1

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRADINITA CU P.P. NR.13 FOCSANI
EDUCATOARE: LUNGU LAURA
NIVELUL I: Grupa Mijlocie
TEMA ANUALĂ: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ”
SUBTEMA ACTIVITĂȚII: „FLUTURI ȘI ALAIUL DE INSECTE”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată A.D.P., A.L.A., A.D.E.: D.Ș.- D.E.C.
TIPUL ACTIVITĂȚII: fixare și consolidare de cunoştinţe și deprinderi
DURATA:O zi

OBIECTIVE DE REFERINTA:
 Dezvoltarea capacității de a forma grupe de elemente după diferite criterii și de a
efectua operații cu acestea, de a număra în limitele 1-5, apreciind cantitativ prin
punerea în corespondență;
 Exersarea unor deprinderi plastice prin completarea în mod original a spațiului de
lucru, folosind tehnicile specifice;
 Formarea deprinderii de a lucra individual dar și în grup, atât la activitățile de joc
cât și la cele experiențiale.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
A.D.P.: * Întâlnirea de dimineață:
Salutul de dimineață, Stabilirea prezenței, Calendarul naturii,
Jurnalul grafic, Tabelul responsabilităților
* Rutina : Servirea mesei
* Tranziții : Cântec : “Mii de albine, sute de fluturi”, “ Luați seama bine”

A.L.A.1 : * Bibliotecă: “ Coloratele insecte”- citirea și selectarea imaginilor cu
insecte
* Artă: “Mirezme și culori de primăvară”- confecționare materiale
* Joc de masă : “Unde se potrivește”- puzzle
A.L.A.2 : * Joc de mișcare: “Albinuța a zburat”

A.D.E. : D.Ș. – “ O gâză , mai multe gâze” – joc didactic
D.E.C. – “Fluturașul” – pictură

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

A.D.P. : - să utilizeze formele de salut adecvate momentului zilei;
- să răspundă la apelul de prezență și să se numere în ordine;
- să completeze calendarul naturii întocmai vremii actuale;
- să întocmească jurnalul grafic adaugând ce este nou.
- să comunice pe baza unei teme date.
A.L.A. :
 Bibliotecă: - să recunoască și să sorteze imagini cu insecte;
- să formeze propoziții simple și corect gramaticale;
 Artă : - să confecționeze fluturi și buburuze;
- să realizeze macheta așezând elementele confecționate;
 Joc de masă: - să îmbine corespunzător fragmentele puzzle-ului
2
- să identifice bucațile de puzzle și să descopere insectele.
 Joc de mișcare: - să interpreteze cântecul și să execute mișcările corespunzătoare;
- să respecte regulile jocului.

A.D.E. :
 D.Ș.: O1 - să formeze grupe de elemente după diferite criterii( grosime, culoare,
mărime, formă);
O2 - să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele nou formate și cifrele
corespunzătoare;
O3 - să pună în corespondentă cifra cu cantitatea de elemente;
O4 - să utilizeze corect limbajul adecvat operației matematice .
 D.E.C. O5 – să recunoască și să denumească culorile de bază;
O6 – să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici
specifice picturii;
O7 - să compună în mod original și personal spațiul plastic;
O8 – să utilizeze corect instrumentele de lucru.

REGULI DE JOC: - se formează 4 grupe de copii distincte prin imaginile de pe piept;
- să grupeze obiectele după diverse criterii-grosime, culoare, mărime,
formă , să numere elementele grupelor formate și să aleagă simbolul
grupei cu numărul de elemente corespunzător treptei din piramidă;
- să picteze la alegere cu degetul sau cu pesula un fluture doar pe o
jumătate de foaie , după care o pliează peste cealaltă jumătate
rezultând un frumos și colorat fluture.

ELEMENTE DE JOC: momentul surpriză, mişcarea, competiţia, ecusoane, aplauze,
recompensa

STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația, competiția,
exercițiul, învațarea prin descoperire, lucrul în echipă, lucrul individual,
metoda Jurnalul Grafic, Metoda Piramidei, Turul Galeriei, elementul surpriză.

2. MATERIAL DIDACTIC:
A.D.P. : calendarul naturii, catalogul de prezență, calendarul naturii, tabelul
responsabilităților, jurnalul grafic;
A.L.A. : *Bibliotecă: imagini cu insecte, carți de primavară, jetoane, planșe;
*Artă: materiale necesare formării de insecte- fluturi , buburuze, lipici, servețel
*Joc de masă : puzzle cu insecte, intregi și piese componente de puzzle
A.D.E. : *D.Ș. : jetoane cu buburuze, fluturi, albine, panou suport sub formă de fluture
fragmentat in formă de piramidă în patru etaje, jetoane cu cifre, plicuri
numerotate în care se află sarcinile din fiecare etapă a jocului.
*D.E.C. : fluture din foaie de bloc de desen, acuarele, pensulă, pahar, șervețel,
buline de diferite culori,

3. FORMA DE ORGANIZARE :- Pe grupuri, în perechi, individual și frontal
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
- Ministerul educației, cercetării, tineretului și sportului- Viorica Preda – „ Metodica
activităților instructiv- educațive în grădinița de copii” , Ed. Sitech, Craiova, 2010;
3
- Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga – „Metode interactive
de grup”- ghid metodic, Ed Arves;
- *** Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii ;
- *** Revista învățămâantului preșcolar, Nr. 3-4 /2010, Ed. Arlequin, 2010.


SCENARIUL DIDACTIC

Ziua debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă, aceasta din urmă fiind aranjată
și pavoazată întocmai temei săptămânii” Fluturii și alaiul de insecte”.
Pentru început, copiii vor cânta “ Bună dimineața dragă grădiniță”.
În cadrul Întânirii de dimineață se întocmește condica de prezență și numărul
copiilor, aceștia numărându-se în ordine crescătoare și apoi fetele separat și băieții separat.
Se întocmește Calendarul naturii: anotimpul, ziua, luna, anul, vremea de afară și cu ce ne
îmbrăcăm. Se anunță responsabilii zilei, întocmind Tabelul responsabilităților. Se
completează Jurnalul Grafic cu noi imagini desenate sau decupate, învățate în ziua
precedentă.
Se comunică copiilor Tema săptămânii” Fluturii și alaiul de insecte”.
În cadrul activităților liber alese ( A.L.A.) vom împărții copiii în trei grupe,
selecția fiind făcută prin tregere la sorții a unor buline de diferite culori(roșu, galben și
albastru). Se va lucra la sectorul Bibliotecă – citirea și sortarea de imagini cu insecte; Artă
– confecționarea de mici gâze din diferse materiale și forme; Joc de masă- puzzle cu
insecte.
La un semnal stabilit de la început, dat de către educatoare, grupele se vor schimba,
astfel fiecare grupă trecând pe la toate cele 3 sectoare. După terminarea sarcinilor se va
cânta “Luați seama bine”, moment în care se pregătește Rutina: spălarea pe mâini, servirea
mesei și baia.
Copiii revin în sala de grupă unde mobilierul este așezat și materialele pregătite
pentru începerea activităților pe domeniul experențial.
Noutatea zilei este adusă chiar de către un fluturaș care apare foarte supărat și
speriat că s-a trezit singur la început de primăvară și nu își găsește prietenii insectele.
Fluturașul propune copiilor să îl ajute să îi caute și pentru asta le-a adus plicuri și jetoane
frumos colorate pe care le vor deschide la momentul potrivit. Îi întreabă dacă nu cumva ei
la A.L.A. au găsit sau confecționat câțiva prieteni?
Se începe cu D.Ș. – activitatea matematică, unde se va desfășura un joc didactic,
folosind metoda Piramidei. Copiii vor avea ca sarcina de joc să grupeze obiectele după
diverse criterii-grosime, culoare, mărime, formă , să numere elementele grupelor formate și
să aleagă simbolul grupei cu numărul de elemente corespunzător treptei din piramidă.
Piramida este expusă pe panou. În complicarea jocului educatoarea va enunța câteva
aserțiuni despre care copiii vor trebui să spună dacă sunt adevarate sau false. După această
etapă a jocului educatoarea face aprecieri individuale și de grup.
Tranziție – cântecul “Primăvara” în timp ce educatoarea rostește versurile, copiii se strâng
în centrul clasei. Educatoarea așează scaunele de o parte si de alta a meselor.Pe măsuțe este
pus materialul didactic necesar desfășurării celei de a doua activități- D.E.C. – pictură –
Fluturele.
4
Se descoperă materialul , se fac încălziri ale mâinilor și degetelor și se anunță
sarcina. Copiii vor trebui să picteze la alegere cu degetul sau cu pesula un fluture. Ce este
interesant este că ei pun culoare doar pe o jumătate de foaie , după care o pliează peste
cealaltă jumătate rezultând un frumos și colorat fluture. După ce lucrările au fost terminate,
acestea sunt puse pe un panou și fiecare grup format trece prin fața lucrărilor, analizăndu-le
și alegând pe cel mai frumoase. Se folosește metoda Turul galeriei. Se analizează lucrările
și se justifică alegerile făcute, se fac aprecieri individuale și de grup. Apare și fluturașul
pentru a afla daca i-au fost găsiți prietenii timp în care toată munca copiilor de astăzi este
așezată pe o machetă de primăvară.
Se trece și la a doua parte a activităților liber alese- A.L.A. 2 – jocul de mișcare “
Albinuța a zburat”
Ziua se încheie prin recompensarea copiilor cu ecusoane autocolante și dulciuri
pentru felul cum s-au comportat la toate activitățile.DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENTUL
DIDACTIC
OB.
OP.
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII
DIDACTICE
EVALUARE
5
1. Momentul
organizatoric
- Asigurarea condiţiilor pentru buna
desfăşurare a activităţii;
- Aranjarea mobilierului şi a
materialului didactic;
- Intrarea copiilor în sala de grupă
special amenajată într-o atmosferă
de bună dispoziţie, pe fundal
muzical.
- Salutarea oaspeţilor.


