Panduan Menjawab Soalan Sains

Nota: Panduan ini disediakan sebagai panduan kepada murid-murid khususnya dan ibubapa / penjaga am untuk menjawab soalan Sains UPSR. Konsep modul ini disediakan berasaskan kepada latihan akses kendiri. Murid-murid diharap akan dapat melaksanakan tugasan atau latihan yang disediakan secara bersendiri ( atau sebaik-baiknya dengan pengawasan ibubapa / penjaga ) dan menyemak jawapan juga bersendirian. Walau bagaimanapun, panduan menjawab ini seharusnya menjadi panduan untuk mendapat jawapan yang betul. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, UPSR 2008 akan dirangka bagi memenuhi Program PPSMI, walau bagaimanpun, pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) telah membuat sedikit pengubahsuaian di mana soalan Sains UPSR 2008 masih lagi berbentuk dwi-bahasa. Ini bermakna, calon-calon UPSR 2008 seharusnya bersedia dengan teknik menjawab soalan dalam kedua-dua bahasa ini, iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Buku rujukan, nota atau sebarang bentuk media boleh digunakan sebagai rujukan bersama-sama dengan modul ini. Catatan ringkas di tepi soalan sangat elok jika dapat dibuat untuk menambahkan kefahaman dan daya ingatan murid-murid mengenai sesuatu topik. Modul ini seharusnya tidak dibiarkan begitu sahaja setelah semua latihan disiapkan. Jadikanlah ianya sebagai buku rujukan, panduan untuk mendapat kefahaman yang lebih berkenaan dengan mata pelajaran sains UPSR. Modul iCare Science ini ditulis khusus untuk membantu Calon-calon UPSR. Jadikanlah modul ini sebagai teman rapat anda setiap kali mengulangkaji atau menjawab soalan latihan Sains. Sebagai penghargaan saya inin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut menyumbangkan tenaga serta buah fikiran sehingga terhasilnya modul ini, terutama guru-guru panitia Sains dan bekas calon-calon UPSR SKTAI. Selamat berjaya Profil Penulis Modul:
Zakaria Mat Amin Guru Cemerlang Sains DGA32 SK Tengku Ampuan Intan, Kuala Berang. Pengalaman: Mengajar Sains semenjak 1995 Ahli AKRAM Terengganu Panel Sains Daerah Hulu Terengganu. Tel: 019-9066508 Email: cheminahsayang@yahoo.com

2 Soalan Sains mempunyai dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B: Bahagian A adalah merupakan soalan berbentuk OBJEKTIF dengan empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. Bahagian A menguji pengetahuan dan kefahaman calon berkaitan dengan mata pelajaran. Oleh kerana itu, jika calon tidak membaca, maka agak sukar calon untuk menjawab bahagian A. Bagaimana untuk mendapat markah yang tinggi ? Lebih banyak soalan yang betul? Terdapat satu kaedah yang boleh digunakan untuk mendapat hasil yang baik semasa menjawab bahagian A. Cara tersebut dikenali sebagai Kaedah 3C. Kaedah ini telah terbukti dapat membantu calon-calon memilih jawapan terbaik. Selain daripada itu, ianya juga dapat mengurangkan risiko kesilapan memilih jawapan. Apakah yang dimaksudkan dengan 3C ? C1 – Conteng = garis kata kunci dan maklumat yang diberi serta menambah maklumat di tempat yang sesuai C2 - Cantas = buang / potong jawapan yang salah C3 – Cari = cari / pilih jawapan yang terbaik. [ Ada ketika semua pernyataan yang diberikan adalah benar, tetapi hanya ada satu pilihan jawapan yang menepati kehendak soalan ] Contoh: Rajah di bawah menunjukkan simulasi fenomena gerhana Bulan oleh sekumpulan pelajar. C1 C1 bumi

Mary

Muthu

Ahmad

Antara berikut yang manakah benar bagi menggambarkan fenomena tersebut ? Mary A C3 B C D Bumi Bulan Bumi Matahari Muthu Bulan Bumi Matahari Bulan Ahmad Matahari C2 Matahari Bulan C2 C2 Bumi

Melalui kaedah 3C, pilihan jawapan yang salah telah dikenal pasti melalui maklumat yang diberi dan yang ditambah. Pilihan jawapan yang salah telah dicantas dan pilihan jawapan yang betul berjaya dipilih.

3 Bahagian B: Bahagian B berbeza dengan bahagian A. Bahagian A menguji pengetahuan manakala dalam bahagian B calon diuji Kemahiran Proses Sains [KPS]. Oleh kerana itulah, terdapat soalansoalan semacam bukan dalam topik yang diajar. KPS ini mempunyai cara dan kaedah menjawabnya yang tersendiri. Oleh itu murid perlu memahami cara untuk menjawabnya. Berikut diterangkan secara ringkas cara / kaedah untuk menjawab. PEMERHATIAN ( Observation ): • • MELIHAT / MEMERHATI – perubahan atau perbezaan yang berlaku selepas eksperimen dijalankan. MENYATAKAN ( MENULIS ) HASIL PEMERHATIAN

Pemerhatian boleh dalam bentuk perubahan / perbezaan dari segi: • Saiz ( size ) • kuantiti ( quantity ) • bilangan ( number ) • jisim ( • warna ( colour ) • berat ( mass / weight ) • ketinggian ( height ) • keadaan ( condition ) *Pemerhatian = hasil / keputusan eksperimen (ujikaji) What is your observation? What can you say about this fair test?

Lembu P

Lembu Q

Pemerhatian: Lembu Q lebih besar daripada Lembu P ( Saiz lembu ) ( Obsevation ) ( berat lembu ditolak = tiada dinyatakan besat dalam rajah ) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q big INFERENS: Menyatakan sebab / memberi alasan kepada pemerhatian yang berlaku. ... Jadikan pemerhatian sebagai soalan dan cari jawapannya…. …… jawapan kepada soalan itu ialah inferens ! Give one inference from this fair test? Give one reason about the observation

4 Lembu P Lembu Q Jika pemerhatian: ( KENAPA ?)Lembu Q Lebih besar daripada Lembu P Inferes : kerana Lembu Q makan lebih banyak daripada Lembu P ( secara mudah : Pemerhatian = akibat ( yg dilihat ) / Inferens = sebabnya ) Observation: ( Why ?) Cow Q is bigger than Cow P // Cow P small, Cow Q big Inferens : Cow Q eat more than cow P PEMBOLEH UBAH ( VARIABLE ): Terdapat 3 pembolehubah:Malar ( Fixed Variable / constant variable / control variable) Yang sama, serupa, tetap atau tidak berubah Manipulasi (PM) ( To Change // manipulate variable) Yang diubah ( oleh manusia ) sebelum eksperimen dijalankan bergerakbalas (PB) ( To Observe / to measure // responding variable ) Yang berubah selepas eksperimen dijalankan ( berubah sendiri ) From the experiment, state the thing : 3 langkah mencari pembolehubah PM/PB dalam soalan: Langkah1 – cari 2 maklumat yang berbeza Langka2 – tentukan yang berubah ( sendiri ) dan yang diubah ( oleh manusia ) Langkah3 – Oleh itu yang diubah = PM dan yang berubah = PB Cari PM / PB berdasarkan jadual : PM ( TC ) PB ( TO ) PM ( TC ) PB ( TO ) Pembolehubah ( variable ) mesti ditulis dalam bentuk gabungan antara: Parameter dan objek Parameter • Saiz • bilangan • warna • ketinggian • kuantiti • jisim • berat • keadaan Parameter Objek // Cow P eat less, Cow Q eat more

Baja Air Pokok

Saiz pokok Bilangan pokok Kuantiti baja Berat baja

Object

5 • • • • • • • size number colour height quantity mass / weight condition

of

fertilizer Air plant

Number of plant Quantity of water Mass of fertilizer

HIPOTESIS / HUBUNGAN / KESIMPULAN ( tidak semestinya ) ( HYPOTHESIS / RELATIONSHIP / CONCLUSION )

a. Draw one conclusion from the investigation above b. What you can conclude from the investigation above ? c. What is the relationship can you makes from this fair test ?
If To Change ( less / more ), than To Observe ( Less / More ) OR The More / Less To Change, The More / Less To Observe Semakin (pola) PM , Semakin ( pola ) PB Atau Jika PM ( pola ), Maka PB ( pola )

Quantity of Cylinder Number of wood when the structure collapse

2 1

3 5

5 3

= The More quantity of cylinder, the more number of wood when the structure collapse = If quantity of cylinder increase, number of wood when the structure collapse increase = semakin bertambah quantity of cylinder semakin bertambah number of wood when the structure collapse = jika quantity of cylinder bertambah, maka number of wood when the structure collapse bertambah TAJUK / TUJUAN EKSPERIMEN ( PENYIASATAN ) ( AIM / PURPOSE OF THE EKSPERIMENT ) What is the purpose of this experiment ? What is the aim of this experiment ? To find out the relationship between To Change and To Observe . Menyiasat hubungan antara PM dengan PB .

Quantity of Cylinder

2

3

5

6 Number of wood when the structure collapse 1 5 3

= To find out the relationship between Quantity of Cylinder and Number of wood when the structure collapse = Menyiasat hubungan antara Quantity of Cylinder dengan Number of wood when the structure collapse POLA / CORAK: ( PATTERN / TREND ) Menyatakan bentuk kenaikan / penurunan sesuatu nilai. Hanya terdapat 3 pilihan / cara jawapan untuk pola / corak, iaitu; • • • (semakin) menaik / meningkat / bertambah ( Increase // Increasing // Ascending ) (semakin) menurun / berkurang / sedikit Tetap / sama / tidak berubah / mendatar ( Decrease // Decreasing // descending ) ( same // not change )

TETAPI terdapat juga soalan yang memerlukan gabungan 2 atau lebih pola / corak dalam satu jawapan. State the pattern of the number of the wood? 25 54 25 30 45 28 40 33 32 45 25 40 50 23 45 55 20 55 60 15 60 65 14 60 70 12 60 Menaik / increase Menurun / Decrease Menaik, sama / increase, same

5

15

25

35

45

45

45

40

35

Menaik, sama, menurun // increase, same, decrease

RAMALAN ( PREDICT ): Menyatakan nilai yang sepatutnya berdasar nilai yang telah diberi. Kerja – kerja pengiraan perlu dibuat untuk mendapatkan nilai tersebut. Predict the time taken when the quantity of boxes is 4 ?

Contoh: Jumlah baja (g) Tinggi pokok kacang (cm) 10 24 20 28 30 32 40 36

Berapa tinggi pokok kacang jika 45g baja diberikan.

7

+10 Pengiraan: Jumlah baja (g) Tinggi pokok kacang (cm) 10 24 +4

+10

+10 +5 45 38 +2 50 40

20 28 +4

30 32 +4

40 36

sepatutnya

Jumlah baja meningkat sebanyak 10 jika 45 meningkat 5 ( separuh ), maka tinggi pokok naik 4 dan jika 45 (juga terpaksa naik separuh iaitu 2) maka tingginya ialah 38 dan BUKAN 40 ! TETAPI terdapat juga soalan yang bertanyakan tentang ramalkan apakah yang akan berlaku jika… Predict what will happen when the rat does not get enough air ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful