You are on page 1of 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc ------------TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ MẠNG I. Mục đích Chương trình thực tập là cầu nối giữa nhà trường, sinh viên và công ty. Với sinh viên, đây là cơ hội để tiếp xúc với thực tế, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, qua đó sinh viên được đào tạo hoàn chỉnh về kiến thức chuyên môn và có định hướng rõ ràng giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào nghề. Đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để sinh viên mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp sau khi ra trường. Với cơ sở thực tập, chương trình thực tập giúp doanh nghiệp tuyển chọn sinh viên có năng lực phù hợp, tiết kiệm chi phí tuyển dụng và quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp. Sinh viên thực tập có thể đảm nhận các công tác ngắn hạn hay tạm thời thay thế nhân sự của doanh nghiệp trong thời gian ngắn. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ chính là đại sứ quảng bá cho doanh nghiệp. II. Yêu cầu Sau khi thực tập tốt nghiệp, sinh viên có khả năng: Nhận biết được hệ thống tổ chức và nắm được trình độ kỹ thuật thực tế cũng như khả năng thiết bị tại cơ sở thực tập. Biết làm quen với các công việc của một cán bộ kỹ thuật, tiếp xúc với cán bộ quản lý và các công nhân trong nhà máy, củng cố kiến thức chuyên ngành thông qua việc tiếp cận với thực tiễn trong thời gian thực tập. Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành để phân tích và xử lý các vấn đề chuyên môn của ngành công nghệ thông tin.

f) Cấu hình một số dịch vụ trên thiết bị ASA. nghiên cứu nhằm đạt chuẩn chất lượng trong đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội. STT 1. Thời gian: 15 tuần Nội dung Nội dung thực tập a) Tổng quan về FIREWALL CISCO ASA 5500 series.Phát triển toàn diện về trình độ. III. d) Phân loại các Model của ASA và yêu cầu bộ nhớ của từng Model. c) Giới thiệu các tính năng của ASA. e) Phân loại các license cho ASA. kỹ năng thực hành cũng như phương pháp học tập. IV. Thực tập từ ngày 03/02/2014 đến ngày 30/04/2014 Thời gian . b) Các công nghệ của FIREWALL ASA.