A

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN 1. NAMA SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Pasoh 2 (F), 72300 Simpang Pertang Negeri Sembilan 2. KUMPULAN PENYELIDIK Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : En Hamidon Bin Khalid Pengetua SMK Pasoh 2 (F) Pn. Fazilah Binti Hanapi En Rusli Bin Norizan (Penyelidik Kajian Tindakan)

Ahli Jawatankuasa : En Massariffin Bin Maani Pn Azizah Binti Ibrahim 3. TAJUK KAJIAN Kaedah Highway bagi tajuk menentukan arah bagi mata pelajaran geografi untuk tingkatan 1. 4. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Pada pengajaran yang lalu saya menghadapi masalah bagaimana hendak mengatasi masalah pelajar yang tidak boleh memberikan arah sesuatu tempat dengan tepat apabila di berikan peta. Ini berkemungkinan pelajar menghadapi masalah bagaimana hendak mengingat arah mata angin dan empat arah perantaraan. Oleh yang demikian saya memerahkan idea dan mencipta bagaimanakah kaedah yang paling ringkas dan mudah supaya pelajar saya dapat mengenalpasti arah mata angin serta empat arah perantara. 5. ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN Saya memfokuskan kajian ini kerana melihatkan data peperiksaan dari setiausaha peperiksaan sekolah mendapati sedikit penurunan markah ujian bulanan pertama sekolah saya terutamanya geograf.Oleh yang yang demikian salah satu langkah

untuk mengatasinya ialah dengan memberikan penekanan topik dalam bab 2 iaitu arah dan bearing bagi subjek geografi tingkatan 1. 6. OBJEKTIF KAJIAN i. Objektif Umum a. Meningkatkan nilai GPMP sekolah dalam Mata Pelajaran georafi di peringkat peperiksaan akhir tahun. ii. Objektif Khusus a. Pelajar dapat memberikan empat arah mata angin asas b. Pelajar memberikan empat arah perantara. c. Pelajar dapat mengaplikasikan arah mata angin asas dan juga empat mata angin perantara melalui kaedah Highway. 7. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 4 murid tingkatan 1 Khaldun yang terdiri daripada 4 Melayu. 8. TINDAKAN YANG DICADANGKAN 1.1 Tinjauan Masalah Perkara yang saya mengambil untuk langkah seterusnya ialah dengan membuat tinjauan permasalahan melalui 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Pemerhatian secara Soal Selidik secara Temu Bual secara Analisia Dokumen iaitu

1.2 Mengalisis Tinjauan Masalah dengan menyediakan 1.2.1 Analisis Pemerhatian

1.2.2 1.2.3 1.2.4

Analisis Soal Selidik Analisis Temu Bual Analisis Dokumen

1.3 Tindakan Yang Dijalankan a. Membuat mesyuarat hasil masalah yang telah di kenalpasti. b. Meminta ke izinan daripada ketua panitia untuk membuat kajian tindakkan. c. Membuat kertas cadangan kajian tindakkan. d. Menjalankan perlaksanaan tindakkan. 1.4 Pelaksanaan Tindakan Dan Penilaian Pada 17 julai 2008, aku masuk ke kelas 1 khaldun pada pukul 8:10 pagi dimana pada pagi itu aku mengajar subjek geografi untuk kelas ini. Pada pagi itu aku masuk bab baru iaitu bab 2 iaitu arah dan bearing. Pada pagi itu saya hanya melukiskan gambarajah mata angin asas dan empat arah perantara. Saya menyuruh pelajar menyalin gambarajah tersebut. Kemudian saya memadamkan gambarajah tersebut dan saya meminta pelajar saya menghafal mata angin asas dan perantara dalam masa 2 minit. Setelah itu pelajar di edarkan peta dan mengenal pasti kedudukan-kedudukan tempat yang telah di tetapkan. Dari segi pemerhatian saya ternayata kebanyakan mereka tidak dapat memberikan arah yang tepat.Kemudian saya menyoal kembali pelajar saya mata angin asas dan empat arah perantara. Di dapati kebanyakkan pelajar saya tidak mampu mengingat apa yang telah di salinnya tadi. Oleh yang demikian saya memperkenalkan kaedah ‘Highway’ dalam mengingat arah mata angin asas dan empat arah perantara. Pertamanya untuk menentukan arah utara selatan, saya memberitahu pelajar saya Highway Utara Selatan. Dimana untuk ke Kedah kita perlu ke arah utara dan ke Johor Baharu kita ke arah selatan. Itulah sebabnya kita panggil Highway utara selatan. Bagi mengingat arah timur dan barat pula kita kaitkan dengan tangan kanan dan kiri.Iaitu tangan kanan untuk yang baik dan tangan kiri untuk yang jahat. Jadi timur adalah merujuk kepada orang asia. Orang asia adalah orang yang baik jadi timur adalah sebelah kanan. Arah barat pula adalah sebelah kiri dimana orang barat selalu dikaitkan dengan orang yang tak bermoral. Bagi menentukan empat arah perantara pula, setelah melukis tanda arah utara, selatan, timur dan barat yang telah di labelkan. Maka lukiskan pula empat arah perantara. Dua arah perantara sebelah kiri iaitu orang jahat (Barat) maka tulis barat pada dua perantara yang sebelah kiri. Kemudian tandakan perantara yang sebelah kanan iaitu orang baik sebelah kanan iaitu (timur) yang atas sahaja. Kemudian minta pelajar bayangkan bahawa garisan timur barat adalah dasar laut kemudian

yang atasnya adalah laut.Jadi pada bahagian atas tandakan laut pada belakang barat dan timur.Jadi yang bawah garisan timur dan barat adalah dasar laut.jadi bila kita berada dibawah dasar laut kita perlukan daya untuk naik keatas.jadi tuliskan daya pada belakang barat di bawah. Dan yang terakhir beritahu pelajar yang bandar tenggara terletak di Johor. Johor terletak di selatan.Oleh yang demikian letakkan tenggara sebelah selatan iaitu pada empat arah perantaraan yang terakhir. Setelah pelajar faham akan kaedah highway saya pinta pelajar menghafal jalan cerita yang telah saya ajarkan tadi. Setelah itu saya menyoal pelajar arah mata angin asas dan empat arah perantaraan sambil dia menceritakan jalan cerita yang telah saya ajarkan tadi. Setelah beberapa orang pelajar yang saya tanya berjaya menjawab soalan saya dengan tepat. Setelah itu saya menguji kefahaman aplikasi pelajar saya dengan memberikan sehelai peta pada setiap orang pelajar.

1.5 Refleksi Kajian 9. JADUAL PELAKSANAAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aktiviti Mengenal pasti masalah Mengadakan mesyuarat panitia Menulis proposal Meminta kelulusan pengetua/ketua panitia Tarikh

10. KOS KAJIAN Bil Jenis Bahan Kuantiti Harga Jumlah Kos

1 2 3 4 5 6 7 8

Kertas A4 Printer Cartridge Potostat Bahan & Laporan

Seunit RM RM RM RM RM RM RM RM

Jumlah

RM RM RM RM RM RM RM RM RM

B
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN ISI KANDUNGAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PENGHARGAAN Perkara Muka Surat

ABSTRAK

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN YANG LALU Pada pengajaran yang lalu saya menghadapi masalah bagaimana hendak mengatasi masalah pelajar yang tidak boleh memberikan arah sesuatu tempat dengan tepat apabila di berikan peta. Ini berkemungkinan pelajar menghadapi masalah bagaimana hendak mengingat arah mata angin dan empat arah perantaraan. Oleh yang demikian saya

memerahkan idea dan mencipta bagaimanakah kaedah yang paling ringkas dan mudah supaya pelajar saya dapat mengenalpasti arah mata angin serta empat arah perantara. 2.0 ISU KEPRIHATINAN 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.1 Objektif Umum a. Meningkatkan nilai GPMP sekolah dalam Mata Pelajaran georafi di peringkat peperiksaan akhir tahun. 3.2 Objektif Khusus a. Pelajar dapat memberikan empat arah mata angin asas b. Pelajar memberikan empat arah perantara. c. Pelajar dapat mengaplikasikan arah mata angin asas dan juga empat mata angin perantara melalui kaedah Highway. 4.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 4 murid tingkatan 1 Khaldun yang terdiri daripada 4 Melayu. 5.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5.1 Tinjauan Masalah 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 Pemerhatian Soal Selidik Temu Bual Analisia Dokumen

5.2 Analisis Tinjauan Masalah 5.2.1 Analisis Pemerhatian

5.2.2

Analisis Soal Selidik

5.2.3

Analisis Temu Bual

5.2.4

Analisis Dokumen

5.3 Tindakan Yang Dijalankan e. f. g. h. i. j. Kkkkk jjjjjj jjjjjj jjjjjj jjjjjj jjjjjjj

5.4 Pelaksanaan Tindakan Dan Penilaian Pada 17 julai 2008, aku masuk ke kelas 1 khaldun pada pukul 8:10 pagi dimana pada pagi itu aku mengajar subjek geografi untuk kelas ini. Pada pagi itu aku masuk bab baru iaitu bab 2 iaitu arah dan bearing. Pada pagi itu saya hanya melukiskan gambarajah mata angin asas dan empat arah perantara. Saya menyuruh pelajar menyalin gambarajah tersebut. Kemudian saya memadamkan gambarajah tersebut dan saya meminta pelajar saya menghafal mata angin asas dan perantara dalam masa 2 minit. Setelah itu pelajar di edarkan peta dan mengenal pasti kedudukan-kedudukan tempat yang telah di tetapkan. Dari segi pemerhatian saya ternayata kebanyakan mereka tidak dapat memberikan arah yang tepat.Kemudian saya menyoal kembali pelajar saya mata angin asas dan empat arah perantara. Di dapati kebanyakkan pelajar saya tidak mampu mengingat apa yang telah di salinnya tadi. Oleh yang demikian saya memperkenalkan kaedah ‘Highway’ dalam mengingat arah mata angin asas dan empat arah perantara. Pertamanya untuk menentukan arah utara selatan, saya memberitahu pelajar saya Highway Utara Selatan. Dimana untuk ke Kedah kita perlu ke arah utara dan ke Johor Baharu kita ke arah selatan. Itulah sebabnya kita panggil Highway utara selatan. Bagi

mengingat arah timur dan barat pula kita kaitkan dengan tangan kanan dan kiri.Iaitu tangan kanan untuk yang baik dan tangan kiri untuk yang jahat. Jadi timur adalah merujuk kepada orang asia. Orang asia adalah orang yang baik jadi timur adalah sebelah kanan. Arah barat pula adalah sebelah kiri dimana orang barat selalu dikaitkan dengan orang yang tak bermoral. Bagi menentukan empat arah perantara pula, setelah melukis tanda arah utara, selatan, timur dan barat yang telah di labelkan. Maka lukiskan pula empat arah perantara. Dua arah perantara sebelah kiri iaitu orang jahat (Barat) maka tulis barat pada dua perantara yang sebelah kiri. Kemudian tandakan perantara yang sebelah kanan iaitu orang baik sebelah kanan iaitu (timur) yang atas sahaja. Kemudian minta pelajar bayangkan bahawa garisan timur barat adalah dasar laut kemudian yang atasnya adalah laut.Jadi pada bahagian atas tandakan laut pada belakang barat dan timur.Jadi yang bawah garisan timur dan barat adalah dasar laut.jadi bila kita berada dibawah dasar laut kita perlukan daya untuk naik keatas.jadi tuliskan daya pada belakang barat di bawah. Dan yang terakhir beritahu pelajar yang bandar tenggara terletak di Johor. Johor terletak di selatan.Oleh yang demikian letakkan tenggara sebelah selatan iaitu pada empat arah perantaraan yang terakhir. Setelah pelajar faham akan kaedah highway saya pinta pelajar menghafal jalan cerita yang telah saya ajarkan tadi. Setelah itu saya menyoal pelajar arah mata angin asas dan empat arah perantaraan sambil dia menceritakan jalan cerita yang telah saya ajarkan tadi. Setelah beberapa orang pelajar yang saya tanya berjaya menjawab soalan saya dengan tepat. Setelah itu saya menguji kefahaman aplikasi pelajar saya dengan memberikan sehelai peta pada setiap orang pelajar. Saya minta pelajar saya memberikan arah tempat-tempat yang telah di tetapkan di dalam peta itu. Alhamdulillah kebanyakan pelajar saya dapat menjawab dengan tepat arah kedudukan tempat-tempat yang telah di tetapkan di dalam peta. 5.5 Refleksi Kajian Hasil daripada kaedah yang di jalankan saya membuat ujian pra bagi mengenalpasti keberkesanan kaedah yang di jalankan. Saya dapati bahawa 90% pelajar dapat menjawab soalan dengan tepat. Manakala bakinya pelajar yang menjawab kurang tepat. 6.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut bagi membantu pelajar yang masih belum dapat menjawab dengan tepat yang 10% tadi. Hasil daripada soal jawab dengan pelajar saya mencadangkan agar guru menggunakan kaedah huruf singkatan bagi pelajar mengingat.Kerana pelajar yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat tadi tidak suka menghafal cerita yang panjang. Jadi saya mencadangkan agar kita menggunakan singkatan bagi pelajar yang bermasalah ini tadi.

7.0 BIBLIOGRAFI 1. Atan Bin Long (1976) Psikologi Pendidikan Penerbit Adabi Sdn Bhd Kuala Lumpur 2. Ee Ah Meng (1992) Pedagogi Satu Pengenalan Siri Pendidikan Fajar Bakti Kuala Lumpur 8.0 LAMPIRAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful