You are on page 1of 5

STABILIREA PROFILULUI PSIHOLOGICAL CRIMINALULUI ŞI CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI

– Din experienţa forţelor de ordine americane – În cadrul sistemului judiciar, se pare că există o cerere tot mai mare deexperţi în domeniul ştiinţelor despre comportamentul uman, care îi pot ajuta peoamenii legii să rezolve cazurile bizare sau neobişnuite. Într-o crimă săvârşită cuviolenţă sunt implicaţi factori multipli, precum şi o serie de evenimente produseanterior. Aceşti factori şi evenimente includ intenţia, planul, tipologia criminalului,tipologia victimei, precum şi intervalul premortem şi postmortem.Maniera în care este săvârşită crima exprimă modelul psihologic, alcătuirea şi expresia celui care a comis cu violenţă acea faptă. Analiza din cadrul investigaţiilor penale sau stabilirea profilului personalităţii infractorului examinează şi identifică obişnuinţe subtile, trăsături psihologice şi variabile de personalitate asociate cu activitatea criminală. Aceste variabile şi trăsături sunt utilizate pentru a elabora descriptorii de personalitate şi de comportament ai unui infractor care comite adesea crime odioase, cum ar fi crimele în serie, violuri care duc la deces,incendierea, amplasarea de bombe, jefuirea băncilor, precum şi omorurile rituale,care includ răpirea, tortura şi molestarea unor copii. Analiza făcută în cadrul investigaţiilor penale (în original, profiling: stabilirea profilului psihologic al infractorului) nu este, în prezent, nici o practică larg acceptată de către reprezentanţii domeniului aplicării legii, nici un proces deinvestigaţie larg răspândit, dar există unele dovezi care vin în sprijinul utilizării sale în cercetarea anumitor tipuri de crime. De altfel, profiling, ca ştiinţă sau ca artă, nureprezintă un fel de panaceu pentru activitatea de investigaţii şi nici măcar un înlocuitor al muncii convenţionale şi tradiţionale de investigaţii desfăşurate decătre poliţişti. Cu toate acestea, agenţiile de aplicare a legii încep să realizeze beneficiile acestei tehnici, ca fiind un instrument viabil de cercetare. În acest documentar, este ilustrat pe scurt subiectul, conceptele şi elementele procesuluide definire a personalităţii infractorului prin metoda stabilirii profilului psihologic.Pentru specialiştii în criminologie, ştiinţe penale, justiţie penală, sociologie şi psihologie, acest articol va servi ca o valoroasă sursă de informare. Pentru ofiţerulde investigaţii care abordează cazurile în care „motivele interne tipice sau uzuale”ale omuciderii sunt absente, acest articol oferă o analiză suplimentară, ca instrument esenţial pentru soluţionarea cu succes a unui caz. În acest material, sunt prezentate principiile elementare care stau la baza înţelegerii elaborării profilului psihologic al infractorului.Consideraţiile exprimate în acest material nu pot fi luate drept o reţetă sigură şi nici un ghid perfect de stabilire a profilului psihologic al unui criminal. Deasemenea, nu este vorba nici de un îndrumar prin care orice cititor poate deveni,pas cu pas, un analist spontan, performant, în acest domeniu. Cu toate acestea,autorul consideră că, având o instruire corectă în materie de victimologie,criminologie, biologie, patologie, anatomie şi ştiinţe comportamentale, la care se adaugă instruirea în domeniul tehnicilor de cercetare penală, un specialist interesat de profilurile criminale şi psihologice va dobândi o bază fermă pentru aputea opera eficient şi profesional.Cunoaşterea personalităţii criminalului sau analiza de cercetare penală esteştiinţa reconstituirii prin examinarea locului faptei a unui tip de crimă şi a portretului psihologic al criminalului implicat. Biroul Federal de Investigaţii (SUA) a dat o definiţie acţiunii de stabilire a profilului criminal: o tehnică de investigaţie prin care se identifică personalitatea şi caracteristicile comportamentale ale infractorului pe baza analizei infracţiunii comise. Această tehnică nu îi pune pe tavă ofiţerului deinvestigaţii identitatea criminalului, dar îi oferă acestuia posibilitatea stabilirii tipului de infractor care a comis acea faptă.Conceptul de profiling constă în

atunci când apar solicitări. deoarece el implică speranţa aducerii în instanţă a unui criminal neidentificat. tot astfel va creşte şi nevoia de a avea maimult personal pentru a le soluţiona pe cele denumite de autor drept „crimepsihologice”. investigatorul trece prin următoarele faze: Evaluarea crimei şi a criminalului.metoda s-a dovedit fi un valoros instrument de investigaţii penale în arsenalul modern al aplicării legii. încalitate de instrument contemporan de investigaţie pe baze ştiinţifice (empirice). . De asemenea. cum este profiling. vor rămâne înatenţia celor interesaţi. Deşi această metodă nu este considerată de toţi ca fiind o ştiinţă solidă. Evaluarea cuprinzătoare a specificului locului faptei. plecând de la nevoia ofiţerului de investigaţii de a sefamiliariza cu acest instrument. crime fără motiv şi a infracţiunilor comise cuviolenţă de natură psihologică. Pe măsură ce tot mai mulţi poliţişti au fost instruiţi şi aucăpătat experienţă în aplicarea tehnicilor de investigaţii pe baza stabilirii profiluluipsihologic al criminalului.Unitatea de ştiinţe comportamentale a FBI a sprijinit comunitatea deaplicare a legii în realizarea profilurilor criminale pentru infracţiunile cu autori necunoscuţi încă din anul 1972. a victimei. precum şi a faptelor cunoscute ale crimei. FBI este prima agenţie de aplicare a legii din Statele Unite care a făcut uz de analiza de investigaţii criminale (profiling). odată ce un investigator reuşeştesă-şi facă o idee despre tipul persoanei căutate. Procesul de stabilire a profilului psihologic criminal Experienţa în investigarea unei crime contează enorm la fiecare cercetare lalocul faptei. Stabilirea profilului psihologic. el va deveni mai atent la persoanele care se încadrează în acea tipologie. în timp. s-a dovedit a fi un procedeu extrem de valoros pentru aplicarea legii. a probelor criminalistice.Deşi la început – în etapele timpurii de dezvoltare şi perfecţionare – a fost văzută cu neîncredere de către poliţiştii cu experienţă din cadrul FBI. Tehnica profiling a fost utilizată de către cercetătorii din domeniu lştiinţelor despre comportamentul uman şi de către criminologi pentru a examina comportamentul criminal şi pentru a evalua şi a previziona viitoarele acţiuni alecriminalilor. În procesul numit profiling. Tehnicile contemporane de investigaţii. pe măsură ce numărul crimelor rămasenesoluţionate continuă să crească. stabilirea profilului unui infractor.ca instrument contemporan de investigaţie Stabilirea profilului infractorului constă în identificarea caracteristicilor unui individ care a comis o anume crimă printr-un proces de observare sistematică alocului faptei.aceea că. agenţiile de aplicare a legii au început să creadă maimult în eficienţa utilizării acesteia. în scopul sporirii eficienţei activităţii de soluţionarea cazurilor de crime între necunoscuţi. FBI asigură şi instruirea în domeniul profiling-ului pentru diverse agenţii. Statisticile bazate pe datele referitoare la crimele raportate se fac utile prin cercetarea lor în scopul construirii profilului infractorului. În plus.

Elaborarea unui profil cu caracteristicile critice ale infractorului. Ofiţerul de investigaţii strânge probele. reconstituie activităţile infractorului. prin care sunt identificaţi autorii unor scrisorianonime de ameninţare. Construirea profilului psihologic şi aplicaţiile lui în domeniu linvestigaţiilor Stabilirea profilului psihologic al infractorului s-a dovedit a fi eficient însituaţiile de negociere în cazul luării de ostatici. poate fi alcătuit un „dicţionar alameninţării”. Feedbackulastfel rezultat şlefuieşte la rândul său profilul psihologic construit anterior. identitateaexactă. s-a stabilit că un anumit comportament reflectă. ofiţerii de investigaţiiau posibilitatea de a stabili dacă unanume vorbitor este şi autorul scrisorii de ameninţare. poliţiştii pot obţine informaţiiprin schimbul verbal cu autorul luării de ostatici. desigur. de regulă. În cazul violatorilor. Sugestii din sfera investigaţiilor pe tema construirii profilului. deoarece fiecare cuvânt dintr-o scrisoare anonimă poate fi clasificatde computer într-o categorie specifică. dar nu oferă. formulează o teorie. Când cuvintele dintro scrisoare suntcomparate cu cele din alte scrisori sau cu vorbirea obişnuită.examinează locul faptei. Evaluarea protocolului medical de autopsiere.Prin intermediul tehnicilor psiholingvistice.Analiza completă a victimei. În aceeaşi manieră pot fi stabilite şi mediul de viaţă şi psihologiaautorului. Posibila prindere a suspectului.Reacţia probabilă a infractorului atunci când este expus anumitor acţiuni alereprezentanţilor legii poate fi anticipată. iar acţiunile adecvate pot fi întreprinse înscopul salvării vieţilor ostaticilor. precum şi prin conversaţii cupersonalul de asistenţă specializat pentru astfel de cazuri şi cu membrii familiilor celor sechestraţi. analizează informaţiile cunoscute.Una dintre cele mai interesante aplicaţii ale profiling-ului este cea în cazulameninţărilor cu fapte de violenţă. în care este necesară o evaluare apersonalităţii autorului acestui tip de acţiune.construieşte un profil şi îl testează pe fondul informaţiilor cunoscute. Evaluarea rapoartelor preliminare ale poliţiei.iar prin examinarea acestui . Acestaidentifică tipul de persoană care trebuie căutată. un tip de personalitate. În această situaţie.Tehnica stabilirii profilului psihologic al unui infractor a fost utilizată şi încazul identificării unor violatori în serie sau a incendiatorilor.

care să includă evaluarea comportamentului criminal şi procesul deanaliză. vătămări în zona genitală. Aplicaţii criminologice la locul faptei Un profil psihologic tipic include tot atât de multe date despre făptuitor câte pot fi compilate pe baza probelor criminalistice lăsate la faţa locului. În plus. sex. în special în cazul crimelor cuimplicaţii sexuale.orice potenţială semnătură criminală.Clasificarea locului faptei este un aspect critic în elaborarea oricărui profil. transportarea victimei dintr-un loc într-altul. situaţie economică. conştient de ceea ce face şi este gata de orice efort în timpul comiteriicrimei pentru a evita lăsarea urmelor care să permită oamenilor legiiidentificarea şi prinderea sa. din orice parte a locului faptei.Locul faptei este clasificat după cantitatea indiciilor privind plănuirea şi premeditarea de către infractor a acelei crime. dezorganizat. Exemple de acest fel pot fi găsite în alegereaunor zone izolate pentru comiterea faptelor. având motive neobişnuite saubizare. expunerea organelor genitale. elemente devictimologie.inclusiv posibila vârstă. orice trăsături sau modele neobişnuite de personalitate sau de caracter. precum şi după gradul de controlpe care infractorul îl exercită asupra victimei.comportament ofiţerul de investigaţii poate identificatipul de persoană implicată şi. Eleimplică adesea elemente legate de sexualitate. rasă.Un raport al FBI din 1999 arată că incendiatorii în serie au caracteristicicomune. să restrângă aria cercetărilor.Locul comiterii crimei are mai multe tipuri de clasificare. probele unei activităţi sexuale de natură sadicăconstituie tot dovezi ale unei crime cu implicaţii sexuale. O crimă cu semnificaţii sexuale poate fi stabilită prin analizastării în care se află victima: lipsa hainelor. non-sexuale saunecunoscute. evidenţa activităţii sexuale pe. Acest individ este. Aceasta este o oportunitate de a construi un model analitic de lucru deductiv sauinductiv pentru profilul criminal şi de a stabili o ipoteză ştiinţifică deinvestigaţie. Orice crimă în care există şi probe. metoda deoperare. Realizarea unui profil psihologic apermis ofiţerilor de investigaţii să reducă aria cercetărilor la acei indivizi careseamănă foarte mult cu imaginea conturată de ofiţerul specialist în profiling. poziţia10corpului.Locul faptei de tip dezorganizatUn loc dezorganizat al faptei indică acţiuni care . torturăşi poziţionarea explicit sexuală a cadavrului. Făcându-se trimitere la ei sub numele de autori de crime pasionale. premeditarea. pentru a veni în sprijinul ofiţeruluide investigaţii. deregulă. sunt clasificate crima şi locul faptei (în interior sau în exterior). nivelintelectual şi educaţional. bătăi grave. Modelul de comportament alinfractorului este stabilit prin locul faptei. modelul faptic din urmărirea probelor criminalistice. Cunoaşterea anumitor metode aplicate de către aceştia poate veni însprijinul ofiţerului de investigaţii în anticiparea comportamentului acestui tip deinfractor şi în elaborarea tehnicilor şi strategiilor de anchetare a suspecţilor.O mare provocare cu care se confruntă la ora actuală agenţiile de aplicare alegii este creşterea continuă a numărului de omoruri bizare. profilul geografic şi geospaţial din analiza criminalistică.Crima este clasificată ca având conotaţii sexuale. ocupaţie. În fine. în sau lângăcorpul victimei. cazier. în acest fel. mixt şi atipic:Locul faptei de tip organizat Acest tip de loc al faptei indică plănuirea.aceste infracţiuni includ adesea fapte de mutilare a victimei. nerezolvate. cum ar fi celorganizat. precum şi un efortconştient de evitare a prinderii. situaţie maritală. stil de viaţă. examinarea medicală postmortem şi rapoartele de investigaţii dinteren. precum şi amplasareadomiciliului în relaţie cu locul faptei.privind un anumit tip de componentă sexuală este clasificată ca fiind una legatăde sexualitate. precum şi absenţa vreunei arme la locul faptei.

Locul faptei de tip mixtLocurile mixte ale faptei prezintă atribute ale primei categorii şi ale celeide-a doua categorii de locuri ale faptei prezentate mai sus. cartografierea criminalisticăşi sistemele de urmărire geospaţială Centrul Naţional pentru Analiza Crimelor cu Violenţă (NCAVC) al FBI. Acest lucru poateindica implicarea a doi infractori în comiterea crimei. de obicei. Resturile descompuse intră de regulă în această clasificare.Eforturile FBI au condus la identificarea diferenţelor semnificative dintre .sunt spontane şi un ataccare este tipic unui moment de nebunie. Lipsa generală de consecvenţă între elementele crimei provine dinspecificul locului faptei. prin carepot fi explicate anumite părţi din crimele comise. Victima este. ele rezultândadesea în locuri dezorganizate ale faptei. saumai poate sugera că infractorul a înscenat rezultatul (a procedat astfel încât săpară altceva). aleasă la întâmplare.Programul de prindere a criminalilor violenţi (Programul VICAP). plănuirea ei sauabandonarea bruscă a acelui plan datorită unor circumstanţe neprevăzute.Locul faptei de tip atipicLocul atipic al faptei este cel care nu poate fi clasificat pe baza datelor imediate.11 Bazele computerizate de date. iar atacurile sunt concretizate prin lovituri fulgerătoare. iar locul faptei este chiar locul de întâlnire. Această bază dedate este construită prin studierea metodelor folosite de către infractori şi prinutilizarea informaţiilor obţinute în urma anchetării detaliate a acestora. Acest lucru este în modfrecvent indicat de utilizarea materialelor aflate la îndemână pentru comitereacrimei. precum şiunele state ca Washington sau unele provincii din Canada au iniţiat organizareaunei baze de date computerizate (Sistemul de Urmărire a Informaţiilor despreOmoruri – HITS) care să permită agenţiilor de aplicare a legii să identifice rapidun profil criminal sau o tendinţă de comitere a crimelor în serie.