You are on page 1of 1

Makes Industry Grow

IWSD2010-M6: litteraturhnvisning
Modul 6: Utformning av ndamlsenliga svetsade konstruktioner. 6.1 Introduktion till utformning av ndamlsenliga svetsade konstruktioner. 3 tim Olika strukturlsningar. Utvrdering av svetsarnas betydelse i olika lastfall. Svetskvalitet i olika tillmpningar. Litteratur: Fogningshandboken (SSAB Tunnplt, 2004): Sid. 2:182:25 Plthandboken (SSAB Tunnplt, 1993): Sid 3:13:15. Eget utbildningsmaterial Referens: IIW Doc. XIII-1669-96/XV-931-96 Fatigue design of welded joints and components. 6.2 Frbttrad konstruktion av svetsfrband utsatta fr statiska belastningar. 2 tim Kraftflde i svetsfrband. Svetsstart och svetsstopp. Slits- och pluggsvets. Deformationsfrmga hos svetsar. Litteratur: Fogningshandboken (SSAB Tunnplt, 2004): Sid. 2:182:23 Plthandboken (SSAB Tunnplt, 1993): Sid 4:47 -4:51. Eget utb-material 6.3 Frbttrad konstruktion av svetsfrband utsatta fr utmattningsbelastningar. 8 tim Nominell spnning, Strukturspnning, Svetsfel, Anvisningsverkan, Start och avslutning av svetsar, Rotfel. Litteratur: Fogningshandboken (SSAB Tunnplt, 2004): Sid. 2:232:25. Plthandboken (SSAB Tunnplt, 1993): Sid. 4:60 -4:66. Eget utb-material Referens: IIW Doc. XIII-1669-96/XV-931-96 Fatigue design of welded joints and components. 6.4 Efterbehandling av svetsade konstruktioner. 4 tim TIG-behandling, Slipning, Peening, Kvalitetskontroll, Frbttring av utmattningshllfastheten. Litteratur: Fogningshandboken (SSAB Tunnplt, 2004): Sid 2:25 -2:32. Plthandboken (SSAB Tunnplt, 1993): Sid. 4:60 -4:66. Eget utb-material Referens: IIW Doc. XIII-1815-00, IIW recommendations on post-weld improvement of steel and aluminium structures. 6.5 Aspekter vid utformning fr manuella och automatiserade svetsprocesser. 2,5 tim Svetslge och riktning, tkomlighet, Fogfljning, Fogval. Litteratur: Eget utb-material Referens: Dahlstrm, H. Konstruera fr robotsvetsning IVF-skrift 97809. 6.6 Numeriska berkningsmetoder och utformning fr utmattning. 4 tim Olika analysmetoder tex FEM-analyser, Nominella spnningar, Strukturspnningar (geometriska spnningar), anvisningsspnningar, Brottmekanik. Litteratur: Fogningshandboken (SSAB Tunnplt, 2004): Sid 2:25 -2:32. Plthandboken (SSAB Tunnplt, 1993): Sid. 4:60 -4:66. HBK o FS Hllfasthetslra (KTH 2010) sid 235 -308. Eget utb-material Referens: IIW Doc. XIII-1669-96/XV-931-96 Fatigue design of welded joints and components. 6.7 Provningsmetoder i laboratorium. 1,5 tim Utmattningsprovning, Kvasistatiska provningsmetoder, Utvrdering av resultat frn laboratorieprovning, Metoder fr dataanalys. Litteratur: Eget utb-material Referens: IIW Doc. XIII-1669-96/XV-931-96 Fatigue design of welded joints and components.

Anm.
- Frklara svetsen roll och prioritering inom en struktur. - Frklara betydelsen av olika strukturella lsningar fr utmattnings- och statisk hllfasthet i en svetsfog. - Genomgng av mjliga typer av svetsfel och dess inverkan p hllfastheten. - Olika alternativ fr frbttring av en svetsad detaljs utmattningshllfasthet. - Illustrera goda och dliga exempel p svetsspecifikationer.

- Illustrerar effekten av statisk belastad svets p en flexibel plattform? - Deformationskapacitet fr statisk belastad svets och visa p goda och dliga konstruktionslsningar. - Berkna optimal geometri fr en svetsad fstelement.

- Genomgng huvudprinciper fr placering av svetsskarvar fr bttre utmattningshllfasthet. - Illustrera betydelsen av minskning av konstruktionens spnningskoncentration. - Frklara vikten av kantfrskjutning i en utmattningsbelastad konstruktion. - Betydelsen av svetstns form fr utmattning. - Betydelsen av lgen fr svets- start/stopps. - Berkning av utmattningshllfasthet fr ett korsfrband enligt IIW:s rekommendationer. - Genomgng av vanliga fr- och efterbehandlingsmetoder fr svetsfogar. - Frklara procedurer och kvalitetskontrollmetoder som r frknippade med vanliga fr- och efterhandlingsmetoder. - Frklara frdelar och begrnsningar av de olika metoderna avseende utmattningshllfasthet..

- Genomgng av exempel p bde bra och dlig konstruktioner med avseende p tillverkningsmjligheter. - Frklara strningsskllor under svetsning och hur dessa kan undvikas i konstruktionen. - Utformningsalternativ som r bttre anpassade fr automatiserad svetsning. - Frklara principen fr korrekt FE-meshing fr utmattningsanalys baserat p strukturella spnningar. - Frklara principen fr korrekt FE-meshing fr utmattningsanalys baserat p lokal notch stress. - versikt ver enkla metoder fr simulering av spricktillvxt.

- Frklara bakgrunden av designkurvor baserade p utmattningsprovning.

Weld on Sweden Videum Science Park SE-351 96 Vxj

Hemsida: www.weldonsweden.se E-post: info@weldonsweden.se Tel: 0470-79 46 96 Fax: 0470-79 46 79

Innehar F-skattebevis Momsreg.nr/VAT: SE601118225701 Bankgiro: 5835-4499