PENGURUSAN PERSATUAN KADET POLIS

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1.Program Keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelaskelas T.1 – T.6 sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 30 2006 35 2007 40 Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 – T6 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat dan AJK Aktiviti : Pemantau : Ceramah Kepolisian Guru penasihat Pelaksana : Jurulatih Kadet Polis/Polis Pasir Puteh Pelaksanaan : 1. Mengedarkan iklan jemputan ke ceramah di setiap kelas 2. Jurulatih Kadet Polis PasirPuteh menyampaikan ceramah pada waktu yang ditetapkan Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli yang mendaftar selepas sesi ceramah Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : Nama Projek : Ceramah Minat Kepolisian

Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.6 Rendah masuk

2.Program Kecemerlangan

2. Projek meningkatkan kecemerlangan

2. Meningkatkan kecemerlangan melalui penyertaan aktiviti di 108

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) Meningkatkan bilangan pelajar yang layak mendapat sijil Cemerlang setiap tahun Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil Cemerlang TOV 2006 15 2 007 17 2008 19

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan aktiviti diperingkat negeri atau negara Objektif : Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Cemerlang

Pelan Operasi peringkat negeri atau negara Aktiviti : 1. Perkhemahan Kadet Polis Peringkat negeri. 2. Perbarisan Kadet Polis Peringkat daerah Tarikh pelaksanaan : Berdasarkan takwim pihak pelaksana aktiviti Pelaksanaan : • Memilih ahli yang layak untuk menyertai aktiviti 2. Memastikan wakil tidak menghadapi masalah sepanjang aktiviti Indikator kejayaan : Ahli menyertai aktiviti diperingkat dengan jayanya

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Aktiviti : Penglibatan ahli bagi setiap aktiviti diperingkat negeri atau negara Pemantau : Guru penasihat

109

PENGURUSAN PERSATUAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT
Perancangan Strategik (Tahun 2005 – 2008) 1.Program Keahlian 1.2 Menghadkan ahli-ahli yang aktif sebagai pelapis Sasaran bilangan ahli TOV 2006 250 2007 50 2008 100 Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian - aktif Objektif : Mempunyai ahli yang benar-benar aktif dan berminat Penetapan dasar : Tugas guru penasihat dan AJK Aktiviti : 1. Mewajibkan setiap ahli aktif mempunyai pakaian seragam yang lengkap 2. Ceramah tentang penglibatan ahli yang aktif Pemantau : Guru penasihat Aktiviti : Ceramah Nama Projek : Ceramah penglibatan ahli Tarikh pelaksanaan : Februari Pelaksana : Jurulatih Kadet Bomba Pelaksanaan : 1. Mengedarkan iklan jemputan ke ceramah di setiap kelas 2. Jurulatih Kadet Bomba menyampaikan ceramah pada waktu yang ditetapkan Indikator kejayaan : Selepas ceramah, hanya ahli-ahli yang benar-benar berminat akan terlibat secara langsung 110 Pelan Operasi 1. Kempen keahlian - aktif Aktiviti : Wajibkan – pakaian seragam Nama Projek : Pakaian seragam kadet bomba Tarikh pelaksanaan : April Pelaksana : Guru penasihat Pelaksanaan : 1. Mengedarkan surat kepada ibu bapa tentang keperluan pakaian seragam yang lengkap dan pelajar seharusnya membeli sendiri 2. Mendapat maklum balas daripada pelajar 3. Pakaian seragam akan dibeli melalui sekolah Indikator kejayaan : Mendapat aksi positif daripada ibu bapa

Perancangan Strategik (Tahun 2005 – 2008) 2.Program Kecemerla ngan - Melibatkan seramai mungkin kadet bomba dalam pertandingan kawat - mendapat anugerah kontingen disiplin terbaik keseluruhan -pendedahan dan latihan tahan lasak

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 2. Projek meningkatkan kecemerlangan Nama projek : Latihan dalam kawat Objektif : Pendedahan kepada pelajar

Pelan Operasi 2. Meningkatkan kecemerlangan Aktiviti : Kawat kaki, kawat operasi dan kawat perseorangan Tarikh pelaksanaan : Mac Pelaksanaan : 1. Memilih ahli yang layak untuk menyertai aktiviti 2. Memastikan wakil tidak menghadapi masalah sepanjang aktiviti Indikator kejayaan : Lebih daripada 50% keahlian terlibat Ahli menyertai aktiviti diperingkat dengan jayanya dan mendapat anugerah kontingen disiplin terbaik keseluruhan Aktiviti : Kem Tarikh pelaksanaan : Ogos Pelaksanaan : 1. Mesyuarat mengenalpasti ahli yang akan menyertai kem. Membawa ahli yang baru terutamanya (macam kem motivasi) 2. Mengedarkan surat kepada ibu bapa untuk mendapat kebenaran 3. mengedarkan surat ke jabatan bomba dan penyelamat untuk mendapat jurulatih 4. Melaksanakan kem selepas mendapat kebenaran Indikator kejayaan : Ahli-ahli yang menyertai kem mempunyai pebngetahuan yang lebih tentang ilmu-ilmu kebombaan 111

Penetapan dasar : Guru Penasihat dan Jurulatih Aktiviti : kawat kaki, kawat operasi dan kawat Hos Perseorangan Pemantau : Guru penasihat, Jurulatih Nama Projek : Perkhemahan Objektif : • mendalami ilmu-ilmu kebombaan • Menambah pengalaman baru dalam pengetahuan kebombaan • Memupuk semangat kerjasama antara pelajar melalui aktiviti berkumpulan • Mengeratkan hubungan silaturrahim sesama kadet bomba dan guru-guru penasihat Aktiviti : Kem Pemantau : Jurulatih kadet bomba

PENGURUSAN PERSATUAN PENGAKAP
Perancangan Strategik (Tahun 2004– 2008) 1.Program Keahlian 1.3 Meningkatkan keahlian daripada kelaskelas T.3 – T.6 sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2005 20 2005 45 2006 56 2007 60 2008 70 Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Aktiviti : Objektif : Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 – T6 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat dan AJK Aktiviti : Pemantau : Ceramah Kepengakapan Guru penasihat Nama Projek : Ceramah Kepengakapan Pelan Operasi 1. Kempen keahlian

Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua sekolah buka/T.6 Rendah masuk Pelaksana : Pemimpin Pengakap Pasir Puteh Pelaksanaan : 1. Mengedarkan iklan jemputan ke ceramah di setiap kelas 2. Pemimpin Pengakap menyampaikan ceramah pada waktu yang ditetapkan Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli yang mendaftar selepas sesi ceramah

2.Program Kecemerlangan

2. Projek meningkatkan kecemerlangan

2. Meningkatkan kecemerlangan 112

Perancangan Strategik (Tahun 2004– 2008) Meningkatkan bilangan pelajar yang layak mendapat sijil Cemerlang setiap tahun Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil Cemerlang TOV 2005 3 2 005 1 2 006 2 2 007 4 2 008 6 2009 8

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui penglibatan aktiviti diperingkat negeri atau negara Objektif : Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Cemerlang

Pelan Operasi melalui penyertaan aktiviti di peringkat negeri atau negara Aktiviti : 1. Jambori peringkat Kebangsaan 2. Perkhemahan Pengakap Peringkat Negeri Tarikh pelaksanaan : Berdasarkan takwim pihak pelaksana aktiviti Pelaksanaan : • Memilih ahli yang layak untuk menyertai aktiviti 2. Memastikan wakil tidak menghadapi masalah sepanjang aktiviti Indikator kejayaan : Ahli menyertai aktiviti diperingkat dengan jayanya

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Aktiviti : Penglibatan ahli bagi setiap aktiviti diperingkat negeri atau negara Pemantau : Guru penasihat

3. Program Penambahbaikan Prasarana Pengakap 1.1 Membaik pulih dan menambah bilangan peralatan pengakap

3.Mewujudkan Komuniti Pengakap Terdiri daripada ahli-ahli Pengakap lepasan SMK Kamil untuk membantu dari segi kewangan

3. Pengumpulan Dana Membentuk Ahli Jawatankuasa yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar SMK Kamil untuk menjalankan perancangan seterusnya.

113

PENGURUSAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1.Program Kecemerlangan Persatuan Menjadi Unit yang terbaik di SMK Kamil dengan meningkatkan prestasi di dalam pelbagai aspek : 1.1 Pertandingan Antara Unit-Unit i. Pertandingan Kawat Kaki ii. Pertandingan Pertolongan Cemas iii. Kuiz Name of the Game iv.. Pertandingan yang lain 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah i. Pertandingan papan notis ii. Pertandingan yang lain 1.3 Keputusan Peperiksaan Pertolongan Cemas dan Pendidikan Dalam Palang Merah yang cemerlang- 100% 1.4 Perkhidmatan Masyarakat dan Perkhidmatan Pertolongan Cemas 1.5 Kutipan Derma – ‘Flag sale’, ‘Charity Sale’, ‘Jogerton’, dan lain-lain 1.6 Kempen Derma Darah Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Program Kecemerlangan Persatuan 1.1 Pertandingan Antara Unit-Unit Objektif : i. Mengharumkan nama unit dan sekolah melalui pertandingan antara unit ii. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii. Mengeratkan hubungan dengan ahli unit belia yang lain Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, PBSM, Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : i. Pertandingan Kuiz Name of the Game ii. Pertandingan antara unit belia yang lain Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan Pelan Operasi 1. Program Kecemerlangan Persatuan 1.1 Pertandingan Antara Unit-Unit Aktiviti : Nama projek: 1. Menganjur Pertandingan Kuiz name of the Game Antara Unit-unit beruniform Nama projek: 2. Menyertai Pertandingan Antara Sekolah Yang Lain Tarikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Guru penasihat dan pengerusi persatuan Pelaksanaan: 1. Menerima surat jempetan pertandingan dari unit lain 2. Menentukan ahli yang sesuai untuk mengambil bahagian. Indikator kejayaan: Ahli yang mengambil bahagian memperolehi keputusan yang memuaskan dan kenali ahli dari unit yang lain.

114

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Objektif: i. Mengharumkan nama unit di dalam sekolah ii. Melahirkan ahli yang berkeyakinan diri iii. Mengeratkan hubungan dengan pelajarpelajar yang lain di dalam sekolah iv. Menyebarkan maklumat kepada ahli-ahli Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, AJK Papan Notis sekolah, Guru Penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti : i. Pertandingan Papan Notis 2. Pemantauan : Guru penasihat dan AJK induk Persatuan

Pelan Operasi 1.2 Pertandingan di Dalam Sekolah Aktivti: Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2005/2006 diketuai AJK Publisiti Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Menghiasan papan notis persatuan dengan cara yang menarik dan kreatif Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan mendapat kedudukan yang memuaskan di dalam pertandingan ini Nama projek: 2. Petandingan Sukaneka Antara Unit Pasukan Beruniform SMK Kamil Tarikh pelaksanaan: April 2007 Pelaksana: AJK induk yang telah ditetapkan dengan AJK ad-hoc Kos: RM30.00 Pelaksanaan: 1. Mendapat kebenaran daripada pengetua 2. Menjemput pasukan unit beruniform lain 3. Membuat persediaan pertandingan Indikator kejayaan: Hubungan dan interaksi antara unit pasukan beruniform menjadi lebih erat. Pelan Operasi 115

Perancangan Strategik

Perancangan Taktikal

(Tahun 2004– 2008) 1. Program Kecemerlangan Persatuan Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti: Peperiksaan pertolongan cemas dan Pendidikan palang merah Pemantauan: Guru penasihat dan AJK induk Persatuan

(Tahun 2007) 1. Program Kecemerlangan Persatuan 1.3 Keputusan Peperiksaan Yang Cemerlang Objektif: i. Melatih ahli-ahli supaya mahir dalam bidang pertolongan cemas dan pengetahuan Palang Merah dunia ii. Membolehkan ahli memperolehi sijil-sijil yang bertauliah. Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, PBSM Cawangan 1.4 Perkhidmatan sukarela/ masyarakat Objektif: i. Melahirkan ahli dan masyarakat yang penyayang dan beramalan kesukarelaan ii. Mempraktikkan prinsip palang merah sedunia - kesukarelaan (‘Voluntary’) Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, PBSM Sedunia , Guru penasihat dan AJK Persatuan Aktiviti: i. Perkhidmatan pertolongan Cemas ii. Projek Penyayang di Hospital Tengku Anis -wad kanak-kanak Pemantauan: Guru penasihat dan AJK induk Persatuan

1. Program Kecemerlangan Persatuan 1.3 Keputusan Peperiksaan Yang Cemerlang Aktivti: Nama projek: Peperiksaan Pertolongan Cemas Kemasyarakatan dan Pendidikan Dalam Sejarah Palang Merah 1.4 Perkhidmatan sukarela/ Khidmat masyarakat Aktiviti: Nama projek: 1. Perkhidmatan Pertolongan Cemas Dalam dan Luar Sekolah Tariikh pelaksanaan: Sepanjang tahun Pelaksana: Naib Pengerusi dan setiausaha Pelaksanaan: 1. Terima surat atau notis minta bantuan pertolongan cemas. 2. Mengatur ahli yang berpengetahuan pertolongan cemas untuk bertugas mengikut giliran. Indikator kejayaan: Semua ahli bersemangat untuk bertugas dan kemahiran mengendalikan kecamasan ahli meningkat.

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Kecemerlangan Persatuan

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Program Kecemerlangan Persatuan

Pelan Operasi 1. Program Kecemerlangan Persatuan 116

1.4 Perkhidmatan sukarela/ masyarakat

1.4 Perkhidmatan sukarela/ masyarakat Nama projek: Projek Penyayang di Hospital Tarikh pelaksanaan: Hari Sabtu pertama dan ketiga September – Nov 2007 (dilanjutkan ke tahun 2008) Pelaksana: Naib pengerusi dan AJK lain Pelaksanaan: 1. Mendapat kebenaran daripada pengetua 2. Menulis suart ke HTA 3. Merancang program dan membahagi ahliahli kepada 4 kumpulan. 4. Ahli-ahli melawat wad kanak-kanak HTA mengikut giliran 1.5 Kutipan Derma – ‘Flag sale’, ‘Charity Sale’, ‘Jogerton’, dan lain-lain Aktiviti: Nama projek: 1. ‘Charity Food Sale” Tarikh pelaksanaan: Awal tahun 2007 Pelaksana: AJK yang telah dipilih dan pengerusi Pelaksanaan: 1. Terima surat panggilan 2. Menentukan menu semasa perjualan 3. Mencari sponsor 4. Menyediakan makanan (jika perlu) dan menyediakan jadual bertugas. Indikator kejayaan: Kutipan derma yang memuaskan serta tabung persatuan menambah.

1.5 Kutipan Derma – ‘Flag sale’, ‘Charity Sale’, ‘Jogerton’, dan lain-lain Objektif: i. Melahirkan ahli dan masyarakat yang penyayang dan beramalan kesukarelaan ii. Mengutip derma untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. iii. Menambahkan tabung persatuan melalui ‘Charity Sale’ Penetapan dasar : Pengetua, PKKK, , Guru penasihat dan AJK Persatuan. Aktiviti: i. ‘Charity Food Sale’ ii. ‘ Flag Day’ iii. Kutipan Derma Kilat Pemantauan: Guru penasihat dan AJK Persatuan.

117

PENGURUSAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI (SILAT)
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 20087) 1.Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.1 – T.6 sebanyak 10% setiap tahun Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan keahlian ii. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 – T6 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i.Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat ii.Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1.Promosi dari kelas ke kelas 2.Papan Notis Rujuk lampiran

1. Program Pencapaian Meningkatkan gred ahli kelab Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab

2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah and AJK 2005/2006 diketuai Setiausaha Kos : RM10 Pelaksanaan : 1.Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2.Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Gred ahli menaik pada hujung tahun 2006

118

Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 1– 6 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2005/2006 diketuai Pengerusi Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 2. Percetakan borang promosi yang menarik 3. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006 diketuai Setiausaha Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk Papan Notis Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

119

PENGURUSAN KELAB BOLA JARING

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan bilangan ahli Sasaran bilangan ahli TOV 2004 6 2 004 7 2 005 9 2 006 12 2 007 15 2008 20

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan keahlian di kalangan para pelajar perempuan Tingkatan 6 Rendah Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pameran Promosi dari kelas ke kelas Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Pameran 2. Promosi dari kelas ke kelas

1. 1

120

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 2. Program Pencapaian a. Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat kelab b. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab c. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2 2 2 2 2007 2003 003 004 005 006 2. 100 100 100 100 100 100 3

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 2. Projek meningkatkan pencapaian Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Objektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli

Pelan Operasi 2. Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : i. Pertandingan papan notis Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksanaan : AJK papan notis sekolah dan AJK 2006/2007 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : Ditanggung oleh kelab Pelaksanaan : i. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik ii. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil 3. Projek dana - Kewangan Aktiviti : 1. Pengutipan yuran secara bulanan Memohon sumbangan daripada penaja

ii.

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat

3. Program dana - Kewangan a. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran ahli

3. Projek dana - Kewangan 3.1 Pengutipan yuran ahli yang lebih berkesan Pemantauan : AJK dan guru penasihat

121

Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek : 1. Pameran Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksanaan : AJK 2007 dan pengerusi kelab Kos : RM30 Pelaksanaan : a. Penyediaan bahan untuk pameran b. Penyediaan borang keahlian c. Penyediaan tempat Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksanaan : AJK sesi 2007 dan pengerusi kelab Kos : Tiada Pelaksanaan : 1. AJK dan pengerusi bergerak dari kelas ke kelas dan berkempen Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

122

PENGURUSAN KELAB PING PONG
Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 1. Program Keahlian 1.1. meningkatkan keahlian sebanyak 5% setiap tahun. 1.2. meningkatkan penyertaan aktif pelajar-pelajar Tingkatan 3 hingga Tingkatan 5. 1.3. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli dalam sukan ping pong. Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek Keahlian. Nama Projek : Kempen keahlian Objektif : i. Meningkatkan keahlian ii. Meningkatkan penyertaan pelajarpelajar Tingkatan 3 hingga tingkatan 5. iii. Meningkatkan kemahiran. Penetapan Dasar : Tugas Guru Penasihat, AJK Kelab Ping Pong. Aktiviti : i. Promosi dari kelas ke kelas ii. Kertas edaran. Pemantauan : Guru Penasihat. Pelan Operasi 1. Kempen Keahlian

Aktiviti : iii. Promosi dari kelas ke kelas iv. Kertas edaran. Nama Projek : Projek Keahlian. Tarikh Pelaksanaan : Awal tahun dan April/Mei. ( Pelajar-pelajar Tingkatan 6 bawah) Perlaksanaan : 1. Promosi AJK Kelab Ping Pong dari kelas ke kelas. 2. Mengedar kertas edaran ke setiap kelas. Indikator Kejayaan : Pelajar-pelajar Tingkatan 3 hingga 5 berminat untuk menyertai kelab sebagai ahli atau memasuki pertandingan / perlawanan Ping Pong secara terbuka.

123

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 2. Program Pencapaian 2.1. Meningkatkan penglibatan ramai ahli dalam pertandingan. 2.2. Meningkatkan kemahiran/skill pemain-pemain untuk memasuki sesuatu pertandingan/perlawanan. • Bawah 18 tahun.

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 2. Projek Peningkatan Pencapaian Nama Projek : Meningkatkan Pencapaian dalam Pertandingan Ping Pong. Objektif : 2.1 Meningkatkan penglibatan ramai ahli dalam pertandingan. 2.2 Meningkatkan kemahiran/skil pemain-pemain untuk persediaan memasuki sesuatu pertandingan / perlawanan. 2.3 Membentuk satu pasukan ping pong untuk mewakili sekolah. • Bawah 18 tahun.

Pelan Operasi 2. Meningkatkan Pencapaian dalam Pertandingan / Perlawanan. Aktiviti : 1. latihan 2 kali sebulan (minggu ke-2 dan ke-4) 2. Pertandingan terbuka. 3. Pertandingan antara ahli. Nama Projek : Pertandingan / Perlawanan Ping Pong. Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang tahun. Pelaksana : AJK Kelab Ping Pong. Perlaksanaan : 1. AJK mengedar borang penyertaan pertandingan dan mengutip yuran penyertaan. 2. menyelia perlawanan dan pemberian hadiah kepada pemenang semasa perhimpunan mingguan. 3. Latihan intensif bagi pasukan yang telah dipilih untuk mewakili sekolah. 4. tenaga pengajar luar dijadikan sebagai jurulatih 5. Indikator Kejayaan : Mencapai sekurang-kurangnya tempat kelima dalam perlawanan ping pong antara sekolah-sekolah di Pasir Puteh.

2.4 Latihan intensif diberikan kepada ahli-ahli yang terpilih untuk mewakili sekolah. Penetapan Dasar : - Guru Penasihat. - Pemain-pemain yang mewakili negeri.] - AJK Kelab Ping Pong. Aktiviti : i. Pertandingan antara ahli. Pemantauan : Guru Penasihat.

124

3.

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) Program Keceriaan 3.1. memberikan maklumat tentang perkembangandan teknik-teknik pemainan ping pong kepada ahliahli. 3.2. memberitahu ahli-ahli tentang hari-hari perjumpaan / perlawanan dan lain-lain. 3.3. menceriakan sekolah untuk program 3K.

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 3. Projek Keceriaan Nama Projek : Menghias Papan Notis. Objektif : 3.1. memudahkan sebaran maklumat tentang aktiviti kelab. 3.2. memberi maklumat-maklumat tentang perkembangan dan teknikteknikn pemain-pemain ping pong. 3.3. menceriakan sekolah dan penglibatan dalam Program 3K. Penetapan Dasar : - Guru Penasihat Ping Pong. - AJK Kelab Ping Pong. Aktiviti : i. Pertandingan Papan Notis ii. Menukar maklumat dari masa ke semasa (mengikut kumpulan) Pemantauan : Guru Penasihat Kelab Ping Pong

Pelan Operasi 3. Menghias Papan Notis. Aktiviti : Pertandingan Papan Notis Nama Projek : Pertandingan Papan Notis. Tarikh Pelaksanaan : Mengikut tarikh yang ditetapkan oleh AJK Papan Notis Sekolah. Pelaksana : AJK papan Notis Sekolah, Ahli-ahli kelab (dibahagikan dalam kumpulan). Perlaksanaan : 1. membahagikan ahli-ahli kepada kumpulan dan tajuk-tajuk / artikel yang akan ditampal/dipamerkan. 2. setiap kumpulan mempunyai tugasan tertentu. Indikator Kejayaan : Tempat Ketiga dalam kategori sukan.

125

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 4. Program Kerohanian 1.1. meningkatkan semangat kerjasama antara ahli. 1.2. menanam amalan mulia dalam penjagaan kawasan persekitaran. 1.3. mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli.

4.

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Projek Meningkat Amalan Gotong Royong(Kerja Amal)

Pelan Operasi 4. Amalan Gotong Royong (Kerja Amal) Aktiviti : - membersih, menyapu dewan sekolah - mengelap tingkap dan pintu cermin - mengemop lantai dewan. Nama Projek: Gotong Royang (Kerja Amal) Tarikh : Dua (2) kali setahun. Pelaksana : Ahli-ahli kelan ping pong. Pelaksanaan : 1. menentukan tarikh, masa dan bidang tugasan masing-masing. 2. menyenaraikan peralatan yang perlu dibawa. 3. melaksanakan aktiviti kerja amal. Indikator Kejayaan : Tingkat kesedaran tentang kebersihan dan sikap bantu membantu dapat dilihat semasa perjumpaan mingguan.

Nama Projek : Meningkatkan Amalan Kerjasama dan Gotong royong (Kerja Amal). Objektif : 4.1. meningkatkan semangat kerjasama antara ahli-ahli. 4.2. menanam amalan mulia dalam penjagaan kawasan persekitaran. Penetapan Dasar : - Guru Penasihat. - AJK Kelab Ping Pong. Aktiviti : i. Membersih, menyapu dewan sekolah. ii. Mengelap tingkap dan pintu cermin. iii. Mengemop lantai dewan. Pemantauan : Guru Penasihat.

126

PENGURUSAN PERSATUAN SEPAK TAKRAW
Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun 1.2 Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T1 & T2. Sasaran bilangan ahli Tov 2003 2003 2004 2005 2006 2007 1.1 25 28 31 34 37 40 1.2 10 11 12 13 14 15 Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif: i. Meningkatkan keahlian ii. Meningkatkan ahli di kalangan pelajar T1 & T2 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi kelas ke kelas Pemantauan : Guru Penasihat Pelan Operasi 1. Kempen Keahlian Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas Rujuk lampiran

127

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 2. Program Maksimum Penglibatan pelajar 2.1 Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat persatuan 2.2 Meningkatkan pengelibatan ahli dalam aktiviti persatuan

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 2. Projek Maksimum Penglibatan Pelajar Nama Projek : Meningkatkan penglibatan pelajar secara maksimum melalui aktiviti-aktiviti persatuan. Obkjektif : i. Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan masyuarat persatuan melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat, Tugas AJK Aktiviti : seperti dalam rancangan tahunan persatuan. Pemantauan : Guru Penasihat

Pelan Operasi 2. Meningkatkan penglibatan pelajar secara maksimum melalui aktiviti. Aktiviti ; 1. Pertandingan sepaktakraw antara kelas Nama Projek : Pertandingan sepaktakraw antara Kelas Tarikh Pelaksanan : Bulan Mei 2007 Pelaksanan : AJK Persatuan. Pelaksanaan : 1. Menyediakan tempat pertandingan 2. Penyediaan tajuk dan syarat pertandingan Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam masyuarat dan aktiviti kelab meningkat

128

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 3. Program Peningkatan Kemahiran; 3.1 Melahirkan sekumpulan pelajar yang berpotensi untuk terus maju pada masa hadapan. 3.2 Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan sepaktakraw secara maksimum. 3.3 Menyediakan seorang jurulatih yang bertauliah kepada pelajar.

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi

3.Projek Peningkatan Kemahiran; 3.Meningkatkan kemahiran pelajar dalam Nama Projek ; permainan sepaktakraw Memaksimumkan Kemahiran Aktiviti : Sepaktakraw. Pertandingan sepaktakraw Objektif ; i. Meningkatkan kemahiran antara kelas. pelajar dalam permainan Nama Projek : sepaktakraw secara Pertandigan sepaktakraw maksimum. antara kelas. ii.Melahirkan sekumpulan Tarikh Pelaksanaan : pelajar yang berpotensi untuk Mei 2007 terus maju pada masa Pelaksana : hadapan. AJK Persatuan Penetapan Dasar : Pelaksanaan ; Tugas Guru Penasihat dan 1. Menyediakan tempat pertandingan AJK 2. Penyediaan tajuk dan syarat Aktiviti : pertandingan Seperti dalam jadual aktiviti tahunan persatuan. Indikator kejayaan : Terdapat pelajar yang Pemantau: dipilih mewakili Zon, Guru Penasihat PPD Pasir Puteh Macang

Pelan Operasi (Kempen Keahlian) 129

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh Pelaksanaan ; Minggu ketiga setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan 1 & 2. Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar tingkatan yang lain Pelaksana Pelaksanaan : a. Pencetakan borang promosi yang menarik b. Diedarkan ke setiap kelas berserta borang maklumbalas keahlian Indikator Kejayaan : Pertambahan ahli : AJK 2007

PENGURUSAN KELAB BADMINTON
130

Perancangan Strategik (Tahun 2003 -2007) 1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian daripada kelaskelas T.3 – T.5 sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2006 24 2 006 27 2007 30

Perancangan Taktikal (Tahun 2006) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : i. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 – T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Promosi dari kelas ke kelas Risalah pada Papan Notis Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1 Promosi dari kelas ke kelas 2 Risalah Pada Papan Notis Rujuk lampiran

1. 1

2 i.

Program Pencapaian Meningkatkan kehadiran ahli dalam

2. Projek meningkatkan pencapaian 1. Papan Notis

2. Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis 131

Perancangan Strategik (Tahun 2003 -2007) mesyuarat kelab ii. Meningkatkan kemahiran ahli dalam permainan iii. Meningkatkan pemain pelapis untuk wakil sekolah iv. Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil Sasaran bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2006 24 2 006 27 2007 30

Perancangan Taktikal (Tahun 2006) 2. Pemain Berpotensi Nama projek : Meningkatkan pencapaian melalui Papan Notis

Pelan Operasi

2. 4

Aktiviti : 1. Pertandingan papan notis 2. Pertandingan Antara Kelas/Kelab 3. Latihan Intensif Wakil Sekolah Objektif : Nama Projek : 1. Pertandingan Papan i. Meningkatkan kehadiran ahli Notis dalam aktiviti dan mesyuarat Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK kelab melalui sebaran papan notis sekolah maklumat yang tepat dan cepat Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan Penetapan dasar : Tugas guru penasihat AJK 2007 diketuai ahli yang dilantik khas Tugas AJK Kos : RM10 Pelaksanaan : Aktiviti : Pertandingan papan notis 1. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik Pemantauan : Guru penasihat 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Nama projek : Pemain Berpotensi Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat Objektif : dan pertambahan peratus bilangan ahli yang i. melahirkan para pemain yang berpotensi mendapat sijil serta menang pertandingan dan pandai bermain untuk tujuan mewakili papan notis. sekolah. ii.melahirkan lebih ramai ahli yang boleh menjadi pelapis kepada pemain wakil Rujuk Lampiran sekolah. Penetapan Dasar : AJK dan Guru Penasihat Aktiviti : Pertandingan Antara Kelas Latihan Intensif Pemantauan : Guru Penasihat

132

Perancangan Strategik (Tahun 2003 -2007) 3. Program dana – Kewangan i. Meningkatkan sumber kewangan untuk kegunaan aktiviti-aktiviti kelab ii.Meningkatkan keberkesanan

Perancangan Taktikal (Tahun 2006) 3. Projek dana – Kewangan 1. Kutipan Yuran Nama projek : Kutipan Yuran Objektif : i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos menjalankan perkhidmatan iaitu aktiviti utama kelab Aktiviti : i. membuat kutipan yuran Pemantauan : AJK dan guru penasihat

Pelan Operasi Nama Projek :1. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2006/2007 – diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan

4. Program Peningkatan Prasarana

4. Program Peningkatan Prasarana 1. Pembinaan 3 Gelanggang i. meningkatkan kemudahan prasarana 2. Jurulatih Luar

Nama Projek : 1.Pembinaan 3 Gelanggang Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun 133

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal (Tahun 2003 -2007) (Tahun 2006) untuk kelab seperti pembinaan Dewan yang lebih besar ( 3 gelanggang) Nama Projek : Pembinaan 3 Gelanggang ii. Penyediaan Jurulatih Khas untuk Wakil Badminton Sekolah Objektif : i. Memudahkan para pemain berlatih dengan lebih berkesan. ii. membolehkan wakil sekolah berlatih dengan lebih intensif.

Pelan Operasi Pelaksana : Semua AJK Pelaksanaan: 1. Memohon bantuan melalui surat kepada syarikat serta orang perseorangan. Indikator Kejayaan : Mempunyai sejumlah wang yang mencukupi untuk pembinaan 3 gelanggang

Aktiviti : i. Memohon bantuan / derma pihak luar. Nama Projek : 2. Jurulatih Khas Pemantauan : AJK, Guru Penasihat dan Pihak Sekolah Tarikh pelaksanaan : Awal Tahun Pelaksana : AJK, Guru Penasihat Nama Projek : Jurulatih Khas Objektif : Pelaksanaan: i. meningkatkan skill pemain yang mewakili 1. Mengenalpasti individu tertentu yang sekolah boleh menjadi Jurulatih ii. menjadi Johan PPD. Indikator Kejayaan : mempunyai seorang Aktiviti : jurulatih khas untuk melatih para i. Memohon bantuan pihak sekolah pemain. ii. Mengenalpasti individu untuk menjadi Jurulatih Pemantauan : AJK, Guru Penasihat dan Pihak Sekolah

Pelan Operasi (Kempen Keahlian) 134

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai oleh Presiden Kelab Kos : RM5 Pelaksanaan : 1. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Diedarkan ke setiap kelas beserta borang maklumbalas keahlian Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Risalah Pada Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Awal tahun Pelaksana : AJK sesi 2005/2006 diketuai AJK Papan Notis Kos : RM10 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk artikel-artikel 2. Percetakan artikel / risalah Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

Pelan Operasi (Peningkatan Pencapaian) Nama Projek : 3. Pertandingan Antara Kelas/ Kelab 135

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Februari dan Mac Pelaksana : AJK sesi 2007 5diketuai oleh Presiden Kos : RM150 Pelaksanaan : 1. Edaran kepada pelajar yang berminat untuk masuk bertanding 2. Pemain bertanding mengikut kategori yang ditetapkan. 3. Pemenang akan diumumkan semasa perhimpunan. Indikator Kejayaan : Pertandingan berakhir dengan lancar dan ada pemain yang memenangi setiap kategori yang dipertandingka Nama Projek : 4. Pemain Berpotensi – Latihan Intensif wakil sekolah Tarikh Pelaksanaan : Sepanjang Tahun Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai oleh Presiden Kos : RM50 Pelaksanaan: 1. Pemain dikenalpasti daripada pertandingan yang ditetapkan setiap tahun. 2. Pemain berpotensi akan menjalani latihan setiap tahun di awal tahun iaitu sebelum pertandingan antara sekolah Pasir Puteh Indikator Kejayaan : Wakil sekolah lebih yakin untuk masuk bertanding Nama Projek : 5. Pertandingan antara sekolah Tarikh Pelaksanaan : Bulan Februari Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai oleh Presiden Kos : RM150 Pelaksanaan : 1. Ahli iaitu pemain wakil sekolah berlatih dengan giat. 2. Pemain bertanding mengikut kategori yang ditetapkan. 3. Pemenang akan diumumkan semasa perhimpunan. Indikator Kejayaan : Wakil sekolah muncul Johan Zon Pasir Puteh

PENGURUSAN KELAB HOKI
136

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1. Program Pengembangan bakat 1.1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti 1.2 Meningkatkan penyertaan peringkat kebangsaan 1.3 Meningkatkan penyertaan di peringkat negeri

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1.1 Projek Penglibatan membawa kejayaan • Permainan yang berkualiti • Bakat terpendam • Kejurulatihan

Pelan Operasi • Permainan yang berkualiti Aktiviti Menjemput jurulatih berpengalaman daripada Majlis Sukan Negeri untuk pendedahan pelajar teknik-teknik yang betul bermain hoki • Bakat Terpendam Aktiviti Pemilihan pelajar-pelajar yang berbakat bermain hoki dari Tingkatan 1 – 6 sewaktu sesi PJK dan Latihan. • Kejurulatihan Aktiviti Pengurus Pasukan dan jurulatih menghadiri kursus kejurulatihan yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Negeri

137

Sasaran Pencapaian Dalam Kelab Hoki 2006-2007
Tahun TOV 2005 Pertandingan Peringkat MSSD PPD P.Puteh-Machang Tempat ke dua Tempat ketiga Tempat kedua Johan 2005 2006 2007

Aktiviti Persatuan Hoki 2006
Objektif :
Meningkatkan pengetahuan murid tentang permainan Hoki meningkatkan kemahiran murid dalam permainan Hoki 3 mencungkil bakat daripada kalangan murid 4 memilih wakil sekolah Meningkatkan tahap kemahiran Pengurus dan Jurulatih Hoki sekolah 2 1

5

Aktiviti Persatuan Hoki 2006 (Setiap Khamis jam 1500-1700)
138

Tarikh Setiap Khamis Dua minggu sebelum sesuatu pertandingan Mac 2007

Aktiviti Semua kemahiran tentang permainan hoki

Penilaian Pemerhatian melalui aktiviti

Catatan Tayangan CD mengenai teknikteknik permainan hoki terkini Latihan dijalankan

Jurulatih sekolah dan jurulatih dari Majlis Sukan Negeri menjalankan latihan intensif

Kehadiran dan kemahiran yang ditunjukkan oleh setiap pemain sangat memuaskan

Pengurus dan jurulatih sekolah menghadiri kursus kejurulatihan yang dianjurkan oleh MSN

Lulus dengan jayanya

Pengurus dan jurulatih juga memohon kursus pengadil 2 pasukan menyertai iaitu bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun 2 pasukan menyertai iaitu bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun

Mei 2007

Pertandingan MSSD Pasir Puteh-Machang

Tempat kedua

Julai 2007

Pertandingan Sekolah Premiier(Negeri)

Tempat kedua

PENGURUSAN KELAB TENIS
139

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) 1. Program Keahlian 1.1.Meningkatkan bilangan ahli sehingga 50 orang. Sasaran bilangan ahli TOV 2003 10 2 003 10 2 004 20 2 005 26 2 006 40 2007 50

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek Penglibatan dalam aktiviti kelab

Pelan Operasi 1. Promosi Melalui Pengiklanan

1. 1

Nama projek : Pengiklanan Ahli-Ahli 1.1. Semua ahli menunjukkan komitmen Baru yang tinggi terhadap kelab dan Tarikh : pasukan sekolah berdasarkan i) Bulan Januari kehadiran semasa perjumpaan 1.2. Lebih ramai ahli turut menyertai Pelaksanaan : aktiviti kelab dan pertandingani) Penyediaan poster dan gambar pertandingan yang menarik untuk dipamerkan 1.3. Ahli dapat menjadi seorang pemain pada papan notis dan kelas-kelas yang mahir dan berkaliber ii) Mengemaskinikan papan notis untuk notis terkini dari masa ke semasa. Indikator kejayaan : Bilangan ahli semakin meningkat.

2. Program Penyertaan Dalam Pertandingan

2. Projek Penglibatan Membawa Kejayaan

2. Projek Penglibatan Membawa Kejayaan Nama Pertandingan : i. Kejohanan Tenis MSSK 140

2.1.Menyertai pertandingan-pertandingan anjuran MSSK dan Persatuan Negeri Nama Pertandingan : 2.2.Meningkatkan penglibatan ahli di dalam i. Kejohanan Tenis MSSK

Perancangan Strategik (Tahun 2004-2008) kelab 2.3.Menghantar seberapa ramai ahli / pemain untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang di adakan. 3. Program Kejurulatihan 3.1. Membawa masuk jurulatih luar sekiranya perlu 3.2. Mengadakan klinik kejurulatihan kepada ahli kelab sekurang-kurangnya sekali setahun 4. Program Kepegawaian 4.1. Melatih para pemain untuk menjadi pegawai kejohanan seperti pengadil, penjaga garisan dan ‘ball boy/pickers’ diperingkat sekolah dan pada kejohanan-kejohanan anjuran persatuan negeri dan kelab-kelab.

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Objektif : i) untuk memilih wakil MSSK ii) mengutip mata ‘ranking’ pemain Penetapan dasar : Guru penasihat

Pelan Operasi Objektif : i) untuk memilih wakil MSS Negeri Kelantan ii) mengutip mata ‘ ranking’ pemain Penetapan dasar : Guru penasihat

Aktiviti : Latihan Kelab/Intensif Aktiviti : Latihan Kelab/Intensif Pemantauan: Guru penasihat Indek Kejayaan : i. Separuh akhir Perseorangan dan Beregu Lelaki 18TKB ii. Pemantauan: Guru penasihat Indek Kejayaan : i. Separuh akhir Perseorangan dan Beregu Lelaki 18TKB

Pengurusan Kelab Catur
141

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) 1.Program Keahlian Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun Meningkatkan keahlian daripada kelas-kelas T.3 – T.5 sebanyak 10% setiap tahun Sasaran bilangan ahli TOV 2 2 2003 004 005 1. 39 38 41 1 1. 15 16 17 2 2 006 44 18 2007 47 19

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) 1. Projek keahlian Nama projek : Kempen keahlian Objektif : iii. meningkatkan keahlian iv. meningkatkan ahli di kalangan pelajar T3 – T5 Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas 2. Minggu Orientasi Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi 1. Kempen keahlian Aktiviti : 1. Promosi dari kelas ke kelas 2. Minggu Orientasi Rujuk lampiran

2.Program Pencapaian

2. Projek meningkatkan pencapaian

2(a). Meningkatkan pencapaian melalui papan notis Aktiviti : 2. Pertandingan papan notis 142

Meningkatkan kehadiran ahli dalam mesyuarat Nama projek : Meningkatkan pencapaian kelab melalui papan notis Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Meningkatkan kehadiran ahli dalam aktiviti dan mesyuarat kelab melalui sebaran maklumat yang tepat dan cepat Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi sijil melalui sebaran maklumat tentang keaktifan ahli

Pelan Operasi Nama Projek : 1. Pertandingan Papan Notis Tarikh pelaksanaan : Mengikut syarat AJK papan notis sekolah Pelaksana : AJK papan notis sekolah dan AJK 2005/2006 diketuai ahli yang dilantik khas Kos : RM10 Pelaksanaan : 3. Penyediaan bahan untuk notis yang menarik 2. Penyediaan maklumat keaktifan ahli Indikator kejayaan : Kehadiran ahli dalam mesyuarat dan aktiviti kelab yang meningkat dan pertambahan peratus bilangan ahli yang mendapat sijil

kelab Objektif : Meningkatkan bilangan ahli yang layak diberi i. sijil Meningkatkan pencapaian dalam pertandingan Zon & Bahagian & Negeri Sasaran % bilangan ahli yang layak diberi sijil TOV 2 2 2 2007 2003 004 005 006 2. 55.5 58.0 60.0 61.0 63.5 3 ii.

Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Pertandingan papan notis Pemantauan : Guru penasihat

Nama projek : Sesi Bimbingan Objektif : i Meningkatkan kemahiran ahli dalam pertandingan peringkat sekolah

2(b). Meningkatkan pencapaian melalui Sesi Bimbingan. Aktiviti : 1. Sesi Bimbingan kepada ahli petang 2. Mengadakan pertandingan peringkat 143

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) ii Meningkatkan penglibatan ahli petang dalam pertandingan luar sekolah. iii Mencungkil/Melatih kepimpinan AJK dalam perjalanan aktivitikelab Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : Sesi Bimbingan Petang Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi sekolah untuk ahli petang Nama Projek : Sesi Bimbingan Petang Tarikh pelaksanaan : Mengikut jadual yang ditetapkan oleh guru penasihat Pelaksana : AJK 2005/2006 diketuai ahli yang dilantik khas untuk latihan dan untuk mengadakan pertandingan antara kelas sesi petang. Pelaksanaan : 1. Perlantikan AJK bimbingan 2. Penetapan tarikh latihan dan tarikh pertandingan. 3. Penyediaan bahan 4. Menjalankan bimbingan dan pertandingan. 5. Menyediakan trofi dan sijil untuk pemenang-pemenang Indikator : Penyertaan ahli dalam pertandingan antara kelas dan pertandingan luar bertambah. 2(c). Meningkatkan pencapaian melalui Kuiz Catur

Nama Projek : Chess Puzzle Nama Projek : Chess Puzzle Objektif : i. Menimbulkan minat agar meningkatkan penglibatan warga Thomian Aktiviti : Kuiz Catur Bertulis 144

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) dalam aktiviti bercatur. ii. Mencungkil kepakaran bercatur dan kepimpinan AJK dalam perjalanan aktiviti Penetapan dasar : Guru penasihat dan presiden. Aktiviti : Pertandingan Kuiz Catur Pemantauan : Guru penasihat

Pelan Operasi Rujuk Lampiran

2(d) Meningkat pencapaian melalui Sesi Kecemerlangan Nama Projek : Sesi Kecemerlangan Objektif : 1. Mengcungkil kepakaran bercatur untuk pertandingan luar sekolah 2. Melatih & mencungkil kepimpinan AJK dalam perjalanan pertandingan. Penetapan dasar : Guru Penasihat & AJK Aktiviti : Sesi Kecemerlangan Pemantauan : Guru Penasihat Aktiviti : Sesi Kecemerlangan kepada wakil sekolah oleh ahli yang senior. Rujuk lampiran

2. Program dana – Kewangan

3. Projek dana – Kewangan

3. Projek dana – Kewangan Aktiviti : 1. Penjualan minuman tin pada Hari Sukan. 145

Meningkatkan sumber kewangan untuk 3.1 ‘Fund-Raising’ kegunaan aktiviti-aktiviti kelab 3.2 ‘Kelab Kita’ Meningkatkan keberkesanan pengutipan yuran

Perancangan Strategik (Tahun 2004 – 2008) ahli

Perancangan Taktikal (Tahun 2007) Nama projek : Projek ‘Fund-Raising’ Objektif : i.Meningkatkan dana kelab untuk membiayai kos perjalanan kelab ii.Meningkatkan dana kelab untuk maksud derma kepada `World Vision` Penetapan dasar : Guru penasihat & AJK Aktiviti : i. Penjualan minuman tin pada Hari Sukan ii Sesi soal-jawab tentang dana kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat Nama projek : Projek ‘Kelab Kita’ Objektif : i.Proses pengutipan yuran yang lebih berkesan dengan memberi makluman yang setepatnya kepada ahli-ahli tentang kegunaan yuran tersebut dalam mesyuarat kelab Penetapan dasar : Guru penasihat Dan Bendahari Aktiviti : i.sesi pemberitahuan/soaljawab penggunaan sumber kewangan kelab semasa mesyuarat kelab Pemantauan : AJK dan guru penasihat Pelan Operasi (Kempen Keahlian)

Pelan Operasi 2. Sesi soal-jawab tentang dana kelab Rujuk lampiran

Nama Projek : 1. Promosi dari kelas ke kelas 146

Tarikh pelaksanaan : Minggu kedua setelah sekolah dibuka untuk promosi kepada pelajar Tingkatan 3 – 5 Minggu kedua setelah pelajar Tingatan 6 Rendah masuk sekolah Pelaksana : AJK sesi 2007 diketuai pengerusi dan guru penasihat Kos : RM3 Pelaksanaan : 4. Percetakan borang promosi yang menarik 2. Borang maklumbalas keahlian disertakan dan diedarkan ke setiap kelas Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli Nama Projek : 2. Minggu Mesra-Suai Pelaksana : AJK sesi 2005/2006 diketuai Pengerusi Kos : RM 5 Pelaksanaan : 1. Penyediaan bahan untuk propanganda 2. Percetakan bahan 3. Menarik minat dan pakar bercatur semasa bermesra suai dengan pelajar baru Indikator kejayaan : Pertambahan bilangan ahli

147

Pelan Operasi (Projek Meningkat Pencapaian) Nama Projek : 2(c). Kuiz Catur Bertulis Tarikh pelaksanaan : Sebulan selepas pendaftaran T 6 Rendah Pelaksana : AJK diketuai oleh pengerusi Kos : RM 10 Pelaksanaan : 1. Pembentukan AJK 2. Penyediaan soalan-soalan kuiz 3. Penetapan syarat-syarat dan hadiah 4. Penyediaan sijil-sijil. Indikator : Penyertaan dalam kuiz bertambah. Nama Projek : 2(d). Sesi Kecemerlangan Tarikh pelaksanaan : Sebelum pertandingan Catur MSSK atau pertandingan persahabatan antara sekolah Pelaksanaan : Guru Penasihat Pelaksanaan : 1. Pemilihan wakil-wakil sekolah melalui pertandingan catur peringkat sekolah 2. Menjemput pakar dari bekas Kamilian/jurulatih dari Tingkatan 6 Atas 3. Menjalankan latihan intensif. Indikator kejayaan : Latihan dijalankan dengan lancar dan telah menang dalam beberapa kategori anjuran pelbagai insitut.

148

Pelan Operasi (Projek dana - kewangan) Nama Projek : 1. Penjualan minuman tin pada Hari Sukan Tarikh pelaksanaan : Pada hari sukan sekolah Pelaksana : AJK sesi 2007 – diketuai pengerusi Keuntungan yang dijangka : RM80 Pelaksanaan : 1. Mendapat kebenaran pihak sekolah 2. Pembelian / mendapat sponsor untuk minuman tin. 3. Penetapan jadual bertugas/ bertanggungjawab. 4. Penjualan minumam tin semasa Hari Sukan 5. Indikator kejayaan : Keuntungan yang diperolehi dan seterusnya pertambahan dana kelab Nama Projek : 2. Sesi soaljawab tentang dana kelab Tarikh pelaksanaan : Awal tahun dan akhir tahun Pelaksana : AJK sesi 2005/2006 – diketuai Bendahari Pelaksanaan : 1.Penerangan pengutipan yuran kelab 2.Sesi soaljawab Indikator kejayaan : Pengutipan yuran kelab yang lebih berkesan

149

Perancangan Strategik ( Tahun 2004– 2008) 1. Program Keahlian 1.1 Meningkatkan keahlian daripada tingkatan 1-4.

PENGURUSAN KELAB BOLA TAMPAR Perancangan Taktikal (Tahun 2007)
1. Projek keahlian Nama Projek: Kempen keahlian Objekif: 1. meningkatkan keahlian di kalangan Tingkatan 1-4. Penetapan dasar: Guru Penasihat dan AJK Aktiviti: Promosi dari kelas ke kelas oleh AJK. Penentuan: Guru Penasihat. Aktiviti:

Pelan Operasi

1. Kempen Keahlian

1. Promosi dari kelas ke kelas oleh AJK. 2003 30 2004 35 2005 40 2006 45 2007 50 Rujuk Lampiran

150

Perancangan Strategik ( Tahun 2004– 2008)

Perancangan Taktikal (Tahun 2007)

Pelan Operasi

2. Program Pencapaian 2.1 Menambahkan penglibaan ahli sebagai wakil pasukan sekolah, PPD dan negeri. 2.2 Meningkatkan penglibatan pemain pengalaman sebagai jurulatih. 2.3 Melantik jurulatih bertauliah untuk melatih semasa latihan intensif untuk pertandingan. 2.4 Menggunakan kaedah mentor – mente.

2. Projek meningkatkan Pencapaian. Nama Projek: Meningkatkan pencapaian melalui latihan dan pertandingan. Objektif: 1. Meningkatkan kemahiran ahli -ahli melalui latihan mingguan (2 kali seminggu) 2. Menambhakan pengetahuan ahliahli melalui tunjuk ajar. 3. Meningkatkan keyakinan dan semangat berpasukan melalui interaksi antara ahli- ahli. Penetapan dasar: Guru penasihat dan AJK Aktiviti: Latihan dan pertandingan Pemantauan: Guru penasihat.

2.Meningkatkan pencapaian melalui latihan dan pertandingan. Aktiviti: 1. Latihan 2. Pertandingan kecil 3. Pertandingan antara 15 TKB dan 18 TKB. Pelaksana: Ahli-ahli 1. Latihan (Jumaat sesi pagi) 2. Latihan (Rabu sesi petang) 3. Latihan (Sabtu semua ahli terpilih 4. Pertandingan mini antara ahli-ahli. Indikator kejayaan: 1. Lebih banyak ahli mewakili sekolah, PPD dan Negeri. 2. Menjadi pusat latihan pasukan PPD dan Negeri.

151

Pelan Operasi (Kempen Keahlian) Nama Projek: 1. Promosi dari kelas ke kelas. Tarikh Pelaksaan: Minggu pertama setelah sekolah dibuka kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 – 4, keutamaan kepada tingkatan satu dan dua. Pelaksana: AJK sesi 2007 Pelaksanaan: 1. Notis pengambilan ahli-ahli baru diedar ke setiap kelas. 2. Borang keahlian dicetak dan diedarkan kepada ahli-ahli baru. Indikator kejayaan: Pertambahan bilangan ahli

152

PENGURUSAN KELAB BOLASEPAK
Perancangan Strategik (Tahun 2003 – 2007) 1. Program Peningkatan Bilangan Keahlian 1.2.Meningkatkan bilangan ahli sehingga 150 orang. Sasaran bilangan ahli TOV 2003 88 2 003 100 2 004 110 2 005 115 2 006 120 2007 150 1.2 Ramai ahli kelab menyertai aktivitiaktiviti kelab yang sering di adakan pada setiap Isnin dan Jumaat. 1.3 Ahli boleh menambah pengetahuan dalam bidang taktikal bolasepak. 1.4 Ketahanan ahli boleh dipertingkatkan supaya boleh diketengahkan pada bila-bila masa. 1.5 Ahli dapat menjadi seorang pemain yang mahir . Perancangan Taktikal (Tahun 2006) 1. Projek Penglibatan dalam aktiviti kelab 1.1 Komitmen yang ditunjukkan oleh semua ahli kelab adalah tinggi berdasarkan kehadiran semasa perjumpaan Pelan Operasi 1. Promosi Melalui Kelas ke Kelas dan melalui aktiviti Pen. Jasmani. Nama projek: i) Tarikh : ii) Bulan Januari SMK. Kamil Club Membership Drive.

1. 1

Pelaksanaan : iii) Penyebaran melalui ahli-ahli kelab yang sedia ada dan pada papan notis dalam kelas-kelas. iv) Bagi Tingkatan Satu pemilihan dilakukan berdasarkan bakat dan minat yang sedia ada. v) Uji bakat melalui aktiviti Pendidikan Jasmani. vi) Pengiklanan melalui papan notis dari masa ke semasa. 153

Perancangan Strategik (Tahun 2003 – 2007)

Perancangan Taktikal (Tahun 2006)

Pelan Operasi Indikator kejayaan : Bilangan ahli semakin meningkat.

2. Program Penyertaan Pertandingan a. Menyertai pertandingan-pertandingan anjuran MSSD b. Meningkatkan penglibatan ahli di dalam kelab c. Menghantar pasukan untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang di adakan.

2. Projek Pembangunan Bolasepak I Nama Pertandingan : i. Kejohanan Bolasepak Antara Sekolah Pasir Puteh(zon) ii. Objektif : iii. Untuk memilih wakil MSSD Kejohanan Bolasepak MSS Kelantan Kejohanan Antara Zon

2. . Projek Pembangunan Bolasepak I Nama Pertandingan : i Kejohanan Bolasepak Antara Sekolah Pasir Puteh(zon) ii. Kejohanan Antara Zon Objektif : ii. Untuk memilih wakil MSSD Kejohanan Bolasepak MSS Kelantan

Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : Latihan Kelab/Intensif Pemantauan: Guru penasihat Indek Kejayaan : iv. Suku akhir Bolasepak Lelaki 15TKB.

Penetapan dasar : Guru penasihat Aktiviti : Latihan Kelab/Intensif Pemantauan: Guru penasihat Indek Kejayaan : ii. Suku akhir Bolasepak Lelaki 15TKB.

3. Projek Pembangunan

3. Projek Pembangunan 154

Perancangan Strategik (Tahun 2003 – 2007)

Perancangan Taktikal (Tahun 2006) Bolasepak II 2.1 Program Peningkatan ketahanan Fizikal. a) Ujian bersiri (circuit test) b) Larian 100m dalam masa yang ditetapkan. 2.2 Taktikal Permainan.

Pelan Operasi Bolasepak II Aktiviti: a) Ahli didedahkan kepada beberapa jenis aktiviti kecergasan fizikal. i) ii) iii) iv) Lompat kuadran Duduk Jangkau Latihan Fartlek Latihan litar

2. Projek Pembangunan Bolasepak II a. Ahli kelab dilatih untuk memperbaiki ketahanan Fizikal – ujian ketahanan bersiri. b. Latihan peningkatan taktikal permainan bolasepak

a) Hantaran b) Sepakan c) Pergerakan dan strategi Objektif : 1. Meningkatkan ketahanan fizikal setiap ahli 2. Memberi semangat dan sentiasa berminat untuk main bola sepak. 3. Meningkatkan taktikal permaianan dan sentiasa bermain sebagai satu pasukan. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : a) Perlawanan antara Pasukan setiap kali pertemuan diadakan b) Perlawanan Persahabatan. Pemantauan : Guru penasihat 4. Projek Pasukan Pelapis

b) Latihan taktikal – ahli akan diperkenalkan kepada beberapa siri taktikal dalam bolasepak. i) ii) iii) iv) v) Hantaran dekat (one-two) Hantaran jauh dan tepat. Pergerakan serampang Percaturan strategi Sessi video.

Indikator kejayaan : Peningkatan dalam ketahanan fizikal dan sering menang apabila mengadakan perlawanan dengan pasukan luar.

3. Projek Pasukan Pelapis 155

Perancangan Strategik (Tahun 2003 – 2007)

Perancangan Taktikal (Tahun 2006) 4.1 Projek Skuad Junior a) Membentuk 2 buah pasukan junior sebagai pelapis pasukan 15TKB

Pelan Operasi 4.1 Projek Skuad Junior akan dilatih dalam masa yang telah ditetapkan ia itu setiap hari Jumaat. Aktiviti:

4. Projek Pasukan Pelapis 4.1 Membentuk pasukan junior sebagai pasukan Pelapis

Objektif: a) Latihan ketahan fizikal i) Melatih dan membentuk pasukan di mana ahlinya boleh diserap ke pasukan 15TKB ii) Untuk menggantikan pasukan junior yang telah matang dan masuk pasukan senior. Penetapan dasar : Tugas guru penasihat Tugas AJK Aktiviti : a) Perlawanan antara Pasukan setiap kali pertemuan diadakan b) Perlawanan Persahabatan. Pemantauan : Guru penasihat : i. ii. iii. iv. Lompat kuadran Duduk Jangkau Latihan Fartlek Latihan litar

b) Latihan taktikal – ahli akan diperkenalkan kepada beberapa siri taktikal dalam bolasepak. vi) vii) viii) ix) x) Hantaran dekat (one-two) Hantaran jauh dan tepat. Pergerakan serampang Percaturan strategi Sessi video.

Indikator kejayaan : Peningkatan dalam ketahanan fizikal dan boleh menandingi pasukan 15TKB yang sedia ada.

156

157

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful