MIKHAIL TOMBAK

Vindecarea
bolilor
incurabile

pnn
metode
naturale
Traducere de
Liviu Mateescu
lifeftyle
Editori:
SILVIU DRAGOMIR
VASILE OEM. ZAMFIRESCU
Director editorial:
MAGDALENA Ă
Design:
ALEXE POPESCU
Director ţ  
CRISTIAN CIAUDIU CODAN
Dtp:
GABRIEIA CHIRCEA
ă  
RODICAPETCU, EUGENIA URSU
Descrierea CIP a Blbllotedi ţ a Rominid
TOMBAK, MIKHAIL
Vindecarea bolilor incurabile/ Mikhail Tombale ; trad.: Liviu
Mateescu. - ş : Lifestyle, 2011
ISBN 978-606-92804-0-9
I. Mateescu, Liviu (trad.)
613.2
Copyright C> 2005 by Mikhail Tombale, 2005 by Healthy Life Press Inc.
Titlu: Cure the Incurable
Autor: Mikhail Tombale, Ph.O.
Copyright C> Lifestyle Publishing, 2011
pentru prezenta ţ
Lifestyle Publishing face parte din Grupul Editorial Trei
C.P. 27-0490, ş
Tel./Fax: +4 021 300 60 90
e-mail: comenzi(l)edituratrci.ro
www.lifestylepublishing.ro
ISBN 978-606-92804-0-9
Cuprins
Cuvdnt înainte ă cititor ........•...........•.............................. 9
Nu ă ţ de „bolile ţ   .............................. 11
O ă ă în lupta împotriva osteoporozei ......... 16
ă forme de calciu .........................•...........•............. 18
Ce produce deficitul de calciu? .................................... 20
ă - cel mai mare ş al calciului ............... 21
Vitamina D - aliatul calciului ..................................... 24
Cum se ă ă nesolubile de calciu
în corpul nostru ........................................................... 30
Remedii împotriva osteoporozei ................... „ ............ 33
Acidul uric - asasinul ă ......................................... 37
Podagra (Guta) .„ .. „ ............... „ ... „ ....... „ .... „ ............. „.38
Reumatismul cronic ... „.„ ...... „ ... „ .. „„ .. „ .... „ ............... 39
Anemia ................................................................ „ ...... 39
Pietrele la ficat ş la rinichi „ .. „„.„ ... „„ .. „ .. „„.„„„„„.„40
Bolile de piele .„„ .. „.„.„ ..... „ .. „ ... „„.„.„.„.„„ .. „„.„ .. „ .. 40
Diabetul obezitatea .„„„„ ... „ ... „ ... „.„ .... „ .... „ .. „„ ..... 41
ţ neurologice „.„„„ ... „ ... „ .. „„„.„ .. „„.„.„„„ .... 41
Metoda de purificare care ă
acidul uric din organism„.„„.„ ... „„.„ ....... „ .... „„„.„ .... 41
Când suferim de dureri de SJ>ate •.• „ ..... „.„ .. „ .... „ ....... .48
Minte ă în trup puternic .. „ ... „ ............. „ ... „ ... .51
Purificarea (detoxificarea) trupului prin post„ ......... „.53
Nu vârsta ne distruge coloana ă .... „.„„ .. „„.„.58
s
O ă ă ă ă ă este
baza unei ă ă ă ţ bune ............................................ .. 65
Poate veni de la minte ... .... ................ .. .................... 67
Dureri de ţ oase ş ş .......................... . 72
Vreme ă Ce e aia? .... ............................................. 77
Masaj relaxant al mâinii ... .. ........... .... ......................... 78
ş succesive ţ ş reci ............... .... ... ........... 78
Masaje succesive calde ş reci ......................... ............ 79
Apa ă ă ....................................................... 80
ţ terapeutice de   ţ ............................... 81
Prizarea de ă de ă .......... .......... ...... ...... 82
ţ ă inima .......................................................... 83
Colesterolul - indicatorul ă ţ tale ................ 88
ţ ă ţ pastile! ....... .. ....................................... 92
Uleiuri pe ă de plante ............................................ 94
Regresul cancerului ......... ...... .. .......... ........................... 98
Farmacia din interiorul propriului nostru corp
ă de autovindecare) ........................... ............. 103
Boli pe care le ă ş care ne ucid
cu rapiditate ................................ .. ............................ 108
Cancerul îl ş noi ş ................................... 112
Sistemul Nishi de preîntâmpinare a cancerului ......... 115
Câte ceva care ă ă dea de gândit .............................. 131
ţ ă ........................................................ 137
De ce este ă ă ţ
ă ................................................ 137
Riscuri pentru ă ă
în propria ă ă ...................... „ .•............... 138
ă ţ ă bateriile propriului corp ................... 140
ţ ă ă - cauza multor boli ............ 141
ă ă prin contact cu copacii ....................... 142
6 Vindcc•rc.t bolilor
Alte probleme de ă ă .......................................... 145
Câteva cuvinte despre diabet ..................................... 145
Clisma ş tehnica ei - irigarea intestinului gros ........ 149
Vivat cartofii .............................................................. 154
Puterea ă ă a merelor .......................... „ ••.. 158
ă ţ ficatului cu suc de mere ........... „ ......... . . 159
ţ din cidru de mere ........... „ .. „ .... „ ... „ .••••.• „ .• . • 160
Tratamente cu ţ din cidru de mere ... „ ............. 160
Cum producem ţ din cidru de mere .. „ •.• „ .•.•.•.• 162
Când ă ş ................................................. .............. 163
ă în locul pastilelor de ă ....... „ .... „ .......• 165
ţ ţ alimentare .... .......... .. .......... ... 169
Ce ţ de o ş ă de ceai...? .... ............... . „ .•• „ ....... 171
ţ adio cheliei. ............ .... ...... .............................. 172
Mecanismul chelirii ................................................... 173
Masajul capului ......................................................... 176
Sfaturi de încheiere ................ „ ..•... .......• „ ...•............... 180
AnexaA ................................................................ „.„„ •• 181
Bolile de la A la Z .......... „. „ ••. „ .••...••••.•••••.••••••••• „. „ •..• 181
Alcoolismul • Anemia • Aritmia • Arsuri • Arsu-
rile stomacale •Arterioscleroza •Artrita • Ascaris
  ţ intestinali) •Astm ş •Balonare •
ş • ţ • Diabetul •Dureri de arti-
ţ oase ş ş •Dureri de cap •Eczema•
Furuncule • Gripa • Hemoroizii • ţ cu fungi
• ţ cu staphylococcus aureus • ţ
sfârcurilor • Insomnia • ă de ă de mân-
care (la copii) • Menopauza • Obezitatea • ş
în gât • Tensiune ă ă ă • Tensiunea
ă ă • ţ ă ex-
ă • ă ale glandei tiroide• ă la
7
ficat • ă oculare • ă renale •
ă
AnexaB ......................................................................... 227
  ţ ă ă ........................................ „ ...•..... „ .. 227
Salate de ă ă • Salate de ă ş de ă
• Salate de ă • Sosuri ş maioneze • Supe reci
•Deserturi
8 Vindecarea bolilor incurabile
Cuvânt înainte ă cititor
Panaceea Hygeea, fileele lui Asklepios, care la greci era zeul
medicinei ş al ă (la romani, el se numea Esculap),
abordau în mod diferit ă ă ă Panaceea („Pana-
cea" la romani) voia ă ajute oamenii prin descoperirea unei
ţ miraculoase, care ă vindece toate bolile. „Oamenii
nu au nevoie ă ţ nimic ţ bolile lor. Este ă
preocuparea mea", îi ă ei ă ţ ă Hygeea (al ă
nume este originea cuvântului „ ă   era ă mai
mult de prevenirea bolilor de ţ ă de ă ă
ă încercând ă le explice oamenilor ă bolile sunt o re-
flectare a stilului lor ă ă de ţ ă Ea îi ă pe
oameni ă observe natura ă ţ de la ea, ă ă ă în
armonie cu natura. Fiecare dintre cele ă surori credea ă
ea are dreptate, ş ă s-au ţ ă ţ una în ă unui
medicament miraculos, care ă vindece orice, iar ă
pornind în lunga ei misiune de a-i ă ţ pe oameni princi-
piile unei ţ ă ă
Când nu ne ţ bine ş ne plângem de ă de
stomac sau de ţ avem ţ ă ne gândim la
cauze exterioare. De obicei, ne ă ă ă vina pe un fac-
tor din ă ş ne pricepem de minune ă ne ascundem
propria ţ ă în ceea ce ş principiile unui stil
ă ă de ţ ă Nu e ş ă ş ă ă ă
este, de fapt, în tine.
Noi ş suntem singurii ă ţ ă pentru durerile,
bolile ş ă ă ă Ducem o ţ ă
9
ă ă ă ş îi permitem energiei vitale a organismului
nostru ă ă O ţ ă ă ă contribuie la acu-
mularea în corp a unor toxine greu de eliminat. Acestea ne
ă   producând foarte ă durere ş manifestându-se
în organele noastre sub ă de boli.
ă suntem ş ă depunem mai multe eforturi, s-ar
putea ă ă mai mult ă ne ă de o ă ă mai
ă Stilul de ţ ă ă ă ne aduce o ă pre-
ă ş ţ nenecesare.
Sunt absolut convins ă în multe ţ de ă putem
fi propriii ş doctori ş ţ Pentru asta, trebuie ă
ă ţ ă destul de multe lucruri desJ>re cum ţ ă or-
ganismul nostru, pentru a identifica elimina cauzele reale
ale ţ noastre.
Am verificat în cabinetul meu medical multe remedii pro-
venind din diverse ţ ş ă Cartea ţ ceea ce
am selectat, ceea ce am crezut ă va fi de cel mai mare ajutor
din multitudinea acestor remedii naturale. ă rog ă ţ
din plin de ele.
Remediile, procedurile ş ţ prezentate aici nu au
niciun fel de efecte secundare. ă ţ griji sau îndoieli în
ţ lor, ă rog ă ţ un doctor de orientare ho-
ă   dintre aceia care ă ă terapiile naturale sunt
un bine-venit supliment pentru medicina ţ ă
Septembrie, 2005 MoowL ToMBAK
P.S. ă recomand ă ţ cartea de trei ori:
1. ţ întregul text.
2. ţ numai acele ă ţ care se ă ţ dum-
ă particulare.
3. ţ numai acele remedii pe care ţ ales pentru a
le verifica.
10 E Y-mdccarca bolilor incurabile
Doctorul viitorului nu va oferi medica-
mente, ci va detennina pacientul ă se
intereseze de îngrijirea acestui orga-
nism uman prin ţ de cauzele
bolilor de prevenirea lor.
Thomas Edison
Nu ă ţ de „bolile ţ  
înainte ă ă cauzele „bolilor ţ   ş dori ă
ă prezint rezultatele a ă studii independente, efectuate
în ă locuri momente diferite. Ele ă ă ă ă
de ă ţ medicinei orientale, care
ă ă nimeni nu a murit ă mâncând moderat,
in vreme ce ţ este cauza ă a
ţ premature.
O comisie a ţ Mondiale a ă ă ă ţ a efectuat
ş studii la câteva ă din 1ibet. ă la ă
dintre ă ă ţ acolo au fost ţ unii dintre
ei fiind foarte ă A ş ă indiferent de vârsta lor,
ă ă erau în ă ă ă ş se bucurau de o ă ă
aproape ă În 60% dintre cazuri, nu existau niciun fel
de carii, niciun semn de ă de ţ sau digestive.
Ei au o ţ foarte ă Nu au frigidere ş nici
cuptoare cu gaz natural. Nu ă ă ă ă
sau oricare alt produs rafinat. Principalele elemente ale ali-
ţ lor sunt turtele de ă ceaiurile din plante apa
limpede. Vara, ei ş ă ţ cu napi,
morcovi orez.
11
Conform datelor furnizate de ţ ă a ă
ă ă ţ   în ţ ă dezvoltate, cum ar fi Statele Unite, Germania
sau ţ   unde consumul de lapte, carne ş produse rafi-
nate este cel mai mare, nivelul general al ă ă ă ţ este mult
mai precar. în Statele Unite, de ă   ă familii din trei au
fost atinse de cancer, doi oameni din cinci ă ş vor muri
din cauza problemelor cardiace ş ţ au diabet. Bolile
cronice ă 19% din ţ ....:... asta ă
aproape un om din cinci.
În Germania, 20% din ţ ă de diabet ş
20% din copiii cu vârste între opt ş ş ani au pro-
bleme de dezvoltare - atât ă   cât ş ă Reu-
matismul ş ţ ţ ă 15-17% din
ţ
în ţ   alergiile ă 15-20% din ţ În
ţ ă ă 450 de mii de copii sub 18 ani care au probleme de
ă ş auz, iar 1,5 milioane de copii de ş ani sau mai ţ
ă de astm. In toate ţ ă puternic industrializate,
ă copiilor ă ţ cu probleme de ă ă de un tip
sau altul s-a dublat în ultimii 25 de ani.
ă cum a ş   adesea ne ă ă propriul mormânt
cu ţ ş linguri.
Numeroase studii au încercat ă identifice ş ă examineze
misteriosul microb care, se presupune, ar produce ă
ş ă Abia în anii 1940 oamenii de ş ţ ă au explicat de
ce studiile acestea nu aveau succes: microbul în chestiune era
prea mic pentru a fi observat cu microscoapele din ă
Spectaculoasele tehnici ulterioare, între care ş microscopul
electronic, nu au schimbat ţ Echipamentul optic so-
fisticat a permis descoperirea a sute de noi microorganisme,
dar niciunul dintre ele nu a putut fi legat direct de producerea
ă ş
U Vindocarea bolilor incurabile
ă se ă ă peste 200 de ş ţ produc
simptomele ă comune: ş ş adeno-
ş ş ş ş (inclusiv
ş de tip A B care produc gripa), ş ente-
ş ... iar lista ă la ş .. cauzele a 30 ă 50
la ă dintre ă suferite de ţ au ă necunoscute.
De ce nu putem identifica microbul care produce ă
ă Pentru ă nu ă ş ceva. Fiecare dintre mi-
croorganismele suspectate nu face decât ă se ă ă cu
mucusul produs de organismul care este atins de ă
ă Acest mucus, rezultat al unor obiceiuri alimentare
ş se ă tot timpul în organism. ă ş toamna,
corpul începe ă se ţ de ă ţ excesive de mucus.
Atunci apar germenii, care încep ă dizolve apoi ă ă
sau ă ă mucusul, ajutându-ne de fapt ă ne
ă ţ ă organismul. Ce facem noi atunci? ă medica-
mente ca ă ă ă de microbi. Astfel, ă la omorârea a
ceva ce ne ă ş permitem mucusului ă ă ă în orga-
nism. ă un timp, ne ă din nou; fie facem o
ă ă fie ă Sursa cauzelor ă ş doar ă de
data asta cu mucusul nostru se ă ş o categorie ă
de microorganisme.
An ă an, ă ş toamna, un ă ş de
oameni ă de rinite, de dureri de oase ş alte simptome
ale ă comune. Avem tot mai multe medicamente menite
ă omoare microbii. Germenii, oricât ar fi ei de mici, nu sunt
ş Ei vor ă ă ă ş ă metode de a deveni imuni
la medicamentele noastre. Nu e nevoie ă fii profet ca ă
prevezi rezultatul unui asemenea   ă   Cu cât sunt mai
puternice ş mai eficiente medicamentele pe care le in-
ă cu atât mai ţ sunt microbii cu care avem
de-a face. Cine va fi învins în acest ă ă ă ă
13
Toate medicamentele, inclusiv cele considerate foarte sigure,
au efecte secundare.
Bun, ş ce produce ă ă E vorba de rezi-
duuri acumulate în organismul nostru. ă nu suntem în
stare ă ă aceste ă ţ de reziduuri, intestinul
gros va deveni un depozit de gunoaie. De acolo, gunoiul este
distribuit peste tot prin organism, formând ă ă
mucus. Când cantitatea de mucus toxic devine prea pericu-
ă   organismul nostru ă ă se ţ singur, prin
nas. Este ceea ce noi numim ă ă ş ş bac-
teriile ă mucusul ş aduc cu ele ţ ş ă
Aceste fapte ă ă ne gândim ţ la ele.
Pentru a ă convinge ă multe dintre bolile noastre sunt
produse de o ţ ă   ă invit ă ţ
ţ la recordul de longevitate stabilit de locuitorii ă
Hunza din India. Între cei 32 OOO de locuitori, longevitatea
medie este de 120 de ani. Care este secretul lor?
Sir Robert McCarrison - doctor ţ care a ă în
zona ă Hunza timp de 15 ani - a tras concluzia ă factorul
principal al ă ţ locuitorilor este ţ lor. Ei
sunt vegetarieni ş ţ lor ş ă ă vara din
legume ş fructe crude; iarna, ei ă în principal cereale
germinate, caise uscate ş ă de oi.
Întors ă   McCarrison a efectuat o serie de experi-
inente pe animale, pentru a se convinge definitiv ă ă o
ă ă între ţ ş longevitate. Un grup de animale
a primit alimentele tipice unei familii londoneze (pâine ă  
heringi, ă rafinat, legume conservate sau ă ş ş
mai departe). Rezultatul a constat în diverse ţ "umane"
în rândul animalelor. ă grup de animale a urmat „dieta
din Valea Hunza", ă ă ă de-a lungul tuturor ex-
perimentelor.
14 E Vindecarea boWor incurabile
Se crede ă ş clima ţ ă longevitatea. Este inte-
resant de amintit ă alte grupuri de persoane care ă în
ţ climatice similare cu cele din Valea Hunza ă de
multe ă ale ă ă ă ţ iar ţ lor de ţ ă este de
ă ori mai ă Clima de munte nu îi ă ă nu se îm-
ă ă deoarece ţ lor este ă ă ă
Spre deosebire de grupul etnic învecinat, locuitorii din
Valea Hunza au caracteristici foarte ă ă cu cele
caucaziene. Istoricii au avansat o ă conform ă ne-
gustorii ţ care s-au ş în Valea Hunza în timpul
ţ lui Alexandru Macedon de-a lungul fluviului Indus
ar fi ţ acolo ă ţ tribale. Asta ă ă ă
ş albii pot ă mult timp ă ă ă adecvat.
Hipocrat SJ>unea: „Toate bolile ă în trupul nostru pe
ă   ă ă ă ţ a fost ă ă acum câteva
mii de ani, dar ă nu suntem ş ă o ă Nu a
SJ>us-o destul de tare ca ă o ia în ă oamenii? Oricum am
lua-o, obiceiurile alimentare sunt transmise ţ ă
ţ de la ă ţ la copii, iar ă cu aceste obiceiuri se
ă ş multe probleme de ă ă Ne ă tot
timpul, SJ>unem mereu ă vremurile sunt grele, ă progresul
ţ a ş peste noi o ş ă ă Da, dar de fapt
suntem ă ţ de greutatea ă ă de lene de
totala trecere sub ă a regulilor fiziologice ă care func-
ţ ă corpul nostru. cum ă ă complicate pro-
bleme economice, cum ă folosim computerele sau cum ă
ă un instrument electronic cu mii de circuite, dar
riu putem ă la o ă întrebare, cum ar fi de câte
ori ă pe zi ce culoare avea urina. Pentru a ţ
ce este bun ş ce este nociv pentru noi, trebuie ă ă
modul în care ţ ă organismul nostru. Este regula
ă a ţ unei bune ă ă ă ţ
15
Corpul omenesc este proieaat în con-
fonnitate cu legile fizicii ş ale chimiei.
Aceste legi nu se ă ă Ele
sunt impregnate în fiecare dintre nervi
ş în fiecare dintre ş Ele organi-
ă celulele, ţ ş organele,
acorddndu-le ţ gpecifice.
O ş ă ă în lupta
împotriva osteoporozei
Când vine iarna, multe persoane în ă devin anxioase.
Le ă frigul, ă ş trotuarele lunecoase. Riscul
de a ă ş de ţ rupe un os este foarte real. În si>ecial
persoanele care ă de ă sunt ţ la
fracturi.
Statisticile ne ţ ă fracturile cele mai periculoase sunt
cele din zona ţ ş Acestea produc, în cam ju-
ă din cazuri, un handicap permanent. În ă dezvol-
tate, osteoporoza începe ă se plaseze tot mai mult în vârful
tuturor „bolilor ţ   înainte se credea ă în mod ş
nuit ea ă în ţ femeile. ă recente ă ă ea
ă în mod egal ă ţ ş femeile. Mai mult, copiii cu
vârste de 8-11 ani sunt tot mai frecvent ţ cu
ă ă Pentru cei mai ţ dintre locuitorii marilor
ş primele simptome ale osteoporozei pot fi de obicei de-
tectate la vârsta de 30 de ani.
Ce este osteoporoza? De ce ş oase puternice ş ă ă
toase devin slabe ţ la fracturi sau ă ţ
16 Y-indccarea bolilor incurabile
Osteoporoza ă deficit de calciu în oase. ă cum
ş   principalul ingredient al ţ osos este calciul.
ă   dintr-un motiv oarecare, corpul nostru este ă în
calciu, oasele noastre devin poroase ş încep ă semene cu
ş ţ
Conform medicinei ţ   osteoporoza este o
ă ă   cu o ă ă Medicina nu
cu ă cum ă trateze bolile genetice. Asta ă ă
un asemenea diagnostic ă foarte ţ ş de vinde-
care. Cel mai bun lucru este ă ş înaintarea bolii. Pentru
a realiza aceasta, ş ă ă bem mai mult
lapte ă ă mai ă ă Sfatul ş pentru
ă ţ este ă consume mai ţ alcool mai ţ tutun
ş ă ş administreze formule ţ calciu sintetic vi-
tamina D3. Femeile primesc ş sfaturi, plus terapie cu
estrogen.
Practica ă ă ă formulele care ţ
calciu hormoni pot întârzia avansarea bolii. ş   cei mai
ţ dintre ş pe care îi cunosc sunt de acord ă o
vindecare ă este ă Nu am ă ă
evaluez ţ terapiilor existente. Zeci de institute de cer-
cetare din lumea ă ă cauzele osteoporozei ş
moduri de tratare. Un lucru este sigur: la ora aceasta, tera-
piile se ă asupra ă de calciu în organism
a ţ ă organismului ă asimileze acest supliment de calciu.
La un seminar pe tema unui stil de ţ ă ă ă   o femeie
mi-a S}>us o poveste foarte ă Oasele ei sunt fragile, ş
ă ţ ei a ă între un litru ş un litru ş ă de
lapte pe zi, pe ă ă o ă la ă zile ă supe pe
ă de lapte ş cereale, plus ă ţ mari administrate de
calciu de vitamina C, ori de câte ori ă ş Cu alte cuvinte,
corpul ei ş mai mult calciu decât îi trebuie. Cu toate
17
acestea, ă ce ş fracturat ţ fractura nu s-a vindecat.
Atunci a fost ă cu ă
Unii cititori care ă o ţ de produse lactate
zilnic ş iau pastile de calciu sunt probabil ş când
sunt ţ cu ă sau ţ ă de calciu. De
ce se ă ş ceva?
Noi introducem calciul sub ă de lapte pasteurizat ş
smântânit, formule sintetice, pastile ş alte surse; iar aceste
forme de administrare trec prin corp ă ă a fi asimilate.
Oasele nu primesc practic nimic din acest calciu. De câte ori
avem nevoie de ă ţ ă de calciu pentru procesele
biologice (de ă când se ă vremea), sângele nostru
ia aceste ă ţ suplimentare din oase. Din ă ă
oamenii se plâng adesea de dureri de oase când vremea este
pe cale ă se schimbe. Alimentarea organismului nostru cu
forme de calciu greu de asimilat ă ă cu ţ unei
ş blocate în ă ă cu cât se rotesc mai mult ţ cu
atât se vor îngropa mai tare. Motorul ţ ă la întreaga
capacitate ş ş o ţ de carburant, dar nu ne
ş ă deloc.
ă forme de calciu
În produsele noastre alimentare ă ă forme de calciu.
Calciul organic - ş asimilabil în oasele noastre - se
ă ş în legume, fructe (în special în ă   în sucurile
ă stoarse, ă ă ţ grâu ş ă germinat, miere,
nuci ş laptele ă de ă sau de ă Formele de
calciu non-organic, greu de asimilat, se ă în toate pro-
dusele rafinate, pâine, lapte pasteurizat sau procesat ş pro-
dusele lor, apa ă toate produsele procesate la peste 100
de grade Celsius (fierte, fripte etc.) ş în formulele sintetic
18 : Vindecarea bolilor incurabile
produse de calciu. ă ţ ă ă în prin-
cipal din produse rafinate, lapte pasteurizat sau fiert, pâine
ă produse fierte sau fripte, iar apa pe care o folosim
este de obicei ă (lucru valabil pentru foarte ţ
oameni), este evident de ce oasele noastre sunt atât de des
afectate de ă
Calciul organic ă în corpul nostru ă ş di-
zolvabile, ţ pentru procesele circulatorii. Aceste
ă ă sângele de bacteriile care ajung în vasele de
sânge, ă un rol în ş ă ă ă a oaselor a din-
ţ ă ă ţ ţ sistemului nostru nervos,
ă imunitatea au multe alte ţ utile.
Forma ă a calciului este ă doar într-o
ă ă ă la ş oaselor. Ea ş în principal ca
material pentru producerea ă greu solubile de calciu,
care devin nucleul tare al pietrelor la rinichi, la ficat sau la
vezica ă Persoanele care se ă ă pâinea ă
ă ă ş ă chifle (care sunt principala ă de calciu
non-organic) se supun riscului producerii de pietre de calciu,
tn SJ>ecial la vezica ă Pentru a asimila calciul non-organic,
organismul trebuie ă ă la rezerva de micro- ş macro-
elemente, ceea ce are un efect: negativ asupra altor procese
fiziologice.
Unii cititori ă ă s-ar putea întreba de ce ofer
atâtea detalii. S-ar ă ă e suficient pur simplu ă dai
ş sfaturi de tipul ă ă asta ş ă asta. Dar „pur
simplu" nu ă ă „eficient". Fiecare dintre noi
are o personalitate ă nu ă un remediu universal îm-
potriva osteoporozei. ă ă ş altele pot fi învinse
doar ă ţ suficient de bine care sunt ă
„ ş   O descriere ă a tuturor proceselor
legate de asimilarea calciului ş de toate erorile pe care le
19
comitem în ţ ne ă ă dobândim o asemenea
ţ
Trebuie ă ţ ă organismul nostru este un sistem
complex, în care toate celulele sunt conectate prin ă
rate ţ Din ă ă numai o abordare com-
ă a tuturor organelor ş sistemelor vitale este în ă ă
ă vindece toate problemele de ă ă indiferent de locali-
zarea lor ţ ă - în oase, ă ficat sau în degetul mare
de la piciorul drept.
Ce produce deficitul de calciu?
Intre diversele elemente din corpul nostru, cantitatea de
calciu este pe locul cinci, ă cele patru elemente de ă
carbon, oxigen, hidrogen ş azot. În medie, avem cam 1,2 ki-
lograme de calciu în corp, iar 99% din ă cantitate este
ţ ă în oase.
În ţ noastre osoase au loc ă procese:
1. Descompunerea, ţ ă de eliberarea de calciu ş
fosfor în sânge.
2. ţ care ă în depuneri ţ de
ă de calciu.
într-o zi, ţ osoase ale unui adult pierd ă la 700
de miligrame de calciu. ş cantitate de calciu ţ ă
ar trebui ă fie ă la loc. Întregul sistem scheletic al
copiilor în ş este complet reconstruit în 1-2 ani. Pentru
un adult, ş proces ă 10-12 ani.
Pe ă ţ ă ţ corpului   ş ţ po-
ţ verticale), ţ osos are ţ de a acumula
calciu ş fosfor, pentru ca organismul ă ă o ă de
ţ ă din aceste elemente, când nu primim o cantitate
20 : Vind<carea bolilor incurabile
ă prin hrana ă Nivelul calciului din sânge
este constant. Chiar ş în ultimele stadii ale osteoporozei,
sângele ţ 99,9% din ţ ă luând
calciu din oase. ă sângele ia calciu din oase zi de zi, masa
ă începe ă ă
Se ş ă produse precum carnea, brânza, ă ş ă
mile animale produc ă ţ mari de acizi ă ă (ladic,
oxalic, uric ţ când sunt digerate. ă de calciu sunt
folosite pentru a neutraliza ş acizi ş pentru a proteja
corpul nostru împotriva ă Cu cât ă mai multe
asemenea produse, cu atât mai ţ calciu ne ă în oase.
ă - cel mai mare ş al calciului
Una dintre principalele cauze ale ţ de calciu este
consumul exagerat de ă ş de produse care ţ ă
ă este o ţ ă ă iar digerarea lui produce
ln corp ţ acizi ă ă ţ ş de ă mi-
nerale, care ţ în principal calciu, sunt necesare pentru
a neutraliza ş acizi. De unde provin acestea? Ele sunt
luate din oase ş ţ unde se ă în cea mai mare con-
ţ În ă dobândim ă consumului de dul-
ciuri ş chiar ş ţ ă în fiecare zi de sute de ori
mai mult ă decât este prudent. Este evident de ce copiii
ă de carii dentare, ţ au boli ale gingiilor, iar oasele
ă sunt poroase ca un ţ   ă Este os-
teoporoza o ă ă ş zice ă nu. Proastele noastre
obiceiuri sunt mai ă lucrul transmis din ţ în
ţ care produce bolile.
În concluzie, una din principalele cauze ale osteoporozei
este ă ă ă de a consuma dulciuri. Aud
adesea ă ţ $unând: „Cum ş putea ă refuz copilului
21
meu o ă ă ar trebui ă fie dulce." îi ă
pe ă ţ ă se ă mai bine când e vorba de ă
ă ă ă ş ă a odraslelor. Când copiii cresc, micile
ă ale ă lor dulci s-ar putea ă coste ani de su-
ţ   sub forma durerii de S}>ate ş de oase.
ă recente au descoperit trei principii ţ ale
ă calciului:
I. Calciul este eliminat din organism atunci când avem
un exces sau o ţ ă de ă
2. Excesul sau ţ fosforului ori a magneziului în
organism are efecte negative asupra ă calciului.
3. ţ de ă D din produsele alimentare
este important pentru asimilarea calciului.
Aceste descoperiri ă de ce oamenii care beau lapte
pasteurizat sau fiert introduc în organism mult mai ţ
calciu decât ş închipuiau.
Doresc ă discut ă ţ deS}>re lapte, pentru ă o
mare parte din ţ ă ă în produse
lactate. Cititorii care au citit capitolul „ ţ de
lapte" din prima mea carte (Cum ă ă 150 de ani•)
cunosc ă mea în ă ţ ă ă ţ ş
ă ţ ă ţ lapte, ţ cât mai ă posibil ş
numai de la vaci care pasc pe ş curate din punct de
vedere ecologic. Aceasta ar putea aduce oarece beneficii
pentru ă ă   dar cei mai ţ oameni nu au acces la un
asemenea lapte. Corpul nostru ă integral calciul
atunci când raportul calciu/fosfor din produse este de I la
I,3, iar raportul calciu/magneziu este 1 la 0,5. în laptele pas-
teurizat sau fiert, aceste rapoarte sunt de I la O, 7 ş reS}>ectiv
* Editura Paralela 45, 2008. (N.red.)
22 : Vindecarea bolilor incurabile
l la 0,1. Pe ă aceasta, 40-60% clin vitamina D este dis-
ă prin procesul de pasteurizare. Astfel, 80-90% din
calciul ţ în laptele pasteurizat nu este asimilat. Ce
ş organismul nostru ă bem lapte pasteurizat?
ş ă (o ă greu de digerat, ă în in-
dustrie drept materie ă pentru producerea de clei),
ă animale care conduc la niveluri ridicate ale coleste-
rolului izotopul radioactiv ţ 90, care contribuie la
formarea celulelor canceroase. Adesea, laptele este consi-
derat „asasinul ă   Eu, personal, ţ total acest punct
de vedere.
Doctorii care au participat la un congres ţ
asupra impactului mediului în care ă ş muncim asupra
ă ă ă ţ au fost ş ă afle ă europenii au nevoie de
900 de miligrame de calciu pe zi. ă la ă din calciul
pe care îl introduc în ei provine din lapte ş clin produsele
acestuia. Locuitorii din India, Chile, Africa de Sud Turcia au
nevoie de doar 300 de miligrame de calciu pe zi. Produsele
lactate constituie doar 10% din ţ lor ă Restul
ă în ă ţ legume, fructe, nuci ş germeni. Aceste
descoperiri nu m-au luat prin surprindere. Toate ţ
necesare pentru asimilarea calciului se ă în ţ
ideale în produsele naturale. Aceste ţ sunt puternic
tulburate în alimentele prelucrate, în SJ>ecial în laptele pas-
teurizat.
Pornind de la aceste fapte, putem trage concluzia ă
obiceiul de a bea lapte de ă - obicei format de timpuriu
ln ă ş transmis de la o ţ la alta - duce la
serioase ţ de calciu. Pagubele produse de con-
sumul de lapte sunt de sute de ori mai mari decât foloasele
aduse.
Vitamina D - aliatul calciului
Principala ţ a vitaminei D este reglarea ă cal-
ciului prin organismul nostru. Rinichii ă vitamina
D într-un compus care ă la asimilarea calciului. Ş vita-
mina C ă un rol important în ă ţ Atât vita-
mina O, cât ş vitamina C sunt, prin urmare, ţ pentru
asimilarea calciului în sistemul osos.
Produsele alimentare singure nu pot furniza ă ţ su-
ficiente de vitamina D. ă ă unul dintre princi-
palele produse alimentare care ţ vitamina D. Ele nu
sunt recomandate de obicei, din cauza ţ înalt în
ă ş a nivelului ridicat rezultat al colesterolului - o
ă cu care eu personal nu sunt deloc de acord. ă ă
ă este untul, dar acesta este adesea înlocuit cu ă
care este ă ş ă cu dificultate vitamina D. De
asemenea, .ficatul ş ş sunt bogate în vitamina D.
Oricum, nu le ă în ă ă Prelucrarea ă
a .ficatului ş a ş ă foarte ţ ă ţ de ă
D în aceste produse.
Vitamina D este uneori ă ş „Vitamina Soarelui",
pentru ă este ă în organism sub ţ razelor ul-
traviolete. Ni se tot SJ>une de o vreme ă ă lumina soa-
relui, pentru ă ea ă ş probabilitatea de a face cancer.
Lumina soarelui este acuzatul principal în multe probleme de
ă ă ş ţ ă avertismentul: ţ lu-
minasoarelui - face ă ă ă ă ţ   ă ă energia soarelui
este ţ ă pentru tot ce este viu pe planeta ă
ă vorbim ţ deSJ>re lumina soarelui, concentrându-ne
nu asupra pericolelor ţ ci asupra beneficiilor pe care
ni le ă Organismul nostru produce ă D sub influ-
ţ razelor soarelui. Principala ţ a acestei vitamine
24 § Vindecarea bolilor incurabile
este înlesnirea ă calciului. De asemenea, este esen-
ţ ă pentru coagularea sângelui pentru ţ inimii
fi a sistemului nervos.
ţ de ă D   ă de expunerea ne-
ă la soare) ă serios procesele metabolice
duce la o ţ ă a vaselor sanguine. Acestea nu
vor putea împiedica bacteriile ă ă ă în sânge, ceea
ce ă ş mecanismele de ă ale organismului.
Devenim mai sensibili la ă climatice mai pre-
ş la ţ Astfel, nivelul general al ă ă ă ţ noas-
tre este în pericol din cauza unor ă ţ nepotrivite de
ă D, din care ă ţ calciului ş a ă
rilor lui.
Atât vitamina D, cât calciul sunt disponibile permanent
la farmacii sub ă de pastile, dar este foarte dificil ă sta-
bilim dozele adecvate, pentru ă necesarul poate fi foarte
diferit de la ă la ă Trebuie ă ţ ă
asimilarea calciului este ă negativ atât de lipsa, cât
de excesul vitaminei D. Din ă ă pastilele de vita-
mina D pot ă ă mai mult ă decât bine.
Nu putem ă ne ă pe hrana ă sau pe for-
mule pentru a asigura un flux adecvat de vitamina D. Aceasta
trebuie ă fie ă pe cale ă de ă propriul
nostru organism, sub ţ luminii solare.
ă ş ş primitivi, care ş ă mai ă ţ în
aer liber, nu sufereau de ţ ă de vitamina D. Unele
triburi primitive care ă în zilele noastre nu sunt nici ele
afectate de ă ă Cu ea se ă în principal
oamenii din ş unde cantitatea de ă ă care
ă în ţ prin ferestre este foarte ă ă
Trebuie ă nu ă ă expunerea la lumina soarelui ar
trebui ă se ă în doze reduse, de 20-30 de minute pe zi.
25
ţ pentru beneficiile pe care le aduce ă ă ă ţ   nu
pentru o ă piele ă
ă dovedesc ă perioada cea mai ă pentru
ă este ţ   între ă ă soarelui ş ora 10. între
10 ţ ş 5 ă   razele soarelui sunt prea
intense ş ne ard pielea, ducând la ă ei ă
Profesorul japonez Nishi a descoperit ă anumite· ţ ac-
vatice ş aerobice pot stimula ţ de ă D din or-
ganismul nostru. De aceea, ar fi foarte bine ă ne facem obi-
ceiul de a alterna zilnic ş ţ ş reci de ţ
ş de seara. Folosirea cu regularitate a saunei ă ş ea la sin-
tetizarea vitaminei D.
Când bronzul nostru ajunge închis la culoare, produ-
cerea vitaminei D devine mai ă De aceea, atunci când
pielea ă s-a bronzat îndeajuns, este mai bine ă pe-
trecem mai mult timp la ă
Atunci când ş în ţ ă ş ţ un bronz întunecat,
ă ă mai multe ă   unt, ficat, ş   fructe ş legume.
Acestea sunt bune surse de vitamina D.
Lumina Soarelui este un ţ dar al naturii. ă
cu ţ   energia ei este ă pentru ă ă
Mai ă un ă important legat de vitamina D. Ea
se ă ş în glandele din pielea ă Cu cât ne ă ă mai
mult pielea cu produse cosmetice artificiale, cu atât mai ă
ă trimitem în afara organismului. Asta nu ă
ă trebuie ă ţ ă la ă ă ce folosim produse sin-
tetice pentru ă   este o ă idee ă ă pielea cu
produse vegetale naturale care ţ uleiuri. ă nu în-
tregul trup, cel ţ mâinile ş picioarele, pentru ă acolo se
petrece în principal sinteza vitaminei D. Este chiar mai bine
ă ă uleiul prin ă a doi pumni de petale de
trandafir într-o ţ ă de 200 de mililitri de ulei vegetal,
26 : Vindecarea bolilor mcurabile
ă întregul complex la întuneric timp de cam ş zile.
ţ poate fi ţ ă la ă ş ă ă ă
vaselor sau a rufelor. Pielea ă ţ ă ca un filtru
dublu. Ea ă toxinele din organism absoarbe calciul.
Acum ş dori ă ă prezint câteva fapte legate de vitamina
C. Ş aceasta este ţ ă pentru ţ unei bune
ă ă ă ţ Nicio ţ de oxidare nu are loc ă ă participarea
vitaminei C. Am muri, ţ de orice ă împotriva vi-
ş care ne ă permanent organismul. Vasele noastre
de sânge ar fi incapabile ă transfere sângele. Ele s-ar trans-
forma într-un sistem de tuburi goale.
ţ afla mai multe despre ă ţ vitaminei C în cartea
de ţ ă ă   ş dori ă ă concentrez nu asupra
rolului ei în ţ corpului nostru, ci asupra proprie-
ă ţ ei fizice ş chimice.
Din nefericire, vitamina C este o ţ ă foarte ă
Ea se ă sub ţ razelor solare directe sau
chiar la lumina ş ă a zilei. Este ă ş prin fierbere
la temperaturi peste 100 de grade Celsius. De ă   când
ă o ă de legume, 50 la ă din vitamina Ceste dis-
ă ă ă ă supa pe foc ă trei ore, mai pierdem
20%. ă o ă ă ă ş ore sau ă o ă   se
pierde practic tot ţ de ă C. ă vom ă ţ
cartofii de ă   pierdem dintr-un foc 30% din ţ
de ă C. Astfel, ă ă în principal mâncare
ă ă ş o mai ş ă de câteva ori, vom ţ doar
ă ţ minime de vitamina C din acea mâncare.
Din fericire, putem compensa aceste pierderi consumând
fructe ş legume, care ţ foarte ă ă C. Benefi-
ciile aduse de consumarea fructelor legumelor crude au fost
descoperite relativtârziu. lnainte (în anii de ă 1960), ase-
menea ţ nu era ă   în special ă  
pentru ă o ţ de persoane ă diverse fonne de
ă digestive. ă aveau oricum probleme în con-
sumarea de fructe ş legume crude, din cauza ă proaste a
ţ lor. Pentru a preîntâmpina problemele la stomac,
oamenii evitau fructele ş legumele crude, sau cel ţ le de-
cojeau, pentru a ă de ţ din ă care produceau
probleme digestive. Dar coaja ţ ş cel mai mult calciu.
Prin urmare, s-a recomandat consumul de lapte ş came. Pa-
radoxal, cu cât ă mai multe proteine animale, cu
atât mai ă ă C este ă în organism„.
Doresc ă ţ ă un fapt extraordinar deSJ>re vi-
tamina C. Studiile au dovedit ă o ă distruge 25 de mili-
grame de ă C ă ă un sfert din necesarul
zilnic normal. Astfel, fumatul distruge complet ţ în
vitamina C al organismului nostru. E destul ă existe un
singur ă în familie ş tot restul familiei va suferi con-
ţ prin fumatul pasiv, în SJ>ecial cei care ă
fumul din ă timpurie. Vitamina C ne face imuni la
ă în fiecare ă ă ş ă apar ă
cazuri de ă ş de ă atipice. Acest lucru ă ă
ă ţ serioase de vitamina C.
Dar cum ă cu pastilele de vitamine? Nu numai de
vitamina C, ci ş toate celelalte vitamine sintetice sub ă
de pastile sunt ă ă în primul rând, cele mai multe
vitamine sunt ş ţ de plante în procesul de bio-
ă sub ţ razelor soarelui. Vitaminele din plante
sunt în forme numite provitamine, ş asimilabile de ă
corpul uman. Plantele ţ ş toate ă minerale ţ
ş (unii ă ţ   care ă la asimilarea com-
ă a vitaminelor.
în al doilea rând, vitaminele artificiale sunt ţ cris-
talo ide non-organice, tratate de organismul nostru drept
28 : Vindecarea bolilor incurabile
corpuri ă Ele sunt asimilate cu dificultate sau nu sunt
asimilate deloc {în S}>ecial în cazul ă metabolice).
Aceasta este cauza pentru care oamenii au remarcat faptul ă
urina lor are ş culoare ş ş miros cu vitaminele.
Adesea, reS}>ingerea vitaminelor se face sub ă de ame-
ţ ă   ă sau ă
ln al treilea rând, unul dintre efectele secundare ale ad-
ă de vitamine artificiale este o ă de mâncare
ă Aceasta se ă deoarece organismul, pentru a
asimila vitaminele, are nevoie de ă ţ suplimentare de
alruri minerale, glucide ş proteine. Spre deosebire de ali-
mentele provenind din plante, vitaminele sintetice nu ă
asemenea ingrediente, iar organismul cere instinctiv mai
ă ă   ceea ce duce la obezitate.
Pentru cei mai ţ oameni, vitamina C este un supli-
ment inofensiv. ş   în studii recente, doctorii au început
d remarce tot mai multe efecte secundare produse de supra-
dozele de ă C. Nu este ş ca oamenii ă
consume vitamina C la ţ   uneori 4-6 grame pe zi,
drept remediu împotriva gripei sau a unor ţ virale. Can-
titatea ă este de 100 de miligrame pe zi.
Oamenii de ş ţ ă din multe ă au ă de acord ă ad-
ministrarea de ă C ă nu ă ş imunitatea îm-
potriva ă   iar în doze mari simptomele unor boli infec-
ţ (în S}>ecial ale reumatismului) devin mai grave.
Efectul cel mai periculos al dozelor mari de vitamina C
este coagularea mai ş ă a sângelui, care conduce la chea-
guri de sânge. Alt efect secundar poate consta în formarea de
pietre la rinichi ş la ă   din cauza acidului oxalic.
Vitamina C ă distruge alte vitamine. Din ă
ă   ţ care primesc ţ de vitamina B2 sunt ă
ţ de doctori ă înceteze ă ia vitamina C pentru o vreme.
29
ă ţ mari de vitamina C pot afecta producerea de in-
ă în pancreasul diabeticilor, ă nivelul ă
din sânge ş ă Un studiu recent ă ă supradozele de
ă C încetinesc transmiterea impulsurilor nervoase
ă ş   producând ă ă ă ş
ă ă dintre ochi ş ş
Este o ă idee ă te ţ cu doctorul ă asupra efec-
telor vitaminei C sintetice. Vitaminele care apar în ă ţ
mari în fructe ş legume sunt cele mai benefice: cu ele, su-
pradozele sunt imposibile.
Cel mai serios factor care ă metabolismul normal
al calciului în organismul nostru este ş ţ ă
pentru produsele din ă ă Acestea ţ ă ţ mari
de calciu, într-o ă foarte greu de asimilat. Acest tip de
calciu ă ş durabili ş insolubili cu unii acizi
(acidul oxalic ş acidul uric). Durerile frecvente de ă  
ţ ş ş nu sunt ă   ă ţ cont
de faptul ă pâinea ş alte produse din ă ă constituie
baza ţ noastre.
Cum se ă ă nesolubile
de calciu în corpul nostru
Cei mai ţ dintre noi ă prea mult. ASta pentru ă o
facem mai mult din ş ţ ă decât de foame. Suntem con-
ţ ţ ă din ă ă trebuie ă ă de câteva ori
pe zi, indiferent de cum ne ţ Corpul nostru este ş
de necesitatea de a digera, prelucra ş asimila ă ţ exce-
sive de alimente. Drept urmare a consumului proteinelor
animale, apar ă ţ mari de acizi. ş acizi ă îm-
ă cu calciul ş cristaloizi, toxici ş insolubili. Este
un proces lent, care ă ani de zile. Cei mai ţ dintre
30
S Vjndecarea boJilor incurabile
noi nici ş dau seama, ă când încep ă ă dureri de ar-
ţ Natura a furnizat încheieturilor noastre mijloacele
necesare pentru a fi flexibile, sub forma unei ţ spe-
ct.le, un soi de unguent. Iar cantitatea ă din acest
Uft1Uent nu ş indiferent de ă Atunci când com-
pufii insolubili ai calciului încep ă ă unguentul ă
.cimenteze" ţ avem dureri, ş ă noastre sunt
aW ţ ample ş flexibilitatea are de suferit.
Picioarele noastre sunt prima ă a "atacului". Ele au cel
mai mare ă de oase, comparativ la alte ă ţ ale corpului
(ftecare picior ţ 26 de oase). Cristalele toxice ă de
I. gambe, producând dureri la genunchi. Apoi ă spre arti-
ţ lombare. Pe ă ă ce anii trec, cristalele de ă
H ă tot mai sus, de-a lungul coloanei vertebrale,
ajungând la gât, umeri, coate, chiar la degete. Când ne
KUl1m ţ ne plângem de tot fel ul de dureri de în-
cbeiet1.iri. Auzim pocnituri când ă capul. Unii oameni
nJcl ă nu pot ă ă pumnul.
Avem ţ ă ă vina pe ă ţ dar când ne
uJtlm la tineri vedem adesea ă ş ei au ş probleme cu
Oexibilitatea ţ Copiii nu petrec suficient de mult
dmp jucându-se activ în aer liber. Stau prea mult în ţ com-
puterului nu au parte de suficient de ă ş care ă
le ţ ă ţ ş oasele în ă stare de ă ă
Cu cât mai ţ timp petrecem în ă ţ fizice, cu atât
mai mare este riscul de a ne ă de ă
Factorii care contribuie cel mai mult la ă riscului
ofteoporozei, pornind de la observarea ţ (inclusiv
a celor care au fost ţ   sunt ă
1. ţ de ă D ă C.
2. ţ ă în produse alimentare prelucrate
termic.
31
3. Folosirea apei fierte.
4. ă ţ insuficiente de fructe, legume ş sucuri proas-
ă stoarse în ţ
5. Consumarea de fructe ş legume ă ă
6. ă ă neadecvat (fierte sau ă mult
timp).
7. ţ
8. Fumatul.
9. Llpsa ţ fizic.
10. Consumul de ă ţ mari de lapte.
11. Consumul de pâine ş alte produse din ă ă ă în
ă ţ mari.
12. Consumul de ă ş dulciuri în ă ţ mari.
13. Consumul de ă animale în ă ţ mari.
14. Administrarea de ă ţ mari de vitamine sintetice.
15. Consumul de produse rafinate, care ţ calciu
isolubil (non-organic): cereale ă paste ă
supe de-a gata ş altele.
ă ţ analiza sincer lista de mai sus, probabil ă cei
mai ţ dintre ă vor bifa mai toate punctele.
Asta ă ă respectivele persoane au o mare ş ă
de a se ă de ă
Pe scurt, noi suntem cei care aducem asupra ă os-
teoporoza, prin stilul nostru de ţ ă ă ă De asemenea,
transmitem acest stil de ţ ă ş copiilor ş Problema nu
este în genele noastre, ci în proastele noastre obiceiuri, care
duc la ă ş la alte „boli ale ţ  
Pentru a lupta eficient contra osteoporozei, trebuie ă
ă o ţ de fructe ş legume ş sucurile lor. Cele
mai bune pentru noi sunt cele care ţ mult calciu, vita-
mina C, vitamina D, fosfor, potasiu ş magneziu. (Vezi tabelul
ă ş ţ de salate din pp. 227-232).
32 E Vindecarea bolilor incurabile
l'ilhclul 1
l'ro<luse alimentare bogate în microelemente ş vitamine
Calciu
Co ă de
cte tru
lqum
1lrl
Pava
Sp
Mo
Na
e
ţ
an ac
rcovi
pi
ă Sal
ftTd
Mu
Plp
Ţ
Mere
Clre
Asrl
Cip
dl
c
lre
adie
ă
,,
te
'uni
batice
Fosfor
ă
Spanac
Nuci
ă
Fava
ă
Orz
Grâu
ţ
ă
ă
Mere
Pere
Potasiu Magneziu Vitamina C
Spanac ă ş
ţ Morcovi Morcovi
Cartofi ă ă verde
Morcovi ă Spanac
ă verde ă
ă ă Cartofi
Sparanghel Orz ă
Grâu Mere
Spanac Afine
ă ă
ă ă Stafide
ă ş
ă
ă
Urzici
Remedii împotriva osteoporozei
Vitamina O
ş
Morcovi
ă
Cartofi
Napii
ă
Spanac
Fava
ă
ă ă
Cojile de ou nu sunt de aroncat. Ele sunt foarte utile întra-
tarea osteoporozei, constituind o ă ă de calciu, care
poate fi asimilat de oase în ţ de 90%. În afara car-
bonatului de calciu, cojile de ou ţ microelemente nece-
sare organismului: cupru, fluor, zinc, .fier, mangan, mo-
libden, sulf, siliciu, zinc ş altele - în total, 27 de elemente.
ţ unei coji de ou este foarte ă cu cea a
oaselor ţ ş   Oameni de ş ţ ă din Germania
Ungaria, care au cercetat ţ terapiei cu coji de ou
asupra organismului uman, au tras concluzia ă aceasta are
33
un efect: pozitiv asupra copiilor, dar ş ţ împotriva
unghiilor friabile, a ă deSt>icat, a gingiilor sângerânde,
a ţ ă ţ insomniei, ă cronice
ş arnnului. Terapia ă ş ţ osos ş ă elemen-
tele radioact:ive din organism.
Terapia cu coji de ă este ă ş nu presupune niciun
fel de cheltuieli.
REMEDIUL NR. 1
ţ o ă de ou în ă care fierbe timp de cinci
minute, ă ţ ă se usuce, apoi ţ în ş de
ş cafea. ţ cam 0,5-1 gram pe zi. ţ ă o
ţ cu sucul stors dintr-o ă de ă sau ă o
ă ţ la cerealele ş brânza cottage, pentru prevenirea os-
teoporozei. ţ ă terapie de ă ori pe an (în ia-
nuarie ş noiembrie).
REMEDIUL NR. 2
Sucul din frunze de ridichi negre este un remediu foarte efi-
cient împotriva ă anormale a ţ ş ţ osos
la copii ş ţ (osteomalacie). Pentru a ţ cele mai
bune efect:e, ţ un amestec de sucuri stoarse din frunze
de nap (90 de grame), ă ă (90 de grame) ş morcovi (280
de grame), în ă ţ - ţ ş seara.
REMEDIUL NR. 3
(Folosirea ridichilor negre pentru ă ţ ă  
Acest remediu ă nu numai la încetinirea osteoporozei, ci
ş la eliminarea ă ţ excesive de ă din întregul
sistem osos. ă ţ 10 kilograme de ridichi negre, ă
ţ bine (în scopul ă se pot ţ 15-30 de
minute într-o ţ de permanganat de potasiu, ă care se
34 : boJilor incurabile
1terg bine). ă ţ toate fibrele ş petele ă ă ă ă a
decoji. ţ ridichile negre într-un aparat de preparat sucuri
vuic:er). ţ ţ aproximativ trei litri de suc. ţ de
i multe ori sucul ţ în mele (de ă   ţ
I p ş ţ cu o ă ă A se ă în frigider .
. B.: este foarte important- nu le ă ţ în niciun alt fel!)
ţ câte 30 de grame, de trei ori pe zi, independent de
rd de ă ţ supradozele - ţ pot fi pe-
1 ·uloase. Pentru ţ rezultatelor dorite, ţ
r atamentul ă când se ă întreaga cantitate de suc
provenind din cele IO kilograme.
Pe tot timpul tratamentului, ţ complet pâinea ă
produsele alimentare grase, carnea ă ţ ă la
produsele alimentare bazate pe plante.
Doresc ă avertizez persoanele cu multe depozite ă
ă în sistemul osos: ţ avea parte de dureri osoase,
unele dintre ele foarte intense. Nu ă fie ă ş nu ţ
analgezice. Pur simplu ţ tratamentul. Acest f eno-
men este normal în timpul procesului de ă ţ Un trata-
ment ş ă poate scuti de multe dureri în viitor.
tn timpul tratamentului cu ridichi negre, ă cu extras
de fân sunt foarte benefice. Asemenea ă sunt recomandate
ti în orice alte ţ pentru ă ele reîntineresc corpul, cal-
ă sistemul nervos, ă ţ ă sistemul limfatic, pun ă
durerilor de oase ş de ş ă ţ ă porii pielii ş ă
ă ţ ţ ă
REMEDIUL NR. 4
ţ un pachet de fân (se ă ş la magazinele de animale
de ă într-o ă de cinci litri ş ţ peste el trei litri de
ă ă ţ capacul ţ la foc mic timp de 1,5-2 ore.
35
ă ţ o baie la temperatura de 45-50 de grade Celsius ş
ţ în ea extrasul de fân. ă ţ o foaie de plastic, sufi-
cient de mare pentru a acoperi cada de baie, ş ă ţ în ea o
ă pentru cap. ţ în baie ţ folia de plastic cât
se poate de ş astfel încât ă ă cât mai ţ aer. (Folia
are rolul de a împiedica evaporarea uleiurilor eterice, permi-
ţ ă fie absorbite de piele, prin pori.) ţ o ase-
menea baie de 15-20 de minute în fiecare zi sau o ă la ă
zile (în total, 10-12 asemenea ă  
ă trecem în ă ţ ş care ar trebui ă ţ ă su-
ţ de ă
1. ţ ă ţ - ţ produsele care
ă calciul din oasele ă (cafea, ă
simi animale etc.).
2. ţ sucuri de fructe ă stoarse (cel ţ ă
pahare pe zi).
3. ţ ă ă ţ ă ţ o
cantitate ă de vitamine naturale (în special vi-
taminele C D).
4. ţ zilnic o ă de ou ă ă pulbere, un ou
fiert moale ş un ă
5. ţ în mod regulat fasole, ă broccoli ş
fulgi de ă - toate acestea sunt bogate în estrogeni.
6. ţ ş reci ş ţ alternativ, ţ ş
seara.
7. ă ţ ă oasele prin ţ zilnice (de ă
ţ ş ă ţ pe ritmul muzicii ă pre-
ferate timp de 10-15 minute).
8. ţ ă trupul periodic, folosind metodele de pu-
rificare prezentate în cartea de ţ ă
36 Vindecarea bolilor incurabilt'
cidul uric - asasinul ă
Dumnezeu a creat hrana, iar diavolul a creat primul ă
Se pare ă ă adesea ă veche ă Ne place atât de
mult ă ă   încât ă ă a devenit un obicei,
ă nu cumva chiar o ţ ă   care ne ă ş capaci-
bltea de a gândi ţ Corpul nostru nu poate face ţ ă ne-
ă ţ de a prelucra ă ţ excesive de ă ă
organismul ă stocheze resturi nedigerate de alimente în di-
ferite locuri ale corpului. De-a lungul anilor, acestea se des-
compun ş ne ă din interior, producând boli ş o îm-
bltrânire ă
Capacitatea stomacului este ă de la om la om. Putem
determina cu ţ capacitatea ă ă a
ltomacului ă ă palmele, pentru a forma o
minge. O ă nu trebuie ă fie mai mare de ă din ca-
pacitatea acestei mingi, iar cantitatea fluidelor ă în
dmpul acestei mese nu trebuie ă ă ş ă un sfert din
.olumul mingii. Tot ce este peste aceste volume este în exces
fi trebuie stocat cumva. Chiar ă alimentele ingurgitate în
exces într-o zi nu sunt prea multe, ele se ă cutre-
cerea timpului.
Aproape toate bolile noastre cronice ş au originea în acu-
mularea de acid uric, care, treptat, precum rugina, ne ă
ci ă ă De unde vine el? În primul rând, este în general
rezultatul consumului excesiv de alimente; în al doilea rând,
vine din consumul exagerat de alimente bogate în proteine
(carne, lapte, ş cu came etc.).
37
Sângele ţ în mod normal acid uric la niveluri foarte
ă Când ţ în acid uric al sângelui ş peste
nivelul normal, acidul uric se va combina cu anumite com-
ponente ale sângelui, formând geluri care ă vasele
de sânge. În acele locuri, ţ sângelui se ş sau
se ş complet. De obicei, sunt afectate vasele cele mai
mici ş mai ă de ă (de la mâini ş picioare).
Acele locuri (mâinile ş picioarele) sunt ş de reci,
ă fiind ţ ă a sângelui. Rezultatul poate fi de
fapt o foarte ă blocare a ţ sângelui.
Problemele articulare ş osoase, durerile de $ate, reuma-
tismul cronic, artrita, podagra ş sunt produse de
excesul de acid uric din organismul nostru. Vom suferi aceste
dureri atâta timp cât vom avea cristale dure îndesate în
ş ş oasele noastre. Persoanele suferinde de reuma-
tism ş ă trebuie ă ţ ă ca ă scapi de durerile
care te-au chinuit ani de zile, trebuie ă întrerupi procesul de
formare a acidului uric ş ă provoci dizolvarea depozitelor
acumulate în ţ ş ş
Remediile sugerate mai jos au ajutat ţ oameni ă ş
vindece bolile care îi imobilizau. Una dintre aceste persoane
este chiar mama mea, doctor cu 45 de ani de ţ ă Ea
a suferit de un reumatism grav timp de 30 de ani, ă când
s-a ă   ă ă încerce ş sfaturile utile ale medicinei al-
ternative. ţ acidului uric ă diverse tipuri de
simptome, identificate drept unele boli comune.
Podagra (Guta)
De obicei, ă ă ă degetele mari de la picioare ş
ceva mai rar degetele opozabile ale mâinilor. Simptomul
ş ă în durerile cumplite ale gutei. Depozitele de
38 Vindecarea bolilor incurabile
mttale ă durere, umflarea ş ş zonelor din
'urui ţ ă depozitate de ă sânge produc
ţ care ne ă ţ   a ă mobili-
va ă ă depozitele de acid ă ă ă  
ţ întregi vor fi acoperite de straturi de ă tari ca
cimentul, care ă orice fel de ş De obicei,
boala se ă la început sub forma unei ş dureri
fi 1 unei ă ţ ă a ţ atacate, în special
ciupi o ă ă de inactivitate (de ă   somn sau stat
pe 1caun).
Reumatismul cronic
Reumatismul cronic trebuie deosebit de reumatismul acut,
care este o ţ a ă sau a gripei. Reumatismul
cronic este înrudit cu podagra, deoarece ambele sunt rezul-
C.tul ă depozitelor de acid uric. El ă rareori
dnerii. Persoanele mai în ă vor ă ţ pentru toate
ă copioase consumate de-a lungul ţ
Putem spune ă reumatismul este oglinda în care se re-
decU obiceiurile noastre alimentare proaste. Reumatismul
cronic produce ă ş ţ care ă ă foarte
mult cu cele produse de ă   dar durerile reumatice sunt
nYi ţ intense decât cele pricinuite de ă Cauza
reumatismului este metabolismul redus, datorat excesului de
acid uric, provenit din consumarea produselor care îl ţ
uu din consumarea în ă ţ mari a alcoolului, tutunului,
cafelei, ceaiului ş ţ ă

ţ ă de celule ş în sânge este probabil
ă de consumul exagerat de alimente ă ş rafinate, de
39
proteine ailimale ş lapte pasteurizat. Formele de calciu greu
de asimilat produc cu acidul uric ă nedizolvabile, care
vor schimba ţ sângelui.
Pietrele la ficat ş la rinichi
Acidul uric se ă nu numai în ţ ş ş  
ci ş în rinichi ş în ă ă formate de acidul uric ş
calciul non-organic ă în ficat sau în rinichi. Aceste
cristale se ă ţ sub ă de nisip, care se poate
acumula în canale. tn suficient timp, se ă pietre, care
produc dureri acute (colici) în ficat sau rinichi. ţ de
durere din timpul ă este primul semnal al ă ni-
sipului. ş   de obicei ă asemenea semnale ş nu le
ă ţ   ă când se ă pietrele ş suferim
atacuri acute de durere.
Bolile de piele
Depozitele de acid uric sau de ă ale acidului uric în ţ
turi sunt, de asemenea, cauzele multor boli de piele, în SJ>ecial
cele localizate pe o ţ ă ă (de ă   eczemele).
Diabetul ş obezitatea
Acidul uric este o ă   iar organismul nostru trebuie ă ş
consume propriile resurse pentru a-l neutraliza. Metabo-
lismul normal este încetinit din ă ă mineralele, vitami-
nele ş macro- ş micro-elementele sunt implicate în acest
proces. Aceasta conduce la ă în economia ă
din organism (diabet). De ă   ţ ă este
o tulburare a schimbului de ă ş o acumulare ă
40 § Vindecarea bolilor incurabile
de ă Aceasta este cauza pentru care ţ diabetici
tulerl de obezitate.
f ţ neurologice
Dat fiind ă acidul uric este în contact direct cu sângele, efec-
tele lui nu se ă la ţ ţ ş ş Cre-
ierul centrii ş sunt, de asemenea, ţ negativ de
toxicitatea lui. Tensiunea ă a sângelui, durerile de cap,
mJgrenele, neurasteniile, insomnia, chiar ş epilepsia pot
awa o ă ă ă ţ toxice ale ă aci-
dului uric.
Am avut pe vremuri o ă care avea dureri de cap atât
de lngrozitoare, încât nici ă analgezicele cele mai pu-
tamice nu puteau ă ofere o ş I-am recomandat ă
luc:ruri: ă ţ la carne ă ă o ă de ă
ţ pentru a elimina acidul uric din organism. Peste o ă
durerile de cap nu o mai îngrijorau deloc. Fiica ş prietenele
tl au început ă ă ş remedii. Am recomandat
multor persoane metoda de-a lungul anilor. ţ au S}>us ă
au ă nu doar de durerile de cap, ci ş de alte ă
cum ar fi durerile de încheieturi, de oase sau de ş
Metoda de purificare
care ă acidul uric din organism
Metoda poate fi ă în caz de ă ă
  ă reumatism cronic, pietre la rinichi sau la vezica
ă anemie, unele probleme neurologice, diabet, obezi-
tate, tensiune ă ă ă ş probleme la ficat.
Metoda cea mai ă pentru a ă de ă cu acid uric
a organismului este ă ă suc ş de ă
41
Terapia nu ă ă de ă (recomandate adesea
în cazul reumatismului cronic), este relativ ă ş produce
rezultate fantastice.
E nevoie doar de ă ş   de ţ ă cu ă
ţ   pentru ă acestea ţ mai mult suc. Sucul proas-
ă de ă ş ă rapid ţ   sub ţ
aerului ş a luminii solare. De aceea este necesar ă ă
de fiecare ă o ţ ă
ă o ă larg ă   în St>ecial în rândul per-
soanelor care nu ă prea bine gustul acru, anume ă o
cantitate prea mare de suc de ă va produce ţ sto-
macale. ă ţ procesele fiziologice ale sistemului
digestiv, vom ţ ş ă ă îngrijorare nu este deloc
ă Sub ţ enzimelor, ş gustul acru se
ă în ă în gust dulce. Acizii citric ş ascorbic
care ajung în stomac sunt mult mai slabi decât acidul clor-
hidric din sucurile gastrice - deci nu pot produce nicio stri-
ă mucoasei care ă ş ş stomacul. ă
persoanele care ă de ă sau ulcer ă adesea
de terapia cu suc de ă Sucul de ă este bogat în
vitamina C, microelemente ş hormoni. El ă ţ ă excelent
ă insolubile ş mucusul din organismul nostru. Con-
sumarea sucului stors dintr-o ă în fiecare zi ne
ă ă ne ţ ţ El ţ   de asemenea,
ş ţ fitochimice ă ă cu estrogenul ş prin
urmare, este foarte benefic pentru femeile în ă Unii
ş chimici ţ în sucul de ă sunt foarte efi-
ţ în prevenirea bolilor ţ Putem bea suc de
ă ca ă ă ă împotriva epidemiilor de ă
ş a ă   la ş toamnei ş la începutul ă
Sucul de ă poate fi folosit în tratamente preventive
sau pentru vindecare.
42 Vindecare.a. bolrlor incurabile
EMEDIUL NR. 5
Tratament profilartic (preventiv) cu ă
ţ ă ă ţ de suc de ă
Ziua I - o ă - Ziua 10
Ziua 2 - ă ă - Ziua 9
Ziua 3 - 3 ă - Ziua 8
Ziua 4 - 4 ă - Ziua 7
Ziua 5 - 5 ă - Ziua 6
Din prima zi ă într-a cincea, ă ă câte o ă în
ftecare zi, iar din a ş ă într-a zecea, ă câte o
mâie pe zi. În total, vom bea sucul stors din 30 de ă pe
ucursul a 10 zile.
Sucul de ă se poate prepara ă cum ă
Se taie o ă în ă se storc ambele ă ă ţ ş se bea
1ucul ă ă a se ă ă ă nu ţ consuma sucul
pur de ă ă ţ o ţ ă de miere. ă ă
nu trebuie ă Ea ţ ţ ingrediente fito-
chimice uleiuri ţ care sunt benefice pentru ă
vHele sangvine creier. ă ţ ă ă în ă ţ mi-
titele, ţ într-un borcan, ă ţ miere ş ă ş
ţ borcanul în frigider. În zece ore, ţ avea un excelent
extras de ă care se poate combina cu ă ă sau cu
• ă ă ş folosi în loc de ceai sau cafea.
Tratamentul terapeutic (de vindecare) cu ă
Pentru acest tratament, ţ doar suc pur de ă Nu
li ţ cu ă   Nu ă ţ miere sau ă Ar trebui pre-
parat în exad ş mod ca în terapia ă (pre-
ă cu ă ţ ă ţ la o ă de ă sau o
ă ă ă care dintre aceste momente ţ ă e mai
43
potrivit. În timpul acemti tratament, trebui ă ţ în total
sucul stors din 200 de ă Acest ă mare s-ar putea ă
ă ă Unii ă ă o ţ de acru în ă numai
gândindu-se la o asemenea cantitate de acid citric. ţ citit
bine: trebuie ă fie cel ţ 200 de ă (mai multe sunt
permise, dar nu mai ţ  
În cursul pract:icii mele de medic, am ă mii de pa-
ţ care se bucurau de o ă ă ă ţ ă unei
ă ţ mari de suc de ă Am ă ă la zece ă
de suc de ă zilnic (stoarse din cam patruzeci de ă  
Când încerci, ţ dai seama ă nu ai de ce ă te temi. În cazuri
foarte rare, ă ţ mari de acid citric în stomac pot
conduce la o ţ ă a intestinelor. în ase-
menea cazuri, putem trece temporar la dozele tratamentului
preventiv, ă când organismul se ş ş cu sucul de
ă ă care se reia din nou tratamentul terapeutic.
în tratamentul terapeutic, se ă ă
doze:
Zilele 1 12
Zilele 2 ş 11
Zilele 3 10
Zilele 4 ş 9
Zilele 5, 6, 7, 8
5 ă
10 ă
15 ă
20 ă
25 ă
În total, se va consuma sucul stors din 200 de ă pe
parcursul a 12 zile. ă ţ zilnice ar trebui defalcate în
trei ă la cinci doze. Unii sunt ţ de cantitatea de
suc (cam un litru) care trebuie ă în zilele 5, 6, 7 ş
8. Ş ş nu ne temem ă bem doi litri de suc de mere sau
de ă ă este un fruct: ca oricare altul, doar ă mai
acru.
44
Vindt."ca1ea bolilor ini.::urab1le
Tratamentul descris mai sus poate fi folosit pentru tra-
urea pietrelor de calciu. Sucul de ă este unul dintre cele
mii bune remedii împotriva acestora. în timpul tratamen-
tului, se ă o ş a ţ renale. Urina poate
dncni ceva mai ă   iar ă este ă ă mai mult
timp, poate produce sedimente ş de acid uric. La în-
ttputul tratamentului, un litru de ă poate produce o can-
dtAtc ă de sediment. Asta ă ă acidul uric
elte eliminat rapid din organism, ţ ă tratamentului.
Urina ă ă o culoare de chihlimbar la ş tratamen-
nalui ş nu mai produce sedimente, chiar ă este ă ă
pentru mai mult timp. Aceasta ă ă organismul nu
aW ţ ă ţ excesive de acid uric.
Tratamentul cu suc de ă este cea mai ă cale de a
reface stocul de vitamine din organism. Suferim de o ă
ă de vitamine, în SJ>ecial ă ă (o ţ ă distruge
ă la 25 de miligrame de ă C, ă un sfert din
1portul zilnic recomandat). ă ă printre noi ţ fu-
llUtori. Sucul de ă ă beneficii minunate, dat fiind
el acidul citric este unicul acid care ţ ă cu calciul
din organism, formând o sare ă Pe ă ă ce ă
11re este ă   organismul nostru ş calciu ş
fosfor - elemente care ă metabolismul ş rege-
ă ţ osos.
Acidul citric este unul dintre produsele complexului
nostru proces digestiv. ă îl introducem în corp sub ă
de suc de ă   pe ă ă vom reduce setea, vom permite
corpului ă ă energie, energie care poate fi uti-
ă pentru a elimina depozitele de ă din oase, articu-
ţ   ş ş vasele sangvine. Atunci când ţ ă cu
aminele, acidul citric ă acidul aSJ>artic, care este în-
drcat cu sarcini negative. Acidul aSJ>artic ă în mod
45
natural în organism în timpul tratamentului cu suc de
ă este foarte ţ Formulele farmaceutice folosite
la tratarea bolilor, descrise mai sus, ţ acid asi>artic în
forma lui ă
ă alte câteva sfaturi privind beneficiile aduse de ă
ă ţ gâtul inflamat, ţ o felie de ă la fiecare
15 minute - chiar în ă ţ mici ş diluat, acidul citric
este în ă ă ă omoare ţ germenii. ă ţ de boli
ale gingiei sau pur simplu gingiile dor, ă ţ gura în mod
regulat cu o ţ de suc de ă ş ă ă ţ ş
seara, timp de ă ă ă
ă este foarte ă ş pentru ă ă
ă ţ ă ţ ă sau ă slab, ţ pielea capului cu o
felie de ă   o ă pe zi, timp de zece zile. Aceasta va
ă firul de ă ş va opri formarea ă ţ
Sucul de ă poate fi de asemenea de foarte mare
ajutor împotriva ţ excesive, ca de ă în ă
torul remediu.
REMEDIUL NR. 6
ă ţ o baie fierbinte pentru picioare (doi litri de ă cu
patru ţ de bicarbonat de sodiu alimentar). ă ţ
picioarele în ţ timp de 15-20 de minute. ţ picioa-
rele ş ţ degetele ş zonele dintre ele cu o ă de
ă În timpul zilei, ţ pune între degete tampoane de
ă îmbibate în suc de ă ţ ă ă timp
de câteva zile. Ea va rezolva problema ţ excesive.
Un beneficiu suplimentar este o mai ă stare a mâinilor
unghiilor, din contactul des cu sucul de ă
ă ţ ă ş   ţ cu leucoplast deasupra lor o felie
de ă ş ă ţ acolo peste noapte. ţ   ă ş va
46 Vindecarea bolilor incurabile
I moale ş ş de ă   Pentru a reduce ă de
ptmui de pe piele, ţ tratamentul preventiv cu suc de
llml.ic.
Pc scurt, sucul de ă este foarte folositor împotriva
•wtor probleme de ă ă   ă îndemn ă ţ ă
ţ pe propriul corp.
47
ş cele mai ţ lucruri
despre ă ă   ş acesta
este lucrul ţ în ţ ă
Când suferim de dureri de s}late ...
Greu de ă o ă care nu a suferit ă de o
ă sau alta de dureri de oase sau de încheieturi. Pentru
persoana ă   numele bolii ă mai ţ reuma-
tism, ă   ă Eticheta nu ă durerea.
întâlnit ţ suferinzi de-a lungul anilor mei de profesie.
Intre ş   copii, tineri ş oameni maturi, de ă medie.
Am o ă ă pentru ă   deoarece ei sunt
mai ţ ş mai ţ decât oricine altcineva. Ei nu
ne mai atrag ţ   pentru ă nu-i mai vedem atât de des pe
ă In cele mai multe cazuri, ei petrec o ă ă de timp
ă   singuri, cu durerea lor. Cei mai ţ s-au ă deja
de ţ asta. ţ nedormite ş mobilitatea ă le
ă un glas trist ş ochi ţ ă ă este ă
ş oameni au mare noroc ă ă ă la de
ş de ani. Dar nu îi ă prea tare ă ă
cuvinte de genul: „ ă ţ e grea, dar ţ face probleme,
pentru ă oricum nu ţ face nimic în ţ asta". Tmerii
folosesc asemenea cuvinte, ă ă ă se ă la faptul ă  
ş seama, vor ajunge în ş ţ ş li se va
oferi exact: ş tip de „mângâiere".
ă o ă foarte ă ă conform ă vârsta
ă aduce inevitabil o stare ă de ă ă ln
48
Vindecarea bolilor incurabile
ultimele câteva decenii, utilizarea medicamentelor a devenit
alic de ă   încât actuala ţ nici ş mai ă
11ama de ă scop al medicamentelor: ă of ere o
ueurare în ţ de ţ ă   pe vreme de ă Ar trebui ă
M ă cu reSt>onsabilitate în mâini soarta ă ă ă ţ noastre.
Medicina se ă asupra ă bolilor, dar este mai
bine ă ne ă noi ş asupra unor metode de
I rlmâne ă ă ş de-a lungul întregii ţ Cele patru prin-
dpU de ă pentru atingerea acestui scop sunt o ţ
ă   activitate ă   ţ ă ş igiena inte-
doari a corpului. Cei mai ţ oameni au oarece idee deSt>re
primele trei principii, dar sunt ş ă ă deSt>re al
pitrulea, cel cu igiena ă Adesea ne plângem de
mediul poluat - râuri murdare, plumb în aer etc., dar nu ne
dim seama de nivelul ă interioare a propriului nostru
ciorp, care se ă în aSt>ectul nostru exterior. ţ ă
ţ în ă Coloana ă ă ă cu un semn de
IDtrebare, St>atele este ş   pieptul în interior, iar abdo-
menul reliefat în ă Avem o ţ ă ă atunci
dnd îndoim genunchii, auzim pocnete când întoarcem capul
fi gltul nostru nu are ă mobilitate. Orice efort fizic
[produce dureri de picioare sau de St>ate. Iar asta e valabil ş
!pentru persoanele sub vârsta de patruzeci de ani.
ţ ce se ă înainte de perioadele ă ă
O ţ de persoane supraponderale, cu ţ ş vene um-
8ate, pot fi ă ă cutii ş ş plase pline cu dul-
duri, paste ă   came ş junk-food. Din punctul de
tedere al principiilor de ă ale ă ă ă ţ   ceea ce comit
ş oameni este sinucidere ă Nu vor ă ţ ă ă
flina ă ă conduce la diabet, ă adaosul de lapte din
pastele ă ă cu digestia ş produce ulcere, ă
ă alb rafinat ă asimilarea calciului conduce
49
la ă în vreme ce delicioasele ş
le umplu corpul cu acid uric ş cu colesterol ă care le "ci-
ă   vârtos vasele de sânge, ţ ş ş O
ă ă de ă ă întinde stomacul precum un
balon ă presiuni asupra organelor învecinate.
Când toate acestea încep ă ă un ritm cardiac nere-
gulat ş cumplite dureri de cap, întindem mâna ş ă o
ă ca ă ă problema. Folosirea ă a anal-
gezicelor ş a antibioticelor are drept rezultat disbacterioza
(o ă ă ă ş un ă uragan de ţ
biochimice imprevizibile în sistemul nostru digestiv, aduse
de ţ care vor înlocui flora ă ă ă ă
ă Aceasta ă compromiterea sistemului imunitar
ş a ă ţ de a produce necesarele enzime ş vitamine.
Când ă o ă nu ne gândim ă ar putea provoca
o hemoragie în stomac. Nu comite abraziuni prea mari (doar
cam 3 mililitri de sânge), dar efectele se ă ă
vom continua ă ă pastile cu pumnul ca ă ă
diverse probleme. Aceasta este cauza pentru care în sistemul
nostru gastrointestinal drojdiile ş ţ fungi devin domi-
ţ ceea ce va duce la intestine cu hemoragie, la probleme
stomacale ş la pietre la rinichi ş la ficat.
Natura nu ne-a furnizat metode de a digera antibioticele,
medicamentele psihotrope sau analgezicele. Natura nu ne-a
dat niciun mijloc de a contracara efectele toxice ale acestor
medicamente. ş ş toxici ă în organism timp
de ani de zile ş vor tulbura mecanismele de ă ale aces-
tuia. ă vom continua ă ă medicamente pentru orice
ă vom deveni, inevitabil, ţ ă de-
ţ ă ă deja 60% din persoanele cu probleme de
ă ă Tratamentele medicamentoase ă ţ
alergice la circa 20% dintre ţ Vreau ă fiu bine ţ
50 Vindecarea hoJilor incurabile
nu neg total utilitatea produselor farmaceutice. ş orice
este o ă ă de ă ş ar trebui luat
numai în cazul unor crize majore. Altfel, medicamentele ne
ă mai curând decât ar face-o bolile.
Minte ă în trup puternic
tr-un ş canadian, un dentist pensionar condamnat la
ecaunul cu rotile a participat la un seminar pe tema ă
a sucurilor vegetale. El suferea cumplit de reu-
la toate ţ Nici ă maxilarul nu putea
mesteca hrana cum trebuie. ă ca un schelet ambulant
m nevoit ă consume doar ă ă cu paiul. S-a decis
ea dea o ş ă terapiei naturale, folosind în ţ
aucuri de morcovi ş de ţ ă ş ă ă terapeutice cu
fin. Peste un an, era în ă ă ă ş ă cabinetul
1ll·ti practice în mod normal meseria de dentist. Singurul
lemn ă din vechiul lui reumatism era o ş ă ş ă
Am ţ cazul unei fete care a venit ă ă aju-
torul. Cu patru ani înainte, ea începuse brusc ă sufere de tul-
burlri reumatice care o desfigurau, ă ă o ă ă De-
ptcle ei deformate o ă ă se ă atât de ă încât a
IDcetat ă mai ă în lume, ş chiar cei mai buni
prieteni. Durerea ă ş stresul psihologic au condus-o la
ş la depresie. A trebuit ă ă ă din greu ă o
conving ă nu ţ ş ă ia ţ în lupta pentru ă
ei, iar în cele din ă am fost fericit ă ă ă
ă ideea.
A fost nevoie de trei ani de ţ ă (practic ă
urne), ă cu diverse ierburi, ţ de   ţ 1,5-2 litri
de sucuri ă ţ zilnic ş câteva metode de purificare ă a
trupului pentru a ţ rezultatele dorite. Acum, ea este
51
complet ă ş are ă fiice minunate, pe care le
ţ ă ă reSJ>ect:e principiile unui mod de ţ ă ă ă
ă dau acest exemplu pentru a-i ajuta pe ţ cei care
ă de probleme la oase ş ţ ă ţ ă ă sunt
în ă ă ă se ajute pe ei ş ş Boala nu va ă într-o
ă dar ă rezervi suficient timp, în ţ adecvate, or-
ganismul nostru o poate învinge. ş ţ ă natura.
Este nevoie de ani de zile pentru ca o ă ă se maturizeze,
iar organismul nostru are nevoie de un timp considerabil ca
ă corecteze problema.
ţ mea ă ă diversele probleme ale sistemului
nostru osos au doar câteva cauze principale:
I. Poluarea interiorului corpului, care ă acid lactic,
acid oxalic, acid uric colesterol
2. Inactivitatea ă
3. Niveluri reduse ale oxigenului ă în principal
ă ă
4. Niveluri reduse ale micro- ş macroelementelor esen-
ţ
5. Dezechilibru în economia fosfor-calciu (vezi capitolul
deSJ>re ă
ă putem corecta aceste ţ problemele din
sistemul nostru osos sunt de obicei rezolvate. ă voi descrie
aici, pas cu pas, cum putem realiza acest deziderat. Primul
pas care trebuie ă este detoxificarea trupului, ă
cu un post de trei zile. Eliberarea corpului   ş în special a
intestinului gros) de depozitele toxice, care adesea ne ă
vesc de ţ ani, este un pas ţ pentru ţ de
rezultate bune.
52
Vindecarea bolilor incurabile
(detoxificarea) trupului prin post
Umpul postului, ă doar portocale ş grepfruturi
„ btm cam patru litri în fiecare zi dintr-un cocteil de sucuri
preparat pentru ocazie. Cocteilul este un amestec
llr'nult din 900 grame de suc de grepfrut, 900 de grame de
de portocale, 200 de grame de suc de ă ş doi litri de
ă care ă ar trebui ă dea patru litri. ţ
I sucuri ă stoarse.
ţ o ţ ă de sare într-un pahar de ă ă ş
amestecul pe stomacul gol, în fiecare ţ ă ţ
ă ca un magnet pentru ă ţ din sistemul
l11nl1tlc. Astfel, toxinele din tot corpul sunt colectate în in-
tlltinc apoi eliminate. În procesul de eliminare a toxinelor,
nostru se ă Avem la ţ patru
11111 de cocteil de sucuri ş absorbabile, care vor compensa
  pierdere de ă
ă ţ ă ă ş ţ din acest cocteil câte 100 de
pune la fiecare ă de ă ă când se va fi consumat
Jlatr'Hga cantitate. ă vi se face foame, ţ doar por-
localc ş grepfruturi. Nu ă ţ griji ă ţ tranSJ>ira
..,_.ndent. Este normal - ţ ă ă ţ
• corp. ţ ş ă în a doua a treia zi.
Uneori, în timpul tratamentului de detoxifiere se poate ă
twm dureri de cap, ţ de ă ş ă Acestea
1unt simptome temporare ş la nevoie, le putem ş
printr-o plimbare, masându-ne urechile sau mestecând o
ă de ă de ă sau de ă În fiecare ă
IMlnte de culcare, ar trebui ă bem un laxativ din plante.
Acesta este necesar pentru a ajuta intestinul gros ă scape de
ă ţ În zilele a patra a cincea, ţ numai cocteilul de
1ucuri de fructe, de ă mere plus morcovi, ş ţ doar
53
fructe ş legume. În ziua a se pot ă la meniu boabe
de cereale, ă ş ş
În ă 2-3 luni, ţ din ţ produ-
sele care ţ ă alb   ă ă gemurile ţ
dulciurile alimentele conse:rvate (în si>ecial cele care ţ
ţ ţ ă ţ de alimente ă ş produse grase,
unt, ă ă carne ş Cel mai bine este ă ţ ţ
de tot la lapte. ţ mânca ă la 50 de grame de ă
dulce ă ă din lapte nedegresat!) ş ţ cel mult un pahar de
lapte ă ţ ă trebuie ă se bazeze
pe cereale, salate, fructe, legume sucurile lor ă stoar-
se. Este foarte important ă se utilizeze ţ adecvate
de produse alimentare (vezi tabelul 2, pagina 56).
ă voi prezenta aici doar ţ principale pentru com-
binarea ă a alimentelor. Trebuie ă ne ă ă or-
ganismul ş toate elementele nutritive necesare ş ă
nicio ă dintre cele necesare nu este ă sau ex-
,
ă Toate componentele unei mese ar trebui ă fie di-
gerate în aproximativ ş inte:rval de timp. Aceasta ă
posibilitatea ca unele ţ nedigerate din mâncare ă
ă în intestin ş ă ă acolo ţ ă ă
toase. Principiile ă corecte a produselor alimentare
se ă pe mii de ani de ţ ă ş sunt un ţ
dar din partea ă ş ş Aceste principii conduc la
rezultate minunate. Ideea de ă este ă nu ă
anumite tipuri de alimente la ş ă
De ă digerarea proteinelor se ă între ă ş
patru ore. Digerarea ţ între 20-40 de minute.
De obicei, masa ţ (glucidelor) pe care îi consu-
ă este mult mai mare decât masa proteinelor. ă ţ nedi-
gerate de proteine pot ă ă în duoden ă de ă ţ
mari de ţ iar acest lucru trebuie preîntâmpinat.
54
Vmdecan::J bolilor inn11Jbik
Proteinele sunt digerate de enzime acid-active, în timp ce
ţ ă pentru digerare enzime bazic-active.
se ă reciproc în stomac va trebui ă se
fonncze ă ţ suplimentare de enzime acid-active. ă
tflomacul nostru ţ un amestec de ţ ş pro-
tnc (cum este cazul unei mese tipice), cantitatea de enzime
Iad-active necesare pentru a digera, de ă   100 de grame
•came, este de 20-25 de ori mai mare decât cea ă În
ş timp, ţ ş ţ ş din masa consu-
mu vor ă ţ
Toate produsele alimentare se împart în mod ş în
plttu grupe:
1. Proteine - carne, ş   ă   fasole, nuci etc.
2. ţ pâine, bomboane, cartofi, miere, ă
etc.
3. ă - unt, ulei, ă etc.
4. Fructe ş legume, sucuri de fructe.
ln tabelul sunt descrise principiile ă acestor
arupe de alimente.
Alimentele din coloana din mijloc se pot combina fie cu
IU.mentele bogate în proteine din prima ă   fie cu car-
ţ din coloana a treia, dar alimentele din prima ş a
treia ă nu trebuie ă combinate.
Aceste reguli de combinare a alimentelor sunt greu de ac-
ţ pentru unii, pentru ă ei ş ă consume carnea
cu pâine, chifle, cartofi sau orez. ş   în cele din ă   cri-
taiul cel mai important este cel al propriei noastre ă ă ă ţ
In ă   la pp. 227-234, ofer câteva exemple de mese ă
utoase care sunt potrivite atât pentru persoane ă ă nicio
ţ   cât ş pentru acelea care au diverse probleme de
ă ta te.
55
Tabelul 2
Combinarea produselor alimentare
ALIMENTE BOGATE PRODUSE GRASE
IN PROTEINE Ş .VII"
Carne ş ă de
carne, ş ă
vinete, fasole, fasole
de Windsor, nuci,
ţ de
floarea-soarelui,
iaurt gol, kefir,
ă de ă lapte
gras, lapte ă
Se pot combina
ă unt, uleiuri
vegetale, fructe
(proaspete sau
uscate), legume
(crude sau uscate, cu
ţ cartofilor),
sucuri de fructe ş
legume.
Este întotdeauna mai
bine ă se consume
lapte, vin sec, pepene
sau banane separat
de alte produse ali-
mentare.
ALIMENTE CU
Ţ
Pâine ş alte produse
bazate pe ă ă
cereale, cartofi,
ă miere,
produse ţ
ă paste ă
noase, gemuri, dulce-
ţ bomboane.
Se pot combina
Sugerez ă se consume ă mese complete în fiecare zi -
prima între 8 ş 9 ţ iar a doua între 5 ş 8 seara.
Putem consuma, pe post de ă dintre mese, fructe ş
legume. De ă ţ doar sucuri ă stoarse din
legume ş fructe ş ă de ă calitate. Cel mai bine, ţ ceai
verde sau ceai de plante   ş ţ urzici, ă ă ă
etc.)
ţ complet hrana, de cel ţ 30 de ori pentru
fiecare ş ă ă Nu ţ nimic în timp ce ţ ă
ă Mesele ar trebui ă fie aranjate în ă ordine:
56
Vindecarea bolilor incurabile
1. Suc, ceai sau ă ă
2. ă
J. Felul principal ţ ţ ş proteine seara)
Pentru persoanele ă ă un cocteil din suc de
morcovi ş ă (în ţ de 4:1) este foarte util ca
ă ă împotriva problemelor de ă ă Nu
=::u foarte multe persoane complet ă ă ş combina-
ideale de sucuri sunt diferite pentru diferite cazuri. Dat
land ă am discutat problemele de ă ă ale sistemului
OIOI, am ă ţ câteva cocteiluri de sucuri care ă
NIC oasele. ţ cocteilurile de sucuri de 2-3 ori pe zi, cu
15-20 de minute înainte sau la o ă o ă ş ju-
llAtate, ă mese. Ele ar trebui ă ajute în cazuri de pro-
me la oase, ş ş coloana ă ca la ţ
III ţ la ă carii dentare, ă reu-
•tJsm boli ale gingiei. ă ţ de suc de mai jos sunt
pmtru a fi consumate o ă
1. Morcovi 250 g
2. Morcovi ă ă g + S}>anac 85 g
J. Morcovi 280g+S}>anac170 g
4. Morcovi 230 g + ţ ă 115 g + ă ă ă de ă
60 g + S}>anac 85 g
5. Morcovi 230 g + ă 85 g + ţ 85 g
6. Morcovi 320 g + ă 85 g + ă de cocos 60 g
7. Spanac 200 g
8. Morcovi 230 g ţ ă 140 g + ă ă ă de ă
60g
9. ă 200 g.
Cel mai bine este ă se prepare cocteilurile de sucuri cu
ţ timp înainte de a fi consumate; oricum, în niciun caz
57
mai târziu de 8-10 ore, chiar ă le ă ă la rece, la 0-8
grade Celsius. ă ă a mesei noastre ar
trebui ă fie salatele. ţ ă ă sunt gustoase ş preferabil
ă din legume locale, crescute în perioada lor ă de
ţ Cu cât avem mai multe culori diferite în salate, cu
atât ele sunt mai ă ă (vezi anexa, pp. 227-232).
Nu vârsta ne distruge coloana ă
ţ în societatea ă ă nu ă prea mult efort
fizic. Inactivitatea ş ţ ă au drept rezultat o
ă ă ă Vertebrele ş discurile afectate
duc la deformarea coloanei. Evident, pentru aceste probleme
ă vina pe ă În realitate, ă ţ ca atare nu
are nimic în comun cu aceste probleme. ă ne ă mai cu
ţ la modul în care se ş ă ţ copii, vedem uneori un
spate ş ş picioare ţ ă vor continua pe ă
cale, se vor acumula ă degenerative, dar asta nu în-
ă ă pentru ele trebuie ă ă ă ţ
Am întâlnit multe persoane care au ă peste o ă de
ani ş ă au o ă ă ă ş ă ă ă   sunt în
stare ă ă ş sunt de obicei foarte optimiste.
Oamenii se plâng de probleme la ă   trecând sub ă
propria ţ ă drept ă Am avut ă ă ă spec-
tacolul dat la vârsta de 80 de ani de Mahmud Isymbayev, un
foarte bine cunoscut dansator. Suplu ş cu aspect: tineresc,
dinamic ş energic în ş ă   acesta a dansat aproape în-
continuu timp de o ă ş ă Când, la ş   a ă o
ă în ţ publicului, aproape a atins podeaua cu
fruntea. Aceasta ş ă forma ă a coloanei verte-
brale nu depinde de ă   ci de o ţ ă ş de
o ă ă de activitate ă
S8 Vindecarea bolilor JOl'urabrlt:
Doresc ă ţ trei cazuri de probleme de ă ă
1puent ă ă ă ă între ele, luate din practica mea medi-
l'All. ă o examinare ă   a ş ă toate au ş
ă   ceea ce ă o ă ă ă între starea ă ge-
ă de ă ă ş starea coloanei vertebrale.
pereche dorea ajutor pentru fiica lor de 15 ani, care se
ise într-o stare îngrozitoare. Dintr-o ă deloc ă  
panea din stânga a ţ ei s-a desfigurat, ochiul stâng nu se
mai putea închide ş nu putea nici ă ridice din ă
Putese ă cu ţ ş fizioterapie timp de o ă   ă ă
ftzultat. Pentru ă ă   o desfigurare atât de ă era
dent o ă ă Mai întâi, m-am uitat la modul
care ă ş ş ş ă ei erau foarte ţ O examinare
Inii ă ţ ă a implicat ridicarea coborârea ţ   ş
urea pe scaun ş ridicarea de pe el ş în final scoaterea pan-
ftlor ş încercarea de ş ă echilibrul într-un picior. A
tut sta în acea ţ doar câteva secunde.
ă ă tibetani folosesc ă ă de examinare
Ori de câte ori ă ă alinierea vertebrelor lombare are de
uferit, în special în cazul primei vertebre. Aceasta contro-
ă toate ş ă verticale ale corpului: ridicarea cobo-
ltrea ţ   deschiderea ş închiderea ochilor, ca ş ridi-
C'Area în picioare. ă ţ legate de oricare dintre aceste
ş ă ă extenuare o rigidizare a primei vertebre.
Metodele moderne de diagnosticare nu sunt în ă ă ă
etecteze aceste ă I-am „deblocat" vertebra i-am
rescris un set de ţ pe care le putea face de una
ă   pentru a corecta pierderea alinierii vertebrelor ş
ă ă ţ controlate de prima ă Am ă
Cle câteva ori pe ă   pentru a verifica progresele.
59
A fost nevoie de ă luni pentru ca totul ă ă la
normal. ş faciali au început ă ţ normal,
iar ochiul se putea închide acum. Doctorul ei a fost uluit de
ă refacere, pentru ă el nu putuse ţ niciun re-
zultat semnificativ cu ţ ţ   suferind de ş sim-
ptome.
