You are on page 1of 9

PRIPREMA ZA AS FIZIKOG VASPITANJA

S.Gimnazija Razred: III Datum odravanja: 02.03.2014.

Nastavna jedinica: GIMNASTIKA

tip asa: ponavljanje gradiva metode prenoenja informacije: iva rije i praktino vjebanje metode obuavanja: sintetika oblici organizacije rada: frontalni, u veim grupama sprave i rekviziti: unjevi, strunjae Zadaci asa: a) vaspitni: uticaj na razvoj poeljnih karakteristika putem timskog rada na rijeavanju zadataka b) obrazovni: ponavljanje vec naucenih kretnih aktivnosti c) zdravstveno higijenski: pravilnim radom unaprediti zdravlje uenika, a odravanjem higijenskih uslova (ista oprema, sala, svlaionice) sprijeiti naruavanje istog

DIO ASA I TRAJANJE

SADRAJ
Na poetku asa objasniti temu i ukratko o vjebama koje e se raditi.

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

U V O D N O D I O 5 min.

1 min. Sa ciljem zagrijavanja organizma u uvodnom dijelu asa e biti tranje u koloni.

Ucenici tre u koloni jedan iza drugog. Na znak profesora rade sledee vjebe: visoki skip, niski skip, zabacivanje potkoljenica, cucanj, skok cucanj, bono tranje, okret za 180s, okret za 360s. .

4 min

DIO ASA I TRAJANJE


P R I

SADRAJ
Cilj je da se nastavi sa pripremanjem organizma za glavni dio asa specifinijim i detaljnijim aktiviranjem muskulature itavog tijela

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

P R E M N I

Uenici stoje u vrsti i kreu se irinom terena 1.Uenik radi lagane poskoke i provlai loptu ispod natkoljenice

2.U kretanju naprijed, na svaki trei korak uenik radi prednoenje i loptom dodiruje stopalo.

D I O 10 min.
3. Trei lagano, uenik izbacuje

6x

loptu ispred-uvis, okree se za 360 stepeni i hvata loptu. U jednu pa u drugu stranu.

4.Uenik dri loptu izmeu stopala i radi skokove.

5. Uenik radi iskorake ka naprijed i provlai loptu ispod natkoljenice

6. PP: leei, uzruenje sa loptom u rukama, uenik podie trup i noge i prebacuje loptu iz ruku meu noge.

7. PP: leei na trbuhu, uzruenje, lopta u rukama, uenici podiu trup ( lenjaci

DIO ASA I TRAJANJE G L A V N I

SADRAJ
Uvod u glavni dio asa Pribliiti nastavnu jedinicu uenicima putem verbalne komunikacije. Zatim pomagati ucenicima prilikom uvjebavanja gradiva.

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

1 min

Postaviti 3 stanica po citavoj sali. Zatim podijeliti ucenike po stanicama. Na svakoj stanici ce se raditi sledece: 1. Kolut naprijed i nazad 2. Premet stranice, upor na rukama 3. Upor na ramenima, vaga. 4. Most-sa zemlje.

14 min

D I O

15 min.

DIO ASA I TRAJANJE

SADRAJ

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

G L A V N I
Muskarci igraju basketa, a djevojke odbojku.

7 min

D I O

7 min.

DIO ASA I TRAJANJE Z A V


SADRAJ
Cilj zavrnog dijela je da se smiri organizam i da se porazgovara o proteklom asu

DOZIRANJE

ORGANIZACIJA ILUSTRACIJA

NAPOMENA

Sklanjanje rekvizita

Statiko istezanje
Razgovor o uraenom, o dobrim stvarima i onim to treba popraviti

R N I

D I O

3 min.