan jenis barang jualan Pemantauan : ALK Koperasi

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi barang Tarikh pelaksanaan : sepanjang tahun Pelaksana : ALK Kos : berdasarkan jenis barang yang hendak dijual Pelaksanaan : 1. mengenalpasti barang yang berpotensi 2. mengenalpastikan kos 3. mengira keuntungan yang dapat diperolehi 4. membuat promosi pada masa perhimpunan Indikator Kejayaan : Peningkatan jumlah jualan.

PENGURUSAN PERSATUAN PELAJAR ISLAM 62

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 1.Program Peningkatan Kemahiran 1.1 Mendedahkan teknik-teknik syarahan agama yang betul. 1.2 Meningkatkan kemahiran dalam bacaan tilawah Al-Quran dan hafazan. 1.3 Memberi kemahiran dan menambah pengetahuan dalam kuiz agama. Sasaran Peningkatan Kemahiran TOV 2 005 3 4 3 4 6 7 2 006 5 5 8 2007 6 6 9

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1.Projek peningkatan kemahiran Nama projek: Kemahiran tadarus Al-Quran Objektif: i. Meningkatkan kemahiran dalam bidang tilawah Al-Quran, hafazan, syarahan agama dan kuiz agama. ii. Memudahkan pemilihan bagi mewakili sekolah di peringkat zon. Aktiviti: 1.1Pendedahan teknik syarahan agama. 1.2Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan 1.3Kemahiran kuiz agama. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI Pemantau: Guru penasihat PPI

Pelan Operasi 1. Kemahiran tadarus Al-Quran. Aktiviti: 1.1 Pendedahan teknik syarahan agama. 1.2 Peningkatan kemahiran tilawah Al-Quran dan hafazan. 1.3 Kemahiran kuiz agama. (Rujuk Lampiran)

1.1 1.2 1.3

2.Program Peningkatan Kefahaman Islam 2.Projek peningkatan kefahaman Islam. 2. Peningkatan Kefahaman 63

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 2.1 Meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap ajaran Islam. 2.2 Menghidupkan budaya mengingati hari-hari kebesaran Islam.

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama projek: Peningkatan Kefahaman Islam Objektif: i. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. ii. Menghidupkan semangat untuk mengingati dan menyambut hari-hari kebesaran Islam. Aktiviti: 2.1 Usrah bulanan. 2.2 Perayaan Dalam Islam 2.3 Risalah bulanan Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI

Pelan Operasi Islam. Aktiviti: 2.1 Usrah bulanan. 2.2 Perayaan Dalam Islam 2.3 Risalah bulanan (Rujuk Lampiran)

3.Program Penyertaan Aktiviti PPI 3.Projek Penyertaan Aktiviti PPI 3.Meningkatkan penyertaan 64

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 3.1Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti PPI. 3.2Menarik minat bukan ahli mengikuti aktiviti PPI. Sasaran Penyertaan Aktiviti PPI TOV 2 005 40 45 9 11 2 006 50 13 2007 55 15

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama projek: Meningkatkan Penyertaan Dalam Aktiviti PPI. Objektif: i. Memastikan semua ahli mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan. ii. Menggalakkan pelajar bukan ahli untuk menyertai aktiviti yang diadakan untuk mengambil manfaat daripadanya. Aktiviti: 3.1 Bulan Pendidikan Islam 3.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar, Matang. Penetapan dasar: Guru penasihat PPI AJK PPI Pemantau: Guru penasihat PPI.

Pelan Operasi dalam aktiviti PPI Aktiviti: 3.1 Bulan Pendidikan Islam 3.2 Program riadah di Pusat Hidupan Liar, Matang. (Rujuk Lampiran)

3.1 3.2

PELAN OPERASI 65

Nama Projek

: Pendedahan Teknik Syarahan Agama

Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana : Guru penasihat PPI Kos Perlaksanaan : RM 5 : 1. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Pendedahan teknik-teknik syarahan 3. Menonton video syarahan agama. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat menyertainya : Peningkatan Kemahiran Tilawah Al-Quran Dan Hafazan

Indikator kejayaan Nama Projek

Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : RM 5 : 1. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Bimbingan kemahiran tajwid dan bacaan berlagu. 3. Bimbingan menghafaz surah-surah hafazan. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat menyertainya

Indikator kejayaan

Nama Projek

: Kemahiran Kuiz Agama 66

Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI : RM 10 : 1. Pemilihan pelajar yang berminat 2. Pendedahan cara-cara kuiz diadakan. 3. Pengumpulan maklumat oleh pelajar-pelajar. 4. Maklumat antara pelajar disatukan. 5. Latihan bertulis. : Ada pertambahan bilangan pelajar yang berminat menyertainya : Usrah Bulanan

Indikator kejayaan Nama Projek

Tarikh Perlaksanaan : Sekali sebulan Pelaksana Kos Perlaksanaan Indikator kejayaan : Guru penasihat PPI :: 1. Notis pemberitahuan usrah. 2. Guru penasihat menyampaikan usrah mengikut tajuk yang telah ditetapkan. : Input pelajar tentang perkara yang dibincangkan bertambah.

Nama Projek

: Perayaan Dalam Islam (Maulidur Rasul) 67

Tarikh Perlaksanaan : April 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Perlantikan AJK program 2. Perbincangan perlaksanaan projek 3. Kebenaran pihak sekolah 4. Promosi program 5. Penyediaan tempat dan peralatan. : Pelajar dapat menambah : Risalah Bulanan

Indikator kejayaan Nama Projek

Tarikh Perlaksanaan : 2 bulan sekali Pelaksana Kos Perlaksanaan : Guru penasihat PPI AJK PPI : RM 50 : 1. Pembahagian tugas di kalangan biro penerbitan 2. Pengumpulan bahan-bahan dan proses menaip bahan. 3. Mencetak risalah. 4. Pengedaran risalah : Pelajar dapat menambah maklumat tentang isu-isu semasa dan meningkatkan kefahaman tentang ilmu agama.

Indikator kejayaan

Nama Projek

: Bulan Pendidikan Islam 68

Tarikh Perlaksanaan : Januari 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100 : 1. Perlantikan AJK program 2. Pemilihan tema bagi program. 3. Kebenaran pihak sekolah 4. Promosi pertandingan tilawah al-quran, ayat hafazan, doa hafazan, kuiz terbuka dan menulis khat. 5. Penyediaan hakim, tempat dan hadiah. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini bertambah : Rehlah Di Pusat Hidupan Liar Matang

Indikator kejayaan Nama Projek

Tarikh Perlaksanaan : Julai 2007 Pelaksana Kos Perlaksanaan : AJK PPI 05/06 : RM 100.00 : 1. Perlantikan AJK program 2. Pemilihan tempat bagi program dan aktiviti. 3. Kebenaran pihak sekolah 4. Promosi program dan pengedaran borang penyertaan 5. Penyediaan pengangkutan, peralatan, makanan dan hadiah. : Bilangan pelajar yang menyertai aktiviti ini bertambah.

Indikator kejayaan

69

PENGURUSAN KELAB PENGGUNA
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun. Sasaran bilangan ahli TOV 2006 15 2 006 17 2 007 19 2008 21 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Papan notis Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis dengan kitar semula barang terpakai Objektif : i.Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab melalui anjuran aktiviti yang lebih menarik. ii. Menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti kitar semula barang terpakai. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan pencapaian melalui : Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis daripada barang terpakai 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli. Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat. Nama Projek : 2. Pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian 70 Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan keahlian Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Papan notis 2. Promosi dari kelas ke kelas

2. Program Pencapaian 2.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.2 Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi hadiah dan sijil TOV 2 2 2008 2006 006 007 75 80 85 90

2.3 Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna. 2.4 Melibatkan diri dalam kerja amal luar sekolah.

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) melalui pertandingan kuiz pengguna peringkat bahagian. Objektif : i. Memberi dorongan kepada ahli supaya lebih mendalami ilmu kepenggunaan. ii. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. iii. Memenangi kuiz pengguna peringkat bahagian. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan kuiz Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi Tarikh pelaksanaan : Jun/Julai 2007. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. 2. Penyediaan soalan-soalan kuiz. Indikator kejayaan : Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah dan sijil.

Nama projek : Meningkatkan pencapaian

Nama Projek : 3. Projek ‘Love In A Box’ Tarikh pelaksanaan : November 2007 71

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) melalui Projek ‘Love In A Box’ Objektif : i. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Projek ‘Love In A Box’ Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui pertandingan mengarang esei dan melukis poster Objektif : i. Mencungkil bakat pelajar menulis esei atau menghasilkan karya dan gambar yang berkaitan dengan kelab pengguna. ii. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Pemantauan : Guru penasihat Nama projek : Meningkatkan pencapaian

Pelan Operasi Pelaksana : SEDC, Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Pengumpulan dan klasifikasi barang-barang sumbangan orang ramai. 2. Pembungkusan barang-barang sumbangan orang ramai. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat. Nama Projek : 4. Pertandingan mengarang esei dan melukis poster Tarikh pelaksanaan : Julai/Ogos 2007. Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Penyediaan syarat-syarat pertandingan. 2. Penyediaan soalan-soalan esei dan tajuk poster. Indikator kejayaan : Peningkatan peratus bilangan ahli yang mendapat hadiah dan sijil.

Nama Projek : 5. Projek Gotong Royong Tarikh pelaksanaan : Jun 2007 72

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) melalui Aktiviti Gotong Royong Objektif : i. Meningkatkan penglibatan ahli dengan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang lebih ceria dan bersih. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Gotong Royong Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi Pelaksana : Guru penasihat, AJK Pelaksanaan : 1. Pembersihan jalan raya, lorong dan longkang. Indikator kejayaan : Penglibatan ahli dalam aktiviti kelab meningkat.

3. Program dana - Kewangan 3.1 Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab

3. Projek dana - Kewangan 3.1 ‘Fund-Raising’ 3.2 Utusan Pengguna Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’ Objektif : i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab. Penetapan dasar : Guru penasihat, Rotarian advisor, Director of Finance Aktiviti : i. Penjualan bunga ii. Penjualan makanan semasa Hari Sukan Pemantauan : AJK dan guru penasihat

3. Projek dana - Kewangan Aktiviti : 1. Penjualan bunga 2. Penjualan makanan pada Hari Sukan

73

PENGURUSAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan bilangan ahli kelab 1.2 Penglibatan lebih ramai pelajar dari tingkatan 1 – 5 Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama Projek; Kempen Keahlian Objektif; a) Meningkatkan keahlian secara rasmi b) Meningkatkan ahli tak rasmi dari pelajar tingkatan 1 – 5 Penetapan dasar Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti; a) Melantik ahli tak rasmi sebagai latihan b) Kursus pendedahan alam sekitar Pemantauan : Guru penasihat Pelan Operasi Nama Projek; Kempen Keahlian Pelaksanaan; a) Melantik wakil kelas terdiri dari AJK kebersihan dan keceriaan kelas sebagai ahli tidak rasmi Kelab PALS b) Memberi kursus kesedaran alam sekitar Tarikh pelaksanaan : Feb - Mac 2007 Penglibatan : Guru penasihat Guru tingkatan J/kuasa Kelab PALS AJK kebersihan dan keceriaan kelas Indikator Kejayaan; Terdapat peningkatan jumlah keahlian dalam kelab Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Pelaksanaan; a) Mempelbagai aktiviti kelab seperti Minggu Alam Sekitar, pertandingan , Reka cipta dan projek projek tertentu seperti kitar semula, pengumpulan akhbar lama dan bahan buangan b) Menghubungi badan luar yang berkaitan dan sentiasa mendapat matlumat tentang aktiviti yang dianjurkan c) Penubuhan Stesen Pendidikan Alam sekitar sebagai projek khas pertandingan (rujuk Prog 7) Tarikh pelaksanaan Feb - Okt 2007 Penglibatan; Guru penasihat, J/kuasa pelajar, Badan luar Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan ahli dalam

2. Program pencapaian 2.1 Meningkatkan penglibatan ahli dalam setiap aktiviti 2.2 Melibatkan kelab dalam aktiviti luar anjuran badan - badan tertentu 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang mendapat sijil 2.4 Memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh badan luar 2.5 Memenangi Johan pertandingan Kelab PALS terbaik anjuran NREB

Nama Projek Projek Peningkatan Pencapaian Objektif; a) Mencapai penglibatan seratus peratus ahli dalam setiap aktiviti b) Melibatkan diri dalam semua jemputan aktiviti luar anjuran badan tertentu c) Peningkatan bilangan ahli yang mendapat Sijil d) Memenangi Johan Pertandingan Kelab Alam Sekitar terbaik anjuran NREB Penetapan dasar; Tugas guru penasihat Aktiviti; a) Aktiviti dalaman di sekolah b) Aktiviti anjuran badan luar c) Projek Khas untuk pertandingan

74

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi semua aktiviti yang dianjurkan Berjaya mendapat tempat pertama mencari harta karun sempena bulan alam sekitar anjuran NREB

3. Program Menambah Dana 3.1 Meningkatkan sumber kewangan 3.2 Perjalanan sesuatu aktiviti berjalan dengan lancar

Nama Projek; Projek Menambah Dana Objektif; a) Menambah dana kelab b) Ke arah perjalanan aktiviti kelab yang lebih berkesan Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti ; Jualan Pemantauan : Guru penasihat

Nama Projek; Projek Menambah Dana Pelaksanaan; a) Mengadakan aktiviti jualan b) Pengumpulan dan jualan bahan kitar semula Tarikh pelaksanaan : Mac - Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat dan Ajk pelajar Indikator kejayaan : Peningkatan dana kelab

4. Program Minggu Alam Sekitar 4.1 Meningkatkan kesedaran warga sekolah 4.2 Wadah menarik penglibatan pelajar

Nama Projek Bulan Pendidikan Alam Sekitar Objektif; a) Meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar b) Menarik lebih ramai penglibatan pelajar Penetapan dasar; Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti; a) Pelancaran Bulan Alam Sekitar Peringkat Sekolah Pemantauan; Pengetua Guru Penasihat

Nama Projek Bulan Pendidikan Alam sekitar Pelaksanaan; a) Pelancaran Bulan Pendidikan Alam Sekitar b) Perancangan aktiviti (i) Pertandingan – pertandingan (ii) Penglibatan setiap kelas c) Kempen kesedaran d) Ceramah alam sekitar e) Pertandingan sudut alam sekitar kelas f) Kaji selidik dan kajian Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Penglibatan : Semua warga sekolah Anjuran bersama Kelab Geografi Indikator kejayaan Terdapat peningkatan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti sepanjang Bulan Alam Sekitar

5. Program 3Rs My Way Of Life 5.1 Penekanan amalan 3Rs dalam

Nama Projek 1. Projek kempen kesedaran kitar semula

Nama Projek Projek kempen kesedaran kitar semula

75

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) Kehidupan seharian 5.2 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan 3Rs

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Objektif; a) Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah tentang kepentingan amalan 3Rs b) Menanam kesedaran tentang Reduce, Reuse dan Recycle Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti; a) Projek kitar semula b) Pengumpulan bahan kitar semula c) Reka cipta dari bahan kitar semula d) Edaran buletin, pamplet dan poster Pemantauan; Tugas guru penasihat

Pelan Operasi Pelaksanaan; a) Kotak kitar semula di kelas - kelas b) Kotak kitar semula di bilik guru c) Pengasingan bahan untuk reuse dan recycle d) edaran buletin / poster /pamplet e) Pertandingan mencipta / menghias bulan kemerdekaan dengan bahan buangan f) Kempen pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac – Okt 2007 Penglibatan : Guru penasihat J/kuasa pelajar warga sekolah Kerjasama Panitia Sejarah Indikator kejayaan; Warga sekolah dapat membezakan konsep 3Rs dengan membunag bahan ke dalam tempat yang telah ditentukan. Nama projek Projek Cintai Alam Kita Pelaksanaan; a) Kerjasama Jabatan Hutan melabel pokok b) Projek CPCP - menanam pokok , menjaga dan menyukat tumbesaran c) Pembersihan kolam ikan dan menjaga ikan d) Melukis mural kesedaran alam sekitar e) Kempen kebersihan tandas pelajar f) Mewujudkan sudut alam sekitar di setiap kelas g) Edaran poster / pamplet / bulletin h) Banting / stand alam sekitar di kawasan Strategic i) Kempen " Jangan Buang Sampah" j) Kempen "Pokok Bersejarah" k) kempen kesedaran pada hari pemuafakatan Tarikh pelaksanaan : Mac - Okt 2007 Penglibatan : J/kuasa Kelab Pals Semua warga sekolah

6. Program kesedaran alam sekitar 6.1 Meningkatkan kesedaran di kalangan warga sekolah 6.2 Kesedaran menjaga dan mengekal kan kebersihan

Nama projek; 1. Projek Cintai Alam Kita Objektif; a) Menanam kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti; a) Program melabel tumbuhan b) Menjaga ikan dan kolam ikan c) Kebersihan dan keceriaan tandas sekolah d) Kempen " Jangan Buang Sampah" e) Kempen - kempen dan penyebaran maklumat Pemantauan : Guru penasihat

2. Projek " Mesej Dari Alam" Objektif;

Projek "Mesej Dari Alam "

76

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) a) Meningkatkan kesedaran alam hanya satu b) Menanam keinsafan tentang kaitan alam dan manusia Penetapan dasar Tugas guru penasihat Aktiviti; a) Kempen kesedaran b) Kajian dan kaji selidik c) Tayangan d) Ceramah e) Pemasangan lagu - lagu tentang alam Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi Pelaksanaan; a) Menjalankan aktiviti kaji selidik tentang kesedaran mengenai alam b) Meminta khidmat pihak luar seperti NREB / Jabatan Hutan mengenai tayangan /ceramah/ bengkel alam sekitar c) Pemasangan lagu - lagu bertema alam melalui radio sekolah d) Mengaktifkan sudut alam sekitar di kelas e) Pengumpulan keratan akhbar tentang kerosakan alam Tarikh pelaksanaan : Mac - okt 2006 Penglibatan : Guru penasihat dan j/kuasa Kelab AJK Kebersihan kelas Pihak luar yang berkaitan Warga sekolah Radio sekolah Indikator kejayaan Melalui kaji selidik kedua dan perbandingan dengan kaji selidik pertama dapat mengesan kesedaran

7. Program Stesen Pendidikan Alam

Nama Projek

Nama Projek

77

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) Sekitar 7.1 Mewujudkan stesen yang dapat memberi didikan tentang alam dan kepentingan menjaganya 7.2 Menjadikan stesen tempat rujukan dan pembelajaran alam sekitar

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Stesen Pendidikan Alam Sekitar Objektif; a) Mewujudkan satu stesen Pendidikan Alam sekitar yang menjadi tempat rujukan dan pembelajaran b) Menanam kesedaran tentang alam yang semakin hilang c) Meningkatkan keinsafan agar sentiasa menjaga alam dengan baik Penetapan dasar; Pengetua Tugas guru penasihat Aktiviti; a) Perancangan ke arah tertubuhnya sebuah stesen alam sekitar b) Pelancaran dan perasmian c) Sebaran maklumat Pemantauan: Pengetua Guru penasihat

Pelan Operasi Stesen Pendidikan Alam Sekitar Pelaksanaan; a) Membuat kertas kerja ke arah mewujudkan sebuah stesen alam sekitar b) Mendapatkan kawasan yang sesuai c) Permohonan sumbangan d) mendapat khidmat nasihat dari badan berkaitan seperti Jabatan Hutan dll e) Pembinaan f ) Program perasmian g) Sebaran maklumat Tarikh pelaksanaan Mac - Ogos 2007 Penglibatan Pihak pengurusan sekolah Guru penasihat J/kuasa pelajar Badan - badan luar Indikator kejayaan Terbinanya sebuah stesen Pendidikan Alam sekitar. Penggunaan yang maksimum oleh semua pihak Meningkatnya kesedaran. Memenangi pertandingan

8. Program lawatan sambil belajar. 8.1 Mewujudkan kesedaran tentang Kepentingan menjaga alam.

Nama Projek Lawatan Sambil Belajar.

Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar

78

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 8.2 Kesedaran memelihara tumbuhan Yang hampir pupus. 8.3 Memupuk perasaan sayang terhadap Alam dan haiwan.

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Objektif: a) Mewujudkan kesedaran tentang kepentingan Menjaga alam. b) Melahirkan kesedaran untuk memelihara Tumbuhan yang hamper pupus. c) Memupuk perasaan sayang terhadap alam Dan haiwan. Penetapan dasar: Pengetua Tugas guru Penasihat

Pelan Operasi Pelaksanaan: a) Membuat kertas kerja. b) Menghantar surat permohonan. c) Menentukan bilangan pelajar . d) Menetapkan tarikh. e) Mendapatkan penerangan dari pegawai yang Terlibat. Tarikh pelaksanaan Mac – Ogos 2007 Penglibatan Pihak Pengurusan sekolah Guru Penasihat J/Kuasa Pelajar Ahli Kelab Badan-badan Luar Indikator Kejayaan Hasil lawatan pelajar mendapat pelbagai maklumat yang berkaitan dengan penjagaan,pemuliharaan dan pemeliharaan tumbuhan dan haiwan.

Aktiviti:

a) Lawatan ke La Hot Spring. b) Lawatan ke loji pembersihan air.
Pemantauan: Pengetua Guru Penasihat

79

PENGURUSAN KELAB SKIM LENCANA ANTI-DADAH
Perancangan Strategik (Tahun 2006– 2007) 1. Program Keahlian 1.1Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 25 2 006 32 2007 35 Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1. Pencetakan borang promosi yang menarik. 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklum balas keahlian 80 Perancangan Taktikal (Tahun 2006) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i) Meningkatkan keahlian Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.6 Rendah masuk Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 Kos : RM5

1. 1

Perancangan Strategik (Tahun 2006– 2007)

Perancangan Taktikal (Tahun 2006)

Pelan Operasi Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

2. Program Pencapaian Kualiti Dan Keberkesanan ahli 2.1 Meningkatkan kualiti ahli SLAD kepada 60%-70%. 2.1.1Supaya ahli-ahli SLAD menjadi model/contoh yang baik untuk tidak melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif ( rokok, penyalahgunaan dadah, inhalan, pil khayal, alkohol dan AIDS) 2.2 Meningkatkan keberkesanan ahli SLAD kepada 60 % - 70 % . 2.2.1 Supaya mereka menjadi pengaruh positif yang kuat untuk menyampaikan mesej anti dadah dan segala gejala sosial yang lain.

2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Penghasilan Buku Skrap, ceramah, pameran, lawatan Objektif : i) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui program dan projek yang diadakan. ii) Mempertanggung-jawabkan ahliahli SLAD dengan projek-projek atau aktiviti anti dadah atau pendidikan pencegahan. iii) Memberi input kepada ahli-ahli SLAD tentang bahaya dan kesan buruk rokok, penyalahgunaan dadah, pil khayal, inhalan, alkohol dan AIDS. iii) Mengadakan sistem penilaian ahli sebagai satu syarat penganugerahan sijil dan lencana SLAD

2. Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli Aktiviti : 1. Penghasilan Buku Skrap 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Lawatan ke Pusat Serenti Rujuk Lampiran

81

Perancangan Strategik (Tahun 2006– 2007)

Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Penetapan dasar : Tugas Guru Penasihat Aktiviti : 1. Penghasilan Buku Skrap 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah 3. Lawatan ke Pusat Serenti Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi

Pelan Operasi ( Projek peningkatan kualiti dan keberkesanan ahli ) Nama Projek : 1. Penghasilan Buku Skrap Tarikh pelaksanaan : Januari hingga Jun Pelaksana : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1.Memberi taklimat berkenaan syarat-syarat dan tatacara penghasilan buku skrap 2.Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Kesungguhan dan ketekunan yang ditunjukkan oleh pelajar melalui buku skrap yang telah dihasilkan. Nama Program : 2. Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Tarikh pelaksanaan : April hingga Jun Pelaksana : Jabatan Pendidikan dengan kerjasama Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak, Jabatan Narkotik PDRM, Jabatan Kesihatan Sarawak Dan Penjara Pelaksanaan : 1. Ujian Air Kencing pelajar secara selektif 2. Ceramah Anti-Dadah 3. Pameran Anti-Dadah Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap ceramah dan pameran yang diadakan. 82

Nama Projek : 3. Lawatan ke Pusat Serenti Tarikh pelaksanaan : 8 April 2006 Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK Program Pelaksanaan : 1. Mendapatkan surat kebenaran lawatan daripada Pusat Serenti 2. Tempahan makanan dan pengangkutan untuk ahli 3. Pelaksanaan program Indikator kejayaan : Maklum balas positif terhadap borang penilaian program lawatan yang diedarkan kepada pelajar

PENGURUSAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA
Perancangan Strategik (Tahun 2003 – 2007) 4. Program Keahlian Meningkatkan dan mengekal bilangan kepada 30 – 40 orang. Sasaran bilangan ahli TOV 2005 10 2 005 10 2 006 30 2007 40 Perancangan Taktikal (Tahun 2006) 1. Projek keahlian Nama projek : Promosi Kelab Bimbingan & Kerjaya Objektif : vi. Menambahkan bilangan ahli kelab. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Promosi semasa orientasi T6 Rendah Pemantauan : Guru penasihat 2. Projek Mengaktifkan Kelab 2. Meningkatkan pencapaian kelab 83 Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 6. Promosi dari kelas ke kelas 7. Promosi semasa Orientasi T6 Rendah

1. 1

5. Program Pencapaian

Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil ( kehadiran penuh dan aktif ) Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2 2 2007 2005 005 006 2. 10 10 30 40 1

Nama projek : Projek Mengaktifkan Kelab Objektif : i. Menambahkan aktivitiaktiviti dalam aspek kerjaya.

Aktiviti : 1. Perkongsian Hobi 2. Inventori Kerjaya 3. Temuduga Kerjaya 4. Lawatan Kerjaya 5. Laluan Kerjaya

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Perkongsian Hobi 2. Inventori Kerjaya 3. Temuduga Kerjaya 4. Lawatan Kerjaya 5. Laluan Kerjaya Pemantauan : Guru penasihat Pelan Operasi ~ 1.1 (Kempen Keahlian)

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas dan semasa orientasi T6 Rendah Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5 15 MEI untuk Orientasi T6 Rendah Pelaksana : Guru Penasihat dan AJK sesi 2006 diketuai Presiden Kelab Pelaksanaan : 5. Perkongsian oleh ahli kelab tentang kepada pelajar lain. 6. Borang promosi yang menarik diedarkan untuk mendapat maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

84

Pelan Operasi ~ 2.1 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 1. Perkongsian Hobi Tarikh pelaksanaan : Februari 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Setiap ahli membawa dan menceritakan hobi masing-masing. 2. Hobi-hobi dikaitkan dengan kerjaya Indikator kejayaan : Ahli-ahli berkongsi hobi dan menambahkan maklumat serta pengetahuan kerjaya yang berkaitan.

Pelan Operasi ~ 2.2 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 2. Inventori Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Setiap ahli mengisi inventori minat kerjaya, diberi takfsiran daripada inventori. 2. Ahli-ahli diminta mengendalikan inventori minat kerjaya dengan rakan-rakan lain. 3. Bilangan rakan yang mengisi inventori minat kerjaya direkodkan. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah.

85

Pelan Operasi ~ 2.3 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 3. Temuduga Kerjaya : Pekerjaan-pekerjaan di sebuah sekolah menengah. Tarikh pelaksanaan : April 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Setiap ahli diminta menemuduga dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai pekerjaan di sekolah mengikut borang soal selidik yang disediakan. 2. Semua maklumat dikumpul dan dibentangkan. Maklumat yang didapati akan direkodkan dan dipaparkan pada papan notis untuk dibaca oleh semua pelajar. Indikator kejayaan : Rekod ahli-ahli yang mengisi inventori minat kerjaya dan maklumat pilihan minat kerjaya ahli bertambah.

86

Pelan Operasi ~ 2.4 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 4. Lawatan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Jun 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Mengadakan lawatan sambil belajar untuk menambahkan maklumat dalam sesuatu bidang kerjaya. 2. Membuat laporan tentang dapatan lawatan sambil belajar. Indikator kejayaan : Ahli-ahli menambahkan maklumat kerjaya dalam sesuatu bidang.

Pelan Operasi ~ 2.5 Projek Mengaktifkan Kelab Nama Projek : 5. Laluan Kerjaya Tarikh pelaksanaan : Julai 2006 Pelaksana : Ahli-ahli Kelab Pelaksanaan : 1. Mengumpul maklumat kerjaya melalui hasil lawatan, dan berbincang untuk menggariskan laluan kerjaya dalam beberapa bidang. Indikator kejayaan : Ahli-ahli mengetahui halatuju dan laluan kerjaya sesuatu bidang.

87

PENGURUSAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
Perancangan Strategik (Tahun 2003 – 2007) 1.0 Meningkatkan kualiti ahli-ahli PRS dari segi keberkesanan program latihan PRS 1.1 Sasaran Keberkesanan Programprogram latihan PRS : 2006 ~ 88% 2007 ~ 90% Perancangan Taktikal (Tahun 2006 ) 1. Nama Projek : Program-program Latihan PRS 2 .Objektif : Supaya ahli-ahli PRS boleh berperanan sebagai kawan dan model positif yang berkesan kepada rakan-rakan. 3. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya b) Kem Peningkatan PRS c) Sesi Perbincangan Kelompok PRS d) Projek/ Aktiviti PRS 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar 88 Pelan Operasi a) Latihan Pembimbing Rakan Sebaya b) Kem Latihan Lanjutan PRS c) Sesi Perbincangan Kelompok PRS d) Projek/ Aktiviti : PRS ( RUJUK LAMPIRAN A )

LAMPIRAN A Pelan Operasi ~ 1.0 a) 1. Nama Projek 2. Objektif kepada rakan-rakan. komunikasi dan kaunseling. c) Menjadikan ahli-ahli PRS contoh yang positif dan berkesan kepada rakan-rakan dalam aspek tingkah laku, sosial, akademik dan perkembangan kendiri. 3. Tarikh Pelaksanaan 4. Kumpulan Sasaran : 5. Personalia : April ~ Mei/ Julai ~ Ogos 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahlli-ahli PRS menjadi tempat luahan hati rakanrakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ) 89 : Latihan Pembimbing Rakan Sebaya : a) Mewujudkan pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan b) Menyempurkan latihan PRS dalam kemahiran asas ~ kendiri,

Pelan Operasi ~ 1.0 b) 1. Nama Projek 2. Objektif dan maklum balas rakan. PRS untuk menolong rakan 3. Tarikh Pelaksanaan 4. Kumpulan Sasaran : 5. Personalia : Mac 2006 : Ahli-ahli PRS T4 dan T6 Rendah : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Borang penilaian kursus 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan ahli-ahli PRS boleh memainkan peranan sebagai rakan yang berkesan dan memberi pengaruh yang positif rakan ( Rujuk catatan Rekod PRS ). : Kem Peningkatan Pembimbing Rakan Sebaya : a) Supaya ahli-ahli PRS lebih memahami diri melalui perkongsian diri b) Mempertingkatkan dan memantapkan kemahiran-kemahiran ahli-ahli

Pelan Operasi ~ 1.0 c) 1. Nama Projek 2. Objektif : Sesi Perbincangan Kelompok PRS

: a) Membimbing dan memantau perkembangan ahli-ahli PRS b) Membolehkan ahli-ahli untuk membincangkan masalah diri / rakan melalui perkongsian kelompok. 3. Tarikh Pelaksanaan 4. Kumpulan Sasaran : 5. Personalia : Februari ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 90

7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS lebih berkesan dalam menolong rakan menghadapi dugaan hidup. Pelan Operasi ~ 1.0 d) 1. Nama Projek lain 2. Objektif : a) Memberi latihan kepada ahli-ahli PRS dalam aspek-aspek perancangan, pengurusan, kemahiran komunikasi, kerja sosial, dan kerja berpasukan. 3. Tarikh Pelaksanaan 4. Kumpulan Sasaran : 5. Personalia : April ~ Julai 2006 : Ahli-ahli PRS T5 dan T6 Atas : Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : ~ 7. Indikator Kejayaan : Respons pelajar yang positif dan diharapkan ahli-ahli PRS mempelajari pelbagai kemahiran dalam aktivitiaktiviti tersebut agar mereka lebih terbuka, cekap dan matang dalam membantu diri dan membantu orang lain. : Aktiviti PRS : a) Khidmat Sekolah b) Khidmat Masyarakat c) Program Lawatan dan Perjumpaan dengan PRS sekolah

Perancangan Strategik (Tahun 2003 – 2007) 2.0 Meningkatkan keberkesanan ahli-ahli PRS menolong rakan.

Perancangan Taktikal (Tahun 2006) 1. Nama Projek : Program-program PRS menolong rakan.

Pelan Operasi a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 91

( RUJUK LAMPIRAN B ) 2.1Sasaran Keberkesanan Programprogram PRS menolong rakan : 2006 ~ 80% 2007 ~ 85% 2 .Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS boleh dijadikan saluran tidak formal untuk rakan meluahkan isi hati dan mencari alternatif tentang cabaran hidup. b) Membantu mengurangkan masalah disiplin sekolah secara tidak formal. 3. Penetapan Dasar : a) Tugas Kaunselor Pelajar b) Pembantu Guru PRS 4. Aktiviti : a) Projek/ Aktiviti PRS b) Sesi Bantu Rakan 5. Pemantauan : Kaunselor Pelajar

92

LAMPIRAN B Pelan Operasi ~ 2.0 a) 1. Nama Projek : Program Bimbing Rakan

2. Objektif : a) Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah dari segi akademik, nilai, sosial, dan perlakuan. b) Menjadi rakan yang berkesan kepada pelajar lain yang memerlukan pertolongan dan sokongan. 3. Tarikh Pelaksanaan 4. Kumpulan Sasaran : 5. Personalia : Mac ~ Jun 2006 : Tingkatan 1/2/3 : Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Maklum balas pelajar 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap program dan diharapkan mereka bersikap lebih positif terhadap diri, orang lain, pelajaran dan masa depan. Pelan Operasi ~ 2.0 b) 1. Nama Projek : Sesi Membantu Rakan

2. Objektif : a) Supaya ahli-ahli PRS berfungsi sebagai rakan yang positif dan berkesan untuk membantu rakan yang memerlukan pertolongan. 3. Tarikh Pelaksanaan 4. Kumpulan Sasaran : : Januari ~ Oktober 2006 : Pelajar yang memerlukan pertolongan 93

5. Personalia

: Ahli-ahli PRS Kaunselor Pelajar Pembantu Guru PRS 6. Gubal Instrumen Penilaian : Buku Rekod Aktiviti PRS 7. Indikator Kejayaan : Respon pelajar yang positif terhadap khidmat PRS dan diharapkan mereka lebih positif dan matang dalam menghadapi situasi hidup.

PENGURUSAN KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA
Perancangan Strategik (2003 – 2007) 1. Program keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10 % setiap tahun 1.2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T3 –T5 sebanyak 10 % setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 15 13 2 006 17 15 2007 19 17 Perancangan Taktikal (2006) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkat keahlian meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 –T5 Penepatan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli ii. Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas Nama Projek : Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaa : Minggu kedua sekolah buka Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Pencetakan bahan promosi 2. Diedarkan ke setiap kelas

1. 1 1. 2

94

Perancangan Strategik (2003 – 2007) 2. Program Pencapaian 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab 2.2 Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.3 Meningkatkan bilangan ahli yang layak mendapat sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 30.0 2 005 35.0 2 006 45.0 2007 55.0

2. 3

Perancangan Taktikal (2006) 2. Projek Meningkatkan Pencapaian Nama projek : Meningkatkan kehadiran Melalui papan notis Objektif : i. Meningkat kehadiran ahli dalam kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Penetapan dasar : Guru penasihat AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis Nama projek : 1. Pertandingan papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK kelab serta ahli yang dilantik khas Kos : RM 15 Pelaksanaan : 1. Menyediakan bahan untuk notis yang menarik Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus ahli yang mendapat sijil. 3. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas Aktiviti : Membuat buku skrap Nama projek : 1. Pertandingan membuat buku skrap Tarikh pelaksanaan : Mac 2006 Pelaksana : AJK Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Persediaan awal tentang tarikh,kos dan tempat 2. Pengedaran borang penyertaan Indikator kejayaan : Penyertaan memberangsangkan

3. Program Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3.1 Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan tanda lalulintas

3. Projek Pendedahan Peraturan dan tanda lalulintas 3.1 Kempen Keselamatan Jalan Raya Objektif : i. meningkatkan keperihatinan ahli tentang keselamatan jalan raya ii. meningkatkan kefahaman tentang tanda dan peraturan lalulintas Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : i. Membuat buku skrap ii. Kuiz Pemantauan : Guru penasihat AJK

95

Perancangan Strategik (2003 – 2007)

Perancangan Taktikal (2006)

Pelan Operasi

Projek : 2. Pertandingan kuiz Tarikh pelaksaan : Bulan April 2006 Pelaksana : AJK kelab Guru Penasihat Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Persediaan awal tentang tarikh, kos dan tempat 2. Pengedaran borang penyertaan Indikator : Penyertaan yang menggalakkan

Pengurusan Kelab Kesihatan
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan Merancang dan mengorganisasikan kelab dengan cara yang sistematik dan teratur. 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan • Pemilihan ahli baru • Mesyuarat Agung Tahunan Objektif: 1. Memilih ahli kelab baru setiap tahun untuk memastikan kesinambungan Program Pelan Operasi 1.1 Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan Aktivti: Nama projek: 1. Pemilihan Ahli Baru Tarikh pelaksanaan: Jun 2007( Setelah kemasukan pelajar T6R) 96

• •

Pemilihan ahli baru Mesyuarat Agung Tahunan

1.2 Pertandingan di Dalam SekolahPertandingan papan notis 1.3 Pertandingan di Luar SekolahKuiz Kesihatan peringkat negeri. 1.4 Lawatan sambil belajar Lawatan ke hospital, Jabatan Kesihatan, Bank Darah, 1.5 Kesedaran Kehidupan SihatKempen/pameran/minggu kesihatan, Kempem Derma Darah

2. Menjalankan MAT supaya ahli pengurusan Pelaksana: Guru penasihat dan guru tingkatan yang baru boleh mengambil alih perancangan Pelaksanaan: dan pengurusan aktivti kelab. 1. Mengedarkan surat pemilihan ahli kepada 3. Melatih dan mencungkil bakat kepimpinan di semua guru tingkatan T1-T6R kalangan ahli-ahli kelab. 2. Guru tingkatan kelas memilih 4 orang Penetapan Dasar: Guru penasihat pelajar dari setiap kelas/ Pelajar yang Aktiviti: 1. Pemilihan ahli baru berminat boleh memberi nama kepada guru 2. Mesyuarat Agung Tahunan tingkatan secara sukarela. Pemantauan: PKKK. Penyelaran Gerko Kelab 3. Pelajar yang dipilih untuk mengikuti Bukan Akademik dan Guru penasihat. program harus merupakan ahli PBSM atau St. John Ambulance dan bukan merupakan pengawas. 4. Senarai ahli baru disediakan aetelah diterima daripada guru tingkatan.. Indikator kejayaan: Senarai ahli yang ;engkap yang terdiri daripada ahli-ahli yang berminat. Nama projek: 2. Mesyuarat Agung Tahunan (Rujuk Lampiran A)

97

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi

98

1. Program Pengurusan Kelab Doktor Muda

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktiviti: Objektif: Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis i. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan ii. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri notis sekolah iii. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, AJK Papan 2007 diketuai AJK Publisiti Notis sekolah, Guru Penasihat dan AJK Kos : RM10 Persatuan Pelaksanaan : Aktiviti : Pertandingan Papan Notis 1. Penyediaan bahan untuk notis yang Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk menarik Persatuan 2. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kesedaran ahli-ahli tnetang aktiviti kelab dan maklumat kesihatan pada paras yang tinggi .dan mendapat kedudukan yang 1.3 Pertandingan Di Luar Sekolah memuaskan di dalam pertandingan ini. ** Tertakluk kepada penganjur Objektif : 1.3 Pertandingan Di Luar Sekolah 1. Mengharumkan nama kelab dan sekolah Aktiviti: melalui pertandingan antara sekolah Nama projek: 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan 2. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri Tarikh pelaksanaan: April 2007 3. Menambahkan pengetahuan ahli-ahli Pelaksana: Jabatan Kesihatan Pasir Puteh yang mengambil bahagian dalam bidang Pelaksanaan: kesihatan. 1. Menerima surat jemputan pertandingan. Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, pihak 2. Memilih pelajar-pelajar yang sesuai untuk penganjur, Guru penasihat dan AJK Persatuan mengambil bahagian. Aktiviti : 1. Pertandingan Kuiz Kesihatan 3. Melatih pelajar-pelajar untuk Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan pertandingan. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Indikator kejayaan: Pelajar cuba sedaya upaya Persatuan untuk bertanding dan berjaya memasuki pusingan akhir dan seterusnya ke peringkat negeri. Perancangan Taktikal Pelan Operasi (Tahun 2007) 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah 99

1. Program Pengurusan Kelab Kesihatan

1.6 Kesedaran Kehidupan Sihat Objektif: 1. Menigkatkan kesedaran ahli-ahli tentang kesihatan dari semua aspek. 2. Memberi peluang kepada ahli mempelajari menguruskan kempen, pameran dll Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK pengelola Aktiviti: 1. Kempen Derma Darah Pemantauan: Guru penasihat 2. Minggu Kesihatan 2007 ** Minggu Kesihatan anjur bersama AJK PBSM sekolah

1.5 Kesedaran Kehidupan Sihat Aktiviti: Nama projek:1. Kempen Derma Darah ( Gabung dengan PBSM) Tarikh pelaksanaan: Mei 2007 Pelaksana: Guru penasihat dan AJK ad-hoc Kos: RM30.00 (banner) Pelaksanaan: 1. Mendapatkan kebenarkan daripada pengetua. 2. Mendapatkan kebenaran dari Jabatan Kesihatan dan menetapkan tarikh derma darah. 3. Membuat promosi melalui banner, radio, surat khabar dan ‘flyer’. 4. Menyediakan tempat yang sesuai dan berhubung dengan pihak bank darah HTA Indikator kejayaan: Kuantiti darah yang dikutip memuskan dan orang ramai serta pelajar datang beramai-ramai untuk menderma darah. Nama projek: 2. Minggu Kesihatan Tarikh pelaksanaan: 18-22 April 2007 Pelaksana: AJK Kelab dan semua ahli Kos: RM100.00 Pelaksanaan: 1. Menetapkan tarikh dan mendapat kebenaran sekolah 2. Menentukan aktivti dan rancangan. 3. Menjemput penceramah dan menghubung Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 4. Membuat persediaan untuk pameran, ujian darah dll Indikator kejayaan: Tahap kesedaran kesihatan ahli kelab dan pelajar lain meningkat.

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi 100

2.0 Pengurusan Program Kesihatan Meneruskan Program Doktor Muda dan seterusnya melengkapkan dan memurnikan program dari tahun ke tahun. 2.1 Kualiti Doktor MudaMelatih doctor muda yang berkualiti, berpengetahuan dan bertanggungjawab. 2.2 Perkhidmatan Klinik sekolah -Memberikan perkhidmatan klinik sekolah yang berkualiti – struktur organisasi yang lebih sistematik dan teratur • Sistem rekod pesakit • Sistem menyimpan stok ubat

2.0 Projek Pengurusan Program Doktor Muda

Nama Projek: Program Doktor Muda
2.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Objektif: 1. Menghasilkan sekumpulan pelajar yang terlatih dan mahir dalam pertolongan cemas, pengurusan kecemasan, pengurusan klinik serta pendidikan kesihatan. 2. Menglahirkan doktor muda yang mesra, bertanggungjawab, berperikemanusiaan dan penyayang. 3. Melahirkan sekumpulan pelajar yang menjadi agent penyebaran maklumat kesihatan di dalam sekolah. 4. Menggalakkan dan merangsangkan pelajar ke arah kareer dalam bidang perubatan. Penetapan dasar: penasihat Peengetua, PKKK, Guru

Aktiviti: 1. Kursus dan latihan 2. Ceramah 3. ‘Attatchment’ di klinik Jabatan Kesihatan 4. Berkhidmat di klinik sekolah Pemantuaan: Guru penasuhat dan AJK Kelab Doktor Muda. Perancangan Strategik Perancangan Taktikal

2.0 Program Doktor Muda 2.1 Meningkatkan Kualiti Doktor Muda Aktiviti: Nama projek: 1. Perkhidmatan Di Bilik Rawatan Sekolah Tarikh pelaksanaan: Setiap hari persekolahan, pukul 9.50-10.10 pagi dan 1.30-2.15 tengah hari. Pelaksanan: Semua ahli (T4-T6) Pelaksanaan: 1. Pengerusi dan setiauasaha kelab menyediakan Jadual Waktu Bertugas 2. Pemegang kunci buka pintu pada masa bertugas. 3. Petugas menjalan tugas seperti membersihkan Bilik Rawatan , merekod dan membantu pesakit yang melawat klinik dengan memberi perkhidmatan pertolongan cemas, memberi ubat yang sesuai. Indikator kejayaan: Operasi klinik sekolah dijalankan dengan lancar setiap hari dan kedatangan petugas yang memuaskan (90%). Nama projek: 2. Kursus Pertolongan Cemas, ‘Stretcher drill’, dan Pengungkutan. Nama projek: 3. Ceramah ‘Clinic Management’ Nama projek : 4. ‘Attachment’ di klinik Tempatan Nama projek: 5. Ceramah Pendidikan Kesihatan Nama projek: 6. Ceramah farmasi ( Rujuk Lampiran B, C,D E dan F)

Pelan Operasi 101

(Tahun 2004 – 2007) 2.0 Pengurusan Program Doktor Muda

(Tahun 2008) 2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Objektif: 1. Memberi perkhidnatan klinik sekolah yang berkualiti dengan struktur organisasi yang lebuh sistematik dan teratur. 2. Memberi perhidmatan klinik yang mesra, cepat,tepat dan selamat. 3. Menyediakan sistem rekod pesakit dan pemberiian ubat yang teratur. 4. Menyediakan sistem penyimpanan stok yang lebih sistematik. Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Kelab Aktiviti: 1. Meyimpn rekod pesakit dan stok ubat Pemantuan: Guru penasihat dan AJK Kelab kesihatan.

2.2 Perkhidmatan Bilik Rawatan sekolah Aktiviti: Nama projek: 1. Menyediakan Sistem Rekod Pesakit Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Doktor muda yang bertugas Pelaksanaan: 1. Pesakit yang datang ke bilik rawatan dikehendaki memberi maklumat peribadi dalam kad rekod pesakit dan jenis ubat yang dibekalkan direkod dalam kad. 2. Setiap pesakit yang melawat bilik rawatan akan diberi satu nombor rujukan berdasarkan 4 angka no. kad pengenalan terakhir. 3. Nombor rujukan ini akan dituliskan dalam kad klinik dan kad rekod pesakit. Peljar perlu membawa kad untuk lawatan yang berikutan. 4. Semua rekod disusun mengikut nombor rujukan untuk menyenangkan kerja simpanan dan pengambilan. Indikator kejayaan: Semua rekod pesakit dalam keadaan yang sistematik dan teratur. Nama projek: 2. Sistem Penyimpanan Stok (Rujuk Lampiran G)

102

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 3.0 Pengurusan Skuad Kecemasan Sekolah Melatih ahli skuad kecemasan dan mengurus situasi kecemasan di dalam sekolah dan bilik darjah 3.1 Latihan ahli skuad 3.2 Pelan Tindakan Kecemasan

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 3.0 Projek Pengurusan Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas

Pelan Operasi 3.0 Projek Skuad Kecemasan Di Dalam Setiap Kelas Aktiviti: Nama projek: 1. Kursus Pertolongan Cemas, ‘Stretcher dril’, dan Pengungkutan (Rujuk Lampiran B) Nama projek: 2. Pelan Tindakan Kecemasan. Tarikh pelaksanan: Sepanjang tahun, bersedia setiap masa persekolahan Pelaksana: Skuad Kecemasan setiap kelas Pelaksanaan: 1. Ahli skuad kecemasan (juga merupakan doktor muda) diberi taklimat tentang Pelan Tindakan Kecemasan 2. Pelan Tindakan Kecemasan diberi kepada setiap kelas bersama senarai pemegang kunci klinik sekolah pada awal tahun melalui guru tingkatan. 3. Pelan Tindakan Kecemasan 4. dikutip balik daripada setiap kelas pada akhir tahun. Indikator kejayaan: Situasi kecemasan diuruskan dengan cepat dan baik. (Contoh Pelan Tindakan Kecemasan di Lampiran H)

Nama projek: Skuad Kecemasan
Objektif: 1. Melatih satu skuad kecemasan yang terdiri daripada 4 pelajar (doctor muda) di dalam setiap kelas. 2. Kes-kes kecemasan di dalam kelas dan sekitar sekolah boleh dikendalikan dengan cepat, tepat dan selamat. 3. Melahirkan suasana sekolah yang selamat dan sihat. Penetap dasar: Pengetua, PKKK, Guru penasihat Aktiviti: 1. Latihan dan kursus 2. Bersedia dan bertugas semasa berlaku kecemasan mengikut carta aliran yang ditetapkan. Pemantauan: Guru penasihat.

103

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2007) 4.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah Memastikan sumber dan kemudahan klinik sekolah diuruskan dengan cermat dan memaksimumkan penggunaan sumber. 4.1 Program Peningkatan Prasarana/ Ubatan Klinik Sekolah 4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Sekolah • Pembekalan (‘supply’) • Perkhidmatan servis (‘servicing’)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 4.0 Pengurusan Sumber Klinik Sekolah

Pelan Operasi 4.1 Program peningkatan prasarana Aktivti: Nama Projek : 1. Melengkapi Klinik Sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1.Mengenalpasti keperluan dan menyenaraikan item-item yang perlu 2. Memesan item-item 3. Menyimpan rekod Indikator kejayaan : Memperolehi item yang dapat memudahkan operasi klinik sekolah.

Nama Projek : Peningkatan Kemudahan

4.1 Program peningkatan prasarana: • keperluan klinik sekolah • keperluan peti kecemasan sekitar sekolah Objektif : 1. melengkapi kemudahan klinik sekolah 2. melengkapi stok ubat untuk keperluan klinik dan semua peti kecemasan di seklah Penetapan Dasar : Pengetua dan guru penasihat 4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Aktiviti : 1. Melengkapi Klinik Sekolah Sekolah Pemantauan : Guru penasihat Aktivti: Nama projek: 1. Pembekalan Peti Kecemasan 4.2 Perkhidmatan Peti Kecemasan di Dalam Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Sekolah Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi Pelaksanaan: Objektif: 1. Pihak yang memerlukan peti kecemasan 1. Membekal peti kecemasan kepada semua membuat pesanan melalui borang yang warga St. Thomas yang memerlukannya. disediakan. 2. Memeriksa dan ‘servis’ semua peti 2. Hantar boring kepada guru penasihat. kecemasan di dalam sekolah. 3. Pengerusi kelab menyediakan peti kecemasan. Penetap dasar: Guru penasihat 4. Peti kecemasan dipulangkan kepada guru Aktivti: 1. Pembekalan penasihat selepas diguna. 2. Servis Indikator kejayaan: Semua pesanan dibekalkan Pemantauan: Guru penasihat dengan peti kecmasan dan pulsngkan dalam keadaan yang baik. 104

Pelan Operasi: ( Pengurusan Ahli Kelab Kesihatan) Lampiran A Nama projek: 2. Mesyuarat Agung Tahunan Tarikh pelaksanaan: Januari 2007 Pelaksana: Pengerusi dan AJK Kelab Kesihatan 2007dan Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Guru penasihat membincang dengan pengerusi Kelab Kesihatan 2007 tentang calon-calon yang sesuai untuk memegang jawatan. 2. Temuduga dijalankan oleh pengerusi dan AJK 2007 diikuti dengan penetapan AJK baru. 3. Tarikh MAT ditetapkan dan diumumkan kepada semua ahli. 4. MAT dijalankan mengikut prosedur biasa. 5. Senarai AJK 2006 diumumkan dan pengambilalihan tugas dilengkapkan. Indikator kejayaan: AJK 2007 berjaya mengambil alih tugas dengan penuh bertanggungjawab. Pelan Operasi ( Program Doktor Muda) Lampiran B Nama projek: : 2. Kursus Pertolongan Cemas, ‘Stretcher dril’, dan Pengangkutan. Tarikh pelaksanaan: Julai/ Ogos 2007 Pelaksana: Guru penasihat, ahli-ahli yang mahir dalam pertolongan cemas Pelaksanaan: 1. Penetapan dan pengumuman tarikh. 2. Memohon kebenaran daripada pengetua. 3. Menempah dewan dan bilik darjah. 4. Mengatur ahli senior sebagai pelatih atau menjemput ahli PBSM dan St. John Ambulance sebagai pelatih. Indikator kejayaan: Peratus kehadiran yang tinggi dan semua ahli yang hadir berlajar teknik-twkinik yang betul.

105

Lampiran C Nama projek: 3. Ceramah ‘Clinic Management’ Tarikh pelaksanaan: Feb 2007 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Menetapkan tempat dan masa 2. Memohon kebenaran pengetua 3. Menjemput penceramah Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menguruskan bilik rawatan sekolah dengan cara yang lebih selamat dan betul. Lampiran D Nama projek : 4. ‘Attachment’ di klinik Tempatan Tarikh pelaksanaan: 13 -15 Mar 2007 (tiga hari) Pelaksana: Guru penasihat dan setiausaha kelab Pelaksanaan: 1. Menetapkan tempat dan masa dengan Jabatan Kesihatan Pasir Puteh 2. Memohon kebenaran pengetua 3. Membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan (3 orang sekumpulan) dan agihkan tempat dan hari ‘attatchment’ Indikator kejayaan: Ahli-ahli mendapat pengalaman sebenar dan latihan praktikal dalam klinik tempatan. Ahli boleh mengaplikasi apa yang mereka belajar di klinik sekolah. Lampiran E Nama projek: 5. Ceramah Pendidikan Kesihatan Tarikh pelaksanaan: Mar 2006 Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Menetapkan tempat dan masa 2. Memohon kebenaran pengetua 3. Menjemput penceramah (Pegawai Jabatan Kesihatan) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menyebarkan pengetahuan kesihatan yang diperolehi semasa bertugas di klinik sekolah, di dalam bilik darjah dan di rumag sendiri. 106

Pelan Operasi (Sistem Penyimpanan Stok) Lampiran F Nama projek: 6. Ceramah Farmasi Tarikh pelaksanaan: April 2006 (Minggu Kesihatan) Pelaksana: Guru penasihat Pelaksanaan: 1. Menetapkan tempat dan masa 2. Memohon kebenaran pengetua 3. Menjemput penceramah (Ahli Farmasi) Indikator kejayaan: Ahli-ahli boleh menanmbah pengetuhuan dan menyebarkan pengetahuan berkenaan penggunaan ubat dan ‘supplement’ Lampiran G Nama projek: 2. Sistem Penyimpanan Stok Pelaksana: Guru penasihat dan Pengerusi kelab Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksanaan: 1. Guru penasihat memesan ubat yang diperlukan. 2. Jenis dan kuantiti ubat direkod. 3. Semua ubat disimpam dalam almari terkunci dan kunci dipegang oleh guru penasihat dan pengerusi kelab sahaja. 4. Pengerusi mengeluarkan ubat yang biasa digunakan dari masa ke semasa ke dalam almari lain untuk diberi kepada pesakit. 5. Setiap ubat yabng dikeluarkan perlu direkod. 6. Ubat yang luput tarikh dihapus dari masa ke semasa. Indikator kejayaan: Penyalahgunaan dan pencuri tidak berlaku dam stok ubat disimpan dengan baik.

107

Lampiran H

PELAN TINDAKAN SKUAD KECEMASAN
Jika berlakunya kecemasan di dalam kelas anda, ahli SKUAD KECEMASAN (SK) yang terdiri daripada AHLI KELAB KESIHATAN sila ambil tindakan mengikut carta alir berikut:
Perhatikan keadaan di sekitar kelas

Kawal keadaan kecoh di dalam kelas

Jika kecederaan ringan

Ketua SK membuat keputusan

Jika kecederaan/ keadaan serius

Seorang SK cari pemegang kunci (ahli senior)

Seorang SK bawa si mangsa ke klinik Seorang SK mengangkat ‘stretcher’ dari klinik sekolah atau pejabat am

Dua orang SK cari pemegang kunci (ahli senior)

Dua orang SK teman si mangsa di dalam kelas

Seorang SK teman ahli senior balik ke kelas Ahli senior membuat keputusan

Jumpa di klinik sekolah dan memberi rawatan kepada si mangsa

Hantar ke hospital jika perlu
(panggil guru penasihat) Bawa ke klinik sekolah dan memberi rawatan

SMK kamil 2007

108