ă   unul dintre doctorii din clinica ă
suferea de ş ă ă A fost chiar mai
uimit ă afle ă medicamentele prescrise de colegul lui pentru
ă erau ş pe care le lua el, dar ă ă rezultat. ă un
bun exemplu al principiului emis de Hipocrate când a S}Jus:
„Orice ă are cauza ei proprie, care nu poate fi ă ă
cu medicamente".
CAZUL Ă 2
Medicina ă are în arsenal sute de moduri de a pune un
diagnostic doar bazându-se pe simptome exterioare. ţ
turi ale ţ   culoarea ş forma urechilor, forma unghiilor,
modul în care se ă pantofii etc., toate acestea ne pot
S}June lucruri deS}Jre boli interne. Chinezii puteau diagnos-
tica peste 300 de boli pur simplu prin examinarea pulsului,
iar ţ ş din Tibet pot detecta 150 de boli pornind
doar de la mirosul corpului.
Am un obicei: ă ă ă dau seama, caut anumite semne
exterioare, analizând nivelul de ă ă al persoanelor în-
tâlnite. Uneori, când ne ă la televizor, ţ mea ă în-
ă cât de ă ă este politicianul sau artistul de pe ecran.
ă   i-am S}Jus ă ş ă ă ţ ei preferat este
cauzat de o degenerare a celei de-a doua vertebre lombare.
Ea nu m-a crezut, pentru ă ş ă acest ş ă era atri-
buit unei ă ă ă într-un accident. Eu am ţ în
continuare ă terapia de aliniere a coloanei vertebrale ar
60
Vindecarea bolilor incurabile
pulu rezolva problema. Peste câteva luni, ă ţ m-a
rontactat pentru o programare. A ş ă primise de ziua
Iul drept cadou una din ă ţ mele ş îl interesa ă ţ ă un
pentru problemele lui de ă ă În timpul consul-
„   mi-a povestit cum a fost cu accidentul ş despre pro-
lui tot mai mari cu mersul. Doctorii au sugerat o ope-
rtClc la ş   dar el voia ă ia în considerare ş tratamente
I-am cerut ă încerce un prim set de ţ de
t1e.1nosticare, menite ă examineze starea celei de-a doua
Nncbre lombare; ţ au confirmat diagnosticul meu
utcrior. Apoi i-am explicat ă a doua ă ă este
ă pentru ţ echilibrului corporal la
laJtdrile stânga-dreapta, ţ inclusiv modul în care
el. Ş ă este în cele mai multe cazuri o indi-
a\fc a unei vertebre lombare secunde dislocate. În final, l-am
nvins ă ş rezolve problema coloanei. Nu a fost nevoit ă
ă prin vreo ţ   iar acum merge normal, ă ă aju-
torul unui baston. A început ă fie mai atent cu ă ă
proprie. Sper ă continue ă ă tot mai activ ş mai plin
'9t energie.
f n ă carte a mea am discutat mai pe larg despre în-
ţ coloanei vertebrale. Vreau ă adaug aici doar ă
ţ fizice care ă ş ă sunt necesare
a ţ în ă ă discurile cartilaginoase, ceea
ce ă aplatizarea lor o frecare ă a ver-
tebrelor unele de altele.
Când nivelul calciului din discuri scade, coloana ă
ă ş pierde calitatea de absorbant al Fre-
carea presiunea ă ă ciupirea nervilor
l'lre ies, ramificându-se, din ă ă   prin ţ
Clintre vertebre. Din fericire ă ţ speciale care pot
regenera rapid discurile cartilaginoase. Acest lucru este
61
posibil la orice ă   cu ţ ă se adopte o ţ
ă ş ă se efectueze rutina ă ă Chiar ă
ş la o ă ă   ţ ă ţ regenerezi discurile ă ţ
ţ întreaga ă ă ă ă ă   ş cum o au
tinerii.
CAZUL Ă 3
Un ă de 34 de ani a venit la mine pentru o ţ
Avea probleme cu ţ ş cu urinarea. Un tratament pre-
scris de urologul lui adusese oarece ă ă ţ   dar nu îi
readusese complet ţ sexuale. În plus, suferea
tot mai des de ţ
În cazul problemelor de ţ   cel mai probabil „vinovat"
este de obicei a treia ă ă ţ verte-
brelor lombare unu doi duc de obicei la ţ   pro-
bleme de ţ ş în final la inflamarea glandei numite
ă Dat fiind ă ţ ă ţ se ă cu aceste
probleme grave foarte ă   voi încerca ă explic care
este originea lor ă
Anatomia sistemului urogenital al ă este bine cu-
ă între componentele acestuia amintim uretra, care
iese din ă   glanda ă   veziculele seminale ş testi-
culele. Prostata este o ă care ă din muscular
ş ţ ă de hormoni. Testiculele produc sperma-
tozoizii ş veziculele seminale ă mucusul care le per-
mite spermatozoizilor ă ţ ă Toate aceste trei
elemente se unesc pentru a forma sperma ş se întâlnesc în
ă Când intestinul se extinde, din cauza umplerii cu de-
pozite solidificate (datorate, la rândul lor, consumului de
carne de produse pe ă de ă ă ă   stilului de ţ ă se-
dentar etc.), prostata va fi ă puternic de intestinul
umflat. Drept rezultat, ea va produce mai mult muscular
62 - bolih)1 incurJbilt
-
jl ă ţ mai reduse de hormoni, ceea ce apoi conduce la o
ţ ă de mucus ş la "uscarea" veziculelor semi-
Ulc. Presiunea ă asupra prostatei este ă ş
Mretrci, ceea ce ă ă ţ în urinare. Cea mai ă
ţ ă de ţ ă în patru ş
1. ă ţ intestinului gros (vezi pagina 149)
2. Schimbarea obiceiurilor alimentare (tabelul 2, pagi-
na 56)
J. Consumarea de ă ţ mari de sucuri de legume ş
fructe (vezi terapia cu ă de la pp. 43-44; morcovi,
280 g + ă 90 ţ 90 g - de ă ori pe
zi; morcovi 250 g - de ă ori pe zi).
4. Regenerarea vertebrelor prin ţ (vezi pp. 66-67)
ă ă ar trebui ă rezolve problemele de urinare
ln 15-20 de zile, ă vindece inflamarea prostatei curând ă
ICfta ă ă totul la o ţ ă în 5-6 luni,
9.t a fi nevoie de vreo ţ
ţ ă a coloanei noastre vertebrale ţ
lind vertebre (în unele cazuri, foarte rare, ş   ş
ţ ţ ş obosirii primelor trei. Care
eunt celelalte ă vertebre implicate? Vertebra a patra se
ă de ş ă corporale atunci când ă în scaun de-
ă ş momentele de excitare ă Degenerarea aces-
lel vertebre poate produce dureri atunci când ă jos, o
11ftUtate ă o ă a ţ sexuale, ca ş probleme
la uter. A cincea ă ă ş ă înainte-înapoi,
itc ă când ă ş când muncim sau în timpul actului
laual. De asemenea, se ă ş de ţ reS}>iratorii ş de
ltan:a pielii.
ţ citit mai sus o descriere ă a ţ dintre starea
coloanei vertebrale anumite ţ motoare. ţ efectua
63
un test care ă în ă laterale, pe S}:>ate ş în ţ ă ş
zarea pe scaun ridicarea de pe scaun. ă ţ probleme
în efectuarea acestor ş ă ă ţ ţ presiune în zona
ă atunci vertebrele ă lombare sunt în-
ţ ş ţ ş aceasta ţ ă negativ
multe aS}:>ecte ale ă ă ă ţ ă
Din cauza stilului de ţ ă inactiv, ă foarte ţ
oameni a ă ă ă a coloanei este perfect ă ă
ă De obicei, durerile din zona ă sunt tratate cu
ă masaje, medicamente administrate prin ţ ş in-
ţ cu vitamine din grupa B. Aceste metode ă doar o
ş ă pentru ă ele ă doar cu simptomele.
ă nu este ă ă ă ă pe termen lung si-
ţ se va deteriora.
Vertebrele lombare sunt strâns legate de ş Oasele ş
ţ regiunii pelviene sunt reS}:>onsabile pentru toate
ţ motoare ale corpului. sunt foarte impor-
tante pentru corpul nostru, din punct de vedere structural. Ele
pot fi comparate cu temelia unei case sau cu sistemul de ă ă
cini al unui copac, din cauza modului în care ele ţ partea
ă a corpului. Pelvisul nostru ă la ş tipuri
de ş ă sus, jos, înainte, înapoi, deschidere, închidere. Di-
ă ţ în efectuarea ă dintre aceste tipuri de ş ă
sunt ţ clare ale unor ă Centrul pelvisulm se
poate deplasa în sus sau în jos, iar coloana ă poate
deveni ş ă ă ă se ă verte-
brele încep ă ă nervii care se ă din ă S}:>i-
ă Începem ă ţ dureri în organele interne la care se
ă ş nervi. Cu cât sunt mai mari ţ cu atât
mai serioase sunt ţ pe care le suferim.
Efectele ă se pot propaga în sus   ţ
dureri de cap, ţ în urechi) sau în jos (dureri la genunchi,
64 VindecarcJ bolilor mcurabik
jJambe sau ă Într-o ă ă ă ă co-
lclAnei vertebrale sunt rezultatul mecanismului de autoechili-
brare al corpului nostru. ă ă ă ă capul pe
!llMte ş ă mergem astfel câteva minute, vom continua ă ne
ă zile întregi ă aceea, ă ţ ă psihice,
ă ş lucruri stranii ce se petrec în creierul nostru.
Mecanismul nostru de autoechilibrare, care are menirea
• ţ creierul într-o ţ ă este legat
ilt proprietatea paralelismului care este ă ochilor
,.ottri. Coloana ş ă alinierea din cauza acestui meca-
ftttm. Putem vedea uneori persoane cu o ă ă cu
1lmetrie ă a umerilor sau cu o cutie ă de-
ă Multe dintre aceste ă ţ sunt cauzate de o ali-
nkre improprie a ţ pelviene a coloanei. De aceea me-
Ctlclna ă ă atât de ă ţ acestei zone.
)   ă ă ă ă ă este
baza unei ă ă ă bune
'
ţ ă factori psihologici, ţ ş ţ
aerobice acvatice: toate acestea sunt importante, dar ă o
ă ă ă ă ă ele nu ă vor face ă ă ţ ţ
Utloc ă ă ş Ce poate ţ coloana ă într-o
ă cu ă ă
1. ţ pe o saltea tare sau pe podea (vezi Cum ă
ă 150 de ani)
2. ţ sub gât o ă ă ş tare sau un prosop ă
sul
3. ţ numai alimente ă ă ş ţ ă ţ
mari de sucuri
4. ţ ă sistemul osos (vezi Remediile nr. 3, 5 21)
65
5. ţ ă terapeutice
6. ţ zilnic ţ fizic.
Putem efectua setul nostru preferat de ţ fizice sau
putem folosi unul dintre seturile sugerate mai jos. Acestea
ă la alinierea vertebrelor ş la ă tensiunii din
sistemul osos. ţ unul dintre ele înainte de a continua
lectura ă ţ ţ ş ţ de ă ori pe zi, ă
ţ   ă la ă la ţ de ă etc.) La cei
mai ţ oameni, coloana ă ă ă cu un meca-
nism ruginit, pentru ă ei petrec 80% din timp fie ţ
fie pe scaun, fie ş în pat. ă vei dedica timp ă
coloanei tale vertebrale, vei fi recompensat printr-o sem-
ă ă ă ţ a ă ă ă ţ
Setul de exercitii nr. 1
.
EXERCITIUL NR. 1
.
ş pe SJ>ate, cu ţ de-a lungul corpului, cu palmele
în jos, ţ genunchii în sus, încercând ă ă ţ
fruntea, apoi ţ genunchii la loc. ţ ţ
de 10 ori.
EXERCITIUL NR. 2
.
ţ ă în picioare, ţ ă în ţ ă ş ţ ă atin-
ţ podeaua cu degetele   ă ţ chiar cu palma). Aple-
ţ capul înainte înapoi, ă ş ă torsului. ţ
drept în picioare ş ţ pumnii.
EXERCffiUL NR. 3
,
ţ ambele ţ de 10 ori înainte ş de 10 ori înapoi.
66 : bolilor incurabil e
NR.4
ţ ă S}>re stânga ş S}>re dreapta, ă mâinile ă
unece de-a lungul corpului ă ajung la genunchi. ln
ş timp, ţ capul S}>re stânga ş S}>re dreapta.
EXERCmUL NR. 5
'
ş ă   ţ mâna ă ş atin-
omoplatul stâng, ţ mâna, apoi ţ mâna
ă ş ţ omoplatul drept. ţ de 10 ori.
RCITIUL NR. 6
'
Cu picioarele ş ă   ţ ambele mâini ş ţ
ul în sensul acelor de ceasornic de 10 ori ş în sens invers
10 ori.
!XERCmUL NR. 7
'
u picioarele ş ă ş cu torsul în ţ ă  
ţ ă ţ pieptul cu genunchiul stâng ş apoi cu
nunchiul drept. ţ de 10 ori.
RCmULNR.8
'
ă de ă scaunului, ţ cel ţ 10 genu-
.uni.
ţ ă ţ fiecare ţ de 10 ori la început,
i ă ţ treptat ă de ă la 20-40.
Poate veni ş de la minte ...
Durerile de S}>ate ş din zona ă nu ş au întotdeauna
ginea în dislocarea unor vertebre. Sursa poate fi uneori de
ă ă ţ asumate de diverse persoane pot
67
ă ne ă multe des}>re starea lor de s}>irit. Persoanele în-
ă ş relaxate au ţ de a ă o ă dreap-
ă ş ţ capul sus. Persoanele tulburate, dis}>erate, triste ş
ţ capul plecat ş umerii ş Acestea pot fi explicate în
modul ă mânia, iritarea, ţ sau oricare ă pro-
ă de disconfort psihologic ş ă tensiuni, con-
ţ ş ţ ale ş s}>inali. ş la rândul
lor, ă ţ neuronale care ă ş ş
ş produc o ţ de durere.
Persoanele care se tem, care ă la modul pasiv si-
ţ de stres, iau greu decizii   ş când le iau, nu sunt ho-
ă ş au ţ de a se izola sunt predestinate ă
sufere de dureri de s}>ate. ă ce am scris mai sus ă ă
cu una din ă ă ă ţ tale, este foarte probabil
ă durerile tale de spate ţ un factor psihologic. ă
unele tehnici, care ă la reducerea tensiunilor din corp.
Aplicând aceste tehnici deloc complicate pentru reglarea
ă ş ţ redobândi armonia ă dintre
trup minte. În 10-20 de minute, ţ ţ o relaxare ă
ă complet de tensiunea din ş ţ exersa
pe fondul unei muzici ş ă ţ
Ţ NR. 9
ţ ş ţ ţ ţ ş ca ş cum ţ
dori ă ă ţ de ş ă de ă ţ ş
lucru cu picioarele. ţ mâinile, ă ă încer-
ţ ă ţ soarele. ţ ă ă trupul ă devine greu
ş se ă ca un nuîar cu lujer lung. ţ ă ă aple-
ţ s}>re podea. ţ ochii ş ţ ă ţ ţ cum
corpul devine tot mai greu mai greu. ţ ă pe spate
ş ă ţ ţ ş picioarele. ţ ă gândurile
68 Vindcc:m:a Oo lih1r 1111·11rabi k
uupra vârfurilor degetelor de la picioare ş ţ ă cât de
inerte de grele sunt ele. ţ de greutate va prelua apoi
labele picioarelor, apoi gambele ş pulpele, ca ş cum corpul
•ar umple cu o materie foarte grea. ă va ă în piept.
ţ ă ă ceva ă întinde ţ ş ţ   în toate di-
ţ ţ ă ţ ă ţ o asemenea greutate,
lncât ă ţ scufunda în ă ţ ţ   in-
ş expirând cât mai lent posibil. Acum ţ ă
CA pe cer se ă un nor foarte alb. ţ ă ă de-
ţ acel nor ă ţ acum un corp foarte ş ş foarte
ş ţ ă ă efort pe cer, deasupra câmpurilor, ă
Clurilor ş apelor. ţ ă ţ florile, copacii sau
marea. ă ţ cât de mult ţ în ă stare ă
ă ţ închipui degetele devenind un fel de tuburi, prin
care toate tensiunile, ă ş oboseala ă ă trupul.
Dnd ţ ţ ă orice tensiune s-a dus, ţ astfel încât ă ă
ţ ţ din nou corpul solid. ţ ţ deasupra capului
li ţ ă întregul corp. ţ ă încet pe dreapta
ţ ă ş ţ ă ca un copil care tocmai se ş  
llK>i ţ ş lucru pe partea ă ţ ă în  
ţ ă din nou ţ ochii. ţ ă lent în pi-
Ctoare ş ţ ă activitatea ă Ar trebui ă ă ţ ţ ·
ş ţ   starea ă ă ş spiritul reîn-
Unerit.
Pentru cei care nu prea au timp în mod normal, sugerez
ă set de ţ
dul de exercitii ă 2
'
Aceste ţ sunt ş de efectuat, chiar de ă per-
IOlnele bolnave. Ele ă ă în mod minunat ă ă
69
ţ de epuizare ă de orele lungi de lucru se-
dentar, când ne ţ capul greu ş ţ ş ne sunt
ţ ţ pot fi efectuate oriunde - la ă
într-o ţ de autobuz ş chiar când vorbim la telefon.
Ţ NR. 1- Vibro-masaj
ţ ă pe vârfurile picioarelor, astfel încât ă ă fie la
cam 1-2 centimetri deasupra podelei. ă aceea ă ţ înapoi
la podea pe ă cu întreaga greutate a corpului. Nu ă
ă ţ ţ ţ cam o ă pe ă în total de
60 de ori. Persoanele care stau mult pe scaun la locul de ă
ar trebui ă ă acest ţ de 3-5 ori pe zi. Este un bun exer-
ţ preventiv împotriva varicelor a problemelor cardiace.
ţ care ă mecanismele sfincterului urinar
ş ale celui anal   ş care ă urinarea ţ
sunt unice prin simplitatea lor extraordinare prin ţ ă
Secretul lor a fost ă mult timp de ă ş yoghini.
Aceste ţ ă relaxarea ă ă ă
ţ ţ sângelui ş previn problemele sistemului re-
productiv, atât la ă ţ cât ş la femei. Ele pot fi efectuate
oriunde, ă ă ă ca cei din jur ă ş dea seama.
Ţ NR. 2 - Blocaj frontal   ţ kegel)
ţ este efectuat prin contractarea ş sfinc-
terului urinar. O facem în mod automat, când trebuie ă ne
ţ înainte de a ajunge la baie sau ă ce am ter·
minat urinarea. O facem ş când vrem ă între-
rupem urinarea. ţ ă în a efectua ş tip de
ţ ă de 5-10 ori. ţ acest ţ
de 3-5 ori pe zi.
70 § Vindecarea bolilor incurabile
RCffIUL NR. 4 - Blocaj dublu
ţ 10 ţ simultane ale ambelor sfinctere (cel
bine atunci când ţ aerul). Are un dublu efect. Efec-
„ ţ ţ o ă pe zi.
Multe persoane merg cu spatele încovoiat, ca ş cum ar fi
  ă cu ceva greu ă ţ ă încerci ă ţ capul
lldlcat, ă ai spatele drept ochii ă ş veseli, multe
Intre problemele tale de ă ă vor ă ă jos
llleva ţ care te ă ă ă o ă ţ ş ă ş
ă
1
IXERCITIUL NR. 5
'
ţ ă de perete cu ă   fesele ş capul, timp de 3-5
91Dute. ţ stomacul, ţ drept înainte ţ ă ă
llmcni pe lumea asta nu e atât de fericit de ă Aceasta
•tftbui ă ă umple ş cu o ţ de ă ă ş ă ă
ă ă în ochi. ţ ă ă ţ tot timpul în
llbltc ă ţ
ă ţ este pentru aceia care petrec o mul-
tlmc de timp în picioare sau în ţ ş ţ are
1Mnirea de a ă rapid tensiunea din ţ ş
llXERCmUL NR. 6
'
ţ într-un picior ş ţ ă genunchi ă când
ţ fesa cu ă ţ ţ genunchiul cu mâna ş
71
ă ţ ş timp de 1-2 minute. Apoi ţ ş lucru cu
ă picior.
Dureri de ţ oase ş
ă acum, am explicat câteva dintre cauzele durerilor me-
todele de prevenire a acestora. ă ţ de dureri ş ne-
ă vechi ş persistente la ţ oase ş ş în-
ţ unul din remediile ă
REMEDIUL NR. 7
(pentru dureri puternice, cum ar fi ţ ţ
nervoase)
ţ cu leucoplast frunze de hrean pe locul dureros timp de
câteva zile ă când durerea ă ţ folosi frunze
proasi>ete în fiecare zi.
REMEDIUL NR. 8
(pentru eliminarea durerilor cauzate de depunerile de ă 1
ţ ş   ă de ă ş ţ cu o cantitate
ă de cartofi ţ ă când ţ ţ o ă ă
ţ zona af ă de dureri cu ulei vegetal ş ţ
bine. ţ din amestec o ă ţ ţ ă ă
pe zona af ă ş peste ea ţ turta. ţ ă cu o
ă ă ă ş ă ţ ş cât mai mult posibil (de ă
ă noaptea).
REMEDIUL NR. 9
(pentru eliminarea durerilor produse de depunerile de ă
ţ trei ă (complet, cu tot cu ă ş 150 grame de
usturoi decojit. ţ ş ţ peste amestec o ju-
ă de litru de ă ă ă ţ ă se ş timp de 24 de
72
Vindecarea bolilor incurabile
ore, apoi ţ ş ţ tot sucul pe care îl ţ
ţ pe care îl ţ pune într-un borcan cu capac. ţ în
lecare zi, înainte de micul dejun, câte 50 de grame.
REMEDIUL NR. 10
(Im potriva durerilor de ţ
ţ ă pahare de suc de ridichi cu un pahar de
ere, ă de pahar de ă ş o ţ ă de sare.
ţ zonele afectate.
ţ o ă ş ă de suc de ridichi negre cu o
li.ni de miere, 150 de mililitri de ă ă 40% sau mai
) ş o ă de sare. ţ o ă înainte de culcare.
ţ amestecul în frigider.
  ţ suficient ă ă ă plus frunze) cât ă
ţ o ă ţ ă într-un vas, ţ ă
fini de ă ă ţ cu un prosop ş ă ţ ş peste
llOlpte. ţ amestecul ţ ş ţ în suc
o llmâie de ă medie. ţ o treime de ă de ă
Ort pe zi, ă ă timp de ă zile. ă ţ ă ă
ll'ci zile, apoi ţ cu remediul ă când durerea

REMEDIUL NR. 13
ă de litru de ă (40 de grade sau
aai tare), cinci ardei ţ lungi de cam 6-8 centimetri.
Pllt'.PARARE: ţ fin ardeii, ţ într-un borcan ş
ţ peste ei alcoolul. ţ cu un capac ş ă ţ la loc
'-tunecos timp de o ă ă ă
73
FOLOSIRE: ţ în amestec un tampon de bumbac aco-
ţ zona ă timp de 3-4 ore. Chiar ş cele mai per-
sistente dureri dispar ă 7-10 ş ţ
REMEDIUL NR. 14
INGREDIENTE: 50 grame de camfor, 50 grame de ţ de
ş pisate, 10 grame de ă (40 de grade sau peste),
100 grame de ş de ou neprelucrat.
PREPARARE: ţ alcoolul într-un borcan, ă ţ cam-
forul ş ă ţ ă se dizolve. ă ţ ş ţ praful de
ţ de ş ş ţ ă când ţ o ă
ă ă ţ la frigider ă ţ ş înainte de utilizare.
FOLOSIRE: Cu pasta ţ ă ţ ş sau ţ
ă   înainte de culcare. Nu ţ ă la ţ to-
ă în piele - ă ţ pe piele o ă timp de 20 de minute
ş apoi ă ţ cantitatea în exces cu ajutorul unui tampon de
bumbac înmuiat în ă ă
REMEDIUL NR. 15
(împotriva reumatismului)
ă ţ în ă ţ foarte mici o floarea-soarelui ş ţ ă
ţ rezultate într-un borcan de un litru, ă cu 50 de
grame de fulgi de ă ţ 500 de mililitri de ă  
ţ bine apoi ţ un capac. ă ţ totul la soare
timp de 8-9 zile. Apoi ţ din nou, ţ tot lichidul
din amestec ţ într-un borcan de ă   cu un capac
ş ţ zonele afectate.
REMEDIUL NR. 16
(împotriva reumatismului)
ţ ş apoi ţ suficient de ţ napi cât ă ţ
o ă ş ă cu sucul rezultat. ă ţ o ă de
74
Vindecarea bolilor incurabile
·ere, ă de ă de ă ş o ă de sare. Ames-
ţ bine, ţ într-un borcan cu capac ş ş ă ţ la
oe rece. ţ ţ ă pentru ţ
REMEDIULNR.17
(împotriva osteoporozei)
ţ o ă de litru de ă ă peste ă linguri de
orez ş ă ţ ă stea ş peste noapte. ţ apoi apa ş
ţ orezul. ţ pe stomacul gol, ă sare, cu ă ore
·nte de masa ă în fiecare zi, timp de patruzeci
zile. ţ tratamentul la un interval de câteva luni.
REMEDIUL NR. 18
(tmpotriva reumatismului ş a artritei)
ţ ă patru ă ţ cu trei ă de ă ş
ţ ă ă când ă doar o ă de mix-
  ă ţ cu o ă de miere ş cu sucul stors dintr-o
lamâie. ă ţ totul într-un borcan cu capac ermetic. ţ
Cite o ţ ă înainte de culcare.
REMEDIUL NR. 19
(lmpotriva reumatismului ş a artritei)
ţ 200 de grame de hrean ras cu 200 de grame de ă
• ă ş ă linguri de ă ă ţ amestecul
„tr-un borcan de ă cu capac. ţ o ţ ă din aluat ş
ţ pe zona ă ă care ţ zona cu un
prosop. ţ ş timp de 5-8 ore (cel mai bine peste noapte).
REMEDIUL NR. 20
(Im potriva reumatismului ş a artritei)
ţ 50 de grame de muguri de ă ă ţ fin la o
ă de litru de ă ă ţ ă stea IO zile într-un loc
75
întunecos. ţ prin ă ş apoi ţ lichidul, pe care
îl ă ţ într-o ă pe care o ţ ţ ermetic ă Con-
ţ câte o ţ ă de trei ori pe zi, cu ţ ă ă
REMEDIUL NR. 21
(purificarea oaselor a ţ
O ă a acestui tratament ă trei zile consecutive ş
ş aproximativ 15 grame de frunze de dafin.
Ziua 1 - ă ţ ţ 5 grame de frunze de dafm, apoi
ţ în 300 de mililitri de ă care fierbe. ţ la foc
mic timp de 5 minute. ţ într-un termos ş ă ţ ă se
ş timp de cinci ore. ţ într-un alt recipient ş
ţ în ţ mici o ă la 15-20 de minute, timp de
12 ore.
ţ   Nu ţ ă întreaga cantitate de extract;
ţ suferi o hemoragie!
Zilele 2 3 - ţ ca în prima zi.
tn timpul tratamentului, ţ din ţ dum-
ă carnea, ă brânza de ă etc.
Întrucât în timpul tratamentului se vor elimina nisip ş
ă culoarea urinei ă poate suferi schim-
ă orice ţ ă între verde ş ş Este un
fenomen normal. Este un tratament în ă etape, cu un in-
terval de ş zile între cele ă etape, ş ar trebui ă fie
efectuat o ă pe an. Cea mai ă ă pentru efec-
tuarea acestui tratament este ş verii sau începutul
toamnei.
76 Vmdecatta bolilor incllJ'3bile
Cel mai mare folos pe care îl aduce o
carte nu este doar revelarea ă
ci faptul ă ă la ţ
me ă Ce e aia?
ă au calculat ă o ă din trei ţ ă la
ă ş ale vremii. Din motive necunoscute, fe-
cile ă de ă ori mai mult decât ă ţ Simptomele
ş sunt epuizare, ţ ă ţ ă ne-
ş ş dureri de tipul migrenei. în realitate, vremea în sine
u produce nicio ă ci doar ă la ţ unor
bleme de ă ă ă toate procesele noastre metabo-
c sunt foarte regulate, si!:temul circulator em folosit pentru
pida dilatare sau contractare a vaselor de sânge, avem "nervi
ţ ş gândirea ă e!:te ă de idei optimi!:te,
lunci vremea ă nu are niciun efect asupra noas-
. rn cele ce ă ă propun un test rapid care va evalua
t ele sensibili ţ la ă vremii .
. , 1. ţ ă nu ai   ă
· 2. ţ transpiri din ţ ă
3. Te ţ obosit ţ ţ este greu ă te scoli din pat?
4. Te ţ mai bine când este ă
5. ţ când vremea se va schimba?
ă vei fi ă "da" la doar una dintre ace!:te între-
., nu ş sensibil la vremea ă ă ă
ri pozitive ă ă nu ai motive ă intri în ă ă
r trebui ă iei ă pentru a împiedica "sensibilitatea la
71
vreme". Patru ă pozitive ă o ă sen-
sibilitate o ă nevoie de a lua ă imediate.
Pentru a dobândi o ţ ă la ă de vreme,
trebuie ă ă la ă   sistemului neIVos ş a vaselor de
sânge. ţ cu regularitate ă metode, care ă
vor ajuta ă ă ţ în ţ mecanismele de ă ş
ă ţ din vreme un aliat.
Masaj relaxant al mâinii
ă ă de masaj ă sistemul neIVos, îm-
ă ă ţ ş ţ ă ă ţ ş vederea ş
procesul de ă
REMEDIUL NR. 22
ş ţ ă confortabil, ţ ş (în special ş
ţ ş ţ ochii. ţ ă ă ă ţ într-un peisaj
natural, de ă cu ocean, ă sau ţ ţ adânc
pe nas ş ţ ş pe ă cu buzele rotunjite. Când
ă ţ ţ relaxat, ţ ă ţ degetul mic al mâinii
stângi între degetul opozabil ă ă mâinii drepte. ş
carea ar trebui ă imite strângerea unui ţ ă
ţ celelalte degete ale mâinii stângi, ă care ţ
ş lucru cu mâna ă Fiecare deget ar trebui ă fie
masat cam un minut.
ş succesive ţ ş reci
S-a ajuns la concluzia ă prin simpla aplicare de ă rece ş
fierbinte putem ţ rezultate ş în lupta împo-
triva multor boli. ţ ă alternative a apei fier-
ţ ş reci ă în faptul ă apa ă ă ţ
78 ; Vmdccarea bolilor incurabile
corpului nostru ă ş fluxul sangvin spre piele, în vreme
apa rece ă ş fluxul sangvin ă organele interne.
tratamentul cu ş succesive reci ţ devine
o ă ă pentru multe boli, întrucât ă cir-
ţ ă ne ă ş ş ş inima ş ne îmbu-
ă ţ ş sistemul imunitar.
ţ temperatura apei astfel încât ă fie ă ă con-
ă timp de 40 de secunde. Apoi ţ robinetul
ntru apa rece pentru a ş temperatura   ă ă a ă ă
na de confort) timp de 20 de secunde, apoi ă ţ tempe-
tura, folosind ş robinet. ă ţ modelul: 40 de
llCUnde cald, 20 de secunde rece. ţ timp de 3-5
lainute, în ţ de cum ă ţ ţ
Când ţ sub ş ţ ă ă tonusul muscular
iunea ă sunt luate de ă ş duse departe. ş
ţ ă ă ţ alternativ ş calde reci atât ţ
- fi seara, dar când ă ţ ţ ţ ş sau ă ţ
Niciun fel de schimbare a vremii nu ă va mai afecta ă
asaje succesive calde reci
MAsajele alternativ reci ş calde scad sensibilitatea organis-
•ului la rece ş cald ş ne ă ă sistemul nervos.
lle sunt recomandate în special persoanelor în ă pentru
li reduc ţ acestora spre ă ă ş trans-
ţ ă sensibilitatea ş ş ţ
• fi ţ acestor persoane la vremea ă Efec-
lirle sunt cu atât mai benefice ă în apa ă pentru
Mate masaje se ă ş ţ salvie sau alte plante medi-
llnale. Acestea aduc un îndoit beneficiu pentru pielea
ă - beneficiul adus de masaj ş cel adus de vitaminele
extractele vegetale.
79
REMEDIUL NR. 23
ţ un prosop mic în ă rece, ţ ş apoi ţ
cu el unul dintre ţ ţ pentru ă ţ pentru
piept, spate ş picioare. Timpul total pentru masarea între-
gului corp ar trebui ă fie de 3-5 minute. Cel mai bine egte ă
se ă acegt tratament în fiecare ţ ă ă unul
din ş reci calde. ă ţ pielea ă se usuce ţ timp
de aproximativ ă minute, înainte de a folosi prosopul.
Apa ă ă
Toate organismele ş încep ţ în ă Un ă uman nu face
ţ Doc:torul german Wmfried Kneip scrie în cartea sa
Wasser Erleben und Etfahren: „De câte ori ă contad cu
apa, mai ă ă un minut la ţ ă   ă ş
ţ recente dovedesc ă organismul nogtru ş poate re-
congtrlli cu ş ţ ă ţ eledric cu ajutorul apei. Nu
ă în ţ multor culturi, sunt incluse ritua-
luri cum ar fi ofrande în ă pentru ă ă sau botezarea
copiilor cu ă Hipocrate din Grecia ă dar ş Avi-
cenna, doc:torul ş filosoful persan din epoca ă au
folosit foarte adesea terapia cu ă aplicând alternativ ă
rece ş ă ş apoi masând corpul pacientului. Acegt tip de
tratament ă ă ţ ş ţ sângelui ş metabolis-
mul, ă la eliminarea mucusului aflate în organism ş
prin urmare, contribuie la accelerarea procesului de vinde-
care. Adesea, oamenii sunt ş ă ă ă ă sute de
kilometri pentru o vindecare ă ă ă ă ş dea
seama ă rezultate mai bune se pot ţ folosind apa
ş ă de la propriul robinet. Marele filosof roman
Seneca avea dreptate când spunea ă ţ lucrurilor ă
în simplitatea lor.
80
boli lor mcur.ab1le
Cei ce nu cred în ă ţ terapeutice ale apei ar trebui
nu uite ă ţ este ă întotdeauna cu ţ apei.
ă ce vor începe ă utilizeze remediile acvatice, ei vor
epe ă se elibereze de multe probleme de ă ă
ţ terapeutice de ţ
ţ au dureri de cap, ţ ş ş ori de câte ori se
pie un front atmosferic de ă presiune. Este în special
bil pentru persoanele cu tensiune ă ă ă
rim adesea de astfel de simptome, atunci ar trebui ă în-
lllegem cauzele lor ă ă ţ ă ă folosim ş remedii
e utile.
Pe ă ă ce se apropie un front atmosferic cald, corpul
mu produce ă ţ mai mari de ă Ritmul
iac ş ş începem ă fim ş ţ În ş timp,
laffle de sânge se ă ş avem o ţ de ă de aer.
te aceste simptome sunt legate direct sau indirect: de un
I redus al oxigenului în organism. Alte simptome includ
etate ă   insomnie sau, ă   ţ ă  
I depresii nervoase. Pe ă remediile ţ mai
• efectuarea ă ţ de ţ o ă pe
ate ajuta la ă ă ţ ţ
ii im potriva ă ţ   insomniei durerilor de cap)
fi în ă un pai ţ ţ   cu capul ridicat. ţ
nas ş ţ prin pai. ţ acest ţ într-o
ă ă timp de 3-5 minute. Paiul se ă acolo
„ntru a încetini ţ   iar aceasta ă la ă
ţ ă ă din ă Este o ă ă  
ă de a ă nivelul oxigenului din sânge.
81
ă ă un ţ de ţ
REMEDIUL NR. 25
  ă ritmul cardiac, ă la ă atacurilor
de ă ne ă de ţ de greutate din zona
inimii, ă ş ţ
ţ numai pe nas. ţ încet complet apoi in-
ţ rapid, scurt. ţ ă ţ cât mai bine un
suspin. ţ ă la eliberarea tensiunilor musculare
din sistemul neIVos, produse de traume sau de ţ stre-
sante. ţ ţ de cel ţ 20 de ori.
Prizarea de ă de ă
Cei mai ţ dintre noi ş ă stimularea ţ nazale
cu mirosuri amoniacale are drept rezultat imediat ş din
ă de ş sau de ţ cu alcool. Fosele nazale sunt
responsabile pentru echilibrul fiziologic al tuturor organelor
corpului. Prin stimularea lor cu diverse mirosuri, putem in-
ţ direct ş eficient ţ multor organe ş sis-
teme. Mirosirea ă de ă ă la reducerea
tensiunii sangvine, ş ş sistemul neIVos ş ă ă
ţ ş somnul ş imunitatea. Tratamentul ar trebui efectuat
zilnic, înainte de culcare, timp de 3-4 luni. De obicei, efectele
sunt remarcate deja ă prima ă sub forma unei întine-
riri generale a unei puteri ă Nu este ş ca în
timpul acestui tratament ă ă ă ă închis la
culoare.
REMEDIUL NR. 26
ţ numai ă de ă în alcool pur, care nu
ţ niciun fel de medicamente de ă ţ ar
82 E Vmdccarea bolilor incurabile
bui ă fie lente ş profunde. ţ uÎla dintre ă cu
deget, ţ ţ ă de ă ă ă ă ş
ţ ş ţ încet de 3 ă la 5 ori, apoi ţ ş
cu ă ă
cest tratament este foarte util în cazurile de insomnie.
ă ă ţ prea devreme, ţ ă nu ă ţ ţ
pul suficient de limpede ţ ă ţ ă de in-
1 ţ din seara ă ă când ţ descoperi ă
1 ptim pentru   ă
oanele cu probleme cardiace sunt cele mai sensibile la
· ă vremii. ă aceste persoane se ş ă în pat când
e simt bine, ele comit o ă eroare. Acest lucru nu face
decât ă ă inima la ă istovitoare, pompând
ge prin vase de sânge ineficiente.
ln corpul uman ă aproximativ 600 de ş Vasele
e ă o ţ în jurul ă ş toate ş
musculare ă la pomparea sângelui. Asta ă
vem 600 de „inimi" suplimentare pe care le putem folosi
tru a ne ţ corpul activ. Cu cât sunt mai ţ
chi ţ în ă ţ cu atât este mai bine pentru
m   ă pentru restul sistemului circulator pentru
tatea ă în general. ă ă ă cel mai bun tip de
ţ care ne ă inima scade sensibilitatea la schim-
le vremii este plimbarea ă din ă Aceasta antre-
z cei mai ţ ş ă ş organele interne reac-
ă la ş ă noastre ţ mâna în zona curelei în
p ce ă ţ ş ţ ţ ş ă ş
ă ţ ă de riscul unui atac de cord, în pas de pllin-
• ă regulate în pas alert reduc cu 40% riscul
83
unui infarct sau de apoplexie. Aceasta este concluzia unui
studiu american efectuat asupra a 85 OOO de femei.
Dr. G. Monson de la o ă pentru femei din Boston a
studiat timp de opt ani ă ă asistentelor medicale în
ă de 40 ă la 65 de ani. El a tras concluzia ă ă
dintre ele ş ă ă ă ţ ă modului lor
energic de a ă ş Trei ore de mers ţ ţ ş în fiecare ă ă
ă reduc la ă riscul unui infarct, prin normalizarea
tensiunii sangvine, reducerea nivelului colesterolului ş ţ
rea sub control a ă ţ De asemenea, ă activitate
reduce ş probabilitatea ţ diabetului.
Faptul era cunoscut ş în Grecia ă De ă   Aristotel
ţ ă nimic nu este mai ă pentru ă ă ă
decât o ă ă de inactivitate. Am avut nevoie de mii
de ani ca ă ajungem la ş concluzie ...
Oricine ă de pe urma ţ fizice, tineri ş
ă Persoanele bolnave au nevoie de mult mai mult
ţ decât cele care sunt ă ă Persoanele cu pro-
bleme de ă ş de ţ pot deveni mai ţ sensi-
bile la ţ barometrului, la furtunile magnetice, furtu-
nile solare ş altele asemenea. ţ fizic ă
ă ă ţ ce ţ - ţ   ţ sau chiar tâ-
ţ ă - ă vreme aceasta ă ă ă ţ ţ sau
pe scaun.
ţ oamenii de afaceri vor spune probabil ă îmi e ş ă
dau asemenea sfaturi din casa mea de la ţ ă sau dintr-un
birou ş   în timp ce ei sunt ţ zilnic cu stresul
ş grijile de la birou, ş pot permite doar trei ă la cinci ore
de somn ş abia au timp ă ă o ă când ceva nu
merge bine cu ă ă lor.
Drept ă   îi voi informa ă ă gândesc la ţ
nutui viitoarelor mele ă ţ în timpul ş de ţ ă
84
Vindecarea bolilor incurabile
(10-12 kilometri), care îmi permite ă ă o ă ă
ă o ă ă ş o ă memorie. Am avut
perioade dificile în ţ ă când nu am putut merge, ba doi
ani de zile nici nu am putut ă ă dau jos din pat, din cauza
11nci ă la coloana ă ş dragostea mea de
ţ ă ş ţ de a fi ă ă mi-au permis ă vindec
IOloana ă ş ă încep ă ajut pe ţ care au pro-
lilleme similare.
Dau mai jos un set de ţ care au jucat un rol im-
portant în recuperarea mea. Aceste ţ pot fi efectuate
la prima ă a ţ în timp ce ă ă ţ în pat.
ă sunt efectuate cu regularitate, ele ă pot pune sis-
„mul nervos din nou în ordine, pot ă ă ţ ţ
r'_rca glandelor endocrine, ă pot ă tonusul general ş
IUri capacitatea ă de a rezista stresului. ă
1ugerez ă ţ ţ lectura ă ţ ş ă ţ
ţ chiar acum.
Setul de exercitii ă 3
,
f.XERCITIUL NR. 1
,
ţ degetele opozabile ale mâinilor în S}:>atele urechilor
IU celelalte degete ţ urechile. ţ urechile prin
ă sus-jos ale degetelor ă ă
IXERCITIUL NR. 2
,
  ţ mâna ă pe frunte, cu degetul mic acoperind
„rlnceana ă Apoi ţ mâna ă peste mâna
ă cu degetul mic acoperind S}:>rânceana ă
ţ fruntea cu ş ă stânga-dreapta (de 30 de ori), men-
pnind degetele mici pe S}:>râncene.
85
EXERCITIUL NR. 3
ţ   ochii, ţ degetele opozabile pe pleoape ş
ţ ochii cu ş ă circulare (de 15 ori în sens orar de
15 ori în sens invers).
EXERCITIUL NR. 4
,
ţ mâna ă pe abdomen, apoi ţ ş
ă ţ cu mâna ă ş ţ abdomenul folosind
ş ă circulare, de 30 de ori în sens orar. ţ mâinile
ş apoi ţ de 30 de ori în sens invers.
EXERCITIUL NR. 5
,
ţ burta cât ţ de mult ş apoi ţ ca pe un
balon. ţ de 30 de ori.
EXERCITIUL NR. 6
,
ţ mâinile pe ă cu degetele intercalate. ţ ceafa
de 30 de ori orizontal de 30 de ori vertical.
Se ş atât de mult deSJ>re atacurile de cord care ar fi
cauzate de ritmul alert de ţ ă Folosim termeni de tipul
"stres" sau "tensiuni cotidiene" pentru a explica rata mare de
mortalitate având drept ă atacurile de cord. Nu voi face
ă dintre tensiunile nervoase ş atacurile de ă în
SJ>ecial în cazul ţ tinere. ă ă este mult
mai ă Trupul este ă din interior, ca urmare a unui
stil de ţ ă ă ă ă nesolubile de calciu ş depu-
nerile de colesterol ă ne distrug vasele de sânge. Pe ă
asta, sângele devine prea dens ş prea acid, ceea ce ă
inevitabil cheaguri. Asta ă ă persoanele care nu
încep ă ă ă de propria ă vor avea parte de un atac
de cord, mai devreme sau mai târziu.
86
\'1!1de.:-.:irc.J 1mlilor rn ....
Am cunoscut multe persoane care ă ă ş beau ă ă
ă privind calitatea sau cantitatea ş care stau
ă noaptea în birou, în ţ calculatorului, ţ de
Iun de tutun ş de o ă ă de cafea. Ei nu au ni-
  ă timp pentru o plimbare telefonul lor ă aproape
24 de ore pe zi. Adesea, ei se cred în ă ă ă pentru
rA nu-i doare nimic. Chiar ş când sunt ţ de un atac de
cord, ei ă ă dea vina pe stilul lor de ţ ă ă stai ă
ţ cauza infarctului a fost stresul de la birou, plus grijile
l&lnice.
ă cum din istorie, ţ umane au ă dintot-
1una sub stres. Nu putem nici ă ă ne închipuim sub
ltres au ă ă ş ş când erau în pericol ă fie
ţ în orice moment de un animal ă Ei aveau mij-
IDace foarte limitate de a se ă împotriva cataclismelor
ar fi uraganele, cutremurele sau ţ ş nu prea
teau ă se ă ă de elementele naturii ca vântul,
toarele, ploaia sau ă Genele noastre au ă capaci-
tea de a rezista stresului - ţ a fost dintotdeauna ă
• mes, nimic nou sub soare. ă ă ş ă ă faci ţ ă
lresului care se abate asupra ta din toate ţ 24 de ore
"zi.
Unii dintre cititorii mei ar putea veni cu argumentul ă
• ş ş mureau de obicei înainte ă ă 40
• ani. Este ă acum ă mai mult. Dar oare ă
91i bine? Oamenii sunt adesea într-o ă ă ă ă
li 40-50 de ani, apoi ă un infarct: sau un atac de apo-
'9exie. ă ţ ţ ă vreo 20 de ani, nu se
'°' bucura pe deplin de ţ ă ş ş fac griji ă vor fi o ă
"1'tru familie.
ţ oameni sunt prea ţ cu ş banilor
lmp de 15-20 de ani ş distrug în acest timp ţ apoi,
87
paradoxal, ar vrea ă dea bani în schimbul ă ă ă ţ pierdute.
ă s-ar fi gândit mai bine înainte, ar fi în ă ă ă se
bucure atât de ă ă cât de prosperitate. Îmi pare sincer
ă pentru cei care au pierdut ani întregi ca ă ş ă ă o
ă dar nu sunt ş ă ă cinci minute în care
ă se ă de propria ă ă
Colesterolul - indicatorul ă ţ tale
Cele mai multe ă sunt transformate în ficat în coles-
terol (din cuvintele ş chole = ă ş stereos = gros), iar
sângele îl ă tot prin corp.
nu trebuie ă afecteze negativ ţ corpului. ă
produsul ă unor ă nesaturate, el se
„ ş   cu ş ţ ă în timpul unor ţ fizice care ne
fac ă ă Dar ţ fizic nu suficient pentru
arderea provenind din ă animale, mai
ales ă sunt prezente în organism în ă ţ prea
mari. particule lipicioase de ne „gâtuie"
.fluxul sangvin ş ă fixate de ţ arterelor. Nivelul
normal al de 140-180 de miligrame la 10
litri de sânge. ă nivelul se ă la 250-300, ţ
devine alarmant de ă Arterele sunt blocate de dopuri de
lipicios, ceea ce duce la boli cardiovasculare,
atacuri de apoplexie chiar moarte. Ar trebui ă ne ă
cu ţ nivelul ş ă ţ în intervalul
normal.
Cum putem ţ un nivel normal al colesterolului?
1. ţ consumul de ă animale. ţ ă
ţ ă ţ mari de unt, ă carne, ă ş
dulciuri. Nu ă ş ţ 10 grame de unt ş 2-3 felii de
pâine pe zi. Trei ă la cinci ă pe ă ă ă ar
88 Vindecarea bolilor incurabile
trebui ă fie suficiente. Acestea ar trebui ă fie fierte ş
moi ţ un litru de ă ă pe ă ş ă ţ
ş timp de 10 minute. ă ţ 2-3 ă de suc de
ă ca ă ţ posibilitatea ă cu sal-
monella.
2. ţ în principal uleiuri vegetale (de ţ ă ob-
ţ prin presare la rece).
3. ţ obezitatea.
<&. ţ mai multe ţ fizice intense.
ă ţ urma aceste sfaturi, nivelul colesterolului va
ne sub control. ţ au vasele de sânge blocate ă
de zile de ţ ă ă ă de fumat ă de ac-
t te ă (prea mult timp petrecut la masa de lucru, în
televizorului, în ş ă etc.). ş oameni au nevoie
ş ş suplimentari pentru a se elibera de ă
uare ă Anumite tratamente periodice pot dilua sân-
ş ă ţ colesterolul ă de moarte de pe ţ
Jor de sânge. ă câteva, dintre care ţ alege.
EDIULNR.27
ţ într-un vas 10 ă ş apoi ţ ă ă peste ele.
p-le ş timp de 10-15 minute, apoi ţ sucul din
• ţ un kilogram de miere ţ bine. Deco-
i ţ 10 ă ă ţ mari de usturoi, ţ usturoiul
t lntr-un borcan ş ţ cu sucul de ă ş cu
rea. ţ borcanul într-un prosop de culoare ă ş
ţ tn frigider timp de ş zile. ă ă ă
ţ bine ţ ş ţ câte o ţ ă de
ri pe zi. Cantitatea ar trebui ă ă ţ ă cam ă luni.
ţ ă ă un interntl de patru luni, apoi ă ţ din
amestecul, în ş mod, ş ţ tratamentul. ă
89
ţ cu regularitate acest tratament, nu va trebui ă ă mai
ţ griji pentru starea vaselor de sânge.
REMEDIUL NR. 28
ţ un pahar plin cu ţ de ă italian cu ă
linguri de ă ă de ă ă ş ă ă de
miere. ţ amestecul într-un termos de doi litri ş um-
ţ cu ă ă ă ţ ş timp de 24 de ore ş apoi stre-
ţ lichidul într-un borcan, pe care îl ţ ă în cel mai
de jos raft al frigiderului. ţ câte o ă de trei ori
pe zi, cu 30 de minute înainte de mesele principale, ă
când ţ întreaga cantitate. ţ acest tratament o
ă
O ţ ă pentru „elixirul ţ   un soi de extract de
usturoi, a fost descoperit în 1971 de o ă UNESCO într-o
ă ă ş a fost ă cam prin secolele 4-5 î.Hr.
Extractul ă ă ă în organism, calciul
nesolubil, ă ă ţ ş radical metabolismul, ă ţ ă vasele
de sânge, previne atacurile de cord, arterioscleroza ş para-
lizia, ă ă ţ din cap, ă ă ţ ş ă ş rege-
ă întregul organism.
REMEDIUL NR. 29 (extract de usturoi)
ţ 350 de grame de usturoi ă recoltat ş decojit,
ţ complet ş ţ cu 200 de mililitri de ă
(40 de grade sau peste). ţ amestecul într-un borcan
ş ş ţ într-un loc întunecos ş rece (nu în frigider!).
Apoi ţ partea ă ş ţ lichidul într-un bor-
can, pe care îl ţ ţ la loc întunecos alte patru zile. Acum
este gata de consum.
90 Vindecarea bolilor incurabile
ţ extractul confomi ă dozaj:
Ziua Mic-dejun Prânz ă
2
3
4
5
6
7
8
10
11
1 ă ă 2 ă 3 ă
4 ă 5 ă 6 ă
7 ă 8 ă 9 ă
10 ă 11 ă ă
13 ă 14 ă 15 ă
16 ă ă 18 ă
19 ă 20 ă ă
22 ă 23 ă 24 ă
25 ă 25 ă 25 ă
25 ă 25 ă 25 ă
25 ă 25 ă 25 ă
ă aceea, ţ câte 25 de ă de trei ori pe zi,
A când ă cantitatea este ă Orice cantitate din
ă ţ ă ar trebui ă ă cu 50 mili-
de iaurt simplu sau chefir.
Multora le displace mirosul puternic de usturoi. Pentru a
pa de miros, ţ o ă de ă un ă o
j de ă sau o ă de ă
ţ   ţ acest tratament cu extract de usturoi
r o ă pe an.
ă remediu este, de asemenea, eficient în ă
lului colesterolului.
EDIULNR.30
ţ 50 de grame de ulei de ă ţ într-o ă
ţ în el sucul dintr-un grepfrut întreg. ţ amestecul,
peri zona ficatului cu un plasture termic ţ ă pe
91
partea ă timp de 45-60 de minute. Nu ţ nimic
timp de ă ore. ţ timp de ş zile consecutiv, la
fiecare trei luni. Cel mai bine este ă o ţ înainte de
culcare, la cel ţ trei ore ă ultima ă a zilei.
ţ ă ţ pastile!
ă m-a contactat, pentru a-mi cere ajutorul, un om care
nu se mai putea ridica din pat din cauza unei îngrozitoare
dureri de St>ate. Mi-a St>us ă a citit în ţ ă una dintre
ă ţ mele ş a fost uimit cât de ţ lucruri ş deSt>re
propriul lui corp. Încercând ă ş mai ş durerile, el a
decis ă ă sfatul, în loc ă apeleze din nou la analge-
zice. Peste câteva zile avea programare la doctor. I-am reco-
mandat o ă veche bine ă - ă ă uleiul din
plante. Peste trei zile, se ă jos din pat toate durerile
ă ă
Ori de câte ori ă o ă ă de rezolvare
a unei probleme de ă ă   medicamentele de farmacie
ar trebui evitate. Conform ţ Mondiale a ă ă
ă ţ   30 la ă din persoanele de peste 50 de ani ă de
alergii la produsele farmaceutice sub o ă sau alta. Multe
persoane în ă cu un St>ectru larg de probleme de ă ă
tate trebuie ă ia medicamente St>ecial concepute ca ă ş
reze efectele secundare ale altor medicamente. Iar acestea
de obicei produc serioase probleme la stomac ş ficat.
Pentru a evita aceste neajunsuri, se poate încerca ă
torul tratament, care ă contra unora dintre problemele
medicale.
Remediul de mai jos poate fi folosit la tratarea venelor in-
flamate, a anemiei cronice, a paraliziei, eczemelor, ă
ri1or, ă gastrointestinale a multor altor probleme
92 E Vmdecarea bolilor incurabile
edicale, care pot fi mai ţ grave, dar nu mai ţ ne-
1 cute.
Metoda este ă total ă ş absolut inofen-
ă ţ ă de ă ă din Siberia au
I sit-o cu bune rezultate.
n tratament ar trebui efectuat pe stomacul gol, ţ
u seara, înainte de culcare (la 3-4 ore ă ultima ă  
li ţ nu mai mult de o ă de ulei de floarea-soarelui
u ulei de arahide. ţ lingura în partea din ţ ă a gurii
f ţ cu gura, timp de 25-30 de minute, o ţ ă
IUptul unei bomboane. ţ de sugere nu trebuie ă
prea ă ţ uleiul va deveni mai gros, apoi va
cni mai lichid se va albi. ţ ă ă ă ă
\ scuipa întreaga cantitate de ulei. Uleiul nu trebuie în-
ţ pentru ă el ţ ţ care pot provoca multe
li. ţ folosi metoda oricât de mult timp este necesar.
ş ă ţ ţ mai ţ mai plini de energie
i ş ţ De asemenea, ă ţ ă ă somnul me-
oria. Bolile acute sunt rapid vindecate, în ă ă ă
ni. Bolile cronice au nevoie de câteva luni ă într-un an
trebuie ă fim ş ţ de faptul ă acest tratament poate
ş anumite simptome ş (de ă o ţ de
I tliciune) în timpul primei ă ă Fenomenul este
iat cu ă punctelor focale ale bolii. Este un fenomen
rmal ş trebuie ă trecem prin ă ţ ă ă
r pia este ă în mod adecvat, vom remarca
mne evidente: mai ă energie la trezire, ă ă ă
ft de mâncare, ţ de ţ ln ţ de
a ă ă ă ţ proprii, ţ decide singuri cât de mult va
u acest tratament. Persoanele ă ă ş copiii pot folosi
93
acest tratament timp de ă ă ă   ca ă ă preven-
ă Terapia nu numai ă va împiedica instalarea bolilor
amintite mai sus, dar va ş conduce la ă din orga-
nism a metalelor grele toxice, care pot fi ă chiar ş
într-un corp ă ă Cred ă nu mai e cazul ă conving pe
nimeni ă prevenirea bolilor este mult mai de dorit decât tra-
tarea lor. Metoda ă rezultatele optime ă este ă zi
de zi timp de una ă la luni.
Uleiuri pe ă de plante
Lumea are de obicei ă extreme deSJ>re valoarea uleiului
de floarea-soarelui. Unii ă ă nu au la ce ă folo-
ă   ţ   ă   ă acest ulei un fel de
panaceu, care ă toate bolile posibile. Eu sunt categoric
de ă ă uleiurile din plante trebuie ă ă parte din ali-
ţ ă Ele ar trebui ă constituie aproximativ
50% din aportul nostru zilnic de ă (care se ă la
cam 60-80 de grame). Ele ţ ţ biologic active,
care ă la reducerea nivelului colesterolului din sânge, îm-
piedicând ţ arteriosclerozei în vasele de sânge. Acest
aSJ>ect este important chiar pentru tineri - ţ dintre
tinerii sub 20 de ani au deja niveluri mult peste normal ale
colesterolului. Ei ar trebui ă limiteze aportul de ă
animale ş ă le ă pe acestea cu uleiurile vegetale.
Avantajul uleiurilor vegetale ţ ă de ă animale
ă   între altele, în faptul ă ele ţ doi aci.Zi ş ne-
ţ - acidul linoleic acidul linolenic - acizi necesari,
pe care organismul nostru îi poate dobândi numai din ă
Ei sunt ţ pentru organismul nostru pentru ă ă
un rol în sintetizarea multor hormoni a unor ţ în-
rudite cu hormonii. Femeile aflate la ă au nevoie de
94 Vmdecarea boillor incurabile
ţ ă ă la grame de acizi ş ţ pe
I ă cantitate este ţ ă în 10-15 grame de ulei
g tal. ş   pentru a ne asigura ă primim ă canti-
t de acizi ţ   trebuie ă ă 25-30 de grame
ă ă linguri) pe zi.
Multe persoane în ă ă ă consume ă ţ
· de uleiuri vegetale pentru a opri avansarea arterioscle-
zei. Aceasta poate duce la iritarea stomacului ş a siste-
ului care ă bila. Cel mai bine este ă se consume ule-
rile în forma lor cea mai ă (de ă   în salate) ,
ntru ă temperaturile ridicate produc oxidarea acizilor
ş ă ţ benefice ale acestora se pierd. Valoarea nu-
ţ ă a uleiurilor vegetale este ·atât de ă   încât, ă
ă cu ş ş ă   ele pot înlocui total carnea ş
imile animale din ţ ă   ă ă a produce
iun fel de ţ ă în aportul vreuneia dintre substan-
lt" ţ
Uleiul de floarea-soarelui, unul dintre cele mai larg utili-
t , este în ş timp unul dintre cele mai valoroase din
na de vedere ţ Uleiul de soia ş cel de arahide
ţ mai ţ acizi ş ţ   dar sunt mai ţ
gate în vitamine ş ţ minerale utile. Uleiul de
rea-soarelui ş cel de ă au o ţ ă ă când
unt folosite în salate. Uleiul de ă are un gust neutru
praaic niciun fel de miros. El este foarte des folosit, chiar
ă este relativ ă în vitamine alte componente biologic
ve. Uleiul de porumb are un ţ mai ă de vita-
1ne decât cel de floarea-soarelui, dar este bogat în vitamina
i reduce în mod miraculos colesterolul din sânge. ţ
ă structurii lui unice, uleiul de porumb este folosit de
ă vreme pentru abordarea multor probleme de ă ă  
ind cel mai eficient în tratarea bolilor de piele.
95
REMEDIUL NR. 32
ă pielea începe ă ă „fulgi", ţ consuma o ă
de ulei de porumb pe zi, timp de o ă (cel mai bine la micul
dejun sau la ă   tn cazu.rile de ă care se ă
sub forma pielii uscate, cu „fulgi", se poate consuma o lin-
ă de ulei de porumb la micul dejun una la ă timp de
ă luni. Partea ă ă a acestui tratament este durata
ă dar efectul lui este permanent: în mod normal, ecze-
mele nu te vor mai chinui ă iar pielea ţ va deveni
ă ş ă
Ori de câte ori am recomandat tratamentul cu uleiuri, re-
zultatele au fost de obicei foarte bune.
Unul dintre ţ mei a fost o ă de doiS}>rezece ani,
care avea ă de ţ ă ă Nimeni nu ş cauza
ă I se ă creme, dar ă ă vreun rezultat. Am
recomandat consumarea a ă linguri de ulei de porumb pe
zi, înainte de culcare. Peste doar o ă ă ă
la fel de brusc pe cât ă
Alt pacient, un soldat, începuse ă ş ă ă de ă
ar fi fost pe moarte. Se presupunea ă totul era din cauza stre-
sului legat de profesie. ş putea ă ca lumea ă iar
capul îi era plin de ă ţ ă Niciun ş nu avea vreun
efect, dar acest lucru nu ă mira, dat fiind ă orice ă a unui
dezechilibru trebuie ă ş ă în propriul nostru
organism. In acest caz, cauza era o ţ ă pre-
ă Stresul nu a fost decât factorul care a ş ă
ă ă ţ I-am prescris ă tratament
REMEDIUL NR. 33
ţ SO de grame de ulei de porumb, amestecat cu 10
de mililitri de suc de grepfrut ă stors, o ă la ă
96 Y-mdccarea bolilor incurabil<
, înainte de culcare, timp de ă ă ă Pe ă
asta, ţ   atât la micul dejun, cât ş la ă câte o
ă de ulei de porumb.
ă pacientului meu a redevenit lucios în mai ţ de
ă   ă ţ a ă complet. El a remarcat faptul ă
u a avut în ţ lui un ă atât de des ş de ă ă
k · sfaturi practice:
1. ă ţ uleiurile vegetale în sticle ş   la loc întu-
necos ş ă Nu le ă ţ timp de mai mult de
ş luni.
2. Uleiurile nerafinate sunt mai bune decât cele rafinate.
3. Uleiurile în sticle de ă sunt de o mai ă calitate
decât cele ă în sticle de plastic.
4. Este normal ă ţ oarece sedimente pe fundul
recipientului. Ele sunt constituite din ţ bio-
logic active din uleiuri.
5. Nu ţ uleiul din tigaie! Nu ă ţ alimentele
prea mult timp. ă ă poate determina
uleiurile ă formeze ş ă ă   care ă sto-
macul intestinele, ă ficatul duc la formarea de
celule canceroase.
97
Regresul cancerului
Ca ă ţ lupta cu succes împotriva
unui ş   trebuie mai întâi ă
ş
Am avut de multe ori ocazia ă fiu martorul ţ în care
ă ş oameni cu ţ ă de fier ş pierd ş când aud
îngrozitorul diagnostic: cancer. ţ ă ş ca pe o
condamnare la moarte, ă ă posibilitate de recurs. Dar chiar
ş în ţ aparent ă ă ţ ă   ş oamenii foarte grav
bolnavi trag de ţ ă ă în ultima ă Este natura ă
ă - ne ă seama cât de ă e ă ă doar când
nu o mai avem. Medicina ă ă nu poate ă ne
dea ă complete privind cauzele cancerului. Ce ţ
ă unele dintre celulele noastre ă sufere o ţ  
ă se ă extrem de rapid ş ă prolifereze în
rile ă ă   producând cumplite dureri ş ţ ă pe
ă ă Doctorii ş ă au avansat o ă serie
de ipoteze care ă mecanismul ă tumorilor ş
ă ţ factori care ă dezvoltarea celulelor
canceroase. ş   ei nu au ş ă ă ă degetul pe
sursa cauzelor. Eu personal cred ă ş ţ a ş din ă
toarele motive:
în primul rând, cercetarea ă ă corpul uman
ca pe un set de organe, în loc ă abordeze ca pe un sistem
biologic unitar. Toate eforturile se ă asupra or-
ganului bolnav în care s-a descoperit tumoarea. Tratamentul
98 Vindecarea bolilor incurabile
ş - ţ plus chimioterapie - are în teorie scopul
c a mobiliza mecanismele de ă ale organismului. Din
cf ericire, organismul este ă de ă ş ă din inte-
r. Astfel, el nu mai are rezerve care ă ă cu o ă efi-
ă Tratamentul ş produce alte probleme, ă
uidele corporale mai bazice, ceea ce ă prolif e-
re a unor bacterii ă ă care ă în mod supli-
cntar sistemul imunitar al bolnavului.
ln al doilea rând, medicina ă ă caute medica-
entul universal sau acea ţ de medicamente care
ă regresul tumorilor ă ă lupte împotriva
cctului, nu a cauzei), când de fapt cancerul este o ă
r ă întregul corp, de la creier ă la intestinul
ţ   cancerului sunt ă în noi ă din co-
11rie. Ele încep ă „ ţ ă   spre stadiile intermediare
bolii care ă Nasul care curge, ă reuma-
mul, artrita, alte boli care ne ă ochii, urechile,
tul, rinichii, ficatul, inima, oasele sau sistemul nervos,
te sunt ş verigi în ţ ţ cancerului. Cât timp
u vom crea ă propice pentru ca organismul
stru ă utilizeze propriile mecanisme de ă care
ă sistemul imunitar, autoreglarea ş autoregenerarea.
11 de centre de ă ş milioane de doctori cu toate me-
l mentele ş alte metode vor încerca în zadar ă vindece
cerul. ă ş ţ care au avut parte de o ţ
ă ş au un prognostic bun, tot sunt ţ de groaza
ă ş ă sau nu, a revenirii bolii.
Sunt de ţ ani în contact cu o ţ de. ţ bol-
de cancer. În spitalele din lumea ă se ă mii de
menea oameni. ţ ţ în ciuda tuturor
nozelor. Dintre ş voi vorbi despre o femeie de 39
99
de ani, care a venit la mine la ţ la Centrul de ă ă
tate din Moscova. Fusese ă cu cancer la pancreas.
În decursul a ş luni suferise ă ţ ş acum era
foarte ă ă i se ă ă cel mult 2-3 luni de ţ ă Avea
permanent o ă de 38-39 grade Celsius, iar vitali-
tatea i se ducea ă cu ochii. I-am spus: "Ne ă aici trei
ş eu, tu ş boala ta. Cu cine vrei ă te aliezi? Doi îl vor
învinge întotdeauna pe al treilea." Nu mi-a spus nimic, dar
din privirea ei se vedea clar ă o ă lupte ă la ă
Primul pas în tratament a fost o ă ţ a intestinului
gros prin folosirea clismei. Metoda a fost ă prima
ă în 1946, de ă dr. Max Gerson, medic american. A fost
ă cu bune rezultate timp de ţ ani în clinica specia-
ă în cancer ă de fiica dr. Gerson. Dar ţ doctori
din zilele noastre ă clisma drept o ă ă ş ă
ş în cele din ă utilizarea ei în tratarea cancerului a fost
ă   apoi ă
ţ acestei metode ă în efectuarea a 6-8 clisme
pe zi. ţ de irigare ă în 1,5 litri de ă ă   ă ă
ă la 38 de grade Celsius, ă cu 3-4 ţ de
suc de ă ş o ă de suc de ă ă clismelor
din prima ă depinde de starea pacientului - când cazul
este mai grav, se ă mai multe clisme. în etapa ă  
se ă o ă pe zi sau o ă la ă zile, ă când pa-
cientul va începe ă ă scaune spontane.
Efectul terapeutic al acestei proceduri se poate explica
astfel: ă ţ intestinului ă la eliminarea toxinelor
produse de celulele canceroase în decursul procesului lor me-
tabolic. ă aceste toxine nu sunt eliminate, ele ă în
fluxul sangvin ş sunt transportate peste tot prin corp,
blocând mecanismele de autoreglare ale organismului con-
ducând la moarte.
100
Vindeca.rea bolilor incurabile
ln anii 1950, dr. Gerson le-a demonstrat ţ lui ă
ţ intestinului nostru gros este strâns ă de
ţ sistemului nexvos central ş a creierului. ă
rea lui, cancerul este în fapt ă corpului pentru
ţ ă În 99% din cazuri, ă cancerul
ă pur ş simplu ă singuri. Doar 1 % din
zuri sunt rezultatul unor ă ţ în orga-
mul nostru. Asta ă ă suntem 1 % victimele ş
autorii cancerului.
ă o tumoare ă ă sistemul digestiv, ale-
a ţ devine o ă foarte ă
mea, ş   produsele lactate, supele ciorbele nu sunt
mandate. Ce ne mai ă Cerealele, fructele ş legu-
l . Nu este bine ă ă fructele ş legumele, fie ele
de sau ă   pentru ă au timpi ţ de digerare -
u ore pentru fructe ş patru ore pentru legume. ş  
l m bea orice ţ de sucuri ţ ă stoarse din
e ş legume, pentru ă acestea sunt absorbite practic si-
tan. Ele ă ă ţ mari de vitamine, minerale
hormoni , toate aceste ţ fiind ţ în ş
p, nu va fi nevoie ă cheltuim energia organismului cu
ce ele digestive. în timpul ă clismelor, pacienta
putea consuma doar orez, ş ă ş cartofi ţ De ase-
nca, ea bea cam doi litri de sucuri pe zi.
·ucurile de ă ş morcovi ă un rol deosebit în
pia anticancer (vezi cartea mea Cum ă ă 150 de ani).
dii ş ţ efectuate de-a lungul multor ani au dovedit
este sucuri ă ş tumorilor, ă celu-
canceroase vechi ş ă ă ţ ţ enzi-
lor respiratorii (sucul· de ă poate ă cu 400-1 000%
ţ enzimelor). Rolul ţ din sucurile de
I ş morcovi nu este cunoscut prea bine, dar s-a dovedit
101
experimental ă ş încetinesc dezvoltarea celulelor
canceroase.
Cea mai ă ţ pentru ţ bolnavi de
cancer este un amestec de patru ă ţ suc de morcovi la o
parte suc de ă Ar trebui ţ zilnic unu ă la
doi litri din acest amestec de sucuri, de fiecare ă în ş
cantitate, la intervale de patru ore în timpul zilei, plus o
ţ la ora 1 noaptea. Unele persoane nu pot tolera sucul de
ă   ţ prin ţ   ă   încetinirea rit·
mului cardiac ă tensiunii sanguine. In aceste cazuri,
trebuie ă ă cantitatea la doar ă linguri pe zi,
ă doza treptat în fiecare zi. De asemenea, putem
înlocui sucul de ă cu suc de mere, ă ă linguri
de vin ş la un litru de amestec.
ţ sunt ă ţ ţ în ţ momentului consu·
ă sucului de ă unii îl ă mai eficient proaS}J t
stors, ţ mai ă ă o ă ă ş ă Sucul d
ă ă stors ţ de ă ori mai mult oxige
activ fier activ, ţ pentru ă De aceea, est
mai bine pentru ţ bolnavi de cancer ă bea sucul d
ă ă stors. ş ă ă este necesar pentru per
soanele în ă a ă ţ ă este ă Con
sumarea cu regularitate a sucului de ă ă u
trup întinerit, ţ albi ş ă ă ş ş o ţ de 80% im
potriva cancerului.
Cancerul nu ă doar trupul, ci ş mintea ă D
aceea, i-am cerut pacientei mele ă ă un timp cons1
derabil cu ţ care ă stabilizeze starea ă Dat filn
ă nu era ă ă se ş ă ş ă ş elibereze puterni
tensiune ă   a trebuit ă o ă ţ ă practice autohip-
noza. Am trecut de asemenea ă prin zece regresii
hipnotice, care au dus-o înapoi la ţ ă (Jo
102 Vindecarea bolilor incurabile
te cazuri, cancerul este rezultatul unei traume din copi-
timpurie.) Am abordat, pas cu pas, „ ă ă   psiho-
i e care îi ţ boala ă Avusese o ă
ă ă ei era mai tot timpul beat le ă pe ea
mama ei. Nu avusese ă ş nici dreptul de ş aduce
enele ă Pe ansamblu, un tablou foarte urât. Ş nici
ci de adult nu fusese mai ă I se ă ă nu poate
liza nimic decât cu mare greutate. Pentru toate acestea,
vina pe ă ţ ei, în SJ>ecial pe ă care o ă
dc multe ori în ă
Am încercat ă o conving în timpul ţ de ă
a unor resentimente efectiv ţ „ ă   corpul
flnal duce la cancer. ă mânia ura ţ ă senti-
tele, ele te vor arde dinSJ>re interior. Asemenea ţ
( c, de obicei, ă ă cu ă ă
ln ă ă a tratamentului, am ă ţ o
ă de autovindecare ă ă ş plenar meca-
cle ţ de ă ale organismului ei, meca-
care ă inactive la aproape ţ oamenii, ă
acia din interiorul propriului nostru corp
ă de autovindecare)
ra ne-a dotat pe absolut fiecare dintre noi cu o ă
acie" ă care ţ medicamente im.potriva
u r bolilor pe care le putem contraaa ă Tot ce
uie ă facem este ă ă ţ ă cum ă o ă
Procesul de autovindecare are ă etape. Prima ă
în relaxarea tuturor ş din corpul nostru. In
a doua, ă în componenta ş ă a ţ
tre un program de vindecare (exact ca un program de
103
computer), a ă menire este ă ş procesele de
autoreglare din organism. Autovindecarea este ă pen-
tru ă ea ş mecanismele proprii de ă ale cor-
pului nostru.
tapa - relaxarea
ţ pe podea o ă ă moale ş ţ ă pe ea, pe
5}>ate. ţ trebuie ă fie întinse de-a lungul co:r.pului, cu
palmele spre exterior cu degetele ş curbate. Labele pi-
cioarelor trebuie ă fie înclinate ţ spre exterior, capul
întors pe o parte, gura ă   iar limba ă pe ţ
de sus. Ochii trebuie ş   spre o mai ă concentrare.
ţ ă ţ calm, ă nu ă ţ la nimic   cel mai im-
portant, ţ calm uniform. De obicei, atingerea ă
de relaxare ă ia ă ă la cinci minute.
E pa - autovindecare
Celulele corpului nostru au o capacitate ă ă  
ă ă cu aceea a unui copil mic. 'Ii:"ebuie ă avem
acest lucru în vedere atunci când ă un organ bolnav.
ţ ă ţ cu ochii ţ organul care ţ
ă defectuos, ţ o linie de ţ cu el ş
ţ ă pentru a-i da comenzi. Comenzile trebuie ă
fie exprimate clar decisiv, ca ş cum ţ încerca ă ţ
comportamentul unui copil pe care îl ţ
Fiecare dintre organele ă o "personalitate"
proprie; de ă   stomacul ficatul nostru sunt ă ă ţ
ş nu foarte ţ Aceste organe trebuie abordate sub
forma unor comenzi foarte aspre. Inima este mult mai ţ
ă ş ă cererile care sunt formulate blând, cordial.
ă ce ţ completat prima ă   ţ   de ă   ă ă
ţ ă ţ în interiorul inimii ş ă ţ ă
104 Vindecarea boWor incurabile
ţ în ea o ă ă ă ş ă - sursa iubirii a eco-
nomiei de energie. ţ ă ă ă ş ă umple
întreaga ă ş apoi se ă ş în întreg corpul, din
ş capului ă în vârfurile degetelor de la mâini de
la picioare. ţ ă ţ ţ cum ă ă ă ă
trupul, ă ă ţ ş aduce cu ea ă ă ş vigoare.
ţ ă în sinea ă „Fiecare ţ ă
aduce mai aproape de o purificare ă Lumina din
trupul meu este energia ă ă  
ă ţ ş ţ ă deS}'re vreun loc anume care
ţ o ţ sau o ă ă ţ în acel loc mâna
ă ş ţ ă ă lumina ă este ă din
centrul palmei, topind ă ş cum razele soarelui
topesc ă ă sau ţ
V-am dat doar un exemplu. Oricine are ă imagi-
ţ pentru a crea un scenariu propriu de vindecare. Cel mai
im.portant lucru care trebuie amintit este ă ţ ş
ti ă ţ programul de vindecare în componenta subcon-
ă a ţ ţ alege orice moment pentru ţ
(ie autovindecare, dar cel mai bine este ă le ţ când
nu e nimeni pe aproape, ca ă nu ţ ţ ă ă place
muzica în ă ţ piesa ă ă
pentru o mai ă ş mai ă relaxare.
Atât bolnavii de cancer, cât ş ş care îi îngri-
trebuie ă ţ ă ă optimismul, dragostea de ţ ă ş
ţ pacientului în posibilitatea ă ă un rol
'1ecisiv în victoria împotriva bolii. In prea multe cazuri, bol-
mvii devin observatori pasivi, care ş ă miracole din
partea doctorilor. Asemenea ţ stau pasivi în pat,
ă ă ia ţ ş sunt ţ ă vor muri, în ciuda
faptului ă li s-a vorbit de sute de ori despre ă ţ me-
41icinei modeme deS}'re cât de important este ă nu ţ
105
la ă ă vreme atitudinea proprie a pacientului nu se
ă   ă ă „psihoterapie" provenind din surse
exterioare nu are niciun efect:.
ă prin ţ a tumorilor este o ă in-
ă   în care sunt implicate struct:uri complexe ale orga-
nismului nostru. În multe cazuri, ţ se pot compara
cu încercarea de a repara un dist>ozitiv elect:ronic folosind un
ciocan ş o ă Adesea, ţ este ultima ş ă   când
efect:iv nu mai avem alte ţ ă ş chirurgii decid ă
nu se mai poate face nimic, pacientul este trimis ă ă
ă Uneori, pacientul nici ă nu ă îngrozitorul
ă doar membrii familiei lui ş Nu ar fi mai bine ă
fim ţ cu ei, în loc ă punem în ă tot felul de si>ec-
tacole? Asta i-ar permite bolnavului ă caute alternative care
s-ar putea dovedi cu ă ultima ş ă Poate ă ă o
cruzime, dar ă nu poate fi crud. ă nu ă
ă poate vindeca, ă persoana ă ă ş sufi-
cient curaj ş ă ă îl înfrunte ş ă îl ţ ă
Oamenii au ignorat mult timp principiile unei ţ
moderate ş ţ fizice. Ei ş ă ă ş
sângele cu fum de ţ ă   beau prea ă cafea ş ă ă
dulciuri în ă ţ ş Toate acestea ă la maximum
ă ţ sistemului nostru de ă Corpul nostru ne
ă ă ă cu el, ţ diverse semnale,
dar noi le ă sau chiar le ţ   folosind diverse
pastile. Vme un timp când singura ţ este ă ă
semnalele obositului nostru corp ş ă ă ă se ă
Avem ş de a ne prelungi ţ ş doar de noi depinde ă
vom profita de ea sau nu.
ă revin la pacienta mea: aceasta a trebuit ă ă efor-
turi serioase ă când s-a vindecat. Pe ă toate metodele
amintite mai sus, ea a trecut ş prin patru rutine de purificare
106 E Vindecarea bolilor incurabile
icatului, a ă diverse ă cu ierburi, a folosit tratamente
robice acvatice, a ă o ţ de ţ fizice (in-
lu iv dintre acelea concepute S}>ecial pentru ţ bol-
. de cancer), a urmat o ţ ă ş a ă ceaiuri
plante   ă ă negre, urzici). ă ş luni în
a muncit intens la ă ă ei, a mers la doctorul care o
clarase pe moarte. Acesta nu a putut decât ă bâiguie: „ ă
ş în ţ ă credeam ă ... "
AI; dori ca ţ cititorii mei ă reS}>ecte ă prin-
lpii, oricât de ă poate deveni starea ă ă ă ţ lor.
1. ţ cu ă ă ţ ă putere ă ţ cu
boala.
2. Nu ţ ă ţ ă ă ţ vindeca.
3. ţ ă propriul trup propria minte.
Oricine ar trebui ă ţ ă cancerul este veriga ă
t un lung de boli. Nu este boala unui organ, este boala
1 111 or sistemelor organismului nostru, dintre care unul
ă primul. În primul rând, cancerul este rezultatul unui
ii de ţ ă ă ă al ă ţ noastre de a face ţ ă
r o;ului, al ş propriei noastre fiziologii ş al ne-
1 c ă legilor naturii.
Eforturile care se ă asupra luptei contra unor
urnite tipuri de tumori au prea ţ ş de ă
ncerul ă ţ politicieni, staruri de film
t ă ţ chiar ă ţ ş au ţ bani ca ă ş
ă tratamentele cele mai scumpe. Cancerul este rezul-
tul inevitabil al stilului de ţ ă al mai tuturor oamenilor.
rmenii acestei boli se ă în noi ţ din momentul în care
ş (el este în memoria ă a ă ţ
la are nevoie de timp pentru a se dezvolta ş a se mani-
t.i. ţ dintre noi nu ă suficient de mult - murim
107
din alte boli, mai devreme. Cancerul apare în diagnostice în
St>ecial în ă bogate, economic dezvoltate. Ş ş   diag-
nosticarea timpurie a bolii nu ă vindecarea, ă nu
ă ă radicale de schimbare a stilului de ţ ă Statis-
ticile din ă dezvoltate nu ne dau prea multe ţ   în
ciuda echipamentelor medicale modeme, a ţ far-
maceutice aflate la ă ş a înaltului nivel de ă
ă - un american din patru moare de cancer. Locui-
torii ă subdezvoltate pur simplu nu ă destul de
mult pentru a face cancer. Ei mor din alte cauze, cum ar fi
atacul de cord, accidente cardiovasculare ş altele asemenea.
Boli pe care le ă
ş care ne ucid cu rapiditate
încercarea de a cerceta procesul de formare a mai multor boli
nu ă ş de mult timp. Trupul nostru este unic, ş cum
sunt amprentele noastre digitale. Ş ş   bolile ă  
în linii mari, la fel. În termeni simpli, orice ă de ă
ă   de la o ă alergie sau ă ă la cancerul in-
stalat într-unul dintre organe, este o dereglare a întregului or-
ganism. Putem ă ă ce nume vrem, ea este, în fapt, ă
de o acumulare a toxinelor. Acestea provin din ă surse:
1. Din lumea ă   prin ă   aer, ă   medica-
mente etc.
2. Produse în propriul nostru organism, ca rezultat al
proceselor vitale ş al proceselor vitale ale bacteriilor
care ă în corpul nostru.
Diverse tipuri de alimente nedigerate se ă în
intestinul gros ş devin centre de ţ pentru bacteriile
ă de toxine. Toxinele sunt absorbite prin ţ
108 : Vindecarea bolilor incurabile
testinali ş sângele le ă la alte organe, unde
duc boli. Am ă ă dau un exemplu radical, anume expe-
mentele efectuate de ş în timpul celui de-al Doilea
zboi Mondial. Ei au luat ţ intestinului gros de la
ţ suferind de ţ ă ş au ă din el un
r. pe care l-au injectat în ţ ţ ă ă ş In ţ de
ntitatea de ser, ţ au avut drept rezultat ă
ahologice, vase de sânge distruse ş apoplexie.
Profesorul Zepp, de la Universitatea din Moscova, a scris
nceputul secolului XX o foarte ă carte, care ă
a fost ă ca multe alte ă scrise de doctorii
i. El a determinat, prin experiment, ă accidentele vascu-
cerebrale sunt produse de ţ ale urechii, care la
ndul lor sunt rezultate ale unor ţ în gât. Gâtul se
ă ş pentru ă rinichii nu ţ ă cum trebuie.
asta ţ a rinichilor e ă de ş de
t prea ă ş de hainele ă prea ş
lile de rinichi ă ţ prin piele alte ţ
pielii. Proasta ţ a rinichilor a pielii produce
h de ficat, iar acestea sunt urmate de ă în sistemul
ulator în cel digestiv. ţ ă produce o
t ţ   ă a organismului, ţ ă de
ri de cap. Vasele de sânge din creier se ă ş sunt gata
e ă Când un vas de sânge se rupe, în cadrul unui mi-
tac de apoplexie, distrugerile produse în creier pot afecta
t sistemele din organism, având drept rezultate psihoze,
hizofrenie, ţ ă ţ ă ă probleme cu
Jerea, ă în intestinul gros, pietre la rinichi ş la
zica ă reumatism multe altele.
Cam în ş ă ş în ă parte a lumii, profesorul
r nez Nishi remarca faptul ă 99% din oamenii care mor
diverse boli au suferit de microaccidente vasculare în acele
109
zone ale creierului care sunt legate de ş ă membrelor.
ă ţ l-a condus la explicarea fenomenului mâi-
nilor ş picioarelor reci. Persoanele care au permanent
mâinile ş picioarele reci ă de ă ale ţ ă
inimii, vaselor de sânge ş rinichilor. ă ş ficatul lor
ă   de asemenea, o ţ ă ă ă Ş toate acestea
sunt produse de ţ frecvente. Atunci când hrana
nu este suficient de bine ă ş ă   ă ţ nedige-
rate se descompun în intestinul gros. Unul dintre produsele
secundare este monoxidul de carbon. Acesta se ă de mo-
leculele de ă ş produce un compus toxic, care se
ă ş produce distrugeri în organism, în ţ în
sistemul circulator. Nishi a tras concluzia ă cele mai impor-
tante organe din corpul nostru sunt creierul ş intestinul
gros.
Doct:orul american Abbot a publicat înainte de al Doilea
ă Mondial un studiu în care ă ă dintre
anumite boli ş ă suferite de coloana ă
(Vezi „O ă ă ă ă un organism
bolnav" de la pagina 13 a ă ţ mele Cum ă ă 150 de ani.)
Diverse ş ă corporale pot produce ă aproape
insesizabile ale vertebrelor coloanei. ş din jurul ver-
tebrei dislocate se ţ ş o ă ă ă la
ţ ei ă Rezultatul este o ţ tot mai ac-
ă a nervilor ş a ş ş limitarea ă ţ
noastre de ş
O ă ă ă o presiune asupra nervilor
care fac ă cu ş ş ş diverse organe. ă un
nerv este ă un timp îndelungat, organul care depinde
de acel nerv va ă ă ă patologice greu de vindecat.
ă probleme de ă ă sunt asociate cu dislo-
ţ din ţ ţ ă ale coloanei vertebrale:
no
Vindecarea bolilor incurabile
-zona ă alergii, pierderea auzului, probleme cu
ul, eczeme, probleme cu gâtul ă ale ţ ă
ndei tiroide.
Zona ă astm, dureri ale ă ţ inferioare ale bra-
r, dureri de S}>ate, ă ale ţ ă vezicii biliare,
bleme cu ficatul, ulcere stomacale ş duodenale, boli de
'chi, probleme cu pielea (acnee, ţ eczeme, furuncule).
Zona ă hemoroizi, probleme cu vezica ă
lu menstrual neregulat, dureri menstruale, ţ ă
ri la genunchi, lumbago, dureri lombare, ă circu-
ţ a sângelui la picioare, glezne umflate, picioare reci, pi-
re ă crampe musculare la gambe coapse (cârcei).
Toate ă de ă ă ă un stil de ţ ă ne-
tos - ţ ă ţ ă somn
pucate gânduri negative; toate acestea le ă cu noi
ă ă la ă ţ Lungul ş de probleme de
tate poate fi provocat de ă minuscule în coloana
ă produse la rândul lor de ţ incorecte de
rmit de lipsa ţ fizice. ă pot duce la
ţ ă a pielii la un deficit de oxigen în
nism. Procesul se ă ă ne ă ă prea ă
ş ă ă ţ aerobice ş acvatice.
ă pielea nu ă suficient, vor fi ţ negativ
ne ca ficatul ş rinichii (pietre, capacitate de filtrare
u ă   De asemenea, vom avea parte de ă negative
ţ sângelui.
Calitatea ă a sângelui poate produce distrugeri ale
n lor, crampe musculare la picioare, carii dentare, o
ă stare a ă ş unghiilor, ţ ă ă
bleme cu ochii, cu urechile în final, probleme la creier.
O ţ ă a ficatului ş a rinichilor conduce la
ă gastrointestinale (indigestii, arsuri stomacale) ş
111
boli la stomac duoden. Pe ă acestea, rezultatul ă
ş în ţ ş ă ă   ţ de afec·
ţ ale nervilor ă psihologice, dureri, ă  
insomnie ş în final ruperea unor vase de sânge din creier.
Chiar ă acestea nu ne ă   ele ne vor paraliza mem·
brele, pentru ă distrug acele zone din creier care ne contro·
ă ş ă
Membrele paralizate ş reci ă în mod negativ
inimii, a vaselor de sânge a rinichilor. Foarte posibil
ă ne ă în acest caz bolile de ă   cancerul sau boala Al-
zheimer. Ş astfel cercul se închide.
Evident, ordinea ţ acestor boli poate fi ă
pentru diferite persoane. „Scenariul" este si>ecific ă
individ. Uneori, diverse boli survin simultan. ţ folosi
propriul ă exemplu, sau poate cel al unei rude
sau al unui prieten, pentru a analiza ă dintre stilul de
ţ ă ş starea ă ă ă ţ
Cancerul îl ş noi ş ...
Printre ţ mei s-a ă ş un ă de doisi>rezece
ani, care suferea de doi ani de atacuri de astm. Avea ţ
ă ş o piele ă A fost tratat cu hormoni a
devenit serios supraponderal, drept care nu putea participa
la ă ţ fizice de la ş ă Am remarcat o ă ali·
niere a vertebrelor. Pentru el, ă se joace cu mingea, ă ă
pe ă sau ă înoate erau doar ş vise frumoase.
Aveam în ţ ochilor un ă nefericit de doisprezece
ani, care nu se putea bucura de ă ş care era aproa-
pe handicapat. Iar viitorul lui ă ş mai sumbru, pentru
ă astmul ş este o ă ă foarte greu de vin-
decat. Am întrebat ce îi place ă ă   iar mama lui
112 i Vmdecan:a bolilor incurabile
informat: carne, supe, produse lact:ate, produse de pati-
e dulciuri.
ă n-am ă ţ pe acei ă ţ care ş iubesc
ş copiii îi ă cu bomboane, ţ ă ă
·i ş alte produse foarte bogate în ă Ei nu ţ ă
te aceste produse se ă în ă ş ă în
urile copiilor lor pentru tot restul ţ Când aud toate
ţ acelea despre boli ereditare, adesea îmi ă pe ă
Intervin ă spun ă nu bolile sunt ş ş
mod de ţ ă ă ă
Am pus ă întrebare, despre ţ lui fizice de di-
ţ ă ş alte ă ţ menite ă ă ă trupul. A ş
1iatul nu are asemenea obiceiuri. ţ copii sunt ă
ţ de obezitate, au probleme cu vederea ş ţ
tru ă ş petrec mai tot timpul uitându-se la televizor sau
du-se pe computer, în loc ă se joace ă
Am continuat cu ă puse mamei ă
.• cum îi place ă ă  
.Saltea moale, ă ă ă ă ă ă  
.Face des ş în gât sau ă  
.Da."
·.,,Are scaune regulate?"
Aici mama a ridicat din umeri .
.Sincer, nu  
!ram întrebat pe ă cum ă cu ş ă   ceea ce l-a
t ă ş ă .
.Ies cu greutate ş e tare ş în ă ţ rotunde .
• CAt de des te doare capul?"
.cel ţ o ă pe ă ă ă  
Ş atunci ce faci?"
.Nimic. Stau în pat mama îmi ă o ă  
113
Era un copil, un individ care abia ş începea ţ   ş din
ceea ce vedeam în modul lui de ţ ă era deja un candidat po-
ţ la pavilionul ş Conform statisticilor, în
lu.mea ă   un copil din patru are probleme respira-
torii, unul din cinci, ă gastro-intestinale, unul din
cinci, probleme cu ă ş auzul, iar unul din trei, ă
neurologice. ţ copii ă de ţ ş de dureri d
cap. Este aproape imposibil ă mai ă ş un copil absolul
ă ă Ce se va întâmpla atunci când ei vor deveni ţ
Natura are ă de cei care ă în armonie cu legile ei.
Când un copil se ş   el ă aer ş curând i se face o
baie - primul lui contact: cu apa. Curând ă aceea, este
expus la lumina soarelui vine în contact: cu solul. Oamenii
care mor spun adio luminii soarelui, ă ă mai
respire ş sunt ţ în ă Ce se ă între
ş ş moarte se ă în mod indisolubil de lumina soa·
relui, de aer, de ă ş de ă Soarele ne ă energie,
aerul ne ă oxigen, apa ne umple celulele, iar ă
mântui ne ă ş Aceste legi ale naturii sunt universale
'
ş neschimbate.
Oamenii nu vor ă ă ă în conformitate cu legile
naturii în schimb au parte de boli ţ ă Am început
ă ă medii artificiale ş ă ă lumina soarelui. Ne
ă aerul ş apa ş înlocuim hrana ă cu produse
prelucrate ş împachetate în ambalaje ă ă Vrem ca
ă hrana ă ă fie ă   dulce, ă ă ş ă Va·
loarea ţ ă a acestor alimente prelucrate este adesea
ă Întreaga ă vigoare se duce adesea la vale.
Sângele poluat ă ă care produc boli, inima
este ă ă   iar creierul se ă Nicio ă din
lume nu ne va mai putea ajuta atunci când întregul nostru
trup va deveni o ş ă ă ă ş ă Avem o alegere:
114 Vindecarea bolilor incurabile
ne vom ă ş vom muri prematur, fie ne ă
ul de ţ ă ş ne ă de o ă ă sclipitoare. O veche
ă SJ>une ă „doctorii ă natura ă   Corpul
se poate lupta cu orice ă ă îi ă ţ
ă ă ă ş ă sistemele naturale de ă
emul Nishi de preîntâmpinare a cancerului
lucrul meu cu bolnavii de cancer, am folosit întotdeauna
emul Nishi ca pe un element ţ în terapie. Acest
cm nu este impresionant precum complexele echipa-
te cu ţ sau alte ş ă care ă echipele de chi-
. în ă moderne de ţ ş ş el ă rezultate
c. ă voi prezenta câteva exemple de folosire cu succes a
mului Nishi (luate din arhiva profesorului Watanabe),
ţ judeca cu propria minte.
• K. Majra, în ă de 76 de aii.i, a fost diagnosticat cu
cancer la ă în august 1958. A refuzat de acord
cu ţ Analizele efectuate la alt SJ>ital din Tokio
au confirmat diagnosticul. A fost tratat în SJ>ital timp
de ă luni, ceea ce i-a produs o ă ă
o pierdere ă a poftei de mâncare ş serioase di-
ă ţ în ţ O radiografie ă ă în luna a
doua a ş lui în SJ>ital a ă ş ă ă
pe ă ş una ă ă în regiunea inimii. Ultima era
un efect secundar al medicamentelor, care ă
ţ sângelui ş a lirnf ei. ţ i-a devenit
aproape ă Se ă ă nu mai avea nicio
ţ ş ă nici ă o ţ nu avea vreo ş ă
de ş ă A fost externat în luna decembrie. O ă i-a
sugerat sistemul Nishi. A folosit în fiecare zi ă
complex:
115
l16
1. Terapie ă
2. ş alternative, reci calde
3. Consum de ă preparate din frunze de pal-
mier (dactyl) , foarte bogate în vitamina C (doi litri
pe zi)
4. Efectuarea unui set de ţ creat de dr. Nishi.
ă o ă   pofta de mâncare i-a revenit, i-a revenit
vigoarea ă   resi>ira mai ş ş devenise mai opti
mist. Pata ă de pe ă   mare cât un ou de ă ă
a început ă se ă Peste o ă   în noiembrie 1959,
pacientul era complet vindecat A decis ă ă sis-
temul Nishi de prevenire a cancerului tot restul ţ
• ă o examinare ă ţ ă la st>ital, lui T. Jumiki,
în ă de 69 de ani, i s-a descoperit un cancer la
stomac. I s-a recomandat o ţ ă   dar el
a refuzat. A decis ă ă sistemul terapeutic
Nishi.
ă o ă de terapie, ţ i se ameliorase ş nici
stomacul nu-l mai ă Peste un an, scria o seri·
soare în care relata ă se simte bine. Era ă
pentru tratamentul care i-a vindecat cancerul de la
stomac ă ă ţ
• Iszizuko, în ă de 61 de ani, a început ă ă în
vara lui 1958 dureri abdominale în timpul meselor.
Scaunele îi ă negre, din cauza sângelui ames·
tecat cu fecale. Doctorii de la si>italul din Osaka i-au
ă un cancer la colon. A refuzat ă se opereze s-a
internat în alt spital, unde a aflat de sistemul tera·
peutic Nishi, care în cele din ă l-a condus si>re o
vindecare ă
Vindecarea bolilor incurabile
• Masapugu, în ă de 68 de ani, ş pierdut capaci-
tatea de a vorbi ş a fost diagnosticat de doctorii din
Osaka cu cancer la gât. ţ cu izotopi radioactivi
nu au adus nicio ă ă ţ a ţ în noiembrie
1958, s-a internat într-un ţ în care a efectuat
terapia Nishi. Avea obiceiuri ă ă - fuma ă
la 40 de ţ ă pe zi ş mânca o ţ de dulciuri.
Aceste obiceiuri i-au iritat mai mult zonele afectate
din gât. ă ă luni de tratament, ă ă ţ
au devenit vizibile ş ş ă ă glasul. A fost în
ă ă ă se externeze ş ă continue tratamentul pe
cont propriu. În 1962, el a trimis o scrisoare S}Jitalului,
ţ pentru ajutorul primit întru restabilirea lui
ă
• Gojono Sato, în ă de 49 de ani, suferea de puter-
nice hemoragii uterine, din cauza unui cancer la uter.
S-a internat în ţ pentru opt luni, pentru a se
supune tratamentului Nishi. Primele rezultate s-au
ă la ş primei luni: starea ei ă s-a îmbu-
ă ă ţ iar hemoragiile mai puternice ptirtau cu ele
ă ţ de mort. Atunci s-a externat din ţ ş a
continuat tratamentul ă ă din când în când
cu sfaturi prin telefon. Hemoragiile cu fragmente de
ţ mort au mai survenit în trei rânduri. ă
rile ulterioare ă tratamentului au ă ă
este complet ă ă ă Doctorul care i-a recomandat
ţ ţ a fost uluit de ă vindecare ş a
ţ ,,Ai mare noroc. Probabil ă diagnosticul a fost
pus ş  
unt cazuri vechi de peste 40 de ani. Sistemul tera-
cic Nishi este folosit cu succes chiar azi în Japonia
117
în tratamentul cancerului. Începând cu 1990, multe clinici
de ă ă din Rusia au început ă foloseasca
ă ă
Eu ş colaboratorii mei o folosim, cu unele ă
  ă la altfel de ă alimente diferite etc.) ă din
1986. Nu am ă statistici, pentru ă ţ mei aveau
oricum dosare medicale, dar am ă scrisorile de la pa·
ţ în care ş îmi raportau rezultatele tratamentului
efectuat ă Am ă ă prezint aici pe scurt câteva cazuri.
Natalia D., în ă de 44 de ani, a fost ă în
1986 cu cancer uterin, care se întinsese la sâni. ţ doc-
torul ei a insistat ă se ă imediat unei ţ Pacienl
era în foarte ă ă ă avea o piele ş ă
ă tot timpul, iar gura îi mirosea urât. ă ă ezi
doctorul a fost de acord cu amânarea ţ cu opt ă
mâni. El a ţ ş unei femei de 44 de ani la gândul c
ş va pierde organele reproductive ş sânii. Natalia a cont
nuat ă ă la ă dar ţ ei a preluat muncii
din ă (este foarte important ă ai parte de ţ
ţ <:elor dragi în perioadele de ă Ea a continu
terapia efectuând ţ aerobice de ă ori pe zi. A ă 1
ceai ă din frunze de ă negru, ă ş ş ă
ă ş alternative reci calde. A efectuat setul de exel"!
ţ din sistemul Nishi. De asemenea, ş ă ţ intestinu
gros prin clisme ş ş limitat dieta la fructe crude, nuci
ă ţ orez, cereale calde ş legume fierte, suc de morcovi
suc de ă
Peste trei ă ă pielea îi era ă cu pete ş
vaginul ei emana „o putoare îngrozitoare". Era un semn
trupul ei începe ă se ţ singur. Apoi a trecut printr- u
post de zile. A ă doar ă ă la fiecare pah
o ţ ă cu ţ de cidru una de miere, pentru a ţ
118 Vindecarea bolilor incurabile
e ul adecvat al vitaminelor al mineralelor. ă post,
rpul are nevoie de o ă de readaptare la fel de ă
p care se poate relua ţ ş ă în ă
1 ş zile, a ă doar sucuri ă stoarse din cinci
uri de fruct:e ş legume de diferite culori ş a mâncat doar
e legume.
ln ultima ei ţ a fost ă la combinarea
ă a diverselor tipuri de alimente. La ş perioadei
1pt ă ă s-a dus, ă la doct:orul ei. ă exa-
nare, doct:orul a S}>us, incapabil ă ş ă uluirea:
u·mi vine ă cred ochilor, cum ai ă   ă ce a as-
t t întreaga ei poveste deS}>re vindecarea ei ă ş corn-
, el a exclamat: „Trebuie ă le S}>un tuturor!"
Am primit scrisoarea ei la un an ă ce a terminat trata-
ntul. Se ţ ă ă ă lucra se bucura de ţ ă
f n problemele legate de ă ă unii dintre noi sunt mai
ş ă rog ă nu ă ţ ţ ţ ş unii sunt mai harnici.
ş ş ă ă fie ţ de ţ Ei cred ă ă ţ îngri-
ti propria ă ă ă ă ş totul în seama doct:o-
ui. Cei harnici vor ă se ajute pe ei ş ş descoperind ade-
tele cauze ale bolilor, dar nu întotdeauna cum ă o
. ă ţ mele sunt destinate acestor oameni harnici. Cei
i ar trebui ă reflect:eze la ţ ă ă
meni nu face nimic pentru tine înainte de ş satisface
priile ă ţ   Nu trebuie ă ş cele mai ţ
ri - ă ă ş ţ ta - pe mâinile altcuiva. Vom
t pta în zadar venirea unei miraculoase ă din
ea altcuiva - nimeni nu se poate ocupa mai cu succes de
tatea ta decât tu ţ Este nevoie de ţ ă ă
ţ ă ă ş ş ţ ă pentru a
peri care este drumul care ne duce S}>re ă ă Ş
cum se cei care ă vor ă
119
Medicina ă ş trei metode principale de
tratare a cancerului: chimioterapia, ţ ş ţ
ă cum am spus mai sus, aceste metode se ă la a
trata simptomele. Abordarea ă este aceea în care se
ă ş sunt atacate cauzele. In conformitate cu ceea ce
se ş în prezent, principala ă a ţ tumorilor
este incapacitatea sistemelor de ă ale corpului de a se
ocupa de celulele canceroase. Aici este punctul în care trebuie
ă ne ă eforturile de prevenire ş tratare.
Sistemul complex pe care vi-l voi prezenta aici nu a fost
supus ă unei analize ş ţ El poate fi judecat
doar pe baza ă persoanelor care au suferit de
cancer, au ş ă ă ş acum sunt perfect ă ă
Nu l-am publicat ă dar ţ ş colaboratorii mel
poate ă au folosit unele dintre elementele lui. ă im·
ă Sistemul se poate folosi independent de alte tra·
tamente ş medicamente luate. Punctul lui forte este mo-
bilizarea mecanismelor de ă proprii corpului.
  ă ă   a sistemului este ă el îi cere pacientului o per·
ă concentrare asupra îngrijirii propriei ă ă ă ţ Sis·
ternul ă mai mult timp pentru ş dovedi ţ în
cazurile mai grave; cazurile mai ţ grave sunt rezolvate
relativ rapid. Persoanele care se supun acestui sistem ţ ă o
ă de ş ă o ă ă ă pentru tot restul ţ
Sistemul a fost proiectat pornind de la:
1. ă lui Ivan Pavlov, fiziolog rus, care a propus
ideea ă organismul uman este un sistem cu autore·
glare, autovindecare, ţ autoregenerare ş
ă ă ţ
2. ă lui Ugolev, expert rus în domeniul digestiei.
3. ă doctorilor Norman Walker ş Max Gerson în
domeniul ă cancerului.
UO Vindec=• bolilor incurabile
4. Metodele de purificare ă folosite de ă
torii tibetani.
S. Hidroterapia ş alte metode de ă ă ţ a imuni-
ă ţ propuse de S. Kneipp ş Porfir Ivanov.
6. ţ fizice propuse de dr. Katsuzo Nishi pentru
tratamentul cancerului.
7. Propriile mele ţ de la ţ de ă ne-
ţ ă a Institutului pentru ă ă din
Moscova.
Hipocrate spunea:
ă bolile fac parte din ordinea ă tot ă
este vindecarea lor. Nu ne ă decât ă ă aceste
ă
Cum o vom face? Trebuie ă ă în armonie cu legile
turii. ă câteva ă necesare:
1. ă ţ ţ ţ de ţ (Cum ă ă 150 de
ani, p. 86)
2. ţ ă obiceiurile alimentare (op. cit„ p. 120)
3. ţ sucuri din legume ş fructe ă
4. ţ terapiile acvatice de ă ă ţ a ă ţ
  ă ă ş alternativ reci calde (op. cit„ p.111)
S. ţ ă ţ fizice proprii (op. cit. pp. 67-68,
76-81)
6. ţ rutinele de purificare ă (op. cit., p. 218)
7. ţ setul de ţ Nishi de preîntâmpinare a
cancerului
8. ă ţ ţ ă ă ţ psihicul   ţ gânduri ş
ţ op. cit„ pp. 164-165)
O dezvoltare a tuturor puncte se poate ă
prin ă ţ mele. ă câteva sfaturi legate de obiceiurile
entare:
121
1. ţ treptat din ă toate produsele alimentare
rafinate ş excesiv de prelucrate   ţ ş
ă conseive de orice tip, ţ din alcool rafi-
nat, ă ă ă supe instant, sosuri etc.)
2. ţ cât de mult ţ aportul de ă ş de
produse ţ ă ca ş înlocuitorii dietetici ai
acestuia   ţ miere în locul lor).
3. ţ cât ţ de mult aportul de ţ stimu-
lante (cafea, ceai negru, alcool - ă
4. ţ cât mai ţ ă animale (unt, ă
carne ă
5. ţ la minim consumul de produse de ţ
care ţ drojdie.
ţ include în ţ cereale, orez fiert (cel mai
bine orez nerafinat), fructe ş legume (cel ţ cinci tipuri,
atât fierte, cât ş crude), ş ă germeni de grâu,
ă (o ă pe zi) ş ă (de trei ori pe ă ă ă
Când ă ţ meniul, ţ ă reguli:
ţ alimente oferite de sol, cel mai bine din zona
ă ă crude sau ă miere, ă ş
lapte ă Ţ ţ cont de principiile de combinare ă
a produselor alimentare (tabelul 2, pagina 56). ă alte
câteva sfaturi privind ţ ă
• Ordinea ă este suc, ă ş apoi felul principal.
ţ ţ (cereale, cartofi, fructe, legume
ş alte produse vegetale) înainte de prânz proteinele
  ş ă alte produse animale) ă
• Cel mai bine este ă ţ ă mese pe zi. ă vi se
face foame între mese, ţ fructe ş legume sau
ţ ceai din frunze de ă mure, ă sau
ă negre.
122 Vindecarea bolilor incurabile
• ţ complet fiecare ă ă (25-30 de ori
pentru persoanele ă ă ş 50-70 de ori pentru
persoanele bolnave).
• ţ sucuri de fructe ş legume ă stoarse ş
ţ salatele înainte de felul principal.
Una dintre cele mai importante descoperiri ale secolului
tn domeniul ţ a fost teoria digestiei. Conform
;tei teorii, pe ă stomac ş intestinul ţ la dige-
1 mai ă ş vasele de sânge. ă de ce o ţ
re nu ă principiile fundamentale ale ţ va
nduce în mod sigur la probleme de ă ă
Vechea idee conform ă intestinul ţ produce un
mgur flux de ţ nutritive a fost ă de ă
golev, care a ă ă ă de fapt cinci asemenea fluxuri.
nul dintre ş ţ ă peste 30 de hormoni
te ţ înrudite cu hormonii, produse de ă intestin
l de ă flora lui ă ş jucând un rol ţ nu
umai în procesul digestiv, ci ş în alte ţ fiziologice ale
tregului organism. Masa ă ă a intestinului
a florei lui bacteriene este mai mare decât a tuturor glan-
lor endocrine. Intestinul ţ ş bacteriile lui produc
Jrmoni identici cu cei ş de sistemul endocrin. Pe
ă aceasta, microflora din intestinul ţ poate pro-
uce hormoni, vitamine ş aminoacizi ţ ă de ce
nce tulburare în ţ microflorei (de ă din cauza
Io irii antibioticelor) sau crearea ă ă pa-
logice în ţ ei (de ă rezultând din folosirea ex-
ă a produselor alimentare rafinate ş ă   distrug sis-
mul hormonal al organismului.
Apropo, teoria ă la fel de ş ţ unora dintre
lile cele mai ă cum ar fi ă de ţ
123
la glanda ă Acestea sunt rezultate ale unor probleme
digestive. Principala ă a ă la ă sunt mân-
catul prea rapid, combinarea ă a produselor alimen-
tare ş ă la ă ţ ă ţ aceste obiceiuri
ş problemele tiroidei vor ă
Este evident ă bolile de care ă cei mai ţ oameni
vin din tulburarea microflorei. Bolile apar în ă dad
sugarului i se dau lapte de ă ş alte produse, în locul lap-
telui matern. Acest lucru ş ţ ă ş
ă ă ă a laptelui cu procese de ţ care ă
trupul copilului ş ulterior dau ş la alergii, nas în-
fundat, ţ cu stafilococi, probleme la sinusuri sute de
alte probleme de ă ă Aceasta este cauza pentru care ar
trebui ă bem sucuri ă stoarse înainte de fiecare
ă pentru a ne ă sistemul hormonal ş a aduce sufi-
ciente vitamine, minerale ş micro- ş macroelemente. Sucul
ar trebui ă fie urmat de o ă din cel ţ cinci tipuri de
legume (de ă ă cartofi, ă morcovi ş ă  
Aceste salate ţ toate fibrele ş alte ţ ţ -
importante componente ale ţ necesare pentru o
ţ ă a sistemului nostru digestiv ş a cor-
pului în general. ţ de fibre din ţ conduce
la schimburi neregulate ale colesterolului ale hormonilor.
De asemenea, ea ă ţ pietrelor. Flora bac-
ă se ă ş cu fibre ş le ă în vitamine ş
aminoacizi ţ ş fac ca intestinul gros ă func-
ţ ş ă tranS}>orte alimentele mai departe. Iar acest
lucru este cu atât mai important cu cât ţ dintre noi duc
o ţ ă ă
Fibrele ă ă toxinelor din organism
ă la ţ ionilor necesari de potasiu, calciu, sodiu
magneziu. Fructele legumele sunt bogate în fibre. Ele sunt
124 : Vindccar<a bolilor incurabil<
mportante în St>ecial pentru persoanele în ă - cea mai
ă ă de a preîntâmpina ţ diabetului ş a obe-
t ţ Cei care ş pierdut ţ deja (din cauza consu-
ului exagerat de ă ă ş dulci) pot ă ş ă
ctele ş legumele de ă ă de plastic sau ă bea sucuri
ă stoarse ţ ş pulpa fructului, astfel încât ă
ă în organism cât mai multe fibre posibil. ţ ă ţ
mcliorezi ţ ă ă ă vei ă ă obiceiul de a
epe mesele în acest mod. Persoanele care ă ă multe
ş supe ş came ă o dereglare a mecanismu-
u1 de reglare a poftei de mâncare. ş oameni sunt tot
mpul ă ţ conduce la obezitate la
travirea cu ă ţ nedigerate ale mesei.
mul Nishi de prevenire a cancerului include:
1. Dormitul pe o saltea tare, cu capul pe o ă tare.
2. Efectuarea ţ   ş   ş ţ ă pe St>ate,
ţ mâinile în zona vertebrelor cervicale a patra
a cincea, ţ coatele ş ţ ţ întregul corp cât
mai lipit de podea. ţ picioarele unul de altul ş
ţ de degetele picioarelor St>re cap. ţ
capul, umerii, gambele ş pelvisul spre podea. Acum
ţ ă ţ ş ă rapide, ă
corpul în dreapta în stânga, ca ş cum ţ fi un ş
care ă ţ acest ţ ţ ş
seara, timp de câte un minut. în ciuda ă ţ lui,
ţ produce rezultate uluitoare în ă
nealinierilor din coloana ă El ă vertebrele
la loc în ţ lor ă ă presiunea exer-
ă asupra vaselor de sânge ş a ţ ner-
voase ţ nervoase "ciupite" sunt cauza
multor boli).
US
3. ţ gândacului: ţ ă pe ţ ţ sub
gât o ă ă ă ţ ţ ş
picioarele în sus (suficient de sus astfel încât labele pi-
cioarelor ă fie paralele cu podeaua). Apoi ţ pi-
cioarele ş ţ ca un gândac ă pe ţ
ţ ţ timp de un ă în fiecare
ţ ă ş în fiecare ă Care este secretul acestui
ţ Cu ţ ş beneficiile alergatului
pentru starea ă ă ă ţ ţ „gândacului" ne
ă ş efect, ă ă ă a ne solicita inima arti-
ţ lucru foarte important pentru persoanele
ă cu mobilitate ă sau ţ ă stea la pat.
ţ ă ţ ă în corp, în
ţ în membre.
4. Împreunarea palmelor ş a labelor picioarelor: acest
ţ se ă în patru etape. El ă la rea-
ducerea la normal a ţ energetice a corpului. O
ă ă ă ă ă ş ă ă în
partea ă ş în partea ă a corpului. Tulbu-
rarea acestui echilibru poate conduce la ă (este
modul în care se pun diagnostice bazate pe ă
Etapa 1: ţ ă pe ţ ţ ş ţ ă ţ ţ
palmele de zece ori, împingând cu putere vârfurile de-
getelor unul în altul. Etapa 2: ţ ă palmele.
Apoi, cu ţ paralele cu torsul, ţ mâinile
în susul în josul corpului, ca ş cum ţ încerca ă îl
ă ţ în ă (de 10 ori). Etapa 3: ţ labele pi-
cioarelor una ă ă apoi ţ ş depla-
ţ înainte ş înapoi de 10 ori, efectuând în ş
timp ş „ ă   ă în etapa 2. Etapa 4: ţ
ş cu ochii ş cu palmele împreunate ş pi-
cioarele lipite, timp de 3-5 minute.
126 : Vindecarea bolilor incurabile
5. ţ pentru regenerarea vertebrelor cervicale ş
ă ă ţ ţ
• ş ţ ă pe un scaun, ţ ş ţ ţ
de 10 ori.
• ţ capul spre stânga spre dreapta de 10 ori,
încercând ă ţ umerii cu urechile.
• ţ capul înainte înapoi de 10 ori.
• ţ capul spre stânga spre dreapta de 10 ori.
• ţ ţ în ţ ă cu palmele îndreptate una
spre ă apoi ţ capul spre stânga ş
spre dreapta de 10 ori.
• ţ ţ deasupra capului, cu palmele pa-
ralele, apoi ţ capul spre stânga ş spre
dreapta de 5 ori.
• ţ degetele pe partea ă a umerilor
ţ umerii înapoi cât mai departe posibil (în-
ţ ă ă ţ ă ţ un ă între omo-
ţ   În ş timp, ţ ă înainte (ca
o ă ă care ş întinde gâtul). Acest ţ re-
ă vertebrele ş ş gâtului, ceea ce mai
departe va ă ă ţ ţ ă în creier
ş va normaliza ţ sistemelor nervos ş
digestiv. ţ acest ţ în fiecare dimi-
ţ ă ş ă câte trei minute.
• ţ ş ţ pe o margine de scaun, ţ pal-
mele pe genunchi, ţ ochii ă ţ întreg
corpul spre stânga ş spre dreapta. Concomitent,
ţ ş ţ abdomenul, urmând ş
ritm.
Consider ă acest set de ţ este cel mai bun dintre
te, din mai multe motive. În primul rând, niciun alt set de
U7
ţ nu ş corpul într-o asemenea ă ă În
al doilea rând, se ş ă japonezii au capacitatea de a acu-
mula ş ţ inclusiv ş ţ medicale, din alte ă ţ
ale lu.mii, alegând ş ă ce este mai bun. în al treilea
rând, datele statistice japoneze dovedesc înalta ţ ă a
acestui set de ţ în cadrul terapiei anticancer. ln al pa-
trulea rând, ă bazez pe propria mea ţ ă cu acest set
de ţ pentru ă l-am folosit pentru a corecta ş pro-
bleme foarte serioase la coloana ă ş ă
ă buna stare ă ş ă
Pe ă etapele ţ mai sus, ă ş unele ă
suri suplimentare, care ă ă terapie.
1. ţ ulei vegetal (de trei-patru ori pe zi).
2. ţ ceai ă din frunze de ă sau ă negre
(un litru pe zi).
3. ţ în fiecare zi o ă de ou ă
4. ţ foarte multe alimente bogate în fito-estrogeni
(boabe de soia, fasole, ă broccoli).
5. ă ţ usturoi, ă ridichi ş ţ de ş
în ă Acestea ţ antibiotice naturale.
6. ţ ă ă ă ş ţ ţ (bune
surse de vitamina C).
7. ţ în ţ produse bogate în fier cupru
(mere, ă ş ă ă ă negre ş
morcovi).
8. ţ produse care ţ seleniu, zinc, fosfor,
magneziu, vitaminele E ş B (germeni de grâu, ă
orz, mei ă ţ  
9. ţ iodul - o ţ ă foarte folositoare în pre-
venirea tratarea bolilor (vezi remediul nr. 34).
US § Vindecarea bolilor incurabile
  NR. 34
ă ş imunitatea ă ţ mai mari de
uco ite în sânge, ă leucocitele, ş ă nivelul
11lesterolului, ă ţ ă vasele de sânge.)
ţ o ţ ă de iod (pentru uz extern) cu 50 mili-
'tri de ă ă ă ă ă fierbere), ă ţ o ă de
· ă de cartofi (amidon), ţ totul într-o ă ş ţ
foc mic, amestecând permanent în timp ce ă ţ ă
00 de mililitri de ă ă apoi mai ţ ă un minut.
ţ câte 4-6 ţ o ă la ă zile, ă când
estecul este epuizat, apoi ţ ş cantitate re-
ţ rutina.
Notd: ă ţ diagnosticat cu cancer în stadiul trei
u patru, cancer care s-a ă ş în alte ă ţ ale cor-
ului, iar doctorii nu ă dau nicio ă de vindecare, încer-
ţ ă remediu.
ţ într-o ă 30 de mililitri de ulei de floarea-soa-
lui sau de ă nerafinat, cu 15 mililitri de alcool
finat (96%). ţ un capac pe ă ţ bine
mp de ă minute ş ţ pe loc amestecul. Nu ţ ş nu
ţ nimic altceva. ţ de trei ori pe zi, cu 30 de
anute înainte de fiecare ă ă ţ ţ meste-
ţ o ă de ă de ă pe care apoi o ţ Re-
ţ acest ciclu în trei perioade a câte zece zile, întot-
una la ş ore, iar între perioadele de 10 zile ţ o
ă de 5 zile. ă al treilea ciclu, ă ţ ă ă un in-
rval de cel ţ 21 de zile înainte de a începe ă
rie. Nu ţ niciun fel de alte tratamente în acest in-
rval, doar ţ organismului ă se ă ă
129
în timp ce ă ţ acest tratament, este strict: in-
terzis:
1. ă ţ orice alt tratament, exceptându-le pe acelea
prescrise de un doct:or.
2. ă ţ tratamentul înainte de a-l termina.
3. ă ţ doza ă ă o ţ ă  
4. ă ă ţ ă intravenos.
5. ă ţ alcool sau ă ţ  
ă suplimentare:
• ţ doar alcool rafinat cu o puritate de cel ţ 96%.
• Tratamentul poate fi început în orice stadiu al bolii.
• ţ doar un tip de ulei de-a lungul tratamentului.
• ţ în conformitate cu ţ (înainte de re-
mediul nr. 34): nu ţ niciun fel de alte diete spe-
ciale ş nici nu ţ post.
• ţ la minimum aportul de ă  
• ţ lua analgezice care nu sunt opiacee puternice.
Toate celelalte medicamente prescrise de doct:orul
ă pot fi luate, cu ţ formulelor cu
hormoni.
Acest tratament ă 3-4 luni pentru vindecarea can-
cerului la stomac în primul sau al doilea stadiu, 8-16 luni
pentru al treilea sau al patrulea stadiu, când cancerul s-a ă
pândit în alte ă ţ ale corpului. Vindecarea este imposibili
ă pacientul a urmat tratamentul bazat pe ă  
Terapia cu ă ă ă ă ă o purificare ă a cor-
pului poate fi ă sinucidere - ea poate provon
ă la ficat în 3-4 luni.
ln primele 4-10 zile, s-ar putea ă ţ ţ în gât o ţ
de ă ş de umflare. Aceste ă vor ă în
14-18 zile.
130 § Vindecarea bolilor incurabile
te ceva care ă ă dea de gândit
ă legate de cancer ă o ţ de oameni de
ţ ă din ă lumea. Ş ş cancerul ă cauza de-
esului într-un caz din trei. Boala a fost prima ă ţ
ă în sursele antice, în documente din secolul al XII-lea îna-
tea erei noastre. ă serioase au început în secolul
XJX-lea al erei noastre. ă avem o ă cu peste 150 de
puri de cancer. ă multe metode moderne de tratament,
losind ultimele tehnologii ă Din nefericire, în prea
ulte cazuri oncologii nu pot face nimic.
ln "Hud-szi", o veche scriere ă deSJ>re vindecarea
lilor, doctorii din Antichitate considerau cancerul un fel
microorganism parazit, care ă ş gazda cu propriile
roduse fiziologice toxice. Sistemul circulator cel osos sunt
ele afectate, ceea ce duce la dureri ă în artîcu-
ţ oase ş ă Doctorii tibetani numeau acei ţ
oartea ă   Pe ă ă ce timpul trece, ţ se trans-
ă ş cresc în alte ă ţ ale corpului, formând tumori -
oartea ă   sau cancerul.
Pornind de la ă teorie, ş din Sankt Pe-
burg au încercat ă identifice acel parazit. ă lor
dovedit ă celulele canceroase nu sunt celule umane care
suferit ţ ci Trichomonas, un organism parazit mo-
elular, care ă ş în noi ţ una dintre cele mai vechi
ţ de pe ă ă au ă ă Trichomonas are
pacitate uluitoare de a se transforma a se adapta la con-
ţ în ă schimbare ş de aceea este dificil de
ntificat. De ă doze puternice de ţ care sunt
t le oamenilor, au asupra lui Trichomonas un efect stimu-
l r, producându-i o dezvoltare mai ă ş ă mai
resiv". ă de ţ ţ se ă din
131
ţ în sânge ş ă   ă astfel în întregul or-
ganism ş începând ă se dezvolte în alte locuri. Poate dr
aceea metodele cele mai folosite de tratament, chimioterapia
ş ţ   ş ă temporar simptomele, dar în cele din
ă ă boala. Analizând dosarele ţ carr
sunt ş acestor tratamente, descoperim ă atunci când
Trichomonas ă ţ   invazia produce tumori.
în timp ce în sânge vor ă cheaguri.
ă ş o ă conform ă virusul HN este con-
ţ în aceste protozoare monocelulare, nu în celulele lim·
fatice, ş cum se ă în mod ş Faptul ă me·
dicamentele antivirale sunt total ineficiente în combaterea
SIDA ţ ă ă Aceasta ă ă eforturile
noastre împotriva SIDA vor ă în van ă nu ă
problema cancerului.
Cum ă Trichomonas în organismul uman? Experimen-
tele efectuate pe animale pe embrioni umani de ă ă ă
mâni au depistat ţ parazitului în ă   creier,
ă   ficat, rinichi intestinul gros. Colonii care ă ă
cu chisturile sunt descoperite de ş în gingiile pacien·
ţ Femeile cu vârste între 16 ş 58 de ani care au participat
la studiu prezentau ţ vaginale cu Trichomonas. Cerce-
ă efectuate pe un ş extins al ţ   cuprinzând
multe profesiuni zone geografice, au dovedit ă suntem cu
ţ ă acestui parazit El ă ş în ă   în stomac, în
sistemul uro-genital. Poate ă ă dus de sânge ş de limfo\
S}>re toate organele corpului. Produsele proceselor lui fiziolo·
gice ă sistemul nervos, ţ ş ficatul gazdei ş
multe altele. Aceasta compromite imunitatea gazdei, tulbur.\
metabolismul conduce la ă probleme de ă ă
Curentul medical principal contemporan nu ş
validitatea acestei teorii, chiar ă nu ă dubii asupr J
132 Vindt"carca bolihlr incurabile
ă ţ teoriei ş ţ care o ţ Cele mai mari in-
' tute de ă din Rusia (Institutul Pasteur de Epide-
. ologie Microbiologie, Institutul pentru Roentgenologie
1 Radiologie ş Institutul Otto pentru Maternitate ş Gine-
logie) au confirmat toate faptele, într-un studiu ă ş
Acceptarea acestei ipoteze ar însemna o schimbare radi-
în conceptele deja ă ţ asupra ă cancerului.
toate cheltuielile aferente de timp, bani ş alte resurse.
Nu doresc ca prezentarea acestor fapte ă ă cititorul ă
tre în ă Ipoteza ă ţ ă ţ suntem pur-
torii cancerului, dar ce rol ă el în ţ ă depinde
de sistemul nostru imunitar.
La începutul secolului XX, dr. Passet a demonstrat ă ă
de tipuri de bacterii numai în nostru cerebral, între
ă stafilococii bacteria tuberculozei. Asta nu
ă ă ă vom muri din cauza bolilor cauzate de
ste bacterii. Un corp ă ă ă mijloace de ă
potriva a mii de boli. ţ sunt factorii care contribuie la
ă ă   între ei ă igiena, ţ
titudinea ă ă când doctorii vor descoperi întreg
- ·nn·n•• dest>re cancer, oamenii care au chiar o ă ş ă
ţ trebuie ă ia ei ş ş ş ă
ln timp ce analizam cazurile de remisiune a cancerului
l cabinetul meu ş din afara lui, am remarcat un anumit
el repetitiv. Persoanele care ă moartea cu ochii sunt
obicei suficient de motivate pentru ş modifica radical
ul de ţ ă (purificare ă   ţ ă  
, transformarea atitudinii, schimbarea ă diver-
lor probleme etc.) ş ă ă ţ semnificativ imunitatea
, drept rezultat, înving boala. Nu mai ţ timpul. înce-
i ă ţ ă Totul depinde numai de noi.
133
Ce putem face pentru a ne ă ş de a evita apa-
ţ cancerului în corpul nostru? Într-unul din interviurile
pe care le-am dat la radio, am ă la ă întrebare
în ă mod:
1. ţ fructe ş legume cultivate în propria dumnea-
ă regiune ă ş ţ sucurile ţ ă
stoarse din acestea. În ţ ă ar trebui stt
se ă ă cel ţ un ă ş legume crude sau fierte.
Cele mai valoroase sunt legumele ş fructele care pre-
ă un verde, portocaliu sau ş intense (SJ>anac,
ă verde, castravete, fasole, ă   ş   ă  
morcov, dovleac, ă   ă etc.). Acestea furnizeazl
corpului toate vitaminele, fibrele ş mineralele esen·
ţ   plus oxigen.
2. ş ţ deosebirile dintre multele tipuri de ă
simi? ă sunt necesare în organism, în ţ
la o ă ă Ce fel de ă sunt mai bune?
Uleiurile vegetale, în SJ>ecial cele presate la rece, ţ
acizi ş vitamine care ne prelungesc ţ Este o ider
ă ă ţ în fiecare ţ ă ş ă o lin·
ţ ă de ulei ş   de asemenea, ă ă ţ o ă dr
ulei în salate. Trebuie limitat aportul de carne, lapte ş
ă
3. ţ mai multe ă ţ fizice în afara casei ş în
ă ţ ţ ă ţ ţ corect. Oxigenul din aer este esen
ţ pentru fiecare dintre miliardele de celule din
corpul nostru ş le ă ă se regenereze, încetinind
procesul de ă Activitatea ă îi permitr
oxigenului ă ă la toate celulele. De aceea este cd
mai bine ă ă ţ în aer liber.
4. ţ veseli! ţ ne ă nu doar mintea. Elr
ţ ă cele mai multe ţ fiziologice din
134 · :; Vindecarea bolilor incurabile
corpul nostru. Când ţ sau ţ   sis-
temul nostru imunitar (sistemul natural de ă al
organismului) ă ă mai ă hormonii T ş
B care, printre altele, ne ă de ţ ş de
cancer. Atunci când suntem ţ ş ne ă de
ţ ă   sistemul nostru imunitar devine mai puternic
ne poate ă mai bine ă ă
5. ă ţ timp pentru relaxa.re. ţ din IU.mea ă
este ă de tensiune stres. Acest.ea nu pot fi evitate,
dar nici nu ar trebui ă le ă ă ă se acumuleze. Per-
ţ ă ţ timp pentru a face lucruri care ă
plac - ţ în camera ă ş ţ
muzica ă sau ţ ă prin ă Este util
ă petreci un timp de unul singur (3-5 minute), ă te re-
laxezi ă ţ de toate necazurile.
6. ţ ţ ă mintea ă Cu cât mintea ă
mai mult, cu atât este mai ă ă ă ţ ă stre-
sului. Indiferent de ă   ţ centrii cerebrali
care sunt restmnsabili pentru memorie. ţ ă ţ   vi-
ţ muzee, ţ ţ   ţ ş - cu alte cuvinte,
ţ ă capul.
7. ţ suficient de mult. Un somn odihnitor limpe-
ş mintea, ă ş   reduce tensiunea san-
ă   ă sistemul hormonal ă ş im-
unitatea. Chiar ă se ă mai bine în timpul
somnului. Persoanele private de somn timp de câteva
zile ă simptomele unor boli psihice. Necesarul
de somn pentru ş oameni este diferit. Pentru unii,
4-5 ore sunt suficiente, în timp ce ţ au nevoie de 8-10
ore. Ar trebui ă ne putem permite tot somnul pe care
îl ă corpul nostru. Asta ă ă ar trebui ă
ne ţ ţ ş ţ atunci când ne trezim.
135
8. ă ţ ţ ă ă ţ de o plimbare. Este una dintre
ă de ţ a unui sistem imunitar puternic.
ţ ţ temperatura dormitorului în jur de 16-17
grade Celsius ş ţ în fiecare ţ ă ş ă
ş alternative reci ş calde, pentru a ajuta la ă
rirea ă ţ
9. ţ mai ţ ţ principiul ă ca ă
ă nu ă ca ă ă   ţ alimentele
încet ţ ă de la ă înainte de a ă ţ ă
ţ mai multe produse naturale care nu sunt
supuse unei ă termice (în si>ecial ă în·
delungat).
10. ţ mai mult. Râsul ă mai ţ ş
decât ţ crede. El ă organele interne ş
ă sistemul digestiv. El ş ă durerile ş
ă ă ţ Când râdem, ă mai pro-
fund, furnizând ă mai mult oxigen. Creierul
nostru produce ă „hormonul fericirii". în
ş râsul contribuie adesea la SJ>argerea ţ în
ţ cu ţ oameni.
11. ţ dragoste. Medicina din Antichitate considera ă
în uniunea dintre ă ş femeie ă elemente al
nemuririi. Actul erotic contribuie cel mai bine la reia
cerea armoniei corpului nostru.
12. ţ ă trupul. Nu ţ ă starea lui ă se
va reflecta în asi>ectul ă exterior.
13. ţ ă la ceea ce ă SJ>une propriul trup. Corpul
poate aprecia ă ă ă ţ ă ă ţ ă
ă ş ţ acest lucru în calcul înainte ca boala ă lo-
ă
136 § Vindecarea bolilor incurabile
Radiatia ă
'
ţ electromagnetice au devenit un ă pericol
entru ă ă ă Ele sunt pretutindeni. Putem ă ne
unem la ă de razele ă ă Da, atunci când cu-
' ş ş ă anumite reguli.
De ce este ă ă ţ ă
blema a fost ă de ş ţ ă ă de curând,
1 entru ă trebuia recunoscut un fapt controversat: corpul
ban ă bio-poli. Numai ţ fizicieni au studiat fe-
nomenul de obicei numai ca un hobby.
S-a determinat deja cu precizie ă fiecare organ al corpului
ostru ă o ă ţ ă de lucru: inima -
700-800 Hz, ficatul - 300-400 Hz, creierul - 10-15 Hz (în
ţ de gradul de stimulare). ă inima este ă unei
ţ cu o ţ ă ă aceasta poate ă ori
· ş ţ inimii dincolo de intervalul ei normal.
est lucru se poate întâmpla cu alte organe. Expunerea la
âmpuri electromagnetice de ă intensitate sau chiar ex-
unerea ă la câmpuri de intensitate ă pot
onduce la boli grave.
ţ de pe ă a început ş a evoluat într-un mediu
o ţ ă relativ ă Sursele acesteia
rau propriul câmp electromagnetic al ă ţ
ă ş ţ ă Descoperirile tehnologice au ă
ă intensitatea ă a câmpului cu câteva ă ţ
este aceste ţ naturale. Bio-polii ş   ţ ş
ă sunt ţ în principal din cauza liniilor electrice
eriene, a ţ a distiozitivelor de radiolo-
ţ (radar) ş a altor elemente de ă ă
137
S-a stabilit, de asemenea, ă persoanele care ă în
apropierea liniilor de ă tensiune sau a ţ de
transformare prin care trec 500 kW sau mai mult se simt
mai ă atunci când puterea ş ă au desco-
perit ă riscul de a face cancer sunt de câteva ori mai mari
pentru persoanele care ă în apropierea liniilor de
ă tensiune.
Riscuri pentru ă ă în propria ă ă
Poate ă nu ne ă seama, dar chiar în ă avem multe
surse de ţ ă ă
• Filtrele puse pe monitoarele computerelor sunt în
general destul de bune pentru a ne ă   dar ţ
nu diSJ>are complet. Ea s-ar putea concentra într-un
singur punct:, de ă patul unui copil, aflat în SJ>atelc
operatorului computerului. ă de ce este important
ă ţ ă acest diSJ>ozitiv modem astfel încât ra-
ţ ă nu afect:eze pe nimeni. De ă   în SJ>atelc
unei ferestre sau al unui perete.
• Televizorul trebuie ă de la o ţ ă de cel ţ
2-3 metri. ţ ş ă un televizor pus în ţ patului
poate produce dureri de oase. ă adormi cu televizorul
aprins este chiar mai ă   pentru ă   atunci când dor-
mim, corpul este mai ţ apt ă se apere de ţ
Cel mai bine este ă ă televizorul ă se în-
ă automat, ă ţ ă o ă adormim.
• Cuptoarele cu microunde ar trebui ă ă încorporat
un diSJ>ozitiv de monitorizare a ţ Circuitele
acestor cuptoare se pot dezechilibra din când în când,
producând o ş ă a ă ţ ţ Un
diSJ>ozitiv de monitorizare ne-ar alerta când acest
138 ;: Vindecarea bolilor incurabile
lucru se ă   pentru a duce aparatul la service, ca
totul ă ă la normal.
Chiar ş dist>ozitive banale, care nu sunt prea avansate
hnologic, cum ar fi lustrele candelabrele, pot ă consti-
ie un pericol într-o ă ă ă Forma candelabrelor
ă ţ ţ Nu este o idee ă ă stai direct
ub un candelabru. Paturile noastre ar trebui ă fie plasate
el încât capul ă nu se afle sub o ă ă în perete.
I mai bine este folosim lumini semisferice îndreptate si>re
Este mai bine ă nu avem o ă de machiaj în dormitor.
ă ş ă una, ţ ă ă toate oglinzile sunt ali-
te într-un singur plan, altfel ele pot crea zone de ţ
ă Oglinzile montate pe perete sunt în general mult
· sigure.
Proiectul arhitectonic al casei noastre poate ş el duce la
area unei puternice ţ ă ă în anumite zone.
onna ă pentru o ă este cea ă Dar acest de-
iderat este nerealist; putem ş cel ţ ă ă ă
m pe scaun sau pe pat într-un ţ al camerei - ţ
unt locurile cele mai periculoase. Evitarea ţ meselor
u este, de ă   ă o ţ Acestea ţ ă
ş antene care ă ţ Mesele de ă
ă sunt mult mai bune.
Ca ă ă   este o idee ă ă ă mobila
n ă cel ţ o ă pe an, pentru a evita ă fim ş
nnanent ş model repetitiv de ţ
Aproape ă am uitat un dist>ozitiv important, foarte uti-
at în zilele noastre: telefoanele celulare. ă ţ le ă
e ea în buzunarele interioare ale hainelor, ceea ce înseam-
o expunere ă la ţ a inimilor a ă
139
Este mult mai sigur ă ţ telefonul într-unul din buzunarek
laterale, sau, ş mai bine, în ă
Putem trage concluzia ă orice contact: cu ţ din
mediul ă ă într-o ă ă sau alta bio-polii
ş Chiar ş când punem pe noi o ă ă   putem ă ne
supunem unei sarcini elect:rostatice pozitive de 600-700 de
ţ Mersul pe un covor sintetic ne poate ă ă la
plus 1 OOO de ţ Asemenea ţ duc la acumularea de
elect:ricitate ă în corpul nostru, aceasta fiind una din
principalele cauze ale ă cardiace ş neurologice.
ţ oameni de ş ţ ă ă ă excesul de sarcini pozi·
tive din corpul nostru poate constitui un factor în formarea
cancerului.
Am suferit cu ţ mici ă ă elect:rice, care uneori
au loc când ă mâna cu cineva sau când atingem un obiect.
Natura ne-a furnizat o cale de a ne neutraliza ţ elec·
trie, prin atingerea ă cu picioarele goale, atingere
care permite accesul sarcinilor ă negativ.
ă ţ ă bateriile propriului corp
Spre deosebire de alte mamifere de pe ă   oamenii
ă ş pe ă picioare. Corpul nostru ţ ă ca o
baterie cu o ă ă în ă ţ superioare, care includ
ş capul, ş o ă ă în partea ă a trun
chiului ş în picioare. Sarcina ă ne vine de la Univers.
iar cea ă de la ă Cu cât este mai puternic fluxul
de energie, cu atât persoana este mai ă ă ă ş cu atât
corpul ei este mai robust. Dobândim energie ă prin
ţ   prin contaaul cu apa (de ă   când petrecem mai
mult timp la malul unui lac) ş prin consumarea de alimentt'
bazate pe plante. Hipocrat scria: "Cea mai ă ă ţ ă
minte este ă nu ţ nimic."
140 Vindecarea bolilor incur.:ibilc
ă ş ş nu aveau ă ţ ă fistichii cu ă
roduse din materiale sintetice. Ei ş petreceau mai ă
ţ ţ ş de aceea se bucurau de o mai ă ă ă
i de un sistem imunitar mai puternic decât noi, cei de azi.
ă în ţ diferite, create de ţ ă
ă ă stai ţ o ă mai ă este im-
ibil. Dar putem face câte ceva: ă ne ă ţ
rin roua ţ   sau pe ă sau prin ă ă   ă un
ă pe zi. Sau ă ne punem picioarele sub un jet de
p rece. Astfel, vom crea o imunitate împotriva ă   a
ripelor a multor altor boli.
Mersul ţ nu numai ă ne ă ş corpul ş ne ă
te sistemul imunitar, dar în ş timp previne durerile
c St>ate, de umeri ş musculare (Ia picioare). Indiferent de
ă   este indicat ă ţ ă terapeutice, ţ   cât
ai des posibil. ţ remarca de la o zi la alta ă po-
itive în starea ă de ă ă un plus de ener-
, somn mai bun, un S}Jirit vesel o ă ă de ţ ă
ţ ă ă - cauza multor boli
pul este ă pozitiv, iar picioarele sunt ă cu o
ă ă ă   dar numai în teorie. Echilibrul este
burat permanent de puzderia de doze mici de ţ pe
re le ă de la televizoare, computere, ş   haine
t • Dau mai jos câteva metode simple de ă a efec-
tor acestei ţ   care produce o ţ de ă ale
ă ă ţ ş de refacere a echilibrului electric natural.
IULNR. 36
ţ un cablu electric flexibil, care nu este foarte gros (cel
ai bine, din cupru) ş ă ţ ţ de la ambele capete.
141
ţ unul dintre capete la un punct bine legat la ă
(de ă ţ de ă sau cea de ă ă - ca·
loriferul). Când ţ de gând ă ţ mai mult timp în
ş loc (de ă ă ă ţ televizorul, ă ţ sau, pur
ş simplu, ă ă ţ ă ş ţ ă ă al firului în
jurul încheieturii mâinii stângi (încheietura din stânga e!>tc
mai ă pentru ă pe acolo trece meridianul energetic al
inimii). ţ ş „ ă   2-3 ore, timp care ă va calma
sistemul nezvos central ş ă va ă ă ţ somnul, ă ă
mai eficient la locul de ă ş în general mai ă ă
REMEDIUL NR. 37
ă ă nu este la fel de ă dar aduce un be-
neficiu suplimentar prin ă toxinelor din corp. Pre·
ă ţ o ţ de sare (un gram de sare la un litru de ă
într-un bazin ş ţ picioarele în ea, ă cu ă
ă al firului ă ţ ă ă ţ în bazin ş pie-
tricele sau boabe mari de fasole. ă ş ţ pe pietricele sau pc
boabele de fasole: este un bun masaj al ă care ă la re-
facerea echilibrului electric al corpului.
ă ă prin contact cu copacii
Contactul cu copacii este, de asemenea, menit ă ne ă
ă ţ ă echilibrul electric. Unii copaci pot ajuta la ă
corpului cu energia ă în timp ce ţ fac ă eli
minarea energiei ă ă Ambele categorii de copan
sunt utile pentru lupta împotriva diverselor probleme de ă
ă sau în general pentru ameliorarea ă de ă ă
Stejarul, pinul, acacia, ţ ă ă
ş prunul ş ă sunt unele dintre ă ţ care adur
energie în corp.
142 : Vindecarea bolilor incurabile
Pentru a ă trupul cu energie ă ă ă   ţ la 20-40
cntimetri ă de un arbore, cu S}>atele la el. Rela-
ţ ă ş ş ţ ochii. ţ palmele S}>re
opac, timp de 3-5 minute, ă ă energia arbo-
lui curge în ă prin degete.
Castanw, plopul, salcia, alunul, plopul ă au ca-
citatea de a elimina energia ă ă din corpul nostru.
ţ la 20-30 centimetri de arbore, cu ţ ş cu palmele în-
ptate S}>re el. ţ ţ ă el. ţ ă ş
hil, ţ ochii ş ţ ă cum copacul extrage
ergia ă ă ă din corp, prin vârfurile degetelor. Ş
· ţ ar trebui ă dureze 10-15 minute.
Am ă la prima ă ţ puterii ă ă a
pacilor. Am avut pe vremuri puternice dureri de S}>ate ş
·ci ă analgezicele nu puteau ă ş ţ
teva ş ţ cu ş meri m-au ă complet de dureri.
Contemporanii ş sunt ş ţ ă se bazeze pe
ţ ă ş s-ar putea ă accepte cu greutate faptul ă
impiul contact: cu ş copaci poate rezolva mai bine o pro-
ă de ă ă decât sofisticata ă ş ţ ă ă
tura ă ă multe mistere. Ar trebui ă ă
est lucru ş ă ne folosim de faptele de ă ă   chiar
ă nu avem o ţ pentru ele.
ă ă cu un pieptene de lemrt este un ă
chi leac pentru insomnie ş pentru epuizarea ă
cii siberieni le S}>uneau ţ ă ţ ă în ă o ă
lemn de plop ă   drept ş în caz de dureri de
ţ ă ţ de lemn de ă erau folosite pentru a
143
vindeca multe probleme ş   dar hemoroizi. Plasarea
de ă ţ de lemn de plop ă pe anumite locuri de pc
cap ajuta împotriva schizofreniei, a epilepsiei ş a durerilor
de cap.
In încheierea acestei descrieri incomplete a puterii ă ă
duitoare a copacilor, doresc ă ţ ă un remediu
interesant. Acesta se ă de staphylococcus aureus - o in-
ţ care este foarte greu de înviils cu mijloacele curente ale
medicinei. Am avut ţ ţ cu ţ cu staphylo-
coccus aureus la ochi, gât nas. ţ sufereau de dureri
serioase. Nici antibioticele, nici alte medicamente scumpe nu
au adus nicio ş Bacteria ă ă la orice. Reme-
diul meu i-a surprins la început. ş   când l-au încercat,
au aflat ă ţ care ă simpliste pot uneori fi cele mai
ă
REMEDIUL NR. 40
(împotriva ţ cu staphylococcus aureus)
ţ focul cu ţ ş de ă (de ţ
ţ cu ă de ploaie). ţ ă foc ş permitei1
fumului ă intre în ă re51>iratorii ş în ochi. Fumul ă v
produce oarecare ă   dar trebuie ă ţ ţ
Pentru a ş usturimea de ochi, ţ ă ţ cu
mâinile. Aceasta ă ş efectul terapeutic, pentru ă pro
babil ţ pe mâini resturi de la manevrarea ş dr
ă A doua zi ar trebui ă ţ complet ţ dr
orice simptom de ţ ă nu ţ ă de prim.1
ă   ţ rutina.
144 : Vindecarea bolilor incurabile
te probleme de ă ă
ând medicina ă ă ă o ă este ă  
1ngura ţ ă ă este ă recurgem la Mama ă
teva cuvinte deS}Jre diabet
cum treizeci sau patruzeci de ani, când nu aveam abun-
ţ de azi de alimente cu grad înalt de prelucrare, produse
patiserie, produse de ţ ţ ă ă ă  
uleiuri, ă dulci, diabetul era o ă ă Oamenii
ă diabet erau de obicei ţ în ă   iar pan-
asul lor nu mai ţ din cauza ă ţ
ă   apar cazuri de diabet ş la ţ mai tinere,
'ar în rândul copiilor. Cauza ă a bolii, indife-
nt de ă   este ţ ă   ă în came ă
u ă   ă ş lapte de ă pasteurizat sau fiert.
Administrarea de ă nu este ă în vindecarea
betului. Insulina este un hormon produs de pancreas ş
nnite organismului ă asimileze zaharurile organice na-
e. Energia ă ă ă astfel este ă în procesele me-
bolice ş pentru ă ş regenerarea pancreasului
ş Celulele noastre sunt capabile ă ă zaharu-
c naturale aflate în ă ţ mari în fructe ş legume, dar
ş în ă prelucrat ş nici în amidonul din cartofii
ţ   nici în îaina ă din produsele de ţ sau în
ţ ă Toate acestea sunt produse ă ă
; ş   corpul nostru trebuie ă le prelucreze cumva ş
145
pe ele. Mai întâi, ele trebuie descompuse în zaharuri mai
simple. Prelucrarea ă dirnuge toate enzimele active din
aceste alimente (moleculele enzimelor se rup la temperaturi
de peste 54 grade Celsius, astfel încât organismul nornu va
trebui ă ă tot mai mult din propriile lui resurse. Pan·
creasul devine suprasolicitat, pentru ă cererea de insulina
este mult mai mare decât ţ ă Pe ă aceasta,
produsele rezultate din digestie sunt ţ anorganice,
care nu se pot folosi pentru regenerarea pancreasului, ceea cc:
conduce la diabet. ţ cu ă se pot compara cu
ş împrumuturi pe care le facem atunci când ne cheltuim
banii mai rapid decât îi ş ă Banii ţ sunt pur·
ă de ă În cazul ţ cu ă   ţ pc
care îl ă ă în ă cardiovasculare, pietre la
vezica ă ş pietre la rinichi.
Cei mai ţ dintre diabetici sunt ş supraponderali .
Aceasta din ă ă insulina ă   ă industrial.
ă mai ă acumularea ă   decât arderc.i
ei. ă ş toxinele acumulate produc probleme de cir·
ţ Sângele devine mai gros mai acid, ceea ce conducr
la probleme cardiace ş la depuneri de calciu.
Diabetul este adesea rezultatul unui puternic stres psiho
logic. De obicei, el apare la persoanele cu un ficat ă În
general, stresul ne ă ficatul, care este „laboratorul
chimic" al organismului. Orice dereglare a ficatului se mani
ă prin ă ale altor organe, care ă cu
ficatul: pancreasul ş organele sistemului digestiv. Aceast.a
poate conduce la ulcere ale stomacului sau duodenului sau
la diabet. Persoanele cu diabet care nu ş ă in
ă au ş mai mari în lupta cu boala. Cei mai ţ
dintre ţ mei, în special cei care nu administrai
ă   s-au restabilit complet.
146 Vindecarea bolilor incurabile
Ş cu ţ ă sistemul nostru digestiv, ă este ă în
mod natural, cu alimente neprelucrate, poate produce ţ
ormonii necesari pentru organism, inclusiv insulina.
easta ă ă putem ă de diabet prin simplul efort
schimbare a ţ Ce ă ar trebui ă ă În
· ul rând, ă excludem sau ă reducem la un minimum can-
tatea de produse prelucrate care ţ ă ş amidon în
ţ mari, cum ar fi pâinea, cartofii ţ ş ţ
ă rafinat produsele care îl ţ (de ă sucurile
fruct:e din ţ   cerealele ă carnea ă ă
ptele pasteurizat sau fiert ş produsele lact:ate (iaurtul din
ţ chefirul, brânza ş untul) . ţ doar ă
t ş iaurt de ă ă ţ ă propriile cereale, ca ă ă asi-
ţ ă nu sunt ă ţ nevoie zilnic de ă ţ
le mai ă ă boabe sunt cele de ş ă grâu, porumb,
z ş orez (în special ă ţ ă nerafinate). Cel
· bine este ă le ă cu ţ ă ă O treime din alimen-
ţ ă ar trebui ă constea în ă ţ de cereale. Când
ă cel mai bine este ă folosim metoda ă între-
pt De ă putem ă ş în felul ă
1. Se ă ş ş ş se ă apoi în ă timp de 3-4 ore.
2. Nu ţ apa; ţ ş timp de 3-5 minute.
3. ă ţ ş ă în ă ţ mici ă ţ în ă
4. ă ş ţ vasul cu un pentru a-i ţ tem-
peratura timp de 15-30 de mmute.
5. ă ţ ulei presat la rece înainte de a mânca.
Partea ă a ţ noastre ar trebui ă fie din
ct:e ş legume proaspete sau uscate, sucuri ă stoar-
din fruct:e ş legume, alte feluri bazate pe fruct:e ş legume
I mai bine, ă în cuptor), ă ţ de cereale, nuci,
une ş miere, în loc de ă Pe post de ă ţ
147
numai uleiuri vegetale presate la rece. Face bine ă bem un
litru pe zi din ă amestecuri de sucuri: 360 grarnl·
de morcovi, 240 grame de ă verde, 180 grame de fasok
ă ş 180 de grame de ă   ţ fiind
6:4:3:3), plus ă de litru de amestec de sucuri produsl·
din 280 grame de morcovi ş 120 de grame de spanac. Rezul-
tatul tratamentului va fi ş mai bun ă ă ţ elimina in
testinul gros folosind un vas de ă ş ţ trece printr-o
ă de ă ţ a ficatului o ă la trei luni. (Vezi
pentru asta Cum ă ă 150 de ani, pp. 226-236).
Doresc ă tratez subiectul clismei (al ă intestinale)
mai în detaliu, pentru ă este una dintre procedurile cele mai
eficiente pe care le putem efectua ă pentru a ă ţ toxi
nele din corpul nostru.
Unii ş ne ă ă irigarea intestinului grm
distruge microflora ă Nu sunt de acord cu ei. fa'lc
aproape imposibil ă ă ş o ă cu o ă intestinal.l
ă ă ă din cauza ţ a lipsei de ţ tizi(
ş a ă ţ de medicamente (în special antibiotice) pe cart
le introducem în noi. Sunt dispus ă pariez ă în jur de 90%
din ţ ă un tract: digestiv degenerat, cu o florl
ă Dr. Norman Walker, medic american cunoscui
în ă lumea (a ă 106 ani), a folosit timp de 50 de ani
clisma pentru tratarea a diverse boli. El a considerat clism.a
cea mai ă ş cea mai ă de ă ţ a gunoaielor
din interiorul corpului. ş ă ă ă persoanele carr
nu cred în ţ clismei au cea mai mare nevoie de ea.
Practica ne ă ă ţ nu sunt ş ă foloseasrl
metoda de irigare a intestinului gros pentru ă o consider l
ă ş oameni ar trebui ă ţ ă ă estr
unica ă de a ă straturile de materii fecale st.l
tute acumulate în intestinul lor. Materiile ă sunt
148 E: bolilor incurabile
ai ă iar mirosul lor este ş mai ă decât cel
I ă sistem de canalizare posibil. ţ ă
ţ foarte ă sau nu au suficient de mult ţ
ă pentru a efectua procedura. Pretexte vom ă întot-
eauna. Dar ţ ţ sau a ţ ne furni-
ă o ţ instantanee ca ă ă ă punem oa-
care ordine în intestinul nostru gros. Comportamentul cel
ai rezonabil este ă începem ă folosim procedura înainte
c: a ne afla în ţ unor serioase ţ ă la adresa ă ă
ţ noastre.
lnainte de a începe ă descriu în detaliu procedura, doresc
ă amintesc ă lucruri. Mai întâi, ţ ţ de
ă de depozitele stagnante este faptul ă acestea pot
duce multe probleme de ă ă în al doilea rând,
buie ă ţ în cel mai mic detaliu metoda ă
ntru a evita ă ş ţ unor rezultate optime.
ma tehnica ei - irigarea intestinului gros
ţ o ţ din doi litri de ă ă ş apoi ă ă la tem-
ratura corpului ă linguri de suc de ă (fil-
µ pulpa de fruct ş ţ ţ ţ în punga
ntru ă   ă la mai toate farmaciile).
ă ţ ţ punga la cam 1-1,5 metri deasupra nivelului cor-
ui ă ţ pe tubul clismei ş în anus un
guent. Uleiurile vegetale sunt preferabile vaselinei, ere-
ctor ă pentru ă sunt ş produse naturale
ă porii pielii. ţ „ ţ tigrului" - sprijinit în
nunchi ş coate, cu picioarele ş ă cu abdo-
nul cât mai relaxat posibil. ţ ă tubului
mei în anus ş ă ţ apa ă ă ă ţ
fund, prin gura ă Punga clismei se va goli complet
149
în 1-2 minute; atunci ă ţ ridica. ă apa nu curge
liber din ă ă ţ timp de câteva secunde tubul clismei
ş apoi ă ţ apa ă ă din nou.)
Procedura nu se încheie aici. Intestinul trebuie scuturat
ţ O ă este ă ă ă ş ă ă
partea ă a abdomenului cu ambele mâini. Oricum ar
fi, ţ ă ţ în intestin o ţ de ă ţ inte-
ă ă care ţ ă pe pat ş ş ţ În dou.}
ă la zece minute, ţ ţ nevoia de a merge la ă
ţ ă ţ ă ţ pe ă 15-20 de minute. ţ o
ă sau o carte de citit. În cele din ă ţ avea ţ
ă ă apa a ă ă intestinul gros. Urinarea este semnul c
totul s-a terminat.
ă nu ţ efectuat procedura ă este o ă idcr
ă ţ produsele luate de ă cu ea. ş este ă
ă chiar ă dar astfel ţ .fi foarte puternic mo
ţ pentru viitor.
Metoda ar trebui ă în .fiecare zi în prima ă
ă apoi o ă la ă zile în a doua ş a treia ă ă
în a patra ă ă ă procedura se va efectua de ă ori.
ă a patra ă ă ă cei mai ţ dintre noi vor ş
ă mirosul ş aSJ>ectul fecalelor, ă purificarea s-a încheiat
cu succes. Pentru a ţ intestinul gros în ă stare de
ă ţ de aici încolo, este suficient ă ă procedeul
o ă pe ă ă ă tot restul ţ noastre.
Ceea ce tocmai ţ ă se poate compara cu ă ţ p.\
mântului din jurul „ ă ă   ă în cadrul c.\
reia ţ ă straturile ă de materii fecale, mucegJ1.
putreziciuni ş alte produse de ţ Acum, aceste r.\
ă pot absorbi ţ utile din hrana ă ţ
necesare pentru producerea de noi celule. Corpul nostru nu
mai absoarbe ă ă toxine cancerigene. De acum.
ISO : Vrndt·cared bolilor incurabile
ângele nostru poate fi purificat, iar ţ bolii - ă
i ţ realizat toate acestea singuri, ă ă niciun fel de ajutor.
Toate organele vor fi mai bine ă iar sângele curat
fi în ă ă ă dizolve depunerile ă ă din alte
ă ţ ale corpului. Treptat, organele interne vor reveni la lo-
urile lor normale, ţ lor se va ă ă ţ ten-
·iunea ă se va normaliza de la o zi la alta, iar corpul
nu va mai fi afectat de nicio ă
Intestinul nostru gros a fost ă vreme întins, ş ş
alnutrit, dar acum s-a întors la forma ă ş ş va
efectua importantele ţ fiziologice. ă întors la
forma lui ă va ă ţ din nou ă deplaseze masele de
ă ă ş alte reziduuri.
Pentru a realiza acest deziderat, putem consuma o ţ
e ă ţ de cereale în timpul ă ă în care ă
tamentul cu ă (de fapt, consumul lor este o ă idee
ricând) . ţ ă ă sunt ă ţ integrale. ă ţ
clusiv cu ă Când hrana din aceste cereale trece din stomac
intestinul ţ ş apoi în cel gros, ea ă intestinul gros
ş recapete forma ă
ă nu ţ nu ţ niciun fel de lapte pentru a
repara ă ţ  
V-am prezentat irigarea ă a dr. Walker drept cea
ai ă ş mai ă ă de ă ţ a straturilor
materii fecale ă din intestinul nostru gros. Unii nu
ă ă ă ş ă alte procedee pentru a
liza ă ţ ă
Multe persoane bolnave ă se tem de procedura de
gare ş vor ă ă la laxative pentru ă ţ intesti-
ă Sunt categoric împotriva folosirii laxativelor. Ele ne
ă intestinele produc de fapt o deshidratare a întregului
rp. ş intestinului nostru gros trebuie ş la ă
151
Laxativele produc golirea intestinului ă ă a angaja în vreun
fel muscular, care astfel va fi tot mai ă La rândul
lor, ş intestinali ă ţ pot conduce la ţ
ă ă clisma ă ş ă func·
ţ intestinului nostru gros. Persoanele care au trecut
printr-o serie de clisme nu mai ă de ţ
Pentru a conduce la rezultatele dorite, toate metodele d
ă ţ trebuie ă fie efectuate în ordinea ă De
ă ţ ă ţ doar primul pas - ă ţ intestinulu
gros. Este singura modalitate de a începe o ă ţ general
a corpului. ă ţ ă ă ţ peste ea ă ţ alt
procedee, acestea nu vor produce rezultatele dorite.
Acest ă poate fi mai bine ţ în contextul unui alt
secret al ă ă unei bune ă ă ă ţ pentru rezultat<'
optime, o ă ă ă trebuie ă cu o bun •
ţ ţ fi complet ţ împotriva ă boli dac.1
ţ acest principiu. ă ţ ă în sine nu n
ă împotriva ş pierderi de energie din pr
cesul ă unor alimente combinate aiurea. ln m
similar, o ţ ă nu va opri acumularea de toxi·
ne în intestinul gros ş apoi ţ lor în fluxul sangvin.
ă ea ă ţ de ţ ă o
ă cale de urmat - ă ţ trebuie ă ă ef ec·
tuarea întregului set de rutine prezentate aici.
Pe ă ă de mai sus, ă în contl·
nuare câteva remedii pe care le ţ încerca drept ă
suplimentare împotriva diabetului. ă efectele lor
asupra ă ă ă ţ ş   ţ proprii, il ţ alege pe acel'
care se ş cel mai bine cu ă
REMEDIUL NR. 41
INGREDIENTE: 100 grame de suc de ă ş 100 grame de miert
152 Vindecarea bolilor incurabile
PREPARARE: ţ ceapa ş ţ fin de tot, apoi stoar-
ţ sucul într-un borcan, ă ţ mierea, ţ bine,
ţ ermetic borcanul ă ţ într-un loc întunecos.
MINISTRARE: ţ ă ţ de trei ori pe zi,
nainte de mese, timp de o ă
GREDIENTE: IO grame de nuci necoapte, verzi (culese
ainte de 7 iulie).
ARARE: ţ ă nucile, apoi ţ într-o ă
ţ cana cu ă ă ş ţ timp de 15 minute.
MrNISTRARE: ţ amestecul cald, ca pe un ceai.
GREDIENTE: trei ă de ă copt.
REPARARE: ţ ă într-o ă ă ţ ă ş ţ
ste el 600 de mililitri de ă ă ţ un capac în-
  ţ timp de 15 minute, amestecând din când în când, ă
ă ţ ă se ă ă la temperatura camerei timp de 45
c minute. ţ sucul ţ în amestec într-un reci-
ient din ă ă ă ă ă ţ niciun fel de lichid în boabe,
ă care ă ţ ă ă ţ avea din nou 600 de
'lllitri de lichid, ă care ţ cu un dop. ă ţ la
rece nu mai mult de ă zile.
NISTRARE: ţ o ă de ă de lichid cald de
ori pe zi, înainte de mese. Ace'st tratament ă trei
ţ frunzele ă ţ într-un pahar
u într-un vas ă ţ ţ peste ele 600 de mililitri de
153
ă ă (cam trei ă   ţ vasul cu un capac ş ă ţ
ă stea timp de 2-3 ore.
ADMINISTRARE: ţ ă de ă de ă ă de 3-4
ori pe zi, timp de ă ă ă ă ţ ă ă un intexval
de o ă apoi ţ tratamentul.
REMEDIUL NR. 45
INGREDIENTE: frunze de cartof dulce (60 de grame ă sunt
verzi, 30 de grame ă sunt uscate), ă de dovleac alb
(100 de grame ă este ă ă sau 12 grame ă este
ă  
PREPARARE: ţ ă ş ţ
ADMINISTRARE: ţ amestecul ca pe un ceai, la orice ă a
zilei.
REMEDIUL NR. 46
INGREDIENTE: 15 prune uscate.
PREPARARE: se pun într-o ă cu ă ă ş se fierb un
timp.
ADMINISTRARE: se bea cald, precum un ceai.
REMEDIUL NR. 47
INGREDIENTE: 50 de boabe de ă
PREPARARE: se fierb timp de 20 de minute.
ADMINISTRARE: ţ fiertura ş ţ boabele de ă o
ă pe zi.
Vivat cartofii
ă voi St>une câte ceva deSt>re importantele beneficii ş deSt>n·
ţ pericole pe care le aduc cartofii, un aliment
valoros ş un dar al naturii ş de ţ În primul rând,
154
Vindecarea bolik1r
ş dori ă ă prezint povestea Almei Niekse, o ă care a
locuit în Copenhaga acum ţ ani ş care a ş ă în-
ă o ă ă care o ă ă folosind doar
cartofi ş ţ ţ a fost ă cu ea ă din ă O
ă îi deformase trupul. Avea o ă ă ă arti-
ţ umflate degetele îndoite. În cei ă de ani pe-
ţ în scaunul cu rotile, singurul sprijin a fost ţ ei.
Când mama a murit, Alma a petrecut multe ţ albe în dis-
erare, gândindu-se adesea la sinucidere. Brusc, într-o noap-
te, a avut o ţ ş ă care i-a ă calea spre în-
ă ă ş Nu putut explica ţ ce s-a întâmplat. Era
&te ă îngerul ei ă ar fi venit ş i-ar fi   ă
ei ă te faci bine, fierbe timp îndelungat cartofi cu tot cu
ă ă ş apoi ă ă pasta ă ş nimic alt-
ceva în ă ziua." ă ă ă ă în care a urmat
leest sfat, fata a remarcat oarecare ă ă ţ ţ ei nu
· erau la fel de ş ţ acum ş putea deschide gura mai
or, iar ţ nu o mai dureau la fel de tare ca înainte.
ă o ă ă ă ţ erau ş mai vizibile - acum
ă era o cu totul ă ă A mâncat exclusiv cartofi
ţ ş ţ timp de trei luni de zile, iar aceasta i-a restabilit
mplet ă ă
ţ cititori vor zâmbi superior la ă poveste incre-
ă Cum ă ă cineva ţ precise pentru
tratament, printr-un miracol? Fie ă credem în miracole,
ă nu, ş cu ţ ă ă mintea ă ă ă
o ţ de ă ţ pe care nu i le-am descoperit. Cu
ti avem ţ Eu, personal, folosesc de foarte multe ori
ţ când dau sfaturi ţ mei; de ă ş
u sunt ă ţ
ă revenim la povestea Almei. Când s-a ă ă ş ea a
t ă ajute alte persoane cu boli ă ă A mers la
155
SJ>itale ş la cabinetele doctorilor, spunându-le tuturor despre
metoda ei ă de vindecare a poliartritei. Nimeni nu a fost
dispus ă o ă   dar ea nu a ţ A studiat medicina,
a devenit doctor ş folosit atât ş ţ cât ş expe-
ţ pentru a vindeca oamenii. ă   la peste 80 de ani,
ă se ă de ă ă ş de o ă ă ă
De ce nu sunt cartofii ţ ă la justa lor valoare?
Pentru ă noi, oamenii, vrem ă fim mai ş ţ decât natura.
Pe vremuri, cartofii erau ţ la fel de ţ cu
pâinea. Bunicile noastre îi fierbeau sau îi coceau întotdeauna
cu tot cu ă ş îi serveau ca fel separat, cu o ă de
ă ă sau ţ Nimeni nu se gândea ă îi ţ
de ă ş ă îi ă ă Cartofii ă ţ nu produc decât
gras ţ Îi folosim în mod ş   ş cum folosim
în mod ş ş sucurile de ă   luând din ele un valoro.
produs nutritiv ş ă doar otrava ă ă alh
rafinat. Este cazul ă ă vitaminele din ă ţ  
ţ în ă ţ   ş ă ă ă amidon. Cartofii in
tegrali, cu tot cu ă   ţ mult mai multe decât amidon
ă acolo enzime, proteine, vitaminele B C, beta-caroten
acizi organici, ă minerale, potasiu, calciu, fosfor, fier ş
multe alte ţ utile. ă la 90% dintre acestea Sl'
ă în ă Conform ultimelor ă   ţ con
ţ în coaja de cartof ă ă ţ medicinale, utik
în lupta contra alergiilor, a tensiunii sangvine ridicate, a arit
miei, a diabetului de orice fel, a ulcerelor stomacale a infla
ţ la ficat, tractul biliar sau rinichi. Aceste substan\r
ă la multe procese organice care au loc în organism.
Ele ă la ă ţ vaselor noastre de sânge. Iar
lista aceasta a beneficiilor este ă ă Este
motivul pentru care ar trebui ă fim sceptici când vedem o
ţ ă care ş cartofi ţ Enzimele aflate în cartofii
156 : Vindecarea bolîlor incurabile
integrali ă amidonul în zaharuri ş de asimilat,
care sunt o ă de energie, iar produsele secundare ale reac-
· ei sunt eliminate din corp.
Amidonul în sine nu este solubil în ă ă ţ agregate
<le amidon, ă ă cu cleiul, pot bloca vasele de sânge,
1producând ă ş alte distrugeri. Amidonul ă
Fste ă în oxigen, ceea ce ă arderea lui ă  
llucru care duce la formarea de gras. Consumul excesiv
Cle cartofi ă ţ din anii 1980 este cel care a condus la obe-
itate la multe alte ă de ă ă în ţ Ame-
, · cii. ţ americani ă ă de probleme de ă ă
lirept rezultat al pasiunii lor pentru cartofii ă ţ
ă voi repeta, pentru cei care sunt mari amatori de
artofi: decojirea ă ş 99% din ţ valoroase ale
artofului. Unora nu le place gustul sau mirosul cojilor de
artofi, dar multe depind de modul în care ne ă cartofii.
ţ pune cartofii în ă care fierbe, ă ierburi sau
te mirodenii, care ă ă ă ţ ă gustul. E chiar mai
ine ă ă în aburi. De obicei, eu ă cartofii, îi tai în
ă   îi pun în cuptor, adaug pe ei ş chimion, maghiran
i alte mirodenii ş îi coc timp de 40-45 de minute. Pot fi
ţ cu ţ unt, cu ă ă ă   ă ş
rpagic. Este un fel de mâncare foarte ă ă   în special
mbinat cu ă   morcovi sau lapte ă
Unii ă ă coaja de pe legume ca ă ă sub-
ţ chimice ă ă Studii recente au ă ă
tul ţ de fier din cojile de morcovi, ă   cartofi
ere ă acumularea de toxine. Sfatul meu este ă re-
ţ ţ la cartofi ă   începând cu 1 martie, pentru ă
runci începe perioada de ţ a lor, având loc produ-
rea unei ţ toxice care ă ă   som-
ţ ă ş dureri de cap.
157
Trebuie ă nu ă ă unii cartofi sunt ţ cu radia-
ţ date de cesium-137 ş cobalt-60, în scopul ă
Aceasta le ă o ă ă mai ă ş un
aspect: mai ă ă dar vine cu riscul de producere de
cancer la persoanele care îi ă
Acum, când ş care sunt beneficiile ş posibilele peri-
cole ale consumului de cartofi, am ă ă dau ă ă ţ
simple.
1. Cartofi ţ cu chimion
ă ţ ş ţ cartofi întregi, apoi ţ ă ţ ceva
ulei vegetal ş ă sau ă ă ă
2. Cartofi cu ciuperci
ă ţ la aburi cartofii ş ţ cu mare ă stratul cel mai
exterior al cojii. ă ţ separat ciuperci într-o cantitate ă
de ă ă ţ ă ş ţ peste cartofi. ă ţ
ş ă   ă ă în ulei vegetal) ş ă sau ă
tocat ă
Puterea ă ă a merelor
ş cu ţ zicala: „Un ă pe zi te ş de
doct:or". Am putea dedica o carte ă ă ţ bene-
fice ale consumului de mere pentru ă ă O ţ de
resurse bibliografice descriu ţ din mere, cum ar
fi vitaminele ş acizii organici. Eu voi ţ aici doar
câteva remedii care folosesc puterea ă ă a mere-
lor. Sucul de mere face minuni în ţ ă ţ ă cor-
pului nostru, în special a ficatului, a rinichilor ş a vezicii
biliare.
158 : Vmdecarea bolilor incurabile
ă ţ ficatului cu suc de mere
ţ doar suc de mere ă stors (sucul ă de
la magazin nu conduce la rezultatele dorite). ţ în
special mere dulci - ă ţ doar câteva mere dintr-un soi
mai acru, pentru a ţ un gust mai ă ţ în sorbituri
mici ţ ţ un timp în ă fiecare cantitate ă   pentru
a ă sucul ă se amestece cu saliva. Persoanele cu o ă ne-
ă ă ă în tradu! digestiv pot suferi ă ă sucului
unele ă stomacale, cum ar fi ă Pentru a
preîntâmpina aceste ă   aceste persoane pot ă filtreze
din suc ş ultimele particule din pulpa frudului. Sau ţ
ă ă ţ sistemul digestiv ă ă aborda înalta acidi-
tate a merelor, bând o ă de pahar de suc de mere la 15
minute ă fiecare ă   în timpul ă ă anterioare.
ă ţ ă trei zile. Trebuie ă ă ţ ţ de la orice
ă mâncare. Iar ă ţ fizice în afara casei nu pot decât
ă ajute.
în fiecare zi din timpul procedurii, ţ doar suc de mere
tn ă ă ţ
8 a.m. - un pahar
10 a.m. - un pahar
12 (prânz) - ă pahare
2 p.m. - ă pahare
4 p.m. - ă pahare
6 p.m. - un pahar
8 p.m. - un pahar
ă în timpul tratamentului nu ţ ţ nevoia de a merge
ă   ţ ă ţ ă din ierburi care ă
awiul sau, ş mai bine, ţ o ă
159
ţ din cidru de mere
ţ folosesc ă ţ mari de ţ pentru asezonarea sau
prepararea felurilor de mâncare. ţ din vin ţ alh
din vin digtilat ţ ingrediente care fac ă pentru ă ă
tate, de ă acidul acetic (C
2
Hp
2
). Acidul acetic distruge
celulele ş din sânge, conducând la anemie, ă cu
procesele digeruve ă ţ hranei. El produce
ă   ă ă a ficatului), ţ ulceroase ale in·
testinului gros etc.   ţ ă mai ales ă ă plac cama·
ţ ţ sau ciupercile murate sau diverse salate de mu-
ă Sfatul meu egte ă nu ţ ţ cu ţ ridicat
de alcool ă ţ ă ţ problemele la tractul digeruv.
Dar ţ din mere ă ă ţ cu totul diferite. El
ţ acid malic (C
4
H
6
0
5
). Când ţ ă cu bazele
cu ţ minerale, acegta produce glicogen, care ajut.\
la reglarea ciclului menstrual, ă ă ţ ş gtarea vaselor
de sânge ş ă producerea de noi celule ş ak
sângelui. Una din ă ţ cele mai valoroase ale ţ din
mere egte ţ foarte înalt în potasiu, necesar pentru
calmarea sigtemului nervos, reglarea ţ hormonale
ţ calciului, a fierului, a magneziului a siliciului în
organism. ţ de mere poate fi ă de la magazin
sau produs ă
Tratamente cu ţ din cidru de mere
Zonazoster
ţ pe zonele afectate un tampon de tifon îmbibat în ţ
din cidru de mere nediluat, de patru ori pe zi de trei ori pr
noapte   ă ă nu ă ă ă ţ Remediul
160 Vindecarea bolilor incurabile
ă durerile în 5-10 minute ş ă zona zoster în
!J-7 zile.
ţ pielea cu ţ de mere înainte de culcare.
ţ un tampon din tifon îmbibat în ţ din cidru de
ere pentru a ă zonele afectate. ţ va ş durerea
i va preveni formarea de cicatrice.
ă ţ pielea din zona cu vene dilatate cu un tampon îmbibat
ţ din cidru de mere, atât ţ   cât seara. În plus,
ţ o ţ din ă ţ de ţ de cidru de mere
ă într-o ă de ă ă ş ă ă cât ă fie doar
ă   de ă ori pe zi. De obicei, venele umflate încep ă se
ă ă o ă de tratament regulat.
· o ă de ă ă cu ă ţ de ţ de cidru de
ere, înainte de fiecare ă
ţ o ţ dintr-o ţ ă de ţ din cidru de mere, o
ă ă de iod ş o ă de ă ţ în fiecare zi, timp de
ă ă ă Apoi de ă ori pe ă ă ă (de ă  
ţ ş joia), timp de ă luni.
161
Ş   ă ă de o ţ ă
ţ înainte de fiecare ă zece ţ de ţ din cidru
de mere. Tratamentul ar trebui ă ă durerea cu 20%
ă ă zile, cu 50% ă cinci zile ş ă o elimine
complet ă 30 de zile.
Tensiune ă ă ă
Unele persoane au o tensiune ă mare, din cauza de-
ficitului de acid clorhidric din tractul lor digestiv. Este
necesar ă ă aportul de carne pentru a trata eficient
ă ă O reducere ă a tensiunii sang-
vine se poate ţ consumând 1 ă la 3 ţ de ţ
din cidru de mere înainte de fiecare ă Pentru efecte
optime, ţ lua ocazional ţ din cidru de mere cu o lin-
ţ ă de miere.
Dureri de ca„
ţ într-o ă o ă de ă de ţ din cidru de
mere ş o ă de ă de ă ă ţ ţ
ă ţ treptat ă la punctul de fierbere ş ţ focul. In·
ţ lent vaporii de 75 de ori. Durerea de cap va ă  
sau cel ţ va .fi semnificativ ă
Cum producem ţ din cidru de mere
Cantitatea de ingrediente depinde de cantitatea de ţ d
cidru de mere pe care o ţ pentru o ă utiliza
ă ţ ă ţ putrezite sau distruse ale merelor. ţ s
ţ merele (inclusiv coaja ţ cu tot cu ă  
162 Vmdecan:a bolilor incurabile
ă   ţ pulpa fructelor într-un vas ă ţ sau de
· ă cu o ă ă ş ă ţ ă ă ş ă ă cât ă fie
ă ţ ă (un litru de ă la 800 de grame de ă de mere).
ă ţ 100 de grame de miere, 10 grame de drojdie de bru-
. e ş 20 de grame de pâine ă ă la fiecare litru de
ă ţ vasul cu un capac ş ă ţ ă fermenteze la o
ă de 20-30 grade Celsius (o ă con-
ă ş o ă ă a vasului ă fermentarea).
ţ zilnic cu o ă de lemn.
ă zece zile, ţ într-un sac de tifon ş ţ
ucul din amestec. ţ sucul într-un vas cu ă ă
ă ţ 80 de grame de miere pentru fiecare litru de suc
ţ ă când mierea se va fi dizolvat. ţ vasul
ă ţ la o ă de 25-30 de grade Celsius. ţ
e gata când ă ă o culoare ă De obicei sunt ne-
sare 40-60 de zile, în ţ de soiul merelor, de miere ş
cantitatea de ă ş de ţ factori. Când fluidul a devenit
schis la culoare, ţ cu ajutorul unei pâlnii în sticle
c ă de litru, ţ bine sticlele cu dopuri de ă
ţ pune ş ă ă peste dopuri, pentru o mai
ş   ş ă ţ într-un loc ă ţ ă fo-
ţ pe post de remediu (vezi ţ de mai jos) sau
ntru dresul salatelor ş al altor ă Doresc ă su-
liniez din nou ă ţ din cidru de mere este singurul
os acid pe care avem voie ă folosim pentru dresul mân-
or.
ă ş
· -:vara toamna facem adesea ă sau ă începând
nasul care curge, cu dureri de cap ş o ă ă a
rpului. Putem concepe starea ca fiind rezultatul ţ
163
mecanismelor de ă ale organismului: mucusul este eli-
minat prin toate orificiile posibile, tranS}>ortând în ă bac-
teriile care au cauzat boala pe care le-am ă ă se înmul-
ţ ă prin consumul nostru exagerat de ă dulciuri
alte alimente ă ă Corpul nostru ă ă se
ţ ă ţ ă este uneori ţ ă de o
ă ă ă ă febra nu este prea marc,
nu trebuie ă ne ă ă folosim medicamente antipiretice
Cel mai bine este ă ş ă ş 4-7 zile, timp în
care întreg procesul ş încheie cursul. Putem ă ă apli-
când ă sfaturi:
1. în primele ă zile, ţ ţ la toate alimentele, ex-
ceptând fructele ş legumele ş sucurile lor ă
stoarse, sau ţ printr-o ă de detoxificare cor
ă (pagina 53).
2. ţ o ţ (1-3 litri) de ă calde, produse din
ă de ă sau ă ă ş ă cu
ceva miere. Acestea ă mucusul ă ă din corp,
ă cu el toxinele.
3. ţ regulat casa - ţ ridicat de oxigen ar
ă procesul de ă ţ a corpului.
4. ţ de patru ori pe zi, câte 2-3 minute, ş altcr
native ă ţ ş ţ Acestea ă hidromasajul
pentru vasele de sânge, ajutându-le ă se ţ
5. ă masaj, ţ un prosop într-o ţ de sarT
de ă ş ă (patru linguri de sare la un litru dr
ă   ş ţ cu el întregul corp. ă ţ corpul înrl
umed cu haine curate.
6. O ă ă pentru învingerea ă ţ cstt
clisma cu usturoi. Aceasta ar trebui ă diminc.11.a
ş seara, în primele trei zile. ă ţ sucul stors dintr o
ă de ă ţ de usturoi la 200 de mililitri de a1'1
164 : Vindecarea bolilur
ă ş ă ă ă se ă ă ţ ţ ulei vegetal la
ă tubului clismei ţ ş deschiderea rectului
tot cu ulei vegetal, apoi ţ ca în cazul unei clisme
ş Un avantaj suplimentar al acestei proceduri
este o ă ă ţ a aSJlectului tenului.
7. Nu ă ă ţ ă ţ medicamente de reducere a
temperaturii sau antibiotice. Acestea ă cu me-
canismele naturale de ă a organismului. Chiar
ă distrug unele bacterii care produc boala, ele
adesea fac mai mult ă   distrugând flora ă
folositoare. Bacteriile care produc boala ă vor ataca
din nou, mai devreme sau mai târziu. Distrugerile
produse microflorei aflate în mod natural în tractul di-
gestiv au nevoie de un timp lung pentru a fi reparate.
Medicina ă are o ă mai ă de a re-
zolva problema temperaturii ă ţ la un litru de
ă ă 5 linguri de ţ din cidru de vin. Cu ajutorul
unui burete, ţ ţ pe întreg corpul apoi îm-
ă ţ hainele, ă ă ă ă ş ţ Peste 30-40 de
minute, ţ un ş alternativ. ă febra nu scade,
ţ o pereche de ciorapi ţ de bumbac cu ţ
din cidru de vin sau ţ din vin, ă ţ ţ ciorapii ş
apoi ţ peste ei o pereche de ciorapi ş   ă
ş ţ ă   ţ ă bine ş ţ suficient de
mult ceai de ă cu miere, pentru a stimula o trans-
ţ ă
u în locul pastilelor de ă
eura ţ acid acetilsalicilic (ASA), ţ ă ă
ţ ă   în forma lui ă   ă   care nu produce
iun fel de efecte secundare.
165
Doctorii cu ă ţ ă ă întotdeauna pJ
ţ ă nu ia doze prea mari de ă   pentru ă aceast.1
poate distruge membrana ă care ă ş ş tractul in
testinal. ţ bolnavi nu pot tolera pilulele de ă ln
locul acesteia, ei pot folosi zmeura, care printre alte efectr
benefice îl are ş pe acela de a ş stomacul.
ă din statul Michigan au descoperit ă asti1
rina ă formarea de tumori maligne poate neutr J
liza efectele carcinogene ale nicotinei. Conform studiului
amintit mai sus, riscul de cancer poate fi redus semnificativ
ă ă 2-3 pastile de ă pe zi. Ş a avut o aco
perire ă ş ă de ă au crescut rapid
În ş timp, ţ ă   din Vermont, au ă o alU
descoperire, ă ă vreo ă ă ă cu aspirina. Ei JU
descoperit ă unele tipuri de boli degenerative progresive:
(cum ar fi bolile Parkinson ş Alzheimer) sunt cauzate dr:
niveluri ridicate ale aluminiului din corp. Boala Alzheimcr.
care este o ă deosebit de ă de handicap progresiv.
a afectat aproape trei milioane de americani. Ce ă „
au toate acestea cu aspirina? Aluminiul este una dintrr
componentele pastilelor de ă ă ă dr
diverse firme. Pe de o parte, aceste pastile ă la rezol
varea unei probleme de ă ă   dar pe de alta, ele creea1.„
o ă ă Utilizarea de oale de aluminiu, de folii
de aluminiu pentru ambalarea hranei ş de cutii d1
ă contribuie, de asemenea, la nivelurile înalte d1
aluminiu din organism.
Natura ne-a dat zmeura, care pe ă ă mai con
ţ ş vitaminele A, B, C, K ş E. Multe alte ingredienlr
utile (de ă   ă minerale de fier, calciu ş potasiul
ă la ă ă ţ ţ sangvine, ă ţ ă sângclr
ă ă ş reduc durerile de cap. între ele se a!I„
166
bolilor incurabile
tiseptice, analgezice ş alte ţ care induc urinarea
u ţ care ă ă ţ sistemul imunitar ş
ă la prevenirea cancerului. Cel mai important, ele nu
roduc niciun fel de efecte secundare.
Toate aceste ă ţ medicinale sunt caracteristice nu
oar fructului, ci ş frunzelor ş ramurilor de zmeur. Putem
duce o ă ă ă din ă în modul ă
„ NR. 48
TENTE: O ă de ă (fructe uscate sau proas-
te, frunze tocate sau ramuri tocate)
l·.PARARE: ţ o ă de ă ă peste fructe, frunze
ă ă ţ ă stea timp de 20 de minute ă ţ o
ţ ă de miere.
>MJNISTRARE: ţ lichidul, apoi ş ţ ă în pat, bine aco-
·µ, ş ţ ş o vreme. ţ procedura de 4-5 ori pe zi.
· lichidul cât este cald, ă ţ ţ de o ă ă
u ă Când boala începe ă se ă ţ ă ţ li-
idul la orice ă
Consumul de ă sub ă de fructe este foarte
nefic, dar, ca în toate celelalte, trebuie ă ă ă ă
u ţ mai mult de 4-5 linguri pe zi. Ce e mult ă
iar ă e vorba de ceva bun.
REDIENTE: 4 linguri de suc de ă suc de ă
dintr-o ă de ă   ă ă de ă ă linguri
miere.
F.PARARE: ţ ingredientele ş ă ţ ă
buri de ţ ă
167
Chefir de ă
INGREDIENTE: 8 linguri de ă ă ă o canA
de chefir (laptele ă ar fi chiar mai bun), ceva miere.
PREPARARE: ţ ingredientele în mixer.
Cocteil de ă ş ş
INGREDIENTE: lSO grame de ă 150 grame de ş o
ă de ă ă ă linguri de miere.
PREPARARE: ţ fructele de tot sucul din ele, apoi ă
ţ apa mierea.
Unele remedii sugerate în cartea de ţ ă ă mJ1
mult timp ş mai ă ă ţ ă decât ş pot permite citi
torii în ă ă ă ă ş ă Medicina popular1
ş multe remedii simple, care nu ă niciun fd
de efort. De ă când ţ ă te ş o ă ă ţ
încerca o ă ă de popoarele din Siberia de sutr
de ani. Siberienii pun în ă o ă pe care o sug ca pc o
ă Procedura se ş cu reflexul de sugerc .a
degetului de ă copii, care este o cale de ă ă ţ .a
ă ţ împotriva ţ Doctorii numesc acea1111
ă autosugestie, dar unele studii ă ă mecJ
nismul are ş o ţ ă Sugerea unei pir
tricele ă o salivare ă care, la rândul r1,
ă la dizolvarea :mineralelor ţ în ă care în•
ă ă ţ imunitatea. ţ mai ă a sânge)
prin ă (cam patru litri într-o ă de ă   distribu
ţ dizolvate prin tot corpul. Nu putem decât
ă ţ ă ş ş care ne-Ju
transmis un remediu pe atât de simplu, pe cât este de di
cient, diS}>onibil ă ă ţ ă ă nu ţ la ă o
168
Vmdecarea boWor
ă sau ă este ă ă o ţ ţ din ş ă
ţ suge boabe de stafide sau caise; rezultatele vor fi la
fel de bune.
Preveniti toxiinfectiile alimentare
. .
1 ă ş o ă ă ă ş ă poate ţ elemente
E
riculoase. Cel vine din partea
are pot cauza ţ alimentare. Acestea nu trebuie
se manifeste ă prin ă dureri de ă sau ame-
ă Simptomele pot fi mai ţ de ă o ş ă
de cap, ţ ă sau ţ de ă De
bicei, nu asociem aceste simptome cu o mâncare ă ă
care am ă în seara ă ş am ă apoi peste
oapte la temperatura camerei. Pentru a minimiza pericolul
ţ alimentare, ţ în ă ă ă
guli:
1. Nu ă ţ niciun fel de alimente (inclusiv legume ş
produse de ă   în afara frigiderului timp de mai
mult de o ă ş ă Bact:eriile se pot ţ cu
rapiditate chiar la temperatura camerei.
2. ţ cel ţ patru funduri pentru ă alimen-
telor, separat pentru fruct:e ş legume, ş ş produse
de ă ă Fundurile din plastic sunt cele mai prac-
tice, pentru ă se pot ă ş ş nu ă ă miro-
surile. ă ă felurilor de mâncare, ă ţ ţ
complet ş apoi ţ masa de ă ă chiu-
veta ş toate accesoriile utilizate.
3. ă ţ ă înainte de a le ă
ă ş ţ o ţ ă ţ unul
tre aceste ă tratamente:
169
REMEDIUL NR. 49
ţ o ă de ă fierbinte peste o ţ ă de ceai (de
ţ ă verde), ă ţ ă stea timp de 5-10 minute ş apoi
ă ţ ă linguri de lapte (sau trei ţ de ş ă
pentru cafea) ş o ţ ă de sare. ţ bine ş
apoi ţ lichidul. Acesta va ă ţ trac:tul digestiv ş va îm-
piedica formarea de gaze.
REMEDIUL NR. 50
ţ o ă de ă de stafide bine ă ţ ap
fierbinte peste ele ă ţ cana, ă ţ ă ă s
ă ş ş apoi ţ Tratamentul ă ţ ă limba intestinele,
ă ţ intestinale ă ă ţ
Ceaiul poate fi ş el folosit drept antidot în cazurile de
ă cu alcool   ă Consumul moderat de
alcool în sine nu este ă ă ba poate fi chiar benefic. Este
valabil în SI>ecial când consumi alcoolul într-un grup de prie-
teni, într-o ă ă care include ţ
sociale ş mult râs. Consumarea a 25-50 mililitri de ă sau
a 100-150 mililitri de vin ş bun pe zi nu numai ă rela·
ă sistemul nervos, dar ă ţ de boli de
ă sau ale sistemului circulator. Unele studii ă el
astfel se reduce riscul de atac de cord cu ă la 40%, ceea ce
este în ţ ă cu propriile mele ţ
Unele persoane ă una sau ă linguri de ă sau
de coniac înainte de culcare, ca ă ă mai bine. Se si>une
ă acest obicei ă ă ţ ş memoria pofta de mâncare, c.1
ş ţ ă Hipocrate considera ă ş sub·
ţ ă poate fi sau ă sau medicament, în ţ de dozl .
Este bine ă nu ă acest lucru când bem alcool, ca ă nu fim
ţ ă facem ţ ă mahmurelii de a doua zi.
170 § Vindcaru boWor incurabile
!REMEDIUL NR. 51
Un ceai fierbinte, tare ş dulce cu lapte sau ş ă poate fi un
bun antidot împotriva ţ cu alcool   ă
sau a unei supradoze de medicamente. ţ pur simplu
100 de mililitri de ă fierbinte peste o ţ ă de ceai verde
sau negru, ă ţ patru ţ de ă ş ă linguri
iie lapte sau ă ţ de ş ă pentru cafea.
Ce ţ de o ş ă de ceai ••. ?
n ceea ce ş ef ect:ele consumului de ceai, ă ă
urente de opinie. Unii cred ă ceaiul este necesar pentru
ţ unei bune ţ ă a inimii ş a vaselor de
ânge. Ei ă 5-6 ă de ceai pe zi. ţ ă
ă ceaiul trebuie evitat complet, fiind principalul factor care
e distruge tract:ul digestiv, ă aciditatea sângelui ş
ect:ând astfel ă ă ă ă Ca de obicei, ade-
se ă undeva la mijloc. Putem chiar trebuie ă bem
eai, cu ţ ca acesta ă fie corect: preparat. Ceaiul
ă (nu mai vechi de o ă ne ă vasele de sânge,
e ă ă ţ ş ţ cardiace, ş sistemul
ervos, ă ă oboseala, ă ţ ă sângele, ă la elimina-
a elementelor radioactive, ă o oarecare ş în ca-
ul migrenelor are ă ţ de prevenire a cancerului.
n asemenea ceai ţ 80 de ţ medicinale, cea
ai ă dintre ele fiind un tanin (polifenol) numit
techin.
ă ţ un ceainic de ţ cu ă ă ţ în el o
ţ ă de ceai ş o ă de ă apoi ţ peste ele
ă de ă ă ţ capacul pe ceainic ţ ţ totul
operit cu un timp de 5-10 minute. Consumul a 2-3
ni pe zi este benefic pentru ă ă ă
171
ţ adio cheliei
Orice scl1imban: ă pe care o
ă contribuie la o viziune mai <•r1t1
ă asupra ţ
Pentru unii ă ţ   perSt>ectiva cheliei este mai îngrozitoart'
chiar decât cea a ţ Groaza ă o ă ş este sur·
ă de ă   poate pentru ă în ş
asociem desimea ă cu o ţ ă ă Iar în
timp ce ţ se poate ă   chelia este cam greu
de ascuns.
Istoricii ă faptul ă Iulius Caesar ş purta cununJ
de lauri mai tot timpul pentru ă aceasta îi ascundea cu
succes chelia din ş capului. Iar când Napoleon Bona
parte s-a întâlnit cu rus Alexandru pentru a discuta vi
itorul Europei, întâlnirea s-a încheiat cu o ţ pe tem.a
unor ţ împotriva cheliei. Cei mai ţ ă ţ ţ dt'
chelire sunt ş ă încerce orice ţ care le oferl
chiar o ă ţ ă Oameni care altfel dau ă dr
foarte mult ţ ş au o ă ţ ă de ţ ă sr
ă ţ ă se bazeze pe ş promisiuni vagi ş meto<lr
absurde din capul locului.
Timp de sute de ani, negustori ţ au ă aven
vânzând remedii „miraculoase" ă ţ ţ de acest
necaz, care nu au ţ ă ă St>ere într-o minunt'
Nu-mi place, dar trebuie ă ă în acest caz nu
ă miracole. Cel mai bun lucru pe care îl putem face estr
172 : ţ boli lor in.: urabil e
ă ă ţ ă care sunt cauzele i:eale ale chelirii ă le ă
pe acestea.
Subiectul este foarte drag inimii mele, pentru ă m-am
luptat ani de zile, zi de zi, ă ă cât ă mai este pe pro-
priul meu cap. Pot ă ă laud cu oarece succese: nu am mai
pierdut ă de ţ ani se pare ă au început ă ă
fire noi. ţ dintre cei care au urmat sfaturile mele au
otive mai întemeiate decât mine de ş ă ă crescut
(lin nou. ă cum este adesea cazul, doctorul nu se poate
Wideca pe el ş
ă ă o privire asupra fenomenului. Un scalp uman
pierde cam 50-100 de fire pe zi. ă fire de ă în pieptene,
ln perie, pe ă etc. Nu e cazul ă ne facem griji, pentru ă
ă ă face parte din ciclul nostru natural. Un fir
Cle ă ă pe pielea capului în medie patru ani, crescând
lntr-un ritm de 1-1,5 centimetri pe ă ă care se „pen-
ă   pentru cam trei luni, apoi este înlocuit cu un fir
ecanismul chelirii
calpul nostru ţ o foarte ă ţ de vase de
l!nge ş are nevoie de un flux sangvin mai mare, în compa-
ţ cu alte ă ţ ale corpului. La baza ă fir de ă se
ă un folicul, ă un grup de celule ale epidermei care sunt
st>onsabile pentru ş firului de ă Întreaga ţ ă a
ui de ă depinde de starea acestui folicul, care la rândul
i este ă în principal de nivelul ţ san-
. e. ă dintr-un motj.v oarecare, ţ ă este
ă firele de ă ă nu mai sunt înlocuite cu altele
oi. ş capului ă o ţ ă mai
ă în ţ cu alte zone ale scalpului. În cele mai
173
multe cazuri, ă începe ă se ă ă în ă ă   cel',,
ce este o ţ ă principala ă a chelirii este proast.1
ţ a sângelui.
ă ă devine tot mai rar pe ă ă ce el în
ă în ă   pentru ă ţ ă din scalp
ş Un ă de patruzeci de ani are o ţ
mult mai ă decât avea la ă de ani. ţ dr
vase capilare pierde capacitatea de a ă scalpul. Aproapr
ţ ă ţ care încep ă ă vor comite ş grl"
ş ă - vor evita ă ş ă scalpul, considerând ă vor
provoca o ă ă a ă Când se ă ă sau
se perie, ei au ă ă nu apese, ca ă nu ă ă ş s.l
nu frece pielea capului. De fapt, ţ ş masajul sunt
cele mai bune metode de a ă ă ţ ţ în orini
parte a corpului. Este bine ă ă scalpul, în ţ în
acele zone în care ă începe ă se ă ă Ar trebui s.\
ă exemplul femeilor în ă ţ ă ele ş aran
ă   trag, ă ă   perie ş ă ă de nenu
ă ori pe zi, încercând ă arate cât mai bine. Un asemr
nea comportament ă la promovarea unei mai bune ă
cu sânge a scalpului. În plus, ţ ă estrogenilor prl'
ţ în corpul lor, femeile ă mai ţ ă ă problemr
de ţ
Nu ă nicio ă ă ingredientele din ş
creme sau ţ de ţ a ă pot fi absor
bite de ă foliculi. Una dintre ţ pielii este aceea dr
a împiedica ţ ă ă intre în corpul nostru
Numai unele ă pot fi absorbite de ă straturile supt·
rioare ale pielii noastre. Chiar ă firul de ă în sine estr
poros ş poate absorbi diverse ţ chimice (vopsdr
etc.), acest lucru nu ă ă firul de ă poate transmitr
ceva la folicul. Nu este posibil ă ă ş foliculul din extt·
174
Vindecarea bolilor mcurabile
rior. ă la ora aceasta, nimeni nu a descoperit vreo ă
Cle a livra vitaminele ţ la foliculi, pentru a stimula
ş ă
ă ţ care chelesc pot ă mai mult timp ă de pe
ţ laterale ale capului ş din zona ă pentru ă
acele zone nu ă atât de ţ factori care ţ ă
ţ Unii dintre ş factori se ă de ţ mus-
ş gras de sub scalp. ţ ş (de ă din
uza stresului) poate provoca o contractare a vaselor de
ge, reducând fluxul sangvin ă foliculi. Unii ă ţ
elesc ca urmare a ţ lor stresante, pline de tensiune ner-
ă   care ţ scalpul într-o stare ă cea mai
parte a timpului. Foliculii ă lor sunt ţ ş
u pot ajuta la ţ de noi fire de ă
Pe ă cantitatea de sânge, pentru o ş ă ă ă
ă este ă ş calitatea lui, care se ă de o
· e ă a foliculilor. S-a observat ă ă ţ care
ă ă ă carne au ţ de a pierde ă din ş
etul capului, în timp ce ă ţ care fac exces de dulciuri
cep de obicei ă ă ă din zona ţ Un sânge
t ş ă ă ă o stare ă ă a ă ă ă ţ  
e se ă ş în starea ă nostru. ă câteva ă
e ă pentru a realiza acest deziderat:
1. Nu ă ţ trupul cu o ţ ă ă ă
2. ţ ţ un nivel ă ă al diverselor tipuri de co-
lesterol, ţ o ă ţ a sângelui.
3. ţ terapiile de ă ţ a corpului, ş alter-
native ţ   ă ţ în aer liber ţ
de ţ ·
Toate aceste ă ă ă ă sistemului cir-
tor. ă ţ ţ mai detaliate deS}:lre ele, le ţ
175
ă în cartea mea Cum sd tmim 150 de ani. Aici ă voi prezenta
doar ţ suplimentare ţ masarea scalpului, o
ă care ne poate conferi 90% ş în stoparea ten-
ţ de chelire.
Masajul capului
Partea cea mai grea în predarea acestei metode este convin-
gerea persoanei asupra ă ţ ă ş perierii pielii
capului. ţ discuta cu coafori sau cu dermatologi ca ă
ă ţ ă o ă cu chelie nu se extinde ca urmare a
masajelor.
Prosopul folosit pentru masaj ar trebui ă .fie mic ş moale.
REMEDIUL NR. 52
ţ ă linguri de sare într-un litru de ă ă Îm-
ţ un prosop în ţ   ţ ş ş ţ zonele
afectate ale scalp-qlui. ţ o ă ţ zonelor în
care ă este doar ţ pierdut. ţ decide singur cât va
dura masajul - de ă   când pielea ă ă o culoare rozalie
sau când apare o ţ de usturime, Masajul poate dura
de la o ă de minut ă la câteva minute.
Scopul tratamentului este ă ă starea ţ vaselor
capilare din scalp, ceea ce va conduce la regenerarea folicu-
lilor .firelor de ă Am ă ă nu ă ş ţ la re-
zultate imediate - problema s-a acumulat timp de ani de zile,
iar tratamentul va trebui ă dureze cel ţ tot atâta. Primele
.fire de ă vor ă în 3-4 luni. Când zonele de chelie
încep ă fie mai ţ netede la atingere, este un semn ă de
sub ţ pielii au început ă ă noi tulpini de ă La
un control vizual, unele tipuri de ă pot ă mai târziu,
în ţ de culoarea lor ş de ţ .firului. De ă  
176 Vindecarea bolilor incurabile
firele de ă negru se ă mai repede decât cele de ă blond,
chiar ă ş are loc cu ş ă
In timpul masajului ă vor ă câteva fire de ă Sunt
firele care oricum erau gata ă ă In cam trei luni, foliculii
ţ vor începe ă ă fire noi de ă Nici ă
un masaj foarte energic nu poate rupe firele de ă care nu
erau menite ă ă ă Procesul de ă a ă se
ş ş ţ se va schimba ă ce ţ ă ă
ţ Vor fi mai multe fire nou ă decât cele vechi,
ă când zona va ă ă o desime ă De obicei este
nevoie de un an ă la cinci ani - cam tot atât de mult cât
a durat ă ă Am ă ă nu ţ ă ă
ţ scalpul înainte de restabilirea desimii normale a
ă
ş ă într-o ă a ă complet afec-
ă de chelire este o cu totul ă ă Este posibil, teo-
retic, dar nu vreau ă fac promisiuni ă ă acoperire. Nu ă
ă nimic ă ţ   dar nµ ă nici o ţ   ca în
cazul ă ă
ă ţ care ă ţ procesului de ă sunt
ă ţ ă continue masarea scalpului tot restul ţ Chiar
ş cei care nu au avut ă probleme cu ă   dar se ş
ă la ş ceva, din cauze genetice, ţ ă
sau un stil stresant de ţ ă   pot folosi masajul drept ă ă
ă O folosire din timp a tratamentului va garanta un
ă des pe tot capul.
ă ă a ă nu poate produce o ă
suplimentari a ă ă ă ţ ţ chiar mai des ş asta
nu duce la ă genelor sau a sprâncenelor. Unii ţ
sunt împotriva ă ă zilnice a ă   spunând ă ă
ă prin eliminarea uleiurilor secretate în mod natural de
ă glandele din piele. ă ă mea, ă acelui
177
material gras ă cu praful care a ă blocat în el este de
fapt o foarte ă idee. ă ă   ă cu
masarea capului, ă la reglarea ţ ă glandelor
pielii, care ţ ă de asemenea starea ă Pentru a
ă un ă moale ş de aranjat glande ale pielii care
ţ ă corect: ţ introduce în apa de ţ ă un ă
ş   ă care ţ capul timp de 1-2 minute. Consu-
marea de ă ţ reduse de alcool (25-50 mililitri pe zi) pro-
ă de asemenea o ă ă ă ş a ă   prin
ă vaselor capilare. Nu ţ de sex, care, la rândul lui,
ă la o mai ă irigare cu sânge a foliculilor ă   ca
orice act:ivitate care ne ă sistemul nervos.
ă prezint mai jos alte câteva metode care pot ajuta la ac-
celerarea procesului de întinerire a foliculilor.
REMEDIUL NR. 53
INGREDIBNTE: 100 grame de frunze de ă (cel mai bine
ar fi ă fie recoltate în mai)
PREPARARE: ţ 500 mililitri de ă fierbinte pe frunze,
ă ţ amestecul ă stea 30 de minute, ţ ş apoi îm-
ţ un prosop cu lichidul rezultat.
UTILIZARE: ţ scalpul cu prosopul.
REMEDIUL NR. 54
INGREDIENTE: Sare de ă ă
UTILIZARE: ţ scalpul timp de 10-12 minute, ă ţ ş
timp de o ă ş apoi ă ţ sarea ş ţ scalpul. ţ
ă ă o ă pe ă ă ă
REMEDIUL NR. 55
INGREDIENTE: O ţ ă de coniac, o ţ ă de ulei de
porumb, o ţ ă de chefir.
178 Vmdecan:·a bolilor incurabile
PREPARARE: ţ toate ingredientele.
UI'ILIZARE: ţ cu amestecul întreg scalpul, ţ cu o
ă de plastic ş ţ deasupra o ă   ă ţ ş
timp de 15-20 de minute. ă ţ complet ă ş ţ
scalpul.
REMEDIUL NR. 56
INGREDIENTE: 0,5 litri de ă ş ă  
PREPARARE: Se pune sfecla într-un borcan de un litru, apoi se
ă ă ă   Se ă borcanul cu un capac ş se ă
ă fermenteze la temperatura camerei timp de 5 zile, ă
care se ă lichidul.
Ul1LIZARE: ţ scalpul cu lichidul rezultat o ă pe zi,
ă când se ă   ţ tratamentul ă ă luni.
Acum, ă ţ ţ cum trebuie ă pierderea ă
lui, ţ ă ă ţ scalpul. ţ ă   Astfel, ca
ţ dintre ţ mei, ţ avea un motiv serios ă ă bu-
ţ de ceea ce ţ vedea în ă peste patru luni.
179
Sfaturi de încheiere
1. Trebuie ă ţ ă de tine ş cum ş
2. Nu invidia pe nimeni.
3. ă ţ place de tine ş cum ş   ă ţ cumva
ţ
4. Furia, insultele ş criticile la adresa ta ş a altora suni
foarte ă ă ă ă ă ţ proprii.
5. ă iei o decizie, aplic-o.
6. ă cu bucurie pe cei ă   bolnavi sau ă
7. Nu te gândi ă la boli, ă ţ sau moarte.
8. Iubirea este cel mai bun remediu împotriva bolii ş 1
ă
9. ă   ţ ş incapacitatea de ţ învinge ă
ciunile sunt ş ă
10. Grijile sunt cele care te trimit pe lumea ă
11. Cele mai grave ă sunt frica ş venalitatea.
12. Cea mai ă zi a ţ tale este ă
13. Cel mai bun ş este cel în care te ţ norocos ca
ă ş
14. Cea mai ă meserie este cea care ţ face ă
15. Cea mai mare ş ă este ă ţ pierzi ţ
16. Cel mai mare dar pe care îl ţ primi sau oferi estt
iubirea.
17. Cea mai de ţ posesiune este ă ă ta.
180 E Vindecarea bolilor incurabile
exaA
buzul de alcool produce ă durere ş ţ ă afec-
ndu-i nu doar pe cel care ă ci familia prietenii
estuia. Când sunt ş în ţ unor ţ stresante de
  ţ ă unii recurg în mod repetat la o ă pentru ş "de-
ensiona" tensiunea ă Spre deosebire de consumul
oderat de alcool, abuzul distruge ă ă ş ţ
O foarte ţ ă ă din Antichitate spune:
1rei lucruri sunt foarte rele când le ş excesiv foarte
bune când le ş în ă ţ moderate - pâinea,
sarea ş vinul.
Am scris mai sus despre pâine sare. ă vedem cum este
vinul.
Auzim ă din ă despre efectele ă ă ale al-
lului. Nu ă spun nimic nou. ă sugerez ă ă ţ ş la
ne.ficiile pe care le poate aduce consumul moderat de alcool.
Am ă cândva un foarte interesant desen animat. Ani-
alele din ş Kalahari s-au adunat ă ia masa îm-
ă S-au consumat mici fructe, ţ fermentate. Drept
zultat al ă lor, toate animalele au devenit
ş - ă ă ş ă lei antilope, tigri ţ
181
ă lumea era ă ş a uitat de ă ş agresiune. RezulU
ă mamiferele (între care ş omul, cea mai ă specit·)
au nevoie de mici ă ţ de alcool. Acesta ă crl'
ierul ă elibereze „hormonul fericirii", relaxând ş   mil·
ş ţ ş tensiunea din sistemul nostru nervo!I.
De toate aceste beneficii ne vom bucura doar ă vom
consuma alcool în ă ţ mici, tratându-l ca pe un medica·
ment. Ş Hipocrate credea ă alcoolul, în ă ţ moderate:.
este bun pentru oamenii ă ă ş   ş pentru cei bolnavi.
ă ă lui Louis Pasteur, vinul are tot dreptul ă fie:
considerat ă cea mai ă ă ă dintre toate, ă este:
consumat cu ţ Filosofii Greciei Antice le repetau
adesea ţ „Puterea zeilor cu greu poate egala utili·
tatea vinului", iar un vechi dicton oriental spune: „Oricinf
poate bea, ă vreme ş când, unde ş cât ă ş poatt
permite".
Acest tip de ţ se poate ă în ă multor
intelectuali ţ Necazurile încep când ă de mo·
ţ Acest termen se ă în toate aS}>ect:ele ţ   nu
numai la mâncat ă
Este mai dificil ă ă ce ă „ ă ţ mo
derate". Termenul poate avea ţ diferite pentru per-
soane diferite. Pornind de la studii întinse pe ţ ani, cer-
ă americani au sugerat ă ă ă ţ suni
inofensive: 1 gram de vin sau 0,25 grame de ă per kilo·
gram de greutate ă per zi. Diversele tipuri de vin nt
ţ ă în mod diferit ă ă De ă   vinul alb nt
ă ţ ă rinichii, ne ă ş sistemul nervos ş îmhu
ă ă ţ ş digestia. Vmul ş ă ă ţ ş ţ n
catului, ă sistemul nervos, ă ă ţ ş procesul
ţ ş ş ă riscul de atac de cord la persoandt
cu nivel ridicat al colesterolului.
182 : VindecaK• bolilor incurabile
ţ ă mai JOS poate fi ă pentru
oricine, de la ţ ă la ă de ţ ă Studii efec-
tuate în diferite ă au ajuns la concluzii comune privind in-
ţ consumului de vin pentru diferite sisteme ale cor-
ului nostru:
1. ă pozitiv sistemul neIVos ş ă glan-
dele endocrine.
2. ă ă ţ ş digestia (în S}>ecial a proteinelor
animale), prin stimularea ţ de sucuri gastrice.
3. ă la ţ unui pH adecvat al sucurilor gas-
trice.
4. ţ pozitiv sistemul digestiv, el ş ă
ţ stresul asupra întregului corp.
5. Celulele ficatului stimulate de alcool ă mai
ă ă în duoden.
6. ă de potasiu prezente în vin ş în coniac au
efecte diuretice asupra rinichilor.
7. Centrii ţ sunt ţ ceea ce ă ă
ţ ş ţ ă
8. ă ă ţ ş sistemul cardiovascular, determinând
vasele de sânge ă se dilate sau ă se contracte, ceea ce
se constituie într-un masaj.
9. Alcoolul ă ş   ă în afara corpului produ-
sele toxice (de ă fenolul).
10. Aroma lui ă ă centrii ş olfactivi.
ll. Alcoolul are ă ţ dezinfectante antitoxice.
U. ă acumularea de ă în ţ vaselor de
sânge, reducând riscul bolilor cardiovasculare.
ln ultimii ani, s-au efectuat mai multe studii privind in-
ţ alcoolului asupra ş cardiac. Unii ă
ori au tras concluzia ă toate ă care ţ alcool
183
ă inima. Ei ă în mod deosebit ţ
ridicat de ţ naturali ţ în vinul ş S-a re-
marcat faptul ă persoanele care nu ă niciun fel de
ă alcoolice ă mult mai adesea de probleme car-
diace. Oameni de ş ţ ă din Anglia ş ţ au tras con-
cluzia ă alcoolul consumat în ă ţ moderate reduce
riscul de atac de cord cu 40% riscul de probleme la vasele
de sânge cu 20%.
Doresc ă subliniez ă ă vinului este benefic în
special pentru persoanele în ă ş pentru persoanele care
ă de anemie sau de o stare ă ă ă a ă ă ă ţ
ln Burgundia ă o ă "Vmul este laptele pentru vâr·
stnici." Persoanele de peste cincizeci de ani sunt ă te sa
prepare ă consume ă de ţ ă ă   o ă pe ă
ă ă (cel mai bine duminica, în cadrul unui grup de prie·
teni). ă este în mod deosebit ă pentru femeile carr
au ajuns la ă
Prepararea „ ă de ţ ă ă   Se amestec.\
într-un vas ă sticle de vin dulce sau demisec cu 0,5 litri
de ă Se fierbe timp de 10 minute la foc mic. Se ă cât
ţ între degete ş ţ ş ă ş cardamom, plus 10
felii de ă ă ă care se mai fierbe timp de altr
5 minute. În ş se ă o ă de coniac, se ş
focul, se ă vasul cu un capac ş se ă ă se ă
timp de 20 de minute. Amestecul se ă ş se bea cât
ă este cald. ţ de mai sus este pentru 10 ţ Pentru
o ă ţ ă ţ ţ toate ă ţ la 10.
Lipsa de ţ poate conduce la ţ ă carr
ar trebui ă ca o ă Alcoolicii nu vor ă recunoasc.l
asta ş nici nu vor ă se ă vreunui tratament. OrgJ
nismul lor se ş ş cu otrava cere doze regulate dr
ă Rutinele de purificare pot ajuta la ruperea acestul
184 Vindecarea bolilor incurabile
cerc vicios. Când în organismul lui ă un sânge ă ţ  
un alcoolic este în ă ă ă ă limpede asupra con-
ţ grave ale ţ continue a ă produs
or celor ţ ş din starea de ţ este un
ş pas înainte, dar lipsa unei ţ puternice va împie-
. ca adesea depunerea de eforturi ţ pentru o recu-
perare ă Aici trebuie ă intre în ă familia ş prie-
tenii, care trebuie ă ofere o ţ ă de ţ ş
compasiune.
ă un tratament pentru cei care doresc ă scape de
ă ţ ă
!REMEDIUL NR. 57
ţ în ă ţ mici patru frunze de laur ţ într-o
ă de 0,5 litri de ă ă ţ sticla într-un loc întunecos
timp de 14 zile. Când ţ încerca ă ţ din ea, ţ vomita
rios; ţ ar trebui ă ă dezguste definitiv de alcool.
ă un alcoolic nu ţ la nivelul ş cât
e ă este ţ ş nici cât de necesar este ă se trateze,
· eva din imediata lui apropiere poate încerca ă ă  
are ţ elemente de ă Aceasta poate ţ
iar ş în cazurile în care persoana ă nu este
ă ă ă eforturi pentru reabilitare. Ordinele pe
are le primim în stare de somn ă la nivelul subcon-
tientului. Am folosit metoda în cabinetul meu o consider
a dintre cele mai eficiente în tratarea alcoolismului.
ş idee ă se poate folosi ş pentru abordarea altor
robleme, cum ar fi roaderea unghiilor, udarea patului sau
omnambulismul, în cazul copiilor. Trebuie ă fim ă ă
eforturile pe care le facem, chiar ă va fi nevoie ă în-
ă de câteva ori înainte de a ţ rezultate vizibile.
185
REMEDIUL NR. 58
Acest tratament are ă etape.
Stadiul I
înainte ca „subiectul" ă se culce (de ă în timpul mesei de
ă   ţ ă cuvinte: „O ă vin ă discut cu
tine despre ceva foarte important, când o ă dormi". ţ
aceste cuvinte pe un ton normal, ă ă
Stadiul 2
Când „subiectul" a adormit, ţ în ş în camera lui ş
ţ ă ţ ş ă ţ ă ţ folo-
sindu-i numele, de ă „Matei, ă auzi?" Chiar ă nu ţ
primi niciun ă ţ ă ţ ş ă ţ
ă „subiectului", ca cum ţ ă ă ş o ă cu un
prieten. ă cam cinci minute, ţ tâmplele subiec·
tului, folosind degetul mare ş degetul mijlociu ale mâinii
drepte. Ar trebui ă ţ în ă ă ă ţ ţ pulsând arterele
temporale. In acest moment, ţ începe sugestia, spu-
nându-i în mod repetat „subiectului" ă trebuie ă ţ
de ă „Matei, mâine te ş de ă Când te ş vei fi
uitat de acest obicei. Nu ţ adus nimic bun". ţ ă de
ţ pentru crearea de sugestii. Ultima ă ar trebui
ă fie ceva la modul: „Dormi profund ş iar când
vei fi bine odihnit ş ş ă de ţ ta. u
nevoie, o ă revin ă discut cu tine despre ă pân1
când vei putea face pasul." Apoi ă ă ţ în ş camera.
ă ă „subiectul" se ş când îi ţ ă
ţ ă ţ ă ş ă ţ ş Când li
ţ auzi din nou respirând regulat ş profund, ţ 1,
186 E Vindecarea bolilor incurabile
sugestie. Am prezentat aici doar ideea ă de51>re cum ar
trebui ă ă tratamentul. Propria ţ ş ş
ă a „subiedUlui" ă vor permite ă ţ cea mai ă
ă pentru ă ţ ă 51>ecifice.
Anemia
ă ţ cu ţ ţ de51>re ă ţ su-
Curilor de fructe ş legume (vezi ş Cum ă ă 150 de ani,
pp. 97-99).
REMEDIUL NR. 59
GREDIENTE: Suc de ă  
MINISTRARE: ţ ă de ă de ş ori pe zi, timp
Cle 3-4 ă ă  
,.-.. NR. 60
. GREDIENTE: 3 sfecle mari.
REPARARE: ţ sfeclele, ţ ce ă într-un borcan
Cie ă de litru ţ peste ele 150 de grame de ă  
ţ în lumina soarelui sau într-un loc cald timp de 14 zile
ti apoi ţ lichidul.
MINISTRARE: ţ înainte de ă 30 de grame din acest
khid. ă analizele sângelui nu se ă ă ţ ţ
tamentul.
DIULNR. 61
G :EDIENTE: Suc de aloe vera (150 de grame), miere (250
rame), vin ş (350 mililitri).
ARARL ţ toate ingredientele.
llMINISTRARE: ţ 30 de grame din amestec de trei ori pe
i, cu 20 de minute înainte de ă  
187
REMEDWL NR. 62
INGREDIENTE: Ceai de plante ă din frunze de ă ă
ă  
ADMINISTRARE: ţ zilnic 3-4 pahare.
REMEDIUL NR. 63
INGREDIENTE: Ceai de plante, ă din frunze de ă (cel
mai bine ar fi ă fie recoltate în luna mai).
ADMINISTRARE: ţ zilnic 3-4 pahare.
REMEDIUL NR. 64
'Ii'atament cu coji de ă - vezi pagina 33.
REMEDIUL NR. 65
INGREDIENTE: Sucuri ă stoarse din morcovi, ă ş
ridichi negre.
PREPARARE: Se ă în ă ţ egale.
ADMINISTRARE: Se ă câte ă linguri pe zi, timp dt
trei luni.
Aritmia
REMEDIUL NR. 66
INGREDIENTE: Umâi rase 500 grame, miere 500 grame, 20
de sâmburi de ă ă ţ ţ  
PREPARARE: Se ă ingredientele.
ADMINISTRARE: Se ă o ă înainte de micul dejun
ş de masa de ă  
Arsuri
• ţ morcovi ş fin peste zona ă  
188 Vindccatta bolilor incun.bilc
• ţ un ă ş cu o ţ ă de unt (ar trebui
ă semene cu maioneza), ţ pe un tampon moale
ş ţ pe zona ă Va ş durerile va Îin-
piedica formarea de cicatrice.
• ă ţ zona ă sub un jet de ă rece ş ţ
cu generozitate bicarbonat de sodiu alimentar. În caz
de arsuri în gât, ă ţ cu o ă de ulei ş apoi în-
ţ ţ uleiul.
!Arsurile stomacale
surile la stomac sunt cauzate de combinarea ă a
unor tipuri de alimente. Diferite segmente ale tract:ului
ostru digestiv ă diverse sucuri digestive. Drept re-
. ultat al unei incorecte ă a alimentelor, hrana in-
omplet ă se ă din stomac în duoden Îin-
ă cu sucul gastric acid, ceea ce conduce în cele din ă
a ă atât în stomac, cât în duoden. Arsurile stoma-
ale sunt un efect secundar al ă ţ diges-
·ve. Pentru preîntâmpinarea arsurilor stomacale, este sufi-
ient ă ă câteva reguli importante.
• Hrana trebuie ă încet complet.
• ţ întotdeauna într-o ă ă   elibe-
ţ de orice stres sau ş
• ţ ă ţ numai produse ă ă
• ţ aportul de alimente grase sau ă
• Nu ţ în timpul mesei.
Pentru abordarea arsurii stomacale, se pot utiliza câteva
ta.mente simple:
• Terapia cu suc de ă este foarte ă (pp.
43-44).
189
• ţ sucul stors dintr-o ă amestecat cu o ă de
ou ă ă pulbere.
• ţ la micul dejun numai ş ă timp de 14 zile,
pe stomacul gol   ţ ă ă o ţ complet) .
• ţ în tigaie o ă de ş ă ş apoi ş ţ
ţ o cantitate ă (un vârf de ţ ă de
3-4 ori pe zi, ă cu câteva linguri de ă
Arterioscleroza
• ţ ă de ă de suc stors din cartofi cruzi, pe
stomacul gol, ţ timp de 14 zile.
• ţ un tratament cu ă
• ă ţ ţ ă ficatul.
• ţ un grepfrut pe stomacul gol, ţ ş ă
unul seara, cu ă ore înainte de ultima ă a zilei.
• ţ 2-3 ă de ceai verde în fiecare zi.
• ă ţ ţ ă sistemul limfatic.
• ă ţ ţ ă sângele.
• ţ setul de ţ Nishi (pp.125-127).
• ţ ş alternativ ţ ş reci ţ ş
ă
• ţ o treime de ă de suc de dovleac, o ă de suc
de pepene verde sau o treime de suc de ă de trei
ori pe zi, cu 15 minute înainte de mese.
REMEDIUL NR. 67
INGREDIENTE: 250 de grame de hrean; 3 litri de ă
PREPARARE: ă ţ ş ţ hreanul (250 de grame). ţ
trei litri de ă fierbinte peste hrean, ţ timp de 20 dr
minute apoi ţ
ADMINISTRARE: ţ o ă de ă de trei ori pe zi.
190
Vindecarea bolilor incurabile
REMEDIUL NR. 68
INGREDIENTE: grepfruturi, ulei de ă
ţ în mixer o ă de grepfrut, apoi
ţ cu o ă de ulei de ă
MINlSTRARE: Se ă zilnic, timp de o ă   apoi se
ş ă o ă ş se ă tratamentul. ţ ă
terapie o ă pe an.
REMEDIUL NR. 69
ARARE: ţ ş ţ nuci, stafide, miere smo-
chine, câte 100 de grame din fiecare.
ADMINISTRARE: Se ă o ă de ă ori pe zi.
REMEDIUL NR. 70
INGREDIENTE: Sucul stors din ă ă ă ţ mari de usturoi
ş 250 de grame de ă
PREPARARE: ţ votca peste sucul de usturoi într-un
borcan de ă de litru ă ţ la loc întunecos timp de
12 zile.
MINISTRARE: Se ă câte 20 de ă   de trei ori
pe zi (cu 30 de minute înaintea meselor), timp de trei ă ă
mâni. Se face ă de o ă se ă timp de alte trei ă
ă ş ş mai departe, ă când se ă ă can-
titatea.
GREDIENTE: O ă de ă ă de porumb.
REPARARE: Se pune într-o ă   se umple cana cu ă ă
ş se ă ă stea 10 ore (peste noapte).
MINJSTRARE: Se bea ţ   pe stomacul gol (cât timp
ă ă limpede).
191
REMEDIUL NR. 72
INGREDIENTE: O ă de suc de morcovi, o ă de hrean ras,
o ă de miere, sucul de la o ă
PREPARARE: Se ă ingredientele, se ă într-o ă
ş se ă ă la frigider.
ADMINISI"RARL Se ă câte o ţ ă de trei ori pe zi .
Artrita
REMEDIUL NR. 20, de la pagina 75.
REMEDIUL NR. 9, de la pagina 72.
REMEDIUL NR. 18, de la pagina 75.
REMEDIUL NR.19, de la pagina 75.
Ascaris   ţ intestinali)
REMEDIUL NR. 73
INGREDIENTE: o ă
PREPARARE: Se ă ceapa foarte ă se ă peste eJ
o ă de ă fierbinte, se ă ă stea 12 ore ş se strecoar.\
sucul.
ADMINISTRARE: Se bea zilnic o ă timp de 5-7 zile.
REMEDIUL NR. 74
ţ 200 de grame de ţ de dovleac pe stomacul gol.
REMEDIUL NR. 75
INGREDIENTE: Un pahar de lapte, 10 ă ţ de usturoi ţ
PREPARARE: Se pune usturoiul într-un vas, se ă laptcl
peste el, se ă ş încet ă la pundul de .fierbere ş s
ă suficient de mult cât ă se ă ă ă care se strecoar:
192 : Vindecarea bolilor incurdbiJe
ADMINISTRARE: Se bea laptele. La o ă de ă ă
aceea, ţ un laxativ din plante. ă ă trei ore, efec-
ţ o ă (irigare ă   utilizând 200 de mililitri
de ă ă
REMEDIUL NR. 76
INGREDIENTE: ă ă
PREPARARE: Se ia o ă de 200 de mililitri, se umple ă
tate cu ă ă fin, ă cu ă se ă ă stea la
loc cald întunecos, ă care se ă lichidul.
ADMINISTRARE: Se ă o ă de lichid de trei ori pe
zi, înainte de mese.
REMEDIUL NR. 77
O ă ă ă care se poate folosi ş de ă copii,
este ă se bea o ă de suc ă stors din ă de
dovleac în fiecare ţ ă pe stomacul gol.
!Astm ş
Pentru ca un remediu ă fie eficient, vertebrele cervicale cele
toracice trebuie ă fie aliniate corect. Pentru a opri un atac
brusc de astm, persoana ă poate ţ câteva cuburi
mici de ţ ă sau poate mesteca o ă de cafea, ori poate
ă bea o ă de înlocuitor de cafea pe ă de orz. Atacul
poate fi oprit ă persoana ă va sta ă cu ţ în
pe o podea tare, în timp cei se ă umerii. Pentru tra-
tarea astmului, un tratament foarte eficient este hipnoterapia.
EMEDIULNR. 78
GREDIENTE: O ă de suc de ridichi negre.
193
PREPARARE: Se fierbe sucul apoi se ă ă se ă ă
ADMINISTRARE: Se bea o ă cu 15 minute înainte de fiecare
ă
REMEDIUL NR. 79
INGREDIENTE: Unt {100 grame), 5-8 ă ţ de usturoi ţ  
un praf de sare.
PREPARARE: Se ă ingredientele.
ADMINISTRARE: Se întinde pe o felie de pâine se ă ă
REMEDIUL NR. 80
(pentru tratarea astmului la copii)
INGREDIENTE: 5 pastile de ă zdrobite, o ă de ă
PREPARARE: Se ă ingredientele.
ADMINISTRARE: Se întinde pe o ă de ă ş se pune pe
pieptul copilului, 10 zile la rând.
REMEDIUL NR. 81
INGREDIENTE: 40 de cepe de ă medie, un litru de ulei
de ă
PREPARARE: Se ă ă fierbinte pe cepe ş se ă ă stea
ă când se înmoaie, apoi se frig în ulei ă când devin
moi de tot se zdrobesc ă se fac ă
ADMINISTRARE: Se ă o ă ţ   pe sto-
macul gol o ă seara. Se ă ă în frigider. Înainte
de folosire, se poate ă   ă ţ
Balonare
Pentru a împiedica acumularea gazelor, trebuie mai întâi sa
ţ o ă ţ a intestinului gros (vezi pagina 122).
194 Vindecarea bolilor incurabile
Este de asemenea important ă se consume ţ adec-
vate de alimente (vezi tabelul 2, pagina 56), pentru ă zaha-
nirile amidonul incomplet digerate care se ă din
intestinul ţ în cel gros vor fermenta, producând gaze. în
S}Jecial persoanele care au probleme cardiovasculare ar trebui
ă evite balonarea, deoarece intestinele umflate pot conduce
la atac de cord. ă câteva metode de abordare a ă
1. ă cu ş ţ (în caz ă survine o balonare ă
ţ ă de dureri abdominale): Se fierb 200 de grame
de ceai de ş ţ folosind un ţ (sau o lingu-
ţ ă de ş ţ I se ă un litru ă de ă
ă ş ă ă la temperatura corpului. ţ se va
folosi pentru o irigare ă (vezi pagina 149).
ă aceea, persoana ă ă pe S}Jate timp de
30-40 de minute, acoperind zona stomacului cea a fi-
catului cu o ă ă
2. Sucul stors din cartofi cruzi este un minunat remediu
împotriva ă ş a altor probleme ale tractului di-
gestiv. ţ 100 de mililitri pe stomacul gol ţ
în fiecare zi, timp de ă ă ă ţ o ă de
ă ă ă ş apoi ţ tratamentul timp de
alte ă ă ă ă problema nu este ă
ţ ă ă 10 zile   ă ă un interval de ă
ă ă
3. ţ 400 de mililitri de ceai de eucalipt, turnând
ă ă peste o ă de frunze de eucalipt. Se bea
cald, pe stomacul gol.
ş
ă ş ţ din cauza ş ţ cafeaua ş ceaiul,
entru ă acestea ă ă reS}Jiratorii. ţ bea ceaiuri de
195
plante sau lapte cu ţ ă miere ş un pic de bicarbonat de
sodiu. ţ miere ă   pentru ă mierea ă
poate ă amplifice tusea.
Pentru ş ă ă   ţ unul din ă tra-
tamente:
REMEDIUL NR. 82
INGREDIENTE: O ă de suc de morcovi ă ş  
ă linguri de miere.
PREPARARE: Se ă ingredientele.
ADMINISTRARE: Se ă câte ă linguri, de 5-6 ori pe zi.
REMEDIUL NR. 83
INGREDIENTE: O ă de suc de ă ă stors, ă
linguri de miere.
PREPARARE: Se ă ingredientele.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă   de patru ori pe zi.
REMEDIUL NR. 84
INGREDIENTE: O ă de flori de tei, o ă de miere.
PREPARARE: Se ă o ă de ă ă peste flori, se
ă mierea se ă ă stea o ă   ă care se ă
ADMINISTRARE: Se bea câte o ă   de 3-4 ori pe zi.
Pentru ş ă ă   ţ aceste tratamente care:
induc tusea.
REMEDIUL NR. 85
INGREDIENTE: 400 de grame de ă ţ
PREPARARE: Se fierb 1,5 litri de ă   se ă ă ţ   se:
fierbe totul la foc mic timp de cinci minute, apoi se ă ă se:
ă ă ş se ă
196 § Vindecarea bolilor incurabile
ADMINISTRARE: Se bea tot timpul zilei. Se poate ă
ă pentru ă ă ţ gustului. Este o ă idee ă nu
ţ niciun alt fel de lichid.
REMEDIUL NR. 86
INGREDIENTE: O ă de ţ ă de ă o ă de
miere, o ă de ă sau coniac, suc dintr-o ă de
ă
PREPARARE: Se ă într-o ă ş se umple cu ă ă
ADMINISTRARE: Se bea în ţ mici, înainte de
culcare.
REMEDIUL NR. 87
INGREDIENTE: Suc dintr-o ă 100 grame de miere.
PREPARARE: Se ă ingredientele.
ADMINISTRARE: Se ia câte o ă de trei ori pe zi.
REMEDIUL NR. 88
INGREDIENTE: Frunze uscate de tei (100 grame), ă
ă (100 grame).
PREPARARE: Se ă un litru de ă ă peste ingre-
Ciiente, se ă ă stea o vreme ş apoi se ă ames-
ecul.
l\DMINISTRARE: Se bea cald, înainte de culcare, în ă ţ
de 200 de grame pe zi, timp de i-3 zile.
•'"'"-", ....... NR. 89
REDIENTE: Suc de ridichi negre, suc de hrean miere -
âte o ă din fiecare.
PARA&E: Se ă ş se ă ă stea timp de 3-4 ore.
o NISTRARE: Se ia de trei ori pe zi, la o ă ă fiecare
ă   ţ ă linguri, copii- o ţ ă
197
REMEDIUL NR. 90
INGREDIENTE: ă ă (50 de grame), ţ (20 de
grame), miere (60 de grame).
PREPARARE: Se ă ţ peste ă   se stoarce se stre-
ă lichidul din amestec. Se ă lichidul rezultat cu
mierea.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă la fiecare ă
tate de ă
REMEDIUL NR. 91
INGREDIENTE: ă ă ă {100 de grame), ă
cristalizat (100 de grame)
PREPARARE: Se ă ă cu ceapa se ă ca o
ă ă Se ă ă stea o vreme, apoi se ă lichidul din
amestec.
ADMINISTRARE: Se ă ă ţ   de trei ori pr
zi.
REMEDIUL NR. 92
INGREDIENTE: Usturoi, miere.
Preparare: Se ş ţ usturoi se ă cu o can·
titate ă de miere.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ţ ă de trei ori pe zi
sau o ă înainte de culcare. Se bea ă cu medica-
mentul ţ ă ă ă
REMEDIUL NR. 93
INGREDIENTE: O ă de bere, o ă de miere.
PREPARARE: Se ă berea într-un vas, se ă mierea ş
se fierbe timp de 5 minute.
ADMINISTRARE: Se bea ă   în timpul atacurilor de tuse.
198 § Vindecan:a boillor incurabile
REMEDIUL NR. 94
INGREDIENTE: Câteva ridichi, ă cristalizat.
PREPARARE: Se ă ridichile, se fac în ele ă ş se umplu
ă cu ă ă cel ţ patruzeci de minute, se
stoarce sucul.
ADMINISTRARE: Se ă o ţ ă de trei ori pe zi.
ţ
ţ poate avea multe cauze. Depinde doar de dumnea-
ă ă ţ tratamentul cel mai eficient din lista de mai
jos. ţ ă ş ă a ţ poate fi.
ă pur simplu de ţ ş al stomacului.
Este suficient ă ă ţ ţ de la a mânca de la a bea orice.
ţ doar o ă de pahar de ă ă ş ş ă ă la
fiecare ă ş ă în timpul zilei problema o ă ă
ţ ă în care subiertul nu are scaun timp de 36
de ore sau mai mult, este mult mai ă ş p<>ate produce
o ă serie de probleme, de la dureri de cap ş ă la
atacuri de ă Cea mai ă strategie ă o irigare a
intestinului gros (o ă   ş restabilirea unei flore intestinale
ă ă Alte metode care pot ajuta sunt dat mai jos:
• ţ ă mere cu tot cu ă pe stomacul gol, în
fiecare ţ ă
• ţ înainte de culcare ă portocale. ţ doar
stratul exterior de cam un milimetru, ă pielea
ă a fructului.
• ţ o ă ş ă de ă fierbinte peste ă
ţ de ă ţ ţ vasul cu un capac, ă ţ
peste noapte ş ţ a doua ţ ă ă ţ
ţ tratamentul timp de 10-14 zile.
199
• ţ într-o ă cu chefir 5-6 prune uscate ă ţ ă
stea timp de 8-10 ore. ţ chefirul ş ţ prunele
înainte de culcare, timp de 30 de zile, în .fiecare zi.
• ţ un pahar de ă rece pe stomacul gol în .fiecare di-
ţ ă timp de 7 zile.
• ţ o ă de ă .fierbinte peste o ţ ă de se-
ţ de in. ţ cu tot cu ţ înainte de culcare
(nu mai mult de 14 zile. A nu se folosi ţ de in
ă ţ de o ă ă de :ficat)
• ţ o ă de ulei pe stomacul gol ţ
ş una seara, înainte de culcare.
• ţ o ă de suc de morcovi pe stomacul gol, dimi-
ţ pe stomacul gol.
• ţ o ă de suc de carto.fi cruzi ţ pe sto-
macul gol.
• ţ ş ţ alternativ abdomenul de 20-40
de ori, ţ când ă ă ţ în pat.
• ţ mai multe produse care ă o
ţ ă ă ă a intestinului: fructe ş legume
sub orice ă alimente ă ş acre (de ă ă
ă ţ ţ   miere, pâine de ă ş ă
ş vin alb.
• ţ consumul de cafea, ceai, supe ţ cacao,
pâine ă ţ dulci alte produse din ă ă ă
came ă produse afumate ă dulci.
Diabetul
Vezi pp. 152-154.
Dureri de ţ oase ş
Vezi pp. 72-76.
200 § Vindecarea bolilor incurabile
Dureri de cap
ă ă ă de a opri durerile de cap, ă ă a lua produse
farmaceutice. ţ ă metode:
• (pentru dureri serioase - migrene): ţ un colier
de chihlimbar pentru un timp îndelungat.
• (pentru dureri serioase - migrene): ţ meto-
dele de ă ţ - cel ţ pentru intes-
tinul gros, ficat ş sistemul limfatic.
• ţ picioarele (cam 10 centimetri) într-un
lighean cu ă fierbinte ş ţ un ceai :fierbinte tare,
cu ă ţ de ă sau miere, sau un ceai :fier-
binte de ă cu ă ţ de ă
• ă durerea de cap este ă de o acumulare de
gaze în abdomen, ţ o ă   ă cum reco-
ă dr. Walker), apoi ţ ă ş ţ regiunea
:ficatului cu o ă ă timp de 30-45 de minute.
• ţ în ambele urechi dopuri din ă ă cu
suc ă stors de ă sau de ă
• ţ timp de 15 minute un ş alternat (rece-fier-
binte). ţ cu un ş :fierbinte, deplasând treptat
de la picioare S}>re cap, apoi un ş rece, în ş mod
ş ş mai departe.
• înainte de culcare, ţ o ţ ă de ă ş apoi
ţ o ă de ă :fierbinte, ă ă ă se ă ă ţ
• ţ capul, gâtul umerii.
• ă ţ impresia ă una dintre ă ă aerul ă ă
ă cu dificultate, ţ în ă ă un
tampon ş ţ nara cu un deget, reS}>irând doar
printr-o ă ă ă ar trebui ă rezolve în
15-20 de minute durerea de cap.
201
• ţ orice set de ţ de ă a coloanei
vertebrale, fiind ţ în mod deosebit la ţ
ă a acesteia.
• ţ ş ş capului cu palma ă ş apoi cu
dreapta, alternativ, de 100 de ori cu fiecare ă
• ţ energic lobii urechilor cu degetele, ă cârni
ţ ţ ă urechile au fost ciupite.
Eczema
ă ş   ţ ă în zonele afectate cu un amestec format
din ă ţ egale de ulei de floarea-soarelui ş ţ din cidru
de mere.
Furuncule
Se ă o ă din ţ ă ă ă   lapte ă ş unt
ă Se pune peste zona ă ş se ă acolo peste
noapte. În mod normal, "inima" furunculului ar trebui ă
ă
Gripa
Cele mai bune antibiotice pe care natura ni le-a ă cadou
se ă în ă   usturoi, ă ş grepfrut. Tratamentek
care includ oricare dintre aceste produse sau napii, ă
jelul ş frunzele de ă se pot folosi în tratarea gripei. Stra-
tegia ă este ă se bea o ţ de sucuri proas-
ă stoarse ş ă se consume ţ produse în ă   pc:
ă de usturoi ş ă ţ mai ţ   ţ ş ţ exer-
ţ fizic mai mult ş   cel mai important, ţ astfel încât s.\
ţ cât mai abundent. ă ţ ţ intestinul gros prin
202 : Vindecarea bolilor incurabile
irigare   ă cât mai curând ă ce ţ ă ţ
face o ă ş ă (1-1,5 litri de ă plus sucul stors
dintr-o ă timp de ş zile, sau ţ ă o ţ cu
o ă cu usturoi. Aceasta se ţ pur simplu turnând o
ă de ă fierbinte pe trei-patru ă ţ de usturoi, ă care
se zdrobesc, se ă ş se ă lichidul pentru ă
ă Pentru a evita ă în timpul sezonului de
ă ţ utiliza ă ă în fiecare zi, între
octombrie aprilie. Se dau pe ă ă ă ă   ă
ţ sâmburii), se ă ţ ă ş se taie în ă ţ mici ă ă ă
ţ de usturoi, se ă totul bine ş se ă peste 1,5
litri de ă ă Se ă ă stea timp de trei zile într-un loc
întunecos, la temperatura camerei, apoi lichidul se ă
ş se ă ă în frigider. Se ă o ă pe stomacul
gol, ţ ş una înainte de culcare (o ţ ă în cazul
copiilor). ă ţ urma acest tratament cu rigurozitate,
probabilitatea de a face ă va fi foarte ă
Este, de asemenea, o ă idee ă ţ o irigare
ă Se ă o ţ ă de sare ş o ţ ă de bicar-
bonat de sodiu alimentar într-o ă de ă ă ş apoi se
ă cinci ă de iod. ţ ţ pentru a iriga al-
ternativ ambele ă
ţ utiliza ă preparat din usturoi pentru a ă
feri de ă în cazul unei epidemii:
REMEDIUL NR. 95
INGREDIENfE: Doi sau trei ă ţ de usturoi, 30-50 mililitri de
ă ă
PREPARARE: Se taie ă usturoiul, se ă apa fierbinte
peste el, se ă ă stea o ă ă se ă Se ă ă
cel mult ă zile, numai la frigider.
203
ADMINISTRARE: Se ş pe post de ă nazale, o
ă sau de ă ori pe zi, câte 2 sau 3 ă în fiecare nar.\.
• Pentru a evita ă ă ţ familia, ţ ă ă ţ ţ
de gât un mic ă ţ din bumbac cu usturoi tocat
ă (doi sau trei ă ţ Pentru a proteja copiii mici
de o epidemie de ă se pune un asemenea ă  
cu usturoi tocat pe o ă ă copil.
• O ă ă de evitare a gripei este ă se mestece ln
fiecare ţ ă o ă de eucalipt ş ă se ţ ă în
ă permanent o asemenea ă (între obraz gin·
gie) în timpul contactelor cu persoanele infectate cu gri·
ă ţ de asemenea, ă ă ă ţ gâtul cu suc prou
ă de ă amestecat cu o ţ ă de ţ 3%.
ă ş nu ţ putut preîntâmpina infectarea ă îm
ă ţ ţ ă sfaturi:
• ţ ceai fierbinte cu ă (sau cu ţ ă de zmc
ă sau lapte cald cu miere (o ă per ă cât dt
des ţ
• ă ţ ţ ă de ş ţ ş ţ vaporii.
• ţ în ă timp de ş minute, de 3-4 ori pe zi.
tampoane de ă îmbibate în suc ă de ceapl.
• ţ o ă într-un vas mic ş ţ adân,
aburii sucului timp de 2-3 minute, de trei ori pe zi .
• ţ ă o ă ă ţ ă de usturoi ţ cu 11
cantitate ă de miere ă ar fi mierea de tt:i)
ţ o ă înainte de culcare, ă care ţ
ţ ă ă ă
• ţ ă o ă ţ 0,5 litri de ă fiarU
peste ea ş ă ţ într-un loc cald. Amestecul se h<"A
cald: ă din el înainte de culcare ş ă d 1
ţ ă
204 : Vindecarea bolilor incurabile
• ţ o ă de ă ă peste ă linguri de
ă ă (sau 100 de grame de ă proas-
ă ă   ă ţ ă stea timp de 10-15 minute, ă ţ o
ă de miere ş ţ bine. Se ă cald,
înainte de culcare, pentru a stimula ţ
• Se ă ă ă peste un amestec (unu la unu) de
flori uscate de tei ş ă (o ă de ă pentru o
ă de amestec). Se ş vasul într-un
ş se ţ ş o ă apoi se ă lichidul. Se bea o
ă de 3-4 ori pe zi.
• ţ 0,5 litri de ă ă peste un amestec (cât
între degete, în ă ţ egale) din flori uscate de tei
frunze de ă negre. Se fierbe timp de 5 minute, se
ş vasul într-un ş ş se ţ ş o ă
de ă apoi se ă lichidul. Se bea o ă de
trei-patru ori pe zi, la temperatura ă a ceaiului.
Hemoroizii
Hemoroizii (venele dilatate din partea ă a intesti-
nului gros) apar de obicei la persoanele care ă în mod
ş ă ţ mari de pâine, dulciuri, cafea, ceai ş tot
felul de ş cu produse din carne.
Intre altele, hemoroizii sunt un semn al unui sistem cir-
culator ineficient, al unor artere ş vene neflexibile ş al unui
Sânge ş datorat unei ţ în mineralele care se
ă în mod natural în legume ş fructe. Hemoroizii pot fi
ş ş de contactul dintre anus ş ţ reci. Adesea,
femeile fac hemoroizi ă dislocarea vertebrelor lombare,
care poate surveni la ş
ă ă a hemoroizilor este ă
pentru ţ cei ţ mai ţ pentru pacient. De ă
205
hemoroizii reapar ă un timp, pentru ă ţ nu în!.)
ă cauza lor.
ţ încerca tratamentele descrise mai jos. Chiar dal',)
sunt eficiente, ele sunt unica ă de a rezolva simp
to mele.
• ă ţ un ă ţ (gros cam cât degetul mic al mâinii)
dintr-un cartof crud ţ în rect: pe timpul ţ 1.
ţ acest tratament o noapte din ă   timp tk
ă ă ă
• în loc ă ţ ă scaune hârtie ă   ă ţ
anusul cu ă alternativ ă ş rece (de câte cinci on
fiecare) ş ş ţ cu ţ   cu un prosop moale.
• ţ ă linguri de tutun într-o ă ă de
pe care se poate confortabil. ţ peste tutun
un litru de ă ă   ţ un capac ş ă ţ ă Slc.i
20 de minute. Când aburii nu mai ard, ţ capacul ş
ţ pe ă ă timp de 3-5 minute.
• ţ ă amestecuri de sucuri cu 15 minutr
înainte de fiecare ă
50 grame morcovi + 40 grame ţ ă + 20 gramr
ă + 30 grame spanac.
- 90 grame morcovi + 60 grame spanac.
• ţ în rect: un cub de ţ ă învelit într-o pân
ă de bumbac, timp de 5-10 secunde. ţ aceasU
ă ă scaune (când ţ ă   în locul
hârtiei igienice), timp de o ă ă
Pentru a ă de hemoroizi, ţ la un regim aliment.ir
constând strict: din legume fructe, timp de ă ă ă  
în timpul lunilor de ă Nu ţ niciun fel de came, cio
ă   produse din ă ă ă sau produse lactate. Nu bl•\1
cafea, cacao sau ă alcoolice. ţ mânca în cantit.\\1
206 Vindecarea bolilor incurabile
mici nuci în loc de pâine ş ţ bea ceai de ă   mure
sau ş ţ
În final, ă o ă ă ă ţ de he-
moroizi ţ cu un pas mai aproape de a ă ă de
cancer la colon.
ţ cu fungi
REMEDIUL NR. 96
(împotriva ţ cu ciuperci sub unghiile mâinilor sau
picioarelor)
INGREDIENTE: Cafea ş ă
PREPARARE: Se ă ă ă peste cafeaua ş ă (sufi-
cient cât ă se ă o cafea tare), se ă ă se ă ă ş
se ă într-un lighean, cu tot cu ţ
ADMINISTRARE: Se introduce zona af ă în lichid, de
câteva ori pe zi.
REMEDIUL NR. 97
(pentru tratarea ţ cu fungi în jurul degetelor de la
picioare)
Se ă picioarele complet înainte de a culcare, apoi se scu-
ă în ţ din vin ş se ă peste noapte ciorapi îmbi-
ţ în ţ din vin.
REMEDIUL NR. 98
(pentru tratarea ţ cu fungi din jurul degetelor de la
picioare)
Se zdrobesc frunze de ă ă cu cristale de sare
într-o pulbere ă   care se va plasa între degete, timp de o
ă Se ă procedeul de câteva ori, ă care ţ ar
trebui ă fie complet ă
207
ţ cu mphylococcus aureus
Vezi Remediul 40 de la pagina 144.
ţ sfârcurilor
• Se storc ă frunze de ă ă   suficient cât ă St'
ţ ă ţ suc, apoi se pun cele ă frunze pe sâni,
unde se ă ă timp de una ă la trei ore.
• Se ă o ă de ă ă cu o ă de miere.
aluatul se ă într-o ă   cu care se acoperi
zona ă timp de 40-60 de minute.
Insomnia
Cea mai ă cale de ţ asigura un somn bun este sa
ă o ţ de fructe ş legume ş ă bei sucuri
ă stoarse. Un alt tratament care poate fi încercat estr
ă se consume ţ ă miere înainte de culcare. ţ pur
simplu ă ţ ţ o ă de miere, ă o ţ dizolvata
într-o ă de ă ă   ă ţ o ă de lapte în care ţ
dizolvat o ţ ă de miere sau ă ţ o ă de ce'I
verde cu o ă de ă de miere ă ţ dr
ă ă ă ţ perna cu frunze de eucalipt sau
cu fân, ţ avea parte de un somn odihnitor. ă metoda
ă este ă ă ţ nara ă cu un tampon dr
ă ş ă ţ numai prin nara ă cel ţ 5 ml ·
nute. Dau mai jos alte ă alte remedii care se ă de in·
somnie:
REMEDIUL NR. 26, de la pagina 82-83.
208 Vindecarea boWor incurabile
REMEDIUL NR. 99
INGREDIENTE: ţ de ă (50 de grame), vin ş
dulce (un litru).
PREPARARE: Se fierb ă timp de 1-2 minute.
ADMINISTRARE: Se beau cam 50 de mililitri înainte de
culcare.
ă de ă de mâncare (la copii)
REMEDIUL NR.100
INGREDIENTE: 4 ţ de ă
PREPARARE: Se pune zmeura într-un termos, se umple cu ă
ş se ă ă stea timp de ă ore.
ADMINISTRARE: Se bea cald, câte o ă de ă   de patru
ori pe zi.
REMEDIUL NR. 101
INGREDIENTE: Suc de ţ ă
ADMINISTRARE: Se ă câte ă ţ   de trei ori
pe zi, cu 30 de minute înainte de fiecare ă
enopauza
!Pentru a întârzia venirea menopauzei, ţ ă
tratamente începând de la vârsta de 40 de ani.
INGREDIENTE: 200 de grame de vin alb ş 10-12 ă ţ de
oi.
PREPARARE: Se ă ş lent vinul ă la punctul de fier-
ere, se ă usturoiul ş se fierbe timp de ă 30 de
209
secunde, se ă ă se ă ă ş se ă într-o ă de
ă de culoare ă Se ă ă într-un loc întu-
necos, la temperatura camerei.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă   de trei ori pe zi,
cu 20 de minute înainte de ă   trei zile la rând (zilele 1,2,3;
11, 12, 13; 21, 22, 23 ale ă luni). Tratamentul ă ş la
ă ă ă ţ de a ş   ă ă ţ ş as}>ectul
tenului aduce o ţ de ă stare.
ă ă pentru oprirea hemoragiei pentru eli·
minarea simptomelor ă ale menopauzei:
REMEDIUL NR. 103
INGREDIENTE: Coaja de la zece portocale, doi litri de ă
ă   ţ ă sau miere.
PREPARARE: Se pun cojile de portocale în apa care fierbe, se
ă oala cu un capac se fierbe încet, ă când vor mai
fi ă doar 0,7 litri de lichid. ţ lichidul de ă
ori ă ţ ă sau mierea, pentru ă ă ţ gus-
tului. ţ lichidul într-o ă ş ă ţ la frigider.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă   de 3-4 ori pe zi.
Obezitatea
ţ pentru reducerea ă ţ
• ţ   timp de 10 zile, numai diverse tipuri de
cereale (cu ţ frunze de plante verzi). ţ cc·
realele în ă   ă ă ă ţ sare. ţ mânca pân.\
la 7 tipuri diferite de cereale pe zi, ă limite în ce pri ·
ş cantitatea. ţ cât mai mult posibil aportul
de lichide. ă ă ă va permite ă ţ 5-7
kilograme din greutatea în exces.
210 :; Vindecarea bolilor incurabile
• ă ţ ţ ă ş ă dar
ţ fiecare ă ă de 100 de ori înainte ă o
ţ ţ ţ ă numai cu cel ţ 15 minute înainte
ş cu ă ore ă ă ă ţ cu ţ
acest sfat timp de o ă ţ ă ă ţ greutatea
cu 5-10 kilograme.
• In prima ă ă ă ţ numai ă portocale
trei ă fierte tari ţ timp de 12 minute) de trei
ori pe zi. ţ acest regim cu ă ţ mari de
fructe ş legume crude în a doua ă ă ă
• ţ 3 ă de suc de ă ă stors în fiecare di-
ţ ă ş ă
ş în gât
REMEDIUL NR. 104
INGREDIENTE: o ă ă ă în ă ţ mici.
ADMINISTRARE: Se suge fiecare ă de ă timp de 10
minute, apoi se înghite. (Este eficient în special la vârste
mici.)
REMEDIUL NR.105
INGREDIENTE: Frunze de ă ă
ADMINISTRARE: Se pun frunzele de ă pe gât ş se ă
ş ă în jurul lor un fular de ă Se înlocuiesc frunzele cu
unele proaspete ă ă ore.
REMEDIUL NR. 106
Se palma ă pe gât stânga ă de ă timp
de 15-20 de minute. Se ă zilnic, timp de 3-5 zile.
211
REMEDIUL NR. 107
INGREDIENTE: ă de ţ ă de sare, ă de lin-
ţ ă de bicarbonat de sodiu alimentar, patru ă de iod.
PREPARARE: Se ă totul într-o ă de ă ă
ADMINISTRARE: ă ţ gâtul de câteva ori pe zi.
REMEDIUL NR. 108
INGREDIENTE: O ă de suc de ă   o ţ ă de ţ de
cidru de mere sau ţ din vin.
PREPARARE: Se ă ingredientele.
ADMINISTRARE: Se ă ş gâtul de 8-10 ori pe zi.
REMEDIUL NR. 109
INGREDIENTE: Trei ţ de ă de ă ă în
ă ţ
PREPARARE: Se pun în 0,5 litri de ă   se fierbe ş apoi se ă
ă se ă ă
ADMINISTRARE: Se ă ş gâtul de 5-6 ori pe zi.
REMEDIUL NR. 110
INGREDIENTE: o ţ ă de miere.
PREPARARE: Se ă într-o ă de ă
ADMINISTRARE: Se ă ş gâtul de 8-10 ori pe zi.
REMEDIUL NR. 111
INGREDIENfE: Sucul stors din ă cepe.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ţ ă   de patru ori pc
zi.
REMEDIUL NR. 112
INGREDIENTE: Un ă   o ă
212 Vind<eatta bolilor incurabile
PREPARARE: Se rad ş se ă
ADMINISTRARE: Se ă câte ă ţ de trei ori
pe zi.
REMEDIUL NR. 113
INGREDIENTE: O ă ş o ţ ă de ţ
PREPARARE: Se rade sfecla, se ă ţ se ă ă stea
câteva ore ş se ă lichidul într-un vas de ă
ADMINISTRARE: Se ă câte 1-2 ţ pentru ă
gâtului, ă care se înghite.
REMEDIUL NR. 114
INGREDIENTE: Lapte (150 grame), 4-5 smochine uscate.
PREPARARE: Se ă laptele într-o ă se ă smochi-
nele uscate ş se fierbe timp de 5-7 minute.
ADMINISTRARE: Se bea în ţ mici   ş se ă ă
smochinele) înainte de culcare. Se ă câteva zile.
REMEDIDL NR. US
INGREDIENTE: 0 ă
PREPARARE: Se ă se ă ţ ă de ă ş se stoarce sucul.
ADMINISTRARE: Se bea în ţ mici, se ţ în ă o
vreme, apoi se înghite.
rfensiune ă ă ă
!persoanele care au în mod ş tensiune ă ă
!ar trebui ă fie active fizic - ă ă ş ă alerge cât mai
mult posibil.
• ţ o ă de ă ă peste o ţ ă de ceai
negru, ţ cu un capac ş ă ţ ă infuzeze timp
de 5-7 minute. ă ţ ă linguri de ă
213
ţ ă sare ş o ţ ă de ă ţ ă
ş ă ţ ă se ă ă ţ timp de 7 zile, ţ ş
seara (cu 10 minute înainte de ă ş apoi ţ o
ă de o ă ă ă ţ ciclul ă când ten·
siunea ă ă revine la normal.
• Folosirea cu regularitate a saunei, o ă pe ă ă
ă ă tensiunea ă
• ş alternative ţ ş reci ă în mod
minunat tonusul vaselor de sânge.
• Vibromasajul ă la ă tensiunii sangvine. ţ
în picioare, ţ ă pe vârfurile degetelor, cu ţ
de-a lungul corpului, apoi ă ţ cu ţ ă ă greu·
tatea pe ă ţ ţ de 20 de ori, dimi·
ţ ş seara. O loVire ă a podelei cu ă ă
va ă tensiunea ă
• ţ alternativ podeaua cu ă (de 20-30 de ori
pentru fiecare picior) ţ ş seara. ţ
ţ zilnic, ă când tensiunea ă se nor·
ă
• ţ   ş   ş "Gândacul" din setul de ţ
Nishi (vezi pp. 125-126) ă la regenerarea sistemu·
lui circulator. Ele nu vor rezolva problema tensiunii
ă dar vor ajuta la ă ă ţ ă generalr
a ă ă ă ţ
• ă tensiunea ă ă scade odat.\
cu modificarea vremii, ţ cel ţ o ă de suc de
morcovi (patru ă ţ amestecat cu suc de ă (o
parte).
• Tratamentul preventiv cu suc de ă (vezi pp. 43-44)
poate fi folosit pentru ă tensiunii sanguine.
214 : Vindecarea bc.'.lor inourab1 c
Tensiunea ă ă
Pentru a reduce tensiunea ă este necesar ă ă ţ
sistemul circulator ş ficatul. ţ aportul de ă ş
produse ă ţ mai multe produse bogate în vi-
tamina C ţ mult mai activi fizic.
REMEDIUL NR. 116
INGREDIENTE: O ă de ă ă ă o ă de miere.
PREPARARE: Se ă ingredientele.
ADMINISTRARE: Se ă o ă de trei ori pe zi, cu 30
de minute înainte de mese, timp de trei luni.
REMEDIUL NR. 117
INGREDIENTE: ă ă de suc de ă 250 grame de
miere, suc stors dintr-o ă o ă de suc de ă
negre, o ă de ă
PREPARARE: Se ă ţ   cu mixerul.
ADMINISTRARE: Se ă o ă de trei ori pe zi, cu o
ă înainte de mese.
REMEDIUL NR. 118
INGREDIENTE: Suc din 3 kilograme de ă 500 de grame de
miere, membranele ă ţ de la 25 de nuci, un litru
de ă
PREPARARE: Se ă sucul de ă cu mierea, se ă
membranele ă ţ se ă vodca peste amestec
se ă ă stea într-un loc întunecat, timp de 10 zile.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă de trei ori pe zi.
REMEDIUL NR.119
INGREDIENTE: 0,5 litri de ă ş 200 grame de usturoi ă
215
PREPARARE: Se ă vodca într-o ă de culoare întune-
ă de trei sferturi de litru, se ă usturoiul ş se ă
într-un loc întunecat timp de 6-8 zile (se ă din când în
când). Se ă lichidul, se închide ermetic ş se ă
ă la frigider.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă   de trei ori pe zi,
înainte de mese.
REMEDIUL NR. UO
INGREDIENTE:· Membrane ă ţ de miez de ă  
provenind din 1 kilogram de nuci, un litru de ă
PREPARARE: Se pun membranele într-un vas de ă   se
ă vodca peste ele ş se ă ă stea ă când culoarea
ş de un ceai negru tare.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă   de trei ori pe zi,
înainte de mese.
REMEDIUL NR. 121
INGREDIENTE: 20 grame de usturoi ă ă   100 grame
de ă cristalizat (tos).
PREPARARE: Se ă într-un pahar, care apoi se umple cu
ă ă Se ă pentru dizolvarea ă a ă ş
se ă ă stea timp de 4-6 ore într-un loc întunecos.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă   de trei ori pe zi,
înainte de mese.
REMEDIUL NR. U2
Se ă o ă de miere ă cu ă de ă  
de ă ori pe zi.
REMEDIUL NR. 123
Se bea o ă de ceai cu o ă de miere, în fiecare zi,
înainte de culcare.
216 § Vindecarea bolilor incurabile
REMEDIUL NR. 124
INGREDIENTE: o ă ă ă sâmburi, 200 de grame de
ş 200 de grame de ă ş 200 de grame de miere.
PREPARARE: Se ţ un timp ă în ă care fierbe, ş
ţ cu o ă de ă apoi ţ fin. ţ meri-
ş ş ă ş ţ totul într-un vas de ă ă ţ
miere, ţ bine ă ţ ă stea timp de 24 de ore.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă de trei ori pe zi,
cu 15 minute înainte de mese, timp de 14-30 de zile.
ţ ă ă
Se ă pielea cu ţ din cidru de mere înainte de culcare.
ă ale glandei tiroide
• Se ă un colier de chihlimbar.
• Se ă trei ă ţ de ă de stejar în ă ş se fo-
ş ţ ă prin infuzare pentru comprese
de gât. Se ă acest tratament pentru o ă pe-
ă de timp.
• Se ă un kilogram din fructul numit Aronia me-
lanokarpa cu un kilogram de ă ş se ă ă stea în
frigider ă când se produce sucul. Se ă o lin-
ţ ă sau ă de trei ori pe zi.
• Se rade o ă de ă cu tot cu ă se ă
cu una sau ă ţ de ă ş se ă ă
amestecul (de ţ ă cu ă ore înainte de ă  
• Se bea de ă ori pe zi o ă de suc de ă ceea ce
va produce bune rezultate (Vezi tratamentul cu suc de
ă de la pp. 43-44).
217
ă la ficat
REMEDIUL NR. 125
(în cazul unor dureri de ficat)
INGREDIENTE: O ă de ulei de ă   o ă de suc de
grepfrut.
PREPARARE: Se ă cele ă lichide (în mixer).
ADMINISTRARE: Se ă o ă seara, la cel ţ
ă ore ă masa de ă ş ţ ă pe pat, ţ pe
partea ă   ş ţ o ă ă pe zona ficatului.
ţ procedeul o ă la ă zile, în total de 3-5 ori.
Pentru a ş durerile cauzate de o inflamare a ficatului
sau a vezicii biliare, ţ unul dintre tratamentele de
mai jos:
REMEDIUL NR. 126
INGREDIENTE: Suc de ă
ADMINISTRARE: Se bea o ă   de trei-patru ori pe zi, timp
de 40 de zile.
REMEDIUL NR. 127
INGREDIENTE: 1 kilogram de ă ă   ă ă de ă
PREPARARE: Se ă ingredientele, se pune amestecul în
cuptor, se ă ş ş   ă când produce un sirop
galben, se scoate lichidul se ă într-o ă sau borcan
de culoare ă
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă   în fiecare dimi-
ţ ă   pe stomacul gol, timp de trei luni.
REMEDIUL NR. 128
INGREDIENTE: Suc de dovleac.
218 Vinde<area bolilor incurabile
ADMINISTRARE: Se bea câte o ă de ă ori pe zi, înainte
de ă timp de 30 de zile.
REMEDIUL NR. 129
(pentru stimularea ţ de ă în cazurile de ă
la ficat)
INGREDIENTE: 100 grame de ă ş ţ ă
PREPARARE: Se pun ă ş într-un termos de un litru, se
umple termosul cu ă ă se închide ş se ă ă stea
peste noapte.
ADMINISTRARE: Se bea întreaga cantitate în timpul unei
zile, ă ţ ă pentru ă ă ţ gus-
tului.
REMEDIUL NR. 130
(pentru tratarea pietrelor la vezica ă
INGREDIENTE: O ă de frunze de ă
PREPARARE: Se ţ ă frunzele, se ă peste ele o
ă de ă ă se ă ă se infuzeze timp de 20 de minute
  ţ cu o ă de lemn din când în când) ş apoi se
ă lichidul.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă din ă înainte
de masa de ţ ă ş de cea de ă
REMEDIUL NR. 131
(pentru tratarea pietrelor la vezica ă
INGREDIENTE: ă ă
PREPARARE: Se ă varza ă ş se ă din ea
sucul.
ADMINISTRARE: Se bea câte o ă ă
219
REMEDIUL NR. 132
(pentru tratarea pietrelor la vezica ă  
INGREDIENTE: o ridiche ă
PREPARARE: Se rade ridichea ş se stoarce sucul din ea.
ADMINISTRARE: Se ă 2-3 linguri de suc ă
zilnic.
REMEDIUL NR. 133
(pentru tratarea colicilor la ficat ş a pietrelor la ficat)
INGREDIENTE: 10 smochine uscate, o ă de ă ă 0,5
litri de lapte fierbinte ş o ţ ă de ă
PREPARARE: Se taie fin smochinele, se pun într-un vas ă
ţ se ă peste ele apa ă se aduc din nou la punctul
de fierbere, se ă laptele ă ş se ă ă se ă ă
ADMINISTRARE: Se bea lichidul în sorbituri mici, cât ă este
cald, apoi se ă ă smochinele.
ă oculare
Se rade un ă sau un cartof, se ă un ş ş se pune
pe ochi. Se ă ş cu ă ă ş apoi ş ă ă
ă renale
REMEDIUL NR. 134
INGREDIENTE: ţ de dovleac {100 de grame), ţ
de în (100 de grame).
PREPARARE: Se ă un litru de ă peste ţ de
dovleac. Se fierb la foc mic timp de o ă apoi se ă ă ă
ă Se ă peste ţ de in 200 de mililitri de
ă se fierb 20-30 de minute ş se face o ă
220 : Vindecarea bolilor incurabile
ADMINISTRARE: Se bea ă din ţ de dovleac ş se
ă ă ţ de dovleac. Compresa cu ţ de in se
pune pe regiunea rinichilor, în fiecare zi, timp de o ă ă ă
Eliminarea pietrelor a nisipului la rinichi
REMEDIUL NR. 135
INGREDIENTE: O ă de ă verde tocat, o ă
de ă ă ă
PREPARARE: Se ă o ă de ă ă peste ingrediente
ş se ă fierberea la foc mic, timp de o ă ş ă
Se ă ş se împarte în trei ă ţ egale.
ADMINISTRARE: Se bea câte una din ă ţ de trei ori pe zi, cu
15 minute înainte de mese.
REMEDIUL NR. 136
INGREDIENTE: O ă de ţ de in.
PREPARARE: Se ă o ă de ă peste ţ   se ă
ş ă la punctul de fierbere ş apoi se ă lichidul.
ADMINISTRARE: Se bea o ă pe zi, timp de 7 zile.
REMEDIUL NR. 137
INGREDIENTE: 3 linguri de ţ de morcovi.
PREPARARE: Se pun ţ într-un vas, se ă 600 de
mililitri de ă ă   se ş vasul într-un ş   se
ă ă stea timp de 10 ore ş apoi se ă sucul.
ADMINISTRARE: Se bea câte o ş ă   de 5-6 ori pe zi, ă se
ă ă cantitatea.
REMEDIUL NR. 138
INGREDIENTE: ă de pepene verde.
221
PREPARARE: Se taie coaja de pepene, se ă în cuptor se
ş ş Se ă 50 mililitri de ă ă pe o ă din
pulberea ă ş se ă ă se ă ă
ADMINISTRARE: Se bea de 3-5 ori pe zi, ă se ă pro-
blema de ă ă
REMEDIUL NR. 139
INGREDIENTE: o ă   ă sâmburi), so grame de miere,
50 grame ulei vegetal.
PREPARARE: Se înmoaie pentru o ă ă în ă ă
ş apoi se ă se rade, se pune într-un vas de ă se adau-
ă mierea uleiul, se ă bine se ă cu un capac.
ADMINISTRARE: Se ia o ă de 4-5 ori pe zi.
Tratarea pietrelor la rinichi, a pietrelor la ă
ş a problemelor de urinare
REMEDIUL NR. 140
INGREDIENTE: Ridichi negre, miere.
PREPARARE: Se rad ridichile negre se stoarce sucul din ele.
Se ă sucul cu miere, în ă ţ egale.
ADMINISTRARE: Se bea o ă de ă o ă pe zi, timp
de o ă
REMEDIUL NR. 141
INGREDIENTE: Suc stors din hrean (atât ă ă ă cât frunze).
ADMINISTRARE: Se ă câte o ţ ă de suc ă
stors, în fiecare ţ ă ş ă
REMEDIUL NR.142
INGREDIENTE: ţ de morcovi.
PREPARARE: Se ă ţ într-o tigaie ş apoi se
ş fin.
ADMIMSTRARE: Se ă câte o ţ ă   de trei ori pe zi,
cu o ă de ă
REMEDIUL NR. 143
INGREDIENTE: ă ă ă uscate de ă
PREPARARE: Se pune ă într-un vas, se ă peste
el un litru de ă ă ş se mai fierbe timp de 3 minute. Se
ă fiertura ă stea timp de patru ore, apoi se ă li-
chidul din ea.
ADMINISTRARE: Se bea o ă de ă   de trei ori pe zi,
ă când problema de ă ă este ă
REMEDIUL NR.144
INGREDIENTE: 1-11 linguri de frunze verzi de ă
PREPARARE: Se pune ă într-un vas, se umple cu ă
ă   se ă cu un capac, se ă ă stea timp de 30 de
minute, se ă lichidul într-un recipient de ă ş se
închide cu un dop.
ADMINISTRARE: Se bea o ă de trei ori pe zi, ă când pro-
blema de ă ă diS}>are.
REMEDIUL NR. 145
INGREDIENTE: 100 grame de nuci verzi (recoltate înainte de
7 iulie) ş 100 de grame de ă cristalizat sau miere.
PREPARARE: Se ă ă nucile, se pun într-un borcan,
se ă ă sau mierea, se închide borcanul ermetic ş
se ţ în frigider timp de o ă
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă   de trei ori pe zi,
înainte de mese. Se ă ă numai la frigider.
223
REMEDIUL NR. 146
INGREDIENTE: 3 ă (cu ă dar ă ă sâmburi)' 150
grame de umrroi decojit, 0,5 litri de ă ă ş ă ă
PREPARARE: Se ă în mixer ă ă ş umrroiul,
se pun apoi într-un borcan de un litru, se umple borcanul cu
ă se ă ă stea timp de 24 de ore, se închide borcanul
ermetic se ă ă într-un loc întunecos.
ADMINISTRARE: Se beau câte SO de mililitri în fiecare ţ ă
REMEDIUL NR. 147
INGREDIENTE: Trei ă de ă patru ă ă sâmburi)' o
ă de miere sucul stors dintr-o ă
PREPARARE: Se ă apa într-un vas ş se ă ă
tocate ă Se fierbe ă când a mai ă doar cam o
ă de ă se ă ă se ă ă se ă lichidul,
se ă într-un vas de ă se ă mierea ş sucul de
ă se ă bine se ă cu un capac.
ADMINISTRARE: Se ă câte o ă zilnic, înainte de
culcare, ă când se ă ă cantitatea. Se ă ă
numai la frigider.
în cazul unei colici renale, ţ pe regiunea rinichilor o
ă ă sau ţ o baie fierbinte.
ţ   ţ acute ale altor organe abdominale
pot produce dureri similare. ă nu ţ cu ă sigu-
ţ ă ă durerea este ă de o ă ă nu ţ
sfatul de mai sus ş ţ ă cu un doct:or.
Cum ă formarea pietrelor la rinichi?
• Se ă o ă de ă ă peste coaja unui ă se
ă ă se ă ă ş apoi se bea lichidul rezultat, de
ă ori pe zi.
224 § Vindecarea boWor incurabile
• Se beau 30 de grame de suc de ridichi negre pe sto-
macul gol, ţ
• Se bea sucul stors dintr-o ă amestecat (în mixer)
cu o ă de ulei de ă pe stomacul gol, dimi-
ţ timp de luni.
ă
În caz de ă este o ă idee ă ţ o ţ
de fructe ş legume cu ă ţ diuretice (care ă
urinarea), cum ar fi ţ ă ceapa, usturoiul, pe-
penele verde, dovleacul, ă ş ă ş ă
negre. ă ş ă ţ zilnic o ă de suc de dovleac.
REMEDIUL NR. 148
INGREDIENTE: ă cepe de ă ă o ă de
ă
PREPARARE: ţ cepele în felii ţ ă ţ cu ă ş
ă ţ peste noapte ă se ă sucul, apoi ţ tot sucul.
ADMINISTRARE: Se ă ă linguri pe zi.
REMEDIUL NR. 149
INGREDIENTE: Patru ţ de ţ de ă
PREPARARE: ţ o ă de ă ă peste ţ ş
ă ţ ă infuzeze timp de 8-10 ore.
ADMINISTRARE: Se ă o ţ ă de trei-patru ori pe
zi, cu 30 de minute înainte de mese.
REMEDIUL NR. 150
(picioare umflate sau abdomen umflat)
INGREDIENTE: ă de nap turcesc.
22S
PREPARARE: ţ ă coaja ţ peste ea ă ă
(trei ă de ă la o ă de coji). ţ vasul ermetic,
ţ ţ la foc mic   ă ă ă ţ în cuptor timp de 4 ore ş
apoi ţ lichidul.
ADMINISTRARE: Se bea zilnic o ă de lichid.
226 Vlndccarca bolilor incurabUe
AnexaB
Retete ă ă
,
Salate de ă ă
ă de ă ă
Se introduc trei ă de ă ă în ă ă ă
rece, pentru eliminarea gustului amar. Se ă ă ş se
ă cu 10 nuci tocate. Se ă o ă de ulei de
floarea-soarelui sau de miere.
Ridichi nuci
Se ă sau se rad 15 ridichi (cam 100 de grame) ş se
ă cu 8 nuci tocate (cam 40 de grame), se ă o
ţ ă de ulei de plante peste amestec se pune deasupra
ş arpagic.
ă ă
Se ă o ă de ţ din cidru de mere. sau ţ de
vin peste o ă de grame de ă ă   se ă o ă de
ulei de plante o ţ ă de ă ă se ă totul
bine.
ă de ă ă ă
Se rad cinci sau sfecle tinere, se ă ă linguri
de ă ş se drege cu ţ chimion.
2I1
Arpagic cu alune
Se ă SO de grame de arpagic ş se ă cu SO de
grame de alune ă ţ
Ridichi cu nuci, ă   ş ă
Se rad lS ridichi, se ă ă tocat, ţ ă
ă ş ă ţ chimion ş linguri (SO de grame)
de nuci tocate.
Se ă totul bine. ţ ă câteva frunze de
ă pentru decorare.
ă de spanac
Se ă o ă de S}>anac nou. Se ă o ă de
ă ş tocat o ă de arpagic tocat. Se ă totul
bine. Se ă trei linguri de alune tocate ş o ă de
afine.
Spanac cu ă
Se bate un ă ş se ă unt (o ă ş ă
tate), apoi se ă o ă de suc de ă
cate, ar trebui ă ă o ţ ă Se ă
un ă ţ zdrobit de usturoi ş ă mâini de S}>anac tocat.
Se ă din nou ş se pune deasupra o ă de
ă ă
ă din frunze de ă
Se taie frunzele de ă ă mâini sau cam 60 de
grame). Se ă sosul: se ă un ă ş cu o
ă de suc de ă o ă de ă de ş
o ă de ulei de plante o ţ ă de arpagic tocat.
228 : Vindecarea bolilor incurabile
Salate de ă ş de ă
ţ ş ş
Se ă ă ţ de castravete cu felii de ş se
ă deasupra patru linguri de nuci ă ă
ă de ă ă ă
Se ă 100 de grame de ă ă cu patru linguri
de suc de ţ   o ă de miere o ă de lingu-
ţ ă de chimion.
ă ş ş
Se ă 50 de grame de ă ă cu 120 de grame
de ş zdrobite ş ă linguri de ulei de floarea-soarelui.
Se pun deasupra ă verde tocat arpagic.
ă ş morcovi
Se rade un morcov ş se ă cu 50 de grame de
ă   o ă de ulei vegetal, o ă de suc de ă
sau de ă ş o ă de ă ă
Morcovi cu arpagic
Se ă 100 de grame de morcov ras cu 30 de grame
de arpagic tocat ă Se ă o ă de ulei vegetal
ş se pune deasupra ţ castravete tocat ă
ă pentru ă ţ sdngelui
Se rad-50 de grame de ă ş 50 de grame de morcovi. Se
ă 50 de grame ă ă   o ă ş ă de ulei
de ă ş o ă ş ă de miere. Se ă
totul bine ş se pun deasupra ş fructe de ă sau
ă ş
229
ă cu chimion
Se ă ă 100 de grame de ă Se ă o lin-
ţ ă de miere ş o ţ ă de chimion ă ţ
ş cu morcovi nuci sau ţ
Se zdrobesc 100 grame de ş ş se ă cu 100 de
grame de morcovi ş 30 de grame de ă tocat 50
de grame de nuci sau ţ ă ţ ţ Se ă o ă
ş ă de ulei de ă ş se ă clin nou.
ş umplute cu ă ă
Se taie vârful unei ş (3-4 milimetri) ş se ş con-
ţ ei, ă doar un perete de 3-4 milimetri gro-
sime. ţ ş se ă cu ă ş ă
ş cu o ţ ă de ulei vegetal, umplându-se ş ă cu
acest amestec. Se pune deasupra o ţ ă de ă
sau ă ă cu ă ă ţ sau ă
verde.
ă din fasole verde
Se ă ă ţ de la 60 de grame de fasole ă moale
ş se taie fin tecile. Se ă 50 de grame de ă verde în
ă ţ mai mari ă linguri de ulei de floarea-soarelui (se
poate de asemenea ă o ţ ă de miere, pentru îm-
ă ă ţ gustului).
Morcovi ţ ă
Se ă 50 de grame de morcovi ş cu 50 de grame
de ţ ă ă o felie de castravete, 50 de grame de nuci
tocate o ă de miere.   ţ folosi ă linguri de ulei
de floarea-soarelui în locul nucilor.)
230 § Vindecarea bolilor incurabile
ă de praz
Se ă ă 50 de grame de praz, se ă trei
linguri de ă   se ă ă stea o ă ş apoi se ă o
ă de ţ ă ă   ţ chimion ş o ţ ă de miere
ă în ă ţ de ă
ă de dovleac
Se rade un morcov, apoi se rad 50 de grame de dovleac, ca
ş 25 de grame de ţ ă Se ă 25 de grame de arpagic
ă ă sau ă ş   plus o ă ţ ă
Salate de ă
ă ş nuci
Se rad o ă mare ă ş o ă de ă ă
Se ă un ă ţ de usturoi zdrobit ş o ă de ulei
vegetal. Se ă totul bine ş se pun deasupra nuci ă
ţ ş ţ arpagic tocat.
ă de cartofi
Se ă 75 de grame de cartof tocat ă cu 50 de
grame de nuci ă ţ   o ă de miere ş o ţ ă de
hrean ras.
ă ă in vitamine
Se dau pe ă ă 50 de grame de morcovi, 75 de grame
de ă ş 50 de grame de cartof. Se ă 25 de grame de
ă ă   25 de grame de praz, ă linguri de ulei
vegetal, o ă de miere ş 50 de grame de nuci tocate. Se
ă totul bine.
231
ă de hrean morcovi
Se dau pe ă ă un morcov mare, plus 50 de grame de
ă ă ă de ţ ă Se ă o ă de hrean ras, 10
grame de nuci sîarâmate o ă de ulei vegetal. Se ames-
ă totul bine.
Sosuri maioneze
Sosurile ş maioneza ă de la magazin ţ de
obicei ţ   ţ ţ ş alte ţ ă
corpului nostru care ne ă sângele. ă de ce este o
ă idee ă ne ă propriile sosuri maioneze.
Ulei de ldmtiie
Se ă treptat suc de la una sau ă ă   pe ă ă
ce batem 25 de grame de ulei vegetal.
Maionezd de nuci
Se ă ă linguri nuci ă ţ cu o ţ ă
de ulei vegetal, producând o ă ă ă ţ apoi 3-4
linguri de ulei vegetal ţ amestecul, în timp ce ă ţ
treptat suc stors dintr-o ă
Sos de ă
Se ă sucul stors dintr-o ă de ă cu trei
linguri de ă Se ă un ă ţ zdrobit de usturoi,
o ă de ţ ă de arpagic ă foarte ă sau de
ă ă pe ă ă ş o ă de ulei vegetal. Se ames-
ă totul bine.
232
S Vindtcana bolilor incurabile
Suc de ş
Se ă ş ă ţ de ulei vegetal cu o parte de suc de
ă Se ă cu suc de ş ş se ă ţ ă ţ ă
ă pentru un mai bun gust.
ă „curcubeu" - o ă ă în vitamine
Se bat încet ă ă ş ă trei linguri de
ulei vegetal. Se ă cu o ă de ţ ă ă sau cu o
ţ ă de ă ă ş apoi se ă suc de ă Se
bate bine ă când ă ă ţ ă a maionezei.
ţ colora maioneza în verde (cu suc de S}>anac), porto-
caliu (cu suc de morcovi) sau roz (cu suc de ă ş  
Supe reci
Supele reci sunt cele mai bune în zilele toride ale verii ş
toamnei. Persoanelor care au probleme cu regularitatea scau-
nului li se ă ă le consume tot timpul anului. Ele
sunt foarte bune pentru ă ă deoarece, S}>re deosebire de
supele ţ ele ă ă toate vitaminele, mineralele,
apa ă ş oxigenul ţ în ingredientele lor.
ă de ş ş ţ
Se ă 10 linguri de lapte ă peste 3 linguri de fulgi de
ă ş se ă ă timp de 2-3 ore. Se ă ţ ţ
pe ă ă ş ă ş un ă ţ zdrobit de usturoi, apoi
totul se ă bine ş i se ă deasupra ă ă
ă de ş cu ă
Se ă ă ş rase cu o ă de ă se
ă amestecul peste trei linguri de fulgi de ă se ă ă
stea o ă ş se ă apoi ă ă
233
ă de ă sau de ă ş ă
Se ă la o ă de lapte ă trei linguri de ă mi-
ă ş trei linguri de ă ă (sau ă ş ă
tice). Se mai poate ă ş o ă de miere.
ă de fructe uscate
Se ă în ă peste noapte (8-10 ore) o ă de fructe
uscate (prune, stafide, mere sau pere), se ă lichidul
din ele, se ă ă linguri de fulgi de ă ş o ă de
miere, se ă ă stea timp de ă 3-5 ore ş se ă ă la
micul dejun sau la ă
Deserturi
ă ă de mere
Se rad ă sau trei mere ş se ă o ă de miere
ă într-o ă de ă Se ă bine. Separat, se
bat ă ş ă treptat ţ suc de ă Se
ă totul, ă care se bate din nou. În ş ţ
decora produsul cu piersici, pere la ă ă ş con-
gelate, ă ă ă sau ă   ţ ă imagi-
ţ
ă de mere
Se bat ă ă ş ş ă ş de ou, separat.
Se ă ş se bat din nou. Se ă o ă de miere
într-o ă de ă ă Se dau pe ă ă trei mere
dulci ş li se ă ă ţ de suc de ă Se
ă totul ş se bate din nou. Se ă cu fructe
proast>ete - fructe de ă sau ă ţ de portocale sau
grepfrut.
234
Vindecarea bolilor incurabile
ă ă cu miere
Se ă 30 de grame de suc de ă cu 60 de grame
de nuci sau arahide, ă ă Se ă ă stea timp de o
ă de ă   apoi se ă ă linguri de miere 60 de
grame de orez ş Se ă totul se pune în forme de
ă Se ă deasupra ţ ă de floarea-soa-
relui. '
235
DR. MIKHAIL TOMBAK este absolvent al
ă ţ de Biologie din cadrul ă ţ de
Stat din Rusia. Timp de ţ ani a condus Centrul
de Ş ţ Medicale din Moscova. A scris o serie de
bestselleruri având ca subiect îngrijirea ă ă ă ţ ş
tratamentele. Suferind de numeroase boli, Mikhail
Tombak a studiat intens terapiile alternative
tibetane, ş ş alte metode orientale, adesea
experimentând pe propriul ă corp ş devenind
astfel una dintre ă ţ mondiale de ă în
domeniile ă ă ă ţ ş ă ţ
Vindecarea
holilor
·'·curabile
prin
metode
naturale
ÎN VINDECAREA BOLILOR INCURABILE AUTORUL Ă
TRATAMENTE ALTERNATIVE DE SUCCES PENTRU BOLI PE
CARE MEDICINA Ţ Ă LE-A DECLARAT
INCURABILE, Ş „BOLI ALE Ţ  
Osteoporoza ă deficit de calciu în oase. Conform
medicinei ţ este o ă ă având o
ă ă
Cancerul apare când sistemul imunitar este „în weekend".
Remediile propuse în cartea de ţ ă se ă pe tratamentele
ş ale bolii, efectuate de ţ ţ din
întreaga lume. Este ă ş o teorie ă privind
originea cancerului.
Diabetul este de multe ori ţ unui stres psihologic
accentuat. De ă boala se ă la oamenii cu ficatul
ă sau cu ă intestinale grave.
De asemenea, în carte ţ ă remedii pentrn numeroase alte
boli ş ţ remedii care nu au niciun fel de efecte
secundare negative.
Lifeftvle -
, llll JI jl] jl li,
www.lifestylepublishing.ro ISBN: 978·606·9280·1-0·9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful