You are on page 1of 3

Rancangan Pengajaran Harian Subjek: Matematik Tahun: 4 Wawasan Masa: 30 minit (11.05 a.m – 11.35 a.

m) Bilangan Murid: 40 orang Tajuk: Wang Bidang Pembelajaran: Wang hingga RM10 000 Objektif Pembelajaran: Membundarkan wang sehingga ringgit yang terdekat. Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid harus dapat: 1. Mengetahui nilai wang sen yang boleh dibundarkan menjadi ringgit yang terdekat. 2. Membundarkan wang sehingga nilai ringgit yang terdekat tidak melebihi nilai wang RM10 000. 3. Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan yang diberikan Pengetahuan Sedia Ada: Murid mengetahui tentang: 1. Cara hendak membundarkan nombor bulat. 2. Nilai nombor yang boleh dibundarkan kepada satu. 3. Mengetahui nilai wang dalam bentuk ringgit dan sen. Sumber: Model contoh duit 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1, RM 5, RM10, RM20, RM50 dan RM100, garis nombor wang, lembaran kerja dan buku teks. Kemahiran Berfikir: Menghubungkait, membanding bezakan dan menjana idea. Nilai Murni: Bekerjasama, saling bantu membantu dan patuh arahan. Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Kandungan Pengenalan terhadap penbundaran wang kepada ringgit yang terdekat. Contoh jumlah nilai wang yang ditunjukkan RM 1234.40 RM 1234.80  Langkah-langkah/ Aktiviti Guru menunjukkan sejumlah nilai wang kepada murid dengan menggunakan model wang. Guru menunjukkan dua jumlah nilai wang kepada murid. Guru bertanya kepada murid RM berapakah yang paling dekat untuk kedua duit yang ditunjukkan. Hari ini cikgu akan mengajar untuk membundarkan wang. Guru menunjukkan Garis Nilai wang kepada murid. Dengan menggunakan contoh nilai wang yang ditunjukkan , guru Catatan Nilai: memberikan perhatian kepada guru semasa guru sedang mengajar. BBM: Model wang Malaysia

 

Pengenalan Konsep (10 minit)

Mengetahui nilai wang sen yang boleh dibundarkan menjadi ringgit yang terdekat.

 

Nilai: Mendengar arahan, menumpukan perhatian.

Guru menyuruh murid duduk di dalam kumpulan masing-masing. 1) RM 4566. Guru memberi masa kepada murid untuk mencari soalan tersembunyi dan menjawabnya.50 telah melebihi separuh dan sudah dikira satu ringgit.30 × 2 = 5) RM 4567.78 3) RM 3456. Kemahiran Berfikir: Menghubung kait dan menjana idea. Membundarkan wang sehingga nilai ringgit yang terdekat tidak melebihi nilai wang RM10 000. Guru bergerak dan membantu murid yang bermasalah. BBM: Garis Nilai Wang Murid bekerja dalam kumpulan dan saling bantu membantu untuk menyelesaikan masalah Guru menggalakkan murid untuk membantu rakan yang lemah. Guru bertanyakan kepada murid RM 0. .Membundarkan wang sehingga nilai ringgit yang terdekat tidak melebihi nilai wang RM10 000 Garis Nilai Wang  RM 1234 RM 1235    Perkembangan (10 minit) Aktiviti berkumpulan Mengetahui nilai wang sen yang boleh dibundarkan menjadi ringgit yang terdekat. Guru menggalakkan kreativiti dan perbincangan.50? Guru menerangkan bahawa RM 0.30 2) RM 5866.50 + RM 1234.80 lebih dekat dengan RM berapa? Lalu. Guru memberi rumusan apa yang murid pelajari. Bundarkan ringgit yang berikut kepada ringgit yang terdekat. BBM: Masalah Tersembunyi Nilai: bekerjasama Kecerdasan Pelbagai: Verbal linguistik Penutup (5 minit) Rumusan Lembaran kerja   Guru berbincang tentang jawapan aktiviti berkumpulan. Guru bertanyakan kepada murid apa akan terjadi jika nilai sen ialah pada kedudukan RM 0.20 + RM 2345.90 = 4) RM 4568. guru menunjukkan kedudukan yang mana lebih menghampiri nilai RM tersebut akan dibundarkan menjadi RM yang paling dekat dengannya. Masalah Tersembunyi.80 – RM 0. Guru memberitahu murid bahawa terdapat tugasan yang tersembunyi dan memerlukan murid untuk menyelesaikan masalah yang di temui.20 lebih dekat dengan berapa dan RM 0.90 =    menerangkan kepada murid bahawa contoh yang pertama dengan menunjukkan kedudukan sen pada garis nilai sama ada mendekati RM 1234 atau RM 1235.

Saya gembira dengan penglibatan anda dalam matapelajaran hari ini.  Guru memberikan murid soalan daripada buku teks. . Teruskan! Kita akan membuat lebih banyak lagi aktiviti yang menarik pada masa pelajaran yang akan datang. Murid merumuskan pelajaran hari ini: a) Apabila lebih RM 0.  Guru menyuruh murid untuk menghantar tugasan yang diberikan pada keesokan hari.50 hendaklah dibundarkan kepada RM 1 . Guru memberi pujian dan galakan. Beri tepukan kepada diri kamu sendiri.