2. Reactualizarea
cunostiintelor
Se poartă un scurt dialog între
copii și educatoare referitor la
anotimpul primăvara, la aspectele
caracteristice. În această etapă ADP
se completează: Calendarul naturii,
Tabelul de prezență, Tabelul
responsabilitților și Jurnalul
grafic.

Conversația


Explicația

Metoda
Jurnalul grafic
Orală
3. Introducerea în
activitate şi
captarea atenţiei
Se realizează prin apariția unui
fluturaș care apare foarte supărat și
speriat că s-a trezit singur la început
de primăvară și nu își găsește
prietenii insectele. Fluturașul
propune copiilor să îl ajute să îi
caute și pentru asta le-a adus plicuri
și jetoane frumos colorate pe care le
vor deschide la momentul potrivit.

Explicația


Conversația
Orală
4. Anunţarea
jocului şi a
obiectivelor
Voi anunţa tema şi jocurile
propuse pentru această activitate.
Voi face legătură cu oaspetele nostru
surpriză și îi voi informa că la
sfârșitul zilei vom realiza un colaj de
primăvară în care vom adăuga
munca de astăzi și anume insectele.
De asemenea li se vor comunica
copiilor jocurile pe care le vor
desfășura în continuare până la
sfârșitul zilei.

Expicația

Observarea
comportamen-
tului copiilor
5. Dirijarea
învățării
ALA1:
Copiii aleg din coșuleț buline
corespunzatoare culorii centrelor de
activitate unde vor începe să lucreze
. Se va lucra la sectorul Bibliotecă –
citirea și sortarea de imagini cu
insecte; Artă – confecționarea de
mici gâze din diferse materiale și
forme; Joc de masă- puzzle cu
Exercitiu

Obserbarea
modului de
realizarema
sarcinilor,
disciplina la
centre


6

a)Explicarea
sarcinilor şi a
regulilor jocului
b)Demonstrarea
jocului și
efectuarea jocului
de probă
c)desfășurarea
jocului


O1

O2O3

insecte.
La un semnal stabilit de la
început, dat de către educatoare,
grupele se vor schimba, astfel fiecare
grupă trecând pe la toate cel 3
sectoare. După terminarea sarcinilor
se va cânta “Luați seama bine”,
moment în care se pregătește
Rutina: spălarea pe mâini, servirea
mesei și baia.

ADE
D.Ș. – activitate matematică
Copiii, așezați la 4 măsuțe sunt
împărțiți în patru grupe , vor avea la
dispozitie jetoane sub formă de
insecte, pe care le vor grupa după
diverse criterii (grosime, mărime,
culoare, formă); apoi le vor număra
și vor alege simbolul corespunzător
treptei din piramidă.
Împreună cu educatoarea copiii
vor grupa obiectele după grosime .Se
va descoperi o singură insectă groasă
al cărei simbol il vor așeza în vârful
piramidei.


Un copil este rugat să formeze
grupe de insecte după mărime. Se
așează pe masă toate grupele de
insecte mari. Alți 2 copii, formează
pe rând cele 2 grupe , numărând
elementele grupei formate și
așeazându-le în dreptul lor cifra
corespunzatoare. Un copil alege
simbolul grupei cu două elemente și
le așează pe treapta corespunzătoare.

Copiii grupează pe rând jetoanele
cu insecte după criteriul formei, apoi
numără elementele grupei formate și
arată cifra corespunzătoare. Un alt
copil va alege simbolurile grupelor
care au câte 3 elemente și le va așeza
pe panoul piramidei pe treapta
corespunzatoare.

Câte un copil grupează jetoanele
cu insecte după criteriul culorii și


Individual

Pe grupuri
Expicația
Metoda
Piramidei


Demonstrația
Explicația

ExercițiulJocul
Aprecieri
verbale.Recompensa-
rea
răspunsurilor
corecte cu
steluțe

Recompensa-
rea
răspunsurilor
7

O4
numără elementele fiecărei grupe ,
așezând jetonul cu cifra
corespunzătoare grupei formate. Un
alt copil alege simbolurile grupelor
cu 4 elemente și le așează în
structura piramidei.

corecte cu
steluțe

6. Asigurarea
retenţiei şi a
transferului de
cunoştinţeO4
Educatoarea enunță câteva
aserțiuni, iar copiii stabilesc
veridicitatea acestora:
“Este adevărat că:
-grupa insectelor groase are cele mai
multe elemente?;
-grupa insectelor colorate are 4
elemente;
-grupa insectelor mari are 3
elemente?
-grupa insectelor care au aceeași
formă are 3 elemente?

Educatoarea face aprecieri asupra
răspunsurilor bune ale copiilor
stabilind grupa câștigătoare în
funcție de numărul de steluțe
acumulat. Pe baza unor versuri
ritmate rostite de educatoare dar și
de către copii, se pregătesc pentru
activitatea de pictură.


Problematiza-
reaExercitiuEvaluare
individuală
orală
7. Obtinerea
performantelorO5
O6
O7


O8
În această etapă a lecției se
desfășoară activitatea din cadrul
D.E.C. – pictură.
Copiii au la dispoziție materiale
necesare desfășurări activității de
pictură., se recunosc culorile de
bază.
Se recunosc obiectele de lucru, se
face incălzirea mânuțelor și a
degetelor.
Se anunță tema de lucru - pictură
Fluturi multii colorați.
Copiii vor trebui să picteze la
alegere cu degetul sau cu pesula un
fluture. Ce este interesant este că ei
pun culoare doar pe o jumătate de
foaie, după care o pliează peste
cealaltă jumătate rezultând un
frumos și colorat fluture.


Exercițiul


Demostrația


Obserbarea
modului de
realizarema
sarcinilor,
disciplina la
centre

8
8.Evaluarea

La sfârșitul activității , împreună
cu educatoarea copiii vor asambla
lucrările pe un panou la expoziție. Pe
rând fiecare grupă formată trece prin
fața lucrărilor, analizăndu-le și
alegând pe cel mai frumoase. Se
folosește metoda Turul galeriei. Se
analizează lucrările și se justifică
alegerile făcute.Turul Galeriei


Aprecieri
frontale si
individuale
9.Asigurarea
retenței și a
transferului

După ce întreaga activitate a luat
sfârșit se asamblează lucrările
realizate atât în cadrul activităților
ALA cât și în cadrul activităților
ADE pe un panou care reprezintă
colajul de primăvară.
Apare și fluturașul pentru a afla dacă
i-au fost găsiți prietenii timp în care
toată munca copiilor de astăzi este
așezată pe o machetă de primăvară.

Se trece și la a doua parte a
activităților liber alese- A.L.A. 2 –
jocul de mișcare “ Albinuța a zburat”
Expunerea

Conversația


Autoevaluare,
evaluare orală
la nivel de
grup si
individual.

10.Încheierea
activității

Educatoarea apreciază activitatea
copiilor pe tot parcursul zilei și îi
recompensează pe preșcolarii grupei
pentru modul cum au participat la
activități cu ecusoane autocolante și
dulciuri.

Apreciere
orală

Frontal


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful