Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Simulare pentru elevii clasei a XI-a
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați numărul real m din egalitatea
3
2 16 2 m+ = − .
5p 2. Se consideră funcţia : f → ℝ ℝ, ( )
2
3 2 f x x x = − + . Determinaţi numerele reale x pentru care
( ) 2 f x = .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
8 2
x x−
= .
5p 4. O firmă foloseşte pentru publicitate 3000 de lei, ceea ce reprezintă 5% din profitul anual.
Determinaţi profitul anual al firmei.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră dreapta d de ecuaţie 2 1 0 x y − + = . Determinaţi numărul
real a , ştiind că punctul ( ) , 2 A a aparține dreptei d .
5p 6. În triunghiul ABC dreptunghic în A, 3 AB = şi 4 AC = . Determinaţi sin B.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se consideră determinanţii
1 1 1
2 4 1
3 8 1
d = și ( )
4 1
1 4
a a
D a
a a
− −
=
+ −
, unde a este număr real.
5p a) Arătați că 1 d = .
5p b) Determinaţi numărul real a pentru care ( ) 1 D a = .
5p
c) În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) 1,1 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 3, C m . Determinaţi numerele
reale m știind că
1
2
ABC ∆
= A .

2. Se consideră matricea ( )
1
2 1
x
A x
| |
=
|
\ ¹
, unde x

este număr real.
5p a) Calculați ( ) ( ) 2 2 A A + − .
5p
b) Determinați numerele reale p și q pentru care ( )
4
2
5
p
A
q
| | | |
⋅ =
| |
\ ¹ \ ¹
.
5p c) Arătaţi că matricea ( ) A x este inversabilă pentru orice număr întreg x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia : f → ℝ ℝ, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Calculaţi ( )
1
lim
x
f x

.
5p b) Calculaţi ( ) lim
x
xf x
→+∞

5p c) Determinaţi ecuația asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
2. Se consideră funcţia : f → ℝ ℝ, ( )
2
2, 2
4 4, 2
x x
f x
x x x
− < ¦
=
´
− + ≥
¹
.
5p a) Calculaţi ( ) ( ) 1 3 f f ⋅ .
5p b) Arătaţi că funcția f este continuă în punctul 2 x = .
5p c) Demonstraţi că ( ) ( ) 0 f a f b ⋅ < , pentru orice 2 a < și 2 b > .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful